1.0 PENGENALAN Setiap negara mempunyai bahasa kebangsaannya sendiri. Bahasa kebangsaan Malaysia ialah bahasa Melayu.

Oleh itu, semua warga Malaysia perlu menghormati dan mempertahankan bahasa Melayu kerana bahasa itu ialah bahasa kebangsaan mereka. Fakta yang tidak dapat disangkal atau dipertikaikan oleh sesiapa pun ialah darihal kedudukan bahasa Melayu sebagai kebangsaan negara. Kedudukan bahasa itu sangat jelas di sisi perlembagaan. Kedudukan dan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan telah termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Isu penggunaan bahasa Melayu pada masa ini semakin membimbangkan. Sebagai contoh penggunaan bahasa Melayu oleh media elektornik yang disifatkan Persatuan Pendidik Bahasa Melayu (PPBMM) semakin merosot kualitinya. Menurut Presidennya Prof Madya Dr Hashim Othman, pelbagai kesalahan bahasa yang berterusan dikesan dalam pelbagai program televesyen dan radio khususnya stesen swasta sejak akhir-akhir ini. Contoh kesalahan paling kerap ialah penggunaan kata ganti nama pembesar dan pemimpin negara yang disebut tanpa rasa sopan dan hormat. Penggunaan kata ganti µkita orang¶, µkorang¶, dan µdiaorang¶ yang merujuk kepada ganti nama µkami¶, µkalian¶ dan µmereka¶, yang kini meluas diguna dalam drama terbitan stesen televisyen berbayar. Kesalahan bahasa itu jika tidak dibendung akan membawa impak buruk terhadap perkembangan bahasa Melayu kerana pengaruh media elektronik terhadap penonton dan pendengar khususnya kanak-kanak adalah sangat besar. Penggunaan bahasa Melayu yang tinggi berupaya menjadi contoh kepada pelajar dan masyarakat. Usaha mendaulatkan Bahasa Melayu di segenap lapangan merupakan tindakan murni yang bukan sahaja menepati undang undang tertinggi negara iaitu Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukan kedudukan istimewa Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di dalam perkara 152.

1

Sebagai sebuah negara berdaulat dan mengiktiraf peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kemerosotan bahasa Melayu dari segi penguasaan dan penggunaanya perlu dinilai dan diberikan perhatian serius. kita tentu hairan apabila istilah-istilah asing seperti ³Presint. Untuk terus mengekalkan kedaulatan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu merupakan bahasa kelima terbesar di dunia dan menjadi antara bahasa berpengaruh yang berperanan di dalam penyebaran agama Islam selain bahasa Arab. Parsi dan Urdu. Kurangnya keperihatinan serta kesedaran sivik kebanyakan anak muda sekarang terhadap pelbagai isu-isu yang berlaku termasuk isu kedaulatan bahasa kebangsaan adalah suatu yang membimbangkan. Jikalau budaya berbudi bahasa dijadikan kempen. Keputusan yang diambil oleh Datuk Seri Dr Rais Yatim untuk menukarkan istilah-istilah asing yang digunakan pada nama jalan dan tempat di Putrajaya harus diberikan pujian serta wajib untuk dilaksanakan. adalah tidak cukup sekadar diajurkan program-program bagi memperkasakan penggunaan bahasa Melayu di peringkat kementerian dan jabatan sahaja malah ia perlu mengakar ke segenap lapisan masyarakat terutamanya di institusi-institusi pendidikan Kempen dan gerkan massa untuk memartabatkan bahasa Melayu perlu dijalankan dan wajar mendapat perihatian semua pihak. maka sudah tentu kempen memartabatkan bahasa Melayu juga harus dijalankan kerana salah satu budaya orang Malaysia adalah bertutur seta bangga dengan bahasa kebangsaan. Sikap acuh tidak acuh dan malu untuk bertutur di dalam bahasa kebangsaan semakin ketara kepada generasi muda pada hari ini.Usaha ini harus dilihat sebagai satu jihad untuk menguat dan mengekalkan identiti serta jati diri bangsa dan negara Malaysia. 2 . Boulevard dan Parcel´ digunakan secara meluas di Putrajaya.

Akta ini jelas memperuntukan bahasa kebangsaan hendaklah digunakan bagi maksud-maksud rasmi. 1999). Cara ini dapat memperkukuhkan kedudukan dan taraf bahasa Melayu sehingga mampu menjadi wadah serta dapat menyaingi bahasa-bahasa maju yang lain. dalam Laporan Penyata Razak dan Laporan Rahman Talib telah menegaskan bahawa bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan negara. Pada tahun 1970. Sebelum wujudnya Akta Pendidikan. kerajaan telah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara kita. (1983) Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 (disemak 1971) mula berkuatkuasa pada April 1963. iaitu meliputi aspek-aspek tulisan. bahasa Melayu secara berperingkat-peringkat telah menggantikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengatar di sekolah-sekolah.0 MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU 2. kesepaduan rakyat mestilah 3 . Abdullah. Akta ini mengandungi tiga seksyen. ataupun di peringkat universiti. sama ada di peringkat rendah mahupun menengah.Untuk mempertahankan martabat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan rasmi negara. Kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara ini berpaksikan pada Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Sebuah badan berkanun.2. Khusairi Hj. Akta Pendidikan menegaskan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama di sekolah-sekolah. Menurut Hj. Mohd. selain daripada Akta Bahasa Kebangsaan dan Akta Pendidikan yang sedia ada. termasuk sekolah-sekolah jenis kebangsaan. bentuk angka dan bahasa dalam borang rasmi kerajaan.1 Bahasa Kebangsaan ³Bahasa Jiwa Bangsa´ dengan jelas menunjukkan kepentingan bahasa dalam proses memupuk perpaduan antara kaum. Menyedari hakikat ini. iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) adalah bertanggungjawab untuk memaju dan memperkayakan bahasa Melayu kita (Kamarudin Husin & Siti Hajar Abdul Aziz.

dan menobatkan bahasa Melayu sebagai sarana komunikasi yang berkesan dalam sektor-sektor penting negara (Kamarudin Husin & Siti Hajar Abdul Aziz. iaitu dengan harapan bahawa bahasa itu dapat menjadi dasar bagi satu identifikasi kebangsaan. Peranan bahasa sebagai faktor penyatuan disalurkan melalui sistem pelajaran kebangsaan. iaitu propaganda. maktab dan universiti terlaksana dengan lancar. pembinaan dan peluasan penggunaannya. barulah dilakukan tahap-tahap seterusnya. memupuk ciri-ciri pengenalan rakyat yang relatif seragam.sentiasa digembleng. 1999). penubuhan satu bahasa kebangsaan juga timbul daripada desakan kebangsaan yang mahukan bahasa penjajah diambil alih oleh bahasa bumiputera iaitu bahasa Melayu. Dasar bahasa kebangsaan merupakan asas terpenting bagi perkembangan bahasa Melayu di Malaysia. Dengan adanya dasar bahasa yang menentukan pemilihan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Dasar ini memenuhi konsep perancangan taraf bahasa. 2. seperti terkandung dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Dasar bahasa di Malaysia meletakkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi.3 Bahasa Melayu Dalam Pendidikan Sejak tahun 1983 hingga tahun 1991 penggunaan bahasa Melayu dalam pendidikan baik di peringkat sekolah rendah. menengah. Penggunaan satu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan akan berjaya mencerminkan jalinan hubungan rakyat Malaysia yang sejati. 2. Bahasa Melayu sudah dapat berfungsi dengan baik sebagai bahasa pengantar ilmu serta dapat 4 . iaitu untuk menyaksikan satu rupa bangsa yang bersatu. Di samping memenuhi keperluan sebagai lambang penyatuan.2 Dasar Bahasa Pemilihan satu bahasa kebangsaan bagi negara Malaysia timbul sebab perlunya diadakan satu lambang penyatuan. Dasar bahasa negara ini juga dianggap bermula dengan idealisme.

kamus. Bahasa Melayu hari ini sudah mencapai taraf bahasa ilmu yang lengkap dengan ciri keintelektualan dan kesempurnaan. menyempurnakan dan mengembangkan bahasa Melayu supaya dapat memainkan peranannya dengan sempurna dalam dunia pendidikan di negara ini bukan sedikit. Sejak Dewan Bahasa dan Pustaka ditubuhkan pada tahun 1956. Kedoktoran. penyediaan kamus umum definitif.mengungkapkan dan menghuraikan konsep ilmu yang abstrak dan jelas. 2002). Berdasarkan begitu banyak buku teks. menerusi penyertaan bersama dalam Majlis Bahasa Brunei-Indonesia-Malaysia (MABBIM) yang mewarisi Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM) sebelum itu. Bahasa Melayu sudah mampu berfungsi sebagai bahasa akademik dan lengkap dengan laras-laras bahasa. Ekonomi. Dewan Bahasa dan Pustaka bersifat produktif dalam pembinaan bahasa Melayu dari segi penstandardan dengan negara-negara berbahasa Melayu yang lain. dan UndangUndang. Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka dalam membina. pembentukan sistem ejaan baharu. Teknologi. Kemasyarakatan dan agama. Penerbitan pelbagai jenis buku dan jurnal turut membantu menjayakan peranan bahasa Melayu dalam pendidikan di negara ini. majalah. maktab dan universiti. 5 . istilah. secara tuntasnya bahawa bahasa Melayu sudah pun berjaya memainkan peranan dalam pendidikan di negara ini (Abdul Hamid Mahmood. di samping Sastera. perbendaharaan kata dan istilah untuk memperkatakan pelbagai hal baharu dalam aneka bidang ilmu serta ilmu sains. pembinaan istilah saintifik. Kejuteraan. penyusunan buku tatabahasa dan pembinaan sebutan baku telah pun dilaksanakan dengan jayanya. dan bahan-bahan bacaan yang sudah diterbitkan dalam bahasa Melayu untuk kegunaan di sekolah-sekolah. seperti pembinaan bahasa. tugas-tugas yang dipertanggungjawabkan ke atasnya.

2. bersedia menimba ilmu dan mempunyai akhlak yang tinggi.4 Bahasa Melayu Dalam Pendidikan Sekolah Keseluruhan usaha untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmiah yang berkesan bagi melahirkan bangsa Malaysia yang intelek tidak akan berjaya selagi rakyat tidak dapat menguasai bahasa Melayu dengan baik. Asimilasi ilmu ini diteruskan lagi dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) yang mula dilaksanakan pada tahun 1988 melalui pembelajaran pelbagai displin ilmu dengan pengantar bahasa Melayu. sistem bahasa dan gaya bahasa yang indah serta unsur dan nilai budaya yang tinggi. 1999). Matlamat dan Objektif Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSM ini lebih memberatkan penguasaan bahasa Melayu yang bermutu bersandarkan ketetapan tatabahasa. Tumpuan dan penekanan adalah untuk membimbing pelajar ke arah pemupukan semangat kewarganegaraan dan mengamalkan nilai murni masyarakat Malaysia yang universal (Kamarudin Husin & Siti Hajar Abdul Aziz. menulis dan mengira menggunakan pengantar bahasa Melayu. Usaha untuk mencapai matlamat ini seharusnya bermula pada peringkat sekolah lagi kerana sistem persekolahan di negara kita menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantarnya. berketrampilan. Ia juga bertujuan melahirkan pelajar yang aktif. 6 . Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang dilaksanakan di sekolahsekolah sepenuhnya mulai tahun 1983 telah menitikberatkan penguasaan kemahiran asas membaca. di samping memberi pendidikan untuk pembinaan sahsiah diri serta pemupukan kemahiran berfikir. kecekapan berbah asa dan kepekaan terhadap variasi bahasa Melayu dalam pelbagai situasi. berbahasa.

Bahasa Melayu perlu duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan bahasa-bahasa antarabangsa yang lain seperti bahasa Inggeris. 7 . pengurusan perakaunan dan perangkaan (Abdul Hamid Mahmood. istilah dan laras bahasa yang sesuai untuk mengukapkan konsep dan pemikiran yang kompleks dan abstrak. 2002). Maksud kekuatan bahasa Melayu seharusnya setanding dengan kekuatan bahasa Inggeris dalam memperkatakan konsep dan pemikiran ilmu moden. Satu-satu bahasa yang mencapai taraf bahasa ilmu.5 Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Ilmu Dengan µBahasa Melayu Sebagai Bahasa Ilmu¶ dimaksudkan peranan Bahasa Malaysia sebagai pengantar ilmu pengetahuan atau sebagai alat menyampaikan ilmu pengetahuan moden. Bahasa melayu direncanakan menjadi bahasa yang ekspresif dalam pelbagai bidang ilmu. ia perlu mempunyai dua ciri penting. bahasa Jerman. dan bahasa Jepun. Kejuteraan. termasuk sains dan teknologi. dan Undang-Undang di samping sastera dan agama. dan laras bahasa yang cukup dan sesuai untuk menyatakan konsep dan pemikiran tentang hal-hal perdagangan. bahasa Melayu dapat mencapai taraf kecendiakawan dan bahasa sainstifik.2. Perancangan bahasa Melayu secara bertahap-tahap melalui sistem pendidikan kebangsaan. Teknologi. iaitu keintelektual bahasa. Ekonomi. iaitu ilmu Sains. maka perlulah bahasa Melayu mempunyai perbendaharaan kata. bahasa Perancis. perindustrian ringan dan berat. Misalnya apabila memperkatakan konsep ekonomi. Dicerna sebagai bahasa elit dan bahasa cerdik pandai yang bertanggungjawab membentuk pemikiran masyarakat dan pembangunan negara. perniagaan saham. dan kesempurnaan bahasa. yang sudah lama berperanan sebagai bahasa ilmu moden dengan jayanya. Sebagai bahasa ilmu bahasa Melayu harus mempunyai perbendaharaan kata. istilah. Kedoktoran. Dengan demikian.

telah berjaya menghasilkan ahli ilmu yang terdidik dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu pada hari ini dapat memperkatakan tentang bidang yang berbeza daripada apa yang mampu dilakukan oleh bahasa Melayu suatu masa dahulu.dan penegasan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. sesuatu bahasa itu perlu mempunyai dua ciri penting. klausa. sekurang-kurangnya pada peringkat ijazah pertama. Jika dahulu perbendaharaan kata bahasa Melayu banyak dipengaruhi oleh perkataan bahasa Arab dan Sanskrit. bahasa Melayu mempunyai dua peranan penting. ia harus betul strukturnya agar maksud yang hendak disampaikan dapat difahami . Penekanan juga harus diberikan kepada aspek imbuhan dan ejaan kerana kesilapan dalam 8 . Sistem tatabahasa pula dimaksudkan dengan segala aspek tatabahasa sama ada dari segi ayat. sifat perbendaharaan kata bahasa Melayu juga turut mengalami perubahan. bahasa Melayu telahpun digunakan sebagai bahasa ilmu sejajar dengan peranannya sebagai pendukung perkembangan ilmu dan sekaligus telah menjadi bahasa penting dan utama dalam bidang keilmuan moden pada hari ini. Menurut Kamarudin Husin & Siti Hajar Abdul Aziz (1999). keintelektual bahasa ini dapat dicapai terutamanya melalui perbendaharaan kata dan sistem tatabahasa. ejaan. sebutan dan seumpamanya. Oleh itu. iaitu keintelektual bahasa dan kesempurnaan bahasa. terutamanya dalam bidang ilmu pengetahuan moden. frasa. kini perkataan bahasa Inggeris sering digunakan. 1986). alat komunikasi masyarakat serta sebagai alat perpaduan dalam negara berbilang bangsa dan agama (Dato¶ Hj. Sebagai bahasa ilmu. Hassan Ahmad. Dalam hubungan ini. Sebagai bahasa ilmu. iaitu sebagai bahasa yang mampu mendukung perkembangan ilmu dan pemikiran bangsa dalam segala lapangan dan sebagai alat yang dapat membentuk dan mengembangkan identiti kebangsaan. bahasa Melayu harus dapat berperanan sebagai bahasa pengantar ilmu pengetahuan moden dalam bidang sains dan teknologi. Sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Dari segi penggunaan ayat misalnya.

setiap pelaksana dasar kerajaan wajib menggunakan bahasa Melayu dalam semua urusan rasmi. Mereka perlu mempunyai political will untuk menentukan 9 . Untuk itu. Keadaan pembangunan ekonomi mengakibatkan jurang sosial yang bertambah besar. Bagi menangani perkara ini terutamanya dari aspek sebutan. Dengan menghayati dan menghormati semangat perlembagaan itu. Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa bahasa rasmi digunakan untuk semua urusan rasmi di peringkat kerajaan persekutuan. Kita tidak harus menolak pentingnya mempelajari bahasa Inggeris. 2.6 Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Rasmi Sebagai bahasa rasmi. bahasa Melayu ditetapkan menjadi sarana komunikasi dalam bidang pentadbiran. minit mesyuarat. Pemimpin-pemimpin politik yang berkuasa mempunyai pengaruh yang besar untuk mencorakkan masa depan bahasa. surat. Inilah idealisme yang tersirat di sebalik pendaulatan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. kerajaan negeri dam juga badan berkanun. dan ini menjadikan bahasa Melayu menjadi lebih penting. notis.penggunaannya boleh mengubah maksud sebenar sesuatu ayat yang dihasilkan itu. perancangan dan pelaksanaan bahasa baku dijalankan. memorandum. Yang tidak harus berlaku ialah bahasa Inggeris itu mengatasi taraf serta nilai bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pentadbiran dan pendidikan. Ini adalah untuk meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa yang bertaraf tinggi dan ada kelarasan dalam penggunaannya. dan dokumen -dokumen lain mesti ditulis dalam bahasa Melayu. ini dapat menambahkan keyakinan bahawa potensi bahasa Melayu dapat berfungsi sebagai bahasa yang dapat menyatupadukan rakyat.7 Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Perpaduan Bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan tidak boleh diperkecilkan. 2.

Mengankat kedudukan bahasa Melayu bukanlah mahu mengambil kedudukan bahasa lain tetapi meletakkan semula bahasa Melayu dalam Perlembagaan. antara unsur-unsur antarabangsa dengan kebangsaan. bukan bahasa m ilik orang Melayu sahaja.8 Martabat Bahasa Jiwai Bangsa Kedudukan tinggi bahasa Melayu dalam Perlembagaan telah ditelan oleh arus gelombang politik melayu sendiri yang tidak mengendahkan bahasa ini. Tetapi yang ironinya orang Melayu masih lagi kecil dalam penguasaan ekonomi. Bahasa Melayu menjadi kata kunci kepada segala usaha menangkis prasangka antara kaum terutama apabila melibatkan soal bahasa dan budaya. Ashraf hingga sekarang ini tidak pernah jemu menggerakkan usaha menyelamatkan bahasa Melayu. Apabila bercakap mengenai perpaduan bahasa kebangsaan adalah penghubungnya. Pengajaran subjek sains dan matematik dalam bahasa Inggeris hanya satu isu sahaja dalam menentukan jangka hayat bahasa Melayu. Bahasa Melayu tidak lagi menjadi faktor untuk menentukan jatuh bangun politik Melayu kerana politik Melayu dikuasai oleh ekonomi. 2.supaya bahasa Melayu berfungsi untuk mampu mencapai keseimbangan yang rasional serta menguntungkan. Bahasa Melayu adalah bahasa warganegara di negara ini. Perjuangan memartabat bahasa Melayu tidak ada kena mengena dengan kaum. Suatu yang sangat tidak adil apabila pejuang bahasa Inggeris menganggap pejuang bahasa Melayu sebagai ³cauvinis´. Walaupun dianggap sebagai 10 . ini agenda perjuangan semua rakyat. Pejuang bahasa sejak generasi Usman Awang. Suatu yang paling memalukan kalangan politik Melayu apabila mereka gagal menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebang saan seperti yang termaktub dalam Perlembagaan. Sementara kalangan golongan politik Melayu harus memanfaatkan gelombang yang ada untuk menyakinkan bahawa memartabatkan bahasa Melayu tidak memufliskan negara ini.

³Dasar Memartabatkan Bahasa Melayu dan Memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBMMBI) merupakan bukti kesungguhan kerajaan menjulang bahasa itu ke tahap yang tertinggi. Mashudi Bahari. Cuma semangat kental mereka wajar disokong secara bersungguh-sungguh oleh penggerak gelombang politik Melayu. Terdapat juga agensi dan syarikat berkaitan kerajaan (GLC) yang mengagungkan bahasa asing itu terutamanya dalam pembentangan kertas kerja. Masih terdapat urusan yang menggunakan bahasa Inggeris seperti dalam bidang pengiklanan. penggunaan Bahasa Kebangsaan itu perlu diperluaskan di luar lingkungan pendidikan mencakupi semua urusan sama ada rasmi dan tidak rasmi tanpa kompromi. apabila golongan ini memegang jawatan penting dalam sesebuah organisasi mereka cenderung mengutamakan bahasa 11 .³cauvinis bahasa´mereka ini terus percaya bahawa persetujuan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan bukan satu kesilapan generasi lampau. Urusan surat menyurat dan dokumentasi juga kebanyakannya dalam bahasa Inggeris. 2. tida terma yang tepat dalam bahasa Melayu dijadikan alasan untuk menghalalkan tindakan tersebut. Natijahnya. Mereka perlu membaca kembali slogan Bahasa Jiwa Bangsa yang tidak pernah lupus jangka hayat. Menurut Dr. Selalunya. mesyu arat atau penyediaan cadangan perniagaan. Ia menjurus kepada bidang baru yang berkaitan sains dan teknologi.9 Budayakan Bahasa Melayu Memartabatkan bahasa Melayu bukan setakat dalam sistem pendidikan. Penggunaan bahasa penjajah itu lebih kepada pernyataan status atau untuk menunjukkan tahap pendidikan penuturnya. perundangan khususnya yang melibatkan perjanjian sewa beli dan juga dalam komunikasi awam. Senario ini membayangkan seolah-olah tiada kesinambungan antara ilmu yang dipelajari di sekolah dengan penggunaannya dalam kehidupan seharian.

2. Beberapa jenis galakan telah diberi dan galakan yang paling ketara adalah menyediakan bahan-bahan rujukan dalam bahasa Melayu. mereka memang digalakan oleh pihak jabatan atau institusi supaya menggunakan bahasa Melayu. Yusof et al.Inggeris. kursus bahasa Melayu juga diadakan untuk kakitangan jabatan atau institusi masing-masing seperti Wacana Akademik Bahasa Melayu. 12 . (1992) sebahagian daripada pelajar menyatakan bahawa mereka memang digalakkan supaya menggunakan bahasa Melayu. Begitu juga halnya dengan pelajar-pelajar Universiti Teknologi Mara. Di kalangan tenaga pengajar pula. Di samping itu. dan sebahagian lagi menyatakan tidak. Pengakuan pelajar tentang soal galakan ini didapati berbeza-beza mengikut institusi. kursus pengayaan diri mata pelajaran bahasa Melayu dan sebagainya.10 Galakan Penggunaan Bahasa Melayu di Institut Pengajian Tinggi Menurut Ahmad Mohd. pelajar-pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia memang kurang digalakkan oleh tenaga pengajar mereka supaya menggunakan bahasa Melayu. Sedangkan. Yang nyata ialah pelajar-pelajar Universiti Malaya lebih digalakkan oleh tenaga pengajar mereka supaya menggunakan bahasa Melayu. Bukan menidakkan kepentingan bahasa Inggeris tetapi komuniti masyarakat Malaysia harus mengutamakan bahasa Melayu.

Puisi Keranda 152 tulisan Allahyarham Usman Awang mesti dibaca semula bagaimana ledakan kebahasaan masa lalu melihat masa depan bahasa Melayu yang berlaku pada hari ini. Maknanya selepas disebut dalam Perlembagaan.0 KESIMPULAN Kita kena realistik untuk memastikan kedudukan dan masa depan bahasa Melayu terbela tidaklah semudah meletakkan kepada tanggungjawab Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). Memartabatkan bahasa Melayu adalah tanggungjawab bersama dan ianya tidak hanya tertumpu pada sesetengah pihak. 13 . itu adalah persetujuan dan kesepakatan bersama oleh pelbagai kaum di negara ini. Tetapi pada hakikatnya perjuangan memartabatkan bahasa Melayu ini tidak pernah meminggirkan bahasa Inggeris. Perlembagaan yang menyebut tentang kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan bukan digubal dan diluluskan oleh satu pihak. Untuk menyokong hujah itu mereka pun menudinglah kepada sekian banyak tokoh korporat yang berjaya dengan penguasaan bahasa Inggeris. Malah kena hayati juga slogan keramat Bahasa Jiwa Bangsa yang telan dimandulkan oleh kuasa politik Melayu sendiri.3. Ada di kalangan sesetangah pihak yang sewenang-wenang menakutnakutkan rakyat khususnya orang Melayu bahawa kemajuan datang dengan bahasa Inggeris. Usaha memartabatkan bahasa kebangsaan adalah tanggungjawab kolektif pelbagai pihak terutama sekali kalangan ahli politik Melayu. Bahasa Melayu adalah bahasa ilmu perlu dimanfaatkan untuk mengembleng usaha mengangkat kembali martabat bahasa Melayu. Sebaliknya mereka yang menggerakkan gelombang politik Melayu yang lebih mempunyai ruang dan kuasa untuk memastikan kedudukan bahasa Melayu di tempat selayaknya. Kita semua tidak boleh menyalahkan dan meletakkan kelemahan kepada Dewan Bahasa dan Pustaka sahaja apabila bahasa Melayu menjadi bahasa kelas tiga di negara ini. Sebaliknya tumpuan kepada bahasa Inggeris yang meminggirkan bahasa Melayu. Pelbagai langkah dilaksanakan untuk memartabatkan bahasa Melayu ke arah zaman kegemilangannya.

Guru dan Bahasa Melayu. Majalah Dewan Bahasa keluaran April 2010 14 . (1992). Yusof et al. (1999).0 BIBLIOGRAFI Ahmad Mohd. Bhd: Kuala Lumpur. Pelaksanaan Bahasa Malaysia Sebagai Bahasa Pengantar Pelajaran. Khusairi Hj. Abdul Aziz.4. Bahan Daripada Akhbar dan Majalah Azmy Mohamed. Bhd: Kuala Lumpur. Abdullah. Laporan Kaji Selidik Penggunaan Bahasa Melayu dalam Bidang Kehakiman dan Undang-Undang. Budayakan Bahasa Melayu Tanda Patriotik. Martabatkan Bahasa Jiwai Bangsa. Mohd. Hj. Prof. (2002). Kamarudin Hj. Percetakan Zafar Sdn. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur. Abdul Hamid Mahmood. Dr. Hari Pejuang Bangsa´152´: Medan Bincang Arah Tuju Bahasa Melayu. (1983). Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur. Bahasa Kebangsaan (A). Utusan Malaysia diperolehi 1/08/2010 Zaidi Ismail. Husin & Siti Hajar Hj. Kumpulan Budiman Sdn. Utusan Malaysia diperolehi pada 1/8/2010 Ku Seman Ku Hussain.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful