LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA JALAN DUTA 50605 KUALA LUMPUR TEL 03 62011144 MEMO DALAMAN Ruj

. Kami : LPM/SPKA/0076 Tajuk : Daripada : Kepada : Tarikh : 17 Mac 2004

PILIHAN WAKTU BERTUGAS Ketua Sektor (SPKA) Salinan : Pengarah Peperiksaan Semua Ketua Sektor Timbalan Pengarah Peperiksaan Fail Timbul

Dengan segala hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara diatas. 2. Sehubungan dengan itu, merujuk kepada Pekeliling JPA 2/04 ± Waktu Bekerja Anjal, tuan/puan diminta melaksanakan kemudahan tersebut kepada semua pegawai dan staf di sektor masing-masing. Bersama-sama ini disertakan salinan Pekeliling JPA 2/04 dan Borang Pilihan Masa Bekerja untuk makluman dan tindakan seterusnya. 3. Pelaksanaan waktu kerja anjal ini akan memberi lebih masa kepada pelanggan yang ingin berurusan dengan pihak LPM di samping memberi keselesaan kepada pegawai dan staf di sektor tuan/puan untuk memilih masa bekerja yang sesuai. Untuk makluman tuan/puan pelaksanaan waktu bekerja ini akan berkuatkuasa mulai 1 April 2004. 4. Tuan/Puan diminta memaklumkan perkara ini kepada pegawai dan staf masingmasing dan mengembalikan semula Borang Pilihan Masa Bekerja yang telah dilengkapi selewat-lewatnya pada atau sebelum 25 Mac 2004. Kerjasama tuan/puan berhubung perkara ini amat dihargai. Sekian, terima kasih.

³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´

(DATINPAISAH BINTI HJ.YUSOFF) Ketua Sektor Pengurusan, Kewangan dan Akaun Samb.Tel : 5301 E-Mail : paisah@lpm.moe.gov.my 17-02-04/memo/ksspka.doc