P. 1
Permainan Bahasa - Copy

Permainan Bahasa - Copy

|Views: 401|Likes:
Published by aiqa90

More info:

Published by: aiqa90 on Sep 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2013

pdf

text

original

PERMAINAN BAHASA PENGENALAN Permainan bahasa adalah cara mempelajari bahasa melalui permainan.

Teknik ini sesuai digunakan pada semua peringkat pembelajaran bahasa, iaitu daripada peringkat sekolah rendah hingga ke peringkat sekolah menengah. Teknik ini juga adalah satu strategi pengajaran yang sesuai digunakan pada pelbagai tahap pencapaian pelajar. Permainan bahasa bukanlah merupakan aktiviti tambahan untuk bergembira semata-mata, tetapi ia boleh digolongkan dalam pengajaran dan pembelajaran yang berhasrat memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran bahasa yang telah dipelajari di dalam bilik darjah. Permainan bahasa merupakan aktiviti yang dirancang dalam pengajaran dan ada hubung kaitnya dengan kandungan isi pelajaran secara langsung atau tidak langsung. OBJEKTIF PERMAINAN BAHASA Permainan bahasa yang diintegrasikan dalam pengajaran seharusnya mempunyai beberapa objektif yang tentu. Antaranya seperti yang berikut: (a) Merangsang interaksi verbal pelajar Dalam permainan, pelajar akan diminta bercakap untuk menyuarakan pandangan dan pendapat mereka. Di samping itu, mereka juga diminta memberikan alasan-alasan tertentu yang berkaitan. Lazimnya, mereka perlu terlibat sepenuhnya secara aktif dalam permainan itu. Setiap ahli kumpulan akan merasakan diri mereka diperlukan dalam kumpulan itu dan pada bila-bila masa sahaja mereka akan diminta bercakap dan mengutarakan pandangan. Tiada seorang pun daripada mereka dibiarkan bersendiri dan terkecuali. Sebaliknya, mereka harus mengutarakan tekad dan berazam sepenuhnya untuk berkomunikasi. Kesedaran seperti ini akan memberi peluang kepada guru

mengantuk dan lapar. Pelajar biasanya merasa seronok apabila dihadapkan dengan permainan yang mencabar. mereka dapat menunjukkan kecergasan. Permainan yang mengandungi kegiatan memberikan arahan umpamanya. Bahasayang digunakan dalam sesuatu permainanitu tidak harus terhad kepada beberapa struktur ayat sahaja. di samping terlibat secara berkesan dalam apa sahaja aktiviti yang dijalankan. Secara tidak langsung mereka akan menyedari kebolehan dan keupayaan mereka dalam bahasa. khususnya yang bersifat pemalu dan pasif.menghasilkan satu suasana pembelajaran yang menarik dan berorientasikan pelajar. Dalam permainan. bukan sahaja antara pelajar dengan pelajar tetapi juga antara pelajar dengan guru. Ini merupakan satu suasana yang sihat dan berfaedah kepada para pelajar. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan menjaga disiplin kelas. Guru harus bersedia memenuhi keperluan pelajar dalam permainan tersebut. umpamanya pada waktu menjelang tengah hari. (d) Alat mengikis rasa bosan Pada waktu-waktu tertentu. Fungsi bahasa boleh melibatkan semua peringkat kerumitan berbahasa yang berbeza-beza. terutama dalam konteks kepelbagaian bentuk kosa kata serta kecanggihan tatabahasa dan sintaksis. (c) Menyediakan konteks pembelajaran Permainan bahasa membawa perkembangan perhubungan yang positif dalam kalangan individu yang terlibat. Bayangkan sahaja . Permainan bahasa membantu merapatkan hubungan dan kerjasama antara mereka. boleh dimainkan pada semua peringkat bergantung pada pengetahuan bahasa dan kefasihan tertentu pelajar. yang dipelajari. Peranan guru sebagai pemaklumat bahasa sangatlah penting. pelajar akan merasa bosan. (b) Menambah kefasihan dan keyakinan Permainan bahasa boleh digunakan sebagai satu cara untuk meningkatkan kefasihan berbahasa serta menambahkan keyakinan diri.

Permainan mewujudkan komunikasi dalam bentuk yang semula jadi dan memenuhi keperluan pelajar apabila berhadapan dengan dunia sebenar. aktiviti pengukuhan masih boleh diteruskan dengan syarat latihan dan latih tubi yang diperkenalkan itu dipelbagaikan dalam bentuk aktiviti permainan bilik darjah. Latihan yang dijalankan secara berterusan mungkin membosankan pelajar. pengukuhan dan pengayaan Dalam pengajaran bahasa. Jika tiada langkah yang diambil untuk mengatasi kelemahan ini. Dengan ini. huruf. memprotes dan memberikan hujah. biasanya mempunyai pelbagai peringkat kebolehan. pelajar berkenaan akan menemui kesukaran menyebut bunyi. (e) Alat pemulihan. akan meransang pelajar untuk bertindak balas. Walau bagaimanapun. Begitu juga dengan aktiviti kelas yang melibatkan penulisan karangan dan pembentukkan ayat-ayat. pelajar dilatih berhadapan dengan interaksi kehidupan sebenar yang bakal dilalui oleh mereka dalam kehidupan di luar bilik darjah. gerak kerja pengukuhan pula diadakan. permainan sangat berguna dalam aktiviti pemulihan. mereka perlu dilibatkan sama supaya perasaan negatif yang menguasai diri mereka itu dapat dihapuskan. membunyikan suku kata dan perkataan. Sesetengah pelajar mempunyai perasaan malu yang tebal dan ada juga yang pendiam atau tidak begitu ramah. pengukuhan dan pengayaan. Selepas sesuatu pengajaran. Kelemahan ini dapat diatasi sedikit demi sedikit melalui aktiviti permainan yang dirancangkan. Justeru. Namun demikian. Permainan ini berasaskan keadilan dan pertandingan. Kebanyakan pelajar yang lemah menghadapi masalah pengamatan dan pendengaran. Pada saat ini permainan bahasa dapat menimbulkan perasaan gembira dan menyebabkan mereka lupa sekejap rasa lapar dan mengantuk.bagaimana guru dapat menyampaikan pengetahuan tentang tatabahasa dan aspek-aspek pemahaman dalam keadaan yang melesukan. Pelajar di dalam sesebuah kelas. permaian boleh dijalankan dalam pelbagai bentuk mengikut tujuannya. misalnya kumpulan cergas. Sebagai . sederhana dan lemah.

Antaranya seperti yang berikut: (a) Untuk membolehkan pelajar membiasakan diri menyebut sesuatu bunyi (perkataan. pelajar yang lemah boleh digalakkan mengambil bahagian bersama-sama dengan pelajar yang cergas melalui permainan yang dijalankan. tekanan. intonasi. (c) Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. betul dan tepat. Ini bermakna apa yang dipelajari itu diulang-ulang sehingga kekal dalam ingatan. (b) Permainan bahasa dijadikan bahan rangsangan sama ada semasa memulakan sesuatu pelajaran. jeda dan gaya yang betul. Bagi pelajar yang cergas pula. permainan dalam aktivitki pengayaan akan menambahkan kemahiran. permainan bahasa tentunya dapat menarik minat dan perhatian pelajar. PERMAINAN BAHASA SEBAGAI SATU TEKNIK PENGAJARAN Penggunaan permainan bahasa sebagai satu teknik pengajaran dan pembelajaran bahasa bukan lagi merupakan satu perkara baru dalam dunia pendidikan hari ini. pada pertengahan atau akhir pembelajaran.aktiviti pengayaan. Di samping itu. mereka ini harus diberikan tugas yang mudah yang bersesuaian dengan kebolehan dan kemampuan mereka. Teknik ini berperanan meningkatkan kefahaman pelajar terhadap pembelajaran. . pengetahuan dan pengalaman mereka. permainan bahasa lebih merupakan teknik mengulang kaji dan pengukuhan. mereka juga boleh berlatih mengucapkan ayat dengan sebutan. Ini kerana pelajar berpeluang menggunakan bahasa dalam suasana yang menyeronokkan serta terlibat secara aktif. Sebagai bahan rangsangan. frasa dan ayat) dengan jelas. permainan bahasa mempunyai kelebihan. Sebagai satu teknik yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Namun.

Ini kerana semasa bermain. Pelajar bekerjasama dalam menyempurnakan tugas tertentu yang mendorong mereka untuk berinteraksi antara satu sama lain. iaitu dengan bertanya. Keseronokan bermain seperti ini akan menghidupkan keinginan pelajar untuk belajar.(d) Masa untuk permainan bahasa dianggap sebagai masa istirehat yang berfaedah. Oleh itu. Aktiviti ini harus mampu memantapkan proses penguasaan bahasa dengan menimbulkan keseronokan dan suasana yang lebih harmoni. pelajar akan bertindak balas secara spontan. Permainan harus dapat memperkayakan pengalaman pelajar dan membantu menghindarkan kebuntuan dan rasa bosan di dalam bilik darjah. Sekiranya digunakan dengan betul. meneka dan membaca. memberikan arahan. Permainan adalah satu cabaran untuk mencapai satusatu matlamat atau melaksanakan beberapa tugas yang menarik dengan jayanya. membantu proses sosialisasi dan menyatukan pelajar daripada aras kebolehan yang berbeza-beza. mendengar dan mengeluarkan buah fikiran secara berkesan. Untuk . Teknik ini berupaya menghilangkan rasa letih dan bosan setelah belajar sehari suntuk. Dengan cara bermain pelajar dapat memperbaharui semangat dan minat untuk meneruskan pembelajaran mereka. teknik permainan boleh memberikan lebih banyak pengalaman yang berguna dan berharga jika dibandingkan dengan kaedah pengajaran konvensional. berfikir. permainan harus berupaya memberikan motivasi yang tinggi dan bukan hanya setakat bertanding. (e) Pelajar berpeluang menggunakan kemahiran bahasa yang ada pada mereka dalam konteks dan situasi sebenar dan bermakna. Oleh itu. guru harus memikirkan faedah dan apa yang dijangka dapat dicapai melalui aktiviti permainan di dalam bilik darjah. Permainan bahasa dapat meningkatkan motivasi. UNSUR PERMAINAN BAHASA Aspek yang lebih ditekankan dalam permainan bahasa adalah semangat bekerjasama dan bukan pertandingan semata-mata.

Keadaan ini boleh dieksploitasi untuk meningkatkan interaksi sesama mereka. (b) Interaksi Murid sekolah rendah amat gemar bertutur dan mereka juga mudah untuk bersosialisasi. Mereka juga tidak dapat melihat kepentingan aktiviti ini dengan penggunaan bahasa dalam kehidupan mereka seharian. Pelajar biasanya ingin bekerja secara aktif dan bukan hanya bertindak sebagai penonton sahaja. Ini kerana di dalam bilik darjah pelajar dikehendaki melakukan terlalu banyak aktiviti mendengar. Sewaktu pelajar memainkan permainan bahasa. belajar untuk sementara waktu sahaja dan tanpa kesungguhan serta keinginan yang mendalam. latih tubi dan latihan menulis. mereka akan melibatkan diri dalam semangat pertandingan dan berhempas pulas untuk mendapatkan jawapan yang betul. Peluang menggunakan sepenuhnya tenaga dan kebolehan untuk berkomunikasi sebenarnya berkait rapat dengan pengalaman berbahasa. pelajar biasanya menjadi pasif. Ini menjadikan pelajaran bahasa sungguh membosankan. (c) Pertandingan .pelaksanaan teknik permainan yang berkesan. Mereka lebih banyak belajar melalui rakan sebaya daripada guru mereka sendiri. Oleh sebab terdapat beberapa masalah dalam pembelajaran bahasa. Motivasi mereka untuk terus belajar akan dapat dipertingkatkan sekiranya mereka dapat melihat potensi kemahiran yang dipelajari di dalam bilik darjah dapat dihubungkaitkan dengan kegunaannya di luar bilik darjah. Perkara penting yang patut diberikan perhatian adalah kesan daripada interaksi rakan sebaya. Permainan memerlukan penyertaan individu. perkara-perkara yang berikut perlu diberikan perhatian: (a) Meningkatkan motivasi Motivasi adalah satu insentif atau rangsangan sesuatu aksi.

terutama yang sentiasa berusaha mencari jalan merangsang keinginan pelajar untuk belajar. Semua peraturan yang telah ditentukan itu bertujuan mengawal permainan dan memberikan petunjuk atau panduan kepada peserta. terdapat beberapa peraturan khusus yang telah didefinisikan secara jelas. Pembelajaran bahasa berlaku dalam diri pelajar dan ia adalah satu proses yang perlahan. Ia terlaksana apabila seseorang itu terlibat dengan penggunaan bahasa itu secara langsung. . (d) Kerjasama Bekerjasama adalah satu unsur yang kukuh bagi setiap permainan yang penuh pertandingan. Sudah menjadi adat pertandingan ada yang menang dan ada pula yang kalah. Semua pelajar yang terlibat dalam permainan. di samping dapat mengredkan permainan itu mengikut nilai-nilai tertentu. biasanya tahu dan faham akan cara dan peraturan untuk bermain. masa yang dihadkan.Permainan bahasa bercirikan persaingan. Persaingan boleh berlaku antara sesama peserta. Semangat bekerjasama yang dipupuk melalui aktiviti permainan ini juga dapat digunakan dalam perkara-perkara lain sama ada di luar dan di dalam bilik darjah. Dalam permainan. Jadi. Banyak aspek yang berhubung dengan pembelajaran bahasa boleh berlaku melalui proses yang semula jadi. Ia harus digunakan sebaik mungkin oleh guru. (e) Pembelajaran semula jadi Permainan bahasa membolehkan berlakunya pembelajaran secara semula jadi. Malahan kecenderungan bermain adalah satu gesaan yang semula jadi. permainan bahasa mengeksploitasi kecenderungan bertanding tersebut untuk maksud pembelajaran. pencapaian persembahan yang terbaik atau mencapai matlamat tertentu. ahli-ahli kumpulan bekerjasama antara satu sama lain untuk memastikan kemenangan bagi kumpulan mereka. (f) Peraturan permainan Dalam permainan bahasa.

(g) Penamat permainan Permainan bahasa mempunyai penamat. Secara Berkumpulan Permainan bahasa boleh dilaksanakan dalam kumpulan-kumpulan kecil. Keadaan ini mungkin kurang selesa. Tidak kurang penting adalah pelajar itu sendiri tahu dan faham apa yang harus mereka lakukan. Aktiviti berpasangan atau kumpulan diadakan bertujuan untuk menggalakkan semangat bekerjasama. Pelajar boleh dibahagikan kepada pasangan. permainan tersebut boleh digantikan dengan jenis permainan bahasa yang dilakukan di luar bilik darjah. kumpulan kecil yang mengandungi tiga atau empat orang ahli atau aktiviti yang melibatkan keseluruhan kelas. Biasanya. iaitu tolong-menolong dalam suasana harmoni dagi menyelesaikan sesuatu masalah. Ia juga dapat mempererat perhubungan dalam kalangan pelajar. jika keadaan ini tidak dapat dielakkan. terutama jika saiz bilik darjah itu kecil. Organisasi bilik darjah mestilah dirancang dengan baik. guru hendaklah membahagikan pelajar dalam banyak kumpulan. Ia mesti dilakukan walaupun pada ketika itu pemain-pemain masih belum mencapai keputusan yang sepatutnya. Jika bilangan pelajar dalam sesebuah kelas terlalu ramai. di samping mereka harus menggunakan kecerdasan mental dan kecergasan fizikal bagi mencapai matlamat permainan. Walau bagaimanapun. Bilangan ahli dalam satu-satu kumpulan adalah penting dalam menentukan kelancaran permainan. PENGELOLAAN PERMAINAN BAHASA Menyediakan pelajar atau kumpulan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan aktiviti adalah satu faktor yang penting bagi memastikan kejayaan sesuatu permainan. empat hingga enam orang pemain dalam satu kumpulan sudah memadai. . Biasanya. terdapat beberapa penentuan awal yang menandakan titik penamat untuk peserta menghentikan permainan mereka.

Guru haruslah berkecuali dan mengetepikan diri setelah arahan penting diberikan dan pelajar dapat memahaminya dengan baik. pembetul kesalahan dan pengadil. Jika masalah itu tidak dapat diselesaikannya. Dalam permainan. Biasanya. pelajar berfikir sendirian untuk menyelesaikan masalah yang diberi. Permainan bahasa secara berpasangan boleh memberikan lebih banyak peluang latihan mendengar dan bertutur. mentor. permainan secara berpasangan tidak banyak menimbulkan masalah jika dibandingkan permainan secara kumpulan. tetapi ia mempengaruhi penguasaan bahasa pelajar hingga ke luar bilik darjah. Cara ini biasanya dilakukan untuk pelajar yang pintar dan cerdas serta telah menyiapkan tugas yang diberikan oleh guru dalam sesuatu masa tertentu. Berlaku juga keadaan pelajaran bahasa yang . pelajar boleh merujuk kepada guru untuk mendapatkan petunjuk dan panduan. Guru lebih mudah untuk mengawal pasangan pelajar dengan bergerak dari satu pasangan ke satu pasangan yang lain. Secara Individu Permainan secara individu amat sesuai untuk aktiviti pengayaan. Guru juga turut bertindak sebagai fasilitator dan merancang pembahagian pelajar seperti dalam rajah yang berikut: CIRI-CIRI PERMAINAN BAHASA YANG BAIK Permainan bahasa yang dijalankan di dalam bilik darjah bukan setakat berakhir di bilik darjah. Pelajar juga perlu diberitahu bahawa setiap mereka mesti mengambil bahagian secara aktif dan menunjukkan kesungguhan.Secara Berpasangan Aktiviti berpasangan merupakan satu bentuk gerak kerja yang efektif dalam melibatkan penyertaan pelajar. BENTUK INTERAKSI DALAM PERMAINAN BAHASA Peranan guru dalam aktiviti permainan bahasa adalah sebagai perunding.

(d) Dapat merangsangkan pelajar untuk bertindak balas secara aktif dan positif serta dapat mengekalkan minat mereka.disampaikan secara bermain dapat membantu pelajar mempelajari sesuatu yang lebih daripada aktiviti bermain itu sendiri. (g) Dapat dijalankan dalam jangka waktu dan tempat yang sesuai agar objektif pembelajaran dapat dicapai. guru bahasa perlu mempunyai pengetahuan tentang ciri-ciri permainan bahasa yang baik dan sesuai dipraktikkan dalam pengajaran bahasa. menulis dan penguasaan elemen tatabahasa. (c) Memberikan peluang kepada pelajar untuk berinteraksi antara pelajar dengan pelajar. bertutur. Antara ciri-ciri permainan bahasa yang baik adalah seperti yang berikut: (a) Dapat mengukuhkan dan meningkatkan penguasaan bahasa seperti penguasaan kemahiran mendengar. Oleh itu. (f) Mempunyai arahan dan peraturan yang jelas dan mudah difahami. pelajar dengan guru dan tindak balas pelajar terhadap bahan. (b) Mempunyai rangsangan dan bahan yang menarik. persediaan yang rapi hendaklah dibuat agar pengajaran melalui permainan itu dapat mencapai objektif . PENGENDALIAN AKTIVITI PERMAINAN BAHASA Sebelum sesuatu permainan itu dijalankan. membaca. sesuai dengan peringkat penguasaan bahasa pelajar. (e) Melibatkan pelajar secara aktif sama ada dalam kumpulan atau kelas.

Pastikan bahan pengajaran itu lengkap dan mencukupi untuk semua pelajar di dalam bilik darjah. Permainan boleh dijalankan dalam dua bentuk. Manakala permainan secara individu sesuai untuk aktiviti pengayaan dan pemulihan bagi pelajar yang pintar dan lemah. . Penentuan kalah menang dalam pertandingan ditentukan dengan kiraan mata. Guru juga harus memastikan jangka masa yang diperlukan untuk sesuatu permainan agar masa dapat dirancang dengan sebaik-baiknya. Permainan bahasa dalam kumpulan kecil sesuai untuk kelas yang mempunyai bilangan murid yang ramai. perkara yang berikut perlu diambil kira. Permainan secara berpasangan pula memudahkan guru mengawal dan memberikan perhatian kepada setiap murid. ketepatan jawapan atau kepantasan menyelesaikan masalah. bentuk dan cara pengelolaan mengikut keperluan bermain. pelajar hendaklah diberitahu tentang nama permainan. Guru juga harus menentukan ada penjaga masa dan hakim sebagai penyelia jika berkaitan. (b) Bentuk Permainan Permainan bahasaboleh dilakukan dalam bentuk berkumpulan. sikap dan pengajaran atau nilai yang telah diperolehi hasil daripada aktiviti permainan yang telah dijalankan itu. Sebelum memulakan permainan. tempoh masa. Guru hendaklah berbincang dengan pelajar tentang kemahiran. selain memilih permainan dengan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Semasa permainan berlangsung. Selepas permainan. iaitu bentuk pertandingan dan penghayatan kendiri. berpasangan atau secara individu. guru bertindak sebagai fasilitator dan membimbing pelajar apabila diperlukan. Dalam aspek pengendalian aktiviti. Cara pengendalian sesuatu aktiviti permainan bahasa penting. Permainan berbentuk pneghayatan kendiri dijalankan bagi memenuhi minat dan memberikan kepuasan serta keseronokan kepada diri sendiri.yang telah ditetapkan. iaitu: (a) Perancangan Permainan Guru harus merancang dan mengolah bahan permainan sesuai dengan tajuk dan objektif pengajaran bahasa yang diajarkan.

Manakala pada peringkat akhir. Ia juga membolehkan permainan berjalan dengan lancar serta mencapai objektifnya. permainan dijalankan sebagai aktiviti pengukuhan kepada kemahiran yang telah dijalankan. guru terlebih dahulu haruslah membuat demonstrasi atau tunjuk cara tentang cara-cara bermain kepada pelajar agar pelajar dapat memahami bentuk dan pelaksanaan permainan tersebut. . (e) Arahan dan Peraturan Permainan Guru harus menerangkan arahan dan peraturan bermain secara jelas kepada pelajar agar tidak berlaku salah faham dan kekeliruan semasa bermain.misalnya permainan teka silang kata. (c) Waktu Pengendalian Permainan Permainan bahasa boleh dijalankan pada peringkat awal. Pada peringkat pertengahan. permainan dijalankan sebagai langkah pengajaran guru. pertengahan dan akhir pelajaran. Permainan pada peringkat ini tidak memakan masa yang panjang dan sesuai dijadikan sebagai rangsangan kepada tajuk atau kemahiran yang diajarkan. mencari perkataan tersembunyi atau mencari gambar tersembunyi. Pada peringkat awal pengajaran. (d) Tunjuk cara Sebelum aktiviti permainan dijalankan. permainan dijalankan dalam induksi set.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->