P. 1
PENGGUNAAN BAHASA MELAYU

PENGGUNAAN BAHASA MELAYU

|Views: 4,792|Likes:

More info:

Published by: Ahmad Zaki Abdul Kasli on Sep 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

pdf

text

original

1.0 PENGENALAN Setiap negara mempunyai bahasa kebangsaannya sendiri. Bahasa kebangsaan Malaysia ialah bahasa Melayu.

Oleh itu, semua warga Malaysia perlu menghormati dan mempertahankan bahasa Melayu kerana bahasa itu ialah bahasa kebangsaan mereka. Fakta yang tidak dapat disangkal atau dipertikaikan oleh sesiapa pun ialah darihal kedudukan bahasa Melayu sebagai kebangsaan negara. Kedudukan bahasa itu sangat jelas di sisi perlembagaan. Kedudukan dan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan telah termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Isu penggunaan bahasa Melayu pada masa ini semakin membimbangkan. Sebagai contoh penggunaan bahasa Melayu oleh media elektornik yang disifatkan Persatuan Pendidik Bahasa Melayu (PPBMM) semakin merosot kualitinya. Menurut Presidennya Prof Madya Dr Hashim Othman, pelbagai kesalahan bahasa yang berterusan dikesan dalam pelbagai program televesyen dan radio khususnya stesen swasta sejak akhir-akhir ini. Contoh kesalahan paling kerap ialah penggunaan kata ganti nama pembesar dan pemimpin negara yang disebut tanpa rasa sopan dan hormat. Penggunaan kata ganti µkita orang¶, µkorang¶, dan µdiaorang¶ yang merujuk kepada ganti nama µkami¶, µkalian¶ dan µmereka¶, yang kini meluas diguna dalam drama terbitan stesen televisyen berbayar. Kesalahan bahasa itu jika tidak dibendung akan membawa impak buruk terhadap perkembangan bahasa Melayu kerana pengaruh media elektronik terhadap penonton dan pendengar khususnya kanak-kanak adalah sangat besar. Penggunaan bahasa Melayu yang tinggi berupaya menjadi contoh kepada pelajar dan masyarakat. Usaha mendaulatkan Bahasa Melayu di segenap lapangan merupakan tindakan murni yang bukan sahaja menepati undang undang tertinggi negara iaitu Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukan kedudukan istimewa Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di dalam perkara 152.

1

Jikalau budaya berbudi bahasa dijadikan kempen. Bahasa Melayu merupakan bahasa kelima terbesar di dunia dan menjadi antara bahasa berpengaruh yang berperanan di dalam penyebaran agama Islam selain bahasa Arab. 2 . Parsi dan Urdu. Sikap acuh tidak acuh dan malu untuk bertutur di dalam bahasa kebangsaan semakin ketara kepada generasi muda pada hari ini. maka sudah tentu kempen memartabatkan bahasa Melayu juga harus dijalankan kerana salah satu budaya orang Malaysia adalah bertutur seta bangga dengan bahasa kebangsaan. Keputusan yang diambil oleh Datuk Seri Dr Rais Yatim untuk menukarkan istilah-istilah asing yang digunakan pada nama jalan dan tempat di Putrajaya harus diberikan pujian serta wajib untuk dilaksanakan. Kurangnya keperihatinan serta kesedaran sivik kebanyakan anak muda sekarang terhadap pelbagai isu-isu yang berlaku termasuk isu kedaulatan bahasa kebangsaan adalah suatu yang membimbangkan. Kemerosotan bahasa Melayu dari segi penguasaan dan penggunaanya perlu dinilai dan diberikan perhatian serius. Untuk terus mengekalkan kedaulatan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.Usaha ini harus dilihat sebagai satu jihad untuk menguat dan mengekalkan identiti serta jati diri bangsa dan negara Malaysia. Sebagai sebuah negara berdaulat dan mengiktiraf peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. kita tentu hairan apabila istilah-istilah asing seperti ³Presint. adalah tidak cukup sekadar diajurkan program-program bagi memperkasakan penggunaan bahasa Melayu di peringkat kementerian dan jabatan sahaja malah ia perlu mengakar ke segenap lapisan masyarakat terutamanya di institusi-institusi pendidikan Kempen dan gerkan massa untuk memartabatkan bahasa Melayu perlu dijalankan dan wajar mendapat perihatian semua pihak. Boulevard dan Parcel´ digunakan secara meluas di Putrajaya.

0 MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU 2. Pada tahun 1970. dalam Laporan Penyata Razak dan Laporan Rahman Talib telah menegaskan bahawa bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan negara. Khusairi Hj. kerajaan telah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara kita. 1999). iaitu meliputi aspek-aspek tulisan. Cara ini dapat memperkukuhkan kedudukan dan taraf bahasa Melayu sehingga mampu menjadi wadah serta dapat menyaingi bahasa-bahasa maju yang lain. iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) adalah bertanggungjawab untuk memaju dan memperkayakan bahasa Melayu kita (Kamarudin Husin & Siti Hajar Abdul Aziz. Akta Pendidikan menegaskan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama di sekolah-sekolah. bahasa Melayu secara berperingkat-peringkat telah menggantikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengatar di sekolah-sekolah. Mohd. ataupun di peringkat universiti. termasuk sekolah-sekolah jenis kebangsaan. (1983) Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 (disemak 1971) mula berkuatkuasa pada April 1963. Kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara ini berpaksikan pada Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Menyedari hakikat ini. Sebelum wujudnya Akta Pendidikan. kesepaduan rakyat mestilah 3 . Sebuah badan berkanun. Akta ini mengandungi tiga seksyen.Untuk mempertahankan martabat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan rasmi negara.2. Akta ini jelas memperuntukan bahasa kebangsaan hendaklah digunakan bagi maksud-maksud rasmi. bentuk angka dan bahasa dalam borang rasmi kerajaan. Menurut Hj.1 Bahasa Kebangsaan ³Bahasa Jiwa Bangsa´ dengan jelas menunjukkan kepentingan bahasa dalam proses memupuk perpaduan antara kaum. Abdullah. selain daripada Akta Bahasa Kebangsaan dan Akta Pendidikan yang sedia ada. sama ada di peringkat rendah mahupun menengah.

sentiasa digembleng. 1999). iaitu untuk menyaksikan satu rupa bangsa yang bersatu. Penggunaan satu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan akan berjaya mencerminkan jalinan hubungan rakyat Malaysia yang sejati.2 Dasar Bahasa Pemilihan satu bahasa kebangsaan bagi negara Malaysia timbul sebab perlunya diadakan satu lambang penyatuan. pembinaan dan peluasan penggunaannya. Di samping memenuhi keperluan sebagai lambang penyatuan.3 Bahasa Melayu Dalam Pendidikan Sejak tahun 1983 hingga tahun 1991 penggunaan bahasa Melayu dalam pendidikan baik di peringkat sekolah rendah. 2. memupuk ciri-ciri pengenalan rakyat yang relatif seragam. dan menobatkan bahasa Melayu sebagai sarana komunikasi yang berkesan dalam sektor-sektor penting negara (Kamarudin Husin & Siti Hajar Abdul Aziz. maktab dan universiti terlaksana dengan lancar. Dasar bahasa negara ini juga dianggap bermula dengan idealisme. menengah. iaitu dengan harapan bahawa bahasa itu dapat menjadi dasar bagi satu identifikasi kebangsaan. seperti terkandung dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. 2. Dasar bahasa di Malaysia meletakkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Dengan adanya dasar bahasa yang menentukan pemilihan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. penubuhan satu bahasa kebangsaan juga timbul daripada desakan kebangsaan yang mahukan bahasa penjajah diambil alih oleh bahasa bumiputera iaitu bahasa Melayu. Peranan bahasa sebagai faktor penyatuan disalurkan melalui sistem pelajaran kebangsaan. Bahasa Melayu sudah dapat berfungsi dengan baik sebagai bahasa pengantar ilmu serta dapat 4 . barulah dilakukan tahap-tahap seterusnya. iaitu propaganda. Dasar bahasa kebangsaan merupakan asas terpenting bagi perkembangan bahasa Melayu di Malaysia. Dasar ini memenuhi konsep perancangan taraf bahasa.

istilah. Ekonomi. Kedoktoran. kamus. perbendaharaan kata dan istilah untuk memperkatakan pelbagai hal baharu dalam aneka bidang ilmu serta ilmu sains. majalah. secara tuntasnya bahawa bahasa Melayu sudah pun berjaya memainkan peranan dalam pendidikan di negara ini (Abdul Hamid Mahmood. Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka dalam membina. Teknologi. Dewan Bahasa dan Pustaka bersifat produktif dalam pembinaan bahasa Melayu dari segi penstandardan dengan negara-negara berbahasa Melayu yang lain. Sejak Dewan Bahasa dan Pustaka ditubuhkan pada tahun 1956. seperti pembinaan bahasa. pembentukan sistem ejaan baharu. penyediaan kamus umum definitif. di samping Sastera.mengungkapkan dan menghuraikan konsep ilmu yang abstrak dan jelas. Penerbitan pelbagai jenis buku dan jurnal turut membantu menjayakan peranan bahasa Melayu dalam pendidikan di negara ini. dan UndangUndang. 2002). Bahasa Melayu sudah mampu berfungsi sebagai bahasa akademik dan lengkap dengan laras-laras bahasa. menyempurnakan dan mengembangkan bahasa Melayu supaya dapat memainkan peranannya dengan sempurna dalam dunia pendidikan di negara ini bukan sedikit. maktab dan universiti. Kejuteraan. Bahasa Melayu hari ini sudah mencapai taraf bahasa ilmu yang lengkap dengan ciri keintelektualan dan kesempurnaan. penyusunan buku tatabahasa dan pembinaan sebutan baku telah pun dilaksanakan dengan jayanya. dan bahan-bahan bacaan yang sudah diterbitkan dalam bahasa Melayu untuk kegunaan di sekolah-sekolah. 5 . menerusi penyertaan bersama dalam Majlis Bahasa Brunei-Indonesia-Malaysia (MABBIM) yang mewarisi Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM) sebelum itu. Berdasarkan begitu banyak buku teks. Kemasyarakatan dan agama. pembinaan istilah saintifik. tugas-tugas yang dipertanggungjawabkan ke atasnya.

sistem bahasa dan gaya bahasa yang indah serta unsur dan nilai budaya yang tinggi. Usaha untuk mencapai matlamat ini seharusnya bermula pada peringkat sekolah lagi kerana sistem persekolahan di negara kita menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantarnya. di samping memberi pendidikan untuk pembinaan sahsiah diri serta pemupukan kemahiran berfikir. berbahasa. berketrampilan. kecekapan berbah asa dan kepekaan terhadap variasi bahasa Melayu dalam pelbagai situasi. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang dilaksanakan di sekolahsekolah sepenuhnya mulai tahun 1983 telah menitikberatkan penguasaan kemahiran asas membaca. Ia juga bertujuan melahirkan pelajar yang aktif. bersedia menimba ilmu dan mempunyai akhlak yang tinggi.2. 1999). Tumpuan dan penekanan adalah untuk membimbing pelajar ke arah pemupukan semangat kewarganegaraan dan mengamalkan nilai murni masyarakat Malaysia yang universal (Kamarudin Husin & Siti Hajar Abdul Aziz.4 Bahasa Melayu Dalam Pendidikan Sekolah Keseluruhan usaha untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmiah yang berkesan bagi melahirkan bangsa Malaysia yang intelek tidak akan berjaya selagi rakyat tidak dapat menguasai bahasa Melayu dengan baik. Matlamat dan Objektif Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSM ini lebih memberatkan penguasaan bahasa Melayu yang bermutu bersandarkan ketetapan tatabahasa. Asimilasi ilmu ini diteruskan lagi dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) yang mula dilaksanakan pada tahun 1988 melalui pembelajaran pelbagai displin ilmu dengan pengantar bahasa Melayu. 6 . menulis dan mengira menggunakan pengantar bahasa Melayu.

dan kesempurnaan bahasa. bahasa Jerman. iaitu ilmu Sains. Bahasa melayu direncanakan menjadi bahasa yang ekspresif dalam pelbagai bidang ilmu. 2002). Ekonomi. pengurusan perakaunan dan perangkaan (Abdul Hamid Mahmood. Dicerna sebagai bahasa elit dan bahasa cerdik pandai yang bertanggungjawab membentuk pemikiran masyarakat dan pembangunan negara. iaitu keintelektual bahasa. Satu-satu bahasa yang mencapai taraf bahasa ilmu. istilah. bahasa Perancis.2. dan laras bahasa yang cukup dan sesuai untuk menyatakan konsep dan pemikiran tentang hal-hal perdagangan. Sebagai bahasa ilmu bahasa Melayu harus mempunyai perbendaharaan kata. maka perlulah bahasa Melayu mempunyai perbendaharaan kata. bahasa Melayu dapat mencapai taraf kecendiakawan dan bahasa sainstifik. dan Undang-Undang di samping sastera dan agama. Kedoktoran. yang sudah lama berperanan sebagai bahasa ilmu moden dengan jayanya. istilah dan laras bahasa yang sesuai untuk mengukapkan konsep dan pemikiran yang kompleks dan abstrak. Bahasa Melayu perlu duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan bahasa-bahasa antarabangsa yang lain seperti bahasa Inggeris. 7 . Maksud kekuatan bahasa Melayu seharusnya setanding dengan kekuatan bahasa Inggeris dalam memperkatakan konsep dan pemikiran ilmu moden. Teknologi. Perancangan bahasa Melayu secara bertahap-tahap melalui sistem pendidikan kebangsaan. Kejuteraan. Misalnya apabila memperkatakan konsep ekonomi. ia perlu mempunyai dua ciri penting.5 Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Ilmu Dengan µBahasa Melayu Sebagai Bahasa Ilmu¶ dimaksudkan peranan Bahasa Malaysia sebagai pengantar ilmu pengetahuan atau sebagai alat menyampaikan ilmu pengetahuan moden. termasuk sains dan teknologi. dan bahasa Jepun. Dengan demikian. perindustrian ringan dan berat. perniagaan saham.

terutamanya dalam bidang ilmu pengetahuan moden. kini perkataan bahasa Inggeris sering digunakan.dan penegasan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. iaitu sebagai bahasa yang mampu mendukung perkembangan ilmu dan pemikiran bangsa dalam segala lapangan dan sebagai alat yang dapat membentuk dan mengembangkan identiti kebangsaan. bahasa Melayu harus dapat berperanan sebagai bahasa pengantar ilmu pengetahuan moden dalam bidang sains dan teknologi. Hassan Ahmad. ejaan. Bahasa Melayu pada hari ini dapat memperkatakan tentang bidang yang berbeza daripada apa yang mampu dilakukan oleh bahasa Melayu suatu masa dahulu. Sebagai bahasa ilmu. Sebagai bahasa ilmu. sekurang-kurangnya pada peringkat ijazah pertama. sebutan dan seumpamanya. sesuatu bahasa itu perlu mempunyai dua ciri penting. klausa. Oleh itu. alat komunikasi masyarakat serta sebagai alat perpaduan dalam negara berbilang bangsa dan agama (Dato¶ Hj. Dalam hubungan ini. iaitu keintelektual bahasa dan kesempurnaan bahasa. bahasa Melayu mempunyai dua peranan penting. bahasa Melayu telahpun digunakan sebagai bahasa ilmu sejajar dengan peranannya sebagai pendukung perkembangan ilmu dan sekaligus telah menjadi bahasa penting dan utama dalam bidang keilmuan moden pada hari ini. ia harus betul strukturnya agar maksud yang hendak disampaikan dapat difahami . Dari segi penggunaan ayat misalnya. Jika dahulu perbendaharaan kata bahasa Melayu banyak dipengaruhi oleh perkataan bahasa Arab dan Sanskrit. Sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Menurut Kamarudin Husin & Siti Hajar Abdul Aziz (1999). keintelektual bahasa ini dapat dicapai terutamanya melalui perbendaharaan kata dan sistem tatabahasa. 1986). Sistem tatabahasa pula dimaksudkan dengan segala aspek tatabahasa sama ada dari segi ayat. frasa. Penekanan juga harus diberikan kepada aspek imbuhan dan ejaan kerana kesilapan dalam 8 . sifat perbendaharaan kata bahasa Melayu juga turut mengalami perubahan. telah berjaya menghasilkan ahli ilmu yang terdidik dalam bahasa Melayu.

setiap pelaksana dasar kerajaan wajib menggunakan bahasa Melayu dalam semua urusan rasmi. bahasa Melayu ditetapkan menjadi sarana komunikasi dalam bidang pentadbiran. dan ini menjadikan bahasa Melayu menjadi lebih penting. memorandum. Keadaan pembangunan ekonomi mengakibatkan jurang sosial yang bertambah besar.7 Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Perpaduan Bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan tidak boleh diperkecilkan. minit mesyuarat. Pemimpin-pemimpin politik yang berkuasa mempunyai pengaruh yang besar untuk mencorakkan masa depan bahasa. notis. Inilah idealisme yang tersirat di sebalik pendaulatan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa bahasa rasmi digunakan untuk semua urusan rasmi di peringkat kerajaan persekutuan.6 Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Rasmi Sebagai bahasa rasmi. kerajaan negeri dam juga badan berkanun. 2. Yang tidak harus berlaku ialah bahasa Inggeris itu mengatasi taraf serta nilai bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pentadbiran dan pendidikan. Mereka perlu mempunyai political will untuk menentukan 9 . perancangan dan pelaksanaan bahasa baku dijalankan. Bagi menangani perkara ini terutamanya dari aspek sebutan. Untuk itu. Kita tidak harus menolak pentingnya mempelajari bahasa Inggeris.penggunaannya boleh mengubah maksud sebenar sesuatu ayat yang dihasilkan itu. Dengan menghayati dan menghormati semangat perlembagaan itu. surat. dan dokumen -dokumen lain mesti ditulis dalam bahasa Melayu. Ini adalah untuk meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa yang bertaraf tinggi dan ada kelarasan dalam penggunaannya. 2. ini dapat menambahkan keyakinan bahawa potensi bahasa Melayu dapat berfungsi sebagai bahasa yang dapat menyatupadukan rakyat.

Suatu yang sangat tidak adil apabila pejuang bahasa Inggeris menganggap pejuang bahasa Melayu sebagai ³cauvinis´. Mengankat kedudukan bahasa Melayu bukanlah mahu mengambil kedudukan bahasa lain tetapi meletakkan semula bahasa Melayu dalam Perlembagaan. Suatu yang paling memalukan kalangan politik Melayu apabila mereka gagal menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebang saan seperti yang termaktub dalam Perlembagaan. ini agenda perjuangan semua rakyat. Sementara kalangan golongan politik Melayu harus memanfaatkan gelombang yang ada untuk menyakinkan bahawa memartabatkan bahasa Melayu tidak memufliskan negara ini. Bahasa Melayu adalah bahasa warganegara di negara ini. Apabila bercakap mengenai perpaduan bahasa kebangsaan adalah penghubungnya. antara unsur-unsur antarabangsa dengan kebangsaan. Bahasa Melayu menjadi kata kunci kepada segala usaha menangkis prasangka antara kaum terutama apabila melibatkan soal bahasa dan budaya. Tetapi yang ironinya orang Melayu masih lagi kecil dalam penguasaan ekonomi. Pejuang bahasa sejak generasi Usman Awang.8 Martabat Bahasa Jiwai Bangsa Kedudukan tinggi bahasa Melayu dalam Perlembagaan telah ditelan oleh arus gelombang politik melayu sendiri yang tidak mengendahkan bahasa ini. 2. Walaupun dianggap sebagai 10 . Pengajaran subjek sains dan matematik dalam bahasa Inggeris hanya satu isu sahaja dalam menentukan jangka hayat bahasa Melayu. Ashraf hingga sekarang ini tidak pernah jemu menggerakkan usaha menyelamatkan bahasa Melayu. bukan bahasa m ilik orang Melayu sahaja. Bahasa Melayu tidak lagi menjadi faktor untuk menentukan jatuh bangun politik Melayu kerana politik Melayu dikuasai oleh ekonomi.supaya bahasa Melayu berfungsi untuk mampu mencapai keseimbangan yang rasional serta menguntungkan. Perjuangan memartabat bahasa Melayu tidak ada kena mengena dengan kaum.

Natijahnya. penggunaan Bahasa Kebangsaan itu perlu diperluaskan di luar lingkungan pendidikan mencakupi semua urusan sama ada rasmi dan tidak rasmi tanpa kompromi. mesyu arat atau penyediaan cadangan perniagaan. ³Dasar Memartabatkan Bahasa Melayu dan Memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBMMBI) merupakan bukti kesungguhan kerajaan menjulang bahasa itu ke tahap yang tertinggi. apabila golongan ini memegang jawatan penting dalam sesebuah organisasi mereka cenderung mengutamakan bahasa 11 . Urusan surat menyurat dan dokumentasi juga kebanyakannya dalam bahasa Inggeris. Menurut Dr.³cauvinis bahasa´mereka ini terus percaya bahawa persetujuan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan bukan satu kesilapan generasi lampau. perundangan khususnya yang melibatkan perjanjian sewa beli dan juga dalam komunikasi awam. Terdapat juga agensi dan syarikat berkaitan kerajaan (GLC) yang mengagungkan bahasa asing itu terutamanya dalam pembentangan kertas kerja. Selalunya.9 Budayakan Bahasa Melayu Memartabatkan bahasa Melayu bukan setakat dalam sistem pendidikan. Mereka perlu membaca kembali slogan Bahasa Jiwa Bangsa yang tidak pernah lupus jangka hayat. tida terma yang tepat dalam bahasa Melayu dijadikan alasan untuk menghalalkan tindakan tersebut. Masih terdapat urusan yang menggunakan bahasa Inggeris seperti dalam bidang pengiklanan. Senario ini membayangkan seolah-olah tiada kesinambungan antara ilmu yang dipelajari di sekolah dengan penggunaannya dalam kehidupan seharian. Mashudi Bahari. Penggunaan bahasa penjajah itu lebih kepada pernyataan status atau untuk menunjukkan tahap pendidikan penuturnya. 2. Ia menjurus kepada bidang baru yang berkaitan sains dan teknologi. Cuma semangat kental mereka wajar disokong secara bersungguh-sungguh oleh penggerak gelombang politik Melayu.

10 Galakan Penggunaan Bahasa Melayu di Institut Pengajian Tinggi Menurut Ahmad Mohd.Inggeris. Pengakuan pelajar tentang soal galakan ini didapati berbeza-beza mengikut institusi. kursus bahasa Melayu juga diadakan untuk kakitangan jabatan atau institusi masing-masing seperti Wacana Akademik Bahasa Melayu. Di samping itu. mereka memang digalakan oleh pihak jabatan atau institusi supaya menggunakan bahasa Melayu. Di kalangan tenaga pengajar pula. dan sebahagian lagi menyatakan tidak. Sedangkan. Bukan menidakkan kepentingan bahasa Inggeris tetapi komuniti masyarakat Malaysia harus mengutamakan bahasa Melayu. (1992) sebahagian daripada pelajar menyatakan bahawa mereka memang digalakkan supaya menggunakan bahasa Melayu. Yusof et al. Yang nyata ialah pelajar-pelajar Universiti Malaya lebih digalakkan oleh tenaga pengajar mereka supaya menggunakan bahasa Melayu. Beberapa jenis galakan telah diberi dan galakan yang paling ketara adalah menyediakan bahan-bahan rujukan dalam bahasa Melayu. kursus pengayaan diri mata pelajaran bahasa Melayu dan sebagainya. 2. 12 . Begitu juga halnya dengan pelajar-pelajar Universiti Teknologi Mara. pelajar-pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia memang kurang digalakkan oleh tenaga pengajar mereka supaya menggunakan bahasa Melayu.

itu adalah persetujuan dan kesepakatan bersama oleh pelbagai kaum di negara ini. Usaha memartabatkan bahasa kebangsaan adalah tanggungjawab kolektif pelbagai pihak terutama sekali kalangan ahli politik Melayu. 13 . Untuk menyokong hujah itu mereka pun menudinglah kepada sekian banyak tokoh korporat yang berjaya dengan penguasaan bahasa Inggeris.3. Pelbagai langkah dilaksanakan untuk memartabatkan bahasa Melayu ke arah zaman kegemilangannya. Kita semua tidak boleh menyalahkan dan meletakkan kelemahan kepada Dewan Bahasa dan Pustaka sahaja apabila bahasa Melayu menjadi bahasa kelas tiga di negara ini. Maknanya selepas disebut dalam Perlembagaan. Bahasa Melayu adalah bahasa ilmu perlu dimanfaatkan untuk mengembleng usaha mengangkat kembali martabat bahasa Melayu. Perlembagaan yang menyebut tentang kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan bukan digubal dan diluluskan oleh satu pihak. Tetapi pada hakikatnya perjuangan memartabatkan bahasa Melayu ini tidak pernah meminggirkan bahasa Inggeris. Malah kena hayati juga slogan keramat Bahasa Jiwa Bangsa yang telan dimandulkan oleh kuasa politik Melayu sendiri. Sebaliknya mereka yang menggerakkan gelombang politik Melayu yang lebih mempunyai ruang dan kuasa untuk memastikan kedudukan bahasa Melayu di tempat selayaknya. Ada di kalangan sesetangah pihak yang sewenang-wenang menakutnakutkan rakyat khususnya orang Melayu bahawa kemajuan datang dengan bahasa Inggeris. Puisi Keranda 152 tulisan Allahyarham Usman Awang mesti dibaca semula bagaimana ledakan kebahasaan masa lalu melihat masa depan bahasa Melayu yang berlaku pada hari ini. Memartabatkan bahasa Melayu adalah tanggungjawab bersama dan ianya tidak hanya tertumpu pada sesetengah pihak.0 KESIMPULAN Kita kena realistik untuk memastikan kedudukan dan masa depan bahasa Melayu terbela tidaklah semudah meletakkan kepada tanggungjawab Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). Sebaliknya tumpuan kepada bahasa Inggeris yang meminggirkan bahasa Melayu.

Bahasa Kebangsaan (A). Martabatkan Bahasa Jiwai Bangsa. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur. Hari Pejuang Bangsa´152´: Medan Bincang Arah Tuju Bahasa Melayu.4. Hj. (1983). Utusan Malaysia diperolehi pada 1/8/2010 Ku Seman Ku Hussain.0 BIBLIOGRAFI Ahmad Mohd. Kamarudin Hj. Bhd: Kuala Lumpur. (2002). Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur. Majalah Dewan Bahasa keluaran April 2010 14 . Yusof et al. (1999). Kumpulan Budiman Sdn. Husin & Siti Hajar Hj. Utusan Malaysia diperolehi 1/08/2010 Zaidi Ismail. Budayakan Bahasa Melayu Tanda Patriotik. Abdul Aziz. Pelaksanaan Bahasa Malaysia Sebagai Bahasa Pengantar Pelajaran. Percetakan Zafar Sdn. Bhd: Kuala Lumpur. Dr. Laporan Kaji Selidik Penggunaan Bahasa Melayu dalam Bidang Kehakiman dan Undang-Undang. Mohd. Bahan Daripada Akhbar dan Majalah Azmy Mohamed. Prof. (1992). Guru dan Bahasa Melayu. Abdul Hamid Mahmood. Abdullah. Khusairi Hj.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->