RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TINGKATAN SATU TINGKATAN TIGA

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH MATA PELAJARAN: KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN SATU Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Bab 2: Reka Cipta Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula 6 aspek reka cipta dan 7 langkah reka cipta dengan betul dan tepat.

Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 1.1 Pengenalpastian Masalah

Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar tentang pemasangan projek kayu seperti mana yang terdapat di rumah masingmasing, maka pendedahan tentang langkah-langkah mereka cipta t sekali gus dapat mengukuhkan lagi ingatan mereka

Hasil Pembelajaran: Di akhir pembelajaran, pelajar dapat

a) Menerangkan semula 6

proses reka cipta.

b) Menghuraikan semula 7 langkah dalam mereka cipta. c) Menyebut semula 4 aspek dalam pengenal pastian masalah

Bahan Bantu Belajar: Contoh-contoh produk yang sedia ada di pasaran

Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif, Mediatif, Kontekstual, Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Menunjukkan tayangan contoh-contoh produk sedia ada di pasaran. 7 minit 2. Guru mengedarkan peta konsep.

Catatan Kontekstual

Langkah 2 5 minit

3. Pelajar dijelaskan definisi reka cipta

Direktif, Mediatif

Langkah 3 20 minit

4. Pelajar dibahagi kepada dua kumpulan. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.Aktiviti dijalankan dalam bentuk pop kuiz verbal secara rawak. Jawapan yang betul akan diberi bonus 1%.

5. Guru menjelaskan 6 proses reka cipta. Guru menghuraikan 6 langkah dalam mereka cipta iaitu a) pengenalpastian masalah, Langkah 3 35 minit b) Pencetusan idea atau pemilihan idea, c) Perekaan projek, d) Pemilihan reka bentuk, e) Perancangan pembinaan projek, f) Pembinaan, pengujian dan pengubahsuaian projek g) Pendokumentasian Seterusnya, 4 aspek dalam pengenalpastian masalah iaitu mengenal pasti masalah, mengumpul maklumat dan data, menganalisis maklumat dan menyenaraikan pelbagai idea penyelesaian masalah.

Koperatif Nilai murni: Kerjasama

Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Penutup 13 minit Refleksi : Mediatif KBKK

maka pendedahan tentang konsep pengenal pastian masalah yang membawa e) Menjelaskan semula penyenaraian alternative penyelesaian masalah kepada idea produk baru dapat mengukuhkan lagi ingatan mereka Bahan Bantu Belajar: Contoh produk-produk di pasaran Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tingkatan : Tarikh: 5 Jan 2010 Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 1.2 Pemilihan idea Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Bab 2: Reka Cipta Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 4 aspek dalam pengenal pastian masalah dengan betul dan tepat Pengetahuan Sedia Ada: Hasil Pembelajaran: a) Menyebut semula 4 aspek dalam pengenal pastian masalah Pelajar sedar tentang kekreatifan produk ataupun b) Menyatakan semula pengenal paan stian masalah barangan baru yang sentiasa wujud di pasaran daric) Menyebutkan semula pengumpulan maklumat data d) Menghuraikan semula penganalisisan maklumat semasa ke semasa. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Langkah 2 5 minit 3. Menunjukkan tayangan contoh-contoh produk-produk baru di pasaran. 7 minit 2. Langkah 3 20 minit Direktif. Mediatif Catatan Kontekstual . Guru mengedarkan peta konsep. Mediatif. Kontekstual. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1.Aktiviti dijalankan dalam bentuk pop kuiz verbal secara rawak.

KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Jan 2010 Hari: Bab 2: Reka cipta Jangka masa : 70 minit . Koperatif Nilai murni: Kerjasama Bersyukur Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Aspek kedua iaiti mengumpul maklumat dan data dan seterusnya menganalisis maklumat turut dijelaskan.Langkah 4 35 minit 4. Guru menjelaskan aspek pertama mengenal pasti masalah dengan terperinci.

Langkah 4 35 minit 4. Reka bentuk dipilih mestilah memenuhi factor-faktor reka bentuk. Lukisan perlu mempunyai dimensi untuk memudahkan pemahaman.Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 1. 3) Menyatakan semula lukisan ortografik.. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. maka pendedahan tentang konsep pengenal pastian masalah yang membawa kepada idea produk baru dapat mengukuhkan lagi ingatan mereka Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula cara melakar reka bentuk projek. Kontekstual. Mediatif Langkah 3 20 minit 3.Aktiviti dijalankan dalam bentuk pop kuiz verbal secara rawak.3 Perekaan projek Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula langkah ketiga iaitu perekaan projek dan langkah keempat iaitu pemilihan reka bentuk dengan betul dan tepat. . Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar tentang kekreatifan produk ataupun barangan baru yang sentiasa wujud di pasaran dari semasa ke semasa. Bahan Bantu Belajar: Contoh produk-produk kayu di pasaran Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. . Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Menunjukkan tayangan contoh-contoh cara-cara penghasilan produk-produk kayu 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 2. Lukisan ortografik perlu dibuat bagi reka bentuk yang terpilih. Guru menjelaskan perekaan projek dilakukan dengan lakaran sama ada dalam bentuk 2 D ataupun 3D. Mediatif. Guru mengedarkan peta konsep. 2) Menghuraikan semula langkah keempat iaitu pemilihan reka bentuk. 5 minit Direktif.

Penutup 13 minit 1)Mencirikan 2)Membanding beza Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tingkatan : Tarikh: Jan 2010 Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 1.Koperatif Nilai murni: Kerjasama Bersyukur KBKK Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.5 Perancangan Pembinaan Projek Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Bab 2: Reka cipta Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula perancangan pembinaan projek dengan betul dan tepat. Pengetahuan Sedia Ada: Hasil Pembelajaran: .

2) Menyatakan semula kesesuaian bahan 3) Menjelaskan semula kesesuaian alatan yang digunakan Bahan Bantu Belajar: Carta langkah-langkah menghasilkan projek kayu Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Direktif. maka pendedahan tentang pembinaan projek kayu dapat mengukuhkan lagi ingatan mereka Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 6 aspek perancangan pembinaan projek. Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Koperatif Nilai murni: Bertanggungjawab . Alatan yang dipilih hendaklah sesuai. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan perancangan pembinaan projek. Menunjukkan tayangan contoh-contoh penghasilan projek kayu. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. kukuh. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. kos overhed dan kos upah dikira mengikut langkah-langkah pengiraan yang sistematik. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Kontekstual. Mediatif Langkah 3 20 minit 3.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Pengiraan kos iaitu kos pengeluaran yang meliputi kos mentah. mempunyai nilai komersial dan kos tidak membebankan. Langkah 4 35 minit 4.Pelajar sedar tentang cara-cara penghasilan perabot kayu melalui pemerhatian sama ada secara langsung ataupun melalui televisyen. Guru menjelaskan kesesuaian bahan mestilah mudah didapati. Mediatif.

Mediatif. Hasil Pembelajaran: Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar tentang cara-cara penghasilan perabot kayu melalui pemerhatian sama ada secara langsung ataupun melalui televisyen.6 Pembinaan. Koperatif Pengintegrasian ICT : . 3) Menghuraikan semula cara memeriksa dan menguji sambungan dan pemasangan. Bahan Bantu Belajar: Contoh projek kerja kayu siap Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. menanda dan memotong. 4) Menyebut semula cara menguji dan menilai projek. 2) Menjelaskan semula cara membina dan mencantum projek.Penutup 13 minit Bersyukur KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tingkatan : Tarikh: Jan 2010 Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 1. Pengujian dan Pengubahsuaian Projek Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Bab 2: Reka cipta Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula jenis dan fungsi 5 jenis gear dengan betul dan tepat. Kontekstual. 5) Menyenaraikan semula cara membuat kemasan. maka pendedahan tentang pembinaan projek kayu dapat mengukuhkan lagi ingatan mereka Pelajar dapat: 1) Menyatakan semula proses mengukur.

Guru membuat penjelasan sambil menunjukkan tayangan slaid power point. Guru mengagihkan peta minda kepada pelajar. Antara termasuklah -proses mengukur. Menunjukkan tayangan movie clips contoh-contoh projek-projek kerja siap 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Penutup 18 minit Koperatif Refleksi: . Direktif.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak.Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Guru menjelaskan pembinaan projek. menanda dan memotong -membina dan mencantum projek -memeriksa dan menguji sambungan dan pemasangan -menguji dan menilai projek -Membuat kemasan Bersyukur KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Guru membahagikan pelajar kepada 4 kumpulan untuk perbincangan kumpulan. Setiap kumpulan dikehendaki menyediakan satu folio gear-gear yang berlainan. Nilai murni: Bertanggungjawab Langkah 4 35 minit 4. pengujian dan pengubahsuaian dengan terperinci. Mediatif Langkah 3 15 minit 3. . Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah jawab soalan ringkas pada peta minda.

Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. 7 minit 2.7 Pendokumentasian Bab 2: Reka Cipta Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula 6 aspek dalam format folio dengan betul dan tepat. Kontekstual. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 6 aspek dalam format folio. Mediatif. Menunjukkan tayangan gambar contoh-contoh format folio mengikut urutan. Mediatif Catatan Kontekstual . Maka.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Jan 2010 Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 1. 2) Menyatakan semula 5 tujuan membuat persembahan projek. Bahan Bantu Belajar: Contoh folio siap Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Langkah 3 Direktif. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu bahawa segala penghasilan produk perlu dirancang dan didokumentasikan.. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan kandungan folio. Langkah 2 5 minit 3. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. keperluan menghasilkan sebuah folio individu dapat mengukuhkan lagi ingatan mereka.

Langkah 4 35 minit Guru meminta pelajar membuat lakaran. latar belakang. deskripsi. rujukan atau bibliografi dan lampiran. gambar produk sedia ada di pasaran serta carta atau sebarang alat bantu untuk memudahkan proses persembahan. Koperatif Nilai murni: Bertanggungjawab Bersyukur KBKK Penutup 13 minit Refleksi : 1)Mencirikan 2)Membanding beza RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bab 2: Elektrik Jangka masa : 70 minit . member maklumat tentang prototaip dan mendapat komen dari rakan dan guru untuk membaiki kualiti produk. objektif. Guru menjelaskan format folio termasuklah tajuk. masalah yang dihadapi. Tujuan membuat persembahan projek termasuklah pernyataan cirri produk.20 minit 4.

Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. guru menjelaskan cara mengira kos penggunaan elektrik berdasarkan Jadual Kadar Tarif yang ditetapkan oleh Tenaga Nasional Berhad. 7 minit 2.0 Elektrik Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula 2 jenis meter kilowatt jam dan cara mengira kos penggunaan tenaga elektrik. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. . Guru mengajukan soal-jawab berkenaan gear-gear. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. maka pendedahan cara pengiraan kos penggunaan elektrik dapat mengukuhkan ingatan mereka tentang cara mengira bil elektrik rumah masingmasing. Mediatif Langkah 3 20 minit 4. Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 3. Kontekstual. Guru menjelaskan 2 jenis meter kilowatt jam iaitu jenis analog dan digital. Langkah 4 35 minit .Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 2. 2) Menyatakan semula cara mengira kos penggunaan tenaga elektrik. Menunjukkan tayangan gambar contoh-contoh meter kilowatt jam sebenar. Bahan Bantu Belajar: Contoh model meter kilowatt jam Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan meter kilowatt jam yang dipasang di luar rumah masing-masing. Seterusnya. Direktif. Mediatif. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 2 jenis meter kilowatt jam.

Koperatif Nilai murni: Bertanggungjawab Bersyukur Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. KBKK Penutup 13 minit Refleksi : 1)Mencirikan 2)Membanding beza .

pendedahan motor arus terus dan arus ulang alik dengan lebih lanjut membolehkan mereka lebih faham akan fungsi dan penggunaannya. Langkah 2 5 minit Direktif. . 7 minit 2. 3) 4) Bahan Bantu Belajar: Carta motor arus terus Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Menjelaskan semula apa itu motor arus ulang alik dan kegunaannya. Menunjukkan tayangan gambar prinsip kendalian motor arus terus. Menyebut semula8 butir plat perincian motor DC. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu dan pernah belajar tentang motor semasa berada di Tingkatan Satu. Mediatif Catatan Kontekstual Langkah 3 3.2 Pengenalan Motor Arus Terus (DC-Direct Current) Bab 2: Elektrik Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: 1) Mengenal pasti kegunaan motor arus terus. 2) Menghuraikan semula ketiga-tiga komponen keperluan asas. Menyatakan semula contoh penggunaan motor arus terus. 1) 2) Menerangkan semula cara berfungsi motor arus terus. Maka. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan motor arus terus. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Kontekstual. Mediatif.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 2.

Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Guru menjelaskan apa itu motor arus terus dan motor arus ulang alik. KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.. 5 bahagian motor arus terus dihuraikan mengikut urutan. Nilai murni: Bertanggungjawab Bersyukur 5. Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Pengenalan Motor Arus Terus (DCDirect Current) Bab 2: Elektrik Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti mekanisme penghantaran kuasa motor DC dengan betul dan tepat. Guru menunjukkan Petua Tangan Kiri Fleming untuk mengetahui arah putaran motor DC. 20 minit Koperatif Langkah 4 35 minit 4. Pengetahuan Sedia Ada: Hasil Pembelajaran: . Plat perincian motor DC mempunyai 7 maklumat.

Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Guru menunjukkan Petua Tangan Kiri Fleming untuk mengetahui arah putaran motor DC. 1. . Maka. Guru menjelaskan apa itu motor arus terus dan motor arus ulang alik. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Plat perincian motor DC mempunyai 7 maklumat. Mediatif. Bahan Bantu Belajar: Transparensi motor DC Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Menunjukkan tayangan gambar prinsip kendalian motor arus terus. Langkah 2 5 minit Direktif. Bersyukur KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding . 2) Menyatakan semula 7 prinsip pergerakan motor DC 3) Menyebut semula apa itu Petua Tangan Kiri Fleming. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan motor arus terus. 5 bahagian motor arus terus dihuraikan mengikut urutan. Langkah 4 35 minit 4. Mediatif Catatan Kontekstual Langkah 3 20 minit 3. Pelajar dapat: 1) Menerangkan semula mekanisme penghantaran kuasa motor DC. Kontekstual. pendedahan motor arus terus dan arus ulang alik dengan lebih lanjut membolehkan mereka lebih faham akan mekanisme penghantaran kuasa motor DC. 7 minit 2. Koperatif Nilai murni: Berterima kasih 5.Pelajar tahu dan pernah belajar tentang motor semasa berada di Tingkatan Satu.

Mediatif. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menerangkan semula mekanisme penghantaran kuasa motor DC. Koperatif Pengintegrasian ICT : . Bahan Bantu Belajar: Transparensi motor DC Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Kontekstual. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu dan pernah belajar tentang motor semasa berada di Tingkatan Satu.beza Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Mekanisme Penghantaran Kuasa Motor DC Bab 2: Perniagaan dan Keusahawanan Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti mekanisme penghantaran kuasa motor DC dengan betul dan tepat. 2) Menyatakan semula 4 komponen yang terlibat dalam sistem penghantaran kuasa. pendedahan motor arus terus dan arus ulang alik dengan lebih lanjut membolehkan mereka lebih faham akan mekanisme penghantaran kuasa motor DC. Maka.

5 bahagian motor arus terus dihuraikan mengikut urutan. Mediatif Langkah 3 20 minit 3. Menunjukkan tayangan gambar prinsip kendalian motor arus terus. Langkah 4 35 minit 4. Langkah 2 5 minit Catatan Kontekstual Direktif. Plat perincian motor DC mempunyai 7 maklumat. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan motor arus terus. Guru menunjukkan Petua Tangan Kiri Fleming untuk mengetahui arah putaran motor DC.Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. 7 minit 2. . Guru menjelaskan apa itu motor arus terus dan motor arus ulang alik.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Koperatif Nilai murni: Berterima kasih 5. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Bersyukur KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan Penutup 13 minit Refleksi : .

3) Menyatakan semula 3 langkah keselamatan dan penjagaan litar bersepadu. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan komponen elektronik adalah kecil. Mediatif Catatan Kontekstual Langkah 3 3. maka pengetahuan tentang cara penjagaan dan keselamatan litar bersepadu adalah penting bagi menjamim kefungsian projek yang dibuat. Simbol dan Fungsi Komponen Elektronik Bab 3: Elektronik Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 3 jenis litar bersepadu. Menunjukkan tayangan gambar contoh-contoh litar bersepadu. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 3 jenis litar bersepadu. . 2) Menghuraikan semula 8 kaki litar bersepadu. Kontekstual.Aktiviti .RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 3. 4) Menjelaskan semula 5 ciri IC muzik.1 Nama. Bahan Bantu Belajar: contoh komponen sebenar-IC Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan litar bersepadu. Langkah 2 5 minit Direktif. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Mediatif. keselamatan dan penjagaan litar bersepadu dengan betul dan tepat. fungsi. 7 minit 2. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.

dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Guru menjelaskan litar bersepadu dimuatkan dalam pakej kecil iaitu serpihan yang mengandungi perintang. Koperatif Nilai murni: Jimat cermat Bersyukur Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. 20 minit Langkah 4 35 minit 4. KBKK 1)Mencirikan 2)Membuat uraian Penutup 13 minit Refleksi : . Ia ditutup dengan perumah plastik atau logam bagi melindunginya daripada rosak. kapasitor. transistor dan diod.

3) Menjelaskan semula kendalian suis mikro. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Mediatif Catatan Kontekstual Langkah 3 20 minit 3.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Suis mikro Bab 3: Elektronik Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 6 alat pembayaran perniagaan masa kini dengan betul dan tepat. 4. Menunjukkan tayangan gambar contoh-contoh suis mikro sebenar. 7 minit 2. maka pendedahan tentang suis mikro memudahkan pemahaman pelajar. Bahan Bantu Belajar: Komponen elektronik sebenar suis mikro Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan fungsi suis. 2) Menyatakan semula 3 tamatan suis mikro. Guru menjelaskan bahawa suis mikroberfungsi sebagai suis tekan buka dan suis .Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan suis mikro. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula fungsi suis mikro. Mediatif. . Langkah 2 5 minit Direktif. Kontekstual.

Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Mikrofon Bab 3: Elektronik Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: .tekan tutup dan menghuraikan setiap satunya dengan terperinci. Langkah 4 35 minit Koperatif Nilai murni: Jimat cermat Bersyukur KBKK 1)Mencirikan 2)Membuat uraian Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.

Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Menunjukkan tayangan gambar contoh-contoh mikrofon. 3 bahagian utama mikrofon. Koperatif Nilai murni: Jimat cermat . Mediatif. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Kontekstual. Guru menjelaskan 3 jenis mikrofon.Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar masak dengan apa itu mikrofon. Koperatif Pengintegrasian ICT : Mengenal pasti 3 bahagian utama dan 3 jenis mikrofon dengan betul dan tepat. fungsi mikrofon yang ditinggikan oleh amplifier sebelum dihantar ke pembesar suara. Langkah 4 35 minit 4. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 3 bahagian utama mikrofon. jualan Direktif. Bahan Bantu Belajar: Carta mikrofon Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan jenis dan bahagian utama mikrofon. Mediatif Langkah 3 20 minit 3. maka pendedahan tentang mikrofon berupaya menimbulkan inkuiri dan sifat ingin tahu dalam diri pelajar untuk mengetahui dengan lebih lanjut prinsip kendalian mikrofon. 2) Menghuraikan semula 3 jenis mikrofon dan binaannya. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2.

Penutup 13 minit Refleksi : 1)Mencirikan 2)Membuat uraian .Bersyukur KBKK Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Pembesar suara Bab 3: Elektronik Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti fungsi. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan pembesar suara. Mediatif. Bahan Bantu Belajar: Carta pembesar suara Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. 5 bahagian utama dan kendalian pembesar suara dengan betul dan tepat. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula fungsi pembesar suara. Mediatif Catatan Kontekstual Langkah 3 20 minit 3. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan pembesar suarayang amat umum di rumah masing-masing. 2) Menyatakan semula 5 bahagian utama pembesar suara. Menunjukkan tayangan pembesar suara. Kontekstual. 7 minit 2. . Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Langkah 2 5 minit Direktif. 3) Menjelaskan semula kendalian pembesar suara.

Langkah 4 35 minit 4. gegelung. diafragma. Lima bahagian utama pembesar suara terdiri daripada magnet kekal. Bervisi jauh Bersyukur KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 3. Koperatif Nilai murni: Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. kerangka dan tamatan. Guru menjelaskan fungsi pembesar suara iaitu menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga bunyi seperti radio dan televisyen.2 Membaca dan Menterjemahkan Lukisan Skematik Bab 3: Elektronik Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: .

kekutuban kaki. memateri. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. Kontekstual. Mediatif. menyemak semula kedudukan. Bahan Bantu Belajar: Contoh lukisan skematik Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. maka pendedahan kepada penterjemahan lukisan skematik amat perlu bagi memahirkan diri dalam pematerian litar elektronik. 2) Menerangkan semula 6 langkah penghasilan projek dengan terperinci. memasang komponen berpandukan lukisan skematik. 6 langkah penghasilan projek termasuklah membentuk kaki komponen. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. . Seterusnya.Aktiviti Bervisi jauh . Direktif. Menunjukkan tayangan lukisan skematik. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan lukisan skematik. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menghuraikan semula 4 maklumat yang boleh didapati daripada lukisan skematik. memotong kaki komponen dan menguji projek. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan bod litar elektronik.Mengenal pasti 4 maklumat dan butiran pada lukisan skematik dengan betul dan tepat. kedudukan komponen dan cara penyambungan. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Koperatif Nilai murni: 4. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Guru menjelaskan 4 maklumat yang didapati dalam lukisan skematik ialah jenis komponen elektronik.

Bersyukur Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.1 Ruang Kediaman Bab 3: Tempat Kediaman Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti ruang sosial. 2) Menyatakan semula apa itu ruang kerja. KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : . ruang kerja dan ruang persendirian dengan betul dan tepat.dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. 3) Menyebutkan semula apa itu ruang persendirian. . maka pendedahan kepada segala aspek tempat tinggal membolehkan mereka lebih ingat dan seterusnya Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menjelaskan semula apa itu apa itu ruang sosial. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 4.0 Tempat Kediaman 4. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan kepentingan tempat kediaman sebagai tempat kehidupan seharian.

Ruang kerja ialah bilik dapur. Ruang sosial ialah bilik istirahat dan bilik makan.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan kehidupan seharian pelajar. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Bahan Bantu Belajar: Contoh gambar variasi tempat kediaman Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Direktif. . Kontekstual. bilik stor manakala ruang persendirian ialah bilik tidur dan tandas. Mediatif. bilik komputer.mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan yang dipelajari dalam kegiatan rutin mereka. Guru menjelaskan ciri dan fungsi ruang sosial. Koperatif Nilai murni: Bersyukur Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. ruang kerja dan ruang persendirian. Menunjukkan tayangan tempat kediaman. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. Langkah 4 20 minit 4. Penutup 13 minit Refleksi : KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza .

.

Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menghuraikan semula 6 faktor keselesaan tempat kediaman. Mediatif. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Guru menjelaskan faktor keselesaan tempat kediaman termasuklah . 3) Menyebutkan semula 4 jenis hamparan lantai. 4 jenis hamparan lantai. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan kepentingan tempat kediaman sebagai tempat kehidupan seharian. 3 jenis pencahayaaan lampu. Direktif. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Menunjukkan tayangan faktor keselesaan tempat kediaman. Mediatif . 5 jenis penutup lantai dan 3 jenis skema warna dengan betul dan tepat. maka pendedahan kepada segala aspek tempat tinggal membolehkan mereka lebih ingat dan seterusnya mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan yang dipelajari dalam kegiatan rutin mereka. 4) Menyatakan semula 5 jenis penutup lantai Bahan Bantu Belajar: Gambar jenis penutup lantai Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif.2 Keselesaan Tempat Kediaman Bab 3: Tempat Kediaman Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 6 faktor keselesaan tempat kediaman. 2) Menerangkan semula 3 jenis pencahayaan lampu. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan faktor-faktor keselesaan tempat kediaman. 3.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 4. Kontekstual.

2 Keselesaan Tempat Kediaman Bab 3: Tempat Kediaman Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 3 jenis skema warna dengan betul dan tepat. keselamatan. Koperatif Nilai murni: 4. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 4. . pencahayaan. alatan dan kelengkapan serta lantai dan penutup lantai dan dihuraikan dengan terperinci. skema warna. Bersyukur Langkah 4 20 minit KBKK Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.Langkah 3 35 minit pengudaraan.

Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Kontekstual. siling. 2) Memperoleh pengetahuan tentang pemilihan skema warna yang sesuai untuk ruang-ruang kediaman. Guru menerangkan warna-warna yang terdapat dalam kod warna dan membincangkan skema warna untuk hiasan dalaman. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menjelaskan semula 3 jenis skema warna. Bahan Bantu Belajar: Gambar jenis penutup lantai Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Mediatif. . 3) Menggunakan daya kreativiti apabila menghias ruang-ruang kediaman. fabrik dan alat hiasan. Mediatif Langkah 2 5 minit 2.Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan kepentingan tempat kediaman sebagai tempat kehidupan seharian. Guru mempamerkan transparensi dan membincangkan tentang kod warna. Langkah 3 35 minit 3. maka pendedahan kepada segala aspek tempat tinggal membolehkan mereka lebih ingat dan seterusnya mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan yang dipelajari dalam kegiatan rutin mereka. Koperatif Nilai murni: . Guru menjelaskan skema warna sebuah bilik disesuaikan mengikut warna dinding. 7 minit Catatan Kontekstual Direktif.

Guru membuat pengukuhan idea dengan menjelaskan 6 perkara yang perlu diberi perhatian semasa memilih skema warna. Langkah 4 20 minit KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 3 jenis pembersihan tempat kediaman. 3) Menghuraikan semula cara menghias ruang tempat kediaman. Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 4. maka pendedahan kepada segala aspek tempat tinggal membolehkan mereka lebih ingat dan seterusnya mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan yang dipelajari dalam kegiatan rutin mereka. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar tahu akan kepentingan tempat kediaman sebagai tempat kehidupan seharian. 2) Menerangkan semula alatan pencuci dan agen pencuci untuk perbersihan harian.Bersyukur 4. . mingguan dan berkala.3 Penjagaan Tempat Kediaman Bab 3: Tempat Kediaman Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula 3 jenis pembersihan tempat kediaman .

Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1.Bahan Bantu Belajar: Carta pembersihan tempat kediaman Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : Nilai murni: Bersyukur . Menunjukkan tayangan alatan pencuci dan agen pencuci. pembersihan mingguan dan pembersihan berkala. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. Koperatif 4. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Cara menghias tempat kediaman melibatkan interior design ataupun mengikut cita rasa sendiri.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. ruang persendirian dan ruang kerja. Direktif. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan pembersihan di rumah kediaman pelajar masing-masing. Guru menjelaskan pembersihan tempat kediaman terbahagi kepada pembersihan harian. Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Kontekstual. . Mediatif. 14 jenis alatan pencuci dijelaskan dengan terperinci berserta agen pencuci yang perlu digunakan untuk ruang sosial.

Guru menerangkan prinsip asas menghias ruang tempat kediaman iaitu pilih bahan sesuai. dipelajari dalam kegiatan rutin mereka. Bahan Bantu Belajar: Carta pembersihan tempat kediaman Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. 7 minit Catatan Kontekstual .3 Penjagaan Tempat Kediaman Bab 3: Tempat Kediaman Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula 5 prinsip asas menghias ruang tempat kediaman dengan betul dan tepat. membolehkan mereka lebih ingat dan seterusnya 2) Menjelaskan 5 prinsip asas menghias ruang tempat mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan yang kediaman. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. ikut kreativiti. skim warna dan pemilihan perabot. Mediatif.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 4. . Pengetahuan Sedia Ada: Hasil Pembelajaran: Pelajar tahu akan kepentingan tempat kediaman Pelajar dapat: sebagai tempat kehidupan seharian. maka 1) Menghuraikan semula cara menghias ruang tempat pendedahan kepada segala aspek tempat tinggal kediaman. Kontekstual.

cermin). Langkah 3 35 minit Koperatif 4. gubahan bunga. lantai dan langsir. langsir. mengecat ruang dengan warna lembut dan terang. kipas. Guru membuat pengukuhan idea dengan bertanya soalan-soalan berikut. jam. Guru merujuk transparensi dan menerangkan 5 perkara yang perlu dipatuhi semasa menghias ruang kediaman iaitu dinding. Bersyukur KBKK 1)Mencirikan Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Mediatif 3. pengalas lantai.Langkah 2 5 minit 2. memastikan pencahayaan adalah mencukupi). b) Berikan cara-cara yang boleh digunakan untuk membuat ruang kecil kelihatan lebih besar? (Menggunakan cermin. Guru menjelaskan 6 panduan menyusun atur perabot. 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : . Nilai murni: a) Namakan bahan-bahan hiasan yang sesuai untuk menghias dinding (lukisan. Direktif. perabot.

mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan yang dipelajari dalam kegiatan rutin mereka. 7 minit 2.. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Pengetahuan Sedia Ada: Hasil Pembelajaran: Pelajar tahu akan kepentingan tempat kediaman Pelajar dapat: sebagai tempat kehidupan seharian. Direktif. . Bentuk ruang dapur pula terbahagi kepada bentuk I. Guru menjelaskan 4 faktor penting yang perlu diambil kira semasa menyusun atur alatan dan kelengkapan iaitu hendaklah bersesuaian dengna saiz ruang. tidak menghalang laluan dan peredaran udara. maka 1) Menyebut semula 4 faktor penting semasa menyusun atur alatan dan kelengkapan. harmoni dengan skema warna ruang dan tidak melindungi pencahayaan. Bahan Bantu Belajar: Carta Bentuk susunatur ruang dapur Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Kontekstual. Langkah 2 5 minit 3. Mediatif Catatan Kontekstual Langkah 3 35 minit . pendedahan kepada segala aspek tempat tinggal 2) Menerangkan semula 4 bentuk susun atur alatan dan membolehkan mereka lebih ingat dan seterusnya kelengkapan di ruang dapur. . Mediatif.Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Susun Atur Alatan dan Kelengkapan Bab 3: Tempat Kediaman Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti semula 4 faktor penting semasa menyusun atur alatan dan kelengkapan serta 4 bentuk susun atur alatan dan kelengkapan di ruang dapur dengan betul dan tepat. H. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan susun atur alatan dan kelengkapan ruang dapur. L dan U. Menunjukkan tayangan susun atur alatan dan kelengkapan tempat kediaman.

Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. 20 minit Bersyukur KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Elektif Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Bab 3: ELEKTRONIK Jangka masa : 70 minit Masa: Sub-tajuk: 5. . . Simbol dan Fungsi Komponen Kemahiran: Mengenal pasti 3 bentuk litar bersepadu. 6 blok IC pemasa 555 berserta dengan susunan nombornya. Koperatif Nilai murni: Langkah 4 Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. 4 langkah penjagaan litar bersepadu dan langkah pematerian dengan betul dan tepat.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak.4.1 Nama.

. kapasitor. Guru menjelaskan cip mikro iaitu cip silicon terdiri daripada komponenkomponen perintang. transistor dan diod yang dicantumkan pada sekeping silicon. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Bahan Bantu Belajar: Komponen elektronik litar bersepadu IC Pemasa 555 Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Catatan Kontekstual 2. Mediatif. maka pendedahan dengan komponen elektronik membolehkan mereka lebih faham kefungsian alatan elektrik. 2) Menyatakan semula 6 blok IC pemasa 555 3) Menerangkan semula susunan nombor IC Pemasa 555. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 3 bentuk litar bersepadu.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. 4) Menghuraikan semula 4 langkah penjagaan litar bersepadu dan 3 langkah pematerian. Mediatif Langkah 3 35 minit Koperatif Nilai murni: 4. . Kontekstual. Langkah 4 Bersyukur . Wayar emas menyambungkan serpihan kepada pin-pin.Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan kewujudan elektrik di mana mereka menggunakan setiap alatan dalam kehidupan harian melalui tenaga elektrik. Langkah 2 5 minit 3. Menunjukkan tayangan ciri-ciri litar bersepadu Pemasa 555. Direktif. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P 1. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan IC Pemasa 555.

Penutup 13 minit Refleksi : Pelajar dikehendaki melukis keratan rentas dinamo dalam buku nota. KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza .20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.

Catatan Kontekstual 2. Mediatif . maka amatlah penting bagi mereka mengetahui lebih lanjut tentang komponenkomponen elektronik yang berbeza. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 5 bahagian utama geganti. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan kepentingan ICT dalam kehidupan seharian. Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P Menunjukkan tayangan tentang geganti (relay). Kontekstual. Mediatif.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Bab 3: ELEKTRONIK Jangka masa : 70 minit Masa: Sub-tajuk: Binaan dan Tamatan Geganti Kemahiran: Mengenal pasti 5 bahagian utama geganti. 2) Menyatakan semula 2 jenis geganti 2) Menyatakan semula kendalian geganti. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah 1. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan geganti. Bahan Bantu Belajar: Geganti Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Langkah 2 5 minit Direktif. 2 jenis geganti dan simbolnya serta kendalian geganti dengan betul dan tepat.

Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Koperatif Nilai murni: Bersyukur 4. Guru menjelaskan geganti dikendalikan oleh 100mA dan digunakan sebagai suis kawalan pada litar kawalan lampu isyarat jalan raya.Langkah 3 35 minit 3. Fungsinya adalah untuk mengalirkan arus elektrik yang lebih tinggi. Penutup 13 minit Refleksi : .Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Binaan geganti dijelaskan dengan terperinci. Pelajar dikehendaki melukis binaan geganti. KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. .

maka amatlah penting bagi mereka mengetahui lebih lanjut tentang komponen-komponen elektronik yang berbeza. Gambar PCB Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. 3) Menerangkan semula cara memateri projek litar pemasa.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 5. 4) Menghuraikan 4aplikasi projek dalam kehidupan seharian. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P 1. Kontekstual. 2) Menjelaskan semula 2 faktor ketidaksesuaian bongkah penyambungan untuk projek elektronik besar. Mediatif. . Menunjukkan tayangan projek litar pemasa.2 Penghasilan Projek Bab 3: ELEKTRONIK Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 3 jenis pemasangan dan penyambungan projek elektronik. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan kepentingan ICT dalam kehidupan seharian. cara memateri. 4 aplikasi projek dan ketidaksesuaian bongkah penyambungan dengan betul dan tepat. Langkah 2 5 minit Guru mengajukan soal-jawab berkenaan litar pemasa Direktif. Mediatif . Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 3 jenis pemasangan dan penyambungan projek elektronik. Set Induksi 7 minit Catatan Kontekstual 2. 5) Bahan Bantu Belajar: Projek Litar Pemasa.

1)Mencirikan 2)Membanding beza Langkah 4 20 minit Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Elektif Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 6. Bersyukur Bertanggungjawab Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Bongkah penyambung tidak sesuai untuk projek elektronik besar kerana ia tidak kekal. kombinasi cahaya dan pergerakan.1 Jenis dan Kegunaan Pengikat dan Pencantum Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 4 jenis pengikat dan 2 jenis kekunci dengan betul dan tepat. . mudah longgar dan kaki komponen mudah tersentuh antara satu sama lain dan menyebabkan litar terpintas. 4 aplikasi projek berdasarkan tema kombinasi cahaya dan bunyi. KBKK Pelajar dikehendaki mengkaji lukisan skematik litar pemasa. . Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Guru menjelaskan kerja-kerja pemasangan dan penyambungan projek elektronik boleh dibuat dengan bongkah penyambung. kombinasi bunyi dan pergerakan dan cahaya akhir sekali kombinasi bunyi dan pergerakan.Langkah 3 35 minit 3. verobod dan bod litar tercetak atau PCB. Koperatif Nilai murni: 4.

pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. Koperatif Pengintegrasian ICT : Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 4 jenis bol. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. 3) Menerangkan semula apa itu stad. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan bol. Terdapat 4 jenis nat iaitu nat segi empat. Skru tudung pula mempunyai 8 jenis. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Direktif. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Guru menjelaskan bol digunakan bersama-sama dengan nat untuk mengikat bahagian enjin. Bahan Bantu Belajar: Transparensi enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif.Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. 4) Menyatakan semula 2 jenis kekunci. 2) Menjelaskan semula apa itu nat. Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. nat segi enam. nat. Mediatif. Nat pula digunakan untuk menambah engkaman yang dibuat oleh bol pada bahagian yang dicantum. nat kota dan nat telinga. stad. Kontekstual. Stad berbentuk bol tanpa kepala. Maka. Koperatif Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab KBKK 4. Kekunci pula terbahagi kepada kekunci persegi dan kekunci Woodruff. Menunjukkan tayangan pengikat dan pencantum. 1)Mencirikan 2)Membanding beza . skru tudung dan pencantum. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Stad berulir kasar pada satu hujung dan berulir halus di hujung satu lagi.

..2 Bahagian Luar Enjin Bab 5: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti apa itu kepala silinder dan 4 bahagiannya dengan betul dan tepat. 2) Menerangkan semula 4 bahagian utama kepala silinder dan fungsi setiap bahagian.Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Langkah 4 20 minit Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 6. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula fungsi kepala siinder. Maka. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar.

. Menunjukkan tayangan enjin kereta. Kontekstual. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. lubang berulir untuk menempatkan palam pencucuh dan rongga pembakaran. Guru menjelaskan fungsi kepala silinder digunakan sebagai penutup silinder dan diperbuat daripada besi tuang atau aloi aluminium. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Direktif. KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : . lubang-lubang skru tudung. Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan kepala silinder. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Ia mengandungi bahagian seperti sirip penyejuk. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Mediatif. Koperatif Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab 4.Direktif.

.

Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menghuraikan semula 6 bahagian bongkah enjin. Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan jenis-jenis plag. Menunjukkan tayangan enjin kereta dan bahagian bongkah enjin dan karburetor. Maka. 2) Menyatakan semula apa itu karburetor dan fungsinya. Mediatif .RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Sub-tajuk: Bahagian Luar Enjin dan Fungsinya ± Kepala Silinder dan Karburetor Kemahiran: Mengenal pasti 6 bahagian bongkah enjin dan karburetor dengan betul dan tepat. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. Langkah 2 Direktif. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P 1. Catatan Kontekstual 2. Kontekstual. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. Mediatif.

Guru menjelaskan 6 bahagian bongkah enjin iaitu lubang silinder. palam pengisi minyak. Seterusnya. guru menjelaskan karburetor dan fungsinya untuk mencampurkan udara dan bahan api pada kadar yang betul bagi pembakaran dalam silinder. KBKK Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. 1)Mencirikan 2)Membanding beza Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Bab 3: ENJIN . palam pembuang minyak. takung minyak pelincir dan ukur celup dan menghuraikan setiap satunya dengan terperinci. kotak engkol.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.5 minit Langkah 3 35 minit 3. Koperatif Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab 4. ..

2) Menyatakan semula 2 bahagian roda tenaga. tangki bahan api. kasa dawai. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. roda tenaga. 2 bahagian roda tenaga iaitu sirip penyejuk dan magnet kekal. Mediatif. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. katrij kertas dan foam. Catatan Kontekstual 2. penyenyap bunyi dan perumah hembus dengan betul dan tepat. Langkah 2 5 minit 3.Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Bahagian Luar Enjin . penyenyap bunyi dan perumah penghembus dijelaskan dengan terperinci. Menunjukkan tayangan bahagian luar enjin. Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Maka. Guru menjelaskan 4 jenis penapis udara iaitu jenis kawal minyak. Roda tenaga Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: 1) Mengenal pasti pembersih udara. Guru mengajukan soal-jawab bahagian luar enjin yang dipelajari dalam kelas yang lepas. Mediatif Langkah 3 35 minit .Pembersih udara. 3) Menyebut semula apa itu tangki bahan api. tangki bahan api. penyenyap bunyi dan perumah hembus. Kontekstual. Direktif. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menerangkan semula apa itu pembersih udara dan 4 jenisnya. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P 1.

2. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta.Koperatif Nilai murni: 4.1 Jenis Paip Kemahiran: 1) Mengenal pasti 4 jenis sepana. Bersyukur Bertanggungjawab Langkah 4 Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. 3) Menghuraikan semula 6 jenis tangkai. . 2) Menerangkan semula 5 jenis soket. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 4 jenis sepana. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. 5 jenis soket dan 6 jenis tangkai dengan betul dan tepat. 20 minit KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza 3) Menghubung kait Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Sub-tajuk: .. Maka. .

Langkah 2 5 minit Aktiviti P & P Menunjukkan tayangan alatan tangan enjin. Catatan Kontekstual Guru mengajukan soal-jawab berkenaan alatan tangan enjin.Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. 5 jenis soket dan 6 jenis tangkai dengan terperinci.. Mediatif. Direktif. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Kontekstual. Koperatif Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab 4. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah 1. Guru menjelaskan 4 jenis sepana. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Penutup 3) Menghubung . Mediatif Langkah 3 35 minit 3. Langkah 4 20 minit KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Set Induksi 7 minit 2.

Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1.kait 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 6. Menunjukkan tayangan bahagian dalam enjin. rongga ekzos dan piston. pengoperasian enjin dalam kereta. rongga masukan.3 Bahagian Dalam Enjin dan Fungsinya Pengetahuan Sedia Ada: Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: 1) Mengenal pasti apa itu ruang pembakaran. Direktif. kereta membolehkan mereka lebih memahami 3) Menjelaskan semula apa itu rongga masukan dan ekzos. Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. 4) Menyebutkan semula 3 jenis gelang piston. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan bahagian dalam enjin. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 2. majority pelajar. Kontekstual. Mediatif . pendedahan tentang enjin2) Menyatakan semula lubang silinder. Mediatif. Maka. Hasil Pembelajaran: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia Pelajar dapat: merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh 1) Menerangkan semula apa itu ruang pembakaran. lubang silinder.

Rongga masukan berfungsi menyalurkan campuran udara dan bahan api dari karburetor masuk ke dalam silinder. gelang pengikis dan gelang minyak. Piston pula terdapat 3 gelang iaitu gelang mampatan.5 minit Langkah 3 35 minit 3. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Guru menjelaskan ruang pembakaran adalah tempat pembakaran campuran udara dan bahan api yang dimampatkan. 1)Mencirikan 2)Membanding beza 3) Menghubung kait Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Penutup 13 minit Refleksi : . Pergerakan omboh dalam lubang silinder dinamakan gerakan salingan. Lubang silinder terletak pada bahagian tengah bongkah enjin. Koperatif Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab KBKK Langkah 4 20 minit 4.. Rongga ekzos mengalirkan keluar gas panas yang terbakar dari silinder. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan.

Mediatif Langkah 3 35 minit . Maka. Ia berfungsi menukarkan salingan omboh kepada gerakan putaran roda tenaga. Kontekstual. Guru menjelaskan rod penghubung terdapat pengaut yang menyimbah minyak pelincir ke dinding omboh. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula apa itu rod penghubung. Injap masukan lebih besar daripada injap ekzos. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1.3 Bahagian dalam Enjin dan fungsinya Bab 3: ENJIN Jangka masa : 80 minit Masa: Kemahiran: 1) Mengenal pasti apa itu rod penghubung. 3) Menghuraikan semula perbezaan antara aci engkol dan aci sesondol. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. 5) Me njelaskan semula dua jenis injap. 2) Menyatakan semula apa itu aci engkol. tapet dan 2 jenis injap dengan betul dan tepat.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 6. 4) Menyatakan semula apa itu tapet. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. aci sesondol. Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. Aci engkol berfungsi untuk menerima kuasa tujahan rod penghubung ketika lejang kuasa. Direktif. Mediatif. aci engkol. Pergerakan sesondol menolak tapet untuk menggerakkan injap masukan dan injap ekzos terbuka atau tertutup. Menunjukkan tayangan bahagian dalam enjin.

Koperatif 3. Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab Penutup Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan bahagian dalam enjin. 13 minit KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza 3) Menghubung kait Refleksi : . Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Langkah 4 20 minit 4. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Sub-tajuk: 6. Bahan Bantu Belajar: Transparensi enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Maka. Menunjukkan tayangan bahan pemasangan paip. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula apa itu TTA dan TTB.4 Edaran Empat Lejang Kemahiran: Mengenal pasti TTA. 2) Menerangkan semula isipadu anjakan dan isipadu kelegaan. Mediatif. Catatan Kontekstual . TTB. Kontekstual. hayun dan lejang.. 1) Menjelaskan semula lubang. hayun dan lejang dengan betul dan tepat. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P 1. lubang. 2) Menyatakan semula cara pengiraan nisbah mampatan. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar.

Guru mengajukan soal-jawab berkenaan prinsip edaran empat lejang. Koperatif 4. Lubang ialah diameter dalam silinder enjin yang diukur dalam millimeter. isipadu anjakan dan nisbah mampatan dijelaskan dengan terperinci. Lejang ialah jarak di antara TTA dengan TTB. Hayun ialah jarak dari pusat cemat engkol ke pusat aci engkol yang diukur dalam millimeter. Dua hayun bersamaan dengan satu lejang. KBKK 1)Mencirikan 2)Membuat uraian Penutup 13 minit Refleksi : 3) Menghubung kait .Langkah 2 5 minit 2. Isipadu kelegaan. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Guru menjelaskan Takat Terakhir Atas dan Takat Terakhir Bawah. Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. Direktif.

pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Sub-tajuk: 6. Bahan Bantu Belajar: Transparensi enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Maka. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula lejang masukan. 1) Menjelaskan semula lejang mampatan. Catatan Kontekstual .4 Edaran Empat Lejang Kemahiran: Mengenal pasti lejang masukan. Menunjukkan tayangan bahan pemasangan paip. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P 1. lejang mampatan dan lejang ekzos dengan betul dan tepat. lejang kuasa. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. 2) Menerangkan semula lejang kuasa. Kontekstual. 2) Menyatakan semula lejang kuasa. Mediatif.

guru menghuraikan lejang masukan. Direktif.Langkah 2 5 minit 2. Koperatif 4. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. lejang mampatan. Guru menjelaskan Takat Terakhir Atas dan Takat Terakhir Bawah. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. KBKK 1)Mencirikan 2)Membuat uraian Penutup 13 minit Refleksi : 3) Menghubung kait . Langkah 4 20 minit Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan prinsip edaran empat lejang. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Lejang ialah jarak di antara TTA dengan TTB. Seterusnya. lejang kuasa dan lejang ekzos dengan jelas.

Mediatif . Direktif. Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Menunjukkan tayangan Sistem Enjin. Sistem bahan api pula terdiri daripada bahagian tangki bahan api. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. 3) Menerangkan semula 6 bahagian sistem bahan api. pengaut. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Kontekstual. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 5 fungsi sistem pelinciran. Maka. palam buang minyak dan palam pengisi minyak. Mediatif. ukur celup. karburetor. Guru menjelaskan sistem pelinciran terdiri daripada bahagian takungan minyak. penapis udara. 2) menyatakan semula 5 bahagian sistem pelinciran dan fungsinya.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 6. saluran bahan api.5 Sistem Enjin Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti sistem pelinciran dan sistem bahan api dengan betul dan tepat. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. rongga masukan dan injap masukan. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar.

Langkah 3 35 minit

3. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan kedua-dua sistem ini.

Koperatif Nilai murni:

Langkah 4 20 minit 4. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. .Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak.

Bersyukur Bertanggungjawab

KBKK 1)Mencirikan 2)Membuat uraian 3) Menghubung kait

Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.

Penutup 13 minit Refleksi :

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Bab 3: ENJIN

Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 6.5 Sistem Enjin ± Sistem penyalaan, sistem penyejukan dan sistem ekzos.

Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 7 bahagian sistem penyalaan, 3 bahagian sistem penyejukand an 5 bahagian sistem ekzos dengan betul dan tepat.

Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. Maka, pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta.

Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 7 bahagian system penyalaan. 2) Menyatakan semula 3 bahagian system penyejukan. 3) Menerangkan semula 5 bahagian system ekzos.

Bahan Bantu Belajar: Transparensi Enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif, Mediatif, Kontekstual, Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Menunjukkan tayangan Sistem penyalaan, sistem penyejukan dan sistem ekzos. 7 minit

Catatan Kontekstual

Direktif, Mediatif Langkah 2 35 minit 2. Guru menjelaskan sistem penyalaan terdiri daripada palam pencucuh, magnet kekal, kondenser, titik sesentuh, gegelung penyalaan, sesondol pemutus dan kabel voltan tinggi. Sistem penyejukan pula terdiri daripada sirip penyejuk, perumah penghembus dan roda tenaga. Sistem ekzos terdiri daripada injap ekzos, rongga ekzos, penyeyap bunyi, paip ekzos dan paip ekor.

3. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan sistem penyejukan, sistem penyalaan dan sistem ekzos.

Koperatif Nilai murni: Langkah 3 5 minit 4. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Bersyukur Bertanggungjawab

KBKK Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. 1)Mencirikan 2)Membanding beza 3) Menghubung kait

Langkah 4 20 minit

Penutup 13 minit Refleksi :

3 cara menservis palam pencucuh termasuklah mencuci dengan pengikis. Seterusnya guru menghuraikan cara memeriksa aras minyak pelincir dan cara menukarkan minyak pelincir. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar akan enjin kereta lantaran ia merupakan pengangkutan utama ke sekolah oleh majority pelajar. Mediatif. Kontekstual. 3) Menerangkan semula 3 langkah memeriksa aras minyak pelincir 4) Menjelaskan semula 7 langkah menukar minyak pelincir. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Guru menjelaskan 7 langkah menservis palam pencucuh. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menyebut semula 3 cara menservis palam pencucuh 2) Menyatakan semula 7 langkah menservis palam pencucuh. Menunjukkan tayangan menservis enjin kereta. 3 langkah memeriksa aras minyak pelincir dan 7 langkah menukar minyak pelincir. Mediatif . Direktif. pelarut petrol ataupun mencuci dengan menggunakan mesin pencuci. pendedahan tentang enjin kereta membolehkan mereka lebih memahami pengoperasian enjin dalam kereta. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Bahan Bantu Belajar: Carta menservis enjin Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Maka.6 Menservis Enjin Bab 3: ENJIN Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 3 cara dan 7 langkah menservis palam pencucuh. Cara menservis enjin juga diketahui melalui pemerhatian ikut bapa ke bengkel kereta contohnya.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 6. .

Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. 3) Menghubung kait Nilai murni: Bersyukur Bertanggungjawab Penutup 13 minit Refleksi : .Langkah 3 35 minit Koperatif 3. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan cara menservis enjin keseluruhannya. Aktiviti dijalankan dalam bentuk kuiz verbal secara rawak. Langkah 4 20 minit 4. KBKK 1)Mencirikan 2)Membanding beza Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan.

Mediatif . 2) Menyebut semula definisi kepenggunaan (konsumerisme). Konsumerisme adalah satu kegiatan social yang berusaha untuk memperjuangkan kepentingan Direktif. konsumerisme dan 4 jenis penyelewengan yang biasanya berlaku dengan betul dan tepat. . Menunjukkan tayangan hak pengguna. Bahan Bantu Belajar: Carta hak pengguna Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. maka pendidikan konsumerisme ini membolehkan mereka lebih tahu akan hak sendiri sebagai pengguna dan berusaha memperjuangkan hak sendiri sebagai pengguna yang bijak pada masa hadapan. Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Mediatif. Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menerangkan semula definisi konsumer. Guru menjelaskan definisi consumer sebagai orang yang menggunakan barang dan perkhidmatan yang ada untuk kepuasannya sendiri. 3) Menjelaskan semula 4 jenis penyelewengan yang biasanya berlaku. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar terdapat pelbagai jenis penyelewengan yang berlaku oleh para peniaga terhadap pengguna (konsumer). Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P 1.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Konsumerisme Bab 3: PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti definisi konsumer. Kontekstual.

Aktiviti dijalankan dalam bentuk soal-jawab verbal secara rawak. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Cinta kepada alam sekitar Bertanggungjawab KBKK Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. .dan kebajikan pengguna. 3. 4 jenis penyelewengan yang sering berlaku termasuklah menjual barang dengan harga yang terlalu mahal. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan penyelewengan yang pernah disaksikan oleh pelajar. dakwaan palsu atau memaparkan iklan yang mengelirukan dan barangan yang membahayakan kesihatan pengguna. kualiti barangan yang rendah. 1)Mencirikan 2)Membanding beza 3) Menghubung kait Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Elektif Tingkatan : Tarikh: Hari: Bab 3: Perniagaan dan Keusahawanan Jangka masa : 70 minit . Koperatif Nilai murni: Langkah 3 35 minit 4.

hak mendapat maklumat. Direktif.1 HAK DAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNA Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 9 hak pengguna dengan betul dan tepat. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Set Induksi 7 minit Aktiviti P & P 1.Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: 7. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar terdapat pelbagai jenis penyelewengan yang berlaku oleh para peniaga terhadap pengguna (konsumer). hak mendapat pampas an (ganti rugi). Guru mengajukan soal-jawab berkenaan hak pengguna. hak memilih. Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Kontekstual. Menunjukkan tayangan hak pengguna. Mediatif. hak mendapat jaminan keselamatan. Mediatif Langkah 3 35 minit 3. maka pendidikan konsumerisme ini membolehkan mereka lebih tahu akan hak sendiri sebagai pengguna dan berusaha memperjuangkan hak sendiri sebagai pengguna yang bijak pada masa hadapan Bahan Bantu Belajar: Carta hak pengguna Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menerangkan semula 9 hak pengguna. hak mendapat pendidikan kepenggunaaan. Guru menjelaskan hak pengguna terbahagi kepada hak mendapat keperluan asas. Koperatif Nilai murni: . hak bersuara dan hak menikmati alam sekitar yang bersih. Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. hak mendapat perlindungan.

Aktiviti dijalankan dalam bentuk soal-jawab verbal secara rawak. KBKK 1)Mencirikan 2)Membuat urutan Penutup 13 minit Refleksi : 3) Menghubung kait .Langkah 4 20 minit 4. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Cinta kepada alam sekitar Bertanggungjawab Celik Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. .

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Tanggungjawab Pengguna Bab 3: Perniagaan dan Keusahawanan Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti 6 jenis penyelewengan. Mediatif. Direktif. membuat belanjawan diri. Kontekstual. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. penglibatan dan tindakan dan akhir sekali kesedaran mengkritik. 3) Menghuraikan semula 3 peranan persatuan pengguna Bahan Bantu Belajar: Carta aktiviti penjagaan tumbuhan Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. maka pendidikan konsumerisme ini membolehkan mereka lebih tahu akan hak sendiri sebagai pengguna dan berusaha memperjuangkan hak sendiri sebagai pengguna yang bijak pada masa hadapan Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menjelaskan semula 6 jenis penyelewengan yang sering dilakukan oleh pengeluar. Mediatif . Menunjukkan tayangan tanggungjawab pengguna. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. 2) Menerangkan semula 2 jenis aduan yang boleh dilakukan oleh pengguna. 2 jenis aduan dan 3 peranan persatuan pengguna dengan betul dan tepat. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar terdapat pelbagai jenis penyelewengan yang berlaku oleh para peniaga terhadap pengguna (konsumer). Guru menjelaskan tanggungjawab pengguna terhadap diri sendiri termasuklah membeli secara bijak dan rasional.

Guru mengajukan soal-jawab berkenaan tanggung jawab pengguna. 1)Mencirikan 2)Membuat urutan 3) Menghubung kait Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Bab 3: Perniagaan dan Keusahawanan Jangka masa : 70 minit Masa: . .Aktiviti dijalankan dalam bentuk soal-jawab verbal secara rawak. keselamatan barangan. Koperatif Nilai murni: Cinta kepada alam sekitar 4. produk berkualiti. kuantiti yang tepat. Bertanggungjawab Celik KBKK Langkah 4 20 minit Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Tanggungjawab pengeluar kepada pengguna termasuklah harga yang berpatutan. Tanggungjawab pengguna terhadap masyarakat pula termasuklah bersatu padu dan bekerjasama.Langkah 3 35 minit 3. tanggungjawab social dan menjaga alam sekitar dan alam semula jadi. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. maklumat yang tepat dan mesra alam.

Bahan Bantu Belajar: Carta aktiviti penjagaan tumbuhan Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Tanggungjawab pengguna terhadap masyarakat pula termasuklah bersatu padu dan bekerjasama. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. 2) Menghuraikan semula 3 tanggungjawab pengguna terhadap masyarakat. Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar terdapat pelbagai jenis penyelewengan yang berlaku oleh para peniaga terhadap pengguna (konsumer). maklumat yang tepat dan mesra alam. Mediatif. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan tanggung jawab pengguna. kuantiti yang tepat. Guru menjelaskan tanggungjawab pengguna terhadap diri sendiri termasuklah membeli secara bijak dan rasional.Sub-tajuk: Tanggungjawab Pengguna Kemahiran: Mengenal pasti 4 tanggungjawab terhadap diri serta 3 tanggungjawab terhadap masyarakat dengan betul dan tepat. produk berkualiti. maka pendidikan konsumerisme ini membolehkan mereka lebih tahu akan hak sendiri sebagai pengguna dan berusaha memperjuangkan hak sendiri sebagai pengguna yang bijak pada masa hadapan Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menjelaskan semula 4 tanggungjawab pengguna terhadap diri sendiri. penglibatan dan tindakan dan akhir sekali kesedaran mengkritik. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. keselamatan barangan. Tanggungjawab pengeluar kepada pengguna termasuklah harga yang berpatutan. Koperatif Nilai murni: Cinta kepada alam sekitar 4. Menunjukkan tayangan tanggungjawab pengguna. Direktif. Kontekstual. membuat belanjawan diri. tanggungjawab social dan menjaga alam sekitar dan alam semula jadi. . Mediatif Langkah 3 35 minit 3.

Aktiviti dijalankan dalam bentuk soal-jawab verbal secara rawak. maka pendidikan konsumerisme ini membolehkan mereka lebih tahu akan hak sendiri sebagai pengguna dan Hasil Pembelajaran: Pelajar dapat: 1) Menjelaskan semula 3 penerimaan masyarakat terhadap gerakan konsumerisme. . Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sedar terdapat pelbagai jenis penyelewengan yang berlaku oleh para peniaga terhadap pengguna (konsumer). Bertanggungjawab Celik Langkah 4 Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. 20 minit KBKK 1)Mencirikan 2)Membuat urutan 3) Menghubung kait Penutup 13 minit Refleksi : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran: Kemahiran Hidup Bersepadu (KEMAHIRAN TEKNIKAL) TINGKATAN TIGA Cikgu Tay KH Tajuk Pelajaran : Bahagian Teras Tingkatan : Tarikh: Hari: Bilangan Pelajar: Sub-tajuk: Tanggungjawab Pengguna Bab 3: Perniagaan dan Keusahawanan Jangka masa : 70 minit Masa: Kemahiran: Mengenal pasti penerimaan masyarakat terhadap gerakan konsumerisme dengan betul dan tepat..

Guru menghuraikan penerimaan masyarakat terhadap gerakan konsumerisme dengan terperinci. KBKK Langkah 4 20 minit 1)Mencirikan 2)Membuat urutan 3) Menghubung kait . Menunjukkan tayangan tanggungjawab pengguna. Nilai murni: Cinta kepada alam sekitar Bertanggungjawab Celik Guru meminta pelajar membuat latihan dalam bentuk helaian yang diedarkan. Koperatif Pengintegrasian ICT : Power point melalui tayangan LCD Langkah Aktiviti P & P Set Induksi 1. Mediatif 3. .berusaha memperjuangkan hak sendiri sebagai pengguna yang bijak pada masa hadapan Bahan Bantu Belajar: Carta aktiviti penjagaan tumbuhan Elemen Pembelajaran Bestari : Direktif. Guru membuat pengukuhan idea dengan menggunakan kaedah hafalan. Mediatif. Guru menjelaskan cara penerimaan masyarakat terhadap gerakan konsumerisme. Kontekstual. Guru mengajukan soal-jawab berkenaan reaksi masyarakat masa kini. 7 minit Catatan Kontekstual Langkah 2 5 minit 2. Direktif.Aktiviti dijalankan dalam bentuk soal-jawab verbal secara rawak. Langkah 3 35 minit Koperatif 4.

Penutup 13 minit Refleksi : .