P. 1
Misi Dan Perjuangan Nabi Muhammad SAW

Misi Dan Perjuangan Nabi Muhammad SAW

|Views: 5,640|Likes:

More info:

Published by: Asep Rafa Hermantika on Sep 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2013

pdf

text

original

MIsI dun perjuungun NubI

MuIummud SAW.
Sosok Sosok Nabi Nabi Muhammad SAW. Muhammad SAW.
O Nabi muhammad saw adalah seorang manusia
pilihan yang patut dicontoh oleh semuat manusia
dalam kehidupan sehari-hari
O Beliau merupakan pribadi yang mulia atau
pribadi yang lurus dan dipercaya (al-amin)rendah
hati,penyayang,sederhana,tidak putus
asa,qanaah,pemaaf dan lain-lain
C Sebelum adanya masa islam moral bangsa arab
sudah sedemikian rendah sehingga disebut
zaman jahiliyah(kebodohan) dan nabi muhammad
di utus untuk memperbaiki akhlak dan membuat
mereka beradab dan bertauhid serta kembali ke
jalan yang benar
C Sebelum adanya masa islam moral bangsa arab
sudah sedemikian rendah sehingga disebut
zaman jahiliyah(kebodohan) dan nabi muhammad
di utus untuk memperbaiki akhlak dan membuat
mereka beradab dan bertauhid serta kembali ke
jalan yang benar
O Peiiama lali yang dilalulan olel nabi mulammad
ialal mempeibaili alllal laiena oiang zaman dalulu
mempunyai lebaisaan yaiiu beiiudi yang lasilnya alan
dibelilan lewan uniul dimalan sampai mabul,dan
beifoya-foya.
O Pada saai nabi mulammad dianglai meniadi iasul
beliau lebil memilil dengan caia beidalwal dan
mengaiailan meiela ienieng selul-belul agama islam
edaiangan nabi mulammad le aiab membuai negii yang
selama ini gelap guliia meniadi ieiang.
Hal iiu di sebablan olel silap aiau peibuaian yang lului
daii piibadi beliau, sepeiii biialsana,lemal lembui dan
meialyai.
Menuiui al qui'an nabi mulammad mendapai sebuian
"uswaiun lasanal". Hal ieisebui ieilaii dengan misi beliau
yaiiu mempeibaili alllal sebagaimana sabda nabi:
Innomo hu'ìshìu lìuìommìmo mokoo rìmolokhlooqì
Arììnyo:sesunoouhnyo oku Jìuìus unìuk
menyempurnokon okhlok monusìo(H R AhmoJ)
edaiangan nabi mulammad le aiab membuai negii yang
selama ini gelap guliia meniadi ieiang.
Hal iiu di sebablan olel silap aiau peibuaian yang lului
daii piibadi beliau, sepeiii biialsana,lemal lembui dan
meialyai.
Menuiui al qui'an nabi mulammad mendapai sebuian
"uswaiun lasanal". Hal ieisebui ieilaii dengan misi beliau
yaiiu mempeibaili alllal sebagaimana sabda nabi:
Innomo hu'ìshìu lìuìommìmo mokoo rìmolokhlooqì
Arììnyo:sesunoouhnyo oku Jìuìus unìuk
menyempurnokon okhlok monusìo(H R AhmoJ)
Iiinan aIIah SWT:
Wamaa arsa|naaka l||a rahmata|l|a|amln
Ailinva:aku lidak nongulus kanu nuhannad,
kocuaIi nonjadi iahnal lagi sokaIian nanusia di
aIan ini (OS aI anliva aval:1O7)
#asuIuIIah SAW. AdaIah conloh loilaik daIan
nonganaIkan kasih savangnva , loIiau lidak
poinah noncola nonlaIas soiangan oiang kafii
quiaisv loihadap loIiau kaiona daIan diii
iasuIuIIah loidapal sifal loipuji sopoili:
$ldlq: lonai
manah: dapal dipoicava
%ab|lgh: dapal nonvanpaikan iisaIah
athonah: coidas
SoIain ilu iasuIuIIah juga adaIah poninpin vang
lijaksana vang soIaIu nonikiikan unalnva
loiulana fakii niskin dan valin pialu
Dongan sonua ilu iasuIuIIah dapal nonjaIankan
ananah AIIah svl unluk nonviaikan isIan ko
soIuiuh poIosok dunia guna nonlava
kosoIanalan dunia naupun akhiial
C.MENELADANÌ PERJUANGAN NABÌ
MUHAMMAD

: 207:5.$484 .23 703/.35..3 . . .9 503.3 57-.3:7:8 /./.- :.7 O 0.9 2.: 57-. 502. 8047..4394 40 802:.32:.3 80/07.2 0/:5.. 6. . 5:9:8 .3:8.3:8. ../$ . 9/.22.3 80./ 8.9:9 /.3 2.3..- 2:.22..7 ...3 . 5.1 /.3 O . /.3.3 ./ .8./ ..9.3 /507.

$0-0:2 ..3.3 202-:.9 2070.3 . 02-.2 247.:/ 8079.3 /././. 80/02../. /.-. 0 .22.- 2:.3 3.2.3 . 2.. 8. . 803. /80-:9 .38. -07.7. ./ / :9:8 :39: 202507-.3 703/.8:/.7 .8..3 -079.3-03. 0-4/4.

O W^`SS S SZYVSaSZ [W ZST aSSV SS W\W^TS SS S^WZS [^SZY SSZ VSaa W\aZ S WTS_SSZ S`a TW^aV SZYS_Z S SSZ VTWSZ WcSZ aZ`a VSSZ _S\S STaVSZ TW^X[ SX[ S O SVS _SS` ZST aSSV VSZYS` WZSV ^S_a TWSa WT W VWZYSZ US^S TW^VScS VSZ WZYSS^SZ W^WS `WZ`WZY _WaTWa SYSS_S .

WVS`SZYSZ ZST aSSV W S^ST WTaS` ZWY^ SZY _WSS Z YWS\ Ya`S WZSV `W^SZY S`a V _WTSTSZ [W _S\ S`Sa \W^TaS`SZ SZYaa^ VS^ \^TSV TWSa_W\W^` TS_SZSWS WTa` VSZ W^S S` WZa^a` S]a^SZ ZST aSSV WZVS\S` _WTa`SZ a_cS`aZ S_SZS S`W^_WTa` `W^S` VWZYSZ _ TWSa S`a W\W^TS SS _WTSYSSZS _STVS ZST ZZSS Ta_`a a`SS SSS ^SSSS] ^`Z S_W_aZYYaZ S Sa Va`a_ aZ`a WZ W\a^ZSSZ SS SZa_S SV .

2./ 7. 203. 7....2..72. 203:9:8 ...23 793.3.:.3:8. .. .9  .9.2.. / . 80.: 9/.78.9 -.3 .3 2.2: 2:.3-../  0...2 3 "$.22. . $% .

3 8.25. 202-.9 /507./. 1.3. .703.: ..-/.3.2 203.: 2027..3.7. 080. 203.5. 202-. -0.9: 03.07/.5.. 2.3 .3 /:3.2. /.4394 907-.5.     #.:5:3 . /.9 81..3 . . .: 9/.8 907.9 203.9..7283 /.8 807.2.. .8::.9 203.3 .. .3 :2.7.943.3.8::.3 -.3 9: 7.2.2 0 80:7: 50484 /:3.380..7 2.3.3 47.2 /7 7..2.8.33..8::.8 8.8 $0. :./.. 9: 7. 5073. /.3 78.8::..3 . 907/. %.9 9075: 805079 $/6-03.9 .3 802:.. /.5 -0. $ /.93. :3.89 :39: 203. 502253 .5.17 6:7. 907:9.4-.92 5..

  !#&  & .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->