TEORI KONFLIK (Karl Marx

)

1.Pengenalan Teori Konflik Teori konflik telah diasaskan oleh seorang ahli sains sosial dan ahliekonomi yang berasal dari Jerman. oleh Karl Marx yang kemudiannya diikuti olehWeber. Antara karya yang telah dihasilkan dalam memperkatakan mengenai teori konflikini adalah melalui karyanya terkenal iaitu ³ the Communist Menifesto´. Pandangan teori konflik mengutamakan kaedah determinisme di mana ada kuasa yang meramalkan sesuatu. Konflik bukanlah bermaksud di dalam keadaan yang ganas tetapi berlakudalam bentuk perjuangan parti-parti, persaingan dalam institusi agama dan sebagainya.konflik ialah sesuatu yang semulajadi dalam sesuatu masyarakat. Sesuatu konflik yang berlaku boleh mempercepatkan proses kesetiaan dan keharmonian di dalam sesuatu kolompok sosial. Terdapat tiga andaian penting mengenai teori konflik iaitu konsep dialektik, determinisme dan aktivisme sosial. Konsep dialektik bermaksud evolusi bukan merupakan proses utama kepada perubahan sosial tetapi sebab utama yang menghasilkan perubahan sosial ialah konflik. Determinisme ekonomi pula

bermaksudasas kepada perubahan sosial adalah ditentukan oleh persainganpersaingan ekonomi .Manakala aktivisme sosial bermaksud tugas utama analisisi sosial adalah kritikan
2.Teori Konflik mengikut pendekatan Karl Marx

Pandangan teori konflik aliran Marx adalah berasaskan tarsiran-tafsiran sosiologikal terhadap karya-karya Mark. Mengikut pandangan pengikut teori aliran Marx, mereka berpandangan bahawa teori bukanlah semata-mata sebagai satu cara menganalisis

struktur masyarakat tetapi lebih kepada cara bagaimana sesuatu reformasi sosial berlaku dalam masyarakat.Konsep sejarah materialisme Marx mempunyai tiga elemen penting iaitu ia merupakan satu teori atau kaedah ilmiah, merupakan satu ajaranpolitik dan satu pegangan hidup seakan agama.

2.1 Teori Kelas Teori konflik aliran Marx beranggapan asas kepada pembentukan sesebuah masyarakat adalah disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi seperti tanah, modal, industridan perdagangan. Asas kepada perubahan sesebuah struktur masyarakat adalah disebabkan faktor-faktor berkaitan dengan pengeluaran ekonomi. Faktor lain seperti agama, institusi politik, kekeluargaan dan pendidikan pula menjadi superstruktur masyarakat. Sebarang perubahan yang berlaku pada superstruktur masyarakat hanya akan berlaku jika terdapat perubahan pada asasnya. Marx menjelaskan bahawa ekonomi
yang menjadi pendorong kepada perkembangan modal akan membawa kepada perubahan hidup masyarakat terutama dalam meningkatkan taraf hidup dan mengeluarkan mereka dari kesempitan hidup. Namun perkembangan modal yang pesat akan menyebabkan berlakunya penindasan terhadap sesuatu golongan yang mempunyai taraf hidup yang rendah dan yang mengalami perkembangan modal yang tidak konsistem. Marx membahagikan masyarakat kepada dua bahagian utama iaitu golongan borjius atau yang menguasai modal dan golongan proletar atau dikenali sebagai golongan pekerja yang sering ditindas atau dikuasai oleh golongan borjuis semata-mata untuk menambahkan modal mereka.

Setelah berlaku penindasan terhadap golongan proletar atau golongan pekerja maka timbullah satu perasaan atau kesedaran yang dikenali sebagai ³kesedaran kelas´

yang lahir dari satu perasaan yang dikenali sebagai ³perasaan kelas´ .Hal ini akan menyebabkan berlakunya satu bentuk tentangan yang bersifat penghapusan terhadap golongan berkelas (class society) dan mengantikannya dengan satu golongan baru yang tidak berkelas (classless society). Masyarakat tanpa kelas (masyarakat sosialis) wujud atas asas sistem pemerintahan pekerja, oleh pekerja dan untuk pekerja.

Menurut Marx, satu bentuk pengawasan diperlukan untuk mewujudkan kestabilan dalam masyrakat yang mana telah mencapai satu bentuk masyarakat baik (good

society) dan tidak berlaku sebarang penindasan dimana semua pihak mendapat kelebihan dan faedah bersama.

2.2 Kaedah Dialektik Kaedah ini merupakan kaedah yang dianggap oleh Marx dan Engels sebagai

pencapaian terbaik falsafah Jerman klasik. Mereka berpendapat bahawa mana-mana formulasi prinsip mengenai kemajuan, mengenai evolusi, adalah berat sebelah dalam isu kandungan, dan hanya dapat memesongkan dan mencederakan aliran kemajuan sebenar (yang seringkali berlaku dalam lompatan-lompatan, dan melalui malapetaka dan revolusi).Marx telas memperluaskan idea ini kepada aspek material "dialectical materialism". Menurut Marx manusia sememangnya mementingkan kebendaan atau nilei-nilai material dan sentiasa merasakan tidak puas hati dengan apa yang diperolehi demi untuk memenuhi setiap keperluan baru yang sentiasa wujud dalam setiap ketidak puasan hati mereka sehingga sanggup berjuang untuk memenuhi keperluan tersebut.Berbeza dengan kaedah-kaedah lain, kaedah ini lebih melihat hubungan antara fenomina sosial dalam bentuk satu hala (one-way) sahaja seperti dalam huraian

sebab musabab. Misalnya jika berlaku sesuatu kemalangan jalan raya. Kereta A akan melanggar kereta B dimana kereta A akan menyebabkan kerosakkan kepada kereta B, atau secara mudahnya sesuatu fenomena itu boleh menyebabkan berlakunya fenomena yang lain. Tetapi dalam hubungan dialetik A boleh menyebabkan B, dan sebaliknya B juga boleh menyebabkan A. Contohnya borjuis menindas golongan preletar yang akhirnya akan menyebabkan golongan proletar akan turut menindas golongan borjuis yang membalas balik tindakan golongan borjuis keatas mereka. Hal ini sering berlaku dalam kalangan masyarakat kita terutama dalam sesebuah institusi atau sesebuah syrikat yang mana golongan atasan atau majikan akan menindas golongan pekerja dengan memberi tugasan yang berat kepada pekerja demi kepentingan dirinya yang akhirnya akan menyebabkan rasa tidak puas hati dalam kalangan pekerja dan akhirnya pekerja tersebut bangkit untuk menuntuk hak mereka terhadap penindasan yang dibuat oleh majikan mereka atau lebih teruk lagi apabila berlakunya penghapusan terhadap golongan majikan yang sering menindas mereka dengan menghalau dari sesebuah syarikat. Idea dialectic juga tidak memisahkan satu fenomina sosial dengan fenomina lain dengan jelas, malah semuanya berkaitan (Borjuis boleh jadi proletar & sebaliknya).

2.3 Alienation Alienation ialah keadaan dimana manusia dikuasai oleh satu kuasa yang diciptanya sendiri dan sangat kuat dalam menguasai manusia.Sebagai contoh, Marx telah member satu gambaran yang jelas tentang contoh-contoh Alienation ini iaitu melalui penguasaan

wang. Manusia telah mencipta wang dan akhirnya manusia telah dikuasai oleh ciptaannya sendiri iaitu wang yang menjadi symbol kekayaan manusia. Kekayaan dan kekuasaan seseorang itu diukur dengan wang yang yang dimiliki. Dengan hanya memiliki wang yang banyak mereka akan terus berkuasa dan menguasai, ini lah yang dikatakan kuasa wang (the power of money) yang boleh membeli apa sahaja dan boleh mengubah segalanya. Contohnya dalam situasi yang berlaku dalam dunia serba canggih kini. Wang ringgit adalah segalanya, orang yang bodoh boleh mengupah yang bijak untuk melakukan kerja yang dipertanggung jawabkan kepadanya contohnya seperti kerja menguruskan jenazah. Orang yang jahil dalam menguruskan jenazah hanya perlu mengupah orang yang pandai dalam melakukan pekerjaan tersebut. Selain itu orang yang hodoh akan menjadi perhatian apabila memiliki kekayaan. Walaupun mempunyai rupa yang buruk dan cacat namun dengan wang yang banyak akan menjadi perhatian orang untuk menjadi suami atau isteri. Contohnya seorang lelaki tua yang sudah kelihatan agak berusia dan mempunyai muka yang hodoh akibat usia yang sudah lanjut masih dapat mengahwini seorang gadis muda yang cantik kerana memiliki harta yang banyak. Wang jugak telah banyak menyebabkan berlakunya pelbagai pelbagai gejala sosial . Contohnya isu buang bayi yang sedang hangat diperkatakan, Hal ini berlaku apabila wang ringgit dikatakan turut mampu membeli maruah seseorang. Denagan wang yang banyak ini ramai gadis-gadis muda telah terjerumus dalam kancah jenayah pelacuran. Mereka dibeli dengan wang ringgit untuk dijadikan pemuas hawa nafsu seks yang tidak terbatas. Ramai remeja termasuk pelajar sekolah telah terpengaruh dengan ajakan teman lelaki terutama yang datang dari keluarga yang kaya dan akhirnya mereka dijadikan pelacur yang menjadikan bidang pelacuran sebagai

salah satu pekerjaan yang membolehkan mereka menjadi kaya raya. Kesannya Berlakulah kes kelahiran anak luar nikah yang dibuang di merata-rata tempat. Terdapat juga remaja yang menggugurkan kandungan dengan member sogokan kepada individu atau sesebuah pusat rawatan untuk mengugurkan kandungan mereka. Hal ini jelas membuktikan bahawa wang kuasa wang mampu mengubah segalanya. Selain itu

disebabkan kerana terlalu ingin mengejar kekayaan, manusia menjadi terlalu sibuk dalam melakukan pekerjaan sehinggakan mereka lupa dan tidak menghiraukan keadaan dan orang disekeliling mereka. Contoh yang jelas dapat dilihat ialah dalam sesebuah syarikat kita dapati pekerja-pekerja seolah-olah sibuk dengan pekerjaan masing-masing sehingga mereka tidak menghiraukan orang disekeliling mereka dan ada yang tidak mengenali rakan yang berkerja bersama-sama mereka. Mereka bekerja tampa menghiraukan kemampuan dan kebolehan yang mereka miliki semata-mata kerana mahu mengejar kekayaan.mereka diibaratkan sebagai ³robot´ atau seperti ³lembu cucuk hidung´. Menurut Marx, Alienation ini boleh diperluaskan sehingga ke peringkat pengeluaran, di mana manusia dikatakan terasing dengan perkara berikut iaitu mereka bekerja untuk mendapatkan upah sahaja dan mereka terasing dalam pekerjaan mereka sendiri. Selain itu mereka juga terasing dengan hasil keluaran mereka akibat pengkhususan (division labour).

3.Kesimpulan Konflik boleh berlaku dimana sahaja dan ianya memberi kesan yang berbezabeza terhadap individu tertentu. Konflik biasanya wujud dalam organisasi dan boleh membawa kesan yang negatif jika tidak dikawal dengan bijak. Pihak pengurusan harus memainkan peranan penting dalam mewujudkan koordinasi antara jabatan atau unit dalam organisasi suapaya dapat mengurangkan konflik disamping menggunakan cara yang betul dalam menguruskan konflik yang berlaku. Sesungguhnya saranan teori konflik oleh Marx boleh diaplikasikan oleh pengurus dalam menangani konflik dalam organisasi. Teori yang diperkenalkan oleh Karl Marx ini adalah salah satu pendekatan yang menunjukkan bahawa setiap manusia atau masyarakat sentiasa berkomflik. Masyarakat yang mementingkan kekayaan dan perkembangan modal akan melakukan pelbagai cara untuk mendapatkan apa sahaja yang diingini sehingga menyebabkan berlakunya pelbagai bentuk penindasan terhadap orang lain semata-mata untuk memenuhi kehendak dan keperluan masing.Harta dan kekayaan membutakan mata dan menyebabkan pelbagai bentuk permusuhan dan komflik dalam kalangan masyarakat. Melalui teori ini dapatlah kita mengetahui bagaimana untuk mengatasi setiap komflik yang berlaku dengan lebih berkesan.