Nama

: Reinaldy Pratama Poetra Kelas : IX B

Tugas

: Agama Islam ( Iman kepada hari akhir )

ْ ُ َ ْ ِ ْ ُ ْ َ َ َ ِ ْ ُ َ ََّ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ً َ ْ َ ْ ُ َ ِ ْ َ ْ َ َ َ ّ ّ ِ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ‫فهل ينظرون إل الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم‬ Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat (yaitu) kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba. azab dan nikmat kubur hadits beriman kepada Hari Akhir sering digandengkan dengan beriman kepada Allah karena orang yang tidak beriman kepada Hari Akhir tidak mungkin beriman kepada Allah. hari akhir ialah hari berahirnya kehidupan dunia. supaya engkau mengerti bahwa Tuhan Allah itu Tuhan yang benar dan Tuhan itu menghidupkan segala yang telah mati. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang? QS. mulai fitnah kubur. Dan sesungguhnya Kiamat itu pasti datang. akan tetapi kebanyakan manusia tiada beriman. Muhammad (47): 18 . tiada ragu lagi. Beriman kepada Hari Akhir adalah rukun iman yang kelima dari enam rukun iman. Tuhan Allah benar-benar akan membangkitkan orang-orang yang ada dalam kubur. ayat ayat al-quran yang berkaitan dengan hari akhir ُ َ ْ َ َ ّ ََ َ ْ ِ َ ْ َ َ ٌ َ ِ َ َ َ ّ ّ َ‫ِ َ َِ ّ َ ُ َ ْ َ ّ ََ ّ ُ ُ ْ ِ ْ َ ْ ََ ّ ُ َ َ ُ ِ َ ْ ٍ َ ِ ْ ٌ و‬ ‫ذلك بأن ال هوالحق وأنه يحي ا لموتى وانه على كل شىء قدير َان الساعة ءانية لريب فيها وأن ال يبعث‬ ِ ْ ُُ ْ ِ ْ ‫م‬ ‫َن فى القبور‬ “Yang sedemikian itu. Di dalam al-Qur`an dan di dalam apa yang diberitakan oleh Allah dalam kitabNya dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah saw dalam haditsnya terkait dengan peristiwa yang terjadi sesudah mati. Lagi Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya.Beriman kepada Hari Akhir artinya meyakini dan percaya bahwa hari akhir itu ada.” (Al-Hajj: 6 –7) َ ُ ِ ْ ُ َ ِ ّ َ َ ْ َ ّ ِ ََ َ ِ َ ْ َ َ ٌ َ ِ َ َ َ ّ ّ ِ ‫إن الساعة لتية ل ريب فيها ولكن أكثر الناس ل يؤمنون‬ Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. tidak ada keraguan tentangnya.

Maraknya Pembunuhan 8. Munculnya Al-Masih Ad-Dajjal.Merbaknya perzinaan Kiamat besar ( kubra ) ketika dunia fana ini hancur. 9.Keluarnya api yang menggiring manusia ke Mahsyar. Datangnya Al-Mahdi. Maraknya Minuman Keras (Khamer) dan Menganggapnya Halal 5.Tersebarnya Kekikiran 13. Terbitnya Matahari dari barat. Banyak wanita menggugurkan kandungan 3. serta kembalinya manusia kepada menyembah berhala. 7.Banyaknya Peristiwa Gempa Bumi 14.Banyaknya orang yang mengaku sebagai nabi 15. . Zaman Semakin Singkat 9. Dihancurkannya Ka’bah yang mulia di tangan Dzu Suwaiqatain yang kedua kakinya renggang. Turunnya Al-Masih Al-Huda Isa bin Maryam As. 4. 8. Tanda tanda kiamat kubra adalah 1. 2. Munculnya Ya’juj dan Ma’juj. Kabut yang keluar sebelum hari Kiamat. Diangkatnya dan terkikisnya Al-Quran. 6. Munculnya binatang bumi dan berbicaranya kepada manusia. 10. 5. Fenomena al-Ma’aazif (alat-alat musik) dan Menganggapnya Halal 4. (Berlomba-lomba) Menghiasi Masjid dan Berbangga-bangga Dengannya 6. Pasar Semakin berdekatan 10. Lebih banyak perempuan dari pada laki laki 2.Fenomena Kemusyrikan Pada Umat Ini 11.Orangtua Bergaya Anak Muda 12. 3.Kiamat terbagi menjadi dua yaitu : kiamat sugra dan kubra kiamat kecil ( sugra ) yaitu kematian bagi tiap-tiap orang sejak dahulu kala hingga kiamat kubra Tanda tanda kiamat sugra adalah : 1. Berlomba-lomba Meninggikan Bangunan 7.

Menceritakan Proses Terjadinya Kiamat Sugra dan Kiamat Qubra Intermezo tentang Penci .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful