Esei

Pilih 3 esei dari setiap bab.

Bab 3 – Tamadun Awal Asia Tenggara
1. 2. 3. 4. 5. 6. Terangkan cirri-ciri kerajaan agrarian. Terangkan cirri-ciri kerajaan maritim di Asia Tenggara. Huraikan cirri-ciri pelabuhan-pelabuhan kerajaan Maritim. Terangkan sebab-sebab kerajaan Srivijaya menjadi kuasa maritime yang kuat pada abad ke-7 hingga abad ke-13. Huraikan sistem pentadbiran kerajaan Srivijaya dalam kerajaan awal di Asia Tenggara. Jelaskan cirri-ciri seni bina candi Borobudur yang ditemui pada zaman awal di Asia Tenggara.

Bab 2 – Peningkatan Tamadun
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Huraikan cirri-ciri sistem pemerintahan negara kota Athens sebelum diperkenalkan sistem demokrasi dalam Tamadun Yunani. Huraikan perkembangan sistem pendidikan dalam Tamadun Yunani. Sukan Olimpik mula diperkenalkan dalam Tamadun Yunani. Jelaskan serta berikan perbandingan dengan sukan Olimpik zaman sekarang. Huraikan sistem pemerintahan dan pentadbiran Rom. Jelaskan sistem pemerintahan Empayar Maurya di India. Huraikan pendidikan dalam Tamadun China. Jelaskan seni bina yang diaggap termaju dalam Tamadun China. Huraikan sejarah perkembangan Agama Buddha dan falsafah Taoisme.

Bab 1 – Kemunculan Tamadun Awal Manusia
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Terangkan bukti yang menunjukkan manusia pada Zaman Neolitik sudah bertamadun. Jelaskan ciri-ciri tamadun awal manusia. Terangkan ciri-ciri negara kota Tamadun Mesopotamia. Raja Hammurabi telah memberi sumbangan yang besar dalam bidang perundangan semasa memerintah Babylon. Jelaskan. Nyatakan peranan firaun dalam bidang pemerintahan Tamadun Mesir. Huraikan sumbangan Tamadun Mesir Purba dalam bidang sains dan teknologi. Jelaskan ciri-ciri istimewa Bandar Mohenjo-Daro dan Harappa dalam Tamadun Indus. Huraikan sistem pemerintahan Dinasti Shang. Jelaskan sumbangan Tamadun Hwang Ho dalam bidang social.