Sumbangan Tamadun China Kepada Pembinaan Tamadun Malaysia Pengenalan Tamadunan China adalah antara yang terawal wujud

di muka bumi. Tamadun China merupakan antara tamadun yang terbesar kita pelajari selain Tamadun Indus,Mesapotamia san Mesir.Tamadun China suatu ketika dahulu juga dikenali sebagai Tamadun Hwang Ho. Pembinaan tamadun Malaysia masih dalam fasa permulaan. Sebelum kita kaitkan sumbangan tamdun China dengan pembinaan tamadun Malaysia,kita haruslah mengenali dengan lebih baik apa itu tamadun China yang sudah berkurun lamanya. Tamadun China terletak di Lembah Hwang Ho dan meluas hingga ke bahagian selatan China. Perluasan kawasan ini bermula dengan kemunculan Dinasti Chin. Kelahiran empayar yang pertama itu menandakan satu peningkatan dalam tamadun China. Dinasti Chin bermula pada tahun 221 S.M. dan berakhir pada tahun 206 S.M.Maharaja Shih Huang Ti merupakan pengasas Dinasti Chin dan beliau berjaya memperluas jajahan takluknya hingga terbantuk sebuah empayar. Jajahan taklukny a amat luas sehingga ke Sungai Merah di Vietnam. Zaman empayar merupakan zaman jajahan takluknya yang luas dapat disatukan di bawah sebuah pentadbiran pusat. Perluasan kuasa dalam tamadun China telah mengubah pemerintahan berbentuk sistem feudal kepada pemerintahan telah melahirkan empayar pada zaman Dinasti Chin dari tahun 221 -206 S.M.. Pada masa ini, konsep raja telah bertukar kepada maharaja. Pemerintahan oleh maharaja membolehkan pembentukan sebuah sistem pentadbiran atau birokrasi awam yang t erdiri daripada pegawai yang dilantik oleh maharaja. Mereka yang dilantik terdiri daripada rakyat dan pelantikan tersebut dibuat oleh sebuah jawatankuasa dalam sistem perkhidmatan awam, iaitu Hon Kao Tsu. Pelantikan pegawai-pegawai ini diasaskan pada pencapaian mereka dalam peperiksaan awam. Sistem ini diwujudkan pada zaman Dinasti Han dan diteruskan oleh dinasti lain. Tokoh penting yang memainkan peranan dalam hal ini ialah Shi Huang Ti. Dalam tamadun China, sistem perundangannya berteraskan dua prinsip utama, iaitu hukuman berat dan bercorak kolektif. Teras undang-undang ini adalah daripada falsafah legalisme. Undangundang ini telah digubalkan dan diperkenalkan oleh ahli falsafah yang bernama Han Fei Tzu pada zaman Dinasti Chin. Mengikut falsafah tersebut, undang-undang yang tegas dan kukuh dapat mengawal tingkah laku manusia. Dalam menjalankan undang-undang tidak harus wujud rasa belas kasihan. Undang-undang dan penguatkuasaannya harus dipelihara tidak kira dalam apa jua keadaan. Ini adalah perlu untuk membendung tidakan liar manusia, dan dengan sebab itu raja mestilah memiliki kuasa yang utuh. Undang-undang yang berasaskan falsafah ini bertentangan dengan undang-undang yang berteraskan ajaran Confucius yang diamalkan pada zaman selapasnya, aitu i Zaman Dinasti Han dari tahun 206 S.M..-8S.M. Ajaran Confucius menekankan keperluan raja mempunyai pekerti baik dan menjaga ke harmonian manusia serta masyarakat. Dalam Tamadun China, perluasan kuasa juga telah membawa kepada kelahiran empaya pada r zaman Dinasti Chin, iaitu di bawah pemerintahan Shih Huang Ti yang telah berjaya menyatukan seluruh kerajaan kecil di China. Shih Huang Ti memerintah secara autokratik, iaitu tegas dan mutlak. Beliau juga telah menghapuskan kuasa golongan bangsawandengan melantik gabenor dan panglima tentera untuk mentadbir. Bagi mempertahankan empayar China daripada serangan orang gasar, beliau telah mengarahkan pembinaan Tembok Besar China. Kejatuhan Dinasti Chin telah diganti dengan kemunculan Dinasti Han. Pada zaman Dinasti Han kewibawaan Maharaja Han Wu Ti yang juga digelar sebagai Maharaja Tentera telah berjaya memperluas kawasan takluknya melalui angkatan tenteranya yang besar dan kuat. Antara kawasan yang berjaya ditaklukinya termasuklah Sinkiang, Lembah Tarim dan Tutor di utara, Yang Tze,

Hasil ini mula-mula dibawa melalui jalan darat. Dalam tamadun China. kolar kuda untuk membolehkan kuda menarik tenggala kayu. Pada zaman Dinasti Tang. Peperiksaan tahap pertama dijalankan di daerah. muncul persatuan perdagangan yang membawa kepada kelahiran golongan kelas pertengahan yang besar. Selain itu. iaitu peedidikan rendah. Salah satu seni binaan yang telah dihasilkan ialah Tembok Besar China. Mereka yang lulus tahap atau ijazah pertama yang berpeluang menjadi pegawai kerajaan dan ijazah ketiga pula layak menjadi pendiik. kereta kuda. dan Kwang Tung di selatan. Tahap pertama setaraf dengan ijazah pertama. pendidikan bertumpu pada kegiatan mengenal dan menghafal tulisan ideogram dan sembillan buah buku suci tanpa memahami maknanya.Kwangsi. jambatan. perkembangan terus meningkat dalam penciptaan alat kegunaan pertanian. Terdapat tiga peringkat pendidikan. dan Ching. Pada peringkat sekolah rendah. iaitu tahap pertama Hsiu Tai. Anyang. sejak Zaman Dinasti Han lagi. Sementara itu bandar-bandar China purba seperti Changan. Kawasan bukit telah ditereskan untuk pertanian pada zaman Dinasti Shang. tahap kedua Chun-Jen. diadakan tiga tahun sekali. Malahan di kampung-kampung juga terdapat tembok biarpun dibina daripada tanah limpur. dan tahap ketiga Chin Shih. tahap kedua di ibu kota daerah dan tahap ketiga di ibu kota empayar yang bertempat di istana. Peperiksaan awam mengandungi tiga tahap. Di negeri China. Song. pengaruh China telah tersebar ke Jepun dan Turkistan serta keamanan dan kemakmuran negeri China telah berjaya diwujudkan. selain penyisir tanah. iaitu di hadapan maharaja. Peperiksaan awam tahap ketiga. Buktinya terdapat tembikar China di tapak-tapak pelabuhan kerajaan awal di kawasankawasan tersebut. Sistem pengairan seperti pembinaa n terusan telah dilaksanakan untuk memperoleh sumber air dalam pertanian terkawal. tahap kedua setaraf dengan sarjana dan tahap ketiga setaraf dengan doktor falsafah seperti yang terdapat pada zaman moden ini. Tamadun China mempunyai reka bentuk seni binaan yang agak berlainan daripada tamadun lain. i Hasil perusahaan tersebut didagangkan ke kawasan di luar China dan Barat. Dalam bidang pertanian. . Kawalan terhadap banjir juga telah diambil berat dengan menggunakan terusan yang dibina. Tembok ini dibina sepanjang 1500 batu dari Kansu ke Peking. Yuan. tumpuan adalah terhadap karangan dan sastera. dan alat pengangkutan seperti kereta kuda dan kereta lembu. iaitu Jalan Sutera Darat dan kemudian melalui Jalan Laut mulai Dinasti Tang. Perusahaan logam dan perusahaan tembikar telah berkembang sejak zaman Dinast Han lagi. masyarakatnya menghargai pendidikan. Ming. dan kesusasteraan dengan matlamat utama pendidikannya adalah untuk lulus peperiksaan awam kerajaan. tenggala telah diperkenalkan untuk membuat batas tanaman. iaitu pembinaan jalan raya. Pendidikan di China lebih terjurus kepada kepentingan untuk pentadbiran. Sistem penenaman secara bergilir telah diperkenalkan untuk menjaga kesuburan tanah. Peking dan Loyang juda dibina dengan rekaan yang mempunyai tembok batu. Pada peringkat menengah. Sistem peperiksaan awam China adalah yang tertua di dunia. Tembok-tembok di kawasan bandar lain pula dibuat daripada tanah liat dan batu-bata. dan kereta sorong beroda. Setiap tembok ini terdapat pintu gerbang yang dikelilingi oleh parit yang besar dan menara. perniagaan. barangan logam juga telah didagangkan. dan pada peringkat tinggi pula tumpuannya adalah untuk menterjemah buku suci. menengah dan tinggi. Tembik ini dibina sejak zaman Dinasti Chou dan telah diteruskan oleh dinasti berikutnya. Hasil perusahaan China itu bukan sahaja didagangkan ke luar tetapi didagangkan di negeri China sendiri. pada zamannya. Perkembangan ekonomi yang pesat dicetuskan oleh perkembangan dalam sisitem perhubungan.

M. penciptaan tersebut adalah untuk keagamaan sahaja. Salah sebuah istana maharaja yang masih kekal sehinggan kini ialah Kota Larangan. Setiap tindakan akan ditentukan oleh Tao. Pada mulanya.M. Tamdun China meninggalkan rekod sejarah dalam bentuk ensiklopedia. Kemudiannya. mercun ini digunakan untuk meraikan sesuatu perayaan sahaja.Kompas yang pertama juga dicipta oleh penduduk Chin Sebernanya. Beliau telah menghasilkan buku yang bertajuk "Tao Te Ching" yang mengandungi idea falsafah Taoisme. Teknologi pembinaan seperti yang digunakan dalam pembinaan Tembok Besar China merupakan warisan yang dikagumi dan berharga sebagai sumber pelancongan dan juga sumber contoh seni bina. Biasanya. kita dapat mengetahui dan mempelajari sumbangan tamadun China yang masih bertahan hingga hari ini. Masyrakat China telah menjadikan ajaran ini sebagai kepercayaan dan tokoh Conficius telah disembah sebagai salah satu dewa penting dalam masyarakat China. Untuk mencapai ketinggian moral ini. Oleh sebab itu manusia tidak harus bertindak terhadap apa -apa yang berlku. . Tamadun China juga tidak dikecualikan. perkara ini adalah bertentangan dengan prinsip wu-wei dan akan merosakkan dunia. Beliau juga pernah bekerja di negeri Chou. Prinsip moral ini juga harus dipertegaskan kepada semua lapisan mayarakat. Namun demikian. Dewan ini berfungsi sebagai balai penghadapan serta tempat pagoda. Oleh sebab itu Lao Tze tidak mnyetujui bahawa manusia boleh mengubah se suatu ke arah kebaikan. seseprang itu haruslah mendapat pendidikan. bentuk ini tidak tetap bagi semua binaan dan tempat. Secara keseluruhannya. tamadun China juga merupakan tempat kemunculan ajaran utama di dunia. ruang tetamu dan pusat pemujaan. Selain itu.Kawasan di dalam tembok ini menempatkan kediaman maharaja. Keadaan ini dirujuk oleh Tao sebagai tidak mengambil sebarang tindakan atau wu-wei. Walau bagaimanapun. iaitu Confucianisme dan Taoisme. Namun demikian bentuk ini hanyalah untuk kuil yang besar. Istana ini mempunyai banyak dewan dan taman. Beliau lahir di negeri Chu pada sekitar tahun 604 S. Dasar ajaran ini lebih menumpukan konsep Tao yang bermaksud jalan. tujuan utama a.. pagoda pula berbentuk meninggi sehingga 15 tingkat. Semasa Dinasti Tang. beliau telah meletakkan jawatan dan telah mengembara untuk menyebarkan ideanya kepada penduduk China. maka. Lao Tze juga telah mengembara ke luar untuk menyebar pengaruhnya. Beliau pernah menjadi pegawai kerajaan negeri Lu. Setiap tamadun juga meninggalkan hasil sastera yang masih dibaca dan dujadikan rujukan hingga ke hari ini. Taoisme ini pada asalnya berbentuk falsafah tetapi kemudiannya menjadi ajaran berbentuk agama. Seperti Confucius. kisah perjalanan dan matlumat geografi yang dapat digunakan sebagai sumber sejarah. Ajaran Confunisme diasaskan oleh Confucius yang lahir pada sekitar 551 S. Salah satu lagi ajaran yang penting dalam tamadun China ialah Taoisme. di negeri Lu (di Shantung). Jika manusia bertindak. Pengasas kepada ajaran ini ialah Lao Tze. dan ketaatan kepada ibu bapa (xiao). Kuil-kuil ini terdiri daripada beberapa buah bangunan yang merangkumi tempat tinggal. Kompas itu diperbuat daripada kayu dan sebatang sudu magnet. Tamadun China juga mewariskan teknologi membua kertas dan t tembikar. Secara umumnya ajaran ini menekankan prinsip moral yang tinggi seperti perkemanusiaan (ren). Ajaran ini muncul agak lewat berbanding dengan ajaran Confuicianisme. pagoda mempunyai bentuk oktagon dan segi empat sama. mercun talah diciptakan. kesusilaan (li). mercun digunakan secara meluas untuk peperangan.