BAB 1: IRAMA

Hasil Pembelajaran : Selepas mempelajari tentang irama pelajar dapat: 1. Mendapat pengetahuan dan kefahaman tentang elemen muzik, kosa kata dan istilah muzik, 2. Mengetahui dan memahami konsep bagi unsur-unsur asas dalam muzik dan berkebolehan membaca, menulis dan menganalisis muzik. 3. Mengenal pasti detik lagu yang diperdengar dengan betul. 4. Mengenal pasti tempo lagu yang diperdengar dengan betul. 5. Mengecam nilai not yang dimainkan secara terasing dengan betul.

1.0 Pengenalan Irama ialah kelainan penekanan bunyi-bunyi atau peristiwa-peristiwa lain yang berkait dengan berlangsungnya masa. Irama melibatkan pola-pola jangka masa yang wujud pada tahap yang luar biasa dalam muzik, dengan jangka masa dikesani melalui jarak waktu interonset. Apabila ditentukan oleh peraturan ini, irama dipanggil meter. Irama wujud dalam mana-mana satu perantara bersandar masa, tetapi ia paling berkait dengan muzik, tarian, dan kebanyakan puisi. Kajian irama, tekanan, dan nada dalam pertuturan dipanggil prosodi. Irama adalah salah satu topik dalam linguistik. Semua ahli muzik, pemain muzik, dan penyanyi menggunakan irama, tetapi irama sering dianggap sebagai domain utama pemain dram dan pemain genderang.Irama merangkumi faktor detik, meter, tekanan, tempoh masa (duration) dan tempo. Irama terbentuk daripada sesuatu susunan bunyi.

1.1 Detik

Dalam muzik, detik adalah unit denyutan. Detik ialah unit ukuran masa dalam muzik.Denyutan yang berulang dan berterusan adalah elemen yang fundamental dan penting dalam seni muzik. Jangka masa dari satu detik ke satu detik diukur dengan nilai not muzik. Detik muzik adalah sama dengan detik jam biasa. Detik muzik adalah sekata iaitu tidak semakin cepat atau semakin lambat.Tempo adalah istilah yang menunjukkan kecepatan detik.

1.2 Meter Meter dicipta untuk mengira setiap detik satu persatu. Meter ialah detik-detik yang dikumpulkan dengan bilangan tertentu. Meter duaan, tigaan dan empatan menunjukkan bilangan detik dalam setiap kumpulan. Kumpulan-kumpulan detik ini dinamakan bar. Dalam setiap bar terdapat tekanan bunyi yang berbeza-beza. Detik pertama dimainkan lebih kuat daripada detik-detik yang lain. Secara konvensionalnya, detik dihimpunkan dalam kumpulan 2, 3, 4 dan seterusnya. Lazimnya jumlah detik adalah sama banyak dalam setiap bar. Pengumpulan tersebut dikenali sebagai pembahagian meter dan dinyatakan dalam skor lagu dalam bentuk tanda masa seperti berikut : 2 4 3 4 4 4 6 8 3 8 2 2 4 2

Angka di sebelah atas menyatakan bilangan detik dalam satu unit atau bar. Angka di sebelah bawah pula menyatakan jenis not yang menjadi asas detik berkenaan sama ada not krocet(4), minim(2), kuaver(8) dan sebagainya. Meter diklasifikasikan meter lazim dan meter tak lazim.

(a) Meter lazim

lain. Dalam sesuatu bar terdapat dua detik asas yang dinotasikan sebagai krocet bertitik.Meter 2 3 dan 4 dikenali sebagai meter lazim. Setiap detik mempunyai 8 persamaan nilai masa tiga kuaver.3 Tekanan Semasa menyanyi atau memainkan sesuatu corak irama seringkali Terdapat detik yang dirasakan lebih kuat atau lebih diberi penegasan yang sebagai Contoh. diertikan sebagai memberi tekanan pada . Contoh: 1. (b) Meter Tak Lazim Meter 6 merupakan meter tak lazim duaan. 4 4 4 4 Setiap detik krocet bersamaan dengan nilai dua kuaver. Dalam meter lazim duaan 2 setiap bar mengandungi dua detik krocet. Simbol Menguatkan ( ^ dan detik yang detik > ) tertentu digunakan berkenaan. lebih daripada tanda detik-detik tekanan. Setiap krocet bertitik mewakili tiga kuaver.

Sesetengah lagu boleh dicipta dalam tempo cepat. Contoh: .5 Corak Irama Corak irama terbentuk apabila bunyi dan senyap ( rehat ) disusun menggunakan berlainan nilai masa untuk menjadikan satu corak yang nyata.4 Tempo Tempo adalah unsur yang berkaitan dengan kelajuan detik dalam sesebuah lagu. lambat atau sederhana. Tempo juga boleh dinyatakan dalam bentuk digit mengikut sukatan metronome. Semasa menulis corak irama. Panjang atau pendeknya sesuatu bunyi diukur menggunakan detik. Tempo yang cepat mempunyai detik yang cepat. Lambang yang menunjukkan panjang atau pendeknya bunyi bunyi itu dapat dikenali dengan merujuk kapada bentukbentuk not. Andante dan Moderato. pembahagian meter adalah penting sebagai panduan dan sukatan nilai not dalam setiap bar agar menepati bilangan detik yang ditetapkan mengikut meter yang digunakan. Tempo boleh dinyatakan dengan menggunakan istilah seperti Allegro. 1.1. Tempo lambat mempunyai detik yang lambat.

Sumazau dan Joget. Beberapa contoh corak irama rentak tersebut adalah seperti berikut : i) ii) iii) iv) v) vi) vii) Rentak Mac Rentak Waltz Rentak Inang Rentak Masri Rentak Zapin Rentak Joget Rentak Sumazau ( b ) Corak Irama Ostinato Satu corak irama yang dinyanyikan atau dimainkan secara instrumental berulang-ulang dalam sesebuah lagu lazimnya sebagai iringan dan harmoni. . Corak irama rentak memberi identiti kepada sesebuah lagu sebagai lagu berentak Mac. Waltz. Inang. Asli.( a ) Corak Irama Rentak Rentak merupakan corak irama tertentu yang digunakan untuk mengiringi lagu. Masri.

Dapat menghargai dan menikmati estetika muzik dan dapat mengamalkan nilai murni.1. Titik tersebut mewakili separuh daripada not asal. Mengenal pasti jenis suara yang terdapat dalam muzik nyanyian yang diperdengar dengan betul. Mengenal pasti aras pic tinggi dan rendah pada bunyi yang diperdengar secara terasing dengan betul. Nilai sesuatu not dapat dipanjangkan dengan meletakkan satu titik di tepi not tersebut.6 Tempoh Masa Dan Nilai Not Panjang atau pendek bunyi dilambangkan dengan not dalam pelbagai bentuk. 3. 2. BAB 2: MELODI Hasil pembelajaran : Selepas mempelajari tentang melodi pelajar dapat: 1. .

Ia digunakan apabila perlu sahaja bagi menunjukkan pic yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. suara. Pic rendah ialah bunyi besar. Pic adalah berkaitan dengan aras sesuatu bunyi sama ada bunyi tinggi atau bunyi rendah. . Melodi juga boleh diterangkan dengan pergerakan melodi atau nada atau selang antara nada.1 Pic Pic adalah unsur asas dalam elemen melodi. kadens. Pic ditandakan dengan huruf-huruf ABCDEF dan G. Pic dapat dikenali dengan melihat kedudukan kepala not di garisan baluk. Secara khususnya. atau baris merupakan siri turutan yang menghidupkan keharmonian kod. jurang nada. Susunan pic ini terdiri daripada bunyi panjang atau pendek yang membentuk irama melodi yang berkontur. manakala secara umumnya ia merangkumi sebarang corak perubahan peristiwa dan mutu. ketegangan dan pelepasan. motif dan sering diulangi dalam lagu atau pelbagai bentuk lain. ia merangkumi corak perubahan nada dan tempoh. Dalam muzik. Walau bagaimanapun. Garisan lejer ditulis pada bahagian atas atau bawah baluk. Pic tinggi ialah bunyi yang kecil atau nyaring. Melodi sering mengandungi satu atau lebih frasa muzik. sambungan dan koheren. Perubahan adalah perlu bagi difahami sebagai terhubung atau tak terhubung. turutan tersebut haruslah berubah dan kelihatan sebagai satu entiti yang dipanggil melodi. dan bentuk. 2. Melodi berubah apabila pic dan not diubah.0 Pengenalan Melodi adalah turutan pic yang disusun sama ada secara menaik.Melodi boleh dikatakan hasil yang terdapatnya perhubungan corak yang berubah mengikut masa. menurun atau mendatar.2. melodi juga alunan. Pic adalah tinggi rendah dalam muzik.

Perbandingan major didapati dengan menaikan not ton minor setinggi 3 semiton (jangkauan minor ketiga). Ciri-ciri skel major adalah mempunyai turutan menaik atau menurun. Skel major mempunyai 8 not yang disusun secara berturutan.2.Skel adalah suatu siri pic yang disusun secara menaik atau menurun mengikut jeda tertentu dan mewujudkan kesan nada atau tonaliti. E minor juga mempunyai satu sharp dalam key signature. Ia juga disebut sebagai tangga nada. Oleh itu. minor dinamakan menurut bunyi not ton pertama. Seperti skel utama. Sebagaimana diketahui key signature G major mempunyai satu sharp.Ia juga bermula dan berakhir dengan not yang sama dengan nama skel itu (misalnya skel C major mesti bermula dan berakhir dengan not C ). berbeza dengan utama. berkemungkinan sedih berbanding skel major. Sebaliknya ia perlu menggunakan key signature minor relative major scale. sebagai contoh perbandingan major E minor adalah G major.2 Skel Not-not yang disusun dengan struktur tertentu dinamakan skel. (a)Skel minor melodi menurun . Bagaimanapun. skel minor tidak mempunyai set key signature tersendiri. Dalam muzik KBSR. Skel minor kadangkala dianggap sebagai mempunyai bunyi yang lebih menarik. hanya dua jenis skel sahaja yang ditegaskan iaitu skel major dan skel minor (harmonik). Skel minor dalam teori muzik boleh dilihat sebagai mod muzik keenam dalam skel major.

Sebagai contoh.Skel dihasilkan dari hanya key signature perbandingan major kadang kala dikenali sebagai natural minor. dalam key A minor. (b) Skel minor melodi meningkat Skel minor melodi meningkat dibentuk dengan meningkatkan skel ke tahap ke 6 dan ke 7 (atau. Skel natural minor teringkas adalah A natural minor. A B C D E F G A' Perbezaan ini kadang kala dikenali sebagai skel minor melodi menurun kerana ia sering digunakan secara menurun dari ton. Perbezaan ini digunakan terutamanya untuk garis meningkat. melodi skel minor meningkat: A B C D E F# G# A' (c) Skel minor harmonik Minor harmonik dibentuk dengan meningkatkan skel minor kepada tahap ke 7. meratakan tahap ketiga dari skel utama). dalam key A minor. Sebagai contoh. sama juga. kerana ia mempunyai kecenderungan kepada muzik tonik. harmonik skel minor adalah: A B C D E F G# A' .

bunyi ringan .bunyi berat Kastanet .3 Warna ton Warna ton merupakan karekter atau kualiti bunyi yang dihasilkan oleh sesuatu alat muzik atau suara. sama ada bunyi berat atau bunyi ringan.Skel ini digunakan untuk menghasilkan harmoni kerana ia mengandungi kod dominan utama dan sub-dominan minor. Contoh : i) ii) Dram bes . 2.

.

pelajar dapat. atau era sejarah. irama yang digunakan.B BAB 3: BENTUK Hasil Pembelajaran: Selepas mempelajari tentang bentuk. Penemuan bentuk dalam muzik terletak kepada kesedaran dan pengenalan melodi. Bentuk juga ditentukan oleh wilayah geografi.0 Pengenalan Bentuk dalam muzik ialah gabungan dan susunan unsur-unsur muzik yang lain kepada rupa dan struktur yang dapat dikenali. muzik klasik India berasal dari India pada zaman purba. dan lain-lain. Seperti namanya. Bentuk adalah elemen yang merujuk kepada gaya atau genre muzik. muzik klasik India.0 Konsep 3. lirik. Bentuk ditentukan berdasarkan bahasa harmonik. di mana tempat tinggal. Ini dikembangkan di India kuno berdasarkan aliran . i) Mengenali konsep bentuk dalam muzik ii) Mengaplikasikan dalam pembelajaran 3. contohnya. instrumen.

bentuk muzik mungkin kontras dengan kandungan (bahagian) atau dengan permukaan (detail). isi bahan.suara yang muncul di alam. simple ternary. jenis alat muzik yang digunakan serta asal-usul sejarah dan geografi. 145) juga menggambarkan bentuk. atau kesan ekspresif" (Middleton 1999). yang boleh ditentukan oleh faktor-faktor seperti bahasa harmonik. tetapi tidak ada garis jelas membahagikan mereka. Kadang-kadang format lirik juga digunakan untuk mengklasifikasikan bentuk muzik. Bentuk muzik istilah ini sering digunakan secara longgar untuk merujuk pada genre muzik tertentu atau gaya (Scholes 1977). diterjemahkan 1994). mengulang menjadi perbezaan terkecil. "Borang merangkumi bentuk atau struktur pekerjaan. idea. Scholes (1977) menjelaskan bentuk muzik sebagai serangkaian strategi yang dirancang untuk mencari bererti berjaya antara ekstrem kebalikan dari ulangan tak henti-henti dan perubahan tak henti-henti. struktur tertentu pada saat-saat. walaupun ia dibenarkan untuk beberapa subkategori dan hibrida. menekankank a e d a h Sectional form dibina dari sebuah susunan yang jelas unit (DeLone 1975) yang . Perbezaan adalah jarak pindah dari mengulang. irama khas. Middleton (hal. compound binary.1 Jenis Bentuk Scholes (1977) menyarankan bahawa muzik klasik Eropah hanya enam bentuk iaitu stand-alone utama. menyatakan bahawa fugue telah diambil pada konvensyen komposisi. simple binary. perkembangan atau variasional. mungkin selepas Gilles Deleuze's Perbezaan dan Pengulangan (1968. rondo. and fugue. melalui pengulangan dan perbezaan. Keil (1966) dikelaskan dan detail bentuk formal sebagai sectional. Mann (1958). makna. air with variations. Perbezaan kuantitatif dan kualitatif seberapa jauh berbeza dan apa perbezaan jenis. 3.

Dalam muzik klasik Barat bentuk terner mudah mempunyai bahagian ketiga yang merupakan recapitulation dari yang pertama (ABA). mempunyai tiga bahagian.. . kadang-kadang dengan mengulangi (AABBCCDD. A1 (koda)). misalnya.. kadang-kadang tidak lebih dari serangkaian lagu-lagu terbaik acara yang akan datang.. Sebuah lagu yang memerlukan lebih dari satu tarian bentuk mandiri dengan awal dan akhir. Pada abad ke-18 muzik klasik barat bentuk binari mudah sering digunakan untuk tarian dan membawa dengan itu konvensyen bahawa kedua-dua bahagian perlu dalam kunci muzik berbeza tetapi mengekalkan ritme yang sama. (b) Medley.. . Silih bergantinya memberikan dua lagu yang cukup untuk membolehkan pelbagai tarian yang akan dilanjutkan selama mungkin diperlukan. . berakhir dengan Reprise dari tema utama. . (c) Bentuk binari menggunakan dua bahagian (AB.).).) tanpa batas waktu . dan sebagainya. mungkin. tawaran Orchestral. tetapi juga sering mempunyai nama generik seperti Pengantar dan Coda. setiap bahagian sering diulang (AABB. seperti Johann Strauss 'waltz Blue Danube. ((intro) ABCD . Seringkali bahagian pertama diulang (aaba) Pendekatan ini sangat popular di aria opera abad ke-18 dan disebut da capo (iaitu "ulangi dari bentuk" atas): kemudian melahirkan lagu 32-Bar. (d) Terner bentuk.). atau bentuk Rantai: ini adalah ekstrem kebalikan dari "variasi tak henti-henti": itu hanya suatu susunan terhad bahagian yang mandiri (ABCD.. ..).pengulangan "tak henti-henti" yang merupakan salah satu ekstrim dari spektrum bentuk muzik. bahagian B kemudian sering disebut sebagai "tengah lapan". Sectional bentuk meliputi: (a) Strophic bentuk (AAAA. tempoh dan nada. .mungkin disebut oleh huruf sebagaimana diterangkan di atas..

a dan / atau b] A1ab1 koda). tetapi hampir selalu dikemas dalam bentuk terner yang lebih besar mempunyai sub bahagian nominal Pameran. Pembangunan dan Rekapitulasi Biasanya. teks-teks . (f) Bentuk Variasional adalah di mana variasi merupakan unsur formatif penting. "A" bahagian (Pameran dan Rekapitulasi.. kadangkadang lebih teliti bervariasi. terner dan pelbagai nama lain. borang Arch (ABCBA) menyerupai Rondo simetri tanpa pengulangan menengah tema utama. masing-masing) boleh dibahagikan menjadi dua atau tiga tema atau tema yang diambil kumpulan terbelah dan rekombinasi untuk membentuk "B" bahagian (Pembangunan) .sehingga misalnya (aabb dev [. Bahagian berulang. Chester (1970) membezakan muzik ini sebagai ekstensional. (g) Bentuk Sonata (juga dikenali sebagai bentuk sonata allegro." istiadat.(e) Bentuk Rondo mempunyai tema berulang bolak dengan berbeza (biasanya kontras) bahagian yang disebut episod. dan kemudian 'mengembangkan' pada melalui teknik mereka pengubahsuaian dan dan fungsi kombinasi. Suatu tatacara yang sama adalah bentuk ritornello dari Grosso konser barok. terutama tema utama. yang semuanya telah dijumpai ingin dalam satu atau cara lain (Scholes 1977). tapi tidak selalu. sebatian binari. bahawa "dihasilkan dengan bahagian-bahagian kecil . atau satu episod mungkin perkembangan itu. Ini dikembangkan dari tari-binari dibentuk gerakan yang dinyatakan di atas. Ini mungkin asimetris (ABACADAEA) atau simetri (ABACABA).berirama atau motif melodi. bentuk gerakan pertama.

Sekiranya bahagian seterusnya sama dengan bahagian A maka ia boleh dilabelkan sebagai A.3 Penglabelan bentuk dengan huruf Huruf boleh digunakan untuk menandakan apa jenis muzik daripada yang mudah kepada yang susah.Rajah 1 3. Jika bahagian kedua tidak sama dengan bahagian A maka ia dilabelkan sebagai B. Setiap bahagian utama ditandakan dengan huruf. . contohnya bahagian pertama ditandakan sebagai A.

Some Familiar Forms .

Ini dikatakan aspek menegak muzik.Rajah 2 BAB 4: HARMONI Hasil Pembelajaran: Selepas belajar tentang harmoni murid dapat: i) Mengenali maksud harmoni ii) Mengaplikasikan harmoni dalam pengajaran dan pembelajaran 4. Harmoni sering disebut sebagai harmonik dalam muzik moden. . Harmoni merujuk pada nota yang berbeza bermain di lapangan berbeza. Kewujudan harmoni dicapai melalui pengumpulan ton-ton muzik menjadi kord. Harmoni melibatkan termasuk nota bahawa harmonik suara untuk setiap notasi iaitu lain dalam skala yang sama.0 Konsep Harmoni ialah bunyi yang dihasilkan melalui gabungan ton-ton muzik. dan digunakan untuk membuat kord. tetapi dalam skala yang sama.

F. Rajah 1 Rajah 2 4. E. G. tetapi jenis yang lebih tua kedua counterpoint dan teknik menegak digantikan oleh jenis yang lebih baru. Dan harmoni tidak hanya terdiri daripada ('menegak') struktur akord. "Itu bukan lagu lain yang digantikan oleh harmoni (counterpoint tonal Bach itu pasti tidak kurang polifonik daripada menulis modal Palestrina's). C. Triad tonik major : C. D.Menurut penggubah Arnold Whitall. " merupakan bentuk inovasi dan Harmoni merupakan Ini juga eksperimen. Eb dan Triad tonik minor : A. Contoh: . namun indah dalam muzik. Dapat ditegaskan juga bahawa harmoni dan melodi adalah pelengkap dan diperlukan antara satu sama lain. G. Secara keseluruhan. tetapi juga (mereka 'horizontal') gerakan. F#. Bb. A. harmoni adalah sebuah proses. Terdapat dua jenis triad iaitu triad major dan triad minor.1 Jenis Harmoni (a) Triad Triad adalah binaan triad tonik dalam kedudukan perdu. D. faktor yang membuat tekstur kompleks. B.

. (c) Kaden: Terdapat dua kaden iaitu kaden plagal dan kaden autentik. Gm. Kaden auentik pula dibahagikan kepada autentik perfek dan autentik imperfek. Dm. Bb. Bm. G.(b) Pergerakan Kord Kaedah pergerakan kord dalam lagu. F.V dalam nada minor: Am.IV V dalam nada major: C.iv . Terdapat dua kord iaitu Kord primer I . D. Em. Eb dan Kord primer i . A.

Mengetahui dan memahami jenis-jenis Tekstur 2. pelajar dapat. 5.BAB 5: TEKSTUR Hasil pembelajaran. Mengaplikasikan dalam pembelajaran 5. Lagu yang mempunyai satu suara sahaja disebut sebagai mempunyai tekstur yang nipis.piano.1 Jenis tekstur Terdapat 3 jenis Tekstur:- . Tekstur lagu boleh jadi nipis atau tebal dan ia bergantung kepada bilangan lapisan suara atau bunyi yang terdapat dalam sesebuah gubahan. 1. Sekiranya lagu itu terdapat alat muzik gitar. suara manusia dan dram dikatakan teksturnya tebal.0 Pengenalan Tekstur adalah berkaitan dengan jalinan lapisan-lapisan suara yang terdapat dalam sesebuah lagu. Selepas mempelajari tentang tekstur.

. Contoh: Imitative tekstur -Imitative adalah satu jenis dalam teksur yang istimewa.1. Ia biasanya digabungkan dengan bunyi peralatan muzik bagi menghasilkan melodi. Contoh: 3. Bunyi yang terhasil dari kumpulan akan bersaing untuk mendapatkan perhatian. Polifonik Tekstur Memiliki suara lebih banyak dalam sesebuah kumpulan. Contoh: 2. Homofonik Tekstur Dalam satu melodi utama disertai dengan bilangan notes dan dimainkan bersama. Monofonik Tekstur Mendengar satu melodi utama tanpa iringan muzik.

.

• • 6. Dalam muzik istilah perlahan .1 ELEMEN DINAMIK Dalam muzik.  Sesuatu siri/ bunyi boleh dicepatkan atau dilambatkan  Sesebuah lagu/ muzik mempunyai ciri-ciri tersendiri-mud Ekspresi juga turut dikaitan dengan pernyataan perasaan dan fikiran yang ditonjolkan oleh sesebuah lagu atau karya muzik. Pernyataan perasaan dan fikiran ini dapat disampaikan melalui mud dan dinamik apabila muzik diperdengarkan. Dinamik adalah volume sesuatu bunyi muzik. dinamik biasanya merujuk kepada kelembutan atau kenyaringan dari sesuatu suara. Memahami bahawa sesetengah lagu / muzik boleh dipelbagaikan dengan bunyi pendek. dilicinkan dan dipendekkan atau dilembutkan secara beransur-ansur. Ekspresi turut disifatkan sebagai.BAB 6: EKSPRESI Di akhir pembelajaran. Memahami bahawa pada tempat-tempat yang tertentu dalam sesebuah lagu/muzik boleh beransur-ansur menjadi kuat atau perlahan. terputus-putus dan lain-lain lagi. Ada muzik yang kuat dan ada muzik yang perlahan.  Sesuatu bunyi yang boleh dilanjutkan. 6. panjang. murid-murid akan mendapat: • Membezakan dan mengenal pasti di antara bunyi pada sesebuah lagu dan muzik yang kuat dan lembut.0 EKSPRESI (EKSPRESSION) Satu gabungan semua elemen deskriptif termasuk tempo. lembut. dinamik yang mengandungi satu ekspresi idea muzik.

 Bunyi yang lembut ditandakan dengan simbol p yang bermaksud piano. 6.2 Mud Mud membentuk sifat atau suasana sesebuah karya muzik. Dalam skor lagu. bunyi yang kuat dan lembut turut ditandakan dengan simbol iaitu:  Bunyi yang kuat ditandakan dengan simbol f yang bermaksud forte. Tanda-tanda ini ditulis di bahagian bawah not pada baluk. dinamik dinyatakan dalam bentuk tanda isyarat dan istilah seperti berunsur lembut ( ) dan dan berunsur kuat ( ).tidak digunakan kerana ia boleh mengelirukan samada dinamik atau pun tempo. Bunyi yang perlahan disebut sebagai bunyi lembut. Selain itu. bersemangat dan sebagainya BAB 7: WARNA TON . Ia selalu dilahirkan dalam bentuk perasaan ketika karya muzik dipersembahkan. sedih. Mud lazimnya dinyatakan sebagai riang.

Sifat-sifat suara penyanyi-penyanyi tersebut adalah berbeza. bunyi suara lelaki dewasa adalah lebih kasar dan garau. . kasar. tinggi. Perkusi Contoh : i) Dram bes . Misalnya. bertepuk tangan. warna ton juga merupakan karekter atau kualiti bunyi yang dihasilkan oleh sesuatu alat muzik. rendah dll. violin dll. tepuk peha. Membezakan dan mengenal pasti bunyi-bunyian yang lembut. badan manusia dan vokal.bunyi berat ii) Kastanet . “Cing…”. kerincing dan lain-lain. hentak kaki. bila kita menyebut “Dum…”. murid-murid akan mendapat: • • • Mengenal pasti bunyi-bunyian yang didengar di sekeliling. Warna ton juga sesuatu bunyi-bunyian. trumpet.0 WARNA TON (TONE) Bunyi-bunyian yang dihasilkan oleh pelbagai sumber dan mempunyai ciriciri yang tersendiri dinamakan warna ton. Selain itu. alatan muzik ialah. Misalnya. 7.Di akhir pembelajaran. mempunyai mutu yang berlainan dan memberi satu gambaran atau idea yang tersendiri. Perbezaan ini dinamakan warna ton. Misalnya. Manakala perkusi vokal pula bunyi tiruan yang dihasilkan dengan mulut. “Tak.bunyi ringan Perkusi badan ialah bahagian badan manusia yang ditepuk atau pukul supaya menghasilkan bunyi. Misalnya. yang dimainkan dengan cara mengetuk. Contohnya.. tamborin. Mengenal pelbagai jenis alat muzik seperti piano.” dan sebagainya. “Bum…” . memukul atau mamalu. rekoder. dapat bezakan suara Siti Nurhaliza dan suara nyanyian Ning Baizura. petik jari dan sebagainya. dram.. manakala bunyi suara wanita adalah nyaring dan lembut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.