P. 1
9401 (Bank Soalan Sejarah)

9401 (Bank Soalan Sejarah)

|Views: 1,553|Likes:
Published by fryna

More info:

Published by: fryna on Sep 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2013

pdf

text

original

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010

“Kepercayaan dan agama ialah salah satu ciri penting dalam Tamadun Mesopotamia dan Tamadun India”. Ulaskan pernyataan tersebut. A. PENGENALAN a. Definisi agama b. Definisi kepercayaan. c. Tamadun Mesopotamia dan India tidak terkecuali daripada ciri agama dan kepercayaan. d. Tamadun Mesopotamia berkembang pada 3000 S.M . e. Tamadun Mesopotamia bermaksud tanah di antara dua sungai. f. Tamadun Mesopotamia muncul di lembah Sungai Tigris – Euphrates manakala Tamadun India di lembah Sungai Indus. B. ISI-ISI PENTING 1. Kepercayaan dan agama Mesopotamia.

1.

a. Setiap Bandar Mesopotamia mempunyai set legenda yang tersendiri dan dilindungi oleh tuhan masing-masing. b. Terdapat beratus-ratus di syurga dan masing-masing mempunyai tugas dan tanggungjawab. c. Tuhan-tuhan di Mesopotamia mempunyai status dan kepentingan tersendiri. Ada tuhan yang bersifat nasional, Bandar, mukim dan kampong. d. Contoh – tuhan bulan dan tuhan matahari. e. Tuhan Mesopotamia mempunyai ciri-ciri seperti manusia. f. Terdapat 3 tuhan utama iaitu An, Enlil dan Enki. g. Terdapat juga beberapa peringkat hubungan manusia dengan tuhan. 2. Kepercayaan dan agama India a. Mengamalkan kepercayaan polytheistic – menyembah banyak dewa-dewi yang mewakili fenomena alam seperti langit dan bumi. b. Terdapat 3 bentuk kepercayaan yang popular iaitu i. Penyembahan dewa ibu ii. Penyembahan dewa Shiva ( Dewa berkepala Tiga ) iii. Penyembahan Lingam dan Yoni. c. Amalan penyembahan pokok seperti Acacia dan Pipal juga popular. d. Pokok Pipal – Pokok paling suci dan melambangkan ilmu pengetahuan. Pokok Acacia – Jiwa. e. Tarian ritual juga wujud berikutan penemuan patung gangsa wanita menari. f. Amalan mandi ritual turut dipraktikkan di bawah pengawasan golongan pendeta dengan wujudnya kolam mandi di Mohenjo-Daro. KESIMPULAN a. Agama dan kepercayaan berkait rapat dengan alam sekitar dan tempat tinggal mereka. b. Setiap amalan yang dijalankan bertujuan untuk kesejahteraan, keselamatan dan kepentingan hidup.
Panitia Sejarah Maktab Sabah 1

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010

2.

Apakah yang anda faham dengan konsep Huraikan ciri ciri bandar dalam tamadun Rom. Pendahuluan[3markah]

perbandaran?.

1.Salah satu ciri tamadun ialah kemunculan petempatan kekal-dari kg ke pekan ke bandar kesan migrasi penduduk dari tempat lain 2.Latar belakang kemnculan tamadun Rom A.Isi[6 markah] a. Perkataan civilization berasal daripada perkataan Rom, civitas bermaksud bandar,iaitu elemen penting dalam perkembangan tamadun manusia b. Definisi bandar meliputi semua elemen semulajadi, sosial dan buatan manusia yang berkelompok dalam kawasan-kawasan yang mempunyai penduduk. c. Aktiviti utama penduduk bandar ialah perdagangan. Bandar juga sebagai tempat perlindungan rakyat dan pusat pentadbiran dan ibu kota diraja. d. Proses perbandaran pulaialah proses migrasi penduduk yang membawa kepada perkembangan bandar dari segi pertambahan penduduk dan kemasan ruang. B. Isi Faktor faktor yang mempengaruhi kemunculan bandar a. faktor ekologi yang sesuai amat penting untuk membolehkan penghasilan bahan makanan yang cukup. b. faktor kemajuan dalam bidang teknologi penting dalam meningkatkan hasil pengeluaran pertanian. c. faktor ketiga iaitu pertambahan penduduk yang membawa kepada kemunculan organisasi sosial yang kompleks. C.Ciri-ciri bandar Kerajaan Rom[5 isi x 3 = 15 ] a. Bandar bandar yang wujud dalam empayar Rom dilengkapi dengan pelbagai bentuk kemudahan untuk memenuhi sifat praktikal masyarakat Rom tersebut. b. Bagunan-bangunan dibina daripada bahan-bahan yang tidak mudah terbakar, disepenjang jalan yang lebar Pentadbiran Majlis Perbandaran menjadi badan pentadbir yang bebas daripada campur tangan kerajaan pusat.
Panitia Sejarah Maktab Sabah 2

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010

c.

Kemudahan yang disediakan seperti rumah berhala, teater, sarkas, forum, kawasan pemendian dan istana,gerbang d. Kemudahan jalan lebar, lurus dan berturap. Terdapat lebih kurang 20 batang jalan besar menyambungkan seluruh empayar dengan Rom untuk semua aktiviti kehidupan. Jalan-jalan dibina dengan menggunakan satu peralatan “groma” untuk membuat satu garis lurus. e. Longkang juga dibuat bagi mengelakkan takungan air di atas jalan raya. Jambatan juga dibina untuk menyambung sesuatu jalan.

f.

Kemudahan sistem bekalan air juga menjadi satu ciri penting kerajaan Rom. Bandar-bandar ini dilengkapi dengan saluran najis yang baik contohnya saluran najis terbesar di Rom disambungkan ke Sungai Tiber.Bekalan air datang dari saluran bawah tanah. Terdapat 2 “aqueduets”sebagai punca bekalan air. g. Bandar-bandar dalam Empayar Rom juga mempunyai dewan awam yang digunakan untuk pelbagai aktiviti seperti pejabat, mahkamah, perpustakaan dll.Semua bandar menyediakan tempat mandi, panggung dan amphitheatre sebagai gelanggang pertandingan ‘gladiator’. Contoh bandar terkenal ialah bandar Pompei. Penduduk bandar ini berjumlah 201 000 orang. House of Sallust merupakan bentuk rumah yang dibina daripada batu kapur. Terdapat tempat mandi atau “Public Bath” di Pompei. Kesimpulan Jelas disini,perkembangan bandar merupakan satu elemen penting perkembangan sesuatu tamadun. Bandar Rom telah menjadi pengukur kepada perkembangan bandar dalam tamadun awal, indah hingga ke hari ini.

Panitia Sejarah Maktab Sabah

3

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010

3. HURAIKAN CIRI-CIRI MASYARAKAT BERTAMADUN BERDASARKAN PANDANGAN SARJANA BARAT DAN SARJANA ISLAM DENGAN MEMBERIKAN CONTOH-CONTOH YANG SESUAI. A. Pendahuluan. a. Tamadun secara ringkas difahami sebagai peningkatan kebudayaan ssesebuah bangsa. b. Menurut ahli sejarah tamadun merupakan” keadaan sejarah dimana keadaan masyarakat yang mengalami perubahan dan kemajuan dari pelbagai bidang dgn kecenderungan terhadap urbanisasi. c. Menurut Prof M.A.J. Beg tamadun ialah pencapaian manusia dlm btk kota,skrip, kesenian, seni bina, agama undang-undang dan politik iaitu satu proses yang berlaku secara berperingkat mengikut tahap kemajuan yang dalam oleh masyarakat. d. Perspektif Islam memaksudkan tamadun sbg pembangunan material dan spiritual dgn prinsip yg berperanan memenuhi tuntutan fitrah manusia yang mempunyai jasad dan roh. Dlm Islam tamadun mempunyai konsep yg universal. e. Sayyid Quttubmengatakan tamadun itu merupakan segala bentuk kemajuan oleh sekumpulan masyarakat dlm segala bidang yg berteraskan syariat Islam. f. Terdapat bbrp asas tam. Islam spt akidah,akhlak dan ilmu. Selain itu kemajuan yg dicapai oleh umat Islam haruslah disusuli dgn akhlak yg baik. B. Isi. Ciri-ciri masyarakat bertamadun menurut sarjana Barat. a. Manusia mula tinggal menetap dlm sebuah komuniti di sebuah kawasan. b. Pengkhususan kerja-setiap kumpulan dan lapis masyarakat mempunyai tugas yg berlainan yg tlh ditentukan. c. Organisasi sosial yg lengkap d. Wujud sistem politik dan pemerintahan atau sebuah kerajaan. e. Wujud tulisan dan bahasa. f. Aktiviti perdagangan dan pertanian. g. Kemajuan sains dan teknologi utk memudahkan kehidupan seharian serta perkembangan ilmu pengetahuan.
Panitia Sejarah Maktab Sabah 4

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010

h. Agama dan kepercayaan (memadai jika wujudnya kepercayaankepercayaan yg berkaitan animisme atau penyembahan dewa-dewa) Ciri-ciri masyarakat bertamadun mengikut sarjana Islam. 1. Bersumberkan al-Quran dan as-Sunnah.

a.

Tidak shj berasaskan pembangunan material tapi merangkumi kerohanian dan moral b. Menurut Ibnu Khaldun, ajaran Islam itu sendiri melahirkan manusia bertamadun c. Islam menekankan konsep akidah dan pengabdian diri kpd Allah sbg asas tamadun. d. Akhlak dan moral Islam berjaya meningkatkan tam. 2. Mempunyai bentuk yg tetap dan tdk dipengaruhi hawa nafsu.

a. b.

Bentuk – betuk tamadun Islam bersandarkan kpd Allah . Tamadun Islam tdk menolak segala btk yg tdk bertentangan dgn Islam ttp nilai-nilai yg buruk diketepikan. c. Contohnya aktiviti ekonomi,Islam mengiktiraf pencapaian ekonomi yg maju. d. Islam menggalakkan aktiviti perdagangan, penggunaan matawang, cukai dll. 3. Sikap terbuka kpd semua tamadun. a. Perkembangan tam Islam bertaut dgn perkembangan tam lain b. Contohnya dalam bidang seni bina tam Islam mengambil budaya Parsi, Yunani dan Rom. c. Kubah berasal drpd seni bina Graceo Rom d. Sistem diwan (jabatan) zmn Khalifah Umar al-Khattab ditiru drpd sistem pemerintahan Parsi. e. Ini menunjukkan unsur-unsur yg tdk baik drpd tam. lain ditolak. Cth: seni muzik yg melalaikan, ukiran patung dll. 4. Pendidikan dan ilmu. a. Islam menekankan ilmu dan pendidikan. b. Wahyu pertama konsep baca (Iqra’) menekankan pendidikan . c. Rasulullah pernah memberi tawaran kpd tawanan prg Badar supaya mengajar membaca dan menulis 10 org kanak-kanak Islam d. Masjid dijadikan tpt dakwah dan pendidikan. e. Universiti pertama yg pernah dibina ialah Jami’ah al-Qurawin di kota Fars, Maghribi. f. Lahir intelektual Islam yg terkenal dlm pelbagai bidang spt Ibnu Sina, al-Biruni dll

Panitia Sejarah Maktab Sabah

5

Kesimpulan. tugu dll. Kepimpinan a. Manakala tam Islam meliputi kedua-dua aspek iaitu material dan akidah. c. Tam barat lbh mementingkan ciri-ciri luaran spt seni bina. para sahabat dll. Bandar merupakan pusat pemerintahan di samping pusat pendidikan. Kerajaan dan perbandaran. Bandar Madinah dan Mekah menjadi pusat penyebaran Islam. Tamadun Islam tdk mengiktiraf kehebatan zmn pemerintahan Bani Umaiyyah. a. Tamadun Islam juga tdk menolak corak kepimpinan yg lain asalkan tdk bertentangan dgn Islam. Khalifah Umar al-Khattab membina Bandar-bandar di wilayah baru spt Basrah. Kufah dll. pertahanan dll. Tamadun Islam dpt dilihat melalui keperibadian pemimpin Islam itu sendiri. b. C. Panitia Sejarah Maktab Sabah 6 . Cth: keperibadian Rasulullah. b. c. Berdasarkan pendapat tokoh sarjana Islam terdpt perbezaan di antara tam barat dgn tam Islam.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 5. Sayyid Qutub menganggap kepimpinan adalah penggerak utama tam Islam. 6. d. Abbasiah dan Uthmaniah sbg zmn gemilang tam Islam krn pemimpim kurang menepati kehendak Islam spt mengamalkan sistem monarki.

Pengenalan. A. a. manusia mula hidup menetap di lembah-lembah sg bagi memudahkan kegiatan harian mrk. b. Sungai dan laut berkait rapat dgn kehidupan manusia. Sungai dan laut sbg sumber bekalan air.Manusia mula mencipta rakit. Panitia Sejarah Maktab Sabah 7 . c. Sungai dan laut berperanan sbg sumber perhubungan dan pengangkutan yg penting. Sg dan laut juga memudahkan perjalanan manusia dr satu tpt ke tpt yg lain.Mrk tdk lagi hidup secara nomad dan ini mendorong kemunculan tamadun. Pd zmn Neolitik. Peranan sg dan laut tlh membawa kpd kemunculan tamaduntamadun awal.Cth: masyarakt Yunani menggunakan kelebihan laut sbg pengangkutan dan perhubungan mrk. Lembah-lembah sg mula dijadikan petempatan kekal manusia. Mesir semakin maju dr segi pertanian disbbkan kesuburan tanah di Lembah Sg Nil. makanan dan memudahkan perjalanan. Keadaan yg sama berlaku pd tam Mesopotamia dimana sg digunakan sbg jln perhubungan. Isi-isi penting 1. 3. perahu dan kapal layar utk dijadikan alat pengangkutan dan membolehkan mrk bergerak dgn mudah 2. SUNGAI DAN LAUT ADALAH PENTING DALAAM PEMBENTUKAN SESUATU TAMADUN. Tam Yunani tlh menjadikan laut Mediterranean sbg medium perhubungan. BERDASARKAN CONTOHCONTOH YANG SESUAI.Tam. BINCANGKAN PERNYATAAN TERSEBUT. Sungai dan laut merupakan sumber air dan sumber pencarian makanan kpd manusia.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 4. B.

Kesimpulan. Perkembangan pusat perbandaran tlh mybbkan permintaan utk bhn makanan. Kemunculan negara kota atau bandar yg menjadi pusat aktiviti ekonomi. Cth: Tamadun Mesopotamia dan Mesir yg mengusahakan tanaman bijirin.Cth: Athens mengimport 75% gandum yg digunakan. Panitia Sejarah Maktab Sabah 8 . Selain itu tam Mesopotamia menjalankan perdagangan dgn Mesir dan India. 5. 7.Kebolehan manusia mengendalikan sistem pelayaran membantu mrk menjelajah dan meneroka. politik dan artistic.Tanah lanar yang dihasilkan dr kelodak-kelodak sg sesuai utk penanaman bijirin dan jagung. Jelas di sini sg dan laut merupakan elemen yg sgt penting dlm pembentukan tamadun. pengimportan perlu dijlnkan. . Populasi manusia semakin bertambah secara langsung di lembah sg. Sungai dan laut sbg jln perhubungan tlh menggalakkan perkembangan aktiviti perdagangan. memperluaskan benteng dan terusan. Lembah sungai yg luas membolehkan aktiviti pertanian dijlnkan. 8.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 4. Peranan sg dan laut tlh byk menyumbang kpd corak kehidupan manusia sehingga membawa kpd kemunculan tamadun yg unggul. Demi memenuhi permintaan ini. Ini mengukuhkan kedudukan sesebuah tamadun. Bekalan tenaga buruh dpt dipenuhi utk projek-projek pembinaan bangunan. 6. Sistem saliran yg baik sentiasa mengekalkan kesuburan tanah pertanian dan mengelakkannya drpd kekeringan. Keadaan Mesopotamia tlh memperlihatkan kepentingan sg khususnya di kawasan hulu yg berkeupayaan mendorong masyarakatnya memajukan sistem pengairan. agama.

M. 2. Zaman Prasejarah terbahagi kepada dua. Paleolitik wujud antara tahun 500 000 SM hingga10 000 SM.M hingga 35 000 S. Zaman Prasejarah Merujuk Zaman Paleolitik. iaitu Zaman Prasejarah awal (Paleolitik dan Mesolitik) dan Prasejarah Akhir (Neolitik). B. Dikenali sebagai preliterate. PENDAHULUAN 1. ISI-ISI PENTING 1. Peralatan diperbuat daripada batu seperti kapak dan panah dan buatannya kasar. Mesolitik Dan Neolitik. c. 5. Mesolitik wujud antara 10 000. a. Manusia yang wujud pada zamanPaleolitik dan Mesolitik dikenali sebagai Pithercanthropus Eructus yang mampu untuk berkomiunikasi dan menurunkan ilmu yang dipelajari secara turun temurun. A.Neolitik wujud antara 7000 S. 4. Maksud prasejarah ialah zaman belum ada tulisan atau rekod bertulis tentang sejarah manusia. b. Jelaskan Pengertian Prasejarah Dan Terangkan Ciri-Ciri Masyarakat Prasejarah Dengan Merujuk Ketiga-Tiga Zaman. Zaman Prasejarah awal. Zaman Prasejarah berlainan antara satu kawasan dengan satu kawasan yang lain mengikut perkembangan tamadun manusia di kawasan tersebut. 3. iaitu zaman sebelum penciptaan tulisan.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 5. Peralatan digunakan untuk memburu dan mengumpul hasil hutan. Panitia Sejarah Maktab Sabah 9 .

e. Perancis. Tempat tinggal mereka di dalam gua dan berlindung dibawah ranting d. tanduk atau gading binatang. mereka mempunyai kemahiran melukis dan mengukir. e. Gigi binatang dan cengkerang di gunakan sebagai alat perhiasan seperti subang. b.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 2. Zaman Mesolitik a. babi. j. h. d. penemuan rangka manusia di gua Cro Magnon di Dorgogne. g. Pertanian dijalankan dengan menggunakan tajak dan alat bajak. Mereka menggunakan tulang untuk membuat jarum. Masyarakat Paleolitik hidup berpindah randah. f. Peralatan batu yang digunakan mempunyai kesenian berukiran halus. Terdapat juga peralatan diperbuat daripada tulang. f. 4. k. Mereka memburu binatang dan hasil yang diperoleh dibahagikan sama rata. Kayu yang ditutupi dengan rumput. 3.gambar binatang yang dianggap dapat membantu mereka mem b. Mereka juga menternakbinatang seperti anjing. Zaman Paleolitik Akhir Wujud antara tahun 30 000 SM hingga 10 000 SM Manusia yang wujud pada zaman ini dikenali sebagai Cro Magnon berdasarka c. Lukisan dan mural yang dihasilkan terdiri daripada gambar. e. Terdapat juga yang berlindung di dlm lubang tanah yang digali. menangkap ikan dan mengumpul hasil hutan. Ahli arkeologi juga menemui peralayan dan barangbarang yang menunjukkan wujud upacara pengebumian dan kepercayaan masyarakat zaman ini selepas kematian. i. Zaman ini revolusi pertanian telah berlaku dan mereka mulai mendapatkan sumber makanan daripada hasil pertanian. unta dll g. Zaman ini ialah zaman peralihan antara Zaman Paleolitik kepada Zaman Neolitik dan wujud sekitar 10 000 SM hingga 7 000 SM. f. pesisiran pantai dan sungai. 5. Zaman Paleolitik Awal a. Penternakan yang dijalankan adalah untuk kulit yang dijadikan pakaian dan alat pengangkutan. a. c. Mereka menggunakan sistem terusan dan tali air seperti yang terdapat di Mesir dan Mesopotamia. Mereka tinggal di dalam gua. Pada zaman ini. ZamanNeolitik Panitia Sejarah Maktab Sabah 10 . c. b. Masyarakat ini tinggal di dalam gua dan hidup dalam kelompok kecil serta mempunyai struktur sosial yang teratur. Aktiviti Zaman Paleolitik Awal ialah memburu. d.

Pertambahan hasil pertanian. Manusia zaman ini mula mencipta tembikar. Perkembangan pertanian merupakan asas penting dalam mewujudkan masyarakat yang lebih bertamadun.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 a. 6. Takrifkan Konsep Tamadun Dan Bincangkan Faktor-Faktor Utama Yg Mewujudkan Tamadun-Tamadun Awal . Mereka menjalankan upacara pemujaan supaya dapat mengelakkan malapetaka yang akan mengganggu aktiviti pertanian dan kehidupan seharian. A. Perkembangan pertanian telah melahirkan masyarakat yang bergantung pada sumber makanan utama dan mengubah corak hidup manusia. Wujud di kalangan mereka yang bekerja sebagai petani. perbandaran. undang-undang. manusia hidup secara nomad dan mengamalkan a. c. b. kebudayaan serta kerohanian yg berlainan. penulisan. alat tenunan. Terdapat perbezaan antara Zaman Prasejarah Awal dengan Zaman Prasejarah Awal terutama kewujudan Revolusi Pertanian dan penempatan. C. d. sistem tulisan dan adat resam. d. e. b. Keadaan ini tlh membtk satu asas perkembangan corak kehidupan masyarakat yg lbh kompleks drpd sebelumnya. tam ialah pencapaian lahiriah dlm hal pentadbiran . Panitia Sejarah Maktab Sabah 11 . f. Bagi masyarakat barat. Lebihan pertanian telah diperdagangkan dengan menggunakan kaedah sistem barter antara satu tamadun dengan tamadun yang lain. Pengenalan a. artisan dan tukang-tukang mahir yang melahirkan struktur susun lapis masyarakat yang kompleks. KESIMPULAN a. Kemunculan tamadun manusia berpunca drpd kemajuan teknologi dan perkembangan pengetahuan manusia pd tahap Neolitik. g. Dari segi keagamaan mereka percaya kepada kuasa ghaib dan luar biasa serta menjalankan menjalankan upacara ritual dan amalan korban. terdpt bbrp perubahan kesan drpd percubaan manusia untuk menyesuaikan diri dgn persekitaran mrk. perahu dan rakit yang membolehkan mereka berhijrah dari satu tempat ke satu tempat. sebelum kemunculan tamadun. kepercayaan. c. b. pertambahan penduduk dan penempatan kekal telah mewujudkan pengkhususan kerja dalam masyarakat mereka. Pd zmn Neolitik.

Dengan itu perdangan dapat digalakkan. agama. Isi – isi penting. penternakan mybbkan manusia berkumpul dan membina perkampungan. Menurut seorg ahli kaji purba. a. c. konsep tamadun. b. Proses pengairan yg terdapat di Mesopotamia dan Mesir memudahkan manusia utk mengawal air sg bagi tujuan pertanian secara besar-besaran. e. c. Interaksi yg berlaku. Kegiatan pertanian. Kemunculan tamadun awal di Mesir dan Mesopotamia tlh mempelihatkan penggunaan logam spt tembaga. skrip. f. Menurut Prof. Beg tamadun ialah pencapaian manusia dlm bentuk kota. Pengkhususan kerja berlaku dgn pengeluaran berlebihan seterusnya terbentuknya kerajaan dan muncul golongan paderi sbg pelindung. Kelengkapan kebendaan dan kerohanian manusia tlh mencapai satu peringkat yg membolehkan manusia memperbaiki kehidupan. Pembinaan bangunan berlaku di samping penciptaan tulisan utk merekodkan pengalaman hidup. Logam-logam ini dibuat bajak dan alat kegiatan pertanian. B.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 e.Penciptaan roda ini juga menyebabkan barangan dapat dihasilkan secara seragam yang kemudian nya dapat dieksport. gangsa dan besi. Panitia Sejarah Maktab Sabah 12 . tamadun melambangkan satu tahap pencapaian manusia dlm proses penyesuaian diri dgn persekitaran. M.A. menambahkan pengetahuan dan pengalaman utk kehidupan yg lbh sempurna. tamadun yang dimaksudkan ialah suatu proses yg berlaku secara berperingkat mengikut tahap kemajuan yg dialami oleh masyarakat. Tahap ini merupakan tahap yg penting dlm evolusi masyarakat manusia krn tahap ini melambangkan peringkat permulaan di dlm peradapan Neolitik. kesenian. Tidak ada satu takrifan yg muktamad. 1. d. Faktor utama kemunculan tamadun a. b. 2. Penciptaan roda membawa perubahan kpd corak pengangkutan. kemajuan teknologi juga merupakan faktor yg membawa kpd kemunculan tamadun. undang-undang dan politik. dan sistem tulisan. Terdpt 3 ciri yg menjadi pemangkin kpd kelahiran tamadun iaitu kemunculan bandar. Ciptaan-ciptaan tersebut berjaya meningkatkan keluaran ekonomi dan menampung kehidupan masyarakat. tpt ibadat. penenunan. seni bina. Tamadun-tamadun awal dikatakan muncul pd thn 3000 SM. g. d.J. Ia juga mempercepatkan industri kerja tangan bagi memenuhi permintaan agama dan sosial. Agama digunakan sbg kuasa untuk mengawasi golongan rakyat dan perkembangan corak ekonomi.

Penciptaan sistem tulisan juga merupakan satu faktor yg penting dlm pembentukan sesebuah tamadun awal. Alam sekitar telah mempengaruhi budaya hidup masyarakat zaman pra sejarah. Bincangkan A. f. Kehidupan manusia dapat dikesan menerusi bukti-bukti yang diwarisi seperti binaan-binaan.Zaman sejarah. Tenaga angin diperlukan sebagai corak pengangkutan baru . Definisi zaman prasejarah ialah zaman yang tidak merekodkan secara bertulis mengenai kehidupan manusia.zaman bermulanya tamadun awal manusia yang memperlihatkan 4. 3. Kesan drpd urbanisasi yg berlaku di tamadun awal ini. 2. agama. dan ekonomi sesebuah kerajaan dapat diperkayakan dengan pertukaran fikiran dan teknik perindustrian. Urbanisasi telah mengurangkan kebebasan seseorang individu dan mereka tertakluk dalam satu rangka kawalan. Hal ini disebabkan oleh tulisan adalah asas kpd penambahan pengetahuan dan melicinkan pengrusan ekonomi.perdagangan jarak jauh dapat direalisasikan untuk memperoleh bahanbahan mentah bagi keperluan pelbagai bidang. C. ialah sesuatu hierarki masyarakat telah terbentuk berdasarkan kekuasaan dan kekayaan harta benda seseorang indvidu tersebut. kebanyakan perkara dpt direkodkan. tembikar.Ciri-ciri kebudayaan pembinaan bangunan. Zaman Mesolitik.serpihan tulang manusia. Kesimpulan Secara keseluruhan. Pendahuluan 1.adanya catatan rekod sejarah kehidupan manusia Panitia Sejarah Maktab Sabah 13 . Zaman Neolitik dan Zaman Logam. sesuatu tamadun wujud dlm bentuk formal dan organisasi. 7. Dengan adanya tulisan.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 e. Zaman ini terbahagi kepada 3 peringkat-zaman Paleolitik.

Jika sebaliknya kehidupan mereka akan menjadi sukar atau ditimpa bencana. Pengaruh alam sekitar kepada petempatan masyarakat Paleolitik. 4. 1. menangkap ikan dan memungut hasil hasil hutan. Lahirlah upacara-upacara pemujaan. 3. tarian atau persembahan agar semangat baik kekal melindungi mereka. laut angin dan sebagainya mempunyai semngat atau penjaga yang harus dihormati dan dipelihara agar tidak merasa marah. 5. Pada zaman neolitik manusia mula menghasilkan bahan-bahan makanan menerusi kegiatan pertanian dan penternakan. Pada zaman Neolitik manusia mula membina petempatan yang tetap dan seterusnya wujud kampung-kampung sebagai petempatan awal. Pengaruh alam sekitar dalam menghasilkan peralatan seharian. Pada zaman Paleolitik manusia memperoleh bahan-bahan makanan berdasarkan sumber alam semata-mata seperti menerusi kegiatan berburu. Hutan. Ini membolehkan manusia berpindah randah dalam lingkungan yang luas.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 B. Pada zaman logam mereka mula menggunakan logam untuk membuat senjata.pokok gunung matahari. Pada zaman paleolitik manusia menggunakan batu-batu dan tulang-tulang haiwan sebagai peralatan seharian. Pengaruh alam sekitar dalam aktiviti ekonomi. Alam mempengaruhi lahirnya satu bentuk kepercayaan dalam diri manusia. Kehidupan berlegar di sekeliling alam sekitar bergantung kepada sumber tersebut menyebabkan percaya benda di sekeliling mereka mempunyai semangat yang harus dihormati. Isi jawapan. 6. Cara hidup nomad juga disebabkan oleh keperluan mencari bahan makanan. 2.Dalam masa yang sama kewujudan gua-gua dan sungai-sungai turut mempengaruhi pembinaan petempatan. Pemilihan tempat tinggal yang berdekatan dengan sungai dan laut dipengaruhi oleh keperluan perhubungan. beberapa kawasan daratan telah ditenggelami air. Perkembangan dalam bidang pertanian pula membawa kepada penciptaan teknologi pertanian seperti cangkul. Mereka berpindah randah/ nomad disebabkan pada tahap Plestosen dimana muka bumi dilitupi ais/air batu. Pengaruh dalam sistem perhubungan. Pengaruh fenomena alam -suhu yang sejuk mempengaruhi pembuatan pakaian dengan menggunakan kulit/bulu haiwan -Pengalaman kebakaran dari kejadian petir mendorong penciptaan alat untuk menghasilkan api. Kesimpulan Apa sahaja yang berkaitan Panitia Sejarah Maktab Sabah 14 . Apabila berlaku pencairan air batu.

A.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 8.500s.m di lembah Sg. b. Organisasi sosial merupakan salah satu ciri sebuah masyarakat bertamadun.TigrisEupharates. Pendahuluan a. Panitia Sejarah Maktab Sabah 15 . Bandingkan sistem organisasi sosial tamadun Mesopotamia dengan tamadun Mesir. Tamadun Mesir bermula sekitar tahun 3. Organisasi sosial-ciri masyarakat bertamadun.

Berperanan dalam perlantikan raja dan kedudukan pendeta sangat penting dalam masyarakat. iaitu akan membantu raja dalam pentadbir. b. g. Hairaki kedua tertinggi selepas raja . tentera dan agama. Orang Mesir percaya hanya pendeta yang boleh mententeramkan tuhan yang menguasai alam sekitar. Mereka tinggal di rumah sendiri dan memiliki ramai pekerja. Dikenali sebagai marbanuti. kuil. Raja Mesir. e. Institusi beraja barasal daripada jawatan ensi(gabnor) dan ingal/raja yang dianggap mendapat mandat daripada tuhan. a. Golongan professional/tentera Panitia Sejarah Maktab Sabah 16 . penguasa dan pentadbir. ketua pendeta dan e. f. Kedua tertinggi selepas raja . Peranan raja sebagai ketua pendeta. d. d. Bergelar Firaun yang dianggap jelmaan tuhan Horus dan anak tuhan matahari. Gabenor yang dilantik oleh raja. f. Contoh pendeta. Raja –lapisan/hairaki sosial tertinggi bagi Mesopotamia. h. Terdiri daripada pegawai kerajaan seperti panglima tentera. 3. d. Isi – isi penting. e. Terdiri daripada pegawai tinggi yang dilantik raja. Merupakan ketua pentadbir. Berkuasa memilih pewaris tahta. Sumber kekayaan mereka daripada rampasan perang dan cukai daripada rakyat. f. Masyarakat Mesopotamia dibahagikan kepada empat lapis manakala masyarakat Mesir terdiri daripada golongan pemerintah dan golongan diperintah.kedudukan tertinggi. c. Juga memegang jawatan sebagai wazir dalam pentadbiran. g. dianggap sebagai tuhan yang melindungi rakyat. Tamadun Mesir a. Merupakan wakil tuhan dan harus mentadbir dengan adil dan saksama. b. mengutip cukai dan penulis salasilah raja. b.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 c. c. MesopotamiaGolongan bangsawan a. c. Mesopotamia-raja berkuasa dan berkedudukan tertinggi. B. 2. Turut memegang jawatan pendeta yang menjaga rumah ibadat. Memegang jawatan sebagai wazir dalam pentadbiran. g. ketua pentadbir dan ketua hakim.

a. Susunan organisasi sosial adalah petunjuk kemajuan tamadun tersebut. kuari. tawanan perang dan or d. Golongan petani ditindas dan terikat dengan tuan tanah. c. Golongan hamba tiada kebebasan. artis dan jurutulis. Golongan professional merupakan hairaki yang ketiga. 4. membina piramid dan istana raja/firaun.terdiri daripada petani. kelas sosial mushkennum ialah rakyat biasa yang miskin yang yang tiada keistimewaan. Rakyat biasa dikenali sebagai Hupsi. e. c. Dikenali sebagai ummane yang terdiri daripada pengusaha bank. Panitia Sejarah Maktab Sabah 17 . berhutang. pedagang. askar Hamba terdiri daripada mereka yang boleh dijual. membuat tembikar. b. Rakyat biasa dan hamba merupakan hairaki terbawah. Mesopotamia Hiraki terbawah rakyat biasa dan hamba. Tiada kebebasan dan menjadi buruh paksa dalam pembinaan candi. Kesimpulan Jelaslah di sini organisasi sosial ialah kemajuan masyarakat yang terdiri daripada peringkat-peringkat tertentu. b. hamba. terdiri daripada tawanan perang. Semasa Babylon. b. b. pekerja binaan. c. ganjaran. c. Zaman Ramses 11 tawanan perang dari Syria yang dipaksa kerja di sekitar pembinaan. Golongan ketiga terdiri daripada kalangan tentera. Mempunyai persatuan menjaga kepentingan mereka. Berperanan penting dalam ekonomi kerajaan dan mewariskan pekerjaan kepada anak masing-masing. Tentera yang berjaya dalam peperangan boleh memiliki pembantu rumah. Buruh raja terdiri daripada pelombong emas. petani dan artisan. tukang-tukang. Mesir a. Mesir Dilayan baik dan mempelajari kemahiran serta memiliki harta. d. doctor. Bekerja di ladang raja dan rumah berhala/kuil. pangkat dan tanah daripada estet di raja. d. a. harta rampasan perang.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 Mesopotamia a.

Penganutnya digelar Hunafa”. iaitu kitab Taurat.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 9. iaitu agama sembah berhala yang diperbuat daripada batu. Agama ini dibawa oleh Nabi Musa serta mempunyai kitab suci. Agama Wathani Majoriti masyarakat Jahiliah menganut agama wathani.a. 4. Meskipun Allah telah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. kayu atau emas. d. Kepercayaan masyarakat Jahiliah terbahagi kepada 2 iaitu. kepercayaan agama dan kepercayaan adat. Zaman sebelum kedatangan Islam dikenali sebagai zaman Jahiliah.w sendiri. Kepercayaan agama ialah bentuk-bentuk agama yang diamalkan oleh bangsa Arab. Ciri-ciri masyarakat Jahiliah ini –tidak mempunyai nabi dan rasul serta kitab suci sebagai panduan. Agama Nasrani Agama ini juga telah diselewengkan oleh golongan pendeta agama tersebut. Bincangkan Bentuk Agama Dan Kepercayaan Masyarakat Arab Sebelum Kedatangan Islam. 2. sementara kepercayaan adat lebih merupakan kepercayaan tahyul dan tradisi lama yang diwarisi. Agama Yahudi Agama yang dianuti oleh masyarakat arab sebelum Islam. Penganut agama asal agama Nasrani dikenali dengan gelaran ahli kitab. namun penganut agama ini telah mengubah kandungan asalnya. Antara tokoh yang menganut agama ini ialah Waraqah bin Naufal dan Nabi Muhammad s. Isi-isi penting Kepercayaan agama terbahagi dua iaitu Agama Samawi (Agama langit) yang diturunkan oleh Allah melalui nabi-nabi dan mempunyai kitab. B.a. 1. Nabi Muhammad s. Kepercayaan adat tidak mempunyai konsep penyembahan sebaliknya membentuk sebahagian daripada budaya hidup mereka. Perkataan Jahiliah yang bererti bodoh menepati ciri-ciri masyarakat pada tempoh masa tersebut dalam semua aspek kehidupan.w menerima wahyu yang pertama pad 610 M. Agama Hanif Agama yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. mempunyai Panitia Sejarah Maktab Sabah 18 . A. 3. Agama ini tidak mempunyai kitab tetapi suhuf. dan agama ardhi (agama ciptaan) yang direka oleh manusia sendiri. Walau bagaimanapun golongan Bani Israel telah mengubah kandungan kitab ini demi kepentingan peribadi sehingga agama ini dianggap syirik kerana menduakan Allah. e. Pengenalan a. c. iaitu bermula dari tempoh keruntuhan empangan maarib sehingga zaman kedatangan Islam ( 610 M) b. Sesetengah Arab percaya berhala dapat memberikan manafaat dan mudarat. Agama ini mentauhidkan Allah sebagai Tuhan yang Esa.

g. Kepercayaan tahyul a. Agama Animisme Mereka menyembah objek-objek alam sekeliling seperti pokok. d. 10. Mengikat tali pada mana-mana pokok. ini bermakna isterinya telah berlaku curang. b. Agama Majusi Agama ini juga digelar Zoroaster dan berasal dari Farsi. 9. Mereka menyembah matahari dan api. Penyembahan Tuhan Padang Pasir. Kesimpulan Panitia Sejarah Maktab Sabah 19 . manakala ke kanan akan membawa kebaikan. e. 8. 7. Agama penyembahan Cekarawala Mereka menyembah matahari. Pendeta-pendeta Majusi menyembah matahari 4 kali dalam satu hari. mereka percaya air dan pokok merupakan sumber kehidupan dan padang pasir yang kering sebagai tempat kediaman tuhan yang jahat. Percaya kepada ahli sihir. Percaya kepada ahli nujum. Terdapat 360 buah berhala disekeliling kaabah. bulan dan bintang serta beranggapan semua cekarawala merupakan sumber tenaga dan kekuatan. h. Mereka percaya bahawa padang pasir wujud tetapi tidak pernah ditemui.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 keberkatan dan sebagainya. Kepercayaan tangkal azimat Roh orang mati menjadi burung. Amalan mereka membawa api pada waktu malam dan berjalan-jalan di tengah padang pasir sambil menyanyi.Jika ke kiri membawa kepada keburukan. c. jika ikatan terlerai sekembalinya suami dari perantauan. Al-Manat. Agama ini banyak mengandungi cerita khayal dan turut menghalalkan perkahwinan ibu dengan anak serta adik beradik. roh nenek moyang dan sebagainya. f. Makhluk makhluk ini dianggap mempunyai kuasa ghaib dan boleh menjadi perantaraan dengan Tuhan. Penganutnya digelar Ahl-al-Saf ( ‘ahlil-saf’ ). Mengorbankan anak perempuan merupakan perbuatan yang mulia. Percaya kepada binatang yang melintas di tengah-tengah perjalanan. 5. Antara yang popular ialah Al-Uzza. dan Al-Hubal. Membuat keputusan melalui anak panah. Agama Penyembahan Makhluk Halus ( Polydemonisme) Mereka menyembah malaikat. dan menjamin keselamatan mereka. Jin. 6.

c. c. dan memiliki ladang-ladang yang besar serta hasil yang lumayan. kaum yang terbesar ialah kaum Barbar dan diikuti dengan bangsa Arab. Mereka juga berpengaruh dalam bidang ekonomi di Sepanyol.kaum Mozarab. e. b. Setelah bergabung dengan kaum muslimin yang lain. Melibatkan diri dalam bidang pertukangan. masyarakat Yahudi dan golongan hamba. . 1.Isi-isi penting. pertanian dan sebilangannya bertugas sebagai buruh. Masyarakat yang hidup menetap. mereka mula menghadapi penentangan daripada puak kristian. Merupakan penduduk tempatan bangsa Sepanyol yang memeluk agama Islam. d. Masyarakat Islam di Sepanyol merupakan masyarakat Islam di Eropah kerana bilangan majoritinya merupakan penganut agama Islam di Eropah. Bilangan mereka adalah melebihi orang Arab.(golongan penduduk tempatan). b. b. Kaum Barbar a. Golongan Muwalladun a. d. Terdiri daripada golongan yang kecil. Kebanyakan tinggal di desa. 1. Amat berbangga dengan agama yang mereka anuti. Bincangkan struktur masyarakat Sepanyol pada zaman pemerintahan Islam. Mempunyai pengaruh dalam bidang politik. Berasal daripada keturunan pejuang-pejuang Islam yang membuka negeri Sepanyol. Merupakan golongan pemerintah Andalusia yang berketurunan Bani Umaiyyah. Pada zaman pemerintahan kerajaan Bani Umayyah.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 Gambaran kehidupan masyarakat Jahiliah di atas menunjukkan mereka tidak mempunyai peraturan hidup yang jelas. 10. B. Muwalladun. c. Pengaruh mereka kuat kerana mempunyai hubungan dengan pemerintah Bani Umayyah di Damsyik. terdapat pelbagai kaum di Sepanyol. Berlaku perkahwinan campur antara orang Arab dengan golongan Muwalladun yang secara langsung merapatkan jurang antara mereka sehingga perbezaan antara bangsa Arab dan Muwalladun tidak dapat dikenali lagi. 3. Golongan Mozarab Panitia Sejarah Maktab Sabah 20 3. kebudayaan dan peradaban. A. sebaliknya menurut hawa nafsu sematamata. Bandar-bandar di Sepanyol menjadi pusat pentadbiran kerajaan Islam selama 8 abad dan juga menjadi pusat perkembangan Tamadun Islam 2. 4. d. Pengenalan. Kaum Arab a. 2.

e. Merupakan orang kristian yang tinggal di Sepanyol dan bernaung di bawah pemerintahan Islam. C.11. Golongan Yahudi tidak ramai tetapi mereka banyak menyubang dalam bidang intelektual. Pada abad ke. c. golongan ini merupakan salah satu daripada golongan yang penting di Sepanyol. b. menikmati kebebasan beragama dan tidak dipaksa menganut agama Islam. di bawah pemerintahan kerajaan Umayyah di Damsyik. Faktor perpecahan di kalangan pemimpin Islam di Sepanyol telah memberi peluang kepada orang Kristian di bahagian utara untuk mengukuhkan kedudukan mereka.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 a. b. d. Membayar jizyah kepada kerajaan Islam. Boleh disamakan dengan golongan Zimmi. Bagi golongan terpelajar. c. Menetap di bandar dan di luar Bandar serta bertutur dalam loghat Rom. c. f. b. Golongan Yahudi dan Hamba. Golongan Saqalibah amat berpengaruh dan mempunyai bilangan yang ramai pada zaman pemerintahan Abdul Rahman III. Golongan hamba terbahagi kepada 2 puak. mereka boleh bertutur dan menulis bahasa Arab dengan baik. a. Kewujudan pelbagai puak di Sepanyol telah menjadi masalah yang besar kepada pemerintahan Islam di sana. Keadaan ini merupakan punca kepada kejatuhan Islam di bumi Sepanyol. d. e. iaitu: Puak Negro dan puak Saqalibah. Hidup dengan aman di bawah naugan kerajaan Islam dan membayar jizyah. 5. Panitia Sejarah Maktab Sabah 21 . Mereka akhirnya diberi kebebasan dan memeluk Islam serta berpenagaruh dalam bidang politik. Kesimpulan a.

5. lahir pada 12 Rabbiulawal. Latar belakang masyarakat Mekah dan Madinah. Baginda juga mengajak mereka melakukan kebaikan dan kebajikan serta meninggalkan perkara / perbuatan yang mungkar seperti judi.w dan para sahabat baginda ke Madinah. 4.Kesuburan tanahnya menjadi pusat tumpuan ramai. Kota Madinah dikenali sebagai Yathrib.Nama asal Makkah ialah Makoraba. 3. Rumah al-Arqam dijadikan markas pertama dakwah islamiyah. Latar belakang Nabi Muhammad s. hanya beberapa orang sahaja yang memeluk Islamantaranya Siti Khadijah iaitu isteri baginda serta sahabatnya Abu Bakar. Setelah menerima wahyu . Pembinaan masyarakat Islam di Mekah Dakwah Secara sulit Berlangsung selama 3 tahun – berusaha membina masyarakat Islam melalui aktiviti dakwah – Secara sulit baginda menyampaikan dakwah kepada kaum keluarganya yang terdakat iaitu bapa saudaranya. baginda beruasa ha membina masyarakat Islam di Mekah melalui aktiviti dakwah. A. B. Pengenalan. Dakwah yang disampaikan oleh baginda adalh secara lemah-lembut dan penuh hikmah. 1. Kedudukannya sangat strategic. 2.w berketurunan Bani Hashim. Baginda meneruskan usaha dakwahnya di Madinah dan dipilih sebagai pemimpin di Negara Kota tersebut. tetapi mendapat tentangan daripada kaum Quraish. menipu. minum arak.a. 2.W 1. Baginda menyeru mereka supaya beriamn kepada Allah dan rasulnya serta meninggalkan ibadat menyembah berhala. Kemudian nama kota itu diubah kepada nama Bakkah dan Makkah. Keluarga sepupu dan juag teman-teman yang rapat. Isi-isi penting.a.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 11. tahun gajah. A. Dalam Al Quran Makkah disebut sebagai Bakkah yang telah didiami manusia sejak 2400 tahun dahulu. rumah tersebut terletak di Bukit Safa.Dakwah secara terang Panitia Sejarah Maktab Sabah 22 . bermakna kota yang bercahaya. membunuh anak dan sebagainya. iaitu terletak ditengahtengah perjalanan di antara Syam di Selatan dan Mekah di bahagian utara. Madinah terletak berhampiran lembah yang subur.a. Huraikan Usaha-Usaha Nabi Muhammad Dalam Pembentukan Masyarakat Islam Di Mekah Dan Madinah. merompak. berzina.A. Setelah mendapat wahyu daripada Allah yang memerintah baginda menyampaikan dakwah secara terang-terangan.w – Nabi Muhammad s. Penentangan ini telah membawa kepada penghijrahan Nabi Muhammad s. pertanian dapat dijalankan sepanjang tahun. S.

Hadith. • Fungsi masjid –Tempat perhimpunan umat Islam untuk mengadakan perbincangan. • Golongan Muhajirin bergiat dalam bidang pertanian. Pembentukan masyarakat Islam di Madinah. a. pusat ibadat. Kesemua teknik ini tidak berjaya melemahkan semangat Nabi Muhammad s. hak-hak manusia. (huraikan). persaudaraan. dan Ijmak Baginda juga telah memperkenalkan konsep persamaan antara manusia.-Merupakan usaha pertama Nabi Muhammad s. 3. • • • • c.a. Kesimpulan • • Nabi Muhammad telah berjaya mewujudkan sebuah masyarakat Islam yang bersatupadu dan kuat . pusat pengajian. Kandungan piagam ini mencatatkan tanggungjawa pemerintah dengan golongan yang diperintah. • Nabi Muhammad s. • Masjid terawal dibina ialah masjid Nabawi. • Nabi Muhammad s. penghinaan dan pemulauan. • Baginda berusaha menghilangkan rasa kesepian orang Muhajirin yang berjauhan dengan keluara dan sanggup meninggalkan saudara mara di Mekah.aw untuk terus menyebarkan Islam. d. Panitia Sejarah Maktab Sabah 23 .w telah mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 Berlangsung selama 10 tahun. Pemulihan ekonomi • Penyatuan masyarakat yang berlaku telah mewujudkan semangat saling membantu sehingga meliputi segenap bidang. tanggungjawab sosial. Kepimpinan Nabi Muhammad menunjukkan bahawa Nabi Muhammad s.a. ejekan. Hubungan sosial b.a. Piagam Madinah Dipernalkan untuk menyatupadukan masyarakat di Madinah.Keselamatan. ekonomi dan sebaginya. bapa saudara Nabi Muhammad yang ketika itu merupakan pembesar Quraisy dan teknik tawaran iaitu menawarkan pangkat dan harta kpd Nabi Muhammad.w adalah bukan sahaja seorang Nabi dan Rasul tetapi juga seorang tokoh negarawan yang unggul. Pembinaan masjid • Pembinaan masjid. • Nabi menggalakkan umat Islam bergiat dalam bidang perniagaan. Mendapat penentangan daripada kaum Kafir Quraisy dalam bentuk siksaan. pusat pentadbiran dan berurusniaga. Orang Kafir Quraisy juga menggunakan teknik pujukan melalui Abu Talib. Qias. • Pembinaan masjid telah melipatgandakan usaha-usaha dakwah. cacian. Perundangan Islam bersumberkan Al-Quran.w telah menyatukan orang-orang Aus dan Khazraj yang saling bermusuhan sebelum ini.w di Madinah.a.

c. Golongan Zimmi Golongan bukan Islam yang tinggal di Negara Islam dan hidup aman damai seperti golongan islam yang lain.Syam binAbd.tidak dibenarkan berkahwin dengan orang Arab. bersempena dengan nama pemimpin Quraisy terkenal pada zaman Jahiliyah iaitu Umayyah bin Abd. a. Tidak boleh solat jemaah dengan orang Arab. Namun begitu ada beberapa orang golongan Mawali berjaya menjawat jawatan tinggi dalam kerajaan bani Umayyah seperti maymun bin Mihran(Pengarah Jabatan Cukai di Mesopotamia)hanya layak bekerja sebagai buruh kasar dan petani. Kerajaan bani Umayyah memerintah selepas zaman khulafa’ alRasyidin.Nama Bani Umayyah 2. kerajaan Bani Umayyah menggunakan b. yang membuka ruang kepada Bani Umayyah memerintah Negara Islam. -Zaman pemerintahan bani Umayyah boleh dibahagikan kepada Zaman Kelahiran. 4. Pendahuluan 1. B.Manaf. Golongan Mawali Hamba yang telah memeluk Islam. -sanak saudara dan kaum kerabat. Isi 1. keturunan Umayyah pula menjadi kelompok Bangsawan dan mempunyai beberapa kelebihan sosial dan politik. Amalan ini telah melahirkan masyarakat pemerintah. Masyarakat yang terdapat pada Zaman Bani Umayyah terdiri daripada pelbagai golongan. Sistem pewarisan dalam perlantikan khalifah-khalifah baru . Mereka tidak perlu membayar zakat tetapi perlu membayar jizyah. 3.dianggap sebagai masyarakat kelas kedua. A. Panitia Sejarah Maktab Sabah 24 . Golongan ini juga menikmati hak-hak kerakyatan umat Islam yang lain. jawatan khalifah telah menjadi hak milik keturunan Umayyah dari keluarga Abu Sufyan dan Marwan. Golongan ilmu terdiri daripada khalifah dan pembesar-pembesar Arab berbeza dengan pemerintahan khulafa’ al-Rasyidin .Pemecatan membawa kepada perang Siffin seterusnya ditamatkan dengan Majlis Tahkim. 3. Zaman Kemakmuran/Pembangunan dan Zaman kehancuran. Golongan pemerintah.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 12. Huraikan. -perlantikan Saidina Uthman bin Affan merupakan permulaan pengasasan kerajaan Bani Umayyah. Kerajaan tidak menjalankan dasar paksaan dalam agama.

Banyak terbabit dalam bidang politik dan tentera daripada bidang agama.Siffin.Ali dan sesiapa yang menyertai perang jamal/P. Bagi mereka orang Islam yang melakukan dosa besar seperti berzina dianggap kafir dan kekal dalam neraka.asalkan komuniti mematuhi ajaran Al-Quran. Mereka juga telah mengkafirkan Saidina Uthman. Mereka berpendapat orang yang menyokong pihak lain akan melakukan dosa besar. Apa-apa sahaja yang berkaitan. Mereka ingin menebus dosa kerana tidak menjaga keselamatan Hussain sehingga dibunuh oleh tentera Bani Umayyah. Golongan Hamba Perubahan taraf sosial dan corak kehidupan keluarga bangsawan dan pemerintah Umayyah yang hidup mewah telah menyebabkan mereka memerlukan ramai hamba. Monggol dan Goth dari Eropah. 5. Golongan ini tidak mewajibkan adanya khalifah.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 4. Panitia Sejarah Maktab Sabah 25 . Kesimpulan. gologan hamba ini terdiri daripada pelbagai bangsa seperti orang Afrika. C. Golongan Azariqah Berpusat di Iraq mempunyai kepercayaan agama yang berbeza. Mereka menganggap pemerintah yang zalim seperti Kerajaan umayyah perlu ditentang. 7. Kaum Syiah Ingin menuntut bela atas pembunuhan Hussain putera kepada Saidina Ali di Karbala. tidak boleh dihukum kafir tetapi hanya bertaraf munafik. Golongan Najdiyah Mereka berpusat di Yamamah juga berjuang untuk menjatuhkan bani Umayyah. 6.

2. Piagam Madinah / Perjanjian politik. Perkataan ummah disebut 40 kali dlm al-Quran. pusat pentadbiran dan berurusniaga. pusat pengajian. tempat beribadat.bererti masyarakat atau umat manusia. Fungsi masjid ialah tempat perhimpunan umat Islam untuk mengadakan perbincangan. B.w apabila mereka enggan mematuhi piagam Madinah. 4.a. Diperkenalkan untuk tujuan menyatupadukan masyarakat Madinah yang majmuk. dan Abu Bakar dengan Kharijah. ia tidak sahaja terhad kepada umat Islam sahaja tetapi juga termasuk umat bukan Islam seperti Yahudi yang berada di Madinah. Golongan ini sudah lama bermusuhan di Madinah kerana kegiatan orang Yahudi yang sering melaga-lagakan golongan ini untuk kepentingan mereka. Pembinaan masjid telah melipat gandakan usaha-usaha dakwah. Dlm al-Quran ummah Merujuk semua makhluk termasuk jin. Isi-isi penting. a. 2. b. membentuk ummah 1. Bertujuan untuk saling membantu . Kandungan Piagam ini mencatatkan hak dan tanggunjawab pemerintah dengan golongan yang diperintah. Masjid terawal yang dibina ialah masjid Nabawi d. Panitia Sejarah Maktab Sabah 26 . Contohnya Nabi mempersaudara Hamzah dengan Zaid bin Harithah. Dalam kontek ummah padazaman Nabi Muhammad s. b. Pembinaan masjid a. Latar belakang masyarakat Madinah. 3.a. Mereka dikeluarkan dari kota Madinah dan sekaligus terkeluar dari lingkungan ummah Nabi Muhammad s. Pengenalan. malaikat. Setiap diutuskan seorang rasul untuk memberi petunjuk. Bertujuan menamatkan permusuhan tradisi.w di Madinah. a. 3. 5. tanggungjawab orang Islam sesama Islam. Dlm al-Quran ummah merujuk semua makhluk termasuk jin. tanggungjawab terhadap terhadap negara Madinah. manusia dan makhluk lain. manusia dan makhluk lain.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 13. Definisi Ummah. Huraikan peranan Rasulullah s.w.aw. hak orang-orang bukan Islam. Usaha pertama Nabi Muhammad s. c. Menyatupadukan Aus dan Khazraj a. Cara Rasulullah s.a. Orang Islam dengan orang bukan Islam. b.a. di Madinah b.w. 4. Mempersaudarakan Muhajirin dengan Ansar. A. malaikat. 1. dalam usaha membentuk ummah pelbagai bangsa di Madinah.

Kesimpulan. c. maka konsep ummah kini hanyalah umat Islam sahaja. iaitu semua lelaki dewasa dibunuh. b. manakala golongan wanita dan kanak-kanak diusir dari Madinah. b. harta dirampas. Bani Qainuqa’.a. Panitia Sejarah Maktab Sabah 27 . a. Implikasi pengusiran golongan Yahudi ini. Mengambil tindakan memerangi serta menghalau menghukum golongan Yahudi yang melanggar Piagam Madinah. Nabi menggalakkan kegiatan pertanian dan perdagangan. Memperkenalkan sistem ekonomi yang adil serta menghapuskan sebarang bentuk penindasan khususnya amalan riba. 6. 5.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 c. Bani Nadhir.diusir kerana mempersenda-senda kemenangan umat Islam dalam perang Badar.dihalau kerana menyokong kaum Quraisy dalam perang Uhud dan membuat pakatan untuk membunuh Nabi. Nabi Muhammad pemikir dan pemimpin yg bijak.Sebaliknya lebih kepada ikatan kepaercayaan dan akidah. Konsep persaudaraan ini tidak melewati batas persaudaraan yang mempunyai darah keturunan dan mereka dilarang mewarisi harta. d. Bani Quraizah – Dikenakan hukuman yang lebih keras.w telah berjaya membentuk satu ikatan yang kukuh di kalangan umat Islam. dan secara tidak langsung negara menjadi aman dan stabil. Langkah yg dijlnkan oleh Nabi Muhammad menjanjikan kota Madinah kuat dan dpt meluaskan empayar. d. serta a.perkampungan mereka dikepung seterusnya mereka diusir keluar dari Madinah. Persaudaraan yang ditanam oleh Nabi Muhammad s.

B. Hijrah dari Mekah ke Madinah b. Perubahan kedudukan Nabi Muhammad s. f. Perubahan kehidupan masyarakat Madinah Panitia Sejarah Maktab Sabah 28 . Umat Islam semakin kukuh. Madinah menjadi negara Islam pertama di dunia apabila Nabi membentuk sebuah Perlembagaan Madinah. Peringkat kedua berhijrah secara terang-terangan. Isi-isi Penting Kepentingan hijrah 1. Dalam sejarah Islam. 4. Dalam konteks lain – berhijrah dari alam jahiliah kepada Islam dan berhijrah dari perkara yang buruk kepada yang baik.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 14. e.w a. Penubuhan negara Islam a.berpindah dari Mekah ke Madinah. Penyebaran Islam semakin meluas a. Pusat gerakan Islam berpindah ke Madinah a. Peringkat awal orang Islam hijrah secara bersembunyi. 6. Tidak diancam atau didera fizikal dan mental oleh kaum Nabi menjadi pemimpin utama di Madinah Pertumbuhan umat Islam a. g. Merupakan titik tolak kepada penyebaran Islam secara meluas. Kegiatan dakwah Islam berkembang bebas b. Nabi Muhammad menghantar utusan ke negara-negara lain untuk menyeru rajanya memeluk Islam contoh Byzantine dan Habsyah. Ajaran Islam semakin pesat berkembang. Bincangkan kepentingan hijrah dalam sejarah Islam. A. Islam disebarkan tanpa ugutan dan halangan daripada kaum Quraisy. Melepasi sempadan Mekah Madinah 2. a. Pengenalan. c. 5. Quraisy. b. b. Piagam Madinah menepati ciri-ciri sebuah perlembagaan. 3. h. b. b.a. Hijrah daripada istilah hajara – bermakna pindah c. d. dimulakan oleh Umar al Khattab. Wujud sebuah ummah Islamiah iaitu Ansar dan Muhajirin. Peringkat ketiga Nabi Muhammad dan Saidina Abu Bakar berhijrah selepas bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari dan berhijrah ke Madinah pada bulan Rabiulawal 622M.

KESIMPULAN Hijrah membawa banyak perubahan kepada kehidupan umat Islam. Tarikh penghijrahan merupakan titik terawal bagi pengiraan sistem kalendar Islam (hijrah) pada 634 M oleh Khalifah Umar al Khattab. Umat Islam dibenarkan bertindak lebih agrasif – berperang menentang kekerasan. Panitia Sejarah Maktab Sabah 29 .Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 a. Sistem perundangan yang teratur di bentuk meliputi semua bidang. 8. C. Konflik tradisi antara Aus dan Khazraj telah berjaya dilenyapkan apabila Nabi Muhammad berjaya menyatukan dengan ikatan semangat ukhuwah Islamiah. Perubahan dasar politik a. 7. Kehidupan umat Islam semakin baik dan proses perkembangan Islam semakin lancar. Permulaan kalendar Hijrah a. Menamatkan permusuhan tradisi golongan Ansar a. 9.

PENDAHULUAN a. ISI-ISI PENTING Faktor-faktorPenghijrahan 1. Umat Islam mengalami penderitaan dan ujian yang sangat getir. Penyeksaan keatas golongan hamba semakin berleluasa. d. Peristiwa ini merupakan titik tolak kepada perkembangan Islam lebih meluas. e. Dalam konteks lain bermaksud hijrah daripada zaman Jahiliah kepada Islam. 4. 2. Dalam ikrar itu mereka berjanji untuk berjuang bersam-sama Nabi dan mempertahankan Nabi. Tindakan kaumQuraisy semakin hebat. Hijrah berasal dari istilah hajara yang bermaksud pindah. A.W Berhijrah Ke Madinah Pada Tahun 622 M. c. ekonomi dan politik. Peringkat kedua hijrah secara terang-terangan oleh Umar Al Khattab. Suasana di Mekah itu menggambarkan bahawa lama kelamaan keadaan Islam semakin tertekan. Tekanan yang semakin meningkat di Mekah Keadaan di Kota Mekah tidak lagi dianggap sebagai kawasan yang sesuai untuk perkembangan Islam kerana setelah 13 tahun baginda berdakwah pelbagai penentangan yang diterima. Bincangkan Faktor-Faktor Yang Mendorong Nabi Muhammad S. Kegagalan seruan ke Taif Panitia Sejarah Maktab Sabah 30 .Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 15. Dalam sejarah Islamiah merujuk kepada perpindahan Nabi Muhammad dan umat Islam dari Mekah ke Madinah pada 622 M. Pada 617 hingga 620 M seluruh umat Islam dan Bani Hashim telah dipulaukan daripada segi sosial. Umat Islam semakin menderita. b. Faktor asas yang memulakan hijrah kerana dalam Aqabah 2 terdapat jemputan dari pemimpin Madinah agar Nabi datang menjadi pemimpin mereka. Mereka dilarang berurusan dengan masyarakat Mekah kecuali musim haji. Nabi merasakan masanya telah tiba bagi umat Islam untuk keluar dari Mekah. Bai’ah Al Aqabah. Peringkat ketiga bila Nabi Muhammad bersama Abu Bakar berhijrah selepas bersembunyi di Gua Thur seterusnya sampai di Madinah pada 12 Rabiulawal 622 M. f. 3.A. Malah Nabi sendiri sering menjadi mangsa penyeksaan mereka. B. Peringkat awal hijrah secara senyap-senyap tanpa pengetahuan kaum Quraisy.

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 Nabi Muhammad dan hambanya iaitu Zaid bin Harithah pernah cuba menyampaikan Islam ke Taif namun dihina dan diejek dan dilontar dengan batu. Kedudukan Madinah yang strategik Madinah mempunyai kedudukan ditengah-tengah jalan perdagangan antara Yaman di Selatan dan Syam diutara. Pada tahun ke-10 menjadi rasul. 9. Kejayaan di Habsyah Sebelum Saidina Umar memeluk Islam umat Islam pernah menuju ke Habsyah untuk berlindung atas saranan Nabi sendiri. Kaum Quraisy Mekah menjadi semakin berani untuk bertindak ke atas Nabi. Ini kerana mereka lebih hampir dengan agama Samawi. Kedudukan ini membolehkan Madinah menyaingi Kota Mekah sebagai pusat perdagangan yang baru. Ini menyebabkan kedudukan Nabi makin terancam dan terdedah kepada tindakan jahat Quraisy. Pemimpin Bani Thaqif mempunyai hubungan baik dengan pemimpin Quraisy Mekah. Ini disebabkan masyarakat Hasyah dan Madinah lebih hampir kepada agama langit dan telah biasa dengan soal-soal ketuhanan dosa dan pahala. 5. Umat Islam telah ramai di Madinah Kota Madinah sendiri memang sesuai untuk dijadikan markas gerakan Islam yang baru.Kegagalan Nabi memberikan gambaran yang pengaruh Quraisy sangat kuat di Taif. Penduduk Madinah lebih mudah menerima Islam Penduduk Madinah sendiri lebih mudah menerima Islam berbanding peduduk Mekah. Ini kerana Habsyah digelar sebagai bumi kebenaran yang diperintah oleh Raja Najashi yang terkenal adil. 10. Ini ekoran peristiwa Aqabah dimana orang-orang Madinah telah berikrar dengan Nabi dan menyebarkan Islam di kalangan keluarga mereka. Ini menyebabkan kedudukan Nabi tidak lagi selamat sekiranya terus di Mekah Panitia Sejarah Maktab Sabah 31 . Nabi kehilangan 2 orang penyokongnya yang paling setia iaitu isterinya Khadijah dan bapa saudaranya Abu Talib. Oleh itu Nabi Muhammmad perlu mencari destinasi lain. 8. Malah kabilahkabilah Quraisy terpaksa melalui Madinah jika ingin berurusan dengan Palestin atau Syam. 7. 6. Selain dari itu di Madinah terdapat keluarga Nabi Muhammmad melalui pihak ibu kepada datuk Nabi iaitu Abdul Muttalib dari Bani Najjar. Pemimpin Quraisy telah mengadakan perbincangan di Darul Nadwah dan mengambil tidakan nekad agar Nabi tidak sempat berhijrah. Kematian dua tokoh. Kejayaan ini memberi harapan kepada Nabi bahawa kejayaan yang sama akan dicapai di Madinah. Komplot pembunuhan ke atas Nabi Antara faktor penghijrahan yang paling penting ialah terdapat pakatan bunuh yang dirancang oleh kaum Quraisy keatas Nabi bila mereka mendapati umat Islam semakin berkurangan di Mekah.

Penghijrahan ini membawa kepada kemenangan umat Islam dalam semua bidang. KESIMPULAN Hijrah Nabi adalah satu peristiwa yang mempunyai signifikasi yang sangat besar dalam sejarah perjuangan Islam. Ia merupakan titik peralihan yang amat penting bagi Nabi dan agama Islam. Panitia Sejarah Maktab Sabah 32 . Wahyu dari Allah Faktor segera yang mendorong Nabi berhijrah keluar dari Mekah ialah wahyu yang diturunkan Allah dan Surah al Anfal ayat 30 yang memberi peringatan kepada Nabi tentang pakatan Quraisy dan sebagai satu gesaan supaya Nabi berhijrah.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 11.Ia jelas telah membawa banyak pembaharuan dalam perkembangan Islam.

b. Merekalah yang mula-mula melafazkan kesetiaan terhadap Islam dan bersama-sama berjuang dengan Nabi Muhammad. Peranan Golongan Muhajirin Peranan mereka di Mekah a. ISI-ISI PENTING 1. c. Mereka banyak menyumbang harta benda dalam membantu perjuangan Nabi seperti sahabat-sahabat Nabi yang kaya contohnya Abu Bakar. Terangkan Peranan Yang Telah Dimainkan Oleh Orang-Orang Muhajirin Dan Ansar Dalam Menyebarkan Dan Mempertahankan Agama Islam Pada Zaman Nabi. Semasa berada di Mekah merekalah golongan umat Islam yang mempertahankan keutuhan agama Islam yang baru disampaikan oleh Nabi melalui kekuatan iman. Mereka sanggup menghadapi segala rintangan dan penentangan oleh kaum Musyrikin Mekah keimanan mereka sukar digugat dan tetap tabah bagi memastikan Islam terus berkembang contohnya keluarga Ammar b Yassir dan Bilal b Rabah.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 16. B. Mereka menyeru kepada kaum keluarga. b. sahabat handai dan penduduk Mekah yang lain kearah agama yang benar. Merekalah yang sentiasa menyokong perjuangan Nabi dan membantu baginda untuk mempertahankan dan mengembangkan ajaran Islam sepanjang zaman baginda. Sahabat-sahabat Nabi turut membantu mengembangkan Islam secara sembunyi dan terbuka sepanjang zaman makkiah. Golongan Muhajirin merupakan golongan awal memeluk Islam dan mereka layak menjadi pemimpin kerana telah sanggup berkorban demi Nabi dan Islam. Golongan Muhajirin atau penghijrah adalah kaum Quraisy yang memeluk Islam dan mengikut Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah manakala golongan Ansar atau pembantu terdiri daripada Suku Aus dan Khazraj. Umar dan Uthman. Umat Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad di Madinah terdiri daripada 2 golongan iaitu golongan Muhajirin dan golongan Ansar. Panitia Sejarah Maktab Sabah 33 . c. PENDAHULUAN a. Dimana mereka banyak membeli hamba-hamba Islam yang diseksa supaya dapat dibebaskan. Arqam sanggup menyediakan rumahnya sebagai markas dakwah. A. d.

Saad Abi Waqas. Tokoh-tokoh tersebut seperti Umar al Khattab. Abu Ubaidah dan Arqam b Abi Arqam. b. Peranan mereka di Madinah a. Peranan mereka di Madinah a. 2. Golongan Ansar juga menyumbangkan banyak harta benda dalam menghadapi serangan musuh Islam dalam perang Badar. Ini ternyata satu pengorbanan yang amat besar keatas nilai keamanan umat Islam di Mekah. Talhah. Uhud dan Khandak. b. Golongan ini merupakan pembantu Nabi dalam usaha baginda memimpin umat Islam Madinah dalam soal-soal keagamaan dan pemerintahan contohnya selepas peristiwa Aqabah Nabi mengutus Mus’ab b Umair untuk membantu penduduk Madinah untuk mendalami Islam.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 e. Hamzah b Abdul Muttalib. keselamatan. Mereka sanggup menerima dan membantu golongan Muhajirin yang datang ke Madinah dari Mekah dalam keadaan sehelai sepinggang sahaja. Mereka menyumbang pelbagai bantuan sosioekonomi seperti menyediakan tempat tinggal. Sebagai penduduk tempatan mereka turut menyumbangkan harta benda dan buah fikiran dalam menjayakan perjuangan dan perkembangan Islam terutama semasa menghadapi peperangan contohnya Salman b al Farisi. Sesungguhnya ikrar Aqabah 1 dan 2 merintis jalan kepada peristiwa Hijrah yang amat bersejarah. Uthman. makanan. Mereka sanggup mengangkat baginda menjadi pemimpin mereka di Madinah kelak. Hanya terhad dalam peristiwa Aqabah 1 dan 2. Peranan Golongan Ansar Peranan mereka di Mekah a. f. Ali b Abi Talib dan lain-lain. Pada peringkat awal seruan Islam Abu Bakar berjaya mengislamkan Abdul Rahman. Setelah berhijrah ke Madinah golongan Muhajirin telah membekalkan sebahagian besar daripada tokoh-tokoh pahlawan terbilang yang menjadi tunggak kekuatan tentera Islam dalam menghadapi serangan musuh. c. modal untuk berniaga malah ada yang sanggup menceraikan isterinya untuk golongan Muhajirin ini. Zubair. Mereka sanggup meninggalkan Mekah dan segala kekayaan yang dimiliki semata-mata mengikut Nabi berhijrah ke Madinah. Mereka berikrar untuk berjuang bersamasama Nabi dan mengajak Nabi meninggalkan Kota Mekah yang penuh penentangan untuk menuju Madinah. b. Mereka sanggup menerima Islam dalam keadaan dimana orang-orang Mekah menentangnya dengan hebat. Panitia Sejarah Maktab Sabah 34 .

Nabi Muhammad telah melantik para nuqabak (9 Khazraj dan 3 Aus) untuk membimbing umat Islam di Madinah bagi membantu menyebarkan agama Islam dengan lebih meluas di Madinah. Golongan Ansar juga bertanggungjawab membawa masuk dan menyebarkan Islam di Madinah. Masing-masing mempunyai peranan yang berbeza yang menjadi gabungan bagi mamastikan kejayaan perjuangan Nabi Muhammad di Mekah dan Madinah. Proses ini bermula selepas peristiwa ikrar Aqabah 1 dan 2. KESIMPULAN Kedua-dua golongan Ansar dan Muhajirin mempunyai peranan yang tersendiri dalam membantu mempertahankan dan mengembangkan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s. Panitia Sejarah Maktab Sabah 35 .a.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 d.w. e.

penduduk. b. Setiap Negara kota mempunyai beberapa ciri seperti wilayah. BENTUK PENTADBIRAN Dewan Perhimpunan ( Athens ) Panitia Sejarah Maktab Sabah 36 Konsep Negara kota – perkataan Civitas dalam bahasa Latin dan Greek yang bermaksud kota atau bandar Negara kota juga dikenali sebagai Negara Bandar yang berasal dari dua perkataan Negara dan kota. pemerintah.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 1. Semua Negara kota terletak di sebuah kota yang tetap dan mempunyai organisasi yang menguruskan dan menjalankan peraturan dalam sesebuah masyarakat. A. c. undang –undang dan kedaulatan. warganegara lelaki boleh mengundi dan menjadi pemimpin bagi tempoh enam hingga setahun. Sistem perundangan dikuatkuasakan melalui penggubalan Sahifah Madinah 2. Majlis dan Majistret/Juri.w) dan Khalifah (pada zaman Khulafa’ ar Rasyidin) c. mengamalkan sistem pemerintahan republik yang berkonsepkan demokrasi b. Wanita dan hamba tidak boleh mengundi dan menjadi pemimpin kerana tidak diiktiraf sebagai warganegara. Madinah. Badan pemerintah tertinggi ialah majlis syura (ditubuhkan secara rasmi semasa zaman Umar al-Khattab) d. Pemerintah tertinggi ialah Rasulullah (zaman nabi Muhammad s. Latar belakang Negara kota Athens dan Madinah . mengamalkan pemerintahan demokrasi melalui konsep syura dan musyawarah. a. Apakah yang dimaksudkan dengan Negara kota ? Bandingkan sistem pemerintahan Negara kota Athens di Yunani dan Madinah di Tanah Arab. d.a. Sistem pemerintahan dikendalikan oleh tiga buah badan utama iaitu Dewan Perhimpunan. Pendahuluan 1 2 3 4 5 Isi 1 SISTEM PEMERINTAHAN Athens : a.

bertanggungjawab membincangkan dan melaksanakan hal – hal seperti polis dan percukaian Majlis Syura ( Madinah) a. b. semua rakyat bebas mengemukakan idea dan pandangan untuk kemajuan Negara ( kecuali bidang agama) d. juri menjadi pemutus bagi sesuatu kes dan pihak yang bersalah tidak berpeluang untuk merayu. Panitia Sejarah Maktab Sabah 37 .Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 a. bertanggungjawab melantik pentadbir – pentadbir Negara dan ahli – ahli Majlis. tempat dasar –dasar kerajaan dibincangkan termasuk menggubal undang. c. ahli dalam badan ini dipilih oleh Dewan Perhimpunan dan mereka terdiri daripada pembanci. jawatankuasa yang mengendalikan urusan yang telah diputuskan oleh dewan perhimpunan. qisas dan takzir. e. Sumber perundangan Majistret dan Juri ( Athens ) a. bertanggungjawab ke atas pentadbiran dan kehakiman di Athens. Majlis ( Athens) a. d. digubal pada satu dan dua Hijrah yang merupakan sumber perundangan di Madinah. b. pada zaman Umar al Khattab. mengandungi 47 fasal berkaitan tanggungjawab orang Islam dan Yahudi d. d. perlembagaan bertulis yang pertama didunia juga dikenali Sahifah Madinah atau Perlembagaan Madinah c. terdiri daripada kakitangan kerajaan dan bertanggungjawab dalam menguatkuasakan dasar yang telah diputuskan oleh Dewan Perhimpunan b. dianggotai oleh warganegara lelaki berumur 21 tahun ke atas dan bersidang tiga kali sebulan b. Piagam Madinah a. Juri merupakan ahli Dewan Perhimpunan dan jumlah juri bagi setiap kes bergantung pada jenis kesalahan. pengutip cukai dan pendidik c. mempunyai 500 orang ahli dan kebanyakannya terdiri daripada golongan Archon( bangsawan) yang merupakan golongan berada dan melaksanakan pemerintahan bercorak tyrant (mutlak) c.undang dan polisi serta membincangkan hal – hal ekonomi seperti percukaian. hukuman berdasarkan Al Quran iaitu hudud. tidak ada tempoh persidangan tetapi mengikut kepentingan Negara dan situasi politik c. Khalifah Umar al Khattab telah mengemaskinikan majlis syura dengan mewujudkan dua jenis majlis syura iaitu Majlis Syura Tertinggi dan Majlis Syura Am 3. terdiri daripada semua umat Islam dan sahabat rasulullah b. jabatan kehakiman dipisahkan dari jabatan – jabatan lain dan membentuk mahkamah kadi – kadi khas bagi menguruskan perbicaraan dan peraturan – peraturan kehakiman yang tertentu.

Sistem pemerintahan kota Madinah diasaskan oleh Nabi Muhammad s. Institusi pemerintahan Madinah a. Institusi utama pemerintahan Rom ialah Dewan Senat dan Dewan Perhimpunan. Perlantikan dua orang konsul dapat mengimbangi kuasa antara kedua – duanya supaya penyelewengan dapat dikawal. Selepas menggulingkan raja. Pendahuluan 1. Ketua pemerintah Negara kota Rom ialah dua orang Konsul yang dilantik oleh Dewan Senat. Mengamalkan sistem Republik tulen 2. Rom a. 3. 2.raja Etruscan yang zalim.w selepas berlakunya peristiwa Hijrah. Isi-isi penting 1. Nabi Muhammad s. Ketua Negara/ ketua pemerintah Madinah a.ketua tentera dan pemimpin masyarakat. Rom Bandingkan sistem pemerintahan Negara kota Madinah dan A. Dianggotai oleh nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang berpengetahuan tinggi dalam bidang keagamaan tanpa mengira kedudukan atau keturunan.dua Negara kota ini mempunyai persamaan dalam sistem pentadbiran dan menjadi asas amalan demokrasi sehingga kini. sistem pemerintahan yang sistematik dan berkesan b. b.a. ketua agama. b. Sistem pemerintahan yang sistematik dan berkesan. mengamalkan sistem berbentuk teokrasi dan demokrasi Islam Rom a.a. Rom a. b.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 Kesimpulan: . ketua hakim . Sistem pemerintahan Madinah a. Sistem pemerintahan kota Madinah mempunyai institusi yang dikenali sebagai majlis Syura. b. pemerintahan beraja Negara kota Rom digantikan dengan sistem Republik B. 2.Kedua.w adalah pemimpin tertinggi bertindak sebagai ketua negara. Panitia Sejarah Maktab Sabah 38 . baginda merujuk kepada majlis Syura apabila membuat sesuatu keputusan berkaitan Negara.

menggubal undang – undang dan melaksanakan pentadbiran negara kota. kuasa keagamaan Madinah a. Nabi Muhammad s. Dewan Senat berfungsi melantik ketua Negara.( Masjid Nabawi) b. Sistem perundangan. Nabi Muhammad SAW mengharamkan amalan perhambaan dengan menyeru para sahabat supaya membeli dan membebaskan hamba. b. Dewan perhimpunan dianggotai oleh semua warganegara tetapi mempunyai kuasa terhad kerana terpaksa mengikuti arahan konsul dan Dewan Senat. b. Madinah a. Dalam undang – undang Rom. Pemerintah memberi perhatian terhadap soal ini agar tidak terdapat jurang status sosisal yang ketara. d. 6. pertemuan umat Islam dan menyelesaikan sebarang masalah rakyat.w menggubal perlembagaan madinah yang telah menyatukan orang Muhajiran dan Ansar serta Yahudi. c. masjid menjadi institusi terpenting bukan sahaja sebagai pusat pemerintahan tetapi juga pusat kebudayaan . Panitia Sejarah Maktab Sabah 39 . b. Perlembagaan Madinah mengandungi 47 fasal tentang tanggungjawab orang Islam dan bukan Islam. Pemerintah memberi perhatian terhadap soal ini agar tidak terdapat jurang status sosial yang ketara. Rom a. keadilan sosial Madinah a. d. 5. Mengangkat kedudukan/martabat golongan wanita. Soal agama diuruskan oleh pihak gereja. Soal pentadbiran pula dibincangkan dalam perhimpunan di Forum dan Dewan Colloseum.a. Terdapat pengasinngan yang jelas dalam hal agama dan duniawi. Sistem perundangan Rom dikenali sebagai Undang – undang Papan Dua Belas yang diletakkan di tempat awam. d. Kuasa keagamaan terletak pada gereja yang dikendalikan oleh Paus. Ini menunjukkan dalam pentadbiran di kota Madinah agama dan politik tidak dipisahkan. c.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 b. b. Rom a. Rom a. Memansuhkan kedudukan seseorang berdasarkan keturunan dan warna kulit. Menekankan konsep persamaan taraf rakyat disisi undang – undang. 4. Dewan Senat dianggotai oleh golongan bangsawan yang kaya dan mereka digelar senator c. c. seseorang itu dianggap tidak bersalah sehingga dibuktikan kesalahannya.

Konsul a. Tamadun Rom dipercayai diasaskan oleh sepasang kembar yang dikenali sebagai Romulus dan Remus yang dibesarkan oleh sesekor serigala betina. Terdapat banyak persamaan dan perbezaan antara kedua – dua Negara kota. Kerajaan Republik boleh dinyatakan sebagai sistem kerajaan di mana rakyat memilih wakil mereka untuk melulus dan melaksanakan undang-undang. Pengenalan Repbulik Yang a. b.M. Rom dipercayai wujud pada 1000 S.M dan mewarisi ciriciri dan pencapaian Tamadun Yunani. A. Kesimpulan : a.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 b. Tidak ada sesiapa yang boleh mewarisi hak memegang jawatan politik. Menurut legenda. b. konsul dilantik oleh Dewan Senat dan mentadbir selama a mempunyai kuasa dalam bidang 40 Panitia Sejarah Maktab Sabah . konsul merupakan pemerintah tertinggi dalam sistem pemerintahan republik terdapat dua orang konsul yang dipilih daripada penduduk yang berumur melebihi 40 tahun. c. satu tahun. Isi-Isi Penting Definasi a. Negara yang mengamalkan sistem pemerintahan republik diketuai oleh presiden. penduduk Rom terdiri daripada golongan bangsawan dan tuan tanah (patrician) dan golongan rakyat biasa (plebian) d. Republik juga turut mengamalkan perinsip demokrasi d. Sebelum melaksanakan sistem republik. 1. kerajaan Rom juga pernah mengamalkan pemerintahan beraja. Jelaskan Tentang Sistem Pemerintahan Diamalkan Dalam Tamadun Rom Pada Zaman Klasik. Justeru itu orang Rom telah memberontak dan mewujudkan sebuah kerajaan bercorak republik. b. b. Ketika itu iaitu sekitar tahun 753 S. c. Ini menunjukkan pemerintahan kedua – dua Negara kota dilakasanakan seca 3. Raja-raja rom pada masa ini telah memrintah dengan zalim tanpa perkemanusiaan. Pemerintah Rom cuba menghapuskan amalan hamba berhutang dengan meluluskan undang – undang khas.

Kesimpulan a. pemerintahan republik merupakan warisan kerajaan Rom kepada tamadun dunia. Panitia Sejarah Maktab Sabah 41 .ketua Angkatan tentera dan ketua eksekutif. Ia dikenali Sebagai forum.terdapat imbangan kuasa antara badan perundangan.menguruskan hal ehwal kewangan. Antara tugas dan peranan ahli-ahli senat ialah membincangkan halhal pentadbiran negara.Dalam pemerintahan republik. Senat diwakili oleh 300 orang ahli yang dipilih daripada golongan bangsawan.Ia juga bertindak meluluskan dan mengesahkan undang-undang yang telah diputuskan oleh Dewan Senat. Dewan Senat a.Dewan senat bertindak menasihati konsul dalam urusan pentadbiran Negara. Dewan Perhimpunan a.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 pentadbiran.Ahli –ahli dewan ini dipilih oleh konsul. 3. 2. b. Dewan perhimpunan diwakili oleh semua rakyat Rom.Ia merupakan tempat rakyat berkumpul untuk mendapat laporan tentang perbincangan dengan dewan senat b. Keagamaan dan kewangan.Ia berperanan sebagai ketua hakim. Dewan ini membantu dewan senat melaksanakan pemerintahan.keadilan. Pemerintahan republik merintis ke arah pemerintahan diktator pada Zaman Julius Caesar.menggubal undang-undang untuk dibincangkan dalam dewan perhimpunan . b.mengadakan rundingan dengan duta-duta asing.menyelesaikan krisis keagamaan.menetapkan rovinsi yang akan diuruskan oleh konsul.ketenteraan.badan eksekutif dan badan kehakiman.Julius Caesar menamatkan pemerintahan Republik dan mengistiharkan diri sebagai diktator setelah Mengalahakan Jeneral Pompei.

c.M.tugu dan candi yang dikelilingi oleh kubu pertahahanan. Terdapat juga kemudahan perhubungan seperti jalan raya. Penghuni Negara kota terdiri daripada satu keluarga atau kaum yang dianggap sebagai warganegara f. beberapa kelompok bangunan dengan undang-undang sendiri. dan sebuah Negara kota. Isi-isi penting. Tamadun Yunani berkembang. Definasi Negara kota. Pendahuluan. Berasal daripada perkataan Greek.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 4. b. Merupakan unit politik dan agama c. sistem politik tersendiri. Pada tahin 1400 S. d. Negara kota berkembang secara evolusi yang bermula daripada sebuah keluarga. 1. tetapi telah diserang oleh Raja Philips dan anaknya dari Macedonia. Gorinth dan Olympia. Tamadun awal Eropah bermula di Pulau Crete. B. 42 Panitia Sejarah Maktab Sabah . Pada tahun 735 S. menjadi kampung. Proses perkembangan ini membawa kepada kemunculan beberapa kerajaan seperti Negara kota. wilayah yang terhad. a.M tamadun ini diambil alih oleh Tamadun Rom. kuil. e. sistem sosial yang berasingan dan amalan agama yang berlainan. tamadun tersebut meroasot akibat serangan orang Yunani. h. iaitu acropolis yang bermaksud sebidang tanah. A. Kemunculannya berkait rapat dengan pelbagai kemudahan seperti struktur bangunan seperti istana. Setiap Negara kota mempunyai ciri-ciri berlainan dari segi penduduk. g. Negara kota yang terkenal ialah Athens. Bincangkan pemerintahan republik yang lahir di Eropah dengan merujuk konsep negara kota. b. a. sistem pengairan. Sparta. empayar dan Negara bangsa. empayar dan negara bangsa. d. Perparitan dan lain-lain e.

Pembentukan Negara bangsa berlaku menjelang abad ke 15 di Eropah melalui kemunculan dinasti. melaksanakan pentadbiran dan menguatkuasakan undang-undang yang sama di seluruh Negara. golongan aristocrat dengan sokongan rakyat berjaya menjatuhkan penguasaan raja-raja Etruscan yang kejam dan zalim. bahasa kebangsaan. Muncul berasaskan konsep persekutuan beberapa wilayah di bawah satu Negara. Tamadun Rom a. 4. Idea pemerintahan republik diperkenalkan oleh ahli falsafah Yunani. Empayar yang terkenal sekali ialah empayar Rom semasa pemerintahan Maharaja Julius Caesar dan Augustus. Mempunyai wilayah yang luas hasil penaklukan dan pemerintahan yang kuat. keluarga. b. c. Merujuk kepada kawasan wilayah atau daerah di bawah seorang maharaja yang berkuasa dan berwibawa. 3. d. b. d. Pada tahun 509 S.M. Buku menerangkan tentang struktur kerajaan yang paling baik untuk rakyat Yunani selaras dengan ajaran gurunya. Raja berhak mengisytiharkan perang. c. Usaha pembentukan empayar ini bermula semasa pemerintahan Raja Philips dan anaknya Iskandar Zulkarnain. sempadan wilayah dan hak menggubal undang-undang sendiri.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 2. Definasi Negara bangsa a. 5. Seterusnya Rom mencapai kegemilangan sebuah kerajaan republik . Definasi empayar. Ciri-ciri Pemerintahan Republik Panitia Sejarah Maktab Sabah 43 . Menjelang tahun 650 S. Kelahiran pemerintahan republik Tamadun Yunani a. b. Socrates c. Negara yang bebas daripada konsep dunia empayar dan mempunyai pemerintahan sendiri. perkahwinan raja dan konsep empayar. Setiap wilayah mempunyau pemerintahan sendiri yang dikawal oleh kerajaan pusat yang diketuai oleh seorang raja. e. Rom dikuasai oleh raja-raja Etruscan daripada keluarga Tarquin yang memerintah secara zalim. a. mengenakan dan memungut cukai.M. Namun cadangannya tidak dapat sambutan di Athens dan Athens mengamalkan pemerintahan demokrasi. Plato melalui bukunya The Republik b. c.

Dewan Senat. Konsul konsul merupakan pemerintah tertinggi dalam sistem pemerintahan republic terdapat dua orang konsul yang dipilih daripada penduduk yang berumur melebihi 40 tahun. b. Ia mempunyai kuasa dalam bidang pentadbiran.keadilan. Dewan perhimpunan diwakili oleh semua rakyat Rom. Ia dikenali Sebagai forum.menggubal undang-undang untuk dibincangkan dalam Dewan perhimpunan .Ia merupakan tempat rakyat berkumpul untuk mendapatlaporan tentang perbincangan dengan dewan senat. c.Ahli –ahli dewan ini dipilih oleh konsul. Republik Rom mencapai zaman kegemilangannya semasa pemerintahan Julius Caesar. C.Ia berperanan sebagai ketua hakim. Senat diwakili oleh 300 orang ahli yang dipilih daripada golongan bangsawan. Panitia Sejarah Maktab Sabah 44 .menetapkan provinsi yang akan diuruskan oleh konsul. Antara tugas dan peranan ahli-ahli senat ialah membincangkan hal-hal Pentadbiran Negara.mengadakan rundingan dengan duta-duta sing. konsul dilantik oleh Dewan Senat dan mentadbir selama satu tahun. c. Dewan ini membantu dewan senat melaksanakan pemerintahan.menyelesaikan krisis keagamaan. Keagamaan dan kewangan.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 Dewan Perhimpunan a. Menggantikan Dewan Perhimpunan Cammutia Curiate pada zaman raja monarki b.ketua angkatan tentera dan ketua eksekutif. b.Ia juga bertindak meluluskan dan mengesahkan undangundang yang telah diputuskan oleh Dewan Senat.M. c. Kejatunan kerajaan Rom menandakan bermulanya Zaman pertengahan di Eropah yang membawa kepada banyak perubahan di Eropah. b. Pada tahun 44 S. a.ketenteraan. a. Kesimpulan a. kerajaan Republik Rom merosot apabila Julius Caesar mati dibunuh dan digantikan dengan pemerintahan monarki.Dewan senat bertindak menasihati konsul dalam urusan pentadbiran Negara.mengurus kan halehwal kewangan.

Pada tahin 1400 S. d. Proses perkembangan ini membawa kepada kemunculan beberapa kerajaan seperti Negara kota. tetapi telah diserang oleh Raja Philips dan anaknya dari Macedonia.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 5. B.tugu dan candi yang dikelilingi oleh kubu pertahahanan. empayar dan Negara bangsa. Isi-isi penting. Tamadun awal Eropah bermula di Pulau Crete. kuil. Pada tahun 735 S. Kemunculannya berkait rapat dengan pelbagai kemudahan seperti struktur bangunan seperti istana. Tamadun Yunani berkembang. Panitia Sejarah Maktab Sabah 45 . a.M tamadun ini diambil alih oleh Tamadun Rom. Definasi Negara kota. e. tamadun tersebut meroasot akibat serangan orang Yunani. Pendahuluan. B. a. beberapa kelompok bangunan dengan undang-undang sendiri. c. 3.M. b. Bincangkan pemerintahan republik yang lahir di Eropah dengan merujuk konsep negara kota. Berasal daripada perkataan Greek. Merupakan unit politik dan agama c. iaitu acropolis yang bermaksud sebidang tanah. empayar dan negara bangsa. b.

Buku menerangkan tentang struktur kerajaan yang paling baik untuk rakyat Yunani selaras dengan ajaran gurunya. Sparta. Muncul berasaskan konsep persekutuan beberapa wilayah di bawah satu Negara. g. 3. Socrates f. Gorinth dan Olympia. Idea pemerintahan republik diperkenalkan oleh ahli falsafah Yunani. 5. Namun cadangannya tidak dapat sambutan di Athens dan Athens mengamalkan pemerintahan demokrasi. Mempunyai wilayah yang luas hasil penaklukan dan pemerintahan yang kuat. melaksanakan pentadbiran dan menguatkuasakan undang-undang yang sama di seluruh Negara. Raja berhak mengisytiharkan perang. Negara kota berkembang secara evolusi yang bermula daripada sebuah keluarga. sistem politik tersendiri. Panitia Sejarah Maktab Sabah 46 . Negara yang bebas daripada konsep dunia empayar dan mempunyai pemerintahan sendiri. bahasa kebangsaan. Pembentukan Negara bangsa berlaku menjelang abad ke 15 di Eropah melalui kemunculan dinasti. g. Perparitan dan lain-lain e. wilayah yang terhad.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 d. h. Setiap Negara kota mempunyai ciri-ciri berlainan dari segi penduduk. Usaha pembentukan empayar ini bermula semasa pemerintahan Raja Philips dan anaknya Iskandar Zulkarnain. c. keluarga. sistem pengairan. f. b. perkahwinan raja dan konsep empayar. Empayar yang terkenal sekali ialah empayar Rom semasa pemerintahan Maharaja Julius Caesar dan Augustus. Terdapat juga kemudahan perhubungan seperti jalan raya. Penghuni Negara kota terdiri daripada satu keluarga atau kaum yang dianggap sebagai warganegara f. sempadan wilayah dan hak menggubal undang-undang sendiri. e. 4. sistem sosial yang berasingan dan amalan agama yang berlainan. Plato melalui bukunya The Republik e. Merujuk kepada kawasan wilayah atau daerah di bawah seorang maharaja yang berkuasa dan berwibawa. Definasi Negara bangsa a. d. Setiap wilayah mempunyau pemerintahan sendiri yang dikawal oleh kerajaan pusat yang diketuai oleh seorang raja. e. Negara kota yang terkenal ialah Athens. Definasi empayar. mengenakan dan memungut cukai. dan sebuah Negara kota. h. menjadi kampung. Kelahiran pemerintahan republik Tamadun Yunani d.

ketua angkatan tentera dan ketua eksekutif. Dewan perhimpunan diwakili oleh semua rakyat Rom. Konsul d.keadilan. e.Ia juga bertindak meluluskan dan mengesahkan undangundang yang telah diputuskan oleh Dewan Senat. f. golongan aristocrat dengan sokongan rakyat berjaya menjatuhkan penguasaan raja-raja Etruscan yang kejam dan zalim. 5.Ahli –ahli dewan ini dipilih oleh konsul. Ciri-ciri Pemerintahan Republik Dewan Perhimpunan d. konsul dilantik oleh Dewan Senat dan mentadbir selama satu tahun. Ia mempunyai kuasa dalam bidang pentadbiran.Ia merupakan tempat rakyat berkumpul untuk mendapatlaporan tentang perbincangan dengan dewan senat. Pada tahun 509 S. f.menyelesaikan krisis keagamaan.Dewan senat bertindak menasihati konsul dalam urusan pentadbiran Negara.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 Tamadun Rom d.menggubal undang-undang untuk dibincangkan dalam Dewan perhimpunan .menetapkan provinsi yang akan diuruskan oleh konsul. konsul merupakan pemerintah tertinggi dalam sistem pemerintahan republic terdapat dua orang konsul yang dipilih daripada penduduk yang berumur melebihi 40 tahun. Menjelang tahun 650 S.mengadakan rundingan dengan duta-duta sing. d. Seterusnya Rom mencapai kegemilangan sebuah kerajaan republik . Dewan Senat. Kesimpulan Panitia Sejarah Maktab Sabah 47 . c. f. Antara tugas dan peranan ahli-ahli senat ialah membincangkan hal-hal Pentadbiran Negara. C. Dewan ini membantu dewan senat melaksanakan pemerintahan.M. Rom dikuasai oleh raja-raja Etruscan daripada keluarga Tarquin yang memerintah secara zalim. Menggantikan Dewan Perhimpunan Cammutia Curiate pada zaman raja monarki e. Senat diwakili oleh 300 orang ahli yang dipilih daripada golongan bangsawan.M. Ia dikenali Sebagai forum. e.Ia berperanan sebagai ketua hakim.mengurus kan halehwal kewangan.ketenteraan. Keagamaan dan kewangan.

Pentadbiran pusat di Mesir. a. Firaun merupakan ketua Negara yang memiliki kuasa mutlak. B. Pada tahun 44 S. Menjamin kedaulatan sesebuah kerajaan. b. c. Mesir. 6. Melalui pentadbiran pusat seseorang raja/pemimpin akan mengawal para pembesar dan golongan bangsawan serta melancarkan pentadbiran di seluruh wilayah. Republik Rom mencapai zaman kegemilangannya semasa pemerintahan Julius Caesar. f.M. Panitia Sejarah Maktab Sabah 48 .Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 d. Isi-isi penting 1. Pentadbiran pusat dan wilayah akan mewujudkan birokrasi yang teratur dalam pentadbiran. Peranan Firaun. e. Bincangkan pentadbiran pusat dan wilayah dalam tamadun di A. Kejatunan kerajaan Rom menandakan bermulanya Zaman pertengahan di Eropah yang membawa kepada banyak perubahan di Eropah. d. Pendahuluan a. Pentadbiran pusat yang cekap akan membantu kerajaan/pemerintah mengawal rakyat dalam sesebuah tamadun. kerajaan Republik Rom merosot apabila Julius Caesar mati dibunuh dan digantikan dengan pemerintahan monarki.

Datuk Bandar .Dilantik bagi menyelia jabatan-jabatan kerajaan. . - a. Terdapat 20 nomes di Mesir Utara dan 22 nomes di Selatan. Setiap nomes ditadbir oleh Nomach. b. f. Wazir . d. 2. .Merupakan pegawai yang menguruskan hal ekonomi.pegawai tinggi di peringkat pusat dan wilayah. . memilih dan melantik kakitangan istana dan ketua hakim.Meronda dan mengawal kubur-kubur diraja dan kawasan sempadan Panitia Sejarah Maktab Sabah 49 . Wizurai .Normach dilantik oleh firaun. Normach .Bertindak sebagai pentadbir. e. c. menentukan gaji pekerja ladang diraja dan membayar gaji anggota tentera. merancang ekspedisi diraja dan mendidik putera/puteri diraja.Pegawai penguatkuasa undang-undang. b. memeriksa akaun.Tugas Canselor ialah menetapkan cukai.Bertugas mentadbir jajahan takluk Mesir seperti Nubia.Tugas wazir ialah menyimpan dokumen penting kerajaan.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 - Dalam bidang pentadbiran firaun dibantu oleh pegawai. mengumpul dan menyimpan hasil cukai. menghantar laporan kepada wazir dan mengadili kes-kes kecil. Pentadbiran wilayah Wilayah di Mesir dikenali sebagai Nomes.(Ditadbir oleh 2 penyelia yang bertindak sebagai ejen wizurai). Pegawai istana (Courtiers) Ketua pengurus firaun( Chief Steward)-mentadbir estet diraja. menguruskan pentadbiran istana. minuman dan tempat tinggal (Private apartments) Penyelia istana-Menjaga penghuni wanita di istana. c.Pegawai tinggi di peringkat wilayah pada zaman kerajaan baru. Chamberlain-Mengawasi makanan.Kuasa wizurai tertumpu dalam aspek-aspek polisi awam. . Jurucakap (spokeman) diraja.Bertugas membuat taksiran cukai. Canselor . hakim dan ketua pendeta. Medjay . Penyelia jabatan kerajaan .Wazir merupakan pegawai yang mempunyai kedudukan tertinggi . Contohnya Jabatan . Kerani-Mengawasi kerja-kerja membina dan memulihara bangunanbangunan lama. .Perbendaharaan.

Konsep pentadbiran pusat dan wilayah b. Pemerintahan dinasti Chou 50 Panitia Sejarah Maktab Sabah . keamanan serta kemakmuran dalam kerajaan Mesir. kelancaran pentadbiran di seluruh wilayahnya B. c. Pentadbiran Pusat dan Wilayah di China.isi penting 1.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 Penutup Keberkesanan sistem pentadbiran pusat dan wilayah mampu mengekalkan pemerintahan. a. 6. Isi. dan India A. Pentadbiran pusat yang cekap akan membantu kedaulatan sesuatu kerajaan. Pentadnbiran pusat yang dapat mengawal rakyat dan pembesarnya dapat mewujudkan d. Pengenalan Bandingkan sistem pemerintahan pusat dan wilayah di China a.

Di bahagikan kepada beberapa wilayah yang dipimpin oleh wizurai.  Walau bagaimanapun pemimpin-pemimpin wialayah tidak diberikan kuasa yang terlalu banyak dan mereka tidaka dibenarkan memiliki kuasa dan kekayaaan yang banyak supaya pentadbiran pusat teguh dan tidak dicabar. Raja merupakan ketua pentadbir. b. Panitia Sejarah Maktab Sabah 51 . sistem pemusatan kuasa dan kerajaan pusat menjadi lebih kukuh berbanding dengan pemerintahan Shih Huang Ti.  Di setiap wilayah dan daerah diwujudkan sistem birokrasi dengan menubuhkan jabatan-jabatan tertentu.  Penasihat utama maharaja ialah canselor. Raja mempunyai kuasa mutlak.  Pentadbiran peringkat wilayah turut diawasi oleh kerajaan pusat termasuk soal-soal perlantikan dan pertukaran pegawai-pegawai kerajaan.  Beliau memperkenalkan ‘Scholar Sistem’ iaitu perlantikan sekumpulan kakitangan awam yang terlatih untuk menjadi gabenor dan pegawai-pegawai yang berkhimat dengan beliau. 2. Semua kuasa kerajaan adalah di bawah maharaja. penggubal undangundang dan ketua tertinggi angkatan tentera.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010  Mengmalkan sistem feudal. gabenor dan bendahari.  Shih Huang Ti membahagikan empayarnya kepada 36 buah wilayah dan kemudiannya menjadi 42. Sementara pentadbiran di wilayah-wilayah diberikan kepada golongan bangsawan dan putera-putera raja tetapi pemusatan kuasa ini adalah longggar. Empayar Maurya.  Seorang gabenor awam dan gabenor tentera dilantik di setiap wilayah. ketua hakim.    Pemerintahan puasat dan wilayah di India.  Pegawai pentadbir utama di peringkat wilayah ialah wizurai. Pegawai-pegawai kerajaan di wilayah-wilayah melaksanakan tugas mengikut arahan pusat.Kuasa dan pengaruh golongan bangsawan dan pegawaipegawai feudal wilayah dan daerah dihapuskan. a. Mereka dikawal oleh pusat pemerintahan maharaja Pemerintahan Dinasti Han  Di bawah maharaja Wu Ti.  Unit pentadbiran yang lebih kecil diketuai oleh Tao Tai iaitu ketua daerah dan mejestret. gabenor general. Pemerintahan Dinasti Chin  Shi Huang Ti menjalankan sistem pemerintahan berpusat di ibu kota Siang Yang.

selatan . Beliau melantik pegawainya yang digelar mansabdar yang mempunyai kuasa tentera dan mengutip cukai Pentadbiran awam kerajaan diketuai oleh seorang perdana menteri dikenali sebagai wakkil . Wilayah-wilayah tersebut pula dibahagikan kepada unit pentadbiran daerah yang ditadbir oleh gabenor Daerah dipecahkan kepada kampung-kampung yang diketuai oleh penghulu atau gramini yang dibantu oleh pengutip cukai dan jurukira. Jelaskan faktor-faktor yang kemunculan empayar-empayar di Alam Melayu membawa kepada A.  Pengubahsuaian dari segi struktur organisasi pentadbiran dilakukan selaras dengan keadaan semasa yang difikirkan sesuai pada waktu itu. Setiap wilayah diketuai oleh wizurai yang biasanya terdiri daripada putera-putera raja. Sumatera. 3. Empayar Majapahit berkuasa lebih 200 tahun dari abad ke-13 hingga 14 masihi Panitia Sejarah Maktab Sabah 52 . barat laut dan Kalinga. Kesimpulan  Keberkesanan sistem pemerintahan di peringkat pusat dan wilayah mampu memanjangkan usis beberapa kerajaan di China dan India. Setiap wilayah diketaui oleh wakil pemerintah iaitu subahdar Pentadbiran kawasan Bandar dilakukan Kotwal Hakim atau Kazi menjalankan pentadbiran undang-undang      C. akhbar telah membahagikan pemerintahan kerajaan kepada tiga bahagian iaitu pengurusan istana. Terdapat juga perisik di peringkat daerah. Penjelasan konsep empayar 2. Pengenalan 1. 7. Pemerintah dibantu oleh majlis Menteri dan Mentriprasat yang terdiri daripada menteri-menteri yang diketuai oleh perdana menteri. Empayar Sri Vijaya muncul pada abad ke – 7 hingga 13 masihi berpusat di Palembang . tentera dan empayar. Beliau membahagikan wilayahwilayah kepada empat iaitu bahagian barat. Chandra Gupta Maurya telah melantik pegawai-pegawai untuk mentadbir wilayah-wilayahnya. Kerajaan Moghul Semasa kerajaan Moghul.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010       b.

5. Ini bermakna Sri Vijaya dapat mengawal politik dan ekonomi kawasan tanah jajahannya.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 4. 7. Kerajaan-kerajaan ini mempunyai pembesar-pembesar yang berkaliber seperti Patih Gajahmada di Majapahit dan Tun Perak di Melaka turut membantu dalam perluasan kuasa. Perlindungan daripada Negara China yang merupakan kuasa yang terkuat ketika itu telah menjamin keselamatan Sri Vijaya dan Melaka daripada ancaman musuh. China dan Arab. C. Hayam Wuruk (Sri Vijaya) dan Dapunta Hiam (Sri Vijaya) 4. Kedudukan yang strategik iaitu terletak di kawasan pertemuan Laut China Selatan. C. Kesimpulan. Kerajaan Melaka diasaskan oleh Paremeswara pada abad ke 15 dan menjadi satu empayar yang terunggul di rantau ini semasa Tun Perak menjadi bendaharanya. Panitia Sejarah Maktab Sabah 53 . Kerajaan-kerajaan ini juga menjadi pusat penyebaran agama seperti Sri Vijaya untuk agama Buddha dan Melaka untuk agama Islam. Kekuatan tentera yang terdiri daripada orang laut dalam tentera Sri Vijya dan Melaka. 6. Sri Vijaya juga dapat mengawal aliran keluar hasil-hasil ekonomi dari kawasan tanah jajahannya. 3. Ini juga telah memantapkan ekonomi negaranegara tersebut. Dasar perluasan kuasa yang diamalkan oleh Negara-negara ini juga telah menguntungkan kerana membolehkannya memungut cukai dan menerima ufti daripada tanah jajahan. 2. 5. Keadaan ini membolehkan kerajaan-kerajaan ini meluaskan pengaruh dan wilayah meraka. • • Kemunculan empayar-empayar ini adalah kerana kejatuhan empayarempayar yang lain pada masa itu. Kebangkitannya selepas kejatuhan Singasari dan kemerosotan Sri Vijaya sebelumnya. Namun setiap empayar telah menyumbangkan kepada pembangunan Negara dan bangsanya. Isi-isi penting 1. Selat Melaka dan Selat Sunda menyebabkannya menjadi pelabuhan persinggahan bagi pedagang-pedagang dari India. 8. Peranan dan kebijaksanaan pemerintah seperti Paremeswara.

mengawal lalu lintas Selat Melaka. Peranan Orang Laut. Mereka mampu menyelesaikan masalah lanun dan menggalakkan kapal dagang singgah di pelabuhan Sri Vijaya. C. Dasar Perluasan Kuasa Melalui perkahwinan politik antara anak raja yang boleh dianggap mampu menggugat kekkuasaan kerajaan. Pantai Barat Semenanjung Tanah Melayu hingga ke Ligor. • Dapat memungut cukai daripada kapal dagang yang melalui selat Melaka dan Sunda. Pengenalan. Ulaskan kenyataan tersebut. 2. Isi-isi penting 1. • Faktor Ekonomi. Pentadbiran Sri Vijaya terbahagi kepada tiga iaitu pentadbiran diraja . Pentadbiran tentera diketuai oleh seorang panglima atau Pratikawa. Kekuasaan Sri Vijaya meliputi selatan Sumatera. Selat Sunda dan Laut China Selatan. • Sri Vijaya sebagai pusat thalassocraty p. • Kekuatan tentera Berjaya menakutkan musuh yang ingin mengugat pentadbirannya. B. Hubungan Luar. • Dapat menguasai perairan di laut Nusantara Barat. Orang laut dilantik sebagai tentera oleh raja Sri Vijaya. 1. wilayah dan daerah. Mempunyai struktur pentadbiran yang baik dan taratur Kerajaan diketuai oleh pemerintah yang bijak. • 5. 4. Sumatera.elabuahannya berfungsi sebagai tempat persinggahan. ‘Empayar Sri Vijaya berjaya muncul sebagai kuasa politik di nusantara atas beberapa faktor’. Mengamalkan hieraki dalam pentadbiran pentadbiran pusat. • • 6. 2. yang melibatkan • Mempunyai hubungan diplomatik dengan China dan menghnatar ufti sebagai tanda persahabatan dan menerima ufti daripada kerajaan di bawah taklukannya 54 Panitia Sejarah Maktab Sabah . ketenteraan dan daerah.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 8. Empayar Sri Vijaya muncul antara tahaun607 M hingga 1025 M berpusat di Palembang . • Menguasai hasil keluaran dari kawasan pedalaman di Sumatera dan Tanah Melayu. pengumpulan dan pengedaran barang.

8. Muncul sebagai pusat penyebaran agama Buddha bertaraf antara bangsa di Asia Tenggara. • Ibu Kotanya Palembang memainkan peranan sebagai pusat kebudayaan dan keagamaan. Pengenalan: Panitia Sejarah Maktab Sabah 55 . 8. A. • 7. Metos • Cerita metos mengenai raja kerajaan ini telah menggerunkan pihak musuh dan berjaya menundukkan kerajaan-kerajaan sekelilingnya. Huraikan empat unsur penting pembentukan Negara dan jelaskan tahap-tahap Perkembangan sesebuah Negara dengan memberikan contoh.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 Sebagai Pusat Pengajian Agama Buddha. Kesimpulan • Kemunculan empayar Sri Vijaya bergantung kepada beberapa faktor yang saling berkaitan. • Namun begitu akhirnya empayar Sri Vijaya juga mengalami kemerosotan sehingga kuasanya diambil alih oleh Majapahit.

Tahap-Tahap Perkembangan Negara: 2. nilai-nilai politik dan identity nasional persamaan seperti bangsa. negara ialah satu wilayah yang ditadbir oleh beberapa jabatan kerajaan serta memperolehi kepercayaan dan taat setia daripada rakyat dalam peraturan-peraturan dan undang-undang yang ditetapkan. 4. Setiap Negara mempunyai satu badan yang mempunyai kuasa untuk menggubal dan melaksanakan peraturan-peraturan di wilayah0wilayah tersebut. c. sifat merangkum segala peraturan dan undang-undang yang digubal adalah untuk semua Rakyat.agama. 3.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 1. 2. sifat monopoli dalam menetapkan tujuan masyarakat. B. Empat unsur penting pembentukan Negara ialah: wilayah • Setiap Negara mempunyai kawasan di muka bumi serta sempadannya. Negara juga turut mempertahankan kedaulatannya daripada serangan luar. • pengaruh sesebuah Negara meliputi seluruh wilayahnya termasuk Laut dan ruang angkasa. Negara Kota. sifat-sifat Negara iaitu sifat memaksa dengan menggunakan kekerasan fizikal secara sah supaya peraturan-peraturan Negara dipatuhi oleh rakyat. Penduduk • • • • penduduk sesebuah Negara meliputi semua penduduk di dalam wilayah tersebut. a. Pemerintah bertindak atas nama Negara dan memperolehi kuasa daripada Negara. a. Isi-isi Penting 1. Dalam pelaksanaan undang-undang. penduduk sesebuah ini mempunyai cirri-ciri khas yang membezakan daripada bangsa lain seperti kebudayaan. 56 Panitia Sejarah Maktab Sabah . Pemerintah. Kedaulatan: • • • Kedaulatan merupakan kuasa tertinggi untuk membuat undangundang dan melaksanakannya. • • b.budaya dan bahasa melahirkan semangat Nasionalisme yang tinggi.Negara mempunyai kuasa untuk memaksa Penduduk mematuhi peraturan dan undangundang tersebut.

Agama Kristian secara langsung mempunyai pengaruh yang besar dalam semua aspek Kehidupan masyarakat. Raja-raja dalam Negara kota ini adakalanya memerintah satu kumpulan Negara kota yang lain setelah ditakluki. dari kelas terbawh(serf) hingga kepda raja. Empayar ini wujud pada zaman pemerintahan Iskandar Zulkarnain dan Shih Huang Ti Dalam empayar Chin. Negara Empayar • • • d.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 • • • • Semua Negara kota terletak di sebuah Negara kota yang tetap dengan satu set Undang-undang dan kerajaan yang telah maju. • • Empayar muncul apabila empayar Rom meluaskan wilayahnya meliputi tiga benua. • • Negara Bangsa Perkembangan Renaisans telah mengubah sikap manusia dan membuka jalan Kepada perubahan besar di Eropah. Negara Kristian: Pada zaman pertengahan Negara kurang penting daripada gereja.bangsawan dan raja. Rom berjaya sebagai Negara kota penakluk berbanding dengan Negara lain kerana Mengiktiraf reality bahawa ia tidak boleh mengasimilasi sepenuhnya Bangsa Rom membiarkan urusan halehwal pentadbiran negeri yang ditakluk Kepada penduduk negeri tersebut. • Feudalisme mewakili satu susunan tanggunggjawab yang kompleks dan obliges dikalangan individu. Penubuhan dan penciptaan empayar sejagat menjadi lebih sukar apabila Negara Bertambah dan menjadi lebih kuat. Gereja berkuasa dalam melantik raja dan menyingkirkan puteraputera raja lalu menentukan dasar-dasar awam Kejatuhan Eropah Barat ke tangan orang gasar pada tahun 476M menyaksikan kemunculan agama kristian sebagai institusi yang menjadi penyelamat bagi Eropah. Pada tahun 476-1000M dianggap Negara Kristian. • • • Negara Feudal: • Selepas kejatuhan empayar Rom pada tahun 800 M muncul satu institusi politik yang dikenali sebagai feudalisme. e. Antaranya ialah kemunculan Negara bangsa dan kesedaran kebangsaan. • Setiap serf memberi sumpah kesetiaan kepada golongan yang lebih tinggi • Golongan yang lebih tinggi ialah pahlawan. 57 Panitia Sejarah Maktab Sabah . • Setiap golongan bangsawan berjanji untuk memberi perlindungan kepada mereka yang memberi kesetiaan.

Kesimpulan Walaupun apa fahaman dan aliran yang dianuti oleh sesebuah Negara itu tetapi pembentukannya tetap sama iaitu berskisar kepada empat unsur penting iaitu wilayah.pemerintah dan kedaulatan.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 • Pada zaman ini semangat cinta akan Negara begitu ketara berbanding dengan zaman pertengahan kerana mereka memberi kesetiaan kepada tuan tanah. Negara feudal dan Negara moden Panitia Sejarah Maktab Sabah 58 . Unsur-unsur inilah akhirnya telah melahirkan Negara kota. empayar. C. penduduk.

tiang dan gua di seluruh jajahan takluk. A. Jelaskan sumbangan Asoka dalam mencipta keagungan Empayar Maurya di India. Pentadbiran • Empayar yang diasaskan meliputi seluruh bahagian utara India termasuk Afghanistan dan Baluchistan kecuali India selatan. Isi-Isi Penting. d. Mengukir Doktrin Buddha di atas batu. • Mengamalkan sikap toleransi terhadap agama .Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 10. • Supaya rakyat dapat mengamalakan nilai-nilai moral seperti mengawal nafsu.M dengan gelaran Devanampiya Plyadasi. Beliau telah menjadikan Empayar Maurya sebagai sebuah empayar yang agung melalui perluasan kuasa. 1. Menyebarkan ajaran agama Buddha.keagamaan dan pembaharuan sistem politik B. 3. • Hubungan diplomatic dengan beberapa orang raja seperti Ptolemy II . • Mengadakan siri lawatan ke seluruh negara pada tahun ke 11 pemerintahannya. Raja Mesir menerusi penubuhan organisasi Philanthropik Sosial 59 5. • Melawat tempat suci dan menganjurkan perbincangan keagamaan • Melantik pegawai khas iaitu Dharma Mahamatra untuk menyebarkan nilai-nilai murni di dalam ajaran Buddha • Menganjurkan Majlis Buddha yang ke tiga untuk menyelesaikan perbezaan Mazhab yang berlainan 2. e. Pentadbiran empayar ini begitu menyerlah semasa pemerintahan rajanya yang ketiga iaitu Asoka.Asia Barat . c. Panitia Sejarah Maktab Sabah . • Sesetengah tanah jajahan diberi kuasa autonomi dan sesetengahnya pula di tadbir oleh wizurai.M Merupakan empayar yang pertama di India bermula pada b. 4. Diasakan oleh Chandragupta Maurya. • Menghantar misi-misi keagamaan ke luar Negara.Mesir dan Eropah Timur untuk meneyebarakan agama Buddha. Pengenalan : a. Mubaligh Buddha dihantar ke Sri Lanka. • Berjaya menyatukan seluruh empayarnya menerusi penggunaan bahasa Prakrit. Asoka telah menaiki takhta pada tahun 273 S. tahun 321 S.

Kesimpulan • • Asoka telah berjaya membentuk satu unit pentadbiran yang kukuh dan ini terbukti dengan keluasan Eampayar Maurya.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 • Menubuhkan hospital untuk manusia dan haiwan di seluruh empayar serta menghulurkan bantuan dan derma kepada goklongan Brahman dan pengikut agama lain • Membina rumah rehat untuk kemudahan pelancong. C.M empayar tersebut mula mengalami keruntuhan dan digantikan dengan Empayar Gupta Panitia Sejarah Maktab Sabah 60 . Namun selepas Asoka meninggal dunia pada tahun 232 S.

c. Sebagai pemimpin agama. jenayah dan ketatanegaraan serta hubungan antarabangsa yang bersumberkan al Quran dan hadis. tabligh dan fatanah ( beri contoh untuk setiap sifat terpuji) b. b. Baginda telah menjalankan dakwah melalui dua cara iaitu berdakwah secara sulit selama kira-kira tiga tahun dan kemudian dilakukan secara terbuka tetapi mendapat tentangan yang sangat hebat dari orang Musyrikin sehingga baginda berasa sungguh kecewa dan berhijrah ke kota Madinah serta berjaya membina sebuah Negara yang berdaulat dan disegani. baginda tetap bersabar menghadapi tentangan orang Musyrikin sehinggalah kemuncaknya mereka berkomplot untuk membunuh nabi. Baginda melakukan aktiviti dakwah dengan penuh dedikasi dan tidak pernah cuba menunjukkan kuasa – kuasa luar biasa walaupun dianugerahkan pelbagai mukjizat oleh Allah SWT e. toleransi. Baginda menerima wahyu yang pertama pada 17 Ramadan (16 Ogos 610M) iaitu srah Al Alaq dan dilantik secara rasmi sebagai nabi ketika berusia 40 tahun 6 bulan. Disifatkan sebagai contoh yang terbaik. Nabi Muhammad SAW dilahirakan pada 12 Rabiulawal bersamaan 20 April tahun gajah. d. Contohnya.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 11. tegas dan berpegang teguh kepada ajaran yang dibawanya terutama aspek akidah. Dalam amanita terakhir baginda berpesan supaya umat manusia berpegang kepada al Quran dan hadis 2. Nabi Muhammad telah menunjukkan contoh teladan yang terbaik dalam kepimpinan baginda. Sebagai pemimpin politik. berakhlak sebagaimana yang diajar di dalam al Quran. Isi-isi penting Kepemimpinan nabi 1. d. Pendahuluan: a. Mempunyai empat sifat terpuji iaitu siddiq. f. nabi menunjukkan sifat – sifat sebenar iaitu lemah lembut. Baginda berakhlak mengikut ajaran yang diajar dalam al Quran sebagai seorang pendakwah. zakat dan lain-lain). Baginda telah menentukan beberapa bidang disiplin bagi menjamin kesejahteraan masyarakat iaitu ibadat (solat. Bincangkan A. nikah kahwin. a. Baginda bukan sahaja seorang nabi dan rasul tetapi juga seorang pemimpin masyarakat dan Negara yang disegani. Panitia Sejarah Maktab Sabah 61 . Menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia c. amanah. puasa. B.

Baginda bertindak mengikut peraturan yang telah disyariatkan oleh Allah SWt e. • Tentera Islam dilarang memusnahkan harta benda dan tanaman awam. Mendamaikan pertelingkahan antara suku Aus dan khazraj Arab Madinah melalui perjanjian Aqabah satu dan dua d. Sebagai pemimpin tentera a. bayar Jizyah dan berperang • Tentera Islam dilarang bertindak kejam terhadap tawanan perang. c. • Berhenti berperang sekiranya musuh minta berdamai. f. Mengadakan hubungan diplomatic contohnya menghantar perwakilan islam ke Habsyah dan Mesir. Contohnya membahagikan harta rampasan perang secara adil kepada kawan – kawan yang menyertai peperangan dan tidak melakukan pencerobohan terhadap musuh yang sudah lari dari medan perang atau kaum – kaum yang lemah. g. • Tentera Islam dilarang mengejar musuh yang telah lari. d. Kepimpinan baginda telah terserlah sebelum kerasulan baginda lagi apabila berjaya menyelesaikan pertelingkahan antara ketua – ketua suku Arab Mekah yang hampir menumpahkan darah iaitu meletakkan semula batu hitam atau Hajarul aswad dipenjuru Kaabah. • Tentera Islam dilarang memerangi kanak. mengasaskan perlembagaan bertulis yang pertama di dunia iaitu sahifah Madinah. 3. Diktiraf menjadi ketua Negara Islam Madinah melalui sahifah Madinah e. menunjukkan mutu kepimpinan yang tinggi dalam bidang ketenteraan b. . musuh yang telah mati. h. syariat dan akhlak yang mulia menjadi asas dalam kepimpinan baginda dalam bidang ketenteraan. akidah . • Tentera Islam dilarang memerangi orang yang sedang beribadat dan orang awam. b. Sebagai pemimpin masyarakat Panitia Sejarah Maktab Sabah 62 4. kaum wanita dan orang tua. Memperkenalkan sistem Syura ( permesyuaratan) untuk membuat keputusan dalam semua bidang secara kolektif. • Tidak boleh lari dari medan peperangan. • Dibolehkan melakukan tipu muslihat dalam peperangan. menjadi pemimpin dalam 27 ekspedisi ketenteraan ( Ghazwah) yang disertai oleh baginda c. Sentiasa adil kepada kawan samada kawan atau musuh. Berjaya merangka taktik dan strategi ketenteraan yang membawa kejayaan kepada pasukan tentera Islanm. • Patuh kepada ketua. Memperkenalkan etika peperangan dalam Islam iaitu: • Mematuhi perintah Allah serta menuntut keredhaannya • Memberi pilihan sebelum berperang iaitu masuk Islam. f.kanak.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 a. Mengamalkan sifat amanah dan tidak mudah lemah semangat dalam menghadapi musuh.

Ketua – ketua suku diberikan peranan masing – masing menyelesaikan masalah anggota suku masing – masing contohnya Sa’d bin Ubadah . Sa’d bin Muadz untuk menetukan hukuman kerana beliau lebih arif mengenai kedudukan bani Quraizah 6. 7. ekonomi dan pertahanan. f. c. Setelah terbukti kesalahan bani Quraizah.Kesimpulan: a. e. Menunjukkan beberapa etika yang perlu dipatuhi oleh mana hakim. Persamaan taraf antara lelaki dan perempuan kecuali takwa. b. Kepimpinan nabi Muhammad SAW telah membawa masyarakat Islam kepada kehidupan yang lebih baik dan teratur Panitia Sejarah Maktab Sabah 63 . b. Memperkenalkan dasar ekonomi baru bagi menggantikan dasar ekonomi zaman jahiliyyah dan menggalakkan umat Islam bekerja keras serta bergiat dalam bidang perniagaan dan pertanian. Ansar dan Yahudi ( diperingkat awal tetapi akhirnya Yahudi disingkirkan kerana melanggar Sahifah Madinah ). sebagai perancang ekonomi a. h. Kebebasan beragama kepada semua penduduk Madinah dan mengamalkan adat masing –masing. berjaya menyatukan masyarakat Madinah yang berbilang agama dan keturunan. c. g. Menyatukan umat Islam melalui persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar berdasarkan konsep ukhuwah Islamiyah dan bantu membantu kea rah kebaikan. ketua suku Khazraj dan Sa’d bin Muadz. Nabi Muhammad SAW bukan sahaja mempunyai ketokohan dari aspek kepimpinan baginda sebagai nabi dan rasul tetapi baginda juga sangat berkaliber dari aspek politik. b. a. Berusaha membangunkan ekonomi umat Islam yang tergadai kepada orang Yahudi C. ketua suku Aus untuk menjalankan penyiasatan. Berjaya mengekalkan perpaduan masyarakat madinah seperti yang terkandung dalam Piagam Madinah. ketua hakim. d.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 a. Menjalankan kewajipan sebagai ketua hakim yang adil dan saksama. Contoh ketegasan baginda dipaparkan apabila baginda menegaskan bahawa hukuman memotong tangan terhadap pencuri akan dilaksanakan walaupun pencuri tersebut adalah Fatimah anak yang paling baginda sayangi. social. Menghapuskan batas – batas perbezaan kaum melalui konsep Ummah contohnya menyatukan orang Muhajirin. Menaikkan taraf wanita . b.

keadaan Negara agak huru-hara disebabkan timbulnya pelbagai masalah dalaman. B. Khalifah Uthman dituduh mengamalkan dasar nepotisme atau memihak kepada kaum keluarganya dalam soal perlantikan jawatan pegawaipegawai kerajaan.beliau merupakan sahabat yang terawal menerima Islam. b. f. Fitnah-fitnah. . Tindakan beliau memusnahkan beberapa salinan alquran yang ditulis dalam pelbagai loghat dan menerbitkan satu satu naskah baru yang standart yang ditulis mengikut loghat Quraisy.Negara Islam telah mencapai kegemilangan dalam pelbagai bidang manakala enam tahun terakhir pemerintahannya . Isi – isi Penting 1.Beliau terkenal dengan gelaran ‘Dhu al Nurain’kerana pernah mengahwini puteri dua orang puteri Rasulullah s. c. Beliau juga melantik beberapa pegawai yang pernah murtad dan mereka yang pernah melakukan kesalahan besar tidak dapat diterima oleh sesetengah pihak. Khalifah Uthman bin Affan merupakan khalifah yang ketiga selepas khalifah Umar al Khattab. Dari segi peribadi. Jelaskan fitnah-fitnah terhadap Khalifah Uthman bin Affan dan huraikan juga kesan-kesan ekoran fitnah itu. Pengenalan a. c. d. g. Panitia Sejarah Maktab Sabah 64 b.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 12. Sikapnya yang selalu bersimpati dengan kesusahan orang lain dan sering memaafkan orang yang telah melakukan kesalahan telah memakan dirinya .w.contohnya Uthman telah melantik saudara angkatnya. e.Beliau juga terkenal dengan sikap seorang dermawan terutamanya pada awal perkembangan Islam. Enam tahun pertama perintahannya. A.Abdullah bin Saad bagi menggantikan Amru Al As sebagai Gabenor Mesir Khalifah Uthman dituduh sebagai seorang khalifah yang boros kerana membelanjakan wang yang begitu banyak dari Baitulmal Polisi khalifah Uthman yang membenarkan orang-orang Arab berhijrah di daerah-daerah yang baharu dikuasai oleh kerajaan Islam menimbulkan rasa tidak puas hati rakyat khasnya di tanah jajahan yang berkaitan.a.Baginda memegang teraju pemerinthan bermula tahun 23 H sehingga tahun 35H setelah baginda dibunuh oleh sekumpulan pemberontak yang menyerbu ke rumahnya. Khalifah Uthman juga dituduh memihak kaum Quraisy akibat tindakan gabenor Kufah Said bin al As mengisytiharkan tanah di Iraq sebagai kepunyaan kaum Quraisy. a.

yang menpunyai hubungan keluarga dengannya serta mahukan beliau meletak jawatan. Zaman huru-hara ini telah menyebabkan punca berakhirnya perintahan Khulafah ai Rasyidin pada tahun 40 H. mereka mendesak Khalifah Uthman memecat pegawai-pegawai yang tidak cekap.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 2. Panitia Sejarah Maktab Sabah 65 .Kufah.Gebenor Syam untuk menentang Khalifah Ali. Pembunuhan Uthman menyebabkan timbulkan semula semangat assabiyyah yang telah dihapuskan oleh Rasulullah. Fitnah yang timbul pada zaman beliau merupakan titik tolak kepada perpecahan di kalangan umat Islam. c. Peristiwa pembunuhan Khalifah Uthman telah menimbulkan perpecahan yang makin serius di kalangan umat Islam. b. Sebenarnya fitnah yang timbul ini secara tidak langsung telah mendedahkan kepincangan yang dihadapi oleh masyarakat Islam keranamereka alpa terhadap wasiat Rasulullah supaya kembali kepada ajaran al quran dan Hadis. C. b. Kesimpulan a. Kesan-kesan fitnah a. munculnya gerakan pemberontakan di Mesir. d.Pembunuhan Uthman telah dijadikan alas an oleh Muawiyah.

d. Iran. • Memperkenalkan jawatan Wali/ Gabenor sebagai ketua pemerintah peringkat wilayah dan bertindak sebagai panglima tentera. • Membahagikan majlis syura kepada 2 jenis. Sistem Syura. pentadbiran wilayah diperkenalkan dan dilengkapi dengan pusat pemerintahan. Panitia Sejarah Maktab Sabah .Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 13. A. dan Kufah. Damsyik. Mesir. Palestin. • Bagi memudahkan pengawasan. Iraq. c. iaitu Majlis Syura Tinggi dan Majlis Syura Am. Dikenali sebagai Al-Farouk/Amir al-Mukminin . Melakukan banyak pembaharuan dalam pentadbiran Islam dan perluasan wilayah Islam serta mengembangkan dakwah Islamiah. • Bagi hal-hal yang kurang penting khalifah Umar mengadakan perbincangan di Masjid Perluasan wilayah Islam • Islam berkembang melalui proses penaklukan / perluasan kuasa. Syria. warak. Memerintah selama 10 tahun dari 13. Contoh Mekah.a. Meninggal dunia pada 23H. sosial dan Agama g. Latar belakang saidina Umar Al-Khattab-Khalifah ke-2 zaman khulafa AlRashidin b. dan mempunyai siasah politik yang baik.Pembaharuan yang dilakukan oleh Khalifah Umar Al-Khattab. Zamannya berlaku kegemilangan Islam ( Dalam bidang politik. • Majlis syura berperanan sebagai tempat perbincangan masalah yang berhubung dengan politik. e. • Keputusan diambil atas persetujuan sebulat suara ahli majlis syura yang terdiri daripada para sahabat.23H. c.w. a. f. terkenal seorang yang berani. social dan kebajikan serta masalah dalaman/ luar Negara. Pendahuluan dalam sistem a. Perlantikan sebagai khalifah telah dicalonkan oleh Abu Bakar dan dipersetujui oleh umat Islam. Huraikan pembaharuan pembaharuan pentadbiran Islam pada zaman Umar Al-Khattab. ekonomi. Isi 1. ekonomi . • Kota Madinah dijadikan pusat pemerintahan keseluruhan wilayah Islam Perlantikan pegawai wilayah. B.Sahabat baik Nabi Muhammad s. • Kawasan pengaruh Islam meliputi Hijaz. 66 b.

• Undang-undanh pengurusan tanah di Syria dan Mesir memperuntukkan tanah yang dimiliki oleh golongan bangsawan dan pemerintah Rom diserahkan kepada petani. • Setiap wilayah Islam diperkenalkan undang-undang pengurusan tanah tersendiri. • Hasil pungutan tanah digunakan oleh pemerintah Islam untuk membangunkan wilayah masing-masing. • Sahib Al-Kharaj berperanan memungut hasil percukaian wilayah Islam. Contoh: • Gandum dikenakan cukai= 2 dirham. Memajukan sektor pertanian • Memperkenalkan peraturan yang membenarkan rakyat memiliki tanah sekiranya mereka meneroka tanah baru untuk tujuan pertanian. dan berhak untuk membuat pengaduan kepada khalifah.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 • Melantik Sahib Bait-Al-Mal yang bertanggung jawab atas perbendaharaan wilayah. Pengurusan tanah. • Ketua polis (Sahib Al-Ahdath) untuk mengawasi keamanan. • Jawatan Kadi diwujudkan untuk melicinkan sistem kehakiman. • Khalifah berhak melantik dan memecat pegawai yang tidak amanah/ tidak cekap melaksanakan tugas. • Tanah yang dibiarkan tanpa diusahakan dalam tempoh 3 tahun akan menjadi milik kerajaan semula. Sistem percukaian tanah dan tanaman • Memperkenalkan sistem percukaian tanah berdasarkan jenis tanaman. • Tanah yang subur dikenakan cukai yang lebih tinggi berbanding dengan tanah yang kurang subur f. • Setiap Wali/ gabenor wilayah wajib memberikan laporan perkembangan di wilayah setiap tahun selepas musim haji. Anggur =10 dirham. • Rakyat diberi penerangan tentang tanggungjawab pegawai yang dilantik. g. Barli=1dirham. • Tentera Islam dan orang Islam tidak dibenarkan mengambil tanah di wilayah Islam ini kecuali jika dibeli untuk melindungi kebajikan penduduk asal wilayah Islam yang baru ditakluki. • Surat pelantikan pegawai yang mengandungi garis panduan/ tanggungjawab yang wajib dipatuhi. d.Di Iraq tanah menjadi hak milik kerajaan contoh: • Tanah yang asalnya dimiliki oleh pemerintahan Parsi. Struktur pentadbiran ketenteraan. • Tanah yang pemiliknya melarikan diri apabila kawasannya ditakluk oleh tentera Islam. 67 Panitia Sejarah Maktab Sabah . . • Tanah yang tiada waris. • Bagi menggalakkan pertanian sistem pengairan dan terusan telah dibina –dikenali terusan Amirul-Mukminin di Mesir dan empangan Abu Musa. e. • Khalifah telah menentukan kriteria pemilihan pegawai yang layak memegang jawatan di wilayah.

h.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 • Memperkenalkan pasukan tentera tetap dan sukarela. dikenali oleh masyarakat. Kehakiman • Menetapkan syarat-syarat perlantikan kadi atau hakim yang ketat. • Prinsip kehakiman berlandaskan syariat Islam. Panitia Sejarah Maktab Sabah 68 . berperibadi tinggi. • Setiap tentera direkodkan nama dan nombor pendaftaran. Basrah. • Tentera tetap diberi latihan intensif. Seperti berilmu. • Pasukan tentera tetap dibayar gaji. Contoh-Berjalan tanpa pengalas kaki. Kesimpulan • Pelaksanaan dan kejayaan dalam pentadbiran yang telah diperkenalkan oleh khalifah Umar berkaitan dengan asas yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan khalifah Abu Bakar. Fustat dan Hims. Khalifah Umar telah memperkenalkan sistem pemerintahan Islam secara meluas disamping membentuk empayar Islam. • Gaji Kadi/ hakim dibayar tinggi (500 dirham sebulan) untuk mengelakkan berlaku tidak adil. • Pusat ketenteraan ditubuhkan. • Jabatan kehakiman ditubuhkan dan dipisahkan dari Jabatan lain untuk menjamin keadilan. • Kadi/ hakim tidak digalakkan untuk terdedah kepada umum seperti di pasar atau tempat tumpuan ramai bagi menjamin keadilan perundangan. menunggang kuda dan memanah. • Membina kubu-kubu pertahananan sebagai langkah berjaga-jaga. di Bandar-bandar utama seperti Madinah.Mereka tidak dibenarkan melibatkan diri dalam kegiatan sampingan seperti bertani bagi mengelakkan gangguan tumpuan terhadap tugas. Kufah.

pegawai polis.Ini bagi memastikan setiap pegawai yang dilantik memenuhi cita rasa pemerintah Islam. Panitia Sejarah Maktab Sabah 69 . Setiap tahun prestasi setiap penjawat akan dinilai dan setiap aduan akan diteliti. Pengenalan • • • Pemerintahan merupakan institusi yang bertanggungjawab menegakkan keamanan . • • • • • • • • Dasar perluasan yang dilaksanakan oleh Khalifah Umar Al khattab telah menyebabkan wilayah Islam menjadi semakin luas Keadan ini menyebabkan satu sistem pentadbiran yang lebih kemas dan tersusun diperlukan dan terdapat dua sistem pentadbiran iaitu pusat dan wilayah.undang-undang dan peraturan serta pentadbiran Negara. Khalifah bukan sahaja memastikan pentadbiran di pusat dalam leadaan kukuh tetapi juga pentadbiran di kawasan –kawasan lain berada dalam keadaan yang terkawal. Bincangkan sistem pentadbiran pusat dan wilayah dalam zaman Khulafah Al Rasyidin.Khatib al Dewan atau setiausaha peperangan . Keadaan pentadbiran semakin kompleks pada zaman ini kerana wilayah Islam semakin luas. Pentadbiran pusat diketuai oleh khalifah dan majlis Syura yang dianggotai oleh kalangan sahabat yang terdekat dan tokoh-tokoh Islam.Selain itu gabenor akan dibantu oleh Khatib atau ketua setiausaha.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 14.Antaranya cukai yang dikuitp ialah Cukai Kharaj(cukai tanah). B. Setiap wilayah dikuatkan dengan pasukan tentera selain daripada bantuan ketenteraan yang boleh diperoleh daripada pusat.pegawai perbendaharaan. Isi-isi Penting. Kerajaan pusat dan wilayah ditadbir secara tersusun yang mana birokrasi pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan Islam. A.Hal ini mengelakkan berlakunya kebangkitan dan penentangan terhadap pemerintahan Islam.. Wilayah Islam pula diketuai oleh gabenor yang pelantikannya dilakukan oleh Khalifah dan dipersetujui oleh oleh Majlis Syura. Sistem Cukai juga telah disusun diperingkat wilayah .Sekiranya terbukti berlaku penyelewengan penjawat akan dijatuhkan hukuman yang ditetapkan.pemungut cukai .usyur(cukaiperniagaan) Kesimpulan • Sistem perintahan pusat dan wilayah dilaksanakan dengan baik.

15.60H. Semasa pemerintahan beliau telah berlaku peperangan antara beliau dengan Saidina Ali.Beliau merupakan pengasas kerajaan Bani Umaiyyah yang wujud 41 H _ 132 H. gabenor di Syam selama 20 tahun dan 20 tahun lagi sebagai Khalifah di Bani Umaiyyah.antara tahun 37 H -38H.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 • Sistem ini membantu perkembangan dan kemakmuran Negara dan seterusnya membawa kepada perkembanagn Islam. Tidak mengadakan hubungan diplomatic dengan Negara-negara asing sama ada Parsi. Isi-isi • • Beliau menggubal beberapa dasar penting dalam negara bagi mentadbir wilayah-wilayah .beliau telah menjalankan dasar berbaik-baik dengan pemimpin Arab yang menjadi penyokong kuat kepada khalifah Ali. Beliau berpengalaman dalam politik selama 40 tahun.India mahupun Byzantine • • • • Beberapa perubahan semasa pmerintahannya antaranya: • • Memindahkan pusat pemerintahan Islam dari Madinah ke Kufah ke Damsyik. memberi layanan yang baik kepada kepada penduduk yang merupakan penyokong kuatnya Di Jazirah (Mesopotamia). Huraikan dasar pemerintahan kerajaan Bani Umaiyyah pada Zaman Khalifah Muawiyah bin Abu Sufian.Selepas kewafatan saidina Ali . Di Mesir.setiap wilayah mempunyai masalah dan cara tersendiri untuk ditadbir. beliau berusaha memulihkan keadaan ekonomi yang buruk pada zaman sebelumnya dengan melantik rakan setianya Amru al As sebagai gabenor di Mesir Di Syam.Peperangan ini dikenali sebagai peperangan Siffin . Selain itu beliau mengekalkan sistem pentadbiran yang sedia ada bagi mengelakkan penentangan dan perpecahan. Mengubah sistem pemilihan Khalifah secara Syura kepada warisan 70 Panitia Sejarah Maktab Sabah .Muawiyah telah dilantik menjadi khalifah. Di Iraq .Majlis Tahkim telah diadakan untuk mendamaikan mereka tetapi gagal. Pengenalan • • • Muawiyah bin Abu Suffian menjadi Khalifah Bani Umaiyyah selama kira-kira 40 tahun iaitu 41 H.menjalankan dasar muafakat dan kompromi antara penduduk yang terdiri daripada Qais dan Yaman. A.

Beliau merupakan seorang pemidato Arab yang terkemuka.Tokoh politik dan negarawan yang pintar.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 • • • • • • • Meluaskan kuasa politik Khalifah dan pemusatan kuasa kerajaan Bani Umaiyyah. Kesimpulan • • Meninggal dunia di Damsyik pada Rejab 60H ketika berusia 74 tahun. Mengadakan pasukan tentera yang kuat yang terdiri dari orang Syam. Memperkenal atau meniru sistem pentadbiran kerajaan Byzantine dengan mengambil pegawai-pegawai yang beragama kristian untuk berkidmat. seorang sahabat Nabi Muhammad dan penulis wahyu Seorang muslimin yang taat dan patuh kepada ajaran agama. Menubuhkan pejabat pendaftaran Menubuhkan pejabat pos Menubuhkan jabatan perisik bagi mengetahui rahsia-rahsia pihak musuh Mengutamakan keturunan Arab. Panitia Sejarah Maktab Sabah 71 .memberi gaji tetap kepada tentera.Khususnya keturunan bani Umaiyyah dalam pelantikan pegawa-pegawai.

• Golongan bukan Islam dikenakan jizyah sebagai jaminan perlindungan hak dan kebebasan. • Sistem pemerintahan berbentuk teokrasi dan perlembagaan Negara berdasarkan al Quran dan hadis. e. Khilji. Pemerintahan i. Pemerintah yang terkenal ialah Alaudin Khilji dan Tughluq bagi Kesultanan Delhi dan Akbar serta Aurangzeb bagi kerajaan Moghul. Dua buah kerajaan Islam di India yang terkenal ialah Kesultanan Delhi (1206-1526M) dan Kerajaan Moghul (1527-1875M). c. Isi: A. Akbar dan Aurangzeb. Kerajaan Moghul jatuh ke tangan British selepas kematian Aurangzeb. Kesultanan Delhi diasaskan oleh Qutbubuddin Aibak/Aibek yang mengandungi enam buah dinasti seperti Dinasti Mamluk. • Akbar juga menghapuskan bayaran jizyah bagi mewujudkan keadilan dalam pemerintahannya. Bentuk Kerajaan Moghul • menjalankan pemusatan kuasa dan pentadbiran wilayah yang dilaksanakan pada zaman Akbar dan Aurangzeb. parsi. golongan bukan Islam diberi kelonggaran persamaan hak dengan orang Islam untuk mengisi jawatan penting. Lodi dan Suri selama hamper tiga abad dengan pusat pemerintahannya di Delhi d. Tughluq. ii. b. Bentuk Kerajaan Delhi • Berbentuk kerajaan berpusat di Delhi dan pemerintah tertingginya mempunyai kuasa autokrasi atau mutlak dalam pemerintahannya. Kerajaan Moghul pula diasaskan oleh Baber Babur dan mencapai zaman kegemilangan semasa zaman pemerintahan Babur. Panitia Sejarah Maktab Sabah 72 . Bandingkan pemerintahan dan pentadbiran Kesultanan Delhi dengan Kerajaan Moghul di India. • Bentuk pemerintahannya dipengaruhi oleh Kerajaan Abbasiyah. Syeid. Turki dan India. • Sistem pentadbiran mempunyai unsure asimilasi antara pengaruh Islam dan India. Pendahuluan: a.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 16. • pada zaman Akbar . • Mengamalkan pewarisan takhta.

• Sultan dibantu oleh pegawai-pegawai yang dilantik untuk melicinkan pemerintahan Iv. Sultan Muhammad Tughluq telah menubuhkan jabatan pertanian bagi menguruskan tanah pertanian. Baginda dibantu oleh Badan eksekutif yang diketuai oleh Amir di setiap wilayah sebagai wakil Sultan. • Memiliki kuasa mutlak • Akhbar mengasingkan politik daripada agama dan menghapuskan perbezaan berasaskan agama dan bangsa namun pemerintahan Aurangzeb cuba menjadikan seluruh India sebagai Negara Islanm yang mengamalkan mazhab Ahli Sunnah wal-Jamaah. Wazir ialah menteri kanan kepada Sultan yang mengetuai jabatanjabatan dalam pentadbiran Negara.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 • Manakala pada zaman Aurangzeb. • Takhta kerajaan adalah berasaskan sistem pewarisan. • Mansabdar bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas pentadbiran awam. 2. membuat rekod hasil tanah dan menaikkan cukai untuk menambah pendapatan Negara. • • • • • • b. menyusun jabatan cukai. Terdapat asimilasi sistem pentadbiran antara pengaruh Islam dan kerajaan hindu tempatan. Seorang Menteri yang berkuasa dalam perbendaharaan Negara dilantik untuk memebantu Amir. Urusan kewangan Mazhab Hanafi dijadi sumber rujukan dalam pengutipan cukai Jizyah dan Kharaj. Pemerintah Delhi • Bergelar Sultan yang memerintah secara mutlak. Panitia Sejarah Maktab Sabah 73 . Kerajaan Moghul • Akhbar mewujudkan satu sistem pentadbiran yang tersusun yang dikenali sebagai Mansabdar. a. Pemerintah Moghul • Bergelar Sultan / Maharaja (Akhbar) Sultan memerintah secara mutlak. baginda menghadkan orang Hindu dalam jawatan kerajaan termasuk ketenteraan dan kehakiman. iii. Terdapat Majlis I-Khalwat dan Bari I-Khas yang bertanggungjawab mengawal jenayah. Ketua hakim digelar Qadhi Al-Qudhat yang mengetuai urusan kehakiman berlandaskan syariaat Islam dengan dibantu oleh mufti. • Sultan dibantu oleh pegawai untuk melicinkan pemerintahan. • Sultan bertanggungjawab menjalankan hubungan diplomatik dengan kerajaan Islam yang lain seperti kerajaan Bani Abasiyah. • • • Pentadbiran Kerajaan Delhi Sultan adalah pentadbir tertinggi dalam kerajaan Delhi.

Menteri (Wazir). Ketua tentera (Khan qanan). • Perluasan wilayah telah berlaku sejak zaman Babur. contoh Perdana Menteri (Wakil).Hoysala dan Pandya) • Meletakkan wilayah baru di bawah penguasaan Islam. mengawal jenayah/ kecurian dan menguasai tentera di daerahnya. Penutup Kerajaan Delhi dan Moghul berjaya mengukuhkan kedudukan kerajaan Islam di India yang meliputi bahagian utara dan tengah India selama hampir 6 abad. • Di peringkat daerah pentadbiran diuruskan oleh Faudjar yang bertindak sebagai pemungut cukai.( Berjaya memerangi kerajaan-kerajaan hindu tempatan) • Maharaja Akhbar membina empayar Moghul yang meliputi bumi Hindustan bermula dari banjaran Himalaya hingga Nawada di bahagian Selatan. • Mewujudkan jabatan yang membantu Sultan. Perluasan empayar Delhi • Wilayah kekuasan Islam meliputi 24 wilayah termasuk Deccan. Kadi besar (Muhtasib) dll. Tengana. Perluasan empayar Moghul d. ( 12061875M ) Panitia Sejarah Maktab Sabah 74 .Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 • Mansabdar juga ditugaskan memerintah dan melengkapkan pasukan tentera diraja yang terdiri daripada 33 batalion tentera. (di bahagian tengah India) • Alauddin Khilji berjaya menawan 4 buah kerajaan hindu (dinasti Yadava. • Zaman Aurangzeb baginda melantik kadi dan mufti untuk menjalankan pengadilan bagi orang Islam dan hindu dengan diawasi oleh hakim besar. • Untuk memastikan penguaasaan terhadap wilayahnya beliau telah melantik wakil-wakil pemerintah untuk mengelakkan pemberontakan. c.

Terdapat juga undang-undang mengenai perdagangan yang sesuai dengan ajaran Islam seperti hukum berjual beli . Pengaruh Islam dalam sistem perundangan Melaka. Isi-isi Penting.bidang perundangan juga turut dipengaruhi oleh ajaran Islam b. Selain itu sesuai dengan adat tradisi masyarakat Melayu yang taat setia kepada pemerintah.(hukuman balas). 3.Penzina dikenakan hukuman sebat atau rotan. Kedatangan Islam telah membawa beberapa perubahan yang nyata dalam kerajaan Melaka Selain pentadbiran .Bincangkan. Pengaruh hukuman Qisas.maka titah seseorang sultan juga dianggap sebagai undang-undang tidak bertulis taupun undang-undang adat.nafkah. Pengenalan a.larangan cina buta dan sebagainya. Kerajaan melaka diasaskan oleh Parameswara. 1.pinjam meminjam Panitia Sejarah Maktab Sabah 75 . 2.saksi yang selari dengan apa yang dijlaskan dalam mazhab Shafie. Hukuman zina yang dilakukan di Melaka juga dipengaruhi oleh Islam.Undangundang kekeluarga an yang menekankan soal wali . B.ijab Kabul . bergantung kepada pasangan sama ada telah berkahwin atau sebalik. c.Terdapat dalam hukum Kanun Melaka yang menyatakan sesiapa yang mengambil nyawa seseorang akan dikenakan hukuman balas bunuh ke atasnya semula kecuali keluarga si mangsa memaafkannya dan langsung dikenakan diat(denda) 4. Pada 1400. A.masihi.begitu juga dengan soal perceraian.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 Soalan 7 17.dilaksanakan. Undang-undang di Melaka terbahagi kepada dua iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-undang Laut Melaka. Walaupun Melaka merupakan sebuah Negara Islam tetapi undang-undang yang diamalkan bukanlah berlandaskan undang-undang dan peraturan Islam sepenuhnya.

14. Undang-undang pantang derhaka juga bertentangan dengan Islam kerana konsep derhaka yang dikaitkan dngan mereka yang gagal mentaati pmerintah adalah zalim.Tidak langsung disabitkan dengan kesalahan berbanding dengan rakyat biasa.pengharaman amalan riba dan penerangan tentang barang yang boleh serta tidak boleh diniagakan. Perkara-perkara yang bertentangan dengan Islam. Sultan di Melaka juga kebal di sisi undang-undang. Undang-undang melarang rakyat biasa memakai pakaian kuning yang dianggap pakaian diraja serta suci adalah bertentangan dengan Islam kerana Islam menekan persamaan taraf. Panitia Sejarah Maktab Sabah 76 . Hukum Kanun Melaka ada menyatakan kepentingan ikrar dan Wasiat yang merupakan amalan yang dianjurkan oleh Islam. Peranan para ulama serta kadi dalam urusan pentadbiran membuktikan adanya pengaruh Islam. Dalam bebrapa aspek. status 11. Undang-undang berkaitan dengan berkabung juga dianggap selari dengan ajaran Islam.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 .Contohnya perbezaan dalam hukuman zina C. Undang-undang yang berkaitan dengan adat menyembah raja juga bertentangan dengan ajaran Islam kerana adapt ini sebenarnya berasal daripada kepercayaan Hindu dan bertentangan dengan konsep tauhid. 13. 9. 7.keadilan. Selain itu .persamaan hak social serta larangan menyekat kebebasan seseorang. Hukum Hudud turut dilaksanakan di Melaka khasnya terhadap para pencuri .Sekiranya sultan mangkat rakyat berkabung. 12. Kesimpulan 1.undang-undang yang diterima pakai ini seolah-olah hanya ingin melindungi hak-hak kelas atasan sedangkan kelas bawahan dianiayai.namun dalam sistem perundangan masih ada perkara yang bertentangan dengan Syarak. 6. Hukuman yang dilaksanakan adalah berbeza-beza mengikut 10. Ketidak seragaman undang-undang terdapat antara hukum kanun Melaka dan Undang-undang laut melaka. Walaupun melaka merupakan kerajaan bercorak Islam .individu yang disabitkan dengan kesalahan tersebut serta didapati bersalah akan dikenakan hukuman potong tangan. 5. 8. 15. 2.

B.sebelum baginda kerajaan bani Umaiyyah kerap mngadakan eskpedisi ketenteran baginda mean untuk meluaskan empayar dan meluaskan Islam. Isi-isi Penting 1. 2. 3.abdul malik bin Marwan.semasa zaman baginda.dari keturunan Umar Al Khattab. 2.Al Walid bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Pengenalan 1.Baginda menghidudkan semula konsep musyawarah dalam membuat segala keputusan khasnya hal-hal yang menyentuh dasardasar Negara serta perkara yang berkaitan kepentingan rakyat. Huraikan bagaimana dasar pemerintahan khalifah Umar Abdul Aziz dapat mengembalikan semula imej kerajaan Bani Umaiyyah. Kerajaan ini memerintah hampir satu abad.telah mnlahirkan beberapa pemimpin seperti muawiyah. A. Baginda mengubah dasar luar Negara.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 18.menggunakan kaedah diplomasi unruk meluaskan pengaruh kerajaan Islam 3. Khalifah Umar menjalankan polisi pemerintahan berdasarkan Al Quran dan Hadis. Khalifah Umar Abdul Aziz merupakan Khalifah ke 8. Beliau menghapuskan jawatan pegawai peribadi Khalifah yang diperkenalkan oleh Muawiyah.kerana baginda menganggap jawatan ini menyukarkan rakyat untuk menemuinya dan membuat sebarang aduan dan mengemukakan pendapat mereka Panitia Sejarah Maktab Sabah 77 . Kerajaan Bani Umaiyyah diasaskan oleh Muawiyah bin Abu Suffian berikutan Saidina Hasan menyerahkan jawatan khalifah kepadanya demi perpaduan umat Islam.

Baginda mengambil balik harta rampasan perang yeng dimiliki oleh keluarga bani Umaiyyah dan diletakkan semula dalam baitulmal.Cacian digantikan dengan seruan agar umat Islam berbaik antara satu sama lain dengan itu dapat menghidupkan semula roh ukhuah Islamiyah yang diasaskan oleh Rasulullah. 7.selepas kewafatan baginda 720 M keadaan politik kembali seperti sebelumnya yang mana wujud semula gerakan-gerakan anti Umaiyyah yang dipelopori oleh golongan Khawarij dan Syiah. Panitia Sejarah Maktab Sabah 78 .Zaman ini telah melahirkan tokoh-tokoh ulama seperti Imam Maliki dan Imam Haniffa 6.rumah tumpangan. 2. Khususnya ilmu-ilmu keagamaan.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 4.biasiswa untuk pelajar. Beliau menggalakan perkembangan ilmu.sistem pengairan untuk pertanian.Kadar Cukai Kharaj diturunkan.melaksanakan kemudahan social iaitu hospital. Semua gerakan anti bani Umaiyyah telah terhenti kerana golongan ini berpuashati dengan polisi yang diamalkan oleh baginda.ilmu dunia tidak diabaikan asalkan tidak bertentangan dengan Syarak. C. 5. Untuk menjaga kebajikan rakyat.baginda telah berusaha membaiki taraf kedudukan dan pendapatan bertujuan untuk menghapuskan jurang social ekonomi di kalangan rakyat.masjid menjadi pusat perkembangan ilmu. Dasar pemerintahan beliau yang adil.menaikkan gaji golongan buruh. Dalam bidang ekonomi baginda telah memmulihkan institusi baitulmal.Cukai Jizyah ke atas golongan Mawali di hapuskan. Cacian terhadap Khalifah Ali bin Abi Talib dan kaum kelauarganya iaitu bani Hashim di Mimbar-mimbar jumaat telah dihapuskan.Sistem pemungutan cukai dikemaskinikan dengan tujuan menghapuskan kegelisahan dan penindasan yang dihadapi oleh rakyat tanpa mengira agama. tanpa diskriminasi telah mengujudkan suasana yang aman dan harmoni di kalangan rakyat yang berbilang bangsa serta ideologi. Kerana tindakan ini mencemarkan maruah seseorang dan mendedahkan kelemahan Umat Islam yang berbalah sesama sendiri. Kesimpulan 1..sehingga tidak ada rakyat yang layak menerima zakat.

2. Bandingkan antara sistem pemerintahan dan pentadbiran Zaman Khulafah Al Rasyidin dengan sistem pemerintahan dan pentadbiran pada zaman Bani Umaiyyah.Pusat kerajaa di Damsyik.memerintah lebih kurang 92 tahun sehingga khalifah akhirnya Marwan bin Muhammad digulingkan melalui revolusi Abbasiyah C. Pemilihan Khalifah 79 Panitia Sejarah Maktab Sabah . Kerajaan Bani Umaiyyah diasaskan oleh Muawiyah bin Abu Suffian pada tahun 41 H setelah Saidina Hasan bin Ali menyerahkan jawatan Khalifah kepada beliau demi rasmi perpaduan umat.kerajaan ini bertahan sehingga Khalifah Ali dibunuh pada 40H. Isi-isi Penting 1.Kemudian dipindahkan ke Kufah unruk memudahkan pentadbiran yang menghadapi tentangan daripada musuh keluarga bani umaiyyah. 2. A. Pusat Pemerintahan • Zaman Khulafah al Rasyidin pusat pemerintahan di Madinah.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 19. Pegenalan 1. • Kerajaan Bani Umaiyyah pusat pemeintahan berpusat di Damsyik dan menjadi kediamanRasmi Khalifah. Kerajaan Khulafah Al Rasyidin terbentuk apabila Abu Bakar al Siddiq dilantik serta diba’aah menjadi khalifah setelah kewafatan rasulullah yang tidak meninggalkan waris dan wasiat.khawarij dan sebagainya.

Panitia Sejarah Maktab Sabah 80 .terutama berhubung dengan tindak tanduk pemerintah yang suka bermewahmewah.harta baitulmal dianggap amanah Allah dalam zaman Khalifah Al Rasyidian manakala baitulmal menjadi hak milik kerajaan dan sesetengah khalifah menjadikannya sebagai hak milik peribadi.yang mana kadar cukai agak berpatutan. C.Ini berbeza dengan zaman Umar al Khattab. Bani Umaiyyah.merupakan badan penasihat dan perunding bagi menggubal dasar-dasar Negara. Pentadbiran • Kerajaan Bani Umaiyyah telah menerapkan sistem pentadbiran kerajaan Byzantine • Melantik pegawai-pegawai kristian untuk berkhidmat dalam kerajaan.jawatan khalifah dijadikan hak milik keluarga bani Umaiyyah. • Zaman Bani Umaiyyah peluasan kuasa wilayah. Bani Umaiyyah menghadapi ancaman dalaman dari puak syiah dan khawarij sementara zaman Khulafah Al Rasyidin tentera Isalam lebih kerap berhadapan dengan ancaman luar iaitu Rom dan Parsi.masih sama dengan zaman sebelumnya tetapi lebih sistematik dengan penubuhan diwan al Kharaj.kelayakan serta mampu menjalankan tugas dengan baik tanpa mengira bangsa Arab atau tidak Majlis Syura • Zaman Khulafah Rasyidin.sistem pentadbiran telah dipertingkatkan dengan penubuhan beberapa jawatan baru iaitu umat Islam boleh menemui khalifah tanpa halangan. Pelantikan pegawai • Kerajaan Umaiyyah. • 7. • khalifah senantiasa diiringi dan diawasi oleh pegawai peribadi. dan menindas golongan yang tidak sehaluan dengannya.terdiri daipada bangsa Arab khasnya keluarga bani Umaiyyah sendiri • Berbeza dengan Zaman Khulafah Al Rasyidin. • Berbeza dengan zaman bani Umaiyyah Majlis Syura tidak begitu berfungsi kecuali zaman Umar Abdul Aziz. Peluasan Kuasa Wilayah 6.Kesimpulan • Perubahan yang berlaku pada zaman Umaiyyah banyak meninggalkan kesan negative kepada umat Islam. Zaman Khulafa Al Rasyidin pemilihan berdasarkan kelayakan serta dipilih oleh orang ramai. Dasar Ekonomi Kerajaan Umaiyyah.disebabkan khalifah menggunakan kuasa secara mutlak.pegawai dipilih berdasarkan pengalaman .melalui jalan darat dan jalan laut. 5.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 • • 3. • Sementara zaman Khulafah Al Rasyidin.berdasarkan sistem Warisan.

iaitu mementingkan keamanan. membiarkan musuh melancarkan serangan pertama. Antara tokoh-tokoh pemikir ketenteraan yang memberi sumbangan ini ialah Kautilya. Sun Tzu dan Nicollo Machiavelli. melancarkan serangan pertama. bersedia untuk berperang. Idea Tentang Hubungan Dengan Negara Lain Buku Arthasastra menyarankan enam bentuk hubungan antara satu negara dengan negara lain. 1. A. Bincangkan sumbangan Niccolo Machiavelli dalam bidang ketenteraan. Isi Sumbangan Kautilya 1. Pendahuluan Kautilya dan Pemikir ketenteraan ialah tokoh-tokoh yang memberikan sumbangan kepada pertahanan dan ketahanan sesebuah negara melalui falsafah pemikiran mereka. bersekutu dengan musuh dan mempraktikkan dasar duaan.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 • Kesannya membawa kepada kejatuhan melalui revolusi Abbassiyah. iaitu berbaik-baik dengan satu musuh dan menyerang musuh lain. . Strategi Memenangi Peperangan Panitia Sejarah Maktab Sabah 81 2. B.

berperikemanusiaan dan mencintai kebenaran. Bagi mengekalkan kedudukan. 4. 4. Raja harus bertindak tanpa ragu-ragu terhadap pengikut yang tidak jujur dan musuh. 3. Menurut Kautilya. iaitu melalui undangundang dan ketenteraan. 3. kemampuan mengatur konspirasi lebih baik daripada kegagahan. memujuk musuh dengan memberi rasuah. Pemerintahan berteraskan undang-undang semata-mata tidak memadai. Panitia Sejarah Maktab Sabah 82 2. Beliau menyarankan tentang keperluan undang-undang yang baik dan memiliki pasukan tentera yang berwibawa. menanam benih perpecahan atau rasuah dan melancarkan peperangan jika usaha tersebut menemui kegagalan. Beliau menyarankan agar tentera berpakaian ringan tetapi dilengkapi dengan senjata yang canggih. Menurut Machiavelli. Saranan Kepada pemerintah Pemerintah harus mengkaji kekuatan sendiri dan kelemahan musuh sebelum melancarkan serangan. Sumbangan Niccolo Machiavelli 1. Bantuan Luar Kejayaan dalam peperangan bergantung kepada kekayaan dan bantuan ketenteraan serta kewangan dari luar. 5. . matlamat menghalalkan cara. Cara Mengekalkan Kuasa Machiavelli menyatakan cara seseorang pemerintah mengekalkan kuasa. Sokongan Rakyat Pemerintah baru harus mendapat sokongan daripada golongan penentang pada peringkat permulaan. pemerintah harus melakukan apa sahaja termasuk perbuatan keji dan tidak berperikemanusiaan. Penggunaan Kaedah Subversif Pemerintah boleh menggunakan kaedah subversif seperti merasuah dan menghantar perisik bagi menjatuhkan pihak lawan. 6. Komplot atau konspirasi membantu memecahbelahkan musuh tanpa melibatkan diri dalam peperangan dan mengorbankan banyak nyawa. Beliau berpendapat seorang pemerintah harus memberi keutamaan kepada aspek ketenteraan. Undang-undang dan Tentera Baik Pemerintah harus mewujudkan kerajaan yang membawa penghormatan dan kemegahan supaya ia dapat mengekalkan kekuasaan. Sistem Pentadbiran Machiavelli mengemukakan dua cara pentadbiran.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 Langkah yang disarankan oleh Kautilya dalam menghadapi musuh ialah memujuk musuh dengan mengadakan perbincangan. Strategi Peperangan Machiavelli menolak pembinaan kubu kerana ia akan membawa kemusnahan. Kautilya menyarankan agar taktik kotor digunakan apabila peperangan menemui jalan buntu. Seseorang pemerintah harus bersifat liberal. Sokongan tidak berbelah bahagi akan diperolehi daripada mereka yang berpuas hati dengan pemerintah baru.

2. Buku yang dihasilkan Seni Peperangan merupakan buku ketenteraan yang terbaik dan tertua. Pendahuluan Sun Tzu merupakan pemikir ketenteraan terulung dalam tamadun China. iklim. Isi 1.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 C. Art of War dan Discourse (Niccolo Machiavelli). Jelaskan taktik dan strategi peperangan yang disarankan oleh Sun Tzu dalam buku Seni Peperangan. Lima perkara harus di pertimbangkan dalam sesuatu peperangan iaitu alasan moral. A. Melancarkan Peperangan Seorang panglima tentera harus memastikan kemenangan dicapai dalam masa yang singkat. Tokoh-tokoh ini mengemukakan idea ketenteraan melalui karya mereka iaitu Arthasastra (Kautilya). Idea yang disarankan oleh tokoh-tokoh ini membantu pemerintah dalam usaha mengukuhkan kuasa dan melahirkan kerajaan yang mantap. 2.Buku ini mengandungi 6000 perkataan dan terdiri daripada 13 bab serta mengemukakan 13 taktik dan strategi. Strategi Anggaran Beliau menyarankan para pemerintah melakukan kajian yang teliti sebelum melancarkan peperangan. Beliau pernah berkhidmat sebagai panglima tentera kerajaan Wu dan pernah menewaskan negeri Chu dan Ying. bentuk muka bumi. The Prince. kepimpinan dan pengendalian peperangan. Panitia Sejarah Maktab Sabah 83 . Kesimpulan Kautilya dan Niccolo Machiavelli merupakan antara pemikir ketenteraan yang memberi sumbangan dalam bidang ketenteraan.

Kekalahan berlaku jika ada tiga kesilapan iaitu jahil dalam ilmu peperangan. Korea dan Jepun hingga kini. Matlamat Utama Peperangan Mempertahankan negara kota daripada serangan orang gasar. 4. Jenis Tentera Pasukan tentera di Mesopotamia diketuai oleh raja dan dibantu oleh dua jenis tentera iaitu tentera professional (Agaush) dan tentera kerahan (Eren). B. 3. istana dan kawasan luar bandar. merebut tanah pertanian yang subur dan meluaskan kuasa dan empayar. 3. Komposisi Tentera Panitia Sejarah Maktab Sabah 84 dalam . Organisasi ketenteraan merujuk kepada pengendalian atau penyusunan pasukan tentera. 2. Masyarakat Mesopotamia mempunyai kemahiran mengatur strategi serta mengkordinasikan pelbagai unit tentera secara terancang. 1. urusan pentadbiran ketenteraan dan mengarah tentera mara ke hadapan atau berundur apabila tidak patut berbuat demikian. Strategi Menyerang Seseorang pakar harus mengatur strategi untuk melawan musuh tanpa peperangan berlarutan. Kesimpulan Idea yang dikemukan oleh Sun Tzu mempengaruhi pemimpin barat dan dikaji oleh pakar-pakar ketenteraan China. Pasukan tentera di peringkat wilayah yang diketuai oleh Gabenor bagi mengawal ibu kota negara. Strategi Serangan Menggunakan Api Strategi ini hanya digunakan dalam keadaan terdesak. Idea beliau paling penting di Asia dan digunakan selama 200 tahun. Isi – isi penting. Perkembangan ini meletakkan asas bagi kejayaan orang Mesopotamia membina empayar. Panglima perang harus mengetahui kelebihan dan kelemahan diri sendiri dan musuh. Pendahuluan Tamadun Mesopotamia mempunyai organisasi ketenteraan yang sistematik dan terancang. A. 5. Jelaskan organisasi ketenteraan tamadun Mesopotamia pada tamadun awal manusia. C.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 3. Strategi Menggunakan Tali Barut Musuh dilemahkan dengan menggunakan ejen-ejen perisik. Unit tentera wanita yang ditugaskan menyediakan makanan.

panah. peralatan seperti busur. 6.000 askar dan pasukan tentera. Kesimpulan Perkembangan organisasi ketenteraan membantu masyarakat Mesopotamia menubuhkan empayar yang kuat seperti empayar Akkadia dan Sumeria. Taktik seterusnya ialah menakutkan musuh dengan jeritan perang. pasukan tentera tetap terbahagi kepada tiga kategori iaitu tentera infantri.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 Pasukan tentera Mesopotamia terdiri daripada ramai askar. C. Strategi dan Taktik Peperangan Tentera Assyria terkenal kerana kemahiran mereka dalam menghasilkan taktik dan strategi peperangan iaitu membina terowong. Pemerintahan Sargon menggunakan peralatan seperti lembing dan panah. tentera infantri dibahagikan kepada infantri berat dan infantri ringan. panah. tentera kavalri dan tentera kereta kuda. perisai. Contoh. pisau cokmar. Selain itu mereka juga memiliki kemahiran merobohkan kubu dan tembok pertahanan musuh. kubu dan tembok pertahanan. Pelbagai Kategori Pada zaman pemerintahan Tiglathpeleser. kasut bot bertali. Jenis Peralatan Perang Pada zaman awal. 4. 5. Mereka mempunyai kebolehan mewujudkan koordinasi tentera yang cekap melibatkan pelbagai unit tentera. Kemampuan para pemerintah merekrut askar yang ramai serta mengawal mereka jelas memperlihatkan keunggulan. Pada zaman pemerintahan Ashurnasirpal. peralatan seperti tombak panjang. pedang kecil. Panitia Sejarah Maktab Sabah 85 . Pada zaman pemerintahan Tiglathpeleser terdapat 50. pada zaman pemerintahan Sargon terdapat 5400 tentera raja. Ia juga dapat mewujudkan keamanan dan kestabilan politik. membakar kubu dan membunuh tawanan perang. busur dan topi. Pada zaman Tiglathpeleser. perisai dan kereta kuda digunakan.

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010

4. Jelaskan struktur organisasi ketenteraan dalam tamadun India pada zaman klasik. Pendahuluan Tamadun India mempunyai organisasi ketenteraan yang sistematik dan teratur pada zaman klasik. Peperangan dianggap sebagai peristiwa bersifat keagamaan. Ketenteraan yang cekap mewujudkan empayar besar seperti empayar Maurya dan Gupta di India. B. Isi – isi penting. 1. Kategori Tentera Tentera terbahagi kepada 4 kategori iaitu tentera bergajah, tentera berkuda, tentera berkereta kuda dan tentera infantri. Kategori lain ialah tentera laut, pengintip, kumpulan perantis dan komisariat (pegawai perbekalan tentera). 2. Komposisi Tentera Unit asas tentera India ialah Patti. Angkatan tentera yang lengkap dikenali sebagai aksauhiri yang terdiri daripada 21,870 Patti. 3. Bilangan Tentera Pemerintah di India pada zaman klasik mempunyai bala tentera yang besar. Contoh, Raja Nanda mempunyai 20,000 kavalri, 2000 kereta kuda, 200,000 tentera infantri dan jumlah gajah yang berbeza iaitu sama ada 1000, 4000 atau 6000 ekor gajah.
Panitia Sejarah Maktab Sabah 86

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010

4.

Struktur Pentadbiran Tentera Raja dibantu oleh Panglima Agung yang dikenali sebagai Mahasenapati. Panglima tentera dibantu oleh kapten yang dikenali sebagai Nayaka atau Pandanayaka.

5.

Perkhidmatan Logistik Terdapat perkhidmatan perubatan, jurutera dan tukang-tukang masak dalam tentera.

6.

Teknologi Ketenteraan Alatan yang digunakan ialah meriam, kayu pelantak, busur, panah beracun, pedang, tombak dan lembing

7.

Kubu dan Tembok Pertahanan

Bandar Rajagraha iaitu ibukota Magadha mempunyai tembok yang panjang.

Kesimpulan Organisasi ketenteraan yang sistematik menyebabkan para pemerintah meluaskan kuasa dan mewujudkan kestabilan dan keamanan dalam empayar. Ia juga meletakkan asas bagi kelahiran empayar besar seperti empayar Maurya dan Gupta di India.

Panitia Sejarah Maktab Sabah

87

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010

5. Dengan Merujuk Tamadun-Tamadun Awal, Jelaskan Strategi Dan Taktik Yang Digunakan Dalam Peperangan. A. Pendahuluan Strategi peperangan asas kepada corak pengendalian peperangan. Objektif atau sasaran dapat digunakan dengan berkesan melalui penggunaan kuasa tentera, alat-alat senjata serta pergerakan logistik tentera. Perubahan strategi penting dalam menentukan keputusan peperangan (keputusan boleh berubah disebabkan faktor geografi, keluasan, saiz tentera, saiz tentera musuh, iklim, objektif, jangka panjang dan jangka pendek). Kejayaan sesuatu strategi bergantung kepada sokongan logistik. Isi 1. Strategi Pertahanan • Bertujuan mengekalkan status quo. Strategi pertahanan diperlihatkan melalui proses pembinaan kubu untuk mempertahankan sesuatu tempat strategik. Contoh, strategi dalam tamadun India pada zaman Maurya ialah terdapat tembok panjang yang dibina di kota Rajagraha, ibu kota Magadha.

Strategi Menjalani Perikatan Tentera Strategi ini merupakan jalinan perikatan tentera dengan kuasa atau negara jiran serta negara-negara lain untuk membendung ancaman dan cabaran musuh. Contohnya, pada zaman Dinasti Han, tenteranya menjalin hubungan rapat dengan Yueh-Chi untuk membendung musuh Hsiung-Nu. Strategi Penyerangan Secara Langsung Terdapat dua perkara penting dalam menjalankan strategi penyerangan secara langsung iaitu memilih masa yang sesuai untuk penyerangan dan kedua pemilihan tempat.
Panitia Sejarah Maktab Sabah 88

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010

Penting dalam usaha meluaskan sempadan empayar mereka atau menjalankan penaklukan demi kepentingan melindungi sempadan. Contohnya, penyerangan membawa kepada peluasan empayar GraecoRom ke Semenanjung Itali dan laut Mediterranean. 4. Strategi Pengepungan Bertujuan menghancurkan semangat dan kekuatan pertahanan musuh di sesuatu tempat yang strategik. Contoh, strategi pengepungan Troy, pengepungan Avaricum dan Alesia pada zaman Julius Caesar dan pengepungan Konstantinople semasa Perang Salib.

Kesimpulan Kejayaan sesuatu peperangan bergantung kepada beberapa strategi yang berbeza berasaskan keadaan semasa.

6.

Bincangkan organisasi ketenteraan di Alam Melayu dengan merujuk kepada kerajaan Serivijaya, Majapahit dan Melaka.

A. Pendahuluan • Kerajaan Melayu awal seperti Srivijaya, Majapahit dan Melaka berjaya meluaskan kuasa kerana mempunyai organisasi ketenteraan yang teratur dan sistematik. Kekuatan ketenteraan menyebabkan mereka meluaskan wilayah dan meramaikan pengikut. Isi 1. Kategori Tentera a. Tentera Majapahit dibahagikan kepada 3 kategori iaitu b. Sapta Dharmaputra c. Bhayangkari d. Tentera Biasa e. Sapta Dharmaputra ialah pasukan tentera elit yang terdiri daripada putera raja yang mempunyai kekuatan fizikal dan mental. f. Bhayangkari terdiri daripada 15 orang anggota bersenjata yang bertanggungjawab menjaga kawasan istana secara bergilir-gilir. g. Tentera Biasa terdiri daripada tentera tetap dan sukarela yang berkhidmat di pusat dan daerah jajahan takluk. Tentera Laut a. Kerajaan Majapahit dan Srivijaya mempunyai tentera laut yang kuat. b. Angkatan laut berperanan menjaga kawasan perairan daripada serangan musuh dan mengawal aktiviti perlanunan.
Panitia Sejarah Maktab Sabah 89

2.

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010

c. Orang Laut merupakan tulang belakang pahlawan tentera laut. d.
3. Mereka berperanan mengawal jalan laut daripada ancaman lanun dan menguasai perairan di Selat Melaka. Armada laut ditempatkan di kawasan strategik di seluruh empayar. Laksamana mengetuai armada laut.

Peralatan Perang a. Peralatan perang yang digunakan dalam peperangan terdiri daripada senjata tradisional seperti keris, parang, badik, tombak, lembing, sumpitan dan sebagainya. b. Mereka juga mahir menggunakan alatan-alatan letupan seperti meriam besi dan tembaga, rentaka, terkul, pemuras dan lotang. c. Alat-alat semboyan seperti gong, tambu dan gendang perang digunakan dalam medan peperangan. Jenis Tentera a. Tentera di Alam Melayu terdiri daripada tentera kerahan dan tentera upahan. b. Tentera kerahan tidak dibayar upah dan berkhidmat atas dasar taat setia kepada raja yang berdaulat. c. Raja dan pembesar mempunyai kuasa untuk mengerah rakyat berkhidmat sebagai tentera. d. Tentera upahan berkhidmat mengikut perjanjian. e. Orang Laut dijadikan tentera upahan. Mereka tinggal di persisiran laut di sepanjang Selat Melaka. f. Terdapat juga tentera terlatih yang berkhidmat di istana dan rumah pembesar. Pentadbiran Tentera • Terdapat organisasi pentadbiran tentera yang mantap. • Tentera Srivijaya di ketuai oleh Raja dan dibantu oleh Parvanda , Senapati (Hulubalang), Pratisara (Komander Tentera) dan Syahbandar. • Tentera Majapahit diketuai oleh Raja dan dibantu oleh Mangkabumi. • Mangkabumi merupakan pegawai kanan tentera yang berperanan memberi arahan kepada tentera. • Pasukan tentera dalam Kesultanan Melayu Melaka diterajui oleh Raja dan dibantu oleh Laksamana, Bendahara, Penghulu Bendahari dan Temenggung. PEGAWAI Bendahara Laksamana Penghulu Bendahari Temenggung TUGAS Ketua turus angkatan tentera darat dan laut Mengetuai armada tentera laut Mahir dalam pertahanan dan peperangan Mengetuai pasukan tentera

4.

5.

Kesimpulan 1. Kerajaan awal di Alam Melayu seperti Melaka dan Majapahit berjaya membina empayar kerana memiliki sistem pertahanan yang kuat.
Panitia Sejarah Maktab Sabah 90

tentera asing (b) Islam (i) Nabi Muhammad – lelaki dan perempuan. Komposisi Tentera (a) Eropah (i) Yunani (Sparta) – lelaki yang sihat.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 2. Panitia Sejarah Maktab Sabah 91 Latar belakang Tamadun Awal Eropah Latar belakang zaman Islam di Madinah Definisi organisasi ketenteraan Tujuan perang . Terdapat organisasi tentera yang mantap dan cekap diketuai oleh Raja dan dibantu oleh pegawai tentera. Lelaki yang lemah akan dibunuh. lelaki miskin tidak menjadi tentera. contohnya Julius Caesar dan Augustus tentera ialah warganegara yang berkhidmat tanpa gaji. Bandingkan Organisasi Ketenteraan Dalam Tamadun Eropah Dan Zaman Islam Di Madinah. Isi Perbezaan Organisasi Ketenteraan Dari Sudut: 1. Umar al-Khattab – lelaki Muhajirin dan Ansar. A. 4. Pendahuluan 1. (ii) Rom – lelaki dan perempuan. 3. para mujahid Islam (Berperang kerana Allah) – sahabat Nabi Muhammad. 2. 7.

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010

2.

Gaji (a)

(b)

Eropah (i) Yunani – harta rampasan perang akan diagihkan. (ii) Rom – zaman Raja tiada gaji, - zaman Republik tentera dibayar gaji Islam (i) Nabi Muhammad – tiada gaji. (ii) Umar al-Khattab – elaun dan gaji diuruskan oleh Diwan Tentera. (iii) Umayyah – 1,000 dirham dan elaun. (iv) Abbasiyah – tentera berjalan kaki – harta rampasan perang – tentera berkuda – 906 dirham setahun.

3.

Alat Kelengkapan (a) Eropah (i) Yunani – panah, lembing, pedang panjang, pedang pendek, topi besi, pembalut kaki dan perlindungan dada, kenderaan – chariot. (ii) Graeco-Roman – lembing, baju besi, anak panah. (iii) Rom – javelin, lembing kecil, pedang, perisai, tombak dan kuda. (b) Islam (i) Nabi Muhammad – pedang, tombak, lembing, panah, manjaniq, dabbabah – benteng; parit – kenderaan; kuda, unta dan keldai. (ii) Umayyah – kompas dan peta. (iii) Abbasiyah – manjaniq dan dabbabah. Jenis Tentera (a) Eropah (i) Yunani – tentera elit, tentera psiloi, tentera berjalan kaki, tentera berkuda. (ii) Rom – zaman Raja; tentera laut, tentera darat, tentera berkuda, tentera berjalan kaki. (iii) Zaman Republik – pegawai tentera khas – jurutera, artisan dan Quaestar. (b) Islam (i) Nabi Muhammad – tentera berjalan kaki, tentera berkuda, tentera pemanah. (ii) Umar al-Khattab – tentera berkuda, tentera berjalan kaki, wujud perjalanan laut. (iii) Uthman bin Affan – pasukan tentera laut. (iv) Abbasiyah – tentera berkuda dan berjalan kaki, bola api, penembak dan pembawa senjata. Penyusunan Tentera (a) Eropah (i) Yunani – sistem phalanx
Panitia Sejarah Maktab Sabah 92

4.

5.

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010

(b)

(ii) Islam (i) (ii)

Rom – sistem phalanx diperbaiki – Praetorian Guard Nabi Muhammad – sistem al-saf. Ali bin Abi Talib – sistem kurdus.

6.

Taktik dan Strategi (a) Eropah (i) Yunani – bertempur dekat – kepandaian teknik – Iskandar hanya berperang apabila pasti menang. (ii) Rom – tentera phalanx mengepung kem – tipu muslihat. (b) Islam (i) Nabi Muhammad – taktik menunggu, taktik bertahan, taktik mengepung, taktik tidak mengejar musuh, perjanjian, menguji keimanan tentera, kebijaksanaan, berperang di tempat yang strategik, penyamaran, menyalakan api, taktik gerak serentak, kuasa tabii Umar al-Khattab – bina bandar tentera. Umayyah – Jabatan Perisik, pusat perindustrian kapal, peta, kota tentera, taktik mengepung dan berundur, taktik menyerang dari dekat. Abbasiyah – pengintipan.

(ii) (iii) (iv) 7.

Peranan Wanita (a) Eropah (i) Sokongan moral dan fizikal. (b) Islam (i) Merawat pesakit, sokongan moral, membawa air dan makanan.

Kesimpulan 1. Organisasi ketenteraan Tamadun Awal Eropah dan zaman Islam di Madinah berbeza. 2. Bergantung kepada keadaan geografi dan situasi pada masa itu.

Panitia Sejarah Maktab Sabah

93

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010

8.

Bincangkan sistem ketenteraan dalam Tamadun Rom pada zaman Klasik. A. Pendahuluan 1. Peperangan merupakan kaedah yang digunakan pada tamadun awal untuk mengukuhkan kekuasaan dan memperluaskan empayar. 2. Tamadun Rom yang muncul selepas kejatuhan Yunani berjaya membentuk empayar yang luas kerana mempunyai pasukan tentera yang kuat. 3. Organisasi ketenteraan Rom jelas ketara dalam aspek matlamat ketenteraan, dasar ketenteraan, taktik peperangan, organisasi tentera, penyusunan tentera dan peralatan perang. B. Isi – isi penting. 1. Matlamat Ketenteraan  Pada zaman empayar, peperangan bertujuan meluaskan kekuasaan politik ke benua Asia, Afrika dan Eropah. Bertujuan untuk menguasai kegiatan ekonomi.  Rom berjaya menguasai kegiatan perdagangan setelah menawan wilayah-wilayah di sekitar laut Mediterranean. Dasar Ketenteraan
Panitia Sejarah Maktab Sabah 94

2.

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010

Dalam peperangan, nyawa dan harta benda tidak dihargai. Peperangan menyebabkan kemusnah harta benda dan kematian manusia. 3. Taktik Peperangan • Taktik yang digunakan oleh tentera Rom adalah melakukan kekejaman terhadap musuh untuk meninggalkan kesan psikologi atau menimbulkan perasaan takut atau bimbang di kalangan musuh. • Mereka juga mendirikan kem-kem tentera bagi menghadapi tentera musuh. Organisasi Ketenteraan  Organisasi ketenteraan yang sistematik dan teratur dalam tamadun Rom, tentera disusun berdasarkan sistem sub seksyen maniples. Tentera dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil supaya dapat bergerak bebas di medan peperangan.  Tentera dalam kumpulan maniples dikenali sebagai Legion yang terdiri daripada 4000 hingga 6000 askar. Legion diketuai oleh Legatus dan dibantu oleh pegawai yang dikenali sebagai Tribuni. Askar terdiri daripada tentera infantri yang dibayar gaji tinggi serta dilengkapi senjata seperti lembing. Penyusunan Tentera • Sistem Phalanx telah diperbaiki dengan meningkatkan bilangan askar kepada 16 orang sebaris. Pada zaman Augustus, Praetorian Guard diwujudkan untuk menghadapi serangan orang Gasar di kawasan sempadan. Peralatan Peperangan • Peralatan yang digunakan ialah javelin, lembing, pedang, perisai, tombak dan kuda.

4.

5.

6.

C. Kesimpulan  Tamadun Rom mempunyai sistem ketenteraan yang tersusun.  Organisasi ketenteraan yang mantap membantu orang Rom membina empayar yang kuat.

Panitia Sejarah Maktab Sabah

95

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010

9.

Bincangkan kesan positif yang ditinggalkan oleh Perang Salib ke atas masyarakat Kristian di Eropah. A. Pendahuluan 1. Perang Salib melibatkan masyarakat Eropah Barat dengan orang-orang Islam di Asia Barat. 2. Perang ini bertujuan untuk menguasai Baitulmaqdis daripada orang-orang Islam Turki selama dua abad( 1096-1291 M). 3. Di kenali sebagai Perang Salib kerana orang Kristian menggunakan salib sebagai simbol semasa peperangan. 4. Perang ini diketuai oleh Godfery of Boullon, Count Baldwin, Count Reymond, dan wakil Pope Adhemer of Puy. 5. Dalam Perang salib terakhir, tentera Eropah diketuai oleh Louis IX dari Perancis. 6. Tentera Islam dipimpin oleh Imamauddin Zangi, Nuruddin Zangi dan Salahuddin al-Ayubi. 7. Perang ini mengorbankan nyawa dan harta benda kedua-dua belah pihak. 8. Namun begitu, kesan peperangan ini menyebabkan berlakunya pertembungan kebudayaan Islam dan Eropah dalam politik, ekonomi, sosial dan intelektual kepada kedua-dua belah pihak.
Panitia Sejarah Maktab Sabah 96

kolej dan universiti. Keadaan ini menyebabkan perlunya lebih banyak syarikat perkapalan mengendalikan pelayaran di antara negara kuasa Eropah dengan negara-negara sebelah Timur. d. Kuasa Eropah mula menjelajah dan menerokai kawasan Timur untuk mencari kekayaan dunia. Keadaannya berbeza dengan Sepanyol dan Sicily kerana mereka hidup bertamadun berikutan berlakunya kegiatan ilmiah seperti penulisan dan terjemahan. g. limau. Asia dan Timur Tengah Bidang Intelektual a. Perkembangan membawa kemunculan zaman Renaissance di Eropah yang bermula pada pertengahan abad ke-14 Masihi hingga pertengahan abad ke-16 Masihi. Bidang Sains dan Teknologi Panitia Sejarah Maktab Sabah 97 . b. seni bina. Orang Eropah turut mendirikan sekolah. Buku-buku bahasa Arab dalam bidang falsafah. e. timun dan melon. f. Bidang Ekonomi a. khasnya istilah-istilah sains seperti kedoktoran. Eropah Barat sebelum Perang Salib mengalami kemunduran dari segi pendidikan yang wujud pada zaman Pertengahan. pusat membeli belah serta penggunaan lebih banyak pengangkutan laut untuk tujuan perdagangan. Perang Salib menyedarkan bangsa Eropah tentang kemajuan ilmu pengetahuan di kalangan orang Islam seperti sains. Sepanyol dan Britain yang mula menjajah di benua Afrika. h. Portugal. kesusasteraan dan falsafah. pembinaan jalan raya. Bidang Politik a. c. (ii) Bandar-bandar pelabuhan seperti Genoa dan Venice telah menjadi sibuk dan penting dari segi perdagangan khasnya menjadi pusat pemasaran hasil barangan dari Timur. halia. Banyak perkataan Arab ditiru oleh Eropah. muzik dan ilmu alam diterjemahkan ke bahasa Inggeris. Wujudnya hubungan perdagangan antara Eropah dengan Islam. 2. g. perubatan. matematik. b. ilmu alam dsbnya yang digunakan sehingga sekarang. Barangan yang diimport akhirnya ditiru dan mereka jadikan barangan mereka sendiri. e. c. Orang Eropah juga membawa pertanian mereka dengan mencontohi teknik pertanian orang Islam yang mereka saksikan semasa terlibat dalam perang.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 B. matematik. Perang ini memberikan laluan kepada perkembangan jalan perdagangan. 3. d. Isi 1. matematik. f. Latin dan Perancis. Orang Eropah banyak membawa hasil tanaman orang Arab ke Eropah untuk dijual seperti gula. Ini dapat dilihat melalui kuasa Perancis. Orang Eropah kagum dengan kemajuan orang Islam lalu mempelajari dan memindahkannya ke Eropah. cengkih. b.

Orang Eropah telah mengenali Islam secara lebih dekat dan realistik tentang kehidupan orang Islam yang bersopan santun.w. Panitia Sejarah Maktab Sabah 98 .Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 a. Konsep perang dalam Islam Isi 1. dapat menarik orang Eropah untuk memeluk Islam dan mula menukar cara menyebarkan agama Kristian melalui cara kekerasan kepada cara yang lembut. Asas kepimpinan Baginda ialah akidah dan berakhlak mulia. 5. 10. b. iaitu di kawasan orang Islam dan perdagangan orang Islam terbantut. c. b. Orang Eropah memperoleh cara pembinaan sistem pengairan. A. Buktikan Kepimpinan Yang Ditonjolkan Oleh Rasulullah S. Latar belakang Nabi Muhammad s.A. Bidang Agama. C. a. toleransi dan cintakan perdamaian. Dengan keindahan Islam. Kesimpulan 1. 2. Ketua Negara yang bertanggungjawab mengetuai setiap kali ekspedisi peperangan dengan musuh Islam. kubu pertahanan. peralatan senjata serta teknik membuat kertas yang hanya berkembang di Eropah selepas Perang salib. beradab.W. kota.a. 2. Dalam Bidang Ketenteraan. Perang Salib membawa perkembangan perdagangan antara Timur dan Barat. Perkembangan perdagangan lebih menguntungkan orang Eropah kerana Perang Salib ini berlaku di Timur Tengah. Pembaharuan dalam agama Kristian yang kemudiannya dikenali sebagai zaman Reformation kerana mereka mula membantah cara-cara yang digunakan oleh Gereja Katolik. Pendahuluan a.

Baginda turut menghantar panglima-panglima untuk mengetuai tentera-tentera Islam.A. Baginda berfikiran kritis. 6. Pendahuluan 1. Kesimpulan 1. C. A.W.w. Jelaskan Struktur Angkatan Tentera Islam Pada Zaman Nabi Muhammad S. 11. Baginda menghidupkan prinsip musyawarah di medan peperangan. 8. Kehebatan serta kepimpinan Baginda menjadi perangsang kepada para pemimpin mujahidin dalam menangani musuh. Kehebatan kepimpinan Nabi Muhammad s. menjadi asas kepada tentera Islam untuk mengalahkan Rom dan Parsi pada zaman berikutnya. Kedatangan Islam telah mengubah semangat asabiyah kepada semangat akidah dan persaudaraan. Baginda berkebolehan merangka strategi untuk menghadapi serangan musuh. Ketegasan diri yang ada pada Baginda apabila enggan menarik diri walaupun menghadapi suasana yang getir.a. 2. Panitia Sejarah Maktab Sabah 99 . 5.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 3. ini dapat dilihat apabila Baginda menerima Perjanjian Hudaibiyah yang kemudiannya telah membawa keuntungan kepada orang Islam. Baginda seringkali mengetuai angkatan tentera. 3. B. Isi – isi Penting. 4. 7. Konsep jihad menyemarakkan perjuangan tentera Islam.

3.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 1. 6.  Taktik menunggu.a.w.  Menggunakan parit sebagai benteng.Perang Tabuk 30. Akhirnya dimenangi oleh orang Islam. Kesimpulan Kewibawaan dan kemampuan tentera Islam. 4. Taktik Peperangan  Taktik bertahan. 5. Berlangsung selama 200 tahun (1096 – 1291 M). Tentera Islam semakin meningkat setelah berkembang dengan pesat.  Tidak mengejar musuh yang lari dari medan perang. Berlaku untuk merebut Baitul Maqdis di Palestin. Pendahuluan 1. Gaji Tentera  Mereka tidak dibayar gaji kerana mereka ikhlas berjuang semata-mata memenuhi tuntutan agama. b. Panitia Sejarah Maktab Sabah 100 .  Baginda menjadikan Madinah sebagai bandar atau pusat tentera. 12. Kemenangan tentera Islam dibantu oleh strategi Nabi Muhammad s. Berlaku 3 peringkat. Contoh – Perang Badar 324 orang tentera • Perang Khandak 3000 orang tentera • Perang Hunain 10. tombak dan panah serta beberapa peralatan lain. kepada Perang Salib. Kelengkapan Perang  Dilengkapi dengan pedang. Isi – isi Penting. 5.000 orang tentera Islam semakin 2.000 orang tentera • .  Taktik benteng. 7. 2. Peperangan ini mengorbankan banyak nyawa dan harta benda.  Unta digunakan sebagai alat pengangkutan. Huraikan faktor-faktor yang membawa A. Dikenali sebagai Perang Salib kerana orang Kristian menggunakan tanda salib sebagai simbol peperangan.  Taktik mengepung. Perang Salib berlaku di antara orang Eropah Barat dengan Negara-negara Islam di Asia Barat. Dikenali sebagai The Crusades di benua Eropah. B. Kedudukan Tentera Baginda menggunakan kaedah saf/barisan sebelum melakukan serangan. Jumlah Tentera a.

g. e.Negara Eropah mengalami perpecahan politik menjelang abad ke-14M. Sosial a. Panitia Sejarah Maktab Sabah 101 . keluarga Saljuk menguasai Palestin dan menutup jalan kepada orang-orang Kristian melalui Asia Kecil ke Baitul Maqdis. Akibatnya. Akibatnya gereja besar di bawah Paus Urban II (Perancis) telah mengisytiharkan Perang Salib. Menyatupadukan orang Kristian yang berpecahbelah pada ketika itu kerana mazhab yang berlainan iaitu antara Yunani (Greek) dan Rom (Byzantine). f. disokong oleh Itali.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 Faktor-faktor Yang mempengaruhi Orang Kristian Terlibat Dalam Perang Salib 1. b. Al-Hakim.Feudalisme dan masyarakatnya menghadapi pelbagai krisis. Venice. g. Ekonomi a. Keagamaan a. Genoa dan Pisa. Perang Salib dianggap boleh menjatuhkan kedudukan mereka kerana semua kaum bersatu menghadapi musuh. Negara kota sering bertelagah sesama sendiri. 2. Golongan hamba dijanjikan kemerdekaan daripada tuannya jika mereka menyertai Perang Salib. pemerintah kerajaan Fatimiyah Mesir meruntuhkan gereja Holy Sepulcre pada tahun 1009 M. h.Dengan menyertai Perang Salib rakyat akan melupakan masalah yang wujud di negara mereka. Mereka memberi layanan buruk kepada penganut Kristian yang menziarahi kota tersebut.Anak-anak raja yang merasakan kedudukan mereka tidak stabil dan masa depan mereka tidak menentu akan menyertai Perang Salib dengan cita-cita untuk menjadi Raja atau pemerintah di wilayah-wilayah Islam yang ditakluki. b. c. Politik a. c. Penaklukan dan penguasaan wilayahwilayah di sekitar Laut Mediterranean oleh orang Islam mengancam kedudukan orang Kristian. Pada 1070M. d. d. c. Kemudiannya dikuasai oleh orang-orang Turki Saljuk. 3. f.Golongan atasan dan rakyat mendesak pihak berkuasa supaya mengadakan perubahan politik. Gereja Greek meningkatkan pengaruh berbanding gereja Rom berusaha mencari pengaruh. Perebutan kota Jurusalem dan Baitul Maqdis yang telah jatuh ke tangan orang Islam sejak pemerintahan khalifah Umar al-Khattab oleh orang Kristian. e. 4. Sesiapa yang mengambil bahagian dalam Perang Salib akan mati suci dan akan ke syurga. b.

b.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 b.W. Peperangan di kalangan umat Islam itu sendiri terus berlarutan seperti keluarga Saljuk dan Sunnah. Aktiviti perdagangan di antara Genoa dan Venice dengan Timur Tengah melalui Halab (Aleppo) dan Baghdad dikuasai oleh orang Saljuk. Orang Kristian menganggap ini sebagai peluang kepada mereka untuk menewaskan orang-orang Islam. c. Baghdad berperang dengan Syiah Fatimiyah di Mesir. d. c. SKEMA JAWAPAN A. Huraikan Taktik Dan Strategi Peperangan Yang Digunakan Oleh Tentera Islam Pada Zaman Nabi Muhammad S. pembesar dan rakyat turut terlibat untuk mendapatkan kekayaan rampasan perang. C. Pada masa yang sama orang-orang Kristian pula berada di ambang kebangkitan. Kesimpulan a. a. Perpaduan umat Islam semakin terancam dengan munculnya pelbagai mazhab. Negara-negara Islam di Syria dan Asia Kecil juga tidak bersatu dan banyak kerajaan kecil diperintah oleh Atabeg. Kerajaan Abbasiyah yang berada dalam keadaan tenat telah mempengaruhi orang Kristian melancarkan peperangan. c. e. b. e. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Orang Islam Terlibat Dalam Perang Salib 1. d. Raja. Pedagang-pedagang Kristian dari Itali. Kesan Perang Salib amat mendalam kepada kedua-dua pihak yang terlibat. Arahan pengisytiharan Paus Urban II telah menjadikan Perang Salib berlaku dalam jangka masa yang panjang.A. Krisis politik dan perpecahan yang dialami oleh orang-orang Islam. c. kerajaan Fatimiyah di Mesir juga mengalami kemerosotan. Pada abad ke-11M. d.Pendahuluan Panitia Sejarah Maktab Sabah 102 Sosial . orang Kristian tiada jalan lain melainkan berperang. Sicily dan Perancis banyak meyumbangkan harta benda untuk peperangan ini. 13. Politik a. Untuk mencapai matlamat menghalau orang Islam keluar. Walaupun Perang Salib sudah lama tamat tetapi permusuhan antara Kristian dan Islam masih berterusan sehingga hari ini. b.

Nabi Muhammad s. Taktik Membiarkan Musuh Tanpa Dikejar  Dilaksanakan oleh Nabi Muhammad s. B. Taktik Kepungan  Digunakan sewaktu tentera Islam menyerang kota Taif.  Tentera Islam mengepung kota ini buat seketika sehingga berjaya memutuskan bekalan makanan. 4.w.  Bantuan angin kencang turut melemahkan pihak musuh. barisan pertama di hadapan bersenjatakan tombak dan perisai manakala barisan kedua bersenjatakan panah dan perisai dan diketuai oleh pemegang bendera.w. Antara peperangan yang terkenal ialah Perang Badar. Taktik Menggali Parit  Digunakan oleh Nabi Muhammad s. dalam Perang Badar.w. musuh 3.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 a.  Parit digali menghalang tentera musuh memasuki kota Madinah.a.000 orang. tentera dibahagikan kepada 2 barisan.  Cara.a. d. kemudian secara terbuka.w.  Tentera musuh seramai 10. tentera Islam seramai 3. menyebarkan Islam selama 23 tahun. Isi – isi penting. Kejayaan dalam setiap peperangan disebabkan Baginda menggunakan beberapa taktik dan merancang strategi sebelum peperangan. Selepas Perjanjian Aqabah – usaha sebar Islam semakin cerah yang membawa kepada penghijrahan ke Madinah.  Tentera Islam hanya bertahan di dalam kota. Pada tahap ini melibatkan peperangan dalam usaha menegakkan Islam daripada diceroboh dan ditindas oleh musuh. 1. Tahap awal secara sembunyi. . 3.000 orang.  Cara. Perang Uhud dan Perang Khandak. f. dalam Perang alAhzab.a.000 orang. Taktik al-Saf  Digunakan dalam Perang Badar. tentera Islam menunggu kedatangan musuh di tengah medan peperangan dan apabila tentera musuh menghampiri tentera Islam menyerang balas. b.dan diikuti oleh Khulafa’ al-Rasyidin.  Tentera Islam hanya berjumlah 313 orang.a. Panitia Sejarah Maktab Sabah 103 2. 5. e.  Tentera Islam dilarang mengejar/memburu tentera musuh yang berundur.  Tentera Islam bertindak melancarkan serangan. c. Taktik Menunggu Musuh  Digunakan oleh nabi Muhammad s.

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010  Alasannya.w.  Nabi menghantar Naim bin Masud untuk bertindak sebagai musuh Islam dan memecahbelahkan pakatan musyrikin Makkah dan Yahudi. Kesimpulan  Peperangan dalam Islam bertujuan untuk menegakkan agama Islam.  Musuh akhirnya tewas. 6.  Tentera Islam mementingkan akidah. C.a. akhlak dan syariat Islam. Taktik Penyamaran  Digunakan sewaktu Perang Khandak.  Kejayaan tentera Islam menonjolkan kepimpinan Nabi Muhammad s. dalam merencana dan merancang taktik dan strategi peperangan. tentera Islam hanya bersifat mempertahankan diri daripada serangan dan untuk membuktikan tentera Islam tidak agresif serta mengelakkan tentera Islam diperdaya oleh musuh. Panitia Sejarah Maktab Sabah 104 .

A. Permusuhan antara orang Islam dengan Quraisy Makkah tidak berakhir selepas Rasulullah berhijrah ke kota Madinah sebaliknya bertambah hebat seperti dalam Perang Badar.a. 2. Orang Quraisy telah ditewaskan kerana kegigihan serta kebijaksanaan Rasulullah. Rasulullah telah bertindak menghalau Yahudi Bani Nadir dari kota Madinah kerana mengkhianati Sahifah Madinah dan usaha mereka untuk membunuh Nabi. dan 3000 orang tentera Quraisy yang diketuai oleh Abu Sufyan b. Perang Uhud memberi pengajaran kepada tentera Islam agar mentaati serta mengikut taktik yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Isi Kesan-Kesan Perang Uhud 1.w. Perang Uhud membuktikan kaum Quraisy sentiasa berazam untuk menghancurkan Islam. Perang Uhud merupakan pertempuran kedua yang berlaku dalam sejarah Islam pada tahun 3H. 3. 3. c. Harb. 7. Selain itu memberi gambaran mengenai sifat-sifat dan bahaya yang ditimbulkan oleh golongan munafik. Perang Uhud menyebabkan umat islam lebih berhati-hati ketika berhadapan atau berurusan dengan orang munafik. Kabilah-kabilah Arab mula memandang rendah dan serong terhadap umat Islam. Kesannya berlaku Perang Khandak pada tahun 5H. Kaum Quraisy semakin bersemangat untuk mengalahkan orang Islam kerana percaya kekuatan Islam mula lumpuh. Peperangan Uhud melibatkan 700 orang tentera Islam diketuai oleh Nabi Muhammad s. b. C. Bincangkan Kesan-Kesan Perang Uhud Terhadap Masyarakat Islam Di Madinah. 2. 5.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 14. B. 4. Kesimpulan 1. Pendahuluan a. Panitia Sejarah Maktab Sabah 105 . Perang Uhud dan Perang Khandak. 6. Kemenangan pihak musuh mencetuskan keyakinan musuh Islam untuk mencabar umat Islam. Perang Uhud telah menimbulkan krisis keyakinan di kalangan umat Islam yang tipis imannya.

peperangan yang besar seperti Perang Badar. 3. 6. Isi Etika-etika Peperangan Dalam Islam 1.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 15. orang cacat. Islam hanya membenarkan umatnya berperang seandainya mereka diperangi terlebih dahulu. 3. A. berdamai atau berperang. Dalam ekspedisi peperangan tentera Islam tidak boleh memerangi orang kafir yang tidak memiliki kekuatan dan daya usaha seperti kanak-kanak. Ini membuktikan Islam mementingkan keamanan dan kesejahteraan. Uhud. Sebarang perjanjian damai yang dimeterai wajib ditaati. memotong pokok atau membakar rumah kecuali dalam keadaa darurat. 5. 4. Contohnya. Tentera Islam dilarang merosakkan harta benda. Islam menetapkan etika peperangan tidak boleh memerangi orang yang sudah menyerah atau kafir dhimmi atau mereka yang sudah mengikat perjanjian damai serta mengaku taat setia kepada pemerintah Islam. peperangan dalam Islam dapat dibahagikan kepada dua iaitu sariyah dan ghazwah. sewaktu menggempur wilayah Hirah. paderi atau pendeta. Panitia Sejarah Maktab Sabah 106 . lumpuh. Islam tidak menggalakkan peperangan namun setelah turunnya wahyu yang membenarkan umat Islam mempertahankan negara. huraikan etika-etika peperangan yang dianjurkan dalam Islam. maruah serta kesucian agama daripada musuh. Contohnya. antaranya ialah tentera tidak boleh mencincang mayat atau musuh yang terbunuh. kaum wanita. Harus mengajak manusia kepada Islam sebelum memeranginya. ketika Perjanjian Hudaibiyah meskipun fasa-fasa dalam perjanjian itu seolah-olah memberikan kelebihan kepada musuh Islam namun Rasulullah mempunyai misi tersendiri. 7. dalam Perang Badar. Pada zaman Rasulullah. Contohnya. 2. Berdasarkan siri – siri peperangan yang berlaku dalam Islam. 2. Khandak dsbnya. Pendahuluan 1. Islam melarang sebarang perbuatan yang boleh mengaibkan musuh. Contohnya pada zaman Abu Bakar al-Siddiq. baginda telah memberikan 3 pilihan kepada musuh Islam iaitu menganut Islam.

Contohnya melalui Perang Badar etika-etika yang diamalkan telah menarik ramai musuh menerima agama Islam. Ia merupakan salah satu kaedah berdakwah yang diajar oleh Rasulullah. iaitu tawanan perang harus menebus diri dengan ilmu pengetahuan serta sejumlah wang tertentu. Selepas kewujudan Baitulmal.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 8. Harta-harta yang diperolehi bukan dibolot oleh Rasulullah sebaliknya diagihkan secara sama rata di kalangan para pejuang. 9. Etika terakhir ialah tawanan perang akan dilayan dengan baik. Panitia Sejarah Maktab Sabah 107 . Etika-etika peperangan dalam Islam bukan sahaja memberikan kesan yang positif kepada tentera-tentera Islam bahkan ia menjadi saluran atau wadah dakwah. Dalam Perang Badar. Cara pengagihan harta rampasan perang. harta-harta berkenaan diuruskan dengan lebih baik dan digunakan untuk pembangunan negara khususnya pada zaman pemerintahan khalifah Umar al-Khattab. 2. Kesimpulan 1. Baginda menggunakan kaedah diplomasi.

Panitia Sejarah Maktab Sabah 108 . pedang. Organisasi Pendahuluan a. 1. c.  Penggunaan senjata api dititikberatkan selepas akhir abad ke-16M. B.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 14.  Setelah itu diikuti oleh tentera Janissari dan kemudian diikuti tentera berkuda pimpinan Beylerbay.5000 orang bagi setiap skuadron. panah dan perisai.  Tentera feudal digantikan dengan tentera upahan yang menggunakan senjata yang lebih canggih seperti meriam.  Sultan Muhammad II memilih 2 buah meriam yang diimport dari Hungary. Kerajaan Turki Uthmaniyyah diasaskan oleh Uthman Ertoghrul pada 680H. Peralatan Perang  Senjata yang digunakan terdiri daripada tombak. Komposisi Tentera  Tentera Turki Uthmaniyyah yang diasaskan oleh Orkhan terdiri daripada 4 pasukan.  Bilangan askar bertambah hingga 11.  Tentera feudal merupakan tentera utama kerajaan Turki Uthmaniyyah. Ketenteraan merupakan aktiviti yang paling penting bagi kerajaan ini. Huraikan Struktur Ketenteraan Pada Zaman Pemerintahan Turki Uthmaniyyah. Jenis Tentera  Terdapat 2 jenis tentera pada zaman kerajaan Turki Uthmaniyyah iaitu tentera feudal dan tentera upahan. Isi – isi penting. Terdapat struktur organisasi pentadbiran tentera yang sistematik hingga membolehkan kerajaan ini meluaskan jajahan taklukannya.  Tentera feudal yang berjaya dikurniakan tanah yang dikendalikan oleh petani. b.  Tentera Uthmaniyyah berperang di darat kecuali dalam keadaan tertentu mereka berperang di laut. Taktik dan Strategi  Tentera yang menggunakan senjata api dihantar lebih awal untuk menjadi tentera pengesan.

Tentera Laut  Tentera Turki Uthmaniyyah mempunyai angkatan tentera laut yang kuat.222 orang pada zaman Murad III. C.  Sultan Muhammad II al-Fatih merupakan sultan pertama mencipta nama dengan kemenangan tentera di laut.  Tentera Janissari bertambah dengan begitu ramai iaitu seramai 54. tentera laut juga membantu memperkukuhkan kedudukan kerajaan ini. Tentera Janissari  Tentera Janissari pada mulanya lemah tetapi masih dianggap sebagai tentera asas Turki Uthmaniyya.  Kapal-kapal Turki Uthmaniyyah dilengkapi dengan peralatan senjata api. baginda menewaskan musuh dengan 180 buah kapal dari Gallipoli.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010  Daripada 4 skuadron.  Pada 1456M. Panitia Sejarah Maktab Sabah 109 .  Kapal perang Turki Uthmaniyyah yang terbesar dibina pada tahun 1575M. 5.  Kanak-kanak Kristian yang ditawan diserapkan ke dalam tentera ini. Kesimpulan  Struktur organisasi ketenteraan yang mantap membolehkan kerajaan Turki Uthmaniyyah meluaskan kuasa.  Mereka juga mempunyai taktik dan strategi yang tepat bagi menghadapi musuh.  Selain tentera darat. 3 skuadron dianggotai oleh tentera Islam dan 1 lagi dianggotai oleh orang dewasa Kristian yang memeluk Islam. 6.  Tentera Janissari berpengaruh dan dilayan dengan baik oleh istana.  Mereka yang diserapkan berusia 25 tahun atau lebih muda.

Orang tahan ialah orang yang tabah. A. Huraikan Konsep Ketahanan Dan Pertahanan Mengikut Perspektif Islam Dan Bandingkan Dengan Konsep Ketahanan Dan Pertahanan Arab Pada Zaman Jahiliyah. 5. Pertelingkahan pertama berlaku di antara Habil dan Qabil iaitu anak Nabi Adam dan Hawa. Pertelingkahan telah berlaku dan jalan penyelesaian terakhir ialah perang. Ciri masyarakat Jahiliyah ialah jahil. Prinsip Islam terdiri daripada akidah dan syariah. Merangkumi 2 asas utama iaitu rohani dan fizikal. B. Ketabahan. menerima wahyu daripada Allah. Pendahuluan 1. Isi – isi Penting. 6. Manusia pada zaman ini mempunyai panduan dan matlamat hidup serta undang-undang. Panitia Sejarah Maktab Sabah 110 .a. 3. Konsep Ketahanan dan Pertahanan Secara Umum Ketahanan 1.a. Masyarakat Arab Jahiliyah terbahagi kepada 2 golongan iaitu Arab Badwi dan Arab Hadari. penyabar dan cekal menghadapi sebarang ancaman musuh. kecekalan dan kesabaran. bodoh. 2. sering berperang.w.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 15. menerima wahyu. 2. tiada panduan dan peraturan hidup. Zaman Jahiliyah berlaku 300 tahun sebelum kelahiran Islam dan selepas keruntuhan empangan Maarib sehingga Nabi Muhammad s. 3.w. Zaman Islam bermula apabila Nabi Muhammad s. 4.

harta). 7. 3. agama dan negara daripada musuh. Setiap tindak-tanduk bagi mempertahankan sesuatu perlu diawasi dan dikawal agar kesilapan tidak berlaku. Rohani (agama dan moral) dan fizikal (pembinaan jasmani dan ketenteraan) 5.  Kerohanian – ilmu pengetahuan dan penghayatan yang mendalam. pengalaman.  Menangkis kemudaratan bagi menjamin ketenteraman. Ketahanan diri.  Menegakkan keadilan dan mencegah kezaliman dan penindasan. Panitia Sejarah Maktab Sabah 111 . Arab Jahiliyah: Tujuan : Mendapatkan kemegahan dan nama bagi kabilah  Mendapat keuntungan daripada harta rampasan perang. pertahanan ialah langkah kedua yang berbentuk amali untuk melaksanakan dasar ketahanan masing-masing. kecekapan dan pelaksanaan yang betul. akal.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 4. Asas pembinaan ketahanan ialah ilmu pengetahuan. Pertahanan 1. Membela golongan lemah dan teraniaya serta dizalimi. jiwa. keturunan. Islam: Tujuan : Menegakkan kalimah Allah (akidah dan syariah)  Memelihara maslahat dan kepentingan umat (agama.  Fizikal – kelengkapan perang dan persiapan peralatan senjata. Arab Jahiliyah:  Semangat asabiyah – kebanggaan bagi kabilah yang menang. 5. 6. agama dan negara (wajib dan memerlukan pengorbanan yang besar seperti harta. Mempertahankan diri. pertahanan. Mempertahankan hak dan tanggungjawab terhadap diri. Konsep Ketahanan Islam:  Terletak pada akidah dan kepercayaan kepada Allah . masa.  Fizikal – (ketenteraan) kelengkapan perang dan persiapan alat senjata.  Jumlah dan bilangan ahli kabilah – semakin ramai semakin besar sesuatu kabilah dari segi pengaruh dan kuasa. 2. masyarakat dan negara adalah persediaan yang wajar dan perlu diambil perhatian yang serius untuk melaksanakan tahap kedua.nyawa) 4. Ketahanan fizikal dan spiritual mesti seimbang dan sepadu. masyarakat. Melalui proses ketahanan dan pertahanan ini telah mendedahkan masyarakat kepada bidang ketenteraan. Konsep Pertahanan  Secara umum.Contoh.sehingga berjaya menyebarkan Islam.

 Larangan merosakkan harta benda. Hadari  Teratur.  Wanita akan ditawan dan dijadikan gundik atau hamba yang boleh didagangkan. Arab Jahiliyah:  Tidak beretika.  Benteng pertahanan – kota Petra. contoh pada zaman Abbasiyah (300.  Zaman Abbasiyah – tentera dibahagikan kepada 6 bahagian – berkuda. dipengaruhi oleh Rom dan Parsi.  Tentera infantri ramai.  Kota pertahanan ialah di Ghundum dan Hadramaut. kiri dan kanan. . Organisasi Tentera Islam:  Permulaan : Jumlah tentera kecil.w.  Mereka hanya boleh ditebus melalui wang tebusan atau peperangan. al-Khawarnaq. kumpulan pemanah. tentera berkuda sedikit.  Pemain alat bunyian gendang dan serunai untuk membangkitkan semangat.  Kaum wanita dan kanak-kanak dibawa ke medan perang.  Konsep jihad – pengorbanan seorang Islam menegakkan kalimah Allah.  Fungsi tentera berbeza-beza – pemanah. wanita dan ahli ibadat.a. perunding dan pembawa bendera.  Syeikh diberi keutamaan untuk memilih barang rampasan peran. peninjau.  Zaman Nabi Muhammad s. Etika Perang Islam:  Perang utamakan perdamaian.  Berdamai apabila musuh meminta berdamai.  Dibahagikan kepada 5 kumpulan (al-Khamis) – depan. belakang. tanaman dan binatang. Baginda sendiri mengetuai peperangan  Kemudian. menyerang dan lari.  Pakar bedah – pisau panas untuk memotong bahagian cedera. Arab Jahiliyah: Badwi  Organisasi tidak teratur. Panitia Sejarah Maktab Sabah 112 .Perealisasian Item Sejarah STPM 2010  Mengelakkan kabilah daripada dihina apabila kalah. penembak dan pembawa senjata.  Tentera tamadun Islam adalah tersusun dan sistematik. Khalifah sebagai pemimpin tentera dan gabenor-gabenor sebagai panglima tentera. tengah. contoh Perang Badar(313 orang) tetapi semakin meningkat dari semasa ke semasa. dengan tawaran memeluk Islam atau membayar jizyah  Larangan membunuh kanak-kanak. berjalan kaki. orang tua.  Syeikh berada di tengah untuk menjaga keselamatannya.000 orang). tentera bola api.

Tan chu-Li. Arab dan China sejak abad pertama lagi. India. Qaqullah dan Tiyumah B. Sember-sumber bertulis China.a. sumber China Tun-Sun. membela ummah dan menegakkan agama Islam. Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan perdagangan di Nusantara sebelum abad ke-15 Masihi.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 Kesimpulan  Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s. telah menukar persepsi bangsa Arab terhadap ketahanan dan pertahanan. sumber India-Takola. Di antara pusat-pusat perdagangan yang muncul di Alam Melayu berdasarkan sumber-sumber berikut iaitu: i. A. b. Pan-Pan dll ii. Kole dan Sabaria iii. 1. sumber Yunani(Ptolomy)-Takola.Arab dan Yunani membuktikan bahawa kegiatan perdagangan di rantau ini berkembang pesat sebelum kebangkitan kerajaan Melayu Melaka.w. Nusantara (Alam Melayu) menjadi tumpuan pedaganga-pedagang India. Kalagam. Tambaralinga iv.  Bagi orang Arab Jahiliyah ketahanan dan pertahanan hanyalah untuk matlamat duniawi semata-mata dan hasil rasukan jiwa yang keji.  Islam meletakkan ketahanan dan pertahanan sebagai wasilah untuk memelihara agama. Pengenalan (3m) a. sumber Arab-Kalah. Kataha. c. Isi-isi Jawapan (7 Isi x 3 = 21 m) Panitia Sejarah Maktab Sabah 113 .

beras dan lainlain  Hasil-hasil laut seperti kowri(mata wang). bijih besi.Faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan perdagangan di Nusantara a) Faktor kedudukan geografi gagasan kepulauan Melayu yang strategik  Terletak di tengah-tengah perjalanan perdagangan Timur dan Barat yang menjadi tumpuan pedagang-pedagang asing seperti China. Majapahit dan Melaka dengan China bererti mendapat pengiktirafan dan perlindungan daripada China daripada ancaman musuh  Suasana aman dan damai membolehkan kegiatan perdagangan berjalan dengan lancar 114 Panitia Sejarah Maktab Sabah . gudang. kapur barus dan rotan  Kekayaan hasil pertania seperti rempah ratus. teh. sistem sukatan dan timbangan yang standard. tempat perniagaan. antimony dan lain-lain c) Pemerintahan dan pentadbiran yang cekap. Syahbandar. India. Arab dan kepulauan Melayu sendiri  Angin Monsun Barat Daya dan Timur Laut juga membantu pedagang-pedagang China dan India pergi ke gugusan kepulauan Melayu b) Kekayaan sumber asli  Nusantara kaya dengan hasil hutan seperti kayu gaharu. kerang dwi katup. kemudahan membaiki kapal dan lain-lain  Di Melaka. teratur dan stabil  Kebanyakan kerajaan di Alam Melayu mempunyai sistem pemerintahan dan pentadbiran yang tersusun  Empayar Srivijaya – terdapat sistem pemerintahan kerajaan pusat dan wilayah  Empayar Melaka – wujud sistem Pembesar Empat Lipatan dan sistem perundangan sepeti Undang-undang Laut Melaka  Sistem ini melicinkan serta mengekalkan keamanan dan memajukan perdagangan d) Peranan Orang laut  Orang Laut direkrut untuk bertanggungjawab menjaga keselamatan kawasan perairan untuk membanteras kegiatan perlanunan  Mereka mengawal jalan-jalan laut supaya selamat daripada ancaman dan serangan lanun  Orang Laut juga memaksa kapal-kapal dagang singgah berdagang e) Kemudahan perdagangan dan pentadbiran perniagaan  Pemerintah menyediakan kemudahan-kemudahan di pelabuhan seperti tempat menginap. tiram mutiara dan lain-lain  Hasil Perlombongan seperti emas. Nakhoda dan Kiwi mengurus hal-hal perdagangan  Mata wang logam digunakan dalam urusniaga f) Hubungan politik dengan China  Hubungan persahabatan Srivijaya.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 1.

Bulu biri-biri. Atau apa-apa yang berkaitan 2. Barang-barang Mewah seperti sutera dibawa ke Empayar Rom yang ketika itu merupakan pasaran yang amat baik c. b. 1. 2. Isi-isi Jawapan ( 5 Isi x 4 = 20 m ) Panitia Sejarah Maktab Sabah 115 . 2. raikan faktor yang telah membawa kepada perkembangan perdagangan antarabangsa melalui Jalan Sutera yang menghubungkan antara Timur Jauh dengan Mediterranean. Terdapat faktor politik dan ekonomi yang mewujudkan perdagangan ini yang perlu dikaitkan kepada Rom. Pengenalan (3m) a. emas dan perak dibawa ke China untuk golongan aristokrat (gentry) d. Perkembangan perdagangan di Nusantara berlaku kerana kedudukannya di pesisiran pantai dan kepentingannya berasaskan kepada penguasaan lalu lintas perdagangan di antara China dan India. dapat menarik pedagang Islam C.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010  Hubungan erat dengan China menggalakkan kemasukan ramai pedagang dari China g) Peranan dan pengaruh agama  Srivijaya dan Majapahit merupakan empayar beragama HinduBuddha di Nusantara  Pusat perkembangan agama Buddha membantu mengmbangkan kegiatan perdagangan dengan India dan China yang seagama  Melaka merupakan empayar Islam. India dan China. Pada abad pertama tahun Masihi. Jalan Sutera telah menghubungi Timur Jauh dengan Mediterranean melalui Asia Tengah. Kesimpulan (1m) 1. Perdagangan diuruskan oleh beberapa kumpulan saudagar yang berperanan sebagai orang tengah e.

India dan Asia Tenggara. dinasti Han telah memperluaskan empayarnya ke Asia Tengah. Kestabilan politik  Pada abad 1 masihi terdapat kestabilan politik di seluruh empayar Rom yang terbentang dar Sahara ke Sungai Rhine di Eropah Utara  Laut Mediterranean dikawal rapi oleh Rom sehingga Mesir.  Sistem ufti dilaksanakan antara kerajaan Asia Tengah dengan China  Negeri-negeri di Asia Tengah telah dijadikan pusat perdagangan untuk saudagar-saudagar China dan India  Perluasan empayar Han ke Taklamakan (Asia Tengah) membuka buat pertama kalinya Jalan Sutera yang menghubungkan negeri China dengan negeri-negeri Asia Barat Panitia Sejarah Maktab Sabah 116 .Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 2. Syiria dan Turki  Saudagar Rom mengawal monopoli perdagangan di Mediterranean Timur yang merupakan titik permulaan Jalan Sutera ke China  Barang mewah di bawa ke bandaraya Rom dan dari situ disebarkan ke seluruh empayar b. Perluasan empayar  Di Negara China. saudagar India juga meluaskan perdagangannya melalui jalan laut ke Asia Tenggara e. Jalinan perhubungan perdagangan  Perkembangan satu jalinan perhubungan perdagangan yang baik melalui jalan darat dan jalan laut yang dapat menghubungkan Rom dengan merata-rata tempat di empayar Rom  Semasa pemerintahan Maharaja Octavius Augustus. Hubungan perdagangan  Hubungan rapat yang terjalin antara Rom dengan Kerajaan Kushan di India Utara  Saudagar-saudagar India berdagang dengan Rom dan Asia Tengah.  Empayar Kushan yang merangkumi benua India Utara. para saudagar Rom telah berdagang dengan Teluk Parsi. Faktor-faktor antarabangsa yang membawa kepada perluasan perdagangan a. Afghanistan dan bahagian Asia Tengah menggalakkan perdagangan antara Insia dengan Asia Tengah  Barang-barang China diimport dari negeri China melalui Asia Tengah dan di bawa ke India dan empayar Rom  Di bawah kerajaan Kushan.1. Pasaran yang luas  Empayar Rom telah menjadi suatu pasaran yang luas untuk barangbarang import dari negeri China. Merv dan Kandahar  Saudagar Rom dan India menggunakan angin monsun untuk belayar antara Aden dengan India c.  Jalan darat dari Asia Tengah ke negeri China Utara terkawal dari serangan puak Hsiung Nu.  Rakyat Rom sendiri bertambah kaya akibat daripada perkembangan industri di wilayah empayar dan perluasan tanaman perladangan besar untuk eksport yang terletak di barat Rom  Cara hidup orang Rom yang kian bertambah mewah telah memberi dorongan kepada kebangkitan perdagangan antarabangsa d.

India dan China) maka kestabilan politik terjamin dan menggalakkan petmbuhan perdagangan antarabangsa Kejatuhan empayar tersebut menyebabkan perdagangan terputus Kewujudan empayar Mongul membuka semula Jalan Sutera untuk perdagangan antarabangsa 3. Aktiviti lain yang menyokong perkembangan tamadun awal seperti perdagangan. Isi-isi Jawapan ( 7 isi x 3 = 21 m ) 2. Pengenalan (3m) ekonomi dalam a. Ekonomi berkaitan dengan aspek pengeluaran dan pengagihan kekayaan d. Definisi ekonomi: sumber pengeluaran terhad yang digunakan untuk memenuhi kehendak manusia yang tidak terhad c.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010  Dasar ini bermotifkan ekonomi yang terbukti dengan penubuhan system ufti yang sebenarnya merupakan suatu rangka untuk menguruskan perdagangan antarabangsa D. Asas perkembangan sesuatu tamadun adalah pertanian e.1 Faktor perkembangan pembangunan ekonomi Panitia Sejarah Maktab Sabah 117 . perindustrian dan perlombongan f. Gabungan aktiviti pertanian dengan aktiviti ekonomi yang lain telah mewujudkan suatu tamadun yang stabil dari segi ekonomi dan politik 2. 1. Bangkan perkembangan pembangunan tamadun manusia sehingga tahun 1800 Masihi. Kesimpulan (2m)      Dengan wujudnya ketiga-tiga empayar (Rom. Kegiatan ekonomi satu unsur penting dalam perkembangan tamadun manusia sejak awal tamadun sehingga sekarang b.

perak) Dinasti Song (Wang Kertas) d.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 a. kereta lembu dan sebagainya  Tamadun Hwang Ho dan Indus memperkenalkan teknologi perkapalan dan dapat menjalankan aktiviti ekonomi kelautan seperti perdagangan dan perkapalan  Melahirkan alat-alat pengangkutan baru dan moden seperti kenderaan. simpanan dan insurans untuk menjayakan kegiatan perdagangan  Perkhidmatan ini diperkenalkan di Itali sekitar abad ke-14 dengan lahirnya pemodal di Genoa. Milan dan Florence yang membuka bank secara eksklusif  Perdagangan antarabangsa memerlukan modal besar dan bank tersebut akan membekalkan modal  Institusi bank lengkap ditubuhkan di England (Bank Of England)  Tamadun Mesopotamia. Arab dan India  Sekitar abad 2 Masihi. Pengangkutan  Perkembangan sains dan teknologi membawa kepada terciptanya sistem pengangkutan yang lebih maju seperti kapal layar. Perhubungan  Manusia mengubah bentuk ekonomi dari sari diri kepada ekonomi komersil  Sistem perhubungan sangat diperlukan bagi kemudahan perhubungan antara satu tempat ke satu tempat. motor bot. jalan laut dan jalan sungai b. Tamadun Rom dan Yunani memperkanalkan penggunaan jalan raya dan jambatan  Tamadun Mesopotamia menggunakan roda dan kapal layar untuk jalan darat.  Perkembangan ekonomi mendorong pembukaan institusi kewangan yang berperanan dalam pinjaman wang. Institusi Kewangan.  Orang terawal memperkenalkan mata wang ialah orang Sumeria berbetuk ketulan perak dan emas  Wang yang agak standard diperkenalkan oleh orang Yunani dan Parsi  Pedagang Eropah menggunakan mata wang Julius Caesar dan Cleopatra  Tamadun China: Dinasti Chou ( wang tembaga) Dinasti Han ( wang emas . kapal hinggalah penggunaan bahan tenaga c. Penggunaan Mata Wang  Pembangunan ekonomi pesat mendorong penggunaan mata wang sebagai pertukaran menggantikan sistem barter  Kebanyakan mata wang dalam bentuk logam seperti emas dan perak. Rom. laut Mediterranen menghubungkan Mesir dengan Sumeria dan Semenanjung Tanah Arab  Sistem perhubungan darat terawal ialah jalan darat antara Yunani. antara kawasan pengeluaran seperti kawasan pertanian ke kilang memproses dan bandar  Sistem perhubungan terawal ialah sungai dan laut – contoh Sungai Ni.Keluarga Egibi di Babylon memberi pinjaman kepada orang ramai dengan kadar bunga 20%-30% atas pinjaman Panitia Sejarah Maktab Sabah 118 . Mesir.

tanah dimiliki golongan raja. Pemilikan Tanah dan Cukai  Dalam kebanyakan tamadun. gudang.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 e. Kesimpulan (1m)  Perkembangan ekonomi komersil dan selanjutnya ekonomi kapitalis didorong oleh faktor yang dihuraikan di atas. Kesimpulan lain yang sesuai Panitia Sejarah Maktab Sabah 119 . paderi dan pegawai tentera  Cukai menjadi satu sumber pendapatan kerajaan awal  Tamadun Mesopotamia – cukai 20% dikenakan ( dalam bentuk wang @ barangan) g. kertas dan tembikar  Barangan yang dihasilkan dieksport untuk mendapat barangan lain  Penubuhan persatuan perdagangan penting kearah perkembangan ekonomi E. Perkembangan Industri dan Penubuhan persatuan  Perkembangan industri mendorong perkembangan ekonomi  Tamadun Mesopotamia-industri tekstil  Tamadun Mesir-industri kapal dan tembikar  Tamadun China-industri sutera. Kemudahan-kemudahan lain  Pembangunan ekonomi pesat mempengaruhi perubahan prasarana sokongan seperti pelabuhan. tanah ialah milik kerajaan dan raja  Pembahagian tanah ialah mengikut kedudukan individu dalam masyarakat dan sumbangannya kepada tamadun  Tamadun Mesopotamia. insurans dan sebagainya  Kemudahan awam disediakan seperti pusat komersil gudang dan sistem pengairan  Tamadun Mesopotamia-pusat komersil dipanggil “Karu” di setiap bandar  Pusat Komersil Gudang ialah tempat tinggal pedagang dan gudang simpan barang)  Sistem pengairan menjadi faktor perkembangan petanian seperti Sungai Nil (Tamadun Mesir) dan sistem pengairan Szechuan (Dinasti Chou) f.

Panitia Sejarah Maktab Sabah 120 . Berjaya mencapai zaman kegemilangan sebagai empayar unggul di Nusantara sebelum Majapahit dan Melaka berperanan sebagai pelabuhan entreport. Srivijaya dan Melaka mengalami kemajuan dalam perdagangan antarabangsa tetapi faktor yang mendorong fenomena tersebut berbeza. a.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 4. Kerajaan Melayu Melaka muncul awal abad ke-15M menjadi empayar kukuh di Nusantara dan menjadi pusat perdagangan antarabangsa c. Srivijaya diasaskan oleh Dapunta Hiyam muncul abad ke-7 hingga abad ke-13M. Bandingkan faktor-faktor yang mendorong perkembangan perdagangan antarabangsa antara Kerajaan Srivijaya dengan Kerajaan Melaka 1. b. Pendahuluan.

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 2. Faktor-faktor perkembangan perdagangan antarabangsa Srivijaya dan Melaka a. Sistem pemerintahan dan pentadbiran yang sistematik Srivijaya  Mempunyai sistem pentadbiran pusat dan wilayah yang teratur  Orang Laut berperanan mengawal keselamatan pelabuhan dan sepanjang perairan Srivijaya supaya bebas dari lanun  Orang Laut berperanan menarik kapal-kapal dagang untuk berdagang di Srivijaya Melaka  Sistem pembesar empat lipatan menjamin pengurusan pentadbiran yang berkesan  Pelaksanaan undang-undang Laut Melaka dan Hukum Kanun Melaka membantu pentadbiran Melaka. Isi-isi Jawapan 2. Dasar perdagangan Srivijaya  Pedagang asing tidak dibenarkan secara langsung berada di kawasan pedalaman  Pedagang dibenarkan berdagang di pelabuhan yang tertakluk kepada kuasa kerajaan Srivijaya  Tiada paksaan ke atas saudagar yang berdagang di Srivijaya Panitia Sejarah Maktab Sabah 121 .  Undang-undang Laut Melaka yang menetapkan Bahasa Melayu sebagai Lingua Franca memudahkan interaksi pedagang. Hubungan dengan Negara China Srivijaya  Mendapat perlindungan daripada China menyebabkan lebih banyak pedagang China datang berdagang di Srivijaya  Pedagang lain dari India dan Arab juga berdagang di Srivijaya Melaka  Mendapat perlindungan dari China menyebabkan Melaka diiktiraf sebagai pusat perdagangan penting di Asia Tenggara  Melaka terselamat dari ancaman Siam dan Majapahit  Menggalakkan lebih ramai saudagar China berdagang di Melaka c.1.  Orang Laut bertanggungjawab memastikan keselamatan di laut dan mengawal keselamatan pelabuhan Melaka d. Kedudukan Geografi Srivijaya  Kedudukan strategik kerana menguasai jalan sungai utama dari pelabuhan ke pedalaman  Hasil hutan kawasan pedalaman dapat dibawa ke pelabuhan melalui sungai Batang Hari dan Sungai Musi Melaka  Kedudukan strategik kerana terlindung dari tiupan angin monsun  Perairan Selat Melaka yang terlindung ini membolehkan kapal dagang berlabuh dengan selamat  Bentuk muka bumi Melaka yang berbukit sesuai dijadikan kubu pertahanan yang baik b.

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010

Melaka  Hal-hal perdagangan diuruskan Syahbandar,Nakhoda dan Kiwi  Syahbandar –orang tengah antara pedagang dan kerajaan dalam pungutan cukai  Nakhoda – mengendali hal-hal perdagangan, penyelarasan dan pelayaran di pelabuhan Melaka  Kiwi –mengikut kapal yang membawa barang dagangan  Sistem cukai berkeutamaan diperkenalkan iaitu 6% ke atas barangan India, Burma, Sri Lanka, 3%ke atas barangan dari kepulauan Melayu  Pedagang mesti dapatkan surat kebenaran sebelum berniaga  Sistem ukuran dan timbangan yang standard digunakan  Sistem tukar barang atau mata wang diamalkan e. Pelbagai jenis barang dan bahan mentah Srivijaya  Memperoleh barangan dan bahan mentah dari kawasan pedalaman Sumatera dan Riau Lingga  Untuk memenuhi permintaan Srivijaya meluaskan pengaruhnya ke Kedah Tua dan Langkasuka  Hasil perdagangan rempah terpenting ialah rempah ratus  Kepelbagaian barang ini menggalakkan kunjungan pedagang Melaka  Barangan import dari barat seperti Coromandel, Persi dan Arab ialah gula, beras, sayuran dan daging  Melaka bertukar barangan dengan China seperti bijih, tembaga dan gaharu  Melaka beroleh barang dagangan seperti rempah, kayu-kayan dan beras dari Burma, Jawa dan Siam. f. Kemudahan-kemudahan Srivijaya  Tempat penginapan, stor dan gudang disediakan  Mempunyai kemudahan membaiki kapal Melaka  Gudang yang disediakan dipagar dan ada penjaga  Gudang untuk menyimpan barangan pedagang  Kemudahan membaiki kapal turut tersedia  Terdapat juga tempat penginapan, bekalan makan dan minuman yang disediakan kepada pedagang g. Peranan keagamaan Srivijaya  Pusat penyebaran agama Hindu-Buddha di Nusantara  Membantu dalam perkembangan perdagangan dengan China dan India yang seagama Melaka  Membentuk sebuah empayar Islam  Pedagang Islam merupakan pedagang utama di Melaka  Pengislaman Parameswara mempengaruhi perpindahan saudagar Islam dari Sumatera Utara ke Melaka
Panitia Sejarah Maktab Sabah 122

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010

h.

Dasar penaklukan Srivijaya  Meluaskan pengaruh dengan menakluk negeri-negeri kecil  Abad ke-7M hingga ke-13M berjaya kuasai kebanyakan Bandar pelabuhan di Alam Melayu  Membentuk sebuah empayar yang kuat Melaka  Meluaskan kuasa di kawasan Tanah Melayu hingga pinggir laut Sumatera  Melaka memperoleh emas dari Siak, lada hitam dan emas dari Rokan dan Kampar  Kawasan jajahan yang luas mengukuhkan kedudukan Melaka sebagai empayar yang unggul

3.

Kesimpulan (2M)  Terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan perdagangan antarabangsa Srivijaya dan Melaka  Faktor-faktor tersebut berbeza namun Srivijaya dan Melaka berjaya menjadi pusat perdagangan antarabangsa yang terkenal suatu ketika dulu.

5. Kemajuan pembangunan ekonomi moden bergantung kepada kemudahan prasarananya. Bincangkan. 1. Pengenalan.

a. Ekonomi – kajian sains sosial tentang bagaimana sumber-sumber ekonomi yang terhad digunakan untuk memenuhi kehendak manusia yang tidak terbatas. b. Sara diri – sistem ekonomi yang terawal untuk menampung keperluan sendiri dan keluarga.

Panitia Sejarah Maktab Sabah

123

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010

c. Hasil pertambahan produktiviti dalam kegiatan sara diri, hasil penggunaan peralatan- peralatan berteknologi tinggi lahir ekonomi moden dan aktiviti-aktiviti tukar barang berkembang menjadi kegiatan perdagangan yang pelbagai seperti import eksport, ekonomi kapitalisme, ekonomi mekantalisme dan perdagangan antarabangsa yang lain. d. Pembangunan ekonomi moden banyak dipengaruhi oleh prasarananya. 2. Isi-isi Jawapan 2.1. a. Kemudahan Prasarana Jalan raya, jalan kereta api dan perkapalan  Jalan-jalan pengangkutan merupakan prasarana yang paling utama dalam pembangunan mana-mana aspek kehidupan sama ada politik, ekonomi atau sosial.  Jalinan jalan raya, jalan kereta api dan jalan laut yang baik mempercepatkan perjalanan dan memendekkan masa perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain.  Revolusi Perindustrian di Eropah contohnya telah membawa perubahan besar dalam bidang pengangkutan.  Jalan-jalan yang baik sama ada jalan raya atau jalan kereta api yang dibina teah mempercepatkan hasil ladang dan hasil lombong di bawa ke bandar dan pelabuhan.  Lebih banyak barangan siap dapat dihantar ke luar negeri.  Jalan raya yang menggunakan batu hancur yang dibina pada tahun 1756 telah berjaya meningkatkan kemajuan ekonomi moden dan memudahkan hasil pertanian dan perkilangan diagihkan dengan cepat dan cekap untuk kegunaan tempatan dan luar negeri  Dalam bidang pengangkutan kereta api, pembinaan lokomotif dan enjin kuasa wap telah meletakkan asas bagi pembangunan ekonomi yang lebih moden bagi tamadun dunia.  Kapal yang menggunakan besi sebagai bahan binaannya telah mula membawa bahan mentah seperti arang batu ke bandar-bandar perusahaan  Kemudahan perkapalan juga telah membantu perpindahan secara besarbesaran penduduk luar bandar ke bandar bagi membantu kegiatan perdagangan yang sedang pesat berkembang  Sistem perdagangan moden masyarakat Arab contohnya telah berkembang pesat kerana adanya sistem pengangkutan dan perhubungan serta jalan darat yang menghubungkan kawasan bandar dengan pedalaman  Sistem terusan yang dibina pada tahun 1761 meningkatkan lagi aktiviti perdagangan b. Mata wang  Mata wang syiling telah mula digunakan dalam urusan perniagaan di Rom  Dasar ekonomi Augustus (Maharaja Rom) bersifat Laissez faire dengan menyusun semula sistem mata wang Rom kepada mata wang emas, perak dan logam  Penggunaan wang juga telah meningkatkan aktiviti perdagangan di Tamadun China dan India  Dinar dan dirham digunakan dalam masyarakat Arab c. Gudang  Pelabuhan biasanya dilengkapi dengan kemudahan gudang
Panitia Sejarah Maktab Sabah 124

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010

 Srivijaya contohnya telah berkembang maju aktiviti ekonominya kerana pemerintah Srivijaya telah berjaya menyediakan pelbagai kemudahan seperti stor, tempat penginapan sementara untuk pedagang dan gudang untuk menyimpan barang d. Institusi Kewangan  Salah satu daripada perkembangan utama dalam bidang ekonomi ialah kemunculan dan perkembangan sistem perbankan  Di Mesopotamia contohnya telah berkembang sistem perbankan persendirian pada akhir abad ke-6SM  Perkembangan ini melahirkan beberapa dynasties of bankers dengan tujuan memberi pinjaman dengan kadar faedah sebanyak 20%-30%  Dengan ini lebih banyak penduduk dapat terlibat dalam ekonomi moden e. Bazar  Makkah berperanan sebagai pusat pertemuan pedagang serta bertindak sebagai bazaar yang dikunjungi oleh pedagang Rom, China dan India  Pasar Campagne di Jerman menjadi pusat pertemuan para pedagang. Bangsawan Campagne mewujudkan pasar-pasar untuk menemukan para pedagang dari kawasan ini  Gerai dibina untuk disewa kepada pedagang f. Kemudahan roda dan kapal layar

g. Kemudahan pelaburan h. Limbungan

3.

Kesimpulan.

Pelbagai usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak berwajib dalam tiap-tiap tamadun bagi membangunkan ekonomi mereka  Antaranya adalah membangunkan kemudahan prasarananya untuk tujuan pembangunan ekonomi moden  Tanpa prasarana yang baik dan mencukupi kegiatan ekonomi terbantut dan masih ditahap tradisional

6.

Terangkan konsep sara diri, komersil dan kapitalis. Huraikan sebab-sebab perkembangan sistem kapitalis di Eropah sehingga abad ke-18. 1. tangga
Panitia Sejarah Maktab Sabah 125

Pendahuluan. a. Ekonomi – perkataan Yunani yang bermaksud peraturan rumah

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010

b. Ekonomi – ilmu yang mengkaji tentang pengeluaran dan pertukaran kewangan dalam aktiviti manusia c. Pendapat Adam Smith – ekonomi sebagai kajian tentang sifat dan sebabsebab kekayaan negara d. Jenis-jenis ekonomi- sara diri, sistem barter, komersil, perdagangan dan kapitalisme 2. Isi-isi Jawapan 2.1 Konsep sara diri, komersil, dan kapitalisme a. Konsep sara diri  Sara diri menyediakan keperluan asas untuk kehidupan seperti makan minum, pakaian dan tempat tinggal melalui penerokaan terhadap sumber alam sekeliling melalui pemburuan dan pemungutan  Petani yang menjalankan kegiatan pertanian berasaskan konsep sara diri adalah untuk keperluan keluarga dan kegunaan seharian  Mereka menghasilkan pelbagai jenis tanaman makanan seperti padi, ubi, keladi, sayuran dan buah-buahn  Kegiatan ekonomi sara diri juga meliputi kegiatan pengutipan dan pengumpulan hasil-hasil hutan seperti damar, rotan dan buah-buahan b. Konsep Komersil  Komersil ialah aktiviti jual beli urus niaga sesuatu barangan dan perkhidmatan  Sistem ekonomi komersil merupakan satu sistem yang menjalankan kegiatan penjualan dan pembelian barangan dan perkhidmatan secara besar-besaran  Pengkhususan melibatkan pertukaran orientasi keuntungan hubungan luar dan pengumpulan modal untuk kepentingan persendirian

c.

Konsep Kapitalisme  Sistem yang menggalakkan pengumpulan modal, kebebasan ekonomi, hak milik persendirian, kebebasan pasaran dan perniagaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan  Membolehkan individu atau kumpulan individu berusaha menambahkan kekayaan dengan melabur semua keuntungan  Melibatkan sistem pembayaran upah kepada kaum buruh berdasarkan prinsip perniagaan untuk mendapatkan peluang pekerjaan  Sistem pengeluaran, pengedaran dan pertukaran secara besar-besaran yang bercorak baru 2.2 Sebab-sebab perkembangan sistem kapitalis di Eropah sehingga abad ke-18 a. Pergerakan Renaissance dan Reformasi  Gerakan Renaissance pada abad ke-14M dan Reformasi telah memperkembangkan sistem kapitalisme  Perkembangan aliran pemikiran individualisme, humanisme, sekularisme dan rasionalisme telah melemahkan peranan agama dalam bidang ekonomi dan melahirkan masyarakat yang mementingkan kebebasan dan kekayaan kebendaan
Panitia Sejarah Maktab Sabah 126

undang-undang kemiskinan 1600 dan akta perkapalan 1650 e. Dasar Mekantalisme  Revolusi perdagangan melalui campurtangan kerajaan negara bangsa pada abad ke-16 dan ke-17 telah menggalakkan pertumbuhan kekayaan dalam negara  Menerusi dasar ini kerajaan berusaha mewujudkan sektor pertanian dan perindustrian yang produktif dan pasaran luar yang luas  Untuk tujuan tersebut kerajaan mengadakan dasar melindungi pelabur dan pedagang tempatan  Ratu Elizabeth (1558-1603) telah memperkenalkan akta seperti akta perantis 1563. Venice dan Florence telah mendorong kepada kelahiran sistem ekonomi kapitalisme melalui aktiviti pinjaman. pelaburan dan pertukaran wang b. Dasar Kolonialisme  Perluasan dasar mekantalisme membawa kepada koloni ke atas kawasan di Timur dan Amarika Latin  Ini memperluaskan lagi sistem ekonomi kapitalisme  Kekayaan koloni mengalir ke Eropah f. Perkembangan Institusi Kewangan  Perkembangan industri bank berlaku setelah amalan riba diterima oleh masyarakat Eropah  Menerusi institusi ini kemudahan pinjaman dan kredit (pembayaran melalui cek) membolehkan pedagang dan pelabur membuat pelaburan modal dengan membesarkan perniagaan mereka  Kesannya lahir golongan kapitalis yang terdiri daripada pemilik kilang. Fahaman Calvinisme  Gerakan Reformasi yang dibawa oleh John Calvin dalam pemikiran agama Kristian di Eropah telah mendorong kepada perkembangan ekonomi kapitalisme  Ajaran Calvin membenarkan amalan riba dengan tujuan menggalakkan masyarakat bekerja keras  Fahaman ini menyebabkan negara Protestan mengenepikan Common Law dan membolehkan pedagang membebaskan diri daripada kawalan paderi dan peraturan lama c.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010  Masyarakat di bandar Milan. Kemunculan Negara Bangsa  Raja-raja Negara bangsa merupakan penggerak kepada perkembangan sistem kapitalisme  Setiap buah negara bangsa berlumba-lumba untuk mengumpulkan kekayaan  Untuk tujuan tersebut penjelajahan dan penerokaan ke kawasan baru digalakkan  Putera Henry dari Portugal dan Raja Ferdinand dari Sepanyol telah membiayai dan memberi galakan kepada aktiviti tersebut d. tuan tanah dan pengusaha lombong  Di samping itu sistem bank juga merupakan satu perniagaan yang menguntungkan Panitia Sejarah Maktab Sabah 127 .

pelaburan dan pertukaran wang telah melahirkan golongan kapitalis  Keluarga Fuggers dan Ausgurg dan Medici merupakan keluarga yang terkenal dalam perniagaan institusi kewangan di Eropah g. Perubahan dalam organisasi perniagaan  Di zaman pertengahan aktiviti perdagangan dan pengeluaran dimiliki oleh individu dan keluarga  Kesatuan tukang dan kesatuan dagang terikat dengan peraturan adat yang lebih mementingkan kebajikan sosial  Bermula pada abad ke-16 berlaku perubahan dalam organisasi perniagaan dan penubuhan syarikat perniagaan regulated (PR) dan joint stok (JS)  Ahli PR mengeluarkan modal dan menanggung kerugian  JS ialah syarikat yang modalnya disumbangkan oleh pemegang saham awam dan diuruskan oleh badan pengarah  Syarikat Eastland (1576) merupakan syarikat regulated yang berdagang di laut Baltik  Syarikat Hindia Timur Inggeris (1660) merupakan syarikat JS yang terkenal  Dengan modal yang besar dan kedudukan yang kukuh membolehkan syarikat menyediakan kemudahan perdagangan dan mendapatkan perlindungan ketenteraan  Kewujudan organisasi tersebut memperkukuhkan lagi sistem ekonomi kapitalisme di Eropah 3. Kesimpulan  Sistem ekonomi kapitalisme semakin penting di Eropah Barat apabila berlakunya  Revolusi Industri yang bermula pada abad ke-18  Menerusi sistem ini Negara Eropah menjadi kaya dan menguasai ekonomi dunia Panitia Sejarah Maktab Sabah 128 .Perealisasian Item Sejarah STPM 2010  Keuntungan yang diperolehi melalui pinjaman .

Kebanyakan kerajaan-kerajaan awal di Alam Melayu terdiri daripada Kerajaan Agraria dan Kerajaan Maritim. 1.  Antara kegiatan pertukangan yang mereka jalankan ialah pertukangan kayu dan logam. c. e. Perdagangan. memburu dan mengumpul hasil hutan. Manjung. . menangkap ikan. Kegiatan Pertanian. d. emas dan perak.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 7.  Konsep pertanian ini meliputi kegiatan bercucuk tanam. 2. gaharu.  Hasil ini dipungut oleh orang asli dan disalurkan kepada orang Melayu yang tinggal di sepanjang sungai dan pantai. Kerajaan Agraria di kawasan pedalaman berteraskan ekonomi pertanian sementara kerajaan Maritim di pesisir pantai tertumpu kepada aktiviti kelautan Isi-isi Jawapan (5 isi x 4 = 20M) B. mencipta pelbagai jenis senjata tradisional.membuat perahu serta menenun kain dan menyulam.  Tertumpu di pusat-pusat pelabuhan. Bernam. Pengenalan. iaitu antara tertinggi di dunia ketika itu.  Melaka menjadi pelabuhan terpenting di Asia Tenggara pada pertengahan kurun ke-15. Klang dan Jugra Kegiatan Pertukangan dan Kraftangan  Dilakukan sebagai sumber pendapatan tambahan dalam bentuk barangan keperluan. a. 2. kapur barus dan rotan.  Kegiatan ini berasaskan kepada sistem ekonomi sara diri. Kuala Selangor.4 Cruzedo ( mata wang Belanda). Kegiatan Perlombongan  Kegiatan melombong hasil galian yang berharga seperti timah. menurut Tom Pires.  Menjelang abad ke 15 usaha melombong dijalankan di sepanjang kawasan dari Kedah ke Kuala Linggi termasuk Beruas. anggaran hasil pedagangan Melaka  adalah sebanyak 2. menternak binatang.  Kuala Kedah sangat masyhur kepada pedagang-pedagang Arab pada kurun ke-7. Kekayaan sumber asli (hutan)  Hasil hutan seperti kayu wangi. A.1. Jelaskan kepelbagaian kegiatan ekonomi di Nusantara yang telah menyumbang kepada perkembangan perdagangan antarabangsa.  Penanaman padi merupakan salah satu kegiatan pertanian utama di Nusantara kerana beras merupakan makanan utama. Panitia Sejarah Maktab Sabah 129 b.Kegiatan Ekonomi di Nusantara yang menyumbang kepada perkembangan perdagangan antarabangsa.

Antaranya siput.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 f. C. Panitia Sejarah Maktab Sabah 130 .  Oleh itu.  Terdapat pelbagai jenis tumbuhan dan hidupan laut yang menjadi barang dagangan penting. kerang dwikatup dan tiram dan mutiara serta siput kowri. penduduk rantau ini telah turut terlibat dengan aktif dalam ekonomi antarabangsa.  Selain itu. terdapat juga akar bahar dan tripang yang mendapat pasaran luas di China. Kesimpulan.  Kekayaan dari sumber alam telah menjadikan Alam Melayu sungguh istimewa. Kekayaan Sumber Hasil Laut.

. • Barat – untuk kepuasan individu semata-mata.bayar gaji yang rendah dan nafikan hak mereka. 1.MenurutRoutedge Dictionary of Economy ialah kaedah umum manusia/individu berkerjasama untuk memenuhi kehendak material manusia.pelacur. Matlamat • Usaha mencari rezeki dalam Islam adalah untuk mendapat keredaan Allah di dunia dan di akhirat. Pemilikan harta • Islam menganggap harta keka yaan adaah miik Allah dan diberikan milik sementara kepada manusia.malah dikenakan zakat bagi membantu mereka yang kurang bernasib baik. Barat anggap harta adaah milik individu. Sistem ekonomi Isam diasaskan oeh Nabi Muhammad SAW di tanah Arab berpandukan wahyu. • Untuk memaksimakan untung .Ekonomi ialah ilmu mengkaji pertukaran dan penggunaan bahan/barang pelbagai dan terhad. Kebebasan mencari rezeki • Masyarakat Islam bebas mencari rezeki namun kerajaan berhak campur tangan bagi menjaga kepentingan umum Panitia Sejarah Maktab Sabah 131 2.arak. • Ekonomi barat meletakkan kekayaan yang diperoleh adalah hak individu 5. 3.tanpa menindas dan kerana Allah. PENGENALAN. • Barat mengiktiraf kegiatan ini. ISI. Perkataan ekonomi daripada bahasa Greek bermaksud pengurusan rumahtangga. • Barat meletakkan keuntungan material semata-mata 2.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 7.riba dan sebagainya diharamkan. 2. 7. Sistem ekonomi kapitalis berasaskan pemilikan harta sendiri serta perniagaan dan perusahaan bermatlamatkan pulangan kebendaan dan kewangan. . 6. (3 markah) 1. Ekonomi yang memudaratkan awam • Isam mensyaratkan aktiviti ekonomi yang dijalankan bagi kesejahteraan awam.majikan menindas pekerja. Huraikan perbezaan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis yang diamalkan di barat. Konsep • Islam menekankan usaha mencari rezeki yang halal . Agihan kekayaan • Isam mensyaratkan kekayaan yang diperoleh bukan untuk individu semata-mata. (5 isi X 4 markah) 1. 4. 3. .Aktiviti yang memudaratkan seperti judi.

8.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 • 3. (2 markah) Sistem ekonomi Islam dan system ekonomi kapitalis adalah berbeza kerana ekonomi Islam berdasarkan sunnah dan wahyu sedangkan kapitalis adalah ciptaan manusia. Jelaskan Fungsi Zakat Dan Pelaksanaannya Pada Zaman Bani Umayyah. Kapitalis menuntut agar tidak campur tangan dari kerajaan ‘ laissez faire’ KESIMPULAN. Panitia Sejarah Maktab Sabah 132 .

Isi – isi Penting 1. Abd.  b. • Mendatangkan kesyukuran dan penyuburan pahala. Aziz. keberkatan dan kedamaian. Dari segi syarak pula zakat merupakan pembayaran atau cukai ke atas harta apabila sudah sampai nisabnya dan genap setahun (haul) dan ia akan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. M enggalakkan umat Islam bekerja keras • Melalui institusi zakat baginda berjaya menggalakkan umat Islam bekerja keras dan bermuafakat sehingga menjadi masyarakat yang makmur. Fungsi zakat. unta dan lembu. Umaiyah.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 A. B. Panitia Sejarah Maktab Sabah 133 . Pengenalan a.  Pelaksanaan zakat pada zaman Bani Umaiyah menonjol ketika era pemerintahan khalifah Umar b. Melantik amil Baginda membentuk institusi zakat dan melantik amil untuk memungut zakat dibahagian-bahagian yang berbeza mengikut ukuran nisab tertentu a. Kemakmuran masyarakat dapat dilihat sehingga tiada seorang pun yang layak menerima zakat pada zamannya. Membahagikan 5 jenis zakat  Zakat pada zaman Bani Umaiyah dibahagikan kepada 5 jenis iaitu: i. Beliau telah memastikan institusi zakat ditadbir dengan baik dan sistematik. c. • Mensucikan jiwa daripada kekotoran dosa • Mewujudkan kedamaian • Merapatkan jurang kekayaan dalam kalangan masyarakat Islam • Menyemai semangat bertanggungjawab dan tolong menolong • Mengikis sifat-sifat tamat dalam pemilikan harta • Membuktikan sifat mentaati hukum agama • Mendapatkan keberkatan Pelaksanaan zakat zaman Bani 2. ii. Zakat Emas dan Perak sebanyak 2.5% Zakat binatang ternakan seperti kambing. Zakat berasal daripada perkataan Arab iaitu daripada kata dasar zaka yang bererti penambahan atau persucian. Dari segi bahasa zakat bermaksud kesuburan. kesucian.

setiap 5 hingga 24 ekor. Apabila sampai 60 ekor zakatnya seekor tetapi berumur 2 tahun. Orang yang berjihad 8. Mualaf yang dinakkan hatinya 5. jika di bumi aman 2. Zakat galian dan harta yang tertanam. Menentukan golongan layak menerima zakat Hasil kutipan zakat disalurkan kepada 8 asnaf yang layak 1.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 iii. zakatnya seekor kambing. C. jika usaha sendiri 1/20 yang 3. Fakir 2. Zakat barangan perdagangan dikenakan 2.  Menubuhkan Diwan al Kharaj Sebuah jabatan dinamakan Diwan al Kharaj ditubuhkan untuk melicinkan tugas pungutan cukai (sebahagian besarnya adalah zakat )dan mengeluarkan perbelanjaan negara. Orang berhutang 7. Jika 25 ekor zakatnya anak unta betina berumur setahun.  Zakat tanaman dan buah-buahan. Jika 100-200. Ia merupakan bahan penting dalam sistem percukaian negara. zakatnya seekor setiap 100 ekor. Miskin 3. v.5% mengikut syarat zakat emas dan perak.5%. setiap 30 ekor zakatnya anak betina umur setahun. Amil 4. Setiap 40-100 ekor zakatnya seekor kambing. Musafir 4.KESIMPULAN. iv. Panitia Sejarah Maktab Sabah 134 . dikenakan zakat jika digunakan untuk tujuan perniagaan. jika di bumi perang zakatnya 1/5. jika guna siraman air hujan 1/10. Hamba yang hendak memerdekakan dirinya 6.  Zakat memainkan peranan penting dalam sistem ekonomi Negara Islam.  Bagi unta.  Lembu/kerbau. Melalui pelaksanaan zakat jurang perbezaan ekonomi antara umat Islam dapat dikurangkan.  Kuda.

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan perkataan zakat disebut sebanyak 58 kali dalam al-Quran.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 9. . zakat merupakan pembayaran atau cukai ke atas harta diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.   2. Jelaikan jenis-jenis kepentingannya dalam menjana ekonomi Umat Islam zakat dan A. 1. keberkatan dan kedamaian. Harta-harta yang berwajib dikeluarkan zakat adalah harta-harta yang penting dalam ekonomi seperti. B.Tempoh mengeluarkan zakat fitrah ialah pada 1 Ramadhan sehingga hari pertama bulan Syawal sebelum solat sunat Hari Raya Aidil Fitri. 2. Zakat harta ialah zakat yang dikeluarkan oleh mereka yang mempunyai harta tertentu dengan kadar yang telah ditetapkan oleh syarak. Pengenalan. 3.  zakat fitrah ialah zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam setiap tahun. Hasil tanaman dan buah-buahan  Jika menggunakan siraman air hujan. Isi-isi Jenis-jenis zakat (8m) 1.Kadar zakat fitrah ialah sebanyak segantang daripada makanan yang mengenyangkan atau makanan asasi penduduk.w. unta dan lembu.  Emas dan perak (bukan perhiasan Panitia Sejarah Maktab Sabah 135 3. Dari segi syarak pula. kesucian.  Syarat zakat binatang ternakan ialah cukup hisab.t telah mewajibkan zakat sejak permulaan Islam. Zakat terbahagi 2 iaitu zakat fitrah dan zakat harta. zakat membawa makna kesuburan. Zakat berasal daripada perkataan Arab zaka yang bererti penambahan atau kesucian. tidak digunakan sebagai barangan modal dan membiak sendiri.zakatnya 1/10  Jika diusahakan sendiri 1/20 Binatang ternakan seperti kambing. Allah s. Dari segi bahasa.

5% 4.5% Barang-barang perniagaan-2. Ia merupakan sumber penting dalam sistem percukaian negara Islam dan berfungsi kepada pembangunan sesebuah negara. Digunakan untuk menyediakan kemudahan asas (infrastruktur). Kesimpulan  Zakat memainkan peranan penting dalam sistem ekonomi negara Islam. Dari segi jasmani pendapatan zakat dapat menaikan taraf hidupnya. Mengeratkan persaudaraan dan tali silaturrahim antara golongan kaya dan miskin. Zakat yang dikeluarkan mendapat ganjaran besar dan melahirkan umat yang kuat dari segi ekonomi dan negara kaya kerana Baitulmal yang mengumpul zakat menggunakan untuk pembangunan negara dan agama serta kebajikan rakyat. Memberi kekuatan rohani dan jasmani fakir miskin.5% Wang simpanan (bentuk akaun simpanan. Dari segi rohani menebalkan iman kerana pemberian diperoleh tanda-tanda kekuasaan Allah. Menguji keimanan dan ketakwaan. pakaian dan perumahan dan lain-lain. Penggunaan wang zakat bagi mereka yang berhak dan tidak mampu boleh mengatasi masalah ekonomi dan sosial serta mengurangkan jurang perbezaan di antara golongan kaya dengan miskin. simpanan tetap atau simpanan semasa) kadar 2. melabur dalam industri yang banyak memberi faedah kepada masyarakat seperti industri makanan. Hanya manusia yang benarbenar beriman dan bertakwa mengeluarkan zakat dengan ikhlas. Panitia Sejarah Maktab Sabah 136 .  Membentuk masyarakat adil dan penyayang.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010    Kadar zakat yang dikenakan 2. Menghampiri diri dengan Allah kerana harta dibelanjakan mengikut cara diredhai Allah dan kesyukuran dan pengagungan kekuasaan Allah dan tanda kesyukuran itu ialah tindakan kerelaan mengambil sebahagian harta bendanya untuk mencari keredhaan-Nya.       C. Kepentingan Zakat. Menjadi negara dan umat Islam kaya dan makmur.

untuk kepuasan individu semata-mata. Isi – isi Penting 1. Konsep  Islam menekankan usaha mencari rezeki yang halal.  Ekonomi barat meletakkan kekayaan yang diperoleh adalah hak individu. Panitia Sejarah Maktab Sabah 137 . Pemilikan Harta  Islam menganggap harta kekayaan adalah milik Allah dan diberikan milik sementara kepada manusia. B.  Barat-untuk memaksimakan untung. Matlamat  Usaha mencari rezeki dalam Islam adalah untuk mendapat keredhaan Allah di dunia dan di akhirat. Bandingkan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis yang diamalkan di Barat.  Ekonomi ialah ilmu yang mengkaji pertukaran dan penggunaan bahan/ barang pelbagai dan terhad. bayar gaji yang rendah dan nafikan hak mereka. Agihan Kekayaan  Islam mensyaratkan kekayaan yang diperoleh bukan untuk individu semata-mata. malah dikenakan zakat bagi membantu mereka yang kurang bernasib baik. tanpa menindas dan kerana Allah. PENGENALAN  Perkataan ekonomi daripada bahasa Greek bermaksud pengurusan rumah tangga.  Barat meletakkan keuntungan material semata-mata 2.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 12. majikan menindas pekerja. A. 3.  Menurut Routedge Dictionary of Economy ialah kaedah umum manusia./individu bekerjasama untuk memenuhi kehendak material manusia.  Barat. 4.  Barat menganggap harta adalah milik individu.

Akitiviti yang memudaratkan seperti judi. KESIMPULAN. Kebebasan mencari rezeki  Masyarakat Islam bebas mencari rezeki namun kerajaan berhak campur tangan bagi menjaga kepentingan umum  Kapitalis menuntut agar tidak campur tangan daripada kerajaan ‘laissez faire’ C.  Barat mengiktirafkan kegiatan ini. Panitia Sejarah Maktab Sabah 138 . pelacuran. arak. Ekonomi yang memudaratkan awam  Islam mensyaratkan aktiviti ekonomi yang dijalankan bagi kesejahteraan awam.  Sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis adalah berbeza kerana ekonomi Islam berdasarkan sunnah dan wahyu sedangkan kapitalis adalah ciptaan manusia.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 5. riba dan sebagainya diharamkan. 6.

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 13. a. • Rububiyyah adalah konsep yang menekankan Allah S. B. Panitia Sejarah Maktab Sabah 139 . dan masyarakat seluruhnya.W.T. • Tauhid adalah perkara asas dalam falsafah ekonomi Islam melibatkan hubungan antara manusia dengan dengan tuhan dan manusia dengan manusia. Pengenalan 1. Ekonomi Islam adalah berteraskan syariah bagi melindungi ketidakadilan dalam pemerolehan dan penggunaan sumber alam dengan memenuhi kepuasan manusia untuk melaksanakan tanggungjawab terhadap Alllah S. rububiyyah. Oleh itu. Konsep ekonomi Islam adalah bersandarkan kepada pegangan dan keyakinan bahawa rezeki yang dikurniakan oleh Allah S. “Sistem ekonomi Islam dapat memelihara keadilan masyarakat”. mengguna atau mengurus sumber-sumber alam secara kebendaan dan kerohanian untuk kebaikan semua pihak demi mendapat keredhaan Allah S. 2. serta hubungan manusia dengan alam sekeliling. Jiwa yang bersih dan akhlak yang mulia akan menghindari perkara-perkara tidak baik dalam aktiviti ekonomi. Bincangkan penyataan ini dengan menghuraikan asas-asas ekonomi Islam khususnya daripada sudut falsafah dan matlamat sistem ekonomi tersebut.W.W. 3.T. Falsafah (6 isix 2m) • Berasaskan pegangan pada ajaran-ajaran Islam dan boleh dilihat dari sudut tauhid.T. A. sifat tamak atau mementingkan diri tidak perlu wujud pada diri seseorang. sebagai penguasa yang membuat peraturan-peraturan yang bertujuan untuk menjaga dan menampung kehidupan makhluk demi kebahagiaan di dunia dan akhirat. manusia sebagai kahlifah dan persaudaraan antara manusia. tazkiyyah.T.W. di muka bumi ini adalah cukup unuk seluruh makhluk-Nya. • Tazkiyyah ialah konsep kesucian jiwa dan ketinggian akhlak. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mengkaji kegiatan manusia yang selaras dengan kehendak syariat dari segi mendapatkan. Isi –isi Jawapan.

Matlamat (4 isi x 2m) • Aktiviti ekonomi Islam bertujuan memenuhi keperluan asas setiap manusia. b.W. 3.T. • Ekonomi Islam juga bertujuan untuk menjamin hak dan peluang yang sama untuk semua orang tanpa mengira keturunan.T. Konsep persaudaraan sejagat tanpa batasan keturunan atau warna kulit ini akan mewujudkan suasana kehidupan yang lebih harmoni tanpa sebarang bentuk pemerasan.W. • Ekonomi Islam bermatlamatkan untuk mencapai penggunaan sumber yang optimum. Kekayaan yang dimaksudkan ini termasuklah dari segi pendapatan. • Ekonomi Islam juga berhasrat untuk melaksanakan pengagihan kekayaan yang saksama dan adil. harta benda dan pembangunan. Keperluan asas ini termasuklah mempunyai pakaian yang sesuai. berkesan dan tidak membazir. tempat tinggal yang selesa. cekap. makanan yang mencukupi dan keperluan perubatan. manusia akan menjalankan amanah dan peranan untuk memakmurkan bumi sesuai dengan peranan mereka sebagai khalifah Allah S. bangsa atau warna kulit. untuk dijdikan sebagai khalifah di muka bumi ini. penindasan atau penyelewengan.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 • • Umat Islam perlu percaya bahawa manusia dicipta oleh S. eksploitasi. Kesimpulan (2 markah) Asas-asas ekonomi Islam jelas menunjukkan keadilan masyarakat dapat dipelihara berasaskan falsafah dan matlamat sistem ekonomi Islam itu sendiri. Melalui kesedaran ini. Panitia Sejarah Maktab Sabah 140 .

1. Proses pembangunan Islam bersifat komprehensif iaitu meliputi aspek-aspek akhlak. proses pembangunan ekonomi Islam digerakkan melalui konsep kesyukuran dan keadilan kerana Islam menentang keras konsep kekufuran dan kezaliman. Aktiviti-aktiviti ekonomi yang dilarang. suci. • Larangan ini merangkumi aktiviti-aktiviti pengeluaran dan penggunaan. penindasan serta menjaga hak dan kebajikan pekerja. menipu timbangan. syariah dan akhlak. mesti dielakkan sifat boros. • Proses pengeluaran mestilah betul. lacur. boros. berguna dan tidak membahayakan. Barangan pengeluaran mestilah yang diharuskan oleh Islam seperti barangan yang bersih. Pekerja pula mesti menjaga kualiti pengeluaran dan nama baik syarikat. menyorok barang keperluan. judi. kerohanian. Isi (7 isi x 3 markah) a. Ekonomi pula adalah perlakuan muslim dan mukmin dalam menguruskan sumber-sumber bagi mencapai matlamat dan kesejahteraan dunia dan akhirat. pembaziran dan bakhil. Oleh itu. penganiayaan. Pendahuluan Pembangunan bererti pembangunan manusia dan persekitaran fizikal serta sosio budayanya. Umat Islam digalakkan bersifat berjimatcermat. Konsep pembangunan ekonomi Islam tidak terpisah daripada konsep akidah. menjual beli barang yang belum dimiliki dan Panitia Sejarah Maktab Sabah 141 . tanpa penipuan. 2. Riba. Jelaskan penyataan di atas dengan merujuk kepada kegiatan ekonomi yang disarankan dalam Islam. kikir. Aktiviti-aktiviti ekonomi yang diharuskan. Konsep pembangunan ekonomi Islam adalah bersepadu dan menyeluruh. Pembangunan ekonomi Islam bergantung pada aktiviti-aktiviti ekonomi. membazir.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 14. b. Kegiatan ini melibatkan aktiviti pengeluaran dan penggunaan. • Dalam proses penggunaan. menipu sukatan. dan kebendaan. berhemah dan bantu-membantu dan menggunakan perkara-perkara yang diharuskan sahaja. • Pembangunan ekonomi Islam mengkehendaki seseorang muslim supaya menjalankan ekonomi secara yang halal.

Campur tangan pihak berkuasa.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 aktiviti-aktiviti ekonomi yang boleh merosak. Panitia Sejarah Maktab Sabah 142 . tidak terpisah daripada aspek akidah. g. Jaminan persamaan peluang. mengawal aktiviti majikan. Kesimpulan. Perbuatan ini boleh memutuskan hubungan dan menghapuskan sangka baik antara golongan kaya dengan golongan miskin dan menghancurkan konsep keadilan rakyat. disediakan kemudahan hidup dan sebagainya. membahayakan. dan agihan. • Islam mengharuskan campur tangan pihak berkuasa dalam aktiviti ekonomi. perancangan. membela nasib golongan susah. f. • Islam mengkehendaki golongan buruh dilindungi dan dibela nasib mereka. rasuah dan monopoli. syariah dan akhlak serta suatu gabungan yang menyeluruh dan bersepadu. C. Memerangi riba. d. c. yakni sesuai dengan kebolehannya. • Islam melarang berlakunya perbezaan pendapatan yang besar di kalangan penduduk bagi mengelakkan permusuhan. Polisi kerja dan upah buruh. e. Adalah menjadi kewajipan pihak pemerintah kerajaan Islam melaksanakan ekonomi Islam dan membanteras segala penyelewengan. pembangunan ekonomi Islam adalah berbeza dengan pembangunan ekonomi barat. Agihan pendapatan. • Islam menganggap ketiga-tiga amalan ini sebagai jenayah paling buruk dan tidak berperikemanusiaan. menempatkan seseorang pada tempatnya. menjaga hak golongan berada. Kesimpulannya. • Islam memberikan peluang seluas-luasnya dalam sesuatu perkara kepada yang berhak. Mereka perlu diberi hak asasi. mendapat tangga gaji minima. masyarakat dan negara. menjaga nasib pekerja. Pembangunan ekonomi Islam adalah sebahagian daripada keseluruhan system hidup Islam merangkumi aspek kebajikan individu. mengganggu keselamatan adalah diharamkan. Bidang kuasa pemerintah adalah bidang-bidang di luar kemampuan individu untuk melaksanakannya. Ini merangkumi aspek-aspek pengurusan.

• Pemilikan harta individu yang tidak terkawal dan terarah boleh mendatangkan gangguan terhadap orang lain dan kebajikan umum. Ekonomi menurut pandangan Islam ialah suatu ilmu yang mengkaji kegiatan manusia selaras dengan tuntutan syariah Islam sama ada diperingkat perolehan. masyarakat dan negara dari segi rohani dan jasmani bagi mendapatkan keredhaan Allah S. Pendahuluan 1. 3. jiwa. Islam telah menentukan cara-cara pemilikan harta. manusia sebagai hamba dan harta kekayaan yang mesti dimanfaatkan menurut hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah S. sebagai pencipta dan penguasa. aka. Kerangka pemikiran Islam jelas mengatakan tidak ada pemisahan antara agama dan ekonomi kerana asas ekonomi Islam berbentuk segi tiga iaitu Allah S. A.T. Hak milik individu. B. Ekonomi Islam merupakan sebahagian daripada cara hidup Islam yang menyeluruh merangkumi aspek rohani dan jasmani. • Pemegang hak milik sebenar ialah Allah SWT.T. Isi-isi penting (7 isi x 3 markah) 1. kehormatan dan keselamatan harta serta melarang memperoleh harta secara haram. Manusia hanya diberikan hak mengurus dan mengambil manfaat daripada harta yang dianugerahkan Allah SWT. Demi kesejahteraan dan keharmonian hidup masyarakat.T. • Islam mengiktiraf pemilikan harta secara individu. Jelaskan prinsip asas ekonomi Islam yang berkaitan dengan pemilikan harta dan aktiviti ekonomi yang diharuskan oleh Islam.W. 2. Pada masa yang sama Islam mensyaratkan pemilik harta supaya menjaga dan memelihara agama.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 15. penggunaan atau pengurusan sumber untuk kebaikan diri.W. Hak milik dalam Islam adalah tidak mutlak tetapi terikat kepada hokum dan peraturan Allah.W. Dalam agihan harta Panitia Sejarah Maktab Sabah 143 .

Harta ini perlu dipelihara dan dikongsi bersama. berhemat dan bantu membantu serta menggunakannya dalam perkara-perkar yang diharuskan sahaja.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 hendaklah dielakkan daripada berlaku jurang pendapatan yang terlalu besar atau melakukan pembaharuan harta sehingga orang lain tidak dapat menikmati hasil daripada pengembangan harta yang banyak. • Dalam proses mesti dielakkan sifat boros. talian air paip. Barangan pengeluaran mestilah yang diharuskan oleh Islam iaitu yang bersih. penindasan serta menjaga hak dan kebajikan pekerja. penganiayaan. Kesimpulan • Pihak berkuasa atau pemerintah wajib melaksanakan sistem ekonomi yang adil dan membanteras sebarang penyelewengan demi mewujudkan keadilan dan keseimbangan dari segi agihan harta antara individu disatu pihak dan masyarakat dipihak yang lain. C. 3. suci. Aktiviti ekonomi yang diharuskan • Melibatkan aktiviti pengeluaran dan penggunaan. • Dalam proses pengeluaran mestilah dengan cara yang betul tanpa sebarang penipuan. Panitia Sejarah Maktab Sabah 144 . pembaziran dan bakhil. • Harta yang dikhususkan kepada kepentingan umum atau masyarakat merangkumi harta umum yang sedia ada atau ciptaan tuhan dan harta hasil usaha manusia seperti pembinaan jalan raya. • Harta milik umum ini pada kebiasaannya diurus oleh pihak pemerintah dan diagihkan secara adil dan saksama kerana ia merupakan hak milik bersama. tempat rekreasi dan seumpamanya. Sebaliknya digalakkan sifat berjimat cermat. berguna dan tidak membahayakan. 2. Hak milik umum.

Ini memerlukan pengurusan yang cekap dan tersusun rapi supaya setiap perbelanjaan yang dilakukan tidak membazir dan mengikut apa yang ditentukan oleh undang-undang Islam. Mu’tam untuk mengendalikan Baitulmal. Pada masa ini agama Islam berkembang pesat dan pemerintahannya mendapat harta yang banyak hasil daripada rampasan perang dan juga daripada daerah taklukan yang luas. Institusi ini juga dikenali dengan istilah perbendaharaan negara.  Penubuhan Baitulmal secara rasmi ialah pada masa Umar al-Khattab menjadi khalifah pada tahun 13 Hijrah. al. Khalifah Umar b. Makhramah b. Naufal dan Jubair b. Pada peringkat awalnya perbendaharaan ini dikenali dengan Diwan atau Khazanah dan akhirnya diberi nama Baitulmal. lagi. namun disebabkan pendapatan negara Islam tatkala itu adalah kecil seperti rampasan perang atau yang didapati melalui perjanjian damai maka hasilnya dibahgikan segera kepada mereka yang berhak menerimanya. Abu Talib.W. • • • Huraikan sejarah penubuhan Baitulmal dan pelaksanaannya pada zaman Bani Umayyah. Sejarah Penubuhan Baitulmal.Khattab telah melantik Uqail b. Merupakan institusi kewangan yang bertanggungjawab menyelenggara harta umum.  Sejarah penubuhan institusi ini dipercayai telah wujud sejak zaman Rasulullah S.A. Institusi Baitulmal tidak berfungsi dengan aktif pada zaman awal kerajaan Islam kerana perkembangan dan penaklukan Islam belum luas lagi dan sumber pendapatan negara tidak banyak. Pendahuluan. Khalid b.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 16.  Panitia Sejarah Maktab Sabah . Sehubungan itu. 145 2. al Walid mencadangkan agar khalifah Umar menubuhkan satu institusi kewangan negara bagi menguruskan harta Negara. 1. Isi-isi penting a.

membaiki dan membina saluran air. membina jalan-jalan raya bagi memudahkan penganggkutan dan aktiviti perdagangan. Pelaksanaan Baitulmal pada zaman Bani Umayyah  Baitulmal telah dijadikan sebagai sebuah daripada institusi penting bagi menyimpan hasil pendapatan negara. Beliau telah menyerahkan sebahagian besar kekayaan dan barang kemas isterinya dan beberapa bidang tanahnya di Khaibar untuk dijadikan harta Baitulmal. Aziz masalah kewangan yang dihadapi oleh Baitulmal telah diatasi dengan langkah berjimat-cermat dan tidak melakukan pembaziran. Baitulmal sebagai wakil yang menjalankan pengurusan harta dan membelanjakannya untuk kepentingan rakyat dan negara bersesuaian dengan kehendak undang-undang Islam. Institusi Baitulmal ini kemudiannya ditubuhkan disetiap wilayah Islam sebagai cawangan Baitulmal yang berpusat di Madinah. Baki perbelanjaan wilayah-wilayah jajahan takluk kerajaan Bani Umayyah daripada cukai-cukai wilayah tersebut akan dihantar kepada kerajaan pusat untuk disimpan di Baitulmal. Dari segi penaklukan zaman al-Walid dan Hisyam empayar Islam telah luas hingga ke Lautan Atlantik dan Banjaran Gunung Pyreness di Eropah. Kerajaan Bani Umayyah juga mempunyai pasukan tentera laut yang kuat. Pada zaman khlifah Umar b.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010  Kota Madinah dijadikan pusat pentadbiran Baitulmal. Afrika dan sebagainya yang memerlukan pembiayaan yang besar yang sebahagian perbelanjaannya diambil daripada Baitulmal. Pada zaman al-Walid pasukan tentera laut Bani Umayyah amat kuat sehngga dapat menguasai Laut Mediteranean. dan politik Negara pada masa itu. ekonomi. sementara di sebelah Timur hampir ke sempadan China. Abd. Harta Baitulmal ini telah berjaya mewujudkan beberapa projek besar ekonomi bagi faedah rakyat seperti membuka ladang-ladang baru. AlWalid juga telah mendirikan beberapa pusat angkatan laut di Syria. Bermula pada masa itu. Beliau telah menggalakkan pembangunan industri perusahaan dan pembuatan. Mesir.  b. Dengan penubuhan institusi Baitulmal ini khalifah Umar telah mengasaskan penyelarasan pentadbiran kewangan negara dan penggunaan harta awam yang bersesuaian dengan perkembangan pentadbiran social. 146     Panitia Sejarah Maktab Sabah . Pelaksanaan Baitulmal juga melibatkan bidang ketenteraan juga. Pada zaman pemerintahan khalifah al-Walid Baitulmal amat penting dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi. Seorang pegawai telah dilantik sebagai wakil khalifah untuk mengurus dan mengendalikan institusi ini. Perbelanjaan yang besar dan sumber kewangan persediaan ketenteraan dan usaha penaklukan datangnya dari Baitulmal. Di setiap cawangan Baitulmal ini dilantik pegawai-pegawai Baitulmal yang menjalankan tugasnya dibawah pentadbiran Baitulmal pusat.

Isi-isi Jawapan 2.  “Fals” mata wang asing yang diubah suai mengikut Islam. Mata wang zaman bani Umayyah  Abdul Malik bin Marwan perkenalkan dinar emas (694-695M) pusat pengeluarannya di Damsyik  Gabenor Iraq. Sejarah perkembangan ( 4 isi x 3 = 12M ) a. wujudlah mata wang Islam 2. Penubuhan Negara Islam Madinah pada tahun 622M menandakan bermulanya Tamadun Islam b. Sumber-sumber kewangan Negara yang tersimpan di Baitulmal merupakan hasil pelaksanaannya yang diuruskan dengan cekap dan berlandaskan undang-undang syariah. 1. mata wang Islam ditulis dengan Khat Koufi dan pusat pengeluarannya di Kota Basrah b. Mencetuskan era baru dalam pelbagai bidang termasuk ekonomi c. Kesimpulan.1. Selaras dengan perkembangan ekonomi Tamadun Islam. c.  Pelaksanaan Baitulmal pada zaman Bani Umayyah telah membantu ekonomi umat Islam dan pemerintahnya dalam membangunkan negara. Pengenalan. Hajjaj Yusof al-Thaqafi mencetak wang perak di Kufah (696M)  Gabenor Mesir. a. Mata wang zaman Khulafa Al-Rasyidin  Mula dicipta pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab (634-644M)  Standardasi yang digunakan ialah wang perak  Pada zaman khalifah Ali.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 4. Abdul Aziz bin Marwan menghasilkan dinar emas bertulis perkataan “Dengan Nama Allah” mulai 697M.  17. Huraikan sejarah perkembangan dan peranan mata wang Islam sehingga abad ke 18. Mata wang zaman Bani Abbasiyah  Peringkat pertama dicetak disemua bandar baru seluruh dunia Islam Panitia Sejarah Maktab Sabah 147 .

Mata wang ini diguna pakai dengan meluas  Dinar emas terakhir dicetak pada 1258M selepas kejatuhan Baghdad d. perak dan sebagainya b. Wang perak (Katun) pula diperkenalkan pada 1600M. Panitia Sejarah Maktab Sabah 148 . simpanan baitulmal. Mata wang Islam di Asia Tenggara  Kerajaan Samudera pasai telah menghasilkan wang emas yang bertulisan Arab dan bersaiz kecil  Zaman kesultanan Melayu Melaka. cukai tahunan dan sebagainya berdasarkan mata wang. wang emas mula digunakan pada zaman Sultan Muzaffar shah hingga zaman Sultan Ahmad Shah  Di Johor. Pembayaran Zakat  Kewajipan zakat disebutkan dalam al-Quran  Nisab dan kadar zakat ditentukan dalam hadis  Jenis-jenis zakat seperti zakat perniagaan. Contoh bayaran gaji tentera kerajaan Bani Umayyah dan Bani Abbasiah e. Alat perimbangan sosial  Mata wang dapat memelihara keseimbangan sosial masyarakat kerana dapat mengelakkan penipuan dan penindasan yang berlaku dalam sistem barter f. Peranan Mata Wang a. peringkat awal mata wang Islam diimport dari Negara Timur Tengah. Lambang Negara Islam  Mata wang menjadi artifak penting sebagai bukti keislaman sesebuah negara. Pembayaran cukai  Kadar cukai yang dibayar oleh umat Islam dan bukan Islam berdasarkan mata wang dirham. Mata wang Brunei paling awal bermula pada masa pemerintahan Sultan Nasaruddin 1690-1710M) 2. sewaan.2. wang emas dan perak dengan inskripsi Arab mula diedarkan pada 1527M. elaun. jual beli.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010  Cetakan pertama dilakukan pada zaman pentadbiran Khalifah Abu Jaafar Al-Mansor (754-775M)  Pada zaman Al-Ma’mum (813-833M) cetakan wang diselaraskan di Baghdad. emas. Contoh cukai Kharaj ialah 10 dirham bagi setiap unit tanah pertanian c. hutang dan sebagainya mengikut nilaian mata wang bukannya sistem barter d. Urusan perniagaan  Sejak zaman Rasulullah lagi semua urusan perdagangan. Belanjawan  Penentuan belanjawan seperti gaji.  Di Brunei.

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010

 Mata wang menjelaskan agama, sistem pemerintahan dan pentadbiran serta pengaruh yang diterima oleh sesebuah negara. 3. Kesimpulan (2m)  Islam turut mementingkan aktiviti ekonomi  Penggunaan mata wang Islam dengan peranannya yang pelbagai dalam Tamadun  Islam membuktikan bahawa Islam amat memberatkan keadilan dalam ekonomi.

1. Jelaskan Sistem Pendidikan Dalam Tamadun Rom Pada Zaman Klasik . A. Pengenalan 1. Tamadun-tamadun awal mempunyai sistem pendidikan yang membantu manusia meningkatkan tahap intelek 2. Tamadun Rom melahirkan sistem pendidikan yang terancang berdasarkan kehendak politik, ekonomi, dan sosial masyarakat pada zaman tersebut. 3. Sistem pendidikan Rom mempunyai dasar pendidikan, matlamat, serta institusi pendidikan,dan kurikulum yang tersendiri. B. Isi – isi Penting. 1. Matlamat pendidikan o o matlamat utama menanam semangat kebangsaan dalam kalangan rakyat dan menekankan aplikasi ilmu yang praktikal bertujuan melahirkan pentadbir dan negarawan serta menjaga kepentingan negara

2. Dasar pendidikan.

Panitia Sejarah Maktab Sabah

149

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010

Bersifat utilititarian iaitu menekankan nilai-nilai semangat kebangsaan  Penekanan diberikan kepada kesusasteraan, seni ucapan, dan latihan fizikal 3. Institusi pendidikan

institusi keluarga berperanan sebagai institusi pendidikan pada zaman awal. Rumah merupakan pusat pendidikan. Tenaga pengajar terdiri daripada ibu dan bapa. Penekanan kepada latihan fizikal, moral, membaca,menulis, dan menhafal kisah-kisah orang terkenal pada zaman silam. Kanak-kanak daripada golongan patrician mempelajari adat-istiadat dan undang-undang Rom. Kanak-kanak daripada kumpulan Plebian mempelajari pekerjaan daripada ibu bapa  Institusi sekolah muncul pada zaman Republik tekankan latihan fizikal,membaca,pengajian undang-undang papan 12, sejarah kebangsaan – lahirkan pegawai kerajaan/warga negara/tentera yang cekap.  Sekolah nahu dan retorik untuk belia berumur hingga 20 tahun. Tenaga pengajar bebas pilih subjek seperti tatabahasa falsafah, ilmu perundangan kesusasteraan dll. 4. Kurikulum pendidikan Rom

a. Tiga tahap :  Tahap rendah tekankan kemahira menulis,membaca, dan
menghafal

 

Tahap menengah - menekan kemahiran seni bercakap inteprestasi sajak,tatabahasa, dan kesusasteaan Tahap tinggi - menekankan pengajian Seven Liberal Art iaitu tatabahasa, retorik, dialektik,muzik arithmatik, geometric,astronomi. Universiti menawarkan krusus Liberal Art – tatabahasa dan retorik serta kursus bidang professional seperti undang-undang seni bina, dan perubatan.

5. Tenaga pengajar  Institusi keluarga – ibu bapa mengajar adat resam,undang-undang, petanian, dan perniagaan Zaman Empayar – guru-guru – diberi kebebasan dalam P&P. Dibayar gaji bulanan 100,000 dinar pada zaman vespacian

C. Kesimpulan:
Panitia Sejarah Maktab Sabah 150

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010

1. Tamadun Rom mengalami perkembangan pesat dalam sistem pendidikan akibat kemunculan institusi pendidikan. 2. Pada zaman empayar pemerintah mengalakkan system pendidikan. Kesannya dapat melahirkan ahli-ahli falsafah dan sejarawan.

2.

Bincangkan perkembangan institusi pendidikan Tamadun India zaman klasik dan Tamadun Islam. A. Pengenalan (3m) 1. Latar belakang Tamadun India : Terletak di Lembah Sungai Indus dan Sungai Ganges Utara India. Dimulakan pada zazam Dinasti Maurya yang diasaskan oleh Chandra Gupta Maurya diikuti Dinasti Gupta. Agama Hindu dan kitab Veda mempengaruhi system pendidikannya kecuali zaman Asoka.

2.

Latar belakang Tamadun Islam diasaskan oleh Nabi Muhamad SAW diikuti dari zaman Khulafa, Bani Ummaiyah, dan Bani Abbasiyah sehingga berkembang di Alam Melayu. Asas pendidikan Islam ialah AlQuran dan Sunnah 3. Institusi pendidikan merupakan institusi social berperanan mengurus dan mentadbir pendidikan secara sistematik – Tamadun Arab dan India melahirkan banyak institusi-institusi pendidikan yang berperanan melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai sahsiah seimbang dari segi fizikal, mental, emosi dan social.

4.

Institusi pendidikan Tamadun Arab seperti rumah ulama, masjid, madrasah,perpustakaan, sekolah,istana,dan universiti. Di India pula di Agrahara, Parishad, Matha, Pandita, Sabha, Monastri, dan universiti.
Panitia Sejarah Maktab Sabah 151

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010

B. Isi – isi penting. Institusi Pendidikan Arab 1. Masjid - untuk beribadat, berdakwah, dan pusat pembelajaran. Contoh Masjid Jami’al Manshur dan Masjid Jami’ah Amru b’ Ash - subjek fekah. alQuran, Hadis dan bahasa Arab.

2. Madrasah – mengambil alih peranan masjid sebagai pusat pelajaran kerana
berlaku pertambahan pelajar. Contoh madrasah terawal didirikan oleh Nizam al-Muluk di Baghadad dikenali sebagai Madrasah Nizhamiah. Contoh imam yang mengajar ialah imam al-Ghazali, Baha al-Din, dan Salah al-Din. 3. Rumah ulama – rumah Arqam ibn Arqam digunakan pada zaman awal perkembangan Islam. Rumah Nabi Muhamad SAW dan rumah ulama seperti Ibnu Sina dan iman al-Ghazali digunakan untuk pembelajaran. 4. Istana – pada zaman khalifah Muawiyah digunakan untuk pembelajaran syair Islam. Dikenali sebagai Shalunatul Adabiah. Zaman Abbasiyah tempat tersebut digunakan sebagai tempat pertemuan para ulama. 5. Perpustakaan – didirikan pada zaman Abbasiyah. Terdapat 20 perpustakaan di Spanyol yang terkenal antaranya perpustakaan Cordova yang memiliki 600,000 jilid buku pada abad ke-10. Perpustakaan Darul Hikmah di Kaherah dan perpustakaan Tripoli yang berperanan meminjam buku ,penerbitan, penulisan,penterjemahan, dan pendidikan karya ilmiah 6. Sekolah – berperanan menjalankan peyelidikan dan penemuan sains. Ahli akademik meluaskan pembelajaran ilmu silam yang diwarisi tamadun Yunani. 7. Universiti – contoh Nizamiah, Munstansiriah, al-Azhar,Rasyidiah, dan alZaitouna menyebarkan ilmu pengetahuan. Di Spanyol universiti Cordova, Servilla, Madaga, dan Granada menjadi tumpuan pelajar-pelajar dari seluruh Eropah. Institusi pendidikan India 1. Rumah guru (Gurukula) – dikenali Upadhyaya atau Acharya – mengajar pelajar dari kelas atasan yang tinggal di rumah guru.. Mengikut kelas formal. Subjek veda, vedanga, enam aliran metafizik, undang-undang dan sekular serta upacara ritual agama 2. Parishad – dianggotai Brahman. Subjek, veda, logik, kinamsa,vedanga,, dan manu. Menjadikan asas kelahiran universiti klasik seperti universiti Taxila, Benares, dan Nadia.

3. Matha – dikendalikan badan agama dan menerima bantuan dan geran
daripada pemerintah. Ada kemudahan asrama, perpustakaan dan dewan kuliah. Subjek, mimamsa, nahu, dan astronomi. Contoh matha yang terkenal yang didirikan Raja Yasaskara di Kashmir.
Panitia Sejarah Maktab Sabah 152

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010

4. Agragara – koloni yang didiami sarjana Brahman yang memainkan peranan sebagai pusat pengajian pasca ijazah. Sebagai tempat kajian bagi mendalami pelbagai ilmu.

5. Panditha Sabha – tempat persidangan kebangsaan para pemerintah dan
cendikiawan bertemu untuk berbincang tentang teknologi dan falsafah. Lahirkan sarjana terkenal dalam pelbagai lapangan.

6. Monastri – institusi pendidikan penting zaman klasik. Sekolah berasrama
penuh yang mempunyai bilangan pelajar yang ramai. Contoh Varanasi, Valabhi,Pataliputra,Odantapuri, Jagaddala, dan Kanci.

7. Universiti – seperti Taxila, Vikramasila, dan Nalanda. Universiti Nalanda
adalah pusat pengajian Buddha Mahayana dinaungi Raja-raja Guptha. Mempunyai kemudahan seperti asrama, perpustakaan, dewan kuliah. C. Kesimpulan

1. Kewujudan pelbagai institusi pendidikan menunjukkan tamadun India dan
tamadun Arab memberikan sumbangan besar dalam pendidikan. Institusi ini berjaya melahirkan ramai cendikiawan dan memainkan peranan dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

3. A.

Huraikan perkembangan kurikulum pendidikan dalam Tamadun China. Pengenalan 1. Latar belakang Tamadun China – di persekitaran Lembah Sungai Hwang Ho. 2. Kurikulum merujuk apa yang berlaku dalam kelas yang melibatkan pengajaran,penilaian,pembelajaran, dan bahan-bahan. 3. Kurikulum pendidikan di China dipengaruhi ahli falsafah Confusius zaman dinasti Chou dan Dinasti Han dan seterusnya. Tetapi zaman Dinasti Chin, falsafah Legalisme yang diasaskan oleh Han Fei Tsu lebih dominan.

B. Isi – isi penting 1. Tahap pendidikan. a. Peringkat rendah – Kanak-kanak berumur 7 tahun mula bersekolah di kuil, kampung atau persendirian. Guru daripada bekas pegawai kerajaan yang hilang pekerjan atau ahli akademik yang gagal peperiksaan. Pendidikan tertumpu kepada menghafaz tulisan ideogram dan sembilan buah buku suci tanpa memahami makna. b. Peringkat menengah – Tumpuan diberi kepada latihan dalam menghasilkan karangan dan sastera serta pengkajian esei.

Panitia Sejarah Maktab Sabah

153

Kurikulum – terdiri daripada 6 bidang seni (muzik. b. a.menjelaskan kandungan buku suci dan penulisan esei.penulisan. 5. Dinasti Han. Confucious berpendapat belajar tanpa pemahaman adalah pembaziran. 3. Chou Timur – perubahan sosial membawa kelahiran “Hundred School of Thought” d. Negeri feudal memberi keutamaan kepada bidang pendidikan dan bersaing untuk menarik golongan intelektual. Semasa zaman pemerintahan Dinasti Shang.memanah. 100 school of Philosophy berkembang bila wujudnya penyelewengan dalam kerajaan dan peperangan.kurikulum pendidikannya meliputi kemahiran dalam sistem tulisan bergambar atau ideogram. Panitia Sejarah Maktab Sabah 154 .memandu kereta kuda beroda dua dan pelbagai upacara dan adat istiadat) b. Sisten tulisan dipermudah dan disatukan. Dinasti Chin 4.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 c. Mereka yang dapat menguasai sistem tulisan ini dapat menjadi jurutulis. Zaman pemerintahan Chou Barat diwujudkan untuk anak bangsawan di ibu kota dan bandar-bandar lain. e. Sistem pendidikan zaman ini adalah liberal dan menekankan pemahaman dalam menimba ilmu (kaedah menghafal dikutuk). b. a. Berasaskan falsafah legalisme.000 simbol atau tulisan bergambar yang harus dihafal oleh para pelajar. Kurikulum pendidikan golongan terpelajar berusaha untuk melahirkan golongan pelajar yang berani mengkritik dan mengamalkan tradisi menghormati diri sendiri. Zaman Dinasti Shang. Sekolah untuk orang biasa disediakan di feudal iaitu kampung dan kampung kecil. Terdapat pendidikan asas dan sekolah lanjutan bagi pemerintah dan orang awam. Pemerintah tidak mahu ada sebarang kesan masa lampau khasnya yang berkaitan dengan ajaran confucious. c. c.matematik. f. Terdapat lebih 3. Ahli falsafah sering bertemu untuk berbahas dan bertukar pendapat. Zaman Chou a. 4. Kurikulum peringkat tinggi-Tumpuan kepada menterjemahkan buku suci ke dalam bahasa China moden. c.

Rom dan Yunani) lokasi dan masa Definisi pendidikan : satu disiplin yang berurusan dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran di sekolah dan persekitaran sekolah dalam usaha membentuk keupayaan.kolej dan universiti. Pendidikan rasmi di China berkembang melalui dikri pemerintah. Pengenalan 1. Sebuah sekolah khas untuk melatih pegawai kerajaan telah ditubuhkan di wilayah Changan dan sekolah biasa didirikan di seluruh negara. Organisasi dan pelaksanaan pendidkan adalah berbeza mengikut tamadun China.penyajak.wilayah.Mesir. sekolah yang wujud ialah peringkat kerajaan pusat dan tempatan.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 a. Sekolah swasta berkembang dengan pesat terutama dalam bidang kesusasteran klasik. dan negara. Pusat-pusat pendidikan meliputi tempat ibadat. Hasilnya lahirlah ahli sejarah. Pendidikan berkembang kerana pertambahan penduduk. Tumpuan utama pendidikan ialah untuk memajukan sensitiviti moral dan rasa tanggungjawab kepada rakyat dan negara. Latar belakang tamadun awal : (Mesopotamia. kebolehan dan sikap manusia supaya mencapai kesempurnaan jasmani dan rohani. Panitia Sejarah Maktab Sabah 155 .Kesimpulan. Maharaja Han Wu Ti memperkenalkan institusi pengajian tinggi dan mengalakkan pembinaan sekolah di seluruh empayar. istana. 3. dan pelukis.China. Peperiksaan terbuka kepada awam tetapi sebenarnya . c. 4.rumah gur. Peperiksaan awam dijalankan di peringkat daerah. sistem pendidikan. Dakwat diperkenalkan. b.India. Dalam Tamadun Awal A. dan teks klasik ajaran Confucious.sekolah. Universiti pertama ialah Universiti Nasional yang mempunyai 30. C. China danYunani. Contoh Su Ma Chien yang mendapat gelaran Bapa Sejarah Negara China. d. diduduki golongan kaya sahaja. 2. a. Sejauh manakah Matlamat Pendidikan Dipengaruhi oleh Faktor Agama.India.Mesir.000 pelajar.

Namun begitu aspek birokrasi. b. 4. B. jasmani dan intelektual. Birokrasi a. Pada keseluruhannya.menulis supaya bijak berbicara. Keintelektualan a. ketenteraaan. Kaitan dengan soalan agama menjadi matlamat utama pendidikan tamadun awal. b. Sparta – untuk melahirkan warganegara yg sedia berkorban utk Negara kota. b.melahirkan golongan birokrasi dengan tujuan mengukuhkan kerajaan dan mewujudkan keamanan.melahirkan golongan sami dan pemimpin agama. Ajaran dan kefahaman Confucius ditekankan dalam pendidikan di China yg bertujuan menjalin hubungan persaudaraan dan sifat kekeluargaan demi kepentingan masyarakat China. kemanusiaan dan keintelektualan turut memainkan peranan penting. Pelajar-pelajar China dikehendaki menduduki peperiksaan berasaskan ajaran Confucius untuk memegang jawatan penting dalam kerajaan. b.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 4. Masyarakat yg cemerlang dapat menyumbang kpd diri dan Negara. Ketenteraan a. Yunani – menekankan falsafah. Rom. Penekanan pendidikan di India juga adalah untuk menyediakan manusia ke arah menghadapi kehidupan selepas mati. 5. Pelajar diajar menunggang kuda.Mereka juga diajar musik utk keseimbangan emosi. pendidikan yg diberikan adalah berbeza-beza mengikut kasta supaya dapat mendalamipengetahuan tentang profesyen kasta mereka. Akibatnya. pentabiran. Athens sangat menghormati golongan intelektual. menghafal retorik(hasilsastera). Kemanusiaan a. 2.Mereka dilatih menjadi tentera dgn latihan yg ketat. 3. Ia bertujuan melahirkan pegawai kerajaan yang bermoral dan bertanggunggjawab. China. Mereka akan terlibat dalam sukan olimpik. bermain panah dan berenang utk jasmani. Jadi matlamat pendidikan juga turut berubah iatu memelihara dan memperkukuhkan system kasta. Kedatangan org Aryan ke India telah membawa kepada kemunculan system kasta dan kelas. pendidikan di Sparta berkisar kpd ketenteraan kerana golongan peer yg minority sentiasa menghadapi serangan daripad golongan helot. Isi penting. 1. Mereka mengganggap manusia sebagai Panitia Sejarah Maktab Sabah 156 . Mereka diajar untuk berpidato. membaca. China. Keagamaan a. Athens – melahirkan manusia yg seimbang dari segi rohani. Mesopotamia dan Mesir –melahirkan golongan pendeta/paderi India.

India dan China adalah hasil daripada pendidikan yang berjaya menanam semangat patriotisme di kalangan rakyat dan tenteranya.mengikuti rombongan ketenteraan dan menyenaraikan banduan serta harta rampasan perang.bangunan dan jalan. Patriotisme a. keagamaan serta harta kuil atau rumah berhala di samping menyimpan rekod tentang kekayaan di ladang-ladang yang dimiliki oleh rumah berhala atau istana. Penutup. b. 2.pendidikan adalah penting utk mengimbangi kedua-dua perkara tadi. Jurutulis yang boleh membantu mereka menyimpan rekod pentadbiran. Matlamatnya ialah melahirkan warganegara yang boleh memberi mewujudkan hubungan yg lebih erat antara warganegara. untuk diri sendiri. Panitia Sejarah Maktab Sabah 157 . Mesir – melahirkan golongan professional yang bekerja sebagai setiausaha/kerani dalam ketenteraan. 7. Rom – menekankan aplikasi ilmu yg praktikal melahirkan jurutera yang dapat membina system pengairan. Rom-melahirkan rakyat yg setia kpd negara. patriotisme. c. Dari segi pentadbiran dan ketenteraan. Di Athens. Oleh itu Rom terkenal dengan penyediaan infrastruktur dan kemudahan awam yang berupaya memberikan kesejahteraan hidup kepada masyarakatnya. kemudahan pendidikan dikendalikan oleh golongan Sophis. 1. perdagangan. kemanusiaan. Empayar Yunani. urusan surat menyurat. Jadi.Rom. jurutulis dikehendaki menghasilkan surat perjanjian. Mesopotamia-melatih jurutulis (scribes) yang bertujuan menjalankan pentadbiran dan menguruskan ekonomi ladang2 yang dimiliki oleh rumah berhala dan istana. perbendaharaan. Agama bukan semata-mata menjadi matlamat utama pendidikan Tamadun Awal tetapi ada factor lain yg mempengaruhinya seperti jurutulis. b. Melahirkan golongan profesionalisme a.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 haiwan yg rasional dan manusia dibahagikan kepada tubuh dan minda. kesejahteraan masyarakat dan keagungan Negara. C. pentadbiran. Dasar dan matlamat pendidikan adalah berbeza mengikut Negara kotaYunani.

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 5. c. India – terletak di utara India bermula di Sungai Indus dan berkembang ke Sungai Ganges. dibahagikan kepada kerajaan awal. Bermula dgn Empayar Akkad oleh Raja Sargon b. Mesir.M dengan 31 dinasti.M. Latar belakang tamadun awal a. empayar dan keruntuhannya dikuasai Rom pada 30 M. Mesir . A. Diasaskan oleh Chandragupta Maurya 321M iaitu Dinasti Maurya diikuti oleh Dinasti Gupta. Wujud sejak 3100 S. Jelaskan Perkembangan Kurikulum Dalam Sistem Pendidikan Di Mesopotamia. Panitia Sejarah Maktab Sabah 158 . Pengenalan 1.terletak di lembah sungai Nil. Mesopotamia – terletak di antara sungai Tigris dan Euphrates. India Dan China. Tamadun terawal yg wujud sejak 3500 S. pertengahan.

b. Melahirkan pelajar yang mempunyai sahsiah yang seimbang dari segi jasmani. Sastera terdiri daripada mitos dan cerita-cerita epik berbentuk puisi-puisi naratif. Kesemua tamadun awal tersebut melahirkan kurikulum pendidikan masing2 berasaskan matlamat pendidikan Negara.pelajar dikehendaki membaca. Bidang kurikulum a. Definisi kurikulum a.orang2 Sumeria menyediakan pelbagai sifir Matematik dan banyak soalan Matematik bersama dengan jawapannya. Bidang.botani zoology. Matlamat pendidikan tamadun awal a. 4. Terdapat uga himpunan esei. Buku teks digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. pepatah dan sifir. Kurikulum merujuk kpd aktiviti pembelajaran yang disusun oleh guru untuk membolehkan muridnya mencapai objektif yang dirancang.agu suci mengenai tuhan dan raja Sumeria. rohani. Mitos dan cerita-cerita epik ini memuji tuhan dan wira-wira Sumeria. Akkadia menawan Sumeria. B. 3. Disiplin – pelajar-pelajar akan dikenakan hukuman bagi kesalahan2 spt datang lambat ke sekolah. Panitia Sejarah Maktab Sabah 159 . Sastera.menghafal karya2 klasik dan menyalinnya. Asas. Diasaskan oleh Dinasti Chin iaitu maharaja Shih Huang Ti diikuti oleh Dinasti Han 2. China – bermula di Sungai Hwang Ho berkembang ke selatan ke Sungai Yang Tze Kiang. tidak memakai pakaian kemas dan malas. Kurikulum dalam tamadun2 awal mencakupi pelbagai bidang termasuk teologi dan secular. bahasa Sumeria diklasifikasikan kepada beberapa kumpulan perkataan dan frasa yang berkaitan.terbahagi kpd subjek semi saintifik dan semi kreatif. Aspek penting dalam pembentukan dan pembangunan system pendidikan. c.Subjek semi saintifik meliputi biologi. Semasa d. Matematik. Isi-isi penting 1. b. Terdapat lagu-. Dalam bidang linguistik. b.matematik. f. pensyarah2 Sumeria telah menyediakan kamus yang tertua di dunia. Kurikulum Mesopotamia a. mineralogy. perubatan dan linguistik. dan emosi.aspek sastera dan kreatif dalam kurikulum Sumeria terdapat kegiatan membaca dan menyalin karya-karya sastera berbentuk puisi dan ia meliputi beberapa genre. astronomi.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 d.geografi. e.

Pelajar-pelajar dilatih menyanyi lagu-lagu suci dengan sebutan dan inrtonasi yang betul. dan bahasa asing. f. Seterusnya mereka akan menyalin teks-teks klasik dan adakalanya menteremahkan teks-teks ini ke dalam bahasa vernakular. Asas – dalam kurikulum Mesir peringkat permulaan membaca dan menulis. kesusasteraan undang. Tahap – kurikulum Mesir terbahagi kepada kurikulum peringkat rendah. astrologi dan ilmu ketenteraan. Kurikulum India a. Muncul-muncul sekolah-sekolah khas menekankan pembelajaran subjek nahu. tinggi serta pendidikan vokasional dan teknikal. Pelajar Vaisya memberi tumpuan terhadap subek ekonomi. e. Mata pelajaran – pelajar mempelajari geografi. Pasca Vedik : kurikulum pasca vedik menekankan pembelajaran kitab Vedanta. c. Pelajar-pelajar yang malas dikenakan hukuman rotan dan tidak memberikan tumpuant terhadap pelajaran dankerja yang diberikan. c. veteneri dan astronomi juga dipelajari. Kitab Purana menyebut tentang lapan pusat pengajian menekankan pembelajaran vedik. Agama Hindu dan Buddha asas kurikulum : sehingga lahir Kolej Brahman untuk pelajar Hindu Peringkat tinggi pada abad kedua sebelum masihi. 3. Pelajar Brahmin menekankan pengajian keagamaan.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 Setiap sekolah mempunyai seorang guru disiplin bertindak mengawasi masalah disiplin di sekolah. ekonomi dan politik. subjek spt dan undang- d. Akhir Vedik : kurikulum zaman vedik akhir dipengaruhi oleh system kasta. Panitia Sejarah Maktab Sabah 160 . Orientasi Hindu danBuddha : Pendidikan Agama Hindu berasaskan kitab-kitan Veda dan Bahasa Sunskrit sebagai bahasa pengantar. 2. d. Subjek sains dan teknologi seperti perubatan. Pelajar kesatria menekankan ilmu ketenteraan dan sains politik. veda.. politik dan ekonomi. Universiti Nalanda ialah untuk belajar agama Buddha peringkat tertinggi abad ke 4 M. b. b. Matlamat utama untuk melahirkan golongan pendeta yang mahir menjalankan upacara pengorbanan.Pelajar dikehendaki menghafal huruf yang berlainan. astronomi dan undang-undang. Jika pelajar-pelajar bertindak kasar terhadap guru-guru akan diberhentikan sekolah dan mereka dikehendaki membuat rayuan kepada guru besar. Pendidikan tinggi : menekankan empat cabang pembelajaran iaitu falsafah.matematik. botani. ilmu pengangkutan. Kurikulum Mesir a. menengah. seni peperangan. pemujaan api. Vedik : kurikulum vedik awal menekankan pembelajaran kitab suci Veda.

Kurikulum China a. menengah dan tinggi. Kurikulum dalam tamadun-tamadun awal mengalami perkembangan pesat mengikut peredaran masa. b. sastera. C. sains.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 4. Pengenalan 1.ijazah ketiga (doctor falsafah). Ijazah yang diberikan terdiri daripada tiga peringkat iaitu ijazah pertama. A. Pelajar yang menamatkan pendidikan menengah dant inggi akan menduduki peperiksaan awamkeraaan. ijazah kedua (sarjana). Langkasuka. b. Perkembangan ini menyebabkan tamadun-tamadun awal melahirkan ramai sarjana yang berwibawa dalam pelbagai lapangan ilmu pengetahuan. secular. Penutup a. teori dan praktikal. Majapahit dan Srivijaya. kerajaan sebelum Islam : Kedah Tua. kesusasteraan dan pengajian essei. Huraikan Pengaruh Agama Dalam Pendidikan Di Alam Melayu Sebelum Dan Selepas Islam. Latar belakang Alam Melayu a. Peringkat menengah diberikan latihan menulis karangan.iaitu kurikulum rendah. Pelajar yang lulus peperiksaan awam kerajaan akan diberikan ijazah. Tamadun-tamadun awal melahirkan kurikulum yang menyeluruh meliputi aspek-aspek seperti teologi. c. Dibahagikan kepada tiga tahap. Sriviaya yang wujud pada abad 7 hingga 13 M terletak di Panitia Sejarah Maktab Sabah 161 . 6.

Institusi Hindu : kerajaan Majapahit menjadikan istana2 maharaja sebagai pusat pembelajaran agama Hindu dengan memanggil guru-guru dari luar atau menghantar pelajar-pelajar ke luar Majapahit dan kembali belajar dan mengajar di Majapahit 2. Sasaran : Pendidikan untuk semua sebagaimana yang dituntut oleh Islam. Uthmaniyah dan kerajaan Islam di Utara India b. Aceh wujud pada abad ke 16 di Utara Sumatera. Kerajaan2 kecil seperti Pasai. pendeta akan mengetuai upacara agama dengan membaca mentera. Isi-isi penting 1.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 Sungai Musi dan Batanghari di Sumatera Timur.Pattani dan Mataram. Mindanao. a. Asas : ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Mengambil contoh pendidikan yang dijalankan dalam zaman Bani Abasiyah. pemerintah2nya telah menyokong kewujudan sekolah2 agama Buddha aliran Mahayana di Srivijaya sehinggakan kerajaan itu sangat terkenal pemerintahnya telah menyumbang kepada pembinaan pusat pembinaan agama di Nalanda dan China. d. Melaka wujud pada abad ke15 di Selat Melaka menguasai Tanah Melayu dan Sumatera Timur. Maksud Hadis . Matlamat : melahirkan golongan agama/pendeta sebagai pengukuh kedudukan raja. Perlak. e. Pendidikan di Alam Melayu sebelum Islam Asas – agama Hindu dan Buddha asas pendidikan b. menuntut ilmu wajib kepada semua orang Islam Panitia Sejarah Maktab Sabah 162 . Proses pemindahan ilmu dan budaya sama ada secara formal atau tidak formal B. Brunei. a. Definisi pendidikan . b. Aceh. Golongan bawahan tidak dibenarkan mendapat pendidikan. Pendidikan di Alam Melayu selepas Islam a. Agama Hindu dan Buddha mempengaruhi pendidikan kerajaan sebelum Islam. pendeta mengetuai adat isitiadat seperti istiadat pertabalan dengan pembacaan ciri. Kerajaan selepas Islam : Melaka. Institusi Buddha : Pada zaman kerajaan Srivijaya. c. Agama Islam mempengaruhi system pendidikan di Alam Melayu 2. Aceh menggantikan Melaka dan mempunyai pendidikan yang sistematik. Sasaran golongan Brahmin dan atasan untuk menekankan sistem kasta.

Timur Tengah atau dari India ajaran agama inidilakukan secara formal dan tidak formal e. Pendidikan menengah lebih kepada aktiviti mentafsir Al-Quran dan Sunnah. sistem pendidikan dirantau ini sememangnya didasari oleh keperluan agama sama ada untuk pemahaman di kalangan penganutnya atau untuk menyebarkan ajaran agama tersebut. Kurikulum : Pengajian agama Islam meliputi pembelajaran dalam tassawuf. 2. Tenaga pengajar : ajaran agama Islam disampaikan oleh guru-guru atau alim ulama yang datang dari pelbagai ceruk rantau di Asia Tenggara. Berdasarkan Pandangan Islam.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 c. Pendidikan tinggi di Jamiah Baiturrahman yang mendalami ilmu agama dan ilmu lain seperti falsafah. Pendidikan di Aceh dibahagi kepada peringkat rendah yang tertumpu kepada aktiviti membaca dan menghafal Al-Quran. Panitia Sejarah Maktab Sabah 163 . d. Tokoh-tokoh Islam seperti Syeikh Nurudin ar Raniri dan Hamzah Fansuri di Aceh. g. Institusi Formal : penyampaian secara formal dijalankan di sekolahsekolah pondok. tauhid. tajwid. di Aceh dikenali sebagai Serambi Mekah kerana menjadi tumpuan ulama dan pelajar. madrasah atau pun di isntana-istana raja untuk golongan raja dan bangsawan f. Nyatakan Matlamat Pendidikan Islam Dan Huraikan Sejarah Perkembangan Islam Pada Zaman Khulafa ArRasyidin. Contohnya. Peranan pemerintah : kerajaaan atau pemerintah memainkan peranan dalam pendidikan agama. sebelum kehadiran agama-agama besar itu telah ada bukti-bukti tertentu yang menunjukkan betapa agama tradisional yang bersifat kepercayaan animisme juga menadi unsur ddalam pendidikan di Alam Melayu 7. C. tafsir dan fekah. Pendidikan tidak formal : Penyampaian secara tidak formal ialah melalui ceramah-ceramah di masjid-masjid atau surau-surau yang dibina di setiap kampung. Penutup 1. pasentren.

A. Pengenalan.seni bina dll) b.dan jasad.melahirkan insan yang tunduk patuh kepada perintah Allah dan menjauhi larangan melalui bimbingan agama. dan memahami martabat ilmu Islam. a. Menguasai kemahiran – membekalkan seseorang kemahiran kesenian seperti muzik.a. Kedudukan Orang Berilmu : dipandang tinggi kerana dapat menguasai ilmu dan meningkatkan iman. iaitu mengajarnya syiar-syiar agama menerusi al-Quran dan sunnah.khat. 3. Membaiki akhlak – memperlengkapkan akhlak sosiobudaya dengan asas kemahiran profesional/pekerjaan manusia. c. Proses Pendidikan – konteks Islam – pembelajaran sepanjang hayat yang berasaskan roh.syair. a. Isi – Isi Penting. Latar belakang Khalifah ar-Rasyidin Abu Bakar al-Siddiq menjadi khalifah selama 2 tahun (632-634) Umar al-Khattab 634M-644M (10 tahun) Uthman Affan 644M-656M (12 tahun) Ali Abu Talib 656M-661M (5 tahun) 2. Peranan Masjid.memahami penciptaan manusia dan makhluk lain. Matlamat Pendidikan Islam. dengan c. dan kemahiran. Wujud pengajaran dan penyebaran hadis hingga lahir ilmuan hadis. a. Kuttab – menulis. Pada zaman Khulafa ar-Rasyidin banyak masjid didirikan untuk dijadikan tempat kegiatan seni (muzik. d. akhlak. d.akal. Menengah dan tinggi – pengajian al-Quran. 4.khat. b.w sebagai pendakwah dan guru.menghafal al-Quran dan asas-asas agama.membaca. memahami sumber ilmu yang diakui Islam.akal.hadis. Panitia Sejarah Maktab Sabah 164 . dan fekah.menengah dan tinggi. d. Prinsip Pendidikan Islam.syair. b. Membimbing akal – mempertingkat daya pemikiran seseorang supaya dapat membuat pelbagai pekerjaan dan menambahkan daya kreavitinya. 1. Keagamaan – menurut Ibnu Khaldun matlamat pendidikan Islam ialah mempersiapkan seseorang dari segi keagamaan.tafsir. seni bina dll 2. Ada 3 peringkat pengajian iaitu kuttab. c.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 A. Meneruskan tugas Rasullullah s. 1. Khalifah Abu Bakar – mengumpul al-Quran kerana kramai penghafaz al-Quran meninggal dunia semasa peperangan.emosi.

g. Affan – al-Quran dibukukan (Mashaf Uthmani) dan ditulis dalam loghat Quraisy untuk memhentikan perbalahan cara pembacaan sebelum ini yang mengikut dialek masing-masing. Uthman b. f. Abi Talib – Belaku perkembangan ilmu fiqh serta membukukan ilmu nahu Arab. Ilmu yang didedahkan kepada peljar hanya ilmu keagamaan dengan berpanduka al-Quran dan Hadis. mengeluarkan arahan kepada pentadbir supaya memastikan rakyat menunaikan solat Jumaat dan berpuasa. Kesimpulan.menghantar guru agama ke tanah jajahan. Sistem pendidikan yang ada pada zaman Khulafa al-Rasyidin merupakan lanjutan daripada perkembangan pendidikan pada zaman Rasullullah SAW. Pengaruh Rom dan Yunani tidak mampu mengatasi ilmu Islam meskipun Islam bertapak di bumi kekuasaan kuasa besar tersebut. Menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa rasmi.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 e. b. Panitia Sejarah Maktab Sabah 165 . C. Zaman Umar al-Khattab – berlaku perkembangan pendidikan sejajar dengan kejayaan ekspedisi ketenteraan. c. a. Ali b. Pembaharuannya menyusun kaedah pengajaran ilmu agama untuk golongan mualaf.

jasad untuk fitrah manusia supaya dapat menjalankan tugas sebagai khalifah Allah.dayah/zawiah. B. Matlamat Pendidikan Islam : Melahirkan individu serba lengkap (rohani dan jasmani) membentuk dan mengembangkan aspek kesempurnaan manusia.lelaki dan perempuan tidak mengira kedudukan atau pangkat. akal.rangkang. rumah ulama.jamiah/universit i. China termasuklah Alam Melayu 4. Kewajipan untuk mempelajari fardu ain – akidah. Dictionary of Education – proses pembelajara baik melalui pembelajaran. tahap.balai istana. Pengenalan : 1.kemahiran . India. Ibnu Khaldun. 2. prinsip. Sistem pendidikan Islam di Timur Tengah yang meliputi aspek matlamat.pondok(pesantren). Sistem pendidkan Islam : Berkembang bersama penyebaran Islam. Institusi Pendidikan – masjid. 5. Pendidikan sepanjang hayat – tuntutlah ilmu dari buaian sehingga ke liang lahad. 4.w di Mekah dan disebarkan ke Madinah. Definisi pendidikan : Bahasa.akhlak. syariah.a. Tahap pendidikan Contoh Acheh ii. Pendidikan untuk semua . 3.pendidikan bertujuan menyedia dan membangun manusia ke arah kehidupan yang baik. pembersihan jiwa dan hati untuk meningkatkan iman dan takwa. lembaga pelaksana pendidikan. Isi – isi Penting : 1. Dasar – madrasah – rendah/menusah Panitia Sejarah Maktab Sabah 166 . Matlamat pendidikan Islam dapat diuruskan melalui 3 peringkat iatu matlamat akhir. Huraikan bagaimana sistem pendidikan Islam di Timur Tengah mempengaruhi sistem pendidikan di Alam Melayu A. Fardu kifayah – unyuk memenuhi keperluan umat Islam. Peyebaran Islam : Islam diwahyukan pada 610M kepada Nabi Muhamad s. Konsep pendidikan – keseimbangan dan intergrasi antara roh. kurikulum kitab-kitabnya telah mempengaruhi sistem pendidikan Islam di Alam Melayu sjak pertapakannya pada abad ke-13 sehinga sekarang. 3. pengetahuan.dan matlamat Khas. Kesepaduan ilmu dan amal/tindakan – tiada pemisahan.menusah.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 8. matlamat am. institusi. Semenanjung Tanah Aran. Prinsip Pendidikan Islam – berteraskan al-Quran dan Sunnah.tarbiah (membentuk peribadi) ta’alim (pemindahan ilmu) taadif (mendidik manusia supaya beradab) 2. Bersifat sarwajagat/univesal – tiada batas geografi (rahmat untuk alam) Hieraki ilmu – ilmu pasti/ilmu lebih tinggi kedudukan berasaskan akal.dan sikap yang dipelajari akan memberi kebaikan kepada pelajar. surau madrasah. Asia Barat.

dan tasawur.Maulana Abu Bakar.Abdullah. 7.tasauf.Minhaj at Talibin. Ilmu lain – sejarah.fekah.sejak kanak-kanak. dan matematik. Kesimpulan. Panitia Sejarah Maktab Sabah 167 . Menengah – rangkang Tingi – Dayah seperti Dayah kot Kala – menengah Atas/Jam’ah Baiturrahman Masjid – Baiturahman – universiti 6. Guru – dari Timur Tengah : Bangsa Arab yang sampai ke Melaka – Makhdum Syeikh Abdul Aziz.Madinah. 1. 10. Kadi Munawar. Pelajar tempatan melanjutkan ke Timur Tengah seperti Mekah.mantiq.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 iii. Kesan pendidikan Islam membentuk jati diri penduduk di Alam Melayu. Kitab/buku rujukan : al Quran & Hadith kitab Arab diterjemah ke Bahasa Melayu spt Darul Al Manzum Ihya Ulumuddin. 2.Mesir (Universiti Al Azhar) Cth. Tulisan dan bacaan. Hamzah Fansuri. v. C. Bahasa – bahasa Arab. dan tulisan Jawi. 9.al-Quran.mantik.Abu Sahak. Kaedah mengajar : Halaqah-duduk dalam bulatan mengdap guru (konsep menadah kitab) Hafazan – al Quran/hadith/kitab . Kurikulum Ilmu Agama .tauhid. falsafah. Maulana Shah Jahan.ussuluddin. iv. Gerakan Islam yang kahir awal abad ke-20 adalah juga kesan pendidikan Islam Timur Tengah di Alam Melayu. Tok Kenali menghabiskan masa yang lama menuntut ilmu di Masjid Al Haram.menjadi benteng daripada rempuhan penjajah Barat.Syeikh Ibrahim b.geografi.hadis. Dari India – Syeikh Nurudin Ar-Raniri melahirkan ulama tempatan – Acheh – Syeikh Shamsuddin At Sumatrani. Kadi Yusuf.tatanegara.Mekah. Abdul Rauf Singkel 8.bahasa Melayu.

perkembangan kurikulum 1.Dijalankan di rumah ulama. Achehperanan Melaka sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam digiatkan lagi oleh Acheh pada abad ke-16 dan 17.Kemerosotan zaman Sultan mansur Syah dan Melaka jatuh ke tangan Portugis 1511.Kadi Munawar Abu Sahak dll.Kegemilangannya –zaman Iskadar Muda Mahkota Alamdan Iskandar Thani sehingga Acheh di gelar Serambi Mekah.tauhid. d.bidang syariah-mencakupi feqah . 3. Melaka.Ihya Ulumuddin oleh Imam Ghazali dan Minhaj al Talibin oleh Imam al Nawawi untuk rujukan golongan pentadbir bagi menjalankan Undang-undang Kanun Melaka dan Undang-undang Laut Melaka.Kadi Yusuf. Isi – Isi Penting : 1. Mata pelajaran di Meunasah (madrasah). b.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 9. Pengenalan.terletak di pantai barat Tanah Melayu di laluan yang paling sempit di Selat Melaka.Acheh diasaskan oleh Sultan Ali Mughayat Syah. 2. Kesusasteraan dan falsafah.Antara kitab yang menjadi rujukan ialah al-Dar al-Manzum oleh Abu Ishak al-Shirazi. A. Pengajian Islam . Pekembangan sukatan pelajaran pada zaman kesultanan Melayu Melaka di Melaka a. Pengislaman di Nusantara memberi kesan pendidikan yang bidang mata pelajarannya sama dengan Asia Barat. 2.usuludin dan tassawuf.Guru yang terkenal ialah Makhdum Sayid Abdul Aziz. B. 168 Panitia Sejarah Maktab Sabah .Diasaskan oleh Parameswara yang memeluk agama Islam dan bergelar Megat Iskandar Shah.Untuk menaikkan semangat jihad buku-buku terjemahan seperti Hikayat Amir Hamzah.bahasa Asrab dan Hadis. Mengaji al Quran-pendidikan wajib .Hikayat Muhammad Ali Hanafiah diajar di istana Melaka. c. Di istana ilmu sastera dan terjemahan berkembang pesat .Acheh menjadi tumpuan ulama dan pelajar untuk menimba ilmu Islam. a. Perkembangan sukatan pelajaran Islam di Acheh.Melaka menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Huraikan pendidikan Islam di Melaka dan Acheh.Ilmu lain yang diajar ialah fiqh.Zaman kegemilangannya semasa pemerintahan Sultan MudzafarSyah dan Mansur Syah.

c. akhlak .ilmu falak. Sepanjang zaman kegemilangan Melaka dan Acheh sistem pendidikan dan kurikulum telah bekembang samada dari peringkat rendah. cara-cara melakukan ibadat . Sumbangan ulama tempatan dalam pengajian Islam kesusateraan Islam.feqah .hadis.Pada peringkat menengah (rangkang) diajar tauhid .menengah dan tinggi.akhlak. ibadat .sejarah.Acheh telah dikenali Serambi Mekah. tasawwuf .rukun Islam .Kesimpulan 1.fiqh.tafsir Quran. Kitab-kitab perukunan dan risalah Masail al Muhtadin digunakan untuk pengajian Islam.bahasa Arab. sejarah Islam .jinayat dll. dan diajar bernasyid pada setiap malam Jumaat. rukun iman. Panitia Sejarah Maktab Sabah 169 . al Quran .  Tokoh – Hamzah Fansuri Abdul Rauf Singkel dan Syeikh nurudin ar Raniri  Kitab .ilmu mantiq.ilmu tata negara.muamalat. Mata pelajaran di institusi pengajian tinggi (dayah) Diajar dalam bahasa Arab dengan menggunakan kitab-kitab Arab.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 Pelajar diajar membaca huruf Arab.Asyarabul-Asyikin wa zinatuk muwahidin  Sastera – Syair Burung Pinggai C.falsafah.Bahasa Arab dll b.geografi.tasawwuf.Sejarah dunia .Mata pelajarannya ialah Tauhid.

Trengganu dan Kedah. Isi-isi penting 1. Institusi pondok adalah sistem pendidikan secara formal dan tinggi. Dalam konteks institusi pendidikan Islam.  Proses pemindahan ilmu dan budaya sama ada secara formal atau tidak formal. rumah guru dan pondok didirikan dalam satu kawasan berdekatan. surau di Minangkabau dan langgar di pulau-pulau lain.w. ia dikaitkan dengan rumah-rumah kecil yang didirikan sebagai tempat tinggal pelajar. Pondok-pondok itu dikenali berdasarkan nama guru yang menjadi pengasasnya atau nama tempat/kampung seperti pondok Tok Kenali dan pondok Pasir Tumbuh di Kelantan Erti pendidikan  3. 2. Huraikan Sistem Pendidikan Yang Dijalankan Dalam Institusi Pondok Di Alam Melayu. b. Perkembangan kewujudan institusi pondok a.t. Dengan pertolongan orang-orang kampung . Ilmu agama Panitia Sejarah Maktab Sabah 170 . Institusi pendidikan sebegini dikatakan bermula dengan kedatangan seorang guru agama atau ulama dari luar mengajar ilmu agama kepada orang-orang kampung di mana pengajaran dilakukan secara ikhlas atau sukarela kerana Allah s. 2. Kelantan. Pengenalan 1. berhampiran surau atau madrasah dan rumah tuan guru di sebuah kawasan khas. B. A. Maksud institusi pondok  perkataan pondok berasal daripada perkataan Arab fuduqun yang bererti rumah tumpangan atau tempat penginap para pengembara. Lokasi institusi pondok Dikenali sebagai pesantren di Pulau Jawa dan Madura.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 13. Di Tanah Melayu tertumpu di Pattani. Tempat terdirinya kediaman berkenaan biasanya milik guru berkenaan atau diwakafkan oleh individu2 tertentu.

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 a. Mata pelajaran sampingan a. Dari segi pembelajaran sukatan pembelajaran yang didedahkan kpd para pelajar adalah tidak tersusun. nahu saraf. doa-doa yang ada kaitan dengan kehidupan seharian. Lepasan pondok a. 4. berzanji. malah ada di kalangan yg berpindah dari satu pondok ke pondok yg lain 8. perbincangan(muhadatah). Ilmu perubatan Sesetengah institusi pendidikan pondok mendedahkan ilmu perubatan tradisional yang menggunakan bahan-bahan spt akar kayu di samping jampi-jampi yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Kaedah pembelajaran a. a.fekah. kemudian Panitia Sejarah Maktab Sabah 171 . guru di sekolah pondok hanya mendapat khidmat tenaga anak-anak muridnya yang mengerjakan tanah sawah atau kerja-kerja pertukangan. soal jawab perdebatan (mujadalah). Tempoh masa belajar di sekolah pondok tidak terhad. b. Para pelajar juga didedahkan dengan kaedah menulis dan menguasai kaedah jawi dan bahasa Arab. pengembaraan (rehlah) dan lain-lain 9. marhaban dan qasidah turut diajar Bahasa pengantar a. Dalam bentuk halaqah. ia bergantung kpd kemahiran guru. Para pelajar diajar secara percuma. Selain itu guru-guru juga menggunakan kaedah hafalan. ada di kalangan para pelajar berada di institusi ini selama 10 tahun. Untuk menghilangkan rasa jemu di kalangan para pelajar mata pelajaran spt bernasyid. hadis. Antara kitab yang berkaitan ialah Tashil al Manafi fi al Tibbi wa al Hikmah. Hubungan antara guru dan anak-anak muridnya amat rapat. 6. Kitab Mujarabad dan lain-lain. syarahan (kuliah). Mekah dan Madinah. tafsir. Antara mata pelajaran yang diajar ialah tauhid. di mana para pelajar akan membuat separa bulatan mengelilingi guru mereka. Ada yang melanjutkan pelajaran ke Aceh. buka sahaja kerana kealiman guru berkenaan. bahkan rasa tanggungjawab guru berkenaan apabila para ibu bapa menyerahkan anak-anak mereka untukdididik oleh guru berkenaan Tempoh belajar a. Pembelajaran dijalankan dalam bahasa Melayu memandangkan banyak kitab-kitab Arab telah diterjemahkan kedalam bahasa Melayu. 3. a. Mereka akan menjadi tenaga pengajar di institusi pondok. Tenaga pengajar 5.

3. Asas pendidikan Islam  Asas permulaaan pendidikan di Alam Melayu adalah dengan mempelajari Al-Quran dan juga hukum agama. antaranya ialah memartabatkan tulisan jawi dan yang paling penting ialah berjaya melahirkan ilmuan dn cerdik pandai Islam yang diwarisi hingga hari ini.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 apabila kembali mereka mengajar di pondok yang sama atau di tempat lain. Pendidikan lebih ditekankan kepada keperluan kehidupan semasa dan berkembang kepada pendidikan Islam sebagai asas kehidupan. mengemas rumah dan kerja-kerja kraf tangan. Panitia Sejarah Maktab Sabah 172 . Anak lelaki akan mempelajari dengan cara mengikut orang tua dan ilmu dipelajari secara tidak lansung  Seni mempertahankan diri juga dipelajari : anak perempuan diasuh di rumah dengan kerja-kerja berasaskan kepada pembentukan peribadi bersopan. Pendidikan untuk semua  Setelah kemasukan Islam perkembangan pendididkan Islam mula berkembang dan menimbulkan kesedaran masyarakat Alam Melayu dan pendidikan mula dibuka kpd kaum lelaki dan wanita. Pengenalan 1. 14. Mereka juga boleh menjadi pendakwah di surau atau masjid. kerja-kerja pertukangan dan pertanian.  Alam Melayu pada tahap awal penerimaan Islam masih terikat dengan asas pendidikan tidak formal yg berasaskan pada pola kehidupan tradisonal. 4. Sistem pendidikan tidak formal a. lemah-lembut dan persediaan sebagai seorang suri rumah dan ibu. B. Matlamat pendidikan tidak formal. C. Penutup Kewujudan dan perkembangan institusi pendidikan pondok di Alam Melayu telah meninggalkan pelbagai kesan yang besar. pemerhatian dan latihan  Ilmu diturunkan melalui prosespenglaman. Peranan pemerintah  Perkembangan pendidikan ini turut dimainkan oleh beberapa kerajaan Islam Melayu utama spt Pasai. Pengalaman. Aceh dan Melaka. Isi-isi penting 1. Mereka diasuh dengan pendidikan memasak. 2. HURAIKAN PENDIDIKAN TIDAK FORMAL DAN INSTITUSI PENDIDIKAN ISLAM DI ALAM MELAYU A.

tasawufdan mantiq.ilmu agama seperti tafsir Al-Quran. tempat menghadiri sekolah agama.  Setelah kedatangan Islam pendidikan tidak formal diteruskan dengan penekanan kepada pelajaran membaca AlQurandan mengenal huruf Arab di samping mempelajar itulisan jawi  Asas sembahyang. 2.rumah tok guru. lepasan sekolah pondok – belajar di pondok lain untuk menambah ilmu. Di Jawa pula dikenali sebagai pesantren. hadith. Terdapat juga di kalangan mereka menjadi tenaga pengaar di pondok Institusi pondok di anggap sekolah berasrama penuh. tempat beribadat. Di Indonesia mereka mendapat pendidikan tidak formal di surau dan di Tanah Melayu pendidikan diadakan di surau atau di rumah guru agama. Hal ini terbukti dalam searah Melayu apabila Sultan Mahmud Syah telah mendatangi rumah Maulana Yusof untuk memepelajari agama. air. 173     Panitia Sejarah Maktab Sabah . Pelajar tidak dikenakan bayaran. kurikulum menghafaz Al-Quran. Di Tanah Melayu dan Selatan Thai institusi pondok yang dikenali seperti pondok Tok Kenali. pendidikan a. Di sini pelajar akan diajar dengan ilmu agama secara aktif dan menghafal Al-Quran secara insentif. Sistem pendidikan Islam secara formal/institusi Institusi pondok  Sistem sekolah pondok merupakan tempat pelajaran agama berasingan daripada petempatan masyarakat. pondok Tokku Pulau Manis di Trengganu. halal haram turut diberikan perhatian pada tahap awal pendidikan tidak formal Islam di Alam Melayu.  Di Filiphina. Di Minangkabau dikenali sebagai surau. ada yg melanjutkan pelajaran ke Mekah dan Madinah seperti tokoh Tok Kenali. Pelajar membantu seperti menyediakan kayu api.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 Pendidikan agama (di rumah guru. Aceh dan Pasai dikenali sebagai Dayah Kot Kuala. dilengkapi rumah murid. membersihkan rumah guru dan mengerjakan sawah untuk guru. surau)  Ulama turut menadikan rumah mereka sebagai tempat untuk menyampaikan pengajaran agama.ilmu tauhid. Hubungan erat berlaku antara guru dan murid.kanak-kanak akan mendapat pendidikan AlQuran di Surau atau di rumah guru. akhlak.

madrasah Muhammadiyah Melayu di Kelantan.falfasah. Sultan Iskandar Muda telah mendirikan balai-balai pendidikan yang dikenali sebagai Tiga Balai Pendidikan iaitu Balai Setia Hukum. madrasah al-Mashur al-Islamiyyah di Pulau Pinang dan madrasah Ma’had Mahmud di Kedah. madrasah Iqbal di Singapura.mantik daan sejarah Tiga Balai Pendidikan-Acheh. Sultan Mansur pernah menjemput ulama datang ke istana untuk menyampaikan ajaran termasuk tasauf.  Sultan turut berperanan dalam mengembangkan peranan ilmu pengetahuan Islam di negara mereka. mempelaari Tafsir. Hikayat Muhammad al Hanafiah dan Hikayat Iskandar Zulkarnain.  Kerja menyalin sastera asing telah dilakukan terhadap kitab Amir Hamzah. d. Madrasah terkenal seperti madrasah al-Masriyyah di Bukit Mertajam. Sistem pendidikan madrasah  Perkembangan sistem pendidikan Islam Alam Melayu berkembang dengan wujudnya madrsah.  Sultan Alauddin.  Peranan istana sebagai pusat perbincangan pelbagai ilmu termasuk ilmu agama hanya disentuh dalam kitab sastera Melayu spt Sejarah Melayu. Al- Baiturrahman  Acheh-Pendidikan peringkat tinggi Quran. Contoh.Sultan Melaka pernah menjadikan istana Melaka sebagai tempat mempelajari agama. Pelajart masih dikekalkan dengan sistem pelajaran agama dan teras pendidikan adalah sebagai asas sebelum pelajar melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah. Pengajian Islam di istana  c. f. Balai Setia Ulama dan Balai Himpunan Ulama. Peranan masjid.  Balai Setia Hukum –tempat berkumpul ulama dan cerdik pandai agama untuk membahaskan isu-isu berkaitan agama.  e.seperti sultan Pasai sendiri datang ke masjid untuk mempelajari agama.  Balai Setia Ulama untuk pendidikan.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 b. Panitia Sejarah Maktab Sabah menyelesaikan masalah mengenai 174 . Berperanan sebagai pusat kegiatan ilmu di Alam Melayu .

W Di Mekah Dan Madinah A.s. kabilah Quraisy telah menguasai pentadbiran Mekah.w.akhlak. Penghayatan terhadap Islam telah mendorong pendidikan Islam di Alam Melayu berkembang.emosi dan kemahiran 2. 15. Sultan yang memerintah turut memainkan peranan mengembangkan sistem pendidikan Islamdi Alam Melayu. Qusay bin Kulab.t dan menajuhi larangan melalui bimbingan agama. Di situ mereka mendirikan rumah ibadat pertama iaitu Kaabah iaitu 100 tahun sebelum Muhammad dilahirkan. Nabi Muhammad sebagai Rasul : 610M wahyu pertama surah Al-Alaq ayat 1-5 yang bermaksud membaca jadi asas pendidikan Islam 3.akal.a. Bincangkan Kurikulum Dan Pelaksanaan Pendidikan Islam Pada Zaman Nabi Muhammad S. Madinah – kawasan oasis yang subur untuk pertanian. B. Kedudukan strategic iaitu jalan perdagangan antara Mekah dengan Syam. C. Isi –isi penting 175 Panitia Sejarah Maktab Sabah .Perealisasian Item Sejarah STPM 2010  Balai Jamaah Himpunan Ulama berperanan sebagai tempat para ulama. Matlamat pendidikan Islam : melahirkan insan yang tunduk dan patuh kepada perintah Allah s. Pengenalan 1. mengadakan ceramah agama dan menyelesaikan masalah agama. Diasaskan oleh Nabi Allah Ibrahim bersama anaknya Ismail dan ibunya Siti Hajar. Datuknya. 5.w merupakan mahaguru yang menyampaikan pendidikan Islam bermula di Mekah dan diteruskan di Madinah 4. Latar belakang Mekah danMadinah : Mekahterletak di Lembah yang kering kontang dan kedudukanMekah strategik iaitu persinggahan jalan perdagangan Syam dengan Yaman. Kesimpulan Sistem pendidikan awal Islam di Alam Melayu berkembang mengikut masa. Setiap tahun penduduknya mengunjungi Mekah untuk mengerjakan ibadat haji yang disyariatkan dalam agama Hanif Nabi Allah Ibrahim a. Tahap awal pendidikan lebih bersifat tidak formal. Rasulullah s. ahli fakir bertukar pendapat.A.

a. mengerjakan puasa. Beriman kepada rasul-rasul teramsuk Nabi Muhammad s. berkata benar. Ditujukan kpd kaum kerabat spt keluarga Abdul Mutalib dengan berceramah di rumah Ali bin AbiTalib.amanah. Kenegaraan 1 bulan – kewajipan mendirikan solat Jumaat. Abu Lahab mengganggu dakwah Nabi Muhammad s. jujur. Pelaksanaan pendidikan di Mekah  Secara senyap atau rahsia atau sirriyah : kepada kaum keluarga dan sahabat terdekat seperti isterinya Khadijah. tolong menolong. Konsep nahi mungkar iaitu larangan berzina. Beriman kepada hari akhirat. Cara nabi mendidik : menunjukkan contoh teladan dan akhlak yang baik.t.w. Nabi sendiri tidak pernah berdusta.berdusta dan membunuh anak perempuan 2. zakat.haram.w. Dakwah terbuka kepada orang ramai : . Bani Zahrah.  Peluasan ajaran Islam : Aqidah – diteruskan menanam keimanan. kekeluargaan di tambah dengan ibadat sunat 176 Panitia Sejarah Maktab Sabah . Kurikulum  Akidah : rukun iman mengesakan Allah dan melarang mensyirikkannya dengan berhala dan sebagainya. Menyampaikan dengan hikmah berbincang lemah lembut. haji.w.halal. kejiranan. Bani Tamin.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 1.a.w .Ali bin Abi Talib dan Abu Bakar as Siddiq yang berpusat di rumah Arqam bin Abi Arqam berlangsung selama 3 tahun. Menanamkan keimanan Kurikulum dan pelaksanaan pendidikan di Madinah    3.manusia akan dihidupkan semula untuk mendapat pembalasan baik atau sebaliknya  Syariah : Bersolat – hanya Allah sahaja yang disembah Konsep waib sunat. Bani Makhzum dan Bani Asad.Di Bukit Safa dihadiri olehsemua ketua-ketua pentadbir Mekah spt ketua Bani Abdul Mutalib. Ada keluarga yangmenerima dan ada yang menentang terutamanya Abu Lahab bapa saudara baginda. Secara terang-terangan : Diperintah oleh Allah s.t selama 10 tahun. Akhlak – akhlak manusia diteruskan dengan kemasyarakatan seperti muamalah. Beriman kepada kitabkitab termasuk Al-Quran wahyu daripada Allah s. harus dalam melaksanakan tanggungawab  Akhlak : Konsep amar maaruf spt hormat-menghormati. sabar dan doa.

memanah. Contoh: Tawanan perang Badar yang tahu membaca dan menulis dikehendaki mengajar kanak-kanak Islam sehingga pandai untuk membebaskan diri mereka.” Terdapat satu hari khas untuk mengajar kaum wanita. Raja Habsyah menerimanya dengan baik tetapi yang lain memberi layanan yang buruk kepada utusan.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010  Institusi pengajian : Masjid Nabawi – pusat pendidikan Islam serambi bersambung dengan masjid disebut al Suffan sebagai tempat Mempelajari bahasa asing : Rasulullah s. Abdullah bin Mas-ud ke Kufah.w menghantar para sahabat belajar bahasa asing untuk sebarkan /pendidikan Islam cth: Muaz bin Jabal ke Yaman. fiqah. Abu Musa Al-Asyaari ke Basrah Pendidikan untuk semua : Rasulullah memberi peluang dan membuka ruang kepada semua orang untuk belajar sejajar dengan tuntutan dalam hadis yang bermaksud “ menuntut ilmu wajib bagi semua umat Islam. Dapatlah dikatakan kurikulum yang didedahkan oleh Rasulullah sama ada di Mekah atau pun Madinah bertujuan melahirkan insan yang sempurna dari segi fizikal dan spiritual agar memperolehi kebahagian di dunia dan akhirat. Pendidikan membaca dan menulis : Individu yang boleh membaca dan menulis diarahkan mencatat wahyu.      C.a.a. “otak yang cergas terletak di badan yang sihat” Menulis surat kepada Negara lain : Rasulullah telah mengarahkan sahabat menyeru Islam kpd Raja Habsyah. ini kemudiannya diwarisi oleh para sahabat termasuk pengumpulan dan pembukuan al-Quran dan Hadis yang membawa kepada pengenalan ilmu tafsir. usuludin. Kurikulum yang digariskan oleh Rasulullah s. Kesimpulan 1. Pendidikan fizikal : Rasulullah menggalakkan menunggang kuda. Raja Mesir dan Iraq. Saidatina Aishah menjadi rujukan para muslimat. Panitia Sejarah Maktab Sabah 177 . 2.w. Rasulullah mengarahkan orang yang boleh membaca dan menulis supaya mengajar orang lain. dan sebagainya. berenang.

Isi-isi Jawapan 1. Kedua-dua fahaman ini berkembang dari abad ke-15 dan mempengaruhi pemikiransebahagian masyarakat hinggalah kini. Antaranya termasuklah fahaman individualisme dan sekularisme. Mula bertapak selepas berlakunya gerakan Renaissance.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 1. c. B. b. Gerakan Renaissance telah mencetuskan fahaman baru dalam masyarakat Eropah. Selalu disalahtafsirkan dengan mementingkan diri sendiri. Konsep Fahaman individualisme ( 3 markah) a. Huraikan serta bincangkan konsep aliran individualisme dan sekularisme serta sumbangan aliran ini kepada peradaban manusia. A. 2. Individualisme ialah fahaman untuk memberikan kebebasan kepada individu menjalani kehidupannya. Perkembangan intelektual mencapai tahap kemuncak pada zaman Renaissance di Eropah yang memberi kebebasan kepada individu telah menyebabkan timbul pelbagai fahaman. Panitia Sejarah Maktab Sabah 178 . Pendahuluan ( 3 markah) 1.

d. h. contohnya Venice dan Lisbon. h. Panitia Sejarah Maktab Sabah 179 . Sumbangan aliran individualisme ( 7 markah) a. Menerusi kemajuan sains dan teknologi. Konsep Fahaman sekularisme. f. Kebebasan yang diperjuangkan ialah kebebasan untuk menentukan corak hidup sendiri tanpa diganggu oleh pihak lain. Manusia lebih mementingkan aspek yang berkaitan dengan manusia iaitu benar-benar menyedari kebolehan dan potensi mereka dalam bidang yang diceburi. Perkembangan fahaman ini selaras dengan perkembangan bidang ekonomi dan politik yang pesat di Eropah. Salah satu contoh ialah lahirnya tokoh-tokohyang terkenal dalam bidang seni lukis dan seni ukir seperti Leonardo da Vinci. e. soal agama hendaklah dipisahkan daripada bidang-bidang lain. Golongan ini menganggap bahawa segala sesuatu yang diperolehi adalah dengan usaha sendiri dan bukannya kurniaan tuhan. Penghasilan karya-karya oleh pelukis dan pengukir g. Masyarakat dianggap lebih bersifat rasional dan materialistik. Mengikut fahaman feudal. Berlakunya pemujaan terhadap individu yang mempunyai kebolehan dan kepakaran dalam bidang-bidang tertentu. setiap individu itu akan terikat dengan peraturan berdasarkan keahlian dalam mana-mana pertubuhan. Fahaman ini berkembang di Bandar. Masyarakat tidak lagi mementingkan nilai-nilai keagamaan. maka peluang untuk mendapatkan pekerjaan semakin bertambah berdasarkan kemahiran. Tokoh yang berpegang teguh dengan fahaman ini ialah Niccolo Machiavelli melalui bukunya The Prince 3. e. g. Kebebasan untuk melakukan apa sahaja asalkan mereka berkeinginan. Perjuangannya adalah untuk membaiki taraf hidup diri dan masyarakat tanpa adanya kongkongan untuk bebas dalam kehidupan. Bagi golongan ini. Mereka lebih mementingkan material. a. Salah satu cara untuk mencapai impian adalah melalui pendidikan. 4. Weber. d. Membahaskan tentang usaha-usaha uindividu untuk memperbaiki taraf hidup diri sendiri dan masyarakat tanpa disekat atau dikawal oleh mana-mana individu atau kesatuan atau pertubuhan seperti dalam zaman feudal. Perjuangan ini bertentangan dengan amalan tradisi orang Eropah. seorang ahli falsafah Jerman menyatakan sekular bermaksud melenyapkan ketakjuban (agama) daripada kehidupan. i. b. b. c. Dengan wujudnya fahaman ini persaingan antara individu untuk mengumpulkan kekayaan semakin banyak. Apabila sistem feudal merosot. bidang seni telah melibatkan golongan rakyat biasa untuk mendapatkan ilmu yang tinggi. kesatuan atau jawatan tertentu dalam feudal. Sumbangan aliran sekularisme. 2. Friedrich Schiller pula merujuk kepada Entgotterung yang bermakna menyahkan kekudusan (kesucian) daripada kehidupan. f. Fahaman ini menentang semua agama.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 d. c.

Latar belakang Reformation. f. Apakah Yang Dimaksudkan Dengan Fahaman Humanisme Dan Tunjukan Bagaimana Aliran Pemikiran Itu Berkembang Di Eropah. Apabila segala apa yang dimiliki itu dianggap sebagai hasil usaha mereka sendiri. Fahaman sekularisme menganggap kekayaan dan kemewahan adalah usahanya sendiri dan memisahkan politik dengan agama. Kesimpulan. Masyarakat dianggap lebih bersifat rasional dan materialistik. d. Masyarakat tidak lagi mementingkan nilai-nilai keagamaan. 3. keintelektualan dalam mengatasi soal – soal yang terdapat di dunia dan perlu mengutamakan kehendak manusia. Bagi mereka kejayaan yang dicapai adalah usaha manusia bukan bantuan Tuhan 2. g. 1. budi pekerti. 1. B. Mendesak semua lapisan masyarakat menimba ilmu sama ada berbentuk pembelajaran kesusasteraan atau pengetahuan. Manusia perlu berusaha untuk mengubah kehidupan mereka dan tidak boleh menerima sahaja nasib malang mereka untuk mengharapkan kebahagiaan di akhirat. Golongan konglomeret dan bangsawan paling banyak terpengaruh dengan fahaman ini. Dari segi politik. c. Zaman Pembaharuan Yang Melahirkan Fahaman Humanisme. 2. Latar belakang perkembangan Renaissance 2. Sistem pemerintahan mesti bebas daripada agama dan gereja. b. Kehidupan di Bandar yang serba mewah menyemarakkan lagi fahaman ini di kalangan masyarakat. Fahaman ini memberikan tumpuan kepada kepentingan peranan akal – fikiran. 3. fahaman sekularisme menyebabkan agama dipisahkan daripada pemerintahan negera. Kemunculan fahaman sedemikian akibat gerakan Renaissance 2. Masyarakat mula mengumpul harta dan kekayaan tanpa had C. ISI JAWAPAN ( 21 M ) Maksud Humanisme. maka pengaruh gereja semakin merosot e. Panitia Sejarah Maktab Sabah 180 . A. 1. Satu corak pemikiran yang mula terbina pada zaman Renaissance dan berkembang pada zaman pembaharuan. Pembaharuan dan proses bagaimana munculnya fahaman humanisme. Pengenalan. sebab itu mereka boleh hidup bahagia di dunia.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 a. Manusia ada upaya untuk menentukan kesejahteraan mereka. Fahaman individualisme mementingkan pencapaian individu tanpa memikirkan nasib orang lain dan menggalakkan manusia berusaha untuk mendapatkannya.

Munculnya tokoh – tokoh Humanisme Agung sekitar tahun 1450 – 1550 seperti Erasman (1466 – 1531 ) St. 2. Kemunculan idea dan pemikiran baru kesan daripada Renaissance iaitu mencetuskan konflik agama yang membawa kepada pembaharuan. Thomas Moore. D. 6. idea-idea agung dan kesenian klasik. Tokoh-tokoh awal seperti Petrarch. 2. 5. timbul keyakinan baru dikalangan orang – orang Eropah untuk keluar daripada kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru dan berkeyakinan. Thomas ( 1418 – 1535 ) Nicolo Michiavelli ( 1467 – 1521 ) dan perkembangan fahaman humanisme. Fahaman ini muncul setelah cerdik pandai zaman Renaissance mengkaji sastera Latin dan Yunani. fahaman ini. pertanian dan perindustrian dalam abad-abad kemudiannya Panitia Sejarah Maktab Sabah 181 . Kurikulum sekolah dan universiti memperolehi autonomi daripada gereja. Inilah yang menggerakkan manusia Eropah kepada Revolusi sains. Sesungguhnya fahaman humanisme yang menekankan kepada kehidupan praktis/ realiti manusia dan keyakinan terhadap upaya manusia membawa kesejahteraan kepada kehidupan manusia mereka sendiri merupakan pemikiran yang sangat berpengaruh dan diterima luas di Eropah. Kesimpulan. Justeru . 1. Orentasi keagaman kepada ilmu praktis dengan menumpukan pada sains dan teknologi. 4.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 C. Ini dikekalkan melalui pendidikan. 1. Tokoh-tokoh ekstrim menolak agama Kristian. Dante. Mereka berminat mengkaji tentang manusia . Daripada situlah mereka mendapat gambaran tentang kehidupan yang bebas daripada agama-agama yang telah diwahyukan. Munculnya tokoh pembaharuan dalam Kristian dan fahaman humanisme kian mendapat tempat berikutan pengaruh kedudukan golongan gereja. 3. Perkembangan Aliran Humanisme.

pertubuhan literasi akibat daripada penciptaan sistem tulisan yang membolehkan pengumpulan pengalaman manusia dan juga pengkhususan ekonomi yang mendorong segolongan masyarakat beralih kepada pencarian ilmu untuk meningkatkan mutu kehidupan manusia. peranan penaungan kerajaan dan Panitia Sejarah Maktab Sabah 182 2. 3. iaitu pertembungan tamadun – tamadun. . hubungannya dengan tuhan atau dengan alam semula jadi. Walaupun begitu haruslah diketahui bahawa jadar pertumbuhan ilmu tidak seragan diantara tamadun tetapi berbeza dari tamadun ke tamadun. iaitu untuk menyelasaikan masalah dihadapi oleh manusia atau bentuk teoritis seperti pemikiran falsafah yang menegaskan maksud wujudnya manusia dalam dunia. Bincangkan faktor yang mencetuskan perkembangan dan peningkatan kegiatan intelektual dalam Zaman Graeco-Roman A. Kegiatan keintelektualan bermula sejak kemunculan pusat – pusat tamadun manusia di Mesopotamia dan Mesir yang menyaksikan perkembangan organisasi politik yang teratur.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 3. Dikenal pasti beberapa faktor sejarah yang mempercepatkan pertumbuhan. PENGENALAN: 1. Pencarian ilmu biasanya terdorong oleh tujuan praktikal.

Penaung Kerajaan Rome Kerajaan Rom yang berkait rapat dengan golongan patrician juga menggalakkan kegiatan intelektual dengan penubuhan bayak pusat pengajian dan institusi penyelidikan serta membiayai pembinaan projek – projek besar untuk mertabatkan tamadun. 1. budaya dan imej kerajaan Rom. Kemerosotan Sistem Kerajaan Republik. 2. budaya Graeco – Roman tersebar luas ke seluruh empayar. Maka melalui saluran – saluran pentadbiran. Kesan penaklukan terbayang dalam pandangan ahli sejarah Rom bahawa Rome conquereal Greece But captured Rom ini bermaksud kebudayaan Yunani tersebar luas ke empayar Rom melalui perpindahan ramai sarjana Yunani ke Rom. pentadbiran dan pelbagai instititusi kerajaan mulai hidup dalam keadaan yang mewah. 3. Fenomena ini berpunca daripada penaklukan negara kota Yunani berikutan Perang Punic pada kurun ke – 3 Sebelum Masihi dan perluasan politik dan ekonomi ke seluruh semenanjung Yunani. Pertentangan Tamadun Rom Dengan Tamadun Yunani. kekayaan dari keseluruhan empayar telah mengalir ke bandar Rom. Dengan munculnya empayar yang berpusat di Rom. Di Rom golongan intelektual seperti Livy juga mula mempersoalkan realiti politik pada kahir zaman republik. Maka kebudayaan Rom mulai kurun ke –3 lebih dikenali sebagai budaya Graeco – Rom. Panitia Sejarah Maktab Sabah 183 . Para sarjana juga dilantik sebagai Senate dan gebenor wilayah – wilayah Empayar. Pax Romana. B. Mereka terlibat dalam pelbagai bidang intelektual seperti falsafah dan inovatif kepada latin sehingga orang Rom menghasilkan karya – karyanya dalam bahasa Yunani. persejarahan.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 perubahan orde sosio – ekonomi dan politik yang memberikan suatu suasana yang subur untuk pembinaan ilmu. geografi dan seni. Proses inkuri berjaya menjaga idea – idea baru tentang masyarakat Rom dan institusi politik yang terbayang dalam pelbagai bidang ilmu seperti undang – undang. Golongan Patrician yang terlibat dalam Senat. 5. Tetapi berbeza dengan tahap awal kegiatan intelektual adalah dipengaruhi oleh pemikiran baru telah menjadi suatu asas yang kukuh untuk tahap keintelektualan pada zaman empayar yang bermula dengan pemerintahan Maharaja Octaviers Augustus. Dalam sejarah tamadun manusia adalah ironis bahawa pergolakkan politik dan perebutan kuasa seringkali mendorong para intelktual untuk memikirkan semula institusi politik dan sosial yang sedia wujud. Penaungan Golongan Patrician. ISI – ISI PENTING. Mereka bersedia menjadi penaung kepada ramai sarjana untuk meningkatkan kegiatan intelektual dalam pelbagai bidang ilmu. 4.

Pengenalan 1. budaya dan adat telah menjadi lebih homogenous dengan pemberian kewarganegaraan kepada rakyat bukan rom dan perlaksanaan undang – undang antarabangsa. Rakyat empayar yang terdiri daripada pelbagai bangsa. perebutan kuasa dan serangan orang – orang gasar walaupun berlaku tetapi tidak berjaya dibendung. Proses intergrasi membawa kepada sintesis pelbagai unsur budaya dan pengalaman yang menjadi suasana lebih subur untuk peningkatan kegaiatan intelektual di empayar Rom C. Istilah science berasal dari perkataan Latin scio. Ilmu kuno bergantung kepada pancaindera manakala ilmu moden bergantung kepada penyelidikan ilmiah Panitia Sejarah Maktab Sabah 184 . Dari segi ekonomi. b. Rom memasuki era yang makmur dengan perkembangan perdagangan di dalam empayar dan juga perdagangan antarabangsa. Konsep Ilmu a. 4. Di bawah Pax Romana perbezaan antara rakyat Rom dengan bukan Rom kian menjadi lenyap. 2.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 Suasana politik dan ekonomi telah berubah dengan permulaan pemerintahan empayar pada kurun ke – 1 masihi. Istilah ilmu dalam bahasa Arab alima juga bermaksud tahu. 6. scire yang bermaksud tahu . pax Romana merupakan faktor utama yang memberi sumbangan kepada pencapaian puncak kecermerlangan budaya dan kegiatan intelektual Rom iaiatu zaman klasik. Isi Jawapan 1. KESIMPULAN: Apa – apa sahaja yang berkaitan. bahasa. Intergerasi Rakyat Empayar. Istilah ilmu seerti dengan perkataan science dalam bahasa Inggeris. Huraikan perkembangan ilmu dalam tamadun Eropah sebelum Zaman Gelap. Pemberontakan. sisten pentadbiran yang licin dan wilayah – wilayah empayar tertakluk kepada pengawalan rapi. Apakah yang anda faham dengan konsep ilmu. A. Mempunyai sistem dan kaedah tertentu dan dihasilkan melalui kajian atau penyelidikan. Latar belakang tamadun Eropah iaitu tamadun Yunani dan tamadun Rom B. Pada keseluruhannya. Selama dua kurun kestabilan politik terjamin dengan penetapan sempadan empayar. Ilmu terdiri daripada ilmu kuno dan ilmu moden.

Aristotle memperkenalkan konsep pemikiran secara teratur. 3. Bidang Perubatan Panitia Sejarah Maktab Sabah 185 . partisipasi politik dan alam idea. keberanian dan nilai-nilai mewah dan menekankan kesederhanaan dalam hidup serta menolak cara hidup mewah. Pandangan Fadzullah Haji Shuaib mengatakan terdapat dua jenis ilmu iaitu ilmu naqli yang dianugerahkan oleh Allah dan ilmu aqliyyah yang diperolehi melalui penggunaan akal fikiran dan pancaindera.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 c. d. Pencapaian bidang Falsafah 1. Mamakala dalam tamadun Rom pula terdapat Penulisan karya matematik dan geometri oleh Boethius dan Alccuin dijemput oleh Maharaja Charlemagne untuk menasihati baginda dalam projek pendidikan. g. Sumber ilmu bagi ahli falsafah Yunani ialah akhlak. Bidang Matematik dalam tamadun Yunani 1. Nehr dan Wehr yang berdasarkan bakat dan kebolehan masing-masing. Perkembangan Ilmu dalam tamadun Eropah sebelum Zaman Gelap. 4. Socrates. e. Organisasi pendidikan dibahagikan kepada 3 iaitu rendah. 4. Menggunakan dua sistem nombor iaitu Herodualic dan Ionic. Ilmu bagi Prf Syed Muhammad Naquib Al-Attas ditafsirkan sebagai ketibaan makna mengenai sesuatu dalam diri seseorang dan sumber ilmu adalah dari Allah dan manusia sebagai makhluk Allah harus berusaha memperoleh ilmu dan memanfaatkan dalam kehidupan. Dalam tamadun Yunani. 5. Ilmu bagi orang Cina ialah asas bagi perkembangan teknologi f. Konsep kosmopolis stoicsm digunakan terhadap penjajahan Rom ke atas bangsa-bangsa lain. 5. 2. Formula untuk mengukur isipadu dan seolah-olah sama dengan kalkulus iaitu teknik pengiraan dengan meluas dalam bidang sains dan metematik. Logika menjadi adalah pemikiran analitis yang menjadi asas bagi ilmu pengetahuan. Dalam tamadun Rom pula mereka mementingkan konsep keadilan. tepat dan berdasarkan hubungan sebab dan akibat menghasilkan buku Politics yang menyarankan manusia mengamalkan sifat sederhana dalam kehidupan. memasukkan unsur agama dalam setiap unsure nombor dan dapat membersihkan jiwa dan untuk mendapatkan ketenangan.menekankan budi pekerti dan mementingkan fikiran atau ilmu pengetahuan Kebenaran diperolehi dengan cara menyoal dan pengetahuan beliau menumpu ke arah pembentukan perwatakan manusia Bukunya Republic menerangkan golongan pentadbir yang baik untuk sesebuah negara adalah ahli falsafah yang mempunyai keperibadian yang baik dan cinta akan kebenaran 2. kepentingan geometri dan bulatan yang dapat digunalan untuk mengukur saiz kapal di laut 3. menengah dan tinggi pendidikan harus menghasilkan 3 golongan manusia iaitu Lehr.

7. Manakala dalam tamadun Rom pula merekaMengaitkan perubatan dengan konsep ketuhanan dan mengaitkan penyakit-penyakit dengan tuhan-tuhan tertentu seperti Dewi Febris untuk demam. 3. Undang-undang Rom telah disatukan dan semua rakyat tertakluk kepada undang-undang yang sama tanpa pilih kasih dan tidak ada diskriminasi ke atas pesalah. Tuhan Memhitis untuk bau busuk. iii. Setiap individu diberikan perbicaraan yang adil. Doktor-doktor Yunani telah mngetahui fungsi-fungsi saraf dan otak dengan cara memotong binatang dan membedah mayat 2. alibi dan sebagainya. tuhan Uterine untuk peranakan wanita dan sebagainya. harbeas carpus. perundangan. Dalam tamadun Yunani lebih mementingkan demokrasi melalui Dewan 2. Istilah-istilah perundangan Rome masih digunakan sehingga sekarang seperti prima facie. 5. Galen pula telah memberi sumbangan yang besar dalam bidang anatomi dan fisiologi dengan mengenali 7 pasang saraf kranial. matematik dan perubatan. Dalam Tamadun Yunani Amalan pembedahan secara saintifik dipelopori oleh Alcamaeon. Penutup. Bagi Tamadun Rom pula perundangan mereka lebih jelas dan dianggap sebagai sumbangan yang besar terhadap dunia Prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang Rom yang digunapakai sehingga hari ini ialah i. Seseorang yang didakwa bersalah hanya dianggap bersalah sehingga kesalahannya dapat dibuktikan. Sumbangan mereka sungguh bermakna kerana masih diguna sehingga sekarang. Terdapat Dewi kesihatan yang mengawasi kesihatan rakyat dari kuil di Qurinal 6. 8. perhimpunan yang merupakan badan perundangan yang mempunyai kawalan penuh ke atas pentadbiran Majlis pula membincangkan hal-hal penting dan melaksanakan keputusan Dewan Perhimpunan Majistret dan juri pula badan yang melaksanakan dasar-dasar kerajaan yang diputuskan oleh majlis. 5. Membuat dasar dan menjatuhkan hukuman ditentukan oleh pendapat dan suara ramai kerana tidak ada undang-undang bertulis yang khusus. Lebih menekankan kawalan kebersihan dan kesihatan awam dengan membina cloacae( parit bawah tanah) dan sistem saluran air. Bidang perundangan 1. Hakim akan menjatuhkan hukuman berasaskan bukti yang cukup dan sahih.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 1. 4. iv. injap jantung dan dapat membezakan antara urat yang membawa darah ke arteri. bonatide. C. Mereka sudah mempunyai peraturan-peraturan tentang yang harus diikuti oleh doktor yang dikenali sebagai ‘Sumpah Hipposrates’ 3. 4. 6. Panitia Sejarah Maktab Sabah 186 . Semua manusia adalah sama di sisi undang-undang ii. Kedua-dua tamadun ini memberi penekanan kepada ilmu dan berkembang dalam semua aspek seperti falsafah.

Penulisan venus. Pendahuluan: 1. Isi – isi penting 1. B. Panitia Sejarah Maktab Sabah 187 Latar belakang Tamadun Mesopotamia dan Mesir Maksud astronomi Fungsi astronomi dalam kehidupan . A.catalog-katalog bintang dan ramalan tentang gerhana bulan dan matahari. Astronomi adalah cabang ilmu tertua dalam ilmu sains tabii.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 5. Sumbangan Mesopotamia a. Jelaskan sumbangan tamadun Mesopotamia dan Mesir dalam bidang tersebut.Penciptaan kalender lunar dan solar b. 2. 3.

Kejayaan ahli-ahli astronomi Mesopotamia menetapkan tarikh dan masa dengan menjalankan pemerhatian yang tepat dan penggunaan matematik dalam merumuskan data . 2.maka terdapat pengaruh keagamaan di sini.tokoh astronomi Mesir Perkataan ‘astro ‘ adalah perkatan Yunani yang bermaksud perihal bintang.golongan pendita Mesir memberi sumbangan mengembangkan ilmu astronomi .Bulan membalikkan cahaya matahari dan tidak mengeluarkan cahaya sendiri. Selain itu merka telah membahagikan laluan matahari dan planet kepada 12 seksyen dan setiap seksyen dibahagikan kepada 30 darjah.Sebagai pusat kajian ahli-ahli astronomi Mesopotamia telah membina Ziggurat.Langit pula dipercayai mempunyai lapisan biru yang terbentuk daripada batu permata berwarna biru.Sistem kalendar terbahagi kepada dua iaitu kalender lunar dan kalender solar. Sistem kalender lunar dan solar d. Bumi bagi ahli-ahli astronomi Mesopotamia berbentuk leper dan ditutupi oleh langit.Mesopotamia menggunakan kaedah matematik dalam mengkaji fenomena alam seperti pergerakan planet. manakala bulan bergerak pada waktu malam.Kajian astronomi telah dilakukan di rumahrumah berhala yang lengkap dengan perpustakaan dan peralatan. Kajian tentang bentuk bumi yang leper dan ditutupi langit. hari dan seterusnya mencipta kalendar.Menghasilkan katolog-katolog mengenai bintang dan meramalkan bintang gerhana bulan dan matahari. setiap tahun terdiri daripada 12 bulan dan setiap bulan mengandungi 29 atau 30 hari.bulan dan perubahan dalam jangka waktu siang dan malam kerana mereka percaya bahawa perubahan dalam alam semester menyebabkan berlakunya rencana dan mempengaruhi kehidupan manusia. Sumbangan tamadun Mesir a. Astronomi ditakrifkan sebagai ilmu mengenai agihan.Antara ahli astronomi yang utama dikenali sebagai Great Seer yang bertugas untuk memerhati dan merekodkan pergerakan matahari dan bintang yang telah menghasilkan kalendar.Maklumatmaklumat tentang pergerakan matahari dan bintang diukir pada dinding rumah berhala.Mereka menggunakan peralatan-peralatan seperti ghomon dan elipsydra. Orang Mesopotamia juga telah mencipta kalender lunar dan solar yang mempengaruhi sistem kalendar pada masa kini. Oleh kerana golongan pendita terlibat dalam kajian astronomi .Matahari bergerak pada waktu siang.pergerakan dan cirri bintang dan cakerawala.bulan.Orang Mesir percaya bintang-bintang Panitia Sejarah Maktab Sabah 188 .Berdasarkan kalendar lunar. Dalam Tamadun Mesir .Penglibatan golongan pendeta b.Pengaruh keagamaan c. Peta kedudukan bintang dan zodiak pula digunakan untuk mengetahui waktu.Pada peringkat awalnya. ilmu astronomi digunakan untuk mengira tahun. Perkembangan dalam bidang astronomi bermula di selatan Mesopotamia selepas pertengahan abad pertama sebelum Masehi.Astronomi merupakan cabang ilmu sains tabii iaitu ilmu yang tertua di dunia.Ahli-ahli astronomi Mesopotamia juga telah menulis tentang Venus.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 c.

menuai dan sebagainya.hari untuk mencipta kalendar. Kesimpulan: ( 2 markah) 1.Manakala waktu malam dibahagikan kepada 12 jam mengikut edaran bintang dan waktu siang dibahagikan kepada 12 jam mengikut perjalanan matahri. 2. • Penulisan kitab-kitab matematik Chou Pei Suan King dan Chiu Chang Suan Shu. Isi-isi Jawapan 5. Ramai tokoh matematik telah dilahirkan. uraikan perkembangan ilmu matematik di China A. Tamadun China telah memberi sumbangan besar dalam perkembangan intelektual termasuklah bidang matematik.Kalendar diperlukan dalam sistem pentadbiran Negara untuk menentukan musim menanam. 2. Kedua-dua tamadun ternyata memerlukan ahli-ahli astronomi untuk mengira tahun tahun.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 imperishable (tidak mudah dimusnah) dan The Unwerried. Ilmu matematik China berkembang lebih pesat berbanding dengan Eropah. Kepentingan ilmu astronomi Keperluan kalender dalam sistem pentadbiran Negara. Pendahuluan 1. Terdapat 36 bintang ditetapkan yang menerajui salah-satu daripada 36 hari dalam setahun. B. 3.bulan.Satu hari dikira daripada permulaan naik matahari pada pagi hingga naiknya matahari keesokan harinya. 189 Panitia Sejarah Maktab Sabah .

• Chieh • Kitab yang ditulis Ssu Yuan Yu Chieu dan Suan Hsueh Chi Meng. A. Kesimpulan 1. • Membicarakan tentang persamaan berangka tinggi. Ahli falsafah Yunani seperti Socrates lahir disebabkan sistem demokrasi. Panduan taksiran cukai. Siri matematik. Aljabar Tinggi • Diteruskan oleh Chu Shi Kie. • Menulis kitab : Introduction to Mathematical Studies dan The Precious Mirror of Four Elements. • • • • • 6. Mencari isipadu. Bandingkan sumbangan Socrates dan Al-Kindi dalam bidang falsafah. pilih atur dan gabungan Segi tiga pascal dihuraikan oleh Chia Hsien dan Chu Shih- 8. Beberapa kaedah matematik tamadun China masih digunakan hingga ke hari ini. Kaedah pengiraan Menggunakan lidi buluh Mengenal angka positif dan negatif Mengenal angka sifar dan sistem perpuluhan Aljabar • Tokohnya Chin Chiu Shao – kitabnya Shu-Shu ChiuChang. Pendahuluan 1. 9. • • • 7. C. Perkembangan ilmu matematik mengalami kemalapan selepas Chu Shi Kie 2. Membincangkan tentang kalendar dan masa bayangCara-cara mengukur keluasan tanah. Mengira peratus dan kadar bijirin. persamaan tak tentu dan penggunaan aljabar dalan trignometri.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 • bayang. • Perkembangan ini melampaui pencapaian matematik tamadun Eropah. Panitia Sejarah Maktab Sabah 190 . Mencari sisi segiempat tepat.

Beliau mengajar muda-mudi berfikir secara kritikal tentang diri mereka. C. Beliau tidak menerima sebarang pandangan tanpa menyoal. Karya • Socrates : Tidak menulis ideanya tetapi dibukukan kemudian oleh pengikutnya. • Al-Kindi : Kitab Falsafah Ula. Madkhalul Manthiq. Kemerdekaan yang kekal hanya dapat dicapai dalam dunia akal budi (keamanan dan ketaqwaan kepada Allah swt) 2. 3. Kesimpulan. An Nafsu Jauharun Basithun. Panitia Sejarah Maktab Sabah 191 . Al-Ghizda Wad Dawa Al-Muhlik. • Al-Kindi : menekankan konsep keadilan. Perkembangan falsafah skolastik Islam telah melahirkan ramai ahli falsafah termasuk al-Kindi. Socrates – dikenal sebagai Bapa Falsafah 4. • Al-Kindi : untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan itu harus memperkembangkan kekuatan akalnya dengan jalan ilmu ketuhanan (akidah) dan ilmu tentang alam semesta (syarak dan akhlak) • 2. 5. • Al-Kindi : Menterjemah dan menghuraikan karya-karya klasik Yunani termasuklah falsafah Socrates. Budaya intelektual • Socrates : Mengasaskan cara berfikir kritikal dan kaedah dialektik. Pemikiran Kritikal Socrates : Ilmu pengetahuan dapat diperolehi melalui soal jawab (kaedah dialektik). hak individu serta penyertaan rakyat dalam memberi pendapat. Kehidupan bernegara • Socrates : mengajarkan konsep demokrasi dan peranan pemerintah dalam memelihara kebajikan rakyat.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 2. Al-Kindi – nama sebenar – Abu Yusuf Yaqub Ibn Ishaq. merupakan orang yang pertama mendapat gelaran filosof dalam Islam Isi-isi Jawapan (20 markah: 5 isi x 4 markah) Manusia dan ketuhanan • Socrates : Menyentuh kehidupan manusia dan menanam nilai individualisme di jiwa masyarakat Athens. Ilmu Akhlak. AlManazhirul Falaqiyah. Masyarakat hari ini mengiktiraf sumbangan kedua-dua tokoh sebagai ahli falsafah ulung. 2. • Al-Kindi : Manusia bersifat dualisme. 1.

8. Jelaskan perbezaan sumber ilmu menurut tamadun Islam dengan tamadun Barat. Hasil pemikiran mereka menjadi sumber rujukan dan asas kepada perkembangan peradaban manusia hari ini. Panitia Sejarah Maktab Sabah 192 .Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 2.

Panitia Sejarah Maktab Sabah 193 . 2. • Sumber-sumber itu wujud secara langsung melalui wahyu ataupun secara tidak langsung melalui tanda-tanda alam. Istilah science berasal dari perkataan Latin scio. Ilmu sama erti dengan perkataan science dalam bahasa Inggeris. • Menurut al-Ghazali. • Kebaikan yang dimaksudkan disebut sebagai akhlak. scire yang bermaksud tahu. B. Ilmu adalah pengetahuan yang diperolehi melalui kaedahkaedah dan syarat-syarat tertentu. • Tokoh yang mendukung – Demokritos dari Yunani. Alam • Ibn Rusyd mengaitkan sumber ilmu dengan hukum dan peraturan alam nyata yang dicipta dan dipelihara oleh Allah serta membezakan antara alam ghaib atau fungsinya. • Ilmu Allah dan ilmu manusia tidak dapat dibezakan. • Menurut beliau ilmu bertolak daripada usaha-usaha akal yang membawa kepada rumusan yang bersifat deduktif. Ilmu dikaitkan dengan alima dari bahasa Arab yang bermakna tahu. Spinoza dan Leibniz. Pandangan Barat • Menurut Plato : Alam bentuk kekal menjadi objek ilmu manakala ilmu yang unggul ialah bentuk kebaikan. akal terbahagi kepada dua: aqli dan fikri. tetapi masih menyanjung peranan akal. akal adalah ‘dacing kebenaran (Tuhan)’ (mizan al-haq) Rasionalisme • Tokoh Aristotle : Menekankan bahawa akal fikiran adalah sumber utama untuk memperoleh pengetahuan hakiki.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 A. Isi-isi Jawapan Al-Quran • Semua ilmu yang sebenar datang daripada Allah. • Tokoh zaman moden – John Locke dan Aguste Comte Akal • Menurut Imam al-Ghazali. • Beliau meletakkan akal di bawah martabat roh. 3. • Aliran ini dikembangkan oleh Descartes. Empirikal • Pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman pancaindera yang menjadi sumber pengetahuan yang utama dan sebenar. Pendahuluan 1.

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 C. Menurut sarjana Islam.Kesimpulan 4. Sumber berasaskan wahyu adalah mutlak kerana ia daripada ilham yang diberikan oleh Allah. 5. 6. manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mencapai tahap pengetahuan melebihi wahyu. ilmu hanya dibatasi oleh kemampuan akal dan fikiran manusia semata-mata. Bagi sarjana Barat. Panitia Sejarah Maktab Sabah 194 .

c. Perkembangan intelektual mencapai kemuncak di Eropah pada zaman Renaisance. Kehilangan atau kekurangan pengaruh agama dan pentadbiran atau perkembangan pengaruh kebendaan yang bertapak di bandar Itali pada zaman Renaisance apabila nilai-nilai kesederhanaan mempengaruhi masyarakat zaman itu. Masyarakat Greek dan Rom mementingkan dunia nyata. c. Aliran ini manusia mementingkan perkara-perkara berkaitan manusia di Itali. d. b. Individualisme a. Idea-idea individu zaman ini adalah individu menyedari potensi dan berjaya dalam segala yang diceburi.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 9. c.kesedaran mengenai kebolehan dan kuasa menerusi terhadap alam Panitia Sejarah Maktab Sabah 195 . Humanisme a. 2. 3. Penekanan ke atas ukuran emprisi serta ukuran yang berkaitan dengan kecekapan duniawi . idea-idea agung dan kesenian klasik yang mementingkan kehidupan di bumi nyata. Idea utama memungkinkan Eropah mencapai pelbagai aliran politik. Sekularisme a. b. Usaha-usah individu membaiki taraf hidup sendiri yang bertentangan dengan falsafah zaman pertengahan di mana status sosial seseorang bergantung kepada keahlian dalam pertubuhan atau jawatan tertentu dlam sistem feudal.Gerakan Renaisance membuka kepada kelahiran aliran pemikiran baru.ilmu pengetahuan dan nilai. Sekularisme adalah kecenderungan mengejar keseronokan dan kebahagiaan dan kebebasan bertambah dari segi sains. Bincangkan pelbagai jenis aliran pemikiran baru yang muncul di Eropah kesan daripada perkembangan intelektual sehingga abad ke18M. Ahli akademik mengkaji tentang manusia. Penulis-penulis Humanisme seperti Eremus melalui karya Prasie of Fully mendedahkan hipokrasi pemerintah dan gerejadan mengkritik kehidupan berpura-pura paderi dan Thomas More melalui Etopia menganjurkan kesamaan pada semua. Pendahuluan: 1. ekonomi dan sosial. Nilai-nilai individualisme dapat diperhatikan di bandar Itali zaman Renaisance. Isi – isi penting 1. A. B. d. b. garis zaman lama dan moden. Tokoh terkenal ialah Petrarch (1304-1374) dan Dante(1265-1321). 2.

berkurangnya kuasa dan pengaruh badan agama terhadap kehidupan manusia dan pemisahan agama dari segi politik dan agama. Absolutisme a. d. c. Negara bangsa di Eropah abad ke-15M mewakili ciri-ciri kebangsaan iaitu berasaskan satu bangsa. sekitar dan masyarakatnya. b.Keupayaan manusia memulakan Zaman Kewarasan (Age of Reason) untuk abad ke-18M. e. Umumnya bermaksud cinta kepada negara dengan objektif kebenaran politik dan kemajuan ekonomi. Max Beloff. Penutup 1. Nasionalisme a. Sistem pemerintahan mutlak dapat dilihat di England di bawah pemerintahan James II (1685-1688) dan di Perancis di bawah Louis X1V(1643-1715M) C.Pemisahan agama dari politik dan kerajaan. satu kesusasteraan dan kesedaran kebangsaan.satu bahasa. Wujud pada abad yang ke-15M setelah Revolusi Perancis. b. Boleh diertikan kaedah teknikal yang cuba mencari jawapan kepada masalah manusia melalui kaedah observasi. c. Percaya bahawa alam semulajadi harus dikuasai dan tunduk kepada tujuan manusia. c.Zaman absolutisme (pemerintah mutlak) yang dipengaruhi gerakan Renaisance yang menyemai nilai individualisme sekularisme dan humanisme membawa kemunculan negara bangsa dan pengurangan kuasa gereja.Satu keadaan kesetiaan keseluruhan adalah kepada negara bangsa . Pemerintah mendapat mandat daripada tuhan (Divine Origin) mendukung prinsip Tuhan mencipta negara adalah tugasnya menyelamat manusia dari kemusnahan dan menghantar pembantu untuk memerintah manusia dan pemerintah agen Tuhan di mana rakyat harus tunduk.klasifikasi dan percubaan. Tiga ciri utama ialah manusia terbahagi kepada bangsa berlainan yang berhak membentuk negara sendiri. Lahir dari Revolusi Sains abad ke-15M yang menekankan segala kegiatan di dunia boleh dianalisis dan diubah melalui tindakan manusia. Kepercayaan kepada akal fikiran membawa penemuan baru seperti Hukum Graviti oleh Issac Newton (1665M). logik dan ilmu matematik.dalam negara dibentuk kedaulatan terletak di tangan rakyat dan kesetiaan utama rakyat kepada negara bangsa. Kebanyakan aliran ini tidak dapat bertahan lama . Rasionalisme a. Penyelidikan kini berasaskan percubaan.Pada abad yang ke-17 dan ke-18M. 6. b. raja-raja Eropah memperalatkan agama untuk Panitia Sejarah Maktab Sabah 196 . 5. 4.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 d. Berkurangnya kuasa dan pengaruh badan-badan agama terhadap kehidupan manusia. d.

Pada abad yang ke-18 . Reusseau mendokong falsafah kedaulatan rakyat dan suara rakyat mengganti suara tuhan Panitia Sejarah Maktab Sabah 197 . Teori Kontrak Sosial.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 kedudukan istimewa untuk mereka dalam upacara-upacara agama yang didukung oleh kerajaan. 2.

ilmu perubatan India mencapai kemajuan yang tinggi berbanding ilmu perubatan Yunani. 1. terdapat 3 faktor yang menggalakkan perkembangan ilmu perubatan iaitu peningkatan minat dalam fisiologi menerusi yoga. Sumbangan kedua-dua tamadun dalam bidang ini telah memanfaatkan manusia dan juga memberi kesan perubatan moden pada hari ini. 6. 11. uraikan sumbangan tamadun India dengan tamadun China dalam bidang perubatan yang memberikan kesan kepada perubatan moden hari ini. tulang dan hidung Panitia Sejarah Maktab Sabah 198 . Teks-teks ilmu perubatan India terdiri daripada ikhtisar yang dikarang oleh Carvaka dalam abad pertama dan ke-2 M dan Susrata pada abad ke-4M 2. 4. Terdapat 5 angin (vayu) yang menentukan badan berfungsi dengan baik iaitu a) Udana. 9. 10. pengalaman mistik dan ajaran Buddhisme. 2.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 10. Selain 3 bendalir tersebut darah dianggap humor ke-4.terletak dalam abdomen dan membantu dalam pengumuhan dan pembiakan. Dalam beberapa aspek. B. Pendahuluan. duktus hempedu dan mukus 8. Isi jawapan Perubatan India 1. Bidang perubatan telah pun wujud pada zaman kemunculan tamadun awal seperti tamadun India dan China. A. Selepas abad ke-4M. 3. berlaku perkembangan dalam penggunaan ubatubatan seperti candu dan sarsaparila yang diperkenalkan oleh doktordoktor Arab. Pengetahuan mengenai pembedahan bermulasejak zaman Gupta dan pembedahan dijalankan bagi pembedahan mata.membantu peredaran darah. 5.udara di bahagian kerongkong yang berperanan dalam pernafasan dan menelan makanan b) Samana. Ilmu perubatan adalah amat penting untuk pembangunan tamadun manusia. Ahli-ahli perubatan India klasik mahir dalam caesarean dan mengetahui tentang sistem saraf iaitu saraf tunjang.udara yang membantu menghadamkan makanan dalam perut c) Apana. 7. Hubungan antara doktor India dengan doktor Helinestik juga menggalakkan perkembangan dalam bidang perubatan. d) Vyana. Teks-teks awal ini mempunyai persamaan dengan teks-teks perubatan Yunani yang dikarang oleh Hippocrates dan Galen. Ilmu perubatan India berasaskan doktrin Humor yang menekankan keseimbangan 3 bendalir asas dalam badan iaitu angin.

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 12. Dokumen terawal yang mengandungi maklumat mengenai perubatan tradisional China adalah Huang-ti Nei-Ching yang ditulis pada abad ke-3M. Dalam bidang anatomi orang India mempunyai ilmu tentang organ seperti buah pinggang. Pembedahan plastik bagi memulihkan kecacatan pada hidung. 2. Walaupun kaedah perubatan yang diamalkan oleh kedua-dua tamadun ini adalah berbeza tetapi mereka mempunyai kaedah rawatan tersendiri untuk menyembuhkan pelbagai penyakit Panitia Sejarah Maktab Sabah 199 . Li Shih Chen ialah ahli farmakologi yang menyumbang kepada penghasilan 5 trisis berkaitan dengan cara-cara diagnosis. Kewujudan idea tentang sistem peredaran darah muncul pada abad pertama Masehi semasa Dinasti Han. Gangguan pada peredaran angin dapat dibetulkan melalui kaedah akupunktur yang dipraktikkan sejak tahun 600SM. 7. Buku-buku yang dikarang oleh beliau yang berjudul Pen-TsaoKong-Mu atau Farmakopoei Bersistem merupakan ensiklopedia tentang mineralogi. panas dan sejuk yang tersendiri. botani dan zoologi. sesetengah kaedah rawatan seperti teknik pembedahan yang dilakukan oleh doktor-doktor India masih diamalkan oleh para doktor moden pada hari ini. Kesimpulan 1. Terdapat 760 jenis tumbuh-tumbuhan yang berguna sebagai penawar racun atau makjun 15. artimesia dan stigmologi. Perubatan China menggunakan konsep Yin(Kuasa pasif) dan Yang (kuasa aktif). jantung dan perut. 5. 6. Keseimbangan kedua-dua kuasa yang bertentangan menandakan seseorang itu adalah sihat 3. ubat ginseng. Kewibawaan perubatan India dibuktikan melalui penulisan 4 buah kitab iaitu Charvaka. 9. Berdasarkan huraian di atas. Ubat-ubatan dihasilkan daripada produk haiwan. 16. Atriya. tumbuh-tunbuhan dan bahan mineral 14. udara. 4. kaji logam. terdapat 2 sistem peredaran dalam tubuh manusia iaitu sistem peredaran darah dan sistem peredaran angin. walau bagaimanapun kaedah tersebut telah diperbaiki untuk menyesuaikan kegunaannya. penyakit campak. moksibusi dan akupunktur 8. Doktor-doktor di India juga mengamalkan tanaman cacar untuk mencegah penyakit campak yang diamalkan sejak 550M. telinga dan bibir juga dijalankan pada zaman klasik 13. Susrata dan Vagbhata Perubatan China 1. tidak dinafikan bahawa tamadun India dan China mempunyai ilmu pengetahuan dalam bidang perubatan masing-masing. 2. Manusia dianggap sebagai mikrokosmos yang mempunyai sistem peredaran angin. 17. Orang Cina menggunakan 3 cara untuk merawat penyakit iaitu materia medica.

Perjuangan dan kelantangan kritikan Ibnu Taimiyah menyebabkan beliau dianggap sebagai imam mujtahid dan reformasi Islam yang unggul.punca lupa al-Quran dan Hadith-leka kemewahan hasil sikap pemerintah-munculnya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun betul keadaan. membayar niat-ditentang gol tasawuf Mesir-dipenjara b. Lahirnya tokoh Islam di Mesir dan Tanah Melayu serta alam Nusantara.menjawab permasalahan dan tentangan terhadapnya.ketandusan ilmu dan pemikiran c. Kemunduran umat Islam.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 11. Pembersihan pengaruh pemikiran Yahudi-benteras syirik. 2. Hasilkan kitab. C. c. Isi (20 markah) 1. Syeikh al-Islam Ibnu Tamiyah tokoh reformasi Islam yang terkemuka. Serangan tentera Mongol di Timur dan Perang Salib – Ketamadunan Islam Baghdad jatuh. Perjuangan Ibnu Taimiyah a. b. kesan ekonomi dan politik-kesan psikologi dan pemikiran. Mengkritik dan bidasan gol Tasawuf-diadili oleh ulama-sebar ajaran bertentangan Ahli Sunnah. b. Dipenjara-kali kelima-meneruskan perjuangan dalam penjara dengan mengarang buku f. d. Idea dan perjuangan –pengaruhi gol reformasi Islam dan tokohtokoh Islam h. Penutup a. Meninggal dalam penjara pada tahun 726 Hijrah-usia 67 tahun g. Mengecam amalan bidaah-menziarahi kubur. Pendahuluan (3 markah) 1. kecam gol Wujudiyah teori tuhan dan alam termasuk manusia satu. Muncul mazhab-mazhab – taksub kpd mazhab – zaman taklid. Latar belakang Ibnu Taimiyah 2. Nilaikan faktor-faktor kemunculan dan perjuangannya pada abad ke-8H A. Kehebatan beliau diminta memberi fatwa supaya Islam dikecualikan berpuasa dalam perang Panitia Sejarah Maktab Sabah 200 .pemujaan gol wali. Peranan beliau dalam mengerakkan reformasi B. Faktor-faktor kemunculan a.tidak hadir e.nyatakan kitab-kitabnya.

diplomatik.penjajahan. Astronomi. pembentukan akhlak dari segi kejujuran dan keikhlasan-undang-undang syariah-asas keamanan iman dan amalpembentukan ihsan-pengaruh Islam ke Eropah. Pertembungan antara keintelektualan Islam dengan tamadun Eropah telah memberikan sumbangan yang besar dalam pencapaian tamadun dunia. Pendahuluan (3 markah) A. Saluran spt perniagaan. Agama Islam-akidah.kebudayaan dan pusat pengajian B. Pelayaran.Ibu Rushd-konsep diguna di Barat.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 12. 6. 3. Isi – isi penting 1. Pertanian. Sebelum kelahiran Nabi-wujud tamadun seperti Mesopotamia.Botani-kincir angin 8. 1.China dll 2.Karya 7. Matematik-Eropah ke Andalusia-cari kepakaran-Adelard-terjemah karya al-Khawarizmi-teori gemotri. Kesimpulan Banyak intelektual Islam-Eropah-nilai murni-dimanfaatkan di Baratkelahiran era penjajahan-kapatalisme dan imperialisme Panitia Sejarah Maktab Sabah 201 .Eropah. Huraikan pernyataan di atas. 2. Pengaruh Islam tersebar ke China pada zaman Bani Umaiyyah dan Bani Abbasiyah dan berlaku pertembungan. 3. Falsafah dan pemikiran-bebas pemikiran oarang Eropah-doktrin Kristian-fahamn Humanisme-adab ke-13-tokoh Islam-al-Farabi. Ekonomi-pekilangan-pedagangan-perindustrian-muamalat-tokoh Ibu Baytar dan al-Ghafiqi 4. Perubatan-Al-Razi-rujukan-kimia 5. Ketenteraan-teknik peperangan zaman Rasullah C. Bahasa dan kesusasteraan-karya arah terjemah-bahasa EropahIstilah 9.tokoh pelayaran 10.

al-Farabi dan al-Khindi telah mengharmonikan falsafah Yunani dan falsafah Islam.Bukunya al-Asrar dijadikan rujukan di Eropah dalam bidang kimia. Bidang yang diteroka ialah ilmu sains tulen. b. China dan India. d. Pendahuluan 1. e. Bidang perubatan. B. Dalam bidang falsafah kelahiran Ibn Sina.Hasilan beliau yang terkenal ialah kalender dan astrologi.Kegiatan ilmiah berkembang dengan pesat dengan kegiatan penulisan dan terjemahan. Tokoh intelektual seperti Umar Khayyam menyumbang dalam bidang astronomi. Piri Re’is ialah pakar kedudukan geografi kawasan pantai Laut Mediterranean.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 13. Hubungan diplomatik dan perdagangan merancakkan lagi perkembangan intelektual dengan dunia luar seperti Eropah. Nilaikan sumbangan kota Baghdad yang memainkan peranan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan ketamadunan Islam A.sains sosial dan lainlain lagi. Perkembangan ilmu pengetahuan semasa zaman pemerintahan Bani Abbasiyah lebih maju ditambah lagi peranan Kota Baghdad yang menjadi pusat penyebaran ilmu dan tamadun Islam. Sumbangan ilmu a. 3. 4. tokoh perubatan Islam yang termasyhur menghasilkan karyanya berjudul al-Qanun f. Manakala Haji Khalifah menyumbang dalam penghasilan satu kosmografi yang berjudul World Survey tetapi tidak disiapkan. c. Zaman keemasan Bani Abbasiyah ialah apabila Kota Baghdad dijadikan pusat penyebaran ilmu pengetahuan yang penting. Tokoh dalam bidang geografi ialah Re’is dan Haji Khalifah bekas laksamana tentera laut.Ibn Sina. Intelektual bererti golongan cerdik padai atau golongan terpelajar 2. Isi – isi penting 1. Daya pemikiran golongan intelektual melahirkan pelbagai ilmu dan teori yang mengubah ketamadunan manusia. karya-karya al-Razi seperti al-Hawi telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Panitia Sejarah Maktab Sabah 202 .

Faktor Perkembangan Mazhab a. Aliran-aliran mazhab yang penting 1.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 g. b. Perbezaan ilmu pengetahuan. dapat bertemu baginda dan mendengar semua hadis daripada baginda. Bincangkan faktor-faktor yang membawa kepada kemunculan pelbagai mazhab dalam Islam. Berlaku perselisihan di antara Bani Hasyim dan Bani Umaiyah telah sampai ke kemuncaknya sehingga berlaku pergeseran politik di kalangan penyokong Khalifah Uthman dan Saidina Ali. Nabi Muhammad s. Semangat Assabiyah Yang Masih Wujud. c. Disamping itu tidak semua umat Islam yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad S. Pada zaman Khalifah Uthman pula. Karyanya.w telah menggantikan semangat assabiyah dengan semangat akidah untuk menyatukan umat Ioslam Walau bagaimanapun semangat Assabiyah timbul semula ketika perlantikan pengganti Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam. h.W. Perselisihan berlaku di antara golongan Ansar. Hal ini telah menimbulkan perbezaan pendapat antara mereka.a. Pengenalan 1. Kesannya ialah berlakunya Perang Jamal dan Perang Siffin yang membawa kepada kelahiran mazhab Khawarij dan mazhab Syiah. Penutup Apa-apa sahaja yang berkaitan 14. Beberapa tokoh Barat yang terpengaruh dengan karya Khawarizmi ialah Master Jacob.A. C. Khawarizmi terkenal dalam bidang matematik dan algebra. Pengaruh Politik. d. al-Jabar wa al-Muqabalah telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan diajar di universiti-universiti di Eropah. aktiviti penterjemahan buku-buku falsafah Yunani begitu giat dijalankan. Trtapi akhirnya falsafah Yunani yang banyak menggunakan akal fikiran menyebabkan kelahiran mazhab Muktazilah yang juga menggunakan akal fikiran dalam mengintrestasi hukum dan akidah Islam. Pengaruh Ideologi dan Budaya Asing berlaku semasa zaman Khalifah alMa’mum. A. Muhajirin dan penyokong Ali. Leonardo dan Fibonanci. api assabiyah semakin 203 Panitia Sejarah Maktab Sabah . kebolehan dan pengalaman di kalangan mereka. Pengertian mazhab 2. Tujuan asalnya adalah untuk menimba ilmu pengetahuan sesuai tuntutan agama Islam. al-Mu’tazim dan al-Watia. Apabila semakin jauh daripada zaman Rasulullah maka perselisihan dan perbezaan itu semakin ketara. khususnya penduduk luar Madinash yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah.

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 menyala yang menyebabkan berlaku perpecahan dan perselisihan di anatara Bani Umaiyah dan Bani Hasyim. Dengan membahaskan persoalan yang seumpama ini telah membuka pintu perselisihan yang luas kepada ummah. Selepas pembukaan jajahan baru oleh orang Islam. Perebutan jawatan Khalifah yang merupakan sebab perselisihan ummah daripada segi politik. e.a. ramai penganut agama lain memeluk agama Islam yang terdiri daripada Yunan. Nasrani dan Majusi. g. Membincangkan Persoalan di Luar Jangkaan Akal setelah tersebarnya pemikiran falsafah di kalangan umat Islam dalam pengajian akidah telah menjerumuskan mereka dalam perbahasan persoalan-persoalan yang berada di luar jangkaan akal manusia seperti masalah mengikhtibatkann sifat-sifat Allah dan menafikannya persoalan kekuatan hamba di samping kekuatan Tuhan. Mereka memeluk agama Islam dengan membawa ajaran dan amalan keagamaan mereka. Panitia Sejarah Maktab Sabah 204 .Kesimpulan Perselisihan umat Islam dan kemunculan pelbagai mazhab bermula setelah kewafatan Nabi Muhammad s. Dalam hal ini umat Islam juga berselisih faham tentang siapakah yang lebih berhak menjadi khalifah Ayat-ayat Mustyabihat yang telah membawa kepada perselisihan ulamak dalam mentafsirkannya. C. Kaum Ansar dan Muhajirin pada mulanya masingmasing berasa berhak menggantikan kepimpinan Rasulullah selepas kewafatan Baginda. al-Jabr dan sifat-sifat Allah.Kemunculan pelbagai mazhab ini jyga telah memberikan kesan positif dan negatif terhadap perkembangan Islam secara keseluruhannya. f. Perselisihan terhadap ayat-ayat ini memuncak hingga tahap kafir menkafirkan antara satu sama lain. h. Pengaruh Daripada Penganut Agama Lain Yang memeluk Islam.w . Antaranya mereka memasukkan dalam akidah Islam perbahasan ilmu Kalam tentang konsep ikhtiar.

Keesaan Allah sebagai pencipta dan manusia makhluk ciptaannya. Amalan nilai akhlak mulia. 5. kepercayaan dan ibadat : unsur-unsur rasionalisme menghapuskan fahaman animisme dalam (hindu). peraturan perkahwinan. Pengenalan 1. B.menutup aurat. Teori kedatangan Islam 3. menjaga maruah. penggunaan nama Islam. penggunaan kalendar tahun hijrah.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 15. Politik :  konsep raja bayangan Tuhan digantikan dengan konsep Sultan sebagai ketua negara. berkhatan. bernilah dan sebagainya. Jelaskan sumbangan Islam terhadap ketamadunan masyarakat Alam Melayu. Ekonomi   rajin bekerja mencari rezeki yang halal dan haram larangan mengemis 205 Panitia Sejarah Maktab Sabah . Pengenalan tentang Islam 2. A. Latar belakang masyarakat rantau Asia Tenggara sebelum dan selepas Islam. harta pusaka. Hukum fardhu ain dan fardhu kifayah. Perundangan  seperti Hukum Kanun Melaka dan Undang-undang laut Melaka  Hukum kesalahan mencuri. 2. berzina. Akidah. 3.  Islam sebagai agama rasmi  Semangat jihad dan kesepaduan ummah 4. Sosial : Semua manusia berasal dari Nabi Adam dan sama di sisi Allah. Isi Jawapan 1. tolong menolong . membunuh. Ukhwah Islamiah.

Hikayat Hang Tuah dan lain-lain  Lahirnya tokoh tempatan dengan hasil karya seperti :  Nuruddin al-Raniri – Bustan al-Salatin  Shamsudin al-Sumaterani – Kitab Mir’at al-Muhhaqqiqin dll  Abdul Rauf Singkel – Kifayat al. wakaf dan lain-lain perdagangan. ihsan kepada haiwan dan tanaman dll 11. Hikayat Amir Hamzah.Muhtajin dll  Syeikh Ismail Fatani – Kifayat al. seni bina dan seni ukir C.Muhtadi dll 9. Estetika / Moral  Moral dan akhlak.tulisan al-Quran 12. Shamsudin dll 10. nikmat. pertanian dan lain-lain 6. Hikayat Nabi Muhammad. zakat.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010    konsep berusaha . guru adab di dalam masjid. Bahasa  Memperkayakan perbendaharaan kata Melayu dengan istilah Arab seperti zalim. alim ulama dll  Tulisan jawi . Tokoh/ sastera  Kitab sastera Melayu berunsurkan Islam seperti Hikayat Acheh. Kesimpulan Apa-apa sahaja yang berlkaitan Panitia Sejarah Maktab Sabah 206 . Lahirnya pusat-pusat pengajian tinggi  di Melaka. dewa. Achen dan Pulau Jawa  Tahap-tahap pendidikan  Pondok/ surau/masjid/ pasenteran 8.dewi Tokoh – Hamzah Fansuri. madrasah. Kesenian  Tulisan khat. Falsafah dan tasawuf    Bidang aqliyah. berdoa dan bertawakkal sedekah. lingkungan keluarga. Ilmu pengetahuan  kewajiban menuntut ilmu seperti dalam al-Quran dan alhadis  jenis-jenis ilmu  tokoh intelektual –ibnu –Taimiyah/ ibnu Khaldun 7. pemikiran dan rasionalisme Tiada membincangkan alam mitos.

d. c. a. 1. Dilahirkan pada 145 Hijrah di Al – Ray.. ISI – ISI PENTING. Panitia Sejarah Maktab Sabah 207 . 1. d. Putera HAR. Pintar. 2. a. 2. Usia 13 tahun dilantik menjadi Putera Mahkota. Khalifah Harun al-Rasyid dan anaknya al-Makmun adalah antara khalifah kerajaan Abbasiyyah yang sangat terkenal dalam bidang perkembangan ilmu pengetahuan. dan membina Baitul Hikmah – Perpustakaan yang dimuatkan dengan beribu-ribu buku karya penulis tempatan dan luar negeri. c. Latarbelakang Al – Makmum.. Berpengalaman luas dalam bidang pentadbiran. PENDAHULUAN. Memerintah dari tahun 170 H hingga 193 H ( 786 – 808 Masihi ). Membina Pusat cerap bintang di Damsyik dan Baghdad. mencintai ilmu pengetahuan. HAR membina . B. b. A. sekolah. b. Latar belakang Harun Al – Rashid. Bincangkan peryataan ini.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 16. Amat mencintai ilmu pengetahuan terutamanya falsafah bertaraf Sarjana. Memerintah pada tahun 198 H hingga 218 Hijrah.

10. kimia karya Aristottle dan Galen diterjemah ke dalam bahasa Arab dan Parsi. Ilmu – ilmu agama. feqah dan syair – syair. 12. 9. Penubuhan kilang – kilang kertas pertama oleh Harun Al – rashid pada tahun 794 masihi. 8 Muzik : Ishak bin Ibrahim “Bapa Muzil Klasik Arab. (2m) Apa – apa yang berkaitan. tafsir. 7. Dinanugi oleh Harun Al – Rashid. Penulisan Khat : Al – Rayhani adalah pengasas ilmu khat. Terdapat syair – syair aliran baru karya Abu Nuwas yang bertemakan ‘Cinta’ dan ‘Perjuangan Islam’ 11. 13. Ilmu kalam : berlaku perdebatan tentang dosa besar yang dibangkitkan oleh Kaum Khawarij akhirnya melahirkan aliran Murjiah dan Muktazilah. hadis. Sastera : Karya Plato telah diterjemahkan dalam bahasa Parsi dan Arab. C. Di Baghdad atas daya usaha al – Fadzil Ibny Yahya iaitu Wazir. 4. karya – karya penulisan ilmu pengetahuan dipergiatkan lagi.. 8. Panitia Sejarah Maktab Sabah 208 . Al – Makmum mengambil sikap sederhana dengan mengisytiharkan alran Murjiah sebagai agama raja – raja dan mengisytiharkan sebagai mazhab negara.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 3. Istana menjadi pusat himpunan pemuzik. Astronomi dan astrologi : Karya Yunani dan India diterjemahkan kedalam bahasa Parsi dan Arab. Falsafah : Karya Aristotle. Ilmu Hadis : ilmu yang membicaran tentang hadis dan sunnah Nabi tentang hokum islam 6. Hunain bin Ishak ( bukan Islam ) menterjemah buku – buku muzik karya Galen dan Eucled. Ciri – ciri ada kehalusan dan Kecantikan dengan karya sebelum zaman mereka . KESIMPULAN. sifat – sifat Allah. kisah raja. Ilmu tafsir membuat kepada aspek tatabahasa. Ilmu Feqah : menghurai kepada penilaian sumber bukan batas – batas penggunaan akal dan hadis serta pemakaian Istilah bahasa. 5. Sains : fizik.

Sebalinya. berjaya mengembangkan Aachen sebagai pusat intelektual sehingga ahli sejarah pernah menyifatkan The Carolingiu Renaissance. ISI JAWAPAN 1. Latarbelakang Khalifah Harun Al – Rashid. Walaupun begitu. ekonomi dan sosial yang subur dan sesuai untuk peningkatan ilmu dan aras keintelektualan sesuatu negara/empayar.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 17. Zaman Charlemagne tidak mempunyai warisan literasi dan keilmuan. B. Usahanya haruslah disokong oleh latar belakang politik. Charlemagne. perkembangan ilmu di Baghdad semasa Harun Al – Rashid telah mencapai tahap kecemerlangan berasaskan kemakmuran ekonomi di seluruh empayar islam dan juga kestabilan politik. Warisan ilmu a. ekonomi dan sosial yang wujud pada sesuatu titik atau zaman. Inisiatif pemerintahnya tidak mencukupi. Tahap pencapaian ilmu dan kegiatan intelektual adalah bergantung banyak kepada suasana politik. Literasi dan pendidikan pada masa itu terhad kepada Gereja dan golongan paderi – paderi sahaja. 2. A. semasa pemerintahannya. Jelaskan mengapa kegiatan dan perkembangan ilmu pada zaman Harun Al-Rasyid adalah lebih jauh maju dari zaman Charlemagne di Eropah Barat. perkembangannya adalah terhad dan terkongkong oleh halangan ekonomi dan kadar literasi yang rendah. Akibatnya semua kegiatan ilmu dan Panitia Sejarah Maktab Sabah 209 . PENDAHULUAN : 1.

3. Pengajian ilmu sekular langsung diabaikan. Ilmu sejarah. Pasaran – pasaran di bandar tidak wujud oleh kerana kemerosotan bandar akibat peperangan di antara mereka. Baghdad pada kurun ke – 9 Masihi telah mewarisi satu tradisi literasi dalam bahasa Arab dan pertumbuhan ilmu sejak pemerintahan Khalifah Umaiyyah. Maka Cosmopolitanisme memang menjadi satu faktor meningkatkan perkembangan ilmu semasa harun Al Rashid. Ekonomi a. Bahasa Latin dianggap kepunyaan gereja dan Padri – padri dan tidak digunakan meluas dikalangan rakyat bawahan. Berbanding dengan zaman Charlemagne. Aristotale. Galen dan lain – lain ke dalam bahasa Arab yang pada masa itu dijadikan bahasa perantara atau lingua franca di seluruh Asia barat. Kegiatan perdagangan di kawasan Mediterranean dikuasai oleh saudagar – saudagar Arab. Sekolah dan pusat pengajian tinggi diwujudkan di seluruh empayar. Ekonomi pertanian berasaskan hidup sara diri atau perkhidmatan untuk keepntingan tuan tanah feudal sahaja. Tamadun Islam dari Arabia dan Levant ke baghdad agama Islam yang dapat menampung pelbagai kebudayaan asing – Hellenistik. falsafah dan teologi tertakluk kepada kepentingan agama Kristian dan gereja. Eropah barat sebaliknya terkongkong oleh pihak politik feudalisme dengan wujudnya ekonomi tertutup. Sebahagian besar penduduk bertaraf serf: mereka terikat kepada tanah dan tidak dibenarkan bergerak secara bebas. b. Parsi. b. 2.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 pengetahuan berkait dengan hal ehwal agama Kristian sahaja. Penterjemahan Karya a. pertanian dan perdagangan di dalam dan luar empayar. Kemudahan – kemudahan kewangan telah disediakan untuk menggalakkan pertumbuhan perdagangan antarabangsa. Berbanding dengan isu literasi di Eropah barat. b. Zaman Abbasiyyah menyaksikan penterjemahan karya – karya Plato. Euclid. Pemerintah – pemerintah Abbasiyyah menikmati kekayaan dan kemakmuran yang berpunca daripada cukai tanah. Pemerintah Panitia Sejarah Maktab Sabah 210 . Kristian dan yahudi. Keadaan ini hanya berubah selepas pemulihan perdagangan dan berlaku perbendaharaan. sumber tenaga manusia yang besar. 4. Baghdad ialah fokus ekonomi yang dapat menarik para pedagang dari seluruh dunia.

Bincangkan faktor-faktor yang mendorong kuasa Barat melakukan penerokaan dan penjelajahan pada abad ke 15 dan 16. Agama Kristian – menutup peluang rakyat menimba ilmu – ilmu dunia. Agama Islam : Islam menggalakkan perkembangan b. Kesimpulan Apa sahaja yang berkaitan ilmu. b. Faktor agama a. Harun sebagai ketua pemerintah Kerajaan Abbasiyah dan juga Islam bukan sahaja hendak mengukuhkan peranan Islam tetapi juga hendak mementingkan kecemerlangan Abbasiyah di seluruh empayar dan mewujudkan Baghdad dan istananya sebagai pusat kesarjanaan di seluruh dunia. 1. Penerokaan bermaksud menyelidiki. Jadi usaha – usaha Charlemagne tidak membayangkan hasrat meningkatkan aras keintelektualan dalam berbagai bidang keilmuan tetapi cuma mementingkan usaha ke arah melatih segolongan padri untuk memperkuatkan Gereja Frankishs. menjelajah. A. Perbezaan juga terpulang kepada objektif yang berlainan di antara Charlemagne dan Harun Al – Rashid. Chalemagne. 3. Objektif bukan kecemerlangan kerajaan Franks tetapi kecemerlangan Gereja Frankish. 5. mengharungi dan menghadapi. Panitia Sejarah Maktab Sabah 211 . Pengenalan 1. menjalani. 2. sebalinya menganggap dirinya sebagai pelindung Gereja dan penyebar agama Kristian ke tanah – tanah di bahagian timur Francia.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 a. C. Penjelajahan membawa maksud mengelilingi atau berjalan ke meratarata tempat atau daerah. Kegiatan penerokaan dan penjelajahan bangsa Eropah dikesan sejak zaman Yunani dan Rom.

Menggalakkan kegiatan pengumpulan modal hak milik persendirian dan persaingan dalam perniagaan. b. Afrika dan Amerika. b. Islam. gerakan ini merubah cita-cita dan bangsa Eropah serta menyemai ciri-ciri humanisme. 4.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 4. seorang tokoh lagenda Kristian yang dipercayai mengasaskan kerajaan Kristian di Asia atau Afrika telah menguatkan keinginan orang Eropah untuk mencari kerajaan tersebut.individualisme. Perdagangan rempah dikuasai oleh pedagang-pedagang Islam dan Itali yang mengaut keuntungan besar dengan menjual barang-barang tersebut pada harga yang tinggi. Menyebarkan agama Kristian a. 3. kemegahan (glory) dan keagamaan (gospel). Perang Salib Panitia Sejarah Maktab Sabah 212 . Para pendakwah Kristian bersama-sama dengan saudagar-saudagar ingin meneroka wilayah-wilayah baru di Asia. Isi Penting 1. B. Raja-raja negara bangsa mempelopori perkembangan kapitalisme dengan tujuan mengaut kekayaan dan mengukuhkan kedudukan mereka. Raja-raja Eropah dan golongan Mubaligh Kristian bercita-cita untuk mengembangkan agama Kristian di luar benua Eropah. Keadaan ini mendorong negara-negara Eropah khususnya Portugal dan Sepanyol mencari jalan laut ke Timur untuk mendapatkan barangbarang tersebut pada harga yang murah. a. Institusi gereja yang mengongkong pemikiran masyarakt Eropah hilang pengaruhnya dan muncul zaman baru yang menekankan kepentingan sains dan teknologi. Memecahkan monopili perdagangan saudagar-saudagar Islam. Kepercayaan mengenai Prestor John. pemikiran kritis dan rasionalisme. b. ubat-ubatan dan kapas. Orang Eropah memerlukan barang-barang dari Timur seperti rempah ratus.sekularisme. Memecahkan monopoli saudagar-saudagar a. Perkembangan ini menyebabkan negara-negara bangsa mengamalkan dasar ekonomi merkantalisme yang menekankan dasar mengumpul kekayaan dan mengaut keuntungan melalui pelaburan di kawasan-kawasan baru. Mereka juga mahu c. Matlamat utama kuasa Barat berlumba-lumba untuk melancarkan ekspedisi penjelajahan dan penerokaan adalah untuk mendapat kekayaan (gold). 2. b. Perkembangan kapitalisme dan Merkantalisme. Gerakan Renaisans a.

matematik. geometri.Kemajuan dalam teknologi pelayaran. Pengetahuan tentang dunia luar. a.mengawal jalan perdagangan di seluruh dunia dan membentuk empayar perdagangan. Maklumat yang terkandung dalam buku-buku yang dihasilkan oleh pengembara tentang India dan Cina menarik minat Christopher Columbus melancarkan ekspedisi mengelilingi dunia. a. b. sains dan perubatan dari dunia Islam. C.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 a. Terdapat banyak faktor yang mendorong bangsa Eropah melakukan aktiviti penerokaan dan penjelajahan pada abad ke15 dan 16M. Pertugis.Ia bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan mentah dan pasaran baru bagi barang-barang mereka. Perlumbaan diantara negara-negara a. Perang salib memberi peluang kepada orang Eropah mempelajari ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang seperti astronomi.England dan Perancis merupakan negara bangsa yang bersaing diantara satu sama lain. Aktiviti penerokaan ini telah mewujudkan tanah jajahan dan empayar yang laus. Catatan pengalaman Marco Polo dan John Monte corvino yang berkhidmat di Parsi. b. bangsa. 2. Kesimpulan 1.Sepanyol. b. India dan Cina mendorong masyarakat Eropah melakukan pengembaraan. Panitia Sejarah Maktab Sabah 213 . Alat seperti kompas magnetik dan asrtolab dicipta untuk memudahkan pelayaran. Keadaan ini melahirkan bangsa Eropah yang berfikiran terbuka dan mengamalkan gaya hidup baru iaitu suka bersiar-siar dan belayar. Perang salib juga membuka Eropah kepada dunia Timur. Mereka mahu menguasai perdagangan rempah di Timur daripada saudagar Arab. 7. Pengetahuan teknikal tentang geografi dan pelayaran mengiatkan lagi penerokaan ke seberang laut. Bangsa Eropah memiliki peta-peta yang lengkap tentang benua Eropah dan laut Mediteranean pada abad ke15. 8. 6.

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 2. Bincangkan sumbangan I-Ching dan Cheng Ho dalam bidang penerokaan dan penjelajahan.Pengenalan 1. Bangsa Cina merupakan anatar bangsa terawal melibatkan diri dalam aktiviti penerokaan dan penjelajahan. A. Tamadun China melahirkan tokohtokoh pelayar yang telah memberi sumbangan besar dalam bidang penjelajahan dan penerokaan. Panitia Sejarah Maktab Sabah 214 .

Pernah Panitia Sejarah Maktab Sabah 215 . beliau kembali ke China pada tahun 605M. Isi-isi Penting 1. Dalam perjalanan beliau singgah di Fu-Shih (Srivijaya). Pengembaraan . beliau mempelajari nahu.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 2. Ka-Cha (Kedah) dan Lo-Jeng-Kuo. Sumbangan a. Dilahirkan dalam keluarga pelayar terkemuka. Ayah dan datuk Cheng Ho pernah belayar ke Mekah untuk menunaikan ibadat haji. Beliau singgah di Srivijaya dan menetap selama 4 tahun.Buku-buku tersebut diterbitkan dalam 230 jilid. Sumbangan Cheng Ho 1. 5. kerajaan Kedah Tua dan Jambi. sejak kecil untuk mendalami ilmu Buddha. Beliau merekodkan pengalamannya dalam dua buah buku iaitu Nan Hai Chi Kuei dan Ta Tang Si Yu yang mengandungi maklumat Srivijaya dan tempattempat lain yang dilawati oleh I-Ching. d.Beliau mengumpul 4 ribu naskhah kitab suci agama Buddha yang mengandungi 500 ribu sloka Tripitaka dan menterjemahkan 56 buah kitab suci. Selepas menuntut ilmu di Nalanda. Cheng Ho. Fa Hsien dan Hsuan Tsang. Beliau mendarat di Tamralipti yang terletak di Pantai Timur India pada tahun 673M. Latar belakang Cheng Ho a. bahasa sanskrit selama setahun di Tan Mo Li Ti daripada seorang pendita yang bernama Tan-Cheng-Teng. Mereka memberisumbangan dalam bidang sosial. Antara tokoh-tokoh pelayar China yang terkenal ialah I-Ching. Mo-LoYue (Melayu).Tokoh pelayar China yang terkenal pada zaman Ming. Sumbangan I-Ching 4.menulis catatan tentang Srivijaya. . Mempelajari bahasa Sanskrit dan agama Buddha. Beliau menerima pendidikan daripada dua orang guru terkenal iaitu San-Yu dan Hui-Hsi dan berminat mengembara ke India. ekonomi. . b. Latar belakang I-Ching a. Menurut I-Ching terdapat lebih kurang seribu sami Buddha di Srivijaya yang mempelajari ilmu dan ajaran Buddha. 2. c.beliau memulakan pengembaraan ke India dengan menaiki sebuah kapal Parsi pada tahun 671M. I-Ching merupakan seorang rahib Buddha yang dilahirkan pada tahun 635M di Fan Yang. Mengumpul dan menterjemah kitab-kitab Buddha . Menulis catatan sejarah. Seorang yang beragama Islam dan berasal dari wilayah Yunan. B. politik dan agama.

Merancang ekspedisi a. beliau memimpin ekspedisi ke Asia Tenggara khususnya Sumatera. Sri Lanka. Matlamat Ekspedisi a. Merancang dan membangunkan hubungan perdagangan antara China dengan Barat melalui jalan laut. C. Beliau pernah ke Jeddah. Memimpin tujuh ekspedisi penjelajahan dan penerokaan serta mengetuai ekspedisi perlayaran terbesar pada tahun 1414 melibatkan 63 buah kapal besar dan 100 kapal kecil sebagai pengiring ke Asia Tenggara. Mengiringi utusan. 2. I-Ching dan Cheng Ho merupakan ahli pelayaran China yang memberi sumbangan besar dalam bidang pelayaran. dan menyampaikan hadiah berupa cap mohor. b. dan 2. 4. Tanah arab dan pantai timur Afrika. a. 6. India.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 memegang jawatan sebagai pegawai tinggi kerajaan berkhidmat semasa pemerintahan maharaja Yung Lo. payung kuning dan kain sutera kepada sultan Melaka. menonjolkan kuasa dan pengaruh China ke seluruh pelusuk dunia. Pernah belayar ke India. Beliau diutus oleh Maharaja Yung Lo untuk mengiringi utusan asing yang kembali ke negara asal. Sri Lanka. Destinasi ekspedisi a. Aden dan Pantai Timur Afrika. iaitu Parameswara. c. Melawat Melaka pada tahun 1409 dan 1411. I-Ching memberi sumbangan dalam bidang sejarah khususnya mencatatkan rekod-rekod sejarah tentang kawasan yang dilawati. KESIMPULAN 1. persalinan. iaitu benua Afrika. Menyertai ekspedisi membawa utusan khas daripada Maharaja China ke negara-negara yang dilawati. Panitia Sejarah Maktab Sabah 216 . Kepulauan Maldives. 5. serta ekspedisi ke kawasan seperti kepulauan Melayu. mengasaskan koloni wilayah naungan. mengumpul cukai.Teluk Parsi. Thailand. Jawa. Teluk Parsi. Beliau turut menterjemahkan kitab-kitab suci agama Buddha dan menyebarkan agama Buddha di China. Memimpin ekspedisi a. Pada tahun 1405 Masihi. mengemukakan maklumat tentang wilayah asing dan mendapat bantuan bagi mengatasi serangan Monggol 3.matlamat utama ekspedisi Cheng Ho ialah meluaskan hubungan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan di Asia. Tanah Melayu dan Borneo. Hormuz dan Pantai Somalia untuk menjual barang-barang seperti tembikar dan sutera serta membeli barang-barang seperti gading gajah dan tanduk badak dari pedagang-pedagang Arab.

3. PENGENALAN Panitia Sejarah Maktab Sabah 217 . Laksamana Cheng Ho pula memainkan peranan dalam menjadikan China sebagai kuasa kelautan yang unggul pada abad ke 15 Masihi. Bincangkan sumbangan Marco Polo dalam bidang penjelajahan dan penerokaan.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 3. A.

Sri Lanka. 5. Antara kemajuan yang telah dicapai oleh bangsa China ialah penggunaan wang kertas. 4. peleburan arang batu dan pembangunan bandar-bandar besar. beliau melalui negara Parsi . Marco Polo memulakan ekspedisi pertama dengan menyertai bapanya Niccolo Polo dan bapa saudaranya Maffeo Polo ke China pada tahun 1271 M. Khotan dan Lob Nor ke China. Itali. pencetakan blok. Lembah Oxus. Kashgar. Tabriz. Menulis kitab pengembaraan  beliau menulis sebuah buku berjudul The travels of Marco Polo ketika berada dalam tahanan di Genoa.Parsi. Beliau menyertai aktiviti penerokaan dan penjelajahan selama 24 tahun. Trebizonid dan Constantinople. Belkh. Menulis kemajuan peradaban timur. Sumatera.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 4. B. Dalam perjalanan. Szechuan. rempah ratus. Marco Polo merupakan seorang pedagang dan pengembara yang berasal dari Venice. pertukangan. Shensi. Sepanyol dan Inggeris. Gujerat. Beliau berasal daripada keluarga Polo yang terkenal kerana penglibatan dalam bidang perdagangan di Timur Tengah.tempat yang dilawati. Hormuz. 2. Yarkhand. Catatan tempat. Tibet dan Sri Lanka. Buku ini ditejermahkan dalam bahasa Latin .  Beliau juga menulis catatan tentang tempat-tempat yang dilawati.  Marco Polo berpeluang melihat kemajuan yang telah dicapai oleh masyarakat China dan mencatatnya dalam buku The Travels of Marco Polo.Yunan. 5. Antaranya ialah Sumatera. 3. Lawatan ke China  Beliau menyertai ekspedisi ayahnya. penduduk dan agama masyarakat China. ISI – ISI PENTING 1.  Maklumat yang terkandung dalam buku ini mendorong pelayarpelayar Eropah seperti Christopher Columbus mencari jalan laut ke Panitia Sejarah Maktab Sabah 218 . mencetak buku dengan menggunakan blok kayu berukir.  Marco Polo berkhidmat dengan Maharaj Kublai Khan selama 17 tahun dan dilantik sebagai duta ke kawasan jauh seperti Shansi.  Marco Polo juga melawat banyak tempat-tempat dalam perjalanan pulang dari China.  Orang China juga menghasilkan serbuk letupan. Kermen.Niccolo Polo ke China ketika berusia 17 tahun. Tibet dan Burma. Koromandel. membuat catatan tentang pertanian. Mengetuai misi diplomatik ke Tanah Melayu. Berkhidmat sebagai duta. penggunaan asbestos. Maklumat tentang kemajuan peradaban China mempengaruhi masyarakat Eropah khususnya dalam bidang ekonomi. Hormuz. Buku ini menjadi sumber rujukan bagi para pengembara Eropah khusussnya dari negara Portugal dan Sepanyol untuk melakukan ekspedisi menjelajah ke luar. Pamir.

Sumbangan dalam bidang geografi  maklumat tentang ilmu geogarafi yang terdapat dalam buku beliau membantu pelayar-pelayar Eropah melancarkan ekspedisi dan menghasilkan peta dunia yang lebih tepat daripada peta yang dihasilkan oleh Ptolemy pada abad pertama masihi. Kejayaan Marco Polo memberi inspirasi kepada pelayar-pelayar Eropah melancarkan ekspedisi penjelajahan dan penerokaan pada abad ke-15 dan 16 M. Pengenalan Panitia Sejarah Maktab Sabah 219 .Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 timur. Marco Polo telah memberikan sumbangan besar dalam mendedahkan kekayaan peradaban timur kepada masyarakat Eropah.  Raja Henry telah mengasaskan satu institusi pelaut untuk menggalakkan orang Portugis terlibat dalam aktiviti penjelajahan dan penerokaan. Mubaligh-mubaligh Kristian seperto Friar Odoric dan John Monte Corvino tertarik untuk pergi ke China selepas membaca buku tersebut. 7. 2. Huraikan faktor – faktor penjelajahan dan penerokaan orang Eropah pada abad ke 15 dan 16 dengan aktiviti penjelajahan orang Mesir. 8. KESIMPULAN 1. 6. Mendorong bangsa Eropah melakukan penjelajahan  penulisan Marco Polo telah merubah pemikiran bangsa Eropah terhadap kegiatan penjelajahan dan penerokaan. Merapatkan hubungan antara Barat dengan timur  Maklumat tentang dunia timur khususnya negara China oleh Marco Polo telah menyebabkan orang Eropah berlumba-lumba untuk melancarkan ekspedisi ke China. Buku ini menyebabkan para pemerintah mula memberi dorongan kepada pelayar-pelayar untuk melakukan aktiviti penjelajahan dan penerokaan. C. 4. A.

gading serta hamba. kulit harimau. semangat ingin tahu a. Sepanyol. Eropah  memecahkan monopoli perdagangan orang Islam di lau Meditteranean dan lautan Hindi. 2.  Belayar ke Punt untuk dapatkan barangan damar. hidrografi dan meterologi  mahir dalam membina kapal – kapal besar dengan menggunakan kayu cedar 3. Latar belakang bangsa Mesir B.  Belayar ke Nubia untuk mendapat barangan seperti ebony. dupa dan minyak wangi  Permaisuri Hapshepsut menghantar lima buah kapal untuk tujuan perdagangan.  Penemuan jalan laut baru untuk mengurangkan kos import dan mengaut keuntungan.Kemajuan sains dan teknologi dalam pelayaran a. Venice dan Genoa. Mesir  memperoleh barang – barang dagangan dari luar negara. Eropah    zaman Renainsans menggalakkan semangat ingin tahu tentang dunia luar telah mengubah pandangan dunia (world view) orang – orang Eropah pengetahuan baru tentang China melalui Marco Polo telah mencetuskan semangat baru untuk meluaskan pengaruhnya 220 Panitia Sejarah Maktab Sabah .konsep penjelajahan dan penerokaan 2. ISI – ISI PENTING 1. sutera dll dimana bekalannya dimonopoli oleh saudagar Itali.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 1. German dan Inggeris bagi menjadi peransang untuk pelayar – pelayar barat menjelajahi lautan Atlantik  teknologi perkapalan yang lebih sesuai dan artileri  kompas dan astrolab menyelesaikan masalah pelayaran jarak jauh b.  Mengaut keuntungan dan kekayaan daripada perdagangan negara Timur. Eropah  peta –peta yang saintifik dan tepat daripada peta Ptolemy  buku The Travels of Marco Polo telah diterjemahkan ke bahasa Latin. galian. b. Latar belakang Eropah dan tokoh penjelajahan . 3. Mesir  berpengetahuan tinggi dalam ilmu pelayaran  maju dalam ilmu geografi. Ekonomi perdagangan a.  Keperluan barang dagangan seperti rempah ratus.

C. Kesimpulan : Panitia Sejarah Maktab Sabah . a. Mesir  Inisiatif dan galakan pemerintah  Permaisuri Hatshepsut (320 SM) menggalakkan pelayaran ke seberang laut untuk tujuan perdagangan dan menghantar lima buah kapal ke Punt  Firaun menyokong dan menggalakkan Hannu mengetuai ekspedisi dari Coptos ke Sheba pada tahun1750 SM  Firaun Necho telah menggaji pelayar – pelayar Phonecia untuk menjalankan ekspedisi mengelilingi benua Afrika  Firaun Snefru membawa 40 buah kapal dari Byblos ke Phonecia pada tahun 3200 SM 5. Contoh Pyopi Nakht telah dihantar ke Nubia untuk menakluki kawasan tersebu dengan menggunakan kekuatan tentera.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 b. Eropah  Kerajaan Sepanyol dan Portugal seperti Prince Henry The Navigator dan Raja John III mendorong peneroka untuk mencari jalan ke Asia Timur dan India  Dorongan daripada pemerintah seperti penubhan akademi laut  Pembiayaan kewangan daripada pemerintah b. Galakan pemerintah. angkatan Portugis berjaya menewaskan angkatan Mesir di Diu seterusnya menguasai bahagian timur Mesir  bertujuan menakluki tanah jajahan. Penaklukan Eropah  orang Eropah berjaya menyeberangi Selat Gibraltar dan menakluki pantai barat Afrika pada abad ke 15 .  Pada tahun 1504. Mesir  pelayaran – pelayaran awal didorong oleh minat untuk mendapakan maklumat menerusi pemerhatian terhadap alam sekitar  ingin mengetahuai keadaan geografi dan sumber ekologi sesebuah kawasan  Firaun Necho menggaji pelajar Phonecia untuk mengkaji keluasan kerajan Mesir. Portugis berjaya menguasai Cochin yang dijadikan sebagai ibu pejabat pentadbiran Portugis di Timur  Pada tahn 1508 M. a. 4.  Penaklukan berlaku apabila wujud semangat nasionalisme yang membawa kepada perluasan wilayah hingga ke Syria. Palestin dan Asia Kecil 221 b. orang Portugis berjaya menawan Ceuta daripada orang Islam.  pada tahun 1415 M.

spanyol. mereka menyebarkan islam keseluruh utara afrika. 4. Pengembara islam telah mempelajari pelbagai Ilmu pengetahuan seperti Astronomi.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 Apa – apa sahaja yang berkaitan. Sepanyol. Sejarah penerokaan dan penjelajahan bangsa arab bermula sejak zaman permulaan sebelum kedatangan agama islam. Semasa pemerintahan dinasti Tang terdapat satu utusan yang dipimpin oleh Saad bin Abi Wakas dihantar ke China untuk menyebarkan islam. selatan perancis. sarjana islam menerima ilmu astronomi Yunani dan Hindu. Arab dan kajian beliau sendiri. Ibnu Sina telah mengarang Qanun Fi Tibb. Ramai pendakwah islam menjelajah kemerata dunia untuk menyebarkan ajaran islam. menyebarkan agama islam.dari tamaduntamadun sebelumnya seperti Babylon. geografi. mengumpul mutiara dan mengangkut barang dagangan dari satu negara kenegara lain. 3. hingga sempadan China dan India. Isi Jawapan Faktor-faktor orang Arab melakukan penjelajahan dan penerokaan.pada tahun 610 m 2. Menurut Khairuddin Hj Mohamad dalam “Sejarah Islam”menjelaskan bahawa pada abad ke dua hijrah. mengukuhkan kedudukan polotik dan meluaskan kuasa. lautan hindi selatan. (Raja Samudera) Syiekh Abdul Aziz ke Melaka. 2.pemerintah islam telah berjaya menguasai seluruh Afrika utara dari pantai Atlantik ke laut Merah. saudagarsaudagar Islam dari arab telah menjalankan perdagangan dengan pelabuhan Kanfou di China. menurut A Said Sulaiman Nadawi dalam bukunya pelayaran bangsa arab menjelaskan bahawa pelayaran bangsa arab bertujuan untuk menangkap ikan. 5. 1. 3. Selatan Parsi. laut merah di barat. Menjalankan perdagangan. Pendahuluan 1. 4.Maulana Malik Ibrahim ke Grisek dan Syiekh Abdul Arif ke Sumatera.China dan Yunani. Panitia Sejarah Maktab Sabah 222 .Mesir. Beliau juga menulis tentang alat astrolab yunani. kedudukan geografi tanah arab dikelilingi oleh laut di tiga penjuru iaitu Teluk Parsi di sebelah timur. selepas bangsa arab menerima agama islam. B. Jelaskan faktor-faktor yang mendorong orang Arab terlibat dalam penerokaan dan penjelajahan pada zaman tamadun awal Islam.perubatan. kawasan mediteranean.bidang Astronomi. Menuntut ilmu pengetahuan.contoh Al-Khawarizmi telah menyiapakan takwim bertajuk Zijal Sindhind berdasarkan Siddatha Hindu. berdasarkan gabungan perubatan Yunani. sehingga sempadan China dan india melaui penakhlukan. Al Biruni telah mengarang kitab Kanun Al Mas`udi dengan merujuk sumber-sumber Babylon Yunani India dan Parsi. Di alam Melayu terdapat pendakwah seperti Syeikh Ismail telah mengislamkan Merah Silu. Salah satu matlamat penerokaan dan penjelajahan bagi mengukuhkan kedudukan politik dan meneroka kawasan baru.India. A.

sosial dan sebagainya. Penjelajahan dan penerokaan orang arab ini telah memberikan sumbangan yang besar kepada ketamadunan manusia pada masa kini. Menyebarkan Kebudayaan Islam. Ekonomi.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 5. Penyebaran kebudayaan islam meliputi perkara-perkara tatacara kehidupan. Pengenalan Panitia Sejarah Maktab Sabah 223 . 6. Menerusi penjelajahan dan penerokaan kebudayaan dan peradaban telah disebarkan keseluruh dunia. politik. A. C. Kesimpulan Penjelajahan dan penerokaan orang arab telah dipengaruhi oleh pelbagai faktor dalaman dan luaran sebagaimana tamadun-tamadun dunia yang lain. Bincangkan kepentingan peristiwa hijrah kepada tamadun Islam.

5. Menghapuskan ekonomi Barat yang menindas golongan yang lemah. Hijrah merupakan titik permulaan tamadun Islam. d. kaum dan keturunan. umat Islam telah berjaya mendirikan sebuah empayar yang besar. Ibn Battutah dan lain-lain. Dalam tempoh tidak sampai satu abad. Menggalakkan umatnya berusaha dan bekerja untuk mendapatkan rezeki yang halal. Hijrah merupakan strategi baru dalam penyebaran Islam. Kepentingan Ekonomi a. Kepentingan politik a. 3. Isi Penting 1. d. Contoh pengislaman penduduk Syam dan Syria. Lahirnya tokoh-tokoh pelayaran Islam terkemuka seperti Ibn Mas’udi. Pada abad ke 9. 4. 4. b. b. Ekonomi Islam semakin mantap dan kukuh. bidang geografi dan pelayaran dikuasai oleh orang Islam. Hijrah Nabi saw bukan kerana takut tetapi atas perintah Allah swt. Kepentingan Pelayaran dan Geografi a. Mengelakkan berlaku monopoli perdagangan bagi satu-satu pihak sahaja. c. Berjaya menghasilkan bahan-bahan penyelidikan serta teori berkaitan ilmu geografi dan pelayaran. c. B. Maksud hijrah ialah penghijrahan Nabi Muhammmad saw dari Kota Mekah ke Kota Madinah. Peristiwa penting kepada perkembangan Islam serta permulaan kalendar Islam. Pemberian hak dan kebebasan tanpa mengira agama. Mendorong orang Islam meneroka ke kawasan yang lebih jauh merentasi benua dan lautan. 2. Hidup berpuak-puak diganti dengan kehidupan sosial yang lebih bersatu padu menerusi konsep penyatuan ummah. Masyarakat bebas untuk memeluk Islam tanpa penyeksaan dan gangguan. Berjaya membebaskan masyarakat Madinah dari belenggu penjajahan Rom dan Parsi. mengharamkan amalan riba. d. d. c. 3. 2. Kepentingan Sosial a. Umat Islam bebas menyebarkan dakwah b. Memudahkan lagi penyebaran Islam melalui kuasa politik.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 1. b. Hijrah juga dapat menghapuskan sistem kasta yang diamalkan dalam masyarakat pada zaman jahiliah dan diganti dengan nilai murni berasaskan akidah syariah dan akhlak. Panitia Sejarah Maktab Sabah 224 . c. Contoh.

Panitia Sejarah Maktab Sabah 225 . Pentingnya Hijrah kepada umat Islam 2. Peristiwa hijrah dapat memberi peluang kepada semua golongan untuk berkerjasama dan berinteraksi. Melahirkan tahun hijrah dalam takwim Islam bermula dari tarikh orang Islam berpindah dari Mekah ke Madinah pada 1 Muharram 1 Hijrah bersamaan 16 Julai 622M. Tahun Hijrah a. Kesimpulan 1. C. Penentuan tahun hijrah dibuat pada zaman Khalifah Umar Al Khattab pada tahun 17 H.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 5. b. Tujuannya untuk mengingati peristiwa hijrah yang penuh pengajaran dan hikmah dan memudahkan urusan pentadbiran berjalan lancar.

4. Kejayaan dalam bidang geografi terserlah apabila beliau menambahbaik dan memperincikan hasil-hasil kerja tokoh lain seperti menjelaskan sempadan. Beliau memulakan pelayaran pada 7 Ramadhan 331H. 8. Buku atau karya ini merupakan hasil pengolahan semula fakta-fakta yang dilahirkan oleh al-Istakhri. Berjaya menyiapkan sebuah karya yang berjudul al-Masalik wa al-Masalik atau Surah al-Ard yang dimulakan oleh Ibn Khurdzabih pada tahun 367H. 5. Mencatatkan keadaan geografi India dengan membuat penyelidikan yang rapi di kawasan-kawasan seperti Makran. Hal Panitia Sejarah Maktab Sabah 226 . Sepanyol dan Sicily. 4. Beliau juga mencatatkan bumi Sepanyol mempunyai bentuk muka bumi yang subur dan penuh dengan aktiviti pertanian. Sumbangan terpenting pelayaran beliau ialah dapat meningkatkan ilmu geografi dan pelayaran itu sendiri. Bincangkan sumbangan Ibn Hawqal dalam bidang penerokaan dan pelayaran A.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 7. 3. Dikenali juga dengan nama Abu Al-Qassan Al-Mawasihi Al-Nasib. Nama sebenar Muhammad b Ali. di mana beliau telah bertindak memperbaiki dan memperbaharui peta-peta yang dihasilkan oleh pelayar-pelayar lebih awal seperti al-Istakhri dan al-Balkhi dengan menambah tulisan yang bersangkutan dengan peta. 1. Dalam bidang pelayaran pula. Bidang ini jarang dilakukan oleh ahli-ahli geografi yang lain. Bandar ini dicatatkan mempunyai penduduk berjumlah 300 ribu orang yang terdiri daripada pelbagai bangsa. 5. 7. 3. Isi Penting : 1. B. barangan pengeluaran pertanian. Implikasi dari usaha beliau telah memudahkan pelayar lain. Beliau turut memperkemaskan bidang pemetaan. tepat dan saintifik dengan menggunakan kaedah al-Balkhi sehingga mendapat sanjungan daripada tokoh-tokoh Barat khususnya ahli-ahli kartografi. Pengenalan. iklim sesuatu daerah seperti Mesir. sumbangan yang ketara ialah mendedahkan keadaan Sicily khususnya bandar Palermo yang mempunyai benteng pertahanan utuh yang dilengkapi dengan sebuah istana dan beberapa buah menara. 2. Beliau turut mencatatkan kos hidup di Sepanyol agak rendah dan rakyat hidup dalam suasana aman dan damai. 2. Melakar peta yang lebih kemas. Turut membuat penyelidikan dalam bidang pertanian khususnya tentang 6. teliti. Saind dan Pantai Barat India. Dilahirkan di Nasibin (Mesopotamia) sekitar tahun 310H dan meninggal dunia pada 385H. Karya ini dikatakan telah di terbitkan sebanyak 3 kali dengan setiap kali terbitannya penambahbaikan telah dilakukan oleh Ibn Hawqal.

Pelayaran di Sicily dimulakan pada tahun 362H. Hasil penyelidikan Ibn Hawqal lebih baik dan mendalam daripada tokohtokoh sebelumnya misalnya al-Istakhri. 9. serta Armenia dan Azerbaijan pada tahun 334H. Hal ini memudahkan lagi pelayarpelayar baru. Sumbangan tokoh Islam ini sesungguhnya amat besar dalam bidang pelayaran dan geografi. dan sosial masyarakat di sana. 2. malah telah membuat penyelidikan mendalam khususnya aspek geografi. pada tahun 336H.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 ini membuktikan kajian Ibn Hawqal bukan sahaja tertumpu di negaranegara yang dikuasai oleh Islam sahaja sebaliknya bersifat global. C. Kesimpulan 1. Beliau bukan sahaja berjaya belayar ke Afrika Utara dan Selatan Sahara. Panitia Sejarah Maktab Sabah 227 .

Moroko. b. c. Telah membuat tiga kali pengembaraan keluar negara. Afrika. Faedah yang diperolehi daripada wujudnya catatan b. Mencatatkan penduduk Perlak telah memeluk Islam tetapi masih terdapat yang mengamalkan animesme dan ajaran Hindu.Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Al-Lawati keturunan Barber. Niccolo Polo dilahirkan di Venice. Latar belakang Ibnu Batutah. Malik alZahir. 228 Panitia Sejarah Maktab Sabah . Pendahuluan 1. b. Pemerintahan mengikuti Islam. Ekonomi teguh dan mewah.Pemerintahan mematuhi adat dan hukum Islam contoh ulama’ menjadi penasihat. Meliputi aspek pentadbiran adat istiadat masyarakat Islam Pasai. a.sosial. 2. ini. Penduduk Perlak diIslamkan oleh Pedagang Arab contohnya terdapat budaya Arab didalam masyarakat Perlak. Isi-isi jawapan 1. C. Islam sampai ke Nusantara sekitar abad ke 13M sewaktu beliau singgah di Perlak pada tahun 1293M. dan ekonomi dunia Islam.Catatan Marco Polo. Catatan Ibnu Batuta dalam rehlah dianggap sebagai dokumen sejarah yang mengandingi aspek politik. sinhhag di Pasai dan membuat catatan berkenaan dengan Pasai. Jelaskan catatan dan penemuan yang dibuat oleh mereka tentang masyarakat Islam di Sumatera.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 8. Itali pada 1254M. a. Ibn Batutah dan Marco Polo merupakan ahli pelayaran yang terkenal. B. Pengembara dan saudagar menetap di China beberapa tahun. A. Catatan Ibnu Batutah. Marco Polo anak pengembara. Kesimpulan a. Islam bertapak dengan kukuh menggantikan agama Hindu tahun 1346M. Dalam perjalanan dari China. contoh pengeluar rempah ratus dan dikunjungi oleh pedagang asing seperti pedagang Islam Arab dan India. 2. Dalam perjalanan pulang singgah di Perlak 1293M dan membuat catatan berkenaan dengan Perlak. Dengan catatan Marco Polo ia telah mempercepatkan lagi hubungan Eropah dan China. tanah subur untuk pertanian. Andalus dan Cina. Pada tahun 1342M wujud kerajaan Teguh di Pasau yang di perintha oleh Raja yang alim dan wara’ dan berpegang teguh pada Islam. dilahirkan pada 1304M di Tiengie.

Jelaskan kepentingan penjelajahan dan penerokaan yang dilakukan oleh Ibn Battutah dan al-Mas’udi. Isi-isi jawapan penerokaan Ibn Battutah 1. Memulakan pelayaran antara tahun 914 M hingga 915 M menuju ke Parsi. Digelar oleh orang Barat sebagai ‘The Prince of Muslim Travellers’. Memulakan pengembaraan ketika usianya baru mencecah 21 tahun apabila meninggalkan kampung halaman untuk mengerjakan ibadah haji di Mekah dan mendalami ilmu pengetahuan khususnya hal ehwal agama Islam.Sulaiman al-Mahri dan sebagainya. Mencatatkan pengalaman pelayarannya dalam karyanya yang berjudul Muruj al-Dhahab wa Ma’adin al Jawahir dan Kitab al-Tanbih wa al-Isyraf. 5. Boleh berkomunikasi dalam bahasa Parsi dan Turki.Belanda. Karyanya juga telah mengambarkan negara islam khasnya sejarah Anatolia. China. Madagaskar. Pengenalan a. Zanzibar. Panitia Sejarah Maktab Sabah 229 . Merupakan tokoh pelayar yang berasal daripada Iraq dan dilahirkan pada tahun 895M. Mesir. Ibn Battutah atau nama sebenarnya Muhammad bin Abdullah al-Lawati dilahirkan pada tahun 1304M di Tanger. Pernah singgah di Maghribi. Menghasilkan karya seperti Tuhfat al-Nazar atau dikenali sebagai Lal Rihlah. 4. Karya Ibnu Battutah al-Rihlah diterjemahkan Inggeris. Al-Mas’udi atau nama sebenarnya Abu alHassan Ali bin Husain bin Ali al-Mas’udi. ke bahasa 3. Kejayaan pelayaran Ibnu Battutah selama 28 tahun meletakan beliau setaraf dengan Marco Polo.beliau mencatat keindahan kota tersebut yang dilengkapi dengan pasar atau gudang membeli-belah. Karya Ibnu Battutah telah meningkatkan pengetahuan ilmu geografi dan aspek pensejarahan. Di Constantinople. Indo China. India sewaktu pemerintahan Muhammad Tughliq. Oman dan Lain-lain. Kepentingan penerokaan Ibnu Battutah ialah karyanya atau catatannya menjadi sumber sejarah abad pertengahan bagi pelbagai negara yang pernah dilawati. Maghribi.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 14. A. dan pernah sampai ke India.Perancis. Palestin.Jerman dan lain-lain. Kejayaan ekspedisi-ekspedisi pelayarannya telah menjadi pendorong kepada pelayar Islam yang lain antarnya Ibn Hawqal. Afrika Timur dan Barat serta Maldives. Syria dan Madinah. b. B. 2.

Manakala al. Panitia Sejarah Maktab Sabah 230 .lokasi dan aktiviti masyarakat India C. Beliau juga menamatkan kekeliruan namanama sungai yang direntasi semasa pelayaran dan menerangkan keadaan. Kedua-dua tokoh memberi sumbangan yang sangat besar kepad dunia pelayaran dan ilmu geografi. 4. sehinggakan masyarakat Arab menggelarnya “Herodotus” dan “Plinius”.karya beliau yang terkenal Muruj al-Dhahab wa Ma’adin al-Jawahir ensiklopedia geografi yang terawal.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 Kepentingan penerokaan al-Mas’udi 1. Ibnu Battutah boleh dikatakan sebagai pelopor kepada kegiatan penjelajahan dan penerokaan umat Islam sedangkan alMas’udi dianggap sebagai tokoh serba boleh samada dalam bidang sejarah geografi. iaitu iklim yang dipengaruhi oleh planet mempunyai pengaruh yang rapat dengan sikap manusia. fizik. Sumbangan al-Mas’udi dalam bidang penjelajahan dan penerokaan menjelaskan bahawa jarak antara benua Eropah dengan Cina adalah setengah lingkungan bumi. Al-Ma’udi menyokong teori Determinisme Alam sekitar. 3.Mas’udi. Kesimpulan: 1. 2. Sumbangan al-Mas’udi juga dalam bidang pelayaran contohnya beliau membetulkan kefahaman pelaut-pelaut yang menyatakan setiap laut adalah berasingan.

Mubaligh Fa xian telah merentasi gurun Taklamakan dalam perjalanannya ke India. Pada zaman Rasulullah s. Pada zaman Saidina Umar bin Abdul Aziz ramai pendakwah menjelajah ke seluruh dunia untuk menyebarkan Islam.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 9. Islam : Menyebarkan dakwah Islam. Latar belakang tamaddun Cina. 2.w.Islam dan tokoh. 231 Panitia Sejarah Maktab Sabah .sungai. Mubaligh Xuang Zang telah mengembara ke India melalui Samarqand dan berjaya mengumpulkan buku suci Buddha untuk dibawa ke Cina. Surah al-Haj ayat 46 bukti pentingnya penjelajahan dan penerokaan Mendalami ilmu geografi dan pelayaran seperti lahirnya alMas’udi. Firman Allah Taala surah alJumaat ayat 9. Isi-isi jawapan Perbezaan 1. Persamaan: 1. Latar belakang tamaddun Islam dan tokoh. Beliau berusaha mempelajari ajaran Buddha yang tulin dan kemudiannya kembali ke Cina melalui jalan laut. Islam: Dorongan agama.a. Agama. Pengenalan 1. Cina: Tiada dorongan agamaMemperkuatkan pertahanan lemahkan musuh dan menyelamatkan sempadan Cina. baginda menghantar para pendakwah seperti Muaz bin Jabal ke Yaman. Maksud pelayaran dan penerokaan. a. Agama a. Ibnu Battutah yang telah merekod pengalaman pelayarannya tentang iklim. B. China : Pada tahun 399M orang Cina melakukan penerokaan ke India untuk mendalami ajaran Buddha. A. b.angin monsun dan lain-lain. Bandingkan matlamat penjelajahan dan penerokaan antara tamadun Islam dan tamadun Cina. 3. Maharaja Wu Ti menghantar ekspedisi ke Farghanah untuk mencari sejenis baka kuda yang besar dan kuat untuk kegunaan pasukan tentera dan melindungi bahagian Timur dan Barat Cina daripada di serang oleh orang Hsiung –Nu b.

India dan Cina. Kapal-kapal dagang Cina telah sampai ke Jawa Timur dan Pulau Maluku. a. Ilmu Pengetahuan a. Semasa pemerintahan Maharaja Yung Lo. China : Maharaja Wu Ti menghantar misi ke Yueh Chih bagi mengadakan pakatan menentang puak Hsiung Nu yang mengancam sempadan utara Cina dan misi tersebut telah berjaya.Fahsien mengembara dengan tujuan meningkatkan ilmu pengetahuan terutama berkait dengan bahasa Sanskrit. Melalui iktiviti ini orang Islam dapat mempelajari ilmu pengetahuan dan tamaddun lain seperti Itali. . Meluaskan wilayah Maulana Ibrahim ke a. China : Tokoh pelayaran China seperti I-Ching. Mereka berjaya menguasai perdagangan rempah dan sutera dari Timur.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 Syeikh Ismail menyebarkan Islam ke Aceh. 2. matematik Yunani dan India di pelajari serta mempengaruhi perkembangan intelektual Islam. Islam : Pada zaman khalifah Al-Walid para pedagang Islam telah mengadakan hubungan perdagangan hingga ke Cina. 4. b. Pedagang Islam terkenal sebagai pedagang yang terawal menguasai jalan perdagangan laut antara barat dan Timur. Cina berjaya menguasai sebahagian Asia Tengah termasuk Lembah Tarim.Fa-Hsien berjaya menghasikan buku yang memberi diskripsi lengkap tentang sistem politik. b.Astronomi.000 seloka Tripitaka dari India dan diterjemahkan dalam 230 buah buku. Islam : Bertujuan mendambah ilmu pengetahuan. Cina : Telah berjaya menemui laluan sutera ke Barat. Bidang perubatan.ekonomi dan sosial masyarakat India.budaya dan agama. . Pada abad pertama masihi. 3. Panitia Sejarah Maktab Sabah 232 .000 naskhah yang ada 500.I-Ching berjaya mengumpulkan 4.Laksamana Cheng Ho mengetuai pelayaran ke Asia Tenggara untuk memperluaskan perdagangan melalui ufti.Jawa.Jeneral Pan Chao dilantik sebagai wizurai. Kedatangan orang Islam ke Mesir menyebabkan banyak karya intelek Yunani di terjemah ke dalam bahasa Arab dan Parsi. Mereka telah menjalinkan hubungan perdagangan di Asia Tenggara. Contoh kerajaan Bani Umaiyah zaman Abdul Malik bin Marwan dan Walid bin Abdul Malik seluruh Afrika Utara semenanjung Siberia dan India Utara dikuasai oleh orang Islam. Perdagangan b.India dan Andalus. Gerisek.kashgar dan meluaskan pengaruh hingga ke sempadan Syria. Melalui jalan ini mereka telah membawa bendela sutera yang berharga ke Eropah dan membawa balik barang dagangan dari Barat seperti bulu binatang dan batu permata. Islam : Bagi memperkukuhkan politik Islam banyak penerokaan baru dilakukan oleh pemerintah Islam.

Aktiviti penjelajahan dan penerokaan dalam tamadun Islam telah memberikan nafas baru dalam perkembangan intelektual dan pembangunan kemasyarakatan. Pada abad ke 15 maharaja Ming menghantar utusan diplomatik ke negara luar. b.w. Utusan Cina sampai ke Constantinople dan mengadakan hubungan dengan Empayar Rom. 2.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 5. China : Pada abad pertama masihi orang Cina mengembara dengan tujuan misi politik. Ini dapat meluaskan pengaruh dan kekuasaan China. Melalui penjelajahan umat Islam kini bukan sahaja terhad kepada bangsa Arab bahkan ia telah diterima oleh pelbagai bangsa sehingga bangsa Eropah. Sultan Aceh. Sultan Alauddin Riayat Shah menghantar utusan ke Istanbul melalui Sultan Ahmad 1 sebagai balasan Sultan Turki telah mengirim bintang yang tertinggi kepada Sultan Aceh. Utusan Laksamana Cheng Ho berjaya menjalin an hubungan dengan kesultanan Melayu Melaka. Kesimpulan 1. Islam : Menghantar utusan untuk menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara luar. Panitia Sejarah Maktab Sabah 233 . C. Zaman nabi Muahmmad s.a. menngahantar utusan ke Parsi dan Habsyah. Diplomatik a. Utusan Nabi diterima dengan baik.

Kashgar. Berkhidmat sebagai duta. Lembah Oxus. Maklumat tentang kemajuan peradaban China mempengaruhi masyarakat Eropah khususnya dalam bidang ekonomi. Shensi.  Marco Polo berkhidmat dengan Maharaj Kublai Khan selama 17 tahun dan dilantik sebagai duta ke kawasan jauh seperti Shansi. peleburan arang batu dan pembangunan bandar-bandar besar. Panitia Sejarah Maktab Sabah 234 . Tibet dan Burma.Niccolo Polo ke China ketika berusia 17 tahun. penggunaan asbestos. pencetakan blok.  Marco Polo berpeluang melihat kemajuan yang telah dicapai oleh masyarakat China dan mencatatnya dalam buku The Travels of Marco Polo. Marco Polo merupakan seorang pedagang dan pengembara yang berasal dari Venice. Menulis kemajuan peradaban timur. Beliau berasal daripada keluarga Polo yang terkenal kerana penglibatan dalam bidang perdagangan di Timur Tengah. Yarkhand. Kermen. Beliau menyertai aktiviti penerokaan dan penjelajahan selama 24 tahun. Marco Polo memulakan ekspedisi pertama dengan menyertai bapanya Niccolo Polo dan bapa saudaranya Maffeo Polo ke China pada tahun 1271 M. ISI – ISI PENTING 1. Belkh. 2.  Orang China juga menghasilkan serbuk letupan. Mengetuai misi diplomatik ke Tanah Melayu. PENGENALAN 1. beliau melalui negara Parsi . mencetak buku dengan menggunakan blok kayu berukir. Tibet dan Sri Lanka. Sumatera. Dalam perjalanan. Itali. B. Hormuz.Yunan. Lawatan ke China  Beliau menyertai ekspedisi ayahnya. Antara kemajuan yang telah dicapai oleh bangsa China ialah penggunaan wang kertas.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 10. Pamir. Szechuan. 2. 3. Bincangkan sumbangan Marco Polo dalam bidang penjelajahan dan penerokaan. Khotan dan Lob Nor ke China. A.

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 4. Panitia Sejarah Maktab Sabah 235 . Sri Lanka. Buku ini menjadi sumber rujukan bagi para pengembara Eropah khusussnya dari negara Portugal dan Sepanyol untuk melakukan ekspedisi menjelajah ke luar. Catatan tempat. membuat catatan tentang pertanian. Hormuz.  Marco Polo juga melawat banyak tempat-tempat dalam perjalanan pulang dari China. 7.Parsi. 8. Mubaligh-mubaligh Kristian seperto Friar Odoric dan John Monte Corvino tertarik untuk pergi ke China selepas membaca buku tersebut. Mendorong bangsa Eropah melakukan penjelajahan  penulisan Marco Polo telah merubah pemikiran bangsa Eropah terhadap kegiatan penjelajahan dan penerokaan. Marco Polo telah memberikan sumbangan besar dalam mendedahkan kekayaan peradaban timur kepada masyarakat Eropah.  Beliau juga menulis catatan tentang tempat-tempat yang dilawati. Trebizonid dan Constantinople. pertukangan. Koromandel. Menulis kitab pengembaraan  beliau menulis sebuah buku berjudul The travels of Marco Polo ketika berada dalam tahanan di Genoa.  Maklumat yang terkandung dalam buku ini mendorong pelayarpelayar Eropah seperti Christopher Columbus mencari jalan laut ke timur. 5.tempat yang dilawati. Gujerat. Buku ini menyebabkan para pemerintah mula memberi dorongan kepada pelayar-pelayar untuk melakukan aktiviti penjelajahan dan penerokaan. Sepanyol dan Inggeris. Tabriz. rempah ratus. Sumbangan dalam bidang geografi  maklumat tentang ilmu geogarafi yang terdapat dalam buku beliau membantu pelayar-pelayar Eropah melancarkan ekspedisi dan menghasilkan peta dunia yang lebih tepat daripada peta yang dihasilkan oleh Ptolemy pada abad pertama masihi.  Raja Henry telah mengasaskan satu institusi pelaut untuk menggalakkan orang Portugis terlibat dalam aktiviti penjelajahan dan penerokaan. Antaranya ialah Sumatera. Buku ini ditejermahkan dalam bahasa Latin . penduduk dan agama masyarakat China. Merapatkan hubungan antara Barat dengan timur  Maklumat tentang dunia timur khususnya negara China oleh Marco Polo telah menyebabkan orang Eropah berlumba-lumba untuk melancarkan ekspedisi ke China. C. 6. KESIMPULAN 1.

Digelar oleh orang Barat sebagai ‘The Prince of Muslim Travellers’. Al-Mas’udi atau nama sebenarnya Abu alHassan Ali bin Husain bin Ali al-Mas’udi. Jelaskan kepentingan penjelajahan dan penerokaan yang dilakukan oleh Ibn Battutah dan al-Mas’udi A. China. 2. B. Ibn Battutah atau nama sebenarnya Muhammad bin Abdullah al-Lawati dilahirkan pada tahun 1304M di Tanger. Indo China. Kejayaan Marco Polo memberi inspirasi kepada pelayar-pelayar Eropah melancarkan ekspedisi penjelajahan dan penerokaan pada abad ke-15 dan 16 M.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 2. Palestin. Zanzibar. Mesir. 11. dan pernah sampai ke India. Menghasilkan karya seperti Tuhfat al-Nazar atau dikenali sebagai Lal Rihlah. Pengenalan 1. Karyanya juga telah mengambarkan negara Panitia Sejarah Maktab Sabah 236 . Syria dan Madinah. Boleh berkomunikasi dalam bahasa Parsi dan Turki. Mencatatkan pengalaman pelayarannya dalam karyanya yang berjudul Muruj al-Dhahab wa Ma’adin al Jawahir dan Kitab al-Tanbih wa alIsyraf. Pernah singgah di Maghribi. Madagaskar. Isi-isi jawapan Kepentingan penerokaan Ibn Battutah 1. Merupakan tokoh pelayar yang berasal daripada Iraq dan dilahirkan pada tahun 895M. Maghribi. Memulakan pelayaran antara tahun 914 M hingga 915 M menuju ke Parsi. Kepentingan penerokaan Ibnu Battutah ialah karyanya atau catatannya menjadi sumber sejarah abad pertengahan bagi pelbagai negara yang pernah dilawati. Memulakan pengembaraan ketika usianya baru mencecah 21 tahun apabila meninggalkan kampung halaman untuk mengerjakan ibadah haji di Mekah dan mendalami ilmu pengetahuan khususnya hal ehwal agama Islam. Oman dan Lain-lain.

beliau mencatat keindahan kota tersebut yang dilengkapi dengan pasar atau gudang membeli-belah. Kedua-dua tokoh memberi sumbangan yang sangat besar kepad dunia pelayaran dan ilmu geografi. 4. Di Constantinople.Sulaiman al-Mahri dan sebagainya. Karya Ibnu Battutah al-Rihlah diterjemahkan ke bahasa Inggeris.Jerman dan lain-lain. Sumbangan al-Mas’udi juga dalam bidang pelayaran contohnya beliau membetulkan kefahaman pelaut-pelaut yang menyatakan setiap laut adalah berasingan. 4. 3.lokasi dan aktiviti masyarakat India C. Sumbangan al-Mas’udi dalam bidang penjelajahan dan penerokaan menjelaskan bahawa jarak antara benua Eropah dengan Cina adalah setengah lingkungan bumi. India sewaktu pemerintahan Muhammad Tughliq. Kesimpulan: 1. Manakala al. Kejayaan ekspedisi-ekspedisi pelayarannya telah menjadi pendorong kepada pelayar Islam yang lain antarnya Ibn Hawqal. 3.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 islam khasnya sejarah Anatolia.Belanda. sehinggakan masyarakat Arab menggelarnya “Herodotus” dan “Plinius”. iaitu iklim yang dipengaruhi oleh planet mempunyai pengaruh yang rapat dengan sikap manusia. 5. Al-Ma’udi menyokong teori Determinisme Alam sekitar. 2.karya beliau yang terkenal Muruj al-Dhahab wa Ma’adin al-Jawahir ensiklopedia geografi yang terawal.Perancis. Kepentingan penerokaan al-Mas’udi 1. Karya Ibnu Battutah telah meningkatkan pengetahuan ilmu geografi dan aspek pensejarahan. Beliau juga menamatkan kekeliruan namanama sungai yang direntasi semasa pelayaran dan menerangkan keadaan. fizik. Panitia Sejarah Maktab Sabah 237 .Mas’udi. Kejayaan pelayaran Ibnu Battutah selama 28 tahun meletakan beliau setaraf dengan Marco Polo. Afrika Timur dan Barat serta Maldives. 2. Ibnu Battutah boleh dikatakan sebagai pelopor kepada kegiatan penjelajahan dan penerokaan umat Islam sedangkan alMas’udi dianggap sebagai tokoh serba boleh samada dalam bidang sejarah geografi.

A PENGENALAN 1. Antara pengukir-pengukir zaman awal moden ialah Michelangelo. Contoh seni Panitia Sejarah Maktab Sabah 238 . Hasil ukiran tokoh-tokoh ini masih dikagumi masyarakat dunia hingga sekarang. Bidang ini telah mengalami perkembangan pesat dan mencapai kemuncak keagungannya pada zaman awal moden. Donatello dan Verocchio. 3. 2. a. Zaman Yunani : Pengukir-pengukir zaman ini cenderung untuk mengukir tubuh badan manusia dengan kepercayaan tubuh manusia yang menarik adalah anugerah Tuhan dan setiap manusia perlu tubuh badan yang ideal. Mengagungkan pemerintah c.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 1. Perkataan seniukir berasal daripada istilah Yunani yang bermaksud to carve . Antaranya ukiran bertujuan untuk memuji keagungan Tuhan b. Ghiberti. 5. Semata-mata kesenian 4. Terdapat pelbagai tujuan ukiran dihasilkan. Menggambarkan falsafah zaman berkenaan d. Huraikan perkembangan seni ukir dalam tamadun Eropah dari zaman Yunani hingga abad ke 18 Masihi. Tamadun Eropah telah memberi sumbangan besar dalam bidang seni ukir. B ISI (21 markah = 7 isi x 3 markah ) 1.

2. Zaman Rom memperkenalkan dua jenis seni ukir iaitu ukiran timbul dan ukiran potret. kiran timbul telah mula dihasilkan di dinding. Seni ukir telah memasuki zaman pertengahan awal: seni ukir tidak lagi menjadi keutaamaan. London Abad ke 14. Gaya ukiran yang dikenali sebagai baraque yang menekankan keagungan dan kemewahan dihasilkan menghasilkan ukiran terkenal.Equestrian Statue of Marcus Aurelius dan Constatine The Great. elemahan yang terdapat pada ukiran ini: ketiadaan luahan perasaan pada wajah manusia. 5. Selepas Zaman Rom .David dan Moses. Lahir ukiran yang menggambarkan realisme dan cetusan perasaan serta emosi. Berbanding zaman Yunani . ternyata seni ukir dalam Tamadun Eropah telah berkembang mengikut peredaran masa dan mencapai kemuncak keagungan pada zaman awal moden Kebanyakan hasil-hasil tokoh tersebut masih mendapat perhatian dunia hingga hari ini. Donatello dan Verocchio pengukir zaman ini menghasilkan ukiran bercorak realisme pengukir yang terkenal Michelangelo: hasil ukirannya yang terkenal ialah Pieta. KESIMPULAN 1.Teresa in Estasy. antaranya di Catheral Amiens. Para pengukir zaman ini mempunyai semangat kebebasan dalam menghasilkan karya dan menentang semua peraturan kesenian yang dianggap mengongkong pemikiran mereka. iaitu Will of Moses Zaman Awal Moden lahir pengukir yang terkenal Michelangelo. Antara pengukir yang terkenal Berini: menghasilkan tempat pemujaan Gereja St. Selepas Zaman Yunani . ukiran yang bercirikan realisme dihasilkan seperti Claus Sliter dari Perancis menghasilkan ukiran Nabi Musa. Potrait of Toman. ketuat dan kedut yang jelas. Kebanyakan ukiran bertemakan Kristian dan dapat dilihat di Datacomb (Perkuburan bawah tanah) 3. Ghiberti. Trojan. Panitia Sejarah Maktab Sabah 239 . Menjelang abad 18 . antaranya: yang terkenal ialah Imperial Processings.dan kebanyakan ukiran daripada gangsa. ntara ukiran potret yang terkenal . 7.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 ukir yang dihasilkan pada zaman ini: ukiran atlet sukan olahraga oleh Myron dihasilkan daripada gangsa. C. seni ukir berkembang pesat: para pengkaji telah mengkaji hasil-hasil zaman silam dan menerapkannya dalam hasil ukiran. Ghiberti pengukir gangsa terkenal menghasilkan dua pintu gangsa di gereja Florenc dan Adoration of the Maggi. ukiran potret memperlihatkan ciri-ciri fizikal seperti kerut. . Objek-objek manusia juga diukir di dinding bangunan . 4. Zaman Kemuncak Pertengahan . Berdasarkan huraian di atas. Contohnya ukiran Greeks Bathing Amazons oleh Scopas. Spoils from the Temple in Juruselam and TrojanColumn. perkembangan dikesan pada zaman Grace-Rom. 6. Perancis dan ukiran Last Judgement du Lincoln Catheral.Peter di Rom dan menghasilkan ukiran terkenal St. Ukiran terkemuka yang dihasilkan pada zaman Grace-Rom ialah Nike of Samothrace yang merupakan ukiran kemenanganan.

Seni ini boleh didapati di ruangan khas mimbar. Seni Khat merupakan salah satu seni ukir yang terkenal pada zaman ini. seni khat dan seni lukis. Zaman Nabi Muhammad saw : Seni ukir diterapkan dengan prinsip-prinsip Islam contoh : Kubah masjid diukir dengan arabesque. Thabit(setiusaha Nabi Muhammad saw) Panitia Sejarah Maktab Sabah 240 . Ia digunakan di atas kertas. B ISI – ISI PENTING 1.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 2. Seni ukir berasal dari perkataan latin yang bermaksud to carve. kain dan bahan-bahan lain. Pada zaman jahiliah. tembikar. A PENGENALAN (3 markah) 1. 2. berperanan untuk menghasilkan sesuatu yang indah dan mempunyai nilai estetika untuk dihayati oleh umat Islam demi meningkatkan ketaqwaan mereka kepada Allah SWT. Antara tokoh penulis khat yang terkenal ialah Zaid Ibn. Seni ukir merupakan sebahagian daripada kesenian. 2. logam. batu. cara atau kaedah yang meliputi hasil ciptaan melalui kemahiran dan mempunyai nilai-nilai estetika. logam dan duit syiling. pedang. Terangkan perkembangan dan sumbangan seni ukir di Arab. kerusi dan lain-lain. seni ukir patung diutamakan. Erti kesenian: kemahiran. 3. Seni ukir dalam tamadun Islam termasuklah seni bina. th : ukiran patung Puteri Balqis didapati di Ampangan Maa’rib dalam kerajaan Saba’ Ukiran kayu boleh dilihat pada alat-alat rumah.

5.Kufah menjadi pusat perkembangan seni khat. Toledo dan Granada.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 3. Selain ini pencapaian kemajuan dalam seni ukir seperti seni khat melambangkan peningkatan tamadun masyarakat Islam. Pada zaman Abbasiah kebanyakan seni ukir dipengaruhi oleh ukiran Parsi cthnya : bangunan Universiti Nizamiah dan Bait. ukiran boleh didapati pada dinding masjid. tempattempat mandi dan istana seperti Kusayr Amra dan Kasr Al-Hayr dihias dengan ukiran bunga-bungaaan dan bermotif geometri. 8. KESIMPULAN Seni ukir di Arab secara tidak lansung telah mengembangkan daya kreativiti masyarakat Islam .al-Hikmah di Baghdad mempunyai ukiran tersebut.Seniukir Islam juga mempengaruhi kota-kota Islam di Spanyol seperti Cardova. kelahiran seni-seni ukir bagai melambangkan seni kerajaan Umaiyah yang mewarisi tradisi sekular.Quran yang menarik pada dinding dan mozek bangunan. . Zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid terdapat kemajuan dalam bidang seramik . Tembikar –tembikar yang diimpot dari China telah mendorong tukang tembikar dunia Islam meniru ukiran dan gaya warna China dalam tembikar Islam. masjid di Kufah Basrah (Iraq) dan Fustat (mesir) diukir melalui seni khat. Zaman Bani Umaiyah: seni ukir bertambah maju. Zaman Ali Bin Abi Talib . Pada zaman Khulafa’ Ar-Rasyidin. 4. 7. Pada abad ke 8 Masihi. tiang menara dan mihrab contoh :Masjid alHaram di Mekah Seni tembikar . Panitia Sejarah Maktab Sabah 241 . Zaman Khalifah Abdul Malek: Tugu Dome of The Rock diukir dengan ayat-ayat al. para pengukirnya menghasilkan tembikar yang dilukis dengan hiasan indah C. Zaman Fatimiah. barangan besi dan gelas mencapai kemajuan pada zaman ini. 6. Barangan tersebut dipengaruhi oleh kesenian Rom. Ukiran tembikar berkilau merupakan pencapaian pengukir Islam yang terulung dalam zaman ini. Selepas kedatangan Islam seni ukir yang dihasilkan adalah berdasarkan unsur -unsur keagamaan dan selari dengan perkembangan Islam itu sendiri.

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 3. Antara bidang seni ukir yang mencapai perkembangan pesat adalah seni ukir batu. 4. Seni ukir berasal dari perkataan latin yang bermaksud to carve. 2. 242 Panitia Sejarah Maktab Sabah . 3. Perihalkan sumbangan Tamdun China dalam bidang seni ukir pada zaman Klasik A. Tamadun China memberi sumbangan besar dalam bidang seni ukir pada zaman klasik. B. seni ukir gading dan seni ukir jed. perabut seperti kerusi . seni ukir kayu.     Seni ukir kayu . perkembangannya berlaku zaman perang . pada zaman Tang terdapat ukiran patung-patung Budha yang besar daripada kayu. 1. PENGENALAN Seni ukir merupakan sebahagian daripada kesenian. amalan pemujaan nenek moyang yang menyebabkan seni ukir keranda berkembang. Terdapat kemajuan yang pesat dalam bidang seni ukir China sejak zaman Shang lagi. Pada peringkat awal bidang ini berkembang di bawah naungan kumpulan kelas pertengahan atas. ISI 1.meja yang dihiasi dengan ukiran yang bertatahkan emas dan perak dihasilkan. seni ukir perak.

ukiran berbentuk semulajadi seperti objek unta. kepala lembu. 4. mahkota lencana. Seni ukir Gading:  Dikesan sejak zaman Shang. harimau serta kura-kura.  Pada zaman Ching. C. Pengaruh seni ukir Cina terutama sekali dalam bidang pembuatan barangan tembikar tersebar ke luar negara China Barang-barang tembikar buatan China dieksport ke negaranegara di Asia Tenggara. Zaman Tang . seramik jenis biru-putih dihasilkan daripada tanah liat. Ukiran batu nisan .   Seni ukir seramik Pada zaman Shang. Seni Ukir Batu Jed:  mempunyai kedudukan istimewa dalam masyarakat China. 3. objek berbentuk kuda dan singa dihasilkan.  Pada zaman Shang dan Chou: batu jed digunakan untuk membuat senjata. Antara ukiran batu yang dihasilkan adalah objek binatang . buah dan burung. Padan zaman Yuan dan Ming. penari wanita dan pemuzik di hasilkan.  Ukiran di abad kelapan dan sembilan Masihi memperlihatkan lingkungan asli gading . Seni Ukir batu atau marmar: berkembang sejak zaman Shang. tradisi membuat seramih jenis seledon yang mempunyai lapisan berwarna biru hijau atau kelabu hijau dihasilkan untuk golongan pentadbir. seni inimemperlihatkan ciri-ciri naturalisme seperti bunga. pada zaman Han. manusia serta bekas air. Zaman Wei Utara . Panitia Sejarah Maktab Sabah 243 . 5. Ukiran batu Buddha di kul-kuil di provinsi Shansi.      pada zaman Ming ukiran bersifat sekular serta dicat atau di warnis. KESIMPULAN Tamadun China memberi sumbangan besar dalam bidang seni ukir. alat perhiasan dan objek suci.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010  2.

2. Falsafah seni bina Rom yang mementingkan sifat utilitarian mempengaruhi seni bina pada zaman ini. 244 Panitia Sejarah Maktab Sabah . sivik dan perdagangan. Ia didirikan di sebelah persimpangan jalan-jalan utama untuk kegiatan agama. Tamadun Rom terkenal kerana keagungannya dalam bidang seni bina. ٍ eni bina dalam tamadun Rom menekankan sifat utilitarian (kegunaan). Seni bina atau architecture didefinasikan sebagai kecekapan merancang dan membuat bangunan yang indah sesuai dengan maksud dan tujuan. colleseum serta deretan tiang disepanjang jalan raya.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 4. sarkas. Keagungan seni bina Rom dapat diperhatikan pada bangunan agung seperti teater. 3. S Huraikan Pengenalan 1. ISI PENTING (21 markah = 7 isi x 3 markah ) 1) Forum Setiap bandar mempunyai kawasan awam yang dikenali sebagai forum. forum.

lapis lindung dan lantai bertatah dalam. 245 - Panitia Sejarah Maktab Sabah . Ia didirikan oleh Maharaja Maximus digunakan untuk perlumbaan kuda dan kereta kuda. bersih dan berturap. Bahagian tengah terdapat ruangan berasingan bagi mandi air panas.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 2) Sarkas - Semua bandar-bandar di Rom mempunyai sarkas. - 7) Jalan Raya Jalan-jalan didirikan secara lurus. Bangunan ini boleh memuatkan 50. Kawasan ini dilengkapi dengan bilik mesyuarat. lebar. Bahagian dalam bangunan ini diperkayakan dengan mozek. orang Rom membina teater daripada batu. Perlawanan antara banduan dengan hamba serta pertandingan kereta kuda dijalankan di sini. . 3) Colleseum - 4) Teater Merupakan binaan bulat tanpa atap yang digunakan untuk pertandingan pahlawan Rom (Gladiator). Deretan tiang didirikan di sepanjang jalan untuk mengasingkan laluan tepi jalan dengan jalan berturap serta memberi perlindungan daripada panas matahari dan hujan. suam dan mandi wap.000 – 80 000 orang penonton . merupakan struktur berkubah yang berdiri bebas. Di dalam kawasan mandian terdapat beberapa taman dan dua buah perpustakaan . sejuk. bilik berehat dan tempat khas untuk bersenam. Teater baru yang pertama didirikan oleh Marcellus pada abad pertama Masihi. - 5) Pantheon - Bangunan Pantheon di bina oleh Maharaja Hadrian pada tahun 125 M. Terdapat lebih kurang 20 batang jalan besar yang menghubungkan bandar Rom dengan bahagian-bahagian lain dalam empayar. bilik menyalin pakaian. Pentas dan tempat duduk penonton disatukan untuk membentuk D. Jalan-jalan ini dibina oleh arkitek-arkitek yang dilatih oleh askar dan diselenggarakan oleh kerajaan. meliputi kawasan yang luas dan dikelilingi dinding dan air dibekalkan oleh akuadek. 6) - Bangunan mandian awam Bangunan mandian awam yang terkenal ialah Mandian Caracalla yang didirikan oleh oleh Maharaja Caracalla pada abad ke-3 M. Pada pertengahan abad pertama S.M. Pembinaannya dimulakan pada tahun 80 M dan selesai dibina oleh Maharaja Flavian.

dewan orang ramai.Bandar-bandar dibina secara terancang dan dijaga dengan rapi. b.Kemudahan asas yang secara lansung membawa kemajuan seni bina. Bincangkan bentuk-bentuk sastera yang terdapat di tamaduntamadun dunia seperti Mesopotamia .muncul banyak petempatan kediaman awam. Kemudahan yang disediakan menunjukkan masyarakat Rom hidup dalam kesenangan dan keselesaan.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 8) Bekalan Air .Kemudahan awam. Terdapat juga pancutan air di tengah bandar untuk memudahkan orang ramai menyejukkan diri pada hari panas.China. Bandarbandar memperolehi bekalan air dari sistem bawah tanah.Mesir.pejabat.. 9) Kemudahan Awam . 1) Proses urbanisasi. Kesenian merujuk kepada usaha manusia untuk mencipta sesuatu bentuk yang menyenangkan. Tamadun-tamdun awal meliputi Mesopotamia . rumah ibadat dan perpustakaan. 4. Panitia Sejarah Maktab Sabah 246 .Mesir dan India. 3. . aqueduct. .penghijrahan penduduk yang berterusan. kedai. PENGENALAN 1.Yunani dan Rom tidak terkecuali daripada kemajuan seni bina. India . ISI-ISI PENTING Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kemajuan seni bina.Dilengkapi dengan sistem bekalan air terbaik di dunia. KESIMPULAN ( 1 markah) Dilengkapi dengan segala kemudahan selaras dengan sifat praktikal masyarakat Rom. . Air dialirkan ke rumah-rumah kediaman melalui paip dari tangki pembekal.Terdapat dua Aduadek yang membekalkan air bagi seluruh penduduk Rom. 2. Air diperolehi daripada 14 saliran dan disalurkan melalui paip air sepanjang 165km untuk memenuhi keperluan penduduk Rom. . kolam renang. Ia terbahagi kepada dua bahagian iaitu seni halus dan seni gunaan. Ia juga dianggap sebagai semua yang boleh menimbulkan keindahan atau kesedihan sehingga dapat melahirkan kesenangan. 5.Contoh: tempat mandi awam.

pembinaan istana. . 7) Perkembangan kegiatan ekonomi: . .Perayaan keagamaan . .Contohnya di Rom. pusara.Contoh di India : dibina stupa tempat untuk menyimpab bahan peninggalan simati. Walaubagaiamanpun. 3) Organisasi Sosial: Masyarakat tamadun terbahagi kepada golongan perintah dan dan diperintah .Raja dan golongan bangsawan – pemerintah: ada lambang kemegahan sendiri.Dataran awam didirikan sebagai tempat riadah dan aktiviti sukan. rapi ndan kukuh. makam.Di Mesir : Piramid dan mastaba (sebagai rumah bagi orang yang meninggal dunia) 4) Ancaman musuh dan binatang buas: .Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 2) Keagamaan . Piramid di Mesir. .Contoh Tamadun China : Tembok Besar 5) Kemunculan tamadun membawa nilai-nilai estetika seperti riadah dan rekreasi. candi dan lain-lain . Panitia Sejarah Maktab Sabah 247 . Kuil Gua di India dan gereja di Rom. . faktor agama lebih menonjol berbanding faktor lain.-terusan uuntuk sistem pengairan dan bengkel untuk mengawal banjir C.pembinaan banyak kemudahan contohnya Tamadun Arab untuk pertanian: dibina Empangan Maarib. PENUTUP Dari huraian di atas jelaslah bahawa terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi kemajuan seni bina tamadun-tamadun awal. rumah berhala dan istanadibina dengan sistematik.Contoh pembinaan Ziggurat di Mesopotamia . Kemajuan seni bina tamadun awal walaupun banyak merosot dan runtuh tetapi masih ada yang kekal hingga hari ini. pembinaan Colisium 6) Kewujudan negara Kota dan sistem pentadbiran yang teratur: Contoh Firaun Mesir sentiasa mengadakan mesyuarat dengan pegawai-pegawainya serta golongan bangsawan yang datang mengadapnya di sebuah dewan berhampiran istana.sistem pertahanan seperti kubu dan tembok dibina di sekeliling tempat tinggal. Upacara keagamaan tersendiri – tempat kediaman untuk Tuhan yang dipuja dan disembah.

Namun begitu tamadun ini telah mencapai kemajuan sini bina dan seni ukir yang bermutu tinggi. A. Tamadun Mesopotamia merupakan tamadun terawal di dunia. Perkataan seniukir berasal daripada istilah Yunani yang bermaksud to carve 3. PENGENALAN Mesopotamia dikatakan terkenal 1. Bincangkan bagaimana dengan senibina dan seni ukirnya . Seni bina atau architecture didefinasikan sebagai kecekapan merancang dan membuat bangunan yang indah sesuai dengan maksud dan tujuan.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 6. ISI-ISI PENTING (21 markah = 7 isi x 3 markah Seni bina Mesopotamia Panitia Sejarah Maktab Sabah 248 . 2.

Penggunaan batu bakar yang yang diperbuat daripada tanah liat. Orang-orang Assyria juga mempunyai pengetahuan dalam Panitia Sejarah Maktab Sabah 249 . Ziggurat merupakan menara rumah berhala berbentuk piramid – yg terkenal Tower of Baber. 3. 2.5 m. 4. 5. Istana tertua dan terbesar adalah istana yang terletak di Mari yang mengandungi 300 bilik dan meliputi kawasan 6 ekar. 3. Dalam pembinaan gerbang dan kekubah ini. Patung-patung yang diperbuat daripada logam iaitu tembaga turut ditemui. keunggulan pengukir Sumeria dapat diketahui daripada kebolehan mereka dalam membuat patung-patung komposit. Ukiran batu timbul juga popular di Sumeria yang terdapat sejak zaman Protolitarate. Terdapat ukiran timbul yang bermula pada abad ke 9 SM. Seni Ukir Mesopotamia 1. Pertama patung-patung dari Tell Asmar yang mengandungi bentuk geometri yang mudah kedua dari segi teknik diukir dengan cekap dan mempamerkan ciri-ciri naturalisme dan terdapat ciriciri ke arah membuat potret. 5. Ukiran yang paling awal ditemui ialah di istana-istana Ashurnasirpal 11 dan anaknya Shalmaneser 111 di Nimrud. 6. patung-patung yang dihasilkan adalah untuk tujuan perhiasan dan juga digunakan sebagai alat ritual di rumah-rumah berhala. Dalam bidang seni ukir. Corak-corak yang terdapat pada ukiran ini tidak mempunyai kaitan dengan agama. Ia digunakan secara meluas terutama sekali bagi pembinaan laluan pejalan kaki dan juga permukaan bangunan seperti ziggurat. 2. Pada akhir zaman Dinasti awal terdapat dua gaya seni ukir yang berbeza di Sumeria. Batu-batu ukiran yang biasa ditemui adalah daripada jenis plak batu yang mempunyai lubang di tengah –tengah untuk menggantungkannya di dinding-dinding rumah berhala. Orang Sumeria juga merupakan orang pertama yang membina gerbang melengkung (arca) dan tiang-tiang batu daripada batu bakar. Pembinaan istana raja berasingan daripada rumah berhala spt di Kish dan Eridu – dikelilingi oleh satu kubu pertahanan yang tinggi. 6. Dalam bidang ukiran logam. Pembinaan rumah-rumah berhala mempunyai ciri mengkagumkan – didirikan di atas tapak kukuh dan mempunyai ketinggian yang lebih dari bangunan lain 4. 7.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 1. jarak di antara dua tiang adalah tidak melebihi 1.

A 1. C. B PENGENALAN (3 markah) Konsep kesenian Latar belakang tamadun China Latar belakang tamadun India ISI (20 markah = 5 isi x 4 markah ) TAMADUN INDIA 1.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 ukiran logam. Dengan adanya kemahiran yang tinggi dalam bidang kesenian telah menunjukkan Mesopotamia merupakan sebuah tamadun yang maju. Seni ukir Panitia Sejarah Maktab Sabah 250 . Contohnya pada zaman Shalmaneser 111 terdapat ukiranukiran menarik pada gangsa. Kesimpulan Jelaslah bahawa Mesopotamia terkenal dengan seni bina dan seni ukir. 2. Bandingkan pencapaian tamadun India dan Tamadun China dalam bidang kesenian. 7. 3.

Buku Analekta – asas kesusasteraan Cina Ajaran Confucius juga mempengaruhi perkembangan kesusasteraan. Berasaskan keharmonian antara manusia dan alam. Karya ’ Chien han Shu atau sejarah Dinasti han yang ditulis Pan Ku . nyanyian dan bentuk cerita Kesusasteraan terbahagi 2 iaitu Kesusasteraan Sanskrit dan kesusasteraan Tamil. Kesusasteraan India : Bahasa Sanskrit dan bahasa tamil memainkan peranan penting. Kuil Mahapallipuram kuil termasyhur di India China : Pembinaaan pengairan dan pengawalan banjir – menunjukkan mereka ada pengetahuan hidraulik. jalanraya yang lurus . kayu dan batu. Semua hasil sastera membincangkan agama hindu . Sebuah kamus yang memuatkan 20 ribu perkataan dihasilakn menjelang tahun 100 SM. Menggambarkan tokoh-tokoh sejarah Panitia Sejarah Maktab Sabah 251 . gangsa . 2. Pembinaan kuil tempat pemujaan seperti di gua Ajanta dan Ellora. Lukisan yang tertua ditemui di Gua Jogimara Contoh : Lukisan mural dijumpai di Gua Ajanta Bidang seni lukis juga berkembang semasa pemerintahan Moghul di India China : Dipengaruhi oleh agama . Ukiran juga terdapat dikubur dan dinding-dinding gua. buddha dan Jainisme.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 India : Pada zaman Indus banyak patung-patung diukir di dinding-dinding gua dan kuil. epik dan sekular. Hasil sastera India spt syair . tembikar dan sampan. Patung diperbuat daripada batu pasir merah dan bahan logam seperti gangsa dan tembaga Contoh Tugu Edik Asoka di Sarnath – kekal hingga sekarang China : Banyak lukisan dan ukiran dibuat di atas kain sutera . Pada zaman vedik dibina bangunan berbentuk kubah. Kesusasteraan Tamil terbahagi kesusasteraan sangam . Terdapat Sistem saliran dan pembentungan bawah tanah . pagar menggunakan lumpur sebagai bahan binaan Pembinaan Tembok Besar China sejauh 2410 km Pembinaan dinding panjang utuk benteng perrtahanan Seni Lukis India : Berkembang sejak zaman lampau Dihasilkan oleh golongan kelas menengah dan pelukis-pelukis profesional . Sastera adalah lambang kemegahan masyarakat hindu seluruh dunia. tanah iat .. bilik mandi dan bekalan air. Semasa agama Buddha banyak patung Buddha diukir dan dihias dengan cantik. Tulisan kaligrafi juga dibuat di atas kain sutera .Tulsan ideogram membantu dalam penghasilan sastera di Cina. epik . Karya buku veda dan epik spt Ramayana dan Mahabharata menjadi ikutan hingga kini China : Berbentuk cerita rakyat dan pepatah. tembikar dan batu jed. Kesusasteraan sanskrit terbahagi kpd sastera vedik . Ssu Ma Chien di gelar Bapa Sejarah China dan hasil penulisan bukunya ’Shih Ching’ yang mengisahkan peristiwa yang berlaku 2000 tahun yang lalu. Pan Piao dan Pan Chao. etika dan bhakti. falsafah dan idea sosial. longkang dan terusan. Lukisan potret manusia dan gambar-gambar adalah berunsurkan metos dan peristiwa yang berlaku Ukiran dibuat di atas batu jed . Tempat mandi awam “ The Great Bath “ menunjukkan kemahiran tinggi dalam seni bina. Seni bina India : Mohenjo Daro dan Harappa mempunyai struktur binaan yang terancang. Rumah-rumah kediaman dilengkap bilik tidur . Pembinaan istana tembok .

menembak . Zaman Dinasti Chin – Maharaja Shih Huang Ti telah memusnahkan buku dan peralatan muzik. Epik-epik agung spt Ramayana . KESIMPULAN Apa sahaja yang berkaitan 8. Mahabharata dan Badgayadgitadipengaruhi unsur muzik China : System muzik tersendiri. Seni lukis dan seni ukir pada zaman Pra sejarah ini juga merupakan cerminan kepada banyak aspek kehidupan mereka yang merangkum hal-hal kepercayaan dsb. Panitia Sejarah Maktab Sabah 252 . Lagu-lagu suci kitab veda dinyanyikan dalam upucara pengorbanan pada zaman vedik. Muzik bercorak keagamaan ialah Marga. Zaman dinasti Han ditubuhkan Jabatan Muzik Diraja bertujuan menyelaraskan pitch dan membina arkib muzik C. Memperlihatkan serangan terhadap kubu . Bahaskan pernyataan di atas dengan merujuk kepada contoh-contoh tertentu.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 dengan peristiwa agama. itik-itik liar dan memetik mulberi. Berlandaskan lukisan confucius dan landskap menggambarkan gunung Seni muzik India : Terbahagi kepada tradisi muzik utara dan selatan India. Perkembangan seni lukis dan seni ukir di Alam Melayu telah bermula semenjak zaman Pra-sejarah lagi. Terdapat lukisan pada bekas menyimpan air. A PENGENALAN 1. Bukti-bukti arkeologi – masy Asia Tenggara di Alam Melayu telah mempunyai pencapaian seni lukis yang membanggakan – lukisan pada didnding dan syiling gua. 2.

      Ukiran pada kayu  Boleh dilihat dikebanyakan tempat di Alam Melayu seperti Thailand. Filipina.  seni ukir boleh dikesan daripada keranda-keranda kayu dan klirieng-klirieng yang terdapat di Serawak  Keranda kyu terukir telkah pin dikesan di Pantai Timur Sabah. Sarawak. Kebudayaan ini juga dikenali sebagai kebudayaan megalitik iaitu kebudayaan batu besar. kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah di Indonesia serta Kanchanaburi di Thailand. Dilihat sebagai satu bentuk ekspresi pemikiran masy Alam Melayu terhadap kehidupan masy mereka yang sangat rapat dengan Alam. corak dan motif tertentu. Gua Madai Sabah  Lukisan tersebut merupakan lukisan2 Pra sejarah – Zaman Kebudayaan Hoabinhian. Gua Niah. Malaysia. Bukti-bukti menunjukkan masy di Alam Melayu pada zaman Pra sejarah telah pandai menghias tembikar. Palawan. Indonesia. Neolitik dan zaman Protosejarah. Ulu Toman dan kawasan lembah pantai barat di Panitia Sejarah Maktab Sabah 253 . • Benerapa bukti seni ukir batu dijumpai di Jaong dan Tanah Tinggi Kelabit di Serawak. roh-roh nenek moyang.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 B . ISI . Lukisan pada tembikar  seni lukis di Alam Melayu boleh dikesan pada objek tembikar yang dihasilkan umpamanya penemuan tembikar tanah di Gua Niah Sarawak.  Merupakan paparan kepada sistem kepercayaan. Jenis-jenis ukiran itu dikenali dengan pelbagai nama berdasarkan kepada bentuk. Gua Madai Sabah dan Gua Tabun di Filipina dan di Jawa.  Lukisan-lukisan perahu yang ditemui bersama-sama dengan pengebumian perahu di Gua Niah membuktikan mereka percaya kepada kehidupan selepas mati. Lukisan Dinding Gua Dikesan – banyak tempat di Alam Melayu seperti Gua Niah Sarawak. Lukisan menggunakan arang dan serbuk hematite. Gua Cha Kelantan. Filipina dan Indonesia.  Ukiran-ukiran pada keranda kayu merupakan menifestasi hubungan yang rapat antara manusia dengan tumbuhan dan binatang  keranda tersebut mempunyai ukiran berbentuk binatang  ukiran yang bermotifkan tumbuhan juga boleh dikesan sebagaimana lukisan dan tulisan yang terdapat pada tembikar-tembikar tanah.isi penting. Ukiran Batu • Batu boleh dikesan semenjak zaman pra-sejarah. kegiatan ekonomi – memburu binatang. Lukisan dilukis menggunakan hematite dan kayu getah yang dicampur dengan lemak binatang tertentu mendapat hasil yang baik – satu pencapaian dan tahap pemikiran yang tinggi.

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 Sabah. • Ukiran-ukiran pada batu ini boleh dilihat sma dengan bentuk tulisan mahupun tulisan gambar yang bermotifkan manusia dan binatang.  9. 3.isi penting Panitia Sejarah Maktab Sabah 254 .Seni-seni yang sama turut ditemui dalam tamadun India dan China B . 4. Perkembangannya menjadi satu revolusi daripada budaya tempatan dan hasil pengaruh budaya luar terutamnya kebudayaan India.Dibuktikan dengan penemuan lukisan gua di kebanyakan negara. • Pada zaman protosejarah terdapat. ISI .Perkembangan seni lukis dalam tamdun manusia telah wujud semenjak zaman pra-sejarah lagi. dinding bangunan dsb. Pengkalan kempas. seni ukir batu khususnya batu nesan dan juga obejek-objek pemujaan yang bermotifkan agama hindu sebagai pengaruh secara lansung dari India. 5.Lukisan-lukisan juga boleh dikesan pada perlatan yang dicipta seperti lukisan pada tembikar tanah. 2. Huraikan ciri-ciri seni lukis India dan China A PENGENALAN 1.Selain itu lukisan-lukisan pada batu sama ada berbentuk catatan atau tulisan juga banyak di temui. Kesimpulan:  seni ukir dan seni lukis di alam melayu pada zaman pra sejarah dan sehingga zaman pra sejarah telah mengalami satu perkeembangan yang maju dan membanggakan. melaka di semenanjung Tanah melayu dan di tenggara kalimantan Indonesia.

tuhan dan manusia sejagat. itik-itik liar dan memetik mulberi  Berlandaskan lukisan confucius dan landskap menggambarkan gunung  Tema atau kecenderungannya berbeza-beza mengikut dinasti. temanya pemandangan yg dikenali sebagai ShanShui atau lukisan gunung dan air.Cheng  China juga menghasilkan manual lukisan yang baik seperti Mustard Sed Garden Book.  Tokoh pelukis terkenal : Shen Chou. 255 Panitia Sejarah Maktab Sabah .  Bidang seni lukis juga berkembang semasa pemerintahan Moghul di India  Menceritakan kehidupan harian masyarakat termasuklah golongan raja. falsafah dan idea sosial  Tujuan:  Berasaskan keharmonian antara manusia dan alam.  Menggambarkan tokoh-tokoh sejarah dengan peristiwa agama  Terdapat lukisan pada bekas menyimpan air  Memperlihatkan serangan terhadap kubu . petani.  Dihasilkan oleh pelukis-pelukis profesional lelaki dan wanita yang terdiri daripada kelas menengah  Lukisan yang tertua ditemui di Gua Jogimara  Contoh : Lukisan mural dijumpai di Gua Ajanta – dianggap lukisan yang terbaik dan paling bernilai kerana mengisahkan kehidupan penting Buddha dalm bentuk episod atau urutan peristiwa. rumahrumah ibadah  dan rumah-rumah kediaman khususnya di kediaman orang kaya dan istana. menembak .  Kamasutra telah dihasilkan dan mengandungi maklumat tentang teknik mengadun warna dan mengguna berus dalam lukisan 2. Seni Lukis India  Berkembang sejak zaman lampau  Dihasilkan oleh golongan kelas menengah dan pelukis-pelukis profesional  dapat dikesan melalui penemuan dinding bangunan yang mempunyai lukisan  Lukisan juga di eksperasikan pada dinding-dinding kuil.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 1.Chiu Ying dan Wen Cheng Ming  telah ditubuh sebuah sekolah yang dikenali sebagai Wen Jen Hua yang berjaya melahirkan seorang tokoh lukisan China iaitu Chi. Seni lukis China  Dipengaruhi oleh agama .Tang Yin.  Dinasti Tang. orang miskin dan juga tentang binatang dan tumbuhtumbuhan  Penghasilan karya-karya tulisan yang menceritakan melukis dan teknik –tekniknya termasuklah penyusunan warna dan pemilihan cerita-cerita yang hendak dilukis merupakan perkembangan seni lukis yang membanggakan.

Panitia Sejarah Maktab Sabah 256 .aspek warna. Bincangkan pengaruh agama Hindu dan Islam dalam perkembangan kesusasteraan Melayu A PENGENALAN 1. Kesenian merujuk kepada usaha manusia untuk mencipta sesuatu bentuk yang menyenangkan. cahaya dan perspektif tidak mendapat perhatian C. 2. KESIMPULAN 1. 10. Ia juga dianggap sebagai semua yang boleh menimbulkan keindahan atau kesedihan sehingga dapat melahirkan kesenangan. Perkembangan seni lukis dalam tamadun awal sama ada di India mahupun di China adalah untuk membawa mesej kedamaian dan keharmonian manusia sejagat.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010  Lukisan China tidak mempunyai objektif tertentu.

4.Pkembangan ini menyebabkan bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar dalam penulisan kitab-kitab agama Islam.isi penting Pengaruh agama Hindu 1. 4. Calon Arang. Bahasa sanskrit dan bahasa Jawa kuno berperanan sebagai bahasa intelektual pada zaman Hindu . Contoh-contoh karya prosa: Hikayat Nabi Muhammad saw. 2. 3. Karya-karya kesusasteraan Islam terdiri daripada bentuk prosa dan puisi.G. Emeis da Zuber Usman . Tutur (kitab agama). 2. ISI . kesusasteraan Melayu mula berkembang selepas kedatangan islam pada abad ke lima belas. Perkataan kesusasteraan berasal dari[pada perkataan sakrit iaitu shastera yang bermaksud kitab suci. Arjunawiwaha oleh Mpu Tantular. Terdapat tiga tahap perkembangan kesusasteraan yang berpusat di Jawa: kesusasteraan Jawa kuno (abad ke 8 M hingga 14 M) contoh: Nagarakertagama oleh Prapanca. Kesusasteraan juga merupakan salah satu bentuk seni . Menurut M. Bahasa Arab mendapat tempat dan jawi digunakan dalam penulisan. kesusasteraan Jawa tengah abad 15-17 M Gagang Aking. Penggunaaan Bahasa Melayu kuno agak terbatas dalam bidang persuratan Pada zaman itu tidak terdapat sebarang hasil kesusasteraan kecuali batubatu bersurat sahaja. Bahasa Melayu kuno juga dibuktikan telah digunakan sebagai bahasa perhubungan dalam kerajaan Mekayu Srivijaya pada awal abad ke tujuh Bahasa ini berfungsi sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran sanskrit dan falsafah agama Budha. Negeri-negeri di Nusantara juga mempunyai kesusasteraan sendiri yang berkembang di bawah pengaruh agama Hindu dan Islam B . 5. kesusasteraan Jawa baru (awal abad ke 18M ). Perkembangan hasil-hasil kesusasteraan bercorak tulisan pada zaman Hindu ialah dalam bentuk kesusasteraan Jawa kuno dalam bahasa sanskrit. cerita-cerita tentang kelahiran Nabi Muhammad saw dan mukjizatnya seperti hikayat Panitia Sejarah Maktab Sabah 257 . Kedatangan Islam secara tidak lansung telah mengubah bahasa Melayu dengan radikal dan menjadikan bahasa yang kaya dengan istilah-istilah yang dipinjam daripada perbendaharaan Arab dan Parsi. Wiracarita (cerita perwira) Pengaruh Islam 1. Ia juga digunakan dalam bidang penulisan. 5. Kedatangan Islam telah menyebabkan peranan bahasa sanskrit diambil oleh bahasa Melayu yang menjadi bahasa lingua franca di Nusantara.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 3. 3. 4. seni cerita atau cerita.

Rasyidin. syair Burung Bayan. Kesusasteraan Melayu yang mula berkembang dari zamn kesusaateraan jawa kuno hinggalah ke bahsa Melayu klasik dan akhirnya membentuk bahasa Melayu moden yang diamalkan oada hari ini. A. 11. Abdul Rauf Singkel : syair Ma’rifat. PENDAHULUAN Panitia Sejarah Maktab Sabah 258 . Contoh karya berbentuk puisi dan pengarangnya.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 Nur Muhammad dan Hikayat Nabi Bercukur. 5. 2. Hikayat para Nabi dan Rasul – hasil karya yangmengisahkan tentang nabi-nabi seperti Qisasul Anbiya’. Hamzah Fansuri: syair perahu. Menurut perbincangan di atas di dapat bahwa agama Hidu dan islam telah banyak mempengaruhi kesusasteraan Melayu. C. KESIMPULAN 1. Jelaskan pencapaian masyarakat Islam dalam bidang seni bina dan seni ukir pada zaman Rasulullah dan Khulafa’ al.

Matlamat kesenian untuk melahirkan manusia yang beriman dan beradab. disekelilingnya terdapat bangunan yang berkawasan lapang. Seni bina merupakan sebahagian daripada kebudayaan yang membawa makna indah. barat dan utara. senang mendengarnya dan menerangkannya. pembesaran Masjid Nabawi diteruskan dengan tiang batu dan pintu menjadi tempat yang luas. pada zaman Uthman bin Affan pula. d. seni bina lebih tertumpu pada pembinaan masjid. Masjid pertama ialah Masjid Quba’ yang reka bentuknya terdiri daripada ruang yang bersegi empat. Seni bina masjid ini dibina berasaskan Masjid Quba’ yang berbentuk empat segi. Panitia Sejarah Maktab Sabah 259 . ISI –ISI PENTING 1. masjid ini diperluaskan lagi ke arah selatan. Pencapaian seni bina pada zaman Rasulullah dan Khulafa’ alRasyidin a. c. sebahagiannya merupakan halaman dan sebahagian lagi berbentuk bangunan yang berbumbung. b. seni khat dan seni lukis. lembut. Masjid kedua ialah Masjid Nabawi dibangunkan oleh Nabi Muhammad bersama-sama kaum Muhajirin dan Ansar secara bergotong-royong.w telah mengarahkan supaya Masjid Nabawi diperluasakan bangunan masjidnya selepas Perang Khaibar (7 Hijrah).Seni merupakan fitrah manusia untuk mengilhamkan manusia untuk mencipta karya seni yang seterusnya membawa nikmat dan kesenangan. Aktiviti seni yang dijalankan mestilah berlandaskan batas-batas syariat yang ditetapkan oleh Islam. Pada Zaman Khalifah Umar al-Khattab. Seni ukir Islam terdiri daripada pelbagai cabang seperti seni bina. 5. Nabi Muhammmad s. bidang seni bina dan seni ukir sentiasa mengalami perubahan. senang dilihat. Sepanjang pemerintahan Rasulullah selama 23 tahun dan pemerintahan Khulafa’ al-Rasyidin selama 29 tahun.a. Keluasannya mencapai 2 475 meter persegi. Pada Zaman Khulafa’ al-Rasyidin. Masjid Nabawi diperbesarkan. halus. Menurut sarjana Islam Lois Lamya al-Faruqi mengatakan kesenian Islam adalah meliputi semua hasil ciptaan yang dihasilkan melalui kemahiran dan mempunyai nilai estetika dan menyampaikan perutusan Islam sama ada digunakan untuk tujuan agama ataupun tidak. 3. 2. 4. di kelilingnya berdinding dan di tengah-tengahnya terdapat kawasan terbuka manakala tanda kiblat diperbuat daripada batu. masjid ini diperluas lagi sehingga 140 X 102 hasta. Pada zaman Umar bin al-Khattab. beratap di bahagaian mihrab. senang ditutur. Pada zaman Rasulullah. Manakala.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 1.

Pada Zaman Khulafa’ al-Rasyidin.a. Pencapaian seni ukir pada Zaman Rasulullah dan Khulafa’ al-Rasyidin. Setiap tinag yang asalnya daripada pohon kurma telah diganti dengan tiang batu. Jelaskan perkembangan bidang seni lukis pada zaman Bani Umaiyyah dan zaman-zaman selepasnya. turut memperluaskan Masjid Nabawi. Seni ukir Islam bermula sejak bangsa Arab memeluk agama Islam. d. masjid-masjid mula dihias dengan ayat-ayat al-Quran yang diukir dengan indah bagi menjelaskan panduan antara pembangunan fizikal dengan pembangunan kerohanian. Perkembangan seni bina pada zaman Rasulullah sangat perlahan berbanding dengan zaman Khulafa’ al-Rasyidin. Kufah dan Fustat. kerusi dan lampu.w. Walaubagaimanapun. Basrah dan Baitul Muqaddis. turut dirombak dan dijadikan ruang masjid. C. a. Wujudnya seni khat yang terdiri ayat-ayat al-Quran yang diukir indah sebagai hiasan dalaman seperti di masjid-masjid di Kufah. Masjidil Haram di Mekah juga turut diperluaskan.w.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 e. Pada Zaman Khalifah Umar al-Khattab. Panitia Sejarah Maktab Sabah 260 . Contohnya masyarakat Saba’ di Yaman mempunyai ahli yang mahir dalam bidang ukiran dan pertukangan. Khalifah Umar al-Khattab telah membina dan mengukir masjid di Fustat pada 17 Hijrah. 2. usaha-usaha yang dilakukan pada zaman Khulafa’ al-Rasyidin telah memberikan sumbangan yang besar dalam perkembangan seni bina dan seni ukir pada Zaman Bani Umaiyyah dan Bani Abbasiyyah. e. pada waktu yang sama mimbar telah diukir dengan seni khat yang cantik beserta ukiran yang berseni. Rumah-rumah isteri Nabi Muhammad s. Bukti-bukti menunjukkan seni ukir dan seni bina telah berkembang pada zaman tersebut menerusi peninggalan runtuhan-runtuhan bangunan termasuk Empangan Ma’rib dan sebuah ukiran batu kaum Saba’ serta peralatan pertukangan tangan seperti alat-alat rumah. b.a. sebuah masjid dibina di kota-kota baru yang dibangunkan seperti Basrah. Bangsa Arab merupakan ahli pengukir dan pertukangan yang terkenal sejak sebelum kelahiran Nabi Muhammad s. 12. KESIMPULAN 1. Khalifah Uthman bin Affan. c. f.

Pada zaman Nabi Muhammad. 1. seni lukis Islam mulai berkembang apabila khalifah membina lukisan bergambar pada batu kubah mulai Juruselem pada tahun 691 M (71 H). 3. Seni lukis Islam di turki banyak dipengaruhi oleh unsur Iran.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 A. Mikrak dan Qasim bin Ali. Perkembangan seni lukis Islam semakin pesat berlaku pada zaman pemerintahan bani Abbasiyah. Hanya terdapat dua lukisan yang ditemui di Kaabah pada ketika itu iaitu potret Nabi Ibrahim dan datuk nenek beliau. Pada zaman Khalifah al-Rasyidin 632-661M (11-40H).India. Pelukis lain yang terkenal ialah Bahzab. Semasa zaman pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan 685 – 705 M (65-86 H).w di Madinah. Panitia Sejarah Maktab Sabah 261 . 2. bentuk dan motif seni lukis Islam telah dipelbagaikan. Rom . 2. Pada zaman pemerintahan Khalifah Al Walid bin Abdul Malik 705 – 715 M (86 -96 H).a. perkembangan seni lukis tidak berlaku lagi kerana tumpuan umat Islam sepenuhnya kepada perkembangan agama Islam dan masalah yang berlaku di kalangan umat Islam. Pelukis terkenal Parsi ialah Sultan Muhammad yang terkenal sebagai pelukis hiasan luar rumah seperti gambaran keindahan alam semula jadi. Perkembangan seni lukis Islam di Parsi dipengaruhi oleh seni lukis Barat. B. Isi-isi penting. masyarakat Jahiliah kurang mahir dalam melukis kerana lebih menumpukan kepada ukiran patung. Perkembangan seni lukis Islam di Turki berlaku dengan tertubuhnya sekolah seni lukis di Turki pada tahun 1400M. seni lukis Ilamam semakin berkembang dalam masyarakat Islam seperti di Baghdad dan wilayah-wilayah taklukan Islam. 4. Banyak lukisan terdapat pada dinding-dinding luar masjid pada bangunan masjid dan pada makam-makam seperti masjid Umawi di Damsyik dan makam Nabi Muhammad s. Pelukis terkenal pada zaman ini ialah Firdaus (935-1020M) yang terkenal dengan lukisan berjudul Shah Namek. Lukisan-lukisan lebih tertumpu untuk menggambarkan kekuatan bangsa Timur seperti gambar naga. 3. Pendahuluan 1. Perkembangan seni lukis Islam berlaku dengan pesatnya pada zaman kerajaan Bani Umaiyyah 661-750M (40-132H) dan pada zaman pemerintahan Kerajaan Bani Abbasiyyah 750-1258M. Hasil Lukisan telah berubah dan banyak mengambarkan objek-objek hidup seperti manusia dan haiwan. pemandangan dan lain-lain. Pada zaman ini pengaruh-pengaruh dan unsur-unsur asing mulai berkembang dalam seni lukis Islam seperti unsur Parsi.Tokoh yang terkenal ialah Muhammad Siyahi Kalam. (132-650 H). Sebelum kedatangan Islam. yang menyebabkan corak. 4.China dan Turki. perkembangan seni lukis tidak berlaku dengan jelas hanya sekadar membantu seni ukir dan seni bina saja.

7. Seni lukis Islam bertapak di Nusantara selepas berlaku pertapakan agama Islam pada abad ke-13M. Namun seni lukis telah diubahsuaikan mengikut kehendak Islam agar tidak bercanggah dengan akidah. S. Perkembangan seni lukis India pula berlaku pada masa pemerintahan Kerajaan Moghul 1482-1787M. termasuklah seni lukis. syariat dan akhlak. 6. Shah dikatakan seorang raja yang cintakan kesenian yang menyebabkan pada zaman pemerintahannya kesenian berkembang dengan pesat dan mencapai kemajauan dan kecemerlangan . Cina telah berjaya menghasilkan lukisan yang bermutu tinggi yang diadaptasikan daripada tema-tema yang sama dengan Asia Tengah. M. seni lukis Islam di Nusantara tidak begitu terkenal dan tidak popular dalam kalangan masyarakat Islam. Kesimpulan (1 markah) Perkembangan seni lukis Islam berlaku denganpesat selepas zaman Umayyah dan dipengaruhi oleh unsur-unsur dan pengaruh-pengaruh asing.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 5. Seni lukis di India pada mulanya menggunakan kaedah tradisional. 8. Jaafar dalam The Moghul Empire menyatakan pada zaman pemerintahan Akhbar 1556-1605 lagendalagenda telah dikumpulkan dan diilustrasikan dalam bentuk lukisan oleh pelukis-pelukis India untuk diabadikan dan dipamerkan kepada generasi berikutnya. China turut menyumbangkan hasil dalam perkembangan seni lukis Islam. iaitu tema pemandangan mengenai keindahan alam semula jadi. Panitia Sejarah Maktab Sabah 262 . Seni lukis India sampai ke tahap kegemilangannya pada zaman pemerintahan Shah Jehan (1628-1658M). Walau bagaimanapun.

Budaya ibadat – terdapat dua unsur penting dalam beribadat iaitu tunduk dan kasih. Al-Quran dan Sunah mampu mencorakkan kebudayaan. Pertama ialah budaya akidah iaitu yang meyakini kehidupan adalah milik Allah. dan adat kebiasaan daripada golongan manusia seperti kebudayaan Yunani. Menurut Sidi Gazalba – kebudayaan adalah cara berfikir dan cara merasa dalam kehidupan manusia yang membentuk kesatuan sosial dalam suatu ruang dan suatu waktu atau cara hidup. kepercayaan. tamadun. berkelakuan. iaitu berpandukan al-Quran dan al-Sunnah. 2. kepercayaan. Mengikut Kamus Dewan. kebudayaan bermaksud keseluruhan cara hidup (yang merangkumi cara bertindak.B. Cara menghidupkan budaya ini dengan menanamkan kepercayaan terhadap Allah dalam hati. Isi-isi penting Faktor-faktor yang mencorakkan kebudayaan Islam. B. Ciri-ciri kebudayaan Islam mestilah tidak bertentangan dengan hukumhukum yang telah ditetapkan dalam Islam . 2. sastera. kesenian. Taylor – kebudayaan adalah sesuatu kesatuan jalinan yang meliputi ilmu pengetahuan. Faktor kedua ialah survival iaitu tidak hanya bergantung kepada jumlah umat Islam tetapi ia bergantung kepada ketahanan dan sejauh mana umat Islam bolah mengukuhkan kedudukan mereka dan bertahan daripada pengaruh luar yang boleh meruntuhkannya. Antaranya wahyu. dalam bahasa Jerman kultur. Cara ini dapat menegakkan budaya akidah dan menjauhkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Segala yang ditetapkan dalam kedua-dua sumber ini adalah menjadi pedoman kebudayaan. Pendapat E. Kasih ertinya Panitia Sejarah Maktab Sabah 263 . Kebudayaan yang bercorak keislaman dapat dilihat dalam tiga aspek. Tunduk ertinya seorang itu taat dan patuh kepada perintah Allah dan rasu-Nya dengan melaksanakan suruhan-Nya. dan dalam bahasa Arab disebut thaqafah. Aspek-aspek kebudayaan yang bercorak keislaman. Pemerintah berkuasa untuk menentukan dasar kebudayaan tetapi hendaklah menutamakan syariat Islam dalam memperkenalkan kebudayaan Islam kepada semua rakyatnya. dan berfikir) serta hasil kegiatan dan penciptaan yang berupa kebendaan atau kerohanian sesuatu masyarakat. 1. 1. 4. Sesuatu kebudayaan itu diterima oleh Islam sekiranya perbuatan atau tingkah laku itu tidak melalaikan seseorang. 3. Terdapat dua cara Al-Quran mencorakkan kebudayaan iatu dengan cara penyesuaian tanpa ragu-ragu dan penyesuaian dengan menerima cara ijtihad mengikut kesesuaian. kemajuan akal budi. Kebudayaan Islam berdasarkan beberapa faktor. 2. dan sebagainya. PENDAHULUAN (3 markah) 1.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 13. Huraikan faktor-faktor yang mencorakkan kebudayaan Islam dan aspek-aspek kebudayaan yang bercorak keislaman. Definisi Kebudayaan – bahasa Inggeris disebut sebagai culture.

3.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 melakukan suruhan itu dengan penuh minat dan ikhlas. Budaya akhlak – tingkah laku hasil daripada dorongan jiwa yang ditonjolkan dengan senang dan mudah tanpa berfikir. manusia dan diri sendiri. Manakala. Panitia Sejarah Maktab Sabah 264 . Ibadat yang diperintahkan oleh Allah ialah solat lima waktu dengan tujuan supaya kita sentiasa ingat bahawa kita ialah hamba Allah. menunaikan haji. Kesimpulan (2 Markah) Kebudayaan menurut Islam merupakan kebudayaan yang menurut segala tuntutan Al-Quran dan al-Sunnah. Selain ibadat khusus terdapat juga ibadat umum. berakhlak kepada diri sendiri ialah mematuhi segala suruhan agama. Untuk melahirkan cara hidup berbudaya akhlak. kita perlulah berakhlak dengan Allah.Seseorang yang mengintegrasikan agama dan budaya itu dalam kehidupan dapat menghindarkan diri nya daripada kemungkaran dan keruntuhan nilai keperibadian manusia. Cara berakhlak dengan Allah 4. Ibadat umum termasuk segala kegiatan manusia yang patuh kepada hukum-hukum dan nilai-nilai agama. mengeluarkan zakat.Berakhlak sesama manusia ialah melakukan kebaikan kepada orang lain dan mencegah kemungkaran.w. Ibadat lain yang difardukan ialah puasa di bulan Ramadhan. ialah mentaati perintah Allah s.t dan menjauhi larangan-Nya.

Buku-buku ini menjadi bahan rujukan penting di universiti-universiti di Eropah. Karya-karya ini dapat membantu dalam perkembangan muzik Islam. masyarakat Eropah berusaha membina empayar muzik sehingga menguasai dunia muzik pada hari ini 2. Antara buku-buku yang diterjemahkan ialah On The Melodies. Latar belakang Al Farabi . Pendahuluan 1. Grand Book on Music. Muhyidin Ibn Arabi  Seorang pelopor falsafah Islam dan juga seorang ahli muzik Islam yang agung. Seni suara yang buruk ialah nyanyian yang menimbulkan nafsu berahi. Jelaskan sumbangan tokoh-tokoh muzik muzik Islam. 2. Al Kindi  Seorang tokoh muzik yang banyak menyumbang kepada penghasilan buku-buku teori muzik. Seni muzik Islam boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu seni suara yang baik dan senis suara yang buruk. 4. Essentials of knowledge in Music dan The Necessary Book in the Composition of Melodies. Isi-isi penting 1. Al-Farabi  Seorang pencipta dan pengembang seni muzik daripada alat rabah dan Qanun. Kebanyakan hasil karyanya adalah mengenai alat-alat muzik. Seni muzik mula berkembang dengan pesat ekoran daripada penubuhan sekolah muzik yang bertambah. Seni suara yang baik merangkumi bacaan-bacaan Al-Quran dengan suara yang merdu.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 14. Definisi muzik – bunyi yang menghasilkan irama yang indah dan menyenangkan. B. Berpandukan buku-buku tersebut. berzanji dan sebagainya. Safi al-Din Abd al-Mukmin  Beliau telah menubuhkan sekolah muzik yang pertama pada abad ke-13 M. 3. Safi al-Din dan Sham al-Din. beliau menerangkan bahawa Islam menggalakkan peningkatan dalam seni muzik. Al Kindi. merosakkan akhlak dan melalaikan mereka daripada beribadat kepada tuhan. Dalam penulisannya. Muhyiddin Ibn Arabi. 3. On The Classification of Rhythm. melagukan azan. dalam perkembangan seni A. Sekolah-sekolah muzik di Barat juga Panitia Sejarah Maktab Sabah 265 . lunak dan syahdu. Buku-buku yang dikarang oleh beliau diterjemahkan daripada bahasa Arab ke dalam bahasa-bahasa Eropah. Terkenal dengan karya-karya yang telah diterjemahkan yang berjudul Styles in Music.

Sesetengah ahli muzik Barat menggelar beliau ‘Bapa Muzik’ manakala ahli muzik Islam menggelar beliau sebagai ‘Bapa Muzik Kedua’selepas Phyagoras. Panitia Sejarah Maktab Sabah 266 . Selepas kematian ayahnya. beliau juga terkenal dengan hasil karangan beliau yang berjudul The Grand Book of Songs. Umat Islam yang telah berjaya memantapkan kedudukan seni muzik Islam secara tidak langsung mewujudkan sebuah identiti yang melambangkan kebudayaan Islam di mata dunia. C. Safi al-Din turut menghasilkan beberapa karya muzik terkenal. 5. Shams al-Din juga merupakan ahli muzik yang terulung. Kesimpulan 1. Shams al-Din  Beliau merupakan anak kepada Safi al-Din. antaranya ialah Modus Music dan Syarifiya. Shams al-Din telah meneruskan uasaha ayahnya dalam memperkembangkan seni muzik Islam. Seperti ayahnya.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 bermodelkan sekolah muzik Islam. Selain itu. Tokoh-tokoh muzik Islam berjaya memperkembangkan bidang seni muzik Islam sehingga mencapai tahap yang membanggakan. Beliau menghasilkan karyanya yang berjudul The Jewels of Arrangement in The Knowledge of the Melodies yang telah diterjemahkan. Mereka banyak menyumbang kepada ilmu seni muzik kepada seluruh dunia. ahli muzik Yunani.

Bandingkan perkembangan bidang seni bina Rasulullah dengan Zaman Khulafa’ al-Rasyidin pada zaman A. Latar belakang seni bina Zaman Rasulullah dan Zaman Khulafa’ alRasyidin. mempunyai serambi dan beratap daun kurma.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 15. bentuk fizikal masjid bukan sahaja telah lengkap tetapi telah diperindahkan dengan seni ukiran yang cantik dan berseni. Seni bina . senang mendengarnya dan menerangkannya. senang ditutur. Ini dapat dilihat dengan jelas pada zaman Khalifah Umar al-Khattab. Madinah. Pembinaannya belum sempurna kerana hanya dibina daripada batang dan daun tamar kurma. pembinaan masjid-masjid tersebut lebih sempurna. tiang daripada batang kurma. Seni bina merangkumi segala bentuk bangunan sama ada yang dihasilkan daripada batu. pembinaan masjid pertama dalam Islam iaitu Masjid Quba’ pada tahun 622M kira-kira 5 kilometer dari Masjid Nabawi. berlaku pembinaan sekolah-sekolah (madrasah) dan masjid-masjid. 3.Perbezaan 1) Aspek fizikal – Struktur binaan Pada zaman Rasulullah. Masjid Nabawi di Madinah juga turut dibina daripada batang-batang dan daun-daun tamar dan azan hanya dilakukan dari atas bumbung rumah yang berdekatan dengan masjid tersebut. seni bina bermula dengan pembinaan rumah Rasulullah yang dibina atas tanah seluas 100 hasta persegi. kayu. Seni merupakan fitrah manusia untuk mengilhamkan manusia untuk mencipta karya seni yang seterusnya membawa nikmat dan kesenangan. seni bina merupakan salah satu ciri ketamadunan yang penting kerana merupakan lambang dan mercu tanda kegemilangan sesuatu bangsa dan negara. Rumah ini merupakan seni bina Islam yang pertama berkonsepkan seni bina. 2.pada zaman Khalifah Umar al-Khattab. Masjid Quba’ dan Masjid Nabawi merupakan contoh bentuk binaan yang lain. Rumah ini dibina daripada kepingan-kepingan tanah. Pembinaan kubu Perang Khandak 626M (5H). 4. Sebanyak lima buah rumah telah diubahsuai kepada bentuk binaan Panitia Sejarah Maktab Sabah 267 . halus. 2) Kepelbagaian bentuk seni bina Pada zaman Rasulullah. Pendahuluan Seni bina merupakan sebahagian daripada kebudayaan yang membawa makna indah. pada zaman Khulafa’ al-Rasyidin. senang dilihat. Bentuk-bentuk seni bina lain yang wujud pada zaman Rasulullah ialah pembinaan bangunan-bangunan rumah di Kota Madinah.Manakala. marmar dan sebagainya. Menurut Ibn Khaldun. Manakala. 1. lembut. Isi-isi penting A.

Begitu juga pada zaman Khulafa’ al-Rasyidin. Masjidil al-Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah turut diperluaskan. Kesimpulan Seni bina yang telah diasaskan pada zaman Rasulullah telah disempurnakan pada zaman Khulafa’ al-Rasyidin terutama dalam pembinaan masjid. Rumah kediaman juga mempunyai ruangan persendirian yang memisahkan kaum lelaki dan wanita. masjid-masjid telah dihiasi dengan ayat-ayat al-Quran. tiada hiasan ukiran dan tulisan pada binaan-binaan bangunan dan masjid-masjid. C. pada zaman Rasulullah. masjid Nabawi dan masjid Quba’ untuk tujuan penyebaran Islam tetapi tidak mengabaikan aspek seni bina yang dianggap bermutu tinggi. Keadaan ini telah menyebabkan seni bina pada zaman pemerintahan kerajaan Bani Umaiyyah dan pemerintahan selepasnya menampakkan kematangan dan mengalami perkembangan seni bina Islam yang pesat. Penjara-penjara baru turut dibina di wilayah-wilayah taklukan Islam. Contohnya masjid-masjid yang dibina mempunyai ruang untuk kemasukan cahaya dan peredaran udara yang selesa untuk beribadat. 3) Hiasan ukiran dan tulisan pada seni bina Pada zaman Rasulullah. 4) Persamaan Tujuan pembinaan . Penekanan juga diberi kepada pembangunan rohaniah. Selain itu.Pada zaman Rasulullah dan Khulafa’ alRasyidin. Kufah dan lainlain. masjid-masjid terus dibina dan diperindahkan untuk tujuan yang sama. 2) Keselesaan – Kedua-dua pemerintahan menekankan keselesaan pada pembinaan ruangan dalam bangunan. syarak serta akhlak. Manakala. jasmani dan akidah. Masjid di Baitul Maqdis juga turut dibina. Mimbar masjid yang sememangnya telah wujud pada zaman Rasulullah diperindah dengan pelbagai ukiran seni khat dan berseni sekaligus memaparkan salah satu ciri seni bina Islam. Ini disebabkan bentuk bangunannya yang belum sempurna dan masjid-masjid dibina untuk memenuhi fungsi sebagai tempat penyebaran dakwah.kegiatan pendidikan atau keagamaan dan aktiviti kemasyarakatan. pelbagai ukiran yang indah dan dalam pelbagai bentuk jenis khat. tujuan seni bina adalah untuk keseimbangan pembangunan dan akidah.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 penjara. Seni bina Islam mempunyai bentuk yang sederhana dan tertumpu kepada aspek kegunaan. Panitia Sejarah Maktab Sabah 268 . pembinaan kota Basrah. Contohnya. pada zaman Khulafa’ al-Rasyidin.

Nilai-nilai indah. Bandingkan ciri-ciri kesenian menurut tamadun Islam dengan tamadun Barat. A. seni lukis dan teater. Walaupun bentuk hasil seni Islam berbeza-beza kerana perbezaan latar belakang sejarah dan budaya. B. Kepelbagaian dalam kesatuan Kesenian Islam memberi sumbangan kepada kesatuan hidup seseorang umat Islam. Aspek moral dan akhlak Islam mengkehendaki setiap seni yang diciptakan itu mempunyai nilainilai mulia dan akhlak yang boleh membentuk keperibadian positif manusia. seni bina. 2. Isi-isi penting Perbezaan 1. Pendahuluan 1. Ini bermakna agama membentuk akhlak dan akhlak membentuk seni. Ini sama halnya dengan seseorang individu Islam yang menjadi satu unit dalam kesatuan umat. 3. cara atau kaedah’ (skill. 2. tidak cantik adalah bidang yang yang termasuk dalam seni dan nilai keindahan dalam kehidupan manusia yang kadang-kadang lebih berpengaruh dalam bidang logic. Kesenian meliputi bidang-bidang seni seperti kesusasteraan. dalam bukunya The Meaning of Art. manusia dikatakan sebagai makhluk seni yang cinta akan sesuatu yang dapat memberi kepuasan hati melalui pancaindera rasa. tetapi masih memperlihatkan kesatuan yang melambangkan unsur-unsur akidah dan tauhid. Manakala Barat mementingkan aspek keindahan tanpa menekankan aspek moral dan akhlak. seni musik. manusia dikatakan mempunyai kebolehan tersendiri dalam menghasilkan segala bentuk hasil tangan mereka. setiap perkataan merupakan satu unit yang penting bagi mendukung susunan dan makna ayat. way or method). Namun secara lahiriah.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 16. ketika berehat atau ketika tidur. Oleh itu. Mengikut Herbert Read. Kesatuan ini berbentuk dalam bidang pekerjaan. Karya seni Islam dikehendaki memiliki nilai-nilai murni yang melambangkan akhlak atau berbentuk neutral iaitu bebas daripada nilai-nilai negatif. Dalam al-Quran. Kesenian berasal daripada perkataan Latin yang membawa maksud ’kemahiran. Panitia Sejarah Maktab Sabah 269 . 4. seni merupakan usaha untuk mencipta bentuk-bentuk yang menyenangkan. seni ukir. kaligrafi. Menurut Drs Sidi Gazalba menerusi buku Pandangan Islam tentang Kesenian menjelaskan bahawa seni adalah sebahagian daripada kebudayaan yang dicetuskan oleh sesuatu kelompok manusia kerana setiap kelompok manusia mempunyai fitrah semulajadi dan cinta akan kesenian yang boleh memberi ketenangan kepada hati dan fikiran.

3. Konsep kesenian Mengikut perspektif Islam. Kedua-dua Tamadun melihat kesenian sebagai sesuatu yang indah. Kedua-duanya mementingkan ciri kesenian yang boleh dirasai melalui penghayatan dan timbul hasil daripada fitrah manusia yng sukakan keindahan.Kesimpulan 1. Tamadun Barat tidak mempunyai sesuatu idenditi yang mengikat dan menyatukan mereka seperti yang terdapat dalam Tamadun Islam yang menjadikan tulisan Arab sebagai pengikat dalam menyatukan umat Islam. Seni dibentuk untuk melahirkan manusia yang benar-benar baik dan beradab. melalui kesenian Islam dapat membentuk individu yang bermoral dan seimbang daripada segi jasmani dan rohani. elok dan mempunyai nilai-nilai estetika yang tinggi.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 Manakala tamadun Barat tidak mengambilkira kesatuan dalam penghasilan kesenian mereka.W. Seni juga merupakan satu proses pendidikan yang bersifat positif dan tidak lari dari batas-batas syariat. konsep kesenian adalah untuk membimbing manusia ke arah konsep tauhid dan pengabdian diri kepada Allah S. Manakala konsep kesenian menurut tamadun Barat. Ini bermakna.T. Panitia Sejarah Maktab Sabah 270 . hanya menekankan nilai-nilai estetika yang tinggi yang mampu memberi kepuasan.W. Kesenian Islam dicipta untuk tujuan pengabdian diri kepada Allah S. Persamaan 4. C. kegembiraan dan keselesaan kepada naluri manusia sahaja. manakala kesenian barat adalah untuk tujuan keindahan dan kepuasan diri semata-mata.T dan mencari keredhaanNya. cantik.

seni binanya dapat dilihat dengan pembinaan candi. 6.Seni merupakan fitrah manusia untuk mengilhamkan manusia untuk mencipta karya seni yang seterusnya membawa nikmat dan kesenangan. dan orang-orang kaya. Seni bina masjid dipengaruhi oleh seni bina Arab. Bagaimanapun pengaruh Hindu Buddha dalam seni bina Melayu tidak dapat dielakkan. senang ditutur. Seni bina terawal di Nusantara dipengaruhi unsur-unsur Hindu Buddha. Dengan kedatangan Islam. pembesar. 4.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 17. Pusara yang indah dan besar adalah milik raja. Apabila penjajah Barat datang ke Alam Melayu. Isi-isi penting 1. Pada zaman Hindu. Bumbung pusara dihias Panitia Sejarah Maktab Sabah 271 3. lembut. Pada zaman awal. India dan China. Menurut Ibn Khaldun seni bina merupakan salah satu lambang dan mercu tanda kegemilangan sesuatu bangsa atau negara. Seni Bina Melayu di Nusantara berubah-ubah mengikut zaman. Turki. Contohnya. 4. Di antara seni bina yang menarik ialah masjid. Masjid Tengkera di Melaka dihiasi pintu gerbang yang diperbuat daripada kayu atau buluh dan dihiasi dengan kertas atau kain berwarna-warni. Seni bina ialah seterusnya ialah rumah. 2. Pendahuluan 1. Pusara atau makam berfungsi sebagai tanda atau ingatan terhadap seseorang yang mati. 2. batu dan saiznya agak kecil. Seni bina Islam muncul apabila Islam bertapak di Alam Melayu. Matlamat kesenian untuk melahirkan manusia yang beriman dan beradab. 5. senang mendengarnya dan menerangkannya. 5. Seni bina merupakan sebahagian daripada kebudayaan yang membawa makna indah. bangsawan. . 3. dapur dan serambi yang tertutup serta berdinding. seni bina Melayu berubah. senang dilihat. Iran. halus. Pintu gerbang berfungsi sebagai pintu masuk ke sesebuah bangunan atau kota bagi mengindahkan kota atau bangunan seperti istana dan masjid. Rumah Melayu Melaka merupakan rumah berbumbung tinggi dengan ruang tamu. Aktiviti seni yang dijalankan mestilah berlandaskan batas-batas syariat yang ditetapkan oleh Islam. seni bina Melayu hanya dapat dilihat pada patung-patung. Seni bina masjid disesuaikan dengan alam persekitaran dan dipadankan dengan bahan-bahan tempatan seperti kayu. Bincangkan pengaruh seni bina Islam di Nusantara. Pembinaan rumah dipengaruhi oleh unsur agama dan iklim. simen mula digunakan untuk membina masjid. Pintu gerbang merupakan salah satu jenis seni bina Alam Melayu.

dan rumah-rumah wakaf telah dipengaruhi oleh kesenian Islam yang datang dari Arab. pusara. Turki.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 dengan seni bina Melayu berunsur keagamaan seperti ukiran ayat-ayat alQuran. Bangunan ini dihiasi dengan ukiran pada tiang dan kisi-kisinya. Walaupun terdapat pengaruh-pengaruh kesenian asing. Kesimpulan Di Nusantara. Iran dan India. kegiatan seni bina Islam turut berkembang dengan kehadiran Islam. tanah perkuburan dan di tengah perjalanan untuk kegunaan musafir. Rumah wakaf berfungsi sebagai tempat berehat yang dibina di istana. kota. kubu. namun seni bina rumah. 7. Pusara atau makam di masjid menempatkan golongan alim ulama’ atau orang yang berjasa terhadap agama. pintu gerbang. Panitia Sejarah Maktab Sabah 272 .

Dianggap mulia kerana berkait rapat dengan penjagaan dan pencatatan kalam Tuhan. Pada dasarnya. Kerajaan Bani Umaiyyah merupakan zaman permulaan perkembangan kesenian Islam di Sepanyol. 3. dan sebagainya. tebukan tembus yang disusun bersegi atau bujur pada dinding rumah. Tulisan khat di Masjid Cordova menjadi hiasan di siling dan sekeliling bangunan istana. muhaqqaq. Terdapat ayat-ayat tersusun dalam petak-petak bersegi yang diukir mengikut bentuk ruang pada batu nesan yang dikenali sebagai Batu Acheh. Kahat pada wang emas yang dikeluarkan oleh kerajaan Johor semasa pemerintahan Sultan Abdul Jalil Shah (1623-1677 M). 3. logam. Dua jenis tulisan khufi dan naskah telah digunakan yang juga ditulis pada senjata seperti pedang dan alat pinggan mangkuk. ijazah. 3. Dapat dikesan pada batu-batu nesan. seni khat diperkembangkan untuk menghasilkan salinan-salinan al-Quran yang cantik dan kemudiannya dikembangkan bagi teks-teks agama serta puisi-puisi. 5. Nasakh. yang tertulis ayat-ayat alQuran dari Surah al-Imran ayat 185. Tulisan khat di Nusantara. Khat pada mata keris mengandungi ayat-ayat al-Quran. Sungai Udang yang menandakan tarikh meninggal dunia Syed Ahmad Mokhtar Ibn Martutalani pada 1467M. Barang perhiasan dan tempat menyimpan barang kemas digubah indah dengan tulisan khat. Seni khat terdapat di Masjid Cordova dan Istana al-Hamradi. B. 1. 2. Isi-isi penting A. Pendahuluan di Sepanyol dan 1. Panitia Sejarah Maktab Sabah 273 . kaca. Bincangkan bentuk-bentuk seni khat yang terdapat Nusantara. Seramik. 5. Pahang terdapat batu nesan seorang wali Allah bertarikh 1028M. Seni khat merujuk bentuk tulisan Arab. 2. Di Pekan.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 18. Seni khat merupakan bidang kesenian yang paling diminati oleh umat Islam yang biasanya diabadikan pada bangunan. thuluth. dan lain-lain. Terdapat pelbagai jenis khat Arab iaitu Kufi. Terdapat tulisan khat yang ditulis pada batu berbentuk empat segi di Keramat. 2. 4. ukiran kayu. Khat dalam bentuk ukiran kayu yang diukir secara timbul. Tulisan khat di Sepanyol 1. 4. Andalus Sepanyol. istana dan masjid. riq’ah. 4. Surah Yunus ayat 62 serta nasihat.

Makam Diraja Mahmodiah. Seni khat telah berkembang keseluruh Nusantara dan Sepanyol yang menjadikan kesenian sebagai hiasan di dinding-dinding bangunan. Johor Bharu ditulis khat thuluth dan makam Diraja Langgar Alor Setar ditulis khat khufi. 7. Panitia Sejarah Maktab Sabah 274 . Di Terengganu terdapat prasasti yang mengandungi nasihat dan perintah bagi mentaati hukum-hukum syarak seperti hukum zina dan hutang-piutang. Kesimpulan Seni khat terus berkembang menerima perubahan yang tidak pernah kaku mengikut perubahan zaman.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 6.

4. Khat mempunyai kaitan dengan seni tulisan yang diambil daripada al-Quran. Pendahuluan 1. 3. Ianya juga dapat memasukkan pelbagai ayat dalam satu ruang khusus.Dapat melahirkan aspek keindahan disamping menarik minat umum untuk memahami maksud yang tersembunyi. Huraikan kepentingan seni khat dan penjenisannya yang terdapat dalam kaligrafi Islam. 2. Unsur keindahan . d. Perbezaan seni khat berbeza dari segi istilah. Ini menjadikan tamadun Islam setaraf dengan gaya kaligrafi. Kepentingan a. Kaligrafi dapat dirumuskan sebagai tulisan yang diwujudkan dalam pelbagai bentuk huruf yang indah serta dikategorikan sebagai unsur seni tulisan. tulisan tamadun lain seperti tulisan kaligrafi China. Asas kemahiran dan pengetahuan sangat penting dalam menghasilkan kaligrafi supaya maksudnya tidak berubah melibatkan potongan ayat al-Quran.Berkembang menjadi seni dalam bidang tulisan yang dikenali sebagai kaligrafi. Khat bermaksud garisan indah dalam bahasa Arab. Seni ini berkaitan dengan kemahiran penggunaan jari dan seseorang perlu memahami maksud al-Quran atau bahasa Arab sebelum menghasilkan bentuk kaligrafi. Seni khat dan kaligrafi dapat disesuaikan berdasarkan khat atau tulisan kaligrafi dalam satu baris atau ruang yang sempit dan dapat diolah dengan pelbagai bentuk sama ada geometri. bulat dan sebagainya. Sebagai satu identiti ketamadunan Islam – Kaligrafi merupakan ciri khusus dalam Islam yang menjadi lambang khusus ketamadunan Islam dalam seni tulisan. Seni kaligrafi juga merangkumi seni khat kerana berkaitan dengan pengubahsuaian huruf pada bentuk yang indah dan pelbagai tanpa mengubah maksud yang asal. Seni khat merujuk kepada tulisan al-Quran dan tulisan Arab manakala seni kaligrafi merujuk kepada gaya huruf dan tulisan yang dihasilkan sebagai seni. Menjimatkan ruang – Seni khat yang dihasilkan dapat menjimatkan wang kerana tulisannya merupakan potongan daripada surah dalam al-Quran. b. c. Panitia Sejarah Maktab Sabah 275 . Kaligrafi yang telah dihiasi berbeza daripada bentuk tulisan biasa atau asal. Kaligrafi diambil daripada perkataan ‘kalios’ dalam bahasa Latin bermaksud indah dan graph yang bermaksud tulisan.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 19. Kemahiran individu – Seni khat dan kaligrafi dapat menjadi asas kepada kemahiran individu. Isi-isi penting 1.

c. Jenis-jenis khat dalam Islam a. Contohnya seni khat Koufi berasal dan berkembang di Kufah. Seni khat Diwani Jali merupakan khat yang lebih menitikberatkan nilai seni dan amat rumit untuk menghasilkannya serta memerlukan kemahiran tangan tetapi hasilnya sangat indah. Khat Diwani atau Diwani Jali : Khat ini berkembang dari Mesir sekitar 1220 H. 2. masjid dan sebagainya. Digunakan untuk tulisan biasa dan juga dapat dilihat pada isi kandungan naskah berkaitan dengan ilmu keagamaan zaman perkembangan Islam. Seni khat Raihani hampir mempunyai kesamaan dengan khat Thuluth tetapi mempunyai tulisan atau hurufnya lebih lebar dan panjang. b.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 e. Khat ini dianggap oleh sarjana sebagai khat untuk tujuan seni yang digunakan dalam perjanjian dan urusan rasmi. Khat Koufi :dianggap sebagai seni yang tertua dalam Islam yang berasal dan berkembang dari Kufah. d. Kesimpulan (2 markah) Seni khat dapat melahirkan keindahan kaligrafi dalam Islam dan banyak dipengaruhi dengan kutipan potongan al-Quran yang menekankan kepada pengajaran dan pendidikan al-Quran. Susunan huruf dan tulisan mudah dibaca dan berbeza dengan seni khat seperti seni khat Diwani Jali. seni khat Koufi telah dijadikan hiasan pada bangunan penting untuk menambahkan keindahan dalaman dan luarannya seperti di masjid. Khat Farisi : Khat ini berasal dari Parsi. seni khat Farisi berasal dan berkembang di Parsi dan seni khat Diwani dan Diwani Jali berasal dan berkembang di Mesir. e. Panitia Sejarah Maktab Sabah 276 . bangunan. Pada zaman kebangkitan kerajaan Bani Abbasiyah. Mewujudkan persaingan – Menjadikan satu saingan antara individu bangsa dan negara Islam sendiri untuk mengembangkan satu gaya kaligrafi yang berbeza antara satu daerah dengan daerah lainnya. Khat Nasakh : Seni khat ini digunakan dalam dunia penulisan Islam. perahu. Digunakan secara meluas dalam dunia penulisan Islam terutama untuk nama buku dan judul majalah. Khat Thuluth dan Khat Raihani seni khat Thuluth ini hanya digunakan sebagai tulisan untuk bahagian hadapan kulit sama ada untuk buku dan kitab al-Quran seperti naskah al-Quran Mashaf Uthmani.dan bangunan lain. kubah. Seni khat Diwani Jali ini biasanya dihasilkan dalam bentuk perlambangan seperti pokok. dapat mengangkat martabat kaligrafi Islam setanding dengan kaligrafi tamadun lain di dunia. Di samping itu.

Menurut Ibn Khaldun. Dari situ ia terus berkembang ke merata tempat dalam kerajaan umat Islam lain.W. Kufah berkembang sebagai pusat seni khat. Ada pendapat yang mengatakan bahawa seni khat adalah anugerah Allah S. Nasakh. Segelintir orang Arab yang tahu membaca dan menulis kemudian mengajarkan kepada anak-anak tawanan perang Badar. Tulisan yang diperkenalkan itu dikenali dengan tulisan jawi yang kekal digunakan hingga ke hari ini. Lahir serentak dengan kemunculan Islam. tuki. talik dan nastaklik. Tulisan khat dijadikan seni khat seni tulis Islam pada zaman pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Talib. Khat bermaksud garisan indah dalam bahasa Arab. diwan. Kaligrafi dapat dirumuskan sebagai tulisan yang diwujudkan dalam pelbagai bentuk huruf yang indah serta dikategorikan sebagai unsur seni tulisan. Menurut Shuib Panitia Sejarah Maktab Sabah 277 . Ahli sejarah berpendapat khat ini berasal dari Nabati dan seterusnya sampai ke Hijaz. dalam Sastera Melayu dan Islam menyatakan seni khat sampai ke Tanah Melayu serentak dengan kedatangan agama Islam. rihan. 4.Berkembang menjadi seni dalam bidang tulisan yang dikenali sebagai kaligrafi.T. Menurut Abdul Rahman Al-Ahmadi. 3. 2. Huraikan asal-usul dan perkembangan seni khat di Nusantara. Kemudian tulisan ini dibawa melalui pedagang-pedagang yang berniaga di Syam dan Parsi oleh kaum Quraisy. Ada pula pendapat yang mengatakan tulisan ini berasal daripada Finiqi yang dikenali huruf Mesir purba dan berkembang luas di Mesir. A.s. dan diwarisi sehingga zaman Islam. Pendahuluan 1. Kaligrafi diambil daripada perkataan ‘kalios’ dalam bahasa Latin bermaksud indah dan graph yang bermaksud tulisan. Ia bertanggungjawab dalam memperkenalkan tulisan jawi di Tanah Melayu. Khat mempunyai kaitan dengan seni tulisan yang diambil daripada alQuran. kepada Nabi Adam a. 3. Isi-isi penting (20 markah) Asal-usul (8 markah : 4 isi x 2 m) 1. Perkembangan khat di Asia Tenggara 1.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 20. Antara jenis khat ialah Koufi. 2. tulisan jenis masnah berasal dari Yaman dan seterusnya berkembang pada zaman kerajaan Saba’ dan Himyar dalam bentuk ukiran. Thuluth.

Kesimpulan Pelbagai langkah telah diambil oleh negara-negara di Nusantara untuk memperkembangkan seni khat. Kini. Pada zaman keagungan kerajaan Melayu. 3. Ayatayat al-Quran dan Hadis Nabi diukir dengan motif-motif tertentu seperti tumbuh-tumbuhan dan sebagainya yang berpusing-pusing ke kanan ke kiri. Panitia Sejarah Maktab Sabah 278 . 5. Islam pada abad ke 15 dan 16. Khat juga diabadikan di atas tenunan songket dan hiasan. Khat yang tertua sampai ke Malaysia ialah tulisan khat yang ditulis pda batu bersurat yang dijumpai di Kuala Berang Terengganu bertarikh 1303 M (702 H). seni khat diukir dengan indah pada kayu keras. Tulisan khat juga terdapat pada batu nisan Syeikh Ahmad Mukhtar ibnu Marfu Talani bertarikh 1467 M (872 H) yang dijumpai di Sungai Udang Melaka dan berhampiran dengannya terdapat batu pedang yang bertulis khat kalimah Allah yang menyerupai khat kufi. nga. keris dan lain-lain juga diukir dengan ayat-ayat al-Quran dan Hadis. batu nisan di Phanrang Kemboja (1039 M) dan batu nisan Teluk Che Munah Pekan. ca untuk memenuhi keperluan sebutan bahasa Melayu. ga.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 Ahmad dalam Seni Khat menyatakan tulisan jawi merupakan tulisan abjad Arab yang ditambah empat huruf iaitu nya. Contohnya pada batu nisan makam sultan-sultan dan mubaligh Islam seperti batu nisan Fatimah binti Maimun di Leran Jawa Timur (1082 M). Johor yang terdapat banyak batu nisan yang mengandungi khat yang diukir dengan ayat-ayat suci al-Quran. Acheh. ke atas ke bawah. Pahang. 4. Perlis. Pulau Jawa. Alat-alat senjata seperti pedang. Pahang (1420 M). seni khat diabadikan di atas duit syiling. 6. Di Alam Melayu seperti Samudera-Pasai. Contohnya pada zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Syah (Melaka) 1455 – 1459 M dan Sultan Abdul Jalil Syah (Riau) 1632 – 1677 M. 2. Langkah ini telah menyebabkan kebangkitan kembali penghayatan dan penghargaan seni khat dan seni ukir Islam ini. tulisan jawi telah digunakan kembali dalam persekolahan. Kedah. Di Malaysia.

w.w. Istananya diukir dengan ayat-ayat al-Quran. Ramai bangsa Arab merupakan pengukir dan ahli tukang yang terkenal sejak sebelum kelahiran Nabi Muhammad s. 4) Pada zaman Nabi Muhammad s. Jelaskan perkembangannya sehingga abad ke-18 M. Contohnya. Isi-isi penting 1) Seni ukir mula berkembang di Tanah Arab kemudiannya menular ke Parsi.Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 20. Hadis dan kata-kata hikmah Panitia Sejarah Maktab Sabah 279 . 7) Seni ukir Islam mula berkembang pada zaman kerajaan Bani Umaiyah. India dan negeri-negeri Melayu di Nusantara. mimbar masjid diukir dengan seni khat yang cantik beserta ukiran yang berseni. Pada tahun 21 Hijrah. 6) Khalifah Umar al-Khattab telah menyumbang kepada pembinaan dan pengukiran masjid di Fustat (17 Hijrah). cara pengisisan ruang yang dihiasi ataupun keseragaman motif-motif ukirannya.a. 5) Pada zaman Khulafa’ al-Rasyidin. kerusi dan lampu yang ditemui. seni ukir Islam belum berkembang dengan luas kerana tumpuan umat Islam pada ketika itu adalah ke arah memperjuang.a. seni khat. masyarakat Saba’ di Yaman mempunyai ramai ahli yang mahir dalam bidang ukiran dan pertukangan. seni ukir dapat melahirkan kebudayaan dan unsur-unsur Islam yang bolah difahami oleh penganut-penganutnya demi mempertingkatkan ketakwaan Islam. 3) Banyak bukti seni bina dan seni ukir diperoleh pada zaman Kerajaan Saba’ menerusi peninggalan runtuhan-runtuhan bangunan termasuk Empangan Ma’rib dan ukiran batu kaum Saba’. 2) Kemunculan seni ukir Islam berlaku sejak bangsa Arab memeluk agama Islam. mengembang dan mengamalkan ajaran Islam dari sudut ibadat dan pemikiran. 2) Seni ukir Islam mempunyai nilai yang tinggi yang dapat dilihat dari segi susunan. 3) Seni ukir khat dibahagikan kepada beberapa cabang seni yang lain seperti seni bina. Selain itu. dan seni lukis. Turki.. Seni ukir mendapat tempat istimewa di pentas sejarah kesenian dunia. Terdapat juga peralatan pertukangan tangan seperti alat-alat rumah. masjid telah mula dihiasi dengan ayat-ayat al-Quran yang diukir indah bagi menjelaskan paduan antara pembangunan fizikal dengan pembangunan kerohanian. Pendahuluan 1) Seni ukir Islam dicipta bertujuan untuk menghasilkan sesuatu yang indah dan menarik untuk dihayati oleh umat Islam. Bidang seni ukir berkembang seiring dengan bidang seni yang lain. komposisi.

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 termasuklah di dinding masjid dan menaranya. Bukti-buktinya dapat dilihat pada Universiti Nizamiyah. Secara ringkasnya seni ukir dapat diterima oleh semua golongan masyarakat Islam kerana nilai dan kualiti seninya yang tinggi. makam dan batu bersurat.beliau telah membina sebuah tugu yang dikenali sebagai Dome of The Rock (Kubah al-Sakhrah) di Jurusalem. Perkembangan seni ukir di rantau ini boleh disaksikan menerusi bangunan masjid. istana ai-Zahab di Bagdad dan Perpustakaan Bait al-Hikmah. Kebanyakan seni bina dan seni ukir Islam di Kota Bagdad telah dimusnahkan oleh pihak musuh. Corak dan bentuk seni ukir Islam semakin bertambah. akidah. 15) Penemuan seni ukir Islam yang tertua ialah Batu Bersurat Terengganu yang bertarikh 702H(1303M). 9) 10) Pada zaman itu. Kesimpulan (2 markah) Keseluruhan kesenian yang dibawa oleh orang-orang Islam mencerminkan nilai. 12) Kesenian Islam mengalami kemerosotan apabila kejatuhan kerajaan Abbasiyah ke dalam tangan bangsa Monggol. Pada zaman Abbasiyah. istana. Tugu ini diukir dan dihias dengan batu permata dan manik-manik yang indah dan beraneka warna untuk membentuk ayat-ayat Al-Quran. 13) Namun demikian penghasilan seni ukir Islam masih kaya di negara-negara lain seperti Turki. akhlak dan syariah yang sudah sebati dalam jiwa umat Islam. namun tetap kekal dari segi falsafah dan ciri-ciri keIslamannya. Istana ini juga mempunyai patung berbentuk singa yang memancutkan air dari mulutnya selama 600 tahun tanpa henti. Selain itu. Contohnya di Itali terdapat beberapa buah gereja yang dihias dengan ukiran Islam seperti pada pintu masuk gereja Milano yang terdapat ukuranukiran bertulisan Arab. terdapat juga seni ukir khat yang ditemui pada Batu nisan yang bertuliskan ayat-ayat Al-Quran dan Hadis termasuk makam-makam sultan dan mubaligh Islam . Granada dan Toledo yang mempunyai unsurunsur ukiran yang halus yang halus dan indah di samping seni khat dan kaligrafi. 8) Pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan . 11) Terdapat banyak bangunan seperti masjid dan istana di kota-kota besar Sepanyol. 14) Seni ukir Islam juga mempengaruhi seni ukir Melayu di Nusantara. Panitia Sejarah Maktab Sabah 280 . perkembangan seni ukir islam telah mencapai kemuncaknya kerana jajahan takluk Islam yang luas pada zaman tersebut. Istana Amrah yang terletak di Timur Laut Mati dan Masjid al-Haram di Makkah. Mesir dan Iran sehingga mempengaruhi seni ukir bangsa-bangsa di Eropah dan Asia. Perkembangan seni ukir amat pesat sehingga dapat menonjolkan identiti sesebuah negara. Contohnya. contohnya Cordova. Kesannya dapat dilihat apabila seni ukir Islam yang terjalin dengan tulisan khat telah mempengaruhi para seniman yang beragama Kristian. seni ukir Islam telah dipengaruhi dengan unsur-unsur Parsi.

Perealisasian Item Sejarah STPM 2010 Panitia Sejarah Maktab Sabah 281 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->