P. 1
Definisi Negara Islam

Definisi Negara Islam

|Views: 4,178|Likes:
Published by kicap

More info:

Published by: kicap on Sep 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2014

pdf

text

original

PENGENALAN Negara Islam ialah sebuah negara ideologi yang ditegakkan dengan berpandukan kepada asas akidah Islam

(Abdul Karim Zaidan, Majmu’ah Buhuth Fiqhiah). Di samping itu, negara Islam atau “Dar al-Islam” dapat diperjelaskan lagi sebagai negara yang melaksanakan undang-undang dan hukum-hukum Islam serta berada di bawah kekuasaan dan pemerintahan orang Islam. Ini termasuklah menjamin wilayah yang bebas dan selamat untuk seluruh rakyatnya. Oleh yang demikian, pemerintahan adalah satu cara yang terbaik dalam menyempurnakan kebajikan manusia melalui pengurusan dan pentadbiran yang cekap dan telus. Secara rasionalnya, matlamat negara Islam adalah untuk: • Melaksanakan undang-undang Islam di atas muka bumi ini. Firman Allah dalam surah al-Ahzab, ayat 36 yang bermaksud: “Maka demi tuhanmu, mereka tidak beriman sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tiada merasa keberatan dalam diri mereka terhadap apa yang telah kamu putuskan dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” Walau bagaimanapun, hukum-hukum Islam ini tidak dapat dilaksanakan sehinggalah wujudnya sebuah negara Islam. Ibnu Taimiyah pernah menyatakan: “Mendirikan negara adalah kewajipan manusia yang besar terhadap agama malah tidak dapat ditegakkan agama melainkan dengannya kerana Allah mewajibkan menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dan segala kewajipan berkaitan jihad, menegakkan keadilan dan melaksanakan hukum-hukum Islam tidak akan sempurna kecuali dengan adanya kekuasaan (kekuatan) dan negara.”

1

2 .” • Melahirkan masyarakat yang penyayang dan bersaudara. Segala pergaduhan. Ini kerana pemerintahan Islam merupakan sistem pemerintahan yang adil dan saksama tanpa mengira bangsa mahupun warna kulit. ayat 41 yang bermaksud: “Orang yang kami teguhkan kedudukan mereka di atas muka bumi ini nescaya mereka mendirikan sembahyang.” • Mengembang dan menyebarkan agama Islam kepada semua manusia di seluruh pelusuk dunia serta berjihad pada jalan Allah dalam mempertahankan kesucian agama Islam daripada serangan musuhmusuh Islam. menyuruh yang makruf dan mencegah yang mungkar dan kepada Allahlah segala urusan. Ini menunjukkan bahawa semua aspek yang berkaitan dengan manusia tertakluk kepada undang-undang dan hukum-hukum Islam. mereka menguatkan antara satu sama lain.” Ayat ini memberi gambaran bahawa orang Islam yang hidup di atas muka bumi Allah perlu sentiasa menunaikan solat lima waktu. menunaikan zakat. hasad dengki dan dendam hendaklah dijauhi. berpuasa di bulan Ramadan. • Membawa keadilan kepada seluruh umat manusia dan alam sejagat. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: “Demi Allah sekiranya Fatimah mencuri nescaya aku akan potong tangannya.• Menegakkan syiar Islam dalam kehidupan seharian masyarakat. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: “Antara orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan. mengeluarkan zakat sambil menyeru ke arah kebaikan dan mencegah keburukan. persengketaan. Firman Allah dalam surah al-Hajj. Ini merangkumi hubungan yang akrab dan baik sesama sendiri.

baginda turut menjelaskan contoh-contoh yang praktikal dalam melaksanakan hukum-hukum Allah agar diikuti oleh semua manusia. hukum-hukum. dalam Al-Quran terdapat ayat yang menyuruh kita sembahyang. segala tindakan yang diambil bagi memenuhi agenda negara mestilah bermatlamat untuk mencapai keredaan dan keberkatan Allah. Pada masa yang sama.” Prinsip tauhid juga mencerminkan satu teras utama dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran negara Islam. undang-undang dan sebagainya seperti mana yang telah digariskan oleh Allah SWT. Ini kerana Rasulullah merupakan contoh dan teladan yang terpuji sebagai ketua negara Islam sewaktu era pemerintahan dan pentadbirannya di Madinah.PRINSIP DALAM PEMBENTUKAN NEGARA ISLAM a) Tauhid Tauhid bermaksud mengakui bahawa Allah SWT adalah Tuhan Yang Maha Esa dan hanya Dia yang layak disembah dan ditaati secara lahiriah mahupun batiniah. Maka Rasulullah akan menerangkan satu persatu cara untuk bersembahyang. baginda telah menerapkan hukum-hukum Allah SWT dalam semua bidang seperti yang terkandung dalam kitab Al-Quran dan Al-Sunnah. Misalnya. Ini kerana prinsip tauhid ini merupakan paksi kepada kehidupan seorang Islam yang bertitik tolak daripada mengucap dua kalimah syahadah seperti yang terdapat dalam Rukun Islam yang pertama iaitu: “Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Contohnya. Ia mestilah diselaraskan melalui pelaksanaan peraturan-peraturan. ayat 21 yang bermaksud: 3 . b) Risalah Risalah ialah mengakui dan mengiktiraf kenabian dan kerasulan Rasulullah SAW sebagai panduan utama dalam membangunkan negara. tetapi tidak diterangkan caranya. Di samping itu. Firman Allah dalam surah al-Azhab.

antaranya :  Kuasa mutlak adalah hak milik Allah SWT sepenuhnya.” c) Khalifah Khalifah ialah wakil Allah di bumi dalam mengurus dan mentadbir alam semesta yang berpandukan kepada hukum-hukum Allah. Contohnya.  Manusia hanyalah sebagai pemegang amanah dan pentadbir.“Sesungguhnya bagi kamu. 1998). pada diri Rasulullah itu suatu contoh teladan yang baik bagi mereka yang mengharapkan keredaan Allah dan Hari Akhirat. cadangan Abu Bakar As-Siddiq yang memilih Umar AlKhattab sebagai khalifah dan dipersetujui orang ramai. 4 . cadangan Umar Al-Khattab yang memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah dipersetujui orang ramai. khalifah wajib menegakkan agama dan mentadbir dunia mengikut hukum syarak demi mencapai kebaikan di dunia dan di Akhirat (Mahayudin.  Manusia hendaklah memenuhi matlamat dan objektif seperti yang ditentukan dalam undang-undang Allah. sosial dan sebagainya.  Mengemukakan beberapa orang calon oleh bekas khalifah bagi memilih salah seorang dari mereka sebagai khalifah dalam Majlis Syura. Terdapat tiga cara bagi melantik khalifah. Menurut Ibnu Khaldun. ekonomi.  Cadangan daripada bekas khalifah dan dipersetujui orang ramai. antaranya:  Cadangan daripada seseorang dan kemudiannya dipersetujui oleh orang ramai. Terdapat empat ciri penting dalam sistem khalifah.  Pentadbiran undang-undang yang dilaksanakan dalam negara hendaklah berpandukan kepada undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Contohnya. Ini termasuklah soal politik.

Oleh itu. Majlis syura merupakan salah satu mekanisme pembuat keputusan utama dalam negara. Datuk Dr Abdullah bin Mohd Zin menjelaskan bahawa kerajaan telah memperkenalkan pendekatan Islam Hadhari bertujuan membangkitkan kesedaran umat Islam di negara ini supaya menggunakan pendekatan Islam dalam menyelesaikan segala isu yang berlaku dalam kepentingan masyarakat. fungsi utama sistem syura adalah untuk mencalon dan melantik Ketua Negara serta menasihati setiap peringkat struktur organisasi negara 5 . kebajikan dan masalah mereka berdasarkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah.Pemilihan cara ini berlaku pada era perlantikan Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib sebagai khalifah. 1980) DASAR DALAM PEMBENTUKAN NEGARA ISLAM a) Pembentukan Sistem Syura Syura ialah permesyuaratan yang diadakan oleh sekumpulan ulama dalam segala hal yang berkaitan dengan kepentingan. Ini kerana keupayaan Islam tidak dapat dipertikaikan dan terbukti berjaya menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi umat Islam di seluruh dunia sejak pembangunan tamadun lagi.” Tambahan pula. sistem syura telah bermula sejak zaman Rasulullah SAW lagi dan diikuti oleh khalifah-khalifah seterusnya. bijaksana dan sebagainya serta dapat menyempurnakan pelbagai bidang yang berkaitan dengan umat Islam. (Dusuki. warak. Di samping itu. Justeru. Berdasarkan kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Firman Allah dalam surah Ali-Imran. adil. ayat 159 yang bermaksud: “Urusan negara hendaklah dimesyuaratkan sesama mereka. pelaksanaan sistem syura ini hendaklah berpandukan kepada garis panduan yang telah ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. mereka yang dipilih menganggotai majlis syura hendaklah terdiri daripada golongan yang berilmu.

Islam menjamin kebebasan beragama. Pada masa yang sama. mengamalkan budaya. sistem politik dan sistem perundangan negara. d) Persamaan Persamaan merujuk kepada hak. tidak kira sama ada yang beragama Islam atau sebaliknya yang samasama berada di bawah pemerintahan kerajaan Islam. 2006). c) Kebebasan Kebebasan merupakan satu amalan asas dalam pemerintahan Islam. Dalam hal ini. kebebasan dan tanggungjawab setiap kaum dan bangsa adalah sama sebagai rakyat dalam sesebuah negara. keadilan bermaksud pemberian yang saksama kepada semua orang. Di samping itu. kelompok dan sebagainya. Sebagai contoh. Keadilan menurut Islam pula ialah mengatasi semua kepentingan peribadi. Usaha ini dijangka dapat menyusun semula masyarakat Malaysia supaya berada pada satu landasan hidup beragama yang betul tanpa mengetepikan semangat muhibah yang telah dipupuk oleh masyarakat berbilang kaum di negara ini (Datuk Dr Abdullah bin Mohd Zin. pendekatan Islam Hadhari yang dilaksanakan di Malaysia pada hari ini merupakan salah satu usaha untuk memajukan rakyat Malaysia dengan adil dan saksama seiring dengan tuntutan Islam itu sendiri. Justeru. Sebagai contoh. dasar keadilan ini akan menjadi asas dalam sistem pemerintahan Islam yang mana melibatkan semua golongan dalam masyarakat. memiliki harta dan mengeluarkan pendapat. kerajaan Islam haruslah menjamin persamaan semua kaum termasuklah 6 . kebebasan turut diberikan kepada semua rakyat. melampaui batas dan menggoyah ketenteraman awam.supaya pemerintahan dan pentadbiran negara dapat berjalan dengan lebih lancar dan berserah kepada Allah. Kebebasan juga mempunyai kaitan dengan falsafah. Islam telah meletakkan syarat terhadap kebebasan-kebebasan tersebut iaitu mestilah tidak mencabuli undangundang syarak. b) Keadilan Secara amnya.

Rasulullah pernah melantik seseorang untuk menggantikan sementara kedudukan baginda dalam kerajaan bagi menguruskan hal ehwal negara dan rakyat di Madinah. Contohnya. Firman Allah dalam surah Al-Hujurat. 7 . Ini kerana ketua negara bertindak sebagai ketua agama Islam dan ketua tentera yang tertinggi dalam negara. tapi perbezaannya hanyalah terletak pada sejauh mana keimanan dan ketaqwaan kepada-Nya.” Ayat ini jelas menunjukkan bahawa semua manusia tidak mempunyai perbezaan dalam penilaian Allah termasuklah aspek keturunan. ayat 13 yang bermaksud: “Hai manusia. Kami jadikan kamu dari berbagai bangsa dan suku kaum supaya kamu berkenalan. kerajaan Islam perlulah mengagihkan sumber ekonomi dan pendapatan yang sama rata kepada semua golongan. Di samping itu. harta dan kebudayaan. 2) Naib Ketua Negara Naib Ketua Negara pula berfungsi memangku tugas-tugas ketua negara apabila tiba keadaan yang memerlukannya. STRUKTUR DALAM PEMBENTUKAN NEGARA ISLAM 1) Ketua Negara Ketua Negara merupakan seorang pemimpin yang agung dalam sesebuah negara.umat Islam itu sendiri dengan melaksanakan segala pembangunan yang berteraskan keimanan dan mendapat keredaan Allah. bahasa. khususnya golongan minoriti dalam negara. sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Tuhan ialah mereka yang bertaqwa. Tugas utama ketua negara ialah memimpin urusan kaum muslimin dan muslimat melalui penerapan hukumhukum dan undang-undang Islam dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran negara. warna kulit. sesungguhnya kami jadikan kamu dari golongan lelaki dan perempuan.

mereka ini dikenali sebagi wazir. Setiausaha berfungsi sebagai pencatat maklumat-maklumat penting mengenai negara apabila berdampingan dengan ketua negara ataupun wakilnya. Bagi melicinkan lagi hal ehwal ketenteraan. baginda telah melantik ketua pasukan perang atau komando tertinggi untuk mengetuai angkatan bersenjata walaupun tanpa kehadiran baginda. Rasulullah juga telah menguruskan hal-ehwal pentadbiran ketenteraan seperti persediaan logistik. baginda telah menjadi Panglima Perang yang sangat digeruni oleh musuh-musuhnya. surat-menyurat dan majlis-majlis mengikut keperluan semasa pemerintah.3) Muawin Muawin bertindak sebagai pembantu ketua negara dalam hal ehwal yang berkaitan pemerintahan dan pentadbiran negara. Pada zaman Nabi. Misalnya pada zaman Rasulullah SAW. Pada zaman Rasulullah SAW. Mereka juga dikenali sebagai para ‘Amil. persenjataan. peperangan dan urusan umum yang lain. Tugas mereka ialah menasihati dan memberi pandangan kepada pemerintah dalam hal-hal yang berkaitan dengan pentadbiran. 5) Angkatan Bersenjata Angkatan bersenjata dalam negara Islam adalah askar-askar. setiausaha akan menguruskan dokumendokumen penting negara. panji-panji dan sebagainya. 6) Wali Wali ialah individu yang memimpin sebuah daerah atau wilayah kecil. 4) Setiausaha Setiausaha atau “Bitanah” merupakan pegawai paling kanan dalam pentadbiran negara. Selain itu. Secara tidak langsung. Pada masa yang sama. Mereka telah diberikan kuasa untuk mengerahkan askar pada bila-bila masa. 8 . mereka turut menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan bidang kehakiman. latihan ketenteraan. pejuangpejuang atau skuad-skuad yang bertanggungjawab mempertahankan negara daripada ancaman musuh.

Pada kebiasaannya. Ini meliputi kes-kes seperti persengketaan rakyat pelbagai kaum. Madinah dan lain-lain kepada struktur pentadbiran yang lebih kecil. hukuman rejam akan dilaksanakan kepada pasangan yang didapati bersalah kerana berzina. seorang penulis dan seorang pemantau akan dilantik untuk setiap urusan berkenaan bagi melicinkan lagi struktur pentadbiran awam tersebut. baginda sendiri telah mengetuai urusan kehakiman.apabila negara Islam berkembang meluas. Oleh itu. Pada zaman tersebut. hukum-hukum Allah tidak diabaikan dalam setiap pelaksanaannya. Contohnya. 9 . 8) Jabatan Pentadbiran Awam Negara Rasulullah SAW telah menubuhkan Jabatan Pentadbiran Awam Negara untuk menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan rakyat. penindasan. Majlis ini seakan-akan sama dengan majlis syura dan memainkan peranan besar dalam mempengaruhi urusan pemerintahan dan pentadbiran negara. baginda telah membahagikan daerah-daerah seperti Syam. Walau bagaimanapun. 7) Kehakiman Sistem kehakiman telah bermula sejak zaman Rasulullah SAW lagi. Ini bertujuan memudahkan pentadbiran negara di peringkat pusat seperti pengagihan peruntukan dalam membangunkan setiap daerah. dan jenayahjenayah yang menganggu ketenteraman negara. Qisas dan Takzir. undangundang Syariah akan digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. perlantikan para wali dan juga pegawai-pegawai kerajaan. 9) Majlis al-Ummah Majlis al-Ummah merupakan sebuah majlis yang mempunyai wakil-wakil kaum atau kelompok untuk duduk semeja dan bermuzakarah antara satu sama lain tentang kepentingan dan tuntutan masing-masing. Antaranya penggunaan hukum Hudud.

adab berjiran dan lain-lain lagi. MALAYSIA SEBAGAI SEBUAH NEGARA ISLAM Malaysia merupakan sebuah negara Islam yang moden kerana majoriti rakyatnya beragama Islam. Di samping itu. Contohnya. dokumen jual beli. Selepas itu. perubahan dalam bidang sosio-budaya juga turut berlaku di mana orang Melayu telah menghayati dan mengaplikasikan nilai-nilai akhlak Islam dalam kehidupan seharian mereka seperti adab berpakaian. pembayaran gaji dan sebagainya. Pada masa yang sama. surat perjanjian negara. Rakyat pula hendaklah berfikiran positif serta berani membuat kritikan yang membina bagi memastikan pembangunan dan kemajuan negara selaras dengan tuntutan Islam. dokumen hutangpiutang. 10 . keuntungan. pembayaran cukai. pengalaman lampau. kedudukan undang-undang.10) Diwan Diwan bertanggungjawab untuk mencatat surat-menyurat yang dipertanggungjawabkan pemerintah. adab berbahasa. Diwan akan menyimpan dan merekod semua dokumen-dokumen berkenaan ke dalam fail sulit negara yang mana ia merupakan pendapatan atau aset utama negara. Dari pengalaman lampau. pemerintah dianggap sebagai pengantara Allah bagi memelihara agama Islam dan memakmurkan bumi mengikut lunas-lunas yang digariskan oleh Islam. 2002). Ini dicapai menerusi pertabalan Yang Di Pertuan Agung sebagai Ketua Negara. selepas kedatangan Islam ke Melaka. (Muhamad Abu Zahrah. kewujudan Hukum Kanun Melaka dan Undang-undang Laut Melaka bagi menjaga keselamatan dan keamanan di negeri Melaka. Baginda adalah tunggak dalam menyatupadukan rakyat berbilang kaum dan memakmurkan negara. pemimpin-pemimpin dan agama Islam itu sendiri sebagai agama rasmi di negara. kerajaan Melayu Melaka telah menerapkan hukum-hukum Islam dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran di negeri Melaka.

11 . Ini kerana prinsip. Oleh yang demikian.PENUTUP Pembentukan sesebuah negara Islam tidak wajar dipisahkan dalam arus permodenan yang sedang membangun. negara Islam berperanan besar dalam menentukan hala tuju dan masa depan negara di samping membentuk masyarakat yang mempunyai keseimbangan antara tuntutan ukhrawi dan tuntutan duniawi. dasar dan struktur negara Islam adalah ketetapan Allah dan ia merupakan aspek-aspek syariat Islam yang lengkap dan syumul untuk dilaksanakan tidak kira masa. tempat dan sesiapa pun.

org. http: //www.my/e-rujukan/nislam. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Pengurusan Islam. http: //www.gov. Prof.alahkam. Kuala Lumpur: UNITEM Sdn.htm 3. Pembangunan Negara Islam. Bhd Laman Web: 1.BIBLIOGRAFI Buku : i. http: //www. Modul Pengajian Islam (MPW 2143). iii.Madya Dr Mohd Yusuf Ahmad (2006).php?op= article&sid=15337 4.abim.my/minda_madani/modules/news/article.pdf 2. iv.php? =82 12 .net/home/modules. Bhd Mustafa Haji Daud (1991). http://www.islam. Bhd Mustafa Haji Daud (1994). Tamadun Islam. Bhd Mohd Nasrul al-Hadri (2001). Selangor: PTS Publications Sdn. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn.com/hmnur1/nur69.freewebs. ii.

13 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->