RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TINGKATAN SATU TINGKATAN TIGA

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH MATA PELAJARAN: KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN SATU Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Bab 2: Reka Cipta Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula 6 aspek reka cipta dan 7 langkah reka cipta dengan betul dan tepat.

Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 1.1 Pengenalpastian Masalah

Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar tentang pemasangan projek kayu seperti mana yang terdapat di rumah masingmasing, maka pendedahan tentang langkah-langkah mereka cipta t sekali gus dapat mengukuhkan lagi ingatan mereka

Hasil Pembelajaran: Di akhir pembelajaran, pelajar dapat

a) Menerangkan semula 6

proses reka cipta.

b) Menghuraikan semula 7 langkah dalam mereka cipta. c) Menyebut semula 4 aspek dalam pengenal pastian masalah

Bahan Bantu Belajar: Contoh-contoh produk yang sedia ada di pasaran

Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif, Mediatif, Kontekstual, Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Menunjukkan tayangan contoh-contoh produk sedia ada di pasaran. 7 minit 2. Guru mengedarkan peta konsep.

Catatan Kontekstual

Langkah 2 5 minit

3. Pelajar dijelaskan definisi reka cipta

Direktif, Mediatif

Langkah 3 20 minit

4. Pelajar dibahagi kepada dua kumpulan. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.Aktiviti dijalankan dalam bentuk pop kuiz verbal secara rawak. Jawapan yang betul akan diberi bonus 1%.

5. Guru menjelaskan 6 proses reka cipta. Guru menghuraikan 6 langkah dalam mereka cipta iaitu a) pengenalpastian masalah, Langkah 3 35 minit b) Pencetusan idea atau pemilihan idea, c) Perekaan projek, d) Pemilihan reka bentuk, e) Perancangan pembinaan projek, f) Pembinaan, pengujian dan pengubahsuaian projek g) Pendokumentasian Seterusnya, 4 aspek dalam pengenalpastian masalah iaitu mengenal pasti masalah, mengumpul maklumat dan data, menganalisis maklumat dan menyenaraikan pelbagai idea penyelesaian masalah.

Koperatif Nilai murni: Kerjasama

Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Penutup 13 minit Refleksi : Mediatif KBKK

Menunjukkan tayangan contoh-contoh produk-produk baru di pasaran. Mediatif. Langkah 2 5 minit 3. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tingkatan : Tarikh: 5 Jan 2010 Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 1. Langkah 3 20 minit Direktif. 7 minit 2.2 Pemilihan idea Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Bab 2: Reka Cipta Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 4 aspek dalam pengenal pastian masalah dengan betul dan tepat Pengetahuan Sedia Ada: Hasil Pembelajaran: a) Menyebut semula 4 aspek dalam pengenal pastian masalah Pelajar sedar tentang kekreatifan produk ataupun b) Menyatakan semula pengenal paan stian masalah barangan baru yang sentiasa wujud di pasaran daric) Menyebutkan semula pengumpulan maklumat data d) Menghuraikan semula penganalisisan maklumat semasa ke semasa. maka pendedahan tentang konsep pengenal pastian masalah yang membawa e) Menjelaskan semula penyenaraian alternative penyelesaian masalah kepada idea produk baru dapat mengukuhkan lagi ingatan mereka Bahan Bantu Belajar: Contoh produk-produk di pasaran Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Mediatif Catatan Kontekstual .Aktiviti dijalankan dalam bentuk pop kuiz verbal secara rawak. Guru mengedarkan peta konsep. Kontekstual.

Aspek kedua iaiti mengumpul maklumat dan data dan seterusnya menganalisis maklumat turut dijelaskan.Langkah 4 35 minit 4. KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Jan 2010 Hari: Bab 2: Reka cipta Jangka masa : 70 minit . Koperatif Nilai murni: Kerjasama Bersyukur Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Guru menjelaskan aspek pertama mengenal pasti masalah dengan terperinci.

3) Menyatakan semula lukisan ortografik. .3 Perekaan projek Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula langkah ketiga iaitu perekaan projek dan langkah keempat iaitu pemilihan reka bentuk dengan betul dan tepat. Mediatif. .Aktiviti dijalankan dalam bentuk pop kuiz verbal secara rawak. maka pendedahan tentang konsep pengenal pastian masalah yang membawa kepada idea produk baru dapat mengukuhkan lagi ingatan mereka Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula cara melakar reka bentuk projek. Guru mengedarkan peta konsep.. Langkah 4 35 minit 4. Kontekstual. Bahan Bantu Belajar: Contoh produk-produk kayu di pasaran Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Reka bentuk dipilih mestilah memenuhi factor-faktor reka bentuk. 5 minit Direktif. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Menunjukkan tayangan contoh-contoh cara-cara penghasilan produk-produk kayu 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 2. Guru menjelaskan perekaan projek dilakukan dengan lakaran sama ada dalam bentuk 2 D ataupun 3D. Lukisan ortografik perlu dibuat bagi reka bentuk yang terpilih. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar tentang kekreatifan produk ataupun barangan baru yang sentiasa wujud di pasaran dari semasa ke semasa. Lukisan perlu mempunyai dimensi untuk memudahkan pemahaman. Mediatif Langkah 3 20 minit 3.Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 1. 2) Menghuraikan semula langkah keempat iaitu pemilihan reka bentuk. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.

Koperatif Nilai murni: Kerjasama Bersyukur KBKK Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.5 Perancangan Pembinaan Projek Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Bab 2: Reka cipta Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula perancangan pembinaan projek dengan betul dan tepat. Pengetahuan Sedia Ada: Hasil Pembelajaran: . Penutup 13 minit 1)Mencirikan 2)Membanding beza Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tingkatan : Tarikh: Jan 2010 Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 1.

Pelajar sedar tentang cara-cara penghasilan perabot kayu melalui pemerhatian sama ada secara langsung ataupun melalui televisyen. Kontekstual. Guru menjelaskan kesesuaian bahan mestilah mudah didapati. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan perancangan pembinaan projek. Pengiraan kos iaitu kos pengeluaran yang meliputi kos mentah. Menunjukkan tayangan contoh-contoh penghasilan projek kayu. mempunyai nilai komersial dan kos tidak membebankan. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. kukuh. Koperatif Nilai murni: Bertanggungjawab .Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Mediatif Langkah 3 20 minit 3. Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Direktif. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. kos overhed dan kos upah dikira mengikut langkah-langkah pengiraan yang sistematik. 2) Menyatakan semula kesesuaian bahan 3) Menjelaskan semula kesesuaian alatan yang digunakan Bahan Bantu Belajar: Carta langkah-langkah menghasilkan projek kayu Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Mediatif. Langkah 4 35 minit 4. Alatan yang dipilih hendaklah sesuai. maka pendedahan tentang pembinaan projek kayu dapat mengukuhkan lagi ingatan mereka Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 6 aspek perancangan pembinaan projek.

Koperatif Pengintegrasian ICT : . Hasil Pembelajaran: Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar tentang cara-cara penghasilan perabot kayu melalui pemerhatian sama ada secara langsung ataupun melalui televisyen. maka pendedahan tentang pembinaan projek kayu dapat mengukuhkan lagi ingatan mereka Pelajar dapat: 1) Menyatakan semula proses mengukur.6 Pembinaan. 2) Menjelaskan semula cara membina dan mencantum projek. 3) Menghuraikan semula cara memeriksa dan menguji sambungan dan pemasangan. Mediatif. 5) Menyenaraikan semula cara membuat kemasan. menanda dan memotong. 4) Menyebut semula cara menguji dan menilai projek.Penutup 13 minit Bersyukur KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tingkatan : Tarikh: Jan 2010 Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 1. Kontekstual. Bahan Bantu Belajar: Contoh projek kerja kayu siap Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Pengujian dan Pengubahsuaian Projek Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Bab 2: Reka cipta Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula jenis dan fungsi 5 jenis gear dengan betul dan tepat.

menanda dan memotong -membina dan mencantum projek -memeriksa dan menguji sambungan dan pemasangan -menguji dan menilai projek -Membuat kemasan Bersyukur KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Guru membahagikan pelajar kepada 4 kumpulan untuk perbincangan kumpulan. Nilai murni: Bertanggungjawab Langkah 4 35 minit 4. Menunjukkan tayangan movie clips contoh-contoh projek-projek kerja siap 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Antara termasuklah -proses mengukur. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah jawab soalan ringkas pada peta minda. Setiap kumpulan dikehendaki menyediakan satu folio gear-gear yang berlainan.Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. . Mediatif Langkah 3 15 minit 3. Guru mengagihkan peta minda kepada pelajar. Guru menjelaskan pembinaan projek. Penutup 18 minit Koperatif Refleksi: . Guru membuat penjelasan sambil menunjukkan tayangan slaid power point. Direktif.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. pengujian dan pengubahsuaian dengan terperinci.

Mediatif. 2) Menyatakan semula 5 tujuan membuat persembahan projek. 7 minit 2. Langkah 3 Direktif. Bahan Bantu Belajar: Contoh folio siap Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. keperluan menghasilkan sebuah folio individu dapat mengukuhkan lagi ingatan mereka. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan kandungan folio. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 6 aspek dalam format folio.7 Pendokumentasian Bab 2: Reka Cipta Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula 6 aspek dalam format folio dengan betul dan tepat. Maka.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Jan 2010 Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 1. Kontekstual. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Menunjukkan tayangan gambar contoh-contoh format folio mengikut urutan. Langkah 2 5 minit 3. Mediatif Catatan Kontekstual . Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu bahawa segala penghasilan produk perlu dirancang dan didokumentasikan.

gambar produk sedia ada di pasaran serta carta atau sebarang alat bantu untuk memudahkan proses persembahan. masalah yang dihadapi. member maklumat tentang prototaip dan mendapat komen dari rakan dan guru untuk membaiki kualiti produk. Tujuan membuat persembahan projek termasuklah pernyataan cirri produk. Guru menjelaskan format folio termasuklah tajuk. deskripsi. rujukan atau bibliografi dan lampiran. objektif.20 minit 4. latar belakang. Koperatif Nilai murni: Bertanggungjawab Bersyukur KBKK Penutup 13 minit Refleksi : 1)Mencirikan 2)Membanding beza RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bab 2: Elektrik Jangka masa : 70 minit . Langkah 4 35 minit Guru meminta pelajar membuat lakaran.

Bahan Bantu Belajar: Contoh model meter kilowatt jam Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Mediatif Langkah 3 20 minit 4. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Langkah 4 35 minit . Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 3. Kontekstual.0 Elektrik Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula 2 jenis meter kilowatt jam dan cara mengira kos penggunaan tenaga elektrik. 2) Menyatakan semula cara mengira kos penggunaan tenaga elektrik. Mediatif.Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 2. Seterusnya. Direktif. 7 minit 2. guru menjelaskan cara mengira kos penggunaan elektrik berdasarkan Jadual Kadar Tarif yang ditetapkan oleh Tenaga Nasional Berhad. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan meter kilowatt jam yang dipasang di luar rumah masing-masing. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. .Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Guru menjelaskan 2 jenis meter kilowatt jam iaitu jenis analog dan digital. Menunjukkan tayangan gambar contoh-contoh meter kilowatt jam sebenar. maka pendedahan cara pengiraan kos penggunaan elektrik dapat mengukuhkan ingatan mereka tentang cara mengira bil elektrik rumah masingmasing. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 2 jenis meter kilowatt jam. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan gear-gear.

Koperatif Nilai murni: Bertanggungjawab Bersyukur Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. KBKK Penutup 13 minit Refleksi : 1)Mencirikan 2)Membanding beza .

7 minit 2. 2) Menghuraikan semula ketiga-tiga komponen keperluan asas. pendedahan motor arus terus dan arus ulang alik dengan lebih lanjut membolehkan mereka lebih faham akan fungsi dan penggunaannya.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 2. Menjelaskan semula apa itu motor arus ulang alik dan kegunaannya. Maka. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan motor arus terus. Kontekstual. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. . Menunjukkan tayangan gambar prinsip kendalian motor arus terus. Mediatif Catatan Kontekstual Langkah 3 3. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu dan pernah belajar tentang motor semasa berada di Tingkatan Satu. Menyebut semula8 butir plat perincian motor DC. Menyatakan semula contoh penggunaan motor arus terus. Mediatif.2 Pengenalan Motor Arus Terus (DC-Direct Current) Bab 2: Elektrik Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: 1) Mengenal pasti kegunaan motor arus terus. 3) 4) Bahan Bantu Belajar: Carta motor arus terus Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. 1) 2) Menerangkan semula cara berfungsi motor arus terus. Langkah 2 5 minit Direktif.

Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Nilai murni: Bertanggungjawab Bersyukur 5. Plat perincian motor DC mempunyai 7 maklumat. KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Pengetahuan Sedia Ada: Hasil Pembelajaran: . Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Pengenalan Motor Arus Terus (DCDirect Current) Bab 2: Elektrik Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti mekanisme penghantaran kuasa motor DC dengan betul dan tepat. Guru menunjukkan Petua Tangan Kiri Fleming untuk mengetahui arah putaran motor DC. Guru menjelaskan apa itu motor arus terus dan motor arus ulang alik. 20 minit Koperatif Langkah 4 35 minit 4.. 5 bahagian motor arus terus dihuraikan mengikut urutan.

Kontekstual. 2) Menyatakan semula 7 prinsip pergerakan motor DC 3) Menyebut semula apa itu Petua Tangan Kiri Fleming. pendedahan motor arus terus dan arus ulang alik dengan lebih lanjut membolehkan mereka lebih faham akan mekanisme penghantaran kuasa motor DC. Plat perincian motor DC mempunyai 7 maklumat.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Bahan Bantu Belajar: Transparensi motor DC Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Langkah 2 5 minit Direktif. Mediatif Catatan Kontekstual Langkah 3 20 minit 3. 1. Menunjukkan tayangan gambar prinsip kendalian motor arus terus. 5 bahagian motor arus terus dihuraikan mengikut urutan. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Pelajar dapat: 1) Menerangkan semula mekanisme penghantaran kuasa motor DC. 7 minit 2. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan motor arus terus.Pelajar tahu dan pernah belajar tentang motor semasa berada di Tingkatan Satu. Mediatif. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Langkah 4 35 minit 4. . Guru menjelaskan apa itu motor arus terus dan motor arus ulang alik. Maka. Koperatif Nilai murni: Berterima kasih 5. Bersyukur KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding . Guru menunjukkan Petua Tangan Kiri Fleming untuk mengetahui arah putaran motor DC.

Bahan Bantu Belajar: Transparensi motor DC Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Koperatif Pengintegrasian ICT : . pendedahan motor arus terus dan arus ulang alik dengan lebih lanjut membolehkan mereka lebih faham akan mekanisme penghantaran kuasa motor DC.beza Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Mekanisme Penghantaran Kuasa Motor DC Bab 2: Perniagaan dan Keusahawanan Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti mekanisme penghantaran kuasa motor DC dengan betul dan tepat. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu dan pernah belajar tentang motor semasa berada di Tingkatan Satu. Maka. 2) Menyatakan semula 4 komponen yang terlibat dalam sistem penghantaran kuasa. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menerangkan semula mekanisme penghantaran kuasa motor DC. Mediatif. Kontekstual.

Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Guru menjelaskan apa itu motor arus terus dan motor arus ulang alik.Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Langkah 2 5 minit Catatan Kontekstual Direktif. Koperatif Nilai murni: Berterima kasih 5. Menunjukkan tayangan gambar prinsip kendalian motor arus terus. Guru menunjukkan Petua Tangan Kiri Fleming untuk mengetahui arah putaran motor DC. Bersyukur KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan Penutup 13 minit Refleksi : . Guru mengajukan soal-jawab berkenaan motor arus terus. Mediatif Langkah 3 20 minit 3. 5 bahagian motor arus terus dihuraikan mengikut urutan. Langkah 4 35 minit 4. 7 minit 2. Plat perincian motor DC mempunyai 7 maklumat. . Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.

Bahan Bantu Belajar: contoh komponen sebenar-IC Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. 2) Menghuraikan semula 8 kaki litar bersepadu. Menunjukkan tayangan gambar contoh-contoh litar bersepadu. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Kontekstual. Mediatif. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan komponen elektronik adalah kecil. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 3 jenis litar bersepadu. 7 minit 2.1 Nama. keselamatan dan penjagaan litar bersepadu dengan betul dan tepat.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 3. . Mediatif Catatan Kontekstual Langkah 3 3. 3) Menyatakan semula 3 langkah keselamatan dan penjagaan litar bersepadu. fungsi.Aktiviti . Langkah 2 5 minit Direktif. 4) Menjelaskan semula 5 ciri IC muzik. Simbol dan Fungsi Komponen Elektronik Bab 3: Elektronik Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 3 jenis litar bersepadu. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan litar bersepadu. maka pengetahuan tentang cara penjagaan dan keselamatan litar bersepadu adalah penting bagi menjamim kefungsian projek yang dibuat.

KBKK 1)Mencirikan 2)Membuat uraian Penutup 13 minit Refleksi : . kapasitor.dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. transistor dan diod. 20 minit Langkah 4 35 minit 4. Guru menjelaskan litar bersepadu dimuatkan dalam pakej kecil iaitu serpihan yang mengandungi perintang. Ia ditutup dengan perumah plastik atau logam bagi melindunginya daripada rosak. Koperatif Nilai murni: Jimat cermat Bersyukur Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.

Langkah 2 5 minit Direktif. 4. 2) Menyatakan semula 3 tamatan suis mikro. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. .Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan fungsi suis.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Suis mikro Bab 3: Elektronik Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 6 alat pembayaran perniagaan masa kini dengan betul dan tepat. Guru menjelaskan bahawa suis mikroberfungsi sebagai suis tekan buka dan suis . Bahan Bantu Belajar: Komponen elektronik sebenar suis mikro Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Menunjukkan tayangan gambar contoh-contoh suis mikro sebenar. Mediatif Catatan Kontekstual Langkah 3 20 minit 3. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan suis mikro. Mediatif. maka pendedahan tentang suis mikro memudahkan pemahaman pelajar. Kontekstual. 3) Menjelaskan semula kendalian suis mikro. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula fungsi suis mikro. 7 minit 2.

Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Mikrofon Bab 3: Elektronik Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: .tekan tutup dan menghuraikan setiap satunya dengan terperinci. Langkah 4 35 minit Koperatif Nilai murni: Jimat cermat Bersyukur KBKK 1)Mencirikan 2)Membuat uraian Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.

7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. 3 bahagian utama mikrofon. 2) Menghuraikan semula 3 jenis mikrofon dan binaannya. Menunjukkan tayangan gambar contoh-contoh mikrofon. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan jenis dan bahagian utama mikrofon. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 3 bahagian utama mikrofon. Guru menjelaskan 3 jenis mikrofon. Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Koperatif Pengintegrasian ICT : Mengenal pasti 3 bahagian utama dan 3 jenis mikrofon dengan betul dan tepat. Koperatif Nilai murni: Jimat cermat . Kontekstual. Langkah 4 35 minit 4. jualan Direktif.Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar masak dengan apa itu mikrofon. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Bahan Bantu Belajar: Carta mikrofon Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. fungsi mikrofon yang ditinggikan oleh amplifier sebelum dihantar ke pembesar suara. Mediatif Langkah 3 20 minit 3. maka pendedahan tentang mikrofon berupaya menimbulkan inkuiri dan sifat ingin tahu dalam diri pelajar untuk mengetahui dengan lebih lanjut prinsip kendalian mikrofon. Mediatif.

Bersyukur KBKK Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Penutup 13 minit Refleksi : 1)Mencirikan 2)Membuat uraian .

Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Kontekstual. 5 bahagian utama dan kendalian pembesar suara dengan betul dan tepat. . Guru mengajukan soal-jawab berkenaan pembesar suara. 2) Menyatakan semula 5 bahagian utama pembesar suara. Mediatif Catatan Kontekstual Langkah 3 20 minit 3. Bahan Bantu Belajar: Carta pembesar suara Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan pembesar suarayang amat umum di rumah masing-masing. Menunjukkan tayangan pembesar suara. 7 minit 2. 3) Menjelaskan semula kendalian pembesar suara. Mediatif. Langkah 2 5 minit Direktif.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Pembesar suara Bab 3: Elektronik Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti fungsi. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula fungsi pembesar suara. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.

kerangka dan tamatan. Lima bahagian utama pembesar suara terdiri daripada magnet kekal.2 Membaca dan Menterjemahkan Lukisan Skematik Bab 3: Elektronik Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: . Bervisi jauh Bersyukur KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 3. Guru menjelaskan fungsi pembesar suara iaitu menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga bunyi seperti radio dan televisyen. diafragma. gegelung. Koperatif Nilai murni: Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.Langkah 4 35 minit 4.

Guru menjelaskan 4 maklumat yang didapati dalam lukisan skematik ialah jenis komponen elektronik. kekutuban kaki. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan bod litar elektronik. Koperatif Nilai murni: 4. memasang komponen berpandukan lukisan skematik. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. memateri. Seterusnya. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan lukisan skematik. menyemak semula kedudukan.Mengenal pasti 4 maklumat dan butiran pada lukisan skematik dengan betul dan tepat. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Bahan Bantu Belajar: Contoh lukisan skematik Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Direktif. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menghuraikan semula 4 maklumat yang boleh didapati daripada lukisan skematik. Kontekstual. 2) Menerangkan semula 6 langkah penghasilan projek dengan terperinci. 6 langkah penghasilan projek termasuklah membentuk kaki komponen. memotong kaki komponen dan menguji projek. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. . Menunjukkan tayangan lukisan skematik. maka pendedahan kepada penterjemahan lukisan skematik amat perlu bagi memahirkan diri dalam pematerian litar elektronik. kedudukan komponen dan cara penyambungan.Aktiviti Bervisi jauh . Mediatif.

Bersyukur Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 4. maka pendedahan kepada segala aspek tempat tinggal membolehkan mereka lebih ingat dan seterusnya Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menjelaskan semula apa itu apa itu ruang sosial. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan kepentingan tempat kediaman sebagai tempat kehidupan seharian. 2) Menyatakan semula apa itu ruang kerja.dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak.0 Tempat Kediaman 4. ruang kerja dan ruang persendirian dengan betul dan tepat. 3) Menyebutkan semula apa itu ruang persendirian.1 Ruang Kediaman Bab 3: Tempat Kediaman Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti ruang sosial. . KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : .

bilik stor manakala ruang persendirian ialah bilik tidur dan tandas. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Kontekstual. . bilik komputer. Ruang sosial ialah bilik istirahat dan bilik makan.mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan yang dipelajari dalam kegiatan rutin mereka. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. Koperatif Nilai murni: Bersyukur Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Mediatif. Penutup 13 minit Refleksi : KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza . Menunjukkan tayangan tempat kediaman. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Direktif. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Guru menjelaskan ciri dan fungsi ruang sosial.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Bahan Bantu Belajar: Contoh gambar variasi tempat kediaman Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Ruang kerja ialah bilik dapur. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan kehidupan seharian pelajar. Langkah 4 20 minit 4. ruang kerja dan ruang persendirian.

.

5 jenis penutup lantai dan 3 jenis skema warna dengan betul dan tepat. 2) Menerangkan semula 3 jenis pencahayaan lampu.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 4. 3. 4) Menyatakan semula 5 jenis penutup lantai Bahan Bantu Belajar: Gambar jenis penutup lantai Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Menunjukkan tayangan faktor keselesaan tempat kediaman. maka pendedahan kepada segala aspek tempat tinggal membolehkan mereka lebih ingat dan seterusnya mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan yang dipelajari dalam kegiatan rutin mereka. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan kepentingan tempat kediaman sebagai tempat kehidupan seharian. Guru menjelaskan faktor keselesaan tempat kediaman termasuklah . Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menghuraikan semula 6 faktor keselesaan tempat kediaman. Mediatif . 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Direktif. 3 jenis pencahayaaan lampu. 4 jenis hamparan lantai. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan faktor-faktor keselesaan tempat kediaman. Kontekstual. 3) Menyebutkan semula 4 jenis hamparan lantai. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1.2 Keselesaan Tempat Kediaman Bab 3: Tempat Kediaman Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 6 faktor keselesaan tempat kediaman. Mediatif.

skema warna. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. alatan dan kelengkapan serta lantai dan penutup lantai dan dihuraikan dengan terperinci. pencahayaan. . Koperatif Nilai murni: 4.2 Keselesaan Tempat Kediaman Bab 3: Tempat Kediaman Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 3 jenis skema warna dengan betul dan tepat.Langkah 3 35 minit pengudaraan. keselamatan. Bersyukur Langkah 4 20 minit KBKK Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 4.

Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menjelaskan semula 3 jenis skema warna. 3) Menggunakan daya kreativiti apabila menghias ruang-ruang kediaman. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Koperatif Nilai murni: . Mediatif Langkah 2 5 minit 2. . siling. Guru menjelaskan skema warna sebuah bilik disesuaikan mengikut warna dinding.Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan kepentingan tempat kediaman sebagai tempat kehidupan seharian. Kontekstual. Mediatif. fabrik dan alat hiasan. Guru mempamerkan transparensi dan membincangkan tentang kod warna. Bahan Bantu Belajar: Gambar jenis penutup lantai Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Langkah 3 35 minit 3. 2) Memperoleh pengetahuan tentang pemilihan skema warna yang sesuai untuk ruang-ruang kediaman. Guru menerangkan warna-warna yang terdapat dalam kod warna dan membincangkan skema warna untuk hiasan dalaman. maka pendedahan kepada segala aspek tempat tinggal membolehkan mereka lebih ingat dan seterusnya mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan yang dipelajari dalam kegiatan rutin mereka. 7 minit Catatan Kontekstual Direktif.

Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan kepentingan tempat kediaman sebagai tempat kehidupan seharian. maka pendedahan kepada segala aspek tempat tinggal membolehkan mereka lebih ingat dan seterusnya mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan yang dipelajari dalam kegiatan rutin mereka.3 Penjagaan Tempat Kediaman Bab 3: Tempat Kediaman Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula 3 jenis pembersihan tempat kediaman . 3) Menghuraikan semula cara menghias ruang tempat kediaman. . Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 4. mingguan dan berkala. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 3 jenis pembersihan tempat kediaman. 2) Menerangkan semula alatan pencuci dan agen pencuci untuk perbersihan harian. Guru membuat pengukuhan idea dengan menjelaskan 6 perkara yang perlu diberi perhatian semasa memilih skema warna. Langkah 4 20 minit KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.Bersyukur 4.

Guru menjelaskan pembersihan tempat kediaman terbahagi kepada pembersihan harian. Kontekstual. Mediatif.Bahan Bantu Belajar: Carta pembersihan tempat kediaman Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. pembersihan mingguan dan pembersihan berkala. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Cara menghias tempat kediaman melibatkan interior design ataupun mengikut cita rasa sendiri. Direktif. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Koperatif 4. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan pembersihan di rumah kediaman pelajar masing-masing.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. . Menunjukkan tayangan alatan pencuci dan agen pencuci. 14 jenis alatan pencuci dijelaskan dengan terperinci berserta agen pencuci yang perlu digunakan untuk ruang sosial. ruang persendirian dan ruang kerja. Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : Nilai murni: Bersyukur . Mediatif Langkah 3 35 minit 3.

maka 1) Menghuraikan semula cara menghias ruang tempat pendedahan kepada segala aspek tempat tinggal kediaman. Guru menerangkan prinsip asas menghias ruang tempat kediaman iaitu pilih bahan sesuai. Mediatif. Kontekstual. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. membolehkan mereka lebih ingat dan seterusnya 2) Menjelaskan 5 prinsip asas menghias ruang tempat mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan yang kediaman. Bahan Bantu Belajar: Carta pembersihan tempat kediaman Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. . ikut kreativiti. 7 minit Catatan Kontekstual .RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 4. dipelajari dalam kegiatan rutin mereka.3 Penjagaan Tempat Kediaman Bab 3: Tempat Kediaman Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula 5 prinsip asas menghias ruang tempat kediaman dengan betul dan tepat. Pengetahuan Sedia Ada: Hasil Pembelajaran: Pelajar tahu akan kepentingan tempat kediaman Pelajar dapat: sebagai tempat kehidupan seharian. skim warna dan pemilihan perabot.

2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : . b) Berikan cara-cara yang boleh digunakan untuk membuat ruang kecil kelihatan lebih besar? (Menggunakan cermin. lantai dan langsir. Guru merujuk transparensi dan menerangkan 5 perkara yang perlu dipatuhi semasa menghias ruang kediaman iaitu dinding. kipas. Bersyukur KBKK 1)Mencirikan Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. memastikan pencahayaan adalah mencukupi). Langkah 3 35 minit Koperatif 4. perabot. Mediatif 3. Direktif. mengecat ruang dengan warna lembut dan terang. Guru membuat pengukuhan idea dengan bertanya soalan-soalan berikut. cermin).Langkah 2 5 minit 2. langsir. gubahan bunga. jam. Guru menjelaskan 6 panduan menyusun atur perabot. pengalas lantai. Nilai murni: a) Namakan bahan-bahan hiasan yang sesuai untuk menghias dinding (lukisan.

Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Susun Atur Alatan dan Kelengkapan Bab 3: Tempat Kediaman Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula 4 faktor penting semasa menyusun atur alatan dan kelengkapan serta 4 bentuk susun atur alatan dan kelengkapan di ruang dapur dengan betul dan tepat. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Pengetahuan Sedia Ada: Hasil Pembelajaran: Pelajar tahu akan kepentingan tempat kediaman Pelajar dapat: sebagai tempat kehidupan seharian. pendedahan kepada segala aspek tempat tinggal 2) Menerangkan semula 4 bentuk susun atur alatan dan membolehkan mereka lebih ingat dan seterusnya kelengkapan di ruang dapur.. Kontekstual. . maka 1) Menyebut semula 4 faktor penting semasa menyusun atur alatan dan kelengkapan. mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan yang dipelajari dalam kegiatan rutin mereka. Langkah 2 5 minit 3. H. Guru menjelaskan 4 faktor penting yang perlu diambil kira semasa menyusun atur alatan dan kelengkapan iaitu hendaklah bersesuaian dengna saiz ruang. L dan U. Bentuk ruang dapur pula terbahagi kepada bentuk I. . Mediatif. Direktif. Bahan Bantu Belajar: Carta Bentuk susunatur ruang dapur Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan susun atur alatan dan kelengkapan ruang dapur. tidak menghalang laluan dan peredaran udara. Menunjukkan tayangan susun atur alatan dan kelengkapan tempat kediaman. harmoni dengan skema warna ruang dan tidak melindungi pencahayaan. Mediatif Catatan Kontekstual Langkah 3 35 minit . 7 minit 2.

Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.4. .Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. 4 langkah penjagaan litar bersepadu dan langkah pematerian dengan betul dan tepat. Simbol dan Fungsi Komponen Kemahiran: Mengenal pasti 3 bentuk litar bersepadu. 6 blok IC pemasa 555 berserta dengan susunan nombornya. . Koperatif Nilai murni: Langkah 4 Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. 20 minit Bersyukur KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Elektif Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Bab 3: ELEKTRONIK Jangka masa : 70 minit Masa: Sub-tajuk: 5.1 Nama.

4) Menghuraikan semula 4 langkah penjagaan litar bersepadu dan 3 langkah pematerian. Langkah 2 5 minit 3. kapasitor. . Mediatif Langkah 3 35 minit Koperatif Nilai murni: 4. Langkah 4 Bersyukur . Catatan Kontekstual 2. 2) Menyatakan semula 6 blok IC pemasa 555 3) Menerangkan semula susunan nombor IC Pemasa 555. Guru menjelaskan cip mikro iaitu cip silicon terdiri daripada komponenkomponen perintang. Mediatif. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 3 bentuk litar bersepadu. Bahan Bantu Belajar: Komponen elektronik litar bersepadu IC Pemasa 555 Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. maka pendedahan dengan komponen elektronik membolehkan mereka lebih faham kefungsian alatan elektrik..Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan kewujudan elektrik di mana mereka menggunakan setiap alatan dalam kehidupan harian melalui tenaga elektrik. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan IC Pemasa 555. Direktif. Wayar emas menyambungkan serpihan kepada pin-pin. transistor dan diod yang dicantumkan pada sekeping silicon. Menunjukkan tayangan ciri-ciri litar bersepadu Pemasa 555. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P 1. Kontekstual. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.

20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza . Penutup 13 minit Refleksi : Pelajar dikehendaki melukis keratan rentas dinamo dalam buku nota.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Bab 3: ELEKTRONIK Jangka masa : 70 minit Masa: Sub-tajuk: Binaan dan Tamatan Geganti Kemahiran: Mengenal pasti 5 bahagian utama geganti. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan kepentingan ICT dalam kehidupan seharian. 2 jenis geganti dan simbolnya serta kendalian geganti dengan betul dan tepat. Mediatif. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah 1. Langkah 2 5 minit Direktif. Catatan Kontekstual 2. 2) Menyatakan semula 2 jenis geganti 2) Menyatakan semula kendalian geganti. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 5 bahagian utama geganti. Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P Menunjukkan tayangan tentang geganti (relay). Kontekstual. Bahan Bantu Belajar: Geganti Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan geganti. maka amatlah penting bagi mereka mengetahui lebih lanjut tentang komponenkomponen elektronik yang berbeza. Mediatif .

Fungsinya adalah untuk mengalirkan arus elektrik yang lebih tinggi. Koperatif Nilai murni: Bersyukur 4. Binaan geganti dijelaskan dengan terperinci. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.Langkah 3 35 minit 3. Pelajar dikehendaki melukis binaan geganti. Guru menjelaskan geganti dikendalikan oleh 100mA dan digunakan sebagai suis kawalan pada litar kawalan lampu isyarat jalan raya. . Penutup 13 minit Refleksi : .

Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 3 jenis pemasangan dan penyambungan projek elektronik. 5) Bahan Bantu Belajar: Projek Litar Pemasa. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P 1. . Kontekstual. Mediatif. Gambar PCB Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Menunjukkan tayangan projek litar pemasa. maka amatlah penting bagi mereka mengetahui lebih lanjut tentang komponen-komponen elektronik yang berbeza.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 5. Langkah 2 5 minit Guru mengajukan soal-jawab berkenaan litar pemasa Direktif. 3) Menerangkan semula cara memateri projek litar pemasa. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan kepentingan ICT dalam kehidupan seharian. 4) Menghuraikan 4aplikasi projek dalam kehidupan seharian. 2) Menjelaskan semula 2 faktor ketidaksesuaian bongkah penyambungan untuk projek elektronik besar.2 Penghasilan Projek Bab 3: ELEKTRONIK Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 3 jenis pemasangan dan penyambungan projek elektronik. Mediatif . Set Induksi 7 minit Catatan Kontekstual 2. cara memateri. 4 aplikasi projek dan ketidaksesuaian bongkah penyambungan dengan betul dan tepat.

kombinasi bunyi dan pergerakan dan cahaya akhir sekali kombinasi bunyi dan pergerakan.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Bongkah penyambung tidak sesuai untuk projek elektronik besar kerana ia tidak kekal.1 Jenis dan Kegunaan Pengikat dan Pencantum Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 4 jenis pengikat dan 2 jenis kekunci dengan betul dan tepat. kombinasi cahaya dan pergerakan. 4 aplikasi projek berdasarkan tema kombinasi cahaya dan bunyi. . verobod dan bod litar tercetak atau PCB. KBKK Pelajar dikehendaki mengkaji lukisan skematik litar pemasa. . Bersyukur Bertanggungjawab Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.Langkah 3 35 minit 3. 1)Mencirikan 2)Membanding beza Langkah 4 20 minit Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Elektif Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 6. Koperatif Nilai murni: 4. mudah longgar dan kaki komponen mudah tersentuh antara satu sama lain dan menyebabkan litar terpintas. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Guru menjelaskan kerja-kerja pemasangan dan penyambungan projek elektronik boleh dibuat dengan bongkah penyambung.

Koperatif Pengintegrasian ICT : Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 4 jenis bol. Mediatif.Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. skru tudung dan pencantum. stad. Menunjukkan tayangan pengikat dan pencantum. 2) Menjelaskan semula apa itu nat. nat kota dan nat telinga. nat segi enam. Nat pula digunakan untuk menambah engkaman yang dibuat oleh bol pada bahagian yang dicantum. Koperatif Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab KBKK 4. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan bol. Stad berulir kasar pada satu hujung dan berulir halus di hujung satu lagi. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Guru menjelaskan bol digunakan bersama-sama dengan nat untuk mengikat bahagian enjin. nat. Direktif. Bahan Bantu Belajar: Transparensi enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Stad berbentuk bol tanpa kepala. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. 3) Menerangkan semula apa itu stad. Kekunci pula terbahagi kepada kekunci persegi dan kekunci Woodruff. 1)Mencirikan 2)Membanding beza . Terdapat 4 jenis nat iaitu nat segi empat. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. 4) Menyatakan semula 2 jenis kekunci. Maka. Kontekstual. Skru tudung pula mempunyai 8 jenis.

2) Menerangkan semula 4 bahagian utama kepala silinder dan fungsi setiap bahagian. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. .Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Maka.2 Bahagian Luar Enjin Bab 5: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti apa itu kepala silinder dan 4 bahagiannya dengan betul dan tepat. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula fungsi kepala siinder.. Langkah 4 20 minit Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 6.

Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Guru menjelaskan fungsi kepala silinder digunakan sebagai penutup silinder dan diperbuat daripada besi tuang atau aloi aluminium. Koperatif Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab 4. KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : . lubang-lubang skru tudung. Menunjukkan tayangan enjin kereta. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak.Direktif.. Kontekstual. Ia mengandungi bahagian seperti sirip penyejuk. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Direktif. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan kepala silinder. lubang berulir untuk menempatkan palam pencucuh dan rongga pembakaran. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Mediatif.

.

2) Menyatakan semula apa itu karburetor dan fungsinya. Menunjukkan tayangan enjin kereta dan bahagian bongkah enjin dan karburetor. Langkah 2 Direktif. Catatan Kontekstual 2. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menghuraikan semula 6 bahagian bongkah enjin. Mediatif. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan jenis-jenis plag. Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Mediatif . Kontekstual. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P 1.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Sub-tajuk: Bahagian Luar Enjin dan Fungsinya ± Kepala Silinder dan Karburetor Kemahiran: Mengenal pasti 6 bahagian bongkah enjin dan karburetor dengan betul dan tepat. Maka.

Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. guru menjelaskan karburetor dan fungsinya untuk mencampurkan udara dan bahan api pada kadar yang betul bagi pembakaran dalam silinder. Koperatif Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab 4. KBKK Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. . takung minyak pelincir dan ukur celup dan menghuraikan setiap satunya dengan terperinci. 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Bab 3: ENJIN . palam pengisi minyak.. Guru menjelaskan 6 bahagian bongkah enjin iaitu lubang silinder. kotak engkol.5 minit Langkah 3 35 minit 3. Seterusnya. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. palam pembuang minyak.

kasa dawai.Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Bahagian Luar Enjin . Mediatif. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P 1. Guru mengajukan soal-jawab bahagian luar enjin yang dipelajari dalam kelas yang lepas. Direktif. 2 bahagian roda tenaga iaitu sirip penyejuk dan magnet kekal. Kontekstual. Guru menjelaskan 4 jenis penapis udara iaitu jenis kawal minyak. penyenyap bunyi dan perumah hembus dengan betul dan tepat. roda tenaga. Mediatif Langkah 3 35 minit . penyenyap bunyi dan perumah hembus. Langkah 2 5 minit 3. tangki bahan api. katrij kertas dan foam. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menerangkan semula apa itu pembersih udara dan 4 jenisnya. tangki bahan api.Pembersih udara. 3) Menyebut semula apa itu tangki bahan api. Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Maka. Roda tenaga Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: 1) Mengenal pasti pembersih udara. Catatan Kontekstual 2. 2) Menyatakan semula 2 bahagian roda tenaga. Menunjukkan tayangan bahagian luar enjin. penyenyap bunyi dan perumah penghembus dijelaskan dengan terperinci. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta.

. 3) Menghuraikan semula 6 jenis tangkai. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 4 jenis sepana. 5 jenis soket dan 6 jenis tangkai dengan betul dan tepat. 2) Menerangkan semula 5 jenis soket. . Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta.1 Jenis Paip Kemahiran: 1) Mengenal pasti 4 jenis sepana. Maka. 20 minit KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza 3) Menghubung kait Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Sub-tajuk: .2. Bersyukur Bertanggungjawab Langkah 4 Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.Koperatif Nilai murni: 4.

Langkah 2 5 minit Aktiviti P & P Menunjukkan tayangan alatan tangan enjin. Penutup 3) Menghubung . 5 jenis soket dan 6 jenis tangkai dengan terperinci. Set Induksi 7 minit 2. Kontekstual. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Mediatif. Langkah 4 20 minit KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Direktif. Catatan Kontekstual Guru mengajukan soal-jawab berkenaan alatan tangan enjin. Koperatif Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab 4. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak.Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah 1. Guru menjelaskan 4 jenis sepana..

pendedahan tentang enjin2) Menyatakan semula lubang silinder.kait 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 6. Direktif. Mediatif. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 2.3 Bahagian Dalam Enjin dan Fungsinya Pengetahuan Sedia Ada: Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: 1) Mengenal pasti apa itu ruang pembakaran. Kontekstual. Maka. Hasil Pembelajaran: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia Pelajar dapat: merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh 1) Menerangkan semula apa itu ruang pembakaran. rongga masukan. kereta membolehkan mereka lebih memahami 3) Menjelaskan semula apa itu rongga masukan dan ekzos. rongga ekzos dan piston. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Mediatif . Guru mengajukan soal-jawab berkenaan bahagian dalam enjin. pengoperasian enjin dalam kereta. lubang silinder. majority pelajar. 4) Menyebutkan semula 3 jenis gelang piston. Menunjukkan tayangan bahagian dalam enjin.

. Lubang silinder terletak pada bahagian tengah bongkah enjin. Rongga masukan berfungsi menyalurkan campuran udara dan bahan api dari karburetor masuk ke dalam silinder.5 minit Langkah 3 35 minit 3. gelang pengikis dan gelang minyak. Pergerakan omboh dalam lubang silinder dinamakan gerakan salingan. Guru menjelaskan ruang pembakaran adalah tempat pembakaran campuran udara dan bahan api yang dimampatkan. 1)Mencirikan 2)Membanding beza 3) Menghubung kait Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Penutup 13 minit Refleksi : . Piston pula terdapat 3 gelang iaitu gelang mampatan. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Rongga ekzos mengalirkan keluar gas panas yang terbakar dari silinder. Koperatif Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab KBKK Langkah 4 20 minit 4. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.

Ia berfungsi menukarkan salingan omboh kepada gerakan putaran roda tenaga. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. Mediatif Langkah 3 35 minit . 4) Menyatakan semula apa itu tapet. 3) Menghuraikan semula perbezaan antara aci engkol dan aci sesondol. Menunjukkan tayangan bahagian dalam enjin.3 Bahagian dalam Enjin dan fungsinya Bab 3: ENJIN Jangka masa : 80 minit Masa: Kemahiran: 1) Mengenal pasti apa itu rod penghubung. tapet dan 2 jenis injap dengan betul dan tepat. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula apa itu rod penghubung. Kontekstual. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Pergerakan sesondol menolak tapet untuk menggerakkan injap masukan dan injap ekzos terbuka atau tertutup. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. aci sesondol. 2) Menyatakan semula apa itu aci engkol. Injap masukan lebih besar daripada injap ekzos. Aci engkol berfungsi untuk menerima kuasa tujahan rod penghubung ketika lejang kuasa. 5) Me njelaskan semula dua jenis injap.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 6. Maka. aci engkol. Direktif. Guru menjelaskan rod penghubung terdapat pengaut yang menyimbah minyak pelincir ke dinding omboh. Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Mediatif.

Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab Penutup Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Langkah 4 20 minit 4. 13 minit KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza 3) Menghubung kait Refleksi : . Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.Koperatif 3. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan bahagian dalam enjin.

4 Edaran Empat Lejang Kemahiran: Mengenal pasti TTA. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Sub-tajuk: 6. Mediatif. Maka. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P 1. 2) Menyatakan semula cara pengiraan nisbah mampatan. hayun dan lejang. Kontekstual. 1) Menjelaskan semula lubang. Catatan Kontekstual . lubang. 2) Menerangkan semula isipadu anjakan dan isipadu kelegaan. TTB. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta.. Bahan Bantu Belajar: Transparensi enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Menunjukkan tayangan bahan pemasangan paip. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula apa itu TTA dan TTB. hayun dan lejang dengan betul dan tepat.

Guru menjelaskan Takat Terakhir Atas dan Takat Terakhir Bawah. Lejang ialah jarak di antara TTA dengan TTB.Langkah 2 5 minit 2. Hayun ialah jarak dari pusat cemat engkol ke pusat aci engkol yang diukur dalam millimeter. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan prinsip edaran empat lejang. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Dua hayun bersamaan dengan satu lejang. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. Koperatif 4. Direktif. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Isipadu kelegaan. KBKK 1)Mencirikan 2)Membuat uraian Penutup 13 minit Refleksi : 3) Menghubung kait . Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. isipadu anjakan dan nisbah mampatan dijelaskan dengan terperinci. Lubang ialah diameter dalam silinder enjin yang diukur dalam millimeter.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Sub-tajuk: 6. Kontekstual. 1) Menjelaskan semula lejang mampatan. Maka. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula lejang masukan.4 Edaran Empat Lejang Kemahiran: Mengenal pasti lejang masukan. Menunjukkan tayangan bahan pemasangan paip. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P 1. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. lejang mampatan dan lejang ekzos dengan betul dan tepat. Bahan Bantu Belajar: Transparensi enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. 2) Menerangkan semula lejang kuasa. lejang kuasa. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. 2) Menyatakan semula lejang kuasa. Catatan Kontekstual . Mediatif.

Direktif. lejang mampatan. guru menghuraikan lejang masukan. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Koperatif 4. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan prinsip edaran empat lejang. Seterusnya.Langkah 2 5 minit 2. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. KBKK 1)Mencirikan 2)Membuat uraian Penutup 13 minit Refleksi : 3) Menghubung kait . Lejang ialah jarak di antara TTA dengan TTB. Langkah 4 20 minit Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Guru menjelaskan Takat Terakhir Atas dan Takat Terakhir Bawah. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. lejang kuasa dan lejang ekzos dengan jelas.

Sistem bahan api pula terdiri daripada bahagian tangki bahan api. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 5 fungsi sistem pelinciran. Mediatif . 2) menyatakan semula 5 bahagian sistem pelinciran dan fungsinya. ukur celup. saluran bahan api.5 Sistem Enjin Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti sistem pelinciran dan sistem bahan api dengan betul dan tepat. palam buang minyak dan palam pengisi minyak. karburetor. Direktif. Menunjukkan tayangan Sistem Enjin.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 6. Guru menjelaskan sistem pelinciran terdiri daripada bahagian takungan minyak. Mediatif. Kontekstual. 3) Menerangkan semula 6 bahagian sistem bahan api. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Maka. penapis udara. pengaut. rongga masukan dan injap masukan. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta.

Langkah 3 35 minit

3. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan kedua-dua sistem ini.

Koperatif Nilai murni:

Langkah 4 20 minit 4. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. .Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak.

Bersyukur Bertanggungjawab

KBKK 1)Mencirikan 2)Membuat uraian 3) Menghubung kait

Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.

Penutup 13 minit Refleksi :

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Bab 3: ENJIN

Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 6.5 Sistem Enjin ± Sistem penyalaan, sistem penyejukan dan sistem ekzos.

Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 7 bahagian sistem penyalaan, 3 bahagian sistem penyejukand an 5 bahagian sistem ekzos dengan betul dan tepat.

Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. Maka, pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta.

Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 7 bahagian system penyalaan. 2) Menyatakan semula 3 bahagian system penyejukan. 3) Menerangkan semula 5 bahagian system ekzos.

Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif, Mediatif, Kontekstual, Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Menunjukkan tayangan Sistem penyalaan, sistem penyejukan dan sistem ekzos. 7 minit

Catatan Kontekstual

Direktif, Mediatif Langkah 2 35 minit 2. Guru menjelaskan sistem penyalaan terdiri daripada palam pencucuh, magnet kekal, kondenser, titik sesentuh, gegelung penyalaan, sesondol pemutus dan kabel voltan tinggi. Sistem penyejukan pula terdiri daripada sirip penyejuk, perumah penghembus dan roda tenaga. Sistem ekzos terdiri daripada injap ekzos, rongga ekzos, penyeyap bunyi, paip ekzos dan paip ekor.

3. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan sistem penyejukan, sistem penyalaan dan sistem ekzos.

Koperatif Nilai murni: Langkah 3 5 minit 4. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Bersyukur Bertanggungjawab

KBKK Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. 1)Mencirikan 2)Membanding beza 3) Menghubung kait

Langkah 4 20 minit

Penutup 13 minit Refleksi :

Direktif. pelarut petrol ataupun mencuci dengan menggunakan mesin pencuci. Bahan Bantu Belajar: Carta menservis enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 6. Seterusnya guru menghuraikan cara memeriksa aras minyak pelincir dan cara menukarkan minyak pelincir. 3 langkah memeriksa aras minyak pelincir dan 7 langkah menukar minyak pelincir. . Kontekstual. Mediatif. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 3 cara menservis palam pencucuh 2) Menyatakan semula 7 langkah menservis palam pencucuh. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Cara menservis enjin juga diketahui melalui pemerhatian ikut bapa ke bengkel kereta contohnya. Guru menjelaskan 7 langkah menservis palam pencucuh. 3 cara menservis palam pencucuh termasuklah mencuci dengan pengikis.6 Menservis Enjin Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 3 cara dan 7 langkah menservis palam pencucuh. 3) Menerangkan semula 3 langkah memeriksa aras minyak pelincir 4) Menjelaskan semula 7 langkah menukar minyak pelincir. Maka. Mediatif . Menunjukkan tayangan menservis enjin kereta.

Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan cara menservis enjin keseluruhannya.Langkah 3 35 minit Koperatif 3. Langkah 4 20 minit 4. 3) Menghubung kait Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab Penutup 13 minit Refleksi : . KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.

Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar terdapat pelbagai jenis penyelewengan yang berlaku oleh para peniaga terhadap pengguna (konsumer). Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P 1. . Mediatif. Menunjukkan tayangan hak pengguna. 2) Menyebut semula definisi kepenggunaan (konsumerisme). Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menerangkan semula definisi konsumer.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Konsumerisme Bab 3: PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti definisi konsumer. Bahan Bantu Belajar: Carta hak pengguna Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Kontekstual. 3) Menjelaskan semula 4 jenis penyelewengan yang biasanya berlaku. maka pendidikan konsumerisme ini membolehkan mereka lebih tahu akan hak sendiri sebagai pengguna dan berusaha memperjuangkan hak sendiri sebagai pengguna yang bijak pada masa hadapan. konsumerisme dan 4 jenis penyelewengan yang biasanya berlaku dengan betul dan tepat. Konsumerisme adalah satu kegiatan social yang berusaha untuk memperjuangkan kepentingan Direktif. Guru menjelaskan definisi consumer sebagai orang yang menggunakan barang dan perkhidmatan yang ada untuk kepuasannya sendiri. Mediatif .

kualiti barangan yang rendah. 4 jenis penyelewengan yang sering berlaku termasuklah menjual barang dengan harga yang terlalu mahal.dan kebajikan pengguna. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Koperatif Nilai murni: Langkah 3 35 minit 4. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan penyelewengan yang pernah disaksikan oleh pelajar. 3. dakwaan palsu atau memaparkan iklan yang mengelirukan dan barangan yang membahayakan kesihatan pengguna.Aktiviti dijalankan dalam bentuk soal-jawab verbal secara rawak. Cinta kepada alam sekitar Bertanggungjawab KBKK Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. 1)Mencirikan 2)Membanding beza 3) Menghubung kait Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Elektif Tingkatan : Tarikh: Hari: Bab 3: Perniagaan dan Keusahawanan Jangka masa : 70 minit . .

Kontekstual. hak bersuara dan hak menikmati alam sekitar yang bersih. Koperatif Nilai murni: . Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. hak mendapat perlindungan. maka pendidikan konsumerisme ini membolehkan mereka lebih tahu akan hak sendiri sebagai pengguna dan berusaha memperjuangkan hak sendiri sebagai pengguna yang bijak pada masa hadapan Bahan Bantu Belajar: Carta hak pengguna Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menerangkan semula 9 hak pengguna. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar terdapat pelbagai jenis penyelewengan yang berlaku oleh para peniaga terhadap pengguna (konsumer). Mediatif. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P 1. Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. hak mendapat pendidikan kepenggunaaan. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. Direktif. hak mendapat maklumat. Guru menjelaskan hak pengguna terbahagi kepada hak mendapat keperluan asas. hak memilih.Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 7.1 HAK DAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNA Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 9 hak pengguna dengan betul dan tepat. hak mendapat pampas an (ganti rugi). hak mendapat jaminan keselamatan. Menunjukkan tayangan hak pengguna. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan hak pengguna.

KBKK 1)Mencirikan 2)Membuat urutan Penutup 13 minit Refleksi : 3) Menghubung kait .Aktiviti dijalankan dalam bentuk soal-jawab verbal secara rawak. Cinta kepada alam sekitar Bertanggungjawab Celik Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. .Langkah 4 20 minit 4. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.

maka pendidikan konsumerisme ini membolehkan mereka lebih tahu akan hak sendiri sebagai pengguna dan berusaha memperjuangkan hak sendiri sebagai pengguna yang bijak pada masa hadapan Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menjelaskan semula 6 jenis penyelewengan yang sering dilakukan oleh pengeluar. 3) Menghuraikan semula 3 peranan persatuan pengguna Bahan Bantu Belajar: Carta aktiviti penjagaan tumbuhan Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. penglibatan dan tindakan dan akhir sekali kesedaran mengkritik. Guru menjelaskan tanggungjawab pengguna terhadap diri sendiri termasuklah membeli secara bijak dan rasional. Mediatif . Mediatif. 2) Menerangkan semula 2 jenis aduan yang boleh dilakukan oleh pengguna. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Tanggungjawab Pengguna Bab 3: Perniagaan dan Keusahawanan Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 6 jenis penyelewengan. 2 jenis aduan dan 3 peranan persatuan pengguna dengan betul dan tepat. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. membuat belanjawan diri. Direktif. Kontekstual. Menunjukkan tayangan tanggungjawab pengguna. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar terdapat pelbagai jenis penyelewengan yang berlaku oleh para peniaga terhadap pengguna (konsumer).

kuantiti yang tepat.Langkah 3 35 minit 3. produk berkualiti.Aktiviti dijalankan dalam bentuk soal-jawab verbal secara rawak. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan tanggung jawab pengguna. . Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Koperatif Nilai murni: Cinta kepada alam sekitar 4. Tanggungjawab pengeluar kepada pengguna termasuklah harga yang berpatutan. Tanggungjawab pengguna terhadap masyarakat pula termasuklah bersatu padu dan bekerjasama. 1)Mencirikan 2)Membuat urutan 3) Menghubung kait Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Bab 3: Perniagaan dan Keusahawanan Jangka masa : 70 minit Masa: . Bertanggungjawab Celik KBKK Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. tanggungjawab social dan menjaga alam sekitar dan alam semula jadi. keselamatan barangan. maklumat yang tepat dan mesra alam.

. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. penglibatan dan tindakan dan akhir sekali kesedaran mengkritik. keselamatan barangan. Guru menjelaskan tanggungjawab pengguna terhadap diri sendiri termasuklah membeli secara bijak dan rasional. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. maka pendidikan konsumerisme ini membolehkan mereka lebih tahu akan hak sendiri sebagai pengguna dan berusaha memperjuangkan hak sendiri sebagai pengguna yang bijak pada masa hadapan Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menjelaskan semula 4 tanggungjawab pengguna terhadap diri sendiri. Koperatif Nilai murni: Cinta kepada alam sekitar 4. Tanggungjawab pengeluar kepada pengguna termasuklah harga yang berpatutan. kuantiti yang tepat. 2) Menghuraikan semula 3 tanggungjawab pengguna terhadap masyarakat. Menunjukkan tayangan tanggungjawab pengguna. Mediatif. Tanggungjawab pengguna terhadap masyarakat pula termasuklah bersatu padu dan bekerjasama. maklumat yang tepat dan mesra alam. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan tanggung jawab pengguna. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Kontekstual. membuat belanjawan diri. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. produk berkualiti. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar terdapat pelbagai jenis penyelewengan yang berlaku oleh para peniaga terhadap pengguna (konsumer). tanggungjawab social dan menjaga alam sekitar dan alam semula jadi.Sub-tajuk: Tanggungjawab Pengguna Kemahiran: Mengenal pasti 4 tanggungjawab terhadap diri serta 3 tanggungjawab terhadap masyarakat dengan betul dan tepat. Bahan Bantu Belajar: Carta aktiviti penjagaan tumbuhan Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Direktif.

.Aktiviti dijalankan dalam bentuk soal-jawab verbal secara rawak. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar terdapat pelbagai jenis penyelewengan yang berlaku oleh para peniaga terhadap pengguna (konsumer). maka pendidikan konsumerisme ini membolehkan mereka lebih tahu akan hak sendiri sebagai pengguna dan Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menjelaskan semula 3 penerimaan masyarakat terhadap gerakan konsumerisme.. Bertanggungjawab Celik Langkah 4 Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. 20 minit KBKK 1)Mencirikan 2)Membuat urutan 3) Menghubung kait Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Tanggungjawab Pengguna Bab 3: Perniagaan dan Keusahawanan Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti penerimaan masyarakat terhadap gerakan konsumerisme dengan betul dan tepat.

berusaha memperjuangkan hak sendiri sebagai pengguna yang bijak pada masa hadapan Bahan Bantu Belajar: Carta aktiviti penjagaan tumbuhan Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif.Aktiviti dijalankan dalam bentuk soal-jawab verbal secara rawak. Kontekstual. Langkah 3 35 minit Koperatif 4. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Nilai murni: Cinta kepada alam sekitar Bertanggungjawab Celik Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Guru menghuraikan penerimaan masyarakat terhadap gerakan konsumerisme dengan terperinci. Mediatif. KBKK Langkah 4 20 minit 1)Mencirikan 2)Membuat urutan 3) Menghubung kait . Menunjukkan tayangan tanggungjawab pengguna. Direktif. Mediatif 3. Guru menjelaskan cara penerimaan masyarakat terhadap gerakan konsumerisme. . Guru mengajukan soal-jawab berkenaan reaksi masyarakat masa kini. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2.

Penutup 13 minit Refleksi : .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful