BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN MEMASAK SMK PASIR PUTIH, TAWAU SABAH 2010

Nama Kumpulan : ______________________ Sesi Bil 1. : Pagi / Petang Perkara

Tingkatan Tema

: ______________________ : ______________________ Markah Penuh Markah Diperolehi

Tekstur dan Rasa - Makanan haruslah mempunyai rasa yang sesuai dan cukup perasanya - Kualiti makanan, rasa dan warna haruslah menepati standard nutrisi Persembahan Makanan - Makanan perlulah bersih, menarik dan praktikal - Hiasan yang digunakan bersesuaian dengan makanan - Menepati standard dan kaedah memasak serta menghidang Komposisi makanan, kreativiti dan inovasi - Bahan-bahan masakan perlulah harmoni - Markah akan diberikan kepada kombinasi, kesederhanaan dan keaslian dalam komposisi makanan dan hidangan yang menarik Kebersihan dan keselamatan makanan - Makanan perlulah bersih, menarik dan praktikal - Menepati standard masakan yang terkini Persediaan yang betul dan kerjasama - Kaedah memasak yang betul - Penggunaan bahan yang mencukupi - Kerjasama dalam pasukan

30 markah

2.

20 markah

3.

20 markah

4.

15 markah

5.

15 markah

Jumlah Keseluruhan

100 markah

: Pagi / Petang Perkara Tingkatan Tema : ______________________ : ______________________ Markah Penuh Markah Diperolehi Tekstur dan Rasa .Makanan perlulah bersih. 15 markah Jumlah Keseluruhan 100 markah . kreativiti dan inovasi .Bahan-bahan masakan perlulah harmoni . menarik dan praktikal . kesederhanaan dan keaslian dalam komposisi makanan dan hidangan yang menarik Kebersihan dan keselamatan makanan .Kerjasama dalam pasukan 30 markah 2.Makanan perlulah bersih.Menepati standard masakan yang terkini Persediaan yang betul dan kerjasama .Penggunaan bahan yang mencukupi .Hiasan yang digunakan bersesuaian dengan makanan . 20 markah 3. TAWAU SABAH 2010 Nama Kumpulan : ______________________ Sesi Bil 1. rasa dan warna haruslah menepati standard nutrisi Persembahan Makanan .Menepati standard dan kaedah memasak serta menghidang Komposisi makanan.Kaedah memasak yang betul .Kualiti makanan. 20 markah 4. menarik dan praktikal . 15 markah 5.BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN MEMASAK SMK PASIR PUTIH.Makanan haruslah mempunyai rasa yang sesuai dan cukup perasanya .Markah akan diberikan kepada kombinasi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful