BAB 1: IRAMA

Hasil Pembelajaran : Selepas mempelajari tentang irama pelajar dapat: 1. Mendapat pengetahuan dan kefahaman tentang elemen muzik, kosa kata dan istilah muzik, 2. Mengetahui dan memahami konsep bagi unsur-unsur asas dalam muzik dan berkebolehan membaca, menulis dan menganalisis muzik. 3. Mengenal pasti detik lagu yang diperdengar dengan betul. 4. Mengenal pasti tempo lagu yang diperdengar dengan betul. 5. Mengecam nilai not yang dimainkan secara terasing dengan betul.

1.0 Pengenalan Irama ialah kelainan penekanan bunyi-bunyi atau peristiwa-peristiwa lain yang berkait dengan berlangsungnya masa. Irama melibatkan pola-pola jangka masa yang wujud pada tahap yang luar biasa dalam muzik, dengan jangka masa dikesani melalui jarak waktu interonset. Apabila ditentukan oleh peraturan ini, irama dipanggil meter. Irama wujud dalam mana-mana satu perantara bersandar masa, tetapi ia paling berkait dengan muzik, tarian, dan kebanyakan puisi. Kajian irama, tekanan, dan nada dalam pertuturan dipanggil prosodi. Irama adalah salah satu topik dalam linguistik. Semua ahli muzik, pemain muzik, dan penyanyi menggunakan irama, tetapi irama sering dianggap sebagai domain utama pemain dram dan pemain genderang.Irama merangkumi faktor detik, meter, tekanan, tempoh masa (duration) dan tempo. Irama terbentuk daripada sesuatu susunan bunyi.

1.1 Detik

Dalam muzik, detik adalah unit denyutan. Detik ialah unit ukuran masa dalam muzik.Denyutan yang berulang dan berterusan adalah elemen yang fundamental dan penting dalam seni muzik. Jangka masa dari satu detik ke satu detik diukur dengan nilai not muzik. Detik muzik adalah sama dengan detik jam biasa. Detik muzik adalah sekata iaitu tidak semakin cepat atau semakin lambat.Tempo adalah istilah yang menunjukkan kecepatan detik.

1.2 Meter Meter dicipta untuk mengira setiap detik satu persatu. Meter ialah detik-detik yang dikumpulkan dengan bilangan tertentu. Meter duaan, tigaan dan empatan menunjukkan bilangan detik dalam setiap kumpulan. Kumpulan-kumpulan detik ini dinamakan bar. Dalam setiap bar terdapat tekanan bunyi yang berbeza-beza. Detik pertama dimainkan lebih kuat daripada detik-detik yang lain. Secara konvensionalnya, detik dihimpunkan dalam kumpulan 2, 3, 4 dan seterusnya. Lazimnya jumlah detik adalah sama banyak dalam setiap bar. Pengumpulan tersebut dikenali sebagai pembahagian meter dan dinyatakan dalam skor lagu dalam bentuk tanda masa seperti berikut : 2 4 3 4 4 4 6 8 3 8 2 2 4 2

Angka di sebelah atas menyatakan bilangan detik dalam satu unit atau bar. Angka di sebelah bawah pula menyatakan jenis not yang menjadi asas detik berkenaan sama ada not krocet(4), minim(2), kuaver(8) dan sebagainya. Meter diklasifikasikan meter lazim dan meter tak lazim.

(a) Meter lazim

diertikan sebagai memberi tekanan pada . Setiap krocet bertitik mewakili tiga kuaver. 4 4 4 4 Setiap detik krocet bersamaan dengan nilai dua kuaver. (b) Meter Tak Lazim Meter 6 merupakan meter tak lazim duaan. Dalam meter lazim duaan 2 setiap bar mengandungi dua detik krocet. Dalam sesuatu bar terdapat dua detik asas yang dinotasikan sebagai krocet bertitik.3 Tekanan Semasa menyanyi atau memainkan sesuatu corak irama seringkali Terdapat detik yang dirasakan lebih kuat atau lebih diberi penegasan yang sebagai Contoh. Setiap detik mempunyai 8 persamaan nilai masa tiga kuaver. Simbol Menguatkan ( ^ dan detik yang detik > ) tertentu digunakan berkenaan. lebih daripada tanda detik-detik tekanan.Meter 2 3 dan 4 dikenali sebagai meter lazim. lain. Contoh: 1.

Tempo juga boleh dinyatakan dalam bentuk digit mengikut sukatan metronome. Contoh: . Semasa menulis corak irama. Sesetengah lagu boleh dicipta dalam tempo cepat. lambat atau sederhana. Tempo yang cepat mempunyai detik yang cepat. Panjang atau pendeknya sesuatu bunyi diukur menggunakan detik. 1. Tempo lambat mempunyai detik yang lambat.4 Tempo Tempo adalah unsur yang berkaitan dengan kelajuan detik dalam sesebuah lagu.1. pembahagian meter adalah penting sebagai panduan dan sukatan nilai not dalam setiap bar agar menepati bilangan detik yang ditetapkan mengikut meter yang digunakan. Tempo boleh dinyatakan dengan menggunakan istilah seperti Allegro. Lambang yang menunjukkan panjang atau pendeknya bunyi bunyi itu dapat dikenali dengan merujuk kapada bentukbentuk not.5 Corak Irama Corak irama terbentuk apabila bunyi dan senyap ( rehat ) disusun menggunakan berlainan nilai masa untuk menjadikan satu corak yang nyata. Andante dan Moderato.

Waltz. Masri. Asli. Beberapa contoh corak irama rentak tersebut adalah seperti berikut : i) ii) iii) iv) v) vi) vii) Rentak Mac Rentak Waltz Rentak Inang Rentak Masri Rentak Zapin Rentak Joget Rentak Sumazau ( b ) Corak Irama Ostinato Satu corak irama yang dinyanyikan atau dimainkan secara instrumental berulang-ulang dalam sesebuah lagu lazimnya sebagai iringan dan harmoni.( a ) Corak Irama Rentak Rentak merupakan corak irama tertentu yang digunakan untuk mengiringi lagu. Corak irama rentak memberi identiti kepada sesebuah lagu sebagai lagu berentak Mac. . Sumazau dan Joget. Inang.

. Mengenal pasti aras pic tinggi dan rendah pada bunyi yang diperdengar secara terasing dengan betul. Mengenal pasti jenis suara yang terdapat dalam muzik nyanyian yang diperdengar dengan betul.6 Tempoh Masa Dan Nilai Not Panjang atau pendek bunyi dilambangkan dengan not dalam pelbagai bentuk. 3. Nilai sesuatu not dapat dipanjangkan dengan meletakkan satu titik di tepi not tersebut. Dapat menghargai dan menikmati estetika muzik dan dapat mengamalkan nilai murni. BAB 2: MELODI Hasil pembelajaran : Selepas mempelajari tentang melodi pelajar dapat: 1.1. 2. Titik tersebut mewakili separuh daripada not asal.

Pic rendah ialah bunyi besar. Melodi sering mengandungi satu atau lebih frasa muzik. turutan tersebut haruslah berubah dan kelihatan sebagai satu entiti yang dipanggil melodi. menurun atau mendatar. ketegangan dan pelepasan. jurang nada. Pic adalah tinggi rendah dalam muzik. kadens. manakala secara umumnya ia merangkumi sebarang corak perubahan peristiwa dan mutu.2.1 Pic Pic adalah unsur asas dalam elemen melodi. . ia merangkumi corak perubahan nada dan tempoh. Garisan lejer ditulis pada bahagian atas atau bawah baluk. atau baris merupakan siri turutan yang menghidupkan keharmonian kod. motif dan sering diulangi dalam lagu atau pelbagai bentuk lain. dan bentuk. Pic tinggi ialah bunyi yang kecil atau nyaring. Melodi berubah apabila pic dan not diubah. Susunan pic ini terdiri daripada bunyi panjang atau pendek yang membentuk irama melodi yang berkontur. Pic dapat dikenali dengan melihat kedudukan kepala not di garisan baluk. Dalam muzik. Walau bagaimanapun. Pic ditandakan dengan huruf-huruf ABCDEF dan G.Melodi boleh dikatakan hasil yang terdapatnya perhubungan corak yang berubah mengikut masa. suara.0 Pengenalan Melodi adalah turutan pic yang disusun sama ada secara menaik. Perubahan adalah perlu bagi difahami sebagai terhubung atau tak terhubung. sambungan dan koheren. Pic adalah berkaitan dengan aras sesuatu bunyi sama ada bunyi tinggi atau bunyi rendah. melodi juga alunan. Secara khususnya. Melodi juga boleh diterangkan dengan pergerakan melodi atau nada atau selang antara nada. 2. Ia digunakan apabila perlu sahaja bagi menunjukkan pic yang terlalu tinggi atau terlalu rendah.

Dalam muzik KBSR.Ia juga bermula dan berakhir dengan not yang sama dengan nama skel itu (misalnya skel C major mesti bermula dan berakhir dengan not C ). Ia juga disebut sebagai tangga nada. hanya dua jenis skel sahaja yang ditegaskan iaitu skel major dan skel minor (harmonik). berkemungkinan sedih berbanding skel major.Skel adalah suatu siri pic yang disusun secara menaik atau menurun mengikut jeda tertentu dan mewujudkan kesan nada atau tonaliti. Sebagaimana diketahui key signature G major mempunyai satu sharp. E minor juga mempunyai satu sharp dalam key signature.2. Skel minor kadangkala dianggap sebagai mempunyai bunyi yang lebih menarik. Seperti skel utama. skel minor tidak mempunyai set key signature tersendiri. minor dinamakan menurut bunyi not ton pertama. Skel major mempunyai 8 not yang disusun secara berturutan. sebagai contoh perbandingan major E minor adalah G major. Ciri-ciri skel major adalah mempunyai turutan menaik atau menurun. Perbandingan major didapati dengan menaikan not ton minor setinggi 3 semiton (jangkauan minor ketiga).2 Skel Not-not yang disusun dengan struktur tertentu dinamakan skel. Skel minor dalam teori muzik boleh dilihat sebagai mod muzik keenam dalam skel major. Bagaimanapun. (a)Skel minor melodi menurun . Oleh itu. Sebaliknya ia perlu menggunakan key signature minor relative major scale. berbeza dengan utama.

kerana ia mempunyai kecenderungan kepada muzik tonik. melodi skel minor meningkat: A B C D E F# G# A' (c) Skel minor harmonik Minor harmonik dibentuk dengan meningkatkan skel minor kepada tahap ke 7. dalam key A minor. Perbezaan ini digunakan terutamanya untuk garis meningkat. Sebagai contoh. sama juga. Skel natural minor teringkas adalah A natural minor. meratakan tahap ketiga dari skel utama). dalam key A minor. (b) Skel minor melodi meningkat Skel minor melodi meningkat dibentuk dengan meningkatkan skel ke tahap ke 6 dan ke 7 (atau. harmonik skel minor adalah: A B C D E F G# A' . A B C D E F G A' Perbezaan ini kadang kala dikenali sebagai skel minor melodi menurun kerana ia sering digunakan secara menurun dari ton. Sebagai contoh.Skel dihasilkan dari hanya key signature perbandingan major kadang kala dikenali sebagai natural minor.

bunyi ringan . Contoh : i) ii) Dram bes .bunyi berat Kastanet . 2.3 Warna ton Warna ton merupakan karekter atau kualiti bunyi yang dihasilkan oleh sesuatu alat muzik atau suara. sama ada bunyi berat atau bunyi ringan.Skel ini digunakan untuk menghasilkan harmoni kerana ia mengandungi kod dominan utama dan sub-dominan minor.

.

muzik klasik India. Penemuan bentuk dalam muzik terletak kepada kesedaran dan pengenalan melodi. pelajar dapat. instrumen. Seperti namanya. Bentuk adalah elemen yang merujuk kepada gaya atau genre muzik. muzik klasik India berasal dari India pada zaman purba.0 Pengenalan Bentuk dalam muzik ialah gabungan dan susunan unsur-unsur muzik yang lain kepada rupa dan struktur yang dapat dikenali.0 Konsep 3. i) Mengenali konsep bentuk dalam muzik ii) Mengaplikasikan dalam pembelajaran 3. Ini dikembangkan di India kuno berdasarkan aliran . Bentuk juga ditentukan oleh wilayah geografi. dan lain-lain. atau era sejarah. contohnya. di mana tempat tinggal. lirik. irama yang digunakan.B BAB 3: BENTUK Hasil Pembelajaran: Selepas mempelajari tentang bentuk. Bentuk ditentukan berdasarkan bahasa harmonik.

tetapi tidak ada garis jelas membahagikan mereka. and fugue. bentuk muzik mungkin kontras dengan kandungan (bahagian) atau dengan permukaan (detail). walaupun ia dibenarkan untuk beberapa subkategori dan hibrida. melalui pengulangan dan perbezaan. Mann (1958). makna. isi bahan. simple binary. rondo. mengulang menjadi perbezaan terkecil. Kadang-kadang format lirik juga digunakan untuk mengklasifikasikan bentuk muzik. menyatakan bahawa fugue telah diambil pada konvensyen komposisi. Perbezaan kuantitatif dan kualitatif seberapa jauh berbeza dan apa perbezaan jenis.suara yang muncul di alam. air with variations. Bentuk muzik istilah ini sering digunakan secara longgar untuk merujuk pada genre muzik tertentu atau gaya (Scholes 1977). 145) juga menggambarkan bentuk. struktur tertentu pada saat-saat. diterjemahkan 1994). jenis alat muzik yang digunakan serta asal-usul sejarah dan geografi. yang boleh ditentukan oleh faktor-faktor seperti bahasa harmonik. Middleton (hal. perkembangan atau variasional. idea. Perbezaan adalah jarak pindah dari mengulang. Keil (1966) dikelaskan dan detail bentuk formal sebagai sectional.1 Jenis Bentuk Scholes (1977) menyarankan bahawa muzik klasik Eropah hanya enam bentuk iaitu stand-alone utama. simple ternary. atau kesan ekspresif" (Middleton 1999). irama khas. Scholes (1977) menjelaskan bentuk muzik sebagai serangkaian strategi yang dirancang untuk mencari bererti berjaya antara ekstrem kebalikan dari ulangan tak henti-henti dan perubahan tak henti-henti. 3. compound binary. menekankank a e d a h Sectional form dibina dari sebuah susunan yang jelas unit (DeLone 1975) yang . "Borang merangkumi bentuk atau struktur pekerjaan. mungkin selepas Gilles Deleuze's Perbezaan dan Pengulangan (1968.

((intro) ABCD . kadang-kadang dengan mengulangi (AABBCCDD. (c) Bentuk binari menggunakan dua bahagian (AB. setiap bahagian sering diulang (AABB. tempoh dan nada. .). misalnya. Sectional bentuk meliputi: (a) Strophic bentuk (AAAA. Sebuah lagu yang memerlukan lebih dari satu tarian bentuk mandiri dengan awal dan akhir. berakhir dengan Reprise dari tema utama... Pada abad ke-18 muzik klasik barat bentuk binari mudah sering digunakan untuk tarian dan membawa dengan itu konvensyen bahawa kedua-dua bahagian perlu dalam kunci muzik berbeza tetapi mengekalkan ritme yang sama. Silih bergantinya memberikan dua lagu yang cukup untuk membolehkan pelbagai tarian yang akan dilanjutkan selama mungkin diperlukan. tawaran Orchestral... mungkin. (d) Terner bentuk. mempunyai tiga bahagian. (b) Medley. seperti Johann Strauss 'waltz Blue Danube. Dalam muzik klasik Barat bentuk terner mudah mempunyai bahagian ketiga yang merupakan recapitulation dari yang pertama (ABA). bahagian B kemudian sering disebut sebagai "tengah lapan".).). Seringkali bahagian pertama diulang (aaba) Pendekatan ini sangat popular di aria opera abad ke-18 dan disebut da capo (iaitu "ulangi dari bentuk" atas): kemudian melahirkan lagu 32-Bar. . atau bentuk Rantai: ini adalah ekstrem kebalikan dari "variasi tak henti-henti": itu hanya suatu susunan terhad bahagian yang mandiri (ABCD. tetapi juga sering mempunyai nama generik seperti Pengantar dan Coda. dan sebagainya.) tanpa batas waktu . .). . ... kadang-kadang tidak lebih dari serangkaian lagu-lagu terbaik acara yang akan datang.pengulangan "tak henti-henti" yang merupakan salah satu ekstrim dari spektrum bentuk muzik.. . A1 (koda)).mungkin disebut oleh huruf sebagaimana diterangkan di atas.

sehingga misalnya (aabb dev [. atau satu episod mungkin perkembangan itu." istiadat. Ini dikembangkan dari tari-binari dibentuk gerakan yang dinyatakan di atas. masing-masing) boleh dibahagikan menjadi dua atau tiga tema atau tema yang diambil kumpulan terbelah dan rekombinasi untuk membentuk "B" bahagian (Pembangunan) . terutama tema utama. teks-teks . (f) Bentuk Variasional adalah di mana variasi merupakan unsur formatif penting. tetapi hampir selalu dikemas dalam bentuk terner yang lebih besar mempunyai sub bahagian nominal Pameran. tapi tidak selalu. dan kemudian 'mengembangkan' pada melalui teknik mereka pengubahsuaian dan dan fungsi kombinasi. "A" bahagian (Pameran dan Rekapitulasi. sebatian binari. terner dan pelbagai nama lain. bentuk gerakan pertama. yang semuanya telah dijumpai ingin dalam satu atau cara lain (Scholes 1977). Suatu tatacara yang sama adalah bentuk ritornello dari Grosso konser barok.(e) Bentuk Rondo mempunyai tema berulang bolak dengan berbeza (biasanya kontras) bahagian yang disebut episod. Chester (1970) membezakan muzik ini sebagai ekstensional. Ini mungkin asimetris (ABACADAEA) atau simetri (ABACABA). (g) Bentuk Sonata (juga dikenali sebagai bentuk sonata allegro. bahawa "dihasilkan dengan bahagian-bahagian kecil . borang Arch (ABCBA) menyerupai Rondo simetri tanpa pengulangan menengah tema utama.. kadangkadang lebih teliti bervariasi.berirama atau motif melodi. Bahagian berulang. a dan / atau b] A1ab1 koda). Pembangunan dan Rekapitulasi Biasanya.

Setiap bahagian utama ditandakan dengan huruf. Sekiranya bahagian seterusnya sama dengan bahagian A maka ia boleh dilabelkan sebagai A.3 Penglabelan bentuk dengan huruf Huruf boleh digunakan untuk menandakan apa jenis muzik daripada yang mudah kepada yang susah. Jika bahagian kedua tidak sama dengan bahagian A maka ia dilabelkan sebagai B.Rajah 1 3. contohnya bahagian pertama ditandakan sebagai A. .

Some Familiar Forms .

Harmoni melibatkan termasuk nota bahawa harmonik suara untuk setiap notasi iaitu lain dalam skala yang sama. dan digunakan untuk membuat kord. Harmoni merujuk pada nota yang berbeza bermain di lapangan berbeza. tetapi dalam skala yang sama. Ini dikatakan aspek menegak muzik.0 Konsep Harmoni ialah bunyi yang dihasilkan melalui gabungan ton-ton muzik. . Kewujudan harmoni dicapai melalui pengumpulan ton-ton muzik menjadi kord. Harmoni sering disebut sebagai harmonik dalam muzik moden.Rajah 2 BAB 4: HARMONI Hasil Pembelajaran: Selepas belajar tentang harmoni murid dapat: i) Mengenali maksud harmoni ii) Mengaplikasikan harmoni dalam pengajaran dan pembelajaran 4.

"Itu bukan lagu lain yang digantikan oleh harmoni (counterpoint tonal Bach itu pasti tidak kurang polifonik daripada menulis modal Palestrina's). faktor yang membuat tekstur kompleks. G. Bb. Triad tonik major : C. Rajah 1 Rajah 2 4.Menurut penggubah Arnold Whitall. namun indah dalam muzik. Dapat ditegaskan juga bahawa harmoni dan melodi adalah pelengkap dan diperlukan antara satu sama lain. harmoni adalah sebuah proses. C. G. A. D. Terdapat dua jenis triad iaitu triad major dan triad minor. tetapi jenis yang lebih tua kedua counterpoint dan teknik menegak digantikan oleh jenis yang lebih baru. F. Secara keseluruhan. Eb dan Triad tonik minor : A.1 Jenis Harmoni (a) Triad Triad adalah binaan triad tonik dalam kedudukan perdu. Contoh: . tetapi juga (mereka 'horizontal') gerakan. F#. B. " merupakan bentuk inovasi dan Harmoni merupakan Ini juga eksperimen. Dan harmoni tidak hanya terdiri daripada ('menegak') struktur akord. E. D.

Kaden auentik pula dibahagikan kepada autentik perfek dan autentik imperfek. Gm. . (c) Kaden: Terdapat dua kaden iaitu kaden plagal dan kaden autentik. G. Terdapat dua kord iaitu Kord primer I .IV V dalam nada major: C. Em. F.iv . Bm. A. Eb dan Kord primer i . Bb.V dalam nada minor: Am.(b) Pergerakan Kord Kaedah pergerakan kord dalam lagu. Dm. D.

Selepas mempelajari tentang tekstur. Tekstur lagu boleh jadi nipis atau tebal dan ia bergantung kepada bilangan lapisan suara atau bunyi yang terdapat dalam sesebuah gubahan. suara manusia dan dram dikatakan teksturnya tebal.piano.0 Pengenalan Tekstur adalah berkaitan dengan jalinan lapisan-lapisan suara yang terdapat dalam sesebuah lagu. Lagu yang mempunyai satu suara sahaja disebut sebagai mempunyai tekstur yang nipis.1 Jenis tekstur Terdapat 3 jenis Tekstur:- . Mengetahui dan memahami jenis-jenis Tekstur 2.BAB 5: TEKSTUR Hasil pembelajaran. 1. Sekiranya lagu itu terdapat alat muzik gitar. 5. pelajar dapat. Mengaplikasikan dalam pembelajaran 5.

1. Contoh: Imitative tekstur -Imitative adalah satu jenis dalam teksur yang istimewa. . Ia biasanya digabungkan dengan bunyi peralatan muzik bagi menghasilkan melodi. Homofonik Tekstur Dalam satu melodi utama disertai dengan bilangan notes dan dimainkan bersama. Contoh: 2. Bunyi yang terhasil dari kumpulan akan bersaing untuk mendapatkan perhatian. Monofonik Tekstur Mendengar satu melodi utama tanpa iringan muzik. Polifonik Tekstur Memiliki suara lebih banyak dalam sesebuah kumpulan. Contoh: 3.

.

6. panjang.BAB 6: EKSPRESI Di akhir pembelajaran. Pernyataan perasaan dan fikiran ini dapat disampaikan melalui mud dan dinamik apabila muzik diperdengarkan. Memahami bahawa pada tempat-tempat yang tertentu dalam sesebuah lagu/muzik boleh beransur-ansur menjadi kuat atau perlahan. Memahami bahawa sesetengah lagu / muzik boleh dipelbagaikan dengan bunyi pendek. Dinamik adalah volume sesuatu bunyi muzik.1 ELEMEN DINAMIK Dalam muzik. lembut. • • 6. dinamik biasanya merujuk kepada kelembutan atau kenyaringan dari sesuatu suara. Dalam muzik istilah perlahan .  Sesuatu bunyi yang boleh dilanjutkan. Ada muzik yang kuat dan ada muzik yang perlahan. terputus-putus dan lain-lain lagi.  Sesuatu siri/ bunyi boleh dicepatkan atau dilambatkan  Sesebuah lagu/ muzik mempunyai ciri-ciri tersendiri-mud Ekspresi juga turut dikaitan dengan pernyataan perasaan dan fikiran yang ditonjolkan oleh sesebuah lagu atau karya muzik.0 EKSPRESI (EKSPRESSION) Satu gabungan semua elemen deskriptif termasuk tempo. Ekspresi turut disifatkan sebagai. murid-murid akan mendapat: • Membezakan dan mengenal pasti di antara bunyi pada sesebuah lagu dan muzik yang kuat dan lembut. dilicinkan dan dipendekkan atau dilembutkan secara beransur-ansur. dinamik yang mengandungi satu ekspresi idea muzik.

sedih. Ia selalu dilahirkan dalam bentuk perasaan ketika karya muzik dipersembahkan. 6. bersemangat dan sebagainya BAB 7: WARNA TON . dinamik dinyatakan dalam bentuk tanda isyarat dan istilah seperti berunsur lembut ( ) dan dan berunsur kuat ( ). Bunyi yang perlahan disebut sebagai bunyi lembut.tidak digunakan kerana ia boleh mengelirukan samada dinamik atau pun tempo. Dalam skor lagu.2 Mud Mud membentuk sifat atau suasana sesebuah karya muzik. Tanda-tanda ini ditulis di bahagian bawah not pada baluk. Selain itu. bunyi yang kuat dan lembut turut ditandakan dengan simbol iaitu:  Bunyi yang kuat ditandakan dengan simbol f yang bermaksud forte. Mud lazimnya dinyatakan sebagai riang.  Bunyi yang lembut ditandakan dengan simbol p yang bermaksud piano.

Misalnya. Perkusi Contoh : i) Dram bes . Mengenal pelbagai jenis alat muzik seperti piano. yang dimainkan dengan cara mengetuk. alatan muzik ialah. memukul atau mamalu. “Cing…”..0 WARNA TON (TONE) Bunyi-bunyian yang dihasilkan oleh pelbagai sumber dan mempunyai ciriciri yang tersendiri dinamakan warna ton. . Sifat-sifat suara penyanyi-penyanyi tersebut adalah berbeza. tepuk peha. bertepuk tangan.. trumpet. Misalnya. Misalnya. kerincing dan lain-lain.bunyi berat ii) Kastanet . tinggi. kasar. Misalnya. Membezakan dan mengenal pasti bunyi-bunyian yang lembut. manakala bunyi suara wanita adalah nyaring dan lembut. “Bum…” . tamborin. 7. mempunyai mutu yang berlainan dan memberi satu gambaran atau idea yang tersendiri. hentak kaki. dram.Di akhir pembelajaran. badan manusia dan vokal.” dan sebagainya. Manakala perkusi vokal pula bunyi tiruan yang dihasilkan dengan mulut.bunyi ringan Perkusi badan ialah bahagian badan manusia yang ditepuk atau pukul supaya menghasilkan bunyi. rekoder. Contohnya. Perbezaan ini dinamakan warna ton. Warna ton juga sesuatu bunyi-bunyian. bunyi suara lelaki dewasa adalah lebih kasar dan garau. Selain itu. bila kita menyebut “Dum…”. warna ton juga merupakan karekter atau kualiti bunyi yang dihasilkan oleh sesuatu alat muzik. petik jari dan sebagainya. murid-murid akan mendapat: • • • Mengenal pasti bunyi-bunyian yang didengar di sekeliling. rendah dll. dapat bezakan suara Siti Nurhaliza dan suara nyanyian Ning Baizura. violin dll. “Tak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful