PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU

MOHD AMZARI B IBERAHIM MUHAMMAD FAIZ B ABDUL RAZAK WAN AHMAD FAIZ MARZUKI B WAN HASSAN

ASAS KEPIMPINAN & PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU

PENGENALAN
Pendidikan praperkhidmatan keguruan : satu proses awal penyediaan diri dengan ilmu & kemahiran yg menjadi prasyarat. Pendidikan keguruan adalah satu titik permulaan dalam kerjaya seorang guru. Kelestarian seorang guru dalam kerjayanya bergantung kpd guru untuk memajukan diri dan profesionalisme seiring dengan perkembangan pendidikan.

a.KONSEP PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT Sabda Rasulullah s.w: ¶Sesiapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu. maka Allah akan menunjukkan jalan yang perlu ditempuhnya untuk menuju ke syurga· .

KONSEP PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT Basile Yeaxlee dan Edward Lindman (1926) : pendidikan merupakan aspek yang berterusan dalam kehidupan seharian manusia. . Motivasi kendiri ke arah pencarian dan peningkatan ilmu secara sukarela berdasarkan keperluan personal ataupun profesional. Boleh berlaku secara formal ataupun tidak formal.

. lawatan. menjalankan penyelidikan. budaya membaca. sertai kursuskursus.KONSEP PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT Mengemaskini ilmu dan kemahiran dalam memastikan perkembangan dan peningkatan profesionalisme guru sejajar dengan perubahan dan cabaran. terlibat dalam konsultansi. Program: hadir seminar & bengkel.

Pembelajaran berbantukan modul.PELAN PEMBELAJARAN PERIBADI a) b) c) d) e) Pembelajaran di Rumah Secara tidak formal. Online learning. . Pengawasan sesuatu pihak yang menyediakan kurikulum yang telah diluluskan. Dikendalikan oleh ibubapa @ tutor.

Pendidikan Dewasa Melalui kursus-kursus atau program-program pengajian lanjutan sama ada di kolej @ universiti. .PELAN PEMBELAJARAN PERIBADI a. Meningkatkan ilmu dan kemahiran dalam bidang yang diminati dan digemari. Latihan Pembangunan Staf (LPS) ² tingkatkan tahap kecekapan dan kompetensi. c. b.

diploma @ ijazah lanjutan (sepenuh masa @ sambilan). . Pembelajaran jarak jauh. online learning. Peluang untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi (Sarjana @ Ph. c.D). b. Pendidikan Berterusan Mirip pendidikan dewasa: usaha untuk menyambung pengajiannya di sesebuah kolej @ universiti untuk memperolehi sijil. Kaedah: Bilik kuliah & makmal. online Interactive Courses.PELAN PEMBELAJARAN PERIBADI a.

kandungan mata pelajaran. Kemahiran jalankan kajian mengupayakan guru mengenalpasti masalah dan mengemukakan cadangan mengatasi masalah. . Pengetahuan Pekerja Peningkatan profesional dan latihan kerjaya. d. Pengetahuan pekerja : kayu ukur terhadap pengetahuan dan keupayaan seseorang dalam bidang pekerjaannya. psikologi dan pengurusan bilik darjah. c. Perlu meneroka bidang kerjaya : pengetahuan pedagogi. b.PELAN PEMBELAJARAN PERIBADI a.

Persekitaran Pembelajaran Kendiri (PPK) Sistem pembelajaran yang memerlukan pelajar mengurus dan mengawal pembelajaran sendiri. b.PELAN PEMBELAJARAN PERIBADI a. Pelajar tentukan matlamat pembelajaran. menguruskan pembelajaran sendiri dan bersedia berinteraksi dengan pihak lain dalam memastikan proses pembelajaran mencapai matlamat Perlu miliki kemahiran sosial yang bolehkan mereka berhubung dengan pihak lain dalam usaha perkongsian ilmu dan merentas sempadan institusi untuk memperoleh pelbagai sumber. . c.

c. b. d. . e.PELAN PEMBELAJARAN PERIBADI a. Program Pensiswazahan Guru. Peluang yang disediakan oleh KPM: Program Diploma Perguruan Khas. Program Berkembar IAB Dengan Pihak Universiti. Program Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah. Program Diploma Perguruan Malaysia.

BUDAYA MEMBACA Menurut Perspektif Islam Surah Al-`Alaq Ayat 1-5 (Mengeluarkan diri manusia daripada kejahilan) .

Dapat menjadi contoh teladan yang baik di kalangan warga sekolah. Melahirkan guru yang sentiasa peka terhadap perkembangan semasa. profesion. Sebagai perubahan transformasi yang memberangsangkan untuk diri sendiri.PERLUNYA AMALAN MEMBACA      Menambah serta memperluaskan ilmu pengetahuan dan kemahiran ikhtisas. Untuk mengenali kemahiran individu dalam komuniti. masyarakat dan negara. .

Pertandingan ko-akademik. Bil 12/2001. Kempen Amalan membaca. Bil 1/2005. Program khas. Pertandingan penulisan esei.BAGAIMANA MAHU MENCAPAINYA? Kepimpinan melalui teladan.4 Julai 2005) Book Review NKRA Pendidikan . NILAM (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 13/1998-22 Mei 1998.19 November 2001. Bil 10/2000.20 April 2000. Penyediaan fasiliti terbaik.

Question and Quran Galakan untuk Menyelidik .BUDAYA MENYELIDIK Menurut Perspektif Islam `Q & Q`.

o o o o Mencari penemuan baru. .OBJEKTIF PENYELIDIKAN Menurut Perspektif Islam o Kefahaman terhadap ciptaan Allah dan mengakui kebesaran-Nya o Memajukan ummah untuk mencari keredhaan-Nya. Menyelesaikan kemaslahatan umah. Mengelakkan eksploitasi musuh Islam. Melengkap dan menambah apa yang sedia ada.

. Al-Falah Pendekatan Konsep Bersepadu Meliputi ilmu agama. Matlamat: pembinaan dan pemantapan aqidah. Tauhid b. Tazkiyyah (penyucian) c. sains kemanusiaan dan sains tabii.KONSEP PENYELIDIKAN Menurut Persepektif Islam a.

MATLAMAT & CIRI PENYELIDIKAN Matlamat Penyelidikan 1) Pengembangan ilmu pengetahuan. 2) Penyelesaian sesuatu masalah. Ciri Khusus Penyelidikan 1) Intervensi 2) Penglibatan 3) Penambahbaikan .

minat dan kecenderungan terhadap cara dan budaya kerja yang efektif. Menggalakkan budaya kolaborasi dan menyokong budaya reflektif. . inovasi dan berstail. Untuk mengenal pasti punca masalah dan mencari jalan penyelesaian yang sistematik. Menjadi pendidik yang berfikiran kritis. Melahirkan generasi Ulul Albab. kreatif. Sebagai nilai tambah dalam peningkatan mutu profesionalisme keguruan.PERLUNYA BUDAYA MENYELIDIK       Mengembangkan ilmu.

Keistimewaan naik pangkat dan gaji. analisis.  Menangkis dakwaan bahawa kajian itu amat menyusahkan. rumus) . `In house Training` .BAGAIMANA MAHU MENCAPAINYA?    Penghasilan Kajian Tindakan di sekolah. hipotesis.kesedaran dan motivasi kepada warga pendidik Tiada lagi paradigma bahawa kajian itu sangat membebankan.   Mencontohi budaya pembelajaran kritis dan kreatif (perhati.

Budaya berfikir reflektif membantu guru untuk mengimbangkan kepercayaan kita dengan keperluan pelajar. .Budaya Reflektif Konsep Refleksi Berfikiran reflektif merupakan amalan berfikir atau merenung kembali sesuatu pengalaman yang kita alami dan menyedari implikasinya terhadap diri kita. Apabila kita membuat refleksi kita menjadi lebih sedar dan kritis mengenai amalan kita sendiri dan dengan ini sesuatu pengajaran mampu dipertingkatkan.

Melalui refleksi kita menilai hasil perancangan dan strategi kita dalam P&P dan cuba mengenal pasti kelebihan dan kelemahan kita. . Menurut Briggs (1999) refleksi sebagai cerminan sebenar sesuatu yang berlaku yang juga berupa tindakan profesional untuk menambah baik sesuatu amalan.

. Amalan reflektif juga merupakan pembelajaran kendiri (self learning) dalam kalangan guru dalam perkhidmatan. Pensyarah boleh membimbing dan melatih guru pelatih dalam pelaksanaan pengurusan P&P dengan berkesan melalui penulisan refleksi.Kepentingan Amalan Reflektif dalam Bidang Keguruan Untuk mengimbangi antara pengalaman diri sendiri dengan kejayaan golongan terdahulu (Pensyarah/Guru Senior) Sebagai alat dalam membangunkan kurikulum yang mendorong kepada dapatan atau maklum balas yang berterusan berkaitan dengan sesuatu isu yang timbul dalam pengurusan sekolah dan bilik darjah. catatan peribadi pelajar dan perbincangan kumpulan. penulisan jurnal.

Jenis-jenis Amalan Reflektif Terdapat beberapa jenis amalan reflektif iaitu : Amalan Reflektif Serta-merta Amalan Reflektif Serta-merta berlaku semasa kita sedang bertindak. Amalan Reflektif ke Atas Tindakan Suatu bentuk refleksi yang dilakukan setelah sesuatu tindakan diambil dan boleh berlaku secara lisan dan bukan lisan. contohnya sewaktu guru sedang mencuba suatu tindakan yang baharu untuk meneroka peristiwa baharu yang tidak dijangka dalam bilik darjah. . Amalan Reflektif untuk Tindakan Berlaku selepas sesuatu tindakan diambil dan membantu guru memperoleh cara baharu dalam melaksanakan sesuatu kerja. mempelajari pengetahuan baharu dan membina teori.

Penulisan Jurnal Reflektif 2. Pengurusan Portfolio Penulisan Jurnal Penulisan jurnal refleksi merupakan salah satu aktiviti yang menggalakkan pemikiran reflektif dalam kalangan pelajar dan guru. .Proses Reflektif Proses reflektif boleh berlaku dalam dua cara iaitu : 1.

Proses pengajaran reflektif dapat difahami melalui rajah berikut. .

. Bagi Wolf (1996) portfolio pengajaran ialah satu koleksi maklumat mengenai amalan pengajaran seseorang guru yang terdiri daripada rancangan pengajaran. tugasan pelajar.Pengurusan Portfolio Portfolio pengajaran merupakan koleksi bahanbahan seperti artifek-artifek P&P serta penulisan reflektif yang direka bentuk untuk meningkatkan prestasi seseorang guru. rakaman video dan bahan-bahan lain yang berkaitan dalam P&P.

Proses Peralihan Guru Pelatih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful