IKHWAN HAFIZI BIN MUHAMAD SHAIDI 900321-11-5735 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI KUMPULAN 1 IPG KAMPUS TUN

HUSSEIN ONN

1989) .€ SUATU PENDEKATAN INOVATIF TERHADAP ANALISIS SESUATU PEKERJAAN DAN JUGA KAEDAH YANG BERKESAN DALAM MENENTUKAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB YANG PERLU DILAKSANAKAN OLEH SESEORANG INDIVIDU (PEKERJA) € (Finch and Crunkilton .

.

€ Merekabentuk kurikulum € Kaunseling dan pengambilan pelajar € Keperluan terhadap keperluan pelajar € Penilaian terhadap prestasi pekerjaan € Merekabentuk ujian ketrampilan € Penerangan sesuatu pekerjaan .

Sustu profil yang mengenalpasti sesuatu tugas ketrampilan bagi keseluruhan pekerjaan € Kemahiran dan tingkahlaku yang terlibat untuk sesuatu tugas dan ketrampilan dikenalpasti € Kemahiran dan tingkahlaku menjadi matlamat pelatih/pelajar € Skala pengklasan dikaitkan dengan profil untuk tujuan penilaian pelbagai peringkat ketrampilan € .

Pekerja mahir adalah paling sesuai menjelaskan tentang pekerjaan mereka sendiri € Sebarang pekerjaan boleh dijelaskan dengan berkesan dan mencukupi dalam bentuk tanggungjawab oleh pekerja yang berjaya melaksanakan tugas tersebut dengan baik € Kesemua tugas mempunyai implikasi terhadap pengetahuan dan sikap yang perlu ada pada pekerja untuk melaksanakan tugas dengan baik dan sempurna € .

.

€ Kenalpasti masalah € Kenalpasti kumpulan sasaran € Menentukan objektif/analisis kepada keperluan latihan (tugas pekerjaan/ kemahiran yang perlu ada0 .

€ Pengerusi € Penyelaras kurikulum (pakar kurikulum) € Memilih 2 orang ahli panel dalam bidang kursus yang akan dijalankan .

€ Panel menyenaraikan tingkahlaku. pengetahuan dan kemahiran dan juga kelengkapan yang diperlukan € Pengerusi/Pemudahcara membimbing ahliahli panel terutamannya tentang pendekatan dacum . sikap.

€ Hasilkan profil pekerjaan € Bincangkan setiap item (tajuk dan skop pekerjaan.tanggungjawab secara umum/kemahiran sesuatu tugas Laksanakan setiap langkah kerja dalam carta .

€ Perbincangan semula untuk memperbaiki dan memperbetulkan yang perlu .

.

pengetahuan serta pemupukan sikap yang positif berasaskan teknologi dan keusahawanan. . Bidang ini dapat dikuasai melalui penguasaan kemahiran praktis. Matapelajaran ini digubal untuk mengembangkan keupayaan dalam bidang reka bentuk dan teknologi serta perniagaan dan keusahawanan.KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH Kemahiran Hidup merupakan satu matapelajaran bercorak amali yang diajar dalam Tahap 2.

. € Pembangunan kurikulum untuk peralihan sekolah ke kerjaya.€ Mengenal pasti & memilih bahan-bahan kurikulum. € Membangunkan bahan kurikulum.

€ Pembinaan Kurikulum Kurikulum € Pengembangan € Pelaksanaan Kurikulum .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful