RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TINGKATAN SATU TINGKATAN TIGA

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH MATA PELAJARAN: KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN SATU Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Bab 2: Reka Cipta Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula 6 aspek reka cipta dan 7 langkah reka cipta dengan betul dan tepat.

Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 1.1 Pengenalpastian Masalah

Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar tentang pemasangan projek kayu seperti mana yang terdapat di rumah masingmasing, maka pendedahan tentang langkah-langkah mereka cipta t sekali gus dapat mengukuhkan lagi ingatan mereka

Hasil Pembelajaran: Di akhir pembelajaran, pelajar dapat

a) Menerangkan semula 6

proses reka cipta.

b) Menghuraikan semula 7 langkah dalam mereka cipta. c) Menyebut semula 4 aspek dalam pengenal pastian masalah

Bahan Bantu Belajar: Contoh-contoh produk yang sedia ada di pasaran

Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif, Mediatif, Kontekstual, Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Menunjukkan tayangan contoh-contoh produk sedia ada di pasaran. 7 minit 2. Guru mengedarkan peta konsep.

Catatan Kontekstual

Langkah 2 5 minit

3. Pelajar dijelaskan definisi reka cipta

Direktif, Mediatif

Langkah 3 20 minit

4. Pelajar dibahagi kepada dua kumpulan. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.Aktiviti dijalankan dalam bentuk pop kuiz verbal secara rawak. Jawapan yang betul akan diberi bonus 1%.

5. Guru menjelaskan 6 proses reka cipta. Guru menghuraikan 6 langkah dalam mereka cipta iaitu a) pengenalpastian masalah, Langkah 3 35 minit b) Pencetusan idea atau pemilihan idea, c) Perekaan projek, d) Pemilihan reka bentuk, e) Perancangan pembinaan projek, f) Pembinaan, pengujian dan pengubahsuaian projek g) Pendokumentasian Seterusnya, 4 aspek dalam pengenalpastian masalah iaitu mengenal pasti masalah, mengumpul maklumat dan data, menganalisis maklumat dan menyenaraikan pelbagai idea penyelesaian masalah.

Koperatif Nilai murni: Kerjasama

Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Penutup 13 minit Refleksi : Mediatif KBKK

Menunjukkan tayangan contoh-contoh produk-produk baru di pasaran. Guru mengedarkan peta konsep. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Mediatif.2 Pemilihan idea Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Bab 2: Reka Cipta Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 4 aspek dalam pengenal pastian masalah dengan betul dan tepat Pengetahuan Sedia Ada: Hasil Pembelajaran: a) Menyebut semula 4 aspek dalam pengenal pastian masalah Pelajar sedar tentang kekreatifan produk ataupun b) Menyatakan semula pengenal paan stian masalah barangan baru yang sentiasa wujud di pasaran daric) Menyebutkan semula pengumpulan maklumat data d) Menghuraikan semula penganalisisan maklumat semasa ke semasa. maka pendedahan tentang konsep pengenal pastian masalah yang membawa e) Menjelaskan semula penyenaraian alternative penyelesaian masalah kepada idea produk baru dapat mengukuhkan lagi ingatan mereka Bahan Bantu Belajar: Contoh produk-produk di pasaran Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Langkah 2 5 minit 3.Aktiviti dijalankan dalam bentuk pop kuiz verbal secara rawak. Mediatif Catatan Kontekstual . Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. 7 minit 2.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tingkatan : Tarikh: 5 Jan 2010 Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 1. Langkah 3 20 minit Direktif. Kontekstual.

Guru menjelaskan aspek pertama mengenal pasti masalah dengan terperinci. Aspek kedua iaiti mengumpul maklumat dan data dan seterusnya menganalisis maklumat turut dijelaskan.Langkah 4 35 minit 4. KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Jan 2010 Hari: Bab 2: Reka cipta Jangka masa : 70 minit . Koperatif Nilai murni: Kerjasama Bersyukur Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.

5 minit Direktif. Guru mengedarkan peta konsep. . Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar tentang kekreatifan produk ataupun barangan baru yang sentiasa wujud di pasaran dari semasa ke semasa. Langkah 4 35 minit 4.Aktiviti dijalankan dalam bentuk pop kuiz verbal secara rawak. Bahan Bantu Belajar: Contoh produk-produk kayu di pasaran Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. 3) Menyatakan semula lukisan ortografik. Guru menjelaskan perekaan projek dilakukan dengan lakaran sama ada dalam bentuk 2 D ataupun 3D. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1.3 Perekaan projek Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula langkah ketiga iaitu perekaan projek dan langkah keempat iaitu pemilihan reka bentuk dengan betul dan tepat. Reka bentuk dipilih mestilah memenuhi factor-faktor reka bentuk.Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 1. maka pendedahan tentang konsep pengenal pastian masalah yang membawa kepada idea produk baru dapat mengukuhkan lagi ingatan mereka Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula cara melakar reka bentuk projek. Kontekstual.. Mediatif Langkah 3 20 minit 3. . Mediatif. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Lukisan perlu mempunyai dimensi untuk memudahkan pemahaman. 2) Menghuraikan semula langkah keempat iaitu pemilihan reka bentuk. Menunjukkan tayangan contoh-contoh cara-cara penghasilan produk-produk kayu 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 2. Lukisan ortografik perlu dibuat bagi reka bentuk yang terpilih.

Pengetahuan Sedia Ada: Hasil Pembelajaran: .Koperatif Nilai murni: Kerjasama Bersyukur KBKK Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.5 Perancangan Pembinaan Projek Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Bab 2: Reka cipta Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula perancangan pembinaan projek dengan betul dan tepat. Penutup 13 minit 1)Mencirikan 2)Membanding beza Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tingkatan : Tarikh: Jan 2010 Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 1.

Direktif. Koperatif Nilai murni: Bertanggungjawab . maka pendedahan tentang pembinaan projek kayu dapat mengukuhkan lagi ingatan mereka Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 6 aspek perancangan pembinaan projek. kos overhed dan kos upah dikira mengikut langkah-langkah pengiraan yang sistematik. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan perancangan pembinaan projek. Guru menjelaskan kesesuaian bahan mestilah mudah didapati.Pelajar sedar tentang cara-cara penghasilan perabot kayu melalui pemerhatian sama ada secara langsung ataupun melalui televisyen. 2) Menyatakan semula kesesuaian bahan 3) Menjelaskan semula kesesuaian alatan yang digunakan Bahan Bantu Belajar: Carta langkah-langkah menghasilkan projek kayu Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. kukuh. Mediatif. mempunyai nilai komersial dan kos tidak membebankan. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Langkah 4 35 minit 4. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Mediatif Langkah 3 20 minit 3. Pengiraan kos iaitu kos pengeluaran yang meliputi kos mentah. Kontekstual. Alatan yang dipilih hendaklah sesuai. Menunjukkan tayangan contoh-contoh penghasilan projek kayu.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.

maka pendedahan tentang pembinaan projek kayu dapat mengukuhkan lagi ingatan mereka Pelajar dapat: 1) Menyatakan semula proses mengukur. Pengujian dan Pengubahsuaian Projek Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Bab 2: Reka cipta Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula jenis dan fungsi 5 jenis gear dengan betul dan tepat.Penutup 13 minit Bersyukur KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tingkatan : Tarikh: Jan 2010 Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 1. Bahan Bantu Belajar: Contoh projek kerja kayu siap Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. 2) Menjelaskan semula cara membina dan mencantum projek.6 Pembinaan. Hasil Pembelajaran: Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar tentang cara-cara penghasilan perabot kayu melalui pemerhatian sama ada secara langsung ataupun melalui televisyen. 5) Menyenaraikan semula cara membuat kemasan. Kontekstual. Mediatif. 4) Menyebut semula cara menguji dan menilai projek. 3) Menghuraikan semula cara memeriksa dan menguji sambungan dan pemasangan. Koperatif Pengintegrasian ICT : . menanda dan memotong.

Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. pengujian dan pengubahsuaian dengan terperinci. Guru mengagihkan peta minda kepada pelajar. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah jawab soalan ringkas pada peta minda. Guru membuat penjelasan sambil menunjukkan tayangan slaid power point. Menunjukkan tayangan movie clips contoh-contoh projek-projek kerja siap 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Guru menjelaskan pembinaan projek.Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. . Setiap kumpulan dikehendaki menyediakan satu folio gear-gear yang berlainan. Direktif. Antara termasuklah -proses mengukur. Mediatif Langkah 3 15 minit 3. Nilai murni: Bertanggungjawab Langkah 4 35 minit 4. menanda dan memotong -membina dan mencantum projek -memeriksa dan menguji sambungan dan pemasangan -menguji dan menilai projek -Membuat kemasan Bersyukur KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Guru membahagikan pelajar kepada 4 kumpulan untuk perbincangan kumpulan. Penutup 18 minit Koperatif Refleksi: .

Maka. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan kandungan folio.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Jan 2010 Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 1. Langkah 3 Direktif. Bahan Bantu Belajar: Contoh folio siap Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Langkah 2 5 minit 3. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu bahawa segala penghasilan produk perlu dirancang dan didokumentasikan.7 Pendokumentasian Bab 2: Reka Cipta Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula 6 aspek dalam format folio dengan betul dan tepat. Mediatif Catatan Kontekstual .. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 6 aspek dalam format folio. Mediatif. Kontekstual. 7 minit 2. keperluan menghasilkan sebuah folio individu dapat mengukuhkan lagi ingatan mereka. Menunjukkan tayangan gambar contoh-contoh format folio mengikut urutan. 2) Menyatakan semula 5 tujuan membuat persembahan projek. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.

20 minit 4. rujukan atau bibliografi dan lampiran. Guru menjelaskan format folio termasuklah tajuk. Koperatif Nilai murni: Bertanggungjawab Bersyukur KBKK Penutup 13 minit Refleksi : 1)Mencirikan 2)Membanding beza RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bab 2: Elektrik Jangka masa : 70 minit . Langkah 4 35 minit Guru meminta pelajar membuat lakaran. objektif. member maklumat tentang prototaip dan mendapat komen dari rakan dan guru untuk membaiki kualiti produk. gambar produk sedia ada di pasaran serta carta atau sebarang alat bantu untuk memudahkan proses persembahan. Tujuan membuat persembahan projek termasuklah pernyataan cirri produk. deskripsi. masalah yang dihadapi. latar belakang.

Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 3.0 Elektrik Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula 2 jenis meter kilowatt jam dan cara mengira kos penggunaan tenaga elektrik. guru menjelaskan cara mengira kos penggunaan elektrik berdasarkan Jadual Kadar Tarif yang ditetapkan oleh Tenaga Nasional Berhad. 7 minit 2.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak.Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 2. Menunjukkan tayangan gambar contoh-contoh meter kilowatt jam sebenar. Mediatif. Mediatif Langkah 3 20 minit 4. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 2 jenis meter kilowatt jam. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan gear-gear. Guru menjelaskan 2 jenis meter kilowatt jam iaitu jenis analog dan digital. Langkah 4 35 minit . . 2) Menyatakan semula cara mengira kos penggunaan tenaga elektrik. Bahan Bantu Belajar: Contoh model meter kilowatt jam Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan meter kilowatt jam yang dipasang di luar rumah masing-masing. Seterusnya. maka pendedahan cara pengiraan kos penggunaan elektrik dapat mengukuhkan ingatan mereka tentang cara mengira bil elektrik rumah masingmasing. Kontekstual. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Direktif. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.

KBKK Penutup 13 minit Refleksi : 1)Mencirikan 2)Membanding beza .Koperatif Nilai murni: Bertanggungjawab Bersyukur Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.

7 minit 2. 2) Menghuraikan semula ketiga-tiga komponen keperluan asas. Mediatif.2 Pengenalan Motor Arus Terus (DC-Direct Current) Bab 2: Elektrik Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: 1) Mengenal pasti kegunaan motor arus terus. Maka. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. pendedahan motor arus terus dan arus ulang alik dengan lebih lanjut membolehkan mereka lebih faham akan fungsi dan penggunaannya. 3) 4) Bahan Bantu Belajar: Carta motor arus terus Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Menyebut semula8 butir plat perincian motor DC. Menyatakan semula contoh penggunaan motor arus terus. Menunjukkan tayangan gambar prinsip kendalian motor arus terus. 1) 2) Menerangkan semula cara berfungsi motor arus terus. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan motor arus terus. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. . Menjelaskan semula apa itu motor arus ulang alik dan kegunaannya. Mediatif Catatan Kontekstual Langkah 3 3. Langkah 2 5 minit Direktif. Kontekstual.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 2. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu dan pernah belajar tentang motor semasa berada di Tingkatan Satu.

Nilai murni: Bertanggungjawab Bersyukur 5. Guru menjelaskan apa itu motor arus terus dan motor arus ulang alik. Pengetahuan Sedia Ada: Hasil Pembelajaran: .. Guru menunjukkan Petua Tangan Kiri Fleming untuk mengetahui arah putaran motor DC. Plat perincian motor DC mempunyai 7 maklumat.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. 5 bahagian motor arus terus dihuraikan mengikut urutan. 20 minit Koperatif Langkah 4 35 minit 4. Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Pengenalan Motor Arus Terus (DCDirect Current) Bab 2: Elektrik Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti mekanisme penghantaran kuasa motor DC dengan betul dan tepat.

Plat perincian motor DC mempunyai 7 maklumat. 2) Menyatakan semula 7 prinsip pergerakan motor DC 3) Menyebut semula apa itu Petua Tangan Kiri Fleming. Maka. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. 7 minit 2. Mediatif. Menunjukkan tayangan gambar prinsip kendalian motor arus terus. Langkah 4 35 minit 4. Pelajar dapat: 1) Menerangkan semula mekanisme penghantaran kuasa motor DC. 5 bahagian motor arus terus dihuraikan mengikut urutan. 1. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Mediatif Catatan Kontekstual Langkah 3 20 minit 3.Pelajar tahu dan pernah belajar tentang motor semasa berada di Tingkatan Satu. Bersyukur KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding .Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Langkah 2 5 minit Direktif. Guru menjelaskan apa itu motor arus terus dan motor arus ulang alik. Kontekstual. . Guru mengajukan soal-jawab berkenaan motor arus terus. Guru menunjukkan Petua Tangan Kiri Fleming untuk mengetahui arah putaran motor DC. Bahan Bantu Belajar: Transparensi motor DC Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Koperatif Nilai murni: Berterima kasih 5. pendedahan motor arus terus dan arus ulang alik dengan lebih lanjut membolehkan mereka lebih faham akan mekanisme penghantaran kuasa motor DC.

pendedahan motor arus terus dan arus ulang alik dengan lebih lanjut membolehkan mereka lebih faham akan mekanisme penghantaran kuasa motor DC. Koperatif Pengintegrasian ICT : .beza Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Mekanisme Penghantaran Kuasa Motor DC Bab 2: Perniagaan dan Keusahawanan Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti mekanisme penghantaran kuasa motor DC dengan betul dan tepat. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menerangkan semula mekanisme penghantaran kuasa motor DC. Mediatif. Kontekstual. Bahan Bantu Belajar: Transparensi motor DC Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. 2) Menyatakan semula 4 komponen yang terlibat dalam sistem penghantaran kuasa. Maka. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu dan pernah belajar tentang motor semasa berada di Tingkatan Satu.

Guru mengajukan soal-jawab berkenaan motor arus terus. Koperatif Nilai murni: Berterima kasih 5. Mediatif Langkah 3 20 minit 3. . Langkah 4 35 minit 4. 5 bahagian motor arus terus dihuraikan mengikut urutan. Bersyukur KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan Penutup 13 minit Refleksi : . Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Guru menjelaskan apa itu motor arus terus dan motor arus ulang alik. 7 minit 2. Guru menunjukkan Petua Tangan Kiri Fleming untuk mengetahui arah putaran motor DC. Menunjukkan tayangan gambar prinsip kendalian motor arus terus.Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Langkah 2 5 minit Catatan Kontekstual Direktif. Plat perincian motor DC mempunyai 7 maklumat.

Bahan Bantu Belajar: contoh komponen sebenar-IC Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan komponen elektronik adalah kecil. keselamatan dan penjagaan litar bersepadu dengan betul dan tepat. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. fungsi. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Menunjukkan tayangan gambar contoh-contoh litar bersepadu. Langkah 2 5 minit Direktif. 7 minit 2. 3) Menyatakan semula 3 langkah keselamatan dan penjagaan litar bersepadu.1 Nama. Mediatif Catatan Kontekstual Langkah 3 3. Kontekstual. maka pengetahuan tentang cara penjagaan dan keselamatan litar bersepadu adalah penting bagi menjamim kefungsian projek yang dibuat. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan litar bersepadu. 4) Menjelaskan semula 5 ciri IC muzik.Aktiviti . 2) Menghuraikan semula 8 kaki litar bersepadu. . Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 3 jenis litar bersepadu. Simbol dan Fungsi Komponen Elektronik Bab 3: Elektronik Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 3 jenis litar bersepadu.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 3. Mediatif.

Koperatif Nilai murni: Jimat cermat Bersyukur Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Guru menjelaskan litar bersepadu dimuatkan dalam pakej kecil iaitu serpihan yang mengandungi perintang. 20 minit Langkah 4 35 minit 4. kapasitor. KBKK 1)Mencirikan 2)Membuat uraian Penutup 13 minit Refleksi : . Ia ditutup dengan perumah plastik atau logam bagi melindunginya daripada rosak. transistor dan diod.dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak.

Menunjukkan tayangan gambar contoh-contoh suis mikro sebenar. 3) Menjelaskan semula kendalian suis mikro. Mediatif. Bahan Bantu Belajar: Komponen elektronik sebenar suis mikro Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Langkah 2 5 minit Direktif. Kontekstual. . 4. maka pendedahan tentang suis mikro memudahkan pemahaman pelajar. 2) Menyatakan semula 3 tamatan suis mikro. Guru menjelaskan bahawa suis mikroberfungsi sebagai suis tekan buka dan suis . Mediatif Catatan Kontekstual Langkah 3 20 minit 3. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula fungsi suis mikro. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan fungsi suis. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan suis mikro. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Suis mikro Bab 3: Elektronik Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 6 alat pembayaran perniagaan masa kini dengan betul dan tepat.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. 7 minit 2.

Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Mikrofon Bab 3: Elektronik Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: . Langkah 4 35 minit Koperatif Nilai murni: Jimat cermat Bersyukur KBKK 1)Mencirikan 2)Membuat uraian Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.tekan tutup dan menghuraikan setiap satunya dengan terperinci.

fungsi mikrofon yang ditinggikan oleh amplifier sebelum dihantar ke pembesar suara. 3 bahagian utama mikrofon. maka pendedahan tentang mikrofon berupaya menimbulkan inkuiri dan sifat ingin tahu dalam diri pelajar untuk mengetahui dengan lebih lanjut prinsip kendalian mikrofon. Kontekstual. jualan Direktif. Langkah 4 35 minit 4. Koperatif Pengintegrasian ICT : Mengenal pasti 3 bahagian utama dan 3 jenis mikrofon dengan betul dan tepat. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 3 bahagian utama mikrofon. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Mediatif Langkah 3 20 minit 3. Menunjukkan tayangan gambar contoh-contoh mikrofon. Guru menjelaskan 3 jenis mikrofon. Koperatif Nilai murni: Jimat cermat . Mediatif. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan jenis dan bahagian utama mikrofon. 2) Menghuraikan semula 3 jenis mikrofon dan binaannya. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Bahan Bantu Belajar: Carta mikrofon Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif.Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar masak dengan apa itu mikrofon. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1.

Penutup 13 minit Refleksi : 1)Mencirikan 2)Membuat uraian .Bersyukur KBKK Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.

Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula fungsi pembesar suara.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Pembesar suara Bab 3: Elektronik Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti fungsi. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan pembesar suarayang amat umum di rumah masing-masing. Kontekstual. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Mediatif Catatan Kontekstual Langkah 3 20 minit 3. 5 bahagian utama dan kendalian pembesar suara dengan betul dan tepat. Mediatif. Langkah 2 5 minit Direktif. Menunjukkan tayangan pembesar suara. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan pembesar suara. 2) Menyatakan semula 5 bahagian utama pembesar suara. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. 7 minit 2. Bahan Bantu Belajar: Carta pembesar suara Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. . 3) Menjelaskan semula kendalian pembesar suara.

2 Membaca dan Menterjemahkan Lukisan Skematik Bab 3: Elektronik Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: . Bervisi jauh Bersyukur KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 3. kerangka dan tamatan. diafragma.Langkah 4 35 minit 4. Koperatif Nilai murni: Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Lima bahagian utama pembesar suara terdiri daripada magnet kekal. Guru menjelaskan fungsi pembesar suara iaitu menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga bunyi seperti radio dan televisyen. gegelung.

kekutuban kaki. Kontekstual. 2) Menerangkan semula 6 langkah penghasilan projek dengan terperinci. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan bod litar elektronik. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Menunjukkan tayangan lukisan skematik. maka pendedahan kepada penterjemahan lukisan skematik amat perlu bagi memahirkan diri dalam pematerian litar elektronik. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Koperatif Nilai murni: 4. memasang komponen berpandukan lukisan skematik.Aktiviti Bervisi jauh . . Mediatif Langkah 3 35 minit 3. 6 langkah penghasilan projek termasuklah membentuk kaki komponen. Direktif. Guru menjelaskan 4 maklumat yang didapati dalam lukisan skematik ialah jenis komponen elektronik. Bahan Bantu Belajar: Contoh lukisan skematik Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Mediatif. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. memateri. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan lukisan skematik. kedudukan komponen dan cara penyambungan. Seterusnya. menyemak semula kedudukan.Mengenal pasti 4 maklumat dan butiran pada lukisan skematik dengan betul dan tepat. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menghuraikan semula 4 maklumat yang boleh didapati daripada lukisan skematik. memotong kaki komponen dan menguji projek.

ruang kerja dan ruang persendirian dengan betul dan tepat. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan kepentingan tempat kediaman sebagai tempat kehidupan seharian. KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : . 2) Menyatakan semula apa itu ruang kerja. . 3) Menyebutkan semula apa itu ruang persendirian.0 Tempat Kediaman 4. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 4. Bersyukur Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak.1 Ruang Kediaman Bab 3: Tempat Kediaman Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti ruang sosial. maka pendedahan kepada segala aspek tempat tinggal membolehkan mereka lebih ingat dan seterusnya Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menjelaskan semula apa itu apa itu ruang sosial.

Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. bilik komputer. Kontekstual. bilik stor manakala ruang persendirian ialah bilik tidur dan tandas. Ruang sosial ialah bilik istirahat dan bilik makan. Ruang kerja ialah bilik dapur.mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan yang dipelajari dalam kegiatan rutin mereka. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan kehidupan seharian pelajar. ruang kerja dan ruang persendirian. Menunjukkan tayangan tempat kediaman. Direktif. Koperatif Nilai murni: Bersyukur Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Penutup 13 minit Refleksi : KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza . Bahan Bantu Belajar: Contoh gambar variasi tempat kediaman Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Langkah 4 20 minit 4. . 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Guru menjelaskan ciri dan fungsi ruang sosial. Mediatif. Mediatif Langkah 3 35 minit 3.

.

4) Menyatakan semula 5 jenis penutup lantai Bahan Bantu Belajar: Gambar jenis penutup lantai Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 4. Direktif. Guru menjelaskan faktor keselesaan tempat kediaman termasuklah . 4 jenis hamparan lantai. 3) Menyebutkan semula 4 jenis hamparan lantai. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menghuraikan semula 6 faktor keselesaan tempat kediaman. maka pendedahan kepada segala aspek tempat tinggal membolehkan mereka lebih ingat dan seterusnya mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan yang dipelajari dalam kegiatan rutin mereka. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan kepentingan tempat kediaman sebagai tempat kehidupan seharian. 3. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. 2) Menerangkan semula 3 jenis pencahayaan lampu. Kontekstual. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan faktor-faktor keselesaan tempat kediaman. Menunjukkan tayangan faktor keselesaan tempat kediaman. 3 jenis pencahayaaan lampu. 5 jenis penutup lantai dan 3 jenis skema warna dengan betul dan tepat.2 Keselesaan Tempat Kediaman Bab 3: Tempat Kediaman Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 6 faktor keselesaan tempat kediaman. Mediatif. Mediatif .

Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.Langkah 3 35 minit pengudaraan. skema warna. Bersyukur Langkah 4 20 minit KBKK Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. alatan dan kelengkapan serta lantai dan penutup lantai dan dihuraikan dengan terperinci. keselamatan. pencahayaan. Koperatif Nilai murni: 4. 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 4.2 Keselesaan Tempat Kediaman Bab 3: Tempat Kediaman Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 3 jenis skema warna dengan betul dan tepat. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. .

Langkah 3 35 minit 3. Guru menjelaskan skema warna sebuah bilik disesuaikan mengikut warna dinding. Mediatif Langkah 2 5 minit 2. Guru mempamerkan transparensi dan membincangkan tentang kod warna. 7 minit Catatan Kontekstual Direktif. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menjelaskan semula 3 jenis skema warna.Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan kepentingan tempat kediaman sebagai tempat kehidupan seharian. Koperatif Nilai murni: . Kontekstual. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Guru menerangkan warna-warna yang terdapat dalam kod warna dan membincangkan skema warna untuk hiasan dalaman. fabrik dan alat hiasan. Bahan Bantu Belajar: Gambar jenis penutup lantai Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. . maka pendedahan kepada segala aspek tempat tinggal membolehkan mereka lebih ingat dan seterusnya mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan yang dipelajari dalam kegiatan rutin mereka. 3) Menggunakan daya kreativiti apabila menghias ruang-ruang kediaman. Mediatif. siling. 2) Memperoleh pengetahuan tentang pemilihan skema warna yang sesuai untuk ruang-ruang kediaman.

Guru membuat pengukuhan idea dengan menjelaskan 6 perkara yang perlu diberi perhatian semasa memilih skema warna. 3) Menghuraikan semula cara menghias ruang tempat kediaman.Bersyukur 4. Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 4. maka pendedahan kepada segala aspek tempat tinggal membolehkan mereka lebih ingat dan seterusnya mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan yang dipelajari dalam kegiatan rutin mereka. 2) Menerangkan semula alatan pencuci dan agen pencuci untuk perbersihan harian. mingguan dan berkala. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 3 jenis pembersihan tempat kediaman. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan kepentingan tempat kediaman sebagai tempat kehidupan seharian.3 Penjagaan Tempat Kediaman Bab 3: Tempat Kediaman Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula 3 jenis pembersihan tempat kediaman . Langkah 4 20 minit KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. .

. Cara menghias tempat kediaman melibatkan interior design ataupun mengikut cita rasa sendiri. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Direktif. Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. 14 jenis alatan pencuci dijelaskan dengan terperinci berserta agen pencuci yang perlu digunakan untuk ruang sosial.Bahan Bantu Belajar: Carta pembersihan tempat kediaman Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. ruang persendirian dan ruang kerja. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan pembersihan di rumah kediaman pelajar masing-masing. pembersihan mingguan dan pembersihan berkala. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Guru menjelaskan pembersihan tempat kediaman terbahagi kepada pembersihan harian. Menunjukkan tayangan alatan pencuci dan agen pencuci. Kontekstual. KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : Nilai murni: Bersyukur . Koperatif 4.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. Mediatif. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2.

Mediatif. skim warna dan pemilihan perabot.3 Penjagaan Tempat Kediaman Bab 3: Tempat Kediaman Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula 5 prinsip asas menghias ruang tempat kediaman dengan betul dan tepat. Pengetahuan Sedia Ada: Hasil Pembelajaran: Pelajar tahu akan kepentingan tempat kediaman Pelajar dapat: sebagai tempat kehidupan seharian. maka 1) Menghuraikan semula cara menghias ruang tempat pendedahan kepada segala aspek tempat tinggal kediaman. Guru menerangkan prinsip asas menghias ruang tempat kediaman iaitu pilih bahan sesuai. dipelajari dalam kegiatan rutin mereka. membolehkan mereka lebih ingat dan seterusnya 2) Menjelaskan 5 prinsip asas menghias ruang tempat mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan yang kediaman. 7 minit Catatan Kontekstual . Bahan Bantu Belajar: Carta pembersihan tempat kediaman Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. ikut kreativiti. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. . Kontekstual.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 4.

pengalas lantai. lantai dan langsir. cermin). Guru membuat pengukuhan idea dengan bertanya soalan-soalan berikut.Langkah 2 5 minit 2. Direktif. langsir. Mediatif 3. Langkah 3 35 minit Koperatif 4. Guru merujuk transparensi dan menerangkan 5 perkara yang perlu dipatuhi semasa menghias ruang kediaman iaitu dinding. Nilai murni: a) Namakan bahan-bahan hiasan yang sesuai untuk menghias dinding (lukisan. perabot. Guru menjelaskan 6 panduan menyusun atur perabot. jam. b) Berikan cara-cara yang boleh digunakan untuk membuat ruang kecil kelihatan lebih besar? (Menggunakan cermin. kipas. Bersyukur KBKK 1)Mencirikan Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : . memastikan pencahayaan adalah mencukupi). mengecat ruang dengan warna lembut dan terang. gubahan bunga.

Guru menjelaskan 4 faktor penting yang perlu diambil kira semasa menyusun atur alatan dan kelengkapan iaitu hendaklah bersesuaian dengna saiz ruang. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. maka 1) Menyebut semula 4 faktor penting semasa menyusun atur alatan dan kelengkapan. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan susun atur alatan dan kelengkapan ruang dapur. L dan U. Langkah 2 5 minit 3. Menunjukkan tayangan susun atur alatan dan kelengkapan tempat kediaman. . Mediatif Catatan Kontekstual Langkah 3 35 minit . pendedahan kepada segala aspek tempat tinggal 2) Menerangkan semula 4 bentuk susun atur alatan dan membolehkan mereka lebih ingat dan seterusnya kelengkapan di ruang dapur. tidak menghalang laluan dan peredaran udara. Mediatif. H. Direktif. 7 minit 2.Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Susun Atur Alatan dan Kelengkapan Bab 3: Tempat Kediaman Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula 4 faktor penting semasa menyusun atur alatan dan kelengkapan serta 4 bentuk susun atur alatan dan kelengkapan di ruang dapur dengan betul dan tepat. . mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan yang dipelajari dalam kegiatan rutin mereka. Kontekstual. Bentuk ruang dapur pula terbahagi kepada bentuk I.. harmoni dengan skema warna ruang dan tidak melindungi pencahayaan. Bahan Bantu Belajar: Carta Bentuk susunatur ruang dapur Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Pengetahuan Sedia Ada: Hasil Pembelajaran: Pelajar tahu akan kepentingan tempat kediaman Pelajar dapat: sebagai tempat kehidupan seharian.

20 minit Bersyukur KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Elektif Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Bab 3: ELEKTRONIK Jangka masa : 70 minit Masa: Sub-tajuk: 5. .1 Nama. . 4 langkah penjagaan litar bersepadu dan langkah pematerian dengan betul dan tepat.4. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Simbol dan Fungsi Komponen Kemahiran: Mengenal pasti 3 bentuk litar bersepadu. 6 blok IC pemasa 555 berserta dengan susunan nombornya. Koperatif Nilai murni: Langkah 4 Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.

Mediatif. Wayar emas menyambungkan serpihan kepada pin-pin. Direktif. 4) Menghuraikan semula 4 langkah penjagaan litar bersepadu dan 3 langkah pematerian. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 3 bentuk litar bersepadu. maka pendedahan dengan komponen elektronik membolehkan mereka lebih faham kefungsian alatan elektrik. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P 1. Kontekstual. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan IC Pemasa 555. Bahan Bantu Belajar: Komponen elektronik litar bersepadu IC Pemasa 555 Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Langkah 4 Bersyukur . transistor dan diod yang dicantumkan pada sekeping silicon. Langkah 2 5 minit 3.Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan kewujudan elektrik di mana mereka menggunakan setiap alatan dalam kehidupan harian melalui tenaga elektrik.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. kapasitor. Guru menjelaskan cip mikro iaitu cip silicon terdiri daripada komponenkomponen perintang.. Mediatif Langkah 3 35 minit Koperatif Nilai murni: 4. 2) Menyatakan semula 6 blok IC pemasa 555 3) Menerangkan semula susunan nombor IC Pemasa 555. . Catatan Kontekstual 2. Menunjukkan tayangan ciri-ciri litar bersepadu Pemasa 555.

Penutup 13 minit Refleksi : Pelajar dikehendaki melukis keratan rentas dinamo dalam buku nota. KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza .20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.

2) Menyatakan semula 2 jenis geganti 2) Menyatakan semula kendalian geganti. Mediatif . 2 jenis geganti dan simbolnya serta kendalian geganti dengan betul dan tepat.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Bab 3: ELEKTRONIK Jangka masa : 70 minit Masa: Sub-tajuk: Binaan dan Tamatan Geganti Kemahiran: Mengenal pasti 5 bahagian utama geganti. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah 1. Kontekstual. Bahan Bantu Belajar: Geganti Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Mediatif. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 5 bahagian utama geganti. Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P Menunjukkan tayangan tentang geganti (relay). maka amatlah penting bagi mereka mengetahui lebih lanjut tentang komponenkomponen elektronik yang berbeza. Catatan Kontekstual 2. Langkah 2 5 minit Direktif. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan kepentingan ICT dalam kehidupan seharian. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan geganti.

Guru menjelaskan geganti dikendalikan oleh 100mA dan digunakan sebagai suis kawalan pada litar kawalan lampu isyarat jalan raya. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. .Langkah 3 35 minit 3. Binaan geganti dijelaskan dengan terperinci. Fungsinya adalah untuk mengalirkan arus elektrik yang lebih tinggi.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Koperatif Nilai murni: Bersyukur 4. KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Penutup 13 minit Refleksi : . Pelajar dikehendaki melukis binaan geganti.

Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 3 jenis pemasangan dan penyambungan projek elektronik. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P 1. Mediatif. . 3) Menerangkan semula cara memateri projek litar pemasa. maka amatlah penting bagi mereka mengetahui lebih lanjut tentang komponen-komponen elektronik yang berbeza. cara memateri. Gambar PCB Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 5. Mediatif . Langkah 2 5 minit Guru mengajukan soal-jawab berkenaan litar pemasa Direktif. 4 aplikasi projek dan ketidaksesuaian bongkah penyambungan dengan betul dan tepat. Kontekstual.2 Penghasilan Projek Bab 3: ELEKTRONIK Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 3 jenis pemasangan dan penyambungan projek elektronik. Set Induksi 7 minit Catatan Kontekstual 2. Menunjukkan tayangan projek litar pemasa. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan kepentingan ICT dalam kehidupan seharian. 2) Menjelaskan semula 2 faktor ketidaksesuaian bongkah penyambungan untuk projek elektronik besar. 4) Menghuraikan 4aplikasi projek dalam kehidupan seharian. 5) Bahan Bantu Belajar: Projek Litar Pemasa.

mudah longgar dan kaki komponen mudah tersentuh antara satu sama lain dan menyebabkan litar terpintas.Langkah 3 35 minit 3. kombinasi bunyi dan pergerakan dan cahaya akhir sekali kombinasi bunyi dan pergerakan. Guru menjelaskan kerja-kerja pemasangan dan penyambungan projek elektronik boleh dibuat dengan bongkah penyambung. . Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. verobod dan bod litar tercetak atau PCB.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak.1 Jenis dan Kegunaan Pengikat dan Pencantum Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 4 jenis pengikat dan 2 jenis kekunci dengan betul dan tepat. Bersyukur Bertanggungjawab Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Koperatif Nilai murni: 4. . 4 aplikasi projek berdasarkan tema kombinasi cahaya dan bunyi. KBKK Pelajar dikehendaki mengkaji lukisan skematik litar pemasa. 1)Mencirikan 2)Membanding beza Langkah 4 20 minit Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Elektif Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 6. kombinasi cahaya dan pergerakan. Bongkah penyambung tidak sesuai untuk projek elektronik besar kerana ia tidak kekal.

Skru tudung pula mempunyai 8 jenis. Guru menjelaskan bol digunakan bersama-sama dengan nat untuk mengikat bahagian enjin. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. 1)Mencirikan 2)Membanding beza . 2) Menjelaskan semula apa itu nat. Stad berbentuk bol tanpa kepala. nat. Nat pula digunakan untuk menambah engkaman yang dibuat oleh bol pada bahagian yang dicantum. skru tudung dan pencantum. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan bol. nat kota dan nat telinga. Kekunci pula terbahagi kepada kekunci persegi dan kekunci Woodruff. 4) Menyatakan semula 2 jenis kekunci. Direktif. Maka. Koperatif Pengintegrasian ICT : Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 4 jenis bol. Bahan Bantu Belajar: Transparensi enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Stad berulir kasar pada satu hujung dan berulir halus di hujung satu lagi. Koperatif Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab KBKK 4.Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. nat segi enam. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. stad. Terdapat 4 jenis nat iaitu nat segi empat. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Menunjukkan tayangan pengikat dan pencantum. Kontekstual. 3) Menerangkan semula apa itu stad. Mediatif. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta.

2 Bahagian Luar Enjin Bab 5: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti apa itu kepala silinder dan 4 bahagiannya dengan betul dan tepat. 2) Menerangkan semula 4 bahagian utama kepala silinder dan fungsi setiap bahagian.Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. . Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula fungsi kepala siinder. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. Maka. Langkah 4 20 minit Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 6..

Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Guru menjelaskan fungsi kepala silinder digunakan sebagai penutup silinder dan diperbuat daripada besi tuang atau aloi aluminium. Mediatif. lubang-lubang skru tudung. Menunjukkan tayangan enjin kereta.. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1.Direktif. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. lubang berulir untuk menempatkan palam pencucuh dan rongga pembakaran. Kontekstual. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Koperatif Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab 4. KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : . Guru mengajukan soal-jawab berkenaan kepala silinder. Ia mengandungi bahagian seperti sirip penyejuk. Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Direktif.

.

Mediatif .RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Sub-tajuk: Bahagian Luar Enjin dan Fungsinya ± Kepala Silinder dan Karburetor Kemahiran: Mengenal pasti 6 bahagian bongkah enjin dan karburetor dengan betul dan tepat. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. Kontekstual. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan jenis-jenis plag. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menghuraikan semula 6 bahagian bongkah enjin. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P 1. Maka. Langkah 2 Direktif. Mediatif. Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. 2) Menyatakan semula apa itu karburetor dan fungsinya. Menunjukkan tayangan enjin kereta dan bahagian bongkah enjin dan karburetor. Catatan Kontekstual 2.

Guru menjelaskan 6 bahagian bongkah enjin iaitu lubang silinder. . Koperatif Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab 4.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. palam pengisi minyak.5 minit Langkah 3 35 minit 3.. palam pembuang minyak. guru menjelaskan karburetor dan fungsinya untuk mencampurkan udara dan bahan api pada kadar yang betul bagi pembakaran dalam silinder. 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Bab 3: ENJIN . takung minyak pelincir dan ukur celup dan menghuraikan setiap satunya dengan terperinci. Seterusnya. kotak engkol. KBKK Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.

pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. katrij kertas dan foam. Maka. 2) Menyatakan semula 2 bahagian roda tenaga. Catatan Kontekstual 2. Kontekstual. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P 1. Guru mengajukan soal-jawab bahagian luar enjin yang dipelajari dalam kelas yang lepas. tangki bahan api. Guru menjelaskan 4 jenis penapis udara iaitu jenis kawal minyak. penyenyap bunyi dan perumah hembus. Mediatif Langkah 3 35 minit .Pembersih udara. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. Direktif. roda tenaga. Menunjukkan tayangan bahagian luar enjin.Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Bahagian Luar Enjin . 3) Menyebut semula apa itu tangki bahan api. penyenyap bunyi dan perumah penghembus dijelaskan dengan terperinci. kasa dawai. tangki bahan api. 2 bahagian roda tenaga iaitu sirip penyejuk dan magnet kekal. Roda tenaga Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: 1) Mengenal pasti pembersih udara. Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. penyenyap bunyi dan perumah hembus dengan betul dan tepat. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menerangkan semula apa itu pembersih udara dan 4 jenisnya. Langkah 2 5 minit 3. Mediatif.

Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. 2) Menerangkan semula 5 jenis soket. . Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. .1 Jenis Paip Kemahiran: 1) Mengenal pasti 4 jenis sepana.. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 4 jenis sepana. 3) Menghuraikan semula 6 jenis tangkai. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. 5 jenis soket dan 6 jenis tangkai dengan betul dan tepat.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak.2. Bersyukur Bertanggungjawab Langkah 4 Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Maka. 20 minit KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza 3) Menghubung kait Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Sub-tajuk: .Koperatif Nilai murni: 4.

5 jenis soket dan 6 jenis tangkai dengan terperinci. Langkah 4 20 minit KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Catatan Kontekstual Guru mengajukan soal-jawab berkenaan alatan tangan enjin. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Mediatif. Guru menjelaskan 4 jenis sepana. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Direktif..Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Langkah 2 5 minit Aktiviti P & P Menunjukkan tayangan alatan tangan enjin. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah 1. Set Induksi 7 minit 2. Penutup 3) Menghubung . Mediatif Langkah 3 35 minit 3. Kontekstual. Koperatif Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab 4.

Maka. kereta membolehkan mereka lebih memahami 3) Menjelaskan semula apa itu rongga masukan dan ekzos. Menunjukkan tayangan bahagian dalam enjin. Mediatif. lubang silinder. rongga masukan.kait 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 6. Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. 4) Menyebutkan semula 3 jenis gelang piston. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 2. pengoperasian enjin dalam kereta. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan bahagian dalam enjin. pendedahan tentang enjin2) Menyatakan semula lubang silinder. rongga ekzos dan piston. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Hasil Pembelajaran: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia Pelajar dapat: merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh 1) Menerangkan semula apa itu ruang pembakaran. majority pelajar. Mediatif . Direktif. Kontekstual.3 Bahagian Dalam Enjin dan Fungsinya Pengetahuan Sedia Ada: Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: 1) Mengenal pasti apa itu ruang pembakaran.

Rongga masukan berfungsi menyalurkan campuran udara dan bahan api dari karburetor masuk ke dalam silinder. 1)Mencirikan 2)Membanding beza 3) Menghubung kait Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. gelang pengikis dan gelang minyak. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Koperatif Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab KBKK Langkah 4 20 minit 4.5 minit Langkah 3 35 minit 3. Pergerakan omboh dalam lubang silinder dinamakan gerakan salingan. Lubang silinder terletak pada bahagian tengah bongkah enjin. Penutup 13 minit Refleksi : . Piston pula terdapat 3 gelang iaitu gelang mampatan.. Guru menjelaskan ruang pembakaran adalah tempat pembakaran campuran udara dan bahan api yang dimampatkan. Rongga ekzos mengalirkan keluar gas panas yang terbakar dari silinder. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.

5) Me njelaskan semula dua jenis injap. Kontekstual. Direktif. Aci engkol berfungsi untuk menerima kuasa tujahan rod penghubung ketika lejang kuasa. Ia berfungsi menukarkan salingan omboh kepada gerakan putaran roda tenaga. Injap masukan lebih besar daripada injap ekzos. Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. 3) Menghuraikan semula perbezaan antara aci engkol dan aci sesondol. 4) Menyatakan semula apa itu tapet. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. 2) Menyatakan semula apa itu aci engkol. Pergerakan sesondol menolak tapet untuk menggerakkan injap masukan dan injap ekzos terbuka atau tertutup. Mediatif Langkah 3 35 minit . aci engkol. Mediatif.3 Bahagian dalam Enjin dan fungsinya Bab 3: ENJIN Jangka masa : 80 minit Masa: Kemahiran: 1) Mengenal pasti apa itu rod penghubung. Menunjukkan tayangan bahagian dalam enjin. tapet dan 2 jenis injap dengan betul dan tepat.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 6. aci sesondol. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Guru menjelaskan rod penghubung terdapat pengaut yang menyimbah minyak pelincir ke dinding omboh. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula apa itu rod penghubung. Maka.

13 minit KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza 3) Menghubung kait Refleksi : . Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan bahagian dalam enjin.Koperatif 3. Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab Penutup Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Langkah 4 20 minit 4.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Sub-tajuk: 6. Catatan Kontekstual . hayun dan lejang. 1) Menjelaskan semula lubang. hayun dan lejang dengan betul dan tepat.. Maka. Kontekstual. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula apa itu TTA dan TTB. Bahan Bantu Belajar: Transparensi enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. TTB. 2) Menyatakan semula cara pengiraan nisbah mampatan. Mediatif. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. Menunjukkan tayangan bahan pemasangan paip. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P 1. lubang.4 Edaran Empat Lejang Kemahiran: Mengenal pasti TTA. 2) Menerangkan semula isipadu anjakan dan isipadu kelegaan. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta.

Guru menjelaskan Takat Terakhir Atas dan Takat Terakhir Bawah. isipadu anjakan dan nisbah mampatan dijelaskan dengan terperinci. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan prinsip edaran empat lejang. Dua hayun bersamaan dengan satu lejang.Langkah 2 5 minit 2. Koperatif 4. Isipadu kelegaan. Hayun ialah jarak dari pusat cemat engkol ke pusat aci engkol yang diukur dalam millimeter. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. KBKK 1)Mencirikan 2)Membuat uraian Penutup 13 minit Refleksi : 3) Menghubung kait . Lubang ialah diameter dalam silinder enjin yang diukur dalam millimeter. Lejang ialah jarak di antara TTA dengan TTB. Direktif. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak.

1) Menjelaskan semula lejang mampatan. 2) Menerangkan semula lejang kuasa. Maka. Mediatif. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. Kontekstual. lejang kuasa. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P 1. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula lejang masukan. Catatan Kontekstual .4 Edaran Empat Lejang Kemahiran: Mengenal pasti lejang masukan. Bahan Bantu Belajar: Transparensi enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Sub-tajuk: 6. lejang mampatan dan lejang ekzos dengan betul dan tepat. 2) Menyatakan semula lejang kuasa. Menunjukkan tayangan bahan pemasangan paip.

Mediatif Langkah 3 35 minit 3. Koperatif 4. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan prinsip edaran empat lejang. Seterusnya. Lejang ialah jarak di antara TTA dengan TTB. lejang kuasa dan lejang ekzos dengan jelas. Guru menjelaskan Takat Terakhir Atas dan Takat Terakhir Bawah. KBKK 1)Mencirikan 2)Membuat uraian Penutup 13 minit Refleksi : 3) Menghubung kait . Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. guru menghuraikan lejang masukan. Direktif. lejang mampatan. Langkah 4 20 minit Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.Langkah 2 5 minit 2.

penapis udara. karburetor. Direktif. Mediatif. Menunjukkan tayangan Sistem Enjin.5 Sistem Enjin Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti sistem pelinciran dan sistem bahan api dengan betul dan tepat. 2) menyatakan semula 5 bahagian sistem pelinciran dan fungsinya. palam buang minyak dan palam pengisi minyak. Mediatif . Sistem bahan api pula terdiri daripada bahagian tangki bahan api. pengaut. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. ukur celup. Guru menjelaskan sistem pelinciran terdiri daripada bahagian takungan minyak.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 6. Maka. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. saluran bahan api. Kontekstual. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 5 fungsi sistem pelinciran. 3) Menerangkan semula 6 bahagian sistem bahan api. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. rongga masukan dan injap masukan.

Langkah 3 35 minit

3. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan kedua-dua sistem ini.

Koperatif Nilai murni:

Langkah 4 20 minit 4. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. .Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak.

Bersyukur Bertanggungjawab

KBKK 1)Mencirikan 2)Membuat uraian 3) Menghubung kait

Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.

Penutup 13 minit Refleksi :

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Bab 3: ENJIN

Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 6.5 Sistem Enjin ± Sistem penyalaan, sistem penyejukan dan sistem ekzos.

Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 7 bahagian sistem penyalaan, 3 bahagian sistem penyejukand an 5 bahagian sistem ekzos dengan betul dan tepat.

Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. Maka, pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta.

Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 7 bahagian system penyalaan. 2) Menyatakan semula 3 bahagian system penyejukan. 3) Menerangkan semula 5 bahagian system ekzos.

Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif, Mediatif, Kontekstual, Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Menunjukkan tayangan Sistem penyalaan, sistem penyejukan dan sistem ekzos. 7 minit

Catatan Kontekstual

Direktif, Mediatif Langkah 2 35 minit 2. Guru menjelaskan sistem penyalaan terdiri daripada palam pencucuh, magnet kekal, kondenser, titik sesentuh, gegelung penyalaan, sesondol pemutus dan kabel voltan tinggi. Sistem penyejukan pula terdiri daripada sirip penyejuk, perumah penghembus dan roda tenaga. Sistem ekzos terdiri daripada injap ekzos, rongga ekzos, penyeyap bunyi, paip ekzos dan paip ekor.

3. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan sistem penyejukan, sistem penyalaan dan sistem ekzos.

Koperatif Nilai murni: Langkah 3 5 minit 4. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Bersyukur Bertanggungjawab

KBKK Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. 1)Mencirikan 2)Membanding beza 3) Menghubung kait

Langkah 4 20 minit

Penutup 13 minit Refleksi :

pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. Menunjukkan tayangan menservis enjin kereta. 3 langkah memeriksa aras minyak pelincir dan 7 langkah menukar minyak pelincir. 3) Menerangkan semula 3 langkah memeriksa aras minyak pelincir 4) Menjelaskan semula 7 langkah menukar minyak pelincir. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. pelarut petrol ataupun mencuci dengan menggunakan mesin pencuci. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 3 cara menservis palam pencucuh 2) Menyatakan semula 7 langkah menservis palam pencucuh. Mediatif . 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. . Maka. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1.6 Menservis Enjin Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 3 cara dan 7 langkah menservis palam pencucuh. Guru menjelaskan 7 langkah menservis palam pencucuh. Mediatif. Seterusnya guru menghuraikan cara memeriksa aras minyak pelincir dan cara menukarkan minyak pelincir. 3 cara menservis palam pencucuh termasuklah mencuci dengan pengikis.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 6. Bahan Bantu Belajar: Carta menservis enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Kontekstual. Cara menservis enjin juga diketahui melalui pemerhatian ikut bapa ke bengkel kereta contohnya. Direktif.

Langkah 4 20 minit 4. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. 3) Menghubung kait Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab Penutup 13 minit Refleksi : . Guru mengajukan soal-jawab berkenaan cara menservis enjin keseluruhannya. KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak.Langkah 3 35 minit Koperatif 3.

Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menerangkan semula definisi konsumer. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar terdapat pelbagai jenis penyelewengan yang berlaku oleh para peniaga terhadap pengguna (konsumer). Menunjukkan tayangan hak pengguna. 2) Menyebut semula definisi kepenggunaan (konsumerisme). Mediatif. Guru menjelaskan definisi consumer sebagai orang yang menggunakan barang dan perkhidmatan yang ada untuk kepuasannya sendiri. Bahan Bantu Belajar: Carta hak pengguna Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Kontekstual. maka pendidikan konsumerisme ini membolehkan mereka lebih tahu akan hak sendiri sebagai pengguna dan berusaha memperjuangkan hak sendiri sebagai pengguna yang bijak pada masa hadapan. . Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P 1. Konsumerisme adalah satu kegiatan social yang berusaha untuk memperjuangkan kepentingan Direktif. Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. 3) Menjelaskan semula 4 jenis penyelewengan yang biasanya berlaku. Mediatif . konsumerisme dan 4 jenis penyelewengan yang biasanya berlaku dengan betul dan tepat.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Konsumerisme Bab 3: PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti definisi konsumer.

1)Mencirikan 2)Membanding beza 3) Menghubung kait Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Elektif Tingkatan : Tarikh: Hari: Bab 3: Perniagaan dan Keusahawanan Jangka masa : 70 minit . . 4 jenis penyelewengan yang sering berlaku termasuklah menjual barang dengan harga yang terlalu mahal.Aktiviti dijalankan dalam bentuk soal-jawab verbal secara rawak. kualiti barangan yang rendah.dan kebajikan pengguna. Koperatif Nilai murni: Langkah 3 35 minit 4. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan penyelewengan yang pernah disaksikan oleh pelajar. Cinta kepada alam sekitar Bertanggungjawab KBKK Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. dakwaan palsu atau memaparkan iklan yang mengelirukan dan barangan yang membahayakan kesihatan pengguna. 3.

Guru menjelaskan hak pengguna terbahagi kepada hak mendapat keperluan asas. Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif.Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 7. Koperatif Nilai murni: . hak mendapat pendidikan kepenggunaaan. hak memilih. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar terdapat pelbagai jenis penyelewengan yang berlaku oleh para peniaga terhadap pengguna (konsumer). Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P 1.1 HAK DAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNA Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 9 hak pengguna dengan betul dan tepat. Direktif. maka pendidikan konsumerisme ini membolehkan mereka lebih tahu akan hak sendiri sebagai pengguna dan berusaha memperjuangkan hak sendiri sebagai pengguna yang bijak pada masa hadapan Bahan Bantu Belajar: Carta hak pengguna Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menerangkan semula 9 hak pengguna. hak bersuara dan hak menikmati alam sekitar yang bersih. Mediatif. Kontekstual. hak mendapat perlindungan. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan hak pengguna. hak mendapat jaminan keselamatan. Menunjukkan tayangan hak pengguna. hak mendapat maklumat. hak mendapat pampas an (ganti rugi).

KBKK 1)Mencirikan 2)Membuat urutan Penutup 13 minit Refleksi : 3) Menghubung kait .Langkah 4 20 minit 4.Aktiviti dijalankan dalam bentuk soal-jawab verbal secara rawak. Cinta kepada alam sekitar Bertanggungjawab Celik Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. . Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.

membuat belanjawan diri. 3) Menghuraikan semula 3 peranan persatuan pengguna Bahan Bantu Belajar: Carta aktiviti penjagaan tumbuhan Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Mediatif. Direktif. Mediatif . maka pendidikan konsumerisme ini membolehkan mereka lebih tahu akan hak sendiri sebagai pengguna dan berusaha memperjuangkan hak sendiri sebagai pengguna yang bijak pada masa hadapan Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menjelaskan semula 6 jenis penyelewengan yang sering dilakukan oleh pengeluar. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar terdapat pelbagai jenis penyelewengan yang berlaku oleh para peniaga terhadap pengguna (konsumer). 2) Menerangkan semula 2 jenis aduan yang boleh dilakukan oleh pengguna. penglibatan dan tindakan dan akhir sekali kesedaran mengkritik. Guru menjelaskan tanggungjawab pengguna terhadap diri sendiri termasuklah membeli secara bijak dan rasional. Menunjukkan tayangan tanggungjawab pengguna. Kontekstual.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Tanggungjawab Pengguna Bab 3: Perniagaan dan Keusahawanan Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 6 jenis penyelewengan. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. 2 jenis aduan dan 3 peranan persatuan pengguna dengan betul dan tepat.

maklumat yang tepat dan mesra alam. Koperatif Nilai murni: Cinta kepada alam sekitar 4. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. 1)Mencirikan 2)Membuat urutan 3) Menghubung kait Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Bab 3: Perniagaan dan Keusahawanan Jangka masa : 70 minit Masa: . Tanggungjawab pengguna terhadap masyarakat pula termasuklah bersatu padu dan bekerjasama.Langkah 3 35 minit 3. keselamatan barangan. . Guru mengajukan soal-jawab berkenaan tanggung jawab pengguna. tanggungjawab social dan menjaga alam sekitar dan alam semula jadi. Tanggungjawab pengeluar kepada pengguna termasuklah harga yang berpatutan. kuantiti yang tepat.Aktiviti dijalankan dalam bentuk soal-jawab verbal secara rawak. Bertanggungjawab Celik KBKK Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. produk berkualiti.

membuat belanjawan diri. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Guru menjelaskan tanggungjawab pengguna terhadap diri sendiri termasuklah membeli secara bijak dan rasional. Tanggungjawab pengeluar kepada pengguna termasuklah harga yang berpatutan. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2.Sub-tajuk: Tanggungjawab Pengguna Kemahiran: Mengenal pasti 4 tanggungjawab terhadap diri serta 3 tanggungjawab terhadap masyarakat dengan betul dan tepat. keselamatan barangan. Koperatif Nilai murni: Cinta kepada alam sekitar 4. kuantiti yang tepat. Menunjukkan tayangan tanggungjawab pengguna. 2) Menghuraikan semula 3 tanggungjawab pengguna terhadap masyarakat. produk berkualiti. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar terdapat pelbagai jenis penyelewengan yang berlaku oleh para peniaga terhadap pengguna (konsumer). Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. maklumat yang tepat dan mesra alam. maka pendidikan konsumerisme ini membolehkan mereka lebih tahu akan hak sendiri sebagai pengguna dan berusaha memperjuangkan hak sendiri sebagai pengguna yang bijak pada masa hadapan Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menjelaskan semula 4 tanggungjawab pengguna terhadap diri sendiri. Direktif. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. penglibatan dan tindakan dan akhir sekali kesedaran mengkritik. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan tanggung jawab pengguna. tanggungjawab social dan menjaga alam sekitar dan alam semula jadi. Tanggungjawab pengguna terhadap masyarakat pula termasuklah bersatu padu dan bekerjasama. . Bahan Bantu Belajar: Carta aktiviti penjagaan tumbuhan Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Kontekstual. Mediatif.

Bertanggungjawab Celik Langkah 4 Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.. 20 minit KBKK 1)Mencirikan 2)Membuat urutan 3) Menghubung kait Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Tanggungjawab Pengguna Bab 3: Perniagaan dan Keusahawanan Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti penerimaan masyarakat terhadap gerakan konsumerisme dengan betul dan tepat. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar terdapat pelbagai jenis penyelewengan yang berlaku oleh para peniaga terhadap pengguna (konsumer). . maka pendidikan konsumerisme ini membolehkan mereka lebih tahu akan hak sendiri sebagai pengguna dan Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menjelaskan semula 3 penerimaan masyarakat terhadap gerakan konsumerisme.Aktiviti dijalankan dalam bentuk soal-jawab verbal secara rawak.

Mediatif.berusaha memperjuangkan hak sendiri sebagai pengguna yang bijak pada masa hadapan Bahan Bantu Belajar: Carta aktiviti penjagaan tumbuhan Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Guru menjelaskan cara penerimaan masyarakat terhadap gerakan konsumerisme. Nilai murni: Cinta kepada alam sekitar Bertanggungjawab Celik Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Direktif. Guru menghuraikan penerimaan masyarakat terhadap gerakan konsumerisme dengan terperinci. Langkah 3 35 minit Koperatif 4. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. KBKK Langkah 4 20 minit 1)Mencirikan 2)Membuat urutan 3) Menghubung kait . Guru mengajukan soal-jawab berkenaan reaksi masyarakat masa kini. Mediatif 3.Aktiviti dijalankan dalam bentuk soal-jawab verbal secara rawak. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. . Kontekstual. Menunjukkan tayangan tanggungjawab pengguna.

Penutup 13 minit Refleksi : .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful