BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN MEMASAK SMK PASIR PUTIH, TAWAU SABAH 2010

Nama Kumpulan : ______________________ Sesi Bil 1. : Pagi / Petang Perkara

Tingkatan Tema

: ______________________ : ______________________ Markah Penuh Markah Diperolehi

Tekstur dan Rasa - Makanan haruslah mempunyai rasa yang sesuai dan cukup perasanya - Kualiti makanan, rasa dan warna haruslah menepati standard nutrisi Persembahan Makanan - Makanan perlulah bersih, menarik dan praktikal - Hiasan yang digunakan bersesuaian dengan makanan - Menepati standard dan kaedah memasak serta menghidang Komposisi makanan, kreativiti dan inovasi - Bahan-bahan masakan perlulah harmoni - Markah akan diberikan kepada kombinasi, kesederhanaan dan keaslian dalam komposisi makanan dan hidangan yang menarik Kebersihan dan keselamatan makanan - Makanan perlulah bersih, menarik dan praktikal - Menepati standard masakan yang terkini Persediaan yang betul dan kerjasama - Kaedah memasak yang betul - Penggunaan bahan yang mencukupi - Kerjasama dalam pasukan

30 markah

2.

20 markah

3.

20 markah

4.

15 markah

5.

15 markah

Jumlah Keseluruhan

100 markah

Menepati standard dan kaedah memasak serta menghidang Komposisi makanan.BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN MEMASAK SMK PASIR PUTIH.Menepati standard masakan yang terkini Persediaan yang betul dan kerjasama . : Pagi / Petang Perkara Tingkatan Tema : ______________________ : ______________________ Markah Penuh Markah Diperolehi Tekstur dan Rasa . 20 markah 3. 15 markah Jumlah Keseluruhan 100 markah .Makanan perlulah bersih.Kaedah memasak yang betul .Hiasan yang digunakan bersesuaian dengan makanan .Makanan haruslah mempunyai rasa yang sesuai dan cukup perasanya . 20 markah 4. 15 markah 5.Makanan perlulah bersih. menarik dan praktikal .Markah akan diberikan kepada kombinasi.Bahan-bahan masakan perlulah harmoni .Kerjasama dalam pasukan 30 markah 2. rasa dan warna haruslah menepati standard nutrisi Persembahan Makanan . menarik dan praktikal . kreativiti dan inovasi .Penggunaan bahan yang mencukupi . kesederhanaan dan keaslian dalam komposisi makanan dan hidangan yang menarik Kebersihan dan keselamatan makanan .Kualiti makanan. TAWAU SABAH 2010 Nama Kumpulan : ______________________ Sesi Bil 1.