TIPS MATEMATIK UPSR

beratnya beban aku .............

RUMUSAN KELEMAHAN KERTAS 1
Tak faham soalan. soalan. Tak mahir sifir darab. darab. Lambat congak atau mengira 4 operasi asas. asas. Gopoh menjawab sebelum baca habis soalan. soalan. Cepat putus asa bila pengiraan pertama salah. salah. Menjawab ikut turutan walaupun soalan susah. susah. Tidak cermat mengira dan menanda pada kertas jawapan. jawapan.

Tidak ambil kira pernyataan logik. logik. Tidak menulis ayat matematik dengan baik. baik. Salah salin soalan atau nombor semasa mengira. mengira. Tidak kenal pembayang kepada soalan. soalan. Tidak tahu meringkas soalan (menulis ayat matematik) Tidak dapat kesan maklumat penting daripada soalan. soalan. Tidak dapat kaitkan antara satu kemahiran dengan kemahiran yang lain. lain.

Tidak tanda jawapan yang dikira akan menyebabkan susah hendak kesan dan terpaksa kira semula. semula. Tidak semak soalan dan pastikan jawapan yang dijawab adalah menepati kehendak soalan. soalan. Salah menanda jawapan pada kertas jawapan. jawapan. Menumpu masa yang lebih kepada soalan yang sudah. sudah. Tidak pelbagai cara menjawab. menjawab.

masa. Tidak tahu cara menulis ayat matematik. Tidak ingat formula (rumus) Tidak ingat sukatan asas pengukuran. Menulis angka yang tidak menyebabkan jadi angka lain. pengukuran.Menjawab dengan cara pengiraan yang panjang menyebabkan tak cukup masa. matematik. suka guna pemadam. sempurna . pemadam. lain. Cerewek.

soalan. Tidak semak kertas jawapan di akhir ujian. sendiri. Terpengaruh dengan gangguan dalam soalan. pengawas. Tidak mahir kata kunci pemilihan operasi matematik. tekanan. Tidak semak jawapan. ujian. Tidak yakin pada diri sendiri. jawapan. Takut kepada pengawas. matematik. matematik. kawan. Tak faham soalan / keliru istilah matematik. Suka meniru kawan. Berada dalam tekanan. .Baca soalan tidak habis. habis.

Tulisan yang tidak kemas.RUMUSAN KELEMAHAN KERTAS 2 Beranggapan kertas 2 senang. Tidak menggunakan pembaris untuk membuat garisan. kemas. garisan. soalan. . Tidak faham konsep sesuatu tajuk. Gopoh menjawab soalan. matematik. tajuk. tajuk. Tidak faham kemahiran asas sesuatu tajuk. senang. Tidak membina ayat matematik.

Cepat putus asa bila salah mengira. Tidak mahu semak jawapan. Tidak menunjukkan jalan mengira yang sempurna. markah. operasi. . sempurna. Tidak tulis unit pada jawapan. jawapan. mengira. soalan. Salah mengira dan salah pilih operasi.Menulis soalan atau angka yang salah. Kurang memberi perhatian kepada soalan 3 markah. Tidak faham soalan. salah. jawapan.

asas. diberi.TEKNIK MENJAWAB KERTAS 1 ‡ Soalan Penyelesaian Masalah 1. tersebut. 2. Kamu hendaklah mencari berfikir untuk mendapatkan maklumat tersebut. 3 . Jika tak faham. Kebiasaannya soalan ini melibatkan gabungan beberapa tajuk atau kemahiran dan mempunyai makna atau maksud yang tersirat disebalik maklumat yang diberi. (KBKK) Baca keseluruhan soalan dengan cermat untuk mendapat idea asas. berulang ulang dengan bacaan yang agak kuat.

Bermula dengan jadual atau maklumat dalam Bermula dengan formula / rumus atau Bermula dengan simbol yang diberi atau Bermula dengan nilai masyarakat yang murni. . murni.

. maklumat. Teknik menyelesaikan masalah boleh didasarkan kepada cara: cara: Melukis gambar. Merekod maklumat. Mengkaji pola pergerakan. Ringkas maklumat dalam simbol matematik.1. gambar. Membuat itu. Membina graf Melakon situasi dalam soalan. matematik. jadual. Membuat andaian kamu yang menghadapai masalah itu. jadual.

cermat. Jika ada masa. anda. 3. ia 2. Pastikan jawapan. hati. Menyemak jawapan. 4. menepati kehendak soalan. soalan. Mengira dengan tertib dan berhatiberhatihati. . uji jawapan anda. (Sambil memerhati kepada nombor soalan pada kertas jawapan) Semak. kira. Tanda jawapan dengan cermat.1. Pastikan kamu tahu apa yang kamu kira.

(Dibuat dengan cepat di soalan. gunakan songsangan kepada operasi yang diberi ) . cermat. Mula mengira mengikut peraturan operasi 4. awal peperiksaan) Salin soalan dengan cermat.Soalan Pengiraan Untuk mereka yang lemah sifir darab. dicadangkan buat jadual sifir pada ruangan kosong kertas soalan. ( Bagi setengah soalan.

Tanda dengan cermat dan semak jawapan yang di beri. Soalan bagi tajuk Pecahan. . mudah.. ingat peraturan yang telah ditetapkan. Fikirkan diberi. logik. perhatikan kepada jawapan yang diberi. Operasi Bercampur dan Perpuluhan. lihat pilihan jawapan jawapan. Semasa membaca soalan. yang mana logik. ditetapkan. Mungkin kamu dapat meneka jawapan dengan lebih mudah. . Bila habis mengira satu nilai tempat. jawapan. .

1. Faham ayat penyata dan kumpul maklumat. 3. mungkin: Bermula dengan kefahaman konsep sesuatu tajuk atau Bermula dengan nama rajah (sifat rajah atau bongkah) atau . Setiap soalan ada tempat permulaan untuk berfikir. maklumat. membaca. Ia mungkin: berfikir. 2. Garis maklumat penting pada soalan ketika membaca.

12. 4. 2. 17. 7. 14. 5.TAJUK TAHUN ENAM 1. 11. NOMBOR TAMBAH TOLAK DARAB BAHAGI OPERASI BERGABUNG PECAHAN PERPULUHAN UKURAN PANJANG SUKATAN CECAIR TIMBANGAN ZURAT MASA & WAKTU PERATUS PURATA WANG RUANG GRAF . 9. 13. 16. 10. 8. 6. 15. 3.

(Tulis dalam bentuk angka setiap digit) .7. 1.8. 1. tempat.4= tambah 0 / abaikan.1.) (5.2. Cerakin Nombor: Nombor: 2.3 Ingat jadual = +1 atau +0.6.NOMBOR 1. tempat. ( 0.1 Pecah nombor mengikut nilai tempat.4 Tambah pada nilai tempat yang dibundarkan.2 Lihat belakang tempat tanda.3. tambah 1 ) 2. Membundar Nombor: Nombor: 1.9 = abaikan.1 Tanda nilai tempat. 1.

. dahulu.1 Banding mengikut digit dari hadapan (kiri ke kanan). Banding Nombor: Nombor: 1. Bagi nombor yang terkecil. 2.1 Susun angka terbesar diikuti oleh angka yang lebih kecil (bagi nombor terbesar). Angka yang besar kanan). besar. buat sebaliknya. Bentuk Nombor terbesar / terkecil: terkecil: 2.1. ia adalah lebih besar.

OPERASI BERCAMPUR 1.1 Buat darab dahulu contoh 123 + 451 x 12 ( Selesaikan 451 x 12 dahulu kemudian jawapannya + 123 ) 3. diberi.1 Buat darab dahulu contoh 12 x 123 + 451 ( Selesaikan 12 x 123 dahulu kemudian jawapannya + 451 ) . Tambah atau Tolak dengan Darab 2. Darab dengan Tambah atau Tolak 3.1 Kira mengikut turutan soalan yang diberi. 2. Tambah dan tolak atau tolak dan tambah (Satu dan lebih operasi ) 1.

2 Jika dalam soalan ada tanda ( ) .4. Contoh: Contoh: 45 ÷ 5 + 12 = ( Buat 45 ÷ 5 dahulu dan jawabnya ditambah dengan 12 ) .1 Selesaikan dalam kurungan dahulu. seketika. Tanda Kurung ( ) 4 . ia hendaklah diselesaikan dahulu. Peraturan lain terbatal seketika. dahulu. Contoh: Contoh: (2 + 5) x 4 =( Kira 2 + 5 dahulu kemudian darab 4 ) 5.1 Buat bahagi dahulu kemudian baru Tambah atau Tolak. lain. Tolak. dahulu. Kemudian baru operasi lain. Bahagi dengan Tambah atau Tolak 5 . 4 .

1 Kira macam biasa tapi pilih operasi / nombor mengikut yang mana lebih senang. Contoh: Contoh: 60 + 30 ÷ 5= ( Buat 30 ÷ 5 dahulu dan jawabnya ditambah dengan 60 ) 7. Tolak.2 Sekiranya tidak dapat. selepas itu jawapannnya didarab dengan 47 ) . Darab dan Bahagi (dan sebaliknya) 7. Tambah atau Tolak dengan Bahagi 6 .6. uniteri. dibuat dahulu.1 Buat bahagi dahulu kemudian baru Tambah atau Tolak. Contoh: Contoh: 47 x 60 ÷ 30 = (Kira 60 ÷ 30 dahulu. 7 . buat mengikut kaedah uniteri.

4 .8.1 8. Semak jawapan. Menyelesaikan Masalah 8.3 8.2 Faham soalan dan garis kata kunci. Kira dengan cermat. Tentukan operasi dan susun mengikut tertib. 8.

dipecahkan pecahan. (Asal 1 benda / barang . kepada beberapa bahagian yang sama besar) Tahu maksud pecahan: pecahan: 2÷3 bermaksud : = = 2 per 3 2 bahagian daripada = 2 bahagi 3 = 2 daripada 3 3 bahagian 2 disebut pengangka (melambangkan maksud cerita) cerita) 3 disebut penyebut ( melambangkan satu dibahagi 3 ) ( kefahaman ini penting untuk menyelesaikan masalah ) .PECAHAN Faham konsep pecahan.

. Darab pecahan pastikan penyebut di darab dengan penyebut dan pengangka darab dengan pengangka. sama. Atau pengangka. pengangka.Untuk tambah dan tolak pecahan pastikan penyebut adalah sama. Jika pecahan didarab dengan nombor bulat. Atau penyebut. permudahkan pecahan. pengangka di darab dengan nombor bulat dan di bahagi dengan penyebut. nombor bulat di bahagi dengan penyebut dan di darab dengan pengangka. Penyebut dengan pengangka atau penyebut dengan nombor bulat.

dibanding. darab silang pecahan 2 pecahan yang hendak dibanding.Untuk membanding pecahan. TIMBANGAN BERAT SUKATAN CECAIR UKURAN PANJANG Ingat sukatan metrik: metrik: 1 km 1m 1m 1 cm 1 kg 1 liter = 1000 m = 100 cm = 1000mm 1000mm = 10 mm = 1000 g = 1000 mililiter .

_____sentimeter. bahagi.Untuk tukar unit bagi ketiga-tiga tajuk di atas: ketigaatas: Dicadangkan Unit besar kepada unit kecil guna operasi darab ( Socikli = besar kecil kali ) Contoh: Contoh: 3 meter = _____sentimeter. _____kilogram. (ingat: 1 kilogram = 1000 gram) (ingat: 7 ÷ 1000 = 0. (ingat: 1 meter = 100 cm) (ingat: x 100 = 300 sentimeter Unit kecil kepada unit besar guna operasi bahagi. ( Ciksagi = kecil besar bahagi ) Contoh: Contoh: 7 gram = _____kilogram.007 kilometer. .

WANG Untuk mendapat Untung : ‡ ‡ Harga Jual Harga Kos Harga Jual Harga Kos Harga Jual Untung = Untung = Rugi = Harga Kos = Harga Kos = Harga Jual Rugi + Harga Jual Untung + Harga Kos .

MASA & WAKTU Menghafal sukatan masa: masa: 1 alaf 1 abab 1 dekad 1 tahun 1 bulan 1 minggu 1 hari 1 jam 1 minit = = = = = = = = = 1 000 tahun 100 tahun 10 tahun 365 hari / 366 hari / 12 bulan 4 minggu 7 hari 24 jam 60 minit 60 saat .

Tahu membaca jam dan dapat menukar jam biasa kepada jam antarabangsa dan sebaliknya. Untuk mendapatkan masa atau tempoh : Masa Akhir Masa Awal = Tempoh ÷ Masa Untuk mendapatkan waktu awal : Waktu Akhir Tempoh = Waktu Awal Untuk mendapatkan waktu akhir : Waktu Awal + Tempoh = Waktu Akhir . sebaliknya.

Titik perpuluhan disusun lurus. lurus. tempat.PERPULUHAN Kenal semua digit dan nilai tempat. . 2. Untuk menyelesaikan operasi : 1. Angka disusun mengikut nilai digit.

bilangan sebenar per dengan bilangan asal atau semua.Asal bagi semua benda ialah 100 %.PERATUS . Bentuk pecahan .% . peratus. semua. Pecahan tersebut didarab dengan 100. Langkah untuk mencari peratus: peratus: Cari bilangan sebenar benda atau perkara yang kita hendak cari peratus.

. Tajuk ini berkait dengan pelbagai tajuk lain. Menguasai cara melukis graf bar dan piktograf. graf.GRAF Menguasai cara membaca graf. piktograf.

Mencari perimeter: perimeter: Tambah semua ukuran di bahagian luar kawasan yang dikehendaki. Mencari luas: luas: Dengan Rumus Segiempat Sama Panjang x Lebar = Luas Luas ÷ Panjang = Lebar Luas ÷ Lebar = Panjang . bentuk dan sifat bongkah yang telah dipelajari. dikehendaki.RUANG Kenal semua rajah. dipelajari.

sama Panjang x Panjang = Luas Luas = Panjang Segiempat Segitiga Tapak x Tinggi ÷ 2 = Luas Panjang x Lebar ÷ 2 = Luas .

Dengan Petak Persegi Dua cara dicadangkan: dicadangkan: . satu.Bilang kawasan yang berlorek. Dengan Anggaran 1.Bilang kawasan yang tidak berlorek (Semua petak kawasan tidak berlorek =Kawasan berlorek) 3. 2. Mencari isipadu: isipadu: Tapak x tinggi. Bagi petak separuh digabungkan dengan petak separuh yang lain untuk dijadikan satu. . Menggunakan rumus. penuh. tinggi. berlorek. Panjang x panjang x panjang. . rumus. Bilang petak penuh. 4.

PURATA Purata = Jumlah Kuantiti ÷ Bilangan Kuantiti Jumlah Kuantiti = Bilangan Kuantiti x Purata Bilangan Kuantiti = Jumlah Kuantiti ÷ Purata (Jumlah Purata adalah sama dengan Jumlah Kuantiti sebenar) .

Berapa bijikah baki guli Amin? A B C D 21 70 210 280 .PECAHAN 3 Amin ada 490 biji guli. Dia memberi 7 daripada guli itu kepada kawannya.

5 apakah nombor itu? A B C D 6 60 120 150 .PECAHAN 1 Jika daripada satu nombor ialah 30.

Dia menjual semuanya dengan harga 65 sen sebotol.60 RM16 RM26. Jumlah keuntungan yang Ramu dapat ialah A B C D RM15.30 RM36 .WANG Ramu membeli 120 botol minuman dengan jumlah harga RM62.

PURATA Diberi purata bagi empat nombor ialah 80. Nombor pertama dan nombor kedua ialah 90 dan 110 manakala nombor ketiga dan nombor keempat adalah sama. Apakah nombor yang sama itu? A B C D 60 70 80 120 .

Empat permukaan segi tiga. Satu permukaan segi empat sama.RUANG Sebuah pepejal mempunyai ciri-ciri berikut: ciriLima permukaan yang rata. Lima bucu. Pepejal itu ialah A B C D Kon Piramid tapak segi tiga Piramid tapak segi empat sama Piramid tapak segi empat tepat .

dalam XZ. ialah A B C D 0.UKURAN PANJANG 2 km X RAJAH 1 Rajah 1 menunjukkan tiga tempat X. km.5 Y Z .075 2. Jarak XZ. Jarak YZ adalah 75 m.75 27. Y dan Z.275 2.

RUANG U 13 cm V Z X RAJAH 8 W Dalam Rajah 8. Berapakah panjang UX . dalam cm? A B C D 6 8 12 13 . Perimeter rajah yang berlorek itu ialah 50 cm. UVWX ialah sebuah segi empat tepat dan VWZ ialah sebuah segi tiga sama sisi.

dalam cm persegi ialah A B C D 56 48 44 36 .RUANG P Q 4 cm T S 14 cm RAJAH 6 R U Dalam Rajah 6 PQRS ialah sebuah segi empat tepat dan QTUR ialah sebuah segi empat sama. Luas kawasan berlorek.

yang manakah sesuai? A B C D 1 1 1 1 000g 000g 000g 000g + + + + 200g + 50g 500g 1 000g + 200g + 5g 1 000g + 500g RAJAH 3 . Antara berikut.TIMBANGAN BERAT R 0 kg 3 2 1 Rajah 3 menunjukkan bacaan pada satu penimbang.

OPERASI BERGABUNG 3 432 x 6 ÷ 12 = A B C D 1 1 2 6 540 716 811 864 .

Dia menyambung tali itu menjadi 5.6 m. tali yang disambung itu? A B C D 3 250 325 32. dalam cm. Berapakah panjang tali.UKURAN PANJANG Siti Norhaliza ada tali sepanjang 2 m 35 cm.5 3.25 .

dibundarkan kepada ribu yang hampir ialah A B C D 30 000 32 000 32 900 33 000 .NOMBOR Hasil tolak 80 000 dengan 47 086.

30 petang . Jika kereta itu bertolak lewat 30 minit.00 petang 4.00 petang 3.MASA & WAKTU Tempoh perjalanan sebuah kereta dari Durian Mas ke Batu Pahat mengambil masa 6 jam 30 minit.30 pagi. Kereta itu dijadualkan bertolak dari Durian Mas pada pukul 8. pada pukul berapakah ia akan sampai di Batu Pahat? A B C D 3.30 petang 4.

09 = 7 048 × 25 = 84 dikurangkan sebanyak 25 % menjadi 100 32 ÷ 8 = 35.KERTAS 2 7 538 75 = 0.6 + 7.37 = .3 + 7.25 ÷ 15 = 39 + 13 x 4 = 45.72 x 9 = 2 036 x 14 = 9 537 + 853 = 140.

Seramai 40 orang murid telah bertukar.KERTAS 2 Di sebuah sekolah tertentu terdapat 283 orang murid lelaki dan 247 orang murid perempuan. Berapakah bilangan murid sekolah itu sekarang? .

40. berapakah harga bagi 7 biji labu tersebut? . Jika harga bagi sekilogram labu ialah RM 2.6 kg.Berat sebiji labu ialah 3.

. Berapa liter minyakkah yang akan digunakan untuk menangkap 80 000 kg ikan ?.. ...cuba fikir..... Sebuah bot nelayan menggunakan 180 liter minyak untuk tangkapan ikan sebanyak 400 kg.

SEKIAN TERIMA KASIH ghazali bin mohamad/skpct .2004 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful