Cara-cara memupuk semangat perpaduan dalam kalangan pelajar.

Perpaduan negara merujuk kepada satu bentuk penyatuan pelbagai kelompok yang mempunyai latar belakang sosial, agama, budaya, dan bahasa yang berbeza di bawah satu bentuk identiti nasional yang lebih khusus serta dapat diterima oleh majoriti golongan etnik di negara ini. Sejak merdeka sehinggalah mutakhir ini, pelbagai usaha telah dilaksanakan yang bertujuan mencapai perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Di Malaysia, penghayatan kepada prinsipprinsip Rukun Negara dalam kalangan rakyat mampu melahirkan masyarakat Malaysia bersatu padu dalam pelbagai aspek. Meninjau kepada Penyata Razak dan Laporan Rahman Talib, telah memberikan penekanan kepada sistem persekolahan yang sama; bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan kurikulum sekolah yang sama dan bercorak kebangsaan. Jelaslah bahawa sistem pendidikan ialah satu kaedah untuk mengekalkan perpaduan dalam kalangan kaum. Selain itu, penekanan kepada sikap berbangga menjadi warganegara Malaysia perlu diterapkan dalam jiwa pelajar. Hal ini boleh dilakukan melalui pelbagai pertandingan, sambutan bulan kemerdekaan, dan hari patriotik. Dalam situasi sekolah, memupuk semangat muhibah dan semangat toleransi antara kaum sangat penting. Hal ini dapat membantu menimbulkan perpaduan kaum serta membolehkan mereka berinteraksi sesama mereka. Setiap subjek yang diajarkan di sekolah juga harus menitikberatkan aspek-aspek pendidikan yang harmonis. Nilai-nilai rohani dan budaya bersama perlu diberikan keutamaan dalam setiap subjek. Maka, semangat perpaduan perlu merentasi kurikulum untuk membentuk dan menguatkan peribadi dan moral para pelajar. Penubuhan sekolah wawasan yang menggabungkan ketiga-tiga buah sekolah rendah, iaitu SRK, SRJK (C), dan SRJK(T) dalam satu kawasan mampu membentuk pelajar yang bertoleransi. Pelajar akan menggunakan segala kemudahan yang ada seperti padang, kantin, dan perpustakaan secara bersama-sama. Pelajar sekolah rendah akan bergaul secara langsung apabila mereka bersukan, makan di kantin, dan semasa mengadakan hari terbuka sekolah. Oleh itu, pemupukan semangat perpaduan dapat ditanam dan disemai pada peringkat awal usia pelajar lagi. Perpaduan boleh diterapkan melalui aktiviti kokurikulum. Aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan seperti sukan, kelab, dan persatuan, dan ceramah haruslah dipergiat dan dipertingkatkan. Di luar sistem akademik, para pelajar harus dilibatkan dalam aktiviti pelbagai kaum seperti keluarga angkat, persatuan, dan badan beruniform. Jelaslah bahawa usaha yang diambil bagi mengukuhkan perpaduan dan integrasi perlu disahut oleh setiap lapisan masyarakat, termasuklah pelajar. Selain aktiviti-aktiviti ini, rakyat haruslah diberi kesedarantentang perpaduan kaum malalui pelbagai cara. Sejak awal lagi, pendidikan moral yang dipelajari di sekolah telah dimasukkan pelajaran berkenaan dengan pelbagai kaum di negara kite. Pelajar didedeahkan kepada adat redam kepercayaan kaum yang berbeza dan memupuk semangat hormat kepada kaum lain. Semasa era sebelum dan awal negara kita merdeka dulu, para pemimpin yang mewakili kaum-kaum terbesar di negara ini, telah bersetuju supaya bahasa ibunda sesuatu kaum itu terus dipelihara dan dikekalkan melalui penubuhan sekolah jenis kebangsaan (SJK). Banyaklah SJK Cina dan Tamil dibina di negara ini selepas kita merdeka, di samping sekolah kebangsaan. Murid-murid Cina dapat belajar dalam bahasa mereka di SJK Cina manakala murid-murid India dapat belajar dalam bahasa mereka di SJK Tamil. Pengwujudan SJK ini dapat kita perhatikan, telah menjadi satu medium yang sungguh berkesan sekali bagi kaum Cina di negara ini untuk terus memelihara dan mengekalkan bahasa serta budaya mereka. Begitu jugalah dengan kaum India.

sekolah yang dibina mengikut kaum ini. yang rakyatnya berbilang kaum. Langkah-langkah yang drastik perlulah diambil oleh pemimpin kita demi keamanan masa depan negara kita. usaha dan kegiatan yang boleh melebarkan jurang antara kaumhendaklah dibanteras dan ditegah sama sekali. maka pengasingan kaum melalui SJK ini hendaklah kita hentikan serta merta. Mana-mana negara. Mencegah adalah lebih baik daripada mengubati. mereka dapat belajar bahasa dan budaya ibunda mereka bagi menjamin bahasa dan budaya mereka terus terpelihara. telah banyak menyumbang kepada kelonggaran perpaduan antara kaum di negara ini. ia telah menyumbang dalam melebarkan jurang antara kaum di negara kita. termasuk negara kita. kita tidaklah sepatutnya sampai mengasingkan anak-anak kita di sekolah mengikut kaum masing-masing yang mengakibatnya jurang perkauman di negara ini semakin melebar. semangat persahabatan antara mereka tidak dapat dipupuk. setelah hampir 50 tahun kita mencapai kemerdekaan. Kita percaya. tetapi jangan sekali sampai mengasingkan sekolah mereka mengikut kaum yang akibatnya hanya akan menggalakan jurang perkauman. Negara akan hancur kalau ia tidak ditangani dengan sebaik-baiknya. Bahaya perkauman ini adalah juga sama seperti bahaya penyalahgunaan dadah yang menjadi musuh utama kita. Apa yang perlu kita fikirkan sekarang ialah bagaimana kita dapat mengumpulkan anak-anak berbilang kaum ini belajar di sekolah yang sama. dari satu segi.Nampaknya. Oleh kerana perpaduan kaum itu adalah satu perkara sangat penting bagi menjamin keamanan dan keharmonian negara ini berterusan. Sesiapa saja yang cintakan negara ini perlu memikul tanggungjawab secara bersama untuk membanteras gejala perkauman di negara kita ini. Apa yang mereka fikirkan ketika itu hanyalah untuk memelihara bahasa dan budayamereka sahaja. seperti yang dihasratkan oleh nenek moyang mereka dulu. mereka tidak pernah memikirkan sekolahsekolah tersebut akan menjadi masalah kepada hubungan antara kaum di negara ini. semasa orang tua kita mencadangkan penubuhan SJK dulu. Tidak salah untuk kaum-kaum di negara ini mengekalkan bahasa dan adat budaya masing-masing. Lebih baik kita hapuskan semua bentuk benih-benih perkauman ini sebelum ia mengeluarkan buah yang beracun yang boleh mengancam keselamatan kita semua . Oleh kerana kebanyakan anak-anak orang Melayu. matlamat penubuhan SJK ini memang tercapai. Tetapi kalau kita lihat kesan yang kurang baik dari penubuhan SJK ini. Sudah menjadi pengetahuan umum. Oleh itu. Tetapi dalam keghairahan kita berbuat demikian. sangat bergantung kepada keutuhan perpaduan antara kaum-kaum tersebut dalam menjamin kesinambungan keamanan di negara ini. Dan kita tahu jalinan persahabatan adalah sangat penting dalam membentuk masyarakat yang bersatu padu. Cina dan India belajar di sekolah berasingan. maka ia telah menghalang anak-anak dari tiga kaum ini dari bergaul dan berkawan. dan dalam masa yang sama. Nampaknya kita telah mengabaikan perkara yang lebih penting iaitu perpaduan rakyat semata-mata kerana hendak menjaga bahasa dan budaya kaum kita sendiri. Maka. Kekalkanlah bahasa dan budaya anak-anak ini mengikut kaum masing-masing seperti yang kita mahu.

Apakah rakyat Malaysia ikhlas apabila membicarakan perihal perpaduan kaum di Malaysia atau ini hanya merupakan suatu impian dan ideologi semata-mata? Setelah 47 tahun negara merdeka. Jika dilihat pada petanda-petanda yang sedang menular di dalam masyarakat majmuk Malaysia. Kesemua sekolah dan institusi pengajian tinggi di dalam negara perlu berbilang bangsa untuk memberi peluang yang sama kepada semua rakyat Malaysia dalam mewujudkan perpaduan dan persaingan yang sihat. Wujud budaya hidup yang berbeza antara keduadua sektor ini. Segolongan besar ethnik Cina lebih beminat menghantar anak mereka ke sekolah Cina. Para guru hendaklah terdiri dari pelbagai kaum. Sistem pendidikan negara seharusnya memainkan peranan yang penting untuk menyatupadukan rakyat Malaysia. Fenomena ini semakin ketara kini walaupun negara sudah mencapai kemerdekaan sekian lama. Sekolah kebangsaan seharusnya dipertingkatkan dari segi kualiti dan daya saing dan dijadikan teras untuk memupukkan semangat perpaduan yang sejati dan ia seharusnya menjadi pilihan utama rakyat Malaysia. Sekolah kebangsaan juga perlu mengajar bahasa-bahasa ibunda kesemua kaum jika wujud permintaan terhadapnya. Mereka didapati lebih suka bersaing sesama sendiri. Bahasa Melayu perlu dikenali sebagai Bahasa Malaysia bagi mencerminkannya sebagai bahasa negara kepunyaan kesemua rakyat Malaysia. Terdapat kelainan dan jurang yang besar di antara bumiputera dan bukan bumiputera dari segi penguasaan bahasa asing dan daya saing. didapati sektor kerajaan lebih banyak dipenuhi golongan bumiputera dan kebanyakan sektor swasta pula berjaya didokongi bukan bumiputera. Kebanyakan golongan bumiputera pula lebih cenderung melanjutkan pelajaran di IPTA dan UiTM. Di sudut pendidikan tinggi pula. . memandang rendah terhadap sekolah kebangsaan dan sanggup menghantar anak mereka ke sekolah swasta dan sekolah antarabangsa. rakyat Malaysia masih jauh lagi untuk mencorakkan Bangsa Malaysia yang boleh kita banggakan. Ibu bapa bukan bumiputera menghantar anak mereka dihantar belajar di luar negara atau di institusi swasta tempatan bagi mencapai masa depan yang lebih cerah. mungkin tinggal sebagai ‘slogan’ impian sahaja. Golongan minoriti lain pula. walaupun kebanyakan sekolah jenis ini di dalam keadaan yang daif dan tidak mempunyai kemudahan yang cukup. Sekolah kebangsaan perlu bersifat berkecuali dari segi agama dan ras dan memberi hak yang sama kepada semua untuk belajar tanpa mengira agama atau kaum. Mereka sanggup bersaing dengan kaum-kaum lain untuk berjaya di dalam pelajaran. Masing-masing kaum hidup dengan sikap dan budaya kerja tersendiri. didapati sektor pendidkan swasta lebih ramai terdiri daripada golongan bukan bumiputera. Jika dilihat di sektor pekerjaan pula. jika diberi peluang. Malah apa yang dihasratkan oleh pemimpin masyarakat untuk mencorakkan satu bangsa yang bersatu. Ini dapat menarik minat pelajar dari kesemua kaum. mungkin ingin menghantar anak-anak mereka ke sekolah jenis kebangsaan di mana bahasa ibunda mereka menjadi bahasa pengantar. Ada pula satu golongan ethnik Melayu yang lebih cenderung menghantar anak mereka ke sekolah yang bercirikan agama. Pemisahan sikap dan budaya hidup sebegini menjurangkan lagi perpaduan rakyat apabila majikan lebih cenderung menggunakan pekerja yang sehaluan dengan budaya kerja mereka. sebilangan besar ethnik India pula lebih berminat menghantar anak mereka ke sekolah Tamil. Tidak kurang juga ethnik Melayu dan kaum-kaum lain yang berpendidikan tinggi dan menggolongkan diri mereka sebagai elit di dalam masyarakat. kita masih melihat sistem pendidikan negara yang diamalkan sekarang tidak dapat menawan hati kesemua rakyat Malaysia.

Sejak kemerdekaan tanahair sehingga ke hari ini.my/tayang. Antaranya melalui aktiviti sukan dan pendidikan. kerajaan secara konsisten melaksanakan pelbagai pendekatan bagi menyatupadukan rakyat.gov.Teras penyatuan bangsa bermula dari sekolah. Masyarakat Malaysia berbilang kaum dan mengamalkan budaya masing-masing. Dalam laman web rasmi Kementerian Pelajaran dinyatakan tentang konsep Sekolah Wawasan iaitu. Sekolah Wawasan adalah sekolah rendah yang berkonsepkan belajar bersama-sama dalam satu kawasan yang sama tanpa mengira kaum atau agama. dengan mewujudkan pengenalan yang tersendiri melalui sistem pendidikan yang berbeza dan institusi pendidikan pula hanya dapat menarik sesuatu kaum. Di bawah konsep ini. Jika setiap kaum inginkan kelainan dari kaum yang lain.moe. Selain.php?laman=sek_wawasan&bhs=my). Pergaulan seharian antara mereka akan menimbulkan kemesraan dan seterusnya mewujudkan masyarakat yang bersatu-padu. dua atau tiga buah sekolah rendah berlainan aliran akan ditempatkan dalam kawasan yang sama. Antara usaha kerajaan dalam bidang pendidikan ialah dengan penubuhan Sekolah Wawasan. Antara 9 cabaran Wawasan 2020 adalah untuk mewujudkan masyarakat bersatu-padu.Oleh itu usaha menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum adalah sesuatu yang mencabar dan mengambil masa yang panjang. Setiap sekolah akan mempunyai bangunan sendiri yang boleh disambung antara satu sama lain dengan menggunakan jambatan penghubung (http://www. itu Sekolah Kebangsaan yang sedia ada turut membantu menyatupadukan rakyat melalui kehadiran pelajar-pelajar bukan Melayu di sekolah-sekolah ini. . maka cita-cita untuk mewujudkan perpaduan kaum yang murni hanya akan tinggal sebagai harapan semata-mata.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful