BAB 1: IRAMA

Hasil Pembelajaran : Selepas mempelajari tentang irama pelajar dapat: 1. Mendapat pengetahuan dan kefahaman tentang elemen muzik, kosa kata dan istilah muzik, 2. Mengetahui dan memahami konsep bagi unsur-unsur asas dalam muzik dan berkebolehan membaca, menulis dan menganalisis muzik. 3. Mengenal pasti detik lagu yang diperdengar dengan betul. 4. Mengenal pasti tempo lagu yang diperdengar dengan betul. 5. Mengecam nilai not yang dimainkan secara terasing dengan betul.

1.0 Pengenalan Irama ialah kelainan penekanan bunyi-bunyi atau peristiwa-peristiwa lain yang berkait dengan berlangsungnya masa. Irama melibatkan pola-pola jangka masa yang wujud pada tahap yang luar biasa dalam muzik, dengan jangka masa dikesani melalui jarak waktu interonset. Apabila ditentukan oleh peraturan ini, irama dipanggil meter. Irama wujud dalam mana-mana satu perantara bersandar masa, tetapi ia paling berkait dengan muzik, tarian, dan kebanyakan puisi. Kajian irama, tekanan, dan nada dalam pertuturan dipanggil prosodi. Irama adalah salah satu topik dalam linguistik. Semua ahli muzik, pemain muzik, dan penyanyi menggunakan irama, tetapi irama sering dianggap sebagai domain utama pemain dram dan pemain genderang.Irama merangkumi faktor detik, meter, tekanan, tempoh masa (duration) dan tempo. Irama terbentuk daripada sesuatu susunan bunyi.

1.1 Detik

Dalam muzik, detik adalah unit denyutan. Detik ialah unit ukuran masa dalam muzik.Denyutan yang berulang dan berterusan adalah elemen yang fundamental dan penting dalam seni muzik. Jangka masa dari satu detik ke satu detik diukur dengan nilai not muzik. Detik muzik adalah sama dengan detik jam biasa. Detik muzik adalah sekata iaitu tidak semakin cepat atau semakin lambat.Tempo adalah istilah yang menunjukkan kecepatan detik.

1.2 Meter Meter dicipta untuk mengira setiap detik satu persatu. Meter ialah detik-detik yang dikumpulkan dengan bilangan tertentu. Meter duaan, tigaan dan empatan menunjukkan bilangan detik dalam setiap kumpulan. Kumpulan-kumpulan detik ini dinamakan bar. Dalam setiap bar terdapat tekanan bunyi yang berbeza-beza. Detik pertama dimainkan lebih kuat daripada detik-detik yang lain. Secara konvensionalnya, detik dihimpunkan dalam kumpulan 2, 3, 4 dan seterusnya. Lazimnya jumlah detik adalah sama banyak dalam setiap bar. Pengumpulan tersebut dikenali sebagai pembahagian meter dan dinyatakan dalam skor lagu dalam bentuk tanda masa seperti berikut : 2 4 3 4 4 4 6 8 3 8 2 2 4 2

Angka di sebelah atas menyatakan bilangan detik dalam satu unit atau bar. Angka di sebelah bawah pula menyatakan jenis not yang menjadi asas detik berkenaan sama ada not krocet(4), minim(2), kuaver(8) dan sebagainya. Meter diklasifikasikan meter lazim dan meter tak lazim.

(a) Meter lazim

4 4 4 4 Setiap detik krocet bersamaan dengan nilai dua kuaver. Dalam sesuatu bar terdapat dua detik asas yang dinotasikan sebagai krocet bertitik. Simbol Menguatkan ( ^ dan detik yang detik > ) tertentu digunakan berkenaan. lebih daripada tanda detik-detik tekanan. Contoh: 1. Dalam meter lazim duaan 2 setiap bar mengandungi dua detik krocet. Setiap krocet bertitik mewakili tiga kuaver. (b) Meter Tak Lazim Meter 6 merupakan meter tak lazim duaan. lain.3 Tekanan Semasa menyanyi atau memainkan sesuatu corak irama seringkali Terdapat detik yang dirasakan lebih kuat atau lebih diberi penegasan yang sebagai Contoh.Meter 2 3 dan 4 dikenali sebagai meter lazim. diertikan sebagai memberi tekanan pada . Setiap detik mempunyai 8 persamaan nilai masa tiga kuaver.

1. Semasa menulis corak irama. Sesetengah lagu boleh dicipta dalam tempo cepat.5 Corak Irama Corak irama terbentuk apabila bunyi dan senyap ( rehat ) disusun menggunakan berlainan nilai masa untuk menjadikan satu corak yang nyata. Tempo juga boleh dinyatakan dalam bentuk digit mengikut sukatan metronome. Tempo boleh dinyatakan dengan menggunakan istilah seperti Allegro. Contoh: . Panjang atau pendeknya sesuatu bunyi diukur menggunakan detik. Lambang yang menunjukkan panjang atau pendeknya bunyi bunyi itu dapat dikenali dengan merujuk kapada bentukbentuk not.4 Tempo Tempo adalah unsur yang berkaitan dengan kelajuan detik dalam sesebuah lagu. Andante dan Moderato.1. Tempo yang cepat mempunyai detik yang cepat. pembahagian meter adalah penting sebagai panduan dan sukatan nilai not dalam setiap bar agar menepati bilangan detik yang ditetapkan mengikut meter yang digunakan. lambat atau sederhana. Tempo lambat mempunyai detik yang lambat.

Waltz. Masri. .( a ) Corak Irama Rentak Rentak merupakan corak irama tertentu yang digunakan untuk mengiringi lagu. Asli. Beberapa contoh corak irama rentak tersebut adalah seperti berikut : i) ii) iii) iv) v) vi) vii) Rentak Mac Rentak Waltz Rentak Inang Rentak Masri Rentak Zapin Rentak Joget Rentak Sumazau ( b ) Corak Irama Ostinato Satu corak irama yang dinyanyikan atau dimainkan secara instrumental berulang-ulang dalam sesebuah lagu lazimnya sebagai iringan dan harmoni. Inang. Corak irama rentak memberi identiti kepada sesebuah lagu sebagai lagu berentak Mac. Sumazau dan Joget.

Mengenal pasti aras pic tinggi dan rendah pada bunyi yang diperdengar secara terasing dengan betul. Dapat menghargai dan menikmati estetika muzik dan dapat mengamalkan nilai murni.1. Nilai sesuatu not dapat dipanjangkan dengan meletakkan satu titik di tepi not tersebut. BAB 2: MELODI Hasil pembelajaran : Selepas mempelajari tentang melodi pelajar dapat: 1. Mengenal pasti jenis suara yang terdapat dalam muzik nyanyian yang diperdengar dengan betul. 3. . 2.6 Tempoh Masa Dan Nilai Not Panjang atau pendek bunyi dilambangkan dengan not dalam pelbagai bentuk. Titik tersebut mewakili separuh daripada not asal.

suara. Ia digunakan apabila perlu sahaja bagi menunjukkan pic yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. atau baris merupakan siri turutan yang menghidupkan keharmonian kod. Pic adalah tinggi rendah dalam muzik. Dalam muzik. Walau bagaimanapun. manakala secara umumnya ia merangkumi sebarang corak perubahan peristiwa dan mutu. kadens. turutan tersebut haruslah berubah dan kelihatan sebagai satu entiti yang dipanggil melodi. sambungan dan koheren.2. melodi juga alunan. ia merangkumi corak perubahan nada dan tempoh. jurang nada.0 Pengenalan Melodi adalah turutan pic yang disusun sama ada secara menaik. menurun atau mendatar. Perubahan adalah perlu bagi difahami sebagai terhubung atau tak terhubung.Melodi boleh dikatakan hasil yang terdapatnya perhubungan corak yang berubah mengikut masa.1 Pic Pic adalah unsur asas dalam elemen melodi. Melodi juga boleh diterangkan dengan pergerakan melodi atau nada atau selang antara nada. Susunan pic ini terdiri daripada bunyi panjang atau pendek yang membentuk irama melodi yang berkontur. Pic ditandakan dengan huruf-huruf ABCDEF dan G. Pic tinggi ialah bunyi yang kecil atau nyaring. Garisan lejer ditulis pada bahagian atas atau bawah baluk. Melodi sering mengandungi satu atau lebih frasa muzik. Pic rendah ialah bunyi besar. Melodi berubah apabila pic dan not diubah. ketegangan dan pelepasan. Secara khususnya. . motif dan sering diulangi dalam lagu atau pelbagai bentuk lain. Pic adalah berkaitan dengan aras sesuatu bunyi sama ada bunyi tinggi atau bunyi rendah. Pic dapat dikenali dengan melihat kedudukan kepala not di garisan baluk. 2. dan bentuk.

berkemungkinan sedih berbanding skel major. Oleh itu.Skel adalah suatu siri pic yang disusun secara menaik atau menurun mengikut jeda tertentu dan mewujudkan kesan nada atau tonaliti.2 Skel Not-not yang disusun dengan struktur tertentu dinamakan skel. sebagai contoh perbandingan major E minor adalah G major. Skel minor kadangkala dianggap sebagai mempunyai bunyi yang lebih menarik.Ia juga bermula dan berakhir dengan not yang sama dengan nama skel itu (misalnya skel C major mesti bermula dan berakhir dengan not C ). minor dinamakan menurut bunyi not ton pertama. Skel minor dalam teori muzik boleh dilihat sebagai mod muzik keenam dalam skel major. E minor juga mempunyai satu sharp dalam key signature. Sebaliknya ia perlu menggunakan key signature minor relative major scale.2. hanya dua jenis skel sahaja yang ditegaskan iaitu skel major dan skel minor (harmonik). Ia juga disebut sebagai tangga nada. Seperti skel utama. Skel major mempunyai 8 not yang disusun secara berturutan. Ciri-ciri skel major adalah mempunyai turutan menaik atau menurun. Sebagaimana diketahui key signature G major mempunyai satu sharp. berbeza dengan utama. skel minor tidak mempunyai set key signature tersendiri. Dalam muzik KBSR. Perbandingan major didapati dengan menaikan not ton minor setinggi 3 semiton (jangkauan minor ketiga). (a)Skel minor melodi menurun . Bagaimanapun.

kerana ia mempunyai kecenderungan kepada muzik tonik. A B C D E F G A' Perbezaan ini kadang kala dikenali sebagai skel minor melodi menurun kerana ia sering digunakan secara menurun dari ton. meratakan tahap ketiga dari skel utama). dalam key A minor. dalam key A minor.Skel dihasilkan dari hanya key signature perbandingan major kadang kala dikenali sebagai natural minor. sama juga. Sebagai contoh. (b) Skel minor melodi meningkat Skel minor melodi meningkat dibentuk dengan meningkatkan skel ke tahap ke 6 dan ke 7 (atau. harmonik skel minor adalah: A B C D E F G# A' . Skel natural minor teringkas adalah A natural minor. Perbezaan ini digunakan terutamanya untuk garis meningkat. Sebagai contoh. melodi skel minor meningkat: A B C D E F# G# A' (c) Skel minor harmonik Minor harmonik dibentuk dengan meningkatkan skel minor kepada tahap ke 7.

bunyi berat Kastanet . Contoh : i) ii) Dram bes .bunyi ringan . 2.Skel ini digunakan untuk menghasilkan harmoni kerana ia mengandungi kod dominan utama dan sub-dominan minor. sama ada bunyi berat atau bunyi ringan.3 Warna ton Warna ton merupakan karekter atau kualiti bunyi yang dihasilkan oleh sesuatu alat muzik atau suara.

