Pendidikan Agama Islam

HUBUNGAN IBADAT DENGAN KEHIDUPAN SEHARIAN

Ibadat merupakan tugas dan kewajipan manusia terhadap Allah s.w.t, Tuhan yang menciptakan dan juga mencipta alam semesta ini. Ia juga merupakan matlamat utama mengapa Allah menjadikan manusia sebagaimana yang diterangkan oleh Allah s.w.t dalam surah al-Dzariat ayat 56:

³Dan tidaklah Aku jadikan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk beribadat kepadaKu" Berdasarkan dalil di atas jelas menunjukkan bahawa ibadat merupakan perkara yang sangat penting yang mesti difahami betul -betul oleh setiap orang yang beriman kepada Allah dan para RasulNya sebelum ia diamalkan dan dihayatinya. Dari segi bahasa, ibadah berasal dari perkataan "Abada" iai tu bererti patuh, taat, setia, tunduk, sembah, menghambakan diri dan seumpamanya. Dari segi istilah, ibadat merangkumi perkara-perkara yang disukai oleh Allah s.w.t sama ada berupa perkataan atau perbuatan sama ada zahir ataupun batin. Konsep ibadah dalam Islam pula merangkumi segala kegiatan manusia sama ada dari segi rohaniah, jasmaniah, dunia , akhirat, zahir dan batin yang mencakupi semua perkara dan perbuatan yang sesuai dengan suruhan dan larangan Allah s.w.t iaitu mentaati segala yang disuruh dan me njauhi apa yang dilarang. Ulama telah membahagikan ibadah kepada dua bahagian iaitu ibadah µAmmah iaitu
ibadah umum manakala Ibadah Khassah bermaksud ibadah khusus . Ibadah Khassah (khusus) ialah ibadah yang caranya, rukunnya dan syaratnya

telah ditetapkan oleh Allah swt iaitu ibadah yang mana struktur, sistem dan peraturannya telah ditetapkan oleh Syariat Islamiyyah secara lengkap dan terperinci dan mesti dilaksanakan dengan sempurna. Dalam ibadah jenis ini, kita hanya melaksanakan sahaja sesuai dengan apa yang ditetapkan tanpa boleh meminda, merubah, menambah atau menguranginya. Contohnya sembahyang, puasa, zakat

1

maka ia di jalan Allah. beribadat den gan badannya. dengan lidahnya. alangkah baiknya jika dia menjadi tentera berperang di jalan Allah. Ibadah umum (µAmmah) ialah ibadat yang meliputi segala aspek kehidupan manusia.Pendidikan Agama Islam dan mengerjakan haji. kilang. mereka berkata : "Wahai Rasulullah. maka ia di jalan syaitan. Dengan erti kata lain mesti ditunaikan oleh setiap indivi du yang mencakupi syarat-syarat dan digelar sebagai ibadah 'Fardhu Ain'. maka ia di jalan Allah. Demi mereka melihat kepantasan dan kecerdasan orang itu. rumah atau di mana saja ia berada dan pada bila -bila masa tanpa terikat dengan satu-satu jangkamasa dan tempat-tempat tertentu dan kegiatan kehidupan seharian tetapi mempunyai syarat -syarat tertentu. Ibadah khusus yang dilakukan akan diterima sekiranya ibadah tersebut mengandungi dua perkara iaitu. sekiranya ia keluar untuk menyara hidupnya sendiri dan memelihara kehormatannya." (Hadith riwayat Tabrani) . pejabat. Iaitu pengabdian diri secara tidak langsung kepada Allah menerusi semua urusan kehidupan duniawi yang mengikat hubungan sesama manusia dan makhluk lain yang berlandaskan aqidah dan syariat Islam. niat yang ikhlas kerana Allah swt. dengan mengorbankan jiwanya dan lain -lain seperti menuntut ilmu. Antara urusan tersebut termasuklah aktiviti atau amal an manusia di ladang. dan melakukannya dalam bentuk yang ditentukan untuk ibadah tersebut. Ka'ab bin Ujrah ra berkata : Pada suatu ketika seorang lelaki di hadapan Rasulullah saw yang sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya. berniaga dan sebagainya. dengan hatinya. Seseorang Muslim yang beribadat kepada Allah swt dengan fikirannya. dengan pendengarannya." Rasulullah saw bersabda : "Sekiranya ia keluar untuk menyara hidup anak -anaknya yang masih kecil. sekiranya ia keluar untuk menyara ibubapanya yang sudah tua. Kalau ia keluar semata-mata untuk riya' (menunjuk-nunjuk) dan untuk bermegah atau berbangga. 2 . penglihatannya dan segala pancainderanya. dengan hartanya. maka ia di jalan Allah.

Pendidikan Agama Islam Sabda Rasulullah saw yang bermaksud : "Tidaklah seseorang Muslim itu bercucuk tanam atau menanam tanaman. yang beriman kepada Allah swt. Memberi makan haiwan yang lapar adalah ibadat dan sebagainya . kemudian dimakan oleh burung." Rasulullah saw bersabda : "Begitu juga jika ia memenuhinya pada yang halal maka baginya pahala. Sabda Rasulullah saw yang bermaksud : "Di dalam persetubuhan salah seorang kamu ada nilai sadaqah (diberi pahala). Inilah yang dikatakan ibadah yang menjalankan kewajipan sebagai khalifah Allah. Sabda Rasulullah saw 3 . amalan seseorang itu akan diberi ganjaran pahala jika ianya memenuhi syarat-syarat berikut: a) Orang yang melakukannya adalah orang yang beragama Islam. Menunaikan kewajipan kemasyarakatan sesuai dengan perintah Allah swt adalah ibadat. Pada dasarnya. menunt ut ilmu adalah ibadat. b) Niat yang baik. bersih dan ikhlas." Para sahaba t bertanya : "Adakah salah seorang kami memenuhi syahwatnya dan diberi ganjaran pahala?" Rasulullah saw menjawab : "Apakah kamu tidak mengetahui sekiranya ia memenuhinya pada yang haram bukankah ia berdosa?" Mereka menjawab : "Ya. manusia atau binatang melainkan diberi ganti baginya dengan pahala sedekah. minum. Menunaikan hak peribadi seperti makan." (Hadith riwayat Muslim dan Tarmizi) Banyak lagi hadith-hadith lain yang menunjukkan kepada kita kelasan ruang lingkup ibadat yang meliputi seluruh aktiviti atau kegiatan manusia dalam kehidupannya. tidak melalaikan daripada melakukan ibadat khusus dan mestilah dengan niat untuk mencari keredhaan Allah swt. Orang yang tidak beriman segala amalannya tidak mempunyai nilai di sisi Allah swt. Sebagaimana yang dikatakan oleh ulama iaitu segala merupakan kesempurnaan rahmat dan kasih sayang Allah swt ke atas hambaNya yang mana Allah memberi pahala kepada mereka dalam segala tindakan mereka asalkan tindakan tersebut bercanggah denga n syariatNya. jauh daripada niat yang buruk iaitu untuk memenuhi tuntutan agama dan mencari keredhaan Allah swt.

Pendidikan Agama Islam yang bermaksud : "Sesungguhnya segala amalan itu bergantung kepada niat dan tiap-tiap orang itu akan dibalas mengikut n iatnya" c) Segala pekerjaan yang dilakuk an mestilah pekerjaan yang diharuskan dan diterima oleh syariat Islam serta tidak bercanggah dengan hukum -hukum tersebut. Antaranya ialah : Bebas dari sebarang perantaraan iaitu. e) Pekerjaan itu hendaklah dilakukan dengan tekun. Ibadah dalam Islam bukan hanya terbatas kepada hubungan manusia dengan Allah bahkan merangkumi hubungan manusia 4 . zakat dan sebagainya. Ibadah dilakukan secara langsung antara makhluk dan Khaliq (Allah) tanpa sebarang perantaraan. kelab malam. Contohnya kerja atau amalan yang haram seperti bekerja di kedaiminuman keras.w yang bermaksud : " Seluruh muka bumi ini adalah dijadikan masjid untukku yakni suci dan bersih". Setiap hamba Alah dapat berhubung dengan Allah dari arah dan penjuru dan di mana saja ia berada. Sabda Rasullah s.a. f) Pekerjaan tu hendaklah disertakan dengan rasa syukur kepada Allah dan dilakukan dengan cara yang sederhana. Tidak terikat dengan sesuatu tempat tertentu . cekap dan optimum iaitu melaksanakan tugas dalam lingkungan kemampuan dan kepakarannya. Meliputi semua bidang kehidupan . puasa. d) Pekerjaan yang dilakukan itu tidak melalaikan atau menghalang seseorang daripada melaksanakan tanggungjawab yang asasi seperto solat. Ibadah dalam Islam mempunyai ciri -ciri yang unik dan berbeza dari agama dan kepercayaan yang lain. ringan dan dalam kemampuan manusia melakukannya. Tidak membebankan kerana ibadah dalam Islam bersifat mudah. berjudi dan sebagainya tidak dianggap ibada h walaupun niatnya baik kerana Allah swt.

percakapan anda. Ibadah adalah semua perkara yang dilakukan dis ukai dan diredhai oleh Allah s.Pendidikan Agama Islam sesama manusia yang merangkumi aspek ekonomi. takut kepadanya. puasa di siang hari atau wirid-wirid tertentu. ikhlas. 5 . membaca al-Quran dan seumpamanya adalah termasuk dalam ibadah. zahir dan batin. b erzikir.w. sembahyang. Tegasnya skop ibadah dalam Islam amat lua s iaitu merangkumi seluruh aktiviti kehidupan. mencgah yang mungkar." Oleh itu. pendidikan dan sebagainya. Oleh itu.t. bersyukur terhadap nikmatnya. berdoa. Ikhlas . Ibadah yang afdhal ketika sembahyang lima waktu ialah bersungguh sungguh mengerjakannya dengan cara yang paling sempurna dan mengerjakannya pada awal-awal waktu. berbakti kepada orang tua. menyuruh yang maaruf. sabar terhadap ketentuan Allah. zakat. politik. redha kepada qadha' dan qadar. Skopnya begitu luas sehingga hubungan seks anda dengan isteri atau suami juga dikira sebagai ibadah. taubat. Antaranya ialah Ibadah yang afdhal ketika peperangan menentang musuh Allah ialah berjihad walau pun terpaksa meninggalkan segala sembahyang sunat di maam hari.menghubungkan silaturahim. Demikian juga tidur anda. Ibadah adalah kepatuhan atau ketundukan yang terbit dari hati yang mencintai allah kerana tiada yang lebih layak dicintai melainkan Allah s. Ibadah yang terbaik adalah ibadah yang dipanggil sebagai afdhal. bercakap benar.w. Manakala ibadah yang afdhal ketika ada tetamu ialah melayan tetamu.t sama ada perkataan. sosial. Setiap ibadah yang dilakukan tidak mengharapkan balasan dari orang lain. puasa. Ibadah afdhal ialah ibadah yang dilakukan bagi tujuan mencapai keredhaan Allah swt bagi setap masa mengikut kehendak di masa itu. perbuatan anda dan sebagainya. bertawakkal kepadanya dan takut terhadap azab Allah juga termasuk dalam skop ibadah. kasih kepada Allah dan RasulNya. menunaikan amanah. Setiap kebaikan yang dilakukan adalah kerana mengharapkan keredhaan Allah semata ± mata. haji.

Ibadah yang afdhal ketika di Arafah ialah berdoa. Kesan ± kesan ibadah a) Ibadah merupakan makanan atau santapan rohani . ibadah yang afdhal ketika kesusahan ialah menolong orang -orang yang ditimpa kesusahan. keikhlasan menjadi sari pati yang amat dikehendaki. sebagaimana makanan dan minuman yang menyuburkan jasad. b) Ibadah dapat melahirkan perasaan bebas daripada sebarang perhambaan kepada selain Allah iaitu dapat mengembalikan manusia kepada fitrahnya sebagai hamba Allah swt. Ibadah mempunyai hubungan yang erat dengan aqidah. berzikir dan tilawah al Quran dan ibadah yang afdhal ketika ada orang yang sakit ialah menziarahi si sakit. Proses pembentukan peribadi se sebuah masyarakat atau individu sama seperti proses membina sebuah bangunan. c) Aqidah merupakan tenaga penggerak yang mendorong manusia melakukan ibadat serta menghadapi segala cabaran dan rintangan. b) Aqidah adalah asas penerimaan ibadah iaitu tanpa aqidah perbuatan seseorang manusia bagaimana baik pun tidak akan diterima oleh Allah swt. Antaranya ialah a) Ibadah adalah hasil daripada aqid ah iaitu keimanan terhadap Allah sebenarnya yang telah membawa manusia untuk beribadat kepada Allah swt.Pendidikan Agama Islam Ibadah yang afdhal ketika mendengar azan ialah meninggalkan segala wirid dan bacaa-bacaan lain dan menjawab azan dengan penuh perhatian. Peribadi muslim ialah per ibadi yang tersendiri yang terbentuk dari latihan -latihan melalui ibadat. Dalam seluruh peribadatan. Seterusnya. Kalau dalam pembinaan bangunan asasnya disiapkan dahulu begitu juga dengan membentuk masyarakat mesti dimulakan dengan pembinaan asasnya terlebih dahulu. begitu juga ibadah menyuburkan ruh. 6 .

Hubungan Ibadat dengan Akidah a) Ibadah adalah hasil daripada aqidah iaitu keimanan terhadap Allah sebenarnya yang telah membawa manusia untuk beribadat kepada Allah swt. maka itulah yang dikatakan ibadat. b) Aqidah adalah asas penerimaan ibadah iaitu tanpa aqidah perbuatan seseorang manusia bagaimana baik pun tidak akan diterima oleh Allah swt. zakat. puasa. haji dan sebagainya tetapi meliputi seluruh urusan hidup manusia. Ia juga menjadi asas perpaduan umat Islam dari pelusuk dunia. keimanan dan ketaatan manusia terhadap Allah swt. d) Ibadah dapat membentuk akhlak dan membentuk jiwa yang mulia. Iai tu ibadat dalam pengertian umum adalah menjalani kehidupan untuk memperolehi keredhaan Allah swt dengan mentaati syariatnya dan se mua perbuatan yang diizinkan oleh Allah swt. e) Ibadah dapat melahirkan kesatuan matlamat alam kehidupan individu dan masyarakat.Pendidikan Agama Islam c) Ibadah dapat mencorakkan kehidupan kehidupan seseorang muslim berdasarkan celupan Allah di mana mereka sentiasa terikat dan patuh kepada hukum dan peraturan daripada Allah swt. Daripada huraian di atas dapatlah disimpulkan bahawa ibadah dalam Islam bukan hanya sekadar melakukan solat. f) Ibadah mendekatkan diri kepada Allah dan dengan itu memuliakan manusia daripada makhluk-makhluk lainnya. g) Ibadah menguji kesabaran. c) Aqidah merupakan tenaga penggerak yang mendorong manusia melakukan ibadat serta menghadapi segala cabaran dan rintangan. 7 .

sempat berjemaah semasa berdiri imamnya dan tidak mendapat masa yang cukup untuk membaca Al-Fatihah bersama Imam. dan seterusnya pada rakaat keempat. Tidak termasuk rukun yang pendek. Ia boleh berlaku ke atas seseorang Ini disebabkan Imam telahpun rukuk ma¶mum kepada empat rakaat sama ada atau hampir-hampir rukuk kemudian pada rakaat pertama. kerana fatihah yang belum dibaca atau sempat dibaca sebahagian sahaja oleh ma¶mum itu dikira semuanya ditanggung oleh imamnya. di mana ia mempunyai masa yang cukup untuk membaca AlFatihah bersama Imam dengan bacaan yang sederhana. ma¶mum tadi masuk ke saf sembahyang berjemaah. 8 .Pendidikan Agama Islam PERBEZAAN AMALAN MAKMUM MUAFIQ DAN MAKMUM MASBUQ Makmum Muafiq Muafiq: Seorang ma¶mum yang sempat Makmum Masbuq Masbuq: seorang ma¶mum yang tidak berjemaah dengan imam semasa berdiri (qiam) imamnya. Ma¶mum dimaafkan yang masbuq hukumnya bacaan meninggalkan fatihah. Keadaan makmum muafiq sebelum memulakan solat Keadaan makmum masbuq sebelum memulakan solat Hukum bagi orang muafiq dimaaf kepadanya tertinggal jarak tiga rukun yang panjang daripada imamnya. rakaat ketiga. rakaat kedua.

Pendidikan Agama Islam Seorang ma¶mum yang muafiq sedang Ma¶mum itu pada mulanya dia adalah solat berjemaah. : Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. belum sudah rukuk. Maka ma¶mum berkenaan sempat ia berdiri tiba-tiba imam telah mendapat rakaat itu kerana ketinggalan daripada imam belum masuk kepada rukun keempat. 3. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. di dalam menunaikan peraturan peraturan solatnya ia terlewat. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. rukuk atau hampir rukuk. hukumnya dia juga mendapat rakaat itu Jika ia sempat qiam dan terus rukuk sebelum imamnya bangkit daripada rukuk maka ia mendapat rakaat itu. 9 . Seorang ma¶mum yang muafiq sedang berjemaah sebelum imam duduk tasyahud akhir ma¶mum berkenaan sudah rukuk. 2. hukum ma¶mum itu ialah orang masbuq. dia muafiq. sebelum imam berdiri tegak daripada sujud yang kedua. 4. dan dimaafkan dia meninggalkan bacaan fatihah TAFSIRAN SURAH AL-ASR DAN KAITANNYA DENGAN GEJALA KERUNTUHAN AKHLAK 1. Demi masa.

´ Inilah yang dinyatakan oleh Ibn aris dalam Mu¶jam Maqayis al-Lughah. mereka tidak akan berpisah melainkan salah seorang membaca surah ini. Iman perlulah dipupuk agar sentiasa bersabar dalam mengerjakan amal kebaikan. Perkara ini cukup 10 . surah Al µAsr dan yang seorang lagi menyam paikan salam.] Awan ialah mu¶siraat yang dikaitkan dengan perkataan al-¶asr di mana awan akan µdiperahµ bagi menghasilkan hujan yang turun dan dapat kita nikmati dalam kehidupan seharian. merayau ± rayau dan bersembang. Apa yang perlu kita buat? Kita perlu µmemerah µnya sekuat tenaga agar terhasil iman dan amal. manusia kini berada di dalam kerugian kerana tidak menggunakan masa dengan sebaik ± baiknya. Keadaan yang paling merugikan bagi seseorang itu adalah di saat mendapati diri nya terlalu banyak masa terluang tanpa diisikan dengan aktiviti yang bermanfaat dan berguna bagi diri dan orang lain. Gunakan masa kosong tersebut untuk melakukan aktiviti ± aktiviti yang berguna dan baik terutama sekali dalam mencari rezeki dan menuntut ilmu. ia tidak berhenti di situ sahaja. Allah menggunakan perkataan mu¶siraat sepertimana tertulis dalam surah (an-Naba¶ ayat 14) yang bermaksud: [Dan Kami menurunkan dari awan (mu¶siraat) .Pendidikan Agama Islam Asas makna al-¶asr ini ialah ³memerah sesuatu sehingga menitis. Oleh itu. Allah menyatakan setelah beriman dan beramal soleh. apabila dua orang sahabat Rasulullah bertemu. Orang yang tidak menggunakan umurnya dengan perkara yang baik dan berguna akan sentiasa berada dalam kerugian. Atas dasar itulah. Selain itu. ia akan mendatangkan kelesuan dan berasa bosan dan seterusnya kita gugur dalam lapangan iman dan amal. ianya diturunkan di Mekah dan mengandungi 3 ayat serta merupakan surah terpendek dan paling ringkas dalam Al Quran. Seperti yang telah dinyatakan di dalam surah Al -Asr. air hujan yang mencurah -curah. Atas roh inilah juga kita memahami al -asr atau masa umur yang Allah kurniakan pada kita. Imam At Tabrani menyatakankan bahawa. Berkenaan tafsir surah ini pula. Jika tidak. kita seharusnya menggunakan waktu tersebut dengan sebaik ± baiknya. Masa digunakan sewenang ± wenangnya untuk melakukan perkara ± perkara yang tidak berfaedah seperti melepak.

di mana kerja yang penting dilakukan itu di ringan ± ringankan. 11 . Pepatah melayu yang menyebut. Sekiranya tidak menggunakan masa tersebut dengan baik. Sebahagian manusia itu pula. ada yang suka menangguhkan kerja. solat wajib patutlah disegerakan dan tidak patut cuai dalam melaksanakannya. pergunakanlah masa itu dengan sebaiknya. Oleh itu. jika tidak menggunakannya dengan baik ia pasti akan memancung kita. ia mampu menyebabkan keruntuhan akhlak kerana mereka menggunakan masa tersebut membuat aktiviti yang tidak befaedah dan ini boleh menjeba kkan mereka kepada sesuatu yang buruk. Masa ibarat mata pedang kerana. masa adalah emas merupakan pernyataan yang salah kerana masa tidak boleh dibeli. manusia itu seharusnya menggunakannya dengan baik dengan cara beribadat dan mencari rezeki. Masa tidak akan kembali lagi. oleh itu gu nakanlah ia dengan sebaiknya. Sebagai contoh. Walaupun sebanyak mana emas yang kita gunakan belum tentu dapat membeli masa itu.Pendidikan Agama Islam banyak sekali dilihat dikalangan remaja. Di masa ± masa yang terluang. Remaja seharusnya belajar menggunakan masa dengan baik.

bagi melaksanakan ibadah tersebut bukanlah sesuatu yang mudah. Ilmu ini. Kewajipan & Keunggulan Sembahyang Jemaah: menurut Al Quran & As-sunnah. Alhamdulillah. 12 . Disamping dugaan mencari bahan tersebut. Jadi. Z. Engku A. (1990).Pendidikan Agama Islam REFLEKSI Ibadah adalah kewajipan untuk semua umat islam laksanakan. Namun. dengan segala kudrat yang Allah kurniakan. Hassan Ahmad. Islam Agama Rabbani: Dasar Pendidikan Islam Teras. Membuat tugasan ini bukanlah mudah kerana ia melibatkan kom itmen dan kesungguhan dalam mencari bahan dan idea. (2003). Laman web: http://blogs. Ucapan terima kasih saya tujukan kepada Ustaz Hafidz kerana memberi tugasan ini. dapat juga saya menyiapkan tugasan ini. Konsep Ibadah Dalam Islam. tanpaNya segala usaha yang saya lakukan tidak akan sempurna. kerana ia memberi saya sedikit pengetahuan dan ilmu. Syukur kepada Allah kerana dengan limpah kurnianya dapat juga saya menyiapkan tugasan ini. Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. Kuala Lumpur: AlHidayah Publishers. terdapat juga halangan yang lain di mana terpaksa membantu keluarga membuat kerja rumah. (2008). Saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan rakan-rakan yang membantu secara langsung dan tidak langsung RUJUKAN Abdul Al-Qari. Jelaslah iman yang kuat itu yang akan membawa diri kita sentiasa mengingati Allah. Tafsir Surah Al-Asr (Demi Masa). Ahmad & Mohd Farid. (1999).Bhd. proses membuat tugasan ini terpaksa ditangguh. Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publishers. 40 Fadhilat Sembahyang Berjemaah.my/drkuzaki/2008/02/09/konsep -ibadah-dalam-islam/ (Disemak pada 4 September 2010) Hanafi Mohamed. Masalah Muwafiq dan Masbuq. (2008). KotaBharu: Syarikat Jaafar Rawas.edu. (2008).udm. saya dapat menerusi pembacaan daripada bah an yang saya cari. Anonymous. Laman web: Kelab Rakan Siswa Islah Malaysia. Karisma Melaka (Disemak pada 4 September 2010).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful