TEKS UCAPAN PENGERUSI MAJLIS PENUTUP PERKHEMAHAN 2010

PENDAHULUAN -Assalamualaikumdansalamsejahterasayaucapkankepadasemuawarga SK Kemasek yang telahberkampung di TATiinibagimenjayakan Program Perkhemahaninidenganjayanya. -syabasiucapkankepadasemuapesertaperkhemahan yang telah Berjaya mengharungipelbagaiujianuntukmaklumanhadirindanhadiratsekalian, matlamat programperkhemnahmn unit beruniforminiterdiridaripada Terlebihdahulumarilah sama2 kitamemanjatkankesyukurankehadratilahidenganlimpahkurnianyadapatkitamenjayakan program perkhmeahaniniperingkat PKG kemasek.. - Hadirindanhadiratsekalian, denganinimajlismempersilaknustazAffendiuntukbacaandoa -MajlismengucapkanribuanterimakasihkepadaustAffendi di atasbacaandoaitutadi. -bismillahirahmanirahim..doa -yang muliaPuan Guru Besar -ucapanalu-aluanuntuktetamu VIP, guru2 dn murid2 -