RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TINGKATAN SATU TINGKATAN TIGA

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH MATA PELAJARAN: KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN SATU Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Bab 2: Reka Cipta Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula 6 aspek reka cipta dan 7 langkah reka cipta dengan betul dan tepat.

Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 1.1 Pengenalpastian Masalah

Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar tentang pemasangan projek kayu seperti mana yang terdapat di rumah masingmasing, maka pendedahan tentang langkah-langkah mereka cipta t sekali gus dapat mengukuhkan lagi ingatan mereka

Hasil Pembelajaran: Di akhir pembelajaran, pelajar dapat

a) Menerangkan semula 6

proses reka cipta.

b) Menghuraikan semula 7 langkah dalam mereka cipta. c) Menyebut semula 4 aspek dalam pengenal pastian masalah

Bahan Bantu Belajar: Contoh-contoh produk yang sedia ada di pasaran

Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif, Mediatif, Kontekstual, Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Menunjukkan tayangan contoh-contoh produk sedia ada di pasaran. 7 minit 2. Guru mengedarkan peta konsep.

Catatan Kontekstual

Langkah 2 5 minit

3. Pelajar dijelaskan definisi reka cipta

Direktif, Mediatif

Langkah 3 20 minit

4. Pelajar dibahagi kepada dua kumpulan. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.Aktiviti dijalankan dalam bentuk pop kuiz verbal secara rawak. Jawapan yang betul akan diberi bonus 1%.

5. Guru menjelaskan 6 proses reka cipta. Guru menghuraikan 6 langkah dalam mereka cipta iaitu a) pengenalpastian masalah, Langkah 3 35 minit b) Pencetusan idea atau pemilihan idea, c) Perekaan projek, d) Pemilihan reka bentuk, e) Perancangan pembinaan projek, f) Pembinaan, pengujian dan pengubahsuaian projek g) Pendokumentasian Seterusnya, 4 aspek dalam pengenalpastian masalah iaitu mengenal pasti masalah, mengumpul maklumat dan data, menganalisis maklumat dan menyenaraikan pelbagai idea penyelesaian masalah.

Koperatif Nilai murni: Kerjasama

Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Penutup 13 minit Refleksi : Mediatif KBKK

Menunjukkan tayangan contoh-contoh produk-produk baru di pasaran. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Guru mengedarkan peta konsep.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tingkatan : Tarikh: 5 Jan 2010 Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 1. Kontekstual.2 Pemilihan idea Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Bab 2: Reka Cipta Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 4 aspek dalam pengenal pastian masalah dengan betul dan tepat Pengetahuan Sedia Ada: Hasil Pembelajaran: a) Menyebut semula 4 aspek dalam pengenal pastian masalah Pelajar sedar tentang kekreatifan produk ataupun b) Menyatakan semula pengenal paan stian masalah barangan baru yang sentiasa wujud di pasaran daric) Menyebutkan semula pengumpulan maklumat data d) Menghuraikan semula penganalisisan maklumat semasa ke semasa.Aktiviti dijalankan dalam bentuk pop kuiz verbal secara rawak. Mediatif Catatan Kontekstual . 7 minit 2. maka pendedahan tentang konsep pengenal pastian masalah yang membawa e) Menjelaskan semula penyenaraian alternative penyelesaian masalah kepada idea produk baru dapat mengukuhkan lagi ingatan mereka Bahan Bantu Belajar: Contoh produk-produk di pasaran Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Langkah 2 5 minit 3. Langkah 3 20 minit Direktif. Mediatif.

KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Jan 2010 Hari: Bab 2: Reka cipta Jangka masa : 70 minit . Aspek kedua iaiti mengumpul maklumat dan data dan seterusnya menganalisis maklumat turut dijelaskan. Guru menjelaskan aspek pertama mengenal pasti masalah dengan terperinci. Koperatif Nilai murni: Kerjasama Bersyukur Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.Langkah 4 35 minit 4.

. Reka bentuk dipilih mestilah memenuhi factor-faktor reka bentuk. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar tentang kekreatifan produk ataupun barangan baru yang sentiasa wujud di pasaran dari semasa ke semasa. Kontekstual. 2) Menghuraikan semula langkah keempat iaitu pemilihan reka bentuk. Lukisan ortografik perlu dibuat bagi reka bentuk yang terpilih.3 Perekaan projek Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula langkah ketiga iaitu perekaan projek dan langkah keempat iaitu pemilihan reka bentuk dengan betul dan tepat. Mediatif. 5 minit Direktif. Menunjukkan tayangan contoh-contoh cara-cara penghasilan produk-produk kayu 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 2. maka pendedahan tentang konsep pengenal pastian masalah yang membawa kepada idea produk baru dapat mengukuhkan lagi ingatan mereka Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula cara melakar reka bentuk projek.. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1.Aktiviti dijalankan dalam bentuk pop kuiz verbal secara rawak. Langkah 4 35 minit 4. Bahan Bantu Belajar: Contoh produk-produk kayu di pasaran Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Guru mengedarkan peta konsep. Mediatif Langkah 3 20 minit 3. Lukisan perlu mempunyai dimensi untuk memudahkan pemahaman. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Guru menjelaskan perekaan projek dilakukan dengan lakaran sama ada dalam bentuk 2 D ataupun 3D. .Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 1. 3) Menyatakan semula lukisan ortografik.

Koperatif Nilai murni: Kerjasama Bersyukur KBKK Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.5 Perancangan Pembinaan Projek Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Bab 2: Reka cipta Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula perancangan pembinaan projek dengan betul dan tepat. Penutup 13 minit 1)Mencirikan 2)Membanding beza Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tingkatan : Tarikh: Jan 2010 Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 1. Pengetahuan Sedia Ada: Hasil Pembelajaran: .

Menunjukkan tayangan contoh-contoh penghasilan projek kayu.Pelajar sedar tentang cara-cara penghasilan perabot kayu melalui pemerhatian sama ada secara langsung ataupun melalui televisyen. Alatan yang dipilih hendaklah sesuai. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan perancangan pembinaan projek. Kontekstual. Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Mediatif. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Koperatif Nilai murni: Bertanggungjawab . Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. mempunyai nilai komersial dan kos tidak membebankan. Guru menjelaskan kesesuaian bahan mestilah mudah didapati. Mediatif Langkah 3 20 minit 3. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. kukuh. kos overhed dan kos upah dikira mengikut langkah-langkah pengiraan yang sistematik.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Langkah 4 35 minit 4. 2) Menyatakan semula kesesuaian bahan 3) Menjelaskan semula kesesuaian alatan yang digunakan Bahan Bantu Belajar: Carta langkah-langkah menghasilkan projek kayu Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Pengiraan kos iaitu kos pengeluaran yang meliputi kos mentah. maka pendedahan tentang pembinaan projek kayu dapat mengukuhkan lagi ingatan mereka Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 6 aspek perancangan pembinaan projek. Direktif.

2) Menjelaskan semula cara membina dan mencantum projek. menanda dan memotong. Mediatif. Bahan Bantu Belajar: Contoh projek kerja kayu siap Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif.Penutup 13 minit Bersyukur KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tingkatan : Tarikh: Jan 2010 Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 1. Hasil Pembelajaran: Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar tentang cara-cara penghasilan perabot kayu melalui pemerhatian sama ada secara langsung ataupun melalui televisyen. Kontekstual.6 Pembinaan. Koperatif Pengintegrasian ICT : . 4) Menyebut semula cara menguji dan menilai projek. Pengujian dan Pengubahsuaian Projek Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Bab 2: Reka cipta Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula jenis dan fungsi 5 jenis gear dengan betul dan tepat. 3) Menghuraikan semula cara memeriksa dan menguji sambungan dan pemasangan. maka pendedahan tentang pembinaan projek kayu dapat mengukuhkan lagi ingatan mereka Pelajar dapat: 1) Menyatakan semula proses mengukur. 5) Menyenaraikan semula cara membuat kemasan.

Guru membuat penjelasan sambil menunjukkan tayangan slaid power point.Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah jawab soalan ringkas pada peta minda. Mediatif Langkah 3 15 minit 3. pengujian dan pengubahsuaian dengan terperinci. Guru menjelaskan pembinaan projek. Penutup 18 minit Koperatif Refleksi: . Menunjukkan tayangan movie clips contoh-contoh projek-projek kerja siap 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Direktif. Guru mengagihkan peta minda kepada pelajar. Setiap kumpulan dikehendaki menyediakan satu folio gear-gear yang berlainan. Antara termasuklah -proses mengukur. . Nilai murni: Bertanggungjawab Langkah 4 35 minit 4. menanda dan memotong -membina dan mencantum projek -memeriksa dan menguji sambungan dan pemasangan -menguji dan menilai projek -Membuat kemasan Bersyukur KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Guru membahagikan pelajar kepada 4 kumpulan untuk perbincangan kumpulan.

Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. keperluan menghasilkan sebuah folio individu dapat mengukuhkan lagi ingatan mereka. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan kandungan folio.7 Pendokumentasian Bab 2: Reka Cipta Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula 6 aspek dalam format folio dengan betul dan tepat. Menunjukkan tayangan gambar contoh-contoh format folio mengikut urutan. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu bahawa segala penghasilan produk perlu dirancang dan didokumentasikan. 7 minit 2.. Langkah 2 5 minit 3. Kontekstual.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Jan 2010 Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 1. Maka. Mediatif. Langkah 3 Direktif. Bahan Bantu Belajar: Contoh folio siap Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 6 aspek dalam format folio. 2) Menyatakan semula 5 tujuan membuat persembahan projek. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Mediatif Catatan Kontekstual .

gambar produk sedia ada di pasaran serta carta atau sebarang alat bantu untuk memudahkan proses persembahan. member maklumat tentang prototaip dan mendapat komen dari rakan dan guru untuk membaiki kualiti produk. Langkah 4 35 minit Guru meminta pelajar membuat lakaran. rujukan atau bibliografi dan lampiran. masalah yang dihadapi. Tujuan membuat persembahan projek termasuklah pernyataan cirri produk. deskripsi. Guru menjelaskan format folio termasuklah tajuk. Koperatif Nilai murni: Bertanggungjawab Bersyukur KBKK Penutup 13 minit Refleksi : 1)Mencirikan 2)Membanding beza RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bab 2: Elektrik Jangka masa : 70 minit .20 minit 4. objektif. latar belakang.

Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 2. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Langkah 4 35 minit . Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 2 jenis meter kilowatt jam. Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 3.0 Elektrik Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula 2 jenis meter kilowatt jam dan cara mengira kos penggunaan tenaga elektrik. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan meter kilowatt jam yang dipasang di luar rumah masing-masing. Mediatif. maka pendedahan cara pengiraan kos penggunaan elektrik dapat mengukuhkan ingatan mereka tentang cara mengira bil elektrik rumah masingmasing. Direktif. guru menjelaskan cara mengira kos penggunaan elektrik berdasarkan Jadual Kadar Tarif yang ditetapkan oleh Tenaga Nasional Berhad. 7 minit 2. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan gear-gear. Guru menjelaskan 2 jenis meter kilowatt jam iaitu jenis analog dan digital. Menunjukkan tayangan gambar contoh-contoh meter kilowatt jam sebenar. Bahan Bantu Belajar: Contoh model meter kilowatt jam Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Seterusnya. . Kontekstual. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. 2) Menyatakan semula cara mengira kos penggunaan tenaga elektrik. Mediatif Langkah 3 20 minit 4.

KBKK Penutup 13 minit Refleksi : 1)Mencirikan 2)Membanding beza .Koperatif Nilai murni: Bertanggungjawab Bersyukur Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.

Guru mengajukan soal-jawab berkenaan motor arus terus.2 Pengenalan Motor Arus Terus (DC-Direct Current) Bab 2: Elektrik Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: 1) Mengenal pasti kegunaan motor arus terus. Langkah 2 5 minit Direktif. . Menyatakan semula contoh penggunaan motor arus terus. 7 minit 2. Menyebut semula8 butir plat perincian motor DC. Kontekstual. Mediatif.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 2. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu dan pernah belajar tentang motor semasa berada di Tingkatan Satu. Menunjukkan tayangan gambar prinsip kendalian motor arus terus. Menjelaskan semula apa itu motor arus ulang alik dan kegunaannya. pendedahan motor arus terus dan arus ulang alik dengan lebih lanjut membolehkan mereka lebih faham akan fungsi dan penggunaannya. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Maka. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Mediatif Catatan Kontekstual Langkah 3 3. 2) Menghuraikan semula ketiga-tiga komponen keperluan asas. 3) 4) Bahan Bantu Belajar: Carta motor arus terus Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. 1) 2) Menerangkan semula cara berfungsi motor arus terus.

Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Guru menunjukkan Petua Tangan Kiri Fleming untuk mengetahui arah putaran motor DC.. Guru menjelaskan apa itu motor arus terus dan motor arus ulang alik. Nilai murni: Bertanggungjawab Bersyukur 5. Plat perincian motor DC mempunyai 7 maklumat. Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Pengenalan Motor Arus Terus (DCDirect Current) Bab 2: Elektrik Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti mekanisme penghantaran kuasa motor DC dengan betul dan tepat. Pengetahuan Sedia Ada: Hasil Pembelajaran: . KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. 5 bahagian motor arus terus dihuraikan mengikut urutan. 20 minit Koperatif Langkah 4 35 minit 4.

Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Maka. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Pelajar dapat: 1) Menerangkan semula mekanisme penghantaran kuasa motor DC. 5 bahagian motor arus terus dihuraikan mengikut urutan. 1. 7 minit 2. . Menunjukkan tayangan gambar prinsip kendalian motor arus terus. Mediatif Catatan Kontekstual Langkah 3 20 minit 3. Langkah 4 35 minit 4. Koperatif Nilai murni: Berterima kasih 5. Langkah 2 5 minit Direktif. Bahan Bantu Belajar: Transparensi motor DC Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif.Pelajar tahu dan pernah belajar tentang motor semasa berada di Tingkatan Satu. Kontekstual. 2) Menyatakan semula 7 prinsip pergerakan motor DC 3) Menyebut semula apa itu Petua Tangan Kiri Fleming. pendedahan motor arus terus dan arus ulang alik dengan lebih lanjut membolehkan mereka lebih faham akan mekanisme penghantaran kuasa motor DC. Mediatif. Plat perincian motor DC mempunyai 7 maklumat. Guru menunjukkan Petua Tangan Kiri Fleming untuk mengetahui arah putaran motor DC. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan motor arus terus. Bersyukur KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding . Guru menjelaskan apa itu motor arus terus dan motor arus ulang alik. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.

Mediatif. Koperatif Pengintegrasian ICT : . Kontekstual.beza Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Mekanisme Penghantaran Kuasa Motor DC Bab 2: Perniagaan dan Keusahawanan Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti mekanisme penghantaran kuasa motor DC dengan betul dan tepat. Maka. Bahan Bantu Belajar: Transparensi motor DC Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. 2) Menyatakan semula 4 komponen yang terlibat dalam sistem penghantaran kuasa. pendedahan motor arus terus dan arus ulang alik dengan lebih lanjut membolehkan mereka lebih faham akan mekanisme penghantaran kuasa motor DC. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menerangkan semula mekanisme penghantaran kuasa motor DC. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu dan pernah belajar tentang motor semasa berada di Tingkatan Satu.

5 bahagian motor arus terus dihuraikan mengikut urutan. Menunjukkan tayangan gambar prinsip kendalian motor arus terus. . Langkah 2 5 minit Catatan Kontekstual Direktif. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan motor arus terus.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Mediatif Langkah 3 20 minit 3. 7 minit 2. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Koperatif Nilai murni: Berterima kasih 5.Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Plat perincian motor DC mempunyai 7 maklumat. Guru menjelaskan apa itu motor arus terus dan motor arus ulang alik. Guru menunjukkan Petua Tangan Kiri Fleming untuk mengetahui arah putaran motor DC. Langkah 4 35 minit 4. Bersyukur KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan Penutup 13 minit Refleksi : .

Mediatif Catatan Kontekstual Langkah 3 3. . Simbol dan Fungsi Komponen Elektronik Bab 3: Elektronik Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 3 jenis litar bersepadu. 7 minit 2. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Menunjukkan tayangan gambar contoh-contoh litar bersepadu.Aktiviti . fungsi. 3) Menyatakan semula 3 langkah keselamatan dan penjagaan litar bersepadu. Mediatif. 4) Menjelaskan semula 5 ciri IC muzik. 2) Menghuraikan semula 8 kaki litar bersepadu. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 3 jenis litar bersepadu. Langkah 2 5 minit Direktif.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 3.1 Nama. Kontekstual. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. keselamatan dan penjagaan litar bersepadu dengan betul dan tepat. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan komponen elektronik adalah kecil. maka pengetahuan tentang cara penjagaan dan keselamatan litar bersepadu adalah penting bagi menjamim kefungsian projek yang dibuat. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan litar bersepadu. Bahan Bantu Belajar: contoh komponen sebenar-IC Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif.

kapasitor. transistor dan diod. KBKK 1)Mencirikan 2)Membuat uraian Penutup 13 minit Refleksi : . Guru menjelaskan litar bersepadu dimuatkan dalam pakej kecil iaitu serpihan yang mengandungi perintang. Ia ditutup dengan perumah plastik atau logam bagi melindunginya daripada rosak.dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. 20 minit Langkah 4 35 minit 4. Koperatif Nilai murni: Jimat cermat Bersyukur Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.

4. .Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Bahan Bantu Belajar: Komponen elektronik sebenar suis mikro Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan fungsi suis. Kontekstual. 2) Menyatakan semula 3 tamatan suis mikro. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula fungsi suis mikro. 7 minit 2. 3) Menjelaskan semula kendalian suis mikro. Guru menjelaskan bahawa suis mikroberfungsi sebagai suis tekan buka dan suis . Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Mediatif. Menunjukkan tayangan gambar contoh-contoh suis mikro sebenar. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan suis mikro. maka pendedahan tentang suis mikro memudahkan pemahaman pelajar. Langkah 2 5 minit Direktif.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Suis mikro Bab 3: Elektronik Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 6 alat pembayaran perniagaan masa kini dengan betul dan tepat. Mediatif Catatan Kontekstual Langkah 3 20 minit 3.

Langkah 4 35 minit Koperatif Nilai murni: Jimat cermat Bersyukur KBKK 1)Mencirikan 2)Membuat uraian Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Mikrofon Bab 3: Elektronik Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: .tekan tutup dan menghuraikan setiap satunya dengan terperinci.

Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. maka pendedahan tentang mikrofon berupaya menimbulkan inkuiri dan sifat ingin tahu dalam diri pelajar untuk mengetahui dengan lebih lanjut prinsip kendalian mikrofon. fungsi mikrofon yang ditinggikan oleh amplifier sebelum dihantar ke pembesar suara. 2) Menghuraikan semula 3 jenis mikrofon dan binaannya. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Menunjukkan tayangan gambar contoh-contoh mikrofon. Koperatif Nilai murni: Jimat cermat . jualan Direktif.Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar masak dengan apa itu mikrofon. Bahan Bantu Belajar: Carta mikrofon Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 3 bahagian utama mikrofon. Guru menjelaskan 3 jenis mikrofon. 3 bahagian utama mikrofon. Kontekstual. Langkah 4 35 minit 4. Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Koperatif Pengintegrasian ICT : Mengenal pasti 3 bahagian utama dan 3 jenis mikrofon dengan betul dan tepat. Mediatif. Mediatif Langkah 3 20 minit 3. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan jenis dan bahagian utama mikrofon.

Bersyukur KBKK Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Penutup 13 minit Refleksi : 1)Mencirikan 2)Membuat uraian .

Mediatif.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Pembesar suara Bab 3: Elektronik Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti fungsi. . 3) Menjelaskan semula kendalian pembesar suara. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. 5 bahagian utama dan kendalian pembesar suara dengan betul dan tepat. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan pembesar suara. Kontekstual. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Mediatif Catatan Kontekstual Langkah 3 20 minit 3. 2) Menyatakan semula 5 bahagian utama pembesar suara. 7 minit 2. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula fungsi pembesar suara. Menunjukkan tayangan pembesar suara. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan pembesar suarayang amat umum di rumah masing-masing. Langkah 2 5 minit Direktif. Bahan Bantu Belajar: Carta pembesar suara Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif.

kerangka dan tamatan.2 Membaca dan Menterjemahkan Lukisan Skematik Bab 3: Elektronik Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: . gegelung. Bervisi jauh Bersyukur KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 3. Koperatif Nilai murni: Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.Langkah 4 35 minit 4. diafragma. Guru menjelaskan fungsi pembesar suara iaitu menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga bunyi seperti radio dan televisyen. Lima bahagian utama pembesar suara terdiri daripada magnet kekal.

Kontekstual. Seterusnya. Menunjukkan tayangan lukisan skematik. maka pendedahan kepada penterjemahan lukisan skematik amat perlu bagi memahirkan diri dalam pematerian litar elektronik. kedudukan komponen dan cara penyambungan. 6 langkah penghasilan projek termasuklah membentuk kaki komponen. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. . memateri. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Mediatif.Mengenal pasti 4 maklumat dan butiran pada lukisan skematik dengan betul dan tepat. kekutuban kaki. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan lukisan skematik. memotong kaki komponen dan menguji projek. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. Guru menjelaskan 4 maklumat yang didapati dalam lukisan skematik ialah jenis komponen elektronik. Direktif. Bahan Bantu Belajar: Contoh lukisan skematik Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. memasang komponen berpandukan lukisan skematik. Koperatif Nilai murni: 4.Aktiviti Bervisi jauh . Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menghuraikan semula 4 maklumat yang boleh didapati daripada lukisan skematik. menyemak semula kedudukan. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan bod litar elektronik. 2) Menerangkan semula 6 langkah penghasilan projek dengan terperinci. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 4. . Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan kepentingan tempat kediaman sebagai tempat kehidupan seharian. 3) Menyebutkan semula apa itu ruang persendirian. KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : . 2) Menyatakan semula apa itu ruang kerja. Bersyukur Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.1 Ruang Kediaman Bab 3: Tempat Kediaman Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti ruang sosial.dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak.0 Tempat Kediaman 4. ruang kerja dan ruang persendirian dengan betul dan tepat. maka pendedahan kepada segala aspek tempat tinggal membolehkan mereka lebih ingat dan seterusnya Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menjelaskan semula apa itu apa itu ruang sosial.

Mediatif.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. Menunjukkan tayangan tempat kediaman. Direktif. Koperatif Nilai murni: Bersyukur Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan kehidupan seharian pelajar.mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan yang dipelajari dalam kegiatan rutin mereka. . Guru menjelaskan ciri dan fungsi ruang sosial. Kontekstual. bilik komputer. Bahan Bantu Belajar: Contoh gambar variasi tempat kediaman Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Langkah 4 20 minit 4. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. ruang kerja dan ruang persendirian. bilik stor manakala ruang persendirian ialah bilik tidur dan tandas. Ruang kerja ialah bilik dapur. Ruang sosial ialah bilik istirahat dan bilik makan. Penutup 13 minit Refleksi : KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza .

.

3.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 4. 4) Menyatakan semula 5 jenis penutup lantai Bahan Bantu Belajar: Gambar jenis penutup lantai Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Guru menjelaskan faktor keselesaan tempat kediaman termasuklah . Mediatif. 3 jenis pencahayaaan lampu. 3) Menyebutkan semula 4 jenis hamparan lantai. 4 jenis hamparan lantai. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menghuraikan semula 6 faktor keselesaan tempat kediaman. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan faktor-faktor keselesaan tempat kediaman. maka pendedahan kepada segala aspek tempat tinggal membolehkan mereka lebih ingat dan seterusnya mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan yang dipelajari dalam kegiatan rutin mereka. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1.2 Keselesaan Tempat Kediaman Bab 3: Tempat Kediaman Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 6 faktor keselesaan tempat kediaman. 2) Menerangkan semula 3 jenis pencahayaan lampu. Menunjukkan tayangan faktor keselesaan tempat kediaman. Direktif. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan kepentingan tempat kediaman sebagai tempat kehidupan seharian. Mediatif . Kontekstual. 5 jenis penutup lantai dan 3 jenis skema warna dengan betul dan tepat.

keselamatan.2 Keselesaan Tempat Kediaman Bab 3: Tempat Kediaman Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 3 jenis skema warna dengan betul dan tepat. skema warna. Koperatif Nilai murni: 4. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. alatan dan kelengkapan serta lantai dan penutup lantai dan dihuraikan dengan terperinci. pencahayaan. Bersyukur Langkah 4 20 minit KBKK Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.Langkah 3 35 minit pengudaraan. 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 4. .

Kontekstual. Guru menjelaskan skema warna sebuah bilik disesuaikan mengikut warna dinding. 2) Memperoleh pengetahuan tentang pemilihan skema warna yang sesuai untuk ruang-ruang kediaman. . Guru mempamerkan transparensi dan membincangkan tentang kod warna. siling. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menjelaskan semula 3 jenis skema warna. Mediatif Langkah 2 5 minit 2. Bahan Bantu Belajar: Gambar jenis penutup lantai Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Mediatif. fabrik dan alat hiasan. 7 minit Catatan Kontekstual Direktif.Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan kepentingan tempat kediaman sebagai tempat kehidupan seharian. Guru menerangkan warna-warna yang terdapat dalam kod warna dan membincangkan skema warna untuk hiasan dalaman. Langkah 3 35 minit 3. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Koperatif Nilai murni: . maka pendedahan kepada segala aspek tempat tinggal membolehkan mereka lebih ingat dan seterusnya mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan yang dipelajari dalam kegiatan rutin mereka. 3) Menggunakan daya kreativiti apabila menghias ruang-ruang kediaman.

2) Menerangkan semula alatan pencuci dan agen pencuci untuk perbersihan harian. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 3 jenis pembersihan tempat kediaman. Langkah 4 20 minit KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. maka pendedahan kepada segala aspek tempat tinggal membolehkan mereka lebih ingat dan seterusnya mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan yang dipelajari dalam kegiatan rutin mereka. Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 4.3 Penjagaan Tempat Kediaman Bab 3: Tempat Kediaman Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula 3 jenis pembersihan tempat kediaman . 3) Menghuraikan semula cara menghias ruang tempat kediaman. .Bersyukur 4. mingguan dan berkala. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan kepentingan tempat kediaman sebagai tempat kehidupan seharian. Guru membuat pengukuhan idea dengan menjelaskan 6 perkara yang perlu diberi perhatian semasa memilih skema warna.

pembersihan mingguan dan pembersihan berkala. .Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak.Bahan Bantu Belajar: Carta pembersihan tempat kediaman Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Direktif. Menunjukkan tayangan alatan pencuci dan agen pencuci. Mediatif. Koperatif 4. Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Cara menghias tempat kediaman melibatkan interior design ataupun mengikut cita rasa sendiri. Kontekstual. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. 14 jenis alatan pencuci dijelaskan dengan terperinci berserta agen pencuci yang perlu digunakan untuk ruang sosial. ruang persendirian dan ruang kerja. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Guru menjelaskan pembersihan tempat kediaman terbahagi kepada pembersihan harian. KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : Nilai murni: Bersyukur . Guru mengajukan soal-jawab berkenaan pembersihan di rumah kediaman pelajar masing-masing. Mediatif Langkah 3 35 minit 3.

Kontekstual. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Mediatif. dipelajari dalam kegiatan rutin mereka. maka 1) Menghuraikan semula cara menghias ruang tempat pendedahan kepada segala aspek tempat tinggal kediaman. membolehkan mereka lebih ingat dan seterusnya 2) Menjelaskan 5 prinsip asas menghias ruang tempat mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan yang kediaman. Guru menerangkan prinsip asas menghias ruang tempat kediaman iaitu pilih bahan sesuai. 7 minit Catatan Kontekstual . Pengetahuan Sedia Ada: Hasil Pembelajaran: Pelajar tahu akan kepentingan tempat kediaman Pelajar dapat: sebagai tempat kehidupan seharian. skim warna dan pemilihan perabot.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 4. ikut kreativiti. . Bahan Bantu Belajar: Carta pembersihan tempat kediaman Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif.3 Penjagaan Tempat Kediaman Bab 3: Tempat Kediaman Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula 5 prinsip asas menghias ruang tempat kediaman dengan betul dan tepat.

cermin). Guru menjelaskan 6 panduan menyusun atur perabot. b) Berikan cara-cara yang boleh digunakan untuk membuat ruang kecil kelihatan lebih besar? (Menggunakan cermin. lantai dan langsir. langsir. perabot. jam. Bersyukur KBKK 1)Mencirikan Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Mediatif 3. Direktif. pengalas lantai. kipas. 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : . Nilai murni: a) Namakan bahan-bahan hiasan yang sesuai untuk menghias dinding (lukisan. mengecat ruang dengan warna lembut dan terang. gubahan bunga. Langkah 3 35 minit Koperatif 4.Langkah 2 5 minit 2. Guru merujuk transparensi dan menerangkan 5 perkara yang perlu dipatuhi semasa menghias ruang kediaman iaitu dinding. memastikan pencahayaan adalah mencukupi). Guru membuat pengukuhan idea dengan bertanya soalan-soalan berikut.

Guru mengajukan soal-jawab berkenaan susun atur alatan dan kelengkapan ruang dapur. Pengetahuan Sedia Ada: Hasil Pembelajaran: Pelajar tahu akan kepentingan tempat kediaman Pelajar dapat: sebagai tempat kehidupan seharian. Mediatif Catatan Kontekstual Langkah 3 35 minit . Langkah 2 5 minit 3. L dan U. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1.. pendedahan kepada segala aspek tempat tinggal 2) Menerangkan semula 4 bentuk susun atur alatan dan membolehkan mereka lebih ingat dan seterusnya kelengkapan di ruang dapur. Direktif. Bentuk ruang dapur pula terbahagi kepada bentuk I. tidak menghalang laluan dan peredaran udara. harmoni dengan skema warna ruang dan tidak melindungi pencahayaan. Menunjukkan tayangan susun atur alatan dan kelengkapan tempat kediaman.Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Susun Atur Alatan dan Kelengkapan Bab 3: Tempat Kediaman Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula 4 faktor penting semasa menyusun atur alatan dan kelengkapan serta 4 bentuk susun atur alatan dan kelengkapan di ruang dapur dengan betul dan tepat. . H. maka 1) Menyebut semula 4 faktor penting semasa menyusun atur alatan dan kelengkapan. Bahan Bantu Belajar: Carta Bentuk susunatur ruang dapur Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. . Mediatif. mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan yang dipelajari dalam kegiatan rutin mereka. 7 minit 2. Kontekstual. Guru menjelaskan 4 faktor penting yang perlu diambil kira semasa menyusun atur alatan dan kelengkapan iaitu hendaklah bersesuaian dengna saiz ruang.

4. 6 blok IC pemasa 555 berserta dengan susunan nombornya. . 20 minit Bersyukur KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Elektif Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Bab 3: ELEKTRONIK Jangka masa : 70 minit Masa: Sub-tajuk: 5. . Koperatif Nilai murni: Langkah 4 Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak.1 Nama. Simbol dan Fungsi Komponen Kemahiran: Mengenal pasti 3 bentuk litar bersepadu. 4 langkah penjagaan litar bersepadu dan langkah pematerian dengan betul dan tepat. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.

.Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan kewujudan elektrik di mana mereka menggunakan setiap alatan dalam kehidupan harian melalui tenaga elektrik. Catatan Kontekstual 2. Menunjukkan tayangan ciri-ciri litar bersepadu Pemasa 555. Mediatif. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 3 bentuk litar bersepadu. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P 1. Direktif. Bahan Bantu Belajar: Komponen elektronik litar bersepadu IC Pemasa 555 Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Mediatif Langkah 3 35 minit Koperatif Nilai murni: 4. Guru menjelaskan cip mikro iaitu cip silicon terdiri daripada komponenkomponen perintang. Kontekstual. Langkah 4 Bersyukur .Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. kapasitor. transistor dan diod yang dicantumkan pada sekeping silicon. Langkah 2 5 minit 3. maka pendedahan dengan komponen elektronik membolehkan mereka lebih faham kefungsian alatan elektrik. 2) Menyatakan semula 6 blok IC pemasa 555 3) Menerangkan semula susunan nombor IC Pemasa 555. 4) Menghuraikan semula 4 langkah penjagaan litar bersepadu dan 3 langkah pematerian. Wayar emas menyambungkan serpihan kepada pin-pin. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan IC Pemasa 555..

KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza . Penutup 13 minit Refleksi : Pelajar dikehendaki melukis keratan rentas dinamo dalam buku nota.20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.

Langkah 2 5 minit Direktif. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 5 bahagian utama geganti. Catatan Kontekstual 2. maka amatlah penting bagi mereka mengetahui lebih lanjut tentang komponenkomponen elektronik yang berbeza. 2) Menyatakan semula 2 jenis geganti 2) Menyatakan semula kendalian geganti. Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P Menunjukkan tayangan tentang geganti (relay). Mediatif . Bahan Bantu Belajar: Geganti Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Mediatif. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan kepentingan ICT dalam kehidupan seharian. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah 1. 2 jenis geganti dan simbolnya serta kendalian geganti dengan betul dan tepat.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Bab 3: ELEKTRONIK Jangka masa : 70 minit Masa: Sub-tajuk: Binaan dan Tamatan Geganti Kemahiran: Mengenal pasti 5 bahagian utama geganti. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan geganti. Kontekstual.

. Penutup 13 minit Refleksi : . Fungsinya adalah untuk mengalirkan arus elektrik yang lebih tinggi. Guru menjelaskan geganti dikendalikan oleh 100mA dan digunakan sebagai suis kawalan pada litar kawalan lampu isyarat jalan raya. Pelajar dikehendaki melukis binaan geganti.Langkah 3 35 minit 3. Binaan geganti dijelaskan dengan terperinci. KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Koperatif Nilai murni: Bersyukur 4.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.

Menunjukkan tayangan projek litar pemasa. 2) Menjelaskan semula 2 faktor ketidaksesuaian bongkah penyambungan untuk projek elektronik besar. Kontekstual.2 Penghasilan Projek Bab 3: ELEKTRONIK Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 3 jenis pemasangan dan penyambungan projek elektronik. Set Induksi 7 minit Catatan Kontekstual 2. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 3 jenis pemasangan dan penyambungan projek elektronik. maka amatlah penting bagi mereka mengetahui lebih lanjut tentang komponen-komponen elektronik yang berbeza. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan kepentingan ICT dalam kehidupan seharian. 4 aplikasi projek dan ketidaksesuaian bongkah penyambungan dengan betul dan tepat. Mediatif .RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 5. 3) Menerangkan semula cara memateri projek litar pemasa. 5) Bahan Bantu Belajar: Projek Litar Pemasa. . Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P 1. Langkah 2 5 minit Guru mengajukan soal-jawab berkenaan litar pemasa Direktif. cara memateri. Gambar PCB Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. 4) Menghuraikan 4aplikasi projek dalam kehidupan seharian. Mediatif.

Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. 1)Mencirikan 2)Membanding beza Langkah 4 20 minit Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Elektif Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 6. kombinasi bunyi dan pergerakan dan cahaya akhir sekali kombinasi bunyi dan pergerakan. Bongkah penyambung tidak sesuai untuk projek elektronik besar kerana ia tidak kekal. . Koperatif Nilai murni: 4. kombinasi cahaya dan pergerakan. KBKK Pelajar dikehendaki mengkaji lukisan skematik litar pemasa. Bersyukur Bertanggungjawab Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.1 Jenis dan Kegunaan Pengikat dan Pencantum Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 4 jenis pengikat dan 2 jenis kekunci dengan betul dan tepat. mudah longgar dan kaki komponen mudah tersentuh antara satu sama lain dan menyebabkan litar terpintas. . Guru menjelaskan kerja-kerja pemasangan dan penyambungan projek elektronik boleh dibuat dengan bongkah penyambung. 4 aplikasi projek berdasarkan tema kombinasi cahaya dan bunyi. verobod dan bod litar tercetak atau PCB.Langkah 3 35 minit 3.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak.

Stad berulir kasar pada satu hujung dan berulir halus di hujung satu lagi. Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Kekunci pula terbahagi kepada kekunci persegi dan kekunci Woodruff. Stad berbentuk bol tanpa kepala. Nat pula digunakan untuk menambah engkaman yang dibuat oleh bol pada bahagian yang dicantum. Bahan Bantu Belajar: Transparensi enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Koperatif Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab KBKK 4. 2) Menjelaskan semula apa itu nat. Maka. Mediatif Langkah 3 35 minit 3.Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. Guru menjelaskan bol digunakan bersama-sama dengan nat untuk mengikat bahagian enjin. 4) Menyatakan semula 2 jenis kekunci. skru tudung dan pencantum. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. 3) Menerangkan semula apa itu stad. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Menunjukkan tayangan pengikat dan pencantum. Koperatif Pengintegrasian ICT : Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 4 jenis bol. nat kota dan nat telinga. Kontekstual. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. 1)Mencirikan 2)Membanding beza . nat segi enam. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan bol. Direktif. stad. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Mediatif. Skru tudung pula mempunyai 8 jenis. nat. Terdapat 4 jenis nat iaitu nat segi empat.

2 Bahagian Luar Enjin Bab 5: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti apa itu kepala silinder dan 4 bahagiannya dengan betul dan tepat. 2) Menerangkan semula 4 bahagian utama kepala silinder dan fungsi setiap bahagian. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta.. Langkah 4 20 minit Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 6. . Maka.Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula fungsi kepala siinder.

7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Ia mengandungi bahagian seperti sirip penyejuk. Koperatif Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab 4. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan kepala silinder.Direktif. lubang-lubang skru tudung. Guru menjelaskan fungsi kepala silinder digunakan sebagai penutup silinder dan diperbuat daripada besi tuang atau aloi aluminium.. Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. lubang berulir untuk menempatkan palam pencucuh dan rongga pembakaran. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. Mediatif. KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : . Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Direktif. Menunjukkan tayangan enjin kereta. Kontekstual.

.

Menunjukkan tayangan enjin kereta dan bahagian bongkah enjin dan karburetor. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. Catatan Kontekstual 2. Kontekstual. Maka. Mediatif . Langkah 2 Direktif.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Sub-tajuk: Bahagian Luar Enjin dan Fungsinya ± Kepala Silinder dan Karburetor Kemahiran: Mengenal pasti 6 bahagian bongkah enjin dan karburetor dengan betul dan tepat. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan jenis-jenis plag. 2) Menyatakan semula apa itu karburetor dan fungsinya. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menghuraikan semula 6 bahagian bongkah enjin. Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Mediatif. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P 1. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar.

KBKK Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Koperatif Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab 4. guru menjelaskan karburetor dan fungsinya untuk mencampurkan udara dan bahan api pada kadar yang betul bagi pembakaran dalam silinder. Seterusnya.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. . takung minyak pelincir dan ukur celup dan menghuraikan setiap satunya dengan terperinci. Guru menjelaskan 6 bahagian bongkah enjin iaitu lubang silinder. palam pembuang minyak. 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Bab 3: ENJIN . palam pengisi minyak.5 minit Langkah 3 35 minit 3. kotak engkol.

Catatan Kontekstual 2. penyenyap bunyi dan perumah hembus dengan betul dan tepat. Mediatif. Mediatif Langkah 3 35 minit . 3) Menyebut semula apa itu tangki bahan api. roda tenaga.Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Bahagian Luar Enjin . penyenyap bunyi dan perumah penghembus dijelaskan dengan terperinci. Guru menjelaskan 4 jenis penapis udara iaitu jenis kawal minyak. Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. kasa dawai. Maka. 2) Menyatakan semula 2 bahagian roda tenaga. Roda tenaga Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: 1) Mengenal pasti pembersih udara. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P 1. Kontekstual. katrij kertas dan foam. Guru mengajukan soal-jawab bahagian luar enjin yang dipelajari dalam kelas yang lepas. Direktif. Langkah 2 5 minit 3. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. tangki bahan api. penyenyap bunyi dan perumah hembus. Menunjukkan tayangan bahagian luar enjin. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta.Pembersih udara. 2 bahagian roda tenaga iaitu sirip penyejuk dan magnet kekal. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menerangkan semula apa itu pembersih udara dan 4 jenisnya. tangki bahan api.

3) Menghuraikan semula 6 jenis tangkai. Bersyukur Bertanggungjawab Langkah 4 Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 4 jenis sepana.Koperatif Nilai murni: 4. . Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. 5 jenis soket dan 6 jenis tangkai dengan betul dan tepat. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar.1 Jenis Paip Kemahiran: 1) Mengenal pasti 4 jenis sepana.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. 20 minit KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza 3) Menghubung kait Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Sub-tajuk: . 2) Menerangkan semula 5 jenis soket.2. Maka. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta.. .

Mediatif Langkah 3 35 minit 3. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Langkah 4 20 minit KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Koperatif Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab 4. Mediatif..Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Catatan Kontekstual Guru mengajukan soal-jawab berkenaan alatan tangan enjin. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah 1. Set Induksi 7 minit 2. Guru menjelaskan 4 jenis sepana. Kontekstual. 5 jenis soket dan 6 jenis tangkai dengan terperinci. Penutup 3) Menghubung . Direktif. Langkah 2 5 minit Aktiviti P & P Menunjukkan tayangan alatan tangan enjin. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.

Kontekstual. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. pengoperasian enjin dalam kereta. kereta membolehkan mereka lebih memahami 3) Menjelaskan semula apa itu rongga masukan dan ekzos. Maka.kait 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 6.3 Bahagian Dalam Enjin dan Fungsinya Pengetahuan Sedia Ada: Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: 1) Mengenal pasti apa itu ruang pembakaran. lubang silinder. rongga ekzos dan piston. pendedahan tentang enjin2) Menyatakan semula lubang silinder. Direktif. Mediatif . 4) Menyebutkan semula 3 jenis gelang piston. Hasil Pembelajaran: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia Pelajar dapat: merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh 1) Menerangkan semula apa itu ruang pembakaran. Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 2. Mediatif. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan bahagian dalam enjin. majority pelajar. Menunjukkan tayangan bahagian dalam enjin. rongga masukan.

Rongga ekzos mengalirkan keluar gas panas yang terbakar dari silinder. gelang pengikis dan gelang minyak. Guru menjelaskan ruang pembakaran adalah tempat pembakaran campuran udara dan bahan api yang dimampatkan. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.5 minit Langkah 3 35 minit 3.. Koperatif Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab KBKK Langkah 4 20 minit 4. Piston pula terdapat 3 gelang iaitu gelang mampatan. Rongga masukan berfungsi menyalurkan campuran udara dan bahan api dari karburetor masuk ke dalam silinder. Lubang silinder terletak pada bahagian tengah bongkah enjin. Penutup 13 minit Refleksi : . Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. 1)Mencirikan 2)Membanding beza 3) Menghubung kait Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Pergerakan omboh dalam lubang silinder dinamakan gerakan salingan.

7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Injap masukan lebih besar daripada injap ekzos. Menunjukkan tayangan bahagian dalam enjin. 3) Menghuraikan semula perbezaan antara aci engkol dan aci sesondol. Mediatif. Ia berfungsi menukarkan salingan omboh kepada gerakan putaran roda tenaga. Guru menjelaskan rod penghubung terdapat pengaut yang menyimbah minyak pelincir ke dinding omboh. Pergerakan sesondol menolak tapet untuk menggerakkan injap masukan dan injap ekzos terbuka atau tertutup.3 Bahagian dalam Enjin dan fungsinya Bab 3: ENJIN Jangka masa : 80 minit Masa: Kemahiran: 1) Mengenal pasti apa itu rod penghubung. Direktif. Kontekstual. 4) Menyatakan semula apa itu tapet. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula apa itu rod penghubung. Maka. aci sesondol. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. tapet dan 2 jenis injap dengan betul dan tepat.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 6. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. Mediatif Langkah 3 35 minit . Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. 5) Me njelaskan semula dua jenis injap. Aci engkol berfungsi untuk menerima kuasa tujahan rod penghubung ketika lejang kuasa. aci engkol. 2) Menyatakan semula apa itu aci engkol.

Guru mengajukan soal-jawab berkenaan bahagian dalam enjin. 13 minit KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza 3) Menghubung kait Refleksi : . Langkah 4 20 minit 4.Koperatif 3. Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab Penutup Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak.

Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. Mediatif. Maka. hayun dan lejang dengan betul dan tepat. Menunjukkan tayangan bahan pemasangan paip. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula apa itu TTA dan TTB. 2) Menerangkan semula isipadu anjakan dan isipadu kelegaan. hayun dan lejang. Bahan Bantu Belajar: Transparensi enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif.. Kontekstual. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. TTB. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P 1. Catatan Kontekstual .4 Edaran Empat Lejang Kemahiran: Mengenal pasti TTA. lubang.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Sub-tajuk: 6. 2) Menyatakan semula cara pengiraan nisbah mampatan. 1) Menjelaskan semula lubang.

Guru mengajukan soal-jawab berkenaan prinsip edaran empat lejang. Hayun ialah jarak dari pusat cemat engkol ke pusat aci engkol yang diukur dalam millimeter. Guru menjelaskan Takat Terakhir Atas dan Takat Terakhir Bawah. KBKK 1)Mencirikan 2)Membuat uraian Penutup 13 minit Refleksi : 3) Menghubung kait . Direktif. Isipadu kelegaan. Lejang ialah jarak di antara TTA dengan TTB. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Koperatif 4. Dua hayun bersamaan dengan satu lejang.Langkah 2 5 minit 2. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. isipadu anjakan dan nisbah mampatan dijelaskan dengan terperinci. Lubang ialah diameter dalam silinder enjin yang diukur dalam millimeter. Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.

4 Edaran Empat Lejang Kemahiran: Mengenal pasti lejang masukan. Bahan Bantu Belajar: Transparensi enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. lejang mampatan dan lejang ekzos dengan betul dan tepat. Mediatif. Maka. 2) Menyatakan semula lejang kuasa. lejang kuasa. Menunjukkan tayangan bahan pemasangan paip. Catatan Kontekstual . pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. 2) Menerangkan semula lejang kuasa. 1) Menjelaskan semula lejang mampatan. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula lejang masukan.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Sub-tajuk: 6. Kontekstual. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P 1.

Lejang ialah jarak di antara TTA dengan TTB. lejang mampatan. Langkah 4 20 minit Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Guru menjelaskan Takat Terakhir Atas dan Takat Terakhir Bawah. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. guru menghuraikan lejang masukan. Direktif. KBKK 1)Mencirikan 2)Membuat uraian Penutup 13 minit Refleksi : 3) Menghubung kait . Mediatif Langkah 3 35 minit 3.Langkah 2 5 minit 2. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Seterusnya. lejang kuasa dan lejang ekzos dengan jelas. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan prinsip edaran empat lejang. Koperatif 4.

pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. Menunjukkan tayangan Sistem Enjin. rongga masukan dan injap masukan. Guru menjelaskan sistem pelinciran terdiri daripada bahagian takungan minyak. ukur celup. 2) menyatakan semula 5 bahagian sistem pelinciran dan fungsinya. Kontekstual. saluran bahan api. Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Sistem bahan api pula terdiri daripada bahagian tangki bahan api.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 6.5 Sistem Enjin Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti sistem pelinciran dan sistem bahan api dengan betul dan tepat. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. 3) Menerangkan semula 6 bahagian sistem bahan api. Maka. palam buang minyak dan palam pengisi minyak. pengaut. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Direktif. karburetor. penapis udara. Mediatif . Mediatif. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 5 fungsi sistem pelinciran.

Langkah 3 35 minit

3. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan kedua-dua sistem ini.

Koperatif Nilai murni:

Langkah 4 20 minit 4. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. .Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak.

Bersyukur Bertanggungjawab

KBKK 1)Mencirikan 2)Membuat uraian 3) Menghubung kait

Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.

Penutup 13 minit Refleksi :

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Bab 3: ENJIN

Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 6.5 Sistem Enjin ± Sistem penyalaan, sistem penyejukan dan sistem ekzos.

Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 7 bahagian sistem penyalaan, 3 bahagian sistem penyejukand an 5 bahagian sistem ekzos dengan betul dan tepat.

Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. Maka, pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta.

Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 7 bahagian system penyalaan. 2) Menyatakan semula 3 bahagian system penyejukan. 3) Menerangkan semula 5 bahagian system ekzos.

Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif, Mediatif, Kontekstual, Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Menunjukkan tayangan Sistem penyalaan, sistem penyejukan dan sistem ekzos. 7 minit

Catatan Kontekstual

Direktif, Mediatif Langkah 2 35 minit 2. Guru menjelaskan sistem penyalaan terdiri daripada palam pencucuh, magnet kekal, kondenser, titik sesentuh, gegelung penyalaan, sesondol pemutus dan kabel voltan tinggi. Sistem penyejukan pula terdiri daripada sirip penyejuk, perumah penghembus dan roda tenaga. Sistem ekzos terdiri daripada injap ekzos, rongga ekzos, penyeyap bunyi, paip ekzos dan paip ekor.

3. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan sistem penyejukan, sistem penyalaan dan sistem ekzos.

Koperatif Nilai murni: Langkah 3 5 minit 4. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Bersyukur Bertanggungjawab

KBKK Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. 1)Mencirikan 2)Membanding beza 3) Menghubung kait

Langkah 4 20 minit

Penutup 13 minit Refleksi :

6 Menservis Enjin Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 3 cara dan 7 langkah menservis palam pencucuh. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 3 cara menservis palam pencucuh 2) Menyatakan semula 7 langkah menservis palam pencucuh. . Maka. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. 3 cara menservis palam pencucuh termasuklah mencuci dengan pengikis. Menunjukkan tayangan menservis enjin kereta. Cara menservis enjin juga diketahui melalui pemerhatian ikut bapa ke bengkel kereta contohnya. 3 langkah memeriksa aras minyak pelincir dan 7 langkah menukar minyak pelincir. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Mediatif. Kontekstual.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 6. Mediatif . Direktif. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. pelarut petrol ataupun mencuci dengan menggunakan mesin pencuci. Guru menjelaskan 7 langkah menservis palam pencucuh. Seterusnya guru menghuraikan cara memeriksa aras minyak pelincir dan cara menukarkan minyak pelincir. 3) Menerangkan semula 3 langkah memeriksa aras minyak pelincir 4) Menjelaskan semula 7 langkah menukar minyak pelincir. Bahan Bantu Belajar: Carta menservis enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif.

Langkah 4 20 minit 4.Langkah 3 35 minit Koperatif 3. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan cara menservis enjin keseluruhannya. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. 3) Menghubung kait Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab Penutup 13 minit Refleksi : .

Guru menjelaskan definisi consumer sebagai orang yang menggunakan barang dan perkhidmatan yang ada untuk kepuasannya sendiri. 3) Menjelaskan semula 4 jenis penyelewengan yang biasanya berlaku. Mediatif. Kontekstual. Bahan Bantu Belajar: Carta hak pengguna Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. 2) Menyebut semula definisi kepenggunaan (konsumerisme). konsumerisme dan 4 jenis penyelewengan yang biasanya berlaku dengan betul dan tepat. . Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menerangkan semula definisi konsumer. Menunjukkan tayangan hak pengguna. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar terdapat pelbagai jenis penyelewengan yang berlaku oleh para peniaga terhadap pengguna (konsumer). Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P 1.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Konsumerisme Bab 3: PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti definisi konsumer. Mediatif . Konsumerisme adalah satu kegiatan social yang berusaha untuk memperjuangkan kepentingan Direktif. maka pendidikan konsumerisme ini membolehkan mereka lebih tahu akan hak sendiri sebagai pengguna dan berusaha memperjuangkan hak sendiri sebagai pengguna yang bijak pada masa hadapan.

kualiti barangan yang rendah. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. dakwaan palsu atau memaparkan iklan yang mengelirukan dan barangan yang membahayakan kesihatan pengguna.Aktiviti dijalankan dalam bentuk soal-jawab verbal secara rawak. 4 jenis penyelewengan yang sering berlaku termasuklah menjual barang dengan harga yang terlalu mahal. Koperatif Nilai murni: Langkah 3 35 minit 4. . 3. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan penyelewengan yang pernah disaksikan oleh pelajar.dan kebajikan pengguna. Cinta kepada alam sekitar Bertanggungjawab KBKK Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. 1)Mencirikan 2)Membanding beza 3) Menghubung kait Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Elektif Tingkatan : Tarikh: Hari: Bab 3: Perniagaan dan Keusahawanan Jangka masa : 70 minit .

Guru mengajukan soal-jawab berkenaan hak pengguna.Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 7. Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Kontekstual. Koperatif Nilai murni: . Direktif. hak mendapat pampas an (ganti rugi). hak mendapat jaminan keselamatan. hak mendapat maklumat. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P 1. maka pendidikan konsumerisme ini membolehkan mereka lebih tahu akan hak sendiri sebagai pengguna dan berusaha memperjuangkan hak sendiri sebagai pengguna yang bijak pada masa hadapan Bahan Bantu Belajar: Carta hak pengguna Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menerangkan semula 9 hak pengguna. Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. Menunjukkan tayangan hak pengguna. Mediatif. hak bersuara dan hak menikmati alam sekitar yang bersih. hak mendapat pendidikan kepenggunaaan.1 HAK DAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNA Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 9 hak pengguna dengan betul dan tepat. hak mendapat perlindungan. hak memilih. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar terdapat pelbagai jenis penyelewengan yang berlaku oleh para peniaga terhadap pengguna (konsumer). Guru menjelaskan hak pengguna terbahagi kepada hak mendapat keperluan asas.

Langkah 4 20 minit 4.Aktiviti dijalankan dalam bentuk soal-jawab verbal secara rawak. Cinta kepada alam sekitar Bertanggungjawab Celik Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. KBKK 1)Mencirikan 2)Membuat urutan Penutup 13 minit Refleksi : 3) Menghubung kait . Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. .

Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. 2 jenis aduan dan 3 peranan persatuan pengguna dengan betul dan tepat. 3) Menghuraikan semula 3 peranan persatuan pengguna Bahan Bantu Belajar: Carta aktiviti penjagaan tumbuhan Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. 2) Menerangkan semula 2 jenis aduan yang boleh dilakukan oleh pengguna. membuat belanjawan diri. Menunjukkan tayangan tanggungjawab pengguna. Guru menjelaskan tanggungjawab pengguna terhadap diri sendiri termasuklah membeli secara bijak dan rasional. Direktif.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Tanggungjawab Pengguna Bab 3: Perniagaan dan Keusahawanan Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 6 jenis penyelewengan. penglibatan dan tindakan dan akhir sekali kesedaran mengkritik. Mediatif. Kontekstual. maka pendidikan konsumerisme ini membolehkan mereka lebih tahu akan hak sendiri sebagai pengguna dan berusaha memperjuangkan hak sendiri sebagai pengguna yang bijak pada masa hadapan Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menjelaskan semula 6 jenis penyelewengan yang sering dilakukan oleh pengeluar. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar terdapat pelbagai jenis penyelewengan yang berlaku oleh para peniaga terhadap pengguna (konsumer). 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Mediatif .

produk berkualiti. Bertanggungjawab Celik KBKK Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. tanggungjawab social dan menjaga alam sekitar dan alam semula jadi. Koperatif Nilai murni: Cinta kepada alam sekitar 4. 1)Mencirikan 2)Membuat urutan 3) Menghubung kait Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Bab 3: Perniagaan dan Keusahawanan Jangka masa : 70 minit Masa: . maklumat yang tepat dan mesra alam. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan tanggung jawab pengguna.Langkah 3 35 minit 3. Tanggungjawab pengguna terhadap masyarakat pula termasuklah bersatu padu dan bekerjasama. kuantiti yang tepat. . keselamatan barangan. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Tanggungjawab pengeluar kepada pengguna termasuklah harga yang berpatutan.Aktiviti dijalankan dalam bentuk soal-jawab verbal secara rawak.

kuantiti yang tepat. Koperatif Nilai murni: Cinta kepada alam sekitar 4. maklumat yang tepat dan mesra alam. tanggungjawab social dan menjaga alam sekitar dan alam semula jadi.Sub-tajuk: Tanggungjawab Pengguna Kemahiran: Mengenal pasti 4 tanggungjawab terhadap diri serta 3 tanggungjawab terhadap masyarakat dengan betul dan tepat. keselamatan barangan. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. Tanggungjawab pengeluar kepada pengguna termasuklah harga yang berpatutan. penglibatan dan tindakan dan akhir sekali kesedaran mengkritik. Mediatif. Guru menjelaskan tanggungjawab pengguna terhadap diri sendiri termasuklah membeli secara bijak dan rasional. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar terdapat pelbagai jenis penyelewengan yang berlaku oleh para peniaga terhadap pengguna (konsumer). Direktif. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan tanggung jawab pengguna. Tanggungjawab pengguna terhadap masyarakat pula termasuklah bersatu padu dan bekerjasama. 2) Menghuraikan semula 3 tanggungjawab pengguna terhadap masyarakat. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Bahan Bantu Belajar: Carta aktiviti penjagaan tumbuhan Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. . membuat belanjawan diri. maka pendidikan konsumerisme ini membolehkan mereka lebih tahu akan hak sendiri sebagai pengguna dan berusaha memperjuangkan hak sendiri sebagai pengguna yang bijak pada masa hadapan Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menjelaskan semula 4 tanggungjawab pengguna terhadap diri sendiri. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Menunjukkan tayangan tanggungjawab pengguna. Kontekstual. produk berkualiti.

. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar terdapat pelbagai jenis penyelewengan yang berlaku oleh para peniaga terhadap pengguna (konsumer).. maka pendidikan konsumerisme ini membolehkan mereka lebih tahu akan hak sendiri sebagai pengguna dan Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menjelaskan semula 3 penerimaan masyarakat terhadap gerakan konsumerisme. 20 minit KBKK 1)Mencirikan 2)Membuat urutan 3) Menghubung kait Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Tanggungjawab Pengguna Bab 3: Perniagaan dan Keusahawanan Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti penerimaan masyarakat terhadap gerakan konsumerisme dengan betul dan tepat. Bertanggungjawab Celik Langkah 4 Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.Aktiviti dijalankan dalam bentuk soal-jawab verbal secara rawak.

Guru mengajukan soal-jawab berkenaan reaksi masyarakat masa kini.Aktiviti dijalankan dalam bentuk soal-jawab verbal secara rawak. Guru menjelaskan cara penerimaan masyarakat terhadap gerakan konsumerisme. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Langkah 3 35 minit Koperatif 4. Guru menghuraikan penerimaan masyarakat terhadap gerakan konsumerisme dengan terperinci. . 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Menunjukkan tayangan tanggungjawab pengguna. Nilai murni: Cinta kepada alam sekitar Bertanggungjawab Celik Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Direktif. Mediatif 3.berusaha memperjuangkan hak sendiri sebagai pengguna yang bijak pada masa hadapan Bahan Bantu Belajar: Carta aktiviti penjagaan tumbuhan Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Mediatif. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Kontekstual. KBKK Langkah 4 20 minit 1)Mencirikan 2)Membuat urutan 3) Menghubung kait .

Penutup 13 minit Refleksi : .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful