PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU

MOHD AMZARI B IBERAHIM MUHAMMAD FAIZ B ABDUL RAZAK WAN AHMAD FAIZ MARZUKI B WAN HASSAN

ASAS KEPIMPINAN & PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU

PENGENALAN
Pendidikan praperkhidmatan keguruan : satu proses awal penyediaan diri dengan ilmu & kemahiran yg menjadi prasyarat. Pendidikan keguruan adalah satu titik permulaan dalam kerjaya seorang guru. Kelestarian seorang guru dalam kerjayanya bergantung kpd guru untuk memajukan diri dan profesionalisme seiring dengan perkembangan pendidikan.

w: ¶Sesiapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu.KONSEP PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT Sabda Rasulullah s.a. maka Allah akan menunjukkan jalan yang perlu ditempuhnya untuk menuju ke syurga· .

Motivasi kendiri ke arah pencarian dan peningkatan ilmu secara sukarela berdasarkan keperluan personal ataupun profesional. Boleh berlaku secara formal ataupun tidak formal. .KONSEP PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT Basile Yeaxlee dan Edward Lindman (1926) : pendidikan merupakan aspek yang berterusan dalam kehidupan seharian manusia.

terlibat dalam konsultansi. budaya membaca. sertai kursuskursus. . lawatan. Program: hadir seminar & bengkel. menjalankan penyelidikan.KONSEP PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT Mengemaskini ilmu dan kemahiran dalam memastikan perkembangan dan peningkatan profesionalisme guru sejajar dengan perubahan dan cabaran.

Online learning. . Pengawasan sesuatu pihak yang menyediakan kurikulum yang telah diluluskan.PELAN PEMBELAJARAN PERIBADI a) b) c) d) e) Pembelajaran di Rumah Secara tidak formal. Dikendalikan oleh ibubapa @ tutor. Pembelajaran berbantukan modul.

b. Meningkatkan ilmu dan kemahiran dalam bidang yang diminati dan digemari. c. . Pendidikan Dewasa Melalui kursus-kursus atau program-program pengajian lanjutan sama ada di kolej @ universiti.PELAN PEMBELAJARAN PERIBADI a. Latihan Pembangunan Staf (LPS) ² tingkatkan tahap kecekapan dan kompetensi.

diploma @ ijazah lanjutan (sepenuh masa @ sambilan). .D). c. Pendidikan Berterusan Mirip pendidikan dewasa: usaha untuk menyambung pengajiannya di sesebuah kolej @ universiti untuk memperolehi sijil. online Interactive Courses. online learning. Peluang untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi (Sarjana @ Ph. Kaedah: Bilik kuliah & makmal.PELAN PEMBELAJARAN PERIBADI a. Pembelajaran jarak jauh. b.

Pengetahuan pekerja : kayu ukur terhadap pengetahuan dan keupayaan seseorang dalam bidang pekerjaannya. Pengetahuan Pekerja Peningkatan profesional dan latihan kerjaya. b. Kemahiran jalankan kajian mengupayakan guru mengenalpasti masalah dan mengemukakan cadangan mengatasi masalah. c. . kandungan mata pelajaran.PELAN PEMBELAJARAN PERIBADI a. Perlu meneroka bidang kerjaya : pengetahuan pedagogi. d. psikologi dan pengurusan bilik darjah.

b.PELAN PEMBELAJARAN PERIBADI a. menguruskan pembelajaran sendiri dan bersedia berinteraksi dengan pihak lain dalam memastikan proses pembelajaran mencapai matlamat Perlu miliki kemahiran sosial yang bolehkan mereka berhubung dengan pihak lain dalam usaha perkongsian ilmu dan merentas sempadan institusi untuk memperoleh pelbagai sumber. c. Pelajar tentukan matlamat pembelajaran. . Persekitaran Pembelajaran Kendiri (PPK) Sistem pembelajaran yang memerlukan pelajar mengurus dan mengawal pembelajaran sendiri.

e. Program Diploma Perguruan Malaysia. Program Pensiswazahan Guru. c. b. Program Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah. .PELAN PEMBELAJARAN PERIBADI a. d. Program Berkembar IAB Dengan Pihak Universiti. Peluang yang disediakan oleh KPM: Program Diploma Perguruan Khas.

BUDAYA MEMBACA Menurut Perspektif Islam Surah Al-`Alaq Ayat 1-5 (Mengeluarkan diri manusia daripada kejahilan) .

Sebagai perubahan transformasi yang memberangsangkan untuk diri sendiri. profesion. Dapat menjadi contoh teladan yang baik di kalangan warga sekolah.PERLUNYA AMALAN MEMBACA      Menambah serta memperluaskan ilmu pengetahuan dan kemahiran ikhtisas. masyarakat dan negara. . Melahirkan guru yang sentiasa peka terhadap perkembangan semasa. Untuk mengenali kemahiran individu dalam komuniti.

19 November 2001. Pertandingan penulisan esei. Penyediaan fasiliti terbaik. NILAM (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 13/1998-22 Mei 1998.BAGAIMANA MAHU MENCAPAINYA? Kepimpinan melalui teladan. Bil 10/2000. Kempen Amalan membaca. Pertandingan ko-akademik. Bil 1/2005. Bil 12/2001. Program khas.20 April 2000.4 Julai 2005) Book Review NKRA Pendidikan .

Question and Quran Galakan untuk Menyelidik .BUDAYA MENYELIDIK Menurut Perspektif Islam `Q & Q`.

.OBJEKTIF PENYELIDIKAN Menurut Perspektif Islam o Kefahaman terhadap ciptaan Allah dan mengakui kebesaran-Nya o Memajukan ummah untuk mencari keredhaan-Nya. Menyelesaikan kemaslahatan umah. Melengkap dan menambah apa yang sedia ada. Mengelakkan eksploitasi musuh Islam. o o o o Mencari penemuan baru.

Tauhid b.KONSEP PENYELIDIKAN Menurut Persepektif Islam a. Al-Falah Pendekatan Konsep Bersepadu Meliputi ilmu agama. sains kemanusiaan dan sains tabii. . Tazkiyyah (penyucian) c. Matlamat: pembinaan dan pemantapan aqidah.

2) Penyelesaian sesuatu masalah. Ciri Khusus Penyelidikan 1) Intervensi 2) Penglibatan 3) Penambahbaikan .MATLAMAT & CIRI PENYELIDIKAN Matlamat Penyelidikan 1) Pengembangan ilmu pengetahuan.

kreatif. Untuk mengenal pasti punca masalah dan mencari jalan penyelesaian yang sistematik. . Menggalakkan budaya kolaborasi dan menyokong budaya reflektif.PERLUNYA BUDAYA MENYELIDIK       Mengembangkan ilmu. inovasi dan berstail. Menjadi pendidik yang berfikiran kritis. minat dan kecenderungan terhadap cara dan budaya kerja yang efektif. Melahirkan generasi Ulul Albab. Sebagai nilai tambah dalam peningkatan mutu profesionalisme keguruan.

rumus) . hipotesis.  Menangkis dakwaan bahawa kajian itu amat menyusahkan.kesedaran dan motivasi kepada warga pendidik Tiada lagi paradigma bahawa kajian itu sangat membebankan.BAGAIMANA MAHU MENCAPAINYA?    Penghasilan Kajian Tindakan di sekolah.   Mencontohi budaya pembelajaran kritis dan kreatif (perhati. `In house Training` . Keistimewaan naik pangkat dan gaji. analisis.

Budaya berfikir reflektif membantu guru untuk mengimbangkan kepercayaan kita dengan keperluan pelajar.Budaya Reflektif Konsep Refleksi Berfikiran reflektif merupakan amalan berfikir atau merenung kembali sesuatu pengalaman yang kita alami dan menyedari implikasinya terhadap diri kita. Apabila kita membuat refleksi kita menjadi lebih sedar dan kritis mengenai amalan kita sendiri dan dengan ini sesuatu pengajaran mampu dipertingkatkan. .

. Menurut Briggs (1999) refleksi sebagai cerminan sebenar sesuatu yang berlaku yang juga berupa tindakan profesional untuk menambah baik sesuatu amalan.Melalui refleksi kita menilai hasil perancangan dan strategi kita dalam P&P dan cuba mengenal pasti kelebihan dan kelemahan kita.

Pensyarah boleh membimbing dan melatih guru pelatih dalam pelaksanaan pengurusan P&P dengan berkesan melalui penulisan refleksi. Amalan reflektif juga merupakan pembelajaran kendiri (self learning) dalam kalangan guru dalam perkhidmatan. catatan peribadi pelajar dan perbincangan kumpulan. .Kepentingan Amalan Reflektif dalam Bidang Keguruan Untuk mengimbangi antara pengalaman diri sendiri dengan kejayaan golongan terdahulu (Pensyarah/Guru Senior) Sebagai alat dalam membangunkan kurikulum yang mendorong kepada dapatan atau maklum balas yang berterusan berkaitan dengan sesuatu isu yang timbul dalam pengurusan sekolah dan bilik darjah. penulisan jurnal.

Amalan Reflektif ke Atas Tindakan Suatu bentuk refleksi yang dilakukan setelah sesuatu tindakan diambil dan boleh berlaku secara lisan dan bukan lisan. Amalan Reflektif untuk Tindakan Berlaku selepas sesuatu tindakan diambil dan membantu guru memperoleh cara baharu dalam melaksanakan sesuatu kerja. mempelajari pengetahuan baharu dan membina teori. contohnya sewaktu guru sedang mencuba suatu tindakan yang baharu untuk meneroka peristiwa baharu yang tidak dijangka dalam bilik darjah.Jenis-jenis Amalan Reflektif Terdapat beberapa jenis amalan reflektif iaitu : Amalan Reflektif Serta-merta Amalan Reflektif Serta-merta berlaku semasa kita sedang bertindak. .

Penulisan Jurnal Reflektif 2. . Pengurusan Portfolio Penulisan Jurnal Penulisan jurnal refleksi merupakan salah satu aktiviti yang menggalakkan pemikiran reflektif dalam kalangan pelajar dan guru.Proses Reflektif Proses reflektif boleh berlaku dalam dua cara iaitu : 1.

.Proses pengajaran reflektif dapat difahami melalui rajah berikut.

Bagi Wolf (1996) portfolio pengajaran ialah satu koleksi maklumat mengenai amalan pengajaran seseorang guru yang terdiri daripada rancangan pengajaran. tugasan pelajar. rakaman video dan bahan-bahan lain yang berkaitan dalam P&P.Pengurusan Portfolio Portfolio pengajaran merupakan koleksi bahanbahan seperti artifek-artifek P&P serta penulisan reflektif yang direka bentuk untuk meningkatkan prestasi seseorang guru. .

Proses Peralihan Guru Pelatih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful