P. 1
kata bantu

kata bantu

|Views: 952|Likes:

More info:

Published by: Амран бен Ануар on Sep 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2013

pdf

text

original

Tatabahasa Bahasa Melayu

_______________ BML 2093

1.0

Konsep Kata 1.1. Menurut Asmah Haji Omar, kata mempunyai berbagai-bagai pengertian

berdasarkan pengwujudannya. Kata terbahgi kepada tiga iaitu fornologis, kata grafemis atau kata ejaan serta kata nahuan.(1882:14). Selain itu menurut Asmah Hj Omar dalam bukunya iaitu Nahu Kemas Kini, istilah kata merupakan unit nahu yang merupakan unsur dalam frasa dan boleh berdiri sendiri sebagai ayat minimal. Sebagai unsur dalam frasa, kata boleh berfungsi dalam hubungan sintagmatik dengan kata lain untuk mewujudkan frasa. Sebagai contoh, hari panas merupakan frasa yang menggambarkan dua kata iaitu hari dan panas, membentuk frasa. 1.2. Abdullah Hassan (1992:107), bentuk bebas dimaksudkan bahawa kata

mempunyai kesatuan tertentu untuk wujud sebagai sebuah ayat yang terdiri daripada satu kata. Kata sebagai bentuk terkecil yang bermakna dan dapat digunakan bersendirian sebagai ayat minimal itulah yang disebut bentuk bebas. 1.3 Menurut Ahmad Khair Mohd Nor (2007:4) pula, kata merupakan satuan makna

kerana kata memilih makna tertentu. Sebagai contoh, kata jangan mengandungi kesatuan makna, tetapi nganja tidak ada kesatuan makna. Selain itu, kata juga berperanan sebagai satuan mempunyai kebebasan bergerak dalam ayat. Contoh : Rumah itu kecil. Abang telah membeli rumah itu. Abdullah sudah pulang ke rumah.

Dari contoh yang telah ditunjukkan, kata rumah pada ayat yang pertama menjadi subjek. Dalam ayat yang kedua pula, kata rumah telah berfungsi sebagai objek manakala ayat yang ketiga, kata rumah telah menjadi keterangan.

1

dengan pemilihan makna yang tertentu. Namun. Asmah Hj. iaitu kata merupakan bentuk terkecil dan dapat digunakan bersendirian secara bebas. terdapat sedikit persamaan yang telah wujud di antara pengertian istilah dari Asmah Hj. 2 . secara jelasnya dapat dilihat di sini Asmah Hj.4. kata juga dapat di dijelaskan sebagai satuan makna. Bagi Ahmad Khair pula menekankan kesatuan makna yang terdapat dalam unsur kata dan Ainon Mohd pula menerangkan kata merupakan pendapat.Tatabahasa Bahasa Melayu _______________ BML 2093 Menurut Ahmad Khair lagi. Kata juga haruslah mempunyai makna yang boleh member maksud walaupun hanya satu kata. Omar. Kata disusun oleh satu atau beberapa morfem. Omar memberikan definisi istilah kata dari perspektif unit nahu yang merupakan unsur frasa serta turut mengembangkan lagi istilah kata yang membentuk beberapa bahagian lain seperti penjenisan kata. 1. Omar telah menjelaskan bahawa istilah kata dari sudut jenis. struktur dan sebagainya manakala Abdullah Hassan telah menambah. golongan. Hasil sumber kajian dari penerangan mengenai pendapat tokoh. dapat difahamkan disini bahawa kata merupakan unit nahu terkecil dan ianya berfungsi sebagai unsur dalam frasa serta boleh berdiri sendiri sebagai ayat minimal dan boleh mewujudkan frasa apabila berfungsi dengan kata lain.tokoh Tatabahasa Melayu mengenai istilah kata. Abdullah Hassan. Kata adalah satuan gramatikal bebas yang terkecil. susunan kata boleh dipecahkan kepada beberapa morfem iaitu monomorfemis yang bererti kata yang bermorfem satu manakala polimorfemis pula kata yang bermorfem lebih daripada satu. dan Ahmad Khair iaitu ketiga-tiga tokoh ini memperkatakan bahawa kata merupakan unit terkecil yang dapat membentuk ayat atau kata atau boleh berdiri sendiri. Kesimpulan Pandangan tokoh adalah berbeza mengenai istilah kata. golongan dan juga subgolongan kata dan sebagainya. Selain itu.

2. Ragam pula menerangkan keadaan perasaan pelaku semasa melakukan perbuatan tersebut. dan juga kata adverba itu sendiri.0 2. Ia menerangkan kata kerja. (FSN) 2. Selain itu.3. Oleh sebab ia 3 . Kata adverba sebagai kata bantu Abdullah Hassan (2008:195) mengatakan kata adverba adalah perkataan yang memberi keterangan kepada kata kerja. (FA) Ahmad akan ke sana. Kata ini terdapat dalam dua jenis iaitu kata bantu yang menunjukkan aspek dan ragam. frasa sifat dan frasa sendi nama. Kata bantu sentiasa digunakan di depan kata kerja. Abdullah Hassan (2008:194) mengatakan perkataan yang hanya boleh digunakan bersama-sama dengan kata kerja sahaja. iaitu dengan menimbulkan makna-makna tambahan dari segi aspek waktu atau ragam. kata adjektif. dan frasa sendi nama. Kata bantu kebiasaanya telah dibincangkan bersama-sama kata kerja. sedang dilakukan. Dengan itu kata bantu telah digolongkan kepada dua bahagian iaitu kata bantu aspek yang menerangkan berkaitan perbezaan masa dan kata bantu ragam yang menjelaskan maksud ragam perasaan.1. kata bantu juga bertugas membantu frasa adjektif dan frasa sendi nama. Oleh sebab itu kata bantu adalah sejenis kata kerja juga.2 Menurut Ahmad Khair Mohd Nor (2007:148) kata bantu ialah perkataan yang memberi keterangan tentang sesuatu perbuatan atau kata kerja.1 Konsep Kata Bantu Abdullah Hassan (1993:222) mengatakan kata bantu membantu menerangkan frasa kerja. frasa kata kerja . Jadi kata bantu menjalankan fungsi menerangkan aspek dan ragam. atau sudah selesai. frasa adjektif. 2. Aspek menerangkan sama ada perbuatan itu akan dilakukan.3 Tatabahasa Dewan Edisi Baharu (2004) mengatakan kata bantu ialah jenis perkataan yang bertugas membantu frasa kerja.Contohnya: 1) 2) 3) Mereka semua sudah kembali. (FK) Anda harus segera. Perkataan±perkataan itu disebut kata bantu.Tatabahasa Bahasa Melayu _______________ BML 2093 2. kata sifat . dan frasa sendi nama.

(menerangkan kata kerja). masih.Tatabahasa Bahasa Melayu _______________ BML 2093 mem-bantu menerangkan kata-kata tersebut. atau belum dibuat. Bijak berniaga 6. maka ia juga adalah sejenis kata bantu. sedang mengail (belum sempurna) 2.Kami pernah menziarahi dia di utara Malaysia. (menerangkan kata sifat) 3. Ini bermakna kata bantu aspek memberitahu sama ada perbuatan itu. sedang mandi (belum sempurna) 4 . Contoh penggunaan adalah seperti berikut: 1. Berjalan kuat 3. Lama berfikir 3. Aktif menulis 7. Terbang tinggi 4. sedang atau sudah disempurnakan. sedang.0 Contoh Kata Bantu 3. Berikut adalah beberapa contoh kata adverba: 1. Mereka belum besar lagi. dan belum. Pandai mengaji 5. sedang dilakukan . Ini dibawa oleh perkataan seperti : telah. akan. sudah.1 Kata Bantu Aspek Abdullah Hassan (1993) menjelaskan bahawa kata bantu aspek membezakan sama ada sesuatu perbuatan itu selesai. (menerangkan frasa sendi nama) Abdullah Hassan (2008) mengatakan kata bantu aspek adalah berfungsi bagi menunjukkan apabila perbuatan itu belum. Emak sedang ke pasar. pernah. sedang. Bertindak pantas 2. atau akan dilakukan.Contoh kata bantu aspek: 1. 2. sudah.

masih). Masa telah berlaku: telah. telah.Tatabahasa Bahasa Melayu _______________ BML 2093 3. sudah Selain itu menurut Bahasa Melayu Dimensi Pengajaran Dan Pembelajaran (2006) Kata bantu aspek dapat dibahagikan kepada tiga jenis mengikut masa. Contohnya: 1) Yang merah itu masih belum berumah tangga 5 . Pernah bermain (sudah sempurna) Ahmad Khair Mohd Nor (2007:149) mengatakan kata bantu aspek menerangkan perbezaan masa dilakukan. Akan tiba (belum sempurna) 4. akan). iaitu: sudah (sudah. masih berlaku atau telah berlaku. Masa sedang berlaku: sedang. Telah tidur (sudah sempurna) 6. Contohnya: 1) Rosini sudah berkahwin pada malam kelmarin 2) Majapahit telah menyerang Melaka 3) Iraq pernah menawan Kuwait 4) Mahasiswa itu sedang berangan-angan 5) Pemuda itu masih bersembunyi 6) Bulan belum mengambang 7) Orang tua itu akan berhijrah ke Ipoh Kata bantu aspek boleh juga berpasangan sesama sendiri pada satu masa. Masa belum berlaku: akan . Sudah tamat(sudah sempurna) 5.Contohnya : 1. tengah 3.belum 2. dan belum (belum. sedang (sedang. pernah).sama ada masa itu belum berlaku.

Bentuk± bentuk kata bantu ialah telah. dan dapat. Contoh penggunaan adalah seperti berikut: 1. sedang.2 Kata Bantu Ragam Abdullah Hassan (1993:222) mengatakan kata bantu ragam menerangkan perasaan pelaku terhadap perbuatan yang dilakukan . Pekerja itu telah pulang. baru. (menerangkan kata kerja) 2. 3. masih.Tatabahasa Bahasa Melayu _______________ BML 2093 2) orang itu belum pernah memanjat pokok. iaitu sama ada masa lampau. Hendak pergi 2. atau masa hadapan. 4) dia sudah pernah menangkap harimau 5) saya telah pernah pergi ke bulan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu (2004:246) mengatakan kata bantu aspek menimbulkan suasana perbezaan masa. pernah. akan dan belum yang masingmasingnya digunakan seperti dalam ayat-ayat yang berikut: 1.(menerangkan kata sifat) Abdullah Hassan (2008:195) mengatakan kata bantu ragam menerangkan perasaan dan pendapat arang yang melakukan perbuatan itu. Mereka sedang mendaki gunung. mahu. hendak. (menerangkan kata kerja) 3. 2. mesti.Contoh adalah seperti berikut: 1. Kanak-kanak itu hendak masuk ke bilik.Ini dibawa oleh perkataan seperti : akan. masa kini. Awak harus cepat supaya tidak ketinggalan. Pertanyaan pemuda itu belum berjawab. 3. Ramai pemuda kini mahu bekerja sendiri. Guru besar masih menyiapkan laporan itu. harus. 4. boleh . Hendak makan 6 . 3) rombongan pengantin masih belum tiba.

hendak. dapat. harus dan sebagainya Menurut Bahasa Melayu Dimensi Pengajaran Dan Pembelajaran (2006) Kata bantu ragam boleh dan dapat mempunyai makna yang berbeza. Mesti berdoa 9. berupaya atau tidak berupaya untuk melakukannya. ingin. mesti.Tatabahasa Bahasa Melayu _______________ BML 2093 3. Kata boleh digunakan untuk menunjukkan keizinan . Saya tidak boleh masuk ke dewan kerana tertinggal slip peperiksaan. 3. 7 . hendak. Boleh terima Ahmad Khair Mohd Nor (2007:149) mengatakan kata bantu ragam menerangkan kemahuan atau perasaan yang berkait dengan perbuatan yang dilakukan Contohnya: boleh. Mesti hadir 8. 2. Peserta yang berumur lebih daripada 30 tahun tidak boleh menyertai pertandingan itu. Mahu melawan 5. Dia mahu mempertingkatkan prestasi kerja. Kedua-dua remaja itu hendak bergusti. sama ada mesti. 2. Adik saya tidak dapat hadir ke sekolah hari ini kerana demam. mahu. Mahu bergaduh 4. Contoh: 1. Harus berusaha 7. Kata bantu ragam hadir sebelum kata kerja untuk menerangkan ragam atau suasana perasaan sesuatu perlakuan itu.manakala dapat digunakan dalam hubungannya dengan ³kepercayaan´ atau ³kemampuan´. Contohnya: 1. Selain itu. Harus mengalah 6.

boleh. 2. Kamu boleh balik pada petang nanti. 3. 6. mahu. Kita boleh bertolak ke Johor Bahru esok. 4. Kita mesti berkorban untuk negarA Kata bantu ragam juga boleh berpasangan sesama sendiri untuk mengungkapkan ragam atau suasana perasaan mengikut konteksnya. Ini kerana merujuk Tatabahasa Dewan Edisi Baharu (2004) dan Ahmad Khair Mohd Nor (2007) tugas kata bantu ini sememangnya merujuk kepada sesuatu perbuatan atau kata kerja. Suaminya mesti mahu berkahwin lagi. Mereka mesti keluar hari ini juga. Pembahagian jenis kata bantu pada kedua rujukan tersebut juga sama iaitu 2 jenis / bentuk / golongan yakni kata bantu ragam dan kata bantu aspek. 5.3 Perbandingan Jika dilihat pada kesemua rujukan yang telah dikaji. 4. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu (2004:246) mengatakan kata bantu ragam ialah bentuk kata yang menyatakan atau menerangkan ragam perasaan yang berkait dengan perbuatan yang dilakukan. Kedua-dua ibu bapanya harus dapat ke Mekah tahun ini. 3. 8 . mesti. Kita mesti dapat mengambil buah yang tergantung itu. Kami harus bergegas ke sana. penggunaan kata bantu dalam ayat jelas menunjukkan fungsinya adalah sama dan tidak berubah. dan dapat.Contoh penggunaanya dalam ayat adalah seperti yang berikut: 1. Mahasiswa itu harus mahu mengambil peperiksaan.Tatabahasa Bahasa Melayu _______________ BML 2093 3. Contoh: 1. Anaknya dapat menyelam. 2. 3. Selain itu juga kata bantu ini juga bertugas membantu dalam frasa kerja (FK). Kami dapat pulang ke kampong pada masa cuti persekolahan. seperti hendak. frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FSN).

Manakala menurut Abdullah Hassan (2008) kata bantu boleh digunakan bersama-sama dengan kata kerja sahaja tetapi tetap merujuk kepada sesuatu perbuatan. frasa adjektif. (FK) 2. konsep pemahamannya tetap sama dengan dua lagi rujukan sebelum ini kerana masih wujud lagi frasa kerja.1 Menurut Ahmad Khair Mohd Nor (2009:64) kata bantu sering berkait dengan kata kerja bagi menambahkan pengertian sesuatu perbuatan dan kata bantu harus di hadapan kata kerja. hendak Sedang berlangsung sedang. dan frasa sendi nama dalam setiap ayat walaupun dalam kata bantu aspek mahupun kata bantu ragam bagi mewujudkan sesuatu ayat kata bantu.1. Awak harus cepat. 4. baru 9 .0 Dapatan 4. telah. akan. masih. Selain itu juga kata bantu ini sentiasa berada di hadapan kata kerja dan dari sudut ini. (FA) 3. (FSN) Jika dilihat dari ayat-ayat tersebut sememangnya peranan kata bantu untuk membantu menjadikan ayat lengkap sangat jelas dan di situ jugalah dapat dilihat kewujudan sesuatu perbuatan atau disusuli kata kerja.Tatabahasa Bahasa Melayu _______________ BML 2093 Contoh ayat: 1. mula Sudah berlalu sudah. Ahmad akan ke sana. Kata bantu terbahagi kepada 2 jenis iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam Kata Bantu Aspek Belum dilakukan belum . Pekerja itu telah pulang. pernah.

pasti boleh enggan patut 4. 10 . dapat hendak. boleh dan dapat 4. frasa adjektif. harus. sudah. dan frasa sendi nama. ingin mesti. iaitu dengan menimbulkan makna-makna tambahan dari segi aspek waktu atau ragam.3 Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu (2004) kata bantu ialah jenis perkataan yang bertugas untuk membantu. mahu. sedang.Tatabahasa Bahasa Melayu _______________ BML 2093 Kata Bantu Ragam Makna a) keupayaan b) kehendak c) kemestian d) kemungkinan e) kepastian f) keizinan g) keengganan h) kepatutan Contoh Kata Bantu boleh.1. hendak. harus. pernah.1. frasa kerja. wajib. Kata Bantu Aspek Telah. Namun begitu pengkelasan yang dibuat hampir sama dengan tokoh Abdullah Hassan dan mempunyai penambahan µbaru¶ pada kata bantu aspek yang digantikan dengan µsudah¶ dan pembuangan perkataan µakan¶ pada kata bantu ragam. akan dan belum Kata Bantu Ragam Akan. mahu.2 Menurut Abdullah Hassan (2008:222) sifat bagi kata bantu adalah sama tetapi beliau tidak membuat pengkelasan khusus untuk kata bantu aspek dan kata bantu ragam berlainan dengan Ahmad Khair Mohd Nor yang membuat jadual pengkhususan bagi kata bantu. perlu mungkin. barangkali tentu. masih. mesti.

dan dapat.Saya telah bukan menari 11 . Kata Bantu Ragam Hendak. akan.Tatabahasa Bahasa Melayu _______________ BML 2093 Kata Bantu Aspek Telah. boleh. Namun dari sudut pandangan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu (2004) dan Abdullah Hassan (2008) persamaan pengkelasan contoh kata bantu aspek dan kata bantu ragam terdapat sedikit penambahan µbaru¶ bagi kata bantu aspek bagi menggantikan perkataan µsudah¶ dan pembuangan µakan¶ bagi kata bantu ragam. baru. 4. mahu. tetapi kategori kata bantu aspek dan kata bantu ragam mempunyai penambahan jika dibandingkan dengan Ahmad Khair Mohd Nor (2009) yang menjelaskan bahawa terdapat 10 contoh kata bagi kata bantu aspek serta 16 contoh kata bagi kata bantu ragam. dan belum.Saya sudah bukan menari 2) Saya telah tidak menari . mesti.2 kesimpulan Berdasarkan pemerhatian dari ketiga-tiga rujukan diatas konsep dan sifat kata bantu sebagai kata yang berada di hadapan kata kerja adalah sama dan tidak berubah. sedang. dalam konteks ini kata nafi tidak berpotensi untuk begabung dengan kata bantu aspek berbanding dengan bukan. harus. kesalahan yang terdapat di sini ialah ketidaksuaian penggabungan dengan kata bantu aspek. Ini menjadikan jumlah jumlah kata bantu aspek sebanyak 7 serta 7 contoh kata dalam kata bantu ragam yang dijelaskan oleh Abdullah Hassan (2008) manakala terdapat 6 contoh kata dalam Tatabahasa Dewan Edisi Baharu (2004) 5. 1) Saya sudah tidak menari . masih. pernah.0 Kesalahan Tatabahasa Dalam Kata Bantu Merujuk Ahmad Khair Mohd Nor (2008) .

6. Tetapi apabila penggunaan kata nafi tidak. penggunaan bukan pada ayat tersebut menyebabkan makna ayat itu tidak betul dan munasabah. dan sedang . Walaupun penggunan kata bantu aspek di sini telah ditukar dari sudah.Tatabahasa Bahasa Melayu _______________ BML 2093 3) Saya sedang tidak menari . telah.0 Kesimpulan Kesimpulannya. dapat dijelaskan disini bahawa kata bantu merupakan bentuk kata yang bertugas sebagai pelengkap ayat yang penting kerana melibatkan frasa kerja. namun penyesuaian bagi ayat tersebut menggunakan kata nafi bukan adalah tidak sesuai sama sekali bagi menyempurnakan ayat tersebut. Begitu juga apabila melibatkan kata bantu ragam. Penerbitan kata ini juga boleh meluaskan lagi penggunaan bahasa dan ia menjadi salah satu keistimewaan penggunaan tatabahasa Bahasa Melayu dalam pengajaran. jenis perkataan lain yang menggantikan tugas kata bantu manakala pembahagian kata bantu adalah kepada 2 jenis yang cukup untuk menjelaskan sifat dan kepentingan peranan kata bantu itu sendiri iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Kata bantu juga harus wujud di hadapan kata kerja dan tidak boleh dari aspek bahasa semata-mata. ayat tersebut mungkin didengar betul tetapi dari segi maksud ia adalah salah seperti contoh : Saya mungkin menangis . frasa adjektif dan frasa sendi nama. 12 . Contoh ayat 1) 2) Saya mungkin terlambat Salah jika : Saya mungkin (kata sifat digunakan) - Saya mungkin (menangis) Di sini kata bantu ragam mungkin digunakan bagi menyempurnakan ayat tersebut. kata ini agak berpotensi dalam menyesuaian ayat tersebut walaupun kebiasaanya kata kerja yang patut berada di tempat kata nafi tersebut. Manakala terlambat sebagai perbuatan yang digunakan sesuai dengan sifat kata bantu ragam yang menunjukkan kata kerja. Jika penggunaan kata lain selepas kata bantu seperti kata sifat.Saya sedang bukan menari Ini kerana apabila dilihat.

Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Selain itu. Pembentukan Kata. Musa dan Abdul Hamid Mahmood 13 .0 Rujukan Abdullah Hassan ( 1993). penguasaan yang luas dalam ilmu tatabahasa seperti dalam penggunaan apitan akan membolehkan kita menganalisis kesalahan-kesalahan bahasa yang kerap kali dilakukan oleh pelajar dalam penghasilan ayat. Pengajaran Ayat Bahasa Melayu.. Ahmad Khair Mohd Nor (2009). Persoalan Tatabahasa. Ahmad Khair Mohd Nor (2008). Kuala Lumpur : Pustaka Salam Sdn Bhd. Ahmad Khair Mohd Nor (2007). Tatabahasa Pedagogi Untuk Sekolah Menengah. penguasaan dalam bidang tatabahasa akan menentukan pengajaran tatabahasa berlangsung dalam suasana yang terancang dan mencabar pemikiran untuk memperoleh kepastian berkenaan hukum-hakam berkaitan bahasa. Hashim Hj. Farid M. Nik Safiah Karim. 7. Kuala Lumpur : PTS Publication & Distributors Sdn Bhd. Kuala Lumpur : Pustaka Salam Sdn Bhd. Saranan kepada para pelajar dan guru agar menguasai aspek ini kerana kepentingannya dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa di sekolah. Abdullah Hassan (2008). Tatabahasa Pedagogi BahasaMelayu.Onn.Tatabahasa Bahasa Melayu _______________ BML 2093 Kepentingan ilmu tatabahasa dalam memastikan penggunaan bahasa yang jitu dan gramatis tidak dapat dinafikan. Kuala Lumpur : Pustaka Salam Sdn Bhd.

Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Mohd Ra´in Shaari (2006).Tatabahasa Bahasa Melayu _______________ BML 2093 (2004). Bahasa Melayu Dimensi Pengajaran Dan Pembelajaran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sulaiman Masri.selangor: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd 14 . Abdullah Yusof.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->