BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN MEMASAK SMK PASIR PUTIH, TAWAU SABAH 2010

Nama Kumpulan : ______________________ Sesi Bil 1. : Pagi / Petang Perkara

Tingkatan Tema

: ______________________ : ______________________ Markah Penuh Markah Diperolehi

Tekstur dan Rasa - Makanan haruslah mempunyai rasa yang sesuai dan cukup perasanya - Kualiti makanan, rasa dan warna haruslah menepati standard nutrisi Persembahan Makanan - Makanan perlulah bersih, menarik dan praktikal - Hiasan yang digunakan bersesuaian dengan makanan - Menepati standard dan kaedah memasak serta menghidang Komposisi makanan, kreativiti dan inovasi - Bahan-bahan masakan perlulah harmoni - Markah akan diberikan kepada kombinasi, kesederhanaan dan keaslian dalam komposisi makanan dan hidangan yang menarik Kebersihan dan keselamatan makanan - Makanan perlulah bersih, menarik dan praktikal - Menepati standard masakan yang terkini Persediaan yang betul dan kerjasama - Kaedah memasak yang betul - Penggunaan bahan yang mencukupi - Kerjasama dalam pasukan

30 markah

2.

20 markah

3.

20 markah

4.

15 markah

5.

15 markah

Jumlah Keseluruhan

100 markah

menarik dan praktikal .Kerjasama dalam pasukan 30 markah 2.Kualiti makanan.Kaedah memasak yang betul . 20 markah 3.Makanan perlulah bersih. kesederhanaan dan keaslian dalam komposisi makanan dan hidangan yang menarik Kebersihan dan keselamatan makanan .Menepati standard dan kaedah memasak serta menghidang Komposisi makanan. : Pagi / Petang Perkara Tingkatan Tema : ______________________ : ______________________ Markah Penuh Markah Diperolehi Tekstur dan Rasa .Bahan-bahan masakan perlulah harmoni .Menepati standard masakan yang terkini Persediaan yang betul dan kerjasama .Penggunaan bahan yang mencukupi .BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN MEMASAK SMK PASIR PUTIH.Makanan haruslah mempunyai rasa yang sesuai dan cukup perasanya .Makanan perlulah bersih. 15 markah Jumlah Keseluruhan 100 markah .Markah akan diberikan kepada kombinasi. rasa dan warna haruslah menepati standard nutrisi Persembahan Makanan . 15 markah 5. 20 markah 4.Hiasan yang digunakan bersesuaian dengan makanan . kreativiti dan inovasi . menarik dan praktikal . TAWAU SABAH 2010 Nama Kumpulan : ______________________ Sesi Bil 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful