1.0 PENGENALAN Setiap negara mempunyai bahasa kebangsaannya sendiri. Bahasa kebangsaan Malaysia ialah bahasa Melayu.

Oleh itu, semua warga Malaysia perlu menghormati dan mempertahankan bahasa Melayu kerana bahasa itu ialah bahasa kebangsaan mereka. Fakta yang tidak dapat disangkal atau dipertikaikan oleh sesiapa pun ialah darihal kedudukan bahasa Melayu sebagai kebangsaan negara. Kedudukan bahasa itu sangat jelas di sisi perlembagaan. Kedudukan dan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan telah termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Isu penggunaan bahasa Melayu pada masa ini semakin membimbangkan. Sebagai contoh penggunaan bahasa Melayu oleh media elektornik yang disifatkan Persatuan Pendidik Bahasa Melayu (PPBMM) semakin merosot kualitinya. Menurut Presidennya Prof Madya Dr Hashim Othman, pelbagai kesalahan bahasa yang berterusan dikesan dalam pelbagai program televesyen dan radio khususnya stesen swasta sejak akhir-akhir ini. Contoh kesalahan paling kerap ialah penggunaan kata ganti nama pembesar dan pemimpin negara yang disebut tanpa rasa sopan dan hormat. Penggunaan kata ganti µkita orang¶, µkorang¶, dan µdiaorang¶ yang merujuk kepada ganti nama µkami¶, µkalian¶ dan µmereka¶, yang kini meluas diguna dalam drama terbitan stesen televisyen berbayar. Kesalahan bahasa itu jika tidak dibendung akan membawa impak buruk terhadap perkembangan bahasa Melayu kerana pengaruh media elektronik terhadap penonton dan pendengar khususnya kanak-kanak adalah sangat besar. Penggunaan bahasa Melayu yang tinggi berupaya menjadi contoh kepada pelajar dan masyarakat. Usaha mendaulatkan Bahasa Melayu di segenap lapangan merupakan tindakan murni yang bukan sahaja menepati undang undang tertinggi negara iaitu Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukan kedudukan istimewa Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di dalam perkara 152.

1

Sikap acuh tidak acuh dan malu untuk bertutur di dalam bahasa kebangsaan semakin ketara kepada generasi muda pada hari ini. Boulevard dan Parcel´ digunakan secara meluas di Putrajaya. Jikalau budaya berbudi bahasa dijadikan kempen. Parsi dan Urdu. Kemerosotan bahasa Melayu dari segi penguasaan dan penggunaanya perlu dinilai dan diberikan perhatian serius. 2 . Keputusan yang diambil oleh Datuk Seri Dr Rais Yatim untuk menukarkan istilah-istilah asing yang digunakan pada nama jalan dan tempat di Putrajaya harus diberikan pujian serta wajib untuk dilaksanakan. Sebagai sebuah negara berdaulat dan mengiktiraf peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.Usaha ini harus dilihat sebagai satu jihad untuk menguat dan mengekalkan identiti serta jati diri bangsa dan negara Malaysia. kita tentu hairan apabila istilah-istilah asing seperti ³Presint. maka sudah tentu kempen memartabatkan bahasa Melayu juga harus dijalankan kerana salah satu budaya orang Malaysia adalah bertutur seta bangga dengan bahasa kebangsaan. Untuk terus mengekalkan kedaulatan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu merupakan bahasa kelima terbesar di dunia dan menjadi antara bahasa berpengaruh yang berperanan di dalam penyebaran agama Islam selain bahasa Arab. Kurangnya keperihatinan serta kesedaran sivik kebanyakan anak muda sekarang terhadap pelbagai isu-isu yang berlaku termasuk isu kedaulatan bahasa kebangsaan adalah suatu yang membimbangkan. adalah tidak cukup sekadar diajurkan program-program bagi memperkasakan penggunaan bahasa Melayu di peringkat kementerian dan jabatan sahaja malah ia perlu mengakar ke segenap lapisan masyarakat terutamanya di institusi-institusi pendidikan Kempen dan gerkan massa untuk memartabatkan bahasa Melayu perlu dijalankan dan wajar mendapat perihatian semua pihak.

1999). sama ada di peringkat rendah mahupun menengah. Sebuah badan berkanun. Pada tahun 1970. Menyedari hakikat ini. Sebelum wujudnya Akta Pendidikan.0 MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU 2. iaitu meliputi aspek-aspek tulisan. Khusairi Hj. bentuk angka dan bahasa dalam borang rasmi kerajaan. Akta Pendidikan menegaskan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama di sekolah-sekolah. Akta ini mengandungi tiga seksyen. Mohd. Abdullah. Kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara ini berpaksikan pada Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. (1983) Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 (disemak 1971) mula berkuatkuasa pada April 1963. kesepaduan rakyat mestilah 3 . bahasa Melayu secara berperingkat-peringkat telah menggantikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengatar di sekolah-sekolah.2. Akta ini jelas memperuntukan bahasa kebangsaan hendaklah digunakan bagi maksud-maksud rasmi. Menurut Hj. kerajaan telah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara kita. Cara ini dapat memperkukuhkan kedudukan dan taraf bahasa Melayu sehingga mampu menjadi wadah serta dapat menyaingi bahasa-bahasa maju yang lain. dalam Laporan Penyata Razak dan Laporan Rahman Talib telah menegaskan bahawa bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan negara. termasuk sekolah-sekolah jenis kebangsaan. ataupun di peringkat universiti. selain daripada Akta Bahasa Kebangsaan dan Akta Pendidikan yang sedia ada. iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) adalah bertanggungjawab untuk memaju dan memperkayakan bahasa Melayu kita (Kamarudin Husin & Siti Hajar Abdul Aziz.Untuk mempertahankan martabat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan rasmi negara.1 Bahasa Kebangsaan ³Bahasa Jiwa Bangsa´ dengan jelas menunjukkan kepentingan bahasa dalam proses memupuk perpaduan antara kaum.

seperti terkandung dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. 1999). Bahasa Melayu sudah dapat berfungsi dengan baik sebagai bahasa pengantar ilmu serta dapat 4 .3 Bahasa Melayu Dalam Pendidikan Sejak tahun 1983 hingga tahun 1991 penggunaan bahasa Melayu dalam pendidikan baik di peringkat sekolah rendah. pembinaan dan peluasan penggunaannya. Dasar bahasa negara ini juga dianggap bermula dengan idealisme.2 Dasar Bahasa Pemilihan satu bahasa kebangsaan bagi negara Malaysia timbul sebab perlunya diadakan satu lambang penyatuan. iaitu dengan harapan bahawa bahasa itu dapat menjadi dasar bagi satu identifikasi kebangsaan. barulah dilakukan tahap-tahap seterusnya. menengah. memupuk ciri-ciri pengenalan rakyat yang relatif seragam.sentiasa digembleng. dan menobatkan bahasa Melayu sebagai sarana komunikasi yang berkesan dalam sektor-sektor penting negara (Kamarudin Husin & Siti Hajar Abdul Aziz. Penggunaan satu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan akan berjaya mencerminkan jalinan hubungan rakyat Malaysia yang sejati. Dasar ini memenuhi konsep perancangan taraf bahasa. 2. maktab dan universiti terlaksana dengan lancar. 2. Dasar bahasa di Malaysia meletakkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. iaitu untuk menyaksikan satu rupa bangsa yang bersatu. Dengan adanya dasar bahasa yang menentukan pemilihan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. iaitu propaganda. penubuhan satu bahasa kebangsaan juga timbul daripada desakan kebangsaan yang mahukan bahasa penjajah diambil alih oleh bahasa bumiputera iaitu bahasa Melayu. Di samping memenuhi keperluan sebagai lambang penyatuan. Dasar bahasa kebangsaan merupakan asas terpenting bagi perkembangan bahasa Melayu di Malaysia. Peranan bahasa sebagai faktor penyatuan disalurkan melalui sistem pelajaran kebangsaan.

tugas-tugas yang dipertanggungjawabkan ke atasnya. istilah. pembinaan istilah saintifik.mengungkapkan dan menghuraikan konsep ilmu yang abstrak dan jelas. Sejak Dewan Bahasa dan Pustaka ditubuhkan pada tahun 1956. 2002). menerusi penyertaan bersama dalam Majlis Bahasa Brunei-Indonesia-Malaysia (MABBIM) yang mewarisi Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM) sebelum itu. di samping Sastera. Bahasa Melayu sudah mampu berfungsi sebagai bahasa akademik dan lengkap dengan laras-laras bahasa. maktab dan universiti. penyusunan buku tatabahasa dan pembinaan sebutan baku telah pun dilaksanakan dengan jayanya. Berdasarkan begitu banyak buku teks. Penerbitan pelbagai jenis buku dan jurnal turut membantu menjayakan peranan bahasa Melayu dalam pendidikan di negara ini. kamus. dan UndangUndang. penyediaan kamus umum definitif. Ekonomi. secara tuntasnya bahawa bahasa Melayu sudah pun berjaya memainkan peranan dalam pendidikan di negara ini (Abdul Hamid Mahmood. Dewan Bahasa dan Pustaka bersifat produktif dalam pembinaan bahasa Melayu dari segi penstandardan dengan negara-negara berbahasa Melayu yang lain. Kedoktoran. Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka dalam membina. Teknologi. perbendaharaan kata dan istilah untuk memperkatakan pelbagai hal baharu dalam aneka bidang ilmu serta ilmu sains. majalah. 5 . Kemasyarakatan dan agama. Kejuteraan. dan bahan-bahan bacaan yang sudah diterbitkan dalam bahasa Melayu untuk kegunaan di sekolah-sekolah. pembentukan sistem ejaan baharu. seperti pembinaan bahasa. menyempurnakan dan mengembangkan bahasa Melayu supaya dapat memainkan peranannya dengan sempurna dalam dunia pendidikan di negara ini bukan sedikit. Bahasa Melayu hari ini sudah mencapai taraf bahasa ilmu yang lengkap dengan ciri keintelektualan dan kesempurnaan.

bersedia menimba ilmu dan mempunyai akhlak yang tinggi. kecekapan berbah asa dan kepekaan terhadap variasi bahasa Melayu dalam pelbagai situasi. 6 . berbahasa.2. Ia juga bertujuan melahirkan pelajar yang aktif.4 Bahasa Melayu Dalam Pendidikan Sekolah Keseluruhan usaha untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmiah yang berkesan bagi melahirkan bangsa Malaysia yang intelek tidak akan berjaya selagi rakyat tidak dapat menguasai bahasa Melayu dengan baik. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang dilaksanakan di sekolahsekolah sepenuhnya mulai tahun 1983 telah menitikberatkan penguasaan kemahiran asas membaca. Tumpuan dan penekanan adalah untuk membimbing pelajar ke arah pemupukan semangat kewarganegaraan dan mengamalkan nilai murni masyarakat Malaysia yang universal (Kamarudin Husin & Siti Hajar Abdul Aziz. menulis dan mengira menggunakan pengantar bahasa Melayu. di samping memberi pendidikan untuk pembinaan sahsiah diri serta pemupukan kemahiran berfikir. Matlamat dan Objektif Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSM ini lebih memberatkan penguasaan bahasa Melayu yang bermutu bersandarkan ketetapan tatabahasa. sistem bahasa dan gaya bahasa yang indah serta unsur dan nilai budaya yang tinggi. berketrampilan. Usaha untuk mencapai matlamat ini seharusnya bermula pada peringkat sekolah lagi kerana sistem persekolahan di negara kita menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantarnya. Asimilasi ilmu ini diteruskan lagi dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) yang mula dilaksanakan pada tahun 1988 melalui pembelajaran pelbagai displin ilmu dengan pengantar bahasa Melayu. 1999).

Ekonomi. istilah. ia perlu mempunyai dua ciri penting. Maksud kekuatan bahasa Melayu seharusnya setanding dengan kekuatan bahasa Inggeris dalam memperkatakan konsep dan pemikiran ilmu moden. 2002). bahasa Perancis. pengurusan perakaunan dan perangkaan (Abdul Hamid Mahmood. Bahasa melayu direncanakan menjadi bahasa yang ekspresif dalam pelbagai bidang ilmu. perniagaan saham. termasuk sains dan teknologi. iaitu ilmu Sains. Misalnya apabila memperkatakan konsep ekonomi. bahasa Jerman. Dengan demikian. istilah dan laras bahasa yang sesuai untuk mengukapkan konsep dan pemikiran yang kompleks dan abstrak. Dicerna sebagai bahasa elit dan bahasa cerdik pandai yang bertanggungjawab membentuk pemikiran masyarakat dan pembangunan negara. dan bahasa Jepun. Kedoktoran. dan laras bahasa yang cukup dan sesuai untuk menyatakan konsep dan pemikiran tentang hal-hal perdagangan. Satu-satu bahasa yang mencapai taraf bahasa ilmu. iaitu keintelektual bahasa. Kejuteraan. perindustrian ringan dan berat. Bahasa Melayu perlu duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan bahasa-bahasa antarabangsa yang lain seperti bahasa Inggeris. Teknologi. Perancangan bahasa Melayu secara bertahap-tahap melalui sistem pendidikan kebangsaan. yang sudah lama berperanan sebagai bahasa ilmu moden dengan jayanya. dan kesempurnaan bahasa.5 Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Ilmu Dengan µBahasa Melayu Sebagai Bahasa Ilmu¶ dimaksudkan peranan Bahasa Malaysia sebagai pengantar ilmu pengetahuan atau sebagai alat menyampaikan ilmu pengetahuan moden. dan Undang-Undang di samping sastera dan agama. 7 . maka perlulah bahasa Melayu mempunyai perbendaharaan kata.2. Sebagai bahasa ilmu bahasa Melayu harus mempunyai perbendaharaan kata. bahasa Melayu dapat mencapai taraf kecendiakawan dan bahasa sainstifik.

sifat perbendaharaan kata bahasa Melayu juga turut mengalami perubahan. klausa. ejaan. Sistem tatabahasa pula dimaksudkan dengan segala aspek tatabahasa sama ada dari segi ayat. Dalam hubungan ini. Sebagai bahasa ilmu. iaitu sebagai bahasa yang mampu mendukung perkembangan ilmu dan pemikiran bangsa dalam segala lapangan dan sebagai alat yang dapat membentuk dan mengembangkan identiti kebangsaan. bahasa Melayu mempunyai dua peranan penting. bahasa Melayu telahpun digunakan sebagai bahasa ilmu sejajar dengan peranannya sebagai pendukung perkembangan ilmu dan sekaligus telah menjadi bahasa penting dan utama dalam bidang keilmuan moden pada hari ini. iaitu keintelektual bahasa dan kesempurnaan bahasa. Hassan Ahmad. Menurut Kamarudin Husin & Siti Hajar Abdul Aziz (1999). 1986). alat komunikasi masyarakat serta sebagai alat perpaduan dalam negara berbilang bangsa dan agama (Dato¶ Hj. sekurang-kurangnya pada peringkat ijazah pertama. Sebagai bahasa ilmu. kini perkataan bahasa Inggeris sering digunakan. terutamanya dalam bidang ilmu pengetahuan moden. Penekanan juga harus diberikan kepada aspek imbuhan dan ejaan kerana kesilapan dalam 8 . Bahasa Melayu pada hari ini dapat memperkatakan tentang bidang yang berbeza daripada apa yang mampu dilakukan oleh bahasa Melayu suatu masa dahulu. sebutan dan seumpamanya. Sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. sesuatu bahasa itu perlu mempunyai dua ciri penting.dan penegasan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Jika dahulu perbendaharaan kata bahasa Melayu banyak dipengaruhi oleh perkataan bahasa Arab dan Sanskrit. bahasa Melayu harus dapat berperanan sebagai bahasa pengantar ilmu pengetahuan moden dalam bidang sains dan teknologi. Oleh itu. frasa. keintelektual bahasa ini dapat dicapai terutamanya melalui perbendaharaan kata dan sistem tatabahasa. telah berjaya menghasilkan ahli ilmu yang terdidik dalam bahasa Melayu. Dari segi penggunaan ayat misalnya. ia harus betul strukturnya agar maksud yang hendak disampaikan dapat difahami .

Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa bahasa rasmi digunakan untuk semua urusan rasmi di peringkat kerajaan persekutuan. bahasa Melayu ditetapkan menjadi sarana komunikasi dalam bidang pentadbiran. ini dapat menambahkan keyakinan bahawa potensi bahasa Melayu dapat berfungsi sebagai bahasa yang dapat menyatupadukan rakyat. perancangan dan pelaksanaan bahasa baku dijalankan.penggunaannya boleh mengubah maksud sebenar sesuatu ayat yang dihasilkan itu. Keadaan pembangunan ekonomi mengakibatkan jurang sosial yang bertambah besar. Kita tidak harus menolak pentingnya mempelajari bahasa Inggeris. Dengan menghayati dan menghormati semangat perlembagaan itu. Untuk itu. Bagi menangani perkara ini terutamanya dari aspek sebutan. 2. kerajaan negeri dam juga badan berkanun.7 Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Perpaduan Bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan tidak boleh diperkecilkan. Inilah idealisme yang tersirat di sebalik pendaulatan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Pemimpin-pemimpin politik yang berkuasa mempunyai pengaruh yang besar untuk mencorakkan masa depan bahasa. surat. minit mesyuarat. Mereka perlu mempunyai political will untuk menentukan 9 .6 Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Rasmi Sebagai bahasa rasmi. dan ini menjadikan bahasa Melayu menjadi lebih penting. notis. Yang tidak harus berlaku ialah bahasa Inggeris itu mengatasi taraf serta nilai bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pentadbiran dan pendidikan. 2. setiap pelaksana dasar kerajaan wajib menggunakan bahasa Melayu dalam semua urusan rasmi. dan dokumen -dokumen lain mesti ditulis dalam bahasa Melayu. memorandum. Ini adalah untuk meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa yang bertaraf tinggi dan ada kelarasan dalam penggunaannya.

Ashraf hingga sekarang ini tidak pernah jemu menggerakkan usaha menyelamatkan bahasa Melayu. Bahasa Melayu tidak lagi menjadi faktor untuk menentukan jatuh bangun politik Melayu kerana politik Melayu dikuasai oleh ekonomi. Pejuang bahasa sejak generasi Usman Awang. Perjuangan memartabat bahasa Melayu tidak ada kena mengena dengan kaum.8 Martabat Bahasa Jiwai Bangsa Kedudukan tinggi bahasa Melayu dalam Perlembagaan telah ditelan oleh arus gelombang politik melayu sendiri yang tidak mengendahkan bahasa ini. Apabila bercakap mengenai perpaduan bahasa kebangsaan adalah penghubungnya. Pengajaran subjek sains dan matematik dalam bahasa Inggeris hanya satu isu sahaja dalam menentukan jangka hayat bahasa Melayu. ini agenda perjuangan semua rakyat. bukan bahasa m ilik orang Melayu sahaja. 2.supaya bahasa Melayu berfungsi untuk mampu mencapai keseimbangan yang rasional serta menguntungkan. Bahasa Melayu adalah bahasa warganegara di negara ini. Tetapi yang ironinya orang Melayu masih lagi kecil dalam penguasaan ekonomi. Bahasa Melayu menjadi kata kunci kepada segala usaha menangkis prasangka antara kaum terutama apabila melibatkan soal bahasa dan budaya. Mengankat kedudukan bahasa Melayu bukanlah mahu mengambil kedudukan bahasa lain tetapi meletakkan semula bahasa Melayu dalam Perlembagaan. Suatu yang paling memalukan kalangan politik Melayu apabila mereka gagal menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebang saan seperti yang termaktub dalam Perlembagaan. Sementara kalangan golongan politik Melayu harus memanfaatkan gelombang yang ada untuk menyakinkan bahawa memartabatkan bahasa Melayu tidak memufliskan negara ini. antara unsur-unsur antarabangsa dengan kebangsaan. Suatu yang sangat tidak adil apabila pejuang bahasa Inggeris menganggap pejuang bahasa Melayu sebagai ³cauvinis´. Walaupun dianggap sebagai 10 .

tida terma yang tepat dalam bahasa Melayu dijadikan alasan untuk menghalalkan tindakan tersebut. Natijahnya. Senario ini membayangkan seolah-olah tiada kesinambungan antara ilmu yang dipelajari di sekolah dengan penggunaannya dalam kehidupan seharian. Penggunaan bahasa penjajah itu lebih kepada pernyataan status atau untuk menunjukkan tahap pendidikan penuturnya. 2. Urusan surat menyurat dan dokumentasi juga kebanyakannya dalam bahasa Inggeris. apabila golongan ini memegang jawatan penting dalam sesebuah organisasi mereka cenderung mengutamakan bahasa 11 .9 Budayakan Bahasa Melayu Memartabatkan bahasa Melayu bukan setakat dalam sistem pendidikan. mesyu arat atau penyediaan cadangan perniagaan. Mereka perlu membaca kembali slogan Bahasa Jiwa Bangsa yang tidak pernah lupus jangka hayat. Selalunya.³cauvinis bahasa´mereka ini terus percaya bahawa persetujuan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan bukan satu kesilapan generasi lampau. Ia menjurus kepada bidang baru yang berkaitan sains dan teknologi. Cuma semangat kental mereka wajar disokong secara bersungguh-sungguh oleh penggerak gelombang politik Melayu. Masih terdapat urusan yang menggunakan bahasa Inggeris seperti dalam bidang pengiklanan. perundangan khususnya yang melibatkan perjanjian sewa beli dan juga dalam komunikasi awam. Menurut Dr. ³Dasar Memartabatkan Bahasa Melayu dan Memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBMMBI) merupakan bukti kesungguhan kerajaan menjulang bahasa itu ke tahap yang tertinggi. Mashudi Bahari. penggunaan Bahasa Kebangsaan itu perlu diperluaskan di luar lingkungan pendidikan mencakupi semua urusan sama ada rasmi dan tidak rasmi tanpa kompromi. Terdapat juga agensi dan syarikat berkaitan kerajaan (GLC) yang mengagungkan bahasa asing itu terutamanya dalam pembentangan kertas kerja.

(1992) sebahagian daripada pelajar menyatakan bahawa mereka memang digalakkan supaya menggunakan bahasa Melayu. Di samping itu. kursus bahasa Melayu juga diadakan untuk kakitangan jabatan atau institusi masing-masing seperti Wacana Akademik Bahasa Melayu. 12 . Sedangkan. Beberapa jenis galakan telah diberi dan galakan yang paling ketara adalah menyediakan bahan-bahan rujukan dalam bahasa Melayu. Bukan menidakkan kepentingan bahasa Inggeris tetapi komuniti masyarakat Malaysia harus mengutamakan bahasa Melayu. dan sebahagian lagi menyatakan tidak. Begitu juga halnya dengan pelajar-pelajar Universiti Teknologi Mara. Di kalangan tenaga pengajar pula. 2. kursus pengayaan diri mata pelajaran bahasa Melayu dan sebagainya. mereka memang digalakan oleh pihak jabatan atau institusi supaya menggunakan bahasa Melayu. Yusof et al. Yang nyata ialah pelajar-pelajar Universiti Malaya lebih digalakkan oleh tenaga pengajar mereka supaya menggunakan bahasa Melayu.Inggeris. Pengakuan pelajar tentang soal galakan ini didapati berbeza-beza mengikut institusi.10 Galakan Penggunaan Bahasa Melayu di Institut Pengajian Tinggi Menurut Ahmad Mohd. pelajar-pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia memang kurang digalakkan oleh tenaga pengajar mereka supaya menggunakan bahasa Melayu.

Ada di kalangan sesetangah pihak yang sewenang-wenang menakutnakutkan rakyat khususnya orang Melayu bahawa kemajuan datang dengan bahasa Inggeris. itu adalah persetujuan dan kesepakatan bersama oleh pelbagai kaum di negara ini. Bahasa Melayu adalah bahasa ilmu perlu dimanfaatkan untuk mengembleng usaha mengangkat kembali martabat bahasa Melayu. Untuk menyokong hujah itu mereka pun menudinglah kepada sekian banyak tokoh korporat yang berjaya dengan penguasaan bahasa Inggeris. 13 . Usaha memartabatkan bahasa kebangsaan adalah tanggungjawab kolektif pelbagai pihak terutama sekali kalangan ahli politik Melayu. Sebaliknya tumpuan kepada bahasa Inggeris yang meminggirkan bahasa Melayu. Pelbagai langkah dilaksanakan untuk memartabatkan bahasa Melayu ke arah zaman kegemilangannya.0 KESIMPULAN Kita kena realistik untuk memastikan kedudukan dan masa depan bahasa Melayu terbela tidaklah semudah meletakkan kepada tanggungjawab Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). Sebaliknya mereka yang menggerakkan gelombang politik Melayu yang lebih mempunyai ruang dan kuasa untuk memastikan kedudukan bahasa Melayu di tempat selayaknya. Kita semua tidak boleh menyalahkan dan meletakkan kelemahan kepada Dewan Bahasa dan Pustaka sahaja apabila bahasa Melayu menjadi bahasa kelas tiga di negara ini. Maknanya selepas disebut dalam Perlembagaan. Malah kena hayati juga slogan keramat Bahasa Jiwa Bangsa yang telan dimandulkan oleh kuasa politik Melayu sendiri. Tetapi pada hakikatnya perjuangan memartabatkan bahasa Melayu ini tidak pernah meminggirkan bahasa Inggeris.3. Memartabatkan bahasa Melayu adalah tanggungjawab bersama dan ianya tidak hanya tertumpu pada sesetengah pihak. Perlembagaan yang menyebut tentang kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan bukan digubal dan diluluskan oleh satu pihak. Puisi Keranda 152 tulisan Allahyarham Usman Awang mesti dibaca semula bagaimana ledakan kebahasaan masa lalu melihat masa depan bahasa Melayu yang berlaku pada hari ini.

Prof. Kumpulan Budiman Sdn.4. Husin & Siti Hajar Hj. Khusairi Hj. (1983). (1992). Pelaksanaan Bahasa Malaysia Sebagai Bahasa Pengantar Pelajaran. Bahan Daripada Akhbar dan Majalah Azmy Mohamed. Bhd: Kuala Lumpur. (2002). Mohd. Guru dan Bahasa Melayu. Majalah Dewan Bahasa keluaran April 2010 14 . Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur. Abdul Hamid Mahmood. Budayakan Bahasa Melayu Tanda Patriotik. Utusan Malaysia diperolehi 1/08/2010 Zaidi Ismail. Percetakan Zafar Sdn. Bahasa Kebangsaan (A). Abdullah. Kamarudin Hj. Dr. Martabatkan Bahasa Jiwai Bangsa. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur. (1999). Hari Pejuang Bangsa´152´: Medan Bincang Arah Tuju Bahasa Melayu. Yusof et al.0 BIBLIOGRAFI Ahmad Mohd. Abdul Aziz. Utusan Malaysia diperolehi pada 1/8/2010 Ku Seman Ku Hussain. Hj. Laporan Kaji Selidik Penggunaan Bahasa Melayu dalam Bidang Kehakiman dan Undang-Undang. Bhd: Kuala Lumpur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful