P. 1
notaMoralt3

notaMoralt3

|Views: 765|Likes:
Published by amirupm

More info:

Published by: amirupm on Sep 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2013

pdf

text

original

Moral Tahun 3 Topik1 Teori Etika Jenis-jenis Teori Etika ethics - ethos - sikap dan adat yang

menentukan tingkah laku sesuatu golongan Etika merupakan teori yang berkaitan dengan tindakan, hujah dan tujuan yang mengarah kepada makna sesuatu tindakan. Satu disiplin ilmu yang mengkaji tentang moral, prinsip moral, kaedah moral dan tindakan serta kelakuan manusia yang betul. Teori Etika Teologikal yang juga dikenali dengan consequentialism adalah sejenis teori yang mendakwa bahawa sama ada sesuatu tindakan secara moral itu betul atau salah adalah bergantung sepenuhnya kepada akibat (consequences) atau hasil daripada sesuatu tindakan. Teori Etika Deontologikal pula adalah sejenis etika kepercayaan yang mendakwa atau menyatakan bahawa kewajipan atau tugas adalah asas kepada betul (right ) atau salah (wrong). Kepentingan Teori Etika untuk menyediakan garis panduan kepada tindakan (action) yang konsisten dengan anggapan umum tentang maksud etika atau moral. Kaitan Teori Etika dengan Amalan Etika Agama Kristian menyatakan bahawa kebaikan kesetiaan (virtue of faith), pengharapan (hope) dan kasih sayang (love) sebagai tret utama dalam sifatsifat yang bermoral. Ini boleh ditambahkan lagi dengan kearifan (wisdom), keberanian (courage), kesederhanaan (temperance) dan keadilan (justice ). Dalam Islam, kesanggupan mengikut sifat-sifat ketuhanan seperti takwa, keimanan, sabar, ikhlas, jujur, zuhud dan segala sifat kesempurnaan Allah S.W.T. yang lain merupakan syarat kesempurnaan etika. TEORI KEMORALAN SOSIAL KEMORALAN AGAMA - Merujuk kepada perhubungan antara manusia dengan Tuhan atau Kuasa Luar Biasa. Keimanan dan kepercayaan kepada Tuhan, membuat apa yang diperintah-Nya dan menghindari apa yang dilarang-Nya merupakan asas kehidupan moral manusia. KEMORALAN SOSIAL- Merujuk kepada hubungan sesama manusia. mengaitkan kepiawaian moral, peraturan masyarakat, dan undang-undang negara atau alam sejagat dengan konsep etika. KEMORALAN INDIVIDU- Merujuk kepada hubungan manusia dengan dirinya atau kawalan diri berdasarkan kod moral sendiri yang mungkin diterima atau tidak oleh masyarakat atau agama. KEMORALAN ALAM- Merujuk kepada perhubungan manusia dengan alam. APLIKASI TEORI KEMORALAN SOSIAL Dalam Kehidupan Harian - dilihat dari aspek agama - Buddha dinasihati supaya tidak mengamalkan kehidupan yang ekstrem , Kristian dalam kehidupan seharian dihadkan oleh perintah-perintah dan larangan-larangan dalam Rukun Sepuluh. Hindu dikehendaki mematuhi peraturan-peraturan berunsur moral seperti yang telah ditetapkan dalam buku-buku panduan epik Ramayana, Upanishad dan sebagainya. Islam mengamalkan kehidupan berdisiplin melalui ajaran etika dan akhlak daripada Al-Quran dan Hadis. Dalam Konteks Sekolah - setiap orang pelajar adalah berbeza, disebabkan setiap dari mereka datang daripada latar belakang keluarga yang berlainan adapt dan tradisi. setiap adat atau agama yang menjadi asas kepada setiap daripada pelajar. Topik 2-Teori Keperibadian Mulia Definisi - kecenderungan untuk sesuatu tujuan Pengasas Cgzulmz ~ zulmz65@yahoo.com

bermula dengan masyarakat Yunani pada abad ke-4 SM dan salah seorang pelopornya ialah Aristotle. Terdapat dua jenis : 1. Keperibadian mulia intelektual - Adalah kebaikan atau keistimewaan akal seperti kebolehan memahami dan membuat taakulan yang baik. Aristotle menganggap bahawa sifat intelektual ini boleh dipelajari daripada seorang guru. 2. Keperibadian mulia moral - Tidak terhasil dalam seorang individu secara semula jadi, iaitu seseorang itu tidak dilahirkan dengan sifat baik dan jahat. Mengikut Aristotle, keperibadian mulia mewajibkan kita bertingkah laku baik. Sifat-sifat ini tidak dipelajari melalui ajaran seorang guru tetapi menerusi latihan, tindakan-tindakan yang kerap diulang sehingga menjadi satu kebiasaan, menyenangkan serta menyeronokkan. ciri-ciri 1. Menyedari moral adalah satu kewajipan yang tidak boleh dipersoalkan 2. Mempunyai keikhlasan dan kejujuran dari segi nilai 3. Sentiasa berusaha bersungguh-sungguh melakukan kebaikan dan mengelakkan keburukan 4. Berpegang kepada prinsip 5. Tidak mengharapkan balasan atas apa yang dilakukan 6. Sedia menerima dengan tenang sesuatu yang dianggap kesusahan dan kesengsaraan. Kebaikan Mewujudkan insan yang mempunyai sifatsifat baik dan terpuji. Menyatukan taakulan dan emosi serta mengelakkan berlakunya gejala sosial yang tidak sihat Menekankan kesederhanaan sikap, tingkahlaku dan sifat-sifat lain Menjamin kebahagiaan diri, keluarga, masyarakat dan negara Kelemahan Kurang pasti sama ada sifat-sifat mulia wujud secara semula jadi atau mesti dipelajari melalui pengalaman. Siapakah orang yang berperibadi mulia? Kesederhanaan boleh disalah tafsir sebagai kelemahan dan ketidakprihatinan. APLIKASI Dalam Kehidupan Harian - menekankan sifat peribadi untuk mencapai kehidupan yang baik. Usaha tangga kejayaan. Dalam Konteks Sekolah - Keperibadian mulia adalah warisan kemuliaan, manakala kemahiran adalah kebolehan seseorang seperti melakukan pengiraan matematik. Keperibadian mulia adalah kualiti hidup manusia yang boleh diaplikasikan secara meluas, sedangkan kemahiran hanya untuk satu aktiviti yang khusus. Keperibadian mulia sukar diamalkan sedangkan kemahiran diperoleh melalui latihan yang banyak. Kita boleh menerima hakikat bahawa manusia itu kadang-kadang hilang kemahirannya tetapi amat sukar untuk menerima hakikat manusia telah hilang keperibadian mulia. Tiada istilah rehat dalam mengamalkan keperibadian mulia, tetapi kemahiran boleh berhenti sekiranya tidak diamalkan. Topik 3 – Teori Teleologikal- hasil atau akibat sesuatu tindakan . - tindakan atau perbuatan yang membawa kebaikan bermoral manakala yang mendatangkan keburukan adalah tidak bermoral. Jenis-jenis 1. UTILITARIANISME - "utility" yang bermaksud "berguna" atau "kegunaan". Doktrin moral ini mengehendaki kita supaya sentiasa bertindak untuk menghasilkan kebaikan/keseronokan maksima kepada bilangan orang yang sebanyak mungkin atau semua pihak yang terlibat. Utilitarianisme Tindak: setiap orang patut melakukan tindakan yang akan membawa kebaikan maksima untuk setiap orang yang dipengaruhi oleh

EGOISME .ada tindakan yang salah walaupun menghasilkan keuntungan/ manfaat yang besar . Ia mengandungi tiga prinsip utama iaitu prinsip tersebut mestilah diterima secara umum. Hak kebersendirian .tidak mungkin kita boleh mengimbangi manfaat terhadap golongan majoriti tanpa golongan minoriti menjadi korban. kenapa Utilitarianisme gagal . bertindak demi kepentingan. Keburukan – sukar untuk menentukan akibat baik bagi orang lain dan semua pihak. undangundang dan agama. Teori Keperibadian Mulia Kesederhanaan boleh disalah tafsir sebagai kelemahan dan ketidakprihatinan Teori Teleologikal ada tindakan yang adalah salah walaupun menghasilkan keuntungan/manfaat yang besar. menunaikan janji. Egoisme Psikologikal .com . betul atau salahnya sesuatu tindakan itu tidak berdasarkan atau ditentukan oleh akibat-akibat tindakan tersebut. sifat ikhlas adalah dasar utama teori ini.Mewujudkan insan yang mempunyai sifat-sifat baik dan terpuji seperti kejujuran. Aplikasi Egoisme dalam Kehidupan Harian Egoisme psikologikal . Kelemahan Teori Kemoralan Sosial Boleh membawa kepada ketegangan dan konflik sekiranya setiap masyarakat terlalu agresif mempertahan peraturan moral masingmasing.kebebasan bertindak tanpa amanah.Setiap orang berhak untuk dilayan sekiranya mereka bersetuju dan bersedia untuk dilayan. dan sebagainya. Setiap orang mentafsirkan situasi dirinya dan menentukan tindakan yang manakah akan membawa sebanyak mungkin akibat yang baik bagi setiap orang yang terlibat.Jika seseorang percaya hak mereka dicabuli. Prinsip ini percaya alam semula jadi tidak mempengaruhi kehendak nafsu dan keperluan manusia. Hak proses berpatutan .Sesuatu prinsip atau peraturan mesti diterima atau dipatuhi setiap masa. amanah dan lain-lain Teori Teleologikal . Egoisme Etika Egoisme Etika adalah bersifat normatif. mengikut arahan. KELEMAHAN DAN KEKUATAN melahirkan insan yang patuh dan taat kepada kewajipan.mengatakan kebenaran.Setiap orang mempunyai hak untuk secara berhemat mengkritik etika sesebuah organisasi. mengamalkan keadilan dan tidak mencederakan orang lain. Terdapat tiga bentuk kebebasan: Kebebasan jasmani Kebebasan kehendak Kebebasan moral KEBEBASAN MORAL . selagi kritikan mereka tidak mencabuli hak individu-individu di dalam organisasi tersebut. Kelakuan dan kemahuan manusia akan membentuk moral individu secara total dan mutlak. (Hak penyetujuan bebas .Setiap orang mempunyai hak untuk tidak melakukan sesuatu sekiranya ianya melanggar prinsip moral yang mereka pegang. (iii) Egoisme universal Setiap orang patut bertindak demi kepentingan diri kecuali kepentingan orang lain juga memenuhi kepentingannya.sukar untuk menentukan akibat baik bagi orang lain dan semua pihak.menitikberatkan tanggungjawab setiap individu bagi mematuhi perintah daripada sesebuah autoriti. Teori Keperibadian Mulia . mewujudkan individu yang bertanggungjawab terhadap dirinya. tetapi tidak selalu. menepati janji serta adil adalah tujuan utama dan bukannya akibat kerja berkenaan contoh Hang Tuah Kantian/Rights – Kants . Konsep tekad baik (goodwill) adalah merupakan sesuatu yang baik tanpa syarat dalam melakukan sesuatu tindakan. Utilitarianisme Peraturan: tidak diperlukan untuk tindakan kerana setiap situasi dan orang adalah berlainan. baik hati. Keburukan .Egoisme dapat ditakrifkan sebagai teori yang menganggap nilai itu baik jika menguntungkan diri sendiri dan nilai itu buruk merugikan diri sendiri.Individu itu mestilah bertindak sebagaimana dia inginkan orang lain bertindak terhadapnya.Setiap orang mempunyai hak untuk membuat seperti apa mereka mahu di dalam kehidupan peribadi mereka.di dalam suatu prinsip moral yang universal.Merupakan satu teori deskriptif mengaitkan bagaimana orang melakukan tindakan.tidak mempunyai cara tunggal untuk menentukan tindakan mana yang " betul" atau "terbaik" atau "sesuai". Jenis-jenis Eksistensialisme . tetapi sesuatu yang dikehendaki olehnya sendiri. mengakui kebaikan yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita.Memberitahu bagaimana seseorang itu perlu Bertindak Topik 4 – Teori Deontologikal. Saya patut bertindak untuk kepentingan diri sendiri tetapi saya tidak berhak.(i) manusia sentiasa bertindak demi kepentingan diri kerana dibentuk secara mental untuk berbuat demikian dan (ii) terdapat orang yang kerap. . dan mereka ada hak untuk mengawal apa yang didedahkan tentang aktiviti peribadi mereka Hak kebebasan hati nurani /suara hati . Ia terbahagi kepada 3 bentuk iaitu: (i) Egoisme etika individu Setiap orang patut bertindak untuk kepentingan saya. Teori Deontologikal . mereka mempunyai hak kepada suatu perbicaraan yang adil dan saksama Kewajipan Prima Facie . Apa yang akan terjadi adalah tanggungjawab dirinya sendiri. Teori Deontologikal teori ini menyarankan supaya melahirkan insane yang patuh dan taat kepada kewajipan. paksaan dan larangan. seseorang itu merasakan kewajipannya bukan suatu yang dipaksa dari luar. Mengikut eksistensialisme. Topik 5 Falsafah Hidup TEORI-TEORI ETIKA Teori Kemoralan Sosial . Prinsip Perintah Mutlak bermaksud satu perintah yang wujud tanpa sebarang pengecualian atau syarat-syarat. Egoisme etika . peraturan. setiap orang mempunyai hak asas yang tertentu. Aplikasi Kehidupan Harian . Dia sendirilah yang mencorakkan dirinya. tetapi Cgzulmz ~ zulmz65@yahoo.melakukan tindakan yang akan memberikan manfaat kepada lebih ramai orang dan ini akan memberikan keseronokan kepada lebih ramai manusia. undang-undang dan agama. (ii) Egoisme etika personal Menentukan apa yang harus dilakukan oleh orang lain. PRINSIP KEWAJIPAN sikap jujur.tindakan itu. (Immanuel Kant) "deon" yang bermaksud "yang diharuskan atau diwajibkan". peraturan.Jean Paul Satre Golongan eksistensialisme menitikberatkan kebebasan memilih dalam situasi yang mereka berada. Aplikasi Eksistensialisme dalam Kehidupan Harian Manusia dianggap sebagai individu yang lahir ke arah yang tiada tujuan atau kelengkapan. Hak untuk kebebasan . dapat menghormati manusia dan pihak yang bertanggungjawab sanggup diperlakukan sedemikian sekiranya dia berada dalam kedudukan teraniaya.

tetapi adat dipegang oleh satusatu kelompok manusia sahaja. Perhubungan antara manusia 3. Sikhisme Kitab suci Guru Granth Sahib. Keberanian Cgzulmz ~ zulmz65@yahoo. Teknik-teknik pengajaran adalah kemahiran atau perkara-perkara khusus yang terdapat dalam sesuatu kaedah. Penyelarasan kewujudan roh yang disifatkan sebagai matlamat terakhir keperibadian mulia adalah disenaraikan seperti berikut: 1.Keimanan dan kepercayaan kepada Allah yang Esa Syariah . ialah mengawal perasaan. Damo ialah mengawal fikiran. keaktifan pengajaran atau pelajar. yang bermaksud bertimbang rasa atau baik hati. taat serta menyerah.Peraturan-peraturan agama tercatat dalam kitab tertentu yang menjadi ikutan kepada semua penganutnya. Adat hanya dipatuhi pada masa dan tempat tertentu. iaitu sesuatu tindakan adalah bersifat semulajadi dan bukan dipaksa. Pengajaran yang dimaksudkan ialah segala aktiviti seseorang untuk menghasilkan perubahan tingkah laku yang agak kekal dalam diri seseorang yang lain. Tumpuan yang Betul Panca Sila merupakan lima peraturan yang penting dalam ajaran Buddha. Merendah diri 7. yang bermaksud tanggungjawab. Topik 7 Pengenalan kepada Strategi. Justeru itu. sesuatu kaedah terdiri daripada sesuatu siri tindakan yang sistematik dan tersusun untuk mencapai sesuatu matlamat. cara-cara fakta disampaikan. sedangkan peraturan moral sama ada diikuti atau tidak. ialah tidak tamak. Dhruthi. Kaedah dan Teknik Mengajar Pendidikan Moral Kaedah mengikut Kamus Dewan bermaksud cara atau aturan (membuat sesuatu). Pendekatan-pendekatan pengajaran boleh digolongkan mengikut cara pengelolaan murid. 4.Kepercayaan kepada banyak tuhan Moral Zahud. kemuncak dan kesudahan cerita. Mindriya Nigharam. Hinduisme 1.bolehkah kita mengetepikan akibat daripada suatu tindakan di dalam menentukan satu system moral yang berkesan? AJARAN AGAMA UTAMA DI MALAYSIA Pada asasnya moral agama adalah moral atau etika yang berdasarkan kepada kewujudan Tuhan dan keimanan kepadaNya dan kehidupan Akhirat (selepas mati). 8. Perbuatan yang Betul 5. raja orang Cina. Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan. Jenis-jenis Strategi dan Kaedah Strategi boleh diibaratkan sebagai suatu susunan pendekatanpendekatan dan kaedah-kaedah untuk mencapai sesuatu matlamat dengan menggunakan tenaga. Ahimsa. Kesedaran yang Betul 8. Ada tiga bentuk utama: Moral Politeistik . Contohnya. Dalam pengertian yang lebih luas. hanya tertakluk kepada darjah kesedaran seseorang.Peraturan Emas Undang-undang Tuhan yang terpenting ialah: mencintai Tuhan dengan sepenuh hati mencintai jiran seperti mencintai diri sendiri mencintai satu sama lain seperti mana Jesus telah mencintai umat manusia dengan merelakan diriNya menjadi korban untuk menebus dosa manusia. Kebijaksanaan atau Kearifan 2. Kita perlu rancangkan pendekatan dan kaedah yang digunakan untuk mengajar kumpulan-kumpulan yang berbeza-beza itu. Agama – manusia dengan Tuhan Moral – manusia dengan manusia. 5. 6. Dharma. atau membentuk fikiran yang tetap adalah saling berkait dengan nilai mengawal perasaan. 9. yang bermaksud kasih sayang 3. Kepuasan diri Amalan Ajaran Agama dalam Kehidupan Harian Agama mencakupi seluruh sistem kehidupan manakala adat hanya mencakupi sekelompok masyarakat. kecenderungan serta minat yang berbeza-beza. Topik6 Sila rujuk nota Moral tahun 2 ( boleh download dr blog saya . damai. Ia menyelitkan segala balasan yang mungkin menimpa penganutnya jika melanggar peraturan tersebut. KRISTIAN . Buddhisme Jalan Lapan Lapis Mulia 1. Suara memainkan peranan yang penting di mana ia harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan. 2. Pandangan yang Betul 2. Adat dan Tradisi Mengikut Kaum moral adalah lebih bersifat sejagat. Jenis-jenis Teknik Kaedah pengajaran adalah terdiri daripada beberapa langkah atau kegiatan yang mempunyai urutan yang tertentu. masyarakat India tradisional juga adalah bersifat materialistik. baik dan salah dan sebagainya. Kesederhanaan 5. yang bermaksud keberanian dan ketetapan. Pekerjaan yang Betul 6. dipercayai asas hubungan keluarga yang harmoni adalah bergantung kepada hubungan manusia dan sumber ekonomi yang stabil.Mengetepikan dunia dan mengutamakan akhirat Moral Monoteistik . KAEDAH BERCERITA Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan. juga dipanggil Adi Grandth ditulis dalam bentuk puisi mengandungi ajaran etika dan kerohanian yang boleh diringkaskan dalam tiga bahagian: 1. 7. suara. pencapaian. Keperluan perkembangan insan 2. pengajaran bahasa dan pengajaran mata pelajaran lain.Kepercayaan kepada tuhan yang satu ISLAM "Islam" . Dua aspek terpenting dalam ajaran Islam: Aqidah . Kejujuran 3. Usaha yang Betul 7. masa serta kemudahan secara optimum Peranan strategi pengajaran adalah lebih penting lagi jika kita mengajar pelajarpelajar yang berbeza dari segi kebolehan. Mereka juga sentiasa berusaha untuk memperoleh harta demi kekayaan dan mendapat darjat yang lebih tinggi dalam kelas sosial. Pertuturan yang Betul 4. aman dan sejahtera. Taoisme Tao ialah suatu yang aktif. Dheer. Stheyam.com 6. hukum atau prinsip. Fikiran yang Betul 3.arah atau hala yang kita ambil untuk menuju sesuatu sasaran. gerak laku dan kawalan mata. contohnya hitam dan putih. Pendekatan . Keadilan 4. yang bermaksud kebersihan. “Dua” dalam konsep ÂYang Satu melahirkan yang Dua merujuk kepada kuasa kembar yin dan yang. Amalan Adat dan Tradisi dalam Kehidupan Harian Orang Melayu menganggap sistem susun lapis sosial masyarakat Melayu tradisional kini masih dianggap sah dari segi budaya.Undang-undang dan Hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran dan Sunnah (Hadith). Kuasa yin dan yang ini berlawanan sekali. . Showcha.sa-la-ma bermaksud tulen dan suci daripada sebarang kecacatan zahir dan batin. pendekatan juga diertikan sebagai "to come near to in any sense" atau jalan yang diambil untuk melakukan sesuatu. Kahamaa.

irama makna dan fungsi bahasa serta boleh berbahasa dengan baik. Bertindak sebagai alat pemulihan. Sediakan kad-kad perkataan. Intrapersonal . kecerdasan dan minat murid-murid. Guru boleh menggunakan gambar. 8. perasaan. 9. 3. 5. Bodily . Pilih cerita yang sesuai dengan umur. (20 min) 8. 4.Keupayaan memahami pola logik. Soalan utama yang perlu dinyatakan ialah apakah yang perlu dilakukan oleh watak-watak dalam dilema yang disampaikan 3. Guru akan mencatatkan jawapan-jawapan mereka di atas papan hitam.Keupayaan memahami alam yang luas dan boleh mempengaruhi persepsi orang lain. Guru memulakan pelajarannya dengan memberi suatu situasi yang ada kaitan dengan nilai yang hendak diajar.Menguasai dan mengawal pergerakan badan dan kebolehan dalam sukan permainan. Pada akhir lakonan.Berupaya mengenal tumbuh-tumbuhan dan haiwan serta meminati alam semulajadi. PERLAKSANAAN DALAM BILIK DARJAH 1. Menyediakan alat catatan seperti kertas. Naturalist . melibatkan murid-murid secara aktif. ekspresi. Pelakon membaca dan melakonkan skrip yang berkaitan. (15 min) 7. 3. Selepas tamat permainan simulasi.Kebolehan merasai perasaan orang lain dan memandu tingkah laku mereka serta memahami kekuatan. Latih bercerita seolah-olah guru berada di hadapan murid-murid sekurangkurangnya sekali sebelum menggunakan kaedah ini.1. Hafalan frasa atau ayat-ayat penting. memberi arahan kepada pelajar supaya mengikuti rakaman pita video yang akan dimainkan. Lakonan menggunakan skrip: 1. Gunakan suara yang nyata dan terang sama ada oleh guru ataupun menerusi kaset audio. frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek moral yang hendak disampaikan. keinginan dan suka kepada orang lain. Aktiviti dimulakan dengan penyampaian dilema 2. KAEDAH LAKONAN Lakonan tanpa menggunakan skrip: 1. 7. gerak tangan. kelemahan. Pelakon boleh dipilih. nada dan intonasi) dan bukan linguistik (memek muka. 4. Bertindak sebagai alat yang dapat mengikis rasa bosan 5. objek-objek sebenar atau lainlain BBM. role card dan kertas rekod untuk digunakan dalam aktiviti ini. Guru boleh memberi tunjuk ajar atau nasihat jika perlu. umpamanya untuk menilai 6. Interpersonal . guru tidak boleh mengganggunya kecuali atas sebab yang penting sahaja. Merangsang interaksi verbal pelajar 2. Bercerita dan menyoal secara berselang-seli. (15 min) 5.Sensitif kepada bunyi. Lakukan perbincangan yang jelas tentang dimensi moral dengan menonjolkan nilainilai yang positif. irama. 4. Membuat keputusan berasaskan generalisasi 9. kepala dan lain-lain) dengan berkesan dalam sesuatu interaksi bahasa atau perbuatan. Kemudian. Guru bercerita dalam keadaan yang selesa. 6. Pelajar yang akan berlakon perlu memahami cerita dan nilai-nilai yang berkaitan. itu maka berikan sedikit masa kepada pelajar untuk membuat rumusan. Ulang aktiviti tersebut dengan melibatkan pelajar yang lain Kebaikan Membolehkan pelajar terlibat sepenuhnya dalam pembelajaran Menggalakkan self-development pada diri pelajar Membolehkan pelajar berkomunikasi dengan lebih yakin Memudahkan pelajar memahami sesuatu konsep Menyediakan pelajar dengan immediate reinforcement semasa aktiviti dilaksanakan Mengurangkan masalah disiplin atau gangguan pelajar di bilik darjah semasa pengajaran dilaksanakan kerana mereka terlibat secara langsung Membolehkan pelajar memahami nilai-nilai dirinya sendiri Langkah Penggunaan kaedah Simulasi Menyediakan kertas panduan dan penerangan kepada setiap pelajar tentang tujuan diadakan permainan simulasi dan main peranan itu. KAEDAH BERMAIN Objektif: 1. lebih kekal dan diingati lebih lama. Bermula sahaja permainan simulasi. 6. Linguistik . Topik 8 Kaedah Mengajar Pendidikan Moral KAEDAH MAIN PERANAN/SIMULASI Proses main peranan: 1. 10. Memberi tugas pemerhati kepada pelajar yang lain. 2. Pelaksanaan iaitu memberi penekanan kepada aspek perasaan 7. Pelajar perlu memahami kandungan skrip. menghayati irama muzik dan kebolehan bermain alat muzik serta nyanyian. membantu murid-murid menghayati nilainilai murni. satu perbincangan perlu diadakan mengenai nilai-nilai yang terdapat dalam cerita yang berkaitan dan nilai-nilai tersebut sepatutnya dikaitkan dengan gaya kehidupan harian manusia. mengurangkan masalah disiplin secara tidak langsung. Cgzulmz ~ zulmz65@yahoo. Merancang bagaimana aktiviti main peranan hendak dilakukan 5. Menyediakan kaedah yang digunakan dan peraturan yang mudah difahami oleh pemain dan peserta. Guru kemudian mengedarkan lembaran kerja kepada pelajar serta mengarahkan mereka membaca dan memahami soalan tugasan di dalamnya. Tujuan/ kebaikan Bercerita : minat belajar dalam suasana yang menggembirakan. Menurut Gardner. pengukuhan dan penggayaan KAEDAH NYANYIAN Tujuan utama adalah untuk melatih pelajar menggunakan unsur bahasa. dengan teliti dan senyap. Setiap kumpulan dikehendaki membincangkan kandungan tayangan video tadi dan kemudian menyempurnakan tugasan yang telah diberikan pada awal pelajaran (lembaran kerja).Kinesthetic . Kekalkan hubungan yang baik antara guru dengan pelajar. Menambah kefasihan dan keyakinan 3. guru akan membimbing pelajar membuat suatu kesimpulan tentang nilai yang dipamerkan dalam tayangan video tadi dengan cara soal jawab serta berpandukan hasil perbincangan yang tercatat di papan hitam. marker pen. Seorang ketua kumpulan dilantik untuk mengetuai perbincangan itu. guru memperkenalkan nilai tersebut melalui teknik bercerita 2. keinginan dan kebolehan orang lain. 3. terdapat lapan jenis inteligence iaitu.com . Kaji cerita itu dan cuba masukkan aspek-aspek moral. Meminta pelajar memainkan peranan-peranan yang tertentu berdasarkan cerita itu 4. 9. guru mengarahkan pelajar dudukdalam kumpulan masing-masing yang telah ditentukan pada awal tahun lagi untuk mata pelajaran Pendidikan Moral. Menyediakan konteks pembelajaran 4. Pelajar secara sukarela bersetuju untuk melakonkan peranan yang berkaitan. Spatial . unsure paralinguistik (jeda. Perbincangan tentang cerita dan nilai-nilai moral yang berkaitan perlu diadakan. Perbincangan tentang akibat semasa teknik main peranan dijalankan 8. Satu ringkasan perlu dihasilkan. (15 min). Muzikal . 4. Logikal-Matematic . 3.Bertindak balas terhadap mod. Galakkan penyertaan pelajar di setiap peringkat. berkebolehan menaakul dan suka pada angka. Ketua setiap kumpulan kemudiannya akan membentangkan hasil perbincangan kumpulan masing-masing di hadapan kelas. 2.Memahami bunyi. sesuaikan pula dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan. 2.

lebih ramai pelajar menyukai kaedah passive learning approaches jika dibandingkan dengan kaedah ini kerana ia memerlukan tahap kebolehan yang agak tinggi di kalangan pelajar. Jika sesuai dengan kaedah dan keadaan. Aktiviti selepas lawatan: (i) Kumpulkan gambar dan bahan daripada lawatan itu dan pamerkannya di dalam kelas. 3. pemerhatian yang telah dibuat tentang aktiviti-aktiviti. guru boleh meminta laporan daripada setiap kumpulan. Pastikan juga langkah-langkah keselamatan semasa tunjuk cara dilakukan supaya tidak membahayakan atau mendatangkan kecederaan kepada pelajar. Ketika perbincangan. guru harus bergerak dari satu kumpulan ke satu kumpulan yang lain. Pelajar digalakkan menyumbang seberapa banyak idea 7. Memainkan atau nyanyikan lagu yang berkaitan dengan konsep dan matlamat nilai-nilai moral. Untuk mengesan pengetahuan moral murid 2. (iii) Terangkan kepada pelajar tentang perkara yang perlu mereka perhatikan serta cara penulisan laporan. 2. Selepas guru menyampaikan kajian kes. bukan semuanya dapat diguna dan dilaksanakan dalam pengajaran guru dalam masa yang terhad. KAEDAH TUNJUK CARA Pastikan tunjuk cara tersebut ringkas. Semak sekali-sekala penglibatan pelajar semasa demonstrasi dengan meninjau atau bertanya sama ada mereka mengikuti dan memahaminya. Setiap kumpulan dimestikan mempunyai ahli-ahli yang pelbagai kebolehan. Pastikan semua pelajar boleh melihat dengan baik dan mendengar dengan jelas tunjuk cara tersebut.com 3. Topik 10 KAEDAH PENYELESAIAN MASALAH Tujuan utama teknik penyelesaian masalah ialah: 1. 4. Pastikan peruntukan masa untuk sesi sumbang saran adalah patut dan mencukupi 9. dan dapatkan kebenaran ibu bapa. Perkara-perkara berikut perlu diberi penekanan: 1. meneliti dan memberi pandangan serta bimbingan apabila perlu. Semua cadangan dan idea yang dikemukakan haruslah dicatat untuk dibincangkan dalam sesi umum 4. Cadangan dan idea yang dikemukakan tidak boleh dikritik 11. Disiplin dan tingkah laku yang baik semasa lawatan perlu diutamakan. Suasana perbincangan yang tidak formal hendaklah diwujudkan 8. Untuk menggalakkan pelajar berfikir secara kreatif. Secara intrinsik. Memerlukan proses mental yang berbeza seperti analytic. Proses mengenali masalah 2. 6. (ii) Tulis satu laporan atau ringkasan tentang nilai-nilai yang telah dipelajari semasa lawatan. tujuan lawatan. Pelajar menyanyi keseluruhan lagu dengan sendiri. Pastikan objek dan model yang digunakan bilangannya mencukupi untuk membantu tunjuk cara itu. Soalan yang terancang dan bermutu dapat membantu menajamkan pemikiran pelajar di samping dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik dan berkesan. kaedah ini akan dapat memotivasikan pelajar melalui tugasan yang mereka kendalikan sendiri. logik dan kritis Cgzulmz ~ zulmz65@yahoo. Melalui kajian. Untuk mendorong pelajar menyusun dan menghuraikan bahan yang diajar 4. 5. 5. Guru menarik perhatian murid kepada tajuk perbincangan yang akan dijalankan. reflective dan evaluative. Setelah tamat perbincangan. Soalan-soalan perlu diberi mengikut aras iaitu perlu mengikut haluan yang senang kepada yang bercorak huraian serta yang perlu dipertimbangkan secara teliti sebelum dijawab Cara-cara mengimplementasikan kaedah penyelesaian konflik: 1. Guru menentukan projek. tarikh dan waktu. Nilai-nilai yang hendak ditonjolkan perlu diberi penekanan. Hasil projek perlu dipamerkan dan ringkasan perlu dibuat tentang nilainilai yang didapati. Semua pelajar perlu diberi peluang untuk menjawab soalan 3. Setiap ahli diberi peluang untuk mengemukakan cadangan 6. Topik 9 KAEDAH PERBINCANGAN langkah-langkah Perlaksanaan 1. 4. Membuat rumusan . Setiap kumpulan mestilah memilih pengerusi yang betul-betul layak 5. (ii) Sediakan satu panduan berkaitan dengan perkara-perkara yang perlu diberi penekanan. Soalan yang jelas dan ringkas 2. Menganalisis 5. 3. Topik perbincangan sesuai dengan kebolehan dan minat murid 2. Sukar untuk diukur kejayaannya berbanding pengajaran yang berbentuk tradisional yang boleh dinilai melalui ujian dan peperiksaan. KAEDAH LAWATAN Langkah-langkah Pelaksanaan 1.Cara untuk menggunakan teknik nyanyian untuk perkembangan moral di dalam kelas: 1. Aktiviti semasa lawatan: (i) Memberi bimbingan dan mengawal pergerakan pelajar. Garis panduan guru haruslah ringkas dan jelas 3. pelajar akan berbincang dalam kumpulan. Kelebihan Hanya pengetahuan dan kemahiran yang berkaitan dengan pengajaran guru sahaja diuji Membolehkan pelajar menilai dengan lebih realistik dan cara yang positif melalui penggunaan data bagi menyelesaikan sesuatu masalah. KAEDAH PROJEK Cara-cara mengendalikan teknik projek dalam konteks pendidikan moral: 1. 2. inovatif. nilai-nilai yang telah dipelajari atau dikongsi semasa lawatan. Mengkaji ramalan 3. Terangkan nilai-nilai atau cuba mendapatkan tindak balas pelajar tentang nilai yang digambarkan menerusi lagu itu. Aktiviti sebelum lawatan: (i) Pilih satu tempat yang boleh membentuk pembelajaran nilai yang berkesan atau nilai-nilai yang akan diberi penekanan. Mengumpul maklumat 4. Kelemahan Menggunakan banyak masa guru dan pelajar. Digalakkan menggunakan prinsip 5W ( What? Why? Who? Where? How?) 10. Gunakan gaya dan persembahan yang bersahaja dan menarik minat pelajar untuk mengikutinya. (ii) Memberitahu pelajar tentang perkara yang relevan seperti kepekaan terhadap keperluan orang lain terutama jika melawat ke rumah anak yatim dan rumah orang tua. KAEDAH PENYELIDIKAN Pengendalian kaedah penyelidikan ialah seperti: 1. 3. 2. Guru kemudian menugaskan setiap kumpulan mendapatkan maklumat dengan cara berbincang dengan ahli-ahli kumpulan. Membolehkan guru memainkan peranan sebagai fasilitator pembelajaran. 3. murah dan berfokus. Menimbulkan rasa segan dan malu pada diri pelajar terutama apabila membincangkan tajuk-tajuk yang kontroversi dan berbentuk sensitif di kalangan rakan kumpulan. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan dan kemudian memilih seorang ketua. Mengajar pelajar mengenai seni kata lagu itu. Soalan-soalan perlu berkaitan dengan apa yang telah dipelajari oleh pelajar dan perlu sesuai dengan kebolehan pelajar 4. Elakkan pengajaran yang mengandungi banyak konsep atau terlalu sukar untuk difahami. Pelajar menyanyikan lagu itu barisan demi barisan. Kaedah ini dapat memindahkan nilai yang tinggi dan positif kepada pelajar jika dibandingkan dengan menggunakan kaedah pengajaran lain yang biasa digunakan. galakkan juga pelajar turut terlibat sama dalam aktiviti tunjuk cara itu. (iv) Sampel untuk laporan projek perlu merangkumi tempat yang dilawati. 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->