P. 1
Permainan Bahasa - Copy

Permainan Bahasa - Copy

|Views: 402|Likes:
Published by aiqa90

More info:

Published by: aiqa90 on Sep 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2013

pdf

text

original

PERMAINAN BAHASA PENGENALAN Permainan bahasa adalah cara mempelajari bahasa melalui permainan.

Teknik ini sesuai digunakan pada semua peringkat pembelajaran bahasa, iaitu daripada peringkat sekolah rendah hingga ke peringkat sekolah menengah. Teknik ini juga adalah satu strategi pengajaran yang sesuai digunakan pada pelbagai tahap pencapaian pelajar. Permainan bahasa bukanlah merupakan aktiviti tambahan untuk bergembira semata-mata, tetapi ia boleh digolongkan dalam pengajaran dan pembelajaran yang berhasrat memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran bahasa yang telah dipelajari di dalam bilik darjah. Permainan bahasa merupakan aktiviti yang dirancang dalam pengajaran dan ada hubung kaitnya dengan kandungan isi pelajaran secara langsung atau tidak langsung. OBJEKTIF PERMAINAN BAHASA Permainan bahasa yang diintegrasikan dalam pengajaran seharusnya mempunyai beberapa objektif yang tentu. Antaranya seperti yang berikut: (a) Merangsang interaksi verbal pelajar Dalam permainan, pelajar akan diminta bercakap untuk menyuarakan pandangan dan pendapat mereka. Di samping itu, mereka juga diminta memberikan alasan-alasan tertentu yang berkaitan. Lazimnya, mereka perlu terlibat sepenuhnya secara aktif dalam permainan itu. Setiap ahli kumpulan akan merasakan diri mereka diperlukan dalam kumpulan itu dan pada bila-bila masa sahaja mereka akan diminta bercakap dan mengutarakan pandangan. Tiada seorang pun daripada mereka dibiarkan bersendiri dan terkecuali. Sebaliknya, mereka harus mengutarakan tekad dan berazam sepenuhnya untuk berkomunikasi. Kesedaran seperti ini akan memberi peluang kepada guru

boleh dimainkan pada semua peringkat bergantung pada pengetahuan bahasa dan kefasihan tertentu pelajar. khususnya yang bersifat pemalu dan pasif. Bayangkan sahaja . bukan sahaja antara pelajar dengan pelajar tetapi juga antara pelajar dengan guru. Ini merupakan satu suasana yang sihat dan berfaedah kepada para pelajar. Guru harus bersedia memenuhi keperluan pelajar dalam permainan tersebut. terutama dalam konteks kepelbagaian bentuk kosa kata serta kecanggihan tatabahasa dan sintaksis. yang dipelajari. Pelajar biasanya merasa seronok apabila dihadapkan dengan permainan yang mencabar. (d) Alat mengikis rasa bosan Pada waktu-waktu tertentu. Bahasayang digunakan dalam sesuatu permainanitu tidak harus terhad kepada beberapa struktur ayat sahaja. Permainan yang mengandungi kegiatan memberikan arahan umpamanya. umpamanya pada waktu menjelang tengah hari. Secara tidak langsung mereka akan menyedari kebolehan dan keupayaan mereka dalam bahasa. Permainan bahasa membantu merapatkan hubungan dan kerjasama antara mereka. Fungsi bahasa boleh melibatkan semua peringkat kerumitan berbahasa yang berbeza-beza. Peranan guru sebagai pemaklumat bahasa sangatlah penting. (b) Menambah kefasihan dan keyakinan Permainan bahasa boleh digunakan sebagai satu cara untuk meningkatkan kefasihan berbahasa serta menambahkan keyakinan diri. di samping terlibat secara berkesan dalam apa sahaja aktiviti yang dijalankan. mereka dapat menunjukkan kecergasan. mengantuk dan lapar.menghasilkan satu suasana pembelajaran yang menarik dan berorientasikan pelajar. pelajar akan merasa bosan. (c) Menyediakan konteks pembelajaran Permainan bahasa membawa perkembangan perhubungan yang positif dalam kalangan individu yang terlibat. Dalam permainan. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan menjaga disiplin kelas.

Dengan ini. Walau bagaimanapun. Kelemahan ini dapat diatasi sedikit demi sedikit melalui aktiviti permainan yang dirancangkan. Permainan ini berasaskan keadilan dan pertandingan. Sebagai . pengukuhan dan pengayaan Dalam pengajaran bahasa. membunyikan suku kata dan perkataan. sederhana dan lemah. huruf. memprotes dan memberikan hujah. Latihan yang dijalankan secara berterusan mungkin membosankan pelajar. Begitu juga dengan aktiviti kelas yang melibatkan penulisan karangan dan pembentukkan ayat-ayat. biasanya mempunyai pelbagai peringkat kebolehan. Namun demikian. permainan sangat berguna dalam aktiviti pemulihan. Jika tiada langkah yang diambil untuk mengatasi kelemahan ini. aktiviti pengukuhan masih boleh diteruskan dengan syarat latihan dan latih tubi yang diperkenalkan itu dipelbagaikan dalam bentuk aktiviti permainan bilik darjah. pelajar berkenaan akan menemui kesukaran menyebut bunyi. gerak kerja pengukuhan pula diadakan. (e) Alat pemulihan. Pelajar di dalam sesebuah kelas. Sesetengah pelajar mempunyai perasaan malu yang tebal dan ada juga yang pendiam atau tidak begitu ramah. misalnya kumpulan cergas. permaian boleh dijalankan dalam pelbagai bentuk mengikut tujuannya. Selepas sesuatu pengajaran. Pada saat ini permainan bahasa dapat menimbulkan perasaan gembira dan menyebabkan mereka lupa sekejap rasa lapar dan mengantuk. mereka perlu dilibatkan sama supaya perasaan negatif yang menguasai diri mereka itu dapat dihapuskan. Permainan mewujudkan komunikasi dalam bentuk yang semula jadi dan memenuhi keperluan pelajar apabila berhadapan dengan dunia sebenar. akan meransang pelajar untuk bertindak balas. pelajar dilatih berhadapan dengan interaksi kehidupan sebenar yang bakal dilalui oleh mereka dalam kehidupan di luar bilik darjah.bagaimana guru dapat menyampaikan pengetahuan tentang tatabahasa dan aspek-aspek pemahaman dalam keadaan yang melesukan. Kebanyakan pelajar yang lemah menghadapi masalah pengamatan dan pendengaran. Justeru. pengukuhan dan pengayaan.

PERMAINAN BAHASA SEBAGAI SATU TEKNIK PENGAJARAN Penggunaan permainan bahasa sebagai satu teknik pengajaran dan pembelajaran bahasa bukan lagi merupakan satu perkara baru dalam dunia pendidikan hari ini. Sebagai satu teknik yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. permainan bahasa lebih merupakan teknik mengulang kaji dan pengukuhan. Bagi pelajar yang cergas pula. permainan bahasa tentunya dapat menarik minat dan perhatian pelajar. frasa dan ayat) dengan jelas. pada pertengahan atau akhir pembelajaran. mereka juga boleh berlatih mengucapkan ayat dengan sebutan. pengetahuan dan pengalaman mereka. (b) Permainan bahasa dijadikan bahan rangsangan sama ada semasa memulakan sesuatu pelajaran. tekanan. permainan bahasa mempunyai kelebihan. Di samping itu. Namun. Ini bermakna apa yang dipelajari itu diulang-ulang sehingga kekal dalam ingatan. (c) Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. jeda dan gaya yang betul. permainan dalam aktivitki pengayaan akan menambahkan kemahiran. Ini kerana pelajar berpeluang menggunakan bahasa dalam suasana yang menyeronokkan serta terlibat secara aktif. Sebagai bahan rangsangan. . Antaranya seperti yang berikut: (a) Untuk membolehkan pelajar membiasakan diri menyebut sesuatu bunyi (perkataan. pelajar yang lemah boleh digalakkan mengambil bahagian bersama-sama dengan pelajar yang cergas melalui permainan yang dijalankan.aktiviti pengayaan. Teknik ini berperanan meningkatkan kefahaman pelajar terhadap pembelajaran. betul dan tepat. intonasi. mereka ini harus diberikan tugas yang mudah yang bersesuaian dengan kebolehan dan kemampuan mereka.

Oleh itu. (e) Pelajar berpeluang menggunakan kemahiran bahasa yang ada pada mereka dalam konteks dan situasi sebenar dan bermakna. Pelajar bekerjasama dalam menyempurnakan tugas tertentu yang mendorong mereka untuk berinteraksi antara satu sama lain. guru harus memikirkan faedah dan apa yang dijangka dapat dicapai melalui aktiviti permainan di dalam bilik darjah. berfikir. Teknik ini berupaya menghilangkan rasa letih dan bosan setelah belajar sehari suntuk. Permainan adalah satu cabaran untuk mencapai satusatu matlamat atau melaksanakan beberapa tugas yang menarik dengan jayanya. meneka dan membaca. Oleh itu. mendengar dan mengeluarkan buah fikiran secara berkesan. membantu proses sosialisasi dan menyatukan pelajar daripada aras kebolehan yang berbeza-beza. teknik permainan boleh memberikan lebih banyak pengalaman yang berguna dan berharga jika dibandingkan dengan kaedah pengajaran konvensional. memberikan arahan. Keseronokan bermain seperti ini akan menghidupkan keinginan pelajar untuk belajar. Permainan harus dapat memperkayakan pengalaman pelajar dan membantu menghindarkan kebuntuan dan rasa bosan di dalam bilik darjah. Untuk . Permainan bahasa dapat meningkatkan motivasi. Dengan cara bermain pelajar dapat memperbaharui semangat dan minat untuk meneruskan pembelajaran mereka.(d) Masa untuk permainan bahasa dianggap sebagai masa istirehat yang berfaedah. Ini kerana semasa bermain. permainan harus berupaya memberikan motivasi yang tinggi dan bukan hanya setakat bertanding. Sekiranya digunakan dengan betul. pelajar akan bertindak balas secara spontan. Aktiviti ini harus mampu memantapkan proses penguasaan bahasa dengan menimbulkan keseronokan dan suasana yang lebih harmoni. iaitu dengan bertanya. UNSUR PERMAINAN BAHASA Aspek yang lebih ditekankan dalam permainan bahasa adalah semangat bekerjasama dan bukan pertandingan semata-mata.

pelaksanaan teknik permainan yang berkesan. latih tubi dan latihan menulis. Perkara penting yang patut diberikan perhatian adalah kesan daripada interaksi rakan sebaya. Motivasi mereka untuk terus belajar akan dapat dipertingkatkan sekiranya mereka dapat melihat potensi kemahiran yang dipelajari di dalam bilik darjah dapat dihubungkaitkan dengan kegunaannya di luar bilik darjah. mereka akan melibatkan diri dalam semangat pertandingan dan berhempas pulas untuk mendapatkan jawapan yang betul. Peluang menggunakan sepenuhnya tenaga dan kebolehan untuk berkomunikasi sebenarnya berkait rapat dengan pengalaman berbahasa. belajar untuk sementara waktu sahaja dan tanpa kesungguhan serta keinginan yang mendalam. Mereka lebih banyak belajar melalui rakan sebaya daripada guru mereka sendiri. pelajar biasanya menjadi pasif. perkara-perkara yang berikut perlu diberikan perhatian: (a) Meningkatkan motivasi Motivasi adalah satu insentif atau rangsangan sesuatu aksi. (c) Pertandingan . Ini kerana di dalam bilik darjah pelajar dikehendaki melakukan terlalu banyak aktiviti mendengar. Keadaan ini boleh dieksploitasi untuk meningkatkan interaksi sesama mereka. Ini menjadikan pelajaran bahasa sungguh membosankan. Mereka juga tidak dapat melihat kepentingan aktiviti ini dengan penggunaan bahasa dalam kehidupan mereka seharian. Pelajar biasanya ingin bekerja secara aktif dan bukan hanya bertindak sebagai penonton sahaja. Sewaktu pelajar memainkan permainan bahasa. Oleh sebab terdapat beberapa masalah dalam pembelajaran bahasa. Permainan memerlukan penyertaan individu. (b) Interaksi Murid sekolah rendah amat gemar bertutur dan mereka juga mudah untuk bersosialisasi.

(d) Kerjasama Bekerjasama adalah satu unsur yang kukuh bagi setiap permainan yang penuh pertandingan. biasanya tahu dan faham akan cara dan peraturan untuk bermain. Ia terlaksana apabila seseorang itu terlibat dengan penggunaan bahasa itu secara langsung.Permainan bahasa bercirikan persaingan. Semua peraturan yang telah ditentukan itu bertujuan mengawal permainan dan memberikan petunjuk atau panduan kepada peserta. masa yang dihadkan. Pembelajaran bahasa berlaku dalam diri pelajar dan ia adalah satu proses yang perlahan. Persaingan boleh berlaku antara sesama peserta. Semangat bekerjasama yang dipupuk melalui aktiviti permainan ini juga dapat digunakan dalam perkara-perkara lain sama ada di luar dan di dalam bilik darjah. Banyak aspek yang berhubung dengan pembelajaran bahasa boleh berlaku melalui proses yang semula jadi. (f) Peraturan permainan Dalam permainan bahasa. Dalam permainan. Ia harus digunakan sebaik mungkin oleh guru. pencapaian persembahan yang terbaik atau mencapai matlamat tertentu. di samping dapat mengredkan permainan itu mengikut nilai-nilai tertentu. terutama yang sentiasa berusaha mencari jalan merangsang keinginan pelajar untuk belajar. ahli-ahli kumpulan bekerjasama antara satu sama lain untuk memastikan kemenangan bagi kumpulan mereka. . Jadi. terdapat beberapa peraturan khusus yang telah didefinisikan secara jelas. Sudah menjadi adat pertandingan ada yang menang dan ada pula yang kalah. (e) Pembelajaran semula jadi Permainan bahasa membolehkan berlakunya pembelajaran secara semula jadi. permainan bahasa mengeksploitasi kecenderungan bertanding tersebut untuk maksud pembelajaran. Semua pelajar yang terlibat dalam permainan. Malahan kecenderungan bermain adalah satu gesaan yang semula jadi.

Biasanya. Walau bagaimanapun. terdapat beberapa penentuan awal yang menandakan titik penamat untuk peserta menghentikan permainan mereka. terutama jika saiz bilik darjah itu kecil. Keadaan ini mungkin kurang selesa. Pelajar boleh dibahagikan kepada pasangan. Tidak kurang penting adalah pelajar itu sendiri tahu dan faham apa yang harus mereka lakukan. Ia juga dapat mempererat perhubungan dalam kalangan pelajar. Organisasi bilik darjah mestilah dirancang dengan baik. Secara Berkumpulan Permainan bahasa boleh dilaksanakan dalam kumpulan-kumpulan kecil. Bilangan ahli dalam satu-satu kumpulan adalah penting dalam menentukan kelancaran permainan. PENGELOLAAN PERMAINAN BAHASA Menyediakan pelajar atau kumpulan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan aktiviti adalah satu faktor yang penting bagi memastikan kejayaan sesuatu permainan. permainan tersebut boleh digantikan dengan jenis permainan bahasa yang dilakukan di luar bilik darjah. empat hingga enam orang pemain dalam satu kumpulan sudah memadai. guru hendaklah membahagikan pelajar dalam banyak kumpulan. iaitu tolong-menolong dalam suasana harmoni dagi menyelesaikan sesuatu masalah. Biasanya. . Ia mesti dilakukan walaupun pada ketika itu pemain-pemain masih belum mencapai keputusan yang sepatutnya. di samping mereka harus menggunakan kecerdasan mental dan kecergasan fizikal bagi mencapai matlamat permainan.(g) Penamat permainan Permainan bahasa mempunyai penamat. Aktiviti berpasangan atau kumpulan diadakan bertujuan untuk menggalakkan semangat bekerjasama. kumpulan kecil yang mengandungi tiga atau empat orang ahli atau aktiviti yang melibatkan keseluruhan kelas. jika keadaan ini tidak dapat dielakkan. Jika bilangan pelajar dalam sesebuah kelas terlalu ramai.

Berlaku juga keadaan pelajaran bahasa yang . tetapi ia mempengaruhi penguasaan bahasa pelajar hingga ke luar bilik darjah. pembetul kesalahan dan pengadil. Secara Individu Permainan secara individu amat sesuai untuk aktiviti pengayaan. pelajar berfikir sendirian untuk menyelesaikan masalah yang diberi.Secara Berpasangan Aktiviti berpasangan merupakan satu bentuk gerak kerja yang efektif dalam melibatkan penyertaan pelajar. Cara ini biasanya dilakukan untuk pelajar yang pintar dan cerdas serta telah menyiapkan tugas yang diberikan oleh guru dalam sesuatu masa tertentu. Guru haruslah berkecuali dan mengetepikan diri setelah arahan penting diberikan dan pelajar dapat memahaminya dengan baik. Pelajar juga perlu diberitahu bahawa setiap mereka mesti mengambil bahagian secara aktif dan menunjukkan kesungguhan. Jika masalah itu tidak dapat diselesaikannya. Biasanya. Guru lebih mudah untuk mengawal pasangan pelajar dengan bergerak dari satu pasangan ke satu pasangan yang lain. pelajar boleh merujuk kepada guru untuk mendapatkan petunjuk dan panduan. Dalam permainan. Guru juga turut bertindak sebagai fasilitator dan merancang pembahagian pelajar seperti dalam rajah yang berikut: CIRI-CIRI PERMAINAN BAHASA YANG BAIK Permainan bahasa yang dijalankan di dalam bilik darjah bukan setakat berakhir di bilik darjah. BENTUK INTERAKSI DALAM PERMAINAN BAHASA Peranan guru dalam aktiviti permainan bahasa adalah sebagai perunding. permainan secara berpasangan tidak banyak menimbulkan masalah jika dibandingkan permainan secara kumpulan. Permainan bahasa secara berpasangan boleh memberikan lebih banyak peluang latihan mendengar dan bertutur. mentor.

(f) Mempunyai arahan dan peraturan yang jelas dan mudah difahami. persediaan yang rapi hendaklah dibuat agar pengajaran melalui permainan itu dapat mencapai objektif . membaca. guru bahasa perlu mempunyai pengetahuan tentang ciri-ciri permainan bahasa yang baik dan sesuai dipraktikkan dalam pengajaran bahasa. (d) Dapat merangsangkan pelajar untuk bertindak balas secara aktif dan positif serta dapat mengekalkan minat mereka. Antara ciri-ciri permainan bahasa yang baik adalah seperti yang berikut: (a) Dapat mengukuhkan dan meningkatkan penguasaan bahasa seperti penguasaan kemahiran mendengar. (b) Mempunyai rangsangan dan bahan yang menarik. (e) Melibatkan pelajar secara aktif sama ada dalam kumpulan atau kelas. PENGENDALIAN AKTIVITI PERMAINAN BAHASA Sebelum sesuatu permainan itu dijalankan. bertutur. Oleh itu. (g) Dapat dijalankan dalam jangka waktu dan tempat yang sesuai agar objektif pembelajaran dapat dicapai. pelajar dengan guru dan tindak balas pelajar terhadap bahan. sesuai dengan peringkat penguasaan bahasa pelajar. menulis dan penguasaan elemen tatabahasa. (c) Memberikan peluang kepada pelajar untuk berinteraksi antara pelajar dengan pelajar.disampaikan secara bermain dapat membantu pelajar mempelajari sesuatu yang lebih daripada aktiviti bermain itu sendiri.

selain memilih permainan dengan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Guru hendaklah berbincang dengan pelajar tentang kemahiran. iaitu: (a) Perancangan Permainan Guru harus merancang dan mengolah bahan permainan sesuai dengan tajuk dan objektif pengajaran bahasa yang diajarkan. Permainan boleh dijalankan dalam dua bentuk. Permainan secara berpasangan pula memudahkan guru mengawal dan memberikan perhatian kepada setiap murid. tempoh masa. Sebelum memulakan permainan.yang telah ditetapkan. Penentuan kalah menang dalam pertandingan ditentukan dengan kiraan mata. Cara pengendalian sesuatu aktiviti permainan bahasa penting. Guru juga harus memastikan jangka masa yang diperlukan untuk sesuatu permainan agar masa dapat dirancang dengan sebaik-baiknya. Manakala permainan secara individu sesuai untuk aktiviti pengayaan dan pemulihan bagi pelajar yang pintar dan lemah. perkara yang berikut perlu diambil kira. . (b) Bentuk Permainan Permainan bahasaboleh dilakukan dalam bentuk berkumpulan. Pastikan bahan pengajaran itu lengkap dan mencukupi untuk semua pelajar di dalam bilik darjah. bentuk dan cara pengelolaan mengikut keperluan bermain. Semasa permainan berlangsung. Permainan bahasa dalam kumpulan kecil sesuai untuk kelas yang mempunyai bilangan murid yang ramai. pelajar hendaklah diberitahu tentang nama permainan. Permainan berbentuk pneghayatan kendiri dijalankan bagi memenuhi minat dan memberikan kepuasan serta keseronokan kepada diri sendiri. ketepatan jawapan atau kepantasan menyelesaikan masalah. guru bertindak sebagai fasilitator dan membimbing pelajar apabila diperlukan. Dalam aspek pengendalian aktiviti. iaitu bentuk pertandingan dan penghayatan kendiri. Guru juga harus menentukan ada penjaga masa dan hakim sebagai penyelia jika berkaitan. Selepas permainan. sikap dan pengajaran atau nilai yang telah diperolehi hasil daripada aktiviti permainan yang telah dijalankan itu. berpasangan atau secara individu.

Manakala pada peringkat akhir. Pada peringkat awal pengajaran. permainan dijalankan dalam induksi set.misalnya permainan teka silang kata. permainan dijalankan sebagai aktiviti pengukuhan kepada kemahiran yang telah dijalankan. Ia juga membolehkan permainan berjalan dengan lancar serta mencapai objektifnya. permainan dijalankan sebagai langkah pengajaran guru. (d) Tunjuk cara Sebelum aktiviti permainan dijalankan. (e) Arahan dan Peraturan Permainan Guru harus menerangkan arahan dan peraturan bermain secara jelas kepada pelajar agar tidak berlaku salah faham dan kekeliruan semasa bermain. . Pada peringkat pertengahan. guru terlebih dahulu haruslah membuat demonstrasi atau tunjuk cara tentang cara-cara bermain kepada pelajar agar pelajar dapat memahami bentuk dan pelaksanaan permainan tersebut. pertengahan dan akhir pelajaran. Permainan pada peringkat ini tidak memakan masa yang panjang dan sesuai dijadikan sebagai rangsangan kepada tajuk atau kemahiran yang diajarkan. mencari perkataan tersembunyi atau mencari gambar tersembunyi. (c) Waktu Pengendalian Permainan Permainan bahasa boleh dijalankan pada peringkat awal.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->