BAB 1: IRAMA

Hasil Pembelajaran : Selepas mempelajari tentang irama pelajar dapat: 1. Mendapat pengetahuan dan kefahaman tentang elemen muzik, kosa kata dan istilah muzik, 2. Mengetahui dan memahami konsep bagi unsur-unsur asas dalam muzik dan berkebolehan membaca, menulis dan menganalisis muzik. 3. Mengenal pasti detik lagu yang diperdengar dengan betul. 4. Mengenal pasti tempo lagu yang diperdengar dengan betul. 5. Mengecam nilai not yang dimainkan secara terasing dengan betul.

1.0 Pengenalan Irama ialah kelainan penekanan bunyi-bunyi atau peristiwa-peristiwa lain yang berkait dengan berlangsungnya masa. Irama melibatkan pola-pola jangka masa yang wujud pada tahap yang luar biasa dalam muzik, dengan jangka masa dikesani melalui jarak waktu interonset. Apabila ditentukan oleh peraturan ini, irama dipanggil meter. Irama wujud dalam mana-mana satu perantara bersandar masa, tetapi ia paling berkait dengan muzik, tarian, dan kebanyakan puisi. Kajian irama, tekanan, dan nada dalam pertuturan dipanggil prosodi. Irama adalah salah satu topik dalam linguistik. Semua ahli muzik, pemain muzik, dan penyanyi menggunakan irama, tetapi irama sering dianggap sebagai domain utama pemain dram dan pemain genderang.Irama merangkumi faktor detik, meter, tekanan, tempoh masa (duration) dan tempo. Irama terbentuk daripada sesuatu susunan bunyi.

1.1 Detik

Dalam muzik, detik adalah unit denyutan. Detik ialah unit ukuran masa dalam muzik.Denyutan yang berulang dan berterusan adalah elemen yang fundamental dan penting dalam seni muzik. Jangka masa dari satu detik ke satu detik diukur dengan nilai not muzik. Detik muzik adalah sama dengan detik jam biasa. Detik muzik adalah sekata iaitu tidak semakin cepat atau semakin lambat.Tempo adalah istilah yang menunjukkan kecepatan detik.

1.2 Meter Meter dicipta untuk mengira setiap detik satu persatu. Meter ialah detik-detik yang dikumpulkan dengan bilangan tertentu. Meter duaan, tigaan dan empatan menunjukkan bilangan detik dalam setiap kumpulan. Kumpulan-kumpulan detik ini dinamakan bar. Dalam setiap bar terdapat tekanan bunyi yang berbeza-beza. Detik pertama dimainkan lebih kuat daripada detik-detik yang lain. Secara konvensionalnya, detik dihimpunkan dalam kumpulan 2, 3, 4 dan seterusnya. Lazimnya jumlah detik adalah sama banyak dalam setiap bar. Pengumpulan tersebut dikenali sebagai pembahagian meter dan dinyatakan dalam skor lagu dalam bentuk tanda masa seperti berikut : 2 4 3 4 4 4 6 8 3 8 2 2 4 2

Angka di sebelah atas menyatakan bilangan detik dalam satu unit atau bar. Angka di sebelah bawah pula menyatakan jenis not yang menjadi asas detik berkenaan sama ada not krocet(4), minim(2), kuaver(8) dan sebagainya. Meter diklasifikasikan meter lazim dan meter tak lazim.

(a) Meter lazim

Contoh: 1. 4 4 4 4 Setiap detik krocet bersamaan dengan nilai dua kuaver. Setiap detik mempunyai 8 persamaan nilai masa tiga kuaver.3 Tekanan Semasa menyanyi atau memainkan sesuatu corak irama seringkali Terdapat detik yang dirasakan lebih kuat atau lebih diberi penegasan yang sebagai Contoh. Dalam meter lazim duaan 2 setiap bar mengandungi dua detik krocet. Setiap krocet bertitik mewakili tiga kuaver. Dalam sesuatu bar terdapat dua detik asas yang dinotasikan sebagai krocet bertitik. (b) Meter Tak Lazim Meter 6 merupakan meter tak lazim duaan. lain. Simbol Menguatkan ( ^ dan detik yang detik > ) tertentu digunakan berkenaan. lebih daripada tanda detik-detik tekanan.Meter 2 3 dan 4 dikenali sebagai meter lazim. diertikan sebagai memberi tekanan pada .

pembahagian meter adalah penting sebagai panduan dan sukatan nilai not dalam setiap bar agar menepati bilangan detik yang ditetapkan mengikut meter yang digunakan. Tempo juga boleh dinyatakan dalam bentuk digit mengikut sukatan metronome. Lambang yang menunjukkan panjang atau pendeknya bunyi bunyi itu dapat dikenali dengan merujuk kapada bentukbentuk not. Tempo lambat mempunyai detik yang lambat. Tempo boleh dinyatakan dengan menggunakan istilah seperti Allegro. Tempo yang cepat mempunyai detik yang cepat.1.4 Tempo Tempo adalah unsur yang berkaitan dengan kelajuan detik dalam sesebuah lagu. Panjang atau pendeknya sesuatu bunyi diukur menggunakan detik.5 Corak Irama Corak irama terbentuk apabila bunyi dan senyap ( rehat ) disusun menggunakan berlainan nilai masa untuk menjadikan satu corak yang nyata. Semasa menulis corak irama. Sesetengah lagu boleh dicipta dalam tempo cepat. 1. Andante dan Moderato. lambat atau sederhana. Contoh: .

Corak irama rentak memberi identiti kepada sesebuah lagu sebagai lagu berentak Mac. Inang. Sumazau dan Joget. Masri.( a ) Corak Irama Rentak Rentak merupakan corak irama tertentu yang digunakan untuk mengiringi lagu. Beberapa contoh corak irama rentak tersebut adalah seperti berikut : i) ii) iii) iv) v) vi) vii) Rentak Mac Rentak Waltz Rentak Inang Rentak Masri Rentak Zapin Rentak Joget Rentak Sumazau ( b ) Corak Irama Ostinato Satu corak irama yang dinyanyikan atau dimainkan secara instrumental berulang-ulang dalam sesebuah lagu lazimnya sebagai iringan dan harmoni. Waltz. Asli. .

Mengenal pasti aras pic tinggi dan rendah pada bunyi yang diperdengar secara terasing dengan betul. BAB 2: MELODI Hasil pembelajaran : Selepas mempelajari tentang melodi pelajar dapat: 1.1. . Titik tersebut mewakili separuh daripada not asal. Mengenal pasti jenis suara yang terdapat dalam muzik nyanyian yang diperdengar dengan betul.6 Tempoh Masa Dan Nilai Not Panjang atau pendek bunyi dilambangkan dengan not dalam pelbagai bentuk. Dapat menghargai dan menikmati estetika muzik dan dapat mengamalkan nilai murni. Nilai sesuatu not dapat dipanjangkan dengan meletakkan satu titik di tepi not tersebut. 3. 2.

2. suara. Pic rendah ialah bunyi besar. Pic adalah tinggi rendah dalam muzik. manakala secara umumnya ia merangkumi sebarang corak perubahan peristiwa dan mutu.1 Pic Pic adalah unsur asas dalam elemen melodi. Susunan pic ini terdiri daripada bunyi panjang atau pendek yang membentuk irama melodi yang berkontur. kadens.0 Pengenalan Melodi adalah turutan pic yang disusun sama ada secara menaik. Melodi berubah apabila pic dan not diubah. Pic adalah berkaitan dengan aras sesuatu bunyi sama ada bunyi tinggi atau bunyi rendah. dan bentuk. melodi juga alunan. Dalam muzik.Melodi boleh dikatakan hasil yang terdapatnya perhubungan corak yang berubah mengikut masa. Garisan lejer ditulis pada bahagian atas atau bawah baluk. atau baris merupakan siri turutan yang menghidupkan keharmonian kod. Ia digunakan apabila perlu sahaja bagi menunjukkan pic yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. . Pic tinggi ialah bunyi yang kecil atau nyaring. Perubahan adalah perlu bagi difahami sebagai terhubung atau tak terhubung. sambungan dan koheren. Secara khususnya. Melodi sering mengandungi satu atau lebih frasa muzik. ketegangan dan pelepasan. Walau bagaimanapun. ia merangkumi corak perubahan nada dan tempoh.2. Pic dapat dikenali dengan melihat kedudukan kepala not di garisan baluk. turutan tersebut haruslah berubah dan kelihatan sebagai satu entiti yang dipanggil melodi. menurun atau mendatar. motif dan sering diulangi dalam lagu atau pelbagai bentuk lain. jurang nada. Pic ditandakan dengan huruf-huruf ABCDEF dan G. Melodi juga boleh diterangkan dengan pergerakan melodi atau nada atau selang antara nada.

Perbandingan major didapati dengan menaikan not ton minor setinggi 3 semiton (jangkauan minor ketiga). Bagaimanapun. berbeza dengan utama. berkemungkinan sedih berbanding skel major. Ia juga disebut sebagai tangga nada. Skel major mempunyai 8 not yang disusun secara berturutan.2. (a)Skel minor melodi menurun . Sebagaimana diketahui key signature G major mempunyai satu sharp. Ciri-ciri skel major adalah mempunyai turutan menaik atau menurun. sebagai contoh perbandingan major E minor adalah G major. Skel minor dalam teori muzik boleh dilihat sebagai mod muzik keenam dalam skel major. Sebaliknya ia perlu menggunakan key signature minor relative major scale. Seperti skel utama.Skel adalah suatu siri pic yang disusun secara menaik atau menurun mengikut jeda tertentu dan mewujudkan kesan nada atau tonaliti. Oleh itu. Skel minor kadangkala dianggap sebagai mempunyai bunyi yang lebih menarik. hanya dua jenis skel sahaja yang ditegaskan iaitu skel major dan skel minor (harmonik).2 Skel Not-not yang disusun dengan struktur tertentu dinamakan skel. minor dinamakan menurut bunyi not ton pertama.Ia juga bermula dan berakhir dengan not yang sama dengan nama skel itu (misalnya skel C major mesti bermula dan berakhir dengan not C ). skel minor tidak mempunyai set key signature tersendiri. Dalam muzik KBSR. E minor juga mempunyai satu sharp dalam key signature.

dalam key A minor.Skel dihasilkan dari hanya key signature perbandingan major kadang kala dikenali sebagai natural minor. meratakan tahap ketiga dari skel utama). melodi skel minor meningkat: A B C D E F# G# A' (c) Skel minor harmonik Minor harmonik dibentuk dengan meningkatkan skel minor kepada tahap ke 7. Skel natural minor teringkas adalah A natural minor. Sebagai contoh. harmonik skel minor adalah: A B C D E F G# A' . (b) Skel minor melodi meningkat Skel minor melodi meningkat dibentuk dengan meningkatkan skel ke tahap ke 6 dan ke 7 (atau. sama juga. A B C D E F G A' Perbezaan ini kadang kala dikenali sebagai skel minor melodi menurun kerana ia sering digunakan secara menurun dari ton. dalam key A minor. Perbezaan ini digunakan terutamanya untuk garis meningkat. kerana ia mempunyai kecenderungan kepada muzik tonik. Sebagai contoh.

bunyi ringan . Contoh : i) ii) Dram bes .Skel ini digunakan untuk menghasilkan harmoni kerana ia mengandungi kod dominan utama dan sub-dominan minor. sama ada bunyi berat atau bunyi ringan.3 Warna ton Warna ton merupakan karekter atau kualiti bunyi yang dihasilkan oleh sesuatu alat muzik atau suara.bunyi berat Kastanet . 2.

.

Seperti namanya. pelajar dapat. lirik. i) Mengenali konsep bentuk dalam muzik ii) Mengaplikasikan dalam pembelajaran 3.0 Pengenalan Bentuk dalam muzik ialah gabungan dan susunan unsur-unsur muzik yang lain kepada rupa dan struktur yang dapat dikenali. Ini dikembangkan di India kuno berdasarkan aliran . muzik klasik India berasal dari India pada zaman purba. Bentuk ditentukan berdasarkan bahasa harmonik. di mana tempat tinggal. muzik klasik India. dan lain-lain. Bentuk adalah elemen yang merujuk kepada gaya atau genre muzik.B BAB 3: BENTUK Hasil Pembelajaran: Selepas mempelajari tentang bentuk. atau era sejarah. Bentuk juga ditentukan oleh wilayah geografi. contohnya. irama yang digunakan. instrumen. Penemuan bentuk dalam muzik terletak kepada kesedaran dan pengenalan melodi.0 Konsep 3.

struktur tertentu pada saat-saat. bentuk muzik mungkin kontras dengan kandungan (bahagian) atau dengan permukaan (detail). Perbezaan adalah jarak pindah dari mengulang. 145) juga menggambarkan bentuk. melalui pengulangan dan perbezaan. menyatakan bahawa fugue telah diambil pada konvensyen komposisi. perkembangan atau variasional. Bentuk muzik istilah ini sering digunakan secara longgar untuk merujuk pada genre muzik tertentu atau gaya (Scholes 1977). Mann (1958). Perbezaan kuantitatif dan kualitatif seberapa jauh berbeza dan apa perbezaan jenis. mungkin selepas Gilles Deleuze's Perbezaan dan Pengulangan (1968. walaupun ia dibenarkan untuk beberapa subkategori dan hibrida.suara yang muncul di alam. Kadang-kadang format lirik juga digunakan untuk mengklasifikasikan bentuk muzik. simple binary. yang boleh ditentukan oleh faktor-faktor seperti bahasa harmonik. 3. mengulang menjadi perbezaan terkecil.1 Jenis Bentuk Scholes (1977) menyarankan bahawa muzik klasik Eropah hanya enam bentuk iaitu stand-alone utama. irama khas. tetapi tidak ada garis jelas membahagikan mereka. isi bahan. diterjemahkan 1994). makna. "Borang merangkumi bentuk atau struktur pekerjaan. and fugue. air with variations. menekankank a e d a h Sectional form dibina dari sebuah susunan yang jelas unit (DeLone 1975) yang . atau kesan ekspresif" (Middleton 1999). Keil (1966) dikelaskan dan detail bentuk formal sebagai sectional. rondo. compound binary. jenis alat muzik yang digunakan serta asal-usul sejarah dan geografi. simple ternary. Middleton (hal. idea. Scholes (1977) menjelaskan bentuk muzik sebagai serangkaian strategi yang dirancang untuk mencari bererti berjaya antara ekstrem kebalikan dari ulangan tak henti-henti dan perubahan tak henti-henti.

A1 (koda)). . Sebuah lagu yang memerlukan lebih dari satu tarian bentuk mandiri dengan awal dan akhir. setiap bahagian sering diulang (AABB. berakhir dengan Reprise dari tema utama. (c) Bentuk binari menggunakan dua bahagian (AB. (b) Medley. .. (d) Terner bentuk. dan sebagainya..). Dalam muzik klasik Barat bentuk terner mudah mempunyai bahagian ketiga yang merupakan recapitulation dari yang pertama (ABA).. Pada abad ke-18 muzik klasik barat bentuk binari mudah sering digunakan untuk tarian dan membawa dengan itu konvensyen bahawa kedua-dua bahagian perlu dalam kunci muzik berbeza tetapi mengekalkan ritme yang sama.pengulangan "tak henti-henti" yang merupakan salah satu ekstrim dari spektrum bentuk muzik. bahagian B kemudian sering disebut sebagai "tengah lapan". Seringkali bahagian pertama diulang (aaba) Pendekatan ini sangat popular di aria opera abad ke-18 dan disebut da capo (iaitu "ulangi dari bentuk" atas): kemudian melahirkan lagu 32-Bar. . mempunyai tiga bahagian. .. Sectional bentuk meliputi: (a) Strophic bentuk (AAAA. .).) tanpa batas waktu . kadang-kadang dengan mengulangi (AABBCCDD. Silih bergantinya memberikan dua lagu yang cukup untuk membolehkan pelbagai tarian yang akan dilanjutkan selama mungkin diperlukan. tetapi juga sering mempunyai nama generik seperti Pengantar dan Coda.mungkin disebut oleh huruf sebagaimana diterangkan di atas. atau bentuk Rantai: ini adalah ekstrem kebalikan dari "variasi tak henti-henti": itu hanya suatu susunan terhad bahagian yang mandiri (ABCD.. seperti Johann Strauss 'waltz Blue Danube. ((intro) ABCD .).). mungkin. kadang-kadang tidak lebih dari serangkaian lagu-lagu terbaik acara yang akan datang.. tempoh dan nada. . tawaran Orchestral. misalnya..

terutama tema utama. tapi tidak selalu. (f) Bentuk Variasional adalah di mana variasi merupakan unsur formatif penting. Chester (1970) membezakan muzik ini sebagai ekstensional.(e) Bentuk Rondo mempunyai tema berulang bolak dengan berbeza (biasanya kontras) bahagian yang disebut episod. Ini mungkin asimetris (ABACADAEA) atau simetri (ABACABA). Ini dikembangkan dari tari-binari dibentuk gerakan yang dinyatakan di atas. bentuk gerakan pertama. bahawa "dihasilkan dengan bahagian-bahagian kecil . Suatu tatacara yang sama adalah bentuk ritornello dari Grosso konser barok. Bahagian berulang. dan kemudian 'mengembangkan' pada melalui teknik mereka pengubahsuaian dan dan fungsi kombinasi." istiadat. masing-masing) boleh dibahagikan menjadi dua atau tiga tema atau tema yang diambil kumpulan terbelah dan rekombinasi untuk membentuk "B" bahagian (Pembangunan) . Pembangunan dan Rekapitulasi Biasanya.sehingga misalnya (aabb dev [. atau satu episod mungkin perkembangan itu. (g) Bentuk Sonata (juga dikenali sebagai bentuk sonata allegro. borang Arch (ABCBA) menyerupai Rondo simetri tanpa pengulangan menengah tema utama. yang semuanya telah dijumpai ingin dalam satu atau cara lain (Scholes 1977). a dan / atau b] A1ab1 koda). terner dan pelbagai nama lain. kadangkadang lebih teliti bervariasi.berirama atau motif melodi. tetapi hampir selalu dikemas dalam bentuk terner yang lebih besar mempunyai sub bahagian nominal Pameran.. "A" bahagian (Pameran dan Rekapitulasi. teks-teks . sebatian binari.

Sekiranya bahagian seterusnya sama dengan bahagian A maka ia boleh dilabelkan sebagai A. .3 Penglabelan bentuk dengan huruf Huruf boleh digunakan untuk menandakan apa jenis muzik daripada yang mudah kepada yang susah. Jika bahagian kedua tidak sama dengan bahagian A maka ia dilabelkan sebagai B. Setiap bahagian utama ditandakan dengan huruf.Rajah 1 3. contohnya bahagian pertama ditandakan sebagai A.

Some Familiar Forms .

Harmoni merujuk pada nota yang berbeza bermain di lapangan berbeza. tetapi dalam skala yang sama. Ini dikatakan aspek menegak muzik. Harmoni sering disebut sebagai harmonik dalam muzik moden. Kewujudan harmoni dicapai melalui pengumpulan ton-ton muzik menjadi kord. . Harmoni melibatkan termasuk nota bahawa harmonik suara untuk setiap notasi iaitu lain dalam skala yang sama.Rajah 2 BAB 4: HARMONI Hasil Pembelajaran: Selepas belajar tentang harmoni murid dapat: i) Mengenali maksud harmoni ii) Mengaplikasikan harmoni dalam pengajaran dan pembelajaran 4.0 Konsep Harmoni ialah bunyi yang dihasilkan melalui gabungan ton-ton muzik. dan digunakan untuk membuat kord.

G. Dan harmoni tidak hanya terdiri daripada ('menegak') struktur akord.Menurut penggubah Arnold Whitall. A. harmoni adalah sebuah proses. F. namun indah dalam muzik. Eb dan Triad tonik minor : A. Rajah 1 Rajah 2 4. Contoh: . Secara keseluruhan. tetapi jenis yang lebih tua kedua counterpoint dan teknik menegak digantikan oleh jenis yang lebih baru. D. G. Terdapat dua jenis triad iaitu triad major dan triad minor. faktor yang membuat tekstur kompleks. Dapat ditegaskan juga bahawa harmoni dan melodi adalah pelengkap dan diperlukan antara satu sama lain.1 Jenis Harmoni (a) Triad Triad adalah binaan triad tonik dalam kedudukan perdu. C. Bb. B. E. Triad tonik major : C. "Itu bukan lagu lain yang digantikan oleh harmoni (counterpoint tonal Bach itu pasti tidak kurang polifonik daripada menulis modal Palestrina's). F#. tetapi juga (mereka 'horizontal') gerakan. " merupakan bentuk inovasi dan Harmoni merupakan Ini juga eksperimen. D.

D. G. Bb. Eb dan Kord primer i .V dalam nada minor: Am. Terdapat dua kord iaitu Kord primer I . Em. (c) Kaden: Terdapat dua kaden iaitu kaden plagal dan kaden autentik. Dm. A.iv .IV V dalam nada major: C. Bm. Kaden auentik pula dibahagikan kepada autentik perfek dan autentik imperfek.(b) Pergerakan Kord Kaedah pergerakan kord dalam lagu. . Gm. F.

1 Jenis tekstur Terdapat 3 jenis Tekstur:- . Lagu yang mempunyai satu suara sahaja disebut sebagai mempunyai tekstur yang nipis. Selepas mempelajari tentang tekstur. 5.piano. Sekiranya lagu itu terdapat alat muzik gitar. suara manusia dan dram dikatakan teksturnya tebal. 1. Mengaplikasikan dalam pembelajaran 5.0 Pengenalan Tekstur adalah berkaitan dengan jalinan lapisan-lapisan suara yang terdapat dalam sesebuah lagu. Tekstur lagu boleh jadi nipis atau tebal dan ia bergantung kepada bilangan lapisan suara atau bunyi yang terdapat dalam sesebuah gubahan. pelajar dapat.BAB 5: TEKSTUR Hasil pembelajaran. Mengetahui dan memahami jenis-jenis Tekstur 2.

Polifonik Tekstur Memiliki suara lebih banyak dalam sesebuah kumpulan. Monofonik Tekstur Mendengar satu melodi utama tanpa iringan muzik. Bunyi yang terhasil dari kumpulan akan bersaing untuk mendapatkan perhatian. Contoh: 3. Homofonik Tekstur Dalam satu melodi utama disertai dengan bilangan notes dan dimainkan bersama.1. Ia biasanya digabungkan dengan bunyi peralatan muzik bagi menghasilkan melodi. Contoh: Imitative tekstur -Imitative adalah satu jenis dalam teksur yang istimewa. Contoh: 2. .

.

terputus-putus dan lain-lain lagi.1 ELEMEN DINAMIK Dalam muzik. Dinamik adalah volume sesuatu bunyi muzik. Pernyataan perasaan dan fikiran ini dapat disampaikan melalui mud dan dinamik apabila muzik diperdengarkan. Memahami bahawa pada tempat-tempat yang tertentu dalam sesebuah lagu/muzik boleh beransur-ansur menjadi kuat atau perlahan.  Sesuatu siri/ bunyi boleh dicepatkan atau dilambatkan  Sesebuah lagu/ muzik mempunyai ciri-ciri tersendiri-mud Ekspresi juga turut dikaitan dengan pernyataan perasaan dan fikiran yang ditonjolkan oleh sesebuah lagu atau karya muzik. 6. murid-murid akan mendapat: • Membezakan dan mengenal pasti di antara bunyi pada sesebuah lagu dan muzik yang kuat dan lembut. panjang.BAB 6: EKSPRESI Di akhir pembelajaran. dilicinkan dan dipendekkan atau dilembutkan secara beransur-ansur. dinamik yang mengandungi satu ekspresi idea muzik. Ada muzik yang kuat dan ada muzik yang perlahan. Ekspresi turut disifatkan sebagai. dinamik biasanya merujuk kepada kelembutan atau kenyaringan dari sesuatu suara.0 EKSPRESI (EKSPRESSION) Satu gabungan semua elemen deskriptif termasuk tempo. lembut. Dalam muzik istilah perlahan . Memahami bahawa sesetengah lagu / muzik boleh dipelbagaikan dengan bunyi pendek. • • 6.  Sesuatu bunyi yang boleh dilanjutkan.

bersemangat dan sebagainya BAB 7: WARNA TON . bunyi yang kuat dan lembut turut ditandakan dengan simbol iaitu:  Bunyi yang kuat ditandakan dengan simbol f yang bermaksud forte.  Bunyi yang lembut ditandakan dengan simbol p yang bermaksud piano.tidak digunakan kerana ia boleh mengelirukan samada dinamik atau pun tempo. dinamik dinyatakan dalam bentuk tanda isyarat dan istilah seperti berunsur lembut ( ) dan dan berunsur kuat ( ).2 Mud Mud membentuk sifat atau suasana sesebuah karya muzik. Tanda-tanda ini ditulis di bahagian bawah not pada baluk. 6. Mud lazimnya dinyatakan sebagai riang. sedih. Bunyi yang perlahan disebut sebagai bunyi lembut. Ia selalu dilahirkan dalam bentuk perasaan ketika karya muzik dipersembahkan. Dalam skor lagu. Selain itu.

rendah dll.. Misalnya. yang dimainkan dengan cara mengetuk. rekoder. tinggi. 7. dapat bezakan suara Siti Nurhaliza dan suara nyanyian Ning Baizura. tamborin. .Di akhir pembelajaran. petik jari dan sebagainya. Membezakan dan mengenal pasti bunyi-bunyian yang lembut. Perkusi Contoh : i) Dram bes . tepuk peha. warna ton juga merupakan karekter atau kualiti bunyi yang dihasilkan oleh sesuatu alat muzik. Warna ton juga sesuatu bunyi-bunyian. Contohnya. Manakala perkusi vokal pula bunyi tiruan yang dihasilkan dengan mulut. mempunyai mutu yang berlainan dan memberi satu gambaran atau idea yang tersendiri. Misalnya. bila kita menyebut “Dum…”. Perbezaan ini dinamakan warna ton. “Bum…” .bunyi berat ii) Kastanet .bunyi ringan Perkusi badan ialah bahagian badan manusia yang ditepuk atau pukul supaya menghasilkan bunyi. Misalnya. trumpet. “Cing…”. dram. manakala bunyi suara wanita adalah nyaring dan lembut. hentak kaki. kerincing dan lain-lain. Misalnya. alatan muzik ialah. Selain itu. memukul atau mamalu. kasar. “Tak..0 WARNA TON (TONE) Bunyi-bunyian yang dihasilkan oleh pelbagai sumber dan mempunyai ciriciri yang tersendiri dinamakan warna ton. violin dll. Mengenal pelbagai jenis alat muzik seperti piano. badan manusia dan vokal. murid-murid akan mendapat: • • • Mengenal pasti bunyi-bunyian yang didengar di sekeliling. bertepuk tangan. Sifat-sifat suara penyanyi-penyanyi tersebut adalah berbeza. bunyi suara lelaki dewasa adalah lebih kasar dan garau.” dan sebagainya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful