P. 1
Hubungan Ibadat Dengan Kehidupan Seharian

Hubungan Ibadat Dengan Kehidupan Seharian

|Views: 479|Likes:
Published by Luqman Hakim

More info:

Published by: Luqman Hakim on Sep 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/24/2012

pdf

text

original

Pendidikan Agama Islam

HUBUNGAN IBADAT DENGAN KEHIDUPAN SEHARIAN

Ibadat merupakan tugas dan kewajipan manusia terhadap Allah s.w.t, Tuhan yang menciptakan dan juga mencipta alam semesta ini. Ia juga merupakan matlamat utama mengapa Allah menjadikan manusia sebagaimana yang diterangkan oleh Allah s.w.t dalam surah al-Dzariat ayat 56:

³Dan tidaklah Aku jadikan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk beribadat kepadaKu" Berdasarkan dalil di atas jelas menunjukkan bahawa ibadat merupakan perkara yang sangat penting yang mesti difahami betul -betul oleh setiap orang yang beriman kepada Allah dan para RasulNya sebelum ia diamalkan dan dihayatinya. Dari segi bahasa, ibadah berasal dari perkataan "Abada" iai tu bererti patuh, taat, setia, tunduk, sembah, menghambakan diri dan seumpamanya. Dari segi istilah, ibadat merangkumi perkara-perkara yang disukai oleh Allah s.w.t sama ada berupa perkataan atau perbuatan sama ada zahir ataupun batin. Konsep ibadah dalam Islam pula merangkumi segala kegiatan manusia sama ada dari segi rohaniah, jasmaniah, dunia , akhirat, zahir dan batin yang mencakupi semua perkara dan perbuatan yang sesuai dengan suruhan dan larangan Allah s.w.t iaitu mentaati segala yang disuruh dan me njauhi apa yang dilarang. Ulama telah membahagikan ibadah kepada dua bahagian iaitu ibadah µAmmah iaitu
ibadah umum manakala Ibadah Khassah bermaksud ibadah khusus . Ibadah Khassah (khusus) ialah ibadah yang caranya, rukunnya dan syaratnya

telah ditetapkan oleh Allah swt iaitu ibadah yang mana struktur, sistem dan peraturannya telah ditetapkan oleh Syariat Islamiyyah secara lengkap dan terperinci dan mesti dilaksanakan dengan sempurna. Dalam ibadah jenis ini, kita hanya melaksanakan sahaja sesuai dengan apa yang ditetapkan tanpa boleh meminda, merubah, menambah atau menguranginya. Contohnya sembahyang, puasa, zakat

1

Ka'ab bin Ujrah ra berkata : Pada suatu ketika seorang lelaki di hadapan Rasulullah saw yang sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya. rumah atau di mana saja ia berada dan pada bila -bila masa tanpa terikat dengan satu-satu jangkamasa dan tempat-tempat tertentu dan kegiatan kehidupan seharian tetapi mempunyai syarat -syarat tertentu. niat yang ikhlas kerana Allah swt. berniaga dan sebagainya. 2 . dengan hatinya. kilang. Dengan erti kata lain mesti ditunaikan oleh setiap indivi du yang mencakupi syarat-syarat dan digelar sebagai ibadah 'Fardhu Ain'. Seseorang Muslim yang beribadat kepada Allah swt dengan fikirannya. sekiranya ia keluar untuk menyara hidupnya sendiri dan memelihara kehormatannya. dengan mengorbankan jiwanya dan lain -lain seperti menuntut ilmu. dengan hartanya." Rasulullah saw bersabda : "Sekiranya ia keluar untuk menyara hidup anak -anaknya yang masih kecil. maka ia di jalan Allah. Iaitu pengabdian diri secara tidak langsung kepada Allah menerusi semua urusan kehidupan duniawi yang mengikat hubungan sesama manusia dan makhluk lain yang berlandaskan aqidah dan syariat Islam.Pendidikan Agama Islam dan mengerjakan haji. penglihatannya dan segala pancainderanya. alangkah baiknya jika dia menjadi tentera berperang di jalan Allah. maka ia di jalan syaitan." (Hadith riwayat Tabrani) . sekiranya ia keluar untuk menyara ibubapanya yang sudah tua. dengan lidahnya. mereka berkata : "Wahai Rasulullah. Kalau ia keluar semata-mata untuk riya' (menunjuk-nunjuk) dan untuk bermegah atau berbangga. Demi mereka melihat kepantasan dan kecerdasan orang itu. Ibadah khusus yang dilakukan akan diterima sekiranya ibadah tersebut mengandungi dua perkara iaitu. maka ia di jalan Allah. dan melakukannya dalam bentuk yang ditentukan untuk ibadah tersebut. maka ia di jalan Allah. dengan pendengarannya. Ibadah umum (µAmmah) ialah ibadat yang meliputi segala aspek kehidupan manusia. beribadat den gan badannya. pejabat. Antara urusan tersebut termasuklah aktiviti atau amal an manusia di ladang.

tidak melalaikan daripada melakukan ibadat khusus dan mestilah dengan niat untuk mencari keredhaan Allah swt. yang beriman kepada Allah swt. minum.Pendidikan Agama Islam Sabda Rasulullah saw yang bermaksud : "Tidaklah seseorang Muslim itu bercucuk tanam atau menanam tanaman. amalan seseorang itu akan diberi ganjaran pahala jika ianya memenuhi syarat-syarat berikut: a) Orang yang melakukannya adalah orang yang beragama Islam. Memberi makan haiwan yang lapar adalah ibadat dan sebagainya . manusia atau binatang melainkan diberi ganti baginya dengan pahala sedekah. bersih dan ikhlas." Rasulullah saw bersabda : "Begitu juga jika ia memenuhinya pada yang halal maka baginya pahala. Sabda Rasulullah saw yang bermaksud : "Di dalam persetubuhan salah seorang kamu ada nilai sadaqah (diberi pahala). Sabda Rasulullah saw 3 . Pada dasarnya. Menunaikan hak peribadi seperti makan. b) Niat yang baik. menunt ut ilmu adalah ibadat." Para sahaba t bertanya : "Adakah salah seorang kami memenuhi syahwatnya dan diberi ganjaran pahala?" Rasulullah saw menjawab : "Apakah kamu tidak mengetahui sekiranya ia memenuhinya pada yang haram bukankah ia berdosa?" Mereka menjawab : "Ya. jauh daripada niat yang buruk iaitu untuk memenuhi tuntutan agama dan mencari keredhaan Allah swt." (Hadith riwayat Muslim dan Tarmizi) Banyak lagi hadith-hadith lain yang menunjukkan kepada kita kelasan ruang lingkup ibadat yang meliputi seluruh aktiviti atau kegiatan manusia dalam kehidupannya. Inilah yang dikatakan ibadah yang menjalankan kewajipan sebagai khalifah Allah. Menunaikan kewajipan kemasyarakatan sesuai dengan perintah Allah swt adalah ibadat. kemudian dimakan oleh burung. Sebagaimana yang dikatakan oleh ulama iaitu segala merupakan kesempurnaan rahmat dan kasih sayang Allah swt ke atas hambaNya yang mana Allah memberi pahala kepada mereka dalam segala tindakan mereka asalkan tindakan tersebut bercanggah denga n syariatNya. Orang yang tidak beriman segala amalannya tidak mempunyai nilai di sisi Allah swt.

Antaranya ialah : Bebas dari sebarang perantaraan iaitu. Ibadah dilakukan secara langsung antara makhluk dan Khaliq (Allah) tanpa sebarang perantaraan. Tidak membebankan kerana ibadah dalam Islam bersifat mudah.a. Setiap hamba Alah dapat berhubung dengan Allah dari arah dan penjuru dan di mana saja ia berada.w yang bermaksud : " Seluruh muka bumi ini adalah dijadikan masjid untukku yakni suci dan bersih". Sabda Rasullah s. Ibadah dalam Islam mempunyai ciri -ciri yang unik dan berbeza dari agama dan kepercayaan yang lain. f) Pekerjaan tu hendaklah disertakan dengan rasa syukur kepada Allah dan dilakukan dengan cara yang sederhana. ringan dan dalam kemampuan manusia melakukannya.Pendidikan Agama Islam yang bermaksud : "Sesungguhnya segala amalan itu bergantung kepada niat dan tiap-tiap orang itu akan dibalas mengikut n iatnya" c) Segala pekerjaan yang dilakuk an mestilah pekerjaan yang diharuskan dan diterima oleh syariat Islam serta tidak bercanggah dengan hukum -hukum tersebut. cekap dan optimum iaitu melaksanakan tugas dalam lingkungan kemampuan dan kepakarannya. e) Pekerjaan itu hendaklah dilakukan dengan tekun. Contohnya kerja atau amalan yang haram seperti bekerja di kedaiminuman keras. puasa. d) Pekerjaan yang dilakukan itu tidak melalaikan atau menghalang seseorang daripada melaksanakan tanggungjawab yang asasi seperto solat. Tidak terikat dengan sesuatu tempat tertentu . Ibadah dalam Islam bukan hanya terbatas kepada hubungan manusia dengan Allah bahkan merangkumi hubungan manusia 4 . Meliputi semua bidang kehidupan . berjudi dan sebagainya tidak dianggap ibada h walaupun niatnya baik kerana Allah swt. zakat dan sebagainya. kelab malam.

t. Ibadah yang afdhal ketika sembahyang lima waktu ialah bersungguh sungguh mengerjakannya dengan cara yang paling sempurna dan mengerjakannya pada awal-awal waktu. bertawakkal kepadanya dan takut terhadap azab Allah juga termasuk dalam skop ibadah. Oleh itu. bercakap benar. Tegasnya skop ibadah dalam Islam amat lua s iaitu merangkumi seluruh aktiviti kehidupan. Demikian juga tidur anda.w. berdoa.t sama ada perkataan. Skopnya begitu luas sehingga hubungan seks anda dengan isteri atau suami juga dikira sebagai ibadah. redha kepada qadha' dan qadar. Setiap ibadah yang dilakukan tidak mengharapkan balasan dari orang lain. Manakala ibadah yang afdhal ketika ada tetamu ialah melayan tetamu. puasa di siang hari atau wirid-wirid tertentu. mencgah yang mungkar. b erzikir. Antaranya ialah Ibadah yang afdhal ketika peperangan menentang musuh Allah ialah berjihad walau pun terpaksa meninggalkan segala sembahyang sunat di maam hari. Setiap kebaikan yang dilakukan adalah kerana mengharapkan keredhaan Allah semata ± mata.Pendidikan Agama Islam sesama manusia yang merangkumi aspek ekonomi. bersyukur terhadap nikmatnya.w. Ibadah adalah semua perkara yang dilakukan dis ukai dan diredhai oleh Allah s." Oleh itu. sembahyang. sabar terhadap ketentuan Allah. Ibadah yang terbaik adalah ibadah yang dipanggil sebagai afdhal. Ibadah afdhal ialah ibadah yang dilakukan bagi tujuan mencapai keredhaan Allah swt bagi setap masa mengikut kehendak di masa itu. perbuatan anda dan sebagainya. membaca al-Quran dan seumpamanya adalah termasuk dalam ibadah. kasih kepada Allah dan RasulNya. ikhlas. 5 .menghubungkan silaturahim. haji. takut kepadanya. pendidikan dan sebagainya. zahir dan batin. zakat. menyuruh yang maaruf. sosial. Ikhlas . berbakti kepada orang tua. Ibadah adalah kepatuhan atau ketundukan yang terbit dari hati yang mencintai allah kerana tiada yang lebih layak dicintai melainkan Allah s. menunaikan amanah. puasa. taubat. politik. percakapan anda.

Kalau dalam pembinaan bangunan asasnya disiapkan dahulu begitu juga dengan membentuk masyarakat mesti dimulakan dengan pembinaan asasnya terlebih dahulu. Antaranya ialah a) Ibadah adalah hasil daripada aqid ah iaitu keimanan terhadap Allah sebenarnya yang telah membawa manusia untuk beribadat kepada Allah swt. Dalam seluruh peribadatan. Ibadah mempunyai hubungan yang erat dengan aqidah. Peribadi muslim ialah per ibadi yang tersendiri yang terbentuk dari latihan -latihan melalui ibadat. Seterusnya. Kesan ± kesan ibadah a) Ibadah merupakan makanan atau santapan rohani . c) Aqidah merupakan tenaga penggerak yang mendorong manusia melakukan ibadat serta menghadapi segala cabaran dan rintangan. sebagaimana makanan dan minuman yang menyuburkan jasad.Pendidikan Agama Islam Ibadah yang afdhal ketika mendengar azan ialah meninggalkan segala wirid dan bacaa-bacaan lain dan menjawab azan dengan penuh perhatian. keikhlasan menjadi sari pati yang amat dikehendaki. Proses pembentukan peribadi se sebuah masyarakat atau individu sama seperti proses membina sebuah bangunan. berzikir dan tilawah al Quran dan ibadah yang afdhal ketika ada orang yang sakit ialah menziarahi si sakit. 6 . begitu juga ibadah menyuburkan ruh. Ibadah yang afdhal ketika di Arafah ialah berdoa. b) Ibadah dapat melahirkan perasaan bebas daripada sebarang perhambaan kepada selain Allah iaitu dapat mengembalikan manusia kepada fitrahnya sebagai hamba Allah swt. b) Aqidah adalah asas penerimaan ibadah iaitu tanpa aqidah perbuatan seseorang manusia bagaimana baik pun tidak akan diterima oleh Allah swt. ibadah yang afdhal ketika kesusahan ialah menolong orang -orang yang ditimpa kesusahan.

Iai tu ibadat dalam pengertian umum adalah menjalani kehidupan untuk memperolehi keredhaan Allah swt dengan mentaati syariatnya dan se mua perbuatan yang diizinkan oleh Allah swt. haji dan sebagainya tetapi meliputi seluruh urusan hidup manusia. g) Ibadah menguji kesabaran. 7 .Pendidikan Agama Islam c) Ibadah dapat mencorakkan kehidupan kehidupan seseorang muslim berdasarkan celupan Allah di mana mereka sentiasa terikat dan patuh kepada hukum dan peraturan daripada Allah swt. zakat. keimanan dan ketaatan manusia terhadap Allah swt. maka itulah yang dikatakan ibadat. b) Aqidah adalah asas penerimaan ibadah iaitu tanpa aqidah perbuatan seseorang manusia bagaimana baik pun tidak akan diterima oleh Allah swt. Hubungan Ibadat dengan Akidah a) Ibadah adalah hasil daripada aqidah iaitu keimanan terhadap Allah sebenarnya yang telah membawa manusia untuk beribadat kepada Allah swt. d) Ibadah dapat membentuk akhlak dan membentuk jiwa yang mulia. f) Ibadah mendekatkan diri kepada Allah dan dengan itu memuliakan manusia daripada makhluk-makhluk lainnya. c) Aqidah merupakan tenaga penggerak yang mendorong manusia melakukan ibadat serta menghadapi segala cabaran dan rintangan. puasa. e) Ibadah dapat melahirkan kesatuan matlamat alam kehidupan individu dan masyarakat. Ia juga menjadi asas perpaduan umat Islam dari pelusuk dunia. Daripada huraian di atas dapatlah disimpulkan bahawa ibadah dalam Islam bukan hanya sekadar melakukan solat.

kerana fatihah yang belum dibaca atau sempat dibaca sebahagian sahaja oleh ma¶mum itu dikira semuanya ditanggung oleh imamnya. rakaat kedua. ma¶mum tadi masuk ke saf sembahyang berjemaah. dan seterusnya pada rakaat keempat. rakaat ketiga. Ma¶mum dimaafkan yang masbuq hukumnya bacaan meninggalkan fatihah.Pendidikan Agama Islam PERBEZAAN AMALAN MAKMUM MUAFIQ DAN MAKMUM MASBUQ Makmum Muafiq Muafiq: Seorang ma¶mum yang sempat Makmum Masbuq Masbuq: seorang ma¶mum yang tidak berjemaah dengan imam semasa berdiri (qiam) imamnya. Keadaan makmum muafiq sebelum memulakan solat Keadaan makmum masbuq sebelum memulakan solat Hukum bagi orang muafiq dimaaf kepadanya tertinggal jarak tiga rukun yang panjang daripada imamnya. Tidak termasuk rukun yang pendek. Ia boleh berlaku ke atas seseorang Ini disebabkan Imam telahpun rukuk ma¶mum kepada empat rakaat sama ada atau hampir-hampir rukuk kemudian pada rakaat pertama. 8 . di mana ia mempunyai masa yang cukup untuk membaca AlFatihah bersama Imam dengan bacaan yang sederhana. sempat berjemaah semasa berdiri imamnya dan tidak mendapat masa yang cukup untuk membaca Al-Fatihah bersama Imam.

kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. rukuk atau hampir rukuk. dan dimaafkan dia meninggalkan bacaan fatihah TAFSIRAN SURAH AL-ASR DAN KAITANNYA DENGAN GEJALA KERUNTUHAN AKHLAK 1. Seorang ma¶mum yang muafiq sedang berjemaah sebelum imam duduk tasyahud akhir ma¶mum berkenaan sudah rukuk. 3. 2. : Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. di dalam menunaikan peraturan peraturan solatnya ia terlewat. hukumnya dia juga mendapat rakaat itu Jika ia sempat qiam dan terus rukuk sebelum imamnya bangkit daripada rukuk maka ia mendapat rakaat itu. Demi masa. sebelum imam berdiri tegak daripada sujud yang kedua. 4. dia muafiq. belum sudah rukuk.Pendidikan Agama Islam Seorang ma¶mum yang muafiq sedang Ma¶mum itu pada mulanya dia adalah solat berjemaah. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. hukum ma¶mum itu ialah orang masbuq. 9 . Maka ma¶mum berkenaan sempat ia berdiri tiba-tiba imam telah mendapat rakaat itu kerana ketinggalan daripada imam belum masuk kepada rukun keempat.

Masa digunakan sewenang ± wenangnya untuk melakukan perkara ± perkara yang tidak berfaedah seperti melepak. ianya diturunkan di Mekah dan mengandungi 3 ayat serta merupakan surah terpendek dan paling ringkas dalam Al Quran. Keadaan yang paling merugikan bagi seseorang itu adalah di saat mendapati diri nya terlalu banyak masa terluang tanpa diisikan dengan aktiviti yang bermanfaat dan berguna bagi diri dan orang lain. Atas roh inilah juga kita memahami al -asr atau masa umur yang Allah kurniakan pada kita. ia tidak berhenti di situ sahaja. Iman perlulah dipupuk agar sentiasa bersabar dalam mengerjakan amal kebaikan. Atas dasar itulah. mereka tidak akan berpisah melainkan salah seorang membaca surah ini.Pendidikan Agama Islam Asas makna al-¶asr ini ialah ³memerah sesuatu sehingga menitis. Imam At Tabrani menyatakankan bahawa. air hujan yang mencurah -curah. manusia kini berada di dalam kerugian kerana tidak menggunakan masa dengan sebaik ± baiknya. merayau ± rayau dan bersembang. apabila dua orang sahabat Rasulullah bertemu. Selain itu. Oleh itu. Perkara ini cukup 10 . Jika tidak. kita seharusnya menggunakan waktu tersebut dengan sebaik ± baiknya. Allah menyatakan setelah beriman dan beramal soleh. Seperti yang telah dinyatakan di dalam surah Al -Asr. Allah menggunakan perkataan mu¶siraat sepertimana tertulis dalam surah (an-Naba¶ ayat 14) yang bermaksud: [Dan Kami menurunkan dari awan (mu¶siraat) . Apa yang perlu kita buat? Kita perlu µmemerah µnya sekuat tenaga agar terhasil iman dan amal. ia akan mendatangkan kelesuan dan berasa bosan dan seterusnya kita gugur dalam lapangan iman dan amal. Gunakan masa kosong tersebut untuk melakukan aktiviti ± aktiviti yang berguna dan baik terutama sekali dalam mencari rezeki dan menuntut ilmu.´ Inilah yang dinyatakan oleh Ibn aris dalam Mu¶jam Maqayis al-Lughah. surah Al µAsr dan yang seorang lagi menyam paikan salam. Berkenaan tafsir surah ini pula. Orang yang tidak menggunakan umurnya dengan perkara yang baik dan berguna akan sentiasa berada dalam kerugian.] Awan ialah mu¶siraat yang dikaitkan dengan perkataan al-¶asr di mana awan akan µdiperahµ bagi menghasilkan hujan yang turun dan dapat kita nikmati dalam kehidupan seharian.

Walaupun sebanyak mana emas yang kita gunakan belum tentu dapat membeli masa itu. Sekiranya tidak menggunakan masa tersebut dengan baik. Remaja seharusnya belajar menggunakan masa dengan baik. solat wajib patutlah disegerakan dan tidak patut cuai dalam melaksanakannya. Masa ibarat mata pedang kerana. pergunakanlah masa itu dengan sebaiknya. Oleh itu.Pendidikan Agama Islam banyak sekali dilihat dikalangan remaja. Masa tidak akan kembali lagi. Sebahagian manusia itu pula. ia mampu menyebabkan keruntuhan akhlak kerana mereka menggunakan masa tersebut membuat aktiviti yang tidak befaedah dan ini boleh menjeba kkan mereka kepada sesuatu yang buruk. di mana kerja yang penting dilakukan itu di ringan ± ringankan. oleh itu gu nakanlah ia dengan sebaiknya. Pepatah melayu yang menyebut. Sebagai contoh. 11 . manusia itu seharusnya menggunakannya dengan baik dengan cara beribadat dan mencari rezeki. Di masa ± masa yang terluang. ada yang suka menangguhkan kerja. masa adalah emas merupakan pernyataan yang salah kerana masa tidak boleh dibeli. jika tidak menggunakannya dengan baik ia pasti akan memancung kita.

Islam Agama Rabbani: Dasar Pendidikan Islam Teras. Z. (1999). Kewajipan & Keunggulan Sembahyang Jemaah: menurut Al Quran & As-sunnah. 40 Fadhilat Sembahyang Berjemaah. Disamping dugaan mencari bahan tersebut. Ahmad & Mohd Farid. Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. Anonymous. Laman web: Kelab Rakan Siswa Islah Malaysia. tanpaNya segala usaha yang saya lakukan tidak akan sempurna. Namun. 12 . Karisma Melaka (Disemak pada 4 September 2010). Engku A. Hassan Ahmad.Bhd. proses membuat tugasan ini terpaksa ditangguh. saya dapat menerusi pembacaan daripada bah an yang saya cari. dapat juga saya menyiapkan tugasan ini. (2008). Konsep Ibadah Dalam Islam.edu. Alhamdulillah.udm. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan rakan-rakan yang membantu secara langsung dan tidak langsung RUJUKAN Abdul Al-Qari. Jadi. Ilmu ini. terdapat juga halangan yang lain di mana terpaksa membantu keluarga membuat kerja rumah. (2003). Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publishers. (1990). kerana ia memberi saya sedikit pengetahuan dan ilmu. Laman web: http://blogs. Membuat tugasan ini bukanlah mudah kerana ia melibatkan kom itmen dan kesungguhan dalam mencari bahan dan idea.Pendidikan Agama Islam REFLEKSI Ibadah adalah kewajipan untuk semua umat islam laksanakan. (2008). KotaBharu: Syarikat Jaafar Rawas. Tafsir Surah Al-Asr (Demi Masa). dengan segala kudrat yang Allah kurniakan.my/drkuzaki/2008/02/09/konsep -ibadah-dalam-islam/ (Disemak pada 4 September 2010) Hanafi Mohamed. Kuala Lumpur: AlHidayah Publishers. Ucapan terima kasih saya tujukan kepada Ustaz Hafidz kerana memberi tugasan ini. bagi melaksanakan ibadah tersebut bukanlah sesuatu yang mudah. Jelaslah iman yang kuat itu yang akan membawa diri kita sentiasa mengingati Allah. Syukur kepada Allah kerana dengan limpah kurnianya dapat juga saya menyiapkan tugasan ini. Masalah Muwafiq dan Masbuq. (2008).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->