P. 1
bahan resam

bahan resam

|Views: 675|Likes:
Published by anakputera

More info:

Published by: anakputera on Sep 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/06/2013

pdf

text

original

KAEDAH RASM UTHMANI DALAM AL-QURAN

1. Pendahuluan.  Rangka Perbahasan dan Perincangan.
      

 

Pengenalan Rasm Uthmani Pengenalan Rasm Qiyasi. Hukum Menggunakan Rasm Uthmani Dalam Penulisan Mushaf. Latar belakang penulisan Rasm Uthmani. Keutamaan Rasm Uthmani Keistimewaan Rasm Uthmani. Kaedah-kaedah penulisan mushaf Uthmani. Penutup.

Definisi al-Quran Allah s.w.t. berfirman dalam surah al-Hijr ayat 9:

‫إ ِنا نحن ن َزلنا الذكر وَ إ ِنا ل َه ل َحـاـفظون‬ َ ّ ُ َ ّ َ ُ ِ َ ُ ّ َ ِ
Bermaksud: ‘ kamilah yang menurunkan al-Qur’an dan kamilah juga yang memeliharanya’ . Al-Qur’an merupakan sebuah kitab suci yang bersifat syumul, diturunkan oleh Allah s.w.t. sebagai panduan bagi manusia yang merangkumi semua aspek kehidupan mereka. Ia bukanlah buku sains dan tidak pula buku sejarah, tetapi ia menyentuh semua perkara sama ada secara tafsili (terperinci) atau secara mujmal (umum). Terpulanglah kepada setiap individu untuk membuat kajian dan rujukan dalam bidang masing-masing. Pelbagai takrif dan definisi al-Qur’an telah banyak dikemukakan oleh para ulama’. Di mana definasi yang telah disepakati oleh ulama ialah Kitab Allah yang mempunyai mukjizat, diturunkan kepada Nabi Muammad s.a.w. dengan perantaraan malaikat Jibril a.s., termaktub di dalam Mushaf, yang dipindahkan secara mutawatir, dimulakan dengan surah al-Fatihah dan disudahi dengan surah al-Nas serta mendapat pahala membacanya. Al-Qur’an bukan sahaja mempunyai kelebihan sebagai Kalam Allah yang qadim tetapi orang yang membaca, mendengar, menghafaz, belajar dan mengajar al-Qur’an, mereka semua dapat menikmati kelebihan dan fada’il al-Qur’an.  Satu kaedah penulisan yang unik dan istimewa. Sekiranya kaedah penulisan ini tidak bersumberkan daripada Rasulullah s.a.w. dan para sahabat r.a., sudah tentu ia tidak sesuai lagi digunakan dalam penulisan mushaf kerana secara zahirnya seolah-olah terdapat beberapa kesalahan yang berlaku dalam penulisan. Jelasnya tedapat banyak rahsia dan hikmah yang terkandung dalam penulisan ini sehingga Rasulullah s.a.w. dan para sahabat r.a. begitu mengambil berat terhadap penulisan ini.

2.

Rasm Uthmani.

1

wasl wa fasl (menyambung dan memisah).i. kerana sebagaimana yang telah dimaklumi bahawa Rasu1ullah s..w.a.w.w. Ini bermakna bahawa rasm ini sebenarnya datangnya daripada Allah s. juga merupakan salah satu daripada rukun bacaan al-Quran. Antara faktor-faktor yang dimaksudkan itu ialah kaedah penulisannya adalah Tawqifi daripada Rasulu1lah s. yang berbunyi : ii.a.. ziyadah (menambah). ibdal (mengganti).. ditulis tanpa titik dan baris serta terdapat dalam mushaf dan bacaan semasa semakan terakhir dan tidak dimansuhkan bacaan. w.” 2 . v. yang kamu tuduh dengan berbagai tuduhan itu) tidaklah ia menyeleweng (dari jalan yang benar) dan ia pula tidak sesat (dengan kepercayaan yang salah).w. di samping ianya bertepatan dengan pembentangan terakhir Malaikat Jibril a.w.w.w. firman Al1ah s.t. Dikenali sebagai Rasm Istilahi atau Rasm Uthmani yang bersifat tawfiqi iaitu penulisan menurut kaedah-kaedah tertentu yang menyalahi kaedah penulisan biasa dari sudut sebutan.a. Di mana kaedah penulisannya merangkumi tujuh huruf al-Qur’an. tidak akan mengajarkan sesuatu kepada para sahabatnya melainkan setelah mendapat wahyu daripada Allah s.a.s. dan penulisan hamzah yang dinisbahkan kepada para sahabat menulis wahyu dengan menggunakan rasm tersebut di bawah pemerhatian dan pengawasan Rasulullah s. kepada Rasulullah s. untuk menulis kalimah-kalimah al-Quran dan huruf-hurufnya..w. Segala yang diperkatakan itu (sama ada al-Quran atau hadis) tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang bermaksud : “Demi bintang semasa ia menjunam. Rasm Uthmani merupakan kaedah penulisan yang diajarkan oleh Rasu1u1lah s. kepada para sahabat. kerana menggunakan beberapa kaedah lain seperti hazf (membuang). Dan ia tidak memperkatakan (sesuatu yang berhubung dengan agama Islam) menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. penulisannya merangkumi tujuh huruf al-Quran yang meliputi semua wajah-wajah qiraat yang mutawatirah. Surah al-Najmi (53) : 1-4. Rakan kamu (Nabi Muhammad s. Dr. Rasm Uthmani ialah tulisan mushaf-mushaf al-Quran yang digunakan dan dipersetujui oleh Sayyidina Uthman r.a.a. Terdapat banyak faktor yang boleh dijadikan sandaran untuk memperkukuhkan kenyataan ini. Sya‘ban Muhammad Ismail berpendapat Rasm Uthmani ialah satu keterangan yang membicarakan mengenai mushaf-mushaf yang ditulis pada zaman Sayyidina Uthman r.a. iii. Ia juga ditakrifkan sebagai satu ilmu untuk mengetahui perbezaan antar mushaf-mushaf Rasm Uthmani dengan Rasm Qiyasi. dan dihantar ke kota-kota Islam ketika itu.t. sendiri.a.t. iv.

Rasm ini juga dinamakan sebagai Rasm Imla’ie iaitu penulisan yang berpandukan kepada huruf-huruf ejaannya. walau pun ia dihazafkan mengikut kaedah penulisan Rasm Uthmani. Di antara metode-metode yang mereka gunakan ialah: a. ) يا سين‬dan ( ‫. idgham dan seumpamanya. ) اهدنا (. Rasm Qiyasi. Menentukan sesuatu huruf itu berpandukan kepada cara ejaannya. tidak ditulis dengan tanda baris dua (huruf Alif) seperti ( ‫ ) عزيز (.mata untuk memberi kemudahan kepada orang ramai ketika membaca al-Quran. Yasin dan sebagainya ditulis dengan huruf-hurufnya sahaja tanpa menggunakan ejaannya. w.) أمبئهم‬begitu juga kalimah ( ‫ ) من يوم‬tidak ditulis dengan ( ‫) ميوم‬ Tidak terdapat sebarang huruf yang dihazafkan. hazaf. i. Contohnya seperti kalimah ( ‫ ) الحمد (. supaya bersesuaian antara tulisan kalimah tersebut dengan sebutannya. ii. Maksud dengan huruf-huruf ejaannya ialah zat-zat huruf itu sendiri. tidak kepada sifat-sifatnya yang mendatang. )يس(. ) غفور رحيم‬melainkan sekiranya ia fathah seperti ( ‫ . kalimah ( ‫ ) أنــبئهم‬tidak ditulis dengan ( ‫ . Contohnya adalah seperti huruf alif pada kalimah ( ‫ . maka dapatlah diambil kesimpulan bahawa Rasm Qiyasi itu adalah satu kaedah penulisan yang dicipta oleh para ulama berpandukan kepada ejaan sesuatu kalimah.) الم (. ibdal dan sebagainya. Penulisan al-Quran dengan menggunakan kaedah Rasm Qiyasi ini hanya berlaku selepas zaman para sahabat. Ali ‘lmran. Oleh sebab itu. dengan tujuan semata.3. Semua huruf-huruf ‫ـ‬ tersebut dikekalkan mengikut kaedah Rasm Qiyasi. dengan mengambil kira cara untuk memulakan dan berhenti pada kalimah tersebut. Daripada definisi-definisi yang dikemukakan di atas. cara penulisannya tidak dikaitkan dengan ziyadah. d. 3 .) ل يستوون‬huruf ya’ yang kedua pada kalimah ( ‫ ) الح ـواييين‬dan seumpamanya. Contohnya seperti ditulis dengan menggunakan huruf-huruf berikut ( ‫ . iii. c. )ن‬walau pun ia dieja dengan ( ‫ ) الف لم ميم (.) مالك‬huruf waw yang kedua pada kalimah ( ‫ . tanpa melihat kepada sifat-sifatnya yang mendatang seperti iqlab. e.) غفورا رحيمـا‬dengan syarat huruf tersebut bukan fathah yang maqsur seperti ( ‫ ) هدى‬atau diakhiri dengan huruf ta' al-marbutah seperti ( ‫) ورحمة‬ atau diakhiri dengan huruf hamzah seperti ( ‫. Rasm Qiyasi ialah membentuk atau menggambarkan satu kalimah dengan huruf ejaannya. Huruf-huruf pembukaan di beberapa surah-surah tertentu seperti surah al-Baqarah. la juga ditakrifkan dengan membentuk atau menggambarkan satu kalimah berpandukan hurufhuruf ejaannya.) نون‬ Semua huruf yang berbaris dua sama ada kasrah atau dammah. Sebagai contohnya. b. Hendaklah diketahui bahawa kaedah penulisan ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah s. )الذين‬dan sebagainya. untuk menulis al-Quran dan ianya tidak pernah pun digunakan oleh para sahabat dalam penulisan al-Quran di zaman tersebut dan ia hanya digunakan dalam penulisan kalimah-kalimah Arab sahaja.a.) ماء‬ Semua huruf hamzah al-wasl dikekalkan kerana walaupun ia tidak wujud ketika bacaan wasl tetapi ia tetap wujud pada ejaan dan ketika memulakan bacaan. Dalam penulisan al-Quran Rasm Qiyasi para ulama yang mencipta rasm ini telah menggunakan beberapa metode yang tersendiri.

89 H).a. kerana ia adalah merupakan sebesar-besar mukjizat yang Allah s. 117 H). kumiakan kepada rasulnya. 4. hanya setelah berlalunya zaman para sahabat. semua jurutulis wahyu Rasulullah s. Sekiranya diimbas sekali lalu. 124 H). Di kalangan mereka ada yang menganggap bahawa kaedah Rasm Uthmani hanya menyusahkan orang ramai untuk membaca al-Quran dan seterusnya mereka menganggap bahawa rasm tersebut sudah tidak sesuai lagi digunakan.000 orang telah bersepakat menyatakan bahawa Rasm ‘Uthmani itu wajib diikuti dan haram bagi sesiapa yang menyalahinya. tiada seorang pun di kalangan mereka yang membantah atau mempertikaikannya. Antara mereka yang berpegang dengan pendapat ini ialah Yahya bin Ya‘mar (m. wajib bagi mereka menggunakan Rasm ‘Uthmani ini. seolah-oleh membayangkan bahawa kaedah penulisan yang menggunakan Rasm Qiyasi itu adalah lebih betul dan tepat sementara kaedah penulisan yang menggunakan Rasm Uthmani agak menyimpang daripada kebenaran.t. Semasa pemerintahan khalifah Abu Bakar r. al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi (m. semua para sahabat merestui apa yang dilakukan oleh kedua-dua Khalifah Abu Bakar dan Uthman. v. Hukum menggunakan Rasm Uthmani dalam penulisan mushaf-mushaf al-Quran. beliau telah memerintahkan supaya al-Quran disalin semula ke dalam suhuf dengan menggunakan kaedah yang sama. Terdapat tiga mazhab yang membincangkan masalah tersebut. Ibn Syihab al-Zuhri (m. seperti berikut: a. b. Namun perlu kita sedari bahawa perkara-perkara yang berhubung dengan wahyu atau kalam Allah s. itu tidak boleh diukur melalui akal atau zahimya sahaja. penu1isan al-Quran menurut kaedah-kaedah tulisan yang digunakan pada zaman sayyidina ‘Uthman boleh menyebabkan manusia sukar untuk membaca al-Quran dan mendedahkan mereka kepada kesalahan dan perubahan. a. Kaedah ini digunakan untuk menulis al-Quran... Mujahid bin Jabar (m. ii. Begitu juga zaman Khalifah ‘Uthman r. Para ulama telah berselisih pendapat mengenai kaedah yang perlu digunakan dalam penulisan mushaf-mushaf al-Quran. ‘Abd al-Rahman bin Hurmuz (m. 794 H).t. 660 H) dan Imam Badr al-Din Muhammad bin ‘Abdullah al-Zarkasyi (m. 170 H). dan segala perkara yang terkandung di sebaliknya hanya dalam pengetahuannya semata-mata. sama ada menambah 4 .a. di mana pada ketika itu telah ramai orang yang berkemahiran dalam bidang penulisan.iv. iaitu sama ada wajib menggunakan kaedah Rasm ‘Uthmani atau boleh juga menggunakan kaedah Rasm Qiyasi. Antara mereka yang berpegang dengan pendapat ini ialah al-Syeikh ‘lzzuddin ‘Abd al-Salam (m.w. iaitu: i. Antara hujjah pendapat ini. Pendapat tersebut telah disepakati oleh kebanyakkan ulama salaf dan khalaf. 444 H) dan ramai lagi.w. Diceritakan bahawa para sahabat yang ketika itu berjumlah lebih kurang 12. beliau juga memerintahkan supaya al-Quran disalin semula ke dalam beberapa buah mushaf berpandukan kepada suhuf Abu Bakar. 104 H).a. Harus menulis al-Quran sama ada menggunakan Rasm ‘Uthmani atau Rasm Qiyasi. Imam Abu ‘Amru al-Dani (m. tetapi bagi orang-orang yang mempelajari dan mendalami al-Quran. menulis al-Quran dengan menggunakan kaedah penulisan Rasm Istilahi ini.w. Wajib menulis al-Quran dengan menggunakan Rasm ‘Uthmam.

iii. salah seorang u1ama yang berpegang dengan pendapat ini pernah mengatakan bahawa tidak harus menu1is mushaf pada hari ini berpandukan kepada kaedah penulisan yang pertama (Rasm ‘Uthmani).a. Namun demikian. Abu Bakar al-Baqilani yang turut bersetuju dengan mazhab ini juga pernah mengatakan bahawa Allah s.a. 403 H) dan ‘Abd al-Rahman bin Muhammad bin Khaldun (m.t..Quran. Begitu juga tiada terdapat sebarang nas yang menunjukkan bahawa penulisan al-Quran itu hendaklah menggunakan wajah-wajah atau kaedah-kaedah yang tertentu. b. telah dilantik menjadi Khalifah Islam yang ketiga pada tahun 23 hijrah selepas Sayyidina Umar al-Khattab wafat. Sepanjang masa pemerintahan Khalifah Umar r. juga tidak pemah memerintahkan kepada juru tulisjuru tulis baginda supaya menu1is al-Quran menurut satu kaedah yang khusus. kaedah-kaedah penulisan itu hanyalah merupakan tanda-tanda atau alamat-alamat sahaja.w. Pada zaman tersebut. a. Tiap-tiap kaedah penulisan yang bertepatan dengan cara pembacaan.a. penaklukkan Islam ke beberapa buah negara di sekitamya begitu hebat berlaku dan kesannya ramai penduduk-penduduk negara yang ditawan itu memeluk Islam. Sayyidina Uthman al-Affan r. Salam. beliau digantikan oleh Khalifah ‘Umar bin al-Khattab r. Latar belakang penulisan Rasm Uthmani. 808 H). Antara mereka yang berpegang dengan pendapat ini ialah Abi Bakar al-Baqilani (m. suhuf tersebut tetap dijadikan sebagai rujukan dalam pembacaan al-Quran.a. Beliau terus menyimpan suhuf itu sehinggalah beliau meninggal dunia.a. ijma ummah atau pun sebarang qias yang memerintahkan supaya al-Quran itu ditu1is berpandukan kepada kaedah-keadah yang tertentu. iii. i.atau mengurangkan sesuatu daripadanya. Rasulullah s..Munawwarah pada ketika itu dan terus membakamya. supaya tidak berlaku sebarang perubahan di sebabkan kejahilan. tidak mewajibkan ke atas ummat untuk menu1is al-Quran dengan menggunakan kaedah penu1isan yang tertentu dan meninggalkan yang lainnya. Selepas kewafatan Khalifah Umar r. amalan pembacaan al-Quran tetap menjadi ibadah yang utama dalam 5 ii. Pada masa yang sama. Setelah Khalifah Abu Bakar r. Perkara ini dilakukannya selepas suhuf tersebut dijadikan rujukan untuk menulis mushaf al-lmam pada zaman Sayyidina Uthman r. Di samping itu tidak terdapat sama ada dalam al. wafat pada tahun 13 hijrah. Rasm ‘Uthmani pula tidak harus digunakan.a. hadis Rasulullah s. b. . w. Umar. w. Kemudian suhuf itu diambil oleh Marwan bin al-Hakam bin Abi al-‘As bin Umayyah yang menjadi gabenor di Madinah al. melainkan untuk orang-orang yang tertentu sahaja.. kaedah tulisan Rasm ‘Uthmani perlu juga dipelihara kerana ia merupakan warisan para ulama yang terdahulu.a. suhuf tersebut disimpan pula oleh anak perempuannya iaitu Hafsah bt. maka itulah tulisan yang tepat dan betul. al-Syeikh ‘lzzuddin Abd..a. 5. Wajib menulis al-Quran dengan menggunakan Rasm Qiyasi. dan tugas untuk menyimpan suhuf Abu Bakar diambil alih oleh beliau. tetapi dalam masa yang sama para sahabat dan kebanyakan umat Islam di zaman tersebut tetap mengutamakan hafazan dalam pembacaan al-Quran.

Menurut sebahagian riwayat. mereka akan membaca al-Quran secara berkumpulan sebelum melancarkan serangan. iv.a. penduduk Syam mempelajarinya daripada Ubai bin Ka‘ab. Melihat perbalahan yang sedang berlaku. Khalifah ‘Uthman r. Tiap-tiap satu pihak mendakwa bahawa bacaan mereka sahaja yang betul dan bacaan yang lain salah. pun menghimpunkan sekalian sahabat yang terkemuka untuk menyelesaikan masalah tersebut. mereka saling caci mencaci. v. Setelah selesai menyalin suhuf tersebut. untuk menceritakan keadaan itu dan beliau mendesak supaya masalah tersebut segera ditangani sebelum umat Islam terus berpecah belah di sebabkan perbezaan cara bacaan mereka sebagaimana kaum Yahudi dan Nasrani telah berpecah belah. iii. supaya mushaf-mushaf tersebut boleh dijadikan rujukan yang utama apabila terdapat perselisihan dalam keadah pembacaan al-Quran. Selepas itu beberapa lagi buah mushaf yang lain ditulis berpandukan kepada Mushaf al-lmam untuk dihantar ke setiap kota Islam pada ketika itu. Bacaan mereka itu berbeza antara satu sama lain. Faktor Penulisan Mushaf.a. yang diketuai oleh Zaid bin Thabit dan dibantu oleh Abdullah bin al-Zubair. Mereka yang bertiga ini adalah dari kalangan Quraisy.a.kehidupan mereka sehari-harian. penduduk-penduduk negeri Syam dan Iraq telah keluar beramai-ramai untuk memerangi negeri Armania dan Azarbaijan. Kha1ifah Uthman r.dua penduduk negeri tersebut berlainan di sebabkan mereka mempelajari al-Quran daripada guru dan qiraat yang berbeza. Setelah perbincangan yang panjar lebar diadakan. Salah seorang sahabat yang turut serta dalam serangan itu ialah Huzaifah al-Yaman. Penduduk Damsyik mempelajarinya daripada al-Miqdad bin al-Aswad. sementara penduduk Basrah mempelajarinya daripada Abu Musa al-Asy‘ari. Sa‘id bin al-‘As dan ‘Abd al-Rahman bin al-Harith bin Hisyam. Huzaifah al-Yaman pun segera mengadap Kha1ifah ‘Uthman r. telah melantik empat orang sahabat yang terkemuka. Oleh kerana cara bacaan kedua. Sayyidina Uthman r.a.a terus menghantar utusan bertemu dengan Hafsah bt. Sebagaimana amalan kebiasaannya. akhirnya mereka bersepakat untuk menulis sebuah mushaf yang dinamakan sebagai mushaf al-Imam. maka terjadilah satu peristiwa yang boleh membawa kepada perpecahan dan perbalahan di kalangan mereka. beliau pun terus memerintahkan kepada empat orang sahabat yang ditugaskan itu supaya menulis semula a1-Quran berpandukan kepada suhuf tersebut. Sayyidina Uthman r. Setelah suhuf itu diterima. Dengan sebab itu. di sebabkan perbezaan wajah-wajah qiraat. memerintahkan supaya ia dipulangkan semula kepada Hafsah. sehinggalah kepada peringkat saling kafir mengkafir di antara satu sama lain. 6 ..a. Umar untuk meminjam suhuf Abu Bakar yang ada dalam simpanan beliau. para sahabat yang dilantik untuk melaksanakan tugas tersebut adalah seramai dua belas orang yang terdiri daripada orang-orang Muhajirin dan Ansar dan di antara mereka ialah Ubai bin Ka‘ab. ii. Pada tahun yang ke dua puluh lima hijrah iaitu di sekitar dua atau tiga tahun zaman pemerintahan Khalifah ‘Uthman r. Untuk melaksanakan tugas yang sangat berat ini. penduduk Kufah pula mempelajarinya daripada Abdullah bin Mas‘ud. i. Penduduk-penduduk di setiap kota Islam itu mempelajari kaedah-kaedah pembacaan al-Quran daripada para sahabat yang masyhur di sisi mereka.

.a.  ditulis oleh orang perseorangan (ahad). kerana Rasu1ullah s.t. Rasm ‘Uthmani ialah merupakan satu kaedah penulisan yang diajarkan dan dibimbing oleh Rasu1u1lah s. Sa‘id bin al-‘As dan Abd al-Rahman bin al-Harith bin Hisyam itu adalah di bawah penyeliaan Khalifah Uthman r. Segala yang diperkatakan itu (sama ada al-Quran atau hadis) tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.a.t. Jawatan kuasa yang dilantik tidak akan menulis sesuatu ayat melainkan dirujuk terlebih dahulu kepada para sahabat yang ada di Madinah. yang terdahulu juga turut mengama1kannya dan mereka tidak pernah mengingkarinya. Abdullah bin al-Zubair. Tawqifi daripada RasuIullah s.t.a.w.w.w. namun pendapat itu perlu ditolak kerana kaedah penu1isannya terdedah kepada kesilapan disebabkan tiada sandaran yang kukuh. la lebih diyakini di sebabkan bukan sahaja para u1ama yang berpegang dengannya.t. sendiri. Sungguh pun ada pendapat yang bertentangan dengan kenyataan di atas. Yang bermaksud: “ Demi bintang semasa ia menjunam. Walaupun suhuf Abu Bakar dijadikan sumber utama dalam penulisan itu. ii. tidak akan mengajarkan sesuatu kepada para sahabatnya melainkan setelah mendapat wahyu daripada Allah s. namun apa yang ada dalam dada para sahabat juga merupakan sumber yang diutamakan.w.a.w.w. ma1ah para sahabat Rasulu1lah s. firman Al1ah s.w.. Penulisan al-Quran yang dilakukan oleh empat orang sahabat yang telah dilantik iaitu Zaid bin Thabit. 7 .a. Rakan kamu (Nabi Muhammad s.a. Oleh itu beliau telah menetapkan beberapa metode yang perlu diikuti oleh jurutulis-jurutulis tersebut. i.  tidak terdapat ketika semakan terakhir. Dan ia tidak memperkatakan (sesuatu yang berhubung dengan agama Islam) menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri.” Kenyataan tersebut ada1ah merupakan pegangan kebanyakkan u1ama semenjak dahu1u sehingga1ah sekarang. Ini bermakna ianya datangnya daripada Allah s.Metode khalifah Uthman r . 6. antara melarang menulis jika:  ayat al-Quran yang dimansuhkan bacaan. sangat berhati-hati dalam menyelia penulisan tersebut.a. yang kamu tuduh dengan berbagai tuduhan itu) tidaklah ia menyeleweng (dari jalan yang benar) dan ia pula tidak sesat (dengan kepercayaan yang salah).w. kepada para sahabat. yang berbunyi : Surah al-Najmi (53): 1-4.  dan bila berlaku perselisihan lahjah hendaklah ditulis dengan lahjah Quraysy. kerana ianya berkaitan dengan kalam Allah s. dalam penulisan AI-Quran i.a. di samping akan menjadi sumber rujukan utama kepada umat Islam pada ketika itu.w. Keutamaan Rasm Uthmani. Khalifah Uthman r.

8 .a. Sa1ah satu pendapat yang disepakati oleh kebanyakkan u1ama. Salah satu dari rukun bacaan al-Quran Para u1ama a1-Quran telah bersepakat mengatakan bahawa rukun bacaan a1-Quran yang betu1 ada tiga perkara dan sa1ah satu daripadanya ia1ah hendaklah ia bertepatan dengan sa1ah satu daripada mushaf-mushaf ‘Uthmani. Rasulullah s.ii. sama ada yang dihantar oleh Sayyidina ‘Uthman ke Makkah.t. banyak hadis yang menerangkan bahawa al-Quran itu diturunkan dalam tujuh huruf. perselisihan dari segi ibdal (tukar) sama ada pada huruf atau kalimah. tujuh huruf itu ada1ah bermaksud tujuh cara bacaan yang berbagai-bagai yang merangkumi di da1amnya perselisihan nama-nama sama ada ianya mufrad.w. telah menceritakan kepada kami al-Hasan bin Musa. telah menceritakan kepada kami Syayban daripada ‘Asim daripada Zir bin Hubaysy daripada Ubay bin Ka‘ab ia telah berkata. terdapat satu lagi faktor penting yang membuktikan bahawa Rasm ‘Uthmani itu sangat perlu diutamakan dalam penulisan al-Quran iaitu. sesungguhnya aku diutuskan kepada satu umat yang buta huruf dan di kalangan mereka ada orangorang tua yang lemah. Kufah. perselisihan pada cara i‘rab.a. Terdapat berbagai-bagai pendapat u1ama mengenai maksud tujuh huruf yang diterangkan da1am hadis-hadis yang la1u. kanak-kanak. Perkataan rukun ada1ah bermaksud perkara yang perlu ada pada sesuatu.a. Basrah.w. Sebagai contohnya.w . maka Allah s. telah bertemu dengan Jibril dan baginda berkata: Wahai Jibril. antaranya sebagaimana sabda baginda s. sekiranya ia tidak disempurnakan. perselisihan pada cara tasrif. nipis. Yang bermaksud: "Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani‘. hamba dan orang-orang yang tidak boleh membaca satu cara bacaan semata-mata. iii.a. dan sekiranya ia tiada. uzur. al-Qadi Abu al-Tayyib dan lain-lain. ianya bertepatan dengan pembentangan terakhir al-Quran oleh Rasulullah s. demikian amalan bacaan al-Quran seseorang diterima sekiranya ia berpandukan kepadanya. sesungguhnya al-Quran diturunkan dengan tujuh huruf ". iv. tashil. perselisihan sama ada mendahulukan atau mengakhirkan sesuatu huruf atau ka1imah. Pendapat ini dipersetujui oleh kebanyakkan ulama seperti Ibn Qutaybah. perse1isihan dari segi menambah atau mengurangkan sesuatu huruf atau ka1imah dan perselisihan pada lahjah sama ada teba1. Jawab Jibril: Wahai Muhammad. bersama Malaikat Jibril a.w.t. muthanna atau jama‘ dan sama ada mudhakkar atau muannath.s. Madinah. tidak akan menerima perbuatan atau ama1an tersebut. Merangkumi tujuh huruf al-Quran Satu lagi faktor yang sangat penting sehingga menjadikan Rasm Uthmani perlu diberi keutamaan ialah kerana kaedah penulisannya berkaitan dengan tujuh huruf al-Quran dan ini menjadikan ianya bertepatan dengan wajah-wajah qiraat yang diajarkan oleh Rasulullah s.w. ibadah sembahyang seseorang itu tidak akan diterima oleh Allah s. imalah. Bertepatan Dengan Pembentangan Terakhir Selain daripada tiga faktor di atas. Syam atau pun Mushaf al-lmam yang disimpan sendiri oleh beliau. kepada para sahabat. isymam dan sebagainya.w.

