P. 1
Rancangan Pengajaran Harian Cth

Rancangan Pengajaran Harian Cth

|Views: 380|Likes:
Published by ras310789

More info:

Published by: ras310789 on Sep 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2013

pdf

text

original

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TINGKATAN SATU TINGKATAN TIGA

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH MATA PELAJARAN: KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN SATU Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Bab 2: Reka Cipta Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula 6 aspek reka cipta dan 7 langkah reka cipta dengan betul dan tepat.

Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 1.1 Pengenalpastian Masalah

Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar tentang pemasangan projek kayu seperti mana yang terdapat di rumah masingmasing, maka pendedahan tentang langkah-langkah mereka cipta t sekali gus dapat mengukuhkan lagi ingatan mereka

Hasil Pembelajaran: Di akhir pembelajaran, pelajar dapat

a) Menerangkan semula 6

proses reka cipta.

b) Menghuraikan semula 7 langkah dalam mereka cipta. c) Menyebut semula 4 aspek dalam pengenal pastian masalah

Bahan Bantu Belajar: Contoh-contoh produk yang sedia ada di pasaran

Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif, Mediatif, Kontekstual, Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Menunjukkan tayangan contoh-contoh produk sedia ada di pasaran. 7 minit 2. Guru mengedarkan peta konsep.

Catatan Kontekstual

Langkah 2 5 minit

3. Pelajar dijelaskan definisi reka cipta

Direktif, Mediatif

Langkah 3 20 minit

4. Pelajar dibahagi kepada dua kumpulan. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.Aktiviti dijalankan dalam bentuk pop kuiz verbal secara rawak. Jawapan yang betul akan diberi bonus 1%.

5. Guru menjelaskan 6 proses reka cipta. Guru menghuraikan 6 langkah dalam mereka cipta iaitu a) pengenalpastian masalah, Langkah 3 35 minit b) Pencetusan idea atau pemilihan idea, c) Perekaan projek, d) Pemilihan reka bentuk, e) Perancangan pembinaan projek, f) Pembinaan, pengujian dan pengubahsuaian projek g) Pendokumentasian Seterusnya, 4 aspek dalam pengenalpastian masalah iaitu mengenal pasti masalah, mengumpul maklumat dan data, menganalisis maklumat dan menyenaraikan pelbagai idea penyelesaian masalah.

Koperatif Nilai murni: Kerjasama

Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Penutup 13 minit Refleksi : Mediatif KBKK

Mediatif. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Langkah 3 20 minit Direktif. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.2 Pemilihan idea Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Bab 2: Reka Cipta Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 4 aspek dalam pengenal pastian masalah dengan betul dan tepat Pengetahuan Sedia Ada: Hasil Pembelajaran: a) Menyebut semula 4 aspek dalam pengenal pastian masalah Pelajar sedar tentang kekreatifan produk ataupun b) Menyatakan semula pengenal paan stian masalah barangan baru yang sentiasa wujud di pasaran daric) Menyebutkan semula pengumpulan maklumat data d) Menghuraikan semula penganalisisan maklumat semasa ke semasa. maka pendedahan tentang konsep pengenal pastian masalah yang membawa e) Menjelaskan semula penyenaraian alternative penyelesaian masalah kepada idea produk baru dapat mengukuhkan lagi ingatan mereka Bahan Bantu Belajar: Contoh produk-produk di pasaran Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Langkah 2 5 minit 3. 7 minit 2. Kontekstual.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tingkatan : Tarikh: 5 Jan 2010 Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 1. Menunjukkan tayangan contoh-contoh produk-produk baru di pasaran. Guru mengedarkan peta konsep.Aktiviti dijalankan dalam bentuk pop kuiz verbal secara rawak. Mediatif Catatan Kontekstual .

Langkah 4 35 minit 4. Koperatif Nilai murni: Kerjasama Bersyukur Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Jan 2010 Hari: Bab 2: Reka cipta Jangka masa : 70 minit . Guru menjelaskan aspek pertama mengenal pasti masalah dengan terperinci. Aspek kedua iaiti mengumpul maklumat dan data dan seterusnya menganalisis maklumat turut dijelaskan.

Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 1. Reka bentuk dipilih mestilah memenuhi factor-faktor reka bentuk. maka pendedahan tentang konsep pengenal pastian masalah yang membawa kepada idea produk baru dapat mengukuhkan lagi ingatan mereka Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula cara melakar reka bentuk projek. . 5 minit Direktif.Aktiviti dijalankan dalam bentuk pop kuiz verbal secara rawak. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Bahan Bantu Belajar: Contoh produk-produk kayu di pasaran Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. . Kontekstual. Guru menjelaskan perekaan projek dilakukan dengan lakaran sama ada dalam bentuk 2 D ataupun 3D. Mediatif Langkah 3 20 minit 3. Langkah 4 35 minit 4. Menunjukkan tayangan contoh-contoh cara-cara penghasilan produk-produk kayu 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 2.. Lukisan perlu mempunyai dimensi untuk memudahkan pemahaman. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar tentang kekreatifan produk ataupun barangan baru yang sentiasa wujud di pasaran dari semasa ke semasa. 3) Menyatakan semula lukisan ortografik.3 Perekaan projek Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula langkah ketiga iaitu perekaan projek dan langkah keempat iaitu pemilihan reka bentuk dengan betul dan tepat. Mediatif. Lukisan ortografik perlu dibuat bagi reka bentuk yang terpilih. 2) Menghuraikan semula langkah keempat iaitu pemilihan reka bentuk. Guru mengedarkan peta konsep. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1.

Pengetahuan Sedia Ada: Hasil Pembelajaran: . Penutup 13 minit 1)Mencirikan 2)Membanding beza Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tingkatan : Tarikh: Jan 2010 Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 1.Koperatif Nilai murni: Kerjasama Bersyukur KBKK Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.5 Perancangan Pembinaan Projek Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Bab 2: Reka cipta Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula perancangan pembinaan projek dengan betul dan tepat.

Direktif. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. kos overhed dan kos upah dikira mengikut langkah-langkah pengiraan yang sistematik. Mediatif. Pengiraan kos iaitu kos pengeluaran yang meliputi kos mentah. Alatan yang dipilih hendaklah sesuai. Guru menjelaskan kesesuaian bahan mestilah mudah didapati. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan perancangan pembinaan projek. Kontekstual. Mediatif Langkah 3 20 minit 3. kukuh. mempunyai nilai komersial dan kos tidak membebankan. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Koperatif Nilai murni: Bertanggungjawab . 2) Menyatakan semula kesesuaian bahan 3) Menjelaskan semula kesesuaian alatan yang digunakan Bahan Bantu Belajar: Carta langkah-langkah menghasilkan projek kayu Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Menunjukkan tayangan contoh-contoh penghasilan projek kayu. maka pendedahan tentang pembinaan projek kayu dapat mengukuhkan lagi ingatan mereka Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 6 aspek perancangan pembinaan projek. Langkah 4 35 minit 4.Pelajar sedar tentang cara-cara penghasilan perabot kayu melalui pemerhatian sama ada secara langsung ataupun melalui televisyen.

Pengujian dan Pengubahsuaian Projek Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Bab 2: Reka cipta Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula jenis dan fungsi 5 jenis gear dengan betul dan tepat. Hasil Pembelajaran: Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar tentang cara-cara penghasilan perabot kayu melalui pemerhatian sama ada secara langsung ataupun melalui televisyen. Koperatif Pengintegrasian ICT : . maka pendedahan tentang pembinaan projek kayu dapat mengukuhkan lagi ingatan mereka Pelajar dapat: 1) Menyatakan semula proses mengukur. Bahan Bantu Belajar: Contoh projek kerja kayu siap Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. 2) Menjelaskan semula cara membina dan mencantum projek.Penutup 13 minit Bersyukur KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tingkatan : Tarikh: Jan 2010 Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 1.6 Pembinaan. menanda dan memotong. Mediatif. 4) Menyebut semula cara menguji dan menilai projek. 5) Menyenaraikan semula cara membuat kemasan. Kontekstual. 3) Menghuraikan semula cara memeriksa dan menguji sambungan dan pemasangan.

Guru membuat penjelasan sambil menunjukkan tayangan slaid power point. Mediatif Langkah 3 15 minit 3. pengujian dan pengubahsuaian dengan terperinci. Guru mengagihkan peta minda kepada pelajar. Menunjukkan tayangan movie clips contoh-contoh projek-projek kerja siap 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Guru menjelaskan pembinaan projek.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. menanda dan memotong -membina dan mencantum projek -memeriksa dan menguji sambungan dan pemasangan -menguji dan menilai projek -Membuat kemasan Bersyukur KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Guru membahagikan pelajar kepada 4 kumpulan untuk perbincangan kumpulan. . Nilai murni: Bertanggungjawab Langkah 4 35 minit 4. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah jawab soalan ringkas pada peta minda. Setiap kumpulan dikehendaki menyediakan satu folio gear-gear yang berlainan. Antara termasuklah -proses mengukur. Direktif. Penutup 18 minit Koperatif Refleksi: .Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1.

Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 6 aspek dalam format folio. Menunjukkan tayangan gambar contoh-contoh format folio mengikut urutan. Kontekstual. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. keperluan menghasilkan sebuah folio individu dapat mengukuhkan lagi ingatan mereka. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu bahawa segala penghasilan produk perlu dirancang dan didokumentasikan. Maka. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Mediatif Catatan Kontekstual . Langkah 3 Direktif. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak..7 Pendokumentasian Bab 2: Reka Cipta Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula 6 aspek dalam format folio dengan betul dan tepat. 7 minit 2.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Jan 2010 Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 1. Langkah 2 5 minit 3. Mediatif. Bahan Bantu Belajar: Contoh folio siap Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan kandungan folio. 2) Menyatakan semula 5 tujuan membuat persembahan projek.

latar belakang. Koperatif Nilai murni: Bertanggungjawab Bersyukur KBKK Penutup 13 minit Refleksi : 1)Mencirikan 2)Membanding beza RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bab 2: Elektrik Jangka masa : 70 minit . Langkah 4 35 minit Guru meminta pelajar membuat lakaran. Guru menjelaskan format folio termasuklah tajuk. Tujuan membuat persembahan projek termasuklah pernyataan cirri produk. member maklumat tentang prototaip dan mendapat komen dari rakan dan guru untuk membaiki kualiti produk. gambar produk sedia ada di pasaran serta carta atau sebarang alat bantu untuk memudahkan proses persembahan. rujukan atau bibliografi dan lampiran. masalah yang dihadapi.20 minit 4. objektif. deskripsi.

. guru menjelaskan cara mengira kos penggunaan elektrik berdasarkan Jadual Kadar Tarif yang ditetapkan oleh Tenaga Nasional Berhad. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Mediatif. Menunjukkan tayangan gambar contoh-contoh meter kilowatt jam sebenar. Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 3. maka pendedahan cara pengiraan kos penggunaan elektrik dapat mengukuhkan ingatan mereka tentang cara mengira bil elektrik rumah masingmasing.Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 2. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan gear-gear. Bahan Bantu Belajar: Contoh model meter kilowatt jam Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 2 jenis meter kilowatt jam. 2) Menyatakan semula cara mengira kos penggunaan tenaga elektrik. Mediatif Langkah 3 20 minit 4. Kontekstual. Langkah 4 35 minit .Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Seterusnya. Direktif. 7 minit 2. Guru menjelaskan 2 jenis meter kilowatt jam iaitu jenis analog dan digital.0 Elektrik Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula 2 jenis meter kilowatt jam dan cara mengira kos penggunaan tenaga elektrik. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan meter kilowatt jam yang dipasang di luar rumah masing-masing.

Koperatif Nilai murni: Bertanggungjawab Bersyukur Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. KBKK Penutup 13 minit Refleksi : 1)Mencirikan 2)Membanding beza .

Guru mengajukan soal-jawab berkenaan motor arus terus. pendedahan motor arus terus dan arus ulang alik dengan lebih lanjut membolehkan mereka lebih faham akan fungsi dan penggunaannya. Menyebut semula8 butir plat perincian motor DC. Langkah 2 5 minit Direktif. 2) Menghuraikan semula ketiga-tiga komponen keperluan asas. 3) 4) Bahan Bantu Belajar: Carta motor arus terus Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. . Menyatakan semula contoh penggunaan motor arus terus. Maka. 1) 2) Menerangkan semula cara berfungsi motor arus terus. 7 minit 2. Mediatif Catatan Kontekstual Langkah 3 3. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Menunjukkan tayangan gambar prinsip kendalian motor arus terus. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Mediatif.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 2. Menjelaskan semula apa itu motor arus ulang alik dan kegunaannya. Kontekstual. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu dan pernah belajar tentang motor semasa berada di Tingkatan Satu.2 Pengenalan Motor Arus Terus (DC-Direct Current) Bab 2: Elektrik Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: 1) Mengenal pasti kegunaan motor arus terus.

Guru menjelaskan apa itu motor arus terus dan motor arus ulang alik. Guru menunjukkan Petua Tangan Kiri Fleming untuk mengetahui arah putaran motor DC.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. 20 minit Koperatif Langkah 4 35 minit 4. Plat perincian motor DC mempunyai 7 maklumat. Nilai murni: Bertanggungjawab Bersyukur 5. KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Pengenalan Motor Arus Terus (DCDirect Current) Bab 2: Elektrik Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti mekanisme penghantaran kuasa motor DC dengan betul dan tepat. Pengetahuan Sedia Ada: Hasil Pembelajaran: .. 5 bahagian motor arus terus dihuraikan mengikut urutan.

Mediatif Catatan Kontekstual Langkah 3 20 minit 3. Mediatif. Bersyukur KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding . Maka. . pendedahan motor arus terus dan arus ulang alik dengan lebih lanjut membolehkan mereka lebih faham akan mekanisme penghantaran kuasa motor DC.Pelajar tahu dan pernah belajar tentang motor semasa berada di Tingkatan Satu. Langkah 4 35 minit 4. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan motor arus terus. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Bahan Bantu Belajar: Transparensi motor DC Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Kontekstual. Koperatif Nilai murni: Berterima kasih 5. Pelajar dapat: 1) Menerangkan semula mekanisme penghantaran kuasa motor DC. 1.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Plat perincian motor DC mempunyai 7 maklumat. 5 bahagian motor arus terus dihuraikan mengikut urutan. Menunjukkan tayangan gambar prinsip kendalian motor arus terus. Guru menjelaskan apa itu motor arus terus dan motor arus ulang alik. Langkah 2 5 minit Direktif. 7 minit 2. 2) Menyatakan semula 7 prinsip pergerakan motor DC 3) Menyebut semula apa itu Petua Tangan Kiri Fleming. Guru menunjukkan Petua Tangan Kiri Fleming untuk mengetahui arah putaran motor DC.

Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu dan pernah belajar tentang motor semasa berada di Tingkatan Satu. 2) Menyatakan semula 4 komponen yang terlibat dalam sistem penghantaran kuasa. Koperatif Pengintegrasian ICT : . pendedahan motor arus terus dan arus ulang alik dengan lebih lanjut membolehkan mereka lebih faham akan mekanisme penghantaran kuasa motor DC. Maka. Bahan Bantu Belajar: Transparensi motor DC Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Kontekstual.beza Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Mekanisme Penghantaran Kuasa Motor DC Bab 2: Perniagaan dan Keusahawanan Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti mekanisme penghantaran kuasa motor DC dengan betul dan tepat. Mediatif. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menerangkan semula mekanisme penghantaran kuasa motor DC.

Guru menjelaskan apa itu motor arus terus dan motor arus ulang alik. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Guru menunjukkan Petua Tangan Kiri Fleming untuk mengetahui arah putaran motor DC. Langkah 4 35 minit 4. Bersyukur KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan Penutup 13 minit Refleksi : . 7 minit 2. Mediatif Langkah 3 20 minit 3. Plat perincian motor DC mempunyai 7 maklumat. . Langkah 2 5 minit Catatan Kontekstual Direktif. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan motor arus terus. Menunjukkan tayangan gambar prinsip kendalian motor arus terus. 5 bahagian motor arus terus dihuraikan mengikut urutan. Koperatif Nilai murni: Berterima kasih 5.

Kontekstual. 2) Menghuraikan semula 8 kaki litar bersepadu. Simbol dan Fungsi Komponen Elektronik Bab 3: Elektronik Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 3 jenis litar bersepadu. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. . Bahan Bantu Belajar: contoh komponen sebenar-IC Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. 7 minit 2. maka pengetahuan tentang cara penjagaan dan keselamatan litar bersepadu adalah penting bagi menjamim kefungsian projek yang dibuat. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 3 jenis litar bersepadu. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. keselamatan dan penjagaan litar bersepadu dengan betul dan tepat. 3) Menyatakan semula 3 langkah keselamatan dan penjagaan litar bersepadu. 4) Menjelaskan semula 5 ciri IC muzik. Mediatif. Mediatif Catatan Kontekstual Langkah 3 3.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 3. fungsi. Langkah 2 5 minit Direktif.1 Nama.Aktiviti . Guru mengajukan soal-jawab berkenaan litar bersepadu. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan komponen elektronik adalah kecil. Menunjukkan tayangan gambar contoh-contoh litar bersepadu.

Koperatif Nilai murni: Jimat cermat Bersyukur Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. 20 minit Langkah 4 35 minit 4. kapasitor. transistor dan diod.dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Guru menjelaskan litar bersepadu dimuatkan dalam pakej kecil iaitu serpihan yang mengandungi perintang. Ia ditutup dengan perumah plastik atau logam bagi melindunginya daripada rosak. KBKK 1)Mencirikan 2)Membuat uraian Penutup 13 minit Refleksi : .

Langkah 2 5 minit Direktif. Menunjukkan tayangan gambar contoh-contoh suis mikro sebenar. 3) Menjelaskan semula kendalian suis mikro. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. 4.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Suis mikro Bab 3: Elektronik Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 6 alat pembayaran perniagaan masa kini dengan betul dan tepat. maka pendedahan tentang suis mikro memudahkan pemahaman pelajar. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula fungsi suis mikro. Kontekstual.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. 7 minit 2. Mediatif. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Mediatif Catatan Kontekstual Langkah 3 20 minit 3. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan fungsi suis. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan suis mikro. 2) Menyatakan semula 3 tamatan suis mikro. . Guru menjelaskan bahawa suis mikroberfungsi sebagai suis tekan buka dan suis . Bahan Bantu Belajar: Komponen elektronik sebenar suis mikro Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif.

tekan tutup dan menghuraikan setiap satunya dengan terperinci. Langkah 4 35 minit Koperatif Nilai murni: Jimat cermat Bersyukur KBKK 1)Mencirikan 2)Membuat uraian Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Mikrofon Bab 3: Elektronik Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: .

Kontekstual. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 3 bahagian utama mikrofon. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. jualan Direktif. Koperatif Pengintegrasian ICT : Mengenal pasti 3 bahagian utama dan 3 jenis mikrofon dengan betul dan tepat. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan jenis dan bahagian utama mikrofon. Menunjukkan tayangan gambar contoh-contoh mikrofon. Koperatif Nilai murni: Jimat cermat . 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. fungsi mikrofon yang ditinggikan oleh amplifier sebelum dihantar ke pembesar suara. maka pendedahan tentang mikrofon berupaya menimbulkan inkuiri dan sifat ingin tahu dalam diri pelajar untuk mengetahui dengan lebih lanjut prinsip kendalian mikrofon. 3 bahagian utama mikrofon. Mediatif. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar masak dengan apa itu mikrofon. Guru menjelaskan 3 jenis mikrofon. Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. 2) Menghuraikan semula 3 jenis mikrofon dan binaannya. Langkah 4 35 minit 4. Bahan Bantu Belajar: Carta mikrofon Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Mediatif Langkah 3 20 minit 3.

Penutup 13 minit Refleksi : 1)Mencirikan 2)Membuat uraian .Bersyukur KBKK Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.

Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. 7 minit 2. 2) Menyatakan semula 5 bahagian utama pembesar suara. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula fungsi pembesar suara. Menunjukkan tayangan pembesar suara. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Kontekstual. . Guru mengajukan soal-jawab berkenaan pembesar suara. Mediatif Catatan Kontekstual Langkah 3 20 minit 3. Langkah 2 5 minit Direktif. Mediatif.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Pembesar suara Bab 3: Elektronik Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti fungsi. 5 bahagian utama dan kendalian pembesar suara dengan betul dan tepat. Bahan Bantu Belajar: Carta pembesar suara Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan pembesar suarayang amat umum di rumah masing-masing. 3) Menjelaskan semula kendalian pembesar suara.

Langkah 4 35 minit 4.2 Membaca dan Menterjemahkan Lukisan Skematik Bab 3: Elektronik Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: . Koperatif Nilai murni: Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Lima bahagian utama pembesar suara terdiri daripada magnet kekal. Bervisi jauh Bersyukur KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 3. kerangka dan tamatan. gegelung. Guru menjelaskan fungsi pembesar suara iaitu menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga bunyi seperti radio dan televisyen. diafragma.

2) Menerangkan semula 6 langkah penghasilan projek dengan terperinci. Mediatif. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan bod litar elektronik. kekutuban kaki. Seterusnya. Menunjukkan tayangan lukisan skematik. Guru menjelaskan 4 maklumat yang didapati dalam lukisan skematik ialah jenis komponen elektronik.Aktiviti Bervisi jauh . Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. . 6 langkah penghasilan projek termasuklah membentuk kaki komponen. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. kedudukan komponen dan cara penyambungan. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan lukisan skematik. Direktif. menyemak semula kedudukan. memateri. memotong kaki komponen dan menguji projek.Mengenal pasti 4 maklumat dan butiran pada lukisan skematik dengan betul dan tepat. Kontekstual. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Bahan Bantu Belajar: Contoh lukisan skematik Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. Koperatif Nilai murni: 4. maka pendedahan kepada penterjemahan lukisan skematik amat perlu bagi memahirkan diri dalam pematerian litar elektronik. memasang komponen berpandukan lukisan skematik. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menghuraikan semula 4 maklumat yang boleh didapati daripada lukisan skematik.

. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 4. Bersyukur Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : . 2) Menyatakan semula apa itu ruang kerja. maka pendedahan kepada segala aspek tempat tinggal membolehkan mereka lebih ingat dan seterusnya Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menjelaskan semula apa itu apa itu ruang sosial.0 Tempat Kediaman 4.1 Ruang Kediaman Bab 3: Tempat Kediaman Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti ruang sosial.dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. ruang kerja dan ruang persendirian dengan betul dan tepat. 3) Menyebutkan semula apa itu ruang persendirian. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan kepentingan tempat kediaman sebagai tempat kehidupan seharian.

Kontekstual. ruang kerja dan ruang persendirian.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Penutup 13 minit Refleksi : KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza . Direktif. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan yang dipelajari dalam kegiatan rutin mereka. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Menunjukkan tayangan tempat kediaman. bilik komputer. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan kehidupan seharian pelajar. Mediatif. Langkah 4 20 minit 4. Ruang sosial ialah bilik istirahat dan bilik makan. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. Ruang kerja ialah bilik dapur. . bilik stor manakala ruang persendirian ialah bilik tidur dan tandas. Bahan Bantu Belajar: Contoh gambar variasi tempat kediaman Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Guru menjelaskan ciri dan fungsi ruang sosial. Koperatif Nilai murni: Bersyukur Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1.

.

7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan kepentingan tempat kediaman sebagai tempat kehidupan seharian. 3) Menyebutkan semula 4 jenis hamparan lantai. Direktif. 2) Menerangkan semula 3 jenis pencahayaan lampu.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 4. Mediatif . 5 jenis penutup lantai dan 3 jenis skema warna dengan betul dan tepat. Mediatif. 4 jenis hamparan lantai.2 Keselesaan Tempat Kediaman Bab 3: Tempat Kediaman Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 6 faktor keselesaan tempat kediaman. 4) Menyatakan semula 5 jenis penutup lantai Bahan Bantu Belajar: Gambar jenis penutup lantai Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. 3 jenis pencahayaaan lampu. Menunjukkan tayangan faktor keselesaan tempat kediaman. 3. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. maka pendedahan kepada segala aspek tempat tinggal membolehkan mereka lebih ingat dan seterusnya mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan yang dipelajari dalam kegiatan rutin mereka. Guru menjelaskan faktor keselesaan tempat kediaman termasuklah . Kontekstual. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menghuraikan semula 6 faktor keselesaan tempat kediaman. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan faktor-faktor keselesaan tempat kediaman.

Koperatif Nilai murni: 4. skema warna. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. pencahayaan.Langkah 3 35 minit pengudaraan. .2 Keselesaan Tempat Kediaman Bab 3: Tempat Kediaman Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 3 jenis skema warna dengan betul dan tepat. Bersyukur Langkah 4 20 minit KBKK Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. keselamatan. alatan dan kelengkapan serta lantai dan penutup lantai dan dihuraikan dengan terperinci. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 4.

Mediatif Langkah 2 5 minit 2. Koperatif Nilai murni: . Guru menerangkan warna-warna yang terdapat dalam kod warna dan membincangkan skema warna untuk hiasan dalaman. maka pendedahan kepada segala aspek tempat tinggal membolehkan mereka lebih ingat dan seterusnya mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan yang dipelajari dalam kegiatan rutin mereka. Langkah 3 35 minit 3. siling. fabrik dan alat hiasan. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menjelaskan semula 3 jenis skema warna. . Kontekstual.Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan kepentingan tempat kediaman sebagai tempat kehidupan seharian. 3) Menggunakan daya kreativiti apabila menghias ruang-ruang kediaman. Guru mempamerkan transparensi dan membincangkan tentang kod warna. 7 minit Catatan Kontekstual Direktif. 2) Memperoleh pengetahuan tentang pemilihan skema warna yang sesuai untuk ruang-ruang kediaman. Mediatif. Guru menjelaskan skema warna sebuah bilik disesuaikan mengikut warna dinding. Bahan Bantu Belajar: Gambar jenis penutup lantai Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif.

mingguan dan berkala.3 Penjagaan Tempat Kediaman Bab 3: Tempat Kediaman Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula 3 jenis pembersihan tempat kediaman . 2) Menerangkan semula alatan pencuci dan agen pencuci untuk perbersihan harian. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan kepentingan tempat kediaman sebagai tempat kehidupan seharian. maka pendedahan kepada segala aspek tempat tinggal membolehkan mereka lebih ingat dan seterusnya mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan yang dipelajari dalam kegiatan rutin mereka. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 3 jenis pembersihan tempat kediaman. Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 4. Langkah 4 20 minit KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Guru membuat pengukuhan idea dengan menjelaskan 6 perkara yang perlu diberi perhatian semasa memilih skema warna.Bersyukur 4. . 3) Menghuraikan semula cara menghias ruang tempat kediaman.

Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Kontekstual. Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. Menunjukkan tayangan alatan pencuci dan agen pencuci. Cara menghias tempat kediaman melibatkan interior design ataupun mengikut cita rasa sendiri. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. ruang persendirian dan ruang kerja. Mediatif. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : Nilai murni: Bersyukur . Guru menjelaskan pembersihan tempat kediaman terbahagi kepada pembersihan harian. pembersihan mingguan dan pembersihan berkala. . 14 jenis alatan pencuci dijelaskan dengan terperinci berserta agen pencuci yang perlu digunakan untuk ruang sosial.Bahan Bantu Belajar: Carta pembersihan tempat kediaman Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Koperatif 4. Direktif. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan pembersihan di rumah kediaman pelajar masing-masing.

Kontekstual.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 4. membolehkan mereka lebih ingat dan seterusnya 2) Menjelaskan 5 prinsip asas menghias ruang tempat mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan yang kediaman. Bahan Bantu Belajar: Carta pembersihan tempat kediaman Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Guru menerangkan prinsip asas menghias ruang tempat kediaman iaitu pilih bahan sesuai. Pengetahuan Sedia Ada: Hasil Pembelajaran: Pelajar tahu akan kepentingan tempat kediaman Pelajar dapat: sebagai tempat kehidupan seharian. dipelajari dalam kegiatan rutin mereka. Mediatif. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. 7 minit Catatan Kontekstual . . ikut kreativiti. maka 1) Menghuraikan semula cara menghias ruang tempat pendedahan kepada segala aspek tempat tinggal kediaman. skim warna dan pemilihan perabot.3 Penjagaan Tempat Kediaman Bab 3: Tempat Kediaman Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula 5 prinsip asas menghias ruang tempat kediaman dengan betul dan tepat.

Guru membuat pengukuhan idea dengan bertanya soalan-soalan berikut. Mediatif 3. langsir. pengalas lantai. mengecat ruang dengan warna lembut dan terang.Langkah 2 5 minit 2. lantai dan langsir. Guru menjelaskan 6 panduan menyusun atur perabot. Nilai murni: a) Namakan bahan-bahan hiasan yang sesuai untuk menghias dinding (lukisan. perabot. Langkah 3 35 minit Koperatif 4. b) Berikan cara-cara yang boleh digunakan untuk membuat ruang kecil kelihatan lebih besar? (Menggunakan cermin. Guru merujuk transparensi dan menerangkan 5 perkara yang perlu dipatuhi semasa menghias ruang kediaman iaitu dinding. cermin). Bersyukur KBKK 1)Mencirikan Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. jam. memastikan pencahayaan adalah mencukupi). kipas. gubahan bunga. Direktif. 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : .

Guru menjelaskan 4 faktor penting yang perlu diambil kira semasa menyusun atur alatan dan kelengkapan iaitu hendaklah bersesuaian dengna saiz ruang. Bahan Bantu Belajar: Carta Bentuk susunatur ruang dapur Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. H. L dan U. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Kontekstual. pendedahan kepada segala aspek tempat tinggal 2) Menerangkan semula 4 bentuk susun atur alatan dan membolehkan mereka lebih ingat dan seterusnya kelengkapan di ruang dapur. . 7 minit 2.. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan susun atur alatan dan kelengkapan ruang dapur. Mediatif Catatan Kontekstual Langkah 3 35 minit . Mediatif. maka 1) Menyebut semula 4 faktor penting semasa menyusun atur alatan dan kelengkapan. Bentuk ruang dapur pula terbahagi kepada bentuk I.Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Susun Atur Alatan dan Kelengkapan Bab 3: Tempat Kediaman Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula 4 faktor penting semasa menyusun atur alatan dan kelengkapan serta 4 bentuk susun atur alatan dan kelengkapan di ruang dapur dengan betul dan tepat. tidak menghalang laluan dan peredaran udara. mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan yang dipelajari dalam kegiatan rutin mereka. Menunjukkan tayangan susun atur alatan dan kelengkapan tempat kediaman. harmoni dengan skema warna ruang dan tidak melindungi pencahayaan. . Pengetahuan Sedia Ada: Hasil Pembelajaran: Pelajar tahu akan kepentingan tempat kediaman Pelajar dapat: sebagai tempat kehidupan seharian. Direktif. Langkah 2 5 minit 3.

1 Nama. .4. 20 minit Bersyukur KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Elektif Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Bab 3: ELEKTRONIK Jangka masa : 70 minit Masa: Sub-tajuk: 5. Koperatif Nilai murni: Langkah 4 Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. . 4 langkah penjagaan litar bersepadu dan langkah pematerian dengan betul dan tepat.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Simbol dan Fungsi Komponen Kemahiran: Mengenal pasti 3 bentuk litar bersepadu. 6 blok IC pemasa 555 berserta dengan susunan nombornya. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.

. Catatan Kontekstual 2. maka pendedahan dengan komponen elektronik membolehkan mereka lebih faham kefungsian alatan elektrik. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan IC Pemasa 555. Bahan Bantu Belajar: Komponen elektronik litar bersepadu IC Pemasa 555 Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Direktif. 2) Menyatakan semula 6 blok IC pemasa 555 3) Menerangkan semula susunan nombor IC Pemasa 555. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan kewujudan elektrik di mana mereka menggunakan setiap alatan dalam kehidupan harian melalui tenaga elektrik. Mediatif. Wayar emas menyambungkan serpihan kepada pin-pin. Langkah 4 Bersyukur . kapasitor. Kontekstual.. Menunjukkan tayangan ciri-ciri litar bersepadu Pemasa 555. 4) Menghuraikan semula 4 langkah penjagaan litar bersepadu dan 3 langkah pematerian. Langkah 2 5 minit 3.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Mediatif Langkah 3 35 minit Koperatif Nilai murni: 4. Guru menjelaskan cip mikro iaitu cip silicon terdiri daripada komponenkomponen perintang. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P 1. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 3 bentuk litar bersepadu. transistor dan diod yang dicantumkan pada sekeping silicon.

KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza .20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Penutup 13 minit Refleksi : Pelajar dikehendaki melukis keratan rentas dinamo dalam buku nota.

Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah 1. Mediatif . Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan kepentingan ICT dalam kehidupan seharian. Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P Menunjukkan tayangan tentang geganti (relay). Kontekstual. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 5 bahagian utama geganti. Mediatif. 2) Menyatakan semula 2 jenis geganti 2) Menyatakan semula kendalian geganti. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan geganti. Catatan Kontekstual 2.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Bab 3: ELEKTRONIK Jangka masa : 70 minit Masa: Sub-tajuk: Binaan dan Tamatan Geganti Kemahiran: Mengenal pasti 5 bahagian utama geganti. 2 jenis geganti dan simbolnya serta kendalian geganti dengan betul dan tepat. Langkah 2 5 minit Direktif. Bahan Bantu Belajar: Geganti Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. maka amatlah penting bagi mereka mengetahui lebih lanjut tentang komponenkomponen elektronik yang berbeza.

Koperatif Nilai murni: Bersyukur 4.Langkah 3 35 minit 3. Guru menjelaskan geganti dikendalikan oleh 100mA dan digunakan sebagai suis kawalan pada litar kawalan lampu isyarat jalan raya. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Fungsinya adalah untuk mengalirkan arus elektrik yang lebih tinggi. Penutup 13 minit Refleksi : . Binaan geganti dijelaskan dengan terperinci. Pelajar dikehendaki melukis binaan geganti.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. .

4) Menghuraikan 4aplikasi projek dalam kehidupan seharian. . Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan kepentingan ICT dalam kehidupan seharian. 2) Menjelaskan semula 2 faktor ketidaksesuaian bongkah penyambungan untuk projek elektronik besar.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 5. maka amatlah penting bagi mereka mengetahui lebih lanjut tentang komponen-komponen elektronik yang berbeza. Set Induksi 7 minit Catatan Kontekstual 2. 4 aplikasi projek dan ketidaksesuaian bongkah penyambungan dengan betul dan tepat. 3) Menerangkan semula cara memateri projek litar pemasa.2 Penghasilan Projek Bab 3: ELEKTRONIK Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 3 jenis pemasangan dan penyambungan projek elektronik. Mediatif. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P 1. Mediatif . 5) Bahan Bantu Belajar: Projek Litar Pemasa. Menunjukkan tayangan projek litar pemasa. Langkah 2 5 minit Guru mengajukan soal-jawab berkenaan litar pemasa Direktif. cara memateri. Kontekstual. Gambar PCB Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 3 jenis pemasangan dan penyambungan projek elektronik.

kombinasi cahaya dan pergerakan.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. . 1)Mencirikan 2)Membanding beza Langkah 4 20 minit Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Elektif Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 6.Langkah 3 35 minit 3.1 Jenis dan Kegunaan Pengikat dan Pencantum Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 4 jenis pengikat dan 2 jenis kekunci dengan betul dan tepat. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. kombinasi bunyi dan pergerakan dan cahaya akhir sekali kombinasi bunyi dan pergerakan. Bersyukur Bertanggungjawab Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Bongkah penyambung tidak sesuai untuk projek elektronik besar kerana ia tidak kekal. Koperatif Nilai murni: 4. . mudah longgar dan kaki komponen mudah tersentuh antara satu sama lain dan menyebabkan litar terpintas. KBKK Pelajar dikehendaki mengkaji lukisan skematik litar pemasa. 4 aplikasi projek berdasarkan tema kombinasi cahaya dan bunyi. Guru menjelaskan kerja-kerja pemasangan dan penyambungan projek elektronik boleh dibuat dengan bongkah penyambung. verobod dan bod litar tercetak atau PCB.

skru tudung dan pencantum. Nat pula digunakan untuk menambah engkaman yang dibuat oleh bol pada bahagian yang dicantum. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Stad berbentuk bol tanpa kepala. Kekunci pula terbahagi kepada kekunci persegi dan kekunci Woodruff. Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. 1)Mencirikan 2)Membanding beza . Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan bol. nat segi enam. stad. Bahan Bantu Belajar: Transparensi enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Koperatif Pengintegrasian ICT : Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 4 jenis bol.Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. nat. 4) Menyatakan semula 2 jenis kekunci. 3) Menerangkan semula apa itu stad. Skru tudung pula mempunyai 8 jenis. Stad berulir kasar pada satu hujung dan berulir halus di hujung satu lagi. Direktif. nat kota dan nat telinga. Maka. Terdapat 4 jenis nat iaitu nat segi empat. Guru menjelaskan bol digunakan bersama-sama dengan nat untuk mengikat bahagian enjin. 2) Menjelaskan semula apa itu nat. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. Mediatif. Koperatif Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab KBKK 4. Kontekstual. Menunjukkan tayangan pengikat dan pencantum.

Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula fungsi kepala siinder. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. Maka.2 Bahagian Luar Enjin Bab 5: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti apa itu kepala silinder dan 4 bahagiannya dengan betul dan tepat. . Langkah 4 20 minit Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 6. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar..Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. 2) Menerangkan semula 4 bahagian utama kepala silinder dan fungsi setiap bahagian.

Direktif. Guru menjelaskan fungsi kepala silinder digunakan sebagai penutup silinder dan diperbuat daripada besi tuang atau aloi aluminium. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : .. lubang-lubang skru tudung. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan kepala silinder. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. Kontekstual. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Koperatif Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab 4. lubang berulir untuk menempatkan palam pencucuh dan rongga pembakaran. Direktif. Mediatif. Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Menunjukkan tayangan enjin kereta. Ia mengandungi bahagian seperti sirip penyejuk.

.

Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. Menunjukkan tayangan enjin kereta dan bahagian bongkah enjin dan karburetor. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Sub-tajuk: Bahagian Luar Enjin dan Fungsinya ± Kepala Silinder dan Karburetor Kemahiran: Mengenal pasti 6 bahagian bongkah enjin dan karburetor dengan betul dan tepat. Maka. Mediatif. Mediatif . Guru mengajukan soal-jawab berkenaan jenis-jenis plag. Catatan Kontekstual 2. 2) Menyatakan semula apa itu karburetor dan fungsinya. Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Langkah 2 Direktif. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menghuraikan semula 6 bahagian bongkah enjin. Kontekstual. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P 1.

Seterusnya. kotak engkol. palam pengisi minyak. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. . Koperatif Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab 4. palam pembuang minyak. takung minyak pelincir dan ukur celup dan menghuraikan setiap satunya dengan terperinci.. 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Bab 3: ENJIN . KBKK Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. guru menjelaskan karburetor dan fungsinya untuk mencampurkan udara dan bahan api pada kadar yang betul bagi pembakaran dalam silinder. Guru menjelaskan 6 bahagian bongkah enjin iaitu lubang silinder.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak.5 minit Langkah 3 35 minit 3.

Guru menjelaskan 4 jenis penapis udara iaitu jenis kawal minyak. Langkah 2 5 minit 3. tangki bahan api. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menerangkan semula apa itu pembersih udara dan 4 jenisnya.Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Bahagian Luar Enjin . Kontekstual. tangki bahan api. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P 1. katrij kertas dan foam. Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Catatan Kontekstual 2. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. Mediatif.Pembersih udara. 2 bahagian roda tenaga iaitu sirip penyejuk dan magnet kekal. Direktif. 3) Menyebut semula apa itu tangki bahan api. Menunjukkan tayangan bahagian luar enjin. 2) Menyatakan semula 2 bahagian roda tenaga. Mediatif Langkah 3 35 minit . penyenyap bunyi dan perumah hembus dengan betul dan tepat. penyenyap bunyi dan perumah hembus. roda tenaga. Roda tenaga Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: 1) Mengenal pasti pembersih udara. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. Maka. penyenyap bunyi dan perumah penghembus dijelaskan dengan terperinci. Guru mengajukan soal-jawab bahagian luar enjin yang dipelajari dalam kelas yang lepas. kasa dawai.

pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. Bersyukur Bertanggungjawab Langkah 4 Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. . Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 4 jenis sepana.1 Jenis Paip Kemahiran: 1) Mengenal pasti 4 jenis sepana. .Koperatif Nilai murni: 4. 5 jenis soket dan 6 jenis tangkai dengan betul dan tepat. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar.. 2) Menerangkan semula 5 jenis soket.2.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. 20 minit KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza 3) Menghubung kait Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Sub-tajuk: . 3) Menghuraikan semula 6 jenis tangkai. Maka.

Penutup 3) Menghubung . Set Induksi 7 minit 2.. Kontekstual. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Koperatif Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab 4. Mediatif. Catatan Kontekstual Guru mengajukan soal-jawab berkenaan alatan tangan enjin. Langkah 2 5 minit Aktiviti P & P Menunjukkan tayangan alatan tangan enjin. Mediatif Langkah 3 35 minit 3.Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Direktif. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah 1. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Langkah 4 20 minit KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. 5 jenis soket dan 6 jenis tangkai dengan terperinci. Guru menjelaskan 4 jenis sepana.

kereta membolehkan mereka lebih memahami 3) Menjelaskan semula apa itu rongga masukan dan ekzos. Hasil Pembelajaran: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia Pelajar dapat: merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh 1) Menerangkan semula apa itu ruang pembakaran. lubang silinder. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1.3 Bahagian Dalam Enjin dan Fungsinya Pengetahuan Sedia Ada: Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: 1) Mengenal pasti apa itu ruang pembakaran. Menunjukkan tayangan bahagian dalam enjin. majority pelajar. 4) Menyebutkan semula 3 jenis gelang piston. Kontekstual. pendedahan tentang enjin2) Menyatakan semula lubang silinder. rongga masukan. Maka. rongga ekzos dan piston. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan bahagian dalam enjin. Direktif.kait 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 6. Mediatif. Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. pengoperasian enjin dalam kereta. Mediatif . 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 2.

1)Mencirikan 2)Membanding beza 3) Menghubung kait Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Penutup 13 minit Refleksi : . Lubang silinder terletak pada bahagian tengah bongkah enjin. Pergerakan omboh dalam lubang silinder dinamakan gerakan salingan. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Rongga masukan berfungsi menyalurkan campuran udara dan bahan api dari karburetor masuk ke dalam silinder. Piston pula terdapat 3 gelang iaitu gelang mampatan.. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. gelang pengikis dan gelang minyak.5 minit Langkah 3 35 minit 3. Guru menjelaskan ruang pembakaran adalah tempat pembakaran campuran udara dan bahan api yang dimampatkan. Rongga ekzos mengalirkan keluar gas panas yang terbakar dari silinder. Koperatif Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab KBKK Langkah 4 20 minit 4.

2) Menyatakan semula apa itu aci engkol. 4) Menyatakan semula apa itu tapet. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1.3 Bahagian dalam Enjin dan fungsinya Bab 3: ENJIN Jangka masa : 80 minit Masa: Kemahiran: 1) Mengenal pasti apa itu rod penghubung. Injap masukan lebih besar daripada injap ekzos. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula apa itu rod penghubung. Mediatif Langkah 3 35 minit . Aci engkol berfungsi untuk menerima kuasa tujahan rod penghubung ketika lejang kuasa. 5) Me njelaskan semula dua jenis injap.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 6. Menunjukkan tayangan bahagian dalam enjin. Guru menjelaskan rod penghubung terdapat pengaut yang menyimbah minyak pelincir ke dinding omboh. 3) Menghuraikan semula perbezaan antara aci engkol dan aci sesondol. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Kontekstual. Maka. aci sesondol. Pergerakan sesondol menolak tapet untuk menggerakkan injap masukan dan injap ekzos terbuka atau tertutup. Mediatif. aci engkol. Direktif. tapet dan 2 jenis injap dengan betul dan tepat. Ia berfungsi menukarkan salingan omboh kepada gerakan putaran roda tenaga. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta.

Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab Penutup Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan bahagian dalam enjin.Koperatif 3. 13 minit KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza 3) Menghubung kait Refleksi : . Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Langkah 4 20 minit 4. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.

pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar.. Maka. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P 1.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Sub-tajuk: 6. Kontekstual. Bahan Bantu Belajar: Transparensi enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. 2) Menyatakan semula cara pengiraan nisbah mampatan. hayun dan lejang dengan betul dan tepat. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula apa itu TTA dan TTB. hayun dan lejang. 2) Menerangkan semula isipadu anjakan dan isipadu kelegaan. Mediatif. TTB.4 Edaran Empat Lejang Kemahiran: Mengenal pasti TTA. Menunjukkan tayangan bahan pemasangan paip. lubang. 1) Menjelaskan semula lubang. Catatan Kontekstual .

Guru mengajukan soal-jawab berkenaan prinsip edaran empat lejang. Dua hayun bersamaan dengan satu lejang. KBKK 1)Mencirikan 2)Membuat uraian Penutup 13 minit Refleksi : 3) Menghubung kait . Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Hayun ialah jarak dari pusat cemat engkol ke pusat aci engkol yang diukur dalam millimeter. Lubang ialah diameter dalam silinder enjin yang diukur dalam millimeter. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. isipadu anjakan dan nisbah mampatan dijelaskan dengan terperinci. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. Isipadu kelegaan.Langkah 2 5 minit 2. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Lejang ialah jarak di antara TTA dengan TTB. Koperatif 4. Guru menjelaskan Takat Terakhir Atas dan Takat Terakhir Bawah. Direktif.

2) Menerangkan semula lejang kuasa. Menunjukkan tayangan bahan pemasangan paip. Bahan Bantu Belajar: Transparensi enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. 1) Menjelaskan semula lejang mampatan. lejang mampatan dan lejang ekzos dengan betul dan tepat. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P 1. lejang kuasa. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula lejang masukan. 2) Menyatakan semula lejang kuasa. Maka. Kontekstual. Catatan Kontekstual . Mediatif. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Sub-tajuk: 6.4 Edaran Empat Lejang Kemahiran: Mengenal pasti lejang masukan.

lejang kuasa dan lejang ekzos dengan jelas. Lejang ialah jarak di antara TTA dengan TTB.Langkah 2 5 minit 2. lejang mampatan. Guru menjelaskan Takat Terakhir Atas dan Takat Terakhir Bawah. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. Langkah 4 20 minit Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Direktif. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan prinsip edaran empat lejang. KBKK 1)Mencirikan 2)Membuat uraian Penutup 13 minit Refleksi : 3) Menghubung kait . Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. guru menghuraikan lejang masukan. Seterusnya. Koperatif 4.

pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. Sistem bahan api pula terdiri daripada bahagian tangki bahan api. 2) menyatakan semula 5 bahagian sistem pelinciran dan fungsinya. Direktif. Menunjukkan tayangan Sistem Enjin. Mediatif. Kontekstual. Maka. 3) Menerangkan semula 6 bahagian sistem bahan api. rongga masukan dan injap masukan. penapis udara. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 5 fungsi sistem pelinciran. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 6. saluran bahan api. palam buang minyak dan palam pengisi minyak. ukur celup.5 Sistem Enjin Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti sistem pelinciran dan sistem bahan api dengan betul dan tepat. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. pengaut. Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Mediatif . karburetor. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Guru menjelaskan sistem pelinciran terdiri daripada bahagian takungan minyak.

Langkah 3 35 minit

3. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan kedua-dua sistem ini.

Koperatif Nilai murni:

Langkah 4 20 minit 4. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. .Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak.

Bersyukur Bertanggungjawab

KBKK 1)Mencirikan 2)Membuat uraian 3) Menghubung kait

Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.

Penutup 13 minit Refleksi :

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Bab 3: ENJIN

Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 6.5 Sistem Enjin ± Sistem penyalaan, sistem penyejukan dan sistem ekzos.

Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 7 bahagian sistem penyalaan, 3 bahagian sistem penyejukand an 5 bahagian sistem ekzos dengan betul dan tepat.

Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. Maka, pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta.

Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 7 bahagian system penyalaan. 2) Menyatakan semula 3 bahagian system penyejukan. 3) Menerangkan semula 5 bahagian system ekzos.

Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif, Mediatif, Kontekstual, Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Menunjukkan tayangan Sistem penyalaan, sistem penyejukan dan sistem ekzos. 7 minit

Catatan Kontekstual

Direktif, Mediatif Langkah 2 35 minit 2. Guru menjelaskan sistem penyalaan terdiri daripada palam pencucuh, magnet kekal, kondenser, titik sesentuh, gegelung penyalaan, sesondol pemutus dan kabel voltan tinggi. Sistem penyejukan pula terdiri daripada sirip penyejuk, perumah penghembus dan roda tenaga. Sistem ekzos terdiri daripada injap ekzos, rongga ekzos, penyeyap bunyi, paip ekzos dan paip ekor.

3. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan sistem penyejukan, sistem penyalaan dan sistem ekzos.

Koperatif Nilai murni: Langkah 3 5 minit 4. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Bersyukur Bertanggungjawab

KBKK Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. 1)Mencirikan 2)Membanding beza 3) Menghubung kait

Langkah 4 20 minit

Penutup 13 minit Refleksi :

Seterusnya guru menghuraikan cara memeriksa aras minyak pelincir dan cara menukarkan minyak pelincir. 3) Menerangkan semula 3 langkah memeriksa aras minyak pelincir 4) Menjelaskan semula 7 langkah menukar minyak pelincir.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 6. Menunjukkan tayangan menservis enjin kereta. Cara menservis enjin juga diketahui melalui pemerhatian ikut bapa ke bengkel kereta contohnya. pelarut petrol ataupun mencuci dengan menggunakan mesin pencuci. Mediatif. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. . Guru menjelaskan 7 langkah menservis palam pencucuh. Mediatif . 3 cara menservis palam pencucuh termasuklah mencuci dengan pengikis. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 3 cara menservis palam pencucuh 2) Menyatakan semula 7 langkah menservis palam pencucuh. Bahan Bantu Belajar: Carta menservis enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Kontekstual. Direktif.6 Menservis Enjin Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 3 cara dan 7 langkah menservis palam pencucuh. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. 3 langkah memeriksa aras minyak pelincir dan 7 langkah menukar minyak pelincir. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. Maka. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar.

3) Menghubung kait Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab Penutup 13 minit Refleksi : . Guru mengajukan soal-jawab berkenaan cara menservis enjin keseluruhannya. Langkah 4 20 minit 4. KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak.Langkah 3 35 minit Koperatif 3. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.

Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar terdapat pelbagai jenis penyelewengan yang berlaku oleh para peniaga terhadap pengguna (konsumer). 3) Menjelaskan semula 4 jenis penyelewengan yang biasanya berlaku. Mediatif. konsumerisme dan 4 jenis penyelewengan yang biasanya berlaku dengan betul dan tepat. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P 1. Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menerangkan semula definisi konsumer. Konsumerisme adalah satu kegiatan social yang berusaha untuk memperjuangkan kepentingan Direktif. Guru menjelaskan definisi consumer sebagai orang yang menggunakan barang dan perkhidmatan yang ada untuk kepuasannya sendiri. maka pendidikan konsumerisme ini membolehkan mereka lebih tahu akan hak sendiri sebagai pengguna dan berusaha memperjuangkan hak sendiri sebagai pengguna yang bijak pada masa hadapan. 2) Menyebut semula definisi kepenggunaan (konsumerisme). Menunjukkan tayangan hak pengguna. Bahan Bantu Belajar: Carta hak pengguna Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Konsumerisme Bab 3: PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti definisi konsumer. . Kontekstual. Mediatif .

Koperatif Nilai murni: Langkah 3 35 minit 4. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan penyelewengan yang pernah disaksikan oleh pelajar. 4 jenis penyelewengan yang sering berlaku termasuklah menjual barang dengan harga yang terlalu mahal.Aktiviti dijalankan dalam bentuk soal-jawab verbal secara rawak. 3. 1)Mencirikan 2)Membanding beza 3) Menghubung kait Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Elektif Tingkatan : Tarikh: Hari: Bab 3: Perniagaan dan Keusahawanan Jangka masa : 70 minit . . dakwaan palsu atau memaparkan iklan yang mengelirukan dan barangan yang membahayakan kesihatan pengguna. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.dan kebajikan pengguna. kualiti barangan yang rendah. Cinta kepada alam sekitar Bertanggungjawab KBKK Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.

Guru menjelaskan hak pengguna terbahagi kepada hak mendapat keperluan asas. Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Mediatif. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. hak bersuara dan hak menikmati alam sekitar yang bersih. hak mendapat pampas an (ganti rugi). hak mendapat pendidikan kepenggunaaan. hak memilih. Direktif.Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 7. hak mendapat maklumat.1 HAK DAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNA Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 9 hak pengguna dengan betul dan tepat. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan hak pengguna. Koperatif Nilai murni: . hak mendapat jaminan keselamatan. maka pendidikan konsumerisme ini membolehkan mereka lebih tahu akan hak sendiri sebagai pengguna dan berusaha memperjuangkan hak sendiri sebagai pengguna yang bijak pada masa hadapan Bahan Bantu Belajar: Carta hak pengguna Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menerangkan semula 9 hak pengguna. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar terdapat pelbagai jenis penyelewengan yang berlaku oleh para peniaga terhadap pengguna (konsumer). hak mendapat perlindungan. Kontekstual. Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P 1. Menunjukkan tayangan hak pengguna.

Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.Langkah 4 20 minit 4. Cinta kepada alam sekitar Bertanggungjawab Celik Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. .Aktiviti dijalankan dalam bentuk soal-jawab verbal secara rawak. KBKK 1)Mencirikan 2)Membuat urutan Penutup 13 minit Refleksi : 3) Menghubung kait .

7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Mediatif. Direktif. Guru menjelaskan tanggungjawab pengguna terhadap diri sendiri termasuklah membeli secara bijak dan rasional. penglibatan dan tindakan dan akhir sekali kesedaran mengkritik. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. 2 jenis aduan dan 3 peranan persatuan pengguna dengan betul dan tepat. Mediatif . maka pendidikan konsumerisme ini membolehkan mereka lebih tahu akan hak sendiri sebagai pengguna dan berusaha memperjuangkan hak sendiri sebagai pengguna yang bijak pada masa hadapan Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menjelaskan semula 6 jenis penyelewengan yang sering dilakukan oleh pengeluar. Menunjukkan tayangan tanggungjawab pengguna. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar terdapat pelbagai jenis penyelewengan yang berlaku oleh para peniaga terhadap pengguna (konsumer). 2) Menerangkan semula 2 jenis aduan yang boleh dilakukan oleh pengguna. Kontekstual. 3) Menghuraikan semula 3 peranan persatuan pengguna Bahan Bantu Belajar: Carta aktiviti penjagaan tumbuhan Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. membuat belanjawan diri.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Tanggungjawab Pengguna Bab 3: Perniagaan dan Keusahawanan Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 6 jenis penyelewengan.

Bertanggungjawab Celik KBKK Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. 1)Mencirikan 2)Membuat urutan 3) Menghubung kait Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Bab 3: Perniagaan dan Keusahawanan Jangka masa : 70 minit Masa: . . Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.Langkah 3 35 minit 3. Tanggungjawab pengeluar kepada pengguna termasuklah harga yang berpatutan. tanggungjawab social dan menjaga alam sekitar dan alam semula jadi. Koperatif Nilai murni: Cinta kepada alam sekitar 4. Tanggungjawab pengguna terhadap masyarakat pula termasuklah bersatu padu dan bekerjasama. keselamatan barangan.Aktiviti dijalankan dalam bentuk soal-jawab verbal secara rawak. kuantiti yang tepat. produk berkualiti. maklumat yang tepat dan mesra alam. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan tanggung jawab pengguna.

Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar terdapat pelbagai jenis penyelewengan yang berlaku oleh para peniaga terhadap pengguna (konsumer). Mediatif Langkah 3 35 minit 3. penglibatan dan tindakan dan akhir sekali kesedaran mengkritik. 2) Menghuraikan semula 3 tanggungjawab pengguna terhadap masyarakat. Guru menjelaskan tanggungjawab pengguna terhadap diri sendiri termasuklah membeli secara bijak dan rasional. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Mediatif. Tanggungjawab pengeluar kepada pengguna termasuklah harga yang berpatutan. membuat belanjawan diri. . produk berkualiti. maklumat yang tepat dan mesra alam. Kontekstual.Sub-tajuk: Tanggungjawab Pengguna Kemahiran: Mengenal pasti 4 tanggungjawab terhadap diri serta 3 tanggungjawab terhadap masyarakat dengan betul dan tepat. maka pendidikan konsumerisme ini membolehkan mereka lebih tahu akan hak sendiri sebagai pengguna dan berusaha memperjuangkan hak sendiri sebagai pengguna yang bijak pada masa hadapan Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menjelaskan semula 4 tanggungjawab pengguna terhadap diri sendiri. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan tanggung jawab pengguna. Direktif. tanggungjawab social dan menjaga alam sekitar dan alam semula jadi. keselamatan barangan. Bahan Bantu Belajar: Carta aktiviti penjagaan tumbuhan Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. kuantiti yang tepat. Koperatif Nilai murni: Cinta kepada alam sekitar 4. Menunjukkan tayangan tanggungjawab pengguna. Tanggungjawab pengguna terhadap masyarakat pula termasuklah bersatu padu dan bekerjasama.

Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar terdapat pelbagai jenis penyelewengan yang berlaku oleh para peniaga terhadap pengguna (konsumer). .. 20 minit KBKK 1)Mencirikan 2)Membuat urutan 3) Menghubung kait Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Tanggungjawab Pengguna Bab 3: Perniagaan dan Keusahawanan Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti penerimaan masyarakat terhadap gerakan konsumerisme dengan betul dan tepat.Aktiviti dijalankan dalam bentuk soal-jawab verbal secara rawak. maka pendidikan konsumerisme ini membolehkan mereka lebih tahu akan hak sendiri sebagai pengguna dan Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menjelaskan semula 3 penerimaan masyarakat terhadap gerakan konsumerisme. Bertanggungjawab Celik Langkah 4 Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.

Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. . Kontekstual. Guru menghuraikan penerimaan masyarakat terhadap gerakan konsumerisme dengan terperinci. Langkah 3 35 minit Koperatif 4. Nilai murni: Cinta kepada alam sekitar Bertanggungjawab Celik Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Guru menjelaskan cara penerimaan masyarakat terhadap gerakan konsumerisme.Aktiviti dijalankan dalam bentuk soal-jawab verbal secara rawak. Mediatif 3. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan reaksi masyarakat masa kini. Direktif. Menunjukkan tayangan tanggungjawab pengguna. Mediatif. KBKK Langkah 4 20 minit 1)Mencirikan 2)Membuat urutan 3) Menghubung kait .berusaha memperjuangkan hak sendiri sebagai pengguna yang bijak pada masa hadapan Bahan Bantu Belajar: Carta aktiviti penjagaan tumbuhan Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.

Penutup 13 minit Refleksi : .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->