TUNTUTAN ELAUN KERJA LEBIH MASA

BAGI BULAN SEPTEMBER 2005

Nama : Jawatan : Gaji : No. Gaji :

ORAI ANAK GOPER Pemandu kenderaan bermotor RM 1041.08

( No. K.P.:

621031135349

Kadar Sejam RM 4.99 :
5499066

Bank : A/C No.:
Jumlah Masa (Jam) Hari Biasa Kerja Siang Kerja Siang / Hari Biasa Kerja

RHB, Caw. Jln. Simpang Tiga, Kuching

Tarikh Hari

Masa Bekerja
Dari Hingga

Hari Hari Hari Ahad Kelepasa Kelepasa Kerja n Am n Am Malam Kerja Kerja Siang Malam

JUMLA H JAM

KADAR GANDAA N

JUMLAH
JUMLAH BESAR = 100 JAM X RM 4.99 ( KADAR SEJAM) = RM

Tarikh :

Tandatangan Pegawai Menuntut: