Pendidikan Agama Islam

HUBUNGAN IBADAT DENGAN KEHIDUPAN SEHARIAN

Ibadat merupakan tugas dan kewajipan manusia terhadap Allah s.w.t, Tuhan yang menciptakan dan juga mencipta alam semesta ini. Ia juga merupakan matlamat utama mengapa Allah menjadikan manusia sebagaimana yang diterangkan oleh Allah s.w.t dalam surah al-Dzariat ayat 56:

³Dan tidaklah Aku jadikan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk beribadat kepadaKu" Berdasarkan dalil di atas jelas menunjukkan bahawa ibadat merupakan perkara yang sangat penting yang mesti difahami betul -betul oleh setiap orang yang beriman kepada Allah dan para RasulNya sebelum ia diamalkan dan dihayatinya. Dari segi bahasa, ibadah berasal dari perkataan "Abada" iai tu bererti patuh, taat, setia, tunduk, sembah, menghambakan diri dan seumpamanya. Dari segi istilah, ibadat merangkumi perkara-perkara yang disukai oleh Allah s.w.t sama ada berupa perkataan atau perbuatan sama ada zahir ataupun batin. Konsep ibadah dalam Islam pula merangkumi segala kegiatan manusia sama ada dari segi rohaniah, jasmaniah, dunia , akhirat, zahir dan batin yang mencakupi semua perkara dan perbuatan yang sesuai dengan suruhan dan larangan Allah s.w.t iaitu mentaati segala yang disuruh dan me njauhi apa yang dilarang. Ulama telah membahagikan ibadah kepada dua bahagian iaitu ibadah µAmmah iaitu
ibadah umum manakala Ibadah Khassah bermaksud ibadah khusus . Ibadah Khassah (khusus) ialah ibadah yang caranya, rukunnya dan syaratnya

telah ditetapkan oleh Allah swt iaitu ibadah yang mana struktur, sistem dan peraturannya telah ditetapkan oleh Syariat Islamiyyah secara lengkap dan terperinci dan mesti dilaksanakan dengan sempurna. Dalam ibadah jenis ini, kita hanya melaksanakan sahaja sesuai dengan apa yang ditetapkan tanpa boleh meminda, merubah, menambah atau menguranginya. Contohnya sembahyang, puasa, zakat

1

beribadat den gan badannya." Rasulullah saw bersabda : "Sekiranya ia keluar untuk menyara hidup anak -anaknya yang masih kecil. dengan lidahnya. rumah atau di mana saja ia berada dan pada bila -bila masa tanpa terikat dengan satu-satu jangkamasa dan tempat-tempat tertentu dan kegiatan kehidupan seharian tetapi mempunyai syarat -syarat tertentu. dengan hatinya. maka ia di jalan Allah. Ibadah khusus yang dilakukan akan diterima sekiranya ibadah tersebut mengandungi dua perkara iaitu." (Hadith riwayat Tabrani) . maka ia di jalan Allah. Ibadah umum (µAmmah) ialah ibadat yang meliputi segala aspek kehidupan manusia. penglihatannya dan segala pancainderanya. Antara urusan tersebut termasuklah aktiviti atau amal an manusia di ladang. 2 . pejabat. maka ia di jalan syaitan. Demi mereka melihat kepantasan dan kecerdasan orang itu. berniaga dan sebagainya. dan melakukannya dalam bentuk yang ditentukan untuk ibadah tersebut. Dengan erti kata lain mesti ditunaikan oleh setiap indivi du yang mencakupi syarat-syarat dan digelar sebagai ibadah 'Fardhu Ain'. dengan hartanya. sekiranya ia keluar untuk menyara ibubapanya yang sudah tua. maka ia di jalan Allah. alangkah baiknya jika dia menjadi tentera berperang di jalan Allah. Ka'ab bin Ujrah ra berkata : Pada suatu ketika seorang lelaki di hadapan Rasulullah saw yang sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya.Pendidikan Agama Islam dan mengerjakan haji. Seseorang Muslim yang beribadat kepada Allah swt dengan fikirannya. sekiranya ia keluar untuk menyara hidupnya sendiri dan memelihara kehormatannya. dengan mengorbankan jiwanya dan lain -lain seperti menuntut ilmu. dengan pendengarannya. Kalau ia keluar semata-mata untuk riya' (menunjuk-nunjuk) dan untuk bermegah atau berbangga. kilang. niat yang ikhlas kerana Allah swt. Iaitu pengabdian diri secara tidak langsung kepada Allah menerusi semua urusan kehidupan duniawi yang mengikat hubungan sesama manusia dan makhluk lain yang berlandaskan aqidah dan syariat Islam. mereka berkata : "Wahai Rasulullah.

" (Hadith riwayat Muslim dan Tarmizi) Banyak lagi hadith-hadith lain yang menunjukkan kepada kita kelasan ruang lingkup ibadat yang meliputi seluruh aktiviti atau kegiatan manusia dalam kehidupannya. amalan seseorang itu akan diberi ganjaran pahala jika ianya memenuhi syarat-syarat berikut: a) Orang yang melakukannya adalah orang yang beragama Islam. bersih dan ikhlas. Orang yang tidak beriman segala amalannya tidak mempunyai nilai di sisi Allah swt. kemudian dimakan oleh burung. tidak melalaikan daripada melakukan ibadat khusus dan mestilah dengan niat untuk mencari keredhaan Allah swt. Pada dasarnya.Pendidikan Agama Islam Sabda Rasulullah saw yang bermaksud : "Tidaklah seseorang Muslim itu bercucuk tanam atau menanam tanaman. Memberi makan haiwan yang lapar adalah ibadat dan sebagainya . b) Niat yang baik. Inilah yang dikatakan ibadah yang menjalankan kewajipan sebagai khalifah Allah. Sabda Rasulullah saw yang bermaksud : "Di dalam persetubuhan salah seorang kamu ada nilai sadaqah (diberi pahala). Menunaikan hak peribadi seperti makan. Sebagaimana yang dikatakan oleh ulama iaitu segala merupakan kesempurnaan rahmat dan kasih sayang Allah swt ke atas hambaNya yang mana Allah memberi pahala kepada mereka dalam segala tindakan mereka asalkan tindakan tersebut bercanggah denga n syariatNya." Rasulullah saw bersabda : "Begitu juga jika ia memenuhinya pada yang halal maka baginya pahala. yang beriman kepada Allah swt." Para sahaba t bertanya : "Adakah salah seorang kami memenuhi syahwatnya dan diberi ganjaran pahala?" Rasulullah saw menjawab : "Apakah kamu tidak mengetahui sekiranya ia memenuhinya pada yang haram bukankah ia berdosa?" Mereka menjawab : "Ya. menunt ut ilmu adalah ibadat. minum. manusia atau binatang melainkan diberi ganti baginya dengan pahala sedekah. jauh daripada niat yang buruk iaitu untuk memenuhi tuntutan agama dan mencari keredhaan Allah swt. Sabda Rasulullah saw 3 . Menunaikan kewajipan kemasyarakatan sesuai dengan perintah Allah swt adalah ibadat.

Ibadah dalam Islam bukan hanya terbatas kepada hubungan manusia dengan Allah bahkan merangkumi hubungan manusia 4 . berjudi dan sebagainya tidak dianggap ibada h walaupun niatnya baik kerana Allah swt.Pendidikan Agama Islam yang bermaksud : "Sesungguhnya segala amalan itu bergantung kepada niat dan tiap-tiap orang itu akan dibalas mengikut n iatnya" c) Segala pekerjaan yang dilakuk an mestilah pekerjaan yang diharuskan dan diterima oleh syariat Islam serta tidak bercanggah dengan hukum -hukum tersebut. d) Pekerjaan yang dilakukan itu tidak melalaikan atau menghalang seseorang daripada melaksanakan tanggungjawab yang asasi seperto solat.a. ringan dan dalam kemampuan manusia melakukannya. Meliputi semua bidang kehidupan . f) Pekerjaan tu hendaklah disertakan dengan rasa syukur kepada Allah dan dilakukan dengan cara yang sederhana. Tidak terikat dengan sesuatu tempat tertentu . cekap dan optimum iaitu melaksanakan tugas dalam lingkungan kemampuan dan kepakarannya. Ibadah dilakukan secara langsung antara makhluk dan Khaliq (Allah) tanpa sebarang perantaraan. Ibadah dalam Islam mempunyai ciri -ciri yang unik dan berbeza dari agama dan kepercayaan yang lain. Tidak membebankan kerana ibadah dalam Islam bersifat mudah.w yang bermaksud : " Seluruh muka bumi ini adalah dijadikan masjid untukku yakni suci dan bersih". Sabda Rasullah s. Contohnya kerja atau amalan yang haram seperti bekerja di kedaiminuman keras. e) Pekerjaan itu hendaklah dilakukan dengan tekun. Setiap hamba Alah dapat berhubung dengan Allah dari arah dan penjuru dan di mana saja ia berada. puasa. kelab malam. Antaranya ialah : Bebas dari sebarang perantaraan iaitu. zakat dan sebagainya.

Oleh itu. bersyukur terhadap nikmatnya. sabar terhadap ketentuan Allah. Ibadah adalah semua perkara yang dilakukan dis ukai dan diredhai oleh Allah s. takut kepadanya. sosial. ikhlas. redha kepada qadha' dan qadar.w. zakat. 5 . Manakala ibadah yang afdhal ketika ada tetamu ialah melayan tetamu. politik. b erzikir. zahir dan batin. mencgah yang mungkar." Oleh itu.t.Pendidikan Agama Islam sesama manusia yang merangkumi aspek ekonomi. Demikian juga tidur anda. kasih kepada Allah dan RasulNya. berbakti kepada orang tua. menyuruh yang maaruf. Setiap kebaikan yang dilakukan adalah kerana mengharapkan keredhaan Allah semata ± mata. Ikhlas . Ibadah afdhal ialah ibadah yang dilakukan bagi tujuan mencapai keredhaan Allah swt bagi setap masa mengikut kehendak di masa itu. berdoa. bertawakkal kepadanya dan takut terhadap azab Allah juga termasuk dalam skop ibadah. membaca al-Quran dan seumpamanya adalah termasuk dalam ibadah. bercakap benar. sembahyang. Tegasnya skop ibadah dalam Islam amat lua s iaitu merangkumi seluruh aktiviti kehidupan. puasa.t sama ada perkataan. Ibadah yang afdhal ketika sembahyang lima waktu ialah bersungguh sungguh mengerjakannya dengan cara yang paling sempurna dan mengerjakannya pada awal-awal waktu. pendidikan dan sebagainya. taubat. puasa di siang hari atau wirid-wirid tertentu.w. perbuatan anda dan sebagainya. menunaikan amanah. haji. percakapan anda. Ibadah adalah kepatuhan atau ketundukan yang terbit dari hati yang mencintai allah kerana tiada yang lebih layak dicintai melainkan Allah s. Skopnya begitu luas sehingga hubungan seks anda dengan isteri atau suami juga dikira sebagai ibadah. Antaranya ialah Ibadah yang afdhal ketika peperangan menentang musuh Allah ialah berjihad walau pun terpaksa meninggalkan segala sembahyang sunat di maam hari.menghubungkan silaturahim. Ibadah yang terbaik adalah ibadah yang dipanggil sebagai afdhal. Setiap ibadah yang dilakukan tidak mengharapkan balasan dari orang lain.

ibadah yang afdhal ketika kesusahan ialah menolong orang -orang yang ditimpa kesusahan. b) Ibadah dapat melahirkan perasaan bebas daripada sebarang perhambaan kepada selain Allah iaitu dapat mengembalikan manusia kepada fitrahnya sebagai hamba Allah swt. berzikir dan tilawah al Quran dan ibadah yang afdhal ketika ada orang yang sakit ialah menziarahi si sakit. Ibadah mempunyai hubungan yang erat dengan aqidah. Kalau dalam pembinaan bangunan asasnya disiapkan dahulu begitu juga dengan membentuk masyarakat mesti dimulakan dengan pembinaan asasnya terlebih dahulu. Proses pembentukan peribadi se sebuah masyarakat atau individu sama seperti proses membina sebuah bangunan.Pendidikan Agama Islam Ibadah yang afdhal ketika mendengar azan ialah meninggalkan segala wirid dan bacaa-bacaan lain dan menjawab azan dengan penuh perhatian. Seterusnya. Antaranya ialah a) Ibadah adalah hasil daripada aqid ah iaitu keimanan terhadap Allah sebenarnya yang telah membawa manusia untuk beribadat kepada Allah swt. Ibadah yang afdhal ketika di Arafah ialah berdoa. begitu juga ibadah menyuburkan ruh. sebagaimana makanan dan minuman yang menyuburkan jasad. Kesan ± kesan ibadah a) Ibadah merupakan makanan atau santapan rohani . 6 . b) Aqidah adalah asas penerimaan ibadah iaitu tanpa aqidah perbuatan seseorang manusia bagaimana baik pun tidak akan diterima oleh Allah swt. Dalam seluruh peribadatan. Peribadi muslim ialah per ibadi yang tersendiri yang terbentuk dari latihan -latihan melalui ibadat. keikhlasan menjadi sari pati yang amat dikehendaki. c) Aqidah merupakan tenaga penggerak yang mendorong manusia melakukan ibadat serta menghadapi segala cabaran dan rintangan.

puasa. Ia juga menjadi asas perpaduan umat Islam dari pelusuk dunia. Daripada huraian di atas dapatlah disimpulkan bahawa ibadah dalam Islam bukan hanya sekadar melakukan solat. Hubungan Ibadat dengan Akidah a) Ibadah adalah hasil daripada aqidah iaitu keimanan terhadap Allah sebenarnya yang telah membawa manusia untuk beribadat kepada Allah swt. c) Aqidah merupakan tenaga penggerak yang mendorong manusia melakukan ibadat serta menghadapi segala cabaran dan rintangan. haji dan sebagainya tetapi meliputi seluruh urusan hidup manusia. g) Ibadah menguji kesabaran. e) Ibadah dapat melahirkan kesatuan matlamat alam kehidupan individu dan masyarakat. d) Ibadah dapat membentuk akhlak dan membentuk jiwa yang mulia. Iai tu ibadat dalam pengertian umum adalah menjalani kehidupan untuk memperolehi keredhaan Allah swt dengan mentaati syariatnya dan se mua perbuatan yang diizinkan oleh Allah swt. b) Aqidah adalah asas penerimaan ibadah iaitu tanpa aqidah perbuatan seseorang manusia bagaimana baik pun tidak akan diterima oleh Allah swt.Pendidikan Agama Islam c) Ibadah dapat mencorakkan kehidupan kehidupan seseorang muslim berdasarkan celupan Allah di mana mereka sentiasa terikat dan patuh kepada hukum dan peraturan daripada Allah swt. f) Ibadah mendekatkan diri kepada Allah dan dengan itu memuliakan manusia daripada makhluk-makhluk lainnya. keimanan dan ketaatan manusia terhadap Allah swt. maka itulah yang dikatakan ibadat. zakat. 7 .

rakaat ketiga. rakaat kedua. di mana ia mempunyai masa yang cukup untuk membaca AlFatihah bersama Imam dengan bacaan yang sederhana.Pendidikan Agama Islam PERBEZAAN AMALAN MAKMUM MUAFIQ DAN MAKMUM MASBUQ Makmum Muafiq Muafiq: Seorang ma¶mum yang sempat Makmum Masbuq Masbuq: seorang ma¶mum yang tidak berjemaah dengan imam semasa berdiri (qiam) imamnya. kerana fatihah yang belum dibaca atau sempat dibaca sebahagian sahaja oleh ma¶mum itu dikira semuanya ditanggung oleh imamnya. ma¶mum tadi masuk ke saf sembahyang berjemaah. Ia boleh berlaku ke atas seseorang Ini disebabkan Imam telahpun rukuk ma¶mum kepada empat rakaat sama ada atau hampir-hampir rukuk kemudian pada rakaat pertama. 8 . sempat berjemaah semasa berdiri imamnya dan tidak mendapat masa yang cukup untuk membaca Al-Fatihah bersama Imam. Keadaan makmum muafiq sebelum memulakan solat Keadaan makmum masbuq sebelum memulakan solat Hukum bagi orang muafiq dimaaf kepadanya tertinggal jarak tiga rukun yang panjang daripada imamnya. Ma¶mum dimaafkan yang masbuq hukumnya bacaan meninggalkan fatihah. Tidak termasuk rukun yang pendek. dan seterusnya pada rakaat keempat.

: Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. rukuk atau hampir rukuk. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. hukumnya dia juga mendapat rakaat itu Jika ia sempat qiam dan terus rukuk sebelum imamnya bangkit daripada rukuk maka ia mendapat rakaat itu. 4. di dalam menunaikan peraturan peraturan solatnya ia terlewat. hukum ma¶mum itu ialah orang masbuq. 9 . dia muafiq. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Maka ma¶mum berkenaan sempat ia berdiri tiba-tiba imam telah mendapat rakaat itu kerana ketinggalan daripada imam belum masuk kepada rukun keempat.Pendidikan Agama Islam Seorang ma¶mum yang muafiq sedang Ma¶mum itu pada mulanya dia adalah solat berjemaah. dan dimaafkan dia meninggalkan bacaan fatihah TAFSIRAN SURAH AL-ASR DAN KAITANNYA DENGAN GEJALA KERUNTUHAN AKHLAK 1. belum sudah rukuk. 2. Seorang ma¶mum yang muafiq sedang berjemaah sebelum imam duduk tasyahud akhir ma¶mum berkenaan sudah rukuk. 3. Demi masa. sebelum imam berdiri tegak daripada sujud yang kedua.

Allah menggunakan perkataan mu¶siraat sepertimana tertulis dalam surah (an-Naba¶ ayat 14) yang bermaksud: [Dan Kami menurunkan dari awan (mu¶siraat) . surah Al µAsr dan yang seorang lagi menyam paikan salam.] Awan ialah mu¶siraat yang dikaitkan dengan perkataan al-¶asr di mana awan akan µdiperahµ bagi menghasilkan hujan yang turun dan dapat kita nikmati dalam kehidupan seharian. manusia kini berada di dalam kerugian kerana tidak menggunakan masa dengan sebaik ± baiknya. mereka tidak akan berpisah melainkan salah seorang membaca surah ini.Pendidikan Agama Islam Asas makna al-¶asr ini ialah ³memerah sesuatu sehingga menitis. merayau ± rayau dan bersembang. Iman perlulah dipupuk agar sentiasa bersabar dalam mengerjakan amal kebaikan. Perkara ini cukup 10 . kita seharusnya menggunakan waktu tersebut dengan sebaik ± baiknya. Orang yang tidak menggunakan umurnya dengan perkara yang baik dan berguna akan sentiasa berada dalam kerugian. Allah menyatakan setelah beriman dan beramal soleh. Atas dasar itulah. Atas roh inilah juga kita memahami al -asr atau masa umur yang Allah kurniakan pada kita. apabila dua orang sahabat Rasulullah bertemu. Gunakan masa kosong tersebut untuk melakukan aktiviti ± aktiviti yang berguna dan baik terutama sekali dalam mencari rezeki dan menuntut ilmu. Seperti yang telah dinyatakan di dalam surah Al -Asr. ia tidak berhenti di situ sahaja. Imam At Tabrani menyatakankan bahawa. Masa digunakan sewenang ± wenangnya untuk melakukan perkara ± perkara yang tidak berfaedah seperti melepak. Keadaan yang paling merugikan bagi seseorang itu adalah di saat mendapati diri nya terlalu banyak masa terluang tanpa diisikan dengan aktiviti yang bermanfaat dan berguna bagi diri dan orang lain.´ Inilah yang dinyatakan oleh Ibn aris dalam Mu¶jam Maqayis al-Lughah. Berkenaan tafsir surah ini pula. ianya diturunkan di Mekah dan mengandungi 3 ayat serta merupakan surah terpendek dan paling ringkas dalam Al Quran. Selain itu. Apa yang perlu kita buat? Kita perlu µmemerah µnya sekuat tenaga agar terhasil iman dan amal. Oleh itu. air hujan yang mencurah -curah. ia akan mendatangkan kelesuan dan berasa bosan dan seterusnya kita gugur dalam lapangan iman dan amal. Jika tidak.

Remaja seharusnya belajar menggunakan masa dengan baik. manusia itu seharusnya menggunakannya dengan baik dengan cara beribadat dan mencari rezeki. Masa ibarat mata pedang kerana. Masa tidak akan kembali lagi. ada yang suka menangguhkan kerja. Sekiranya tidak menggunakan masa tersebut dengan baik.Pendidikan Agama Islam banyak sekali dilihat dikalangan remaja. Pepatah melayu yang menyebut. masa adalah emas merupakan pernyataan yang salah kerana masa tidak boleh dibeli. Di masa ± masa yang terluang. Walaupun sebanyak mana emas yang kita gunakan belum tentu dapat membeli masa itu. Sebahagian manusia itu pula. ia mampu menyebabkan keruntuhan akhlak kerana mereka menggunakan masa tersebut membuat aktiviti yang tidak befaedah dan ini boleh menjeba kkan mereka kepada sesuatu yang buruk. di mana kerja yang penting dilakukan itu di ringan ± ringankan. pergunakanlah masa itu dengan sebaiknya. oleh itu gu nakanlah ia dengan sebaiknya. Oleh itu. Sebagai contoh. jika tidak menggunakannya dengan baik ia pasti akan memancung kita. 11 . solat wajib patutlah disegerakan dan tidak patut cuai dalam melaksanakannya.

(2003). proses membuat tugasan ini terpaksa ditangguh. kerana ia memberi saya sedikit pengetahuan dan ilmu. dapat juga saya menyiapkan tugasan ini. Islam Agama Rabbani: Dasar Pendidikan Islam Teras. (2008). bagi melaksanakan ibadah tersebut bukanlah sesuatu yang mudah. (1999). 12 . Syukur kepada Allah kerana dengan limpah kurnianya dapat juga saya menyiapkan tugasan ini.Bhd. Alhamdulillah.edu. terdapat juga halangan yang lain di mana terpaksa membantu keluarga membuat kerja rumah. Z. Kewajipan & Keunggulan Sembahyang Jemaah: menurut Al Quran & As-sunnah. Membuat tugasan ini bukanlah mudah kerana ia melibatkan kom itmen dan kesungguhan dalam mencari bahan dan idea. (2008). (2008). Kuala Lumpur: AlHidayah Publishers. tanpaNya segala usaha yang saya lakukan tidak akan sempurna. Laman web: http://blogs. Laman web: Kelab Rakan Siswa Islah Malaysia. Ucapan terima kasih saya tujukan kepada Ustaz Hafidz kerana memberi tugasan ini. 40 Fadhilat Sembahyang Berjemaah. KotaBharu: Syarikat Jaafar Rawas. Jadi. Masalah Muwafiq dan Masbuq. Karisma Melaka (Disemak pada 4 September 2010). Namun. Ilmu ini. Ahmad & Mohd Farid. Hassan Ahmad. Tafsir Surah Al-Asr (Demi Masa). Konsep Ibadah Dalam Islam. dengan segala kudrat yang Allah kurniakan. Disamping dugaan mencari bahan tersebut. Engku A.my/drkuzaki/2008/02/09/konsep -ibadah-dalam-islam/ (Disemak pada 4 September 2010) Hanafi Mohamed.Pendidikan Agama Islam REFLEKSI Ibadah adalah kewajipan untuk semua umat islam laksanakan. Anonymous. saya dapat menerusi pembacaan daripada bah an yang saya cari. Jelaslah iman yang kuat itu yang akan membawa diri kita sentiasa mengingati Allah.udm. Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. (1990). Saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan rakan-rakan yang membantu secara langsung dan tidak langsung RUJUKAN Abdul Al-Qari. Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publishers.