P. 1
Rancangan Pengajaran Harian Cth

Rancangan Pengajaran Harian Cth

|Views: 379|Likes:
Published by ras310789

More info:

Published by: ras310789 on Sep 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2013

pdf

text

original

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TINGKATAN SATU TINGKATAN TIGA

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH MATA PELAJARAN: KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN SATU Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Bab 2: Reka Cipta Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula 6 aspek reka cipta dan 7 langkah reka cipta dengan betul dan tepat.

Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 1.1 Pengenalpastian Masalah

Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar tentang pemasangan projek kayu seperti mana yang terdapat di rumah masingmasing, maka pendedahan tentang langkah-langkah mereka cipta t sekali gus dapat mengukuhkan lagi ingatan mereka

Hasil Pembelajaran: Di akhir pembelajaran, pelajar dapat

a) Menerangkan semula 6

proses reka cipta.

b) Menghuraikan semula 7 langkah dalam mereka cipta. c) Menyebut semula 4 aspek dalam pengenal pastian masalah

Bahan Bantu Belajar: Contoh-contoh produk yang sedia ada di pasaran

Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif, Mediatif, Kontekstual, Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Menunjukkan tayangan contoh-contoh produk sedia ada di pasaran. 7 minit 2. Guru mengedarkan peta konsep.

Catatan Kontekstual

Langkah 2 5 minit

3. Pelajar dijelaskan definisi reka cipta

Direktif, Mediatif

Langkah 3 20 minit

4. Pelajar dibahagi kepada dua kumpulan. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.Aktiviti dijalankan dalam bentuk pop kuiz verbal secara rawak. Jawapan yang betul akan diberi bonus 1%.

5. Guru menjelaskan 6 proses reka cipta. Guru menghuraikan 6 langkah dalam mereka cipta iaitu a) pengenalpastian masalah, Langkah 3 35 minit b) Pencetusan idea atau pemilihan idea, c) Perekaan projek, d) Pemilihan reka bentuk, e) Perancangan pembinaan projek, f) Pembinaan, pengujian dan pengubahsuaian projek g) Pendokumentasian Seterusnya, 4 aspek dalam pengenalpastian masalah iaitu mengenal pasti masalah, mengumpul maklumat dan data, menganalisis maklumat dan menyenaraikan pelbagai idea penyelesaian masalah.

Koperatif Nilai murni: Kerjasama

Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Penutup 13 minit Refleksi : Mediatif KBKK

2 Pemilihan idea Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Bab 2: Reka Cipta Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 4 aspek dalam pengenal pastian masalah dengan betul dan tepat Pengetahuan Sedia Ada: Hasil Pembelajaran: a) Menyebut semula 4 aspek dalam pengenal pastian masalah Pelajar sedar tentang kekreatifan produk ataupun b) Menyatakan semula pengenal paan stian masalah barangan baru yang sentiasa wujud di pasaran daric) Menyebutkan semula pengumpulan maklumat data d) Menghuraikan semula penganalisisan maklumat semasa ke semasa. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Menunjukkan tayangan contoh-contoh produk-produk baru di pasaran. Mediatif Catatan Kontekstual . Guru mengedarkan peta konsep.Aktiviti dijalankan dalam bentuk pop kuiz verbal secara rawak. Langkah 2 5 minit 3.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tingkatan : Tarikh: 5 Jan 2010 Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 1. Mediatif. 7 minit 2. Kontekstual. Langkah 3 20 minit Direktif. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. maka pendedahan tentang konsep pengenal pastian masalah yang membawa e) Menjelaskan semula penyenaraian alternative penyelesaian masalah kepada idea produk baru dapat mengukuhkan lagi ingatan mereka Bahan Bantu Belajar: Contoh produk-produk di pasaran Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif.

Koperatif Nilai murni: Kerjasama Bersyukur Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Jan 2010 Hari: Bab 2: Reka cipta Jangka masa : 70 minit . Aspek kedua iaiti mengumpul maklumat dan data dan seterusnya menganalisis maklumat turut dijelaskan. Guru menjelaskan aspek pertama mengenal pasti masalah dengan terperinci.Langkah 4 35 minit 4.

Mediatif Langkah 3 20 minit 3. 5 minit Direktif. Reka bentuk dipilih mestilah memenuhi factor-faktor reka bentuk. Menunjukkan tayangan contoh-contoh cara-cara penghasilan produk-produk kayu 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 2. maka pendedahan tentang konsep pengenal pastian masalah yang membawa kepada idea produk baru dapat mengukuhkan lagi ingatan mereka Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula cara melakar reka bentuk projek. Langkah 4 35 minit 4. Mediatif. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar tentang kekreatifan produk ataupun barangan baru yang sentiasa wujud di pasaran dari semasa ke semasa. Bahan Bantu Belajar: Contoh produk-produk kayu di pasaran Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. 2) Menghuraikan semula langkah keempat iaitu pemilihan reka bentuk.3 Perekaan projek Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula langkah ketiga iaitu perekaan projek dan langkah keempat iaitu pemilihan reka bentuk dengan betul dan tepat. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Guru menjelaskan perekaan projek dilakukan dengan lakaran sama ada dalam bentuk 2 D ataupun 3D.Aktiviti dijalankan dalam bentuk pop kuiz verbal secara rawak. Lukisan perlu mempunyai dimensi untuk memudahkan pemahaman. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Guru mengedarkan peta konsep.. .Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 1. . Kontekstual. 3) Menyatakan semula lukisan ortografik. Lukisan ortografik perlu dibuat bagi reka bentuk yang terpilih.

5 Perancangan Pembinaan Projek Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Bab 2: Reka cipta Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula perancangan pembinaan projek dengan betul dan tepat. Penutup 13 minit 1)Mencirikan 2)Membanding beza Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tingkatan : Tarikh: Jan 2010 Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 1.Koperatif Nilai murni: Kerjasama Bersyukur KBKK Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Pengetahuan Sedia Ada: Hasil Pembelajaran: .

mempunyai nilai komersial dan kos tidak membebankan. Mediatif Langkah 3 20 minit 3. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Alatan yang dipilih hendaklah sesuai. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan perancangan pembinaan projek. Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Mediatif. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Guru menjelaskan kesesuaian bahan mestilah mudah didapati. Koperatif Nilai murni: Bertanggungjawab . Kontekstual. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. 2) Menyatakan semula kesesuaian bahan 3) Menjelaskan semula kesesuaian alatan yang digunakan Bahan Bantu Belajar: Carta langkah-langkah menghasilkan projek kayu Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. maka pendedahan tentang pembinaan projek kayu dapat mengukuhkan lagi ingatan mereka Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 6 aspek perancangan pembinaan projek. Direktif. Pengiraan kos iaitu kos pengeluaran yang meliputi kos mentah. kukuh.Pelajar sedar tentang cara-cara penghasilan perabot kayu melalui pemerhatian sama ada secara langsung ataupun melalui televisyen.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Langkah 4 35 minit 4. Menunjukkan tayangan contoh-contoh penghasilan projek kayu. kos overhed dan kos upah dikira mengikut langkah-langkah pengiraan yang sistematik.

Bahan Bantu Belajar: Contoh projek kerja kayu siap Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Pengujian dan Pengubahsuaian Projek Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Bab 2: Reka cipta Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula jenis dan fungsi 5 jenis gear dengan betul dan tepat. 3) Menghuraikan semula cara memeriksa dan menguji sambungan dan pemasangan. 2) Menjelaskan semula cara membina dan mencantum projek. Kontekstual. maka pendedahan tentang pembinaan projek kayu dapat mengukuhkan lagi ingatan mereka Pelajar dapat: 1) Menyatakan semula proses mengukur. Hasil Pembelajaran: Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar tentang cara-cara penghasilan perabot kayu melalui pemerhatian sama ada secara langsung ataupun melalui televisyen. 4) Menyebut semula cara menguji dan menilai projek.6 Pembinaan.Penutup 13 minit Bersyukur KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tingkatan : Tarikh: Jan 2010 Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 1. 5) Menyenaraikan semula cara membuat kemasan. Mediatif. menanda dan memotong. Koperatif Pengintegrasian ICT : .

Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah jawab soalan ringkas pada peta minda. Direktif. Guru mengagihkan peta minda kepada pelajar.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Guru membuat penjelasan sambil menunjukkan tayangan slaid power point. Menunjukkan tayangan movie clips contoh-contoh projek-projek kerja siap 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2.Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Nilai murni: Bertanggungjawab Langkah 4 35 minit 4. pengujian dan pengubahsuaian dengan terperinci. Antara termasuklah -proses mengukur. . Setiap kumpulan dikehendaki menyediakan satu folio gear-gear yang berlainan. Guru menjelaskan pembinaan projek. menanda dan memotong -membina dan mencantum projek -memeriksa dan menguji sambungan dan pemasangan -menguji dan menilai projek -Membuat kemasan Bersyukur KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Guru membahagikan pelajar kepada 4 kumpulan untuk perbincangan kumpulan. Penutup 18 minit Koperatif Refleksi: . Mediatif Langkah 3 15 minit 3.

Mediatif. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 6 aspek dalam format folio. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu bahawa segala penghasilan produk perlu dirancang dan didokumentasikan. Langkah 2 5 minit 3. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan kandungan folio.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Jan 2010 Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 1. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Kontekstual. 7 minit 2. keperluan menghasilkan sebuah folio individu dapat mengukuhkan lagi ingatan mereka. Bahan Bantu Belajar: Contoh folio siap Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Mediatif Catatan Kontekstual . Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Maka.7 Pendokumentasian Bab 2: Reka Cipta Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula 6 aspek dalam format folio dengan betul dan tepat. Langkah 3 Direktif. 2) Menyatakan semula 5 tujuan membuat persembahan projek.. Menunjukkan tayangan gambar contoh-contoh format folio mengikut urutan.

Guru menjelaskan format folio termasuklah tajuk.20 minit 4. Langkah 4 35 minit Guru meminta pelajar membuat lakaran. masalah yang dihadapi. objektif. rujukan atau bibliografi dan lampiran. latar belakang. deskripsi. Koperatif Nilai murni: Bertanggungjawab Bersyukur KBKK Penutup 13 minit Refleksi : 1)Mencirikan 2)Membanding beza RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bab 2: Elektrik Jangka masa : 70 minit . member maklumat tentang prototaip dan mendapat komen dari rakan dan guru untuk membaiki kualiti produk. Tujuan membuat persembahan projek termasuklah pernyataan cirri produk. gambar produk sedia ada di pasaran serta carta atau sebarang alat bantu untuk memudahkan proses persembahan.

Seterusnya. . Bahan Bantu Belajar: Contoh model meter kilowatt jam Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 2 jenis meter kilowatt jam. maka pendedahan cara pengiraan kos penggunaan elektrik dapat mengukuhkan ingatan mereka tentang cara mengira bil elektrik rumah masingmasing.Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 2. guru menjelaskan cara mengira kos penggunaan elektrik berdasarkan Jadual Kadar Tarif yang ditetapkan oleh Tenaga Nasional Berhad. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Guru menjelaskan 2 jenis meter kilowatt jam iaitu jenis analog dan digital. Mediatif. 2) Menyatakan semula cara mengira kos penggunaan tenaga elektrik. Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 3.0 Elektrik Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula 2 jenis meter kilowatt jam dan cara mengira kos penggunaan tenaga elektrik. Langkah 4 35 minit . Menunjukkan tayangan gambar contoh-contoh meter kilowatt jam sebenar. Kontekstual. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan meter kilowatt jam yang dipasang di luar rumah masing-masing. 7 minit 2. Direktif. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan gear-gear.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Mediatif Langkah 3 20 minit 4.

Koperatif Nilai murni: Bertanggungjawab Bersyukur Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. KBKK Penutup 13 minit Refleksi : 1)Mencirikan 2)Membanding beza .

Menyatakan semula contoh penggunaan motor arus terus. Langkah 2 5 minit Direktif.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 2. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu dan pernah belajar tentang motor semasa berada di Tingkatan Satu. Kontekstual. 1) 2) Menerangkan semula cara berfungsi motor arus terus. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan motor arus terus. Maka. Menjelaskan semula apa itu motor arus ulang alik dan kegunaannya. Mediatif Catatan Kontekstual Langkah 3 3. pendedahan motor arus terus dan arus ulang alik dengan lebih lanjut membolehkan mereka lebih faham akan fungsi dan penggunaannya. Menyebut semula8 butir plat perincian motor DC. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. 2) Menghuraikan semula ketiga-tiga komponen keperluan asas.2 Pengenalan Motor Arus Terus (DC-Direct Current) Bab 2: Elektrik Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: 1) Mengenal pasti kegunaan motor arus terus. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. . 3) 4) Bahan Bantu Belajar: Carta motor arus terus Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Mediatif. Menunjukkan tayangan gambar prinsip kendalian motor arus terus. 7 minit 2.

Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Pengenalan Motor Arus Terus (DCDirect Current) Bab 2: Elektrik Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti mekanisme penghantaran kuasa motor DC dengan betul dan tepat. Guru menjelaskan apa itu motor arus terus dan motor arus ulang alik. Pengetahuan Sedia Ada: Hasil Pembelajaran: .. KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. 5 bahagian motor arus terus dihuraikan mengikut urutan. 20 minit Koperatif Langkah 4 35 minit 4. Plat perincian motor DC mempunyai 7 maklumat.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Nilai murni: Bertanggungjawab Bersyukur 5. Guru menunjukkan Petua Tangan Kiri Fleming untuk mengetahui arah putaran motor DC.

Guru mengajukan soal-jawab berkenaan motor arus terus.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Bersyukur KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding . Mediatif Catatan Kontekstual Langkah 3 20 minit 3. Guru menjelaskan apa itu motor arus terus dan motor arus ulang alik. Guru menunjukkan Petua Tangan Kiri Fleming untuk mengetahui arah putaran motor DC. Pelajar dapat: 1) Menerangkan semula mekanisme penghantaran kuasa motor DC. 2) Menyatakan semula 7 prinsip pergerakan motor DC 3) Menyebut semula apa itu Petua Tangan Kiri Fleming. Bahan Bantu Belajar: Transparensi motor DC Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif.Pelajar tahu dan pernah belajar tentang motor semasa berada di Tingkatan Satu. 5 bahagian motor arus terus dihuraikan mengikut urutan. Mediatif. Langkah 2 5 minit Direktif. Plat perincian motor DC mempunyai 7 maklumat. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. 1. . Koperatif Nilai murni: Berterima kasih 5. Kontekstual. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Langkah 4 35 minit 4. 7 minit 2. pendedahan motor arus terus dan arus ulang alik dengan lebih lanjut membolehkan mereka lebih faham akan mekanisme penghantaran kuasa motor DC. Menunjukkan tayangan gambar prinsip kendalian motor arus terus. Maka.

2) Menyatakan semula 4 komponen yang terlibat dalam sistem penghantaran kuasa.beza Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Mekanisme Penghantaran Kuasa Motor DC Bab 2: Perniagaan dan Keusahawanan Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti mekanisme penghantaran kuasa motor DC dengan betul dan tepat. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu dan pernah belajar tentang motor semasa berada di Tingkatan Satu. Koperatif Pengintegrasian ICT : . Bahan Bantu Belajar: Transparensi motor DC Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. pendedahan motor arus terus dan arus ulang alik dengan lebih lanjut membolehkan mereka lebih faham akan mekanisme penghantaran kuasa motor DC. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menerangkan semula mekanisme penghantaran kuasa motor DC. Mediatif. Kontekstual. Maka.

Koperatif Nilai murni: Berterima kasih 5. Bersyukur KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan Penutup 13 minit Refleksi : .Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Plat perincian motor DC mempunyai 7 maklumat. 5 bahagian motor arus terus dihuraikan mengikut urutan. Langkah 4 35 minit 4. 7 minit 2. Langkah 2 5 minit Catatan Kontekstual Direktif. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan motor arus terus. Guru menunjukkan Petua Tangan Kiri Fleming untuk mengetahui arah putaran motor DC. . Menunjukkan tayangan gambar prinsip kendalian motor arus terus. Mediatif Langkah 3 20 minit 3. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Guru menjelaskan apa itu motor arus terus dan motor arus ulang alik.

Mediatif Catatan Kontekstual Langkah 3 3. 3) Menyatakan semula 3 langkah keselamatan dan penjagaan litar bersepadu. maka pengetahuan tentang cara penjagaan dan keselamatan litar bersepadu adalah penting bagi menjamim kefungsian projek yang dibuat. Langkah 2 5 minit Direktif. Mediatif. 7 minit 2. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. keselamatan dan penjagaan litar bersepadu dengan betul dan tepat. .Aktiviti . Bahan Bantu Belajar: contoh komponen sebenar-IC Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan litar bersepadu. 2) Menghuraikan semula 8 kaki litar bersepadu.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 3. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 3 jenis litar bersepadu. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan komponen elektronik adalah kecil. Menunjukkan tayangan gambar contoh-contoh litar bersepadu. Kontekstual. fungsi. 4) Menjelaskan semula 5 ciri IC muzik. Simbol dan Fungsi Komponen Elektronik Bab 3: Elektronik Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 3 jenis litar bersepadu. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.1 Nama.

20 minit Langkah 4 35 minit 4.dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. kapasitor. Koperatif Nilai murni: Jimat cermat Bersyukur Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Ia ditutup dengan perumah plastik atau logam bagi melindunginya daripada rosak. transistor dan diod. KBKK 1)Mencirikan 2)Membuat uraian Penutup 13 minit Refleksi : . Guru menjelaskan litar bersepadu dimuatkan dalam pakej kecil iaitu serpihan yang mengandungi perintang.

Langkah 2 5 minit Direktif. 2) Menyatakan semula 3 tamatan suis mikro.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. 4. Mediatif Catatan Kontekstual Langkah 3 20 minit 3. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan suis mikro. 3) Menjelaskan semula kendalian suis mikro. Kontekstual. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan fungsi suis. . Bahan Bantu Belajar: Komponen elektronik sebenar suis mikro Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Guru menjelaskan bahawa suis mikroberfungsi sebagai suis tekan buka dan suis .RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Suis mikro Bab 3: Elektronik Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 6 alat pembayaran perniagaan masa kini dengan betul dan tepat. maka pendedahan tentang suis mikro memudahkan pemahaman pelajar. Mediatif. Menunjukkan tayangan gambar contoh-contoh suis mikro sebenar. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. 7 minit 2. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula fungsi suis mikro. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.

Langkah 4 35 minit Koperatif Nilai murni: Jimat cermat Bersyukur KBKK 1)Mencirikan 2)Membuat uraian Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.tekan tutup dan menghuraikan setiap satunya dengan terperinci. Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Mikrofon Bab 3: Elektronik Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: .

7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 3 bahagian utama mikrofon. Guru menjelaskan 3 jenis mikrofon. Koperatif Pengintegrasian ICT : Mengenal pasti 3 bahagian utama dan 3 jenis mikrofon dengan betul dan tepat. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Kontekstual. maka pendedahan tentang mikrofon berupaya menimbulkan inkuiri dan sifat ingin tahu dalam diri pelajar untuk mengetahui dengan lebih lanjut prinsip kendalian mikrofon. Mediatif Langkah 3 20 minit 3. fungsi mikrofon yang ditinggikan oleh amplifier sebelum dihantar ke pembesar suara. Mediatif. Menunjukkan tayangan gambar contoh-contoh mikrofon.Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar masak dengan apa itu mikrofon. jualan Direktif. Koperatif Nilai murni: Jimat cermat . Bahan Bantu Belajar: Carta mikrofon Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. 3 bahagian utama mikrofon. Langkah 4 35 minit 4. Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan jenis dan bahagian utama mikrofon. 2) Menghuraikan semula 3 jenis mikrofon dan binaannya.

Bersyukur KBKK Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Penutup 13 minit Refleksi : 1)Mencirikan 2)Membuat uraian .

Mediatif Catatan Kontekstual Langkah 3 20 minit 3. 3) Menjelaskan semula kendalian pembesar suara. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan pembesar suara. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan pembesar suarayang amat umum di rumah masing-masing. 2) Menyatakan semula 5 bahagian utama pembesar suara. 5 bahagian utama dan kendalian pembesar suara dengan betul dan tepat. 7 minit 2. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula fungsi pembesar suara. Kontekstual. Menunjukkan tayangan pembesar suara. Bahan Bantu Belajar: Carta pembesar suara Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Langkah 2 5 minit Direktif.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Pembesar suara Bab 3: Elektronik Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti fungsi. . Mediatif.

diafragma.2 Membaca dan Menterjemahkan Lukisan Skematik Bab 3: Elektronik Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: . Koperatif Nilai murni: Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Lima bahagian utama pembesar suara terdiri daripada magnet kekal. Guru menjelaskan fungsi pembesar suara iaitu menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga bunyi seperti radio dan televisyen. kerangka dan tamatan. gegelung.Langkah 4 35 minit 4. Bervisi jauh Bersyukur KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 3.

Direktif. Bahan Bantu Belajar: Contoh lukisan skematik Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif.Mengenal pasti 4 maklumat dan butiran pada lukisan skematik dengan betul dan tepat. 6 langkah penghasilan projek termasuklah membentuk kaki komponen. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. memateri. kekutuban kaki. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan lukisan skematik. Seterusnya. memotong kaki komponen dan menguji projek. kedudukan komponen dan cara penyambungan.Aktiviti Bervisi jauh . Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menghuraikan semula 4 maklumat yang boleh didapati daripada lukisan skematik. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan bod litar elektronik. memasang komponen berpandukan lukisan skematik. menyemak semula kedudukan. Kontekstual. Guru menjelaskan 4 maklumat yang didapati dalam lukisan skematik ialah jenis komponen elektronik. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Mediatif. 2) Menerangkan semula 6 langkah penghasilan projek dengan terperinci. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. . Koperatif Nilai murni: 4. Menunjukkan tayangan lukisan skematik. maka pendedahan kepada penterjemahan lukisan skematik amat perlu bagi memahirkan diri dalam pematerian litar elektronik.

Bersyukur Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. 2) Menyatakan semula apa itu ruang kerja. . 3) Menyebutkan semula apa itu ruang persendirian. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 4.0 Tempat Kediaman 4.1 Ruang Kediaman Bab 3: Tempat Kediaman Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti ruang sosial. ruang kerja dan ruang persendirian dengan betul dan tepat.dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. maka pendedahan kepada segala aspek tempat tinggal membolehkan mereka lebih ingat dan seterusnya Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menjelaskan semula apa itu apa itu ruang sosial. KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : . Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan kepentingan tempat kediaman sebagai tempat kehidupan seharian.

Koperatif Nilai murni: Bersyukur Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. . Mediatif Langkah 3 35 minit 3.mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan yang dipelajari dalam kegiatan rutin mereka. Kontekstual. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. bilik stor manakala ruang persendirian ialah bilik tidur dan tandas. bilik komputer. Langkah 4 20 minit 4. Guru menjelaskan ciri dan fungsi ruang sosial. Menunjukkan tayangan tempat kediaman. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan kehidupan seharian pelajar. Penutup 13 minit Refleksi : KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza . Direktif. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Bahan Bantu Belajar: Contoh gambar variasi tempat kediaman Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. ruang kerja dan ruang persendirian. Ruang sosial ialah bilik istirahat dan bilik makan. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Ruang kerja ialah bilik dapur. Mediatif.

.

Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menghuraikan semula 6 faktor keselesaan tempat kediaman. 4) Menyatakan semula 5 jenis penutup lantai Bahan Bantu Belajar: Gambar jenis penutup lantai Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Guru menjelaskan faktor keselesaan tempat kediaman termasuklah . 3 jenis pencahayaaan lampu.2 Keselesaan Tempat Kediaman Bab 3: Tempat Kediaman Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 6 faktor keselesaan tempat kediaman. 5 jenis penutup lantai dan 3 jenis skema warna dengan betul dan tepat. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan faktor-faktor keselesaan tempat kediaman. 2) Menerangkan semula 3 jenis pencahayaan lampu. Mediatif. 3. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Mediatif . 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 4. Kontekstual. 4 jenis hamparan lantai. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan kepentingan tempat kediaman sebagai tempat kehidupan seharian. 3) Menyebutkan semula 4 jenis hamparan lantai. Menunjukkan tayangan faktor keselesaan tempat kediaman. maka pendedahan kepada segala aspek tempat tinggal membolehkan mereka lebih ingat dan seterusnya mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan yang dipelajari dalam kegiatan rutin mereka. Direktif.

Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak.2 Keselesaan Tempat Kediaman Bab 3: Tempat Kediaman Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 3 jenis skema warna dengan betul dan tepat. Bersyukur Langkah 4 20 minit KBKK Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. pencahayaan. 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 4. keselamatan. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.Langkah 3 35 minit pengudaraan. Koperatif Nilai murni: 4. alatan dan kelengkapan serta lantai dan penutup lantai dan dihuraikan dengan terperinci. . skema warna.

Koperatif Nilai murni: . Guru menjelaskan skema warna sebuah bilik disesuaikan mengikut warna dinding. Guru menerangkan warna-warna yang terdapat dalam kod warna dan membincangkan skema warna untuk hiasan dalaman. Langkah 3 35 minit 3. siling. maka pendedahan kepada segala aspek tempat tinggal membolehkan mereka lebih ingat dan seterusnya mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan yang dipelajari dalam kegiatan rutin mereka. fabrik dan alat hiasan. .Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan kepentingan tempat kediaman sebagai tempat kehidupan seharian. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menjelaskan semula 3 jenis skema warna. 7 minit Catatan Kontekstual Direktif. Kontekstual. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Mediatif Langkah 2 5 minit 2. 3) Menggunakan daya kreativiti apabila menghias ruang-ruang kediaman. Bahan Bantu Belajar: Gambar jenis penutup lantai Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Guru mempamerkan transparensi dan membincangkan tentang kod warna. 2) Memperoleh pengetahuan tentang pemilihan skema warna yang sesuai untuk ruang-ruang kediaman. Mediatif.

3 Penjagaan Tempat Kediaman Bab 3: Tempat Kediaman Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula 3 jenis pembersihan tempat kediaman . . mingguan dan berkala. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan kepentingan tempat kediaman sebagai tempat kehidupan seharian. Guru membuat pengukuhan idea dengan menjelaskan 6 perkara yang perlu diberi perhatian semasa memilih skema warna. maka pendedahan kepada segala aspek tempat tinggal membolehkan mereka lebih ingat dan seterusnya mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan yang dipelajari dalam kegiatan rutin mereka.Bersyukur 4. 3) Menghuraikan semula cara menghias ruang tempat kediaman. Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 4. 2) Menerangkan semula alatan pencuci dan agen pencuci untuk perbersihan harian. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 3 jenis pembersihan tempat kediaman. Langkah 4 20 minit KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.

Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Guru menjelaskan pembersihan tempat kediaman terbahagi kepada pembersihan harian. KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : Nilai murni: Bersyukur . Menunjukkan tayangan alatan pencuci dan agen pencuci.Bahan Bantu Belajar: Carta pembersihan tempat kediaman Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Cara menghias tempat kediaman melibatkan interior design ataupun mengikut cita rasa sendiri. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan pembersihan di rumah kediaman pelajar masing-masing. ruang persendirian dan ruang kerja. 14 jenis alatan pencuci dijelaskan dengan terperinci berserta agen pencuci yang perlu digunakan untuk ruang sosial. Koperatif 4. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Direktif. Kontekstual. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Mediatif. . pembersihan mingguan dan pembersihan berkala.

Mediatif. Pengetahuan Sedia Ada: Hasil Pembelajaran: Pelajar tahu akan kepentingan tempat kediaman Pelajar dapat: sebagai tempat kehidupan seharian. Guru menerangkan prinsip asas menghias ruang tempat kediaman iaitu pilih bahan sesuai. Bahan Bantu Belajar: Carta pembersihan tempat kediaman Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Kontekstual. maka 1) Menghuraikan semula cara menghias ruang tempat pendedahan kepada segala aspek tempat tinggal kediaman.3 Penjagaan Tempat Kediaman Bab 3: Tempat Kediaman Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula 5 prinsip asas menghias ruang tempat kediaman dengan betul dan tepat. membolehkan mereka lebih ingat dan seterusnya 2) Menjelaskan 5 prinsip asas menghias ruang tempat mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan yang kediaman.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 4. ikut kreativiti. 7 minit Catatan Kontekstual . . skim warna dan pemilihan perabot. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. dipelajari dalam kegiatan rutin mereka.

mengecat ruang dengan warna lembut dan terang. memastikan pencahayaan adalah mencukupi). Nilai murni: a) Namakan bahan-bahan hiasan yang sesuai untuk menghias dinding (lukisan. cermin). lantai dan langsir. Direktif. jam. Bersyukur KBKK 1)Mencirikan Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.Langkah 2 5 minit 2. perabot. b) Berikan cara-cara yang boleh digunakan untuk membuat ruang kecil kelihatan lebih besar? (Menggunakan cermin. Mediatif 3. Guru merujuk transparensi dan menerangkan 5 perkara yang perlu dipatuhi semasa menghias ruang kediaman iaitu dinding. gubahan bunga. kipas. pengalas lantai. langsir. Guru membuat pengukuhan idea dengan bertanya soalan-soalan berikut. Guru menjelaskan 6 panduan menyusun atur perabot. 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : . Langkah 3 35 minit Koperatif 4.

Guru mengajukan soal-jawab berkenaan susun atur alatan dan kelengkapan ruang dapur. maka 1) Menyebut semula 4 faktor penting semasa menyusun atur alatan dan kelengkapan. Mediatif. Menunjukkan tayangan susun atur alatan dan kelengkapan tempat kediaman. harmoni dengan skema warna ruang dan tidak melindungi pencahayaan. tidak menghalang laluan dan peredaran udara. . Bentuk ruang dapur pula terbahagi kepada bentuk I. L dan U. . Pengetahuan Sedia Ada: Hasil Pembelajaran: Pelajar tahu akan kepentingan tempat kediaman Pelajar dapat: sebagai tempat kehidupan seharian. H. Mediatif Catatan Kontekstual Langkah 3 35 minit . 7 minit 2. pendedahan kepada segala aspek tempat tinggal 2) Menerangkan semula 4 bentuk susun atur alatan dan membolehkan mereka lebih ingat dan seterusnya kelengkapan di ruang dapur. Kontekstual.. Direktif.Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Susun Atur Alatan dan Kelengkapan Bab 3: Tempat Kediaman Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula 4 faktor penting semasa menyusun atur alatan dan kelengkapan serta 4 bentuk susun atur alatan dan kelengkapan di ruang dapur dengan betul dan tepat. Guru menjelaskan 4 faktor penting yang perlu diambil kira semasa menyusun atur alatan dan kelengkapan iaitu hendaklah bersesuaian dengna saiz ruang. mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan yang dipelajari dalam kegiatan rutin mereka. Bahan Bantu Belajar: Carta Bentuk susunatur ruang dapur Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Langkah 2 5 minit 3. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1.

Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.4. 6 blok IC pemasa 555 berserta dengan susunan nombornya. 4 langkah penjagaan litar bersepadu dan langkah pematerian dengan betul dan tepat. . Koperatif Nilai murni: Langkah 4 Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Simbol dan Fungsi Komponen Kemahiran: Mengenal pasti 3 bentuk litar bersepadu.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. 20 minit Bersyukur KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Elektif Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Bab 3: ELEKTRONIK Jangka masa : 70 minit Masa: Sub-tajuk: 5.1 Nama. .

transistor dan diod yang dicantumkan pada sekeping silicon. Bahan Bantu Belajar: Komponen elektronik litar bersepadu IC Pemasa 555 Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Mediatif Langkah 3 35 minit Koperatif Nilai murni: 4.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. maka pendedahan dengan komponen elektronik membolehkan mereka lebih faham kefungsian alatan elektrik. Menunjukkan tayangan ciri-ciri litar bersepadu Pemasa 555. 2) Menyatakan semula 6 blok IC pemasa 555 3) Menerangkan semula susunan nombor IC Pemasa 555. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P 1. Kontekstual.Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan kewujudan elektrik di mana mereka menggunakan setiap alatan dalam kehidupan harian melalui tenaga elektrik. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Catatan Kontekstual 2. Wayar emas menyambungkan serpihan kepada pin-pin. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan IC Pemasa 555. Direktif. Mediatif. Langkah 2 5 minit 3. kapasitor. 4) Menghuraikan semula 4 langkah penjagaan litar bersepadu dan 3 langkah pematerian. Guru menjelaskan cip mikro iaitu cip silicon terdiri daripada komponenkomponen perintang. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 3 bentuk litar bersepadu. . Langkah 4 Bersyukur ..

Penutup 13 minit Refleksi : Pelajar dikehendaki melukis keratan rentas dinamo dalam buku nota.20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza .

Bahan Bantu Belajar: Geganti Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah 1. Mediatif . Catatan Kontekstual 2. Mediatif. maka amatlah penting bagi mereka mengetahui lebih lanjut tentang komponenkomponen elektronik yang berbeza.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Bab 3: ELEKTRONIK Jangka masa : 70 minit Masa: Sub-tajuk: Binaan dan Tamatan Geganti Kemahiran: Mengenal pasti 5 bahagian utama geganti. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 5 bahagian utama geganti. 2) Menyatakan semula 2 jenis geganti 2) Menyatakan semula kendalian geganti. Langkah 2 5 minit Direktif. Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P Menunjukkan tayangan tentang geganti (relay). 2 jenis geganti dan simbolnya serta kendalian geganti dengan betul dan tepat. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan geganti. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan kepentingan ICT dalam kehidupan seharian. Kontekstual.

Fungsinya adalah untuk mengalirkan arus elektrik yang lebih tinggi. Penutup 13 minit Refleksi : .Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Pelajar dikehendaki melukis binaan geganti. Binaan geganti dijelaskan dengan terperinci. . Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Guru menjelaskan geganti dikendalikan oleh 100mA dan digunakan sebagai suis kawalan pada litar kawalan lampu isyarat jalan raya.Langkah 3 35 minit 3. KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Koperatif Nilai murni: Bersyukur 4.

Menunjukkan tayangan projek litar pemasa. maka amatlah penting bagi mereka mengetahui lebih lanjut tentang komponen-komponen elektronik yang berbeza. 3) Menerangkan semula cara memateri projek litar pemasa. . Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 3 jenis pemasangan dan penyambungan projek elektronik. Mediatif. 4 aplikasi projek dan ketidaksesuaian bongkah penyambungan dengan betul dan tepat. Set Induksi 7 minit Catatan Kontekstual 2. Kontekstual. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P 1. Langkah 2 5 minit Guru mengajukan soal-jawab berkenaan litar pemasa Direktif. cara memateri.2 Penghasilan Projek Bab 3: ELEKTRONIK Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 3 jenis pemasangan dan penyambungan projek elektronik.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 5. 5) Bahan Bantu Belajar: Projek Litar Pemasa. 2) Menjelaskan semula 2 faktor ketidaksesuaian bongkah penyambungan untuk projek elektronik besar. Mediatif . 4) Menghuraikan 4aplikasi projek dalam kehidupan seharian. Gambar PCB Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan kepentingan ICT dalam kehidupan seharian.

Bersyukur Bertanggungjawab Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. . .Langkah 3 35 minit 3. KBKK Pelajar dikehendaki mengkaji lukisan skematik litar pemasa. Bongkah penyambung tidak sesuai untuk projek elektronik besar kerana ia tidak kekal. 1)Mencirikan 2)Membanding beza Langkah 4 20 minit Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Elektif Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 6. kombinasi cahaya dan pergerakan. verobod dan bod litar tercetak atau PCB. mudah longgar dan kaki komponen mudah tersentuh antara satu sama lain dan menyebabkan litar terpintas. 4 aplikasi projek berdasarkan tema kombinasi cahaya dan bunyi. kombinasi bunyi dan pergerakan dan cahaya akhir sekali kombinasi bunyi dan pergerakan. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Koperatif Nilai murni: 4. Guru menjelaskan kerja-kerja pemasangan dan penyambungan projek elektronik boleh dibuat dengan bongkah penyambung.1 Jenis dan Kegunaan Pengikat dan Pencantum Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 4 jenis pengikat dan 2 jenis kekunci dengan betul dan tepat.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak.

Kontekstual. 1)Mencirikan 2)Membanding beza . nat segi enam. Maka. Koperatif Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab KBKK 4. 4) Menyatakan semula 2 jenis kekunci. Skru tudung pula mempunyai 8 jenis. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. nat. 3) Menerangkan semula apa itu stad. Menunjukkan tayangan pengikat dan pencantum. Stad berulir kasar pada satu hujung dan berulir halus di hujung satu lagi. Kekunci pula terbahagi kepada kekunci persegi dan kekunci Woodruff. Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. 2) Menjelaskan semula apa itu nat. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Stad berbentuk bol tanpa kepala. Nat pula digunakan untuk menambah engkaman yang dibuat oleh bol pada bahagian yang dicantum. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. stad. Mediatif. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan bol. Direktif. Koperatif Pengintegrasian ICT : Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 4 jenis bol. nat kota dan nat telinga. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. Terdapat 4 jenis nat iaitu nat segi empat. Guru menjelaskan bol digunakan bersama-sama dengan nat untuk mengikat bahagian enjin. Bahan Bantu Belajar: Transparensi enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. skru tudung dan pencantum.

2) Menerangkan semula 4 bahagian utama kepala silinder dan fungsi setiap bahagian. Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula fungsi kepala siinder. .. Langkah 4 20 minit Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 6. Maka. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta.Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar.2 Bahagian Luar Enjin Bab 5: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti apa itu kepala silinder dan 4 bahagiannya dengan betul dan tepat.

Direktif. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Guru menjelaskan fungsi kepala silinder digunakan sebagai penutup silinder dan diperbuat daripada besi tuang atau aloi aluminium. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak.. Ia mengandungi bahagian seperti sirip penyejuk. lubang berulir untuk menempatkan palam pencucuh dan rongga pembakaran. Koperatif Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab 4. Kontekstual. lubang-lubang skru tudung. Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Direktif. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan kepala silinder. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. Mediatif. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Menunjukkan tayangan enjin kereta. KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : .

.

Maka. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Mediatif . 2) Menyatakan semula apa itu karburetor dan fungsinya. Mediatif. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P 1. Menunjukkan tayangan enjin kereta dan bahagian bongkah enjin dan karburetor. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menghuraikan semula 6 bahagian bongkah enjin. Kontekstual. Catatan Kontekstual 2. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan jenis-jenis plag.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Sub-tajuk: Bahagian Luar Enjin dan Fungsinya ± Kepala Silinder dan Karburetor Kemahiran: Mengenal pasti 6 bahagian bongkah enjin dan karburetor dengan betul dan tepat. Langkah 2 Direktif.

palam pengisi minyak.5 minit Langkah 3 35 minit 3. KBKK Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Bab 3: ENJIN . Koperatif Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab 4.. palam pembuang minyak. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. guru menjelaskan karburetor dan fungsinya untuk mencampurkan udara dan bahan api pada kadar yang betul bagi pembakaran dalam silinder. takung minyak pelincir dan ukur celup dan menghuraikan setiap satunya dengan terperinci. . Guru menjelaskan 6 bahagian bongkah enjin iaitu lubang silinder. kotak engkol. Seterusnya.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak.

Guru menjelaskan 4 jenis penapis udara iaitu jenis kawal minyak. kasa dawai. Menunjukkan tayangan bahagian luar enjin.Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Bahagian Luar Enjin . pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menerangkan semula apa itu pembersih udara dan 4 jenisnya. Roda tenaga Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: 1) Mengenal pasti pembersih udara. Guru mengajukan soal-jawab bahagian luar enjin yang dipelajari dalam kelas yang lepas. penyenyap bunyi dan perumah hembus dengan betul dan tepat. 2 bahagian roda tenaga iaitu sirip penyejuk dan magnet kekal. Langkah 2 5 minit 3. 3) Menyebut semula apa itu tangki bahan api. katrij kertas dan foam. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. Maka. 2) Menyatakan semula 2 bahagian roda tenaga. roda tenaga. Mediatif. tangki bahan api. penyenyap bunyi dan perumah penghembus dijelaskan dengan terperinci. tangki bahan api.Pembersih udara. Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Kontekstual. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P 1. Direktif. Catatan Kontekstual 2. Mediatif Langkah 3 35 minit . penyenyap bunyi dan perumah hembus.

5 jenis soket dan 6 jenis tangkai dengan betul dan tepat.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. .2. . Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 4 jenis sepana. Bersyukur Bertanggungjawab Langkah 4 Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.1 Jenis Paip Kemahiran: 1) Mengenal pasti 4 jenis sepana. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. 2) Menerangkan semula 5 jenis soket. 3) Menghuraikan semula 6 jenis tangkai. 20 minit KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza 3) Menghubung kait Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Sub-tajuk: . Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. Maka.Koperatif Nilai murni: 4. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta..

Mediatif. Koperatif Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab 4. Langkah 4 20 minit KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Direktif.. Langkah 2 5 minit Aktiviti P & P Menunjukkan tayangan alatan tangan enjin.Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. Catatan Kontekstual Guru mengajukan soal-jawab berkenaan alatan tangan enjin. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. 5 jenis soket dan 6 jenis tangkai dengan terperinci. Set Induksi 7 minit 2. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah 1. Guru menjelaskan 4 jenis sepana. Penutup 3) Menghubung . Kontekstual.

Hasil Pembelajaran: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia Pelajar dapat: merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh 1) Menerangkan semula apa itu ruang pembakaran. kereta membolehkan mereka lebih memahami 3) Menjelaskan semula apa itu rongga masukan dan ekzos. Maka. rongga ekzos dan piston. 4) Menyebutkan semula 3 jenis gelang piston. rongga masukan. pendedahan tentang enjin2) Menyatakan semula lubang silinder. Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Mediatif .kait 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 6. lubang silinder.3 Bahagian Dalam Enjin dan Fungsinya Pengetahuan Sedia Ada: Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: 1) Mengenal pasti apa itu ruang pembakaran. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 2. Direktif. Kontekstual. pengoperasian enjin dalam kereta. Mediatif. majority pelajar. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Menunjukkan tayangan bahagian dalam enjin. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan bahagian dalam enjin.

Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Pergerakan omboh dalam lubang silinder dinamakan gerakan salingan. Guru menjelaskan ruang pembakaran adalah tempat pembakaran campuran udara dan bahan api yang dimampatkan.5 minit Langkah 3 35 minit 3. Rongga masukan berfungsi menyalurkan campuran udara dan bahan api dari karburetor masuk ke dalam silinder. Penutup 13 minit Refleksi : . Piston pula terdapat 3 gelang iaitu gelang mampatan. Lubang silinder terletak pada bahagian tengah bongkah enjin. gelang pengikis dan gelang minyak. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Koperatif Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab KBKK Langkah 4 20 minit 4.. Rongga ekzos mengalirkan keluar gas panas yang terbakar dari silinder. 1)Mencirikan 2)Membanding beza 3) Menghubung kait Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.

Menunjukkan tayangan bahagian dalam enjin.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 6. 3) Menghuraikan semula perbezaan antara aci engkol dan aci sesondol. 5) Me njelaskan semula dua jenis injap. Mediatif Langkah 3 35 minit . Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula apa itu rod penghubung. Guru menjelaskan rod penghubung terdapat pengaut yang menyimbah minyak pelincir ke dinding omboh. Ia berfungsi menukarkan salingan omboh kepada gerakan putaran roda tenaga. Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Direktif. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. tapet dan 2 jenis injap dengan betul dan tepat. Pergerakan sesondol menolak tapet untuk menggerakkan injap masukan dan injap ekzos terbuka atau tertutup. Mediatif. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. Injap masukan lebih besar daripada injap ekzos. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. 4) Menyatakan semula apa itu tapet. Maka. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. 2) Menyatakan semula apa itu aci engkol. Kontekstual.3 Bahagian dalam Enjin dan fungsinya Bab 3: ENJIN Jangka masa : 80 minit Masa: Kemahiran: 1) Mengenal pasti apa itu rod penghubung. Aci engkol berfungsi untuk menerima kuasa tujahan rod penghubung ketika lejang kuasa. aci engkol. aci sesondol.

Koperatif 3. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. 13 minit KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza 3) Menghubung kait Refleksi : . Langkah 4 20 minit 4. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab Penutup Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan bahagian dalam enjin.

1) Menjelaskan semula lubang. Menunjukkan tayangan bahan pemasangan paip. Kontekstual. 2) Menerangkan semula isipadu anjakan dan isipadu kelegaan.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Sub-tajuk: 6. Bahan Bantu Belajar: Transparensi enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. TTB. Mediatif. hayun dan lejang dengan betul dan tepat. 2) Menyatakan semula cara pengiraan nisbah mampatan. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. hayun dan lejang.4 Edaran Empat Lejang Kemahiran: Mengenal pasti TTA. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P 1. lubang.. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula apa itu TTA dan TTB. Catatan Kontekstual . Maka. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar.

isipadu anjakan dan nisbah mampatan dijelaskan dengan terperinci. Lejang ialah jarak di antara TTA dengan TTB. Hayun ialah jarak dari pusat cemat engkol ke pusat aci engkol yang diukur dalam millimeter. Isipadu kelegaan. Guru menjelaskan Takat Terakhir Atas dan Takat Terakhir Bawah. Koperatif 4.Langkah 2 5 minit 2. Direktif. KBKK 1)Mencirikan 2)Membuat uraian Penutup 13 minit Refleksi : 3) Menghubung kait . Dua hayun bersamaan dengan satu lejang. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan prinsip edaran empat lejang. Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. Lubang ialah diameter dalam silinder enjin yang diukur dalam millimeter. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak.

Catatan Kontekstual . Menunjukkan tayangan bahan pemasangan paip. Bahan Bantu Belajar: Transparensi enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Sub-tajuk: 6. Mediatif. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta.4 Edaran Empat Lejang Kemahiran: Mengenal pasti lejang masukan. lejang kuasa. 2) Menyatakan semula lejang kuasa. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P 1. Maka. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula lejang masukan. lejang mampatan dan lejang ekzos dengan betul dan tepat. 1) Menjelaskan semula lejang mampatan. Kontekstual. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. 2) Menerangkan semula lejang kuasa.

Langkah 4 20 minit Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Lejang ialah jarak di antara TTA dengan TTB. guru menghuraikan lejang masukan. Guru menjelaskan Takat Terakhir Atas dan Takat Terakhir Bawah. Mediatif Langkah 3 35 minit 3.Langkah 2 5 minit 2. lejang mampatan. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Seterusnya. Direktif. KBKK 1)Mencirikan 2)Membuat uraian Penutup 13 minit Refleksi : 3) Menghubung kait . Guru mengajukan soal-jawab berkenaan prinsip edaran empat lejang. Koperatif 4. lejang kuasa dan lejang ekzos dengan jelas.

penapis udara. ukur celup. Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 6. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Guru menjelaskan sistem pelinciran terdiri daripada bahagian takungan minyak. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 5 fungsi sistem pelinciran. Mediatif. 2) menyatakan semula 5 bahagian sistem pelinciran dan fungsinya. Maka. pengaut. Direktif. rongga masukan dan injap masukan. karburetor. 3) Menerangkan semula 6 bahagian sistem bahan api. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Kontekstual. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta.5 Sistem Enjin Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti sistem pelinciran dan sistem bahan api dengan betul dan tepat. Mediatif . Menunjukkan tayangan Sistem Enjin. Sistem bahan api pula terdiri daripada bahagian tangki bahan api. saluran bahan api. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. palam buang minyak dan palam pengisi minyak.

Langkah 3 35 minit

3. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan kedua-dua sistem ini.

Koperatif Nilai murni:

Langkah 4 20 minit 4. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. .Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak.

Bersyukur Bertanggungjawab

KBKK 1)Mencirikan 2)Membuat uraian 3) Menghubung kait

Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.

Penutup 13 minit Refleksi :

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Bab 3: ENJIN

Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 6.5 Sistem Enjin ± Sistem penyalaan, sistem penyejukan dan sistem ekzos.

Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 7 bahagian sistem penyalaan, 3 bahagian sistem penyejukand an 5 bahagian sistem ekzos dengan betul dan tepat.

Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. Maka, pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta.

Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 7 bahagian system penyalaan. 2) Menyatakan semula 3 bahagian system penyejukan. 3) Menerangkan semula 5 bahagian system ekzos.

Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif, Mediatif, Kontekstual, Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Menunjukkan tayangan Sistem penyalaan, sistem penyejukan dan sistem ekzos. 7 minit

Catatan Kontekstual

Direktif, Mediatif Langkah 2 35 minit 2. Guru menjelaskan sistem penyalaan terdiri daripada palam pencucuh, magnet kekal, kondenser, titik sesentuh, gegelung penyalaan, sesondol pemutus dan kabel voltan tinggi. Sistem penyejukan pula terdiri daripada sirip penyejuk, perumah penghembus dan roda tenaga. Sistem ekzos terdiri daripada injap ekzos, rongga ekzos, penyeyap bunyi, paip ekzos dan paip ekor.

3. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan sistem penyejukan, sistem penyalaan dan sistem ekzos.

Koperatif Nilai murni: Langkah 3 5 minit 4. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Bersyukur Bertanggungjawab

KBKK Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. 1)Mencirikan 2)Membanding beza 3) Menghubung kait

Langkah 4 20 minit

Penutup 13 minit Refleksi :

Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Guru menjelaskan 7 langkah menservis palam pencucuh. 3 cara menservis palam pencucuh termasuklah mencuci dengan pengikis. Mediatif . Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. Maka. Mediatif. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 3 cara menservis palam pencucuh 2) Menyatakan semula 7 langkah menservis palam pencucuh. pelarut petrol ataupun mencuci dengan menggunakan mesin pencuci.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 6. Kontekstual. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. Cara menservis enjin juga diketahui melalui pemerhatian ikut bapa ke bengkel kereta contohnya.6 Menservis Enjin Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 3 cara dan 7 langkah menservis palam pencucuh. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Bahan Bantu Belajar: Carta menservis enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Direktif. . Menunjukkan tayangan menservis enjin kereta. Seterusnya guru menghuraikan cara memeriksa aras minyak pelincir dan cara menukarkan minyak pelincir. 3) Menerangkan semula 3 langkah memeriksa aras minyak pelincir 4) Menjelaskan semula 7 langkah menukar minyak pelincir. 3 langkah memeriksa aras minyak pelincir dan 7 langkah menukar minyak pelincir.

Guru mengajukan soal-jawab berkenaan cara menservis enjin keseluruhannya. KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.Langkah 3 35 minit Koperatif 3. 3) Menghubung kait Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab Penutup 13 minit Refleksi : . Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Langkah 4 20 minit 4. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak.

Konsumerisme adalah satu kegiatan social yang berusaha untuk memperjuangkan kepentingan Direktif. 2) Menyebut semula definisi kepenggunaan (konsumerisme). Menunjukkan tayangan hak pengguna. maka pendidikan konsumerisme ini membolehkan mereka lebih tahu akan hak sendiri sebagai pengguna dan berusaha memperjuangkan hak sendiri sebagai pengguna yang bijak pada masa hadapan. Bahan Bantu Belajar: Carta hak pengguna Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar terdapat pelbagai jenis penyelewengan yang berlaku oleh para peniaga terhadap pengguna (konsumer). Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P 1. Kontekstual. Mediatif. Mediatif . . 3) Menjelaskan semula 4 jenis penyelewengan yang biasanya berlaku.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Konsumerisme Bab 3: PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti definisi konsumer. konsumerisme dan 4 jenis penyelewengan yang biasanya berlaku dengan betul dan tepat. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menerangkan semula definisi konsumer. Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Guru menjelaskan definisi consumer sebagai orang yang menggunakan barang dan perkhidmatan yang ada untuk kepuasannya sendiri.

Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.dan kebajikan pengguna. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan penyelewengan yang pernah disaksikan oleh pelajar. kualiti barangan yang rendah. 3.Aktiviti dijalankan dalam bentuk soal-jawab verbal secara rawak. 1)Mencirikan 2)Membanding beza 3) Menghubung kait Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Elektif Tingkatan : Tarikh: Hari: Bab 3: Perniagaan dan Keusahawanan Jangka masa : 70 minit . Koperatif Nilai murni: Langkah 3 35 minit 4. 4 jenis penyelewengan yang sering berlaku termasuklah menjual barang dengan harga yang terlalu mahal. Cinta kepada alam sekitar Bertanggungjawab KBKK Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. . dakwaan palsu atau memaparkan iklan yang mengelirukan dan barangan yang membahayakan kesihatan pengguna.

hak bersuara dan hak menikmati alam sekitar yang bersih. Menunjukkan tayangan hak pengguna. hak mendapat perlindungan. Kontekstual. hak mendapat maklumat. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. Direktif. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan hak pengguna. Guru menjelaskan hak pengguna terbahagi kepada hak mendapat keperluan asas. Mediatif. maka pendidikan konsumerisme ini membolehkan mereka lebih tahu akan hak sendiri sebagai pengguna dan berusaha memperjuangkan hak sendiri sebagai pengguna yang bijak pada masa hadapan Bahan Bantu Belajar: Carta hak pengguna Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menerangkan semula 9 hak pengguna. hak mendapat pendidikan kepenggunaaan. hak mendapat pampas an (ganti rugi). Koperatif Nilai murni: .Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 7. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar terdapat pelbagai jenis penyelewengan yang berlaku oleh para peniaga terhadap pengguna (konsumer). hak mendapat jaminan keselamatan. Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. hak memilih.1 HAK DAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNA Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 9 hak pengguna dengan betul dan tepat. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P 1. Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2.

Aktiviti dijalankan dalam bentuk soal-jawab verbal secara rawak. KBKK 1)Mencirikan 2)Membuat urutan Penutup 13 minit Refleksi : 3) Menghubung kait .Langkah 4 20 minit 4. . Cinta kepada alam sekitar Bertanggungjawab Celik Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.

Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. 2) Menerangkan semula 2 jenis aduan yang boleh dilakukan oleh pengguna. Mediatif . 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. maka pendidikan konsumerisme ini membolehkan mereka lebih tahu akan hak sendiri sebagai pengguna dan berusaha memperjuangkan hak sendiri sebagai pengguna yang bijak pada masa hadapan Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menjelaskan semula 6 jenis penyelewengan yang sering dilakukan oleh pengeluar. Mediatif. penglibatan dan tindakan dan akhir sekali kesedaran mengkritik. Guru menjelaskan tanggungjawab pengguna terhadap diri sendiri termasuklah membeli secara bijak dan rasional. Menunjukkan tayangan tanggungjawab pengguna. membuat belanjawan diri. 2 jenis aduan dan 3 peranan persatuan pengguna dengan betul dan tepat. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar terdapat pelbagai jenis penyelewengan yang berlaku oleh para peniaga terhadap pengguna (konsumer). 3) Menghuraikan semula 3 peranan persatuan pengguna Bahan Bantu Belajar: Carta aktiviti penjagaan tumbuhan Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Direktif. Kontekstual.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Tanggungjawab Pengguna Bab 3: Perniagaan dan Keusahawanan Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 6 jenis penyelewengan.

kuantiti yang tepat. tanggungjawab social dan menjaga alam sekitar dan alam semula jadi. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan tanggung jawab pengguna. produk berkualiti. Tanggungjawab pengeluar kepada pengguna termasuklah harga yang berpatutan. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Bertanggungjawab Celik KBKK Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. . maklumat yang tepat dan mesra alam. Koperatif Nilai murni: Cinta kepada alam sekitar 4. 1)Mencirikan 2)Membuat urutan 3) Menghubung kait Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Bab 3: Perniagaan dan Keusahawanan Jangka masa : 70 minit Masa: . keselamatan barangan. Tanggungjawab pengguna terhadap masyarakat pula termasuklah bersatu padu dan bekerjasama.Aktiviti dijalankan dalam bentuk soal-jawab verbal secara rawak.Langkah 3 35 minit 3.

Menunjukkan tayangan tanggungjawab pengguna. penglibatan dan tindakan dan akhir sekali kesedaran mengkritik. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan tanggung jawab pengguna. Tanggungjawab pengeluar kepada pengguna termasuklah harga yang berpatutan. Guru menjelaskan tanggungjawab pengguna terhadap diri sendiri termasuklah membeli secara bijak dan rasional. tanggungjawab social dan menjaga alam sekitar dan alam semula jadi. kuantiti yang tepat. Tanggungjawab pengguna terhadap masyarakat pula termasuklah bersatu padu dan bekerjasama. Koperatif Nilai murni: Cinta kepada alam sekitar 4. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. Kontekstual. produk berkualiti. maklumat yang tepat dan mesra alam. keselamatan barangan. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar terdapat pelbagai jenis penyelewengan yang berlaku oleh para peniaga terhadap pengguna (konsumer).Sub-tajuk: Tanggungjawab Pengguna Kemahiran: Mengenal pasti 4 tanggungjawab terhadap diri serta 3 tanggungjawab terhadap masyarakat dengan betul dan tepat. Bahan Bantu Belajar: Carta aktiviti penjagaan tumbuhan Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. maka pendidikan konsumerisme ini membolehkan mereka lebih tahu akan hak sendiri sebagai pengguna dan berusaha memperjuangkan hak sendiri sebagai pengguna yang bijak pada masa hadapan Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menjelaskan semula 4 tanggungjawab pengguna terhadap diri sendiri. Direktif. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. . Mediatif. membuat belanjawan diri. 2) Menghuraikan semula 3 tanggungjawab pengguna terhadap masyarakat. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.

Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar terdapat pelbagai jenis penyelewengan yang berlaku oleh para peniaga terhadap pengguna (konsumer)..Aktiviti dijalankan dalam bentuk soal-jawab verbal secara rawak. 20 minit KBKK 1)Mencirikan 2)Membuat urutan 3) Menghubung kait Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Tanggungjawab Pengguna Bab 3: Perniagaan dan Keusahawanan Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti penerimaan masyarakat terhadap gerakan konsumerisme dengan betul dan tepat. maka pendidikan konsumerisme ini membolehkan mereka lebih tahu akan hak sendiri sebagai pengguna dan Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menjelaskan semula 3 penerimaan masyarakat terhadap gerakan konsumerisme. Bertanggungjawab Celik Langkah 4 Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. .

. Nilai murni: Cinta kepada alam sekitar Bertanggungjawab Celik Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan reaksi masyarakat masa kini.Aktiviti dijalankan dalam bentuk soal-jawab verbal secara rawak. Guru menjelaskan cara penerimaan masyarakat terhadap gerakan konsumerisme. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Mediatif. KBKK Langkah 4 20 minit 1)Mencirikan 2)Membuat urutan 3) Menghubung kait . Direktif. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Langkah 3 35 minit Koperatif 4. Kontekstual.berusaha memperjuangkan hak sendiri sebagai pengguna yang bijak pada masa hadapan Bahan Bantu Belajar: Carta aktiviti penjagaan tumbuhan Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Guru menghuraikan penerimaan masyarakat terhadap gerakan konsumerisme dengan terperinci. Menunjukkan tayangan tanggungjawab pengguna. Mediatif 3.

Penutup 13 minit Refleksi : .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->