RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU (BERMASALAH PEMBELAJARAN) Nama : Sarkawi bin Sayuti Komponen : Bahasa Melayu Tarikh Lahir : 21/10/2001

Umur : 9 tahun Tarikh Mula : 2 Ogos 2010 Tempoh Semakan : 27 Oktober 2010

Telah mengenali suku kata KVKV. Tahap / Pengetahuan Sedia Ada Matlamat Jangka Panjang Kekuatan / Minat Kelemahan / Masalah Yang Dikenal Pasti Dapat menulis karangan pendek dalam lingkungan 30 patah perkataan. Suka bercakap, bertanya dan tidak cepat jemu. Lambat menyiapkan kerja yang diberi.

Objektif Jangka Pendek • • Boleh membaca perkataan KVKV dengan gambar. Boleh menulis ayat KVKV dengan gambar. • • • Latih tubi Kumpulan Permainan

Pendekatan

Penilaian / Tarikh / Tanggungjawab

2 Ogos – 30 Ogos

Objektif Jangka Pendek • • • Dapat menguasai kemahiran KVK + KV. Dapat menghasilkan karangan mudah berdasarkan gambar. Boleh menghasilkan karangan berdasarkan gambar bersiri. • •

Pendekatan Latih tubi Permainan bahasa

Penilaian / Tarikh / Tanggungjawab 31 Ogos - 28 September

Boleh menghasilkan karangan pendek dalam lingkungan 30 patah perkataan.

• •

Latih tubi Permainan

29 September – 27 Oktober

Tarikh Awal Bersidang ………………………

: Tandatangan Guru Mata Pelajaran

Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga ………………………………............. (Nama: ) Tandatangan Penyelaras ………………………………............. (Nama: Jahari bin Ahmad) Tandatangan AJK RPI (Penyelia Petang) …………………………………......... (Nama:………………………………..) Tandatangan AJK RPI ( ………………………………......... (Nama: ) Tandatangan AJK RPI (GPK 1) ………………………………......... (Nama: ) Tandatangan AJK RPI (Kaunselor) ……………………………………... (Nama: ) Tandatangan AJK RPI (

)

)

…………………………………......... (Nama: )

……………………………………... (Nama: )

Tarikh Akhir Bersidang ………………………

:

Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga ………………………………............. (Nama: ) Tandatangan Penyelaras ………………………………............. (Nama: ) Tandatangan AJK RPI (Penyelia Petang) …………………………………......... (Nama:………………………………..) Tandatangan AJK RPI (

Tandatangan Guru Mata Pelajaran ………………………………......... (Nama: ) Tandatangan AJK RPI (GPK 1) ………………………………......... (Nama: ) Tandatangan AJK RPI (Kaunselor) ……………………………………... (Nama: ) Tandatangan AJK RPI (

)

)

…………………………………......... (Nama: )

……………………………………... (Nama: )

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.