Sedimentologi

STAG2003
Sedimentologi
Sekitaran sedimen

Sungai Berliku

Kamal roslan mohamed Geologi UKM

Sungai Berliku
Endapan alluvial moden boleh dibahagikan kepada dua jenis,; 1) Sungai yang berliku 2) Sungai berburai Bila semakin jauh dari punca, dan cerun profil sungai makin mengurang, bilangan alur juga mengurang dan bilangan kelikuan makin bertambah. Jadi sungai berburai bertukar menjadi sungai berliku, dan nisbah endapan berbutir halus seperti lumpur dan liat makin bertambah dan kurang pasir serta kelikir kalau dibandingkan dengan kawasan sungai berburai. Sungai yang berliku selalunya terbentuk di kawasan yang mempunyai cerun yang landai dan bahan angkutan atau sedimen yang kurang, berbanding dengan sungai berburai. Kamal roslan mohamed Geologi UKM

Sedimentologi

Sedimentologi

Kamal roslan mohamed Geologi UKM

Sedimentologi

Meandering Streams

Kamal roslan mohamed Geologi UKM

Sedimentologi

Meandering Streams

Kamal roslan mohamed Geologi UKM

Sedimentologi

Meandering Streams

Kamal roslan mohamed Geologi UKM

Sedimentologi

Meandering Streams

Kamal roslan mohamed Geologi UKM

Sedimentologi

Kamal roslan mohamed Geologi UKM

Morfologi

Sedimentologi

Berdasarkan bentuk morfologi yang terdapat, sekitaran sungai berliku boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian atau sub-sekitaran iaitu; Aktif ALUR Tasik ladam atau Alur yang ditinggalkan Levee (tetambak) Crevasse splay Dataran Banjir Lantai alur Beting alur Point bar

OVERBANK (Lampau Tebing)

Kolam paya atau paya gambut

Kamal roslan mohamed Geologi UKM

Morfologi

Sedimentologi

Kamal roslan mohamed Geologi UKM

Morfologi

Sedimentologi

Kamal roslan mohamed Geologi UKM

Morfologi

Sedimentologi

Morfologi utama yang terdapat di sini ialah; alur berliku (meander channel), point bar, levee (tetambak), datarab banjir, tasik dan juga tasik ladam. Pemendapan berlaku di kawasan yang berbeza disebabkan oleh aliran dalam alur dan juga oleh banjir yang melimpahi tebing. Aliran alur (channel flow) di dalam alur berliku menyebabkan berlakunya hakisan dan juga pemendapan di dalam atau di tepi alur berkenaan. Semasa aliran perlahan, air mengalir mengikut bentuk alur dan aliran yang kuat adalah di kawasan tebing luar (convace). Semasa aliran laju pula. contohnya semasa banjir, aliran mengambil jalan yang lurus.

Kamal roslan mohamed Geologi UKM

Morfologi
Di sungai berliku. disebabkan aliran laju di permukaan dan perlahan di kawasan dasar, dan juga adanya berbezaan halaju di antara tebing luar dan tebing dalam, maka terdapat satu putaran arus, yang mana di bahagian permukaan, arus bergerak ke arah tebing luar, dan di bahagian dasar pula, arus bergeras ke arah tebing dalam, dan arus ini dipanggil arus helical (helical flow). Secara annya, helical flow ini menghakis bahagian tebing luar dan memendapkannya di bahagian tebing dalam. Ini menyebabkan berlakunya anjakan atau pergerakan pada sungai berliku. Hasil dari anjakan sungai berliku, boleh terbentuk tasik ladam.

Sedimentologi

Kamal roslan mohamed Geologi UKM

Morfologi

Sedimentologi

Pada masa banjir pula, aliran melumpahi tebing, dan ini menjebabkan terendapnya lumpur dan liat di kawasan levee dan juga dataran banjir serta tasik ladam dari sedimen ampaian. Levee mungkin pecah dan apabila ini berlaku, air beserta dengan sedimen dengan tiba-tiba mengalir keluar di dataran banjir. Ini akan membentuk krevas splay (crevasse splay).

Kamal roslan mohamed Geologi UKM

Sedimentologi FASIES ENDAPAN DI SEKITARAN SUNGAI BERLIKU Hasil endapan dari sungai berliku ini dapat dibahagikan kepada tiga fasies yang utama; •Fasies dataran banjir •Fasies alur •Fasies alur yang ditinggalkan (tasik ladam). •Fasies tebing (tetambak dan krevas splay)

Kamal roslan mohamed Geologi UKM

FASIES DATARAN BANJIR

Sedimentologi

Pemendapan berlaku di kawasan dataran banjir pada masa banjir besar. Air yang melimpah akan membawa bersamanya sedimen berbutir halus secara ampaian. Jika aliran airnya laju (semasa banjir besar) air mungkin boleh membawa sedimen bersaiz kasar bersamanya. Fasies dataran banjir terdiri daripada endapan lapisan pasir yang sangat halus atau lumpur dan liat, yang terendap melalui proses ampaian di kawasan dataran banjir sesuatu sungai. Sekali berlakunya banjir, sedimen halus yang terendap hanya sekitar beberapa mm atau cm sahaja. Sedimen kasar selalunya terendap di kawasan berdekatan dengan alur sungai utama, dan makin menghalus bila menjauhi sungai. Ianya berlaminasi, terdapat kesan riak (ripple-marked) dan selalunya mengandungi horizon pasir yang mengisi rekahan (sand-filled shrinkage crack), yang menunjukkan terdedah kepada subaerial. Tanah gambut (peat) boleh terbentuk, dan serpihan tumbuhan detrital juga mungkin terawet di atas satah perlapisan. Di setengah kawasan, aktiviti angin juga penting dan lumpur mungkin dimendapkan oleh angin di atas dataran banjir. Tumbuhan berkembang dan menbiak di kawasan dataran banjir yang akhirnya membentuk lapisan gambut (peat layers) dalam jujukan lodak dan lumpur. Kamal roslan mohamed Geologi UKM

FASIES ALUR

Sedimentologi

Maraan atau penghijrahan alur berliku menghakis bahagian luar cekung (outer concave) tebing, dan pada masa yang sama, ia memendapkan sedimen di bahagian dalam cekung (point bar). Point bar adalah terletak di dalam alur, hasil dari tokokan sisi sedimen semasa maraan alur. Hasil endapan ini dicirikan oleh jujukan saiz butiran kasar (kelikir dan pasir) dan terdapat beberapa jenis struktur sedimen di dalamnya. Fasies alur ini mungkin boleh dibahagikan kepada dua sub-fasies, sub-fasies dasar palong
Di bahagian dasar, permukaan hakisan di tutupi oleh pebel extraformational, pellet lumpur intraformational, fragmented bones, dan waterlogged drift wood (sub-fasies dasar palong). Serpihan atau blok lumpur hasil hakisan yang berlaku di bahagian tebing juga boleh terdapat di bahagian dasar alur ini.

sub-fasies point bar
Sedimen ini terendap di atas lantai alur dan ditindih pula oleh sub-fasies point bar yang terdiri dari jujukan pasir yang bersaiz kasar di bahagian bawah dan makin menghalus di bahagian atas. Ini menunjukkan kesan atau hasil dari pengurangan kuasa angkutan sungai, dan ianya mempengaruhi pembentukan struktur sedimen. Pasir masif, lapisan mendatar dan lapisan silang jenis palong (trough) bergred kepada lapisan silang jenis planar boleh ditemui. Ini diikiti pula oleh pasir halus dan lumpur yang menunjukan mikro-laminasi silang dan lapisan mendatar. Secara keseluruhannya, point bar yang telah mengalami maraan secara mendatar menunjukkan jujukan menghalus ke atas.

Kamal roslan mohamed Geologi UKM

FASIES ALUR

Sedimentologi

Kamal roslan mohamed Geologi UKM

FASIES ALUR YANG DITINGGALKAN

Sedimentologi

Akibat daripada anjakan atau maraan alur, alur yang ada boleh terputus hubungan dengan alur sungai utama apabila alirannya berubah, menyebabkan terbentuknya tasik. Alur yang menjadi tasik (tasik ladam) ini dipanggil alur tinggalan. Bila ini berlaku, alur yang ditinggalkan ini tidak lagi menerima bekalan sedimen dari air yang mengalir, dan akibatnya endapan berbutir halus yang mengisi alur. Endapan ini hampir serupa dengan fasies dataran banjir, tetapi boleh dibezakan kerana bentuk geometrinya dan juga kerana sedimen berbutir halus terletak secara tiba-tiba di atas konglomerat, tanpa adanya endapan point bar. Tumbuhan atau bahan organik selalunya terkumpul dalam tasik (terutamanya di kawasan beriklim lembab), dan ini menyebabkan boleh terbentuk tanah gambut dalam alur tinggalan ini. Kamal roslan mohamed Geologi UKM

FASIES TEBING

Sedimentologi

Kebanyakkan sungai akan melimpahi tebing bila tiba musin hujan. Air yang melimpahi tebing ini akan memandapkan sedimen yang dibawanya di tepi tebing, yang akhirnya membentuk tetambak (levee). Kadang-kadang, di tempat tertentu, tetambak ini akan pecah dan air akan mengalir keluar dari alur utama ke dataran banjir. Alir yang keluar dari tetambak yang pecah ini akan memendapkan sedimen yang dibawanya dan terbentuklah morfologi yang dipanggil crevas splay yang berbentuk cupingan.

Kamal roslan mohamed Geologi UKM

Endapan tetambak (levee)

Sedimentologi

Tetambak terbentuk semasa banjiran air melimpahi tebing. Kelajuan air berkurangan dan sedimen ampaian (suspended) terendap. Butiran sedimen yang kasar terendap di kawasan berdekatan dengan alur, dan sedimennya makin mengecil atau menghalus bila menjauhi alur. Sedimennya berbutir halus dan terdapat lapisan riak berskala kecil dan pasir berlaminasi silang yang berselang lapis dengan lapisan lumpur berlaminasi selari. Sedimennya merupakan beberapa jujukan menghalus ke atas yang nipis, yang menunjukkan banjir yang berulang-ulang. Lapisan lumpur selalunya menunjukkan bukti yang ianya terdedah ke udara (sunaerial exposure), dengan adanya retakan kontang (desiccation crack) dan kesan titisan hujan. Bahan organik, seperti akar, serpihan tumbuhan dan tanah gambut juga banyak di sini, dan aktiviti biokacau (bioturbation) di kawasan ini boleh memusnahkan struktur sedimen yang terbentuk sebelumnya. Kamal roslan mohamed Geologi UKM

Krevas splay (crevasse splays)
Apabila tetambak pecah, sedimen akan keluar daripada alur utama dan terendap di atas dataran banjir krevas membentuk krevas splay. Fasies krevas splay yang terbentuk ini juga terdiri daripada sedimen berbutir halus. Sedimennya makin halus ke arah distal, dan kadang-kadang sukar dibezakan dengan fasies dataran banjir, dan boleh berselang lapis dengan fasies dataran banjir. Struktur sedimen seperti grading, lapisan selari mendatar, riak dan lapisan konvolut boleh ditemui dalam fasies krevas splay ini.

Sedimentologi

Kamal roslan mohamed Geologi UKM

JUJUKAN MENEGAK

Sedimentologi

Kamal roslan mohamed Geologi UKM

JUJUKAN MENEGAK
Pada satu-satu masa di kawasan sungai berliku, pemendapan berlaku serentak di dalam alur, point bar, tetambak dan dataran banjir. Hasil dari maraan alur secara mendatar, persekitaran endapan yang terletak bersebelahan kelihatan tersusun secara menegat. Hasilnya ialah endapan alur yang terdiri dari kelikir ditindih oleh pasir dari endapan point bar dan seterusnya oleh lumpur dan liat dari endapan tetambak dan dataran banjir. Ini secara keseluruhannya membentuk jujukan menghalus keatas, seperti mana di dalam rajah di bawah.

Sedimentologi

Kamal roslan mohamed Geologi UKM

JUJUKAN MENEGAK
Jujukan mengalus keatas ini bermula dengan dasar alur. Sempadan bahagian bawah ini sangat jelas, yang mana kelikir/konglomerat terletak di dasar alur (fasies alur). Ini akan di tindih oleh lapisan pasir kasar dan halus yang mempunyai laminasi selari atau lapisan silang, yang mewakili fasies point bar. Bahagian atas jujukan adalah terdiri dari lumpur atau liat hasil dari endapan levee dan dataran banjir.

Sedimentologi

Kamal roslan mohamed Geologi UKM

JUJUKAN MENEGAK

Sedimentologi

Jika kita lihat asosiasi fasies-fasies yang ada (secara menegak atau mendatar) secara global atau luas, kita akan dapati yang fasies alur serta tetanbak dan krevas splay ini secara umumnya berbentuk kekanta dalam fasies dataran banjir. Ini kerana endapan dataran banjir merupakan fasies yang terpenting dalam sekitaran sungai berliku dan boleh mempunyai ketebalan yang sangat besar.

Kamal roslan mohamed Geologi UKM

JUJUKAN MENEGAK

Sedimentologi

Jika kita lihat asosiasi fasies-fasies yang ada (secara menegak atau mendatar) secara global atau luas, kita akan dapati yang fasies alur serta tetambak dan krevas splay ini secara umumnya berbentuk kekanta dalam fasies dataran banjir. Ini kerana endapan dataran banjir merupakan fasies yang terpenting dalam sekitaran sungai berliku dan boleh mempunyai ketebalan yang sangat besar.

Kamal roslan mohamed Geologi UKM

JUJUKAN MENEGAK

Sedimentologi

Kamal roslan mohamed Geologi UKM

Sedimentologi

Kamal roslan mohamed Geologi UKM

Sedimentologi

Sekian ….

Kamal roslan mohamed Geologi UKM