P. 1
kata bantu

kata bantu

|Views: 952|Likes:

More info:

Published by: Амран бен Ануар on Sep 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2013

pdf

text

original

Tatabahasa Bahasa Melayu

_______________ BML 2093

1.0

Konsep Kata 1.1. Menurut Asmah Haji Omar, kata mempunyai berbagai-bagai pengertian

berdasarkan pengwujudannya. Kata terbahgi kepada tiga iaitu fornologis, kata grafemis atau kata ejaan serta kata nahuan.(1882:14). Selain itu menurut Asmah Hj Omar dalam bukunya iaitu Nahu Kemas Kini, istilah kata merupakan unit nahu yang merupakan unsur dalam frasa dan boleh berdiri sendiri sebagai ayat minimal. Sebagai unsur dalam frasa, kata boleh berfungsi dalam hubungan sintagmatik dengan kata lain untuk mewujudkan frasa. Sebagai contoh, hari panas merupakan frasa yang menggambarkan dua kata iaitu hari dan panas, membentuk frasa. 1.2. Abdullah Hassan (1992:107), bentuk bebas dimaksudkan bahawa kata

mempunyai kesatuan tertentu untuk wujud sebagai sebuah ayat yang terdiri daripada satu kata. Kata sebagai bentuk terkecil yang bermakna dan dapat digunakan bersendirian sebagai ayat minimal itulah yang disebut bentuk bebas. 1.3 Menurut Ahmad Khair Mohd Nor (2007:4) pula, kata merupakan satuan makna

kerana kata memilih makna tertentu. Sebagai contoh, kata jangan mengandungi kesatuan makna, tetapi nganja tidak ada kesatuan makna. Selain itu, kata juga berperanan sebagai satuan mempunyai kebebasan bergerak dalam ayat. Contoh : Rumah itu kecil. Abang telah membeli rumah itu. Abdullah sudah pulang ke rumah.

Dari contoh yang telah ditunjukkan, kata rumah pada ayat yang pertama menjadi subjek. Dalam ayat yang kedua pula, kata rumah telah berfungsi sebagai objek manakala ayat yang ketiga, kata rumah telah menjadi keterangan.

1

kata juga dapat di dijelaskan sebagai satuan makna. Asmah Hj. Kata disusun oleh satu atau beberapa morfem. 2 . Omar memberikan definisi istilah kata dari perspektif unit nahu yang merupakan unsur frasa serta turut mengembangkan lagi istilah kata yang membentuk beberapa bahagian lain seperti penjenisan kata. Kata adalah satuan gramatikal bebas yang terkecil. secara jelasnya dapat dilihat di sini Asmah Hj. 1. Omar telah menjelaskan bahawa istilah kata dari sudut jenis. struktur dan sebagainya manakala Abdullah Hassan telah menambah. Selain itu. Hasil sumber kajian dari penerangan mengenai pendapat tokoh. susunan kata boleh dipecahkan kepada beberapa morfem iaitu monomorfemis yang bererti kata yang bermorfem satu manakala polimorfemis pula kata yang bermorfem lebih daripada satu. Kesimpulan Pandangan tokoh adalah berbeza mengenai istilah kata. Omar.Tatabahasa Bahasa Melayu _______________ BML 2093 Menurut Ahmad Khair lagi. iaitu kata merupakan bentuk terkecil dan dapat digunakan bersendirian secara bebas. Namun.4. terdapat sedikit persamaan yang telah wujud di antara pengertian istilah dari Asmah Hj. dan Ahmad Khair iaitu ketiga-tiga tokoh ini memperkatakan bahawa kata merupakan unit terkecil yang dapat membentuk ayat atau kata atau boleh berdiri sendiri. Kata juga haruslah mempunyai makna yang boleh member maksud walaupun hanya satu kata. golongan dan juga subgolongan kata dan sebagainya. golongan. Bagi Ahmad Khair pula menekankan kesatuan makna yang terdapat dalam unsur kata dan Ainon Mohd pula menerangkan kata merupakan pendapat.tokoh Tatabahasa Melayu mengenai istilah kata. Abdullah Hassan. dengan pemilihan makna yang tertentu. dapat difahamkan disini bahawa kata merupakan unit nahu terkecil dan ianya berfungsi sebagai unsur dalam frasa serta boleh berdiri sendiri sebagai ayat minimal dan boleh mewujudkan frasa apabila berfungsi dengan kata lain.

atau sudah selesai. frasa kata kerja . Kata bantu sentiasa digunakan di depan kata kerja. frasa sifat dan frasa sendi nama. Abdullah Hassan (2008:194) mengatakan perkataan yang hanya boleh digunakan bersama-sama dengan kata kerja sahaja.Tatabahasa Bahasa Melayu _______________ BML 2093 2. Jadi kata bantu menjalankan fungsi menerangkan aspek dan ragam. dan juga kata adverba itu sendiri. Oleh sebab itu kata bantu adalah sejenis kata kerja juga.1. 2. kata bantu juga bertugas membantu frasa adjektif dan frasa sendi nama. Perkataan±perkataan itu disebut kata bantu. (FK) Anda harus segera.3. Ia menerangkan kata kerja. Selain itu. Oleh sebab ia 3 .2 Menurut Ahmad Khair Mohd Nor (2007:148) kata bantu ialah perkataan yang memberi keterangan tentang sesuatu perbuatan atau kata kerja. (FA) Ahmad akan ke sana. Aspek menerangkan sama ada perbuatan itu akan dilakukan. Kata ini terdapat dalam dua jenis iaitu kata bantu yang menunjukkan aspek dan ragam. 2.0 2.3 Tatabahasa Dewan Edisi Baharu (2004) mengatakan kata bantu ialah jenis perkataan yang bertugas membantu frasa kerja. kata sifat . frasa adjektif. Dengan itu kata bantu telah digolongkan kepada dua bahagian iaitu kata bantu aspek yang menerangkan berkaitan perbezaan masa dan kata bantu ragam yang menjelaskan maksud ragam perasaan.1 Konsep Kata Bantu Abdullah Hassan (1993:222) mengatakan kata bantu membantu menerangkan frasa kerja.Contohnya: 1) 2) 3) Mereka semua sudah kembali. dan frasa sendi nama. dan frasa sendi nama. sedang dilakukan. Ragam pula menerangkan keadaan perasaan pelaku semasa melakukan perbuatan tersebut. (FSN) 2. Kata adverba sebagai kata bantu Abdullah Hassan (2008:195) mengatakan kata adverba adalah perkataan yang memberi keterangan kepada kata kerja. Kata bantu kebiasaanya telah dibincangkan bersama-sama kata kerja. kata adjektif. iaitu dengan menimbulkan makna-makna tambahan dari segi aspek waktu atau ragam.

Berikut adalah beberapa contoh kata adverba: 1.1 Kata Bantu Aspek Abdullah Hassan (1993) menjelaskan bahawa kata bantu aspek membezakan sama ada sesuatu perbuatan itu selesai. Berjalan kuat 3. Lama berfikir 3. sedang atau sudah disempurnakan. Bertindak pantas 2.0 Contoh Kata Bantu 3. Bijak berniaga 6. sedang mengail (belum sempurna) 2. sedang. Aktif menulis 7.(menerangkan kata kerja).Contoh kata bantu aspek: 1. pernah. Pandai mengaji 5. Terbang tinggi 4. dan belum. sedang. Contoh penggunaan adalah seperti berikut: 1. Ini bermakna kata bantu aspek memberitahu sama ada perbuatan itu. 2.Kami pernah menziarahi dia di utara Malaysia. sedang mandi (belum sempurna) 4 . Mereka belum besar lagi. sudah. masih. Emak sedang ke pasar. maka ia juga adalah sejenis kata bantu. atau akan dilakukan.Tatabahasa Bahasa Melayu _______________ BML 2093 mem-bantu menerangkan kata-kata tersebut. akan. sedang dilakukan . atau belum dibuat. Ini dibawa oleh perkataan seperti : telah. (menerangkan kata sifat) 3. sudah. (menerangkan frasa sendi nama) Abdullah Hassan (2008) mengatakan kata bantu aspek adalah berfungsi bagi menunjukkan apabila perbuatan itu belum.

Telah tidur (sudah sempurna) 6. akan).sama ada masa itu belum berlaku. Masa telah berlaku: telah.Contohnya : 1.Tatabahasa Bahasa Melayu _______________ BML 2093 3. dan belum (belum. telah. Sudah tamat(sudah sempurna) 5. Contohnya: 1) Rosini sudah berkahwin pada malam kelmarin 2) Majapahit telah menyerang Melaka 3) Iraq pernah menawan Kuwait 4) Mahasiswa itu sedang berangan-angan 5) Pemuda itu masih bersembunyi 6) Bulan belum mengambang 7) Orang tua itu akan berhijrah ke Ipoh Kata bantu aspek boleh juga berpasangan sesama sendiri pada satu masa.belum 2. pernah). Contohnya: 1) Yang merah itu masih belum berumah tangga 5 . Pernah bermain (sudah sempurna) Ahmad Khair Mohd Nor (2007:149) mengatakan kata bantu aspek menerangkan perbezaan masa dilakukan. iaitu: sudah (sudah. Masa sedang berlaku: sedang. masih berlaku atau telah berlaku. Akan tiba (belum sempurna) 4. Masa belum berlaku: akan . sedang (sedang. sudah Selain itu menurut Bahasa Melayu Dimensi Pengajaran Dan Pembelajaran (2006) Kata bantu aspek dapat dibahagikan kepada tiga jenis mengikut masa. masih). tengah 3.

Kanak-kanak itu hendak masuk ke bilik. 2.Bentuk± bentuk kata bantu ialah telah.(menerangkan kata sifat) Abdullah Hassan (2008:195) mengatakan kata bantu ragam menerangkan perasaan dan pendapat arang yang melakukan perbuatan itu. Hendak makan 6 . pernah. iaitu sama ada masa lampau. mesti. Pertanyaan pemuda itu belum berjawab. (menerangkan kata kerja) 2. akan dan belum yang masingmasingnya digunakan seperti dalam ayat-ayat yang berikut: 1. 3. baru. masa kini. 3) rombongan pengantin masih belum tiba. mahu.Tatabahasa Bahasa Melayu _______________ BML 2093 2) orang itu belum pernah memanjat pokok. Pekerja itu telah pulang. Awak harus cepat supaya tidak ketinggalan. atau masa hadapan.Ini dibawa oleh perkataan seperti : akan.2 Kata Bantu Ragam Abdullah Hassan (1993:222) mengatakan kata bantu ragam menerangkan perasaan pelaku terhadap perbuatan yang dilakukan . masih. Ramai pemuda kini mahu bekerja sendiri. hendak. 3. 4) dia sudah pernah menangkap harimau 5) saya telah pernah pergi ke bulan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu (2004:246) mengatakan kata bantu aspek menimbulkan suasana perbezaan masa. Hendak pergi 2. (menerangkan kata kerja) 3. boleh . Mereka sedang mendaki gunung. 4. Contoh penggunaan adalah seperti berikut: 1. dan dapat. Guru besar masih menyiapkan laporan itu. harus. sedang.Contoh adalah seperti berikut: 1.

Dia mahu mempertingkatkan prestasi kerja. Mesti hadir 8. dapat. Contohnya: 1. hendak. Selain itu. Kata boleh digunakan untuk menunjukkan keizinan . hendak. Peserta yang berumur lebih daripada 30 tahun tidak boleh menyertai pertandingan itu. 2. Boleh terima Ahmad Khair Mohd Nor (2007:149) mengatakan kata bantu ragam menerangkan kemahuan atau perasaan yang berkait dengan perbuatan yang dilakukan Contohnya: boleh. 2. Mahu bergaduh 4. 7 . sama ada mesti. Contoh: 1. Harus berusaha 7. mesti. harus dan sebagainya Menurut Bahasa Melayu Dimensi Pengajaran Dan Pembelajaran (2006) Kata bantu ragam boleh dan dapat mempunyai makna yang berbeza. 3. Adik saya tidak dapat hadir ke sekolah hari ini kerana demam. Kata bantu ragam hadir sebelum kata kerja untuk menerangkan ragam atau suasana perasaan sesuatu perlakuan itu. Saya tidak boleh masuk ke dewan kerana tertinggal slip peperiksaan. berupaya atau tidak berupaya untuk melakukannya. Mahu melawan 5.manakala dapat digunakan dalam hubungannya dengan ³kepercayaan´ atau ³kemampuan´. ingin.Tatabahasa Bahasa Melayu _______________ BML 2093 3. Kedua-dua remaja itu hendak bergusti. Mesti berdoa 9. Harus mengalah 6. mahu.

Mahasiswa itu harus mahu mengambil peperiksaan. penggunaan kata bantu dalam ayat jelas menunjukkan fungsinya adalah sama dan tidak berubah. 8 . 2.Contoh penggunaanya dalam ayat adalah seperti yang berikut: 1. Anaknya dapat menyelam. 3. Contoh: 1. boleh. Pembahagian jenis kata bantu pada kedua rujukan tersebut juga sama iaitu 2 jenis / bentuk / golongan yakni kata bantu ragam dan kata bantu aspek. Kita mesti berkorban untuk negarA Kata bantu ragam juga boleh berpasangan sesama sendiri untuk mengungkapkan ragam atau suasana perasaan mengikut konteksnya. mahu. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu (2004:246) mengatakan kata bantu ragam ialah bentuk kata yang menyatakan atau menerangkan ragam perasaan yang berkait dengan perbuatan yang dilakukan. 4. Suaminya mesti mahu berkahwin lagi.Tatabahasa Bahasa Melayu _______________ BML 2093 3. 5. 2. Mereka mesti keluar hari ini juga. dan dapat. Kamu boleh balik pada petang nanti. frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FSN). 6. Kami harus bergegas ke sana. 4. 3. Kami dapat pulang ke kampong pada masa cuti persekolahan. Ini kerana merujuk Tatabahasa Dewan Edisi Baharu (2004) dan Ahmad Khair Mohd Nor (2007) tugas kata bantu ini sememangnya merujuk kepada sesuatu perbuatan atau kata kerja. Selain itu juga kata bantu ini juga bertugas membantu dalam frasa kerja (FK). mesti. seperti hendak.3 Perbandingan Jika dilihat pada kesemua rujukan yang telah dikaji. Kita boleh bertolak ke Johor Bahru esok. Kita mesti dapat mengambil buah yang tergantung itu. Kedua-dua ibu bapanya harus dapat ke Mekah tahun ini. 3.

Kata bantu terbahagi kepada 2 jenis iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam Kata Bantu Aspek Belum dilakukan belum . (FSN) Jika dilihat dari ayat-ayat tersebut sememangnya peranan kata bantu untuk membantu menjadikan ayat lengkap sangat jelas dan di situ jugalah dapat dilihat kewujudan sesuatu perbuatan atau disusuli kata kerja.1 Menurut Ahmad Khair Mohd Nor (2009:64) kata bantu sering berkait dengan kata kerja bagi menambahkan pengertian sesuatu perbuatan dan kata bantu harus di hadapan kata kerja. masih.0 Dapatan 4. frasa adjektif. (FA) 3. mula Sudah berlalu sudah. Awak harus cepat. dan frasa sendi nama dalam setiap ayat walaupun dalam kata bantu aspek mahupun kata bantu ragam bagi mewujudkan sesuatu ayat kata bantu. Selain itu juga kata bantu ini sentiasa berada di hadapan kata kerja dan dari sudut ini. (FK) 2. Ahmad akan ke sana. Pekerja itu telah pulang. pernah. baru 9 . konsep pemahamannya tetap sama dengan dua lagi rujukan sebelum ini kerana masih wujud lagi frasa kerja. hendak Sedang berlangsung sedang. 4. akan.Tatabahasa Bahasa Melayu _______________ BML 2093 Contoh ayat: 1. Manakala menurut Abdullah Hassan (2008) kata bantu boleh digunakan bersama-sama dengan kata kerja sahaja tetapi tetap merujuk kepada sesuatu perbuatan. telah.1.

perlu mungkin. masih. ingin mesti.3 Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu (2004) kata bantu ialah jenis perkataan yang bertugas untuk membantu. wajib. iaitu dengan menimbulkan makna-makna tambahan dari segi aspek waktu atau ragam. akan dan belum Kata Bantu Ragam Akan. dan frasa sendi nama. dapat hendak. 10 . mahu.1. frasa kerja. harus. pernah. barangkali tentu. hendak. sudah.2 Menurut Abdullah Hassan (2008:222) sifat bagi kata bantu adalah sama tetapi beliau tidak membuat pengkelasan khusus untuk kata bantu aspek dan kata bantu ragam berlainan dengan Ahmad Khair Mohd Nor yang membuat jadual pengkhususan bagi kata bantu. mahu.Tatabahasa Bahasa Melayu _______________ BML 2093 Kata Bantu Ragam Makna a) keupayaan b) kehendak c) kemestian d) kemungkinan e) kepastian f) keizinan g) keengganan h) kepatutan Contoh Kata Bantu boleh. frasa adjektif. pasti boleh enggan patut 4. Namun begitu pengkelasan yang dibuat hampir sama dengan tokoh Abdullah Hassan dan mempunyai penambahan µbaru¶ pada kata bantu aspek yang digantikan dengan µsudah¶ dan pembuangan perkataan µakan¶ pada kata bantu ragam.1. sedang. harus. boleh dan dapat 4. Kata Bantu Aspek Telah. mesti.

dan belum. Kata Bantu Ragam Hendak. baru. Ini menjadikan jumlah jumlah kata bantu aspek sebanyak 7 serta 7 contoh kata dalam kata bantu ragam yang dijelaskan oleh Abdullah Hassan (2008) manakala terdapat 6 contoh kata dalam Tatabahasa Dewan Edisi Baharu (2004) 5. tetapi kategori kata bantu aspek dan kata bantu ragam mempunyai penambahan jika dibandingkan dengan Ahmad Khair Mohd Nor (2009) yang menjelaskan bahawa terdapat 10 contoh kata bagi kata bantu aspek serta 16 contoh kata bagi kata bantu ragam. mesti. 1) Saya sudah tidak menari . pernah. sedang. 4.Tatabahasa Bahasa Melayu _______________ BML 2093 Kata Bantu Aspek Telah. dan dapat. akan. kesalahan yang terdapat di sini ialah ketidaksuaian penggabungan dengan kata bantu aspek. boleh.0 Kesalahan Tatabahasa Dalam Kata Bantu Merujuk Ahmad Khair Mohd Nor (2008) .Saya sudah bukan menari 2) Saya telah tidak menari . harus. Namun dari sudut pandangan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu (2004) dan Abdullah Hassan (2008) persamaan pengkelasan contoh kata bantu aspek dan kata bantu ragam terdapat sedikit penambahan µbaru¶ bagi kata bantu aspek bagi menggantikan perkataan µsudah¶ dan pembuangan µakan¶ bagi kata bantu ragam. masih. dalam konteks ini kata nafi tidak berpotensi untuk begabung dengan kata bantu aspek berbanding dengan bukan.2 kesimpulan Berdasarkan pemerhatian dari ketiga-tiga rujukan diatas konsep dan sifat kata bantu sebagai kata yang berada di hadapan kata kerja adalah sama dan tidak berubah. mahu.Saya telah bukan menari 11 .

Walaupun penggunan kata bantu aspek di sini telah ditukar dari sudah. namun penyesuaian bagi ayat tersebut menggunakan kata nafi bukan adalah tidak sesuai sama sekali bagi menyempurnakan ayat tersebut. Penerbitan kata ini juga boleh meluaskan lagi penggunaan bahasa dan ia menjadi salah satu keistimewaan penggunaan tatabahasa Bahasa Melayu dalam pengajaran. telah. frasa adjektif dan frasa sendi nama. Contoh ayat 1) 2) Saya mungkin terlambat Salah jika : Saya mungkin (kata sifat digunakan) - Saya mungkin (menangis) Di sini kata bantu ragam mungkin digunakan bagi menyempurnakan ayat tersebut. ayat tersebut mungkin didengar betul tetapi dari segi maksud ia adalah salah seperti contoh : Saya mungkin menangis . 12 . Jika penggunaan kata lain selepas kata bantu seperti kata sifat. 6.0 Kesimpulan Kesimpulannya. Kata bantu juga harus wujud di hadapan kata kerja dan tidak boleh dari aspek bahasa semata-mata. jenis perkataan lain yang menggantikan tugas kata bantu manakala pembahagian kata bantu adalah kepada 2 jenis yang cukup untuk menjelaskan sifat dan kepentingan peranan kata bantu itu sendiri iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam. dan sedang .Tatabahasa Bahasa Melayu _______________ BML 2093 3) Saya sedang tidak menari . Begitu juga apabila melibatkan kata bantu ragam. kata ini agak berpotensi dalam menyesuaian ayat tersebut walaupun kebiasaanya kata kerja yang patut berada di tempat kata nafi tersebut. dapat dijelaskan disini bahawa kata bantu merupakan bentuk kata yang bertugas sebagai pelengkap ayat yang penting kerana melibatkan frasa kerja. Manakala terlambat sebagai perbuatan yang digunakan sesuai dengan sifat kata bantu ragam yang menunjukkan kata kerja.Saya sedang bukan menari Ini kerana apabila dilihat. penggunaan bukan pada ayat tersebut menyebabkan makna ayat itu tidak betul dan munasabah. Tetapi apabila penggunaan kata nafi tidak.

Kuala Lumpur : Pustaka Salam Sdn Bhd. Saranan kepada para pelajar dan guru agar menguasai aspek ini kerana kepentingannya dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa di sekolah.. Selain itu. Persoalan Tatabahasa. Hashim Hj. 7. Kuala Lumpur : Pustaka Salam Sdn Bhd. Tatabahasa Pedagogi BahasaMelayu. Pembentukan Kata. Kuala Lumpur : PTS Publication & Distributors Sdn Bhd. Ahmad Khair Mohd Nor (2008).0 Rujukan Abdullah Hassan ( 1993).Tatabahasa Bahasa Melayu _______________ BML 2093 Kepentingan ilmu tatabahasa dalam memastikan penggunaan bahasa yang jitu dan gramatis tidak dapat dinafikan. Kuala Lumpur : Pustaka Salam Sdn Bhd. Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. Musa dan Abdul Hamid Mahmood 13 . Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Nik Safiah Karim. Pengajaran Ayat Bahasa Melayu. Farid M. penguasaan dalam bidang tatabahasa akan menentukan pengajaran tatabahasa berlangsung dalam suasana yang terancang dan mencabar pemikiran untuk memperoleh kepastian berkenaan hukum-hakam berkaitan bahasa. penguasaan yang luas dalam ilmu tatabahasa seperti dalam penggunaan apitan akan membolehkan kita menganalisis kesalahan-kesalahan bahasa yang kerap kali dilakukan oleh pelajar dalam penghasilan ayat. Ahmad Khair Mohd Nor (2009). Abdullah Hassan (2008). Ahmad Khair Mohd Nor (2007).Onn.

Tatabahasa Bahasa Melayu _______________ BML 2093 (2004).selangor: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd 14 . Abdullah Yusof. Bahasa Melayu Dimensi Pengajaran Dan Pembelajaran. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohd Ra´in Shaari (2006). Sulaiman Masri.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->