PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU

MOHD AMZARI B IBERAHIM MUHAMMAD FAIZ B ABDUL RAZAK WAN AHMAD FAIZ MARZUKI B WAN HASSAN

ASAS KEPIMPINAN & PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU

PENGENALAN
Pendidikan praperkhidmatan keguruan : satu proses awal penyediaan diri dengan ilmu & kemahiran yg menjadi prasyarat. Pendidikan keguruan adalah satu titik permulaan dalam kerjaya seorang guru. Kelestarian seorang guru dalam kerjayanya bergantung kpd guru untuk memajukan diri dan profesionalisme seiring dengan perkembangan pendidikan.

a. maka Allah akan menunjukkan jalan yang perlu ditempuhnya untuk menuju ke syurga· .w: ¶Sesiapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu.KONSEP PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT Sabda Rasulullah s.

. Motivasi kendiri ke arah pencarian dan peningkatan ilmu secara sukarela berdasarkan keperluan personal ataupun profesional. Boleh berlaku secara formal ataupun tidak formal.KONSEP PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT Basile Yeaxlee dan Edward Lindman (1926) : pendidikan merupakan aspek yang berterusan dalam kehidupan seharian manusia.

Program: hadir seminar & bengkel. budaya membaca. lawatan. sertai kursuskursus. menjalankan penyelidikan. terlibat dalam konsultansi. .KONSEP PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT Mengemaskini ilmu dan kemahiran dalam memastikan perkembangan dan peningkatan profesionalisme guru sejajar dengan perubahan dan cabaran.

Pengawasan sesuatu pihak yang menyediakan kurikulum yang telah diluluskan.PELAN PEMBELAJARAN PERIBADI a) b) c) d) e) Pembelajaran di Rumah Secara tidak formal. Pembelajaran berbantukan modul. . Dikendalikan oleh ibubapa @ tutor. Online learning.

PELAN PEMBELAJARAN PERIBADI a. c. b. Pendidikan Dewasa Melalui kursus-kursus atau program-program pengajian lanjutan sama ada di kolej @ universiti. . Meningkatkan ilmu dan kemahiran dalam bidang yang diminati dan digemari. Latihan Pembangunan Staf (LPS) ² tingkatkan tahap kecekapan dan kompetensi.

c. . online learning.D). diploma @ ijazah lanjutan (sepenuh masa @ sambilan). online Interactive Courses.PELAN PEMBELAJARAN PERIBADI a. Pembelajaran jarak jauh. b. Peluang untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi (Sarjana @ Ph. Kaedah: Bilik kuliah & makmal. Pendidikan Berterusan Mirip pendidikan dewasa: usaha untuk menyambung pengajiannya di sesebuah kolej @ universiti untuk memperolehi sijil.

PELAN PEMBELAJARAN PERIBADI a. d. kandungan mata pelajaran. b. psikologi dan pengurusan bilik darjah. Pengetahuan pekerja : kayu ukur terhadap pengetahuan dan keupayaan seseorang dalam bidang pekerjaannya. Perlu meneroka bidang kerjaya : pengetahuan pedagogi. . Kemahiran jalankan kajian mengupayakan guru mengenalpasti masalah dan mengemukakan cadangan mengatasi masalah. Pengetahuan Pekerja Peningkatan profesional dan latihan kerjaya. c.

Persekitaran Pembelajaran Kendiri (PPK) Sistem pembelajaran yang memerlukan pelajar mengurus dan mengawal pembelajaran sendiri.PELAN PEMBELAJARAN PERIBADI a. menguruskan pembelajaran sendiri dan bersedia berinteraksi dengan pihak lain dalam memastikan proses pembelajaran mencapai matlamat Perlu miliki kemahiran sosial yang bolehkan mereka berhubung dengan pihak lain dalam usaha perkongsian ilmu dan merentas sempadan institusi untuk memperoleh pelbagai sumber. Pelajar tentukan matlamat pembelajaran. c. . b.

Program Diploma Perguruan Malaysia. . b. Program Pensiswazahan Guru. c. Peluang yang disediakan oleh KPM: Program Diploma Perguruan Khas. Program Berkembar IAB Dengan Pihak Universiti. d. e.PELAN PEMBELAJARAN PERIBADI a. Program Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah.

BUDAYA MEMBACA Menurut Perspektif Islam Surah Al-`Alaq Ayat 1-5 (Mengeluarkan diri manusia daripada kejahilan) .

Dapat menjadi contoh teladan yang baik di kalangan warga sekolah. Sebagai perubahan transformasi yang memberangsangkan untuk diri sendiri. Melahirkan guru yang sentiasa peka terhadap perkembangan semasa. . profesion. masyarakat dan negara.PERLUNYA AMALAN MEMBACA      Menambah serta memperluaskan ilmu pengetahuan dan kemahiran ikhtisas. Untuk mengenali kemahiran individu dalam komuniti.

BAGAIMANA MAHU MENCAPAINYA? Kepimpinan melalui teladan. NILAM (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 13/1998-22 Mei 1998.20 April 2000. Bil 12/2001. Bil 10/2000. Pertandingan ko-akademik. Penyediaan fasiliti terbaik.4 Julai 2005) Book Review NKRA Pendidikan . Bil 1/2005. Kempen Amalan membaca. Pertandingan penulisan esei. Program khas.19 November 2001.

Question and Quran Galakan untuk Menyelidik .BUDAYA MENYELIDIK Menurut Perspektif Islam `Q & Q`.

o o o o Mencari penemuan baru. Melengkap dan menambah apa yang sedia ada. Mengelakkan eksploitasi musuh Islam.OBJEKTIF PENYELIDIKAN Menurut Perspektif Islam o Kefahaman terhadap ciptaan Allah dan mengakui kebesaran-Nya o Memajukan ummah untuk mencari keredhaan-Nya. . Menyelesaikan kemaslahatan umah.

Al-Falah Pendekatan Konsep Bersepadu Meliputi ilmu agama. Tazkiyyah (penyucian) c.KONSEP PENYELIDIKAN Menurut Persepektif Islam a. . sains kemanusiaan dan sains tabii. Matlamat: pembinaan dan pemantapan aqidah. Tauhid b.

2) Penyelesaian sesuatu masalah. Ciri Khusus Penyelidikan 1) Intervensi 2) Penglibatan 3) Penambahbaikan .MATLAMAT & CIRI PENYELIDIKAN Matlamat Penyelidikan 1) Pengembangan ilmu pengetahuan.

kreatif. Menggalakkan budaya kolaborasi dan menyokong budaya reflektif. Sebagai nilai tambah dalam peningkatan mutu profesionalisme keguruan. Melahirkan generasi Ulul Albab. inovasi dan berstail.PERLUNYA BUDAYA MENYELIDIK       Mengembangkan ilmu. . Untuk mengenal pasti punca masalah dan mencari jalan penyelesaian yang sistematik. Menjadi pendidik yang berfikiran kritis. minat dan kecenderungan terhadap cara dan budaya kerja yang efektif.

  Mencontohi budaya pembelajaran kritis dan kreatif (perhati.BAGAIMANA MAHU MENCAPAINYA?    Penghasilan Kajian Tindakan di sekolah.kesedaran dan motivasi kepada warga pendidik Tiada lagi paradigma bahawa kajian itu sangat membebankan. analisis.  Menangkis dakwaan bahawa kajian itu amat menyusahkan. Keistimewaan naik pangkat dan gaji. `In house Training` . rumus) . hipotesis.

Apabila kita membuat refleksi kita menjadi lebih sedar dan kritis mengenai amalan kita sendiri dan dengan ini sesuatu pengajaran mampu dipertingkatkan. . Budaya berfikir reflektif membantu guru untuk mengimbangkan kepercayaan kita dengan keperluan pelajar.Budaya Reflektif Konsep Refleksi Berfikiran reflektif merupakan amalan berfikir atau merenung kembali sesuatu pengalaman yang kita alami dan menyedari implikasinya terhadap diri kita.

Melalui refleksi kita menilai hasil perancangan dan strategi kita dalam P&P dan cuba mengenal pasti kelebihan dan kelemahan kita. Menurut Briggs (1999) refleksi sebagai cerminan sebenar sesuatu yang berlaku yang juga berupa tindakan profesional untuk menambah baik sesuatu amalan. .

Pensyarah boleh membimbing dan melatih guru pelatih dalam pelaksanaan pengurusan P&P dengan berkesan melalui penulisan refleksi.Kepentingan Amalan Reflektif dalam Bidang Keguruan Untuk mengimbangi antara pengalaman diri sendiri dengan kejayaan golongan terdahulu (Pensyarah/Guru Senior) Sebagai alat dalam membangunkan kurikulum yang mendorong kepada dapatan atau maklum balas yang berterusan berkaitan dengan sesuatu isu yang timbul dalam pengurusan sekolah dan bilik darjah. catatan peribadi pelajar dan perbincangan kumpulan. . Amalan reflektif juga merupakan pembelajaran kendiri (self learning) dalam kalangan guru dalam perkhidmatan. penulisan jurnal.

mempelajari pengetahuan baharu dan membina teori. contohnya sewaktu guru sedang mencuba suatu tindakan yang baharu untuk meneroka peristiwa baharu yang tidak dijangka dalam bilik darjah.Jenis-jenis Amalan Reflektif Terdapat beberapa jenis amalan reflektif iaitu : Amalan Reflektif Serta-merta Amalan Reflektif Serta-merta berlaku semasa kita sedang bertindak. Amalan Reflektif ke Atas Tindakan Suatu bentuk refleksi yang dilakukan setelah sesuatu tindakan diambil dan boleh berlaku secara lisan dan bukan lisan. . Amalan Reflektif untuk Tindakan Berlaku selepas sesuatu tindakan diambil dan membantu guru memperoleh cara baharu dalam melaksanakan sesuatu kerja.

Penulisan Jurnal Reflektif 2.Proses Reflektif Proses reflektif boleh berlaku dalam dua cara iaitu : 1. . Pengurusan Portfolio Penulisan Jurnal Penulisan jurnal refleksi merupakan salah satu aktiviti yang menggalakkan pemikiran reflektif dalam kalangan pelajar dan guru.

Proses pengajaran reflektif dapat difahami melalui rajah berikut. .

tugasan pelajar. rakaman video dan bahan-bahan lain yang berkaitan dalam P&P. Bagi Wolf (1996) portfolio pengajaran ialah satu koleksi maklumat mengenai amalan pengajaran seseorang guru yang terdiri daripada rancangan pengajaran. .Pengurusan Portfolio Portfolio pengajaran merupakan koleksi bahanbahan seperti artifek-artifek P&P serta penulisan reflektif yang direka bentuk untuk meningkatkan prestasi seseorang guru.

Proses Peralihan Guru Pelatih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful