RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TINGKATAN SATU TINGKATAN TIGA

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH MATA PELAJARAN: KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN SATU Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Bab 2: Reka Cipta Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula 6 aspek reka cipta dan 7 langkah reka cipta dengan betul dan tepat.

Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 1.1 Pengenalpastian Masalah

Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar tentang pemasangan projek kayu seperti mana yang terdapat di rumah masingmasing, maka pendedahan tentang langkah-langkah mereka cipta t sekali gus dapat mengukuhkan lagi ingatan mereka

Hasil Pembelajaran: Di akhir pembelajaran, pelajar dapat

a) Menerangkan semula 6

proses reka cipta.

b) Menghuraikan semula 7 langkah dalam mereka cipta. c) Menyebut semula 4 aspek dalam pengenal pastian masalah

Bahan Bantu Belajar: Contoh-contoh produk yang sedia ada di pasaran

Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif, Mediatif, Kontekstual, Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Menunjukkan tayangan contoh-contoh produk sedia ada di pasaran. 7 minit 2. Guru mengedarkan peta konsep.

Catatan Kontekstual

Langkah 2 5 minit

3. Pelajar dijelaskan definisi reka cipta

Direktif, Mediatif

Langkah 3 20 minit

4. Pelajar dibahagi kepada dua kumpulan. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.Aktiviti dijalankan dalam bentuk pop kuiz verbal secara rawak. Jawapan yang betul akan diberi bonus 1%.

5. Guru menjelaskan 6 proses reka cipta. Guru menghuraikan 6 langkah dalam mereka cipta iaitu a) pengenalpastian masalah, Langkah 3 35 minit b) Pencetusan idea atau pemilihan idea, c) Perekaan projek, d) Pemilihan reka bentuk, e) Perancangan pembinaan projek, f) Pembinaan, pengujian dan pengubahsuaian projek g) Pendokumentasian Seterusnya, 4 aspek dalam pengenalpastian masalah iaitu mengenal pasti masalah, mengumpul maklumat dan data, menganalisis maklumat dan menyenaraikan pelbagai idea penyelesaian masalah.

Koperatif Nilai murni: Kerjasama

Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Penutup 13 minit Refleksi : Mediatif KBKK

Mediatif Catatan Kontekstual . 7 minit 2. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.Aktiviti dijalankan dalam bentuk pop kuiz verbal secara rawak. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Kontekstual. maka pendedahan tentang konsep pengenal pastian masalah yang membawa e) Menjelaskan semula penyenaraian alternative penyelesaian masalah kepada idea produk baru dapat mengukuhkan lagi ingatan mereka Bahan Bantu Belajar: Contoh produk-produk di pasaran Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Langkah 2 5 minit 3. Menunjukkan tayangan contoh-contoh produk-produk baru di pasaran.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tingkatan : Tarikh: 5 Jan 2010 Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 1. Guru mengedarkan peta konsep.2 Pemilihan idea Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Bab 2: Reka Cipta Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 4 aspek dalam pengenal pastian masalah dengan betul dan tepat Pengetahuan Sedia Ada: Hasil Pembelajaran: a) Menyebut semula 4 aspek dalam pengenal pastian masalah Pelajar sedar tentang kekreatifan produk ataupun b) Menyatakan semula pengenal paan stian masalah barangan baru yang sentiasa wujud di pasaran daric) Menyebutkan semula pengumpulan maklumat data d) Menghuraikan semula penganalisisan maklumat semasa ke semasa. Langkah 3 20 minit Direktif. Mediatif.

Koperatif Nilai murni: Kerjasama Bersyukur Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Jan 2010 Hari: Bab 2: Reka cipta Jangka masa : 70 minit .Langkah 4 35 minit 4. Aspek kedua iaiti mengumpul maklumat dan data dan seterusnya menganalisis maklumat turut dijelaskan. Guru menjelaskan aspek pertama mengenal pasti masalah dengan terperinci.

Reka bentuk dipilih mestilah memenuhi factor-faktor reka bentuk. 5 minit Direktif. Lukisan ortografik perlu dibuat bagi reka bentuk yang terpilih. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. 3) Menyatakan semula lukisan ortografik. Mediatif Langkah 3 20 minit 3. . Lukisan perlu mempunyai dimensi untuk memudahkan pemahaman. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Kontekstual.Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 1. Bahan Bantu Belajar: Contoh produk-produk kayu di pasaran Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Guru mengedarkan peta konsep. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar tentang kekreatifan produk ataupun barangan baru yang sentiasa wujud di pasaran dari semasa ke semasa. Mediatif.3 Perekaan projek Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula langkah ketiga iaitu perekaan projek dan langkah keempat iaitu pemilihan reka bentuk dengan betul dan tepat.Aktiviti dijalankan dalam bentuk pop kuiz verbal secara rawak. 2) Menghuraikan semula langkah keempat iaitu pemilihan reka bentuk. Menunjukkan tayangan contoh-contoh cara-cara penghasilan produk-produk kayu 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 2. Langkah 4 35 minit 4.. Guru menjelaskan perekaan projek dilakukan dengan lakaran sama ada dalam bentuk 2 D ataupun 3D. . maka pendedahan tentang konsep pengenal pastian masalah yang membawa kepada idea produk baru dapat mengukuhkan lagi ingatan mereka Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula cara melakar reka bentuk projek.

Penutup 13 minit 1)Mencirikan 2)Membanding beza Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tingkatan : Tarikh: Jan 2010 Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 1.5 Perancangan Pembinaan Projek Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Bab 2: Reka cipta Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula perancangan pembinaan projek dengan betul dan tepat. Pengetahuan Sedia Ada: Hasil Pembelajaran: .Koperatif Nilai murni: Kerjasama Bersyukur KBKK Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.

Pengiraan kos iaitu kos pengeluaran yang meliputi kos mentah. Mediatif Langkah 3 20 minit 3. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan perancangan pembinaan projek. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Kontekstual. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Koperatif Nilai murni: Bertanggungjawab . Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. mempunyai nilai komersial dan kos tidak membebankan. maka pendedahan tentang pembinaan projek kayu dapat mengukuhkan lagi ingatan mereka Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 6 aspek perancangan pembinaan projek. kukuh. Mediatif. Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. 2) Menyatakan semula kesesuaian bahan 3) Menjelaskan semula kesesuaian alatan yang digunakan Bahan Bantu Belajar: Carta langkah-langkah menghasilkan projek kayu Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. kos overhed dan kos upah dikira mengikut langkah-langkah pengiraan yang sistematik. Direktif. Menunjukkan tayangan contoh-contoh penghasilan projek kayu. Langkah 4 35 minit 4. Alatan yang dipilih hendaklah sesuai.Pelajar sedar tentang cara-cara penghasilan perabot kayu melalui pemerhatian sama ada secara langsung ataupun melalui televisyen. Guru menjelaskan kesesuaian bahan mestilah mudah didapati.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak.

Hasil Pembelajaran: Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar tentang cara-cara penghasilan perabot kayu melalui pemerhatian sama ada secara langsung ataupun melalui televisyen.6 Pembinaan. Mediatif. Pengujian dan Pengubahsuaian Projek Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Bab 2: Reka cipta Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula jenis dan fungsi 5 jenis gear dengan betul dan tepat. 2) Menjelaskan semula cara membina dan mencantum projek. 3) Menghuraikan semula cara memeriksa dan menguji sambungan dan pemasangan. menanda dan memotong. maka pendedahan tentang pembinaan projek kayu dapat mengukuhkan lagi ingatan mereka Pelajar dapat: 1) Menyatakan semula proses mengukur. Bahan Bantu Belajar: Contoh projek kerja kayu siap Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. 4) Menyebut semula cara menguji dan menilai projek. Kontekstual. 5) Menyenaraikan semula cara membuat kemasan.Penutup 13 minit Bersyukur KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tingkatan : Tarikh: Jan 2010 Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 1. Koperatif Pengintegrasian ICT : .

Setiap kumpulan dikehendaki menyediakan satu folio gear-gear yang berlainan. Guru menjelaskan pembinaan projek. pengujian dan pengubahsuaian dengan terperinci. Nilai murni: Bertanggungjawab Langkah 4 35 minit 4.Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. menanda dan memotong -membina dan mencantum projek -memeriksa dan menguji sambungan dan pemasangan -menguji dan menilai projek -Membuat kemasan Bersyukur KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Guru membahagikan pelajar kepada 4 kumpulan untuk perbincangan kumpulan. Guru membuat penjelasan sambil menunjukkan tayangan slaid power point. Penutup 18 minit Koperatif Refleksi: . Antara termasuklah -proses mengukur. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah jawab soalan ringkas pada peta minda. Menunjukkan tayangan movie clips contoh-contoh projek-projek kerja siap 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Guru mengagihkan peta minda kepada pelajar. Mediatif Langkah 3 15 minit 3.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Direktif. .

7 minit 2.. Kontekstual. Mediatif.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Jan 2010 Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 1.7 Pendokumentasian Bab 2: Reka Cipta Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula 6 aspek dalam format folio dengan betul dan tepat. Menunjukkan tayangan gambar contoh-contoh format folio mengikut urutan. Mediatif Catatan Kontekstual . Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu bahawa segala penghasilan produk perlu dirancang dan didokumentasikan. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan kandungan folio. 2) Menyatakan semula 5 tujuan membuat persembahan projek. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 6 aspek dalam format folio. Maka. Langkah 3 Direktif. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Bahan Bantu Belajar: Contoh folio siap Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. keperluan menghasilkan sebuah folio individu dapat mengukuhkan lagi ingatan mereka. Langkah 2 5 minit 3. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1.

gambar produk sedia ada di pasaran serta carta atau sebarang alat bantu untuk memudahkan proses persembahan.20 minit 4. member maklumat tentang prototaip dan mendapat komen dari rakan dan guru untuk membaiki kualiti produk. rujukan atau bibliografi dan lampiran. Guru menjelaskan format folio termasuklah tajuk. objektif. masalah yang dihadapi. latar belakang. Tujuan membuat persembahan projek termasuklah pernyataan cirri produk. deskripsi. Koperatif Nilai murni: Bertanggungjawab Bersyukur KBKK Penutup 13 minit Refleksi : 1)Mencirikan 2)Membanding beza RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bab 2: Elektrik Jangka masa : 70 minit . Langkah 4 35 minit Guru meminta pelajar membuat lakaran.

Kontekstual. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 2 jenis meter kilowatt jam. . Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan meter kilowatt jam yang dipasang di luar rumah masing-masing.Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 2. Mediatif. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Mediatif Langkah 3 20 minit 4. Menunjukkan tayangan gambar contoh-contoh meter kilowatt jam sebenar. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan gear-gear. Bahan Bantu Belajar: Contoh model meter kilowatt jam Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. 2) Menyatakan semula cara mengira kos penggunaan tenaga elektrik. Seterusnya.0 Elektrik Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula 2 jenis meter kilowatt jam dan cara mengira kos penggunaan tenaga elektrik. Direktif. 7 minit 2. guru menjelaskan cara mengira kos penggunaan elektrik berdasarkan Jadual Kadar Tarif yang ditetapkan oleh Tenaga Nasional Berhad. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. maka pendedahan cara pengiraan kos penggunaan elektrik dapat mengukuhkan ingatan mereka tentang cara mengira bil elektrik rumah masingmasing. Langkah 4 35 minit . Guru menjelaskan 2 jenis meter kilowatt jam iaitu jenis analog dan digital.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 3.

KBKK Penutup 13 minit Refleksi : 1)Mencirikan 2)Membanding beza .Koperatif Nilai murni: Bertanggungjawab Bersyukur Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.

pendedahan motor arus terus dan arus ulang alik dengan lebih lanjut membolehkan mereka lebih faham akan fungsi dan penggunaannya. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu dan pernah belajar tentang motor semasa berada di Tingkatan Satu. Menunjukkan tayangan gambar prinsip kendalian motor arus terus. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1.2 Pengenalan Motor Arus Terus (DC-Direct Current) Bab 2: Elektrik Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: 1) Mengenal pasti kegunaan motor arus terus. .RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 2. Langkah 2 5 minit Direktif. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan motor arus terus. 1) 2) Menerangkan semula cara berfungsi motor arus terus. 7 minit 2. Menyatakan semula contoh penggunaan motor arus terus. Kontekstual. 3) 4) Bahan Bantu Belajar: Carta motor arus terus Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Mediatif Catatan Kontekstual Langkah 3 3. Menjelaskan semula apa itu motor arus ulang alik dan kegunaannya. Menyebut semula8 butir plat perincian motor DC. Maka. 2) Menghuraikan semula ketiga-tiga komponen keperluan asas. Mediatif.

KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Guru menjelaskan apa itu motor arus terus dan motor arus ulang alik. 20 minit Koperatif Langkah 4 35 minit 4. 5 bahagian motor arus terus dihuraikan mengikut urutan.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Pengenalan Motor Arus Terus (DCDirect Current) Bab 2: Elektrik Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti mekanisme penghantaran kuasa motor DC dengan betul dan tepat. Nilai murni: Bertanggungjawab Bersyukur 5.. Pengetahuan Sedia Ada: Hasil Pembelajaran: . Plat perincian motor DC mempunyai 7 maklumat. Guru menunjukkan Petua Tangan Kiri Fleming untuk mengetahui arah putaran motor DC.

. Kontekstual.Pelajar tahu dan pernah belajar tentang motor semasa berada di Tingkatan Satu. Koperatif Nilai murni: Berterima kasih 5. Maka. pendedahan motor arus terus dan arus ulang alik dengan lebih lanjut membolehkan mereka lebih faham akan mekanisme penghantaran kuasa motor DC. Bahan Bantu Belajar: Transparensi motor DC Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Bersyukur KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding . Langkah 4 35 minit 4. Plat perincian motor DC mempunyai 7 maklumat. Pelajar dapat: 1) Menerangkan semula mekanisme penghantaran kuasa motor DC. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. 5 bahagian motor arus terus dihuraikan mengikut urutan. 7 minit 2. 1. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan motor arus terus. Mediatif Catatan Kontekstual Langkah 3 20 minit 3. Langkah 2 5 minit Direktif. 2) Menyatakan semula 7 prinsip pergerakan motor DC 3) Menyebut semula apa itu Petua Tangan Kiri Fleming. Mediatif. Guru menunjukkan Petua Tangan Kiri Fleming untuk mengetahui arah putaran motor DC. Guru menjelaskan apa itu motor arus terus dan motor arus ulang alik. Menunjukkan tayangan gambar prinsip kendalian motor arus terus.

Mediatif. Bahan Bantu Belajar: Transparensi motor DC Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu dan pernah belajar tentang motor semasa berada di Tingkatan Satu. pendedahan motor arus terus dan arus ulang alik dengan lebih lanjut membolehkan mereka lebih faham akan mekanisme penghantaran kuasa motor DC. 2) Menyatakan semula 4 komponen yang terlibat dalam sistem penghantaran kuasa.beza Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Mekanisme Penghantaran Kuasa Motor DC Bab 2: Perniagaan dan Keusahawanan Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti mekanisme penghantaran kuasa motor DC dengan betul dan tepat. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menerangkan semula mekanisme penghantaran kuasa motor DC. Koperatif Pengintegrasian ICT : . Kontekstual. Maka.

Menunjukkan tayangan gambar prinsip kendalian motor arus terus. Langkah 4 35 minit 4. 7 minit 2. Plat perincian motor DC mempunyai 7 maklumat. Koperatif Nilai murni: Berterima kasih 5. . Bersyukur KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan Penutup 13 minit Refleksi : .Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. 5 bahagian motor arus terus dihuraikan mengikut urutan. Mediatif Langkah 3 20 minit 3. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan motor arus terus. Guru menunjukkan Petua Tangan Kiri Fleming untuk mengetahui arah putaran motor DC. Langkah 2 5 minit Catatan Kontekstual Direktif. Guru menjelaskan apa itu motor arus terus dan motor arus ulang alik. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1.

. 7 minit 2. Mediatif Catatan Kontekstual Langkah 3 3. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan litar bersepadu. Bahan Bantu Belajar: contoh komponen sebenar-IC Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Mediatif. Langkah 2 5 minit Direktif. keselamatan dan penjagaan litar bersepadu dengan betul dan tepat. 2) Menghuraikan semula 8 kaki litar bersepadu. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan komponen elektronik adalah kecil.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 3.1 Nama. Simbol dan Fungsi Komponen Elektronik Bab 3: Elektronik Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 3 jenis litar bersepadu. Kontekstual. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 3 jenis litar bersepadu. Menunjukkan tayangan gambar contoh-contoh litar bersepadu. fungsi. 4) Menjelaskan semula 5 ciri IC muzik. maka pengetahuan tentang cara penjagaan dan keselamatan litar bersepadu adalah penting bagi menjamim kefungsian projek yang dibuat.Aktiviti . 3) Menyatakan semula 3 langkah keselamatan dan penjagaan litar bersepadu. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1.

Ia ditutup dengan perumah plastik atau logam bagi melindunginya daripada rosak. Koperatif Nilai murni: Jimat cermat Bersyukur Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. kapasitor. KBKK 1)Mencirikan 2)Membuat uraian Penutup 13 minit Refleksi : . 20 minit Langkah 4 35 minit 4. transistor dan diod.dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Guru menjelaskan litar bersepadu dimuatkan dalam pakej kecil iaitu serpihan yang mengandungi perintang.

Mediatif. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula fungsi suis mikro. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan fungsi suis. Menunjukkan tayangan gambar contoh-contoh suis mikro sebenar. Guru menjelaskan bahawa suis mikroberfungsi sebagai suis tekan buka dan suis .RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Suis mikro Bab 3: Elektronik Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 6 alat pembayaran perniagaan masa kini dengan betul dan tepat. . Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. 4. Bahan Bantu Belajar: Komponen elektronik sebenar suis mikro Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. maka pendedahan tentang suis mikro memudahkan pemahaman pelajar. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Langkah 2 5 minit Direktif.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. 3) Menjelaskan semula kendalian suis mikro. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan suis mikro. Kontekstual. Mediatif Catatan Kontekstual Langkah 3 20 minit 3. 2) Menyatakan semula 3 tamatan suis mikro. 7 minit 2.

Langkah 4 35 minit Koperatif Nilai murni: Jimat cermat Bersyukur KBKK 1)Mencirikan 2)Membuat uraian Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Mikrofon Bab 3: Elektronik Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: .tekan tutup dan menghuraikan setiap satunya dengan terperinci.

Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 3 bahagian utama mikrofon. Menunjukkan tayangan gambar contoh-contoh mikrofon. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Koperatif Nilai murni: Jimat cermat . Guru menjelaskan 3 jenis mikrofon. jualan Direktif. maka pendedahan tentang mikrofon berupaya menimbulkan inkuiri dan sifat ingin tahu dalam diri pelajar untuk mengetahui dengan lebih lanjut prinsip kendalian mikrofon. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. fungsi mikrofon yang ditinggikan oleh amplifier sebelum dihantar ke pembesar suara. 2) Menghuraikan semula 3 jenis mikrofon dan binaannya. Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Koperatif Pengintegrasian ICT : Mengenal pasti 3 bahagian utama dan 3 jenis mikrofon dengan betul dan tepat. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Mediatif.Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar masak dengan apa itu mikrofon. Kontekstual. 3 bahagian utama mikrofon. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan jenis dan bahagian utama mikrofon. Bahan Bantu Belajar: Carta mikrofon Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Mediatif Langkah 3 20 minit 3. Langkah 4 35 minit 4.

Penutup 13 minit Refleksi : 1)Mencirikan 2)Membuat uraian .Bersyukur KBKK Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.

Kontekstual. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula fungsi pembesar suara. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. 2) Menyatakan semula 5 bahagian utama pembesar suara. Mediatif. Bahan Bantu Belajar: Carta pembesar suara Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Menunjukkan tayangan pembesar suara. 5 bahagian utama dan kendalian pembesar suara dengan betul dan tepat. Langkah 2 5 minit Direktif. 3) Menjelaskan semula kendalian pembesar suara. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan pembesar suarayang amat umum di rumah masing-masing.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Pembesar suara Bab 3: Elektronik Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti fungsi. . Mediatif Catatan Kontekstual Langkah 3 20 minit 3. 7 minit 2. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan pembesar suara.

Guru menjelaskan fungsi pembesar suara iaitu menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga bunyi seperti radio dan televisyen. gegelung. kerangka dan tamatan. Bervisi jauh Bersyukur KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 3. Lima bahagian utama pembesar suara terdiri daripada magnet kekal.Langkah 4 35 minit 4. diafragma. Koperatif Nilai murni: Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.2 Membaca dan Menterjemahkan Lukisan Skematik Bab 3: Elektronik Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: .

2) Menerangkan semula 6 langkah penghasilan projek dengan terperinci. . 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Guru menjelaskan 4 maklumat yang didapati dalam lukisan skematik ialah jenis komponen elektronik. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan lukisan skematik. maka pendedahan kepada penterjemahan lukisan skematik amat perlu bagi memahirkan diri dalam pematerian litar elektronik. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menghuraikan semula 4 maklumat yang boleh didapati daripada lukisan skematik. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan bod litar elektronik. Mediatif. Seterusnya. kedudukan komponen dan cara penyambungan. Direktif. menyemak semula kedudukan. Kontekstual. memotong kaki komponen dan menguji projek. Koperatif Nilai murni: 4. Menunjukkan tayangan lukisan skematik. 6 langkah penghasilan projek termasuklah membentuk kaki komponen. memasang komponen berpandukan lukisan skematik. memateri.Aktiviti Bervisi jauh . kekutuban kaki. Mediatif Langkah 3 35 minit 3.Mengenal pasti 4 maklumat dan butiran pada lukisan skematik dengan betul dan tepat. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Bahan Bantu Belajar: Contoh lukisan skematik Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif.

KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : . 2) Menyatakan semula apa itu ruang kerja. 3) Menyebutkan semula apa itu ruang persendirian. Bersyukur Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan kepentingan tempat kediaman sebagai tempat kehidupan seharian. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 4. maka pendedahan kepada segala aspek tempat tinggal membolehkan mereka lebih ingat dan seterusnya Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menjelaskan semula apa itu apa itu ruang sosial.1 Ruang Kediaman Bab 3: Tempat Kediaman Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti ruang sosial.0 Tempat Kediaman 4. ruang kerja dan ruang persendirian dengan betul dan tepat. .dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak.

bilik stor manakala ruang persendirian ialah bilik tidur dan tandas. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. bilik komputer.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Guru menjelaskan ciri dan fungsi ruang sosial. ruang kerja dan ruang persendirian.mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan yang dipelajari dalam kegiatan rutin mereka. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Menunjukkan tayangan tempat kediaman. Bahan Bantu Belajar: Contoh gambar variasi tempat kediaman Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Kontekstual. Langkah 4 20 minit 4. Mediatif. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. . Direktif. Penutup 13 minit Refleksi : KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza . Ruang sosial ialah bilik istirahat dan bilik makan. Ruang kerja ialah bilik dapur. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan kehidupan seharian pelajar. Koperatif Nilai murni: Bersyukur Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.

.

Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menghuraikan semula 6 faktor keselesaan tempat kediaman. 4) Menyatakan semula 5 jenis penutup lantai Bahan Bantu Belajar: Gambar jenis penutup lantai Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Menunjukkan tayangan faktor keselesaan tempat kediaman. 4 jenis hamparan lantai. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan kepentingan tempat kediaman sebagai tempat kehidupan seharian. 3. Direktif. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan faktor-faktor keselesaan tempat kediaman. 2) Menerangkan semula 3 jenis pencahayaan lampu. Mediatif .RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 4. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Kontekstual.2 Keselesaan Tempat Kediaman Bab 3: Tempat Kediaman Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 6 faktor keselesaan tempat kediaman. Guru menjelaskan faktor keselesaan tempat kediaman termasuklah . 5 jenis penutup lantai dan 3 jenis skema warna dengan betul dan tepat. 3) Menyebutkan semula 4 jenis hamparan lantai. maka pendedahan kepada segala aspek tempat tinggal membolehkan mereka lebih ingat dan seterusnya mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan yang dipelajari dalam kegiatan rutin mereka. 3 jenis pencahayaaan lampu. Mediatif.

. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak.2 Keselesaan Tempat Kediaman Bab 3: Tempat Kediaman Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 3 jenis skema warna dengan betul dan tepat. pencahayaan. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 4. Koperatif Nilai murni: 4. Bersyukur Langkah 4 20 minit KBKK Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. skema warna.Langkah 3 35 minit pengudaraan. alatan dan kelengkapan serta lantai dan penutup lantai dan dihuraikan dengan terperinci. keselamatan.

fabrik dan alat hiasan. Guru menjelaskan skema warna sebuah bilik disesuaikan mengikut warna dinding. Guru mempamerkan transparensi dan membincangkan tentang kod warna. maka pendedahan kepada segala aspek tempat tinggal membolehkan mereka lebih ingat dan seterusnya mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan yang dipelajari dalam kegiatan rutin mereka. Koperatif Nilai murni: . Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menjelaskan semula 3 jenis skema warna. Mediatif. 7 minit Catatan Kontekstual Direktif.Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan kepentingan tempat kediaman sebagai tempat kehidupan seharian. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Mediatif Langkah 2 5 minit 2. 2) Memperoleh pengetahuan tentang pemilihan skema warna yang sesuai untuk ruang-ruang kediaman. . Kontekstual. 3) Menggunakan daya kreativiti apabila menghias ruang-ruang kediaman. Bahan Bantu Belajar: Gambar jenis penutup lantai Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Guru menerangkan warna-warna yang terdapat dalam kod warna dan membincangkan skema warna untuk hiasan dalaman. siling. Langkah 3 35 minit 3.

Guru membuat pengukuhan idea dengan menjelaskan 6 perkara yang perlu diberi perhatian semasa memilih skema warna. mingguan dan berkala. 2) Menerangkan semula alatan pencuci dan agen pencuci untuk perbersihan harian. . Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 3 jenis pembersihan tempat kediaman. 3) Menghuraikan semula cara menghias ruang tempat kediaman. maka pendedahan kepada segala aspek tempat tinggal membolehkan mereka lebih ingat dan seterusnya mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan yang dipelajari dalam kegiatan rutin mereka. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan kepentingan tempat kediaman sebagai tempat kehidupan seharian. Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 4.3 Penjagaan Tempat Kediaman Bab 3: Tempat Kediaman Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula 3 jenis pembersihan tempat kediaman .Bersyukur 4. Langkah 4 20 minit KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.

Bahan Bantu Belajar: Carta pembersihan tempat kediaman Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan pembersihan di rumah kediaman pelajar masing-masing. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. pembersihan mingguan dan pembersihan berkala. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Menunjukkan tayangan alatan pencuci dan agen pencuci. Guru menjelaskan pembersihan tempat kediaman terbahagi kepada pembersihan harian. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : Nilai murni: Bersyukur . 14 jenis alatan pencuci dijelaskan dengan terperinci berserta agen pencuci yang perlu digunakan untuk ruang sosial. Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Direktif. Kontekstual. ruang persendirian dan ruang kerja. Koperatif 4. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. . Cara menghias tempat kediaman melibatkan interior design ataupun mengikut cita rasa sendiri. Mediatif.

. membolehkan mereka lebih ingat dan seterusnya 2) Menjelaskan 5 prinsip asas menghias ruang tempat mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan yang kediaman. Kontekstual.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 4. dipelajari dalam kegiatan rutin mereka. maka 1) Menghuraikan semula cara menghias ruang tempat pendedahan kepada segala aspek tempat tinggal kediaman. Pengetahuan Sedia Ada: Hasil Pembelajaran: Pelajar tahu akan kepentingan tempat kediaman Pelajar dapat: sebagai tempat kehidupan seharian. Guru menerangkan prinsip asas menghias ruang tempat kediaman iaitu pilih bahan sesuai. Mediatif.3 Penjagaan Tempat Kediaman Bab 3: Tempat Kediaman Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula 5 prinsip asas menghias ruang tempat kediaman dengan betul dan tepat. ikut kreativiti. 7 minit Catatan Kontekstual . skim warna dan pemilihan perabot. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Bahan Bantu Belajar: Carta pembersihan tempat kediaman Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif.

pengalas lantai. Langkah 3 35 minit Koperatif 4. gubahan bunga. cermin). jam. kipas. memastikan pencahayaan adalah mencukupi). Direktif. langsir. perabot. mengecat ruang dengan warna lembut dan terang. Guru merujuk transparensi dan menerangkan 5 perkara yang perlu dipatuhi semasa menghias ruang kediaman iaitu dinding. b) Berikan cara-cara yang boleh digunakan untuk membuat ruang kecil kelihatan lebih besar? (Menggunakan cermin. Mediatif 3.Langkah 2 5 minit 2. Guru menjelaskan 6 panduan menyusun atur perabot. 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : . lantai dan langsir. Bersyukur KBKK 1)Mencirikan Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Nilai murni: a) Namakan bahan-bahan hiasan yang sesuai untuk menghias dinding (lukisan. Guru membuat pengukuhan idea dengan bertanya soalan-soalan berikut.

Langkah 2 5 minit 3. . 7 minit 2. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Menunjukkan tayangan susun atur alatan dan kelengkapan tempat kediaman. L dan U. mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan yang dipelajari dalam kegiatan rutin mereka. Mediatif Catatan Kontekstual Langkah 3 35 minit . tidak menghalang laluan dan peredaran udara. Pengetahuan Sedia Ada: Hasil Pembelajaran: Pelajar tahu akan kepentingan tempat kediaman Pelajar dapat: sebagai tempat kehidupan seharian.Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Susun Atur Alatan dan Kelengkapan Bab 3: Tempat Kediaman Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula 4 faktor penting semasa menyusun atur alatan dan kelengkapan serta 4 bentuk susun atur alatan dan kelengkapan di ruang dapur dengan betul dan tepat. . Direktif. Bahan Bantu Belajar: Carta Bentuk susunatur ruang dapur Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Kontekstual. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan susun atur alatan dan kelengkapan ruang dapur. maka 1) Menyebut semula 4 faktor penting semasa menyusun atur alatan dan kelengkapan. harmoni dengan skema warna ruang dan tidak melindungi pencahayaan. Mediatif. pendedahan kepada segala aspek tempat tinggal 2) Menerangkan semula 4 bentuk susun atur alatan dan membolehkan mereka lebih ingat dan seterusnya kelengkapan di ruang dapur.. Bentuk ruang dapur pula terbahagi kepada bentuk I. H. Guru menjelaskan 4 faktor penting yang perlu diambil kira semasa menyusun atur alatan dan kelengkapan iaitu hendaklah bersesuaian dengna saiz ruang.

. Koperatif Nilai murni: Langkah 4 Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. 6 blok IC pemasa 555 berserta dengan susunan nombornya.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.1 Nama. Simbol dan Fungsi Komponen Kemahiran: Mengenal pasti 3 bentuk litar bersepadu.4. 20 minit Bersyukur KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Elektif Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Bab 3: ELEKTRONIK Jangka masa : 70 minit Masa: Sub-tajuk: 5. 4 langkah penjagaan litar bersepadu dan langkah pematerian dengan betul dan tepat. .

Guru mengajukan soal-jawab berkenaan IC Pemasa 555. Mediatif Langkah 3 35 minit Koperatif Nilai murni: 4. Kontekstual. Menunjukkan tayangan ciri-ciri litar bersepadu Pemasa 555.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Catatan Kontekstual 2. Langkah 2 5 minit 3. maka pendedahan dengan komponen elektronik membolehkan mereka lebih faham kefungsian alatan elektrik. 4) Menghuraikan semula 4 langkah penjagaan litar bersepadu dan 3 langkah pematerian. Mediatif. transistor dan diod yang dicantumkan pada sekeping silicon. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 3 bentuk litar bersepadu. 2) Menyatakan semula 6 blok IC pemasa 555 3) Menerangkan semula susunan nombor IC Pemasa 555. Bahan Bantu Belajar: Komponen elektronik litar bersepadu IC Pemasa 555 Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P 1. Wayar emas menyambungkan serpihan kepada pin-pin. . Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.. kapasitor. Langkah 4 Bersyukur . Guru menjelaskan cip mikro iaitu cip silicon terdiri daripada komponenkomponen perintang.Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan kewujudan elektrik di mana mereka menggunakan setiap alatan dalam kehidupan harian melalui tenaga elektrik. Direktif.

KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza . Penutup 13 minit Refleksi : Pelajar dikehendaki melukis keratan rentas dinamo dalam buku nota.20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.

2) Menyatakan semula 2 jenis geganti 2) Menyatakan semula kendalian geganti. Kontekstual. Bahan Bantu Belajar: Geganti Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P Menunjukkan tayangan tentang geganti (relay). Langkah 2 5 minit Direktif.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Bab 3: ELEKTRONIK Jangka masa : 70 minit Masa: Sub-tajuk: Binaan dan Tamatan Geganti Kemahiran: Mengenal pasti 5 bahagian utama geganti. 2 jenis geganti dan simbolnya serta kendalian geganti dengan betul dan tepat. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan kepentingan ICT dalam kehidupan seharian. Mediatif. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan geganti. Catatan Kontekstual 2. maka amatlah penting bagi mereka mengetahui lebih lanjut tentang komponenkomponen elektronik yang berbeza. Mediatif . Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 5 bahagian utama geganti. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah 1.

Langkah 3 35 minit 3. Koperatif Nilai murni: Bersyukur 4. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Pelajar dikehendaki melukis binaan geganti. . Guru menjelaskan geganti dikendalikan oleh 100mA dan digunakan sebagai suis kawalan pada litar kawalan lampu isyarat jalan raya. Fungsinya adalah untuk mengalirkan arus elektrik yang lebih tinggi. Binaan geganti dijelaskan dengan terperinci. KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Penutup 13 minit Refleksi : .Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak.

5) Bahan Bantu Belajar: Projek Litar Pemasa. Langkah 2 5 minit Guru mengajukan soal-jawab berkenaan litar pemasa Direktif. Menunjukkan tayangan projek litar pemasa. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P 1. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 3 jenis pemasangan dan penyambungan projek elektronik. Mediatif . maka amatlah penting bagi mereka mengetahui lebih lanjut tentang komponen-komponen elektronik yang berbeza. 4 aplikasi projek dan ketidaksesuaian bongkah penyambungan dengan betul dan tepat. 3) Menerangkan semula cara memateri projek litar pemasa. Set Induksi 7 minit Catatan Kontekstual 2. . Mediatif. cara memateri.2 Penghasilan Projek Bab 3: ELEKTRONIK Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 3 jenis pemasangan dan penyambungan projek elektronik. 2) Menjelaskan semula 2 faktor ketidaksesuaian bongkah penyambungan untuk projek elektronik besar. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan kepentingan ICT dalam kehidupan seharian. Gambar PCB Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 5. Kontekstual. 4) Menghuraikan 4aplikasi projek dalam kehidupan seharian.

Langkah 3 35 minit 3. KBKK Pelajar dikehendaki mengkaji lukisan skematik litar pemasa. 1)Mencirikan 2)Membanding beza Langkah 4 20 minit Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Elektif Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 6. . Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. 4 aplikasi projek berdasarkan tema kombinasi cahaya dan bunyi.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. kombinasi cahaya dan pergerakan. Koperatif Nilai murni: 4. . Bersyukur Bertanggungjawab Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Bongkah penyambung tidak sesuai untuk projek elektronik besar kerana ia tidak kekal. mudah longgar dan kaki komponen mudah tersentuh antara satu sama lain dan menyebabkan litar terpintas. kombinasi bunyi dan pergerakan dan cahaya akhir sekali kombinasi bunyi dan pergerakan. verobod dan bod litar tercetak atau PCB.1 Jenis dan Kegunaan Pengikat dan Pencantum Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 4 jenis pengikat dan 2 jenis kekunci dengan betul dan tepat. Guru menjelaskan kerja-kerja pemasangan dan penyambungan projek elektronik boleh dibuat dengan bongkah penyambung.

Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Stad berulir kasar pada satu hujung dan berulir halus di hujung satu lagi. Koperatif Pengintegrasian ICT : Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 4 jenis bol. Bahan Bantu Belajar: Transparensi enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Koperatif Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab KBKK 4.Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. Menunjukkan tayangan pengikat dan pencantum. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. nat. Kontekstual. 4) Menyatakan semula 2 jenis kekunci. 2) Menjelaskan semula apa itu nat. Guru menjelaskan bol digunakan bersama-sama dengan nat untuk mengikat bahagian enjin. Nat pula digunakan untuk menambah engkaman yang dibuat oleh bol pada bahagian yang dicantum. Mediatif. Skru tudung pula mempunyai 8 jenis. Maka. skru tudung dan pencantum. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. stad. Direktif. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan bol. Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. nat segi enam. nat kota dan nat telinga. Stad berbentuk bol tanpa kepala. 1)Mencirikan 2)Membanding beza . Terdapat 4 jenis nat iaitu nat segi empat. Kekunci pula terbahagi kepada kekunci persegi dan kekunci Woodruff. 3) Menerangkan semula apa itu stad. Mediatif Langkah 3 35 minit 3.

Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. .Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula fungsi kepala siinder. 2) Menerangkan semula 4 bahagian utama kepala silinder dan fungsi setiap bahagian..2 Bahagian Luar Enjin Bab 5: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti apa itu kepala silinder dan 4 bahagiannya dengan betul dan tepat. Maka. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. Langkah 4 20 minit Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 6.

Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak.. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan kepala silinder. lubang-lubang skru tudung.Direktif. Koperatif Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab 4. Kontekstual. lubang berulir untuk menempatkan palam pencucuh dan rongga pembakaran. Ia mengandungi bahagian seperti sirip penyejuk. KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : . Menunjukkan tayangan enjin kereta. Direktif. Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Mediatif. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Guru menjelaskan fungsi kepala silinder digunakan sebagai penutup silinder dan diperbuat daripada besi tuang atau aloi aluminium. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2.

.

Mediatif. Langkah 2 Direktif. Menunjukkan tayangan enjin kereta dan bahagian bongkah enjin dan karburetor. Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan jenis-jenis plag. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. Maka.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Sub-tajuk: Bahagian Luar Enjin dan Fungsinya ± Kepala Silinder dan Karburetor Kemahiran: Mengenal pasti 6 bahagian bongkah enjin dan karburetor dengan betul dan tepat. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P 1. Kontekstual. Mediatif . Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. Catatan Kontekstual 2. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menghuraikan semula 6 bahagian bongkah enjin. 2) Menyatakan semula apa itu karburetor dan fungsinya.

Seterusnya. Koperatif Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab 4. Guru menjelaskan 6 bahagian bongkah enjin iaitu lubang silinder.. palam pembuang minyak.5 minit Langkah 3 35 minit 3. takung minyak pelincir dan ukur celup dan menghuraikan setiap satunya dengan terperinci. 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Bab 3: ENJIN . kotak engkol. KBKK Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. guru menjelaskan karburetor dan fungsinya untuk mencampurkan udara dan bahan api pada kadar yang betul bagi pembakaran dalam silinder. . Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. palam pengisi minyak.

3) Menyebut semula apa itu tangki bahan api. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menerangkan semula apa itu pembersih udara dan 4 jenisnya. penyenyap bunyi dan perumah hembus dengan betul dan tepat. penyenyap bunyi dan perumah hembus. Kontekstual. Catatan Kontekstual 2. penyenyap bunyi dan perumah penghembus dijelaskan dengan terperinci. roda tenaga. Roda tenaga Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: 1) Mengenal pasti pembersih udara. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar.Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Bahagian Luar Enjin . Mediatif. Menunjukkan tayangan bahagian luar enjin. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. kasa dawai. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P 1. Guru menjelaskan 4 jenis penapis udara iaitu jenis kawal minyak. katrij kertas dan foam. Mediatif Langkah 3 35 minit . 2 bahagian roda tenaga iaitu sirip penyejuk dan magnet kekal. Langkah 2 5 minit 3. Guru mengajukan soal-jawab bahagian luar enjin yang dipelajari dalam kelas yang lepas. Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Direktif. Maka.Pembersih udara. tangki bahan api. 2) Menyatakan semula 2 bahagian roda tenaga. tangki bahan api.

Maka. Bersyukur Bertanggungjawab Langkah 4 Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. 3) Menghuraikan semula 6 jenis tangkai. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 4 jenis sepana. 5 jenis soket dan 6 jenis tangkai dengan betul dan tepat. . Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. 2) Menerangkan semula 5 jenis soket. ..Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak.1 Jenis Paip Kemahiran: 1) Mengenal pasti 4 jenis sepana.2. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. 20 minit KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza 3) Menghubung kait Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Sub-tajuk: .Koperatif Nilai murni: 4.

Koperatif Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab 4.Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Catatan Kontekstual Guru mengajukan soal-jawab berkenaan alatan tangan enjin. 5 jenis soket dan 6 jenis tangkai dengan terperinci. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. Kontekstual. Penutup 3) Menghubung . Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah 1. Langkah 2 5 minit Aktiviti P & P Menunjukkan tayangan alatan tangan enjin. Mediatif. Set Induksi 7 minit 2. Direktif.. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Langkah 4 20 minit KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Guru menjelaskan 4 jenis sepana.

Kontekstual. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan bahagian dalam enjin. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 2. Hasil Pembelajaran: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia Pelajar dapat: merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh 1) Menerangkan semula apa itu ruang pembakaran. 4) Menyebutkan semula 3 jenis gelang piston. Mediatif. pendedahan tentang enjin2) Menyatakan semula lubang silinder.3 Bahagian Dalam Enjin dan Fungsinya Pengetahuan Sedia Ada: Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: 1) Mengenal pasti apa itu ruang pembakaran. Direktif. pengoperasian enjin dalam kereta. majority pelajar.kait 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 6. rongga masukan. lubang silinder. Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. kereta membolehkan mereka lebih memahami 3) Menjelaskan semula apa itu rongga masukan dan ekzos. Mediatif . rongga ekzos dan piston. Menunjukkan tayangan bahagian dalam enjin. Maka.

1)Mencirikan 2)Membanding beza 3) Menghubung kait Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.. Rongga ekzos mengalirkan keluar gas panas yang terbakar dari silinder. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Lubang silinder terletak pada bahagian tengah bongkah enjin.5 minit Langkah 3 35 minit 3. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Rongga masukan berfungsi menyalurkan campuran udara dan bahan api dari karburetor masuk ke dalam silinder. Koperatif Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab KBKK Langkah 4 20 minit 4. gelang pengikis dan gelang minyak. Guru menjelaskan ruang pembakaran adalah tempat pembakaran campuran udara dan bahan api yang dimampatkan. Penutup 13 minit Refleksi : . Piston pula terdapat 3 gelang iaitu gelang mampatan. Pergerakan omboh dalam lubang silinder dinamakan gerakan salingan.

Aci engkol berfungsi untuk menerima kuasa tujahan rod penghubung ketika lejang kuasa. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. Pergerakan sesondol menolak tapet untuk menggerakkan injap masukan dan injap ekzos terbuka atau tertutup. Menunjukkan tayangan bahagian dalam enjin. Mediatif. Kontekstual. Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif.3 Bahagian dalam Enjin dan fungsinya Bab 3: ENJIN Jangka masa : 80 minit Masa: Kemahiran: 1) Mengenal pasti apa itu rod penghubung. Injap masukan lebih besar daripada injap ekzos. Direktif. 5) Me njelaskan semula dua jenis injap. Ia berfungsi menukarkan salingan omboh kepada gerakan putaran roda tenaga. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula apa itu rod penghubung. 3) Menghuraikan semula perbezaan antara aci engkol dan aci sesondol. 2) Menyatakan semula apa itu aci engkol. aci engkol. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. tapet dan 2 jenis injap dengan betul dan tepat. 4) Menyatakan semula apa itu tapet.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 6. Mediatif Langkah 3 35 minit . Guru menjelaskan rod penghubung terdapat pengaut yang menyimbah minyak pelincir ke dinding omboh. Maka. aci sesondol. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta.

Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab Penutup Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.Koperatif 3. Langkah 4 20 minit 4. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan bahagian dalam enjin. 13 minit KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza 3) Menghubung kait Refleksi : .

Catatan Kontekstual . lubang.4 Edaran Empat Lejang Kemahiran: Mengenal pasti TTA. 2) Menerangkan semula isipadu anjakan dan isipadu kelegaan. TTB. Kontekstual. Maka. Bahan Bantu Belajar: Transparensi enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. 2) Menyatakan semula cara pengiraan nisbah mampatan. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P 1.. hayun dan lejang dengan betul dan tepat. Mediatif. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula apa itu TTA dan TTB. Menunjukkan tayangan bahan pemasangan paip. 1) Menjelaskan semula lubang. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. hayun dan lejang.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Sub-tajuk: 6.

Isipadu kelegaan. Dua hayun bersamaan dengan satu lejang. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. KBKK 1)Mencirikan 2)Membuat uraian Penutup 13 minit Refleksi : 3) Menghubung kait .Langkah 2 5 minit 2. Direktif. Lejang ialah jarak di antara TTA dengan TTB. Hayun ialah jarak dari pusat cemat engkol ke pusat aci engkol yang diukur dalam millimeter. Guru menjelaskan Takat Terakhir Atas dan Takat Terakhir Bawah. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. isipadu anjakan dan nisbah mampatan dijelaskan dengan terperinci. Lubang ialah diameter dalam silinder enjin yang diukur dalam millimeter. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Koperatif 4. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan prinsip edaran empat lejang.

Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula lejang masukan. lejang mampatan dan lejang ekzos dengan betul dan tepat. 1) Menjelaskan semula lejang mampatan. Mediatif.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Sub-tajuk: 6. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta.4 Edaran Empat Lejang Kemahiran: Mengenal pasti lejang masukan. 2) Menyatakan semula lejang kuasa. Maka. Kontekstual. lejang kuasa. Menunjukkan tayangan bahan pemasangan paip. Catatan Kontekstual . Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P 1. 2) Menerangkan semula lejang kuasa. Bahan Bantu Belajar: Transparensi enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif.

Langkah 4 20 minit Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Koperatif 4. Lejang ialah jarak di antara TTA dengan TTB. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan prinsip edaran empat lejang. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. KBKK 1)Mencirikan 2)Membuat uraian Penutup 13 minit Refleksi : 3) Menghubung kait . guru menghuraikan lejang masukan. Seterusnya. lejang kuasa dan lejang ekzos dengan jelas. Guru menjelaskan Takat Terakhir Atas dan Takat Terakhir Bawah. Direktif.Langkah 2 5 minit 2. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. lejang mampatan.

Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. penapis udara. karburetor. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 5 fungsi sistem pelinciran. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1.5 Sistem Enjin Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti sistem pelinciran dan sistem bahan api dengan betul dan tepat. pengaut. Menunjukkan tayangan Sistem Enjin. palam buang minyak dan palam pengisi minyak. saluran bahan api. Guru menjelaskan sistem pelinciran terdiri daripada bahagian takungan minyak. Mediatif. ukur celup. Maka. 3) Menerangkan semula 6 bahagian sistem bahan api. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. rongga masukan dan injap masukan.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 6. Kontekstual. 2) menyatakan semula 5 bahagian sistem pelinciran dan fungsinya. Sistem bahan api pula terdiri daripada bahagian tangki bahan api. Direktif. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. Mediatif .

Langkah 3 35 minit

3. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan kedua-dua sistem ini.

Koperatif Nilai murni:

Langkah 4 20 minit 4. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. .Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak.

Bersyukur Bertanggungjawab

KBKK 1)Mencirikan 2)Membuat uraian 3) Menghubung kait

Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.

Penutup 13 minit Refleksi :

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Bab 3: ENJIN

Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 6.5 Sistem Enjin ± Sistem penyalaan, sistem penyejukan dan sistem ekzos.

Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 7 bahagian sistem penyalaan, 3 bahagian sistem penyejukand an 5 bahagian sistem ekzos dengan betul dan tepat.

Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. Maka, pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta.

Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 7 bahagian system penyalaan. 2) Menyatakan semula 3 bahagian system penyejukan. 3) Menerangkan semula 5 bahagian system ekzos.

Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif, Mediatif, Kontekstual, Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Menunjukkan tayangan Sistem penyalaan, sistem penyejukan dan sistem ekzos. 7 minit

Catatan Kontekstual

Direktif, Mediatif Langkah 2 35 minit 2. Guru menjelaskan sistem penyalaan terdiri daripada palam pencucuh, magnet kekal, kondenser, titik sesentuh, gegelung penyalaan, sesondol pemutus dan kabel voltan tinggi. Sistem penyejukan pula terdiri daripada sirip penyejuk, perumah penghembus dan roda tenaga. Sistem ekzos terdiri daripada injap ekzos, rongga ekzos, penyeyap bunyi, paip ekzos dan paip ekor.

3. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan sistem penyejukan, sistem penyalaan dan sistem ekzos.

Koperatif Nilai murni: Langkah 3 5 minit 4. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Bersyukur Bertanggungjawab

KBKK Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. 1)Mencirikan 2)Membanding beza 3) Menghubung kait

Langkah 4 20 minit

Penutup 13 minit Refleksi :

Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. Mediatif. 3) Menerangkan semula 3 langkah memeriksa aras minyak pelincir 4) Menjelaskan semula 7 langkah menukar minyak pelincir.6 Menservis Enjin Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 3 cara dan 7 langkah menservis palam pencucuh. Maka. Mediatif . pelarut petrol ataupun mencuci dengan menggunakan mesin pencuci. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Kontekstual. 3 langkah memeriksa aras minyak pelincir dan 7 langkah menukar minyak pelincir.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 6. Bahan Bantu Belajar: Carta menservis enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. 3 cara menservis palam pencucuh termasuklah mencuci dengan pengikis. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 3 cara menservis palam pencucuh 2) Menyatakan semula 7 langkah menservis palam pencucuh. . Cara menservis enjin juga diketahui melalui pemerhatian ikut bapa ke bengkel kereta contohnya. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. Seterusnya guru menghuraikan cara memeriksa aras minyak pelincir dan cara menukarkan minyak pelincir. Menunjukkan tayangan menservis enjin kereta. Guru menjelaskan 7 langkah menservis palam pencucuh. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Direktif.

Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.Langkah 3 35 minit Koperatif 3. 3) Menghubung kait Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab Penutup 13 minit Refleksi : . Langkah 4 20 minit 4. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan cara menservis enjin keseluruhannya. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.

2) Menyebut semula definisi kepenggunaan (konsumerisme).RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Konsumerisme Bab 3: PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti definisi konsumer. Mediatif . Konsumerisme adalah satu kegiatan social yang berusaha untuk memperjuangkan kepentingan Direktif. maka pendidikan konsumerisme ini membolehkan mereka lebih tahu akan hak sendiri sebagai pengguna dan berusaha memperjuangkan hak sendiri sebagai pengguna yang bijak pada masa hadapan. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P 1. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar terdapat pelbagai jenis penyelewengan yang berlaku oleh para peniaga terhadap pengguna (konsumer). Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menerangkan semula definisi konsumer. Mediatif. 3) Menjelaskan semula 4 jenis penyelewengan yang biasanya berlaku. Guru menjelaskan definisi consumer sebagai orang yang menggunakan barang dan perkhidmatan yang ada untuk kepuasannya sendiri. konsumerisme dan 4 jenis penyelewengan yang biasanya berlaku dengan betul dan tepat. Kontekstual. Bahan Bantu Belajar: Carta hak pengguna Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Menunjukkan tayangan hak pengguna. Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. .

4 jenis penyelewengan yang sering berlaku termasuklah menjual barang dengan harga yang terlalu mahal. Cinta kepada alam sekitar Bertanggungjawab KBKK Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. 1)Mencirikan 2)Membanding beza 3) Menghubung kait Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Elektif Tingkatan : Tarikh: Hari: Bab 3: Perniagaan dan Keusahawanan Jangka masa : 70 minit .dan kebajikan pengguna. Koperatif Nilai murni: Langkah 3 35 minit 4. 3. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan penyelewengan yang pernah disaksikan oleh pelajar. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. kualiti barangan yang rendah. . dakwaan palsu atau memaparkan iklan yang mengelirukan dan barangan yang membahayakan kesihatan pengguna.Aktiviti dijalankan dalam bentuk soal-jawab verbal secara rawak.

Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P 1. Menunjukkan tayangan hak pengguna. hak mendapat perlindungan. Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Guru menjelaskan hak pengguna terbahagi kepada hak mendapat keperluan asas. hak mendapat jaminan keselamatan. hak mendapat pendidikan kepenggunaaan. Mediatif Langkah 3 35 minit 3.Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 7. hak bersuara dan hak menikmati alam sekitar yang bersih. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan hak pengguna. Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. maka pendidikan konsumerisme ini membolehkan mereka lebih tahu akan hak sendiri sebagai pengguna dan berusaha memperjuangkan hak sendiri sebagai pengguna yang bijak pada masa hadapan Bahan Bantu Belajar: Carta hak pengguna Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menerangkan semula 9 hak pengguna. Direktif.1 HAK DAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNA Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 9 hak pengguna dengan betul dan tepat. hak mendapat pampas an (ganti rugi). Koperatif Nilai murni: . hak mendapat maklumat. Mediatif. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar terdapat pelbagai jenis penyelewengan yang berlaku oleh para peniaga terhadap pengguna (konsumer). hak memilih. Kontekstual.

Aktiviti dijalankan dalam bentuk soal-jawab verbal secara rawak. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.Langkah 4 20 minit 4. KBKK 1)Mencirikan 2)Membuat urutan Penutup 13 minit Refleksi : 3) Menghubung kait . . Cinta kepada alam sekitar Bertanggungjawab Celik Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.

Mediatif . membuat belanjawan diri. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar terdapat pelbagai jenis penyelewengan yang berlaku oleh para peniaga terhadap pengguna (konsumer). penglibatan dan tindakan dan akhir sekali kesedaran mengkritik. Mediatif. maka pendidikan konsumerisme ini membolehkan mereka lebih tahu akan hak sendiri sebagai pengguna dan berusaha memperjuangkan hak sendiri sebagai pengguna yang bijak pada masa hadapan Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menjelaskan semula 6 jenis penyelewengan yang sering dilakukan oleh pengeluar. Kontekstual. Menunjukkan tayangan tanggungjawab pengguna. Guru menjelaskan tanggungjawab pengguna terhadap diri sendiri termasuklah membeli secara bijak dan rasional. 2) Menerangkan semula 2 jenis aduan yang boleh dilakukan oleh pengguna.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Tanggungjawab Pengguna Bab 3: Perniagaan dan Keusahawanan Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 6 jenis penyelewengan. Direktif. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. 3) Menghuraikan semula 3 peranan persatuan pengguna Bahan Bantu Belajar: Carta aktiviti penjagaan tumbuhan Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. 2 jenis aduan dan 3 peranan persatuan pengguna dengan betul dan tepat. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2.

maklumat yang tepat dan mesra alam. 1)Mencirikan 2)Membuat urutan 3) Menghubung kait Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Bab 3: Perniagaan dan Keusahawanan Jangka masa : 70 minit Masa: .Langkah 3 35 minit 3. produk berkualiti. Bertanggungjawab Celik KBKK Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.Aktiviti dijalankan dalam bentuk soal-jawab verbal secara rawak. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan tanggung jawab pengguna. kuantiti yang tepat. Koperatif Nilai murni: Cinta kepada alam sekitar 4. keselamatan barangan. . Tanggungjawab pengeluar kepada pengguna termasuklah harga yang berpatutan. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. tanggungjawab social dan menjaga alam sekitar dan alam semula jadi. Tanggungjawab pengguna terhadap masyarakat pula termasuklah bersatu padu dan bekerjasama.

Kontekstual. Tanggungjawab pengguna terhadap masyarakat pula termasuklah bersatu padu dan bekerjasama. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar terdapat pelbagai jenis penyelewengan yang berlaku oleh para peniaga terhadap pengguna (konsumer). Guru mengajukan soal-jawab berkenaan tanggung jawab pengguna. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. tanggungjawab social dan menjaga alam sekitar dan alam semula jadi. keselamatan barangan. Tanggungjawab pengeluar kepada pengguna termasuklah harga yang berpatutan. maka pendidikan konsumerisme ini membolehkan mereka lebih tahu akan hak sendiri sebagai pengguna dan berusaha memperjuangkan hak sendiri sebagai pengguna yang bijak pada masa hadapan Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menjelaskan semula 4 tanggungjawab pengguna terhadap diri sendiri. membuat belanjawan diri. Direktif. . Mediatif. penglibatan dan tindakan dan akhir sekali kesedaran mengkritik. Bahan Bantu Belajar: Carta aktiviti penjagaan tumbuhan Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Menunjukkan tayangan tanggungjawab pengguna. 2) Menghuraikan semula 3 tanggungjawab pengguna terhadap masyarakat. produk berkualiti. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. Guru menjelaskan tanggungjawab pengguna terhadap diri sendiri termasuklah membeli secara bijak dan rasional. Koperatif Nilai murni: Cinta kepada alam sekitar 4. maklumat yang tepat dan mesra alam.Sub-tajuk: Tanggungjawab Pengguna Kemahiran: Mengenal pasti 4 tanggungjawab terhadap diri serta 3 tanggungjawab terhadap masyarakat dengan betul dan tepat. kuantiti yang tepat.

Aktiviti dijalankan dalam bentuk soal-jawab verbal secara rawak.. . Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar terdapat pelbagai jenis penyelewengan yang berlaku oleh para peniaga terhadap pengguna (konsumer). 20 minit KBKK 1)Mencirikan 2)Membuat urutan 3) Menghubung kait Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Tanggungjawab Pengguna Bab 3: Perniagaan dan Keusahawanan Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti penerimaan masyarakat terhadap gerakan konsumerisme dengan betul dan tepat. maka pendidikan konsumerisme ini membolehkan mereka lebih tahu akan hak sendiri sebagai pengguna dan Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menjelaskan semula 3 penerimaan masyarakat terhadap gerakan konsumerisme. Bertanggungjawab Celik Langkah 4 Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.

KBKK Langkah 4 20 minit 1)Mencirikan 2)Membuat urutan 3) Menghubung kait . Guru menghuraikan penerimaan masyarakat terhadap gerakan konsumerisme dengan terperinci. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan reaksi masyarakat masa kini. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Kontekstual. . Mediatif.berusaha memperjuangkan hak sendiri sebagai pengguna yang bijak pada masa hadapan Bahan Bantu Belajar: Carta aktiviti penjagaan tumbuhan Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Langkah 3 35 minit Koperatif 4.Aktiviti dijalankan dalam bentuk soal-jawab verbal secara rawak. Direktif. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Guru menjelaskan cara penerimaan masyarakat terhadap gerakan konsumerisme. Nilai murni: Cinta kepada alam sekitar Bertanggungjawab Celik Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Mediatif 3. Menunjukkan tayangan tanggungjawab pengguna. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1.

Penutup 13 minit Refleksi : .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful