Cara-cara memupuk semangat perpaduan dalam kalangan pelajar.

Perpaduan negara merujuk kepada satu bentuk penyatuan pelbagai kelompok yang mempunyai latar belakang sosial, agama, budaya, dan bahasa yang berbeza di bawah satu bentuk identiti nasional yang lebih khusus serta dapat diterima oleh majoriti golongan etnik di negara ini. Sejak merdeka sehinggalah mutakhir ini, pelbagai usaha telah dilaksanakan yang bertujuan mencapai perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Di Malaysia, penghayatan kepada prinsipprinsip Rukun Negara dalam kalangan rakyat mampu melahirkan masyarakat Malaysia bersatu padu dalam pelbagai aspek. Meninjau kepada Penyata Razak dan Laporan Rahman Talib, telah memberikan penekanan kepada sistem persekolahan yang sama; bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan kurikulum sekolah yang sama dan bercorak kebangsaan. Jelaslah bahawa sistem pendidikan ialah satu kaedah untuk mengekalkan perpaduan dalam kalangan kaum. Selain itu, penekanan kepada sikap berbangga menjadi warganegara Malaysia perlu diterapkan dalam jiwa pelajar. Hal ini boleh dilakukan melalui pelbagai pertandingan, sambutan bulan kemerdekaan, dan hari patriotik. Dalam situasi sekolah, memupuk semangat muhibah dan semangat toleransi antara kaum sangat penting. Hal ini dapat membantu menimbulkan perpaduan kaum serta membolehkan mereka berinteraksi sesama mereka. Setiap subjek yang diajarkan di sekolah juga harus menitikberatkan aspek-aspek pendidikan yang harmonis. Nilai-nilai rohani dan budaya bersama perlu diberikan keutamaan dalam setiap subjek. Maka, semangat perpaduan perlu merentasi kurikulum untuk membentuk dan menguatkan peribadi dan moral para pelajar. Penubuhan sekolah wawasan yang menggabungkan ketiga-tiga buah sekolah rendah, iaitu SRK, SRJK (C), dan SRJK(T) dalam satu kawasan mampu membentuk pelajar yang bertoleransi. Pelajar akan menggunakan segala kemudahan yang ada seperti padang, kantin, dan perpustakaan secara bersama-sama. Pelajar sekolah rendah akan bergaul secara langsung apabila mereka bersukan, makan di kantin, dan semasa mengadakan hari terbuka sekolah. Oleh itu, pemupukan semangat perpaduan dapat ditanam dan disemai pada peringkat awal usia pelajar lagi. Perpaduan boleh diterapkan melalui aktiviti kokurikulum. Aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan seperti sukan, kelab, dan persatuan, dan ceramah haruslah dipergiat dan dipertingkatkan. Di luar sistem akademik, para pelajar harus dilibatkan dalam aktiviti pelbagai kaum seperti keluarga angkat, persatuan, dan badan beruniform. Jelaslah bahawa usaha yang diambil bagi mengukuhkan perpaduan dan integrasi perlu disahut oleh setiap lapisan masyarakat, termasuklah pelajar. Selain aktiviti-aktiviti ini, rakyat haruslah diberi kesedarantentang perpaduan kaum malalui pelbagai cara. Sejak awal lagi, pendidikan moral yang dipelajari di sekolah telah dimasukkan pelajaran berkenaan dengan pelbagai kaum di negara kite. Pelajar didedeahkan kepada adat redam kepercayaan kaum yang berbeza dan memupuk semangat hormat kepada kaum lain. Semasa era sebelum dan awal negara kita merdeka dulu, para pemimpin yang mewakili kaum-kaum terbesar di negara ini, telah bersetuju supaya bahasa ibunda sesuatu kaum itu terus dipelihara dan dikekalkan melalui penubuhan sekolah jenis kebangsaan (SJK). Banyaklah SJK Cina dan Tamil dibina di negara ini selepas kita merdeka, di samping sekolah kebangsaan. Murid-murid Cina dapat belajar dalam bahasa mereka di SJK Cina manakala murid-murid India dapat belajar dalam bahasa mereka di SJK Tamil. Pengwujudan SJK ini dapat kita perhatikan, telah menjadi satu medium yang sungguh berkesan sekali bagi kaum Cina di negara ini untuk terus memelihara dan mengekalkan bahasa serta budaya mereka. Begitu jugalah dengan kaum India.

sangat bergantung kepada keutuhan perpaduan antara kaum-kaum tersebut dalam menjamin kesinambungan keamanan di negara ini. Mana-mana negara. tetapi jangan sekali sampai mengasingkan sekolah mereka mengikut kaum yang akibatnya hanya akan menggalakan jurang perkauman. Mencegah adalah lebih baik daripada mengubati. Maka. ia telah menyumbang dalam melebarkan jurang antara kaum di negara kita. Sudah menjadi pengetahuan umum. Tetapi dalam keghairahan kita berbuat demikian.Nampaknya. Tidak salah untuk kaum-kaum di negara ini mengekalkan bahasa dan adat budaya masing-masing. sekolah yang dibina mengikut kaum ini. Oleh kerana perpaduan kaum itu adalah satu perkara sangat penting bagi menjamin keamanan dan keharmonian negara ini berterusan. telah banyak menyumbang kepada kelonggaran perpaduan antara kaum di negara ini. Langkah-langkah yang drastik perlulah diambil oleh pemimpin kita demi keamanan masa depan negara kita. Apa yang perlu kita fikirkan sekarang ialah bagaimana kita dapat mengumpulkan anak-anak berbilang kaum ini belajar di sekolah yang sama. Oleh kerana kebanyakan anak-anak orang Melayu. dan dalam masa yang sama. dari satu segi. semasa orang tua kita mencadangkan penubuhan SJK dulu. yang rakyatnya berbilang kaum. maka ia telah menghalang anak-anak dari tiga kaum ini dari bergaul dan berkawan. Sesiapa saja yang cintakan negara ini perlu memikul tanggungjawab secara bersama untuk membanteras gejala perkauman di negara kita ini. Oleh itu. termasuk negara kita. Kekalkanlah bahasa dan budaya anak-anak ini mengikut kaum masing-masing seperti yang kita mahu. Bahaya perkauman ini adalah juga sama seperti bahaya penyalahgunaan dadah yang menjadi musuh utama kita. Lebih baik kita hapuskan semua bentuk benih-benih perkauman ini sebelum ia mengeluarkan buah yang beracun yang boleh mengancam keselamatan kita semua . mereka tidak pernah memikirkan sekolahsekolah tersebut akan menjadi masalah kepada hubungan antara kaum di negara ini. maka pengasingan kaum melalui SJK ini hendaklah kita hentikan serta merta. semangat persahabatan antara mereka tidak dapat dipupuk. Apa yang mereka fikirkan ketika itu hanyalah untuk memelihara bahasa dan budayamereka sahaja. seperti yang dihasratkan oleh nenek moyang mereka dulu. Kita percaya. mereka dapat belajar bahasa dan budaya ibunda mereka bagi menjamin bahasa dan budaya mereka terus terpelihara. Tetapi kalau kita lihat kesan yang kurang baik dari penubuhan SJK ini. Nampaknya kita telah mengabaikan perkara yang lebih penting iaitu perpaduan rakyat semata-mata kerana hendak menjaga bahasa dan budaya kaum kita sendiri. Dan kita tahu jalinan persahabatan adalah sangat penting dalam membentuk masyarakat yang bersatu padu. Negara akan hancur kalau ia tidak ditangani dengan sebaik-baiknya. matlamat penubuhan SJK ini memang tercapai. setelah hampir 50 tahun kita mencapai kemerdekaan. Cina dan India belajar di sekolah berasingan. kita tidaklah sepatutnya sampai mengasingkan anak-anak kita di sekolah mengikut kaum masing-masing yang mengakibatnya jurang perkauman di negara ini semakin melebar. usaha dan kegiatan yang boleh melebarkan jurang antara kaumhendaklah dibanteras dan ditegah sama sekali.

Masing-masing kaum hidup dengan sikap dan budaya kerja tersendiri. Jika dilihat di sektor pekerjaan pula. Sekolah kebangsaan juga perlu mengajar bahasa-bahasa ibunda kesemua kaum jika wujud permintaan terhadapnya. Di sudut pendidikan tinggi pula. Ada pula satu golongan ethnik Melayu yang lebih cenderung menghantar anak mereka ke sekolah yang bercirikan agama. rakyat Malaysia masih jauh lagi untuk mencorakkan Bangsa Malaysia yang boleh kita banggakan. mungkin tinggal sebagai ‘slogan’ impian sahaja. Segolongan besar ethnik Cina lebih beminat menghantar anak mereka ke sekolah Cina. jika diberi peluang. Ini dapat menarik minat pelajar dari kesemua kaum. . didapati sektor kerajaan lebih banyak dipenuhi golongan bumiputera dan kebanyakan sektor swasta pula berjaya didokongi bukan bumiputera. sebilangan besar ethnik India pula lebih berminat menghantar anak mereka ke sekolah Tamil. mungkin ingin menghantar anak-anak mereka ke sekolah jenis kebangsaan di mana bahasa ibunda mereka menjadi bahasa pengantar. Golongan minoriti lain pula. Kesemua sekolah dan institusi pengajian tinggi di dalam negara perlu berbilang bangsa untuk memberi peluang yang sama kepada semua rakyat Malaysia dalam mewujudkan perpaduan dan persaingan yang sihat. Para guru hendaklah terdiri dari pelbagai kaum. Fenomena ini semakin ketara kini walaupun negara sudah mencapai kemerdekaan sekian lama. Mereka didapati lebih suka bersaing sesama sendiri. Malah apa yang dihasratkan oleh pemimpin masyarakat untuk mencorakkan satu bangsa yang bersatu. didapati sektor pendidkan swasta lebih ramai terdiri daripada golongan bukan bumiputera. Pemisahan sikap dan budaya hidup sebegini menjurangkan lagi perpaduan rakyat apabila majikan lebih cenderung menggunakan pekerja yang sehaluan dengan budaya kerja mereka. Terdapat kelainan dan jurang yang besar di antara bumiputera dan bukan bumiputera dari segi penguasaan bahasa asing dan daya saing. Bahasa Melayu perlu dikenali sebagai Bahasa Malaysia bagi mencerminkannya sebagai bahasa negara kepunyaan kesemua rakyat Malaysia. Tidak kurang juga ethnik Melayu dan kaum-kaum lain yang berpendidikan tinggi dan menggolongkan diri mereka sebagai elit di dalam masyarakat. Mereka sanggup bersaing dengan kaum-kaum lain untuk berjaya di dalam pelajaran. kita masih melihat sistem pendidikan negara yang diamalkan sekarang tidak dapat menawan hati kesemua rakyat Malaysia. memandang rendah terhadap sekolah kebangsaan dan sanggup menghantar anak mereka ke sekolah swasta dan sekolah antarabangsa. Sekolah kebangsaan perlu bersifat berkecuali dari segi agama dan ras dan memberi hak yang sama kepada semua untuk belajar tanpa mengira agama atau kaum.Apakah rakyat Malaysia ikhlas apabila membicarakan perihal perpaduan kaum di Malaysia atau ini hanya merupakan suatu impian dan ideologi semata-mata? Setelah 47 tahun negara merdeka. Sistem pendidikan negara seharusnya memainkan peranan yang penting untuk menyatupadukan rakyat Malaysia. Wujud budaya hidup yang berbeza antara keduadua sektor ini. walaupun kebanyakan sekolah jenis ini di dalam keadaan yang daif dan tidak mempunyai kemudahan yang cukup. Jika dilihat pada petanda-petanda yang sedang menular di dalam masyarakat majmuk Malaysia. Ibu bapa bukan bumiputera menghantar anak mereka dihantar belajar di luar negara atau di institusi swasta tempatan bagi mencapai masa depan yang lebih cerah. Kebanyakan golongan bumiputera pula lebih cenderung melanjutkan pelajaran di IPTA dan UiTM. Sekolah kebangsaan seharusnya dipertingkatkan dari segi kualiti dan daya saing dan dijadikan teras untuk memupukkan semangat perpaduan yang sejati dan ia seharusnya menjadi pilihan utama rakyat Malaysia.

dengan mewujudkan pengenalan yang tersendiri melalui sistem pendidikan yang berbeza dan institusi pendidikan pula hanya dapat menarik sesuatu kaum. Setiap sekolah akan mempunyai bangunan sendiri yang boleh disambung antara satu sama lain dengan menggunakan jambatan penghubung (http://www. Jika setiap kaum inginkan kelainan dari kaum yang lain.Oleh itu usaha menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum adalah sesuatu yang mencabar dan mengambil masa yang panjang. Antara usaha kerajaan dalam bidang pendidikan ialah dengan penubuhan Sekolah Wawasan. Sejak kemerdekaan tanahair sehingga ke hari ini. itu Sekolah Kebangsaan yang sedia ada turut membantu menyatupadukan rakyat melalui kehadiran pelajar-pelajar bukan Melayu di sekolah-sekolah ini. Masyarakat Malaysia berbilang kaum dan mengamalkan budaya masing-masing. Di bawah konsep ini. kerajaan secara konsisten melaksanakan pelbagai pendekatan bagi menyatupadukan rakyat. dua atau tiga buah sekolah rendah berlainan aliran akan ditempatkan dalam kawasan yang sama. .moe. Antaranya melalui aktiviti sukan dan pendidikan.Teras penyatuan bangsa bermula dari sekolah.my/tayang. Sekolah Wawasan adalah sekolah rendah yang berkonsepkan belajar bersama-sama dalam satu kawasan yang sama tanpa mengira kaum atau agama. Selain.gov.php?laman=sek_wawasan&bhs=my). Dalam laman web rasmi Kementerian Pelajaran dinyatakan tentang konsep Sekolah Wawasan iaitu. Pergaulan seharian antara mereka akan menimbulkan kemesraan dan seterusnya mewujudkan masyarakat yang bersatu-padu. maka cita-cita untuk mewujudkan perpaduan kaum yang murni hanya akan tinggal sebagai harapan semata-mata. Antara 9 cabaran Wawasan 2020 adalah untuk mewujudkan masyarakat bersatu-padu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful