P. 1
Gangguan Emosi Di Kalangan Murid

Gangguan Emosi Di Kalangan Murid

2.0

|Views: 9,635|Likes:

More info:

Published by: Gobinath Subramaniam on Sep 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2015

pdf

text

original

1.

0

GANGGUAN EMOSI DI KALANGAN MURID

1.1

Definisi Gangguan Emosi

Gangguan Emosi boleh ditakrifkan sebagai satu situasi yang menunjukkan satu atau lebih karasteristik oleh murid -murid. kamus dewan bahasa dan pustaka telah memberi maksud kepada gangguan emosi sebagai gangguan emosi adalah akibat konflik yang tidak dapat diselesaikan, yang dicirikan dengan keresahan sama ada melalui pertuturan atau perlakuan tertentu. seterusnya gangguan emosi juga dapat ditakrifkan sebagai kelakuan menunjukkan ciri suka m enyendiri dan mempunyai emosi yang tidak stabil. Antara gangguan personaliti yg berlaku ialah antisosial. Ketidakmampuan untuk belajar yang tidak dapat dijelaskan oleh faktor -faktor intelektual, kesihatan juga menjadi definisi kepada gangguan emosi. secar a ringkasnya gangguan emosi boleh dikatakan bahawa gangguan yang diterima oleh seseorang murid yang menyebabkan emosi murid tersebut tidak stabil. gangguan emosi ini akan menimbulkan pelbagai kesan terhadap kehidupan seseorang murid. gangguan emosi adalah satu perkara yang amat serius pada usia persekolahan. mereka akan mengalami gangguan emosi yang serius dan ini menyebabkan stress kepada murid -murid.

2.0

Punca Gangguan Emosi dalam kalangan Murid

Mengikut Terri Mauro (2004), terdapat banyak faktor yang berkait dengan gangguan emosi dalam kalangan kanak -kanak. Antara punca berlakunya gangguan emosi dalam kalangan murid ialah persekitaran sekolah, peristiwa dalam keluarga, pengaruh keluarga, pengaruh rakan sebaya, tindakan guru dan lain -lain lagi. Gangguan emosi dalam kalangan murid berpunca daripada persekitaran sekolah yang tidak kondusif. Contohnya gangguan emosi itu mungkin berpunca daripada masalah kesesakan didalam kelas yang boleh mewujudkan kecenderungan murid untuk melakukan kesalahan disiplin. Ini selaras dengan pendapat yang diberikan oleh Ketua Jabatan Pendidikan Kaunseling dan Psikologi Kaunseling, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra Malaysia (UPM), Prof Madya Dr Rusnani Abdul Kadir yang mendapati bahawa kecendurungan ke arah perlakuan negatif wujud kerana dipengaruhi unsur rangsangan di sekeliling mereka. Ini bermaksud murid mungkin
1

murid berkenaan mungkin akan bertindak berlainan di antara satu dengan lain. Di samping itu. sedih. ketabahan dan ketekunan dalam melaksanakan sesuatu perkara. Ini secara langsung akan mengganggu murid yang ingin belajar dan menyebabkan mereka mengalami tekanan emosi. keluarga yang sering bertengkar. ada juga yang meluahkan emosi manakala ada juga yang tidak menunjukkan sebarang emosi. murung. penceraian. Sesetengahnya ada yang menjadi kaku. kenaikan pangkat dan berpindah ke rumah baru. Peristiwa dalam kehidupan keluarga seperti yang dinyatakan itu memberi kesan ke atas masalah emosi seseorang murid. Peristiwa dalam hidup mungkin bersifat positif atau negatif dan melibatkan diri sendiri atau orang yang tersayang. Manakala peristiwa hidup yang positif termasuk perkahwinan. Contoh peristiwa hidup yang negatif adalah penderaan.melakukan kesalahan akibat daripada suasana persekitaran yang tidak kondusif dan mengganggu emosi mereka. resah dan lain-lain lagi. Peristiwa dalam keluarga selalunya melibatkan peruba han yang besar dan penyesuaian dalam kehidupan murid. marah. bergaduh dan kurang mesra. Dari segi emosi. kemalangan. Dari segi tingkah laku. krisis kewangan dan lain -lain. Selain itu. bercerai. Peristiwa yang sedemikian akan menyebabkan emosi murid tertekan dan selalunya mereka akan menunjukkan tindak balas fizikal. tidak tentu arah. murid akan berasa susah hati. Pengaruh keluarga menjadi punca keadaan in berlaku. Malah keadaan ini menjadi lebih ketara jika ada murid nakal yang sering mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran. emosi dan tingkah laku seseorang. Keluarga yang mesra antara satu sama lain. kematian. tidak menaruh minat terhadap anak-anak. terdapat kematian dan perpisahan akan membawa keadaan gangguan emosi dan penyesuaian kanak-kanak yang tidak stabil. dipenjara. Kanak-kanak yang melihat dirinya diterima oleh ibu bapanya akan menunjukkan aspirasi ego yang lebih tinggi. demokratik dan ibu bapa yang memenuhi keperluan kanak -kanak akan meningkatkan penyesuaian kanak-kanak tersebut. 2 . Keadaan ini berlaku kerana keadaan sek olah yang sesak akan membawa kepada fizikal kelas padat dan menyebabkan situasi tidak selesa kepada proses pengajaran dan pembelajaran. peristiwa dalam keluarga juga akan menjadi punca murid mengalami gangguan emosi. muflis atau hilang pekerjaan. mengandung.

Minat kanak-kanak lebih mirip kepada minat rakan daripada ibu bapa. dorongan dan sering memberikan idea yang baik. bersemangat. baik hati. Sebaliknya.Pada peringkat kanak-kanak. mempunyai daya usaha. bijak bertoleransi dan melibatkan diri dengan merancang dan memulakan aktiviti kumpulan yang menarik dan menyeronokkan. Murid yang tidak disanjung dan disingkirkan oleh rakan -rakan mempunyai ciri-ciri yang bertentangan dengan merek a yang popular. Murid ini akan berasa kurang yakin pada diri sendiri. Murid yang disukai oleh kawan-kawannya akan berasa inferior. 1997). Mereka juga akan suka membantu. benci muram dan marah terhadap kawan-kawan yang tidak menghiraukannya. Namun begitu. pengaruh rakan sebaya juga menjadi salah satu punca gangguan emosi dalam kalangan kanak-kanak. Perihal popular atau tidak popularnya seseorang itu meng ikut pandangan rakan rakannya sangat penting dalam perkembangan personalitinya. Murid yang diterima oleh rakan sebaya akan bersikap ceria." Tekanan boleh membawa kesan yang positif bagi sesetengah Individu kerana Ia boleh mendorong seseorang untuk memperbaiki pencapaian diri.0 Kesan Gangguan Emosi Di Kala ngan Murid Tidak ada manusia yang dapat rnengelakkan diri dari tekanan. Murid sebegini akan menunjukkan sikap agresif. boleh berjenaka. Seperti yang dinyatakan oleh Hans Selye (1956) dalam bukunya The Stress of Life "No one can liveWithout experiencing some degree of stress at all. rakan sebaya mempunyai pengaruh yang sikit berbanding dengan zaman remaja yang mempuny ai peranan yang besar. menghadapi cabaran dan membuat penyesuaian dengan corak kehidupan yang sentiasa berubah (Iohnson. tekanan yang tidak dapat dikawal oleh individu yang mengalaminya mungkin mendatangkan kesan yang negatif Terdapat sesetengah pelajar melakukan cara yang tidak sihat untuk rnengatasi gangguan tekanan yang akhimya cara sedemlklan mendatangkan kesan 3 . 3. rasa iri hati. Semua ini menunjukkan tanda-tanda gangguan emosi yang perlu diketahui oleh guru dalam menguruskan tingkah laku murid di dalam kelas. sombong dan terlalu mendesak. penakut dan cuba menjauhkan diri dari rakan sebaya.

sakit perut atau saklt kepala pada setiap hari atau pada setiap minggu. tingkahlaku delinkuen (Vaux dan Ruggiero. Apabila seseorang pelajar itu mengalami tekanan emosi dia akan menunjukkan reaksi ±reaksi yang abnormal dan berlebihan .Pelajar tersebeut tidak dapat tidur dengan betul dan ini akan menyebebkan matanya merah dan selalu berair dan pelajar itu juga mungkin selalu kelihatan kehausan dan keletiha n disebabkan tidak cukup tidur. kemurungan (Toler dan Murphy. 1988.negatif kepada diri rnereka sendiri contohnya dengan mengambil dadah dan alkohol. 1990). Pelajar ±pelajar yang telah mengalami tekanan emosi akan mengamali keletihan yang melampau dan kurang bertenaga. menunjukkan tingkahlaku untuk mendapatkan perhatian seperti tingkahlaku a gresif.pelajar sebegini akan menunjukkan rasa tidak gembira terhadap pencapalan diri.Contohnya ma rahdan maki hamun mana mana pelajar jika terlanggarnya di tangga. Youngs. identifikasi awal kepada simptom -simptorn tekanan boleh membantu remaja berkenaan. tidur dan makan berlebihan atau menahan lapar. Walaupun mereka telah menunjukkan pencapaian yang cemerlang di akademik ataupun k okurikulum tetapi dirinya sendiri tidak akan menghayati dan menghargainya pencapian tersebut dan hanya mengambilnya pencapaian tersebut dengan tanpa makna. menunjukkan tingkahlaku gelisah seperti mata berkelip-kelip dan menggeleng-gelengkan kepala. 1985). tidak berupaya rnembuat keputusan dan hilang sifat kelucuan Kewujudan salah satu atau sebahagian daripada perkara -perkara yang dinyatakanmenunjukkan bahawa individu tersebut berkernungkinan mengalami 4 . Kurnari dan Enright. Antara simptom -sirnptom yang menunjukkan seseorang mengalami tekanan ialah mengalami gangguan tidur. Penemuan data kajian-kajian lalu menunjukkan tekanan yang dialami oleh pelajar mempunyai kaitan dengan penghargaan kendiri yang rendah (Arora. justeru. lokus kawalan yang lemah (Cole dan Sapp (1988). Mullis dan Mullis. Kesan yang seterusnya ialah . 1983) dan masalah penyalahgunaan (Mates dan Allison (1992). Kesan yang seterusnya ialah menunjukkan reaksi berlebihan terhadap kejadiankejadian biasa. Penemuan yang diperolehi oleh para pengkaji ini membuktikan bahawa tekanan yang tidak terkawal boleh mendatangkan implikasi yang negatif kepada pelajar yang mengalaminya. Rathge.

mesra dan harmonis di antara guru dengan murid -muridnya. Pengenalpastian kesan -kesan yang dinyatakan bukan sahaja dapat memudahkan golongan ibu bapa mernbantu pelajar yang tertekan bahkan pelajar yang menyedari bahawa mereka menunjukkan s lmptomsimptom tersebut boleh mendapatkan bantuan leblh awal sebelum kesan negatif yang mungkin berlaku akibat tekanan berlaku pada diri pelajar. setiap individu mudah mengalami gangguan emosi sekiranya seseorang itu tidak menguruskan sesuatu perasaan itu dengan sebaiknya. Kini kebanyakan murid telah mengalami gangguan emosi kerana mereka tidak menguruskan emosinya secara berpatutan dengan kebijaksanaan menggunakan kecerdasan emosinya.ibubapa. murid dan pihak sekolah adalah seperti berikut: y Amalkan Sikap Kepimpinan Demokratik Sebagaimnana yang telah yang kita kepimpinan guru bersifat demokratik boleh mewujudkan interaksi dua hala dan membawa suasana sosio -emosi yang sihat. Aktiviti -aktiviti sebegini akan merangsang murid untuk menampil diri kehadapan bagi menyiapkannya serta mereka tidak akan berasa diri mereka diasingkan. aktiviti pemulihan. 4. dan melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti kumpulan. Sifat kepimpinan demokratik ini boleh mengurangkan suasana yang tegang dan menggalakkan murid-murid berdamping rapat dengan guru. sesi buzz. Sifat kepimpinan demokratik ini juga mendorong murid-murid berinteraksi di antra satu sama lain.0 Langkah-langlakah Menangani Masalah Gangguan Emosi dalam Kalangan Murid Sebagaimana ahli falsafah Yunani Aristotle menegaskan. y Mengelolakan Banyak Aktiviti Kumpulan Aktiviti Kumpulan member banyak peluang kepada murid -murid untuk berinteraksi di antara satu sama lain. Pelajar yang mengalaminya berkemungkin an sedar atau tidak sedar bahawa mereka sedang mengalami gangguan tekanan. guru harus berikhtiar merancang dan menguruskan banyak aktiviti kumpulan untuk membolehkan murid -murid menjalankan aktiviti pengayaan. permainan pertandingan atau kerja projek. Aktiviti-aktiviti ini juga boleh 5 .tekanan. Antara -antara langkah-langkah yang boleh diambil oleh guru. tidak merasa segan untuk bertanya atau mengemukakan pendapat mereka. Oleh itu. lakonan.

Selepas itu guru menggalakkan mereka menyertai dalam aktiviti pembelajaran bersama murid murid yang lain. membangunkan kemahiran social.menggalakkan murid untuk menujukkan bakat yang terpendan dalam diri mereka. Murid belajar untuk 6 . pemalu. y Murid bersifat self-efficacy Mengikut Albert Bandura. mengambil inisiatif mencari punca kekalahan. memikir bagaimana memabaikinya demi menukarnya kepada kemenangan. Program -program ini bertujuan membantu mereka yang mempunyai masalah gangguan emosi untuk meningkatkan pencapaian akademik. Guru harus juga mendorong murid -murid normal supaya mereka dapat menerima murid-murid yang bermasalah dalam kumpulan mereka dan tidak menyingkirkan murid-murid bermasalah tersebut. y Pihak sekolah Unit Bimbingan dan Kaunseling sekolah boleh menganjurkan program-program yang berbentuk pendidikan sebagai tindakan sokongan dalam pembentukan tingkahlaku. guru seharusnya mengadakan sesi kaunseling untuk membantu mereka mengatasi masalah peribadinya. murid haruslah bersifat self -officacy iaitu murid yang boleh belajar daripada kekalahan. meningkatkan kemahiran dalam mengawal tingkahlaku dan meningkatkan konsep kendiri murid -murid. Peneguhan positif seperti memuji diberi kepada murid yang menunjukkan tingkahlaku yang diingini. untuk mewujudkan interaksi dua hala. dan bukan membimbang atau menyedih kerana kekalahan. Hukuman dikenakan perlu adil dan berseuaian. Contohnya guru boleh menggunakan modifikasi tingkahlaku yang bersesuaian. y Guru membantu murid yang bermasalah Sekiranya terdapat murid yang mempunyai masalah peribadi seperti bersifat pendiam. selain menggunakan kaedah menyoal. percakapan guru harus boleh menggalakkan murid mengemukakan pendapat atau mem beri tindak balas mereka. Cara ini dapat mengelakkan mrid yang bermasalah mengalami gangguan emosi. y Menggunakan Percakapan Yang Sesuai Sebagaimana yang telah dihuraikan oleh Flanders. Ini bermakna. penakut. percakapan guru yang boleh mewujudkan interaksi guru dengan murid-muridnya adala diklasifikasikan di bawah kategori pengaruh tidak langsung.

Langkah-langkah diatas adalah langkah -langkah yang paling berkesan kepada murid yang gagal menguruskan emosi . Dengan ini. Ibubapa juga m emberikan beberapa tunjuk ajar tentang cara menguruskan emosi masing -masing.memandang segala perkara secara optimistic kerana ia merupakan cara yang paling berkesan untuk menentang emosi yang kurang sihat ini. marah terhadap or ang yang memukulnya dan anak itu tidak akan memperbaiki tingkah laku itu. Perbincanga antara dua pihak itu dibuat dari semasa ke semasa dan apa juga cadangan untuk menangani masalah yang dihadapinya perlu dibuat bersama -sama. ibubapa juga membelikan buku -buku yang berkaitan dengan teknik-teknik meningkatkan kecerdasan emosi dan menghadiahkannya kepada anak yang mengalami gannguan emosi. y Murid-murid yang mengalami gangguan emosi perlu diberi bimbingan kerjaya.mereka dengan berkesannya. Kerjasama dengan ibubapa juga perlu semasa seseorang murid itu mendapat bimbingan daripada ahli psikologi. y Murid-murid yang mengalami gangguan emosi perlu mendapat perkhidmatan psikologi dan kaunseling. Mereka ini perlu mendapat khidmat bimbingan kepada ahli psikologi. k aunselor dan personel yang bertanggungjawabnya. Seterusnya diberi ruang untuk memperbaiki tingkah laku yang tidak diingini itu. kaunselor dan personel yang berkelayakan atau bertauliah. Ini akan meyebabkan anak atau murid itu mengalami gangguan emosi. Murid perlu diberi peluang untuk mengenalpasti kesalahan atau tingkah laku yang tidak diingini. Ini kerana sekiranya mereka memukul anak tersebut wujudnya perasaan benci. 7 . Langkah -langkah di atas ini akan membantu seseorang individu yang mengalami ganggua n emosi untuk menguruskan emosinya dengan lebih berkesan secara berpatutan dengan kebijaksanaan menggunakan kecerdasan emosinya. y Guru atau ibubapa tidak memukul murid atau anak yang mempunyai tingkah laku yang tidak diingini seperti anak yang seringkali ponteng sekolah atau anak yang merokok. y Selain daripada itu. mereka akan meningkatkan kons ep kendiri yang yang lebih positif. Ini kerana ibubapa juga perlu diberi maklumat yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh anak -anak mereka.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->