i.t. Contohnya seperti ka1imah ( ‫ ) إيتاءى‬ditambah dengan huruf ya' selepas huruf hamzah. Terdapat berbagai-bagai tanggapan di kalangan para ulama mengenai kedudukan Rasm ‘Uthmani ini.t. Mereka berpendapat bahawa huruf-huruf tersebut boleh dijadikan panduan untuk mengetahui asal bagi sesuatu huruf.. beliau menganggap bahawa semua ayat al-Quran yang pemah diturunkan semasa hayat Rasulullah s. tetapi tidak dibentangkan semasa pembentangan terakhir adalah sebagai ayat yang telah dimansuhkan tulisannya dan beliau tidak menulisnya dalam suhuf dan mushaf tersebut.. Keistimewaan-keistimewaan tersebut terdapat pada huruf-huruf ziyadah. melakukan semakan terakhir al-Quran kepada Malaikat Jibril a.w. huruf-huruf ziyadah ini juga dilihat mempunyai banyak keistimewaan.Sebagaimana yang diketahui bahawa semasa Rasulullah s. beliau menulis dengan berpandukan kepada apa yang telah beliau dengar semasa pembentangan terakhir. Selain daripada mengandungi mukjizat yang hanya diketahui oleh Allah s.a. Para ulama berpendapat bahawa huruf-huruf tersebut boleh dijadikan panduan untuk mengetahui asal baris bagi sesuatu huruf itu.a. Semuanya ini menjadikan rasm tersebut lebih diyakini untuk diamalkan. Mushaf Sayyidina Umar. Selain daripada itu para ulama juga mendapati bahawa huruf-huruf ziyadah juga ada mempunyai makna lain yang tersirat di seba1iknya.w. kalimah ( ‫ ) ســأوريكم‬ditambah dengan huruf waw selepas huruf hamzah untuk menunjukkan bahawa hamzah itu berbaris dammah dan kalimah ( ‫ ) ول اوضعوا‬pula ditambah dengan huruf alif selepas huruf hamzah untuk menunjukkan bahawa hamzah itu berbaris fathah. salah seorang sahabat yang begitu hampir kepada baginda iaitu Zayd bin Thabit turut hadir bersama-sama. Contohnya seperti ka1imah ( ‫) الصـــلـوة ( ) الزكــوة‬ dan sebagainya yang ditulis dengan huruf waw menggantikan huruf alif di sebabkan huruf 9 .w.a. Keistimewaan huruf-huruf ziyadah. Contohnya seperti ziyadah huruf ya' pada ka1imah ( ‫ ) بأييـد‬dalam firman Allah s. ibdal. ( ‫. dan Khalifah ‘Uthman r. Oleh yang demikian. lahjah-lahjah yang digunakan. kalimah yang bersambung dan berpisah.) والسماء بنينـاـها بأييـد وانا لموسعون‬ adalah untuk lebih menguatkan lagi kenyataan mengenai kebesaran Allah s.t. bentuk tulisan yang sama dan sebagainya.w. sahaja. 7.w. Mushaf Ubay bin Ka‘ab dan lain-lain lagi tidak dianggap sebagai al-Quran kerana ia tidak terdapat semasa pembentangan terakhir . Namun begitu banyak keistimewaan Rasm Uthmani yang tiada terdapat pada rasm yang lain. Begitu juga segala apa yang terkandung da1am mushaf-mushaf para sahabat seperti Mushaf Sayyidatina ‘Aisyah.a. Keistimewaan huruf-huruf ibdal. terutamanya pada peringkat awal penulisannya yang tiada mempunyai sebarang baris. hadhaf. Keistimewaan Rasm Uthmani. Huruf-huruf ibdal dilihat oleh para ulama mempunyai satu keistimewaan yang tersendiri. ii.s. yang mencipta langit dengan begitu kukuh dan sempurna dengan kekuasaan dan kehebatannya. Oleh itu apabila Zayid bin Thabit diberi tanggungjawab untuk menulis dan mengumpu1kan al-Quran oleh Khalifah Abu Bakar r. untuk menunjukkan bahawa hamzah itu berbaris kasrah.

Rasm ‘Uthmani adalah merupakan satu kaedah tulisan yang diwahyukan oleh Allah s.) يوم يأت ل تكلم نفس إل بإذنه‬adalah berpandukan kepada lahjah Huzayl. AI-Hazf ialah membuang atau mengurangkan sesuatu huruf pada kalimah-kalimah tertentu.t. tetapi penu1isannya merangkumi beberapa lahjah Arab yang lain seperti lahjah Huzayl. iv. Dalam Rasm ‘Uthman.t: ( ‫ ) وما يخدعون إل أنفسهم‬supaya ia boleh dibaca oleh qiraat yang mengekalkan huruf alif tersebut (‫ .w. Kaedah-kaedah tersebut ialah al-Hazf (buang).w.: ( ‫ . Oleh itu para ulama telah bertungkus lumus untuk mengkaji perbezaanperbezaan tersebut dan akhimya mereka mendapati bahawa terdapat enam kaedah yang digunakan dalam penulisan Rasm ‘Uthmani ini.w. Contohnya seperti membuang huruf ya' selepas huruf ta' pada kalimah ( ‫ ) يأت‬dalam firman AlIah s. Kinanah dan sebagainya. ya'.waw itu adalah merupakan asal bagi kalimah-kalimah tersebut. al-Wasl wa al-Fasl (menyambung dan memisahkan) serta apa yang mengandungi dua wajah qiraat. 10 . Sesungguhnya masih terdapat banyak lagi keistimewaan lain yang tidak dapat mereka selami kerana hakikatnya semua itu adalah merupakan mukjizat yang menjadi rahsia Allah s. Merangkumi beberapa lahjah Arab. i.) يخادعون‬atau pun qiraat yang menghazafkannya. ditulis berpandukan salah satu daripadanya. 8. lam.a. walaupun cara bacaannya berbeza. nun dan huruf-huruf di permulaan beberapa surah tertentu. Keistimewaan kaedah penulisan yang sama.t. Kaedah Pertama: aI-Hazf.) يخدعون‬ dalam firman Allah s. ) فتلقى‬dan sebagainya yang ditulis dengan huruf ya’ menggantikan huruf alif disebabkan huruf ya' itu adalah merupakan asal bagi ka1imah-ka1imah tersebut.w. al-Humaz (penulisan huruf-huruf Hamzah). al-lbdal (tukar). dan ianya jauh berbeza dengan kaedah penulisan biasa yang dikenali dengan Rasm Qiyasi. al-Ziyadah (tambah). Satu lagi keistimewaan yang terdapat pada Rasm ‘Uthmani ialah terdapatnya beberapa kalimah yang ditulis dengan kaedah tu1isan yang sama. Dalam Mushaf Rasm ‘Uthmani terdapat contoh yang menunjukkan bahawa a1-Quran itu ditulis bukan hanya menggunakan lahjah Quraisy sahaja. Keistimewaan-keistimewaan yang dinyatakan di atas adalah merupakan perkara-perkara zahir yang dapat difikirkan oleh para u1ama berdasarkan kajian dan ilmu mereka sematamata. Kaedah ini digunakan supaya kalimah-kalimah tersebut sesuai dibaca oleh semua wajah qiraat. al-hazf bermaksud huruf-huruf yang tidak boleh ditulis tetapi wajib dibaca. Terdapat enam huruf yang dibuang mengikut kaedah Rasm ‘Uthmani iaitu al-waw.w. Hawazin. sama ada ketika wasl atau waqf. Begitu juga pada kalimah ( ‫ ) هــدى (. seperti ditulis tanpa huruf alif selepas huruf kha' pada kalimah ( ‫. iii. Kaedah-kaedah penulisan mushaf-mushaf Uthmani.t kepada Rasulullah s. semata-mata.

Hazaf huruf ya’.a. ) قاف (.t. (‫. pada perkataan ( ‫ ) الــذى (.w.t. Semua mushaf ‘Uthmani ditulis dengan membuang huruf-huruf alif pada keadaan-keadaan berikut:  Huruf alif bagi hamzah al-wasl yang terdapat pada kalimah ( ‫ ) اسم‬dalam firman Allah s.  Huruf lam yang didahului oleh alif lam ma‘rifah pada perkataan ( ‫. Contohnya seperti ( .w.) وسـئل‬  Huruf alif selepas huruf ya’ al-nida’ seperti ( ‫ ) يـاـئادم‬dan ( ‫ ) بـاـأيها الناس‬dan lain-lain lagi.  Huruf waw yang menjadi surah (rumah) bagi hamzah apabila selepasnya juga terdapat huruf waw sama ada ianya berbaris atau sukun (tanda mati). Semua mushaf Uthmani ditulis dengan membuang huruf nun pada keadaan-keadaan berikut :  Huruf nun yang pertama yang terdapat pada kalimah ( ‫ ) تأمــــنا‬dalam firman Allah s.t.  Huruf waw pada kalimah ( ‫ ) صالحو‬dalam firman Allah s. ( ‫. Semua mushaf ‘Uthmani ditulis dengan membuang huruf waw pada keadaan-keadaan berikut:  Huruf waw yang kedua apabila sebelumnya juga terdapat huruf waw sama ada ianya mufrad atau jama‘ seperti ( ‫ ) داوود (. ( ‫) أجب دعوة الداع (.t. sama ada ia mufrad. ) الــذان (.w.w. muthanna atau jama‘. b.t. Semua mushaf ‘Uthmani ditulis dengan membuang huruf ya’ pada keadaan~keadaan berikut:  Huruf ya’ di hujung kalimah yang disebut sebagai lam kalimah. ) كهـيعص‬yang dibaca dengan ( ‫ ) نون ( . ) ربــى أكرمــن‬dan sebagainya.) اليل‬ Hazaf huruf nun. .w. ) كاف ها يـا عيـن صـاد‬dan ‫ـ‬ sebagainya.) الموءودة‬  Huruf waw yang menjadi fi’l marfu‘. Semua mushaf ‘Uthmani ditulis dengan membuang huruf-huruf permulaan pada surah-surah tertentu.  Huruf ya’ di hujung kalimah yang merupakan ganti nama orang yang berkata. Hazaf huruf lam.t. ) الـــتى (. ( ‫. Contohnya seperti firman Allah s.) نـــــجى المؤمنين‬ Hazaf huruf-huruf di permulaan surah. ) خــاـطئين‬dan sebagainya. Hazaf huruf waw. 11 d. Semua mushaf ‘Uthmani ditulis dengan membuang huruf lam pada keadaan-keadaan berikut:  Huruf lam yang didahului oleh alif lam ma‘rifah.  Huruf ya’ pada semua kalimah ( ‫ ) إبراهـم‬dalam surah al-Baqarah.t. ) ويمح الله (.( ‫ن‬ ‫ ) ) ق (. ) يوم يدع‬dan ( ‫سندع الزبانية‬ ). ) الــذين‬dan sebagainya.w. Hazf huruf alif. contoh seperti firman Allah s. e. ( ‫. Contohnya seperti ( ‫ ) سيئات (.( ‫) ويدع النسـاـن (. ) واليل إذا يسر‬dan sebagainya.w.t.) صالح المؤمنين‬ c. Terdapat empat tempat semuanya iaitu firman Allah s.) مالك ل تأمــنا على يوسف‬  Huruf nun yang kedua yang terdapat pada kalimah (‫ ) ننجى‬dalam firman Allah s.) للذى ببكة‬  Huruf alif pada fi‘l al-amr dari kalimah ( ‫ ) السؤال‬yang dimulai dengan huruf waw atau fa’ seperti ( ‫ ) فسئـل‬dan ( ‫.  Huruf ya’ yang menjadi surah (rumah) bagi hamzah apabila sbelum atau selepasnya terdapat huruf ya’.) بسم الله‬  Huruf alif yang terletak di antara dua huruf lam. Contohnya seperti ( ‫. ( ‫.w. ( ‫ ) فهــو يشــفين (. Contohnya seperti firman Allah s. f. ) ل يستوون‬dan sebagainya.

Kaedah kedua: al-Ziyadah (penambahan) AI-Ziyadah ialah menambah sesuatu huruf pada kalimah-kalimah tertentu. iii. al-ziyadah adalah huruf-huruf yang mesti ditulis tetapi haram dibaca sama ada ketika wasl atau waqf terdapat tiga huruf yang ditambah mengikut kaedah penulisan Rasm Uthmani iaitu alif. iaitu ( ‫ ) أولوا (. ia ditulis dengan surah (rumah) ya’ seperti ( ‫ ) ســـئـل (. ) يجــئرون‬dan sebagainya. waw dan ya’.) أفإين مت‬  Huruf ya’ pada tujuh tempat-tempat berikut. Ziyadah huruf alif. ) بـأييكم‬ ‫ ) المفتون‬dan sebagainya. di pertengahan atau di hujung kalimah. Kaedah ketiga : aI-Humaz (penulisan huruf-huruf Hamzah) Huruf-huruf hamzah di dalam al-Quran terletak sama ada di pemulaan. ( ‫من نبإى المرسلين (. b. ia ditulis dengan surah waw seperti ( ‫ ) يذرؤكم (.w.) سأوريكم دار الفـاـسقين‬  Huruf waw selepas huruf hamzah yang terdapat pada kalimah-kalimah berikut. ) المؤمنون‬dan sebagainya. Semua mushaf Uthmani ditulis dengan membuang huruf waw pada keadaan-keadaan berikut :  Huruf ya’ selepas hamzah yang terdapat pada kalimah ( ‫ ) أفإين‬dalam firman Allah s. a.) أولـاـئكم‬ Ziyadah huruf ya’.w.t. ) جـئـت‬dan sebagainya.  Sekiranya huruf hamzah itu dammah atau pun sukun dan sebelumnya dammah. ) أولــاـئك‬dan ( ‫. sama ada fathah. antaranya ialah pada finnan Allah s. 12 b. ) أولت (. c. ) سوءة (.) ول تايـئسوامن روح الله‬ Ziyadah huruf waw. ) إبراهــــم (.t. Demikianlah juga sekiranya ia didahului dengan huruf ziyadah seperti ( ‫ ) لبإمام (.w. Huruf hamzah di pangkal kalimah semua ditulis dengan surah (rumah) alif. ia ditulis dengan surah alif seperti ( ‫ ) مأواهم (. maka ia ditulis tanpa surah (rumah) seperti ( ‫ ) يسـئل (. Dalam mushaf-mushaf ‘Uthmani.t. ) أولء ( . Contohnya seperti ( ‫ ) أمــر (. ( ‫ ) سأوريكم ءايتى‬dan ( ‫. .w.) ول تقولن لشاىء‬  Huruf alif sebelum ya’ pada kalimah ( ‫ )أفلم يايئس‬dan ( ‫.  Sekiranya huruf hamzah itu kasrah atau pun sukun dan sebelumnya kasrah. Dalam Rasm Uthmani.t. a. keadaan penulisan huruf-huruf hamzah tersebut pula adalah berbeza antara satu sama lain berpandukan kepada kedudukannya. ) أو مـن وراءى ححـاب (. ( ‫.ii. Huruf hamzah di pertengahan kalimah berbeza cara penulisannya antara satu sama lain:  Sekiranya sebelum hamzah terdapat satu huruf sukun.  Sekiranya huruf hamzah itu fathah atau pun sukun dan sebelumnya fathah. ) منءاناءى اليـل (. Semua mushaf Uthmani ditulis dengan menambah huruf waw pada keadaan-keadaan berikut :  Huruf waw selepas huruf hamzah yang terdapat pada kalimah ( ‫ ) سأوريكم‬dalam firman Allah s. ) سأصرف‬dan lain-lain lagi. ) سألتهم‬dan sebagainya. ( ‫ ) أفإين مات أو قتل‬dan ( ‫. kasrah atau dammah. Semua mushaf ‘Uthmani ditulis dengan menambah huruf alif pada keadaan-keadaan berikut:  Huruf alif sebelum ya’ yang terdapat pada kalimah (‫ )لشىء‬dalam firman Allah s. ) أنــزل‬dan sebagainya.

Huruf Hamzah di hujung kalimah juga berbeza cara penulisannya di antara satu sama lain. Huruf alif pada kalimah (‫ ) أنى‬yang membawa maksud ( ‫ . .t.w. ia ditulis dengan surah waw seperti ( ‫ ) إن امرؤا‬dan sebagainya.) شاطئ‬dan sebagainya. ) عصانى (. ) القصا (.( ‫تترا (. ibdal alif kepada ya’. ) حتى (. kaedah ini terbahagi kepada lima bahagian iaitu ibdal alif kepada waw.( ‫الصـلوة (.  pada empat kalimah yang selalu berulang-ulang iaitu ( .  dan kalimah-kalimah ( . 13 f. ) بلى (.) لدا الباب‬ Ibdal nun kepada alif. Dalam penulisan mushafmushaf Rasm ‘Uthmani. ibdal ta’ al-marbutah kepada ta’ al-maftuhah dan ibdal waw kepada alif. melainkan pada beberapa keadaan berikut :  alif yang bersebelahan dengan huruf ya’ sama ada sebelum atau selepasnya seperti ( ‫ . Ibdal ta' al-marbutah kepada ta' al-Maftuhah.  Sekiranya sebelum huruf hamzah itu kasrah.) فـتعسا‬ Nun pada kalimah ( ‫ ) إذن‬seperti firman Allah s. ( ‫ ) لدى‬melainkan pada firman Allah s. ) أقصا المدين ـة‬ ‫ـ‬ ‫ ) ) طغا الماء‬dan ( ‫. Ibdal waw kepada alif.w.) سيماهم‬ c.t. ) كلتا (. ) مجر ـها‬dan sebagainya. ) إلى‬dan ( ‫ ) على‬melainkan pada firman Allah s.) كيف‬juga pada kalimahkalimah ( ‫ ) متى (. Ibdal alif kepada waw.  Kalimah ( ‫ ) نعمة‬ditulis dengan ta' al-maftuhah ( ‫ ) نعمت‬ada sebelas tempat dalam al-Quran. Ibdal alif kepada ya'.t. a.  Sekiranya sebelum huruf hamzah berbaris dammah.c. ) لنسفعا‬dan ( ‫.( ‫بالغدوة (. Kaedah keempat: aI-Ibdal (Menukarkan huruf).   e.  Kalimah ( ‫ ) لعنة‬ditulis dengan ta' al-maftuhah ( ‫ ) لعنت‬ada dua tempat dalam al-Quran dan lain-lain lagi.w. iv.) منوة‬ b.  Kalimah ( ‫ ) امرأة‬ditulis dengan ta' al-maftuhah ( ‫ ) امرأت‬ada tujuh tempat dalam al-Quran. ) وسقيها‬ia tetap ditulis dengan huruf ya’. ia ditu1is dengan surah (rumah) ya’ seperti ( ‫) قرئ (.  Kalimah ( ‫ ) رحمة‬ditulis dengan ta' al-maftuhah ( ‫ ) رحمت‬ada tujuh tempat dalam al-Quran.  Apabila alif terletak di hujung kalimah.) الربوا‬  pada empat kalimah dalam surah-surah tertentu iaitu ( . ) كمشـكوة‬ ‫ـ‬ ‫ ) ) النجوة‬dan ( ‫.) الدنيا‬tetapi pada kalimah ( ‫ .  Kalimah ( ‫ ) سنة‬ditulis dengan ta' al-maftuhah ( ‫ ) سنت‬ada lima tempat dalam al-Quran.) يحيى‬dan ) ‫ . ( ‫. sekalipun ia berhubung dengan damir (ganti nama) seperti ( ‫ ) هدى (. ) الزكـوة‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ ) ) الحوة‬dan ( ‫. Ibdal ialah menukarkan sesuatu huruf kepada huruf yang lain. Nun taukid pada kalimah ( ‫ ) وليكونا (. ibdal nun kepada alif.) فإذا ل يؤتون‬ d. ( ‫.

Terdapat beberapa kalimah yang ditulis tanpa huruf alif (hazaf alif). maka ia ditulis dengan menggunakan salah satu wajah yang lebih mashyur. Semua kalimah ( ‫ ) بئس ما‬yang didahului dengan huruf fa’ dan lam. Kaedah kelima: al-Wasl wa al-Fasl (menyambung dan memisah) Al-Wasl wa al-fasl ialah kaedah menyambung dan memisahkan tulisan pada huruf-huruf atau kalimah-kalimah yang tertentu. ( ‫) من كل ما سألتموه‬ dan lain-lain lagi. dan ini 14   .Semua kata nama dan kata perbuatan yang mempunyai tiga huruf dan asal huruf yang ketiganya ialah huruf waw seperti ( ‫ ) الصفا (.     Ditulis dengan memisahkan antara ka1imah-kalimah berikut: Semua kalimah ( ‫ ) فى ما‬dalam al-Quran. Ditulis dengan bersambung pada ka1imah-kalimah berikut: Semua kalimah (‫ )أل‬dalam al-Quran.  Bertepatan tu1isannya dengan dua wajah qiraat. Ditulis mengikut salah satu dari dua wajah qiraat. Sekiranya terdapat sesuatu kalimah yang mengandungi dua atau beberapa wajah qiraat. Ini di sebabkan bacaan dengan Sad itu adalah lebih mashyur dan banyak digunakan dalam qiraat-qiraat yang mutawatir jika dibandingkan dengan bacaan-bacaan yang lain.) إما‬melainkan pada firman Allah ( ‫. ditulis ( ‫.) عن ما نهوا عنه‬ Semua kalimah ( ‫ ) كلمــا‬melainkan pada firman Allah s. Di dalam penulisan Rasm ‘Uthmani terdapat banyak kalimah yang ditu1is dengan cara bersambung pada sesuatu tempat.) عما‬melainkan pada firman Allah s. b.w. Apabila terdapat dua wajah qiraat pada sesuatu kalimah.)ل‬     Semua kalimah ( ‫ ) أما‬dan ( ‫ . Kaedah keenam: Kalimah yang mengandungi berbagai-bagai qiraat ditulis dengan salah satu daripadanya.t. ( ‫. ) شفا (.t.) أبا‬melainkan semua kalimah ( ‫ ) الضحى‬dan lima kalimah yang lain iaitu ( .) فى ما هـاـهنا ءامنين‬ Semua kalimah ( ‫ )من ما‬melainkan dua tempat pada firman Allah ( ‫.) من ما ملكت‬ Semua kalimah ( ‫ ) حيث ما‬dalam al-Quran. kalimah ( ‫ ) الصراط‬ditulis dengan huruf sad walau pun terdapat sebahagian qiraat yang membaca dengan huruf sin dan huruf zai yang diisymamkan. ) سنا‬dan ( ‫ .w.( ‫زكى (.) وإن ما نرينك‬ Semua kalimah ( ‫ . ) حـاـها د‬ ‫ ) ) تلـاـها (. contohnya. kalimah itu ditulis dengan salah satu dari wajah-wajah qiraat tersebut. melainkan pada sepuluh tempat ditulis ( ‫أن‬ ‫. ) طحـاـها‬dan ( ‫. a. vi. Kaedah penu1isan kalimah-kalimah yang termasuk dalam bahagian ini boleh dibahagikan kepada tiga bahagian. Berlaku penambahan di sebabkan wajah qiraat yang berbeza. Terdapat beberapa perbezaan qiraat yang melibatkan penambahan sesuatu huruf atau kalimah.) سجى‬ v. tetapi ditulis dengan cara berpisah pula pada tempat yang lain dan begitu juga sebaliknya. tetapi bacaannya bertepatan dengan dua wajah qiraat iaitu sama ada dengan alif (panjang) atau tanpa alif (pendek) seperti kalimah ( ‫ ) فـــكهين‬yang boleh dibaca dengan panjang atau pendek pada huruf fa’. kalimah ( ‫ ) مـــلك‬yang boleh dibaca dengan panjang atau pendek pada huruf mim dan kalimah-kalimah yang seumpamanya. seperti ( ‫فبئس‬ ‫ ) ما ( ) لبئس ما‬dan lain-lain lagi.

namun pendapat tersebut ditolak oleh kebanyakkan ulama kerana ia boleh membawa kepada penambahan atau pengurangan huruf-huruf a1-Quran serta mendedahkan a1-Quran kepada perubahan dan penyelewengan. Tarikh al-Mushaf al-Syarif. Contohnya firman Allah s.t. bermakna seseorang itu telah mempertikaikan huruf-huruf a1-Quran. Manna’ al-Qattan (1999). Rujukan. Al-Quran. Syaykh Muhammad Abd al-Azim al-Zarqani (1988). Subhi al-Saleh (1988). Penutup. Sememangnya Rasm Uthmani ini mempunyai kelainnya yang tersendiri sehinggakan ianya terlalu sukar untuk diperkatakan. 9. Manahil al-Urfan fi Ulum al-Quran. 15 . Hanya mereka yang mengkaji dan memperhalusinya sahaja yang akan dapat menafsirkan keunikannya ini. al-Wafi fi Syarh al-Syatibiyyah fi al-Qiraat al-Sab‘. 2. Husayni Syaykh Uthman (t. (‫ . Dr.w. Berdasarkan kepada rea1iti dan apa yang telah dikaji oleh para ulama.). Mabahith fi Ulum al-Quran. j. Ada1ah menjadi suatu kesa1ahan yang besar dan berdosa kepada sesiapa yang mengingkari atau tidak mahu beramal dengannya. Jordan: Maktabah al-Manar.) تجرى تحتها النهـاـر‬ia ditu1is sedemikian pada sebahagian mushaf dan mushaf yang lain pula dengan penambahan ka1imah ( ‫ ) من‬menjadi (‫تجرى تحتها النهـاـر‬ ). Oleh itu ia ditu1is pada sebahagian mushaf dengan satu kaedah dan sebahagian lagi mushaf dengan kaedah yang lain.t. wassa1am. Abd al-Fattah al-Qadi (1977). 1. oleh itu sebahagian besar di ka1angan mereka berpendapat bahawa Rasm Uthmani ini ada1ah suatu kaedah penu1isan yang wajib dipelihara dan diama1kan. Beirut: Mu’assasah al-Risalah. Sekian terima kasih. Haq al-Tilawah. kerana dengan mempertikaikan kesahihannya. al-Kaherah: al-Jihaz al-Markazi li al-Kutub al-Jam‘iyyah wa al-Madrasiyyah wa al-Wasa’il al-Ta‘limiyyah. Diharapkan semuga dengan terhasi1nya kertas kerja ini. Tafsir Pimpinan al-Quran (JAKIM). Kaherah: Dar al-Sya‘b. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. Beirut : Dar al-Kutub al-Arabi. al-Budur al-Zahrah fi al-Qiraat al-Asyr al-Mutawatirah min Tariq al-Syatibiyyah wa al-Dura.). Abd al-Fattah al-Qadi (1981). ianya sedikit sebanyak akan membuka minda kita untuk terus berama1 dan meyakini sepenuhnya Rasm Uthmani ini. Ahmad Syams al-Din (ed. ___________________ ( 1977).menyebabkan kaedah tulisan yang digunakan bagi qiraat tersebut tidak sesuai digunakan bagi qiraat yang lain. Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayi. Mabahith fi Ulum al-Quran. Wa1au pun di sana terdapat pendapat yang mengatakan bahawa kaedah penulisan Rasm Uthmani ini tidak wajib diama1kan. c.

).).t. Mesir: Dar al-Fikri.Al-Hafiz Abi al-Kayr Muhammad bin Muhammad bin al-Jazari al-Dimasqiy (t. Ali Muhammad Diba‘ (ed. al-Nasyr fi al-Qiraat Aysr. 16 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->