RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TINGKATAN SATU TINGKATAN TIGA

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH MATA PELAJARAN: KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN SATU Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Bab 2: Reka Cipta Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula 6 aspek reka cipta dan 7 langkah reka cipta dengan betul dan tepat.

Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 1.1 Pengenalpastian Masalah

Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar tentang pemasangan projek kayu seperti mana yang terdapat di rumah masingmasing, maka pendedahan tentang langkah-langkah mereka cipta t sekali gus dapat mengukuhkan lagi ingatan mereka

Hasil Pembelajaran: Di akhir pembelajaran, pelajar dapat

a) Menerangkan semula 6

proses reka cipta.

b) Menghuraikan semula 7 langkah dalam mereka cipta. c) Menyebut semula 4 aspek dalam pengenal pastian masalah

Bahan Bantu Belajar: Contoh-contoh produk yang sedia ada di pasaran

Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif, Mediatif, Kontekstual, Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Menunjukkan tayangan contoh-contoh produk sedia ada di pasaran. 7 minit 2. Guru mengedarkan peta konsep.

Catatan Kontekstual

Langkah 2 5 minit

3. Pelajar dijelaskan definisi reka cipta

Direktif, Mediatif

Langkah 3 20 minit

4. Pelajar dibahagi kepada dua kumpulan. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.Aktiviti dijalankan dalam bentuk pop kuiz verbal secara rawak. Jawapan yang betul akan diberi bonus 1%.

5. Guru menjelaskan 6 proses reka cipta. Guru menghuraikan 6 langkah dalam mereka cipta iaitu a) pengenalpastian masalah, Langkah 3 35 minit b) Pencetusan idea atau pemilihan idea, c) Perekaan projek, d) Pemilihan reka bentuk, e) Perancangan pembinaan projek, f) Pembinaan, pengujian dan pengubahsuaian projek g) Pendokumentasian Seterusnya, 4 aspek dalam pengenalpastian masalah iaitu mengenal pasti masalah, mengumpul maklumat dan data, menganalisis maklumat dan menyenaraikan pelbagai idea penyelesaian masalah.

Koperatif Nilai murni: Kerjasama

Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Penutup 13 minit Refleksi : Mediatif KBKK

Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Menunjukkan tayangan contoh-contoh produk-produk baru di pasaran.Aktiviti dijalankan dalam bentuk pop kuiz verbal secara rawak. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Langkah 2 5 minit 3.2 Pemilihan idea Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Bab 2: Reka Cipta Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 4 aspek dalam pengenal pastian masalah dengan betul dan tepat Pengetahuan Sedia Ada: Hasil Pembelajaran: a) Menyebut semula 4 aspek dalam pengenal pastian masalah Pelajar sedar tentang kekreatifan produk ataupun b) Menyatakan semula pengenal paan stian masalah barangan baru yang sentiasa wujud di pasaran daric) Menyebutkan semula pengumpulan maklumat data d) Menghuraikan semula penganalisisan maklumat semasa ke semasa. 7 minit 2.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tingkatan : Tarikh: 5 Jan 2010 Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 1. Mediatif Catatan Kontekstual . maka pendedahan tentang konsep pengenal pastian masalah yang membawa e) Menjelaskan semula penyenaraian alternative penyelesaian masalah kepada idea produk baru dapat mengukuhkan lagi ingatan mereka Bahan Bantu Belajar: Contoh produk-produk di pasaran Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Guru mengedarkan peta konsep. Langkah 3 20 minit Direktif. Mediatif. Kontekstual.

KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Jan 2010 Hari: Bab 2: Reka cipta Jangka masa : 70 minit . Aspek kedua iaiti mengumpul maklumat dan data dan seterusnya menganalisis maklumat turut dijelaskan.Langkah 4 35 minit 4. Koperatif Nilai murni: Kerjasama Bersyukur Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Guru menjelaskan aspek pertama mengenal pasti masalah dengan terperinci.

Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar tentang kekreatifan produk ataupun barangan baru yang sentiasa wujud di pasaran dari semasa ke semasa. maka pendedahan tentang konsep pengenal pastian masalah yang membawa kepada idea produk baru dapat mengukuhkan lagi ingatan mereka Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula cara melakar reka bentuk projek. . Langkah 4 35 minit 4. Lukisan ortografik perlu dibuat bagi reka bentuk yang terpilih. 2) Menghuraikan semula langkah keempat iaitu pemilihan reka bentuk. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. . Bahan Bantu Belajar: Contoh produk-produk kayu di pasaran Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif.Aktiviti dijalankan dalam bentuk pop kuiz verbal secara rawak. Mediatif Langkah 3 20 minit 3. Menunjukkan tayangan contoh-contoh cara-cara penghasilan produk-produk kayu 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 2.. 5 minit Direktif. Mediatif. Lukisan perlu mempunyai dimensi untuk memudahkan pemahaman.Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 1. 3) Menyatakan semula lukisan ortografik. Guru menjelaskan perekaan projek dilakukan dengan lakaran sama ada dalam bentuk 2 D ataupun 3D.3 Perekaan projek Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula langkah ketiga iaitu perekaan projek dan langkah keempat iaitu pemilihan reka bentuk dengan betul dan tepat. Guru mengedarkan peta konsep. Kontekstual. Reka bentuk dipilih mestilah memenuhi factor-faktor reka bentuk. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.

5 Perancangan Pembinaan Projek Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Bab 2: Reka cipta Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula perancangan pembinaan projek dengan betul dan tepat. Pengetahuan Sedia Ada: Hasil Pembelajaran: . Penutup 13 minit 1)Mencirikan 2)Membanding beza Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tingkatan : Tarikh: Jan 2010 Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 1.Koperatif Nilai murni: Kerjasama Bersyukur KBKK Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.

Koperatif Nilai murni: Bertanggungjawab . Guru mengajukan soal-jawab berkenaan perancangan pembinaan projek. 2) Menyatakan semula kesesuaian bahan 3) Menjelaskan semula kesesuaian alatan yang digunakan Bahan Bantu Belajar: Carta langkah-langkah menghasilkan projek kayu Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Alatan yang dipilih hendaklah sesuai. kukuh. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1.Pelajar sedar tentang cara-cara penghasilan perabot kayu melalui pemerhatian sama ada secara langsung ataupun melalui televisyen. mempunyai nilai komersial dan kos tidak membebankan. Mediatif Langkah 3 20 minit 3. Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Direktif. kos overhed dan kos upah dikira mengikut langkah-langkah pengiraan yang sistematik. Mediatif. Kontekstual. Langkah 4 35 minit 4. maka pendedahan tentang pembinaan projek kayu dapat mengukuhkan lagi ingatan mereka Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 6 aspek perancangan pembinaan projek. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Menunjukkan tayangan contoh-contoh penghasilan projek kayu. Guru menjelaskan kesesuaian bahan mestilah mudah didapati. Pengiraan kos iaitu kos pengeluaran yang meliputi kos mentah.

4) Menyebut semula cara menguji dan menilai projek. 5) Menyenaraikan semula cara membuat kemasan. menanda dan memotong. Mediatif.6 Pembinaan. Hasil Pembelajaran: Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar tentang cara-cara penghasilan perabot kayu melalui pemerhatian sama ada secara langsung ataupun melalui televisyen. Koperatif Pengintegrasian ICT : . Pengujian dan Pengubahsuaian Projek Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Bab 2: Reka cipta Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula jenis dan fungsi 5 jenis gear dengan betul dan tepat. Kontekstual. Bahan Bantu Belajar: Contoh projek kerja kayu siap Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif.Penutup 13 minit Bersyukur KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tingkatan : Tarikh: Jan 2010 Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 1. maka pendedahan tentang pembinaan projek kayu dapat mengukuhkan lagi ingatan mereka Pelajar dapat: 1) Menyatakan semula proses mengukur. 3) Menghuraikan semula cara memeriksa dan menguji sambungan dan pemasangan. 2) Menjelaskan semula cara membina dan mencantum projek.

Penutup 18 minit Koperatif Refleksi: . Guru membuat penjelasan sambil menunjukkan tayangan slaid power point.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. . pengujian dan pengubahsuaian dengan terperinci. Direktif. Guru menjelaskan pembinaan projek. Setiap kumpulan dikehendaki menyediakan satu folio gear-gear yang berlainan. menanda dan memotong -membina dan mencantum projek -memeriksa dan menguji sambungan dan pemasangan -menguji dan menilai projek -Membuat kemasan Bersyukur KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Guru membahagikan pelajar kepada 4 kumpulan untuk perbincangan kumpulan. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah jawab soalan ringkas pada peta minda.Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Menunjukkan tayangan movie clips contoh-contoh projek-projek kerja siap 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Mediatif Langkah 3 15 minit 3. Nilai murni: Bertanggungjawab Langkah 4 35 minit 4. Guru mengagihkan peta minda kepada pelajar. Antara termasuklah -proses mengukur.

keperluan menghasilkan sebuah folio individu dapat mengukuhkan lagi ingatan mereka. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 6 aspek dalam format folio. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan kandungan folio.7 Pendokumentasian Bab 2: Reka Cipta Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula 6 aspek dalam format folio dengan betul dan tepat. Maka. Menunjukkan tayangan gambar contoh-contoh format folio mengikut urutan. Mediatif.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Jan 2010 Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 1. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu bahawa segala penghasilan produk perlu dirancang dan didokumentasikan. 2) Menyatakan semula 5 tujuan membuat persembahan projek. Mediatif Catatan Kontekstual . 7 minit 2. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Bahan Bantu Belajar: Contoh folio siap Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif.. Langkah 3 Direktif. Kontekstual. Langkah 2 5 minit 3.

member maklumat tentang prototaip dan mendapat komen dari rakan dan guru untuk membaiki kualiti produk. Langkah 4 35 minit Guru meminta pelajar membuat lakaran. Tujuan membuat persembahan projek termasuklah pernyataan cirri produk. Guru menjelaskan format folio termasuklah tajuk.20 minit 4. objektif. masalah yang dihadapi. deskripsi. latar belakang. rujukan atau bibliografi dan lampiran. gambar produk sedia ada di pasaran serta carta atau sebarang alat bantu untuk memudahkan proses persembahan. Koperatif Nilai murni: Bertanggungjawab Bersyukur KBKK Penutup 13 minit Refleksi : 1)Mencirikan 2)Membanding beza RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bab 2: Elektrik Jangka masa : 70 minit .

Menunjukkan tayangan gambar contoh-contoh meter kilowatt jam sebenar. Direktif. guru menjelaskan cara mengira kos penggunaan elektrik berdasarkan Jadual Kadar Tarif yang ditetapkan oleh Tenaga Nasional Berhad. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan gear-gear.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak.Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 2. Bahan Bantu Belajar: Contoh model meter kilowatt jam Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Seterusnya. 7 minit 2. Mediatif. maka pendedahan cara pengiraan kos penggunaan elektrik dapat mengukuhkan ingatan mereka tentang cara mengira bil elektrik rumah masingmasing. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan meter kilowatt jam yang dipasang di luar rumah masing-masing. 2) Menyatakan semula cara mengira kos penggunaan tenaga elektrik. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 2 jenis meter kilowatt jam. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Mediatif Langkah 3 20 minit 4. Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 3. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Langkah 4 35 minit . .0 Elektrik Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula 2 jenis meter kilowatt jam dan cara mengira kos penggunaan tenaga elektrik. Guru menjelaskan 2 jenis meter kilowatt jam iaitu jenis analog dan digital. Kontekstual.

Koperatif Nilai murni: Bertanggungjawab Bersyukur Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. KBKK Penutup 13 minit Refleksi : 1)Mencirikan 2)Membanding beza .

3) 4) Bahan Bantu Belajar: Carta motor arus terus Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Menyatakan semula contoh penggunaan motor arus terus. Menjelaskan semula apa itu motor arus ulang alik dan kegunaannya. 2) Menghuraikan semula ketiga-tiga komponen keperluan asas. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu dan pernah belajar tentang motor semasa berada di Tingkatan Satu. Maka.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 2. 7 minit 2. . Menyebut semula8 butir plat perincian motor DC. pendedahan motor arus terus dan arus ulang alik dengan lebih lanjut membolehkan mereka lebih faham akan fungsi dan penggunaannya. Mediatif. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan motor arus terus.2 Pengenalan Motor Arus Terus (DC-Direct Current) Bab 2: Elektrik Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: 1) Mengenal pasti kegunaan motor arus terus. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Kontekstual. Mediatif Catatan Kontekstual Langkah 3 3. Menunjukkan tayangan gambar prinsip kendalian motor arus terus. Langkah 2 5 minit Direktif. 1) 2) Menerangkan semula cara berfungsi motor arus terus.

Pengetahuan Sedia Ada: Hasil Pembelajaran: . 20 minit Koperatif Langkah 4 35 minit 4.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Pengenalan Motor Arus Terus (DCDirect Current) Bab 2: Elektrik Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti mekanisme penghantaran kuasa motor DC dengan betul dan tepat. Nilai murni: Bertanggungjawab Bersyukur 5. Plat perincian motor DC mempunyai 7 maklumat. KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Guru menunjukkan Petua Tangan Kiri Fleming untuk mengetahui arah putaran motor DC.. 5 bahagian motor arus terus dihuraikan mengikut urutan. Guru menjelaskan apa itu motor arus terus dan motor arus ulang alik.

Langkah 2 5 minit Direktif. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan motor arus terus. Koperatif Nilai murni: Berterima kasih 5. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Guru menjelaskan apa itu motor arus terus dan motor arus ulang alik. Bersyukur KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding . Mediatif. Maka. Plat perincian motor DC mempunyai 7 maklumat. Menunjukkan tayangan gambar prinsip kendalian motor arus terus.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Bahan Bantu Belajar: Transparensi motor DC Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. 2) Menyatakan semula 7 prinsip pergerakan motor DC 3) Menyebut semula apa itu Petua Tangan Kiri Fleming. 5 bahagian motor arus terus dihuraikan mengikut urutan. 1. 7 minit 2. Guru menunjukkan Petua Tangan Kiri Fleming untuk mengetahui arah putaran motor DC. pendedahan motor arus terus dan arus ulang alik dengan lebih lanjut membolehkan mereka lebih faham akan mekanisme penghantaran kuasa motor DC. . Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.Pelajar tahu dan pernah belajar tentang motor semasa berada di Tingkatan Satu. Langkah 4 35 minit 4. Pelajar dapat: 1) Menerangkan semula mekanisme penghantaran kuasa motor DC. Kontekstual. Mediatif Catatan Kontekstual Langkah 3 20 minit 3.

pendedahan motor arus terus dan arus ulang alik dengan lebih lanjut membolehkan mereka lebih faham akan mekanisme penghantaran kuasa motor DC.beza Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Mekanisme Penghantaran Kuasa Motor DC Bab 2: Perniagaan dan Keusahawanan Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti mekanisme penghantaran kuasa motor DC dengan betul dan tepat. Kontekstual. Koperatif Pengintegrasian ICT : . 2) Menyatakan semula 4 komponen yang terlibat dalam sistem penghantaran kuasa. Maka. Mediatif. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menerangkan semula mekanisme penghantaran kuasa motor DC. Bahan Bantu Belajar: Transparensi motor DC Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu dan pernah belajar tentang motor semasa berada di Tingkatan Satu.

Langkah 4 35 minit 4. . Bersyukur KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan Penutup 13 minit Refleksi : . 5 bahagian motor arus terus dihuraikan mengikut urutan.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Guru menunjukkan Petua Tangan Kiri Fleming untuk mengetahui arah putaran motor DC. Mediatif Langkah 3 20 minit 3. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan motor arus terus. Koperatif Nilai murni: Berterima kasih 5. Langkah 2 5 minit Catatan Kontekstual Direktif. Plat perincian motor DC mempunyai 7 maklumat. Menunjukkan tayangan gambar prinsip kendalian motor arus terus. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Guru menjelaskan apa itu motor arus terus dan motor arus ulang alik.Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. 7 minit 2.

1 Nama. 4) Menjelaskan semula 5 ciri IC muzik. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1.Aktiviti .RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 3. Langkah 2 5 minit Direktif. . 2) Menghuraikan semula 8 kaki litar bersepadu. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan komponen elektronik adalah kecil. Menunjukkan tayangan gambar contoh-contoh litar bersepadu. 7 minit 2. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 3 jenis litar bersepadu. 3) Menyatakan semula 3 langkah keselamatan dan penjagaan litar bersepadu. Simbol dan Fungsi Komponen Elektronik Bab 3: Elektronik Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 3 jenis litar bersepadu. keselamatan dan penjagaan litar bersepadu dengan betul dan tepat. fungsi. Mediatif. Bahan Bantu Belajar: contoh komponen sebenar-IC Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan litar bersepadu. Mediatif Catatan Kontekstual Langkah 3 3. Kontekstual. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. maka pengetahuan tentang cara penjagaan dan keselamatan litar bersepadu adalah penting bagi menjamim kefungsian projek yang dibuat.

Guru menjelaskan litar bersepadu dimuatkan dalam pakej kecil iaitu serpihan yang mengandungi perintang. Koperatif Nilai murni: Jimat cermat Bersyukur Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. KBKK 1)Mencirikan 2)Membuat uraian Penutup 13 minit Refleksi : . kapasitor. transistor dan diod. Ia ditutup dengan perumah plastik atau logam bagi melindunginya daripada rosak. 20 minit Langkah 4 35 minit 4.dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak.

Mediatif.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Suis mikro Bab 3: Elektronik Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 6 alat pembayaran perniagaan masa kini dengan betul dan tepat. Kontekstual. Guru menjelaskan bahawa suis mikroberfungsi sebagai suis tekan buka dan suis . Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula fungsi suis mikro. Langkah 2 5 minit Direktif. Menunjukkan tayangan gambar contoh-contoh suis mikro sebenar. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. 2) Menyatakan semula 3 tamatan suis mikro. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan fungsi suis. Bahan Bantu Belajar: Komponen elektronik sebenar suis mikro Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. . Guru mengajukan soal-jawab berkenaan suis mikro. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. 7 minit 2. Mediatif Catatan Kontekstual Langkah 3 20 minit 3. maka pendedahan tentang suis mikro memudahkan pemahaman pelajar. 3) Menjelaskan semula kendalian suis mikro.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. 4.

Langkah 4 35 minit Koperatif Nilai murni: Jimat cermat Bersyukur KBKK 1)Mencirikan 2)Membuat uraian Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.tekan tutup dan menghuraikan setiap satunya dengan terperinci. Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Mikrofon Bab 3: Elektronik Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: .

jualan Direktif. Langkah 4 35 minit 4. Koperatif Nilai murni: Jimat cermat . Koperatif Pengintegrasian ICT : Mengenal pasti 3 bahagian utama dan 3 jenis mikrofon dengan betul dan tepat. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan jenis dan bahagian utama mikrofon. Bahan Bantu Belajar: Carta mikrofon Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Kontekstual. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 3 bahagian utama mikrofon. maka pendedahan tentang mikrofon berupaya menimbulkan inkuiri dan sifat ingin tahu dalam diri pelajar untuk mengetahui dengan lebih lanjut prinsip kendalian mikrofon. Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. 3 bahagian utama mikrofon. Mediatif. Menunjukkan tayangan gambar contoh-contoh mikrofon. Guru menjelaskan 3 jenis mikrofon. Mediatif Langkah 3 20 minit 3. 2) Menghuraikan semula 3 jenis mikrofon dan binaannya.Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar masak dengan apa itu mikrofon. fungsi mikrofon yang ditinggikan oleh amplifier sebelum dihantar ke pembesar suara.

Penutup 13 minit Refleksi : 1)Mencirikan 2)Membuat uraian .Bersyukur KBKK Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.

5 bahagian utama dan kendalian pembesar suara dengan betul dan tepat. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Kontekstual.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Pembesar suara Bab 3: Elektronik Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti fungsi. . Langkah 2 5 minit Direktif. 3) Menjelaskan semula kendalian pembesar suara. Bahan Bantu Belajar: Carta pembesar suara Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Mediatif. 2) Menyatakan semula 5 bahagian utama pembesar suara. Mediatif Catatan Kontekstual Langkah 3 20 minit 3. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula fungsi pembesar suara. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan pembesar suarayang amat umum di rumah masing-masing. Menunjukkan tayangan pembesar suara. 7 minit 2. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan pembesar suara.

Lima bahagian utama pembesar suara terdiri daripada magnet kekal. diafragma. gegelung. Bervisi jauh Bersyukur KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 3. Guru menjelaskan fungsi pembesar suara iaitu menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga bunyi seperti radio dan televisyen. kerangka dan tamatan.Langkah 4 35 minit 4. Koperatif Nilai murni: Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.2 Membaca dan Menterjemahkan Lukisan Skematik Bab 3: Elektronik Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: .

Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. kekutuban kaki. memasang komponen berpandukan lukisan skematik. 2) Menerangkan semula 6 langkah penghasilan projek dengan terperinci. Menunjukkan tayangan lukisan skematik. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan bod litar elektronik. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. maka pendedahan kepada penterjemahan lukisan skematik amat perlu bagi memahirkan diri dalam pematerian litar elektronik. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. kedudukan komponen dan cara penyambungan. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan lukisan skematik. Direktif.Mengenal pasti 4 maklumat dan butiran pada lukisan skematik dengan betul dan tepat. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menghuraikan semula 4 maklumat yang boleh didapati daripada lukisan skematik. Seterusnya. Mediatif. 6 langkah penghasilan projek termasuklah membentuk kaki komponen. Guru menjelaskan 4 maklumat yang didapati dalam lukisan skematik ialah jenis komponen elektronik. .Aktiviti Bervisi jauh . Koperatif Nilai murni: 4. memotong kaki komponen dan menguji projek. Kontekstual. Bahan Bantu Belajar: Contoh lukisan skematik Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. menyemak semula kedudukan. memateri.

1 Ruang Kediaman Bab 3: Tempat Kediaman Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti ruang sosial. 2) Menyatakan semula apa itu ruang kerja. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan kepentingan tempat kediaman sebagai tempat kehidupan seharian. 3) Menyebutkan semula apa itu ruang persendirian. maka pendedahan kepada segala aspek tempat tinggal membolehkan mereka lebih ingat dan seterusnya Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menjelaskan semula apa itu apa itu ruang sosial.dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. . ruang kerja dan ruang persendirian dengan betul dan tepat. KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : . RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 4.0 Tempat Kediaman 4. Bersyukur Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.

Menunjukkan tayangan tempat kediaman. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan kehidupan seharian pelajar. Langkah 4 20 minit 4. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Direktif. Ruang sosial ialah bilik istirahat dan bilik makan. ruang kerja dan ruang persendirian.mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan yang dipelajari dalam kegiatan rutin mereka. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. .Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Kontekstual. bilik komputer. Koperatif Nilai murni: Bersyukur Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Mediatif. Guru menjelaskan ciri dan fungsi ruang sosial. Penutup 13 minit Refleksi : KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza . Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Bahan Bantu Belajar: Contoh gambar variasi tempat kediaman Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. bilik stor manakala ruang persendirian ialah bilik tidur dan tandas. Ruang kerja ialah bilik dapur.

.

3 jenis pencahayaaan lampu. Direktif. 4) Menyatakan semula 5 jenis penutup lantai Bahan Bantu Belajar: Gambar jenis penutup lantai Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. maka pendedahan kepada segala aspek tempat tinggal membolehkan mereka lebih ingat dan seterusnya mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan yang dipelajari dalam kegiatan rutin mereka. Guru menjelaskan faktor keselesaan tempat kediaman termasuklah .2 Keselesaan Tempat Kediaman Bab 3: Tempat Kediaman Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 6 faktor keselesaan tempat kediaman. Kontekstual. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 4. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. 3. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan kepentingan tempat kediaman sebagai tempat kehidupan seharian. Menunjukkan tayangan faktor keselesaan tempat kediaman. Mediatif. 2) Menerangkan semula 3 jenis pencahayaan lampu. Mediatif . Guru mengajukan soal-jawab berkenaan faktor-faktor keselesaan tempat kediaman. 3) Menyebutkan semula 4 jenis hamparan lantai. 5 jenis penutup lantai dan 3 jenis skema warna dengan betul dan tepat. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menghuraikan semula 6 faktor keselesaan tempat kediaman. 4 jenis hamparan lantai.

keselamatan. skema warna. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. . Bersyukur Langkah 4 20 minit KBKK Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. alatan dan kelengkapan serta lantai dan penutup lantai dan dihuraikan dengan terperinci. 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 4. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.Langkah 3 35 minit pengudaraan. Koperatif Nilai murni: 4.2 Keselesaan Tempat Kediaman Bab 3: Tempat Kediaman Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 3 jenis skema warna dengan betul dan tepat. pencahayaan.

Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. maka pendedahan kepada segala aspek tempat tinggal membolehkan mereka lebih ingat dan seterusnya mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan yang dipelajari dalam kegiatan rutin mereka. Langkah 3 35 minit 3. Bahan Bantu Belajar: Gambar jenis penutup lantai Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. siling. Guru menerangkan warna-warna yang terdapat dalam kod warna dan membincangkan skema warna untuk hiasan dalaman. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menjelaskan semula 3 jenis skema warna.Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan kepentingan tempat kediaman sebagai tempat kehidupan seharian. fabrik dan alat hiasan. Guru menjelaskan skema warna sebuah bilik disesuaikan mengikut warna dinding. 3) Menggunakan daya kreativiti apabila menghias ruang-ruang kediaman. Mediatif Langkah 2 5 minit 2. . 2) Memperoleh pengetahuan tentang pemilihan skema warna yang sesuai untuk ruang-ruang kediaman. Mediatif. 7 minit Catatan Kontekstual Direktif. Guru mempamerkan transparensi dan membincangkan tentang kod warna. Kontekstual. Koperatif Nilai murni: .

Langkah 4 20 minit KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 3 jenis pembersihan tempat kediaman. 3) Menghuraikan semula cara menghias ruang tempat kediaman.Bersyukur 4. Guru membuat pengukuhan idea dengan menjelaskan 6 perkara yang perlu diberi perhatian semasa memilih skema warna. 2) Menerangkan semula alatan pencuci dan agen pencuci untuk perbersihan harian. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan kepentingan tempat kediaman sebagai tempat kehidupan seharian.3 Penjagaan Tempat Kediaman Bab 3: Tempat Kediaman Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula 3 jenis pembersihan tempat kediaman . . mingguan dan berkala. Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 4. maka pendedahan kepada segala aspek tempat tinggal membolehkan mereka lebih ingat dan seterusnya mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan yang dipelajari dalam kegiatan rutin mereka.

Guru menjelaskan pembersihan tempat kediaman terbahagi kepada pembersihan harian. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Kontekstual.Bahan Bantu Belajar: Carta pembersihan tempat kediaman Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. 14 jenis alatan pencuci dijelaskan dengan terperinci berserta agen pencuci yang perlu digunakan untuk ruang sosial. Direktif. pembersihan mingguan dan pembersihan berkala. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. . Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan pembersihan di rumah kediaman pelajar masing-masing. Menunjukkan tayangan alatan pencuci dan agen pencuci. Koperatif 4. Mediatif. KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : Nilai murni: Bersyukur .Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. ruang persendirian dan ruang kerja. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. Cara menghias tempat kediaman melibatkan interior design ataupun mengikut cita rasa sendiri.

Pengetahuan Sedia Ada: Hasil Pembelajaran: Pelajar tahu akan kepentingan tempat kediaman Pelajar dapat: sebagai tempat kehidupan seharian. dipelajari dalam kegiatan rutin mereka.3 Penjagaan Tempat Kediaman Bab 3: Tempat Kediaman Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula 5 prinsip asas menghias ruang tempat kediaman dengan betul dan tepat. membolehkan mereka lebih ingat dan seterusnya 2) Menjelaskan 5 prinsip asas menghias ruang tempat mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan yang kediaman. Kontekstual. ikut kreativiti. 7 minit Catatan Kontekstual . . maka 1) Menghuraikan semula cara menghias ruang tempat pendedahan kepada segala aspek tempat tinggal kediaman. Mediatif. skim warna dan pemilihan perabot. Bahan Bantu Belajar: Carta pembersihan tempat kediaman Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 4. Guru menerangkan prinsip asas menghias ruang tempat kediaman iaitu pilih bahan sesuai.

Nilai murni: a) Namakan bahan-bahan hiasan yang sesuai untuk menghias dinding (lukisan. perabot. cermin). Bersyukur KBKK 1)Mencirikan Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Mediatif 3. gubahan bunga. b) Berikan cara-cara yang boleh digunakan untuk membuat ruang kecil kelihatan lebih besar? (Menggunakan cermin. 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : . jam. langsir. mengecat ruang dengan warna lembut dan terang. Direktif. Guru merujuk transparensi dan menerangkan 5 perkara yang perlu dipatuhi semasa menghias ruang kediaman iaitu dinding. lantai dan langsir. Guru menjelaskan 6 panduan menyusun atur perabot.Langkah 2 5 minit 2. Langkah 3 35 minit Koperatif 4. Guru membuat pengukuhan idea dengan bertanya soalan-soalan berikut. memastikan pencahayaan adalah mencukupi). kipas. pengalas lantai.

Mediatif. Guru menjelaskan 4 faktor penting yang perlu diambil kira semasa menyusun atur alatan dan kelengkapan iaitu hendaklah bersesuaian dengna saiz ruang. . Pengetahuan Sedia Ada: Hasil Pembelajaran: Pelajar tahu akan kepentingan tempat kediaman Pelajar dapat: sebagai tempat kehidupan seharian. H. Kontekstual. Bentuk ruang dapur pula terbahagi kepada bentuk I. L dan U. .Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Susun Atur Alatan dan Kelengkapan Bab 3: Tempat Kediaman Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula 4 faktor penting semasa menyusun atur alatan dan kelengkapan serta 4 bentuk susun atur alatan dan kelengkapan di ruang dapur dengan betul dan tepat. 7 minit 2. Menunjukkan tayangan susun atur alatan dan kelengkapan tempat kediaman. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan susun atur alatan dan kelengkapan ruang dapur. mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan yang dipelajari dalam kegiatan rutin mereka.. Direktif. Langkah 2 5 minit 3. Bahan Bantu Belajar: Carta Bentuk susunatur ruang dapur Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. maka 1) Menyebut semula 4 faktor penting semasa menyusun atur alatan dan kelengkapan. Mediatif Catatan Kontekstual Langkah 3 35 minit . pendedahan kepada segala aspek tempat tinggal 2) Menerangkan semula 4 bentuk susun atur alatan dan membolehkan mereka lebih ingat dan seterusnya kelengkapan di ruang dapur. harmoni dengan skema warna ruang dan tidak melindungi pencahayaan. tidak menghalang laluan dan peredaran udara.

. . Koperatif Nilai murni: Langkah 4 Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. 4 langkah penjagaan litar bersepadu dan langkah pematerian dengan betul dan tepat.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Simbol dan Fungsi Komponen Kemahiran: Mengenal pasti 3 bentuk litar bersepadu. 6 blok IC pemasa 555 berserta dengan susunan nombornya. 20 minit Bersyukur KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Elektif Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Bab 3: ELEKTRONIK Jangka masa : 70 minit Masa: Sub-tajuk: 5. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.1 Nama.4.

Mediatif Langkah 3 35 minit Koperatif Nilai murni: 4.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 3 bentuk litar bersepadu. transistor dan diod yang dicantumkan pada sekeping silicon.Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan kewujudan elektrik di mana mereka menggunakan setiap alatan dalam kehidupan harian melalui tenaga elektrik. Mediatif. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. maka pendedahan dengan komponen elektronik membolehkan mereka lebih faham kefungsian alatan elektrik. Guru menjelaskan cip mikro iaitu cip silicon terdiri daripada komponenkomponen perintang. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan IC Pemasa 555. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P 1. Catatan Kontekstual 2. Menunjukkan tayangan ciri-ciri litar bersepadu Pemasa 555. 4) Menghuraikan semula 4 langkah penjagaan litar bersepadu dan 3 langkah pematerian. Bahan Bantu Belajar: Komponen elektronik litar bersepadu IC Pemasa 555 Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif.. Langkah 4 Bersyukur . Direktif. kapasitor. Wayar emas menyambungkan serpihan kepada pin-pin. Kontekstual. Langkah 2 5 minit 3. . 2) Menyatakan semula 6 blok IC pemasa 555 3) Menerangkan semula susunan nombor IC Pemasa 555.

Penutup 13 minit Refleksi : Pelajar dikehendaki melukis keratan rentas dinamo dalam buku nota.20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza .

2) Menyatakan semula 2 jenis geganti 2) Menyatakan semula kendalian geganti. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah 1. maka amatlah penting bagi mereka mengetahui lebih lanjut tentang komponenkomponen elektronik yang berbeza. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan geganti. Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P Menunjukkan tayangan tentang geganti (relay). Mediatif. Catatan Kontekstual 2. Mediatif . Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 5 bahagian utama geganti. Langkah 2 5 minit Direktif. Bahan Bantu Belajar: Geganti Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. 2 jenis geganti dan simbolnya serta kendalian geganti dengan betul dan tepat.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Bab 3: ELEKTRONIK Jangka masa : 70 minit Masa: Sub-tajuk: Binaan dan Tamatan Geganti Kemahiran: Mengenal pasti 5 bahagian utama geganti. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan kepentingan ICT dalam kehidupan seharian. Kontekstual.

KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.Langkah 3 35 minit 3. Koperatif Nilai murni: Bersyukur 4. Guru menjelaskan geganti dikendalikan oleh 100mA dan digunakan sebagai suis kawalan pada litar kawalan lampu isyarat jalan raya. Fungsinya adalah untuk mengalirkan arus elektrik yang lebih tinggi. Binaan geganti dijelaskan dengan terperinci.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Pelajar dikehendaki melukis binaan geganti. . Penutup 13 minit Refleksi : .

3) Menerangkan semula cara memateri projek litar pemasa. Gambar PCB Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 3 jenis pemasangan dan penyambungan projek elektronik. 5) Bahan Bantu Belajar: Projek Litar Pemasa. Mediatif. 4) Menghuraikan 4aplikasi projek dalam kehidupan seharian.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 5. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P 1.2 Penghasilan Projek Bab 3: ELEKTRONIK Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 3 jenis pemasangan dan penyambungan projek elektronik. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan kepentingan ICT dalam kehidupan seharian. 4 aplikasi projek dan ketidaksesuaian bongkah penyambungan dengan betul dan tepat. Mediatif . 2) Menjelaskan semula 2 faktor ketidaksesuaian bongkah penyambungan untuk projek elektronik besar. Set Induksi 7 minit Catatan Kontekstual 2. cara memateri. . maka amatlah penting bagi mereka mengetahui lebih lanjut tentang komponen-komponen elektronik yang berbeza. Langkah 2 5 minit Guru mengajukan soal-jawab berkenaan litar pemasa Direktif. Kontekstual. Menunjukkan tayangan projek litar pemasa.

4 aplikasi projek berdasarkan tema kombinasi cahaya dan bunyi. .Langkah 3 35 minit 3. Bersyukur Bertanggungjawab Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. mudah longgar dan kaki komponen mudah tersentuh antara satu sama lain dan menyebabkan litar terpintas. . Koperatif Nilai murni: 4. Bongkah penyambung tidak sesuai untuk projek elektronik besar kerana ia tidak kekal. verobod dan bod litar tercetak atau PCB. KBKK Pelajar dikehendaki mengkaji lukisan skematik litar pemasa.1 Jenis dan Kegunaan Pengikat dan Pencantum Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 4 jenis pengikat dan 2 jenis kekunci dengan betul dan tepat. kombinasi bunyi dan pergerakan dan cahaya akhir sekali kombinasi bunyi dan pergerakan.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. 1)Mencirikan 2)Membanding beza Langkah 4 20 minit Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Elektif Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 6. kombinasi cahaya dan pergerakan. Guru menjelaskan kerja-kerja pemasangan dan penyambungan projek elektronik boleh dibuat dengan bongkah penyambung. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.

7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. Skru tudung pula mempunyai 8 jenis. 4) Menyatakan semula 2 jenis kekunci. Guru menjelaskan bol digunakan bersama-sama dengan nat untuk mengikat bahagian enjin. stad. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. nat segi enam. 2) Menjelaskan semula apa itu nat. Menunjukkan tayangan pengikat dan pencantum. skru tudung dan pencantum. Nat pula digunakan untuk menambah engkaman yang dibuat oleh bol pada bahagian yang dicantum. Bahan Bantu Belajar: Transparensi enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Koperatif Pengintegrasian ICT : Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 4 jenis bol. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan bol. Kontekstual. Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. 1)Mencirikan 2)Membanding beza . Kekunci pula terbahagi kepada kekunci persegi dan kekunci Woodruff. Stad berulir kasar pada satu hujung dan berulir halus di hujung satu lagi. Terdapat 4 jenis nat iaitu nat segi empat.Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. Maka. Koperatif Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab KBKK 4. nat. Direktif. Mediatif. nat kota dan nat telinga. 3) Menerangkan semula apa itu stad. Stad berbentuk bol tanpa kepala. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.

Maka. 2) Menerangkan semula 4 bahagian utama kepala silinder dan fungsi setiap bahagian.. . Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula fungsi kepala siinder. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. Langkah 4 20 minit Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 6. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar.Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.2 Bahagian Luar Enjin Bab 5: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti apa itu kepala silinder dan 4 bahagiannya dengan betul dan tepat.

Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Kontekstual. Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.. Mediatif Langkah 3 35 minit 3.Direktif. KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : . Guru mengajukan soal-jawab berkenaan kepala silinder. lubang berulir untuk menempatkan palam pencucuh dan rongga pembakaran. lubang-lubang skru tudung. Ia mengandungi bahagian seperti sirip penyejuk. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Mediatif. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Menunjukkan tayangan enjin kereta. Koperatif Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab 4. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Guru menjelaskan fungsi kepala silinder digunakan sebagai penutup silinder dan diperbuat daripada besi tuang atau aloi aluminium. Direktif.

.

Mediatif. 2) Menyatakan semula apa itu karburetor dan fungsinya. Catatan Kontekstual 2. Mediatif . pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. Maka. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. Langkah 2 Direktif. Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menghuraikan semula 6 bahagian bongkah enjin. Menunjukkan tayangan enjin kereta dan bahagian bongkah enjin dan karburetor. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan jenis-jenis plag.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Sub-tajuk: Bahagian Luar Enjin dan Fungsinya ± Kepala Silinder dan Karburetor Kemahiran: Mengenal pasti 6 bahagian bongkah enjin dan karburetor dengan betul dan tepat. Kontekstual. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P 1.

palam pengisi minyak. . Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Guru menjelaskan 6 bahagian bongkah enjin iaitu lubang silinder.5 minit Langkah 3 35 minit 3. Seterusnya. guru menjelaskan karburetor dan fungsinya untuk mencampurkan udara dan bahan api pada kadar yang betul bagi pembakaran dalam silinder. KBKK Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. kotak engkol. palam pembuang minyak. 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Bab 3: ENJIN . takung minyak pelincir dan ukur celup dan menghuraikan setiap satunya dengan terperinci. Koperatif Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab 4.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak..

penyenyap bunyi dan perumah penghembus dijelaskan dengan terperinci. kasa dawai. Mediatif Langkah 3 35 minit . Mediatif. Direktif. 2) Menyatakan semula 2 bahagian roda tenaga. Catatan Kontekstual 2.Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Bahagian Luar Enjin . Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menerangkan semula apa itu pembersih udara dan 4 jenisnya. Guru menjelaskan 4 jenis penapis udara iaitu jenis kawal minyak. Roda tenaga Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: 1) Mengenal pasti pembersih udara. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P 1. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. tangki bahan api. roda tenaga. Menunjukkan tayangan bahagian luar enjin. Guru mengajukan soal-jawab bahagian luar enjin yang dipelajari dalam kelas yang lepas. Maka. 3) Menyebut semula apa itu tangki bahan api. penyenyap bunyi dan perumah hembus dengan betul dan tepat. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar.Pembersih udara. katrij kertas dan foam. 2 bahagian roda tenaga iaitu sirip penyejuk dan magnet kekal. tangki bahan api. Kontekstual. Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. penyenyap bunyi dan perumah hembus. Langkah 2 5 minit 3.

Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. . Bersyukur Bertanggungjawab Langkah 4 Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.2. .1 Jenis Paip Kemahiran: 1) Mengenal pasti 4 jenis sepana. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. 20 minit KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza 3) Menghubung kait Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Sub-tajuk: . 5 jenis soket dan 6 jenis tangkai dengan betul dan tepat. 3) Menghuraikan semula 6 jenis tangkai.. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 4 jenis sepana. 2) Menerangkan semula 5 jenis soket. Maka. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.Koperatif Nilai murni: 4.

Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Catatan Kontekstual Guru mengajukan soal-jawab berkenaan alatan tangan enjin. Penutup 3) Menghubung . Mediatif Langkah 3 35 minit 3. Koperatif Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab 4.Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Langkah 2 5 minit Aktiviti P & P Menunjukkan tayangan alatan tangan enjin. Langkah 4 20 minit KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.. 5 jenis soket dan 6 jenis tangkai dengan terperinci. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah 1. Direktif. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Mediatif. Guru menjelaskan 4 jenis sepana. Kontekstual. Set Induksi 7 minit 2.

rongga ekzos dan piston.kait 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 6. kereta membolehkan mereka lebih memahami 3) Menjelaskan semula apa itu rongga masukan dan ekzos. Kontekstual. rongga masukan. Menunjukkan tayangan bahagian dalam enjin. Hasil Pembelajaran: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia Pelajar dapat: merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh 1) Menerangkan semula apa itu ruang pembakaran. Mediatif . 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 2. Direktif.3 Bahagian Dalam Enjin dan Fungsinya Pengetahuan Sedia Ada: Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: 1) Mengenal pasti apa itu ruang pembakaran. Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. majority pelajar. pengoperasian enjin dalam kereta. Maka. pendedahan tentang enjin2) Menyatakan semula lubang silinder. lubang silinder. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan bahagian dalam enjin. Mediatif. 4) Menyebutkan semula 3 jenis gelang piston.

Piston pula terdapat 3 gelang iaitu gelang mampatan. gelang pengikis dan gelang minyak. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Rongga masukan berfungsi menyalurkan campuran udara dan bahan api dari karburetor masuk ke dalam silinder. 1)Mencirikan 2)Membanding beza 3) Menghubung kait Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.5 minit Langkah 3 35 minit 3. Lubang silinder terletak pada bahagian tengah bongkah enjin.. Rongga ekzos mengalirkan keluar gas panas yang terbakar dari silinder. Penutup 13 minit Refleksi : . Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Koperatif Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab KBKK Langkah 4 20 minit 4. Guru menjelaskan ruang pembakaran adalah tempat pembakaran campuran udara dan bahan api yang dimampatkan. Pergerakan omboh dalam lubang silinder dinamakan gerakan salingan.

Guru menjelaskan rod penghubung terdapat pengaut yang menyimbah minyak pelincir ke dinding omboh.3 Bahagian dalam Enjin dan fungsinya Bab 3: ENJIN Jangka masa : 80 minit Masa: Kemahiran: 1) Mengenal pasti apa itu rod penghubung. Direktif. Pergerakan sesondol menolak tapet untuk menggerakkan injap masukan dan injap ekzos terbuka atau tertutup. Aci engkol berfungsi untuk menerima kuasa tujahan rod penghubung ketika lejang kuasa. aci engkol.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 6. Ia berfungsi menukarkan salingan omboh kepada gerakan putaran roda tenaga. Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula apa itu rod penghubung. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. 5) Me njelaskan semula dua jenis injap. 4) Menyatakan semula apa itu tapet. Kontekstual. Mediatif Langkah 3 35 minit . Mediatif. 2) Menyatakan semula apa itu aci engkol. Maka. 3) Menghuraikan semula perbezaan antara aci engkol dan aci sesondol. tapet dan 2 jenis injap dengan betul dan tepat. Injap masukan lebih besar daripada injap ekzos. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. aci sesondol. Menunjukkan tayangan bahagian dalam enjin.

Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab Penutup Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Langkah 4 20 minit 4.Koperatif 3. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. 13 minit KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza 3) Menghubung kait Refleksi : . Guru mengajukan soal-jawab berkenaan bahagian dalam enjin. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.

Catatan Kontekstual . Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P 1. Kontekstual. TTB. 2) Menerangkan semula isipadu anjakan dan isipadu kelegaan. hayun dan lejang. Maka. 2) Menyatakan semula cara pengiraan nisbah mampatan. hayun dan lejang dengan betul dan tepat.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Sub-tajuk: 6. lubang. Bahan Bantu Belajar: Transparensi enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. 1) Menjelaskan semula lubang. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta.. Menunjukkan tayangan bahan pemasangan paip. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula apa itu TTA dan TTB. Mediatif.4 Edaran Empat Lejang Kemahiran: Mengenal pasti TTA.

Lubang ialah diameter dalam silinder enjin yang diukur dalam millimeter. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. Isipadu kelegaan. Direktif. Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. KBKK 1)Mencirikan 2)Membuat uraian Penutup 13 minit Refleksi : 3) Menghubung kait . Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Hayun ialah jarak dari pusat cemat engkol ke pusat aci engkol yang diukur dalam millimeter. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Lejang ialah jarak di antara TTA dengan TTB. isipadu anjakan dan nisbah mampatan dijelaskan dengan terperinci. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan prinsip edaran empat lejang. Koperatif 4. Guru menjelaskan Takat Terakhir Atas dan Takat Terakhir Bawah. Dua hayun bersamaan dengan satu lejang.Langkah 2 5 minit 2.

lejang mampatan dan lejang ekzos dengan betul dan tepat. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P 1. 2) Menerangkan semula lejang kuasa. Kontekstual. Maka. 2) Menyatakan semula lejang kuasa. Menunjukkan tayangan bahan pemasangan paip. Catatan Kontekstual .4 Edaran Empat Lejang Kemahiran: Mengenal pasti lejang masukan. 1) Menjelaskan semula lejang mampatan. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. lejang kuasa. Mediatif. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula lejang masukan.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Sub-tajuk: 6. Bahan Bantu Belajar: Transparensi enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif.

lejang mampatan. guru menghuraikan lejang masukan.Langkah 2 5 minit 2. Guru menjelaskan Takat Terakhir Atas dan Takat Terakhir Bawah. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. Direktif. Langkah 4 20 minit Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan prinsip edaran empat lejang. lejang kuasa dan lejang ekzos dengan jelas. Seterusnya. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. KBKK 1)Mencirikan 2)Membuat uraian Penutup 13 minit Refleksi : 3) Menghubung kait . Lejang ialah jarak di antara TTA dengan TTB. Koperatif 4. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak.

penapis udara. Mediatif . Guru menjelaskan sistem pelinciran terdiri daripada bahagian takungan minyak. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Direktif. 3) Menerangkan semula 6 bahagian sistem bahan api. ukur celup.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 6. Sistem bahan api pula terdiri daripada bahagian tangki bahan api. karburetor. 2) menyatakan semula 5 bahagian sistem pelinciran dan fungsinya. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Menunjukkan tayangan Sistem Enjin. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. saluran bahan api. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 5 fungsi sistem pelinciran.5 Sistem Enjin Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti sistem pelinciran dan sistem bahan api dengan betul dan tepat. Kontekstual. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. Mediatif. palam buang minyak dan palam pengisi minyak. Maka. Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. pengaut. rongga masukan dan injap masukan.

Langkah 3 35 minit

3. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan kedua-dua sistem ini.

Koperatif Nilai murni:

Langkah 4 20 minit 4. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. .Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak.

Bersyukur Bertanggungjawab

KBKK 1)Mencirikan 2)Membuat uraian 3) Menghubung kait

Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.

Penutup 13 minit Refleksi :

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Bab 3: ENJIN

Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 6.5 Sistem Enjin ± Sistem penyalaan, sistem penyejukan dan sistem ekzos.

Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 7 bahagian sistem penyalaan, 3 bahagian sistem penyejukand an 5 bahagian sistem ekzos dengan betul dan tepat.

Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. Maka, pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta.

Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 7 bahagian system penyalaan. 2) Menyatakan semula 3 bahagian system penyejukan. 3) Menerangkan semula 5 bahagian system ekzos.

Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif, Mediatif, Kontekstual, Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Menunjukkan tayangan Sistem penyalaan, sistem penyejukan dan sistem ekzos. 7 minit

Catatan Kontekstual

Direktif, Mediatif Langkah 2 35 minit 2. Guru menjelaskan sistem penyalaan terdiri daripada palam pencucuh, magnet kekal, kondenser, titik sesentuh, gegelung penyalaan, sesondol pemutus dan kabel voltan tinggi. Sistem penyejukan pula terdiri daripada sirip penyejuk, perumah penghembus dan roda tenaga. Sistem ekzos terdiri daripada injap ekzos, rongga ekzos, penyeyap bunyi, paip ekzos dan paip ekor.

3. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan sistem penyejukan, sistem penyalaan dan sistem ekzos.

Koperatif Nilai murni: Langkah 3 5 minit 4. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Bersyukur Bertanggungjawab

KBKK Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. 1)Mencirikan 2)Membanding beza 3) Menghubung kait

Langkah 4 20 minit

Penutup 13 minit Refleksi :

Kontekstual. pelarut petrol ataupun mencuci dengan menggunakan mesin pencuci. Guru menjelaskan 7 langkah menservis palam pencucuh. 3) Menerangkan semula 3 langkah memeriksa aras minyak pelincir 4) Menjelaskan semula 7 langkah menukar minyak pelincir. 3 cara menservis palam pencucuh termasuklah mencuci dengan pengikis. Seterusnya guru menghuraikan cara memeriksa aras minyak pelincir dan cara menukarkan minyak pelincir.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 6. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 3 cara menservis palam pencucuh 2) Menyatakan semula 7 langkah menservis palam pencucuh. .6 Menservis Enjin Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 3 cara dan 7 langkah menservis palam pencucuh. 3 langkah memeriksa aras minyak pelincir dan 7 langkah menukar minyak pelincir. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. Direktif. Menunjukkan tayangan menservis enjin kereta. Bahan Bantu Belajar: Carta menservis enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Maka. Mediatif . Mediatif. Cara menservis enjin juga diketahui melalui pemerhatian ikut bapa ke bengkel kereta contohnya. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta.

Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Langkah 4 20 minit 4. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan cara menservis enjin keseluruhannya.Langkah 3 35 minit Koperatif 3. KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. 3) Menghubung kait Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab Penutup 13 minit Refleksi : . Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.

Mediatif . Guru menjelaskan definisi consumer sebagai orang yang menggunakan barang dan perkhidmatan yang ada untuk kepuasannya sendiri. Bahan Bantu Belajar: Carta hak pengguna Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menerangkan semula definisi konsumer. 3) Menjelaskan semula 4 jenis penyelewengan yang biasanya berlaku.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Konsumerisme Bab 3: PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti definisi konsumer. maka pendidikan konsumerisme ini membolehkan mereka lebih tahu akan hak sendiri sebagai pengguna dan berusaha memperjuangkan hak sendiri sebagai pengguna yang bijak pada masa hadapan. 2) Menyebut semula definisi kepenggunaan (konsumerisme). Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P 1. Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Menunjukkan tayangan hak pengguna. konsumerisme dan 4 jenis penyelewengan yang biasanya berlaku dengan betul dan tepat. Konsumerisme adalah satu kegiatan social yang berusaha untuk memperjuangkan kepentingan Direktif. Mediatif. Kontekstual. . Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar terdapat pelbagai jenis penyelewengan yang berlaku oleh para peniaga terhadap pengguna (konsumer).

dan kebajikan pengguna. 3. . Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. kualiti barangan yang rendah. Cinta kepada alam sekitar Bertanggungjawab KBKK Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. dakwaan palsu atau memaparkan iklan yang mengelirukan dan barangan yang membahayakan kesihatan pengguna.Aktiviti dijalankan dalam bentuk soal-jawab verbal secara rawak. 4 jenis penyelewengan yang sering berlaku termasuklah menjual barang dengan harga yang terlalu mahal. 1)Mencirikan 2)Membanding beza 3) Menghubung kait Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Elektif Tingkatan : Tarikh: Hari: Bab 3: Perniagaan dan Keusahawanan Jangka masa : 70 minit . Koperatif Nilai murni: Langkah 3 35 minit 4. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan penyelewengan yang pernah disaksikan oleh pelajar.

Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif.Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 7. Mediatif. Direktif. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan hak pengguna. Kontekstual. hak mendapat pendidikan kepenggunaaan. hak mendapat jaminan keselamatan. Guru menjelaskan hak pengguna terbahagi kepada hak mendapat keperluan asas. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar terdapat pelbagai jenis penyelewengan yang berlaku oleh para peniaga terhadap pengguna (konsumer). Menunjukkan tayangan hak pengguna. Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. hak mendapat perlindungan. hak memilih. Koperatif Nilai murni: . Mediatif Langkah 3 35 minit 3. maka pendidikan konsumerisme ini membolehkan mereka lebih tahu akan hak sendiri sebagai pengguna dan berusaha memperjuangkan hak sendiri sebagai pengguna yang bijak pada masa hadapan Bahan Bantu Belajar: Carta hak pengguna Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menerangkan semula 9 hak pengguna. hak mendapat pampas an (ganti rugi).1 HAK DAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNA Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 9 hak pengguna dengan betul dan tepat. hak bersuara dan hak menikmati alam sekitar yang bersih. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P 1. hak mendapat maklumat.

Aktiviti dijalankan dalam bentuk soal-jawab verbal secara rawak.Langkah 4 20 minit 4. KBKK 1)Mencirikan 2)Membuat urutan Penutup 13 minit Refleksi : 3) Menghubung kait . Cinta kepada alam sekitar Bertanggungjawab Celik Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. .

maka pendidikan konsumerisme ini membolehkan mereka lebih tahu akan hak sendiri sebagai pengguna dan berusaha memperjuangkan hak sendiri sebagai pengguna yang bijak pada masa hadapan Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menjelaskan semula 6 jenis penyelewengan yang sering dilakukan oleh pengeluar. 2 jenis aduan dan 3 peranan persatuan pengguna dengan betul dan tepat. 3) Menghuraikan semula 3 peranan persatuan pengguna Bahan Bantu Belajar: Carta aktiviti penjagaan tumbuhan Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Menunjukkan tayangan tanggungjawab pengguna. Mediatif.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Tanggungjawab Pengguna Bab 3: Perniagaan dan Keusahawanan Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 6 jenis penyelewengan. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar terdapat pelbagai jenis penyelewengan yang berlaku oleh para peniaga terhadap pengguna (konsumer). penglibatan dan tindakan dan akhir sekali kesedaran mengkritik. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Guru menjelaskan tanggungjawab pengguna terhadap diri sendiri termasuklah membeli secara bijak dan rasional. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. 2) Menerangkan semula 2 jenis aduan yang boleh dilakukan oleh pengguna. Mediatif . Kontekstual. Direktif. membuat belanjawan diri.

keselamatan barangan. Tanggungjawab pengguna terhadap masyarakat pula termasuklah bersatu padu dan bekerjasama.Aktiviti dijalankan dalam bentuk soal-jawab verbal secara rawak. . kuantiti yang tepat. Koperatif Nilai murni: Cinta kepada alam sekitar 4. 1)Mencirikan 2)Membuat urutan 3) Menghubung kait Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Bab 3: Perniagaan dan Keusahawanan Jangka masa : 70 minit Masa: . Guru mengajukan soal-jawab berkenaan tanggung jawab pengguna. tanggungjawab social dan menjaga alam sekitar dan alam semula jadi. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.Langkah 3 35 minit 3. produk berkualiti. Bertanggungjawab Celik KBKK Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Tanggungjawab pengeluar kepada pengguna termasuklah harga yang berpatutan. maklumat yang tepat dan mesra alam.

Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. maka pendidikan konsumerisme ini membolehkan mereka lebih tahu akan hak sendiri sebagai pengguna dan berusaha memperjuangkan hak sendiri sebagai pengguna yang bijak pada masa hadapan Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menjelaskan semula 4 tanggungjawab pengguna terhadap diri sendiri. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar terdapat pelbagai jenis penyelewengan yang berlaku oleh para peniaga terhadap pengguna (konsumer). tanggungjawab social dan menjaga alam sekitar dan alam semula jadi. keselamatan barangan. Menunjukkan tayangan tanggungjawab pengguna. Guru menjelaskan tanggungjawab pengguna terhadap diri sendiri termasuklah membeli secara bijak dan rasional.Sub-tajuk: Tanggungjawab Pengguna Kemahiran: Mengenal pasti 4 tanggungjawab terhadap diri serta 3 tanggungjawab terhadap masyarakat dengan betul dan tepat. kuantiti yang tepat. Direktif. Koperatif Nilai murni: Cinta kepada alam sekitar 4. Mediatif. . penglibatan dan tindakan dan akhir sekali kesedaran mengkritik. Kontekstual. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. produk berkualiti. Tanggungjawab pengeluar kepada pengguna termasuklah harga yang berpatutan. 2) Menghuraikan semula 3 tanggungjawab pengguna terhadap masyarakat. Bahan Bantu Belajar: Carta aktiviti penjagaan tumbuhan Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. maklumat yang tepat dan mesra alam. Tanggungjawab pengguna terhadap masyarakat pula termasuklah bersatu padu dan bekerjasama. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan tanggung jawab pengguna. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. membuat belanjawan diri.

Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar terdapat pelbagai jenis penyelewengan yang berlaku oleh para peniaga terhadap pengguna (konsumer).Aktiviti dijalankan dalam bentuk soal-jawab verbal secara rawak. 20 minit KBKK 1)Mencirikan 2)Membuat urutan 3) Menghubung kait Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Tanggungjawab Pengguna Bab 3: Perniagaan dan Keusahawanan Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti penerimaan masyarakat terhadap gerakan konsumerisme dengan betul dan tepat.. . Bertanggungjawab Celik Langkah 4 Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. maka pendidikan konsumerisme ini membolehkan mereka lebih tahu akan hak sendiri sebagai pengguna dan Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menjelaskan semula 3 penerimaan masyarakat terhadap gerakan konsumerisme.

7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. KBKK Langkah 4 20 minit 1)Mencirikan 2)Membuat urutan 3) Menghubung kait . Menunjukkan tayangan tanggungjawab pengguna. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Nilai murni: Cinta kepada alam sekitar Bertanggungjawab Celik Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. . Kontekstual.Aktiviti dijalankan dalam bentuk soal-jawab verbal secara rawak. Guru menghuraikan penerimaan masyarakat terhadap gerakan konsumerisme dengan terperinci. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Direktif. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan reaksi masyarakat masa kini. Guru menjelaskan cara penerimaan masyarakat terhadap gerakan konsumerisme. Langkah 3 35 minit Koperatif 4. Mediatif. Mediatif 3.berusaha memperjuangkan hak sendiri sebagai pengguna yang bijak pada masa hadapan Bahan Bantu Belajar: Carta aktiviti penjagaan tumbuhan Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif.

Penutup 13 minit Refleksi : .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful