P. 1
Definisi Negara Islam

Definisi Negara Islam

|Views: 4,261|Likes:
Published by kicap

More info:

Published by: kicap on Sep 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2014

pdf

text

original

PENGENALAN Negara Islam ialah sebuah negara ideologi yang ditegakkan dengan berpandukan kepada asas akidah Islam

(Abdul Karim Zaidan, Majmu’ah Buhuth Fiqhiah). Di samping itu, negara Islam atau “Dar al-Islam” dapat diperjelaskan lagi sebagai negara yang melaksanakan undang-undang dan hukum-hukum Islam serta berada di bawah kekuasaan dan pemerintahan orang Islam. Ini termasuklah menjamin wilayah yang bebas dan selamat untuk seluruh rakyatnya. Oleh yang demikian, pemerintahan adalah satu cara yang terbaik dalam menyempurnakan kebajikan manusia melalui pengurusan dan pentadbiran yang cekap dan telus. Secara rasionalnya, matlamat negara Islam adalah untuk: • Melaksanakan undang-undang Islam di atas muka bumi ini. Firman Allah dalam surah al-Ahzab, ayat 36 yang bermaksud: “Maka demi tuhanmu, mereka tidak beriman sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tiada merasa keberatan dalam diri mereka terhadap apa yang telah kamu putuskan dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” Walau bagaimanapun, hukum-hukum Islam ini tidak dapat dilaksanakan sehinggalah wujudnya sebuah negara Islam. Ibnu Taimiyah pernah menyatakan: “Mendirikan negara adalah kewajipan manusia yang besar terhadap agama malah tidak dapat ditegakkan agama melainkan dengannya kerana Allah mewajibkan menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dan segala kewajipan berkaitan jihad, menegakkan keadilan dan melaksanakan hukum-hukum Islam tidak akan sempurna kecuali dengan adanya kekuasaan (kekuatan) dan negara.”

1

persengketaan. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: “Antara orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan. berpuasa di bulan Ramadan.” • Mengembang dan menyebarkan agama Islam kepada semua manusia di seluruh pelusuk dunia serta berjihad pada jalan Allah dalam mempertahankan kesucian agama Islam daripada serangan musuhmusuh Islam. ayat 41 yang bermaksud: “Orang yang kami teguhkan kedudukan mereka di atas muka bumi ini nescaya mereka mendirikan sembahyang. mereka menguatkan antara satu sama lain. mengeluarkan zakat sambil menyeru ke arah kebaikan dan mencegah keburukan. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: “Demi Allah sekiranya Fatimah mencuri nescaya aku akan potong tangannya. • Membawa keadilan kepada seluruh umat manusia dan alam sejagat. Ini menunjukkan bahawa semua aspek yang berkaitan dengan manusia tertakluk kepada undang-undang dan hukum-hukum Islam. menyuruh yang makruf dan mencegah yang mungkar dan kepada Allahlah segala urusan. Firman Allah dalam surah al-Hajj.” • Melahirkan masyarakat yang penyayang dan bersaudara. 2 .• Menegakkan syiar Islam dalam kehidupan seharian masyarakat. Ini merangkumi hubungan yang akrab dan baik sesama sendiri.” Ayat ini memberi gambaran bahawa orang Islam yang hidup di atas muka bumi Allah perlu sentiasa menunaikan solat lima waktu. Segala pergaduhan. hasad dengki dan dendam hendaklah dijauhi. Ini kerana pemerintahan Islam merupakan sistem pemerintahan yang adil dan saksama tanpa mengira bangsa mahupun warna kulit. menunaikan zakat.

Firman Allah dalam surah al-Azhab. Ini kerana prinsip tauhid ini merupakan paksi kepada kehidupan seorang Islam yang bertitik tolak daripada mengucap dua kalimah syahadah seperti yang terdapat dalam Rukun Islam yang pertama iaitu: “Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. baginda telah menerapkan hukum-hukum Allah SWT dalam semua bidang seperti yang terkandung dalam kitab Al-Quran dan Al-Sunnah. baginda turut menjelaskan contoh-contoh yang praktikal dalam melaksanakan hukum-hukum Allah agar diikuti oleh semua manusia. Misalnya. Contohnya. undang-undang dan sebagainya seperti mana yang telah digariskan oleh Allah SWT. Ia mestilah diselaraskan melalui pelaksanaan peraturan-peraturan. tetapi tidak diterangkan caranya. Di samping itu. hukum-hukum. ayat 21 yang bermaksud: 3 . Ini kerana Rasulullah merupakan contoh dan teladan yang terpuji sebagai ketua negara Islam sewaktu era pemerintahan dan pentadbirannya di Madinah. b) Risalah Risalah ialah mengakui dan mengiktiraf kenabian dan kerasulan Rasulullah SAW sebagai panduan utama dalam membangunkan negara.PRINSIP DALAM PEMBENTUKAN NEGARA ISLAM a) Tauhid Tauhid bermaksud mengakui bahawa Allah SWT adalah Tuhan Yang Maha Esa dan hanya Dia yang layak disembah dan ditaati secara lahiriah mahupun batiniah. Pada masa yang sama.” Prinsip tauhid juga mencerminkan satu teras utama dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran negara Islam. segala tindakan yang diambil bagi memenuhi agenda negara mestilah bermatlamat untuk mencapai keredaan dan keberkatan Allah. Maka Rasulullah akan menerangkan satu persatu cara untuk bersembahyang. dalam Al-Quran terdapat ayat yang menyuruh kita sembahyang.

Terdapat tiga cara bagi melantik khalifah. antaranya:  Cadangan daripada seseorang dan kemudiannya dipersetujui oleh orang ramai. ekonomi. 4 . Ini termasuklah soal politik. 1998).  Manusia hendaklah memenuhi matlamat dan objektif seperti yang ditentukan dalam undang-undang Allah.  Pentadbiran undang-undang yang dilaksanakan dalam negara hendaklah berpandukan kepada undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.  Mengemukakan beberapa orang calon oleh bekas khalifah bagi memilih salah seorang dari mereka sebagai khalifah dalam Majlis Syura. Terdapat empat ciri penting dalam sistem khalifah.  Manusia hanyalah sebagai pemegang amanah dan pentadbir. sosial dan sebagainya. cadangan Abu Bakar As-Siddiq yang memilih Umar AlKhattab sebagai khalifah dan dipersetujui orang ramai. Contohnya. Menurut Ibnu Khaldun. antaranya :  Kuasa mutlak adalah hak milik Allah SWT sepenuhnya.  Cadangan daripada bekas khalifah dan dipersetujui orang ramai.“Sesungguhnya bagi kamu. pada diri Rasulullah itu suatu contoh teladan yang baik bagi mereka yang mengharapkan keredaan Allah dan Hari Akhirat. Contohnya. khalifah wajib menegakkan agama dan mentadbir dunia mengikut hukum syarak demi mencapai kebaikan di dunia dan di Akhirat (Mahayudin. cadangan Umar Al-Khattab yang memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah dipersetujui orang ramai.” c) Khalifah Khalifah ialah wakil Allah di bumi dalam mengurus dan mentadbir alam semesta yang berpandukan kepada hukum-hukum Allah.

warak.” Tambahan pula. Majlis syura merupakan salah satu mekanisme pembuat keputusan utama dalam negara. sistem syura telah bermula sejak zaman Rasulullah SAW lagi dan diikuti oleh khalifah-khalifah seterusnya.Pemilihan cara ini berlaku pada era perlantikan Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib sebagai khalifah. mereka yang dipilih menganggotai majlis syura hendaklah terdiri daripada golongan yang berilmu. fungsi utama sistem syura adalah untuk mencalon dan melantik Ketua Negara serta menasihati setiap peringkat struktur organisasi negara 5 . Firman Allah dalam surah Ali-Imran. 1980) DASAR DALAM PEMBENTUKAN NEGARA ISLAM a) Pembentukan Sistem Syura Syura ialah permesyuaratan yang diadakan oleh sekumpulan ulama dalam segala hal yang berkaitan dengan kepentingan. adil. Justeru. bijaksana dan sebagainya serta dapat menyempurnakan pelbagai bidang yang berkaitan dengan umat Islam. Oleh itu. pelaksanaan sistem syura ini hendaklah berpandukan kepada garis panduan yang telah ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. ayat 159 yang bermaksud: “Urusan negara hendaklah dimesyuaratkan sesama mereka. Ini kerana keupayaan Islam tidak dapat dipertikaikan dan terbukti berjaya menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi umat Islam di seluruh dunia sejak pembangunan tamadun lagi. Datuk Dr Abdullah bin Mohd Zin menjelaskan bahawa kerajaan telah memperkenalkan pendekatan Islam Hadhari bertujuan membangkitkan kesedaran umat Islam di negara ini supaya menggunakan pendekatan Islam dalam menyelesaikan segala isu yang berlaku dalam kepentingan masyarakat. Di samping itu. Berdasarkan kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. (Dusuki. kebajikan dan masalah mereka berdasarkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah.

Di samping itu. Pada masa yang sama. tidak kira sama ada yang beragama Islam atau sebaliknya yang samasama berada di bawah pemerintahan kerajaan Islam. Islam telah meletakkan syarat terhadap kebebasan-kebebasan tersebut iaitu mestilah tidak mencabuli undangundang syarak. Kebebasan juga mempunyai kaitan dengan falsafah. kelompok dan sebagainya. kebebasan dan tanggungjawab setiap kaum dan bangsa adalah sama sebagai rakyat dalam sesebuah negara.supaya pemerintahan dan pentadbiran negara dapat berjalan dengan lebih lancar dan berserah kepada Allah. dasar keadilan ini akan menjadi asas dalam sistem pemerintahan Islam yang mana melibatkan semua golongan dalam masyarakat. Sebagai contoh. memiliki harta dan mengeluarkan pendapat. c) Kebebasan Kebebasan merupakan satu amalan asas dalam pemerintahan Islam. kerajaan Islam haruslah menjamin persamaan semua kaum termasuklah 6 . d) Persamaan Persamaan merujuk kepada hak. mengamalkan budaya. melampaui batas dan menggoyah ketenteraman awam. pendekatan Islam Hadhari yang dilaksanakan di Malaysia pada hari ini merupakan salah satu usaha untuk memajukan rakyat Malaysia dengan adil dan saksama seiring dengan tuntutan Islam itu sendiri. 2006). Keadilan menurut Islam pula ialah mengatasi semua kepentingan peribadi. sistem politik dan sistem perundangan negara. keadilan bermaksud pemberian yang saksama kepada semua orang. Dalam hal ini. b) Keadilan Secara amnya. Justeru. kebebasan turut diberikan kepada semua rakyat. Sebagai contoh. Islam menjamin kebebasan beragama. Usaha ini dijangka dapat menyusun semula masyarakat Malaysia supaya berada pada satu landasan hidup beragama yang betul tanpa mengetepikan semangat muhibah yang telah dipupuk oleh masyarakat berbilang kaum di negara ini (Datuk Dr Abdullah bin Mohd Zin.

Tugas utama ketua negara ialah memimpin urusan kaum muslimin dan muslimat melalui penerapan hukumhukum dan undang-undang Islam dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran negara. STRUKTUR DALAM PEMBENTUKAN NEGARA ISLAM 1) Ketua Negara Ketua Negara merupakan seorang pemimpin yang agung dalam sesebuah negara. ayat 13 yang bermaksud: “Hai manusia. Kami jadikan kamu dari berbagai bangsa dan suku kaum supaya kamu berkenalan. Di samping itu. sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Tuhan ialah mereka yang bertaqwa.umat Islam itu sendiri dengan melaksanakan segala pembangunan yang berteraskan keimanan dan mendapat keredaan Allah. Ini kerana ketua negara bertindak sebagai ketua agama Islam dan ketua tentera yang tertinggi dalam negara. khususnya golongan minoriti dalam negara. harta dan kebudayaan. warna kulit. Firman Allah dalam surah Al-Hujurat. bahasa.” Ayat ini jelas menunjukkan bahawa semua manusia tidak mempunyai perbezaan dalam penilaian Allah termasuklah aspek keturunan. 2) Naib Ketua Negara Naib Ketua Negara pula berfungsi memangku tugas-tugas ketua negara apabila tiba keadaan yang memerlukannya. Rasulullah pernah melantik seseorang untuk menggantikan sementara kedudukan baginda dalam kerajaan bagi menguruskan hal ehwal negara dan rakyat di Madinah. Contohnya. tapi perbezaannya hanyalah terletak pada sejauh mana keimanan dan ketaqwaan kepada-Nya. kerajaan Islam perlulah mengagihkan sumber ekonomi dan pendapatan yang sama rata kepada semua golongan. 7 . sesungguhnya kami jadikan kamu dari golongan lelaki dan perempuan.

Pada zaman Rasulullah SAW. Setiausaha berfungsi sebagai pencatat maklumat-maklumat penting mengenai negara apabila berdampingan dengan ketua negara ataupun wakilnya. Pada masa yang sama. Pada zaman Nabi. pejuangpejuang atau skuad-skuad yang bertanggungjawab mempertahankan negara daripada ancaman musuh. baginda telah menjadi Panglima Perang yang sangat digeruni oleh musuh-musuhnya. mereka ini dikenali sebagi wazir.3) Muawin Muawin bertindak sebagai pembantu ketua negara dalam hal ehwal yang berkaitan pemerintahan dan pentadbiran negara. Misalnya pada zaman Rasulullah SAW. Bagi melicinkan lagi hal ehwal ketenteraan. baginda telah melantik ketua pasukan perang atau komando tertinggi untuk mengetuai angkatan bersenjata walaupun tanpa kehadiran baginda. Mereka juga dikenali sebagai para ‘Amil. 4) Setiausaha Setiausaha atau “Bitanah” merupakan pegawai paling kanan dalam pentadbiran negara. latihan ketenteraan. Secara tidak langsung. mereka turut menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan bidang kehakiman. persenjataan. setiausaha akan menguruskan dokumendokumen penting negara. Mereka telah diberikan kuasa untuk mengerahkan askar pada bila-bila masa. peperangan dan urusan umum yang lain. panji-panji dan sebagainya. Rasulullah juga telah menguruskan hal-ehwal pentadbiran ketenteraan seperti persediaan logistik. 8 . Tugas mereka ialah menasihati dan memberi pandangan kepada pemerintah dalam hal-hal yang berkaitan dengan pentadbiran. 5) Angkatan Bersenjata Angkatan bersenjata dalam negara Islam adalah askar-askar. Selain itu. surat-menyurat dan majlis-majlis mengikut keperluan semasa pemerintah. 6) Wali Wali ialah individu yang memimpin sebuah daerah atau wilayah kecil.

Qisas dan Takzir. 9 . Pada zaman tersebut. 8) Jabatan Pentadbiran Awam Negara Rasulullah SAW telah menubuhkan Jabatan Pentadbiran Awam Negara untuk menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan rakyat. hukuman rejam akan dilaksanakan kepada pasangan yang didapati bersalah kerana berzina. dan jenayahjenayah yang menganggu ketenteraman negara. Walau bagaimanapun. undangundang Syariah akan digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. perlantikan para wali dan juga pegawai-pegawai kerajaan. Oleh itu. Antaranya penggunaan hukum Hudud. Ini bertujuan memudahkan pentadbiran negara di peringkat pusat seperti pengagihan peruntukan dalam membangunkan setiap daerah. baginda sendiri telah mengetuai urusan kehakiman. Ini meliputi kes-kes seperti persengketaan rakyat pelbagai kaum. Contohnya. Madinah dan lain-lain kepada struktur pentadbiran yang lebih kecil. Majlis ini seakan-akan sama dengan majlis syura dan memainkan peranan besar dalam mempengaruhi urusan pemerintahan dan pentadbiran negara. hukum-hukum Allah tidak diabaikan dalam setiap pelaksanaannya. baginda telah membahagikan daerah-daerah seperti Syam. penindasan.apabila negara Islam berkembang meluas. 7) Kehakiman Sistem kehakiman telah bermula sejak zaman Rasulullah SAW lagi. 9) Majlis al-Ummah Majlis al-Ummah merupakan sebuah majlis yang mempunyai wakil-wakil kaum atau kelompok untuk duduk semeja dan bermuzakarah antara satu sama lain tentang kepentingan dan tuntutan masing-masing. seorang penulis dan seorang pemantau akan dilantik untuk setiap urusan berkenaan bagi melicinkan lagi struktur pentadbiran awam tersebut. Pada kebiasaannya.

10 . MALAYSIA SEBAGAI SEBUAH NEGARA ISLAM Malaysia merupakan sebuah negara Islam yang moden kerana majoriti rakyatnya beragama Islam. pemerintah dianggap sebagai pengantara Allah bagi memelihara agama Islam dan memakmurkan bumi mengikut lunas-lunas yang digariskan oleh Islam. pemimpin-pemimpin dan agama Islam itu sendiri sebagai agama rasmi di negara. Diwan akan menyimpan dan merekod semua dokumen-dokumen berkenaan ke dalam fail sulit negara yang mana ia merupakan pendapatan atau aset utama negara. Dari pengalaman lampau. perubahan dalam bidang sosio-budaya juga turut berlaku di mana orang Melayu telah menghayati dan mengaplikasikan nilai-nilai akhlak Islam dalam kehidupan seharian mereka seperti adab berpakaian. 2002). kedudukan undang-undang. dokumen jual beli. Pada masa yang sama.10) Diwan Diwan bertanggungjawab untuk mencatat surat-menyurat yang dipertanggungjawabkan pemerintah. pembayaran cukai. Ini dicapai menerusi pertabalan Yang Di Pertuan Agung sebagai Ketua Negara. adab berjiran dan lain-lain lagi. Baginda adalah tunggak dalam menyatupadukan rakyat berbilang kaum dan memakmurkan negara. pengalaman lampau. keuntungan. Contohnya. selepas kedatangan Islam ke Melaka. surat perjanjian negara. Di samping itu. kewujudan Hukum Kanun Melaka dan Undang-undang Laut Melaka bagi menjaga keselamatan dan keamanan di negeri Melaka. Rakyat pula hendaklah berfikiran positif serta berani membuat kritikan yang membina bagi memastikan pembangunan dan kemajuan negara selaras dengan tuntutan Islam. dokumen hutangpiutang. pembayaran gaji dan sebagainya. Selepas itu. (Muhamad Abu Zahrah. adab berbahasa. kerajaan Melayu Melaka telah menerapkan hukum-hukum Islam dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran di negeri Melaka.

PENUTUP Pembentukan sesebuah negara Islam tidak wajar dipisahkan dalam arus permodenan yang sedang membangun. 11 . negara Islam berperanan besar dalam menentukan hala tuju dan masa depan negara di samping membentuk masyarakat yang mempunyai keseimbangan antara tuntutan ukhrawi dan tuntutan duniawi. tempat dan sesiapa pun. Ini kerana prinsip. dasar dan struktur negara Islam adalah ketetapan Allah dan ia merupakan aspek-aspek syariat Islam yang lengkap dan syumul untuk dilaksanakan tidak kira masa. Oleh yang demikian.

Modul Pengajian Islam (MPW 2143).freewebs.my/minda_madani/modules/news/article. iii. http://www. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd Mustafa Haji Daud (1991). ii.org.php? =82 12 .islam.php?op= article&sid=15337 4. http: //www. Tamadun Islam. Kuala Lumpur: UNITEM Sdn.my/e-rujukan/nislam.gov.BIBLIOGRAFI Buku : i. Pembangunan Negara Islam. http: //www. iv.htm 3.abim. Selangor: PTS Publications Sdn. Bhd Laman Web: 1. http: //www. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Prof. Bhd Mustafa Haji Daud (1994). Pengurusan Islam.com/hmnur1/nur69.alahkam.net/home/modules.pdf 2. Bhd Mohd Nasrul al-Hadri (2001).Madya Dr Mohd Yusuf Ahmad (2006).

13 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->