IKHWAN HAFIZI BIN MUHAMAD SHAIDI 900321-11-5735 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI KUMPULAN 1 IPG KAMPUS TUN

HUSSEIN ONN

€ SUATU PENDEKATAN INOVATIF TERHADAP ANALISIS SESUATU PEKERJAAN DAN JUGA KAEDAH YANG BERKESAN DALAM MENENTUKAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB YANG PERLU DILAKSANAKAN OLEH SESEORANG INDIVIDU (PEKERJA) € (Finch and Crunkilton . 1989) .

.

€ Merekabentuk kurikulum € Kaunseling dan pengambilan pelajar € Keperluan terhadap keperluan pelajar € Penilaian terhadap prestasi pekerjaan € Merekabentuk ujian ketrampilan € Penerangan sesuatu pekerjaan .

Sustu profil yang mengenalpasti sesuatu tugas ketrampilan bagi keseluruhan pekerjaan € Kemahiran dan tingkahlaku yang terlibat untuk sesuatu tugas dan ketrampilan dikenalpasti € Kemahiran dan tingkahlaku menjadi matlamat pelatih/pelajar € Skala pengklasan dikaitkan dengan profil untuk tujuan penilaian pelbagai peringkat ketrampilan € .

Pekerja mahir adalah paling sesuai menjelaskan tentang pekerjaan mereka sendiri € Sebarang pekerjaan boleh dijelaskan dengan berkesan dan mencukupi dalam bentuk tanggungjawab oleh pekerja yang berjaya melaksanakan tugas tersebut dengan baik € Kesemua tugas mempunyai implikasi terhadap pengetahuan dan sikap yang perlu ada pada pekerja untuk melaksanakan tugas dengan baik dan sempurna € .

.

€ Kenalpasti masalah € Kenalpasti kumpulan sasaran € Menentukan objektif/analisis kepada keperluan latihan (tugas pekerjaan/ kemahiran yang perlu ada0 .

€ Pengerusi € Penyelaras kurikulum (pakar kurikulum) € Memilih 2 orang ahli panel dalam bidang kursus yang akan dijalankan .

pengetahuan dan kemahiran dan juga kelengkapan yang diperlukan € Pengerusi/Pemudahcara membimbing ahliahli panel terutamannya tentang pendekatan dacum .€ Panel menyenaraikan tingkahlaku. sikap.

€ Hasilkan profil pekerjaan € Bincangkan setiap item (tajuk dan skop pekerjaan.tanggungjawab secara umum/kemahiran sesuatu tugas Laksanakan setiap langkah kerja dalam carta .

€ Perbincangan semula untuk memperbaiki dan memperbetulkan yang perlu .

.

Bidang ini dapat dikuasai melalui penguasaan kemahiran praktis.KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH Kemahiran Hidup merupakan satu matapelajaran bercorak amali yang diajar dalam Tahap 2. . Matapelajaran ini digubal untuk mengembangkan keupayaan dalam bidang reka bentuk dan teknologi serta perniagaan dan keusahawanan. pengetahuan serta pemupukan sikap yang positif berasaskan teknologi dan keusahawanan.

€ Membangunkan bahan kurikulum. .€ Mengenal pasti & memilih bahan-bahan kurikulum. € Pembangunan kurikulum untuk peralihan sekolah ke kerjaya.

€ Pembinaan Kurikulum Kurikulum € Pengembangan € Pelaksanaan Kurikulum .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful