Sumbangan Tamadun China Kepada Pembinaan Tamadun Malaysia Pengenalan Tamadunan China adalah antara yang terawal wujud

di muka bumi. Tamadun China merupakan antara tamadun yang terbesar kita pelajari selain Tamadun Indus,Mesapotamia san Mesir.Tamadun China suatu ketika dahulu juga dikenali sebagai Tamadun Hwang Ho. Pembinaan tamadun Malaysia masih dalam fasa permulaan. Sebelum kita kaitkan sumbangan tamdun China dengan pembinaan tamadun Malaysia,kita haruslah mengenali dengan lebih baik apa itu tamadun China yang sudah berkurun lamanya. Tamadun China terletak di Lembah Hwang Ho dan meluas hingga ke bahagian selatan China. Perluasan kawasan ini bermula dengan kemunculan Dinasti Chin. Kelahiran empayar yang pertama itu menandakan satu peningkatan dalam tamadun China. Dinasti Chin bermula pada tahun 221 S.M. dan berakhir pada tahun 206 S.M.Maharaja Shih Huang Ti merupakan pengasas Dinasti Chin dan beliau berjaya memperluas jajahan takluknya hingga terbantuk sebuah empayar. Jajahan taklukny a amat luas sehingga ke Sungai Merah di Vietnam. Zaman empayar merupakan zaman jajahan takluknya yang luas dapat disatukan di bawah sebuah pentadbiran pusat. Perluasan kuasa dalam tamadun China telah mengubah pemerintahan berbentuk sistem feudal kepada pemerintahan telah melahirkan empayar pada zaman Dinasti Chin dari tahun 221 -206 S.M.. Pada masa ini, konsep raja telah bertukar kepada maharaja. Pemerintahan oleh maharaja membolehkan pembentukan sebuah sistem pentadbiran atau birokrasi awam yang t erdiri daripada pegawai yang dilantik oleh maharaja. Mereka yang dilantik terdiri daripada rakyat dan pelantikan tersebut dibuat oleh sebuah jawatankuasa dalam sistem perkhidmatan awam, iaitu Hon Kao Tsu. Pelantikan pegawai-pegawai ini diasaskan pada pencapaian mereka dalam peperiksaan awam. Sistem ini diwujudkan pada zaman Dinasti Han dan diteruskan oleh dinasti lain. Tokoh penting yang memainkan peranan dalam hal ini ialah Shi Huang Ti. Dalam tamadun China, sistem perundangannya berteraskan dua prinsip utama, iaitu hukuman berat dan bercorak kolektif. Teras undang-undang ini adalah daripada falsafah legalisme. Undangundang ini telah digubalkan dan diperkenalkan oleh ahli falsafah yang bernama Han Fei Tzu pada zaman Dinasti Chin. Mengikut falsafah tersebut, undang-undang yang tegas dan kukuh dapat mengawal tingkah laku manusia. Dalam menjalankan undang-undang tidak harus wujud rasa belas kasihan. Undang-undang dan penguatkuasaannya harus dipelihara tidak kira dalam apa jua keadaan. Ini adalah perlu untuk membendung tidakan liar manusia, dan dengan sebab itu raja mestilah memiliki kuasa yang utuh. Undang-undang yang berasaskan falsafah ini bertentangan dengan undang-undang yang berteraskan ajaran Confucius yang diamalkan pada zaman selapasnya, aitu i Zaman Dinasti Han dari tahun 206 S.M..-8S.M. Ajaran Confucius menekankan keperluan raja mempunyai pekerti baik dan menjaga ke harmonian manusia serta masyarakat. Dalam Tamadun China, perluasan kuasa juga telah membawa kepada kelahiran empaya pada r zaman Dinasti Chin, iaitu di bawah pemerintahan Shih Huang Ti yang telah berjaya menyatukan seluruh kerajaan kecil di China. Shih Huang Ti memerintah secara autokratik, iaitu tegas dan mutlak. Beliau juga telah menghapuskan kuasa golongan bangsawandengan melantik gabenor dan panglima tentera untuk mentadbir. Bagi mempertahankan empayar China daripada serangan orang gasar, beliau telah mengarahkan pembinaan Tembok Besar China. Kejatuhan Dinasti Chin telah diganti dengan kemunculan Dinasti Han. Pada zaman Dinasti Han kewibawaan Maharaja Han Wu Ti yang juga digelar sebagai Maharaja Tentera telah berjaya memperluas kawasan takluknya melalui angkatan tenteranya yang besar dan kuat. Antara kawasan yang berjaya ditaklukinya termasuklah Sinkiang, Lembah Tarim dan Tutor di utara, Yang Tze,

Salah satu seni binaan yang telah dihasilkan ialah Tembok Besar China. Ming. Tembik ini dibina sejak zaman Dinasti Chou dan telah diteruskan oleh dinasti berikutnya. jambatan.Kwangsi. Malahan di kampung-kampung juga terdapat tembok biarpun dibina daripada tanah limpur. dan kereta sorong beroda. Perusahaan logam dan perusahaan tembikar telah berkembang sejak zaman Dinast Han lagi. Di negeri China. iaitu Jalan Sutera Darat dan kemudian melalui Jalan Laut mulai Dinasti Tang. iaitu pembinaan jalan raya. tahap kedua di ibu kota daerah dan tahap ketiga di ibu kota empayar yang bertempat di istana. Pada peringkat menengah. Peperiksaan tahap pertama dijalankan di daerah. Terdapat tiga peringkat pendidikan. dan Kwang Tung di selatan. Sistem peperiksaan awam China adalah yang tertua di dunia. pengaruh China telah tersebar ke Jepun dan Turkistan serta keamanan dan kemakmuran negeri China telah berjaya diwujudkan. Tahap pertama setaraf dengan ijazah pertama. dan pada peringkat tinggi pula tumpuannya adalah untuk menterjemah buku suci. Pada peringkat sekolah rendah. Selain itu. Dalam bidang pertanian. Hasil perusahaan China itu bukan sahaja didagangkan ke luar tetapi didagangkan di negeri China sendiri. Kawalan terhadap banjir juga telah diambil berat dengan menggunakan terusan yang dibina. Tamadun China mempunyai reka bentuk seni binaan yang agak berlainan daripada tamadun lain. Peperiksaan awam tahap ketiga. dan Ching. perkembangan terus meningkat dalam penciptaan alat kegunaan pertanian. Tembok ini dibina sepanjang 1500 batu dari Kansu ke Peking. i Hasil perusahaan tersebut didagangkan ke kawasan di luar China dan Barat. iaitu di hadapan maharaja. . Peking dan Loyang juda dibina dengan rekaan yang mempunyai tembok batu. Tembok-tembok di kawasan bandar lain pula dibuat daripada tanah liat dan batu-bata. Mereka yang lulus tahap atau ijazah pertama yang berpeluang menjadi pegawai kerajaan dan ijazah ketiga pula layak menjadi pendiik. Kawasan bukit telah ditereskan untuk pertanian pada zaman Dinasti Shang. tenggala telah diperkenalkan untuk membuat batas tanaman. Song. Yuan. dan alat pengangkutan seperti kereta kuda dan kereta lembu. pendidikan bertumpu pada kegiatan mengenal dan menghafal tulisan ideogram dan sembillan buah buku suci tanpa memahami maknanya. muncul persatuan perdagangan yang membawa kepada kelahiran golongan kelas pertengahan yang besar. pada zamannya. tahap kedua setaraf dengan sarjana dan tahap ketiga setaraf dengan doktor falsafah seperti yang terdapat pada zaman moden ini. tahap kedua Chun-Jen. iaitu tahap pertama Hsiu Tai. Anyang. Buktinya terdapat tembikar China di tapak-tapak pelabuhan kerajaan awal di kawasankawasan tersebut. Pendidikan di China lebih terjurus kepada kepentingan untuk pentadbiran. selain penyisir tanah. dan tahap ketiga Chin Shih. barangan logam juga telah didagangkan. diadakan tiga tahun sekali. masyarakatnya menghargai pendidikan. Dalam tamadun China. kolar kuda untuk membolehkan kuda menarik tenggala kayu. dan kesusasteraan dengan matlamat utama pendidikannya adalah untuk lulus peperiksaan awam kerajaan. kereta kuda. Setiap tembok ini terdapat pintu gerbang yang dikelilingi oleh parit yang besar dan menara. menengah dan tinggi. sejak Zaman Dinasti Han lagi. Perkembangan ekonomi yang pesat dicetuskan oleh perkembangan dalam sisitem perhubungan. Peperiksaan awam mengandungi tiga tahap. Sementara itu bandar-bandar China purba seperti Changan. Sistem penenaman secara bergilir telah diperkenalkan untuk menjaga kesuburan tanah. tumpuan adalah terhadap karangan dan sastera. Sistem pengairan seperti pembinaa n terusan telah dilaksanakan untuk memperoleh sumber air dalam pertanian terkawal. iaitu peedidikan rendah. Pada zaman Dinasti Tang. perniagaan. Hasil ini mula-mula dibawa melalui jalan darat.

dan ketaatan kepada ibu bapa (xiao). mercun digunakan secara meluas untuk peperangan. Jika manusia bertindak. mercun talah diciptakan. Tamadun China juga tidak dikecualikan. perkara ini adalah bertentangan dengan prinsip wu-wei dan akan merosakkan dunia. Oleh sebab itu manusia tidak harus bertindak terhadap apa -apa yang berlku. Dewan ini berfungsi sebagai balai penghadapan serta tempat pagoda. Salah sebuah istana maharaja yang masih kekal sehinggan kini ialah Kota Larangan. maka. bentuk ini tidak tetap bagi semua binaan dan tempat. di negeri Lu (di Shantung).Kompas yang pertama juga dicipta oleh penduduk Chin Sebernanya. Dasar ajaran ini lebih menumpukan konsep Tao yang bermaksud jalan. Istana ini mempunyai banyak dewan dan taman.M. Tamdun China meninggalkan rekod sejarah dalam bentuk ensiklopedia. Masyrakat China telah menjadikan ajaran ini sebagai kepercayaan dan tokoh Conficius telah disembah sebagai salah satu dewa penting dalam masyarakat China. kisah perjalanan dan matlumat geografi yang dapat digunakan sebagai sumber sejarah. Semasa Dinasti Tang. Biasanya. Beliau lahir di negeri Chu pada sekitar tahun 604 S. Namun demikian. Secara umumnya ajaran ini menekankan prinsip moral yang tinggi seperti perkemanusiaan (ren). Kompas itu diperbuat daripada kayu dan sebatang sudu magnet. tujuan utama a. Kemudiannya.. Untuk mencapai ketinggian moral ini.Kawasan di dalam tembok ini menempatkan kediaman maharaja. seseprang itu haruslah mendapat pendidikan. Namun demikian bentuk ini hanyalah untuk kuil yang besar. Beliau telah menghasilkan buku yang bertajuk "Tao Te Ching" yang mengandungi idea falsafah Taoisme. Kuil-kuil ini terdiri daripada beberapa buah bangunan yang merangkumi tempat tinggal. . Oleh sebab itu Lao Tze tidak mnyetujui bahawa manusia boleh mengubah se suatu ke arah kebaikan. Walau bagaimanapun. Selain itu. Taoisme ini pada asalnya berbentuk falsafah tetapi kemudiannya menjadi ajaran berbentuk agama. tamadun China juga merupakan tempat kemunculan ajaran utama di dunia. beliau telah meletakkan jawatan dan telah mengembara untuk menyebarkan ideanya kepada penduduk China. Ajaran Confunisme diasaskan oleh Confucius yang lahir pada sekitar 551 S. Beliau pernah menjadi pegawai kerajaan negeri Lu. Pada mulanya. Teknologi pembinaan seperti yang digunakan dalam pembinaan Tembok Besar China merupakan warisan yang dikagumi dan berharga sebagai sumber pelancongan dan juga sumber contoh seni bina. Setiap tindakan akan ditentukan oleh Tao. ruang tetamu dan pusat pemujaan. pagoda pula berbentuk meninggi sehingga 15 tingkat. Ajaran ini muncul agak lewat berbanding dengan ajaran Confuicianisme. Salah satu lagi ajaran yang penting dalam tamadun China ialah Taoisme. Beliau juga pernah bekerja di negeri Chou. Lao Tze juga telah mengembara ke luar untuk menyebar pengaruhnya. Prinsip moral ini juga harus dipertegaskan kepada semua lapisan mayarakat. Seperti Confucius. Secara keseluruhannya.M. kesusilaan (li). penciptaan tersebut adalah untuk keagamaan sahaja. Keadaan ini dirujuk oleh Tao sebagai tidak mengambil sebarang tindakan atau wu-wei. iaitu Confucianisme dan Taoisme. kita dapat mengetahui dan mempelajari sumbangan tamadun China yang masih bertahan hingga hari ini. pagoda mempunyai bentuk oktagon dan segi empat sama. Setiap tamadun juga meninggalkan hasil sastera yang masih dibaca dan dujadikan rujukan hingga ke hari ini. Pengasas kepada ajaran ini ialah Lao Tze. mercun ini digunakan untuk meraikan sesuatu perayaan sahaja. Tamadun China juga mewariskan teknologi membua kertas dan t tembikar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful