P. 1
Pedagogi Relevan Budaya Dan Kepelbagaian Kelompok

Pedagogi Relevan Budaya Dan Kepelbagaian Kelompok

|Views: 2,007|Likes:
Published by garfeeq

More info:

Published by: garfeeq on Sep 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2013

pdf

text

original

`

`

`

Pedagogi yang relevan menggunakan pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran supaya pembelajaran menjadi lebih bermakna kepada muridmurid. Penekanan diberikan kepada pengintegrasian pengetahuan, kemahiran asas serta memupuk nilai murni bagi perkembangan yang menyeluruh dari kepelbagaian kebolehan murid serta relevan dengan budaya yang diamalkan. Guru perlu mengambilkira kepelbagaian aspek budaya murid supaya setiap murid tidak terpinggir dalam proses pembelajaran mereka.

Oleh yang demikian. . menjadi tanggungjawab guru untuk memenuhi keperluan murid tanpa sikap prejudis terhadap budaya murid yang berbeza tersebut. konsep kebudayaan dikatakan sebagai cara hidup yang dipelajari.` ` Dalam konteks sosiologi. diubahsuaikan dan diturunkan dari generasi ke generasi dalam sesebuah masyarakat tertentu.

` ` ` Konsep modal budaya juga harus diketahui. . Modal budaya merujuk kepada seseorang individu yang mewarisi dan memperoleh keupayaan bahasa dan budaya dari keluarga dan masyarakatnya. Pencapaian persekolahan seseorang individu adalah berkaitan rapat dengan latar belakang kebudayaan ibu bapanya.

kaedah dan teknik dalam pedagogi pendidikan. Guru seharusnya memilih. strategi kaedah atau teknik yang bersesuaian mengikut keadaan kelas dan kerelevanan budaya. .` ` Terdapat pelbagai strategi.

` ` ` ` ` ` ` ` ` Pendekatan Kolaboratif Direktif Mediatif Generatif Kontekstual Metakognitif Konteks Luar/Kajian Luar Kajian Masa Depan Pendekatan Koperatif .

latihtubi dan latihan kecekapan. Guru boleh memberikan penerangan secara langsung kepada murid tentang kepelbagaian budaya dalam kelompok mereka. Guru bertindak sebagai model. Fokus diberikan kepada kemahiran asas.` ` ` ` Kaedah direktif adalah belajar melalui penerangan dan diikuti oleh ujian kefahaman dan latihan. . latih-tubi dan demontrasi. Contoh strategi pengajaran yang boleh digunakan adalah seperti kuliah.

Antara contohnya penggunaan komputer dan buku elektronik. . murid-murid diajar oleh guru untuk mengaplikasikan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah. membuat keputusan. keputusan dan hipotesis khususnya yang berkaitan dengan budaya yang masih relevan untuk diamalkan oleh murid. mengenalpasti andaian dan menilai kebenaran andaian.` ` ` Melalui kaedah ini guru boleh menggunakan bahan media dalam pembelajaran. Dalam strategi ini.

` ` Guru boleh menggalakkan murid menjana ideaidea kritis dan kreatif yang sesuai dengan budaya yang diketengahkan. . Kaedah ini boleh membantu murid-murid menyelesaikan masalah secara kreatif dan dapat membuat pertimbangan untuk meneruskan budaya yang relevan dengan kehidupan masa kini.

Ini akan dapat memotivasikan murid-murid untuk membuat kaftan antara ilmu pengetahuan dengan pengaplikasiannya kepada budaya kehidupan mereka sebagai ahli keluarga. akan dapat mengaitkan bahan pengajaran dan pembelajaran kepada situasi dunia yang sebenar. masyarakat dan rakyat. . Pembelajaran lain yang boleh dikaitkan kepada pembelajaran kontekstual ialah pembelajaran `eksperential'.` ` ` Murid juga. pembelajaran aktiviti dan pembelajaran berpusatkan murid. pengalaman hidup sebenar.

Melalui kaedah ini murid-murid akan berbincang tentang tugasan yang diberi. rancangan pembelajaran.` ` Memberikan peluang kepada murid-murid memikirkan tentang proses pembelajaran. pemantauan dan penilaian kendiri. Pada peringkat inilah guru boleh memberikan tugasan yang berkaitan dengan budaya masyarakat yang masih relevan untuk dibahaskan oleh mereka. .

Guru memberikan satu aktiviti penyelesaian masalah dan murid mesti berada.` ` ` ` Ini memerlukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dilakukan di luar bilik darjah. . Pada peringkat akhir murid akan menyediakan laporan terhadap aspek yang dibincangkan dalam sesi pembelajaran mereka. di luar bilik darjah untuk menyelesaikan masalah ini. Guru berperanan sebagai seorang facilitator.

. Dua prinsip dalam kajian masa depan ialah masa depan sahajalah merapatkan ruang di mana kita mempunyai kuasa dan pilihan untuk bertindak serta melakukan sesuatu dan terdapat bukan hanya satu masa depan tetapi beberapa masa depan yang perlu dihadapi.` ` ` Kajian masa depan adalah penting untuk golongan remaja dan murid. Guru akan dapat membantu murid untuk melihat manusia supaya berfikiran jauh.

Murid turut dilatih dengan akauntabiliti diri dan bertanggungjawab sesama ahli. .` ` ` Murid-murid akan dapat belajar secara kerjasama dan berinteraksi dengan murid yang datangnya dari pelbagai latar budaya tersebut. Pembelajaran koperatif akan menjadi menarik kerana murid-murid melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran. Kemahiran dan interaksi sosial dapat dipupuk dalam diri murid.

` ` ` ` Pembelajaran kolaboratif bermaksud kerjasama erat di antara dua pihak atau lebih. Pembelajaran melalui kaedah ini melibatkan sekumpulan murid yang berusaha ke arah mencapai prestasi yang cemerlang. Murid akan berusaha bersama untuk mencapai matlamat pembelajaran. Keberkesanan pembelajaran dapat ditingkatkan. .

.

. Sesebuah kelas Tahun 1.Tahun 2 dan Tahun 3 akan dicantumkan jika bilangan murid tidak mencukupi.` ` Kelas bercantum diwujudkan apabila bilangan murid di dalam satu tahun persekolahan adalah kurang daripada 15 orang.

. Seseorang guru akan mengajar lebih daripada satu tahun persekolahan secara serentak dalam kelas bercantum. adalah tidak melebihi 5 orang. Bilangan guru termasuk guru besar pula.` ` ` Kelas bercantum juga wujud apabila bilangan murid di sesebuah sekolah tidak melebihi 145 orang.

` ` ` ` Strategi pedagogi pengajaran dan pembelajaran di kelas bercantum adalah berlainan daripada kelas biasa. Tujuan aktiviti begini dilakukan bagi membolehkan murid aktif dan memenuhi keperluan mereka yang mempunyai pelbagai kebolehan. Kaedah ini merupakan pengajaran berpusatkan murid. Guru lebih kepada pengajaran secara berkumpulam. .

Mereka membina kelompok kecil bagi semua mats pelajaran seperti Matematik. Bahasa Melayu dan lain-lain. Melalui aktiviti kumpulan. Secara langsung murid dapat diberi peluang untuk memberikan pendapat kepada rakan-rakan sekelas walaupun dari pelbagai kecerdasan yang berbeza. semua murid dapat mengikuti aktiviti yang diperingkat-kan mengikut tahap pencapaian mereka. .` ` ` ` Murid dari pelbagai kebolehan dikelompokkan dalam kumpulan yang dibina. Sains.

` ` ` Guru juga boleh menggunakan kaedah perbincangan. Dalam bilik darjah. peristiwa. guru akan mengemukakan topik perbincangan seperti isu semasa. perpaduan rakyat dan sebagainya. . Kaedah ini merupakan teknik mengajar yang melibatkan perbualan di antara guru-murid dan murid-murid di dalam sesebuah kelas.

. aktif dalam sesi perbincangan. biasanya diketuai dan diarahkan oleh guru. Setiap murid digalakkan melibatkan diri secara. biasanya diketuai oleh murid. jenis bentuk perbincangan iaitu perbincangan keseluruhan kelas.` ` ` Terdapat dua. Perbincangan jenis kedua adalah perbincangan dalam kumpulan-kumpulan kecil.

` ` Guru perlu bijak melaksanakan pengajaran dalam kelas bercantum kerana terdapat aras perbezaan yang agak ketara dalam diri murid. . Kelemahan menggunakan pendekatan pedagogi yang sesuai pasti akan merencatkan minat murid untuk meneruskan proses pembelajaran.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->