TIPS MATEMATIK UPSR

beratnya beban aku .............

RUMUSAN KELEMAHAN KERTAS 1
Tak faham soalan. soalan. Tak mahir sifir darab. darab. Lambat congak atau mengira 4 operasi asas. asas. Gopoh menjawab sebelum baca habis soalan. soalan. Cepat putus asa bila pengiraan pertama salah. salah. Menjawab ikut turutan walaupun soalan susah. susah. Tidak cermat mengira dan menanda pada kertas jawapan. jawapan.

Tidak ambil kira pernyataan logik. logik. Tidak menulis ayat matematik dengan baik. baik. Salah salin soalan atau nombor semasa mengira. mengira. Tidak kenal pembayang kepada soalan. soalan. Tidak tahu meringkas soalan (menulis ayat matematik) Tidak dapat kesan maklumat penting daripada soalan. soalan. Tidak dapat kaitkan antara satu kemahiran dengan kemahiran yang lain. lain.

Tidak tanda jawapan yang dikira akan menyebabkan susah hendak kesan dan terpaksa kira semula. semula. Tidak semak soalan dan pastikan jawapan yang dijawab adalah menepati kehendak soalan. soalan. Salah menanda jawapan pada kertas jawapan. jawapan. Menumpu masa yang lebih kepada soalan yang sudah. sudah. Tidak pelbagai cara menjawab. menjawab.

Menjawab dengan cara pengiraan yang panjang menyebabkan tak cukup masa. Tidak tahu cara menulis ayat matematik. masa. Tidak ingat formula (rumus) Tidak ingat sukatan asas pengukuran. pengukuran. sempurna . Cerewek. suka guna pemadam. pemadam. lain. matematik. Menulis angka yang tidak menyebabkan jadi angka lain.

Terpengaruh dengan gangguan dalam soalan. Tidak semak kertas jawapan di akhir ujian. Tidak mahir kata kunci pemilihan operasi matematik.Baca soalan tidak habis. sendiri. Suka meniru kawan. Berada dalam tekanan. Tidak semak jawapan. Tidak yakin pada diri sendiri. habis. . kawan. Takut kepada pengawas. soalan. Tak faham soalan / keliru istilah matematik. pengawas. matematik. matematik. tekanan. jawapan. ujian.

tajuk.RUMUSAN KELEMAHAN KERTAS 2 Beranggapan kertas 2 senang. Tidak menggunakan pembaris untuk membuat garisan. Gopoh menjawab soalan. tajuk. senang. soalan. matematik. Tidak faham kemahiran asas sesuatu tajuk. garisan. kemas. Tulisan yang tidak kemas. . Tidak faham konsep sesuatu tajuk. Tidak membina ayat matematik.

Tidak menunjukkan jalan mengira yang sempurna.Menulis soalan atau angka yang salah. . jawapan. salah. sempurna. markah. Cepat putus asa bila salah mengira. jawapan. Tidak tulis unit pada jawapan. operasi. soalan. Tidak mahu semak jawapan. mengira. Salah mengira dan salah pilih operasi. Tidak faham soalan. Kurang memberi perhatian kepada soalan 3 markah.

Kamu hendaklah mencari berfikir untuk mendapatkan maklumat tersebut. 2. (KBKK) Baca keseluruhan soalan dengan cermat untuk mendapat idea asas. berulang ulang dengan bacaan yang agak kuat. Kebiasaannya soalan ini melibatkan gabungan beberapa tajuk atau kemahiran dan mempunyai makna atau maksud yang tersirat disebalik maklumat yang diberi.TEKNIK MENJAWAB KERTAS 1 ‡ Soalan Penyelesaian Masalah 1. 3 . tersebut. diberi. Jika tak faham. asas.

Bermula dengan jadual atau maklumat dalam Bermula dengan formula / rumus atau Bermula dengan simbol yang diberi atau Bermula dengan nilai masyarakat yang murni. murni. .

1. Mengkaji pola pergerakan. jadual. Membuat itu. Membuat andaian kamu yang menghadapai masalah itu. . maklumat. gambar. Membina graf Melakon situasi dalam soalan. matematik. Merekod maklumat. Teknik menyelesaikan masalah boleh didasarkan kepada cara: cara: Melukis gambar. Ringkas maklumat dalam simbol matematik. jadual.

menepati kehendak soalan. . hati. Mengira dengan tertib dan berhatiberhatihati. Pastikan jawapan. 4. ia 2. Menyemak jawapan. (Sambil memerhati kepada nombor soalan pada kertas jawapan) Semak. uji jawapan anda. 3. Jika ada masa. anda. Tanda jawapan dengan cermat. soalan.1. Pastikan kamu tahu apa yang kamu kira. kira. cermat.

gunakan songsangan kepada operasi yang diberi ) . cermat.Soalan Pengiraan Untuk mereka yang lemah sifir darab. ( Bagi setengah soalan. awal peperiksaan) Salin soalan dengan cermat.(Dibuat dengan cepat di soalan. dicadangkan buat jadual sifir pada ruangan kosong kertas soalan. Mula mengira mengikut peraturan operasi 4.

perhatikan kepada jawapan yang diberi. lihat pilihan jawapan jawapan. Tanda dengan cermat dan semak jawapan yang di beri. ditetapkan. Mungkin kamu dapat meneka jawapan dengan lebih mudah. . logik. Bila habis mengira satu nilai tempat.. Operasi Bercampur dan Perpuluhan. . . Semasa membaca soalan. jawapan. yang mana logik. mudah. Fikirkan diberi. Soalan bagi tajuk Pecahan. ingat peraturan yang telah ditetapkan.

Garis maklumat penting pada soalan ketika membaca. membaca. mungkin: Bermula dengan kefahaman konsep sesuatu tajuk atau Bermula dengan nama rajah (sifat rajah atau bongkah) atau .1. maklumat. 2. Ia mungkin: berfikir. 3. Setiap soalan ada tempat permulaan untuk berfikir. Faham ayat penyata dan kumpul maklumat.

14. 15. 5. 16. 6. NOMBOR TAMBAH TOLAK DARAB BAHAGI OPERASI BERGABUNG PECAHAN PERPULUHAN UKURAN PANJANG SUKATAN CECAIR TIMBANGAN ZURAT MASA & WAKTU PERATUS PURATA WANG RUANG GRAF .TAJUK TAHUN ENAM 1. 17. 3. 13. 2. 8. 12. 9. 7. 11. 10. 4.

2 Lihat belakang tempat tanda.4 Tambah pada nilai tempat yang dibundarkan.2. tambah 1 ) 2.6. tempat.NOMBOR 1.1 Pecah nombor mengikut nilai tempat.1 Tanda nilai tempat.3 Ingat jadual = +1 atau +0.1.7.9 = abaikan. 1. (Tulis dalam bentuk angka setiap digit) . ( 0.3. Membundar Nombor: Nombor: 1.) (5. tempat.8. Cerakin Nombor: Nombor: 2. 1.4= tambah 0 / abaikan. 1.

buat sebaliknya. Bagi nombor yang terkecil. . 2. Banding Nombor: Nombor: 1. Angka yang besar kanan). ia adalah lebih besar. besar.1 Banding mengikut digit dari hadapan (kiri ke kanan). dahulu.1 Susun angka terbesar diikuti oleh angka yang lebih kecil (bagi nombor terbesar).1. Bentuk Nombor terbesar / terkecil: terkecil: 2.

Tambah dan tolak atau tolak dan tambah (Satu dan lebih operasi ) 1.1 Buat darab dahulu contoh 123 + 451 x 12 ( Selesaikan 451 x 12 dahulu kemudian jawapannya + 123 ) 3. Tambah atau Tolak dengan Darab 2.1 Kira mengikut turutan soalan yang diberi. diberi.1 Buat darab dahulu contoh 12 x 123 + 451 ( Selesaikan 12 x 123 dahulu kemudian jawapannya + 451 ) . 2.OPERASI BERCAMPUR 1. Darab dengan Tambah atau Tolak 3.

1 Buat bahagi dahulu kemudian baru Tambah atau Tolak. dahulu. seketika. Contoh: Contoh: 45 ÷ 5 + 12 = ( Buat 45 ÷ 5 dahulu dan jawabnya ditambah dengan 12 ) . Tolak. Bahagi dengan Tambah atau Tolak 5 . Tanda Kurung ( ) 4 .1 Selesaikan dalam kurungan dahulu. dahulu. 4 .2 Jika dalam soalan ada tanda ( ) . Kemudian baru operasi lain. Contoh: Contoh: (2 + 5) x 4 =( Kira 2 + 5 dahulu kemudian darab 4 ) 5. lain. Peraturan lain terbatal seketika.4. ia hendaklah diselesaikan dahulu.

dibuat dahulu. buat mengikut kaedah uniteri. selepas itu jawapannnya didarab dengan 47 ) .1 Kira macam biasa tapi pilih operasi / nombor mengikut yang mana lebih senang. Darab dan Bahagi (dan sebaliknya) 7. 7 . Contoh: Contoh: 60 + 30 ÷ 5= ( Buat 30 ÷ 5 dahulu dan jawabnya ditambah dengan 60 ) 7. Contoh: Contoh: 47 x 60 ÷ 30 = (Kira 60 ÷ 30 dahulu.6. Tolak.2 Sekiranya tidak dapat. Tambah atau Tolak dengan Bahagi 6 . uniteri.1 Buat bahagi dahulu kemudian baru Tambah atau Tolak.

2 Faham soalan dan garis kata kunci.1 8. 8. Tentukan operasi dan susun mengikut tertib. Kira dengan cermat.4 . Semak jawapan. Menyelesaikan Masalah 8.8.3 8.

PECAHAN Faham konsep pecahan. (Asal 1 benda / barang . dipecahkan pecahan. kepada beberapa bahagian yang sama besar) Tahu maksud pecahan: pecahan: 2÷3 bermaksud : = = 2 per 3 2 bahagian daripada = 2 bahagi 3 = 2 daripada 3 3 bahagian 2 disebut pengangka (melambangkan maksud cerita) cerita) 3 disebut penyebut ( melambangkan satu dibahagi 3 ) ( kefahaman ini penting untuk menyelesaikan masalah ) .

pengangka di darab dengan nombor bulat dan di bahagi dengan penyebut. Darab pecahan pastikan penyebut di darab dengan penyebut dan pengangka darab dengan pengangka. Atau pengangka. sama. pengangka. Jika pecahan didarab dengan nombor bulat. . Atau penyebut. permudahkan pecahan. nombor bulat di bahagi dengan penyebut dan di darab dengan pengangka.Untuk tambah dan tolak pecahan pastikan penyebut adalah sama. Penyebut dengan pengangka atau penyebut dengan nombor bulat.

darab silang pecahan 2 pecahan yang hendak dibanding. dibanding. TIMBANGAN BERAT SUKATAN CECAIR UKURAN PANJANG Ingat sukatan metrik: metrik: 1 km 1m 1m 1 cm 1 kg 1 liter = 1000 m = 100 cm = 1000mm 1000mm = 10 mm = 1000 g = 1000 mililiter .Untuk membanding pecahan.

Untuk tukar unit bagi ketiga-tiga tajuk di atas: ketigaatas: Dicadangkan Unit besar kepada unit kecil guna operasi darab ( Socikli = besar kecil kali ) Contoh: Contoh: 3 meter = _____sentimeter. (ingat: 1 meter = 100 cm) (ingat: x 100 = 300 sentimeter Unit kecil kepada unit besar guna operasi bahagi. . bahagi. _____sentimeter. _____kilogram. ( Ciksagi = kecil besar bahagi ) Contoh: Contoh: 7 gram = _____kilogram.007 kilometer. (ingat: 1 kilogram = 1000 gram) (ingat: 7 ÷ 1000 = 0.

WANG Untuk mendapat Untung : ‡ ‡ Harga Jual Harga Kos Harga Jual Harga Kos Harga Jual Untung = Untung = Rugi = Harga Kos = Harga Kos = Harga Jual Rugi + Harga Jual Untung + Harga Kos .

MASA & WAKTU Menghafal sukatan masa: masa: 1 alaf 1 abab 1 dekad 1 tahun 1 bulan 1 minggu 1 hari 1 jam 1 minit = = = = = = = = = 1 000 tahun 100 tahun 10 tahun 365 hari / 366 hari / 12 bulan 4 minggu 7 hari 24 jam 60 minit 60 saat .

sebaliknya.Tahu membaca jam dan dapat menukar jam biasa kepada jam antarabangsa dan sebaliknya. Untuk mendapatkan masa atau tempoh : Masa Akhir Masa Awal = Tempoh ÷ Masa Untuk mendapatkan waktu awal : Waktu Akhir Tempoh = Waktu Awal Untuk mendapatkan waktu akhir : Waktu Awal + Tempoh = Waktu Akhir .

2. tempat. Titik perpuluhan disusun lurus. . lurus.PERPULUHAN Kenal semua digit dan nilai tempat. Untuk menyelesaikan operasi : 1. Angka disusun mengikut nilai digit.

semua. Pecahan tersebut didarab dengan 100. Bentuk pecahan .bilangan sebenar per dengan bilangan asal atau semua.Asal bagi semua benda ialah 100 %. Langkah untuk mencari peratus: peratus: Cari bilangan sebenar benda atau perkara yang kita hendak cari peratus. peratus.PERATUS .% .

GRAF Menguasai cara membaca graf. graf. Tajuk ini berkait dengan pelbagai tajuk lain. . Menguasai cara melukis graf bar dan piktograf. piktograf.

dikehendaki. bentuk dan sifat bongkah yang telah dipelajari. Mencari perimeter: perimeter: Tambah semua ukuran di bahagian luar kawasan yang dikehendaki. dipelajari. Mencari luas: luas: Dengan Rumus Segiempat Sama Panjang x Lebar = Luas Luas ÷ Panjang = Lebar Luas ÷ Lebar = Panjang .RUANG Kenal semua rajah.

sama Panjang x Panjang = Luas Luas = Panjang Segiempat Segitiga Tapak x Tinggi ÷ 2 = Luas Panjang x Lebar ÷ 2 = Luas .

Mencari isipadu: isipadu: Tapak x tinggi. rumus. . 2. Bagi petak separuh digabungkan dengan petak separuh yang lain untuk dijadikan satu. Menggunakan rumus.Bilang kawasan yang tidak berlorek (Semua petak kawasan tidak berlorek =Kawasan berlorek) 3. penuh. 4. Bilang petak penuh.Dengan Petak Persegi Dua cara dicadangkan: dicadangkan: .Bilang kawasan yang berlorek. Panjang x panjang x panjang. tinggi. Dengan Anggaran 1. satu. berlorek. .

PURATA Purata = Jumlah Kuantiti ÷ Bilangan Kuantiti Jumlah Kuantiti = Bilangan Kuantiti x Purata Bilangan Kuantiti = Jumlah Kuantiti ÷ Purata (Jumlah Purata adalah sama dengan Jumlah Kuantiti sebenar) .

PECAHAN 3 Amin ada 490 biji guli. Berapa bijikah baki guli Amin? A B C D 21 70 210 280 . Dia memberi 7 daripada guli itu kepada kawannya.

PECAHAN 1 Jika daripada satu nombor ialah 30. 5 apakah nombor itu? A B C D 6 60 120 150 .

Dia menjual semuanya dengan harga 65 sen sebotol.60 RM16 RM26. Jumlah keuntungan yang Ramu dapat ialah A B C D RM15.WANG Ramu membeli 120 botol minuman dengan jumlah harga RM62.30 RM36 .

Apakah nombor yang sama itu? A B C D 60 70 80 120 . Nombor pertama dan nombor kedua ialah 90 dan 110 manakala nombor ketiga dan nombor keempat adalah sama.PURATA Diberi purata bagi empat nombor ialah 80.

Empat permukaan segi tiga. Pepejal itu ialah A B C D Kon Piramid tapak segi tiga Piramid tapak segi empat sama Piramid tapak segi empat tepat .RUANG Sebuah pepejal mempunyai ciri-ciri berikut: ciriLima permukaan yang rata. Satu permukaan segi empat sama. Lima bucu.

275 2.5 Y Z . Y dan Z.UKURAN PANJANG 2 km X RAJAH 1 Rajah 1 menunjukkan tiga tempat X. dalam XZ.75 27. ialah A B C D 0. Jarak XZ. Jarak YZ adalah 75 m.075 2. km.

dalam cm? A B C D 6 8 12 13 . UVWX ialah sebuah segi empat tepat dan VWZ ialah sebuah segi tiga sama sisi.RUANG U 13 cm V Z X RAJAH 8 W Dalam Rajah 8. Perimeter rajah yang berlorek itu ialah 50 cm. Berapakah panjang UX .

dalam cm persegi ialah A B C D 56 48 44 36 . Luas kawasan berlorek.RUANG P Q 4 cm T S 14 cm RAJAH 6 R U Dalam Rajah 6 PQRS ialah sebuah segi empat tepat dan QTUR ialah sebuah segi empat sama.

yang manakah sesuai? A B C D 1 1 1 1 000g 000g 000g 000g + + + + 200g + 50g 500g 1 000g + 200g + 5g 1 000g + 500g RAJAH 3 . Antara berikut.TIMBANGAN BERAT R 0 kg 3 2 1 Rajah 3 menunjukkan bacaan pada satu penimbang.

OPERASI BERGABUNG 3 432 x 6 ÷ 12 = A B C D 1 1 2 6 540 716 811 864 .

UKURAN PANJANG Siti Norhaliza ada tali sepanjang 2 m 35 cm.5 3. tali yang disambung itu? A B C D 3 250 325 32. Dia menyambung tali itu menjadi 5.6 m. Berapakah panjang tali.25 . dalam cm.

dibundarkan kepada ribu yang hampir ialah A B C D 30 000 32 000 32 900 33 000 .NOMBOR Hasil tolak 80 000 dengan 47 086.

MASA & WAKTU Tempoh perjalanan sebuah kereta dari Durian Mas ke Batu Pahat mengambil masa 6 jam 30 minit. pada pukul berapakah ia akan sampai di Batu Pahat? A B C D 3. Jika kereta itu bertolak lewat 30 minit. Kereta itu dijadualkan bertolak dari Durian Mas pada pukul 8.00 petang 3.30 petang .00 petang 4.30 petang 4.30 pagi.

72 x 9 = 2 036 x 14 = 9 537 + 853 = 140.KERTAS 2 7 538 75 = 0.3 + 7.09 = 7 048 × 25 = 84 dikurangkan sebanyak 25 % menjadi 100 32 ÷ 8 = 35.6 + 7.25 ÷ 15 = 39 + 13 x 4 = 45.37 = .

Seramai 40 orang murid telah bertukar. Berapakah bilangan murid sekolah itu sekarang? .KERTAS 2 Di sebuah sekolah tertentu terdapat 283 orang murid lelaki dan 247 orang murid perempuan.

6 kg.40.Berat sebiji labu ialah 3. Jika harga bagi sekilogram labu ialah RM 2. berapakah harga bagi 7 biji labu tersebut? .

. .... Berapa liter minyakkah yang akan digunakan untuk menangkap 80 000 kg ikan ?.. Sebuah bot nelayan menggunakan 180 liter minyak untuk tangkapan ikan sebanyak 400 kg...cuba fikir..

SEKIAN TERIMA KASIH ghazali bin mohamad/skpct .2004 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful