PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU

MOHD AMZARI B IBERAHIM MUHAMMAD FAIZ B ABDUL RAZAK WAN AHMAD FAIZ MARZUKI B WAN HASSAN

ASAS KEPIMPINAN & PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU

PENGENALAN
Pendidikan praperkhidmatan keguruan : satu proses awal penyediaan diri dengan ilmu & kemahiran yg menjadi prasyarat. Pendidikan keguruan adalah satu titik permulaan dalam kerjaya seorang guru. Kelestarian seorang guru dalam kerjayanya bergantung kpd guru untuk memajukan diri dan profesionalisme seiring dengan perkembangan pendidikan.

maka Allah akan menunjukkan jalan yang perlu ditempuhnya untuk menuju ke syurga· .KONSEP PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT Sabda Rasulullah s.w: ¶Sesiapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu.a.

Boleh berlaku secara formal ataupun tidak formal. . Motivasi kendiri ke arah pencarian dan peningkatan ilmu secara sukarela berdasarkan keperluan personal ataupun profesional.KONSEP PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT Basile Yeaxlee dan Edward Lindman (1926) : pendidikan merupakan aspek yang berterusan dalam kehidupan seharian manusia.

Program: hadir seminar & bengkel. budaya membaca.KONSEP PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT Mengemaskini ilmu dan kemahiran dalam memastikan perkembangan dan peningkatan profesionalisme guru sejajar dengan perubahan dan cabaran. lawatan. . terlibat dalam konsultansi. sertai kursuskursus. menjalankan penyelidikan.

PELAN PEMBELAJARAN PERIBADI a) b) c) d) e) Pembelajaran di Rumah Secara tidak formal. Dikendalikan oleh ibubapa @ tutor. . Online learning. Pembelajaran berbantukan modul. Pengawasan sesuatu pihak yang menyediakan kurikulum yang telah diluluskan.

PELAN PEMBELAJARAN PERIBADI a. Latihan Pembangunan Staf (LPS) ² tingkatkan tahap kecekapan dan kompetensi. b. . Pendidikan Dewasa Melalui kursus-kursus atau program-program pengajian lanjutan sama ada di kolej @ universiti. c. Meningkatkan ilmu dan kemahiran dalam bidang yang diminati dan digemari.

PELAN PEMBELAJARAN PERIBADI a. Kaedah: Bilik kuliah & makmal. b.D). Pendidikan Berterusan Mirip pendidikan dewasa: usaha untuk menyambung pengajiannya di sesebuah kolej @ universiti untuk memperolehi sijil. Peluang untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi (Sarjana @ Ph. diploma @ ijazah lanjutan (sepenuh masa @ sambilan). online Interactive Courses. c. online learning. Pembelajaran jarak jauh. .

Perlu meneroka bidang kerjaya : pengetahuan pedagogi. Pengetahuan Pekerja Peningkatan profesional dan latihan kerjaya. c. Kemahiran jalankan kajian mengupayakan guru mengenalpasti masalah dan mengemukakan cadangan mengatasi masalah. d. psikologi dan pengurusan bilik darjah. kandungan mata pelajaran. .PELAN PEMBELAJARAN PERIBADI a. b. Pengetahuan pekerja : kayu ukur terhadap pengetahuan dan keupayaan seseorang dalam bidang pekerjaannya.

Pelajar tentukan matlamat pembelajaran. Persekitaran Pembelajaran Kendiri (PPK) Sistem pembelajaran yang memerlukan pelajar mengurus dan mengawal pembelajaran sendiri.PELAN PEMBELAJARAN PERIBADI a. menguruskan pembelajaran sendiri dan bersedia berinteraksi dengan pihak lain dalam memastikan proses pembelajaran mencapai matlamat Perlu miliki kemahiran sosial yang bolehkan mereka berhubung dengan pihak lain dalam usaha perkongsian ilmu dan merentas sempadan institusi untuk memperoleh pelbagai sumber. c. b. .

PELAN PEMBELAJARAN PERIBADI a. d. e. b. Peluang yang disediakan oleh KPM: Program Diploma Perguruan Khas. Program Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah. c. Program Berkembar IAB Dengan Pihak Universiti. . Program Diploma Perguruan Malaysia. Program Pensiswazahan Guru.

BUDAYA MEMBACA Menurut Perspektif Islam Surah Al-`Alaq Ayat 1-5 (Mengeluarkan diri manusia daripada kejahilan) .

Untuk mengenali kemahiran individu dalam komuniti. . masyarakat dan negara. Melahirkan guru yang sentiasa peka terhadap perkembangan semasa.PERLUNYA AMALAN MEMBACA      Menambah serta memperluaskan ilmu pengetahuan dan kemahiran ikhtisas. Dapat menjadi contoh teladan yang baik di kalangan warga sekolah. Sebagai perubahan transformasi yang memberangsangkan untuk diri sendiri. profesion.

Program khas. NILAM (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 13/1998-22 Mei 1998. Bil 1/2005. Pertandingan penulisan esei. Kempen Amalan membaca.4 Julai 2005) Book Review NKRA Pendidikan .19 November 2001. Bil 10/2000.20 April 2000. Penyediaan fasiliti terbaik. Pertandingan ko-akademik.BAGAIMANA MAHU MENCAPAINYA? Kepimpinan melalui teladan. Bil 12/2001.

BUDAYA MENYELIDIK Menurut Perspektif Islam `Q & Q`.Question and Quran Galakan untuk Menyelidik .

Melengkap dan menambah apa yang sedia ada. . Mengelakkan eksploitasi musuh Islam. Menyelesaikan kemaslahatan umah.OBJEKTIF PENYELIDIKAN Menurut Perspektif Islam o Kefahaman terhadap ciptaan Allah dan mengakui kebesaran-Nya o Memajukan ummah untuk mencari keredhaan-Nya. o o o o Mencari penemuan baru.

Tazkiyyah (penyucian) c. Tauhid b. Al-Falah Pendekatan Konsep Bersepadu Meliputi ilmu agama. sains kemanusiaan dan sains tabii. Matlamat: pembinaan dan pemantapan aqidah. .KONSEP PENYELIDIKAN Menurut Persepektif Islam a.

MATLAMAT & CIRI PENYELIDIKAN Matlamat Penyelidikan 1) Pengembangan ilmu pengetahuan. 2) Penyelesaian sesuatu masalah. Ciri Khusus Penyelidikan 1) Intervensi 2) Penglibatan 3) Penambahbaikan .

Melahirkan generasi Ulul Albab. inovasi dan berstail. Menggalakkan budaya kolaborasi dan menyokong budaya reflektif. Menjadi pendidik yang berfikiran kritis.PERLUNYA BUDAYA MENYELIDIK       Mengembangkan ilmu. Sebagai nilai tambah dalam peningkatan mutu profesionalisme keguruan. minat dan kecenderungan terhadap cara dan budaya kerja yang efektif. . kreatif. Untuk mengenal pasti punca masalah dan mencari jalan penyelesaian yang sistematik.

`In house Training` . hipotesis.  Menangkis dakwaan bahawa kajian itu amat menyusahkan.kesedaran dan motivasi kepada warga pendidik Tiada lagi paradigma bahawa kajian itu sangat membebankan. Keistimewaan naik pangkat dan gaji.   Mencontohi budaya pembelajaran kritis dan kreatif (perhati.BAGAIMANA MAHU MENCAPAINYA?    Penghasilan Kajian Tindakan di sekolah. rumus) . analisis.

.Budaya Reflektif Konsep Refleksi Berfikiran reflektif merupakan amalan berfikir atau merenung kembali sesuatu pengalaman yang kita alami dan menyedari implikasinya terhadap diri kita. Budaya berfikir reflektif membantu guru untuk mengimbangkan kepercayaan kita dengan keperluan pelajar. Apabila kita membuat refleksi kita menjadi lebih sedar dan kritis mengenai amalan kita sendiri dan dengan ini sesuatu pengajaran mampu dipertingkatkan.

Menurut Briggs (1999) refleksi sebagai cerminan sebenar sesuatu yang berlaku yang juga berupa tindakan profesional untuk menambah baik sesuatu amalan. .Melalui refleksi kita menilai hasil perancangan dan strategi kita dalam P&P dan cuba mengenal pasti kelebihan dan kelemahan kita.

. penulisan jurnal. catatan peribadi pelajar dan perbincangan kumpulan. Pensyarah boleh membimbing dan melatih guru pelatih dalam pelaksanaan pengurusan P&P dengan berkesan melalui penulisan refleksi.Kepentingan Amalan Reflektif dalam Bidang Keguruan Untuk mengimbangi antara pengalaman diri sendiri dengan kejayaan golongan terdahulu (Pensyarah/Guru Senior) Sebagai alat dalam membangunkan kurikulum yang mendorong kepada dapatan atau maklum balas yang berterusan berkaitan dengan sesuatu isu yang timbul dalam pengurusan sekolah dan bilik darjah. Amalan reflektif juga merupakan pembelajaran kendiri (self learning) dalam kalangan guru dalam perkhidmatan.

Jenis-jenis Amalan Reflektif Terdapat beberapa jenis amalan reflektif iaitu : Amalan Reflektif Serta-merta Amalan Reflektif Serta-merta berlaku semasa kita sedang bertindak. contohnya sewaktu guru sedang mencuba suatu tindakan yang baharu untuk meneroka peristiwa baharu yang tidak dijangka dalam bilik darjah. . Amalan Reflektif ke Atas Tindakan Suatu bentuk refleksi yang dilakukan setelah sesuatu tindakan diambil dan boleh berlaku secara lisan dan bukan lisan. mempelajari pengetahuan baharu dan membina teori. Amalan Reflektif untuk Tindakan Berlaku selepas sesuatu tindakan diambil dan membantu guru memperoleh cara baharu dalam melaksanakan sesuatu kerja.

Penulisan Jurnal Reflektif 2. Pengurusan Portfolio Penulisan Jurnal Penulisan jurnal refleksi merupakan salah satu aktiviti yang menggalakkan pemikiran reflektif dalam kalangan pelajar dan guru. .Proses Reflektif Proses reflektif boleh berlaku dalam dua cara iaitu : 1.

Proses pengajaran reflektif dapat difahami melalui rajah berikut. .

.Pengurusan Portfolio Portfolio pengajaran merupakan koleksi bahanbahan seperti artifek-artifek P&P serta penulisan reflektif yang direka bentuk untuk meningkatkan prestasi seseorang guru. tugasan pelajar. Bagi Wolf (1996) portfolio pengajaran ialah satu koleksi maklumat mengenai amalan pengajaran seseorang guru yang terdiri daripada rancangan pengajaran. rakaman video dan bahan-bahan lain yang berkaitan dalam P&P.

Proses Peralihan Guru Pelatih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful