Contoh2 karangan SEKOLAH BERASRAMA PENUH/ KLUSTER KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2009 BAHASA MELAYU

KERTAS 2 ------------------------------------.......................................Soalan 1: Rumusan .............................................[30 markah] Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang langkahlangkah untuk memantapkan penggunaan bahasa Melayu dan kekangan yang dihadapi. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. . ............Tanggal 31 Ogos, setiap tahun Malaysia meraikan kemerdekaan daripada penjajahan British. Dalam tempoh tersebut pelbagai kemajuan dan pembangunan yang membanggakan mampu dicapai oleh negara kita. Pascamerdeka, Malaysia berhadapan dengan cabaran baru untuk membina identiti bahasa Melayu agar setaraf dengan kedudukannya sebagai bahasa rasmi negara. Pelbagai langkah perlu dilaksanakan untuk merealisasikan matlamat tersebut. .............Antara langkah utama yang perlu dilakukan oleh rakyat Malaysia adalah memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Walaupun agenda ini sudah lama diperjuangkan, matlamat tersebut masih belum tercapai. Namun, usaha memantapkan penggunaan bahasa Melayu dengan bersungguh-sungguh dapat meningkatkan jati diri rakyat. Hal ini perlu diberikan perhatian yang serius kerana kesan penjajahan Inggeris dan arus globalisasi yang melanda telah meminggirkan kedaulatan bahasa kebangsaan. Negara yang mempunyai sejarah yang panjang seperti Jepun dan Perancis bangga akan bahasa ibunda masing-masing. Mereka meremehkan bahasa asing dan cuba mewujudkan peraturan agar bahasa asing tidak mengatasi kedudukan dan kepentingan bahasa kebangsaan. ............Mereka yang bertanggungjawab mempamerkan bahasa kebangsaan pada papan tanda tanpa memasukkan penggunaan bahasa asing khususnya bahasa Inggeris. Jika berkunjung ke luar negara, sedikit banyak pengunjung perlu memahami bahasa kebangsaan mereka untuk memudahkan komunikasi. Rakyat negara tersebut berasa bangga menggunakan bahasa kebangsaan walaupun kemahiran menguasai bahasa kedua dianggap penting dan digalakkan untuk memudahkan mereka berinteraksi dengan orang asing. Oleh sebab itu, sekolah memainkan peranan utama dalam penggunaan bahasa yang tepat dan betul .............Rakyat di negara ini tidak mencapai kemajuan sebenar sebagai bangsa merdeka sekiranya bahasa ibunda tidak diletakkan di tempat yang sewajarnya. Matlamat ini tidak

mampu dicapai dengan segera kerana memerlukan kesedaran dan pendidikan dalam tempoh yang panjang. Bagi mencapai matlamat itu, kerajaan wajar mengadakan kempen yang berkesan. .............Bahasa merupakan identiti sesebuah negara. Satu cara untuk menyamatarafkan bahasa Melayu agar setanding dengan bahasa di negara maju adalah dengan mengukuhkan dan menggalakkan penggunaan bahasa Melayu baku dalam kalangan semua kaum yang mampu memberikan imej yang positif kepada Malaysia. Selain memperkasakan bahasa, peningkatan kualiti wacana nasional perlu dilestarikan. Pakarpakar bahasa dan pihak media perlu mengambil tanggungjawab masing-masing untuk membantu rakyat menguasai bahasa Melayu dengan sebaik mungkin. Ahli akademik disarankan tidak terlalu leka di menara gading sahaja sehingga buah fikiran mereka tidak sampai kepada rakyat. Mereka digalakkan lebih banyak menulis dan diberi ruang untuk memberikan pendapat di media. . ............Pengukuhan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan penyebaran luas idea yang kritis dan progresif mampu menyumbang kepada pembinaan negara. Kemajuan intelektual perlu seiring dengan kemajuan fizikal agar pembangunan negara ini berjalan dengan lancar. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana Membina Identiti Malaysia oleh Haris Zalkapli, Dewan Masyarakat Jun 2007)

Isu 1. Pengajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris

Mata pelajaran Sains dan Matematik mula diajar dalam bahasa Inggeris di tahun satu, tingkatan satu dan enam rendah di semua sekolah kebangsaan mulai tahun 2003 sebelum dilaksanakan sepenuhnya pada semua peringkat sekolah menjelang 2008. Menteri Pendidikan, Tan Sri Musa Mohamad, berkata penggunaan bahasa Inggeris bagi kedua-dua mata pelajaran itu di kolej matrikulasi bermula pada 2004 manakala di politeknik pula pada 2008. Murid tahun satu akan menggunakan sepenuhnya dua subjek berkenaan dalam bahasa Inggeris pada peperiksaan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR), pada 2008 manakala pelajar tingkatan satu akan mengambil dua subjek itu dalam bahasa Inggeris pada peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) pada 2005 dan seterusnya kumpulan ini mengambil Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), pada 2007. Kementerian Pendidikan memahami kebimbangan pelbagai pihak, terutama guru, pelajar dan ibu bapa, pada peringkat awal pelaksanaan dasar berkenaan yang pasti menghadapi pelbagai cabaran. Oleh itu, bagi melengkapkan guru dengan kemahiran asas berbahasa Inggeris, pihak kementerian menyediakan kursus intensif jangka pendek dan panjang termasuk program 'face-to-face immersion', kursus hujung minggu, modul pembelajaran kendiri dan on-line berdasarkan laman web. Kementerian Pendidikan telah menyediakan peruntukan terhadap intensif baru ini .

Kabinet menganggap pelaksanaan pengajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris sebagai satu kepentingan utama negara dan mengarahkan Kementerian Pendidikan memberi perhatian sepenuhnya bagi menjayakan dasar ini, menurut Menteri Pendidikan. Bagi memantapkan dan membolehkan pengajaran ini dapat dibuat dengan lebih berkesan, pihak kementerian menyediakan sejumlah peruntukan untuk membekalkan infrastruktur teknologi komunikasi maklumat (ICT) seperti komputer bimbit, projektor LCD, skrin dan bahan interaktif kepada sekolah. Menteri Pendidikan berkata, bekalan elektrik akan dibekalkan secepat mungkin kepada sekolah-sekolah yang masih tidak mempunyai kemudahan berkenaan, selain dibekalkan dengan bahan rujukan bercorak sains. Beliau berkata, pihak kementerian sedang menyediakan buku teks dalam bahasa Inggeris untuk kemudahan pelaksanaan dasar ini. Dalam merangka strategi ini jawatankuasa pelaksanaan telah mengambil kira ulasan, pandangan dan teguran pelbagai pihak termasuk pendidik, ahli akademik, guru-guru, majlis guru besar dan pengetua, kesatuan guru dan orang ramai. Pengajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris adalah untuk menyediakan generasi muda kini bagi menghadapi saingan global dengan penuh keyakinan. Kerajaan menggariskan bahawa matlamat utama pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris, adalah untuk membolehkan pelajar mendalami dan memahami dua bidang ilmu itu secara lebih berkesan, sekali gus dimanfaatkan untuk pembangunan serta kemajuan negara. Menteri Pendidikan, Tan Sri Musa Mohamad, berkata pengetahuan dalam dua bidang penting itu sentiasa berkembang pantas berikutan hasil penyelidikan pesat dan kebanyakan ilmu terbabit disebar menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa global. Justeru, pelaksanaan baru dalam sistem pendidikan negara itu, akan menjadikan rakyat Malaysia berupaya menangani cabaran serta persaingan global dengan penuh yakin, berilmu pengetahuan dan memiliki kemahiran. Beliau berkata, satu lagi matlamat penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar pembelajaran Sains dan Matematik di sekolah ialah untuk membantu pelajar meningkatkan penguasaan dalam bahasa Inggeris berbanding hanya mempelajarinya melalui subjek itu sendiri. Apabila suatu bahasa berkenaan digunakan secara meluas dalam komunikasi harian, tahap penguasaan serta kefasihan bahasa itu akan meningkat. Oleh itu, dalam bidang pendidikan, cara terbaik untuk mempelajari bahasa terbabit ialah dengan menggunakannya sebagai alat pembelajaran. Fokus kementerian ialah menyiapkan pelajar memasuki pasaran kerjaya dan memastikan mereka tidak `tertewas’ kepada pihak yang menguasai bahasa berkenaan dengan lebih baik. Menurut Tan Sri Musa, dalam era ekonomi berasaskan pengetahuan (kekonomi), permintaan untuk pekerja berilmu pengetahuan adalah besar.

Justeru, mereka yang tiada kemahiran bahasa akan ketinggalan memandangkan komunikasi adalah kunci persefahaman.

Pihak institusi pendidikan swasta turut berperanan membantu kerajaan meningkatkan usaha memantapkan pengajaran Matematik dan Sains menggunakan bahasa Inggeris.Pengerusi PTPL, Tan Sri Dr Wan Mohd Zahid Mohd Noordin mengatakan bahawa kolej-kolej PTPL akan membantu kerajaan melalui program e-MS. E-MS ialah lanjutan projek HOPE (High Optimum Performance in Education) yang mensasarkan kecemerlangan pelajar tingkatan lima dalam tiga mata pelajaran khusus, iaitu Matematik, Sains dan Bahasa Inggeris. Sebagai permulaan,projek berkenaan membabitkan pelajar tingkatan satu dan enam rendah dan akan mengembangkannya ke peringkat lain pada masa depan.“Kesemua sembilan cawangan PTPL akan menyertai program kebangsaan ini, iaitu di Shah Alam, Ampang, Kota Bharu, Sabah, Seremban, Kajang, Sarawak, Pulau Pinang dan Sungai Petani.Kelas akan diadakan dua hari seminggu. Kakitangan akademik PTPL dan KUTPM akan memberikan tenaga bimbingan dan khidmat nasihat mengenai penggunaan modul komputer Matematik serta Sains, kepada guru dan pelajar.Dijangka 100 sekolah seluruh negara terbabit dalam projek e-MS.


Kokurikulum bantu pencapaian akademik Berita Harian - 02/05/02 Pelajar harus menjadikan proses mendapat kemahiran dan pendidikan tinggi sebagai tempoh yang paling bermanfaat dan kaya dengan pengalaman. Ini disebabkan pengetahuan dan pergaulan semasa berada di institusi pengajian tinggi akan membantu pelajar menjadi graduan yang mempunyai keperibadian yang menyeluruh serta pekerjaan yang dedikasi.Untuk itu, pelajar tidak boleh terlalu menumpukan perhatian kepada kuliah saja tetapi mestilah membabitkan diri dengan kegiatan bukan akademik secara langsung.Ketua Pengarah Mara, Datuk Mohd Mydin Mohd Sheriff berkata, kegiatan luar kuliah atau kokurikulum seperti permainan dan sukan, pakaian seragam dan kelab dapat membangunkan potensi atau bakat pelajar.Katanya, aktiviti kelab bersifat akademik seperti debat atau badan beruniform seperti seni mempertahankan diri akan membolehkan pelajar mendapat pengalaman berorganisasi dan berinteraksi dengan pelbagai pihak.Pelajar yang terpilih sebagai pemimpin pula, katanya, akan memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang amat tinggi nilainya dalam pembentukan sifat kepemimpinan.“Begitu juga pelajar yang aktif dalam aktiviti sukan dan permainan dalaman yang biasanya mempunyai badan yang cergas dan minda yang cerdas berbanding pelajar yang tidak terbabit dengan kegiatan berkenaan.“Selain memberi pengetahuan atau pengalaman yang tidak boleh didapati menerusi kuliah, mereka juga aktif atau tidak mudah letih dan penat.

“Ini penting untuk pelajar kerana kelebihan ini membolehkan mereka mengulang kaji pelajaran hingga beberapa jam pada sebelah malam dan menyumbang kepada pencapaian akademik yang lebih baik.“Jadi, kegiatan kokurikulum ini bukan saja untuk membina kemahiran lain yang tidak diajarkan dalam bilik kuliah, tetapi juga akhirnya membantu kecemerlangan dan pencapaian akademik,” katanya selepas menyempurnakan Majlis Penutup Karnival Sukan Pertama Institut Kemahiran Tinggi Mara (IKTM) di Bandar Baru Bangi, Selangor, baru-baru ini.Karnival itu disertai empat IKTM, iaitu Malaysia France Institute (MFI), German Malaysia Institute (GMI), British Malaysia Institute (BMI) dan Malaysia Institute of Aviation Technology (Miat).Sebanyak lapan acara dipertandingkan dalam program selama dua hari itu yang membabitkan kira-kira 280 pelajar.GMI muncul sebagai juara keseluruhan dan menerima piala pusingan daripada Mohd Mydin.Beliau berkata, karnival yang dianjurkan buat pertama kali itu bertujuan merapatkan perhubungan sesama pelajar dan juga kakitangan IKTM.Beliau berkata, program berkenaan akan dianjurkan secara lebih besar dan meriah pada tahun depan agar lebih ramai pelajar serta kakitangan IKTM dapat membabitkan diri.Miat yang mempunyai kampus tetap di Sepang, Selangor bersetuju menjadi tuan rumah bagi karnival tahun depan.“Karnival sukan seperti ini adalah program yang julung kali diadakan dan dapat mempertemukan hampir semua pelajar dan kakitangan IKTM untuk saling berkenalan dan beramah mesra.

SEKOLAH YANG BERJAYA Perkembangan mutakhir sistem pendidikan di Malaysia kini menuntut kebijaksanaan pendokongnya untuk merealisasikan wawasan pendidikan negara dan citra Wawasan 2020. Visi Kementerian Pendidikan Malaysia adalah menzahirkan sistem pendidikan berkualiti bertaraf dunia dan menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan ilmu. Jesteru itu bagi menyahut cabaran tersebut, maka sekolah yang berjaya adalah merupakan satu alternatif terbaik untuk dicapai. Merujuk kepada pelbagai pendapat pengkaji-pengkaji seperti Morrison,K. Hopkins, D. Smith dan lain-lain lagi adalah jelas bahawa sekolah yang berjaya boleh dicapai dan direalisasikan sebagai satu instrumen dalam sistem pendidikan di Malaysia. Ciri-ciri sekolah berjaya adalah seperti mempunyai kepimpinan pengetua yang dinamis dan berkesan , pengurusan kurikulum yang tersusun, pemantauan ataupun penyeliaan yang baik dan lain-lain lagi. Ini merupakan di antara elemen-elemen yang perlu ada bagi sesebuah sekolah yang dianggap sebagai berjaya. Sesungguhnya sekolah yang berjaya bukanlah impian yang tidak boleh menjadi kenyataan , malahan ia adalah sesuatu yang mampu dicapai sekiranya mempunyai komitmen yang tinggi dari semua pihak yang terlibat. Semua pihak sangat mengharapkan kejayaan sesebuah sekolah terutamanya sekiranya sesebuah sekolah mencapai kejayaan dari segi kurikulum di mana peratus kelulusan bagi sesuatu peperiksaan awam dapat dipertingkatkan. Saban tahun

selepas keputusan peperiksaan awam diumumkan, kerajaan dan pelajar serta masyarakat akan memandang kepada peningkatan pencapaian pelajar.Ini adalah kerana pelajar –pelajar pada hari ini merupakan pemimpin pada masa akan datang. Dalam mencapai Wawasan 2020 iaitu menjadikan negara kita sebagai sebuah negara yang maju , satu komitmen yang waja dan jitu adalah diperlukan di kalangan pelajar-pelajar bagi menimba ilmu. Menurut Mahathir Mohamed (1995) sejarah telah membuktikan kepada kita bahawa negara Jepun dan Jerman yang pernah kalah dalam peperangan dunia telah bangun semula dan lebih maju daripada negara yang mengalahkan mereka . Ini disebabkan mereka berani dan sanggup mengambil risiko serta mempunyai nilai-nilai yang mulia dan berdisiplin di mana ini membolehkan mereka maju dan mencapai kejayaan. Bagi melahirkan satu jenerasi yang cemerlang , kerajaan perlu memberi komitmen yang sepenuhnya bagi meningkatkan tahap kecemerlangan pendidikan. Jesteru itu satu reformasi pendidikan bergerak begitu pantas apabila kementerian Pendidikan Malaysia sedang mengadakan berbagai-bagai perubahan yang perlu untuk membangunkan diri pelajar secara menyeluruh seperti memperkenalkan penggunaan komputer sejajar dengan zaman ledakan maklumat , menubuhkan sekolah Bestari dan sebagainya. Ini adalah kerana sistem pendidikan merupakan wadah utama untuk mengubah pemikiran dan sahsiah pelajar dan menjadi alat terpenting untuk menjayakan pembangunan negara. Bagi mencapai tujuan tersebut , keperluan untuk menjadikan sesebuah sekolah itu sebagai sebuah sekolah yang berjaya adalah diperlukan. Sesebuah sekolah itu dikatakan berjaya sekiranya mencapai prestasi yang baik di dalam akademik , iklim sekolah yang merangsangkan pengajaran dan pembelajaran , komitmen di kalangan guru, ibubapa , waris dan seluruh masyarakat malahan kepada gaya kepemimpinan pihak pengurusan sekolah tersebut. Menurut Sulaiman Masri (1996) , keluarga yang bahagia akan dapat melahirkan budaya cemerlang di kalangan anak-anak. Begitulah juga di dalam melahirkan sebuah sekolah yang berjaya di mana keadaan sekolah yang bahagia di kalangan warga sekolah akan menjamin berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran yang sempurna di kalangan pelajar-pelajar. Jesteru itu maka golongan muda akan membesar sebagai seorang individu yang berkualiti di mana mereka akan bersedia memberikan sumbangan kepada pembangunan negara. Oliver (1994) telah menurunkan suatu model komitmen yang menghubungkan ciri-ciri organisasi dan ciri-ciri individu . Dalam model ini , beliau menyatakan jangkaan individu terhadap kerja disatukan dengan keadaan persekitaran kerja bagi menghasilkan persepsi. Bagaimana persepsi ini mencetuskan sikap serta perlakuan adalah bergantung kepada nilai-nilai individu serta keadaan persekitaran. Sebagai contohnya , amalan penyeliaan , ganjaran dan sebagainya. Sikap serta perlakuan ini akan menjadi daya pendorong kepada cara kerja individu dalam satu bentuk sosialisasi , perubahan sikap dan persekitaran kerja yang baik di dalam membentuk nama serta nilai kumpulan. Ini adalah berkaitan dengan usaha bagi mencapai kejayaan sesebuah sekolah itu di mana setiap insan yang terlibat sama-sama mengemblengkan tenaga bagi mencapai tujuan yang tersebut,

KONSEP SEKOLAH YANG BERJAYA • Sekolah yang berjaya boleh ditakrifkan sebagi sebuah sekolah yang bukan sahaja mencapai kecemerlangan akademik yang baik malahan memberi suasana

yang selesa dan teratur serta mempunyai rasa tanggungjawab di kalangan pihak pengurusan , guru-guru dan pelajar-pelajar bagi mencapai aspirasi yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Negara. ELEMEN-ELEMEN SEKOLAH YANG BERJAYA


• • • • • • • • • • • • • • • •

Kepemimpinan Pengetua yang dinamis dan berkesan: Penampilan diri Kesihatan fizikal dan mental yang sihat Beramanah , ikhlas, ada sense of humor dan tidak mementingkan diri sendiri Berkeyakinan diri yang tinggi Mahir berkomunikasi Ketrampilan pentadbiran Kebolehan menganalisa masalah Kebolehan membuat keputusan Keperluan pengurusan organisasi Sensitiviti Ketrampilan interpersonal Kemahiran kaunseling Kemahiran membina pasukan Kemahiran penyelesaian konflik Kemahiran pengurusan tekanan dan masa Akauntabiliti Pengurusan kurikulum yang tersusun Pengurusan Pra Pengajaran dan Pembelajaran Proses pengajaran dan pembelajaran merupakan peringkat yang terpenting dalam pendidikan di sekolah. Sekiranya kita mempunyai proses pengajaran dan pembelajaran yang mantap dan canggih sudah pasti penghasilan pelajar yang dihasilkan akan lebih bermutu dan mencapai matlamat Dasar Pendidikan Negara. Oleh itu , bidang pengurusan pengajaran dan pembelajaran serta pemantauan seharusnyalah diberi perhatian utama oleh setiap pengurus sekolah.

Guru berkualiti aspirasi negara • Berita Harian - 15/05/02 • SOALAN (S): Apakah mesej yang ingin disampaikan oleh Kementerian Pendidikan berdasarkan tema Hari Guru tahun ini? • JAWAPAN (J): `Guru Berkualiti Aspirasi Negara’ dipilih sebagai tema Hari Guru 2002 bertepatan dengan persediaan negara menghadapi cabaran pendidikan era globalisasi abad ke-21 yang menuntut anjakan paradigma dan perkembangan minda guru. Guru berkualiti adalah aspirasi negara dalam merealisasikan wawasan pendidikan yang berhasrat mempertingkat pencapaian bermula dari prasekolah sehinggalah ke peringkat pengajian tinggi. Selain itu, memperbaiki ekuiti bagi pendemokrasian pendidikan sama ada di bandar mahupun luar bandar dan kawasan pedalaman; mempertingkat kualiti, kecekapan dan

• •

kecemerlangan secara menyeluruh; pengukuhan dan peningkatan kecekapan sistem pengurusan institusi, pengurusan maklumat, pemantauan dan penilaian program; serta peningkatan aktiviti penyelidikan. Warga pendidik perlu melengkapi diri dengan ciri berkualiti bagi membawa tahap pendidikan negara ke era lebih cemerlang dan seterusnya menghasilkan sistem pendidikan bertaraf dunia. Ciri positif yang perlu dimiliki guru berkualiti untuk memenuhi aspirasi negara ialah cergas, beriman, berilmu, berkemahiran, berdisiplin dan berakhlak mulia, selain mempunyai daya fikiran kreatif, kritis serta inovatif. Pendidik berkualiti juga dituntut mempunyai sahsiah baik, pengetahuan terkini, yakni mengamalkan pendidikan sepanjang hayat dan budaya kerja positif. Bagi melengkapkan diri dengan ciri berkenaan, guru perlu mempunyai jati diri yang mantap, lebih komited dalam profesion keguruan serta bersemangat untuk menghadapi cabaran pendidikan yang kian mencabar. Tema ini tepat dan sesuai dengan peranan guru kini dalam menyempurnakan hasrat serta cita-cita negara untuk melahirkan pelajar yang bakal menjadi warga negara berkualiti. Ia mencakupi kepelbagaian disiplin ilmu, penampilan akhlak mulia, mahir menyesuaikan tingkah laku dalam pelbagai keadaan (skillful behaviour), bertoleransi, berkomunikasi secara berkesan dan jati diri terhadap negara, sejajar arus perdana Malaysia untuk mencapai matlamat negara maju siber. Sebelum seseorang pelajar atau warga negara dilahirkan sebegini rupa, langkah pertama bermula daripada kualiti guru itu sendiri. Tema berkenaan tidak bermakna guru sebelum ini tidak berkualiti tetapi kita berpegang kepada konsep kualiti yang merangkumi penambahbaikan berterusan. Kualiti juga merujuk kepada satu piawai tinggi yang perlu dicapai selaras kesesuaian serta keperluan masyarakat dan negara. Tema Hari Guru tahun ini menunjukkan kepada masyarakat betapa penting dan kritikal peranan guru dalam memenuhi hasrat serta harapan negara ke arah persediaan pendidikan dalam abad ke-21 ini serta membangunkan sistem pendidikan berkualiti dan bertaraf dunia di Malaysia. Kita perlu ingat bahawa kemakmuran negara yang kita nikmati hari ini adalah sebahagian daripada kejayaan dicanai dan dibentuk oleh guru bermula dari bilik darjah sehinggalah di luar sekolah. S: Apakah keistimewaan upacara sambutan tahun ini dan sebarang pembaharuan yang dilakukan dari segi penganugerahan? J: Sambutan Hari Guru sentiasa istimewa kerana ia memberi penghormatan dan pengiktirafan kepada pengorbanan pendidik. Tahun ini, kita masih meneruskan anugerah seperti tahun sebelumnya, termasuk Tokoh Guru, Guru Inovatif dan Sekolah Harapan Negara. Pemenang anugerah juga dijemput ke majlis pelancaran sambutan ini. Insya-Allah pada tahun depan, kita akan memperkenal Anugerah Sekolah Selamat, satu konsep yang baru dan sudah pun dilancarkan Menteri Pendidikan di Sungai Petani, Kedah, 6 Mei lalu. Tahun ini, kita juga akan melancarkan beberapa buku hasil nukilan dan pendapat kaum guru. Pusat Perkembangan Kurikulum dan Institut Aminuddin Baki, masing-masing menghasilkan koleksi terbitan sempena sambutan Hari Guru ini. Di samping itu, Kementerian Pendidikan melalui Bahagian Pendidikan Guru (BPG) dan Majlis Buku Kebangsaan Malaysia akan melancarkan buat pertama kalinya, empat buku yang ditulis oleh guru. Ini selaras dengan konsep dan tanggapan `guru sebagai penulis’ yang kita cuba ketengahkan. Guru menulis

• •

• • •

• •

pengalaman mereka, di samping menerapkan nilai murni kepada murid. Buku ini adalah koleksi pengalaman mereka ketika berinteraksi dengan pelajar di bilik darjah atau sekolah. Antara buku dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris yang dilancarkan sempena Hari Guru di Sabah ialah `Secawan Kopi Daripada Guru’ dan `A Bouquet Of Flowers by Teachers’. S: Apakah yang sedang dan akan diusahakan oleh Kementerian Pendidikan untuk memastikan kepentingan guru, sekali gus mempertingkat martabat golongan itu di negara ini? J: Usaha yang dilakukan bagi memartabatkan profesion keguruan adalah berterusan. Seperti yang kita nyatakan dalam sambutan Hari Guru tahun lepas (temanya: Memartabatkan Profesion Keguruan Tanggungjawab Semua), usaha ini terletak di tangan semua pihak. Dalam konteks ini, kementerian memberi penekanan berat terhadap kualiti dan latihan dalam pendidikan guru. Guru, sama ada bakal guru atau guru sedang berkhidmat, harus diberi latihan profesional dan berkualiti secara berterusan, di samping memenuhi keperluan dan aspirasi negara apalagi dalam era globalisasi. Lebih ramai guru akan berpeluang mempertingkat tahap kelayakan akademik dan profesionalisme melalui pelbagai program latihan, termasuk Program Pensiswazahan dan Program Pembangunan Staf bagi guru yang berminat menyambung pelajaran ke peringkat sarjana dan kedoktoran dalam bidang kritikal seperti Sains, Matematik dan Bahasa Inggeris. Tahun ini saja, sebanyak RM 98.7 juta akan dibelanjakan bagi program Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) yang mensasarkan seramai 150,000 guru mengikuti kursus jangka pendek dan panjang. Jumlah peruntukan bagi LDP ini bertambah hampir 64 peratus berbanding tahun lalu (RM 60.1 juta) Kementerian juga mempergiat lagi pelaksanaan kursus pendek di bawah kelolaan jabatan pendidikan negeri (JPN) dan pejabat pendidikan daerah (PPD) bagi tujuan: membiasakan guru dengan pelbagai perubahan yang berlaku, baik dari segi perubahan kurikulum, perkembangan teknologi komunikasi dan maklumat (ICT), mahupun pengurusan tingkah laku pelajar. meningkatkan kecekapan guru dalam pengajaran di bilik darjah, khususnya dalam pengajaran Sains dan Matematik serta Bahasa Inggeris Untuk menjayakan program latihan, khidmat guru cemerlang, jurulatih utama yang dilatih di bawah program `Malaysian Trainer Development Programme' seperti Bahasa Inggeris, dan kakitangan sumber yang mempunyai kepakaran dalam bidang masing-masing diperlukan. Seramai 63,542 guru dari seluruh negara dijangka mendapat latihan melalui kaedah ini. Usaha kementerian dalam konteks meningkatkan kualiti guru juga dapat dilihat apabila latihan guru dinaikkan taraf sijil kepada diploma dan meletakkan syarat lulus Bahasa Inggeris dan Matematik, selain kelayakan asas Sijil Pelajaran Malaysia dengan lima kepujian untuk program LDP supaya guru lebih bersedia menghadapi era globalisasi. S: Apakah masalah yang dikenal pasti masih melingkungi profesion keguruan negara? J: Usaha penambahbaikan perkhidmatan pendidikan adalah usaha semua pihak yang dilakukan secara berterusan. Ia memerlukan kerjasama dan sokongan semua pihak dari dalam dan luar sistem pendidikan itu sendiri.

• • •

Dengan jumlah kakitangan yang besar, iaitu 300,000 daripada satu juta kakitangan kerajaan, sudah tentu ia memerlukan satu pendekatan bijak serta berhikmah dalam menangani apa juga isu dan masalah. Dengan bilangan ramai ini, kementerian sentiasa menambah dan mencari ruang dan peluang bagi meningkatkan kebajikan guru. Sebarang perubahan membabitkan profesion ini sudah tentu turut membabitkan perubahan pelbagai aspek lain yang kemungkinan menimbulkan kesan kepada perkara lain. Namun, ini tidak bermakna kita berhenti dan tidak melaksanakan usaha menjadikan profesion ini lebih dihormati dan dipandang tinggi oleh masyarakat. Dengan kepimpinan dan kewibawaan Menteri, Timbalan-timbalan Menteri, Setiausaha Parlimen serta pengurusan kementerian, kita yakin sistem pendidikan negara akan lebih berkesan, mantap dan berfokus. S: Kebelakangan ini, pelbagai isu melanda profesion keguruan tanah air, termasuk pengasingan pelajar yang kini sudah selesai. Adakah senario sedemikian menjejaskan imej dan kredibiliti keguruan? J: Saya percaya semua pihak sudah menerima keputusan dan pendapat jawatankuasa bebas. Saya yakin dengan penjelasan yang diberi oleh jawatankuasa itu, imej dan kredibiliti keguruan tidak terjejas, malah bertambah kukuh. Semua pihak sekarang bertanggungjawab untuk menterjemahkan saranan jawatankuasa bebas yang dikemukakan dalam laporannya kepada bentuk tindakan dan pelaksanaan. S: Apakah pendapat Datuk mengenai pandangan pihak tertentu bahawa golongan guru kini semakin kurang memberi komitmen sepenuhnya terhadap tanggungjawab sebagai pendidik dan secara langsung menyebabkan mereka semakin kurang dihormati masyarakat? J: Saya tidak bersetuju dengan pandangan bahawa golongan guru kini semakin kurang memberi komitmen sepenuhnya terhadap tanggungjawab sebagai pendidik. Saya katakan demikian kerana prestasi sekolah secara keseluruhannya tahun demi tahun semakin baik sama ada dari segi akademik mahupun bidang lain. Pencapaian kita dalam bidang seperti Sains dan Matematik dengan negara maju, tidak jauh ketinggalan. Bidang perguruan sebenarnya sudah menjadi profesion diminati berdasarkan bilangan permohonan berbanding tempat ditawarkan. Guru semakin berminat untuk meningkatkan kelayakan, khususnya dalam bidang akademik sehinggalah ke peringkat sarjana dan doktor falsafah. Mereka menggunakan peluang mengikuti pelbagai program pensiswazahan dan latihan disediakan oleh kementerian. Kementerian Pendidikan melalui BPG memang menyediakan latihan praperkhidmatan kepada bakal guru bagi memastikan mereka layak dan profesional dalam tugas. Ketika berkhidmat pula, kementerian melalui pelbagai saluran seperti JPN, PPD dan juga sekolah, menyediakan kursus dan latihan, sama ada berbentuk pedagogi mahupun pengurusan. Latihan dan pembangunan staf kepada guru adalah antara tumpuan diberi untuk mengekal dan meningkatkan motivasi serta komitmen guru terhadap tugas. Pendidikan mempunyai `pemegang amanah’ yang ramai dan sudah pasti setiap ahli masyarakat memberi perhatian kepada apa saja isu ditimbulkan berkaitan pendidikan. Menyedari hakikat ini, kita mengalu-alukan maklum balas daripada `pemegang amanah’ bagi mempertingkatkan kebajikan guru dan kualiti pendidikan.

• •

Dalam konteks ini, kementerian sudah, sedang dan akan terus memperhebat usaha meningkatkan kebajikan guru, sekali gus turut membabitkan pelajar. Sebagai contoh dalam reka bentuk sekolah baru, kementerian memastikan ruang kerja lebih luas dan selesa disediakan untuk guru. Kemudahan lain seperti komputer dan hawa dingin disediakan di tempat kerja atau bilik guru untuk meningkatkan komitmen guru bekerja. Di samping itu, sekolah sedia ada juga dinaikkan taraf supaya kemudahan, khususnya keselesaan tempat kerja, dapat ditingkatkan. S: Bagaimanakah guru harus bersedia menghadapi cabaran globalisasi? J: Arus globalisasi adalah gelombang besar dan hebat pada hari ini. Perkembangan ICT dalam arus globalisasi memberi tuntutan baru terhadap sistem pendidikan seperti k-ekonomi, iaitu satu sistem ekonomi berpaksikan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, sudah tentulah kita tidak boleh tertinggal, malah wajar memanfaatkannya. Arus perubahan menuntut pendidik mempunyai `competitive edge’. Ini bermaksud semua pihak di pelbagai peringkat pemimpin, pengurus pendidikan dan guru di bilik darjah mesti mempunyai `critical competency’. Seperti disarankan Perdana Menteri, guru harus menjadi fasilitator berkesan. Menjadi fasilitator bermaksud mereka perlu mempunyai ilmu, berketrampilan, bermaklumat dan mengamalkan nilai tinggi dan mulia. Mereka menjadi fasilitator ilmu pengetahuan dan penyebar nilai murni. Untuk ini, mereka perlu menguasai bahasa yang menjadi medium kepada ilmu berkenaan. Dalam konteks ini, guru harus menguasai sekurang-kurangnya dua bahasa - bilingual. Selain bahasa Melayu, mereka harus menguasai bahasa antarabangsa lain seperti bahasa Inggeris. Guru perlu menguasai kemahiran dalam bidang ICT serta menggunakan teknologi ini dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) mereka. Untuk membolehkan penguasaan ICT, guru harus menguasai bahasa perhubungan dalam penyaluran ilmu. Seorang guru yang `bilingual’ akan memudahkan proses P&P di bilik darjah, di samping diri sendiri dapat meraih ilmu dengan lebih mendalam melalui bahan bacaan yang lebih intensif serta ektensif. Saya sudah nyatakan bahawa peranan guru dalam era globalisasi ini juga perlu bersifat global, sebagaimana tema Hari Guru tahun ini `Guru Berkualiti Aspirasi Negara’. Tema ini dipilih kerana melalui guru berkualiti saja kita dapat merealisasikan aspirasi negara, khususnya dalam era globalisasi ini. Guru berkualiti diperlukan untuk menghadapi era globalisasi dan ledakan maklumat ini. Penguasaan ilmu akan menjadi teras penting dalam menghadapi cabaran globalisasi ini. Negara amat mementingkan ilmu pengetahuan dan pendidik sentiasa digalakkan untuk menambah ilmu selaras perkembangan semasa. Anak didik di bilik darjah semakin matang serta cerdik dan untuk itu, guru perlu lebih ke depan dari segi penguasaan ilmu, baik secara teori mahupun amali. Dalam hal ini, guru harus terus menjadikan budaya ilmu sebagai asas kecemerlangan. Pada masa sama, nilai dan budaya ketrampilan pendidikan harus diambil pertimbangan. Selaku seorang profesional dalam bidangnya, kemahiran perlu diperbaharui dan dipertingkatkan. Guru harus peka dengan perkembangan semasa, terutama perubahan budaya dan keperluan pendidikan.

• •

Dalam era ini juga, kita harus bersedia untuk melakukan `benchmarking' atau belajar daripada yang terbaik bagi mendapatkan amalan terbaik. Kita percaya ini akan menyebabkan kita sentiasa cemerlang dan ke depan daripada orang lain. S: Akhir sekali, apakah pesanan khusus daripada Datuk kepada guru sempena Hari Guru 2002? J: Guru harus merebut peluang yang ada bagi meningkatkan kualiti dan kecemerlangan diri supaya menjadi guru berkesan dan dihormati. Latihan yang diterima sebelum menjadi guru seharusnya memenuhi piawai kualiti profesion keguruan dari segi akademik, pedagogi, ketrampilan, sikap dan sahsiah. Ketika berkhidmat sebagai guru pula, sama ada di bandar ataupun pedalaman, usaha untuk menguasai ilmu tidak seharusnya terhenti. Kementerian sudah menyediakan ruang serta peluang di peringkat sekolah, daerah, negeri dan kementerian untuk memenuhi hasrat ini. Pelbagai kursus dalam perkhidmatan jangka pendek dan panjang disediakan. Semuanya merangkumi aspek peningkatan akademik, profesionalisme dan pembangunan staf. Saya menyeru supaya guru merebut peluang untuk meningkatkan tahap kelayakan akademik masing-masing kerana ini sekali gus akan memberi kekuatan dan kelebihan sama ada akademik, ketrampilan diri mahupun material. Dalam hal ini, kementerian menyediakan saluran khas seperti Program Pensiswazahan Khas Pendidikan Guru, program berkembar dengan institusi pengajian tinggi luar negara dan Program Pensiswazahan Sepenuh Masa (dengan separuh gaji). Kementerian juga sudah menetapkan sasaran guru di semua sekolah menengah siswazah menjelang 2005 dan 50 peratus guru siswazah di sekolah rendah menjelang 2010. Sebagai guru, kita sudah berikrar dan berjanji untuk menjadi guru yang baik dan profesional. Janji, ikrar dan iltizam ini kita perbaharui setiap tahun, khususnya pada Hari Guru ini. Kita juga sudah berjanji, antara lain untuk sentiasa melaksanakan tugas dengan cermat, bersungguh-sungguh, cekap, jujur, amanah dan bertanggungjawab, sebagaimana yang tercatat dalam Aku Janji yang kita tandatangani. Kita sama-sama bertanggungjawab untuk merealisasikan tema Hari Guru tahun ini. Semua pihak perlu bermuafakat, saling membantu dan berusaha bersungguh-sungguh untuk membina negara dan bangsa yang maju, bersatu padu serta mempunyai jati diri mantap. Aspirasi negara dapat dicapai jika semua pihak -guru, ibu bapa dan masyarakat - sanggup berkorban dan memberikan komitmen masing-masing. Kepercayaan dan sokongan padu perlu diberi kepada kementerian dan kerajaan untuk terus mempelbagai dan meningkatkan usaha bagi mencapai kemajuan serta kemakmuran negara. Saya percaya usaha ini akan dapat melahirkan guru berkualiti, sekali gus memenuhi aspirasi negara. Usaha memperkasa sistem pendidikan kita bermula dari peringkat prasekolah, rendah sehingga menengah, perubahan sikap dan minda seluruh komuniti pendidikan. Sokongan dan keprihatinan masyarakat serta ibu bapa akan membantu usaha ini. Saya percaya dengan sokongan dan komitmen semua pihak bagi menjayakan agenda pendidikan negara seperti dalam Wawasan Pendidikan Negara dan Wawasan 2020, kita akan dapat meraih hasilnya pada hari muka.

Teruskanlah budaya kerja kuat dan cemerlang semoga anak didik kita hari ini akan menjadi pemimpin masa depan dalam usaha meneruskan perjuangan memartabatkan bangsa dan negara. Pendidikan penentu kejayaan bangsa, negara ALHAMDULILLAH kita bersyukur ke hadrat Allah swt kerana dengan izin dan hidayah-Nya, kita dapat bersama dalam dewan ini untuk menjayakan Konvensyen Perdana Pendidikan Kebangsaan yang julung kali diadakan. Saya ingin mengambil kesempatan ini merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada penganjur kerana memberi peluang kepada saya hadir bersama dalam himpunan besar komuniti guru bagi mencetuskan wacana tentang pendidikan negara. Pendidikan memainkan peranan yang amat penting dalam pembentukan generasi yang akan mengambil alih daripada generasi semasa. Pendidikan bukan saja dipertanggungjawab untuk membekal generasi baru dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk menyemai nilai hidup yang boleh menentukan jaya atau tidaknya masyarakat dan bangsa. Jika nilai yang disemai itu buruk, maka buruklah masyarakat dan jika murni, maka akan berjayalah masyarakat. Jika budaya iaitu jumlah nilai yang diamalkan oleh sesuatu masyarakat itu tidak sesuai dengan kemajuan, penyemaian nilai yang sesuai oleh pendidik boleh memulih dan memajukan masyarakat itu semula. Ilmu pengetahuan tanpa nilai yang mulia belum tentu dapat melahirkan masyarakat yang baik dan berjaya. Nilai yang mulia tanpa ilmu pengetahuan juga tidak akan melahirkan masyarakat yang berjaya. Memang benar ibu bapa juga bertanggungjawab untuk menyemai nilai hidup yang baik. Tetapi, ibu bapa mungkin tidak terlatih sama ada berkenaan nilai yang patut menjadi pilihan atau pun dengan cara yang berkesan untuk menyemainya. Sebaliknya, pendidik adalah orang yang terlatih dan mereka terbabit dengan pembentukan peribadi murid dan penuntut dalam jangka waktu yang lebih panjang, sewaktu umur murid dan penuntut lebih impressionable iaitu umur pada waktu mana persepsi dan penerimaan pengaruh adalah terbuka. Justeru, pendidikan yang lebih bertanggungjawab untuk membentuk generasi baru yang lebih berpengetahuan dan berperibadi yang sesuai dengan kejayaan. Bagi masyarakat yang sudah pun memiliki budaya yang sesuai dengan kemajuan perkembangan budaya ini tidak menjadi masalah. Pendidik yang lahir dan membesar dalam masyarakat sudah tentu telah menerap budaya yang sesuai. Tetapi, jika sesuatu masyarakat itu tidak mempunyai budaya yang sesuai, pengembangan budaya baru yang lebih sesuai perlu diusaha secara sengaja dengan melatih dan menyebar nilai yang baik kepada pendidik terlebih dahulu. Jika pendidik sudah terima dan menerap budaya baru ini dan dilatih secara khusus untuk menyemaikannya di kalangan murid dan pelajar, maka proses membentuk budaya baru yang sesuai dengan kemajuan boleh dilaksanakan dengan berkesan oleh pendidik. Dalam dunia terdapat bangsa yang maju, bangsa yang kurang maju dan bangsa yang daif. Perbezaan di antara kemajuan bangsa ini berpunca daripada nilai hidup, iaitu budaya yang dipegang dan diamal oleh bangsa berkenaan. Sumber alam yang kaya, cuaca yang segar, faktor geografi dan lain-lain tidak mempunyai kesan seperti budaya. Sebab itu di negara yang sama, bangsa yang berlainan, iaitu berbudaya yang berlainan, mencapai kemajuan yang berbeza.

• •

Bangsa yang sama juga, jika berpegang kepada nilai yang berlainan tidak akan sama kemajuan mereka. Di Malaysia budaya Melayu dan budaya Cina amat ketara perbezaannya. Sementara budaya Cina memberi penghargaan yang amat tinggi kepada penguasaan ilmu pengetahuan, budaya Melayu tidak begitu menghargai ilmu. Kita lihat anak Melayu walaupun, diberi peluang tidak menuntut sekuat anak Cina. Justeru, prestasi anak Melayu dan anak Cina berbeza secara ketara. Bukanlah anak Melayu mempunyai otak yang kurang baik. Dari segi kecerdasan otak Cina atau Melayu atau orang putih lebih kurang sama saja. Tetapi, budaya Cina begitu kuat menekan tuntutan ilmu sehingga mereka dan ibu bapa mereka menumpu bersungguh-sungguh kepada mempelajari ilmu oleh anak mereka. Ramai daripada mereka mengorbankan sebahagian besar daripada pendapatan mereka untuk membiayai pelajaran anak. Ada juga ibu bapa Melayu yang berbuat demikian, tetapi bilangan mereka tidak ramai. Selain itu, orang Cina menerap nilai yang diajar oleh Confucius dalam urusan hidup mereka. Nilai ini mempunyai banyak yang ditafsir sebagai nilai murni dan membantu pemilikan sikap yang menjayakan urusan hidup mereka. Agama Islam memberi lebih banyak panduan akan nilai hidup kita sebagai orang Islam, tetapi majoriti daripada kita tidak mengamalkannya. Orang Islam disuruh menuntut ilmu sehingga ke negara China, tetapi kita orang Melayu tidak sanggup bersusah payah untuk menghadapi cabaran seperti yang perlu dihadapi oleh orang Islam pada zaman Nabi jika mereka ingin menuntut ilmu di negara China. Penuntut Melayu tidak pun belajar dengan bersungguhsungguh setelah menerima pelbagai jenis bantuan dan kemudahan. Sebab itu kita bermasalah untuk memasuki 55 peratus anak Melayu ke universiti kerana kelulusan yang tidak cukup tinggi. Kerap kali ramai anak Cina yang lebih layak terpaksa ditolak. Prestasi anak Melayu di universiti tidak sebegitu baik kerana setelah dimasukkan ke universiti, mereka tidak menumpukan sepenuh masa dan tenaga kepada mempelajari ilmu, tetapi sebaliknya mereka melibatkan diri dengan kegiatan lain. Pendedahan ini mungkin menyakitkan hati pihak tertentu, tetapi perbezaan budaya di antara Cina dan Melayulah yang menyebabkan Dasar Ekonomi Baru sukar dicapai. Kerana ingin kaya cepat, saham, lesen, permit, kawasan balak dan lain-lain lagi dijual dengan segera kepada orang lain. Walaupun, orang lain terpaksa tanggung kos pembelian kawasan ini, mereka masih boleh untung dan berjaya. Jika kita ingin mengimbangkan prestasi kaum di Malaysia nilai hidup dan budaya yang menghalang pencapaian kemajuan perlu dikikis. Bagi anak Melayu mereka perlu diperkenalkan dan diasuh dengan nilai Islam yang semuanya murni. Tidak ada sesuatu yang disuruh oleh agama Islam yang akan merugikan kita jika kita tidak sengaja menyalahtafsir ajaran Islam. Umpamanya, perjanjian mesti ditulis dan menjadi tanggungjawab orang Islam untuk menunaikan janji ini. Jika dibuat janji mulut pun ikatannya dianggap sama kuat dan merupakan ikrar yang mesti ditunaikan. Tetapi, ramai orang Islam yang mungkir janji tanpa rasa bersalah. Kerana tidak berpegang kepada ajaran Islam maka pencapaian orang Melayu tidaklah seperti yang sepatutnya. Pendidik bukan saja bertanggungjawab untuk menyampai ilmu kepada murid dan penuntut. Pendidik juga bertanggungjawab untuk membentuk peribadi yang mulia yang boleh berjaya, di samping memberi tekanan kepada soal nilai hidup yang mulia dan budaya yang sesuai dengan kejayaan. Dengan perkataan lain, pendidik menentukan jaya atau tidaknya sesuatu bangsa, sesuatu negara, sesuatu

tamadun. Mungkin peranan ini yang diletak pada bahu pendidik dianggap terlalu berat. Tetapi, hakikatnya faktor lain yang mempengaruhi pembentukan peribadi rakyat sesebuah negara, seperti didikan ibu bapa, budaya yang sedia ada yang diamalkan oleh rakyat negara, amalan agama sebangsa serta persekitaran tidak memberi kesan seperti peranan pendidik. Lagi pun jika perubahan hendak dibuat kepada budaya bangsa, pendidiklah yang perlu memainkan peranan utama. Di Malaysia kita tahu jika kita ingin mengimbangkan kejayaan orang Melayu dengan bangsa yang maju di dunia, maka perubahan nilai hidup dan budaya mesti diusahakan di kalangan anak Melayu. Mereka perlu diasuh dengan nilai Islam yang sebenar, bukan yang sengaja dikembangkan sekarang oleh pihak yang mempunyai kepentingan lain. Sebenarnya, pada waktu ini nilai dan budaya yang dikembangkan di kalangan pelajar kita adalah lebih buruk daripada dahulu. Sebab itu walaupun mereka memperoleh ilmu, sumbangan mereka kepada pembangunan masyarakat tidak begitu baik. Justeru, amat penting sekali pendidik sendiri dilatih dalam bidang penyebaran nilai dan budaya kepada pelajar di bawah mereka. Tetapi, bagaimanakah nilai dan budaya ini akan diketahui oleh pendidik? Untuk ini, pensyarah dalam kolej perguruan perlulah dilengkapi dengan pengetahuan berkenaan peranan budaya dan nilai hidup dalam menentukan jaya atau tidaknya sesuatu bangsa. Pengetua dan pensyarah kolej perguruan perlu menyampaikan kepada bakal guru akan nilai yang hendak diterapkan dan budaya yang hendak dibentuk. Pengetua dan pensyarah perlu diberitahu dan dilengkapi dengan segala-gala yang dianggap penting untuk disampaikan kepada guru pelatih. Dengan itu, pendidik yang mendidik anak-anak kita akan berjaya menyemaikan nilai yang mulia di kalangan warganegara akan datang dan membentuk budaya yang sesuai dengan kejayaan bangsa. Peranan yang perlu dimainkan oleh pendidik dalam pembentukan peribadi yang mulia dan budaya yang boleh membawa kejayaan tidak kurang pentingnya berbanding dengan penyampaian pelbagai ilmu kepada murid dan penuntut. Ini adalah kerana ilmu yang diperoleh boleh disalahgunakan. Orang yang berpengetahuan dan cerdik boleh menjadi penjenayah yang lebih cekap. Kesan perbuatan mereka tentu lebih buruk kerana mereka berilmu. Demikian jika kerana kelulusan tinggi mereka maka mereka memegang jawatan yang tinggi tanpa dikawal oleh nilai murni, mereka mungkin akan menyalahgunakan kuasa mereka seperti terlibat dengan rasuah. Sebaliknya, mengawal nafsu dan diri lebih mudah dilakukan apabila seseorang itu memiliki nilai hidup yang baik. Pegawai akan dapat memperingati diri keburukan jenayah yang hendak dilakukan, balasan yang akan diterima dan lebih penting lagi ialah perasaan malu dan tidak senang hati apabila terlibat dengan jenayah. Sama ada sesebuah negara dipenuhi dengan rakyat yang berilmu bergantung kepada pendidik di pelbagai peringkat. Dahulu kita berpendapat bahawa pelajaran dan penerapan ilmu adalah sesuatu yang dibuat ketika kecil. Apabila dewasa kita berhenti belajar kerana kita akan bekerja untuk menyara hidup. Hari ini proses mempelajari dan menguasai ilmu tidak terhad kepada masa kecil atau sebagai remaja. Pembelajaran ilmu adalah proses berterusan yang tidak boleh dihentikan. Selain daripada itu, ilmu yang dituntut perlu mempunyai kaitan yang rapat dengan kerja yang hendak dibuat. Dahulu kelulusan dalam bidang sastera dianggap melayakkan seseorang untuk membuat apa saja kerja; menjadi pentadbir, pengurus, pekerja mahir dan bermacam lagi. Hari ini setelah mendapat pelajaran asas yang umum, pelajaran dan latihan yang

khusus perlu dibuat sebelum seseorang dianggap layak untuk membuat kerja tertentu. Semakin lama pengkhususan menjadi semakin tepat. Pendidik memainkan peranan di semua peringkat. Pendidik yang terlatih dan cekap dapat memindahkan ilmu dengan berkesan kepada pelajar. Oleh kerana bidang pelajaran sudah menjadi lebih khusus dan tepat, pendidik juga perlu memiliki ilmu yang sama tepat. Walaupun pelajaran seumur hidup tidak formal dan tidak memerlukan pendidik, namun penyediaan bahan dan teks tetap bergantung kepada pendidik yang terlatih dalam bidang berkenaan. Yang jelas ialah di zaman ini peranan pendidik semakin bertambah dan semakin luas apabila pelajaran jarak jauh berkembang dengan lebih pesat. Permintaan untuk pendidik tentulah meningkat dan ini bermakna profesion pendidik dapat sekali lagi menjadi karier yang amat menarik. Justeru, pendidik di semua peringkat perlu membuat persediaan untuk mengguna teknologi baru seperti komputer, CD dan Internet untuk memperluaskan liputan pengajaran yang boleh dibuat mereka. Seperti mana kita tahu Malaysia telah menyediakan infrastruktur yang canggih untuk multimedia dan zaman maklumat. Untuk menyampaikan ilmu kepada seberapa ramai penuntut melalui pengajaran jarak jauh teknik baru perlu diteroka. Ini membabitkan penyediaan ‘software’ yang dapat memudahkan pembelajaran, umpamanya penggunaan gambar tiga dimensi, ‘computer animation’, dialog antara pendidik dengan pelajar, penilaian prestasi, pakej pelajaran pelbagai ilmu dan seribu satu lagi cara yang memudahkan penerapan ilmu oleh semua pelajar walaupun IQ mereka tidak begitu tinggi. Sebenarnya semua orang dapat menambah ilmu pengetahuan mereka, termasuk dalam bidang yang relevan kepada kerja dan tugas mereka melalui kemudahan komputer dan ‘software’ yang semakin banyak dan semakin canggih. Zaman maklumat dan teknologi komunikasi membuka peluang yang luas kepada pendidik. Mereka tidak lagi terhad kepada bilik darjah. Dalam sekolah sekali pun ada kemungkinan seorang pendidik mengajar pelajar dalam dua atau tiga bilik darjah dalam mata pelajaran yang berlainan, tetapi di masa yang sama. Sekolah bestari yang telah disediakan oleh kerajaan bukan saja akan meningkatkan kecekapan pelajar dalam penggunaan komputer dan alatan canggih yang lain, tetapi juga memberi peluang kepada guru meneroka dan mencipta cara baru mengajar yang lebih berkesan daripada cara yang telah diperkenalkan melalui ‘software’ yang sedia ada. Tidak ada had kepada kebolehan komputer dalam mempermudahkan segala proses termasuklah proses mendidik dan mengembangkan ilmu di kalangan pelajar, sama ada yang memang pintar atau pun yang kurang cerdik atau pandai. Zaman maklumat akan mewujudkan masyarakat yang lebih berpengetahuan dan lebih bijak. Dan pendidik akan memainkan peranan utama dalam pembentukan masyarakat yang berilmu ini. Bagi Malaysia, matlamat atau sasaran kita sudah pun ditentukan. Kita ingin menjadi negara maju menjelang 2020. Untuk mencapai wawasan ini, kita perlu kepada rakyat yang lebih produktif, yang mampu bersaing dengan bangsa lain di dunia. Apakah mungkin kita kejar matlamat ini sedangkan sasaran ini sering berubah? Di waktu kita menyuarakan buat pertama kali Wawasan 2020, kita masih lagi berada di zaman industri. Kita yakin kita oleh menguasai segala ilmu dan teknik untuk menjadikan negara kita sebuah negara industri yang mampu mengeluarkan apa saja barang buatan. Tetapi, hari ini kita berhadapan dengan paradigma baru, iaitu negara yang maju perlu menguasai teknologi dan penggunaan maklumat secara yang boleh

meningkatkan produktiviti. Untuk ini kita perlu menguasai ilmu yang baru diperkenalkan, bahkan kita perlu mencipta ilmu yang baru. Sasaran kita sudah berubah dan berubah secara radikal. Wawasan 2020 yang kita bayangkan pada 1991 tidak sama dengan Wawasan 2020 yang dapat kita gambarkan hari ini. Mungkin juga ia akan berubah lagi dalam jangkamasa 20 tahun sebelum tiba 2020. Rakyat Malaysia di semua peningkat perlu sedar hakikat ini untuk menangani sasaran yang sering berubah ini. Sama ada kita berjaya atau tidak bergantung kepada banyak faktor, antaranya ialah kemampuan kita menerap dan mempergunakan ilmu untuk meningkat daya pengeluaran dan daya saing kita. Jika kepemimpinan pendidik kita berwibawa dan sanggup menghadapi cabaran yang akan datang ini, jika mereka bersedia meningkatkan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh mereka dan cekap pula di dalam mendidik pelajar seumur hidup, maka kita masih boleh mencapai wawasan kita. Kesanggupan generasi yang akan berusaha ke arah Wawasan 2020 bergantung kepada budaya yang dibentuk oleh pendidikan semasa. Jika budaya ini sesuai dengan menangani cabaran dunia alaf baru yang bukan saja memperlihatkan teknologi yang canggih menjadi bertambah canggih, tetapi juga cabaran globalisasi serta kegelisahan dan pergolakan politik dalam dan luar negeri, jika budaya yang dibentuk hasil usaha pendidik sekarang sesuai dengan cabaran Aru, Insya-Allah kita akan berjaya mencapai Wawasan 2020. Ternampak jelas bahawa kepemimpinan pendidik amatlah penting untuk kita mencapai Wawasan 2020. Kerajaan akan berusaha bersungguh-sungguh untuk membekalkan negara dengan kepemimpinan pendidikan yang berkemampuan. Peluang untuk pendidik meningkatkan keupayaan mereka akan disediakan di semua peringkat. Kita harap negara kita terus stabil dan maju supaya upahan kepada pendidik dapat diperbaiki selaras dengan peranan yang akan dimainkan mereka. Sesungguhnya Wawasan 2020 banyak bergantung kepada kualiti rakyat hasil daripada pendidikan mereka. Adalah diharapkan tidak ada sesiapa yang akan mengganggu usaha murni kita kerana mereka tidak suka kepada ilmu baru yang diperkenalkan, yang mungkin dianggap oleh mereka sebagai sekular dan sebagainya. Orang Islam telah terlepas peluang Revolusi Perindustrian. Janganlah orang Melayu di Malaysia sengaja melepaskan peluang daripada Revolusi Maklumat. Jika kita terlepas kali ini, tidak mungkin lagi kita dapat mengejar kemajuan. Kita akan terus ditindas dan ditakluk oleh bangsa yang akan menguasai teknologi dan maklumat alaf baru ini. Kita akan dijajah semula. Akhirnya di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada semua bagi merealisasikan wacana intelektual pendidikan melalui konvensyen yang bermakna ini. Saya berharap usaha yang memberi manfaat bagi tuan-tuan dan puan-puan pendidik sekalian akan diteruskan. DEWAN BUDAYA: Sebagai Ketua Pengarah yang mempelopori penerbitan majalah Dewan Budaya, apakah pandangan Datuk tentang majalah ini setelah 20 tahun usianya? DATUK HASSAN: Tujuan kita menerbitkan Dewan Budaya adalah untuk digandingkan dengan Jurnal Dewan Bahasa dan Dewan Sastera. Jika dua majalah yang lebih tua itu menumpukan perhatian terhadap soal bahasa dan sastera Melayu, Dewan Budaya melengkapkan forum ini dengan menyediakan bahan ilmu dan maklumat berkala tentang hal budaya. Hal ini penting kerana bahasa, sastera, dan budaya merupakan tiga warisan bangsa yang

melambangkan jati diri dan tamadun sesuatu bangsa. Maka pentinglah warisan ini dipelihara dan dikembangkan terus melalui kegiatan penulisan dan wacana supaya kesedaran tentang warisan bersama ini tidak luput daripada sanubari dan ingatan bangsa kita dalam menghadapi "dunia baru" hari ini, yang tentunya penuh dengan cabaran dan pengaruh baru pula yang harus kita tangani secara bijak berdasarkan tradisi kita. Saya kira selama 20 tahun ini majalah ini dapat memberi sumbangan yang banyak dalam bidang penulisan dan wacana budaya, sama ada dalam bentuk penghuraian, perakaman data, ataupun dalam bentuk perbincangan untuk semua golongan pembaca. Antara tujuan penerbitan Dewan Budaya termasuklah memelihara dan mengembangkan warisan budaya. Setelah sekian lama kita merdeka, 42 tahun, mengapa kita masih melaungkan perkara yang sama? Usaha memelihara warisan budaya bangsa melibatkan usaha mengembangkan budaya itu sebagai sistem nilai dan amalan yang dapat menarik minat dan penglibatan semua golongan atau anggota masyarakat Malaysia. Dalam usaha ini kita menghadapi cabaran "budaya" lain, budaya popular, yang lebih seronok diamalkan dan diikuti, datangnya dalam berbagai-bagai bentuk, misalnya dalam bentuk hiburan, filem, muzik, gaya hidup, pakaian, dan makanan. Orang menonton persembahan budaya Melayu dalam upacara tertentu sahaja, mendengar dan menonton lagu dan tarian "asli Melayu" setahun sekali dalam program "Hari Raya" di tv – pendek kata, kita menjadikan budaya Melayu sebagai ritual sahaja, untuk menyerikan majlis rasmi dan sebagainya, barangkali hal ini sesuai dengan dasar kebudayaan kebangsaan yang digubal pada tahun 1972, tetapi orang tidak terlibat dengan budaya itu secara serius, secara intim. Mengapa? Sebabnya banyak; antaranya, budaya dipisahkan daripada kerangka pembangunan ekonomi, sosial, teknologi, dan pendidikan negara, seolah-olah budaya dianggap sebagai sistem sampingan dalam kehidupan manusia "moden". Generasi muda yang mewah banyak mempunyai pilihan budaya lain yang lebih menarik, yang dapat dihubungkan dengan persoalan dan masalah hidup mereka hari-hari. Mereka pergi ke Coffee Bean, ke Planet Hollywood, ke Hard Rock Cafe, mereka mempunyai hiburan yang lebih seronok, merayau-rayau dalam ruang internet mencari "maklumat" untuk memenuhi kehendak hati muda mereka, bermain permainan komputer tentang peperangan, keganasan, dan sebagainya. Budaya "tradisional" tidak dikembangkan untuk menghadapi budaya popular ini, tidak dipopularkan secara sistematik. Dan kita tidak dapat memaksa pengguna budaya popular luar itu kembali ke budaya asli mereka kerana bagi mereka budaya bangsa kita tidak dapat memenuhi kehendak psikologi dan cita rasa mereka, yang sedang mencari makna baru dalam kehidupan mereka, sesuai dengan alam global yang lebih luas, yang setiap hari mempengaruhi jiwa dan kelakuan mereka. Generasi muda sering mempersoalkan sejauh mana warisan budaya ini dapat memberi sumbangan kepada pembangunan negara? Sumbangan warisan budaya kepada pembangunan manusia, masyarakat dan negara tidak dapat diukur dari segi hasil atau kesan fizikal atau materialistiknya sebagaimana kita dapat mengukur kesan ekonomi atau teknologi terhadap keadaan hidup manusia dan masyarakat. Namun, jika pembangunan materialistik manusia tidak berdasarkan nilai budaya yang

terbentuk melalui pengalaman bersama bangsa dan masyarakat kita sejak turun-temurun, akan timbul banyak kesan sampingan yang buruk pada moral manusia. Inilah punca mengapa kita sering menghadapi masalah sosial, masalah moral, masalah nilai. Di Barat, masalah ini lebih serius lagi. Manusia di sana semakin berada dalam persekitaran sosial dan budaya yang tidak bermoral, yang ganas, liar. Bayangkan, pelajar sekolah sudah pandai membuat bom dan senjata untuk membunuh rakan sekolahnya tanpa sebab yang munasabah. Fikirkan juga, mengapa di Barat kesedaran atau perasaan rasisme semakin menjadi-jadi? Budaya apa ini? Kemajuan apa ini? Perkembangan durjana inilah yang harus kita bendung melalui warisan yang menghargai nyawa manusia, yang pro-keamanan.

Pada masa yang sama kita melaungkan globalisasi dan transformasi budaya, sedangkan sekarang kita lihat natijah yang berlaku di dunia antarabangsa. Hal ini mengelirukan generasi baru. Proses globalisasi sebenarnya bukan fenomena baru, tetapi sudah ada sejak lebih 500 tahun dahulu apabila Christopher Columbus mengharungi Lautan Atlantik untuk mencari "Dunia Baru". Eropah waktu itu dianggap "Dunia Lama", ertinya dunia yang sudah matang tamadunnya. Itulah tarikh bermulanya proses globalisasi yang disebut penjajahan Barat di Amerika Selatan dan Amerika Utara, kemudian di Afrika, kemudian di Asia. Sebagai akibat penjajahan atau "globalisasi" ini, ada bangsa yang hilang identiti bangsanya, identiti budayanya, bahasanya, tanahnya. Ada bangsa yang dapat mempertahankan identitinya selepas tamatnya penjajahan itu. Bangsa Melayu tidak hilang identitinya sejak Portugis menawan Melaka pada tahun 1511 sampailah tahun 1957. Bahasa kita kekal, budaya kita kekal, agama kita kekal. Sekarang kita menghadapi proses globalisasi lagi. Unsur penjajahan dalam wajah baru, dalam bentuk dan gaya baru, wujud lagi tetapi oleh sebab namanya "globalisasi", bahayanya, risikonya, boleh jadi tidak ketara, bahkan kita lebih mudah menjadi mangsanya tanpa kesedaran kita. Kita tidak nampak, tidak melihat "wajah" penjajah baru ini, kerana datangnya dalam bentuk budaya, bentuk maklumat, internet, pasaran bebas, demokrasi bebas dan sebagainya. Banyak orang yang percaya bahawa dunia globalisasi tidak bersempadan lagi. Kita percaya bahawa nasionalisme atau semangat kebangsaan tidak relevan lagi; yang penting ialah semangat global, berfikiran global, bertindak global. Di sinilah bermulanya krisis manusia sejagat, krisis kita, kedangkalan kita, kebodohan kita, mempercayai slogan orang lain, slogan dan propaganda pedagang maklumat, propagandis pasaran bebas – merekalah yang berkata sempadan negara bangsa tidak ada lagi, budaya kebangsaan tidak relevan, yang relevan ialah "budaya global". Dalam dunia globalisasi, mereka berkata manusia mesti makan makanan yang sama, membaca berita yang sama, menonton filem yang sama, menggunakan maklumat yang sama, mengamalkan sistem pemerintahan yang sama, menggunakan acuan pendidikan global, dan sebagainya, dan sebagainya ... inilah takrif mereka tentang manusia atau warga global. Saya tidak percaya. Apa sebenarnya "budaya global"? Budaya popular, yang di Barat disebut counter culture, budaya pasca-modenisme, memang sedang berkembang di mana-mana kerana pengaruh pasaran bebas yang turut menjual budaya popular itu, tetapi ini bukan budaya kemajuan, bukan budaya tinggi. Ini

budaya pinggiran, budaya picisan, nyawanya tidak akan kekal kerana nilai ketamadunannya tidak ada, jadi manusia yang bijak akan menolaknya. Cuba kita lihat bagaimana bangsa kita kekal dalam sejarah globalisasi atau penjajahan zaman lampau. Selama lebih 400 tahun sejak bangsa Portugis menawan Melaka, bangsa Melayu tetap dapat mengekalkan identitinya, tidak menjadi Red Indians, tidak hilang budayanya, bahasanya, agamanya, padahal dalam tempoh itu dunia kita diharu, dicabar, dan dijajah oleh tiga bangsa Barat – Portugis, Belanda, dan Inggeris. Mengapa? Sebabnya jelas. Nenek moyang kita dahulu sudah mempunyai tamadun yang kuat – ada kerajaan, ada bahasa persuratan, ada budaya, ada agama – yang tidak mudah dimusnahkan oleh kuasa Barat. Kekuatan tamadun atau budaya inilah yang menyelamatkan bangsa Melayu sepanjang zaman. Contoh ini harus kita kekalkan hari ini semasa menghadapi cabaran globalisasi yang baru. Kita perlu berubah tetapi berubah menurut pilihan dan acuan kita, bukan menurut peraturan orang lain. Transformasi seperti inilah yang akan menyelamatkan kita, bukan peniruan. Seharusnyakah kita menuding ke arah generasi muda yang dikatakan tidak memahami nilai budaya, sering terpengaruh dengan unsur negatif, sedangkan generasi lama juga banyak yang bertindak demikian? Mungkin hal ini juga menimbulkan pergolakan dalaman di kalangan generasi muda. Pepatah Melayu ada berkata "bapa burik anak rintik" atau "guru kencing berdiri murid kencing berlari". Kelakuan generasi muda, baik atau buruk, bergantung pada sistem yang ada dan teladan budaya moral yang dilihat di kalangan generasi lama, di kalangan pemimpin dan ketua mereka. Pemimpin yang korup lebih berbahaya kepada bangsanya dan negaranya daripada anak muda yang melepak atau bersembang-sembang di kompleks beli belah. Pemimpin yang melakukan maksiat atau yang tidak tinggi kelakuan moralnya, tidak berhak berceramah kepada generasi muda tentang soal moral. Kita lihat di Amerika, mengapa pelajar sekolah boleh membunuh rakannya di sekolah dengan menggunakan senjata automatik dan yang digunakan dalam peperangan? Kerana pelajar itu berada dalam sistem yang menganggap kuasa dan senjata sebagai alat penting manusia. Di Amerika, kanak-kanak dan pelajar sekolah menghiburkan diri bermain permainan komputer perang, keganasan, bunuh membunuh. Kerajaan Amerika sendiri menjadi contohnya, ghairah melancarkan perang dan pembunuhan di negara orang lain. Jadi, pelajar belasan tahun turut teringin untuk melakukan keganasan. Sasaran mereka ialah orang yang mereka benci, orang kulit hitam, orang yang tidak sama dengan kumpulan mereka. Budaya inilah yang sedang merebak di serata dunia melalui filem, video, dan CD-ROM perang dan keganasan. Puncanya, Barat. Kerajaan Malaysia patut mengharamkan video atau permainan komputer yang mengagung-agungkan keganasan sebelum nanti ada pelajar kita yang tertarik untuk mengikut contoh pelajar Amerika itu. Bagaimana pula pembangunan budaya negara kita daripada perspektif Datuk? Kita sebenarnya mempunyai dasar kebudayaan kebangsaan yang digubal pada tahun 1972. Tetapi pengaruh dasar ini tidak kuat kerana nilainya – bukan kulitnya – tidak dijadikan asas untuk mentakrif acuan pembangunan negara. Misalnya, bahasa Melayu ialah bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan negara, tetapi kemajuan teknologi komunikasi dan maklumat di negara ini tidak

dikembangkan atau diurus dalam bahasa ini. Jadi, nilai dan fungsi budaya dan pembangunannya terpinggir. Akibatnya, orang tidak menganggap kebudayaan kebangsaan penting bagi mereka. Yang penting adalah untuk memajukan teknologi negara per se, bukan memajukan budaya teknologi itu. Jadi, bagi saya pembangunan budaya tidak bererti hanya memelihara warisan bangsa seperti orang memelihara barang lama (antik) di muzium atau di arkib, atau hanya mempertontonkan budaya itu kepada pelancong atau majlis tertentu, tetapi bererti menjadikan budaya itu sebagai komponen yang penting dalam sistem pembangunan negara seluruhnya. Saya selalu menegaskan pentingnya kita menggunakan nilai bersama "bangsa Malaysia" untuk memupuk perpaduan dan membangunkan negara berdasarkan "acuan" kita. Jadi, bagi saya yang penting ialah mengembangkan nilai budaya kita, budaya "bangsa Malaysia", sebagai asas kemajuan kita. Budaya fizikal, budaya luaran, cuma menandakan jati diri kita sebagai sesuatu bangsa, tetapi bukan alat yang dapat kita gunakan untuk memajukan minda, ilmu, dan keadaan hidup bangsa kita.

Tentang pembudayaan ilmu pula bagaimana? Istilah "pembudayaan ilmu" memerlukan takrifan dan penjelasan yang panjang. Ringkasnya, dapat saya sebut empat "ciri" atau tanda adanya proses "pembudayaan ilmu" di sesebuah negara, iaitu: (1) apabila anggota masyarakat seluruhnya celik akal, yakni dapat berfikir secara kritis, mengetahui hak dan tanggungjawab sosial dan sivil mereka, ini tanda proses pembudayaan ilmu wujud di negara itu, asalnya daripada sistem pendidikan negara yang menggalakkan kaedah berfikir; (2) apabila pelajar dididik supaya mencintai ilmu sebagai ilmu, bukan semata-mata sebagai alat untuk mendapat pekerjaan yang baik, yang bergaji besar, dan sebagainya, selepas itu mereka tidak menuntut ilmu lagi, tidak membaca, tetapi sibuk mengumpul dan memproses maklumat untuk kegunaan perusahaannya dan pekerjaannya; (3) apabila di sesebuah negara itu bidang penulisan dan penerbitan buku ilmu, baik untuk pembaca umum mahupun untuk pembaca khusus, maju dan dianggap sebagai perusahaan atau kegiatan yang penting di samping perusahaan lain, dan (4) apabila ilmu yang dikembangkan di negara itu dilakukan dalam bahasa kebangsaannya, tidak dalam bahasa luar negeri. Syarat keempat ini penting kerana dalam mana-mana masyarakat atau negara pun, bahasa yang paling banyak difahami dan digunakan orang ialah bahasa sendiri, bukan bahasa asing. Jika bahasa asing dijadikan alat penyebaran ilmu, sebahagian besar penduduk negara akan tersisih daripada perkembangan ilmu itu. Maka tidak akan wujudlah keadaan yang kita sebut "pembudayaan ilmu". Di tahap mana kedudukan golongan ilmuwan negara kita dan sejauh manakah peranan mereka dalam membina tamadun bangsa? Soalan ini sukar dijawab sepintas lalu. Suatu ketika dahulu, timbul kritikan tentang "kelesuan cendekiawan" di Malaysia. Saya ada menulis makalah tentang isu ini dalam Dewan Masyarakat. Sebagaimana yang kita tahu, sejak merdeka, puluhan ribu pakar, sarjana, ilmuwan yang terdidik dalam bahasa Melayu dilahirkan oleh sistem pendidikan kebangsaan negara. Namun, kita lihat bahawa dunia penulisan dan penerbitan buku ilmu, sama ada untuk pembaca umum mahupun untuk pembaca ilmiah, dalam bahasa Melayu tidak berkembang selaras dengan kemajuan pendidikan itu dan lebih penting lagi dengan kemajuan yang tercapai dalam bidang ekonomi, perusahaan, dan teknologi.

Banyak faktor dapat kita sebut, misalnya, orang ilmuwan sibuk dengan pekerjaan masing-masing, kos penerbitan tinggi, bayaran untuk penulis buku ilmu tinggi terlalu rendah, minat membaca di kalangan penduduk Malaysia tidak tinggi, dan sejak mutakhir ini, timbul faktor baru, iaitu meningkatnya nilai bahasa Inggeris di negara ini sebagai bahasa ilmu, baik di institusi pengajian tinggi awam, lebih-lebih lagi di institusi pengajian tinggi swasta, menyebabkan penulis ilmuwan lebih tertarik untuk menulis buku pengajian tinggi dalam bahasa Inggeris. Saya menganggap hal ini sebagai krisis dalam perusahaan ilmu dalam bahasa Melayu. Ilmuwan Melayu khususnya mempunyai peranan yang penting untuk membina tamadun ilmu dan budaya tinggi melalui penulisan dan penerbitan. Tidak semestinya mereka perlu menulis dalam bahasa Melayu sahaja. Buku tentang budaya dan tamadun bangsa boleh juga ditulis atau diterjemah ke bahasa Inggeris untuk pembaca antarabangsa. Kita lihat buku tentang tamadun bangsa lain dalam bahasa Inggeris memenuhi kedai buku Inggeris di Kuala Lumpur dan Petaling Jaya. Jarang-jarang saya melihat buku seumpama itu dalam bahasa Melayu, kalau ada pun buku itu tidak tersebar luas, orang tidak tahu adanya buku itu. Jadi, kelemahan kaedah pengedaran buku dalam bahasa Melayu, perlu juga diselesaikan – diselesaikan secara radikal. Mata pena lebih tajam daripada mata pedang. Sejauh mana ungkapan ini boleh diterima pakai dalam zaman yang dikatakan moden ini? Memang, mata pena lebih tajam daripada mata pedang, tetapi mata pedang, yakni kekuatan senjata, juga penting dalam dunia hari ini, bahkan sejak dahulu kala lagi. Di Malaysia, mata pena bukan sahaja tajam, tetapi beracun. Beberapa orang yang kita tahu sudah menjadi mangsanya. Tetapi bukan inilah yang dimaksudkan dengan istilah mata pena tajam itu. Yang dimaksudkan ialah pena yang dapat mengubah fikiran rakyat, menggugah minda masyarakat, melalui tulisan dan pandangan yang kritis, yang tajam, menusuk, berdasarkan hujah yang rasional, yang benar, bukan yang palsu. Novel Shahnon, Shit, misalnya, mungkin "busuk", mungkin "kotor", "kotor" – dan saya berasa sedikit geli apabila membaca – tetapi nampaknya novel ini tidak beracun, tidak memfitnah sesiapa (ini karya fiksyen!), walaupun di dalamnya tidak kelihatan idea, wawasan, yang besar. Karya Jean-Jacques Rousseau, Social Contract (terjemahan bahasa Inggerisnya), misalnya, mempengaruhi fikiran rakyat Perancis dan menjadi sebab tercetusnya Revolusi Perancis tahun 1789. Karya Abdullah Munsyi, Hikayat Abdullah, dapat juga dimasukkan ke dalam golongan karya (pena) bermata tajam.

Tahniah diucapkan kepada Datuk Dr. Hassan Ahmad, Ketua Eksekutif Yayasan Karyawan dan Mantan Ketua Pengarah, Dewan Bahasa dan Pustaka. Atas kejayaannya sebagai orang Melayu yang pertama memperoleh Ijazah Doktor Falsafah (Doctor of Philosophy) dari Universiti Leiden, Belanda di upacara mempertahankan tesisnya di Universiti Leiden pada 19 Mei 1999

Saya ingin merakamkan rasa terima kasih dan penghargaan saya kepada pihak Universiti Malaysia Sabah kerana telah mengundang saya ke Upacara Perasmian

Kampus

Induk

Universiti

Malaysia

Sabah

pada

hari

ini.

2. Seperti yang kita sedia maklum penubuhan Universiti Malaysia Sabah (UMS), universiti awam yang kesembilan di negara kita, merupakan suatu penyempurnaan janji yang telah dibuat oleh Kerajaan kepada rakyat Sabah khususnya. Saya sendiri telah membuat janji tersebut bagi pihak Kerajaan Barisan Nasional. Selepas saya melafazkan janji itu pada tahun 1994 saya telah datang semula ke tempat ini pada tahun 1995 untuk upacara pecah tanah, dan pada Februari 1999 untuk lawatan meninjau kemajuan UMS. Kini saya datang sekali lagi ke tempat yang sama untuk Upacara Perasmian Kampus Induk UMS yang baru lagi indah permai ini. 3. Saya sentiasa mengikuti perkembangan UMS dan pembinaan kampus ini. Sehubungan dengan ini juga, saya mengucapkan tahniah kepada semua pihak yang terlibat, khususnya pihak pengurusan dan tenaga pengajar UMS, atas usaha mereka yang pantas lagi cekap dalam menjelmakan janji menjadi kenyataan dalam tempoh masa kurang dari enam tahun. Kini saya difahamkan sembilan sekolah, dua institut, semua jabatan pentadbiran Universiti serta tempat kediaman pelajar telah beroperasi sepenuhnya di kampus induk ini. Selain itu UMS juga mempunyai Kampus Cawangan Antarabangsanya di Labuan. Pembinaan seterusnya bergantung kepada keadaan ekonomi, kestabilan politik dan rancangan-rancangan akademik yang memenuhi keperluan negara. 4. Kerajaan sentiasa berusaha untuk meningkatkan taraf pendidikan setiap rakyat supaya taraf hidup mereka menjadi lebih baik dan tinggi hasil peningkatan keupayaan mereka. Pendidikan merupakan satu batu loncatan untuk individu yang ingin maju dan juga bagi pembangunan bangsa dan negara ke arah kemajuan yang sama dengan negara-negara maju. Namun kita harus ingat bahawa bersama-sama dengan penguasaan ilmu pengetahuan, rakyat juga perlu mempunyai nilai-nilai hidup yang mulia yang akan menentukan ilmu yang diperolehi digunakan dengan baik dan berhasil. Gandingan antara ilmu dan budaya yang mulia dan tinggi adalah kunci sebenarnya kepada kebahagiaan hidup individu dan kemajuan bangsa dan negara. Sebaliknya jika ilmu yang diperolehi digunakan untuk kegiatan yang tidak sihat dan tidak bertanggungjawab, maka akan rosaklah individu, masyarakat dan negara. 5. Banyak bangsa di dunia yang memiliki ilmu yang tinggi tetapi menggunakannya untuk menindas bangsa- bangsa yang lemah. Demikian ilmu fizik digunakan untuk mencipta senjata dan bom yang boleh memusnahkan ramai manusia dan dengan ini dapatlah mereka menakluk negara- negara yang miskin dan lemah. Ilmu matematik digunakan untuk perniagaan matawang yang menyebabkan kegawatan ekonomi dan kewangan berlaku dan memiskinkan negara membangun serta rakyatnya. 6. Di zaman ini ilmu berkenaan dengan Teknologi Maklumat (I.T.) adalah amat penting. Ia boleh mendatangkan banyak kebaikan bahkan kekayaan bagi mereka yang menguasainya. Tetapi kerana tidak memiliki budaya yang mulia ada yang menggunakan I.T. dan Internet untuk menyebar bahan-bahan lucah dan fitnah serta pembohongan. Amatlah mendukacitakan bahawa sementara sebahagian daripada rakyat Malaysia menggunakan Internet untuk mendapatkan

ilmu dan maklumat yang berguna, sebahagian lagi yang memiliki budaya yang keji menggunakan Internet untuk melemparkan tuduhan-tuduhan yang tidak berasas dan menimbulkan kebencian kepada pihak tertentu. 7. Yang jelas ialah apabila ilmu dimiliki oleh orang yang buruk budi pekerti, maka bukan sahaja pemilik ilmu ini akan berkelakuan buruk, tetapi masyarakat juga akan diheret turun ke lembah kehinaan. Justeru itu penguasaan ilmu di institusi pelajaran rendah dan tinggi perlu disertai dengan didikan dalam bidang moral dan etika. Kursus yang teratur perlu diadakan bagi semua penuntut dalam bidang etika dan moral supaya ilmu yang diperolehi tidak disalahgunakan. 8. Kerajaan telah mencuba menerapkan nilai-nilai mulia Islam dalam Kerajaan. Malangnya ada antara mereka yang dipertanggungjawabkan untuk menolong kakitangan Kerajaan menerap nilai-nilai Islam, yang mengkhianati tujuan yang mulia ini dengan memutarbelitkan ajaran Islam supaya ia menjadi propaganda parti politik. Hasilnya ialah jauh daripada menerap nilai-nilai Islam, ada pegawai Kerajaan yang menerap nilai yang bertentangan dengan Islam. Mereka menjadi pegawai yang tidak beramanah dan tidak bertanggungjawab sehingga pentadbiran tidak lagi profesional dan menyumbang kepada kemajuan negara. 9. Oleh kerana itu apabila institusi pelajaran tinggi mengadakan kursus moral dan etika serta pelajaran agama Islam, amatlah penting mereka yang dipertanggungjawabkan diawasi supaya tidak berlaku penyelewengan dan pengkhianatan terhadap usaha murni ini. Mereka yang mengurus dan mengajar perlu berikrar akan menunaikan kewajipan mereka secara ikhlas dan jujur. Jika mereka menyeleweng, maka mereka harus disingkirkan. Syarat-syarat ini perlu dikenakan supaya kita benar-benar dapat menyemai dan memupuk nilai-nilai yang mulia di kalangan mereka yang akan dibekalkan dengan ilmu supaya mereka dapat menyumbang kepada masyarakat yang membiayai pelajaran mereka. 10. Sesuatu bangsa itu tidak akan maju dan berjaya jika bangsa itu tidak memiliki ilmu dan budaya yang mulia. Institusi pendidikan di semua peringkat harus faham dan ingat akan perlunya gabungan antara ilmu pengetahuan dan budaya yang mulia. Dengan menumpu kepada kedua-dua ini maka institusi pendidikan tinggi akan menolong menentukan kemajuan negara akan tercapai. 11. Universiti bukanlah hanya satu gedung ilmu atau menara gading yang terpisah daripada masyarakat di sekeliling. Dan universiti milik Kerajaan yang menggunakan wang rakyat seperti Universiti Malaysia Sabah ini perlu mengambilkira kepentingan rakyat dan negara. Ini bermakna segala-segala yang dilakukan oleh universiti awam hendaklah bertujuan memenuhi kepentingan rakyat dan negara. Sesiapa yang membelakangkan kepentingan rakyat seperti yang ditentukan oleh Kerajaan pilihan majoriti, tetapi sebaliknya mengutamakan kepentingan diri atau satu puak tertentu, tidaklah layak diberi kepercayaan oleh Kerajaan yang memerintah. Semua pihak dalam universiti awam, daripada pentadbir dan tenaga pengajar sehingga ke penuntut yang diberi biasiswa atau tidak, harus mengingati hakikat ini dan menjadikannya panduan sepanjang masa. Saya tahu UMS memang berpegang kepada panduan

ini

dan

saya

mengalu-alukannya.

12. Kita mesti mengkaji semula peranan universiti dalam alaf baru ini, alaf yang begitu mencabar. Kita dengar berulangkali bahawa dunia ini sudah menjadi kecil sehingga ditakrif sebagai sebuah kampung sahaja. Ini adalah kerana kemajuan yang pesat dalam bidang teknologi komunikasi, termasuk kemudahan bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Tidak ada mana-mana tempat di dunia yang jaraknya lebih dari 18 jam penerbangan dari tempat yang lain. 13. Daripada segi perhubungan pula kita boleh dengar dan lihat sesuatu yang berlaku di mana-mana tempat di dunia semasa ia berlaku. Tidak ada sesuatu yang boleh disekat oleh sempadan sesebuah negara. Sempadan sudah kurang maknanya sebagai benteng yang mengasing dan melindungi negara. Oleh kerana ini maka hari ini kita bercakap berkenaan dengan dunia tanpa sempadan, berkenaan globalisasi. 14. Perubahan ini membawa banyak cabaran kepada kita semua. Kita telah lihat bagaimana mudahnya orang asing dapat merosakkan ekonomi negara kita dengan menjatuhkan nilai Ringgit kita tanpa menjejak kaki di bumi kita. Kita bernasib baik kerana Kerajaan berjaya mencipta cara untuk memulih semula kedaulatan kewangan kita kali ini. Tetapi serangan dari jarak jauh ini masih boleh dibuat dalam bidang lain. Melalui Internet budaya kita diserang dengan menyebar bahan lucah dan nilai-nilai hidup yang boleh merosakkan segala-gala yang kita pandang mulia. Melalui dagangan elektronik peniaga dan Kerajaan boleh ditekan sehingga menjadi miskin. 15. Tetapi sebaliknya jika kita mempunyai iman yang kuat dan kita kuasai teknologi dan kecekapan menggunakan sistem komunikasi elektronik ini kita bukan sahaja akan dapat menangkiskan serangan-serangan ke atas kita, tetapi sebaliknya kita akan dapat melintasi sempadan negara asing dan meraih kekayaan yang ada kepada mereka. Justeru itu, amat penting universiti kita membuat kajian dan penjelasan berkenaan dengan globalisasi dan dunia tanpa sempadan serta teknologi- teknologi komunikasi yang membawa perubahanperubahan yang amat radikal ini. Aplikasi teknologi yang tercanggih dalam semua bidang hendaklah dikaji-selidik, difahami dan digunakan. Lulusan universiti hendaklah diberi latihan dan ilmu yang mencukupi untuk menangani cabaran dunia tanpa sempadan supaya bukan sahaja kita dapat menyelamatkan negara kita tetapi juga kita akan dapat meraih banyak keuntungan bahkan nikmat daripadanya. 16. Masalah pencapaian Bumiputera yang diberi peluang belajar di universiti perlu diberi perhatian oleh semua pihak. Menambah kuota Bumiputera tidak dengan sendirinya menghasilkan keputusan yang lebih baik. Walaupun 60 peratus daripada kemasukan ke universiti terdiri daripada Bumiputera, peratusan yang lulus amat mengecewakan. Lagipun yang lulus tidak mendapat kelas yang tinggi. 17. Apakah sebabnya? Siswa amat marah jika mereka disuruh menumpukan kepada pelajaran, tetapi hakikatnya ialah jika tidak ada tumpuan yang serius

kepada pelajaran mustahil kejayaan dalam peperiksaan akan tercapai. 18. Rakyat rela Kerajaan membelanjakan wang rakyat yang banyak untuk memberi pelajaran kepada penuntut Bumiputera. Tetapi rakyat tidak rela wang itu dibazirkan dengan penuntut menghabiskan masa dan tenaga dalam kegiatan yang tidak ada kena-mengena dengan tujuan wang itu diperuntukkan, iaitu mempelajari dan menguasai ilmu pengetahuan. Jika penuntut tidak berminat belajar adalah lebih baik mereka tidak diberi peluang belajar dan tempat mereka diberi kepada yang ingin belajar secara serius. 19. Universiti pula perlu menentukan tenaga pengajar bukan sahaja mengajar mengikut jadual tetapi mengambil berat akan pencapaian penuntut Bumiputera yang diserahkan kepada mereka. Jika perlu profesor dan pensyarah hendaklah memberi `coaching' kepada penuntut yang lemah. Amat malang sekali apabila didapati sebilangan kecil daripada tenaga pengajar, termasuk yang dihantar ke luar negeri untuk melayakkan mereka menjadi pensyarah, menghasut penuntut supaya membenci Kerajaan. Hanya kerana ini sahaja pun ramai penuntut tidak dapat menumpukan pelajaran. Saya harap tenaga pengajar di universiti akan bersama-sama menentukan penuntut Bumiputera terutamanya mencapai kejayaan yang cemerlang. Saya harap dan yakin harapan dan gesaan ini tidak akan dipersia-siakan oleh pihak universiti. 20. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada pihak UMS di hari yang penuh bermakna baginya ini. 21. Dengan sukacitanya dan dengan lafaz Bismillahir rahmanir rahim, maka saya dengan ini mengisytiharkan Perasmian Kampus Induk Universiti Malaysia Sabah.

Isu 2. Malaysia Sebagai Pusat Kecemerlangan Pendidikan Serantau
MALAYSIA bakal menjadi pusat kecemerlangan pendidikan rantau ini apabila
Kementerian Pendidikan bekerjasama dengan penyedia utama dalam sistem rangkaian Internet, Cisco Systems Inc (Cisco) melaksanakan Program Akademi Sistem Rangkaian Cisco (CNAP).

Melalui program ini, Malaysia akan menghasilkan lebih 2,500 profesional sistem rangkaian menjelang lima tahun akan datang, dengan sasaran minimum 20 profesional dihasilkan setiap tahun. Program ini mampu mencapai sasaran menghasilkan kepakaran tempatan dalam sistem rangkaian itu berdasarkan komitmen tinggi kerajaan dan institusi pendidikan di negara ini. Program ini merangkumi kurikulum berasaskan e-pendidikan, menjurus kepada mendidik pelajar mereka cipta, membangun dan mengendalikan sistem rangkaian komputer untuk menyediakan mereka ke alam pekerjaan abad 21 ini.

Program ini berupaya mengatasi kekurangan kepakaran tempatan dalam sistem rangkaian selain bertindak sebagai platform untuk merapatkan jurang digital. Kepakaran bidang ini akan mewujudkan perbezaan besar dalam ekonomi Internet. Kejayaan program itu sudah dapat dilihat dengan lebih 19,000 pelajar berjaya menamatkan program ini dan ada yang meneruskan ke peringkat lebih tinggi atau sudah berada dalam alam pekerjaan. Semua ini mampu untuk mempromosi Malaysia sebagai sebuah Pusat Kecemerlangan Pendidikan Serantau, yang mampu menawarkan bentuk-bentuk pendidikan yang bertaraf "world class" atau standard dunia/ global. Mana-mana institusi pendidikan yang berazam untuk mencapai tahap-tahap yang bertaraf "cemerlang" itu wajar memastikan bahawa ada faktor-faktor penentu dalam institusi tersebut yang boleh menghasilkan kecemerlangan itu – seperti: organisasi yang benar-benar mendorong pengendalian/ pentadbiran dan pengurusan fungsi-fungsi kecekapan optima

1. Struktur

2. Bidang pendidikan/ skop perkhidmatan yang sentiasa relevan menepati keperluan masa dan keadaan, terutama dalam pasaran

3. Sistem penyampaian pendidikan yang berkesan, dan menggembelengkan
pelbagai pendekatan yang saling melengkapi satu sama lain, dan yang boleh menghasilkan pelajar-pelajar yang telah diberi ilmu yang relevan serta yang pragmatis menghadapi pasaran

4. Tenaga pendidik/ pengajar yang mampu membawa pembaharuan dalam usaha
masing-masing, dan yang sentiasa mengemaskinikan ilmu pengetahuan mereka sendiri, supaya institusi mereka dapat memenuhi keperluan-keperluan baru secara fleksibel

5. Sistem pengesanan dan pemantauan prestasi, sama ada pelajar atau pengajar
yang efektif yang boleh dengan cepat dan tepat mengena pasti kelemahankelemahan dan kekurangan-kekurangan dalam mana-mana aspek institusi berkenaan, supaya tindakan pembetulan dan ubah suai dapat dilakukan.


Oleh itu perlu usaha yang semakin gigih jika mana-mana institusi/ organisasi ingin pengiktirafan kecemerlangan berkekalan. Di Malaysia sekarang terdapat : • • • 11 8 591 • • • Universiti awam Universiti swasta Institusi-institusi pengajian tinggi swasta

yang memberikan/menawar pendidikan berkualiti dalam pelbagai bidang untuk penuntut tempatan dan luar negeri.

Setakat 31 Disember 1999, enrolmen dalam institusi-institusi pengajian tinggi swasta berjumlah 176,030 orang dengan 10,179 daripada mereka terdiri dari penuntut-penuntut asing, yang kebanyakan datang dari: Indonesia (lebih 3,900) China (lebih 3,400) India (lebih 300) Maldives (> 250) Pakistan (> 170) Kemasukan penuntut-penuntut asing ini telah mendatangkan mata wang asing dianggarkan lebih dari RM309 juta, berasaskan yuran-yuran yang dibayar oleh mereka. Ini tidak termasuk lain-lain perbelanjaan sampingan yang dilakukan di Malaysia. Jelas bahawa, dengan promosi yang sewajarnya Malaysia boleh menjadikan Perkhidmatan Pendidikan sebagai satu sumber pendapatan ekspot yang penting, di samping memperkukuh Malaysia sebagai Pusat Serantau Pendidikan yang mampu menarik pelajar-pelajar luar negara, kerana tahap-tahap kecemerlangan institusi-institusi pengajian yang ada. Pihak MITI, melalui MATRADE menawarkan perkhidmatan promosi dan pemasaran di luar negara untuk institusi-institusi yang ingin mengeksport perkhidmatan pendidikan yang ditawarkan, iaitu dalam konteks fungsi MATRADE sebagai penggalak ekspot perkhidmatan/ services dari Malaysia. Kepesatan pembangunan dalam pelbagai sektor memerlukan bukan sahaja bilangan tenaga pekerja berkeupayaan yang lebih ramai, tetapi, sama pentingnya kategori-kategori tenaga pekerja yang mempunyai ilmu dan keupayaan-keupayaan serta kemahiran baru seperti kemahiran-kemahiran yang selaras dengan pembangunan Teknologi amnya, serta Teknologi Maklumat dan Komunikasi khususnya. Antara 1998 – Mei 2000 : 1,826 projek pekilangan telah diluluskan, yang memberi peluang pekerjaan sebanyak 172,463. Kategori-kategori pekerjaan yang ditawarkan : • • • • Pengurusan, Penyeliaan dan teknikal Pekerja-Pekerja Mahir Lain-lain (Tidak mahir, perkeranian, jualan) Sektor-sektor yang menawarkan peluang-peluang • • • Elektrikal & Elektronik Kayu, Perabot & Peralatan Kimia, Petroleum & Petrokimia • • • • - 9,289 (5.4%) • - 87,669(50.8%) • - 75,505 (43.8%) pekerjaan :

• • • • •


65,659 (38.1%) 25,717 (14.9%) 16,224

• • • • •

Logam mesin)

Difabrikasi

(termasuk

• • • • •

Tekstil & barangan tekstil Peralatan pengangkutan Barangan getah Produk-produk logam asas

(9.4%) (7.9%) (5.8%) - 9,392 - 6,979 - 5,483

13,712 10,018 (5.4%) (4.0%) (3.2%)

Adalah diharapkan Institusi-institusi pengajian tinggi dapat memenuhi sebahagian dari keperluan-keperluan tersebut, bersama-sama dengan Institusiinstitusi dan Pusat-pusat Kemahiran di negara ini, supaya dapat diperkecil jurang antara permintaan dan bekalan (Supply and Demand) untuk guna tenaga dalam sektor ekonomi.

Bahasa Kebangsaan perlukan gerakan `menyelamat'
Oleh: AZMAN ANUAR (Wartawan Utusan) Rakyat berasa teruja apabila Jawatankuasa Induk Memperkasa Bahasa Kebangsaan yang dipengerusikan oleh Menteri Pelajaran, Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein memberikan perhatian yang luar biasa dalam memperjuangkan martabatkan bahasa Melayu sejak tahun lalu lagi. Kita tentulah bimbang jika lambat-laun masyarakat berbilang kaum negara ini mulai mengabaikan bahasa rasmi negara. Hakikatnya, kita sedang berdepan dengan cabaran yang bukan sahaja menyebabkan kita ragu-ragu, malah kita juga menanyakan kedudukan bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan. Secara jujur, kita berada dalam dilema. Kita tidak mahu dalam mengejar zaman teknologi maklumat dan komunikasi, bahasa Melayu dipinggirkan oleh rakyat. Kita harapkan gerakan untuk mendaulatkan bahasa Melayu yang akan diberi suntikan, hala tuju dan nafas baru ini dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Zaman berubah maka pendekatan perjuangan juga harus berubah. Ingat bagaimana bersemangatnya orang Melayu berkobar-kobar ketika bangkit mempertahankan kedaulatan Bahasa Kebangsaan untuk dimasukkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Ketika itu `Keranda 154' diusung sebagai simbolik jika bahasa Melayu cuba ditentang atau diketepikan - itu semangat tidak mahu bahasa Melayu dikuburkan. Tetapi sejak beberapa tahun kebelakangan ini, semangat mendaulatkan Bahasa Kebangsaan kian lesu. Semakin banyak pihak yang tidak peduli penggunaan bahasa yang betul.

Isu bahasa pertuturan yang bercampur aduk masih didebatkan. Tetapi kesalahan penggunaan bahasa Melayu pada papan tanda atau iklan perlu diberi tanda noktah. Kesilapan bahasa sama ada dari segi penggunaan bahasa yang tidak menepati tatabahasa Melayu yang betul, termasuk sistem ejaan, pemilihan kata, pengolahan ayat ataupun mencampuradukkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris banyak berlaku atau dipamerkan di tempat umum. Jika kesalahan ini tidak dicegah dengan segera, ia akan mencemarkan maruah bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan. Alasan biasa seperti sasaran iklan atau maklumat ditujukan kepada kaum yang memahami atau boleh membaca catatan tersebut tidak wajar dilayan lagi. Berleluasanya papan iklan yang langsung tidak menghormati Bahasa Kebangsaan ini, mungkin ada kaitan dengan sikap pihak berkuasa tempatan (PBT) seluruh negara. PBT di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dipimpin oleh menteri bukan Melayu maka kita faham `kekurangannya' dalam memberi keutamaan terhadap soal memartabatkan bahasa Melayu. Tetapi majoriti pengarah dan pemimpin PBT adalah Melayu sepatutnya peka dan sedar tentang kecelaruan penggunaan bahasa Melayu yang menghiasi bangunan dan jalan raya di kawasan pentadbiran masing-masing. Jangan disebabkan lesen sudah dibayar maka pemasangan iklan dengan bahasa yang memalukan dibiarkan. Malah ada yang sudah bertahun-tahun terpampang namun untuk PBT menegur dan mengarah ditukar, belum nampak dilakukan. Usah biarkan tanggungjawab untuk mendaulatkan Bahasa Kebangsaan ini diserah bulatbulat kepada DBP. Jika DBP bersuara lantang pun apa maknanya jika mereka tiada gigi dan taring untuk `menggigit' pihak yang enggan mematuhi peraturan bahasa Melayu. Jika pemimpin kerajaan, PBT, DBP, pejuang dan pencinta bahasa serta rakyat sayangkan bahasa Melayu dan benar-benar ingin menyelamatkannya, kita harap ia jangan setakat bercakap sahaja. Satu tindakan benar-benar berani dalam `mengajar' pihak yang ingkar perintah menghormati Bahasa Kebangsaan harus dilakukan. Episod sedih dan memalukan dalam cabaran memartabatkan Bahasa Kebangsaan ini perlu diubah. Kerajaan melalui kenyataan Hishammuddin telah memberi isyarat jelas bahawa sebarang akta atau dasar berkaitan bahasa Melayu tidak akan teragak-agak untuk dipinda. Dalam hal ini adalah wajar jika Akta DBP dipinda. DBP tidak boleh lagi diletakkan dalam dilema pada mata umum. DBP mempunyai tanggungjawab untuk membina dan mengembangkan bahasa Melayu tetapi tidak dapat mengambil tindakan terhadap manamana pihak yang mempersenda atau mencemarkan penggunaannya. Akta DBP tidak membenarkan ia bertindak lebih jauh. Jadi tugasnya terhenti separuh jalan.

Barangkali undang-undang yang ada pada PBT jika dianggap kurang berkesan untuk menguatkuasakan pematuhan terhadap penggunaan Bahasa Kebangsaan yang betul, maka buatlah pindaan. Usaha atas apa nama sekalipun sama ada memperkasa, mendaulat atau memartabatkan Bahasa Kebangsaan tidak patut berjalan hangat-hangat tahi ayam. Malah kita percaya masyarakat majmuk negara ini bukan tidak boleh dilentur supaya menghormati dan memartabatkan Bahasa Kebangsaan. Biasanya cara lisan memang sukar untuk melentur pendirian liat masyarakat negara ini untuk menghormati penggunaan betul bahasa Melayu. Alasannya ialah `sudah biasa.' Justeru pindaan yang hendak dibuat perlu dimasukkan unsur denda sehingga mereka akur. Jika masyarakat Melayu atau bukan Melayu berasa bahasa Melayu tidak ada kelas untuk digunakan dalam segala urusan harian maka kita harus peringatkan mereka. Bahasa Melayu adalah Bahasa Kebangsaan jati diri bagi bangsa Malaysia. KUALA LUMPUR, 25 Nov: Presiden Teras Pengupayaan Melayu (TERAS), Azmi Abdul Hamid pagi tadi menganggap keputusan kabinet memperkenalkan pelan Memertabat Bahasa Melayu Dan Memperkasa Bahasa Inggeris (MBMBI) sebagai sesuatu yang janggal. Anggapan tersebut sebagai respon pada pengumuman Timbalan Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam, bagi mengantikan pelan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI). "Walaupun pelan penggantian ini (MBMBI) bermula 2011, setahun lebih awal, saya masih melihat ianya janggal." "Sepatutnya kebinet mansuhkan terus PPSMI dan kembalikan sistem pendidikan negara pada sistem yang asal." Beliau juga berpendapat bahawa kabinet seharusnya berusaha untuk memperkukuh semula bahasa kebangsaan. "Sepatutnya kerajaan perlu memperkukuh semula Bahasa Melayu (atau) Bahasa Kebangsaan dalam semua hal pentadbiran dan pendidikan," ujarnya. "Tumpuan itu (memperkukuh bahasa Melayu) itu lebih mendesak...bila PPSMI dilaksanakan sejak 6 tahun lalu, proses kemandulan bahasa (Melayu) berlaku." Ujarnya lagi, kerajaan juga dilihat tidak serius memartabatkan bahasa Melayu. Beliau juga melahirkan kebimbangan, jika dasar MBMBI yang menggantikan PPSMI

tersebut gagal memartabatkan semula kedudukan Bahasa Melayu. "Saya bimbang dasar baru ini gagal...bahasa Melayu gagal jadi bahasa ilmu dan rakyat gagal menguasai (sabjek) Sains (dan) Matematik disebabkan masalah penguasaan bahasa Inggeris sebenarnya." "Sepatutnya kerajaan mesti memperkasa teknik pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris sendiri, tidak perlu dasar baru ini jika pelajar benar-benar lemah bahasa Inggeris," jelasnya. Beliau juga mencadangkan kerajaan memberi insentif berupa elaun kepada guru yang mengajar Sains dan Matematik kelak. "Kalau dulu boleh bagi elaun kepada guru-guru PPSMI, saya cadang bagi elaun dan jangan anak tiri guru-guru yang ajar sabjek Sains (dan) Matematik guna bahasa kebangsaan." Nada yang sama turut ditegaskan oleh Penolong Setiausaha Gerakan Mansuhkan PPSMI (GMP) Suhaizan Kayat. "Dasar baru itu saya lihat masih kabur, tidak ada suatu jaminan bahawa sistem pendidikan negara akan kembali seperti biasa, (iaitu) menggunakan bahasa kebangsaan," jelasnya. Ujarnya, keputusan kerajaan memperkenalkan MBMBI dilihat tergesa-gesa, sama seperti melaksanakan PPSMI enam tahun dahulu." Jelasnya lagi, GMP yang merupakan pertubuhan paling lantang mendesak kerajaan memansuhkan PPSMI sebelum ini turut tidak diajak berbincang tentang dasar baru tersebut, walaupun keanggotaannya terdiri oleh beberapa tokoh bahasa dan sasterawan. Bagaimanapun, tambahnya lagi, GMP akan mengadakan mesyuarat khusus demi meneliti dasar MBMBI tersebut. Semalam, Muhyiddin berjanji bahawa dasar MBMBI tidak akan mengetepikan penggunaan bahasa Inggeris, walaupun PPSMi dimansuhkan kelak. Beliau yang juga Menteri Pelajaran Malaysia menyeru rakyat supaya terus menguasai bahasa Melayu.

< Prev No Iframes Teras gesakan pemansuhan ppsmi

Next >

TERAS menyambut baik pemansuhan dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) untuk murid tahun satu yang mungkin dipercepatkan setahun iaitu mulai 2011 seperti yang diumumkan oleh Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin kelmarin. Walaupun TERAS tetap berpendirian bahawa sepatutnya dasar asal iaitu pengajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Melayu boleh segera dilaksanakan pada tahun depan , namun keputusan muktamad bahawa PPSMI dimansuhkan adalah keputusan yang wajar. Kami berpendapat rancangan untuk memartabatkan Bahasa Melayu sekaligus memperkukuhkan Bahasa Inggeris tidak seharusnya terlalu sukar untuk dilaksanakan. Dengan memastikan guru-guru mencukupi dan terlatih , kami tidak nampak kenapa ia perlu terlalu lama untuk kembali kepada dasar asal. Soalnya pihak Kementerian Pelajaran sepatutnya sudah tahu apakah kelemahan yang ada dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris selama ini. Bukahkah hal ini telah berjalan sedemikian lama dan sudah sedia dimaklumi oleh pihak Kementerian . Langkah memperkasakan dan memartabatkan Bahasa Melayu terletak kepada penggunaanya secara praktik dalam semua sektor kehidupan rakyat , pengurusan pentadbiran negara , operasi sektor swasta dan penggunaannya dikalangan ahli professional. Sementara itu pihak Kementerian hanya perlu melakukan perancangan melatih guru yang cukup mahir bukan sahaja diperingkat sekolah malah juga diperingkat pra Universiti. Demikian jugalah langkah memperkukuhkan Bahasa Inggeris. Faktor paling penting ialah soal kecukupan guru dan juga teknik pengajaran yang berkesan serta bahan pengajaran seperti buku teks yang lengkap dan boleh mempercepatkan kemahiran membaca , menulis dan berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Kami berpendapat isu ujuran keperluan melatih guru dan penempatn guru bukan perkara yang baru. Sudah acapkali dibangkitkan soal guru tidak mencukupi dalam matapelajaran tertentu akibat pihak yang berkenaan gagal merancang dengan baik. Kes guru bahasa Inggeris berlebihan di sekolah Bandar manakala tidak mencukupi di sekolah luar Bandar bukan suatu rahsia lagi. Oleh itu persediaan melaksanakan dasar Memartabatkan Bahasa Melayu dan Memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBMMBI) bagi menggantikan PPSMI yang dijadual bermula 2012 sebenar tidak perlu menggunakan terlalu banyak masa dan sumber. Sebelum PPSMI diperkenalkan guru-guru yang sedia ada sepatutnya tidak bermasalah untuk kembali mengajar Sains dan Matematik dalam bahasa Melayu kerana segala rujukan dan kurikulum asal sudahpun ada.

Kami berfikir sememangnya ramai guru-guru terutama di sekolah luar Bandar yang mendapati amat sukar mengajar dua pelajaran tersebut dalam bahasa Inggeris secara tidak langsung sudah mengajarnya dalam Bahasa Melayu setiap kali berhadapan dengan pelajar-pelajar yang sukar memahami perantaraan dalam bahasa Inggeris. Jadi tidak timbul masalah yang terlalu berat untuk mempersiapkan supaya bilangan guru mencukupi, kesediaan kurikulum baru dan buku teks untuk mata pelajaran Sains, Matematik dan Bahasa Inggeris dapat disiapkan sebelum akhir 2010. Kelemahan yang jelas harus dipelajari dari kesilapan melaksanakan PPSMI ialah penafian hakikat bahawa pelajar sukar menguasai matapelajaran diperingkat awal dalam bahasa yang bukan bahasa ibundanya. Bukan sahaja pihak yang berkenaan telah sedemikain gopah berbelanja lebih RM5 bilion untuk PPSMI , kesannya yang parah tidak dapat dijangka oleh para penggubal PPSMI terutama kepada pelajar luar Bandar. Jika benar dasar baru ini memerlukan kita menyediakan 13,000 guru termasuk sekurangkurangnya 1,000 guru Bahasa Inggeris baru yang mahir maka yang boleh dilakukan untuk mempercepatkan keperluan ini ialah dengan mempertingkat kualiti pengajaran guru yang sedia ada dan bilangan guru pakar yang boleh menyelia dan membantu guru yang lain. Mohd Azmi Abdul Hamid Presiden TERAS Pengupayaan Melayu
Categories: Pendidikan Date: Jul 8, 2009 Title: Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI)

Keputusan Kabinet pada 8 Julai 2009 telah memutuskan bahawa PPSMI akan dimansuhkan dengan mata pelajaran Sains dan Matematik akan kembali diajar dalam bahasa Melayu di sekolah kebangsaan manakala bahasa ibunda di Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK) Cina dan Tamil mulai 2012.

Keputusan Kabinet pada 8 Julai 2009 telah memutuskan bahawa PPSMI akan dimansuhkan dengan mata pelajaran Sains dan Matematik akan kembali diajar dalam bahasa Melayu di sekolah kebangsaan manakala bahasa ibunda di Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK) Cina dan Tamil mulai 2012. Keputusan ini dibuat berasaskan pertimbangan objektif berdasarkan

kajian empirikal dan saintifik, iaitu penemuan-penemuan atas dasar kajian yang khusus yang telah dilaksanakan. Dalam masa yang sama, Kerajaan melalui Kementerian Pelajaran Malaysia memberi sepenuh penumpuan dalam penguasaan Bahasa Inggeris di kalangan pelajarpelajar dengan memperkenalkan 12 langkah bagi maksud berkenaan selain transformasi kurikulum Bahasa Malaysia di sekolah rendah dan menengah selaras dengan saranan Y.A.B Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin yang telah mengumumkan strategi untuk memartabatkan bahasa Melayu (MBM) serta memantapkan penguasaan bahasa Inggeris (MBI) di semua peringkat persekolahan. Kerajaan juga menawarkan pendekatan baru dalam pengajaran Sains dan Matematik bagi meningkatkan keupayaan murid untuk menguasai kedua-dua cabang ilmu itu dan teknologi demi masa depan negara. Pemantauan yang dilakukan oleh Kementerian Pelajaran tahun lalu mendapati hanya sebahagian kecil guru menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya dalam pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik. Selain itu, purata peratusan penggunaan bahasa Inggeris adalah antara 53 hingga 58 peratus daripada keseluruhan masa yang diperuntukkan bagi mata pelajaran Sains dan Matematik. Pada masa sama, peratusan murid yang mendapat gred A, B dan C bagi mata pelajaran Sains dalam Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) 2008 merosot daripada 85.1 peratus kepada 82.5 peratus bagi sekolah bandar dan daripada 83.2 peratus kepada 79.7 peratus bagi sekolah luar bandar. Bagi mata pelajaran Matematik, pencapaian murid bandar merosot daripada 84.8 peratus kepada 80.9 peratus manakala pencapaian murid luar bandar merosot daripada 80.9 peratus kepada 77 peratus. "Jurang pencapaian antara sekolah bandar dan luar bandar dalam mata pelajaran Sains dan Matematik semakin melebar semasa PPSMI dilaksanakan," Y.A.B Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin Dalam hal berkaitan, Laporan Trends in Mathematics and Science Study 2007 menyatakan kedudukan murid Malaysia dalam mata pelajaran Sains merosot daripada tangga ke-20 pada 2003 ke tangga ke-21 pada 2007 dan bagi mata pelajaran Matematik pula, kedudukan murid merosot daripada tangga ke-10 pada 2003 ke tangga ke-20 pada 2007

Memperkasa Bahasa Melayu Penumpuan memperkasa penguasaan Bahasa Malaysia turut ditekankan. Oleh itu, Kerajaan akan mula melaksanakan transformasi kurikulum Bahasa Malaysia di sekolah rendah dan menengah yang mana akan memberi fokus kepada penguasaan asas kemahiran berbahasa di kalangan murid melalui pendekatan modular yang bersepadu, seimbang dan holistik merangkumi aspek kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis serta penguasaan tatabahasa dan seni bahasa. Di sekolah rendah, Kerajaan berhasrat memperkenalkan pendekatan didik hibur dan apresiasi bahasa di sekolah rendah bagi merealisasikan hasrat transformasi berkenaan. Di peringkat sekolah menengah pula, transformasi kurikulum Bahasa Malaysia akan memberi penekanan kepada penghayatan dan apresiasi aspek kesusasteraan Melayu. Pemantapan Penguasaan Bahasa Inggeris Dalam pada masa yang sama, Kementerian Pelajaran telah mengumumkan 12 langkah untuk memantapkan penguasaan bahasa Inggeris di kalangan murid. Berikut adalah langkah-langkah tersebut: • Menambah seramai 13,933 guru Bahasa Inggeris (BI) termasuk 1,000 dari luar negara, 600 guru bersara dan 12,333 guru tambahan dari Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM), institusi pengajian tinggi awam (IPTA) dan swasta (IPTS). • Menyediakan guru penolong BI gred DG41 bagi kelas besar melebihi 35 murid dalam tahun satu dan dua untuk meningkatkan masa perhubungan guru dan murid. • Menambah waktu BI bagi sekolah kebangsaan (SK) tahap satu sebanyak 90 minit kepada 330 minit seminggu manakala tahap dua daripada 210 minit kepada 300 minit seminggu. • Waktu BI bagi Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) dan Tamil (SJKT) tahap satu pula ditambah daripada 60 minit kepada 120 minit seminggu manakala tahap dua ditambah daripada 90 minit kepada 120 minit seminggu. • Menambah waktu BI bagi tingkatan satu hingga lima daripada 200 minit kepada 280 minit seminggu. • Peruntukan waktu BI bagi Malaysian University English Test (MUET) tingkatan enam ditambah daripada 320 minit kepada 400 minit

seminggu. • Waktu BI bagi matrikulasi ditambah 100 peratus iaitu daripada tiga jam kepada enam jam seminggu. • Program Sastera Kontemporari bahasa Inggeris Kanak-Kanak diperkenalkan kepada semua murid sekolah rendah tahap dua untuk mengukuhkan minat membaca dan memperkenalkan unsur-unsur sastera. • Mewujudkan makmal bahasa Inggeris di sekolah-sekolah untuk memudahkan murid mempelajari bahasa itu dengan berkesan. • Teknologi maklumat dimanfaatkan dalam pengajaran dan pembelajaran BI melalui penggunaan perisian komputer yang sesuai. • Pelajaran tatabahasa Inggeris diberi penekanan dalam pengajaran dan pembelajaran BI. • Menyerapkan elemen sains dan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran BI untuk mendedahkan murid dengan istilah berkaitan dalam bahasa Inggeris.

Jenayah kolar putih.. Jenayah kolar putih ialah jenayah yang dilakukan oleh seseorang terhormat dan berstatus tinggi dalam pekerjaannya. Disebabkan ini jenayah kolar putih bertindan dengan jenayah korporat kerana kesempatan untuk melakukan penipuan, rasuah, perdagangan orang dalam, penggelapan wang, jenayah komputer, pencurian identiti, dan pemalsuan lebih mudah dibuat pekerja kolar putih. Psikologi HEADING CADANGAN: JATI DIRI REMAJA KITA TELAH MATI KEHIDUPAN remaja hari ini penuh dengan pelbagai permasalahan sosial yang bukan sahaja merunsingkan ibu bapa tetapi juga pemimpin negara. Banyak cara dan kaedah telah digunakan untuk menarik mereka ini ke arah kebaikan untuk menjadi insan berguna namun jalan yang salah dan hitam juga mereka pilih. Kes rogol, ragut, penyalahgunaan dadah, berpeleseran di pusat-pusat beli belah, lumba motor haram dan terbaru kes Black Metal yang mana semua ini semakin berleluasa dari sehari ke sehari. Mereka seolah suka membuat sesuatu yang negatif yang mendatangkan kemudharatan bukan sahaja kepada diri sendiri tetapi juga kepada orang lain. Apa punca dan kenapa? Untuk itu SIASAH

melalui wartawannya Kalsum Hj Ahmad telah menemui Saudara Mohd Ridhuan Tee Abdullah, seorang pendakwah bebas merangkap Pengarah Eurobest Holding Sdn Bhd. Banyak huraian dan penjelasan yang diungkaikan berkaitan dengan permasalahan remaja hari ini. Ikuti penjelasannya di bawah. SIASAH: Pada pandangan Saudara Mohd Ridhuan mengapa dan kenapa para remaja kita mudah terjebak dengan perkara-perkara negatif yang bukan sahaja boleh merosakkan diri mereka tetapi juga agama, bangsa dan negara? Ridhuan Tee- Melalui kajian yang dibuat, apa yang berlaku ke atas remaja-remaja kita hari ini kerana mereka tidak memiliki hala tuju diri atau matlamat hidup. Mereka tercari-cari identiti yang mana satu hala yang hendak diikuti.Mereka tiada matlamat yang hendak dicapai. Nilai-nilai pegangan asas iaitu agama (kalau ianya Melayu- Islam) sudah tidak lagi sebati dalam hidup mereka. Mereka sedang mencari sesuatu. Dalam pencarian itu, yang tidak baik itulah yang menjadi pilihan mereka. Dengan sebab itu kita lihat bermacam-macam perkara yang merosakkan berlaku. Ada yang terjebak dengan Black Metal, seks bebas, penyalahgunaan dadah, rogol dan sebagainya. Apa yang menyedihkan kebanyakannya berlaku kepada mereka dalam usia remaja yang gagal peperiksaan (SPM). Gagal SPM tidak beerti gagal dalam hidup. Masih banyak peluang yang menanti. Pokoknya, jangan mudah putus asa. Bagi pelajar yang masih bersekolah, menurut kajian yang dibuat juga 80% daripada pelajar-pelajar di sekolah menengah tidak mendirikan solat.Kalaulah kajian ini benar, sudah tentu, harapan pemimpin kita untukmelihat Wawasan 2020 tercapai masih samar. Oleh itu sebelum keadaan lebih teruk lagi berlaku kerajaan kena pantau atau mengambil tindakan yang bersesuaian dengan permasalahan ini. Kalau tidak negara kita nanti akan menghadapi krisis identiti. Ini kerana sesebuah Negara dikenali kerana identitinya. Berbanding negara-negara lain contohnya negara Vietnam, Thailand, Filipina, Jepun masing-masing tebal dan bangga dengan budaya dan cara hidup mereka. Sepatutnya remaja Melayu mesti bangga dan berbesar hati dengan identiti orang Melayu. Tetapi itu tidak kelihatan. Mereka dengan mudah mengambil pengaruh dari barat sedangkan mereka tahu pengaruh dari Barat itu tidak elok tetapi 'kita' sengaja membiarkan perkara ini berlaku.

Cuba lihat televisyen kebanyakan programnya berbentuk hiburan (kebaratan), filem-filem barat, sudahlah ekonomi dikuasai oleh barat. Saya sedih orang kita khususnya remaja terlalu mudah menerima pengaruh dari luar. Mana jati diri sebagai remaja Melayu, Cina atau India? Saya juga berasa pelik mengapa pengaruh dari luar ini diterima begitu pantas, cepat dan diterima secara bulat-bulat. Apakah kita kekurangan budaya dan jati diri sehingga terpakso cedok orang lain punya. Misalnya muzik. Boleh dikatakan 98% remaja dan anak muda kita menyukai dan meminati muzik rentak barat. Apa istimewanya RAP, Heavy Metal, Hip Hop, RnB, kalau dibandingkan dengan lagu asli seperti Inang, Zapin, Joget, Keroncong yang sudah menjadi identiti kita. Ia bukan sahaja lembut tetapi begitu syahdu dan mengasyikkan bila didengar. Kenapa lagu-lagu seperti itu tidak mahu ditonjolkan. Kenapa kita perlu cedok budaya orang lain sedangkan kita ada budaya akita sendiri. Sepatutnya bila pelancong-pelancong datang, kita kena tunjukkan budaya dan identiti kita sendiri yang penuh kesopanan, nilai-nilai kelembutan. Di situlah kekuatan kita seperti apa yang dilakukan oleh negara China, Jepun, Thailand, Vietnam dan sebagainya. Mereka tetap mengutamakan ciri-ciri seni budaya yang diguna pakai sejak zaman dulu. Bukan berbangga dengan budaya dan cara hidup barat. Contoh, Kerajaan Melaka 600 tahun, sebuah kerajaan yang hebat, terkenal di seluruh dunia. Kerajaan Melaka terkenal kerana Bangkit kerana pengaruh Islam yang menunjangi kekuatan budayanya. Dunia tidak kenal kerajaan Melaka sebelum kerajaan Melaka menerima Islam. Tetapi bilamana kerajaan Melaka menerima Islam, secara otomatik, kerajaan Melaka terangkat. Inilah kekuatan Islam. Tetapi hari ini kita sedih kerana generasi kita lupa kepada sejarah. Kita ambil budaya dari luar. Inilah kegagalan kita dalam memahami sejarah peradaban bangsa di dunia. Di Negara lain, sejarah tetap diingat sampai bila-bila dan cuba diulangi kegemilangannya. Untuk menuju ke arah itu kita perlu ada persediaan yang rapi terutama mengenai kekuatan jati diri yang acuannya mestilah mengikut bangsa kita sendiri. Untuk itu kita perlu ada lima asas penting yang menjadi tonggak dalam membentuk jati diri. Pertama -Pegangan iaitu agama. Agama hendaklah menjadi pegangan dan asas dalam kehidupan kerana agamalah yang

memartabatkan kehidupan dan tamadun manusia. Tanpa agama, manusia akan terumbang ambing tanpa haluan dituju. Justeru, dengan asas yang kukuh ini, para remaja boleh membawa diri ke mana jua mereka pergi. Bagi orang Melayu Islam. Bila kita ada pegangan, kita akan redha setiap apa yang diberikan oleh Allah sama ada ketentuan baik atau buruk Kita tidak akan keluh kesah atau kesal di atas apa yang berlaku. Tetapi kalaulah sebaliknya, sudah pastilah kita akan mencari jalan mudah atau jalan yang tidak baik. Contohnya gagal dalam peperiksaan, cara mudah mengatasinya hisap dadah, berpoya-poya dan sebagainya. Kerana itu kita perlu ada pegangan. Kedua- Perjuangan- merdeka diri dari jiwa hamba, hamba kepada anasir yang merosakkan (pengaruh barat). Remaja mesti berjuang memerdekakan jiwa hamba, maksud saya hamba kepada kepada perkara negatif dan pengaruh barat yang amat mudah meresap dalam jiwa mereka. Jadi remaja Islam yang berjiwa merdeka, bebas dari sebarang kemungkaran dan kejahatan. Kita tidak akan sesekali mudah menerima perkara-perkara yang bertentangan dengan cara hidup, budaya kita. Ketiga- Hubungan- yang sering dikaitkan dengan bahasa. Hubungan manusia diperindahkan lagi melalui bahasa. Bahasa adalah alat untuk berinteraksi dan berdakwah. Bahasa lambang jati diri setiap bangsa. Bangsa sendiri hendaklah pertahankan agar ia tidak lenyap ditelan zaman. Kita mesti mengagongkan bahasa kita. Orang Melayu bahasanya Bahasa Melayu. Sementara tulisannya adalah tulisan Jawi. Tetapi apa yang berlaku sekarang, tulisan jawi kita telah kuburkan dan bahasa kita sedang menuju ke arah kehancuran. Kalau begitu di mana bahasa kita yang melambangkan sebagai alat penghubung kita sebagai bangsa Melayu dan juga sebagai alat perpaduan. Kalau kita tidak mempertahankan dan memperbaiki apa yang berlaku, acuan yang telah sedia ada dalam jati diri atau identiti remaja terbantut. Bahasa tidak akan jadi lagi sebagai lambang yang menunjukkan sesuatu bangsa itu. Contohnya banyak iklan-iklan yang kita lihat tidak melambangkan bahasa dan budaya hidup kita. Bila remaja melihat semua ini, dia keliru dan dia hanya mengambil mana yang dia rasa sesuai dengan jiwanya. Tetapi apa yang saya nampak sekarang DBP sedang mengorak langkah yang cukup bijak agar bahasa dan tulisan jawi dihidupkan semula. Keempat- Hiasan- seni dan adab. Keindahan kehidupan manusia diserikan lagi dengan

hiasan seni dan adab. Orang Melayu mempunyai seni dan adab yang amat baik dan lembut. Kehalusan seni termasuk hiburan adalah kekayaan Melayu Islam. Saya hairan kenapa kita berbangga menyanyikan lagu rentak barat seperti rock, heavy metal, rap, RNB, hip hop dan sebagainya. Tetapi kita tidak bangga menyanyikan lagu Melayu sering dikaitkan dengan seni dan adab. Pada saya seni dan adab yang ada pada orang Melayu cukup cantik dan halus kalau ianya dipamerkan. Contohnya cara duduk, cara bergaul sesama mahram, cara menghormati orang tua semua itu melambangkan peribadi yang sopan dan halus. Hiasan hidup ini kalau ditambahkan lagi dengan cara hidup Islam ianya akan menjadi lebih indah. Kalau boleh kita tidak mahu semua benda ini pupus. Kelima- Susunan- dikaitkan dengan budaya. Budaya Melayu sememangnya sesuatu yang indah. Cara orang Melayu berpakaian, bercakap, bergaul dan Sebagainya. Sekiranya digabungkan kelima-limanya sekali akan terserlahlah keindahan, kecantikan pada orang kita. Ini kerana semua perkara ini kurang ada pada bangsa lain. Mereka sudah dipengaruhi oleh cara hidup orang barat. Apa yang saya lihat, para pemimpin yang ada sekarang ini nampaknya sudah mulai sedar. Misalnya tulisan Jawi cuba diselamatkan dengan menghidupkan semula penggunaannya. Begitu juga dengan Bahasa Melayu, dipertahankan kerana ianya tunjang dan menjadi bahasa rasmi negara. Kesedaran pada kerajaan juga sudah mulai ada. Mereka nampaknya cuba mendaulatkan semula tulisan jawi yang menjadi sendi kepada kedaulatan negara. Dalam hal ini kesemua perkara yang menjadi sendi kepada kedaulatan negara itu perlu ditegakkan dan didaulatkan agar ianya menjadi ikutan kepada remaja. Misalnya dalam kursus-kursus bina semangat yang mana ianya dihadiri oleh para remaja. Kedua- kecantikan, kehalusan dan kelembutan agama Islam itu sendiri mereka tidak praktikkan. Mereka tahu perlunya agama dan setiap apa yang disuruh oleh agama itu perlu dilakukan tetapi mereka tidak mahu ikut. Contohnya orang perempuan wajib pakai tudung bagi menutup aurat. Kenapa mesti ada alasan kalau dah berkahwin nanti baru nak pakai tudung, kenapa tidak sekarang sedangkan dia tahu benda tu wajib. Kalau tidak tahu kenapa dia bercakap nanti lepas berkahwin.

Ini menandakan dia tahu tetapi sengaja buat-buat tak tahu. Perkara seperti inilah yang saya katakan pemahaman yang sesat lagi menyesatkan. Mereka telah menyimpang dari arah asal kecualilah kalau mereka ini jahil tentang agama. Dalam hal ini kita kena buat kalau tidak buat itu bahaya. Begitu juga orang kata nak 'enjoy' . Kalau ikutkan boleh 'enjoy' 24 jam tetapi mengikut orang kita kalau dikatakan 'enjoy' kena pergi berhibur di 'nite club', panggung wayang, siber cafe dan sebagainya yang membuatkan pergaulan bebas lelaki perempuan. Sebenarnya 'enjoy' ni buat 'something' yang manusia suka dan Tuhan suka yang tidak bertentangan dengan fitrah manusia dan bercanggah dengan cara hidup kita. Bukan seperti menyertai Black Metal, bercampur bebas lelaki perempuan, mengamalkan seks bebas, pijak quran, pakaian yang tidak melambangkan ciri-ciri budaya kita. Apakah itu yang kita kehendaki. Ketiga sikap tidak kisah ibu bapa, satu isu yang basi. Sepatutnya sebagai ibu bapa kita perlu mengambil berat akan kehidupan anak-anak. Bukan lepas tangan semata. Dalam hal ini kita ambil contoh tentang jari kita yang lima ini. Kenapa orang tua dulu-dulu menamakan jari kita dengan nama jari kelingking/anak jari, jari manis, jari hantu, jari telunjuk dan ibu jari. Sebenarnya ada cerita disebaliknya. Jari kelingking atau anak jari diumpamakan anak kita di peringkat umur bayi sehingga 10 tahun. Sebagai bayi dan kanak-kanak pada peringkat ini, kita pkena bermain-main dengan mereka, ia perlu juga dibelai, dimanja dan diberi perhatian yang khusus. Jari manis, peringkat anak di alam remaja. Di peringkat ini anak-anak diumpamakan berdarah manis. Ia perlukan pengawasan yang rapi dan disiplin diri. Waktu ini anak gadis kita sering diambil kesempatan oleh golongan tertentu. Misalnya, kes-kes cabul, rogol dan sebagainya. Mereka masih belum boleh diharap. Remaja lelaki pula kalau tidak dikawal boleh terjebak ke lembah masiat dan perkara-perkara yang tidak diingini. Justeru, ibubapa hendaklah mengambil berat dan memerhatikan pergerakan mereka. Selalu telefon di rumah, Tanya apa dia buat, dah sembahyang ke belum. Kalau tengok internet, apa yang dilayarinya. Posted by REMAJA DAN PSIKOLOGI at 1:56:00 PM 0 comments Links to this post

Blog Psikologi Perkembangan Remaja: PERKEMBANGAN KOGNITIF DAN SOSIAL EMOSI REMAJA
Blog Psikologi Perkembangan Remaja: PERKEMBANGAN KOGNITIF DAN SOSIAL EMOSI REMAJA Posted by REMAJA DAN PSIKOLOGI at 1:51:00 PM 0 comments post Links to this

PERKEMBANGAN KOGNITIF DAN SOSIAL EMOSI REMAJA

http://www.psikologiperkembangan-remaja.blogspot.com PERKEMBANGAN DAN MASALAH KOGNITIF REMAJA Apabila memasuki lingkungan umur sebelas tahun, piaget menyatakan perkembangan kognitif manusia masuk tahap yang akhir, iaitu operasi formal. Kanak-kanak yang memasuki tahap ini berupaya berfikir dengan logik serta memahami konsep-konsep yang abstrak. Tahap kognitif ini membolehkan para remaja berfikir tentang fikiran itu sendiri, mempelajari tatabahasa yang kompleks,konsep matematik seperti algebra dan mengendalikan tugas mental dengan menggunakan konsep serta fikiran yang kompleks. Satu lagi perubahan kognitif remaja yang agak ketara ialah pemikiran egosentrisme remaja ( adolescence egocentrism) yang disarankan oleh Elkind,(1967). Remaja sering mengubahsuaikan persepsi tentang kebenaran alam. Mereka sering merasai yang perhatian umum sentiasa tertumpu kepada diri,tingkahlaku, perbuatan dan sifat mereka. Elkind mengatakan bahawa para remaja sering mengada-adakan bayangan sekelompok manusia yang akan mengkritik segala tingkah lakunya sedangkan ini hanyalah bayangan pesepsi mereka yang dikuasai oleh egosentrisme remaja.

PERKEMBANGAN EMOSI SOSIAL Perhubungan mereka dengan ibu bapa, keluarga, kawan-kawan sebaya dan hubungan percintaan amatlah rumit kerana pada masa ini, para remaja mengalami satu proses kesedaran kendiri. Mereka sering memikirkan tentang pandangan dan pendapat orang lain tentang dirinya

sendiri dan mereka sering bertukar pendirian, pendapat, ideologi dan kawan-kawan. Erikson menyatakan bahawa remaja mengalami konflik sosial diantara pengertian identiti diri dengan kekeliruan peranan yang ada padanya. Remaja akan bertanyakan ‘siapakah saya’, ‘apakah tujuan hidup ini’ dan ‘kemanakah arah sendiri’. Dalam mencari identiti, remaja mempunyai keinginan untuk bebas daripada kongkongan ibu bapa, untuk berdikari dan untuk membuat apa-apa yang disukainya tetapi dalam masa yang sama memerlukan bimbingan terutamanya dari segi kewangan dan tempat tinggal. Apa yang ketara sekali para remaja cenderung untuk berpisah dengan ibu bapa mereka kerana mengaggap kawan-kawan sebayanya adalah lebih penting. Kawan-kawanlah tempat mereka berkongsi pandangan serta bertukar-tukar fikiran serta pendapat. Disamping itu hubungan percintaan juga amat penting bagi remaja. Segala apa yang dilakukan oleh rakan-rakan mereka adalah betul dan apa yang penting di sini ialah proses identifikasi kepada norma-norma kumpulan kerana identity kumpulan adalah identiti mereka. Posted by REMAJA DAN PSIKOLOGI at 1:01:00 PM 0 comments Links to this post

ISU-ISU BERKAITAN DENGAN REMAJA
http://www.psikologiperkembangan-remaja.blogspot.com Pada masa ini kita dapati ramai anak-anak remaja yang menghabiskan masa dengan kegiatan yang tidak berfaedah, iaitu berkumpul di pusat-pusat hiburan, menghisap rokok, bersiar-siar di Bandar dan sebagainya. Sesetengahnya ada yang terlibat dengan penyalah gunaan dadah, mencuri, memasuki kumpulan haram dan kegiatan perlacuran. Terdapat juga remaja yang terlalu taksub dengan dunia percintaan. Dalam hal ini mereka selalu menyamakan di antara persahabatan dengan percintaan dan seterusnya percintaan dengan seks. Ramai di antara mereka terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang sumbang dan bersalahan di sisi agama. Ada juga yang menganggap jika terlalu tumpu pada pelajaran, mereka tidak berkesempatan bergaul mesra dengan rakan-rakan sebaya mereka. Hal ini menyebabkan mereka tercicir di dalam pelajaran mereka. MASALAH REMAJA LARI DARI RUMAH Masalah remaja lari daripada rumah bukanlah sesuatu yang baru. Pelbagai usaha telah dilakukan demi membendung gejala ini dari berleluasa. Kebanyakkan remaja yang lari dari rumah mengikut kajian Polis Bukit Aman (November 1992/1993) ialah berumur di antara 14- 18 tahun. Faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak remaja lari dari rumah:

1) terasa malu dengan keluarga kerana sesuatu kegagalan. 2) Krisis dengan keluarga. Sesetengah keluarga ingin mengawal pergerakan dan pergaulan anak-anak. 3) Tidak dapat kasih sayang yang sepenuhnya daripada ibu bapa sewaktu kecil. 4) Remaja mengalami tekanan jiwa kerana gagal memenuhi kehendak ibu bapa terhadap pencapaian pelajaran. 5) Rosak akhlak dan pernah menjadi mengsa rogol. 6) Degil dan tidak mendengar nasihat yang berguna daripada ibu bapa. Oleh itu ramai yang merajuk dan membawa diri. 7) Kemiskinan keluarga menyebabkan ramai yang mencari peluang pekerjaan di Bandar. 8) Terpengaruh dengan pujuk rayu teman. 9) Ditipu dengan ejen sosial yang berpura-pura untuk mendapatkan pekerjaan. 10) Sengaja ingin mendapatkan keseronokan dan kebebasan kehidupan di Bandar. Bagaimanapun terdapat juga para remaja yang pandai menjaga diri dan sanggup bekerja setimpal dengan kelulusan mereka. Ibu bapa perlu memainkan peranan penting bagi mencegah berlakunya masalah ini dari berleluasa. CARA-CARA MELAYANI DAN MENGATASI PERGOLAKAN JIWA REMAJA Ibu bapa bertangungjawab untuk memberi pendidikan agama yang secukupnya kepada anak-anak remaja. Ibu bapa perlu peka dengan permasalahan konflik jiwa remaja dan sering menaihati mereka. Ibu bapa dan guru perlu mengelakkan pilih kasih semasa membimbing remaja. Anak remaja yang di alam percintaan ibu bapa bertanggungjawab menyelidiki pasangannya itu. Ibu bapa perlu memahami ilmu tentang jiwa remaja Jangan meletakkan harapan yang tinggi kepad anak remaja tetapi sentiasa memberi dorongan dan semangat dengan kebolehan yang sesuai dengan mental mereka. Wujudkan komunikasi yang baik antara ibu bapa dan remaja itu sendiri agar tiada jurang. Berikan peluang kepada remaja untuk melontarkan idea mereka. SEKSUALITI REMAJA Pertumbuhan intelelektual, moral serta spiritual biasanya diiringi dengan kemunculan seksualiti mereka. Sarrel dan Sarrel (1979) menamakan konsep ini sebagai sexual unfolding. Remaja membentuk identifikasi seksual dan meningkatkan keupayaan terhadap kematangan emosi dan seksual:

1) Perubahan peringkat pada tubuh badan 2) Kemampuan untuk mengatasi atau mengubah perasan bersalah, kebimbangan zaman kanak-kanak terhadap pemikiran dan tingkah laku sosial. 3) Peleraian satu iktan emosi yang utama dengan ibu bapa atau penjaga 4) Belajar mengenai keseronokan erotik atau rasa berahi dan ketidakselesaannya serta mampu membincangkan soal ini dengan teman-teman. 5) Penyelesaian konflik dan kekeliruan mengenai orientasi seksual. 6) Peningkatan sebagai seorang yang berkemampuan seksual dan kedudukan seks dalam kehidupan. 7) Ke arah tanggungjawab terhadap pasangan ,diri, dan masyarakat 8) Peningkatan keupayaan dalam bentuk kasih sayang. HUBUNGAN SEKS LUAR NIKAH Pengalaman pertama remaja biasanya dipenuhi dengan perasaan cemas, takut dan kerisauan. Hal ini kadang-kadang terbawa sehingga ke peringkat pertengahan dan akhir remaja. Dalam kajian tahun 1980 Zelnick dan Kantner melaporkan bahawa lebih daripada 50% remaja Amerika syarikat pernah melakukan hubungan seks. Secara puratanya di sekitar usia 16 tahun. Tidak menjadi sesuatu yang luar biasa untuk mendapati remaja berusia 13 dan 14 tahun aktif secara seksual dalam melakukan hubungan kelamin. Satu perkara yang tidak dapat dielakkan apabila remaja menggunakan kegiatan seksual sebagai cara untuk menarik perhatian masyarakat atau ibu bapa. Penyakit pindahan seksual juga dikenali dengan nama panggilan singkatan STD . Amerika, gonorea lebih biasa dihadapi oleh golongan remaja belasan tahun daripada kelompok kelas pertengahan. Siflis pula ebih ketara di kalangan remaja daripada kelompok rendah. Usia jangkitan paling tinggi ialah kepada mereka yang berusia antara 15-24 tahun. BEBERAPA MASALAH BERKAITAN REMAJA Para remaja dikatakan menghadapi masalah menerima bentuk tubuhnya yang baru. Disamping masalah psikologikal ini, para remaja juga menghadapi masalah-masalah yang berbentuk fisiologikal yang perlu mereka atasi sendiri. Bagi remaja wanita, haid adalah sesuatu proses yang normal tetapi seringkali menyebabkan ketidakselesaan pada mereka. Kadangkala ia berlaku dengan diiringi oleh perasaan seperti kemurungan, keletihan, kelesuan dan kemarahan. Satu lagi masalah yang dihadapi oleh remaja ialah masalah berat badan. Masalah ini terjadi dalam dua bentuk, pertama ialah keadaan badan yang gemuk dan kedua, keadaan

badan yang terlalu kurus. Bagi remaja yang tidak dapat mengawal kehendak makanan, mereka akan menghadapi masalah Bulimia. Beberapa masalah kecil sentiasa menjadi tumpuan kepada remaja. Ketumbuhan jerawat sering berlaku di zaman remaja dan mereka amat sensitif akan perkara ini. Jerawat merupakan sesuatu yang menghodohkan rupa mereka dan perkara ini sering di perbesarbesarkan. Posted by REMAJA DAN PSIKOLOGI at 12:53:00 PM 0 comments Links to this post

Friday, March 2, 2007
Bentuk-bentuk Konflik Remaja - Ibu bapa
Konflik di antara remaja dan ibu bapa wujud dalam pelbagai bentuk. Konflik ini boleh dalam bentuk konflik peribadi, sosial, aktiviti di rumah atau di sekolah, disiplin dan sebagainya. Dalam membincangkan konflik remaja dengan ibu bapa ini, sering bertindan lapis dengan istilah jurang generasi (generation gap). Sebenarnya istilah ini merujuk kepada konflik remaja dengan ibu bapa kerana ibu bapa sebagai generasi yang lebih tua seolah-olah tidak dapat menerima kenyataan bahawa generasi muda merupakan golongan yang akan memasuki tahap dewasa. Akibat penolakan hakikat yang sebenarnya maka timbullah jurang generasi atau konflik antara remaja dengan ibu bapa. Antara konflik remaja dengan ibu bapa ialah konflik kasih sayang, konflik kebebasan, konflik own rights dan other right, dan konflik rakan sebaya. Posted by REMAJA DAN PSIKOLOGI at 11:45:00 PM 0 comments Links to this post

Monday, February 12, 2007
Renungan Bersama untuk Remaja
Aku menyayangi sahabatku dengan segenap jiwaku. Sahabat yang baik adalah yang seiring denganku dan menjaga nama baikku ketika aku hidup atau selepas mati. Kuhulurkan tangan kepada sahabatku untuk berkenalan kerana aku akan berasa senang. Semakin ramai sahabat, aku semakin percaya diri. Aku selalu berharap mendapat sahabat sejati yang tidak luntur dalam suka dan duka. Jika aku dapat, aku akan setia padanya….. “ Imam Shafie” Orang yang bahagia itu akan selalu menyediakan waktu untuk membaca, waktu, kerana membaca itu sumber hikmah, menyediakan waktu untuk tertawa, kerana tertawa itu muziknya jiwa, menyediakan waktu untuk berfikir, kerana berfikir itu pokok kemajuan, menyediakan waktu untuk beramal kerana beramal itu pangkal kejayaan, menyediakan waktu untuk bersenda kerana bersenda itu akan membuat muda selalu dan menyediakan

waktu untuk beribadat kerana beribadat itu ialah ibu daripada segala ketenangan jiwa. Jika kelmarin tersungkur, Tapi hari ini…. Bangunlah dari lena kealpaan, Tegak di atas tugu perjuangan, Melangkah di atas landasan pertimbangan, Mara di atas dasar kesedaran, Berlari di atas sinar keyakinan. Janganlah hendaknya kecintaan anda terhadap sesuatu itu membuatkan anda menjadi lupa dan kebencian anda terhadap sesuatu itu membuatkan anda menjadi hancur. “Umar Al-Khatab” Orang yang berilmu itu menyedari bahawa: 1) Timbulnya keinsafan dari kemahuan 2) Timbulnya kemahuan dari keinginan 3) Timbulnya keinginan dari kepercayaan 4) Timbulnya kemajuan dari perubahan 5) Timbulnya kepandaian dari kerajinan 6) Timbulnya kesihatan dari kebersihan 7) Timbulnya cinta dari mata 8) Timbulnya dengki dari iri hati 9) Timbulnya kekuatan dari persatuan Mengata diri anda lemah sebelum benar-benar terbukti anda lemah adalah kelemahan anda yang paling lemah. MASALAH BUANG BAYI BOLEH DIATASI Share Sunday, February 21, 2010 at 7:16am Sejak akhir-akhir ini, negara digemparkan dengan beberapa berita yang amat memeranjatkan semua pihak iaitu isu pembuangan bayi. Gejala ini amat devian kerana ia merupakan satu tindakan yang tidak berperikemanusiaan dan tidak boleh diterima dalam masyarakat kita. Ada antara bayi yang ditemui yang masih hidup dan ada yang sudah meninggal dunia dan hampir semua yang ditemui berada dalam keadaan yang amat menyedihkan. Seperti tiada kesedaran diri, bayi yang tidak berdosa terus menjadi mangsa keadaan. Tidak kira apa pun status bayi tersebut, isu ini perlu dibendung. Pembuangan bayi adalah satu jenayah walaupun terjadi akibat kehamilan tidak diingini. Ramai remaja yang mengandung luar nikah terpaksa membuang bayi mereka kerana terdesak, malu dan takut akan akibat yang bakal ditanggung. Menurut Pengarah Pusat Kokurikulum Universiti Putra Malaysia (UPM) dan pakar

motivasi, Profesor Madya Dr. Mohammad Shatar Sabran, terdapat pelbagai sebab mengapa dan kenapa berlakunya peningkatan kes pembuangan anak. Sebab kes ini boleh dibahagikan kepada tiga komponen utama iaitu sosial, spiritual atau rohani dan era globilasasi dan pembangunan teknologi. "Faktor sosial merupakan salah satu daripada penyumbang utama berlakunya kes buang anak ini. Antaranya, pergaulan bebas tanpa had terutamanya di antara lelaki dan wanita. Selain itu, terikut dengan budaya barat yang yang mengamalkan seks itu adalah sebahagian daripada proses percintaan. Golongan ini juga percaya alat-alat terkini seperti kondom dan pil boleh mengelakkan daripada mengandung jika melakukan hubungan seks," katanya. Di samping itu, ibu bapa tidak mengambil berat tentang anak-anak mereka hingga menyebabkan mereka bebas berbuat apa sahaja tanpa sebarang pemantauan. Dr. Mohammad Shatar menambah, didikan agama yang kukuh adalah dinding terbaik untuk mengelakkan diri remaja daripada sebarang kes jenayah dan salah laku. Namun, ilmu agama amatlah tipis dalam kalangan remaja pada hari ini hingga menyebabkan kes pembuangan anak tidak menjadi kesalahan kepada mereka. Ilmu agama Justeru itu, kurang ilmu agama menjadi faktor golongan ini tidak dapat menilai halal dan haram. "Era globalisasi dan pembangunan teknologi (ICT) pada hari secara langsung atau tidak telah menyumbang kepada kes pembuangan anak. Jika kita kaji, kemudahan telefon bimbit telah menyebabkan remaja boleh berinteraksi dengan sesiapa sahaja pada bila-bila masa untuk sebagai titik permulaan kepada kes yang tidak bermoral ini. Kesukaran membuat pemantauan oleh ibubapa terhadap penggunaan internet juga menyumbang kepada gejala kes ini," jelasnya. Secara tidak langsung, kes pembuangan bayi ini mempengaruhi kesihatan sosial pada hari ini. Dari sudut perubatan, kadar kematian bayi yang lebih tinggi akan menyebabkan penjagaan perubatan yang tidak sempurna. Ini disebabkan kesihatan ibu yang terjejas akibat kehilangan darah, jangkitan kuman dan kecederaan sewaktu bersalin. Selain itu, kes ini turut memberi kesan kepada psikologi dan sosial wanita yang melahirkan bayi tersebut iaitu murung, hilang keyakinan diri, rasa bersalah, resah atau gelisah. Bukan itu sahaja, ia akan mewujudkan masalah emosi dan hubungan interpersonal dengan terputusnya hubungan kekeluargaan dan rakan-rakan.

"Terlalu banyak kesan psikologi dan sosial kepada masyarakat. Antaranya, kemajuan dan kemakmuran masyarakat di masa hadapan akan terjejas. Pesan Iman Al-Ghazali, jika kamu mahu melihat senario masa depan masyarakat dan negara kamu, lihatkan senario remaja masa kini. Jika mereka hebat maka akan hebatlah masyarakat dan negara kamu di masa hadapan, tetapi jika remaja kini rosak akhlaknya dan lemah mindanya. Maka akan rosaklah masyarakat dan negara kamu di masa hadapan," jelasnya. Dr. Mohammad Shatar menambah, psikologi remaja yang terlibat dengan kes tersebut tidak akan tenang dan tenteram. Perasaan bersalah yang datang di kemudian hari akan memberikan tekanan psikologi dan sosial yang berat serta tumpuan kepada kerjaya akan terjelas. Secara umum, remaja pada hari ini tidak faham dan mengerti secara mendalam erti kasih sayang yang sebenarnya. Justeru itu, jika mereka berkahwin, perkahwinan itu jarang yang kekal lama kerana mereka tidak faham apakah yang dimaksudkan dengan kasih sayang itu. "Maksud kasih sayang sesama manusia ialah menyayangi manusia lain sama seperti kita menyayangi diri sendiri. Selain itu, meletakkan diri kita dalam diri mereka, jika kita jadi bayi tersebut apakah perasaan kita. Dari segi psikologi, cinta remaja tidak diikuti dengan tanggungjawab," jelasnya. Beliau menjelaskan, teori sosial mengenai cinta di bawah umur 13 tahun, percintaan yang berlaku hanyalah berdasarkan kepada kecantikan. Manakala, umur 13 hingga 25 tahun, percintaan yang berlaku ketika ini adalah berdasarkan trend iaitu orang lain bercinta kita nak bercinta dan jemu dengan pasangan masing-masing, akan dicuba pasangan lain. Sementara itu, bagi golongan berumur 25 tahun ke atas, percintaan yang sering diikuti dengan tanggungjawab. Dalam membantu masyarakat pada hari ini untuk membendung kes pembuangan bayi, mereka perlu menerapkan nilai-nilai murni dalam kehidupan agar kepincangan dalam institusi sosial tidak berlarutan. "Golongan dewasa juga perlu menunjukkan teladan yang baik kepada golongan remaja kerana golongan inilah yang banyak terlibat dengan isu pembuangan bayi. Langkah ini adalah bertujuan untuk mengelakkan golongan ini berpengaruh dengan keadaan sekeliling. Selain itu, kerjasama masyarakat dengan kerajaan turut memainkan peranan dalam usaha mencapai masalah sosial 'sifar'. Walaupun ia mungkin sukar dicapai tetapi melalui kerjasama di antara masyarakat dan pihak berkuasa mampu menyelesaikan masalah buang anak ini," ujarnya. Kesedaran Dr. Mohammad Shatar menyarankan masyarakat memberi kesedaran untuk membendung gejala tidak sihat ini. Misalnya, kerajaan boleh melaksana undang-undang terhadap remaja yang berdua-duaan di tempat yang kondusif untuk seks bebas. Selain itu,

masyarakat perlu membantu kerajaan dalam melaksanakan agenda ini. Aktiviti yang mencurigakan perlu dibuat laporan kepada pihak yang bertanggungjawab untuk membanteras mereka yang terlibat. " Ibu bapa juga perlu peka dan mengambil berat terhadap perkembangan dan apa yang dilakukan oleh remaja mereka. Selain itu, guru perlu memantau kehadiran pelajar dalam kelas. Laporkan kepada ibu bapa jika anak mereka tidak hadir kelas. Ini kerana anak-anak sering melencong ke tempat lain walaupun berpakaian sekolah dari rumah," katanya. Jika ada remaja yang pernah terlibat dengan masalah ini, kita perlu memberi ruang penambahbaikan untuk kembali ke pangkal jalan. "Golongan ini perlu bertaubat dan menyesal dengan sepenuhnya. Mereka yang pernah terbabit boleh memberi kesedaran kepada remaja lain mengenai implikasi yang dihadapi. Ingatlah, kesilapan hari ini bukanlah kesilapan yang berkekalan. Mohon ampun dan maaf kepada Allah dan ibu bapa," ujarnya.

Sejauh Manakah DBP Memainkan Peranan Memperkasa Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Kebangsaan.
Oleh Nazri Bin Abu Bakar Muhammad Salaebing Shamsinah Bt. Salleh Norizillah Bt. Mohd. Rodzes Laila Bt. Abdullah Fatahiyah Bt. Mohd. Ishak Latar Belakang

Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) atau nama asalnya, Balai Pustaka ditubuhkan pada 22 Jun 1956 di Johor Bahru, Johor sebagai sebuah jabatan kecil di bawah Kementerian Pelajaran. Penubuhan DBP adalah untuk mengembangkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara yang akan merdeka ketika itu. Di peringkat awal itu, DBP mengorak usaha murninya di Bukit Timbalan, Johor Bahru. Hasil Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu III yang berlangsung di Singapura dan Johor Bahru pada 16-21 September 1956, Kerajaan telah menerima cadangan kongres yang mahu menamakan Balai Pustaka dengan nama Dewan Bahasa dan

Pustaka. Di samping itu juga, DBP dinaikkan taraf sebagai sebuah badan yang mempunyai anggota lembaganya sendiri. Pada tahun 1957, DBP berpindah ke Kuala Lumpur dan ditempatkan di bekas wad sebuah hospital di Jalan Young. Perpindahan ini bagi memudahkan segala pelaksanaan tugasnya, yang selaras dengan perisytiharan bahasa Melayu, iaitu bahasa kebangsaan akan menjadi bahasa rasmi tinggal negara. Biarpun berumur ‘setahun jagung’ dan beroperasi di sebuah pejabat yang usang lagi daif, DBP tetap bersemangat waja untuk mendepani segala cabaran. Pada tahun 1959, DBP menempa kejayaan apabila dinaikkan taraf menjadi sebuah badan berkanun melalui Ordinan Dewan Bahasa dan Pustaka 1959. Dengan menaikkan taraf ini, DBP diberi kuasa autonomi, iaitu: (i) Menggubal dasarnya yang khusus; (ii) Menyusun program pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastera; (iii) Menjalankan kegiatan penerbitan dan perniagaan buku secara kompetitif menurut prinsip dan amalan perusahaan dan profesion penerbitan. Kuasa autonomi di atas juga adalah selaras dengan matlamat utama DBP untuk membina dan mengembangkan bahasa kebangsaan sesuai dengan dasar negara dan hasrat rakyat. Pada 31 Januari 1962, DBP berpindah ke bangunannya sendiri di Jalan Lapangan Terbang Lama ( sekarang Jalan Dewan Bahasa). Perpindahan ini memberi gambaran betapa bersungguhnya DBP memainkan peranannya sebagai institusi yang menjulang bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi di negara. Pada tahun 1977, DBP mengembangkan sayapnya ke Malaysia Timur dengan membuka dua cawangan, iaitu: DBP Cawangan Sabah yang beribu pejabat di Kota Kinabalu dan DBP Cawangan Sarawak yang beribu pejabat di Kuching. Kedua-dua cawangan ini menjalankan tugas pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastera, di samping membantu ibu pejabat DBP di Kuala Lumpur menjalankan tugas penerbitan dan pemasaran buku di Sabah dan Sarawak.

Ini diikuti pula dengan pembukaan tiga Pejabat DBP Wilayahnya, iaitu Pejabat DBP Wilayah Utara di Bukit Mertajam, Pulau Pinang (1999), Pejabat DBP Wilayah Timur di Kota Bharu, Kelantan (1999) dan Pejabat DBP Wilayah Selatan, Johor Bharu, Johor (2000). Pembukaan ini adalah untuk membantu menyebarluaskan bahasa, sastera dan budaya Melayu hingga ke Thailand negara-negara Indo-China, Sumatera dan Singapura. DBP akhirnya mendapat restu daripada Kerajaan dengan terbina bangunan baharu setinggi 33 tingkat yang siap dibina pada tahun 2002. Bangunan ini memuatkan ruang pejabat, Muzium Bahasa dan Sastera, auditorium dan Galeri Penulis. Di samping itu, ia menjadi mercu tanda bahasa dan sastera melalui penyediaan pelbagai kemudahan canggih untuk melaksanakan pelbagai kegiatan kebahasaan, kesusasteraan dan kepustakaan bahasa Melayu.
Perancangan Strategik Menjelang Tahun 2020

Berbekal Ordinan Dewan Bahasa dan Pustaka 1959, yang memberinya kuasa autonomi untuk melaksanakan tugas membina dan mengembangkan bahasa kebangsaan di Malaysia, DBP telah menyatakan wawasan dan misi untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa utama dunia menjelang tahun 2020. Wawasan keramat ini termaktub dalam Matlamat, Falsafah, Misi, Moto, Rukun Budaya Korporat dan Piagam Pelanggan.
Matlamat

1. Membina dan memperkaya bahasa kebangsaan dalam semua bidang termasuk sains dan teknologi. 2. Memperkembang bakat sastera, khususnya dalam bahasa kebangsaan. 3. Mencetak atau menerbitkan atau membantu dalam percetakan atau penerbitan buku, majalah, risalah dan bentuk kesusasteraan lain dalam bahasa kebangsaan dan bahasa lain. 4. Membakukan ejaan dan sebutan, dan membentuk istilah yang sesuai dalam bahasa kebangsaan. 5. Menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan yang betul.

6. Menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan supaya dapat digunakan secara meluas bagi segala maksud mengikut undang-undang yang sedang berkuat kuasa.
Falsafah

Pembinaan Negara Bangsa melalui Bahasa Melayu. Ungkapan ini merupakan manifestasi tugas yang akan dilaksanakan oleh DBP, dan cara melaksanakan program dan aktiviti yang terancang, demi penegasan identiti dan pengukuhan status bahasa Melayu sebagai wahana berfikir dan berkomunikasi serta wahana membina tamadun moden bangsa Malaysia.
Misi

Menjadikan Bahasa Melayu Bahasa Ilmu yang Berwibawa dalam Pembinaan Tamadun Bangsa.
Moto

“Bahasa Jiwa Bangsa”

Pemodenan Korpus Bahasa Melayu

Pemodenan Korpus Bahasa Melayu bergerak melalui beberapa program, iaitu Bank Istilah Berkomputer dalam Talian (Bikomta), Kerjasama Kebahasaan Peringkat Serantau, Pembinaan dan Pemantapan Korpus Bahasa Melayu, Sebutan Baku Bahasa Melayu, Penyusunan dan Penulisan Sejarah Bahasa Melayu, Kodifikasi Bahasa Melalui Perkamusan dan Pengkomputeran Bahasa Melayu.
i. Bank Istilah Berkomputer dalam Talian (Bikomta)

Penggunaan komputer dalam kerja peristilahan kini semakin meningkat. DBP telah menubuhkan Bikomta yang merupakan satu sistem penyimpanan dan perekodan maklumat tentang istilah yang diterbitkan oleh DBP dengan menggunakan komputer. Sistem ini dimulakan pada awal tahun 1980-an dengan kerjasama Universiti Sains Malaysia (USM). Keupayaan Bikomta ini ditingkatkan dari semasa ke semasa menyediakan maklumat yang tuntas dan kemas kini tentang sesuatu istilah.
ii. Kerjasama Kebahasaan Peringkat Serantau

Penubuhan Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM) pada tahun 1972 memulakan era baru dalam kerjasama kebahasaan di rantau ini. Dengan penyertaan negara Brunei Darussalam dalam kerjasama ini, MBIM diperluas menjadi Majlis Bahasa Brunei Darussalam- Indonesia- Malaysia (MABBIM) pada tahun 1985. Singapura juga sering mengikut sidang MBIM dan MABBIM sejak tahun 1983 sebagai pemerhati. Kerjasama ini telah menghasilkan penyeragaman pedoman ejaan dan transliterasi, penyeragaman pedoman pembentukan istilah, di samping penyeragaman istilah-istilah ilmu pengajian tinggi dan profesional. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Melayu dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu merupakan hasil yang penting daripada kerjasama tersebut yang telah banyak membentuk kerja-kerja peristilahan. Setelah hampir 25 tahun penubuhannya, MBIM/MABBIM berjaya memperlihatkan hasil kebahasaan yang semakin mantap dimasyarakatkan di ketiga-tiga buah negara. Sejumlah 164049 istilah dalam pelbagai bidang/subbidang ilmu telah berhasil disepakati. Selain itu, sebanyak 40 buah kamus

istilah dapat diterbitkan dalam tempoh dari tahun 1986-2002 dan beberapa buah kamus yang lain sedang diusahakan. Antara hasil kerja peristilahan berbentuk penerbitan sepanjang dua dekad yang lalu termasuklah: (i) Pedoman dan Daftar (enam judul); (ii) Kamus Istilah (empat puluh judul); (iii) Prosiding Seminar Kebahasaan (tiga keluaran); (iv) Jurnal Serantau (tiga keluaran); dan (v) Terbitan Khas: Persidangan dan Keputusan 1972-1992; Ke Arah Pembentukan Istilah yang Sempurna; General Guidelines for the Formation of Terms in Malay; General Terminological Cictionaries; dan MABBIM Wahana Kebahasaan Serantau yang Akrab, Mantap dan Berwibawa. Sehingga tahun 2002, iaitu sepanjang hampir 46 tahun, DBP telah berjaya menyebarkan sebanyak 752988 istilah menerusi penerbitan dalam pelbagai bidang dan kerja penciptaan istilah terus dijalankan.
iii. Pembinaan dan Pemantapan Korpus Bahasa Melayu

Pembinaan dan pemantapan korpus bahasa Melayu yang diasaskan pada penyelidikan ilmiah terhadap bahasa dan penggunaannya di kalangan masyarakat bertujuan untuk membakukan dan memantapkan aspek-aspek bahasa, seperti sistem ejaan, sebutan,

tatabahasa, sejarah bahasa Melayu, laporan kaji selidik penggunaan bahasa Melayu, dan perancangan pembinaan dan pengembangan bahasa secara menyeluruh.
a. Ejaan Rumi Bahasa Melayu

Pada bulan Mac 1957, DBP telah menerbitkan risalah yang pertama, iaitu Kaedah Ejaan Rumi Bahasa Melayu. Seterusnya, usaha telah dijalankan untuk menggandakan satu sistem ejaan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Pada 27 Jun 1967, keduadua negara telah mencapai keputusan muktamad di DBP, dan sistem ejaan bersama Malaysia-Indonesia pun dilaksanakan. Sistem Ejaan Baharu tersebut telah diisytiharkan secara rasmi serentak di kedua-dua buah negara pada 16 Ogos 1972. Pada tahun 1975, DBP telah menerbitkan sebuah buku pedoman ejaan, iaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Melayu. Dengan terbitnya buku ini, maka sebahagian besar kekeliruan tentang sistem ejaan bahasa Melayu dapat diatasi. Pada tahun 1981, DBP telah mengeluarkan buku Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia. Buku yang paling mutakhir tentang sistem ejaan Rumi bahasa Melayu ialah Pedoman Ejaan Rumi Bahasa Melayu yang diterbitkan pada tahun 1996.
b. Ejaan Jawi Bahasa Melayu

Usaha yang dilakukan oleh Pakatan Bahasa Melayu Persuratan Diraja Johor (1937) dan Allahyarham Zainal Abidin bin Ahmad atau Za’ba pada tahun 1939, merupakan langkah awal ke arah pembinaan dan pemantapan sistem ejaan Jawi di negara ini. Selepas itu, usaha untuk meneliti dan menyempurnakan ejaan Jawi tidak berlaku sehingga akhir tahun 1970-an, kecuali oleh pihak swasta, seperti penerbit majalah Dian. Dalam dekad 1980-an, usaha untuk membina dan memantapkan sistem ejaan Jawi semakin giat dilakukan. Pada tahun 1981, Jawatankuasa Mengkaji Penggunaan Bahasa Malaysia telah memperakukan supaya sistem ejaan Jawi yang sedia ada hendaklah dikaji semula dan diperkemaskan. Pada tahun 1996, buku Pedoman Ejaan Jawi Bahasa Melayu diusahakan penerbitannya. Buku ini memuatkan maklumat terkini

tentang sistem ejaan Jawi yang disusun berdasarkan dokumen pedoman ejaan Jawi yang telah diterbitkan oleh DBP, dan maklumat yang diselaraskan selepas terbitnya Daftar Ejaan RumiJawi (1989), buku Pedoman Ejaan Jawi yang Disempurnakan (1993) dan Pedoman Ejaan Jawi Bahasa Melayu telah diterbitkan dan dilancarkan pada tahun 2001.
iv. Sebutan Baku Bahasa Melayu

Perancangan pembakuan sebutan bahasa Melayu merupakan salah satu objektif DBP, iaitu sebagaimana yang termaktub dalam Akta DBP 1959 (disemak 1978/95): “ (iv) Untuk membakukan ejaan dan sebutan, dan membentuk istilah-istilah yang sesuai dalam kebangsaan.” Pelaksanaan sebutan baku di Malaysia bermula apabila Kementerian Pendidikan memulakan penggunaan sebutan baku di sektor pendidikan pada penggal kedua tahun 1988, berdasarkan Pekeliling Ikhtisas Bil. 11/1988: Pelaksanaan Penggunaan Sebutan Baku Ejaan Rumi Bahasa Malaysia di Sekolah-Sekolah bertarikh 2 April 1988. dengan demikian, DBP telah berjaya menerbitkan beberapa buah buku pedoman sebutan berdasarkan Pedoman Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu (1988), Daftar Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu (1991) dan Pedoman Sebutan Baku Bahasa Malaysia (1994).

v. Penyusunan dan Penulisan Sejarah Bahasa Melayu

Gagasan untuk menyusun sejarah bahasa Melayu timbul dengan adanya keinsafan dan kesedaran terhadap ketiadaan satu dokumen yang lengkap, menyeluruh dan yang berwibawa secara ilmiah tentang sejarah bahasa Melayu. Justeru itu, DBP telah berusaha untuk menyusun sejarah bahasa Melayu sebagai satu projek jangka panjang dan bersifat antarabangsa. Projek ini dimulakan pada awal tahun 1984. Sehingga penghujung tahun 1995, sebanyak 11 penerbitan di bawah siri Monograf Sejarah Bahasa Melayu telah diterbitkan. Pada tahun 2000, Jabatan Bahasa meneroka satu tapak lagi dalam penyusunan sejarah bahasa Melayu, iaitu Projek Sejarah Lisan Perkembangan Bahasa Melayu di samping melanjutkan kajian tertulis.
vi. Kodifikasi Bahasa Melalui Perkamusan

Kodifikasi atau pengekodan bahasa Melayu dipercayai telah bermula sejak awal abad ke-20 lagi dengan terbitnya kamus yang diberi judul Kitab Benih Bahasa susunan Fadhil Jaafar pada tahun 1917. Buku ini merupakan kamus Melayu yang pertama dihasilkan pada abad ke-20. selepas itu, Kamus al-Muhamudiah (1925) susunan Syed Mahmud Syed Abdul Kadir al-Hindi; Kamus Melayu (1935) susunan Shamsuddin Yunos al-Haj: Buku Katan P.Bm. P.B. Diraja Johor (1936); Kamus Angkatan Bahasa Melayu (1957) susunan Che Yusof Ahmad et al.; dan Kamus Bahasa Melayu (1960) susunan R.O. Winstedt. Selepas kamus ini, terbit Kamus Am Bahasa Melayu (1961) susunan Md. Shah Jetty. Kamus Dewan, iaitu kamus ekabahasa yang pertama bagi DBP telah berjaya diterbitkan pada tahun 1970, dan diulang cetak pada tahun 1984, dengan perubahan ejaan mengikut sistem ejaan baru; edisi kedua, iaitu Kamus Dewan Edisi Baru diterbitkan pada tahun 1989; dan edisi ketiga diterbitkan pada tahun 1994. Kamus Melayu Edisi Pelajar, iaitu Kamus Bahasa Malaysia Edisi Pelajar, terbit pada tahun 1975. lanjutan daripada kamus ini, Kamus Pelajar Bahasa Malaysia telah diterbitkan pada tahun 1983. Kamus Pelajar disusun berasaskan Kamus Bahasa Malaysia

Edisi Pelajar dan sebahagian besar daripada kandungannya diserap daripada kamus tersebut, tetapi dilakukan sedikit pengubahsuaian. Selain kamus ekabahasa, kamus pelbagai bahasa juga penting dalam kodifikasi bahasa Melayu. Kamus pelbagai bahasa bertujuan untuk memenuhi hasrat dan keperluan masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa dan keturunan. Atas kesedaran ini, pada pertengahan tahun 1971, Kamus Dwibahasa, iaitu Bahasa InggerisBahasa Malaysia telah mula diusahakan dan terbit pada tahun 1991. Selain kamus dwibahasa Inggeris-Melayu, terdapat beberapa kamus dwibahasa lain yang sedang diusahakan oleh DBP, iaitu Kamus Bahasa Tamil-Bahasa Melayu Dewan, Kamus Bahasa Mandarin-Bahasa Melayu Dewan dan Kamus Bahasa Koreabahasa Melayu Dewan serta kamus bahasa-bahasa utama duniabahasa Melayu. Pada tahun 1996, Kamus Perancis-Melayu Dewan telah diterbitkan dengan kerjasama Universiti Sains Malaysia (USM) dan Kedutaan Perancis di Malaysia. DBP juga turut memberi penumpuan pada penerbitan kamus khusus dan teknikal. Bertitik tolak daripada hasil sidang MBIM ke14 di Bali, bahan istilah Hidrologi, Meteorologi dan Ilmu Kependudukan disediakan sebagai bahan pertukaran untuk Sidang MBIM ke-15, pada bulan September 1980. Akhirnya, penyusunan kamus yang didasarkan pada hasil sidang kelompok Hidrologi MBIM-UNESCO yang pertama, kedua, ketiga dan keempat iaitu Kamus Istilah Hidrogeologi, berjaya diterbitkan pada tahun 1982. Untuk membantu usaha menyebarluaskan penggunaan bahasa Melayu di kalangan rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, pelbagai bentuk

kamus khusus diusahakan. Kamus bahasa sukuan yang pertama diterbitkan oleh DBP ialah Kamus Bahasa Iban-Bahasa Malaysia pada tahun 1989. Beberapa glosari dialek turut diusahakan, antaranya: Glosari Dialek Terengganu, Glosari Dialek Kedah, Glosari Dialek Kelantan, Glosari Dialek Negeri Sembilan, Glosari Dialek Pulau Pinang dan Glosari Dialek Perak. Tesaurus bahasa Melayu yang pertama diterbitkan oleh DBP pula ialah Tesaurus Umum Bahasa Melayu pada tahun 1990 dan Tesaurus Linguistik Bahasa Melayu pula diterbitkan pada tahun 1995. Satu lagi kamus yang telah diterbitkan oleh DBP ialah Kamus Kebalikan Dewan pada tahun 1995. kamus Kebalikan Dewan berbeza daripada kamus biasa kerana proses penggunaan kamus ini terbalik daripada kamus biasa. Kamus jenis ini membolehkan pengguna mencari sesuatu perkataan apabila makna perkataan itu diketahui secara kasar, seperti yang digunakan dalam teka silang kata.
vii. Pengkomputeran Bahasa Melayu

Pengkomputeran bahasa, dalam perspektif yang luas, melibatkan dua perkara utama, iaitu penyediaan prasarana dan pemprosesan bahasa. Dari sudut linguistik, yang dimaksudkan dengan aspek pemprosesan bahasa (khususnya bahasa tabii) ialah pengkomputeran bahasa per se. Walau bagaimanapun, aspek-aspek pembinaan dan pembangunan sistem yang sekadar mengautomatikkan kerja rutin yang dahulunya ditangani secara insani juga dikatakan pengkomputeran, tetapi secara tegar, bukan pengkomputeran bahasa.
a. Pangkalan Data Bahasa Melayu Berkomputer

Pembinaan Pangkalan Data Bahasa Melayu Berkomputer bertujuan untuk menyepadukan semua sistem aktiviti dan program kebahasaan berkomputer yang telah dibina, supaya saling dicapai antara satu dengan yang lain bagi tujuan mempermudah dan mempercepat segala aktiviti kebahasaan dan pemprosesan maklumat bahasa. Pangkalan Data Bahasa Melayu Berkomputer

mengandungi pelbagai pangkalan data dan sistem pengkomputeran bahasa, iaitu sistem pengkomputeran bahasa,iaitu Sistem Peristilahan Berkomputer, Pangkalan Data Leksikon, Pangkalan Data Korpus, Pangkalan Data Perkamusan, Pangkalan Data Umum Bahasa Melayu dan Sistem Khidmat Nasihat Bahasa.
b. Sistem Peristilahan Berkomputer (Bikomta)

Sistem Peristilahan Berkomputer merupakan sistem penyimpanan dan perekodan maklumat tentang istilah yang dibentuk di DBP dalam sistem komputer. Projek peristilahan menggunakan komputer pada tahun 1979, merupakan titik permulaan wujudnya usaha sama antara DBP dengan Universiti Sains Malaysia (USM). Pada tahun 1982, setelah sistem ini siap dibina, satu perjanjian kerjasama pengkomputeran bahasa antara DBP dengan USM dan IBM World Trade Corporation telah diadakan. Dalam kerjasama ini, DBP bertindak sebagai pengguna dan pembekal maklumat bahasa, USM sebagai pembina dan pembekal perisian sistem peristilahan, dan IBM pula sebagai pembekal perkakasan komputer. Sistem ini disertakan kepada DBP untuk diuji guna.
c. Pangkalan Data Leksikon

Pangkalan Data Leksikon dibina untuk mereka bentuk dan membina sebuah sistem leksikon untuk menyimpan semua maklumat tentang sesuatu kata dalam bahasa

Melayu, termasuk maklumat, seperti ejaan, sebutan, makna, morfologi, sintaksis dan etimologi. Pangkalan Data Leksikon terdiri daripada sistem leksikon yang dibina oleh USM, dan sistem daftar induk bahasa Melayu (Dafin BM) yang diusahakan di DBP. Pangkalan data ini telah diwujudkan sejak akhir tahun 1980-an. Sebuah sistem leksikon prototaip telah siap dibina pada tahun 1990 dan pembinaan data diusahakan dengan giatnya melalui kerjasama DBP-USM.
d. Pangkalan Data Korpus

Projek Pangkalan Data Korpus mempunyai dua matlamat, iaitu pembinaan sistem korpus dan pengumpulan data korpus sebanyak 50 juta perkataan menjelang tahun 2000. Sistem korpus dibina untuk tujuan memproses dan mengolah data mentah bahasa Melayu yang komprehensif ke dalam bentuk output, yang menjadi asas analisis dan kajian bahasa Melayu terutamanya untuk penyusunan pelbagai jenis kamus. Data korpus yang terakam dikategorikan mengikut karya asli, karya terjemahan, buku klasik, data akhbar, majalah, efemeral, puisi, drama dan kad bahan.
e. Pangkalan Data Perkamusan

Secara ringkas, matlamat projek Pangkalan Data Perkamusan adalah untuk mereka bentuk dan membina sebuah sistem perkamusan yang dapat menyimpan semua kamus terbitan DBP dalam suatu sistem pangkalan data perkamusan, untuk menyusun kamus baru dan menjana kamus terbitan daripada kamus-kamus yang sudah ada dalam Pangkalan Data Perkamusan. Pada masa hadapan, Pangkalan Data Perkamusan ini boleh beroperasi pada persekitaran antara muka pengguna grafik atau tetingkap, dengan pemprosesan boleh dilakukan secara dalam talian dan luar talian, dan pencapaian boleh dibuat melalui LAN dan WAN.
f. Pangkalan Data Umum Bahasa Melayu

Pangkalan data ini merupakan salah satu impian DBP yang dirancang untuk menempatkan segala maklumat kebahasaan, khususnya buku dan bahan rujukan yang berkaitan dengan pedoman dan rumus bahasa. Pangkalan data ini masih di peringkat pembinaan yang dilakukan secara berperingkat-peringkat. Semua

penyelidikan tentang kebahasaan sedapat-dapatnya diusahakan dengan menggunakan komputer, dan bahan kebahasaan yang telah diterbitkan ditukarkan ke bentuk terbacakan komputer untuk dimasukkan ke dalam Pangkalan Data Umum Bahasa Melayu. Pangkalan data ini dibina untuk menyimpan maklumat dalam bentuk teks wacana yang utuh, seperti buku Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Melayu, Pedoman Umum Transliterasi Arab-Rumi, Daftar Ejaan Rumi dan Daftar Umum Sebutan Baku Bahasa Melayu; maklumat para penyelidik dan pakar bidang yang terlibat dengan DBP; maklumat kegiatan penyelidik bahasa yang telah, sedang dan akan dijalankan oleh DBP khususnya, dan oleh badan penyelidikan kebahasaan yang lain amnya; dan segala perisian yang digunakan untuk memproses bahasa, seperti penyemak ejaan, penyemak tatabahasa, penanda dan penghurai. Pangkalan data ini akan menjadi pusat sumber rujukan umum bahasa Melayu yang lengkap dan kemas kini untuk kegunaan orang awam dan para penyelidik melalui LAN atau WAN untuk tujuan rujukan ataupun penyelidikan.

Kempen Kesedaran Bahasa i. Minggua Bahasa Kebangsaan

Gerakan yang bertujuan untuk menimbulkan kesedaran dan kecintaan terhadap bahasa kebangsaan di kalangan rakyat dilancarkan oleh kerajaan Persekutuan Tanah Melayu pada 30 Januari 1960 dan berakhir pada 6 Februari 1960. Gerakan ini dicadangkan oleh DBP kepada kerajaan melalui Kementerian Pelajaran, DBP diberi mandat untuk merancang dan mengatur persiapan dan mengumpul segala tenaga untuk melaksanakan rancangan itu. Tun Syed Nasir Ismail dilantik sebagai Pengerusi Jawatankuasa Pusat Minggu Bahasa Kebangsaan. Gerakan ini diadakan juga di setiap negeri Persekutuan Tanah Melayu. Pada tahun 1961, gerakan ini diperbesar menjadi gerakan Bulan Bahasa Kebangsaan.
ii. Bulan Bahasa Kebangsaan

Pada tahun 1961, sekali lagi DBP menerima tugas daripada Kementerian Pelajaran untuk menangani gerakan Bulan Bahasa Kebangsaan yang dilancarkan pada 28 Januari 1961. Bulan Bahasa Kebangsaan diadakan selama enam tahun, iaitu dari tahun 1961 hingga tahun 1966. Bulan Bahasa Kebangsaan mempunyai dasarnya yang tersendiri, dikukuhkan dengan cara kerja dan acara yang bersepadu pada peringkat negeri dan daerah. Bulan Bahasa Kebangsaan telah diadakan secara berperingkat-peringkat.
iii. Gerakan Cintailah Bahasa Kita

Program Gerakan Cintailah Bahasa Kita yang dilancarkan pada 11 Disember 1987 oleh Perdana Menteri Malaysia, bertujuan untuk membina kesedaran dan mewujudkan budaya berbahasa kebangsaan di kalangan masyarakat pengguna bahasa di Malaysia. Sempena pelancaran Gerakan Cintailah Bahasa Kita, beberapa kegiatan dilaksanakan. Antaranya termasuklah penyiaran lagu tema Gerakan Cintailah Bahasa Kita di RTM dan TV3; penerbitan dan pengedaran risalah bahasa terbitan DBP; pengedar poster dan pelekat kempen; penayangan filem lagu tema di pawagam; promosi kempen melalui media cetak dan elektronik; pembinaan papan iklan besar di tempat-tempat strategik di Wilayah Persekutuan; dan pameran buku pengajian tinggi.

Di antara tahun 1990 hingga tahun 1994, kegiatan yang digerakkan sempena Gerakan Cintailah Bahasa Kita termasuklah penyebaran bahan-bahan panduan bahasa kepada masyarakat. Antara bahan yang diedarkan termasuklah Pedoman Umum Ejaan Rumi Bahasa Melayu, Bahasa Melayu dan Penyalahgunaannya, risalah Khidmat Nasihat Bahasa dan Ke Arah Bahasa Melayu yang Berkesan. Gerakan yang diadakan pada peringkat pusat dan peringkat negeri ini telah memberikan kesan yang positif terhadap beberapa golongan masyarakat pengguna bahasa di negara kita, termasuklah sektor perundangan dan kehakiman, yang secara langsung atau tidak langsung, menghasilkan pindaan terhadap Akta Bahasa Kebangsaan 1963/1967, yang menguatkuasakan penggunaan bahasa Melayu di mahkamah bermula pada Jun 1990.
iv. Pengantarabangsaan Bahasa Melayu

DBP sebagai institusi bahasa yang berwibawa di Malaysia memang sentiasa proaktif mengembangkan dan mencitrakan bahasa Melayu di peringkat ASEAN, dan seterusnya ke peringkat antarabangsa. Majlis Bahasa Brunei Darussalam-IndonesiaMalaysia (MABBIM) sejak 21 tahun kebelakangan ini menjadi tapak langsung

kerjasama kebahasaan pada peringkat ASEAN, khususnya dalam bidang penyelarasan peristilahan antara Malaysia, Indonesia dan Brunei Darussalam. Langkah awal yang dimulakan oleh DBP untuk merangka hala tuju pengantarabangsa bahasa Melayu adalah dengan mengadakan Kongres Bahasa Melayu Sedunia dari 21 hingga 25 Ogos 1995, yang antara lain, mengusulkan penubuhan Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu (MABM), penubuhan pusat pemelajaran bahasa Melayu di luar negara. Supaya bahasa Melayu dijadikan salah satu bahasa rasmi dalam setiap pertemuan negara-negara Asia Tenggara dan antarabangsa, meneruskan dan meningkatkan pusat bahasa dan pengajian Melayu di luar negara, di samping membuka peranan yang lebih cergas dalam soal memperkenalkan serta menggalakkan pengajaran bahasa Melayu di luar negara. DBP juga mengadakan kerjasama kebahasaan dengan pelbagai institusi di peringkat antarabangsa dengan mengadakan dan menandatangani Memorandum Persefahaman (MOU) bersama beberapa institusi, antaranya: Universiti Pengajian Asing Beijing (BFSU). Beijing; Pusat Penyelidikan Sejarah, Seni dan Kebudayaan Islam (IRCICA), Istanbul; Prince of Songkla University (PSU) Pattani, Thailand; Institut Kajian Asia Tenggara (ISAC), Hanoi, Vietnam; The University of New South Wales (UNSW) Sydney, Australia; dan Persatuan Nusantar, Moscow, Rusia. Di samping itu, DBP juga mengadakan kerjasama kebahasaan, kesusasteraan dan penerbitan dengan Goethe Institute, Jerman; British Library, London; World Book International. Chicago; The Australian National University, Australia; China Radio International (CRI), Beijing; Tokyo University of Foreign Studies, Tokyo; Hankuk University of Foreign Studies, Seoul, Korea Selatan; School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London; dan Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Indonesia. Dengan mengadakan dan menandatangani memorandum persefahaman serta kerjasama kebahasaan, kesusasteraan dan

penerbitan, bersama pelbagai institusi luar negara, maka Malaysia kini telah melangkah ke satu lagi era pemantapan diaspora dan pengantarabangsaan bahasa Melayu ke seantero dunia. Menerusi kebahasaan dan juga sastera serta penerbitan dapat dipertingkat, khususnya pada abad ke-21.
Kejayaan kesan kecapaian yang telah dan bakal dilaksanakan Penerbitan Ensiklopedia

DBP memberi keutamaan kepada penerbitan ensiklopedia dalam bahasa Melayu yang akan menjadi sumber rujukan utama. Penekanan diberi kepada ensiklopedia tentang kesusasteraan, bahasa dan kebudayaan. Penerbitan ensiklopedia dalam talian akan diusahakan sementara penerbitan dalam bentuk konvensional masih diteruskan.
Penerbitan Majalah

Bagi merealisasikan tuntutan Akta Dewan Bahasa dan Pustaka, bahan korpus bahasa dan sastera dalam bentuk penerbitan berkala yang merangkumi pelbagai bidang ilmu juga diterbitkan dan mencakupi sasaran pembaca dari pelbagai peringkat umur dan kelas. Penerbitan berkala yang dimaksudkan ialah majalah dan jurnal. Penerbitan majalah dan jurnal juga diselenggarakan oleh pihak swasta atas nama DBP. Penerbitan cara ini dinamai “francais”. Majalah yang terlibat ialah Dewan Masyarakat, Dewan Pelajar, Dewan Siswa, Dewan Ekonomi dan Dewan Kosmik, manakala penerbitan jurnal pula ialah Kanun, iaitu sebuah jurnal undangundang.

Penerbitan Buku Sekolah

DBP akan terus menerbitkan buku pendidikan bagi memenuhi sebahagian besar keperluan pendidikan negara. Buku yang termasuk dalam kategori ini ialah buku pengetahuan am, buku teks, buku kerja, buku panduan guru dan buku bacaan tambahan yang menyokong pemelajaran sesuatu bidang ilmu berdasarkan kurikulum yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Penerbitan buku sekolah terbahagi kepada dua, iaitu penerbitan buku teks dan buku sokongan. Penerbitan buku teks sekolah (rendah dan menengah) untuk Kementerian Pendidikan Malaysia dilaksanakan atas prinsip kerjasama antara agensi di bawah kementerian berkenaan. DBP memusatkan penerbitan buku teks dalam satu bahagian, iaitu di Bahagian Buku Teks bagi memudahkan pengurusan, penyelarasan dan pemantauan projek serta memaksimumkan penggunaan tenaga kerja dan peralatan. Kerjasama ini bermula dengan Kementerian Pendidikan menyediakan manuskrip bersih untuk DBP. Buku sokongan pula, dirancang penerbitannya bagi menyokong penggunaan buku teks. Selain membina dan mengembangkan bahasa dan sastera, buku sokongan juga disediakan untuk menambah pengetahuan pelajar.
Penerbitan Buku Umum

Buku umum terbitan DBP meliputi buku kreatif dan informatif serta ilmiah yang tidak terikat dengan kurikulum untuk bacaan masyarakat umum dari peringkat kanak-kanak hingga dewasa. Skop penerbitan kreatif merangkumi karya sastera klasik dan moden, antologi cerpen, puisi, drama, cereka sains, cerita agama dan komik manakala buku informatif pula, merangkumi buku pengetahuan dalam pelbagai bidang ilmu, esei dan kritikan, biografi, buku panduan, buku istilah, glosari, direktori dan lainlain. Jenis penerbitan buku kreatif dan informatif pula terdiri daripada karya asli, karya terjemahan, adaptasi dan edisi ringkas. Sejajar dengan matlamat penubuhan dan fungsi DBP, penerbitan buku umum boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu (i) judul yang

diterbitkan untuk memenuhi tanggungjawab sosial DBP dan penerbitannya memerlukan subsidi. Kategori ini meliputi buku sastera klasik, antologi puisi dan cerpen, esei dan kritikan, biografi, buku dalam bidang ilmu tertentu dan buku sastera yang digolongkan dalam karya agung; dan (ii) judul yang mempunyai potensi dari sudut pasaran meliputi pelbagai jenis bidang sama ada yang berbentuk kreatif mahupun informatif. Tumpuan dan pengembangan bahasa, sastera, budaya Melayu dan yang merangsang minda pembaca, buku ilmiah seperti teori falsafah serta buku yang bercorak pengetahuan, terutamanya karya asli atau yang dihasilkan oleh tokoh setempat dan yang berunsurkan Malaysiana akan diberi keutamaan. Penerbitan buku ilmiah dalam bidang khusus pula ditangani oleh Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia (MAPIM). MAPIM merupakan sebuah badan induk yang bergiat dalam pembangunan bidang penerbitan ilmiah dan saintifik. MAPIM ditubuhkan pada tahun 1996 dan dianggotai oleh semua bahan penerbitan bahan ilmiah dari segi pusat pengajian tinggi awam tempatan dan agensi kerajaan seperti DBP, MARDI, INTAN dan lain-lain. MAPIM berfungsi untuk membangun, mengembang dan menyelaras penerbitan ilmiah di Malaysia dalam pelbagai bidang. Terdapat tiga jawatankuasa yang bernaung di bawah MAPIM, iaitu (i) Jawatankuasa Pemandu MAPIM; (ii) Jawatankuasa Kerja MAPIM; dan (iii) Jawatankuasa Penyelenggara Aktiviti MAPIM. Dalam hal ini, DBP menjadi setiausaha tetap bagi Jawatankuasa Pemandu dan Jawatankuasa Kerja.
Penerbitan Elektronik

Bagi menghadapi perkembangan yang pesat dan canggih dalam dunia penerbitan, DBP telah mual melibatkan diri dalam penerbitan elektronik. Jenis penerbitan elektronik yang diusahakan ialah penerbitan multimedia dan penerbitan web. Bahan yang diterbitkan dalam bentuk elektronik ialah bahan rujukan seperti kamus, ensiklopedia, istilah, biografi dan bahan pemelajaran untuk kanak-kanak dan remaja. DBP melalui Unit Multimedia sedang dan akan melaksanakan penerbitan elektronik mengikut kaedah seperti yang berikut: (i) Menjadi pembekal kandungan bahan penerbitan; (ii) Penerbitan bersama dengan syarikat multimedia swasta; dan (iii) Menerbitkan sendiri bahan melalui Unit Multimedia.
Penerbitan Bersama

DBP sebagai sebuah organisasi bahasa dan sastera terbesar dan terulung di Malaysia tidak ketinggalan menjalankan hubungan dengan beberapa badan penerbit, badan penyelidikan, badan korporat dan beberapa badan lain bukan sahaja dalam negara malahan di peringkat antarabangsa. Usaha ini bertujuan untuk menyebarluaskan ilmu dalam bentuk penerbitan bagi mendaulatkan bahasa kebangsaan di Malaysia dan pengembangan bahasa Melayu di seluruh dunia. Kejayaan membentuk kerjasama ini merupakan ekoran daripada penyertaan pegawai DBP dalam seminar dan persidangan bahasa, sastera dan penerbitan antarabangsa, melalui pelawat yang sering mengunjungi DBP dan melalui buku-buku DBP yang dipamerkan di pameran buku luar negara, seperti Frankfurt International Book Fair di Jerman, Jakarta International Book Fair di Indonesia, Asian International Book Fair di Singapura dan Balogna Children’s Book Fair di Itali Kerjasama juga diwujudkan dalam bentuk Memorandum Persefahaman (MOU) dan pelbagai bentuk lain. Antara kerjasama yang dijalin oleh DBP termasuklah kerjasama dengan: Kedutaan Perancis (1986), Beijing Foreign Studies University, China (1995), Institut Terjemahan Negara Malaysia (1997), Hankuk University of Foreign Studies, Korea Selatan (1997), Universiti Pendidikan

Sultan Idris (1999), Guandong University Foreign Studies, China (2000); Universiti Ains Sham, Kaherah (2001) dan Universiti La Rochelle (2002) Satu lagi usaha sama yang dimeterai pada dekad ini ialah Kerjasama DBP-Research Centre for Islamic History, Art and Culture (IRCICA), Istanbul pada 24 Jun 2000 di DBP. IRCICA merupakan sebuah pusat penyelidikan sejarah, sastera dan budaya Islam dan ditubuhkan sebagai cawangan pertama Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) dalam bidang budaya. Sempena majlis tersebut, dua buah buku telah dilancarkan, iaitu Tamadun Islam di Malaysia yang merupakan karya asli dan Seni Khat Warisan Islam, sebuah karya terjemahan berdasarkan hasil terbitan IRCICA. Sebelum ini judul pertama yang telah diterbitkan dalam rangka kerjasama dengan IRCICA ialah Islamic Civilization in the Malay World pada tahun 1997. DBP juga merupakan agensi kebangsaan yang menyertai Rancangan Penerbitan Bersama Wilayah Asia di bawah kelolaan Asian Culture for UNESCO (ACCU) di Tokyo sejak tahun 1974. sehingga kini, lima buah siri buku daripada rancangan tersebut telah diterbitkan oleh DBP dalam bahasa Melayu. Selain itu, pada bulan September 1994, DBP telah menjadi tuan rumah Persidangan Majlis Buku Asia-Africa.
Rancangan Jabatan Penerbitan

Jabatan Penerbitan akan menerbitkan bahan bacaan dalam bahasa Melayu berdasarkan struktur dan fungsi yang ada dengan keperluan penerbitan sebanyak 30% judul dalam bidang sosial dan 70% judul komersial yang merangkum penerbitan konvensional dan elektronik. Judul yang diterbitkan akan memberi manfaat kepada pembaca di samping memenuhi tanggungjawab sosial DBP. Judul yang diterbitkan akan menjadi judul yang laris di pasaran, judul yang membina tamadun bangsa dan judul yang merangsang minda pembaca. Untuk tujuan itu, tumpuan diberi kepada penerbitan buku dan bahan rujukan seperti ensiklopedia dan kamus, penerbitan berkala-majalah dan jurnal, buku teks sekolah rendah dan menengah, buku ilmiah dalam bidang bahasa dan kesusasteraan Melayu, dan buku dalam pelbagai bidang untuk bacaan umum bagi peringkat dewasa, remaja dan kanak-kanak. Dalam usaha pembinaan judul, penekanan akan diberi kepada judul tentang Malaysia (Malaysia), baik dalam bentuk karya asli mahupun terjemahan. Tumpuan juga diberi kepada penerbitan judul yang berkaitan dengan warisan bangsa Melayu-yang membincangkan sistem nilai, budaya dan kemahiran orang Melayu. Contohnya, sistem kerajaan dalam masyarakat Melayu, sistem politik, kepemimpinan dan ekonomi orang Melayu, dan sistem nilai masyarakat Melayu seperti yang tersirat dalam kumpulan puisi lama Melayu. Buku ilmiah dalam bahasa-bahasa dunia yang membicarakan teori, falsafah, agama Islam, politik, ekonomi atau ilmu semasa akan diterjemahkan apabila perlu untuk memastikan masyarakat Malaysia tidak ketinggalan dalam arus perkembangan ilmu dunia. Penekanan akan diberi kepada karya asli yang ditulis oleh penulis tempatan. Dengan usaha ini, diharap penerbitan DBP dapat mengambil tempatnya yang wajar dalam dunia penerbitan antarabangsa.
Memasyarakatkan Ilmu

Berdasarkan fungsi bahagian-bahagian di Jabatan Penerbitan, jelas menunjukkan bahawa hasil penerbitan bahagian-bahagian tersebut bertujuan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dalam bahasa

Melayu secara lengkap, padat dan mantap. Secara tidak langsung, usaha ini dapat membantu proses pembentukan masyarakat yang progresif dan saintifik, iaitu masyarakat berbudaya yang mampu memanifestasikan perkembangan idea, adat resam, cita rasa dan aspirasi ke arah pembangunan sosial, pendidikan, teknologi, ekonomi dan politik yang merupakan keperluan dan matlamat kehidupan. Untuk merealisasikan harapan tersebut, Jabatan Penerbitan melalui bahagian-bahagian di bawah kawalannya berusaha menerbitkan karya-karya yang menjurus kepada kebangsaan negara dan kedaulatan bangsa. Justeru itu, satu Siri Wacana Minda telah diilhamkan dengan bertujuan bukan sahaja untuk memperkasa khazanah ilmu atau budaya bangsa tetapi juga untuk mengangkat tamadun bangsa ke peringkat antarabangsa atau persada dunia global. Dalam Siri Wacana Minda, beberapa terbitan akan dijalankan sebagai bahan pembicaraan dalam sesi dialog ilmu ini. Dalam sirinya yang pertama, sebuah buku hasil nukilan Ketua Pengarah DBP berjudul Tamadun Melayu dan Pembinaan Bangsa Malaysia telah dilancarkan dan dibicarakan pada 14 Julai 2000.

Pemerkasaan Bahasa Melayu

Kita kini berada pada alaf baru yang menjanjikan seribu harapan dan cabaran. Dalam dekad sebelum memasuki alaf baru ini, pelbagai persediaan telah dibuat supaya alaf baru menjadi alaf yang gemilang bagi negara kita. Paling ketara ialah konsep Wawasan 2020 yang disusun dengan rapi dan teratur. Walaupun kemajuan perancangan ini tergendala sedikit oleh kegawatan ekonomi di rantau ini dan pergolakan politik negara, proses memajukan negara berdasarkan teras yang telah ditetapkan terus berjalan. Siberjaya dan Putrajaya muala menjadi realiti dan projek yang buat seketika dihentikan telah beroperasi kembali. Keadaan ekonomi dikatakan telah kembali pulih. Tidak dapat dinafikan bahawa teras pembinaan negara Malaysia pada awal abad ke-21 ialah Wawasan 2020. Usaha ini telah dimulakan sejak dekad 90-an lagi. Wawasan 2020 berhasrat menjadikan Malaysia sebuah negara industri berasaskan kemajuan sains dan teknologi. Selaras dengan gejala globalisasi, usaha pembangunan di Malaysia dikaitkan dengan kemajuan dalam bidang teknologi maklumat. Dengan kadar yang amat cepat, kita digesa melengkapkan diri dalam didang teknologi maklumat agar taraf pencapaian dapat diperoleh dengan segera. Dunia siber diharapkan dapat dialami setelah kita memasuki abad ke-21. Dalam semua aspek kehidupan, kita dikehendaki menyesuaikan diri dengan suasana kemajuan bidang teknologi maklumat. Dalam bidang pendidikan, permulaan secara besar-besaran dibuat melalui sistem sekolah bestari. Sebelum itu, kempen celik komputer sudah bermula dan generasi muda telah dijinak-jinakkan dengan internet dan e-mel, serta pelbagai rangkaian jaringan. Pusat komputer dan kafe siber telah muncul seperti cendawan selepas hujan, dan para remaja (termasuk yang sudah berumur juga) menghabiskan jam demi jam melayari pelbagai jenis laman web dan bermain pelbagai jenis permainan komputer. Teknologi maklumat dicipta dan dikembangkan oleh dunia Barat. Oleh yang demikian, bahasa asas bidang ini sudah semestinya bahasa Inggeris. Namun, teknologi maklumat telah tersebar luas ke

seluruh dunia hingga ke alam yang bahasa Inggeris tidak menjadi bahasa utama. Walaupun bahasa Inggeris bermula dan kekal sebagai satu bahasa penting dalam dunia teknologi maklumat, ruang bagai penggunaan bahasa lain mengikut keperluan masyarakat dan negara masingmasing masih ada. Persepektif demikianlah yang digunakan apabila persoalan kedudukan dan peranan bahasa Melayu dilihat dalam konteks kemajuan yang dirancang di negara ini. Dalam kes penggunaan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu dalam konteks teknologi maklumat, persoalannya tidak berbentuk situasi “kalah-menang”.

Menggunakan bahasa Inggeris tidak bermakna menolak penggunaan bahasa Melayu. Penggunaan bahasa Melayu dalam dunia teknologi maklumat pula tidak sekali kali membawa erti bahawa bahasa Inggeris tidak lagi boleh digunakan. Sikap yang sihat perlu wujud. Orang yang begitu kagum dengan bahasa Inggeris diharapkan tidak membuat kesimpulan yang salah. Semua rakyat Malaysia sedar tentang kepentingan bahasa Inggeris dalam konteks dunia ilmu dan arena antarabangsa. Oleh sebab itu, tiada orang yang mahu menolak langsung bahasa Inggeris, apatah lagi dalam dunia teknologi maklumat. Pada masa ini, pendirian yang dipegang oleh sebahagian besar penduduk Malaysia ialah bahawa dunia teknologi maklumat itu dunia bahasa Inggeris dan bahasa lain tidak mampu menanganinya. Pendirian ini agak terpesong. Dunia awal teknologi maklumat memang dunia bahasa Inggeris. Namun, apabila teknologi itu diperkenalkan kepada masyarakat kita, peluang untuk menjadikan dunia tersebut dwibahasa, iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Melayu masih ada. Bahasa Melayu bukan tidak mampu menangani teknologi maklumat, tetapi oleh sebab dunia ini baru bagi kita kerana datangnya daripada budaya orang lain, bahasa Melayu perlu dilengkapkan dengan istilah yang cukup. Bagai orang yang pertama kali berhadapan dengan komputer, istilah “mouse” atau tetikus” sama pelik bunyinya. Oleh sebab itu, soal “berasa ganjil” tidak timbul. Alat itu ada, yang diperlukan ialah perkataan untuk merujuk kepada alat tersebut. Selagi tidak ada perkataan, selagi itu bidang tersebut tidak mampu diperkatakan dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu mempunyai tempat dalam dunia teknologi maklumat dengan syarat bahasa itu terlebih dahulu dilengkapkan dengan istilahnya.Pembinaan bahasa Melayu dalam teknologi maklumat meliputi dua aspek, iaitu pembinaan kosa kata dan pembinaan laras. Kedua-dua aspek ini memerlukan iltizam dan usaha gigih. Jalan yang paling senang adalah dengan terus menggunakan bahasa Inggeris yang sedia lengkap dengan segala istilah yang diperlukan. Tetapi, jika kita ingin menjadikan bahasa kebangsaan kita turut terlibat dalam dunia teknologi maklumat, pembinaan kosa kata dan laras ini haus diusahakan. Secara kasar, pemerkasaan bahasa Melayu dalam bidang teknologi maklumat meliputi bidang pembinaan kosa kata, pembinaan penggunaan bahasa Melayu yang baik dan betul, pembinaan laras, dan pembinaan bahan. Bahasa Melayu hanya dapat menangani bidang teknologi maklumat jika wujud semua istilah yang relevan. Istilah ini tidak semestinya terdiri daripada ungkapan tulen daripada bahasa Melayu, tetapi boleh terdiri daripada pelbagai bentuk, seperti bentuk pinjaman daripada bahasa Inggeris dengan atau tanpa penyesuaian sistem bunyi bahasa Melayu, dan menterjemah konsep dan istilah bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu. Contohnya, internet, e-mel, multimedia, tetikus, pepijal, laman web, perisian, cakera padat, pengaturcaraan, dan pemprosesan data. Namun, yang menjadi masalah ialah manusia. Oleh sebab terlalu biasa dengan bahasa Inggeris, istilah dalam bahasa Melayu dianggap “ganjil” atau “janggal”. Dalam hal ini, cita rasa terhadap sifat bahasa Melayu perlu dipupuk. Janganlah kerana terlalu biasa makan keju, rasa belacan sudah tidak enak lagi. Semua pihak, terutama Bahagian Peristilahan Dewan Bahasa dan Pustaka, hendaklah berusaha menyesuaikan kosa kota yang cukup supaya ketiadaan istilah tidak lagi diulangulang sebagai alasan bahasa Melayu tidak dapat digunakan dalam dunia teknologi maklumat. Kita telah membina satu generasi yang menerima seluruh pendidikan dalam bahasa Melayu. Oleh sebab itu, jika bahasa Melayu dilengkapkan dengan istilah yang

cukup, kita dapat mewujudkan penggunaan teknologi maklumat yang menguasai bahasa Melayu. Namun, perlu disedari bahawa ada juga pengguna teknologi maklumat yang tidak menguasai bahasa Melayu dengan baik, iaitu mereka yang tidak terdidik melalui sistem pendidikan kebangsaan. Golongan ini (yang jumlahnya besar juga) hendaklah diyakinkan tentang perlunya bahasa Melayu digunakan di samping bahasa Inggeris. Penggunaan bahasa Melayu mereka juga perlu ditingkatkan ke tahap yang memuaskan. Untuk menyaksikan sesetengah pihak tentang keupayaan bahasa Melayu dalam bidang teknologi maklumat, sifat bahasa Melayu dalam bidang ini hendaklah jelas. Dengan kata lain, perlu wujud laras bahasa Melayu teknologi maklumat yang nyata, melalui peristilahan dan acara pengungkapan tersendiri. Hal ini bermakna bahawa perlu wujud contoh bahasa Melayu yang dengan sekali imbas dapat dikaitkan dengan bidang ini. Dalam hal ini, yang perlu dilakukan ialah penghasilan tulisan dalam bahasa Melayu dalam bidang ini, disertai bahan lain seperti laman web dan perisian. Hal ini harus dijadikan cabaran bagi semua pihak yang ingin melihat bahasa Melayu berjaya digunakan dalam teknologi maklumat. Teknologi maklumat sudah menjadi sebahagian daripada hidup kita. Datangnya melalui arus yang deras, dan kita tidak berupaya menahannya. Oleh sebab itu, usaha perlu dibuat supaya kita tidak ketinggalan. Kita harus menyertai arus perdana ini. Namun, usaha ini memerlukan kerjasama erat antara beberapa pihak, misalnya Dewan Bahasa dan Pustaka, para cendekia, para pengamal teknologi maklumat, dan para pemimpin. Dengan ‘Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Ilmu’ dimaksudkan peranan Bahasa Melayu sebagai penghantar ilmu pengetahuan atau sebagai alat menyampaikan ilmu pengetahuan moden, iaitu ilmu Sains, Teknologi, Ekonomi, Kejuruteraan, Kedoktoran, dan Undangundang di samping itu sastera dan agama. Dengan perkataan lain Bahasa Melayu harus boleh berfungsi sebagai bahasa akademik yang lengkap dengan laras-laras bahasa untuk memperkatakan pelbagai hal baharu dalam aneka bidang ilmu moden, misalnya dalam kejuruteraan, Bahasa Melayu harus mempunyai laras-laran bahasa yang khusus untuk menerangkan hal-hal tentang kejuruteraan awam, kejuruteraan elektrik dan elektronik, kejuruteraan mekanikal, dan kejuruteraan kimia. Begitu juga dalam bidang kedoktoran, Bahasa Melayu perlu mempunyai laras bahasa untuk memperkatakan hal-hal dengan tepat tentang bidang Anatomi, Biokimia, Farmakologi, otothinolaringologi, parasitologi, patologi, pediatrik, perubatan psikologi, perubatan kemasyarakatan dan surgeri. Laras-laras saintifik ini berbeza pula dengan laras sains sosial dan kemanusiaan seperti laras kesusasteraan, laras sejarah, laras seni ukir, laras sains rumah tangga dan sebagainya (Nik Safiah Karim, 1986: 6). Sebagai bahasa ilmu Bahasa Melayu harus mempunyai perbendaharaan kata, istilah dan laras bahasa yang cukup dan sesuai untuk menyatakan konsep dan pemikiran tentang hal-hal perdagangan antarabangsa, perindustrian ringan dan berat, perniagaan saham, pengurusan perkauman dan perangkaan. Maksudnya kekuatan Bahasa Melayu seharusnya setanding dengan kekuatan bahasa Inggeris dalam memperkatakan konsep dan pemikiran ilmu moden. Bahasa Melayu perlu duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan bahasa-bahasa antarabangsa yang lain seperti Bahasa Inggeris, Bahasa Perancis, Bahasa

Jerman, dan Bahasa Jepun, yang sudah lama berperanan sebagai bahasa ilmu moden dengan jayanya. (Abdul Hamid Mahmood, 1993: 79).

Cabaran dan Harapan
Cabaran pertama dan paling hangat dibincangkan timbul daripada cadangan kerajaan hendak melaksanakan penggunaan bahasa Inggeris dalam pengajaran sains dan teknologi di peringkat pengajian tinggi. Perdana Menteri sebagaimana dilaporkan oleh media elektronik pada malam 2 Disember 1994 dan media cetak pada 3 Disember 1994 telah memberikan bayangan yang jelas tentang hal itu. Malahan beliau memberikan pilihan kepada rakyat sama ada ingin maju dengan merujuk kepada pentingnya Bahasa Inggeris atau terus mempertahankan warisan bangsa (bahasa Melayu) tetapi mundur. (Utusan Malaysia, 3 Disember 1994). Pada tanggal 6 Mei 1995 Perdana Menteri mengulang lagi kenyataan dengan mengatakan: BIBLIOGRAFI Abdul Ghaffar Ramli, 1991. Keradioaktifan Asas dan Penggunaan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdul Hamid Mahmood, 1993. Betulkan Kesalahan Bahasa Anda. Kuala Lumpur: Ensimal (M) Sdn. Bhd. Abdul Hamid Mahmood, 1995. Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Ilmu: Cabaran dan Harapan. Serdang: Universiti Putra Malaysia. Abdul Hamid Mahmood, 2001. Menguasai Bahasa Melayu Tinggi. Kuala Lumpur : Affluent Master Sdn. Bhd. Abdullah Hassan, 1981. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn. Bhd. Awang Had Salleh, Laporan Jawatankuasa mengkaji Penggunaan Bahasa Malaysia, Kementerian Pelajaran Malaysia Kuala Lumpur, 1981. Awang Sariyan, 1983. “Pengaruh Sintaksis Bahasa Inggeris dalam Bahasa Melayu dengan Rujukan Khusus kepada Laras Bahasa Ilmiah”. Kertas kerja Seminar Unsur Asing dalam Bahasa Melayu, Persatuan Linguistik Malaysia ( 23-25 April1983). Terbitan dalam Dewan Bahasa (September). Awang Sariyan, 1984. Isu-Isu Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Awang Sariyan, “Sinarnya Satu Idealisme”. Pelita Bahasa, Dewan Bahasa dan Pustaka, Julai 1995. Bahasa Melayu dulu, kini dan selamanya. (http://202187.231/messageboard/messages/158.html) Bambang Kaswati Purwo, 1984. Deiksis dalam Bahasa Indonesia. Jakarta : Penerbitan Balai Pustaka. “Citra” 2002. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992. Pedoman Umum Pembentukan Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka, Malaysia. (http://www.dbp.gov.my) Hairulazim Mahmud. Berurusan gunakan bahasa Melayu. (http://www.jphpk.gov.my/malay/jun)%2002001%20023.htm Hazizi Johuni. (http://202.187.18.231/messageboard/messages/158.html) Ismail Dahaman, Oktober 1994. Agenda Bahasa Melayu Dalam Wawasan 2020: Pemantapan Bahasa Rasmi. Dewan Bahasa dan Pustaka Ismail Hussein, 1985. ‘Elit Melayu & Masalah Bahasa Melayu’. Dewan Bahasa (November). James T. Collins, 1997. “Bahasa Melayu Dalam Konteks Globalisasi”. Kertas Kerja Konvensyen Pendidikan Bahasa Melayu VIII. (8 – 9 Oktober). Laporan Jawatankuasa Mengkaji Penggunaan Bahasa Malaysia.1981. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Marzuki, Sembang-sembang Mengenai DBP dan Bahasa Inggeris. (http://marhaeno.tripot.com/mar_a_marzukio1.html) Melayu bahasa utama MSC. (http://www.tntsb.com)/news/prq705 som.htm) Mingguan Malaysia, Ahad 7 Mei 1995. Mohd Salleh Majid, 1991/1992. Bahasa Melayu Menjelang 2020. Jurnal Persatuan Linguistik. Mohd Salleh Majid, 1997. “Peranan Agensi-agensi Swasta dalam Memartabatkan Penggunaan Bahasa Melayu”. Kertas Kerja Konvensyen Pendidikan bahasa Melayu VIII. (8 – 9 Oktober). Musa Mohamad, Datuk. 1984. “Bahasa Malaysia di Institusi Pengajian Tinggi”. Kertas Kerja Kongres Bahasa &Persuratan Melayu keempat.

Nik Safiah Karim, 1986. Bahasa Melayu Tinggi, Teori dan Penerapan. Persatuan Linguistik Malaysia dengan kerjasama Alam Enterprise. Nik Safiah Karim dan Rakan-Rakan, 1996. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Rohani Rustam. Pusat Dokumentasi Melayu Abad ke-25: Pengurusan Kala Depan Kepustakaan Melayu. (http://dbp.gov.my/dbp98/pdm99/RR.html) Samsudin bin Osman.Tan Sri. MajlisPerayaan Ulang Tahun Dewan Bahasa dan Pustaka yang Ke-45. (http://www.smpke.jpm.my/web)NotesApp/KSNmain.ns8/0/09c90c90dbe98eb 689548256a7e000…) Shaharir Mohd Zain, 1996. PembangunanSains & Teknologi di Malaysia Menerusi Bahasa Melayu”. (Syarahan Raja Ali Haji 1996), Persatuan Linguistik Malaysia. Takdir Alisjahbana, st. 1977. Dari Perjuangan dan Pertumbuhan Bahasa Indonesia dan Bahasa Malaysia sebagai Bahasa Modren. Jakarta : PT Dian Rakyat. Utusan Malaysia Isnin, Januari 1995. Wan Hashim Wan The, 1997. “Bahasa Melayu Sebagai Wahana Perkembangan Budaya Berfikir”. Kertas Kerja Konvensyen Pendidikan Bahasa Melayu VIII. (8 – 9 Oktober). Zainal Abidin Mohd. Said, 1989. Memahami KonsepPemasaran . Arena Buku Sdn. Bhd.

Penyampai : DATUK SERI ABDULLAH BIN HAJI AHMAD BADAWI Tajuk : MAJLIS PERASMIAN BULAN BAHASA DAN SASTERA NEGARA 2000 Lokasi : DEWAN MERDEKA,PUSAT PERDAGANGAN ANTARABANGSA PUTERA Tarikh : 07-09-2000

Saya mengucapkan syukur ke hadrat Allah s.w.t kerana dengan limpah rahmat-nya dan dengan izin-Nya jua kita semua dapat berhimpun pada pagi yang berbahagia ini dalam satu majlis yang sungguh bermakna pada kita semua. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan saya kepada pihak penyelenggara Bulan Bahasa dan Sastera Negara, khususnya Dewan Bahasa dan Pustaka kerana mengundang saya untuk merasmikan majlis ini.

2. Tahun ini merupakan tahun kedua Bulan Bahasa dan Sastera Negara disambut; kali pertama ialah pada tahun 1999. Kerajaan telah meluluskan acara ini sebagai acara negara berdasarkan pertimbangan bahawa pembangunan dan kemajuan negara tidak boleh diukur daripada aspek fizikal dan kebendaan semata-mata, sebaliknya perlu menyeluruh dan bersepadu. Dalam hubungan ini, bahasa dan sastera sebagai unsur penting kebudayaan dan tamadun bangsa dan negara tidak boleh dipandang sepi dalam arus pembangunan negara. Hakikat ini disedari oleh kerajaan sejak awal kita mencapai kemerdekaan, bahkan perancangannya telah bermula sebelum tarikh kemerdekaan lagi.

3. Setahun sebelum kemerdekaan, iaitu pada tahun 1956, Dewan Bahasa dan Pustaka telah ditubuhkan atas kesedaran bahawa persediaan perlu dimulakan untuk menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa ilmu bagi sebuah negara baru yang berdaulat. Pada tahun itu juga, jawatankuasa pelajaran yang dipengerusikan oleh Tun Abdul Razak, allahyarham, selaku Menteri Pelajaran pada waktu itu ditubuhkan dan sebagai hasilnya, telah dirumuskan peranan Bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar utama bagi sistem pendidikan di negara ini.

4. Kesedaran kerajaan akan pentingnya bahasa tercermin dalam kerangka perancangan pembinaan negara yang meliputi seluruh aspek kehidupan bernegara, iaitu politik, ekonomi, undang-undang, kebudayaan, pendidikan dan tidak ketinggalan bahasa. Untuk setiap aspek itu kerajaan telah mengadakan perancangan yang rapi lagi terarah supaya dengan adanya kerangka itu, proses pembinaan negara kita dapat dilaksanakan dengan berkesan dan berjaya mencapai cita-cita pembentukan negara yang berdaulat dan bermaruah.

5 Dalam hubungannya dengan majlis kita pada hari ini, dasar bahasa kebangsaan yang sama-sama kita rangka dan kita terima telah memperlihatkan hasil yang nyata. Dengan adanya bahasa kebangsaan, perpaduan rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum dan keturunan telah dapat kita wujudkan. Bahasa kebangsaan sebagai bahasa komunikasi umum rakyat yang merentas kumpulan etnik telah menjadi salah satu unsur terpenting dan berkesan dalam menyatukan rakyat berbilang kaum di negara ini. Dengan demikian bahasa kebangsaan telah berperanan sebagai asas pembentukan jati diri dan citra bangsa Malaysia. Tepatlah, pada hemat saya, tema Bulan Bahasa dan Sastera Negara tahun ini diungkapkan sebagai "Bahasa dan Sastera Citra Negara".

.

6. Selain berperanan sebagai bahasa kebangsaan yang menjadi unsur menyatu padukan rakyat, Bahasa Melayu juga turut memainkan peranan sebagai bahasa rasmi negara. Kedudukan dan peranannya sebagai bahasa rasmi telah dijelaskan

dalam Perlembagaan Persekutuan, iaitu sebagai bahasa yang sepatutnya digunakan dalam urusan Kerajaan Pusat, Kerajaan Negeri dan pihak berkuasa awam. Sekiranya semua pihak menghayati semangat yang dinukilkan dalam perlembagaan itu, Bahasa Melayu pasti dapat berperanan sebagai alat komunikasi rasmi yang berkesan dalam pelaksanaan pentadbiran negara di semua peringkat.

7. Tidak dapat dinafikan bahawa semua urusan pentadbiran terlaksana melalui komunikasi yang asasnya ialah bahasa, baik yang berbentuk lisan mahupun yang berbentuk tulisan. Mesyuarat, taklimat, perbincangan, ucapan, syarahan, memo, notis, surat, laporan, pekeliling dan sebagainya merupakan antara unsur dalam pentadbiran yang memerlukan keterampilan berbahasa yang rasmi pada para pentadbir di semua peringkat. Kecekapan berbahasa, dalam hal ini, jelas memberikan dampak terhadap kecekapan pentadbiran.

8. Satu lagi peranan Bahasa Melayu yang tidak kurang pentingnya dalam proses pembinaan negara kita ialah sebagai bahasa ilmu. Selaras dengan usul Penyata Razak 1956 dan Penyata Abdul Rahman Talib 1960 serta Akta Pendidikan 1961 dan kemudian Akta Pendidikan 1996, Bahasa Melayu sehingga kini telah berjaya menjadi bahasa penghantar ilmu yang utama dari peringkat sekolah rendah hingga ke pusat pengajian tinggi dalam pelbagai bidang ilmu.

9. Keupayaan Bahasa Melayu menjadi wahana komunikasi ilmu moden memberikan makna yang cukup besar kepada pembinaan tamadun bangsa dan negara kita kerana dalam sejarah tamadun manusia dari dahulu hingga kini, ilmulah yang menjadi sendi nya. Oleh sebab itu di samping kerajaan memberikan perhatian kepada penguasaan bahasa-bahasa asing yang dapat memberikan sumbangan kepada pembangunan negara, khususnya dalam bidang ekonomi dan industri, peranan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu tidak mungkin dapat dikorbankan.

10. Saya suka menegaskan bahawa tidak ada sama sekali niat atau perancangan kerajaan untuk mengurangkan peranan Bahasa Melayu di negara ini. Restu dan dukungan yang diberikan oleh kerajaan kepada apa-apa sahaja program bahasa dan sastera, termasuk Bulan Bahasa dan Sastera Negara yang diangkat sebagai kegiatan negara ini senantiasa kekal atau konsisten sejak dahulu hingga kini. Jika ada sungutan sedikit terhadap dominasi bahasa asing di Institusi Pengajian Tinggi Swasta, kerajaan akan memastikan bahawa Akta Pendidikan Tinggi Swasta 1996 yang sebenarnya mengutamakan penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar dipatuhi.

11. Selain kesan positif daripada sudut pengayaan Bahasa Melayu, dan secara langsung pengayaan budaya Melayu dan Malaysia, peranan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu telah juga berjaya membentuk generasi baharu yang memperlihatkan

kesatuan nilai, sikap, pandangan hidup dan cita-cita. Kini Bahasa Melayu telah menjadi bahasa milik bersama dan digunakan oleh seluruh generasi muda dengan fasihnya hingga sukar untuk kita bedakan keturunan asal anak-anak kita itu berdasarkan bahasa yang digunakan.

12. Dalam hal ini, saya percaya kepada teori bahasa yang menegaskan besarnya pengaruh bahasa kepada pemikiran dan budaya seseorang. Ungkapan yang berbunyi "Bahasa Baharu, Budaya Baharu" pada hemat saya menepati situasi yang berlaku di negara kita di kalangan masyarakat yang berbilang keturunan. Bahasa Baharu dalam ungkapan itu merujuk kepada bahasa kebangsaan yang pada mulanya baharu kepada beberapa kumpulan etnik, bukan sahaja keturunan Cina, India dan sebagainya bahkan juga kepada keturunan Jawa, Bugis, Banjar, Aceh, Rawa dan sebagainya tetapi kemudian telah menjadi acuan pemikiran, sikap dan pandangan hidup mereka sebagai satu bangsa persatuan, iaitu Bangsa Malaysia.

13. Walaupun pada asasnya kita berpuas hati akan kejayaan Bahasa Melayu dalam mendepani cabaran dunia moden, namun masih banyak yang perlu kita usahakan untuk memastikan kelangsungan Bahasa Melayu, baik di peringkat negara mahupun di peringkat antarabangsa. Saya sedar bahawa pelaksanaan Bahasa Melayu sebagai bahasa urusan pentadbiran khususnya masih perlu ditingkatkan oleh seluruh penggerak jentera pentadbiran awam, baik di peringkat pusat, negeri mahupun pihak berkuasa awam. Peruntukan undang-undang yang telah sedia ada, terutama undang-undang kecil yang berkaitan dengan penamaan syarikat, jenama, bangunan, pengiklanan, dokumen dan sebagainya perlulah dipatuhi dengan tidak perlu menunggu pengenaan peraturan lain.

14. Bagi saya yang penting ialah keikhlasan semua pihak, baik di sektor awam mahupun di sektor swasta dalam melaksanakan penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Semua pihak mestilah melakukan penyelarasan supaya tidak berlaku sikap lepas tangan terhadap penguatkuasaan penggunaan Bahasa Melayu di tempatnya yang wajar.

15. Media massa pula, baik media elektronik mahupun media cetak perlu memberikan perhatian kepada tanggungjawab sosial dan negara dalam hal penggunaan bahasa, di samping memikirkan aspek komersil. Khidmat nasihat bahasa yang diberikan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka hendaklah dimanfaatkan sebaik-baiknya supaya bukan sahaja Bahasa Melayu digunakan bahkan digunakan dengan mutunya yang tinggi. Seruan sebegini bukanlah pertama kali dibuat oleh kerajaan bahkan telah berulang kali disebut. Sampai di satu tahap, kerajaan akan bertindak tegas terhadap mana-mana pihak yang tidak menghormati Dasar Bahasa Kebangsaan kita.

16. Di samping itu eloklah semua pihak menjadikan Dewan Bahasa sebagai tempat rujukan kerana badan tersebut memang ditubuhkan oleh kerajaan untuk melalui perancangan bahasa dan sastera dan juga penerbitan. Bagaimanapun Dewan Bahasa dan Pustaka memerlukan sokongan semua pihak untuk melaksanakan Dasar Bahasa Kebangsaan kita kerana tanggungjawab terhadap dasar negara terletak pada semua pihak di negara ini.

17. Di pihak yang lain pula, usaha menyeiringkan Bahasa Melayu dengan kepesatan kemajuan teknologi canggih hendaklah ditingkatkan agar Bahasa Melayu tidak ketinggalan dalam arus perdana kemajuan dunia. Dalam bidang teknologi maklumat khususnya, mesti diusahakan peluasan penggunaan Bahasa Melayu supaya kita bukan sahaja kaya dengan ilmu dan maklumat dari seluruh pelosok dunia melalui sistem langit terbuka, bahkan turut memajukan bahasa kita dalam pelbagai bidang moden.

18. Ahli bahasa dan para ahli teknologi kita hendaklah berganding bahu menghasilkan perisian komputer dalam pelbagai bidang dalam Bahasa Melayu untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya generasi muda. Kita tidak seharusnya hanya terus-menerus menyalahkan pihak lain apabila khazanah maklumat melalui teknologi canggih dipenuhi dengan maklumat dalam bahasa asing. Kita perlu berbuat sesuatu.

19. Dalam rangka kerjasama Bahasa Melayu Serantau dan Antarabangsa, misalnya, di samping menyelaraskan kegiatan kebahasaan yang berkaitan dengan korpus bahasa, penyelidikan dan pengajaran, alangkah baiknya diusahakan rangkaian penyaluran maklumat dalam Bahasa Melayu atas usaha sama para sarjana pengajian Melayu yang telah diluluskan penubuhannya oleh kerajaan pada 2 Julai 1997 dan dilancarkan pada 21 Ogos 2000 lalu harus memainkan peranan tersebut.

20. Kerajaan memang menyambut baik dan menyokong penuh usaha Dewan Bahasa dan Pustaka meletakkan agenda menjadikan Bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa komunikasi rasmi di negara-negara Asia Tenggara menjelang tahun 2005 dan sebagai salah satu bahasa komunikasi rasmi di Pertubuhan Bangsa Bersatu menjelang tahun 2020. Daripada segi kerajaan, agenda itu dapat dimulakan dengan penggunaan Bahasa Melayu dalam majlis dan dalam urusan antara kerajaan negaranegara berbahasa Melayu. Demikian juga acara serantau dan antarabangsa yang berlangsung di negara berbahasa Melayu perlu dilaksanakan dengan menggunakan Bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa utamanya. Hal ini sebenarnya telahpun dilaksanakan dalam Sukan Komanwel yang berlangsung di negara kita pada tahun 1998 dan insya-Allah dapat dilaksanakan dalam acara lain seumpama itu.

21. Berkaitan dengan sambutan Bulan Bahasa dan Sastera Negara (BBSN) yang

dirasmikan pada hari ini, saya berasa gembira kerana sejak dilancarkan pada tahun lalu, program ini telah mula memperlihatkan kesan yang positif. Saya dimaklumkan bahawa pada tahun lalu, iaitu kali pertama BBSN dilancarkan, kegiatan boleh dikatakan agak terpusat di ibu negara dengan beberapa kegiatan di sana sini di peringkat negeri.

22. Alhamdulillah pada tahun ini urus setia BBSN yang dikendalikan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka telah dapat mengadakan penyelarasan yang kemas dengan kerajaan negeri sehingga semua kerajaan negeri telah mengatur rancangan masingmasing dan akan mengadakan majlis pelancaran di peringkat negeri masing-masing. Syabas Dewan Bahasa dan Pustaka.

23. Saya gembira juga kerana satu kegiatan induk yang diberi nama Kembara Bahasa yang melibatkan semua negeri dan pelbagai lapisan anggota masyarakat di seluruh negara telah dirancang dan akan dilaksanakan pada minggu ketiga BBSN. Kegiatan ini yang julung-julung kali diadakan insya-Allah akan dapat mengukuhkan perpaduan seluruh rakyat, memupuk kerjasama, meningkatkan kesedaran berbahasa dengan baik dan tidak kurang menggalakkan penghargaan akan keindahan tanah air kita.

24. Saya difahamkan juga bahawa semua peserta dari seluruh negara itu yang akan disertai pula oleh warga ibu kota akan mengadakan perhimpunan Peranan Bahasa dan Sastera Kebangsaan dalam pembinaan serta pengukuhan jati diri bangsa dan negara. Saya berharap bahawa mulai tahun hadapan difikirkan penglibatan rakanrakan kita dari Sabah dan Sarawak untuk menyertai program Kembara Bahasa ini walaupun pada tahun ini mereka menyambut BBSN di peringkat negeri masingmasing disebabkan faktor geografi.

25. Akhirnya, saya berdoa dan berharap bahawa Bulan Bahasa dan Sastera Negara akan meningkatkan kesedaran seluruh rakyat, terutama penggerak jentera pentadbiran negara, pimpinan sektor pendidikan, swasta, perdagangan dan sektorsektor lain tentang pentingnya mereka mengisi Dasar Bahasa Kebangsaan yang terbukti telah dapat membentuk perpaduan rakyat dan dapat mengisi erti kemerdekaan yang kita capai melalui pelaksanaan fungsinya sebagai bahasa pentadbiran dan bahasa ilmu.

26. Dengan harapan itu, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan sukacitanya merasmikan Bulan Bahasa dan Sastera Tahun 2000.

Terima kasih.

Tuesday, September 8, 2009
Usaha-usaha untuk meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di negara kita
Semangat patriotik semakin luntur dalam kalangan masyarakat di negara kita pada masa ini seperti yang didakwa oleh banyak pihak. Hal ini berlaku demikian kerana masingmasing sibuk dengan urusan sendiri yang menyebabkan mereka tidak menghiraukan perkara lain. Pada pendapat mereka, perkara yang penting dalam hidup ialah mereka perlu berusaha untuk mencari kekayaan dan hendak mencari wang untuk menambahkan pendapatan semata-mata. Oleh itu, mereka tidak menitikberatkan semangat patriotik dan tidak tidak mempedulikan sambutan hari kebangsaan, contohnya anggota masyarakat kita tidak mengibarkan bendera Malaysia ketika sambutan ulang tahun kemerdekaan negara dijalankan. Jadi, kita berharap agar semangat patriotik dalam kalangan masyarakat dapat ditingkatkan. Sebenarnya terdapat banyak cara yang boleh dijalankan untuk meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di negara kita. Satu daripada caranya adalah dengan memberikan penekanan tentang proses pemupukan semangat patriotik dari bangku sekolah lagi. Perkara ini membolehkan semangat patriotik sebati dalam diri pelajar seperti kata peribahasa Melayu, “melentur buluh, biarlah dari rebungnya”. Sekiranya semangat patriotik dapat dipupuk sejak kecil, sudah tentulah semangat patriotik akan terus diamalkan dan dikekalkan hingga dewasa. Tambahan pula, amalan ini penting kerana kita dapat melahirkan masyarakat yang sentiasa cinta akan negara dan tidak melakukan perkara-perkara yang akan memburukkan nama negara. Cara lain yang boleh dijalankan adalah dengan membuat pengubahsuaian dan memberikan penekanan tentang aspek semangat patriotik ini dalam kurikulum di sekolah dan di institusi pengajian tinggi. Sekiranya perkara ini dilakukan, murid-murid akan memahami dan menghayati semangat patriotik kerana aspek tersebut dipelajari dalam mata pelajaran tertentu. Dengan perkataan lain, perkara itu akan dipelajari secara formal di dalam kelas, diuji dalam peperiksaan dan seterusnya diamalkan dalam kehidupan seharian. Oleh hal yang demikian, semangat patriotik itu akan terus subur dalam sanubari murid-murid hinggalah selepas mereka menamatkan persekolahan atau pendidikan mereka di institusi pengajian tinggi. Pihak yang bertanggungjawab hendaklah menjalankan kempen secara besar-besaran melalui media massa. Kempen-kempen yang berkaitan dengan semangat patriotik ini akan memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di negara kita Oleh itu, Kementerian Penerangan Malaysia, di samping media elektronik seperti televisyen dan radio memang berkesan untuk menyuburkan dan meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. Dengan perkataan lain, televisyen dan radio hendaklah menyiarkan rancangan atau program yang

dapat meningkatkan semangat patriotik seperti menyiarkan rencana tentang pejuangpejuang kemerdekaan negara. Selain itu media elektronik itu juga hendaklah menayangkan filem seperti “Bukit Kepong”, “Paloh”, dan drama-drama yang berkaitan dengan semangat cinta akan negara. Agensi-agensi kerajaan yang bertanggungjawab pula perlulah menjalankan aktiviti yang bersesuaian dengan usaha untuk meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat agar dapat memupuk semangat ini. Aktiviti tersebut boleh dijalankan di kampung-kampung dan juga di kawasan perumahan. Oleh itu, aktiviti seperti sambutan hari kemerdekaan pada peringkat taman perumahan dan kampung perlulah digalakkan. Di samping itu, Jabatan Penyiaran atau stesen televisyen juga perlu mengadakan forum tentang semangat patriotik dengan menjemput tokoh-tokoh akademik daripada pelbagai bangsa dan juga tokoh masyarakat yang memperjuangkan semangat kebangsaan suatu masa dahulu. Aktiviti tersebut bukan sahaja dapat memupuk semangat patriotik malahan dapat mengeratkan perpaduan antara kaum di negara kita. Semangat patriotik juga dapat dipupuk melalui contoh dan teladan daripada pemimpin-pemimpin negara dan pemimpin masyarakat tanpa mengira bangsa, agama dan fahaman politik. Dengan cara itu, anggota masyarakat akan mencontohi pemimpin-pemimpin mereka yang memiliki semangat patiotik yang tinggi. Para pemimpin perlulah selalu mengingatkan dan menekankan kepentingan menghargai kemerdekaan yang telah dicapai hasil perjuangan dan titik peluh pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu dan menghayatinya dengan sepenuh hati. Hal ini penting kerana, kemerdekaan yang dinikmati ini hendaklah dihayati, dijaga dan dikekalkan sampai bila-bila. Sekiranya perkara ini tidak dititikberatkan oleh semua orang sudah pasti kemerdekaan yang dinikmati sukar untuk dipertahankan dan tidak tidak akan memberi makna lagi kepada generasi yang akan datang. Oleh hal yang demikian, usaha-usaha untuk memupuk semangat patriotik perlulah dijalankan sepanjang masa tanpa henti. Hal ini demikian kerana, semangat patriotik ini penting untuk melahirkan warganegara yang cinta akan negaranya dan pasti akan menjadi individu yang berguna kepada bangsa, agama dan negaranya sendiri. Individu yang memiliki semangat patriotik yang tinggi juga akan sentiasa berusaha untuk memajukan diri dan negaranya agar mencapai kemajuan dan pembangunan dengan cepat, setanding dengan negara-negara maju yang lain. Skiranya semangat patriotik tidak dapat dipupuk dalam kalangan remaja, pastilah mereka tidak ada perasaan cinta akan negara dan menyebabkan mereka hilang jati diri. Oleh itu, semua pihak perlulah berganding bahu dan memainkan peranan masing-masing agar semangat patriotik dapat dipupuk dan disuburkan dalam kalangan masyarakat. Posted by Cikgu Anelyza WMS at 8:33 AM 0 comments

Peranan Kita dalam Usaha Mengantarabangsakan Bahasa Melayu
PERENGGAN ISI: Sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah ingat bahawa orang lain, iaitu bangsa lain tidak akan menyebarkan bahasa Melayu ke seantero dunia, kecuali kita. Sebagai rakyat Malaysia, kita hendaklah mempunyai iltizam untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa terpenting pada suatu hari nanti. Oleh itu, langkah yang pertama ialah kita perlulah memastikan bahawa bahasa Melayu mestilah diterima di tanah air sendiri.

Jika bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan juga bahasa rasmi di negara kita ditolak oleh sebilangan besar rakyat di negara kita, bagaimanakah penduduk dunia mahu menerima bahasa Melayu sebagai bahasa kedua mereka? Oleh hal yang demikian, kita mestilah menyokong segala usaha yang bertujuan meningkatkan atau memartabatkan bahasa Melayu di negara sendiri. Selain itu, kita juga hendaklah mengantarabangsakan bahasa Melayu melalui peranan kita sebagai duta kecil ketika berada di luar negara. Sama ada kita sebagai pelajar, pelancong, atau pekerja, kita mestilah sentiasa berusaha untuk menyebarluaskan bahasa Melayu dengan pelbagai cara. Ketika berada di luar negara, apalah salahnya jika kita mengajar rakan kita dari negara lain untuk mempelajari bahasa Melayu. Untuk menarik perhatian mereka, kita juga mestilah bersedia untuk mempelajari bahasa mereka. Jika kita bersedia untuk mempelajari bahasa mereka, mereka juga pasti bersedia untuk mempelajari bahasa kita. Seterusnya, kita hendaklah mengantarabangsakan bahasa Melayu melalui pejabat kedutaan negara kita di luar negara. Di seluruh dunia, terdapat 104 buah kedutaan Malaysia yang mampu memainkan peranannya untuk menyebarluaskan bahasa Melayu. Melalui kedutaan tersebut, kita hendaklah mengetengahkan bahasa Melayu di negaranegara asing dalam pelbagai acara atau majlis. Melalui usaha ini, bahasa Melayu akan lebih dikenali, dipelajari, dihayati dan seterusnya dihormati oleh warga dunia. Pepatah Melayu mengatakan,"tak kenal maka tak cinta". Sebagai rakyat yang mempunyai semangat `bahasa jiwa bangsa’, kita hendaklah mempunyai iltizam atau kesungguhan untuk mempromosikan bahasa Melayu walau di mana-mana jua kita berada. Dalam zaman teknologi maklumat dan komunikasi ini pula, rakyat Malaysia mestilah memanfaatkan penggunaan Internet. Mereka yang pakar dalam bidang ini seperti ahli akademik, pakar bahasa dan sebagainya hendaklah menyebarluaskan bahasa Melayu melalui laman web atau blog bagi membolehkan masyarakat dunia untuk mendekati dan mempelajari bahasa Melayu. Dalam era globalisasi ini, kebanyakan masyarakat di duni mencari dan memperoleh maklumat melalui Internet. Oleh itu, kita mesti;ah mengambil kesempatan ini untuk mempromosikan bahasa Melayu. Oleh sebab Internet merupakan medium yang paling murah, mudah dan cepat untuk menyebarkan maklumat, kita mestilah mengeksploitasikan kelebihan ini untuk mengantarabangsakan bahasa Melayu ke seantero dunia. Bukan itu sahaja, kita juga hendaklah mengantarabangsakan bahasa Melayu melalui filem. Jika penerbit filem di negara kita mampu menghasilkan filem yang bermutu, sudah pasti masyarakat antarabangsa akan menerima filem kita. Apabila mereka menerima filem kita, hal ini akan memberikan peluang kepada mereka untuk mendalami dan mempelajari bahasa dan budaya Melayu. Namun, masalah yang kita hadapi ialah penerbit filem negara kita masih belum mampu menghasilkan filem yang bertaraf antarabangsa seperti filem yang dihasilkan oleh negara Hongkong, Jepun, Korea , Bollywood, dan sebagainya Jadi, jika kita mahu menggunakan filem sebagai satu cara untuk menyebarluaskan bahasa Melayu, kita mestilah memartabatkan dan mengantarabangsakan filem Melayu juga.

Posted by Cikgu Anelyza WMS at 8:25 AM 1 comments

Langkah-langkah untuk Menggalakkan Orang Ramai Menggunakan Pengangkutan Awam
“Zaman beralih, musim bertukar”, selepas tamat penjajahan asing selama 446 tahun yang telah lama menghantui rakyat, Malaysia telah menjejakkan kaki ke satu ambang yang rancak sekali. Untuk menyesuaikan diri dalam mata dunia dan memenuhi kehendak rakyat, Malaysia telah mengalami pelbagai anjakan paradigma, kerajaan telah berusaha menyediakan prasarana yang mencukupi untuk memastikan sistem pengangkutan awam berjalan lancar. Rangkaian pengangkutan awam di negara kita boleh dikategorikan sebagai pengangkutan bas, teksi, Sistem Transit Tren Ringan (LRT), Keretapi Tanah Melayu (KTM) dan monorel. Jikalau bukan kita yang sebagai warganegara Malaysia menyokong pengangkutan awam, siapakah lagi menyokong? Lantaran itu, langkahlangkah yang proaktif dan drastik hendaklah diimplementasi untuk menggalakkan rakyat menggunakan pengangkutan awam. Menurut satu kajian yang dibuat dalam kalangan rakyat, banyak rakyat mengatakan bahawa kepelbagaian sistem tiket untuk menggunakan rangkaian perkhidmatan awam yang berlainan telah mengurangkan minat mereka untuk bergerak dari tempat asal ke tempat destinasi dengan penukaran rangkaian perkhidmatan awam. Oleh itu, kerajaan haruslah melaksanakan sistem tiket bersepadu yang dapat menggalakkan orang ramai untuk menggunakan pengangkutan awam. Kerajaan haruslah menubuhkan sebuah Lembaga Pengangkutan Awam (PTA) untuk menguruskan pengangkutan di negara kita. Pertubuhan tersebut dapat mempercepat proses perlaksanaan sistem tiket bersepadu yang masih dalam peringkat kajian. Selain itu, kerajaan juga harus mengambil contoh negara barat seperti Melbourne, di negara Melborune penumpang hanya perlu membeli satu tiket untuk menaiki kereta api dan bas. Seperti kata peribahasa serampang dua mata, pendekataan ini bukan sahaja dapat menjimatkan wang tetapi juga dapat memudahkan rakyat untuk mengatur pejalanan laluan. Jikalau sistem tiket bersepadu direalisasikan, jumlah penumpang pastilah dapat mencapai sasaran yang telah diramalkan oleh pengendali. Langkah seterusnya yang dapat menarik perhatian rakyat untuk menaiki pengangkutan awam adalah dengan meningkatkan kuantiti dan kualiti pengangkutan awam. Bilangan kereta api atau bas awam haruslah dipertingkatkan bagi memenuhi kehendak rakyat. Selain itu, KTM negara kita haruslah mencontohi perkhidmatan kereta api di Jepun yang menggunakan kuasa elektrik seprti shinkansen (bullet train). Dengan menggunakan lokomotif kuasa elektrik, kekerapan KTM di negara kita pasti dapat meningkatkan. Kekerapan pengangkutan awam adalah salah satu unsur untuk menarik perhatian penumpang terutamanya mereka yang memandu kereta atau menunggang motosikal. Dengan kekerapan pengangkutan yang tinggi, penumpang tidak akan membazirkan masa untuk menunggu komuter. Hal ini dapat mengurangkan masa perjalanan keseluruhan. Dalam era globalisasi yang mengutamakan kepantasan, kekurangan dalam kekerapan pengangkutan awam akan merumitkan kehidupan masyarakat dan menyebabkan mereka kurang keyakinan terhadap pengakutan awam.

Lantaran itu, cara ini haruslah dilaksanakan untuk mendapat balik keyakinan rakyat terhadap pengangkutan awam. Langkah memasang televisyen dalam bas awam yang dijalankan oleh kerajaan mendapat banyak komen yang baik dan diberi pujian kerana langkah ini dapat menghiburkan rakyat dalam perjalanan mereka. Para penumpang berpeluang untuk menonton siaran televisyen ketika berada dalam perjalanan mereka. Prakasa ini haruslah diperluaskan dalam pengangkutan awam seperti Komuter dan LRT untuk menarik lebih banyak penumpang untuk menaiki pengangkutan awam. Selain menghiburkan para penumpang ketika dalam perjalanan, siaran televisyen juga mampu menyemarakkan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat dengan menyiarkan rancangan cinta akan negara, rancangan mengimbas kembali detik-detik sejarah negara dan sebagainya. Selain rancangan sebegini, program lain seperti berita, laporan cuaca, perkembangan sukan, maklumat kewangan juga harus disiarkan supaya rakyat dapat mendapat informasi yang terbaharu dan meningkatkan pengetahuan dalam perjalanan mereka. Hal ini pasti dapat meningkatkan bilangan penumpang pengangkutan awam kerana langkah ini telah memenuhi tabiat rakyat Malaysia yang ingin mendapatkan perkhidmatan yang berkualiti tinggi dengan banyaran yang minimum. Manisfestasinya, langkah memasang televisyen memang dapat menarik perhatian para penumpang. Seperti peribahasa Melayu yang berbunyi “melentur buluh biarlah dari rebungnya”, pendidikan sejak kecil juga merupakan salah satu langkah untuk menggalakkan rakyat tempatan menaiki pengangkutan awam. Sekolah dicadangkan supaya memberi pelajaran tentang kebaikan-kebaikan menggunakan perkhidmatan awam dan keselamatan menggunakan pengangkutan awam supaya dapat menanam konsep yang mendalam kepada fikiran pelajar supaya menaiki perkhidmatan awam lebih baik daripada menggunakan kenderaan sendiri. Usaha ini bukan sahaja diberi kepada pelajar yang kecil, tetapi juga harus diberi kepada mereka yang dewasa untuk mengubah imej buruk yang mendalam di dalam hati mereka. Melalui pendidikan, kita dapat menghasilkan golongan yang bergantung pada perkhidmatan kereta api sebagai pengangkutan utama mereka.Hal ini dapat meningkatkan bilangan penumpang yang menaiki pengangkutan awam. Walaupun mereka memiliki kenderaan sendiri, tetapi mereka tetap akan menggunakan perkhidmatan awam seperti kereta api sebagai pengangkutan utama mereka jika konsep kebaikan pengangkutan awam ditanam mendalam kepada mereka. Sebenarnya, pengangkutan awam banyak membawa kemaslahatan seperti mengurangkan jarak perjalanan, menghematkan masa, mempercepat operasi penghantaran barangan ke sesuatu destinasi dan sebagainya kepada kita. Akhir kata, pemodenan sistem perhubungan darat merupakan inovasi yang penting ke arah mewujudkan mobilisasi sumber tenaga manuasia pada tahap yang paling optimum. Lantaran itu, kita harus menyokong usaha-usaha yang diambil oleh kerajaan dalam meningkatkan penumpang menaiki pengangkutan awam. Posted by Cikgu Anelyza WMS at 7:44 AM 2 comments

PERANAN IBU BAPA DALAM MEMBERIKAN SOKONGAN DAN DORNGAN KEPADA ANAK-ANAK DEMI MEMASTIKAN KECEMERLANGAN AKADEMIK ANAK-ANAK
Keluarga boleh ditakrifkan sebagai kaum kerabat atau sanak saudara yang saling mengasihi, mencintai dan bersifat belas kasihan terhadap saudaranya yang lain. Tambahan pula, keluarga merupakan aset terpenting dalam kehidupan setiap insan. Seseorang yang tidak mempunyai keluarga, iaitu hidup sebatang kara, tidak mempunyai tempat bergantung untuk menumpang kasih serta hidup bagaikan layang-layang terputus tali. Pada tahun 2003, Malaysia pernah digemparkan dengan keputusan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Nur Amalina yang amat membanggakan. Hal ini kerana beliau berjaya mendapat 17A1 sekali gus menjadikan beliau pelajar cemerlang SPM 2003. Kejayaan ini adalah kerana Nur Amalina mempunyai sebuah keluarga yang penyayang dan sanggup memberikan sepenuh sokongan dan dorongan dalam bidang akademik beliau. Jelaslah bahawa faktor kejayaan anak-anak dalam bidang akademik banyak bergantung kepada dorongan dan sokongan daripada keluarga. Terdapat pelbagai jenis sokongan dan dorongan yang boleh diberikan oleh keluarga untuk memastikan kecemerlangan anak-anak kerana keluarga bahagia pemangkin kecemerlangan anak-anak. Antara peranan daripada keluarga ialah kepimpinan melalui teladan. Anak-anak akan lebih terdorong untuk mengikut jejak langkah kejayaan ibu bapa mereka kerana ibu bapa lebih mengenali dan rapat dengan anak-anak . Ibu bapa yang berjaya akan menjadi idola dan inspirasi untuk kecemerlangan anak-anak. Tambahan pula, kejayaan ibu bapa akan menyebabkan anak-anak cuba mememotivasikan diri mereka sekali gus merubah kehidupan mereka agar berjaya atau lebih berjaya daripada ibu bapa mereka. Dalam era globalisasi ini, kebanyakan ibu bapa yang berjaya mempunyai anak-anak yang berpotensi untuk berjaya seperti mereka. Buktinya, kajian statistik oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat mendapati hampir 50 peratus rakyat Malaysia terlibat dengan gejala negatif lazimnya mempunyai konflik keluarga. Oleh itu, benarlah bahawa kepimpinan melalui teladan merupakan dorongan yang boleh diberikan oleh keluarga untuk kecemerlangan anak-anak. Malah, pada realitinya, ibu bapa sanggup memerah keringat, membanting tulang dan bekerja keras dengan tulang empat kerat mereka agar memperoleh pendapatan yang lumayan dan mewah. Hal ini kerana ibu bapa mahu memberikan kemudahan dan keselesaan yang secukupnya kepada anak-anak bagai menatang minyak yang penuh. Semua ibu bapa menginginkan kejayaan daripada anak-anak supaya anak-anak mempunyai masa depan yang cerah. Mereka tidak mahu anak-anak mereka hidup susah.Sebagai contoh, ibu bapa yang tidak berkemampuan terpaksa kais pagi makan pagi, kais petang makan petang semata-mata untuk membiayai persekolahan anak-anak mereka. Dalam era modenisasi ini, pendidikan semakin memerlukan kos yang tinggi. Hal ini menyebabkan ibu bapa terpaksa bekerja dengan lebih kuat dan lebih masa untuk menampung kos pendidikan anak-anak mereka. Buktinya, mantan Menteri Pembangunan Wanita dan Keluarga pernah menyatakan bahawa wang ringgit bukanlah pengganti kasih sayang malah semua ibu bapa sanggup mengorbankan apa-apa sahaja untuk kebahagiaan cahaya mata mereka. Kenyataan ini membuktikan bahawa ibu bapa rela berkorban demi anak-anak mereka sekali pun terpaksa bergadai nyawa. Sudah terang

lagi bersuluh bahawa pengorbanan ibu bapa menjadi dorongan untuk anak-anak cemerlang dalam bidang pelajaran. Dorongan lain yang boleh diberikan oleh keluarga adalah dengan memberikan anak-anak didikan agama yang sempurna. Hal ini kerana anak-anak yang mempunyai didikan agama yang sempurna akan terang hati dan lebih mudah untuk menerima pelajaran. Mereka akan mempunyai prinsip hidup yang teguh, sekali gus menyebabkan mereka tidak mudah terpengaruh oleh gejala negatif yang semakin berleluasa seperti kudis dalam masyarakat marcapada ini. Kejayaan Nadia Amira yang cemerlang dalam SPM 2006 menunjukkan bahawa pelajar yang mempunyai didikan agama yang sempurna mampu meraih kejayaan. Albert Einstein pernah mengatakan bahawa agama tanpa ilmu adalah buta, manakala ilmu tanpa agama adalah lumpuh. Oleh itu, jelaslah bahawa didikan agama yang sempurna merupakan salah satu dorongan yang boleh diberikan oleh keluarga demi kecemerlangan anak-anak dalam bidang akademik. Sebagai intiha, dorongan daripada keluarga merupakan faktor terpenting kejayaan anakanak. Rentetan itu, ibu bapa serta ahli keluarga yang lain wajarlah bersatu padu bagai aur dengan tebing dan sama-sama berusaha seperti hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah untuk merealisasikan impian murni mereka. Dorongan keluarga dapat melahirkan anak-anak yang cemerlang, gemilang dan terbilang seperti yang dilaungkan mantan Perdana Menteri kita yang lebih dikenali sebagai "Pak Lah". Marilah kita buktikan kepada dunia bahawa pemikiran rakyat Malaysia tercinta ini tidak lagi dibelenggu atau tidak lagi umpama katak di bawah tempurung, malah telah bertamadun dalam menuju era globalisasi untuk berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara lain untuk negara maju yang lain di seluruh sarwajagat ini. Posted by Cikgu Anelyza WMS at 6:45 AM 1 comments

LANGKAH-LANGKAH MENGATASI JEREBU
Mutakhir ini, arus globalisasi yang semakin menerjah di seantero dunia telah banyak membawa perubahan kepada kehidupan seharian manusia di tanah air kita. Dalam keghairahan mengejar arus modenisasi ini, kita sering dikejutkan dengan situasi negara kita yang sering mengalami masalah jerebu. Berita buruk ini yang semakin menjadi-jadi ini dipaparkan pada dada akhbar saban hari. Hal ini telah menjadi polemik orang ramai dari kedai kopi sehinggalah ke parlimen. Persoalan yang sering terlintas di fikiran kita ialah mengapakah Malaysia selalu dilanda dengan krisis jerebu? Banyak jawapan yang berlegar-legar di gawang minda kita kita. Namun begitu, masalah yang semakin serius ini perlu diatasi dengan segera kerana di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Kerajaan merupakan penawar mujarab dalam mengatasi masalah jerebu. Pihak kerajaan memikul kewajipan untuk menguatkuasakan undang-undang yang termaktub dalam Akta Alam Sekitar. Individu-individu yang telah mengingkari undang-undang dengan membakar sampah sarap secara terbuka manakala pemaju kilang yang membiarkan pelepasan asap daripada kilang tanpa ditapis perlu dikenakan hukuman yang lebih berat. Biarlah mereka menerima pengajaran supaya lebih peka terhadap isu jerebu yang semakin kronik ini, kerana “sudah terhantuk baru tengadah”. Pemaju-pemaju kilang yang mengamalkan sikap sebegitu bukan sahaja harus dikenakan saman yang lebih tinggi, malah premis kilang mereka harus disita. Bagi memastikan masalah jerebu

terkawal, kerajaan turut perlu mewajibkan setiap kilang perindustrian supaya memasang sistem penapisan asap dalam kilang mereka untuk mengurangkan penyaluran habuk dan gas-gas toksik ke dalam udara. Pada masa yang sama, Jabatan Alam Sekitar haruslah menggemblengkan tenaga dengan organisasi bukan kerajaan untuk menjalankan kempen kesedaran yang lebih efektif secara giat. Kempen kesedaran ini bukan sahaja dapat menyedarkan orang ramai tentang perbuatan mereka yang menyumbang kepada masalah jerebu, malah kempen tersebut mampu membekalkan mereka dengan informasi tentang langkah-langkah yang patut diambil oleh setiap individu untuk membantu dalam mengatasi fenomena jerebu. Tuntasnya, kerajaan menjadi pemangkin perdana bagi memastikan masalah jerebu dapat ditangani dengan cara yang efektif. Selain itu, tindakan kerajaan yang lain dalam menangani masalah jerebu ialah pembenihan awan perlu dilaksanakan demi menyekat keadaan jerebu daripada menular. Akibat daripada fenomena El-Nino, cuaca kering dan kemarau telah melanda Malaysia. Keadaan ini memburukkan lagi keadaan jerebu. Dengan demikian, kerja pembenihan awan terpaksa dilakukan untuk mendapatkan hujan. Apabila cuaca kering, suhu awan menjadi tinggi, titisan air menjadi ringan, Titisan yang sangat ringan ini tidak dapat jatuh ke bumi sebagai hujan. Oleh itu, iodin perak ataupun ais kering akan ditabur untuk menurunkan suhu awan tersebut. Ais kristal akan terbentuk dan semakin membesar lalu ditarik oleh graviti, air kristal akan jatuh ke bumi dan bertukar menjadi titisan air apabila cair akibat daripada suhu bumi yang panas. Hujan boleh memainkan peranan penting apabila keadaan jerebu menjadi sangat serius. Hujan dapat membawa bersama jerebu jatuh ke bumi, justeru masalah jerebu dapat diatasi dengan pembenihan awan. Tidak dapat dinafikan juga ialah peranan ibu bapa dalam menangani fenomena jerebu. Ibu bapa dipertanggungjawabkan untuk mendidik anak mereka tentang langkah-langkah mencegah masalah jerebu, menerusi pendidikan tidak formal. Ketika mereka masih di bangku sekolah, anak-anak diibaratkan sebagai kain putih dan memerlukan bimbingan ibu bapa untuk membentuk jati diri mereka yang sempurna. Sebagai memberi teladan kepada anak-anak mereka, mereka perlu memikul tugas untuk memaparkan sikap mesra alam supaya sikap sebegitu tersemai dalam sanubari anak-anak mereka sehingga menjadi satu kebiasaan dalam kehidupan, bak kata pepatah, “alah bias tegal biasa”. Berpegang pada prinsip “bagaimana acuan begitulah kuihnya”, anak-anak akan mengikut sikap ibu bapa sebagai rakyat negara yang mengutamakan kebersihan udara. Dalam membentuk keperibadian mereka supaya menjadi individu yang mengamalkan sikap mesra alam, ibu bapa juga diamanahkan dengan tugas menyuburkan nilai-nilai murni, seperti nilai bertanggungjawab dan nilai peka terhadap isu-isu alam sekitar dalam jiwa anak-anak untuk menyedarkan anak-anak tentang tanggungjawab mereka dalam memelihara kebersihan udara. Ibu bapa turut diberikan tanggungjawab untuk membuka mata anakanak mereka terhadap isu jerebu melalui penyertaan dalam kempen-kempen kesedaran kerajaan. Melalui langkah tersebut, anak-anak akan didedahkan kepada perkara serius ini sejak umur yang kecil lagi, malah hal ini membantu mereka memahami impak jerebu terhadap negara supaya mereka dapat menghulurkan bantuan dalam usaha menangani masalah jerebu. Maka, peranan ibu bapa dalam usaha mengatasi fenomena jerebu turut mendatangkan impak positif kerana mereka menjadi penentu sahsiah generasi muda. Selain kerajaan dan ibu bapa, pemimpin-pemimpin negara perlu bertemu dengan

pemimpin dari negara jiran dan berbincang tentang kesan-kesan yang disebabkan oleh pembakaran hutan serta mencari cara penyelesaian masalah bersama-sama. Pemimpin negara Indonesia boleh memainkan peranan dengan merancang pembakaran hutan dengan teliti dan memikirkan cara mengurangkan implikasi negatif yang dibawa oleh pembakaran hutan. Mereka juga patut melarang pembakaran hutan dan mengenakan hukuman yang berat terhadap mereka yang melanggar peraturan tersebut. Dengan melaksanakan dan menguatkuasakan undang-undang tersebut, maka masalah jerebu dapat diringankan. Sebagai rakyat Malaysia kita boleh memainkan peranan kita dengan tidak membakar sampah sarap secara terbuka. Hal ini kerana asap yang dihasilkan melalui pembakaran sampah sarap merupakan antara penyumbang kepada jerebu dan sebagai akibatnya kesihatan manusia akan terjejas dan membawa kepada pelbagai penyakit seperti sakit kerongkong, penyakit asma, pneumonia, barah paru-paru dan sebagainya. Di samping itu, kita boleh melibatkan diri dalam aktiviti menyelamatkan alam sekitar dengan menanamkan tumbuh-tumbuhan di sekitar kawasan rumah. Dengan adanya kerjasama daripada masayarakat, masalah jerebu pasti dapat ditangani sebelum nasi menjadi bubur. Masalah jerebu telah menjadi duri dalam daging kepada Malaysia. Bagi menyelesaikan masalah jerebu yang merunsingkan ini, semua pihak harus bersinergi dalam mengatasi masalah tersebut, persis kata orang-orang tua, “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”. Pelbagai langkah perlu diambil demi mengelakkan masalah jerebu daripada berlaku lagi. Sekiranya Malaysia bebas daripada belenggu masalah jerebu, sudah pasti negara Malaysia dapat berkembang maju dalam semua bidang terutamanya bidang pelancongan yang sememangnya berpandukan cuaca dan iklim Malaysia. Marilah kita berusaha mengurangkan masalah jerebu dan mewujudkan negara yang bebas jerebu untuk kepentingan bersama. Posted by Cikgu Anelyza WMS at 5:51 AM 2 comments

Monday, September 7, 2009
KESAN JEREBU
Dalam mendepani realiti baru dunia yang pantas berubah, rakyat Malaysia telah digemparkan lagi dengan berita Indeks Pencemaran Udara (IPU) di kawasan Kuala Lumpur yang meningkat secara mendadak akibat berlakunya jerebu. Keadaan jerebu di Malaysia yang berlaku secara tahunan telah menjadi suatu kebiasaan bagi penduduk di bandar raya besar tersebut. Masalah jerebu yang seperti bangkai gajah yang tidak dapat ditutup dengan daun nyiru telah mendapat liputan meluas daripada pihak media massa dan dalam kalangan rakyat Malaysia. Keadaan jerebu bertambah serius akibat berlakunya fenomena El-Nino. Persoalannya, apakah faktor dominan berlakunya jerebu? Adakah pihak kerajaan sahaja yang memainkan peranan penting dalam mengatasi masalah jerebu ini? Tepuk dada tanyalah selera. Oleh sebab setiap yang berlaku pasti ada akibatnya,

masalah jerebu telah mendatangkan pelbagai impak yang negatif kepada negara kita dan juga rakyat kita. Antara kesan negatif yang disebabkan oleh jerebu ialah kualiti udara negara kita akan terjejas. Udara negara kita yang segar dan bersih akan dipenuhi oleh debu dan asap setiap kali jerebu melanda sehinggalah jarak penglihatan mendatar yang dahulunya sejauh 2 kilometer menjadi 50 meter. Sebagai contoh, pada bulan Ogos 2005, negara kita dilanda jerebu yang paling teruk dalam sejarah negara kita, di mana Indeks Pencemaran Udara (IPU) di Kuala Selangor dan Pelabuhan Klang mencecah lebih 500 buat kali pertama di Malaysia sehingga darurat diisytiharkan di kedua-dua kawasan tersebut, justeru segala aktiviti luar tidak dapat dijalankan dan kebanyakan sekolah, pelabuhan dan kilang ditutup buat sementara. Oleh itu, sudah terang lagi bersuluh bahawa jelaslah jerebu boleh mendatangkan keburukan terhadap negara kita. Jerebu juga boleh menyebabkan masalah kesihatan rakyat. Golongan yang lebih lemah seperti kanak-kanak dan warga tua mudah jatuh sakit. Hal ini berlaku kerana jerebu menyebabkan badan menjadi lemah dan imunisasi semakin rendah. Penyakit-penyakit selesema dan batuk akan mudah merebak. Misalnya, pesakit-pesakit asma dan penyakit respiratori mudah diserang penyakit pernafasan lain. Hal ini berlaku kerana pernafasan mereka menjadi tidak baik dan ditambah pula udara yang kurang bersih maka kesihatan mereka akan mudah terancam. Dalam jangka masa yang panjang, kita juga mungkin akan sakit kerongkong, kegatalan kulit, kemerahan mata dan sebagainya. Dengan itu, jelaslah bahawa jerebu membawa kesan negatif kepada kesihatan orang ramai. Selain kemerosotan taraf kesihatan rakyat Malaysia, sektor ekonomi negara turut terjejas akibat kerenah jerebu yang berlaku di Malaysia. Tahap penglihatan yang rendah menyebabkan aktiviti luar disekat dan industri perikanan dan pertanian terpaksa dihentikan demi menjamin keselamatan dan kesihatan pekerja-pekerja. Rakyat Malaysia yang terlibat dalam bidang perikanan dan pertanian terpaksa mencari alternatif yang lain untuk mencari pendapatan buat sementara waktu. Apabila masalah jerebu menjadi semakin meruncing, kesan negatif yang lebih serius akan timbul. Sumber pendapatan negara turut terancam akibat jerebu. Sumber pendapatan negeri-negeri yang berasaskan industri pelancongan seperti Sabah dan Sarawak akan merosot kerana industri pelancongan terjejas akibat jerebu. Para pelancong bukan sahaja dari dalam negeri malah dari negara asing tidak akan melawat ke Malaysia sekiranya jerebu masih berlaku di Malaysia kerana bimbang akan keselamatan dan kesihatan mereka semasa melancong ke Malaysia. Secara tidak langsung, ekonomi negara kita akan terjejas akibat jerebu. Jika dilihat dari perspektif lain, masalah jerebu dapat menjejaskan flora dan fauna di negara kita. Apabila jerebu berlaku, kandungan karbon dioksida berlipat ganda daripada kandungan yang biasa, sebaliknya kandungan oksigen akan kurang daripada yang biasa. Hal ini akan menyebabkan tanaman akan mengambil masa yang lebih lama untuk membesar. Kualiti dan hasil tanaman juga akan merosot. Hal ini disebabkan oleh proses fotosintesis yang terjejas akibat kandungan karbon dioksida yang berlebihan. Proses pernafasan yang melibatkan penyerapan gas oksigen dan pembebasan gas karbon dioksida ini menyebabkan tumbuhan hijau tumbuh dengan lebih lama. Misalnya, pokok balak akan mengambil masa yang lebih panjang untuk matang. Secara tegasnya, hasil dan kualiti pertanian boleh terjejas sehingga 30 peratus. Sumber petani akan turut terjejas sekali gus ekonomi negara yang bergantung pada pertanian turut terjejas. Bagi fauna pula, hidupan akuatik akan terjejas kerana kandungan oksigen yang terlarut dalam air

pula akan berkurang dan hidupan akuatik seperti ikan-ikan tidak akan mendapat oksigen yang secukupnya. Jelaslah bahawa masalah jerebu akan menjejaskan flora dan fauna negara. Intihanya, semua pihak termasuklah rakyat Malaysia haruslah bersinergi dan berganding bahu dalam menyelesaikan masalah jerebu di Malaysia bagi mendukung kebenaran yang kita sepakati, persis kata cendekiawan, “bagai aur dengan tebing.” Sekiranya masalah ini dipandang enteng, nyawa modal insan negara kita akan menjadi “seperti telur di hujung tanduk.” Kebobrokan sikap anak-anak juga mestilah dikekang daripada menjadi duri dalam daging masyarakat kerana nusa tercinta ini memerlukan tenaga mereka untuk mengatasi masalah jerebu dan seterusnya menggapai impian Wawasan 2020. Sekiranya masalah jerebu di negara kita tidak diatasi dengan segera, lama-kelamaan efek buruknya akan menjadi berpanjangan dan berkekalan serta sukar untuk diselesaikan dan ketika itu kita akan berasa menyesal tetapi sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna lagi. Posted by Cikgu Anelyza WMS at 6:02 AM 0 comments

Saturday, September 5, 2009
USAHA MEMBENDUNG KENAIKAN HARGA BARANG
Belakangan ini, kenaikan harga barang telah melanda negara kita. Kenaikan ini menyebabkan perbelanjaan rakyat Malaysia semakin bertambah. Bagi golongan yang hidup seperti kais pagi makan pagi, kais petang makan petang atau kurang berada ini, kenaikan ini sudah pasti menimbulkan beban kepada mereka. Terdapat beberapa langkah yang perlu diambil oleh pelbagai pihak untuk menghadapi kenaikan ini, bak kata pepatah, ingat sebelum kena jimat sebelum habis. Satu daripada langkah yang perlu diambil untuk menangani masalah ini ialah setiap rakyat Malaysia perlulah mempraktikkan amalan berjimat cermat. Amalan ini dapat dilaksanakan dengan mengurangkan perbelajaan atau ikat perut. Sebagai contohnya, jika pada suatu ketika dahulu kita berbelanja sebanyak 100 peratus, perbelanjaan tersebut hendaklah dikurangkan kepada 50 atau 60 perataus sahaja. Wang selebihnya hendaklah kita simpan. Melalui cara ini, kita dapat mengurangkan pengaliran wang di pasaran dan seterusnya dapat mengurangkan permintaan terhadap sesuatau barangan sekali gus dapat mengurangkan kenaikan harga barang. Selain itu, ketua sesebuah keluarga pula hendaklah merancang perbelanjaan keluarga dengan teliti. Semua perbelanjaan hendaklah dibuat berdasarkan keperluan yang sebenarnya. Hal ini bermaksud barang-barang yang tidak diperlukan hendaklah diketepikan. Sebagai contohnya, setiap ahli keluarga hendaklah menangguhkan pembelian pakaian yang berjenama mahal, peralatan perabot, dan sebagainya. Mereka hendaklah menumpukan pembelian barangan keperluan utama seperti beras, gula, tepung, dan sebagainya. Di samping itu, semua ahli masyarakat hendaklah memboikot barang-barang di pasaran yang harganya naik secara mendadak. Dalam hal ini, masyarakat hendaklah bersatu hati

seperti yang terungkap dalam pepatah Melayu, iaitu bersatu teguh bercerai roboh. Sebagai contohnya, masyarakat janganlah membeli ayam daging di pasar yang mengalami kenaikan harga yang tidak munasabah. Apabila pembeli memboikot pembelian terhadap ayam daging tersebut dalam tempoh tertentu, harga ayam tersebut akan turun kembali. Bukan itu sahaja, pihak kerajaan pula hendaklah sentiasa membuat pemantauan dan mengambil tindakan yang tegas terhadap mana-mana pihak yang menaikkan harga barangan tanpa mendapat kelulusan daripada pihak kerajaan. Pegawai yang bertanggungjawab hendaklah mengadakan lawatan secara mengejut dari semasa ke semasa untuk memastikan penjual mematuhi peraturan yang telah ditetapkan atau tidak bersikap seperti lintah darat. Sebagai contohnya, mana-mana penjual yang menaikkan harga barangan secara sesuka hati atau cuba memasang lukah di pergentingan, mereka hendaklah didakwa di mahkamah. Tindakan ini akan menyebabkan mereka tidak berani untuk mengambil kesempatan dalam suasana negara menghadapi kemelut kenaikan harga minyak. Kesimpulannya, kenaikan harga barang telah menyusahkan banyak pihak. Oleh itu, semua pihak haruslah bekerjasama bagai aur dengan tebing untuk menangani masalah ini. Bagi sesetengah pihak pula, janganlah bersikap seperti enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Semua rakyat Malaysia mestilah bertindak seperti ke bukit sama-sama didaki dan ke lurah sama-sama dituruni untuk mencari jalan bagi menyelesaikan kemelut yang berlaku. Sebagai pengguna pula, kita mestilah memboikot barang-barang tertentu jika ada pihak yang ingin mengambil kesempatan dalam situasi genting yang bagai telur di hujung tanduk ini. Posted by Cikgu Anelyza WMS at 10:40 PM 0 comments

PERBANDAINGAN WATAK UTAMA
Watak utama dalam Novel Bukit Kepong ialah Othman Yusof, manakala watak utama dalam Novel Konserto Terakhir ialah Hilmi. Watak ini mempunyai beberapa persamaan. Othman Yusof dan Hilmi merupakan seorang yang penyayang. Sebagai contoh, Othman Yusuf meyayanyi isterinya, Limah. Buktinya, Othman menghantar isterinya balik ke kampungnya di Kg. Keladi, Kulim Kedah lantaran ancaman komunis yang semakin mengganas. Hilmi juga menyayangi isterinya. Buktinya, Hilmi menggubah sebuah lagu yang bertajuk `Balada Kasih` walaupun Azizah telah meninggalkannya. Mereka juga menghormati orang yang lebih tua daripada mereka. Sebagai contoh, Otman menghormati ketuanya, Sarjan Jamil manakala Hilmi menghormati Datuk Johari dan Datin Salmah, walaupun kedua-duanya memandang hina terhadapnya. Selain itu, kedua-dua watak ini mempunyai beberapa perbezaan. Dari segi kerjaya, Hilmi meceburi bidang muzik dan berjaya menjadi seniman terkenal, manakala Othman pula menganggotai pasukan keselamatan, iaitu polis.

Posted by Cikgu Anelyza WMS at 10:35 PM 0 comments

KELUARGA IMPIAN SAYA
"Rumahku, syurgaku". Kenyataan ini menunjukkan betapa pentingnya peranan ahli keluarga dalam kehidupan seseorang. Keluarga impian saya ialah keluarga bahagia. Apakah ciri-ciri yang harus ada pada sesebuah keluarga bahagia? Cuba fikirkan sejenak! Bertitik tolak daripada manifestasi tersebut, setiap individu harus memikul dan melaksanakan kewajipannya untuk mewujudkan keluarga bahagia. Ibu bapa memainkan peranan yang paling penting dalam mewujudkan kebahagiaan dalam keluarga. Ibu bapalah yang akan membentuk keperibadian dan sahsiah anak-anak. Ibu bapalah yang akan membekalkan kehidupan sempurna kepada anak-anak. Anak diibaratkan sebagai sehelai kain putih, ibu bapalah yang akan mencorakkannya sama ada seindah warna pelangi atau semalap masa depannya. Ibu bapanya yang merupakan guru terdekat harus menunjukkan teladan yang baik. Ibu bapa ialah teladan anak-anak, bak kata pepatah ,”bagaimana acuan, begitulah kuihnya”. Pendidikan bermula dari rumah. Ibu bapa hendaklah mengajar anak-anak untuk membezakan “yang mana intan, yang mana kaca”. Ibu bapa harus mengawasi perlakuan dan memantau kegiatan luar anak-anak supaya mereka yang baru berumur setahun jagung, darah setampuk pinang tidak terjebak dalam kancah negatif. Ibu bapa harus memastikan anak-anak tidak bergaul dengan rakan sebaya yang buruk akhlak. Selain itu, ibu bapa harus mencurah kasih sayang sepenuhnya kepada anak-anak seperti “menatang minyak yang penuh” . Didikan agama dan moral yang teguh harus disemai dalam jiwa anak-anak sejak kecil lagi, bak kata pepatah “melentur buluh, biarlah dari rebungnya”. Seseorang yang tidak mempunyai pegangan agama dan moral yang teguh diibaratkan seperti “kapal tanpa nakhoda”. Tambahan pula, ibu bapa harus meluangkan masa untuk menemani anak-anak dan memahami masalah mereka di samping berusaha menyelesaikannya. Ibu bapa hendaklah mengambil berat terhadap anak-anak mereka. Ibu bapa janganlah begitu rakus mengejar fatamorgana mereka dalam aspek kebendaan sehingga mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap anak-anak. Hukuma-hakam Arab pernah mengatakan bahawa anakanak yang kehilangan kasih sayang daripada ibu bapa yang sibuk adalah yatim. Untuk mewujudkan keluarga bahagia, anak-anak hendaklah menuruti ajaran ibu bapa. Anak-anak harus belajar bersungguh-sungguh, mendapatkan keputusan cemerlang untuk membalas jasa ibu bapa. Anak-anak sepatutnya memuliakan dan menjaga maruah diri dan keluarga dengan tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang tidak sihat seperti vandalisme, lumba haram, menagih dadah dan sebagainya. Anak-anak yang berjaya hendaklah mengenang jasa ibu bapa dan janganlah bersikap seperti “kacang lupakan kulit”. Anak-anak janganlah lupa bahawa ibu bapalah yang mendidik, membimbing, dan menjaga mereka. Kalau bukan ibu bapa, siapakah kita? Anak-anak hendaklah mentaati ibu bapa. Dalam sesebuah keluarga, ahli-ahli keluarga

saling menghormati dan memahami. Ahli-ahli keluarga sepatutnya bertolak-ansur dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham. Keluarga bahagia ialah keluarga yang harmani, aman dan damai. Ahli-ahli keluarga akan saling membantu dan bekerjasama, bak kata pepatah “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”. Natijahnya, semua ahli keluarga berperanan mewujudkan keluarga bahagia. Institusi keluarga boleh diibaratkan sebuah bangunan yang terdiri daripada berjuta-juta batu-bata. Keluarga bahagia banyak memerlukan unsur juga. Contohnya, kasih sayang, kerjasama, toleransi dan sebagainya. “Rumahku, syurgaku.” Keluarga bahagia ialah keluarga impian saya. Posted by Cikgu Anelyza WMS at 10:29 PM 0 comments

KESAN PEMANASAN GLOBAL
Bumi kini sedang mengalami “demam panas” akibat pemanasan global yang turut membawa bersamanya iklim dunia yang semakin kucar-kacir. Bagi kebanyakan orang, perubahan iklim dan pemanasan global lebih banyak mengganggu ekonomi berbanding dengan kesihatan diri. Walau bagaimanapun, kesan pemanasan global jauh lebih mendalam dan akan meninggalkan kesan kepada semua penduduk dunia. Mungkin juga ada antara kita yang melihat mereka yang terbunuh akibat bencana alam seperti taufan, banjir dan cuaca panas sebagai malang. Tetapi, bagaimanakah pula bagi mereka yang terselamat? Adakah mereka bebas daripada sebarang ancaman kesihatan selepas terselamat daripada lemas, mati kesejukan atau dehidrasi? Percaya atau tidak, peningkatan suhu bumi telah membunuh lebih satu juta orang di seluruh dunia sejak tahun 2000 sama ada secara langsung ataupun tidak. Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) yang mengeluarkan perangkaan tersebut menjelaskan separuh daripada jumlah kematian itu berlaku di Asia Pasifik, benua yang paling padat penduduk. Selain itu, jumlah berkenaan belum ditambah dengan 800,000 lagi mangsa yang terbunuh akibat pencemaran udara setiap tahun. Pemanasan global berpunca daripada pencemaran udara yang meningkatkan jumlah gasgas karbon yang turut dikenali sebagai gas rumah hijau di dalam atmosfera bumi. Haba matahari yang pada kebiasaannya dapat dipantulkan ke permukaan bumi kembali ke angkasa lepas kemudiannya terperangkap dan menyebabkan suhu bumi semakin meningkat. Akibatnya, ais di kutub-kutub mula mencair dan meningkatkan paras air laut sehingga menenggelamkan sesetengah pulau kecil dan menghakis permukaan tanah besar. Selain itu, suhu tinggi ini turut meninggalkan kesan pada aliran angin yang akan membawa kepada pembentukan lebih banyak ribut taufan serta hujan monsun yang lebih teruk teruk daripada biasa. Contoh terbaik mangsa perubahan cuaca dunia dapat dilihat dalam gelombang haba di Eropah yang menyebabkan angka kematian meningkat sejak tahun 2000. Gelombang ‘kepanasan’ ini telah menyebabkan suhu ketika musim panas dan musim sejuk di Eropah kini jauh lebih tinggi daripada kebiasaannya.Perubahan sama

turut dirasai oleh wilayah beriklim tropika yang menghadapi musim monsun lebih teruk kini, sementara negara seperti Amerika Syarikat dilanda ribut salji dan ribut taufan lebih teruk seperti Taufan Katrina pada tahun 2005. Pada tahun 2006, sepuluh negara yang paling teruk dilanda bencana alam ialah Filipina, Korea Selatan, Indonesia, Vietnam, Ethiopia, India, China, Afghanistan, Amerika Syarikat dan Romania. Kesan masalah ini akan terus berpanjangan dan akan semakin teruk jika terus diabaikan atau gagal dikawal. Akibatnya, generasi seterusnya yang akan menanggung kesan penuh kerakusan generasi kini mencemarkan alam sekitar semata-mata untuk kekayaan dan kemajuan ekonomi. Sebarang bentuk perubahan melampau pasti akan memberi kesan paling buruk kepada bayi, kanak-kanak dan warga emas yang sering dilihat menjadi mangsa pertama kejadian bencana.Rakyat Malaysia mungkin dapat menyesuaikan diri dengan suhu yang tinggi dan panas terik memandangkan sudah biasa dengan iklim tropika bak kata pepatah 'alah bisa tegal biasa'. Walau bagaimanapun, penduduk yang biasa hidup dengan iklim sejuk mungkin tidak dapat menyesuaikan diri dan kini mencatatkan peningkatan kematian akibat strok haba. Strok haba akan menyebabkan kegagalan semua organ badan berfungsi, sama seperti yang berlaku kepada pesakit demam panas. Begitu juga dengan penyakit pneumonia atau radang paru-paru yang berpunca daripada penyebaran meluas bakteria yang menyerang paru-paru berikutan cuaca panas dan lembap serta beberapa faktor lain. Sesetengah kawasan turut berhadapan dengan masalah dehidrasi yang teruk berikutan kemarau panjang yang berpunca daripada gelombang panas dan peningkatan paras air laut yang mencemari sumber air tawar dengan air masin dari laut. Peningkatan suhu juga akan menggalakkan pembiakan vektor seperti tikus, nyamuk,kutu dan pepijat. Penyebaran vektor seperti nyamuk menyebabkan penyakit seperti malaria, denggi dan demam kuning yang mula dicatatkan di Eropah dan kawasan yang dahulunya beriklim sejuk. Hal ini terbukti apabila negara beriklim sejuk seperti Nepal dan Bhutan mencatatkan kes malaria pertama di kawasan-kawasan tanah tinggi dua negara tersebut. Sementara itu, tikus juga dilihat dapat membiak dengan lebih mudah dalam cuaca panas dan lembab ini. Haiwan ini mampu menyebarkan penyakit Leptopirosis dan Legionellosis yang disebarkan melalui kuman yang ditinggalkan bersama urin atau najis tikus. Ketika banjir, tahap kebersihan amat sukar untuk dijaga terutama kebersihan air. Kesukaran untuk mendapatkan bekalan air bersih akan mendedahkan orang rami kepada air yang dicemari pelbagai jenis kuman. Kesihatan diri sudah pasti akan terancam jika air tercemar digunakan segai air minuman, memasak, membasuh atau membersihkan diri. Bilangan kes cirit-birit , disentri dan pelbagai penyakit bawaan air dilihat meningkat dengan mendadak ketika musim banjir. Situasi ini diburukkan lagi dengan peningkatan kes bawaan nyamuk akibat pembiakan nyamuk di dalam tompokan air bertakung yang ditinggalkan arus banjir. Takungan air ini menjadi tempat strategik untuk kuman yang pantas membiak kerana mendapat bekalan makanan yang cukup dari tumbuhan dan bangkai haiwan yang mereput.

Masalah ini juga memberi kesan yang buruk kepada mereka yang gemar bersenam dan beriadah di luar. Hal ini demikian kerana gas rumah hijau seperti karbon monoksida kini semakin banyak dalam udara terutamanya di kawasan bandar dan kawasan yang mempunyai bilangan kenderaan yang banyak. Apabila gas ini disedut terlalu banyak, ketika bersenam atau beriadah, menyebabkan kandungan oksigen darah jatuh mendadak dan kandungan gas karbon monoksida yang banyak boleh memberi kesan kepada badan dan jantung. Tanggungjawab memulihara alam sekitar perlu dipikul oleh semua penduduk dunia dan tidak sepatutnya dibiarkan kepada kerajaan atau pertubuhan-pertubuhan dunia sematamata bak kata pepatah 'yang ringan sama dijinjing yang berat sama dipikul'. Rakyat turut memainkan peranan penting dengan mengambil berat akan kesejahteraan sejagat dan tidak hanya mementingkan kemajuan sendiri tanpa mengambil kira akibat kerakusan mengejar kekayaan dunia kerana 'sikap tamak membawa kerugian'. Walaupun hanya dengan sumbangan kecil seperti tidak membuat pembakaran terbuka dan mengurangkan penggunaan kenderaan bermotor oleh sebanyak mungkin individu, setidak-tidaknya kita dapat membantu mengawal pemanasan global. Sayangi dan cintailah bumi kita demi kesejahteraan dan keharmonian kehidupan generasi akan datang. Posted by Cikgu Anelyza WMS at 10:19 PM 0 comments

Fokus Soalan Novel SPM 2009
1. Kritikan masyarakat 2. Perbandingan antara watak utama 3. Cabaran yang dihadapi oleh watak utama 4. Peranan watak 5. Binaan Plot-5P 6. Teknik Plot 7. Jenis watak 8. Keistimewaan watak 9. Unsur suspens 10. Cara pengarang menggambarkan watak 11. Cara pengarang menggarap nilai 12. Persoalan tentang kasih sayang dan tangungjawab yang terdapat dalam novel. 13. Faedah mempelajari novel Posted by Cikgu Anelyza WMS at 10:17 PM 0 comments

Fokus Soalan Tatabahasa SPM 2009
3(a) Membina ayat daripada frasa 3(b) Soalan tentang cakap ajuk/pindah/ ayat aktif/pasif/susunan ayat 3(c) Kesalahan Ejaan dan Imbuhan 3(d) Kesalahan Kata/istilah dan Kesalahan Tatabahasa 3(e) Mengemukakan peribahasa yang sama maksud / bina ayat Posted by Cikgu Anelyza WMS at 10:16 PM 0 comments

KEPENTINGAN MEMULIHARA BANGUNAN BERSEJARAH
Pembangunan di negara kita semakin hari semakin maju dan pesat seiring dengan nama Malaysia yang kini lebih dikenali sebagai negara yang sedang membangun. Banyak kilang perindustrian, pusat beli-belah dan rumah dibina yang menggunakan ruang yang luas sehingga memakan tanah yang berhektar-hektar. Antara isu yang hangat yang telah dibincangkan di kedai kopi sehingga sidang di Dewan Parlimen mutakhir ini ialah isu meruntuhkan bangunan bersejarah tetapi perbincangan itu telah membuat keputusan muktamad untuk tidak meruntuhkan bangunan tersebut. Walau bagaimanapun, terdapat juga negara-negara yang telah merobohkan bangunan bersejarah seperti di Surabaya, Jakarta. Mengapakah ada kejadian seperti ini berlaku? Adakah perlu bangunan tersebut diruntuhkan? Tepuk dada tanyalah selera. Sebenarnya, terdapat pelbagai kepentingannya kita perlu mengekalkan bangunan bersejarah yang terdapat di negara kita. Satu daripada kepentingan bangunan bersejarah perlu dikekalkan ialah bangunan bersejarah atau monumen dapat dijadikan sebagai bukti yang kukuh kepada sesuatu era atau peristiwa sejarah yang telah berlaku. Monumen, mengikut Kamus Dewan Bahasa Edisi Keempat bermaksud bangunan yang dibina untuk memperingati seseorang atau peristiwa penting. Walaupun Malaysia telah mencapai kemerdekaan selama 50 tahun, kesan yang ditinggalkan oleh penjajah kolonial seperti British, Belanda dan Portugis masih dapat dilihat dan perlu dijaga dan bukanlah untuk dimusnahkan. Di samping itu, bangunan bersejarah amat penting untuk generasi kini dan juga generasi yang akan datang kerana dengan kewujudan bangunan bersejarah, kita dapat membuktikan bahawa sejarah Malaysia yang telah dibukukan oleh penulis-penulis yang terkenal merupakan sesuatu yang realistik dan bukanlah cerita-cerita dongeng, mitos atau lagenda. Sebagai contohnya, zaman kegemilangan bandar pelabuhan Melaka pada abad ke-15 dan abad ke-16 dapat dirasai dengan wujudnya Pintu Gerbang Porta de Santiago, Gereja Christ, Bangunan Stadhuys dan Gereja St.Paul. Selain itu, Kota Cornwallis, Masjid Kling, Gereja St.George di Georgetown, Pulau Pinang dapat mengimbas kembali detik-detik sejarah negara yang pernah suatu masa dahulu dijajah dan juga dapat membuktikan berlakunya penjajahan awal pemerintahan British di Semenanjung Tanah Melayu pada akhir abad ke-18. Tegasnya, usaha meruntuhkan bangunan bersejarah dan monuman negara tidak wajar dilaksanakan. Pendapat sesetengah pihak yang mengatakan bahawa bangunan bersejarah perlu diruntuhkan adalah tidak berasas kerana bangunan bersejarah dan monumen lama dapat memberikan teladan dan iktibar kepada masyarakat terutamanya remaja kini yang mempunyai semangat patriotisme yang semakin menipis. Walaupun ada antara bangunan bersejarah yang hanya menggambarkan sejarah hitam negara namun jika kita menghayati sejarah di sebalik bangunan tersebut semula serta mengambil pengajaran daripada peristiwa yang telah berlaku, maka kita dapat terus mara ke hadapan tanpa mengulangi kesilapan yang telah dilakukan oleh masyarakat terdahulu. Sebagai contohnya, Kota A Famosa di Melaka yang merupakan sebuah kubu pertahanan yang kukuh telah dibina oleh Portugis setelah mereka berjaya menakluki Melaka dapat dijadikan iktibar. Penaklukan ini terjadi kerana terdapatnya masalah perpaduan, kelemahan kepemimpinan

dan juga kelemahan tentera yang mengawal Melaka. Negara kita juga mampu menjadi negara yang setaraf dengan negara-negara maju yang lain sekiranya kita tidak mengambil mudah dan mengambil iktibar daripada sejarah negara. Oleh itu, bangunan bersejarah di negara kita sememangnya tidak perlu diruntuhkan kerana yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sempadan. Bukan itu sahaja, dari sudut pelancongan pula, bangunan bersejarah dan monumen dapat menarik pelancong baik pelancong tempatan mahupun pelancong dari luar negara untuk melawat ke negara kita. Bangunan ini juga menjadi salah satu faktor dominan pelancong bercuti di negara kita selain menyaksikan Menara Berkembar Petronas. Oleh itu, bangunan bersejarah tidak perlu diruntuhkan sebaliknya dipulihara dan diubah suai. Sebagai contohnya, bangunan lama hendaklah diubah suai untuk dijadikan muzium, galeri seni lukis dan pusat pelancongan. Fenomena ini sudah menjadi suatu perkara biasa di beberapa buah negara Eropah seperti di England, Perancis, Itali, dan Belanda. Bandarbandar bersejarah seperti York, Bath, Oxford, dan Cambridge di England telah berjaya melindungi sebahagian besar daripada bangunan bersejarah mereka dengan baik. Usaha seperti ini dapat menarik lebih ramai pelancong dari seluruh dunia dan dapat menjadi sumber pendapatan negara. Di samping itu, pelancong juga dapat melawat bangunan bersejarah dan melihat monumen-monumen yang terdapat di sekitar bangunan selain menikmati keindahan alam semula jadi negara kita dan artifak-artifak di dalam muzium dan galeri seni lukis. Oleh itu, bangunan dan monumen ini secara tidak langsung dapat membantu industri pelancongan negara. Di samping itu, bangunan dan monumen lama juga memainkan peranan yang penting dalam pendidikan di negara kita khususnya para pelajar dan penyelidik. Pelbagai ilmu yang dapat dipelajari dengan memahami dan mengkaji bangunan dan monumen lama. Sebagai contohnya, dengan terdapatnya bangunan dan pancutan air Horse di sekitar Dataran Merdeka dan Masjid Jamek di pertemuan Sungai Gombak dan Klang di Kuala Lumpur, seseorang dapat mengetahui bukan sahaja kepentingan Kuala Lumpur dalam era kolonial British tetapi juga kehidupan dan kebudayaan masyarakat penjajah dan tempatan pada ketika itu. Bangunan Kelab Di Raja Selangor dan Dataran Merdeka telah dibina bagi kemudahan sosial dan rekreasi khasnya kepada rakyat British dan Eropah yang berkhidmat di Tanah Melayu pada akhir abad ke-19. Begitu juga halnya dengan kepentingan pancutan air Horse yang telah dibina di persimpangan Jalan Raja dan Jalan Raja Laut pada tahun 1897. Pancutan air Horse dibina sebagai memperingati seorang inspektor polis negeri Selangor, iaitu Encik Steve Harper. Pemuliharaan dan penghayatan kemaslahatan bangunan bersejarah persis peribahasa, yakni “tak kenal maka tak cinta”. Oleh itu, bangunan bersejarah dan monumen sememangnya mempunyai nilai yang tersendiri. Secara tuntas, bangunan bersejarah amat penting dalam pembentukan minda generasi muda negara terutamanya ke arah penghayatan warisan dan khazanah negara. Bangunan dan monumen yang bersejarah merupakan aset yang patut dipelihara dan diwarisi dari satu generasi ke satu generasi. Dengan terdapatnya bangunan bersejarah, generasi baharu akan lebih menghargai dan peka akan perkembangan sejarah negara. Hal ini akan membentuk sebuah masyarakat yang sensitif terhadap sebarang perobohan atau

pemusnahan bangunan bersejarah. Sesungguhnya, pihak kerajaan pula perlulah mewartakan bangunan bersejarah sebagai bangunan yang perlu dikekalkan. Oleh hal yang demikian, mana-mana pihak yang merobohkan atau memusnahkan bangunan bersejarah, mereka perlulah dikenakan tindakan undang-undang. Posted by Cikgu Anelyza WMS at 10:10 PM 2 comments

PEMAHAMAN ANNYSS SOPHILLEA
1. Apakah akibat yang diterima oleh Akmal setelah menembak Strenn ? Mengapakah perkara tersebut berlaku? Setelah menembak Strenn, Akmal tumbang. Perkara tersebut berlaku kerana di Alstonia orang yang membunuh akan mati bersama-sama orang yang dibunuh. 2. Pada pendapat anda, mengapakah Akmal bertindak menembak Strenn? Pada pendapat saya, Akmal bertindak menembak Strenn kerana Akmal bimbang Eyrique akan tewas. Akmal berusaha untuk menyelamatkan nyawa Eyrique dan sanggup berkorban demi persahabatannya dengan Annyss. Akmal juga bertindak menembak Strenn kerana dia merupakn seorang yang jahat/kejam/sombong. 3. Huraikan dua nilai kemanusiaan berdasarkan petikan di atas dan dua nilai kemanusiaan lain yang terdapat dalam cerpen tersebut. Nilai kemanusiaan dalam petikan ialah tolong menolong. Hal ini dibuktikan melalui tindakan Akmal membantu Eyrique . Nilai kedua dalam petikan ialah nilai keberanian. Nilai ini ditunjukkan melalui tindakan Akmal berani menembak Strenn. Nilai kemanusiaan dalam cerpen ialah nilai kegigihan. Hal ini dibuktikan oleh Annyss yang tabah dalam usaha mencari Eyrique. Nilai kedua dalam cerpen ialah nilai keberanian. Nilai ini digambarkan melalui tindakan Annyss yang berani menggembara ke bumi seorang diri. Nilai kemanusiaan seterusnya ialah amanah. Hal ini ditunjukkan melalui Annyss yang berusaha menunaikan wasiat ayahanda dan bondanya. 4. Apakah yang dimaksudkan dengan meremangkan bulu tengkuknya berdasarkan petikan di atas? Maksud meremangkan bulu tengkuknya berdasarkan petikan ialah Annyss berasa seram/takut. 5. Mengapakah Akmal pergi ke planet Alstonia? Akmal pergi ke planet Alstonia kerana pada setiap malam dia bermimpi akan Annyss menyebabkan dia berasa seolah-olah terdengar suara Annyss yang memerlukannnya. Akmal juga pergi ke sana kerana sudah seminggu dia dan Annyss tidak berjumpa dan hal ini menyebabkannya berasa canggung kerana ketiadaan Annyss. 6. Pada pendapat anda wajarkah Akmal menyusuri Annyss ke Alstonia? Pada pendapat saya, wajar bagi Akmal menyusuri Annyss ke Alstonia kerana dia ingin bertemu Annyss bagi melepaskan rasa rindu dan menguatkan lagi ikatan persahabatan antara mereka. Akmal juga ingin membuktikan kesetiaan dalam persahabatan dengan cara membantu Annyss.

ATAU Pada pendapat saya tidak wajar Akmal menyusuri Annyss ke Alstonia kerana Alstonia merupakan negara asing bagi Akmal. Saya berpendapat bahawa Akmal mungkin mengalami pelbagai cabaran di Alstonia di samping terpaksa meninggalkan keluarga di bumi Posted by Cikgu Anelyza WMS at 10:03 PM 0 comments

PEMAHAMAN VIRUS ZEL UNTUK ABAH
1. Apakah yang dimaksudkan dengan frasa ‘Ada keringat dingin’? [2 markah] Frasa 'ada keringat dingin' bermaksud terdapat peluh sejuk. 2. Pada pandangan anda, mengapakah perkembangan teknologi maklumat kadangkadang mendatangkan kesan buruk terhadap manusia? [3 markah] Pada pandangan saya, perkembangan teknologi maklumat kadang-kadang mendatangkan kesan buruk terhadap manusia kerana kemungkinan teknologi disalahgunakan untuk tujuan yang tidak baik. Selain itu, ada kemungkinan berlaku pencerobohan maklumat orang lain, dan pengaksesan bahan-bahan yang berunsur negatif dapat mendatangkan pengaruh negatif terhadap minda golongan remaja. 3. Huraikan tema dan persoalan-persoalan cerpen di atas? [4 markah] Cerpen ini bertemakan kekeluargaan, iaitu tekanan perasaan seorang remaja akibat perpecahan keluarga. Contohnya, Zel menghadapi tekanan perasaan akibat penceraian ibu bapanya sehinggakan dia mempunyai perasaan dendam kepada bapanya. Persoalanpersoalannya pula ialah persoalan tentang perbezaan status antara suami dengan isteri mencetuskan konflik, iaitu bapa Zel bekerja sebagai seorang guru di sekolah rendah kerana memiliki kelulusan yang lebih rendah berbanding dengan ibunya, seorang usahawan. Persoalan lain ialah tanggungjawab seorang ibu tunggal. Ibu Zel berjaya membesarkan Zel tanpa kehadiaran seorang suami di sisinya. Akhirnya ialah persoalan tentang penyalahgunaan teknologi untuk membalas dendam. Zel berhasrat untuk menceroboh sistem komputer bapanya bagi memusnahkan data di dalamnya. 4. Jika anda ialah Zel, apakah cara yang boleh dilakukan untuk mengurangkan tekanan perasaan akibat perceraian ibu bapa? (a) Mendekatkan diri kepada Tuhan - banyak berwirid, mengaji, mendalami ilmu agama (b) Mencari teman untuk berkongsi masalah - kaunselor/ ustaz/ rakan sebaya (c) Melakukan aktiviti berfaedah - sukan dan rekreasi/ melibatkan diri dengan pertubuhan bukan kerajaan/kerja amal

(d) Bersikap positif terhadap ujian yang menimpanya - reda kepada ketentuan Ilahi/ kuatkan semangat 5. Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang boleh dicadangkan untuk membantu golongan ibu tunggal ? (a) Mencadangkan mereka menubuhkan persatuan bagi membela nasib ibu tunggal (b) Memberi bantuan elaun khas bagi mengurangkan bebanan yang dihadapi oleh ibu tunggal (c) Membuka peluang perniagaan yang lebih banyak kepada golongan ini (d) Menghantar mereka menjalani kursus untuk meningkatkan "nilai tambah" kepada diri. 6. Pada pendapat anda, mengapakah bidang ICT sangat penting pada masa kini? (a) Menyimpan data berkaitan perniagaan dengan cara sistematik dan selamat (b) Mempromosi perniagaan dengan cara efisien melalui laman web, blog (c) Memperoleh maklumat yang cepat dan berguna untuk menggerakkan perniagaan (d) Mereka bentuk dan membuat inovasi produk melalui kegiatan penyelidikan dan pembangunan yang bersumberkan perisian dan perkakasan komputer 7. Pada pendapat anda, apakah cara-cara yang boleh dicadangkan untuk merapatkan semula hubungan antara Zel dengan mama dan papanya? (a) Saling menghubungi melalui kecanggihan ICT - telefon bimbit, e-mel, sidang video (b) Merancang dan melaksanakan aktiviti secara bersama - contoh : melancong (c) Bersikap positif dan berprasangka baik antara satu sama lain - elakkan pergaduhan, guna kata-kata kesat (d) Saling bertukar hadiah dan ucapan pada hari-hari yang bernostalgia seperti hari lahir, ulang tahun perkahwinan Posted by Cikgu Anelyza WMS at 9:50 PM 0 comments

TAJUK-TAJUK SPOT KOMSAS 2009
CERPEN 1. Annyss Sophillea 2. Lambaian Malar Hijau

3. Virus Zel Untuk Abah DRAMA 1. Serunai Malam 2. Kerusi PROSA KLASIK 1. Sabor 2. Pertarungan Tuah dengan Jebat SAJAK 1. Duhai Pentafsir 2. Di Ruang Gemanya 3. Anak Lau t4. Derita Pertama 5. Jalan jalan raya kotaku PUISI TRADISIONAL 1. Pantun Kiasan 2. Seloka Pak Kaduk 3. Pantun Enam Kerat 4. Syair Kelebihan Ilmu Posted by Cikgu Anelyza WMS at 9:28 PM 0 comments

ANALISIS SOALAN PERIBAHASA 2004-2008
Tahun 2009 (J) 1. Tiada rotanakar pun berguna 2. Menepuk air di dulang terpercik ke muka sendiri 3. Kerbau dipegang pada talinya, manusia dipegang pada janjinya Tahun 2008 (N) 1. Bagai menatang minyak yang penuh 2. Benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau 3. Hati gajah sama dilapah hati kuman sama dicecah. Tahun 2008 (J) 1. Mendapat durian runtuh 2. Berani kerana benar, takut kerana salah 3. Sesat di hujung jalan, balik ke pangkal jalan Tahun 2007 (N)

1. Bahasa Jiwa Bangsa 2. Bagai dakwat dengan kertas 3. Seperti air di dalam kolam Tahun 2007 (J) 1. Bagai kacang lupakan kulit 2. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing 3. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian Tahun 2006(N) 1. Bahasa jiwa bangsa 2. Nak seribu daya, tak nak seribu dalih 3. Mata pena lebih tajam daripada mata pedang Tahun 2006 (J) 1. Seperti ular kena palu 2. Carik-carik bulu ayam, lama-lama bercantum juga 3. Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih Tahun 2005 (N) 1. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul 2. Seperti burung dalam sangkar, mata lepas badan terkurung 3. Ukur baju di badan sendiri Tahun 2005 (J) 1. Seperti ikan pulang ke lubuk 2. Muafakat Membawa Berkat 3. Sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain. Tahun 2004 (N) 1. Bersatu teguh bercerai roboh 2. Bagai tanduk diberkas 3. Kalah jadi abu, menang jadi arang. Posted by Cikgu Anelyza WMS at 9:18 PM 0 comments

RELAKS KEJAP

Murid : Selamat pagi, cikgu. Cikgu : (Menengking) Mengapa selamat pagi sahaja? Petang dan malam awak doakan saya tak selamat? Murid : Selamat pagi, petang dan malam cikgu! Cikgu : Panjang sangat! Tak pernah dibuat oleh orang! Kata selamat sejahtera! Senang dan penuh bermakna. Lagipun ucapan ini meliputi semua masa dan keadaan. Murid : Selamat sejahtera cikgu! Cikgu : Sama-sama, duduk! Dengar sini baik-baik. Hari ini cikgu nak uji kamu semua tentang perkataan berlawan. Bila cikgu sebutkan perkataannya, kamu semua mesti menjawab dengan cepat, lawan bagi perkataan-perkataan itu, faham? Murid : Faham, cikgu! Cikgu : Saya tak mahu ada apa-apa gangguan. Murid : (senyap) Cikgu : Pandai! Murid : Bodoh! Cikgu : Tinggi! Murid : Rendah! Cikgu : Jauh! Murid : Dekat! Cikgu : Keadilan! Murid : UMNO! Cikgu : Salah! Murid : Betul! Cikgu : Bodoh! Murid : Pandai! Cikgu : Bukan! Murid : Ya! Cikgu : Oh Tuhan! Murid : Oh Hamba! Cikgu : Dengar ini! Murid : Dengar itu! Cikgu : Diam! Murid : Bising! Cikgu : Itu bukan pertanyaan, bodoh! Murid : Ini ialah jawapan, pandai! Cikgu : Mati aku! Murid : Hidup kami! Cikgu : Rotan baru tau! Murid : Akar lama tak tau! Cikgu : Malas aku ajar kamu! Murid : Rajin kami belajar cikgu! Cikgu : Kamu gila! Murid : Kami siuman! Cikgu : Cukup! Cukup! Murid : Kurang! Kurang! Cikgu : Sudah! Sudah!

Murid : Belum! Belum! Cikgu : Mengapa kamu semua bodoh sangat? Murid : Sebab saya seorang pandai! Cikgu : Oh! Melawan! Murid : Oh! Mengalah! Cikgu : Kurang ajar! Murid : Cukup ajar! Cikgu : Habis aku! Murid : Kekal kami! Cikgu : O.K. Pelajaran sudah habis! Murid : K.O. Pelajaran belum bermula! Cikgu : Sudah, bodoh! Murid : Belum, pandai! Cikgu : Berdiri! Murid : Duduk! Cikgu : Bangang kamu ni! Murid : Cerdik kami tu! Cikgu : Rosak! Murid : Baik! Cikgu : Kamu semua ditahan tengah hari ini! Murid : Dilepaskan tengah malam itu! Cikgu : (Senyap dan mengambil buku-bukunya keluar) Posted by Cikgu Anelyza WMS at 9:05 PM 0 comments Murid : Selamat pagi, cikgu. Cikgu : (Menengking) Mengapa selamat pagi sahaja? Petang dan malam awak doakan saya tak selamat?Murid : Selamat pagi, petang dan malam cikgu!Cikgu : Panjang sangat! Tak pernah dibuat oleh orang! Kata selamat sejahtera! Senang dan penuh bermakna. Lagipun ucapan ini meliputi semua masa dan keadaan.Murid : Selamat sejahtera cikgu! Cikgu : Sama-sama, duduk! Dengar sini baik-baik. Hari ini cikgu nak uji kamu semua tentang perkataan berlawan. Bila cikgu sebutkan perkataannya, kamu semua mesti menjawab dengan cepat, lawan bagi perkataan-perkataan itu, faham?Murid : Faham, cikgu!Cikgu : Saya tak mahu ada apa-apa gangguan.Murid : (senyap)Cikgu : Pandai! Murid : Bodoh!Cikgu : Tinggi!Murid : Rendah!Cikgu : Jauh!Murid : Dekat!Cikgu : Keadilan!Murid : UMNO!Cikgu : Salah!Murid : Betul!Cikgu : Bodoh!Murid : Pandai! Cikgu : Bukan!Murid : Ya!Cikgu : Oh Tuhan!Murid : Oh Hamba!Cikgu : Dengar ini! Murid : Dengar itu!Cikgu : Diam!Murid : Bising!Cikgu : Itu bukan pertanyaan, bodoh! Murid : Ini ialah jawapan, pandai!Cikgu : Mati aku!Murid : Hidup kami!Cikgu : Rotan baru tau!Murid : Akar lama tak tau!Cikgu : Malas aku ajar kamu!Murid : Rajin kami belajar cikgu!Cikgu : Kamu gila!Murid : Kami siuman!Cikgu : Cukup! Cukup!Murid : Kurang! Kurang!Cikgu : Sudah! Sudah!Murid : Belum! Belum!Cikgu : Mengapa kamu semua bodoh sangat?Murid : Sebab saya seorang pandai!Cikgu : Oh! Melawan!Murid : Oh! Mengalah!Cikgu : Kurang ajar!Murid : Cukup ajar!Cikgu : Habis aku!Murid : Kekal kami!Cikgu : O.K. Pelajaran sudah habis!Murid : K.O. Pelajaran belum bermula!Cikgu : Sudah, bodoh!Murid : Belum, pandai!Cikgu : Berdiri!Murid : Duduk!Cikgu : Saya kata UMNO salah!Murid : Kami dengar KeADILan betul!Cikgu : Bangang kamu ni!Murid :

Cerdik kami tu!Cikgu : Rosak!Murid : Baik!Cikgu : Kamu semua ditahan tengah hari ini! Murid : Dilepaskan tengah malam itu!Cikgu : (Senyap dan mengambil buku-bukunya keluar) Posted by Cikgu Anelyza WMS at 8:57 PM 0 comments

FAKTOR JEREBU
Dalam mendepani realiti baru dunia yang pantas dan berkembang ini, masyarakat pada hari ini sering berhadapan dengan masalah jerebu yang bagaikan bangkai gajah yang tidak dapat ditutup dengan nyiru lagi. Fenomena jerebu ini seolah-olah telah termaktub dalam takwim ramalan cuaca negara kerana telah acapkali melanda negara kita. Pada tahun 2005, kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan telah menyebabkan jerebu yang teruk di Semenanjung Malaysia terutamanya di sekitar Lembah Kelang. Di samping itu, Kuala Selangor dan Pelabuhan Kelang telah diiystiharkan darurat kerana Indeks Pencemaran Udara (IPU) di kedua-dua kawasan itu telah melebihi 500, iaitu tahap darurat. Pada tahun 2006, masalah jerebu turut berlaku sekali lagi. Masalah jerebu yang banyak mengundang kontroversi ini, sebenarnya disebabkan oleh beberapa punca, persis kata orang tua-tua , “ jikalau tiada angin, masakan pokok bergoyang ”. Faktor dominan yang menyumbang kepada masalah jerebu ialah pembakaran hutan secara besar-besaran. Sebenarnya, keadaan cuaca di kawasan hutan hujan tropika memang terlalu panas sehingga boleh menyebabkan tumbuh-tumbuhan terbakar dengan sendirinya akibat suhu meningkat . Hal ini berlaku demikian kerana fenomena pemanasan global yang sedang berlaku di muka bumi ini. Di negara jiran kita, Indonesia pembakaran hutan sering berlaku kerana pihak Indonesia ingin membina infrastruktur yang baharu seperti bangunan, sekolah dan lebuh raya. Hal ini mengakibatkan pembakaran hutan secara berleluasa. Apabila angin bertiup dari Sumatera ke Malaysia, angin tersebut akan membawa jerebu bersama-sama ke negara kita. Natijahnya, udara kita semakin tecemar sementelahan pula Indeks Pencemaran Udara di negara kita melebihi paras berbahaya. Oleh itu, pembakaran hutan akan menyebabkan asap dan debu serta bahan yang telah separuh bakar berterbangan di atmosfera lalu berlakulah jerebu. Seterusnya, masyarakat yang melakukan pembakaran secara terbuka tanpa kawalan juga menyebabkan keadaan jerebu menjadi-jadi. Pembakaran terbuka ini dilakukan oleh pihak yang ingin menghapuskan sesuatu seperti sampah sarap. Sesetengah rakyat negara pula melakukan pembakaran terbuka di belakang kawasan rumah mereka sendiri. Mereka telalu malas untuk membawa sampah sarap mereka ke tempat pembuangan sampah atau pusat pengitaran sampah semula. Jadi, mereka telah mengambil jalan mudah dengan membakar sampah sarap mereka tanpa kisah jika asap daripada pembakaran terbuka itu yang sedikit demi sedikit membawa kepada masalah jerebu. Ada pula sesetengah petani yang membakar jerami padi untuk membersihkan kawasan sawahnya sebelum melakukan penanaman semula. Mereka tidak sedar bahawa asap dari pembakaran ini tidak akan berada di suatu tempat sahaja tetapi akan ditiup angin dan meliputi kawasan yang amat luas. Natijahnya, pembakaran terbuka ini melepaskan asap ke udara dan mengakibatkan jerebu.

Peningkatan jumlah kenderaan di jalan raya yang bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan juga telah mengakibatkan masalah jerebu di Malaysia. Di Malaysia, terdapat 9.3 juta buah kenderaan di jalan raya. Kenderaaan yang tidak dilengkapi pengubah pemangkin telah menyebabkan 16.2 tan karbon monoksida dan dua tan sodium dioksida dikeluarkan setiap hari. Kesesakan lalu lintas menyebabkan kenderaan tidak bergerak tetapi mengeluarkan asap pencemar. Gas-gas pencemar ini merupakan bahan terampai yang memenuhi udara. Gas-gas yang dibebaskan pula tidak dapat dibebaskan ke atmosfera dan sebaliknya terperangkap dalam lapisan bumi. Kejadian gas-gas yang terperangkap ini bagai selimut yang menutupi bumi. Peningkatan jumlah kenderaan di jalan raya akan menyebabkan jumlah asap yang dikeluarkan dari paip ekzos kenderaan meningkat dan berlegar-legar di atmosfera dan terperangkap di lapisan ozon serta tidak dapat keluar ke angkasa lepas. Hal ini menyebabkan udara menjadi tebal dan berlakulah jerebu di negara kita. Selain itu, masalah jerebu juga berpunca daripada kegiatan industri yang tidak terkawal. Hal ini berlaku demikian kerana sesebuah negara banyak bergantung pada bidang perindustrian yang mengaut keuntungan yang lumayan demi kemajuan negara. Malangnya, sikap pengusaha kilang yang bagai enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing menyebabkan asap-asap dari kilang yang dilepaskan ke udara telah mencemarkan udara di negara kita. Mereka tidak sanggup membelanjakan wang yang banyak untuk mendapatkan alat penapisan asap untuk menapis asap yang dikeluarkan dari kilang mereka sedangkan asap-asap yang dikeluarkan ini mengandungi sulfur dioksida dan nitrogen yang boleh mengakibatkan udara menjadi berjerebu. Situasi ini bertambah buruk apabila ada pihak pengusaha kilang yang memasang corong asap yang terlalu rendah sehingga menyalurkan asap beracun ke udara. Pelepasan asap kilang yang tidak terkawal dan tidak mengikut prosedur tertentu akan memburukkan keadaan jerebu di negara kita lagi. Sebagai penutup bicara, jerebu merupakan fenomena alam yang memberi kesan yang buruk kepada manusia. Fenomena jerebu yang disebabkan oleh proses alam semula jadi tidaklah menyebabkan jerebu yang buruk berbanding dengan jerebu yang disebabkan oleh aktiviti manusia. Kita tidak wajar hanya akur dengan arus yang songsang ini, sebaliknya langkah-langkah efektif perlu diambil sebelum kemelut tersebut berada di luar kawalan persis kata orang tua-tua, “sebelum nasi menjadi bubur”. Sekiranya masalah jerebu tidak mendapat perhatian ramai, nescaya generasi yang akan datang ketandusan nilai cinta akan alam sekitar. Oleh itu, semua wargabumi haruslah berganding bahu untuk menyelesaikan masalah berjerebu di Malaysia yang semakin serius supaya masyarakat sejagat dapat hidup dengan selamat. Tidak gunanya kita meratapi kehilangannya suatu ketika nanti jika langkah-langkah pencegahan tidak dimulakan dan dilakukan dari sekarang kerana pepatah melayu ada berbunyi, “sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna”. (Karangan ini dipetik dan diubah suai daripada karangan yang dihasilkan oleh Tay Kit Huat, Valerie, Jonathan Tam, Charissa Yaw & Choong Sheue Li) Posted by Cikgu Anelyza WMS at 8:51 PM 0 comments

Thursday, September 3, 2009
PECUTAN NOVEL TERAKHIR
TEKNIK PLOT KONSERTO TERAKHIR & BUKIT KEPONG 1. Imbas Kembali BK – Sarjan Jamil Mohd. Shah teringat kembali akan peristiwa kedatangan Tucksai dan Ahmeng ke balai polis. Dia teringat cerita mereka berdua dan pandangan Lans Koperal Jidin Omar akan kebenaran cerita itu. Pada masa yang sama, dia teringat akan isteri dan anak-anaknya di Batu Pahat. KT- Datuk Johari teringat akan perbuatan kejamnya terhadap isteri pertamanya pada malam perkahwinan mereka ketika Pak Karim membongkar identiti sebenar Hilmi. Hilmi merupakan anak kandung Datuk Johari. Datuk Johari sempat menjalinkan hubungan dengan isterinya walaupun dia tahu bahawa dia akan meninggalkan isterinya itu. 2) Saspens BK – Peristiwa serangan Rumah Pasung Bukit Kepong oleh 200 orang pengganas komunis pada 23 Februari 1950 menimbulkan saspens dan tanda tanya sama ada pihak komunis berjaya atau sebaliknya. Walau bagaimanapun, bukan mudah untuk pihak komunis menewaskan 18 orang anggota polis kerana pertempuran ini memakan masa selama 4 jam. Pertanyaan pembaca terjawab apabila anggota polis kita tewas dengan penuh maruah bangsa. KT – Hilmi telah merosakkan piano Hayati ketika memainkan lagu “Anak Ikan” semasa Hayati sekeluarga tiada di rumah. Akibat kerosakan itu, Hilmi dimarahi oleh Datin Salmah. Situasi tegang ini menimbulkan tanda tanya tentang hukuman yang bakal diterima oleh Hilmi. Akhirnya, gaji Hilmi dipotong oleh Datuk Johari sebagai bayaran ganti rugi. 3) Kejutan BK – Berita kematian Othman yang disampaikan oleh salah seorang anggota polis kepada keluarga Otman telah menimbulkan kejutan kepada keluarga Otman, terutamanya Limah yang sedang berpantang selepas melahirkan anak sulung mereka. Akibat tekanan itu, Limah meroyan lalu menjadi gila. Pembaca juga terkejut apabila Limah menjadi gila sedangkan Limah seorang yang kuat pegangan agamanya. KT – Kematian Hilmi memberi kejutan besar kepada Datuk Johari. Akhirnya, Datuk Johari turut meninggal dunia di rumahnya selepas mendapat panggilan dari hospital untuk memaklumkan berita kematian Hilmi sejurus mereka meninggalkan Hospital Kuala Lumpur. UNSUR SASPENS BK Ketika Othman berasa gelisah apabila mendapati isterinya belum pulang dari membeli-belah di pekan Muar, pembaca ingin tahu tentang nasib Limah dan rakan-rakannya. Akhirnya, Othman mengetahui semua barang penumpang diambil oleh komunis dan kemudiannya bas itu dibakar. Ketika Othman dan beberapa orang rakannya meronda di kawasan kampung, mereka telah menemukan beberapa perkara aneh. Pembaca ingin mengetahui sebab-sebab galah buluh dipancang di beberapa tempat dan sebatang cangkul ditanam. Othman melupakan sahaja kejadian aneh itu tetapi pembaca sudah membayangkan sesuatu kemungkinan buruk akan berlaku.

Tucksai dan Ahmeng memperdayakan Sarjan Jamil dengan mengatakan kematian anak Ahmeng yang terjatuh ke dalam perigi. Pembaca berasa saspens akan kemunculan Tucksai dan Ahmeng pada malam itu dan bimbang jika Sarjan Jamil mengikuti rancangan dua lelaki tersebut yang ingin memerangkap dan membunuh Sarjan Jamil. KT Hilmi tinggal di rumah Datin Salmah dan Datuk Johari yang mementingkan status. Pembaca ingin mengetahui usaha yang bakal dilakukan oleh Datin Salmah untuk menyingkir Hilmi dari rumah tersebut. Hilmi meninggalkan rumah Datuk Johari dengan alasan untuk balik ke kampung menimbulkan tanda tanya akan tindakan Hilmi itu. Ketidakmunculan Hilmi pada malam persembahannya di Dewan Tunku Canselor menimbulkan pertanyaan kepada pembaca tentang keadaan Hilmi yang sebenarnya. Hilmi telah jatuh sakit dan pengsan semasa hendak keluar dari rumah. Pembaca juga tertanya-tanya tentang kesudahan persembahan tersebut dengan ketiadaan Hilmi. KRITIKAN PENULIS TERHADAP KEPINCANGAN YANG BERLAKU DALAM MASYARAKAT BK Sikap sesetengah ibu bapa yang tidak membenarkan anak-anak mereka menyertai pasukan keselamatan kerana takut akan berlaku perkara yang tidak diingini. Mak Piah, ibu Othman menentang hasrat Othman untuk menjadi polis pada peringkat awalnya. Anggota masyarakat yg tidak bertanggungjawab kepada negara. Lektuan dan pengganas komunis yang lain mengganggu ketenteraman hidup penduduk di Bukit Kepong. Segelintir masyarakat yg mudah dipujuk untuk melakukan pembelotan terhadap negara dengan cara menyokong perjuangan pihak tertentu. Sikap Madera yang sanggup bersekongkol dengan pihak musuh membawa kepincangan dalam masyarakat. KT Masyarakat Melayu yg mementingkan status sehingga sanggup menghina orang lain – Datin Salmah menghina Hilmi yg merupakan anak saudaranya semata-mata kerana Hilmi miskin. Masyarakat sibuk sehinggakan mengabaikan keluarga – Datin Salmah sentiasa sibuk dengan tugas sosial dengan kawan-kawannya sehinggakan tiada masa untuk menguruskan hal rumah tangganya. Masyarakat yg jahil tentang agama – Datuk Johari dan Datin Salmah tidak pernah menunaikan solat dan terdapat bar mini di rumahnya. Masyarakat yg mementingkan kemewahan dan kebebasan hidup – Azizah bertindak meninggalkan Hilmi akibat berasa terkongkong oleh tugas suri rumah. NILAI MURNI

1. Keberanian BK – Sebanyak 18 orang anggota polis berani menentang pengganas komunis sebanyak 200 orang. KT – Hilmi berani dalam membuat keputusannya untuk meninggalkan rumah Datuk Johari tanpa mengetahui hala tujunya selepas itu. 2. Kerjasama BK – Penghulu Ali dan pasukan AP bekerjasama dalam menghulurkan bantuan kepada mangsa serangan Rumah Pasung Bukit Kepong KT – Mamat sentiasa memberi kerjasama kepada Hilmi apabila Hilmi memerlukan pertolongan – memperkenalkan Hilmi kepada Encik Bakar dan mempertemukan Hilmi dengan Hayati sebelum Hayati mengikuti suaminya, Mohsin ke London. 3. Berdikari BK – Othman yang berusia 19 tahun telah memohon untuk memasuki pasukan polis kerana tidak mahu bergantung hidup dengan ibu bapanya. KT – Hilmi berdikari dengan mencari pekerjaan di bandar dan sanggup meninggalkan keluarganya di kampung. Akhirnya, Hilmi bekerja sebagai seorang tukang kebun di rumah Datuk Johari. 4. Hormat-menghormati BK – Othman menghormati keputusan ibu bapanya yang ingin mengahwinkannya dengan gadis pilihan mereka, Limah KT – Hayati menghormati keputusan ibunya yang ingin menjadikan Mohsin sebagai suaminya SEBAB KONFLIK DITIMBULKAN 1. menjadikan jalan cerita lebih menarik BK – konflik antara anggota polis dengan pengganas komunis KT – konflik antara Datin Salmah dengan Hilmi tentang hubungan Hilmi dengan Hayati 2. memanjangkan cerita BK – konflik semasa serangan Rumah Pasung Bukit Kepong yang memakan masa hamper 4 jam menjadikan jalan cerita menjadi panjang KT – konflik Hilmi dengan Datin Salmah dan Datuj Johari berakhir apabila mengetahui bahawa Hilmi anak kandung Datuk Johari. 3. menyebabkan plot berjalan lancar BK – Konflik yang dihadapi oleh Othman berlarutan sehingga akhir cerita yang berakhir dengan ketidakwarasan isterinya dan kaki kirinya terpaksa dipotong. KT – Konflik Hilmi dengan Datin Salmah dan konflik Hilmi dengan Azizah 4. menguji perwatakan watak utama BK – Othman menghadapi konflik dengan berani dan tabah KT – Hilmi berjaya menghadapi konflik dengan tabah dan akhirnya menjadi seorang pemuzik terkenal KEGIGIHAN WATAK UTAMA BK 1. gigih menghadapi tentangan daripada ibu yang tidak membenarkan anak menjadi anggota polis – Othman bertegas untuk menghadiri temu duga tanpa memberitahu ibu bapanya 2. gigih menyelesaikan masalah apabila dilarang membawa isteri bertugas di tempat lain – Othman memujuk isterinya yg sedang sarat mengandung agar pulang ke Kulim sebelum dihantar bertugas di BK 3. gigih mencari isterinya yang tidak pulang – Othman mencari isterinya dengan menyusur hutan Pagoh KT

1. gigih mencari pekerjaan walaupun tidak memiliki pendidikan yang tinggi – Walaupun sekadar bersekolah Melayu darjah empat, Hilmi tidak takut untuk berhijrah ke bandar untuk mengubah hidupnya 2. gigih dalam melakukan kerja – Hilmi bekerja sebagai tukang kebun di rumah Datuk Johari dengan gigih walaupun sering dihina oleh Datin Salmah 3. gigih mengembangkan bakat – Hilmi gigih belajar muzik daripada Encik Bakar untuk mengembangkan bakatnya sebagai ahli muzik 4. gigih mengekalkan kejuaraan – Hilmi berjaya mengekalkan kejuaraannya di Pesta Muzik selama tiga tahun berturut-turut walaupun menghadapi masalah rumah tangganya dan kematian bapa mentuanya yang juga merupakan guru muziknya. GAYA BAHASA BK Istilah kepolisan – “EPC”, “jungle squad” dan “combat” simpulan bahasa – “…dua orang rakan pengganas komunis itu membuka langkah seribu…” hiperbola – “…isteri muda itu cuba menepis setiap kali hujung laras senjata itu dibenamkan ke dadanya,,,” KT peribahasa – “hangat-hangat tahi ayam” dan “biang keladi” ayat yang pendek – “Dia tergamam” dan Hilmi kecewa. metafora – “warna perlindungan” dan “tasik matanya” PERISTIWA TELADAN

BK

Kejadian penahanan bas yang dinaiki oleh Limah dan rakan-rakannya dari Muar ke Pagoh – menunjukkan betapa pentingnya kita menghargai keamanan yang memudahkan kita bergerak ke mana-mana dengan selamat Serangan Rumah Pasung Bukit Kepong – kegigihan dan semangat kerjasama memungkinkan kita memperoleh kejayaan Kehidupan Othman yang melarat selepas berhenti dari pasukan polis – kita perlu berhemat ketika memperoleh wang untuk bekalan masa depan dan kerajaan pula wajar mengenang jasa pahlawan negara. KT Kesukaran Hilmi mendapatkan pekerjaan kerana berkelulusan rendah – pentingnya kelulusan yg tinggi untuk memperoleh pekerjaan yang baik Pujian terhadap tanaman Hilmi yang subur – kita perlu bekerja dengan bersungguh-sungguh supaya orang menghargai jasa kita Kemunculan Hayati untuk membantu dalam memimpin Orkes Perdana di Dewan Tunku Cansaelor sebagai pengganti Hilmi – kita perlu saling menolong antara satu sama lain.