.

muzik klasik India. pelajar dapat. muzik klasik India berasal dari India pada zaman purba. Ini dikembangkan di India kuno berdasarkan aliran .0 Pengenalan Bentuk dalam muzik ialah gabungan dan susunan unsur-unsur muzik yang lain kepada rupa dan struktur yang dapat dikenali. contohnya. Penemuan bentuk dalam muzik terletak kepada kesedaran dan pengenalan melodi. instrumen. Bentuk ditentukan berdasarkan bahasa harmonik. Seperti namanya. lirik.B BAB 3: BENTUK Hasil Pembelajaran: Selepas mempelajari tentang bentuk. atau era sejarah. i) Mengenali konsep bentuk dalam muzik ii) Mengaplikasikan dalam pembelajaran 3. Bentuk juga ditentukan oleh wilayah geografi.0 Konsep 3. di mana tempat tinggal. dan lain-lain. Bentuk adalah elemen yang merujuk kepada gaya atau genre muzik. irama yang digunakan.

rondo. irama khas. compound binary. and fugue.suara yang muncul di alam. melalui pengulangan dan perbezaan. struktur tertentu pada saat-saat. idea. atau kesan ekspresif" (Middleton 1999). 145) juga menggambarkan bentuk. simple ternary. tetapi tidak ada garis jelas membahagikan mereka. menyatakan bahawa fugue telah diambil pada konvensyen komposisi. yang boleh ditentukan oleh faktor-faktor seperti bahasa harmonik. diterjemahkan 1994). walaupun ia dibenarkan untuk beberapa subkategori dan hibrida. Keil (1966) dikelaskan dan detail bentuk formal sebagai sectional. menekankank a e d a h Sectional form dibina dari sebuah susunan yang jelas unit (DeLone 1975) yang . jenis alat muzik yang digunakan serta asal-usul sejarah dan geografi. Kadang-kadang format lirik juga digunakan untuk mengklasifikasikan bentuk muzik. bentuk muzik mungkin kontras dengan kandungan (bahagian) atau dengan permukaan (detail).1 Jenis Bentuk Scholes (1977) menyarankan bahawa muzik klasik Eropah hanya enam bentuk iaitu stand-alone utama. "Borang merangkumi bentuk atau struktur pekerjaan. perkembangan atau variasional. air with variations. mungkin selepas Gilles Deleuze's Perbezaan dan Pengulangan (1968. makna. mengulang menjadi perbezaan terkecil. Middleton (hal. 3. isi bahan. Perbezaan kuantitatif dan kualitatif seberapa jauh berbeza dan apa perbezaan jenis. Mann (1958). Perbezaan adalah jarak pindah dari mengulang. Bentuk muzik istilah ini sering digunakan secara longgar untuk merujuk pada genre muzik tertentu atau gaya (Scholes 1977). simple binary. Scholes (1977) menjelaskan bentuk muzik sebagai serangkaian strategi yang dirancang untuk mencari bererti berjaya antara ekstrem kebalikan dari ulangan tak henti-henti dan perubahan tak henti-henti.

bahagian B kemudian sering disebut sebagai "tengah lapan".. .. Sectional bentuk meliputi: (a) Strophic bentuk (AAAA.)... . Dalam muzik klasik Barat bentuk terner mudah mempunyai bahagian ketiga yang merupakan recapitulation dari yang pertama (ABA).. .. mungkin. seperti Johann Strauss 'waltz Blue Danube. . kadang-kadang dengan mengulangi (AABBCCDD. (d) Terner bentuk..). Sebuah lagu yang memerlukan lebih dari satu tarian bentuk mandiri dengan awal dan akhir. Silih bergantinya memberikan dua lagu yang cukup untuk membolehkan pelbagai tarian yang akan dilanjutkan selama mungkin diperlukan. (b) Medley.pengulangan "tak henti-henti" yang merupakan salah satu ekstrim dari spektrum bentuk muzik. atau bentuk Rantai: ini adalah ekstrem kebalikan dari "variasi tak henti-henti": itu hanya suatu susunan terhad bahagian yang mandiri (ABCD. setiap bahagian sering diulang (AABB. tetapi juga sering mempunyai nama generik seperti Pengantar dan Coda.) tanpa batas waktu . Pada abad ke-18 muzik klasik barat bentuk binari mudah sering digunakan untuk tarian dan membawa dengan itu konvensyen bahawa kedua-dua bahagian perlu dalam kunci muzik berbeza tetapi mengekalkan ritme yang sama. kadang-kadang tidak lebih dari serangkaian lagu-lagu terbaik acara yang akan datang. misalnya. ((intro) ABCD . . dan sebagainya. tempoh dan nada. . (c) Bentuk binari menggunakan dua bahagian (AB. A1 (koda)). tawaran Orchestral. Seringkali bahagian pertama diulang (aaba) Pendekatan ini sangat popular di aria opera abad ke-18 dan disebut da capo (iaitu "ulangi dari bentuk" atas): kemudian melahirkan lagu 32-Bar. berakhir dengan Reprise dari tema utama. mempunyai tiga bahagian.mungkin disebut oleh huruf sebagaimana diterangkan di atas.).).

Chester (1970) membezakan muzik ini sebagai ekstensional. a dan / atau b] A1ab1 koda). bentuk gerakan pertama. terutama tema utama. dan kemudian 'mengembangkan' pada melalui teknik mereka pengubahsuaian dan dan fungsi kombinasi. yang semuanya telah dijumpai ingin dalam satu atau cara lain (Scholes 1977)." istiadat.berirama atau motif melodi.. Pembangunan dan Rekapitulasi Biasanya. masing-masing) boleh dibahagikan menjadi dua atau tiga tema atau tema yang diambil kumpulan terbelah dan rekombinasi untuk membentuk "B" bahagian (Pembangunan) . (f) Bentuk Variasional adalah di mana variasi merupakan unsur formatif penting. (g) Bentuk Sonata (juga dikenali sebagai bentuk sonata allegro. kadangkadang lebih teliti bervariasi. "A" bahagian (Pameran dan Rekapitulasi. Ini dikembangkan dari tari-binari dibentuk gerakan yang dinyatakan di atas.(e) Bentuk Rondo mempunyai tema berulang bolak dengan berbeza (biasanya kontras) bahagian yang disebut episod. teks-teks .sehingga misalnya (aabb dev [. terner dan pelbagai nama lain. atau satu episod mungkin perkembangan itu. Suatu tatacara yang sama adalah bentuk ritornello dari Grosso konser barok. bahawa "dihasilkan dengan bahagian-bahagian kecil . tapi tidak selalu. Bahagian berulang. Ini mungkin asimetris (ABACADAEA) atau simetri (ABACABA). tetapi hampir selalu dikemas dalam bentuk terner yang lebih besar mempunyai sub bahagian nominal Pameran. borang Arch (ABCBA) menyerupai Rondo simetri tanpa pengulangan menengah tema utama. sebatian binari.

Jika bahagian kedua tidak sama dengan bahagian A maka ia dilabelkan sebagai B. .Rajah 1 3. Setiap bahagian utama ditandakan dengan huruf. Sekiranya bahagian seterusnya sama dengan bahagian A maka ia boleh dilabelkan sebagai A. contohnya bahagian pertama ditandakan sebagai A.3 Penglabelan bentuk dengan huruf Huruf boleh digunakan untuk menandakan apa jenis muzik daripada yang mudah kepada yang susah.

Some Familiar Forms .

Harmoni melibatkan termasuk nota bahawa harmonik suara untuk setiap notasi iaitu lain dalam skala yang sama.0 Konsep Harmoni ialah bunyi yang dihasilkan melalui gabungan ton-ton muzik. Kewujudan harmoni dicapai melalui pengumpulan ton-ton muzik menjadi kord. Harmoni merujuk pada nota yang berbeza bermain di lapangan berbeza. tetapi dalam skala yang sama. Harmoni sering disebut sebagai harmonik dalam muzik moden. . dan digunakan untuk membuat kord. Ini dikatakan aspek menegak muzik.Rajah 2 BAB 4: HARMONI Hasil Pembelajaran: Selepas belajar tentang harmoni murid dapat: i) Mengenali maksud harmoni ii) Mengaplikasikan harmoni dalam pengajaran dan pembelajaran 4.

A. Terdapat dua jenis triad iaitu triad major dan triad minor. Secara keseluruhan. Rajah 1 Rajah 2 4. G. Contoh: . F. Triad tonik major : C. F#.Menurut penggubah Arnold Whitall. Dapat ditegaskan juga bahawa harmoni dan melodi adalah pelengkap dan diperlukan antara satu sama lain. namun indah dalam muzik.1 Jenis Harmoni (a) Triad Triad adalah binaan triad tonik dalam kedudukan perdu. faktor yang membuat tekstur kompleks. " merupakan bentuk inovasi dan Harmoni merupakan Ini juga eksperimen. tetapi juga (mereka 'horizontal') gerakan. B. D. harmoni adalah sebuah proses. Bb. tetapi jenis yang lebih tua kedua counterpoint dan teknik menegak digantikan oleh jenis yang lebih baru. "Itu bukan lagu lain yang digantikan oleh harmoni (counterpoint tonal Bach itu pasti tidak kurang polifonik daripada menulis modal Palestrina's). Dan harmoni tidak hanya terdiri daripada ('menegak') struktur akord. C. E. Eb dan Triad tonik minor : A. D. G.

(c) Kaden: Terdapat dua kaden iaitu kaden plagal dan kaden autentik. Bm. Gm. Bb. A. .(b) Pergerakan Kord Kaedah pergerakan kord dalam lagu. F.IV V dalam nada major: C.iv .V dalam nada minor: Am. G. Terdapat dua kord iaitu Kord primer I . Em. Kaden auentik pula dibahagikan kepada autentik perfek dan autentik imperfek. Eb dan Kord primer i . D. Dm.

Sekiranya lagu itu terdapat alat muzik gitar.1 Jenis tekstur Terdapat 3 jenis Tekstur:- . suara manusia dan dram dikatakan teksturnya tebal.piano.0 Pengenalan Tekstur adalah berkaitan dengan jalinan lapisan-lapisan suara yang terdapat dalam sesebuah lagu. 1. Tekstur lagu boleh jadi nipis atau tebal dan ia bergantung kepada bilangan lapisan suara atau bunyi yang terdapat dalam sesebuah gubahan. pelajar dapat. Lagu yang mempunyai satu suara sahaja disebut sebagai mempunyai tekstur yang nipis. Mengaplikasikan dalam pembelajaran 5. 5. Mengetahui dan memahami jenis-jenis Tekstur 2. Selepas mempelajari tentang tekstur.BAB 5: TEKSTUR Hasil pembelajaran.

Contoh: Imitative tekstur -Imitative adalah satu jenis dalam teksur yang istimewa. Monofonik Tekstur Mendengar satu melodi utama tanpa iringan muzik. Polifonik Tekstur Memiliki suara lebih banyak dalam sesebuah kumpulan.1. Contoh: 2. Bunyi yang terhasil dari kumpulan akan bersaing untuk mendapatkan perhatian. Ia biasanya digabungkan dengan bunyi peralatan muzik bagi menghasilkan melodi. Homofonik Tekstur Dalam satu melodi utama disertai dengan bilangan notes dan dimainkan bersama. . Contoh: 3.

.

dilicinkan dan dipendekkan atau dilembutkan secara beransur-ansur. 6.0 EKSPRESI (EKSPRESSION) Satu gabungan semua elemen deskriptif termasuk tempo. Pernyataan perasaan dan fikiran ini dapat disampaikan melalui mud dan dinamik apabila muzik diperdengarkan. • • 6. Ekspresi turut disifatkan sebagai.  Sesuatu siri/ bunyi boleh dicepatkan atau dilambatkan  Sesebuah lagu/ muzik mempunyai ciri-ciri tersendiri-mud Ekspresi juga turut dikaitan dengan pernyataan perasaan dan fikiran yang ditonjolkan oleh sesebuah lagu atau karya muzik. Dinamik adalah volume sesuatu bunyi muzik. Memahami bahawa pada tempat-tempat yang tertentu dalam sesebuah lagu/muzik boleh beransur-ansur menjadi kuat atau perlahan.1 ELEMEN DINAMIK Dalam muzik. murid-murid akan mendapat: • Membezakan dan mengenal pasti di antara bunyi pada sesebuah lagu dan muzik yang kuat dan lembut. lembut.  Sesuatu bunyi yang boleh dilanjutkan. dinamik yang mengandungi satu ekspresi idea muzik. panjang.BAB 6: EKSPRESI Di akhir pembelajaran. dinamik biasanya merujuk kepada kelembutan atau kenyaringan dari sesuatu suara. terputus-putus dan lain-lain lagi. Memahami bahawa sesetengah lagu / muzik boleh dipelbagaikan dengan bunyi pendek. Ada muzik yang kuat dan ada muzik yang perlahan. Dalam muzik istilah perlahan .

Selain itu. Bunyi yang perlahan disebut sebagai bunyi lembut.  Bunyi yang lembut ditandakan dengan simbol p yang bermaksud piano. Ia selalu dilahirkan dalam bentuk perasaan ketika karya muzik dipersembahkan. Mud lazimnya dinyatakan sebagai riang. bunyi yang kuat dan lembut turut ditandakan dengan simbol iaitu:  Bunyi yang kuat ditandakan dengan simbol f yang bermaksud forte. Tanda-tanda ini ditulis di bahagian bawah not pada baluk. bersemangat dan sebagainya BAB 7: WARNA TON . sedih.2 Mud Mud membentuk sifat atau suasana sesebuah karya muzik. dinamik dinyatakan dalam bentuk tanda isyarat dan istilah seperti berunsur lembut ( ) dan dan berunsur kuat ( ). Dalam skor lagu.tidak digunakan kerana ia boleh mengelirukan samada dinamik atau pun tempo. 6.

“Cing…”. warna ton juga merupakan karekter atau kualiti bunyi yang dihasilkan oleh sesuatu alat muzik. dram. yang dimainkan dengan cara mengetuk. Sifat-sifat suara penyanyi-penyanyi tersebut adalah berbeza. “Tak. bertepuk tangan. memukul atau mamalu. Selain itu. murid-murid akan mendapat: • • • Mengenal pasti bunyi-bunyian yang didengar di sekeliling. alatan muzik ialah.bunyi ringan Perkusi badan ialah bahagian badan manusia yang ditepuk atau pukul supaya menghasilkan bunyi. Contohnya. Misalnya.” dan sebagainya. “Bum…” .. tamborin. rekoder. bunyi suara lelaki dewasa adalah lebih kasar dan garau. mempunyai mutu yang berlainan dan memberi satu gambaran atau idea yang tersendiri.bunyi berat ii) Kastanet . trumpet. Perbezaan ini dinamakan warna ton. Manakala perkusi vokal pula bunyi tiruan yang dihasilkan dengan mulut. Misalnya. 7. kerincing dan lain-lain. dapat bezakan suara Siti Nurhaliza dan suara nyanyian Ning Baizura.Di akhir pembelajaran. Warna ton juga sesuatu bunyi-bunyian. Membezakan dan mengenal pasti bunyi-bunyian yang lembut. Misalnya. hentak kaki. rendah dll. Misalnya.0 WARNA TON (TONE) Bunyi-bunyian yang dihasilkan oleh pelbagai sumber dan mempunyai ciriciri yang tersendiri dinamakan warna ton. kasar.. tepuk peha. petik jari dan sebagainya. manakala bunyi suara wanita adalah nyaring dan lembut. bila kita menyebut “Dum…”. Perkusi Contoh : i) Dram bes . Mengenal pelbagai jenis alat muzik seperti piano. violin dll. tinggi. badan manusia dan vokal. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.