Kegiatan Pelancongan

sriinday ati

Produk pelancongan di Malaysia
       

Eko pelancongan Pelancongan pertanian Pelancongan kesihatan Pelancongan pendidikan Pelancongan budaya dan warisan sejarah Pelancongan MICE Pelancongan Pelancongan sukan dan rekreasi
sriinday ati

Faktor yang mempengaruhi pekembangan pelancongan
 

Alam sekitar fizikal Alam sekitar manusia

sriinday ati

Alam sekitar fizikal
 

 

 

Keadaan geografi negara Malaysia. Sekililing adalah laut berpantai dan berpasir – contoh ????? Pulau pulau - ???? Terumbu karang ?????? Taman laut??????? Kawasan tanah tinggi ???????????? Hutan ?????????
sriinday ati

  

Hutan simpan..????????????? Batu kapur ????? Keadaan iklim???????

sriinday ati

Faktor manusia
   

Tempat bersejarah contoh??? Ciri-ciri budaya contoh ??? Prasarana ???????????? Kemudahan pengangkutan dan perhubungan promosi

sriinday ati

Kajian kes 1.
Faktor faktor yang mempengaruhi kegiatan pelancongan di Pulau Langkawi

sriinday ati

Tarikan fizikal

Pesisiran pantai yang cantik, lagun, teluk m tanjung – contoh pantai chenang, tanjung rhu Laut cetek, tenang, bersih dan kaya dengan hidupan maritim dan karangan laut Kawasan tanah tinggi, gunung raya dan gunung mat cincang – kereta kabel menghubungkan kedua-dua sriinday gunung ati

Tarikan buatan
 

 

Tempat bersejarah – arkeologi Perisytiharan sebagai kawasan bebas cukai Kemudahan perhubungan dan pengangkutan Kemudahan penginapan dan riadah Pelancongan MICE
sriinday ati

Kepentingan sektor pelancongan
1. 2.

3.

4.

5.

Sumbangan kepada pendapatan negara – pelancong asing – matawang asing Perbelanjaan semasa melancong – menambah pendapatan Menyediakan peluang pekerjaan – meningkatan pendapatan perkapita Menggalakkan perkembangan industri berkaitan Membangunkan kawasan mundur – menukar struktur ekonomi tradisional sriinday kepada struktur ekonomi moden
ati

Masalah yang timbul
 

Masalah terhadap persekitaran fizikal Masalah terhadap persekitaran manusia

sriinday ati

Masalah terhadap persekiran fizikal

  

Hakisan di kawasan tanah tinggi – akibat?????????? Pencemaran air Gangguan kepada ekosistem Perubahan iklim mikro

sriinday ati

Masalah terhadap alam sekitar manusia
 

 

Pencemaran budaya Kesesakan di pusat pelancongan popular / pintu masuk Wabak penyakit Masalah sosial

sriinday ati

Cadangan memajukan sektor pelancongan
 

Memperhebatkan promosi Membangunkan sumber sumber setempat yang berpotensi Memperkenalkan konsep dan produk pelancongan baru Menyediakan dan memajukan sistem pengangkutan dan perhubungan Menjalankan kempen
sriinday ati