P. 1
PENGERTIAN MAKKIYAH

PENGERTIAN MAKKIYAH

|Views: 292|Likes:
Published by 08526380

More info:

Published by: 08526380 on Sep 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/04/2013

pdf

text

original

PENGERTIAN MAKKIYAH & MADANIYAH DAN PERKARA BERKAITAN DENGANNYA

PENGERTIAN MAKKIYAH & MADANIYAH DAN PERKARA BERKAITAN DENGANNYA Cara menentukan Makki dan Madani : Untuk mengetahui dan menentukan makki dan madani para ulama bersandar pada dua cara utama .Manhaj sima`i naqli ( metode pendengaran seperti apa adanya ) dan Manhaj qiyasi ijtihadi ( menganalogikan dan ijtihad ). 1.Cara sima'i naqli : didasarkan pada riwayat sahih dari para sahabat yang hidup pada saat dan menyaksikan turunnya wahyu atau dari para tabi`in yag menerima dan mendengar dari para sahabat sebagaiamana, dimana dan peristiwa apa yang berkaitan dengan turunnya wahyu itu. Sebagian besar penentuan makki dan madani itu didasarkan pada cara pertama. Dan contoh-contoh diatas adalah bukti paling baik baginya. Penjelasan tentang penentuan tersebut telah memenuhi kitab-kitab tafsir bil ma`tsur. Kitab asbabun Nuzul dan pembahasan-pembahasan mengenai ilmu-ilmu Qur`an. 2. Cara qiysi ijtihadi : didasarkan pada ciri-ciri makki dan madani. Apabila dalam surah makki terdapat suatu ayat yang mengandung ayat madani atau mengandung persitiwa madani, maka dikatakan bahwa ayat itu madani dan sebaliknya. Bila dalam satu surah terdapat ciri-ciri makki, maka surah itu dinamakan surah makki. Juga sebaliknya. Inilah yang disebut qiyas ijtihadi. Perbezaan Makki dan Madani Untuk membezakan makki dan madani, para ulama mempunyai tiga cara pandangan yang masing-masing mempunyai dasarnya sendiri. 1) Pertama: Dari segi waktu turunnya. Makki adalah yang diturunkan sebelum hijrah meskipun bukan dimekkah. Madani adalah yang turun sesudah hijrah meskipun bukan di madinah yang diturunkan sesudah hijrah sekalipun dimekkah atau Arafah adalah madani Contoh : ayat yang diturunkan pada tahun penaklukan kota makkah , firman Allah:

`Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak…` ( an-Nisa` : 58 ). Ayat ini diturunkan di mekkah dalam ka`bah pada tahun penaklukan mekkah. Pendapat ini lebih baik dari kedua pendapat berikut. Karena ia lebih memberikan kepastian dan konsisten. 2) Kedua : Dari segi tempat turunnya. Makki adalah yang turun di mekkah dan sekitarnya. Seperti Mina, Arafah dan Hudaibiyah. Dan Madani ialah yang turun di madinah dan sekitarnya. Seperti Uhud, Quba` dan Sil`. Pendapat ini mengakibatkn tidak adanya pembagian secara konkrit

tetapi didalamnya terdapat ayat makki. Dari situ mereka dapat menghasilkan kaedah-kaedah dengan ciri-ciri tersebut. hari kiamat dan kengeriannya. 1) Ketentuan Surah Makkiyah . d) Setiap surah yang menngandung kisah para nabi umat terdahulu adalah makki. kebangkitan dan hari pembalasan. alif lam ra. b) Setiap surah yang mengandung lafaz ` kalla` berarti makki. neraka dan siksanya. f) setiap surah yang dibuka dengan huruf-huruf singkatan seperti alif lam mim. argumentasi dengan orang musyrik dengan menggunkan bukti-bukti rasional dan ayat-ayat kauniah. Lafaz ini hanya terdapat dalam separuh terakhir dari Qur`an dan di sebutkan sebanyak tiga puluh tiga kali dalam lima belas surah. menyimpulkan beberapa ketentuan analogis bagi keduanya yang menerangkan ciri-ciri khas gaya bahasa dan persoalan-persoalan yang dibicarakannya.yang mendua. a) Setiap surah yang didalamnya mengandung `sajdah` maka surah itu makki. sedang ayat yang mengandung seruan yaa ayyu halladziina aamanuu ( wahai orang-orang yang beriman ) adalah madani. sedang surah Ra`ad masih diperselisihkan. Namaun demikian sebagian besar ulama berpendapat bahwa ayat tersebut adalah makki. ha mim dll. 2) Tema & Gaya Bahasa Surah Makkiyah Dari segi ciri tema dan gaya bahasa. ayat makky dapatlah diringkas sebagai berikut : a) Ajakan kepada tauhid dan beribadah hanya kepada Allah. c) Setiap surah yang mengandung yaa ayyuhan naas dan tidak mengandung yaa ayyuhal ladzinaa amanuu. Misalnya surah baqarah itu madani. kecuali surat baqarah. dan ketentuan demikianpun tidak konsisten. nampak bagi kita bahwa kebanyakan surah Qur`an tidak selalu dibuka dengan salah satu seruan itu. pembuktian mengenai risalah. Kecuali surah al-Hajj yang pada akhir surah terdapat ayat yaa ayyuhal ladziina amanuur ka`u wasjudu. adalah makki. Berdasarkan pendapat ini. KETENTUAN & CIRI-CIRI KHAS MAKKI DAN MADANI Para ulama telah meneliti surah-surah makki dan madani. Sebab yang turun dalam perjalanan. Kecuali surah baqarah dan ali-imran. b) Peletakan dasar-dasar umum bagi perundang-undangan dan ahlak mulia yang menjadi dasar . Juga mengakibatkan bahwa yang diturunkan dimakkah sesudah hijrah disebut makki. sehingga ia tidak dinamakan makki ataupun madani. para pendukungnya menyatakan bahwa ayat Qur`an yang mengandung seruan yaa ayyuhannas ( wahai manusia ) adalah makki. 3) Ketiga : Dari segi sasaran pembicaraan. kecuali surah baqarah. berarti makki. di Tabukh atau di Baitul Maqdis tidak termasuk kedalam salah satu bagiannya. e) Setiap surah yang mengandung kisah Adam dan iblis adalah makki. surga dan nikmatnya. Makki adalah yang seruannya ditujukan kepada penduduk mekkah dan madani ditujukan kepada penduduk madinah. 3. Namun melalui pengamatan cermat.

menganalisi kejiwaannya. dapatlah diringkaskan sebagai berikut : a) Menjelaskan ibadah. c) Menyingkap perilaku orang munafik. d) Suku kata dan ayat-ayatnya panjang-panjang dan dengan gaya bahasa yang memantapkan syariat serta menjelaskan tujuan dan sasarannya.Hujrat . seperti surah-surah yang pendek-pendek dan perkecualiannya hanya sedikit. Dan ajakan kepada mereka untuk masuk Islam. muamalah. Al. tema dan gaya bahasa. Muhammad 10. dan maknanya pun meyakinkan dengan diperkuat lafal-lafal sumpah. penjelasan mengenai penyimpangan mereka. d) Suku katanya pendek-pendek disertai kata-kata yang mengesankan sekali. pernyataannya singkat. At-Taubah 7. c) Menyebutkan kisah para nabi dan umat-umat terdahulu sebagai pelaran bagi mereka sehingga megetahui nasib orang yang mendustakan sebelum mereka. ditelinga terasa menembus dan terdengar sangat keras. kecuali surah al-ankabut adalah makki. dari kalangan yahudi dn nasrani. memakan harta anak yatim secara zalim. Al –Ahzab 9. dan perselisihan mereka setelah ilmu datang kepada mereka karena rasa dengki diantara sesama mereka. hubungan internasiaonal baik diwaktu damai maupun perang. Al-Anfal 6. c) Setiap surah yang didalamnya terdapat dialog dengan ahli kitab adalah madani 4) Tema dan Gaya Bahasa surat Madaniyah Dari segi ciri khas. warisan. dan penyingkapan dosa orang musyrik dalam penumpahan darah. An-Nur 8. Menggetarkan hati. Surah. terhadap kitab-kitab Allah. b) Setiap surah yang didalamnya disebutkan orang-orang munafik adalah madani. dan sebagai hiburan buat Rasulullah SAW sehingga ia tabah dalam mengadapi gangguan dari mereka dan yakin akan menang. membuka kedoknya dan menjelaskan bahwa ia berbahaya bagi agama. b) Seruan terhadap ahli kitab. kekeluargaan. Al-Ma'idah 5. 3) Ketentuan Surah Madani a) Setiap surah yang berisi kewajiban atai had ( sanksi ) adalah madani. Ali 'Imran 3.surah makiyah dan madaniah yang sah ada 20 surah : 1. Al-Baqarah 2.terbentuknya suatu masyarakat. permusuhan mereka terhadap kebenaran. kaidah hukum dan masalah perundang-undangan. hubungan sosial. Penguburan hidup-hidup bayi perempuan dan tradisi buruk lainnya. An-Nisa' 4. Al-Fath 11. jihad. had.

Al-Qadar 8. Al-Mujadilah 14. Al-Mutaffifin 7. 01. Al-Rad 3. Al-Nas Nama-nama surat makkiyah berdasarkan urutan turunnya (menurut sebagian besar Ulama). Al-Munafiqun 18. Al-Lail 10. Al-Fajr 11. Al-saff 5. Al-'Ashr 14. Al-Rahman 4. Al-Tagabun 6. Al-A'la 09. Al-Ikhlas 11.12. Al-Fiil 20. Al-Bayyinah 9. Al-Kafirun 19. Al-Fatihah 2. At-Tahrim 20. At-Takwir 08. An-Nasr Dan ada perbezaan pendapat pada 12 surah tersebut: 1. Al-Hadid 13. Al-Falaq . Al-Zalzalah 10. Adh-Dhuha 12. Al-Muddatstsir 05. Al-Talaq 19. At-Takatsur 17. Al-Kautsar 16. Al-Hashr 15. Al-Qalam 03. Al-Muzammil 04. Al-Falaq 12. Al-Ma'un 18. Al-Fatihah 06. Alam Nasyrah (Al-Insyirah) 13. Al'Alaq 02. Al-Mumtahinah 16. Al-Aadiyat 15. Al-Masab (Al-Lahab) 07. Al-Jumuah 17.

Shad 39. An-Najm 24. Al-A'raf 40. Al-Jin 41. Al-Hijr 55. Maryam 45. Asy-Syura 63. Yusuf 54. Al-Buruj 28. Yaasin 42. Al-Ahqqaf 67. Al-Qashash 50. Lukman 58. Saba' 59. Al-Waqi'ah 47. Adz-Dzariyah 68. Ad-Dukhan 65. Asy-Syamsu 27. Ash-Shaffat 57. Al-Ghasyiyah . 'Abasa 25. Az-Zukhruf 64. Hud 53. Az-Zumar 60. Ghafir 61. Ath-Thariq 37. An-Nas 22. An-Naml 49. Al-Qariah 31. Al-An'am 56. Al-Isra 51. Fathir 44. Al-Ikhlas 23. At-Tin 29. Al-Jatsiyah 66. Asy-Syura 48. Al-Quraisy 30. Thaha 46. Al-Qiyamah 32. Fushshilat 62. Al-Furqan 43. Al-Mursalah 34. Al-Balad 36. Al-Qamar 38. Al-Qadar 26. Yunus 52.21. Qaf 35. Al-Humazah 33.

Al-Bayyinah Turunnya surah-surah Makiyyah lamanya 12 tahun. Al-Anfal 03. As-Sajdah 76. Al-Hujurat 16. An-Naba' 81. Al-Mulk 78. Al-Jum'at 20. Al-Qital 09. Al-Hadid 08. An-Nisa' 07. 01. Al-Infithar 83. Al-Ankabut 86. Al-Haqqah 79. Nama-nama surat madaniyah berdasarkan urutan turunnya (menurut sebagian besar Ulama).69. Al-Zalzalah 88. Al-Hasyir 11. Al-Insan 91. Al-Insyiqaq 84. An-Nur 12. Ath-Thur 77. Al-Muthaffifin 87. Ar-Rad 89. dimulai pada 17 Ramadhan 40 tahun usia Nabi (Februari 610 M). 5 bulan. Ar-Rahman 90. Al-Fath . Ibrahim 73. 13 hari. Al-Mumtahanah 06. At-Tahrim 17. Al-Ma'arij 80. Ath-Thalaq 10. Al-Mujadalah 15. Al-Munafiqun 14. Al-Ahzab 05. An-Nahl 71. Al-Anbiya 74. Ash-Shaf 19. Ali 'Imran 04. Nuh 72. Al-Hajj 13. Ar-Rum 85. Al-Mu'minun 75. An-Nazi'at 82. Al-Baqarah 02. At-Taghabun 18. Al-Kahf 70.

Sebab setiap situasi mempunyai bahasa tersendiri. Sejak permulaan turun wahyu hingga ayat terakhir diturunkan. Kedua : Meresapi gaya bahasa Quran dan memanfaatkannya dalam metode dakwah menuju jalan Allah. At-Taubah 23. FAEDAH MENGETAHUI MAKKI DAN MADANI Pengetahuan tentang makkiyah dan madani banyak faedahnya diantaranya: Pertama : Untuk dijadikan alat bantu dalam menafsirkan Qur`an. Berdasarkan hal itu seorang penafsir dapat membedakan antara ayat yang nasikh dengan yang mansukh. Ketiga : Mengetahui sejarah hidup Nabi melalui ayat-ayat Qur`an. Memperhatikan apa yang dikehendaki oleh situasi merupakan arti peling khusus dlam retorika. dan Qur`an pun memberikan kata putus terhadapa perbedaan riwayat yang mereka riwayatkan. Sebab pengetahuan mengenai tempat turun ayat dapat membantu memahami ayat tersebut dan mentafsirkannya dengan tafsiran yang benar. Yang datang kemudian tentu merupakan nasikh yang tedahulu. bila diantara kedua ayat terdapat makna yang kontradiktif. Al-Ma'idah 22. Sekalipun yang menjadi pegangan adalah pengertian umum lafadz.21. An-Nash 4. baik dalam periode mekkah maupun madinah. bukan sebab yang khusus. Sebab turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW sejalan dengan sejarah dakwah dengan segala peristiwanya. Qur`an adalah sumber pokok bagi peri hidup Rasulullah SAW. Karakteristik gaya bahasa makki dan madani dalam Quran pun memberikan kepada orang yang mempelajarinya sebuah metode dalam penyampaian dakwah ke jalan Allah yang sesuai dengan kejiwaan lawan berbicara dan menguasai pikiran dan perasaaannya serta menguasai apa yang ada dalam dirinya dengan penuh kebijaksanaan. . peri hidup beliau yang diriwayatka ahlli sejarah harus sesuai denga Quran.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->