TIPS MATEMATIK UPSR

beratnya beban aku .............

RUMUSAN KELEMAHAN KERTAS 1
Tak faham soalan. soalan. Tak mahir sifir darab. darab. Lambat congak atau mengira 4 operasi asas. asas. Gopoh menjawab sebelum baca habis soalan. soalan. Cepat putus asa bila pengiraan pertama salah. salah. Menjawab ikut turutan walaupun soalan susah. susah. Tidak cermat mengira dan menanda pada kertas jawapan. jawapan.

Tidak ambil kira pernyataan logik. logik. Tidak menulis ayat matematik dengan baik. baik. Salah salin soalan atau nombor semasa mengira. mengira. Tidak kenal pembayang kepada soalan. soalan. Tidak tahu meringkas soalan (menulis ayat matematik) Tidak dapat kesan maklumat penting daripada soalan. soalan. Tidak dapat kaitkan antara satu kemahiran dengan kemahiran yang lain. lain.

Tidak tanda jawapan yang dikira akan menyebabkan susah hendak kesan dan terpaksa kira semula. semula. Tidak semak soalan dan pastikan jawapan yang dijawab adalah menepati kehendak soalan. soalan. Salah menanda jawapan pada kertas jawapan. jawapan. Menumpu masa yang lebih kepada soalan yang sudah. sudah. Tidak pelbagai cara menjawab. menjawab.

Menulis angka yang tidak menyebabkan jadi angka lain. Cerewek. masa. lain. sempurna . matematik. pemadam.Menjawab dengan cara pengiraan yang panjang menyebabkan tak cukup masa. Tidak ingat formula (rumus) Tidak ingat sukatan asas pengukuran. suka guna pemadam. pengukuran. Tidak tahu cara menulis ayat matematik.

. Tidak mahir kata kunci pemilihan operasi matematik. Tidak yakin pada diri sendiri. Tidak semak kertas jawapan di akhir ujian. matematik. tekanan. ujian. kawan. sendiri. Takut kepada pengawas. Tak faham soalan / keliru istilah matematik. Berada dalam tekanan. Suka meniru kawan. Terpengaruh dengan gangguan dalam soalan. Tidak semak jawapan. habis.Baca soalan tidak habis. soalan. jawapan. pengawas. matematik.

Gopoh menjawab soalan. Tulisan yang tidak kemas. senang. matematik. kemas. Tidak faham konsep sesuatu tajuk. Tidak faham kemahiran asas sesuatu tajuk. soalan. Tidak menggunakan pembaris untuk membuat garisan.RUMUSAN KELEMAHAN KERTAS 2 Beranggapan kertas 2 senang. tajuk. . tajuk. Tidak membina ayat matematik. garisan.

Tidak mahu semak jawapan.Menulis soalan atau angka yang salah. Tidak menunjukkan jalan mengira yang sempurna. soalan. Tidak tulis unit pada jawapan. . Kurang memberi perhatian kepada soalan 3 markah. operasi. mengira. jawapan. markah. Salah mengira dan salah pilih operasi. Tidak faham soalan. jawapan. salah. sempurna. Cepat putus asa bila salah mengira.

Jika tak faham. berulang ulang dengan bacaan yang agak kuat. Kebiasaannya soalan ini melibatkan gabungan beberapa tajuk atau kemahiran dan mempunyai makna atau maksud yang tersirat disebalik maklumat yang diberi. 2. asas. 3 . tersebut. (KBKK) Baca keseluruhan soalan dengan cermat untuk mendapat idea asas. Kamu hendaklah mencari berfikir untuk mendapatkan maklumat tersebut.TEKNIK MENJAWAB KERTAS 1 ‡ Soalan Penyelesaian Masalah 1. diberi.

murni.Bermula dengan jadual atau maklumat dalam Bermula dengan formula / rumus atau Bermula dengan simbol yang diberi atau Bermula dengan nilai masyarakat yang murni. .

. matematik. Merekod maklumat. Teknik menyelesaikan masalah boleh didasarkan kepada cara: cara: Melukis gambar. Ringkas maklumat dalam simbol matematik. Mengkaji pola pergerakan. maklumat. Membuat andaian kamu yang menghadapai masalah itu. jadual. Membina graf Melakon situasi dalam soalan. gambar. jadual.1. Membuat itu.

Pastikan kamu tahu apa yang kamu kira. hati. Pastikan jawapan.1. soalan. anda. ia 2. 3. Menyemak jawapan. Tanda jawapan dengan cermat. Jika ada masa. . 4. (Sambil memerhati kepada nombor soalan pada kertas jawapan) Semak. menepati kehendak soalan. uji jawapan anda. cermat. kira. Mengira dengan tertib dan berhatiberhatihati.

Mula mengira mengikut peraturan operasi 4. ( Bagi setengah soalan.Soalan Pengiraan Untuk mereka yang lemah sifir darab. gunakan songsangan kepada operasi yang diberi ) . dicadangkan buat jadual sifir pada ruangan kosong kertas soalan.(Dibuat dengan cepat di soalan. cermat. awal peperiksaan) Salin soalan dengan cermat.

lihat pilihan jawapan jawapan. Semasa membaca soalan. ingat peraturan yang telah ditetapkan. Soalan bagi tajuk Pecahan. Mungkin kamu dapat meneka jawapan dengan lebih mudah.. mudah. jawapan. Bila habis mengira satu nilai tempat. ditetapkan. yang mana logik. . . Fikirkan diberi. Operasi Bercampur dan Perpuluhan. . Tanda dengan cermat dan semak jawapan yang di beri. perhatikan kepada jawapan yang diberi. logik.

Faham ayat penyata dan kumpul maklumat. 2. membaca. Ia mungkin: berfikir. maklumat. Garis maklumat penting pada soalan ketika membaca. Setiap soalan ada tempat permulaan untuk berfikir.1. 3. mungkin: Bermula dengan kefahaman konsep sesuatu tajuk atau Bermula dengan nama rajah (sifat rajah atau bongkah) atau .

5. 8. 7. 2. 17. 11. 9. 12. 15. 3.TAJUK TAHUN ENAM 1. 4. NOMBOR TAMBAH TOLAK DARAB BAHAGI OPERASI BERGABUNG PECAHAN PERPULUHAN UKURAN PANJANG SUKATAN CECAIR TIMBANGAN ZURAT MASA & WAKTU PERATUS PURATA WANG RUANG GRAF . 6. 10. 14. 13. 16.

Membundar Nombor: Nombor: 1. tempat.1 Tanda nilai tempat.1. 1.) (5. Cerakin Nombor: Nombor: 2.3 Ingat jadual = +1 atau +0. tempat.1 Pecah nombor mengikut nilai tempat. 1. ( 0.9 = abaikan.4 Tambah pada nilai tempat yang dibundarkan.4= tambah 0 / abaikan.2 Lihat belakang tempat tanda.3. (Tulis dalam bentuk angka setiap digit) .NOMBOR 1. tambah 1 ) 2. 1.6.2.7.8.

.1 Banding mengikut digit dari hadapan (kiri ke kanan).1 Susun angka terbesar diikuti oleh angka yang lebih kecil (bagi nombor terbesar). buat sebaliknya. Angka yang besar kanan). Bentuk Nombor terbesar / terkecil: terkecil: 2. ia adalah lebih besar. besar. Bagi nombor yang terkecil. dahulu. 2. Banding Nombor: Nombor: 1.1.

1 Buat darab dahulu contoh 12 x 123 + 451 ( Selesaikan 12 x 123 dahulu kemudian jawapannya + 451 ) . diberi.1 Kira mengikut turutan soalan yang diberi.OPERASI BERCAMPUR 1. Darab dengan Tambah atau Tolak 3.1 Buat darab dahulu contoh 123 + 451 x 12 ( Selesaikan 451 x 12 dahulu kemudian jawapannya + 123 ) 3. Tambah atau Tolak dengan Darab 2. Tambah dan tolak atau tolak dan tambah (Satu dan lebih operasi ) 1. 2.

ia hendaklah diselesaikan dahulu. Contoh: Contoh: (2 + 5) x 4 =( Kira 2 + 5 dahulu kemudian darab 4 ) 5. Bahagi dengan Tambah atau Tolak 5 .4. 4 . Tanda Kurung ( ) 4 .1 Buat bahagi dahulu kemudian baru Tambah atau Tolak.1 Selesaikan dalam kurungan dahulu. dahulu. lain.2 Jika dalam soalan ada tanda ( ) . Contoh: Contoh: 45 ÷ 5 + 12 = ( Buat 45 ÷ 5 dahulu dan jawabnya ditambah dengan 12 ) . dahulu. Kemudian baru operasi lain. seketika. Tolak. Peraturan lain terbatal seketika.

Tambah atau Tolak dengan Bahagi 6 .2 Sekiranya tidak dapat.6. 7 . uniteri. Contoh: Contoh: 60 + 30 ÷ 5= ( Buat 30 ÷ 5 dahulu dan jawabnya ditambah dengan 60 ) 7. buat mengikut kaedah uniteri. selepas itu jawapannnya didarab dengan 47 ) . Darab dan Bahagi (dan sebaliknya) 7. Tolak. Contoh: Contoh: 47 x 60 ÷ 30 = (Kira 60 ÷ 30 dahulu. dibuat dahulu.1 Kira macam biasa tapi pilih operasi / nombor mengikut yang mana lebih senang.1 Buat bahagi dahulu kemudian baru Tambah atau Tolak.

8. Kira dengan cermat. Menyelesaikan Masalah 8. Tentukan operasi dan susun mengikut tertib. Semak jawapan.1 8.8.2 Faham soalan dan garis kata kunci.4 .3 8.

kepada beberapa bahagian yang sama besar) Tahu maksud pecahan: pecahan: 2÷3 bermaksud : = = 2 per 3 2 bahagian daripada = 2 bahagi 3 = 2 daripada 3 3 bahagian 2 disebut pengangka (melambangkan maksud cerita) cerita) 3 disebut penyebut ( melambangkan satu dibahagi 3 ) ( kefahaman ini penting untuk menyelesaikan masalah ) . dipecahkan pecahan.PECAHAN Faham konsep pecahan. (Asal 1 benda / barang .

sama. Penyebut dengan pengangka atau penyebut dengan nombor bulat. Atau pengangka. pengangka di darab dengan nombor bulat dan di bahagi dengan penyebut.Untuk tambah dan tolak pecahan pastikan penyebut adalah sama. Atau penyebut. pengangka. Jika pecahan didarab dengan nombor bulat. permudahkan pecahan. Darab pecahan pastikan penyebut di darab dengan penyebut dan pengangka darab dengan pengangka. nombor bulat di bahagi dengan penyebut dan di darab dengan pengangka. .

TIMBANGAN BERAT SUKATAN CECAIR UKURAN PANJANG Ingat sukatan metrik: metrik: 1 km 1m 1m 1 cm 1 kg 1 liter = 1000 m = 100 cm = 1000mm 1000mm = 10 mm = 1000 g = 1000 mililiter .Untuk membanding pecahan. dibanding. darab silang pecahan 2 pecahan yang hendak dibanding.

bahagi. _____sentimeter. ( Ciksagi = kecil besar bahagi ) Contoh: Contoh: 7 gram = _____kilogram.Untuk tukar unit bagi ketiga-tiga tajuk di atas: ketigaatas: Dicadangkan Unit besar kepada unit kecil guna operasi darab ( Socikli = besar kecil kali ) Contoh: Contoh: 3 meter = _____sentimeter. (ingat: 1 meter = 100 cm) (ingat: x 100 = 300 sentimeter Unit kecil kepada unit besar guna operasi bahagi. _____kilogram. (ingat: 1 kilogram = 1000 gram) (ingat: 7 ÷ 1000 = 0.007 kilometer. .

WANG Untuk mendapat Untung : ‡ ‡ Harga Jual Harga Kos Harga Jual Harga Kos Harga Jual Untung = Untung = Rugi = Harga Kos = Harga Kos = Harga Jual Rugi + Harga Jual Untung + Harga Kos .

MASA & WAKTU Menghafal sukatan masa: masa: 1 alaf 1 abab 1 dekad 1 tahun 1 bulan 1 minggu 1 hari 1 jam 1 minit = = = = = = = = = 1 000 tahun 100 tahun 10 tahun 365 hari / 366 hari / 12 bulan 4 minggu 7 hari 24 jam 60 minit 60 saat .

Tahu membaca jam dan dapat menukar jam biasa kepada jam antarabangsa dan sebaliknya. Untuk mendapatkan masa atau tempoh : Masa Akhir Masa Awal = Tempoh ÷ Masa Untuk mendapatkan waktu awal : Waktu Akhir Tempoh = Waktu Awal Untuk mendapatkan waktu akhir : Waktu Awal + Tempoh = Waktu Akhir . sebaliknya.

tempat. . Angka disusun mengikut nilai digit. lurus.PERPULUHAN Kenal semua digit dan nilai tempat. Titik perpuluhan disusun lurus. Untuk menyelesaikan operasi : 1. 2.

Langkah untuk mencari peratus: peratus: Cari bilangan sebenar benda atau perkara yang kita hendak cari peratus.% . semua.PERATUS . Bentuk pecahan . Pecahan tersebut didarab dengan 100.Asal bagi semua benda ialah 100 %. peratus.bilangan sebenar per dengan bilangan asal atau semua.

Tajuk ini berkait dengan pelbagai tajuk lain. graf.GRAF Menguasai cara membaca graf. Menguasai cara melukis graf bar dan piktograf. piktograf. .

RUANG Kenal semua rajah. Mencari luas: luas: Dengan Rumus Segiempat Sama Panjang x Lebar = Luas Luas ÷ Panjang = Lebar Luas ÷ Lebar = Panjang . Mencari perimeter: perimeter: Tambah semua ukuran di bahagian luar kawasan yang dikehendaki. bentuk dan sifat bongkah yang telah dipelajari. dipelajari. dikehendaki.

sama Panjang x Panjang = Luas Luas = Panjang Segiempat Segitiga Tapak x Tinggi ÷ 2 = Luas Panjang x Lebar ÷ 2 = Luas .

Mencari isipadu: isipadu: Tapak x tinggi. tinggi.Bilang kawasan yang tidak berlorek (Semua petak kawasan tidak berlorek =Kawasan berlorek) 3. Panjang x panjang x panjang. Dengan Anggaran 1. . Menggunakan rumus. .Bilang kawasan yang berlorek. Bilang petak penuh. penuh. satu. 4. rumus. Bagi petak separuh digabungkan dengan petak separuh yang lain untuk dijadikan satu. 2.Dengan Petak Persegi Dua cara dicadangkan: dicadangkan: . berlorek.

PURATA Purata = Jumlah Kuantiti ÷ Bilangan Kuantiti Jumlah Kuantiti = Bilangan Kuantiti x Purata Bilangan Kuantiti = Jumlah Kuantiti ÷ Purata (Jumlah Purata adalah sama dengan Jumlah Kuantiti sebenar) .

Berapa bijikah baki guli Amin? A B C D 21 70 210 280 . Dia memberi 7 daripada guli itu kepada kawannya.PECAHAN 3 Amin ada 490 biji guli.

PECAHAN 1 Jika daripada satu nombor ialah 30. 5 apakah nombor itu? A B C D 6 60 120 150 .

Jumlah keuntungan yang Ramu dapat ialah A B C D RM15.WANG Ramu membeli 120 botol minuman dengan jumlah harga RM62.30 RM36 . Dia menjual semuanya dengan harga 65 sen sebotol.60 RM16 RM26.

Apakah nombor yang sama itu? A B C D 60 70 80 120 .PURATA Diberi purata bagi empat nombor ialah 80. Nombor pertama dan nombor kedua ialah 90 dan 110 manakala nombor ketiga dan nombor keempat adalah sama.

Lima bucu. Satu permukaan segi empat sama. Empat permukaan segi tiga.RUANG Sebuah pepejal mempunyai ciri-ciri berikut: ciriLima permukaan yang rata. Pepejal itu ialah A B C D Kon Piramid tapak segi tiga Piramid tapak segi empat sama Piramid tapak segi empat tepat .

Jarak YZ adalah 75 m.75 27. dalam XZ.5 Y Z . ialah A B C D 0.275 2. Y dan Z. km.075 2.UKURAN PANJANG 2 km X RAJAH 1 Rajah 1 menunjukkan tiga tempat X. Jarak XZ.

RUANG U 13 cm V Z X RAJAH 8 W Dalam Rajah 8. Perimeter rajah yang berlorek itu ialah 50 cm. UVWX ialah sebuah segi empat tepat dan VWZ ialah sebuah segi tiga sama sisi. Berapakah panjang UX . dalam cm? A B C D 6 8 12 13 .

Luas kawasan berlorek.RUANG P Q 4 cm T S 14 cm RAJAH 6 R U Dalam Rajah 6 PQRS ialah sebuah segi empat tepat dan QTUR ialah sebuah segi empat sama. dalam cm persegi ialah A B C D 56 48 44 36 .

Antara berikut.TIMBANGAN BERAT R 0 kg 3 2 1 Rajah 3 menunjukkan bacaan pada satu penimbang. yang manakah sesuai? A B C D 1 1 1 1 000g 000g 000g 000g + + + + 200g + 50g 500g 1 000g + 200g + 5g 1 000g + 500g RAJAH 3 .

OPERASI BERGABUNG 3 432 x 6 ÷ 12 = A B C D 1 1 2 6 540 716 811 864 .

dalam cm.UKURAN PANJANG Siti Norhaliza ada tali sepanjang 2 m 35 cm.25 . tali yang disambung itu? A B C D 3 250 325 32.6 m.5 3. Dia menyambung tali itu menjadi 5. Berapakah panjang tali.

dibundarkan kepada ribu yang hampir ialah A B C D 30 000 32 000 32 900 33 000 .NOMBOR Hasil tolak 80 000 dengan 47 086.

30 petang 4.30 petang .30 pagi. pada pukul berapakah ia akan sampai di Batu Pahat? A B C D 3. Jika kereta itu bertolak lewat 30 minit.00 petang 4.00 petang 3.MASA & WAKTU Tempoh perjalanan sebuah kereta dari Durian Mas ke Batu Pahat mengambil masa 6 jam 30 minit. Kereta itu dijadualkan bertolak dari Durian Mas pada pukul 8.

3 + 7.37 = .6 + 7.KERTAS 2 7 538 75 = 0.25 ÷ 15 = 39 + 13 x 4 = 45.09 = 7 048 × 25 = 84 dikurangkan sebanyak 25 % menjadi 100 32 ÷ 8 = 35.72 x 9 = 2 036 x 14 = 9 537 + 853 = 140.

KERTAS 2 Di sebuah sekolah tertentu terdapat 283 orang murid lelaki dan 247 orang murid perempuan. Berapakah bilangan murid sekolah itu sekarang? . Seramai 40 orang murid telah bertukar.

Jika harga bagi sekilogram labu ialah RM 2.Berat sebiji labu ialah 3.40. berapakah harga bagi 7 biji labu tersebut? .6 kg.

...... .. Berapa liter minyakkah yang akan digunakan untuk menangkap 80 000 kg ikan ?. Sebuah bot nelayan menggunakan 180 liter minyak untuk tangkapan ikan sebanyak 400 kg..cuba fikir.

2004 .SEKIAN TERIMA KASIH ghazali bin mohamad/skpct .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful