TIPS MATEMATIK UPSR

beratnya beban aku .............

RUMUSAN KELEMAHAN KERTAS 1
Tak faham soalan. soalan. Tak mahir sifir darab. darab. Lambat congak atau mengira 4 operasi asas. asas. Gopoh menjawab sebelum baca habis soalan. soalan. Cepat putus asa bila pengiraan pertama salah. salah. Menjawab ikut turutan walaupun soalan susah. susah. Tidak cermat mengira dan menanda pada kertas jawapan. jawapan.

Tidak ambil kira pernyataan logik. logik. Tidak menulis ayat matematik dengan baik. baik. Salah salin soalan atau nombor semasa mengira. mengira. Tidak kenal pembayang kepada soalan. soalan. Tidak tahu meringkas soalan (menulis ayat matematik) Tidak dapat kesan maklumat penting daripada soalan. soalan. Tidak dapat kaitkan antara satu kemahiran dengan kemahiran yang lain. lain.

Tidak tanda jawapan yang dikira akan menyebabkan susah hendak kesan dan terpaksa kira semula. semula. Tidak semak soalan dan pastikan jawapan yang dijawab adalah menepati kehendak soalan. soalan. Salah menanda jawapan pada kertas jawapan. jawapan. Menumpu masa yang lebih kepada soalan yang sudah. sudah. Tidak pelbagai cara menjawab. menjawab.

matematik. suka guna pemadam. Tidak tahu cara menulis ayat matematik. sempurna . masa.Menjawab dengan cara pengiraan yang panjang menyebabkan tak cukup masa. pemadam. Cerewek. lain. Tidak ingat formula (rumus) Tidak ingat sukatan asas pengukuran. Menulis angka yang tidak menyebabkan jadi angka lain. pengukuran.

Terpengaruh dengan gangguan dalam soalan. Tidak mahir kata kunci pemilihan operasi matematik. sendiri. Berada dalam tekanan. Tidak semak jawapan. soalan. ujian. matematik. . tekanan. Suka meniru kawan. jawapan. Takut kepada pengawas. pengawas. matematik. habis. Tidak yakin pada diri sendiri. Tidak semak kertas jawapan di akhir ujian. Tak faham soalan / keliru istilah matematik.Baca soalan tidak habis. kawan.

Tidak membina ayat matematik. Tidak faham konsep sesuatu tajuk. soalan. Gopoh menjawab soalan. tajuk. senang. Tulisan yang tidak kemas.RUMUSAN KELEMAHAN KERTAS 2 Beranggapan kertas 2 senang. Tidak faham kemahiran asas sesuatu tajuk. tajuk. Tidak menggunakan pembaris untuk membuat garisan. . kemas. garisan. matematik.

markah. mengira. Tidak faham soalan. sempurna. Salah mengira dan salah pilih operasi. operasi. Tidak menunjukkan jalan mengira yang sempurna. soalan. Tidak tulis unit pada jawapan. Kurang memberi perhatian kepada soalan 3 markah. jawapan.Menulis soalan atau angka yang salah. Cepat putus asa bila salah mengira. . jawapan. Tidak mahu semak jawapan. salah.

diberi.TEKNIK MENJAWAB KERTAS 1 ‡ Soalan Penyelesaian Masalah 1. 2. Kebiasaannya soalan ini melibatkan gabungan beberapa tajuk atau kemahiran dan mempunyai makna atau maksud yang tersirat disebalik maklumat yang diberi. Kamu hendaklah mencari berfikir untuk mendapatkan maklumat tersebut. asas. tersebut. berulang ulang dengan bacaan yang agak kuat. 3 . Jika tak faham. (KBKK) Baca keseluruhan soalan dengan cermat untuk mendapat idea asas.

Bermula dengan jadual atau maklumat dalam Bermula dengan formula / rumus atau Bermula dengan simbol yang diberi atau Bermula dengan nilai masyarakat yang murni. . murni.

maklumat. Membuat andaian kamu yang menghadapai masalah itu. jadual. Membuat itu. gambar. Mengkaji pola pergerakan. jadual.1. Merekod maklumat. Ringkas maklumat dalam simbol matematik. matematik. Teknik menyelesaikan masalah boleh didasarkan kepada cara: cara: Melukis gambar. Membina graf Melakon situasi dalam soalan. .

Menyemak jawapan. menepati kehendak soalan. cermat. Mengira dengan tertib dan berhatiberhatihati.1. soalan. ia 2. kira. Tanda jawapan dengan cermat. Pastikan kamu tahu apa yang kamu kira. uji jawapan anda. Jika ada masa. hati. . anda. 4. 3. (Sambil memerhati kepada nombor soalan pada kertas jawapan) Semak. Pastikan jawapan.

cermat. awal peperiksaan) Salin soalan dengan cermat.Soalan Pengiraan Untuk mereka yang lemah sifir darab. ( Bagi setengah soalan.(Dibuat dengan cepat di soalan. gunakan songsangan kepada operasi yang diberi ) . Mula mengira mengikut peraturan operasi 4. dicadangkan buat jadual sifir pada ruangan kosong kertas soalan.

Operasi Bercampur dan Perpuluhan. Fikirkan diberi. . Soalan bagi tajuk Pecahan. ditetapkan. lihat pilihan jawapan jawapan. . Bila habis mengira satu nilai tempat. Tanda dengan cermat dan semak jawapan yang di beri. ingat peraturan yang telah ditetapkan. yang mana logik. . jawapan. Mungkin kamu dapat meneka jawapan dengan lebih mudah.. logik. mudah. perhatikan kepada jawapan yang diberi. Semasa membaca soalan.

Setiap soalan ada tempat permulaan untuk berfikir. Faham ayat penyata dan kumpul maklumat. membaca. Garis maklumat penting pada soalan ketika membaca. 2. Ia mungkin: berfikir.1. maklumat. mungkin: Bermula dengan kefahaman konsep sesuatu tajuk atau Bermula dengan nama rajah (sifat rajah atau bongkah) atau . 3.

12. 16. 17. 5. 10. 15. 3. 13. 2. 7. 8. 9. 4. 14. 6. 11.TAJUK TAHUN ENAM 1. NOMBOR TAMBAH TOLAK DARAB BAHAGI OPERASI BERGABUNG PECAHAN PERPULUHAN UKURAN PANJANG SUKATAN CECAIR TIMBANGAN ZURAT MASA & WAKTU PERATUS PURATA WANG RUANG GRAF .

1 Pecah nombor mengikut nilai tempat.4 Tambah pada nilai tempat yang dibundarkan.8. ( 0. 1. tambah 1 ) 2.3 Ingat jadual = +1 atau +0.6.1. tempat.3.NOMBOR 1. Membundar Nombor: Nombor: 1. 1. (Tulis dalam bentuk angka setiap digit) . Cerakin Nombor: Nombor: 2.1 Tanda nilai tempat.7. 1.) (5.9 = abaikan.4= tambah 0 / abaikan.2 Lihat belakang tempat tanda. tempat.2.

besar. Banding Nombor: Nombor: 1. Angka yang besar kanan). Bentuk Nombor terbesar / terkecil: terkecil: 2.1 Susun angka terbesar diikuti oleh angka yang lebih kecil (bagi nombor terbesar). 2. buat sebaliknya. Bagi nombor yang terkecil. ia adalah lebih besar.1 Banding mengikut digit dari hadapan (kiri ke kanan). .1. dahulu.

Darab dengan Tambah atau Tolak 3. Tambah dan tolak atau tolak dan tambah (Satu dan lebih operasi ) 1.1 Kira mengikut turutan soalan yang diberi.1 Buat darab dahulu contoh 123 + 451 x 12 ( Selesaikan 451 x 12 dahulu kemudian jawapannya + 123 ) 3. 2. diberi.OPERASI BERCAMPUR 1. Tambah atau Tolak dengan Darab 2.1 Buat darab dahulu contoh 12 x 123 + 451 ( Selesaikan 12 x 123 dahulu kemudian jawapannya + 451 ) .

1 Buat bahagi dahulu kemudian baru Tambah atau Tolak.1 Selesaikan dalam kurungan dahulu. Peraturan lain terbatal seketika. ia hendaklah diselesaikan dahulu. lain. Contoh: Contoh: (2 + 5) x 4 =( Kira 2 + 5 dahulu kemudian darab 4 ) 5. Contoh: Contoh: 45 ÷ 5 + 12 = ( Buat 45 ÷ 5 dahulu dan jawabnya ditambah dengan 12 ) . Tanda Kurung ( ) 4 .4. dahulu. 4 . Bahagi dengan Tambah atau Tolak 5 .2 Jika dalam soalan ada tanda ( ) . Kemudian baru operasi lain. seketika. Tolak. dahulu.

buat mengikut kaedah uniteri. Tambah atau Tolak dengan Bahagi 6 .6. 7 . selepas itu jawapannnya didarab dengan 47 ) .1 Kira macam biasa tapi pilih operasi / nombor mengikut yang mana lebih senang.1 Buat bahagi dahulu kemudian baru Tambah atau Tolak. uniteri. Darab dan Bahagi (dan sebaliknya) 7. dibuat dahulu.2 Sekiranya tidak dapat. Contoh: Contoh: 47 x 60 ÷ 30 = (Kira 60 ÷ 30 dahulu. Tolak. Contoh: Contoh: 60 + 30 ÷ 5= ( Buat 30 ÷ 5 dahulu dan jawabnya ditambah dengan 60 ) 7.

8.3 8. Semak jawapan.2 Faham soalan dan garis kata kunci. Kira dengan cermat.1 8. Menyelesaikan Masalah 8. 8. Tentukan operasi dan susun mengikut tertib.4 .

kepada beberapa bahagian yang sama besar) Tahu maksud pecahan: pecahan: 2÷3 bermaksud : = = 2 per 3 2 bahagian daripada = 2 bahagi 3 = 2 daripada 3 3 bahagian 2 disebut pengangka (melambangkan maksud cerita) cerita) 3 disebut penyebut ( melambangkan satu dibahagi 3 ) ( kefahaman ini penting untuk menyelesaikan masalah ) .PECAHAN Faham konsep pecahan. dipecahkan pecahan. (Asal 1 benda / barang .

pengangka. pengangka di darab dengan nombor bulat dan di bahagi dengan penyebut. nombor bulat di bahagi dengan penyebut dan di darab dengan pengangka. Atau penyebut. Penyebut dengan pengangka atau penyebut dengan nombor bulat. Darab pecahan pastikan penyebut di darab dengan penyebut dan pengangka darab dengan pengangka. Atau pengangka. Jika pecahan didarab dengan nombor bulat.Untuk tambah dan tolak pecahan pastikan penyebut adalah sama. sama. permudahkan pecahan. .

TIMBANGAN BERAT SUKATAN CECAIR UKURAN PANJANG Ingat sukatan metrik: metrik: 1 km 1m 1m 1 cm 1 kg 1 liter = 1000 m = 100 cm = 1000mm 1000mm = 10 mm = 1000 g = 1000 mililiter .Untuk membanding pecahan. darab silang pecahan 2 pecahan yang hendak dibanding. dibanding.

_____kilogram. ( Ciksagi = kecil besar bahagi ) Contoh: Contoh: 7 gram = _____kilogram. (ingat: 1 kilogram = 1000 gram) (ingat: 7 ÷ 1000 = 0. bahagi.007 kilometer. .Untuk tukar unit bagi ketiga-tiga tajuk di atas: ketigaatas: Dicadangkan Unit besar kepada unit kecil guna operasi darab ( Socikli = besar kecil kali ) Contoh: Contoh: 3 meter = _____sentimeter. _____sentimeter. (ingat: 1 meter = 100 cm) (ingat: x 100 = 300 sentimeter Unit kecil kepada unit besar guna operasi bahagi.

WANG Untuk mendapat Untung : ‡ ‡ Harga Jual Harga Kos Harga Jual Harga Kos Harga Jual Untung = Untung = Rugi = Harga Kos = Harga Kos = Harga Jual Rugi + Harga Jual Untung + Harga Kos .

MASA & WAKTU Menghafal sukatan masa: masa: 1 alaf 1 abab 1 dekad 1 tahun 1 bulan 1 minggu 1 hari 1 jam 1 minit = = = = = = = = = 1 000 tahun 100 tahun 10 tahun 365 hari / 366 hari / 12 bulan 4 minggu 7 hari 24 jam 60 minit 60 saat .

sebaliknya. Untuk mendapatkan masa atau tempoh : Masa Akhir Masa Awal = Tempoh ÷ Masa Untuk mendapatkan waktu awal : Waktu Akhir Tempoh = Waktu Awal Untuk mendapatkan waktu akhir : Waktu Awal + Tempoh = Waktu Akhir .Tahu membaca jam dan dapat menukar jam biasa kepada jam antarabangsa dan sebaliknya.

Angka disusun mengikut nilai digit. 2. lurus. Titik perpuluhan disusun lurus.PERPULUHAN Kenal semua digit dan nilai tempat. Untuk menyelesaikan operasi : 1. . tempat.

% .bilangan sebenar per dengan bilangan asal atau semua. Pecahan tersebut didarab dengan 100. Bentuk pecahan .Asal bagi semua benda ialah 100 %.PERATUS . Langkah untuk mencari peratus: peratus: Cari bilangan sebenar benda atau perkara yang kita hendak cari peratus. semua. peratus.

GRAF Menguasai cara membaca graf. Menguasai cara melukis graf bar dan piktograf. piktograf. . graf. Tajuk ini berkait dengan pelbagai tajuk lain.

Mencari luas: luas: Dengan Rumus Segiempat Sama Panjang x Lebar = Luas Luas ÷ Panjang = Lebar Luas ÷ Lebar = Panjang . Mencari perimeter: perimeter: Tambah semua ukuran di bahagian luar kawasan yang dikehendaki.RUANG Kenal semua rajah. dikehendaki. bentuk dan sifat bongkah yang telah dipelajari. dipelajari.

sama Panjang x Panjang = Luas Luas = Panjang Segiempat Segitiga Tapak x Tinggi ÷ 2 = Luas Panjang x Lebar ÷ 2 = Luas .

. Dengan Anggaran 1.Bilang kawasan yang tidak berlorek (Semua petak kawasan tidak berlorek =Kawasan berlorek) 3. penuh.Dengan Petak Persegi Dua cara dicadangkan: dicadangkan: . . tinggi. satu. Mencari isipadu: isipadu: Tapak x tinggi. Bilang petak penuh. Menggunakan rumus. Panjang x panjang x panjang. Bagi petak separuh digabungkan dengan petak separuh yang lain untuk dijadikan satu.Bilang kawasan yang berlorek. 4. rumus. 2. berlorek.

PURATA Purata = Jumlah Kuantiti ÷ Bilangan Kuantiti Jumlah Kuantiti = Bilangan Kuantiti x Purata Bilangan Kuantiti = Jumlah Kuantiti ÷ Purata (Jumlah Purata adalah sama dengan Jumlah Kuantiti sebenar) .

Dia memberi 7 daripada guli itu kepada kawannya.PECAHAN 3 Amin ada 490 biji guli. Berapa bijikah baki guli Amin? A B C D 21 70 210 280 .

PECAHAN 1 Jika daripada satu nombor ialah 30. 5 apakah nombor itu? A B C D 6 60 120 150 .

Jumlah keuntungan yang Ramu dapat ialah A B C D RM15.60 RM16 RM26. Dia menjual semuanya dengan harga 65 sen sebotol.30 RM36 .WANG Ramu membeli 120 botol minuman dengan jumlah harga RM62.

PURATA Diberi purata bagi empat nombor ialah 80. Apakah nombor yang sama itu? A B C D 60 70 80 120 . Nombor pertama dan nombor kedua ialah 90 dan 110 manakala nombor ketiga dan nombor keempat adalah sama.

Empat permukaan segi tiga. Pepejal itu ialah A B C D Kon Piramid tapak segi tiga Piramid tapak segi empat sama Piramid tapak segi empat tepat . Lima bucu.RUANG Sebuah pepejal mempunyai ciri-ciri berikut: ciriLima permukaan yang rata. Satu permukaan segi empat sama.

km.275 2. dalam XZ.75 27.5 Y Z .075 2. Jarak XZ. ialah A B C D 0. Jarak YZ adalah 75 m. Y dan Z.UKURAN PANJANG 2 km X RAJAH 1 Rajah 1 menunjukkan tiga tempat X.

Perimeter rajah yang berlorek itu ialah 50 cm. UVWX ialah sebuah segi empat tepat dan VWZ ialah sebuah segi tiga sama sisi. Berapakah panjang UX . dalam cm? A B C D 6 8 12 13 .RUANG U 13 cm V Z X RAJAH 8 W Dalam Rajah 8.

dalam cm persegi ialah A B C D 56 48 44 36 . Luas kawasan berlorek.RUANG P Q 4 cm T S 14 cm RAJAH 6 R U Dalam Rajah 6 PQRS ialah sebuah segi empat tepat dan QTUR ialah sebuah segi empat sama.

TIMBANGAN BERAT R 0 kg 3 2 1 Rajah 3 menunjukkan bacaan pada satu penimbang. yang manakah sesuai? A B C D 1 1 1 1 000g 000g 000g 000g + + + + 200g + 50g 500g 1 000g + 200g + 5g 1 000g + 500g RAJAH 3 . Antara berikut.

OPERASI BERGABUNG 3 432 x 6 ÷ 12 = A B C D 1 1 2 6 540 716 811 864 .

tali yang disambung itu? A B C D 3 250 325 32.UKURAN PANJANG Siti Norhaliza ada tali sepanjang 2 m 35 cm. Dia menyambung tali itu menjadi 5.25 . Berapakah panjang tali.6 m. dalam cm.5 3.

NOMBOR Hasil tolak 80 000 dengan 47 086. dibundarkan kepada ribu yang hampir ialah A B C D 30 000 32 000 32 900 33 000 .

30 pagi.30 petang 4. Jika kereta itu bertolak lewat 30 minit.00 petang 4.MASA & WAKTU Tempoh perjalanan sebuah kereta dari Durian Mas ke Batu Pahat mengambil masa 6 jam 30 minit.00 petang 3. Kereta itu dijadualkan bertolak dari Durian Mas pada pukul 8. pada pukul berapakah ia akan sampai di Batu Pahat? A B C D 3.30 petang .

KERTAS 2 7 538 75 = 0.72 x 9 = 2 036 x 14 = 9 537 + 853 = 140.37 = .3 + 7.6 + 7.25 ÷ 15 = 39 + 13 x 4 = 45.09 = 7 048 × 25 = 84 dikurangkan sebanyak 25 % menjadi 100 32 ÷ 8 = 35.

Seramai 40 orang murid telah bertukar.KERTAS 2 Di sebuah sekolah tertentu terdapat 283 orang murid lelaki dan 247 orang murid perempuan. Berapakah bilangan murid sekolah itu sekarang? .

berapakah harga bagi 7 biji labu tersebut? .6 kg.40.Berat sebiji labu ialah 3. Jika harga bagi sekilogram labu ialah RM 2.

Sebuah bot nelayan menggunakan 180 liter minyak untuk tangkapan ikan sebanyak 400 kg..cuba fikir. Berapa liter minyakkah yang akan digunakan untuk menangkap 80 000 kg ikan ?...... ...

2004 .SEKIAN TERIMA KASIH ghazali bin mohamad/skpct .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful