a: a few: a good many: a little: a lot: a number of: a quarter less than: a quarter more than: aback: abandon: abandon

: abandoned: abandoning: abandonment: abase: abasement: abash: abashed: abashment: abatable: abate: abate: abatement: abattoir: abbey: abbreviate: abbreviated: abbreviation: abdicate: adv. v.t. n. a. n. n. v.t. n. v.t. a. n. a. v.t. v.i. n. n. n. v.t. a. n. v.t.

eyk chañd bahot sey/kul zara sa bahot sa/kaafi/KHaasah baaz/ka'i pauna sawa piichhey ko baaz aana/chhoRna/Daal deyna/KHaak Daalna/ tark karna bey par wahi(f.)/laa ubaali pan(m.)/ wajd(m.) matruuk/ujaaR/wiiraan qata^ e ta^alluq bey wafaa'i/dast bar daari/tyaag bey îzzat karna/hattak karna/tauhiin karna/ utaarna/zaliil karna bey îzzat/hattak/KHwaari/ tauhiin/tazliil/zillat bad Hawaas karna/SHarmiñda karna KHajil/paSHeymaan/SHarm saar jheyñp/KHwaari/paSHeymaani(f.)/ SHarmiñdagi(f.)/zillat(f.) qaabil e taKHfiif ghaTaana/kam karna/KHazaf karna/ taKHfiif karna ghaTna/kam hona/KHazaf hona/ taKHfiif hona ghaTaa'o/ghaaTa/kami/kaTauti kameylah/mazbaH/zabaH KHaanah KHaan qaah KHulaasah karna/muKHtasar karna muKHaffaf eKHteyaar/muKHaffaf/taqsiir chhoR deyna/chhoRna/tark karna/

tyaag deyna abdication: abdomen: abdominal: abduct: abduction: aberrant: aberration: abet: abetment: abettor: abhor: abhorrence: abhorrent: abide: abiding: ability: abject: abjectness: abjure: ablaze: able: ably: abloom: ablution: abnegate: abnegation: abnormal: abnormality: aboard: abode: n. n. a. v.t. n. a. n. v.t. n. n. v.t. n. a. v.i. a. n. a. n. v.t. a. a. adv. dast bar daari/subuk doSHi batan/jauf/kokh/peyT/SHikam batni/SHikmi aGHwa karna/bhagaana aGHwa gum raah/kaj rau dimaaGHi KHalal/gum raahi/inHeraaf/ kaj rawi taeHriis/tarGHiib dast giiri/e^aanat/madad/madad gaari Hemaayati/mo^aawin e jurm ghiñnaana/karaahat karna/nafrat karna chiRh/ghin/karaahat/karaahiyat/nafrat ghinaa'ona/Haqaarati/mutañnaffar Deyra/qayaam/rahina/sukuunat/Thaerna deyr paa/mustaqil/paa'ey daar aehliyat/Haesiyat/leyaaqat/majaal/maqduur/ qaabliyat/qudrat/salaaHat/taaqat adna/buri/kamiinah/KHwaar/faro maayah/ niich/nikammi/past/raziil/zaliil/zillat aameyz dinaayat/kamiingi/zillat alfaaz waapas leyna/iñHeraaf karna/iñkar karna jalta hu'a/roSHan/SHo^lah zan aehl/chust/laa'eq/musta^id/paRha likha/ qaabil/qawi/tawaana qaabliyat sey

a/adv. joban par/pur bahaar/SHaad aab n. n. n. a. n. adv. n. dhulaa'i/tahaarat/wuzu dast bar daari(f.)/iñkaar(m.)/ nafs kuSHi(f.)/tardiid(f.) iñkaar GHaer ma^muuli/KHelaaf e ma^muul/maqaam/ mustasna/SHaaz ma^muul sey inHeraaf paehlu ba paehlu baet/daar/guzaarah/mañzil/maskan/Thikaana

abolish: abolition: abominable: abominate: aborigine: abort: abortion: abortive: abound: abounding: about:

v.t. n. a. v.t. n. v.i. n. a. v.i. a. prep.

baatil karna/mauquuf karna/mañsuuKH karna/ rad karna mañsuuKHi/mauquufi/tañsiiKH ghinaa'ona/Haqiir/kariih/la^nati/ makruuh/paapi/qabiiH ghinaana/karaahat karna/nafrat karna deysi baaSHindah/paraachin asqaat karna/Hamal girana/peyT girna asqaat e Hamal ibtidaa'i/naa qis/naa kaaraah/ qabl az waqt baa afraat hona/kasrat sey hona nihaayat âdad/añdaazan/baarah/baarey/dar/jagah/ kam o beySH/muta^alliq/qariib qariib/ taqriiban baa^is/ruu numa/sabab/wujuud ruu numa hona/waaqe^ hona

(bring)about: (come)about: about face: above: above all: abrasion: abreast: abridge: abridgeable: abridged: abridgement: abroad: abrogate: abrogation: abrupt: abruption: abscess: abscind: abscond: n. adv. v.t. a. a. n. adv. v.t. a. a. n. n. v.t. v.i. n. prep.

bar âks/muñh pheyri baala/fauq/uupar/meyñ/par/zabar muqaddam ghisa/ghisaa'i SHaanah bah SHaanah kam karna/KHulaasah karna/muKHtasar karna qaabil e KHulaasah muKHtasar eKHtesaar bey Thikaana/GHalti par/pardeys meyñ mañsuuKH karna/mo^attal karna/rad karna mañsuuKHi achaanak/eyka eyki/yak laKHt TuuT duñbal(m.)/phoRa(m.) kaaT deyna bhaag jaana/faraar hona/ ruu poSH ho jaana

absconder: absconding: absence: absent:

n. a. n. a.

bhagoRa/mafruur/ruu poSH faraar/ru poSH âdam e maujuudgi/firaaq/fuqdaaan/ furqat/judaa'i/naaGHah aujhal/GHaa'eb GHaa'eb uz zehen/GHaer mutawajjah/ gum sum GHaa'eb/GHaer Haazir âdam e tawajjohi sey/bey dhyaani sey naag daanah bey nisbat/bey qaed/kaamil/maeHz/ mutlaq/puura/yaqiini

absent minded: a. absentee: absently: absinthe: absolute: n. adv. n. a.

absolute temperature: n. darjah Haraarat mutlaqah absolute zero: n. absolutely: absoluteness: absolution: absolutist: absolve: absolved: absorb: absorbed: absorbent: absorbing: absorption: abstain: abstemious: abstemiously: abstention: absterge: abstinence: abstinent: abstract: abstracted: adv. n. n. a. v.t. a. v.t. a. n. a. n. v.i. a. adv. n. v.t. n. a. a. a. mutlaq sifar bilkul/maeHz/mutlaqaana/nira/qat^an/zaruur kaamliyat/mutlaqiyat/mutlaq ul ânaani barii uz zimmah/GHufraan/mo^aafi/nijaat mutlaq ul ânaani ka Haami aazaad karna/bari karna/faariGH karna/ mo^aaf karna faariGH chuusna/jazb karna/khiiñchna/ piina/peywast karna GHarq/gum/jazb/maeHw/majzuub jaazib dil chasp/pur kaSHiSH Hal/hazm/jazb/rachaawaT/taeHliil baaz aana/bachna/chhoRna/parheyz karna moHtaat/paarsa/parHeyz gaar moHtaati sey/paarsaa'i sey ijtenaab/parheyz pochhna/taHaarat karna/saaf karna e^tedaal/îffat/parheyz/taqwa/zohd mo^tadil/paarsa/zaahid baariik/daqiiq/mujarrad/tajriidi/muSHkil mujmal

abstract: abstraction: abstractly: abstruse: absurd:

v.t. n. adv. a. a.

aKHz karna/alag karna/juda karna tajriid mujarradan daqiiq bey huudah/bey ma^ni/bey sar o pa/ GHaer ma^quul/laa ya^ni/laGHw/mohmal/ ojha/waahiyaat/waahi tabaahi bakwaas/phakkaR(m.) bey huudgi/bey ma^nwiyat/laa ya^niyat/ laGHwiyat/waahiyaat afraat/barkat/faraaGHat/faraawaani/ kasrat/reyl peyl/wufuur/zeyaadti bahot sa/Dheyr/faazil/faraawaañ/kasiir/ maala maal/waafir aziiyat deyna/bey îzzat karna/gaali deyna/ saKHt sust kaehna/salwaateyñ sunaana aabru reyzi/bad ûnwaani/bura kaam/ buri Harkat/choT/duSHnaam/gaali/ gaali galoch/salwaat bad lagaam/bad suluuk/bad zabaan/ duruSHt go/duSHnaam taraaz/kalley daraaz/ zabaan daraaz mulHiq karna athaah KHaliij/dozaKH/gaehri khaa'i athaah/dozaKH ki taraH gaehri khaa'i athaahi/gaehri khaa'i waala babuul/kiikar idaarah(m.)/madrasat ul ûluum(m.) kaaju mañzuur karna/qubuul karna/tasliim karna chaal baRhaana/raftaar teyz karna teyz tar sur^at/tasaaro^/teyz raftaari âajil lab o laehjah/laehjah/sur/talaffuz zor Daalna maañna/palley baañdhna/pasañd karna/ qubuul karna/raza mañd hona/tasliim karna achchha/man bhaata/pasañdiidah/ qaabil e qubuul

absurd talk: absurdity: abundance: abundant: abuse: abuse:

n. n. n. a. v.t. n.

abusive:

a.

abut: abyss: abysmal: abysmally: acacia: academy: acajou: accede: accelerate: acclerated: acceleration: accelerator: accent: accentuate: accept: acceptable:

v.t. n. a. adv. n. n. n. v.i. v.t. a. n. n. n. v.t. v.t. a.

acceptance: acceptation: accepted: accepting: access:

n. n. a. a. n.

maqbuuliyat/pasañd/paziiraa'i/ qubuuliyat/tasliim qubuuliyat mañzuur/musallamah/qubuul paziir daKHl(m.)/dastaras(f.)/guzaarah/ mudaaKHilat(f.)/pahoñch(f.)/rasaa'i(f.)/ rusuuKH(m.) qurbat lawaazimah aafat/Haadisah/ittefaaq/uftaad âarzi/hañgaami/ittefaaqi/waqti ittefaaqan/naa gahaani aafriiñ/daad deyna/e^teraaf karna daad(f.) âadi bañna âadi/KHu gar chaRhaan/faraaz/matla^ baGHal giiri ham aahañg hona/Hemaayat karna/ mowaafiq hona ham aahañg/muwaffiq guñjaa'iSH/jagah/kamrah/khapat/makaan/ meyl milaap/musaaleHat/rehaa'iSH aaSHti paziir/baa nurawwat/leHaaz daar pahoñchaana/rafaaqat deyna/sañg ho leyna/ saath ho leyna saath/saathi piichhey piichhey saath ham gunaah/jurm ka saathi añjaam deyna/mukammal karna/paar utarna/ puura karna/sar karna ada/aehl/añjaam paziir/faazil/ kaamil/maahir/mukammal/sughaR/ tarbiyat yaaftah aehliyat/hunar/itmaam/kaar naamah/ kamaal/mahaarat

accessibility: n. accessories: accident: accidental: accidentally: acclaim: acclamation: acclimitise: acclimatised: acclivity: accolade: accommodate: n. n. a. adv. v.t. n. v.t. a. n. n. v.t.

accommodating: a. accommodation: n. accomodative: accompany: a. v.t.

accompaniment: n. accompanying: adv.

accompanying with: accomplice: accomplish: accomplished: n. v.t. a.

accomplishment: a.

accord: accordance: according: according to: accost: accost: account: account:

n. n. a. adv. v.t. n. v.t. n.

aaSHti/ittefaaq e raa'ey/itteHaad/ mo^aahedah/paemaan/qubuul/samjhotah ittefaaq gawaarah/mutaabiq/saaz gaar/taeHt ba muujib/ba mutaabiq KHitaab karna KHitaab Hesaab leyna bayaan/giñti/Haesiyat/Hesaab/joR/ kaefiyat/khaata/KHabar/martabah/SHumaar khaatey daar taabe^ eHtesaab/zimmah daar eHtesaab/qaabil e moaKHzah muHaasibi(f.)/muniimi(f.)/ peySHa e Hesaab daari(m.) Hesaab daar(m.)/muHaasib(m.)/muniim(m.) fann e Hesaab daari da^wat deyna/meyzbaani karna hathyaar sey leys karna Dheyr lagaana/jama^ karna/sameyTna faraaham/jama^ SHudah Dheyr bilkul/durusti/khara pan/raasti/ sachchaa'i/saHiiH/Thiik Thiik durust/sach/saHiiH/me^yaar mal^uun da^wah/ilzaam/naaliSH/SHikaayet tohmataanah ilzaam taraaSHi karna/mal^uun karna/ naam lagaana/tohmat lagaana mudda^a alaeh(m.)/mudda^a alaeha(f.)/ mulzim(m.) ilzaam taraaSH/mudda^i/naaliSHi âadi hona/KHuugar hona âadi/KHu gar/maa nuus/murawwaj/rawaayati aHsan/ekka/maahir/mumtaaz/numaayaañ/ yakka/yakta

account holder: n. accountable: a.

accountability: n. accountancy: accountant: accounting: accourt: accoutrement: accumulate: accumulated: accumulation: accuracy: accurate: accursed: accusation: accusatory: accuse: accused: accuser: accustom: accustomed: ace: n. n. n. v.t. v.t. v.t. a. n. n. a. a. n. a. v.t. n. n. v.t. a. n.

acerb: ache: ache: achievable: achieve: achievement: acid: acid: acidly: acidity: acknowledge: acknowledged:

a. v.i. n. n. v.t. n. a. n. adv. a. v.t. a.

âeyb chiiñ/khaTTa/talKH/turSH dard hona/dukhna/chasakna/kasakna dard/dukh/Teys kardni/qaabil e Husuul/qaabil e takmiil Haasil karna/nibaahna/paana/puura karna/ ta^miil karna/tiir maarna Husuul/kaam yaabi/kaar naamah/takmiil teyz/teyz aabi teyz aab/Hamz/turSHah turSHi sey khaTaas eqraar karna/e^teraaf karna/maañna/ qubuul karna/tasliim karna maana hu'a/tasliim SHudah eqraar/e^teraaf/qubuul/rasiid kumak/mo^aawin bulañd tariin maqaam/choTi/raas/ûruuj mohaasa aagaahi/aaSHnaa'i/paehchaan/rasm or raah/ ru SHinaas/SHinaasaa'i/waaqif kaar/waaqfiyat aagaah/aaSHna/KHabar daar/SHinaasa/waaqif aaSHna/SHinaas/muta^arrif eqraar/marzi/mowaafiqat/raza/raza mañdi Haasil karna/paana/paeda karna/ qabzah karna Haasil kardah/taeHsiil SHudah faa'ez jalb(m.) añdoKHtah/Husuul/wusuul aazaadgi(f.) kaRwa/teyz kaRwa/karaKHt/soz naak/talKH Hiddat/talKHi/teyz mizaaji/tuñd KHuu'i baazi gar/qala baaz/naT baazi gari/kartab aar paar/paar

acknowledgement:n. acloyte: acme: acne: acquaintance: acquainted: n. n. n. n. a.

acquainted with:a. acquiescence: acquire: acquired: acquiring: acquiring: acquisition: acquittal: acrid: acrimonious: acrimony: acrobat: acrobatics: across: n. v.t. a. a. n. n. n. a. a. n. n. n. prep.

act: act: act as: act on: acting: action: activate: active: activity: actor: actual: actual: actuality: actually: acturary: acuity: acumen: acute: acutely: acuteness: à demi: ad hoc: ad hominem: ad infinitum: ad interim: ad lib: ad nauseum: adage: adamant: (to be)adament: adamantly: adapt:

v.i. n.

ada kaari karna/âmal/dikhaawa/Harkat/ kheylna/naql karna âmal/fe^l/kaar qaa'em maqaami pur âmal/ta^miil

n. n. v.t. a. n. n. a. n. n. adv. n. n. n. a. adv. n. a.

ada kaari/naql/qaa'em maqaam/sawaañg âmal/asar/fe^l/Harkat/kaar rawaa'i mutaHarrik karna âamil/chaaq/chust/faa^eli/phurtiila/teyz âamliyat/chaal/peySH qadmi/ phurti/sar garmi ada kaar/faa^el asli/huu bahu/waaqe^i asli/huu bahu amr e musallam/waaqe^iyat aslan/dar Haqiiqat/waaqe^atan moHarrir(m.)/muñSHi(m.) kaaT/teyzi baariik biini/firaasat/jaulaani/sura^at e idraak/ teyz faeHmi/zakaawat/zehen basiir/Haadah/nokiila/SHadiid/teyz SHiddat key saath/teyzi key saath firaasat/zakaawat aadha is KHaas maqsad key li'ey/waqti kisi key liey/zaati

a/adv. abdi/daa'emi/naa iñteha waqti taur par adv. adv. n. n. bila paa bañdi/bar jastah mariizaanah Had tak kahaawat/zarb ul masal aRyal/kaRa/KHud pasañd/ziddi phuul jaana adv. v.t. zid sey mowaafiq banaana/munaasib banaana

adapt: adaptable: adaptation: add: added: addendum: adder: addict: addict: addicted: addiction: addictive: addition: additional: address: address: addressing: adduce: adept: adept: adequacy: adequate: adhere:

v.i. a. n. v.t. a. n. n. v.t. n. a. n. a. n. a. n. v.t. n. v.t. n. a. n. n. v.i.

mowaafiq hona munaasib/qaabil e nubaasibat/saaz gar mowaafiqat beySHi karna/ezaafah karna/joRna/ peywañd lagaana maziid izaafah/zamiimah af^i âadatan iste^maal âadi âadi/KHu gar âadat/dhut/îllat/lat/naSHah lat aawar/naSHah aawar beySHi/joR/ezaafah/peywañd lagaana ezaafi/maziid/mustazaad/zimni KHitaab/patah/taqriir KHitaab karna yaad farmaa'i laana/tazkirah karna/zikr laana hunar mañd/kaari gar/maahir laa'eq/puura ektefa/mauzuuniyat kaafi/mauzuuñ chimaTna/chipakna/chipaTna/laaHiq hona/lagna/ lagan/lagaa'o rakhna/paa bañd raehna/ waa bastah hona girwiidgi/isteqaamat/paa bañdi/ paerawi/ustuwaari/waabastahgi chaspaañ/mulHiq/peywastah/waa bastah Haami/rafiiq/taraf daar paa bañd chipak cheyp/leys/lo^aab chaspañdah/leys daar/lo^aab daar chip chipaahaT(f.)

adherence: adherent: adherent: adhering: adhesion: adhesive: adhesive: adhesiveness:

n. a. n. a. n. n. a. n.

adieu: adjacency: adjacent: adjective: adjoin: adjoining: adjourn: adjournment: adjunct: adjust: adjustment: adjutant: adjuvant: addle: administer:

intj/n. KHuda Haafiz/supurd e KHuda n. n. n. v.t. a. v.t. n. n. v.t. n. n. a. a. v.t. itsaal/nazdiiki/qurb muttasil/paas/qariib/qariib qariib sifat ezaafah karna/laga deyna/milaana/ mulHiqah karna baraabar/laaHiq/mulHiqah/muttasillah multawi karna iltawa/waqfah(m.) laaHiqah(m.) durust karna/ham aahañg karna/ mowaafiq banaana faeslah(m.) mo^aawin e askari(m.) madad gaar bañjar/gadla/KHaali bañd o bast karna/iñtezaam karna âmal/Hukuumat/iñtezaamiyah/ nazaamat/nizaam/zabt âmli/iñtezaami naazim/muñtazim/muñsarim/sar baraah qaabil e sataa'iSH/qaabil e ta^riif/ taeHsiin ûmdagi sey amiir ul baeHr imaarat ul baeHriyah girwiidgi/madaH/sataa'iSH/ta^ajjub/ta^riif ta^ajjub karna/ta^riif karna âaSHiq/maddaaH/sana KHwaan jaa'ez/Halaal/mubaaH/qaabil e qubuul/rawa jaaz'ez pan/qubuul pan baar yaabi/daaKHilah/guzar/eqbaal e jurm/ eqraar/mudaaKHilat/pahoñch/rasaa'i/tasliim daKHl karna/eqraar karna/farz karna/ maañna/mañzuur karna hath yaar Daal deyna daaKHil/musallam/tasliim

administration: n. administrative: a. administrator: n. admirable: admirably: admiral: admiralty: admiration: admire: admirer: admissible: a. adv. n. n. n. v.t. n. a.

admissibility: n. admission: admit: admit defeat: admitted: n. v.t. n. a.

admittedly: admitting: admonish: admonition: admonitory: adobe: adolescence: adopt: adopted: adoption: adorable: adoration: adore: adorer: adorn: adorned: adorning: adornment: adrift: adroit: adulate: adulatory: adult:

adv. a. v.t. n. a. n. n. v.t. a. n. n. n. v.t. n. v.t. a. a. n.

albattah muqiir/paziir jataana/jhaaRna/kaehna/malaamat karna/ sabaq deyna/sar zaniSH karna îbrat/nasiiHat/pañd/taadiib/tañbiih/sar zaniSH îbrat añgeyz kachchi iiñT uThti jawaani apnaana/eKHteyaar karna/god leyna/ ley paalak banaana/miste^aar leyna ley paalak eKHteyaar/iñteKHaab dil kaSH/farHat za/qaabil e ta^riif ûbuudiyat/parastiSH ta^ziim karna/moHabbat karna parastaar aaraastah karna/sajaana/ziinat deyna maziin/murassa^/zeyba aara/zeyb o ziinat/zeyba aaraa'iSH/banaa'o siñghaar/siñghaar

a/adv. alag/bey kas/bey Thikaana/bey samt/qaasir n. v.t. a. n. chaalaak/chaabuk dast/chust/fahiim/maahir chaap luusi karna/KHuSH aamdi karna KHuSH aamdana baaliGH/jawaan/pur SHabaab/siyaana baaliGH raa'ey dahi milaawaT karna milaawaTi/naa qis aameyziSH/khoT/laus/milaawaT faasiq(m.)/faasiqah(f.)/zaani zaaniyah Haraam fisq/Haraam/milaawaT/siyaah kaari/zina aaluudgi(f.)/khoT(f.)/milaawat(f.)

adult franchise:n. adulterate: adulterated: adulteration: adulterer: adulteress: adulterous: adultery: adulteration: v.t. a. n. n. n. a. n. n.

advance: advance: advance: advance:

a. v.i. v.t. n.

peySH daaSHt aagey baRhna aagey karna peySH qadmi/peySHgi haraawal dastah/peySH rau qabl az waqt/taraqqi yaaftah baRhaawa/bar tari/peySH qadmi/taraqqi faa'edah/Husuul/jiit/paehlu faa'edah mañd/mufiid/suud mañd aamad(f.)/zuhuur(m.) ajnabi/GHaer/ittefaaqi/izaafi duSHmanaanah/muKHaalifaanah/raqiibaanah ênaadi(m.)/duSHman(m.)/Hariif(m.)/ madde muqaabil(m.)/muKHaalif(m.)/ raqiib(m.) aafat/duSHman aanah/kaRwa kasiila/muKHaalif/ naa mowaafiq/naa saaz/naa saaz gaar/naqiiz bipta/bad baKHti/falaakat/musiibat/ naHuusat/neysti/SHaamat dhyaan/leHaaz aagaah karna/ittelaa^ deyna/muSHtahir karna muSHtahir êlaan/iSHtehaar muSHtahir(m.) iSHtehaar baazi/kaar o baar e iSHtehaar fikr/hedaayat/iñtibaah/kaha suna/maSHwirah/ nasiiHat/paeGHaam/pañd/pañchaayat/ raa'ey/salaaH/tadbiir mauzuuñ/mowaafiq mauzuuniyat/mowaafiqiyat GHaur karna/kaehna/maSHwirah deyna/ sikhaana maSHwirah leyna/salaaH karna' daanistah/samajh buujh kar muSHaawir(m.)/muSHiir(m.)/naasiH(m.)/ pañch(f.)/salaaH kaar(m.) muSHaawrati Hemaayat(f.)/paeru kaari(f.)/wakaalat(f.)

advance guard: n. advanced: advancement: advantage: advantageous: advent: adventitious: adversarial: adversary: a. n. n. a. n. a. a. n.

adverse: adversity: advert: advertise: advertised:

a. n. v.i. v.t. a.

advertisement: n. advertiser: advertising: advice: n. n. n.

advisabile: advisability: advise: advise: advisedly: advisor: advisory: advocacy:

a. n. v.t. v.i. adv. n. a. n.

advocate: advocate: aegis: aerate: aerial: aerie: aeronaut: aeronautics: aesthetics: afar: affable: affability: affair: affect: affect: affectation:

n. v.t. n. v.t. n. a. n. n. n. adv. a. n. n. v.t. n. n.

wakiil Hemaayat karna/taa'id karna panaah/sar parasti hawa bharna hawaa'i/fezaa'i murtafa^ hawa naward/taiyaar chi tairaaniyaat/îlm e taiyaarah saazi hunar haa'ey zeyba/funuun latiifah ka nazriyah/ jamaaliyaat/zeybaa'i SHinaasi bahot parey/duur KHaliiq/mutaHammil/saliim SHaa'estahgi(f.) baat/beopaar/Haal/jhaRap/kaam kaaj/ kaar o baar/maajra/mo^amalah/waardaat asar Daalana banaawaT/jazbah/lagna/taa'ssur/tasanno^ banaawaT/Dhakosla/naKHrah/namuud/ numaa'iSH/priit/tasanno^/ulfat

(maternal)affection: n. maamta(f.) affected: affectedly: affection: a. adv. n. maa'el/mutaa'ssir/raaGHib/reya kaar zaahir daar aanah âqiidat/îSHq//chaah(f.)/chaahat(f.) kaefiyat/laag/lagaawaT/lagan/moHabbat/ piit/rujHaan/SHafqat/ulfat/uñs muSHfiq/narm dil/preymi/raeHm dil/SHafiiq dildaadgi zabaan bañdi ilHaaq karna/mulHiq ho leyna êlaaqa/ilHaaq êlaaqah/laag/naatah/nisbat/qurbat/ rabt/raGHbat e^laan karna/da^wah karna eqraar/tasdiiq/tausiiq asbaati/Haami/iijaabi masbat

affectionate:

a.

affectionateness:n. affidavit: affiliate: affiliation: affinity: affirm: affirmation: affirmative: affirmative: n. v.t. n. n. v.t. n. n. a.

affix: affix: affixed: afflict: afflicted: affliction: affluence: affluent: afford: affray: affront: affront: Afghan Rifle: aficionado: afire: aflame: afloat: afoot: aforesaid:

v.t. n. a. v.t. a. n. n. a. v.t. n. v.t. n. n. n.

baañdhna/milaana/natthi karna ezaafah/laaHiqah/zamiimah chaspaañ aafat toRna/aziiyat deyna/dukh deyna/ musiibat deyna/piisna figaar/GHam diidah/Haziiñ/maa'uuf/rañjiidah/ sog waar aafat/alam/dard/Huzn/kasar/KHaraabi/ musiibat/rañj/sadmah/zarar bohtaat/daulat mañdi/faraaGHat/ fara waani/kasrat/sarwat rawaañ/baehta hu'a deyna/maañna/maqduur/ qaabil e bar daaSHt hona hañgaamah/laRaa'i aamna saamna hona/gustaaKHi karna/ hattak karna/tauhiin karna bey îzzat/gustaaKHi/hattak/subki/tauhiin/ zillat jazael(f.) âqiidat mañd/joSHiila/pur joSH pujaari

a/adv. aatiSH giraftah/jalta hu'a/sozaañ a/adv. dahekta/damakta/daraKHSHañ/SHo^lah zan a/adv. bey Thikaana/taerta/saelaab zadah a/adv. chalta/paedal a. sabiqah mazkuurah baala Dara hu'a/hiraasaañ/KHaa'ef/KHauf zadah/ mutazabzab az sar e nau/phir sey afriiqi bil muqaabil/saamney âqab meyñ/ba^d meyñ/piichhey/pichhla ba^d az waqt/pas/piichhey asr maa ba^d pas taab/SHafaq Hayaat e maa bad/Hayaat bad al maut maa Haasil/natiijah

aforementioned: a. afraid: afresh: African: afront: after: after: after-effect: afterglow: afterlife: aftermath: a. adv. a. adv. a. adv. n. n. n. n.

n. aggrandisement: n. agglomeration: n.t.t. aggrandise: v. . n. agglomerate: v. aggravate: aggregate: aggregate: aggregation: aggression: aggressive: aggressively: aggressor: v. a. n. n.i. a.afternoon: n. agglutination: n.t. again and again: against: agate: age: age: (old)age: aged: ageless: agency: agenda: agent: prep. n. n. agglutinant: a. v. afterwards: again: adv. a. agent provocateur:n. adv.t. a. v. do paehr saeh paehr aayañdah/ba^d meyñ/piichhey/phir aayañdah/baaz/do baarah/jawaaban/maziid/ mukarrar/phir/waapas baar baar bar âks/bar KHelaaf/KHelaaf/muqaabil êqiiq za^iif hona âehd/ârsah/âsr/ûmr/daur/sin/zamaanah buzurgi/piiri/za^iifi buzurg/kuhan saal/piir/mo^ammar/ûmr rasiidah ûmr rasiidgi sey mubarrah aaRhat/âamliyat/wasiilah/zarii^ah peySH naamah/yaad daaSHt âamil/faa^el/kaa riñdah/kaar pardaaz/ muKHtaar/numaa'iñdah/peySH kaar/ waastah/wakiil fitnah añgeyz jaasuus ham bastah Dheyr chipkaa'u chipak chipakney waala baRhaana/phaelaana/mubaalGHah karna ta^ziim bad tar karna/GHussah dilana/kam tar karna/ SHadiid tar karna ikaTTha karna/jama^ karna kul/majmuu^i bhiiR/majma^ âdaawat/Hamlah/jaarHiyat/peySH qadmi aamaadah e jaarHiyat/jaar Haanah jaarHiyat sey Hamlah aawar/jaareH (late)afternoon: n. adv. n. agglutinative: v. n. a.t.

n. a. n. v. n. a.)/wa^dah(m. a. bey qaraar/muSHtaaq bey inHeraaf dukh bhara aziiyat KHeyz/SHadiid dard naak âzaab/aziiyat/jaan kani/karb bazaar/chowk ittefaaq karna/maañna/muttafiq hona/ raazi hona gawaara/marGHuub/raas/SHaad aab mañzuur/raazi/muttafiqah muttafiq/qaa'el/raza mañd/saaz gaar âeHd/eyka/ham aahañgi/eqraar naamah/haami/ ittefaaq/itteHaad/meyl/meyl jol/milaap/mo^aahedah/ mufaahmat/mutaabiqat/paemaan/qariinah/qaul/ raza mañdi/raazi naamah/samjhotah/ SHart(f. guziSHtah/saabiqan a. aazurdah hona/rañj karna/sataana GHam zadah/jabr diidah/muta'assif/ rañjiidah/rañjuur bhoñchka/daehSHat zadah/dam bah KHud/ haebat zadah/Haerat zadah/hakka bakka/ waeHSHat zadah âajil/chaalaak/chust/phurtiila/subuk chusti/phurtiila pan/phurti/teyzi hal chal karna/hilaana/ iSHte^aal baazi karna bey taab ghabraana iSHte^aal/khalbali/muzaahirah/peych o taab hilaurni/mathaani/SHoriSHi laa adri maa'dah parasti agile: agility: agitate: agitated: a.)/wafaaq(m. a. a/adv.) zara^ati/zar^i baaRi(f.) maraasim(m.) asaami/kaaSHt kaar kap kapi waala buKHaar/maleyria buKHaar agreements: agricultural: agriculture: n.)/kaaSHt kaari(f. (to be)agitated:a. n. agitation: agitator: agnostic: agnosticism: ago: agog: agonic: agonised: agonising: agony: agora: agree: agreeable: agreed: agreeing: agreement: n.t. agriculturist: n.)/ zaraa^at(f. . ague: n. a. n. n. a. n. a.t. n.aggrieve: aggrieved: aghast: v. n.)/kheyti baaRi(f.i. a. v. a.

v. a.)/hadaf(m. . n. intj. v.) chahel qadmi/Hawa KHori hawaa'i/hawa daar baGHli raastah/ aimless: air: air: air: airborne: air duct: air fleet: air force: airless: airliner: airmail: airport: airs: air shaft: airspace: air-strike: airing: airy: aisle: a.t. n.)/hawaa daan(m. aah/haa'ey/afsos/uff aaha/achchha/aKH KHaah aagey/agla/paehley/peySH peySH/saamney dast giiri karna/madad karna chaarah/dast giiri/e^aanat/imdaad/ kumak/madad/sahaara maa taeHt/naa'eb sar peySH biimaar hona/dukhi hone/takliif meyñ hona âliil/biimaar/dukhi/maañdah/rogi aazaar/âlaalat/îllat/marz/SHikaayet niSHaanah lagaana/qasd karna eraadah(m.)/maa'l(m.) hawaa'i aDDah(m. a. n. n. n. n.)/niyat(f.)/hawaa'i Hamlah(m. adv.) bey maqsad/bey tuka/aTkal pachchhu hawa deyna baad/hawa/laey/pawan hawaa'i baad bar daaSHtah baad giir fezaa'i beyRa(m.) hawaa'i Daak(f.)/GHaraz(f. n.) fezaa'iyah(f. v. n. n. n. n.t.)/ niSHaanah(m. n. n.ah! aha! ahead: aid: aid: aide: aigrette: ail: ailing: ailment: aim: aim: intj. n. a.t. a.)/ siidh(f.)/mudda^a(m. n.)/qasd(m.) hawaa'i feza fezaa'i Hamlah(m. n.) akaR/choñchla/dimaaGH/lalwah/ naKHrah/naaz baad kaSH(m. v. n.)/ maqsad(m. n. n.) bey hawa musaafir bar daar taiyaarah(m.)/taak(f.)/matlab(m.t.

a. a.) bhayaanak/Daraa'ona/hoSH ruba/KHauf naak Daraaney waaley añdaaz sey afsos/haa'ey haa'ey/Haef/waa'ey agar cheh/baa wujuud yeh keh/go keh bayaaz(f. adh khula/niim wa a. a. intj. n. n. n. n. v. conj. n.i. adv. n. n. n. n. intj.qataaroñ key darmiyaan raastah ajar: akin: alack! alacrity: alarm: alarm: alarming: alarmingly: alas! albeit: album: albumen: alcohol: alchemy: ale wife: alert: alert: alert: alertness: alfalfa: alias: alibi: alien: alien: alienation: alight: alighted: alighting: alike: aliment: alimony: a/adv. a.) safeydi/zulaal aatiSH giir/daaru/SHaraab kiimiya kalaalan hoSH mañd/chau kañna karna/tañbiih karna aamaadah/bey daar/chaaq/chau kas/ chau kañna/chust/hoSH yaar/taiyaar tañbiih bey daari/chau kañna pan/chau kasi/ chusti/phurti barsiim/fisfisah ûrf bahaanah/ûzr e âdam maujuudgi ajnabi/bideysi/GHaer/par deysi GHaer/bey gaanah duuri/GHurbat/kuTTi jaa utarna/niichey aana/niichey utarna waarid âa'ed/naazil âdiil/baraabar/eyk jaesa GHiza/GHizaa'iyat naan nafqah/nafqah .)/muraqqa^(m. n. v. n. a. n.t. n. v. n.t. a. n. n. qariib/milta julta Haef aamaadgi/chaalaaki/phurti Daraana/gajar bajaana daGH daGHah/dhaRka/gajar/gaR baR/iñtebaah/ KHadSHah/saehm(m.

)/muSHaahirah(m. n.) majaazi majaaz/ramz aaraam/taskiin gali/kuuchah âqiidat/itteHaad/mo^aahedah/naatah/riSHtah ghaRyaal(m. n. n.) bharat/khoT/laus jhuuTa/kachcha kabaab chiini chaaT deyna/laalach dilaana/lubhaana jaazbiyat/kaSHiSH/laalach . n.t. v.t. v. a. v.t. n. bujhaana/duur karna/kami karna/ ThañDa karna bayaan(m. n. n. a. n.)/izn(m.t.i.)/ raatib(m. a.) âa'ed karna mubaiyanah taabe^ daari(f. jiita jaagta/ziñdah hamah/har/kul/puura/sab/saara/tamaam eyk dam KHud ba KHud KHaam KHwaah achaanak/ittefaaqan az sar e nau achchha/Thiik all for nothing: all of a sudden: all over again: all right: allay: allegation: allege: alleged: allegiance: allegorical: allegory: alleviation: alley: alliance: alligator: allitration: allocate: allot: allotment: allow: allowable: allow: allow: allowance: alloy: alloyed: allspice: allure: allurement: v. a. v.) jugat(f.t. a.)/nahañg(m. v.t.)/takraar(m.)/ilzaam(m. n.alive: all: all at once: all by oneself: a. n.t. v. n. n.) muqarrar karna/tajwiiz karna/Thaeraana deyna/mu^aiyan karna baañT(f. n. v.)/taKHsiis(f.)/baTwaarah(m.) âta karna/ejaazat deyna/qubuul karna jaa'ez/mubaaH/rawa ejaazat deyna/maan leyna maañna guzaarah(m.

t.)/Hujjat(f.alluring: allusion: alluvium: ally: ally: allied: almanac: almond: almoner: almost: alms: aloft: aloof: aloofness: alone: along: alongside: alongwith: already: also: altar: alter: alterable: alteration: altercation: altered: a. conj. n. n.)/taqwiim(f. adv. n.) qariib/qariib qariib/taqriiban baKHSHiSH/bhiik/lañgar/sadqah faraaz âlaaHedah/alag taKHliyah(f. .) agar cheh/albattah/Haalañ keh/phir fauq/irtefaa^/uuñchaa'i/uThaan auroñ key liey jiiney waala duusroñkey liye ziñdahgi guzaarna phiTkiri alternate angle:n. n. n. v. n.)/sadqah(m.) akeyla/faqat/maeHz/mujarrad/tanha saath saath paehlu key saath saath saath paehley bhi/ham mazbaH/qurbaan gaah badalna/palaTna/tabdiili karna qaabil e tabdiili/qaabil e taGHaiyur chaKH(f. n. although: altitude: altruist: altruism: alum: conj. n.) baadaam KHaeraat(f. a. a. n. n. a. n. n. adv. n. dil chasp/dil fareyb/dil kaSH/dil ruba/jaazib iSHaarah/Hawaalah/talmiiH kiichaR aur miTTi ki taeh Haliif banaana/mo^aahedah karna Haliif/rafiiq/zahiir muttaHid jañtri(f.)/kaañT chhaañT/radd o badal/ tabdiili/taGHaiyur chapqaliSH(f. adv. adv. a.)/roz naam chah(f. n.)/jhak jhak/ kaehna suñna/mujaadilah mubaddal/tabdiil SHudah zaawiyah mutaabaadilah(m. a. v. n. a.t. n.

) GHaer ustaadaanah/kachcha Haeraan karna Haeraan/mutaHayyir/sara siimah âjab/Haeraani/Haerat/ta^ajjub âjab eylchi/safiir gol/mubham iltibaas gheyra/Halqah/Huduud/pahelaa'o aarzu/hawas(f. n. v. n. n.)/meyl(m. v.t. a. n. a. n. n. n. n. n. a.)/dosti(f. v. n.)/umañg bulañd nazar/jaah talab/KHwaahiSH mañd âñbriya ghaat behtar banaana/behtar karna behtar hona behtri tabdiil karna tasarruf durusti/kaañT chhaañT/tabdiili sahuulat KHuub dost aanah biich meyñ/dauraan meyñ dost/yaar bhaa'i chaara(m.) .p. pr. n. a. prep. v.t. n. a. a. n. n.always: am: amalgam: amalgamation: amass: amassed: amateur: amature: amateurish: amaze: amazed: amazement: amazing: ambassador: ambiguous: ambiguity: ambit: ambition: ambitious: ambrosia: ambush: ameliorate: ameliorate: amelioration: amend: amending: amendment: amenity: amiable: amicable: amidst: amigo: amity: adv. a. a. abdan/daa'eman/hamah waqt/hameySHah/hargiz/ mudaam/nit/raat din/roz roz/sada huuñ mulaGH GHam iñzimaam faraaham karna/ikaTTha karna/jama^ karna faraaham/ikaTTha/jama^ kachcha parastaar/SHauqiin(m.t. v. n.i.)/Hirs(f. n.t. n.

amplify: ampoule: ampulla: amputate: amputation: amputee: amulet: amuse: amuse: v. a.t. a.) misl/tamsiili misaal/mumaasilat/muSHaabehat amplification: n. n. n.t. adv. amusement: an: anachronism: anaemia: analogous: analogy: n. v. a.ammonia: ammunition: amnesia: amnesty: amok: among: among: amoral: amorality: amount: amorous: amour: amphibian: ample: amply: n. v.) qadr/raqam âaSHiq/âaSHiq mizaaj aaSHnaa'i/îSHq/moHabbat/pyaar jal thalaiya bahot sa/fara waañ/kaafi/kasiir/ nehaayat/waafir/wasii^ bah kasrat/bhar puur/faraawaani sey tausii^ baRhaana/tausii^ karna bañd nali(f. a. a.)/phukna(m. n. amuse oneself: v. n. noSHaadar aslaHah/gola baaruud nisiyaan(m.) kuppi(f. n. n. n. n. v. n. adv.t. n. n. n.)/maqtuu^ gañda/ta^wiiz/Tona/ToTka dhiyaan baTaana/khilaana/KHuSH karna/ phuslaana kheylna jii baehlaana dil lagi/faraH/farHat/saer/SHoGHl/ tamaaSHah eyk/yak GHalat waqtiyat suukhey ki biimaari(f. n.)/zo^f e Haafizah âaam mo^aafi/dar guzar qaatilaanah diiwaañgi(f.) idhar udhar/jab keh biich/dar miyaan/fi/meyñ GHaer eKHlaaqi GHaer eKHlaaqiyat(f.) kaaT deyna/qalam kar deyna jism sey kaTaa'i añg kaTa(m. n. n. prep.t. .)/bañd nalki(f.i. a.

i. n. n. n. adv.)/êtaab/garmi/GHussah/ KHafagi/Haraarah/jalaal/jalaapa/KHaSHm/ tun phun/taeSH/ubaal/Ziyaan GHussah dilaana GHussah aana goSHah(m.t.)/jiddi(f. n. .)/zaawiyah(m. n. a.analysis: analytic:a anarchy: anathema: ancestor: ancestral: ancestry: anchor: ancient: n. n. n. adv. a. n. n. v. anger: anger: angle: angrily: angry: v. n. anguish: anil: anile: animadversion: animal: animal-like: animist: animosity: n. a. n. taeHliil/tajziyah taHliili añdheyra/gaR baR/GHadar/haR boñg/ tawaa'ef ul muluuki la^n/la^nat jad/salaf aabaa'i(f.)/pidri(f. a.) GHussey sey bhapra hu'a/KHafa/naa raaz bigaRna/naa raaz ho jaana alam/âzaab/bey chaeni/karb/koft/rañj niil/niil ka pauda DHaDDo/pagloT malaamat chau paayah/Haewaan/jaan war/waeHSHi kalana^aam mazaahir parast baer/buGHz/duSHmani/laag/pur KHaaSH ancient relics: n. conj. (to become)angry:n.) lañgar âtiiq/dey riinah/paa riinah/paraa chiin/ peySHiin/puraana/qadiim aasaar e qadiimah qadaamat imdaadi/madad gaari aur/phir chuTkula/Hikaayat/naql/qissah do baara/phir sey/muqarrar fariSHtah/saroSH fariSHtah sifat aag(fig. n. n. n. a. ancientness: ancillary: and: anecdote: anew: angel: angelic: anger: n. n. adv.)/kona(m.) silsilah e nasb(m. a.

n. n.)/jhuñ jhulaahaT/naa raazi aazurdah/naa raaz aazaar deh Halqaah chupaRna/marHam lagaana anokha/bey qaa'ehdah/SHaaz âdam e nizaam(m.t.animus: anise: anisette: ankle: anklet: annalist: annals: annex: annexed: annihilated: annihilation: annonated: annotation: annotator: announce: announcement: annoy: annoyance: annoyed: annoying: annulus: anoint: anomalous: anomaly: anon: anonymity: anonymous: another: answer: answer: answerable: ant: antagonism: n.)/chiuñTa(m. n.) ajwaa'en ki SHaraab(f. v. n. n. n. v.)/muraad(f. a. v. n. a.) gaTTa/taKHna kaRa/paayal moarriKH taariiKH/waqaae^ joRna/mulHiq karna/SHaamil karna laaHiq/muta^alliq fana/naa buud bar baadi/fana/halaakat/neysti/qala^ qama^ musHarrah SHarH SHaareH e^laan karna/sunaana e^laan(m. a.t.)/bey qaa'eydgi(f. n.t. n. n. v. v.) ajwaa'en(f. n. n. n.) .) âñqariib/fauran bey naami/gum naam baaSHi bey naam/gum naam/naam naa dahiñdah aur/diigar/duusra jawaab deyna jawaab jawaab deh/zimmah daar chiuñTi(f. adv. n. a. a. n.t.)/niyat(f. adv.)/pukaar(f. n. n. n.t.) chheyRna/pareySHaan karna/tañg karna chheyR(f. a. baer/maqsad(m. a.) baer/duSHmani/laag/raqaabat(f.

n.) iñsaaniyaat? Hariif/muKHaalif taryaaq chah/zidd e jism anokha/bhañD/chaal/daa'oñ/ masKHarah dajjaal/masiiH duSHman muñtazir ummiid karna/tawaqqo^ karna ummiid(f. n. a. n. a. n. n. n. a. n. a. a. saabiq DeoRhi(f.) duñbul/raaj phoRa(m. n. a. ante: anteater: ante-bellum: antecedent: antechamber: antenatal: anterior: anthem: anther dust: anthrax: anthropology: anti: antibody: antic: antichrist: anticipant: anticipate: anticipation: anticlerical: anticlimax: antidotal: antidote: antilogy: antimony: antipathy: antipodal: antiquarian: antiquated: antique: antiquity: antithesis: a. n.)/peySH daalaan(m. n. a. n. a.t.) kalisaa'iyat duSHmanaanah pasti/tanazzul tar yaaqi êlaaj/noSH/tar yaaq/toR zid koHl/surmah karaahat/naa pasañdi bar âks/duusri taraf ka/ mutaqaabil âtiiqah SHinaas/paastaani/qadaamati âtiiq/qadiim âtiiq/kohnah/paariinah qadaamat muKHaalifat/tazaad/zid . n. n. v. n. a.Antarctic: n.) qabl az paedaa'iSH saalif taraanah zar(m. n. n. qutub junuubi baeHr e muñjamid junuubi adaa'i/lagaaya gaya daa'o chiuñTi KHor jañg sey paehley Antarctic Ocean:n. n. n. n.

n. a. n. n. adv.)/mas'alah(m. adv. v. mutazaad SHaaKH e siiñg mutazaad/zidd o naqiiz mutazaadi añdoh/fikr/firaaq/izteraab/GHussah/kaahiSH/ KHaliSH/khaTka/pareySHaani/parwaah bey chaen/bey kal/pareySHaan kisi/ko'i/kuchh ko'i bhi ko'i eyk/ko'i fard/ko'i SHaKHs kuchh/kuchh bhi ba har taur/KHaer kahiiñ/kahiiñ bhi/kisi jagah bhi SHaeh rag fauran/jaldi jaldi akeyla/alag/âlaaHedah/juda otaaq bey His/patthar dil/sard mehr bey Hisi(f. a.) kahaawat(f.) raas(m.)/bey parwaa'i(f.) baliiGH go bey nuur/tariik SHaehwat anñgeyz naql bah kasrat/kaafi KHud sey mutma'in/âmuudiyat ilhaam/kaSHf ilhaami/kaSHfi GHaer mustanad/ja^li/maSHkuuk bey paayah apex of angle: n. aphorism: aphorist: aphotic: aphrodisiac: aping: aplenty: aplomb: apocalypse: apocalyptic: apocryphal: apodal: n. . a. a. n.)/zarb ul masal(f. n. n. n.antithetical: antler: antonym: antonymic: anxiety: anxious: any: anybody: anyone: anything: anyway: anywhere: aorta: apace: apart: apartment: apathetic: apathy: ape: ape: apex: a. n. n. n. adv.) naql karna bañdar choTi(f. a. n. a. a. pron. n. a. adv. n. pron. a. n.t.

n. jaza(f. n.i. n. adv.)/auj e ârz hu ba hu naql mo^zirat KHwaah/naadim ûzr karna/mo^aafi maañgna defaa^ karney waala/ûzr KHwaah mo^aafi naamah/ûzr gomRa(m. n. a. n. n.) kapRey pahenaana/sajaana lebaas(m. n. n. n. n. v.) raKHt(m.)/paeraahan(m.i. v.t.)/mirgi/saktah khaaney sey nafrat ilHaad/irtedaad murtad Hawaari/rasuul nabuuwat(f. n. n. n. n. a. v.) mirgi ka mariiz bey Hisi ki Haalat(f.)/bhuut/saayah ârz/chaarah juu'i/daad/dar KHwaast rujuu^ karna aa jaana/dikhaa'i deyna/dikhna/nazar aana/ namu daar hona/nikalna/paRna/phuuTna/ .) muñtahaa e kamaal(m. a.t.)/saamaan(m. v. v.t.apodosis: apogee: apograph: apologetic: apologise: apologist: apology: apophysis: apoplectic: apoplexy: apositia: apostasy: apostate: apostle: apostleship: apostolic: apothecary: apotheosis: appal: appal: appalled: appalling: appallingly: appanage: apparatus: apparel: apparel: apparent: apparently: apparition: appeal: appeal: appear: n. v.i. n. adv.) KHuda gardaani/tajliil(f. n.)/taqdiis Daraana/dhamkaana/KHauf dilaana faq hona/haebat zadah hona haebat zadah haul naak haul naaki sey waziifah(m. n. a. n.)/saaz(m. a. n.) rasuuli âttaar/dawa faroSH/dawa KHaanah(m.) aaSHkaara/ma^luum/faaSH/waazeH/zaahir zaahira/zaahiran îfriit/baitaal(m.)/risaalat(f.

n.t.t. n. applicant: application: applied: apply: apply: appoint: n. v. darSHan/Daul/diidaar/haj/dikhaa'i/Haaziri/ Haesiyat/jalwah gari/namuud/paekar/rañg/SHakl/ ruuyat/suurat/tal^at/waza^/zuhuur aasuudah karna/KHaamoSH karna/ manaana/raazi karna aasuudah/kaam yaab/mutma'in/raazi dil juu'i karney waala/taskiin baKHSH daa^i ism(m. v.)/laqab(m. n.t.suujhna appearance: n.)/wajah tasmiah(f. muñsalikah/muta^alliq laaHiqah/zamiimah KHaasiyat hona/milkiyat hona muta^alliq KHwaahaañ/SHaa'eq muSHtahi(m. apple of the eye:n. v. a.) bhuuk/chaahat/iSHteha/juu^ daad deyna/pasañda ka izhaar karna/ saraahna/ta^riif karna taali bajaana taali bajaaney waala/ ta^riif karney waala daad/SHaabaaSHi/ta^riif seyb laaDla/raaj dulaara aalah/asbaab/auzaar/wasiilah kaar aamad/maeHmuul/saadiq mauzuuniyat(f. n. appliance: applicable: n. v. .t. a.i.t. a.) ârzi deyney waala/saa'el ârzi/dar KHwaast/iste^maal âmli/etlaaqi lagaana/muñtabiq karna/naafiz karna lagna/naafiz hona muqarrar karna/nasb karna/ta^iinaat karna appease: appeased: appeaser: appellant: appellation: append: appendage: appended: appendix: appertain: appertaining: appetent: appetiser: appetite: applaud: applaud: applauder: applause: apple: v.) joRna/laaHiq karna/muñsalik karna izaafah/laaHiqah/zamiimah a. applicability: n. n. v. a. n.i. n. a.i. n. n. a. v.)/naam(m. v.

)/talmiiz(m. v.)/SHaagird(m.)/ wijdaan(m.t. a. appropriateness:n. . n. v. v.t. n. apprise: apprize: approach: approach: approachable: approaching: approbation: approof: appropriate: appropriate: v. n.)/KHatrah(m.t.)/raza aazmaa'iSH/mañzuuri maar leyna/zabt karna durust/laa'eq/munaasib(m.t. v. apprenticeship: n. n. n.)/giraftaari(f.) SHaagirdi(f.) cheyla(m.) sahel qariib qubuuli(m. appropriation: n. a. n. v. n. maamuur/muqarrar/muqarrar kardah/ muqarrar SHudah ta^iinaat/taqarrur baañTna/Hissah karna lagaana/naafiz karna saamna karna aehl/laa'eq/mowaafiq/munaasib badal/peywastagi qar o qiimat ka añdaazah/ wuq^at ka añdaazah aañkna/daam lagaana/qiimat tae'ey karna/ taKHiiminah karna taKHmiinah kaar saraahna qadr/SHaabaaSHi qadr daan Darna/GHaur karna/giraftaar karna/ ma^ni samajhna giraftaar Dar(m. v. v. a.t. n.) durusti sey/munaasib taur par durusti/mauzuuniyat/munaasibat mañzuur karna apprentice: n.) ittelaa^ deyna qadr karna/saraahna ruju^ karna/qariib aana/yaad dilaana rasaa'i(f.t.)/KHaam KHayaali/ KHad SHah(m.)/KHaliSH(f. n.t. a. n.t.t. v.t.appointed: appointment: apportion: appose: appose: apposite: apposition: appraisal: appraise: appraiser: appreciate: appreciation: appreciator: apprehend: apprehended: apprehension: a. v. appropriately: adv. n.

) bey par aab/paani teyz aab machhli ka Hauz aabi/daryaa'i paani daar qaabil e zaraa^at muñsif/saalis saalisi(f. n.t. n. adv. a.approve: approve: approval: approved: approver: approximate: v.) GHaer muqaiyad/tarañgi Haq naa Haq faeslah/saalisi pañch/saalis daraKHt/peyR SHajri SHajri baaGHiichah qaus riwaaq approximately: a. a. n. a. n. n. a. a. n.) maa'el/musta^id mauzuuniyat(f. n. n. appui: appurtenance: apricate: apricot: apse: apt: aptness: apterous: aqua: aqua-fortis: auqarium: aquatic: aqueous: arable: arbiter: arbitrage: arbitrary: arbitrarily: arbitration: arbitrator: arbor: arboreal: arborous: arbour: arc: arcade: n. n.) kachcha añdaazan/ko'i/qariib/taqriiban Hemaayat lawaaHiqiin dhuup seyñkna KHuubaani jharokah(m.)?/taaq(m.)/munaasibat(f. a.t. a. n. . n. v. n. a. a. v. a. n. n. n.i. n. n. mañzuur karna/pasañd karna/saad karna mañzuur hona/pasañd hona mañzuuri/marzi/pasañd/raza maqbuul/mañzuur/mustaHsan/rawa goyañdah(m.

)/baazu(m. n. n. n. ardent desire: n. n.p. .) baeHs karna/daliil laana/Hujjat karna/ jhagaRna/mubaaHisah karna/ulajh paRna baeHs/daliil/Hujjat/jaraH bañjar/KHuSHk/yaabis bañjar pan/KHuSHki/yabuusat uuñcha hona/uThna kaSHti hath yaar baañdhna/kamar baañdhna baañh(f. architecture: archly: arctic: ardent: n. v.) supaari akhaaRa/maedaan dhatuura(m.arcanum: arch: archaic: arched nisch: archer: archery: architect: n.) architectural: a.) asleHah(m. n.)/Halqah(m. n.t. n. ardour: arduous: are: area: areca-nut: arena: argemone: argue: argument: arid: aridity: arise: ark: arm: arm: arm: armchair: armed: armistice: armlet: n.t. adv. n. n. a. n.i. n. aksiir/kiimiya gari/raaz DaaT/kamaan/kamar qadiim taaq tiir añdaaz(m. v.)/raqbah(m.) aaraam kursi(f. n. pr.) musallaH iltiwaa e jañg baazu bañd(m. n. a.) baani/me^maar êmaariyaati fan e ta^miir chaal baazi sey/dada giiri sey/makkaari sey qutub SHimaali jazbaati/muSHtaaq/pur joSH/ sar garm/SHaa'eq aaz/iSHteyaaq/raGHbat Haraarat dusHwaar guzaar/muSHkil haeñ êlaaqah(m. n. a. a. a.)/haath(m. n.)/wus^at(f. n. v. n.) tiir añdaazi(f. n.

.t. a.)/zirah(f. v. n. a. n.armour: n. v. n. a.t. n. adv. a.) baGHal âskar/barri fauj/fauj/laSHkar/sipaah/urdu paRaa'o/urdu jaeSH(m. n. armour plate: armpit: army: army camp: army corp: army flank: aroma: aromatic: around: arouse: aroused: arrange: n. v. v.i.t. arranged: arrangement: arranger: arrant: array: array: arrayed: arrears: arrest: arrest: arrestee: arrested: arrears: arrival: arrive: arrived: arriving: a. a. n. baktar/jauSHan(m.) zirah baktar chaar aa'inah(m. v.) kamar bu baas/KHuSH bu/mahek mahekta hu'a/KHuSH bu daar aas paas/gird/ird gird bey daar karna/bhaRkaana/jagaana/uksaana/uThhana bey daar/jaagaa hu'a/muSHta^il aaraastah karna/bañd o bast karna/ iñtezaam karna/lagaana/nazm deyna/ tartiib deyna aaraastah/silsilah waar aaraastagi/bañd o bast/iñtezaam/nazm/ nizaam/qariinah/tadbiir/taiyaari/tartiib mutanazzim bad naam/parley darjey ka saf aara karna/sajaana/tartiib deyna lebaas/saf aaraa'i/sajaawaT/tartiib saf aara baqaaya/maa baaqi giraftaar karna/jaa leyna giraftaari/Heraasat/nazar bañdi/ pakaR giraftaar/nazar bañd giraftaar baaqi aamad aana/pahoñchna/waarid hona mausuul/waarid waarid armoured dress: n. n. a. n. n. n. a. n. n. n.t. n.

)/maqaalah(m. artificiality: n. a. adv.) saamaan sariiH tarz e guftaar fan/ghaat/Hirfat/tadbiir hunar mañd/peySHah war/san^at kaar banaawaTi/masnuu^i/naqli/ pur tasañno^/saaKHtah masnuu^i taur par banaawaT/tasañno^ top KHaanah dast kaar/kaari gar/hunar mañd/maahir musawwir/san^at gar/san^at kaar fankaar aanah kaari gari arrow: arrowroot: arsenal: arsenic: arson: arsonist: art: arterial: artery: artful: artfulness: Arthritis: article: articles: articulate: articulation: artifice: artficer: artificial: artificially: n. n.)/chiiz(f.)/baabat(f. a. n. aeñTh/fir^auniyat/gustaaKHi/mubaaHat/naaziSH/ naSHah/ra^unat/takabbur KHud sar/maGHruur GHuruur sey/takabbur sey bey jaa da^wah karna/ chiiz maar leyna/zabar dasti hathiya leyna/ takkabbur karna naawak/tiir arwi aslaH KHaanaah sañkhiya aatiSH zadagi/aatiSH zani aatiSH zani karney waala fan/Hirfat/hunar/kaari gari/kamaal/kartab/ kasab SHiryaani SHiryaan(f. . a.t. a. n. n. n. n. n.)/ mazmuun(m. n. n.arrogance: arrogant: arrogantly: arrogate: n. n. n. n. n.) âiyaar/chaal baaz/fiqreh baaz/ Hiilah saaz/Hirfati/makkaar/siyaana chaalaaki/safaa'i gaañThi ki biimaari/gaaThiya bayaan(m. n. artistic work: n. v. a. n. adv. a. n.)/SHaae^(m. artillery: artisan: artist: artistic: n.

) bah kinaar/juda gaanah/yak su kaana phuuni/khus phusi aeHmqa/bey waquuf/DhiiT/gadha/ghaamaR ascertainment: n. adv. a. adv. a. adv. n. n. adv. a. ascetic: asceticism: ascribe: asexual: ash: ashamed: ashes: aside: aside:> asinine: a. n. n.t. adv. adv. n. adv. v. n. adv. bey saaKHtah/siidha aaryaa'i bah taur/jaesa/juuñ/taesa zael meyñ Hatta Hasb e zael/zael meyñ juuñ juuñ jitna Hasb e zael itna bamuujib jald az jald Hasb e zael Hasb e ma^muul maziid bar aan hiiñg chaRhna/uupar chaRhna chaRhaa'i/GHalbah chaRhta hu'a/faraaz/ubharta hu'a chaRhaa'o/raf^at/ûruuj chaRhaa'i/faraaz/ûruuj/uThaan ma^luum karna/mu^iyan karna/saabit karna asbaat/dar yaaft/taeHqiiq/tayaqqun baeraagi/jogi/naasik/zaahid baeraagi mañsuub karna/thopna/toHmat lagaana laa jiñsi raakh/KHaak KHajil/maeHjuub/naadim/paSHeymaan/ SHarm saar/SHarmiñdah KHaakistar(m. adv. adv. adv. n. adv. v. adv. adv. n. n. a. n.artless: Aryan: as: as below: as far as: as follows: as long as: as many as: as mentioned: as much as: as per: as soon as: as under: as usual: as well: asafoetida: ascend: ascendancy: ascending: ascension: ascent: ascertain: a.t. .

i. assault: assault: v. n. v. kaehna/maañgna/puuchhna/sawaal karna maañgna n. v.) haami(f. sawaal kaj/TeyRha/tirchha GHaafil/soya hu'a af^i maar chob buSHra/ha'iyyat/jañbah/paehlu/rañg/ ruKH/SHakl/tala^at bad naam karna/ehaanat aameyzi karna/ hattak e îzzat karna kaRwaahaT/SHiddat/talKHi/teyzi/turSHi iftira/tauhiin aarzu mañd/ummiid waar aarzu/SHauq/tamañna/umañg aarzu rakhna/SHauq hona gadha Hamlah karna Hamlah aawar HaSHiSHiin/qaatil qatl karna qatl DapaTna/dhaawa karna/Hamlah karna/ waar karna chaRhaa'i/DapaT(f. a. n.)/maar dhaaR(f. v. v. a.)/dast daraazi/dhaawa(m.)/ raza mañdi(f. n. assaulting: assemblage: assembled: assembly: assent: assert: assertion: assertiveness n.) zad o kob(f.t.t.t.)/jhuumar(m.) ijte^maa^(m.) jama^ añjuman(f.t.)/ Hamlah(m. a. n.)/majma^(m. . n.)/Harbah(m. v.)/ maeHfil(f.t. n.)/ waar(m. n.ask: ask for: asking: askew: asleep: asp: asparagus: aspect: asperse: asperity: aspersion: aspirant: aspiration: aspire: ass: assail: assailant: assassin: assassinate: v. n.)/marzi(f. n. n. n.)/bazm(f. n. a. n.)/qubuuliyat(f.t. n.)/jamii^at/majma^(m.)/yuuriSH(f.) e^laan karna/kaehna/tasdiiq karna/ zor deyna/zo^m karna e^laan/tasdiiq/zo^m/zor zor bañdi assassination: n. n.

a.) jaa'edaad/maujuudaat/sar maayah maal(m. n.t.t. a.t. n.)/SHaraH(f. v.t. n. adv. n. n. n.) jiddi taur par izhaar karna/tasriiH karna izhaar e jiddi an thak/meHnti/munhamik/saabit qadam/ sa^i karney waala dhuuni baRi dhun sey/ji laga kar deyna kaar kun(m. n. v. n. a. v. n. a.asses: assessment: asset: assets: asseverate: asseveration: assiduous: v.t. v. n.) iñtisaab/taeHwiil jazb karna/yak jaan karna haazim/hazm aawar madad karna/mo^aawinat karna/sañbhaalna dast giiri/imdaad/madad(f.i.)/muKHtaar(m. a.)/palla/sahaara/ taa'id/yaawari mo^aawin/madad gaar/naa'eb/zahiir Haliif/ham naSHiin/Hawaari/rafiiq/saajhi/ saathi/SHariik/zahiir SHaamil/SHariik añjuman/iñtrisaab/saajha/soHbat pach meyl dam dilaasah deyna/kam karna/pighlaana kam hona/pighalna farz karna/maañna farzi GHuruur/KHud biini/mafruuzah yaqiin/yaqiin dihaani/zamaanat yaqiin dilaana pas/yaqiinan tayaqqun key saath/zimmah daari sey sitaarah âqab meyñ/piichhey assiduousness: n. . adv. n. v. n.t. v. v.t. assiduously: assign: assignee: assignment: assimilate: assimilative: assist: assistance: assistant: associate: associated: association: assorted: assuage: assuage: assume: assumed: assumption: assurance: assure: assuredly: assuringly: asterisk: astern: adv. n. añdaazah lagaana maaliyat(f. v. a.t.

n.) aaRi/beyñDa feza/hawa/maaHol jauhar/SHammah/zarrah jauhari/zarri jauhari tawaanaa'i wazan e zarri naa mauzuuñ kaffaarah deyna/ham aahañg karna/ mutma'in karna atomic energy: a. a. a. n. a. n. n.t. a. n.i.)/Habs e dam(m. n. atomic weight: n. n. v.)/muñkir(m.) Haerat meyñ Daalana mabhuut âjab/ta^ajjub KHeyz achañbha/Haeraani/Haerat/ta^ajjub Haerat zadah Haerat kun gum raah dabaana/paa bañdi lagaana/qabz karna qaabiz jotiSHi/najuumi/sitaarah SHinaas jotiSH faza naward/KHala naward(m. . at: at ease: at last: at once: atavistic: atheism: atheist: athwart: atmosphere: atom: atomic: adv. a. a. v. n. a. n.) hae'iyat/îlm ul nujuum chaalaak/Zarf âlaaHedah/juda daar ul amaan/panaah/Thikaana paagal KHaanah bar/key/paas/par/sey/samey faariGH aaKHir kaar (lunatic)asylum:n. v. chaT/fauran jaddi kirdaar ilHaad dahriyah(m.)/mulHid(m. damah(m. a. a.asthma: astonish: astonished: astonishing: astonishment: astounded: astounding: astray: astrict: astringent: astrologer: astrology: astronaut: astronomy: astute: asunder: asylum: n. n.t. a. a. atonal: atone: n. prep. n.

)/ waar(m.)/Huzuuri(f. n.)/muKHtaar(m. n. a. .) Haazir Haazir/KHaadim/mulaazim SHanwaa'i dhiyaan/tawajjoh iltifaat/GHaur/nigaah/tawajjoh patla karna dubla hona SHahaadat deyna/tasdiiq karna isbaat(m. v.)/Husuul(m. attenuate: attenuate: attest: attestation: attire: attired: attitude: attitudinal: attorney: v.t. v.t. v. a. n. (in)attendance: a. a. a.) (to be)attached: attachment: attack: attack: attain: attaining: attainment: attempt: attempt: attendance: n. a. a.) rawaiyyaati kaar kun(m.) Husuul karna/pahoñchna faa'ez hunar(m.t.i. v. n.) koSHiSH karna/qasd karna koSHiSH/qasd/sa^i Haaziri(f.)/yuuriSH(f.i.t. (close)attention:n. v.)/tausiiq(f.)/wakiil(m. n. n.atonement: atonic: atony: atremble: attach: attach: attached: n. v.)/tasdiiq(f.)/mablaGH(m. attendant: attending: attention: n.)/SHahaadat(f. a.)/Harbah(m. n.i. n.t. v. n. islaaH/kaffaarah/safaa'i bey quuwat/bey sada/bey takiyah/sust âdam e itteka/susti/zo^f kap kapaata hu'a/larazta hu'a aTkaana/joRna/lagaana/natthi karna/ peywast karna/uljhaana juRna juRa/laaHiq/maanuus/muta^alliqah/muñsalikah/ pachchi/puKHtah/SHaamil/waa bastah lagna âqiidat/dil lagi/girwiidgi/laag/lagaa'o/lau/ piit/ta^alluq/yaar aanah/uñs chhaapa maarna/DapaTna/dhaawa karna/Hamlah karna/ lapakna/pil paRna/TuuT paRna/yuuriSH karna chhaapa/chaRhaa'i/Hamlah(m. n.) lebaas malbuus rawiyyah(m.

) farsuudah aawaaz milaana/ham aahañg karna/la'ey milaana/ mutaabiq karna/sur milaana ham aahañg/mutaabiq bey namuunah/bey qaa'edah is key barKHelaaf (to be)attracted:a. a. a.) dallaal(m. n.)/niilaam karney waala(m.)/kaSHiSH daar(m.)/tamaaSHaa'i(m.) dil bañd/dil kaSH/Hasiin/jaazib dil kaSHi/Husn jaalib(m. n.)/gustaaKHi(f. musaafir KHaanah/saraa'ey baeñgan(m. n.) ghissa(m. adv.t.)/sunaa'i deyna Haazriin(m. n. a.t. a.)/wasf(m.) sam^i baRa karna/ezaafah karna/phaelaana/ phulaana ezaafah maziid afzaa'iSH augumentation: n. v. n. . n.)/paziiraa'i(f.)/Huzuuri(f. n.)/jasaarat(f. a. attractiveness: n. v. a.t.)/kaSHiSH(f. attraction: attractive: n.)/jaazbiyat(f. n. n. attorneyship: attract: attracted: n.)/sifat(f. attractor: attribute: attribute: attrition: attritus: attune: attuned: atypical: au contraire: auberge: aubergine: auction: auctioneer: audacious: audaciously: audacity: audibility: audience: audition: auditory: augment: augment: augmented: n.) bey baak/gustaaKH/jasuur gustaaKHi sey/jasaarat sey DhiTaa'i(f.t.)/jaazib(m.) saami^ah(m.) samaa^at paziiri(f. v. n.(power of)attorney:n.) maeHmuul karna KHaasiyat(f.) niilaam(m. muKHtaar naamah wakaalat Dorey Daalna girwiidah khichna aab o rañg(m. n.)/ saame^(m. a. n. v.

)/ qaabil e e^tebaar mustanad sadaaqat naamah sadaaqat baani/mu'allif/musañnif musañnifaanah eKHteyaar deyna jaa'ez/majaaz aamiraanah/istebdaadaanah aamiriyat pasañdi/isebdaadiyat daab/eKHteyaar/haath/heykRi/Hukuumat/majaal/ mujtahid/qaabu/qudrat/zor Haakimaanah Haakimaanah/muhaqqiqaanah aap biiti/zaati sawaaneH ûmri mutlaq ul ênaani/SHaKHsi Hukuumat aamir(m. v. authority: n.t. n. v. authenticity: author: authorial: authorise: authorised: n. a. automatically: adv. a. authenticated: a. . v. n. a. n. autocracy: autocrat: autograph: automate: automatic: n. n. authoritarian: a.)/SHaguun(m. authentication: n. a. n. n.) humaayuñ chachi/KHaalah/mumaani/phuphi haalah SHafaq farruKH/mubaarak/saaz gaar/sa^iid barkat karaKHt/saarim baeraagi/sariim istebdaadiyat(f. n. austere: austerity: autarchy: authentic: a. a.augur: augur: augury: august: aunt: aura: aurora: auspicious: n.t. a.)/mutlaq ul ênaani asli/jaa'ez/mustanad/pakka/par waan(m. authoritative: a. authoritatively:adv.t. authoritarianism:n. n. faal go/kaahin/najuumi faal nikaalna/peySH go'i karna/ qayaas karna faal(m.)/Haakim e mutlaq dast KHat KHud kaar kar leyna KHud rau KHud ba KHud auspiciousness: n. autobiography: n. n.

n.i. n.t.t. v. n. n. KHud kaari aazaad/KHud muKHtaar aazaadi gaaRi KHariif/KHezaañ/pat jhaR KHariifi madad gaar/kumak dast yaab/maujuud barfaani tuufaan aaz/Hirs/laalach/tama^ baKHiil/Hariis/laalchi autaar iñteqaam leyna iñteqaam leyney waala KHayaabaan/rastah tasdiiq karna mutawassit/wast/wasta GHaer muSHtaaq/na talab/naafir karaahat/naa raGHbati baaz rakhna/dafa^ karna/rokna/Tokna hawa baazi(f. v.) Hariis/muSHtaaq aabaa'i/jaddi maSHGHalah aaj kal karna/chhoRna/jaan bachaana/ kañni kaaTna/katraana/khichna/ nazar churaana/paehlu tihi karna/ panaah maañgna haT jaana parheyz tasdiiq karna/zamaanat deyna e^laan karna/tasdiiq karna/tasliim karna qubuul maSH huur/qubuul SHudah nochna avoid: avoidance: avouch: avow: avowal: avowed: avulse: v. n. a. n. a. a.automation: autonomous: autonomy: automobile: autumn: autumnal: auxiliary: available: avalanche: avarice: avaricious: avatar: avenge: avenger: avenue: aver: average: averse: aversion: avert: aviation: avid: avital: avocation: avoid: n. n.t. v.t. v. .t. n. a. v. n.t. a. v. a. v. a. n.t. n. a. n. n. n. n.

chach zaad/maamuuñ zaad iñtezaar karna bey daar karna/hoSH yaar karna/jagaana bey daar/hoSH yaar/jaaga hu'a jagaana/KHabar daar karna/tawajjoh dilaana bey daari(f. a. adv. adv. n. n. v. v.t.t.t. a. a. adv.) bal daar/biika/GHalat/muñHarif/TeyRha/ulTa kulHaaRi meHwari farziyah dhura(m.)/waaqfiyat(f.) dhura/meHwar haañ/zaruur hameySHah aasmaani/laajward/niilguuñ . a.)/meHwar(m. n. n. a. n. n. n. a.) deyna/faeslah karna ênaam/faeslah aagaah/baa KHabar/baa SHa^uur/waaqif KHabar(f. v. n.) zara deyr key li'ey bey Dhab/bhoñDa/SHarmiñdah aar chajja(m.) âlaaHedah/alag/duur/parey daab/dab dabah/Dar/dhaak/ro^b/sitwat haebat/waeHSHat zadah haebat/Haerat/KHauf/salaabat pur jalaal/ro^b daar haebat naak/Haerat kun jalaal(m. n. a. n. adv.t.avuncular: await: awake: awake: awaken: awakening: award: award: aware: awareness: away: awe: awe struck: awe: awesome: awful: awfulness: awhile: awkward: awl: awning: awry: axe: axial: axiom: axis: axle: ay/aye: aye: azure: a. n. a. a. n. v.

)/tafuulat(f. n. bachchah boli(f.babble: baby: babyhood: babyish: Babylon: bachelor: back: back: (come)back: n. n.) GHaer SHaadi SHudah/kuñwaara paa'iñ/piichhey/saabiqah/ulTa/waapas piiTh/pichhaaRi/puTh palaT aana . a.) SHiir KHwaar/tifl bachpan(m.)/jhak(f.) bachkaanah/tiflaanah baabul(m. n. n. n. a.

n. n.t. v. n. v. n. n. a. palTaana palaT jaana phir jaana/phirna baateyñ lagaana/chuGHl KHori karna/ GHiibat goi karna/kaan bharna/neySH zani karna/ zaehr ugalna chuGHl KHor/GHiibat go/neySH zan chuGHl KHori/GHiibat go'i/kaaT phaañs/ neySH zani/zaehriila pan riiRh ki haDDi chhokri ulTa natiijah nikalna paa'iñ baaGH pas mañzar Himaayat âqab/piichha/pichhwaaRa pas maañdah/SHarmiila pas maañdigi(f.) bad qismati/kam baKHti/naHuusat/ phuuTi taqdiir/SHuumi ulTa zamaanah âlaamat/niSHaan/tamGHah bijju/qabar bijju buraa'i chakra deyna/dhoka deyna/moR deyna/ raastah bañd kar deyna/rukaawaT Daalna âajiz Haeraan kun backbiter: backbiting: backbone: backfisch: backfire: backgarden: background: backing: backside: backward: backwardness: backwater: backyard: bacon: bacteria: bacterial: bad: bad blood: bad habit: bad luck: bad times: badge: badger: badness: baffle: baffled: baffling: n. a n. a.(give)back: (go)back: back out: backbite: v. a. n. n. n. n. n. n.t. n. n. . n. a.) duur uftaad jagah pichhwaaRa suu'ar ka goSHt jaraasiim jarsuumi bad/bigRa/bura/GHaer/KHaraab/muzir/naa qis/ qabiiH/SHariir/siyaah kaar/zabuuñ GHubaar/kaduurat rog(m. n. n.t. n. n.

n. v. . n. v. n.t.) lawaazim/lawaazimaat/saamaan jhola kafiil/zamaanat naazir âmal daari/daa'erah'e eKHteyaar/ Huduud e Hukuumat/qalamrau chaarah lagaana/daam meyñ laana/ phuslaana/tarGHiib deyna chaarah(m.) moTi baanaat(f. n. n.) iñteKHaabi parchi/qur^ah (counter)balance:n. n. v.t. n.)/laalach(f. n. n.t. n. a. n. balanced: balcony: bald: balderdash: baldness: bale: baleful: bale: bale: balk: balk: ball: ball: balloon: ballot: a. n. n. n. n.) pakaana naan baa'i rikaab KHaanah? miizaan/taraazu baaqi/paasañg/tawaazun dhaRa karna tawaazun(m. n. n. a. n.) mutawazan/sañjiidah baam/chhajja(m.) gañja ala bala/bak waas gañj choT/falaakat/musiibat/SHaraarat/uftaad aazurdah dil/muzir/nuqsaan deh/rañjiidah/ takliif deh aag gaañTh SHaeh tiir tawajjoh nah deyna añTa/geyñd/gola/kurrah/piñDa raqs(f. SHikaar karna jhola/thaela/thaeli(dim. n. n.t.) GHubbaarah(m. n.)/SHaeh naSHiin(f. v.bag: bag: baggage: baggy: bail: bailiff: bailiwick: bait: bait: baize: bake: baker: bakery: balance: balance: balance: v. n.)/daam(m.t. n.

v. n. n. n. n. marHam chikna/mahek daar/roGHni/siital/ taskiin baKHSH kañguura(m.)/kañguuri jañgla(m.t.) SHaraarat chhoTa bachchah baañs dhoka deyna/jhaañsa deyna butta deyney waala/dame deyney waala/fareybi la^nat/qadGHan keyla baaja/paTTi garoh/jattha/Toli paTTi baañdhna paTTi Daaku/Dakaet/luTeyra aziiyat/halaakat/marg/SHar/ zaehr mohlik dhamaaka/zarb piiTna/zarb lagaana chuuRi/kañgan jila watn karna/nikaalna/SHaehr badar karna SHaehr badar jila watni karney waala/ SHaehr badar karney waala ban baas/deys nikaala/jila watni bulbul tarang kinaarah/lab fotah daar/saahu kaar/sarraaf leyn deyn maali madad karna diwaaliyah/muflis/phakkaR/qurq diwaala(m.t.t.)/kaTehra(m. a. n. n. v. n. a.balm: balmy: baluster: balustrade: bam: bambino: bamboo: bamboozle: bamboozler: ban: banana: band: band: bandage: bandage: bandit: bane: baneful: bang: bang: bangle: banish: banished: banisher: banishment: banjo: bank: banker: banking: bankroll: bankrupt: bankcruptcy: n.)/iflaas(f. v.) .) baaR(m. a. n. a. a. n. v. n. n. n. n.)/qurqi(f.t. n. n. n. n. n. n.t. n. n. v.

) baañdh(m. n. a. barrel of a gun:n. banquet: bantam: banyan: bar: bar: barb: barb: barbarian: barbarism: barbarity: barbarous: barbed: barbed wire: barber: bard: bare: bare faced: bare foot: barely: bargaining: barge: bark: barking at: barley: barn: barque: barrage: barrel: barrel: n. n. n.)/waeHSHat(f. n. n.)/ muzaaHimat(f. n. v.) banner headline:n.) piipa teyz teyz aagey baRhna naali(f. n. .) âariz hona/bañd karna/muzaaHimat karna/ rokna iñsidaad/mae'y kadah(m.i. n.)/chhilka(m.) da^wat/ziyaafat chhoTey qad ka fauji bar gad(m.t.)/chhilka(m.) añkRi/kaañTa/KHaar/sinaan chheydna/Hajaamat karna bad taehziib/GHaer/jaahil/waeHSHi dariñdahgi/waeHSHat jahaalat(f.)/post(f.) lataaR jau GHallah gudaam/khaliyaan/KHirman/koTha chhaal(f.)/puSHtah(m. n.t. âlam/jhañDa SHaeh surKHi(f. n. v. adv.) bey piir/jaahil/waeHSHi KHaar daar KHaar daar taar Hajjaam/naa'i kalaawañt/SHaa^ir bey hath yaar/bey niyaam/GHariib/ naa kaafi/KHaali/nañga/ûryaañ bey DaaRhi/bey Haya nañgey paa'oñ bah muSHkil/saaf saaf sauda bajra(m. n. a. a. v. n. n. n. n. n. a.banner: n.)/post(f.)/salaaKH(f.)/mae'y KHaanah(m. n. a/n. a. n.) chhaal(f.

n. n. v. n.t. n.t. n. a.) Haraami/naqli (small)basket: n. n.)/Tokri(f. n. n. n.barren: barrenness: barrier: barring: barrow: bartender: barter: base: base: base: based: baseless: basement: baseness: bases: bash: bash: bashaw: bashful: bashfulness: basic: basicity: basil: basin: basis: bask: basket: a. n. n. a. a.)/bunyaad(f. a. bass: bast: bastard: bastard: n.)/piTaari(f.) aasaar kuuTna/piiTna zarb maGHruur SHaKHs/paaSHa KHajil/maeHjuub/SHarmiila GHaerat/Haya/Hejaab/KHajaalat/SHarm asl/bunyaadi qaa^ediyat tulsi(f. n.i.)/ daar o madaar(m.)/bina(f.) Dalya bhaari aawaaz chaTaa'i Haraam zaadah(m.) bunyaad/jaR/qaa^edah bunyaad Daalna ghaTiya/kamiinah/kam zarf/KHasiis/ niich/qaa'edah/zaliil mabni bey bunyaad/bey sar o pa/sar nah paer taeh KHaanah kamiinah pan(m. n.) dhuup seyñkna Daali(f. a.) bartan/Hauz/taas asaas/baa^is(m.)/KHabaasat(f. n. n. v. n. n.)/madaar(m. . n. a. n. baañjh/chaTyal/KHuSHk baañjh pan/KHuSHki aaR/Had/naakah bañdi/rukaawaT âariz/êlaawah pahaaRi/Tiila kalaal mubaadilah(m. n. v.

v.) piTaa'i/zad o kob maar kuTaa'i(f. v.)/laRaa'i(f. n. n.)/peyThi(f.) gatthi banaana/ikaTTha karna ghaTaana/kam hona/rok deyna GHusl(m. n. v.) GHusl KHaanah(m. n. n. v.)/DañDa(m.) balla maarna aañkheyñ jhapkaana/palak jhapkaana ghaan(f.)/por(f. v. n.) chhaRi/chhoTa sa DañDa balley baaz fauji dastah KHuSH Haal hona/phalna phuulna/ moTa hona guTka(m.i.)/ razm gaah(f. n.) piiTna/teyz teyz maarna/zad o kob karna lapTi(f.t. n.)/lakRi ki paTTi(f. n. n. n. v.t. v. v.)/ .)/rañg ralyaañ(f.) GHusl karna/nahaana/naehlaana nahaan(m.)/razm(f. n. n.) mae noSHi(f.)/ran(m.i.) maedaan e jañg(m.t.t.baste: baste: bat: bat: bat: bat: bat: batch: batch: bate: bath: bathe: bathing: bathroom: baton: batsman: battalion: batten: batten: batter: batter: battering: battery: battle: battlefield: battleground: battleship: bauble: baulk: baulk: bawd: bawdy: v.)/ran(m. n. n. v. n.) jañgi jahaaz(m. n. a.)/jattha(m.)/maar piiT(f.t.t.) balla(m.)/thok(m.t.)/laTh(m.) Harb(f.) khilauna chaSHm poSHi/imtenaa^ chaSHm poSHi karna/ghaas nah Daalna/ rad karna bad chalan âurat bad chalan/bad kaar/faajir(m.t.) maedaan e jañg(m.)/jañg(f. n. n. n. n.)/ mubaarizah(m. chhaRi sey piTaa'i karna ghii pheyrna cham gadaR(f.

) maeHmuul êlaaqah/bar daaSHt/lagaa'o/Thikaana chau paayah/Haewaan/waeHSHi kalana^aam Haewaaniyat(f. v.) teyz paat/teyz patta kuttey ki bhuuñk sañgiin(f. v.i. n. n.)/lakkaR(m.)/KHaliij(f.t.)/GHaer paakiizah/ naa KHaalis/najis bawl: bawn: bay: bay leaf: bay: bayonet: bazaar: be: beach: bead: bead roll: beady: beam: beak: bean: v. a. n.)/laTTha(m. n. n. n.)/SHu^aa^ choñch/ustaani phali(f. n.i.t/i n. v. n.)/kiran(f. adv.)/SHaeh tiir(m. n.) do^a/tasbiiH ka daana tasbiiH daaney daar kaRi(f. v. n.)/ par tau(m. a.) haraana/kuuTna/kuñdi karna/maarna/ piiTna/piTaa'i karna dhaRakna/lapakna farsuudah/ghisa hu'a/maGHluub/piTa hu'a (cluster) bean: n.) hona saaHil(m. n.i.) baazaar(m.) guwaar phali? bar daaSHt karna/bhugatna/Dhona/ gawaara karna/jheylna/ley jaana/taab laana sabr aana/GHussah piina/khaana/saehna/ suñna gawaara/qaabil e bar daaSHt DaaRhi/riiSH DaaRhi waala Haamil(m. a. n. dhaaRna eHaatah khaaRi(f. bear: bear: bearable: beard: bearded: bearer: bearing: bearing: beast: beast-like: beastliness: beat: beat: beaten: v. n. n.faajirah(f.t. a. . n. a. n.

) saaHab e faraaSH/thaka hu'a bunyaadi usuul aaraam gaah(f.)/seyj(f.)/suthri(f. n. n.t. iSHaarey sey bulaana v.)/KHwaab gaah(f.) tar karna . v. n. v. n.)/masaehri(f. a. bañna/ho jaana/hona ban jaana/munaasib lagna/zeyb deyna munaasib/SHaayaañ/zeyba bistar(m. n. n. n.) chaadar chhapar khaT(m. n. n. a.t. laalah ruKH/maah jabiiñ beauty: n. n. n. aab taab/aaraa'iSH/ada/bahaar/gori/Husn/ jamaal/KHuub suurti/namak/nikhaar/ raunaq/ziinat/zeyb/zeybaa'iSH aaraa'iSH karna/nikhaarna/ziinat deyna chup karaana/KHaamoSH karaana kiyuñ keh suu'ey ittefaaq aab ju/chaSHmah iSHaarah beautify: becalm: because: bechance: beck: beck: beckon: become: become: becoming: bed: bed bug: bedchamber: bed-cover: bedding: bedfellow: bedlam: bedridden: bedrock: bedroom: bedsheet: bed stead: bedabble: v. v.i. adv.t/i. a. v. n.)/ zeyba (a)beautiful person:n. v.(to be)beaten: beating: beatify: beatitude: beau: beautiful: n.t. n. n. piTna kuñdi/maar/maar piiT/zad o kob/zarb KHuSH karna KHuSHi aaSHiq/baañka dil fareyb/Hasiin/KHuub/KHuub suurat/ pari chehrah/pari paekar/pari ru/pari waSH/ pari zaad/siim tan/suthra(m. adv. n.t.t.) khaTmal KHwaab gaah palañg poSH bisaat/bistar ham bistar paagal KHaanah(m.)/palañg(f.

i. v.t. a.i. v. v.t. v.t. v.t. v. v.bedaggle: bedarken: bedash: bedaub: bedaze: bedazzle: bedeafen: bedeck: bedecked: bedevil: bedew: bedim: bedizen: bedlam: bedraggle: bedraggle: bedraggled: bedrench: bedrop: beduck: beduin: bedung: bedust: bedwarf: bedye: beef: beef: beer: beestings: befall: befalling: befit: befitting: v.t. v. v. v.t.t. v.t.t.t. kiichaR meyñ ghasiiTna añdheyrey sey Dhakna paani chhiRakna saañna chaka chauñd karna chaka chauñd karna baehra karna aaraastah karna/sajaana aaraastah aziiyat deyna/qaafiyah tañg karna halka sa nam karna añdheyra karna/dhuñdlaana bhaRkiiley kapRey paheñna paagal KHaanah miTTi ya kiichaR meyñ ghasiiTna miTTi ya kiichaR meyñ luthaRna miTTi ya kiichaR meyñ luthRa hu'a bhigona/tar karna girana paani meyñ Dubki maarna baddu gobar meyñ lutheyRna/ khaad Daalna gard sey aTaana baaliSHtiya banaana rañg chaRhaana/rañgna âzlah/gaa'ey ka gosHt buGHz/duSHmani aab ja'u peosi ka duudh âariz hona/aa paRna/biitna/naazil hona/ utarna/waarid hona âa'ed jachna/munaasib hona mutaaqbiq .t. a.t. n.t. v. v. n. v.i. v.t. n.t. v.t. v. n.t. v.t. v. a. v. v.t. a.t. a. n. v.

t.t.t.)/KHaatir(f. adv. n. n. n. v. beggarly: beggarly: beggary: begging: begin: begin: beginner: beginning: beginning: begone! beguile: beguiling: beguilement: behalf: behalf: behave: a.beflower: befog: befool: before: before: Before Christ: beforehand: befoul: befuddle: befuddled: beg: v. v. n.i.) waastey peySH aana began: beget: beggar: pa.) kaasah e gadaa'i mafluuk faqiiraanah darweySHi/gada gari/faqiiri sawaal aaGHaaz karna/lagaana/SHuruu^ karna aaGHaaz hona/chhiRna/lagna/SHuruu^ hona mubtadi(m. v. v. qabl az waqt KHaraab karna bad mast karna mast kya hu'a bhiik maañgna/daaman phaelaana/ dar KHwaast karna/haath paa'oñ jhoRna/ maañgna/sada karna SHuruu^ kiya jañna/janwaana bhik mañga/gada/faqiir/kañgla/ moHtaaj/saa'el(m. adv. v.) aaGHaaz/daaGH beyl/ibteda/sar/ SHuruu^/uThaan ibtedaa'i/pahel bhaag yahaañ sey bey iimaani karna/daa'o kheylna/dhoka deyna/ jul deyna/gum raah karna/KHud fareybi karna fareyb deh(f.i. adv.)/sawaali(m.) baehlaawa/chakma(m. phuul chiRakna/murGH zaar banaana chhupaana/dhuñdhlaana añdha karna/bey waquuf banaana/dhoka deyna paehley/peySH/qabl aagey/paehley/peySH tar/qabl/saamney qabl az masiiH adv. beggar's bowl: n. a.t.t. n.t.t. n. v.t. v. v. n. . v.)/fareyb dahi jaanib(f.t. v. intj. n. a.t. prep.

t. munaasib hona/zaruuri hona n.)/buud(m. Dhañg(m.)/wasuuq(m.)/wujuud(m.behaviour: behead: beheaded: behest: behind: behind: behind: behold: beholden: beholder: behoof: behoove: being: belabour: belate: belay: belch: belch: beldame: beleaguer: beleaguered: belie: belief: n. Dakaar leyna/Dakaarna n. a.)/jaras(?)/naaquus/ TuñTuni(dim.t/i.)/puTTha(m. bañdah(m.)/hasti(f. n.)/waza^(m.)/SHaKHs(m.t.) dhoñdna/KHuub piiTna/udheyR deyna deyr lagaana Dhakna/gheyra Daalna v. a. n. n.)/ghañTi(f.)/rawaiyah(m.)/paeraayah(m. a.t. n.)/ yaqiin(m.t.t/i. v. v. n.)/mazhab(m. . a.) believe: believe: believer: believable: believing: belittle: bell: bell metal: v. n.)/baawar(m. v. n.)/ e^teqaad(m.)/iimaan(m.t. v.t.t.) kaañsi(f. v. n. v.)/ suluuk(m./dim.t. n. v.) e^teqaad karna/maañna/yaqiin karna iimaan rakhna e^teqaad rakhney waala/momin/mo^taqid qaabil e e^tebaar âqiidat mañd bey îzzati karna ghañTa(m. adv. n. Dakaar buRhya/DhaDDo qabzah karna maqbuuz jhuuTa banaana/jhuTwaana âqiidah(m.) sar kaaTna/sar qalam karna sar kaTa Hukm/qaul/wa^dah aaR meyñ/âqab/pas/waa pas piichha(m. n. v. a.) piichey/piichhey piichhey deykhna/GHaur karna eHsaan mañd muSHaahid/tamaaSHaa'i faa'edah/muwaafiqat v.i.)/ kaun(m.

v.t.t. n. v. n. n.)/SHaa^erii(f. n. n.) hiich karna bey Îzzati sar GHanah belles-lettres: n. n. a n.belle: belle époque: n. gori/naaz niin/Hasiinah suhaana zamaanah adab(m.t/i. Dakaar dhauñkni garaj jauf/kokh/peyT/SHikam/toñd aehliyat rakhna/kisi ka hona/milkiyat hona asaasah/chiiz/lawaazimaat/maal âziiz/dil daar/Habiib/jaan/jaani/ laalah ruKH/maah paarah/ma^SHuuq/ ma^SHuuqah/piitam/pi/piya/priitam/ saajan/saaqi niichey/paa'iñ/taeHt/taley/zeyr muñdarijah zeyl paTka/paTTi/peyTi Hawaas baKHt karna âdaalat jhukaana/lachaakna/TeyRha karna muRna baañk(f. a. n.)/KHam(m. chillaana/Dakaar leyna/Dakaarna n. n.) laRaaku jañg talabi(f. n. n. v. adv. n. v.) meyñ/niichey/taley/taeHt/zeyl/zeyr barkat/do^a/karam/salwaat âta/eHsaan/ênaayat an daata/ham dard/kaar saaz/moHsin madad gaar/mufiid/suud mañd eHsaan/faez/faezaan faiyaaz faa'edah/faez/rifaah below: n. below mentioned:n.i.t. n. n. . bellicose: bellicosity: belittle: belittling: bellwether: bellow: bellow: bellows: bellowing: belly: belong: belonging: beloved: a.)/moR(m.i. n.)/laRaaka pan(m. v. a. v. belt: bemuse: bench: bend: bend: bend: beneath: benedictions: benefaction: benefactor: beneficial: beneficence: beneficent: benefit: n.

a. a. n.t.t. . adv.)/faiyaazi(f.benefit: benefited: benevolence: v.)/baañka/KHam daar/maa'el/ muRa/TeyRha(m. a. v.)/sadmah(m.)/TeyRhi(f. adv. v. faa'edah uThaana faez yaab âatifat(f.) aarzu mañd hibah(m.)/aaRi(f.)/waqf(m. a.) iltija karna/naak ragaRna/haath paa'oñ joRna iltija gheyra Daalna êlaawah/bah juz/GHaer/maziid bar aañ/sewa nazd êlaawah aziiñ gheyra Daalna/gheyrna/iñHisaar karna/ nirGHah karna maeHsuur KHabt sawaar hona KHabti naam KHaraab karna chaSHmey waala auwwal/behtariin/KHaer bey tamiiz/Haewaan kulbulaana âta karna/baKHSHna/ênaayat karna/Tikaana Bengal Quince: n.t.t.)/tarkah(m. a. v.t.t. a. n. v.t. n. adv. benighted: benign: benignly: benignity: bent: bent on: bequest: berate: bereavement: bereft: berth: beseech: beseeching: beset: beside: beside: besides: besiege: besieged: besot: besotted: besmirch: bespectacled: best: bestial: bestir: bestow: a. v.)/eHsaan(m. a.)/ murawwat(f. n.) jahaalat meyñ giraftaar/SHab zadah/tariik kariim/mehrbaan/raHiim narmi sey/SHafqat sey karam/lutf aaRa(m.)/ wasiyat(f. a.)/miiraas(f. v. v. n.t. n. a.i.) âari/maeHruum mañsab(m.) sar zaniSH karna GHami(f. a. v. n.) bel(f.

t.) paan(m. v. n. v.t.t. betel-nut: betide: betray: betrayal: betread: betrothal: better: betterment: betting: between: betwixt: beverage: bevue: bevy: bewail: beware: beweep: beweltered: bewhore: bewilder: bewildered: bewildering: bewilderment: bewitch: bewitched: bewray: n.)/supaari(f.i. n. n. dar miyaan/maa baen n. a. v. n. v. n.t.i. v. n. a. v. v.t. maSHruub GHalti/KHata chiRyoñ ka jhurmuT/ KHawaatiin ka jhurmuT GHam karna/giryah zaari karna/ maatam karna chaukañna raehna aañsu bahaana/ruuna KHuun meyñ luthaRna tawaa'ef banaana bhaTkaana/ghabraana bhaTka hu'a/ghabraaya/sara siimah/ waeHSHat zadah pareySHaan kun pareySHaani/waeHSHat zadgi jaadu karna/seHr karna masHuur faaSH karna/paT kholna . v. v. adv.t.t. n.) hauwwa(m. n. n. n. v. âta kardah baazi lagaana/SHart lagaana baazi(f. v.t.) chhaaliyah(f.) âriz hona/girna/paRna GHaddaari karna/raaz faaSH karna daGHa/GHaddari qadam rakhna baat/mañgni/nisbat behtar/beySH tar behtri/durusti/falaaH SHart baazi baen/biich/darmiyaan/maa baen betel leave seller:n. v. a. n.bestowed: bet: bet: bete noire: betel: n.)/SHart(f.)/tambul tamboli(m.t.t. prep/adv.

v. a. n.) iñtezaar karna bar daaSHt karna TaTTu(m. n. v. n. a. adv.)/kaehna(m. n. n.)/taabuut(m. n.t. v. duur/parey duur/parey/waraa bey Had SHaraab noSHi karna/daulat luTaana/ haRap karna do saalah jaanib daari/re^aayat/tañg nazri/yak tarafgi maa'el raal gaddi baadah kaSH/maey parast/SHaraabi iñjiil/kitaab e muqaddas kitaabi do KHaanah do sau saalah jhagaRna/larazna bulaana/daam lagaana/Hukm deyna/ peySH karna daa^wat deyna/farmaana/Hukm deyna daam(m.i.i. a. a. a. v. v. n. a. v. n.beyond: beyond: bezzel: biannual: bias: biased: bib: bibber: Bible: Biblical: bicameral: bicentenary: bicker: bid: bid: bid: bidder: bidding: bide: bide: bidet: bier: biennial: bifacial: biff: bifid: bifold: bifoliate: bifurcate: bifurcate: big: biggest: bigness: prep.t. v. n.t.i. a.)/na^SH(f. n. a.t. a. a. a.) Hukm(m.) do saalah do mu'ña zor sey maarna biich sey phaTa do taeh waala do patti do SHaakhah do SHaakhah hona âziim/baRa/kalaañ/KHatiir/zabar âziim tariin âzmat/baRaa'i/zaKHaamat . v.)/kaha(m.t. a.) daam lagaaney waala(m. a.) janaazah(m.

n.) du Hazbi du Hazbiyat(f. a. a. n.) parwaanah e iSHq baRi laehr/hilkora/laehr/tarañg mauj zan saathi do maahi chhoTa sa Dibba do guna/jufti/sanaa'i/taeHtaani baañdhna/bachaana/jakaR deyna/ jakaRna/paa bañd karna in^eqaad/jild saazi jild Dheyr(m.) sawaaneH nigaar Hayaat/sawaaneh ûmri/siirat îlm ul Hayaat(m. a. n. n. bing: binge: binocle: binocular: biographer: biography: biology: bipartisan: n. adv. bipartisanship: n. kaTTar muta^assib âsbiyat bhiR ka chhattah do hoñT waala do jaanibah/do tarfaH do jaanibi sey pitti/safra do zabaan waala do zabaaniyat(f. a. n. n. a. a. n. n.t. a.t. n.) safraawi dhoka deyna Hesaab chuuñch(f. n. a. a.) naa'o noSHi/uchhal kuud duur biin(f. n.) binding(of a book):n. n. n. v. n. v. n. n.) duur biin(f. . n.bigot: bigoted: bigotry: bike: bilabial: bilateral: bilaterally: bile: bilingual: bilingualism: bilious: bilk: bill: bill: billet-doux: billow: billowy: billy: bimonthly: bin: binary: bind: binding: n.

) ghar/jaa'ey paedaa'iSH/janam bhuumi paedaa'iSHi Haq aadham aadh karna/do Hissey meyñ kaaTna/ taqsiim karna nsfa nisfi(f. n.) bad mazgi/duruSHti/kaRwa pan/kaRwaahaT/khichaa'o/ talKHi qiir/raal do haftawi paRaa'o(m. zu maeHwari chiRya(f.)/pakheyru(m.t. v.t. n. v. n.)/tañsiif(f. n. n. a. n.)/ pariñdah(m. n.) chiRi maar aaSHiyaañ(m.t.)/kaRwi(f. .)/jhoñj/ naSHeyman(m.)/paedaa'iSH(f.) âjiib/GHaer Haqiiqi bak bak karna GHammaazi karna suujna suujan bitter tasting: a.t.t.)/ wilaadat(f. n. n.bipolar: bird: birdcage: bird-catcher: bird's nest: bird trap: birth: birthday: birthplace: birthright: bisect: bisection: bit: bits: bitch: bite: bite (snake): bite: biting cold: bitten: bitter: a./piñjra(m.)/qafas(m. v. n.) phaTki janam(m. n. bitterness: bitumen: bi-weekly: bivouac: bizarre: blab: blabber: blab: blabber: n. a.)/zaat(f.)/ghoñsala(m. v. n.)/miilaad(f.)/taa'ir(m. v.) kaabuk()m. n. n. n.)/zaliil âurat Daañt kaaTna/kaaT khaana Dasna/kaaTna/phan maarna kaaT galan guziidah kaRwa/talKH kaRwa(m.)/zuhuur(m. n. n.) janam din/saal girah(f.) paarah/phaañk/sikkah/TukRa paraKH chey kutya(f.i. n. n. v. a.)/pañchhi(m.

a.)/choñchley/ miiThi baateyñ/naaz o ada bey rañg/bey tuka/chau paT/chitta/ghabraaya hu'a/ hakka bakka/KHaali/kora/maHez/saadah/sapaaT hadaf(m.) par masaanah/phukna bakwaas chhaala baat lagaana/ilzaam lagaana/malaamat karna/ zimmah daar Thaeraana gilah/ilzaam/nikohiSH bey gunaah/paak rañg kaaTna/ujlaana ujalna narm/phiika/sapaaT/SHaa'estah dulaarna/chaap luusi karna ada/naaz naaziSH narmi sey KHuSH aKHlaaqi(f.)/chikni chupRi(f. v. v.)/kamli(f. adv. n. n. v.) Dhakna/chhupaana/pardah Daalna/rukaawaT Daalna black marketing:n. black ritual: blacken: blackguard: blackness: blacksmith: blade: bladder: blah: blain: blame: blame: blameless: blanch: blanch: bland: blandish: blandishment: blandishing: blandly: blandness: blandish: blandishment: blank: blank: blankly: blanket: blanket: n. n. n. a.t. v.t. v. n.t. n.i. n. v. n. adv. n. bhayaanak/gañdah/kaala/makruuh/ mukaddar/najis/siyaah/tiirah/zañi dhauñs/dhoka baazi chor baazaar(m. n. n.t.) chumkaarna/KHuSH aamad karna/phuslaana banaawaT(f.)/safeydi korey pan sey kambal(m. n.)/narmi(f.black: blackmail: black market: a.) añdheyra/kaala pan/kaalak/kalauñs/siyaahi aahin gar/lohaar(m.) chor baazaari kaala îlm kaala karna luchcha/riñd(m. . n.t. a. v.t. n. n. n.

i. n. Dakraana/lalkaarna/zor sey chillaana dhaaRna/chiiKHna dhaaR/SHor chaap luusi(f.i.)/chhala(m. n. v.t. a. bleakness: blear: bleary eyed: bleat: bleb: blebby: blee: bleed: bleed: n.)/phuuñk(f. . a. n. v.t. v.)/jhappaR(m.t.)/chikni chupRi baat(f. a.t.)/ lallo patto(f.) dil bhara/musta^mal bey Hurmati karna/gaali deyna/jhuTlaana/ takziib karna bey adab/bey diin/mulHid dhamaaka(m.) Dhab Dhab/dhuñdhla/GHaer numaayaañ chuñdha/GHabi/kam biiñ/kuñd zehen bheyR ki taraH chiiKHna/Dakraana/mamyaana aablah(m. v.)/SHor(m. v. n. n. n. n. v.)/sard mohri(f.) chhaaloñ daar rañgat fasd kholna KHuun baehna bleak and barren:a.i.)/jhoñka(m.t. v.i.i. n.)/ lapaT(f. a.blare: blare: blare: blarney: blasé: blaspheme: blasphemer: blast: blast: blast: blatancy: blatant: blather: blaze: blaze: blaze: blazing: blazing sun: blazon: bleach: bleach: bleak: v. v. v. n.)/wiiraani(f.t. v. a.t. a.)/thapeyRa(m.t.) bey huudah/muñh phaT/pur SHor/waazeH baatoni pan/muft ki bakwaas lahak/lapaT/SHo^lah bhaRak kar jalna e^laan karna/muSHtahir karna chil chilaata chil chilaati dhuup dikhaana/numaa'iSH karna rañg uRaana/ujlaana safeyd ho jaana bey rañg/phiika/sard mohr laq o daq bey ruKHi(f.)/udham(m. a. v. n. v.)/chiiKHam dhaar(f.) dhamaaka hona dhamaaka karna bakwaas(f.

a. v. n. v.t. v. v.t. v. v. n. n.t. n. n. n.)/salwaat(f. a.i.)/phaphola(m.i. fasd/KHuun ka baehna piiñ piiñ aabru bigaaRna/bad naam karna/baTTa lagaana/ lalañk ka Tiika lagana daaGH/khoT/Tiika barbaad hona/piichhey haTna/sukaRna milaana/SHaamil karna milna ghulna//SHaamil hona maKHluut/SHaamil palak ki phaRkan do^a deyna ghaa'o lagaana/piTaa'i karna faez yaab/kaam raan/mubaarak/mutabarrak barkat(f.) dil SHaad/magan/masruur/ziñdah dil .bleeding: bleep: blemish: blemish: blench: blend: blend: blended: blepharism: bless: bless: blessed: blessing: blessings: blether: blether: blight: blind: stone-blind: blind: blind: blind alley: blindfold: blinding: blindness: blink: blink: blink: blinking: blinkers: bliss: blister: blithe: n.)/chhilori(f.t. a. n. n.)/do^a(f.)/GHaniimat(f.t.)/salwaat(f. v.) aaSHiir baad(f. v. v. n.i. n.) muft ki bak bak karna bakwaasi/gappi bey asar karna/dhamaaka karna añdha/bey nuur/kor/naa biina añdha añdha karna chilman añdhi gali paTTi baañdhna añdha dhuñd añdha pan/jahaalat palak jhapakna palak jhapkaana jhapki jhapak añdheyri az Had KHuSHi/saâaadat aablah(m. v.t.t. v. a. n. a.t. n. a.)/ ne^mat(f.t. v. n. n.

blood sucker: bloodthirsty: bloody: bloodstream: blood test: blood vessel: bloom: bloom: blooming: blossom: a. n. . n. n.) gheyrna abla/anaaRi/julaaha/kuñdah e naa taraaSH/ullu mard e KHuda(m.)/rag(f.) diyat(f.)/naakah bañdi(f. n. n. n.)/lakRi ka tukRa(m.t. n. v. n.) aaRey aana/gheyrna/rukaawaT Daalna gheyra(m. n.)/SHiryaan(f.i.i. a. bloodshed: n. blood pressure: n. n. blood stained: a. bloat: blob: bloc: block: block: blockade: blockade: block-head: bloke: blond: blood: n. a. v. n.)/KHuuñ baha(m.blithering: blitz: blizzard. n. bakwaas(f.)/ muzaaHimat(f.t.)/muHaasirah(m.i. bloodless: bloodletting: bloodlust: blood money: n. n.) panapna/phuul khilna/rañg laana bahaar/ûñfuwaan hara/hara bhara/seyr aab phuulna bloodcurdling: n. n. a.) gori rñgat och sunaehrey baal waala KHuun/lahu waeHSHat naak bey dard/bey himmat/murdaar/murdah fasd/lahuu kaari KHuun ki piyaas(f.) yak bah yak hawaa'i Hamlah barfaani tuufaan phuulna/suujna dhabba/qatrah jamaa^atoñ ki añjuman/ mulkoñ ki añjuman kaaGHaz ka raddah(m. v. a. n. v. v.) KHuun ka dabaa'o qatl KHuun aaluud KHuun KHwaar KHuun aaSHaam/KHuun ka pyaasa/KHuun KHwaar/ zaalim KHuun aaluud/KHuun reyz juu'ey KHuun mo^aaenah KHuun rag(f. n.

)/lapaT(f. v. a. v. GHuñchah/kali/KHoSHah/SHiguufah daaGH/dhabba daaGH lagaana/masKH karna/tauHiin karna jaazib(m. n.t. v.) khilna/phuuñkna/hawa chalna choT(f. a.)/zarb(f. v. n. n. v.)/giidaR bhapki(f.t.t.t.) akaR fuuñ/SHeyKHi KHor phuuñk maarna blotting paper: n. n.)/zad(f. n.t.t.i.)/ jhaañsa(m. v. a. v. v.)/fuuñ faañ(f. phuuñkni/phukni bey saliiqah/bhadda/laal bhabhuuka/mazbuut chhoTi laaThi chob dasti karna/piTaa'i karna aasmaani/niila daulat luTaana/bikheyrna/phaelaana baRi makkhi/niili makkhi bunyaadi KHaakah/puKHtah naqSHah akkhaR/bey murawwat/chaTaan/DhiiT/giidaR bhapki/ ruukha giidaR bhapki deyna/gumraah karna chaTaan(f.) niila haT GHalti karna/laGHziSH karna GHalti/KHata/laGHziSH gustaaKH/kuñd kuñd karna kuñd hona dhabba dhuñdhla/GHaer waazeH achaanak bol uThna/kaeh uThna/phaT paRna jheyñpna/khisyaana/lajaana/ SHarmaana aañdhi ka jhoñka(m.blossom: blot: blot: n. n. n. n.i.t.)/ jhakkaR(m.)/dhoñs(f. n. n.)/phuuñk(f.)/udham(m.)/siyaahi chuus(m.)/waar(m.i. v.)/ sadmah(m.) bhabhakna/dhoõs jamaana/Hukm chalaana/ . v. n. blow: blow: blowhard: blow out: blowpipe: blowzy: bludgeon: bludgeon: blue: blue: bluebottle: blueprint: bluff: bluff: bluff: bluishness: blunder: blunder: blunt: blunt: blunt: blur: blurred: blurt: blush: bluster: bluster: n.t. v. a. a.)/ghuuñsa(m.

t.)/chhoTa kapRa/SHaloka(m. adv.)/wujuud(m.)/paekar(m.) bodily desire: n. n.)/jasaamat(f. akaR fuuni ajgar/aZdahaa jañgli suu'ar gatta/taKHtah bañd kar deyna/taKHtah lagaana jahaaz par sawaar hona faKHr karna/SHeyKHi maarna baateyñ baghaarna/baR haañkna/Diiñg haañkna/ Diiñgeyñ maarna/laaf zani karna/SHeyKHi baghaarna baR hañkaa'i/Diiñg/laaf/namuud/SHeyKHi baR bola/faaKHir(m. n. n.) pahel waan(m.)/safiinah maañjhi añTi kaSHiidah kaari peySH go'i karna/SHaguun deyna añgiya/choli(f.t.)/naa'o(f.)/faaKHirah(f. v.) KHaasah bar daar/muHaafiz roñgTa(m. v.)/qaalib(m. .) nafs añdaam/añg/badan(m. n.i. n.)/Diil(m. n. a.)/dhaR(m. a.)/idaarah(m. body: n. v. v. n. a. bodyguard: body hair: bodybuilder: boffin: bog: bog: bogged: boggy: bogey: n. n.t. n. n.jhakkaR chalna/kallah daraazi karna/ tuufaan machna blustery: boa: boar: board: board: board: boast: boast: boast: boaster: boastful: boastfully: boasting: boat: boatman: bobbin: bocage: bode: bodice: a.)/ haekal(m. v.)/ tamiiz(f.)/gappi/ SHeyKHi KHora/turram KHaan KHar dimaaGH faKHriyah baRaa'i/faKHr kaSHti(f.)/piñDa(m.)/ kaaya(f. v. n. n. n.t. n.t.)/jism(m.)/hauwwah(m. n.) Dubona phañsa hu'a dal dali bhutna/bhuut(m. n.) saa'iñs daan dal dal(f.

n. v. n. n.)/jild saaz jild bañdi(f. n.)/phoRa(m. a. a. intj.)/rabt(f. haulna/waeH SHat zadah hona khoTa/naqli galaana/joSH deyna/khaulaana/ubaalna khaulna/ubalna duñbal(m.)/ kaaGHaz(m.boggle: bogus: boil: boil: boil: boil over: boiling: bold: bold letters: boldness: bolster: bolt: bombardier: bombardment: bond: v. a. n.t.) joSH meyñ aana joSH/ubaal aazaadah rau/dabañg/jari/SHoKH jali aazaadah rawi/himmat/jasaarat/niDar pana/SHoKHi puSHt panaahi karna/taqwiyat deyna chaTKHani(m. n.)/ubaal(m. a. v.)/jild saazi bondage: bonds: bone: n. n. bone of contention:n.)/ zamaanat(f. n. n. n. n.)/bañdiSH(f.) topchi aatiSH baari/bambaari bañd(m. . n. n. n. n. a.) giraftaari/qaed qaed haaR/haDDi fasaad ki jaR aeHmaq/buddhu haDDi ka chuura faraH/jamiil/KHuub suurat/zeyba dubla patla/kaRyal uff chhochi aeHmaq/buddhu/saadaH lauH pagal KHaanah/tiimaristaan en^aam e tasalli daam e mohlik dast aaweyz/kitaab/saHiifah daftari(m.i.)/bañdhan(m.)/muchalka/qaed(f. n. a. v. bonehead: bonemeal: bonny: bony: boo! boob: booby: booby hatch: booby prize: booby trap: book: book binder: book binding: n.i. n.i. n.

n. n. n. n. v. a.)/maal e GHaniimat(m. n.)/sar Had(f.) . n. a. n. v. n. n. n. n. n. n. n. n.) luuT(f. n. n. a.) SHaraab bad mast/mad hoSH/SHaraabi ghuuña/thappaR chaklah/qaHbah KHaanah HaaSHiyah/kañni/kinaara(m.i. a. kitaab daan muniim/muñSHi khaatah daari/muniimi niSHaani kitaabi kitaabi pan kitaab chah kitaab beychney waala/kitaaab faroSH kitaabi kiiRa/paRhaaku balli/chob giir garajna jaldi taraqqi karna/teyz chalna/ teyzi sey amiir hona KHuSH Haal baKHSHiSH/eHsaan/ênaayat/ne^mat/toHfah KHurram/masruur deyhaat/jañgal chaaqu ka KHol/peyTi deyhaati/gaa'odi dehqaani/qasbaati gañwaar pan/phuhaR pan aagey dhakeylna juuta nafa^/yaaft bachchoñ ka juuta bey faa'edah/bey suud mochi tasmah(m. n.i. a.)/sañjaaf(f. n. n.book case: book keeper: book keeping: book mark: bookish: bookishness: bookelet:: bookseller: book worm: boom: boom: boom: booming: boon: boon: boondocks: boondoggle: boor: boorish: boorishness: boost: boot: boot: bootie: bootless: bootmaker: boot strap: booty: booze: boozy: bop: bordello: border: n. n.)/palla/ pallu(m.t. v. a. n. n.

n.) SHiiSHi paa'iñ/peyñda athaah/bey peyñdah kalamgi(f. pa. n. n. n. v.) barmaana/chheydna/suuraaKH karna uktaa deyney waala uchaaT/uktaaya hu'a ukta jaana/uktaana n. a.)/sadr(m. uktaahaT(f. v.) ajiiran paeda/zaa'edah bar daaSHt kardah/uThaaya hu'a maañgna/udhaar leyna musta^aar aaGHoSH(f.) karta dharta Hukm chalaana/nigraaani karna/ro^b gaañThna nabaati nabaatiyaat daaGH/phoRa ghapla karna a/pron.) chaukRi bharna chaukRi(f.)/god(f.t.t.)/suuraaKH(m. a. a. n.t. n. n.)/zaehr naabi(f. n.borders: bore: bore: bore: bored: (get)bored: boredom: boring: born: borne: borrow: borrowed: bosom: boss: boss: botanical: botany: botch: botch: both: both sides: bother: bother: botheration: bottle: bottom: bottomless: botulism: bough: boulder: bounce: bounce: bouncer: n. n. a.t. donoñ n. n.) SHaaKH chaTaan(f. v.t. v.) Diiñg maarney waala/gappi/ laaf zan/lapaaRiya . a. aknaaf/sar Hadeyñ chheyd(m. v. n.)/siinah(m. n. v.p. n.t.)/zaeHmat(f. tarfaen khaTkna/zaeHmat karna jhameyla/muft ki jhak jhak/zaeHmat âzaab/rog(m. n. n. a.

) pagloT kañgan/kaRa kasna khaara/SHor SHoriyyat v. n. kuudna/lapakna paa bañd bañdha/paa bañd/waa bastah gheyr/gheyra/Had/sar Had Huduud maeHduud bey Had/bey kiraañ âtiyah/ênaayat/faiyaazi/fazl/karam kariim/saKHi guchchha/gul dastah SHaraab ki KHuSH bu jhukaana jhukna kamaan/qaus añtRi baadiyah(m.i. n. n.)/ saaGHar(m. n. n. a. a. a. v. n. n. . n. n. Diiñg haañkna/Diiñgeyñ maarna/gap haañkna/ SHeyKHi baghaarna/SHeyKHi maarna n.bound: bound: bound: boundary: boundaries: bounded: boundless: bounty: bountiful: bouquet: bouquet: bow: bow: bow: bowel: bowl: bowler: bowman: box: boxer: boy: boyhood: bozo: bracelet: braces: brackish: brackishness: brag: brag: braggart: v.)/kaasah(m. a.) geyñd baaz tiir añdaaz Dibbah/piTaara/sañduuq ghuuñsey baaz/mukkey baaz bachchah/GHulaam/laRka/naukar/pisar/puut baalaa pan(m. n. n.i. n. Diiñg/dikhaawaT/gap/jhuuT/namuud/SHeyKHi dikhaawaTi/gappi/jhuuTa/KHud biin/kora/ lafañga/maGHruur/mauji/naKHrey baaz/ naKHriila/SHeyKHi KHora/turram KHaan SHeyKHi(f. v. n. n. a.)/kaTora(m. n. n.) bragging: n. a. n. n. n.t/i.t.)/pyaalah(m.

n. n. n.)/maGHz(m. intj. v. v. n. v. v.)/raKHnah(m.) adbi SHaeh paara/kaar naamah KHaali uz zehen dimaaGH waala/maGHzi/teyz/Thos SHaaKH(f.t. a. n.)/SHikast(f. a.)/KHalal/KHelaaf warzi(f.t.t. a.) daaGH deyna daaGH lagna daaGH daar hath yaar laehraana bey Haya/bey SHarm/gustaaKH piital giidaR bhapki/laaf bahaadur/dil aawar/dileyr/jari/jarraar/jiiwaT/ SHeyr/SHujaa^ bahaaduri/dil gurdah(m. n.)/ phuuT(f.)/mazbuut paTTha(m. choTi guuñdhna dimaaGH(m.t.) daaGH(m.) chapaati/roTi ârz/chau Raa'i/paaT/wus^at phaTna/TuuT jaana/TuuTna phaaRna/phoRna/toRna/TukRey TukRey karna faasilah/phuuT(f.t.t. v. n.) kasrati/mazbuut/warziSHi Dheyñ chuñ Dheyñ chuñ karna kuchalna/kuuTna/piisna añgeyThi darz(f.) âlaaHedgi/phaTna/TuuTna SHikast jawaab dey jaana/tajziyah karna . a.)/kasar(f. n. n. n. a.i. n.i. n. n.i. n. v. a. v. n. n. v. n.)/dileyri/SHujaa^at SHeyr aafriiñ/marHaba/SHaabaaSH fasaad/faziiHati/haatha paa'i/laRaa'i dam(m.braid: brain: brainchild: brain-washed: brainy: branch: brand: brand: brand: branded: brandish: brash: brass: bravado: brave: bravery: brave man: Bravo! brawl: brawn: brawny: bray: bray: brazier: breach: bread: breadth: break: break: break: break up: breakage: breakdown: v.

faasiKH naaSHtah TuuT mauj SHikan(m.) KHuSH gawaari sey/taazgi sey darjah e ifteKHaar deyna bozah banaana/dam deyna/kaSHiid karna/khiiñchna bozah KHaanah/kaSHiid gaah/SHaraab ki bhaTTi kaañTey daar jhaaRi(f.) nawaadiraat(f.breaker: breakfast: breaking: breakwater: breast: breast plate: breath: breathe: a. breathing: breathtaking: breathy: breech: breed: breed: breeder: breeding: breeze: n. n. n. n. (gentle)breeze: n.) chaar aa'inah(m.) dam/nafas/phuuñk/saañs saañs leyna maey noSHi ka imteHaan dam kaSHi/saañs/tanaffus dam bah KHud karney waala saañs ki aawaaz dhaR/puSHt nasl baRhaana/nasl kaSHi/paalna/ paalna posna/paeda karna qaum/nasl/zaat nasl kaSHi karney waala/paalan haar afzaa'iSH/Dhañg baad(f. breezily: brevet: brew: brewery: briar: bribe: bribe: bribery: bric-a-brac: brick: bricklayer: bride: bridegroom: adv. . n. n. v.t. n.) chhaati(f. n. n. n. n. v.t.)/siinah(m.) luqmah deyna/muTThi garm karna/ riSHwat deyna riSHwat/yaaft riSHwat KHori(f. v.t.) nasiim(f. n. n. n. n. n. n.t. n. n. v. a. n.)/riSHwat sitaani(f.)/hawa(f. n. n. n.) iiñT raaj dulhan duulha/nau SHah breath-analyser:n.

)/zamaam(f. v. n.t. v.)/ujli(f. n.t. n. n. a. n. n. adv. a.t. n.i.t. n.)/lagaam(f.t.) bañjaara kinaara/lab SHiir maal garm/jald/phurtiila/teyz jald/jhapa jhap brighten: brighten: brightness: brilliance: brilliancy: brilliant: brilliantly: brim: brimful: brine: bring: bring forth: bring out: bring over: bring under: bring up: bringing up: brinjal: brinjarry: brink: brioche: brisk: briskly: v. n. n. n. a.) mujmal/muKHtasar/sar sari Hukm naamah/KHulaasah/iKHtisaar jaañgiya baarey/muKHtasaran dastah(m. adv. n. n. v. n. v.t. .) chamkaana/jila deyna/khilaana/nikhaarna chamakna/nikharna aab o taab/chamak damak/faroGH/ jila/raunaq/ujla pan damak/faroz/jag magaahaT aab daari/baha/chamak/jot/raunaq/ziya bhaRak daar/chamkiila/roSHan/zehiin roSHan taur par/waazeh taur par gheyra/kinaara/lab lab reyz khaara paani/samañdar laana/pahoñchwaana nikaalna nikaalna/ujaagar karna laana laana paalna/paalna posna/par wariSH karna GHaur o par daaKHt/par wariSH baeñgan(m. v.)/bhaañTa(m. n.) Daaku/Dakaet/luTeyra/qazzaaq aab daar/baeza/daraKH SHaañ/chamak daar/ chamakta hu'a/chamkiila/chaTkiila/kuñdan/ nuuraani/raKH SHaañ/roSHan/SHoKH/ujaagar/ ujla(m. adv.bridge: bridle: brief: brief: brief: briefly: brigade: brigand: bright: n. a. pul/taaSH ka eyk kheyl înaan(f.)/jilau(f. v. a.)/baag(f. v.t.

) aazaad KHayaal/mutaHammil kim KHwaab(f.)/koTha(m. n.)/SHorba(m.)/ThaTha(m.) aapas daari(f. a.)/dallaal(m. a.t.) bar daaSHt karna jaarob(f.)/jhaaRu(f.) ziiq un nafs aab joSH(m. a. n. aab ju(f.t.) brook: brook: broom: n. broth: brothel: brother: brotherhood: brouhaha: brow: browbeat: browbeating: bruin: bruise: bruise: bruised: brush: n. a. n. a. n. n.) aaRhat(f.t. n.) chaklah(m. v.)/dastuuri(f.)/jabiiñ(f. n.briskness: Briton: brittle: broad: broadband: broadcast: broadcast: broad bean: broadminded: brocade: broke: broken: broken off: broker: brokerage: n.)/ham SHiir(m. n.)/tawaa'ef ghar(m. n. n.) naSHr karna/SHaa'e^ karna/SHohrat deyna phaelaaya hu'a/SHaa'e^ seym(f.) broker's commission:n. a.t. phurti añgreyz/bartaanwi kaaGHazi/kurkura/naazuk âriiz/chauRa/chauRa chakla/khula/ kuSHaadah/pur faza/wasii^ wus^at naSHriyah(f.) bhaa'i(m.)/aKHuuwat/bhaa'i chaarah qaeh qaha(m. n. v. n. v.) abru(f.) bhuura riichh chuura karna/kuchalna/kuuTna/piiTna choT/sadmah/zaKHm koftah/pichchi kuuchi lagaana Bronchial Asthma:n. v.) bey zar/kañgla/muflis/qallaaSH KHastah/phaTa/phuuTa/SHikastah/TuuTa uchaaT aaRhati(m. n. . n. n. a.)/waastah(m.) ghuRakna ghuRki(f. n. aaRhati(f. a.

) bak bak karna baalTi/Dol GHuñchah/kalla/kali/SHiguufah kali nikalna/khilna/phuuTna khilta/phuulta aaRi/dost/yaar Tas sey mas hona miizaaniyah(m. n. n. a.i. n.) bhuut pariit/hauwwa hauwwa kuus banaana baani/banaaney waala/me^maar/raaj îmaarat/ta^miir Diil/Dheyr/jasaamat/kasrat/thok/zaKHaamat âziim/jasiim/moTa/zaKHiim saañD/saur fatwa mohar dhamki deyna/dhauñs jamaana goli/kaar tuus goli rok dhauñs jamaana/SHeyr hona . n.t.t. n.)/nar hiran(m. v. n. n. v. n. v. v.i. v.t.)/sasta a. n. n.brush: brush off: brushwood: brutalise: brutality: brute: bubble: buck: buck: bucket: bud: bud: budding: bud/buddy: budge: budget: buffoon: buffoonery: bugaboo: bugbear: bugle: build: builder: building: bulk: bulky: bull: bull: bulla: bulldoze: bullet: bulletproof: bully: n.) bakra(m. v.t.t. n.)/phaphola(m. pr. n. n. masKHarah hazal(f. a. v. n. n.) Haewaan/qassaab Habaab(m.t. n. n. n.p. n.)/nar KHar goSH(m. v. kuuchi jhaaRna/rad karna jhaaRi bey raeHm ya kaTTar banaana Haewaaniyat(f.

n. a.) mun munaana muft KHorah/nigoRa/nikhaTTu/paliid/ qaabil e nafrat muft KHori karna dhoka deyna/palaT deyna gaR baR/iñtiSHaar bhin bhinaana bhin bhinaata dhachka lagna dhachka lagaana waafir naa ham waar jasuur/maGHruur gaañTh/garoh/guchha/KHoSHah/ piñDa guchcha banaana/jama^ karna gaDDi/gaTTha/muTTha/poTli(f. v.) fasiil(f. n. n. v.i. v. n. n.) piipey ki Daat ghapla karna bigaRna anaaRi chamak damak/numaa'iSH/zaahir daari dhoka deyna zeyr e zamiin panaah gaah bakwaas/Dhakosla/KHud numaa'i dhakelna/piichhey haTna dhakka jhañDi GHar GHaraana/kuR kuRaana bi bi/KHaatuun .i. n.t.)/pulañda/ puSHtaara(m.i.t. a. n.t. v. n. n. daada/DapaT/zaalim DapaT/dhauñs naagar motha(m. n. n. v. n. v.t. n.i. v.bully: bullying: bulrush: bulwark: bum: bum: bum: bumbaze: bumble: bumble: bumbling: bump: bump: bumper: bumpy: bumptious: bunch: bunch: bundle: bung: bungle: bungled: bungler: bunk: bunk: bunker: bunkum: bunt: bunt: bunting: burble: burd: n. n. n. n. v. a. a. v. a.t.i. v.

n. n. n.) ubhaar TaaT(f. n. pa/t. a. a.t. n. n. a.)/siql/ siqaalat/takliif/zeyr baari lada hu'a/zeyr baar faariGH bhaari/giraañ/saqiil/wazni daftar/daftari meyz/diiwaan daftar SHaahi/naukar SHaahi/zaabitah parasti zaabitah parast bureaucratic formality:n. v. a. n. n. n. v.) GHuñchah/kali/SHuguufah qasbah/SHaher arGHwaani kafan dafan/miTTi/tadfiin madfuun dafiinah(m.) dabañg/haTTa kaTTa/moTa/ubhra hu'a daGH lagna/jalna/phukna daaGH deyna/jalaana/patañgey lagaana/ phuuñk deyna jalan jala hu'a jalan/soz/garmi KHazaañchi phaaRna/phoRna bhaRaknakhilna/phaTna/phuuTna dafan karna/gaaRna/KHaak Daalna/miTTi deyna/ supurd e KHaak karna "chhoTa" ghani jhaaRi/pauda masruufiyat sey buried treasure: n.t. n. adv. a.burden: burdened: burdenless: burdensome: bureau: bureaucracy: bureaucrat: n. do dum waali jhañDi(f. burl: burlap: burlesque: burliness: burly: burn: burn: burn: burnt: burning: bursar: burst: burst: bury: busboy: bush: busily: n. v. n.i.t. v.i. n. baar/bojh/Hamal/palla/puSHtaara(m.)/jasaamat(f. . v.t. a. KHaanah puri burgee: burgeon: burgh: burgundy: burial: buried: n. n.) mazHakah KHey naql Hajam(m. v.

p.t. prep. n. v. n. n. v.business: n.t. n. v. n. prep. beopaar/dhañda/kaam/kaar o baar/ KHariid o faroKHt/leyn deyn/paala/ roz gaar/sauda gari/tijaarat baa qaa^edah/baa zaabitah beopaari/kaar o baari/taajir aamaadah hona/lebaah paheñna gaat(f.) chañchal/gudaaz jism/KHuub/pur SHabaab KHariidna/laana/mol leyna KHariidaar KHariid/KHariidaari baa/ba/bi/dar/fi/sey/zarii^ah ittefaaqan ba zarii^ah ba taur businesslike: businessman: busk: bust: buster: bustier: bustle: but: but: Butea: butt: butter: butter: butter-milk: a.)/ par/phir/taa ham Dhaak hadaf makkhan(m. adv.) chhoTa laRka añgiya(f. n. n. n. n. n. n. (clarified)butter: n. n. butterfly: buttock: button: button-hole: buttress: buxom: buy: buyer: buying: by: by accident: by means of: by way of: bygone: bystander: byword: a. guziSHtah/pichhla tamaaSHaa'i kahaawat/zarb ul misal .) chupaRna maTTha ghii tiitri/titli kuulha(m. pa.)/maskah(m.)/suriin(m. n.) ghuñDi kaaj aaR(m.t.) dhuum/chahel pahel/gaehma gaehmi/hal chal/ khalbali/maara maar sewa albattah/balkeh/GHaer/leykin/magar(conj. n. n.)/choli(f. n. a. n.

) koThri(f. n. n.)/do pahiyah gaaRi gaaRi aDDa/Taeksi aDDa(m.)/saaziSHi garoh(m. a. n. bagghi(f. n.i. n.)/taar(m.) mohr(f.)/dafiinah(m.) cabinet maker: n. .)/rassi(m.) bañd gobhi/karam kalla churaana/maal maarna bagghi waala(m.) paeGHam rasaani karna/ taar muhai'yah karna bhiiR/GHol/hujuum/sarey ka saara/zaKHiirah jahaazi baawarchi KHaanah(m. n. n.) aag ugalta chor KHaanah(m.cab: cabal: caballero: cabbage: cabbage: cabby: cabin: cabinet: n. n. n.)/tarKHaan(m.) bak bak karna/buR buRaana/gap maarna/ kuR kuRaana bak bak(f. n. n.)/gap SHap(f. v.)/buri lad(f. n.) jattha(m.) saaHili kaSHti raani bheyR khaal(f.)/ikka(m.)/saaziSH(f. n. n. n.) almaari/kaabiinah baRha'i(m.)/taañga(m.) bakki/gappi buri âadat(f.)/ kuR kuR(f. v. n.)/ saañTh gaañTh ghuR sawaar(m. cable: cable: caboodle: caboose: cabotage: cabretta: cabriolet: cab-stand: cacafogo: cache: cachet: cackle: cackle: cackler: cacoethes: n.) lañgar(m.) bagghi(f. n.)/buR buR(f. n.t.

) adna/kamiinah/paaji/raziil/SHohda laaSH(f. n. n.) naag phani(m.)/Dibya(f. a.)/thuuhar(m.t. GHalat talaffuz(m. n.)/karaKHt aawaazi(f. v. n. n. a.) haath kaa paala bachhRa piipa(m. . a.) kam zor/maryal saa/laaSH jaesa/ Daraa'ona/zard bad ma^aaSH/bey usuula/kamiinah chaa'ey kaa Dibba(m. n. a.)/na^SH(f.) qaesar(m.) bad aawaaz/bey sura bey sura pan(m. n. n.) qaesari qahwah KHaanah(m.) saajha(m.) aahañg(m.t. a.) jañtri/taqwiim bachhRa/paaRa calculate: calculated: calculating: calculation: calculator: calendar: calf: v.) phuslaana/war GHalaana aafat/bala/daaGH/GHazab/ Haadisah/kam baKHti/musiibat/paap/ qahr/sadmah/uftaad añdaaza karna/Hesaab lagaana/ jama^ tafriiq karna maeHsuub KHud GHaraz giñti/Hesaab/SHumaar moHtasib(m. n. n.t.)/zeyr o bam(m.cacology: cacophonist: cacophonous: cacophony: cactus: cad: cadaver: cadaverous: caddish: caddy: cade: cade: cadence: cadet: cadge: cadger: caduac: Caesar: caesarian: café: cage: cahier: cahoot: cajole: calamity: n. n. n.) bey sura(m. n. v.)/uftaad(f. a. a. n. n.)/qaafiyah(m.) piñjrah/qafas daftar(m. n. n. n.) chhoTa beyTa bhiik maañgna/muft KHori karna muft KHor/pheyri waala/tufaeli ittefaaq(m. n. n. n.

n. n.) zarrafah(m.)/uuñTni(f. n.) saañDni sawaar dar pardah âkkaas(m. v. n. n.calibrate: calibre: call: call: call: (to be)called: call girl: calligrapher: calligraphy: calling: calliper: callipers: callous: calloused: callously: callow: calm: calmness: (a)calory: caltrop: calumny: camel: (she)camel: camel driver: camel rider: cameleopard: camelrider: in camera: camerman: cammoca: camp: camp: v.)/da^wat/nida/pukaar(f. mudarraj karna me^yaar/wajaahat aawaaz deyna/bulaana/milney jaana/ pukaarna/sada deyna bulaana/jagaana/yaad karna bulaawa(m.)/kaam(m. n.t.)/ talab/yaad aawri/yaad farmaa'i kaehlaana n. v. n. n. n. n.) kim KHwaab chhaa'oni/KHeymah/paRaa'o/urdu baseyra karna/KHeymah gaaRna/paRaa'o Daalna . qaHbah/tawaa'ef KHuSH naweys KHattaati/KHuSH naweysi/kitaabat dhañda(m. n. n. n.)/SHutur saañDni saarbaan Shutr sawaar(m. n. n. n. n. n.)/peySHah(m. a.) saral chaap(m.i. v. a.) bey RaeHm/saKHt/sañg dil/zaalim sañg dil bey raeHmi sey/sañgdily sey bey Daarhi/kora/naa laa'eq aahistah/KHaamoSH/pur sukuun KHaamoSHi/sukuun/taSHaffi Haraarah(m. a.) siñghaaRa SHaaKH saanah/tuufaan uuñT(m.t. n. n.t. adv.) kaañTa(m. n. a.

n. n. n. n. n. n. n. n. n. maedan e jañg meyñ hona jañgi kaar rawaa'i/ma^rkah/muhim kaafuur(f.t.) baariik suuraaKH naehr saazi naehr saazi karna jhuuTi KHabar(f. n.)/ruud(f. n.) eyk taraH ka naach baatil karna/fasKH karna asfañji/suuraaKH suuraaKH fasKH asfañji/suuraaKH suuraaKH sartaan bey reya/bey saaKHtah/saadah KHaalisaanah/saadiqaanah naam zadi/ummiid waari(f. a.t. a. n.campaign: campaign: camphor: camphoric: can: canal: canaliculus: canalisation: canalise: canard: cancan: cancel: cancellate: cancellation: cancellous: cancer: candid: candidly: candidacy: candidate: candidature: candle: candle flame: candelabrum: candlelight: candlestick: candlewick: candescence: candour: candy: candy sugar: candy fluff: canine: v. n.) naam zadi/ummiid waari mom batti/SHama^/siraaj lau chaehl chiraaGH/SHama^ daan SHama^ ki roSHni SHama^ daan batti/fatiila SHadiid Hiddat âdl/bey riyaa'i/eKHlaas/muKHlisi/ raasti/sidq e dil/safaa'i miThaa'i ki goli qañd buRhya key baal kuttey jaesa . n. n.) kaafuuri aux. adv.i. n. naehr(f. a. v. n.) naam zad/ummiid waar(m.)/kapuur(m. a.v. v. n. n. sakna n. a. n. n. n.

n.t. v. n. a. n.caning: canister: canna: cannabis: cannibal: cannibalism: n. n.)/zaabitah(m. n. n.) chaalaaki sey top(f. n. beyd zani/piTaa'i chaa'ey daan/charroñ ka Dibba gul aKHtar/gul e tasbiiH? bhañg(f.) ârSH/saa'ebaan/SHaamiyaanah KHuSH aahañg bhiik maañgna/faryaad karna Dhalaan/jhukaa'o/khokhley alfaaz haTTa kaTTa/mazbuut niilaam(m. n.) qaanuun(m. a. n. a. n.i. n. n. n.t. n. n. . n. cannikin: cannily: cannon: cannon: cannonbal: cannoneer: cannonical: canny: canoe: canon: canopy: canorous: cant: cant: cant: cant: cantabile: cantaloup: cantankerous: cantation: canted: canteen: cantilever cantillate: cantle: canton: cantonment: n. n. v. n. n.) aasaan aur laehraati chhoTa KHarbuuzah bad aKHlaaq/bad mizaaj munaajaat/suruud tirchha fauji bartan paayah munaajaat karna goSHah/qaaSH qism chhaa'oni cannibalistic: n. v.)/gaañja(m. n.) top chalaana top ka golah top añdaaz/topchi qaanuuni/SHara^i âaqil/zehiin Doñga/Doñgi(dim.) aadam KHor/ham jiñs KHor aadam KHori aadam KHoraanah choTa sa Dibba(m. n. n. adv. n. n.

) daar ul KHilaafah(m. a.)/zarf(m. v. n. n. n. a.) kamrakh cape: capital: n.) sar maayah daari(f. n. a.) raas(m. n.)/ jama^/maaliyat(f.)/raas ul maal(m. n.)/puuñji(f. n. n. n.) muSHtari ka mañdir choGHah(m. n.t.canty: canvas: canvass: canyon: cap: cap: capable: capability: capacity: a. n.t. v. v.) mauj/tarañg/waswaas mauji/mutaqallib/tarañgi nuktah chiin rijhaana/SHiiSHe meyñ utaarna dil fareyb/dil ruba/seHar añgeyz asiir/giraftaar/qaedi giraftaar/maeHw asiiri/giraftaari aasir/qaed karney waala giraftaar karna/pakaRna/tasKHiir karna asiiri/giraftaari/Heraasat/pakaR asiir/giraftaar/pakRa hu'a gaaRi(f. n.)/paa'ey taKHt(m. n. v.)/wus^at(f. baSH SHaaSH kirmich/pardah e naqqaaSHi baeHs karna/chañdah jama^ karna/jaa'ezah leyna/ raa'ey mañgna tañg darrah bañd karna/rok deyna Topi aehl/laa'eq/musta^id/qaabil/qaadir bas/Haesiyat/qaabiliyat/salaaHiyat/ taaqat/zarf bas/bisaat/Haesiyat/hasti/Hausalah/ pahoñch/peyT/poTa/qudrat/ salaaHiyat(f.)/ raaj dhaani(f. a.t. a.) ghuñDi daar/sar waala jizyah(m.)/libaadah(m. a. . n. n. n.)/sar maayah(m. n.)/daar ul Hukuumat(f. capitalism: capitate: capitation: Capitol: capote: caprice: capricious: captious: captivate: captivating: captive: captivated: captivity: captor: capture: capture: captured: car: carambola: n.t.

carat: caravan: carbon: carbonised: card: cardamom: cardboard: care:

n. n. n. pa.t. n. n. n. v.t.

qiiraat kaar waan/qaafilah ko'elah(m.) jala hu'a patta/waraq ilaa'echi gatta deykh bhaal karna/fikra karna/ KHayaal karna/KHayaal rakhna/ nigaah rakhna/parwaah karna/puuchhna deykh bhaal/eHteyaat/fikr/Hawaalah/ Heraast/KHabar/KHayaal/khaTka/ moHaafizat(f.)/nigaah/nigraani/ par daaKHt(f.)/parwaah(f.)/tiimar(m.) bey fikr/peyT bhara/waarastah KHabar daar/moHtaat hauley hauley/sañbhal kar bey dhiyaan/bey parwaah/laa ubaali/mast laa ubaali pan maSHGHalah/peySHah laaD karna/puch kaarna/pyaar karna/ pyaar sey haath pheyrna/saehlaana chumkaar/laaD/pyaar aaSHuftah kheyp(f.)/maal(m.) KHaakah(m.) KHaakah uRaana ghamsaan/KHuuñ reyzi/kuSHt o KHuun jiñsi/nafsaani goSHt KHor goSHt KHor qiiraat/ratti(f.) naa'o noSHi bisaat/farSH/GHaali chah/qaaliin farSH bichhaana gaaRi(f.) kabuutar naamah bar(m.)

care:

n.

carefree: careful: carefully: careless: carelessness: career: caress: caress: careworn: cargo: caricature: caricature: carnage: carnal: carnivore: carnivorous: carob: carousing: carpet: carpet: carriage:

a. a. adv. a. n. n. v.t. n. a. n. n. v.t. n. a. n. a. n. n. n. v.t. n.

carrier pigeon: n.

carrion: carrot: carry: carry off: carry out: cart: cartilage: carve: carved: carving: cascade: case: casement: cash: cashier: cask: Cassia: cast: cast: cast away: caste: castle:

n. n. v.t.

laaSH/mara jaanwar/murdaar gaajar(f.) Dhona/ley jaana/uThaana uchakna

v.t. n. n. v.t. a. n. n. n. n. n. n. n. n. v.t. n.

añjaam deyna gaaRi(f.) kurri(f.) kaaTna/kañdah karna/taraaSHna kañdah/naqSHiin naqSH(m.) chaadar/jharna/SHalaal ghar/Haalat/KHol/sañduuq/suurat dariichah(m.) naqd/paesa/rokaR/zar fotah daar/KHazaañchi chobi piipa moTi daar chiini(f.)/senna Daalna/dey maarna/Dhaalna/pheyñkna/ qur^ah pheyñkna qur^ah/saañcha Daal deyna

n. n.

zaat(f.) qal^ah(m.)

castles in the air: n. KHayaali pulaa'o castrate: castrated: casual: casual leave: casually: casualty: casuist: casuistry: casuistics: v.t. a. a. n. adv. n. n. n. n. aaKHtah karna aaKHtah ey qaa'edah/bey takalluf/GHaer muñtazir/ ittefaaqi ruKHsat e ittefaaqi(f.) bila iraadah/ittefaaqan/naa gaah waaq^eah faqiih(m.)/mujtahid(m.)/mufti(m.) ba zamiiriyat taawiiliyaat(f.)

cat: catty: cataclysm: cataclysmic: catacomb: catalogue: catapult: catapulted: cataract: catastrophe: catch: catch: catch (a ball):

n. a. n. a. n. n. n. a. n. n. v.t. n.

billa(m.)/billi(f.)/gurbah(f.) billi jaesa/gurbah KHu GHazab/saelaab saelaabi/tuGHiyaani zamiin doz murdah KHaanah(m.) fehrist falaKHan/GHuleyl/mañjaniiq uchhaala hu'a motiya bañd aafat(f.)/balaa'ey naa gaahaani(f.) giraftaar/pakaRna/phaañs leyna/ phaañsna/sañbhaalna/uchakna dhoka(m.)/jaal(m.) lapakna dam leyna aa leyna/jaa leyna niSHaani(f.) aab giirah(m.)/taas aab giiri elaaqah(m.) kattha(m.) darjah(m.)/qabiil(m.)/qism/qismat(f.)/ sinf(f.)/zael(f.)/zumrah(m.) taañt(f.) zañjiir(f.) ashaal(m.)/safaa'i(f.) chiin(m.) girjah(m.)/kaliisah(m.) maweySHi(m.)/naKHaas(m.) qaaf(m.) koh e qaaf(m.)

catch one's breath: catch up: catch word: catchment: v.t. n. n.

catchment area: n. catechu: category: catgut: catena: catharisis: Cathay: cathedral: cattle: Caucasia: n. n. n. n. n. n. n. n. n.

Caucasian Mountains: n. (to be)caught: v.i. cauldron: caulker: cause: n. n. n.

pakaR jaana deyg(f.)/hañDa(m.)/kaRhaa'o(m.)/patiila(m.) kaalpatti baa^is(m.)/bahaanah(m.)/îllat(f.)/ muujib(m.)/sabab(m.)/wajah(f.)

(without)cause: a. causes: caustic: caustically: causeway: cauterise: caution: caution: cautious: cavalier: cave: cavil: caviller: cavity: cavort: caw: cawing: cease: cease fire: cease fire: ceaselessly: cedar: ceiling: celebrate: celebrated: celebration: celebrity: celerity: celestial: cell: cellar: cement: censor: censure: n. a. adv. n. v.t. n. v.t. a. n. n. n. n. n. v.i. v.t. n. v.t. v.t. n. adv. n. n. v.t. a. n. n. n. a. n. n. v.t. n. n.

bey sabab/bey wajah/bila wajah asbaab(m.)/wujuuhaat(f.) khaara/teyz ta^n aameyzaah pul(m.) daaGH lagaana eHteyaat KHabar daar karna chau kañna/moHtaat/zaabit SHaeh sawaar GHaar SHaaKHsaanah nuktah chiin jauf(m.)/peyT/peyTa akaR kar chalna/itra kar chalna kaa'iñ kaa'iñ karna kaa'iñ kaa'iñ KHatm karna/rukna jañg bañdi karna jañg bañdi bila rukey/laga taar/mustaqil deodaar(m.)/sidrah(m.) chhat(añdar sey) jaSHn manaana/rachaana naami jaSHn/tehwaar SHohrat faur/SHitaabi(f.) aasmaani/ûlwi goSHah/Hujrah/KHaliyah/koThri sard aab/taeh KHaanah joRna moHtasib(m.) hajw/malaamat/nafriin/nikohiSH/ta^n/zam

censure: census: central: centralise: centre:

v.t. n. a. v.t. n.

malaamat karna/Tokna mardum SHumaari(m.) dar miyaani/markazi/wasti markuuz karna biich/gaehwaarah/markaz/nuqtah/wast markaz e siql(m.) markaz gureyz qarn/sadi aadaab pur takalluf rasm(f.)/taqriib(f.) Hatmi/muqarrar/yaqiini SHartiyah/yaqiinan/zaruur yaqiin chiTThi(f.)/sadaaqat naamah/sanad/ subuut/wasiiqah saabit/sanad yaaftah tausiiq karna/sanad deyna aeqaan/tayaqqun/yaqiin bhuusi/phaTkan GHam(m.)/rañj(m.) GHamgiin/rañjiidah baañdhna/beyRi lagaana/jakaRna laR/laRi/riSHtah/silsilah/zañjiir zañjiirah(m.) musalsal kursi/ôhdah sadar sadaarat khariya/raam khali/tabaaSHiir khariya sey likhna chuuna bhara aagey aana/e^teraaz karna/Hujjat karna/ ilzaam taraaSHi karna/lalkaarna

centre of gravity: n. centrifugal: century: ceremonies: ceremonious: ceremony: certain: certainly: certainty: certificate: certified: certify: certitude: chaff: chagrin: chagrined: chain: chain: chain stitch: chained: chair: chairman: chairmanship: chalk: chalk: chalky: challenge a. n. n. a. n. a. adv. n. n. n. v.t. n. n. n. n. v.t. n. n. a. n. n. n. n. v.t. a. v.t.

challenge: chamber: chambered: chamber pot: chamberlain: chameleon: chamois: champ: champ: champagne: champignon: champion: championship: chance: chancy: change: changeable: changed: changes: changing: channel: chant: chant: chant: chanter: chaos: chaotic: chap: chap: chapbook: chaplain: chapter:

n. n. a. n. n. n. n. v.t. n. n. n. n. n. n. a. n. a. a. n. n. n. v.t. n. v.t. n. n. a. v.t. n. n. n. n.

da^wah/lalkaar aewaan(m.)/Hujrah(m.)/kamrah(m.)/ KHilwat gaah(f.) kamrah daar/KHaanah daar peySHaab daan(m.) farraaSH/Haajib girgiT gural(f.) jugaali karna mard e maedaan(m.) jhaag waali SHaraab(m.) khumbi(f.)/saañp chhatri(f.) Hemaayat kaar/mubaariz miir maedaani(f.) baar/ittefaaq/mauqa^ GHaer yaqiini badal/iñqelaab/radd o badal/reyz gaari/ tabdiili/ulTa palTi nit naya mubaddal/tabdiil SHudah taGHaiyuraat chañchal/tasarruf aab naa'ey(f.)/naali(f.)/ruud baar(f.) gaana gaana/zamzamah gaana gaayak/mutrib/naGHmah saaz âdam e iñtezaam/afra tafri/bad nazmi/ haR bong/KHal fiSHaar KHalt malt chaak karna/kaaTna/SHiq karna/taRkaana mard e KHuda(m.) kitaabchah(m.) paadri baab/fasl/zimn

character:

n.

chaal chalan/KHu(f.)/kirdaar(m.)/paani(m.)/ rañg Dhañg/sifat(f.)/siirat(f.)/waza^(f.) imtiyaazi KHusuusiyat/numaayaañ bad kirdaar kirdaar nigaari(f.) ko'elah(m.) bharna/Hamlah karna/ilzaam lagaana/ soñpna/wusuul karna/waar karna baaj/da^wah/faryaad/Hawaalah/Heraast/îllat/ ittehaam/naaliSH/ôhdah/waar/zimmah malzuum/pur rath KHaeraat/sawaab dil daari karna/fareyftah karna/ GHulaam banaana(fig.)/khilaana/lubhaana/ par chaana/rañg jamaana/rijhaana/ SHiiSHey meyñ utaarna aab o rañg/ada/jaadu/naqSH/paRhañt/ta^wiiz fareyftah/maeHw dil bañd/dil chasp/dil daar/dil fareyb/ dil kaSH/Hasiin/nukeyla/SHiiriiñ bayaan KHariitah/naqSHah farmaan/sanad bhaga deyna/piichha karna/ta^aaqub karna piichha/ta^aaqub kañdah kaar/naqSH taraaSH daraaz/khaDDDa/KHala/phuuT/raKHnah SHikaari(m.) Dhaañcha(m.)/Dhachchar(m.) âasim/âfiif/paa kiizah/ paarsa/neyk chalan/taahir/Taksaali goSH maali karna/KHaraabi duur karna/ paak karna raah par laga hu'a/sidha hu'a êlaaj karna/lataaRna/saHiiH karna/ siidha karna goSH maali/lataaR aabru/îffat/îsmat/nafaasat baat chiit/bak bak/gap SHap

characteristic: a. characterless: a. characterisation: n. charcoal: charge: charge: charged: chariot: charity: charm: n. v.t. n. a. n. n. v.t.

charm: charmed: charming: chart: charter: chase: chase: chaser: chasm: chasseur: chassis: chaste: chasten: chastened: chastise chastisement: chastity: chat:

n. a. a. n. n. v.t. n. n. n. n. n. a. v.t. a. v.t. n. n. n.

chattel: chatter: chatter: chatter box: chatterer: chattiness: chatty: chaussure: chauvin: chauvinism: chauvinistic:

n. v.t. n. n. n. n. a. n. n. n. a.

jaa'edaad e mañquulah chahakna/kaa'iñ kaa'iñ karna kachar kachar baatuuni/bhaR bhaRiya/gappi jhakki(m.) baatuuni pan(m.) baatuuni chappal(f.)/gurgaabi(f.)/juuta(m.)/ paa poSH(m.) joSHiila watan parast/naa ma^quul jañgju yaanah watan parasti(f.) jañgju yaanah jañgju yaanah taur par chabaana(tambaaku) baazaari/ghaTiya/halka/halka phulka/ kam KHarch/sasta ghaTiya pan sey/kamiingi sey bad diyaanat/bey iimaan/dhokey baaz/ fareybi ghapla karna/daGHa deyna/DañDi maarna/ dhoka deyna/fareyb deyna/Hajaamat banaana/ jul deyna/pagRi utaarna/paTTi paRhaana/ puchaara deyna/ullu banaana fareyb/ghapla jaa'ezah leyna/rokna/Tokna iñsidaad/rok thaam/Tok huñDi chaar KHaanah zich maat deyna/SHaeh deyna haar/maat/SHikast paR taal jaa'ezah âariz/gaal/ruKH/ruKHsaar DhiiT/kalley daraaz/SHoKH dil SHaad/farHaañ/KHurram/masruur/SHaad

chauvinistically:adv. chaw: cheap: cheaply: cheat: cheat: v.t. a. adv. a. v.t.

cheating: check: check: check: check: check mated: checkmate: checkmate: check up: checking: cheek: cheeky: cheerful:

n. v.t. n. n. n. a. v.t. n. n. a. n. a. a.

cheerfulness: cheerless: cheesy: cheesiness: chef: chela: chemist: chemistry: cherish: cherished: cherishing: chervil: chess: chessboard: chessman: chess player: chest: chestnut: chew:

n. a. a. n. n. n. n. n. v.t. a. n. n. n. n. n. n. n. n. v.i.

baSHaaSHat/faraH/farHat/KHañdah peySHaani/ niSHaat/musarrat/tarab tiirah/naa SHaad arzaañ/ghaTiya/naaqis/sasta baañk pan(m.)/ghaTiya pan(m.) rikaab daar(m.) chuñgal dawa saaz/kimiya gar kimiya chaahna/moHabbat karna/nawaazna/ palley baañdhna dulaara(m.)/dulaari(f.)/pyaara(m.)/ pyaari(f.) par daaKHt(f.) ja^fri(f.) SHat rañj(f.) bisaat(f.) mohrah(m.) SHaatir(m.) chhaati(f.)/peyTi(f.)/sadr(m.)/sañduuq(m.)/ siinah(m.) SHaah baluut(m.) chabaana jugaali pareySHaan karna/piichha karna ta^aqqub(m.) aab taab/waz^/zeyb dhoka deyba dhokey baazi/Hiilah Hawaalah chuuzah(m.) murGHi(f.)/murGHi ka goSHt(m.) chaney(m.) chholey cheychak(f.)/KHasrah(f.) DaañTna/jhiRakna/sunaana/ta^n karna jhiRki/SHikwah

chewing of cud: n. chevy/chivy: chivvying: chic: chicane: chicanery: chick: chicken: chickpeas: v.t. n. a. v.t. n. n. n. n.

chickpeas(green): n. chickenpox: chide: chiding: n. v.t. n.

chief: chiefly:

n. adv.

ahem/muqaddam/paehla/sadr/sar/ sar daar/sar taaj/saaHab/waali KHusuusan/paehley sar wari baalak(m.)/bachchah(m.)/bachchi(f.)/naa samajh/ pisar/tifl jaapa bachpan/chhuTpan/tifli/tufuuliyat bachkaanah/tiflaanah bey aulaad/baañjh atfaal/aulaad/bachchey/paud KHuñki/sardi/ThañD/ThañDak sard hari mirch/surKH mirch ghanTiyoñn ki aawaaz aatiSH daan(m.)/duud kaSH(m.) ThoRi/ThuDDi riiRh ki haDDi daraaz/SHaq Thanak khañk khanaana daraz daar chhiiñT(f.) chaeh chahaana chaeh chahaahaT(f.) chheyni sey taraaSHna/kaaTna chheyni taraSHiidah chiTThi(f.)/ruq^ah(m.) gap SHap baaSHiñdah(m.)/madani(m.)/parja(f.)/ SHaehri(m.) SHaehri(m.) madaniyat(f.) Thusa

chieftainship: n. child: childbirth: childhood: childish: childless: children: chill: chilly: chilly: chime: chimney: chin: chine: chink: chink: chink: chinky: chintz: chirp: chirping: chisel: chisel: chiseled: chit: chit-chat: citizen: citizenry: citizenship: chockfull: n. n. n. a. a. n. n. a. n. n. n. n. n. n. n. v.t. a. n. v.t. n. v.t. n. a. n. n. n. n. n. a.

choice: choice: choiceless:

a. n. a.

ûmdah/pasañdiidah eKHteyaar(m.)/iñteKHaab(m.)/KHaatir(f.)/ marzi(f.)/pasañd(f.)/salaaH(f.) be eKHteyaar bey eKHteyaari(f.) behtriin/chiidah chiidah/chuniidah chauki/taa'efah bhajan bachhah(m.) dam ghoTna/gala dabaana/TeñTwa dabaana dam ghuTna Habsah/iKHtinaaq/iñsidaad gulu bañd(m.) Habs(m.) dam bañd/gulu giir/iKHtinaaqi safrah(m.) haezah(m.) GHusiila/tunak mizaaj/tuñd mizaaj charbi(f.) chhaañTna/chuñna/iñteKHaab karna/ muñtaKHib karna/pasañd karna uRa deyna/kaaTna/qalam karna goSHt ka TuRa chaap(f.)/mohar(f.) fauran/waqt par bhaTiyaar KHaanah TukRey TukRey chhura(m.)/teySHah(m.) bey rabt/mutalaatim/ukhRa ukhRa taa'efi asthaali/ham nawaa'i/saõgat bar guziidah/maqbuul/mumtaaz/muñtaKHib rañg(m.) parchah(m.) parchah naweys

choicelessness: n. choisest: choir: choirboy: choke: choke: choke: choker: choking: choky: choler: cholera: choleric: cholesterol: choose: chop: chop: chop: chop-chop: chop house: chopped: chopper: choppy: choral: chorus: chosen: chroma: chronicle: chronicler: a. n. n. v.t. v.i. n. n. n. a. n. n. a. n. v.t. v.t. n. n. adv. n. pa.t. n. a. a. n. a. n. n. n.

chuckle: chuckle: chug: chum: church: churlish: chutzpah: cinder: cinnamon: cipher: circle: circle: circuit: circuitous: circular: circulate: circulate: circulation:

v.i. n. n. n. n. a. n. n. n. n. n. v.t. n. a. a. v.t. v.i. n.

baGHleyñ bajaana/bey saaKHtah hañsna dabi dabi hañsi chhak chhak ki aawaaz(f.) aaRi/lañgoTiya girja beyñDa bey Hyaa'i/zabaan daraazi añgaara daar chiini nuqtah/sifar êlaaqah/daa'erah/Halqah/kuñDal/ peyTa/pheyr/pheyra chakkar lagaana/ghuumna aqliim/dauraan/gheyr/gheyra/ golaa'i/Halqah/pheyra GHaer mustaqiim/pheyr daar gol/mudawwar phaelaana phirna gardiSH muHiit gheyr/gird/madaar/muHiit/peyTa KHatnah karna KHatnah(m.) Haal(m.)/Haalat(f.)/ittefaaq(m.) ârzi/ittefaaqi/tafsiili ittefaaqiyat/tafsiil

circumambient: a. circumference: n. circucise: circumcision: circumstance: v.t. n. n.

circumstantial: a.

circumstantiality: adv. circumvent: v.t.

âiyaari karna/gheraa'o Daalna/gird ghuumna/ muHiit karna âiyaari jaulaan gaah(f.) akhaaRa(m.)/jaulaan gaah(f.)/tamaaSHah gaah(f.) gaRhi(f.)/koT(m.)/koTla(m.)/Hisaar(m.)/ qala^ah(m.) Hawaalah(m.)/maquulah(m.)/naziir(m.)/ talabi(f.)/zikr(m.)

circumvention: n. circus: cirque: citadel: citation: n. n. n. n.

cite: citizen: citizenship: citric acid: city: city fathers: civet: civic: civics: civil: civil court: civil war: civilisation:

v.t. n. n. n. n. n. n. a. n. a. n. n. n.

Hawaalah deyna SHaehri madniyat/SHaehriyat liimuun sat puur/SHaehr aabaa'ey SHaehr zabad SHaehri SHaehriyaat(f.) madani/SHaehri âdaalat e diiwaani KHaanah jañgi tamaddun tamadduni aadmi banaana/iñsaan banaana/ mutammaddan karna aadmi bañna mohazzab/taehziib yaaftah aadaab(m.) aadmiyat(f.)/iltifaat/insaaniyat(f.)/ SHaehriyat(f.)/SHaraafat(f.) da^wah(m.)/mutaalbah(m.)/taqaazah(m.) da^wah karna/mutaalbah karna/taqaazah karna daa^i(m.)/mudda^i(m.) biinaa'i(f.)/Haazirat? chip chipaahaT(f.) chip chipa/lij lija/pich picha aaSHob(m.)/chiñghaaR/faryaad(f.)/ fuGHaañ(f.)/GHoGHa(m.)/SHor(m.) giraft(f.)/paTTi(f.)/SHikañjah(m.) SHikañjah(m.) biraadri(f.)/kuñbah(m.)/qabiilah(m.) maKHfi/inhaañ/sar bastah jhanak(f.)/jhañkaar(f.) jhañkaarna/Thun Thunaana

civilisational: a. civilise: civilise: civilised: civilities: civility: claim: claim: claimant: clairvoyance: clamminess: clammy: clamour: clamp: clamper: clan: clandestine: clang: clang: v.t. v.i. a. n. n. n. v.t. n. n. n. a. n. n. n. n. a. n. v.i.

clangour: clangourous: clank: clap: clap: claptrap: claque: claret: clarified:

n. a. n. n. v.t. n. n. n. a.

khaR khaR(f.)/SHor(m.)/Thun Thun(f.) jhañkaari jhan/jhañkaar/zañjiir ki awaaz(f.) garaj/taal/taali taali piiTna/Thoñkna dikhaawa(m.)/KHud numaa'i(f.)/zaahir daari(f.) Hawaari SHaraab e surKH(f.) musaffa/saaf kardah/tafsiyah SHudah ghii(f.) saraaHat/tauziiH/wazaahat taSHriiH karna/wazaahat karna kuus/nafiir/narsiñgha/qurna safaa'i(f.)/saraaHat(f.)/wazaaHat(f.) eKHtelaaf karna/guth jaana/laRna eKHtelaaf/jhaRap/laRaa'i/naqiiz/tasaadum chimaTna daf^ah(f.)/darjah(m.)/firqah(m.)/ garoh(m.)/jamaa^at(f.)/martabah(m.)/ qabiil(m.)/tabqah(m.)/zumrah(m.) ham jamaa^at qaabil e tabqah bañdi darjah bañdi(f.) silsilah waar tartiib deyna/zumrah bañdi karna âala darjey ka mustanad khaR khaRaana/khaT khaTaana bakki/jhakki fasl/SHiq chañgul maarna/lapakna/nanochna/ pañjah maarna chañgul(m.)/naaKHun(m.)/ pañjah(m.) gil(f.)/miTTi(f.) jhaaRu deyna/paak karna/paani leyna/phaTakna/

clarified butter: n. clarification: n. clarify: clarion: clarity: clash: clash: clasp: class: v.t. n. n. v.i. n. v.t. n.

class fellow: classifiable:

n. a.

classification: n. classified: classify: classic: classical: clatter: clatterer: clause: claw: claw: clay: clean: a. v.t. n. a. v.t. n. n. v.t. n. n. v.t.

poñchhna/safaa'i karna clean: clean handed: clean hands: clean out: clean-up: cleaning: cleanliness: cleanse: cleansing: clear: a. a. n. v.t. n. n. n. v.t. n. a. paak/paakiizah/saaf/suthra(m.)/ suthri(f.)/taahir bey gunaah/mubarra bey gunaahi(f.) KHaali karna buraa'yoñ ka KHaatimah(m.) tañqiiH(lit.) aab daari/safaa'i dhona/paak karna/saaf karna jhaaR poñchh/safaa'i âyaañ/baeza/baiyyan/hawaeda/khula/khula khula/ ma^luum/moHkam/numaayaañ/paeda/roSHan/ saaf/sariiH/suthra/waazeH/zaahir waazeH karna do Tuuk/waazeH chaley jaana/GHaa'eb ho jaana basiir/saahab e nazar basiirat(f.)/teyz nazri(f.) ejaazat(f.)/tasfiyah(m.) saaf/waazeH/zaahir âlaaHedah karna/chiirna/kaaTna/phaaRna daraaz/SHaq chaak(f.)/daraaz(f.)/phaaR(f.)/phaaT(f.)/ SHaq(f.) baa murawwat/muSHfiq/narm dil/raHiim karam(m.)/narm dili(f.)/narmi(f.)/raeHm(m.) girjey waala(m.)/muHarrir(m.)/muñSHi(m.) daftari paadri(m.) baabu/muHarrir/muñSHi âaqil/chaabuk dast/chaalaak/chust/Harraaf/ hoSH yaar/pakka/paRha likha/pur fan/puraana/ qaabil/SHaatir/siyaana/teyz/zaki chaalaaki/Hikmat/hoSH yaari/kaari gari/ pichaeti/teyzi chaTkna/Tak Tak karna/Takraana

(make)clear: clear cut: clear out:

v.t. a. v.t.

clear-sighted: a. clear-sightedness: n. clearance: clearly: cleave: cleaveage: cleft: clement: clemency: cleric: clerical: clergyman: clerk: clever: n. adv. v.t. n. n. a. n. n. a. n. n. a.

cleverness: click:

n. v.i.

khaTar khaTar karna n.)/rukaawaT(m.) jatthey baaz v.) katran chakri(f.) aqliim(f.)/Toli(f.t. v.) hawa(f.)/kiSHwar(m.)/saa^at(f.)/watan(m.) bad rau/maKHraj(m.)/Dali(f. n. v. v.t. n.) aqliimi auj(f. n.)/naali(f.) anaaRi/bey adab/Dala(m. n.t.) v.)/garoh(m.)/aab o hawa(f. n. chaRhna/uupar jaana n.click: click: clicket: client: climate: climatic: climax: climb: climb: climber: clime: cling: clink: clink: clinker: clip: clip: clipper: clipping: clique: cliquish: clitter: clitoris: cloaca: cloak: cloak: clobber: clock: clod: clod: clodish: clog: cloggy: v. chaRhaa'i(f. n. a.)/chochola(m. v.) chaRhney waala(m.t/i. n. muttafiq hona aTakaa'o/chaTak/rok chaT KHani(f.)/gaa'odi(m. n.)/ sar zamiin(f. n.)/jattha(m. n. a.t.) chimaTna/chipaTna khankaana jhañkaar/khanak/Thanak ghañTi TanTanaana kaaTna/katarna/qalam karna/qata^ karna gheyrna/qaabu meyñ rakhna baaGH baani qaeñchi(f. a.)/ hiich/miTTi kaa maadhu/poch Dheyla maarna bey Daul/kuudan/ujaD khaRaaweyñ(f.i.t.t. n.) gaahak(m.)/ghaRyaal(m. n.) âba/choGHah/farGHul/libaadah chaRhna/sawaar hona kuuTna/piiTna/Thukaa'i karna ghaRi(f.)/mori(f.i. bazar/chhola(m. v.)/ûruuj(m.)/taraqqi(f. a. n.t/i. n.) chip chipa/gilTi daar . v. v. n. n.)/mowakkil(m.i. v.)/paTaka(m.

t.)/kapRey waala(m.) ikaTTha hona/milna/muttaHid hona phira hu'a paer kuR kuRaana khoj/niSHaan dahi/patah(m. v. a.i.i. n. v. gaehra/ghana/guñjaan/kañjuus/KHasiis/ KHufiyah/Dhaka/KHaas/nazdiik/nehaañ/niji/ qariibi/paas/peywastah/tañg/zaati bañd karna/Dhañkna/paaTna aaKHir/bañd gali/Dhañkna Hariis/KHasiis nazdiiki taswiir(f.) bañd/masduud/paTam close: close: close-fisted: close-up: closed: v. n. a.)/lauñg(f. a.) bey suraaGH club: club: clubfoot: cluck: clue: clueless: n. n.)/laTh(m.) abr/baadal/saHaab abr aaluud hona/abr chhaana/baadal aana/ baadal ghirna dhuñdla pan(m. v. n.t. n. closely together: adv.) abr aaluud/dhuñdla/gadla laehsan ki jau(f.)/qumaaSH(m. a.)/maKHoliya/ masKHarah(m. n.i.t.) kapRey(m. v.close: a.)/lattey/raKHt(m.)/laKHtah e KHuun(m)/phudki(f. n.)/gaa'odi(m. a. n. n. v. paeham closeness: closest: closet: clot: cloth: clothe: clothe: clothier: clothes: cloud: cloud: cloudiness: cloudy: clove: clown: clownish: cloy: n. n.)/qurbat(f.)/suraaGH(m. n.) bhaañD/deyhaati(m. nazdiiki(f. n.)/naqqaal akkhaR/bey tartiib/naa hañjaar bey raGHbat karna/muñh pheyrna/ rukaawaT khaRa karna/tanaffur paeda karna/ thakaana âsa(f.) jigri koThri(f. v.)/gurz(m.) kapRey paehnaana paehñna jaamah faroSH(m.)/DañDa(m.) kapRa(m.)/Hujrah(m.i. n. .) bey waquuf(m. a.

n.)/KHud biini(f.) gaaRi(f.)/ muTThi(f.) sikhaana gaaRi baan(m. Dala/guttha anaaRi/bhoñDa an gaRh/bhadda/bhoñDa guch chha(m. n.) zam hona zam zam karna âam/adna/dabiiz/duruSHt/khurdura/moTa bey adabaanah/duruSHti sey kinaarah(m. v.t. v. v.)/giraft(f.t.)/phañnda(m. n.i. a. a.t. adv.) ko'elah(m.)/KHoSHah(m. n. v. a.i. n.t.)/qabzah(m.t. v.t.) chumkaarna/paTTi paRhaana/phuslaana/ puchaara deyna chaap luusi karna/dulaarna ham maeHwar laajward kaal saañp/naag murGH âam paaltu tota Hatmi laaD karna gustaaKHi(f.)/saaHil(m.)/majma^(m. n.t. n. n. n. n.) silwaT Daalna murgH ki kalGHi(f.) saaHili muHaafiz(m. v. a.) kalley daraaz/SHoKH .clump: clumsy: clunky: cluster: cluster: cluster: clutch: clutch: coach: coach: coachman: coal: coalesce coalescing: coalise: coarse: coarsely: coast: coast guard: coax: coax: co-axial: cobalt blue: cobra: cock: cockatiel: cocksure: cocker: cockiness: cockle: cockscomb: cocksspur: cocky: n. a. n. a. n. v. v. v.) KHaar(m. n. n. v.t. a.) ikaTTha hona ikaTTha karna lapakna/pakaRna/qabzah karna chañgul(m.)/haath(m.

v. khopra/naaryal joSH(m. v. v.)/aagahi(f. v.i.)/ubaal(m.) dañdaaney banaana/aTkaa kar pahiyah rokna zor(m. v.) rabt rakhna mutaabiqat(f. a. n.i.) na^SH/taabuut/sañduuq bey iimaani karna/dhoka deyna/warGHalaana garaari ka dañdaanah(m. n. v.)/pakaa'i(f.)/aagahi(f. n.)/ma^rifat(f. v.) mazbuut/qawi/taaqat war qaabil e tafakkur GHaur karna/tafakkur karna GHaur/tafakkur ham asl/ham jiñs/ham reySHah aagaahi(f.)/piTaarah(m. v. . n.) muñtazim/musalsal eyka/ham aahañgi/jamaa'o/rabt cohabitant: cohabitation: cohere: coherence: coherent: cohesion: a. n. n.t. n. n. n.coconut: coction: coctive: code: coddle: codification: codify: coefficient: coerce: coercion: coffee: coffer: coffin: cog: cog: cog: cogency: cogent: cogitable: cogitate: cogitation: cognate: cognition: cognisance: cohabit: n.)/idraak SHinaasi(f. a. a. n.)/ idraak(m.)/siyaaq o sabaaq(m. n.) baa ham ziñdagi guzaarna/ham KHaanah hona/ KHalwat karna/ miyaañ biiwi key taur par saath raehna ham KHaanah ham KHaangi(f. a. n.)/rabt(m. n.) aagaahi(f.) tadwiin karna/talKHiis karna âdad GHasb karna/majbuur karna/zabar dasti karna/ zor Daalna GHasb/jabr/zabar dasti/zor qahwah KHazaaney ka sañduuq(m.t. n.)/jamaa^(m.t.)/daaniSH(f.t.i.) muñzij zaabitah naaz karna/phuslaana tadwiin e qawaaniin(f.t. n. a. n.

v.)/peych(m.)/ SHor(m.) bey His/saffaak/sard KHuuni saffaaki(f. adv.)/mowaafiqat(f.)/ mutaabiqat(f.)/zukaam(m. v.)/maat(f.)/meyl(m. n.) aeñThan(f. v. a.)/rukhaa'i(f.)/tauq(m. n.) sard KHaanah(m.)/SHirkat(f.) laa ta^alluqi(f.) hal chal(f. cold storage: coldly: coldness: cole: colic: collaborate: n.t.t.) sard mehri sey KHuñki(f.i.) mubaaSHirat(f.)/saath(m.) har taraH ki gobhi(f.)/hullaR(f.) aagey jhuk jaana/bar baad hona/baeThna/ himmat haarna/maat khaana gareybaan(m. v.)/ pheyr(m.)/ThañD(f.)/sard mehri(f. n. n. n.) dastah(m.)/tasaaduf(m. n. collborator: collapse: collapse: collar: n.)/udham(m. . n. chaspiidah/paas paas ittefaaq aur itteHaad sey pabaañdi lagaana/rokna paabañdi(f.)/sardi(f. v.) bey dam/KHunuk/sard/sard mehr/ThañDa sardi(f. collaboration: n. n.t.) banaana/gaRhna/mohar lagaana/sikkah banaana/ taiyaar karna ittefaaq hona/mutaabiqat hona ittefaaq(m.) ham kaar/mu^aawinat pasañd dast giir/madad gaar/saathi/SHariik e kaar bey himmati(f.) Hausalah afzaa'i karney waala peych Daalna iñDwa/KHam/kuñDal(m.) sikkah(m. n.cohesive: cohesively: cohibit: cohibition: cohort: cohortative: coil: coil: coil: coin: coin: coincide: coincidence: coition: cold: cold: cold-blooded: n. n. cold shoulder: n. n.) cold-bloodedness: n.i. n.)/ThañD(f. a.)/kuñDli(f.)/GHoGHa(m. n. collabrationist: n. adv. v.) haath baTaana/rafaaqat karna/saath deyna haath baTaa'i/madad(f.i. a.

t.t.)/zaKHiirah(m. a. v. n.)/Takkar(f. a.)/muD bheyR(f. n. n. n.)/ wusuul yaabi(f.)/raqiib(m.)/rañg baódi(f. n.i. v.) ham mañsab/saathi bachaana/bahm karna/Haasil karna/ikaTTha karna/ jama^ karna/wusuul karna faraaham/ikaTTha/mujtama^ faraahami jama^(f. n. n.) baat chiit(f. v.)/guftugu(f.) majmuu^i taeHsiil daar dars gaah(f. hañsli(f. n. a.)/ sadmah(m. college: collide: collision: colloquy: colloquial: collude: collusion: colon: colonisation: colonist: colony: coloration: colour: colour: coloured: colourful: colourless: colossal: colt: coltish: n.collarbone: collate: collateral: collateral: collating: colleague: collect: collected: collecting: collection: collective: n. n. a.)/majmuu^ah(m.t. a. a. n.) laRna/Takraana/tasaadum hona khaT(f.) milaana7muqaabilah karna mutaabiq/mutawaazi ham âsr(m.i. n.) rañg bharna/rañgna rañg rañg daar/rañgiin rañga rañg bey rañg/phiika âziim/jasiim ul qad anaaRi/bachheyRa/naa aamuzdah albeyla/chañchal/khilaaRi/SHoKH sub-collector: n. a. n. n.) taqaabul(m. v. .) aabaad kaari aabaad kaar nau aabaadi rañg aameyzi(f.) roz marrah mil jaana/saaz baaz hona/saaziSH karna gaTh joR/saaziSH baRi aañt(f. n. v. n. a. n.

) laRaa'i par dar paey eyka karna/joRna/iSHtiraak karna/muTTahid karna/ saath milaana juRna/milna muSHtarikah tañziim/waqf(m. n.)/laRaa'i(f. n. v. n. bhaañD/masKHarah/naaT/naqaal bhaañD/masKHari/naqqaal . v.) jalaana aatiSH paziir/qaabil e iSHte^aal aatiSH paziiri(f.) baal jhaaRna/kañghi karna kalGHi kaSH makaSH karna baeHs baazi karna/jañg laRna/ muKHaalifat karna/muqaabilah karna jañg(f. a. a. v.i.t.t.)/kañghi(dim.coltishly: columbary: column: coma: comatose: comb: comb: adv.) GHaafil kañgha(m. n. combat: combat: combat: combatant: combative: combine: combine: combine: combinate: combination: combinative: combust: combust: combust: combustible: combustion: come: come back: (give)back: come forth: come out: comedian: comedienne: n.)/murakkab(m.)/mubaarizah(m.i n.)/hañgaamh(m. v. n. v.) juRa hu'a meyl(m.) tarkiibi dhuup sey jhulsa jala hu'a(m.t.) fauji qataar/khamba/laaT/ piil paayah/sutuun GHaflat ki niiñd(f. n.)/razm(f.i. n. albeyley pan sey/SHoKHi sey kabuutar KHaanah(m.)/ gaR baR(f.)/ moHaaribah(m. a.)/GHaSH(m. v. n. n.) aa jaana/aana/chalna/taSHriif laana palaT aana/palaTna/waapas aana palTaana aagey aana/nikalna nikalna comb of a cock: n. a.)/iltihaab/iSHte^aal(m.) jañgju(m. v. n. a.t. a.

)/qaa'ed(m. n. v. commemoration: n.)/Haakim(m. n. commence: commence: commencement: commend: commendable: commendation: v.t. n.)/ sipah saalaar(m. a. comforter: comforting: comic: comic: comical: coming: command: command: commandeer: commander: commanding: commandingly: commandment: commando: commemorate: a.t.t. n. n. adv.)/tausiif(f. a.t.) Dhaaras deyna/dil baehlaana/thap thapaana aâafiyat/araam/chaen/dilaasa/ faraaGHaat/ne^mat/raaHat/tasalli aaraam deh aaraam(m. n. n.)/jhaaRu(f. n.)/Hukm(m.t.) Hukm chalaaney waala/musallat aamiraanah/Haakimaanah dastuur e KHuda(m.)/aasaa'iSH(f. a.)/ wajaahat(f. a. v. a.t.i. v. v.)/yaad aawri(f. n.) GHam gusaar/GHam KHwaar araam dilaaney waala/mutma'in karney waala mazaaHiyah zariif anokha/hañsoR/niraala/ThThol aamad/aayañdah/waarid farmaana/Hukm deyna/qayaadat karna farmaan/haath/Hukm/irSHaad/qaabu/qayaadat/qudrat Hukm deyna amiir(m. a. v.)/farmaa'iSH(f. n.comedic: comedy: comeliness: comely: comet: comfort: comfort: comfortable: a. .)/ raaHat(f.)/Husn/KHuub suurti(f.) comfortableness: n. v.) aaGHaaz hona/chhiRna/ibteda hona/SHuruu^ hona aaGHaaz karna/ibteda karna/SHuruu^ karna aaGHaaz/ibteda/mubtida/pahel/sar/SHuruu^ saraahna/sataa'iSH karna mustaHsan sana(f.)/ zikr e KHaer(m. mazaaHiyah halka phulka/mazaaHiyah dil kaSHi(f.) fauji dastah(m.) yaad manaana/zikr karna jaSHn e yaad gaari(m. n. n. a.)/aasuudgi(f.)/ta^riif(f.) Hasiin/jamiil/qubuul suurat/zeyba dum daar sitaarah(m.

.) tijaarat taajiraanah/tijaarti mila jula ham dardi dikhaana/raeHm karna ham dardi/raeHm naa'eb(m. common people: n.comment: commentary: commentator: commerce: commercial: commingled: commiserate: n.) e^laamiyah/ablaaGH e rasmi iSHtiraakiyat iSHtiraaki commiseration: n. n. tabsarah(m.)/muraasilah(m.)/wasl(m. n. n.t. a. v.) HaaSHiyah/raa'ey zani/SHaraH SHaareH(m.) milaana julaana chiiz/maal/SHaae^ âam/baazaari/chhoTa/ma^muuli/mubtazil/ muSHtarak/muSHtamil/musta^mal/ mutawassit/raa'ej/SHaamil âwaam âql e saliim(f.t.)/waabastgi(f. n. n. a. n. n.i. a.)/rabt zabt(m. v. a. n.) âami(m.) âwaam/cumhuur âam hal chal/gaehma gaehmi/khalbali/SHor firqah waaraanah baat chiit karna/soHbat karna qaabil e irtebaat aagaah karna/âtaa karna/baKHSHna/ittelaa^ deyna/ jataana/kaehna/KHabar deyna/likhna/ aamad o raft(f. a. common sense: commoner: commonality: commonplace: commotion: communal: commune: communicable: communicate: n.t.) aaRhat(f. commissary: commission: commit: committed to: committing: commitment: commix: commodity: common: n. communion: communiqué: Communism: Communist: n. v. n.) karna/murtakib hona supurd murtakib supurdgi(f.t. n. a. n. n.)/KHirad(f. communication: n. v.) iSHtiraak(m. a.)/samajh(f. a. v.

a.t.t. n. compel: compelled: compendium: compensate: compensation: competence: competent: competitor: competition: compilation: compile: compiled: v. compatible: a. n.t. n. v. a.t. compatibility: n. v.community: commute: compact: compactness: companion: n. n. compassionate: a. a.)/Dibbah(m. a. a. n. n. v. n. biraadri/ham aahañgi/ittefaaq adla badli karna/leyn deyn karna Thos/ustuwaar Thos pan/ustuwaari HaaSHiyah naSHiin/Hawaari/jaliis/nadiim/ rafiiq/saaHab/saathi/yaawar/yaar qaabil e dosti rafaaqat/soHbat añjuman/bazm/fariiq/soHbat/zimn/zumrah baraabar ki Takkar/ham pallah/ham rutbah/ madd e muqaabil mowaazinah karna/muqaabilah karna taqaabul mumaasilat/muqaabilah/muSHaabehat/ naziir/nisbat bah nisbat darjah(m. companionship: n. n.)/KHaanah(m.i. n. comparitively: adv. company: comparable: compare: comparing: comparison: n. v.t. a. n.) gheyr/par kaar gheyrna aSHfaaq/dard/raeHm/SHafaaqat/SHafqat/tars dard mañd/dard naak/KHuda taras/SHafiiq mowaafiq mowaafiqat majbuur karna majbuur majmuu^ah DañD bharna/mo^aawizah deyna êwaz/har jaanah/paa daaSH/talaafi daKHl/qaabiliyat laa'eq/majaaz/qaabil/qaadir muqaabil/raqiib muqaabilah/Takkar taaliif murattab karna/taaliif karna/tartiib deyna murattab companionable: a. v. compartment: compass: compass: compassion: n. n. .

a.t.t. n. v. a. v.)/ mudda^a alaeh KHaliiq/saliis añjaam ko pahoñchaana/chukaana/KHatm karna/ puura karna akmal/bhar/kaamil/kul/mubliGH/mukammal/ musallam/pakka/puura/pur/saara/tamaam bilkul eKHtetaam/iñsiraam/itmaam/KHatm peychiidah baat rañg ruup(m. v. n. n. v.compiler: complain: complaining: complaint: n. a. n. n.) taabe^ daari(f.) daad KHwaah/faryaadi(m.)/waaweyla(m. n.t. a. n.)/pukaar(f. a. a.t. . a.)/ naaliSH(f.)/faryaad(f.)/mudda^i(m.)/rañgat(f. v.)/ SHikwah(m. n. n.i. a. v. mudiir gilah karna/pukaarna/SHikaayet karna naalaañ/SHaaki dohaa'i(f.)/fuGHaañ/gilah(m.t.) murakkab gheyrna/samajhna complainant: complaisant: complete: complete: completely: completion: complex: complexion: compliance: complicate: complicated: complication: complicit: compliment: complot: comply: component: comport: compose: composed: composing: composition: composure: compound: compounded: comprehend: n.) muSHkil banaana/uljhaana bariik/muSHkil/peych daar/peychiidah/ pur peych/uljha girah/peych/peychiidgi/nazaakat/uljhan SHariik e jurm KHiraaj e taeHsiin/korniSH/salaam/ta^riif saaziSH baat maan leyna/suñna purzah muttaffiq hona/raas aana êbaarat aaraa'i karna juRaa hu'a/KHaamoSH/milaa hu'a/mutma'in/ sañjiidah iñSHa bañdiSH/êbaarat/iñSHa par daazi/kalaam/ tarkiib/tasniif jamii^at/tamaaniyat murakkab(m.)/SHikaayet(f. n. n. v.i. n. n.

conceal: concealed: concealment: concede: conceding: conceit: conceited: conceive: concentrate: concentrated: concept: conception: concern: v.t.t. n. a.t. n.)/ GHam(m. n. v.i.)/khaTka(m. n.)/silsilah bañdi(f.)/ KHudi/naaz(m.)/parwaah(f. n. v.)/añdeySHah/daKHl(m.t.)/fikr(f. compress: compressed: compression: comprise: comprising: compromise: compromise: compulsion: compulsive: compulsorily: compulsory: compunction: computation: computed: comrade: v.t. v. n. a.)/ tasalsul(m. comprehensive: a. a. faehm/idraak/samajh/waquuf hamah giir/jaame^ chapTa karna/dabaana chapTa faSHaar muSHtamil hona muSHtamil/SHaamil samjhota karna samjhota jabr/majbuuri/taakiid/zaruurat âadi majbuuran jabri/laazim/laazmi/zaruuri afsos/paSHeymaani Hesaab maeHsuub Habiib/jaliis/rafiiq/saathi laRi(f. adv.)/matlab(m.)/dimaaGH(m.) aaR karna/chhupaana/Dhaañkna/ Dhaañpna/Dhakna/leypna chhupa/madfuun/nihaañ/ojhal/pinhaañ/ poSHiidah aaR/chori/dafn/KHifah maan leyna/qubuul karna qaa'el akaR(f. a.)/ghamañD(f. n.) maGHruur Haamilah Thaerna/sochna tawajjoh markuuz karna ikaTTha/murtakiz mafhuum/tasawwur fikr/Hamal/KHayaal/tasawwur afsos(m.comprehension: n. a. a.)/rabt(m. v.)/tarañg(f. n.t. n. n. a.)/ concatenation: n. n. a. v. . a.

) dabna/jhukna/faro tani karna/ iñkisaar karna baa eKHlaaq/jhuka hu'a/muñkasir condescending: a. a.) concern for: concern: concerning: concert: concerted: concession: conch: conciliate: concise: conclave: conclude: conclude: concluded: concluding: conclusion: concoct: concomitant: concotion: concord: concourse: concremation: concubine: concur: concurrence: concuss: concussion: condemn: condemnation: condescend: a.t. v.i. n. n. v.t. n.)/nafriin(f. n. v. n.)/taassuf/waastah(m. n. n. v. n.t. n.) malaamat karna/mazammat karna/ peySH aab ki dhaar par maarna mazammat(f. a.i. n.) qubuul karna qubuul(m.) faeslah karna/KHatm karna/SHaamil karna natiijah par pahoñchna qaraar/ta'ey aaKHiri âaqibat/aKHiir/añjaam/iñsiraam/KHatm/ maa Haasil/natiijah/paar hazm karna/mañsuubah banaana/taiyaar karna/ tarkiib ghaRna ham rau/mutalaazim mañsuubah/puKHtahgi ittefaaq/itteHaad/saaziSH/yak jehti hujuum sati daaSHtah(f.)/dhakka(m. n. n.t. a. v.ta^alluq(m. v. a. v. .)/sadmah(m. n. deykh bhaal karna fariiq/muta^lliqah baarey/baabat/ka/li'ey/maarey/ muta^alliq/waastey ham aahaañgi/maeHfil e saaz o awaaz baaham/ham nawaa âta/paas daari/re^aayat sañkh manaana/raazi karna baliiGH/muKHtasar niji ijtemaa^(m.t.t.) jhañjhoRna ya sadmah pahoñchaana choT(f. v. prep. n.

n.t. n.)/ SHiiriini(f.)/nal(m. v.)/nae(f.condiments: condition: n.)/ nalwa(m. n. . v.)/guftugu(f.t. n. a.) eqraar karna/e^teraaf karna muqir eqbaal/eqbaali bayaan/eqraar ham raaz/KHalwati/pardah daar/raaz daañ baawar(m.)/e^tebaar/e^temaad/itmenaan/ conditional: condole: condolence: condone: condonable: conducive: conduct: conduct: conductor: conduit: cone: confab: confabulate: a.) Halwaa'i(m. n. v.t. n. v. v. n.) baat chiit hona/guftugu hona baat chiit(f. kiraana gat/Haal/Haal o qaal/Haalat/hae'iyat/ Haqiiqat/kaefiyat/naqSHah/SHaan/SHakl/ SHart/suurat/taraH/taur maSHruut maatam pursi karna/ta^ziyat karna âza/maatam pursi/ta^ziyat dar guzar karna/mo^aaf karna qaabil e dar guzar/qaabil e mo^aafi baa^is/kaar aamad/maa'el pahoñchaana chaal/chaal chalan/Dhab/paeraayah(m. v.)/ qiil qaal(f.)/taar daan(m.)/miThaa'i(f.)/ rañg Dhañg/rawiSH/siirat/SHeywah raah numa/raah bar aab guzar(f.)/naali(f. n. n. n.t. n.)/bol chaal(f.) qissah saaz/suKHan taraaz ijza ka milaana/murakkab karna Halwa(m. a.i. confabulation: n. v. n. n.t.) maKHruutah(m.t. confabulator: confect: confect: confection: confectioner: confederacy: confederate: confederate: confer: conference: confess: confessing: confession: confidant: confidence: n. n. n.)/suKHan(m.) baat chiit(f.) SHirkat juRna/SHariik bañna SHariik âta karna/deyna mazaakrah(m. n. n.) murabbah saazi(f.)/murabba(m.)/qissah(m. n.

v. confrontation: n. v. n. n.t. v.t.) confident: confidential: a. confronting: n. n. configure: confine: confine: confined: confinement: confines: confirm: confirmed: confirmation: confirmatory: confiscation: conflagrate: v. a.) eyk jaesa karna ham aahañg hona/Hukm maañna mutaabiq Haeraan karna/haraana/palaT deyna dam bah KHud/hakka bakka/GHaltaañ peychaañ/ Haeraan/mabhuut/mutaHayyir/sara siimah haR baRaana/saT paTaana jaa bhiRna/muKHaalifat karna/saamna karna/ saamney aana aamna saamna/muqaabilah/paekaar/saamna muKHaalif dar peySH/taqaabul configuration: n.)/sar Had(f.) naqiiz joR(m.)/naqiiz(f. confrontational:a. a. conflict: conflicting: confluence: conform: conform: conformable: confound: confounded: n.i.)/sañgam(m. n.) bañd karna/Had baañdhba/paabañd karna/ qaed karna/rokna maeHbuus/maeHduud Habs/nazar bañdi/qaed aknaaf baat pakki karna/Haami bharna/pakka karna/ tasdiiq karna pakki/saabit maõzuuri/paemaan/qubuul/tasdiiq/tausiiq masbat/tasdiiqi zabt/zabti jalaana/nazr e aatiSH karna aatiSH zadagi Harb(f. v. a. . conflagration: n. n. (to be)confounded: confront: v.)/yaqiin(m.)/ muD bheyR(f.t. a. bey baak/mutma'in/pur yaqiin/waasiq bheydi/KHufiyah/mastuur/raaz daaraanah/ sirri haiyy'at/saaKHt/tarkiib/waza^ banaana/rachaana/ruup deyna/saaKHt deyna/ tarkiib deya aaKHiri Had(f. n.t.t.t. a. a. v.rusuuKH/wasuuq(m.)/mujaadilah(m.)/laRaa'i(f.)/jadal(f.)/milaap(m. v. a.t.)/jhagRa(m.

v. a. v. v. a. v.t.t.t. n. a. n. v.t. . a.i. n. a. v. a. congregation: congress: congress: congruous: conical: conjee: conjee: conjectural: conjecture: conjecture: conjuction: conjugal: conjugate: conjugate: conjugate: conjugation: conjur: n. n. v.i. v. a.t. v. a. a. n.t. v.)/piich(f. n. n.confuse: confused: confusion: confute: confuted: congeal: congeal: congealed: congenial: congenital: congeries: congest: congested: congestion: conglomerate: v.t. n. a. n.t. a.) piich sey kalaf deyna qiyaasi añdaazah/qiyaas/taKHmiinah/zan aTkal par chalaan/KHayaal dauRaana/qiyaas karna sañgam zawaaji joRna/madGHam karna juRna/madGHam hona juRa/marbuut/muttaHid sarf jaadu karna congratulation: n. qaafiyah tañg karna aaSHuftah/figaar/pareySHaan/sara siimah aaSHob/gaR baR/ghabraahaT/gol maal/ hañgaamah/Haeraani/hiraas/iñtiSHaar iñkaar karna/tardiid karna laa jawaab baañdhna/jamaana jamna/jakaR jaana jama^ hu'a ham dard/ham KHu/ham zauq/munaasib aabaa'i/KHalqi/maadar zaadi/mauruusi/ paedaa'iSHi/zaati majma^ ikTTha karna tañg tañgi guch chhey daar/peywastah/yakja mubaarak baad jalwat/maeHfil/majma^ jalsah karna/jama^ hona majlis e numaayñdegaan munaasib gaa'u dum maaR(f.t.

connective: connive: conniver: connivance: connoisseur: n. n.)/rabt(f. a. a. conscientious: a. connoisseurship:n. n.)/zauq e saliim(m. v. a. v. conscientiously:adv.)/mili bhagat(f. . n. a. n.)/waaqif kaar(m.) iSHaarah(f.)/iñtisaab/joR(m.)/mafhuum(m. a. v.)/silsilah(m. n.)/raaz daar paeydaa'iSHi ham fitrat/taba^i/zaati baañdhna/joRna/lagaana/milaana bañdha hu'a/juRa hu'a/marbuut/muta^alliqah/ SHaamil/waa bastah/waasil êlaaqah(m. v.)/raabitah(m.) muraadif/ta^biiri/tazmiini mafhuum deyna/ma^ni nikaalna/paehlu nikaalna azdawwaji/ûruusi gaa'o dum/maKHruuti fataH karna/GHaalib aana/jiitna/ jhañDa gaaRna/zafar yaab hona/zeyr karna maGHluub/musaKH KHar giir GHaalib/faateH/jiitney waala/zaafir fataH/jiit/zafar baa tin/iimaan/zamiir baa zamiir/waziifah SHinaas baa zamiiri wey/waziifah SHinaasi sey baa zamiir/durust/ma^quul idraak hona connections: n. a.i. a.)/parakh(f.)/qariinah(f.i. âamil/baazi gar/jaadu gar/SHo^badah baaz jaadu(m.) raabit(m.t. n.)/lagaa'o(m.)/tazmiin(f. connotation: connotative: connote: connubial: conoid: conquer: conquered: conquering: conqueror: conquest: conscience: n. conscionable: conscious: a. v.)/ riSHtah(m.) bheydi(m.) chaSHm poSHi hona/mili bhagat hona chaSHm poSHi karney waala chaSHm poSHi(f.)/ siyaaq o sabaaq(m.)/ta^alluq(m.conjurer: conjuring: con man: connate: connatural: connect: connected: connection: n. a.) nuktah rasi(f. n.t.) nuktah ras/qadar daan(m.)/ta^lluq/tasalsul(m.)/waasil(m.t. connectedness: n.)/ peywast(m.) maraasim joR(m. n. n.

a.t. n. a. . n.)/laam bañdi(f. a.) laga taar/muslasal/silsilah waar laga taar/paey dar paey tasalsul(m.)/ham aahañgi(f.)/ ijaazat(f. consequential: a. n. consented: consenting: consequence: consequences: consequent: a. conscript: conscript: conscription: consecrated: consecrative: consecration: consecution: consecutive: n. consequently: conservancy: conservative: consider: considered: considerable: considerably: considerate: adv.)/mañzuuri(f. consensual: consensus: consent: consent: a. v. a.)/taqdiis(f.)/qubuul(m. a.)/ tauqiif(f.t.)/nazar(f.conscious: a.)/tasalsul(m. n.)/fidyah(m.) ham ham iztraari ittefaaq e raa'ey/yak jahti maañna/qubuul karna/raza mañd hona eqraar(m.) mañzuur/qubuul raza mañd añjaam/Haasil/KHam yaazah/natiijah nataa'ej nataa'ej ka taabe^ laazimi/maa ba^d/maa Haasil/zeyli/zimni pas/piichhey safaa'i qadaamat pasand/saKHt giir jaañchna/fikr karna/GHaur karna/KHayaal karna/ parakhna/sochna sochaa samjha ahem/bey añt/kasiir/KHaasa/SHayaañ KHaasa baa leHaaz/daaniSH mañd/muHtaat/qadar daan âta/añdeySHah/eHteraam/GHaaur/fikr/îzzat/ leHaaz/ta^alluq/nigaah/SHarm/tawajjoh consciousness: n.) bharti karna/laam bañdi karna bharti(f. consecutively: adv. v.)/laazmi bharti(f. adv. n. n. a. consecutiveness:n. n. n. a.) mañtaqi natiijah(m. consideration: n.) muqaddas/mutabarrak muqaddas/mutabarrak fida(m.i. a.)/ raza(m.)/mutaabiqat(f. a. v. âarif/hoSH mañd/pur eHsaas eHsaas/gayaan/hoSH beygaar ka sipaahi(m.)/qaul(m.

consternate: v. a. n. v. conspicuousness:n. n. v. v.t.) mazbuut/mustaeHkam/saKHt ta^ziyat ham aahañgi(f. a. consolidation: n. n. constipating: n.i. .)/Thos pan(m. v.) Harf e musammat/Harf e saHiiH ham aahañg/mowaafiq/mutaabiq añjuman/jamaa^at/SHirkat aaSHkaara/baiyyan/jali/numaayaañ/ ujaagar/zaahir namuud daam/saaz baaz/saaziSH saaziSHi saaz baaz karna/saaziSH karna nibaah/qaraar/sabaat/subuut dawaami/mustaqil aa'ey din/aaThoñ paehr baraabar/ dam bah dam/laga taar/paeham burj/guchha Daraana Dar/Haeraani qaabiz consolation: consolidate: consolidate: n.t. a. conspire constancy: constant: constantly: v. n. conspiratorial: a. adv. v.t.)/rabt(f.)/ yak rañgi(f.t. constellation: n.)/mazbuuti(f.)/Thos pan(m. n. n.) baa usuul/ham aahañg/ustuuwaar/ yak rañg/yaksaañ Dhaaras deyna/dilaasa deyna/ dil daari karna/GHam GHalat karna/ tasalli deyna/taSHaffi karna dilaasa/dil daari/tasalli/taSHaffi ilHaaq karna/mazbuut karna/ustuwaar karna jamna jamaa'o(m. consternation: n. conspiracy: n. supurd aaRhat karna/baKLHSHna/bheyjna/dey deyna/ Hawaaley karna/soñpna mursil alaeyh supurdagi banaa hu'a hona/milna/murakkab hona mazbuuti(f.i. consolidated: consolling: consonance: consonant: consonant: consortium: conspicous: a.consigned: consign: consignee: consigning: consist: consistency: consistent: console: a.t. a. n.)/ustuwaari(f. n.

constitutionally:adv.t.)/dastuur(m.)/salaaH(f.) constitutional: a. v. a. v. n.)/pañchaayati(f. v. consult: consult: consultation: consultative: consume: consumer: consuming: consummate: consummate: consumption: contact: contactable: v.) iñtiKHaabi Halqah(m.t. a. n.t.) bunyaadi/qaanuun saaz/zaruuri asaasi/ta^miir/tarkiibi/waza^i bañdiSH lagaana/daKHl añdaaz hona/ majbuur karna/zabar dasti karna majbuur bañdiSH/dabaa'o/izteraar/majbuuri bhiichna/tañg banaana sukeyRna banaana/ta^miir karna banaawaT/saaKHt/ta^miir/tarkiib natiijah nikaalna/tafsiir karna/tarjumah karna han jiñs/ham zaat/jauhari/maa'ddi puuchhna/salaaH leyna rujuu^ karna/salaaH karna maSHwirah(m. consubstantial: a.t.t.)/ salaaHi(f.)/banaawaT(f.) musHaawirati(f.)/saaKHt(m. constituent: constitutive: constrain: constrained: constraint: constrict: constringe: construct construction: construe: a. v.t. n.) aana jaana/masaas(m. v. n.)/qaabil e rabt(f. majlis e dastuur saaz(f. n. a. . n.t.constipation: constituency: n. v.)/musHaawirat(f.i. n.) haRapna/iste^maal karna/khaana/ nigalna/tabaah karna musta^mil iste^maal karney waala me^raaj par pahoñchaana/mukammal karna âala/iñteha ka/mañjha hu'a/ mukammal khapat(f. n.) constitute: constitution: v.)/tamaas qaabil e masaas(m.)/ pañchaayat(f.t.)/rabt(f. n. n. v.t. v.) constituent assembly:n. qaa'em karna aa'in(m. iñqibaaz/qabz(m.) aa'iini/dastuuri/jibilli/KHalqi aa'iini taur par aa'iin pasañdi(f. a.)/KHarch(m. constitutionalism:n.

a.)/tauhiin paaji/qaabil e malaamat/mubtazil/ochha/ siflah/subuk sar/zaliil ehaanat aameyz/Heqaarat aameyz/zillat aameyz ehaanat aameyzi sey/zillat sey koSHiSH karna/laRaa'i karna/laRna/ muqaabilah karna joR KHulaasah/mazmuun/zarf KHuSH/qaane^/SHaakir/yaksu qaane^ hona faariGH/KHuSH/qaane^/maeHzuuz/raazi/seyr/ seyr chaSHm/yaksu chaen/itmenaan/qanaa^at/seyr/sukuun da^wah(m.)/muqaabilah(m. n. a.)/Hariif(m. v. n. contempt: contemptible: contemptuous: n. a.)/mubaarizah(m. v.)/kuSHtam kuSHta/ laRaa'i(f.t.)/Hujjat/laRaa'i/nizaa^ ûzr karna/ham sari karna/Hujjat karna/laRna/ muqaabilah karna Hujjat(f. n. n.)/paekaar(f.t. n. a.)/laus/saraa'yat(f.) qariinah/siyaaq o sabaaq joR(m.)/rabt(m. v.)/SHaa'ebah nafrat karna GHaur karna/iraadah karna/sochna dhyaan/soch/tafakkur ehaanat/phiTkaar(f.) baehm/mulHiq/muñsalik/qariib iHitmaal e wuquu^ imkaani/ittefaaqi contamination: n.) fariiq(m. contemplation: n.)/ muqaabilah(m. contend: contender: content: content: content: contented: contentment: contention: contest: contest: contestant: v.t. contemn: contemplate: v.)/muqaabil(m.)/jhagRa(m. aaRey aana/gheyrey meyñ rakhna/rokna muSHtamil gheraa'o KHaraab karna KHaraab/mulawwas chhuut(f.t. a.) Hujjat baazi(f. a. . constestation: n.t.)/meyl(m.)/qurb(m. contemtuously: adv.)/mujaadil(m.contain: containing: containment: contaminate: contaminated: v.t. context: contiguity: contiguous: contingency: contingent: n. n. n.)/takraar(f. n. a. n. a.)/jadal(f.)/jadal(f. n.

v. contradictious: a. a. n.)/SHirkat(f. v. n. adv. n.t. a.t. bar KHelaaf hona daKHl añdaazi karna/muKHaalifat karna daKH añdaazi/taSHdiid chañdah deyna/muhaiya karna chañdah(m. contrariness: contrary: contrary: contrary to: contrast: contravene: v. a. v. a. a. contradistinction:n.t.contingent: contiguous: continence: continual: continually: continue: continued: continuing: continuous: continuously: continuum: contort: contorted: contraband: contract: contracted: contraction: contractor: contractual: contradict: n.t. n.) contravention: n. n. n.) paemaani/qaraar daadi/Theykey daaraanah iKHtelaaf karna/iñkaar karna/rad karna iñkaar/KHelaaf go'i/naqiiz/rad KHelaaf go KHelaaf(m. contradictory: a.)/Theykey daar(m. a. a.)/imdaad(f.)/mutazaad(m.i. .t. a.) farq muKHaalifat/zid bar âks/KHelaaf muKHaalif/naqiiz/zid bar KHelaaf contradiction: n. n. contribute: contribution: v. adv. v. dastah juRa hu'a/laaHiq/mila hu'a/mulHiq/muttasil parheyz daa'em/dawaami aksar/baraabar/hameySHah/mudaam jaari raehna/jaari rakhna musalsal jaari jaari/musalsal/mutawaatir/paTa paT/ peywastah/silsilah waar bey takaan/daa'em paey dar paey maroRna maroRa hu'a/masKH naa jaa'ez/mamnuu^ah/qachaaq âehd/âehd naamah/âqd/mo^aahedah/ qaraar/Theyka muKHaffaf jhol/muKHaffaf mustaajir(m. a. n. a.

) choT lagaana/kuuTna/piiTna choT/zaKHm mo^ammah SHifa ikaTTha hona/jama^ hona aaraam/faraaGHat aasaan pan saari ki dukaan bah aasaani âehd naamah/paemaan/rawaayat ijtemaa^/mo'tamar aadaab(m.)/rawaayati(f. n. n. convalescence: n. a. n. n.t.t. n. n.)/guftugu(f.t.) biuñt(f.t. conveniently: convention: convention: conventions: conventional: conversation: adv. a. v. n.)/baat chiit(f. n.) alaap(f.)/soHbat(f.) joR toR karna/fikr karna/mañsuubah banaana/ tarkiib laRaana banaawaTi/masnuu^i/naqli joR toR karney waala paa bañdi lagaana/qaabu meyñ rakhna/ saadhna eKHteyaar/iñzibaat/paa bañdi/qaabu/qaed/ tasallut/zabt mutanaaza^ baeHs(f. v. a. n. .)/maraasim(m.)/Hikmat(f. conversational: a.contrite: contrition: contrivance: contrive contrived: contriver: control: control: a.) rasmi(f.)/sachchi tobah(f. n. convene: convenience: convenient: v. v. n. adv. n.)/ mazaakarah(m. convenient-store:n. a. naadim/paSHeymaan/taa'eb nadaamat(f. controversy: contuse: contusion conundrum n.i.)/nok jhok(f.)/paSHeymaani(f. v.)/joR toR(m.)/ qaziyah(m.) baatuuni/bol chaal ka/makaalmaati waaqif kaar muqaabil bil âks taeHwiil nau mazhab/nau muriid badalna/taeHwiil karna controversial: a.)/mubaaHisah(m. n. conversant: converse: conversely: conversion: convert: convert: n.

v. cop: cop: coparcenery: cope: n.)/qaed KHaanah imdaad e baa hami/ta^aawun baa hami ham aahañg karna ham aahañgi/rabt zabt(m. n. v.) KHunuk/ruukha/sard/ThañDa quli(m.) choTi(f.t. n. n.) kaa'iyaañ/siyaah zañji jhaaba(m.) daurah paRna/eHtejaaj karna hichki daurah faaKHtey ki aawaaz pakaana baawarchi/KHaan saamaañ paka hu'a/paka pakaaya/pakka baawarchi giir(f. a. n.) subuut/yaqiin manaana/manwaana/qaa'el karna/samjhaana/ yaqiin dilaana kallah toR/yaqiini baa yaqiini sey qaa'el majlisi/yaar baaSH Halqey daar/peych daar qaafilah(m. n. convulsion: coo: cook: cook: cooked: cooking: cool: coolie: coolness: coon: coop: co-operation: co-operative: co-ordinate: n.t. a.) KHuñki(f. v. n. n.)/pakaa'i(f.)/sawaari(f. n. v. n.t. a. n.)/sira(m. muHaddab taHaddub pahoñchaana Hamal(m.t.convex: convexity: convey: conveyance: conviction: convince: convincing: convincingly: convinced: convival: convoluted: convoy: convulse: a. v. a. n. a. a. adv. . a. n. n. a. n.)/taraawat(f.) pakaRna muSHtarak Dhakna/oRhni convulsive sobbing:n.t. co-ordination: n.

n.)/Dora(m.cope: cope: cope: coping: copious: copper: v. n. n.) bey meqdaar/faraawaañ/kasiir/laa taHaaSHah/ nihaayat/waafir taañbah tuutiya(m.)/sutli/taar muKHlis/qalbi/yaar baaSH chaa'o(m. cord: cordial: cordiality: coriander: cork: cork: corn: corner: cornet: cornball: n.t. n.) harbah/misl/naql/naqSHah/nusKHah charbah utaarna/naql karna/taraH uRaana kitaabat/naql/taqliid kaabuus Haqq e tasniif îSHwah gar/îSHwah saaz SHoKH chaSHm/tañnaaz albeyla pan ada/chaa'o/choñchla/GHamzah/îSHwah/ naaz/naKHrah/SHoKH chaSHmi/SHoKHi SHutur GHamzah Dor(f. n.t. n. bar daaSHt karna bil muqaabil hona/do chaar hona âaSHiq/raqiib/saathi katiibah/muñDeyr(f. (vulgar)coquetry:n. copra: copula: copulate: copulate: copulation: copy: copy: copying: copyist: copyright: coquette: coquettish: n. v.) ghisa paTa/farsuudah copper sulphate:n. n.)/lutf/ mudaara(m. n. . n.)/raabit ijmaa^ karna/jufti khaana juRna jimaa^/wasl(m.t.) khopRa(m.)/naar yal(m. n.t. n.)/Dori(dim.)/kothmiir(m. coquetishness: n.i v.) nafiiri(f. n. a.) bañd(m. n.)/bañdhan(m.)/KHaatir daari/KHuluus(m.i. a. n.) dhaniya(m. n. v. coquetry: n. n. n. a. v.) DaaT lagaana DaaT/kaag daanah/makka'i goSHah/jañbah/kañni/kona/nukkaR/zaawiyah(m. v.

) chhiilna ya ghisna marjaan/muuñga durust karna/sañwaarna/siidha karna/ tasHiiH karna/Thiik karna baja/durust/pakka/raast/saabit/saHiiH/ sachcha/Thiik par daaKHt(f.t. correspondence: n. v. n. a.) corporeal: corps: corpse: corpulence: corpulent: corpulency: corpus: a.) badani/jismaani/jismi/maa'ddi dafa^ daar corporal punishment:n. jismaani sazaa(f.) farbihi/jasaamat/moTaapa farbih/jasiim/moTa jasaamat(f.)/muraasilat(f.) SHaaKH e wufuur(f. a. n. n.)/murdah jism(m. SHaaKH(f.)/na^SH(f. n. a.i. n. n.) corpus delicti: n.) durusti/islaaH/kaañT chhaañT/taadiib/ saza islaaH kun laag/nisbat laazim o malzuum jawaab milna/mutaabiqat hona/ KHat o kitaabat karna KHat kitaabat(f. n. n. n. n.)/murdah jism(m.) jasd(m. a. n.) taaj tabiib e qaanuuni SHirkat(f.)/siiñg(f. n. n. . a.) laaSHah(m. a. n. n.) binaa'ey jurm(f. corrade: coral: correct: correct: correcting: correction: corrective: correlation: correlative: correspond: v.) waafir anaaj ka/gaTTey daar jaam e gul/taaj e gul natiijah(m.t.)/ muSHaabehat(f. n.cornu: cornucopia: cornucopian: corny: corolla: corollary: corona: coroner: corporation: corporal: corporal: n.)/tan(m.)/jism(m. v. jismaani fariiq(m. n.

n. n.i. n. a. n.i. n. v. v.) KHarchah(m.t. a. n. corroborative: a.)/qiimat(f.)/laagat(f.) chhaal/chhilka/post aañgan/seHn sañg e sañbaadah laaD karna/naaz karna KHala baaz daam(m. n.t.correspondent: n. n. v. corroborating: n.)/KHarch(m. corrode: corrode: corrosion: corrosive: corrupt: corrupt: corrupt: corrupted: corrupted: corruption: corset: cortége: cortex: cortile: corundum: cosher: cosmonaut: cost: costs: costive: costliness: costly: costume: costus: cosset: cosset: cot: cottage: v. n.)/ maaliyat(f. n. n.t. n. n. a. n. v. a. n. a. n.) qaabiz maehñgaa'i giraañ/giraañ baha/maehñga/qiimti lebaas pachok dulaara/paaltu jaanwar chumkaarna/dulaar dikhaana/laaD karna khaaT/khaTwa deyhi ghar/jhoñpRa . v. a.t. muraasilah nigaar/naamah nigaar/raaqim taa'id mo^aiyad/taa'idi/tasdiiqi zañg aaluud karna zañg khaana zañg qaariz/tabaah kun/zañg lagaaney waala/ zich karney waala baTTa lagaana/bigaaRna/KHaraab karna/ riSHwat deyna KHaraab hona faasid/Haraam KHor/KHaraab/riSHwat KHor/ tabaah masKH KHaraab/masKH KHaraabi/KHabaasat/najaasat/riSHwat KHori chhoTa kapRa juluus(m.

counter attack: n.)/panchaayat(f. n.)/pañd(f.i.)/muSHaawirat(f.)/salaaH kaar(m.) bey asar karney waala(m.) mowaaznah(m. v. n.i. a.t. counter-move: n.t. counter balance:n. counter balance:v. counteraction: n.) jawaab deyna/kaaT karna/muqaabilah karna bey asar karna/haraana aqdaam e mutaaqaabil/rad(m. v.t.)/ nasiiHat(f. countercheck: v.t. suuti kapaas/ruu'i suut sembal ruu'i ham waar karna/jhuuT bulwaana/leyTna/ sikhaana paRaana bistar/taKHt khaañsna khaañsi añjuman(f.) salaaH deyna salaaH karna fikr(f.) cotton thread: n.t. counter-espionage:n. n.t. a. counter-claim: n. n.) Hamlah e mutaqaabil(m. v.)/kaaT(f. counter-evidence:n.t.)/salaaH(f. n.cotton: cotton: a.) giñna/Hesaab lagaana/SHumaar karna an ginat chehrah buSHra/Huliyah/paekar/ru/ suurat/tal^at bil muqaabil raah/kaaT bar KHelaaf/kaaT bil muqaabil(f. v. n. cotton tree: cotton wool: couch: couch: cough: cough: council: counsel: counsel: counsel: counsellor: count: countless: countenance: counter: counter: counter: counter: counteract: n. n.)/naasiH(m. n. n.)/raa'ey(f.) muSHiir(m.)/maSHwirah(m. v. v. v. counteractive: n. . adv.) mowaaznah karna do baarah paRtaal karna da^wah e mutaqaabil zid jaasuusi mutaqaabil SHahaadat kaaT(f.

t. n. fasKH karna/laGH karna fasKH/mamnuu^iyat(f. n.) jawaabi choT(f.)/paasañg(m.)/tawaazun(m. n. n. countless: counting: country: a. n. (native)country:n. n. n. counter-revolution:n.t. n. nizaam e zid jaasuusi countermand: countermand: countermarch: v.) zidd e iñqilaab KHufiayah iSHaarah(m.counterfeit: counterfeit: counterfoil: v. counterproductive:a.)/jawaabi mukka(m. countersign: countersign: countervail: n.) tausiiqi dast KHat karna baraabri karna/joR toR karna/talaafi karna paasañg/wazn e ta^aadul an ginat/bey SHumaar/laa ta^daad giñti/SHumaar daar/diyaar/kiSHwar/mulk/sar zamiin watan baladi deyhaati êlaaqah baet/joRa/juft baet/doha/SHe^r bahaaduri/bal buuta/dil/dam/dil gurdah/ Hausalah/himmat/jasaarat/pitta/yaara countermeasure: n. ja^l saazi karn/naql karna ja^l(m. country: countryside: couple: couplet: courage: a.) nuqsaan deh jawaabi tajwiiz(f. counter-weight: n. v. v. counterpunch: n.)/naql(f. n. counter-offensive:n. countermine: n. counterproposal: n. n.) samt ki tabdiili eqdaam e mutaaqaabil/paar sañg duusri samt meyñ kaan kani karna/ KHufiyah taur sey koSHiSH naa kaam karna Hamlah e mutaqaabil chaadar/ruupoSH âks/jawaab/musañna/ nuqtah e muqaabil naGHmaat ka murakkab ba asar muqaabilah karna dhaRa(m.)/jhuuT(m.)/ jawaabi zarb(f. n. n.t. n.t. counterpane: counterpart: counterpoint: counterpoise: counterpoise: n. n.) musañna counter-intelligence:n. .

a. n.courageous: courier: course: court: (law)court: (royal)court: courteous: courtesy: courtier: courtly: cousin: couth: couturier: covenant: cove: cover: cover: covered: a. bahaadur/dabañg/himmat waala/SHeyr paeGHaam bar/paek/qaasid chalan/Dharra/gardiSH/nisaab/raah/raastah/ sabiil/samt dar baar/seHan âdaalat/paa'ey gaah baar gaah/dar baar baa adab/KHaliiq/KHuSH aKHlaaq/SHaa'estah aa'o bhagat(f.)/adab(m. n. n. n. n. n.) khaaRi(f. n. n. n.)/ KHuSH aKHlaaqi(f. a. n.t.) gobar opley kawaañch buzdil/Dar pok/naa mard buzdili/haTiya pan/naa mardi . a. a.t. a. n.)/miisaaq(m.)/mudaara(m. n. a. n. v.) buddhu/dikhaawaTi/saadah lauH gaa'ey(f.)/tama^(f.)/laalach(f. v. n.) dar baari/HaaSHiyah naSHiin/musaaHib/nadiim dar baari/muhazzab/pur waqaar chacha zaad/KHaalah zaad/maamuuñ zaad/ phuuphi zaad najiib/SHaa'estah poSHaak saaz eqraar naamah(m.)/iltifaat/aKHlaaq(m.) chhaana/chhupaana/Daalna/Dhaañkna/Dhaañpna/ Hejaab karna/jhaañpna/uRhaana Dhakna/GHelaaf/KHol/lifaafah chhupa/poSHiidah covered for flowers:a. n.)/mo^aahedah(m. a. a. n. n. aaR/oT KHufiyah Hirs karna/laalach karna/paa'oñ phaelaana aaz/Hariis/laalchi/taame^ Hirs(f. n.)/panaah gaah(e. gulpoSH covering: covert: covet: covetous: covetousness: coxcomb: cow: cow dung: cowpat: cowage: coward: cowardice: n.

) garajna/kaRakna/khilna/SHaq hona phaaRna/taR KHaana/toRna darz(f. v. n. naa muraad Dar sey saehm jaana raahib ki Topi kamar(f.)/ TeyRhi(f.t. v. n.)/phuuT(f. n. a/n. a. n. n. n.t. n.i.t. n.)/paTaaKHa(m. n. n. a. a.i.) kaasah e sar/khopRi KHabt/moR/tarañg/TeyRha pan bad mizaaj/chiR chiRa/KHabti/TeyRha(m. a.i. a. n.)/raKHnah/saañs/SHaq/SHigaaf saKHti karna gap(f. a.t. n. v. n.)/san^at(f.) saaras(m. v. n. v.) paagal/sañki bahot achcha/mumtaaz kaRakna kurkura baaowla/KHabti/paagal/sañki gaehwaarah/khaTola/paalna/piñguuRa fan(m. n.) .) Haya daar/KHajil/SHarmiila Haya/SHarm keykRa/sartaan pañjah maarna/roRa aTkaana aatiSH mizaaj/gaThiila/peych daar ratti(f.cowardly: cower: cowl: coxa: coy: coyness: crab: crab: crabbed: Crab's eyes: crack: crack: crack: crackdown: cracker: crackers: cracking: crackle: crackling: crackpot: cradle: craft: craftiness: crafty: craftsman: cram: crammed: crammer: cramp: crane: cranium: crank: cranky: a. a. v. v.)/kuulha(m.) chaalaaki âiyaar/chaal baaz/chaalak/dunya saaz/ fiqreh baaz/fitrati/Hirfat/kaa'iyaañ san^at gar/san^at kaar Thosna khacha khach raTTu/thuurney waala aeñThan(f.)/Hirfat(f.)/peySHah(m. n. n.)/gola(m.

i.) jiddat KHaaliq/muujib/rab/saane^ bañdah tasdiiq SHahaadat e rasmiyah saakh aabru/e^teraaf/naam/qadr/yaqiin mo^tabar/qaabil e ta^riif qarz KHwaah(m. v. n.) za^iif ul e^teqaadi .)/SHikan(f.) kilbilaana/peyT key bal chalna KHabt(m. n. a. adv. v. n. a. n. a. n. n.)/fitrat(f.)/paedaa'iSH(f.t. v.)/sauda(m. n. n. n.) Haalat e diwaañgi/KHabt/paagal pan baaura/KHabti/paagal/pagla/pagloT/waeH SHi char charaana/chur muraana char charaahaT/chur muraahaT/saKHt aawaaz malaa'i(f. n. a. n. n.i.cranny: crash: crash: crass: crate: crave: craven: cravenly: craving: craw: crawl: craze: craziness: craze: crazy: creak: creak: cream: creamy: crease: create: created: creation: creativity: creator: creature: credence: credentials: credibility: credit: creditable: creditor: credulity: n. n.) paeda karna/taKHliiq karna ma^buus/maKHluuq/paeda aafriiniSH(f.i. daraaz/jhiri/rozan/SHaq kaRakna kaRak/kaRaaka/khaT bhadda/khurdura/moTa chhaaba/khokha chaahat karna/iSHtiyaaq karna bey dam/buzdil/haara hu'a/maryal haar sey/haarey hu'ey chaahat/chaaT/iSHteyaaq/iSHteha/pyaas ojh/poTa(m.)/zubdah chikna/malaa'i daar churas(f. a. n. n. n.)/waeH SHat(f. v. a.)/maKHluuq(f.)/pagal pan(m. v. n. n.)/iijaad(f.t. n.)/ KHilqat(f.)/jhol(m.) junuun(m. n.

za^iif ul e^teqaad iimaan(m. n.) KHastah/kurkura KHastahgi(f. a. n.i. n.)/keySH(m.) khaaRi(f.)/hawa noSHi(f. n. a.t. a. a. n. n.)/moHtaaj(m. v. a. n. n. .) aaRi tirchhi naaqid/naqqaad/nuktah chiin mubassiraanah ahem/baariik/boHraani/daqiiq/naazuk dykh bhaal kar/Thiik waqt par naqd o nazar/nazaakat criminal court: n. n. a. n. a. n. n. a.) âajiz/ma^zuur boHraan(m.) helaal kalGHi haara hu'a jhiri/raKHnah(m.) kilbilaana/reyñgna ghusna beyl/latar KHaak karna/murdah jalaana murdah sozi(f. adv.t. v. criminal law: cripple: crippled: crisis: crisp: crispiness: criss-cross: critic: critical: critical: critically: criticalness: n. n. v. n. a.credulous: creed: creek: creep: creep in: creeper: cremate: cremation: crescent: crest: crestfallen: crevice: crew: crib: cribbing: cricket: crier: crime: criminal: criminal: a.) âmlah Tokri hawa nikaali(f.)/mazhab(m. n.)/SHaq(f. n. n.) jhiiñgar/sarsar muazzin gunaah/jurm/paap mujrimaanah mujrim/gunaah gaar/paapi/ru siyaah âdaalat e fauj daari qaanuun e fauj daari lañgRa(m.

)/peyRu(m.)/ulTa(m.)/ ulTi(f. baal ki khaal nikaalna/baat pakaRna/e^teraaz karna/ nuktah chiini karna/tañqiid karna/ uñgli dikhaana e^teraaz/giraft/Harf giiri/pakaR/tañqiid maKHluuq/paaltu jaanwar ghaRyaal/magar machh/nahañg aaRa(m. a.)/tirchhi(f.t. n. n.t. v.)/mauj(f. n. a.)/baañka(m. cross examination:n.) aañkRa(m.)/jaraH(f.t.)/aaRi(f. n.) lalak(f.)/zaaGH(m. crookedness: crop: cross: cross: crossable: crossed: (red)cross: cross breed: n.) TeyRha pan fasl/Haasil taey karna chiR chiRa/kaj paa yaab taey SHudah saliib e surKH maKHluut baaz purs(f.)/kaañTa/ nok(f.) anokha/kaj/mauji/niraala/TeyRha zamiin par baeThna nar kharey ki suujan(f. a. n.t.)/tarañg(f.)/aeñDi baeñDi(f.criticise: v.)/umañg(f. crotch: crotchet: crotchety: crouch: croup: crow: crowd: crowd: crowded: crown: crude: crudeness: cruel: cruelty: cruet: n.)/ baañki(f. v. n.)/jañgaasa(m.) añboh/bhiiR/fauj/ghamsaan/ hujuum/jam ghaTa/jalwat/jatha/majma^ bhiiR jama^ hona/majma^ ikaTTha hona khacha khach sar/taaj an ghaR/bad numa/bey hañgam/kachcha/KHaam/ naa taraaSHiidah an ghaR pan aSHqiya/bey raeHm/jallaad/kaafir/saKHt/sañg dil/ waeH SHi/zaalim bey raeHmi/jafa/sitam/zulm qaaruurah/SHiiSHi criticism: critter: crocodile: crooked: n. a. n.)/beyñDa/kaj/pur peych/TeyRha(m. n. n. a. v. a. n. n. a.)/tirchha(m. n.)/bhaal(f.) kau wa(m. a. .)/ TeyRhi(f. a.

t. v.)/chiiKH(f. n. chuura/reyzah roTi ka chuura chuura chuura karna phus phusa dil kaSH laRki jhol Daalna/maroRi deyna/TeyRha karna jhurri paRna/khiñchna/sukaRna chabaana/chur mur karna chur muraahaT chur muri/mur muri saliibi jañg KHaak meyñ milaana/kuuTna/kuchalna/masalna/ paa maal karna/peylna paa maal/pichchi chhilka(m.)/faryaad(f.t. a. n.)/ kilkaari(f.t. n. v.)/pukaar(f.i. v. v. v. v. a. a.t.) chiiKHna/kuukna/pukaarna/rona aawaaz(f. a.)/SHor(m. a. n. n.)/ post/tabaq baesaakhi(f. v. cry out: crying: crying: crystal: v. n.t. v. n. cuckoo: cuckoo: cuckooland: cuddle: cudgel: cudgel: cudgelling: cull: culm: n.) aeHmaq/muñh phat/sañki pagaal KHaanah galey lagaana/lipaTna/siinah lagaana DañDa/laaThi/laTh kuñdi karna/piTaa'i karna' kuñdi/piTaa'i iñtiKHaab karna koe'ley ka chuurah cry of distress:n.crumb: bread crumb: crumble: crumbling: crumpet: crumple: crumple: crunch: crunch: crunchy: crusade: crush: crushed: crust: crutch: cry: cry: n.t. n. v. n. n.t. a. crystal glass: n. n.) fuGHaañ pukaarna giryaañ giryah/rona piiTna billaur/qalam billaur/qalam koel(f. n. .t.)/uupri parat/paapaR/papRi(dim.t.

n. auj auj Haasil karna mujrim/qaabil e jaza qaabiliyat e jaza âasi/KHata kaar/mujrim jotna/kaaSHt karna/ta^alluqaat baRhaana/ ugaana/zaraa^at karna kaaSHt bariik KHayaali/jutaa'i/kaaSHt/kaaSHt kaari/ nafaasat/tamaddun/zaraa^at Haaris(m. n. n. cunning fellow: n. a. n. . n.t.t.) leyTa hu'a/takiyah lagaa'ey bojh laadna/bojhal banaana/laddhaR banaana/ rukaawaT Daalna bhaari pan/bojhal pan/rukaawaT aTal/beyDhañga/bhaari/bhadda/kuDhab ikTTha karna/yakja karna ikaTTha SHudah/yakja majmuu^i taur par ziirah âiyaar/baañka/chaalaak/dunya saaz/ fareybi/fitrati/Harraaf/Hirfati/ makkaar/pakka/pur fan/SHaatir kaa'iyaañ kaaT phaañs/kaa'iyaañ pan baadiah/kaasah/paemaanah/pyaalah/ pyaali/sabu saaqi almaari îSHq ka deota Hirs/laalach/tama^ êlaaji/SHifaa'i cultivated land:n. n.)/kaaSHt kaar(m. a. a. a. n. n. cunningness: cup: cup bearer: cupboard: cupid: cupidity: curative: n. a. n. adv. prep. a.) farhañg/SHaa'estahgi/siqaafat/taehziib mohazzab/taehziib yaaftah bad rau/paTi naali ma^e/saath/sey jhaag(m. v. n. a. n.t. cultivation: cultivator: culture: cultured: culvert: cum: cum: cumbent: cumber: cumber: cumbersome: cumulate: cumulative: cumulatively: cumin: cunning: n. n.)/muzaare^(m. v. n. n. v.culmen: culminate: culpable: culpability: culprit: cultivate: n.

t. v. a. v. a. n. n. n. a. adv. moHaafiz(m. n.)/SHaamat/wabaal(m.t.) rokna/sañbhaalna dahi aaraam/chaarah/daaru/darmaan/êlaaj/ maar/marham/SHifa dawaa'i deyna/êlaaj karna naadir anokha/khoji/muSHtaaq/mutajassis/niraala/ ta^ajjub añgeyz SHauq e taeHqiiq/talaaSH/tajassus bal/KHam/maroR/paTTa/peych GHuñgaryaalah banaana/KHam deyna/kuñDli banaana/ moRna/sukeyRna ghuñgriyaala/laehriya bad mizaaj/Hariis/kañjuus/laalchi bad mizaaji sey/kañjuusi sey chalan/iste^maal/naqd/tarwiij/zar dhaar(m. a.) saalan khaal ki kamaa'i karna/khurachna/piiTna KHuSH aamadi karna bura bhala kaehna/gaali deyna/kosna bad do^a(f. n.t.t.t.)/rau(f. a. n.)/gaali/kosna/la^n/la^nat/ nafriin/phiTkaar(f.)/nigaah baan(m. v. n.curator: curb: curd: cure: cure: curio: curious: curiousity: curl: curl: curly: curmudgeon: curmudgeonly: currency: current: current: curriculum: currier: curry: curry: curry favour: curse: curse: cursed: cursorily: cursory: curtail: curtailment: curtailed: curtailing: curtain: n. n. v. n. n.)/sael daa'er/Haaliyah/jaari/naafiz/raa'ej nisaab chamRa saaz(m.)/taKHfiif(f.. n. n. v.t.t. n. v. v.) makruuh/mal^uun/SHaamat ka maara uupar uupar sar sari ghaTaana/kaaTna/kam karna/KHulaasah karna/ muKHtasar karna kaañT chhaañT(f. a. adv. a. n.) kaaTa chhaaTa7muKHtasar kaañT chhaañT chaadar/Haajib/Hejaab/ojhal/pardah .

n.)/nigah baani/ paas/qaabu/qaed/rakh waali chaal/chalan/dastuur/Haasil/nizaam/ qaa^edah/âadat/raah/rasm/rawaaj/saamaan/ tariiqah/zaabitah karoR giiri(f.) kuttey ki dum(f. custom's station:n. n.)/Hefaazat/ moHaafizat(f. a. KHamiidgi/muRaa'i baañk/KHam/moR/peych/peych o KHam baañka/kaj/KHam daar baaliSH(m. n.) kaaT/kaTaa'i/qata^/waza^ chakkar(m. n. a.)/jag(m. n.)/takiyah(m. custodial: custody: a. n.) naaka gaahak/KHariidaar/muSHtari âadi/ma^muul/muqarrarah/raa'ej/rasmi cheerna/kaaT karna/kaaTna/katarna/ qata^ karna bhattah/chaak/ghaa'o/kaaT/zaKHm Hazf karna/kaaT deyna âlaaHedah jildi bhola/nukeyla/pyaara jild jild(f.)/daur(m. .)/gardiSH(f.)/qutbi taarah(m.)/maeHsuul(m.t.)/maraasim(m. a.)/masnad(m.) custard-apple: n. n. custom: n. n. a.) jalaajil(m. a.) aaraam deh chaañd ka kinaarah/nok/raas kuChli/nokiila daañt(m. n. v.) SHariifah(m. v.) KHuSHk mizaaj/turSH ru/bad KHu bad gumaan/kalbi KHuSHki(f.)/nigaah(F. n.) mutawalli/taeHwiili Heraast/Hawaalaat(f.)/siita phal(m. n.curvature: curve: curved: cushion: cushy: cusp: cuspid: cuspidor: n.t. n. n. a. a. n. customs: n. customer: customary: cut: cut: cut off: cut off: cutaneous: cute: cuticle: cutis: cutting: cycle: cymbals: cynic: cynical: cynicism: cynosure: n. a.) thuuk daan(m.

n. n. n.t.) naachna/raqs karna naach/nirat/raqs raqqaas(m. v. n. n. a. n.)/meyñD(f.)/rizq(m.i.D Print it! dab: dab: dabble: dacapo: dacoit: dad/daddy: v.) waqt gañwaaney ka âml yuuñ hi deyr lagaana bañd(m. n. a.) naach/nirat/raqs daddy longlegs: n. n.)/raqqaasah(f. n. n.) roziinah(m. v. n.)/KHam yaazah/nuqsaan pahoñchaana/ zarar deyna chakma/DañD/har jaanah/kaaT/kasar/ KHasaarah/nuqsaan/zarar biika/KHaraab/naaqis/SHikastah giila/nam/nam naak/siila giila haT/nami/ratuubat/siilan aalu buKhaarah(m. v.t. n. pheyrna/puchaarna/thap thapaana/thopna gaala/phureyri/puchaara/TukRa bhigona/chhiRakna/giila karna/nam karna az sar e nau/takraar Dakaet(m. .i. dagger: daily: daily bread: daily wages: dainties: dalliance: dally: dam: damage: damage: damaged: damp: dampness: damson: dance: dance: dancer: dancing: n.) daSHnah/KHañjar/peySH qabz/teyGH har din/roz/roz aanah/yaumiyah aab o daanah(m. n.) maal(m.t.) chapeyT(m. v. a. n. n.) abbu/baap kalañg makkhi(f.

dandle: danger: dangerous: dangle: dangle: dangling: dandle: dandruff: dank: dandy: dapper: dapple: dappled: dare: daresay: daring: daring: dark: darker: pitch dark: darken: darken: darkish: darkness: darling: darn: darner: dart: dash: dash: dasheen: dashing: dastard: v. lapakna v.t. a.t. n. n. n. v. dhakka deyna/pheyñkna/umiid toRna chuTki bhar/jhapaT/teyz Harkat/zara sa arwi jari/joSHiila/KHuSH baaSH/sar garm buzdil/Darpok/naa mard . v. n. v.t. a. a.)/saañwli(f.) bhiiga/nam chheyla/baañka ziñdah dil dhabbey daar ablaq/chitkabra/dhabbey daar/pach rañga v. a. n. a. a. v.i. a. n.t. a. a. a.i.t/i. farz karna/ittefaaq karna bey baak/himmat waala/jasuur/niDar bey baaki/dileyri/DhiTaa'i/jasaarat añdheyra/daejuur/kaala/KHiirah/siyaah/taariik añdheyra tar/taariik tar añdheyra ghup añdheyra karna añdheyra chhaana saañwla(m. n. n. n. a.t. v.) añdheyra/raat/siyaahi/taariiki/ tiirgi/zulmat chahiita/laaDla/laal rafu karna/siina rafu gar v. v.t. n.t/i. n. khilaana añdeySHah/Dar/jokham/KHadSHah/khaTka/ KHatrah/KHauf KHatar naak/KHauf naak/mohlik jhulaana/laTkaana jhuulna/laTakna jhuulta hu'a/laTakata hu'a kudaana KHuSHki(f. himmat karna/jasaarat karna/jur'at karna adv.

n.t. a. n.) jaan leywa/mohlik/qaatil/tabaah kun mohlik tariin maryal pan(m. n. day and night: n.) bharat bojh(m. v. n. n. n.t. a. a. a.) dauntlessness: n.) chhuhaara(m. n. v. adv.i. n. n. a. a. n. day break: day's sale: dazed: dazzle: dazzled: dazzling: dead: dead drunk: deadline: deadlock: deadly: deadliest: deadness: dead weight: n. buzdilaanah/past taariiKH/wa^dah'e mulaaqaat khajuur(f. dawdle: dawn: dawn: day: v. n. n. n. a.dastard: date: date: (dried)date: datum: daub: daughter: daunt: daunting: dauntingly: dauntless: a.) mafruuzah saañna beyTi/biñt/duKHtar/farzañd/ jaa'i/laKHt e jigar/laRki Daraana/dhamkaana/zeyr karna Daraa'ona Daraa kar bey dhaRak/bey KHauf/dabañg/GHaer maGHluub/niDar bey baaki/bey KHaufi/dileyri/niDar pan aahistah aahistah chalna/waqt zaae^ karna iSHraaq hona/pau phaTna iSHraaq/pagaah/seHar/saweyra/ subH/taRka/ujaala din/roz/yaum aaThoñ paehr iSHraaq/taRka/ujaala GHallah mabhuut bad Hawaasi/chaka chauñd/KHiirgi KHiirah aab daar/chaka chauñd karney waali/ KHiirah kun/raKH SHaañ bey His/bey jaan/halaak/ma'iyat/marHuum/ murdah/mutawaffi/sard/SHal/sun siyaah mast Hadd e aaKHir/waqt e muqarrarah jumuud/ta^ttul(m. n. n.i. . v.

deathbed: debase: debasement: debate: debauch: debauchee: debauchery: debility: debilitate: debilitated: debilitating: debilitation: debonair: debris: debt: n.)/ qaza(f. n.)/qillat(f.) giraani/kaal/kam yaabi/kami/KHuSHki/maehñgaa'i/ qaHet(m.deaf: deafen: deafening: deafness: deal: deal: deal: dealer: dealings: dear: dearest: dearness: dearth: death: a. n. v.)/maut(f. v. n. n.)/ iñteqaal(f.) ajal(f.i. a.)/halaakat(f. v.t. n.t. n. a. n. n.)/wafaat(f.) KHuSH aKHlaaq/SHaa'estah malba qarz/qarzah/udhaar (sudden)death: n. baehra/bey His/bey parwaah baehra karna kaan phaaRta hu'a baehra pan baañTna/taqsiim karna leyn deyn karna/qadam uThaana/ taaSH key pattey baañTna Hissah/sauda beopaari(m. n. v. .)/fana(f. a. n. v.)/maehñgaa'i(f.t.t.) leyn deyn âziiz/chahiita/giraañ qadr/laaDla/laal/ muSHfiq/pyaarey/qaHet jigri giraani(f. n. n.)/marg(f. n. n.t.) marg e nagaahañ bistar e marg bey qadar karna/khoTa banaana/past karna bey qadri/khoTa pan/milaawaT/subki/ zillat baeHs/istedlaal/mubaaHesah/munaazrah bigaaRna/lalchaana âiyaaSH âiyaaSHi/fujuur/SHaehwat parasti/ riñdi kam zori/naa tawaañi/naqahat/zo^f kam zor karna/laaGHir karna/ naa tawaañ banaana kam zor/laaGHir/za^iif kam zor banaaney waala/laaGHir karney waala laaGHiri ki kaefiyat(f. n.)/faut(f. n.)/raeHlat(f.)/kaal(f. v. n. n.

adv.) fareyb Haya/SHaa'estahgi SHaa'estah âiyaari/chaal/daGHa/Dhakosla/dhoka/fareyb/ ghapla/Hiilah/jhaañsa/makkaari/naerañg/paTTi fareyb kaar/gum raah kun dhoka dahi sey/fareyb kaari sey chukaana/faeslah karna/qaraar/taey karna faesal/taey SHudah albattah jazm(m. a. n. v. a. v. n. n.t. n.) tabaah o barbaad kar deyna tabaahi wa barbaadi âzm/faeslah/qata^i raa'ey .t. n. n.t. a.) âSHra(m. n.) giraawaT/zawaal bhaag jaana/chal deyna/GHaa'eb ho jaana gardan maarna/sar kaaTna/sar qalam carna bar baadi/bosiidgi/farsuudgi/ itlaaf/kaahiSH/reyKHt zawaal paziir aañ jahaani/faut SHudah/jañnat nasiib/mara hu'a/ marHuum/murdah/mutawaffi/yaaraan e âdam bahaanah/chaal/daGHa/dhoka/fareyb/ fitrat/ghaat/Hiilah gari/jul/naerañg/peych chaalaak/daGHa baaz/dhoka baaz/fareybi/ Harraaf/Hiilah baaz/makkaar/riya kaar chuuna lagaana/daGHa deyna/dhoka deyna/ jul deyna/kaawa deyna/paTTi paRhaana dhokey baaz(m.i.debtor: debug: debunk: debunker: debunked: debut: decade: decadence: decamp: decapitate: decay: decaying: deceased: deceit: deceitful: deceive: deceiver: deceiving: decency: decent: deception: deceptive: deceptively: decide: decided: decidedly: deciding: decimate: decimation: decision: n.t. n.)/fareybi(m. adv. v. madyuun(m. a. n. a. n. n.t. v. n. v. v.) azaalah karna/muSHkilaat duur karna bey niqaab karna/jhuTlaana/pol kholna/ qala^i kholna bhaañDa phoR bey niqaab/taSHt az baam aaGHaaz e kaar(m. v.)/dahaa'i(f.)/KHaa'in(m. a.t. n. n.

a.t. (royal)decree: n. adv. decorate: decorated: decoration: decoy: decoy: decrease: decrease: decrease: v. n. n.t. v.) kaSHiid karna/ubaalna nusKHah/tarkiib galaana/saRaana/taeHliil karna inHilaal/saRaañd/tajziyah aaraastah karna/muza'iyan karna/ rachaana/sajaana aaraastah/maziin/saja hu'a aaraa'iSH/aaraastagi/rachaawaT/sajaawaT/ThaaTh/ zeyb o ziinat/zeybaa'iSH/ziinat daam/hilaara/murGH e daam lubhaana/phuslaana ghTaana/kam karna/taKHfiif karna/ thoRa karna ghaTna/kam hona/taKHfiif hona/ thoRa ho jaana ghaaTa/iñHetaat/taKHfiif faeslah/farmaan/Hukm/Hukm naamah fatwa(m. n.) farsuudah/murdah/naa kaarah/SHikastah farsuudah Haali(f. n. v. n.i. v. v.) paehlu tihi karna abtari/Dhalaan/hubuut/inHetaat/kaahiSH/ zawaal âduul/zawaal paziir jhukaa'o(m.t. n. do Tuuk/faesla kun/naatiq/qaate^/qat^i Hatman/qa^an/qat^i taur par Dhakna/pahenaana ârSHah/Dhakna mutakallim bayaan deyna/bayaan karna/e^laan karna/ izhaar karna/maSHhuur karna bayaan/e^laan/eqraar/eqraar naamah/izhaar tauziiHi(f.t. v. decrepit: decrepitude: decry: a. v.t. n. n. v.t.decisive: decisively: deck: deck: declaiming: declare: declaration: declaratory: decline: decline: declining: declivity: decoct: decoction: decompose: a. a.)/Dhalwaan(f. .)/KHastah Haali(f. n. v.t. (judicial)decree:n. (religious)decree:n. n.) farmaan(m. n.t. v.) mazammat karna/zimmah daar Thaeraana decomposition: n.t.

t. n.) âmal/dast aaweyz/fe^l/hibah naamah/ wasiiqah(m.t. v. n. v.t. n.dedicate: dedicated: dedication: deduct: deduction: deed: deem: deep: deep seated: deeply: deepen: deeper: deer: deface: defalcate: defalcation: defalcator: defame: v. n. .) bad naam karna/bey îzzat karna/ bohtaan baañdhna/naam dharna/ruswa karna/ SHohrat KHaraab karna aabru reyzi/bad naami/hattak e îzzat/ tauhiin âdam e paerawi/GHaflat/kotaahi baaqi daar/GHaer Haazir/naa dahiñdah/ qusuur waar daañt khaTTey karna/haaraana/haziimat karna/ maat deyna/naa kaam banaana/niicha dikhaana/ paa'oñ ukhaaRna/pachaaRna/piiTna/ SHikast deyna/zak deyna/zeyr karna haar/haziimat/maat/naa kaami/SHikast/zak haziimat pasañd haara hu'a/maGHluub/naa kaam/paspa/ SHikast KHurdah KHaalis karna/mael kaaTna/nithaarna/ paak karna/saaf karna paaki(f. a. v. v. adv.t. n. a. n. a. v.)/safaa'i(f.t. a.) defamation: default: defaulter: defeat: n.t.i. n.) samajhna chauRa/daqiiq/Duuba hu'a/GHaa'er/gaehra/ gham biir/niicha/pakka/SHoKH/Zarf gaehra baRi Had tak gaehra karna gaehra tar aahu(m. a.)/mujra(m.)/kaar e numaayaañ(m. v. n. v. n.t.) bigaaRna/masKH karna/miTaana/ uurat bigaaRna Dakaar jaana/GHaban karna/paesey maarna GHaban KHaa'in(m. iñtisaab karna/ma^nuun karna/mañsuub karna/ nazar karna waqf SHudah iñtesaab/nazar/waqf ghaTaana/kaaTna kaTauti(f. defeat: defeatist: defeated: defecate: defecation: n. a.t.)/hiran(m. v.)/GHazaal(m.

n. n. deficient: deficit: defile: defilement: define: defined: definite: a. n. a. n.defect: defective: defector: defects: defence: defence: defenceless: n. a. a. n. n. a. n. defend: defender: defendant: defensive: defer: defer: deferred: deference: deferent: deferential: v. n.)/kotaahi/qabaaHat(f. a.t.i.t.)/qusuur(m. .)/rog/(m. v. deferment: deferral: deficiency: n. a. a.) âeyb daar/kachcha/kam/KHaraab/ khoTa/naa qis GHaddar/mafruur/murtid asqaam aaR/bachaa'o/defaa^/Hemaayat/mudaafe^at/ muHaafizat/safaa'i defaa^i bey bachaa'o/bey kas/nihatta bey kasi sey/nihattey añdaaz meyñ bachaana/Hamlah rokna/Hafaazat karna/ himaayat karna/mudaafe^at karna Haami/muHaafiz/taraf daar muddu^aa âleyh defaa^i/mudaafe^aanah deyr lagaana/laTkaana/multawi karna/ pas e puSHt Daalna leHaaz karna/tasliim karna multawi adab/leHaaz/paas/tasliim muaddib/paas karney waala muaddibaanah/ta^ziimi adab sey/leHaaz sey/paas sey/ta^ziiman iltawa/taaKHiir/Taal maTol iltawa/Taal maTol adhuura pan/farq/ghaaTa/kami/kasar/ KHaami(f. a.) muta^iyyan karna maSHruut Hatmi/KHaas/maeHduud/pakka/pakki/ qata^i/yaqiini defencelessly: adv. a.)/ qillat/qusuur kachcha/kam/KHaam/naa mukammal/naaqis/ naa tamaam/qaasir/qaliil ghaaTa/kami/kasar/KHasaarah/nuqsaan aaludah karna/baTTa lagaana/KHaraab karna/ saañna chhuut(f. âeyb/îllat/kasar/KHaami/KHaraabi/ khoT/nuqs/qabaaHat(f. n. deferentially: adv.t. n. v. v. v.t.

) bigaRna/KHaraab hona/KHastah Haal hona bigRa hu'a/ghaTiya/KHastah Haal/KHwaar/ naa KHalaf/niich bigaaR(m.t.)/hoSHyaari(f.)/mahaarat(f. v.t. adv. n. v. n.)/ TeyRhi(f.) bigaaRna/darjah kam karna/Haqiir karna/ ôhdah ghaTaana/peySHaab ki dhaar par maarna/ saaqit karna/tazliil karna ghaTiya/ochha/past/ruswah kun/sauqiyaanah/ zillat aameyz ghaTiya pan sey/ochhey pan sey/pasti sey/ sauqiyaanah pan sey/zillat aameyzi sey bey îzzati defraud: defray: deft: deftly: deftness: defunct: defuse: defy: degeneracy: degenerate: degenerate: degeneration: degrade: v.t.t. v.)/ tanazzul(m. v. v. n.definitely: definition: definitive: deflate: deflation: deflect: deflect: deflower: defoliate: deforest: deform: deformed: adv. v.) añdha karna/dhoka deyna/fareyb deyna/Haq maarna mo^aawizah deyna chaalaak/maahir/subuk dast/teyz faehm chaalaaki sey/mahaarat sey chaalaaki(f.) fana/kaala^dam/murdah/naa paed/saaqit futuur paeda karna lalkaarna/muqaabilah karna pasti(f.t. v.i. a.t. a.t. qata^an/yaqiinan Had bañdi/ta^riif/tauziiH Hatma/pakka/pakki/naatiq/qata^i/yaqiini hawa nikaalna/pichkaana qillat e zar raah sey haTaana inHeraaf karna bey îsmat karna/phuul toR Daalna pattey toR Daalna jañgal KHatm kaaT Daalna bad ha'iyat karna/bad numa karna/ bad suurat karna bad ha'iyat/bad numa/bad SHakl/bad waza^ bey hañgam/kariih ul mañzar/TeyRha(m.i. v. n. v. n.t.)/saflah pan(m. adv. v.t. a.)/giraawaT(f.t. degrading: degradingly: degradation: a. . n.)/inHetaat(m. a. n.)/ maSHSHaaqi(f. a. v.

v. n.)/naubat(f. n. n. n. v. delicacy: delicate: delicious: n. a.t. v. v. adv.t.t. . deliciousness: n. a. v. a.) deliberatively: adv.i.degree: degust: dehorn: dehort: dehumanise: deify: deign: deity: dejected: dejection: delate: delay: delay: delay: delectable: delegate: delegate: delegate: delegation: delete: deletion: deleterious: deliberate: deliberate: deliberately: deliberation: n. n.) bar baad karna/Hazf karna/miTaana/ qalam zad karna/qalam pheyrna Hazf(m. n.)/ qadr(f. n.) chakhna/mazah luuTna siiñg kaaTna jaan chhuRwaana bey iñsaan karna deota banaana/puuja karna farmaana deota/KHuda aazurdah/âajiz/paZ murdah/uchaaT afsos/paZH murdagi jurm ka ilzaam lagaana/SHaa'e^ karna deyr lagaana/laTkaana/multawi karna/ taaKHiir karna/Taalna/Thaeraana deyr hona/multawi hona/Talna/Thaerna aahistagi/ârsah/deyr/deyri/Dhiil/harj/iltiwa/ jhol jhaal/pas o peySH/taaKHiir/Taal maTol/waqfah KHuSH gawaar/laziiz Hawaaley karna/supurd karna mañduub/numaa'endah Hawaaley karna wafd(m.t.)/martabah(m. n. v.)/siiRhi(f. a. a. a. a.t.t. v. n. n. v. darjah(m.t.)/sanad(f.)/lataafat(f. v.)/maeHw muzir/nuqsaan deh/zehriila parakhna/sochna eraadi âmdan/daanistah/jaaney buujhey tadbiir qasdan/soch samajh kar bariiki/lataafat/lazzat/loch/nazaakat/ne^mat baariik/daqiiq/dhaan paan/gul añdaam/gul badan/ loch daar/naaz niin/naazuk/nafiis/subuk latiif/laziiz/mazey daar/mazey ka Halaawat(f.t.

n. n.)/Dhakosla(m. a.)/maaya(f.)/dhoka/ Dhoñg(m.)/GHalti(f.)pukaar(f. n. a.) kam êql/mujrim diiwañgi(f. n.t/i.t.)/taqaaza(m. v.)/hizyaan(m. n. n. n.t. a. a. v.) Had bañdi karna/niSHaan lagaana êlaaHedgi(f. n.)/mutaalbah(m. v.delict: deligation: delight: delight: delighted: delightful: delineate: delineation: delinquent: delirium: delirious: delitescent: deliver: delivered: deliverance: deliverer: delivery: delta coast: delouse: delude: deluded: deluder: deluge: delusion: delusional: delve: demand: demand: n. v. a. n.)/talab(f.t. .) bey KHud/KHabti/paagal maKHfi/nehaañ/poSHiidah bachchah jañna/nijaat dilaana/supurd karna supurd aazaadgi/bachaa'o/chhuT kaara/KHalaasi/nijaat/ rehaa'i/waarey niyaarey nijaat dahiñdah jaapa/rehaa'i/supurdagi/taeHwiil dehaanwi kinaarah/musallasi kinaarah jo'eñ nikaalna baar Daalna/baehkaana/dhoka deyna/ fareyftah karna/sabz baaGH dikhaana baehka hu'a/fareyftah/gumraah daGHa baaz/dhoka baaz/fareyb kaar saelaab/tuufaan/tuGHiyaani daGHa(f.t.)/sarsaam(m. a. n.)/naqSHah(m. a.) laa'eHah e âmal/mañsuubah demarcate: demarcation: demarche: v. n.)/daaGH beyl(f. n. n.) GHalat/pur fareyb v.)/iqteza/KHwaahiSH(f. KHwaahiSH karna/maañgna/mutaalbah karna/ tgaqaaza karna chaah/da^wah(m. v. buri Harkat/gunaah/KHata paTTi KHuSH karna âeSH/bahaar/farHat/lazzat/lutf maeHzuuz/masruur/SHaad dil chasp/KHuSH gawaar bayaan karna/naqSHah khiiñchna KHaakah(m.)/ maañg(f.t. khodna v.)/ sawaal(m.t. n.t. n.

a.) KHaraabi/zam aadha/adh/niim GHaer fauji banaana faujiyat sey chhuTkaara iñteqaal(m. n. v. a./muujib(m.t. n. n. n. a.) wiraasat meyñ deyna niicha karna iste^fa deyna/ruKHsat karna KHaaliq(m.t. a.)/wafaat(f.t. n. demise: demise: demit: demit: demiurge: democracy: democratic: demography: demolish: demolished: demon: demoniac: demonic: demonise: demonisation: demonology: demonstrate: demonstrable: v. a.t. pref. n.demean: demeanour: demean: demeaning: dement: dement: demented: dementedly: dementi: demerit: demi-: demilitarise: v. a. v. adv. n. v. bayaan karna/dikhaana/izhaar karna/ muzaahirah karna/numaa'iSH karna qaabil e muzaahirah .t.)/tardiid(f. n. bar taa'o karna bar taa'o/Dhañg/rakh rakhaa'o/ suluuk/taur/waza^ bigaaRna/ghaTaana/giraana/niicha karna bey îzzati/pasti paagal karna KHabti/paagal KHabti/majnuuñ/paagal KHabt paney wey/paagal pan sey iñkaar(m.) jumhuuriyat jumhuuri/ûmuumi îlm ul nufuusiyaat bar baad karna/Dhaana/KHaak meyñ milaana/ mismaar karna/paTra kar deyna mismaar aaseyb/deow/îfriit/SHaetaan aaseyb zadah/ibliisiyaanah/majnuuñ/ pur taSHaddud aaseybi/bhuut jaesa bhuut pariit banaana bhuut pariit banaaney ka âamal bhuut pariit ka zikr/îlm e arwaaH demilitarisation:n.t. n. n. a. n. v.t. n. n. v.

)/muzaahirah(m.)/mazhab(m. a.)/subuut(m.)/zaat(f. a.)/jumhuur(m. a.t. v. v.)/ ûrfiyat(f. v. n. n.)/nau^(f. v. a. n. demonstrative: n. a.t.) âaamiyaanah/âwaami/har dil âziiz sukuun deyney waala jhijhakna/taraddud karna jhijhak/hich kichaahaT/SHak/taraddud/waqfah maeHjuub har jaanah gaRha/GHaar niji milkiyat meyñ deyna iñkaar iñkaar/nazaar añdaazi qaabil e iñkaar bad naam karna/kaalik lagaana/siyaah krna kaala bad naam bad naami(f.t.t.)/kalañk kaa Tiika(m. a.)/laqab(m. . v.) baasi/baaSHiñdah/saakin kaehlaana/laqab deyna/mausuum karna/ naam rakhna firqah(m. a. v. n. n. denegation: denial: deniable: denigrate: denigrate: denigrated: denigration: denizen: denominate: denomination: denote: denoument: denounce: dense: density: dent: dent: dental: n.t. denationalise: v. n. n. dikhaa kar masbat istedlaal(m.i.demonstrably: demonstrated: adv.t. n.) iSHaarah karna/niSHaan lagaana añjaam/maa Haasil tardiid karna aeHmaq/ghana/guñjaan/kasiif kasaafat daañta niSHaan lagaana dan daani demonstration: n. n. a. n.t. n. a. v. demoralise: demote: demos: demotic: demulcent: demur: demur: demure: demurrage: den: v.t.) asbaati/mudallil bad chalan banaana/bey himmat karna ôhdah kam karna âwaam(m.

t.t.t. n. v. a.t.) rawaanah firaaq idaarah/mad/maeHkamah/SHo^bah bidaa'i/kuuch/ruKHsat charaa'i karwaana/char jaana ghaas charna munHasir hona qaabil e êtebaar aasra/daar o madaar/inHesaar/ madaar/sahaara/taabe^ daari/waabastahgi maa taeHti(f. v. v.t.t.i. n. v. a.dentist: dentistry: denude: denuded: denunciation: deny: depart: departure: departed: departing: department: departure: depasture: depasture: depend: dependable: dependence: dependency: dependent: depending on: depict: depilate: depilatory: deplete: depleted: deplore: deploy: deplume: depone: deport: deportation: n. a. v. n. v.t. v. a. v.)/namak KHwaari(f. a. n. SHabaahat deyna baal saaf karna baal saaf karney ki sifat rakney waala ghaTaana/KHaali karna kam/kam taab kaar/KHaali izhaar e GHam karna khulna par nochna amaanat rakhna mulk badar karna/SHahr badar karna jila watni/SHaehr badri . a.i.t. dañdaan saaz dañdaan saazi nañga karna âari/nañga gaaliyoñ ki bauchhaaR/tafziiH iñkaar karna/palaT jaana/tardiid karna/ ulaTna chaley jaana/kuuch karna/raehlat karna/ raKHt e safar baañdhna/rawaanah hona/widaa^ hona rawaangi(f.i. n. v.t. v. v. n. n.) maa taeHt/munHasir/muta^alliq/mutawassil/ namak KHwaar/parja/taabe^ waa bastah v. v. a. n.. n.i.

a. a.i. a. v. n.t. n. n.) gawaahi deyna/ôHdey sey haTaana ma^zuul amaanat(f. n.t. bartaa'o karna/peySH aana gat(f. v. a. n.t.)/wadii^at(f. v.t. v.)/najaasat(f. a. n. v. v. a.t. n.t.deport: deportment: depose: deposed: deposit: deposition: depot: deprave: depraved: depravity: depreciate: depreciated: depredate: depredation: deprehend: depressed: depression: deprive: deprived: depriving: depth: deputation: depute: deputising: deputy: deputyship: depurate: deracinate: derail: derail: derange: deranged: derangement: v.t.t. v. n.) kam qiimat lagaana pas maañdah luuTna/nigal jaana luuT SHak karna afsurdah/kabiidah/maluul/paZ murdah gaRha/kabiidagi/naSHeyb/pichkaa'o/past/ paZ murdagi maeHruum karna/salb karna maeHruum salb gaehraa'i/ûmuq wafd(m.) gawaahi/SHahaadat zaKHiirah gum raah karna gum raah/kamiinah/tabaah KHabaasat(f. v. n.t. n. v. v. n. n. n. a. v. n.)/KHu(f.) .) numaa'eñdahgi karna qaa'em maqaam jaa naSHiin/naa'eb/numaa'eñdah niyaabat/numaa'eñdahgi paak karna/tahaarat karna jaR sey ukhaaRna patri sey utaarna patri sey utarna idhar udhar kar deyna KHabti/paagal KHabt(m.t.)/suluuk(m.t.)/tilchhaT(f.

t. a.i a.t. v. n.t. v.t. n. v. v. n.) Haq daar bañna/laa'eq bañna laa'eq hona Haq daar/Haq bah jaanib/mustaHaq/qaabil KHuSHk karna KHuSHk hona KHuSHk aarzu(f. n. v.t.) GHaraz/kaam/maqsad/naqSHah/ qasd/tarH/ThaaTh . n. n. v. v.derelict: deride: derision: derisory: derivate: derivation: derivative: deriving: derm: derogate: derogatory: descend: descend: descendant: descending: descending: descent: describe: description: desensitise: desert: desert: desert: deserted: deserter: deserve: deserve: deserving: desiccate: desiccate: desiccated: desideratum: design: a. n. a. n.t.) chamRa/jild zarar rasaani karna zarrar rasaañ Hamlah aawar hona/naazil hona/ niichey utarna niichey ki taraf jaana aal aulaad/KHalaf/parja Dhalwaan hubuut/naazil hubuut/nasl/nazuul/puSHt bayaan karna/wazaaHat karna bayaan/taraH/ta^riif azaala e Hissiyat karna Haq/en^aam chhoR deyna/chhoRna/tark karna bañjar/bayaabaan/seHra KHaali/KHwaar/suuna/sunsaan raafzi(m. v. n.t.t. a. v. v. v.)/matluub(m. n.i.i.)/iHtiyaaj(f. a. n.t. a. n. v. n. matruuk hañsna/mazaaq uRaana mazaaq ehaanat aameyz aKHz karna maaKHaz maaKHuuz jalb(m. n.

adv. a.)/parwaah/pyaas/ raGHbat/SHauq/tiSHnagi raGHbat dil kaSH/maeHbuub/marGHuub/pasañdiidah/ pyaara/SHaayaañ dil pasañdi/marGHuubiyat marGHuub KHwaahaañ/raaGHib/mutamañni/SHaa'eq tark karna chauki(f. a. n.t. v.t. n.designate: designated: designation: designer: designing: desire: desire: a.)/ tarsiil(f.)/meyz e taeHriir bar baad karna chau paT/laq o daq/suuna/wiiraan KHaraabi/wiiraani aas toRna/naa ummiid hona/os paR jaana naa ummiidi/yaas maa yuus kun/naa ummiid bheyjna/rawaanah karna imzaa/KHaatimah(f. a. v. n. n. a. a. a. n. a. v. a. n.i. v.) rawaanah kardah bad Haal/naa ummiid laaley/maa yuusi bey jigri sey paliid/paliit/qaabil e nafrat/zabuuñ ghaTiya jaañna/juuti par maarna/ nafrat karna/peySHaab ki dhaar par maarna/ zaliil samajhna (strong)desire: n. n.i. v.t. . naam zad naam zad SHudah ism/mañsab/naam/ôHdah/ rutbah/taqarrur naqqaaSH fitrati aarzu karna/chaahna/jii chalna/KHwaahiSH karna/ talab karna aarzu/aas/aaSHa/armaan/chaah/ chaahat/chaa'o/Hasrat/Hausalah/hawas/Hirs/ Hub/huRakna/eraadah/iSHteyaaq/jazbah/ kaam/KHwaahiSH/laaley/laggi/maqsad/marzi/ matlab(m.)/muraasilah(f. desirable: desirablity: desired: desirous: desist: desk: desolate: desolate: desolation: despair: despair: despairing: despatch: despatch: despatched: desperate: desperation: desperately: despicable: despise: a. v. n.t. n. a.)/maktuub(m.)/muraad(f.

v. n.t. prep. a. n. a.i. v. v. destructiveness:n. a. v. n.) bar baadi/fana/GHaarat gari/halaakat/ KHaraabi/nuqsaan/taaKHt o taaraaj/toR phoR/ safaa'i/wiiraani GHaarat gar/mohlik/nuqsaan deh GHaarat gari/nuqsaan dehi bilaa sar paer/jald baaz/ uuT paTaañg bakney waala âlaaHedah karna/alag karna/haTaana âlaaHedah hona âlaaHedah chhuuT/laa ta^alluqi giñna/tafsiil sey bayaan karna bayaan/kachcha chaTTha/juz'yaat/tafsiil destroyed: destroyer: destroying: destruction: a. v.t.despite: despite: despoil: despoiler: despoliation: despond: despondent: despot: despotism: despumate: destabilise: destination: destine: destiny: destitute: destroy: n.t. n. v.t. . desultory: detach: detach: detached: detachment: detail: detail: a.i. v. n. destructive: a. n.t. n. n. baer/buGHz/SHadiid kiinah/SHadiid nafrat baa wujuud/baa wujuud yeh keh/ maziid bar aañ chhiin leyna/GHaarat zani karna/luuT leyna chhiin leyney waala/GHaarat zan/luTeyra dast burd/luuT/mukammal GHaarat gari maa yuus hona/naa ummiid hona hiraasaañ/maa yuus/naa ummiid jaabir/mutlaq ul ânaan/zaalim fir^auniyat/istebdaad muñh sey jhaag nikalna GHaer mustaeHkam karna mañzil/maqsad/qismat taey karna honi/muqaddar/nasiib/qismat/sitaarah/taale^ aawaarah/bey bahrah/bey zar/GHariib/kora/ laa chaar/mafluuk/naa chaar aadha karna/bar baad karna/Dubona/ kaaT karna/KHaak meyñ milaana/ naa kaarah banaana/niist o naa buud karna/ paa maal karna/paTra kar deyna/tabaah karna bar baad/chau paT/maara/paa maal/tabaah/zaae^ GHaarat gar/KHaanah bar añdaaz biiKH kani(f. v. n. n.t.i. n. v.

v. v.t. v. v. n. n. v.t. v.t. n. a. v.t. n. v. n.t. v. n.t. determine: determined: v. v.t. n. n. deteriorative: a.t. mufassal/tafsiili Heraast meyñ leyna/rakh leyna/rokna Heraast faaSH karna/pakaRna/patah chalaana/ paeh chaañna/suraaGH lagaana dar yaaft/iñkeSHaaf/kaSHf/suraaGH rasaani suraaGH rasaañ Heraast/nazar bañdi rukaawaT Daalna/Taañg aRaana pochhna/safaa'i karna bad tar karna inHetaat paziiri inHetaat paziiri âzm karna/faesalah karna/muta^iyyan karna âazim/muta^iyyan/pakka/saabit qadam âzm/faeslah/isteqlaal/jazm/qaraar/ sabaat/tahaiyah âazim âmal e safaa'i az Had nafrat karna makruuh/qaabil e nafrat taKHt sey utaarna GHalat Heraasati dhamaaka karna/phaaRna bigaaRna/masKH karna lamba raastah/pheyr daar bad naami karna/ghaTaana/ley leyna/ tawajjoh haTaana tawajjoh haTaaney waala gazañd/nuqsaan(m. a.t.t.t.detailed: detain: detainment: detect: detection: detective: detention: deter: deterge: deteriorate: a. v.t. determining: detersion: detest: detestable: dethrone: detinue: detonate: detort: detour: detract: detractor: detriment: detrimental: detritus: detrital: detrude: detruncate: a. a.)/qabaaHat(f.)/muzrat nuqsaan deh/zarar rasaañ chuura/reyKHt/reyzah kañkriila/reytiila ghuseyRna/piichhey dhakeylna kaañTna chhaañTna/masKH karna/ phuñgi kaaTna deterioration: v. a. v.t.t. v. . n.t. determination: n.

i. n. a. a. v.detumescence: deuce: deuced: n.t.)/zuhd(m. v. n. n. v.i. n. a. n.t. a.t. n.t. v. n.t.t. a. n. n. n. v. v. a.)/pur fareybi(f. a. v.) fikr karna/sochna/tarkiib ghaRna saaKHtah par daaKHtah faariGH/KHaali/kora/laa chaar/ ûryaañ aagey baRhaana/supurd karna tafwiiz ma^nuun karna/mañsuub karna/nazar karna nisaar/SHauqiin bañdgi(f.t. devalue: devastate: devastated: devastation: develope: developing: developement: deviate: deviation: device: devil: devilish: devious: deviousness: devise: devised: devoid: devolve: devolution: devote: devoted: devotedness: devotee: devotion: devour: devouring: devout: v.) âabid/âbd/bhagat/jaañ nisaar/ paeru/zaahid bañdagi/fida/taa^at/êbaadat/ ûbuudiyat/waqf chaaT jaana/chaT kar jaana/hazm kar jaana/ nigalna hazm Halqah bah goSH/muttaqi/pakka deus ex machina:n. v. . suujan ki kami SHaetaan SHaetaani qismat ki palaT? qiimat ghaTaana GHaarat gari karna/taaKHt o taaraaj karna bar baad/GHaarat bar baadi/GHaarat gari/luuT maar/tabaahi par waan chaRhna/taraqqi karna naSHw taraqqi karta hu'a/uchak naSHw o numa/namu/taraqqi bhaTakna/iñHeraaf karna/munHarif hona/ raah sey haTna ilHaad/inHeraaf Hiilah/Hikmat/jatan/joR toR/tadbiir deow/SHaetaan KHabiish/KHatar naak/duSHmanaanah/SHaetaani ba^iid/duur/gum raah/pheyr daar heyra pheyri(f. a. v.t. n.

n. a. n. a.) lan taraani(f. v. a.) dastar KHwaan(m. n. n.)/iñtiSHaar(m. n.)/isHaal(m. n.) SHakl KHatar naak/SHaetaani mumaiyyazi imtiyaazi/tafriiiqi taaj taSH KHiis mumtaaz boli/laehjah mañtiqi guftugu/ham kalaami/mukaalmah qutr(m.) paañsa/qur^ah do kaaT/do qismi/do SHaaKHah Hukm deyna imla(m. n.) îbaarat/iñSHa farhañg/luGHat kaehna/qaul/rawaayat ta^liimi . n. n. n. n.) bikhraa'o(m. n.)/pothRa(m. n. n. a. n. n. n.)/hiira(m. a. a.dew: dexter: dexterity: dextrous: diabetes: diagram: diabolic: diacritic: diacritical: diadem: diagnosis: diagnostic: dialect: dialectical: dialogue: diameter: diamond: diaper: diarrhoea: diary: Diaspora: diatribe: dice: dichotomous: dictate: dictation: dictator: dictatorial: dictatorship: diction: dictionary: dictum: didactic: n. a.) dast(m. os/SHab nam siidha/siidhey haath par lap jhap/lapak/mahaarat/saliiqah charb dast/hunar mañd/maahir ziabetis(f.) aamir aamiraanah aamiriyat(f. n. n.) roz naam chah(m. n. a. n. n. n.) almaas(m.t.

n.t.t. v.)/aan(f.i. (highly)dignified:a.diddle: die: v.t. differentiate: v. v. n. a. v.t.i.) muKHtalif hona/mumaiyaz hona duu'i/farq/eKHtelaaf/heyr pheyr/naa ittefaaqi/ pheyr âlaaHedah/GHaer/juda/muKHtalif duusri taraH sey/juda gaanah/tafriiqi farq karna/mumaiyaz karna baariik/daqiiq/duSHwaar/kaRa/kaThin/muSHkil/ peych daar/peychiidah/pur peych/SHaaq diqqat/duSHwaari/gaañTh/jhameyla/meHnat/ marHalah/musiibat/muSHkil(f.i.t. v. v.)/ jaah(m. difficult moment: diffident: diffuse: diffuse: diffuse: diffused: dig: digamy: digest: digestion: digestive: digit: digging: diglot: dignified: a.)/HaSHmat(f. v.)/paKH/ peych/phañda/rog(m. n.)/parheyzi KHoraak(f.) die: diet: differ: difference: different: differently: n.)/SHaan(f.)/raf^at(f.)/ sañjiidagi(f.)/wajaahat(f.)/îzzat(f. adv.t.)/ dab dabah(m. n. v. v. n. a. difficult: difficulty: a.t.)/qadr(f. a.)/âzmat(f. n.)/martabah(m.)/sa^uubat/ SHaaKH saanah/takliif/uljhan/ziiq aaRa waqt GHaer waasiq/maSHkuuk phaelaana/muñtaSHir karna phaelna bikhra/dhuñdhla SHaaKH dar SHaaKH khodna/kureydna duusri SHaadi hazm karna/pachaana haazimah(m. n. . GHaban karna/war GHalaana chal basna/dam nikalna/dam toRna/faut hona/ guzarna/iñteqaal karna/KHaatimah hona/ marna/mar miTna/ruuH nikalna/wafaat paana paañsa/qur^ah/saañcha/Thappa KHoraak(f.)/SHaraf(m.t.) haazim uñgli kan/khudaa'i do zabaan waala sañjiidah/wajiih âziim âzmat deyna aab(f.)/Hurmat(f. dignify: dignity: v. a.)/aabru(f. a.

n. n.) bar baad karna/khañDar banaana bar baad/khañDar phelaana/wus^at deyna phaelna/phuulna Dhiila/kaahil diqqat/dirañg/kaSH makaSH/muSHkil/ pheyr/SHaaKH saanah jaañfiSHaani/meHnat/sar garmi Daak gaaRi an thak/chau kas/meHnti meHnat sey soya(m. v. v.t.) naap/paemaa'iSH/wus^at Haqiir karna/kam karna kam nuqs/qasr saGHiir lagaa taar SHor khaana/tanaawul karna khilaana/tanaawul karaana dhakka deyna/piiTna/Thoñkna ghañTi bajtey raehna tanaawul bey rañg/mal gija khaana/ziyaafat/zuhraanah . n. a. v. v. n.i. n. n. a. v.t. a. a.) Hal karna/patla karna tuGHiyaani aaj kal karna dhuñdhla/maddham añdheyra karna/maddham karna dhuñdla pan(m.i.t. n. n.i.t.t.)/meyñD(f. baat sey haTna/gureyz karna gureyz bañd(m. a. v.t. v.t.t.digress: digression: dike: dilapidate: dilapidated: dilate: dilate: dilatory: dilemma: diligence: diligence: diligent: diligently: dill: dilute: diluvium: dilly dally: dim: dim: dimness: dimension: diminish: diminished: diminution: diminutive: din: dine: dine: ding: ding: dining: dingy: dinner: v. v.)/KHañdaq(f.t. v. n. n. adv. n. a. v. v. v. n.t. n.

a. v. n.t. n. v. v.) Dubki lagaana/Dubona/GHotah deyna Duubna Dubki/gaehraa'i sanad sanad yaaftah Hikmat(f. n. a. disable: disabled: disabuse: disaffected: disaffection: v.i. a. khaana khaana khaana khilaana choT(f.dinner: dinner: dint: dip: dip: dip: diploma: v. a.t. n. a. n.i. . n. diplomacy: diplomat: diplomatic: dippy: dire: direct: direct: direction: n.) sefaarat kaar sefaarati KHabti/paagal GHazab naak/haebat naak hedaayat karna/mabzuul karna âen/bah raah raast/khula/raast/ saaf/siidha hedaayat/irSHaad/paehlu/patah/ruKH/ samt/su/taak/taraf bey ruKH/bey samt hedaayat/Hukm/payaam baraah raast/fauran/SHitaab haadi/naazim/muñtazim nazaamat maatam KHwaani dhuul/gañdagi/mael/miTTi gañdah/GHaliiz/maela/naa paak/ najis/paliid/paliit gañdgi/GHalaazat/janaabat/KHabaasat/mael/ naa paaki/najaasat sifli kam zuur karna/laa chaar banaana laa chaar/majbuur/ma^zuur/naa aehl/naa qaabil aañkheyñ khol deyna/tasHiiH karna/Thiik karna bey mael/bila muHabbat bey maeli diploma holder: n. n. adv. v. a. n. directionless: a. n. n. n. dirty manoeuvre:n.t. v.t. n.t. directive: directly: director: directorate: dirge: dirt: dirty: dirtiness: n.

t. a.)/ruKHsat(f.)/Halqah bah goSH(m.)/SHaagirdi(f. .)/muqallid/muriid(m. discipline: n.) saKHt giir/zaabit nazm/zabt disappearance: n. v. a.)/ SHaagird(m. n. a. v. disappointing: n. a.) islaaH karna/saza deyna muriidi(f. n.t. n. n. disagreeing: disagreement: disallowed: disappear: n. v.)/cheyla(m.t. v. a. discipline: discipleship: v. disappoint: disappointed: v.i.t.)/nikaas(f. disapprove: disapproved: disaster: disastrous: disastrously: disavow: disavowal: discard: discarded: discern: discernible: discerning: discernment: discharge: discharge: discharged: disciple: v. disciplinarian: a. a.t. n. naa KHuSHi naa KHuSHi an ban/eKHtelaaf/muKHaalifat/naa ittefaaqi naa mañzuur chal deyna/nazar sey GHaa'eb hona/ ojhal hona GHaer Haaziri/gum SHudgi aas toRna/maa yuus karna hiraasaañ/maa yuus/maeHruum/ naa muraad/naa ummiid hiraas/maa yuusi/naa umiidi maa yuus kun naa pasañd karna/rad karna naa pasañd/nazri aafat/halaakat/musiibat/tabaahi halaakat KHeyz/pur aafat/tabaah kun musiibat aameyzi sey iñkaar karna/mukar jaana iñkaar nikaalna/pheyñkna/rad karna dhutkaarah hu'a/rad kardah imteyaaz karna/paehchaañna qaabil e daryaaft/qaabil e faehm biina/daqiiqah ras/nuktah daan/saliiqah mañd firaasat/imteyaaz/îrfaan/nazar/paehchaan/ samajh/tamiiz/waquuf(m. v. adv.)/rehaa'i(f. n. a.) aazaadah/faariGH baalak(m.t.)/paeru(m. disappointment: n.t. n.)/ Hawaari(m. a.disagreeableness:n.) aazaad karna/chhoRna/nibTaana/ruKHsat karna/ uñDeylna chhuTTi(f.

)/ nafaaq/phuuT(f. n.)/maa yuusi(f.)/ uljhan(f. discordant: discount: discount: discourage: discourse: discover: discovered: discoverer: discovery: discredit: a. iñkaar karna faaSH karna/izhaar karna/kholna/ zaahir karna aaSHkaara/faaSH/khula/zaahir afSHa/iñkiSHaaf/izhaar bad rañg karna/rañg uRaana bad rañg hona/rañg utarna haraana/haziimat deyna/maar bhagaana/ paa'oN ukhaaRna/ulaT deyna haar(f.t. n. v. v.)/ fasaad/futuur/khichaa'o/naa ittefaaqi(f.)/bey kali(f. v.t.)/pareySHaani(f.) bey aaram karna/bey chaen karna/ bey kal karna/pareySHaan karna/uljhan meyñ Daalna abtari paeda karna/bad nazmi karna/ bey tartiib karna/naa kaam karna baatil kun/ bad Hawaas karney waala alag karna alag pan kaaT naa raaz âlaaHedi/faasilah an ban/bey ittefaaqi/chaKH(f.t.i.t.)/jhuñ jhulaahaT(f. n.)/ SHikast(f.t.) naa mauzuuñ/naqiiz kaaTna kaTauti bad dil karna/himmat toRna guftugu/kalaam/maqaalah/nutq dar yaaft karna/faaSH karna/ kaaSHi karna/nikaalna/pakaRna bar aamad/paeda kaaSHif dar yaaft bey e^tebaar disconcerting: a. discontinuity: n. discord: n. v. v.t.t. .) bey chaeni(f. a.t. v. n.t. v.)/eKHtelaaf(m. a.t. n. v. n. v.disclaim: disclose: disclosed: disclosure: discolour: discolour: discomfit: discomfiture: discomfort: discomfort: disconcert: v. disconnection: n. disconnect: disconnect: v. discontent: n. a. n. n.

discuss: discussion: disease: diseased: disembark: disembowel: disenchant: disenchanted: v. n.t.)/muzaakarah(m.t. a. disenchantment: n. a. discriminatory: a.t. v.t. disencumber: v. a. disenfranchise: v.)/aazaar(m. v. disengagement: n.t.) âarizah(m. aabru baaKHtah moHtaat ghapla eKHteyaar farq karna/juda karna/ paehchaañna/tamiiz karna mumtaaz imteyaaz/imtiyaazi suluuk/tamiiz imteyaazi imteyaazi/muta^lliq bah imteyaaz baeHs karna/Hujjat karna/guftugu karna/ mubaaHisah karna/zikr karna baeHs(f. disentangle: disentangle: disfigure: disforest: disfranchise: v.discredited: discreet: discrepancy: discretion: discriminate: discriminate: a.)/rog(m.)/ mubaaHisah(m. v. disgrace: v.t.)/Hujjat(f.t. n. discriminately: a.t.) âliil/biimaar/mariiz/rogi kaSHti sey utarna/qadam rakhna peyT chiirna seher toRna/tilism rubaa'i karna uchaaT azaalah e seher/tilism rubaa'i rukaawaT duur karna/sar ka bojh utaarna raa'ey dahi sey maeHruum karna faariGH faraaGHat suljhaana sulajhna bad suurat banaana/masKH karna jañgal bar baad karna Haqq e raa'ey dahi chhiiñna bila Haqq e raa'ey bey îzzati karna/bad naami karna/ dhajjiyaañ uRaana/khaR khaRaana/niicha dikhaana/ pagRi uchhaalna/ruswa karna/tauhiin karna/ zaliil karna bey îzzati/falaakat/faziiHat/nañg/ ruswaa'i/tauhiin/zillat discrimination: n.t. n.)/ biimaari(f.t. a.)/marz(m. v. n. disgrace: n. disfranchised: a.t.)/âlaalat(f. v. v. .)/îllat(f. v.i. disengaged: a.t. v.)/kaehna suñna(m.

)/tabaaq uchaaT bikhra/Zauliidah mu bad diyaanat/bey iimaan/fareybi/ GHaabin/KHaa'in/khoTa bey iimaani/GHaban aabru leyna/pagRi uchhaalna/pagRi utaarna/ zaliil karna bey îzzati/hatak/tauhiin/zillat ruswa bey aabru/bey nañg o naam jaraasiim sey paak karna chaal baaz/dunya saaz purzey purzey karna purzey purzey hona muñtaSHir/purzah purzah iñtizaa^ toRney waala âlaaHedah karna/kaaTna âlaaHedah hona/kaTna âlaaHedah/kaTa hu'a ukhaaRna an mil/bey joR/uuT paTaañg na chaahna/naa pasañd karna naa pasañd alag karna dishonourable: a. a.t. aabru baaKHtah/ru siyaah/ruswa ochha/qabiiH/SHarm naak naalaañ sawaañg bharna baeh ruup/Hiilah/sawaañg ghin/karaahat/nafrat/tanaffur bey zaar/naalaañ/uchaaT kariih qaab(f. a.t. disintegrator: n. a. v. v. a.t. v. a. disintegration: n. a. v.t. disintegrtate: v.)/rikaabi(f. . disinfect: disingenous: disintegrate: n. a. n. v. a. n. a. n. n.disgraced: disgraceful: disgruntled: disguise: disguise: disgust: disgusted: disgusting: dish: disheartened: dishevelled: dishonest: dishonesty: dishonour: dishonour: dishonoured: a.i.t.t. disjoin: disjoin: disjoined: disjoint: disjointed: dislike: disliked: dislocate: v. a. v.t. disintegrated: a. v. a. a. n.i.

n. v. v.) bar KHaast naa KHalafi/sar taabi âasi/âaq/naa KHalaf/naa farmaan/sar taab gholna/Hal karna ghulna/Hal hona maeHluul âarizah/añdheyr/futuur/gaR baR(f. v.)/ ruKHsat(f.i. a. n. . n. n. n. a. n. a. v. dispassionately:adv. v.t. a. a.t. n. v. dismiss: dismissal: dismissed: disobedience: disobedient: disolve: disolve: disolved: disorder: disorganised: disown: disparage: disparate: dispart: disparity: dispassion: v.)/ulTa palTi GHaer munazzam/ulTa pulTa iñkaar karna/mukar jaana niicha karna GHaiir masaawi/naa bara bar âlaaHedah karna/TukRey TukRey karna bey joR pan/farq/iKHtelaaf GHaer jazbaatiyat ThañDey dil sey bheyjna/maar Daalna/rawaanah karna rawaangi(f. a. a.)/subuk doSHi(f. n.)/bar kinaari(f.) rawaanah dismemberment: n. n.t.t.t.t.dislocation: dislodge: dislodge: dislodged: disloyal: disloyalty: dismal: dismay: dismay: dismayed: dismember: n.)/hañgaamah/ haR boñg/rog(m. âlaaHedgi/infikaak bey ghar karna/ukhaaRna bey ghar horna/ukhaRna bey ghar/ukhRa bey wafa/GHaddaar/sar kaSH baGHaawat/GHaddaari aazurdah/mukaddar/tiirah/udaas Daraana/dhamkaana/haebat zadah karna/ maa yuus karna haebat/himmat SHikani/Huzn/KHauf Dara/KHauf zadah/faq/maa yuus judaa karna/TukRey TukRey karna Hissey baKHrey/qata^/taqsiim e mulk chhuTTi deyna/nikaalna/ruKHsat karna bar KHwaastgi(f. a.t. v.)/chhuTTi(f. n. a.i.t. v. dispatch: dispatch: dispatched: v.

t. a.) bey qabzah karna/chhiiñna bey aasra/bey ghar displeasing: displeasure: disport: disposal: dispose: n.)/uftaad(f. n. n. bhagaana/dafa^ karna/duur karna/zaa'el karna GHaer zaruuri/qaabil e istisna baañT/baTwaara/taqsiim dawa KHaanah baaTna/dawaa deyna/taqsiim karna âttar/dawaa saaz KHaslat(f. v.)/tabii^at(f. v. a. v. n.) bhagaa deyna/bikheyrna/paa'oñ ukhaaRna/ muñtaSHir karna/tittar bittar karna bikharna bar KHaast bikhraa'o/iñtiSHaar/paraagañdgi/ phaelaa'o alag karna dikhaawa/jalwah/namuud/numaa'iSH dikhaana dil khaTTa karna/naa KHuSH karna/rulaana alag alag/bey zaar/jiz biz/kabiidah/kaSHiidah/ KHafa/naa KHuSH/naa raaz/rañjiidah/ TeyRha(m. n. v.t.i. v. n. dispossess: dipossessed: v.dispel: dispensable: dispensation: dispensary: dispense: dispenser: dispension: disperse: disperse: dispersed: dispersion: displace: display: display: displease: displeased: v. a.)/ tiinat(f.)/maeHruumi(f. dispose of: dispose: disposable: disposal: dispossess: v.)/TeyRhi(f.t.t. n. n.)/sariSHt(f.)/mizaaj(m.) kirdaar(m. v.t. v. n.i. dispossession: n. n. v.) naa pasañd êtaab/kabiidagi/KHafagi/naa KHuSHi/naa raazgi KHuSH karna/phuslaana faroKHt aaraastah karna/baañTna/bañd o bast karna/ iñtezaam karna/nazm deyna/nikaalna/ taqsiim karna/tartiib deyna beychna/nibTaana/nikaalna/taey karna paa'oñ ukhaaRna qaabil e nikaasi bañd o bast/faroKHt/nikaasi/tasfiyah bey ghar karna/maeHruum karna/nikaal deyna bey daKHli(f.)/siirat(f.t. .t.)/ saliiqah(m.t. disposition: n. v. v. n.t.t.t. a.

v. baeHs karna/Hujjat karna/jhagaRna/ mubaaHisah karna/saat paañch karna/ulajh paRna n. a. dissect: dissension: dissent: dissent: dissenting: dissenter: dissimilar: dissipate: dissipation: dissolution: dissolve: v.) iKHtilaaf hona/muKHaalif hona iKHtilaaf/naa mowaafiqat iKHtilaaf karney waala GHaer muqallid/muKHaalif/raafzi muKHtalif alalley talalley karna/muñtaSHir karna alalley talalley fasKH/taeHliili(f. a.t. n. disproportional: a.) GHaer mutanaasib bey tanaasub disproportionateness:a.)/naa mauzuuniyat(f.) fasKH karna/galaana/gholna/Hal karna/ paani kar deyna/paani paani karna/ pighlaana/taeHliil karna/toRna galna/ghulna/Hal hona/paani paani hona/ pighalna/taeHliil hona dissatisfaction:n.)/GHaer mauzuuiyat(f. bey aahañgi(f. .t. a. n.) aabru baaKHtah/bad naam chiirna/KHalal Daalna/mañqata^ karna/ SHiiraazah bikharna/taeh o baala karna toR phoR/iñtiSHaar/iñtizaa^ iñtiSHaari/KHala añgeyz alag alag/GHaer mutma'in/na KHuSH/uchaaT bey itmenaani/naa gawaari/naa KHuSHi kaaTna/kholna fasaad/phuuT(f.) v. Hujjat(f. n. v. a. disproportionate: a. baeHs/jhagRa/nizaa^/pur KHaaSH/qaziyah/ qissah/tanaaza^/uljhaa'o mutanaaza^ pareySHaan kun GHaflat karna/nazar añdaaz karna/ putli pheyr leyna/taraH deyna âdam tawajjohi/GHina ruswaa'i(f.t/i.t.disproportion: n. n. n.i.t. n. v. a. n.i.)/mujaadilah(m. âdam e tanaasub(m. n. v.i. dissolve: v.) disputation: dispute: dispute: disputed: disquieting: disregard: disregard: disrepute: disreputable: disrupt: disruption: disruptive: dissatisfied: n. a. n. v.

)/ firaaq(m.) duur/ba^iid ajiiran phaelaana/phulaana phulaa'i doha(m.) saaf alag karna/farq karna/tamiiz karna farzaanah/mumtaaz/sar aamad bigaaRna/maroRna/masKH karna/toRna bigaaRa hu'a/biika bigaaR/kaji/taeHriif moRna/pareySHaan karna/pheyrna aaSHuftah/figaar/gum/Haeraan/kabiidah/ pareySHaan bad Hawaasi/baukhlaahaT/bey kali/ghabraaHaT/ kabiidagi/KHabt phakkaR/qurq ghabraaya hu'a/maKHbuut ul Hawaas aafat/bad baKHti/bala/bipta/ghabraahaT/ Haeraani/karb/kulfat/pareySHaani/qurqi/rañj/ uftaad/ziiq distinctiveness:n.)/faasilah(m. a. distinctly: distinguish: adv.t. n. a.t. a. n.dissonance: dissonant: dissuasion: distance: distant: distasteful: distend: distension: distich: distil: distil: distiller: distillery: distilling: distinct: distinction: distinctive: n.) kaSHiid karna/khiiñchna/nikaalna nikalna aab kaar aab kaari chakaan alag/âlaaHedah/âyaañ/baiyyan/ juda/KHaas/khula khula/mumtaaz/saaf/waazeH farq/imteyaaz/tamiiz imtiyaazi imtiyaaziyat(f. n. bey aahañgi/phuuT(f. n. a. a. v. a. .t. n. a.)/raKHnah naa saaz mana^ biich/duuri(f.t. n. distinguished: a. a. n. a. a. v. n.)/palla(m. v. v. n. n.t. v.i.)/masaafat(m. distort: distorted: distortion: distract: distracted: distraction: distrained: distraught: distress: v.)/farq(m.

)/Tappa(m.)/furqat(f.)/kap kapaahaT(f.t.)/baTaa'i(f.t.) ghabraaya/mutazabzab aezan/mukarrar/waesa hi/wahi chhoTa giit(m. n. n.t. a.)/jhagRa(m. a.)/phuuT(f.) êlaaqah/Halqah/ta^lluqah/zila^ bharosa nah karna/SHak karna/SHubhah karna bad gumaani/bey e^tbaari/SHak/SHubah bad gumaan/bad zan/bey e^tbaar/SHakki/waehmi bad gumaani sey/SHak sey abtar karna/chheyRna/Haa'el hona/Haraj karna/ KHalal Daalna aaSHob/gaR baR/fasaad/hañgaamah/harj/ khalbali/pareySHaani/SHor SHaraaba/ SHoriSH/ulaT pulaT faatir/Haeraan/par afSHaañ/pur aaSHob muKHil muKHil/pareySHaaan kun/taSHwiiSH naak du'i(f. n. n. a.)/khaa'i(f.t. alam naak/aziiyat naak/darda naak/takliif deh aazaar rasiidah/diq/kabiidah/paagal/ pareySHaan/SHikastah Haal/tañg aazaar deh/pareySHaan kun baañTna/Hissah karna/taqsiim karna baTna baañT(f.) buqchi(f.)/taqsiim(f. v. n.t. . v. disturbed: disturber: disturbing: disunion: disunite: disunity: disuse: disuse: disused: ditch: ditch: dither: dither: dither: dithered: ditto: ditty: ditty bag: a. v. a. n. disturb: disturbance: v.t. a.)/ larziSH(f. v.distressful: distressed: distressing: distribute: a. v.i. v. v. n. n. n. n.) jhagRa karna/kaaTna/phuuT Daalna bey ittefaaqi/jhagRa/naa ittefaaqi/phuuT bey rawaaji/GHaer iste^maal/tark/tiyaag chhoR deyna/iste^maal nah karna matruuk chhoRna/tark karna/gaRha khodna gaRha(m.) ghabraana/kap kapaana/larzna hich kichaakar/pareySHaan karna ghabraahaT(f.) (to be)distributed: distribution: district: distrust: distrust: distrustful: n.)/KHañdaq(f. n. distrustfully: adv.t. n. n.)/joSH(m.

v.) ilaahi divine contemplation:n. n.i. v. divine worship: n. a. n. v.) qudrat êbaadat KHuda ki maar divine ordinance:n. a. muraaqibah(m. v. n.t.t.i.i. v.t. v.) peySHaab aawar kasrat e peySHaab(f. n. divine wrath: n. a. v. v.) rozaanah/roz ka/yaumiyah baehkna/bhaTakna/gumraah hona/phirna aawargi/baehkaawa/gum raahi/iñHeraaf phaelna/SHaaKHeyñ phuuTna Dubona/GHotah deyna Dubki lagaana/GHotah KHori karna Dubki(f. . v.ditty box: diuretic: diuresis: diurnal: divagate: divagation: divaricate: dive: dive: dive: diver: diverge: diverge: divergence: divergent: diverse: diversify: diversion: diversity: divert: divest: divide: dividend: divider: divine: n. n.t. n.)/GHotah(m.)/maqsuum faasil/par kaar(m. a.t. n. n. n.) Dubki maarney waala/GHawwaas/GHotah KHor kholna/munHarif karna/phaelaana bhaTak jaana/khulna/munHarif hona/ phaelna/phuuTna iñHeraaf/iñtiSHaar/phaelaa'o bhaTakney waala/khulney waala/muñHarif/ muñtaSHir chañd/guu naa guuñ/ka'i/muKHtalif/ rañga rañg muKHtalif karna/tarmiim karna baehlaawa/dil lagi/faraH/farHat/gureyz/jul/ moR/pheyr/taeHwiil/tasliit bhaañt/iKHtelaaf/rañga rañgi dil baehlaana/moRna/paehlu bachaaana/ raastah badalna/ruKH pheyrna ôHdah ghaataana baañTna/Hissah karna/kaaTna/taqsiim karna Hissah(m. n. nuur farz(m.i.t. v. sañduuqchah(m. divine power: n.) divine light: n.

) Dag mag/pareySHaan/subuk sar bah pareySHaani ada karna/baja laana/kar deyna/karna mat tarjumaan(m. n. v.t. suff.t. n. n. .t. v. n.)/taeHriir(f.t. dodder: dodder: dodge: dodger: dodgy: doe: doer: doer: doff: dog: dog: v. n. v. n. a. n.)/îlm(m.)/ sanad(f. n. n.) mutii^/suddhaR suddhaR pan kaañTna/KHulaasah karna godi Hakiim/mo^allij/tabiib âqiidah(m.)/kaaGHaz(m.)/kutya(f.)/marduud/sag/zaliil piichha karna/ta^aaqqub karna divorce: divorce: divulge: dixie: dizzy: dizzily: do: don't! dobhash: docile: docility: dock: dockyard: doctor: doctrine: doctrinal: document: documentary: v. a. n.i.division: n.t. a. a.)/masa'alah(m. adv. documentation: n. v.)/nawiSHt(f. v.) dast aaweyzi/taeHriiri dast aaweyz kaari/Hawaalah nigaari Dagmagaata/Dhiila/larazna/sust aakaas beyl daGHa deyna/dhoka deyna/heyr pheyr karna/ kaTna/katraana/raastah katraana/Taalna chaal baaz/fareybi/Heelah saaz chaal baaz/fareybi/Hiilah saaz hirni/KHar gosH -baaz faa^el/karney waala/karta dharta/murtakib kapRey utaarna/multawil karna/Topi utaarna kutta(m.)/ mazhab(m.t. v. n. n. baab/baañT/baTwaarah/fasl/iñqisaam/ KHaanah/maeHkamah/SHo^bah/phooT/ tafsiil/taqsiim alag karna/chhoRna/talaaq deyna chhuuT/talaaq faaSH karna/phoRna fauji deygchi(f. a.)/wasiiqah(m.t.) mazhabi dast aaweyz(f. n. intj.

n. a. Tam Tam kuttey ka paTTa ghamsaan ki laRaa'i/saKHt laRaa'i haTiila/siinah zor/ziddi akal khurra/kaT khana kaT khana pan la^nat bheyjna kutta ghar/kutta KHaanah kutta chaal âqiidah/mazhab/qaul/usuul e âqa'ed aamiraanah/kaTTar mazhabi mazhabi kaTTar pan/mazhabi ta^assub falaaH kaar faa^el sweet bey kaefi/paZH murdagi/udaasi baKHrah/guzaarah/Hissah alam/dard/rañ alam naak/dard naak/GHamgiin/maluul/ rañjiidah/udaas guRiya(f. n.t.)/putli(f. n. .t. n. n.) SHaagird peySHah(m. n.dog-cart: dog collar: dogfight: dogged: doggish: doggishness: doggone: doghouse: dogtrot: dogma: dogmatic: dogmatism: do gooder: doing: dolce: doldrums: dole: dole: doleful: doll: dollop: dolour: dolourous: dolt: domain: dome: domestic: n. n. n. a. a. n. n. n.) Dheyla/loñda/luqmah/peyRa alam/dard/dukh/GHam/maatam/ rañj/takliif alam naak/darda naak/GHamgiin/udaas ablah/bey waquuf/GHabi aqliim/daaa'erah e iKHteyaar/milk/qalam rau gñbad/qubbah daaKHli/deysi/ghareylu/KHaan daani/ KHaañgi/paaltu KHaanah jañgi(f.) hilaana/paaltu banaana/par chaana domestic feud: n. a. n.) uupar kaa kaam daañta kilkil(f. a. v. n. a. a. domesticate: v. n. domestic servant:n. n. domestic help: n. domestic quarrel:n. a. n. n.

t. n.domicile: dominion: dominance: dominant: dominating: dominate: dominated: domination: dominator: domineer: dominion: don: doom: doomsday: donate: donation: donkey: donor: do-nothing: door: door leaf: doorkeeper: doorknob: doorman: door-screen: doorsill: dope: dope: dormant: dormient: dormitory: dormouse: dorsal: n. v. n.)/qalamrau(f.) baKHSHney waala/deyney waala bey kaar/kaahil/nikaTThu baab(m. n.t. n. v. n. a. v.) afyuun/chaTni/chiknaa'i/teyl charas pilaana/naSHah aawar SHa'ey deyna kaahil/KHwaabiidah/maKHfi/niim jaan/sust KHwaabiidah âaam KHwaab gaah dar muusSH/KHar muuSH âqbi/pichhla/puSHti . n.) dar baan(m.) darwaazey ki ghuñDi/dastah chauki daar(m. n. v. n.)/KHar(m. a. n.t. a. n.)/nasiib/qismat roz e HaSHr âtiyah deyna/toHfah deyna baKHSHiSH/chañdah/hadiyah aeHmaq/bey waquuf/gadha(m. n. n.)/tasallut(m. v.) farmaañ bardaar/Haakim/muqtadir Hukuumat chalaana/zabar dasti karna âmal daari/Hukuumatqalam rau/saltanat iKHtiyaar karna/malnuus hona/paheñna fana(f. n. a. maHl e aqaamat/maskan/sukuunat/watan âmal daari(f.) dehliiz(f.)/Hukuumat(f. n. n. n. n.) GHalbah/iqtidaar/tasallut GHaalib/Haakim/musallat musallat Haawi hona/Hukuumat karna/numaayaañ hona maGHluub GHalbah(m.)/dar waazeH(m. n.) chiq(f. a.t. a.)/paT(m.)/dar(m.t.) palla(m. n.)/ raaj(m.)/Haajib(m. n.)/kiwaaR(f. n.)/saltanat(f.

a.i. n. n. a.t. a. adv. double entendre: n. a. n. n. v. v. a. adv. v. v. double decker: n. n. double cross: n. n. n. double faced: doubled: doubly: doubt: doubt: doubt: doubter: doubtful: doubtless: douche: dough: doughty: dour: dourly: dourness: a. adv.)/waswaas(m. a. n.dose: dosage: dossal: dossier: dot: dotage: dotard: dote: dotty: double: double: double: n. double dealing: n. n. KHoraak KHoraak/miqdaar qurbaan gaah sawaabiq/zaati kaaGHzaat dhabba/nuqtah/sifar buRhaapa/saThyaapa saThyaayaa hu'a laTTu hona/saThyaana KHaal KHaal/majnuuñ/maKHbuut/saudaa'i do guna/dohra/joRa/mukarrar/musañna dugni/hamzaad do chañd karna/dohra karna/dugna karna/( joRa banaana do naali daGHa/dhok dahi/fareyb kaari/GHaddaari/ namak Haraami daGHaa baazi/fareyb/makkaari/ munaafiqat do ârSHah/do mañzilah zu ma^ni do ruKHa/munaafiq/riya kaar dohra/dohraaya do chañd/do guna/dohra SHak hona/SHubhah hona/waswaas hona SHak karna/SHubhah karna añdeySHah/dubhdha/duu'i/SHak(m.) guñdha hu'a aaTa/raqm/rupiyah paesa bahaadur/dileyr/niDar/SHujaa^ duruSHt/GHamgiin/udaas/ziddi udaasi sey duruSHti/GHamgiini/udaasi/zid double barrelled:a. n. .) mutazabzab/SHakki maSHkuuk/muSHtabah/muzabzab bey SHak/bila SHubhah/qata^an pich kaari(f.t.t. a. n.)/ SHubhah(m.

dove: dove cot: dovetail: dowager: dowdy: dowel: dower: down: down: downcast: downfall: downfallen: downgrade: downgrade: downhearted: downhill: downpayment: downplay: downpour: downright: downright: downstairs: downtime: downtown: downtrodden: downward: downwardness: downy: dowry: doxology: doyen: doze: doze: n. faaKHtah(f.) bey kaar waqt(m. a. n. bujhaa hu'a/jhukaa hu'a/sar nuguuñ/uchaaT bar baadi/tabaahi/tanazzul/zawaal gira hu'a Dhaal martabah ghaTaana maGHmuum/paZ murdah Dhaal/Dhalwaan/naSHeyb/utaar/zawaal peySHgi(f.i.) mazluum/paa maal/pas maañdah nichla nichli taraf(f. n. adv. v.) bil kul/puura/siidha khula khula/saaf nichli mañzil(f. n. n. a. n.t. v.t. n. n.)/waqfah(m. n.) aehmiyat kam karna/wuq^at kam karna mausla dhaar baariSH(m. a. n.) kaabuk joR biThaana ra'iis beywah/waarisah bad libaas/bad waza^/gañdi/phuuhaR gaTTi/guchchhi/kiil istri dhan/jaheyz par/ruu'eyñ a/adv. n. niichey/past/taley/zeyr a. n. n. n. v.)/qumri(f. n. a. v. n.) buzurg tar niiñd jhapki leyna/uuñgh jaana/uuñghna .)/pasti(f.t. a. n.) mulaa'em/narm/ruu'aañ daar jaheyz manaajaat(f. a. n. n. n.) añdruun e SHahr(m.

n. n.) nikaas naali(f.) drainage channel:n.)/huñDi(f. n. a. n.t.t v. n.i.t. v. dramatisation: n.) badrau/pan bahaa'o/nikaas nikaasi naalah(m. n.doze off: dozen: dozing: drab: drab: drabness: drab: drabble: draconian: draft: drag: drag long: drag: draggle: draggletail: dragnet: dragon: dragon fly: dragoon: drain: drain: drain pipe: drainage: v.) ghasiiTna/khiiñchna ghasiiTna/khiiñchna chañgaal/ghasiiT/lañgar/ rok/suhaagah lutheyRna gañdi/phuuhaR khiiñch waañ jaal/SHabkah aZdaha bhañbheyri(f. a. n. n.) GHussah war/sawaar khokhla karna/nichoRna/nikaas karna badrau/mori/naala(m.)/naali(dim. v. n. jhapki ley leyna/uuñgh jaana dar jan uuñghta hu'a maTiyaala rañg/moTa kapRa bey lutf/bey waquuf/phiika/uchaaT/yaksaañ bey lutfi/phiika pan/uktaahaT/ bad saliiqah/kasbi/phuuhaR/tawaa'ef bhigona/lutheyRna istebdaad aanah/saffaak aanah/saKHt giir/ zaalimaanah chiTThi(f. a. n.) bey taaqat/nichoRa hu'a batKHa/chakwa/nar murGHaabi naaTak/sawaañg/tamsiil chaanak/naa gaagaani/pur asar/tamsiili tamsiil nigaar tamsiil kaari fann e tamsiil kaari(f. n. n.)/ musawwadah(m. a.) mae KHaanah(m.)/KHaakah(m.t. drained: drake: drama: dramatic: dramatist: n. n. n. n. n. n. n. dramaturgy: dramshop: n. v. v. .t.

v. n.t.t. n. n.) Darna/haebat zadah hona/larzah bar añdaam hona añdeySH naak/haebat naak/KHauf naak/muhiib daehSHat naaki/haebat naaki/KHauf naaki iraadah(m.) chab chaba kar guftgu karna pareySHaañ Haal/tanaa hu'a/waehSHat zadah jañtri/taar kaSH izaar bañd barf gaaRi/chhakRa/Theyla aaSHob/añdeySHah/Dar/daehSHat/haebat/ KHauf/larzah/saehm(m. n. n.i.) laes/malbuus drawback: drawbridge: draw out: draw up: drawing: drawing room: drawl: drawn: drawplate: drawstring: dray: dread: dread: dreadful: dreadfulness: dream: dream: dreamland: dreamlike: dreariness: dreary: dreg: drenched: dress: dress: dress: dressed: n. v. a. v.)/ghuuñT/jar^ah/noSH daraawaRi(m.i. v. n. v. n. n.t. v.) baar bardaari karna/ghasiiTna/Haasil karna/ haTaana/kaSHiid karna/kaSHiSH karna/khiiñchna/ sukeyRna/taswiir banaana/uThaana kami/KHaami/KHaraabi/nuqs mutaHarrik pul/uThwaañ pul kaaRhna/lambaa karna/maa'el karna aa leyna/khaRaa kar deyna/saf aara karna kaSHiSH/haath ki bani taswiir/naqqaaSHi gol kamarah(m. n. a. a.)/paehnaawa(m.t.)/KHwaab(m. n. n. n. .) afsurdah/bey kaef/bey lutf/dil giir/laq o daq/ maluul/tiirah/taariik/udaas durd/gaad/phok SHaraabor paehnaana paheñna lebaas(m.t.)/roya(m.) KHwaab deykhna KHayaali dunya KHwaabi taariiki/waeHSHat(f. n.t.t. pardoñ sey aaraastah karna iñteHaa'i/saKHt/SHadiid chuski(f. v. a. a.)/supna(m. n. a. n.drape: drastic: draught: Dravidian: draw: v. v. a.

i.t.) kaahil/sur raal baehna raal baehta/raal Tapakta dil baeThna/Dhalna/jhukna/kumhlaana/ murjhaana/paZ murdah hona paZ murdah giraana/Tapkaana girna/jhaRna/paRna/Tapakna qatrah .i. n.) chRhaana/chuus leyna/jazb karna/ piina/noSH karna maSHruub(m. v.)/masKHarah(m. a. n.i. v. v. n.t. a. n. v. a.) ThaTHol/zariif bhaañD(m.i. n.)/masKHarah pan(m. v. v. a.i.) piiney waala/SHaraabi chuuna/qatrah qatrah girna/rasna/Tapakna SHaraabor Tapakney waala chalaana/haañkna bhaga deyna/haañkna haTaana bak waas karna/bachchey ki raal baehna/ buddhu pan dikhaana chalaa'o buuñdaa baañdi(f.)/phuaar(f.i.)/SHarbat(m.t.) barma kaari(f. a.i. v. n. n.dribble: dribble: drift: drift: drifting: drill: drill: drilling: drink: drink: drinker: drip: dripping: drippy: drive: drive: drive back: drivel: driving: drizzle: droll: droll: drollery: drone: drool: drooling: droop: drooping: drop: drop: drop: v. v.)/ SHaraab(f.t. n. n. v. v.t.) kaTh putli ka kheyl(m.)/noSH(f. n. v. a. v.)/piiney ki chiiz(f. v.) baehna baehta hu'a barmaana barma/qawaa'ed(m.i. n. baehna/qatrah qatrah Tapakna baañTna/Tapkaana bahaa'o/dhaara/muraad(f.)/ mazaaq(m.i.

v. a.)/SHikast(f. n. a. n.)/phok(f.) âttaar/dawa saaz Dhol/tabal Dhol ki aawaaz Dhol(m.) jutna/meHnat karna/muSHaqqat karna daaru/dawa/darmaan/dawaa'i/jaRi buuTi afiimchi/charsi/naSHey baaz muskiraat(m. n.) añboh/jhuñD/mutaHarrik GHallah Dubaana/Dubona/GHarq karna Duubna/GHarq hona Duuba/GHarq aab/GHariiq kaahil/KHwaab aaluudah/SHal/sust GHaflat/GHunuudgi/jhapki/KHumaar(m. n.) bad mast/maKHmuur/sar SHaar madhoSHi(f. a. n.)/Dholki(f. chhoTa sa qatrah(m.) Taap Dholchi/tabal nawaaz madhoSH/maKHmuur/mast siyaah mast aadatan SHaraabi(m. n. n.i.t. n.)/ riñdi(f.droplet: dropped: dropping: dropping: dropping in: drought: dross: drove: drown: drown: drowned: drowsy: drowsiness: drub: drubbing: drudge: drug: druggie: drugs: druggist: drum: drum beat: (large) drum: (small) drum: drum stick: drummer: drunk: (dead) drunk: drunkard: drunken: drunkenness: dried: dry: n.) Dholak(f. a. v. a. n. n. v.)/mael(f.)/riñd(m. n.)/naSHah(m.) kuuTna/maarna/piiTna/piTaa'i karna maar(f. n. n. n. a. v. a.t. a. n. n. n.) phareyra KHuSHk karna/poñchhna/sukhaana .)/marammat(f. n.) saaqit chakaan biiT/meyñgni pheyra KHuSHki/qaHet fuzlah(m. v.t. n.i.)/mast(m.)/masti(f.

i. n. a. v.) mujaadilah pa. a.) Dalaa'o . v. n. n. n. n.) waajib waajib(m. a. n. n. a. a. a. n.i. a. sañtuur bey rañg/bey waquuf/dhuñdla/maañd/naa samajh/ naa SHaad/phiika/sard/sust/uchaaT GHabi bey zabaan/guuñga ghabraaya dam bah KHud Daalna/pheyñkna GHabi gobar uuplah maHbas(m.t/p.)/ruukha pan(m. a.)/rukhaa'i(f. n.t. n.)/ yabuusat(f. n.)/qaroli(f. a. v. a. n. a.dry: dry: half-dry: half-dried: dryness: dual: duality: dub: dubious: duck: duck: duck: dud: dudgeon: dudgeon: due: due amount: duel: dug: dulcimen: dull: dull headed: dumb: dumbfounded: dumb-struck: dump: dunce: dung: dungcake: dungeon: dunghill: v. n. KHuSHk hona/suukhna KHuSHk/phareyra/ruukha/suukha/yaabis phareyra phareyra KHuSHki(f.t. a.) dohra duu'i bhadda/bhoñDa/phuuhaR dhuñdhla/maSHkuuk/mubham dubakna/ thoRi deyr key lie'ey paani meyñ sar Dubona dubak jaana/ yak bah yak sar niich karna bataKH naakaarah golah/naqli/ja^li na pasañdi kirpaan(f. kañdah n.

) aañdhi(f. prep.)/KHaaSHaak(m.) asna meyñ/dauraan meyñ/darmiyaan majbuuri(f. v.)/waajibaat(m. a. n.) dwarf: dwell: dweller: dwelling: dye: dye: n.) jhaaRan(f.) maTyaala v.t. n.)/KHidmat(f. n.)/makiin(m.)/maraasim(m.)/faasilah(m. bhigo kar khaana joRa añdha karna/dhoka deyna naql karna huu bahuu naql/musañna musañna daGHal fasal/doGHla pan/do rañgi/jul/munaafiqat jhuuTa/naa muKHlis/uupri deyr paa/mazbuut/paa'ey daar/pakka/ puKHtah/qaa'em paa'ey daari/puKHtagi/qayaam ârsah(m.)/waziifah(m.)/podna(m. a.dunk: duo: dupe: duplicate: duplicate: duplicate: duplicity: duplictious: durable: durability: duration: during: duress: dusk: dusky: dust: dust: dust cloth: dust storm: duster: dusty: duteous: duties: dutiful: duty: v.) jhuT puTa(m.t.)/GHubaar(m. v. n.)/ kaar e mañsabi(m. n.t. n.) baaliSHtiya(m.)/zimmah daari(f.)/saafi(f. a. n.) raehna baasi(m. n.)/muddat(f. v. n.) ghar/kaaSHaanah/KHaanah/maqaam/ maskan/sukuunat rañgna/rañg chaRhaana rañg(m. a. n. a.) jhaaRan(f.)/SHafaq(f. dhuul/gard(f.) gard aaluud/GHubaar aaluud/KHaaki farmaañ bardaar/farz SHinaas faraa'ez(m. n.t/i. n.)/saafi(f.)/qaed(f.)/fariizah(m.)/maeHsuul(m.)/Haasil(m. n. . v. a.t.)/ KHaak(f.)/baa SHiñdah(m. n. n.) neyk baKHt/sa^aadat mañd/taabe^ farz(m.)/jizyah/kaar(m.t.)/ ôhdah(m. n. jhaaRna n.

) chiil(f.)/KHañdaq(f. n. a.) karaKHt(aawaaz)/kaan phaaR . n. n. n. a.)/meyñD(f.) ghar/KHaan daan peychiSH Print it! each: each: eager: eagerness: eagle: ear: earring: earsplitting: a. a. n.) maut/naza^ bañd(m. n.) baali(f. n. har eyk/kul har eyk garm/muSHtaaq/raaGHib/saa^i SHauq(m.) muHarrak/mutaHarrak quuwatiyat(f. n.)/jhumka(m.) goSH(m. pron. n.)/kaan(m.dyer: dying: dyke: dynamic: dynamism: dynasty: dysentery: n. rañg reyz(m.

a. n. a. pa.t. a.) naSHeyb o faraaz(m. n. n. n.) aabnuusi aab nuus(f. n. . v. n. a. a. a.)/sada(f.t. a. n. n. n.) aaraam pahoñchaana/takliif duur karna aasaan tar puurab/maSHriq maSHriqi/SHarqi aasaan/halka phulka/muyassar DaaRh garam karna/khaana/tanaawal karna khaayaa hu'a khaana khaana bhaTyaar KHaanah/Dhaaba olti chhup kar suñna jazar(m.) girhan(m.early: adv. a. n. ibtidaa'i/paehley/qabl taRka/subaH dam Haasil karna/kamaana/paeda karna kamaaya kamaa'u ajr/kamaa'i/paedaa'iSH pur KHuluus/sañjiidah/sar garm arz/dharti/gaeti/gil/KHaak/miTTi/zamiin miTTi ka/zamiini sifaal KHaaki/miTTi kaa bhauñchaal/larzah/zalzalah aaraam/aasaani/chaen/faraaGH/faraaGHat/ na^iim/raaHat/qaraar/sahuulat(f.t.t. n.) anokha/bey markaz/bey sira baaz gaSHt/(f.) maañd early morning: n. n. n.)/guuñj(f. n. earn: earned: earner: earning: earnest: earth: earthen: earthen ware: earthly: earthquake: ease: ease: easier: east: eastern: easy: eat: eaten: eating: eating-house: eaves: eavesdrop: ebb: ebb and flow: ebonised: ebony: ebullition: eccentric: echo: eclipse: eclipsed: v. n.) haejaan(m. n. n. v. n. a.

)/Had(f.)/raqam(f. a. n. a.)/wijdaan(m.t.)/ma^aaSHiyaat(f.) maaHauliyaati iqtesaadi/ma^aaSHi kam KHarch/iqtesaadi kefaayat sey iqtesaadiyat(f.)/mauj(f. n. a.t. n. a.) iqtesaad/ma^iiSHat laher(f.) bey KHud/wajd aawar âalam giir/kaliisaa'i/ûmuumi chhaajan? chaTora/khaa'u/peyTu bhañwar/gardaab baaGH e âdan/baehiSHt/firdaus/jañnat popla(m.) dhaar daar/teyz haaney key laa'eq/maakuul aaTa daal far maan(m. n. a. n.) îmaarat banaana/iimaan pakka karna/ta^miir karna mua^llim e iKHlqaaq(m. n. a.)/ wajd(m. n.)/pallu(f. n.) alañg(m. v. n. a. v.)/waaraftahgi(f. n. adv.)/lab(m. a. maaHauliyaat(f. a. a. n. n.) idaariyah idaariyaati kaar kun iñsaan banaana/paRhaana/ta^liim deyna .) kinaarah(m.ecology: ecological: economic: economical: economically: economics: economy: ecstasy: ecstatic: ecumenical: eczema: edacious: eddy: Eden: edentate: edge: edging: edgy: edible: edibles: edict: edifice: edify: edifier: edit: edited: editing: edition: editor: editorial: editorialist: educate: n. v. n. n.)/kor(f. n. n.)/ kinaarah(m.)/dhaar(f.)/baaRh(f.t. a.) kaañT chhaañT karna/murattab karna/ taaliif karna murattab taaliif nusKHah mudiir(m.

n.t. n. a. KHwaañdah/paRha likha/ta^liim yaaftah aamoziSH/KHwaañdgi/paRhaa'i/ ta^liim/tarbiyat tadriisi/ta^liimi educational institution:n. n. n. n. a.)/mataa^(f. a. v. baam machhli âjiib o GHariib masKH karna/miTaana masKH fan paziiri âmal/asar/Haasil/natiijah(m.) zañKHa khilna/phuulna phuul ka khilna bahaa'o/rawaani jaari/rawaañ bahaa'o/iKHraaj/rawaani bhaag dauR/jahd/dauR dhuup/jatan/jid/ koSHiSH/maara maar/sa^i/tag o dau/zor aasaan/bey saaKHtah bey GHaerati/DhiTaa'i/diidah dileyri/haT/zid bahaana/KHaarij karna/uñDeylna añDa(m. n. a. v.) faa^eli/kaar gar/mua'ssir/pur asar mu'assar añdaaz sey aasaar(m. n. n. a. a. n.)/ qaabiliyat(f. adv.t.dars gaah eel: eerie: efface: effaced: effacement: effect: effective: effectively: effects: effectual: effette: efficacious: efficiency: efficient: efficiently: effigy: effiminate: effloresce: n. a.) faa^eli/musta^id qaabiliyat sey putla(m. effluence: effluent: efflux: effort: effortless: effrontery: effuse: egg: n.)/ sabab/taa siir(f. a. n.i.educated: education: educational: a.)/musta^idi(f. n. .)/phal(m.) efflorescence: n. v. a. a.) kaafi/kaari/natiijah KHeyz aablah paa/halkaan/SHal/thaka hu'a faa'edah mañd kaar guzaari(f. a.

) raf^at(f. a.)/kuuch aaTh aaThwaañ paehloñTha(m. n. a.) KHud biin/KHud sar anaaniyat/KHud biini/KHud parasti anaaniyat pasañd/KHud pasañd KHud KHarzaanah/KHud pasañdaanah faKHr/KHudi ana parast/KHud pasañd/KHud sar ana parastaanah/KHud GHarzaanah/KHud pasañdaanah/ KHud saraanah aabru reyz/añguSHt numaañ/faaSH/mumtaaz guzar(m. .)/KHuruuj(m. n.t.)/wazaaHat(f. n. conj.) kohni baRa/kalaañ/SHeyKH/ûmar rasiidah anhoni/pur israar chuñna/iñtiKHaab karna/muñtaKHib karna muñtaKHib iñteKHaab/chunaa'o iñtiKHaab e zimni (bye-)elections:n. v. n. n. v. n. n. a.) yaa îlm e mu^aaSHirat pur takalluf saraaHat karna/wazaahat karna saraaHat(f. n. n. n. a.) ana(f. n. v. a. a.i. n. baeñgan(m.)/tafsiil(f. n. a.) safeydi(f. a.)/ûruuj(m.eggplant: egg white: ego: egocentric: egoism: egoist: egoistic: egotism: egotist: egotistic: egregious: egress: eight: eighth: eigne: either: ekistics: elaborate: elaborate: elaboration: élan: elapse: elapsed: elastic: elasticity: elation: elbow: elder: eldritch: elect: elected: election: n.t. n.)/paehloñThi(f. a. n.) halla/josH/umañg/walwalah biitna/guzarna guziSHtah lachak daar lachak(f. a. n. a.)/KHudi(f.

adv. n.t. n. v.) siDol/suthra(m. v. electricity: electrify: electuary: elegance: elegant: elegy: element: elemental: elementary: elephant: n. n. a. n. a.)/waza^daar marsiah ûnsur/rukn ûnsuri bunyaadi/ibtidaa'i/tamhiidi/ûnsuri fiil/haathi(m. a. elephant keeper:n. elephant's tusk:n. elevated: elevation: eleven: elicit: elicitation: eligible: eliminate: elimination: elixir: eloquence: eloquent: eloquently: else: else: elsewhere: a.)/taraqqi/uThaan/uuñchaaa'i gyaarah nikaalna/paeda karna/ubhaarna isteñbaat marGHuub saaqit karna Hazaf/rafa^ aksiir(m. n. n.t.(general)elections:n. elelphantitis: n. n. iñtiKHaab e âam iñtiKHaabi iñtiKHaabi batti bijli/kahruba bijli lagaana KHamiirah/ma^juun aab/aab taab/Husn/jamaal/KHuubi/lataafat/ lutf/nazaakat/SHaan/zeyb/zeyb o ziinat Hasiin/rañgiin/teykha(m.)/teykhi(f. a. a. n.)/piil piil baan haathi daañt fiil paa/piil paa âali/murtafa^/rafii^ faraaz/raf^at(f. . a. elective: electoral: a. n. n.) aatiSH zabaani/balaaGHat/fasaaHat/ goyaa'i/suKHan/talaaqat fasiiH/goya/SHiiriiñ bayaan/ suKHan war/tarraar balaaGHat sey/fasaaHat sey ko'i aur warnah duusri jagah/kahiiñ aur/kisi aur jagah electric light: n.t. adv. adv. v. a.)/suthri(f.)/hathni(f. n.

v. v. n. a.t.i.t.t. a. v. saraaHat saraaHat aañkh bachaaana/bach nikalna/ giraft meyñ nah aana dubla karna/laaGHir karna/naHiif banaana laaGHir/naHiif aazaadi(f. n.) gaaR deyna/jama deyna gaaRa hu'a/jama hu'a nikhaarna/sajaana/sañwaarna/siñghaarna naqSHi/naqSHiin/saja(m.) baukhlaa'ey hu'ey/pareySHaani sey sefaarat KHaanah(m. a.t.t. a.t.)/SHarmiñdagi(f.) naa gawaar karna/kaRwa karna/talKH karna naa gawaar/kaRwa/talKH niSHaan/tuGHra mujassam hona puRya Himmat baRhaana/piiTh Thoñkna aaGHoSH meyñ leyna/chimTaana/chipTna/galey lagna/ lipTaana/paehlu garam karna/siinah lagaana aaGHoSH/ham aaGHoSHi/lipaTna ham aaGHoSH/ham kinaar embarrassingly: adv. v. a.t. v.)/Hurriyat(f. embezzle: embezzlement: embitter: embittered: emblem: embody: embodiment: embolden: embrace: embrace: embracing: v. . v.) bey taaqat karna/KHassi karna/naa mard banaana KHassi bañdh(m.)/saji(f.t. n. embassy: embed: embedded: embellish: embellished: embellishing: n. n. a. embellishment: n.t. n. n. v.) musiibat meyñ daalna/KHijl karna/ SHarmiñdah karna/uljhaana majbuur/SHarmiñdah rog(m. v. n.)/pul(m. n. v. n.t. n.) aara aaraastagi churaana/Dakaar jaana/hazm karna/khaana/ KHurd burd karna/pachaana dast burd/hazm/KHiyaanat(f.elucidate: elucidation: elude: emaciate: emaciated: emancipation: emasculate: emasculated: embankment: embarrass: embarrassed: embarrassment: v. a.

n. a. v. v. a. v. adv. v. n. n. a. n. a.t.t. n. baGHal giiri(f.t. n.embracement: embroider: embroidered: embroidery: embroiled in: embryo: embryonic: emendation: emerald: emerge: emergence: emergency: emergent: emery: emetic: emigrant: emigrate: emigration: eminence: eminent: emissary: emit: emolument: emotion: emotional: emotive: emperor: emphasise: emphasis: emphatic: emphatically: empire: employ: n.t. n.)/naa puKHtah KHaam/naa puKHtah islaaH/tasHiiH pañna/zumurrud bar aamad hona/nikalna/ubharna/zaahir hona namuud/zahuur hañgaami Haalat hañgaami/naa gahaani reyg maal(m. n. a. n. n.) kaaRhna/kaRhaa'i karna kaam daar/kaRha hu'a chikin/goTa kinaari/kaam/kaRhaa'i/ kaSHiidah kaari/nigaar/phuul patti/zar dozi mubtila Hamal(m. a.i. v. v. n.i. a. n.)/janiin(m. n. n. a. n. n.) qa'ey awaar mohaajir/taarik e watan Hijrat karna/tark e watan karna hijrat raf^at/SHaan/SHaraf/ûlu/uThaan âali/mumtaaz/sar bulañd/SHariif eylchi/jaasuus/muKHbir aawaaz nikaalna/chhoRna/izhaar karna/ KHaarij karna/nikaalna yaaft eHsaas/jazbah/joSH/laher jazbaati jazbaat añgeyz baad SHaah/SHaahin SHaah jataana/zor deyna taakiid/wazn/zor waasiq/zor daar taakiidan qalam rau/saltanat iste^maal karna/kaam deyna/mulaazmat deyna/ . n.

mulaazim/naukar aajir(m.) GHelaaf chaRha rijhaana fareyftah/masHuur jaadu/seHar kaari/tilism gheyrna/Halqey meyñ leyna/iñHesaar karna/ moHaasirah karna ghira hu'a maeHsuurah gheyrna/iHaatah karna eHaatah/Hisaar madaH(f. v.)/maalik(m.t. n. v. n.)/mulaaqaat(f. v. a. a.) miina kaar(m.)/paRaa'o(m.t. a. v. n. n. a.t. v. v. n.) âaSHiq/fareyftah/maa'el Deyra Daalna/paRaa'o Daalna/paRna KHar gaah(m.t.)/saamna(m.t. n.t. v. v.) iste^maal/kaam/kaar/kaar o baar/mulaazmat/ naukri/SHoGHl/roz gaar/tasarruf eKHteyaar deyna/taaqat deyna malkah/sultaanah KHaali pan/pol KHaali karna/uñDeylna KHaali/kora/ochha/pola/poñga/suuna/tihi aasaan banaana/majaaz karna/muKHtaar karna/ qaabil karna ada karna/añjaam deyna/bajaawri karna naafiz miina(f. v. n. n.t. a.) saamna karna Dhaaras deyna/dil rakhna/Hausalah afzaa'i karna/ . v.naukri deyna employee: employer: employment: empower: empress: emptiness: empty: empty: enable: enact: enacted: enamel: enameller: enamoured: encamp: encampment: encapsulated: enchant: enchanted: enchantment: encircle: encircled: enclave: enclose: enclosure: encomium: encompass: encompassing: encounter: encounter: encourage: n. a.t. a.)/qasiidah(m. n.) gheyr leyna/lapeyT leyna/SHaamil karna muHiit muD bheyR(f.)/ Takkar(f. n. n. n.t n.t.)/taam chiini(f.

a.t. v. v. n.) papRi jamaana/taeh jamaana papRi daar/taeh eaar parat/taeh baar Daalna/qarz daar banaana/ rukaawaT bañna aaKHir karna/añjaam tak pahochaana/ KHatm karna/nabeyRna añaaKHir hona/jaam tak pahoñchna/ KHaatimah hona aaKHir/âaqibat/añjaam/dum/faqat/HaSHr/ KHaatimah/kinaari/kinaarah/maa'l/natiijah/ nihaayat/paar/paayaañ/tamaam KHatrey meyñ Daalna laaDla banaa/pyaara karna chahiita laaD laaDley pan sey/pyaar sey KHatm jahd/koSHiSH/sa^i kosHiSH karna/sa^i karna aaKHiri ma^rkah(m. v.t. n.i. adv. n. v.t.) iKHtetaam/iñteha/KHaatimah bey añdaazah/bey Had bila iñteHa hemaayat karnamañzuur karna/tausiiq karna dast KHat(m. Dhaaras/Hausalah afzaa'i/Hemaayat/ taa'iid/puSHt panaahi Hausalah afza surKHi deyna qabzah karna dast añdaazi(f. v. n. encouraging: encrimson: encroach: encroachment: encrust: encrusted: encrustation: encumber: end: end: end: a. v.himmat baRhaana/jii baRhaana/piiTh Thoñkna/ puSHt panaahi karna encouragement: n. v. adv. . n.t. n.t. n. n. a.t.t. a. n. n. v.t. n.t. v.)/tausiiq/tazhiir baKHSHna/deyna/jaHeyz deyna waqf bar daaSHt/pitta/sabaat/sabr/taab endanger: endear: endeared: endearment: endearingly: ended: endeavour: endeavour: endgame: ending: endless: endlessly: endorse: endorsement: endow: endowment: endurance: v. n.

a. a. v.t. v. a. bar daSHt karna/jheylna/khaana/sabr aana/ saehna/taab laana/zaeHmat uThaana mustaqil mizaaji dikhaana saabit pichkaari(f.t. v. v. a. n.t. v.t. v.)/paheyli(f. a. v. n. engagingly: engagement: engender: engineer: engrave: engraved: engraver: engraving: engrossed: engulf: enigma: enigmatic: enjoin: adv. a.) âduw/baaGHi/baeri/duSHman/GHaniim/Hariif jafa kaSH dam/quuwat/taaqat/zor kam zor banaana kam zor/naa tawaañ hath yaar Daalna gheyrna bhaga deyna/dam lagaana/majbuur karna/ naafiz karna/zabar dasti sey leyna naafiz naafiz karney waala aazadi deyna aazaadi deyna barf banaana/jamaana âeHd karna/aTkaana/mañgni karna maSHGHuul/masruuf riSHtah hona jaazbiyat sey âehd/kaam/mañgni/qaraar daad paedah karna/wujuud meyñ laana muhañdis kañdah karna/khodna/naqSHiin karna kañdah/naqSHi/naqSHiin kañdah kaar/naqqaaSH khudaa'i/naqqaaSHi/naqSH maeHw/munhamik haRap karna chiistaan(f.)/ûqdah mubham hedaayat karna (to be)engaged: v. n. v.t. v.t. n.i. n.)/SHaafah(m. n.t. v.i.t. .t. n.t.t. n.t. v. n. v.endure: endure: enduring: enema: enemy: energetic: energy: enfeeble: enfeebled: enfeoff: enfold: enforce: enforced: enforcer: enfranchise: enfree: enfreeze: engage: engaged: v. v. a.t. a.

t. n. a. n.t. v. v.t. v. a.t. enlist: enlistment: enmesh: enmesh: enmity: ennobled: enormity: enormous: enough: enough: enquire: enquirer: enquiry: enrage: enraged: (to be)enraged: enraptured: enrol/enroll: enrol: enroot: ensconce: a. v. enlightenment: n. v. n. n.t. v.)/roSHan KHayaali(f. v.i.) bharti karna bharti uljhaana ulajhna âdaawat/baer/duSHmani/kaaT/kaawiSH/kiinah/ khaT paT/laRaa'i/muKHaalifat/naqiiz/rañjiSH/zid muSHarraf SHiddat baRa/jasiim/zaKHiim bas kaafi KHabar leyna/tajassus karna taalib dar yaaft/justju/muHaasibah/puuchh gachh/ pursiSH/tajassus GHuassey meyñ aana/GHussah dilaana/ laal piila hona KHafa/laal/taa'o meyñ taa'o khaana/taa'o meyñ aana enjoyable: enjoyed: enjoyment: enlarge: enlarged: enlargement: enlighten: a. intj.t. âeSH karna/baaGH baaGH hona/chaen karna/chakhna/ lutf uThaana/maeHzuuz hona/mazah luuTna/ mazah paana/mazah uRaana/mazah uThaana/ mazey leyna/ras leyna mazey daar maeHzuuz âeSH/gul chharrey/lutf/mauj/mazah/ rañg/îSHrat/zauq baRhaana/phaelaana mabsuut tausii^ roSHni Daalna/ujaalna/waazeH karna aagahi(f. v. a.enjoy: v. v.t. v.i. bey KHud daaKHilah deyna/darj karna daaKHil hona/darj hona jaR lagaana/jaRna chhupaana/Dhaañkna/Dhaañpna . v. n.t.t.t. a. n. a. a. n.

n. enthuse: enthusiasm: enthusiast: v. v.) GHulaam banaana GHulaami daam meyñ laana/paañs leyna/ phaañsna aayañdah v. v.t.)/joSH KHsroSH/SHauq(m. a. n. a. enthusiasistic: a.t.i. n. n. a. adv.t. v.) galaana/kam zor banaana samjhotah añdar aana/daaKHil karna/darj karna/ghusna/ paRna/raqam karna ghusna daaKHil/darj himmat da^wat deyna/meyzbaani karna dil chasp/farHat baKHSH faraH/KHaatir daari/ziyaafat garmaana/joSH dilaana jazbah(m. n. n. chaaT deyna/lubhaana/phuslaana/warGHalaana dil fareyb bhar/kul/musallam/puura/saara ka saara/tamaam bilkul/sara sar/tamaam tar Haq daar banaana/rutbah deyna Haq daar rutbah wujuud . chhupa/Dhaka/Dahaañpa/maeHfuuz jhañDa(m. n. v. a.) joSHiila/sar garm josHiila/pur joSH/pur walwlah garm joSHi sey/walwaley sey entertainment: n. v. n. entice: enticing: entire: entirely: entitle: entitled: entitlement: entity: v.t. a.t.t.t. a.)/walwalah(m. v. v.t.t. phaañs leyna/phaañsna/uljhaana lipaTna/phañsna/ulajhna mubtila/peychiidah/phañsa/ SHaaKH dar SHaaKH/uljha/Zauliidah jañjaal/jhameyla/khaT raag/rog(m. enthusiasistically:adv. n. v.ensconced: ensign: enslave: enslavement: ensnare: ensuing: entangle: entangle: entangled: entanglement: entender: entente: enter: enter into: entered: enterprise: entertain: entertaining: a.t.

n. a.)/razmiyah(m. n. n. v. n. a. n.t. n.t. a.) wabaa'i biimaari(f.) aastaanah/chau khaT/daaKHilah/duKHuul/dar daam meyñ laana/phaañs leyna/ phaañsna/SHikaar karna jaal/phañda phaañsney waala dar KHwaast karna/haath joRna/iltija karna/ paeroñ paRna/peySHaani ragaRna/samaajat karna iltija/samaajat(f.) . n. a. v. n. aalaa'iSH(f. a. n. v.t.t.t.)/añdruunah/ojhRi(f. adv. adv.t. a.)/tawassul(m. n. v. n.entrails: entrance: entrap: entrapment: entrapper: entreat: entreaty: entrenchment: entrust: entrusted: entrusting: entry: entwine: entwined: entwist: enumerate: envelope: enviable: enviably: envied: envious: enviously: environs: environment: envoy: envy: envy: ephemeral: epic: epicure: epidemic: epidemic: n.t.) chaTora(m. a. v. v.)/waba(f. n.) qal^ah bañdi Hawaaley karna/supurd karna supurd supurdagi iñdiraaj/daKHl/duKHuul guuñdhna/lapeyTna guñdha/lipTa bal deyna/baTna giñna/SHumaar karna lifaafah pasañdiidah/qaabil e raSHk pasañdiidgi sey maeHsuud jalney waala/Haasid/raSHk aameyz jalan sey/raSHk sey aknaaf/gird/gird o nawaaH/maa Haul/ nawaaH/qurb o jawaar maa Haul eylchi/numaa'iñdah/qaasid/safiir Hasad karna/KHaar khaana/raSHk karna Daah/Hasad/jalan/raSHk faani/roz marrah/waqti dastaan(f.)/rasya(m. n. n. n. v.

n. wabaa'i aafat/waba uupri jild(f. n. n.t.) lauH e mazaar(f. n. n. . (well)equipped: a.)/musaawaat/yaksaaniyat(m.)/mad(d)e muqaabil(m. v. n.) jalwah ka giit(m. n.)/qabr ka katbah(m. n. v. n. a.t.t. v.) baraabar/utna hi/waesa hi/yksaañ baraabri(f.)/ThaaTh(m. n.) KHitaab/laqab/sifat KHulaasah KHulaasah banaana/muKHtasar karna âsr/zamaanah âeHd aafriiñ/âeHd saaz naam dahiñdah âehd/daur/jag/zamaanah âdiil/baraabar/ham joli/ham paayah/ ham pallah/ham rutbah/jawaab/masaawi/ naziir/saani/yaksaañ joRi(f. n. n.) jugat/nuktah mirgi/sar^ sarii^ Haadisah(m.)/waardaat(f. n. n. a. v.) risaalah(m. a.)/jilau(f.) baraabar karna/masaawi karna KHat e istewa KHat e istewaa'i ghoR sawaari tawaazun aaraastah karna HaSHam(m.epidemical: epidemy: epidermis: epigram: epilepsy: epileptic: episode: epistle: epitaph: epithalamium: epithet: epitome: epitomise: epoch: epoch making: eponymous: époque: equal: a. a.) pasaañg/tawaazun dhaRa karna aaraastah/musallaH aaraastah paeraastah equal: equally: equality: equate: equator: equatorial: equestrian: equilibrium: equip: equipage: equipoise: equipoise: equipped: n. n. n.t. n. adv. n. a. n.

n. a. n. v. n.t. v. n. a. a.)/mubham go(m. a. a.equipment: equity: equivalent: equivocal: equivocate: equivocator: era: eradicate: eradication: erase: eraser: erased: erasure: erect: erect: erected: erection: ermine: erotic: erotica: eroticism: err: errand: errant: errant fool: erratum: erring: erroneous: erroneously: error: ersatz: eructation: erudite: erudition: n. n. n. a. n.) gum raah/sar gardaañ GHalti par/maGHluut GHalti sey/sahwan faro guzaaSHt/gum raahi/GHalti/KHata badal/êwaz Dakaar mutbaHHir îlmiyat(f. v. adv.t. a. lawaazimah/saamaan/saaz âdl/insaaf badal/bara bar/masaawi lagi lipTi/mubham/maSHkuuk/muSHtabah/zu ma^ni gol mol baat karna/Taal jaana jugat baaz(m. n. v.t.i. n.) âehd/âsr/daur/qarn/sanh/zamaanah miTa deyna/paamaal karna/ukhaaRana biiKH kani/KHaatimah/ukhaaR miTaana khurachni/miTaaney waala maeHw miTaa'i/naa buudgi khaRa karna/nasb karna/qaa'em karna chaaq/khaRa/qaa'em khaRa/nasb îmaarat/uThaan sañjaab hawas naak/pur SHaehwat jiñsi adab/jiñsi tawaawiir jiñsi chaahat bhaTakna/chuukna/GHalti karna/KHata karna ârz/kaam bhaTakta/gum gaSHtah/sar kaSH kaaTh ka ullu GHalat naamah(m. a. n. n.) . a. v.t.)/qaabiliyat(f. n. n. n. a. a. n. n.

n. v. n. n.) âziiz/giraami aañkna/añdaazah lagaana/Hesaab lagaana/taulna añdaazah/Hesaab/peyTa/qiyaas/taKHmiinah añdaazah/giñti/Hesaab/nazar/SHumaar kuTTi/qata^ e ta^alluq . n.) ja^fri(f.t. a. n. a. bhaRak uThna KHuruuj(m.)/TaTTi(f. a. n. a. v.t.t.) pahoñchaana chappal(f. v. adv.erupt: eruption: escape: escape: escaped: escaping: escapist: escarpment: escort: espadrille: espalier: especial: especially: espionage: espouse: espousal: esquire: essay: essayist: essence: essential: establish: establishment: established: estate: esteem: esteemed: estimate: estimate: estimation: estrangement: v.i.t.)/îzzat(f. v. n. n. a.) KHaas KHaas taur par jaasuusi apnaana/biaahna/iKHtiyaar karna/mañgni karna/ nisbat Thaeraana/SHaadi karna mañgni/SHaadi janaab/saaHab iñSHaa'iyah/maqaalah/mazmuun iñSHa par daaz asl/îtr/jauhar/lub/maahiyat/ma^ni/nafs/ ras/ruuH/zaat jauhari/laazim/zaati/zaruuri jaari karna/jhañDa gaRna/muqarrar/qaa'em karna âmlah/idaarah/nizaam/zeybaa'iSH masbat/muqarrar/muqarrar SHudah/ mustaHkam/qaa'em/saabit/taey/zaabit jaa'edaad/jaagiir/zamiin/zamiin daari Hurmat(f. a. n. n.)/pahaaRi Dhalaao(m.) bachaa'o/faraar/faut/gureyz/KHalaasi/ nejaat/rehaa'i bachna/chhuTna/nikal bhaagna waa raastah gureyzaañ faraariyat pasañd khaRi chaTaan(f. v. n. n. n. n. n. n. n. a.i.

adv. n. a. adv. a. n. a.) baraabri sey/yaksaañ taur par evanescent: evangelical: evasion: evasive: eve: even: even: evenness: evenly: a. n.) aaj kal karna/bahaanah karna/ hichar michar karna/paehlu badalna/ paehlu tihi karna/raastah katraana zaa'el iñjiili bahaanah/dirañg/ghissa/gureyz/ Hiilah Hawaalah/ijtenaab/Taal maTol/tajaahul mujtanib sar e waqt baraabar/bhi/phir/raast/saaf/sapaaT Hatta keh musaawaat(f. n.t. v. waGHaerah chhipna/naqSH kaari karna/Thappah lagaana abdi/jaaweyd/jaawidaañ/sar madi mudaam/sada abad/azal/dawaam aafaaq/hawa/khula aasman aKHlaaqi aKHlaaq êlaaqaa'i/garohi nasli taur par aadaab/aKHlaaq/qaa^edah/takalluf/tamiiz îlm e sarf/sarf uqlaedisi jaamun(f. n.t.t. n. adv. n. n. n. a. n.t. a. a.) madH(f.) maddaaH(m.) KHassi/KHwajah sara/KHojah/zañKHa farañgistaan farañgi farañgi KHaaali karna/tark karna iñKHelaa(m. n. v. n. v. adv. a.)/sana(f. v. n. n.et cetera: etch: eternal: eternally: eternity: ether: ethical: ethics: ethnic: ethnically: etiquette: etymology: Euclidean: Eugenia: eulogy: eulogist: eunuch: Europe: Eurepean: European: evacuate: evacuation: evade: a. n. .

v. n. n. n. n. n. adv. a.)/waaqe^ah(m. n. n. n.)/ saaniHah(m. v. a.)/qissah(m. n.) waardaat aaKHiri aKHir kaar/qat^an daa'eman/hargiz/kabhi/sada sada bahaar abadi/jaaweyd/jaawidaañ/paayañdah abadi taur par/daa'emi eyk eyk/har/har eyk/har ko'i/sab har kas o naakas aa'ey din/roz aana/roz ba roz/roz roz har kas o naakas har dam har eyk har baar har jagah/kahaañ kahaañ chhoRna bey ghari/KHeraaj daliil/gawaahi/SHahaadat/subuut aaSHkaara/âyaañ/baiyyan/hawaeda/ma^luum/ numaayaañ/sariiH/waazeH/zaahir waazeH taur par daliilaanah/SHahaadati bad/bura/SHariir/ziSHt aafat/badi/buraa'i/KHaraabi/khoT/musiibat asqaam nazar e bad bad ruuH/par chhaawaañ naHuusat talabi bulaana/pukaarna/talab karna/yaad taazah karna bheyR aaftaabah/abriiq/qaraabah everlastingly: n. a.) aeHwaal(m. adv. a. n. a.evening: event: events: eventual: eventually: ever: evergreen: everlasting: n. n. sar e SHaam(f. adv. n.)/SHaam(f. a. n. every: everybody: every day: everyman: every moment: every one: every time: everywhere: evict: eviction: evidence: evident: evidently: evidentiary: evil: evil: evils: evil eye: evil spirit: evil star: evocation: evoke: ewe: ewer: a.t.t. pron. adv. adv. . n. adv. adv.)/maajra(m.

v. .t. n. intj.t. n.) âajiz khodna khudaa'i baRh jaana/faa'eq hona/jawaaz karna faa'eq bey Had/ba darjah atam/nehaayat chaRhna/GHaalib aana/GHaalib hona/ mahaarat dikhaana/sabqat ley jaana faziilat/fauq/fazl/kamaal/KHuubi/nafaasat/ SHaraf/ûmdagi auwwal/baRhiya/beySH/faazil/KHuub/marGHuub/ mustasna/nafiis waah KHuubi sey/KHuSH asluubi sey GHaalib nikaalna magar examine: examination: v.)/masal(f. v. a. adv. n. a. a. adv. examining: example: exasperated: excavate: excavation: exceed: exceeding: exceedingly: excel: excellence: excellent: excellent! excellently: excelling: except: except: n.)/mubaalGHah(m.t.t. adv. n.t. n.t. v. v. v.exact: exact: exacting: exactitude: exactly: exaggerate: exaggeration: exalt: exaltation: exalted: a.) chaRhaana ûruuj arjmañd/âali/âziim/bulañd/faraaz/ moHtaram/mumtaaz/muSHarraf/ rafii^/sar faraaz imteHaan leyna/jaa'ezah leyna/jaañchna/ jaraH karna/parakhna/tajassus karna/wazan karna imteHaan/jaa'ezah/jiraH/parakh/paR taal/ puuchh gachh parchah tajassus baañgi(f. âen/bilkul/puura zabardasti Haasil kar leyna meHnat talab/saKHt durusti/seHat/mauzuuniyat/mutaabiqat bah jiñsihi HaaSHiyah chaRhaana/mubaaGHah karna/ pul baañdhna banaawaT(f.t. examination paper:n. n.)/misaal(f. conj. n.)/ namuunah(m.t. a. v. n. a.)/naqSHah(m. v.

n.t.t. v.t.t. v. adv. n. n. n.t.t. n. v. a.t. prep. n.t. adv. bah juz/baGHaer/maa sewa/sewa mustasna istesna e^teraaz karna mustasna/SHaaz beySHi/dast daraazi/daifraat/kasrat/ maara maar/zeyaadti añdha dhuñd/nihaayat/parley darjey ka/zeyaadah bey taHaaSHa/GHaayat adal badal karna/badalna/tabdiil karna badal/badlah/êwaz/fida/ mubaadilah/tabaadlah aab kaari kaaT Daalna/nikaal deyna chamkaana/haejaan paeda karna/joSH dilaana garm/mast haejaan KHeyz garmi/haejaan/joSH/laher/puT/sañsani/SHoriSH taa'o khaana/taa'o meyñ aana (take) exception:v. n. a. . excoriate: excrement: excrescence: excrete: excretion: exculpate: exculpation: excursion: v. v. n. a.t. a. v.except: excepted: exception: prep. n.) mubarra karna mo^aafi/tabarra saer(m. n. a. kaaTna/KHaarij karna/mustasna karna/ nazar añdaaz karna/nikaalna âlaaHedah/alag/KHaarij/mustasna baGHaer âlaaHedah/KHaas sirf diin badar karna/takfiir karna chhilna/ghisna/khurachna/khaal khiiñchna/ udheyRna gañdgi/fuzlah/najaasat/paa KHaanah GHaer tabii^i KHaarij karna KHuruuj(m. a. a.) excommunicate: v. exceptional: excess: excessive: excessively: exchange: exchange: excise: excise: excite: excited: exciting: excitement: (to be)excited: exclude: excluded: excluding: exclusive: exclusively: v.

) maSHq(f. n. v.t.excursus: excuse: n.t. a. v. n.t.) saañs nikaalna aablah paa/halkaan/SHal/thaka hu'a KHastahgi(f. n.i. v. n. v.)/ûzr a. n.)/KHalaasi(f.)/Hiilah/jawaaz/ Taal maTol(f.t. n. a.) nasiiHat zaruurat jila watan karna ghar nikaala/jila watani jiina buud/hasti/Hayaat/jiiwan/kaun/maujuudgi/ wujuud/ziñdagi . n.) aaR(f. n.t. n. v. v.)/suruur(m.) misaal/naql misaal deyna KHaarij mustasna karna chhuuT(f.t.) thaka deyney waala dikhaana/numaa'iSH karna/nikaalna mufarreH kaef(m. n. kariih aaKHir karna/daar par khiiñchna/ phaañsi lagaana âmal/kaar rawaa'i/halaakat/phaañsi jallaad iñtizaamiyah tafsiir(f. n.)/bahaanah(m.t. v. n. a. n. v. n. tafsiili zamiimah(m.)/chhuT kaara(m. v.) maSHq karna meHnat/warziSH dam lagaana/zor deyna kad/koSHiSH/meHnat/zor dhuuni(f. n. a.)/maSH SHaaqi(f. n.t. execrable: execute: execution: executioner: executive: exegesis: exemplar: exemplify: exempt: exempt: exemption: exercise: exercise: exercise: exert: exertion: exhalation: exhale: exhausted: exhaustion: exhausting: exhibit: exhilirant: exhilaration: exhortation: exigency: exile: exile: exist: existence: n.

expansive: ex-parte: expatiate: expatriate: expatriate: expatriate: expect: expectant: expectation: expected: expecting: expediency: expedition: expel: expelled: expend: a. v. v.)/iñtezaar(m.)/ummiid(f.)/lau(f. n. a. v.) faaHiSH aaseyb utaarna âmal ojha/saayah duur karney waala âwaami/KHaariji/khula/saadah baRhaana/pasaarna/phaelaana khula kuSHaadgi(f. a.t. v. n. a. .t. a. n.)/wus^at(f.t.)/tawaqqo^(f. a.) kuSHaadagi/wus^at tausii^ pasañdi tausii^ pasañd tausii^ pasñnd aanah basiit/phaelney waala/tausii^i jaanib daar/yak tarfah aawaarah phirna/idhar udahar chalna/ taSHriiH karna/tuul deyna/wazaaaHat karna mulk badar karna mulk badar mulk badar baa ummiid hona/khaRa raehna/raah takna/ ummiid karna Haamilah/muñtazir/ummiid waar aas(f.)/phaelaa'o(m. v.t. v. n. n. n. a. a. n. n.existing: exit: exit: exodus: exorbitant: exorcise: exorcism: exorcist: exoteric: expand: expanded: expanse: expansion: expansionism: expansionist: a. n.)/aaSHa(f. maujuud/maujuudah chhoR jaana/marna baahar jaaney ka raastah/nikaas KHuruuj(m.t. a.)/ nazar(f. v. a.) mutawaqqe^ mutawaqqi^ Hikmat e âmali/masleHat/sawaab diid faur/ûjlat dar badar karna/KHaarij karna/nikaalna SHaehr badar KHarch uThaana/sarf karna expansionistic: a.t. n.t. v.)/kuuch(m. a. n.i.

i.t. a. n. n. n. n. a. n. v.t.)/ta^riif(f. . v.)/parakh(f.)/wazaahat(f.) na jaa'ez faa'edah uThaaney waala(m. adv.i.) dar yaaft karna/iñkiSHaaf karna dar yaaft/iñkiSHaaf taeHqiiqaati expensiveness: n. experiment: expert: expertise: expire: expire: expiration: explain: explain: explanation: expletive: explicate: explicit: explicitly: explode: exploit: exploit: exploitation: exploitative: explore: exploration: exploratory: n. n.i.) na jaa'ez faa'edah (uThaana)(m. a.expended: expenditure: expense: expenses: expensive: a. a.)/bahaaduri(f. n. a.t. experience: experience: experienced: v. v. n. v.)/ tauziiH(f.)/kaar naamah(m. v.) chaalaak/maahir/taaq maSH SHaaqi(f.)/imteHaan(m.) iñdiraaj taraqqi deyna bey jhijhak/hawaeda/roSHan/saaf/sariiH/ waazeH post kañdah/saaf saaf phaTna khasoTna âmal(m. n. n. n.t.) iñteqaal karna/mar jaana/wafaat ho jaana aaKHir hona/biitna/guzarna/iñteqaal karna/ mar jaana/phuuñk nikal jaana/wafaat ho jaana iñqiza/maut/wafaat samjhaana/taSHriiH karna/waazeH karna/ wazaahat karna/zaahir karna wazaahat hona bayaan(m.i. n. v.)/iñSHiraaH/SHaraH(f. n. mabzuul KHarch/laagat/sarfah KHarch/laagat KHarchah/uThaan/sarfah/zeyr baari baRhiya/maehñga/qiimti asraaf/maehñga pan paehchaañna/tajribah hona paehchaan/puKHtagi/sabaq/tajribah jahaañ diidah/kaar aazmuudah/KHurraañT/ kohnah maSHq/mujarrab/pakka/puura/puKHtah/ puKHtah kaar/puraana/tajribah kaar aazmaa'iSH(f. v.)/ ajribah(m.

v. v.explosion: explosive: export: expose: n. . n. a.t.) ghaTaana/kam karna bey saaKHtah/fil badiih baeruuni/KHaarijah miTa deyna/paamaal karna/ukhaaRana exposed: expostulate: exposition: expository: expostulate: exposure: expound: express: express: expression: expressly: expropriate: expropriated: expulsion: expunge: expurgate: extend: extended: extension: extensible: extensive: extensively: extent: extenuate: extempore: exterior: exterminate: a.t. n. v. a. a.)/pahoñch(f. n.t.t. v.) tafsiiri/tauziiHi samajhna afSHa/iñkiSHaaf afSHa karna/ta^biir karna/ wazaahat karna bataana/eêlaan karna/ittelaa^ deyna bey kam o kaast/do Tuuk/GHaer mubham/ sariiH/waazeH êbaarat/moHaawirah khuley bañdoñ/saaf bey daKHl karna/zabt kar leyna zabt SHudah bey daKHli(f.)/wus^at(f. v. v. a. n.)/iKHraaj(m.t.t. v. a.t. v. v.i. n. a.t.t.t.) poñchhna GHalaazat sey paak karna/KHarij karna/ taehtiir karna baRhaana/pasaarna/phaelaana daraaz/tawiil daraazi/kuSHaadagi/mad/tausii^ qaabil e tausii^ baRa/chauRa/faraaKH/wasii^ jaame^ taur par bisaat(f. a. dhamaaka aatiSH baar bar aamad/nikaas afSHa karna/bey pardah karna/kholna/ pardah faaSH karna/pardah uThaana/ raaz faaSH karna/waa karna bey pardah/taSHt az baam samajhna ârz/tafsiir(f. v. adv.)/tauziiH(f. adv. v.i. a. n. v. adv.

adv.t. n. n. a. n.t. n. a. external: externally: extinct: extinction: extinguish: extol: extort: extra: a.extermination: n.) aaKHir/aSHd/iñtehaa'i/saKHt/SHadiid bey Had/nehaayat/SHadiid iñteha pasañdi/GHulu iñteha pasañd dum/iñteha/GHaayat/nehaayat bohtaat/ifraat/kasrat/reyl peyl/wafrat fuzuul KHarch/waafir âraq/ratuubat/risaa'i risna phuula nah samaana deykhna aañkh/âen/basar/chaSHm/diidah Dheyla extra judicial: a.i.i.t. n. a.t. a. a. n. v. n. extract: v. n. .t.t. adv. v. v. n. paamaali/ukhaaR baeruuni/KHaarijah/uupar ka/zaahiri KHaarijan/uupar uupar sey fana/naa buud/ma^duum âdam/fana/naa buudgi/niisti bujhaana ta^riif karna luuTna/nichoRna faaltu/kotal/maawra/zaa'ed/zeyaadah maawrrae'y âdaalat kaaRhna/kaSHiid karna/khiiñnchna/ nichoRna/nikaalna/patah chalaana/ zabardasti ugalwaana peylna îtr/iqtibaas/kaRhaa'i/KHulaasah/nichoR aaba o ajdaad/nasb/nasl/nikaas KHaariji âjiib/GHaer ma^muuli/GHariib/KHaas/ KHelaaf e ma^muul alalley talalley/israaf añdha dhuñd/fuzuul fuzuul KHarch(m. a. v. v.)/masduud(m. n. n. a. n. extract oil: extract: extraction: extraneous: extraordinary: extravagance: extravagant: extravagant: extreme: extremely: extremism: extremist: extremity: exuberance: exuberant: exudation: exude: exult: eye: eye: eyeball: v. v.

n.eyebrow: eyeglass: eyelash: eyelashes: eyelid: eyes: eyesight: eye-wash: eye-witness: eyre: n. n. n. m. a.) . n. n. n. abru/bhauñ âenak/chaSHmah palak miZgaañ papoTa/pardah absaar/aañkheyñ basaarat/nazar/roSHni dhoka/paTTi âeni gawaah/âeni SHaahid gaSHti kachehri(f. n.

n. a. a.t. n. daastaan/Dhakosla/fasaanah/qissah banaawaT/bunaawaT/kapRa/saaKHt/taraaSH banaaney waala/kaari gar banaana/ghaRna/taiyaar karna iijaad kardah/ja^li/jhuuTi/naqli ja^l saazi/SHiguufah bar saati(f. adv. n. n. n. n.) . n.) charbah(m. a. v. v. a. n.) jaa bhiRna/saamna karna aaga/chehrah(m. a. an jaan/bey naam paehlu paehlu daar mazaaHiyah/SHoKH/ThaThol/zariif mazaaqan/SHoKHi sey hae'iyati/paekari aasaan/âmal paera/hunar mañd/saliis aasaan karna/saehl banaana muyassar asaan karney waala/ mauqa^h muhaiyyah karney waala aasaani/narmi/sahuulat(f.Print it! fable: fabric: fabricant: fabricate: fabricated: fabrication: fabrikoid: fabulist: fabulous: facade: face: face: face-to-face: faceless: facet: faceted: facetious: facetiosly: facial: facile: facilitate: facilitated: facilitator: facility: facing: facing: facsimile: n. a.t. v.) afsaanah KHwaañ/dastaan go banaawaTi/ja^li/GHaer Haqiiqi/ma^ruuf/ maSHhuur/masnuu^i aaga(m.t. n. n. a.)/sukh aamney saamney/dar peySH/saamney âaariz//Hefaazat(f. a. n.)/hae'iyat/muñh/paekar/ ruup/ru/ruKH/ruKHsaar/SHakl/suurat/tal^at aamney saamney/ru ba ru a. n.

a. n. n. n. a. a. v. v.i. n.) âamil/kaar pardaaz/ûnsur kaar KHaanah KHaadim/naukar ma^luumaat/suurat e Haal maaddah/quuwat/SHo^bah/taaqat GHaa'eb hona/kumhlaana/murjhaana/ phiika paRna/rañg uRna/ zawaal paziir hona bey rañg/faq/maañd/maddham zawaal paziir bakwaas/laGHwiyat fuzlah(m. v. .t. a.i. a. v. n. n. v.)/khula/ saaf/sachcha/siim tan/ujla gora/meyla âdl/insaaf faded: fading: faddle: faeces: fag: fag: fail: failed: failing: failing: failure: fain: faint: faint: a.) thakna thakaana haarna/KHaali jaana/naa kaam hona/raeh jaana naa kaam hubuut/qaasir khoT naa kaami/qusuur baaGH baaGH/kaef aawar/KHurram/ KHuSH/maeHzuuz/masruur dhiima/maddham/phiika/za^iif chakraana/GHaSH khaana KHaa'ef GHaSH gora/insaaf pasañd/KHaalis(f. n. a.i. fainting: fair: fair: fair-play: n.fact: (in) fact: faction: factionalism: factitious: factotum: factor: factory: factotum: facts: faculty: fade: n. n. n. n. dhaRa/garoh/Hizb/Toli firqah bañdi banaawaTi/masnuu^i/naqli KHidmat gaar(m. n. amr/Haqiiqat dar asl/Haqiiqatan/sach much n.i. n. n. faint-hearted: a. n.

t.)/diin(m.)/mazhab(m. adv. faithful: faithfulness: faithfully: faithless: a.i. a.) amiin/âqiidat mañd/saadiq/sachcha/ wafa daar wafa(f. GHalti par/pur KHata dhoka/GHalti/KHata bey rutbah/chau paT/chit/gira hu'a/saaqit/ zabuuñ/zaliil .)/âqiidat(f. adv. a. n.)/yaqiin(m. n. v. n. fake: fake: fake: falcon: falconry: fall: fall: v. v. fall(like fruit): fall in love: fallout: fall short: fall through: fall upon: fallacious: fallacy: fallen: a.t.)/ e^teqaad(m. n. n.)/ iimaan(m. faith: n.) sadaaqat sey/sachcha'i sey/wafaa daar sey bad diyaanat/bey iñsaaf/bey wafa/ jhuuTa/KHaa'in bey iimaani/bey wafaa'i taeh karna ja^l saazi karna/luuTna/naql banaana/ TuuT paRna jhuuTa/naqli baaz/SHaahiin baaz sey SHikaar girna/pachhaRna/paRna zawaal Tapakna jii aana/laTTu hona jhagaR paRna/ruu numaa hona naa kaafi hona bey natiijah raehna/naa kaam raehna TuuT paRna fait accompli: n.)/e^tebaar(m. siñf e naazuk âdl sey/insaafi sey/KHuSH asluubi sey/ tamaaman âdl/munsif mizaaji/ujla pan pari paristaan pari waSH jhuuT muuT/pari kahaani(f.fair sex: fairly: fairness: fairy: fairyland: fairy like: fairytale: n.) âmal e añjaam SHudah aas(f. a. n. n. faithlessness: n. n. n.)/baawar(m.

a. n. n. a.) kaTTar paeru/purn joSH/majnuunah joSH waala mauhuum/mutasawwur albeyla/GHaer Haqiiqi/KHayaali/tasawwuri falsification: n. falter: fame: famed: familiar: familiarise: familiarity: family: familial: family tree: famine: famish: famish: famished: famous: fan: fan: fan: fan-palm: fanatic: fancied: fanciful: v. v. mubtila qaabil e KHata baahami jhagRa(m. a. n. n.) GHaer mazruu^ah zamiin/paRti/uftaadah dhoka baaz/fareybi/GHalat/jhuuTa/kaazib/ khoTa/pur KHata dhoka/fareyb/GHalti/jhuuT/kizb/ pur KHata/naqli laGHziSH daroGH/fisq/jhuuT/kizb Dhoñg karna/ghaRna/ja^l saazi karna/ jhuuTa banaana/jhuTlaana ja^l saazi/jhuuT hich kichaana/laR khaRaana/taraddud karna aabru/aawaazah/charcha/Dañka/dhaak/ dhuum/faroGH/naam/naam wari/namuud/SHohrat maSHhuur âam/aapas ka/bey takalluf/ jaana paehchaana/maaluuf/maanuus/ma^ruuf âadat Daalna/hilaana ulfat aal/âailah/baal bachchey/ghar/ghar baar/ KHaan daan/kuñbah/nasb/qabiilah kuñbey ka KHaan daan/SHajra e nasb kaal/qaHet faaqah karna faaqah sey marna faaqah kaSH/faaqah zadah maSHhuur/naam war/ujaagar pañkha jhalna maddaaH pañkha taaR(m.t. a.i. a. v.i. a.fallen into: fallible: falling out: fallow: false: false: false step: falsehood: falsify: a.t. v.t. n. n. v. a. a. n. . n. n. a.t. v. a. n. a. n.

fancy: fancy: fang: fantasm: fantastic: fantastical: fantasy: far: far away: far flung: far sighted: farce: farcial: fare: fare: farewell: farewell: farm: farm: farm-holder: farmer: farming: farmland: farrago: farrier: farsighted: farther: fascinate: fascinated: fascinating: fascination: fascism: v.)/maeHwiyat(f. v. n. a. n. n. v.)/seHr(m. v.) fastaa'iyat . a.)/SHauq(m.i.) darhami bar hami/iñtiSHaari baetaar/na^l saaz aaKHir biin/duur añdeySH agla/diigar/duusra/maziid fareyftah karna fareyftah/maeHw dil chasp/dil ruba dil chaspi(f. n.t. n. n. a.t. n. adv. n.)/ tasawwur/waehm naab/saañp ka daañt KHayaal/waehm GHaer Haqiiqi/KHayaali/tasawwuri GHaer Haqiiqi/KHayaali/tasawwuri tasawwur/waehm ba^iid/duur/parey ba^iid duur daraaz aaKHir biin sawaañg mazaaHiyah/mazHalakah KHeyz kaam yaab hona/khaana khilaana/ kisi Haal meyñ hona/safar karna khaana/kiraayah/musaafir/raastah alwidaa^ alwidaa^/ruKHsati/widaa^i kheyti baaRi karna/zaraa^at karna kaaSHt/kheyt/zaraa^at mustaajir(m. a. a. a. intj. n. n. a. n. gumaan karna/KHayaal karna/pasañd karna gumaan/KHayaal/KHwaab(m. n. n. n. n.t.) asaaami/kisaan/mazaare^ kheyti baaRi/zaraa^at mazruu^ah zamiin(f. a a. n. adv.

v. n. a. fated: father: n. a. a.)/tariiqah(m. n. a. a. v. n. a. n. n. . a. a. father-in-law: n.) raa'ej jama hu'a/mazbuut/moHkam/puKHtah jald/sarii^/teyz rozah rakhna rozah(m. a. a.t.)/waza^(f.)/chaal/chalan/Dhab(m.)/ ThaaTh(m. n.t.) ToñTi (in)fashion: fast: fast: fast: fast: fast bound: fasten: faster: fastidious: fasting: fat: fat: fat: fatal: fate: a.)/tarz(f. n. a. qata^ karna/SHakl deyna biuñt(f. a.)/rawiSH(f.) jakaR bañd baañdhna/jakaRna teyz tar naKHrey baaz/nak chaRha/nuktah chiiñ faaqah/rozah chaaq/farbih/jasiim/phapphas/moTa charbi/chiknaa'i piipa/Tañki jaan leywa/mohlik/qaatil aab o daanah/ajal/falak/muqaddar/ nasiib/peySHaani/qismat/sitaarah/ taqdiir honi/qismat ka likha baaba/baap/pidar/waalid susar yatiim pidraanah âmiiq/iñtehaa'i gaehra haar/maañdagi/muSHaqqat/thakan aablah paa/maañdah/SHal/thaka hu'a farbihi/moTaapa moTa karna/taiyaar karna moTu bey waquufi buddhu/KHabti/pagloT KHabt(m.fashion: fashion: v.t. n.i. a. fatherless: fatherly: fathomless: fatigue: fatigued: fatness: fatten: fatty: fatuity: fatuous: fatuity: faucet: a. n. v.)/dhaj/qata^(f.)/ rañg(m. n. n.

i. n. GHalti karna âeyb/îllat/bhuul/faro guzaaSHt/Harkat/ jurm/KHata/khoT/kotaahi/laGHziSH/nuqs/ paap/qusuur/rog(m.i. a.t. favourable: favours: favourite: favouritism: faw: fawn: fawn: fawner: fawning: fay: feal: fealty: fear: fear: a. n. . a. v.)/ KHaas/pasañdiidah/pyaarah paas daari KHaanah badoSH chaap luusi karna/juuti chukna/ KHuSH aamdi karna hiran ka bachchah chaap luus/KHuSH aamdi KHuSH aamdi(f.) bey jurm/bey KHata/bila âeyb/kaamil GHalti par/khoTa/mujrim/naaqis/zabuuñ aadaab SHikani(f.)/hiraas(f.)/ waahimah(f. v. n.)/jhijhak(f.)/ daehSHat(f. a.)/waehm(m.)/saehm(m. n.)/chahiiti(f. n.) pari wafa daar itaa^at/wafa daari añdeySHah karna/Darna/haulna/KHauf zadah hona añdeySHah/Dar(m. a. a.fault: fault: v. n.i.)/dhaRka(m.) añdeySH naak/Daraa'ona/KHauf naak/KHauf zadah Dar/KHauf KHaa'ef/larzaañ aazaadah rau/bila KHauf/dabañg/jasuur/niDar jasaarat sey Daraa'ona/KHauf naak aasaan/mumkin/ma^quul/qaabil e âmal faultless: faulty: faux pas: favour: favour: a. v.) eHsaan karna/jaanib daari karna/ paas daari karna eHsaan/faez/ênaayat/iltefaat/karam/ KHaatir/lutf/mehrbaani/nazar/nawaaziSH/ paas daari/qadr/re^aayat/SHafqat/yaawari mowaafiq/saaz gaar aSHfaaq âziiz/chahiita(m.)/laGHziSH paa(f. n.)/tars(m. a.)/ KHatrah(m.)/KHauf(m.)/khaTka(m. a. n. n. n. n. fearful: fearfulness: fearing: fearless: fearlessly: fearsome: feasible: a.)/dhaak(f. adv. n. n.

v. n. n.t. n. n. v. v. v. n. n.i. a.feast: feast: feast: feasting: feat: feather: feature: features: febrile: febrifuge: feckless: fecund: fecundity: fed up: federal: federation: federative: fee: feeble: feebleness: feed: feed: feel: feel: feel ashamed: feel shy: feeling: feelingless: feet: feign: feigned: feigning: feisty: n. a. n. m. v. n. a. n. v. v. a. n. a.) wafaaqi dastuuri/hiba/nazar/ujrat kam zor/naa tawaañ/naHiif/pilpila/ zaar/za^iif kam zori/zo^f faraaham karna/khilaana/ par wariSH karna chaara/KHoraak chhuuna/lams karna añdaaza hona/lagna/maeHsuus karna jheyñpna jheyñpna eHsaas/His/jazbah bey dard paa'oñ Dhoñg karna/farz karna/iKHtiraa^ karna jhuuTa Dhoñg/iKHtiraa^ faraawaañ/teyz . a. a.t.t.t. da^wat/jaSHn/khaana da^wat khaana/jaSHn manaana/khaana khaana khilaana naa'o noSH âmal/kartab par ruup/SHakl/sifat Hulyah/naak naqSHah/naqSH/naqSHah buKHaar jaesa buKHaar ka êlaaj bey dam/bey jaan/bey kaar/majbuur mufiid/zar KHeyz zar KHeyzi bey zaar wafaaqi wafaaq(m. n.t. a.p.t. a. a. v. a. n.i.

v. n. n. a. v. a. n. a.)/ qariin(m. a. n. n. n.feint: felicitate: felicitation: felicity: fell: fell: fell: fellow: n. n. a. n.)/saathi(m. n. n.) dal dal baaRh/chaar diivaari/eHaatah/gheyra/Hisaar baaRha lagaana/gheyrna paTey baazi bachaana/dafaa^ karna/Haa'el hona/rokna khiRki sauñf(f.) ham raah/ham safar uñs dhokey baaz/duruSHt/mujrim/zaKHm bad kaar/gum raah/kamiinah jurm maeHsuus namdah(m. a. a.t. n. n. v.t. n. n. a. n. .t.) âurat/laRki/maadah/zan âurat pana/zanaanah pan zanaanah muañnas chañDaal/chhinaal raan ki haDDi(f.) phal daar bey lagaam/jañgli jaan leywa fellow traveller: n. n.) daraaz meythi(f. Hiilah/naKHrah mubaarak baad deyna badhaawa/mubaarak baadi lazzat/sa^aadat/yumn daraKHt kaaTna/giraana bey raeHm/duruSHt/mohlik/zaalim chamRa/khaal/post mard e KHuda(m.)/yaar(m. v. n.t. fellowship: felon: felonious: felony: felt: felt: female: femaleness feminal: feminine: femme fatale: femur: fen: fence: fence: fencing: fend: fenestra: fennel: fent: fenugreek: feracious: feral: feral: n. n.

a. n. a. a.t. adv. v. n. n. n.i. n.i. v. n. a. n. a. n. n. v.t.t. rafiiq/saathi achaanak/Daraa'ona/yakta KHamiir KHamiir uThaana KHamiir uThna Daraa'ona/duruSHt/haebat naak/ KHuuñ KHwaar/waeHSHi Daraa kar/duruSHti sey/haebat naaki sey/ KHuuñ KHwaari sey/weHSHat sey waeH SHat pan aahni seyr aab/zar KHeyz khaad zar KHeyzi piTaa'i ki chhaRi garm/jazbaati/joSHiila garmi/jazbah/SHauq aañch/garmi/Haraarat/joSH/walwalah(m. n. v. n. n.fere: ferly: ferment: ferment: ferment: ferocious: ferociously: ferocity: ferrate: fertile: fertiliser: fertility: ferule: fervent: fervency: fervour: fester: festinate: festival: festive: festivity: fetch: fetch: fête: fetid: fetish: fetter: fetter: fettered: fetish: feud: fever: n.) KHaraab ho jaan/piip bhar aana raftaar baRhaana jaaSHn/meylah/tehwaar tehwaari êed/faraH/gul chharrey/jaSHn/raag rañg laana bhuut chuTTi/raag rañg bad bu daar Tona/ToTka beyRi/jolaañ/paa bañd/qaed beyRi lagaana/paa bañd karna paa bañd/qaed gañDa/ta^wiiz jhagRa/KHaan daani jhagRa/KHuun KHaraaba biimaari/buKHaar/Haraarat . a. n. n. a. a. a. a. v. n.

few: fiasco: fiat: fib: fibre: fibrous: fickle: fickleness: fictile: fiction: fictitious: fictive: fiddle: fiddler: fiddlestick: fidelity: fidget: fidgety: Fie! fief: fiefdom: field: fiend: fiendish: fierce: fiery: fiesta: fife: fifteen: fifteenth: fifth: fifty: a. n. a. intj. n.)/reySHah(m.) jaRiila/reySHey daar alal Tappu/aochha/Dhil mil/kachcha/ mutaraddid/mutazabzab/subuk paa talawwun/tazab zub lachak daar/lachkiila/narm KHu afsaanah/jhuuT/KHaraafat/kizb farzi/KHud saaKHtah afsaanwi/banaawaTi/KHayaali kamañchah kamañchah baaz kamaañchah/gaz amaanat/sidq/wafa daari bey chaen hona/muztarib hona bey chaen/muztarib chhi/phiT/tobah jaagiir jaagiir daari kaaSHt/kheyt/kiSHt/maedaan/ maedaan e jañg âdw/duSHman/SHaetaan duSHman aanah/SHaetaan sifat duruSHt/kaTkhana/pur taSHaddud/waeH SHi aag bhaabhuuka/aatiSH baar/aatiSH naadk/jazbaati/ joSHiila/SHarar baar/teyz jaSHn/meyla choTl baañsri pañrah pañdh rawaañ paañch waañ pachaas . n. a. a. n. a. n. n. n. a. n.i. n. n. n. n. chañd/kam/thoRa bar baadi/mukaamal naa kaami farmaan/sar kaari Hukm Dhakosla/gap rag(f. a. a. a. a. n. a. n. n. n. n. v. a. n.

) iste^aari/majaazi/tamsiili âdad/añdaam/Daul/hae'iyat/qaamat(f. n.)/najaasat(f.) Hesaab lagaana/KHayaal karna/sochna but numa/kaTh putli/numaa'iSHi chhoTa mujassimah churaana/maar leyna/sarqah karna chor chori pirona qataar(f. n. n.)/gañdagi(f. n. a.fifty fifty: fig: fight: fight: n. v. n. n. n.)/ kuuRa karkaT(m. n.) gañdah/GHaliiz/maela/najis fighter: fighting: fighting: figment: figuline: figurative: figure: figure: figurehead: figurine: filch: filcher: filching: file: file: filibuster: filings: fill: fill: fill: filler: fillip: fillip: filly: film: filter: filth: filthy: a.)/mael(f. . n. v.t.i.)/ raqam/suurat(f.t. v. n. n. v.t. aadha aadha iñjiir laRaa'i karna/laRna/ulajhna dhiiñga muSHti/Harb/jañg/jhagRa/ jhaRap/kuSHtam kuSHta/laRaa'i/maar dhaaR/ maar kuTaa'i/mujaadilah laRaaka/laRaaku laRaaka maar piiT/muqaabilah iijaad(f. n.) baeHri qazzaaq chuura(m.t. v.) bharna/gheyrna/paaTna/pilaana samaana jii bhar bharti/kaam chalaau/pur karney waala chheyR chheyRna/SHaeh deyna chañchal chhori/jawaan ghoRi baariik jhilli/bariik parat chhaañna aaKHor(m. v. n.t. v.)/saf(f.)/GHalaazat(f. a. a. n. n. n. n.) miTTi ka bartan(m.)/reyti(f. v.)/SHakl(f.t. n.i.

) maali taur par Dhuuñdna/Haasil karna/paeda karna milna/paana patah chalna/nikaalna n. adv. adv.t.) KHatm/mukammal/taiyaar maeHduud nichla hoñT(m. yaabiñdah jurmaanah lagaana baariik/baRhiya/daqiiq/gat ka/KHaalis/ latiif/naazuk/nasta^liiq/teykha(m. n.t. v. n.)/ûmdah/zariif DañD/har jaanah/Hasan/jur maanah baariiki/lataafat ziinat baariiki/nafasat/teykha pan añguSHt/uñgli dikhaawaTi/dil kaSH aaKHir/faqat/KHatm aaKHir karna/añjaam ko pahoñchaana/ chukaana/KHatm karna/nabeyRna/nibTaana/ paak karna/puura karna KHaatimah(m. a.t. . v. v. n. a. n. n. n. a. n. a.t.)/maaliyaati(f.i. a. v. a.) aag/aatiSH/jawaala/naar aag lagaana/daaGHna/goli chalaana/ fine: fineness: finery: finesse: finger: finical: finis: finish: n.)/ teykhi(f. n.t.) maali(f.) SHaah buluut(m. n. finish: finished: finite: fippple: fir: fire: fire: n. a. v.final: finale: finality: finalise: finalised: finalisation: finally: finance: financial: financially: find: find: find out: finder: fine: fine: a. n. aaKHir/aKHiir/aaKHiri/Hatmi/nihaa'i KHaatimah añjaam mukammal karna aaKHiri SHakl/mukammal/puura takmiil aKHiiran/aaKHir aaKHir/aaKHir kaar/ âaqibat/pas maaliyaat(f. v. n.

n.) auwwal/agla/paehla(m. n. n. n. v. n. n. n. n. n.naukri siiy nikaalna/sulgaana fire: fire arms: fire-like: firebrand: firecracker: firefly: fireplace: fireside: fire temple: fire-works: firing: firm: a. fish: fish scale: fisherman: fishery: fishhook: fishmonger: fissile: fissure: fissured: fist: . n. n. n.i. adv.)/qabl auwwalan/peySH tar paehley n. adv. sulagna asleHah aatiSHiin aatiSH KHu/mafassid/SHoriSHi paTaaKHa(m.)/ustuwaari(f. n. a.) bah âzm/saabit qadmi sey isteqlaal/mazbuuti/saabit qadmi/ sabaat(m. a.) aatiSH daan/aatiSH kadah/chuulha atiSH daan key qariib/bey takalluf aatiSH kadah aatiSH baazi aatiSH baari jama hu'a/mazbuut/moHkam/mustaHkam/ mustaqil mizaaj/pachchi/pakka/poRha/ puKHtah/qaa'em/saabit/saabit qadam/saKHt/ ustuwaar/waasiq aakaaSH(m.)/garduuñ(m. a. n. paehlauTa auwwal darejey ka/faa'eq machhli pakaRna machhli/maahi sehar maahi giir/machheyra maahi giiri machhli ka kaañTa machhli waala/machheyra phaTa hu'a/SHiq daar chaak/jhiri/saañs/SHaq/SHigaaf phaTa bañd muTThi/ghuuñsa(m.)/paT bijna(m.)/falak(m.)/ firmament: firmly: firmness: first: first: (at)first: firstborn: first-rate: fish: n. v.) jugnu(m.t. a. a.)/paehli(f. n. n.)/wasuuq(m. n.

n.mukka(m. v. n.) fisticuff: fistful: fistula: fistular: fit: fit: fit: fit: fitch: fitful: fitness: fitting: fitting: five: fivefold: fix: v. a.)/phoRa(m.i. a.)/mukkha maari(f.t.) paañch paañch guna/pañj gonah gaaRna/lagaana/maslah Hal karna/ muqarrar karna/nasb karna/taey karna/ Thiik karna muqarrar/mustaqil/nasb/pachchi/qaa'em/ saabit/yaksu mutaHaiyar karna Hawaas baaKHtah Dhiila/narm/pilpila/phaphas/phus phusa/pola Dhiila/pilpila phaR phaRaana SHiiSHi îtar ki SHiiSHi jhañDa lagaana bey dam hona/latakna jhañDa/jhañDi(dim. .t.t.)/niSHaan/parcham jhukaa hu'a/kaj/KHamiidah/TeyRha koRey maarna aaSHkaara/bad qumaaSH/bar mala/bhaRakta hu'a/ muSHta^il/naa gawaar parat bañna fixed: flabbergast: a. a. a.)/muSHt(f. n. a.i. v.) naali daar/naali numa boHraan/daurah/GHaSHi/GHussah/naubat samaana joR biThaana durust/munaasib kaala ziirah chañchal durusti(f.) aehl/laa'eq/munaasib/Thiik biuñt(f. n.i. flabby: flaccid: flacker: flacket: flacon: flag: flag: flag: flagging: flagellate: flagrant: flake: a. n. n.) muTThi bhar naa suur(m. v. v. a.t. n. mukkah baaazi(f.t. a. n. a. a. n. v. flabbergasted: a. v. v.)/muTThi(f. v.t.

a. a.i.i. v. v. v.) phaR phaRaata aag bhaRakna/chamak uThna/laehraana/ phaelna lapak/SHo^lah jal uThna chamakna/kauñdna/lapakna âamiyaanah/dikhaawaTi/numaa'iSHi chamak/lahak/SHaraarah/SHo^lah chikna chamak/lam^ah chhoTi SHiiSHi/tañg gardan waali SHiiSHi baraabar/bey jaan/chapTa/ham waar/ mustataH/sapaaT/uchaaT chapTa/chaTiyal maedaan/kiraaye ka kamrah/ mañzil/saadah lauH chapTa pan/chaTyal pan chapTa karna chapTa/chapTa kiya hu'a aap aap kaehna/chaapluusi karna/phuslaana/ puchaara deyna charb zabaan . n.i. v. n. a. n. v.i.t. v.t. n.)/palla(m.t. n.t. a.i. n. v. n. n. n. a. a. n.)/phaR phaRaahaT(f. n. v.i. v. a. n. a. parat utarna ZHaalah/waraq para daar dhun/KHabt bhaRak daar/dikhaawaTi/numaa'iSHi aag lagaana/jalaana aag lagna/jalna/jalney lagna aag/aañch/aatiSH/jawaala/lapaT/SHo^lah aatiSH baar/jalta hu'a bhaRak uThna/chauRa hona maTar gaSHti karney waala baazu/paehlu phaR phaRaana daaman(m.flake: flake: flaky: flam: flamboyant: flame: flame: flame: flaming: flanch: flâneur: flank: flap: flap: flapping: flare: flare: flare up: flash: flash: flash: flashy: flashing: flask: flat: flat flatness: flatten: flattened: flatter: flattering: v. a.

n. n.t. v.i.) âeb/daraz/îllat/kasar/KHaraabi/ khoT/nuqs/phuuT GHalat/KHaraab/naaqis bey âeyb bil GHalti san(m.)/lazzat/mazah(m. v. n.t. n.i. n.) chamRi udheyRna/khaal utaarna/ saKHt tañqiid karna pissu(m. v.) tam taraaq dikhaana akaR fuuñ/tam taraaq/KHud numaa'iSH chaaSHni(f. n.t.)/namak(m. n. n.) goSHt ki haañDi(m. adv. v. n.)/nau KHeyz/taazah par waala bhaagna/Dar keh bhaagna/GHaa'eb ho jaana/ puSHt dikhaana chamRi udheyRna/khaal utarna/luuTna/nochna bheyR ki khaal luuT muñh chiRhaana phurtiila/sarii^/subuk rau/teyz rau dastah aani jaani/faani/waqti goSHt/laeHm dalaal(m. n. n. n.flatterer: flattery: flatus: flatulance: flaunt: flaunt: flavour: flaw: flawed: flawless: flawlessly: flax: flay: flea: fleam: fleck: fledge: fledge: fledgling: flee: fleece: fleece: fleecing: fleer: fleet: fleet: fleeting: flesh: flesh-monger: fleshpot: fleshy: n.) dal daar/farbih/goSHt daar/moTa .) niSHtar daaGH/dhabbah par lagaana par ugna chuuzah(m. n. a. a.t.i. v. v. a. n. v. chaap luus/kaasah laes chaapluusi/charb zabaani/jhuuTi ta^riif/ KHuSH aamad jhoñka/reyaaH/saañs baadi(f. a. n.)/ ras(m.)/reyaaH(f. n. n. a.)/zaa'eqah(m.)/sawaad(m.

v. n.i. n. n. n. n.t. n.i.t/i. v.i. a.y. v.t. v.t. v.)/tabqah(m.flex: flexibile: flexibility: fley: flicker: flight: flight: flighty: flimsy: flinch: fling: fling: flint: flinty: flippant: flippancy: flirt: flirt: flirting: flit: float: float: float: flock: flog: flood: flood: flood: flood land: floor: floor: floor: floozie: v. n. v.i. n.t. n.) haraana/zamiin par paTaKHna farSH banaana beyswa/faaHiSHah/kasbi/ . lachak daar lachak(f. n. n. n. n. a.t.) Daraana jhil milaana parwaaz/uRaan faraar/gureyz/palTa man mauji/muzab zab/waehmi phus phusa chaukna/jhijhakna/jhir jhiri leyna chheyR chhaaR karna/choT kasna/Daalna/ pheyñkna/uchhaalna chheyR chhaaR/Daalna/mukammal aazaadi pathri kaRa/saKHt albeyla/charb zabaan/gustaaKH/SHoKH albeyla pan/charb zabaani/SHoKHi/teyzi Dorey Daalna chañchal/SHoKH naKHrah/SHoKHi jhuulna/phaR phaRaana/subuk subuk chalna/ uR jaana beyRa paeraana paerna gallah/hujuum/reywaR piTaa'i karna saelaab/tuufaan/tuGHyaani umañDna umañDn aana saelaabi zamiin(f.t. n. v. v. v. v. v. a. moRna a. v.t.) farSH(m.)/loch(m. v. a.i.

t. n. n.)/gaR baR(f.) kachcha/muzabzab kami beySHi fasaaHat/rawaani/salaasat/tarraari tarraar flower garden: n.flop: flop: flophouse: floppy: a. v. a.) laffaazi(f. naa kaam hona/paTra honna/Thap hona n. flower laden: flower pot: flowery: flowing: flub: flub: flub dub: fluctuating: fluctuation: fluency: fluent: a. n.) rawaani(f. n. a. v. v. florid: florist: flotilla: flounce: flounce: flounder: floundering: flour: flourish: flourishing: flout: flow: flow: flowingness: flower: flower: flower bed: n.i.i.)(coll.t. v. phuul sey lada/rañgiin gul chiiñ/gul faroSH baeHri beyRah paT KHiyaañ deyna jhaalar(f. n. maat(f.i. v. n.) laR khaRa kar bolna/loTna/phisal jaana laR khaRaatey hu'ey aaTa kaam yaab hona/phuulna aabaad/hara/kaam yaab ehaanat karna/chiRhaana/mazHakah uaRna/ pagRi uchhalna/tañz kiya jaana/ta^nah deyna baehna/Dhalakna rawaani(f.i. a./i.t. n. v. . n. v. n. n.) gul/phuul phuul khilna kyaari/gul zaar/KHayaabaan chaman/gulSHan/gul zaar/KHayaabaan phuuloñ sey lada hu'a gamla gul daar/murassa^ jaari/saiyaal bigaaRna/KHaraab kar deyna bigaaR(m.i.)/paTra(m. n.) v. a. n. a. n. bhaTyaar KHaanah bhadda/kuñd/sust a.)/naa kaami(f. n.

a.) bey chaeni/ghabraahaT baañsri thar tharaana pañkh maarna/par phaR phaRaana/phaR phaRaana/ phaRakna/bikheyr deyna par afSHaañ puT uRna makkhi morchhal gureyzaañ/pariñdah cham gaadaR(f.)/KHaadim(m. v. n. n.) dohra waraq .) badbu daar/muta^ffin dhuñd/kohra dhuñdla/kohr aaluud buDDha/qadaamat pasañd/sust kam zori/KHaraabi/nuqs pañni/waraq lipaTna/taeh karna parat(f.t.) gaehm gaehmi/khal bali damak(f. n. maa'e^ raqiiq/saiyaal raqaaqat/saelaan faraaSH(m.)/ piyaadah(m. a. n. a. n.) jhaag/kaf/zabad nuqtah chaara(m.i. n.i. n. n. v.t. n.)/naukar(m. a.)/peych/pheyr/SHikan/taeh(f. n. n.fluid: fluid: fluidity: flunky: flurry: flush: fluster: flute: flutter: flutter: fluttering: flux: fly: fly: fly-whisk: flying: flying fox: foam: focus: fodder: foe: foetus: foetid: fog: foggy: fogey: foible: foil: fold: fold: (one)fold: folio: n. n. a. v. a. n. v. n. n. n. n. n. n.) âduw/duSHman janiin(m. n. n.)/chari(f.

v.) maa ba^d/paa bañd/piichha/ta^aaqub/taqliid piichhey piichey bey âqli/Hemaaqat/naa daani seyñkna seyñk muSHtaaq/SHauqiin chumkaarna/laaD karna/phuslaana/pyaar karna laaD lapka/moHabbat/priit/pyaar/SHauq GHiza/khaana/KHoraak/rizq/ta^aam/zaad jhuuTan(f. . n. n. n. n.t. n. qaum bey takalluf/KHaliiq/milansaar/yaar baaSH paa bañd raehna/paerawi karna/piichha karna/ piichhey jaana/ta^aaqub karna âaqib/Hawaari(m.t. n.)/paeru(m. adv. a.)/piTThu(m.)/taabe^(m. n.)/paa raakaab(m. n.t. n.folk: folksy: follow: follower: following: following: folly: foment: fomentation: fond: fondle: fondling: fondness: food: n. adv.)/muriid(m. n. foodstuff: fool: fool: foolhardy: foolish: foolishness: foot: (on)foot: footboard: footfall: foothold: footman: footnote: footprint: footstep: footstool: footy: n. n. n. v. n. n. a. a.t. v.) KHoraak bey waquuf banaana/chakma deyna/dhoka deyna bael/bey waquuf/saadh lauH bey parwaah/jald baaz anaap SHanaap/bey huudah/KHabti/lachchar/ lur/naa daan/naa samajh/paagal KHabt/lachchar pan/naa daani/naa samjhi/ paagal pan paa/paa'oñ/paer/qadam paeroñ paa'ey daan qadam ki chaap jama^ qadam KHaadim/naukar/piyaadah/taabe^ HaaSHiyah/SHaraH naqSH kaf e paa/qadam ka niSHaan chaap/paer/qadam moRha kamiinah food leftovers: n. a. n.)/ paerawi(m. a. n. a. n. v.

) paa yaab utarna paa yaab aagey/paehley/peySH forced labour: n.t. v. n. waastey forage: forage: foray: forbear: forbear: forebears: forbearance: forbid: forbidden: forbidding: foreboding: forecaster: force: force: by force: (in)force: force in: forced: n.)/SHuguun(m.) peySH biin taakiid karna/zabar dasti karna heykRi/jabr/quuwat/taaqat/zabar dasti/zor jabran raa'ej ghusna jabri bey gaar/jabri maSHqat mua'ssar/poRha/qawi/taaqat war/ zabar dast/zor daar zor daar zabardasti sey/jabran chimTi(f. v. a. adv.)/raeHm/zarfa(m. n. a.t.t. v. n. n. a. a. forceful: forcible: forcibly: forceps: ford: fordable: fore: a.) Haraam karna/mana^ karna Haraam/mana^ mana^ iñtibaah(m. chaara((m. n. n.)/peySH go'i(f.t. v.fop: foppish: foppishness: for: for example: for many years: n.)/parheyz(m. n. a.) chaara muhaiyya karna/luuTna/rasad kaaT deyna yal GHaar(f. v. n.t. a. adv. n. v. prep. a. .)/zañbuur(m.t. v. dikhaawaTi albeyla/baañka albeyla pan/baañk pan/dikhaawaT ba/bi/waastey maslan barsoñ/saaloñ for the sake of: prep.i.) mohtaat raehna/parheyz karna katraana/rokey rakhna salaf mataanat(f.

) paa jaana/peySH biini karna Hifz e maa taqaddum/peySH biini/ peySH nazri jañgal jañgaliyaat mazaaHim hona/peySH dasti karna/rokna ummiid karna tajribah/tawaqqo^/ummiid peySH goi karna peySHiin goi hameySHah/sada KHabar daar karna harjaanah/jurmaanah/zabti Haq kho deyna qurq zabti foreknowledge: n. v. v. pahoñcha/saa^id Hifz e maa taqaddum(m. n. n. a.t. n. n.i. n..) pahley bataa deyna jad ajdaad/saat puSHt kalmeh ki uñgli paehley chaley jaana guziSHtah/saabiqah saabiq numaayaañ jagah/peySH mañzar jabiiñ/maatha/peySHaani ajnabi/baeruuni/bey gaanah/ GHaer mulki/KHaarijah ajnabi/GHaer/GHariib ul watan/par deysi peySH aagahi(f. n. v. n.t. v. a. a.)/naqiib(m. adv. a. .t. a. v.t. n.)/peysH rau(m.t. v. n. v. n. a. v. n. n.t.) nigraan agla/auwaliin/paehla har kaarah(m. n. foreman: foremost: forerunner: foresee: foresight: forest: forestry: forestall: foretaste: foretaste: foretell: foretelling: forever: forewarn: forfeit: forfeit: forfeited: forfeiture: n.t.forearm: forearming: forebode: forefather: forefathers: forefinger: forego: foregone: foregoing: foreground: forehead: foreign: foreigner: n. n.

n. a. n. âfw karna/baKHSHna/mo^aaf karna a. a.)/ja^l saazi(f.t. n. n.t. v.t.t/i.t. KHabar daar karna lohaar KHaanah banaana/Dhaalna/ghaRna ja^li ja^l saaz/ja^liya dhokah baazi(f. formality: formation: formation: formed: former: formerly: formidable: formula: formulaic: formulate: fornicator: forsake: v. n. adv. v.t. n. v. a. v. a. v. a.t. mo^aaf SHudah âfw/mo^aafi chhoRna/tark karna bhuula hu'a/faraamoSH kaañTa bey kas/naa chaar taSHkiil deyna Daul/dhaj/haekal/heywla/kaaya/namuunah/ paekar/qata^/SHakl/suurat/taraH pur takalluf/rasmi/zaahir daar aadaab(m. a. a. n.) aagey baRhna bhulaana bhuulna/taaq e nisyaan bhuul/faraamoSHi forgetfulness: n. n. n. a.t.forewarn: forge: forge: forged: forger: forgery: forge: forget: forget: v. n. v. v. forgive: forgiven: forgiveness: forgo: forgotten: fork: forlorn: form: form: formal: formalities.) rasm/riit/takalluf SHakl taSHkiil maKHluuq paehla/peySHiin/pichhla/saabiq saabiqan âziim/muhiib kulliyah/qaa^edah Hasb e nusKHah SHakl deyna faasiq chhoR deyna/chhoRna/kuuch karna/ tark karna . n. n. a.i.

t. foster brother: n. adv.forsaken: forsooth: fort: forth: forthcoming: forthright: forthrightly: a.) fauran chaa liis aagey ki jaanib/peySH peySH/saamney tarsiil jilaana/paaln posna/par wariSH karna razaa^at(f. a. n. fortified: fortify: fortitude: fortnight: fortress: fortunate: a.)/ foHSH/gañdah/GHaliiz/kasiif/maela/makruuh/ najis/qaabil e nafrat gañdagi karna/najaasat phaelaana Takraana paliid/paliit forthrightness: n. .)/saaf go'i(f. fortune-teller: n. adv.t. fortunately: fortune: adv.)/kaahinah(f. a. n. foul: foul: fouled: v. v. forthwith: forty: forward: forwarding: foster: fosterage: adv. fortification: n. n.i. adv. n. n. n. a. v. a.t. fostering: foul: n. v. a. n. forthwith: adv. matruuk dar Haqiiqat/fil Haqiiqat/yaqiinan Hisaar/qal^ah aagey/ab sey/baahar agla/aaney waala/peySH aayiñd aTal/bey baak/raast baaz/saaf go bey baakaanah añdaaz sey/ raast baazi sey bey baaki(f.)/raast baazi(f.) razaa'i bhaa'i par wariSH(f. a.) bamujarrad Hisaar/qal^ah/qal^ah bañd moHkam/qal^ah band pakka karna/qal^ah bañdi karna âzm/Dhaaras pañdrwaRah koTlah/qal^ah farruKH/farKHañdah/fiiroz/jawaañ baKHt/ kaam raan/KHuSH qismat/mubaarak/ neyk baKHt/SHaad kaam KHuSH qismati sey daulat/fiirozi/nasiib/qismat/taqdiir kaahin(m. adv.) bey huudah/faaHiSH(m.)/faaHiSHah(f.

) mabni baani/muwa'ssis waza^(f. n.) sar chaSHmah chaar chau paaya chaar guna murabba^ chau guna foundation-stone:n.) lomRi bey iimaani karna/dhoka deyna cham gaadaR(f. founded: founder: founding: fountain: a. n.)/KHurdah(m. n.)/saiyyaad(m. n. n.) chau dah chaudh waañ chau thaa'i chahaarum/chau tha gaRha(m.) asaas(f. n. fountain head: n. kaduurat(f. n. a. n. n.foulness: found: foundation: n. n. n.)/TukRa(m. a. n.)/neyw(f.)/paeda(f.)/paayah/taraH(f. n.)/yaaftah(f.) chiRi maar(m.)/pariñdah(m.) SHikast/TuuT kaaGHazi/naazuk nazaakat KHurdah(m. n.)/ jaR(f.) kasar(f. four: four footed: four fold: four sided: four time: fourchette: fourteen: fourteenth: fourth: fourth: fovea: fowl: fowler: fox: fox: fox-bat: foxiness: fraction: fracture: fragile: fragility: fragment: fragrance: fragrant: n.) chaalaaki(f.)/asl(m. n. a. n. n.) chiRya(f. n.)/biiKH/bina(f. n. n. v.) fauwaarah(m.)/kasaafat(f. a.)/bunyaad(f.)/paarah/paarchah/TukRa KHuSH bu/mahek/nikhat KHuSH bu daar .)/mañba^(m.) bar aamad(f. n.t. n. kaañTa(m.) sañg e bunyaad(f.

)/chhal(f. n. n.)/ghapla(m.)/jul(f.)/fareyb(m.frail: frailty: frame: framework: frank: frankness: frankly: frantic: franzy: frater: frater: fraternity: fractricide: frau: fraud: a. a. n. a.)/ghissa(m. n.)/qaalib/ ThaaTh(m. adv. n. a.)/ puchaara(m. n. a. a.)/charka(m.) bhaa'i ka qatl âurat/biiwi chaalaaki(f. n.)/ Dhoñg(m. n. adv.)/paTTi(f. n. fana paziir/kachcha/naa tawaan/naazuk fana/naa paa'edaari/zo^f chau khaTa/Dhaañcha/kaaThi/pañjar(m. a. n.)/Halqah(m.)/pichaeti(f. n. . n.) khuley bañdoñ aazaadi/aazaadgi/fursat/Hurriyat/ KHalaasi/nijaat/rehaa'i/waarastahgi fraudulent: fraudster: fraught: fraught: fray: freak: freckle: freckle: freckled: freckling: free: free-booter: freely: freedom: n.)/saaluus bey iimaan/chaal baaz/dhokey baaz/fareyb deh/ Hiilah gar/khoTa ja^l saaz kheyp bhara hu'a/lada/pur hañgaamah/laRaa'i mauj/tarañg dhabba Daalna chitti chitti daar chitti aazaad/aazaad aanah/alag/bey takalluf/ faariGH/muft/phokaT piñDaari(m. n.t.)/ Heelah(m. n. n. v.) rafiiq/saathi aapas daari(f.)/wujuud Dhaañcha bey jhijhak/bey takalluf/khara/ kuSHaadah dil/saaf go bey takallufi/khara pan/kuSHadah dili/ saadgi/saaf go'i saaf go'i sey bhapra hu'a/GHazab naak chiR chiRa/naa raaz ta^aam gaah(f. n. n.)/chakma(m. n.

) maeHsuul ârzi junuun/hizyaan/joSH/sarsaam/sauda aksar aksar/baar baar nau/naweyla/naya/seyr aab/SHaad aab/ taazah/ûmdah mubtadi haryaali/joban/raunaq/taazah pan/taazgi/taraawat tañg karna/teyz aab zadah hona/ zañg aaluud hona ghisna/huRakna/kuRhna/murjhaana chiR chiRa raahib ghissa(m.)/ragaR(f) aaSHna/dost/Habiib/ham joli/muSHfiq/ rafiiq/SHinaasa/yaawar/yaar aaRi/ham jaliis/yaar yaar GHaar bey kas/KHwaar/lutf dil bar/dost aanah/maanuus/maeHbuub/ mehrbaan/ham saaz/waduud/yaawar/ yaar aanah/yaar baaSH aaSHnaa'i/dosti/iltefaat/meyl/moHabbat/preym/ rabitah/rasm o raah/saabiqah/saath/ uñs/yaawari/yaari/yaar aanah Dar/haul/haebat/KHauf daab jamaana/Daraana/daehlaana/ KHauf dilaana/KHauf zadah karna/ro^b jamaana bidakna/Darna/KHauf zadah hona daehSHat zadah/haebat zadah/hiraasañ/KHaa'ef sahm jaana (close)friend: n.i. v. n. n.) jamna/ThiTak jaana/yaKH bastah hona yaKH bañd almaari(f. a. v. freethinker: freethinking: freewill: freeze: freezer: freight: frenzy: frequent: frequently: fresh: freshman: freshness: fret: fret: fretful: friar: friction: friend: n. jaadu ghar(m.t. v. a. a. (to be)frightened: .) aazaad KHayaal apni marzi(f. a. v. a.)/riñd(m.)/yaKHdaan(m. fright: frighten: frighten: frightened: n. n. n. n. n. n.t.Freemasons' Lodge:n. friendship: n. n.) aazaad KHayaal(m. v. a.i. a. n. (true)friend: friendless: friendly: n.i. a.

t. v.frightening: frightful: frigid: frigidity: frill: frilly: fringe: frisk: frisk: frisky: frisson: fritter: fritter: frittered: frivolous: a. a. n.i. n.)/meyñDki(f. a. prep. adv. v. .t.)/ mazaaH(m.)/larziSH(f. a.)/TukRa(m.)/dhajji(f. a. v.) meyñDak(m.) ghuRakna/teori dikhaana dapaT/ghuRki/teori bey Harkat/muñjamid/yaKH bastah juz raas/kifaayet SHu^aar meywah/natiijah/phal/paeda waar frivolous talk: n. n. n. n. n.) jhaalar dar jhaalar/kinaarah jast lagaana/kuudna/maTakna/ naachna/uchhalna talaaSHi leyna chul bula/khilaaRi/khilañDra/SHoKH haejaan(m. v. n. n.) paesah barbaad karna/TukRey TukRey karna chiithRa(m.t. frivolity: frog: frolic: frolic: frolicsome: from: front: frontage: frontier: frost: froth: frown: frown: frozen: frugal: fruit: n. n. a.) dhaji dhajji/TukRey TukRey albeyla/bey huudah/subuk Dhakosla allam GHallam/bey huudgi/laGHwiyat(f.) kheyl/suruur o niSHaat/uchhal kuud maza leyna khilañDra/KHuSH az/bi/sey aaga/morchah/paehlu/paekar/ peySH/ru/saamna saamna sar Had paala jhaag(m. a. a. n. Daraa'ona Daraa'ona/KHauf naak baañjh/sard mehr baañjh pan jhaalar/sañjaaf(f. n. a. n. v.t.)/kaf(m. a. n.

) bhagoRa/faraari/mafruur bhagoRa/faraari/mafruur/panaah giir añjaam deyna/me^yaar par puura utarna/ nibhaana/nibaahna ada/sar añjaam wafa(f. phal phulwaari(f. a.t. v. .t. a. n. a. v. n. n. n. n.t. adv. n. n.)/Habs(m.i.t.i. v. n. a. v.)/taqwiyat(f. v. a. a.fruitage: fruitless: Fruit seller: fruitful: frumpy: frustrate: frustrate: frustrated: frustration: fry: fry: fuddy-duddy: fudge: fuel: fuel: fug: fugitive: fugitive: fulfil: fulfilled: fulfilment: fulgent: fulgurate: full: n.) bañjar/bey natiijah/qallaaSH/raa'egaañ meywey waala/phal waala baar aawar/hara bhara/kaam yaab/natiijah KHeyz/ phuula phala/zar KHeyz bad mizaaj bey asar karna/daañt khaTTey karna/ pach char maarna bey asar/bey faa'edah/dikhaawaTi âajiz laaley talna bachchey/chhoTi chhoTi machhli bad mizaaj/daqiyaanuusi/nak chaRha bad diyaanti karna/dhoka deyna/jul deyna/ghaRna iiñdhan(m. v. a.) bhar puur/hamah giir/puuri bilkul/post kañdah/tamaaman garajna/kaRakna dhmaaka karna/garjaana aatiSH giir/KHaatif full to the brim:a. a. v.t. a.) aab daar/chamkiila chamakna/kauñdna bhara hu'a/labaalab/lab reyz/maala maal/ pakka/puura/pur labaalab badr bhar puuri(f. a. full moon: fullness: full-scale: fully: fulminate: fulminate: fulminating: n.) iiñdhan muhaiyya karna ghuTan(f. a. n.)/seyri(f. a.

i. n.)/teyzi(f.) kaar kun maal(m. v. n.) asaasi/bunyaadi/ibtidaa'i/zaruuri janaazah(m. n.t. n.) qiif mazaaHiyah paSHm/samuur GHazab naak/Ziyaan aatiSH kadah/bhaaR/bhaTTi baehm pahoñchaana ruKHsat(f. n.)/phabti(f.fulsome: fumble: fume: fume: fumigate: fumigation: fun: a. v. n. a.)/ mazaaq(m. adv.)/junuun(m.)/zaraafat(f.) kaam(m.) asaas/sar o saamaan agla/diigar/duusra/maziid/parey waraa GHussah(m. n. adv.)/waziifah(m. n. n. a.)/KHidmat(f.)/dil lagi(f. n. . a. n. a.)/ ThaThol(m. adv. n.)/tamaaSHah(m.) SHaGHab taa'o âbas/bey kaar/subuk âbas/bey faa'edagi aaKHirat/aayañdah/mustaqbil aayañdah/mustaqbil meyñ âaqibat KHayaal parasti function: functionary: fund: fundamental: funeral: funnel: funny: fur: furious: furnace: furnish: furlough: furniture: further: further away: fury: fuse: fuss: fusion: futile: futility: future: (in)future: future life: futurism: n.i. n.)/Hiddat(f.)/mazah(m.t.)/puuñji(f. n. n. n. n.)/KHaSHm(m. adv. n.) faliitah(m. v.)/ qahr(m. bey huudah/naa pasañd/qaey aawar idhar udhar haath maarna/TaTolna/Tohna buKHaar buKHaar nikalna dhuuni deyna/dhuuni leyna dhuuni baazi chah(m. v.

v.futuristic: fuzzy: fy! a. a. n. n. n. n.t. n. eel n. bak bak/bakwaas/gap SHap teyz tarraari sey bolna baR baR karna paakha/pakhwa idhar udhar phirna KHuun chuus makkhi/wabaal e jaan adna tarkiib/chaal/dil chasp SHaey/ kal purzey/tadbiir bey tuki baat/aKHlaaqi laGHziSH buDDha gañwaar chup karna/muñh bañd karna/ zabardasti sey muñh bañd karna man ghaRat kahaani chheyñka/mazaaq/zabaañ bañdi aeHmaq/saadah lauH/saThiyaya hu'a âehd/rahen baazi lagaana/daa'o laggana/SHart lagaana/ qasam dilaana . n. grunter red snapper sable-fish/shad shrimp river shad Indian salmon saw fish mackerel gab: gab: gabble: gable: gad: gadfly: gadget: gaffe: gaffer: gag: gag: gag: gaga: gage: gage: n. n. n.i. peySH rau dhuñdla chhii baam: dhottar: hiira: hilsa: jhiiñga: palla: rawas: siir: surma'i: n. intj.i.t. v. n.i. v. n. v. n. n. n. n. a. n. v.

a.t. v. v. n. a. v. a. a. adv. n.gaggle: gaily: gain: gain: gainful: gainless: gainly: gainsay: gainsay: gait: gaiety: gaiter: gala: galactic: galaxy: gale: galimatias: gall: gall: gall-bladder: gallant: gallantry: n. a. n. n.t. n. v. a. n. n. . n. qaazoñ ya âurtoñ ka jhuñD bhaRak daari sey/SHoKHi sey/ziñdah dili sey Haasil karna/jiitna/munaafa^ karna beySHi/faa'edah/faez/Haasil/jiit/munaafa^/ nafa^/yaaft nafa^ baKHSH/faa'edah mañd/mufiid/suud mañd bey suud/laa Haasil qubuul suurat/siDol/zeyba iñkaar karna/tardiid karna jhagRa/tardiid chaal/ghoRey ki chaal/KHiraam/paa'oñ/ rawiSH/tarz e KHaraam baañk pan(m. n. n. n.)/baSHaaSHat(f.t.i v.) jarmuuq/TaKHna poSH jaSHn/tehwaar duudh sey muta^alliq/ kaeh kaSHaañ sey muta^alliq aakaaSH gañga/kaeh kaSHaañ jhakkaR/tuufaan ala bala/bak waas aazaar deyna aablah/âdaawat/kiinah/mizaaji talKHi/ safra pitti âaSHiq/bahaadur/îSHq baaz/jawaan mard/ SHujaa^ îSHq baazi/âaSHiq mizaaji/bahaaduri/ dileyri/jawaan mardi/KHuSH poSHaaki/ naaz bar daari daalaan/GHulaam gardiSH/nigaar KHaanah/ raah daari chappu'oñ ya baad baan ki madad sey chalney waala chhoTa jahaaz afra tafri/gaD maD/gaR baR/KHalat malat aazaar deh/duruSHt/talKH waqt bar baad karna DapaTna/ghoRey ka po'iya ya sarpaT dauRna/ teyz chalna gallery: galley: gallimaufry: galling: gallivant: gallop: n. a. n. n.i.

gallop: Galloway: gallows: gally: galoot: galore: galosh: galvanise: galvansed: gambit: gamble: gamble: gambling: gambol: gambol: game: gamekeeper: gammer: gamp: gamut: ganch: gander: gang: gangster: gangway: gaol: gap: gape: gaping: garage: garb: garbage: n. n.)/ghuR dauR(f.) Halqah daa'erah/sar gam chiirna/ghaa'o lagaana bey waquuf/ghaamaR/hans/naa daan/ saadah lauH garoh/jama^at/mañDli/Toli/TukRi/zumrah bad ma^aaSH/dada giir/uchakka jahaaz sey raastah/rah guzar Habs/qaed KHaanah daraaR/daraz/faasilah/naaGHah/ phuuT/raKHnah/SHaq/SHigaaf/waqfah jamaahi leyna/muñh khol kar deykhna Haeraan/muñh khula kaar gudaam/moTar KHaanah bheys/hai'yat/lebaas/paeh naawa/poSHaak/ waza^ aalaa'iSH/fuzlah/kuuRa karkaT/makruuh adab . n. n. n. n. v.t.t. n. a. n.t. n. dapaT(f.) yaabu daar/suuli Darna buddhu/sipaahi ba kasrat/ba afraat juuta poSH joSH dilaana/taeh chaRhaana/uksaana uksaaya hu'a chaal(SHat rañj)/ko'i âmal ju'a/qumaar baazi/SHart ju'a kheylna/qumaar baazi karna/ SHart lagaana haar jiit/ju'a kad kaRey lagaana/kheylna kuudna/kudakna chhalaañg/phalaañg/uchhal kuud/zaqañd baazi/baazi chah/kheyl/SHikaar/tafriiH moHaafize SHikaar gaah buRhiya chhaata(m.i.i. adv. n. n. n. n. v. n. v. v. n. n. n. v. n. v. n.i. n. n. v. n. n.i.

t.t/i. a.i.i.garble: garboil: garden: garden: gardener: gardening: garderobe: gargantuan: gargle: gargle: garish: v. garment: garnet: garner: garner: garnish: garnish: garniture: garrison: garrison: garth: garrulous: garrulity: gash: gash: gasket: gasp: n. n. n.) kapRey/lebaas/paehnaawa/poSHaak yaaquut GHallah gudaam/khalyaan/KHarman jama^ karna/ikhaTTa karna aaraa'iSH karna/sajaana/taz'iin deyna/ zeybaa'iSH karna aaraa'iSH/taz'iin/zeybaa'iSH aaraaiSH o zeybaa'iSH key lawaazmaat/ paeraahan/sajaawaT fauji chhaa'oni/urdu sipaahi muhiyah karna baaGHiichah baatuuni/gappi/kasiir ul kalaam baatuuni pan/kasiir ul kalaami gaehra zaKHm lagaana charka/ghaa'o/gaehra zaKHm/zaKHm paTTi jis sey baad baan baañdha jaa'ey saañs key li'ey muñh kholna/ saañs phuulna/sisakna garland: garlic: n. v.)/ maali(m.t. n. n. v.t. a. n.)/gul chiiñ(m. n. n. n.) baaGH baani(f. n. n. n.)/bustaani(m. garlic (clove): n. chhaañna/jhuTaa'i karna/saaf karna haR boñg/ulTa palTi baaGH/bustaan/chaman/gulistaan/gulzaar/ phulwaari baaGH baani karna baaGH baan(m.)/maalan(f.t. v. GHaraarah karna/GHar GHaraana n. v. GHar GHarah/kulli bhaRak daar/bhaR kiila/chamak daar/ cham kiila/fauq ul bhaRak/KHiirah kun/ SHoKH/zarq barq gajra/haar/maala lahsan jawa(m. v. v. n. . n.) kapRoñ ki almaari/chhoTa kamrah/Hujla âziim ul baeHsah/deo numa/peyTu v.t. a. n. n.

t. a.) bin bulaa'ey mehmaan bañna chauki daar/sañtri dar waazah/phaaTak biñna/faraaham karna/ikaTTha karna/ jama^ karna/khasoTna/sameyTna/yakja karna ikaTTha hona/jama^ hona/yakja hona faraaham/ikaTTha/jama^/jama^ SHudah bhiiR/hujuum/ijtemaa^/jhuumar/maeHfil bey Dhab/bey saliiqah/bey tuka/ naa SHaa'estah bhoñDa pan dikhaawaTi jaSHn/gul kaari bad zauq/bhaR kiila/cham kiila/numaa'iSHi/ rañgiin rañgiini(f. n. v. n. a. a.t.gasp: gastric: gastrotomy: gat: gate: gate-crash: gate-keeper: gateway: gather: gather: gathered: gathering: gauche: gaucherie: gaud: gaudy: gaudiness: gauge: gaum: gaum: gaunt: gauntlet: gauze: gave: gavel: gavel: gavial: gawk: gawk: gawkish: v. pa.t. n. n. n. n. n. n. v.t. n. v. n. a.i. n. n. a. v.i.) meqyaas/me^yaar/naap/paemaanah/wus^at chipaRna kiichaR/chip chipaahaT maryal/patla/suukha/ujaaR/waeHSHat naak/ wiiraan aahni dastaanah jaali diyaa eyk chhoTi muugri jisey sadr e majlis nazm o zabt key li'ey iste^maal karey KHiraaj/kiraayah ghaRyaal/magar machh/nahañg muñh phaaR kar deykhna bey tuka/hawañnaq/jheyñpu/ KHabti/saadah lauH bey Dhañga/bey waquuf/siRi .i. n. a. n. n. saañs leyna me^di/reyaahi/SHikmi peyT ki jarraaHi aab naa'ey baab/dar/dar waazah/guzar gaah/mudKHal/ phaaTak(m. v. n. n.

n.t. a. v. v. n.i. n. v. n. a. a. v. v. . n. n. n. n.gawky: gawkiness: gay: a. n.i.t. n. v. n. n. geld: gelding: gelded: gem: gems: geminate: gemma: gendarme: gender: gender: n. v. n.t. n.t. bey tuka/bey Dhañga/hawañnaq/jheyñpu bey tuka pan/bey Dhañga pan/jheyñpu/KHabt albeyla/bey fikr/bhaRak daar/chañchal/ hañs mukh/KHurram/KHuSH/KHuSH mizaaj/ KHuSH taba^/laa ubaali/masruur/rañga daar/ rañgiila/SHaadaañ/SHoKH/satHi/ zarq barq/ziñdah dil chhabiila/ham jiñs parast/lauñDa ghuur kar deykhna/TikTiki baañdh kar deykhna TikTiki baarah dari/chhajjah/jharoka/minaarah aahu/GHazaal/hiran aKHbaar/ko'i sar kaari jariidah/roz naamah jariidi juGHraafiah garaari aalaat o auzaar/lebaas/poSHaak/ saaz o saamaan ghoRa jotna eHaanat mazaaq uRaana Haqiir samajhna/tauhiin karna âjiib aadmi/jhalla/ maeHsuul lagaana aaKHtah karna/bachchah daani nikaalna/ kamzor kar deyna/KHaarij karna/ KHassi banaana/maeHruum karna baaj/KHiraaj aaKHtah/KHassi jaan war/KHassi ghoRa aaKHtah jauhar/gauhar/gohar/qiimti patthar jawaahir duugna karna añkhwa sipaahi ism/jiñs/tazkiir o taaniis paeda karna gay: gaze: gaze: gazebo: gazelle: gazette: gazetted: gazetteer: gear: gear: gear: geck: geck: geck: geezer: geld: geld: n. n. n.t.t. v.

. a. n. a. n. n. n. a. v.)/ qarn nasli/puSHti nasl par wari sey muta^alliq bey laus/dil waala/faiyaaz/faraaKH dil/ Haatim/himmat waala/kariim/saKHi dil(m.)/paud(f. a. n. n.)/karam(m. n. a.)/nasl kuSHi(f. ham bistari karna mauruusah/nisbah nasabi nasl/silsilah tul nasb âam/majmuu^i/qaa'ed/sipah saalaar/ûmuumi âam iste^maal meyñ laana har fan maula/maahir e ûmuumi baRa Hissah/ûmuumiyat âam taur par/aksar/bil ûmuum/ûmuuman âalame wujuud meyñ laana/paeda karna/ taKHliiq karna nasl(f.)/juud(m. n. n. n.)/puSHt(f.) aaGHaaz/âmal e tauliid/ibtida/paedaa'iSH jiñsi/nasli/tawaaldi îlme takwiin/nasliyaat KHalqi taur par farHat afza/ham dard/KHaliiq/KHuSH aKHlaaq/ milan saar/neyk dil/seHat mañd gaThiila/joR daar jin aa^zaa'ey tanaasul(KHaariji) jad/waalid paedaa'iSH âql mañd/zaki/zehiin garoh ya nasl ka qatl e âam(m. a. n.t. adv.)/dil(m.i. n.)/faiyaazi(m.t.gender: gene: genealogical: genealogy: general: generalise: generalist: generality: generally: generate: generation: generational: generative: generous: generosity: v.) launiyat/launi maaddah añdaaz/hae'iyat/qism/sinf/tarz najiib/SHariif genesis: genetic: genetics: genetically: genial: geniculate: genie: genitals: genitor: geniture: genius: genocide: genome: genre: gent: n.)/ faraaKH dili(f. v. adv. a. n. n.)/ murawwat(f.)/faezaan(m. n. n.)/piiRhi(f.)/saKHaawat(f. n.

adv. n.) îlm ul ârz/juGHraafiah juGHraafiyaa'i îlm e tabqaat ul ârz geyhuuñ ki baali bayaabaani chuuha asl/biij/jarsuumah/SHaguufah auwwal darjey ka/âziiz âziiz/ham SHiir/ham zaad almaani namu paana/ugna/nikalna/phuuTna/ugna/ upaj paana namu/upaj/ugaa'o namuudi jaraasiim buuRhuuñ ki Hukuumat gentlemanliness:n. n. a. n. n. v. n. n. n.i. n. a. n. v.i. a. n. a.genteel: genteelism: gentility: gentle: gentleman: a. . Gentlemen! gentleness: gentlewoman: gently: gentry: genty: genuflect: genuine: genuinely: genuineness: genus: geography: geographical: geology: gerbe: gerbil: germ: german: german: German: germinate: germination: germinative: germs: gerontocracy: intj. n. n. n.t. adv. latiif/mohazzab saHiiH alafaaz ka iste^maal adab/taehziib aahistah/KHuub/mulaa'em/narm/narm dil/ siidha mohazzab/saaHab/SHariif SHaraafat saaHabo iñsaaniyat/mulaa'emiyat/narmi/narm dili/ SHaraafat baano/bey gam bah lataafat/narmi sey/SHaraafat sey SHurafa gul badan/nafiis/zeyba rukuu^ karna/sijdey meyñ jaana asl/asli/Haqiiqi/KHaalis/khara/mustanad/ pakka/qudrati/saHiiH/Taksaali aslan/Haqiiqatan/sach much asliyat/Haqiiqat/KHaalis pan/mustanad/ sadaaqat/seHat jiñs/nau^/qabiil(m. adv. n. n. v. n. a. a.

gerund: gest: gest: gestalt: gestation: gesticulate:

n. n. n. n. n. v.i.

ism e musaddar(m.) âmal/iSHaarah/kaar e numaayaañ Harkat/iSHaarah ha'iyyat/SHakl/suurat Hamal/sawaari haath hila hila kar baat karna Harkat/nirat Harkat(f.)/iSHaarah(m.) Haasil karna/paana/paeda karna bañna/milna/paana bhaag/haT aaGHaaz/faraar jii uchaaT hona utarna qabzah karna nikal bhaagna/phalna phuulna/utarna

gesticulation: n. gesture: get: get: get away! getaway: get bored: get down: get hold of: get off: get on: get up: get-up: getting:; ghast: ghastful: ghastliness: ghastly: gherkin: ghetto: ghost: ghostly: ghoul: giant: gib: gibber: gibberish: v.i. v.i. n. n. v.t. a. n. a. n. n. n. a. n. n. n. v.t. n. n. v.t. v.i. intj. n. v.i.

aagey baRhna/faroGH paana taiyyaar karna/uThna auzaar/SHakl jalb Daraana/KHauf zadah karna tiirah/udaas bhayaanak pan/KHauf naaki/tiirahgi bhayaanak/Daraa'ona/KHauf naak chhoTi zaat ka khiira yahuudiyoñ ka moHallah baitaal/bhuut/ham zaad/jin/pareyt/ ruuH/saayah bhuut kaa sa/KHyaali/ruuHi bhayaanak ruuH/GHuul/îfriit âziim/baRa/deow/jabbaar KHassi billi baR baR karna aul faul/baR baR/bak waas

gibbet:

n.

daar(f.)/suuli(f.) baR baR hiñ dustaani bañ dar kubRa choT kasna/GHaban karna/luuTna/ tauhiin karna pariñdoñ ka dil gurdah waGHaerah Jabl al Tariq chakkar/daurah Dag mag/subuk sar âtiyah/baKHSHiSH/deyn/en^aam/hibah/ênaayat/ nazar/ne^mat/niSHaani/peysH kaSH/ riSHwat/sauGHaat/tajribah/toHfah Haaziq/pur dimaaGH/zehiin âziim/bey Had baRa/deo numa aeHmaqaanah taur par hañsna/khi khiyaana chañchal laRki/DhaDDo bakrey ki raan soney ka paani chaRhaana/mulamma^ chaRhaana zar nigaar tila kaar/tila saaz qal^a'i aab ju saeqal karna soney ka paani chaRha hu'a/sunaehra saeqal nau jawaan suu'arni anokha daa'o(m.)/anokhi kal(f.)/tadbiir(f.) chaal(f.) Dori(f.)/goT(f.)/kinaari(f.) Hikmat/phañda/tadbiir/tajwiiz oTna/phaañsna/ ruu'i sey binauley nikaalna

gibble-gabble: n. gibbon: gibbous: gibe: giblets: Gibralter: giddiness: giddy: gift: n. a. v.t. n. n. n. a. n.

gifted: gigantic: giggle: giglet: gigot: gild: gilded: gilder: gilding: gill: gilt: gilt: gilt: gilt: gimmick: gimmickry: gimp: gin: gin: gin: ginger(dry):

a. a. v.i. n. n. v.t. a. n. n. n. v.t. a. n. n. n. n. n. n. v.t.

v.t/i. SHuruu^ karna n. soñTh(f.) adrak(f.)

ginger(fresh): n.

ginger: ginger: ginger: gingerly: gipsy: giraffe: gird: girder: girdle: girl:

n. v.t. a. adv. n. n. v.t. n. n. n.

himmat/jazbah/mizaaj/teyz mizaaj adrak Daalna/jaan Daalna bhuura/surKHi maa'el aahistah qadmi sey/baRi eHteyyat sey KHaanah badoSH zarafah gheraa'o karna/Halqey meyñ leyna/ kamar bañd baañdhna SHeh tiir gheyra/Halqah/kamar bañd/kuñDli/ miñtaqah/paTka/peyTi/zeyr jaamah bachchi/chhokri/do SHiizah/KHaadimah/ kuñwaari/laRki/maeHbuubah/ naa katKHuda âurat

girlfriend(of a girl):n. saheyli girlhood: gist: give: n. n. v.t. baañk pan/bach pan/do SHiizgi/ kanha'iya pan/laRak pan KHulaasah âta karna/baKHSHna/deyna/ênaayat karna/ pakRaana/phal deyna leyn deyn/sauda baKHSHna/faaSH karna jañna suñna baaz aana/chhoRna/haath dhona bhaRaas nikaalna a. n. n. a. âta kardah/ta'ey SHudah âta karney waala/deyney waala âta barfaani/muñjamid barfaani nadi barfaani darya dil SHaad/farHaañ/KHurram/KHuSH/maeHzuuz/ masruur/SHaad/raazi KHuSH KHabri(f.)/muZdah(m.) dil SHaad karna/KHuSH karna/masruur karna faraH/KHuSHi/suruur

give and take: n. give away: give birth: give ear: give up: give vent to: given: giver: giving: glacial: v.t. v.t. v.t. v.t.

glacial river: n. glacier: glad: glad tidings: gladden: gladness: n. a. n. v.t. n.

gladly: glamour: glamour: glance: glance: glance: gland: glandular: glare: glare: glaring: glass: glassy: glass house: glass pane: glaze: glazier: gleam: gleam: gleam: glean: gleaner: glee: gleeful: gleefully: gleet: glib: glib: glibness: glide: glim: glimmer:

adv. n. v.t. v.i. v.t. n. n. a. n. v.t. n. n. a. n. n. v.t. n. v.i. v.t. n. v.t. n. n. n. adv. n. a. v.t. n. v.i. n. v.i.

bahd dil o jaan/bah KHuSHi/hañsi KHuSHi fareyftahgi/seHr fareyftah karna kauñdna/nazar paRna deykhna/nigaah Daalna chitwan/laeHzah/lamHah/nazar/nigaah GHuduud GHuduudi aab/chamkaara/roSHni/SHahaabi/ujaala chaka chauñd karna KHiirah kun/zaahir kaañch/sabu/SHiiSHah/zujaaj SHiiSHey ka/SHiiSHey jaesa/zujaaji aa'inah KHaanah SHiiSHah SHiiSHey ki taeh jamaana/ SHiiSHah lagaana SHiiSHah gar damakna/TimTimaana chamkaana chamak/damak/jhalak/kiran/taab/ TimTimaahaT bacha khucha ikaTTha karna/ baRi meHnat sey siikhna KHoSHah chiiñ KHuSHi/musarrat/suruur faraH/masruur KHuSHi sey jiryaan(m.) aasaan/chikna/phisalwaañ/tarraar/teyz teyzi dikhaana phislan/teyzi bila dam lagaa'ey uRna/phisalna jhalak chamkaara/chiraaGH ki taraH jhilmilaana/

TimTimaana glimmering: glimpse: glimpse: glimpse: glint: glint: glissade: glisten: glitch: glitter: glitter: n. n. v.i. v.t. v.i. n. v.i. v.i. n. v.i. n. TimTimaahaT halki si jhalak/jhapki/par tau halki si jhalak dikhna halki si jhalak deykhna chamakna chamak barf par phisalna/phisalna jhalakna nuqs chamakna/damakna/jhalakna/ taabiSH dikhaana aab taab/chaka chauñd/chamak/ chamak damak/damak/dikhaawaT/jag magaahaT/ jhalak/lahak/taabiSH chamkiila bhaRak daar/damkiila/daraKH SHaañ jhuT puTa/SHafaq faaKHiraanah añdaaz sey nazar Daalna lalchaa'i nazar(f.)/niyat e bad(f.)/ SHamaatat(f.) nadiidah/nazar baaz nadiidoñ ki taraH/nigaah e SHauq sey aafaaqi/âalam giir kurrawi chhoTi goli/kurrah/qatrah geyñd/gola/kurrah/kurrah tul arz aazurdahgi/añdheyra/dhuñdh/ tiirgi/naa umiidi/udaasi aazurdah hona/añdheyra hona/dhuñhlaana/ GHamgiin hona jhuT puTa aazurdah/kaala/mukaddar/udaas âzmat deyna/puujna/SHaan baRhaana baa âzmat jaliil/sar bulañd/SHaan daar aab o rañg/bahaar/dhaak/faKHr/faroGH/

glittering: glittery: gloaming: gloat: gloat: gloater: gloatingly: global: globular: globule: globe: gloom: gloom: glooming: gloomy: glorify: glorified: glorious: glory:

a. a. n. v.i. n. n. adv. a. a. n. n. n. v.i. n. a. v.t. a. a. n.

ifteKHaar/jalaal/SHaan/SHohrat/ujaala/ âzmat/îzzat gloss: gloss: gloss: glossy: glossary: glottal: glottis: glout: glove: glow: glow: glowing: glow-worm: gloze: gloze: glue: glum: glut: glut: glutinous: glutton: gluttonise: gluttonous: gnarl: gnash: gnat: gnaw: gnosis: Gnostic: go: Go! go at: n. n. v.i. a. n. a. n. v.i. n. v.i. n. a. n. v.i. v.t. n. a. v.t. n. a. n. v.i. a. n. aab/chamak damak/dikhaawa/qala^i tafsiir/taSHriiH taSHriih karna aab daar/chamkiila/chikna farhañg/fehrist e alfaaz dehaaney sey muta^lliq/muñh ka Halquum mukaddar hona dastaanah chamakna/damakna aañch/damak/lapaT damakta/garm jugnu tabsarah karna chaapluusi karna goñd/leys/sareySH maGHmuum haukey sey khaana/peyT bhar khaana afraat/bhar maar chip chipa/lazaj baR peyTa/khaa'u/naa diidah/peyTu/ pur KHor/SHikam parwar zaruurat sey zeyaadah khaana Hariis/laal chi/peyTu daraKHti gaañTh

v.t/i. daañt kaT kaTaana/daañt piisna n. chhoTa machhar

v.t/i. kutarna n. n. îrfaan(m.) fahiim/fareybi/SHaatir

v.t/i. jaana/chalna intj. v.t. jaa'o(m.)/jaa'iey(pl.) Hamlah karna

go away: go between: go-by: go for: go over: go through: go to war: goad: goad: goal: goat: goatherd: goat-pellet: goatskin: gob: gobbet: gobble:

v.i. n. n. v.t. v.t. v.t. v.t. n. v.t. n. n. n. n. n. n. n. v.t.

Talna kuTna(m.)/kuTni(f.) gureyz/ijtenaab bhiR jaana nazr saani karna/yaad karna guzarna/jheylna jañg karna/laRna aañkas/hañkney ki DañDi/jariib haañkna/Harkat meyñ laana hadaf/mañzil/maqsad/Thikaana bakra(m.)/bakri(f.) bakar waal(m.)/char waaha(m.) bakri ki meyñgni(f.) bakrey ki khaal(f.) Dheyr(m.)/muñh(m.)/niwaalah(m.)/tikkah(m.) Dali(f.)/luqmah(m.)/niwaalah(m.)/qatrah(m.) baRey TukRey nigalna/Dhakosna/ haRap kar jaana/jaldi meyñ nigalna/ lap lap khaana uuT paTaañg(f.) lap lap khaaney waala(m.) baadiah/jaam/kaasah/kuuzah/miina/saaGHar GHol deota(m.)/KHuda(m.)/maalik(m.)/rab(m.)/ yazdaañ(m.) bah KHuda uupar waala KHuda taras qudrati KHuda daad KHuda ka saath deywi kaafir/SHariir taqwa KHuda parast/mazhabi/saaleH/taqi

gobbledegook: gobbler: goblet: goblin: God: (by) God: God Almighty: God fearing: God given: godsend: Godspeed: goddess: godless: godliness: godly:

n. n. n. n. n. adv. n. a. a. n. n. n. a. n. a.

godown: goes: goety: goglet: going: going: gold: gold foil: golden: goldly: goldsmith: goluptious: gone: gong: gonorrhoea: goo: good: good deed: good fellow: good fortune: Good Friday: good humour: good looks: good looking: good luck: good manners: good name: good natured: good news:

n.

gudaam ja raha ha'ey(m.)/ja rahi ha'ey(f.)

n. n. pr.p. n. n. n. a. adv. n. a. pa.p. n. n. n. a. n. a/n. n. n. n. n. a. n. n. n. n. n.

kaala jaadu kuuzah(m.) jaata/jaata hu'a/ja raha ha'ey/ ja rahey haen(pol.) rawaangi/ruKHsat kañchan/sona/tila/zar soney ki pañni sunaehra/tilaa'i/zarriiñ/zar nigaar soney jaesa saadeh kaar/sunaar/zar gar laziiz/SHaewat añgeyz faq/gaya/gaya hu'a/jaata ghaRyaal/jaras/naaquus jiryaan(m.) jazbaatiyat bhala/Hasan/KHaer/khara/KHuub/mustaHsan/ neyk/suud mañd/Thiik/ûmdah eHsaan KHaliiq/yaar baaSH baKHt/eqbaal/KHuSH qismati/sa^aadat jummat ul KHaer(m.) baSHaaSHat wajaahat gabru/KHuub suurat/wajiih yumn aadaab/SHaa'estahgi/SHaraafat laaj KHuSH mizaaj KHuSH KHabri(f.)/muZdah(m.) KHuSH nuudi(f.) KHas kam jahaañ paak KHuda Haafiz/widaa^

good offices:vn. good riddance: prov. Goodbye! intj.

goodly: goodly: goodness: Goodnight!

a. adv. n. intj.

dil kaSH/Hasiin bah mehrbaani achchhaa'i/eHsaan/KHuubi/mehrbaani/ neyki/salaaH SHab ba KHaer bey kaar/bey SHoGHl/naa kaarah/ nikamma/nikhaTTu jiñs(f.)/maal(m.)/mataa^(f.)/sauda(m.) maal gaaRi(f.) eHsaan(m.)/mehrbaani/naam(m.)/tijaarti SHohrat diin daar/neyk/paarsa aeHmaq/bey waquuf/buddhu aeHmaq/bey waquuf/buddhu/gadha/ saadah lauH gard(f.)/GHalaazat(f.) bey waquuf/buddhu/GHuñDa/SHohda kiraa'ey ka GHuñDa bey waquuf/pagloT qaaz KHuun/muñjamid KHuun KHuuni darrah/gala/gaehri waadi haukey sey khaana faaKHir baSHaarat baat/charcha/gap/gap SHap gap lagaana/idhar ki udhar lagaana/ lagaa'i bujhaa'i karna khurach kar nikaalna kaddu peyTha(m.) kareyla baR peyTa/khaa'u/naa diidah/peyTu gaThiya ki biimaari lazzat/mazah/zaa'eqah âalimah(f.)

good-for-nothing:a. goods: goods train: goodwill: goody-goody: goof: goofy: gook: goon: goon: goop: goose: gore: gory: gorge: gorge: gorgeous: gospel: gossip: gossip: gouge: gourd: (ash) gourd: n. n. n. a. n. a. n. a. n. n. n. n. a. n. v.t. a. n. n. v.t. v.t. n. n.

(bitter)gourd: n. gourmand: gout: gout: gouvernante: n. n. n. n.

govern: governance: government: governmental: governing: governor: gown: grab: grabber: grace: graceful: gracefulness: gracile: gracious: graciousness: gradation: grade: gradely: gradient: gradual: gradually:

v.t. n. n. a. n. n. n. v.i. a. n. a. n. a. a. n. n. n. a. n. a. adv.

Haawi hona/Hukumraani karna/ Hukuumat karna asar/dabaa'o/Hukuumat/Hukmraani/iñtezaam âmal daari(f.)/Hukuumat(f.)/raaj(m.)/ saltanat(f.)/sar kaar(f.) Hukuumati/sar kaari zabt Haakim/waali/zaabit choGHah/Dhiila Dhaala jaamah/jubbah chhiiñna/hathiyaanah/pakaRna baKHiil/Hariis/laalchi/pakaRney waala aan/ada/fazl/KHuubi/lataafat/lutf/ naak/naa muus/namak chhabiila/gul badan/Hasiin/mohazzab/siDol/ taraH daar/zeyba ra^naa'i(f.) gul añdaam/naazuk dil fareyb/KHuSH numa/mehrbaan dil fareybi/karam/KHuSH numaa'i/mehrbaani tadriij darjah/Dhalaan/rutbah durust/munaasib Dhaal aahistah/darjah ba darjah/tadriiji aatey aatey/aatey jaatey/aahistah/ bah tariij/din bah din/jaatey jaatey/ raftah raftah faariGH ul taeHsiil(m.) tadriij peywañd/qalam peywañd lagaana/qalam lagaana KHurd burd qalam lagaa'i bajri anaaj/biij/daanah/GHallah/jiñs/zarrah lagaan

graduate: graduation: graft: graft: graft: grafting: grail: grain: grainage:

n. n. n. v.t. n. n. n. n. a.

grained: grainy: grain: gram: gramary: grammar: granary: grand:

a. a. n. n. n. n. n. a.

daaney daar/khurdura daaney daar kaañTa/SHaakh chana(m.) jaadu/seHr qawaa'ed/sarf o naHw GHallah gudaam/khaliyaan/koTha âali/âali SHaan/a^la/ahem/aa^zam/âziim/ âziim uSH SHaan/ba âzmat/nafiis/numaa'iSHi/ qaabil e eHteraam/sadr/SHaan daar nawaasa/nawaasi/pota/poti aab o taab/jaah o jalaal/SHaan/SHaukat/ SHikoh/tum taraaq jadd i amjad daadi/naani daadi/naani chambeyli bulañd parwaazi/mubaaliGHah aameyzi âali numa/bulañd/numaa'iSHi/pur aab taab/ SHaan daar KHaara(?) baKHSHna/ênaayat karna/farmaana/farz karna/ hibah deyna/maan leyna/qubuul karna âtiyah/farmaan/hibah/waziifah mañzuur/âtaa kardah daaney daar baariik daanah/daqiiqah/zarrah daaney daar banaana daanah daar añguur chakotra añguur ki beyl aSHkaal sey muta^alliq/nigaariSHi/ taeHriir kardah/tarsiimi îlme naqSH kaSHi/fañn e tarsiim/ tarsiimiyaat aañkRa(m.)/giraft(f.)/kaañTa(m.)/ qullaab/zañbuur(m.)

grandchild: grandeur: grandfather: grandma: grandmother: grandiflorum:

n. n. n. n. n. n.

grandiloquence: n. grandiose: granite: grant: grant: granted: granular: granule: granulate: granulated: grape: grapefruit: grape-vine: graphic: graphics: grapple: a. n. v.t. n. a. a. n. v.t. a. n. n. n. a. n. n.

grapple: grapple: grappling: grasp: grasp: grasping: grass: (dry)grass: grass: grass-cutter: grasshopper: grassland: grate: grated: grater: grating: grate: grate: grater: grateful:

v.t. v.i. n. v.t. n. n. n. n. v.t. n. n. n. n. a. n. n. v.t. v.i. n. a.

giraft meyñ laana/guth jaana haatha paa'i karna haatha paa'i pakaRna/qaabu karna/qabzah karna/samajhna daKHl/giraft/idraak/phañda/qaabu/ qabzah/ûbuur aaz mañd/Hariis/laal chi/taame^ ghaas/haryaali/gyaah kaah ghaas khilaana/ghaas lagaana ghasyaara(m.) jhiiñgar/TiDDi charaah gaah/gyaahistaan/kaahistaan aatiSH daan/bhaTTi/jaali/jañgla/piñjrah jañgley daar kaddu kaSH jañgla ghis kar chhiilna/ghisna/giraañ guzarna/ GHussey meyñ aana/kaddu kaSH karna/ragaRna kuRhna/naa gawaar e KHaatir hona rañdah KHuSH gawaar/qaabil e qubuul/SHaakir baKHSHiSH/lutf/riSHwat/talaafi dil juu'i karna/kaam aana/KHuSHi deyna/ tamañnaa'oñ ko puura karna/taskiin deyna musarrat baKHSH/taskiin deh bila mo^aawezah/bila qiimat/bin daamoñ/muft sipaas/SHukr/SHukriyah bila wajah/raza kaaraanah KHwaam KHwaah/muft meyñ/naa Haq baKHSHiSH(f.)/en^aam(m.)/toHfah(m.) mubaarak baad deyna mubaarak baadi ka gilah/SHikwah kañdah karna/taraaSHna

gratification: n. gratify: gratifying: gratis: gratitude: gratuitous: gratuitously: gratuity: gratulate: gratulatory: gravamen: grave: v.t. a. adv. n. a. adv. n. v.t. a. n. v.t.

grave: grave: grave digger: gravel: gravel: gravely: graven: graver: gravestone: graveyard: gravid: gravidity: gravitation: gravity: gravy: graze: graze: grazier: grease: grease: greasiness: greasing palm: greasy: great:

a. n. n. n. v.t. adv. a. n. n. n. a. n. n. n. n. v.t. v.i. n. n. v.t. n.

sañgiin/sañjiidah/SHadiid gaRha(m.)/KHaak(f.)/laHad(f.)/madfan(f.)/ maqbarah(m.)/marqad(m.)/mazaar(m.)/qabr(f.) gor kan bajri bajri phaelaana aehmiyat sey/sañjiidgi sey mañquuSH naqqaaSH kutbah goristaan/qabrastaan/SHaehr e KHamoSHaañ Haamilah/paa'oñ bhaari Hamal kaSHiSH kaSHiSH e siql/sañjiidagi saalan/yaKHni charaana/ghaas khilaana charna char waaha(m.) charbi/chiknaa'i chupaRna charb zabaani/chiknaahaT/chiknaa'i riSHwat deyna

a. a.

chikna/chupRi/charbi daar akbar/âziim/baRa/bulañd/buzurg/faa'eq/ jaiyyad/kabiir/kalaañ/parley darjey ka/ ûmdah/zabar baRh kar/beySH tar/zabar bah darjah haa/faraaKH dili sey/nihaayat akbar/âala/âazam/âziim tariin aehmiyat/âzmat/baRaa'i/bar tari/bulañdi/ karaamat/kibriya/qadr niil gaa'ey yuunaani bar tari/en^aam/mañzil/rutbah

greater: greatly: greatest: greatness:

n. adv. a. n.

great antelope: n. Grecian: gree: n. n.

greed: greedily: (be)greedy: greedy: greediness: green: (light)green: green: green-grocer: green-horn: greenish: greenly: greenness: greet: greet: greetings: gregarious: gremial: grey: grey:

n. adv.

aaz/hauka/Hirs/laalach/tama^ haukey sey/lalchaatey hu'ey laalach karna

a. n. a. a. n. n. n. a. adv. n. v.t. v.i. n. a. a. a. n.

Hariis/laal chi/naa diidah/taame^ aaz/hauka/Hirs/laalach/naa diidah pan/tama^ hara/kachcha/KHaam/naa baaliGH/ naa tajribah kaar/naya/SHaad aab/taazah kaahi sabz maedaan/sabz rañg kuñjRa(m.)/kuñjRi(f.)/phal faroSH/ sabzi faroSH anaaRi sabzi maa'el bila hoSHiyaari sey haryaali/kachcha pan/sabzi/SHaad aabi KHuSH aamad kaehna salaam karna aadaab ârz/tasliim GHallah pasañd/rewaR pasañd nazdiiki/saakin phiika/surma'i surma'i rañg sañjaab(f.) surma'i maa'el salluuqi(m.) bheyja tiitar(m.) chhoTa suu'ar Dhaañchah/jaal/jañglah/taaroñ ki jaali tawa

grey squirrel: n. greyish: greyhound: grey matter: a. n. n.

grey partridge: n. grice: grid: griddle: gride: gridiron: grief: n. n. n.

v.t/i. chheyd karna n. n. jañglah aañch/añdoh/afsos/alam/baar/daaGH/ GHam/ghun/GHussah/Huzn/kaduurat/ karb/koft/maatam/rañj/rañjiSH/ SHeywan/sog/taassuf

grievance: grieve: grieve: grieved: grieving: grievous: griff: grift: grig: grill: grill: grill: grille: grim: grimace: grimace: grimalkin: grime: grime: grin: grin: grind: grind: grinder: grindery: grinding: grinding: grip: grip: grip: gripe:

n. v.t. v.i. a. a. a. n. n. n. v.t. v.i. n. n. a. n. v.i. n. n. v.t. v.i. n. v.t. v.i. n. n. n. a. n. v.t. n. v.t.

gilah/SHikwah rañj karna/sog manaana karaahna/kuRhna dil soKHtah/GHam diidah/moHzuun/rañjiidah mutaa'ssif/pur malaal/rañjiidah añdoh naak pañjah bey iimaani/dhoka dahi/fareyb/Thaggi jhiiñgar aag par seyñkna/aziiyat deyna aziiyat paana jañglah jaali/jañglah/qaed KHaaney ka jañglah bey raeHm/KHauf naak/muhiib/saKHt/sañg dil/ zaalim chaRha muñh/tazaahur muñh banaana buuRhi billi kaalik najis karna khisyaana/muskuraana daañt dikhaa'i/khisyaahaT chabaana/chuura karna/diq karna/dalna/ ghisaana/piisna/ragaRna/zulm Dhaana ghisna/pisna DaaRh/ghisney waala/hath chakki/ piisney waala chaaqu chhuri teyz karney ki jagah pisaa'i(f.)/ragRa(m.) aziiyat kun chhoTi KHañdaq/naali KHañdaq khodna dast/giraft/kalap/mahaarat/pakaR/ qabzah/ûbuur aziiyat deyna/dabaana/pakaRna/ giraft meyñ laana/zulm Dhaana

a. pa.) gidh Daraana phuraeri aana bhayaank/daehSHat naak/makruuh bhayaanak/KHauf naak chakki meyñ hu'a ya pisney waala GHallah kurri (haDDi) kañkari/kirdaar ki puKHtagi/sañg reyzah kirkira/pakkey kirdaar ka/pathriila/ saabit qadam aaheyñ bharna/bahot aziiyat meyñ hona/ haa'ey haa'ey karna/karaahna/ karaah kar kaehna aah/karaah zaari(f. v. v. a. n.p. n.i. n. v. n.t.gripe: gripe: gripe: grise: grise: grisly: grisy: grist: gristle: grit: gritty: groan: v. a.) buddhu/peyñDu baqqaal/banya/kiryaanah faroSH/pan saari pan saari ka saamaan/parchuun(m. n. a. giraft meyñ hona aeñThan(f. a. n. n.i. n.i. . n. n.)/sauda kiraana/kiryaanah/pan saari ki dukaan/ parchuun chaDDa/jaañgh GHurraana dulha/ghoRey ka rakh waala/nau jawaan/saa'is ghoRey ki rakhwaali karna/tarbiyat deyna chikna chupRa bey huudah/bhadda/faaSH/faaHiSH/foHSH/ GHaer mohazzab/GHaliiz/kasiif/kul/ maala maal/makruuh/moTa/naa SHaa'estah/ saara/saari/waafir/waazeH GHalaazat/kasaafat/KHuSHuunat an ghaR GHaar gila karna gila/SHikwah pisa hu'a groan: groaning: Grobian: grocer: groceries: grocery: groin: groin: groom: groom: groomed: gross: n.t. n.t. v. n. v. n.i. v. grossness: grotesque: grotto: grouch: grouch: ground: n.)/giraft(f. a. n.

) himmat sHikan/sabr aazma bhayaanak/Daraa'ona/daehSHat naak/haulnaak/ makruuh/muhiib/pur haul bhayaanak pan(m.) kiinah parwar baa dil e naa KHwaastah/bey dili sey phuraeri daliya(m. n. araazi(f.)/ zamiin(f.)/raSHk(m. a. n. v.t.)/karaahat(f. v.)/kuñj zamiin par leyTna/zillat iKHtiyaar karna muñh key bal/zamiin par jhuka hu'a baRhaana/ugaana baRhna/jamna/ugna baRhtey hu'ey GHurraana siyaana namu khaaana khaana/miTTi khodna biiKH kani karna/khaan khilaana/khudaa'i karna mazduur/meHnat kaSH bey dili sey deyna/buKHl karna/dareyGH karna/ Hasad karna/susti karna buR buRaana/Hasad hona baer(m.) baaGH(m.t.)/maedaan(m.) bey bunyaad/sar na paer saaHili chhal añjuman/garoh/Halqah/jama^at/jattha/jhuñD/ Toli(f. n. n. n.)/GHubaar(m.)/haulnaaki(f.)/ miTTi(f. n. n. v.i.t. .)/baa^is(m. n. adv. n.) garoh banaana/jama^ karna garoh bañdi()f. v. a.)/wajah(f.ground: n.)/buKHl(m.)/jhuñD(m.) akkhaR mizaaj/chiR chiRa/turSH ru/ ujaD/ukhRa zara ukkhaR groundless: groundswell: group: group: grouping: grove: grovel: grovelling: grow: grow: growingly: growl: grown up: growth: grub: grub: grubber: grudge: grudge: grudge: grudger: grudgingly: grue: gruel: gruelling: gruesome: gruesomeness: gruff: gruffish: a. v.t.)/sahaara(m.)/ KHaar(m. v. a. n.)/Hasad(m.)/sabab(m. v. n.)/zumrah(m.)/kiinah(m.9/garoh saazi(f. v.t.i. a.)/ makruuh pan(m.i.i. n.)/asaas(f.)/TukRi(f. a.)/zael(f. adv. v.

t. n.)/tuñdi(f. n.)/SHikwah(m. n.) taHaffuz karna/zamaanat deyna baa zamaanat/kafiil kafiil/zaamin/zimmeh daar amaanat/biimah/kafaalat/zamaanat Hefaazat karna/nigaah rakhna/ nigah baani karna/paehra deyna chauki daar/moHaafiz(m.)/murabbi(m.)/ zimmeh daar(f. n.i.)/paas baan(m.)/zamaanat(f. . v.t. n. n. a. v.)/ujaD pan(m.) KHabar daar chau kañna/chau kas/maeHfuuz/moHtaat Haafiz/moHaafiz/murabbi/nigaah baan/ sar parast/waali/wali haatif amaanat/Hefaazat/moHaafizat/sar parasti nigraan amruud/amruud ka daraKHt guardian angel: n.)/chiR chiRa pan(m. n.) kafiil(m.) SHaaki chiR chiRa pan/SHikaayet chiR chiRa aadmi/bad mizaaj aadmi bad mizaaj/chiR chiRa/GHusiila/tuñd KHuu bad mizaaji(f. n. n. n.) guaar ki phali(f.)/ turSHi(f. a.gruffly: gruffness: gruel: gruesome: gruff: grum: grumble: grumble: grumbling: grumbling: grump: grumpy: grumpiness: guaco: guana: guar: guarantee: guarantee: guaranteed: guarantor: guaranty: guard: guard: (on)guard: guarded: guardian: adv. a. a.)/ nigaah baan(m.) saKHt imteHaan leyna bhayaanak/haebat naak duruSHt/khurdura duruSHt/mukaddar gaR gaRaana/gila karna/GHurraana/ kuR kuRaana/SHikaayet karna gila(m. ujaD pan sey/ukkhaR pan sey/saKHti sey chiR chiRa pan(m.)/tuñd KHuu'i turSH ruu'i(f. guardianship: guarding: guava: n. v. a.)/paehra(m. a. n.)/zaamin(f. n.t.)/ukkhaR pan(m. a.)/saKHti(f. n.) tiryaaq/zehr maar goh(f. n. a. a. v.

)/qiyaas(m.) mehmaan/mulaaqaati qaehqahah lagaana qaehqahah(m.)/ sar sari taKHmiinah(m. n.t. n.)/raah numaa'i(f. v. . n. n. n. v.guess: guess: guest: guffaw: guffaw: guggle: guggle: guidance: guide: guide: v. n.) asar añdaaz hona/hedaayat karna/ raah bataana/raah bari karna/raah dikhaana daliil/haadi/peySHwa/raah bar/raah numa imaam/murSHid raeh numa KHat âiyaari/chaal/dhoka/fareyb/makkar fareyb deyna bey riya/bhola bhaala/muKHlis/ saaf/siidha saadha bey saaKHtahgi bey riyaa'i sey/bhol pan sey/ muKHlisi sey/siidhey pan sey îyaar/fareybi/kaa'iyaañ/makkaar gunaah/jurm/KHata/paap/qusuur bey gunaah/bey KHata/bey qusuur/ ma^suum/mubarra gunaah gaar/KHata kaar/mujrim/ murtakib/qusuur waar asluub/dastuur/Dhañg/paeraayah/riit gaehri khaa'i/girdaab/KHaliij SHaraarat bey waquuf banaana/SHaraat karna/ullu banaana bhola/jo aasaani sey bey waquuf ban sakey saadah dil/saadah mizaaj/siidha saadha gala/tañg khaa'i khaa'i/KHañdaq/tañg waadi haRap kar jaana/ jaldi jaldi baRey baRey niwaalaey nigalna (spiritual)guide:n. v. a.t. v.) GHar GHarah karna GHar GHarah(m. n. a.) hedaayat(f. a. n.)/mafruuzah(m.t. n. n. añdaazah lagaana/taKHmiinah karna añdaazah(m.i. a. guilelessness: n.t. n.)/nasiiHat(f. v.)/ raah bari(f. n.i. guilelessly: guileful: guilt: guiltless: guilty: guise: gulf: gull: gull: gullible: gullet: gully: gulp: adv. v. n.t. guide line: guile: guile: guileless: n. a.

)/lutf(m. v.i.)/sareySH(f.) aañteyñ nikaalna/ jalaa kar KHaak karna/luuT kar barbaad karna khaak barbaad . n. v. v.) latiif/laziiz/mazey daar chaa'o(m. n.)/jhakkaR(m. a.gulp: gulp down: gum: gum: gum: gum: gummy: gum: gumbo: gumption: gun: gunner: gunny bag: gunpowder: gurgling: gurgitation: gush: gush out: gush: gushing: gushy: gusset: gust: gusty: gustful: gust: gustful: gusto: gut: gut: gut: gutted: n. n.) goñd ki taeh lagaana goñd daar hona/goñd nikalna chipchipa/goñd daar/leys daar aañkh ki kiichaR bhiñDi? âql/samajh/siyaaq/zehaanat bañduuq/top topchi bori/TaaT ki bori baa ruud(m. n.i. a. n. v. n. a.)/taaqat(f.t. n.) hawa ka jhoñka(m. n. a. v.)/leys(f. n. n.)/zauq(m. n. v.) joSHiila/tuufaani iñtihaa'i jazbaati/tuufaan KHeyz bañd e aahini(m.t. baRa sa niwaalah ya ghuuñT leyney ka âmal/ chuski/ghuuñT/jar^ah nigalna masuuRa chiip(m.) pur joSH/tuufaani/zor kaa GHusiila/tuufaani lazzat(m. n.i. n.)/goñd(m.) aab naa'ey/bheyR bakri ki aañt/dam jur'at(f.) qul qul ubhaar(m. a. n. n. n.)/joSH(m.t. a.) phaT paR kar baehna phuuTna bahaa'o(m.)/zaa'eqaah(m. n. a. n.

)/mori(f. v.) aawaarah laRka(m.t. n.)/daa'erah(m. n. a.) chakmah/dhoka baaz/dhoka baazi dhoka deyna sañg e gach(m.)/poSHaak(f.gutless: guts: gutta: guttate: gutter: gutter-snipe: guttural: gutty: guy: guy: guzzle: guzzler: gymnasium: gymnasium: gymnastic: gyp: gyp: gypsum: gypsy: gyrate: gyre: gyroscope: gyve: gyve: a. v.) gardiSH numa beyRi lagaana beyRi/zañjiir e paa haberdasher: haberdashery: habiliment: habilitate: n. bey jigra/bey himmat ojhRi buuñdi(f.) Halaq sey nikalney waala/Halqi bahaadur/dil aawar/dileyr/jari/SHujaa^ rassi/salaaKH bañdah v.) reyaazi(f.) bazaaz(m. n. n. dukaan daar(f. n. n. n.)/KHurdah faroSHi(f.)/chitt(f.)/ naali(f.)/ dhabbah(m.t. n. n. n. n.)/naalah(m. n.) dhabbey daar/qatrey daar bad rau(m.)/mardaanh kapRey ki dukaan lebaas(m. v.) saanwi madrasah(m. a.t/i.)/chhiiñTa(m. v.) aehl banaana/lebaas pahenna/ kaan meyñ sar maayah lagaana . chRha jaana/haRap kar nigalna n. n. n.t.) KHaanah badoSH chakkar ya daa'erey meyñ ghuumna chakkar(m. bahot piiney wala/balaa noSH warziSH gaah(f. a. n. n. n.)/qatrah(m.)/naabdaan(m.i.

a. a. a. n.) kalGHi lagaana bhaaRey ka ghoRa/kiraa'ey ka TaTTu kiraa'ey ka ghisa piTa âam kaam/bañdha Tika kaam/laga bañdha kaam KHuun ka bahaa'o dastah/hattha/qabzah bad suurat buRhya/chuRa'il/Daa'in/DhaDDo/ jaadu garni/saaHirah habit: (bad)habit: habitable: habitant: habitat: habitation: habitual: habitually: habituate: habituated: habituation: habitude: habitué: hack: hack: hack: hack: hacker: hackery: hackle: hackle: hackney: hackney: hackneyed: hackwork: haemorrhage: haft: hag: n. n. a. v.t. v. . n. a. v. n.) kalGHi(f. n. n. n. n.)/qaa^edah/ rawiSH/SHeywah/tariiqah/taur/wird(m. kapRey pahenna/lebaas pahenna âadat/chaaT/chalan/Dhab/KHu/kirdaar/ laTak/ma^muul/moHaawirah(m. n.t.t. adv. n. a. n. n. a.t. n. n. n.habit: habit: v. n.) maKHsuus lebaas îllat qaabil e aqaamat/qaabil e rehaa'iSH baasi/baaSHindah/raehney waala ghar/jaa'ey paedaa'iSH/watan aabaadi/baet/ghar/jagah/KHaanah/ makaan/maskan âadi/baa qaa^edah/ma^muul ka/rawaaji âadatan/badastuur/daa'eman/ma^muulan âadat Daalna/âadi karna/KHu gar karna/ par chaana âadi KHu gari/KHu paziiri dastuur/maelaan/rawaaj/rasm/rawiSH/ riit/raGHbat âadatan kahiiñ aaney jaaney waala chiirna/kaaTna/purzey purzey karna/ TukRey karna/ukhaaRna charka/gaehra ghaa'o/kaari zaKHm/ Toka/zaKHm kiraa'ey ki bagghi/maryal ghoRa/TaTTu farsuudah/kiraa'ey par/ujrati zaKHm lagaaney waala/zaarib bael gaaRi(f. n.

n. n. n. hair splitting: n. a.) KHuSH aamdiid karna/pukaarna/salaam karna GHaraab/ola/patthar/sañg cha/yaKHaalah isteqbaal/salaam kahiiñ ka hona n. n.)/Haeyk/rumaal(m. n. n. v.) oloñ ka tuufaan baal(m.)/ maañg paTTi(f. hair splitter: n.i.)/Hajaamat ka añdaaz(m.)/kañghi choTi(f. n. n. ola(m.) Hajjaam/maSHSHaaT/mu taraaSH/naa'i baal daar/baaloñ waala KHezaab(m.t.t.) baal banaaney ki waza^(f. adv. jaadu garni sey janam liya hu'a/ saaHirah zaad bad Haal/dubla/KHastah Haal/laaGHir/ waeHSHat zadah paraagañdagi sey/pareySHaan Haali sey mol bhaa'o karna taariiKH añbiya(f. n.) maañg kaakul Daraa'ona/joSH bhara/KHauf naak/ waeHSHat KHeyz dalaq/gudRi/kataa'i qamiiz/sof lebaadah baariik biin/jhakki/mu SHigaaf SHaKHs baariik biini/mu SHigaafi baal kamaani(f.)/mu(m. a. n. n.) hair(s) breadth:n.)/geysu(m. v. n. n.) aziiyat meyñ/karb zadah/mubtilaa'ey âzaab diq karna/naak meyñ dam karna/zich kar deyna âmaamah(m. v. hairspring: n. hair brush: haircloth: hair curl: haircut: hairdo: hairdresser: haired: hair dye: hairline: hair lock: hair raising: hair shirt: n. a. . n. n.hagborn: haggard: haggardly: haggle: hagiography: hagridden: hagride: haik: hail: hail: hail: hail from: hail stone: hailstorm: hair: a. n.)/paSHm/ruu'aañ(m.) baal baraabar/zara saa faasilah kañgha/kañghi baal sey bana kapRa zulf Hajaamat(f.

)/raam chiRya(f. a.hair trigger: hairy: halberd: halberdier: halcyon: halcyon: halcyon days: hale: hale: haleness: n. n. ta^miil par majbuur karna haTTa kaTTa/mazbuut/moTa taazah/qawi/ tan o mañd chusti/mazbuuti/seHat/tano mañdi chaaq o chaubañd/seHat mañd aadha/niim/nisf aadha aadha/aadhi baaT/nisf nisf adh paka/niim puKHtah/paagal/za^iif ul âql do nasla/doGHla/maKHluut doGHla ya do nasla SHaKHs ya jaan war sauteyla bhaa'i maKHluut un nasl khaRa jhuuTa bey dilaanah/niim dilaanah bey dili key saath/niim dili sey bey dili/niim dili rañj o GHam ki âlaamat/sar nuguuñ aadha chañd/niim maaSHi hara/kachcha sauteyli bahen addha sar nuguuñ par cham waqfah aadha sach/niim Haqiiqat/niim sadaaqat aadhey faasley par/aadhey raastey par/ niim taur par ablah/faatir ul âql SHaKHs hale and hearty:a.) pur sukuun amn o sukuun key aiyyaam e guziSHtah v. a. n. n. bañduuq ka ghoRa/lab labi baal daar/jhabra/ruu'eyñ daar barchhi(f. half-baked: half-bred: half-breed: half-brother: half-caste: half-cooked: half-eaten: half-hearted: a. n. a. half-heartedliness:n. n. n. half-heartedly: adv. n. a. a. half-mast: half-moon: half-raw: half-sister: half sized: half-staff: half-time: half-truth: halfway: half-wit: n. n. a. half-and-half: a. adv. a. half: a. n. . a.)/neyzah(m. n. n. n.t.) neyzah baaz niil kañTh(m. n. a.

a. n. n. hallucinative: a. v. n. v. n. n. v. v.t.t. n.i. v. v. a.t. . a. n. n. adv. adv. hallway: halo: halt: halt: halt: halt: halting: haltingly: halter: halve: ham: ham-handed: ham-handedly: hamadryad: hamfatter: hamlet: n.t. hallucinogenic: n.half-witted: hall: hallmark: hallo/halloa: halloo: halloo: halloo: hallow: hallowed: hallucinate: a. hallucinatory: a. n.t. intj. n.) âarzi taur par Thaerna/ruk jaana paRaa'o Daalna/rok deyna apaahij/lañgRa/lañgRaata hu'a maqaam/paRaa'o/waqfah/qayaam lañgRaata hu'a lañgRa kar/ruk ruk kar nakeyl/phaañsi/rasan/rassi/tasmah adhyaana/nisf nisf karna puSHt raan/puTTha/suu'ar ki raan ka goSHt bhoñDa bhoñDey pan sey ban deywi/SHajar deywi/SHiiSH naag adna darjah kaa mutrib/bhaañD chhoTa gaa'oñ/jhok/deh/Dhok/Deyrah/ gaa'oñ/paaRa hallucination: n. n. v.i. bey waquuf/kam âql/za^iif ul âql baRa kamrah/daalaan/wasii^o âriiz kamrah niSHaan e tasdiiq ham kalaam hona/ta^ajjub ka izhaar/ mutawajjah karna pukaar chiiKHna pukaarna moHtaram karna/mutHar karna/ paak ya muqaddas karna muqaddas SHudah/paak kardah fareyb e KHayaali meyñ mubtila karna/ KHafqaani banaana fareyb e nazar/fareyb e tasawwur/ muGHaaltah/tasawwur ka dhoka/tawahhum/ waahimah/waahimiyat KHafqaani/KHayaali/waahimi KHafqaani/waahimi jo waahimah paeda karey daalaan/GHulaam gardiSH haalah(m.

hand of God: (at)hand: (by)hand: (from)hand to mouth: hand to hand: (in)hand: (off one's)hand: (on)hand: (on one's)hand: (out of)hand: (to)hand: n. n.) haath meyñ/qaabu meyñ/zeyr e dast haath uTha leyna/nigraani sey baahar farz/maujuudah/taiyaar/zeyr e eKHteyaar bojh/zimmah daari bila taaKHiir/fauran/qaabu sey baahar dastaras meyñ/nazdiik/paas/qariib/ rasaa'i meyñ (small)hammer: n.)/laTkan ghaaT KHañziir laeHmi rukaawaT bañna peTaara(m. v. hand and foot: adv.t. (bring to)hammer: hammock: hammy: hamper: hamper: hamstring: hamstring: hand: hand: n.) bayaaz(f.) apaaHij kar deyna/kareyli nas kaaT deyna chhuuna/deyna/muñtaqil karna/pakRaana/ qaabu meyñ leyna dast/haath/kaf/yad tamaaman allah ki laaThi dastaras meyñ/nazdiik/paas/qariib haath ka roz kamaana roz khaana/tañg dasti meyñ hona haathaa paa'i(f.)/maar piiT(f. n. a.) kareyli nas(f.) hatheyli bhar hand's breadth: n. n. hammerer: n.)/muKHtasar dastuur ul âmal(m. n.)/peTaari(f. hammerman: n. v.t. hammer-and-tongs:a. mukammal taur par/puurey ka puura/saara dasti baTwah dasti iSHtehaar(m. handbag: handbill: handbook: n.hammer: n. (to have one's)hand full: bahot masruuf hona/ kaam meyñ chhuTTi na hona hand and foot: adv. .t. hatauRa/maar tol hatauRi/muugri hathoRey maarney waala karaKHti sey/SHor macha kar hathoRey waala/lohaar/sunaar beychna/niilaam karna jhuulan khaTola(m. n. v. n.

ba mahaarat/ba sahuulat/jaldi sey dast kaari/haath ka kaam/kaar naamah añgochha/dast maal/rumaal beyñT/DañDi/giraft/hattha/qabzah chhuuna bey Dhab/bey haath khaDDi dasti sañnaa^i ka/haath sey bana hu'a ghar ki lauñDi/KHaadimah/naukaraani puraaney kapRey/utran hath chakki baKHSHiSH/êlaamiyah/ muft di jaaney waali chiiz .t. n. n. n.t. hath gaaRi(f. a.) dast kaari(f. n. n. n.) dastak(f. a.t.)/sañnaa^i(f. n. n. n.) Theyla(m. hand-in-hand: handily: handiwork: handkerchief: handle: handle: handless: handloom: handmade: handmaiden: hand-me-down: handmill: handout: n. n.hand car: handcart: hand-clap: handclasp: handcraft: handcrafted: handcuff: handcuff: handed: hander: hand down: handfast: handfast: handfeeding: handful: handful: handicapped: handicraft: n.t. adv. n. v.) dasti sañnaa^i ka/haath sey bana hu'a hath kaRi(f. n. n.)/hunar(m. n. n.) musaafeHah(m. n. n. v. v. v. n. n.) hath kaRi lagaana haath waala deyney waala/jo dey/haath par piTaa'i wiraasat meyñ aagey muñtaqil karna bañdhan/Heraast/taeHwiil bañdhan joRna/mañgni karna haath sey khilaana/ maSHiin meyñ haath sey Daalna haath bhar meqdaar/muTThi bhar/ qaliil meqdaar muTThi ma^zuur dast kaari/hunar/sañnaa^i dast kaar/hunar mañd haath meyñ haath dey kar/ mukammal aahañgi key saath handicraftsman: n. n.

) bohni(f.i. n. n. n.) musaafeHah(m.) dasti aari(f. . n. n. n. n. n.)/kaTehra(m.t.) kaar aamad/maahir/qariib haath ka kaam añdaaz e taeHriir/KHat/likhaa'i daar par khiiñchna/laTkaana/mo^allaq karna/ suuli par chaRhaana KHadSHah hona/laTkna/mo^allaq hona laTak/maut ki saza/phaañsi khuuñTi chamchah/dum chhalla/tufaeli/tufaeliya chaahna/dili aarzu hona/phaRakna aarzu/chaahat jallaad bhaag/ittefaaq/mauqa^/muqaddar/qismat aTkal/aTkal pachchu/bey silsilah/bey tuk/ Haadisah(m. n.t. v. a.i. a. n.handover: handpick: handpicked: handplay: handpromise: handrail: hands down: handsaw: handout: handrail: handshake: handsaw: handsel: handset: handsome: v. v. a. Haaweley karna/taeHwiil meyñ deyna haath sey uThaana/ KHaas maqsad key li'ey chuñna haath sey chunaa hu'a haath sey piTaa'i/mukkey mañgni jañgla/kaTehra aasaani sey n. n. n. v. n. n. v.) choñga/poñga Hasiin/jamiil/KHuSH ru/KHuSH numa/ qubuul suurat/SHakiil/taraH daar/ wajiih/wasiim faraawaani sey/kasrat sey Husn/KHuubi/KHuSH ruu'i/jamaal/wajaahat aaRa(m. n.) handsomely: handsomeness: handspike: handy: handwork: handwriting: hang: hang: hanging: hanger: hanger-on: hanker: hankering: hangman: hap: haphazard: adv. n. n.)/bey^aanah(m. n. n.)/ittefaaq(m. n.t. dasti aari e^laamiyah/baKHSHiSH jañgla(m.

adv. a. aazurdah/bad nasiib/maGHmuum/ naa KHuSH/udaas biitna/guzarna/paRna/peySH aana waarid/waaqe^ah Haadisah/maajra/waaqe^ah/waquu^ paziiri aasuudah Haali/chaen/falaaH/faraaGHat/ KHaer/KHuSHi/raaHat/sukh aabaad/ba Haal/bey GHam/farruKH/farKHañdah/ kaam raan/fiiroz/kaam yaab/KHurram/KHuSH/ nehaal/SHaad/wajiih KHaatimah bil KHaer naya saal mubaarak/saal e nau mubaarak happy ending: Happy New Year: happily: n. . n. lataaR/muKHaalif aanah taqriir/ walwalah añgeyz taqriir aziiyat pahoñchaana/diq karna/gat banaana/ Haeraan karna/halkaan karna/haraasañ karna/ naak meyñ dam karna/pareySHaan karna/ qaafiyah tañg karna/sataana/zich karna aziiyat pahoñchaaney waala/ diq karney waala halkaan/pareySHaan/tañg/zich aziiyat/pareySHaani/takliif/wabaal e jaan har kaarah/KHabar rasaañ/mubaSHSHar/naqiib panaah deyna/sar chhupaaney ki jagah deyna bañdar gaah/panaah/sar chhupaaney ki jagah duruSHt/duSHwaar/karaKHt/kaThin/kaThor/ muSHkil/patthar/saKHt/sañgiin/Thos mañjha hu'a/pakka ghaag/pakka/zehiin ghaag pana/pakka pan kaThor/sañg dil/saKHt dil bey His/kaRa/saKHt dil aazaadah rawi/gustaaKHi/himmat/ niDar pana/SHoKHi harasser: harassed: harassment: harbinger: harbour: harbour: hard: hard-boiled: hard-headed: n. haptics: harangue: harangue: harass: n. n. a. pur joSH KHutbah deyna/ walwalah añgeyz taqriir karna n. bah dil o jaan/KHuSHi sey laa parwaah/magan/mast lamsiyaat(f. n. v.t.i. v. v.t/i.t. hard-headedness:n. a.) happy-go-lucky: a. n. a. a. a. n. hard-hearted: hardened: hardihood: a.hapless: happen: happened: happening: happiness: happy: a. n. v. a.

) kañgaal/qurq auzaar(m.)/dhaati aSHya(f. a.) dukh/iiza/gazañd/Haraj/ KHasaarah/nuqsaan/zaKHm/zarar muzir/nuqsaan deh/zarar rasaañ nuqsaan dehi sey bey zarar/GHaer muzir ham aawaaz/ham aahañg/mutanaasib/ mutawaafiq ham aahañg karna/mutanaasib banaana/ mutawaafiq karna saaz gaar aahañg/ham aahañgi/ittefaaq/ itteHaad/meyl/mutaabiqat aalaat o auzaar/lebaas/poSHaak/ saaz o saamaan ghoRa jotna/hath yaar sey leys hona bar bat/ôod/qaanuun bar bat bajaana/raT lagaana hard-up: hardware: hard work: hardworking: hardy: a.)/kulfat(f. bah muSHkil/muSHkil sey/SHaayed bey His ho jaana/bey raeHm ho jaana/jamna diqqat/duSHwaari/karaKHtagi/saKHti/ SHiddat/Thos pan bey lachak/kaTTar/muñjamid aafat(f.hardly: harden: hardness: hard-set: hardship: adv.) jafa kaSH/meHnti bahaadur/dileyr/jaañ baaz/jafa kaSH/ kaRa/meHnat kaSH/meHnti/pur yaqiin/ saKHt jaan/SHujaa^ KHar goSH(m.i. a. n. hare: harelip: haricot: hark/harken: harlot: harlotry: harm: harmful: harmfully: harmless: harmonious: harmonise: harmonising: harmony: harness: harness: harp: harp: n.)/saKHti(f.)/lab kaTa(m. v. v. n. n. a. n. n. a. n. . v.)/bipta(f. n. v. a.)/muSHkil(f. v. n.t. n. a.t.)/duSHwaari(f.) eyk taraH ki seym kaan dharo/suno suno/mutawajjah ho beyswa/chhinaal/kasbi/faajirah/faaHeSHah/ faasiqah/qaHbah/rañDi/tawaa'ef/zaaniyah faaHiSHgi(f. n.) khañDwa(m.)/meHnat(f.) âraq reyzi(f.i.)/aazaar(f. adv.)/tañgi(f. n.)/ kaRi(f. a. n.)/ sa^uubat(f.i.

n.) nasl baRhaana/nasl kaSHi karna/nikaalna/ parwariSH deyna/seyna chhoTa dar waazah(m. n.) nafrat karna buGHz/nafrat harsh: harshly: harshness: hart: harvest: has-been: hash: hash: hasp: hassle: hassock: haste: hasten: hastily: hasty: hat: hatbox: hatch: hatch: hatched: hatcher: hatchery: hatchet: hatchet face: hatchet man: hatchling: hate: hate: a. v.) paka hu'a seyney waala(m.)/Topi(f.)/chhoTi kulhaaRi(f. n. n.) murGHi KHaanah(m.) kiraa'ey kaa qaatil(m. v. a. n. n.) lambuutra chehrah(m. v. n.) basola(m.)/fasl(f. v.)/Haasil(m.)/ KHirman/natiijah(m. a.) faa'edah(m. n.) GHaer mufiid/SHudah/ jis ka zamaanah guzar chuka ho purzey purzey karna/qiimah banaana gaD maD/maliida chaT KHani/kuñDi an ban/jhagRa/khaT paT/laRaa'i gaddi(f.) kulaah daan(m. n. adv. n.) bhaag dauR/faur/jald baazi/jaldi/SHitaabi/ sur^at/teyzi/ûjlat jaldi karna/ûjlat baazi karna jald baazi sey/SHitaabi sey âajil/jald baaz/jhalla/teyz mizaaj kulaah e farañgi(f. n.t. n.t.)/tufaeliyah(m. bar baadi/GHaarat gari bar baad karna/GHaarat karna/GHaban karna/ khasoTna/luuTna/naa kaarah banaana/ paa maal karna an ghaR/bad tamiiz/duruSHt/kaRa/karaKHt/ kaThor/saKHt/SHadiid saKHti sey duruSHti/karaKHtagi/saKHti/salaabat hiran(m.)/phal(m.t. n.t. adv. n. n.)/tabbar(m. n.)/paeda waar(f.) chuuzah(m.harrowing: harry: n. n. n. v. n.t. .

v. n.t. n.i. n.t. n. v. v. n.) baar baar aana jaana/bhuutoñ ka ghar/ mañDlaana aDDah/akheyRa/baeThak/baseyra/ pasañdiidah Thikaana aaseyb zadah/jis par bhuut taari ho/ jahaañ ruuHeyñ raehti hoñ akaR/GHuruur/gumaan/takabbur maalik hona/qaabu meyñ rakhna GHariib/naa daar DaaRh garam karna bañdar gaah/jaa'ey panaah/KHaliij/ maeHfuuz Thikaana bak waas karna bak waas bar baadi/GHaarat gari/nuqsaan baaRh hich kichaahaT sey bolna qaeh qaha lagaana pheyri lagaana/sauda beychna baaz/SHikrah akaR baaz/laRaa'i pasañd Halaq sey ugalna khakaarna pheyri waala/saudey waala . n. n.t.)/ phuuT(f. v. a. n. v. maeHsuud/naa gawaar/naa pasañdiidah makruuh/pur nafrat nafrat sey âdaawat/kaduurat/naa gawaari/nafrat(f. v. v.i. v. v. n. n. a. adv. a. a. v.i.t. n. v.t.)/puTTha(m.)/tanaffur Topi banaaney waala akaR fuuñ/maGHruur akaR/GHuruur/gumaan/ra^unat/takabbur Dhona/ghasiiTna/pakaRna/ zabardasti sey ghasiiTna khiiñchna Dhulaa'i/pheyra kuulha(m.i. n.hated: hateful: hatefully: hatred: hatter: haughty: haughtiness: haul: haul: haulage: haunch: haunt: haunt: haunted: hauteur: have: have-not: have a snack: haven: haver: haver: havoc: haw: haw: haw: hawk: hawk: hawkish: hawk: hawk: hawker: a. n.t. a.t.)/sariin(m.

)/mañba^(m.) gal joR/sar taraaSH/surKHi KHaar puSHt(?) surKHi raas bey sar peySHaani/surKHi/ûnwaan añdha dhuñd/jald baazi sey/sar key bal âaqibat naa añdeySH/pur taSHaddud/ taa'o meyñ jald baaz/pur joSH/tuñd KHu añdha dhuñd/bey taHaaSHa/ daf^atan sar daar/sar GHanah khopRi/Topi markazi daftar(m.) baaloñ ka siñghaar/Topi/ Sar Dhaañney ki ko'i chiiz sar dard(m. n.)/sar daar(m. n. n. adv.) gal joR(m.) dey haati/ghaas ka biij haar jiit/ju'a/KHatrah/qismat aazmaa'i KHatar naak/pur KHatar hazardous undertaking:n. n. kaah/pyaal/suukhi ghaas charni(f. jokham(f. n.)/sar taraaSH(m. abhaam/dhuñd/dhuñdla pan/kohar fañdaq dhuñdla pan abtar/dhuñdla/mubham woh dimaaGH(m. a. n.)/sar garoh(m. n.)/ sar bah raah(m. pron. a. adv.)/sar(m. n.) jallaad kutbah(m.) . n.)/khopRi(f. n. n. n. n.)/surKHi(f.)/ sipah salaar ki qayaam gaah(f. n.)/naañd(f. a. n. n.)/khurli(f. n.) paTTi(f. n. a. a. n. a.hay: hayrack: hayseed: hazard: hazardous: n.) haze: hazel: haziness: hazy: he: head: head-dress: headache: headband: header: header: hedge-hog: heading: headland: headless: headline: headlong: heady: headlong: headlong: headman: headpiece: headquarters: headsman: headstone: n.)/dard e sar(m.

t. a. n.t. a.)/sañg dili(f.) dil doz dard naak/dil gudaaz/dil KHaraaSH himmat baRhaana himmat KHeyz dili/dili taur par/qalbi KHuluus sey heart-burning: n. a. a. n. n. a.)/ zulm(m. n. n.)/thok(m. a. heartrending: hearten: heartening: heartfelt: heartily: a. a.t.) Dheyr lagaana/puSHtaara baañdhna kaan dharna/suñna/tawajjoh deyna dhyaan sey suñna saame^/SHanwa samaa^at/SHanawaa'i afwaah/qaul/SHaniid/SHaniidah/suni sunaa'i baat janaazey ki gaaRi aatma/dil/fuwaad/jigar(poet. n.headstrong: headway: heady: heal: healing: healing pill: health: healthful: healthiness: healthy: heap: heap: hear: hearken: hearer: hearing: hearsay: hearse: heart: heart-broken: a.)/SHifa(f.i. a. adv.t.)/gañj/puSHtaara(m.) dawaa ki goli(f. v. n.) âafiyat/mizaaj/salaamti/seHat/ tabii^at/tan durusti seHat mañd/tan durust seHat mañdi/tan durusti bhala chañga/chaaq/jiita jaagta/seHat mañd/ tan durust añbaar/Dheyr(f. heartbeat: heartening: heartless: n. haT dharam/KHud sar/ziddi irteqa/taraqqi/raah bey dhaRak/jald baaz/sar kaSH seHat mañd karna/zaKHm bharna êlaaj(m. n. . a. n.)/kaThor pan(m. v.)/man/ qalb/zamiir jigar afgaar Daah/Hasad/jalan dil ki dhaRkan ummiid afza bey dard/bey His/kaThor/saKHt dil sañg dil/zaalim bey dardi(f. heartlessness: n. n. v. heart piercing: a. v. v.

)/ taa'o(m.)/teyzi(f. KHuluus/milansaari/sidq aSHqiya/bey dard/bey His/saKHt dil/ sañg dil/zaalim aatiSH daan/bhaTTi/chuulha dili/muKHlis/pur tapaak/qalbi/qariibi garm karna/taa'o deyna aañch(f.)/Haraarat(f.)/taab(f.)/Hiddat(f. (seventh)heaven:n. a. intj. n. adv.)/garmi(f. a.)/soz(m. n. n. v.t.)/tamaazat(f.)/tapiSH(f.)/taabiSH(f. n. . n. heavenly: a. n. Heaven forbid! intj.t.) garm/pur joSH garmi sey/pur joSHi sey bey diin/but parast/kaafir/laa mazhab/ mulHid GHaer mutamaddin/jañgli/kaafir/ naa taraaSHiidah/saKHt/waeHSHi taa'o dam lagaana/dam laga kar uThaana âalam e baala/aasmaan/ârSH/behiSHt/falak/ firdaus/jañnat ârSH charKH e bariiñ taubah taubah aasmaani/achchha/bar guziidah/behiSHti/ falaki/firdausi/jañnati/KHuub/mutabarrak/ nafiis/paa kiizah/muqaddas/samaawi bey zaari sey/bojhal taur par bhaari pan/siql bhaari/bhar puur/bojhal/dhuñdla/ghaTa daar/ giraañ/patthar/saKHt/saqiil/SHaaq/ SHadiid/Thos/wazni aasmaani/ûlwi bhaari/giraañ/wazni bhaari bharkam eyk haftah kuñd karna kuñd haa'ey/waa'ey kañghi karna/taabaR toR sawaal karna heated: heatedly: heathen: heathenish: heating: heave: heaven: a. a. n. v.heartiness: heartless: hearth: hearty: heat: heat: n. heavenly: heavy: heavyweight: hebdomad: hebetate: hebetate: heck! heckle: a. v. (highest)heaven:n.)/ joSH(m. n. a.t. n. heavily: heaviness: heavy: adv. a. a.

)/dabaa'o(m. n.) SHamsi dozaKH/jahañnam/naar laa ubaali âzm waala hedging: heed: heed: heedful: heedless: heel: heft: heft: hefty: hegemony: hegira: height: heighten: n.)/mustaHiq/ waaris(m. heir-apparent: n. n.) Haqq e wiraasat(m. n. a. n.t. heirloom: heist: heliac: hell: hell-bent: n. v. n.)/bachchhRi(f.)/sar daari(f. dada giir/zaalim gustaaKHi karna/pareSHaan karna îbraani baaRh gheyrna/Hefaazat karna/moHaasirah karna/ nigaah rakhna/nigah baani karna/ paehra deyna eHaatah bañdi leHaaz karna/KHayaal karna/par waah karna/ suñna/tawajjoh deyna dhyaan/KHayaal/par waah/tawajjoh pur eHteyaat/pur tawajjoh bey parwaah/GHaafil âqab/eyRi bojh/dam/jasaamat/jaehd/wazan rokna/saadhna haTTa kaTTa/mazbuut/taaqat war/SHadiid/ wazan daar/zabar dast/zor aawar/zor daar bar tari(f. . n. heifer: heinous: heir: heiress: heirdom: n. a.)/Daakah(m. v.t.)/behRi(f.t.)/qayaadat(f.) chori(f. n.) faraaz/lambaa'i/qaamat/qad/uuñchaa'i/ ûlu/ûruuj afzuuñ karna/bulañd karna/faraaz deyna/ qaamat baRhaana/uuñcha karna/ ûruuj par pahoñchaana bachchhiya(f.) san e Hijrat(m. a.hector: hector: Hebrew: hedge: hedge: n. a.) haulnaak/kariih/qabiiH/SHadiid/waeH SHiyaanah jaa naSHiin/Haq daar/KHalaf(m.)/chaudhraahaT(f.) wali âhd tarkah(m. n. n.)/ haawiyat(f.t. n. v. n. a.t. n. v.) waarisah(f.)/wiraasat(f. n. a. v.

n. n.)/sahaara/taa'id chaarah gar(m.)/ panaah(f.) gheyra(m. a.)/puSHt panaah(m.) SHukraan bhañg/gaañja/sabzi/san murGHi(f.hellbound: hell-fire: hell-gate: hellish: Hellenic: Hello! helm: helmet: help: a. v.) madad gaar/mo^aawin madad sey/mo^aawinat sey âajiz/âari/bey bas/ bey sar o pa/ bey yaar o madad gaar/laa chaar/majbuur/ naa chaar/paa ba gil/zich âajizi/bey eKHteyaari/izteraar/majbuuri/ naa ummiidi/uftaad/yatiimi mu^iin/rafiiq bad nazmi/haR bong HaaSHiyah/kañni/kor/pallu(m. n. a.) lehaaza/pas/yahaañ sey aayañdah sey/ab sey ab sey aagey Darba/Taapa dast e raast/gurga/nau kar saliiqah mañd/SHaa'estah/sughaR Hena/mehñdi help: helper: helpful: helpfully: helpless: n. hem: hemisphere: hemline: hemlock: hemp: hen: hence: henceforth: henceforward: hencoop: henchman: hend: henna: n. n. n. adv. n. n.)/sañjaaf(f. n. n. adv. a. a. a. n. n. adv. helter-skelter: n. do zaKHi jahañnam ki aag dozaKH dar waazah jahañnami yuunaani aadaab ârz patwaar(f. helplessness: helpmate: n. n.) nisf kurrah(m. n.)/zamaam KHod(m.)/ madad gaar(m.t. adv. intj. n.) aaRey aana/bachaana/madad deyna/ madad karna/puuchhna/puSHt par hona/ saath deyna/sañbhaalna chaarah/faryaad rasi/imdaad/madad(f. .)/kaar saaz(m.)/sakkaan(m.

adv. adv.hennery: henpecked: hent: her: herald: herald: heraldry: herb: herbage: herbivore: herbivorous: herd: herd: herd: herdsman: here: hereabouts: hereafter: hereby: hereinafter: heredity: hereditary: heresy: heretic: hereto: heretofore: hereunder: hereunto: hereupon: herewith: heritable: heritage: n. n. adv.)/gum raahi(f. adv.) idhar/is taraf/yahaañ yahaañ kahiiñ aagey aagey/aayañdah/agli ziñdagi meyñ min haaza/yahiiñ qariib meyñ ab key ba^d/ba^s az aañ/ yahaañ sey aagey wirsah(m. a. adv. adv. adv. a. adv. n. adv. adv.)/murtid(m. n.)/raafzi(m. a.) aabaa'i/jiddi/mauruusi/nasli/ piiRhi dar piiRhi bid^at(f. v.)/wirsah(m. v.) aziiñ/is sey ab sey paehley/ab tak/peySH tar/saabiqan aagey chal kar/niichey/zeyl meyñ is sey ba^s aziiñ/is key fauran ba^d/is par ham riSHtah/is sey/min haaza/muñsalak qaabil e wiraasat miiraas(f. n. v.)/ilHaad(m.)/kufr(m. adv. pron. murGHi KHaanah taabe^ chhiiñna/jhapaT leyna/khasoTna/ lapakna/nochna us ka/us ki hara wal/naamah bar/naqiib/payaam bar/ qaasid naqaabat karna/payaam bari karna îlm e naqaabat/naqaabat jaRi buuTi gyaah sabzi KHor sabzi KHor ikaTTha karna garoh/GHallah gaDariya charwaaha(m.t. n. n.t. n. n. n. n.t.) .) KHaariji(m. n.)/gaDariya(m. n. a.

a. intj. n. n.heritor: n.)/mard(m.)/taraddud(m.)/do dili(f.) Dhil mil/hich kichaaney waala/mutaraddid hich kichaana/paa'oñ Dag magaana/ kun munaana/rukna/taraddud karna aaj kal/agar magar/hichar michar/hich kichaahaT/ pas o peySH/SHak/SHaSH o pañj/taraddud muzabzab aazaad KHayaal/aazaad rau/GHaer muqallid aazaad KHayaali/GHaer daqiyaanuusi/KHaarijiyat an meyl/muKHtalif taraH ka chhaañTna/qalam karna chiirney waala/kaaTney waala/lakaR haara musaddas(m. n.) woh KHud hich kichaahaT(f. n. n.)/tab KHaalah(m.) akaabir parasti(f. n.) bahaaduraanah bahaaduri(f. pron. n. n.)/basaalat(f.)/SHaSH paehlu() musaddas arey/suno baahaar/joban/KHuSH Haali daraaR/daraz/faasilah/mauqa^/ naaGHah/phuuT/SHaq/SHigaaf/waqfah hichki hermaphrodite: n. n. n. n. a. a. a.)/ tazab zub aana kaani(f.) hawa bañd ban baasi/goSHah naSHiin/jogi/ raahib/taarik ud dunya/zaahid goSHa e ûjlat/Hujrah/KHaan aqaah/ kuTTi/muTh/takiyah/zaawiyah bahaadur(m. a. n. a.)/GHaazi(m. v. n.)/taraddud(m. waaris do jiñsiya tafsiiri/taSHriiHi/tauziiHi fann e taSHriih(m.) daad(f.)/SHak(m.i. hermeneutic: hermeneutics: hermetic: hermit: hermitage: hero: heroic: heroism: heroworship: herpes: herself: hesitance: hesitancy: hesitant: hesitate: hesitation: hesitating: heterodox: heterodoxy: a. n. heterogeneous: a.t. . hew: hewer: hexagon: hexagonal: hey! heyday: hiatus: hiccup: v. n. n.

hide: hide: hide: hideaway: hide bound: hidden: n. a.)/ prohitaa'i(f. n. a. . n. chirm(m. a.) âali/âziim/bulañd/murtafa^/rafii^/ uuñcha/ûlwi bey aasra/majbuur amiir GHariib/har jagah/har taraf/ uuñchey niichey hideous: a. a. a. a.t.)/khaal(f. a.)/maraatib waari(f. a.) bulañd baañg/laGHw/zaahir daar bulañd parwaaz/fuzuul dhoñs ka/istebdaadi/jaabiraanah/ jabri/man maana/saKHt/SHadiid/teyz/zaalimaanah maGHruur rawiyah/mutakabbiraanah aKHlaq high-falutin(g):a. a.)/piiri(f. n. a.)/nafaasat(f. amiir zaadah/uuñchey KHaañdaan ka uuñcha sañduuq bar tar nasb ka supuut/waala nasb daaniSH war/nak chaRha/zaki/zehiin/zehni bacchcha kursi(f. n.t.) bachaana/chhupaana/Dhaañkna/Dhaañpna/ Dhakna/dubakna/gum karna/ojhal karna bachna/chhupna/ojhal hona jaa'ey panaah(f.) saKHt daqiyaanuusi/tañg nazar chhupa/Dhak chhupa/GHaa'eb/KHufyah/madfuun/ maeHjuub/maKHfi/mastuur/nehaañ/ojhal/pinhaañ/ poSHiidah/sar bastah bhayaanak/daehSHat naak/Daraa'ona/ haul naak/haebat añgeyz/KHatar naak/ makruuh/muhiib/pur haebat/pur haul/ziSHt chaabuk zani/maar/piTaa'i/Thukaa'i kasrat e pasiinah pasiinah aawar jald chalna/jaldi karna peySH wah/piir/murSHid/SHeyKH darjah waar/maraatib waar darjah waari(f. v. v. high fashion: highflown: high-flying: high-handed: high horse: n. n. n. a.)/panaah gaah(f.i. n. n. v.) âdaalat e âaliyah(f.) baRhi chaRhi/laffaaz/SHeyKHi baaz asluub(m.)/tariiqah(m. hiding: hidrosis: hidrotic: hie: hierarch: hierarchical: hierarchy: high: high and dry: high and low: high-born: highboy: highbred: highbrow: high-chair: high-court: n.

aGHwah karna pahaaRi êlaaqah(m.) numaayaañ karna/tawajjoh mabzuul karna âali siirat/bulañd siirat/ ka'i mañzilah khula raastah(m. n.highjack: highland: highlander: highlight: highlight: high minded: high rise: high road: high spirited: high seas: high water: highly: highness: v. a.)/KHaas jhalki(f.)/Dheyr(m. highhandedness: n. a. v.) choTi kohistaani/pahaaRi/pathriila/sañglaaKH chhoTi pahaaRi(f. n. n.t. n. n. high-sounding: a.) Dakaet/luTeyra/qazzaaq raeh zan uupar uThaana chohl baaz/magan/qaehqahah aawar/ziñdah dil KHuSHi/ziñdah dili koh/pahaaRi Tiila dastah/qabzah pahaaRi ka Dhalwaan(m. high water: highway: highwayman: hijacker: hike: hilarious: hilarity: hill: hillock: hilt: hilside: hilltop: hilly: hillock: n. . n. n.)/Tiilah(m.t. v. highest: a. n.)/SHaah raah(f. n. n. adv.) (Your)Highness! intj.t.) Huzuur âali fauqaani bar tar âziim/mu'assar âazam dhoñs/jabr o istebdaad/KHud pasañdi/ man maani/zabar dasti jawaar/madd saRak(f. a. n. n. a. n. higher: higher up: a. n. n.)/surKHi(f.)/SHaah raah(f. n. n.) âali himmat/bahaadur/bey baak/ SHaguftah mizaaj khula samañdar juwaar/madd bahot hi/uuñchey maqaam par bulañdi(m. n.) pahaaRi(SHaKHs) ahem nuktah(m.)/uuñchaa'i/rif^at/SHiddat(f. n.

)/ muzaaHimat()f.i. v. pron.) usey/us ko aap/aap hi/KHud/woh KHud pichhla Hissah/pichhwaaRa hirni pichhaaRi muzaaHimat karna/rokna/Taañg aRaana/Tokna Haa'el hona/muzaaHim hona/rukaawaT bañna mana^/rok/rukaawaT/Tok Haarij(m.i. v.hilt: hilt: hilum: him. n. n. a. dastah(m. himself: hind: hind: hind quarter: hinder hinder: hinder: hinderer: hindmost: hindrance: hindering: hinge: hinge: hinge: hint: hint: hip: hippodrome: hippopotamus: hire: hire: hireling: hirsel: hirsute: his: His Majesty: hiss: hiss(snake): n. n.)/iñsidaad/KHalal(m.i. n.) iSHaarah karna kamar/kuulha/puTTha/suriin ghuR dauR ka maedaan daryaa'i ghoRa kiraa'ey par deyna/kiraa'ey par leyna kiraayah ajiir añboh/GHallah baal daar/khur dura us ka jahaañ panaah sañsanaana phuñkaarna .) Haa'el/muzaaHim qabzah qabzah lagaana/moRna munhasir hona iima(f. v./paKH(f.t. n.) dastah lagaana chaSHm e lobia(f.)/rukaawaT(f.)/moTh/qabzah(m. v.i. n. n.) aaKHiri/pichhla tariin/waapsiiñ Haarij(m.t. n. v.t. a.)/Tok(f.)/ patah(m. v. a. n. v.t. n. a.)/ramz(m.)/naafchah(m. n. v.)/mana^(m. n.t. v. n.)/iSHaarah(m. pron. n.)/kinaayah(m. a. pron.

hissing: hist! histology: historian: historic: historical: historically: history:

n. intj. n. n. a. a. adv. n.

sañsanaahaT chup/KHaamoSH baaf SHinaasi(f.)/nasiijiyaat(f.) moarriKH(m.)/raawi(m.)/taariiKH daan/ tariiKH naweys maSHhuur/mustanad/taariiKHi/yaad gaar taariiKHi moarriKHaanah/tariiKHi taur par taariiKH(f.) taariiKH naweysi(f.)/waqaa'e^ nigaari(f.)

historiography: n. hit: hit: hit-and-run: hitch: hitch: hitch: hither: hitherto: hive: hoard: hoard: hoariness: hoarse: hoarsely: hoarseness: hoary: hoax: hoax: hob: hobble: hobble:

v.t/i. lagaana/lagna/maarna/piiTna/Takraana n. a. v.i. v.t. n. adv. adv. n. v.t. n. n. a. adv. n. a. n. v.t. n. v.i. v.t. choT(f.)/maar(f.)/Takkar(f.)/tasaadum(f.)/ zarb(f.) maar bhaag aTak aTak kar chalna ghoRa jotna/jhaTakna/kaañTa laggan/pakaRna choTi si rukaawat/jhaTka is jagah par/yahaañ tak aaj tak/ab tak/hanuuz/yahaañ tak chhattah paaT deyna/zaKHiirah jama^ karna añbaar/dafiinah/puuñji/ zaKHiirah buRhaapa(m.) duruSHt/kaj KHulq/kaRa/khurdura/ naa ham waar bharraa'i aawaaz sey/phaTi aawaaz sey duruSHti/khurdura pan dhuula/KHaSH KHaSHi/phaphoïd laga chakma(m.)/fareyb(m.)/jhaañsa(m.)/jul(m.)/ makkar(m.)/SHaraarat(f.) jhaañsa deyna/SHaraarat karna bhoñDa/deyhaati/GHaer mohazzab/khuuñTi Dag magaana/lañg Raana/laR khaRaana/ uchak uchak kar chalna bad Hawaas kar deyna/lañgRa kar deyna/ pareySHaan karna/rukaawaT Daalna/ Taañgeyñ mila kar baañdh deyna

hobble: hobbler: hobbler: hobby: hobgoblin: hock: hocus-pocus: hoe: hoe: hoeing: hog: hog: hog-deer: hog-plum: hoist: hokum: hold: hold: hold: hold up: holder: holding: holding: hole: holiday: holiness: holism: holler: holm: hollow: hollow: hollow: hollowness:

n. n. n. n. n. v.i. n. n. v.t. n. n. v.i. n. n. v.t. n. v.t. v.i. n. v.t. n. a. n. n. n. n. n. n. n. n. a. v.t. n.

aTkaa'o/bey Dhab chaal/lañgRa pan laR khaRa kar chalney waala eyk taraH ka saa'is/ghoRa maSHGHalah(m.)/tafriiHi SHauq(m.) GHol girwi rakhwaana jaadu khurpi bad rau ghaas ukhaaRna/guRaa'i karna guRaa'i KHiñziir(m.)/suu'ar(m.) bad tamiizi sey khaana paRa aamla/aañwla chRhaana/uThaana KHud numaa'i maañna/pakaRna/rakhna/sadhaana/thamaana manaana/rakhna/saadhna/thaamna giraft/qaabu/qabzah sañbhaalna giir/ghar/qaabiz giir/qaabiz êlaaqah/ijaarah/kaaSHt/paTTa/qabzah chheyd/ghar/raKHnah/rozan/suuraaKH chhuTTi(f.)/ruKHsat(f.)/ta^tiil(f.) muqaddas pan(m.)/parsaa'i(f.) kulliyat(f.) chiiKH chhoTa jaziirah gaRha/jauf/KHol/suuraaKH khokhla/phok/poñga khokhla karna/khudaa'i karna/ suuraaKH karna khokhla pan/pol

holocaust: holster: holus-bolus: hollyhock: holy: homage: home: home-grown: home-made: homeland: homeless: homelessness: homemaker: homely: homesickness: homespun: homeward: homework: homicide: homily: homogeneity: homogeneous: hone: honest: honestly: honesty: honey: honeycomb: honk: honorarium: honorary: honorific:

n. n. adv. n. a. n. n. a. a. n. n. n. n. a. n. a. adv. n. n. n. n. a. v.i. a. adv. n. n. n. n. n. a. a.

mukammal tabaahi(f.)/qatl e âam(m.) peyTi(f.) saara ka saara reySHah KHatmi mubaarak/muqaddas/paak/paarsa eHteraam/KHeraaj/korniSH baet(f.)/ghar(m.)/makaan(m.)/maskan(f.)/ sukuunat(f.) deysi deysi/KHaanah saaz/saadah ;watan ;bey ghar/dar badar bey ghari ghar waala/KHaanah daar ghareylu/jaana paehchaana/maaluuf/saadah ghar ki yaad deysi/saadah ghar ki jaanib sabaq(m.) KHuun(m.)/qaatil/qatl(m.) KHutbah(m.)/wa^z(m.) yaksaaniyat(f.) yaksaañ GHam añdoz hona/huRakna/karaahna/kuRhna iimaan daar/khara/raast/sachcha iimaan daari sey/raastgi sey/ sachchaa'i sey/sidq e dil sey iimaan daari/raastgi/sachcha'i añgabiin/pyaarey/pyaari/SHahed SHahed ki makkhi ka chhatta bhoñpu ki aawaaz/qaaz ki chiiKH e^zaaziyah e^zaazi baa îzzat

honorificabilitudinity: n. SHaraafat(f.) honour: honour: v.t. n. îzzat karna/maan rakhna/paa'oñ paRna/ wa^dah puura karna aabru/faKHr/faroGH/GHaerat/Hurmat/ifteKHaar/ îzzat/eHteraam/laaj/maan/naak/naam/ naa muus/paani/paayah/pagRi/pat/puuch/ qadr/SHaraf/wazn janaab baa îzzat/mukarram/SHariif SHaraafat(f.) âziiz/muSHarraf/surKH ru tasliim bey aabru/bey îzzat/naa ummiid Tharra(f.) kañTop aobaaSH/GHuñDa aañkh par paTTi baañdhna/dhoka deyna/ jul dyna dhoka baazi/jul khur(m.)/sum(m.)/Taap(f.) añkaRi(f.) añkaRi lagaaney waala/ tawaa'ef bhagoRa pan(m.) aawaaarah/GHuñDa/SHohda aawaargi(f.)/GHuñDa pan(m.)/ SHohda pan(m.) bañd/chhalla/gheyra/Halqah/kuñDli jakaR bañd bhar puur aur waazeH joSH o KHaroSH/ halla gulla/hullaR marHaba/waah waah boliyaañ nikaalna/fiqrah kasna/ hullaR baazi karna/na^rah baazi karna bhoñpu(m.)/ghug ghu(m.)/hullaR baaz halla gulla(m.) phalaañgna/phudakna/Tappa lagaana/ uchhalna chhalaañg maarna/jast lagaana/

(Your) honour! intj. honourable: a.

honourableness: n. honoured: honouring: honourless: hooch: hood: hoodlum: hoodwink: hoodwinking: hoof: hook: hooker: hooky: hooligan: hooliganism: hoop: hooper: hoopla: hooray! hoot: hooter: hootenanny: hop: hop: a. n. a. n. n. n. v.t. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. intj. v.i. n. n. v.i. v.t.

zaqañd bharna hop: hope: hope: n. v.i. n. jast(f.)/phalaañg(f.)/uchhal kuud(f.)/ Tappa(m.) aas lagaana/aas rakhna/ummiid karna aas(f.)/aaSHa(f.)/bharosa(m.)/lau(f.)/chaSHm(f.)/ rija(f.)/tawaqqo^(f.)/ummiid(f.)

hope against hope:v.i. laaley paRna hopeful: hopeless: hopelessly: hopelessness: hophead: hopscotch: horde: horizon: horizontal: horn: horn: horny: hornet: hornpipe: horologe: horologer: horoscope: horoscopy: horrendous: horrible: a. a. adv. n. n. n. n. n. a. n. v.t. a. n. n. n. n. n. n. a. a. KHuSH kun/mutawaqqi^/pur ummiid/ummiid waar bigRa hu'a/laa chaar/maa yuus/naa ummiid maa yuusaanah maa yuusi(f.)/naa ummiidi(f.)/yaas(f.) afiimi/lat waala itti bitti(f.) añboh(m.)/GHol(m.) daa'erah'e nazar(m.)/ufaq(m.) ufaqi siiñg mamnuu^ qaraar deyna/siiñg taraasHna kaThor/saKHt/siiñg jaesa bhiR(f.)/zañbuur(m.) dhumaal/nachkeyl/zurna ghaRi/saa^at(f.) ghaRi saaz janam patri(f.)/taale^/zaa'echah(m.) sitaarah SHinaasi daehSHat naak/haebat naak/haul naak/ KHauf naak bhayaanak/daehSHat naak/Daraa'ona/ haul naak/haebat añgeyz/kariih/KHatar naak/ makruuh/muhiib/pur haebat/pur haul haul naaki sey/haebat sey bhayaanak/Daraa'ona/duruSHt/kaRa/ khurdura/muhiib/qabiiH Daraa'ona/KHauf naak/larzah añgeyz daehSHat zadah/KHauf zadah/saraa siimah Daraana/haul paeda karna fasaad(m.)/haul(m.)/KHauf(m.)/waeHSHat(f.)

horribly: horrid: horrific: horrified: horrify: horror:

adv. a. a. a. v.t. n.

horse: (bay) horse: horse race: horsekeeper: horseback: horseman: horsemanship: horseshoe:

n. n. n. n. n. n. n. n.

asp/ghoRa/markab/raeh waar/raKHSH/tarañg kumaet ghuR dauR(f.) ghoRey waala(m.) ghoRey ki piiTh(f.) ghuR sawaar sawaari(f.) na^l(f.) Hujjat/sauda baazi/tol mol chaabuk(f.)/soTa(m.) juraab(f.) falaki/naal KHaan qaah(f.)/mariiz KHaanah mehmaan nawaaz dawa KHaanah/SHifa KHaanah aa'o bhagat/KHaatir daari/mehmaan daari/ mehmaan nawaazi/tawaazo^ SHifaa KHaaney meyñ daaKHilah daa^i/meyz baan/saaHab e KHaanah mehmaan daari karna añboh/GHol/hujuum/laSHkar/sipaah rahiin/yarGHmaal saraa'ey/talib îlmoñ ki rehaa'iSH gaah duSHman aanah/laRaa'i par dar paey âdaawat/baer/duSHmani/laRaa'i/muKHaalifat chaT paTa/garm/mast/mirch daar/tiikha/teyz bad ma^aasHi ka aDDa/pauda KHaanah paud ghar(m.) phaTiichar teyz raftaar gaaRi(m.) aatiSH mizaaj/garm mizaaj/GHusiila aziiyat(m.)/musHkil(f.)/musiibat(f.)/ takliif(f.) tapti dhuup(f.) aadha tiitar aadha baTeyr/khichRi/ maKHluut

horse-trading: n. horsewhip: hose: hose: hospice: hospitable: hospital: hospitality: n. n. n. n. a. n. n.

hospitalisation:n. host: host: host: hostage: hostel: hostile: hostility: hot: hotbed: hothouse: hot rod: hot tempered: hot water: hot sun: hotchpotch: n. v.t. n. n. n. a. n. a. n. n. n. a. n. a. n.

hound: hound: hounding: hour: hourglass: hourly: house: house: house: house arrest: houseboat: housebreaker: house coat: housefly: household: householder: housekeeper: housekeeping: housetop: housewife: housing: hovel: hovel: hover: how: how? how great! How many? How much? how small: however:

n. v.t. n. n. n. a. n. v.t. v.i. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. v.t. v.i. adv. conj. intj. adv. adv. intj.

sag e taazi/SHikaari kutta ta^aaqub karna ta^aaqub(m.)/talaaSH(f.) ghañTah(m.)/ghaRi(f.)/saa^at(f.)/ samey(m.)/waqt(m.)/zamaanah(m.) reyt ghari(f.) aksar/ghaRi ghaRi/ghañTey key Hesaab sey/ musalsal aaSHiyaan/baet/daar/ghar/gharaana/ Hariim/KHaanah/makaan/maskan jagah muhaiya karna/panaah deyna raehna KHaanah bañdi/nazar bañdi bajra(m.) naqab zan ghareylu libaadah(m.) âam makkhi(f.) ghar baar/girhasti/KHaan daan/kuñbah ghar waala/saaHab e KHaanah KHaan saamah ghar ki deykh bhaal/girhasti/KHaanah daari ghar ki chhat biiwi/ghar waali baseyra/makaan/panaah jhoñpRa/jhuggi jhuggi banaana/panaah deyna Deyra Daalna/laTkey raehna aesey/is taraH kaesey/kis taraH kitna kitney kis qadar/kitna kitna

adv/conj. albattah/bakar Haal/go keh/Haalaañ keh/magar/ par/taa ham

howsoever: howl: howl: hub:

adv. v.i. n. n.

go keh/har chañd/kitna hi aah o zaari karna/chiiKH paRna chiiKH/pukaar madaar(m.)/naabh(f.)/naaf(f.) gaR baR/hañgaamah/Huqqah gaR baR(f.)/GHoGHa(m.)/hullaR(f.)/SHor(m.) ghamañD(m.)/zo^m(m.) bisaati(m.)/pheyri waala(m.) dast faroSH/niich/KHasiis gaD maD hona/gaTTha banaana/ KHalat malat karna abtari(f.)/afra tafri(f.)/añboh(m.)/bhiiR(f.)/ gaR baR(f.)/hal chal(f.) faam/kisi rañg ki jhalak/rañg baañg(f.)/GHoGHa(m.)/SHor(m.) rañg daar bey rañg chap qaliSH(f.)/haañk pukaar(f.)/hullaR(f.)/ bad dimaaGHi(f.)/GHussah(m.)/hawa ka jhoñka(m.)/ KHufgi(f.)/taa'o(m.) GHussah karna/muï phulaana/ naaraaz kar deyna bigaRna/haañpna/saañs phuulna bad mizaaj/chiR chiRa/saRyal jhuñ jhulaahaT(f.)/naa raazi(f.) GHusiila/Hassaas/naa KHuSH baGHal giir hona/bhiiñchna/chimTaana/ chipaTna/lipaTna baGHal giiri bhiiñchney waala bahot baRa/bhaari/jasiim/kabiir/KHatiir baRaa'i(f.)/jasaamat(f.)/zaKHaamat(f.) jasiim bhaari/zaKHiim bhuusi(f.)/chilka(m.)/post(f.) bhuusi nikaalna/chhilka utaar leyna

hubble-bubble: n. hubhub: hubris: huckster: huckster: huddle: huddle: hue: hue: hued: hueless: hue and cry: huff: huff: huff: huffish: huffiness: huffy: hug: hug: hugger: huge: hugeness: hulking: hulky: hull: hull: n. n. n. n. v.t. n. n. n. a. a. n. n. v.t. v.i. a. n. a. v.t. n. n. a. n. a. a. n. v.t.

hullabaloo: hum: human: human: human being: human nature: humane:

n. v.t. a. n. n. n. a.

halla gulla(m.)/GHul GHapaaRa(m.)/ SHor GHoGHa(m.) bhin bhinaana/buR buRaana/gun gunaana baSHri/fitri/iñsaani aadam zaad/aadmi/iñsaan/baSHr/iñsaan aadmi/iñsaan/baSHr/iñsaan aadmiyat bhala aadmi/ham dard/iñsaan sifat/ KHuda taras/mehrbaan/narm dil/narm KHu/ raHiim/SHafiiq iñsaaniyat sey/narm dili sey/SHafqat sey iñsaan SHinaasi/iñsaaniyat pasañdi/taehziib iñsaan dost/iñsaaniyat pasañd iñsaan dostaanah iñsaan dost/iñsaaniyat pasañd iñsaan dosti/iñsaaniyat pasañdi aadmiyat/iñsaaniyat/KHalq/KHalqiyat âajiz/aeHqar/bey chaarah/far o tan/kam/ KHaak saar/ma^muuli/miskiin/naa chiiz/past bey îzzat karna/Haqiir karna/niicha karna Dhoñg/khokhla pan/pol ajiiran/phiiki/uchaaT nam/tar nami/ratuubat/siilan/taraawat nam karna bey îzzat karna/lataaRna/zak deyna bey îzzat/far o tan/Haqiir bey îzzati/far o tani/îjz o iñkesaar/ lataaR/tazliil/zak âajizi(f.)/faqiiri(f.)/faro tani(f.)/GHurbat(f.)/ kasar nafsi(f.)/KHuSHuu^(m.) äziim ul baeHsah mazaaH(m.)/mazaaq(m.)/mizaaj(m.)/ ThaThol(m.)/zaraafat(f.) phuslaana KHuSHk mazaaHiyah/mazaaqiyah/ThaThol/zariif

humanely: humanism: humanist: humanistic: humanitarian:

adv. n. n. a. n.

humanitarianism:n. humanity: humble: humble: humbug: humdrum: humid: humidity: humify: humiliate: humiliated: humiliation: humility: humungous: humour: humour: humourless: humourous: n. a. v.t. n. n. a. n. v.t. v.t. a. n. n. a. n. v.t. a. a.

humourously:

adv.

mazaaqan bey zaar mazaaH nigaar/zariif gol ubhaar(m.)/gumRa(m.)/kohaan(m.)/kub kohaan daar/kubRa(m.) gumRa(m.)/iSHaarah(m.)/kohaan(m.) kubRa(m.) kohaani sau aarzu/bhuuk/iSHteha/juu^/KHwaahiSH/peyT/talab bhuuka baRa TukRa(m.)/mard(m.)/jawaañ mard(m.) baRey mazey/Thiik Thaak piichha karna/SHikaar karna/ta^aaqub karna SHikaar juuyaañ/mutalaaSHi/saiyaad/SHikaar baaz/ SHikaari SHikaar(m.)/SHikaar baazi(f.) SHikaari(m.9 rukaawaT/TaTTi pheyñkna hal chal/khalbali/udham KHuSHi ka na^rah aañdhi/añdhar/tuufaan sar sari jald baazi sey âjlat karna/bhaag dauR karna/haR baRaana/ jaldi karna âjlat/bhaag dauR/haR baRaahaT/jaldi dukh deyna/dukhaana/majruuH karna/ takliif deyna/Theys pahoñchaana/zaKHmi karna/ zarar deyna majruuH/mazluum bad suluuki/choT/dard/gazañd/ghaa'o/ Haq talfi/karb/KHaraaSH/nuqsaan/rañj/ sadmah/takliif/zaKHm/zarar/zarb/ziyaañ pheyñkna

(out of)humour: a. humorist: hump: humpback: hunch: hunchback: hunchbacked: hundred: hunger: hungry: hunk: hunky-dory: hunt: hunt: hunter: hunting: huntsman: hurdle: hurl: hurly-burly: n. n. n. n. n. a. n. n. a. n. a. v.t. n. n. n. n. n. v.t. n.

hurrah/hurray: n. hurricane: hurried: hurriedly: hurry: hurry: hurt: n. a. adv. v.t. n. v.t.

hurt: hurt:

a. n.

hurtle:

v.t.

hurtful: husband:

a. n.

aazaar rasaañ/ajiiran/muzir/nuqsaan deh baalam/ghar waala/KHaawiñd/KHasam/ mard/miyaañ/pati/piitam/pi/piya/ pritam/SHauhar kaar o baar chalaana/kaaSHt karna/ SHauhar bañna/ugaana dehqaan(m.)/muzaare^(m.) kheyti baaRi chup/KHaamoSH chup karaana/KHaamoSH karna/ zabaan bañdi karna zabaan bañdi iñtehaa'i raaz daar aanah/KHufyah/ zabaañ bañdi dabi aawaaz meyñ

husband: husbandsman: husbandry: Hush! hush: hush-hush: hush-hush: hushed tones: hush-money: hush up: husk: husky: hussy: hustle: hustler: hustling: hut: hyacinth: hyaena: hyaline: hybrid: hydra:

v.t. n. n. intj. v.t. n. a.

n.

muñh bharaa'i/KHaamoSH raehney ki riSHwat dabaana/kuchalna

n. a. n. v.t. n. n. n. n. n. a. n. n.

bhuusa/bhuusi/chhilka/chokar/KHol/ phaTkan/post chhilkey daar/KHuSHk chhokri dhakka deyna/hilaana teyz tarrar kaSH makaSH jhuggi/jhoñpRa/jhoñpRi(dim.) gul e bakaa'oli(?)/suñbul(m.) lakaR bhagga billori/SHaffaaf/SHiiSHey jaesa bad zaat/do nasla/KHachchar/maKHluut/ milwaañ maar aabi(m.)/paniya saañp(m.) barq aabi barq aabi puSHtah(m.) barq aab(f.) Hifzaan e seHat/paaki jhilli(f.)/bakaarah(m.) nihaayat

hydroelectric: a. hydroelectric dam: n. hydroelectricty: n. hygiene: hymen: hyper-: n. n. pref.

hyperbole:

n.

mubaalGHah(m.) Harf giir aanah/nuktah biin/ SHadiid naaqid aanah lubhaana/maeHsuur karna âdam e KHuluus(m.)/Dhakosla(m.)/dhoka(m.)/ Dhoñg(m.)/jhuuT(m.)/makkaari(f.)/ munaafiqat(f.)/paakhañD/riya kaari(f.)/ saaluus(m.)/zaahir daari(f.)/ zamaanah saazi(f.) riya kaar/zaahir daar asaasi/til chhaTi/zaati asl(m.)/jauhar(m.)/zaat(f.) bey daliil da^wah(m.)/farziyah(m.)/mafruuzah(m.) farzi/mafruuzi/qiyaasi baa'o gola/Haejaan/imtinaa^ Haejaani

hypercritical: a. hypnotise: hypocrisy: v.t. n.

hypocrite: hypostatic: hypostasis: hypothesis: hypothetical: hysteria: hysterical:

n. a. n. n. a. n. a.

I: ice: ice bound: ice-cream: icicle: icon: iconic: icy: idea:

pron. n. a. n. n. n. a. a. n.

maeñ barf jama hu'a/yaKH bastah qulfi maKHruuti SHakl ka barf ka Dala âlaamat/but/muurti/paekar paekari/sanami/tamsaali/taswiir bar faani/barfiila bichaar(m.)/fikr(f.)/KHayaal(m.)/nazriyah(m.)/ raa'ey(f.)/soch(f.)/tasawwur(m.)/ waehm(m.) kaamil/KHaayali/misaali/tasawwuri tasawwur karna KHayaal parasti(f.) KHayaal parast KHayaali/tasawwurriyat ka KHayaali banaana ma^nwiyat(f.)/tasawwurriyat(f.) kaamilan/tasawwuran soch meyñ laana/tasawwur karna tasawwur saazi aezan âeni/waesa hi/yaksaañ baraabar/eyk jaesa/yaksaañ/ waesa hi

ideal: idealise: idealism: idealist: idealistic: idealise: ideality: ideally: ideate: ideation: idem: identic: identical:

a. v.t. n. n. a. v.t. n. adv. v.t. n. pron. a. a.

identifiable:

a.

paehchaan key qaabil/qaabil e SHinaaKHt paehchaan(f.)/niSHaan dahi(f.)/SHinaaKHt(f.) niSHaan dahi karna/paehchaañna/ SHinaaKHt karna Hulyah(m.)/paehchaan(f.)/SHaKHsiyat(f.) fikri/nazaryaati fikri taur par/nazariyaati taur par maahir e nazariyaat nazariyah(m.) istelaaH(f.)/moHaawirah(m.) baa moHaawirah/istelaaHi istelaaHan/moHawiratan infiraadi mizaaj(m.)/KHabt(m.)/maKHsuus âadat(f.) bey waquufi(f.)/paagal pan(m.) bey waquuf/gaa'udi/Haewaan/ kuñdah e naa taaraaSH ablah/paagal pan aaraam pasañd/aaraam talab/bey huudah/ bey kaar/dhiila/faatir/nikaTThu/sust waqt zaa'e^ karna alas/kasal(f.)/susti(f.) kaahil/kaam chor/sust but/muurti/nigaar/sanam but taraaSHi muSHrik(m.) but parast/sanam parast but parasti(f.) KHuda banaana/puujna ya^ni

identification: n. identify: identity: ideological: v.t. n. a.

ideologically: a. ideologue: ideology: idiom: idiomatic: n. n. n. n.

idiomatically: adv. idiosyncrasy: idiocy: idiot: idiotic: idle: idle: idleness: idler: idol: idol making: idolator: idolatrous: idolatry: idolise: i.e.(id est) if: igneous: ignite: ignition: ignoble: ignobly: conj. a. v.t. n. a. adv. n. n. n. a. a. v.t. n. n. n. n. n. n. n. v.t.

agar/bil farz naari aag jalaana/aag lagaana/bhaRkaana/sulgaana aatiSH zani/iSHte^aal/jalan/soziSH faro maayah/kamiinah/KHasiis/siflah faro maayagi sey/kamiinah pan sey

ignominious:

a.

bad naam/ruswa/SHaram naak bad naami sey âar/faziiHat(f.)/ruswaa'i(f.) GHabi/jaahil âdam waaqfiyat/jahaalat/jaahiliyat/ naa daani âami/bey KHabar/jaahil/naa aaSHna/ naa daan/naa samajh/naa SHinaas jahaalat sey/laa îlmi sey/naa daani sey baat Taalna/sunaa an sunaa karna/goli maarna(sl.)/ Taalna/tawajjoh nah deyna biimaar/mariiz an mil an ghaRa/GHaer mohazzab an ghaR pan bad qismat bad ha'iyat/bad numa/bad SHakl/bad suurat/ bad waza^/kariih ul mañzar laag bad qismati(f.) Haraam ka maal bañjar bad qismati/SHaamat(f.) bad tamiiz/bey huudah aatiSH mizaaj kuDhab akaR fuuñ/bad mizaaj/KHar dimaaGH bey jaa/bey mauqa^h baer(m.)/duSHmani(m.) GHaer qaanuuni/KHelaaf e qaanuun/naa jaa'ez baKHiil/KHasiis/tañga nazar GHaer qaanuuni/GHaer SHara^i/Haraam/ naa jaa'ez GHaer qaanuuni/KHelaaf e qaanuun/mamnuu^/ naa jaa'ez naa jaa'ez taur par GHaer maeHduud

ignominiously: adv. ignominy: ignoramus: ignorance: ignorant: ignorantly: ignore: ill: ill-assorted: ill bred: ill-breeding: ill fated: ill favoured: ill feeling: ill fortune: ill-gotten: ill-grown: ill-luck: ill mannered: ill-natured: ill shaped: ill tempered: ill timed: ill will: illegal: illiberal: illegitimate: illicit: illicitly: illimitable: n. a. n. a. adv. v.t. a. a. a. n. a. a. n. n. a. a. n. a. a. a. a. a. n. a. a. a. a. adv. a.

n. n. a.) misaal deyna/taswiir banaana misaali/taSHhiiri maSHhuur/numaayaañ/ujaagar âks/but(m. a. a.t.)/zehni SHabiih(f.)/kaamil suurat(f.) samaañ bañdi atam ruup(m.)/saraab(m. v.)/waehm(m. an paRh/jaahil âarizah/âlaalat/biimaari/îllat/ maañdagi/marz/SHikaayet GHaer mañtiqi roSHan karna/ujaala karna baa tasawwur/daraKH SHaañ/farozaañ/roSHan faroGH/faroz/ujaala karney waala chiraaGHaañ(m.)/ waahimah(f. a.)/putla(m. a. a. a.)/roSHni(f.) qaabil e tasawwur farzi/GHaer Haqiiqi/KHayaali fikr(f. n.)/tasawwur(m. n. a. a.) pur tasawwur farz karna/gumaan karna/KHayaal karna/ sochna tasawwuraat GHaer tawaazun buddhu/pagloT paagal pan madfuun jazb karna/chuusna/piina jazb hona jazb SHudah . n.)/taswiir(f. n. n. a. v. n.)/ruup(m.)/SHabiih/SHakl(f. n.t. v. n.)/KHayaal(m. a.) fareyb/nazar ka dhoka(m. n. v.illiterate: illness: illogical: illuminate: illuminated: illuminant: illumination: illusion: illusionist: illusionary: illusive: illusory: illustration: illustrate: illustrative: illustrious: image: imagery: imago: imaginable: imaginary: imagination: imaginative: imagine: imaginings: imbalance: imbecile: imbecility: imbedded: imbibe: imbibe: imbibed: a.t. n. a.t. a.t. v. a.) SHo^bdah baaz KHayaali/saraabi fareybi/GHaer Haqiiqi/saraabi fareybi/GHaer Haqiiqi/saraabi misaal(f.

)/fauri pan(m.) immeasureably: adv.t. a. a. a. n. n. a. a.t. v.) Dubona/GHarq karna GHarq/GHariiq Duba hona mohaajir Hijrat karna/watan chhoRna Hijrat/naql e makaani naa guziiriyat(f. gaR baR/jhameyla/uljhaa'o/uljhan bhigaana/nam karna/rañgna/tar karna asar karna/bhigaana/gaehra rañg deyna bhiiga/rañga hu'a naql karna/taraH uRaana naql/taqliid naql/sawaañg naqal karney waala bey daaGH/KHaalis âziim/waeH SHi/zaalim zaati adna/GHaer muhim/GHaer maaddi/naa chiiz kachcha/KHaam/naa baaliGH/naa puKHt/ naa tajribah kaar kachcha pan/KHaami/naa baaliGHiyat/ naa puKHtahgi/naa tajribah kaari âziim/bey paayaañ/laa maeHduud bey añdaazaanah bah raah raast/fauri/paT/qariib âdam e waastah(m. n. v. immediate: immediacy: immediately: a. a. a. a. n. a. v.t. . n.i. a. v. n. n. immemorial: immense: immensely: immensity: immerse: immersed: immersion: immigrant: immigrate: immigration: imminence: a. immediateness: n. n.t.) aanan faanan/bila taaKHiir/fauran/fauri taur par/ pal bhar meyñ/pal jhapaktey/ pal maartey/sar e dast fauri pan/qurb az Had qadiim baRa/bey kiraañ/kabiir/la maeHduud bey Hesaab/bey paayaanah la maeHduudiyat(f. n. adv.imbroglio: imbrue: imbue: imbued: imitate: imitating: imitation: imitative: immaculate: immane: immanent: immaterial: immature: immaturity: immeasurable: n. v. a.

n. v. .)/fujuur(m.)/naa hamwaari(f. a. n.imminent: imminently: immobile: immoderate: immoderation: immodest: immodesty: immolate: immolation: immoral: immorality: immortal: immortalise: immortality: immovable: a.) eHaatah bañdi karna/kaTehra lagaana/ muqaffas karna naa qaabil e samajh kami beySHi(f.t.)/tasaadum(m. n. n.) bey Hayaa'i/bey pardahgi/bey SHarmi nichhaawar karna/ qurbaani ki bheyñT chaRhaana qurbaani/zabaH bad chalan bad chalni(f. a. qariib/sar par laTka qariiban/sar par laTakta? paa ba gil anaap SHanaap/bey lagaam/fuzuul bey lagaami bey Haya/bey nañg o naam/bey pardah/ bey SHarm/faaHiSH(m. adv. immune: immunity: immure: immutability: immutable: imp: imp: impact: impair: impair: impaired: impairment: impale: impalpable: imparity: imparl: a. a. n. n. a. v. n.t.) kam karna/kam zor karna/zaKHmi karna kam hona/kam zor bañna/zaKHmi hona SHikastah/zaKHmi kam zori(f. a. v.t.t.)/Takkar(f.)/zaKHm(m.t. v.) taazaakraat karna immovable property:n. v.)/faaHiSHah(f.) diiwaar bañdi karna/qaed karna âdam e taGHaiyur naa qaabil e taHGaiyur añkhwa/bachchah/choTa SHaetaan/qalam/ SHariir bachchah qalam lagaana asar(m. a. a. v.)/kami(f.i.) atam/laa faani laa faani banaana laa faaniyat aTal/mustaqil mizaaj/saabit qadam jaa'daad e GHaer mañquulah bara'/bey asar/maeHfuuz/mustasna bara'at/bey asari/KHalaasi(f. n. a. v.t. a. v. n. n.t. n.

)/iñsaaf(m. adv.) GHaer jaanib daari sey GHaer jaanib daariyat(f. v.) kaehna/SHaeh deyna/Theylna aañkas(m.t. v.t. a.t. a.) aTkaana/Haa'el hona/KHalal Daalna/rokna/ rukaawaT Daalna hiklaahaT(f. a.)/GHurbat(f. n. .)/moHtaaji(f. n. a.t.)/bey qusuuri(f.) khaTka hona/sar par laTakna sar par laTka âdam e taubah pakka paapi impartialness: n. a. ablaaGH karna/deyna GHaer jaanib daar/khara GHaer jaanib daari(f. a. a.)/phaaTak(m. n. a. a. n. impassable: impasse: impassible: impassion: impassionate: impassioned: impassive: impassively: impatience: impatient: impeach: impeachable: impeccable: impeccancy: impeccant: impecunious: a.) bey gunaah bey zar/GHariib/moHtaaj/muflis/naa daar bey zari(f.impart: impartial: impartiality: impartially: v.)/ muflisi(f.) naa qaabil e guzar bañd gali(f.i. a. n.)/bey Hal/ta^attul(m.)/ma^suumiyat(f.)/naa daari(f. n. n.)/rukaawaT(f. v. v. a.) jis par choT ya takliif ka asar nah ho/ naa qaabil e asar joSH dilaana jazbaati jazbaat sey bhara/jazbaati/joSHiila/ pur joSH bey His/bey jazbah/bey KHabar/ GHaer mutaa'sir/murdah dil bey Hisi sey bey chaeni/bey sabri bey chaen/bey sabr/bey taab kam karna/kam zor karna/muqaddamah karna/ qabaaHat paeda karna/rukaawat Daalna qaabil e istefsaar bila âeb/kaamil bey gunaahi(f. impecuniousity: n.t. adv. impede: impediment: impel: impeller: impend: impending: impenitence: impenitent: v. a.

impersonation: n. a. imperceptible: a. imperfect: imperfection: imperial: imperialism: imperil: imperious: imperiously: imperishable: imperishably: imperium: impermeable: a. adv. adv.t. a.)/SHaahi(f.t. v.)/ SHiddat(f. a.impenetrable: imperative: imperatively: a.) naa qaabil e saraayat GHaer nafuuz paziir GHaer SHaKHsi/KHuSHk mizaaj/ruukha naql karna naql/sawaañg bey Hayaa'i/DhiiT/gustaaKHi/kalley daraazi/ zabaan daraazi bey Haya/bey lagaam hameySHah key li'ey KHaamoSH naa qaabil e KHayaal naa qaabil e saraayat GHalbah(m. n. a. . imperturbable: a.) KHatrah meyñ Daalna akaR fuuñ/Haakimaanah/jaareHaanah/ maGHruur/saffaak akaR sey/GHuruur sey/saffaaki sey abadi/amr/an miT/daa'em/deyr paa/laa zawaal/ naa qaabil e barbaadi laa faani taur par Haakimiyat(f.)/Hukm(m.)/zor(m.) fisq/fisq o fujuur lagna/qabzah karna/Takraana/uupar girna bey diin/faasiq/kaafir/riñdaanah bey iimaani/naa paaki SHaraarti imperceptible: a. a. n.) jald baaz/joSHiila/saKHt/SHadiid dam/(m. a.)/saltanat(f. impersonal: impersonate: a.)/zor(m. n.)joSH(m. impermissible: a. n. a. adv. naa qaabil e saraayat farzi/az Had zaruuri zaruuratan KHafi adh banaa/kachcha/KHaam/naaqis/naa tamaam âeyb/KHaami/nuqs sultaani saam raajiyat(f.)/haejaan(m.i. v. a. n.)/saKHti(f. n. impertinence: impertinent: n. n. v. n. impervious: impetuosity: impetuous: impetus: impiety: impinge: impious: impiousness: impish: a.

t.)/matlab(m. a. a. v. adv. v. a.t. a. SHaraaratan SHaraarat bey raeHm/kaRa/kaThor/musir ghuseyRna/jamaana//qalam lagaana/auda gaaRna lagaaya hu'a pauda(m.) aehmiyat(f. n. n. a.t.)/muraad(f. n.)/ maqsad(m.)/ruukha pan(m.)/hath yaar(m. n.) naa masleHat aameyz/naa munaasib bila wazan/GHaer maaddi âa'ed karna/lagaana dar aamad karna/laana aehmiyat(f.) ahem/giraañ/laazim/matiin/zaruuri âmal e dar aamad aehmiyat sey bey waqt/naa mauzuuñ implementation: n.impishly: impishness: implacable: implant: implantation: implausible: implement: implement: adv. n.t.)/dar aamad(f.) maaKHuuz/mubtila iSHaari/peych daar KHafi/mutlaq/peychiidah bey takraar/bila Hujjat/kaamilan dar KHwaast karna/haath joRna/iltijaa karna/ miñnat samaajat karna dar KHwaast/iltijaa/miñnat samaajat añdruuni dhamaaka iSHaarah karna/kinaayah karna/maluus karna akkhaR/bad tamiiz/bey adab/gustaaKH/ ruukha/ujaD akkhaR pan(m. v.) laagu karna/puura karna/ta^miil karna sar añjaam deyna/ta^miil maaKHuuz karna/malfuuz karna/phaañsna/ saañna/uljhaana iima(f. a. v.)/faa'edah(m. v.)/bey adbi(f.) naa ma^quul/naa qaabil e qubuul aalah(m.t.)/leHaaz(m.t. a. adv.t. . n.)/auzaar(m. n. a. n. a. n.)/iSHaarah(m.)/mañSHa(m. v. implicate: implication: implicated: implicative: implicit: implicitly: implore: imploration: implosion: imply: impolite: impoliteness: impolitic: imponderable: impone: import: import: importance: important: importation: importantly: importune: v. a. n.

impracticability:n. impractical: imprecate: imprecise: impregnate: impress: impress: impressed: impression: impressive: impressment: imprimatur: imprint: imprint: imprison: a.t.)/chhaap(f.)/Thappa(m. v. KHatrey meyñ Dalwaana az Had jaldi waala/baRa teyz taqaaza(m.)/maeHsuul(m. a.importune: importunate: importunity: impose: imposition: imposing: impossible: v. n.t. v. n.)/jabri bharti(f. a. n.) mar^uub/mutaa'ssir asar(m.t. v.) maeHbuus karna/qaed meyñ Daalna impossibility: n.) naa mardgi(f. n.) âiyaar/baehruupiya/fareybi âiyaari(f.)/zarb(f. v.t.)/maeHsuul(m.) Dhiila/naa mard/naa muraad zabt kar leyna GHariib banaana dar maañdah/GHariib/SHikastah Haal naa qaabil e âmal naa qaabil e âmliyat naa mumkin/naa qaabil e âmal bad do^a karna bey saraaHat/mubham/naa durust zar KHeyz karna chhaapna/mohar lagaana/Thappa lagaana/ sabt karna mohar(f.t.)/ harjaanah(m. impost: imposter: imposture: impotence: impotent: impound: impoverish: impoverished: n.) ijaazat e taba^(f. v. impracticable: a. v.)/sabt/ taa siir(f.) âziim an honi/muHaal/naa mumkin naa mumkiniyat(m.t.)/naqSH(m. a.)/Thappa(m.)/zabti(f. n. n.)/dhoka(m. v. a. n. . a.) jazbaat KHeyz/mua'ssir/pur asar bey gaar(m. a.) KHeraaj(m.)/taa'ssur(m.) chaapna/Thappa lagaana chhaap(f.)/baehruup(m.t.t.t.)/iKHtiyaar(m.) âa'ed karna/baar Daalna/lagaana/ uupar rakhna baar(m.)/sanad(f. a. n. n.)/DañD(f. a. v. n.

) bey Haya/DhiiT/gustaaKH/Haazir jawaab/ kalley daraaz/zabaan daraaz bey adabaanah/bey baaki sey e^teraaz karna/jiraH karna/kaaTna/ muKHaalifat karna/tardiid karna bey basi(f. a.)/gañdagi(f.)/zabar dasti(f. v.)/naa mardi(f.i. n.) añdar/idhar udhar/meyñ ba/bar/bi/biich/dar/fi/jab keh/par .t.)/chhuTkaarah(m.)/zarar(f.)/DhiTaa'i(f. a.)/Heraast(f.)/kaduurat(f.)/najaasat(f.) an honi/naa mumkin bar jastah/bey saaKHtah/fil badiih bey jaa/naa laa'eq/naa ma^quul/naa mauzuuñ/ naa munaasib/naa qaabil khoT(f.) âaqibat naa añdeySHi(f. n. n.)/tarañg(f. a. n. maeHbuus Habs(m. a.) daafe^/GHaer musalsal/iztiraari/man mauji âaafiyat(f. n.)/dhakka(m.)/naa munaasibat(f.) aaluudah/kasiif/maela/milaawaTi/naa KHaalis/ naa paak/najis/paliid aaluudgi(f. n. a.)/GHubaar(m. a.)/ zabaan daraazi(f. n. v.)/ kasaafat(f. n.)/kam zori(f.imprisoned: imprisonment: improbable: impromptu: improper: impropriety: improve: improve: improved: improvement: improvidence: improvident: imprudent: impudence: impudent: impudently: impugn: impuissance: impuissant: impulse: impulsion: impulsive: impunity: impure: impurity: impute: imputation: in: in: a.)/gustaaKHi(f.)/iztiraar(m.)/islaaH(f.) âa'ed karna/naam lagaana/tohmat lagaana bohtaan(m. n.)/sadmah(m.) islaaH karna/sañwaarna/sudhaarna/taraqqi karna behtar hona/sañwarna/sudharna/taraqqi hona behtar behtari(f. a.)/Haejaan(m.)/tohmat(f. prep. a.) âaqibat naa añdeySH âaqibat naa añdeySH/bey tamiiz/ bey waquuf/GHaafil bey Hayaa'i(f.)/ SHaeh(f. n.)/ittehaam(m.)/KHabaasat(f. v.)/ susti(f.t. adv. a. adv. v. a. n.t.)/qaed(f.) bey bas/kam zor/naa mard/sust dhakka(m.) dhakeyl(f.

waastey dar Haqiiqat/Haqiiqatan e^tebaar al Haasil/baarey/GHaraz keh/Haasil kalaam baa wujuud laga taar dar asl darmiyaan saara ka saara âajizi(f.)/susti(f. KHelaaf in order to: in reality: in respect to: in short: in spite of: in succession: in the first place:adv.) Dhiila/kaahil/saakin/sust naa kaafi . conj.)/kam zori(f. n. a.)/bey basi(f.) naa qaabil e pahoñch GHalti(f. adv. a. zara meyñ GHaer Haaziri meyñ mutaabiq êlaawah piichhey KHufiyah agar muSHtarkah baarey/muta^alliq badlah dar asl/dar Haqiiqat/Haqiiqatan raa'ej aagey/saamney aayañdah bae^waz in opposition to: adv. adv.) GHalat/naaqis aalkas/Dhiil pan(m.)/naa durusti(f. in toto: inability: inaccessible: inaccuracy: inaccurate: inaction: inactive: inadequate: n. a.in a while: in absentia: in accordance with: in addition to: in back: in camera: in case: in common: in connection with: in exchange for: in fact: in force: in front: in future: in lieu of: adv.)/jumuud(m. a. adv.)/ naa chaari(f.)/majbuuri(f. in the midst of: adv. n.)/ kaahili(f. a.

)/naa munaasibat(f. a. a.t.) naa aehl/naa laa'eq/naa munaasib naa laa'eqi(f. n. .)/bey ruKHi(f. naa qaabil e qubuul GHaflat/sahw bey iraadah/bey fikr/bey KHabar/bey parwaah/ GHaafil bey iraadah/GHalti sey/GHaafilaanah/sahwan KHelaaf e masleHat/naa munaasib naa qaabil e tabdiili bey maGHz/bey waquuf/KHaali/kora/pola/poñga/suuna aeHaq/tihi/thothaa bey His/bey jaan/kuñd/murdah/sust/Thus bey mauqa^h/naa mauzuuñ añT sañT/bey mauqa^h/naa mauzuuñ naa mauzuuniyat(f. n. inadvisable: inalterable: inane: inane: inanimate: inapposite: inappropriate: a. a.)/Dhiil(f. inaugurate: inauguration: inauspicious: inborn: inbring: incantation: incapable: incapacious: v. n. n. n. a. inapt: inaptitude: inattention: inarticulate: inartificial: inaugural: inaugurate: inauguration: inauspicious: inartificial: inattention: inattentive: a. a.t. a. inattentiveness: n.) âdam tawajjohi(f.) bey rabt/GHariib/guuñga/mohmal bey banaawaT/bhadda/bhoñDa/saadah iftetaaHiinartificial: a. a. inapproptiateness: n. a. v. v. a. a. a. a. iftetaaH karna iftetaaH kaRa/naHs/siyaah GHaer masnuu^i/saadah taGHaaful mutaGHaafil GHaflat iftetaaH karna iftetaaH naa saaz gaar maadar zaad/paedaa'iSHi/taba^i aamdani paeda karna/añdar laana jaadu mañtar âajiz/naa qaabil/qaasir tañg inadvertently: adv.)/munaasibat(f. n. a.inadmissible: inadvertence: inadvertent: a. a. a. n. a.t. n.

a. a.t.)/lagaa'o(m. n.t.t. n. n. n.)/mas(m. n.incapacitate: v. incendiary: incense: incense: incensement: incense: incept: inception: incertitude: incessant: incessantly: inch: inchoate: inchoation: incidence: incident: incidental: incinerate: incinerator: incipient: incise: incision: incite: incitement: incivility: inclement: inclemency: inclination: n. incarceration: n. v.t. v.) ibtedaa'i/wujuud meyñ aata hu'a chiirna/kaaTna/ghaa'o/kañdah karna chaak/iñtibaa^/kaaT/SHaq aamaadah karna/SHaeh deyna/sulgaana/warGHalaana SHaeh/SHar/taeHriik bad taehziibi karaKHt/saKHt/SHadiid/tuufaani duruSHti/karaKHtagi/saKHti dil(m. n.t. n. incautiousness: n. n. n. incapacity: incarcerate: n. a. ibtedaa'i/naa tamaam ibteda/SHuruu^aat wuquu^ maajra/saaniHah/waaqe^ah âarzi/SHudani raakh banaana bhaTTi(f. n. v. v. n.t.)/maelaan(m. v/i. n. n. adv. v.t. a. n. n. thoRa thoRa aagey baRhna a. laa chaar karna laa chaar laa chaari/majbuuri maeHbuus karna/qaed meyñ Daalna Habs/qaed GHaafil bey eHteyaati aatiSH reyz aag bhaRkaana/GHussah dilaana lobaan aag/GHussah lubaan jism ka Hissah banaana aaGHaaz/ibteda/SHuruu^ SHak dawaami/GHaer muñqata^/lagaataar/taabaR toR dam bah dam/hameySHah/lagaataari sey incapacitated: a. incautious: a.)/ .

n. n.) âdam e irtebaat bey rabt/bila mutaabiqah/Dhiila aamdani/nikaas/paeda waar/tañKHwaah/yaaft baa mauzuuñ/naa kaafi naa rasa/raabitey sey maeHruum bey misl/yakta bey joR naa aehliyat naa aehl adhuura/naa tamaam âdam e mutaabiqat an mil/bey joR/. a. a.)/uftaad(f. a. v. a. a.raGHbat/rujHaan(m. a. a. incomparable: incompatible: incompetence: incompetent: incomplete: incongruity: incongruous: incongruent: inconsequent: a. inconsistent: a. inconsequential:a.)/aaRi(f. a.i. n. inconsolable: a. . v. a. a. n. inconsistency: n. inconsiderable: a.)/taraddud(m.t. a.muHKtalif/naa mauzuuñ naa laa'eq/naa mauzuuñ/naa munaasib bey joR/bey rabt/GHaer mañtiqi/ GHaer zaruuri/naqiiz adna/bey rabt/bil daliil/chhoTa/ GHaer mañtiqi/naaqis GHaer zaruuri âaqibat naa añdeySH/mutaGHaafil âlaHedah/jhuuTa/kachcha/mutaraddid/ naa munaasib/naa paa'edaar kachcha pan(m.) raaGHib darj karna/gheyrna/laana/SHaamil karna/ SHariik karna darj/SHaamil/SHariik ba SHumuul/SHaamil/muSHtamil SHumuul/zimn laGHaayat/muSHtamil/SHaamil añjaan pan(m.)/ruKH(m.) dil SHikastah/laa îlaaj/laa dawa incommensurate: a. inconsiderate: a. incommunicado: a.) incline: incline: incline: inclined: inclined to: include: included: including: inclusion: inclusive: incognisance: incoherence: incoherent: income: v. n. n. a.)/bey KHabri(f. n.t. Dhalakna/jhukna/muRna Dhalkaana/jhukaana/moRna Dhaal aaRa(m.)/laa îlmi(f.

t. incorrigible: incorrupt: incrassate: increase: increase: increase: increased: increasingly: incredible: increment: incremental: incriminate: a.t.)/ta^liim(f. a.)/zeyaadti(f.t. incontinent: a.)/kaabus(m.t.) incrimination: n. incorrect: a. v. inconvenient: a.i. a.) añDey seyna/baeThna/GHaur karna Daraa'ona KHwaab(m. v.inconstancy: inconstant: n.)/papRi(f.)/SHumuul(m. incorporation: n. v. n. v.) GHalat GHalat pan naa qaabil e islaaH KHaalis/paarsa/saabit/saHiiH/sachcha/Thiik incontestable: a. n.) samjhaana/sikhlaana/taakiid karna/ zabar dasti sikhaana/zehen naSHiin karna taakiid(f. a.) bey gunaah/bey ilzaam/ma^suum bohtaan lagaana/doSH deyna/ilzaam lagaana bohtaan(m. inconvertible: a.t. n. adv.)/beySHi(f.)/ezaafah(m. baRhna/chaRhna/ezaafah hona/par waan chaRhna/ zeyaadah hona baRhaana/ezaafah karna/zeyaadah karna afzaa'iSH(f.)/ fazl(m. v. n. n. a.)/parat(f. v.) afza/ezaafah/zaa'ed baRhtey hu'ey naa qaabil e yaqiin afzaa'iSH/ezaafah/zeyaadti afzaa'isHi ilzaam lagaana/mulzim Thaeraana ilzaam taraaSHi khurañD(f. .)/ilzaam taraaSHi(f. incorporate: v. n.)/taeh(f.t.)/saayah(m. gaarRha karna/gaaRha hona v.)/talqiin(f.t/i. inconvenience: n. a. naa paa'edaari kachcha/mutaraddid aTal/musallimah/naa qaabil e tardiid faajir/najis takliif/zaeHmat duSHwaar/naa mowaafiq moHkam daaKHil karna/jazb karna/SHaamil karna duKHuuul(m. incrustation: incubate: incubus: inculcate: inculcation: inculpable: inculpate: inculpation: n. incorrectness: n.

adv. n.)/ gañdah/ma^yuub/rakiik laa yanHal do dili(f.)/Hal chal(f. v. n. a.t. v. indefinite: indefinitely: a.)/bey huudgi(f. n. a. indefensibility:n. n.)/zeyr baari(f. n.t.)/pas o peySH(f. a.) zeyr baari(f.)/farz(m.)/mudaaKHilat(f.) baazaari pan(f.) baa zaari/bey Haya/bura/faaHiSH(m.)/bey adabi(f.)/ taraddud(m. n.) naqSH karna/Thappa lagaana naa qaabil e êlaaj diin daar/eHsaan mañd/miñnat kaSH/ qarz daar/rahiin e miñnat/zeyr baar eHsaan mañdi(f.)/chaRhaa'i(f.incumbent: incumbent: incumbency: incur: incurrence: incurious: incursion: incursive: incurvate: incurvature: incuse: incurable: indebted: indebtedness: indebtment: indecency: indecent: a. v.) Hamlah aawar KHam deyna/TeyRha karna KHam(m. farz/laazim/waajib/zaruuri ôHdey daar(m.)/bura pan(f. n. .) mutaGHaafil chhaapa(m.)/dhaawa(m.)/faaHiSHah(f. a. indefensible: a. a. n. indecisiveness: n. a. indefatigible: a.)/bey ûzri(f.)/fuHaaSHat(f. n.)/qarz daari(f. indecision: indecisive: n. indecorous: indecorum: indeed: a.t.) albattah/bar Haq/dar asl/dar Haqiiqat/ Thiik/yaqiinan/zaruur an thak/bey takaan/chaRhey dam/ naa qaabl e takaan/paeham bey bachaa'o/naa qaabil e mo^aafi bey panaahi(f.)/ gustaaKHi(f.) baañdhna/bar daaSHt karna/ Daalna/dukh jheylna/musiibat meyñ paRna bar daaSHt(f.) asaami(f.)/ Hamlah(m.)/zimmah daari(f.) Daañwaañ Dol/Dhil mil/do dila hich kichaahaT(f.) bey SHumaar/GHaer maeHduud/laa iñteha/mubham bila ta^iyun/laa iñteha indecipherable: a.)/talawwun bad taehziib/bey huudah/kuDhab/naa zeyba bad mazaaqi(f. a.

index: index finger: Indiaman: indic: indicant: indicate: indication: indications: indicator: indict: indictment: n. indelible: indelibility: indelicate: indemnify: indemnity: indent: indenture: indentured: independence: a. n.)/talaafi(f. v.)/KHud muKHtaari(f. a.t.) aasaar(m. indeterminable: a.)/ niSHaan dahi karney waala(m. n.)/miqyaas(m.)/ niSHaan dahi(f.)/paehchaan(f.)/da^wa(m. n.) aasuudah/aazaad/alag/faariGH ul baal/ khaata piita//KHud muKHtaar/KHud sar/peyT bhara aazaad aanah/juda gaanah GHaer muta^iyan/mubham/naa qaabil e bayaan laa faani/laa zawaal bey iñteha/naa qaabil e iKHtetaam bey SHumaar/GHaer maeHduud/mubham fehrist(f.)/muSHiir(m.)/ taawaan(m. n. independency: independent: n.) yaum e aazaadi(m.) bad numa/bey baak/bey Haya/bey Hijaab/bey His/ bhadda/naa SHaa'estah abraa karna/DañD deyna/kafaalat deyna/ mo^aawizah deyna/taawaan deyna amaan(f.t. abhaam(m. a.indefinteness: n.)/isteqlaal(m. v. v. a. indeterminate: a.) SHahaadat ki uñgli(f.)/mo^aaHidah(m. v. n.)/iSHaarah(m.) aazaadi(f. n. n.) hiñdi/hiñdwi/hiñdustaani bataaney waala/niSHaan dahiñdah/ numaa'iñdah bataana/iSHaarah karna/paehchaañna/ zaahir karna âlaamat(f. n.)/dalaalat(f. indestructible: a.)/ independence day:n.) tijaarti jahaaz(m.)/paa'eydaari(f.) añdaazah(m.) an miT/pakki/raasiKH an miTa pan(m. n.)/ puKHtahgi(f. .t.)/bachaa'o/har jaanah(m.)/izhaar(m.)/laa maeHduudiyat(f.) daañtey Daalna/farmaa'iSH bheyjna/niSHaan daalna iqraar naamah(m. n.) ilazzm lagaana/îllat lagaana/maaKHuuz karna/ muqaddamah chalaana chaalaan(m.t.)/pakka pan(m. independently: adv. a.)/mo^aawizah(m.)/iSHaariyah(m.)/muzhar(m.)/isteGHaasa(m.)/ilzaam(m.) muqaiyyad SHudah aazaadi(f. indescribable: a. a.)/isteqlaal(m.)/KHud muKHtaari(f.

)/naa daari(f. indispose: v.)/sard mehri(f. n. n.)/tauhiin(f.)/rukhaa'i(f.) bey nawa/bey zar/faqiir/gada/Haajat mañd/ kañgaal/mafluuk/moHtaaj/muflis/neyaaz mañd deysi/maqaami/mulki deysi/fitri/mulki/swadeySHi abtar/bey socha samjha/bey tartiib/ darham barham/kachcha/pareysHaan ajiiran/giraañ/saqiil bad hazmi(f.)/hey pheyr(m. a.)/giraani(f. adv.t. . adv.)/GHariibi(f.)/makkaari(f.)/bey parwaahi(f. n.) bey His/bey parwaah/GHaer jaanib daar/ ghaTiya/mast/sard mehr faqiiri(f. n. a.)/zillat(f. n.)/neyaaz mañdi(f.)/mafluukiyat(f. indispensable: a.) iSHaaratan/kinaayatan/zimnan chakkar/inHeraaf/laag lapeyT/ peych/pheyr naa qaabil e idraak bey leHaaz/bey tamiiz/GHaafil/naa faehm bey âqli(f. n. n.) niil(m.) bar ham/GHzab naak/KHafa/KHaSHm giin/naa raaz/ rañjiidah GHaez/GHazab/GHussah/KHafagi/peych o taab/ taeSH barhami sey/GHussey sey ehaanat(f. indiscriminating:a.)/bey Îzati(f.naaliSH(f.)/hattak(f. a. a. n.)/ muflisi(f.) bil waastah/chakkar ka/kaj/KHam daar/munHarif/ pheyr ka chaal(f. indispensably: adv.)/Hemaaqat(f.)/bey tamiizi(f. a.) anaap SHanaap/añdha dhuñd/bila farq bey imteyaaz/bey rabt aTal/farz/laazmi/naa guziir/ waajib/zaruuri zaruuratan bey zaar karna/dil pheyrna/KHastah Haal banaana/ maluul karna/naa saaz karna/ukta deyna indiscernable: a. a.)/ KHwaari(f. indiscriminate: a.)/daGHa(f.)/ bey ruKHi(f.) indiction: indifference: indifferent: indigence: indigent: indigene: indigenous: indigested: indigestible: indigestion: indignant: indignation: indignantly: indignity: indigo: indirect: indirection: indirectly: indirectness: n. n. a.)/bey Hisi(f. indiscreet: indiscretion: a. n. farmaan âdam e tawajjoh(m.

individualism: n. individuality: n.t. n. individisible: a.)/ kasaala(m. indolence: indolency: indolent: indomitable: indoor: indoors: indubious: indubitable: induce: n.)/maañdagi(f. indistinguishable:a. adv. indoctrination: n.) muñfarad karna/saraaHat karna iñfiraadyat(f.)/fard(m. individuation: n. a. indocile: indocility: indoctrinate: a. n. a.)/tafriid(f. n.)/iñfraadiyat(m.) bila Hujjat/maana hu'a/musallam mazbuut/paa'eydaar/pakka/ustuwaar adhuura/dhuñdhla/gaD maD/lagi lipTi/mubham bey SHinaaKHt/naa qaabil e imtiaaz/ naa qaabil e tafriiq imlaa karaana/likhna/tasniif karna imla(m.)/KHud GHarzi(f. a. a.)/SHaKHsiyat(f.) zehen naSHiin karaana talqiin e âqiidah aalkas/jumuud/kasal/susti aaraam pasañdi/aaraam talabi/kaahili/ kaam chori/susti aaraam pasañd/aaraam talab/kaahil/ kaam chor/sust bey qaabu/.)/bey dili(f.) infiraadiyat(f. . a. indisputable: indissoluble: indistinct: a.indisposed: a.t.) muHarrir/musañnif iñfiraadi/phuTkal/phuTkar/zaati bañdah(m. âliil/biimaar/KHastah Hall/maluul/naa KHuSH/ naa saaz âlaalat(f. v.)/SHaKHs(m.) alag alag/fardan fardan/juda juda anaaniyat(f.) GHaer muñqasim/naa qaabil e taqasiim GHaer mutii^/sar kaSH sar kaSHi(f. individualise: v. indite: inditement: inditer: individual: individual: individually: v.)/mutanaffis(m. a.)/biimaari(f.t.t.)/likhaa'i(f. adv. v. a.)/taeHriir(f.)/âarizah(m.)/yaktaa'i(f. n.)/eyk ikaa'i(f. n.)/ kas(m.naa qaabil e tasallut/sar kaSH añdruuni/daaKHili/ghar ka añdruun e KHaanah yaqiini bey sHak/durust/naa qaabil e SHubhah/Thiik aamaadah karna/barpa karna/ghasiit laana/ maa'el karna/raaGHib karna indisposition: n. a.

)/baaSHiñdah(m.)/istedlaal(m. . a.inducement: inducer: induct: inductee: inductile: induction: inductive: indulge: indulge: indulgence: indulgent: indurate: indurate: indurate: induration: industrial: n. v.t. v. n. n. industrialist: n. n.)/ saKHt dili(f.) añdar raehna/samaana baasi(m.)/naa tarsi(f. n/a.)/tarGHiib(f.)/kaRa pan(m.) maKHmuur/matwaala/mast/ naSHah aawar chiiz maKHmuur karna/mast karna/pareySHaan karna/ SHaraab pilaana KHumaar aaluud/maKHmuur madhoSH/maKHmuur/naSHey meyñ/SHaraabi naa qaabil e bayaan/patthar ki lakiir akaarat/bey kaar/bey taa siir/halka/sust bey asar/bey kaar/GHaer mua'ssar/naa kaafi industrialise: v. a.t. a. a.)/laalach dilaaney waala/muHarrik aaGHaaz karna/aaSHna karna/daaKHil karna/laana/ milaana/ta^arruf karaana muta^rrif bey lachak aaGHaaz(m. a.) baa^is(m. a.) istedlaali bey eHteyaati karna âeSH karna/SHoGHl karna âeSH pasñdi/re^aayat narm dil jamna/kaRa hona/kaThor hona/pathraana/saKHt hona jamaana/kaRa karna/kaThor karna/ kaTTar bannana/ziddi banaana bey dard/bey His/haTiila/kaThor/ saKHt/sañg dil bey Hisi(f. n. v.t. a. a. a.t.i.)/ruGHbat(f. v. n. v.)/san^at(f.) san^at gar/san^at kaar jafa kaSH/meHnti/muSHaqqati Hirfat(f.i.t.)/KHaanah naSHiin(m.) Hirfati/san^ati san^ati banaana/san^at kaari karna san^ati nizaam(m. industrious: industry: indwell: indweller: inebriant: inebriate: inebriate: inebriate: ineffaceable: ineffectual: ineffective: a. v. v. industrialism: n.)/sañg dili(f. mael(m. n.i. a. n.

)/zor(m.) GHaer masaawi pan(m.)/fisq(m.)/kam zori(f.)/kaahili(f. a. n. a.) aTal/laazim/qismat ka likha/SHudani GHaer laazmi/GHaer zaruuri/KHaariji an mol/bey baha/bey sHumaar/ naa qaabil e añdaazah aTal/laazim/naa guziir/qismat ka likha/ SHudani/yaqiini chaar o naa chaar/KHwaam KHwaah/laa moHaalah .)/ kami beySHi(f. a.)/Haef(f.)/fasaad(m. n. a.)/ naa aehliyat(f. n.) bey asar/bey suud/GHaer mufiid/kachcha bey asari(f.: inert: inertly: inertness: inertia: inescapable: inessential: inestimable: inevitable: inevitably: n.)/maehjuuliyat(f.)/jumuud(m. a. n. a.)/naa ham waari(f. a.)/kam zori(f.)/susti(f. a. a. n. a. inefficacious: a. n.)/naa laa'eqi(f.)/ ma^suumiyat(f. n.)/naa laa'eqi(f.) bey lachak/bey loch/saKHt bad numa/bey Dal/bey Dhañga/bhadda/bhoñDa/ KHaam/lachchar bad asluubi(f.)/ sukuun(m.ineffetiveness: n.) aaraam pasañd/aaraam talab/mutaHammil/saakin jumuud sey bey Harkati(f.)/KHaami(m. a. a.)/jumuud(m.) bey kaar/bey natiijah/bey suud/naa laa'eq/kaahil/ nikmma/sust bey taasiiri(f. inefficacy: inefficiant: inefficiency: inelastic: inelegant: inelegance: ineligible: ineluctable: inept: ineptitude: inequality: inequitable: inequity: ineradicable: inerrable: inerrant: inerrancy.)/paak baazi(f. n.)/bey kaari(f.)/bhoñDa pan(m. adv.) naa qaabil e iñsidaad ma^suum baa îsmat/bey gunaah/bey KHata/ma^suum/ paak baaz bey gunaahi(f. a.)/GHaer yaksaaniyat(f. a.)/naa laa'eqi(f.) bey iñsaaf/naa munaasib bey iñsaafi(f.) dam(m.)/bey KHataa'i(f. a.)/ bhadda pan(m. bey asri(f. adv.)/bey Dhañga pan(m.) naa laa'eq/naa qaabil e iñteKHaab naa guziir anaaRi/naa aehl/bey huudah/bey tuka/naa kaarah/ naa laa'eq/naa mauzuuñ anaaRi pan(m.)/bey tuka pan(m.

)/niisti(f.)/ruswaa'i(f. inexperienced: a.)/bachchi(f. a.)/bey Hurmati(f. inexpressible: a. n.) naa qaabil e mo^aafi an thak/bey Had/laa iñteHaa/ laa zawaal âdam e wujuud(m.) arzaañ/kam qiimat/sasta(m. a.)/ nañg(m.)/ullhaR pan(m.)/sasti(f. n.)/mazammat(f.)/kachcha pan(m. inexact: inexactitude: inexcusable: a. n.)/daaGH(m.)/bey maeHli(f.)/KHwaari(f.) Dhiili/naa durust/naa qis/ulaT naa durusti(f. a. a. infancy: infant: infanthood: infantlike: n. inexistence: inexistant: inexorable: inexorably: inexpedient: inexpedience: inexpensive: inexperience: n.)/faziiHat(f. n. adv.) anaaRi pan(m. . a. n.)/tufuuliyat(f. a.)/ dhabba(m.)/KHaami(f.) bach gaanah/tiflaanah inexhaustible: a.)/ naa tajribah kaari(f.)/laal/ nañnha/SHiir KHwaar(m. inexpressive: inexpungible: inextricable: inextricably: infallible: infamous: infamy: a. a. a.)/naa gureyzi(f. n.)/tifl(m. a.inevitability: n.)/naaqis pan(m.) bach pan/chhuTpan/KHurdi/tufuuliyat baalak/bachchah(m. a.) anaaRi/kachcha/KHaam/naa tajribah kaar/ tifl e maktab/ullhaR anaaRi/bey hañgam/KHaam/koRh/naa waaqif naa qaabil e wazaaHat/pur israar GHaer waazeH/mubham naa guftni/naa qaabil e bayaan bey matlab/naa risaa/tiSHnah bey qaabu/naa qaabil e tsKHiir/sar kaSH pey chiidah/uljha hu'a peychiidgi sey bey chuuk/bey KHata bad naam/bura/khoTa/mala^uun/past/ ru siyaah/ruswa bad naami(f. inexpert: inexplicable: inexplicit: a. a.) bach pan(m.) naa buud/naa paed/niist bey raeHem/kaRa/kaThor/musir/saKHt/ sañg dil bey raeHmaani/bey raeHmi sey/saKHti sey bey jaa/bey maeHl/bey mau^qah/naa munaasib/ naa ma^quul bey iHtiyaati(f.)/ naa munaasibat(f. aTal pan(m. a. adv.

do zaKHi/jahañnami/ibliisi/ GHazab naak/marduud/paa taali do zaKH(f. n.infanticide: infantile: infantilism: infantry: infatuate: infatuated: infatuation: infeasible: infect: infectedness: infection: infectious: infective: n.) kaafir(m.) îSHq meyñ mubtila karna/ baa'owla karna/laTTu karna îSHiq meyñ mubtila/baa'owla/ bey âql/diiwaana/laTTu/SHaeda îSHq(m. n.) infernal: inferno: infertile: infertility: infest: infestation: infidel: a.) naa KHuSH/GHaer munaasib maluus karna/natiijah nikaalna Haasil/istedlaal/maa Haasil/natiijah .)/chhuut(f.)/jhañnam(f.) aaluudgi(f.)/ûfuunat(f.)/kam tari(f. n. n.)/Hemaaqat(f. n. a.)/chhuut(f. a. n. n. a.)/bad qismati(f. a.t. v.) muHaal/naa qabil e âmal aaludah krna/bigaaRna/bura asar Daalna/ gañda karna/KHaraab karna aluudgi(f.)/ malaal(m. a.)/rañj(m.)/ziñdiiq(m.)/diiwaangi(f. v.)/SHaamat(f. a.)/ta^di(f.) chhuut ka/mufsid/wabaa'i lagney waali/muta^ddi ilteHaab e kabiid Infective Hepatitis: n.) paedal fauj(f.) .) inferiority complex:n.) baañjh/bañjar/naa qis baañjh pan(m. n.)/tifliyat(f.) bah kasrat hona/bhara hona hujuum(m.)/pañjar pan(m.t. n. n. bachchah kuSHi(f)/qatl e atfaal(m) bach gaanah/tiflaanah bachchah pan(m. eHsaas e kam tari(f.)/piyaadah fauj(f. n. a. baañjh/bañjar/ baañjh pan/bañjar pan bad baKHti(f.)/ waaraftahgi(f.)/ibtila(f.)/pasti(f.t.adna/–bad tar/ghaTiya/halka/kam tar/ maa taeHt/zeyr ghaTya pan(m.)/GHam(m. v. a. n. a. infecund: infecundity: infelicity: infelicitous: infer: inference: inferior: inferiority: a.)/kasrat(f. n.

)/TeyRh(m.t.)/waram(m. a. n.t.) fitnah añgeyz/haejaan KHeyz/iSHte^aali baRhawa deyna/dam bharna/hawa bharna/phulaana/ phuuñkna maGHruur/moTa/phuula hu'a GHuruur(m. inflict: infliction: v. a.)/phaelaa'o(m.)/rañj(m. a.)/ za^iifi(f. n.)/kufr(m.t.) añdruuni kaSH makaSH(f.)/kaRa pan(m. n.)/KHud pasañdi(f.t. n.) muRa hu'a/TeyRha aTal/bey lachak/bey loch/kaRa/kaTTar/saKHt bey lachki(f.) aazaar/KHaami(f.)/phaelaa'o(m.)/suujan(f.)/zid(f.)/saza(f.) Daalna/lagaana/takliif deyna âzaab(m. a. n.)/zina(m.)/zabuuñ Haali(f.) infinitesimal: a. a.)/naa paa'ey daari(f.)/rog(m.)/takliif(f. daGHa baazi(f.) baRhaawa(m. a.)/ saKHti(f. n.)/zo^f añdar bañd karna/gaaRna/jaRna aag lagaana/jalaana bhaRka hu'a/laal/taa'o meyñ/warm daar taa'o khaana/taa'o meyñ aana aatiSH giir faroz/farozaañ soziSH(f.t.)/warm(m. a.) bey Hesaab/kabiir/laa maeHduud/wasii^ nihaayat chhoTa/kam tariin dawaam/muñteHaa/naa maeHduudi/wus^at musaddar âliil/faatir/kam zor/naa tawaañ/zabuuñ/za^iif chhoTa SHifa KHaanah(m.)/saraaiyat(f. inflexibility: n. (to be)inflamed: inflamable: inflaming: inflammation: inflamatory: inflate: inflated: inflatedness: inflation: inflect: inflection: inflexed: inflexible: a. infix: inflame: inflamed: v. n. v. v.)/ phulaawaT(m. v. v. infinity: infinitive: infirm: infirmary: infirmity: n. adv. a. a.t.)/moR(m.infidelity: infighting: infiltrate: infiltration: infinite: n. n.) gardaan karna/jhukaana/ham aahañg karna/ moRna kaji(f. .)/haT(f.) añdar ghusna/chhaañTna/daaKHil hona/ saraaiyat karna duKHuul(m.)/ naqaaHat(f.)/taSHkiik(f.)/phaelaawaT(f.)/mariiz KHaanah(m.

) aagaahaanah/ma^luumaati aagaah GHiib go/goyañdah/muKHbir barham karna/fasKH karna/inHeraaf karna/ raKHnah Daalna/tajaawuz karna/toRna inHeraaf(m. n.)/kasrat(f.) kam yaabi(f. a.t.)/inHeraaf(m.)/qillat(f. a.mutaa'ssir baa asar/rusuuKH daar zukaam(m.) KHabar rasaañ/muKHbir aagaahi(f. adv.)/hujuum(m.) duKHuul(m. .)/bunyaadi Dhaañcha(m. n.)/tajaawuz(m. n.) zeyriiñ surKH zeyr saut bunyaad(f. n. n. v. a.)/ tajaawuz(m.)/rok(f. a. n.)/SHikast(f.t.inflorescence: n.) lapeyT(f. n.)/ittelaa^(m.)/reyl peyl(m. aaraa'iSH(f. n.) asar Daalna/dabaa'o Daalna/daKHl añdaazi karna/ mutaa'ssir karna/zor Daalna asar/dabaa'o/par chhaa'iñ/rusuuKH(m.)/sarwat/zor .) kam/KHaal KHaal/naadir/naa yaab/SHaaz kabhi kabhi daKHl añdaaz hona/KHalal Daalna/toRna fasKH(m.)/nuqs(m. n. v. n.)/taeh bañdi(f. infrastructure: n.t. aagaah/baa KHabar jaasuus/muKHbir bey qaa'eydah/bey takalluf/GHaer rasmi bey takallufi(f.t. n.)/ ma^luumaat(m. a.)/nudrat(f. influence: influence: influenced: influential: influenza: influx: infoldment: inform: informed: informer: informal: informality: informant: information: v.) v. n. v.)/KHabar(f. a.t/i.)/gul daari(f. aagaah karna/bataana/kaehna/ittelaa^ deyna/ paRhaana/pukaarna a. n.) faasiKH/KHalal añdaaz/munHarif/naa farmaan bey suud aag bagola karna/GHussah dilaana/iSHte^aal deyna informational: a. infrequency: infrequent: infrequently: infringe: infringement: infringer: infructuous: infuriate: n. informed: informer: infract: infraction: infrared: infrasonic: a.

) baTorna/ikaTTha karna/jama^ karna dohraana/raT laraana/takraar karna raT(f. v.)/saraa'yat(f.) juz(m. n. a. v.)/Dheyla(m.) chaalaak/charb dast/Haaziq/hunar mañd/mudabbir Hikmat(f. v.) haRap karna/nigalna/thoRna haRap(f. v. n.)/Thoñs Thaañ(f.)/guzaar(m.) darwaazah(m.)/qaalib(m.) aabaad hona/basna/raehna/sukuunat rakhna makiin/mutawattin/raehney waala/saakin baasi(m.)/aatiSH daan(m.) ma^suum/muKHlis/saadah/saaf/SHariif peyT meyñ Daalna/utaarna peyT bharna/SHikam puri chuulha(m.t. ingredient: ingredients: ingress: ingression: ingurgitate: ingurgitation inhabit: inhabitant: inhabitant: inhabited: n. . infuse: infuser: infusion: ingather: ingeminate: ingemination: ingenious: ingenuity: ingenuous: ingest: ingestion: ingle: inglorious: ingot: ingrained: ingrate: ingratiate: ingratiating: ingratitude: v. n.t.t.) pakka/puKHtah/racha hu'a/saabit naa SHukra/namak Haraam chaapluusi karna dil chasp/dil fareyb/gawaara/KHuSH kun/ marGHuub/pasañdiidah bey wafaa'i(f.) gum naam/halka/mazmuum/SHarm naak/subuk Dala(m.)/iSHte^aal(m. n. barhami(f. n.infuriation: n.)/duKHuul(m.t.) lawaazim/lawaazimaat daaKHilah(m. n.)/GHaT GHaT(f.)/Hissah(m. n. a.t. n. v. a. n. a. n. n.)/ûnsur(m.)/masaalah(m.)/ KHaSHm naaki(f. a. a. n.)/jugat(f. n.t. v.)/takraar(f.)/GHussah(m.)/mahaarat(f.)/baa SHiñdah(m.)/GHazab(m. n.)/eHsaan faraamoSHi(f. a.)/ naa SHukri(f.)/ namak Haraami(f.)/jaudat(f.t.) aabaad/basa hu'a infuriatingly: adv.) bhiñnaa kar/GHussey sey/iSHte^aal sey asar Daalna/bharna/Daalna/raa'ej karna/ saraa'yat karaana/uñDeylna uñDeylney waala reyziSH(f.

)/siyah kaari(f. n. a. a.t.)/ muKHaalifat(f. v.i.t.)/ru SHinaasi(f.) bañjar/bey asaa'iSH/bey faez/ naa mehrbaan/naa saaz gaar bey taras/GHaer iñsaani/jaan war/waehSHi baey raeHm/GHaer iñsaani/sañg dil âdam e insaaniyat(f.)/kaThor pan(m. n. n.t.) aaGHaaz(m.)/sañg dili(f.)/mumaani^at(f. a. n. a.)/paap(m. v.) waaris baaz rakhna/mana^ karna/muzaaHimat karna/rokna aTkaa'o(m.)/imtinaa^(m. v.) pich kaari lagaaney waala .)/ kaTTar pan(m. adv.)/saKHti(f. n.)/hidaayat(f.?)/Tiika(m.t. v.)/jurm(m. v. n.)/SHuruu^(m.)/duSHmani(f.t.) ibtidaa'i taur par aaGHaaz karna/chalaana/ibtida karna/paehl karna/ SHuruu^ karna/taraH Daalna aagaah karna/aaSHina karna/banaana/ ru SHinaas karna/sikhaana aaGHaaz(m.)/tazriiq(m.t.)/wirsah(m. dam lagaana/saañs leyna dam kaSH(m. a.)/baer(m.)/ibtida(f.t.)/ KHata(f.) dafn karna/gaaRna/miTTi deyna/madfuun karna duSHman/muKHaalif/muzir/nuqsaan deh/zaehriila/ zarar rasaañ âdaawat(f. n. v. a.)/pur KHaaSH(f. v. n.)/duKHuul(m.) bey misaal/bey naziir/laa saani/yakta bey iñsaaf/gunaah gaar/naa haq/siyah kaar/ zaalim/zaliil bey inñsaafi(f.) aaGHaazi/ibtedaa'i/paehla/SHuruu^ ka dast KHat(m.inhale: inhaler: inhere: inherent: inherit: inheritance: inheritor: inhibit: inhibition: inhospitable: inhuman: inhumane: inhumanity: inhume: inimical: inimicality: inimitable: iniquitous: iniquity: initial: initials: intially: initiate: initiate: initiation: initiative: inject: injection: injector: v.)/wiraasat(f.)/tarkah(m.) jaañ guziiñ hona/raasiKH hona daaKHili/fitri/jaballi/taba^i/zaati tarkah paana/wirsah paana miiraas(f.)/ibtidaa'i Huruuf(m. a. n.) daaKHil karna/Tiika lagaana duKHuul(m. a. n. n. n.)/gunaah(m.)/pichkaari(f.

a.) dawaat(f.)/suuraaKH(m.) .)/ farmaan(m. n. v.) dawaat(f.)/tañg KHaaRi(f. a.)/mudKHal(m.) aahaT(f. bey tadbiir/kotaah añdeySH amr(m.)/saraa'ey(f.)/sitam(m.t.)/sun gun(f. n. a.)/nuqsaan(m. n.injudicious: injunction: injunctive: injure: injured: injurer: injurious: injury: injustice: ink: inkhorn: inkiness: inkpot: inkle: inkling: inkwell: inky: inlaid: inland: inlay: inlay: inlay: inlayer: inlaying: inlet: inmate: inmost: inn: innate: inn: n. n.) murakkab(m.) kaala/siyaah jaRaa'u/kañdah añdruun e mulk koft gari(f.)/ naaka(m. n.) koft gar(m.)/zulm(m. n.)/zeyaadti(f. n.) jaRna/koft gari karna/murassa^ karna araa'iSH(f.)/bey daad(f.)/zaKHm(m. a.)/jaRaa'u kaam(m.) kaali(f.)/siyaahi(f.)/zarar(m. n. n.)/hedaayat(f.)/gazañd(f.)/zarb(f.t.)/pichchi kaar koft gari(f.)/paTTi(f.)/siyaahi(f.)/qadGHan/taakiid(f. a.)/Hukm naamah(m.)/chhoTi KHaliij(f.)/siyaahi daan(m. a.)/jafa(f. n. n. n. n.)/bhanak(f.) añdheyr(f.)/ jafa(f. n. a.)/roSHnaa'i(f. n.)/ naa insaafi(f. n. n.)/chhuuT(f.) aab giir(f. a.)/choT(f.)/iSHaarah(m.) niwaaR(f.) ham KHaanah/makiin/saakin baatini/daaKHili/dili/poSHiidah/qalbi marHalah/saraa'ey asli/badiihi/janami/jibilli/maadar zaad/ paedaa'iSHi/taba^i/tiinat/zaati musaafir KHaanah(m.)/Haraj(m.) Hidaayati/imtina^i bigaaRna/choT lagaan/ghaa'el karna/KHaraab karna/ majruuH karna/zarar pahoñchaana majruuH/malzuum/zaKHmi muzir muzir/zarar risaañ aazaar(m. v. n.) dawaat(f.)/ ta^aam KHaanah(m. n.

t. v. a. a. n. adv.) bey aazaar/bey zarar/bey nuqsaan bey kaar/GHaer âamil bey kaar/naa kaarah bey asar/bey kaar/GHaer âamil/naa kaarah GHaer mutawaqqo^ bey maHl/bey mauqa^h/bey waqt/naa munaasib az Had/bahot/bey añdaazah/bey lagaam/ bey maeHl/bey qaabu/bey tartiib/GHaer maeHduud bey lagami sey GHaer naamiyaati/ma^dni saadah baaham milaana/joRna/peywast karna innocently: innocuous: innominate: innovate: innovation: innovator: innovative: innuendo: innumerable: innumerous: inoculate: inoculation: inoffensive: inofficious: inoperable: inoperative: inopinate: inopportune: inordinate: inordinately: inorganic: inornate: inosculate: adv. añduruuni/baatini/daaKHli poSHiidah tariin taqwiyat deyna jaan Daalna/taqwiyat deyna baari/daa'oñ/mauqa^ bhaTiyaara(m.)/ paak daamani(f. a.)/iSHaarah(m. a. a.)/Tiika kaari(f.t. n. .inner: innermost: innervate: innerve: inning: innkeeper: innocence: innocent: a.)/ tabdiili(f. a.)/tajaddud(m.)/jiddat(f. a. a.t. a. n.) bey gunaahi(f.t. v.) bey daaGH/bey gunaah/bey KHata/ bey qusuur/bey zaraar/bhola bhaala/naa daan/ naa samajh/naa SHinaas/saadah dil/ullhaR bhol pan sey bey zarar/GHaer muzir/saliim bey naam/gum naam/majhuul bid^at karna/iKHtiraa^ karna/na'i raah nikaalna iKHtiraa^(m. a. v. n.)/bhol pan(m. a. n. n.)/safaa'i(f.)/saraa'ey waala(m.) moojid iijaadi/iKHtiraa^i chot(f. v.) an ginat/bey SHumaar an ginat/bey añt/bey Hisaab/bey SHumaar Tiika lagaana Tiika(m. a. a. a.)/na'i raah(f.)/kinaayah(m. a. a.)/ullhaR pana(m. v. n.t.)/ma^suumiyat(f.

t. inquisitiveness: n. n.) bey aaraami(f.) baaz purs karna/chhaan biin karna/DhuuñDhna/ taeHqiiq karna/puuchh gachh karna/talaaSH karna joya/muHaqqiq/puuchhney waala/taalib/ taftiiSH kaar joyaañ baaz purs(f.)/ taeHriir(f. a.t. n.)/taeHqiiqaat(f.) baaz purs(f.t. v.) naa qaabil e wazaaHat añdruuni silaa'i(f.)/ talaaSH(f. .)/chhaan biin(f. inquisitor: inrush: insalivate: insalubrious: insane: insanity: insanitary: insatiable: inscient: inscribe: inscriber: inscription: n. n.)/kiiRa(m.)/makoRah(m.)/sawaal(m. a.)/sabt(f.)/Toh(f.)/taSHwiisH(f.) uñDeylna dar aamad/KHarch/leyn/taaqat taftiiSH(f.)/ KHabt(m.inosculate: inosculation: inpour: input: inquest: inquietude: inquire: inquirer: inquiring: inquiry: v. n. n.)/justuju(f. n.)/bey chaeni(f. a.)/sauda(m.) HaSHrat ul arz(m.)/junuun(m.)/diiwaanah pan(m.) katbaati(f. n.) thuuk milaana naa gawaar/naa mowaafiq diiwaanah/KHabti/paagal/majnuuñ/ maKHbuut/saudaa'i baa'ola pan(m.)/kirm(m.)/dar yaaft(f.)/yuuriSH(f. a. n.)/bey kali(f.) gañda/muzir/naa saaf bey sabr/Hariis/laal chi jaahil bharti karna/kañdah karna/mañsuub karna/ sabt karna kañdah kaar/naqqaaSH îbaarat(f.)/khoj(f.i.)/puuchh gachh(f.)/paagal pan(m. v. n. inscriptional: a.)/ pursiSH(f.)/reyl peyl(f.)/talab(f.) baaz ju/pur tajassus tajassus qaazi/tafiisH kaar azdahaam(m.)/naqSH(m. n.)/naqSHi(f. n.)/peywañd(m.)/katba(m. v. a.)/taftiiSH(f. baaham milna/juRna/peywast hona joR(m.)/ iztiraab(m. a.)/tañqiiH(f. inscrutable: inseam: insect: a. n.t. v. a.) inquisition: inquisitive: n.

a.) añduruuni/daaKHili/KHufiyah bheydi/waaqif kaar daGHaa baaz/fareyb kaar/fareybi/GHaddaar/ makkaar/pur fareyb/saaziSHi aagaahi(f.)/basiirat(f.)/jhuuT(m. n. insincere: insincerity: a.) bey aaR/bey amn/Daañwaañ Dol/ GHaer maeHfuuz/kam zor añdeySHah(m. n.)/niSHaan(m. insentience: insentient: inseparable: insert: inserted: insertion: inset: inside: inside: inside: insider: insidious: insight: insightful: insignia: n. a. n. v.)/ firaasat(f.t.)/ SHumuul(m. kiiRey maarney ki dawa(f.t. a. a.)/KHatrah(m.)/daaKHil(m. prep.) insensibility: n.insecticide: insecure: insecurity: inseminate: insemination: insensate: insensible: n. a. n.)/zaahir daari(f.)/wijdaan(m. . insensitive: a. a.)/bey jaani(f.)/tuGHra(m. a.)/baatin(m.) aeHmaq/bey dard/bey jaan/bey raeHm/bey waquuf/ maa'uuf/naa faehm/sañg dil bey jazbah/bey KHabar/bey His/bey hoSH/kaThor/ madhoSH/naa waaqif madhoSHi(f.) bey His/bey hoSH/bey jaan laa yanfak/laazim o malzuum añdar Daalna/daaKHil karna/darj karna/ deyna/ghuseyRna/lagaana/peylna/uRasna daaKHil iñdiraaj(m. n.) bey Hisi(f.)/billa(m. a.)/duKHuul(m.t.) aagaah/basiir âlaamat(f.) baraa'ey naam/bey ma^ni/GHaer ahem/GHaer zaruuri/ hiich/KHafiif/naa chiiz bey wafa/do rañga/fareybi/GHaer muKHlis/ jhuuTa/riya kaar/uupri âdam e eKHlaas(m. a. insignificant: n.)/Dar(m.)/ daruun(m.) bey His/bey zauq/kora bey Hisi(f. v. v. n. n.)/bey wafaa'i(f. a.)/adraak/(m. insensitivity: n.)/riyaa kaari(f.) biij Daalna/bona tuKHm reyzi(f.)/bey amni(f.)/ makkar(m.)/peywatahgi(f.) añdar lagaana/daaKHil karna añdar/meyñ añdruun(m.

n. n.t.) bey lazzat/bey lutf/bey mazah/bojhal/Dhab Dhab/ phiika/ruukha/siiTha bey mazgi(f.) bad tamiiz aadmi/bey adab/DhiiT/gustaaKH/ maGHruur/sar kaSH/SHoKH diwaala(m.) kam go/KHilwat pasañd Hatta keh dhuup dikhaana/sukhaana bey adabi(f. n.) bey KHwaab/mariiz e bey KHwaabi bey fikri(f.) daam giir karna/phañdey meyñ leyna bad masti(f.)/ iSHaarah(m. adv. n.)/muflisi(f.)/talmiiH(f.)/gustaaKHi(f. n.)/bey parwaahi(f.)/kinaayah(m.)/taqaaza(m. a.)/diwaaliya pan(f. v. iima karna/iSHaarah karna/kinaayah karna chaap luus/KHuSH aamdi chaap luusi(f. a. .)/kaSHf(m. n.)/matwaala pan(m. v.)/zor(m.) bey maqduur/diwaaliyah/muflis/naa daar bey KHwaabi(f.t. a. v.t. n.) nazaarat(f.)/maKHmuuri(f. a. n. a. n.)/KHuSH aamdi(f. n. n.t.insinuate: insinuator: insinuation: insipid: insipidity: insipience: insist: insist upon: insistent: insistence: insnare: insobriety: insociable: insofar: insolate: insolence: insolent: insolvency: insolvent: insomnia: insomniac: insouciance: insouciant: inspan: inspect: inspection: inspector: inspectorate: inspiration: v.)/laa ta^alluqi(f.t. v.t.) daaniSH mañdi ka fuqdaan israar karna/musir hona/sar hona/ taakiid karna/pasarna/zor Daalna jhagaRna aRa hu'a/bah zid/jama hu'a/qaa'em israar(m.)/ naa daari(f.)/ taftiiSH kaar(m. a.)choT(f.) ilhaami/kaSHfi inspirational: n. v. a.)/SHoKHi(f.)/marz e bey KHwaabi(m. n.t.)/phiika pan(m. n. v. n.) aazaad maneSH/bey fikr/bey GHam/bey parwaah/ laa ubaali/laa ta^alluq gaaRi jotna jaa'ezah leyna/jaañchna/mo^aa'enah karna/ parakhna jaa'ezah/mo^aa'enah/parakh/taftiiSH baaz ras/mo^aa'enah kaar/naazir(m.)/waHi(f.) ilHaam(m.

n.)/taqarrur(m. institute: institute: institution: v. a.t. n. n.t.) fitnah añgeyz/mufsid/muHarrik/ SHaeh deyney waala chuaana/Daalna/pilaana/zehen naSHiin karna dil naSHiini/Tapkaa'o/taqtiir/zehen naSHiini fitrat(f. instantaneously: adv.)/samaajat(f.)/lamHah(m. adv.) aanan faanan/bamujarrad/chaT/fauran/pal bhar meyñ/ palak jhapaktey/palak jhapkaatey/pal maartey aanan faanan/bar maHel/bar waqt/ lamHaati fauran/jhaT paT/pal jhapaktey/usi waqt sitaarah lagaana lagaana/qaa'em karna bae^waz/badley/bajaa'ey/êwaz aamadah karna/barpa karna/kaehna/ piiTh Thoñkna/phuuñkna/ SHaeh deyna/ubhaarna/uksaana/warGHalaana añgeyziSH(f.t. adv.t.)/wijdaan(m. v. instar: instate: instead: instigate: v.) maslan a. instinctively: adv. instigation: instigator: instil: instillation: instinct: instinictive: n. a. n.)/baeHkaawa(m)/ SHaeh(f. v.)/dam(m.)/jibillat(f.)/misaal(f. n.t. adv.t.)/pal(f.inspire: inspired: inspissate: inspite of: instable: instability: install: installation: instalment: instance: (for)instance: instant: instant: instantly: v. v.) idaarah(m. n.)/rasm(f.) biThaana/jagah deyna/lagaana/nasb karna/ qaa'em karna gaddi naSHiini(f. n.) instantaneous: a. a. . n. n.)/taasiis(f. phuuñk maarna/phuuñkna ilhaami gaaRh karna baa wujuudyeh keh bey qarraar/bey sabaat/mutaGHaiyar âdam e sabaat(f. fauri/Haaliyah/Haazir/jald/maujuud aan(f. v.)/qaa'edah(m. v.)/waaqe^ah(m. n.t.)/riit(f.)/uksaa'o(m.t.) jibilli/KHud bah KHud/zaati bila iraadah/jibilatan/KHud bah KHud chaalu karna/qaa'em karna idaarah(m.)/Haal(m.) qist mauq^ah(m.

a.)/dars(m.)/qillat(f.)/sar kaSHi(f.)/talqiin(f.t. n. instruct: instruction: instructive: instructor: instrument: instrumental: v.)/tufael(m. n.)/mudarris(m.) bey îzzat/bura/Haqiir/kam qadar/ subuk/zaliil ehaanat aameyz naa qaabil e fataH biimah(m. n. n.9/tauhiin(f.) mo^aawin/tufaeli madad(f. n.)/hath yaar(m.)/wasiilah(m.)/ paRhaa'i(f.) kami sey/naa kaafi taur par dam karna/phuuñk maarna dam kaSHi(f.)/muujib(m.t. a. insufferable: insufficient: n.)/biimah kaari(f.institutional: a.)/ subki(f. . insufficiently: adv.)/jhaaR phuuñk(f.)/baGHaawt(f.)/ehaanat(f. insufficiency: n. v.)/zak(f.) bey adab/gustaaKH/naa farmaan/sar kaSH âduul Hukmi(f.t.)/ustaad(m.) alag thalag/maeHsuur/paani sey ghira/ tañg nazar alag karna/juda karna/tanha karna Haajiz/muHaafiz aabru reyzi karna/ehaanat karna/ tauhiin karna/zak deyna/zaliil karna aabru reyzi(f.) aalah(m.)/ta^liim(f. a.)/zillat(f. insubordinate: a. a.)/hedaayat(f. n. dastuuri/idaari/idaarati/ rasmi/usuuli batlaana/dars deyna/hedaayat karna/ sabaq deyna/sikhaana/ta^liim deyna aamoziSH(f.) GHaer Haqiiqi/KHayaali naa qaabil e bar daaSHt naa kaafi/qaliil/thoRa kami(f. n.)/ naa farmaani(f.) biimah karna instrumentality:n. v. n.)/waastah(m. a. v.t.t.) saaziñdah saaz kaari(f.)/farmaan(m. instrumentation:n. insubstantial: a.)/zarii^ah(m.) kaar aamad/mufiid mo^allim(m. instrumentalist:n. a. insufflate: insufflation: insular: insulate: insulator: insult: insult: insultable: insulting: insuperable: insurance: insure: v. insubordination:n.

)/KHuluus(m. biimah daar baaGHi/chaRhta hu'a/fasaadi/sar kaSH baaGHi/fasaadi/mufsid/ sar kaSH/SHoriSHi baGhaawat(f. n.)/ sar taabi(m.)/takammul(m. n.)/yak jehti(f.)/ seHat(f.t.)/hañgaamah(m. n. n.)/takmiil(f.)/saalmiyat(f.)/raast baazi(f.)/ tawaafuq(m. n. n.) koft gari kaamil karna/muttaHid karna/zam karna ham aahañg saazi(f. insurrection: n.)/inzaam(m. intact: intaglio: intake: intangible: intarsia: integer: integral: integrality: intarsia: integrate: integration: a. integrator: integrity: n. intellect: intellectual: intelligence: n.insured: insurgent: insurgent: insurgency: n.)/saalmiyat(f. a. insurrectionist:n. n. a. insusceptible: a.) takmiil kaar iimaan(m.)/ peywastahgi(f.) naa qaabil e tasKHiir baGHaawat(f.)/GHadar(m.)/fitnah(m.)/fitnah(f.)/fasaad(m.)/kaamiliyat(f.) âalim/âql/dimaaGH/faehm/KHirad/maGHz/ qalb/SHo^uur roSHan KHayaal/zaki/zehiin/zehni/zi hoSH aagaahi/aagahi/faehm/hoSH yaari/ jaudat/KHabar/KHirad/KHirad mañdi/samajh buujh/ SHinaas/zakaawat âaqil/âql mañd/daqiiqah ras/fahiim/ farzaanah/hoSH yaar/nuktah daan/paRha likha/ siyaana/tabbaa^/zaki daniSHwaraan âam faehm bey êtedaali/maey KHwaari insurmountable: a.)/gaehri chhapaa'i(f. v.) baaGHi/SHoriSH pasañd bey asar durust/juuñ ka tuuù/kaamil/saalim kañdah kaari(f. n. . a. intelligent: a. n. a.)/diyaanat daari(f. n. inteligentsia: n.)/ kulliyat(f. intelligible: intemperance: a. a.) mudKHal GHaer lamsi/mubham/naa qaabile faehm koft gari âdad e saHiiH/mukammal/saalim bey kasar/durust/kaamil/saHiiH/tamaam durusti(f.)/SHoriSH(f.)/ sar kaSHi(f. n.

)/sa^i(f.)/SHiddat(f.)/SHiddat(f. riñdaanah qasd karna mañgeytgar/maqsuud/matluub âazim nihaayat/pur SHauq/saKHt/sar garm/ SHadiid/teyz bah SHiddat/bey Had/nihaayat zeyaadti karna afzaa'iSH(f.i.) bicholia/SHafii^ intensification:n.)/ niyat(f. a.) gaehra/kaamil/SHadiid kun SHiddat(f.)/ matlab(m. intensiveness: n.t. n. adv.intemperate: intend: intended: intending: intense: intensely: intensify: a. a. n. n. intercept: interceptor: interception: intercession: intercessor: v.t.t.)/niiyat(f.)/ma^ni(f.)/muraad(f.)/maqsad(m. a.)/iraadah(m. inter: interact: interaction: intercede: interceder.)/inhemaak(m.) âmad/âzm(m. n. .)/e^aadah/eraadah(m.)/zeyaadti(f. a. v.)/maqsad(m.) aamaadah/musammam/sañjiidah/tulaa hu'a iraadah(m.)/daKHl añdaazi(f. a. n.)/niyat(f. v.)/matlab(m.)/qasd bah GHaur/inhemaak sey/ji lagaa kar/meHnat sey/ sar garmi sey aamaadgi(f.)/ sifaariSH(f. n. intent: intent: intention: a.)/nigaah(f.)/SHafaa^at(f. v.)/zeyaadti(f. n. n.)/ kaam(f.)/mudaaKHilat(f.) biich bachaa'o(m.i.) daanistah/jaanaa buujha/eraadi/qasdi âmdan/jaaney buujhey biich meyñ rakhna/dafn karna/gaaRna/miTTi deyna ta^aamul karna baahami âmal(m.)/muraad(f.t. intently: intentness: intentional: adv. v. intensity: intensive: n.) saKHti(f.)/mañSHa(f.)/mañSHa(f.) mudKHal hona/saalis bañna/SHafaa^at karna/ sifaariSH karna dar miyaani biich meyñ kaaTna/daKHl añdaazi karna/ KHalal Daalna/muzaaHimat karna Haa'el/muzaaHim aTkaa'o(m. v.)/taakiidiyat(f. intentionally: adv.)/GHaraz(f.)/ mudda^a(m. n.)/ muzaaHimat(f.)/masaaleHat(f.

n. n.t.)/rabt zabt(m. interdeal: n.t.interchange: interchange: v.t.)/meyl milaap(m. v.)/ rabt zabt(m.)/jiñsi milaap(m. interested: interesting: interfere: a. n. intercommunion: n.) baen saqaafati Haa'el/mudaaaKHil mudaaKHilat(f.)/muraasilat(f.)/riba(m. a. intercurrence: n. intercontinental:a.t.)/KHud GHarzi(f.)/faa'edah(m. n. intercurrent: a. interconvert: intercourse: v.)/suud(m. interdisciplinary:n. interdependent: a.)/ mo^aamilah(m.) mazaakrah(m.) maane^/rokney waala baen mazaamiin dil chaspi(f.) dil lagaana/ji lagaana/raaGHib karna/ SHauq dilaana mufaadaati garoh GHaraz mañd/maa'el/matlabi/mutawaajeh/ saajhi dil chasp/marGHuub/suhaana/ujaagar daKHl deyna/haath Daalna/KHalal Daalna/ paa'oñ biich meyñ hona/pach char maarna/ interchangeable: a.t.) baaham baañdhna/itsaal karna/joRna baaham juRa baahami raabitah/itsaal e baahami baen barr e a^zmi baahami adal badal/mubaadilah adal badal karna iKHtilaat(m.)/rabt zabt(m.) baahami iSHtiraak(m. interconnected: a.)/mumaani^at(f. interconnection:n. interest group: n. interclude: v. interconnect: v.)/sañgat(f. n. interdict: interdict: interdiction: interdictor: v.t. intercommunication:n.)/mubaaSHirat(f.) baen SHo^bah jaati munHasar baaham baaz rakhna/KHaarij karna/mana^ karna/ maane^ hona/mamnuu^ karna/nikaal deyna/rokna mumaani^yat imtinaa^(m. interest: v. adal badal karna/badalna badlah/mubaadilah/ulaT pheyr qaabil e tabaadilah aaRey aana/gheyra Daalna/kaaT deyna baahami raabitah(m.)/SHauq(m. .)/ tajassus(m. intercultural: a. interconversion:n. interest: n. interdepartmental:a.)/ mafaad(m.t.

t.) darham jaari/sañgami baahami aameyziSH(f. interlocutor: interloper: interlude: intermeddle: intermeddler: n. aaRey aana/baaz rakhna/daKHl deyna/ mudaaKHilat karna/TañgRi lgaana/ulajhna dast añdaaz/mudaaKHil daKHl añdaazi(f. n. v. n.) baaham milna/nufuuz karna/saraayat karna baahami aameyziSH(f. . a.)/azdawaaj e baahami(m.)/ rok(f. intermediary: intermediate: intermediate: interment: n. n. n. darmiyaani/haa'el aaRey aana/biich meyñ Daalna/Haa'el karna/ mudaaKHilat karna Harf e nida(m.)/sañgam(m. n. a.)/milaawaT(f.t. n. a.)/baat chiit(f. a.) daKHl añdaaz hona/Taañg aRaana daKHl añdaaz aapas ki SHaadi(f. v. v.) dar miyaani/hañgaami/maa baen/ûbuuri añdruuni/daaKHli/ghareylu/KHaañgi/ niji interior decoration:n. n.i. v.)/mudaaKHilat(f.)/zarii^ah(m. v. v.)/imtizaaj(m.)/wasiilah(m.) biich kaa/dar miyaanah/mutawassit/wasti dallaal tadfiin interlocution: n. n. a. n.)/daKHl añdaazi(f.)/haath(m.t.t.t. añduruuni zeybaa'iSH interjacent: interject: interjection: interjectory: interknit: interlace: interline: interlink: interlock: a. v.paRna/rokna/rukaawaT daalna interfere: interferer: interference: interfluent: interfluence: interfuse: interfusion: interim: interior: v.)/rukaawaT(f.) biich kaa/ham kalaam dar añdaaz/KHudaa'i faujdaar/Taañg aRaaney waala/ tufaeli waqfah(m.t.i. intermarriage: n.t.) dallaal(m. v.) madaaKHilati aapas meyñ baTna phañsaana/uljhaana baen us sutuur likhna baaham marbuut karna/laRi karna baaham guuthna/milaa kar guuthna baahami guftugu(f. n.)/waastah(m.

t. interpellation: n.)/tawaqquf(m. n.)/qaed(f.) por(f.i. internal strife: n.)/ sukuun(f.)/waqfah(m. internecine: internee: internment: internode: internuncial: internuncio: a. v.) apnaana/daaKHili banaana baen ul aqwaami/baen ul mulki baen ul aqwaami taur par hilaakat aawar/jaan leywa/KHuuñ reyz/KHuuni/ mohlik/tabaah kun jañgi qaedi/nazar bañd Habs(m.i.) raabit/wakiilaanah paapaa'i safiir wazaaHat talabi(f. n. internalise: v. v. adv.)/baahami iKHtilaat(f. interpolation: n. a.t.)/KHalt malt/maKHluutiyat(f. n.)/nazar bañdi(f.t. n. internationally:adv.t. v.t.) añdruuni/baatini/daaKHili/zaati KHaanah jañgi(f. v.) ilHaaq karna/taeHriif karna ilHaaq(m.interminable: interminably: intermingle: intermingle: a. a.)/SHumuul(m. intermission: intermissive: intermit:: intermit: intermix: intermixed: intermixture: intern: intern: internship: internal: n. n.t.) baari kaa/gañDey daar/GHaer musalsal Thaerna/waqfah hona bañd karna/mauquuf karna/Thaeraana aameyziSH karna/gaD maD karna/KHalt malt karna/ milaana KHalt malt aameyziSH(f.) aaRey aana/Haa'el karna/mudaaKHilat karna/ ulajhna intermingling: n.)/ril mil chhuTTi(f.)/mohlat(f.)/taeHriif(f. a. v.)/ ghaal meyl(f.t. n.)/Thaeraa'o(m. bey añdaazah/bey Had/la taHaaSHa/ SHaetaan ki aañt la taHaaSHan aameyz karna/gaD maD karna/milaana mil jul jaana/ril mil jaana aameyziSH(f. interpose: v. n. . a. international: a. interpolate: v. v.) muqiim/saakin naql o Harkat par paa bañi lagaana/ nazar bañd karna tarbiyat(f.

n.)/ tarjumaani(f.)/ farq(m.) bikheyrna/chhiTakna/idhar udhar karna bikhra hu'a daraz(f. interrogative: a. n. a.)/taawiil(f.)/masaafat(f.) mufassir/mutarajjim/SHaareH/ta^biir go/ tarjumaan baen nasli dafn/madfuun dar miyaani ârsah/dar miyaani daur e Hukuumat puuchhna/sawaal karna baaz purs(f. n.t. n.t.)/pursiSH(f. v. interpreter: interracial: interred: interregnum: interrogate: n. biich meyñ ghusna/Haa'el hona/ saalisi karna Haa'el wasiilah(m.t.) tafsiir karna/ta^biir karna/tarjumah karna/ taSHriiH karna ta^biiri/taSHriiHi/tauziiHi ma^ni(m. a. . interrupt: v.) biich bachaa'o larna/Haa'el hona/ interposition: n. a. n.interpose: interposing: v.)/puuchh gachh(f. v. n.)/tafsiir(f.t.)/taSHriiH(f. interrogation: n.i.i. a.t. interpretation: n. interpret: interpretive: n. v. v.)/saraaHat(f.t.)/waqfah(m. n. v. a.)/ SHigaaf(m. v.)/waqfah(m.)/KHaali jagah(f.) baen ul qabaa'il aeñThna/baTna/maroRna lipaTna lipaTna bal deyna baen e SHaehri baen/biich/darmiyaan(m.)/darmiyaani KHala(f.t.) sawaaliyah daKHl añdaazi karna/Haa'el hona/ Haraj karna/kaaTna/KHalal Daalna/ taqsiim karna muKHil daKHl añdaazi/farq/harj/KHalal chiirna/TukRey karna zu jiñsi(jaan war) waqfah(m.)/wazaaHat(f. a.)/faasilah(m. interrupting: interruption: intersect: intersex: interspace: intersperse: interspersed: interstice: intertribal: intertwine: intertwine: intertwined: intertwist: interurban: interval: intervene: a. v. a.

n. a. n. a.mudaaKHilat karna intervener: intervening: intervention: n. intimate friend:n.)/Dar(m. a. daKHl añdaaz/Haa'el âariz/Haa'el aaR(f.)/wasiilah(m.)/ dhamki(f. a. interview: interweave: interwoven: intestine: intestine: intestines: intimacy: intimate: a.) bal deyna/maroRna/peych Daalna/taab deyna naSHah aawar/muskir(m. intimately: intimation: intimidate: intimidating: intimidation: intimidator: into: intolerable: intolerant: intolerrance: intonate: intonation: intone: intorsion: intort: intoxicant: intoxicate: adv. v.)/KHauf(f.)/kuñDal(m.)/ tawassut(m. v.) aawaaz baRhaana bal(m. a. n.)/e^laan(m.t. v. n. intimate discourse:n.) aawaaz deyna/garajna/kaRakna laehjah(m.)/maSHhuuri(f.) maKHmuur karaana/naSHah karaana interventionist:n. v. n.t. n.)/iima(m. n. n. n.t. v.) mudaaKHilat pasañd mulaaqaat/musaaHibah/muzaakirah baaham baTna/saañTna baaham aameyKHtah/baaham peychiidah añdruuni/daaKHili/desi/watni aañt añtRi bey takallufi/KHala mala/lagaawaT/dosti/ qurbat/rabt zabt/saabiqah aaSHna/gaehra/jigri/lañgoTia/nazdiiki/ niji/qariibi/zaati Harf o Hikaayat(f. a.t. n.t. .)/mudaaKHilat(f. v.t.)/daehSHat(f.)/peych(m.) dost/nadiim/yaar bah dil o jaan/bey takallufaanah aagaahi(f. prep.)/biich bachaa'o(m. a. n.) dhamkaaney waala añdar/biich meñ/dar miyaan/fi/meyñ/taraf giraañ/naa qaabil e bar daaSHt/naa rawa kaTTar/muta^assib/tañg KHayaal tañg KHayaali(f.) Daraana/dhamki deyna Daraa'ona/KHauf naak DaañT DapaT(f.

adv.)/naSHah(m.t.)/uljhaa'o(m. n. n. a.intoxicated: a.i. a. a. n. iftetaaHi daaKHil karna/GHusney deyna KHud biini karna baatin biin/ KHud biini introspection: n. diibaa chah/ta^arruf introductory: intromit: introspect: a.)/uljhaa'o muSHkil/peych daar/Zauliidah peych sey/uljhaa'o sey peychiidgi(f.)/madhoSHi(f. adv. v.)/diqqat(f.) laag/fasaad/fitrat/joR toR/kaaT phaañs/ saaz baaz/saaziSH/ukhaaR pachhaaR fareyftah karna/saaz baaz karna Hirfati saaziSH sey asli/jibilli/laazmi/zaati laana/milaana/rawaaj deyna/ta^arruf karaana milna/muta^aarrif hona ta^arruf (to be)intoxicated: intoxicating: intoxication: intractable: n.)/ SHujaa^at(f. v. n.)/KHumaar(m. intrigue: intrigue: intriguing: intriguingly: intrinsic: introduce: introduce: introduction: n. intramural: intransigent: intransitive: intrepid: intrepidity: intrepidly: intricacy: intricate: intricately: a.)/ peych o KHam(m. n.)/sar kaSHi(f.)/suruur(m. adv.) bey baaki sey/dileyraanah bariiki(f. intricateness: n.)/dileyri(f.) daaKHili bey lachack/haT dharam/iñteha pasañd/ kaTTar fe^l e laazim/laazim bahaadur/bey baak/bey KHauf/dileyr/jaañ baaz/ niDar/SHujaa^ bey KHaufi(f.t.t. v.) bey lagaam/dusHwaar/DhiiT/haTiila/muñh zor/ naa qaabil e tasallut/ziddi haT(f. a.) kaef(m. v. a. a. v. . intractibility: n.)/naSHiili(f.)/ masti(f.t. introduction(to book):n.)/niDar pan(m.)/muSHkil(f. bey KHud/chuur/madhoSH/maKHmuur/mast/matwaala/ naSHey meyñ chuur añTa GHafiil/laR khaRaana KHumaar aawar/naSHiila(m.)/muñh zori(f.

a. a. v.)/tuGHyaani(f.)/bey bahaa'i(f. v. n.t. v.)/ilhaam(m.t. a.t.t. v. a. a.)/dast añdaazi/mudaaKHilat(f. a. v. . n. n.t. batiniyat(f.) añdar moRna/GHelaaf chaRhaana baatil/bey waqt/kaa la^dam/ma^duum/naaqis/saaqit apaahij/bii maar/kam zor/laa chaar bey kaar(m.)/laa chaar(m.t.) mudaaKHilat karney waala daKHl añdaaz/muKHil nalki ghuseyRna idraak(m. a. v.) bey asar karna/bey kaar karna/baatil karna/ jhuuTa karna apaahij pana/bey waqti/ma^zuuri/marz an mol/bey baha/laa qiimat anmol pan(m.t. v.) ilhaami ilhaami/wijdaani parchhaa'iñ Daalna/saaya Daalna marHam lagaa'i saelaab aana faezaan/saelaab(m. n. n. n. v.i. n. a. n.)/daruuñ gardaani añdar ko moRna SHarmiila dast añdaazi karna/ghusna/muKHil hona mudaaKHilat karna/zabar dasti ghusna ghus jaaney waala/mudaaKHilat kaar/muKHil daKHl(m. v.)/naa tawaan(m. n. invaginate: v. n. a.)/wijdaan(m.) GHelaaf chaRhaana/taeh karna invaluableness: n.t.t.) GHaer SHaehri âadat Daalna/KHugar hona/pakka paRna/parchaana dafnaana bey kaar pan/bey suudgi/nikamma pan chaRhaa'i karna/daKHl añdaaz hona/ dhaawa bolna/ghuseyRna/Hamlah karna chaRhaa'i karney waala/Hamlah aawar(m. n.introversion: introvert: introvert: intrude: intrude: intruder: intrusion: intrusionist: intrusive: intubate: intuition: intuitional: intuitive: inumbrate: inunction: inundate: inundation: inurbane: inure: inurn: inutility: invade: invader: invaginate: invalid: invalid: invalid: invalidate: invalidity: invaluable: n.

a.)/tarkiib(f. v. aTal/mustaqil/patthar ki lakiir bila kasar/bila tabdiil/nit bey taGHaiyur/saabit chaRhaa'i(f.)/chhaan biin()f.)/yuuriSH(f.)/Harbah(f. n.) bey mohrah/bey riiRh/ aaraastah karna/gheyrna/malbuus karna/ malfuuf karna/ôHdey par biThaana/ sarmaayah kaari karna sarmaayah kaar chhaan biin karna/khojna/puuchhna/ taeHqiiq karna/taftiiSH karna/tajassus karna taeHqiiqi/tftiiSHi baaz purs(f.t. n. investor: investigate: n. investigation: n.)/ invented: invention: inventor: inventive: inventory: inveracity: inverse: inverse: inversely: inversion: invert: inverted: inverter: a. . v. n. v./justju(f.t.)/Hamlah(m.t. adv.)/iijaad(f.) baani/muujid iKHtiraa^i/laa'eq/muujidaanah fard/fehrist daroGH(m. v. adv. a.) DapaTna/saKHt bura bhala kaehna baehkaana/lalchaana/lubhaana/paTTi paRhaana/ phuslaana/uksaana naa qaabil e faroKHt gaañThna/ghaRna/iijaad karna/ iKHtiraa^ karna/ja^l karna/joRna/nikaalna/ paeda karna iijaad SHudah/taba^ zaad dar yaaft(f. n. a. a.)/duSHnaam(f.)/la^nat(f.)/GHalbah(m.i. n.invariable: invariably: invariant: invasion: invasive: invective: inveigh: inveigle: invendible: invent: a. a.) dast daraaz/Hamlah aawar/jaar Haanah choT(f.t. investigative: a. n.)/ malaamat(f.)/iKHtiraa^(f.)/ mudaaKHilat(f. v.) oñdhha/mun^akas/ulaT/zid bar âks/auñdha karna/ulaT/zid ulTa ulaT palaT/ulTan auñdha karna/palaTna/ulaTna auñdha/ma^kuus/ulTa hu'a ulaTney waala waawaen(f. a. invertebrate: invest: a.t.)/kizb(m. n. a. v. n.)/gaali(f.)/jhuuT(m. inverted comma: n.)/yalGHaar(f.

n. n.)/taeHqiiq(f. a.)/biijak(m. n. n.t.)/baKHSHiSH(f.)/da^wat(f.)/tawaanaa'i(f.) deyriinah/jaRa hu'a/kaRa/puraana gaehraa'i(f. a. a.) asal paTTi(f. n. a.)/pukaar(f.)/taqliid(f.) khoji/moHaqqiq/taftiiSH karney waala âta(f. adv. v.)/ yaad aawri(f.t. a.) bar qaraar/bey nuqs/KHaalis/naa aaludah/ paak/ustuwaar an deykha/GHaa'eb e nazar/GHaer ma^luum/maKHfi/ nazar nah aaney waala/ojhal/poSHiidah/ chhupey chhupey/GHaa'ebaanah bulaana/da^wat deyna/puuchhna bulaawa/da^wat naamah mod^u mod^u multaji bulaawa(m.)/zor(m.) dil chasp/dil kaSH/jaazib/pur kaSHiSH do^a karna/iltijaa karna bulaawa(m. a. a.)/do^a(f.) investigating: n. v. a. n. n.)/munaajaat/salaat(f.) maaliyat(f.) bulaana/do^a karna/naam leyna/talab karna munaajaati/naam leywa/taalib bey iraadah/GHaer eKHteyaari/majbuuran aap hi/az KHud involuntarily: adv. n. .) naa gawaar nigaah rakhna/imteHaan ki nigraani karna imteHaan kaa nigraan jaan Daalna/mazbuut karna/quuwat deyna jaañ fiza bal(m.) naa qaabil e fataH isteHkaam(m. n. a.)/naa maGHluubi(f. a.)/neywta(m. n.t.t. v.)/tañqiiH(f.)/sar maayah kaari(f. n. investigator: investiture: investment: inveterate: inveteracy: invidious: invigilate: invigilator: invigorate: invigorant: invigoration: invincible: invinciblity: inviolate: invisible: invisibly: invite: invite: invited: invitee: inviter: invitation: inviting: invocate: invocation: invoice: invoke: invoker: involuntary: n.t. v. tajassus(m.)/puKHtagi(f. v.puuchh gachh(f. n.

a.) malfuuz karna/maluus karna/ peychiidah banaana/phaañs leyna/ phaañsna/saañna/uljhaana maluus hona giraftaar/lagi lipTi/mubtila/mulawwas/ peychiidah/waabastah/uljha hu'a maluus/mubtila lapeyT(f.)/ jhalla pan(m. n. a.)/istiri(f. kuñDli daar/peychiidah/uljha hu'a peychiidgi(f. adv. a. v.) barham/KHaSHm giiñ/naa raaz GHazab(m.) KHatrey sey maeHfuuz añdruuni/baatini/daaKHili/dimaaGHi añdar sey mila kar buñna/pur peych karna aarastah/juRaa'u/kaam daar barq paarah(m. a. n.)/SHammah(m.)/tuñd mizaaji(f.) âhd e aahan/lohey ka zamaanah involve: involved: involved in: involvement: invulnerable: imward: inwardly: inweave: inwrought: ion: ionian: ionic: iota: ipso facto: iracund: iracundity: irade: irascible: irascibility: irate: ire: ireful: iridescent: iris: iris: irk: irksome: iron: iron age: v. a.)/GHaez(m. adv. a. n.)/chiR chiRa pan(m.)/reyzah(m.)/loha(m.t.) bar ham/GHazab naak/KHafa qazaHi/sat rañga qaus/rañgiin kamaan susan ka phuul(pauda) diq karna/muSHta^il karna/tañg karna ajiiran/giraañ/SHaaq aahin(m.involute: involution: involve: a.)/KHafgi(f.)//uljhaa'o(m.)/aeSH(m. n. . n. a. v. a. a. n.i. a. n. a. v. n.t.)/SHumuuliyat(f. n.) yuunaan ka/yuunaani yuunaani daanah(m. n.)/til bhar apney aap/KHud bah KHud GHusiila/tunak mizaaj GHussah wari/tunak mizaaji sultaani iraadah aatiSH mizaaj/chiR chiRa/GHazab naak/jhalla aatiSH mizaaji(f. a. a. a.)/uljhaa'o(m. n.t.

irresponsibility:n. irresistible: irresolute: irresolution: irrespective: a. a. a.) bila leHaaz bey parwaah/GHaer zimmeh daar/laa ubaali/naa aehl GHaer zimmeh daari GHaer mowaafiq/naa aamaadah bey lagaam âdam e eHteraam bad tamiiz/bey eHteraam/gustaaKH/naa moHtaram an palaT/aTal/naa qaabil e waapsi aab paaSHi karna/siiñchna aab paaSHi/aab yaari/siñchaa'i aab paaSHi(f.)/nizaam e aab paaSHi(m. irreverence: irreverent: irrevocable: irrigate: irrigation: n. n. a.) irreproachable: a. n. a. irrigation system: .iron bound: ironclad: iron out: iron rod: ironsmith: ironical: ironically: irony: irradiant: irradiate: irrational: irredeemable: irregular: irregularity: irrelevant: irreligious: irreparable: a. n. a. a. a. adv. n. bey lachak/khur dura aahan poSH/pakka/saKHt durust karna/ham waar karna n.t. salaaKH aahin gar istehzaa'i/ta^n aameyz istehzaa'i sey/ta^n aameyzi sey/tañzan istehza/ramz/ta^n/tañz daraKHSHañdah/taabiñdah chamkaana/roSHni Daalna/ujaalna bey daliil/bey tuka/naa ma^quul/waahiyaat naa qaabil e islaaH/naaqis bey qaa'edah/KHelaaf e qaanuun/TeyRha abtari/bey qaa'edgi/bey tartiibi añT sañT/bey mauqa^/bey rabt/bey tuk/ KHaarij az baeHs bey diin/laa mazhab/mulHid laa îlaaj/naa qaabil e talaafi bey daaGH/bey gunaah/bey ilzaam/bey qusuur/ paak baaz naa qaabile mazaaHimat/pur kaSHiSH bey âzm/do dila/kachcha/mutaraddid taraddud(m. n. irresponsible: a. a. irrestrainable: a. a.)/ siñchaa'i(f. n. n. a. v. a. irresponsive: a. a.

a. n. v.)nazariyah(m. pron.) waahiyaat(m. a. .) biich meyñ ghusna achaanak baRhna/chaRhaa'i karna/ ghus jaana/umaD aana dauR/dhaawaa/Hamlah/taaKHt/yuuriSH/ yaka yak Hamlah hae/hona iftetaaHi jaziirah(m. a. n.)/Taapu(m. n. a. n.)/tun phun(f.)/nizaam(m. n.) woh/yeh irrationality: n. n. n. n.irrision: irrisory: irritate: irritation: n. n.t. n.i.)/Taapu(m.i.)/mat(m. n. n.) ham fiSHaar alag karna/juda karna/tanha karna alag thalag/âlaaHedah akeyla pan/âlaaHedagi/tanhaa'i tanhaa'i pasañdi(f. n. n. v.i. v. n. n. irrupt: irrupt: irruption: is: isagogic: island: islander: isle: islet: ism: isobar: isolate: isolated: isolation: isolationism: isolationist: isometric: isoped: isothermal: isotope: issue: issue: issue: issued: isthmus: it: v. v.)/KHaak naa'ey(f. v. v.t.) jaziirey ka diip(m.) tanhaa'i pasañd ham añdaazah/ham paemaanah ham paayah ham tapiSHi ham ja/naziir jaari karna/naSHr karna/nikaalna/ rawaaj deyna/saadir karna jaari hona/naSHr hona/nikalna/saadir hona añjaam/bahaa'o/ijra/iSHaa^at/mas'alah/natiijah/ nikaas/niSHaani/tañqiiH jaari SHudah/naafiz/saadir/SHaa'e^ barzaKH(f.t.)/jaziirah(m.t.) chhoTa jaziirah âqiidah(m. duusroñ par hañsi tañnaaz chheyRna/GHussah dilaana/khaTakana/teyz karna chiRh(f. a.

n. v.)/mad(f. n.t.)/khujli(f.t. is ka Huruuf e kaj/tirchha tarz chul chulaana/KHaariSH hona/khujaana chul chul(f. n.its: italic: itch: itch: itchiness: item: itemise: iterant: iterate: iteration: itinerancy: itinerate: itself: ivory: ivory tower: ivy: pron. n.)/SHaey(f. pron. n.)/KHaanah bah doSHi(f.)/KHabar(f. n. n.i. n.)/kul bulaahaT(f.) chiiz(f.)/KHaariSH(f.) chul(f.) fehrist banaana/SHiq waar karna takraari dohraana/takraar karna dohraa'o/taakiid/takraar daurah(m. n. v. n. n.) daurah karna/gaSHt karna aap/aap hi aap/KHud/KHud ba KHud/zaatan haathi daañt(m. v.) goSHah'e ûzlat/KHalwat gaah/ ruuHaani KHaan qaah îSHq e peychaañ/lablaab/latar/ peychak .

n.i. a.t. v. n. n. n.Kaiser: kaiserdom: kale: kaleidoscope: kame: kaolin: kapok: kaput: kayak: kedge: kedge: kedgeree: keek: keeker: keel: keel: keel: keel: keelless: keen: keen-witted: keenly: keenness: keen: keen: keep: n. v.) diid baazi karna/jhaañkna/nazzaarah karna/ suuraaKH meyñ sey deykhna aañkh/jaasuus chakkal/wasti peyñdah chichley peyñdey waali kaSHti laal rañg laal niSHaan Daalna bey chakkal aarzu mañd/firaasat/Hassaas/kaRi/kaTeyli/ muSHtaaq/SHaa'eq/teyz/tuñd/zaki/zehiin teyz sar garmi sey/teyzi sey aarzu mañdi/armaan/KHwaahiSH/ SHauq/zakaawat nauHah karna/maatam karna baen/nauHah/maatam bar qaraar rakhna/leHaaz rakhna/ maalik hona/maañna/rakhna/ mulaazim rakhna/nigah daaSHt karna/paalna/ par wariSH karna/wa^dah puura karna/rakhna/ rok rakhna/sar parasti karna bar qaraar raehna/chimTey raehna/ ikaTTha raehna/jaari hona/maeHduud raehna/ paa bañd raehna/qaa'em raehna/raehna/ rukna/Tikna deykh bhaal/Hefaazat/par wariSH keep: v. v. n. n. n. n. a. n. v. n.t. n. adv. a. baad SHaah/qaesar baad SHaahat/qaesariyat/SHaahin SHaahi bañd gobhi/karam kalla aSHkaal biin/mutaGHaiyyar mañzar kañgha chiini miTTi jaava kapaas bey kaar/KHaraab/nikamma/nikammi/ TuuTa hu'a khaaloñ sey bani Doñgi chhoTa lañgar Harkat deyna/ruKH badalna khichRi(f. keep: n. .i. a. v. n. n. n.t. n.i.

n. n. n.i. n.t. n. daaSHtah(f. n. n.t. n.)/deykh bhaal/Hefaazat mukammal sañjiidgi key saath/ mustaqil taur par keep to oneself: keep: (for)keeps: keeper: keeping: n. n. n.) apney hi tak rakhna/ duusroñ sey alag thalag raehna/ raaz daari baratna/tanha raehna daaSHtah(coll. n. n. . n.t. v. n. kennel: kenning: kepi: kerchief: kerf: kermes: kern: kern: kernel: kerosine oil: kersey: n. v.keep: n. amaanat daar/dar baan/chauki daar/moHaafiz/ naazir/nigaah baan/nigraan/paas baan chau kasi/ham aahañgi/madad/milkiyat/ mutaabiqat/nigah baani/nigraani/ qabzah/tanaasub duur rakhna/rok leyna niSHaani/yaad gaar jaari rakhna/musir hona/qaa'em rakhna/ sañbhaaley rakhna chhoTa Dol/piipa baeHri kaa'i/daryaa'i ghaas achchhey Haal meyñ moTa uun aagaah karwaana/jañaana/SHinaasaa'i karaana basiirat/biiniSH/nazar bad naam ghar adna darjey ka makaan/ ghaTiya rehaa'iSH gaah/kutta ghar/ kuttey ki koThri/kuttoñ ki Toli bad rau/mori/naali âlaamat/ezaafi naam/taKHallus/ûrf chapTi Topi añgochha/dast maal/gulu bañd/ ruu maal chaak/chiir/SHigaaf qirmiz deyhaati daana daana bañna daana/giri/gurda/guThli/KHulaasah/ lub/maGHz miTTi ka teyl moTey uun ka kapRa/paTTi keep off: keepsake: keep up: keg: kelp: kelter: kemp: ken: ken: ken: kennel: v. n. n. n. n. v. n.

n. key: key: keyboard: keyhole: keynote: key ring: keystone: key word: kiang/kyang: kick: kick: kick around: kick in: kick out: kick the bucket: kicker: kickback: kick-off: kick up: kick up: kickshaws: kid: kid: kidder: kidnap: n. n. n. kaSHmiira chhoTi zaat ka baaz deygChi/keytli/patiili Dañka/naubat/naqqaarah/taaSHah bey Dhab Haalat/pareySHaan kun mo^amala chaabi/kaliid/kuñji/miftaaH/tafsiir chaTaanoñ ka silsilah/muuñgoñ ka jaziirah kaliidi taKHti/zaabita taKHti chaabi key li'ey suuraaKH/qufl ka dehaanah bunyaadi sur chaabiyoñ ka chhalla/kuñjiyoñ ka chhalla DaaT/kaliidi patthar/markaz ahem lafz/kaliidi lafz (tibbati)jañgli gadha kettle of fish: n. n. n. n. n. dhakka/do latti/laat/maar/Thokar/zarb bad suluuki karna apna Hissah ada karna/chañdah deyna/marna baahar nikaalna/bar KHwaast karna/haTa deyna marna/wafaat paana Thokar maarney ya zarb lagaaney waala kaTauti aaGHaaz/SHuruu^ Thokar sey uupar uThaana fasaad/gaR baR/jhagRa/SHor o SHar eyk anokhi SHaey bachchah/bakri ka bachchah/Halwaan/ meymna/nau ûmar v. dhakeylna/do latti jhaaRna/laat maarna/ latyaana/Thokar maarna/zarb lagaana n. v. n. n. n. n.kerseymere: kestrel: kettle: kettledrum: n. n.t. n. n. .t. chheyRna/diq karna/mazaaq karna n. KHwaañchey waala aGHwa kar leyna/bachchah churaana/ bhaga ley jaana/chura ley jaana/ uRa ley jaana aGHwa kunañdah gurdah kidnapper: kidney: n.t/i. n. n.t/i. v. n. v. n.

) ghaaghra/ghaghra âqaarib/bhaa'i bañd/KHaan daan/naatah/ riSHtah daar âziiz/muSHaabah/naatey daar/qaraabati/ riSHtey daar kimKHaab Dhab/jiñs/nau^/qabiil(m. a. n. a. n. .t.)/SHiq/ sinf(f. v. baaqla/laal seym/lobia gurdah numa rañg uRaaney ki deyg chhoTa piipa halaak karna/kaam tamaam karna/KHatm karna/ lahu meyñ haath rañgna/maarna/maar Daalna/ sar qalam karna/qatl karna bhuuka bachhah kuSHtah/maara/qatiil qaatil chhoTa lañgar(m.) bahot zeyaadah dil chasp(coll.) naa pasañdiidah aadmi/ rañg meyñ bhañg Daalney waala aawa(m. n.)/ paZhaawah(m.)/bhaTTi(f.t. n. n.)/KHuun(m. n. n. a. v.)/ qatl(m. n. n. a. n.)/zaat(f.) baa murawwat/dost aanah/kariim/madad gaar/ muSHfiq/narm dil/mehrbaan/muSHfiq/neyk/ raHiim/SHafiiq faiyaaz/narm KHu/mehrbaan/SHafiiq faiyaazi/narm dili/mehrbaani/murawwat/ SHafqat chhoTey bachchoñ ka madrasah jagaana/joSH dilaana/phuuñkna/roSHan karna/ sulgaana/ubhaarna/uksaana bey dard/bey raeHm/zaalim fitri/ham dard/KHaer KHwaah/KHuSH KHalq/ neyk KHu/qudrati mehrbaani sey ham dardi/mehrbaani baKHSHiSH/dard mañdi/eHsaan/înaayat/faiyaazi/ killcrop: killed: killer: killick: killing: kill joy: kiln: kilt: kin: kin: kincob: kind: kind: n. kindergarten: kindle: kindless: kindly: kindly: kindliness: kindness: n. a. a.kidney bean: kidney like: kier: kilderkin: kill: n. n.)/bhaTTa(m. kind heartedness: n.)/qism(f. n. n. kind hearted: a. adv.

n.) îlm ul Harkaat(m. n.t.t/i. n. n. n. a. n.) mutaHarrik Harkiyaat/juñbiSH SHinaasi baad SHaah/Hukmraani/paad SHaah/SHaah baad SHaah gar mumlikat/saltanat niil kañTh mamluukaanah/SHaahaanah maluuk aanah/SHaah aanah/SHaahi KHas garoh ka sab sey ahem SHaKHs baad SHaahat/raaj/taaj daari anokha KHayaal/bal/gutthi/KHalal/peych/ waehm gutthi Daalna/nuqs paeda karna/ ulTa bal paRna bal daar hona/peych daar hona gutthi waala/KHam daar/peych daar/ uljha hu'a biraadri waaley âziiz/riSHtey daar/yagaanah iSHteraak e KHuun/joR/naata/qaraabat/ riSHtah daari/yagaangat garmaa'i ghar/khokha/koSHk chhoTey jaanwar ki khaal bistar/saraa'ey girja choGHah/ghaaghra/jaamah/laehñga/lebaadah v. v. n. bosah/pappi/pyaar faariGH kar key bheyj deyna bosah leyney waala/chuumney waala/ muñh(colloq.fazl/ham dardi/iltefaat/iñsaaniyat/karam/ lutf/mehrbaani/murawwat/nawaaziSH/preym/ raeHm o karam/raeHm/raeHm dili/SHafqat kindred: kine: kinematics: kinetic: kinetics: king: king maker: kingdom: kingfisher: kinglike: kingly: kingpin: kingship: kink: kink: kink: kinky: kinsfolk: kinsman: kinship: kiosk: kip: kip: kirk: kirtle: kiss: kiss: kiss off: kisser: n.i. n. n. n. bosah leyna/chuumna/pyaar karna n. a. v. n. n. n. n. a. n.) . n. biraadri/lawahiqiin/naatah/qaraabat daari/ sambañdh/yagaanah gaa'eyñ(pl. a. n. n. n.

n. n. âwaami/ja^li/numaa'iSHi billi ka bachchah/chhoTi billi/ chulbuli laRki chulbuli/ma^suum khilañDri/SHoKH gud gudaana/mutaHaiyar karna bad lagaam/gud gudaaney waala(waali)/Hassaas chañdah/Dheyr/paesoñ ka Dheyr/ qaed KHaanah bila zaruurat chori ki âadat/ junuun e sarqah mazbuut chauka tañg pahaaRi darrah(m. n. a. v. n. n. v.t. n. a.) chaalaaki/Dhab/hunar mañdi/iste^daad/ kaari gari/mahaarat/qaabliyat/salaaHiyat/ saliiqah/ustaadi jis chiiz sey kaT kaTaaney ki aawaaz aa'ey ghoRoñ ka qasaa'i/kabaaRi lakRi meyñ gaañTh an ghaR/gañThiili(f.)/raKHt(m. n.) billi ka bachchah baawarchi KHaanah/matbaKH chiil/guDDi/kan kauwwa/patañg îlm/watan âqaarib/dost/riSHtey daar kit: kit: kitchen: kite: kith: kith and kin: kitsch: kitten: kittenish: kittle: kittle: kitty: kleptomania: klinker: kloof: knack: n. . n. knavery: n. n. sañduuq chah auzaaroñ ka saaz o saamaan/ eyk thaela jis meyñ auzaar hoñ/ lawaazmaat/lawaazmaaat ka bastah/raKHt(m. n. n. n. n.) chaT KHaana/daañt sey toRna/ toR kar âlaaHedah karna chaTaan/pahaaRi ki choTi/Tiila/ubhaar jhola/puSHtaarah/safri thaela daraKHti gaañTh/girah âiyaar/bad ma^aaSH/bey iimaan SHaKHs/ daGHa baaz/jhuuTa/laRka/naukar/ SHariir/taaSH ka GHulaam bad ma^aaSHi/fareyb dahi/Hiiley baazi/ makkaari knacker: knacker: knag: knaggy: knap: knap: knapsack: knar: knave: n. n. n.t.) eyk jeybi saarañgi(f. n. n. a.kist: kit: n. n.

bad KHaslat/daGHa baaz/fareybi/ makkaar/SHariir bad ma^aaSHi sey/daGHa baazi sey/ SHaraarat sey bad KHaslati/bad ma^aaSHi/daGHa baazi/ SHaraarat guuñdhna/maaliSH karna/masalna/ milaana/saañna guuñdhnaa'i ghuTna ghuTney ki haDDi ghuTney waala ghuTnoñ ghuTnoñ ghuTnoñ ghuTnoñ/ghuTnoñ tak uuñcha GHaer eKHteyaari aur fauri Harkat/ ghuTna jhaTak ghuTney ka joR ghuTney key bal jhukna/ghuTney ko jhukaana/ jhukna ghañTey ki aawaaz/maatmi ghañTey ki aawaaz jaañgiya jaañgiya chhoTi si chiiz/khilauna/sajaawaTi SHaey kaaTna/piiTh meyñ chhura bhoñkna chaaqu/chhura/chhuri phal(m.t. knife-grinder: n. knight-errant: n. n. n. v. n. a. n. a. a. n. . n. knifeless: knight: a. knickknack: knife: knife: knife blade: knife-box: knife-edge: n. n. v. n. n.t. n.) chhuri rakhney ka Dibbah dhaar/teyz dhaar chaaqu chhuri teyz karney waala bila chaaqu chhuri bahaadur/jawaañ mard/ GHaer mauruusi KHitaab rakhney waala/ sar daar/rustam/suurma bahaadur/fauji/KHatar pasañd/ muhim ju baañka bahaaduri/sar daari/bahaadur ya suurma log baañkoñ ki taraH ka/bahaadur aanah bahaaduri knickerbockers: n.knavish: knavishly: knavishness: knead: kneading: knee: kneecap: kneed: knee-deep: knee-high: knee-jerk: knee-joint: kneel: knell: knickers: a. n. n. n.i. n. adv. a. v. knighthood: knightly: knightliness: n.

knit: knit: knitted: knitter: knitting: knitwear: knive: knob: knobbed: knobby: knock: knock: knock: knockabout: knockdown: knockdown: knocker: knocker-up: knocking: knock-knee: knock-kneed: knock-off: knock-out: knock-out: knock-under: knock-up: v. a. buñna/saath baañdhna/joRna/yak ja karna baRhna/ikaTThey ugna/muttaHed hona buna hu'a buñney waala/jaali kaaRhney waala/ kaRhaa'i karney waala bunaa'i buna lebaas chaaqu maarna ghuñDi/girah/gumRi/laTTu/muTh/muThiya girah daar/gumRi daar/muThiya laga hu'a girah daar/gumRi daar/muThiya laga hu'a Dhab Dhabaana/dastak deyna/khaR khaRaana/ khaT khaTaana/lagna/piiTna/Takraana choT lagaana/dhuñna/ghuuñsa maarna/Thoñkna dastak/dhakka/khaTka/Takkar/zarb ki aawaaz aawaarah gard/GHul GHapaaRa karney waala Dhaana/niichey gira deyna/paTKHani deyna/ paTKHna n. v. n. a.i. v.t. v. n.i. n. a. n. a.t. n. v. paTKHani dastak deyney waala/dastak ki kuñDi mazduuroñ ko jagaaney waala dastak beyñDa/zaanu'ey kaj eyñDa beyñDa/kaj zaanu ghaTaana/KHatm karna/maar deyna/ qatl karna/rokna bey hoSH kar deyna/bey kaar kar deyna/ SHikast deyna/thak jaana GHaer ma^muuli taur par jaazib SHaKHs haar maan jaana/qubuul kar leyna v. n. n.t. n. v. n. v.t.t. a. n. bharna/chauñkaana/choT lagaana/ Haamilah karna/jagaana/KHaraab karna/ thakaana/thaka deyna/uThaana choTi pahaaRi/pahaaR ki choTi/Tiila ghañTey ki aawaaz dastah/GHuñchah/muThiya kali knoll: knoll: knop: knosp: n. n. a.t. n. .

a.)/ gayaan(m. n. know what's what: known: known as: knower: knowing: n.)/daaniSH(f. v.t.)/ paehchaan(f. girah lagaana/uljhaana/yakja karna gaañTh bañdhna/gaThiila hona/ girah lag jaana/ikaTTha ho jaana/juRna/ muñsalik hona âqdah/gaañTh/girah/gutthi/palley/uljha bey girah/gaañTh key beGHaer girah numa/girah jaesa girah lagaaney waala purzah ya SHaKHs taKHtey meyñ suuraaKH jahaañ paehley gaañTh thi gaThiila/gaañTh diya hu'a/girah daar/ peych daar durrah lagaana/koRa maarna durrah/koRa/taaziyaanah aagaah hona/aaSHna hona/idraak karna/ jaañna/ma^luum karna/paana/paehchaañna/ zehen meyñ biTha leyna îlm hona/waazeH taur par maeHsuus karna/ yaad daaSHt meyñ hona jaañney key qaabil apni qaabliyat par ghamañD rakhney waala achchhi taraH sey baa KHabar KHufyah ma^luumaat ka Haamil dastaras/fañni dast gaah/mahaarat har fan maula gur jaañna/tarkiib jaañna bey îlm/jaahil e mutlaq hoSHyaari faaSH/jaani hu'i/khula/ma^luum/maSHhuur/ ru SHinaas ba naam/ma^ruuf knot: knotless: knotlike: knotter: knothole: knotted: knout: knout: know: n.)/îrfaan(m. a. a. n. a. .i.)/faziilat(f. n.)/daKHl(m. a.knot: knot: v.)/Hikmat/ittelaa^(f. âalim/jaañney waala aagaah/âalim/âarif/baa KHabar/chau kas/ daaniSH mañd/fahiim/KHabar daar/SHinaasa/ siyaana/teyz faehm/waaqif/zaki/ziirak âmdan/daanistah/jaaney buujhey/qasdan aagahi(f. know: knowable: know all: know better: (in the)know: know how: know-it-all: know the ropes: know-nothing: v.)/îlm(m.)/ îlmi mahaarat(m.)/suujh buujh(f.i. v.t.) knowingly: knowledge: adv. a.t. v.)/waaqfiyat(f.)/KHabar(f. n.

n. bauna/daraKHt ki gaañTh/gaañTh daar/ maala/ubhaar/zañjiir jaesa chob kaari meyñ ubhri hu'i numaa'iSHi paTTi kohl/surmah gaañTh gobhi muSHtarkah kheyt âjiib SHaKHs/KHabti/niraala/paagal hawañnaq/KHabti jaa'ez/Halaal SHudah/saHiiH chiini tarz par aaqa key aagey sijdah karna DañDaut karna/zillat eKHteyaar karna DañDaut/zillat gari naam/naam wari/SHohrat/ta^riif waDeyra/zamiin daar siqaafat/taehziib ghoRi key duudh ka maTTha eyk tarH ka chhoTa sañgtarah chamRey ka koRa tañg aab naa'ey kubRa pan/kub koz puSHt/kubRa peyT/SHikam . n. a.)/gumRi(f.t. n. n.) gumRi(f. n. n. n. n. v. n. n. n. n. knowledge-box: n. a. n.knowledgeable: a. n. n. n. n. v. n. a.) ghuuñsa maarna/khaT khaTaana maarna/thap thapaana gaTTa/gaañTh/joR/por bañd añguSHt/por/uñgli key joR waali haDDi ghuTney key bal jhukna aeHmaq/bey waquuf aadmi/laGHw joR/qabzah/uñgli ki haDDiyoñ ja joR haar maañna/itaa^at karna/taabe^ hona knuckle-joint: n. n. knuckle under: knurl: knurling: kohl: kohlrabi: kolkhoz: kook: kooky: kosher: kowtow: kowtowing: kudos: kulak: kultur: kumiss: kumquat: kurbash: kyle: kyphosis: kyphotic: kyte: n.) ghuñDi(f.t. baa KHabar/saaHab e nazar/zi îlm khopRi(f. knub: knubble: knubble: knuckle: knuckle: knucklebone: knuckle down: knuckle head: n. n.

a. n. labourer: labouring: labyrinth: labyrinthine: lac: lace: lacerate: n. n. a. labour saving: n. n. (forced labour: n. n.t.t. . v. a. n. a. adv. a. niSHaan/parchi/ûnwaan naam deyna/niSHaan dahi karna/ parchi lagaana/tabqah bañdi karna hoñT/lab lab numa/laboñ sey muta^alliq lab daar/labi laGHzañdah/rawaañ/zawaal paziir tajribah gaah duSHwaar/jafa kaSH/meHnat talab/meHnti/ mustaqil mizaaj/pur muSHaqqat/saKHt duSHwaar sey/jafa kaSHi sey/meHnat sey/ pur muSHaqqat sey dhañda/diqqat/jaañ fiSHaani/kaaj/kaam/ kaar kun/kasaala/koSHiSH/meHnat/muSHaqqat/ waza^ Hamal/zachgi jutna/kaam karna/meHnat karna/muSHaqqat karna bey gaar dar e zeh(m. a.Print it! label: label: labia: labial: labiate: labile: laboratory: laborious: labouriously: labour: n. n.t. v. labour pain: n.) meHnat bachaaney waala ajiir/jafa kaSH/mazduur/meHnat kaSH/quli mujaahid bhuul bhulaiyaañ/peychiidgi/uljhan/ûqdah peychiidah laakh fiitah/goTa kinaari/jhaalar/tasmah chiirna/choT lagaana//ghaa'o lagaana/ phaaRna/toRna/zaKHmi karna labour: v.

n. n.lacerated: lacerating: laceration: lack: lacking: a. n.)/raKHnah(m. n. a. n. n. . ladylove: lag: laggard: lagoon: lair: lair: laird: laity: lake: n.) laRka/lauñDa/nau jawaan aadmi/rafiiq/saathi nird baan/siiRhi/ziinah laadna lada/pur Dawwa (m. a. n.)/Do'i (dim.i.)/kaf giir âurat/baano/beygam/bi bi/KHaanam/KHaatuun muñni bi/nañnhi bi/nañnhi KHaatuun baa aKHlaaq/beygam aanah/KHaatuun sifat/ KHuSH asluub/ mulaa'em/mohazzab/narm/zan sifat daaSHtah/Habiibah/maeHbuubah/ma^SHuuqah aahistah chalna/deyr karna/piichhey hona/ piichhey ho jaana/piichhey raehna/pichaRna Dhiila/dhiima/pas maañdah/phasaDDi/ sust raftaar saaHili jhiil baaRa/bhaT/GHaar/kachhaar kachhaarmeyñ hona/leyTna waDeyra/zamiin daar âwaam un naas/dunya daar/dunya daar log/ jamhuur GHadiir/jhiil/taal/taalaab lacklustre: laconic: lacquer: lacuna: lad: ladder: lade: laden: ladle: lady: ladykin: ladylike: a. v. n. reyKHtah chiirta/choT lagaata/ghaa'o lagaata/ phaaRta/zaKHmi karta chiira/zaKHm fuqdaan/Haajat/eHteyaaj/kam yaabi/kami/ kotaahi/naqs/qillat/zaruurat âdiim/kami/naqs/qillat bey chaen/jazbaati/niDhaal/rañjuur lackadaisical: a. n. a.t.)/waqfah(m. añdha muqallid/har kaarah/KHaadim/ KHidmat gaar/KHuSH aamadi/nau kar/ peyaadah/SHaagird peySHah/tufaeli bey aab/bey nuur/bila chamak/dhuñdla/maañd chhoTa/jaame^/kam/kotaah/muKHtasar/ napa tula/pur iijaad/pur maGHz laakh/laakh rauGHan KHaali jagah(f. v. n. chaakri karna/juutey uThaana/KHuSH karna n. n.i. lackey: lackey: v. a. n. a. n.t/i. v. n. n.

)/HaSHr(m. n. n. n.t. land rent: land revenue: land tax: landholder: n. n. n.)/gilah(m.t.)/roSHni(f.) kaajal(m.)/ waaweyla(m.)/barchhi(f.i.)/ piTTas(f.)/fuGHaañ(f.)/naalah(m.)/arz(f.) ballam(m. jhiil ka kinaara jhiil ka kinaara barrah/bhola aadmi/gaa'odi/meymna/ saadah lauH maarna ya piiTna/ta^n o taSHnii^ karna apaahij/lañgRa/luula/ma^zuur ûzr e lañg adhuura pan/lañg/lañgRa pan/luula pan giryah o zaari ka hona/maatam hona/ piTTas paRna aah bharna/GHam karna/maatam karna/nafrat karna/ rona piiTna aazurdah/afsos naak/bura/dard mañd/ GHam aaluudah/GHam naak/maeHzuun/ nauHah añgeyz/qaabil e taa'ssuf/ takliif deh baen/faryaad(f. v. n. .)/ zamiin(f.) maal guzaari(f. a.lakefront: lakeside: lamb: lambaste: lame: lame excuse: lameness: lament: lament: lamentable: n.)/ siraaj(m.)/SHeywan(m.)/zaari(f.)/dharti(f.)/sar zamiin(f.)/KHuSHki(f.)/neyzah(m. lamenting: lamina: laminate: lamination: lamp: lamp-black: lampoon: lance: lancer: lancet: land: a. n.)/ giryah(m.)/ta^ziyat(f.) neyzah bar daar(m. n. v.)/SHama^(f.) Hajw(f.) maal guzaari(f. v. a.)/nauHah(m.) Haamil/jaagiir daar/qaabiz/zamiin daar/ saaHab e jaa'edaad/ lamentation: n. n. n. n.)/bar(f.)/kohraam(m. n.t.)/sog(m. n.)/ KHaak(f. v.)/diya(m.)/neyzey baaz(m.) naalaañ chaadar/parat/patri/taeh/warqah parat chaRhaana/waraq chaRhaana patraa'o/taeh daari/waraq saazi chiraaGH(m.)/niSHtar(m.)/ maatam(m. n. n.) lagaan(f.) araazi(f.)/miTTi(f.) eyk chhoTa aalaah'e jarraaHi(m. n.)/bhaala(m.

n. Dhiila paRna/ghulna/jhukna/kumlaana/ maañd paRna/majhuul ho jaana/ murdah dil hona/muzmaHil hona/ naa tawaañ hona/niDhaal hona/rañjuur hona/ sust hona/murjhaana/suukhna a. n. n. n. a. n. n. n. n.t/i.landing: landlady: landlocked: landlord: landmark: landmass: landmine: landowner: landscape: landslide: lane: language: languid: n. n. n. n. a.t. n. n. ghaaT/mañzil/nazuul/utaar maalikah'e makaan/zamiin daarni jo zamiin sey ghira hu'a ho jaa'ey daad ka maalik/waDeyra/zamiin daar Had bañdi/imteyaazi niSHaan/sarHadi niSHaan miTTi ka puSHtaara baruudi surañg zamiin daar/zamiin ka maalik arzi mañzar/nazzaarah/mañzar/samaañ bhaari/reyziSH e zamiin/wazni gali/kuuchah bhaaSHa/boli/lisaan/zabaan biimaar/bey dam/bey Haal/bey himmat/ bey kaef/bey lutf/bey raunaq/kaahil/ kaam chor/KHamiidah/jhuka hu'a/maañdah/ majhuul/murdah dil/muzmaHil/naa tawaanñ/ niDhaal/phiika/rañjuur/sust/za^iif languish: v. n. n. jazbaati/rañjuur aalkasi/bey Haali/dard/kaahiSH/Hasrat zadgi/ kam zori/KHastagi/KHumaar/susti Dhiila/dubla/laaGHir/laañba/lamba/patla/ suukha Dhiila/laaGHir/dubla qañdiil aaGHoSH/daaman/god/jholi/zael chaaTna jauhari pathraa'o laajward juRaa'i bhuul chuuk/faro guzaaSHt/KHata/ kotaahi/laGHziSH chori/duzdi/sirqah suu'ar ki charbi languishing: languor: lank: lanky: lantern: lap: lap: lapidary: lapidation: lapis lazuli: lapping: lapse: larceny: lard: . n. a. n. a. n. n. n. v.

ne^mat KHaanah/toSHah KHaanah âziim/baRa/faraaKH/jasiim/kabiir/kalaañ/wasii^ aazaad KHayaal/wasii^ ul qalb baRey paemaaney par aazaad/bhaaga hu'a a. n. v. n. a.t. aaKHiri hichki leyna/aaKHiri saañs leyna/ dam toRna/guzar jaana/iñteqaal karna/ iñteqaal kar jaana/KHatm ho jaana/ mar jaana last breath: lasting: lastly: latch: latch: n. a. n. n. n. last: v. a.t. a. n. zabar âtiyah/en^aam o ekraam/toHfah afraat/âzmat/baRaa'i/bohtaat/buzurgi/ faiyaazi/jasaamat/karam/kasrat/ kuSHaadah dili/kuSHaadgi/phaelaa'o/wus^at dil lagi/kheyl/KHuSHi/mazey ki baat narKHarah/TeyñTwa âiyaaSH/faasiq/nafs parast/mast/ SHaehwat añgeyz/SHoKH roSHni ki taabiSH chaabuk/koRa/lataaR/palak/phiTkaar/miZah chaabuk maarna/koRa lagaana/lataRna/ phaTkaarna chhokri/kaniiz/laRki/lauñDiya/maeHbuubah/ ma^SHuuqah Dhiila pan/kam zori aaKHiraSH/aaKHiriin/aaKHiri/aKHiiri/ añjaami/Hatmi/eKHtetaami/guziSHtah/ iñtehaa'i/nehaayat/pichhla/phasaDDi/qata^i bar daaSHt hona/bar waqt jaari hona/ bas hona/kaafi hona/KHaraab na hona/ maujuud raehna/pakka raehna/qaa'em raehna/ Tikna aaKHiri Hawaalah/eKHtetaami Hissah aaKHir kaar/bil aaKHir/ tawiil muddat key ba^d lark: larynx: lascivious: laser: lash: lash: lass: lassitude: last: n. adv. (breathe one's)last: n. a. a. last: (at)last: n.larder: large: large minded: large scale: (at)large: larger: largesse: largeness: n. n. n. naza^ daa'emi/dawaami/deyr paa/mustaqil/paa'iñdah/ pakka/mazbuut/qaa'em/saabit aaKHir kaar/aaKHiraSH/añjaam kaar/ bil aaKHir/aKHiiran balli/chaTKHani/daam/jaal/kuñDi kuñDi lagaana . v.i.

i. a.)/KHañdah(m. v. adv. v. aagey ka/aaKHir ka/ba^d ka/ba^d meyñ/ bah deyr ba^d azaañ deyr/taa KHiir KHwaabiidah/nehaañ/maKHfi taazah baGHli/jaanibi jaanibiyat sey khapachchi/paTTi KHaraad jhaag/kaf e saabun ârz/ârz ul balad/chauRaa'i/Dhiil/izn/ wus^at/zad jaa zaruur/paa KHaanah (fauji/haspataal ka) al aKHiir/ba^d ka jaafri/jaali madaH karna/saraahna/ta^riif karna qaabile e madaH/qaabil e saraahiyat madHi hañsi uRaana/hañsna/khil khilaana/ KHuSH hona/KHuSH taba^ hona/masruur hona/ mazHakah uRaana/tamasKHur karna/ ThaTTha maarna banaana/kisi par hañsna/tañz karna/ tazHiik karna mazaaq uRaana par waah nah karna hañsi meyñ Taal deyna laugh: laugh at: laugh away: laugh off: laughing: v. n. v. n. . n. n.t. a. a. adv. n.t. laughter: laughingly: launch: n. a.) hañsi sey/KHuSHi sey/ziñdah dili sey peyñkna/taraH Daalna/ibtida karna laughing stock: n. n. a. a. a.t.late: late: (of)late: later: later on: lateness: latent: latest: lateral: laterally: lath: lathe: lather: latitude: latrine: latter: lattice: laud: laudable: laudatory: laugh: a. v. KHañdaañ/mutabassim jis ka mazaaq uRaaya ja'ey hañsi(f.t. n. kaahil/iltawa/sust aañjahaani/jañnat nasiib/marHuum/mutawaffi aaj kal/abhi/chañd roz sey/Haal hi meyñ a. n. a.

i. GHusl karna/nahaana dhona v. n. n. n.t. n.t/i.) SHaare^ GHaer qaanuuni laa qaanuuniyat/tawaa'ef ul muluuki qaanuun saaz ghaas ka qita^ da^wah/muqaddmah/naaliSH/qaziyah maahir e qaanuun/qaanuun daan/wakiil Dhiila/GHaer mazbuut/naa puKHtah/ naa ustuwaar/sust Dhiil/Dhiila pan/kasl/narmi/susti (by)law: law abiding: law breaker: law enforcer: lawful: lawful right: lawgiver: lawless: lawlessness: lawmaker: lawn: lawsuit: lawyer: lax: laxity: adv. n.launch: launder: launder: laundress: laundering: laundry: laundry-maid: laundry-man: laureate: laurel: lavatory: lave: lave: lavish: lavish: lavish: law: v.t. v. n. n. a. . n. n. n. n. uñDeylna fuzuul KHarchi karna/israaf karna fuzuul KHarch/waafir afraat/fara waani/kasrat/ reyl peyl/wufuur aa'in/dastuur/Dhañg/dharam/farmaan/Hukm/ qaanuun/rasm/riit/SHira^/tariiqah/usuul/ zaabitah qaanuunan qaanuun par âmal karney waala mujrim/qaanuun toRney waala qaanuun laagu karney waala jaa'ez/Halaal/mubaaH/qaanuuni Haq Halaal(m. a. a. n. n. n.t v. a. n. n. n. n. n. jaldi karna/lapakna/uchhaalna dhona ya istri karna dhobi/dhoban dhoban dhulaa'i dhobi ghar/dhobi ki dukaan dhoban dhobi maana hu'a teyz paat baet ul KHala/GHusl KHaanah/Hammaam v. n. n. n.

taeh(f. a. n. n.)/post/tabaq alkasi/Dhiil/kahili/susti aahistah/aalkasi/aalasi/aaraam pasañd/ bey His/Dhiila/kaahil/saehl añgaar/sust sust aadmi pasaana pasaaya hu'a qayaadat karna/raah bari karna/ raah numaa'i karna siisah imaam/haadi/qaa'ed/peySH rau/peySHwa/ raah bar/raah numa/saalaar/sar daar/ sar garoh/sar KHael/sar pañch/sar taaj qeyaadat/raah bari/raah numaa'i/sar wari muqaddam/naam war qayaadat/raah bari/raah numaa'i barg/par/parat(f.i. v. v. a.lay: lay: lay bare: lay down: lay eggs: lay low: lay off: lay out: lay waste: lay wreath: layer: laziness: lazy: lazybones: leach: leached: lead: lead: leader: a. n. n. a.i. v. n. v. n. rista hu'a/Tapakta hu'a Dhalwaañ hona/jhukna/maa'el hona/ tirchha hona bharosah karna/e^temaad karna/ GHaer faa'edah mañd/jhukaana/ sahaara deyna/sahaara leyna/ takyah karna/Teyk lagaana . v. n.)/ waraq/warqah parchah/wariiqah chuuna/faaSH hona/risna/Tapakna phuuTna leadership: leading: leading: leaf: leaflet: leak: leak out: leaking: lean: lean: n.t. a.)/patta/patti(dim.)/parat(f.t.t. GHaer peySHah war GHaer peySHah war afSHa karna/bey pardah karna âa'ed karna/liTaana añDey deyna zeyaadah SHor nah machaana lataaRna numaa'iSH karna paTra kar deyna chaadar chaRhaana n. n.

lean: leaning: leaning: a.) kam tariin chaam/chamRa/chirm chamaar/dabbaaGH chamRey jaesa/chamRey ka alag hona/chal deyna/chhoRna/dast bardaar hona/ kahiiñ sey duur jaana/kuuch karna/ tark karna/widaa^ hona chhuTTi/fursat/ejaazat/rawaañgi/ruKHsat KHamiirah KHamiiri chhuuT SHaehwat pasañd SHaehwaani SHaehwat(f. lease document: n. v. v. n. v. learned person: n. . n. learned: a. n. a. n. chhareyra/dhaan paan/dubla/laaGHir/ naHiif/patla taraf taraf daari raaGHib chhalaañg lagaana/chaukRi bharna/ kad kaRey lagaana/kuudna/kudakna/phaañdna/ phalaañgna/phudakna/uchakna/uchhalna jast(f.t.)/phalaañg(f. least: leather: a. n. n.i.i. leap: leap over: learn: n.) dars/KHutbah/sabaq/taqriir KHaatib/mudarris/muqarrir khaata leaning towards: a. n. n. leathern: leave: a. learner: learning: n. leather worker: n. a. n. leap: v. n. leave: leaven: leavened: leaving: lecher: lecherous: lechery: lecture: lecturer: ledger: n. a.) Taapna/ulaañghna Hifz karna/jaañna/paRhna/sabaq leyna/ siikhna/ta^liim Haasil karna/waaqif hona/ yaad karna âalim/âliim/âql mañd/daana/ faazil/faazil aanah/ fahiim/hoSH yaar/kaamil/maahir/ waaqif/zi âql âalim mubtadi/taalib/talmiiz îlm/îlmiyat/daaniSH/farzaangi/ faziilat/fazliyat/ma^rifat paTTah(m.t.)/phaañd(m.

) jisey paRha jaa sakey/saaf/waazeH qaanuun banaana qaanuun saazi qaanuun saaz qaanuun saaz qaanuuniyat/SHarii^yat jaa'ez/Halaali/qaanuuni/SHara^i bhaag dauR chhuTTi/faraaGH/fursat/KHaali waqt/mohlat aahistah/ba itmenaan/bey ûjlat takraari mauzuu^ liimuuñ/niibu baKHSHna/deyna/kiraa'ey par deyna/ udhaar deyna . n. a. n. n. n. a.) sefaarat afsaanah/kahaani/qissah/rawaayat/ûnwaan afsaanwi/ma^ruuf/maSHhuur hath kañDa(m. n. n. n. n. n. n. v. a. n.t. n. n.leech: leer: leery: lees: leeward: left: left over: leg: legacy: legal: legal tender: legality: legally: legate: legatee: legation: legend: legendary: legerdemain: legible: legislate: legislation: legislator: legislative: legitimacy: legitimate: legwork: leisure: leisurely: leitmotive: lemon: lend: n. a.) buri nazar/chor nazr chaalaak/muSHtabah gaad/SHaraab ki tilchhaT zeyr baad baayaañ/matruuk/ulTa bacha hu'a/baasi/baaqi maañdah/pas KHordah/ raha saha laat/marHalah/paa/paa'oñ/paayah/Taañg jaa'edaad matruukah/miiraas/tarkah/waqf/ wasiyat/wirsah Halaal/jaa'ez/qaanuuni/SHara^i sikkah raa'ej ul waqt jawaaz/SHarii^at qaanuunan naa'eb/qaasid/safiir waaris(m.t. n. a. n. adv. n. n. joñk(f. n. adv. n. n. a. n. v.

)/khaT(m.)/kaaGHaz(m. . v. a. qarz deyna/udhaar deyna ârsah/daraazi/lambaa'i/lambaan/muddat/ tawaalat/tuul v.t. a.t.t/i. n. a. ghaTna/kam hona jaan lewa/qaatil bey Haal/Dhiila/SHadiid GHaflati/sust SHiddat ki niiñd/taGHaaful chiTThi(f. a. v. n. a.)/ muraasilah(m. n. n.) jazaami/koRhi/majzuum jazaami jazaam/koRh bey ênaani/GHaddaari chhoTa/ghaTa hu'a/kam chhoTa karna/ghaTaana/kam karna/ kamti karna/utaarna chhoTa hona/ghaTna/kam hona/utarna kam tar dars/goSH maali/îbrat/lataaR/malaamat/ nasiiHat/piñd/sabaq/sar zaniSH/tajribah ba suurat/kahiiñ/KHuda na KHwaastah/mubaada bar daaSHt karna/chhoRna/ejaazat deyna/ gawaarah karna/honey deyna/karney deyna/ kiraa'ey par ya paTTey par deyna/ ruKHsat deyna/sabab hona/ guzarney ya jaaney ki ejaazat deyna maa yuusi/naa ummiidi chhoRna/Dhiil deyna v. daraaz/lamba/tawiil narmi/raeHm/re^aayat/SHafaaqat dil nawaaz/Haliim/latiif/narm/SHafiiq âdsah daal chiitah(m. lamba karna/muddat baRhaana/tawaalat deyna/ tuul deyna a. n. a.)/ruq^ah(m. let down: let go: letup: lethal: lethargic: lethargy: letter: level: n.i. n.i.lend: length: lengthen: lengthy: leniency: lenient: lens: lentils: leopard: leper: leprous: leprosy: v. n.)/saHiifah(m. n. n. less: lessen: lessen: lesser: lesson: lest: let: a. a.) baraabar/darjah/mañzil/me^yaar/ raast/sapaaT lese-majestie: n.i. conj.)/Harf(m.)/naamah(m. v.

) jiñsi talab waala jiñsi talab al miizaan .)/raabitah(m. a.)/riñd(m. n. n. n.levelled: leverage: levied: levitate: levitation: levity: levy: levy: lew: lewd: lewdness: lexicography: lexicon: liable: liabilities: liability: liar: liard: liaison: libel: libellous: liberal: liberalism: liberality: liberate: liberated: liberation: libertine: libidinous: libido: libra: a. n.)/paehlu(. n. v. n.t. a. chapTa faa'edah(m.)/luchcha(m. a. n. n. n.) wusuul SHudah hawa neyñ taerna SHinaawari/subki albeyla pan/bey KHaayaali/halka pan/ KHud numaa'i/ochha pan maeHsuul lagaana/maeHsuul leyna chañdah/maeHsuul kun kuna/niim garm bad/bad kaar/foHSH/faasiq/GHuñDa/luchcha/ mufsid/zaliil âiyaaSHi/nafs parasti/SHaehwat parasti/ riñdi taalif e luGHat farhañg/luGHat âa'ed/jawaab deh/zeyr baar zeyr baari baar/jawaab dehi/qarz/qarzah/zimmah daari daroGH go/jhuuTa/kaazib/lapaaR SHaKHs surma'i aaSHnaa'i(f. n. a.)/ta^alluqaat(f.) ilzaam ruswa kun/tauhiin aameyz aazaad KHayaal/dil waala/faiyaaz dil/ Hurriyat pasañd/saKHi aazaad KHayaali/Hurriyat pasañdi aazaad KHayaali/faiyaazi/juud/ kuSHaadah dili/saKHaawat aazaad karna/bachaana aazaadah aazaadi/bachaa'o/chhuTTi/chhuT kaara/KHalaasi/ nijaat/waarastagi faajir(m.t. n. n. n.t. n. a. a. n. a. n. v. n. a. v. a. n.

)/ khuli chhuTTi ejaazat deyna/iKHtiyaar deyna/ majaaz banaana aabru baaKHtah/âiyaaSH/riñdaanah/ SHaehwat parast chaaTna/haraana Dhakkan/Dhakna/papoTa/sar poSH/Topi chhal/daroGH/dhoka/fareyb/jhuuT/kizb/riya niyaabat naa'eb aabo daanah/dam/Haal/hasti/Hayaat/jaan/janam/ jiiwan/ruuH/ûmr/wujuud/ziñdagi ûmr/ziñdagi jaan ka muHaafiz afsurdah/bey Hayaat/bey jaan/bhaari/murdah qudrati/ziñdah ki taraH ûmar bhar ka saath tarz e ziñdahgi ârsah'e Hayaat/muddat ul ûmr licence/license:n. (span of)life: n. n.i. a. a. daar ul kutub/kutub KHaanah amiir ul maktab/kitaab daar kaa'i ju'eñ chhuuT(f. v. . lifetime imprisonment: n. n.t. lifeguard: lifeless: lifelike: lifelong: lifestyle: lifetime: n.) basaarat/biinaa'i/faroGH/nuur/par tau/raKHSH/ roSHni/SHo^lah/zau/ziya jalaana/roSHan karna jalna/roSHan hona aasaan/halka/halka/halka phulka/kam wazan/ KHafiif/latiif/naazuk/phiika/pola/subuk aaraam karna/niichey utarna/utarna ligament: ligature: light: light: light: light: light: n. n. n.t. n. a. Habs e dawaam lift: v.t. n.i. n. n. a. n. baRhaana/bulañd karna/Dhona/chiRhaana/ îzzat deyna/martabah baRhaana/uuñcha karna/ uupar laana/sahaara deyna/ubhaarna/uThaana bañd paTTi(f.)/ejaazat(f. v. n. v. n. a. license: licentious: lick: lid: lie: lieutenancy: lieutenant: life: n.library: librarian: lichen: lice: n. n. v.

gumaan/imkaan aGHlab/bahot mumkin/GHaaliban muqaabilah karna/taSHbiih deyna bheys/charbah/hu ba hu naql/masl/ muurat/mumaasilat/muSHaabehat/mutaabiqat/ SHabaahat/SHakl/suurat chaah/gat/Haalat/KHwaahiSH/maelaan/ mazaaq/pasañd/raGHbat/tawajjoh/zauq aezan/aur/bhi/isi taraH sey/neyz laelaq ba tarañnum añg/ûzw añjar pañjar lachak daar/loch daar chuuna/liimuuñ chuuney ki bhaTTi SHohrat ki chamak chuuney ki qala^i bañdiSH lagaana/maeHduud karna/ paa bañd karna aaKHiri sira/Had/iñteha/kinaarah/ nehaayat/Thikaana qaabil e taHdiid liking: likewise: lilac: lilting: limb: limbs: limber: lime: lime-kiln: limelight: limewash: limit: limit: limitable: n.) jaesa waesa aesa lighten: lightness: lightning: lightsome: like: like: like(as): like that: like this: likelihood: likely: liken: likeness: v. v. a. n. n. v. n. dhaani minaarah bijli ki taraH chamakna/chiraaGH jalaana/ kauñdna/roSHan karna/roSHni pha'elaana/ wazan kam karna chamak uThna/kam wazan hona/roSHan hona halka pan/subki barq/bijli/chamak/kauñda/raKHSH/saa^eqah faraH/masruur/mufarraH/naiyyar/SHaad chaahna/pasañd karna maaniñd/misl/mutaaqbiq/waar/waSH(suff. n. a. n. n. n.light green: light-house: lighten: a. n. n.i. v. . v.t.t. n.t. n. a. n. n. a. n. a. adv.t.

n. n. n.t.)/zabaan daan(m.)/raabitah(m. n. v. n. n. n. a. a.) lisaani marham/tilah niSHaab dahi/qataar añdaazi joRna/rabt paedah karna/SHaamil karna/ ta^alluq paedah karna joR(m. n. bañdiSH/eHaatah/Had/Had bañdi/ majbuuri/paa bañdi maeHduud/maSHruut/paa bañd/tañg bey Had/bey paayaañ/laa maeHduud aabi rañgoñ sey rañgna jhiiloñ ka îlm lañgRaana lañg/lañgRa pan/lañgRa haT/lañgRi chaal jhalak daar/SHaffaaf lañg muñDeyr la^uuq/SHarbat e tibbi Dora/dori/KHat/lakiir/laR/paTTi/qataar/ saf/satr/sutli/taar qataar meyñ lagaana/saf aaraa'i karna/ taeh lagaana aaba o ajdaad/asl/gharaana/haDDi/ Hasab/Hasb o nasb/KHaan daan/nasb naamah/ nasl/riSHtah/saat puSHt/silsilah/zaat paat aabaa'i/mauruusi/nasabi ha'iyat/naak naqSHah KHatti/qataari qataariyat Deyra Daalna/sisakna baR baR/naa pasañd boli boli/lisaan/zabaan lisaani haft zabaan(m. a.)/ta^alluq(m.)/SHiiraazah(m. n.)/kaRi(f.limitation: limited: limitless: limn: limnology: limp: limp: limpid: limping: linch: linctus: line: line: lineage: n. v.t. n. a. a. n. n.)/ silsilah(m. v. n. n. n. v. . n.t. n.) joR/kaRi/silsilah/ta^alluq marbuut/muñsalak/peywastah lineal: lineament: linear: linearity: linger: lingo: lingua: lingual: linguist: linguistic: liniment: lining: link: link: linkage: linked: a. v. n.i.t.

n. n. n. n. n.t/p.) bañd o bast karna/iñtezaam karna/ rastey sey haTaana/safaaya karna Hesaab kitaab riqqat(f. v. a.i. a. n. v. a. a. n. n. v. a. v. n. v.t. adv. n.t.linn: lion: lioness: lip: lipstick: liquate: liquefy: liquefy: liquid: liquid gold: liquidate: liquidation: liquidity: liquor: liquorice: lissome: list: list: list: listed: listen: listener: listening: listless: listlessness: lit: literacy: literal: literally: literary: literate: literator: n. a. n. adbiyat/KHwaañdgi Harfi/lafzi Harf bah Harf adbi/adab sey muta^alliq/îlmi KHwaañdah/paRha likha adiib/adbi aadmi/faazil e adab . aab SHaar asad/SHeyr/SHeyr e babar SHeyrni hoñT/lab laali/surKHi pighlaana Hal karna/paani kar deyna/pighlaana/ raqiiq banaana Hal hona/pighalna/raqiiq bañna maa'e^/patla/raqiiq/saiyaal aab zar(m. n. roSHan/ujla n.t. v.i. a. a. n.) ma'ey/SHaraab muleyThi lachak daar/phurtiila/subuk dhajji/goTa/kinaari/kor/paTTi kinaari lagaana/paTTi lagaana fehrist/Hesaab/jadaul/kor/SHumaar darj e fehrist dhyaan deyna/kaan dharna/kaan lagaana/ suñna/tawajjoh deyna saame^ niyuuSH GHaafil/murdah dil GHaflat/murdah dili pa. n.t.

)/ siql(m. a.) wardi(f. a. n. v.)/girgitT(m.)/puSHtaara(m.)/wazan(m. n. v.) bad rañg/maara piiTa hu'a basar/guzraan/ma^aaSH/ziist/ziñdagi bich khopRa(m.)/maal asbaab(m.t/i.literature: lithe: litigant: litigate: litigation: litigious: litter: litter: little: (a) little: n.)/kheyp(f. jhagRa/muqaddamah baazi mutanaaza^ KHas o KHaaSHaak/kuuRa karkaT/maHmal kuuRa karkaT paeda karna adna/boda/chhoTa/halka/kam sin/KHurd/ kuchuk/ma^muuli/nañnha/qaliil/thoRa kuchh/qadr e qaliil/thoRa sa/zara sa little by little: adv. basar karna/guzaarna/qayaam rakhna/raehna/ ziñdah hona basar auqaat/daanah paani/ma^aaSH/ peyT/rizq/roz gaar/rozi chaalaaki/KHuSH dili/raunaq/sar garmi/ tarraari/teyzi chaaq chau bañd/chamkiila/chauñchaal/ KHuSH dil/KHuSH taba^/pur joSH/sar garm/ taazah/teyz/taaqat war/tawaana jigar/kaleyja/kaleyji(dim. n.)/bojh(m.i.t.t. intj. n. a.) maeHmuul/zeyr baar Dala/roTi aawarah gardi karna âariyat/daam/deyn/qarz/udhaar musta^aar deyna musta^aar SHadiid nafrat karna liver: livery: livid: living: lizard: lo! load: load: n. a. a. n. adab/adbiyaat lachak daar/loch daar mudda^i v. jhagRa karna/muqaddamah baazi karna n. v. v.t. n.) deykho laadna baar(m. loaded: loaf: loaf: loan: loan: loaned: loathe: a. n.)/ Hamal(m. aahestah aahestah/jastah jastah live: livelihood: liveliness: lively: v. . v. n.t. n. a. a.t. n.

n. v. n. v. n. a. a.t.) Hawaalaat(f.)/kaakul(m.i.t.)/zulf(f.) qufl saaz paagal jaa'ey waquu^/jagah/maeHl/maqaam/ TiDDi tarz e taqriir kuTya/qayaam gaah qayaam karaana/Thaeraana qayaam karna/Thaerna aaSHiyaanah/faro kaSH aTaari/baalaa'i kamrah/baala KHaanah/ koTha/par chhati uchhaalna fauq/takabbur âziim/baa wiqaar/baala/bulañd/faraaz/ loathsomeness: n. n. v. n. n. n. .) chhoTi almaari(f. n. n.t.t. n. n. n. v. n. n.)/taala bañdi(f. ghin/karaahat/nafrat/tanaffur makruuh/qaabil e nafrat karaahat/nafrat bey Dhañga/bhoñDa/Dala jhukna/pheyñkna daalaan/riwaaq goSHah/kaan ki lau/kona/laKHtah baRa jhiiñga/sartaan e baeHri deysi/maqaami/mulki êlaaqah/jaa/jaa'ey waquu^/jagah/maeHl/moHallah jagah DhuuñDna/rakhna/waza^ karna maqaam/maqaam bañdi/maeHl o wuquu^ jhiil laT/zulf maeHbuus karna/muqaffal karna/taala lagaana giraft(f. n. n. n. n. n.loathing: loathsome: n. lob: lob: lobby: lobe: lobster: local: locality: locate: location: loch: lock: lock: lock: lockout: lockup: locker: locks: locksmith: loco: locus: locust: locution: lodge: lodge: lodge: lodging: loft: loft: loftiness: lofty: n.) dar bañdi(f. n.)/qufl(m. v.)/Heraast(f.t. a.) geysu(m.)/taala(m. n. v.

) puraana kasiir ul kalaam/lambi hatheyl . n. n. lakkaR buddhu/GHabi riwaaq mañtiq mañtiqi mañtiqiyat sey âalim ul mañtiq munaasib fauji naql o Hamal puSHt/puTh dhoti aawaarah gardi karna/Deyra Daalna jhuulna/laTakna/loTna/paRa raehna laTkaana chhuma chaaTi karna/waqt barrbaad karna akeyla/alg thalag/suuna/sunsaan/tanha/ujaaR akeyla/bey kas/phuTkal/phuTkar/suuna/ sunsaan/tanha/ujaaR akeyla pan/tanhaa'i daraaz/lamba/tawiil lambi sawaari nigañdah tawiil ul mey^aad/tawiil ul muddat lamba tar tawiil ûmri/ûmr daraazi aarzu/aas/armaan/chaah/chaaT/Hasrat/ iSHteyaaq/laggi/tiSHnagi/umañg aarzu sey/aas sey/armaan sey/chaah sey/ Hasrat sey/iSHteyaaq sey/tiSHnagi sey lambaa'i/tuul KHalaasi(m. n.maGHruur/mumtaaz/murtafa^/sar ba falak/ sar kaSH/SHaan daar log: loggerhead: loggia: logic: logical: logically: logician: logistical: logistics: loin: loin-cloth: loiter: loll: loll: lollygag: lone: lonely: loneliness: long: long-haul: long stitch: long term: longer: longevity: longing: longingly: longitude: longshoreman: longstanding: longwinded: loof: n. v. n. a. n.t. v. a. n. a. a. n. n. a. n. n.i. v. n. a. a. n. a. v. a. n. adv. adv.i. n. n.t.

)/maKHduum(m. v.t. n. n. n.t. . a.) kasbi/niich zaat paagal/sañki chhalla/Halqah/kuñDli daraaz alag/bhar bhara/bañdhanoñ sey aazaad/ Dhiila/jhola/kachcha/khula/phus phusa/sust dhiila karna/kholna bey lagaam Dhiil deyna/Dhiila karna Dhiil luuT ka maal/maal Daaka zani/luuT maar/qazzaaqi/raah zani Dhiila laTkna phuñgi kaaTna/sira kaaTna kaTaa'i bey wazan/GHaer munaasib baatuuni/kasiir ul kalaam/zabaan daraaz aaqa(m. v.)/an daata/Hazrat(m.i.)/ maalik(m.)/amiir(m. a. a. loom: loom: looming: loon: loony: loop: loophole: loose: loose: loose cannon: loosen: looseness: loot: looting: lop: lop: lopping: lop-sided: loquacious: lord: lords: lore: lorn: lose: n. n. v. deykhna/nazar Daalna nazar rakhna/taakna chitwan/nazar/nigaah/taak deykh bhaal karna/nigaah rakhna/ nigraani karna/sañbhaalna DhuuñDhna/talaaSH karna a. n.t.i. nigraañ deykh bhaal/nigraani aa'inah aalah/auzaar/khaDDi suraab jaesa dikhna suraab(m. n. v.look: look: look: look after: look for: looking: looking after: v. v.)/sar kaar(m. n.) asHaab îlm/mazhab/ta^liim gum/gum gaSHtah/gum raah/matruuk/zaa'e^ haarna/gum karna/khona/maeHruum hona/ looking glass: a.i. n.t. v. n. n. n. n.t. a. v. n. a.

loveable: loved: loveliness: lovely: lovemaking: lovesick: lover: a. n. n. n. a.)/âaSHiqi/chaah/chaahat/eKHlaas/ îSHq/laag/lagaawaT/laggi/moHabbat/piit/ priit/preym/pyaar/ulfat/yaari dil kaSH/maeHbuub/muKHlis/pyaara maeHbuub(m. n. n.)/pyaari(f. n.i. a. a.)/maeHbuubah(f. . a. n. n. adv.) îSHq baazi îSHq ka maara aaSHna/âaSHiq/baalam/bismil/ dost/fidaa'i/jaani/maeHbuub/parastaar/ parwaanah/pi/piya/saajan/ SHaedaa'i/taalib/yaar moHabbat aameyz adna/baazaari/chhichhla/chhoTa/faro maayah/ kam zarf/KHaak saar/naSHeyb/niichi jagah/ ochha/paaji bael ya gaa'ey ka Dakraana kam asl chañDaal ghaTiya/nichla tabqah lost: lot: lotion: lottery: lotus: loud: loudly: loudmouth: loudness: lout: love: a. low: low bred: low born: low class: v. a. n.)/pyaara(m.i. n. n. haarna/haath dhona/naa kaam hona/ paani phir jaana chakma/chapeyT/charka/daaGH/fuqdaan/ghaaTa/ Haraj/haar/itlaaf/kaaT/kami/kasar/KHam yaazah/ KHasaarah/nuqsaan/TuuT/zak/zarar/ziyaañ faq/gum/gum gaSHtah/gum raah/majzuub/ saaqit/zaa'e^ Haq/Hissah/nasiib/qismat/taale^/thok GHusl/maaliSH/nahaan qur^ah kañwal bhaari/bhaRak daar/bhaRkiila/bulañd aawaaz/ kaRa/karaKHt/numaa'iSHi/saKHt/teyz/tuñd pukaar key/SHor sey bulañd aawaaz/pur SHor bhaRak/bulañd aawaazi/numaa'iSH/SHor bhoñDa/GHaer mohazzab aag(fig.pichhaRna/zaa'e^ karna lose: loss: v.)/ pyaari(f. n.) dilbari/Husn/jamaal/ra^naa'i dilbar/dil kaSH/KHuub suurat/naaz niiñ/ paakiizah/pyaara(m. n. n. a. loving: low: a.

a. n. a. n. v. v. â. adv. a. v.)/saamaan(m. n.t. a. n.i. n.t. n. naSHeyb maa taeHt/nichla/zeyr nichla tabqah/zeyriiñ tabqah Haqiir tariin GHurbat/miskiini âajiz/faro tan/maeHjuub ochha pan pakka/sachcha/wafa daar wafa daari sey itaa^at/nibaah/wafa daari baiyyan/marbuut/roSHan/saaf/saliis/ ujaagar/waazeH saafaa'i/ujaagri baKHt/bhaag/qismat/nasiib/taqdiir bad baKHti/bad qismati KHuSH qismat tariin KHuSH qismati sey bad qismat/naa KHuSH farruKH/kaam raan/KHuSH baKHt/ KHuSH qismat/neyk baKHt daulat/GHina/maal/sarwat/zar mufiid chiraaGH ki roSHni meyñ paRhna/ faazilaana maqaalah likhna chamkiila/SHaffaaf mazHakah KHeyz ghasiiTna/khiiñchna DañDi/khamba chhalla/hattha maal(m.)/raKHt(m. n.) aazurdah/GHam giin/udaas bey dil/kun kuna/niim garm/sard mehr/ SHiir garm Dhaaras deyna/dil baehlaana/thap thapaana ghaTna/kam hona/sukuun Haasil hona .i. adv. n.low ground: lower: lower class: lowliest: lowliness: lowly: lowness: loyal: loyally: loyalty: lucid: lucidity: luck: (bad)luck: luckiest: luckily: luckless: lucky: lucre: lucrative: lucubrate: luculent: ludicrous: lug: lug: lug: luggage: lugubrious: lukewarm: lull: lull: n. n. n. a. a. a. n. v. a. a. a. n. a.

n. v.)/Dali(dim. n. n. v.i. a. a. n. a. n. n.t. v. lunch: luncheon: lunch: lunchbreak: lunch hour: lunch time: lune: lung: lunge: lunt: lunt: lupine: lurch: lurch: lurch: lurch: lure: lurid: lurk: n. v. KHaamoSHi/sukuun ka daur lori kaaTh/lakRi chamak/roSHani/nuur/tabiñdagi/ujaagari chamakiila/roSHan/nuuraani/ujaagar chamakta/farozaañ/na'iyar/ nuuraani/roSHan/ujaagar taabiñdagi ikaTTha karna añbaar/Dala(m.t.)/gumRa/piñDa diiwaanh pan/junuun/KHabt/paagal pan/sanak chaañd sey muta^alliq/qamari diiwaanah/KHabt/junuunoni diiwaanah/KHabti/majnuuñ paagal KHaanah do paher ka khaana/GHiza/khaana do paher ka khaana do paher ka khaana khaana do paher ka khaaney ki chhuTTi do paher ka khaaney ki chhuTTi do paher ka khaaney ki chhuTTi chaañd numa ko'i bhi chiiz pheyphRa lapak kar Dhakeylna bhaRkaana/sulgaana bhaRak uThna bheyRiye jae'sa haar/piTaa'i iñtezaar/Hamlah karney ka iñtezaar hichkola khaana hichkola baehlawa/laalach/phuslaahaT/ tama^/tarGHiib bhayaanak/Daraa'ona/KHauf naak ghaat meyñ hona lunatic asylum: n. n.i.i. n. v. a. n.t. a. v. n. n. n. n.lull: lullaby: lumber: luminescence: luminescent: luminous: luminousness: lump: lump: lunacy: lunar: lunatic: lunatic: n.i. n. n. n. n. . a. v.

n.)/ iSHteha(f. KHuSH gawaar/laziiz/SHaehwat añgeyz har bhara/ras bhara/SHaadaab/zar KHeyz SHarbat aag(fig. n. a.)/lat(f.)/laehka(m. n. a. n. a. a.luscious: lush: lush: lust: a. n. a. n.) aab daar/chamkiila/roSHan/ujaagar qawi/tan durust§ ôod/chañg/viina har bhara âeSH karna âiyaaSH/faraawaañ/pur SHaukat/ThaaT ka âeSH/âeSH o îSHrat/âiyaaSHi/takalluf daroGH go'i/jhuuTaa'i siyaah goSH bar bat/chañg GHinaa'i lustful: lustre: a. n. a.)/SHaehwat(f.)/ masti(m.)/jila(f. n.)/jiñsi bhuuk(f.)/hawas(f. a.)/joSH(m.) mast/SHaehwaani aab daari/aab o taab/baha/damak/iSHraaq/ jalwah/jila/jhalak/jot/nuur/paani/raunaq/ SHaan o SHaukat/taabiñdahgi aab(f. . lustre(gems): lustrous: lusty: lute: luxuriant: luxuriate: luxurious: luxury: lying: lynx: lyre: lyrical: n.

) aalaat mardaanah GHalbah/mardaanah tasallut bar saati(f. n.t. a. n. n.)/makkar(m. n.) jagat/kaa'enaat/sañsaar kaa'enaati bheyñT/qurbaani daaGH/kalaf/KHaal aaluudah karna/daaGH lagaana/daaGHna/ . n. v.macabre: mace: mace-bearer: mace: macerate: machinate: machination: machine: machinery: machismo: mac(k)intosh: macrocosm: macrocosmic: mactation: macula: maculate: a.) aalah(m.t. bhayaanak/haebat naak/waeH SHiyaanah âsa/gurz âsa bar daar/gurz bar daar jaawetri bhigo kar galaana/bhuuk maar kar dubla karna saaz baaz karna fitrat(f. n. n. v.t.)/saaziSH(m. n.)/putli(m. n. n. n. v.

)/pagloT beygam/moHtarmah/saiyadah GHussah dilaana/paagal kar deyna baeñgan(m.) suñDi jaadu/naerañg/naerañgi/saaHiri/ seHar kaala jaadu(m.) bhañwar/gardaab KHabti âurat/SHaraaban GHusiili/KHabti/junuuni mausiiqi ka ustaad(m.) diiwanah pan(m.t. n. n.)/waeH SHat(f. a.)/sauda(m. magical: magician: magisterial: magistral: magistrate: a. bana hu'a a. n. .t. n.) jariidah/maKHzan/mujallah/risaalah/ saHiifah/parchah(m. n.)/KHabt(m.) hazrat maryam bhaRkiila rumaal(m.)/ junuun(m.p/t. n. n. aaluudah/daaGH daar/dhabbey daar/najis aeHmaq/baaula/KHabti/majnuuñ/maKHbuut/mast/ paagal/pagla(m. a. n. a.) jaaduaanah/seHri jaadu gar/saaHir/SHo^bdah baaz aamiraanah/Haakimaanah maahiraana/natiijah KHeyz/ustaadaana Haakim/maamuur (black) magic: n. saaKHtah pur tasañno^/saaKHtah par daaKHtah nam karna paagal KHaanah bhiiga/nam buri taraH sey/saKHti sey/paagal pan sey diiwaanah/KHabti/paagal/majnuuñ(m. n. a. n. n. v.dhabba lagaana/najis karna maculate: mad: Madame: madden: mad-apple: madcap: made: made: made up: madefy: madhouse: madid: madly: madman: madness: Madonna: madras: madrigal: maelstrom: maenad: maenadic: maestro: magazine: maggot: magic: v. n.) diiwaanah/paagal/majnuuñ(m. n.)/Hamaaqat(f.)/paagal pan(m. n.)/pagli(f. n.) pa. a.) gawaal giit(m. n. n. adv. a.)/kajri(f.

a. . n. a.)/Daak ka thaela(m. n. v.) Daak ka thaela(m.t. n.) lañgRa pan magnification: n. n. a. v. n. n.) Daak ka Dibbah(m. n. n. n. n. âali zarfi/bulañd nazri/kaleyjah/ SHaraf ul nafs bulañd nazar/SHariif ul nafs âziim/amiir/baRa aadmi/kabiir/ ra'iis/wajiih tabaaSHiir farañgi chaq maq/maqnaatiis dil kaSH/jaazib/maqnaatiisi jaazbiyat/kaSHiSH/maqnaatiisiyat âziim uSH SHaan/pur SHikoh/SHaan daar baRaa'i/mubaaliGHah âali SHaan/âzmat/jalaal/kibriya/ SHaan o SHaukat/tum taraaq âziim uSH SHaan/jaliil/SHaan daar âzmat baRhaana/baRa karna/mubaaliGHah karna aehmiyat/âzmat/meqdaar/ qadr/zaKHaamat baRa SHiSHah SHaah kaar/SHaeh paarah âzra/baakirah/GHulaam laRki/kaniiz/ maama/naa katKHuda/naukraani âzra/baakirah/do SHiizah/GHaer musta^mal/ GHulaam laRki/kaniiz/naukraani/taazah achhuuti/GHaer musta^mil bakaarat/do SHiizgi/kuñwaar pan bakaarat/kuñwaar pan baañdi/kaniiz/KHaadimah/lauñDi baktar/zirah zirah baktar paehnaana Daak(f. n. n. n. n.) Daak gaaRi(f. a. n. magnificence: magnificent: magnify: magnitude: magnum: magnum opus: maid: maiden: maiden: maidenhead: maidenhood: maidservant: mail: mail: mail: mailbag: mail-box: mailman: mail-train: mail: maim: n. n.) Daakiya(m. a.) kiraayah(m. n. n. n. a.magnanimity: magnanimous: magnate: magnesia: magnet: magnetic: magnetism: magnific: n.t.

n.)/tarkiib(f.) baRi baazi(f.)/kaaThi(f.)/ bunyaadi sahaara(m. n.)/dabdabah(m. n.maim: maimed: main: main: maindoor: mainly: mainspring: mainstay: mainstem: mainstream: maintain: v. n. afsaanah(m.) .) bar qaraar rakhna/KHarch uThaana/leHaaz rakhna/ maalik hona/nibaahna/nibhaana/ qaa'em rakhana/rakhna/rok rakhna/ sañbhaalna deykh bhaal/guzaarah/naan nafqah/ nigah daaSHt/par wariSH/roTi kapRa GHaur par daaKHt makka/makka'i(f. adv.t.)/ mizaaj(m. majuscule: make: make: a.t. n.)/saaKHt(f. a. n. n.)/makka'i ka pauda(m.)/jalaal(m. make belief/believe:n. adv. n.) aksariyati Hukuumat(f. v.) aksariyati jamaa^at(f. make believe: v.)/aasra(m.)/aham Hemaayat(f. n.)/ taraaSH KHaraaSH(f. n. a.) baRa raastah(m.) aksariyat(f.) aas(f.t.)/maqbuul rujHaan(m.t. n.)/SHikoh(m.)/baRi nadi(f. majority rule: n. v.) baRey Huruuf ka banaana/karna/taiyaar karna banaawaT(f. n. a.) GHaaliban/KHusuusan baRi kamaani(f. n.)/Daul(m. masKH karna/ma^zuur banaana masKH SHudah ahmiyat/âzmat/bal buuta/taaqat âziim/KHaas/muqaddam/sadr/zaruuri sadr dar waazah(m. a.)/baRa rañg(m.) akbar/baRa/kalaañ/KHaas KHansaamaañ/rakaab daar baRa darjah(m.) bahaanah karna/fareyb deyna maintenance: maintaining: maize: majestic: majestically: majesty: major: major-domo: major order: major party: major suit: majority: n.) âali SHaan/âziim/jaliil ro^b daab sey âzmat(f.)/Dhañg(m.)/dil baehlaawa(m.)/ man ghaRat baat(f. n.) âam rujHaan(m.)/suurat(f.)/ sitwat(f. n.

maladminister: v. .)/banaa'o(m.)/ kaam(m.)/SHakl(f. baehruup(m. n.t. malady: malaise: malapert: n.)/Dhaañcha(m.) banaawaT(f.)/ maañg paTTi(f.make do: make do: make good: make haste: make love: make merry: make off: make public: make sail: make sure: make time: make tracks: make up: make up: make water: make way: makeable: maker: makeshift: makeweight: making: malaceous: maladapted: v.i.)/saaKHt(f.) chuuna/peySHaab karna/risna/Tapakna v. n. n. n. v. a. maladroitness: n. kaam chalaana kaam chalaa'u talaafi karna/wa^dah puura karna jaldi karna/lapakna bos o kinaar karna/mabaaSHirat karna v.t. maladministration:n.t.)/banaawaT(f.t. n. maladroit: a. a.) seybi naa mauzuuñ bey aahañgi/naa saazgaari abtar/bey aahañg/bey tartiib/naa saaz bad iñtizaami karna añdheyr/bad iñtezaami/bad nazmi/haR bong anaaRi/bey hunar/bhadda/kaahil/phuuhaR anaaRi pan/naa aehli/naa kaari aazaar/biimaari/marz/rog bey chaeni/bey kali/bey qaraari/maaliSH/matli bad tamiiz/bey Haya/SHoKH maladjustment: n.)/saaKHt(f. rachaana champat ho jaana/chhoR jaana âam karna/afSHa karna kaSHti rawaanah karna baat Thaerana/yaqiini banaana dil lagi karna/îSHq baazi karna/jaldi karna teyZi sey Harkat karna KHuSH aamad karna/peySH dasti karna/ruup bharna/ siñghaar karna/sulaH karna/talaafi karna n. maladjusted: a. v. a. aagey baRhna/jagah deyna/raah nikaalna qaabil e saaKHt/qaabil e taSHkiil banaaney waala/faa^el/kaar saaz/ KHaaliq/KHuda/saane^ âarzi/kaam chalaa'u/mutabaadil paasañg(m. a. n.)/banaa'o siñghaar(m.t.

n. GHalst iste^maal karna naa jaa'ez iste^maal bey maeHl/bey tuka/naa mauzuuñ bey jaa/bey joR/naa munaasib ruKHsaar ki haDDi mausmi buKHaar naa KHuSH/naa raaz mard(m. n.)/nar(m. malaprop: malapropos: malar bone: malaria: malcontent: male: maledict: malediction: maledictory: malefaction: malefactor: malefic: maleficence: maleficent: malevolent: malevolently: malevolence: malfeasance: malfeasant: malformation: malformed: malfunction: a. a. adv. a. a. a. n. n. a. n.) bad iñtezaami âdaawat/baer/Daah/GHubaar/Hasad/kaawiSH/ kaduurat/kapaT/kiinah(m. n.) bad ûnwaan/GHaer qaanuuni âeyb/bey tartiibi/nuqs bad SHakal/bad waza^/naa qis bad âmli(f. a.)/KHaraabi(f. n. n. malappropriation:n. . a. malice: malicious: malign: malign: maligner: malignancy: v.) mala^uun/marduud bad do^a/kosna/la^nat/phiT bad do^a bhari bura kaam/GHalat kaari/jurm bad kaar/mujrim/paapi/SHariir bad asar/sifli bad asri/muzrat/zarar rasaani aziiyat rasaañ/bad asar/muzir/nuqsaan deh bad baatin/bad KHwaah/KHabiis/kiinah war bad KHwaahaanah/KHabiisaanah bad asri/bad KHwaahi/baer/kapaT badi(f. a.)/pur KHaaSH/ phuuT(f. n.)/muzakkar(m. n. n. a.)/raSHk(m.t. n.t.malappropriate: v. n. n.) kiinah parwari karna kamiinah/kiinah par war KHatar naak/muzir/neySH zan bad naami karna/jhuuTa ilzaam lagaana/ kiinah parwari karna bad go/kiinah parwar badi/kiinah malgovernance: n.t. n. v. malice: n.

) gul KHaeru(m.i.)/pistaan/than pistaan daar jaanwar pistaani chuuchi/gaat daulat mañdi/dhan deota/Hirs/ laalach daulat kar rasiya naa paed haathi ki zaat aadmi/iñsaan/bañdah/baSHar/Haewaan e naatiq/ kas/mard/nar/SHauhar malnourishment: n. v.)/ta^affun(m. n. n. n.) loch daar/mulaa'em/narm loch(m. maltreat: maltreatment: malversation: mamma: mamma: mammal: mammary: mammilla: mammon: mammonish: mammoth: man: v. n. n.) kam zor bad KHoraaki GHalat KHoraak/naa kaafi KHoraak bad bu(f.) chhaati(f.) piiT piiT kar chapTa karna taKHney ki haDDi chobi durmuT(m. a. malpractitioner:n.) bad bu daar/muta^affan/saRa hu'a bey maqaami(f. malnutrition: malodour: malodorous: malposition: malpractice: n. n. n.t. a. n. . n. a.) bad diyaañti/KHiyaanat/siyaah kaari bad diyaanat/bad ûnwaan/KHaa'in bad suluuki karna/bura bartaa'o karna bad suluuki/bura bartaa'o bad iñtezaami/riSHwat KHori maañ(f. a. n. n. n. n. a.t.)/muugri(f. v. n.)/taSHkiil paziiri(f. n.malignant: maligning: malignity: malinger: mall: mallard: malleable: malleability: malleate: malleolus: mallet: mallow: malnourished: a. n. n. n.)/saRaañd(f. kiinah parwar/KHatar naak/KHabiis/mohlik/muzir kiinah parwari/neySH zani baer/naHuusat biimar bañna KHayaabaan jañgli bataKH(m. n. n.

t. v. v. n.t. a.man-eater: man eating: manful: manfully: manfulness: manacle: manacle: manage: manageable: management: manager: managerial: mandate: mandate: mandatary: mandatory: mandible: mane: maned: manège: manège: mange: manger: mangle: mangle: mangled: mango: mangy: mangrove: manhandle: n.) ayaal daar ghoRoñ ki sadaa'i ghoRoñ ko kartab sikhaana khurañD charni/khaaney ka haudah/khurli/kuuñDa/ naañd dhajji dhajji karna/phaaRna/qiimah karna/ masKH karna/TukRey TukRey karna istri maSHiin/kal daar istri pichchi aam khurañD daar chamrañg bura suluuk karna/GHul GHapaaRa karna/ insaani quuwat laga kar khiskaana/ piTaa'i karna/zabar dasti karna aadimiyat/bahaaduri/buluuGH/insaaniyat/ manhood: n. n. n. v. . a.t. n.t. v. a. n. n. n. n. n. aadam KHor aadam KHor bahaadur/dileyr/jari/SHujaa^ bahaadur aanah/dileyr aanah/mard aanah bahaaduri/mardaañgi/SHujaa^at beyRi/hath kaRi beyRi lagaana/hath kaRi lagaana chalaana/muñtazmi karna/saadhna/sañbhaalna/ tasallut rakhna aasaan/KHuSH lagaam/siidha bañd o bast/iñtezaam/siyaasat kaar kun/kaar pardaaz/mudiir/ muñtazim/peySH kaar iñtizaami âarzi iKHteyaar/amr e rasmi/farmaan zimmah lagaana muKHtaar/wakiil zimmah/zimmah daar jabRa/jabRey ki haDDi ayaal(f. n.t. n. adv. a. n. n. n. n. v. a. v. n.t. n.

manners: mannerism: mannerly: mannerless: n.)/sabiil(f.)/ qata^/raastah(m. n. n. aadam khoj îSHq/junuun/KHabt/paagal pan/sauda/ sanak junuuni/KHabti/majnuuñ/saudaa'i/ sañki KHabti/majnuuñ/paagal naaKHun taraaSHi naaKHun taraaSHi karna alam naSHraH/azhar/baiyyan/faaSH/hawaeda/ khula/paeda/sariiH/ujaagar/waazeH/zaahir hawaeda karna/paeda karna/ujaagar karna bayaan/izhaar/kaSHf/ujaagri/ wazaaHat/zuhuur bar mala/e^laaniyah/khullam khulla/ saaf saaf/zaahirah êlaan/mañSHuur bhaañt bhaañt ka/chañd dar chañd/ka'i guna/ ka'i taraH ka/rañga rañg baaliSHtiya/podna apna kaam nikaalna/haath sey kaam karna/ pheyr phaar karna/saaz baaz karna/suljhaana heyra pheyri waala chaalaaki/joR toR/kaaristaani/ hunar mañdi/pheyr phaar/saaziSH chaabuk dast/chaalaak/joR toR karney waala/ saaziSHi aadam zaad/baSHr/iñsaan/KHalq aadam numa/baSHri/iñsaani bahaaduri/dileyri/rajuuliyat dil aawar/dileyr/jawaañ mard/mard aanah masnuu^i añdaaz/asluub/Daul/Dhaal/Dhab/dastuur/Dhañg/ Dharra/kirdaar/nahj/nau^/paehlu/paeraayah(m. n.t. n. n. n. n. a. . a. a. n. n.t. v. a.t. v. a. a. a. n. v.jawaañ mardi manhunt: mania: manic: maniac: manicure: manicure: manifest: manifest: n. manifestly: manifesto: manifold: manikin: manipulate: manipulative: manipulation: manipulator: mankind: manlike: manliness: manly: man-made: manner: a. a.)/ suurat(f. n. a.)/rawaiyah(m.)/tariiqah/taraH/tarz/taur aadaab/aKHlaaq/KHu/qaa^edah/takalluf aadaab parasti/Dhab baa tamiiz/KHuSH aKHlaaq/mohazzab bad taehziib/bey tamiiz/gaa'odi/gañwaar manifestation: n.

a.t.) paeGHam baraanah chaadar/farGHul chhupaana/Dhaañpna/gheyrna (iñsaani) phañda(m. v. a.i.t.t.) dasti/haaTH ka kaam dasti kitaab(f. n. n. n. n.)/narmi(f. a.t. n. KHuSH aKHlaaqi/saliiqah/taehziib jañgi kaSHti chaal/fauji naql o Harkat/ghaat chaal chalna/joR toR karna/saaziSH karna jaagiir/ta^alluqah KHaadim/naukar Haweyli/koThi/mañzil/maskan/Thikaana GHaer iraadi qatl mardum kuSH mardum kuSHi dabyal/narm/siidha miskiini(f. adv. n. n. n. a. a.mannerliness: man of war: manoeuvre: manoeuvre: manor: manservant: mansion: manslaughter: manslayer: manslaying: mansuete: mansuetude: manta: mantic: mantle: mantle: man-trap: manual: manual: manually: a. v. . n. a.) haath ka likha musawwadah(m. n.t. n. n.)/raah numa kitaab(f.)/SHaraafat(f. n. v.) banaana/ghRna/sana^at karna/ thok par banaana saaKHt gari karna saaKHt saaKHtah saane^ GHulaami sey azaad karna/nijaat deyna khaad Daalna/zar KHeyz karna gobar/khaad pañjah(m. n. manufacture: manufacture: manufacture: manufactured: manufacturer: manumit: manure: manure: manus: manuscript: manuscript: many: v.) kambal(m. n. v. n. n.) haath sey dasti tarbiyat(f. v.) aksar/bahot/ka'i/kasiir/muta^addid manual training:n.)/qalmi nusKHah(m. n.

a. n.t.t. a. n. n. n. n. v.many sided: map: mapmaker: mapper: maquette: mar: marah: marasmus: marathon: maraud: maraud: maraud: marauder: marble: a. n.i.) KHaraab karna/kirkira karna/masKH karna kaR waahaT/talKHi suukha(biimaari)(f. n.t. a. . n. n. v.) gaañja marble-breasted:a. n. n. n. marc: marcato: march: march: march: march: märchen: mare: maremma: margosa: marge: margin: marginal: marginalia: marginate: margosa: marigold: marijuana: n. n. v.) luuT maar ki talaaSH meyñ hona bar baadi karna/luuT maar karna luuT maar luuT/raeh zan goli/marmar/sañg e marmar saKHt dil/sañgiin khal/phok/seyTi bah zor Had/sar Had/sar Hadi êlaaqah bah qataar chalna/chal deyna/ fauji añdaaz sey chalna dar badar karna/kuuch karna kuuch/rawaañgi kahaani/qissah ghoRi kachhaar/saaHili daldal/taraa'i niim(f. v.i.) HaaSHiyah/kinaarah/lab goT/HaaSHiyah/kinaarah/kor/lab HaaSHiyaa'i/kinaarey ka taSHriiHaat/tauziiHaat HaaSHiyah lagaana niim geyñda(m. hamah giir KHaakah/KHariitah/naqSHah naqSHah naweys naqSHah naweys chhoTa namuunah(m. n. n. v. n. n. v. n. n. n. n.) lambi dauR(f.t.

n.) qaabil e azdawaajiyat/SHaadi key qaabil biyaahta/SHaadi SHudah/suhaagan guuda/lub/maGHz/qalb guudey daar ghia/lauki nali marketability: n. a. a.)/biyaah(m. n. n. n.)/SHaadi(f. n.) KHariid o faroKHt/sauda baazaar darjah(m. v. marketing: marketplace: marks: marksman: maroon: maroon: maroon: marplot: marquee: marquetry: marriage: marriageable: married: marrow: marrowy: marrow: marrow bone: n. a. n.marina: marine: mariner: marionette: marital: maritime: mark: mark: marked: marker: market: market place: market rate: marketable: n. n. chhoTi godi(f.)/KHaanah abaadi(f. v. n. n. n.) aabi/baeHri/daryaa'i/samañdari jahaaz raañ/mallaaH kaTh putli azdawaaji/zauji baeHri/daryaa'i âlaamat/asar/daaGH/Had/hadaf/KHat/naqSH/niSHaan/ niSHaani/paehchaan/qadam ka niSHaan/sar Had niSHaan lagaana/qalam bañd karna/ raqam karna mumtaaz/numaayaañ/waazeH niSHaan lagaaney waala baazaar/gañj/mañDi/suuq baazaar/kaTra nirKH bikaa'u bikaa'u pan(m. a.) niSHaanah baaz/niSHaañchi/tiir añdaaz bhagoRa GHulaam aawaarah phirna/maTar gaSHt karna kiSHmiSHi rañg kaam bigaaRney waala KHeymah/SHaamiyaanah miina kaari âqd(m. a.t. n. . n. n. a. n. n. n.t. a. n. n. a. n.

)/joR(m. . n.t.) dal dali saf aara baazaar/kaTra/mañDi âskari/mirriiKHi Harbi funuun zeyr bañd jaañ nisaar/SHahiid jaan nisaari/SHahaadat âjuubah/anokhi chiiz âjab/Haerat añgeyz âjab taraH sey/niraali raah sey kaajal baKHt aawaar/gañDa/guTka mard aanah/muzakkar/nar mardaañgi/rajuuliyat bhurta/kachuumar/maliida/saani bhurta banaana/kachuumar nikaalna Dorey Daalna baehruup/bahaanah/chehrah/ chehrey ka charbah baehruup karna/bheys badalna/chhupaana/ pardah Daalna pardah poSH/poSHiidah aziiyat sey lutf uThaana me^maar/raaj giir ta^miir karna me^maari/raaj giiri chaehka(m. n. a. n. a. v.)/saathi(m. n. n. v.)/radda masonry (course):n. v. n. n.i. n.marrow: marry: marry: Mars: marsh: marshland: marshy: marshalled: mart: martial: martial arts: martingale: martyr: martyrdom: marvel: marvellous: marvellously: mascara: mascot: masculine: masculinity: mash: mash: mash: mask: mask: masked: masochism: mason: mason: masonry: n. adv. n.t. v. n.t.t. v. v. aaR(m.i. n.)/yaar(m. n.) âqd karna/biyaahna/palley baañdhna/ riSHtah karna/SHaadi karna biyaah karna/biyaahna/SHaadi hona mirriiKH dal dal daldali êlaaqah(m. a. n. n. a. n. a. a. n. n.

n.t. n. n.)/sar kaar/ustaad(m.) âaqa/asHaab(m. v.) bey aab/maañd jawaab(m.) maKHluuq qatl karna/zabaH karna KHuun reyzi/qatl âam daabna/maaliSH karna maaliSH champi karney waala/maaliSHiyah baRa/bhaari/jasiim/kasiir/Thos jasaamat/Thos pan jalsah' e âaam bhaari pan/giraani/Thos pan khamba(m. n.) hunar mañdi Haasil karna/tasallut Haasil karna/ übuur Haasil karna dastaras/hunar mañdi/mahaarat/ûbuur kamaal/mahaarat/ustaadi kaamil/KHud sar/maahir e fan maahir aanah añdaaz sey SHaah kaar/SHaah paarah âla nasl ustaadi GHazab ki chaal/kamaal kamaal/KHuubi/SHaah kaar chabaana chaab/chabaa'i pistaanoñ ki suujan/waram e pistaan boriya(m. n.t.)/ saani(m. a. n. .t. adv.masque: masquerade: mass: masses: massacre: massacre: massage: massage: masseur: massive: massiveness: mass meeting: massiness: mast: master: n. n. n. n. n.)/Haakim(m. n.)/ thok(m. a.)/chaTaa'i(f.t.)/farSH(m. baehruupiya tamaaSHah baehruup/sawaañg meylah az dahaam/bhiiR/meqdaar(f.)/ waaris(m.)/maalik(m. master stroke: n. n. n.)/maahir(m.)/muqaabilah(m. n. n.)/wali(m.)/joR/joRi/meyl(m. masterwork: masticate: mastication: mastitis: mat: mat: match: n. n. n.)/puSHtaara(m. n.)/ miyaañ(m.)/saaHab(m. v. n.) master: mastery: masterliness: masterful: masterfully: masterpiece: master race: mastership: v.)/mastuul(m. v. n. n.

) reyaazi daañ subaH ka waqt jufti(f. v.)/qissah(m. a.)/nikaah(m.match: matches: matchbook: matching: matchless: v.)/mas'alah(m. n. munaasib hona/yaksaañ hona diya salaa'i diya salaa'i ki Dibya muqaabil/yaksaañ âdiim ul misaal/bey naziir/laa jawaab/ laa saani/yakta barq añdaaz/tufañg ka ghoRa kuTni(f.t. . n. n. n.t. a. adv. n. n.) wujuud meyñ aana maa'ddi taur par maa'ddah parasti daehri/maa'ddah parast daehriyaanah/maa'ddah parastaanah asbaab/saamaan maadari/maadraanah/maañ ka maamta(f. maternity: matey: mathematics: mathematcian: matin: mating: matriarch: matricide: matricula: matrimony: matrix: matron: matter: n. n. n. maternal affection:n.)/SHaadi(f. a. materiel: maternal: n.) matchlock man: n. a. n.t. n.) ham nawa/rafiiq e Hayaat/saathi bar daaSH karna/joRa bañna/SHaadi karna maañ/waalidah jismaani/maaddi/taba^i maaddah(m. n. n. n.) bachchah daani/kokh/qaalib/saañcha muñtazimah/ra'iisah/ustaani baat(f. materialistic: a.)/maSH SHaatah(f. n.) janaapa/zachgi dost/saathi/yaar reyaazi(f. a. v.)/mawaad/saamaan/wujuud(m.)/maaddah(m. a.)/ mo^amalah(m. matchmaker: mate: mate: mater: material: material: materialise: materially: materialism: materialist: n. n. n.) sardaar âurat apni maañ ka qatl taalibaan ki fehrist do bol(m. n.

n. a. v. adv.)/sabzah zaar(m. v.matter-of-fact: a. matting: mattock: mattress: mature: mature: matured: maturedly: maturity: maudlin: maul: maunder: mausoleum: mauve: maverick: maw: mawkish: mawkishness: maxilla: maxim: maximise: maximum: may: maybe: mayhem: mayor: maze: mazy: me: mea culpa: meadow: meagre: n. a.t. n. n. a.) gabbha(m. n. n.)/gadda(m. n. n.) bahot kam/baañjh/chhoTa/dubla/ kam/naa kaafi/patla/qadr e qaliil . a. adv. v. v.) baaliGH hona/pakna/puKHtah hona baaliGH/puKHtah/puKHtah kaar/rasiidah mubliGH/pakka baaliGH aana buluuGHat/puKHtagi aab diidah/chakraaya hu'a/jazbaati bura suluuk karna/marammat karna/ piTaa'i karna/Thukaa'i karna bachchey ki taraH raal bahaana/gila karna maqbarah/rauzah niilguuñ arGHawaani aazaad KHayaal jaan war ka peyT jazbaati/kariih/makruuh/naa gawaar/phiika karaahat añgeyzi/naa gawaari jabRey ki haDDi masa'lah(m. n.i. a. v.t. a. GHaer dil chasp/haqiiqi/Thus/waaqe^i boriyah/chaTaa'i/Taat phaa'oRa(m. n. a. n. pron. n. a.t.)/qaa^edah(m.) bahot baRhaana/mubaaliGHah karna âziim tariin/GHaayat imkaan zaahir karna mumkin/SHaayad saffaakaanah qatl ra'iis e baldiya bakheyRa/bhuul bhulaiyaañ(f.t.)/ uljhan peychiidah/Zoliidah maeñ/mujh ko/mujhey apni GHalti sey chara gaah(f. a.)/pheyr(m. a.

)/ sabiil(f.) aaTey jaesa/dhabbey daar/safeyd chhichhora/chhoTa/faro maayah/kamiinah/ kam zarf/KHasiis/ochha/past/rakiik/raziil/ siflah/subuk sar/zabuuñ darmiyaani/wast awaarah gardi karna bal khaata hu'a/pur peych peych daar GHaraz(f.)/ paRtaal(f. n. n.)/ wasiilah(m.)/tufael(m. n.)/chaarah(m.) dar asna dar iiñ asna /is dauraan meyñ KHaariSH/KHasrah(f. a.)/niyat ahem/pur ma^ni aehmiyat chhichhora pan/kamiinah pan/KHissat/paaji pan anaap SHanaap/bey kaar/bey ma^ni/laGHw/mohmal/ waahi/uuT paTaañg/waahi tabaahi asbaab(m. a.)/iraadah/mafhuum/ ma^ni/maqsad/matlab(m.)/masaaHat(f. n.meagerness: meal: meal: mealy: mean: n.)/waastah(m. fuqdaan(m. n. v. meanness: meaningless: means: n.) paemaa'iSH aqdaam mean: meander: meandering: meanderous: meaning: meaningful: a. a.) purzoñ ki saaKHt niSHaan/tamGHah . n.)/Haasil kalaam(m. adv. v.) aaTa(m. a. a. a. goSHt dast kaar/mistri(m. n. n. a.)/ta^aam(m.) bad Haal/dhabbey daar/KHaariSH zadah aañkna/maapna/naapna/paemaa'iSH karna âmal/aqdaam/Dag/paemaanah/qadam/ qayaas/wazn maeHduud/mauzuuñ/munaasib/napaa tula añdaazah(m.t.)/naap(f. n. meantime: meanwhile: measles: measly: measure: measure: measured: measurement: measuring: measures: meat: mechanic: mechanism: medal: adv. a.)/muraad(f. n.) khaana(m.)/zarii^ah(m. n. meaningfulness: n.)/daulat(f.)/kami(f. a.t.

a. a.t.) fikr añgeyz inhemaak zamiin key wast meyñ waaaqe^ ausat/darmiyaan/waastah/wast/zarii^ah KHalt/khichRi/uljha meditativeness: n. a. medicinal roots:n.t/i.) dawaa'i sey êlaaj karna êlaaj/mo^aalijah adwiyaati/êlaaji/SHifaa'i jaRi buuTi(f. a. dhiyaan(m. medicable: medicament: medicate: medication: medicinal: a. n. a.medal: medallion: meddle: meddler: meddling: meddlesome: mediaeval: v.)/tawassut(m.) daaru/darmaan/dawa/dawaa'i/êlaaj ausat darjey ka/ma^muuli Mediaeval Times:n. medicinal herbs:n.)/wasiilah(m. v. v. medicine: mediocre: meditate: meditation: meditative: n.)/muraaqibah(m. a. v.)/saalisi(f.)/GHaur(m. a. medical treatment:n. GHaur karna/sochna n.) jaRi buuti(f. . medial: median: mediate: mediate: mediation: mediator: medical: a. a. tamGHah deyna baRa tamGHa daKHl añdaazi karna/gaR baR karna/ghusna/ Taañg aRaana daKHl añdaaz(m. mediterranean: a. n. v. n.)/ tufael(m.t. a. n.) daKHl añdaazi muKHil quruun e wastah sey muta^lliq quruun e wastah biich ka/dar miyaani dar miyaan ka/wasti âariz/biich/Haa'el biich bachaa'o karna/paRna/saalisi karna/ SHafaa^at karna biich bachaa'o(m. n.) saalis/SHafii^ tibbi êlaaj qaabil e êlaaj dawa(f. n.)/tafakkur(m.t.t. medium: medley: n. a.

n. n. a.) dhiima/maddhim/KHaliiq/paka hu'a mulaa'emiyat/narmi naGHmah saaz aahañg/laey/naGHmah garma/KHar buuzah/sardah/tar buuz pighalna/taeHliil hona Hal karna/pighlaana/taa'o deyna .medulla: meed: meek: meekly: meekness: meet: meet: meet: meeting: megacity: megalith: megaphone: Melia: melancholy: melancholy: mélange: meld: mêlée: melee: meliorate: meliorate: mellorable: mellorative: meliorism: mellifluous: melodius: mellow: mellowness: melodist: melody: melon: melt: melt: n. v. n. n. a. n. guuda ajr/meHñtaanah/silaH miskiin/narm mizaaj/neyk narm mizaaji sey bey himmati/miskeeni laa'eq/mauzuuñ/munaasib do chaar hona/iñkaar karna/milna/milna julna ikaTTha hona/jama^ hona/julna añjuman/jalsah/milaap/mulaaqaat/soHbat baRa SHehr baRa patthar bhoñpu/bulañd go bakaa'in afsurdah/dil figaar/dil giir/Haziiñ/maluul afsos/malaal/paZ murdagi/sauda KHalt/khichRi/pañch meyl milaana/tarkiib deyna hañgaamah afra tafri/balwah/dast badast laRaa'i/ fasaad/ghamsaan ka ran behtar banaand/durust karna/sudhaarna behtar hona qaabil e islaaH behtar/islaaHi islaaHiyat KHuSH aahaañg/SHahed sey bhar puur KHuSH nawa/sureyla(m.t. v. n.t. n. n. a. n. a. a.)/sureyli(f. v. n. n. v. n.t. ai. n. v. a. a. adv.i. n.t.i. n. n.i. v. v.

adv.) adna/KHaañgi/niicha/zaliil ghareylu naukar(m. n.)/KHidmat gaar farmaañ bardaari sey gardan toR buKHaar hilaali hilaali jism sin e yaas kasrat e Haeyz . n.) GHiSHa/jhilli/pardah niSHaani/yaad gaar yaad daaSHt() sawaaneH ûmri yaad gaareyñ(f. n.melting pot: meltwater: member: membership: membrane: memento: memo: memoire: memorablia: memorial: memorised: memorandum: memory: men: menace: menace: menage: mend: mend: mendable: mendacious: mendacity: mendicancy: mendicant: menhir: menial: menial: menially: meningitis: meniscold: meniscus: menopause: menorrhagia: n.) aafat/bala/DapaT/dhamki/KHatrah Daraana/dhamki deyna ghar baar/KHaanah daari durust karna/marammat karna/Thiik karna/ rafu karna/ustuwaarna durusti/marammat/rafu/sudhaar qaabil e marammat dhokey baaz/jhuuTa/kaazib/pur fareyb daroGH/jhuuT(m. n. n. n. n. n. a. n. n. n. n. n. n. v. n.t. n. n. v. n. a. a. n.)/kizb darweySHi/faqiiri aazaad/bhikaari/bhik mañga/darweySH/ faqiir/KHirqah poSH laaTh(f.) ârz daaSHt/niSHaani/yaad gaar maeHfuuz yaad daaSHt Haafizah/KHaatir/zikr/yaad/yaad daaSHt mardum(m. n. a. n. kaThaali barfaab/pighla paani ûzw/fard/rukn rukniyat(f. a. n.t. a. n.

n. n.)/naap/qiyaas(m. .) khaanoñ ki fehrist ba bu/saRaañd bad buu daar/gañda/muzir/saRa hu'a taajiraanah/tijaari banya pan/tijaarti nizaam bhaRey ka/kiraaye ka TaTTu/matlab ka yaar KHud GHarzi/matlab parasti bazaaz/kapRa beychney waala bazaaz ki dukaan maal(m.) qaabl e paemaa'iSH paemaaiSHi masaaHat(f. mercer: mercery: merchandise: merchant: merchantman: merciful: n. a.) maah waari Haez aana Haez(m.)/sauda gar/taajir/thok ka beopaari tijaarti jahaaz kariim/KHuda taras/raHiim mentioned: mentionable: mentor: mentum: menu: mephitis: mephitic: mercantile: mercantilism: mercenary: pa.)/mataa^(f. n. v. n. mercenariness: n. n. v. maahaanah/maah waar nazaakat/zaraafat/zebaa'iSH aaraastah karna/e^zaaz deyna baa îzzat/baa waqaar/faiyaaz/mehrbaan Haez(m.)/murSHid/ustaad ThoRi(f.) beopaari(m. n. a.) âqli/dimaaGHi/KHayaali/zehni zahaanat/zehniyat iSHaarah/charcha/Hawaalah/naam/ tazkirah/zikr iSHaarah karna/charcha karna/Hawaalah deyna/ naam leyna/tazkirah karna/zikr karna/ zabaan par laana mazkuurah qaabile izhaar/qaabil e zikr ataaliiq/guru(m.t. n.i. n. n. n. a. v.t.)/Thuddi(f. a.t.mensal: mense: mense: menseful: menses: menstrual: menstruate: menstruation: mensurable: mensural: mensuration: mental: mentality: mention: mention: a. a. n. a. a. a. n. n. a. n. n. n.

a. n. n. adv. n. a. v.) Hauz/jhiil/taalaab bila milaawaT/faqat/KHaalis/maeHz/sirf faqat/maeHz bhaRkiila/tamtaraaqi/zarq barq zam karn/yak jaan karna yak jaan hona iñzaam/waeHdat nisf un nahaar achchhaa'i/aehliyat/Haesiyat/KHuubi/leyaaqat/ qadr/tausiif/ûmdagi/wasf laae'q bañna laa'eq hona aehl/mustaHaq/qaabil naa aehl/GHaer mustahaq achha/qaabil/SHaañdaar jal pari/samuñdari deywi/zan e maahi aadam e aabi/jal maanus/mard e maahi KHusHi sey iñbisaat/faraH/rañg raliyaañ/ tarab/uchhal kuud KHuSHi/musarrat/rañg raliyaañ/ziñdah dili KHañdaañ/KHurram/masruur/ rañgiila KHuSH baaSH/rañgiila hañsi/tafriiH/teohaar jaali/phañda jaal meyñ phaañsna/jaali banaana mercilessness: n.mercifully: merciless: mercilessly: adv.)/SHafqat(f.)/ SHafaaqat(f. a. n. n. n. n. raeHm dili sey bey dard/bey raeHm/jallaad/kaTTar/sañg dil bey raeHmi sey/sañg dili sey bey dardi/bey raeHmi/saffaaki/ sañg dili paarah/siim aab chañchal/mutaGHaiyar/siim aabi/SHoKH karam(m. v.)/raeHm(m. meretriculous: a.t. a. n. a. adv. v. n.t.)/tars(m.i. a. n.i.t. a. n. . a. adv. v. merge: merge: merger: meridian: merit: merit: merit: merited: meritless: meritorious: mermaid: merman: merilly: merriment: merriness: merry: merrymaker: merrymaking: mesh: mesh: v.)/marHamat(f.)/raeHmat(f. mercury: mercurial: mercy: mere: mere: merely: n.

n. a. n. a. n. n. n. a. a. n. n. n.t. n. n. v. n. adv. a.) îlm e aab o hawaa/mausamiyaat Dhab/Dhañg/iñtezaam/qaa^edah/qariinah/ raah/tarkiib/tariiqah/zarii^ah baa qaa'edah moHtaat baariik biini sey/bahot eHteyyat sey kaam/peySHah qaafiyah/ûruuz/wazn baRa SHaher . n. n. adv. n. a. n.mesial: mess: mess: mess: messily: messiness: message: messenger: messiah: metaphor: metal: metallic: metallurgy: metaphor: metaphoric: metaphysics: metaphysical: metastable: mete: mete: mete: meter: meteor: meteorite: meteorology: method: methodical: meticulous: meticulously: metier: metre: metropolis: a. a. n. adv.t. n. darmiyaani/wasti khaana/fauji khaana bey tartiibi/chaupaT/gaR baR/ghapla/gol maal/ khaT raag/jhameyla/uljhan gaR baR karna/KHaraab karna bey tartiibi sey afra tafri/bad Hawaasi/bey tartiibi faryaad/KHabar/paeGHaam/payaam fariSHtah/har kaarah/naamah bar/ paek/qaasid/raawi masiiHa/nabi misaal dhaat/ma^dan dhaat ka/ma^dani dhaat kaari/ma^daniyaat iste^aarah/kinaayah/majaaz majaazi ilaahiyaat/maa ba^d ut tabiiy^aat ilaahiyaati/maa ba^d ut tabiiy^aati bahot kam paa'eydaar Hissah baañTna/napaa'i karna Had/sar Had/naap gheyr/Had naap/paemaanah SHahaab/SHahaab e saaqib SHahaabi patthar(m. n. n. v.

n. n. a. a. n. v. n.t.metrology: metropolitan: mettle: mettlesome: mew: mew: mew: mew: mewl: mezzanine: mezzo: miasma: mica: microbe: microclimate: microphone: microphysics: microprint: microscope: microscopic: mid: midair: midday: midden: middle: middle: middle ages: middle class: middleman: middling: midget: midland: midline: n. n. n. n. a.)/kir kira pan/saRaañd abraq/talaq jarsuumah(m. a. n. n. miqyaasiyaat baRey SHaher ka gun/himmat/jazbah/jauhar/KHaas mizaaj/mizaaj baa himmat/dam KHam waala/jazbaati/jii daar astabal/eHaatah/qaed/qafas Habs karna/pheyñkna/qaed meyñ Daalna miyaa'oñ miyaa'oñ karna billi ki miyaa'oñ bachchey ki tarah bilakna do chhati/machaan(m.i. n.t.) dar miyaanah bey mazahgi(f. n.)/darmiyaan(m.) maddham/mutawassat baaliSHtiya/bauna/chhoTa añduruun e mulk KHat e ausat . n. n. n. n. n. n. n. n. a.) darmiyaani/wasta qaruun e wasta darmiyaani tabqah waastah(m.) til baraabar/zarrah baraabar biich ka/darmiyaani/wasti feza do paher/nisf un nahaar ghuura(m. a. n. a. n.) êlaaqaa'i aab o hawa bulañd go KHurd tabia^aat KHurd taswiir KHurd biin(f.) biich(m.)/wast(m. v. n. v.

) wast e garma darmiyaani muddat(f.)/taaqat(f.)/Hejaab e Haajiz miyaan wast e jahaaz asnaa(m. n.) saeh rozah GHarb e ausat(m.i.)/dauraan(m. n.)/darmiyaan(m.) mohaajir/naql e makaani karney waala hijrat karna/naql e makaani karna iñteqaal/naql e makaani midwife's charges:n.)/sakat(f. v. n. n. a. n. adv. n. a.) aaya/daa'i/daayah/janaa'i/qaabilah janaa'i(f.)/dam(m.) bar ham karna/naa raaz karna/sataana tunak mizaaj âzmat(f.)/SHakar rañji(f.) daayah gari(f. a. a. a.)/suurat(f.) wast e saal(m. .t.)/wasti zamaanah(m.) an ban(f. n.)/chehrah(m.) âziim/jabbaar/qaadir/qavi/mazbuut/ SHaeh zor/taaqat war az bas/bah quuwat/bah zor baRaa'i(f. n.)/GHussah(m.midnight: midnight sun: midnoon: midpoint: midriff: midsection: midship: midst: midsummer: midterm: midway: midweek: midweekly: Midwest: midwife: n.) choTa aur KHuub suurat/naazuk aur Hasiin aadhey sar ka dard(m. n. adv.) wast e sarma(m.)/ taaqat(f. adv.) buSHrah(m. midwifery: midwinter: midyear: mien: miff: miff: miffy: might: mighty: mightily: mightiness: mignon: migraine: migrant: migrate: migration: n.)/qudrat(f. n.)/bal(m.)/quuwat(f.)/ tarz(f.)/SHaqiitah(m. n. n. n. n. v.) aadhi raah/mutawassit wast e haftah(m.)/Dhab(m. adv.)/wast(m. n. n. aadhi raat/niim SHab/nisf SHab aaftaab niim SHab do paher markazi nuqtah choli(f. n. n.

n. n. n. a.) narmi miil(m. n. n. n. n. n. a.) sañg e miil(m. n.) aehm waaqe^ah(m. a. n. v. n.) dudhaar/dudhael/SHiir daar aahistah/dhiima/Haliim/halka/narm/mo^tadil phaphoñdi(f.) alaa'iyaañ/garmi daaney maa Haul jañg ju/jhagRaalu/muHaarib faujiyat/jaarHiyat fauji KHusuusiyaat ka Haamil âskari/fauj/fauji muKHaalifat karna razaakaar fauj duudh duuhna/duudh pilaana/ duudh nikaalna/duudhna duudh deyna duudh dohney waala duudh waali/gawaalan/ghosan duudh waala/gawaala/ghosi naa mard/zanaanah/zañKHa ghosi duudh ka daañt duudhiya duudhiya pan akaas gañga/kaeh kaSHaañ chakki/kaar KHaanah .i. n.)/sañg e miil(m. v. n. n.t. a. n. a. a. a. n. hijrati/mohaajiraanah mohaajir/taarik e watan hijrati aawaarah gard/bey KHaanumaañ/bey qayaam/ jijrati/KHaanah bad doSH/raaHil SHahinShaah e jaapaan(m. a. a. n. n. n. n.migrational: migrator: migrational: migratory: Mikado: milch: mild: mildew: mildness: mile: milepost: milestone: miliaria: milieu: militant: militarism: militaristic: military: militate: militia: milk: milk: milk: milker: milkmaid: milkman: milksop: milk seller: milk tooth: milky: milkiness: Milky Way: mill: a. n.

i. n.) pisa hu'a pan chakki waala chaak/chakki ka paaT baajra naql karna naql naql miinaarah Daraa'ona/KHauf naak banaawaTi añdaaz sey bolna/ purzey purzey karna/qiimah karna aatma/âql/dimaaGH/hoSH/jaan/ jigar/KHaatir/man/maelaan/qalb/raa'ey deykh bhaal karna/KHayaal karna/nazar rakhna bey waquuf/laa parwaah meyra(f. n. n. n. n. n. n. a. v. n. v. n. v. v. a. n. v. pron. a. v. n.t.t. v. n.)/meyri(f. a. n. n. n.t.t. v. a. a.t.t.) qatrah kam sey kam .t.mill: millboard: milled: miller: millstone: millet: mimic: mimicking: mimicry: minaret: minatory: mince: mind: mind: mindless: mine: mine: mine: miner: mineral: mineralise: mingle: mingle: mingle: mingled: mini: miniature: minicab: minify: minification: minim: minimal: v. n. piisna moTa gatta(m.) kaan kaan kani karna kaan kan ma^dan ma^dni banaana aameyziSH karna/gaD maD karna/ maKHluut banaana/milaana ghul mil jaana/maKHluut hona/milna KHalt/khichRi maKHluut/SHaamil chhoTa naqqaaSHi kuuchak chhoTi gaaRi chhoTa karna/ghaTaana/kam karna taKHfiif(f.t.

v. n. n. n.t. a. n.) laaDli(f. n. n.)/chhoTi(f. n. n.t. n.)/kaasah laes/sar chaRha GHulaam paadri/waziir wazaarati imdaad/dast giiri imdaadi/KHidmaati wazaarat(m. prep. v.) jur'at karna/qasd karna Dhalaa'i/ghaRaa'i/sikkah saazi muujid/Taksaaliya kam tar/tafriiq bahot chhoTa/zarrah baraabar chhoTey Harf waala âlaamat e nafi baariik/chhoTa(m. n.t. n. n.) bariik biini sey/nuktah sañji sey . n. muKHtasar tariin karna taKHfiif(f. n. a. adv. n.)/daqiiq/KHurd daqiiqah/lamHah/tazkirah ruudaad(f. n. n.) kam tariin kam tariin ujrat kaan kani(f. n. n.) SHañgraf qaaqam/samuur aabi neywla adna/chhoTa/Haqiir/kam tar/KHurd saal/ naa baaliGH/ma^muuli/saGHiir âqliyat/kam sini/naa baaliGHi âqliyati girja bhaañD/gaa'ek/miiraasi gañj/KHaziinah/Taksaal iijaad karna/mohar lagaana/sikkah ghaRna pudiinah(m. n. n. a. n. a.minimise: minimisation: minimum: minimum wage: mining: minion: minister: minissterial: ministration: ministrative: ministry: minium: miniver: mink: minor: minority: minority: minster: minstrel: mint: mint: mint: mint: mintage: minter: minus: minuscule: minucular: minus sign: minute: minute: minutes: minutely: v. a. n.

t. n.t. n. n.) bey tartiibi naa munaasib hona/SHaan key KHelaaf hona misanthropy: misapply: n.)/KHiyaanat(f. n.i. misarray: misbecome: n. misappropriate: v.minuteness: minutiae: minx: minxish: miracle: miraculous: miraculously: mirador: mirage: mire: mire: miry: mirky: mirror: mirth: mirthful: mirthfully: mirthfulness: mirthless: misadventure: misadvise: misallege: misanthrope: n. misapprehend: v. n. v. misappropriation:n. a. a. a.) dhoka/maaya(f. a. . n. n. adv. misapprehension:n. bariiki/diqaat e nazar/muu SHigaafi ma^muuli baateyñ/tazkirah diidah dileyr laRki/SHoKH chaSHm laRki diidah dileyr/SHoKH chaSHm e^jaaz/kamaal/mo^jezah/naerañg âjiib/Haerat añgeyz/karaamaati mo^jizaanah taur par burj(m. v. n. misapplication: n. v. n.t.t.) daldal/kiichaR daldal meyñ phañsna daldali mubham/tariik/udaas aa'inah/aarsi/dar pan/SHiiSHah hañsi/iñbisaat/îSHrat/tarab dil lagi baaz/KHuSH taba^/masruur dil lagi sey/KHuSH taba^i sey dil lagi/hañsi mazaaq/ThaTha afsurdah/bey kaef/bey lutf/naa SHaad aafat/bad qismati GHalat raa'ey deyna GHalat ilzaam lagaana aadam beyzaar/akal khura/ har eyk sey nafrat karney waala/ iñsaan duSHman akal khura pan/mardum beyzaari beyja tasarruf karna/GHalat iste^maal karna beyja tasarruf/GHalat iste^maal GHalat taur par samajhna bhuul/GHalat faehmi/KHata bey iimaani karna/GHaban karna/ khaana/KHurd burd karna GHaban(m. v.t. adv. a.t. n. n. a.)/saraab(m. v.

miscall: miscarriage: miscarry: v. n. miscegenation: n. miscount: miscreant: miscreate: miscreated: v. misconception: n. bhayaanak/Haraam zaadah bad chalni karna/bad tamiizi karna bad atwaari/bad tamiizi GHalat raa'ey/jhuuTa âqiidah GHalat taur par samajhna gumraah GHalat añdaazah lagaana bhuul chuuk/GHalti bura bhala kaehna/GHalat naam leyna GHalti/isqaat e Hamal/naa kaami naa kaam hona/peyT girna eKHtelaat e nasl hamah jaehti/mutafarriqah/phuTkal/phuTkar ma^juun e murakkab bad qismati/ittefaaq fasaad/fitnah/Harkat/KHalal/paakhañD/ SHaraarat/SHar/SHoKHi/SHoSHah fitnah añgeyz/SHaraarat karney waala/ SHaraarti fasaadi/fitnah añgeyz/pur aaSHob/ SHaraarti/SHariir/SHoKH fasaad/fitnah/SHaraarat/SHoKHi aameyKHti GHalat rañg deyna GHalat samajhna GHalat Hesaab lagaana GHalat samajhna GHalat faehmi bad chalni/siyaah kaari GHalat ma^ni samajhna GHalat mafhuum GHalat giñna bad zaat/paaji/SHaetaan bad suurat banaana bad suurat/bad waza^ miscalculation: v. mischief-maker: n.t. v. n. misconduct: misconstrue: n.t. v.t.t.i.misbegotten: misbehave: misbehaviour: misbelief: misbelieve: misbeliever: miscalculate: a. n. mischievousness:n. miscible: miscolour: a. v. miscompute: misconceive: v. v.t. a. v.t. . v. v. miscellaneous: a. n.t. miscellany: mischance: mischief: n. n. v. misconstruction:n. n.i.t.i.t. miscomprehend: v. n.t. mischievous: a.

a. n. a. v. v.t. v. v. n. n.miscredit: misdeed: misdeem: misdemean: misdemean: misdemeanour: misdirect: misdirection: misdo: misdoing: mise: miserable: miserablness: miserably: miser: miserliness: miserly: misery: misfit: misfortune: v. n. n.i. v. n.t. v. a.t.t. n.t. v. n.t.t. adv.)/naa munaasib rawaiyyah baehkaana/gumraah karna GHalat raehnumaa'i bad kaari karna/jurma karna bad kaari/GHalat kaari/KHata/qusuur mo^aHidah/samjhota/tasfiyah aafat zadah/bad Haal/bey aaraam/KHastah Haal/SHuum aflaas/bad baKHti/bey kasi/SHikastah Haali/ tabaahi buri taraH sey/naHuusat sey/zillat sey kaa'iyaañ/kañjuus/KHasiis KHissat(m. a. misguided: misguidedly: misguidedness: mishandle: mishap: mishear: mishmash: a. n. yaqiin nah karna bad kaari/bura âmal SHubhah karna bad tamiizi karna mujrim hona buri Harkat(f. adv. a. misgovernment: n.t. . n. n. n.) chañDaal/Hariis/kañjuus/laalchi aafat/bad Haali/falaakat/musiibat/uftaad durust nah baeThna/kuDhab aafat/bala/bad qismati/chakkar/chapeyT/ falaakat/gardiSH/Haadisah/ibtela/jokhoñ/ kam baKHti/musiibat/naHuusat/pheyr/ phuuTi taqdiir/SHuumi/ulTa zamaanah añdeySHah/bad gumaani/Dar/chuuk/dhaRka/ KHatrah/SHak/SHubhah bey iimaani ka bad iñtizaami karna bad âmli/buri Hukuumat baehkaaya hu'a/gum raah GHalat rawi sey gum raahi bad suluuki karna aafat/jhaTka/uftaad GHalat suñna khichRi/maKHluut misgiving: misgotten: misgovern: n. v.

a.t.t. v. misjudge: mislay: mislead: misleader: misleading: misplease: mismanage: v.t. mispronounciation:n.t. a.t. v.t. n. n.t. n. misinform: v. v. misinterpret: n.t.t. v. GHalat niSHaan dahi GHalat ittelaa^ deyna/jhuuT KHabar deyna GHalat KHabar/jhuuTi KHabar jhuuTi ta^biir deyna GHalat ta^biir/GHalat tafsiir GHalat añdaazah lagaana/GHalat samajhna kho deyna baehkaana/dhoka deyna/gum raah karna/ warGHalaana fareybi/gumraah karney waala gum raah kun naa KHuSH karna bad iñtizaami karna/bigaaRna bad iñtizaami/gaR baR naa mauzuuñ SHaadi bey joR GHalat naam deyna GHalt naam SHaadi sey bey zaar âuratoñ sey nafrat karney waala GHalat naam ulTa palTi karna GHalat jagah rakhna/khona bey jaa GHalat chhaapna chhapaa'i ki GHalti GHalti GHalat talaffuz karna GHalat talaffuz/naa munaasib talaffuz bila tanaasub GHalat Hawaala deyna GHalat Hawaalah GHalat paRhna GHalat Hesaab lagaana misinformation: n. mismanagement: n. a.t.t. misinterpretation:n.i. v. v. n.t. n. misquote: misquotation: misread: misreckon: v.t. mismarriage: mismatch: misname: misnomer: misogamist: misogynist: misnomer: misorder: misplace: misplaced: misprint: misprint: misprision: mispronouce: n.t. n. v. v.misidentification:n. v. v. n. misproportion: n. v. v. .

.t. n.t. n.t. v. GHalat taur par yaad rakhna GHalat KHabar deyna GHalat bayaani karna GHalat bayaani bey tañziimi GHalti karna (waar)KHaali jaana khoT bad waza^ karna/suurat bigaaRna bad ha'iyat/masKH SHudah gum/la patah/mafquud kaar/paeGHaam/sefaarat muballiGH/paadri biiwi chiTThi/paeGHaam Hijjah ki GHalti karna bigaaRna/gul chharrey uRaana GHalat bayaani karna GHalat bayaan/jhuuTa bayaan GHalat qadam uThaana/GHalti karna/ Thokar khaana jawaan laRki dhuñd/dhuñdhlaka/kohra dhuñdhlaahaT bhuulna/chhukna/GHalti karna/qusuur karna bhuul/GHalti/KHata/laGHziSH KHata pziir GHalat/naa durust GHalti sey/sahwan GHalti/naa durusti KHata kaar aGHlaat GHalat bayaani karna afendi/janaab/KHwaajah/saiyyad misrepresentation:n. n.i. v. v. adv. v.t.t. v. n. n.t. n. v.t. n. n. a. n. v. v. a.misremember: misreport: misrepresent: v. v. v. n.i. a.t. n.t. n. n. v. n.t. n. misrule: miss: miss: miss: misshape: misshapen: missing: mission: missionary: missus: missive: misspel: misspend: misstate: misstatement: misstep: missy: mist: mistiness: mistake: mistake: mistakable: mistaken: mistakenly: mistakenness: mistaker: mistakes: mistell: Mister: n.

n. v. n. n. a.t. v. v. n.) daaSHtah/maalkan/maeHbuubah/rakheyli naaqis samaa^at bharosa nah karna/gumaan karna bad zani/gumaan/SHak/SHubhah bad gumaan/bad zan/SHakki dhuñdla/kohr aaluud GHalat samajhna bad mazgi/chaSHmak/eKHtelaaf/GHalti/ kaSHiidagi/rañjiSH bad suluuki karna/GHalat iste^maal bey ja iste^maal GHalat qiimat lagaana GHalat muhim/Haadisah/saaneHah GHalat likhna chhoTa kiiRa chhoTa bachchah/reyzah/zarrah ghaTaana/raazi karna narm hona/taKHfiif hona kami/taKHfiif taKHfiifi(f.) kulaahi/pagRi numa bey uñgli ka dastaanah(m.t. n. n. n. a.i. n. kaafir/maeHbuubah/sanam GHalat sochna bey waqt karna akaas pauda bad suluuki karna bad suluuki(f. v.t. n.t. a.t. n. v. v. v. v.t.t. a.mistress: misthink: mistime: mistletoe: mistreat: mistreatment: mistress: mistrial: mistrust: mistrust: mistrustful: misty: n. n. .t. n. n. misunderstanding:n. v. misuse: misusage: misvalue: misventure: miswrite: mite: mite: mitigate: mitigate: mitigation: mitigatory: mitral: mitten: mittimus: mix: mix: mix: mixed: mix up: n. v. n.i.i. n.) parwaanah' e qaed ghulna/milna julna/milna aameyz karna/gholna/milaana/SHaamil karna aameyzah/masaala/murakkab maKHluut/mila jula/murakkab/uljha gaD maD/gaR baR/gol maal/muñtaSHir misunderstand: v.

)/saliiqah/ SHakl/taraH/tarkiib/tarz/taur . v. a. n. v. v. a. n.i.)/KHañdaq(f. n. a. n. n. n. n.)/sabiil(f.t.t. aameyzah kaar/pheyR aameyziSH/iKHtilaat/imtizaaj/khichRi/milaawaT/ SHaa'ebah/tarkiib halki phuuaar bhaag jaana/champat hona/faraar hona fann e Hifz/Haafzey sey muta^lliq Haafizah parwar/Hifzi gilah/SHikwah gilah karna/karaahna/rona piiTna naalaañ khaa'i(f. n. a.t. n. n. v.t. v. a. n. a. n.t. v. n. n.) KHañdaq banaana balwa karna/GHalbah karna/TuuT paRna az daHaam/bhiiR/hujuum/jam ghaT/ThaTh balwaa'i/fasaadi mañquulah/mutaHarrik/saelaan paziir chalta ghar laam bañdi karna Haalat e jañg/laam bañdi/taiyaari saelaan paziiri/talawwun añboh raaj/hujuum SHaahi bad ma^aaSH/balwaa'i/fasaadi chiRhaana/Dhaalna/pagRi uchhaalna/ mazaaq uRaana jhuuTi hañsi/mazaaq/ThaTha bhaañD/naqqal/zaaHik mazaaq/tazHiik/ThaTha tañnaaz namuunah numaa'iSHi/zaahiri jihat/suurat añdaaz/Daul/Dhaal/Dhab/Dharra/Dhañg/ qariinah/ruup(m. n. a. n.mixer: mixture: mizzle: mizzle: mnemonic: mnemonic: moan: moan: moaning: moat: moat: mob: mob: mobbish: mobile: mobile home: mobilise: mobilisation: mobility: mobocracy: mobster: mock: mock: mock: mocker: mockery: mocking: mock up: modal: modality: mode: n. n.

n. a. n. n. v. a. mohair: moiety: n. n. Daul/misaal/namuunah/naqSHah/qaalib/ rasm/saañcha/SHakl baa zaabitah karna maddham/m^tadil/waajibi e^tedaal sey miyaanah rawi(f.t. adv. n. a. a. v. n. n.) Dhañg/dastuur ul âmal(m.)/salaamat rawi(f. a. n. n. v. modus vivendi: n. n.) mo^tadil/saalis/sadar daur e Haazir ka/jadiid jadiidiyat/jiddat pasañdi jiddat pasañd jadiid soch ka jadiid rañg meyñ rañgna jadiidiyat(f.t.t. v. a. adv.t. a. .)/ tariiq e kaar tarz e ziñdagi añguura ki bakri ka uun aadha/adhuura/nisf modus operandi: n. a. n.model: moderate: moderate: moderately: moderation: moderator: modern: modernism: modernist: modernistic: modernise: modernity: modest: modestly: modesty: modicum: modified: modifiable: modify: modification: modish: modular: modulate: modulation: modulatory: modular: modulus: module: n. n.) bey zabaan/Haya daar/KHaak saar/maeHjuub/ SHarmiila KHaak saari sey/paak saamani sey GHaerat/Haya/Hejaab/jheyñp/KHaak saari/laaj/ leHaaz/paak daamani/pardah/SHarm baraa'ey naam/naam ko/til baraabar/zarrah bhar maddham/tabdiil qaabil e islaaH farq karna/radd o badal karna/tabdiili laana islaaH/tabdiili/taGHaiyur/tarmiim taraH daar/waza^ daar ham aahañg/mowaafiq/narm ham aahañg karna/mowaafiq banaana/narm karna lab o laehjah/laeHjah/laHn tarmiimi qadri/SHarHi me^yaar/qadr/zariib ikaa'i(f. n. n.

n. a. a. n. n. v. n. a.t.t. bhigaana/giila karna/KHaraab karna/lutheyRna/ saañna/tar karna chhuut/daaGH bhiiga/nam/nam naak/pich picha/seyr aab bhigona/giila karna/tar karna bhiigna/giila hona/tar hona bhigoney waala/giila karney waala giil pan/nami/ratuubat/siila pan giila pan/nami/ratuubat/siil/taraawat nam naak karna/siila karna gadha(m. adv. v.moil: moile: moist: moisten: moisten: moistner: moistness: moisture: moisturise: moke: molar: molasses: mole: mole: molest: molestation: molester: moll: mollify: mollify: moly: molten: mom: moment: v. adv. . n. n. v.t. n.i. n.) raab KHaal(m.)/til(f.) jaa suus aabru leyna/chheyRna/diq karna/ pareySHaan karna/sataana aabru reyzi/chheyR chhaaR/dast añdaazi/ iiza rasaa'i dast añdaaz/Haarij/muzaaHim GHuñDey ki yaar/tawaa'ef aasuudah karna/KHaamoSH karna/ghaTaana/ pighlaana/raazi karna/SHiddat kam karna ghaTna/pighalna jaadu ki buuTi/tilismi buuTi gadaaKHtah/pighla hu'a ammi/maañ/waalidah aan/dam/daqiiqah/ghaRi/laeHzah/lamHah/ pal/palak/saa^at/saaniya aaj baa aehmiyat/yaad gaari aani/lamHaati pal bhar key li'ey dam badam/har aan/har dam/har lamHey aehm/yaadgaari aehmiyat key saath (present)moment:n.i. v. n.t. momentous: momentary: momentarily: momently: momentous: momentously: a. n.) chau ghaR(f. v. n. n.t. v. adv. n. a. n. n.

)/paesah(m.) aadha tiitar aadha baTeyr/bad zaat/doGHla/ maKHluut un nasl naam tasbiiHi tauHiid/waeHdat e wajuud muwwaHid/waeHdat parast aagaahi(f. n. n. meqdaar e Harkat/zor e Harkat maadar parasti raahibaanh ikaa'i/waaHidah baad SHaah/SHaah/sultaan baad SHaahat/muluukiyat KHaan qaah raaHibaanah raehbaaniyat do SHañbah/piir maaliyaati/zarri maali taur par daam(m. n. n.momentum: momism: monachal: monad: monarch: monarchy: monastery: monastic: monasticism: Monday: monetary: monetarily: money: moneychanger: money lender: moneyed: moneyless: moneymaking: mong: monger: mongering: mongoose: mongrel: monicker: moniliform: monisim: monist: monition: monitor: monitor: monk: monkhood: n. n. n. n.) KHurdiya/sarraaf saahu kaar amiir/daulat mañd/maal daar bey zar/GHariib daulat saazi bhiiR beopaari/saudaagar/taajir/waala saudagari/tijaarat neywla(m.)/zar(m. adv.)/raahib(m.)/maal(m.) naasiH/nigraaañ jaañchna/nigraani karna baeraagi/naasik(m.)/rupiyah(m. a. n. a. n. n. n.)/ittelaa^ naamah/tañbiih(f. n. n. n.)/ raqam(f.)/maayah/naqdi(f. a. n. a. a. n.t. n. n.) faqiiri/jog/raehbaaniyat . a. a. n. n. v. a. n.

n. n. n. n. v. n. a. a. n. a.monkish: monkishness: monkery: monkey: monkey: monkey-nut: monocle: monoclinal: monocracy: monocular: monoculture: monocycle: monocyclic: monodic: monody: monodist: monogamy: monogram: monograph: monolatry: monolatrous: monolingual: monolith: monolithic: monologue: monomania: monopode: monopolist: monopolistic: monopolise: monopoly: monorail: monosyllabic: monotheism: a. n. a. n.) maqaalah waaHid parasti waeHdaani yak lisaan sirf eyk patthar ka bana sutuun yak sañgi KHud kalaami/tañha kalaami KHabt sirf eyk paa'oñ waala ijaarah daar ijaarah daaraanah Theykah daaari ijaarah daari yak paTri yak rukni tauHiid/waeHdaaniyat .t. a. n. a. n. darweySHaanah/raahibaanah raehbaaniyat KHaañqaah bañdar KHaakah/mazHakah uRaana/naqal utaarna muuñg phali eyk aañkh ka chaSHmah yak ruKHa SHaKHsi Hukuumat yak chaSHmah yak fasli yak charKHah yak faslah maatami marsyah/nauHah/soz almiyah nigaar/marsiyah nigaah yak zauji tuGHra(m. a. n. n. n.t. n. v. n. n. n. a. n. n. n. a. a. a.

monotony: monovalent: monster: monstrous: n. monstrousness: n. v. n. a. n. adv. a.monotheist: monotheistic: monotone: monotonic: monotonous: n. n. v. n. a. v. a. . n. a.t. a. n. a.i. a. n. n. n. monstruosity: montane: month: monthly: monticule: monticulate: monument: monumental: moo: mooch: mooch: moocher: mood: moody: moodily: moodiness: moolah: moon: moonbeam: n. a. a.t. n. tauHiid parast tauHiid parastaanah eyk sura/yak rañg eyk sura/yaksaañ ajiiran/yak sura eyk sura pan/yak rañgi yak rañgi/yak saa'i yak giraftah âjiib ul KHilqat/âziim ul baeHsah/deow âjiib/bhayaanak/Haeraan kun/KHauf naak/ pur haul deo paekaari âjiib ul KHilqat kohi/pahaaRi maah/mahiinah Haez/maah bah maah/mahaanah/maah waari pahaaRi/Tiila/ubhaar Tiilah daar aasaar/yaad gaar âjab/bey paaraañ/ jaiyyad/yaad gaari/zabar dast rambhaana aawaarah gardi karna/chhupna/ ghaat meyñ hona churaana/GHaban karna/uRaa ley jaana aawaarah gard/uThaa'i giira/uchakka Haal/kaefiyat/mizaaj/rañg/tabii^at aazurdah/bar ham/chiR chiRa/dil giir/kaSHiidah/ maGHmuum/mizaaji/mukaddar bey zaari sey/chiR chiRey pan sey/ udaasi sey bey zaari/chiR chiRa pan/dilgiiri/ malaal/udaasi daulat/maaya badar/chaañd/maah/maah taab/qamar chaañdni monotonousness: n. adv.

n.t. n.) aKHlaaqi talqiin aKHlaaq(m.)/neyki(f. a.i. n. ratoñdha chaañdni/maah taab chaañd sey munawwar tuluu^e maahtaab qamri mañzar bey ar o paa baateyñ/chaañdni/naa jaa'ez SHaraab diiwaanah/maah zadah/majnuuñ/ saudaa'i/siRi bey waquuf/gol/KHwaab naak/khoyaa hu'a/ gum sum/maah sifat bañjar zamiin/beyhaR barbar aur êrab ki maKHluut nasl/ maeli rañgat waala/haspaaniyah ka musalmaan bañjari êlaaqah kaSHti ko rassi sey baañdhna Hujjat talab/nazriyaati/qaabil e tawajjoh baeHs karna/Hujjat karna pochha lagaana puchaara bey dili sey kaam karna/dil giir raehna dil giir/murdah dil afsurdah/dil giir/paZ murdah/udaas dil giiri/murdah dili/paZ murdahgi chhoTa bachcha/laRka adabi/aKHlaaqi/neyk chalan/SHaayastah nasiiHat(f. n.)/faziilat(f. n. a. a. n. n. v. v.)/uljhaa'o/uljhan . a. n. n. adv. n.t. a.moonblind: moonlight: moonlit: moon-rise: moonscape: moonshine: moonstruck: moony: moor: Moor: moorland: moor: moot: moot: mop: mop: mope: mope: mopish: mopishness: moppet: moral: moral lesson: morally: moralist: moralistic: morale: moralism: morality: moralisation: morals: morass: a. n. n.) aKHlaaqan naaseH/waa^ez aKHlaaq aameyz/naaseHaanah âzm/Hausalah/himmat aKHlaaqiyat bhalaa'i(f. v. a. n. v. n. n. a.) dal dal(f. n.t. a. n. n.

adv. a. .moratorium: morbid: morbidly: morbidness: morbidity: moribund: mordacious: mordacity: mordaciously: mordant: more: more or less: morel: moreover: mores: morgue: moribund: moribundity: morn: morning: a. n. n. a. n. n. a. a. morphological: n. adv.)/fana paziiri/maut(f. n. morning star: moron: moronic: morose: n. adv. n. morrow: morsel: mort: mort: mortal: mortally: mortality: n. n. n. GHizaa'i khumbi balkeh/êlaawah/maziid bar aañ aKHlaaq/atwaar/rawaaj/rusuum murdah KHaanah bey Harkat/jaañ balab/jaan toRney waala jaan jokham fajir/pagaah/subH/taRka seHar/subH niilo far subH ka taara/zehrah aeHmaq/kam âql/KHaam âql aeHmaqaanah/bey waquufaanah/paagal aazurdah/kaThor/udaas SHakliyaati kal luqmah/niwaalah/TukRa laaSH bad chalan âurat baSHar/faani/jaan leywa/mohlik/zarb e kaari bah SHiddat/jaani/kaar gar/kaari fana(f. n. a. a. n. qaanuuni mohlat ajiiran/mariiz/murdah dil/rogi paZ murdahgi sey afsurdahgi/Haalat e biimaari afsurdah dili/biimaari/murdah dili/ niDhaal pan/rog bey Harkat/jaañ bah lab/maut jaesa chubhta hu'a/dil doz/kaTiila/teyz chubhan/dil dozi/kaaT/KHaliSH chubhtey hue'y/tañzan chubhta hu'a/dil doz/jalaaney waal/ kaaTney waala/talKH aur/maziid/phir/sewa/zeyaadah kam o beySH n. a. n.) morning glory: n. n. n. a. adv. n.

i. n. n. n. a.) kaa'i kaa'i daar qadaamat pasañd kaa'i bhara/puraana/qadiim aksar/zeyaadah Had aksar/beySH tar/ûmuuman kahaawat/maquulah/usuul dhabba/zarrah bhajan/mazhabi giit parwaanah/patañga kaafuuri goli bosiidah/farsuudah/kiiRa laga/kirm KHordah maañ/waalidah maañ pan/maamta bey maañ ka/miskiin apna mulk/maadar watan mortgage deed: n. . a.mortar: mortar: mortgage: mortgage: n. n. n. n. n. n.t. v. a. v. n. mortuary: Mosaic: mosaic: mosey: mosque: mosquito: mosquito net: moss: mossy: mossback: moss-grown: most: at most: mostly: mot: mote: motet: moth: mothball: moth eaten: mother: motherhood: motherless: motherland: n. n.)/rehn(m. n. mortification: n.) rehn rakhna rehn naamah(m. n.t. adv. n. a. n. a. n. n. n.) marhuun taabuut banaaney waala bey jaan karna/qama^ karna/maar Daalna/ SHarmsaar karna/zaliil karna bey jaani/nafs kaSHi/tazliil/zohd laaSH ghar muusawi pichchi kaari duur jaana/Harkat karna/Tahelna masjid machchhar machhar daani(f. mortgaged: mortician: mortify: a. v. a. n. chhoTi top/haawan dasta/kharal/okhli gaara girwi(f.

) buu qalmuun/pach rañg/pach meyl/ rañga rañg rañg birañgey dhabbey lagaana dhabboñ waala qaul(m.)/sabab/waastah/wajah/zamiir asbaab(m. v.)/raftaar(f.t. a. n. darrah(m. n.)/usuul chiR chiRa pan/turSH rawi banaana/Dhaalna/saañcha utarna/SHakl deyna Dhaal/phaphoñdi(f. a. v. .i. n.t.t. v.t. v. n. n. n.)/qaalib/saañcha gal jaana/miTTi hona/zaa'el hona aaTa Dhalaa'i/HaaSHiyah bosiidgi Dheyr/paHaaRi/Tiila Dheyr lagaana/morchah bañdi karna baeThna/baRhna/chaRhna/sawaari karna pahaaR/Tiila/ubhaar qaraawal/sawaari/sawaari ka jaan war koh/pahaaR/parbat (foot of a)mountain:n. a. n. a. n. v.) mountebankery: n. n. n. mounting: n. n.) bey Harkat/saakin/saakit mauzuu^ raaGHib karna Haasil kalaam/îllat/niyat/matlab/ mudda^a(m.t.mother tongue: n. a. n. mountaineer: mountainous: mountebank: n.) koh paema kohistaani/pahaaRi ataa'i/fareybi/niim Hakiim ataa'iyat/fareyb/SHeyKHi chaRhaa'i(f. daaman mountain pass: n. n. v. a. motherly: motion: motionless: motif: motivate: motive: motives: motley: mottle: mottled: motto: moue: mould: mould: moulder: mouldered: moulding: mouldiness: mound: mound: mount: mount: mount: mountain: a. maadari zabaan maadari Harkat(f.

mounted man: n. n. mouthy: move: move: move aside: move away: moveable: moving: moveless: movelessly: movement: mover: mow: mow: mower: moxie: much: a.) muuñch(f. v.t. n. mountaintop: mourn: mourner: mournful: mourning: mouse: mousey: mouse-trap: moustache: mouth: mouth: mouthful: mouthpiece: mouthed. n. sawaar qaraawal pahaaR ki choTi maatam karna/pachhtaana/sog manaana/sog karna maatami/nauHah gar/sog waar añdoh giiñ/GHam zadah/pur malaal âza/Huzn/maatam/pachhtaawa/sog chuuha(m. a. n. n. v. n.t. n. n. a. n. adv. n. n. a.) buz dil/chuuhey jaesa/KHaamoSH chuuhey daan(m. n. a.) chheyd/dahaanah/dehan/muñh/ niwaalah/suuraaKH baRi baat karna/hoñToñ sey ragaRna/ muñh meyñ Daalna muñh bhar/niwaalah tarjumaan dehaaney daar/muuñh waala baatuuni chaal chalna/chalna/Harkat deyna/hilna/ khiskaana/sarkaana/uTha kar ley jaana chaal/Harkat/kaar rawaa'i haTaana/khisakna haTna/haT jaana mounted sentry: n. v. a. qaabil e iñteqaal/mañquulah chalta phirta/mutaHarrik/rawaañ bey Harkat/bey juñbiSH bey Harkati aamad o raft/chaal/Harkat/jumbiSH/raftaar/ taeHriik muHarrik ghaas Dheyr ghaas kaaTna ghasiyaar/kaaTney waala jur'at aksar/Dheyr/bahot/faraawaañ/kasiir/zeyaadah . a.t. a. n. n. n. n.

) juuti/khaRaa'uuñ aRiyal/bey waquuf/ziddi GHaur karna/mutaale^ah karna masaalHah milaana/miiTha karna SHaah machhli goSHt ka mirch daar SHorbah pach rañga rañg barañg/taraH taraH ki bhaañt bhaañt ka/buu qalmuuñ guuñ naa guuñ/kasiir ul aSHkaal multicoloured: a. n. a.t. n. a. v. .t. n. v. n. n. n.t. n. v. n. phir bhi/taaham bohtaat/kasrat balGHam daar gañdigi/gobar/khaad/najaasat ka Dheyr KHaraab/gañdah balgham/chiip gaara/gil/kiichaR/miTTi gadla karna/kiichaR uchhaalna/miTTi sey potna/ miTTi sey thopna bad tartiib karna/KHalt malt karna/mubham karna gadla/mukaddar abhaam/gadla pan/uljhaa'o pagRi uchhaalna/toHmat taraazi gulu bañd saadah kapRey aab KHorah/Dabbu/kuuzah GHuñDah/uchakka muñh banaana/muñnh chiRhaana luTeyra Habs waala SHaeh tuut saRi ghaas pattey bhattah/DañD/jurmaanah KHach char(m. n. n. n. a. n.much as: muchness: muciferous: muck: mucuous: mucus: mud: mud: muddle: muddy: muddiness: mudslinging: muffler: mufti: mug: mug: mug: mugger: muggy: mulberry: mulch: mulct: mule: mule: mulish: mull: mull: mullet: mulligatawny: n. n. v. n.t. n. a.t. a. n. a. v. n. multifarious: multifold: multiform: a. n.

a. a. a. multiple-choice:a. n. adv. n. multiplication: n. multiply: multiply: multiplicate: v. bisyaar paehlu/kasiir ul fariiq haft zabaan/kasiir ul lisaan kasiir ul zaraa'e^ karoR pati Haasil zarb/muta^addid kasiir iñtiKHaabi nasl baRhaana/nasl kaSHi karna/ ta^daad baRhaana/zarb deyna ta^daad baRhna/zarb deyna guuñ naa guuñ/kasiir afzaa'iSH/baRhaa'o/nasl kaSHi/zarb multimillionaire:a. n. v. n. zarbi afraat/bohtaat/kasrat baRhaaney waal/zaarib ka'i mañzilah añboh/bhiiR/fauj/hujuum/jamaa'o/jamm e GHafiir/ kasrat/KHilqat ajmaa^i/añbohi bohtaat sey/kasrat sey kasiir giraftah kasiir giraftahgi chup/KHaamoSH ammi buR buRaana buR buRiya buR buRaatey hu'ey bey ma^ni zabaan adaa kaar/naaTak karney waala naaTak/niaqaab poSHi ammi jaan mami muumiyaanah gal su'ey/kañTh maala multitudinous: a.multilateral: multilingual: multi media: a. n. n. n. pahaaRa multiplicative: a.i. a. a. multiplication table:n. n. n. multiple: n. n.t. multivalent: multivalence: mum: mum: mumble: mumbler: mumblingly: Mumbo Jumbo: mummer: mummery: mummy: mummy: mummify: mumps: a.t. multiplicity: multiplier: multistory: multitude: a. a. multitudinously:adv. v. . n.

a.i. chabaana chabaaney waala dunyawi/majaazi/ma^muuli âam añdaaz sey neowla baldiyaati/SHaenri baldiyah darya dili/faezaan/faiyaazi/saKHaawat faiyaaz daary dili sey/saKHaawat sey dast aaweyz/milkiyat ki sanad gola baaruud(m. n. v. n. a. n. n. n. n. n. adv. n. n. v.) murderousness: n. a. n.) paedal safar karna gaaRha/guudey waala/naatawaañ jazbaati/narm jazbaatiyat(f. a. . a.i. a. adv.munch: muncher: mundane: mundanely: mungoose: municipal: municipality: munificence: munificent: munificently: muniment: munition: muntjac: mural: murder: murder: murdered: murderer: murderess: murderous: murderously: v. v. a.t.) chikaara/chhoTa hiran diiwaari taswiir jaan leyna/maar Daalna/qatl karna/ sula deyna KHuun/qatl qatiil/qatl SHudah KHuuni/qaatil qaatilah qaatil aanah qaatilaanah taur par KHuuñ KHwaari/saffaaki bañd karna/qaed karna añdheyra/dhuñdhlaahaT buR buRaana/kuR kuRaana buR buRaahaT/sar saraahaT âzlah/machhli/puTTha machhli daar/puTThey daar âjaa'eb KHaanah dalya(f. n. n. mure: murk: murmur: murmur: muscle: muscular: museum: mush: mush: mushy: mushiness: v. n.)/gaaRha pan(m.)/narmi(f. n. a.t.t. n.)/narm guuda(m. n. n.

n. n.) maeñ hi/maeñ KHud poSHiidah/pur israar pur israar tariiqey sey bheyd/raaz/ûqdah baatini/suufi tariiqat/tasawwuf (classical)music:n. a. n. aux. n.music: n. n. n. n. n. pron. n. n. a.t. n. n. n.)/aaoñlah(m.v. n. a. pron. n. gaana/mausiiqi pakka gaana KHuSH nawa/sureyla saaz naGHmah/saarañg mausiiqaar mausiiqi daan KHar buuzah chhachhuuñdar malmal chaah'iey raa'i/sarsoñ kaRwa teyl/sarsoñ ka teyl daftar/jaa'ezah/majma^/muzaaherah ikaTTha karna/pukaarna iñqilaab e nau^i saakit kaaTna/masKH karna masKH SHudah kaañT chhaañT aaSHob/baGHaawat/fitnah/GHadar baaGHiyaanah/sar kaSHaanah bey waquuf/doGHla kutta/kuñd zehen buR buRaahaT(f. musical note: musician: musicologist: muskmelon: musk-rat: muslin: must: mustard: mustard oil: muster: muster: mutation: mute: mutilate: mutilated: mutilation: mutiny: mutinous: mutt: muttering: mutual: mutuality: my: myrobalan: myself: mysterious: mysteriously: mystery: mystic: mysticism: n. musical instrument:n. a. a. n. musical: a. v.t.) aapas ka/baa hami baa hamiyat meyra/meyrey aamlah(m. adv. . v. n. n.

myth: mythical: mythological: mythology: n. v. a. n. n. n. adv. v.i. a. a. n. a. a. n.t. asaatiir farzi/KHayaali/man ghaRat asaatiiri asaatiir nab: nacket: naevus: nag: nag: nail: naissant: naïve: naively: naivete: naked: v. chhiin leyna/dhar leyna/jhapaT leyna/ uchak leyna halka phulka khaana paedaa'iSHi niSHaan dhamkaana/diq karna/pareySHaan karna/ sohaan e ruuH hona TaTTu/nikamma ghoRa/yaabu kiil/meyKH/mismaar/naaKHun nau zaa'edah/ubharta hu'a/ugta hu'a anaaRi/naa samajh/saadah lauH/ saadah mizaaj/siidha saadah bhol pan sey/bila tasanno^ anaaRi pan/bhol pan/saadah lauHi/saadgi âari/âyaañ/bañjar/barhanah/bey bachaa'o/ bey lebaas/bey niyaam/GHaer aaraastah/ khula/khuli Haqiiqat/nañga/ nañg dhaRañg/ûryaañ bey laag lapeyT/saaf saaf bañjar pan/barhanagi/saadgi/ûryaani naqqaarah bey mazah/kam zor/tiflaanah kaehna/naam dharna/naam leyna/naam rakhna/ naam zad karna ism/naam maSHhuur/naam dahiñdah bey naam/bila ism/gum naam goya keh/ya^ni naam ki taKHti ham naam nakedly: nakedness: naker: namby-pamby: name: name: named: nameless: namely: nameplate: namesake: adv. a. adv. n. n. n. . n. a. n.t. n. n.

a. n. narrow-mindedness: n. v. v.t. n.nap: nap: nape: napery: napkin: napless: Narcissus: narcissism: narcotic: nare: nark: narrate: narration: narrative: v. narrow: narrowly: n. n. n. aañkh lagaana/jhapki leyna/uuñghna/ qaeluulah karna kapRey ki bur/kapRey ka ruu'aañ guddi/mañka/qafa añgochha/dast maal/dastar KHwaan/meyz poSH dast maal/kaaGHzi ya kapRey ka ruu maal bey ruu'aañ/bur key beGHaer nargis nargisiyat naSHah aawar chiiz nathna muKHbir bayaan karna/naql karna/sunaana bayaan/îbaarat/naql/rawaayat aeHwaal/bayaaniyah/daastaan/ Haal/kaefiyat/kahaani/katha/naql/ rawaayat/rudaad/taqriir daastaan go/qissah go/raawi bayaani/taSHriiHi/wazaaHati taeHdiid karna/tañg karna baKHiil/chhoTa/gaehra/GHaa'er/kam chauRa/ kam meqdaar/kam wasii^/kañjuus/KHasiis/ kotaah/maeHduud/muSHkil/muta^assib/qaliil/ tañg/tañg nazar/thoRa tañg Hissah/tañg naa'ey/waadi ba diqqat/ba muSHkil/taa'mmul sey kaTTar/kotaah nazr/muta^assib/past KHayaal/ tañg dil/tañg nazar auchha pan/kam zarfi/kotaah nazri/ tañg dili/tañg nazri/ta^assub fiSHaar/kotaahi/tañg dasti/tañgi/ ûsrat/ziiq kabhi nahiiñ/ko'i bhi nahiiñ/nahiiñ anfi/naak sey muta^alliq maGHnuunah saazi naak sey ada karna Huruuf e GHuñnah guñguni aawaaz sey/naak meyñ sey/naak sey narrator: narratory: narrow: narrow: n. narrow-minded: a.t.t.t. n. adv. n. n. n. adv. n. . a. a. n. v. n. n. narrowness: nary: nasal: nasalisation: nasalise: nasality: nasally: n. a. adv. n.

) qaumi banaaney ka âmal mulki banaana/qaumi yaanah/watnaana millat par wari/milliyat/qaum parasti/ qaumi jazbah aur tamañnaa'eñ millat parast(m. national exchequer: National Guard: n. n.)/ qaumi jazbey sey sar SHaar(m. native: natively: nativeness: n.)/wataniyat(f.) qaum parast aanah qaumiyat(f.) qaumi taur par bey takalluf/deysi/fitri/GHaer masnuu^i/ KHaalis/KHalqi/maeHl e paedaa'iSH/ maqaami/mutawattin/siidha saadah/taba^i baa SHiñdah/deysi/ maeHl e paedaa'iSH/mulki/maqaami ba leHaaz e wilaadat/fitratan/tab^an deysi pan/maqaamiyat natal: natality: natant: natation: nation: nation-wide: nationhood: national: a. nationalise: nationalism: nationalist: v. nau KHeyzi nau zaa'edah/ubharta hu'a/upachta hu'a/ ugta hu'a/wujuud meyñ aata hu'a aluudgi sey/bad tiinati sey/gañdey pan sey/ saKHti sey aaluudah/bad bu daar/bad KHu/bad mizaaj/ bad zaa'eqah/bey huudah/foHSH/GHaliiz/ kamiinah/kaTkhana/KHaraab/maela/makruuh/ naa gawaar/najis/takliif deh paedaa'iShi/wilaadat sey muta^alliq SHaraH e paedaa'iSH/wataniyat baehta hu'a/taerta hu'a paeraaki/SHinawari/taeraaki/ taeraaki ka âmal mulk/qaum baen ul mulki qaumiyat milli/qaumi qaumi baeñk sar kaari KHaazaanah qaumi moHaafiz qaumi aamadani baaGH e milli(m. adv. a. a. a. n. a. . adv.nascence: nascent: nastily: nasty: n. n. a. n.)/qaum parast(m. national park: n. nationalisation: n. n. n.)/ watan parast(m. n. national bank: n. adv. national income: n. nationality: nationally: native: n. nationalistic: a.t. a.

a. a. natural selection: n. a. maqaamiyat/nazriyah e KHalqiyat paedaa'iSH/zaa'echah KHuSH lebaas aanah/KHuSH waz^aanah/ saliiqah mañdi sey nafaasat pasañdi/KHuSH numaa'i/ KHuSH saliiqgi/safaa'i/sajaawaT bana sañwra/KHuSH lebaas/KHuSH waza^/ saaf suthra/saliiqah mañd bey saaKHtah/bila takalluf/bila tasanno^/ fitri/fitrati/paedaa'iSHi/qudrati/taba^i natural childbirth: n. n.)/ qism(f.)/zaat(f. a. n. n.)/taba^(f.)/ kaun(f.)/KHu(f. n.)/kirdaar(m.)/sariSHt(f. . îlm e tabii^i/qudrati falsafah natural resources: n. n.)/kaa'enaat(f. n.) âdam/nafi/sifar hiich bad atwaar/bey huudah/bura/fitnah/SHariir bey huudgi/SHaraarat/SHoKHi GHisyaan/Heqaarat/karaahat/maaliSH/ matli/ubkaa'i qaey aawar naught: naught: naughty: naughtiness: nausea: nauseating: n.)/kaefiyat(f.)/waza^(f. naturalism: naturalist: naturalistic: naturally: naturalness: nature: n. naturalisation: n.nativism: nativity: nattily: nattiness: natty: natural: n.)/nau^iyat/par chhaawaañ(m.)/mizaaj(m.)/KHaslat(f. natural science: n. qudrati wasaa'el tabii^i îlm tabii^i iñteKHaab fitrat sey tabiiq/fitri banaaney ka âmal/ watan giiri dahriyat/fitrat pasañdi/fitratiyat/ Haqiiqat pasañdi dahriyah/fitrat parast/maahir e maujuudaat/ taba^i ûluum ka maahir fitriyat pasañd aanah/tabii^i bey takalluf aanah/fitratan bar jastahgi/bey saaKHtahgi/bey takallufi/ ham waari/qudrati pan âalam(m. n. n. taariiKH e fitri/taariiKH taba^i/ taariiKH e maujuudaat fitri qaanuun/qaanuun e qudrat natural philosophy: n. adv.)/ maaya(f. a.)/fitrat(f. qudrati waza^e Hamal natural history: n. adv.)/qudrat(f. natural law: n.)/ tabii^at(f.

nauseous: nautical: naval: nave: nave: navel: navigable: navigate: navigation: navigator: navy: navy yard: nay: nay: neap: near: a. a. a. n.t/i. a.)/ujli(f. a. a. n. . adv. n. n. a. a. v. n. n. n. n. nazdiik aana/paas aana/qariib aana/ qariib pahoñchna a.)/ûmdah Dhor Dañgar/maweySHi KHuSH asluubi sey/safaa'i sey/suthraa'i sey KHuSH asluubi/kaari gari/ nafaasat/safaa'i/ujla pan/ûmdahgi jheyñpu/nikamma/phuuhaR sadiim/saHaabiyah/sitaaroñ ka jhurmaT sadiimi neat: neatly: neatness: nebbish: nebula: nebular: n. a. n. n. bahot qariib/muttasil/paas/paRos meyñ nazdiik tariin kuchh kuchh/qariiban/qariib qariib/ taqriiban nazdiiki/paas paRos/qaraabat/qurb/qurbat/ taqarrub/yagaangat kam nazar/qariib biin siirat/tabii^at/waza^ baa qaa^edah/chaabuk dast/KHaalis/ nafiis/saaf/saaf suthra/saliiqah mañd/ ujla(m.t. adv. a. makruuh ya Heqaarat aameyz/qaey aawar baeHri/jahaazi/mallaaHoñ ka baeHri wast e kaliisa naaf e charKH/pahiyey ka wast naaf/naafah qaabil e jahaaz raani jahaaz raani karna jahaaz raani jahaaz raan/maahir e jahaaz raani baeHriyah/baeHri fauj baeHriyah godi bey SHak/nah/nahiiñ iñkaar/manfi raa'ey/nafi/tardiid jazar aaSHna/aas paas/baal baal bachna/ bey takalluf/bi/lag bhag/lañgoTiya/ nazdiik/paas/palley/peywastah/ qariib/qariin near: nearby: nearest: nearly: nearness: nearsighted: neat: v. a. adv. n.

n. a. a. a. n. n. adv.t. n. v. n. n. n. n. n. n. a. v. adv. n. n. gar dan daar gardani/sar e sutuun gulubañd gulu bañd/haar/maala/tauq qamiiz ka gala ittelaa^e wafaat/fehrist e amwaat laaSHah KHor/murdaar KHor/murdah KHor laaSHah KHori/murdah KHori qabrastaan/SHaehr e KHamoSHaañ laaSH biini aab e Hayaat/amrat/deotaa'oñ ka maSHruub aaRu ki eyk qism/eyk taraH ka SHaftaalu ras bhara/SHahed bhara ras daan biñt/paeda SHudah chaah'iey/zaruurat mañd hona chaah/eHteyaaj/Haajat/iqteza/zaruurat dar kaar zaruuri matluubah/zaruuri matluubah taur par/zaruuri . n. necessitate: necessitous: necessities: necessity: neck: neck: neck and neck: necked: necking: neckkerchief: necklace: neckline: necrology: necrophagous: necrophagy: necropolis: necropsy: nectar: nectarine: nectarous: nectary: nee: need: need: needed: needful: needful: needfully: a.i. abr numa/dhuñdla/GHaer waazeH/mubham dar kaar/laazim/laazmi/laazim o malzuum/ naa guziir/waajibi/zaruuri laazman/zaruuri taur sey majbuuri majbuur kar deyna/zaruuri kar deyna GHariib/naa daar/moHtaaj lawaazim/lawaazimaat/sar o saamaan/ zaruuriyaat chaah/eHteyaaj/Haajat/laazmah/zaruurat gala/gar dan galey lagana paehlu ba paehlu necessariness: n. n. a.t. a. a. a. n.nebulous: necessary: necessarily: a. v.

n.t.)/sozan naaka nok daar/suu'i ki taraH sozan kaar suu'i sira bey kaar/fuzuul/GHaer zaruuri bey faa'edah/bila zaruurat âdam e zaruurat/bey kaar pan/bey talbi darzan/sozan kaar âurat chikan/kaRhaa'i ka kaam/kaSHiidah kaari/ siina pirona/sozan kaari lawaazim(m. n. n. n. nefariously: adv. n.)/GHaflat(f.needfulness: needle: needle's eye: needlelike: needler: needlepoint: needless: needlessly: needlessness: needlewoman: needlework: needs: needs: needy: n. n. n.)/ far o guzaaSHt(f. . n. nefariousness: n. talab/taqaaza/zaruurat kroSHia ki salaa'i/suu'a/suu'i(dim. v.)/ nefarious: a. n. negate: negator: negation: negative: negative: negatively: negativeness: negativism: negativist: negativistic: neglect: neglect: v. adv. n. n. n. a.)/ chuuk(f. adv. n. n.) laazman/majbuuran faqiir/GHaraz mañd/Haajat mañd/miskiin/ moHtaaj/muflis/mustaHaq/naa daar/ zaruurat mañd bad/bad kirdaar/bad zaat/bey iimaan/ faaHiSH(m. a.)/faaHiSHah(f.)/bey iltefaati(f.t.)/ iñtehaa'i bad ma^aaSH/mazmuum bad ma^aaSHi sey/bey iimaani sey bad ma^aaSHi/bey iimaani/KHabaasat iñkaar karna/mañsuuKH karna/nafi karna iñkaar karney waala/muñkir/naasiKH âdam/fuqdaan/iñkaar/ma^duum/nafi/ salb/tardiid iñkaari/mamnuu^/manfi/salbi/tardiidi manfi bayaan/manfi istelaaH/manfi jawaab/ manfi lafz/manfi tajwiiz manfi taur par/salbi taur par manfiyat/salbiyat iñkaar/kufr/manfiyat/salbiyat muñkir/nafi pasañd muñkiraana/nafi pasañd aanah chuukna/pas e puSHt Daalna/ GHaflat karna/naa kaafi tawajjoh deyna âdam tawajjohi(f. a. a. adv. n.)/lawaazimaat(m.)/bey dhyaani(f. n.

v. a. n. adv.i.sarf e nazar(f. n. a. . negotiation: negotiator: Negro: neigh: neigh: neighbour: neighbourhood: neighbouring: neither: nemesis: n. n. n. adv. a. faraamoSH bey tawajjoh/GHaafil/qaasir bey parwaah/GHaafil/sahel añgaar GHaflat sey/sahel añgaari sey bey parwaa'i/GHaflat SHo^aari/sahel añgaari Dhiila Dhaala zanaanah ghareylu lebaas bey parwaa'i/chaSHm posHi/faro guzaaSHt/ GHaflat bey parwaah/bey qaa'edah/GHaafil/ GHaer moHtaat bey parwaa'i sey/GHaflat sey/GHaer moHtaat KHafiif/baraa'ey naam/ qaabil e nazar añdaazi KHafiif aanah guft o SHuniid key laa'eq/qaabil e iñteqaal baat chiit sey sauda hona/leyn deyn hona/ tabaadlah'e KHayaal hona baat chiit karna/beychna/bhunaana/ guft o SHuniid karna/leyn deyn karna/ peySH aana/muñtaqil karna guft o SHuniid/mazaakrah/mo^amalah darmiyaani SHaKHs/ guft o SHuniid karney waala aswad/kaala/siyaah/zañgi/zañji ghoRey ki taraH hinhinaana ghoRey ki hinhinaahaT agla/ham saayah/paRosi/paas ka aas paas/gird o nawaaH/paas paRos/ paRos/qurb/qurb o jawaar baraabar kaa/paRos kaa neglectfullness: adv. a. n. a/pron. negligee: negligence: negligent: negligently: negligible: negligibly: negotiable: negotiate: negotiate: n.i. v.)/taeHqiir(f. n. n. v. nah yeh nah woh n.) neglected: neglector: neglectful: neglectfully: a. adv. a. n.)/taGHaaful(m. a. jaza/makaafaat e âmal/naa qaabil e SHikast Hariif/paa daaSH e âmal nau klaasiiki nau Hajri/patthar key zamaaney ka aadmi nau alfaaz saazi/na'ey âqaa'ed/ naya îlm e kalaam nau mauluudi Neo-classical: a. Neolithic: neologism: neonatal: n.t.

n.t. n. n. a. n. n. nervousness: nervy: nescience: nesh: ness: nest: nesting: nester: nestle: nestle: n. v. n. nervous system: n. a. nau mauluud nau raasiKH ul e^teqaad nau raasiKH ul e^teqaadi anaaRi/mubtadi/nau aamoz/nau mazhab/ nau waarid nau muriid/nau waarid gilTi/rasoli/sal^ah sala^i bhaañja/bhatiija/biraadar zaadah aqraba nawaazi/aqraba par wari/ KHaweySH par wari/kuñbah par wari aqraba par war aanah samuñdari deywi rag bañdi/rag daari âsb/nas/rag DhiTaa'i/ghamañD âsbi KHaliyah markaz e a^saab âsbi reSHah bey a^saab/bey His/kam zor/naHiif/ pur sukuun âsbi/bey chaen/chiR chiRaaya/GHabraaya hu'a/ Hawaas baaKHtah/kaSHiidah/muzabzab/ za^iif ul qalb a^saabi kam zori/KHalal e a^saab a^saabi nizaam ghabraahaT pareySHaan/mutazalzal/muztarib fuqdaan e îlm mulaa'em/narm raas aaSHiyaanah/baseyra/ghoñsla/naSHeyman darjah bañdi karna/ghoñsla banaana baseyra karney waala/aaSHiyaan naSHiin paas paas leyT kar aaraam deh hona ghar banaana/panaah leyna neo-orthodoxy: n. a. a. n. v. neophyte: neophytic: neoplasm: neoplastic: nephew: nepotism: nepotistic: nereid: nervation: nerve: nerve: nerve cell: nerve centre: nerve fibre: nerveless: nervous: n.i. nervous breakdown: n. n. a.neonate: neo-orthodox: n. v. n. n. n. a. n. . n.t. a. a. n.

)/jaali(f. KHaalis GHeyrna/jaal meyñ phaañsna daam(m.t.)/fareyb(m. n. n. n. KHaalis qaumi paeda waar net profit: nether: netherworld: netting: nettle: nettle: nettlesome: network: neural: neuralgia: neuralgic: neural tube: neurasthenia: neurologist: neurology: neurotic: neurotic: neuter: neutral: neutrality: neutralism: neutralise: n.t. a. n. a. adv. . n. n. n. doriyoñ ka taana baana/ jaal/KHutuut a^saabi/âsbi/zaehri dard e a^saab a^saabi dard sey muta^alliq âsbi nali zo^f e a^saab âsbiyaat daan/maahir ul a^saab âsbiyaat/îlm ul a^saab a^saabi mariiz âsbi marz sey mutaa'ssir bey jiñs/jiñsey muSHtarak/muKHañnas GHaer jaanib daar/ta^diili GHaer jaanib daari/GHaer waabastahgi bey tarfi/GHaer jaanib daari GHaer jaanib daar banaana/ta^diil karna GHaer jaanib daar kaari/ta^diil gari bey asar kar deyney waala/ta^diil gar 'glacier' par paRi hu'i barf hargiz nahiiñ/kabhi nahiiñ/qat^an nahiiñ neutralisation: n.)/ jaal(m. n. v.)/dhoka(m. v. a. n.)/daa'o(m. n.)/uljhan(f. a. KHaalis nafa^ naSHeybi/nichla âalam e aaKHirat/aqliim e ibliis/ dozaKH/jahañnum daam saazi/jaali ka TukRa chheyRna/iSHte^aal dilaana/tañg karna bichhwa ghaas/gaznah/qaraaz baa aasaani chiRh jaaney waala/ pareySHaan kun/tunuk mizaaj dhaagoñ. v.)/phañda(m. a.net: net: net: net income: a. taaroñ. neutraliser: névé: never: n. n. n.) KHaalis aamadani net national product: n. n. n. a.t. n. n.

)/(f.)/naya(m. newly arrived: a.)/taazah(m. n. nevertheless: new: adv. saaneHah. n. newsgirl: newsletter: newsman: newsmonger: n.)/Haaliyah(f. n. newly: adv. anaaRi/kora nau waarid/naya naya aaney waala matki/sutuun e ziinah achhoti aur na'i baat ka muSHtaaq/ nau saaKHtah/nau taraaSHiidah Haal hi meyñ murawwaj abhi abhi/Haal hi meyñ/nau/taazah taazah nau waarid nau byaahta SHaKHs helaal/maah e nau/naya chaañd aKHbaar ya naSHriyah/baat/ittelaa^/ KHabreyñ/paeGHaam KHabar rasaañ idaarah aKHbaar faroSH/pahoñchaata ho/ woh laRka jo aKHbaar beychta ya ko'i qaabil e KHabar Haadisah. aayañdah kabhi nahiiñ/phir kabhi nahiiñ eyk KHayaali jagah/ jis SHaey ka wujuud naa mumkin ho amma/baa wujuud/taa ham/phir bhi Haadis(m. a. a. n. n. n.nevermore: adv. n. news conference: n. . waaqe^ah KHabar naamah/naSHr e aKHbaar KHabreyñ naSHar karney waala/ naaSHir e aKHbaar aKHbaari ijlaas KHabreyñ suaaney waali KHabar naamah/parchah(f. n.)/ittelaa^ naamah aKHbaar faroSH/KHabar nigaar/ naamah nigaar/saHaafi bey sar o paa baateyñ karney waala/ gap baaz/gappi/GHappi/lapaRiya new fashioned: a. n.)/ naweyli(f. newlywed: new moon: news: news agency: newsboy: newsbreak: newscast: newscaster: a.) kachcha/mubtadi/naya naya jadiid añdaaz ka/na'ey tarz par iijaad/iKHtiraa^/jiddat/naya pan/taazgi naya KHuun nau mauluud/nau zaa'edah never-never land: n. n.)/taazi(f. n. n.)/ kora(m. a. maajra.)/nau(m.)/jadiid(f. n. n.)/naweyla(m. newbie: newish: newness: new blood: new-born: newbie: newcomer: newel: newfangled: a.

newspeak: newsprint: newsreel: news stall: news stand: newsworthy: n.) aKHbaari kaaGHaz/chhapaa'i ka sasta kaaGHaz taswiiri KHabar naamah aKHbaari chabuutra. a. next of kin: next-door: next to: nexus: nib: n.newspaper: newspaperman: n. a. n. thaRa ahem ya dil chaspi ki Haamil KHabar/ qaabil e KHabar âehd naamah'e jadiid/iñjiil saal e nau/naya saal nau roz/na'ey saal ka paehla din aas paas/agla/aayañdah/bara bar/duusra/ maa ba^d/muttasil/mila hu'a/nazdiik/ niichey waala/uupar waala/parla/ peywastah/qariib tariin KHuuni riSHtey daar/waaris qariib tariin riSHtey daar mulHiq/ham saayah fauri maa ba^d aaney waala/mulHiq êlaaqah/bañdhan/kaRi/lagaa'o/ marbuut silsilah/rabitah/ta^alluq/waastah Dañk/daraañti ka phal/ko'i nok daar sira/ nok/pariñdey ki choñch/patti/ qalam ki nok/qat kaañTna/khuTakna/kutarna/kutar key khaana KHud biin/maGHruur/taHakkum pasañd daqiiq/dil kaSH/gawaarah/KHuSH gawaar/ laziiz/mehrbaan/mo^azziz/SHaa'estah/ûmdah nafaasat sey/ûmdahgi sey baariiki/baariik biini/KHuubi/ muu SHigaafi/nafaasat/nazaakat/ nuktah daani/suthraa'i baariiki/latiif imteyaaz/nazaakat/ naazuk farq aalah/jharoka/jof/kamaan chah/KHala/ kona/maqaam/martabah/taaq chah churaana/daañta banaana/giñna/SHumaar karna âen mauqa^h/âen waqt/daañta/dan daanah/ newspaper writer: n. n. n. next: a. . new year: n. n. v. n. thaRa aKHbaari chabuutra. n. nibble: nibs: nice: nicely: niceness: v. n. dukaan chah. dukaan chah. prep. adv. aKHbaar/jariidah/parchah/roz naamah aKHbaari naamah nigaar/aKHbaari numaa'iñdah aKHbaar naweys na'i boli(f. n. n. n. n. nicety: niche: nick: nick: n. a. New Year's Day: n.t.t. New Testament: n.

night blind: night cap: a. n. a/adv. . n. night clothes: n. n. n.giñti/qa^r/SHumaar (in the)nick of time: nicker: nicker: nickname: nickname: nicotine: nidify: nidus: niece: niello: niellist: nifty: niggard: n. nazdiik/qariib n. n. night blindness: n.t. n. n. v. night owl: night shirt: n. n. v. âen waqt par dan daanah ya niSHaan banaaney waala/ luTeyra/uchakka/uThaa'i giira hañsi/qaehqahah laqab deyna/naam dharna laaD pyaar ka naam/laqab/ûrf tambaaku ka zaehr ghoñsla banaana baezah gaah/ghoñsla/markaz/ namu gaah/naSHeyman bhaañji/bhatiiji siyaah miina kaari siyaah qalam kaar baañka/chalta purzah/ kaa'iyaañ/khara/phurtiila baKHiil/kamiinah/kañjuus/laal chi buKHl/kañjuusi/kañjuus pan baKHiil/KHasiis/laal chi baal ki khaal nikaalna fuzuul kaam meyn waqt zaae^ karna/ muztarib ho kar chalna kara'el/kaloñji niggardliness: n. n. n. n. night club: night dress: night gown: n.i. night's lodging: n. v. a. n. n.i. niggardly: niggle: niggling: Nigella: nigh: night: adv. lael/raat/SHab SHab KHuun SHab kori/ratoñdha raat ko nah deykh sakney waala/SHab kor mae'y SHabiinah/SHab KHwaabi ki Topi SHab KHwaabi ka lebaas SHabiinah 'club' SHabiinah lebaas jaamah'e SHab baseyra SHab bey daar SHabiinah qamiiz night assault: n. n.

v. a. a. n. n. fuzlah/GHalaazat hañgaam SHab/raat SHab gard/SHab rau aaGHaaz e SHab/aaGHaaz din ka eKHtetaam/ raat ki aamad/SHaam paSHSHah KHwaar/zaliim âñdaliib/bulbul/hazaar daastaan raat bhar/SHab bhar SHabaanah Daraa'ona KHwaab/kaabuus bhayaanak/daehSHat añgeyz/haul naak/ kaabuusi kaala pan/siyaahi âdam âdmiyat/fanaaiyat/iñkaar e kul âdmi/fanaa'i/laa wujuudiyati jiit ki deywi naa daarad/nahiiñ/sifar iñkaar karna chaabuk dast/chaalaak/chust/KHafiif/phurtiila/ subuk/teyz zehen lap jhap/phurti/subuk raftaari/teyzi haalah afraat(f. n. n. n. n. a. n. n.t. n. n.night soil: night time: night walker: nightfall: nighthawk: nightingale: nightlong: nightly: nightmare: nightmarish: nigrescence: nihil: nihilism: nihilistic: Nike: nil: nill: nimble: nimbleness: nimbus: nimiety: nincompoop: nine: ninefold: ninth: nip: nip: nipper: nipping: nipple: nit: n.)/tajaawuz(m. a. a. n. n. v. a. n. n. a.) bey waquuf/buddhu/gaa'odi/koRh maGHz nau nau guna nawaañ chhiin leyna/chuTki leyna/jhapaT leyna/ masosna chuski/ghuuñT/jura^h daspana/chimTi/sañsi chubbhti hu'i/saKHt/teyz chusni/gaat/sar e pistaan juuñ/juuñ ka añDa/liikh .t.)/kasrat(f. n. n. a.)/ zeyaadti(f. n. n. a. n.

a. a. n.t. a.)/tasdiiq(f. a. n. noblesse oblige: n. a. pron. adv.nit-picking: nitre: nitwit: nival: nix: no: no: nob: nobble: nobby: nobility: n. adv. nuktah chiini karna/SHadiid tañqiid karna SHorah aeHmaq/buddhu/koRh maGHz barfaani hiich/nahiiñ la(pref. n. v. a. n. n.)/mat/naa/nahiiñ iñkaar/mat/naa/nahiiñ maal daar/saaHab e asar/saaHab e imteyaaz bey iimaani kar key jiitna/dhoka deyna auwwal darjey ka/KHuSH poSH/SHaa'estah/ teyz tarraar amiiri/a^la aKHlaaq/âali KHaan daani/ buzurgi/faKHr/najaabat/nawaabi/SHaraafat/ tabqah'e umra a^la martaba/buzurg/Hasan/KHaas/maSHhuur/ naami giraami/najiib/SHariif/ûmdah amiir/amiir zaadah âali zarfi/âzmat/baRaa'i/ karaamat/SHariif un nafsi SHurafa a^la darjah key log/aSHraaf âali zarfi ka rawaiyah eKHteyaar karney ka farz âali martabah âurat âali zarfi sey/SHaraafat sey kam Haesiyat/ko'i nahiiñ aziiyat rasaan/muzir/zarar rasaañ daañta/sufaar SHabaanah/SHabiinah raat ko/SHabaanah taur par muKHrib e aKHlaaq/muzir niiñd key jhokey leyna/qubuul karna/ sar hilaana jhukaana iima(f. adv. n. n. n. v. n. n.) chañdiya/guddi/khopRi/muñDiya/qafa duñbal/gaañTh/ghuñDi/gilTi/girah/ noble: nobleman: nobleness: nobles: noblesse: a. noblewoman: nobly: nobody: nocent: nock: nocturnal: nocturnally: nocuous: nod: nod: nod: noddle: node: n.)/qubuuliyat(f.i. n. . a. v.t.

a. n. adv. adv. no man's land: n. n. a. n.)/dhuum/ hullaR/paKH/pukaar(f. nom-de-guerre: n. noiselessness: n.)/SHor SHaraaba baa aawaaz bey aahaT/bey aawaaz/KHaa moSH KHaa moSHi sey bey aawaazi/KHaa moSHi SHor machaaney waala bad bu daar/muzir/muzir e seHat/nuqsaan deh naa gawaari sey ghin/karaahat/mazarrat rasaani/naa gawaari bahot SHor machaaney waala/kalley daraaz/ pur SHor SHor GHoGHa key saath/SHor macha kar aawaarah gard/baddu/bañjaarah/ KHaanah badoSH baddu/KHaanah badoSH KHaanah badoSHi/saeHra nawardi GHaer aabaad zamiin/mutanaaza^ êlaaqah farzi naam/jañgi naam taKHallus noiseful: noiseless: noiselessly: a. nom-de-plume: n. adv.)/ SHor(f. noisemaker: noisome: noisomely: noisomeness: noisy: noisily: nomad: nomadic: nomadism: n. n. n. a. n. n. n. n. n. a. . adv. a.)/uuñchi aawaaz(f. n.gumRi/raas/suujan/ubhaar/ûqdah/warm nodal: nodality: nodose: nodosity: nodule: nodular: nodus: noetic: nog: noggin: nogging: nohow: noil: noise: a. a.)/chapqaliSH(f. n. gaThiila/girah daar/ girah ya gilTi sey muta^alliq girah daari girah daar/gilTi daar/gaThiila gaañTh/girah daari Dala/chhoTi si girah/kañkar/ûqdah girah daar/kañkriili mas'alah/peychiidah nuktah/ûqdah âqli/ma^quul/zehni chobi khuuñTi/iiñT/meyKH chhoTa pyaalah/iñsaani khopRi dhajji bharaa'i/daraz bharaa'i qata^i nahiiñ uun ka reSHah/phursRa bey hañgam aawaaz(f. n.

non-alcoholic: a. non-combatant: a. n. nominal wages: n. n. n. âdam e jaarHiyat GHaer alkoHoli âdam e maujuudgi/GHaer Haaziri GHaer Haaziri bey chau kasi/bey KHayaali/GHaer inhemaaki kaafir/mulHid/muñkir GHaer mutHarrib GHaer laRaaka/GHaer muHaarib GHaer aatiSH giir/jo jaldi aag naa pakRey non-belligerent: n.t. a. n. n. a. adv. non-attention: n. non-believer: n.nomenclator: nomenclature: nominal: nominally: n. GHaer iñtezaami non-aggression: n. . non-combustible: a. n. non-absorbent: a. non-acceptance: n. non-attendance: n. non-adhesive: a. non-appearance: n. n. n. non-administrative: a. a. n. naam deyney waala/tasmiyah kaar ism bañdi/naamoñ ki fehrist/ nizaam e tasmiyah aaTey meyñ namak/baraa'ey naam/farzi/ sirf naam ko baraa'ey naam/maeHz naam key li'ey mafruuzah qiimat zaahiri ujrat naam zad karna naam zadgi/naam zadgi ka âmal naam zad karney waala/naam zad kunañdah faa^el/naam zadah muñtaKHab SHudah/musammi/naam zadah SHaKHs SHara^/SHarii^at SHara^i qaanuuni Hukuumat tarsiim nigaari qaanuuni yaat/ûmuumi yaat qaanuuni yaat ka maahir kulli yaati/qaanuun saaz/SHaare^ GHaer/naa naa qaabliyat GHaer jaazib âdam e qubuuliyat naa chipakney waala nominal price: n. a. pref. nominate: nomination: nominator: nominative: nominee: nomism: nomistic: nomocracy: nomography: nomology: nomologist: nomothetic: non: non-ability: v. n.

n. non-compliant: a. non-distinctive: a. non-objective: a. a.non-communicable: a. non-execution: n. non-existence: n. non-ferrous: non-fiction: a. non-effective: a. non-deductible: a. non-inflammable: a. n. non-observance: a.ghaer musalehaannah GHaer muwassil GHaer muta^addi âdam e iSHtiraak/âdam e ta^aawun naa musaa^id GHaer akkaal naa qaabil e tafriiq âdam e Hawaalgi/âdam e taqsiim GHaer taKHriibi GHaer mumaiyyaz GHaer mua'ssir/naa kaarah naa aehl/naa kaar guzaar GHaer muñtaKHab jis meyñ sey bijli nah guzar sakey âdam ta^miil âdam/âdam e wujuud/neysti GHaer maujuud jo moTa nah karey GHaer aahani GHaer afsaanwi aasaani sey nah jalney waala GHaer amaali GHaer aatiSH giir/jo jal nah sakey âdam e mudaaKHilat jo naSHah nah dey sakey GHaer KHatti/GHaer qataari GHaer dhaat GHaer dhaati GHaer tarsiimi/tajriidi nazar añdaazi non-destructive: a. non-corrosive: a. GHaer muta^addi/naa qaabil e ablaaGH/ naa qaabil e tarsiil âdam ta^miil/naa farmaani/sar taabi naa farmaan a. non-compromising: non-conductor: n. non-cooperation: n. non-intoxicant: n. non-intervention: n. non-compliance: n. non-efficient: a. non-fattening: a. non-existent: a. non-contagious: a. non-inductive: a. non-elect: non-electric: a. non-linear: non-metal: non-metallic: a. n. . non-flammable: a. non-delivery: n. non-cooperative: a.

non-resistant: a. non-scheduled: a. non-returnable: a. non-restrictive: a. non-representational: a. n.non-partisan: n. n. GHaer aqaamat paziiri GHaer aqaamat paziir GHaer aqaamati/GHaer sukuunati âdam e mumaane^at/âdam e muzaaHimat GHaer maane^/GHaer muzaaHim aazaad/bey rok Tok/GHaer muqaiyyad naa qaabil e waapsi GHaer ustuwaar/jo saKHt nah ho GHaer fehristi/GHaer jidauli madGHam/muttasil/saalim âdam ta^miil jo nah phisal sakey GHaer tambaaku noSH jahaañ Tambaaku noSHi ki ejaazat nah ho GHaer me^yaari/GHaer musallam GHaer aa'ini bila rukey/GHaer mowaqqif da^wah jisey rok diya jaa'ey/ da^wah jisey waapas ley liya jaa'ey naa qaabil e maeHsuul/mustasna az maeHsuul GHaer mañquulah/naa qaabil e iñteqaal non-residential: a. a. non-productivity: n. non-rigid: a. GHaer waa bastah/waaqfiyat GHaer taraf daari/GHaer waa bastahgi âsam adaa'egi kachcha/waqti âdam maujuudgi GHaer paeda waari âdam e paeda waariyat bila munaafa^/KHaeraati âdam e tausii^ jisey haTaaya ya miTaaya nah ja sakey/ naa qaabil e safaa'i naa qaabil e tajdiid non-partisanship: n. non-resistance: n. non-presence: n. non-segregated: a. n. a. non-statutory: a. non-proliferation: n. non-service: non-skid: non-smoker: non-smoking: non-standard: n. non-renewable: a. non-permanent: a. GHaer ma^ruuzi/GHaer numaa'iñdah/tajriidi non-residency: n. . non-productive: a. non-removable: a. non-profit: a. a. non-transferable: a. non-stop: non-suit: non-taxable: a. non-payment: n. non-resident: n.

nonconformity: n. n.)/laGHwiyat(f. nonconformist: n.non-verbal: non-violence: non-violent: non-volatile: non-white: nonabrasive: nonadjacent: nonage: nonagenarian: nonagesimal: nonce: nonchalance: nonchalant: nonchalantly: noncommittal: a. a/n. a.)/KHuraafaat(f. nonconforming: n. n. n. a. a. a. nondescript: nonego: nonentity: nonessential: nonfeasance: a/n.)/ noncommittally: adv. n. n. n. nonpareil: nonplus: nonplus: nonreligious: nonsense: n. a. a. adv. n. v. n.t. nonfulfilment: n. a. a. n. . a. nonhereditary: a. nondependibility: a. GHaer lafzi âdam e taSHaddud GHaer mutaSHaddid GHaer buKHaaraati/GHaer mutabaddil GHaer safeyd faam naa KHaraSHiñdah GHaer mulHiq âdam e buluuGHat/baalak pan/kam sini/ laRak pan/naa baaliGHi nawwey saalah nau waañ maujuud mauqa^h/waqti taur par bey GHarzi/bey parwaahi/laa ta^alluqi bey GHaraz/bey parwaah/chup chaap/ laa ta^alluq bey parwaa'i sey/ThañDey dil sey bey wa^dah/GHaer waa bastah/naa paa bañd GHaer waa bastah taur par bey paerawi GHaer muqallid âdam e ittefaaq/âdam e mutaabiqat GHaer qaabil e e^temaadiyat aadha tiitar aadha baTeyr/anokha/niraala GHaer ana âdam/âdam e wujuud/GHaer Haqiiqi/ GHaer maujuud/hiich/naa paed/niisti GHaer zaruuri tark e fe^l GHaer takmiili/naa adaa'egi GHaer mauruusi/GHaer wiraasati bey naziir baukhla deyna/buri taraH gaR baRaana Haeraani/Haerat zadgi/tazabzub bey diini/GHaer mazhabi aa'eñ baa'eñ/anaap SHanaap/allam GHallam/ bakwaas(f. n.

pron. . n. normalise: normality: normally: normative: normatively: north: north: north: northbound: v.t. n. n. n. n. adv. adv. noose: nope! noria: nor: norm: normal: normal: normalcy: n. a. a. a. n. normalisation: n. adv. conj. a. n. n.)/ waahi(m. n. n.)/mohmalaat(f./pron. bey huudah/laGHw/mohmal/waahi Haq ya maraa^aat ka âdam e iste^maal GHaer saabit/naa qaabil e Hayaat ko'i nahiiñ/kuchh nahiiñ amma/phir bhi/taa ham añDey miley bey KHamiir aaTey ki sewaiyaañ gaa'odi alag thalag/goSHah/kona/tañg jagah do paehr do paehr ka waqt/kisi ka zamaanah'e ûruuj do paehr ka waqt ko'i nahiiñ Halqah/phañda/phaañsi/sarak phañda la/nah/nahiiñ dulaab/iiraani charKHi/naa^uur/raheT nah/nah to me^yaar/misaali qaa^edah/saañcha ausat/baa qaa^edah/fitri/Hasb e ma^muul/ ma^muuli/ûmuudi/zi SHo^uur âam/me^yaar/tanaasub/ûmuud baa qaa^edgi/ma^muul ma^muul par laaney ka âmal ma^muul par laana baa qaa^edgi/ma^muuliyat/taba^i Haalat âam taur par/Hasb e qaa^edah/ma^muulan/ tab^an/ûmuuman me^yaari/me^yaar bañdi sey muta^alliq âam taur par/baa qaa^edgi sey/ Hasb e me^yaar SHimaal ki jaanib SHimaal SHimaali SHimaal ki samt rawaañ SHimaal maSHriqi êlaaqey ka baasi no-one: n. northeasterner:n.)/mohmal(f.)/zaTal(f. n. n. n. a. adv. adv.majzuub ki baR(f.) nonsensical: nonuser: nonviable: none: nonetheless: noodle: noodle: nook: noon: noonday: noontide: a.

a. n.t.i. n. n. n. n. n. a. a. n. baad e SHimaal/SHimaali hawa SHimaali/SHimaal sey muta^alliq SHimaali/SHimaal ka/SHimaal meyñ waaqe^ iñtehaa'i SHimaali SHimaali baa SHiñdey (nisf) kurrah'e SHimaali Northern Hemisphere: n. v.ya baa SHiñdah norther: northerly: northern: northernmost: northerner: n. n. n. n. anwaar e SHimaali/SHimaali qutub roSHni ârz e SHimaali/SHimaaliyah SHimaali êlaaqah SHimaal êlaaqey ka baasi ya baa SHiñdah qutub e SHimaali qutub taara/qutbi sitaarah jaanib e SHimaal/SHimaal ki taraf naak ragaRna/naak sey chhuuna/ suuñghna/suRakna baRhna/jhaañkna ya daKHl deyna/ suuñghna ya suRakna naak/nathney naksiir naak key bal Dubki/sar key bal GHotah naak sey bajaaney waali baañsri achchhi taraH sey bey waquuf banaaya hu'a naak key baal nochney ki chimTi anfiyah/ToñTi KHuuni naak/naak pey ghuuñsa/ saKHt dhut kaar ruu maal nath thoRey farq sey/thoRi kasar sey kisi garoh ya majma^ meyñ aadmiyoñ ka SHumaar naak ki siidh meyñ haath meyñ baag hona/ kisi ko ullu bana kar jo chaahey kara leyna/ naak pakaR kar chalaana/ qaabu meyñ rakhna/taabe^ rakhna . adv. n. n. northern lights: n. n. v. northing: northland: northlander: North pole: North Star: northward: nose: nose: nose: nose-bleed: nose-dive: nose-flute: nose-led: nose-nippers: nose-piece: noser: nose-rag: nose-ring: (by a)nose: (count)noses: (follow one's)nose: (lead by the)nose: n. n.

n. n. n. adv. n. n. a. a. n. v. n. n. a. n. adv. a. a.(look down one's)nose at: kisi ko Heqaarat sey deykhna (pay through the)nose: bahot bhaari qiimat deyna (under one's)nose: nosebag: noseband: nosegay: noseless: nosocomial: nosography: nosology: nosophobia: nostalgia: nostology: nostril: nostrum: nosy: nosiness: not: not ill: notable: notable: notability: notably: notandum: notarial: notary: notation: notch: notch: notched: notchel: n. zeyr e nazar hona ghoRoñ ki khaaney ki thaeli(f. n. n. n. n. n.)/tobRa(m. n. n.t. a. n.) mohri/naak paTTa chhoTa sa gul dastah/phuuloñ ka guchchha bey naak/nakTa haspataal sey muta^alliq biimaari ki tauziiH amraaz ki baa qaa^edah darjah bañdi biimaar ho jaaney sey az Had daehSHat maazi parasti/yaad e aiyyaam saThyaaney pan ka mutaale^ah nathna ataa'i dawa/laTka/ToTka khoji/mutajassis/raaz ju/ taak jhaañk karney waala khoji pan/raaz juu'i/tajassus mat/naa/nahiiñ/qata^i nahiiñ haTTa kaTTa GHaer ma^muuli/maSHhuur o ma^ruuf/mumtaaz mumtaaz chiiz ya SHaKHs/qaabil e yaad gaar imteyaaz/numaayaañ chiiz ya SHaKHs/ qaabil e diid chiiz KHaas taur par/naam wari sey/ yaad gaari key taur par jis chiiz ka KHaas taur par nazar rakkhi jaa'ey tasdiiqi Half uThaaney ya tasdiiq karney waala iSHaaraat/tariiq e kitaabat dañdaaney banaana/niSHaan godna/ SHumaar karna daañta/dañdaanah/kaTaa'o/kaT khana/SHigaaf daañtey daar/dañdaaney daar/khurdura/ niSHaan zadah ittelaa^ naamah jis meyñ kisi duusrey ka . n.

noteworthy: nothing: nothing doing: nothingness: a. n. n. . n. n.t. notifier: notion: notional: notionality: notionally: notorious: n. n.) mutawajjah(m. a.t. a. a.udhaar waapas karney sey mustasna kiya jaa'ey note: note: notebook: noted: noteless: notepad: notepaper: noter: v.) qaabil e tawajjoh honey ki Haalat numaayaañ/qaabil e GHaur/qaabil e tawajjoh/ maSHhuur âdam/adna/Haqiir/hiich/kuchh nahiiñ/ naa chiiz qat^an hiich n. noticeable: noticeably: notification: notify: a. n. (next to)nothing: notice: notice: v. v. adv. a.t. n. n. âdam/bey wuq^ati/fana/KHaali pan baraa'ey naam aagaah hona/muSHaahidah karna/ tazkirah karna aagaahi/Hukm/ittelaa^ naamah/KHabar/ qabl az waqt ittelaa^/taeHriiri e^laan/ tañbiih numaayaañ/qaabil e tawajjoh numaayaañ taur par e^laan/e^laan naamah/iSHtehaar/ taeHriiri ittelaa^ e^laan karna/izhaar karna/muSHtahir karna/ taeHriiri ya zabaani taur par muttala^ karna ittelaa^ deyney waala/muSHtahir âam tasawwur/âqiidah/fikr/KHayaal/nuqta'eh nazar/ raa'ey KHayaali/nazri/tajriidi/taKHmiini taKHaiyul parasti/tasawwuriyat/ waehm parasti nazri taur par/ waehm parast aanah añdaaz meyñ añguSHt numa/bad naam/naami/faaSH noteworthiness: n. adv. n. raqam karna/taeHriir meyñ laana/ tawajjoh ya iltefaat karna KHat/kaefiyat naamah/muKHtasar taeHriir/ saarañg/sur/yaad daaSHt bayaaz/daftar/yaad daaSHt ma^ruuf/maSH huur/naam war bey qadar/GHaer mausiiqi yaanah/ naa qaabil e leHaaz daftar KHat o kitaabat ka kaaGHaz(m. n.

notwithstanding: prep. v. n. nouveau riche: n. n. . n. n. n. notoriety: n. n. noumenon: noumenal: noun: nourish: n. baa wujuud yeh key notwithstanding: adv.t. novation: novel: novel: novelist: novella: novelty: novice: novitiate: n. a. bad naami sey/e^laaniyah bad naami bad naami/Dañka/taSHhiir baa wujuud/baa wujuud yekeh notoriousness: n. n. n. a. nova: n. n. a. Haalaañ keh/phir/taa ham naa ma^luum ya naa qaabil e idraak SHaey/ Haqiiqat e SHaey Haqiiqat e SHaey sey muta^alliq âmal/chiiz/Haalat/ism/jagah/naam aaraam deyna/faroGH deyna/ GHiza baham pahoñchaana/ Hausalah afzaa'i karna/ khila pila kar baRa karna/ paalna/paalna posna/par wariSH karna/ sahaara deyna qaabil e par wariSH paalan haar/par wariSH karney waala/ quuwat deyney waala muqawwi/quuwat baKHSH par wariSH GHizaa'iyat/GHiza/muqawwi/par wariSH dimaaGH/idraak/firaasat nau daulatiya najm e jadiid/nau taara/naya taara/ naya sitaarah/ sitaarah jo dhamaakey key saath yaka yak bhaRak jaa'ey saabiqah zimmah daari key bajaa'ey na'i zimmah daari/tajdiid anokha/GHaer ma^muuli/jadiid/naadir/ naya/niraala tawiil afsaanwi nasr naawil naweys/naawil nigaar nasr meyñ eyk muKHtasar bayaaniyah anokha kirdaar/bid^at/ibdaa^/GHaraabat/ iKHtiraa^/jiddat/naya pan/nudrat mubtadi/naa tajurbah kaar/nau aamoz/ nau muriid/nau waarid nau ummiid waari nourishable: nourisher: nourishing: nourishing: nourishment: nous: a. notwithstanding: conj.notoriously: adv. n. n.

adv. n. n. n.t. n. n. a. . a. n. a. n. n. aaj kal/ab/eyk dam/fauran/fil Haal maujuudah Haalat/maujuudah waqt/ zamaanah'e Haal abhi baar baar abhi kabhi abhi pichhley dinoñ sey ab jab keh/chuuñkeh adv.now: now: (just)now: now and again: now and then: now of late: now that: nowadays: noway/noways: adv. kahiiñ nahiiñ/kahiiñ bhi nahiiñ nowhere near: nowhither: nowise: noxious: noxiously: noxiousness: noyade: nozzle: nth: nuance: nub: nub: nub: nubbin: nubecula: nubile: nubility: nubilous: nucha: nuclear: adv. n. nuclear family: n. adv. adv. duur duur tak nahiiñ kahiiñ ko'i bhi nahiiñ hargiz nahiiñ/kisi taraH nahiiñ/ qat^an nahiiñ faasid/mohlik/muzir/ seHat key li'ey nuqsaan deh faasid aanah/muKHrib aanah/muzir taur par naaqis pan/taKHriib/zarar rasaani Dubo kar halaak karney ka âmal/GHarq aabi naak/muñh/thuuthni/ToñTi bey Had/ba^iid tariin/parley sirey ki kisi rañg ka duusrey rañg sey latiif sa farq suuli suuli par chaRhaana nuktah/nichoR batya(f. adv. n.) abr aaluudgi/badli pur jog/qaabil e azdawaaj/SHaadi key laa'eq buluuGHat/SHaadi/uThaan abr aaluud/GHubaar aaluud/mubham guddi jauhari/nawaati/markazi jauhari tawaanaa'i bunyaadi KHaan daan nuclear energy: n. aaj kal/in dinoñ hargiz nahiiñ/qat^an nahiiñ nowhere/nowheres: adv. n. v. a. a.

)/ ûryaañ/waazeH barhanah SHabiih/ lebaas sey beygaanah insaani jism barhanagi sey/ûryaani sey nañga pan/ûryaani barhanagi/nañga pan/ûryaani ki Haalat ûryaaniyat ûryaaniyat pasañd kohni maarna/Thoka lagaana bey asar/bey faa'edah/bey kaar/boda/ GHaer ahem/hiich/KHafiif/naa kaarah/nikamma Dala/Dheyla bala/choT/naa gawaar/wabaal/wabaal e jaan naa gawaar Haesiyat/ wabaal e jaan key taur par maujuud alqat/baatil/bey asar/ma^duum/saaqit bey asar/ka la^dam nuisance value: n. a.t. bal/peych abtaal/asqaat/mañsuuKHi/suquut/tañsiiKH bey iimaan/bey mazhab mañsuuKH SHudah ka la^dam karney waala/saaqit karney waala baatil karna/kaaTna/ka la^dam qaraar deyna/ saaqit karna woh âurat jis ney kabhi bachchah nah jana ho bey zaabtigi/laa maujuudiyat/ma^duumiyat bey His/sun/ThuThra hu'a bey Hisi key saath bey Hisi/sun honey ki kaefiyat bey His karney waala/sun karney waala nullification: n. n. n. nuclear physicist: n. n. n. n. adv. n. a. a. n. jauhari quuwat jauhari tabii^aat maahir e jauhari tabii^aat giri/guuda/maGHz/markaz/markazah/ nawaat/tuKHm baatil/barhanah/nañga(m. nullifidian: nullfied: nullifier: nullify: nullipara: nullity: numb: numbly: numbness: numbing: a. null: null and void: null: n. nucleus: nude: nude: nudely: nudeness: nudity: nudism: nudist: nudge: nugatory: nugget: nuisance: n.)/nañgi(f. n. v. . n. n. nuclear physics: n. n. v. adv.t. a. a. a.nuclear force: n.

n.t. n.t. n. adv. n. n. n. a. n. numismatist: nummary: nummular: n. adv. n. adv. a. v. a. a. a. n. a. a. numeral: numerally: numerary: numerable: numerate: numeration: numerator: numeric: numerical: numerically: numerosity: numerous: numerously: numerousness: numinous: numismatic: numismatics: numismatically: adv. n. a. a.number: number: numbered: numberer: numbering: numberless: (any)number of: v. giñna/jaañchna/ta^daad ka ta^iyyun karna âdad/raqam/ta^daad maeHsuub giñti karney waala SHumaar an ginat/bey Hesaab/bey SHumaar/ laa ta^daad bahot sey/baRi meqdaar meyñ KHuSH qismati sey maeHruum hona/ marney key qariib hona KHud/sab sey paehla ablah/aeHmaq/gaa'odi/koRh maGHz âdadi/hiñdsi âlaamat/hiñdsah/ism e âdad/SHakl âdadi taur par kisi giñti ka Hissah jo gina jaa sakey/qaabil e SHumaar giñna/SHumaar karna âdad/âdad naweysi/giñti SHumaar kunañdah âdadi âdadi/raqmi/SHumaari/ta^daadi giñti key leHaaz sey/raqmi Hesaab sey afraat/bohtaat/kasrat ba afraat/bahot/kasiir/muta^addid/ waafir/zeyaadah afraat sey/kasrat sey afraat/bohtaat/kasrat deotaa'i/ruuHaani maskuuki/sikkoñ ya tamGHoñ sey muta^alliq maskuuki yaat/sikkah SHinaasi sikkah SHinaasi key taur par âalim e maskuukaat/sikkoñ ka maahir sikkoñ sey muta^alliq sikkah numa (his)number is up: number one: numbskull: numeral: n. a. . a. a.

n. n. n. n. n. n. n. n.nummulary: numskull: nun: nunhood: nunnery: nunship: nunish: nun: nuncheon: nuncio: nuniciature: nuncupate: nuncupation: nuncupative: nuncupatory: nuptial: nuptials: nuptial knot: a. n. sikkah sey muta^alliq ablah/aeHmaq/gaa'odi/koRh maGHz raahibah raahibahiyat raahibaa'oñ ki KHaan qaah raahibahiyat raahibah aanah laTTu halki GHiza/thoRa sa khaana paeGHaam bar/paapaa'ey ruum ka safiir/ safiir usquf paapaa'ey âazam key safiir ka ôhdah ya muddat e ôhdah Half uThaana/zabaani qasm khaana naam zadgi naam zadah/zabaani mañsuub azdawaaji/SHaadi sey muta^alliq/ûruusi SHaadi byaah/nikaaH SHaadi key bañdhan suhaag raat jalwah ka giit SHaadi ki rasm aur taqriib bach pan meyñ khilaana pilaana ya deykh bhaal karna/duudh pilaana/ paalna posna/par wariSH karna aaya/añna/daayah/ham SHiirah/paalan/ tiimaar daar jo kam zor ya bii maaroñ ki deykh bhaal karey aaya key zimmeh bachchah/ley paalak/ razaa^i bachchah razaa^i baap aayah(f. nurse: n. biimaar ki deykh bhaal karna n. n. v.) nuptial night: n. a. . nurse child: nurse-father: nurse-maid: nurse-tend: nurse-tender: n. v. v. n. n. n. nuptial song: nuptiality: nurse: n. a. a. biimaar ki deykh bhaal karney waala ya waali biimaar ki deykh bhaal karna aaya jaesa nurse-tending: n.t/i.t. n. n. nurselike: a.t. a.

) niji haspataal tiimaar dari key li'ey kahiiñ daaKHil karna/ kisi waqf key maataHt karna GHiza baham pahoñchaana/par wariSH karna/ tarbiyat deyna paalney ka âmal/par wariSH tarbiyat deyney waala muSHfiqaanah deykh bhaal aKHroT/baadaam/maGHz baRa joSHiila SHaKHs/gaa'odi SHaKHs/ koRh maGHz bhuura/gañdumi/KHaaki/saañwla aKHroT sey bana makkhan sarota paagal KHaanah giri ka teyl ko'i bhi giri waala daraKHt/ KHaas taur par findiq ka daraKHt chil GHozah saKHt muSHkil masa'lah kisi par laTTu hona qata^i nahiiñ nursery rhyme: n. n. n. n. n. n.nurseling: nurser: nursery: nurseryman: nurserymaid: n. n. bachchah jis ki deykh bhaal ki jaa'ey/ nau mauluud bachchah jo bachchoñ ki deykh bhaal karey gaeh waarah/paud gaah paud gaah ka maalik/ paud ghar meyñ kaam karney waala aaya jo bachchoñ ki deykh bhaal karney key li'ey mulaazim rakkhi jaa'ey gaeh waarah giit/lori gaeh waarah maktab tiimaar daari(f. n. nursery school: n. KHabti/paagal/sañki kisi bhi maGHz ka chhilka lubb e lubaab/muKHtasaran giri jama^ karney waala . a. (put out to)nurse: nurture: nurture: nurturer: nurturance: nut: nut: nut-brown: nut-butter: nutcracker: nuthouse: nut-oil: nut-tree: nut-pine: v. n. n. n. a. n. n. nursing: nursing home: n. n. (a hard nut to)crack: (be)nuts on: (not for)nuts: nuts: nutshell: (in a)nutshell: nutter: n. n. n.t. n. n.

t. a. nuzzle: nuzzle: nyctalopia: nyctolopic: nyctitropic: nyctitropism: nymph: v. nuzzle: v. a.i.i. nutritiousness: n. . a. nutritiveness: n. a. a. v. nutritive: nutritively: a. n. adv. n. v. a.t. n. a. n. nutritious: a.nutting: nutty: nutty: nutant: nutate: nutational: nutmeg: nutrient: nutriment: nutrimental: nutrition: nutritional: n. n. n.) deywi ka sa/pari waSH junuun e Huur/sauda/ naa mumkin SHaey key Husuul ki KHwaahiSH nutritionally: adv. a. n. nymphal: nympholepsi: a. giri jama^ karney ka âmal aeHmaq/junuuni âaSHiq/khiska hu'a/ maKHbuut ul Hawaas aKHroT ka mazah/jis meyñ maGHz ka mazah ho/ joz daar/joz ki bohtaat jhuka hu'a/KHamiidah juñbiSH e sar/sar hilaana/sar jhukaana juñbiSHi jaa'e fal/jaa'e phal GHiza baKHSH/GHiza bar daar/ muGHazzi/muqawwi GHiza/jo par waan chaRhaa'ey ya GHiza dey/ KHoraak GHiza baKHSH GHizaa'iyat GHizaa'i GHiza baKHSH taur par/GHizaa'i taur par GHiza baKHSH/muGHazzi/muqawwi/ quuwat baKHSH GHizaa'iyat/muqawwiyat GHiza daar/GHizaa'iyat baKHSH/muGHazzi ba taur GHiza/GHiza baKHSH añdaaz meyñ GHizaa'iyat baKHSHi/GHiza ki baham rasaani chimaT kar baeThna/ naak ghuseyRna ya ragaRna/ naak sey bil banaana/naak sey khodna thuuthni key saath kureydna/ thuuthni sey chhuuna ya ragaRna paalna/par wariSH karna/tarbiyat deyna añdherey meyñ kam nazar aana/ GHiSHa/ratoñdhi/SHab kori ajhar/SHab koraanah SHab gard/SHab ruKH SHab gardi/SHab ruKHi Huur/jal pari/KHuub suurat do SHiizah/ pahaaR pari/peyR pari/ pur SHaehwat âurat(coll. a.

a. n.)/patwaar patwaar ka sahaara mallaH naKHlistaan ja'i . majzuub/kisi naa mumkin chiiz ki KHwaahiSH meyñ mubtila SHaKHs junuuni/saudaa'i junuuni Had tak jiñsi KHwaahiSH GHaer ma^muuli jiñsi KHwaahiSH waala ya waali Print it! O! oaf: oafish: oak: oaken: oakum: oar: oarlock: oarsman: oasis: oat: intj. n. n. n. n.nympholept: nympholeptic: nymphomania: nymphomaniac: n. a. n. a. arey ablah/bey waquuf/bhoñDa/GHaer mohazzab ablah/bey waquuf/bhoñDa/GHaer mohazzab baluut baluuti kol taar waali rassi chappu(m. a. n. n. n.

objectionable: a. n.)/mujra(f.) ûmuud moTa/SHaHiim moTaapa kaehna maañna/KHayaal karna/maañna/ îtaa^at karna/ta^miil karna añdheyra karna/taa riik banaana añdheyra/taa riiki taariiKH e raeHlat GHaer sañjiidah raa'ey maut ki KHabar/zikr e raeHlat e^traaz karna/paKH lagaana/paKH nikaalna chiiz/eraadah/hadaf/kaam/mad(d)e nazar/ matlab(m. n.t. objectify: objective: objectively: objectivity: objector: objet d'art: objure: objure: objurgate: objurgatory: objurgation: v. n. v. v. v. n. n. n. a.)/SHaey(f. n. obituary: object: object: objection: n. a. v.oaten: oatmeal: oath: obduracy: obdurate: obedience: obedient: obeisance: obelisk: obese: obesity: obey: obfuscate: obfuscation: obit: a.t. . n. a. a.t. adv. n. a. n.)/mudda^a(m.t.)/taa^at(f. n.) e^teraaz/giraft/kalaam/pakaR/qabaaHat(f.t. v.)/muraad(f.t.i. n. v. n. n. ja'i ka bana ja'i ka chuura qasm/saugañd akaR/israar Dhiit/haT dharam/kaRa/saKHt dil/ziddi îtaa^at/paerawi/taa^at/taabe^ daari kaar bañd/neyk baKHt/mutii^/taabe^ îtaa^at(f. n.)/ SHaaKH saanah/ûzr qaabil e e^teraaz Haqiiqi banaana GHaraz/hadaf/mañzil/maqsad/nasb ul âen sachchaa'i sey maqsadiyat mo^tariz fan paarah Halaf uThaana Halaf uThwaana DaañTna/ta^n karna naaraaz la^n/la^nat obiter dictum: n.

a.t. n. adv. n. a. n. a. n. a.)/gañdah/ GHaliiz/KHaraab/qabiiH gañdahgi/GHalaazat fisq/qabaaHat/fuHaaSHat jahaalat pasañd/qadaamat pasañd jahaalat pasañdi jahaalat pasañd/qadaamat pasañd chhupi/GHaer waazeh/gum naam/KHiirah/maeHjuub/ mubham/muSHtabah/naa ma^luum/taa riik añdheyra karna/chhupaana/dhuñdlaana/ maddham karna chhupi hu'i/Dhaki hu'i/maeHjuub/ mubham kardah/taa riik GHaer waazeH taur par (moral)obligation: n. n. n. a. adv. n.)/aaRi(f.)/munHarif/tirchha/tirchhi kinaayatan inHeraaf/tirchha pan GHalti/inHeraaf/TeyRHa pan masKH karna/miTaana masKH masKH SHudgi âfw/bhuul/nisyaan bhulakkaR/GHaafil lambuutra/mustatiil bey îzzati/nañg/tauhiin/ruswaa'i/zillat qaabil e e^teraaz/makruuh/naa pasañd bey huudah/faaHiSH(m. n. n. n. n.t. v.oblate: oblation: obligate: a. a. v. v. adv. a.)/faaHiSHah(f.t. a. obligatory: oblige: obliged: obliging: obligingly: obligor: oblique: obliquely: obliqueness: obliquity: obliterate: obliterated: obliteration: oblivion: oblivious: oblong: obloquy: obnoxious: obscene: obsceneness: obscenity: obscurant: obscurantism: obscurantist: obscure: obscure: obscured: obscurely: a.t. n. v. . a. a. ma^nuun/nazar kardah chaRhaawa/nazar/qurbaani majbuur karna farz/zimmah daari farzi/laazim/laazmi/maqsad/waajib/zaruuri dil rakhna/eHsaan karna/nawaazna mamnuun/SHaakir KHaliiq/KHuSH aKHlaaq/moHsin mehr baani sey/murawwat sey wa^dah karney waala aaRa(m.

observatory: observe: observer: observing: obsess: obsessive: obsessively: obsession: obsessional: obsidian: obsign: obsolescent: obsolescence: obsolesce: obsolete: obstacle: obstetrics: obstinacy: obstinate: n. a. a. n. . v. a.t. a. a. v. n.) deykhna/KHayaal karna/manaana/mulaaHeza karna/ muSHaahidah karna/nazar Daalna mubassir/muSHaahid/naazir kaar bañd gheyrna/qabzah karna Haawi Haawi hotey hu'ey aaseyb/aazaar/KHabt/waehm aaseybi/chhaa jaaney waala SHiiSHey jaesa mohar lagaana matruuk matruuk pan/tark farsuudah ho jaana farsuudah/GHaer musta^mal/kohnah/matruuk/ matruukah aTak/baar/bast/paKH/qaed/raKHnah/rok tham/ roRa/rukaawaT/SHaaKH saanah îlm ul wilaadat DhiTaa'i/haT/heykRi/israar/zid DhiiT/haT dharm/TeyRha(m. adv. n. adv.t. a. a.)/TeyRhi(f. a. n. a. n. observation post:n. n. a. n. n.obscurity: obselete: obsequious: n. obsequiously: obsequy: observable: observably: observance: observant: observation: adv.)/ruu'iyat(f. n.i. añdheyra/gum naami/ibhaam/iltibaas/ tiirgi/zulmat GHaer musta^mal/mohmal chaap luus/mutii^/taabe^ sa^aadat mañdi chaap luusi sey janaazah idraak paziir/qaabil e imteyaaz/ mumtaaz/numaayaañ numaayaañ taur par paas/paerawi/rawaaj/riit/SHo^aar mbassir/teyz nazar muSHaahidah(m. v. a.t.)/ obsequiousness: n.) fauji chauki rasad gaah(f. v.

a. obstructing: obstructive: obtain: obtain: obtainable: obtained: obtaining: obtrude: obtrusive: obtund: obtuse: obtuseness: obverse: obviate: obvious: obviously: obviousness: occasion: occasional: occasionally: occident: occidental: a.i. haT dharmi sey/zid sey bey lagaam/bey qaabu/jhagRaalu/sar kaSH aaRey aana/muzaaHim hona/pach char maarna/ paKH lagaana/raah meyñ roRey Daalna/ raKHnah Daalna/rokna/roRa aTkaana masduud Haarij aTak(f.ziddi obstinately: obstreperous: obstruct: adv. a.)/ muzaaHimat(f. n. a.t. Haa'el/muzaaHim Haa'el/muzaaHim Haarij/maane^ Haasil karna/leyna/milna/paana maana jaana/taari hona jo mil sakey/qaabil e taeHsiil Haasil kardah/yaaftah faa'ez bin bulaa'ey mehmaan bañna/ zabar dasti ghusna bin bulaaya mehmaan/fuzuuli kuñd karna/maryal karna gustaaKH/kuñd/maañd gustaaKHi jawaab aaRey aajaana/peySH dasti karna/rokna ma^luum/waazeH/zaahir saaf taur sey/sariiHan waazeH pan baar/baari/baa^is(m. a. adv. a. n. a.) hañgaami/ittefaaqi ab tab/gaahey gaahey/kabhi kabhaar/kabhi kabhi/ KHaal KHaal/waqtan fa waqtan maGHrib GHarbi/maGHribi . obstruction of justice:n. v.t.t.)/daf^ah/fursat/îllat/ jaa/maqaam/mauqa^h(m. insaaf ki rukaawaT obstructionist: n.)/rukaawaT(f. n. v. n. a.)/waqt(m. adv. v. v. n. a. a. a.)/bañdiSH(f.) obstructed: obstructor: obstruction: a.)/harj(m. n.t. n. v.)/sabab(m. a.

n. n. a. n. n. guddi jaesa aaRey aana/kaaTna/rokna rukaawaT KHufiyah/muSHkil chhupaa'i jaadu gari par yaqiin kiraayah daar/qabzah/sukuunat/tasarruf paTTey daar/qaabiz/saakin kaam(m. a. n. a. n. a.t. v. a. n.)/SHoGHl(m. a.i. n. n. n.occipital: occlude: occlusion: occult: occultation: occultism: occupancy: occupant: occupation: occupational: occupied: occupier: occupy: occur: occurred: occurrence: occurrences: occurent: occurring: ocean: oceanic: oceanography: octagon: octagonal: October: octopus: octroi: ocular: ocularly: oculist: odalisque: odd: a.)/tasallut(f. a.)/samañdar(m. n. n. n.)/waaqe^ah(m.) kaaro baari/peySHah waaraanah maqbuuzah/maSH GHuul/zeyr e tassalut qaabiz/saakin gheyrna/pur karna/qaabiz hona/qabzah karna/ sukuunat karna/zeyr e tassalut karna âariz hona/biitna/hona/waaqe^ hona/waarid hona waaqe^ Haadisah(m. adv. n. n.) baeHri baeHri juGHraafiyah haSHt pahel/musamman haSHt paehli aktuubar aKHbuut/haSHt paa chuñgi/naaka âeni/basri nazar sey basri Hakiim baañdi âjiib/bey Dhañga/ezaafi/faaltu/ GHariib/munHarif/phuT/phuTkal/phuTkar . a. a.) waardaat waaqe^/waarid âariz baeHr(m. v.)/ qabzah(m. n.)/maSH GHalah(m.)/peySHah(m. a. n. a.

a. a.oddball: odd man out: odd number: oddity: oddment: odds-on: ode: odious: odiously: odiousness: odium: odograph: odometry: odorant: odoriferous: odour: odorous: odyssey: oeuvre: of: of late: off: off-centre: off-colour: off-course: off day: off-guard: off-handed: off-key: off-limits: off-price: off-putting: off-the-cuff: n. a. a. a. a. n. a. a. n. a. n. n. n. âjiib o GHariib/bey tuka/sñki Taat baahar taaq n. n. adv. n.) KHuSH bu teyz KHuSH waala bu/mahek/SHamiim KHuSHbu daar/mahek daar safar ki daastaan fan paarah/SHaah kaar fi/ka/ki abhi ba^iid/duur/haTa hu'a anokha/bey markaz bad rañg/bad tamiiz/biimaar/duruSHt raah sey haTa chhuTi ka din bila taHaffuz bar jastah bey sura mamnuu^ah sasta chiR chiRaaney waala bila taiyaari . n. a. a. n. a. n. a. n. adv. a. prep. a. n. âjiib pan/bey Dhañga pan/GHaraabat bacha khucha mumkinah GHazal/qasiidah? kariih/makruuh/naa gawaar/naa pasañdiidah/ qabiiH karaahat sey nafrat añgeyzi ghin/karaahiyat/naa gawaari/nafrat(f.)/tanaffur masaafat nigaar masaafat paemaa'i(f.

t.)/uchaaT Hamlah aawar/mujrim KHaraab/naa gawaar/naa pasañd DhiTaa'i/gustaaaKHi/Hamlah buraa'i/gistaaKHi/jaarHiyat/naa gaawaari bheyñT chaRhaana/deyna/nichhaawar karna/ peySH karna/qurbaan karna bheyñT/hadaf/niSHaanah/peySH kaSH/qurbaan chaRhaawa/nazar/neyaaz/qurbaan kaliisey ka chañdah daftar/KHidmat/martabah/ôhdah/paa'ey gaah/ peySHah ôhdey daar daftar key auqaat maamuur Haakim/ôhdey daar/sar kaari sar kaari daftar SHaahi daftar SHaahi ki zabaan baa zaabitah taur par qaa'em maqaam aehl kaar qaa'em maqaami karna añjaam dahi/peySHwaa'i fuzuuli/madad gaar/muft kaa KHaadim/mutii^ fuzuul Hadd e nazar meyñ/ufaq e baeHri alag thalag offender: offensive: offensive: n. v. n. office hours: officer: official: official: officialdom: officialese: officially: officiating: officiary: officiate: officiation: officious: n. adv. n. officiousness: n. v. n. n.t. offing: offish: a. offensiveness: n. a. n. n.off-white: offbeat: offal: offence: offend: offended: a. n. a. n. . a. n. office holder: n. n. a. n. n. taqriiban safeyd niraala alaa'iSH/fuzlah gunaah/Hamlah/jurm dilkhaTTa karna/jazbaat ko Theys pahoñchaana/ naa KHuSH karna/naa raaz karna jiz biz/kabiidah/kabiidah KHaatir/KHafa/ naa KKuSH/naa raaz/rañjedah/TeyRha(m. offer: offer: offering: offertory: office: v. a. n.)/ TeyRhi(f. n.t. n.

v. adv. intj. n. n. adv. n. n. a. n.) . intj. n. n. nijaat paana/saamaan utaarna kuuRa/tilchhaT SHaaKH saahil sey haT kar atfaal/aulaad/bachchey/farzañd/na'i paud/ niSHaani/paud/zurriyat niji/zaati aksar aksar/beySH tar/GHaaliban/ka'i baar aksar/beySH tar/GHaaliban/ka'i baar lalchaa'i nazar Daalna/taaRna/tirchi nazar maarna adam KHor deo/îfriit aah/waah/uff uffoh teyl chupaRna/teyl Daalna khali kuppi mom jaamah teyl ka piipah chupRi kuppi(f.t. n. n.offload: offscouring: offshoot: offshore: offspring: offstage: oft: often: oftentimes: ogle: ogre: oh! oh my God! oil: oil: oilcake: oilcan: oilcloth: oil drum: oiled: oiler: oil field: oil paint: oilseed: oilskin: oil stone: oil well: oily: oink: ointment: OK: OK: okra: v. n.)/bhiñDi(f.t. n. a.) roGHni rañg tey ka biij mom jaamah baTTi(f. n.t. v. n. n.)/teyl deyney waala teyl ka chaSHmah(m. n. n. a. n.t. v.) teyl kuñwaañ chikna/chupRa/teyl sey bhara suu'ar ki aawaaz leyp/marham baja/durust/KHuub/Thiik ittefaaq karna/mañzuur karna baamiya(f. n. adv. a. adv. n.

n. old girl: old gold: old growth: old hand: old hat: old line: old maid: old man: old master: Old Nick: old person: old rose: old salt: old school: old shoe: old soldier: old-style: olden: oldfangled: oldie: oldster: n. a. old timer: oldwife: oldest: oleander: n. n. n. n. n. a. Old Testament: n. a. n. n. n. n. a.old: a. a. a. a. n. n.)/buuRhi(f.) qadiim tariin kusum old age: Old Bill: old boy: old country: n. n. n. .) gaehra gulaabi tajribah kaar mallaaH rawaayati aasaan/achhi paehchaan/SHinaasa saabiq fauji puraani tarz ka qadiim puraani tarz ka puraani chiiz baRa/puKHtah ûmar âHed naamah qadiim/toraat tajrihbah kaar kalaalan(f. n. a. n. buuRha/buDDha/buzurg/dey riinah/KHurraañT/ kohnah/kuhan/kuhan saal/paariinah/ paraa chiin/piir/peySHiin/peywastah/puraana/ qadiim/za^iif buRhaapa/KHezaañ(poet. a. old-fashioned: a. n.) pulis waala saabiq taalib e îlm apna watan puraana saabiq taalibah maTiila piila rañg puraana jañgal kaa'yaañ/tajribah kaar ghisi piTi baat qadaamat parast kuñwaari buRhiya baap/baRey miyaañ/SHauhar ustaad fan kaar hauwwa/ibliis/SHaetaan buuRha(m. n.

a. n. prep. n. a. .)/faal/SHaguun(m. a. n. a. n. v. n. a. a. a. n. adv.olfactory: olio: olive: olive branch: olive oil: omen: ominous: omissible: omission: omit: a. n. a. a. prep. SHammi/maSHmuumi/suuñghney sey muta^lliq pach meyl zaetuun amn ki niSHaani zaetuun ka teyl âlaamat(f.t. a. a. n. n.) bhuul jaana/Hazf karna/khaana/ malHuuz e KHaatir nah rakhna/ nazar añdaaz karna KHaarij/matruuk/nazar añdaaz har taraH ka majmuu^ah âziim taKHliiq kaar jabbaar/qaadir e mutlaq har jagah maujuud honey ki sifat har SHaey ka îlm har SHaey ka îlm rakhney waala har SHaey khaaney waala ba/bi/par badley/waastey albattah paeroñ dar peySH jaa'ey suquu^ par gadha/mañjiniiq sawaar eyk dafa^/eyk martabah/kabhi bhi saabiq palak jhapkaatey/paT sar sari nazar îlm e sartaan omitted: omnigenous: omnibus: omnificient: omnipotent: omnipresence: omniscience: omniscient: omnivorous: on: on behalf of: a. n. n. n. on the other hand: on foot: on hand: on site: onager: onboard: once: once: (at)once: once-over: oncology: adv.) naHs qaabil e nazar añdaazi bhuul/faro guzaaSHt/Hazf(m.

a. a. a. n.)/yuuriSH(f.) baariik kaaGHaz naa marGHuub/ulTa pulTa saamaan chaRhaana tamaaSH biin/tamaaSHaa'i akeyla(m. a.)/faqat/maeHz/mujarrad/sirf aagey ko baRhaa'o chhaapah/hallah/Hamlah/ hujuum/SHuruu^aat darya kinaarey Hamlah(m. n.t.)/ eklauti(f. n.) Hayaati/wujuudi baat chiit hona/ta^alluq hona buluuGHuyat baar(m. n. n. a. n. n. adv.) (spring) onion: n.)/zimmah(m. juda juda kaana bey rañg/chhoTa/naa chiiz yak SHaKHsi saabut yak ruKH/yak tarfah eyk jaesa yak tarfah waeHdaaniyat(f. eyk/eyk KHaas/waaHid/yak aapas/eyk duusra adv. a. v.) achhuuta/anokha bhaari/jaabir aanah/kaRa/ kaThin/wazni apney aap/KHud saabiq Hamlah/waar/yuuriSH aeHwaal/maajra/kaar rawaa'i/waaqe^ah piyaaz hari piyaaz(f. n. onionskin: onkus: onload: onlooker: only: onrush: onset: onshore: onslaught: ontic: onto: ontogeny: onus: n.)/akeyli(f. n. n. a. a. a. prep.)/waar(m.)/eklauta(m.)/waeHdat(f.one: one another: one by one: one eyed: one-horse: one-man: one-piece: one sided: one-to-one: one-away: oneness: oner: onerous: oneself: onetime: onfall: ongoing: onion: a. . a. a. a. a. n.

adv.t. aagey/aagey baRhta hu'a naam waala faraawaani(f.i. n.t. n.onward: onymous: oodles: ooh: oology: ooze: ooze: opacity: opaque: opaqueness: open: open: open: open field: open hearted: opening: openness: openly: a. n.) arey/offoh taeraaniyaat chuuna/risna kapRey ka ruu'aañ dhuñdhla pan dhuñdhla/GHaer SHafaaf/taariik dhuñdhla pan dariidah/hawaeda/khula/kuSHaadah/wa/zaahir khulna/waa hona kaaTna/kholna/waa karna maedaan kuSHaadah dil/saaf dil dahaanah/daraz/daraaR/darwaazah/ñSHiraaH/ mauqa^/SHaq KHuluus êlaaniyah/bil e^laan/din dhaaRey/dhaRalley sey/ khuley âam/khuley bañdoñ/khullam khulla/ pukaar key/saaf GHinaaiyah/naaTak ghar/tamaaSHah KHaanah chaaluu hona/chalna âamal karna/chalaana/jarraHi karna faa^el âmal/âmal e jarraHi/fe^l/kaar rawaa'i âamil faa^eli âamil/faa^el/jarraH duSHwaar/meHnat talab/muSHkil afyuun farz karna/raa'ey deyna/sochna qaabil e soch fikr/KHayaal/nazriyah/raa'ey/tadbiir/ tasawwur apni raa'ey sey nah haTna/ziddi opera: operate: operate: operating: operation: operative: operative: operator: operose: opiate: opine: opinable: opinion: opinionated: n. a. intj. a.t. n. v. n. a. n. v. n. a. n. n. a. a. n. a. n. v. v. a. n.i. .i. n. v. n. v.

i. afiim/afyuun Hariif(m. oppressiveness: n. a.)/muqaabilah(m.) dabaana/GHalbah karna/SHeyr hona/ zulm Dhaana/zulm karna/zulm toRna majbuur/mazluum/par afSHaañ/zadah aafat/añdheyr/bey daad/chiirah dasti/ghTan/ jabr/jafa/jaur/sitam/tuGHyaan/zabar dasti/ zeyaadti/zulm ajiiran/duruSHt/jaabir aanah/qeyaamat/ SHaaq/zabar dast zulm o taSHaddud sey sitam raani/zulm o taSHaddud aatiSH KHwaar/jabbaar/jafa kaar/zaalim bad naam/bura/malaamati/ru siyaah bey îzzati/la^nat/tauhiin/zillat Hamlah karna(zabaani) duSHmanaanah/laRaa'i par dar paey muñtaKHib karna basri aañkh oppressive: oppressively: a. oppressor: opprobrious: opprobrium: oppugn: oppugnant: opt: optic: optic: n.) bah mauqa^h/munaasib/waqt par ibn ul waqti/mauqa^h parasti ibn ul waqt/mauqa^h parast ibn ul waqti/mauqa^h parastaanah ibn ul waqti sey baar/daa'oñ/fursat/ittefaaq/mauqa^h/naubat muKHalifat karna/muzaaHimat karna/ rukaawaT bañna/zid karna muKHaalif muzaaHim/mutazaad/TeyRha(m. opportunity: oppose: opposed: opposing: opposite: n.)/madd e muqaabil/muKHaalif(m.)/zid(f. v. a. a. muKHaalifat(f. a. n.t.)/TeyRha(f. n. n.opium: opponent: opportune: opportunism: opportunist: n. opposite to: opposition: oppress: oppressed: oppression: n. a. n.t. opportunitically:adv. v. a. v. . n.t. v. n.)/ raqiib(m. opposite bank: n. adv.)/naqiiz(f.) baraabar/bar âks/bil muqaabil/duusri jaanib/ KHelaaf/muqaabil/mutaqaabil/naqiiz/ulaT/ulTa/zid paar bar KHelaaf opportunistic: a. a.)/ muzaaHimat(f. a.

) KHitaabat(f. a. n. n. n. n. n.t. v.)/mutakallim(m. a. n. a. n.) KHuSH biin/rijaa'iyat pasaañdaanah eKHteyaar/mauqa^h eKHteyaari aasuudgi/daulat/sarwat aasuudah/daulat mañd/GHani/mutamawwil SHaah kaar(mausiiqi) yaa waHi lafzi/muñh sey muta^alliq/zabaani muñh sey/zabaani naa rañgi/sañgtarah saaHili kalaam/KHutbah/taqriir KHatiib(m. n. adv. a. n. n. n. a. n. a.) KHuSH biin/rijaa'i(m.) wa^z(m. n. n.) aañkh ka Dheyla/daa'erah/kurrah GHam zadah daa'erah/daur/madaar baaGH/baa GHiichah naGHmah saaz SHuruu^ jaari karna/muqarrar karna/nazm deyna/ ta^iinaat karna/tartiib deyna waajib rasm/ta^iyyun aaz maayiSH/ibtila/imteHaan e SHadiid Hukm deyna/Hukm saadir karna/kaehna/maañgna amn o amaan/chiTThi/farmaan/Hukm/iñtezaam/ irSHaad/martabah/nazm/nizaam/qariinah/ taakiid/tadbiir/tabqah/tartiib/saf . n.t.optical: optimal: optimism: optimist: optimitic: option: optional: opulence: opulent: opus: or: oracle: oral: orally: orange: orarian: oration: orator: oratory: oration: orb: orb: orbit: orchard: orchestra: ord: ordain: ordained: ordination: ordeal: order: order: a. a. v. n. n. a.)/rijaa'iyat(f. basri behtariin/pur maqsad rija(f. n. conj. n.)/muqarrir(m.

a. n. a. n.t. (established)order:n. . n.)/baa^is(m.t.)/ûnsur(m. orgiastically: adv.) aaGHaaz(m. n. n. ordered: orderliness: orderly: ordinal: ordinance: ordinarily: ordinary: ordnanace: ordure: organ: organic: organically: organise: organised: organisation: a. v. a. adv.)/biiKH(f.)/paani(f.) asl/asli/paehla/paedaa'iSHi/taba^ zaad/ ûnsuri organisational: a.)/mañba^(m. a.order(for goods):n.)/ sar(m. v. organising: orgiastic: n.)/muñh(m. n. orgy: orient: orient: orient: oriental: orientalist: orientation: orifice: origin: n. n. a. original: a.)/ jazar(m.)/asl(f. n. n. a. a.) ruKH ka ta^iyyun dahaanah(m.)/maaKHaz(m. adv. farmaa'iSH qaa^edah maamuur/munazzam aaraastagi/baa qaa'edgi/baa zaabtigi baa qaa'edah/KHaamoSH/mutanazzam/murattab baa qaa'edgi waala Hukm/qaanuun/sarkaari Hukm/zaabitah ûmuuman âam/ma^muuli/rawaayati aalaat/top gañdgi/gobar/fuzlah/najaasat saaz/ûzw asaasi/naamiyaati/zaati buñyaadi taur par munazzam karna/tartiib deyna mutanazzim/mutarattib añjuman/bañd o bast/idaarah/ iñtezaam/jamaa^at/nizaam/tartiib tañziimaati tañziim saazi KHumaari/maey gusaari rañg raliyaañ manaatey hu'ey âeSH o îSHrat ki maeHfil iSHraaq maSHriq maSHriq ki taraf muñh karna/ samt ka ta^iyyun karna maSHriqi mustaSHriq(m. n. n. a.

auwalan/paehley asliyat/upaj baani/muujid jabbaar tayuuraati salaat gaehna/gul kaari/ziinat/zeybaa'iSH/zeywar maziin/zeyba zeyb o ziinat rañgiin aaraastah/maziin/rañgiin rañgiini yasiir/yatiim yatiim KHaanah haRdaal Haqiiqi/kaTTar/pakka/qaa'emah/saHiiH/ siidha îlm ul tahajji raasiKH ul e^teqaad raasiKH ul e^teqaadi larazna do dila haDDi daar haDDi KHaanah zaahir zaahira alalley talalley/dikhaawa/Tiip Taap/ zaahir daari zaahir daar añjuman sey nikaalna SHaer badar/TaaT bahar SHutur murGH aur/baqiyah/diigar/duusra/diigar/ GHaer/muKHtalif warnah orinthological: a. n. n. a. n. a. n. n. n. a. n. n. ornamentation: n. a. orison: ornament: ornamental: n. a. n. n.originally: originality: originator: Orion: adv. n. a. ornamented: ornate: ornateness: orphan: orphanage: orpiment: ortho-: orthography: orthodox: orthodoxy: oscillate: oscillating: osseous: ossuary: ostensible: ostensibly: ostentation: ostentatious: ostracise: ostracised: ostrich: other: otherwise: a. adv. v. n. n. adv.t.t. a. n. v. n. . a.

adv.t. v. t.t. dar badar karna/eKHraaj karna/ nikaalna dar badar/KHaarij ghar nikaala baahar/duur bil kul/sara sar KHaraab bey mauqa^h a/adv. v. chaah'iey/chaahna pron. a. pron. n.t. n. a.t. hamaara hamaara ham KHud v. a.t. a. n. a. v. n.v. a. n. fasaad dhamaakah chañDaal/KHaarij haraana/maat deyna añjaam/maa Haasil/natiijah chiiKH pukaar/GHul/SHor puraana GHalbah karna/haraana baRh gaya/maGHluub baahar baahar ka/KHaariji/uupar ka lawaazim/saaz o saamaan daa'eyñ baa'eyñ baR jaana/GHalbah paana bahaa'o bahar jaaney waala/Had/KHarch/sarfah sabaq ley jaana GHalbah karna/haraana . n. n.otiose: otiosity: otter: ouch! ought: our: ours: ourselves: oust: ousted: ouster: out: out-and-out: out of order: out of place: out-back: outbreak: outburst: outcast: outclass: outcome: outcry: outdated: outdo: outdone: outdoor: outer: outfit: outflank: outflow: outgoing: outgrow: outgun: a.t.v. aaraam pasañd/aaraam talab/bey kaar/ faaltu/kaahil/sust aaraam talabi/kaahili/nikaTThu pan/susti ud bilaa'o uff aux. v. intj. n. v. deyhaati n. n.

) dukaan/maKHraj/naali/nikaas chau khaTa/KHaakah(m.) baazi ley jaana/maañd kar deyna baeruuni/KHaarijah baahar GHaer kinaara(m. n. n. a. n.)/laagat(f. v.t. n. v.t.)/masraf(m. v. n. a.t. a.t. n. n.)/KHarch(m. n. v.t. a.)/sar Had(f. adv. n. n. a. a. a. a. n. a.outing: outlandish: outlaw: outlaw: outlay: outlet: outline: outlive: outlook: outlying: outmoded: outmost: outpost: outpouring: outrage: outrageous: outright: outrun: outset: outshine: outside: outside: outsider: outskirt: outspoken: outspokennes: outspread: outstanding: outstreched: outstrip: outward: outwardly: n.)/pallu(m. eKHraaj/sabaq ley jaana/saer tafriiH âjiib/GHaer/GHariib Daaku/achhuut KHelaaf e qaanuun qaraar deyna/mumaane^at karna jama^(f.)/KHulaasah lambi ûmar paana mañzar/mauqa^/raa'ey âleHedah/ba^iid/duur puraana duur tariin chauki bahaa'o/izhaar e jazbaat/kasrat/wufuur aabru reyzi/añdheyr/dast daraazi/ ehaanat/ziyaadti aabru reyz/ajiiran/fitnah pardaaz/Ziyaañ khullam khulla/tamaaman/saaf saaf faa'eq hona/jwaaz karna/sabaq ley jaana aaGHaaz(m. n. a. adv. v.) bey jhijhak/bey lagaam/dabañg/niDar bey baaki/saaaf go'i phaela hu'a baqaaya/maSHuur/mumtaaz baRha hu'a/kuSHaadah/phaela hu'a baRh jaana/faa'eq hona/sabaq ley jaana/ piichhey chhoR deyna KHaariji/zaahiri ba zaahir/baeruuni taur par/KHaarijan . a. adv.

a.t. a. a. v.t.t. v. v.v. a.i. a. . a.t. v. a. prep. n. a. a. n. n. n. n.t.t. v.t. v. v.i. a.outwit: oval: ovate: ovation: oven: over: over: over: overanxious: overarching: overbear: overbearing: overblown: overcome: v.t. adv. t. v.t. n.t. v. kaan kaaTna baezwi añDey jasesi SHakl/baezwi daad bhaTTi/tañduur uupar/par/par sey faaltu/faraawaañ paar aarzu mañd/fikar mañd/pareySHaan GHaalib/ham aaGHoSH GHalbah karna/zabar dast hona baalaa dast/jabbaar/zabar dast baRhi chaRhi GHaalib aana/GHaalib hona/GHalbah karna/ maGHluub karna/pachhaaRna/taari hona/ zeyr karna âajiz/maGHluub/musaKH KHar GHaalib zafar yaab hona kaSH makaSH baRhaana chaRhaana/mubaaliGHah karna/ naak meyñ dam karna paemaanah chhilakna mast bahot ziyaadh bojh nazar añdaaz karna/taraH deyna paehlu dabaana/qabzah karna/zeyr karna GHaalib/taari tajaawuz karna jagah leyna/kuchal Daalna/mustarad kar deyna mustarad GHalbah karna/haraa deyna/qabzah karna nazar rakhna naazir chha jaana/maañd karna/taari hona overcome: overcoming: overcrow: overcrowding: overdo: overflow: overjoyed: overload: overlook: overpower: overpowering: overreach: override: overruled: overrun: oversee: overseer: overshadow: a. v. v.

oversight: overstep: overt: overtly: overtake: overthrow: overthrown: overturn: overture: overwhelm: overwhelming: n.) .t.)/waali(m.overshadowing: n.t. ovum: owl: owe: owe: own: own: owner: ox: oxtail: n. v.)/saaHab(m.t. n. v.)/pulañdah(m.t. v. n. chalna/qadam naapna/ sañbhal sañbhal kar chalna Dag/gaam/KHiraam/qadam/raftaar saadhna/thapakna gaañTh(f. v.t.t. a. n.) bael/saañD gaa'o dum overwhelmingly: adv. a.t. n. adv. n.t. taari KHata tajaawuz karna âam/zaahir zaahiran aa leyna/jaa leyna/paana KHaatimah karna/maGHluub karna/niicha dikhaana/ SHikast deyna/taeh o baala karna maGHluub/taeh o baala darham barham karna/palaTna alaap/baat/mauqa^ GHalbah karna/majbuur kar deyna al jabbar/bey panaah/GHaalib/haawi bey Had/bey iñteha añDa buum/choGHd/ullu maalik hona eHsaan mañd hona eqraar karna/e^teraaf karna/maalik hona/ SHinaaKHt karna apna/saga/zaati maalik(m.)/waaris(m. v. pace: pace: pacify: package: v. a. v. v.i. n. v. v. n. a.t.

n. n.)/joRi(f. n. v. n.) piirozi naamah/rijz kaafir(m. n. a. n.) Dibbah/Dibya/pulañda bharaa'o/gaThri bañdi gaddi(f. n. n.) GHulaam pañna/safHah safHah guzaari ada baalTi(f. n.)/DaañD bharat(f.i. a. n.t.t. n. n. n. n.t.) chappu chalaana/naa'o kheyna chappu(m. a.)/juft joRa banaana aaRi/dost/rafiiq/yaar (throbbing)pain: n. .packer: packet: packing: pad: paddle: paddle: padding: paddy: paddy field: padlock: paean: pagan: paganism: page: page: pagination: paid: pail: pain: pain: n.) dhaan(m. n.)/taala(m.) dukhna alam/añdoh/âzaab/dard/karb/KHaliSH/koft/ takliif/zaeHmat Tasak dard naak/muSHkil/SHaaq/takliif deh aasaan/bila dard meHnti putaa'i karna/muswwiri karna/ naqqaaSHi karna/rañg o rauGHan karna GHaazah/rañg/rauGHan naqSHi/naqSHiin/rañg daar putaa'i karney waala/musawwir/ naqqaaSH/rañg saaz musawwiri/naqSH/naqqaaSHi/nigaar/taswiir joRa(m. n. n.)/dhaan ki kheyti dhaan ka kheyt qufl(m. n. v.)/kufr(m. n. v. painful: painless: painstaking: paint: paint: painted: painter: painting: pair: pair: pal: a. n.)/toSHak(f. a. v. daftari(m. n.) jaahiliyat(f.

n. . n. n. maeHl/qasr Doli/Dolki(f. n.)/paalki(f.i.)/ darmaan(m. v. v. n. n.) jaañchna/maeHsuus karna sariiH/zaahir dhamakna/dhaRakna/phaRakna/thar tharaana tapaan dhaRka/dhaRkan/lapak faalij heyr pheyr karna/katraana chhoTa/gañda/KHasiis palanquin-carrier:n.i.)/tafsiil baat(f. n.t. n. a. n. n. v.) kuhaar(m.) taaR(m. n.t.i. n.t.)/gap SHap(f. n. v. n. a. a.) baaRh/eHaatah bey rañga/faq/maañd/phiika/ safeydi maa'el muñh faq hona/phiika paRna/rañg uRna falastiin falastiini jañglah kafan paZ murdah ho jaana/phiika paR jaana chaTaa'i chhupaana/Dhakna/sawaañg bharna musakkin dard kam karney waali(dawa)(f. n. v. a. palatal: palatable: palate: palatial: palaver: pale: pale: pale: Palestine: Palestinian: palisade: pall: pall: pallet: palliate: palliative: palliative: pallid: pallor: palm: palmyra: palp: palpable: palpitate: palpitating: palpitation: palsy: palter: paltry: a.) taalu sey muta^lliq gawaara/KHuSH zaa'eqah/laziiz taalu âziim/qasri baat chiit(f. a.palace: palanquin: n. a.) paZ murdah paZ murdahgi/phiika pan hatheyli(f. v. a. n.

n. n.)/ waraq(m. n. a. v. pr. n. v. n.i.) arañD KHarbuuzah(m.) ne^mat KHaanah/toSHah KHaanah bhurta/maliida chusni/sar e pistaan baba babaa'i(f. n. v. n. n. n.t.) patluun(f. n. n.) mukammal zirah baktar mañzar haañpna/saañs chaRhna hichki(f. n. n. n. n. n.pamper: pampered: pamphlet: pan: panacea: pander: pander: pandering: panegyrist: panel: pang: panic: panic: panicking: panicky: pannier: panoply: panorama: pant: pant: pant: pantry: pap: pap: papa: papal: papaya: paper: paper slip: paper work: par: parable: parabola: v.)/kaaGHaz(m.) barabri/me^yaar misaal SHaljami . n.)/qirtaas(m.i. n.) jariidah(m. n.)/papita(m. n.t. n. n.) parchah kaaGHzi kaar rawaa'i(f. n. a. laaD karna bigRa hu'a/laaDla kitaab chah/risaaalah lagan/tasla har dard ki dawa dalaal dalaali karna kuTnaapa maddaaH Dibbah/KHaanah/taKHtah waqti dard haebat zadah hona haebat/khalbali haebat zadah hona/khalbalaana daehSHat zadah/sara siimah zañbiil(f. n. n. n.t.

)/jañnat(f. n. n.) chhata bar daar pulañda/puRya bhuuñna/jhulsaana jhulasna KHuSHk/suukha âfw karna/chhoRna/mo^aaf karna/ paap kaaTna âfw/mo^aafi chhilka utaarna/faaltu taeh utaarba waalid(m.t. n. a. n. v.i.)/waalidah(f. a.) maañ baap/waaldaen jumlah mo^tarizah behtar tariin achhuut/niich zaat parallel line: n. v.) waldiyat(f. n. paralyse: paralysis: paramount: paramour: paranormal: paraphernalia: paraphrase: paraphrase: parasite: parasol: paratroop: parcel: parch: parch: parched: pardon: pardon: pare: parent: parentage: parents: parenthesis: v. n.) saktey meyñ aana faalij/jhola/laqwah/saktah faa'eq/GHaalib âaSHiq/aaSHna GHaer fitri saaz o saamaan taawiil taawiil karna/tafsiir karna/ taSHriiH karna amar beyl/kaasah laes/tufaeli chhattar(m.) misaal firdaus(f. n. n. n. .) jawaab/muqaabilah jawaab/mutawaazi/naziir masaawi(m. n. n. v. n. v.)/KHuld(m. pariah: n.)/mutawaazi(m.) KHat e mutawaazi(m. n. n.)/saf(f. par excellence: n. n. n. n. a.i. a.t. n.parachute: parachutist: parade: paradigm: paradise: paragon: parallel: parallel: n.t.)/qawaa'ed(m. n.t. v. chhatri chhata bar daar dikhaawa/jalwah/juluus(m.

n. adv. v.)/taSHañnuj tota raT lagaana/raTi baat dohraana bachaana/bachey raehna kefaayat SHi^aari kefaayat SHi^aar ajmoda Hissah/juz/paarah/par kaalah/paTTi/ purzah/SHiq/TukRa kuchh Hissah leyna/iSHtiraak karna paraKHchey alag/âlaaHedah/juda adhuura/jaanib daar/juzwi/kam/lagi lipTi/maa'el/ muta^assib/taraf daar/yak tarfah jaanib daaraanah/juz'iyan jañbah daari/paas daari/pach/re^aayat/ taa'id/taraf daari muSHtarik Hissah leyna/paa'oñ biich meyñ Daalna/ SHirkat karna SHariik iSHtiraak/SHamuuliyat/SHirkat/zimn SHamuuliyati/SHirkati participation: a. . v. a. n.t. v. chiil barabri/mutawaaziyat baaGH/baaGHiichah gaaRi eHaatah baat chiit/guftugu/muzaa karaat majlis e SHura/qaumi majlis majlisi/paarlemaani mut^assib suubaa'i âsbiyat mazaaHiyah naql zabaani wa^dah baari(f.t. v. a.pariah-kite: parity: park: parking lot: parle: parliament: parliamntary: parochial: parochialism: parody: parole: paroxysm: parrot: parrot: parry: parsimony: parsimonious: parsley: part: (a) part: partake: parts: parted: partial: partially: partiality: participant: participate: participating: n. n. n. a. n. n. n. n.t. participatory: a.t. n. a. a. n. n. n. n. a.)/daurah(m. n. a. n. n.

a. adv. n.particle: particular: particularly: particulars: n. n. n. n. parting: partisanship: partition: partner: partnership: partridge: party: party man: partway: parvenu: parvis: pass: pass: pass: pass away: pass on: passage: passageway: passed: passenger: passer by: passing: passing away: passion: passionate: passive: passport: past: n.i. n. v.)/eHaatah chiTThi/darrah/khaa'i guzarna/taer karna guzaarna/saadir karna iñteqaal karna/nikalna aagey baRhaana particularised: a. n. v. n.t.) saadir/taer aata jaata/musaafir/raakib/sawaari aata jaata/guzerney waala/raah giir aani jaani/basar/guzar faut/iñteqaal aag(fig.)/garmi/GHussah/haejaan/îSHq/ jazbah/joSH/soz/taa'o aatiSHiiñ/dard naak/joSHiila mutaHammil/saakin raah daari ka parwaanah(m. n. n. a. n. n. a. n. a. n. n.) guzra zamaanah/maazi/salaf . a. n. guzar/îbaarat/rawiSH/suuraaKH guzar gaah(f. n. n. a. a. daqiiqah/juz/khiil/SHammah/zarrah KHaas/maKHsuus KHaas kar kaefiyat/tafsiil maKHsuus âlaaHedagi/judaa'i âsbiyat/pach/taa'id/taraf daari farq/fasl/KHaanah/taqsiim aaRi/rafiiq/saajhi/SHariik rafaaqat/saajha/SHirkat chikor/kabk da^wat/fariiq/Hizb/firqah/ jamaa^at/maeHfil rukn/taraf daar jaanib daar nau daulatiya chaar diiwaari(f.

)/Dhaaras(f.) charaana thap thapaana/thapki deyna himmat afzaa'i/tamaañcha/thap thapi bar waqt/laa'eq/mauzuuñ/munaasib peywañd/qatae^ zamiin/TukRa joRna/peywañd lagaana/rafu karna sanad zaahir sanad yaaftah aabaa'i Dagar/raastah/raah/SHaare^/tariiqah dard añgeyz/dil soz dard baaT/Dhañg/pag DañDi/tariiqah/ tarz/taur bar daaSHt(f. n. a. n. n. n.)/waali(m. n. n. v.)/ murabbi(m.)/mataanat(f.t. a. n.past: past tense: pasttime: paste: paste: pastor: pasture: pasture: pat: pat: pat: patch: patch: patent: patent: patented: paternal: path: pathetic: pathos: pathway: patience: patient: patriarch: patrimony: patriot: patriotic: patriotism: patrol: patron: a. n. a.) chipkaana chiip(m. v. a.)/sabr(m. .)/Haami(m.)/wiraasat(f. n.t.)/watan parast(m. n.) muHibb e watan/watan dost Hubb ul watni gaSHt karna an daata/dast giir(m. n.)/puSHt(f. n.) chara gaah(f.)/maSHGHalah(m.)/qiblah e Haajaat(m.t.t.) biimaar/mariiz(m. n.) baR buuRha/buzurg e KHaañdaan/mujtahid miiraas(f. n.)/SHoGHl(m.)/ sar parast(m.)/mariizah(f. v.) âatifat/dast giiri/haath/Hemaayat/ nawaaziSH/puSHt panaahi/qadr daani patronage: n. v.) raa^i(m.) Hubb ul watan(m. guziSHtah/pichhla/saabiq maazi kheyl(m. v. n.i. n.)/moHsin(m. a. a. n. n.)/ qaraar(m.

n. payoff: payroll: pea: pea pod: peace: peace loving: peaceable: n.)/waqfah(m. n. n. n.t. n. v.t.t. n. n. n. n. n.t. v.patronise: patter: patter: pattern: paucity: paunch: pauper: pauperism: pauperise: v. n. . v. payment of debt:n. a.) maTar maTar ki phali aaSHti/amaan/amn/chaen/qaraar/salaaH/ salaamti/sukuun/sukuut amn pasañd aaSHti pasañd/amn KHwaah/pur sukuun pauperisation: n.t. n. n. v. n. n. v.)/raauni pañjah marna chuñgal/pañjah girwi/paedal/rehn marhuun ada karna/bharna/chukaana/deyna dehaaRi/pagaar/tañKHwaah/yaaft muSHaahirah/tañKHwaah ki parchi mursil alaeh/tañKHwaah daar aaqa/baKHSHi/KHazaañchi adaa'i/ajr/badlah/makaafaat/mo^aawizah/ taqsiim adaa'egi añjaam/chukta adaa'egi/riSHwat fehrist e adaa'i(f. n.) farSH bichhaana farSH Deyra/KHaemah(m. pause: pave: pavement: pavilion: paw: paw: pawn: pawned: pay: pay: paycheck: payee: paymaster: payment: n.i. n. n. a. n. dast giiri/sar parasti/suluuk karna mañtar paRhna chaKH chaKH/teyz tarrar boli Daul/misaal/namuunah/saañcha/SHakl kami/kotaahi/qillat ojh/jholi/SHikam/toñd kañgaal/mohTaaj/naa daar/qallaaSH gada gari/iflaas/naa daari/qallaasH pan gada gar banaana/naa daar kar deyna/ qallaaSH kar deyna GHurbat/qallaaSHi saktah(m. a.

n.) ghañTi ki awwaz/zor daar aawaaz muuñg phali(f. n.) . a.)/KHaslat(f. n.) naaSHpaati(f. n. n.) dur/gauhar/moti daehqaan/gañwaar/kisaan chharra/kañkar/roRa gunaah gaar/KHata waar choTi moTi GHalti/gunaah e saGHiir gunaah kaar/KHata kaar/mufsid/SHarri gunaah gaari/KHata kaari e^teraaf e gunaah chugna/Thoñk maarna kaTh baRha'i suuraaKH daar juda/KHaas/naadir KHaasiyat(f. n.t. mutma'in/pur amn/pur sukuun aaRu/SHaftaalu mor/taa'uus choTi(f. n.peaceful: peach: peacock: peak: peal: peanut: pear: pearl: peasant: pebble: peccable: peccadillo: peccant: peccancy: peccavi: peck: pecker: pecky: peculiar: peculiarity: pecuniary: pedagogue: pedagogical: pedagogy: pedal: peddle: pedestal: pedestrian: pedestrian: pedigree: pedlar: pee: pee: a.t. n. n.) maali/zarri mo^allim/ustaad mu^allimaanah/mudarrisaanah tadriisiyaat(f.t. a. v. n. v. a. n. n. n. n. n.) paa'ey daan sauda beychna chauki/paa'ey daan/paa'ey sutuun paedal paedal/raah guzaar Hasab/nasb/nasl/piiRhi/saat puSHt/silsilah KHurdah faroSH/pheyri waala peySHaab karna peySHaab(m. n. a. a. n. a. n. n.)/phunañg(f. a. n. v. n. n.

v. a.)/zar(m. n. v. v. n.)/kauRi(f.peek: peek: peel: peel off: peel: peep: peep: peep show: peer: peer: peeve: peevish: peevishness: peg: pelf: pelican: pellet: pellet bow: pellucid: pelting: pen: pen: pen: pen: pen name: penal laws: penalty: penance: penchant: pendant: pending: penetrate: penetrate: n. n.i. n. jhaañk jhaañkna chhiilna/chhilka utaarna/kapRey utaarna jhaRna chhilka jhaañkna jhaañk/jhalak jhaañki ham chaSHm/ham joli/ham rutbah jhaañkna chiR chiR chiR chiRa/KHud sar/tuñd mizaaj chiR chiRa pan/KHud sari/tuñd mizaaji khuuñTa(m. n.)/mismaar(m.)/paesa(m.)/khuuñTi(f. n. v. a. n.t. n. n. n. a.) aaweyzah/mo^allaq daa'er ghuseyRna/pil paRna/pirona/taaRna ghus jaana/ghusna/pil paRna/ saraa'yat karna . n. n.) gagan bheyR chharra/goli/Tikya GHuleyl(f.)/rujHaan(m. n.t. n.t. n. n. v. v. n.i.) dhan(m. n. v.i.i.t. n. v.)/daulat(f. n. n.) billauri/SHaffaaf sañg zani Darbah KHaamah/qalam maadah hañs KHaamah farsaa'i karna taKHallus Huduud DañD/jurmaanah/qasaas/saza kaffaarah pasañd(f.

n. n. prep. v. a. .)/zakaawat paSHeymaani paSHeymaan/taa'eb paSHeymaan/taa'eb faqiir/kañgaal/kora waziifah(m. a.) baeThna biThaana agar/GHaaliban/ittefaaqan/SHaayad idraak karney waala/Hasaas/samajh daar nichoRna/Tapkaana (common)people: n. a. a. n. percase: perceive: perceived: perceptible: perception: perceptive: perch: perch: perch: perchance: percipient: percolate: adv.i. of âam) aehl aabaad mirch ba zarii^ah/fi/sey fi kas gaSHt GHaaliban/SHaayed idraak karna/lagna/taaRna maeHsuus kardah idraak paziir eHsaas/faehm/firaasat/idraak/samajh baa hoSH/Hassas/idraaki aDDah(m. n. n. daqiiqah ras/juz ras/mubassir/ nuktah daan/Zarf duKHuul/firaasat/saraa'yat(f.t. n.t.penetrating: penetration: penitence: penitent: penitent: penniless: pension: pensioner: pensive: pentagon: pentagonal: penury: peon: people: a. a. a. adv. perambulation: n.) wasiiqah daar(m. a.)/waziifah KHor(m.t.)/maKHluuq(f.) âwaam(plu. a. v.)/zamaanah(idiom. n.) dil giir/fikra mañd/maGHmuum/udaas/utafakkir muKHammas/pañj goSHah muKHammas/pañj goSHah GHariibi/GHurbat/kami/qillat chap raasi/har kaarah/piyaadah âwaam(m. people of: peopled: pepper: per: per head: n.)/mardum(m.)/log(m. a. prep. n.)/qaum(f. n. v. n. v. n.) parja(f. n.

)/ zamaanah(m. adv. adv.t. v. n. a. v. n.) baraa'ey naam/jaldi ka kaam GHaaliban/magar/SHaayed añdeySHah/Dar/jokhoñ/KHatrah(m. .)/muddat(f. adv. v. a. n.t. n. v.t. a. aaKHiri/aTal/faeslah kun/naatiq aTal pan sey/Haakimaanah añdaaz sey/ saffaaki sey dawaami/sada bahaar bey daaGH/Haawi/kaamil/puura/ saalim/tamaam kamaal sey/saHiiH taur par mukammal faziilat/itmaam/kamaal bey iimaan/bey wafa/GHaddaar fitnah chheydna/phoRna KHwaam KHaah añjaam deyna/ta^miil karna kartab faa^el ada/sar añjaam îtr/KHuSH bu KHuSH bu lagaana/rachaana âttaar(m. a. n. a. n. v. n. adv.peremptory: peremptorily: perennial: perfect: perfectly: perfected: perfection: perfidious: perfidy: perforate: perforce: perform: performance: performer: performed: perfume: perfume: perfumer: perfunctory: perhaps: peril: peril: perilous: period: n.t.t.i.t. n.) barbaad karna barbaad hona/halaak hona faani/fana paziir halaak jhuuTa Halaf uThwaana daroGH Halfi akaRna/aeñThna/sar bulañd karna perish: perish: perishable: perishing: perjure: perjury: perk: v.)/waqfah(m. v. n.)/KHauf KHatrey meyñ Daalna KHatar naak/pur KHatr âalam/âehd/ârsah/daur/dauraan/hañgaam/ mey^aad(f. v. a. n. a.i. a.

)/ taraddud(m.) daa'em/dawaami/Hatmi/muqarrar/mustaqil/ pakka/peywastah dawaaman/hameySHah key li'ey saraa'yat karna saraa'yat(f. perpendicular: n. n. a.)/peych o taab(m. . a.)/ peych o KHam(m.)/ejaazat/parwaanah/ raza/ruKHsat ejaazat deyna/ruKHsat karna Halaal/jaa'ez/mubaaH raza mañd GHaarat gar/mohlik mohlik taur par/ziyaañ kaaraanah rat jaga âmuudi/qaa'em âmuud/khaRa/qaa'emah âmal dar aamad karna murtakib(m.)/phañda(m. a.t. a. v.t.)uljhan aazaar deyna/naak meyñ dam karna perpendicular: a.) daa'emi/qaa'em daa'em/hameySHah/sada jaari rakhna/jaawidaañ banaana/ ziñdah rakhna dawaam chakkar meyñ Daalna/Haeraan karna/ qaafiyah tañg karna aaSHuftah/Haeraan/mutaraddid/pareySHaan chakkar/diqqat(f. perpetrate: perpetrator: perpetration: perpetual: perpetually: perpetuate: perpetuation: perplex: perplexed: perplexity: v. KHud pasañd/pur joSH KHud numaa'i/SHoKH chaSHmi SHoKH mustaqili/paayañdah/qayaam/ sabaat/ustuwaari dawaam(m. a. v.)/muSHkil(f. adv. n.)/ KHalfiSHaar(m.) durust/jaa'ez/munaasib/rawa baar/chhuTTi(f.t.) irtikaab(m. adv.)/pareySHaani(f. n. v. persecute: v.)/ghabraahaT(f. n. a.t. n. adv.t. n.t. n. n. a. v. n. a.perk: perkiness: perky: permanence: permanency: permanent: permanently: permeate: permeation: permissible: permission: permit: permitted: permitting: pernicious: perniciously: pernoctation: a. n.

n.t. perspicacious: a. n. n. a. adv. n.t. a. personnel: a. n. aazaar rasaañ aazaar rasaani/ukhaaR pachhaaR nibaah/paa bañdi/sabr saabit qadam faarsi/iraani aRna/haT lagaana/israar karna/zid karna/ zor deyna aR/haT/israar/zid/zor naazuk mizaaj/nafaasat pasañd aadmi/bañdah/fard/kas/SHaKHs (accomplished)person:a. a. n. a. v.t. a.t. n.) afraad e kaar/âmlah saahib e idraak/teyz nigaah/zaki/ziirak idraak/teyz njgaahi/zakaawat âraq âraq hona/pasiijna/pasiinah aana/ pasiinah nikalna âraq/pasiinah maa'el karna/raaGHib karna/raazi karna/ uksaana khula hu'a/SHoKH haT dharam/KHud sar/ziddi pach/tañg nazri/zid muta^alliq chaalaaki/SHoKHi/teyzi daGH daGHah/ghabraahaT/izteraab mo^aa'enah karna/nazr e saani karna personification:n.persecuting: persecution: perseverance: persevering: Persian: persist: persistence: persnickety: person: a. faazil (liberal) person: a. v. . n. v.t. n. persona: personage: personal: personalise: personally: personality: personate: n. n. a. perspicacity: perspire: perspiration: persuade: pert: pertinacious: pertinacity: pertinent: pertness: perturbation: peruse: n.i. v. n. aazaad KHayaal kirdaar/SHaKHs kirdaar/naql/ruup KHaas/zaati SHaKHsi banaana/zaati banaana aap/KHud/zaati taur par fardiyat/kirdaar/SHaKHsiyat naql karna tajassum e SHaKHsiyat(m. v. v.

. n. n. n.)/sawaali(m.) KHayaal/tasawwur faanuus e KHayaal KHayaal fir^aun dawa KHaanah dawa saaz dawaa saazi sey muta^lliq petty quarrel: n. n. n.) chhoTa/juzwi/kam zarf/KHafiif kil kil masti/nafs parasti/SHoKHi âiyaaSH/faasiq/kaj KHalq/mast/ nafs parast/SHaehwat añgeyz/SHoKH raañg(m. petulance: petulant: pewter: phantasm: n. a. v. n. n. v. v. a.i. v.perusal: perverse: perversity: pervert: perverted: pessimism: pessimistic: pest: pester: pestilence: pestilential: pet: pet: pet: petal: peter: petticoat: petition: petition: petitioner: petty: n.) KHaraab karna/paRhaana masKH maayuusi/yaas maayuusaanah fitnah/taa^uun/waba âafiyat tañg karna/sar hona waba(f.t. n. n. phantasmagoria: n. n. n. n.)/saa'el(m. n. mo^aa'enah/mulaaHezah/mutaale^ah kaj/kah faehm/KHaraab bad raahi(f. a. pharmaceutical: n.) wabaa'i dulaara chumkaarna/naaz uTaahna/thap thapaana pyaar karna/saehlaana pañkhaRi bah tadriij ghaTna saayah ârz/ârz daaSHt/ârzi/dar KHwaast/ guzaariSH/iltija/iltimaas/pukaar/sawaal daaman phaelaana/iltimaas karna neyaaz mañd(m.t. n. n.t. v.i. a.t. v. phantom: pharaoh: pharmacy: pharmacist: n. n.

n. v. a.) balGHami huma sauti aawaaz nikalna sauti sautiyaat ja^li/khoTa/pur fareybÄ âks/taswiir âkkaas âkkaasi ziyaa'iyah êbaarat/fiqrah/jumlah/zimn êbaarati/zimni bañdiSH/mhaawirah/tarz e kalaam fitri/jismaani/taba^i jismaani taur par tabiib ûzwiyaati Dhaañcha/hai'yat adna/bey masrafchhoTa/naa kaarah chhaañTna/chuñna kudaal(f. n. n.) jeyb katra(m. n. a. n.t. a. v.) falsafi/Hakiim falsafi yaanah daaniSH mañdi/falsafah/Hikmat fasd balGHam(m.pharos: phenomenon: phenomenal: phial: n. n. physique: picayune: pick: pick: pickpocket n. n. n. n. n. n. .t. n. a. a. n. adv. a. n. n. n. a. Philistine: philology: philosopher: philosophical: philosophy: phlebotomy: phlegm: phlegmatic: phoenix: phonate: phonetic: phonetics: phoney: photograph: photographer: photography: photon: phrase: phrasal: phraselogy: physical: physically: physician: n. n. n.) philantropist: n. minaarah Haadisah/mo^jezah/waaqe^ah GHaer ma^muuli qaaruurah/SHiiSHi iñsaan dost âjmi lisaaniyaat(f. physiological: a. a.

n.pick out: pick up: pickaninny: picket: picking: pickle: pickler: pickles: pickle: picture: picture book: picturesque: piebald: piece: v. v.i. a.t.t. n.)/teykhi(f. n.) dil aaweyz/dil kaSH/KHuSH numa ablaq Dala(m. naqSH(m. n.)/ purzah(m. n. v. a. n.)/phaañk(f. n.t. n. n. n.)/ taswiir(f.)/par kaalah(m. v.) chhaañT/iñteKHaaab/uThaa'i giiri namkiin paani achaar ka martbaan/achaar banaaney waala achaar v.)/Hissah(m. n. v.) KHaanah raïg/roGHan bauna/podna jaldi karna chuñgi añbaar/Dheyr/gañj añbaar lagaana bawaasiir(f.)/paarchah(m.)/kabuutri(f. n. n. v. n.)Dali(f.t.) aasaan kaam/ulTey haath ka kaam n.) muraqqa^(m. n. chuñna/iñtiKHaab karna Haasil karna/uThaana kaluuTa/siyaah faam bachchah qaraawal(m.)/SHabiih(f.) chori karna piece of cake: pieces: piedmont: pierce: pierce: piercing: piety: pig: pigeon: pigeonhole: pigment: pigmy/pygmy: pike: pike: pile: pile: piles: pilfer: .)/ paarah(m. a. churaana/chugna n.t/i.)/teyz KHuda parasti/taqwa/zohd KHañziir/suu'ar kabuutar(m. v. n.)/TukRa(m. n.t. paraKHchey daaman e koh chheydna/chubhona/pirona chubhna/gaRna teykha(m. n.i.)/nigaar(m.

) fikr karna/huRakna/kuRhna/murjhaana sanobar anañnaas jhañkaar(f. n.t.) dalaali karna kuTnaapa daanah/muhaasa(m.)/takiyah(m.)/luTeyra(m. a.i. a. n.) v. n.) churaana/chuTki bharna/chuTki kaaTna/ maar leyna chubhan/chuTki(f.) laaT/khamba/piil paayah/rukn/thuuni gaddi/kaaThi baaliSH(m.t. n. n. v. v.pilferer: pilgrim: pilgrimage: pill: pillage: pillage: pillager: pillar: pillion: pillow: pillow case: pilose: pilot: pimp: pimp: pimping: pimple: pin: piña: pincer: pinch: pinch: pine: pine: pineapple: ping: pining: pinion: pinion: pink: pink: pink: n.i.)/KHaliSH(f. n. v.)/phuñsi(f.)/kuTni(f.) mismaar(m. n.) anañnaas(m. n. n.) takiyah GHelaaf jhabra hawa baaz/jahaaz raan/taiyyaarchi/raehbar kuTna(m. n. n. n. n. n. a.) zañbuur(m.t/i. n. GHaarat gari karna/GHaban karna/luuTna n.)/qurs/Tikiya(f. v.t. n. n. chor zaa'ir Haj/yaatra/zeyaarat goli(f. n. GHaarat/GHaarat gari/luuT/luuT maar GHaarat gar(m.) kaahiSH par jakRna talwaar sey bhoñkna/chheydna gul aabi aañkh jhapkna/iSHaarah karna/ jhaankna . n. n. n. v.

n. a. adv.pinkie/pinky: pinnacle: piñon: pinpoint: pinto: pioneer: pious: pip: pipe: pipkin: pippin: piquancy: piquant: pique: piracy: pirate: piscina: piss: piss: pistachio: pistol: pit: pit: pitch: pitch: pitch black. n. n. a. n. n. n.) tamañchah gaRha/GHaar/khaa'i/khaD guThli(f. n.) biij/guThli lutf/teyzi teyz âdaawat/chot/GHaez Dakaeti/qazzaaqi Dakaet/qazzaaq Hauz(m.t. a. n. n.t. n. a.) patiili(f.) iSHaarah karna ablaq khudaa'i karney waala/mutaqqaddam baa tadbiir/KHuda parast/muttaqi/neyk/paarsa/ raaSHid/zaahid biij/guThli nal/nali/nalka(m.)/nalki(dim. v.) peySH aab karna peySH aab(m.t. n. chhuñgli choTi/kalas/sar chil GHozah(m. n. n. pitch dark. n. n. v.) KHeymah gaaRna/qaa'em karna naubat/qiir/raal kaala bhujañg añdheyra ghup/saKHt añdheyra gaagar/ghaRa/jhajjar dard naak(f.) pistah(m. n. n.)/pur malaal/riqqat añgeyz dard naaki sey/riqqat añgeyzi sey chor gRha/gaRha/khaa'i/KHatrah guuda/lub/maGHz/qalb dukhiya/zabuuñ . n. n. n. a. a. n. pitcher: piteous: piteously: pitfall: pith: pitiable: n. v. n.

v.t. n. v.i. n. . a. v. a.)/raeHm(m.)/riqqat(f.)/taKHti(f.) mansuubah bañdi karna/naqSHah banaana/ suurat paeda karna tadbiir sochna/tajwiiz nikaalna bañdiSH/jatan/mañsuubah/naqSHah/tadbiir/ tajwiiz/tariiqah/taraH/tarkiib/ThaaTh satH ham waar/sapaaT rañdah chinaar(m.) aazaar deyna/diq karna aazaar/taauun(m. n. n.) êbaadat gaah mulaa'em/pilpila/saakin sarqah(m. a. dard mañd/dard naak bey dard/kaTTar/naa tars pasiijna/raHem karna Haef(m. n. v.)/ tars(m.t. v.t.)/ mudda^i(m.t. a.) bey saaKHtah/ham waar/saadah/saaf/zaahir maedaan/saeHra saaf saadgi giryah/SHikaayet daad KHwaah(m. n. placid: plagianism: plague: plague: plain: plain: plainly: plainness: plaint: plaintiff: plan: plan: plan: plane: plane: plane: plane tree: planet: planetary: plank: plant: a. n. adv.)/taKHtah(m.) najuumi/saiyyaarwi lauH/paTra(m. n.) najm/saiyyaarah(m. n.pitiful: pitiless: pity: pity: pivot: pivotal: placable: place: place: plagiarism: a.)/faryaadi(m.) aabaad karna/biij Daalna/bona/laana/ place of worship:n.t.)/daa^i(m. v. n.) chuul/madaar/maeHwar maeHwari/markazi baKHSHney waaala Daalna/darjah bañdi karna/dharna/rakhna/Tikaana Haesiyat/jaa/jagah/maqaam/patah/rutbah adabi sarqah(m. n.)/waba(f. n. n. a. a. n. n. n.

n.pauda lagaana/nasb karna/lagaana/ zehen naSHiin karna plant: plant: planted: planter: planter: plaque: plashy: plaster: plaster: plastic: platan: plate: platter: plateau: platform: platitude: plaudit: plausible: plausibility: play: play: playacting: player: playful: playfully: playfullness: v.t. a. a. playmate plaything: plea: pleach: plead: n. adv. n.t.)/zaahir daari(f. a. n. n. n. n. n. a. a. v.)/paraat(f.)/taSHt/thaali satH murtafa^ chabuutra/machaan chapTa pan/halka pan taaliyaañ charb zabaan/KHuSH numa/mumkin/zaahir daar ma^quuliyat(f.i. v.) bajaana/kheylna baazi chah/kheyl/tamaaSHah baehruup pan/naaTak pan khilaaRi/saaziñdah albeyla/SHoKH mazaaHiyah añdaaz meyñ/ziñdah dili sey albeyla pan/choñchla taaSH(m.) ham joli/ham naSHiin khilauna ûzr/dar KHwaast/wajah bal deyna/lapeyTna/maroRna Hujjat karna playing cards: n. n.t. n. n. n. n.) KHwaan(m. n.) qaab/rikaabi(f. n. v. n. v.) taKHti pich picha leyp/paTTi leypna/paTTi chaRhaana narm chinaar(m. n. n. . n.t.)/taSHtari(f. biij Daalna/pauda lagaana/ugaana laTh/kaar KHaanah/namu/nebaat/pauda gaRa/jama/nasb/uga kaachhi/kaaSHt kaar/kisaan/maali/mazaare^ gamlah(m. n.

pleader: pleading: pleasant: pleasantness: pleasantry: please: pleased: pleasing: pleasure:

n. n. a. n. n. v.t. a. a. n.

wakiil kaehna suñna/kaha suna dil chasp/dil kaSH/gawaarah/KHuSH gawaar/ niSHaat añgeyz/SHiiriin lataafat(f.)/miThaas(f.) chuTkula(m.)/latiifah(m.)/mazaaq(m.)/ phabti(f.)/zaraafat(f.) KHuSH karna/mehrbaan hona faraHaañ/maeHzuuz/masruur/raazi/SHaad dil chasp/farHat baKHSH/KHuSH/latiifah/ marGHuub/pasañdiidah/pyaara âeSH/chaa'o/faraH/KHuSH nuudi/KHuSHi/lazzat/ lutf/marzi/mazah/na^iim/pasañd/raGHbat/ raza/îSHrat/suruur

(dedicated to)pleasure:a. âiyaaSH pleasurable: pleat: plebeian: plebiscite: pledge: pledge: pledged: plein-air: plenary: plenilune: plenish: plenitude: plentiful: a. n. a. n. v.t. n. a. a. a. n. v.t. n. a. KHuSH kun/musarrat añgeyz chuñnaT(f.)/meyñDhi(f.)/SHikan(f.) âam/past raa'ey SHumaari âehd karna/girwi rakhna/qasm khaana/ rehn rakhna/wa^dah karna âehd(m.)/eqraar(m.)/girau(m.)/qasm(f.)/ rahen(m.)/wa^dah(m.) marhuun khuli feza mukammal/puura/saara chauhwiiñ ka chaañd faraaham karna puura pan faraaKH/kasiir faraawaani bohtaat/faraawaañ/ifraat/kasrat/waafir faraawaani/kasrat bohtaat(f.)/kasrat(f.)/SHiddat(f.) jaal(m.) loch daar loch

plentifulness: n. plenty: pleroma: plethora: plexus: pliabile: pliability: a. a. n. n. a. n.

plight: plight: plight: plinth: plodding: plot: plot: plough: plough: ploughing: ploughshare: pluck: plucky: plum: plume: plump: plumpness: plunder: plunder: plundered: plunderer: plundering: plunge: plunge: plunger: plunk: plural: pluralism: plurality: plutocracy: pluvial: ply:

n. n. v.t. n. n. v.t. n. v.t. n. n. n. v.t. a. n. n. a. n. v.t. n. a. n. n. v.t. n. n. v.t. a. n. n. n. a. n.

qasm/wa^dah gat/Haalat/musiibat/naubat/parat/ suurat/taeh qasm uThaana/wa^dah karna kursi aablah paa'i saaz baaz karna/saaziSH karna kahaani/laag/mañsuubah/qata^e zamiin/ saaziSH/tajwiiz hal jotna hal jutaa'i phaal(m.)/phaali biñna/chuñna/khasoTna/nochna/toRna bahaadur aluuchah/zard aalu par/turrah farbih/moTa taiyaari(f.) GHaarat karna/GHaban karna/khasoTna/ luuTna/luTTas machaana/taaraaj karna dast burd/GHaarat/GHaban/luuT luTa hu'a/maeHruum GHaarat gar/GHaasib luTTas Dubki lagaana Dubki dubki lagaaney waala rakhna jama^ taksiiriyat(f.) aksariyat/kasrat daulat SHaahi(f.) baaraani/baariSHi aeñTh/taeh/parat

ply: pneuma: pneumatic: pochette: pock: pocket:

v.t. n. a. n. n. n.

meHnat o maSHaqqat karna dam/saañs hawaa'i/ruuHaani zanaani thaeli daanah/phuñsi jeyb/palley reyz gaari jeyb KHarch(m.) jeybi laa ta^alluq phali(f.) moTa (aadmi) moTa SHaeh naSHiin GHazal/nazm SHaa^ir SHaa^irah SHaa^iraanah kalaam/nazm/SHaa^iri/suKHan GHarat gari(f.)/tabaahi(f.) chubhney waala/kaRwa/teyz SHiddat/takliif dehi/teyzi baat/muraad/nok/nuqtah dikhaana tiir ba hadaf leHaaz/nuqta'eh nazar

pocket change: n. pocket money: pocket size: pococurante: pod: podge: podgy: podium: poem: poet: poetess: poetic: poetry: pogrom: poignant: poignancy: point: point: (to the)point: point of view: point out: pointed: pointer: pointless: poise: poison: poisonous: poke: v.t. a. n. a. v.t. n. a. v.t. n. a. a. n. n. a. n. n. n. n. a. n. n. a. a. n. v.t.

uñgli dikhaana nukeyla iSHaarah gar(m.) bey huudah/bila ma^ni saadhna bis(m.)/sam(m.)/sañkhia(m.)/zaehr(m.) samiyah/zaehr aaluudah/zaehriila añdar Daalna/dhakeylna/ghuseyRna/pirona

poke: pole: pole: polemic: polemical: polemicist: police: police-house:

n. n. n. n. a. n. n. n.

bori/gojha/jeyb/khiisah/thaeli qutub(m.) khamba baeHs(f.)/qaziyah(m.) Hujjati/nazaa^i Hujjati/munaaziri sipaahi(m.) kotwaali(f.) kotwaal Hikmat e âmali(f.)/tadbiir aab deyna/chamkaana/jila deyna/nikhaarna/ pheyrna/ragaRna/saeqal karna aab(f.)/aadaab(m.)/chamak(f.)/ maaliSH(f.)/saeqal aab e aa'inah aab daar/chikna/nasta^liiq ragRa(m.) KHaliiq/SHaa'estah murawwat(f.)/nazaakat(f.)/SHaa'estahgi(f.) moHtaat/mudaabir siyaasi siyaasat daan siyaasat siyaasi garoh khopRi/sar/sar key baal baal kaaTna/sar muuñDna/siiñg kaaTna zar(m.) raa'ey SHumaari(f.) gañdah karna/KHaraab karna gañdah(m.)/gañdi(f.)/KHaraab/mulawwas/ naa paak/najis aaluudgi(f.)/chhuut(f.)/gañdgi(f.)/janaabat(f.)/ kasafat(f.)/laus(f.)

police-officer: n. policy: polish: polish: n. v.t. n.

polish of a mirror:n. polished: polishing: polite: politeness: politic: political: politician: politics: polity: poll: poll: pollen: polling: pollute: polluted: pollution: a. n. a. n. a. a. n. n. n. n. v.t. n. n. v.t. a. n.

poltroon: polytheism:

n. n.

buz dil/Dar pok SHirk(m.)

polytheist: pomegranate: pomp: pompelmoose: ponceau: pond: ponder: pong: poniyard: pony: pony: pooh! poor:

n. n. n. n. n. n. v.t. n. n. n. v.t. intj. a.

muSHrik(m.) anaar(m.) aab o taab/alalley talalley/dab dabah/HaSHmat/ jaah o jalaal/SHaan/SHikoh/ThaaTh baTaavi liimuuñ puliya(f.) Hauz(m.) fikr karna/GHaur karna/sochna/ taa'mmul karna/tolna teyz bad bu KHañjar TaTTu(m.) chukaana/nabeyRna chhii bey chaarah/bey zar/faqiir/GHariib/ kam baKHt/kañgaal/KHaak saar/KHwaar/kora/ laa chaar/miskiin/moHtaaj/muflis/mustaHaq/ nikamma/tihi dast/zaruurat mañd bey chaarah safeyda(m.) papaa'ey ruum KHaSH KHaaSH ka phuul aeHmaqaanah baat/bakwaas KHaSH KHaaSH afiimi âwaam har dil âziiz/maqbuul har dil âziiz taur par har dil âziizi(f.)/maqbuuliyat(f.) har dil âziizi/maqbuuliyat/qubuul âam aabaad karna aabaad aabaadi/nufuus chiini ka bartan DiuRhi(f.)/riwaaq seh

poor fellow: poplar: pope: poppy: poppycock: poppy seeds: poppied: populace: popular: popularly:

a. n. n. n. n. n. a. n. a. adv.

popularisation: n. popularity: populate: populated: population: porcelain: porch: porcupine: n. v.t. a. n. n. n. n.

pork: porky: porridge: port: port: port: portal: portend: portent: portentous: porter: portfolio: portico: portion: portly: portrait: portray: pose: pose: poseur: posh: posit: position: positive: positively: posse: possess: possessing: possessing: possession: possessive:

n. a. n. n. n. n. n. v.t. n. n. n. n. n. n. a. n. v.t. v.t. n. n. a. v.t. n. a. adv. n. v.t. a. n. n. n.

suu'ar ka goSHt suu'ar jaesa dalya(f.) taur bañdar gaah darwaazah baab/mudKHal faal nikaalna âjuubah/mo^jezah âjiib/naHs/pur Haul Hammaal(m.)/quli(m.) daftar/juz daan riwaaq Haq/Hissah/par kaalah/qism/qismat/ TukRa baa waqaar/baRa/jasiim naqSHah/SHabiih/taswiir charbah utaarna/naqqaaSHi karna/taswiir banaana chakkar meyñ Daalna aasan(m.)/rawaiyah(m.) dikhaawaTi/riya kaar/uupri KHuSH posH/naweyla/pur raunaq/ThaaT kaa farz karna/qaa'em karna/waza^ karna aasan/auqaat/Haal/Haesiyat/hasti/ kaefiyat/maqaam/ôhdah/pallah/paTTi masbat/naatiq/yaqiini bil kul imkaan/zor Haasil karna/maalik hona/qabzah karna/ rakhna qaabiz qabzah/waan(suff.)/war/(Suff.) âmal daKHl/qaabu/qabzah/tasallut/ tasarruf qaabiz

possessively: possessor: possible: possibility: possibly: post: post: posted: postbag: post office: post-haste: poster: posterior: postern: postern: posthumous: postiche: postman: postmark: postoffice: postpone: postponed: postponement: postscript: postulate: posture: posturing: pot: pot herb:

adv. n. a. n. adv. n. n. a. n. n. a. n. a. n. a. a. a. n. n. n. v.t. a. n. n. v.t. n. n. n. n.

ezaafi maalik/qaabiz/saaHab/waajid/zaabit eHtemaali/mumkin/mumkinah eHtemaal/imkaan(m.) SHaayed khamba(m.) chauki/Daak/mañsab/ôhdah/thuuni maamuur Daak ki thaeli Daak KHaanah fauran/jaldi iSHtehaar ba^d waala/pichhaaRi âqbi darwaazah niji/paa'iñ ba^d za marg/marney key ba^d ja^li/naqli chiTThi rasaañ/Daakiyah Dak ka Thappah(m.) Daak ghar/Daak KHaanah multawi karna/paehlu tihi karna/ pas e puSHt Daalna/sarkaana/Taalna multawi iltiwa/Taal maTol mulHiq/zael da^wa karna aasan/ada/kaefiyat/tarz/ThaaT/waza^ adaa'eñ bartan/haañDi/keytli sabzi kaachhi(m.)/kaachhin(f.) piiney key qaabil aalu SHakar qañd

pot herb seller:n. potable: potato: a. n.

(sweet)potato: n.

potency: potent: potentate: potion: potsherd: pottage: potter: potter:

n. a. n. vn. n. a. n. v.i.

quuwat qaadir/qawi muqtadir/tawaana SHaKHs ghuuñT(m.) KHazaf(f.) aaSH(m.)/SHorba(m.) kumhaar waqt zaae^ karna chaak chhoTa/kam zarf/KHabti baTwa/jeyb/thaeli chuuzah(m.) zimad ghareylu murGHi(f.) murGHi KHaanah(m.) dabochna dhuñna/ghuuTna/kuuTna/piiTna koftah dhunaa'i/kuTaa'i/piTaa'i bahaana/Daalna/Dhalkaana/jhoñkna/uñDeylna aagey nikla hona darweySHifaaqah/faqr/faqiiri/GHurbat/ naa daari/naHuusat/neysti/tañgi/ûsrat baaruud/buura/chuura/sufuuf chuura karna chuur bal buuta/dab dabah/jaah/eKHteyaar/haath/ iqtidaar/Hukuumat/majaal/pahoñch/qaabu/qabzah/ qudrat/sarwat/SHaan/taab/taaqat/yaara/zor puura/taaqat war/ustuwaar/zabar dast/ zor daar bey dam/bey taaqat/âajiz/kam zor/ majbuur/naa tawaañ îjz/kam zori/majbuuri/naa tawaañi âmlan âadat(f.)/âmal(m.)/âmal dar aamad(f.)/ maSHq(f.)/maSH SHaaqi(f.)/moHaawirah(m.)/

potter's wheel: n. potty: pouch: poult: poultice: poultry: poultry-farm: pounce upon: pound: pounded: pounding: pour: pout: poverty: powder: powder: powdered: power: a. n. n. n. n. n. v.t. v.t. a. n. v.t. v.i. n. n. v.t. a. n.

powerful: powerless:

a. a.

powerlessness: n. practically: practice: adv. n.

rasm(f.) practise: praetorian: praise: praise: praiseworthy: prate: prattle: prattle: prawn: pray: prayer: prayers: prayerful: preach: preaching: preacher: preamble: v.t. n. v.t. n. a. v.i. v.t. n. n. v.t. n. n. a. v.t. n. n. n. âmal karna/añjaam deyna/maSHq karna Haakimaanah chaRhaana/daad deyna/gaana/sana KHwaani karna/ saraahna/ta^riif karna daad/madH/sana/SHaabaaSHi/sifat/sipaas/ ta^riif/tausiif hiira/KHaliiq/najiib/qaable ta^riif bak bak karna/gap SHap karna zabaan chalaana bak waas(f.) jhiiñga(m.) maañgna do^a/iltimaas/namaaz êbaadat âqiidat mañdaanah wa^z kaehna KHitaabat(f.)/tabliiGH(f.)/wa^z(m.) muballiGH(m.)/naasiH(m.)/waa^ez(m.) diiba chah(m.)/muqaddmah(m.) pheyra naazuk eHteyaat(m.)/Hifz e maa taqaddum(m.) KHabar daar karna aagey chalna/sabqat leyna/taqdiim karna afzaliyat/pahel/sabqat/SHaraf/tajriih/ taqaddum misaal/naziir/sanad guziSHtah/muqaddam/saabiq hedaayat/qaa'edah ustaad êziiz/an mol/beySH baha/beySH qiimat/ faaKHir/fariid/giraañ baha/naadir/qiimti Dahlwaan kinaarah(m.) añdh dhuñd jald baaz

preambulation: n. precarious: precaution: precaution: precede: precedence: precedent: preceding: precept: preceptor: precious: precipice: a. n. v.t. v.t. n. n. a. n. n. a. n.

precipitately: adv. precipitator: a.

precipitous:

n.

bey taa'mmul/Dahlwaan/jald baaz/khaRa bilkul niichey/ûmuudan KHulaasah(m.) durust/âen bila kam o kaast baa zabtigi kaTTar aaRey aa jaana SHart e auwwaliin peySH rau peySHgi taariiKH Daalna luuT maar/tabaahi luuT maar/tabaahi GHaarat gar/luTeyra aaKHir e SHab/subH kaazib agla/muqaddam/peySH rau salaf muqaddar/qaza/qismat Haal/naqSHah muballiGH e^laan karna/tasdiiq karna/tausiiq karna peySH go'i karna qaabil e peySH go'i peysHiin go peySHiin go'i/peySH go'i peySH goyaanah iltefaat/jaanib daari/kaSHiSH/rujHaan/ SHauq/tarjiiH mutawajjoh karna/raaGHib karna mutawajjoh/raaGHib aamaadgi/kaSHiSH/ruGHbat/rujHaan GHaalib ziyaadah tar maGHluub hona/taari hona

precipitously: adv. précis: precise: precisely: preciseness: precisian: preclude: precondition: precursor: predate: predating: predation: predator: predawn: predecessor: predecessors: n. a. adv. n. a. v.t. n. n. v.t. n. n. n. n. n. n.

predestination: n. predicament: predicant: predicate: predict: predictable: predictor: prediction: predictive: predilection: predispose: predisposed: n. n. v.t. v.t. a. n. n. a. n. v.t. a.

predisposition: n. predominant: a.

predominantly: adv. predominate: v.t.

pre-eminence: pre-eminent: pre-empt: pre-emption: preen: preface: prefect: prefer: preference: preferential: preferment: prefigure: pregnancy:

n. a. v.t. n. v.t. n. n. v.t. n. a. n. v.t. n.

fauqiyat/imteyaaz faa'eq/mumtaaz peySH bañdi karna peySH bañdi chhaañTna/par Thiik karna/sañwaarna diibaa chah/muqaddamah qaa'ed aagey dharna/baRhaana/sar faraaz karna/ tarjiiH deyna bar tari/fazuqiyat/faziilat/pasañd/ rujHaan/tarjiiH tarjiiHi bar tari/behtari bayaan karna Hamal(m.) ummiid sey hona Haamilah hona/paa'oñ bhaari hona gyabhan/Haamilah qabl az taariiKHi âsbiyat/lagi lipTi/pach/tañg nazri muta^assib dars deyna aazmaa'iSHi/iftetaaHi KHayaal karna/taa'mmul karna pahley sey socha hu'a muqaddam auuwaliyat bunyaad en^aam peysH aagah/naziir kamar baañdhna/taiyaar karna/ taiyaari karna taiyaar hona Haazir/khaRa/laes/taiyaar aamaadgi(f.)/taiyaari(f.)

(to be)pregnant:v.i. (to become)pregnant: pregnant: prehistoric: prejudice: prejudiced: prelect: preliminary: premeditate: premeditated: premier: premiership: premise: premium: premonitory: prepare: prepare: prepared: preparedness: a. a. n. a. v.t. a. v.t. a. n. n. n. m. a. v.t. v.i. a. n.

preparation: preparatory:

n. a.

aaraastagi/tahaiyah/taiyaari tamhiidi alaap Harf e jaar(m.) bil kul bey huudah/waahiyaat Haqq e KHusuusi achaanak/yak laKHt faal/SHaguun baRa/ûmr rasiidah GHaeb daani/peySH biini maamuur karna/ta^iinaat karna mujawwizah êlaaj/nusKHah Haaziri(f.)/Huzuuri(f.)/maujuudgi(f.) Haazir karna/peySH karna/ta^rruf karaana Haal/hadiyah/nazar/peySH kaSH/sauGHaat/ toHfah Haazir/maujuud/maujuudah Haal âehd e Haazir

preparatory tuning:n. preposition: preposterous: prerogative: prerupt: presage: presbyter: prescience: prescribe: prescribed: prescription: presence: present: present: present: n. a. n. a. n. n. n. v.t. a. n. n. v.t. n. a.

present tense: n. present time: (at)present: presentation: presented: presently: preserve: preserved: preside: presidency: president: a. n. a. adv. v.t. a. v.t. n. n.

fil Haal/sarey dast peySH kaSH Haazir/peySH ab/fil Haal bachaana/Hefaazat karna/qaa'em rakhna maeHfuuz sadaarat karna sadaarat sadr aewaan sadr(m.) sadaarat

president's house:n. presidentship:n. presidential: press: a. v.t.

sadaarti dabaana/kasna/masalna/piichha karna/ peylna/taakiid karna/zor Daalana

press: press: pressed: pressing: pressure: pressurise: prest: prestige: prestriction: presume: presumption: presumptious: presuppose: pretence: pretend: pretention: pretentious: pretext: pretty: prettiness: prevail: prevail: prevail upon: prevalence: prevalent: prevailing: prevaricate:

n. v.t. a. n. n. v.t. v.t. n. n. v.t. n. n. v.t. n. v.t. n. a. n. a. n. v.i. v.t. v.t. n. a. a. v.i.

aKHbaaraat/chhaapah KHaanah/daab/ SHikañjah jabri bharti karna laa chaar faSHaar(m.)/masaas(m.) dabaa'o/majbuuri/saKHti/zor dabaa'o Daalna bharti karna/peySHgi deyna Haesiyat/jaah añdha pan farz karna fariizah/zo^m dabañg dalaalat karna/laazim aana bahaanah/dikhaawa/Dhoñg/fe^l/Hiilah Hawaalah/ naKHrah(m.)/paakhañD/pardah bañna/dhoñg karna/ naKHrey dikhaana/sawaañg bharna bahaana/da^wah/dikhaawa/Dhoñg/ SHauq akaR fuuñ/banaawaTi/naKHriila bahaanah/fe^l/Hiilah/Hujjat/îllat/pardah KHaasah/KHuub suurat jamaal(m.) jiitna/kaamyaab hona/taari hona manwaana raazi karna tarwiij jaari/maqbuul/raa'ej Haawi/taari baateyñ banaana/bhaTkna/jhuuT bolna/ iñHeraaf karna/raah sey haTna Hiilah baazi/Taal maTol baaz rakhna/pakaRna/rokna/Tokna âariz/Haa'el iñsidaad/rok thaam

prevarication: n. prevent: preventing: prevention: v.t. a. n.

previous: prey: price: price: priceless: pricey: prick: prick: prickle: pricking: prickly-heat: prickly-pear: pride:

a/adv. agla/paehla/maa qabl/qabl/saabiqah n. n. v.t. a. a. n. v.t. n. n. n. n. n. SHikaar bhaa'o/daam/laagat/qiimat/SHaraH bhaa'o lagaana/daam lagaana/nirKH baRhaana/ qiimat chaRhaana an mol maehñga chhoTa suuraaKH/kaañTa/KHaliSH bariik suuraaKH karna/chubhona daana/kaañTa/KHaar(m.) chubhan garmi daana naag phani akaR/aeñTh/bal buuta/daaniSH/faKHr/ghamañD/ GHuruur/gumaan/kibr/mizaaj/naSHah/naaz/ naaziSH/ra^unat/takabbur/zo^m maGHruur karna kaahin(m.)/pujaari(m.)/ kaahinah/pujaaran kaTTar churaana dikhaawaTi/ghmañDi/KHud numa/riyaa kaar durust/saHiiH auwwal pan/saadiqi asli/ibtidaa'i asli/ibtedaa'i/paehla/qabl afzal/bahaar/ibtedaa'i/muqaddam/SHabaab/ ûñfuwaan waziir âazam qaa'edah âmiiq/asli asli jañgal(m.) paehli fasl asli/ibtedaa'i/naa taraSHiidah/qadiim asli/ibtedaa'i/paehla SHaah zaadah/SHaehr yaar/wali

pride: priest: priestess: prig: prig: priggish: prim: primacy: primal: primary: prime:

v.t. n. n. n. v.t. a. a. a. a. a. n.

prime minister: n. primer: primeval: n. a.

primeval forest: n. primitiae: primitive: primordial: prince: n. n. a. n.

princely state: n. princedom: princess: principal: principality: principle: prink: print: print: printed: printer: printing: n. n. n. n. n. v.i. n. v.t. a. n. n.

rajwaaRa(m.) rajwaaRah(m.) KHaanam/SHaah zaadi asl/auwwal/baRa/muqaddam/sar maayah(m.) imaarat/saltanat bunyaad/mubtida/qaa^edah chalaak bañna/nikharna chhaap/naql/taba^ chhaapna/taba^ karna chhapa hu'a chaap gar/chhaapney waala/taabe^/tabba^ chhapaa'i/iñtibaa^/taba^/tabaa^at chhaapa KHaanah(m.) muqaddam/saabiq faziilat/taqaddum/tarjiiH Habs(m.)/maHbas(m.)/qaed KHaanah(m.)/ ziñdaan(m.) añdheyri koThri asiir/giraftaar/paa ba gil/qaedi saabiq gap(m.) goSHah(m.)/KHalwat(f.)/ojhal(m.)/pardah(m.)/ taKHliyah(m.)/yak suu'i(f.) aapas ka/KHaas/maKHfi/nehaañ/niji/zaati KHufyah maeHruumi(f.) Haqq e KHusuusi/istesna muaqaddam raaz daari/waaqfiyat/zaati îlm jaa zaruur/paa KHaanah en^aam Hemaayati mumkin/mumkinah gumaan/mumkiniyat

printing press: n. prior: priority: prison: prison cell: prisoner: pristine: a. n. n. n. n. a.

prittle-prattle:n. privacy: private: privately: privation: privilege: privileged: privity: privy: prize: pro: probable: probablity: n. a. adv. n. n. a. n. n. n. n. a. n.

) janam deyna/jañna/paeda karna aagey jhuka hu'a/bah sijdah Haasil karna/paana/paeda karna paeda goñchna fuzuul KHarch âjiib/âziim/pur haul (most)probably: adv. v.probably: adv. a. n. adv. a.t. GHaaliban/SHaayed GHaaliban imteHaan/parakh/reyaazat mubtadi chhaan biin/taeHqiiq chhaan biin karna/taeHqiiq karna durusti/raasti baat(f. procrastination:n.t.)/tariiqah tabdiil karna/taiyyar karna juluus e^laan karna/sunaana/tardiid karna e^laan/izhaar/nida maSHhuur/muSHtahir jhukaa'o/rujHaan aaj kal karna aaj kal(m. n. v.)/mas'alah(m. n. probation: probationer: probe: probe: probity: problem: proboscis: procacity: procedure: procedurally: proceed: proceeding: proceeds: procerity: process: process: procession: proclaim: proclamation: proclaimed: proclivity: n. v. procrastinate: v.)/diqqat(f. .t.t. n.)/sawaal(m. a. n. n.t. v.i. a.t. v. n.) suuñD(f.) nafs parasti âmal/tariiqah/zaabitah qaa'edey ki ru sey aagey baRhna/aaGHaaz hona/baRhna/chalna/ qadam baRhaana kaar rawaa'i/saadir/rawaanah Haasil lambaa'i âmal/âmal dar aamad/sabiil(f.)/ muSHkiL(f. a. n.)/ suurat(f. procreate: procumbent: procure: procured: prod: prodigal: prodigious: v. n. a.t. v. n. n. n. n.

t. v. a. n. n.) banaana/Haazir karna/laana/paeda karna/ peySH karna/wujuud meyñ laana Haasil/paeda waar Haasil/Husuul/paeda waar paeda waar/paedaa'iSH/samar seyr Haasil/zar KHeyz zar KHeyzi dunyawi/naa paak kalimah e kufr/kufr da^wa karna/dikhaama/iqbaal karna/zaahir karna kaar/kasab/peySHah peySHah waraanah peySHah waraanah KHusuusiyat mudarris(m. profit: profit: profitable: profitless: profligacy: profligate: pro forma: profound: v. n.)/paeda waar/phal(m. n. n.) peySH karna/peySH e KHidmat karna daKHl/faziilat/kamaal/leyaaqat/qaabliyat/ taraqqi/ûbuur faazil/Haaziq/kaamil/laa'eq/maahir/qaabil KHaakah/naak naqSHah KHaakah banaana guñjaa'iSH/faa'edah/faez/Husuul/ kamaa'i/nafa^(m. a.i. n. n.t. professor: proffer: proficiency: proficient: profile: profile: profit: n. n. a.)/ samar/sarfah/yaaft faa'edah uThaana faa'dah Haasil karna faa'edah mañd/mufiid/suud mañd âbas aawaargi(f.) aawaarah/dhutkaara hu'a/fasKH/faasiKH/ riñdaanah/fuzuul KHarch marsuumah âmiiq/gaehra/mutbaHir professionalism:n. n. a.prodigiously: prodigy: prodigal: proditor: produce: produce: product: production: productive: productivity: profane: profanity: profess: profession: professional: adv.)/ustaad(m. n. a. v. a. n. a. a. v. v. n. anokhey pan sey/niraaley añdaaz sey mo^jezah fuzuul KHarch GHaddaar(m.t. n. .)/fujuur(m. a. a.t.

n. n. project: projection: prolate: proletarian: proliferate: n. a. gaehraa'i/ûmuq naiyyar faiyaaz/fuzuul KHarch/waafir wafrat sey faez(m.)/tajwiiz(f.i.) aaba o ajdaad nasl/parja/pas maañdah/paud/phal(m.) phunañg(f.t. n. n. n.)/zurriyat taSHKHiis(m. adv. n.) baat lambi karna/tawaalat deyna mad/tausii^/tawaalat .profundity: profulgent: profuse: profusely: profusion: prog: progenitor: progenitors: progeny: prognosis: programme: progress: progress: progress: progressive: n. a. n. v. v.)/salf(m.t. n. baatuuni/tuulaani/ukta deyney waala tarjumaan(m. v. n. a.)/wafrat(f.) wasii^ GHariib mazduur/proltaari kasrat sey paedaa'iSH hona/ kasrat sey ta^daad baRhna taksiir faraawaañ/waafir/zar KHeyz progressively: adv.) chheydna/chubhona/pirona jad(m. prolific: prolix: prolocuter: prolong: prolongation: a. a.t. prohibit: prohibited: prohibition: prohibitive: v. n. prohibitive law:n. a. n. v. v. a. proliferation: n.) mañsuubah/peySH naamah irteqa/namu/naSH wo numa/peySH raft/raah/ taqaddum/taraqqi aagey baRhna par lagaana/taraqqi karna taraqqi pasañd/taraqqi yaaftah raftah raftah mana^ karna/mamnuu^ karna/ naa jaa'ez qaraar deyna/rokna maeHruum/mana^/mamnuu^/naa jaa'ez mana^/qadGHan/rok maane^ imitinaa^i qaanuun mañsuubah(m. a.t. n.i.

n.)/sahaara(m. n. pronouncement: n. n. v. pronounced: a. v.)/eqraar(m. n. a. adv.t. n. v.t.) madad karna/sañbhaala deyna/ saahara deyna kadah(suff.)/paemaan(m. pronunciation: n.t.)/ qaul(m. a. v.t.)/Teykan(f. a. n.prominence: prominent: promiscuous: promise: promise: n.)/sur^at(f. v. proof: proof-sheet: prop: prop: (proper)place: n. n. pronounceable: a. .) maSHuur/mumtaaz/numaayaañ/zaahir añdha dhuñd/bey tuk/bila farq kaehna/qaul deyna/wa^dah karna/zabaan deyna âehd(m.) paemaan darjah baRhaana/taraqqi deyna taraqqi aamaadah/bar waqt/chaaq o chaubañd/chust/ musta^ad/phurtiila SHaeh deyna/warGHalaana musta^idi(f. n. pronto: adv.)/ thuuni(f.t. a. SHohrat(f.t. n.) chaT/waqt par phurti âri karna/muSHtahir karna/naafiz karna muSHtahir/naafiz muSHtahir/naaSHir Dhalwaan daar/niichey jhuka hu'a daañta/kaañTa fauran/jaldi sey zamiir(m. adv. n.)/wa^dah(m.) êlaan karna/kaehna/talaffuz karna qaabil e bayaan numaayaañ/sariiH/waazeH da^wa/êlaan bila taaKHiir/fauran lab o laehjah/talaffuz/tarz e ada daliil/imteHaan/isbaat/kasauTi/parakh/ sanad/SHahaadat/subuut/tajribah musawwadah aaR(m. a.)/makaan/mauqa^h/Thikaana (solemn)promise:n.)/pusHt(f. promote: promotion: prompt: prompt: promptitude: promptly: promptness: promulgate: promulgated: promulgator: prone: prong: pronto: pronoun: pronounce: v.

n.)/raa'ey(f. v.)/saaHib(m.) maqsuud/mujawwizah da^wah(m. n. n. n.t. a. n.t. moveable property:n. v. a.)/tanaasub mutanaasib baat(f.)/ sifat(f. n. adv.) mubaarak/mufiid/saaz gaar Hissah(m.) durust/laa'eq/munaasib/rawa/saaHiiH/ waaqe^i/zeyba ba qaa'edgi sey/Dhab sey jaa'edaad(f.)/ tajwiiz(f.) ârzi deyna maalik(m.) nabuuw'at(f. n. v. n.) peySH go'i karna fariSHtah/nabi/paeGHaam bar/paeGHambar/ payambar/rasuul nabuuwat/paeGHambari/risaalat nabwi nabwi nazdiiki/qurbat manaana/raazi karna sadqah(m. v.)/nisbat(f. par chaar/tabliiGH/taSHhiir par chaar karna/rawaaj deyna/SHaa'e^ karna/ tabliiGH karna iSHaa^at/tauliid/tausii^ faaSH karna/kholna aagey chalaana/dhakeylna jhukna mael(m.i.)/waali(m. a. .)/rujHaan(m. a. n.t.)/masa'lah(m.)/raKHt(m.)/maal(m. n.) imlaaak e GHaer mañquulah imlaak e mañquulah nabuuwat(f.t.) kaffaarah(m.)/qaziyah(m. prophecy: prophesy: prophet: prophethood: prophetic: prophetical: propinquity: propitiate: propitiatory: propiation: propitious: proportion: proportional: proposal: proposed: proposition: propound: proprietor: n.)milkiyat(f. a. v. n. a. v.t. a.)/peySH kaSH(f. n.propaganda: propagate: propagation: propale: propel: propend: propensity: prophecy: proper: properly: property: n. a.) immovable property:n.

t. prosecution: proselyte: prosilient: prosody: prospect: prospectus: prosper: n.)/ SHaaa'estahgi(f.) âam/GHaer SHaae^raanah/nasri/uchaaT Haraam karna/mamnuu^ karna jila watni/mumaane^at naSHeyb o faraaz/uuñch niich/pas o peySH nasr(f.t.t. v. n. prose: prose writer: prosecute: n.) ada kaar aaRey aana/bachaana/Hefaazat karna/paalna/ par wariSH karna/puSHt par hona âasim/maeHfuuz par wariSH pros and cons: n. n. a. prosperity: n.proprietory: propriety: prosaic: proscribe: proscription: adv. maalikaanah jawaaz(m.) chakla bah sijdah sijdah(m. prosperous: a.i.)/liaaqat(f. n. n. prostrate: prostration: protagonist: protect: protected: protecting: a. n. n. v. n. v.) Had lagaana/muqaddimah chalaana sarkaari wakiil isteGHaasah muriid(m. n. prostitution den:n. a. public prosecutor:n. n. n. v. . prosthetic: prostitute: prostitution: a.) nasr nigaar(m. a. n. n.)/mowaafiqat(f.) mumtaaz ûruuz imkaan/kaefiyat/naqSHah/tanaazur aa'eñdah naamah/kawaa'ef naamah baRhna/faroGH paana/KHuSH Haal bañna/ phalna phuulna/par waan chaRhna/phulna/ sitaarah chamakna baKHt/barkat/eqbaal/falaaH/faraaKHi/ fiirozi/kaamm raani/KHaanah abaadi/ KHuSH Haali/salaaH/yumn aabaad/farKHañdah/fiiroz/hara bhara/ kaam yaab/KHuSH Haal/phuula phala/ SHaad kaam iñzaami/izaafi îsmat faroSH/beyswa/faajirah/qaHbah/ SHaahid e bazaari/twaa'ef/zaaniyah faaHiSHgi(f.

n.t. adv.)/nigaah baan(m. n. n.) KHoraak(f.t.t.)/Haami(m. a. n. v. n. v.)/moHaafiz(m.) Hawaari/piTThu(m. n.)/ murabbi(m. n. v.protection: n.t.)/par wariSH/saayah âasim/Haafiz(m. a. a. v. n.t. a.)/SHaagird wus^at deyna aawaargi/bad chalni eHtejaaj karna/GHul machaana e^teraaz(m.t. v.)/GHeza(f.)/paalan haar(m. n.) auwwaliin/ibtidaa'i/jaddi misaal/namuunah baRhaana/lamba karna/tawaalat deyna lambi/tawiil imtidaad/tawaalat aagey dhakeylna gumRa/suujan faaKHir/ghumañDi/KHar dimaaGH/ KHud daar/KHud parast/maGHruur faKHriyah/ghumañD sey Hujjat laana/saabit karna aazmuudah/masbat/mujarrab/saabit zarii^ah(m. n.)/palla/ panaah/par daaKHt(f.t. n.) taakiid eHtejaaji sehra(m. a. v. . aaR/aasra/amaan/bachaa'o/dast giiri/haath/ Hefaazat/Hemaayat/moHaafizat(f. v. n. n.) kahaawat/masal/zarb ul masal faraaham karna/muhaiya karna saamaan karna peySH biini aaKHir biin/moHtaat/mudabbir muhaiyah karney waala/raaziq êlaaqah/suubah GHaer mohazzab/suubaa'i protector: n. a. n. protégé: protend: protervity: protest: protest: protestation: protestor: prothalamion: proto-/prot: prototype: protract: protracted: protraction: protrude: protuberance: proud: proudly: prove: proved: provenance: provender: proverb: provide: provide for: providence: provident: provider: province: provincial: n.)/ waaris(m.

n. n.proving: provision: provisions: proviso: provisional: proximity: provocation: provocateur: provoke: prowess: proximate: proximity: proxy: prudence: prudent: prudery: prudish: prune: prunella: pruning: prurience: prurient: pry: prying: pseudo-: pseudonym: psilosis: psora: psoriasis: psychic: n. n. aazmaa'iSH eHtemaam/faraahami/SHart(f. Ptolemaic System:n.) wakiil basiirat(f. a. a. v. n. n.) aaKHir biin/baa tadbiir/moHtaat/mudabbir/zaabit jhuuTa naKHrah KHud pasañd chhaaTaa'i karna/katarna galey ka dard kaañT chhaañT chul/kujli chul chula/khujli daar tajassus karna tajassus dikhaawaTi/jhuuTi/naqli taKHallus gañja pan KHaariSH/khujli daussadaf dimaaaGHi/nafsi/ruuHi nafsiyaati nafsiyaat nizaam e batliimuusi psychological: n. n. v. n. psychology: n. n.)/ taiyaari(f.t.t. . a. n. n.)/zaad eqraar/SHart(f. a. n.)/iHtiyaat(f. n.)/SHujaa^at(f. n.) hañgaami/waqti nazdiiki/qurbat iSHte^aal bhaRkaaney waala/jaasuus GHussah dilaana/iSHte^aal dilaana/ lalkaarna sitwat(f.) taqriiban nazdiiki/qurb(m. n. n. n. v. n. a. a.t.) SHaaraa'et(f. n. a. n.

adv.) âam/âwaam/âwaam un naas lañgar raa'ey âammah/âwaami raa'ej rifaah e âam charcha/SHohrat âlaaniyah naSHr karna/nikaalna/phaelaana/ SHaa'e^ karna/zaahir karna SHaa'e^ naaSHir chhaapah KHaanah/naSHriyaat idaarah jhol(m. n. KHuub suurti(f. n. n.t.t/i. n. faryaad karna/sisakna v.) jhurri paRna Haya/Hejaab/SHarm/GHaerat lab maeHjuub baa Sharm/maeHjuub bachkaanah/chhichhora/KHaam chibilla pan kaSH/phuuñk phulaana public kitchen: n. far bahi/phulaa'o mukkah baazi(f.i. publicity: publicly: publish: published: publisher: n. a.) mukkah baaz(m. v. qa'ey karna n. a. a. n. n.) jañgju/laRaaku taaqat war v. a. n.t/i. public opinion: n. public welfare: n. pucker: pucker: pudency: pudenda: pudendous: pudent: puerile: peurility: puff: puff up: puffiness: pugilism: pugilist: pugnacious: puissant: puke: pulchritude: pule: pull: pull: pull down: be pulled: n. v. n. ghasiiTna/khasoTna/khiiñchna/ukhaaRna khichaawaT Dhaana khichaana . publishing house:n. a.) v. n. n. a.t. SHabaab(m.puberty: public: n.

n. v. n. n. n. n. v. n.) pheypRey sey muta^lliq mimbar dhaRakna/lapakna/phaRakna dhaRkan/nabz daal sufuuf jhaañwaañ(m.) gaahak/Thokar maarney waala bona/kam zor kuttey ka bacchah/pilla putli(f. n. n. n. a.i.) lagataar mukkey maarna Thukaa'i kaddu chuTkula(m.) kaTh putli waala . v. a. a. n. n. adv.t.)/SHaagird/tilmiiz SHaagirdi(f.) chheydna/phoRna nafiis/nuktah chiiñ zaabit/waqt ka paa bañd paa bañdi auqaaf lagaana bariik suuraaKH kaRwa pan/talKHi/teyzi chaTkiila/kaRwa/talKH/teykha/teyz êlaaj karna/goSH maali karna/KHabar leyna/piiTna/ ragaRna/sañbhaalna/sar kobi karna/saza deyna qaabil e ta^ziir âzaab/êlaaj/KHam yaazah/ saza/ûquubat goSH maali/saza ihaam(m.t. n. n. n. n.) kaTh putli(f.t. n. n. a. n. n. n.pulley: pulmonary: pulpit: pulsate: pulse: pulses: pulver: pumice stone: pummel: pummeling: pumpkin: pun: punch: punctilious: punctual: punctuality: punctuate: puncture: pungency: pungent: punish: punishable: punishment: punishing: punning: punter: puny: pup: pupil: pupilage: puppet: puppeteer: n. n. v. a. charKHi(f.

v. pilla(m.t. n.puppy: purblind: purchase: purchase: purchases: n. n. n. v. n.t. .i.) baa maqsad âbas bil iraadah fotah/puuñji piichha karna/piichhey paRna/ pareySHaan karna pareySHaan hona/piichhey jaana/talaaSH karna wabaal e jaan justju/paerawi/piichha/ta^aaqub/talaaSH ardali/KHaadim moTa/phuula hu'a jhurri daar purchasing power:n. v.t.)/suthri(f. a.) mushil suthra pan/tahaarat paak karna/saaf karna/tahaarat karna SHadiid aKHlaaq pasañd aab daari/eKHlaas/îffat/tahaarat baeñjani/uuda Duubna/gardiSH karna churaana kaam/ma^ni niyat(f. v.)/ taab/ujla(m. a. n. adv. a.i.) niim naa biina KHariidna/laana KHariid sauda quuwat e KHariid(f. v.)/qasd(m. n.)/matlab(m. v.t.) asl/asli/bey laus/KHaalis/khara/kuñdan/ mubarra/neyk/paak/paakiizah/paarsa/saaf/ sachcha/saHiiH/suthra(m. n. pure: a.)/maqsad(m. a. n. a. v. a.)/ujli(f.)/ mudda^a(m. purely: purge: purgative: purgative: purification: purify: puritan: purity: purple: purl: purloin: purport: purpose: purposeful: purposeless: purposely: purse: pursue: pursue: pursuant: pursuit: pursuivant: pursy: pursy: adv. a.t. a. n.) faqat/sirf paak karna/peyT KHaali karna/saaf karna jullaab(m. n. n.

put out: put to shame: putamen: putative: putid: putsch: puttock: puzzle: puzzle: puzzled: puzzlement: pygmy: pyramid: n.purulent: purvey: purveyor: purview: pus: push: push: push aside: push back: pushy: a. a. pussy: pussy: pustule: put: put aside: put in: put off: putting off: put on: n. v. v. n.t. Taal oRhna/paheñna/zeyb tan karna banaawaT bujhaana/gul karna lattey leyna/lataaRna putting on airs:n. v. n. a.) chiip/maaddah/piip Dhakeylna/khiskaana/lagaana/Theylna dhakka/peyl sarkaana peylna muhim ju buzdil/kamiinah billi piip bhara phuñsi(f. n. n. n. n.t. n. n. a. phali ki guThli(f. n.)/silsilah(m. a.t. n.t. v.t. a.t.t.) biThaana/Daalna/dharna/rakhna/Tikana Daalna rakhna/taaq par rakhna Daalna laTkaana pusillanimous: a.t. piip bhara faraaham karna/rizq deyna raaziq qaabiliyat(f. n. v. v.) farzi/maSHhuur KHaraab/saRa hu'a achaanak ShoriSH/baGHaawat chiil(f.) chakkar meyñ Dalna/uljhaana chiistaan(f.) Haeraan haeraani/Haerat zadgi/pareySHaani/uljhan baaliSHtiya/podna haram . v. v. n.

pyre: pyrogenic: python: pyx: pyxis: n.) sañdooq Dibiyah/sañduuqchi/siñghaar daan qua: quack: quack: quackery: quadrangle: quadrant: quadrantal: quadrate: quadratic: quadric: adv. n. v. quadriform: a. a. a. a. n. n. . quadrifoliate: a. n. n. n. a.) aatiSH giir/buKHaar aawar aZdaha(m. n.i. ba leHaaz e kirdaar/jaesey/jaesa keh qaa'eñ qaa'eñ karna anaaRi/dhoka baaz/ataa'i/niim Hakiim âiyaari/daGHa baazi/Diiñg/dhoka dahi/ SHeyKHi KHori chahaar goSHah/chau kor/murabba^/mustatiil raba^ daa'erah/daa'erey ka chau thaa'i murabba^/chau paehla chau kor/murabba^/mustatiil chau kor/murabba^ numa duusrey darjey ka chau guna chau patti chau rañg chau tarfah chaukRi naach/chau patya quadrifarious: a. quadrilateral: a. chita(f. quadrille: n. n.

a. n. n. baRey baRey ghuuñT ley kar piina/ chaRhaana/piina dal dal/narm dal dali/kiichaR/thal thal dal dal baTeyr(?)/salwa ghaTna/himmat haarna/murjhaana/ paZh murdah hona GHaer ma^muuli/KHuSH kun/man mauji/ SHeyKH chilli lataafat/GHaraabat/nazaakat/nudrat/ûjb hilaana/hilna/kaañpna/larazna/ thar tharaana kap kapaahaT/thar tharaahaT/zal zalah KHaa'efiin me^yaar e aehliyat/qaed/sanad/ SHart e qaabliyat aehl/faariGH ul taeHsiil/laa'eq/ sanad yaaftah SHaraa'et par puura utarna/maeHduud karna kaefi/maahiyati/nau^i/nau^iyati ezaafi wasf/fauqiyat/kaefiyat/kamaal/ KHaslat/kirdaar/me^yaar/nau^/siirat/ sifat/wasf me^yaar e qaraari/zabt e me^yaar bañdiSH/daGH daGHa/dhaRka/khaTka/maaliSH/ matli/zamiir ki aawaaz/zamiir ki chubhan/ zamiir ki KHaliSH Haerat/gu magu ka âalam/mo^amma/pareySHaani/ SHaSH o pañj/tazabzub laggi/Tiika balli naapna/ta^iyyun karna qualification: n. n.quadrilocular: a. n. chau KHaanah chahaar raah/chau raaha/chauk choGHla/maKHluut un nasl chau paaya jaan war chahaar taeh/chau guna/chau parat chaar guna quadruplicate: a. . n. quandary: quant: quantify: n.i.t.t. quaere: quaff: quag: quaggy: quagmire: quail: quail: quaint: quaintness: quake: quake: Quakers: imp. n.v. qualm: n. qualified: qualify: qualitative: quality: a. a. n. a. v. quality control: n. dar yaaft karna/puuchhna v. n. v. quadrivial: quadroon: quadruped: quadruple: a. n.t. v. v.i. n. a.

v. n. paemaanah/pauwa/zarf chauth/pauwa chau paarah karna/chau rañg karna chahaarum/chau thaa'i/chautha Hissah/ moHallah/paa'o/ruba^ saeh maahi miir e saamaan mustaqar(m.)/pur KHaaSH(m. v.) DañDa/laaThi/laTh/soñTi chahaar aahañg/chau raaga/chauthaa'i gaar/almaas e kohi/sañg e muraad bey asar karna/daba deyna/KHaarij karna/ KHatm karna/kuchal deyna/mansuuKH karna/ maqluub karna/mustarad karna az qism/ba zaahir/niim/ya^ni/yaksaañ muhaasah/phuñsi do baeti(f.)/jhagRa(m.) chau patya(m. n. n. n. quasi: quat: quatrain: quatrefoil: quaver: a. quarrier/quarryman: n.)/rubaa^i(f. n. n. n.) kaañpna/larazna/laehraana/thar tharaana quartermaster: n.)/faziiHat(f. n.)/ laRaa'i(f. a. n. n. a. . quarry: quarry: n. v. quarters: quarterstaff: quartette: quartz: quash: n. kaan kun quart: quarter: quarter: quarter: quarterly: n.) futuur(m.i.quantity: quantum: quantum: quarantine: quarrel: quarrel: n.) fasaadi/jhag Raalu/laRaaka/SHorah puSHt/ tuñd mizaaj jhagRaalu pan sey saed/SHikaar kaan/khudaan quarrelling: quarrelsome: n.)/ takraar(f. v. Had/jasaamat/meqdaar/naap/paemaanah/ qadr/wus^at Hissah/meqdaar/qadriyah zarrah chaaliis din/jabri Heraast/qaed e tibbi/ qarañtiinah jhagaRna/laRaa'i karna/laRna/ulajhna an ban(f.)/ Hujjat(f.)/ragRa(m.)/udham(f.)/nazaa^/ phuuT(f.i.t. n.t. n.)/tu tu maeñ maeñ(f. n.)/jhameyla/khaT paT(f.)/qaziyah(m. quarrelsomely: adv.)/naa ittefaaqi(f.)/eKHtelaaf/fasaad(m.

t.)/sawaal(m. a. n. n. v. n. n.i. gaTkari aawaaz ki eyk laeher/lahak bañdar/ghaaT/godi/puSHtah jo/jo kuchh/kaun bad tamiiz/faaHeSHah/haR dañgi/ phuuhaR laRki/tawaa'ef/uchhaal chhañga bad hazmi/ghabraahaT/maaliSH/matli dard e SHikam meyñ mubtila/qae'y aawar/ waehmi/waswaasi baad SHaah beygam/Hasiinah/malkah/ raani/sultaanah âjiib/anokha/bey Dhañga/biimaar/ GHaer maaluuf/KHabti ham jiñs parast/khoTa sikkah/lauñDa/luuti GHaraabat dabaana/kuchal deyna/miTaana/taskiin deyna/ zaa'el karna dabaaney waala/KHaatimah karney waala bujhaana/dabaana/dhiima karna/ghaTaana/ gul karna/atfa karna/pyaas ko rafa^ karna/ zor kam karna baahar nikal jaana/bujh jaana/ joSH kam ho jaana maSHruub/pyaas bujhaaney waali chiiz SHikaayat puuchhney waala/sawaal kunañdah hath chakki âadatan SHikaayeti/bad mizaaj/jhagRaalu/ chiR chiRa bad mizaaji sey bad mizaaji/jhagRaalu pan/chiR chiRa pan istefhaam/istefsaar/sawaal dar yaaft/justju/khoj/sawaal/taftiiSH/ talaaSH/talab/Toh juuya/mutalaaSHi istefsaar karna/puuchhna/sawaal karna/ Tokna baat(f. n. n. n. querulousness: a. a. v. a.t.)/mas'alah(m. .quaver: quay: que: quean: queasiness: queasy: queen: queer: queer: queerness: quell: queller: quench: n. n. n. n. v.) sawaaliyah niSHaan GHaer yaqiini/KHelaaf e taehziib/nazaa^i/ qaabil e e^teraaz/muSHtabah quench: quencher: querimony: querist: quern: querulous: querulously: v. n. questionable: a. n. n.)/istefsaar(m. n. question mark: n. query: quest: quester: question: question: n. a.t. adv.

a. n. n. . n.questionary: questioner: questionless: n. n. quid: quid: quid: quidam: quiddity: quid pro quo: quidnunc: quiesce: quiescence: n. n. Haazir dimaaGHi/jaldi/phurti/teyzi/ teyz faehmi/sur^at/tarraarah/ûjlat jilaana/teyz dauRaana/uksaana/ziñdah karna teyz tariin sar^at/teyzi daldal/reyg e rawaañ paarah/siim aab jhalla/tunuk mizaaj chust/Haazir jawaab/tabbaa^/zehiin Haazir jawaabi sey Haazir jawaabi/teyz faehmi/zakaawat/ zehaanat asl/ eyk pounD niswaar/tambaaku ya kisi aur chiiz ka TukRa jo muñh meyñ rakhi jaa'ey ko'i asliyat/baariik biini/jauhar adal badal/mo^aawezah KHabar giira/Toh lagaaney waala KHaamoSH ho jaana/saakin hona itmenaan/sukuun/sukuut quick-tempered: a. n. n. a/adv. ûjlat sey/fauran/jald/jaldi/jaldi sey/SHitaab a. n. quick lime: quickly: quickness: quicken: quickest: quickness: quicksand: quicksilver: n. n. quick-witted: a. v. quick-wittedly: adv. n. a. quick-wittedness: n. n.t. n. n. questor: queue: queuing: quibble: quibbler: quick: n. n. n. v. fehrist e istefsaar/sawaal naamah saa'el musallamah baat/naa qaabil e iñkaar/yaqiini istefsaar naamah/sawaal naamah baKHSHi/KHazaan chi/muniim choTi/qataar/meyñDhi/silsilah qataar bañdi boli/fiqrah baazi/Hiilah/inHeraaf/jugat fiqrah baaz/Hiilah ju/jugat baaz âajil/bey sabra/chust/fauri/jaldi/ musta^ad/paT/phurtiila/teyz/sarii^/ siimaab waSH/zaki ul Hiss/zehiin chuuna/kali questionnaire: n. a.i.

i. adv. . n. n.t. n.i. a. n. a. quintuple: quip: quip: quire: quirk: quirk: a. GHaer mutaHarrik/jaamid/mutma'in/ pur sukuun/saakin/saakit itmenaan sey/KHaamoSHi sey amn pasañd/chup/chupka/GHaer mutaHarrik/ gum sum/KHaa moSH/pur sukuun/saakit/ sunsaan/tanha chup karna/chup karaana chup hona/chup karna aaraam/amn/KHaamoSHi/raaHat/sukuun/ tamaaniyat chup karna/chup karaana chup hona/chup karna baGHaer SHor o GHul/chupkey sey/ dam saadhey/KHaa moSHi sey/raaz daari sey chup/KHaa moSHi/sañnaaTa/sukuun/sukuut aaraam ki Haalat/isteraaHat/qaraar/sukuun aaKHiri Hesaab kitaab/aaKHiri faeslah/ eyk aaKHiri zarb/chhuT kaara/niisti/wafaat maathey par laTki baaloñ ki eyk laT DañDi/nalki/na'ey/par/phirki istedlaal ki baariiki muHarrir/muñSHi dulaa'i/kambal/leHaaf/toSHak/razaa'i leHaaf banaaney ka kaam/toSHak muKHammas/pañjah/pañjRi bahi/khaTTa/safar jal piip bhara ârq/jauhar/KHulaasah/lubb e lubaab/ nichoR/ras/sat aakaaSHi/bar guziidah/chiidah/falaki/ jauhar rasaan/muñtaKHib paañch guna aawaazah/latiifah/phabti/ta^nah/ tañziyah fiqrah/zabaani choT awwzah kasna/phabti kasna kaaGHaz ka dastah choT/jagat/jhaTka/phabti/ta^n/tañz yak bah yak muRna quiet: quiet: quiet: quieten: quieten: quietly: quietness: quietude: quietus: quiff: quill: quillet: quillman: quilt: quilting: quinary: quince: quinsy: quintessence: v. v. n.t. v. n.i. n.i. n. v. adv. n. v. n. n. n. n. n. v. quintessential: a. n. n.quiescent: quiescently: quiet: a.

a. n. a. v. n. n. n. n. adv. n.i. a. v. a. n.)/qaul(m. v.) Hawaalah deyna/niSHaan dahi karna iSHaarah/iqtebaas âam/paa maal/muSHtarak/rozaanah KHaarij ul qismat . v.quirky: quirt: quit: quit: quit: quite: quite a few: quitrent: quittance: quits: quitter: quiver: quiver: quiver: quivering: quixotic: quiz: quizzical: quod: quodlibet: quoin: quondam: quop: quorum: quota: quotable: quotation: quote: quote: quotidian: quotient: a. n.t. chaalaak/fiqrah baaz/phabti baaz/suKHan saaz chaabuk ada karna/bari karna/chukaana/ dast bar daar hona/tark karna chhoRna/ruKHsat hona bari/faariGH bilkul/kaamilan/kulliyah tan/KHaasah/ sara sar/tamaaman/yaqiinan bahot sey/kaafi n.i. badal KHidmat/pagRi chhuT kaara/har jaanah/jaza/mo^aawezah/ nejaat bara bar/mo^amala saaf chhoR deyney waala/jaldi haar maañney waala tar kaSH/tiir daan hilna/kaañpna/larazna/laehraana/phaRakna/ thar tharaana kap kapaahaT/kapkapi/larzah/larzish/ thar tharaahaT Dag mag KHayaal parast makkar/SHaraarat/zabaani imteHaan anokha/mazaaHiyah/niraala qaed KHaanah/ziñdaañ nuktah e âala DaaT/goSHah/kaliidi patthar/kuñj saabiq dhaRakna Hadd e nisaab Hadd e rasdi/Hissah/nasiib Hawaalah paziir/qaabil e iqtebaas Hawaalah(m. n. n.)/iqtebaas(m. n. a. n.t. n. n. n. n. n. a.

n.rabbit: rabbit: rabbitry: rabble: rabid: race: racial: racist: raceme: rack: racket: n.)/qaumiyat(f. v. KHar goSH KHar goSH pakaRna KHar goSH baaRa añboh/bey qaabu Hujuum/jam ghaT junuuni/kaTTar dapaT(f. a. n. n.)/guldastah(m.) SHikañjah dhakkam paeyl/fuGHaañ/ghapley ka paesa/ hullaR/SHaGHab/SHor . n.)/haDDi(f. n.)/nasl(f. a. n.)/dauR(f.) nasli nasl parast/nasli imtiyaaz ka Haami KHoSHah(m.t.)/ paani(f. n.)/qaum(f.

n.) baaraani/baariSH sey giila radish(white): n.) bad naam buKHaar/garmi/GHaez/GHazab/GHussah/ Haraarah/jazbah/junuun/KHabt/KHaSHm/ maqbuuliyat/taab/taeSH/ubaal lattey GHaer munazzam/ulTa pulTa chhaapah maarna/dhaawa karna/Hamlah karna chhaapah(m. v. a. v. n.t.)/dhaawa(m.i. adv. n.)/gudRi(f. a. v. dada giir chutkley sunaaney waala kirni/SHo^aa'i nisf qatr ka bahaa/ziya chamakta/naiyyar chamakna/roSHan hona asli/bunyaadi/zaati aslan/qat^an muuli bina/maaKHaz albeyla/baañka kuuRa karkaT kaRi/laTTha chiithRa(m.) chhaapah maar gaaRi sey bheyjna/paTri lagaana saKHt bura bhala kaehna/tauhiin karna paTri hazal/latiifah/mazaaH/phakkaR jañgla kapRey/lebaas baariSH hona/paani barsna baar/baariSH/barsaat/meyñh/paani dhanak/qaus e qazaH bar saati(f. n. n. n. v.i. rags: ragtag: raid: raid: raider: rail: rail: rail: raillery: railing: raiment: rain: rain: rainbow: raincoat: rainy: n. n. a.t. n. n. n. n. . n. n. n. n.racketeer: raconteur: radial: radian: radiance: radiant: radiate: radical: radically: n.)/latta(m. n. v.i. a.)/paarchah(m. n. a. radix: raff: raffle: rafter: rag: ragamuffin: rage: n. n.

) bey KHud hona/ghuumna/phirna chahel qadmi bey KHudi SHaaKH dar SHaaKH bey lagaam/mast fasiil/SHaehr panaah chhakRa/TuuTa phuuTa jaanwaroñ kaa baaRa GHubaar/kiinah/kapaT/pur KHaaSH kiinah par war HaaSHiyah/kinaarah/paTTi bey silsilah/bey tuk qataar baañdhna palla/pahoñch/silsilah/qataar/zad chaañd maari darjah(m.)/martabah(m. n. n.)/Haesiyat(f.t. n.)/saf(f. n. v. n. n. n. n. a. v.i. n. n.)/ôhdah(m.)/pagRi(f.) DañD/fida/fidyah bura bhala kaehna/gap haañkna/ SHor GHulGHulah machaana laraaRna gap/lataaR khaT ziyaan aabru reyzi karna aabru reyzi (firing)range: n. n. rank: ransom: rant: rant: rant: rap: rapacious: rape: rape: n. a.t. v.rainy season: raise: raise: raised: raisin: rake: rakish: ram: ramble: ramble: rambling: ramified: rampant: rampart: ramschackle: ranch: rancour: rancorous: rand: random: range: range: n.t. v. . n. a. barsaat/meyñh bulañd karna/paalna/uThaana tañKHawaah meyñ izaafah murtafa^ kiSHmiSH albeyla/âiyaaSH/îSHq baaz/rañgiila/ riñd(m. a. n.)/jaah(m. v.)/tabqah(m. n.) albeyla/âiyaaSH/baañka/luchcha/riñd bheyRa(m.)/ maqaam(m. n.t. v. a. n.i. a. a.

v. n. . adv. a.) balkeh/KHaasah/qadrey qubuul(m. n. a.)/SHariir(m.) KHoraak(f. n.rapeseed: rapid: rapidity: rapids: rapine: rapport: n.) paaji pan(m.) âjab/âjiib/îd ka chaañd/kam/naadir/ naa yaab/niraali/SHaaz/ûñqa kabhi kabhaar/kam/KHaal KHaal nudrat Haraam zaadah(m. rapt: raptor: rapture: rare: rarely: rareness: rascal: rascality: rash: rash: rashly: rasp: rasp: raspy: ratchet: rate: rate: rather: ratification: ratify: ratified: rating: ratio: ration: rattan: a. n.)/paRta(m.) GHaarat gari/luuT/luuT maar/taa raaji ham dardi/riSHtah/ta^alluq masaleHat/mufaahimat aGHwah/saktah GHaarat gar/luuT maar karney waala Haal(m. a. n. n.)/SHaraH(f.)/raatib(m. sarsoñ jald/jaldi/sarii^/teyz/teyz gaam/teyz raftaar san sey/sur^at/teyzi/teyz raftaari teyz dhaara(m. n. a.)/paaji(m.)/laher(f.) rapprochement: n. adv.)/wijdaan(m. n.) baat pakki karna/qubuul karna maana nu'a/qubuul SHudah darjah bañdi/nirKH/nirKH baazi nisbat(f. n. v.)/suruur(m.)/tasdiiq(f. n. n. n. n. adv. n.) âaqibat naa añdeySH/bey taraH/jald baaz joSH daanah/pitti(f.) beyd(f.)/wajd(m. n. n. v.)/Hesaab(m.t.)/ waaraftahgi(f.t. n. a. a.t.) bey taHaaSHa reytna rañdah KHaraaSH daar/khurdura charKH zaamin daar bura bhala kaehna/DaañTna/jiRakna/lataaRna bhaa'o(m.

) faa'ez asar karna/radd e âmal karna radd e âmal/raj^at raj^at pasañd mutaale^ah karna/paRhna paRhney waala/qaare^ qaare^iin fauran/fil badiih/jhaT paT/teyzi sey aamaadgi(f.rattle: raunch: raunchy: ravage: raven: ravenous: ravin: ravine: raving: ravish: raze: razed: razzia: n. n.t. v.t. a.)/musta^idi(f. adv. v. jhun jhuna(m. n. a.t.)/waahi tabaahi(m. n.)/ taiyaari(f. a. a.)/tahaiyah(m. . n. v. a.i. n. n.) chhiiñna/jhapaT leyna/nochna bey Dhañga/foHSH/naa zeyba/phuuhaR GHaarat karna pahaaRi kauwwa(m. a.t. n. a. n. n. v.) KHoaañdgi/mutaale^ah/paRhaa'i aamaadah/chaaq/Haazir/khaRa/laes/maujuud/ musta^id/pakka/taiyaar paka pakaaya âen/asl/asli/pakka/sach/waaqe^i/zaati waajib ul wusuul razzle-dazzle: n.) aabru reyzi karna/aGHwah karna/rijhaana Dhaana/mismaar karna/paTra kar deyna mismaar chhaapa(m. n. n.) uchhal kuud an ghaR/kachcha/KHaam/nau/naya kachcha pan/KHaami lagaana/pahoñchaana/pasaarna lagna/pahoñchna/pasarna daKHl/haath/pahoñch/rusuuKH(m.t.t. n. v. a. n. v. raw: rawness: reach: reach: reach: reaching: react: reaction: reactionary: read: reader: readers: readily: readiness: reading: ready: readymade: real: realisable: a. v. a.) bey Had bhuuka/Hariis/luTeyra/nadiidah/ luuT maar/SHikaar KHuSHk naalah/KHor/Tañg darrah hizyaan(m.

n. v. reality: really: really: realm: ream: ream: ream: ream: reaming: reanimate: reanimate: reap: reaping: reappraisal: rear: rear: rearing: rearguard: reason: reason with: n.t. v.i. reassure: reassurance: rebate: v.)/waajibiyat(f. v. . v.t. v.) eHsaas karna/naSHah haran hona/wusuul karna maeHsuus/Haasil Haqqiqat pasañd Haqiiqat pasañdaanah Haqiiqat pasañdaanah añdaaz sey baa^is(m. n. a. n.)/par wariSH sipaah e âqab âql/bahaana(m. n. n. n.t. v. v. n.realisation: realise: realised: realist: realistic: n.t.t.) baat pakki karna/tasdiiq karna/yaqiin dilaana yaqiin dehaani ghaTaana/kam karna realistically: adv. a. adv. n.i. n. v. eHsaas/Husuul(m.t.)/daliil/ muujib/sabab/waastah/wajah samjhaana bey sabab mudallil/munaasib/waajibi ma^quuliyat(f.t. n.)/Haqiiqat/sach bey SHak/Haqiiqatan/KHuub/sach much waaqe^i mulk/mumlikat/raaj/saltanat/wilaayat raddah jhaag/pheyn jhaag uThna jhaag nikaalna/pheyn banaana jhaag daar do baarah jaan Daalna panapna kaaTna/kaTaa'i karna kaTaa'i nazr e saani/naya añdaazah âqab/piichha/pichaaRi paalna/paalna posna/par daaKHt karna/ par wariSH karna par daaKHt(f. a.t. v. (without)reason:a. n. reasonableness: n.)/baa^is(m. n. reasonable: n.

n. baaGHi/sar taab âaq/baaGHi/fasaadi/sar kaSH/sar taab baGHaawat/fasaad/sar kaSHi/sar taabi guuñjna/plaTna jhiRki jhiRkna bura bhala kaehna/DapaTna/dhutkaarna jhiRakna chaSHm numaa'i/DaañT/DapaT/êtaab/ goSH maali/jhiRki/malaamat taswiiri mo^ammah mustarad karna/piichhey Dhakeylna/rad karna iñkaar Thukraana waapas leyna/yaad karna alfaaz waapas leyna iñHeraaf dohraana/KHulaasah banaana iñteqaami kaar rawaa'i palaTna/pas paa hona/piichhey haTna/ piichhey muRna rasiid/wusuuli daaKHil karna/Haasil karna/maañna/paana/ wusuul karna mowsuul/wusuul paziir Haadis/Haaliyah/jadiid/naya/taazah tar aaj kal/abhi abhi/Haal hi meyñ/ taazah taazah KHaanah(m. n. n. v. n. v.t. a. a. n. v. v.) isteqbaal/paziiraa'i qaabil goSHah/KHalwat irtedaad/kasal baazaari nusKHah(m. a. adv. v.) wusuul karney waala/yaabiñdah . v.t.t.t. v. v. n.t. n. n.t. a. a. n. v. n.rebel: rebellious: rebellion: rebound: rebuff: rebuff: rebuke: rebuke: rebus: rebut: rebuttal: recalcitrate: recall: recant: recantion: recapitulate: recaption: recede: receipt: receive: received: receiving: recent: recently: receptacle: reception: receptive: recess: recession: recipe: recipient: n.t. n.t. a. n.i. n.)/tarkiib(f. n.

t. n. v.t.reciprocal: reciprocate: reciprocity: recision: recital: recitation: recitative: recite: reck: reckless: recklessness: recklessly: reckon: reckoning: recline: recluse: reclusive: recognise: recognised: recognition: recoil: recollect: recollection: recommend: a. v.t. a. recompense: reconcile: n.)/talaawat(f. adv.t. baa hami/mu^aawiz/mutaabaadil jawaab deyna muqaabilah mañsuuKHi/qata^/taraaSH qir'at(f.t. . recondite: recondite: reconstitute: a. v. n. a. n. v. v. n.) muqaabilah guluukaari bayaan karna/qir'at karna KHayaal karna/tawjjoh deyna âaqibat naa añdeySH/bey dhaRak/ bey parwaah/laa ubaali/man chala laa ubaali pan bey taHaaSHa añdaazah lagaana/giñna/Hesaab lagaana Hesaab baeThna/jhukna/takiyah lagaana baeraagi/sañniyaasi/taarik ud duniya/tiyaagi tanhaa'i pasañd paana/paeh chaañna/qubuul karna/ SHinaaKHt karna manaa hu'a paehchaan/qubuul/SHinaaKHt palaTna/piichchey haTna bula leyna/yaad karna yaad/yaad aawari SHafaa^t karna/sifaariSH karna/tajwiiz karna SHafaa^at(f. a. v. a. n.t. v. n. v.t.)/zikr(m. n.t.)/safaa'i(f. reconciliation: n.)/tajwiiz jaza/paa daaSH/sawaab/talaafi milaap karwaana/raazi karna aaSHti(f. n. n.) wird(m.)/sifaariSH(f. reconciliatory: n.i.t. n.) dostaanah/mufaahimaanah âmiiq/chhupa/gaehra/maKHfi/poSHiidah chhupa/gaehra/GHaa'eb/GHaer waazeh/ sar bastah/nehaañ do baarah banaana/phir sey banaana/ ta^miir nau karna recommendation: a. v. v.t. v.

n. rectify: v. rectification: n. recruit: recruit: rectangle: rectangular: n. a. rectitude: recuperate: recur: recurrence: recurrent: recurve: recuse: red: Red Sea: Red-Sorrel: red tape: n. v. a. v.i. n. e^teraaz karna/Thukraana laal/surKH baHiirah e aHmar paTwa KHaanah puri . v. recorded: recording: recount: recover: recoverable: recovered: recovery: recreation: a. n. n. baar baar hona/dobaara hona/waapas aana taqliid baar baar honey waali v. n.t. n. v.t. recrimination: n. v.i. do baarah banaana darj karna/maeHfuuz karna/niSHaan dahi karna/ qalam bañd kar leyna/sada bañdi karna gaana misl daftar/iñdiraaj/nawiSHtah naazir darj SHudah/naqli sada bañdi bayaan karna aaraam aana/khaRa hona/panapna waajib ul wusuul bar aamad fursat/iñdimaal/SHifa faraH/saer/tafriiH tohmat e mutaqaabil(f.i. n.t/i.t/i. n.t. n. a.t. v.reconstruct: record: record: record: record: a. a. n.) naya bharti/rañgruuT bharti karna musta tiil chau ras/mustatiili sañwaar chaarah gari karna/durust karna/faryaad suñna/ ham aahañg karna/mowaafiq banaana/ sañwaarna âdl/isteqaamat/raast baazi record keeper: n. aaraam aana v.t. n. piichhey muRna v.

n.t.t. n. v. v. v. n.t. v. idaarat karna laal banaana/surKH karna laal hona/surKH hona baKHSHwaa leyna/chhuRa leyna/waapas KHariidna/ wapaas ley leyna fida/KHalaasi laali/surKHi KHuSH bu daar v. n. a. âziim/bahaadur/SHujaa^ chaarah gari karna/daad deyna/ dohaa'i maañgna/faryaad suñna chaarah/dohaa'i/faryaad rasi chhoTa kar deyna/ghaTaana/kam karna simaTna qaabil e taKHfiif ghaTaa'i/kami/qasr afraat/fara waani/fuzlah/zyaadti faaltu/fuzuul/waafir/zaa'ed qalam/sirki sar kañDa(m.t. v. v. n. v. n. a. v. duugna karna/ezaafah karna a.redact: redden: redden: redeem: redemption: redness: redolent: redouble: redoubtable: redress: redress: reduce: reduce: reducible: reduction: redundance: redundant: reed: reed-grass: reek: reek: reek: reel: reel: reeling: re-enactment: re-enforce: re-enter: reeve: refection: refectory: refel: v. a.t. n.i.) bhaap/buKHaar/dhuaañ buKHaar uThna/dhuaañ nikalna dhuaañ deyna/saañs nikaalna garaari chakraana/Dag magaana/jhuumna/laR khaRaana chkraata/Dag magaata do baarah qaanuun saazi baa wasuuq karna/pakka karna do baarah daaKHil hona rassi pirona/priona khaana ta^aam gaah piichhey dhakeylna/rad karna .t. n. n. n. v.t. n. v.t. v.t/i.i.i.t.i. n. a. n. v.

n. n.t. adv. n.i.)/Tiip ka bañd/Tiip ka misra baaz aana/bar daaSHt karna/parheyz karna/ rukna parheyz(m. a. n. n. v.t. n. a. v. v. n. v. a. Hawaalah deyna/rujuu^ karna Hawaalah/iSHaarah/siyaaq do baarah bharna KHaraabi duur karna/nafaasat paeda karna/ wazaahat karna adab/bariik KHayaali/nafaasat/taehziib do baarah samaana/marammat karna âks Daalna/fikr karna/GHaur karna/ KHayaal karna/soch bichaar karna/ waapas bhyejna mun^akas/muRa âks/fikr/GHaur/ine^kaas/jhalak/par chhaa'iñ/ par tau/SHahaabi/soch bichaar ine^kaas muRaa hu'a/muna^kas KHamiidah taur par islaaH karna islaaHi islaaH mujaddid(m. n. a. n.t.refer: reference: refill: refine: refinement: refit: reflect: v.t.) faesal ba Haal karna/taazah karna taazah dam hona ba Haal/taazah dam farHat baKHSH/taraawat baKHSH chaa'ey paani/ta^aam/taazah dili/ tafriiH/ziñdah dili reflected: reflection: reflex: reflex: reflexively: reform: reform: reform: reformer: reformation: reformatory: reformism: reformist: refractory: refractorily: refrain: refrain: refrainment: refree: refresh: refresh: refreshed: refreshing: refreshment: a. v. n. a.)/mujtahid(m. v. v.i. v. n.t. n. n. n.t. a.t. .) êlaaj taadiib KHaanah islaaH pasañdi mujaddidi kaRa/naa farmaan/sar kaSH/ziddi akkhaR pan sey/saKHti sey/zid baazi sey radiif(m.

adv. v. adv. a.t. . regatta: n.t. n. a. regardlessness: n.t. v.t. n.t. regarding: regardless: regardlessly: prep. n. n. a.)/rad(f.i. a.)/kuuRa(m. v. v. n. taazah dili sey aas/falaaH/panaah mohaajir/panaah guziiñ nuur/raunaq/taab nuuraani/raKH SHaañ/taabaañ pheyr deyna waapsi(f.) naa mañzuur/rad âduul/baaz iñkaar(m.)/phok(f.) kaaTna/mustarad karna/rad karna mustarad do baarah Haasil karna/waapas aana KHusrawi/maalikaanah/SHaahaanah/SHaahi jaSHn manaana/taskiin deyna da^wat khaana pur takalluf ziyaafat SHaahi tamGHah/taKHt o taaj KHusruuaanah deykhna/eHteraam karna/KHayaal karna/ maañna/nazar Daalna dhiyaan/iltefaat/leHaaz/nigaah/taak/paas baa adab/dhiyaan waala/nigraañ bah iltifaat adab/eHteraam/leHaaz/murawwat baabat/baHawaalah/muta^lliq/nisbat adna/bey adab/bey leHaaz/Haqiir bila leHaaz be iltifaati/bey niyaazi/bey tawajjohi naa'o dauR/safiinah raani regardfulness: n. n. n. v.refreshingly: refuge: refugee: refulgence: refulgent: refund: refund: refusal: refuse: refuse: refused: refusing: refutation: refute: refuted: regain: regal: regale: regale: regale: regalia: regally: regard: regard: regardful: regardfully: adv. a. adv. v. v. a.t.)/fuzlah(m. a. n.) jawaab/iñkaar/mana^ baatil karna/iñkaar karna/naa mañzuur karna/ paehlu tihi karna/rad karna aaKHor(m. n. n.

t. n. rehash: rehash: rehearse: reign: reimburse: reimbursable: rein: v. n.) qaabil e afsoos/qaabil e mazammat baa qaa^edah/baa zaabitah baa qaa^edgi/paa bañdi/ba qariinah iñzibaat/qaanuun/qaa^edah/zaabitah tañziim kuñiñdah/zaabit qaey karna ba Haal karna ba Haali/bar qaraari dohraana/phir sey murattab karna chhaan phaTak/takraari chiiz bayaan karna/SHumaar karna âehd/âmal daari/daur/raaj maali nuqsaan ki talaafi karna/ waapas adaa karna qaabil e addaa'i/qaabil e waapsi baag(f.)/pachh taawa/ paSHeymaani(f. n. . n.t.) iñdiraaj/duKHuul raj^at/waapsi muRta hu'a/raj^at pasañd/waapas jaata hu'a afsos karna/haath malna/nadaamat karna/ paSHeymaan hona afsos(m. n.t. a. n. a. n. n. ba Haal karna/do baraah janam deyna/ islaaH karna baaz aafriini/tajdiid/taKHliiq e nau mujaddid Hukuumat/nazaamat Hukuumat/nazaamat arz/diyaar/êlaaqah/KHittah/kiSHwar/ sar zamiin/tabaq/zamiin âalam/êlaaqah jaat aqliimi/êlaaqaa'i/tabqaati daftar(m. v. n.) darj sariSHtah daar(m. n. v.regenerate: regeneration: regenerator: regime: regiment: region: regions: regional: register: registered: registrar: registration: regress: regressive: regret: regret: regrettable: regular: regularity: regulation: regulator: regurgitate: rehabilitate: v. n. n. n. n.)/Hasrat(f.t. n. v. n.)/qalaq(m. n. a.)/nakeyl/zamaam rehablitation: n. n. a.)/înaan/lagaam(f. v.t. a.t. n.

)/ta^lluq(m. v. v.t. n.t. a.)/riSHtah(m.t. .t. n.i.)/ riSHtey daari(f.reins: n.)/jawaab(m. v.)/madad(f. n. relate: relate: relatable: related: relatedness: relater: relation: v.t. n.) do baarah jawaan karna mujaddid baHaali e SHabaab na'i jawaani bataana/bayaan karna/naql karna/ nisbat deyna/sunaana nisbat hona/ta^lluq hona qaabil e bayaan/muta^lliqah muta^lliqah riSHtah/ta^lluq bayaan kunañdah/raawi âaziiz daari/bhaa'i bañdi/êlaaqah/laag/ naatah/nisbat(f. v. n. a.) qutbi hiran kumak pahoñchaana/mazbuut karna/ taaqat baRhaana kumak(f. lagaam aawaa gawan(m. v. rejuvenescence: n.) saabiqah suurat e Haal par laana/ ba Haal karna na'i quuwat deyna/tajdiid e nau karna na'i quuwat takraar karna/tasriiH karna dohraa'o/takraar/yaad dehaani yaad dehaani karaaney waala mustarad karna/nazar añdaaz karna/ pheyñkna/pheyrna/rad karna/saaqit karna/ Thukra deyna KHaarij/naa mañzuur/matruuk/nazri/mustarad/ raddi/Thukraaya hu'a/saaqit/waa pas iñkaar/jawaab/nazar añdaazi/rad baaGH baaGH hona/KHuSH hona/phuuley nah samaana/ SHaadaañ hona jaSHn/KHuSHi/musarrat/ rañg raliyaañ(f. relations: n. n. n. n. reiterate: reiteration: reiterative: reject: v.)/rabt(f. n. reinvigoration: n. rejected: rejection: rejoice: rejoicing: rejoinder: rejuvenate: rejuvenator: rejuvenation: a. v.t.i. n.) kaaT(f. n. a.) lawaahiqiin/maraasim reincarnation: n. reindeer: reinforce: reinforcement: reinstate: reinvigorate: n.

t. n.)/madad(f.) baahar bheyj deyna/deys nikaala karna/ jila watan karna deys nikaala/iKHraaj/jila watni dab jaana/narm paRna/pighalna/tars khaana bey raeHm/saKHt mizaaj/sañg dil bey dardi sey/bey raeHmi sey/sañg dili sey/ SHaqaawat sey bey dardi/bey raeHmi/saKHt dili / kaTTar pan êlaaqah/laag laagu/muta^alliq baa wasuuq/mo^tabar/mustanad/pakka/ qaabil e e^temaad bharosah mañdi sey/wasuuq sey siqaaHat(f.i. Dhiil deyna/narm karna a. v. .t. n. n.) aasaar ubhra hu'a/ubharwaañ taKHti aaraam/chaen/darmaan/êlaaj/fursat/ KHalaasi(f. aaraam sey/pur sukuun kami aazaadi/chhuuT/chhoRna/kholna/reha karna chhuTTi(f. n. adv. n. a.)/sahaara(m. adv.relationship: n. n. n.t/i. n.)/raaHat/taSHaffi chhuTkaa dilaana/haTaana/subuk doSH hona/ taKHfiif karna musta^fi/subuk doSH diin/keySH/mazhab relentlessness: n. v. a. v. n. v.)/KHalaasi(f. v. n.) e^tebaar/iñHesaar/itmenaan/ittekaa^/ rusuuKH(m. n.t. n. a. relevancy: relevant: reliable: reliably: reliability: reliance: relics: relief: relief: relieve: relieved: religion: n. aapas daari/âziiz daari/lagaa'o/ lawaaHiqiin/naatah/qaraabat/riSHtah/ sabab/waastah âziiz/riSHtey daar/waa bastah/yagaanah nisbatan/riSHtey sey ezaafiyat/nisbat e baahami/ta^lluq êlaaqiyat/nisbatiyat izaafiyat/talaazum relative: relativly: relativeness: relativism: relativity: relax: relaxed: relaxation: release: release: relegate: relegation: relent: relentless: relentlessly: n. n. a.

relinquish: relinquished: v. n.t.) bacha khucha/bacha maal religious brooding:n. n. n. n.i. ham mazhab mazhabi âqiidat sey/mazhabi taur sey waziifah chhoRna/matruuk karna matruuk chhuuT(f. v. . v.i.)/dast bar daari(f. v. n. a.t. n. v. v. relish: relish: reluctance: reluctant: rely: remain: remainder: remaining: remains: remanent: remark: remedy: remember: remembrance: remind: reminder: reminiscence: remise: remise: remiss: remission: remit: remit: remnant: n. relinquishment: n. a.t. a. n.)/ mazaaq(m.)/lagna/lapka/lazzat/mazah(m.t. n. adv.t. religious: religiously: a.t.) chaa'o(m. a. v.(co)religionist:n. n. n. n.)/sawaad/zauq chakhna hich kichaahaT/pas o peySH aRyal/mazaaHim/naa raaz/ziddi e^tebaar karna bach jaana/raehna baaqi/baqiyah/fuzlah/maa baqi/pas añdaaz baaqi/baaqi maañdah/saabit aasaar bacha khucha/baqiyah kaefiyat/kaha chaarah/daaru/darmaan/dawa/êlaaj huRakna/KHayaal meyñ laana/ nigaah meyn rakhna/yaad karna/zikr karna niSHaani/tazkirah/yaad/yaad aawri/ yaad farmaa'i/zikr jataana/khaT khaTaana/taakiid karna/ yaad dilaana taakiid/yaad dehaani yaad/yaad aawari gaaRi KHaanah hath yaar Daalna Dhiila/phiika/sust ghaTaa'o/kami/mo^aafi mo^aaf karna/naql karna/narm paRna/ paesey bheyjna Hawaalah(m. v. n. n.

n. a. n. afsos/paSHeymaani chup chup/paSHeymaan bey dard/bey raeHm/bey SHaram/bey zamiir/ DhiiT/sañg dil/zaalim ba^iid/duur/gum raah/pheyr daar duur sey duuri bar tarfi/ma^zuuli/rafa^(m.) muzaaHimat karney waala alfaaz waapas leyna/iñkaar karna do baarah janam deyna/tajdiid karna dhaak/iSHtehaar/maSH huuri/naam/SHohrat chiir/saañs/SHaq phaTa kiraa'ey par deyna/kiraa'ey par leyna kiraayah/ujrat .i.remonstrate: remorse: remorseful: remorseless: remote: remotely: remoteness: removal: remove: remover: removed: removing: remunerate: remuneration: renaiscance: rend: render: rendezvous: rendition: renegade: renege: renew: renewal: renewer: renitent: renounce: renovate: renown: rent: rent: rent: rent: v. n. v.t.)/tasliim(f. a. v. jiraH karna/samjhaana n. n. n. v.t. v. a. a. v. n.t/i. adv. a.t.) bachaana/haTaana/nikaalna/sarkaana/ulaTna haTa deney waala/miTa deyney waala ba^iid/tabdiil SHudah salb maehntaanah deyna/ujrat deyna maeHñtaanah beydaari/naSHat e saaniyah/tajdiid maskaana/phaaRna/toRna añjaam deyna/chhoRna/deyna/haath dhona/ haar maañna/hath yaar Daalna/tasliim karna mulaaqaat/mulaaqaat ki jagah pardaaKHt(f.t. n. v. n.)/tarjumaani(f.t. n.t. n. a. v. a.t. n. v. n. m.) bey wafa/bhagoRa/daehriya/GHaddar muñHarif hona do baarah karna/naya karna/ tajdiid karna/taazah karna tajdiid mujaddid(m. v.t.

adv. v.) afsos karna/haath malna/pachh taana nadaamat/pachh taawa/paSHeymaani(f. .t. n. n.) waapas leyna dohraana/raTna baar baar/baar ha/dam bah dam/mukarrar dhakeylna/dafa^ karna/haTaana/ mustarad karna/palTey deyna ajiiran mudaafe^at(f. v.) phir sey qaabiz hona phir sey chheyRna/phir sey kholna do baarah mañgwaana/Hukm e mukarrar karna tañziim e nau karna az sar e nau tañziim do baarah samt bañdi karna chala jaana/jaana mistri baseyra durust karna/marammat karna/ rafu karna/Thiik karna marammat halki laehr daar durusti(f.i.)/khaana(m.) jabraani(f.t.) badley meyñ deyna/chukaana/talaafi karna/ waapas ada karna jaza(f. n.renunciation: reoccupy: reopen: reorder: reorganise: n. v. v.t. a.t. v. v. n.t. n. n. a.t.) bar jastahgi(f.) mulk waapas bheyjna watan waapsi(f.t.)/khoraak(f. v. n. n. n. n.) naadim/paSHeymaan/mutaa'ssif/taa'eb reorganisation: n.t.)/marammat(f.)/turki bah turki jawaab baTaa'i/taqsiim da^wat(f. v.)/ teyz jawaabi(f. v. reorient: repair: repairman: repair: repair: repair: repand: reparation: reparative: repartee: repartition: repast: repatriate: repatriation: repay: repayment: repeal: repeat: repeatedly: repel: repellent: repelling: repent: repentance: repentant: v. v. n.t. n. dast bar daari(f. v. a.t.)/ taubah(f.t.i. v.)/talaafi(f.)/bazlah sañji(f.

n.)/qaa'em maqaam dabaana/paa bañi lagaana/rokna bachaana/fursat deyna sazaa sey mo^aafi/waqfah(m. v. v.t.t.t. n.repercuss: repercussion: repertoire: repetition: repine: replace: replacement: replenish: replenished: replete: replica: replicate: reply: reply: report: report: reporter: repose: repose: repose: repository: reprehend: reprehension: represent: v. v.i. a. n. n.t. repress: reprieve: reprieve: reprimand: reprimand: v. v. v.t.)/maKHzan(m. . n. n.t.t. n. v. v. n.) kuRhna badal bañna/badalna/baHaal karna/lauTaana badlah/êwaz do baarah bharna bhar puur/mukammal ji bhar kar/labaa lab/puura charbah/naql charbah utaarna/dohraana/jawaab deyna jawaab deyna jawaab bayaan deyna/bayaan karna aawaazah/afwaah/KHabar/ kaefiyat/rudaad aKHbaari numaa'iñdah/parchah naweys/raawi aaraam karney deyna aaraam karna/bila Harkat hona aaraam/chaen/faraaGHat/KHaamoSHi/raaHat añbaar(m.t. v.t.t.)/taabuut(m.i. n. n.t. v.) GHalti nikaalna êtaab/goSH maali kirdaar ada karna/numaa'eñdigi karna/ qaa'em maqaami karna/rudaad sunaana ârz/guzaariSH/niyaabat/numaa'eñdigi mañduub/muKHtaar/ numaa'eñdah(m. n. n.)/takraar(f.t. v. v. v. representative: n. a. waapas bheyjna guuñj/in^ekaas/natiijah fehrist e numaa'iSH/KHazaanah e fan raT(f. n.) DaañTna DapaTna/dutkaarna DaañT/dutkaar/êtaab/sar zaniSH/ tañbiih representation: n.

bey naam request: request: n. n. a. n. v. v. v. n. n.t. n.t.t. n. v.t. n. n. n.) radd/zak daafe^ aabru/aawaazah/Hurmat/iSHtehaar/îzzat/ naam wari/saakh bayaan karna aabru/ifteKHaar/naam reproachful: reproaching: reprobate: reprobation: reproduce: reproduction: reproof: reprove: reptile: reptilian: republic: republican: repudiate: repudiation: repugn: repugnance: repulse: repulse: repulsion: repulsing: reputation: repute: repute: a. v.t.t. n. v. a.t. n. n.reprime: reprint: reprisal: reproach: reproach: v. n.t. n. dabaana/paa bañdi lagaana do baarah chhaapna iñteqaam/iñteqaami kaar rawaa'i la^n o malaamat karna/phaTkaarna/ saKHt sust kaehna êtaab/gilah/malaamat/la^n/la^nat/ la^nat malaamat/la^n ta^n/nikohiSH/ ta^n/zam malaamat aameyz/pur sar zaniSH malaamat/qadH gum raah/naa kaam/niich/tabaah nazar añdaazi/rad SHaae^ karna naql/âmal e paedaa'iSH êtaab/chaSHm numaa'i/goSH maali/îbrat dutkaarna adna ñsaan/KHaziñdah/ zamiin par reyñgney waala HaSHraati/KHaziñdah jumhuuriah jumhuuri iñkaar karna/rad karna/talaaq deyna talaaq muKHaalifat karna/Thukraana karaahat/nafrat pas paa karna/piichhey dhakeylna iñkaar/jhiRki/SHikast(f. a.t. v. (without)reputation:a. a.t. ârz/dar KHwaast/guzaariSH/iltija/ KHwaahiSH/maañg/sawaal/talab ârz karna/dar KHwaast karna/iltija karna/ . v. v.

v. v.) taeHqiiq moHaqqiq SHakl milaana SHakl milna muSHaabehat(f. n. n. n. v. n. a.t. n.) misl/waar/waSH(Suff.t. v. n.t. v.t. v. n.) badlah chukaana/iñteqaam leyna badlah/guñbad ki sada/jaza/paa daaSH/ palTa/silah cham gadaR(f. n. v. a. n. a.) baatil karna/mañsuuKH karna/ qata^ karna mañsuuKH mañsuuKHi bachaana/chhuRaana/jaan bachaana/ KHatrey sey bachaana bachaa'o(m. v. n.t.)/SHabaahat(f. a.t. n.maañgna/mañgaana/mañgwaana requiem: require: required: requirement: requirements: requisite: requisite: requisition: requite: requital: reremouse: rescind: rescinded: rescission: rescue: rescue: research: researcher: resemble: resemble: resemblence: resembling: resent: resentment: reserve: reserved: reservoir: reset: reside: residence: n. maatami mausiiqi dar KHwaast karna/maañgna/talab karna/ zaruuri karna dar kaar Haajat/maañg/zaruurat iqteza/mutaalbah/zaruuriyaat laazim/matluubah/zaruuri laazmi/matluubah/zaruuri farmaa'iSH(f.) naa pasañd karna aazurdahgi/naa pasañdi maeHfuuz karna/maeHfuuz rakhna maeHfuuz Hauz/sariiH/Tañki do baarah rakhna/phir sey jamaana raehna/rasna basna/sukuunat karna aaraam gaah/aastaanah/eqaamat gaah/ ghar/rehaa'iSH gaah/sukuunat . n.i. n.t. a. v.)/sawaal(m. v.i. n.t.

t. n. v. n. n.) muKHaalifat karna/muzaaHimat karna mudaafe^at/muzaaHimat(m.) gumak(f.)/chaarah(m.t. respect: respect: v.)/wuq^at(f.)/maan(f.) sughaR/suujh buujh waala/wasiilah dar Haazir dimaaGHi/rasaa'i/sughRaapa(m.)/wasiilah(m. a.) adab karna/eHteraam karna/îzzat karna/ leHaaz karna/maan rakhna/paas rakhna adab(m.)/eHteraam(m.) neyaaz resourcefulness:n.i. adv. . v. v. respects: n. n.)/pat(f.)/jhañkaar(f. n. a. a. n. a. n.) muzaaHim âazim/mazbuut/mustaqil/saabit qadam saabit qadmi sey pakkey iraadey sey/saabit qadmi âmad/Hausalah/isteqlaal/ qaraar daad/sabaat âzm karna/Hal karna/muñtaSHir karna/toRna âzm(m.i.t. v.i.)/ paas(m. v.t.)/ leHaaz(m.)/KHayaal(m.) gumak daar chala jaana/naafiz hona baseyra/hujuum guuñjna gumak aas(f. n.)/ SHarm(f. a.)/niyat(f.)/rok Tok(f.)/pagRi(f.)/ zarii^ah(m.)/îzzat(f.)/sahaarah(m.residency: resident: resident: residue: residuary: resign: resign: resignation: resigned: resin: resist: resistance: resisting: resolute: resolutely: resoluteness: resolution: resolve: resolve: resonance: resonant: resort: resort: resound: resounding: resource: resourceful: n. sarkaari eqaamat gaah maqaami/mutawattin/saakin baa SHiñdah/makiin baaqi/bachan khuchan/bachat/faazil baaqi maañdah chhoRna/supurd karna iste^fa deyna iste^fa/sabr/tasliim musta^fi/SHaakir raal(f. a. n. n. a.)/puuchh(f. v. n. n.)/qaul(m. n.

)/ mohlat(f. rest: rest house: rest: rest: rest: restaurant: restful: resting: restitute: restive: restless: restlessness: restoration: restore: restrain: restrained: n. n. . n. a. n.t. v. a. a. v. n.)/raaHat(f. baa îzzat/ûmdah/waajib ul ta^ziim îzzat(f. v.)/ta^aam gaah(f.i. v. n. a.i.) aaraam deh/pur sukuun munHasir ba Haal karna bey chaen/sar kaSH bey chaen/bey kal/bey qaraar/bey taab/ chañchal/uchaaT bey chaeni/izteraab/kasmsaahaT/ peych o taab/SHitaabi/uljhan ba Haali ba Haal karna/durust karna/pheyr deyna/ Thiik karna baaz rakhna/dabaana/paa bañdi lagaana/ rokna/rukaawat Daalna/saadhna paa bah gil respectability: n.) chamakna daraKH SHaañ/farozaañ/raKH SHaañ jawaab deyna mudda^a alaeh(m.)/mudda^a alaeha(f. v. v. n.t.i. n.respectable: a.)/faraaGHat(f.)/waqfah(m.t. respected: respectless: respire: respire: respite: resplend: resplendent: respond: respondent: response: responsible: a. v. a.i.)/wajaahat(f. n.) jawaab jawaab deh/zimmey daar farz/jawaab dehi/zimmey daari aaraam/chaen/fursat/paRna/qaraar/ raaHat/sukuun/sukuut Daak bañglah aaraam karna/êtebaar karna/sahaara leyna araam deyna/sahaara deyna baqiyah mat^am(m.)/aasaani(f. responsibility: n.t.) âziiz/buzurg/giraami bey îzzat sañs leyna saañs leyna aaraam(m. n. a. a. v. v.t.

t.) Haafiz/zaabit maa'dah e Hifz phir sey bunaa'i kaazim/KHaamoSH tabii^at jaaley daar HaaSHiyah(m.)/nataa'ej(m.t. v.i. v. n. a.restrainer: restraint: restrict: restricted: restriction: restrictive: result: result: a. n. a.)/natiijah(m.)/jilau/uupar waaley/paa rakaab(m. n.)/Haasil(m.i. n. n. a.t. n.t.i. n. n.)/phal(m. n. v. n. v. n. v.) do baarah SHuruu^ hona phir jaari hona phir sar khaRa karna/tajdiid hona na'i ziñdagi/tajdiid phir sey HaSHr/qeyaamat panapna nam karna/paani meyñ bhigona KHurdah KHurdah faroSH(m.i. a. n. . v. a.t.i. n.)/ maa'l(m. v. a.t. v.)/faa'edah(m. v.) badlah leyna/GHussah utaarna/iñteqaam leyna badlah/êwaz/Harjaanah/jurmaanah/kaffaarah/ makaafaat/palTa/qisaas/talaafi iñtiqaami/jurmaaney ka aahistah karna/deyr lagaana/taaKHiir karna Dhiil/taa KHiir ubkaa'i(m.pl. zaabit imtinaa^/parheyz/qaed/rok thaam/zabt maeHduud kar deyna/paa bañdi lagaana maeHduud qaed/paa bañdi/bañdisH/rukaawaT imtinaa^i natiijah bañna/natiijah niklana/ rañg laana añjaam(m.) palaTna/piichhey haTna/soney jaana alag hona/alag karna/waapas leyna resume: resume: resurge: resurgence: resurgent: resurrection: resuscitate: ret: retail: retailer: retaliate: retaliation: retaliatory: retard: retardation: retch: retentive: retention: retexture: reticent: reticular: retinue: retire: retire: v. v.)/ paeda waar(f. a.

return: n. v. n.retirement: retiring: retort: retort: retour: retrace: retract: retraction: retreat: retreat: retreat: retrench: retrench: retrenchment retribute: retribute: retribution: retrieve: retrieval: retro-: retrocede: retroflex: retrograde: retrospect: n. v. n. v. v.) Haya daar/ûzlat turki bah turki jawaab deyna/ waapas pheyñkna badlah/qisaas waapsi waapas jaana alfaaz waapas leyna/chaal waapas leyna/ piichhey haTna dast bar daari/simTaa'o/sukRaa'o irtedaad/palTa/paspaa'i/waapsi pas paa hona/pichhley paa'oñ phirna piichhey haTna/puSHt dikhaana chhaTni karna/kam karna/kaTaa'i karna KHarch kam karna kaañT chhañT badlah deyna/KHam yaazah deyna KHam yaazah bhugatna êwaz/badlah/KHam yaazah(m.)/muraaji^at(f.i. retrovert: retry: return: v.t.) bar aamad karna/bachaana/DhuuñD laana/ jaan bachaana/sañbhaalna baaz yaabi(f. v. n. KHalwat(f. n.)/waapsi(f.t. v.) piichey piichhey haTna piichey jhuka hu'a raj^at pasañd/pur inHetaat/ulaT/ zawaal paziir guziSHtah waqt/maazi par nazar/ yaad e maazi KHayaal e maazi/pas diidgi piichhey moRna phir koSHiSH karna lauTna/palaT aana/palaTna/palTaana/pheyrna/ phir jaana/rad karna/ulTaana/waapas aana/ waapas deyna/waapas jaana/waapas karna Haasil(m. n.t. a. n. v. n. v.)/palTa(m.t.i.i. a. v.)/ silaH(f. n.t. n. v.) retrospection: n.i. v.t.t.t. pref.t. v.t. . v.

a. a.t. (divine)revelation:n. n. revere: revered: reverence: reverend: reverent: reverently: reverential: reverie: reverse: v. n. v.t. reverberation: n.)/waHi(f.)/maaliyaat(f. n. v.return to: returned: returning: v.)/KHeraaj(n. a. n.t. n. a. n. rujuu^ karna waapas radd/waapas itteHaad phir sey mulaaqaat/yaar dostoñ sey mulaaqaat phir sey milaana phir sey milna daal ka aaTa faaSH karna/iñkeSHaaf karna/paT kholna/ pardah uThaana/waa karna/zaahir karna kaaSHif e^laan/izhaar/kaSHf/mañzar kuSHaai/ tañziil/waHi ruuH(f. revel: revel: revelry: revenant: revenge: revenge: revenue: reverberate: reverberate: v.) âeSH karna/alalley talalley karna kaef îSHrat(f. n. v.t.t. reunion: reunite: reunite: revalenta: reveal: revealer: revelation: n.t. a. v.t.i.)/Haasil(m. v.t. n. v. n. .i. adv.)/raag rañg(m. v.) guuñjna/waapas bheyjna guuñjna/palaTna baaz gaSHt/gumak/guuñj/ine^kaas/radd e âmal eHteraam karna/îzzat deyna âtiiq/giraami/waajib ul ta^ziim eHteraam/Hurmat/îzzat/takriim/ta^ziim moHtaram/mo^azzam baa adab/baa eHteraam/moHtaram adab sey/îzzat sey baa adab/takriimi KHayaal e KHaam/KHayaali pulaa'o/taa'mmul/ udheyR bun palTey deyna/palaTna/pheyrna/ruKH badalna/ ulTaana/ulaTna reunification: n. n. n.)/ maal(m.)/baaj(m.) bhuut/ruuH badlah utaarna/iñteqaam leyna/ kasar nikaalna badlah/iñteqaam/paa daaSH/palTa aamdani(f.

v. n.t. v. n. revolve: revulsion: reward: reward: rewind: rework: rewrite: rheuma: v.)/saza/silaH dobaarah chaabi deyna/dobaarah lapeyTna dobaarah kaam karna dobaarah likhna gaThyia/joR ka dard .t. n. v. chakkar kaaTna/gardiSH karna/ghuumna/ palaT jaana/palaTna/phirna n. v. reversion: reversionist: revert: revert: review: revile: revilement: revise: revision: revive: revival: revivify: revoke: revoked: revolt: revolt: revolution: n. n. a. v. n. v.)/fazl(m. n.t.t. a. dast bardaari/ghin/irtedaad/karaahat en^aam deyna/phal deyna/silaH deyna baKHSHiSH(f. n. v. n.i.t.)/noSH/ paa daaSH/phal(m. n.t/i.t.t.reverse: reverse: reversal: revesible: a. a.i.)/en^aam(m.t. v.t. v. âks/nuqsaan/palTa/ulTa lauT/palaT/ulaT kaayaa palaT/muKHaalifat/ulaT qaabil e mañsuuKHi raj^at paziiri raj^at(f. revolutionary: n. n. n. v.)/ulaT/waapsi(f. v.) raj^at paziir palaTna palTa/tanazzul/waapsi ârz/jaa'ezah/nazar e saani buraa bhalaa kaehna/DapaTna gaali guftaar nazr e saani karna nazar saani/paRtaal/tasHiiH panapna tajdiid do baarah jaan Daalna baatil karna/waapas leyna mustarad baGHaawat karna/fitnah barpa karna/ GHadar karna aaSHob/baGHaawat/fitnah/GHadar baGHaawat/chakkar/gardiSH/iñqelaab/ palTa/pheyr iñqilaabi reversibility: n.)/sawaab(m.

)/wazn(m. n.)/pasliyaañ(f. n. n. rhesus: rhetor: rhetoric: rhinoceros: rhizome: rhyme: rhyming: rhythm: rhythmic: rhythmical: rhythmically: riant: rib: rib bone: ribald: ribaldry: ribbon: ribs: rice: (boiled)rice: rich: n. adv. bañdar(m.t.) faaHiSH/kamiinah/raziil bad go'i/bey adabi/fuHaaSHat/phakkaR pan fiitah/kor/paTTi pañjar(f.)/paheyli(f. .) aasuudah/amiir/daulat mañd/GHani/ maala maal/maal daar/mutamawwil/nehaal/ peyT bhara/pur takalluf/zar KHeyz daulat/GHina/maal/sarwat/zar aasuudagi/amiiri/daulat mañdi/sarwat/ zar KHeyzi Dheyr/puSHtaarah maroR/moch sust/za^iif chhichhal aazaad karna/chhuTkaara dilaana/ nijaat dilaana nijaat/rafa^ chiistaan(f.) qaafiyah bañdi aahañg/tawaazun baa tartiib/ham aahañg/mutawaazin aahañg daar/sur daar/taal daar sur key saath/taal key saath KHuSH/masruur pasli(f. n. n.) waja ul mafaasil Rheumatoid arthritis:n. n.) muqarrir balaaGHat(f. n.)/bañdariya(f. n. n. a. gaThiya(f.) pasli ki haDDi(f.) KHuSHkah(m. n. n. a. a. n. n. n.)/banaawaTi/dikhaawaTi/KHitaabat geyñDa jaR qaafiyah(m. n.) chaawal(m. a. n. a. n.) riches: richness: rick: rick: rickety: ricochet: rid: riddance: riddle: n. n.rheumatism: n. v. n. a. n.

n. v. n. adv. Haqq e raa'ey dahi(m. n.t. a. Haqq e SHuf^a(m. . baRi chhalni chhaalna/chhalni kar deyna chaDDhi leyna/chaRhna/sawaari karna chaDDhi/sawaari masruur sawaari bey îzzati/mazHakah bey îzzati karna/hañsi uRaana/ KHaakah uRaana uuT paTaañg jaari/kasiir/nihaayat/raa'ej kuuRa karkaT GHaarat karna/luuTna/taaKHT o taaraaj karna/ zaKHmi karna daraaz/SHaq daraz Daalna/SHaq Daalna aaraastah karna/baad baan lagaana/ chaalu karna SHaraarat pheyra baazi karna/SHaraarat karna faajir baja/durust/Haq/pakka/rawa/saHiiH daayaañ qaa'emah right of pre-emption:n.t. n. v.t. rightist: rightly: rigid: rigidity: rigmarole: a. v.t.t. n. v.t. v. n. Haqq e KHuddaariyat(m.riddle: riddle: ride: ride: rident: rider: ridicule: ridicule: ridiculous: rife: riff-raff: rifle: rift: rift: rig: rig: rig: rig: right: right: right angle: n. a. v. a. n. righteous: righteousness: a.) âadil/paarsa/raast baaz/saaleH âdl/Haq/insaaf Haq daar daa'eñ baazu kaa/qadaamat pasañd durust taur par/munaasib taur par bey lachak/duruSHt/kaRa/karaKHt/saKHt akaR/karaKHtagi/saKHti/taSHaddud lañg taraani(f. n. n.) rightful claimant:n. v.) right of vote: n. a. adv. a. n.) right of self-determination:n.t. n.

v. n. n. n. n.) kinaarah SHaq chhaal/chhilka(m. v. n.i. naab daan/naali SHiddat kaRa/saKHt/SHadiid chiRaana/hilaana/GHusssah dilaana/ KHafaa karna chhoTi aab ju(f.t.) sar GHanah daad(m.t.) geysu/kuñDli/paTTa/zulf khañgaalna aaSHob/âiyaaSHi/hañgaamah/hullaR/fasaad/ fitnah/futuur/SHaGHab/talaatum/tuufaan/udham fasaad barpa karna/luuTna fitnah añgeyz/joSHiila/laRaaka chiirna/kaaTna/phaaRna chir jaana/phaTna bey kaar/Haqiir/maryal aadmi/maryal ghoRa daryaa key kinaarey waala gala/pakka/poRha/puKHtah/taiyaar pakna pakaana buluuGH/puKHtahgi teyz jawaab chhoTi laehr/halki laehr laehr Daalna/SHikan Daalna .t. a. n. a. n. v. v.t. n. n. v.t. v. n.i.t.t. v. n. n. n. v. n.)/uupri taeh/papRi chhilka utaarna añguuThi/chhalla/Halqah bajna bajaana ghañTi ki aawaaz/Tan Tan faaKHtah(f. v.i. n. n. v. v.rigoll: rigour: rigourous: rile: rill: rim: rima: rind: rind: ring: ring: ring: ring: ringdove: ringleader: ringworm: ringlet: rinse: riot: riot: riotous: rip: rip: rip: riparian: ripe: ripen: ripen: ripeness: riposte: ripple: ripple: n. a.t.i. v.

)/KHatrah(m. n.t. n.) chaSHmak(f. n.i.)/raqiib(m. v.t. n.)/labe e darya(m. n.) daryaa'i/naehri aab ju(f. v. a. n. n.t.)/ûruuj(m. n.) Dagar/guzar gaah/jaadah/raastah/raah/saRak sar e raah hidaayat/raah baelaT(m.) daryaa'i guzar gaah(f.t.) jokhoñ/KHadSHah(m.)/nadi(f. v. n. n. n.t. a. a.) jhoñk deyna/KHatrah mol leyna kaddu kaSHi karna moTi reyti hañsi/muskuraahaT khurachna/chiirna khurchaa'i/chiraa'i mazhabi rasm rasm Hariif()m. n. baGHaawat karna/chaRhna/uupar aana/ taara chamakna/uThna/uTh khaRa hona nikalna ûruuj mazHakah KHeyz taale^/uchak(f.) aGHyaar chiirna/phaaR Daalna baTa/TukRey TukRey jhuri Daalna/SHikan Daalna jhurri paRna/SHikan paRna jhurri daar darya(m. v.) chakkar lagaana/ghuumna/phirna .)/raqaabat(f.)/naala(m.) darya ki taraa'i(f. n. a. v.rise: rise (sun): rise: risible: rising: risk: risk: risp: risp: risus: rit: rit: rite: ritual: rival: rivalry: rivals: rive: riven: rivel: rivel: rivelled: river: river bank: river basin: river bed: riverine: rivulet: road: (on the)road: roadmap: road-roller: roam: v.) kinaarah(m. v. a.i. v. n.i. v. n.i./mad(d)e muqaabil(m. n.)/Takkar(f. n. n. n.

n. n. n. n. n. n.i.t. a. a. n. n.t. v.) hiran ki eyk zaat iltija(f. n. v. n. n. n. n.t.i.) jhuumna pathriila/sañglaaKH âsa/chhaRi/DañDa/DañDi kutarney waala jaanwar añdha dhuñd baRaa'i machhli key añDey hirni(f. n.roan: roar: roar: roaring: roast: rob: rob: robbed: robber: robbery: robe: robot: robust: roc: rock: rock: rocky: rod: rodent: rodomontade: roe: roe: roe: rogation: rogue: roguish: roil: roister: roister: roke: role: roll: a. v.) bad ma^aaSH/KHabiis bad ma^aaSH GHussah dilaana âiyaaSH udham chaukRi machaana bhaap/buKHaar/dhuñd kirdaar Dhalkaana .t. v. v. n. n. v. v. n. a.)/patthar(m.t. chit kabra chiñghaaRna/Dakaarna/dhaaRna/garajna/ GHurraana/kaRakna Dakaar/dhaaR/garaj/guuñj/kaRak gumak bhuuñna/siiKH karna chori karna/churaana/Hajaamat banaana/ luuTna/raah zani karna âraq/rab masruuqah Daaku/Dakaet/GHaarat gar/luTeyra/raah zan Daaka/Dakeyti/luuT/luTaa'i/qazzaaqi/ raah zani/sarqah jabbah/libaadah/qaftaan KHud kaar/masnuu^i iñsaan dhiiñga/mazbuut/moTa/paa'ey daar/ qawi hae'kal/saañD/tan o mañd ruKH chaTaan(f. n. n. n. a.

t. v. v.i. n. n. a. n.t.roll: roll back: roll call: roll up: roller: rollick: rollicking: rolling: rolling about: rolling pin: rom: romance: romantic: romantical: v.t. v. beylan(f. v.) KHaanah badoSH afsaanah/fasaanah/îSHq/qissah bey lagaam/farzi/KHud saaKHtah josHiila/moHabbat aameyz/tasawwuraati ruumaani añdaaz sey/taKHaiyul parasti sey KHaanah badoSH kheylna uchhal kuud saliib(f.i. n. a. n.) sameyTna beylan(m.i. n. v.t.t. a. v. Romany: romp: romp: rood: roof: roof: roof support: rook: rookie: room: roomy: roommate: roost: rooster: roosting: root: root: root: n. a. n. n.t.) dhama chaukRi machaana/uchhal kuud karna KHuSH baaSH/masruur/pur musarrat loT GHaltaan n. Dhalakna piichhey haTna Haaziri(f. v. n. n. v.) ârSH/chhat chhaana SHaeh tiir chamRi udheyRna naya rañg ruuT guñjaa'iSH/jagah/kamrah/KHaanah/khapat/ samaa'i fasiiH/kuSHaadah ham ataaq/ham kamrah aDDa/murGHi ka Darbah/palañg murGHa baseyra asl/biiKH/jaR/jazar jaR Daalna ukheyRna aromantically: adv. n. v. .i. n. n. n. n.

a. v.) ghamaana ghuumna raTaa'i KHaraab/nikamma/phus phusa/saRa hu'a nikamma ghuTney ki haDDi gol golaa'i deyna âam GHaazah SHarmaana beyñDa/duruSHt/kachcha/kaj KHulq/kaRa/ khurdura/naa ham waar chaabuk sawaar andaazan/taqriiban an ghaR pan/duruSHti khus phusaana aaftaabi/gol/moTa/mudawwar/taqriiban .i.t. v. a. n. n. a. a. n. a.t. v. n. a. a. a. n. v. v. n. n. a. zamiin khodna jaR ukheyRna jama hu'a/mazbuut/pachchi/qaa'em ulaT pulaT lañgar/rasan/rassi subHah/tasbiiH gul/gulaab gulaab ki kali jaaman/jaamun gulistaan gulaabi choñch galna/KHaraab hona/pakna/saRna saRaana daa'er/ghuumta hu'a ma^muul(m. n. n. v. n.i. v.t.t. n. n. v.root: root out: rooted: rooting: rope: rosary: rose: rosebud: rose-apple: rose garden: rosy: rostrum: rot: rot: rotary: rota: rotate: rotate: rote: rotten: rotter: rotula: rotund: rotund: roturier: rouge: rouge: rough: rough-rider: roughly: roughness: round: round: v.i. n.t.i. n. n.

n. n. n.) khod nikaalna raah SHikast KHurdah âadat/asluub/bañdha Taka/ma^muul âadatan/ma^muulan phirna aawaarah gardi karna/qazzaaqi karna Daaku/raeh zan/qazzaaq paTTi/qataar(f.t.)/saf(f.)/jam ghaT/ SHaGHab/SHikast(f. v. n.t.) aaKHor/allam GHallam/gañdgi/HaSHw/îllat/kachra/ kañkar patthar/KHaaSHaak/KHas/KHuraafaat/kuuRa surKHi yaaquut jhurri/SHikan/taeh zamiin par baeThna añbaar/Dheyr/puSHtaarah fasaad/hañgaamah laali/rañgat/surKHi . n.i.)/ragaR(f. n. a. n. gird daa'erah golaa'i niilaam karna Haa'el hona/haejaan paeda karna/Haraj karna/ jagaana/joSH dilaana/sulgaana bey daari/Hal chal aaSHob/GHallah/haziimat(f. n. v. n. n.i. n.)/taañta(m. n.round: roundel: roundness: roup: rouse: rousing: rout: rout: route: routed: routine: routinely: rove: rove: rover: row: row: row: rowdy: royal: rub: rub: rubbing: rubbish: rubric: ruby: ruck: ruck: ruck: ruckus: rud: n. adv.t. n. v. v.t. n. n. v. v. n.)/satr(f.t. v. v. n. v.) (naa'o) kheyna futuur/jhagRa/jhaT paT/laRaa'i/SHaGHab/ udham jhagRaalu/pur SHor baad SHaahi/SHaahi ghisaa'i karna/ghisna/maaliSH karna/ragaRna ghis jaana/ghisna maaliSH(f. a. n.t.i.

v.i. n. n.ruddiness: ruddy: rude: rudeness: rudiment: rudimental: rudimentary: rue: rueful: rufescent: ruff: ruff: ruffian: ruffle: ruffle: ruffle: rug: rugged: rugose: ruin: ruin: ruination: ruined: ruining: ruins: rule: rule: ruler: ruling: rum: rumble: n. v. n. a. n. laali laal/surKH maa'el bey adab/bey tamiiz/beyñDa/duruSHt/ gustaaKH/kaj KHulq/kaRa gañwaar pan/gustaaKHi asl/ibtida/paehla usuul ibtidaa'i bunyaadi/ibtidaa'i afsos/GHam/pach taawa afsurdah/bad Haal surKH maa'el chuñnaT/jhaalar haejaan GHuñDa/KHabiis bal Daalna/gaR baR karna/hañgaamah karna/ SHikan Daalna SHikan akaR dikhaana/kaSH makaSH karna/naKHrah karna dari/qaaliin/sajjaadah gañwaar/khurdura/kuDhab/naa ham waar jhurri daar asar/bar baadi/fana/halaakat/khañDar/ itlaaf/safaa'i/wabaal/wiiraani/zarar bar baad karna/bigaaRna/Dubona/KHaraab karna/ safaa'i karna/tabaah karna/ujaaRna bar baadi/KHastahgi(f.t. a. v. v.i. a.) abtar/bar baad/bigaRna/KHaraab/mismaar/ paa maal/tabaah/ujaaR/wiiraan luTTas aasaar dastuur/Hukuumat/kulliyah/qaa^edah/qaanuun/raaj/ rasm/reyaasat/saltanat/usuul/zaabitah Hukuumat karna/raaj karna Haakim/Hukm raan/paad SHaah/saaHab/waali Hukm raan anokha/bey Dhañga gaR gaRaana .t. a. n. a. n. a. a. n. n. n. n. n. a. n. n. n.t. a. n. v. a.

) afra tafri/hañgaamah/udham baehna/bhaagna/chalna/dauRna/lapakna/rapaTna bhagaana/chalaana/dauRaana/lapkaana/rapTaana bhaagna/bhaag jaana/nikal bhaagna/ puSHt dikhaana n.i. v. n. n.t. v. n. n. v.) jaaldi karna maara maar muuñjh ghusna surKHi maa'el bhuura zañg jaañglu/qasbaati khaR khaRaana zañg aaluud afsos/GHam/Haef/tars GHamgiin/paSHeymaan/raHiim bey raeHm bey raeHmi . a.i. n.i.)/makkar(m. bhagoRa lattey leyna muD bheyR hona/Takraana n. a. v. a.rumble: ruminant: ruminate: rumination: rummage: rumour: rump: rumple: rumpus: run: run: run away: run-away: run down: run into: runner: running: rupture: rural: ruse: rush: rush: rush: rush in: russet: rust: rustic: rustle: rusty: ruth: ruthful: ruthless: ruthlessness: n.) deyhi/qasbaati/zaraa^ati chaal(f. a. a.t. n. ghaR ghaRaahaT jugaali karney waala jaan war jugaali karna/soch bichaar karna inhemaak/isteGHraaq/jugaali/soch bichaar afwaah/talaaSHi aawaazah/afwaah/charcha/dhuum/KHabar/SHohrat puTTha SHikan(f. v. n. v. n. dauRney waala/paek naehta hu'a/jaari/masruuf chaKH(f. n.)/tarkiib(f. a. n. n. n. n.t.)/KHalal(m. n. n.

v. n. kaala/siyaah talwaar sey qatl karna/ talwaar sey zaKHmi karna thaeli(f.) TaaT bhola/kam zor/siidha saadha saugañd/tabarruk diini/muqaddas/mutabarrak fida karna/qurbaan karna chaRhaawa/fida/fidyah/nisaar/qurbaani/sadqah bismil/qurbaani ka jaanwar qurbaani ka bheyñT bana kar bey adabi/bey Hurmati gunaah gaar gustaaKHaanah naa qaabil e fasKH aab diidah/aazurdah/afsos naak/alam naak/ añdoh giiñ/chup chup/GHam giin/Haziiñ/maluul/ paZ murdah/uchaaT/udaas kaaThi GHamgiini sey/udaasi sey afsos/GHam/Huzn/malaal/paZ murdagi/ rañj zulm pasañdi sacrificial animal:n. sacrilegiously: adv. n. sacrificially: adv.t. n. sacrosanct: sad: a. saddle: sadly: sadness: sadism: n.t. n. n. a. v. sacrificial: a.t. v. a.)/bori(dim. n. v. a. n. n.)/guuni/TaaT ki bori/thaela GHaarat gari karna/tabaah o bar baad karna GHaarat gari/luuT maar/tabaahi wa bar baadi bora(m. a. sacrilege: sacrilegious: n. n. .) chhuTTi karaana/naukri sey nikaalna bori(f. a.t. a.rutilant: rythm: a. chamkiila tarañnum sable: saber: sac: sack: sack: sack: sack: sack: sackcloth: sackless: sacrament: sacred: sacrifice: sacrifice: a.

)/tañKHwaah(f. n.)/falaaH(f. n.) Hefaazat karna/peySH bañdi karna bah Heafaazat/bah KHaer o âaafiyat/ saHiiH salaamat amaan(m.)/firaasat(f. adv. n.t. a.)/fitrat(f. n.)/ KHaeriyat(f. n.) kusum za^fraan jhuka hona/laTakna daastaan/kahaani fitrati/KHirad mañd/nuktah daan/zehiin/zaki daanaa'i(f. durust/maamuun/maeHfuuz/saalim saHiiH salaamat Hefaazat(f.)/pagaar(f. n. v.) namak nawSHaadar(f.)/wajah(f. . n. n.) SHaehwaani aatiSH KHwaar(m. n. n. n. n. a. a.)/pahoñch(f. v.) meHntaanah(m. n.) piir e muGHaañ/wali KHaatir(f.)/waastah(m. n. v. n. v.) Hikmat waala moTa karna al qaus saagu daanah baad baan/paal kaSHti raani karna kaSHti raani mallaaaH(m. safeguard: safeguard: safely: safety: safflower: saffron: sag: saga: sagacious: sagacity: sage: saginate: Sagittarius: sago: sail: sail: sailing: sailor: sailboat: saint: sake: sal: sal-ammoniac: salacious: salamander: salary: sale: salience: salient: n.)/muSHaahirah(n. n.)/ talab(f.i.t.)/salaamti(f.)/zehen(m. n. n.)/ KHirad mañdi(f.) bikri/faroKHt/khapat/nikaas numaayaañ pan mumtaaz/numaayaañ/zaahir safe and sound: a.)/Hefaazat(f.safe: a.t.) baad baani kaSHti(f. n. n.

t. a. a. n. n. a. a. n. namak lagaana/namak milaana siñghaaRa khaaRi khaara/namkiin/SHor lab/raal/thuuk raal baehna/raal Tapakna hujuum/phaañd khaara malaaHat/namakiini namak seyñDa SHorah zaar(m.t. n. a. n. n. v. a. n.salify: saligot: salina: saline: saliva: salivate: sally: salsuginous: salt: salt: (rock) salt: salt marsh: saltant: saltern: saltine: saltish: saltness: saltpetre: salty: salubrious: saluki: salutary: salutation: salute: salute: salvage: salvation: salve: salve: salve: salver: salvo: same: v.) naachta/uchhalta kaar KHaanah e namak namkiin biskiT khaari/namkiin SHoriyyat SHorah khaari/namkiin seHat mañd asp e taazi mufiid/salaamat baKHSH/suud mañd korniSH/salaam/tasliim korniSH baja laana/salaam karna/ salaami deyna salaami/tasliimaat KHatrey sey bachaana nijaat samjhaana/wazaaHat karna marham êlaaj karna/marham lagaana/ kaSHti/tabaaq bahaanah/taraddud eyk jaesa/hu ba hu . n. n. n. v.i. a.t. v. n. n. v. n.t. n. n. n.t. n. a. v. a. a.

sardonic: sash: sashay: Satan: a. . n. n.t.) reyt ka todah(m. v. n.)/namuunah(m. a.sample: sampling: sanctify: sanctified: sanctimony: sanctimonius: n. n.) namuuney taqdiis karna muqaddas dikhaawaTi taqaddus dikhaawaTi dikhaawaT sey ejaazat deyna/mañzuuri karna/qubuul karna/ saad karna ejaazat/mañzuuri/qubuul/sazaa mañzuur Hurmat(n. sarcastically: adv. a.i. a. n. v.t. baañgi(f. sanction: sanction: sanctioned: sanctity: sanctuary: sand: sandy: sandbank: sandbar: sandstone: sandy soil: sandpit: sangfroid: sanguine: sanguinary: sap: sapling: sappy: sarcasm: sarcastic: sarcastical: v. a. n. a.)/reyg(f. a. n. n. n. n. n. n. n.)/reyt(f. a. a. a.) kirkira/reytiila reytiila saaHil(m. n. n.) bast/jaa'ey panaah/muqaddas jagah baalu(f.) sañg reyg reyti(f. a.) reyt ka zaKHiirah dil jama^i/itmenaam/sukuuni KHuuni/laal/surKH KHuuni âraq nehaal/paud/pauda âraq daar choT/ehaanat/isteHza/tañz ehaanat aameyz tanzan aanah tañzan jali kaTi/tamasKHuraanah/tañziyah jali/paTka bey parwaa'i sey baRhna(chalna)/ jhuum jhuum kar chalna SHaetaan sanctimoniously:adv. n.

n. v. n. n.)/rikaabi(f. n.)/taSHtari(f. a. v. v. a. n.) . n.) chuura aara kaSH daañta(m. n. n. n. n. n.t. a. n.satellite: satiated: satiety: satin: satire: satirist: satisfaction: satisfied: satisfy: satrap: saturate: saturate: saturated: saturation: saucer: sauciness: saucy: savage: savagery: savant: save: save: save: saving: savings: savour: savoury: savvy: saw: sawdust: sawyer: sawtooth: n. a. n. v. n.i. n. n. HaaSHiyah bar daar seyr/seyr aab seyri atlas hajw/tañz hajw go/tañnaaz/zaaHik itmenaan/qaraar/seyri/tamaaniyat/ tasalli/taSHaffi aasuudah/kaam yaab/KHuSH/mutma'in/puura/ qaane^/raazi/seyr/seyr chaSHm KHuSH karna/mutma'in karna Haakim/waali/zaabit bhigaana/rañg gaehra karna bhiigna/rañg gaehra hona gaehra rañg gaaRha pan pirch(f. prep. adv. n. n.t. a. a.) bad tamiizi/kalley daraazi/SHoKHi bey adab/DhiiT/gustaaKH/kalley daraaz/SHoKH jaañglu/waeHSHi waeH SHiyaanah pan âlim/daana/daaniSH mañd sewa GHaer bachaana/KHatrey sey bachaana bachat/pas añdaaz añdoKHtah lazzat/mazah/namak/zaa'eqah KHuSH zaa'eqah/laziiz/latiif KHirad/qaabliyat/samajh aari(f. n.t.

a. v. n. n.)/kaha suna(m.t. n. n.say: saying: scab: scabbard: scabies: scaldhead: scaldheaded: scale: scale: scaled: scamp: scamper: scamp: scan: scanner: scansion: scant: scant: scantiness: scantily: scantle: scanty: scar: scar: scar: scarce: scarcity: scare: scare: scared: scary: scarred: scat: v.) khurañD miyaan(f.)/qillat(f. a. a.i.t. n. n.)/zarb ul masal(f.)/rawaayat(f.)/kami(f. n. n. a. ârz karna/bataana/bolna/farmaana/kaehna baat(f. n.)/kaehna(m. n.t.)/ qaul(m.t. n. a.t.)/kaha(m. n. v. a. n. n. a.) bah qillat/kami sey chhoTa karna/qillat paeda karna kam/naa kaafi/qaliil/thoRa choT deyna/daaGH deyna daaGH/kharoñch/jaraH/niSHaan Dhalwaani chaTaan/kaRaaRa/khaRi chaTaan kam yaab/naa yaab/thoRa/úñqa fuqdaan/giraani/kaal/kami/kam yaabi/qillat daehlaana/Daraana/KHauf zadah karna achaanak Dar/daeehSHat chau kañna/daehSHat zadah daehSHat gard/Dar pok daaGH daar lagaan/maeHsuul .) kam/naa kaafi/qaasir/qaliil kami/qillat(f.t. v. n.) KHaariSH(f.t. v. v. a.) gañj gañja chhilka/khurañD/paemaanah/seher/taraazu chaRhna seher daar paaji/SHariir choR bhaagna chaalu kaam karna jaañchna/paRtaal karna paRtaal karney waala tajziyah(m. v. n. v.) fuqdaan(m. adv.

n. . v. n. n. a. v.t. a.)/raafzi(m. a. n.)/raafzi(m. n. n.) paraagañdah dimaaGH mariiz e SHaqaaq âalim/âllaamah/faazil/taalib/tilmiiz daqiiq/ustaadaanah dars gaah/madrasah/maktab/mazhab tadriis/ta^liim tifl e maktab daaniSH/îrfaan/îlm îlmi schizophrenic: a.) KHaariji(m.) âsa fehrist/jidaul/tartiib kaar/zamaan bañdi jidaul meyñ SHaamil karna jidaul kaar KHaakah qayaasi/tasawwuri Daul/Dhaañcha/jatan/mañsuubah/tajwiiz mañsuubah banaana mañsuubah kaar/saaziSHi eKHtelaaf/SHaqaaq/tafruqah KHaariji(m. n. n. n. a.t.i. a. n. n. a. a. a. scholar: scholastic: school: schooling: school boy: science: scientific: n.t. choT/nuqsaan/zaKHm nuqsaan deh/zarrar rasaañ bikheyrna/Daalna/phaelaana/pheyñkna bikharna/chhiTakna/SHiiraazah bikharna abtar nisaar mehtar(m. n. n. n. v. a. n. n.scathe scathing: scatter: scatter: scattered: scattering: scavanger: scene: scenery: scent: sceptic: sceptical: scepticism: sceptre: schedule: schedule: scheduler: schema: schematic: scheme: scheme: scheming: schism: schismatic: schismatic: schizoid: n.) mañzar/samaañ mañzarah/nazaarah îtr/KHuSHbu/mahek/lapaT/SHamiim laa idaari/SHak parast SHakki SHak(m. a. v. n.

i. v.t.t. v.t. n.)/SHadiid nafrat al âqrab/bichchhu bad ma^aaSH/Haraam zadah/paaji chamkaana/GHalaazat duur karna/saaf karna bala(f. n. n.scientist: scimitar: scintilla: scintillate: scion: scissors: scoff: scoff: scoffing: scold: scolding: scoop: scooper: scooper: scoopful: scoot: scope: score: scorn: scorpion: scoundrel: scour: scourge: scourge: scout: scout: scow: scowl: scowl: scowling: scrab: scrag: scrag: n. n.)/GHazb e KHuda wañdi(f. v. v. n. n. v. n. n. saa'iñs daan talwaar/teyGH chamak/chiñgaari chamakna/phuul jhaRna KHalaf/waaris qaeñchi choT/mazaaq/mazHakah/tamasKHur choT kasna/mazHakah uRaana tauhiin DaañTna/jhiRakna/khaR khaRaana/ lattey leyna/lataaRna/saKHt sust kaehna DaañT/jhiRki/lataaR chamchah/Do'i/karchha khodney waala khodney waala chamchah bhar achaanak nikal bhaagna/haañkna daa'erah/mablaGH(m. v. n. a.) teori dikhaana teywar teori daar khurachna gar dan(f.t. v.) Hesaab ehaanat(f. n. n. n.)/Heqaarat(f. n. n.) chaabuk jaasuus/KHabar giir chiRhaana/dhutkaarna tafriiH kaSHti(f.t.) laTkaana .t. n. n. n. n. n. v. n. v. a.t. n.i.)/wus^at(f.

n. v.) numaa'iSH naamah naweys bayaan karna/likhna muHarrir(m.t.) chiiKH maarna/chiiKHna/chil chilaana/ chiñghaaRna paTTi aaR karna/oT karna aaR/oT/pardah/paT filmi mañzar naamah barmah/peych kaatib/likhney waala/muHarrir ghasiiTna/kaaGHaz siyaah karna SHikast(f.t.t. n.) chiiKH(f. n. v.) kitaab(f. n. n. v. n. n.scramble: scrap: scrape: scrapping: scrappy: scratch: scratch: scratching: scream: scream: screed: screen: screen: screenplay: screw: scribe: scribble: scribble: scrimp: scrip: script: scripture: scriptwriter: scrive: scrivener: scrotum: scrounge: scrub: scrub: scrub forest: scruffy: scullion: scurrilous: n. v. v. n.t.) kuuRa/paarchah chhiilna/khurachna/kureydna kaañT chhañT/KHaraaSH paarah paarah khurachna/kureydna/nochna KHaraaSH/khoñch/khurachney ka niSHaan kaañT chhaañT(f. n.) kam/naa kaafi likhaa'i musawwidah(m. n. a.t. a.t. n. a.) fotah(m. n.)/rasm ul KHat(m. n. n. v.) jhaaRi daar jañgal KHaariSH zadah maSH^al chi ghaTiya/ûryaañ .t. n.)/maar dhaaR(f. n. v. a. v.)/ragRa(m. n. n. a.)/chiñghaaR(f.) bhiik maañgna/churaana khurach kar saaf karna jhaaRiyoñ ka jhuñD(m.t. chhiina jhapTi(f. n.)/maar piiT(f.

t/i. n. n. v. n. n. n.t. a. n. n.t. but taraaSHi karna/mujassiamah banaana n. n. n. n.) teyz teyz dauRna goSHt KHorah aKHlaaq/SHak(m. n.) seal impression:n. v. n.scurrility: scurry: scurvy: scruple: scrupulous: scrutinise: scrutiniser: scrutiny: scuffle: sculp: sculpt: sculptor: sculpture: scum: scum: scum: scumbag: scummy: scurf: scurrility: scurry: scurrying: scut: scuttle: scuttle: scythe: sea: seafarer: seaport: sea-shore: seal: n. n. . n. a.t.) baa zamiir/maSHkuuk/moHtaat/nuktah chiin saHiiH aazmaana naaqid chhaan biin/jaañch/jaañch paRtaal/ parakh/paR taal dhiiñga muSHti/haatha paa'i/kuSHtam kuSHta/ laRaa'i jhagRa/maara maar/maar piiT kañdah karna/taraaSHna v.i.)/fuHaaSHi(f. n. n. n. n.t. a. v. but taraaSH/mujassimah saaz but/mujassimah/muurat baalaa'i/jhaag/kaf/pheyn aobaaSH/fuzlah/zaliil baalaa'i utaarna/jhaag utaarna/kaf giiri karna qaabil e nafrat(iñsaan) jhaag daar/pheyn daar bhuusi/KHuSHki/papRi beyhuudah pan jaldi jaldi karna dauRta hu'a KHar goSH ko'eley daan jaldi jaldi karna/teyz teyz dauRna draañti baeHr/saagar/samañdar mallaaH bañdar saaHil/samuñdar ka kinaarah KHaatam/mohr/sabt chhaap(f. n. v. v. bad dehaani(f.)/taraddud(m. a.

n. v. seat: seat: secede: secession: seclude: secluded: secludedness: seclusion: second: second: second: second hand: secondary: secondly: secrecy: v. n.) masaalah/puT jahaañ diidah/mañjha hu'a KHurraañT biThaana gaehwaarah(m. v. a.t. n.)/tanhaa'i/ûzlat(f.t.i.) duusra/doyem pal/saani/saaniya Hemaayat karna/taa'iid karna musta^mal maa taeHti/saanwi darjey ka saaniyan KHifah/pardah/poSHiidgi/raaz seasonal river: n. . n. seasoning: seasoned: n.)/ naSHist/taKHt(m. n. darz(f. a. a. seasoned rogue: a.)/tajassus/ talaaSH/talab/Toh mutalaaSHi suraaGH rasaani hañdin/gaam/mausam/rut/samaañ/waqt chhauñkna/jhaalna fasli/mausmi mausami nadi(f. a. v. v.) Haaziraat bañdar gaah jhulsa hu'a jhulsana/KHuSHk karna chhañna chhaan maarna/DhuuñDhna/khañgaalna/khoj lagaana/ tajassus karna/talaaSH karna/Toh lagaana justju/khoj/pukaar/suraaGH(m. n. a. a.)/joR/silaa'i(f. v. n. a.)/masnad(m.)/kursi(f. v.)/siiwan(f. n.seam: séance: seaport: sear: sear: searce: search: search: searching: searching: season: season: seasonal: n. n.t. n.t.t.t. n. adv. a. a.) alag hona/haTna âlaaHedgi/iftiraaq alag karna alag thalag/bey ta^alluq/goSHah giir bey ta^alluqi/goSHah giiri KHalwat(f.

n. n.)/tuKHmi daraKHt bhadda sa/bijaala/tuKHm daar DhuuñDhna/KHabar leyna/khoj lagaana/ talaaSH meyñ jaana joya/saalik/taalib/talab gaar .t. n.t. a. n.t. adv. a.t. n. n. n. n. v. n. n. v.) añdar hi añdar/chori chori/chup chaap/ GHaa'ebaanah/KHufyah asraar firqah/mazhab firqah parast firqah bañdi baab/daf^ah/fariiq/fasl/Hissah/KHaanah/ maeHkamah/SHaaKH/SHo^bah moHallah/qataa^e daa'erah raqbaati GHaer diini/laa diini/dunyawi laa diiniyat/dunyawiyat maamuun/maeHfuuz/mustaeHkam/pur e^temaad maeHfuuz karna/paana âafiyat/amaanat/amn/bachaa'o/Hefaazat/ salaamti/taHaffuz/zamaanat sañjiidah durd/gaad fasaad/fitnah/Haraj fasaadi/fitnah añgeyz lalchaana/lubhaana/paTTi paRhaana/ phuslaana/warGHalaana fareyftah fitnah/jaazbiyat/kaSHiSH/laalach/puchaara deykhna/nigaah Daalna ruKHsat karna biij/tuKHm nihaal e tuKHmi/pauda(m.t. n. n. n. v. a. a. n.secret: secret: secretary: secretly: secrets: sect: sectarian: sectarianism: section: sector: sectorial: secular: secularism: secure: secure: security: sedate: sediment: sedition: seditious: seduce: seduced: seduction: see: see off: seed: seedling: seedy: seek: seeker: a. a. a. a. a. v. chhupa/KHufyah/maKHfi/nehaañ/ poSHiidah/sar bastah bheyd/raaz muñSHi(m. v. n.

n. v. a. n. n. n. n.i.t. a.t.t. v. adv. v. a. n. n. a. n. joyaañ/KHwaahaañ/mutalaaSHi talab lagna/nazar aana/ma^luum hona/suujhna bazaahir dikhaawa/muSHabehat bazaahir dikhaawa/zaahir gawaara/mauzuuñ/pur waqaar mauzuuniyat/munaasibat risna risney waala >risan basiir/GHaeb daan/peySH go hañDola/uuñch niich ubaalna/ubaal kar pakaana ubalna/khaulna Haejaan/khaulaahaT/iztiraab khaulta hu'a eyk Hissah/eyk TukRa/qita^ah âlaaHedah karna/alag karna chhiiñna/dabochna/dharna/giraftaar karna/ pakaRna/qabzah karna giraftaar aKHz/bañdhan/giraft/pakaR achaanak Hamlah/giraftaari/pakaR/qabzah/zabti bahot kam/kabhi kabhaar/SHaaz biñna/chhañTna/chuñna/iñteKHaab karna/ muñtaKHib karna/nikaalna/pasañd karna chiidah chiidah/guziidah/muñtaKHib/ muqarrar/muqarrar kardah/muqarrar SHudah chunaa'i/iñteKHaab chunaa hu'a/iñteKHaabi/muñtaKHib chunaa'o pan/iñtiKHaabiyat aap/ana/jii/KHud/nafs/zaat KHud aara/SHeyKHi KHorah self-admiring: a. v.i.seeking: seeking: seem: seeming: seeming: seemingly: seemingness: seemly: seemliness: seep: seepy: seepage: seer: seesaw: seethe: seethe: seethe: seething: segment: segregate: seize: seized: seizing: seizure: seldom: select: selected: selection: selective: selectivity: self/selves: a. v. v. a. n. . pron. n. n.i. a. n. v. adv.t. n. adv.

self-effacement:n. self-contradiction:n. self respect: n. a. self respecting:a. self-denigration:a. n. self-same: selictar: a. n. a. self-reliant: self-respect: a. a. selfless worship:n. KHud par wari self-appointed: a. . self-conscious: a. self-conceited: a. self-esteem: self-evident: self-hood: n. self-effacing: a. self-delustion: n. self-respecting:a.) KHud fareybi/nafas faryebi iñkaar e zaat/nafs kuSHi apni zaat par GHalat tañqiid karna kasr nafsi muñksi KHud tauqiiri azhar u minSHams anaaniyat KHud kaar KHud daari KHud daar sabr KHud GHaraz KHud kaar GHaraz mañd/kaa'iyaañ/KHud GHaraz/ nafs parast aapa dhaapi/KHud GHarzi/nafsa nafsi bey GHarz/bey matlab/bey nafs eKHlaas KHud iñHesaar KHud daari GHaerat mañd/KHud daar huu bahuu wahi SHamSHiir bar daar/silaH daar self-deception: n. self-deceptive: a. n. self-confidence:n. self-deceit: n.self-aggrandisement:n. self seeking: self working: selfish: selfishness: selfless: a. self restraint: n. a. KHud muqarrirah/KHud saaKHtah KHud parast KHud e^temaadi KHud aagaah KHud tazaadi KHud fareybi KHud fareybi KHud fareybaanah mudaafe^at(f. n. self-defence: n. self-denial: a. self propelled: a.

n. n. v. a. n. n.t. n.t.) saami suuji abdi/paayañdah saadah hameySHah/sara sar bheyjna/rawaanah karna/tarsiil karna bulwaana/mañgaana/mañgwaana semi-democracy: a. a. a. a. sense: sensed: senses: sensible: sensiblity: n. n. seminary: Semitic: semolina: sempiternal: semplice: sempre: send: send for: send off: sending: senescence: senile: senility: senior: seniority: senna: sensation: sensational: v. n. pref. beychna/faroKHt karna/nikaalna/ sauda beychna bechney waala/faroSH Dhoñg karna dikhaawa/SHabaahat aadha/niim/nisf niim jumhuuriyat iñzaal madrasah(m. a. ruKHsat karna tarsiil buRhaapa saThyaaya buRhaapa buzurg/kabiir/paehley buzurgi sana sañsani bahot acchha/eHsaasaati/sañsani KHeyz Hissiyat pasañdi/ sañsi KHeyzi Haejaan pasañd âql/Haasil kalaam/His/hoSH/ma^ni/ matlab/siyaaq maeHsuus Hawaas/siTTi âaqil/âql mañd/samajh daar samajh buujh/samajh daari/zakaawat sensationalism: n. . seminal effusion:n.sell: seller: semble: semblance: semi-: v. a. n. v. a. n. n.t. a. adv. sensationalist: n.t. a. n.

n. gudaaz/Hassaas/naazuk/zuud rañj His/zakaawat nazaakat bey KHud/bey ma^ni/uuT paTaañg bad Hawaasi/bey waquufi/waaraftahgi nafs parast/nafsaani âeSH/nafs parasti ma^buus/rawaanah waapas kardah mañgwaana sensitiveness: n. v.t. sensual: sensuality: sent: sent back: sent for: sentence: sententious: sentient: sentience: sentiment: sentimental: sentinel: sentry: separate: separate: separate: separated: separately: separation: separator: sept: septic: septuple: sepulchure: sequacious: sequel: sequence: n. n. senselessness: n. a.sensitive: a.i. a. a. a. a. n. n. a. sensitivity: senseless: n. n. n. adv. jumlah/ma^ni nasiiHat aameyz/pur maGHz aagaah/baa KHabar/waaqif aagaahi/baa KHabri/waaqfiyat His/jazbah/raa'ey Hassaas chauki daar/paas baan chauki daar paas baan alag karna/âlaaHedah karna/bachaana/ farq karna/juda karna/phaTkna âlaaHedah hona/alag/alag alag raehna/ infiraadi/juda hona âlaaHedah/alag/alag thalag/juda/parey alag/âlaaHedah/juda/phuTkal/phuTkar/uchaaT alag alag/juda gaanah/juda juda âlaaHedagi/chhuuT/faasilah/farq/fasl/ firaaq/furqat/hijr/judaa'i/tafsiil faasil baaRh/eHaatah mawaad daar saat guna maqbrah farmañ bardaar añjaam/natiijah/zael silsilah . a. v. n. a. n. a. a. a. n. a. n.

v. a.) faaSH/matiin/sañgiin/sañjiidah sañjiidgi key sath/waaqe^i mataanat(f.) laR(f. n. v.)/wa^z(m. a.t.)/taañta(m. v.) bañdah/HaaSHiyah bar daar/mulaazim/ namak KHwaar/naukar/naukar chaakar chaakar(m. a.t. n.) KHutbah(m. serve: v. n. service: servile: servility: servitude: sesame seed: set: set: set aside: setback: set down: set fire: set off: set right: set sail: settting: settle: settled: n.) KHimdat karna/naukri karna/paani bharna âbd bañdagi/KHidmat/mulaazmat/naukri GHulaamaanah/sitam rasiidah GHulaami ûbuudiyat til jamaana/qaa'em karna/rakhna jamna/qaa'em hona baalaa'ey taaq rakhna/chhoRna/ âlaHedah karna rukaawaaT(f.)/sañjiidagi(f. n.t.t. n.t. n.)/silsilah(m. n. n.i. v. a.)/satr(f. n. n. v. v. adv.sequester: sequestered: seraglio: serene: serene: sergeant: series: serious: seriously: seriousness: sermon: servant: a. raKHt e safar baañdhna sañbhaalna lañgar uThaana maa Haul(m. n.t. âlaaHedah karna/alag karna/zabt karna âleHedah/alag Haram sara aasuudah/bey abr/KHaamosH aasuudgi/KHaamoSHi hawaldaar(m.) aabaad karna/chukaana/faeslah karna/ nabeyRna/taey karna jama^ hu'a/faesal/muqarrar/muqarrar kardah/ muqarrar SHudah/qaraar/ta'ey/ .) rakhna jalaana menial servant: n. n. a. servant(of God):n.

n. v. n.) jiñsi/SHaehwaani quuwat e mardumi(f. sexual prowess: n.)/rujuliyat(f. . n. a. n. a.)/basti(f. n.t.t.)/tasfiyah aabaad kaar saat saatwaañ sattar chañd/ka'i/muta^ddid alqat karna/kaaTna/naat toRna juda/kaTa hu'a bey tars/kaRa/kaThin/kaThor/saKHt saKHti sey duruSHti/saKHti duruSHti/saKHti/salaabat/SHiddat baKHiyah karna/siina/silaana/ Taañkey lagaana gañd nikaasi bad rau naalah silna alag karna/phaaRna ba^z/chañd/ka'i ka'i baar naab daan silaa'i jiñs/nar maadah jiñsi kaSHiSH jiñsiyaat(f. sexological: sexologist: shabby: shack: n. v. a. v. n. n. makiin/nau aabaad aabaadi(f. a. sexual desire: n. a. n.rehaa'iSH paziir/taey SHudah/yak su settler: settlement: (new)settler: seven: seventh: seventy: several: sever: severed: severe: severly: severeness: severity: sew: sewage: sewer: sewn: sever: several: n. n. n.)/ jama^ bañdi/qaraar daad/rafa^(m. n. a.) SHaehwat(f.t.)/adaaegi(f. v. n. a. n.) jiñsiyaat sey muta^alliq maahir e jiñsiyat gañdah/faro maayah/KHasiis/mal gija jhuggi several times: a.)/faeslah(m. a. n.i. sewer: sewing: sex: sex-appeal: sexology: sexual: n.

shank: shape: shape: shapely: share: share: share-holder: n. shamelessness: n. n.t. v. v. n. adv. v. a. n. n. a. a. v. bañdhan/hath kaRi/zañjiir hath kaRi lagaana/jakaRna/zañjiir Daalna chakotrey ki eyk zaat aaR/chhaa'oñ/par chhaa'iñ/par tau/saayah par chhaawaañ/par chhaa'iñ/saayah/zil mubham tana ujRey baal hilaana/larzaana/phaR phaRaana dahelna/hilna/kaañpna/larazna/thar tharaana piichha chuRaana Dhiila karna/hilaana ya milaana/ larazta hu'a/thar tharaata hu'a laGHziSH/larzah auchha/chhichhla/chhichhora/halka/hiich/ kam zarf bañna/naKHrey dikhaana/ ja^li/makkar/naqli nazar churaana/SHarmaana phiT âar/faziiHat/Haya/jheyñp/KHajaalat/laaj/ leHaaz/nadaamat/nañg/paSHeymaani/ SHarm/SHarmiñdagi maeHjuub aabru baaKHtah/bey bey nañg o naam/baGHaerat/ Haya/bey SHarm/DhiiT bey Hayaa'i sey/DhiTaa'i sey bey Hayaa'i/bey SHarmi/DhiTaa'i piñDli(f. a.t. a.t. n. intj. v.t.t. n. v. v. .t. n. v. n.i.)/saaq Dhaalna/SHakl deyna Daul/dhaj/kaaya/paekar/qata^/ saaKHt/SHakl/suurat chhabiila/siDol baañTna/Hissah karna/paa'oñ biich meyñ hona baKHra/Hissah/paRta/patti/qismat/saajha saajhi shameful: shameless: shamelessly: a. a.i.shackle: shackle: shaddock: shade: shadow: shadowy: shaft: shag: shake: shake: shake off: shake up: shaking: shaking: shallow: sham: sham: shame: Shame! shame: n.t. v. n. n.

v.t.) kaaTna/katarna GHelaaf(m.t. . a. v.t.) woh/yeh gaDDi(f. muSHtarak taqsiim teyz/zaki tarraar zehiin teyz karna kaaT/kaa'iyaañ pan/teyzi aab paaSH paaSH karna/paarah paarah karna/ phoRna paaSH paaSH/TukRey TukRey Hajaamat KHat banaana/muuñDna doSHaalah(m.)/miyaan(f. shatter: shattered: shave: shave: shawl: she: sheaf: shear: sheath: sheathe: sheathed: shebang: shed: shed: sheen: sheen: sheep: sheer: sheet: shelf: shell: shelter: shelter: shelve: v. n. n. v. v.t. n.t. v. v.t. a.)/KHol(m.)/parat(f. pron. n. a. n. n. n. n. n. a.)/post aaR karna/panaah deyna aaR/aas/aasra/baseyra/oT/panaah/pardah/ saayah Daalna rakhna/taaq par rakhna sharp tongued: n. n.shared: sharing: sharp: a.) GHelaaf chaRhaana baa niyaam/GHelaaf chaRha gaaRi/ghar/jhoñpRi/kamra/ maajra/mo^aamlah giraana/utaarna pañDaal chamkiila/KHuub suurat aab/chamak/raunaq/taabiSH bheyR sirf chaadar/par chah/warqah taaqchah chhilka/KHol(m. n. n. sharpness(sword):n. n. v. sharp-witted: sharpen: sharpness: a. a.t. n.t.

)/kaSHti(f.) saaqib jahaaz(m.t. n. shivering fit: n. n.t.)/naa'o(f.)/raa^i(m. v. v.) shining brightly:a. a.)/ safiinah(m. a.i.shenanigan: shepherd: shibboleth: shield: shield: shift: shift: shine: shine: shine: shining: n. . v. v. adv.t.) na^l daar bey huudah/ghaTiya/naqli ghaTiya tariiqey sey ghaTiya pan(m. ship: ship: ship builder: shipping: shipman: shipment: shirk: shirt: shiver: shiver: n. a. a.t.) bheyjna/rawaana karna jahaaz saaz Hamal/jahaaz raani mallaaH/naa KHuda kheyp aaj kal karna/bahaanah karna/ jii churana/paehlu tihi karna kurta/qamiiz larazna/kaañpna/phuraeri leyna/ thar tharaana phuraeri jaaRa chaRhna machhliyoñ ka garoh/jhurmuT chichhla dhachka(m.)/gaDariya(m. v.)/sadmah(m. n. n.i. n.) aaRey aana/bachaana/Dhaañkna/ Dhaañpna/Dhañkna Dhaal/sipar haTaana/khiskaana/phiraana/sarkaana baari/raddah/tabdiili chamkaana chamakna/chiTakna/jhalakna chamak/ujlaahaT chamkiila/daraKH SHaañ/farozaañ/ GHarra/kuñdan/raKH SHaañ/roSHan/saaqib/ taabiñdah/ujla(m. shoal: shoal: shock: shod: shoddy: shoddily: shoddiness: n. v. a.) imtiHaan(m. n.)/ujli(f. v.)/markab(m. chaal/kartab charwaaha(m. n. n. n. n. n. n.t.

juuta/juuti(dim. KHariidna/KHariidaari karna/ sauda suluuf karna n. a. n. n. n.t/i. v. a.)/qillat dhak deyna/dhoka deyna kami/KHaami/KHaraabi/nuqs aasaan raah/chhoTa raastah chhoTa karna/ghaTa deyna/muKHtasar karna ghaTna/kam hona short in height:a. dukaan/kaar KHaanah gaahak/KHariid kaar banya/dukaan daar dukaan chor KHariid o faroKHt/KHariidaari/sauda suluuf KHariidari thaela ghisey piTey alfaaz kinaarah/lab/saaHil aasra/sahaara/Teyk/Teykan chhoTa/kotaah/muKHtasar/ past qaamat achaanak/yak dam dhoka deyna baaliSHtiya(m.) dar ham/daehla hu'a/hila hu'a chhoRna/goli maarna/nikalna lagna añkhwa/SHikaar machaan shooting-platform:n. n. v. . shop: shop: shopper: shopkeeper: shoplifter: shopping: shopping bag: shop-worn: shore: shore: short: short: short: v. n. v. short sighted: short story: short term: shortage: shortchange: shortcoming: shortcut: shorten: shorten: a.t.) âaqibat naa añdeySH afsaanah muKHtasar ul muddati n.t.i.)/qaHet(m. a.) juft saazi(f.t. n. a.shoe: shoeblack: shoelace: shoemaker: shoe-making: shook up: shoot: shoot: shoot: n. n. n.)/paa poSH juutey chamkaaney waala juutey ka tasmah juft saaz(m. v. n. v. a. n.)/pastah qad(m. v.t. fuqdaan/kami(f.)/mochi(m. n. adv.i. n. n.

n. jald hi/muKHtasaran chhoTa pan/iKHtesaar/tañgi chhoTa sa/nañnha sa/zara sa baari/dhamaaka/goli/niSHaanchi/kaar tuus chharra(m. a. n. n.)/zor(m. n.) dikhaa'i/numaa'iSH uupar uupar sey aamna saamna/baa hami Takraa'o tamaaSHah kaar bhaRkiila/chhichhora/dikhaawaTi/duna saaz/ kaj kalaah/numaa'iSHi/rañg daar/zaahir daar ghaag/pakka/siyaana/zehiin zehaanat chiiKH pukaar chiiKHna/chil chilaana/kuukna nijaat .t/i. n. aawaaz deyna/aawaaz lagaana/chiiKHna/ DapaTna/lalkaarna n. n. v. n. v.t. v.t. adv. v.t. v. a. chiiKH/kilkaari/lalkaar/pukaar dhakeylna/Theylna dhakka(m.) beylchah dikhaana/nikaalna/peySH karna/zaahir karna dikhna/jalwah dikhaana/nazar aana aab taab/dikhaawa/jalwah dikhaa'i/namuud/ numaa'iSH/tamaaSHa/tum taraaq/zaahir daari naKHrey dikhaana dikhaawa/SHeyKHi baaz SHeyKHi baghaarna chhiiñTa/fauwaarah/halki baariSH nichhaawar karna rañgiini(f.t. n. v. n. n. n.t. n. v. n.shortly: shortness: shortish: shot: small shot: should: shoulder: adv. n.) aux.v. n.i.t. SHaanah SHaanah bah SHaanah shoulder to shoulder: shout: shout: shove: shove: shovel: show: show: show: show airs: show off: show off: shower: shower: showiness: showing: showingly: showdown: showman: showy: shrewd: shrewdness: shriek: shriek: shrift: v. chaahi'ey n. n.

t.t. n.)/jheyñp/jhijhak/leHaaz/ SHarm(f. adv. n. n.i.i. a.) jheyñpu/SHarmiila jheyñptey hu'ey saffaak aur sañg dil suud KHor Haya(f. n. v.) kap kapaana/phuraeri leyna phuraeri gaD maD karna jaan bachaana/khichna/panaah maañgna bañd bañd karna/paaTna apni lapeyt meyñ ley leyna/chhha jaana/ Dahk leyna âlaaHedah palla/paT lajiila/SHarmiila(m. n. v. a. a.t. n. a. n. v. n. adv. a. v. v. v. n. a. aKHroT ka chhilka(m.i. kaTeyli/teykhi/teyz bauna/podna/jhiiñga machhli dar gaah/mazaar pichkaana/sukeyRna ghaTna/pichakna/simaTna/sukaRna simaTna suukha kafan pauda/jhaaRi kañdh uchkaana nazar añdaaz karna/parwaah nah karna n.shrill: shrimp: shrine: shrink: shrink: shrivel: shrivelled: shroud: shrub: shrug: shrug off: shuck: shudder: shudder: shuffle: shun: shut: shut: shutdown: shut out: shutter: shy: shyer: shyly: Shylock: shyness: sibilant: sick: sickened: sickeningly: sickle: sickness: n. a.t. n. a.)/SHarmiili(f.) safiiri/siskaari bey zaar/biimaar biimaar kya hu'a/uktaaya uktaahaT sey daraañti/hañsiya biimaari/kasaala/kasl/KHastahgi/ marz/rog . n. v.t. v.

n. n. v. v. Hemaayet karna/taraf daari karna leHaaz karna n. n.t. n. v. n.) basar/diidaar/mañzar/muSHaahidah/ nazar/nazzaarah/nigaah/numaa'iSH âlaamat/asar/dalaalat/iima/iSHaarah/niSHaan/ niSHaani/patah/paehchaan/suraaGH(m.t.sickly: side: side by side: side: side with: side effects: side kick: sideswipe: sidle: sidle: siege: sierra: siesta: sieve: siffle: sift: sift(grain): sifting: sigh: sigh: sight: sign: signs: signal: signature: signatory: signet: signify: significance: significant: significaion: silence: a. n.t. v. v. v.)/haa'ey(f. n. bii maar/kam zor/niDhaal/paZ murdah/rogi alañg/baGHal/goSHah/jaanib/jañbah/kañni/ kinaarah/kona/paehlu/ruKH/samt/su/taraf SHaanah bah SHaanah v. n. a. v. n.t. a. n. n. n. n. n. n.) aasaar iSHaarah/niSHaan dast KHat/imza dast KHat karney waala chhoTi mohar/muñdri iSHaarah karna/matlab bañna ma^ni aehm/ma^ni KHeyz aehmiyat/mafhuum/muraad chup karaana/KHaamoSH karna/qaa'el karna . n.)/saañs(f. n.t.i. zimni asraat gaehra yaar/har dam ka saathi/lañgoTiya naGHli zarb dubak kar chalna tirchhi chaal gheyra/Hisaar/mohaasara/naakah bañdi pahaaRi silsilah qaeluulah chhalni siiTi bajna/sun sunaana chhaañna/chhaan biin karna pachhoRna/phaTakna phaTkan aaheyñ nikalna/saañs bharna/siski bharna aah(f.t. n.i.

i. v. a. n. n.) taSHbiih(f. a.)/misaal(f. n.) halkey halkey ubalna/sañsanaana sañsanaahaT(f. v. a.t. adv. KHaa moSH KHaa moSHi/sañnaaTa/sukuut laa jawaab qaate^ chup/gum sum/KHaa moSH/patthar/saakit añdar hi añdar/chup chaap/KHaamoSHi sey aadha chehra Hariir(m. n.)/reySHam(f. a. n. n.silence! silence: silenced: silencing: silent: silently: silhouette: silk: silken: silky: silly: silt: silver: silver-foil: silver-leaf: silvery: simian: similar: similarity: simile: similitude: simmer: simmering: simper: simper: simple: simpleton: simplicity: simply: simulacrum: simultaneous: intj n. . a.) reySHmi chikna/naazuk/reySHmi bachkaana/buddhu/paagal/pagloT gaad sey bhar jaana chaañdi/nuqrah/siim chaañdi ka waraq chaañdi ka waraq burraaq/nuqrah'i/rupaehla/siimiiñ bañdar jaesa ham SHakl/jaesa/maaniñd/misl/mutaabiq/ yaksaañ SHabaahat(f.)/muSHaabehat(f. a. n. a.) muskuraana khisyaa'i hañsi âam faehm/fariSHtah/kora/neyk/saadah/ saliis/siidha gaa'udi/poñga/saadah lauH bey saaKHtahgi/saadah pan/saadgi/salaasat faqat namuud naak/suuraat e KHayaali bayak waqt/ham zamaan saath hi saath simultaneously: adv. a. n. a. adv. n.) misaal(f. n. n. v.i. n. a. n. a.

a. n. n. n. n. a. v. a. n.)/faajirah(f. n. v.i.) âasi/aasim/faajir(m. n. conj. a. n.simulation: sin: since: sincere: sincerely: sincerity: sinew: sinful: sing: singing: singe: singer: single: a. v.t. n.)/faasiq/ gunaah gaar/paapi chuski leyna/chuski ley kar piina chuski Hazrat/janaab/saaHab samuum bahen/ham SHiirah/KHwaahar baeThna/daraaz hona/paRna/taSHriif dharna naSHiin baeThak singly: singular: singularity: Sinic: sink: sink: sinkhole: sinner: sip: sip: sir! sirocco: sister: sit: sit in: sitting: sitting: adv. n. a. a. n. intj. adv.)/faajirah(f.i.)/waeHdaaniyat(f.t. v. v.) chiini Dubona/gaaRna baeThna/Duubna/gaRna gaRha(m. v.t. n.) faajir(m.)/gunaah gaar/ siyaah kaar gaana gaana gaana/tarañnum jhulsaana gawa'iya/muGHni akeyla/chhaRa/GHaer SHaadi SHudah/mujarrad/ muñfarid/phuT/phuTkal/phuTkar/tanha/ waaHid/yagaanah/yakta fardan fardan anokha/GHaer ma^muuli/naadir/tanha/waaHid/ yagaanah nudrat(f.t. banaawaT/behruup/ja^l saazi/naql âzaab/îsyaan/fisq/gunaah/jurm/ paap/qusuur chuuñ keh/jab sey âadil/bey riya/KHaer añdeySH/muKHlis/pakka/ raasiKH/saadah/sachcha/wafa daar bey riyaa'i sey/muKHlis sey/sidq e dil sey bey riyaa'i/eKHlaas/KHuluus/muKHlisi/saadgi/ sidq e dil rag(f. . n.

v. v. n.) . v.) roSHan daan(m. waaqe^ Haal(m.)/charKH(m.)/zabaan e Haal(m. n.t. n. a. a. a. v.t. n. a. n. n.) daKHl/Hikmat/Hirfat/hunar/jugat/kaari gari/ kartab/kasab/leyaaqat/mahaarat/saliiqah Haawi/laa'eq/maahir/sughaR saliiqah mañd/sughaR sughRaapa tawa naa kaafi/qaliil chamRi udheyRna/khaal utaarna chamRa/chhilka/chirm/jild/khaal/post jildi/laaGHir/naHiif kuudna/phudakna haatha paa'i/jhaRap/laR jhagaR daaman/palley/saayah Dag mag/subuk sar kaasah e sar/khopRi aasmaan(m. n.) teyz Harkat karna heywla/KHaakah/naqSHah KHaakah banaana/taraH uRaana/taswiir banaana naaqis/satHi siiKH(f. n. a.situated: situation: six: sixteen: sixteenth: sixth: size: sizable: skein: skeleton: skeet: sketch: sketch: sketchy: skewer: skiff: skill: skilled: skillfull: skillfulness: skillet: skimp: skin: skin: skinny: skip: skirmish: skirt: skittish: skull: sky: skylight: a. a. n. n.)/haaR/haekal(m. n. n. n.)/mauqa^h(m.)/falak(m.)/waza^(f.)/kaefiyat(f.)/ suurat e Haal(f. n.) Doñgi(f. n.t. v. a. n.) chheh/SHaSH solah solhwaañ chhaTa/SHaSHum Diil/naap/qad KHasa baRa aañTi/gola/gutthi/lachha Dhaañcha/pañjar(m.t. n. n. n.i.

v. n. v. n. n. a.t. a.t. v. a. n. n. v. n. n. . n. n. a.)/goT(f. v.i.t. a.)/Dhalwaan chapat rasiid karna/haath maarna/ thappaR lagaana chaañTa/haath/tamaañchah/thappaR kaaT bura bhala kaehna/KHuub piiTna/rageydna ghamsaan/halaak karna/zabaH karna halaakat/KHuun/kuSHt o KHuun/zabaH kameylah/mazbaH/mazbaH KHaanah âbd/bañdah/GHulaam baañdi naKHaas GHulaami/maeHkuumi/maeHkuumiyat muñ sey baehti raal juuti chukna/raal Tapakna adna/pur muSHaqqat meHnat sey lahu meyn haath rañgna/maar Daalna/ qatl karna qatl(m. a.slabber: slack: slackness: slake: slain: slam: slam: slammer: slander: slander: slanderous: slang: slant: slanting: slap: slap: slash: slate: slaughter: slaughter: v. adv. raal baehna Dhiila/jhola/maddham/phus phusa/sust Dhiil bhigona/bujhaana/rok thaam karna kuSHtah/mara/maqtuul/qatl SHudah dey maarna/pheyñkna baazi(f.t. v. n. slave: slave girl: slave market: slavery: slaver: slaver: slavish: slavishly: slay: slaying: sleazy: sledgehammer: n. a.) Hawaalaat/qaed KHaanah ruswa karna ehaanat/hatak/ukhaaR pachhaaR ehaanat aameyz mubtazil Dhalwaan aaRa(m.t. v.)/aaRi(f.) phus phusa hatauRa/maar tol slaughter house:n. a. v. n. n.t.i. n.t.

n. v/i. n. a. adv. v.i.t.t.t. n.t. n. v.t. v.) laKHt/phaañk/qaaSH/qatlah qaaSH qaaSH khiskaana/phislaana/rapTaana khisakna/phisalna/rapaTna bey wuq^at/dhiima/KHafiif/qaliil/thoRa sa zara saa bhi thoRa sa wazan kam karna naaz niin/naazuk/patla dubla kiichaR/gaad/raqiiq lutheyR deyna kaTna/katraana/raastah katraana khiskana/laGHziSH karna/phisalna/rapaTna khiskaana/phislaana/rapTaana KHata/khoT/laGHziSH/parchah/ sleight of hand:n.sleight: n. SHo^badah hath pheyri/kartab chamak daar/chikna niiñd/KHwaab lambi taañna/sona/paRna sulaana bey daar KHwaab aaluudah barf daar baariSH/oley daar baariSH aastiin baariik/dubla/gul añdaam/naazuk suraaGH rasaañ chakkar deyna/ghamaana/palTa deyna chakkar/ghamaa'i/palTa/peych chaaTna chaalaak/chamkiila/chikna/ mañjha hu'a/hoSHiyaar chiknaahaT/phislan chaTaa'i(f. n. v. v. n. n. n. n. a. v. a. a.i. v.t. a. v. . n. v. v. a.i. a.i. sleek: sleep: sleep: sleep: sleepless: sleepy: sleet: sleeve: slender: sleuth: slew: slew: slick: slick: slickness: slicking: slice: sliced: slide: slide: slight: slightest: slightly: slim: slim: slime: slime: slink away: slip: slip: slip: a. a.

n. a. v. a.)/paezaar phislan(f. n.)/phislan slippage: slipper: slipperiness: slippery: slipping: slit: slit: slit: slither: slogan: sloganeer: slope: sloping: sloth: slothful: slouch: slouch: slouchy: slough: sloven: slovenly: slovenly: slow: slowly: slowness: slug: slugfest: sluggish: sluggishness: sluice: slumber: slump: n. n. adv. v. n.)/rapaT(m. a. n. a. n. a.i.parchi(dim.t. a. n. n.)/kaahili(f.) Dhiila dehqaani/Dhiila/phuu'aR Dhiila aahistah/Dhiila/dhiima/ kaahil/maddham/sust aatey aatey/aatey jaatey/aahistah/ raftah raftah aahistagi/Dhiila pan/susti Dhiila Dhaala/sust moTa dañg fasaad/maar piiT faatir/sust aalkasi(f. n. a. n. n. a. n. n.) aab bañd GHaflat kasaad . n. n.) chikna/kachcha/phisal waan laGHziSH chaak/phaTa chaak karna jhiri/SHigaaf GHalti karna/laGHiziSH karna na^rah na^rah zan Dhaal/Dhalaan Dhalwaan alkasi/kaahili/susti aaraam pasañd/dhiila/sust bey Dhab/maryal jhukna Dheela Dhaala dal dal(f. adv. khisak/laGHziSH/sarak juuti(dim. n. a. n. n.)/sahel añgaari(f.

)/teyz teyz bañna baañl pan(m. n. n.t. v.t. kasaad baazaari sly: slyness: smacking: small: smallish: smallness: smart: smarten: smartness: smash: smasher: a. v. v. n.t. a. n. v.)/KHuSH libaasi(f. v. smattering: smear: smell: smell: smell the rat: smelt: smile: smile: smiling: smiling: smiling: smirch: smirk: smite: smitten: smoke: smoke: smoke: smoky: smolder: n. n. n.t. v. a.t. a.)/KHuSH bu(f. .slump of the market:n. a.) bar baad karna/chuur chuur karna zaarib paTaaKHa(m. a.t.) maatha Thanakna v.t.)/mahek(f. n.) KHañdaañ kasaafat/nañg bey waquuf aanah hañsi(f. v. a. dhaat pighlaana muskaana/muskuraana ibtesaam/muskura haT/tabassum mutabassim muskuraahaT(f.i.) waajibi sa îlm saañna suuñghna baas(f. a.)/teykhi(f. n. n. a. baañka/siyaana kaaT phaañs KHuSH gawaar chhoTa/KHurd/kotaah/qaliil/saGHiir/thoRa chhoTa/moTa chhoTaa'i chaalaak/chaaq/naweyla/phurtiila/ SHaatir/teykha(m. n.i. v.) maarna/piiTna/zaliil karna giraftaar/maara/majbuur/majruuH dhu'aañ noSH karna/piina dhuuni deyna dhuaa'ñ daar sulagna smashing beauty:n.t. v.

a. n.)/sapeyra(m.) saañp ka chamRa reyñgna ghasiiTna jhapaT kar kaaTna choT kasna/lapakna/yak bah yak TuuTna chuTki(f.t. v. sulgta chikna/ham waar/saliis/sapaaT jhol nikaalna chikna pan/malaasat/narmi/ rawaañgi/safaa'i chhupaana/dabaana/gala ghuuTna churaana/maar leyna kajlaana dhabba dhabbey daar karna/gaña karna chikna qabzah karna qachaaqchi naa jaa'ez dar aamad bar aamad lipaTna/pyaar karna GHaliiz guftugu/kaala dhaabah/kaalik aTak/gaañTh saañp madaari(m.i. n. n. v. n. a.t. n. n. n. n. daam meyñ laana/Dora/Dori/ jaal meyñ phaañsna/phañdey meyñ laana daam/jaal/phañda/phisal phañda gaañTh/girah/gutthi uljhaana chiR ciRa/jhalla chhiiñna/jhapaT leyna/khasoTna/ lapakna/nochna chiina jhapTi(f. a. v.) phañsna snap of the fingers: (to be)snared: snare: snare: snarl: snarl: snarly: snatch: snatching: v. n.i.t. v.t. n. n. v.t. v. v. v.t.t. n.t.t. n. v. v. v.smoldering: smooth: smoothen: smoothness: smother: smouch: smoulder: smudge: smudge: smug: smug: smuggler: smuggling: smuggle: smut: snag: snake: snake charmer: snakeskin: snake: snake: snap: snap: a. v.) .i.t.

n.) tañzan chhiiñk(f. v. chhup kar goli chalaaney waala chhilan/chhoTi si chiiz/dhajji/katran muKHbir maGHruur ghamañDi/GHuruur jaasuus taak jhaañk karna jaasuusi/taak jhaañk naak(f.) KHarraaTey leyna KHarraTa(m. n.i.t. n. a.i. v. v. n. a.t. n. n. a. v.) chhiiñkna muñh dabaa kar hañsna naa gawaar/zaliil zukaam(m. n. v.t. n.) DapaTna/jhiRakna DaañT/jhiRki pas/phir/to naam nihaad Hatt ul imkaan . chori chhupey ghusna chori chhupey kaam karney waala dhoka deyney waala muñnh chiRhaana/tañz karna jali kaTi(f. Heqaarat aameyz/maGHruur KHarraaTey leyna KHarraTa(m. v. v. adv.sneak in: sneaker: sneaky: sneer: sneering: sneeringly: sneeze: sneeze: snicker: snide: sniffle: sniper: snippet: snitch: snob: snobbism: snoop: snoop: snooping: snoot: snooty: snore: snoring: snort: snort: snot: snotty: snow: snub: snub: so: so called: so far as possible: a. n.i. n. n. n. n. n. a.) naak/kamiinah nak chaRha barf(f. a. n.t. adv.

v. n.) ghula/gudaaz/halka phulka/komal/loch daar/ mulaa'em/narm/pich picha/pilpila/pola figaar galaana gudaaz/loch/mulaa'emiyat/narmi miTTi/zamiin gañdagi/GHalaazat/gobar/najaasat gañda GHam GHalat karna aas deyna/Dhaaras deyna Dhaaras aaftaabi/dhuup ka/KHaawari/SHamsi bikna/bikwaana v.)/sañjiidgi(f. a. n. v. n. n. n.so long as: so that: soaking: soaking wet: soap: soar: sob: sob: sobbing: sober: sobriety: social: socialism: socially: societal: society: socks: soft: soft sore: soften: softness: soil: soil: soiled: solace: solace: solace: solar: (to be)sold: solder: soldering: soldier: soldiery: adv. n. adv. v. jhaalna joR(m. adv.) âskari/fauji/laSHkari/sipaahi sipaahi dastah . n. v. a. a. n. n. n.i.t. a.t.) majlisi/mo^aSHrati/samaaji/yaar baaSH iSHtiraakiyat(f.t. a. n. a.) mo^aaSHirati taur par mo^aaSHirat ka añjuman/jamaa^at/mo^aaSHrah/samaaj/soHbat jurraab(m.t.)mozah(m. a. a. v.t. jab tak taa keh jaazib SHara bor/tar ba tar saabun chaRhna subki subkiyaañ leyna/siski bharna siski sañjiidah mataanat(f. n. n. n. a.

n. a. yagaanah bila SHirkat/faqat/maeHz/saraa sar matiin/sañjiidah mataanat(f. adv.) Hal karna/suljhaana sulajhna galaawaT ba^z/chañd/ka'i/kisi/ko'i/ kuchh/thoRa ko'i ko'i qala baazi(f.) maañgna/samajat karna/talab karna ârz/ilitija/samaajat(f.) kuchh kabhi kabhi kabhi kisi qadr/kuchh/kuchh kuchh/qadr e qaliil kahiiñ aulaad/beyTa/farzañd/ibn/jaaya/KHalaf/ laal/laKHt e jigar/pisar/puut supuut gaana/giit/naGHmah/tarañnum/zamzamah abnaa'/aulaadeyñ/beyTey pur sada . v.)/mataanat(f. n.t. n. adv. n. adv.i. n.)/KHad SHah(m. a. n. n.sole: solely: solemn: solemnity: solicit: solicitation: solicitor: solicitude: solid: solidify: solidity: soliloquy: solitary: solitude: solution: solve: solve: solvent: some: somebody: someone: somersault: something: sometime: sometimes: somewhat: somewhere: son: (dutiful)son: song: sons: sonorant: a. n. pron.)/waqaar(m. n. adv. pron.)/talab(f. adv.t.)/sañjiidagi(f.) kaThor/matiin/pakka/puKHtah/raasiKH/ saabit/Thos/ustuwaar peywast karna dal(m. v. a. n. n. v. a. a. n. n.)/fikr(f. n.) KHud kalaami akeyla/âlaaHedah/alag/chhaRa/mujarrad/ tanha/waaHid KHalwat(f.) Hal(m. v. n.t.) muKHtaar aarzu(f.

) afsos/añdoh/dard(poet. a.t. n. n. n. a. a. n.)/rañj(m. a.i.t. n. n. n.)/SHorba(m.) aab joSH(m.)/GHam/hiraas/Huzn/ qalaq(m.) sophisticated: a. n. adv.) kiichaR/luqmah/tama^ pur takalluf/saaKHtah hath kañDa/jul KHwaab aaluudah jaadu gar/ojha/saaHir/siyaana jaadu garni faro maayah/GHaliiz/KHasiis ghaa'o/jaraH/zaKHm zaKHmi kabiidagi juaar(f. sorry: sort: sough: soul: soulless: sound: sound: sound: soundless: soundness: soup: a.) aazurdah dil/afsos naak/añdoh naak/GHam giin/ Haziiñ/KHastah/maluul/mutaa'ssif/sog waar/ uchaaT/udaas afsos zadah/rañjiidah/SHarmiñdah nau^/qabiil(m.)/qism/SHiq/sinf saa'eñ saa'eñ karna aatma/dil/jaan/jii/jigar/qalb/ruuH bey jaan/bey jazbah/bey ruuH bajna aawaaz/nida durust/saabit/saalim/saaleH/saHiiH/ûmdah bey aawaaz/saakit durusti(f.) bey GHam Huzn(m. n. a. n. sorrows: sorrowful: n. v. sophistry: soporific: sorcerer: sorceress: sordid: sore: sore: soreness: sorghum: sorrow: n.)/sog(m.)/taassuf(m. a. . n.)/aaSH(m. (without)sorrow:a. n. a. v.)/kaahinah(f. v. a. bulañd saut âñqariib/fauran/jald aur jald thap thapaana dil nawaaz/sukuun deyney waala ojha/kaahin(m.sonorous: soon: sooner: soothe: soothing: sooth-sayer: sop: a. a. n.

n. n.)/ samaa'i(f. n.)/makaan(m. n. n. v. n. n. v.sour: source: sourness: south: southern: souvenir: sovereign: sovereignty: sow: sow: space: a.) tu tu maeñ maeñ jhagaRna/thappaR marna baaRh/sael aab bikheyrna/phaelaana chañd buuñdeyñ Dauwa/kaf giir atfaal/nasl/paud spacious: spaciousness: spackle: spade: span: spangle: spank: spare: spare: spare part: spark: sparkling: sparse: spasm: spat: spat: spate: spatter: spattering: spatula: spawn: n.t.t.)/jagah(f. v. n. n. n. v. . n.t. khaTTa asl/ghar/maaKHaz/maKHraj/sar chaSHmah khaTaas junuub junuubi niSHaani/yaad gaar farmañ rawa/Hukm raan/paad SHaah/sultaan KHud muKHtaari/mutlaq ul ânaani/ reyaasat/saltanat bona suu'arni ârsah(m.)/faasilah(m. n.)/ khapat(f.) faraaKH/kusHaadah/wasii^ kuSHaadagi/tausii^ leyp beyl/beylchah kuSHaadagi chamki(f. n. n.)/wus^at(f.) thappaR maarna bachaana/chhoRna faaltu/kotal purzah chiñgaari/par kaalah/patañga/SHaraarah taabiñdah/taab naak/ujaagar chhidra/kam/qaliil aeñThan(f. n.t. n. n.t. n. n. n. a. n. n. v. n.)/masaafat(f.)/ghar(m. a.

) bolta/goya/mutakallim neyzah sinaan KHaas/maKHsuus jiñs/nau^/qism/sinf KHaas bil KHusuus nau^iyat/tafsiil maKHsuus baañgi(f. a. n. n. v.t. a. n. muñh kholna/zabaan kholna mutakallim(m. n. n. a. alfaaz ada karna/bolna/lab hilaana/ lab kholna/zabaan kholna bolna/e^laan karna/izhaar karna/kaehna/ zikr karna boli Tarraana v. a.i.)/misaal(f. speechless: a. (rendered)speechless:a. n.t. n. n. n. n. jaldi/raftaar/sur^at/tarraari/teyzi/ûjlat âajil/jald/teyz raftaar hijjey karna .)/namuunah(m. v. n. n. a.) saHiiH/zahiran durust chitti/daaGH/phuTki/nuqtah/zarrah chitti daar mañzar/numaa'iSH/tamaaSHah âenak/chaSHmah pur tamaaSHah tamaaSHaa'i îfriit saTTa bayaan/boli/guftaar/guftgu/kalaam/ KHitaab/nutq/taqriir/suKHan/zabaan luknat bey zabaan/chup chup speech impediment:n. n. a. n. a.speak: speak: speak: speak harshly: speak out: speaker: speaking: spear: spearhead: special: species: specific: specifically: specification: specified: specimen: specious: speck: speckled: spectacle: spectacles: spectacular: spectator: spectre: speculation: speech: v. a. laa jawaab karna speed: speedy: spell: n. a.t.

) âraq/Hausalah/himmat/jaan/jii/kaleyjah/ nafs/ruuH iñkisaar spending(time): a.)/teykhi(f. basar/KHarch(m. v. n. a.t. spinning wheel: n. a.i.) basar fuzuul KHarch(m. n. n. v.)/tiili chikaara nokiili bar baad karna/giraana/pheyñkna/ zaa'e^ karna Dhalkaana charKHah kaatna/ghamaana/kaatna/pheyrna paalak Haraam maGHz(m. spiritlessness: n. n. faal/jaadu/paRhañt maeHsuur hijja(m. v.)/masduud(m. n. n.t. n. .) fuzuul KHarch/masduud qaey karna qaey kurrah masaalah kiraana chaT paTa/teykha(m. a. v. spirit: n. n. spindle: spine: spinner: spinning: n. n.t.) kaatney waala kataa'i charKHah(m. spendthrift: spendthrift: spew: spew: sphere: spice: spices: spicy: spider: spigot: spike: spike fiddle: spiky: spill: spill: spin: spinach: n.)/meyKH(f. n.)/teyz makRi(f. a. n.) basar karna/KHarch karna/guzaarna luTaana n. n.t.) ToñTi kiil(f.) duuk/phirki riiRh(f. spinal marrow: n.spell: spellbound: spelling: spend: spend wildly: spending: n. n. v.

n.)/SHaq(f. n. n. a. v.t.) âdaawat/Daah/jalaapa/kiinah/raSHk kiinah par war/khoTa kaf/raal/thuuk piik daan/thuuk daan chhiiñTa/pich pich tiHaal âali SHaan/âziim/âziim uSH SHaan/roSHan/ saaqib/SHaan daar/ujaagar/waah aab/aab o rañg/aab o taab/aan baan/chamak damak/ faroz/jalaal/par tau/taabiSH/ThaaTh/ziya phaañs phaaRna/phoRna khilna/masakna/phuuTna darz(f. a. n. n. n.)/thuuk(m. v. n. v. n. a. a.t.i. n. n.) dariidah/phaTa hu'a asraaf/dikhaawa/namuud chhiiñTey bikharna/qatrey phaelna luuT/maal e GHaniimat bigaaRna/KHaraab karna/kirkira karna bigaRna/KHaraab hona bar baad/bigRa/KHaraab/tabaah/zaae^ dar añdaaz kirkira arra/tiili zabaani tarjumaan . v. n. v.i. v.t. n. v. n. n.i.)/SHigaaf(m. n. a. n. v.)/huuT(f. a.)/ohooT(f.spiritual: spirituality: spirits: spiritedness: spit: spit: spit: spit: spit: spite: spiteful: spittle: spittoon: splash: spleen: splendid: splendour: splinter: split: split: split: split: splurge: splutter: spoil: spoil: spoil: spoiled: spoiler: spoilt: spoke: spoken: spokesman: a.t.i. diini/GHaer maaddi/ruuHi/ruuHaani ruuHaaniyat baadah joSH/KHuSH dili/ziñdah dili siiKH pirona ugalna thuukna raal(f. n. n.

n.sponge: sponger: spongy: sponsor: spontaneity: spontaneous: spontaneously: spoof: spook: spook: spooky: spoon: sporadic: sport: sport: sportful: sportive: sportsman: n.i. a. a.i. n. sportmanship: sporty: spot: spotted: spotted deer: spotless: spouse: spousal: spout: sprawl: spray: spray: spread: n. n. . n. n. a. adv. v. a. v. n. a. a. n. n. n. n.t. n. n. v. n.) bikhra/ikka dukka/kabhi kabhaar/SHaaz kheylna baazi/baazi chah/kheyl/tamaaSHah SHoKH/tafriiHi albeyla/khilaaRi/warziSHi khilaaRi jawaañ mard mardaañgi/warziSH kaari warziSHi chitti/daaGH/dhabba/nuqtah/phuTki/Tiika chitti daar chiital bey daaGH/paak zauj nikaaH/SHaadi par naala loTna phuaar SHaaKH bikheyrna/farSH bichhaana/phaelaana/ pasaarna sportsmanlike: n. asfañj muft KHor/tuafaeli/tufaelya phus phusa/pola kafiil/zaamin bar jastahgi/bey saKHtahgi bey saaKHtah barf mala/bey saaKHtah/fil badiih/ KHud ba KHud dhoka/fareyb/SHaraarat aameyz jhaañsa bhuut/ham zaad/pariit bhagdaR mahcaa deyna/chauñkaa deyna/ Daraa deyna bhayaanak/pu aaseyb chamchah/chamchi(dim. v.t. n. a. a. n. n.

t. n. v. a. v.t. n.i. v. a. n. n. n. n. a.) lachakna/lapakna/phaTna/uchhalna/ wujuud meyñ aana âen/bahaar/chaSHmah/kamaan/rabii^/ sar chaSHmah/sota nau bahaar jaulaañ lachak daar barakna/chhiRakna/thoRa thoRa bikheyrna qatroñ ka chhiRkaa'o chhoTi si dauR añkhwa nikaalna/kich kichaana/ lagna/phuuTna/ugna añkhwa/kalla/SHaaKHsaanah aaraastah/bana Thana/chheyl chhabeyla/ nak chaRha/paakiizah sanobar(m. n. n.t. v.spread: spread: spread a net: spread out: spree: spree: sprightly: spring: spring: (early)spring: springing: springy: sprinkle: sprinkling: sprint: sprout: sprout: spruced: spruce: spry: spume: spume: spunk: spunk: spunkey: spunkiness: spur: spurious: spurn: spurning: v. a. n.) chust/phurtiila/teyz jhaag/pheyñd jhaag nikalna baa himmat/dileyr/teyz aag pakaRna/jalna baa himmat/dileyr/jii daar/jiiwaT/joSHiila jii daari eyR lagaana/cheyRna baatil/dhoka baaz/fareybi/ja^li/jhuuTa/ khoTa/na jaa'ez/naqli laat maarna/mustarad karna/rad karna/ Thukra deyna tauhiin aameyz suluuk .i. n.t. a. n. v. bikharna/phaelna gheyr/phaelaa'o/wus^at Dorey Daalna/jaal phaelaana a. n. a.t.t.i. v. n. v. v.)/teykhi(f. mabsuut naa'o noSHi/uchhal kuud naa'o noSHi karna albeyla/chhabiila/teykha(m.

n. n.) chhachhuñdar(f. n.i. v.) . v. n. v. thuuk(m. v. v.t. n.sputum: spy: spy: spying: spyglass: squab: squabash: squabble: squabble: n. a. a.) jaasuusi karna/muKHbiri karna/ suraaGH rasaani karna muKHbiri(f.) chhoTi duur biin(f. n. v.t. v. n. n.t. n.) goyañdah(m. n.i. n. risaalah squalid: squalor: squander: squander: square: square root: squash: squash: squashed: squat: squatting: squeal: squeal: squeamish: squeeze: squeezing: squib: squid: squint: squint: squirm: squirrel: squirt: n. v.i.t.) Halwah kaddu/peyTha guuda bana deyna/kuchalna pichchi naa jaa'ez qabzah karna/phaskaRi maarna phaskaRa chiiKHna chiiKH baa Hayaa/bey mael daabna/dabochna/masalna/nichoRna faSHaar(m. gañdah/GHaliiz/najis bad baKHti/gañdigi alalley talalley karna/pheyñkna asraaf/fuzuul KHarchi chau kor/chauk/murabba^ jazar(m. n. n.)/masaas(m. v. n.) qiir maahi aaRa pan/munHarif bheyñga pan/jhaañk/nazar/tirchhi nazar chaal baazi karna/kulbulaana gilaehri pich kaari(f.) bhadda/moTa/nau KHeyz/SHarmiila chuur chuur karna/kuchalna jhagRa karna/tu tu maeñ maeñ karna jhagRa/kil kil/tu tu maeñ maeñ squadron(of cavalry):n. n. n.t.t. a. a.)/jaasuus(m.)/suraaGH rasaani(f.)/muKHbir(m. n.

n.)/karbi/SHaaKH(m. n. stable: stack: staff: stage: stagger: stagnant: staid: stain: stain: stained: staircase: stake: stake: stake: stakeholder: stale: stale: stale: stale: stale: stalk: stalk: stalkless: stall: stallion: a. a. v. a. . n.) kuchalna/masalna zaKHmi karna jama hu'a/mazbuut/saabit isteHkaam/mazbuuti/sabaat puKHtah karna isteHkaam(m.)/dhabba(m.) bila DañThal/bey DañDi astabal/paa'ey gaah/taweylah nar ghoRa stabilisation: n.)/khamba(m.)/DañDi(f. a. n. v.t. n.) chabuutrah/marHalah Dag magaana/laR khaRaana/paa'oñ Dag magaana faasid/qaa'em/saakin sañjiidah daaGH lagaana/dhabba lagaana/rañgna chhiiñT()f.i. n.t.t.squirt: squirting: squish: stab: stabile: stability: stabilise: v. v.t. a.)/jariib(f.t. pich kaari maarna phuuT(f.) mustaeHkam añbaar âmlah(m. v. n.) daaGH daar/rañga siiRhi/ziinah khamba jhoñk deyna/SHart lagaana baazi/en^aam/SHart SHarti raqam bardaar baasi/puraana bahaanah ghoRey ka peySH aab muutna hattha/SHaaKH akaR chaal DañThal(f. a. a. n. n. n. n. n. n./chitti(f. n. n.)/ faziiHat(f.t. v. v. n. n.t.)/daaGH(f.)/phuTki(f. v.

v. n. n.t. v. n. n. standing crop: n. v.)/hakli(f. n. a. n.) sitaarey daar kalaf/kalap/niSHaastah ghuurna/taakna taak akRa hu'a/bey lachak/ujaaR mañzar/tamaaman maena(f. .) hakla haT/luknat mohar/naqSH/Thappa/zarb bhag daR taba^ Haalat(f. n. n. n.) aaGHaaz karna/chal paRna/Daul Daalna/ SHuruu^ karna aaGHaaz hona/khulna/SHuruu^ hona aaGHaaz/ibteda/SHuruu^ standard-bearer:n.stallion: stalwart: stammer: stammerer: stammering: stamp: stampede: stamping: stance: stand: stand off: stand off: stand offish: stand still: standard: standard: n.i.)/najuumi(m. n.)/waza^(f.) khaRa hona katraana/Taal deyna alag thalag/duur akal khura/alag thalag sa/bey murawwat ThiTak jaana a.i. a. n. standpoint: staple: star: star-gazer: starry: starch: stare: stare: stark: starling: start: start: start: n.) bunyaadi SHa'ey âjm/sitaarah/taara munajjim(m. n. n. a. faaHiSHah qawi/SHujaa^ haklaana/laR khaRaana hakla(m.i. n. v. v. n. v. standing: standing: a. n.t. puura/me^yaari âlam/jhañDa/me^yaar âlam bar daar/niSHaan bar daar khaRa/qaa'em rutbah/wuq^at jaa'edaad nuqtah e nazar(m.t. a.

n. n. v. n.)/maqaam(m.) khaRa/muqiim/qaa'em/saakin kaaGHazi/qartaasi SHumaariyaat but/mujassimah añdaam/Diil/haekal/namu/qad/qaamat/qadr o qaamat aabru/auqaat/Haesiyat/maqaam/paa'ey gaah/ paayah/pallah/poTa/qadr o mañzilat ba Haal farz/Hukm/qaanuun aa'in kaTTar/saabit qadam lakRi key putley DaT jaana/DaTna/khaRa raehna/paRna/ qayaam karna/raehna/Thaerna state: v.) darjah(m.t. n. n. v.t. satecraft: stately: statement: satatesman: n.i. a. n. v. n.starter: startle: startle: startling: startlingly: starve: starve: starvation: starving: stasis: state: v. state witness: n. n.i. a. a/n.t. n. v. v. n. n. .i. a. n. adv. satatesmanship: n.t.)/ mustaqar(m.)/Haesiyat(f. n.) mudabbiri(m. station: stationary: stationer: statistics: statue: stature: status: status quo: statute: statutes: staunch: stave: stay: n. a. n. chal paRney waala/gaam zan chauñkaana chauñkna ta^ajjub ka baa^is waeH SHatnaak taur par bhuuka marna faaqah karna bhuuk/faaqah GHurrah dauraan e KHuun ki rukaawaT/qabz êlaaqah/daulat/Haal/Haal o qaal/Haalat/ HaSHmat/hae'iyat/Hukuumat/kaefiyat/mulk/ naubat/raaj/reyaasat/saltanat/SHaan/SHakl/ taur/waza^ bayaan karna sultaani gawaah siyaasat âali SHaan ârz/bayaan/Haal/izhaar/kaefiyat mudabbir(m.

)/minaar e kaliisah(m. n. v. n.stay: stay order: staying: steadfast: n.) maañjhi(m. n. a. a.t. Deyra/guzaarah/paRaa'o/qayaam Hukm e imtenaa^i faro kaSH mazbuut/puKHtah/qaa'em mazbuuti/nibaah/puKHtahgi/sabaat mazbuut/raasiKH/saabit qadam baa qaae^dah chori karna/churaana/GHaa'eb karna/ gum karna bhaap/buKHaar/duKHaan duKHaani jahaaz(m.)/kalas(m. n. v. n. n. . n. n. n. n. n.) samañd faulaad añdha dhuñd/chaRhaa'i/Dhalwaan/ muSHkil/nihaayat bhigona/achhi taraH sey tar karna/ tar batar karna bhigauna burj(m. n.t. n. v. n. steady: steadily: steal: steam: steamer: steamship: steed: steel: steep: steep: steeper: steeple: steersman: stem: stench: stenographer: stenography: stentorian: step: step up: steps: sterile: sterling: stern: sternness: stevedore: stew: a. n. a. a. adv.t.) DañDi/DañTha bad bu/bisaañd/ûfuunat muKHtasar naweys muKHtasar naweysi bahot uuñchi aur zordaar waala Dag/eqdaam/paa/paa'oñ/qadam baRhaana/teyz karna seeRhi/ziinah bañjar/bey aulaad ûmdah duruSHt duruSHti/karaKHtagi KHalaasi fikr/Hammaam/preySHaani/patiili/ steadfastness: n. v. n. a. n.) duKHaani jahaaz(m. a. n.t.

n. n.t.i. n. a. a.i. a. a. n. a. n. n.t. v. n. v. duruSHti/saKHti âeb/daaGH/dhabba/siyaahi bey Harkat/chup/gum sum/saakin ab bhi/hanoz/par moHarrik aamadah karna/bey daar karna/eyR lagaana/ ubhaarna moHarrik chubhoba/Dañk marna/Dasna/kaañTa chubhona/ neySH zani karna Dañk/kaañTa/KHaliSH/neySH KHasiis KHissat(f. v.i n. jakaR jaana/jakaRna/saKHt n. n. n. a. n. v.t. adv. a.t.) neySH zani bad bu deyna gañdah aaRey aana/Had bañdi karna/rokna paa bañdi/qaed/zabt maeHduud . garam paani sey naehlaana panaah milna machhli ka taalaab KHaan saamañ/naazir/peySH kaar daaroGHgi/mohtamammi chipkaana/chubhona/ghoñpna chipaTna/DaT jaana/DaTna/lagna lakRi/laaThi/tiili chimaTna/laaHiq hona cgob daar(m.i.t/i.qabHah KHaanah stew: stew: stew: steward: stewardship: stick: stick: stick: stick to: stick-bearer: stickiness: sticky: sticking: stiff: stiffen: stiffness: stigma: still: still: stimulant: stimulate: stimulus: sting: sting: stingy: stinginess: stinging: stink: stinking: stint: stint: stinted: v. v. v. m.t.) cheyp/leys chip chipa/leys daar peywastah bey loch/jakRi/karaKHt/kaThor/saKHt/ziddi ho jaana v. v. n. v.

stingingly: stipend: stipulated: stipulation: stir: stir: stir: stirrup: stitch: stitch: stitch a quilt: stitching: stob: stock: stockholder: stockings: stockpile: stodge: stodgy: stoke: stoker: stole: stolen: stolid: stolidly: stoma: stomach: stomach: stomp: stone: stone: stoning: stony: adv.) Hissey daar jurraab/mozah Dheyr/añbaar(m. a. n.) chubhan/Taañka buñna/siina/silaa'i karna Dorey Daalna n.)/maal(m. a.)/ yaKHni(f. siina pirona/silaa'i aar añbaar/asal(m. adv.)/waziifah(m. n. n. v.t. n. v. n. n.)/nasl(f. a. n. n. n.)/roziinah(m.t. n.t.t. v.)/SHart(f.)/zaKHiirah(m.) maSHruut âehd(m. n.)/kuñdah(m. v.t. v. v. a.t.) chalaana/Hal karna/hilaana hilna chahel pahel/gaehma gaehmi rikaab(f. v. a.)/qaul(m. n. n. bahot kam meqdaar meyñ muSHaahirah(m.t.)/zurriyat(f.) Thoñsna bhaari/sañgiin aag bhaRkaana/hawa deyna jhoñkney waala KHar qah churaa'i hu'i/masruuqah bey His/sard mohar sard mohri sey chaak/dehaan/SHigaaf aatma/peyT/poTa bar daaSHt na karna/pasañd na karna paa maal karna/paaoñ paTaKHna guThli/Hajar/patthar/roRa/sañg sañg zani karna pathraa'o pathriila/sañglaaKH . n.t. v. n. n.

a. n.) daastaan go'i (upper) storey: n.t. n.) chhaañna/nichoRna/rokna .) DaT jaana/DaTna/rukna/Thaerna rokna/saadhna/Thaeraana ThiTak jaana n. n.t. straightaway: straighten: adv. straightforwardness:n. n.) Taañgeyñ phaelaana aawaarah/bhaTka raah sey haTna/saath chhuRna awaarah baraabar/khula khula/raast/siidha/ustuwaar KHat e mustaqiim(m.t. n. straightforward:a.i.t. n.i. n. v. n.stoop: stop: stop: stop: stop short: stoppage: stopper: store: storey: v. n. iñsidaad/rukaawaT DaaT añbaar/dukaan/zaKHiirah mañzil/tabqah koTha talaatum/tuufaan/yuuriSH Hamlah karna SHor añgeyz/tuufaani afsaanah/daastaan/kahaani/kaefiyat/ maajra/naql/qissah afsaanah dastaan go(m. n. n. khara pan/raast rawi/saaf dili straightness: strain: n. v.)/waqfah(m. v.t.i.t. storm: storm: stormy: story: (short)story: story teller: storytelling: stout: stove: stow: strabismus: straddle: strag: straggle: straggler: straight: a. v. a. v. v. v.) fauran siidha karna khara/saaf/siidha saada straight line: n. ustuwaari(f. v. jhukna/KHam karna rok thaam(f. dhiiñga/farbah/mazbuut/moTa/poRha añgeyThi/chuulha maeHfuuz karna/zaKHiirah karna bheyñga pan(m. n.

)/rau(f.) nasl(f.)/tiñka(m.t.) moHkam/puKHtah/saKHt/ustuwaar taa'id(f. n. n. n. n.)/dhaar/naala(m.) himmati/jafa kaSH/pur joSH/sar garm/ tawaana dabaa'o(m. a.)/ghaat(f.) chaal/Hikmat e âmli tabaq/tabqah/taeh kaah/siiñk(f. n.)/wasuuq(m. n. n. strenuous: stress: a.) gali(f. n.)/yaara(m.) strangulation: n. n.)/zor(m. n. strengthened: a. n. kaSHiidah zaeHmat(f.t.)/kuuchah(f. n.) dhaari Daalna dhaari/lakiir dhaari dhaari aab ju(f. n.)/daa'oñ(m.)/ ruud(f. v.t. a.) jhañDa(m.)/zaat(f.) aab naa'ey(f.)/zor(m. a. strengthening: n. n. n.) bal buuta/dam KHam/jaulaani/majaal/par/pitta/ puKHtagi/quuwat/qudrat/saKHti/taaqat/ ustuwaari(f. n. n. strap: strap: stratagem: strategy: stratum: straw: streak: streak: streaky: stream: streamer: street: strength: v.strained: strain: strain: strainer: strait: straitened: strand: strand: strange: stranger: strangers: strangle: a. n.)/jhañDi(f.) chhalni(f.) tañg kinaar e aab/saaHil lachhi/laRi âjab/âjiib/añjaan/beygaanah/GHariib/ GHaer/niraali/turrah ajnabi/baeri/bey gaanah/GHaer/naa aaSHna/ par deysi aGHyaar dabochna/gala dabaana/phaañsi deyna phaañsi kasna/maarna/piiTna paTTi chaal(f. v. .)/chhañna(m.)/sota(m. n.

t. v. a.)/gaam(m.t.t. . adv. n.t. adv. v. strike a bargain: strike against: strike off: strike out: v.t. a. n. n. n. n. stringed: stringent: stringency: strip: strip: stripe: a. v.) fasaad/jhagRa/tasaadum/uljhaa'o bajaana/haRTaal karna/haTaana/lagana/maarna/ niShaan lagaana/piiTna/qalam zad karna/ Takraana/saehlaana/sauda karna bajna/lagna/ sauda karna laRna strike: v. v. n.i. n.) laehjey ki saKHti karaKHtahgi(f. string of pearls:n.stretch: stretched: strew: strewn: stricken: strict: strictly: strictness: stricture: stride: stride: stridence: stridency: strife: strike: v. v. baRhaana/kasna/phaelaana mabsuut/phaela hu'a bikheyrna/chhiRakna bikhra hu'a/muñtaSHir zadah kaRa/kaTTar/raasiKH/saKHt/ zaabit/zabar dast taakiidan saKHti/zabar dasti bañdhaa'i//saKHti Dag bharna/phalaañgna Dag(f.t.) bey pardah karna/kapRey utaarna/khiiñchna paTTi chaabuk maarna/dhaari Daalna/paTTi Daalna strike together: striking: striking: strikingly: string: a.)/tañgi(f. n.t. KHaarij karna kaaTna/miTaana Takraana Haerat añgeyz/zor daar maar mu'ssar tariiqey sey Dor/Dora/Dori/qataar/rassi/riSHtah/sutli laR taar daar majbuur kun/SHadiid/taakiidi saKHti(f. a.)/qadam(m. v. n.t. n. a. a.

n. a. n.)/bahaadur(m. adv. a.) gaRh(m.)/qal^ah(m.t. n.t. a. a.) aamir(m. v.i. n. v. n. .) mustaqil mizaaj lagna/lagwaana/maara banaawaT/saaKHt banaawaT/saaKHt saaKHt key leHaaz sey phaR phaRaana kaawiSH/kaSHaa kaSH/kaSH makaSH/ maara maar/tag o dau faaHiSHah/kañjRi/kasbi aeñThna/akaR fuuñ ban kar chalna/ maTakna ThañTh bey taraH/haT dharm/KHud sar/ziddi haTeyla pan/zid ka maa'ddah phañsna KHud pasañd/mutakbbir jaRaana/jaRwaana strong-box: stronghold: strongman: n. v.i. chabuk sey piTaa'i/dhaari/paTTi dhaari daar eyk laRka/nau KHeyz haath paa'oñ maarna/koSHiSH karna mujaahid jadd o jeHad karney waala pheyrna/saehlaana dhakka/halla/Hamlah/maar/SHoSHah/ waar/zad/zarb ghuumna/saer karna chahel qadmi/saer aawaarah/har jaa'i kuuchah gardi dhiiñga/matiin/mazbuut/mustaHkam/paa'ey daar/ pakka/poRha/puKHtah/qawi/raasiKH/taaqat war/ saabit/saKHt/sañgiin/SHeyr/teyz/ustuwaar/ waasiq tijori(f. strong willed: a.i. v. v. n. n. v.)/taaqat war(m. n.t. v.stripe: striped: stripling: strive: striving: striver: stroke: stroke: stroll: stroll: stroller: strolling: strong: n. n. a. n. struck: structure: structural: structurally: struggle: struggle: strumpet: strut: stub: stubborn: stubbornness: stuck: stuck up: stud: a. n. n. n.t. n.

t.)/taalebah(f.i. adv.i.t. a. stupor: sturdy: stutter: stuttering: style: n. a. v.t. a. n. v. v. n. a.i. v. n. stupification: n.) paRhaaku sar garmi sey îlm dosti(f. n. v. haklaana n.t. jaRna nasal kaSH ghoRa muriid(m. a. a. n. v. v. v.) mutaale^ah karna/paRhna/siikhna mutaale^ah paRhna ghuseyRna/Thosna khacha khach/Thusa moTa bey waquuf banaana Thokar khaana Thokar kotaah qad Hawaas baaKHtah karna rok/rukaawaT ThuThraana kotaah/ThuThra Hawaas baaKHtah/KHiirah/madhoSH Haerat kun saktey meyñ aana bad Hawaas kar deyna/dam bahKHud kar deyna aeHmaq/aeHmaqaanah/an ghaR/bey KHabar/ bey waquuf/choGHd/KHar dimaaGH/kora/lur/ naa faehm/phuu'aR anaaRi pan/gañwaar pan/Hemaaqat/jahl KHiiragi(f.t.) GHaflat/GHaSH chaaq/dabañg/duruSHt/kaRa/mazbuut/paa'ey daar/ qawi/saabit qadam/saKHt/tuñd/ziddi stupidity: n.i/t. v. a. n. hakla pan/hakla haT añdaaz/asluub/Dhab/Dhañg/îbaarat/ .)/taalib îlm(m. a.t. n. n. n.stud: stud: student: studious: studiously: studiousness: study: study: studying: stuff: stuffed: stuggy: stultify: stumble: stumble: stump: stun: stunt: stunt: stunted: stupefied: stupendous: stupefy: stupefy: stupid: v.

t. n. v. n. pur asluub/taraH daar/waza^ daar saaHeb e tarz barr e saGHiiri barr e saGHiiri zeyr karna maGHluub/musaKH KHar faa^el/maeHkuum/mazmuun/mauzuu^/ re^aaya/taabe^ paa bañd karna maeHkuum/musaKH KHar maeHkuumi/maeHkuumiyat zam hona muta^alliq zam âdaalat key zeyr faeslah fataH karna/maGHluub karna/nutii^ karna GHulaami(f. subdue: subdued: subject: subject: subjected: subjection: subjoin: subjoined: subjoining: sub judice: subjugate: subjugation: subjugated: sublime: subliminally: sublimation: submarine: submerge: submerge: submission: submissive: v. v. v. v.)/ rañg(m. a. a.)/itaa^at(f. . adv.) subcontinental: a.t.t.t. submit: submit to: subordinate: subordinate: subordinate: v.t.t. v. n.) stylish: stylist: subcontinent: a.)/SHaan(f.) paa bañd âali/bulañd/rafii^/saaqib taeHt uSH SHo^uuri añdaaz key saath Ha'iyat ki tabdiili/wijdaan aab doz(f.i. n. a.t.) Dubona Duubna faro tani/îtaa^at/guzaariSH/taa^at/ tasliim/sabr âajiz/faro tan âajizi gardan jhukaana/peySH karna gawaara karna maa taeHet banaana/paa bañd karna/ taabe^ banaana maa taeHet/paa bañd/taabe^ maa taeHt(m. n. n.)/paeraayah(m. n. n. v. n. a.)/qata^(f.paehlu(m.)/waza^(f. a. n.)/maGHluubiyat(f.)/taraH/tarz(f. n.)/maeHkuum(m. submissiveness: n. n.t. a. v.

adv.)/lataafat(f. n.t. n.) zeyli tabaq bahaanah baariiki(f. maeHkuumi/maeHkuumiyat/paa bañdi jurm ki tarGHiib chaalaan jaari karna chañdah/iSHtiraak maa ba^d aayañdah/piichhey e^aanat/KHidmat guzaari/maa taeHti baeThna/ghaTna/pichakna maa taeHt guzraan karna aab o daanah/guzaarah(m.)/ nusrat(f. n.t. n. n.subordination: n. n. v. adv.) .i. n.) kaam raan/kaam yaab/phuula phala/ SHaad kaam/surKH ru kaam yaabi sey jaa naSHiini(f.i. v.i. n. n. a. v.)/ûlu(m.) baariik/daqiiq/latiif/zariif ghaTaana/nikaalna qurb o jawaar/nawaaH kaam yaab hona/paar utarna/puura utarna/ sar karna phuulna phalna fiirozi/jiit/kaam raani/kaam yaabi(f. v. a. n. n. v.)/namak/rizq(m. a.) baat/Haasil kalaam/KHulaasah/ maa'dah/maahiyat/zaat me^yaar sey kam Haqiiqi/maaddi/pakka/saabit êwaz badal(m. a. adv.t. n.) lagaatar/musalsal/mutawaatir/taabaR toR dam bah dam/lagaataar/paeham jaa naSHiin(m. a. v. a. n.)/silsilah(m. subornation: subpoena: subscription: subsequent: subsequently: subsurvience: subside: subsidiary: subsist: subsistence: substance: substabdard: substantial: substitute: substitution: substrate: subterfuge: subtility: subtle: subtract: suburb: succeed: succeed: success: successful: successfully: succession: successive: successively: successor: n. n.)/KHalaf(m.

n.t.i. v. dast giiri/faryaad rasi/madad aesa/waesa jaesa chasakna/chuusna/piina duudh pilaana SHiir KHwaar(m.t. adv. n. n. v. a.t. v. n. v. n. n. v.i.)/Habs(m.) achaanak/eyk dam aanan faanan/achaanak/eyka eyki/baeThey biThaa'ey/ naa gaah/yak laKHt/yak bayak choT khaana/dukhiya hona/jheylna/ musiibat uThaana/paani phir jaana/ paRna/saehna aziiyat/dukh/takliif dukhiya/musiibat zadah aziiyat/dil soKHtah/dukh/ibtela/kaRi/ musiibat/rañj/sabr/sadmah mubtila puura utarna faraaGHat bas/kaafi laaHiqah dam ghoTna dam ghuTna ghuTan(f.) KHud kuSHi/KHud sozi dar KHwaast/faryaad/guzaariSH/HaSHam/ joRa/lagna darKHwaast karna/guzaariSH karna/ KHuSH karna lagna/munaasib hona/paRna/raas aana sufferance: sufferer: suffering: suffering: suffice: sufficiency: sufficient: suffix: suffocate: suffocate: suffocation: suffuse: sugar: sugar candy: sugar cane: suggest: suggested: suggestion: suicide: suit: suit: suit: n.)/sifaariSH(f.i. v.t. .)/tajwiiz(f.)/razaa^at(f. n. n.i. a. v. a.) gañna ârz karna mujawwizah iima(f. a. n. a. n. v.t. n.) paani sey Dhak deyna/rañg deyna chiini/khaañD/SHakar misri(f. a.succour: such: such as: suck: suckle: suckling: sudden: suddenly: suffer: n. v. n. n.

a. v. v. a. n. aehl/durust/laa'eq/munaasib/mutaabiq mutaabiqat/SHaa'estahgi âaSHiq/mañgeytar/taalib ruuThna akal khura/bad mizaaj/tiikha aaKHor/gañdagi/GHalaazat/kuuRa karkaT/ mael/najaasat mukaddar/kaSHiidah KHufgi sey aazurdgi/bar hami/KHufgi/udaasi GHaliiz karna/najis karna/thuukna gañdhak munaqqah ghamas/Habs ghamas daar Haasil/jama^/joR/kul/raqam Haasil jama^ garmi/garmiyoñ ka mausam KHulaasah karna/muKHtasar karna mujmal/muKHtasar KHulaasah/lub/sar sari Haasil jama^ auj/choTi/fauq/phunañg(f. n.t. n. n.) dhuup seyñkna alqat karna ka'i/phuTkal/phuTkar . n. n.t. a. n.i. adv.suitable: suitableness: suitor: sulk: sulky: sullage: sullen: sullenly: sullenness: sully: sulphur: sultana: sultriness: sultry: sum: sum total: summer: summarise: summarised: summary: summation: summit: summon: summon: sump: sumptuous: sun: (blazing)sun: sunbath: sun bathe: sunder: sundry: a. n. v. n.t.) aaftaabi GHusl(m. n.t. n. v. v.t. a. n. n.)/qullah pukaarna pukaar dal dal maehñga/pur takalluf aaftaab/dhuup/KHaawar/KHurSHiid/mehr/ naiyyar/SHams/siraaj/suuraj(m. a. n. n. v. n. a.) chil chilaati dhuup(f. n. n.

superior quality: superiority: supernatural: superstition: superstitious: supervision: supervisor: supervisory: supine: supper: supplement: n. a.t.) baehm karna/faraahami karna/rasad rasaani karna ham dardi karna/Hemaayat karna/ par wariSH karna/puSHt panaahi karna/ superficially: adv. superintendent: n. n. GHarq aab dhuup(f.t. a. n. n. n. v.t. a. a. n. v. a.)/zau dhuup daar/munawwar aaftaabi/dhuup daar/roSHan/taabnaak GHuruub e aftaab/SHaam saa'ebaan(m.) dhuup/ujaala âali baalaa'i/sar sari/satHi/zaahiri uupar uupar faaltu/faazil/zaa'ed mañDh deyna nigraan âala/baalaa dast/baRhiya/beySH/faa'eq/fauqaani/ kalaañ/muqaddam/naazir/turrah/zabar/zabar dast kamaal bar tari/fauqiyat/fazl/faziilat/ sabqat/tafawaffuq fauq ul tabiy^at/mo^jezah KHarafat/waehm muta^assib/waehmi/za^iif ul e^teqaad nigraani/paas nigraan nigraani ka aaraam pasañd/kaahil/muta^ssib khaana laaHiqah/zamiimah izaafi daaman phaelaana/iltija karna/paa'oñ rakaRna/ paeroñ paRna/peySHaani ragaRna neyaaz mañd âajizi/iltija/neyaaz faraahami(f. a. n. superfluous: superimpose: a. . supplicate: supplicating: supplication: supply: supply: support: v. n.sunk: sunlight: sunlit: sunny: sunset: sunshade: sunshine: superb: superficial: pa. supplementary: n. n. a. n. v.)/rasad(f. n. n. n. a.t.t. superior: a.

a. n.i. n.t. n. n. n. adv.)/puSHt panaah/saathi/taraf daar(m. n. adv. a.) jarraaHi(f. v. dast giiri/haath/Hemaayat/kafaalat/kumak/ panaah/par wariSH/puSHt/quuwat/rizq(m.) sahaara/taa'id/wasiilah Haami/ham dard/Hemaayati(m. n.)/iñsidaad/rafa^(m.t.) mawaad jama^ hona/piip bharna mawaad âala baala dasti/fauqiyat pakka/waasiq/yaqiini kiyuñ nahiiñ/yaqiinan/zaruur kafaalat/zaamin/zamaanat ru/satH hilkora/laher/mauj joSH par aana/umañDna jarraaH(m. n. v. n. a.t. v.)/beySHi/faaltu/faazil/zaa'ed supporter: supportive: supportless: suppose: supposed: supposedly: supposition: suppress: suppression: suppurate: suppuration: supreme: supremacy: sure: surely: surety: surface: surge: surge: surgeon: surgery: surgical: surly: surmise: surmise: surpass: n. n.puSHt par hona/saadhna/sahaara deyna/ sañbhaalna/taa'id karna support: n. v.) Haami bey yaar o madad gaar farz karna farzi bil farz farz dabaana/kuchalna/qaabu paana dabaa'o(m. a. n. v. n.i.) jarraaHi ka aazurdah/duruSHt/kaThor gumaan karna/SHak karna gumaan baRh jaana/faa'eq hona/GHaalib aana/ GHaalib hona/jawaaz karna/kaan kaaTna/ sabqat ley jaana bar tar/baRhiya/faa'eq/GHaalib/turrah sabqat baaqi(f. v. a. n. surpassing: surpassing: surplus: a.t. n. .)/kafiil/ piTThu(m.

n. v.i. n. a. n. surround: surround: surrounded: surrounding: surrounding: surroundings: surveillance: survey: survive: suspect: suspense: suspend: suspended: suspension: suspicion: suspicious: suspiciously: suspire: sustain: sustainer: sustenance: sutor: suture: suzerain: suzerainity: svelte: v. n. n.t.) lachak daar/loch daar surreptitious: a. v. achañbha/âjab/Haerat/ta^ajjub mutaHayyir âjiib GHaer Haqiiqi hathyaar Daalna/tasliim karna haar/supurdagi/tasliim saaKHtah gheyrna/moHaasirah karna/muHiit karna gheraaa'o maeHsuur ird gird/muHiit aas paas/gird/ird gird maa Haul nigraani jaa'ezah(m. n. n. n.t. n. v. a.)/naap(f. n. n. a.)/masaaHat(f.t.t. a.) GHiza(f. v.)/par wariSH(f.surprise: surprised: surprising: surreal: surrender: surrender: n. .) mochi joR/silaa'i/Taañka jaagiir daar jaagiir daari(f. v. n.)/roTi(f. n.t. a. n. a.t. adv.)/ paemaa'iSH(f. v. a. n.) ziñdah bachna gumaan karna/SHak karna/SHubhah karna iñtizaar laTkaana/mo^attal karna laTka hu'a/mo^attal mo^attali/rukaawaT gumaan/KHayaal/SHak/SHuhah/waehm/zan SHakki SHak sey aaheyñ bharna/saañs bharna bar daaSHt karna/sahaarna/sañbhaalna raaziq(m. n.

) miiTha/narm/pyaara/SHiiriiñ miThaa'i/SHiiriini baalam(m.t.) jast o KHaez kun/teyz KHud numaa'i bañna/KHud numaa'i karna dikhaawaTi bhiiR/dal/GHalla/hujuum pakkey rañg ka/saañwla/tariik haath maarna/lambi zarb lagaana laehraana/laTakna âmal daKHal/raaj/tasallut Dheyñkli gaali deyna/Halaf uThaana gaali pasiijna âraq/pasiinah baTorna/jhaaRna/jhaaRu deyna bhañgan(f.)/mehtraani(f. v. n. n.)/mehtar(m.t. .swab: swaddle: swagger: swagger: swallow: swallow: swallow: swamp: swamp: swamp-deer: swank: swank: swank: swanky: swarm: swarthy: swat: swag: sway: sway-pole: swear: swearing: sweat: sweat: sweep: sweeper: sweet: sweet meat: sweetheart: v.)/jaarob kaSH(m. a. n. n.t. v.i.t.)/ma^SHuuqah(f. a.)/ ma^SHuuq(m.)/naaz niiñ/ nigaar/piitam/ pritam/saajan(m. v.t.)/ jaan/kaafir/maeHbuub(m. v. n. n. n. v. n.)/ KHaak rob(m. a.t.t. n.)/bhañgi(m. n. n. v. n.)/sanam Halaawat/miThaa'i/miThaas/ras/SHiiriini sweetness: n. n.)/maeHbuubah(f. v.t.t.)/dilbar/dil daar/Habiib(m. n. n. v. a. pochhan lagaana kapRey meyñ lapeyTna/paTTi baañdhna naKHrah/uThaan akaR kar chalna/aeñDna galey sey utaarna/hazm karna/khaana/ nigalna aba biil gala/ghuuñT/Halaq dal dal/daldali jagah/dhañs dhañsa deyna/deyna baarah siñgha(m. v.

t. n. n. n. n. n. n.i. v. n. n. a. n. v.t.t. syce: sycophant: sycophancy: sye: sye: syllogism: symbol: n. a.i. . n. n. v.sweets: swell: swell: swelling: swelling: swift: swiftness: swill: swim: swim: swimmer: swimming: swindle: swindler: swine: swing: swing: swinishness: swish: switch: swollen: swoon: swoon: sword: swordsman: n. n. v. n. v. a. v. n. v.t. v.t.t. n.t.t. a. miThaa'i/SHiiriini khilna/phuul jaana/phuulna/roTiyaañ lagna/ suujna/suujan aana/umañD aana/warm aana phulaana/umañDna gumRa/suujan/waram mauj zan musta^ad/phurtiila/sarii^/teyz rau jaulaani/lap jhap/lapak/phurti/sur^at/teyzi chhaan bora/bhuusi chokar/khañgaal perna/taerna GHaSH khaana/paeraana/taeraana paeraak/SHinaawar/taeraak paeraaki/SHinaawari/taeraaki chaT kar jaana/GHaban karna ja^l baaz/ja^l saaz suu'ar gaehwaarah/jhuula/peyñg jhuula jhuulna/jhuulna suu'ar pana sañsanaana khaTka phuula GHash aana chakkar/GHaflat/GHaSH/saktah SHamSHiir/saef/talwaar/teyGH teyGH zan teyGH zani saa'is chaap luus/KHuSH aamdi chaap luusi/kaasah leysi chhaañna chhalni qayaas e mañtaqi âlaamat/iSHaarah/misaal/tuGHra swordsmanship: v. v. v.i. n.

. a. a.) aasaar/âlaamaat mutaabiqat daari(f.t. v. âlaamati/iste^aari ham dard/KHuda taras ham dardi sey ham dardi rakhna dukh baTaana/ham dardi karna ham dard/GHam gusaar/GHam KHwaar/SHanwa dard mañdi/dil ju'i/GHam gusaari/ham dardi ham nawaa'i/taraanah âlaamaat(f. n. n. n. n. n.)/iima(f. a.) aatiSHak(f. n. n. n. a.) naHw(f.) ârq/ras/SHiirah nazm/nizaam/qaanuun/qariinah/tartiib baa qaa'edah/usuuli baa qaa'edgi sey/baa usuuli sey munazzam karna/tartiib deyna munazzam kisi nizaam sey muta^lliq eyk maah/muKHaalifat sympathetically: adv. n. n. sympathise: sympathise: sympathiser: sympathy: symphony: symptom: symptoms: sync: syncreticism: synonymous: synopsis: syntax: syphilis: syringe: syrup: system: systematic: v.) pichkaari(f.i. a.t. v. n.t.) imtizaaj e ziddaen ham ma^ni/mutaraadif KHulaasah(m. n. n. systematise: systematised: systemic: syzygy: v.)/marz(m. systematically: adv.symbolic: sympathetic: a.

t. n. n.) chhuri lauH/qurs/taKHti talKHiis SHudah jadauli/musattaH KHaamoSH KHaamosH taba^ baañdhna/natthi karna rawiyyah chaalaaki/daaniSH mañdi/Dhañg/Hikmat/ mauqa^h SHinaasi/saliiqah mauqa^h SHinaas/hoSH yaar/saliiqah mañd chaalaaki chaal/hath kañDa/tadbiir kartab joR toR karney waala/tadbiir kaar/SHaatir lamsi/lamsiah/mura'i/waazeH bey kaar/bey tuka/nikamma bey tuka pan bey tukey pan sey chhoTa bachchah dhajji/dum chhalla/kaaGHaz/nok aaKHir/añjaam kaar dum/puuñchh darzi/KHayyaat silaa'i baya darzi ka siya/munaasib aaKHiri sira/tatmah tailor's wage: n. n. n. n. n. a. a. n. n. a. adv.tab: table: table: tablecloth: table knife: tablet: tabloid: tabular: tacit: taciturn: tack: tack: tact: tactful: tactfulness: tactic: tactics: tactician: tactile: tactless: tactlessness: tactlessly: tad: tag: tag end: tail: tailor: n. v. a. a. n. tailorbird: tailored: tailpiece: n. v. n. n. n. n. n. n. a. n. n. a. . n. choTi si parchi/paTTi/taeh jadaul/meyz/pahaaRa kaar rawaa'i sey nikaalna meyz poSH(m.

t. v. n. leyney waala/pakaRney waala/tasKHiir karney waala aKHz/dil kaSH/dil ruba(giraftaari)/ leyn/paziir afsaanah/baat/daastaan/fasaanah/kahaani/ katha/naql/qissah fitri iste^daad/fitri salaaHiyat/ KHaslat/zauq/zehaanat baa zauq/fataanat/laa'eq/qaabil/ saaHab e leyaaqat/tabbaa^/zaki/zehiin numaa'iSH e fan gañDa/guTka/ta^wiiz/tilism afwaah/baat/baat chiit/gap SHap/guftaar/ guftgu/mukaalmah/taqriir baateyñ karna/bolna bakwaas karna/laGHw bakna baatuuni/bakki/bisyaar go/gappi bakwaasi/bolney waala/jhakki . n.tailspin: taint: taint: tainted: take: take: take after: take away: take care: take care of: take down: take off: take on: take out: take over: n. v. n.)/Hissah(m. v.t. v.t. n.t.i. n. take root: (to be)taken aback: take to task: taker: taking: tale: talent: talented: talent show: talisman: talk: talk: talk nonsense: talkative: talker: a. n.t.t. a. v. a.t. chakkar GHotah daaGH ya baTTa lagaana daaGH/laus/SHaa'ebah daaGH daar leyna/pakaRna/thaamna/uchakna bhatta(m. v. v. n. n.t.) naql karna/mumaasil hona haTaana/nikaalna KHabar daar hona nigraani karna/nimaTna/nipaTna/ sañbhaalna v. n. Dhaana/KHaraab karna/utaarna utaarna zimmah leyna haTa deyna/nikaalna qabzah karna/sañbhaalna qabzah karna jamna/jaR pakaRna saT paTaana lattey leyna take possession: v. n.

a. intj. n. n. n. n. n. n.t.t. n. v.i. a. n. v. n. v. adv. v. n.i. n. n. n. a.i. n.tall: tallness: tallow: tallowy: tally: tally: tally: tallyho! talon: tamarind: tamarisk: tambourine: tame: tame: tame: tamely: tamper: tangent: tangential: tangentially: tangible: tangibleness: tangiblity: tangle: tangle: tangle: tank: tanker: tanner: tannery: tanning: a. a.t/i. bulañd/daraaz qad/kalaañ/lamba/ uuñcha/qad aawar daraazi/lambaa'i/uuñchaa'i charbi/chiknaa'i/SHaHm charbiila/charbi laga Hesaab/khaata/SHumaar khaatey meyñ likhna/SHumaar karna eyk khaatey ka duusrey sey ham aahañg hona laSH laSH/SHu SHu/taSH kaar chuñgal pañjah/SHat imli jhaa'u/tarfa/tamras chañg/daf/dafli hilaana/paaltu banaana/par chaana/ paalna posna/raam karna/siidha karna hilna/raam hona bey mazah/dabyal/dhiima/paaltu/raam/ ruukha phiika/sidhaaya hu'a miskiini sey v. v.t. n. daKHl deyna/daKHl añdaazi karna a. v. adv. mumaasi maHez chhhuuta hu'a zilli qaabil e lams/qaabile maeHsuus maeHsuusiyat maeHsuusiyat uljhaana ulajhna gutthi/jhañjhaT/muSHkil/uljhan/ûqdah Hauz/Hauzak/taalaab teyl bar daar jahaaz dabbaaGH dabbaaGH KHaanah/ jahaañ khaaleyñ kamaa'i jaa'eñ dabbaGHat/khaal ki kamaa'i .

)/lutf(m. a/n. a.i. n. n.)/hadaf(m. adv. v.t. n. v.)/ muñtaha(m.t.) guppha/phuñdna chaaSHni(f. v. n.)/SHauq(m. a. n. n.) chuñgi/maeHsuul/nirKH/SHaraH naamah/ujrat naakah bañdi pahaaRi jhiil baTTa lagaana/bigaaRna/gadlaana/ kaalik lagaana khaTTa/teyz/turSH tawaaef turSHi sey beyRa(m.)/mohim(f.) saliiqah chakhna/lagna tantalisingly: adv.)/chaañd(m.)/niSHaanah(m.i. n. . n. n. n.t. tantamount: tantrum: tap: tap: tap: tape: taper: tapering: tapestry: tappet: tapping: tar: tar: tardiness: tardy: target: target: tariff: tariff wall: tarn: tarnish: tart: tart: tartly: task: tassel: taste: (good)taste: taste: a. n. n. n.t.)/mazaaq(m. v. n.)/kaam(m. lalchaana lalchaata lalchaa kar goya keh/masaawi/mutaraadif/ qadr o qiimat/taaqat GHazab/GHussey ka izhaar khaT khaTaana narm sey zarb lagaana halki si thapki/khaTka/nal/nalka/ToñTi dhajji/Dori/fiitah/paTTi gaa'o dum hona/ghaTtey raehna gaa'u dum gul kaari/phulkaari khaTka/thapakni dastak Daamar/gañdah birozah/taar kol kheywaT/mallaaH/naawak aahistagi/deyr/hich kichaahaT/susti kaahil/sust raftaar hadaf banaana aamaaj(m.)/waziifah(m.)/zad(f.)/zauq(m.tantalise: tantalising: v. n. v. a. n.)/ sawaad(m.)/lazzat(f.)/mazah(m. n. n. v.i.

n. a. v. a. a. v.)/maeHsuul dahiñdah chaa'ey/patti chaa'ey poSH/keytli poSH chaa'ey ki pyaali chaa'ey ghar/chaa'ey KHaanah chaa'ey daani . n. v. n. a. n.t. n. n. a. n. n. n.t. a.tasteful: tastefully: tasteless: tasty: tatter: tatter: tattered: tattle: tattle: tattletale: tatty: taunt: taunt: tauntingly: taut: tautology: tavern: taverner: taw: tawdry: tawny: tax: tax: taxable: taxation: taxi: taxpayer: tea: teacosy: teacup: teahouse: teakettle: a. n. n. n. n. a. n.) bakwaas karna/gap maarna GHammaaz farsuudah/gañdah/mal gija chheyRna/choT karna/Dhaalna chheyR/choT tañzan bey chaen/saKHt/tana hu'a takraar ma^ni/takraar pasañdi maey kadah/ma'ey KHaanah kalaal añTa bhadda/bhaRakiila/bhoñDa/chamkiila bhuura/champa'i/saañwla goSH maali karna/maeHsuul lagaana/ malaamat lagaana/tohmat lagaana baaj/DañD/fotah/KHeraaj/maeHsuul qaabil e maeHsuul maeHsuul kiraa'ey ki gaaRi baaj guzaar(m. adv.t. n. n.t. adv. baa mazaaq/baa saliiqah/KHuSH zaa'eqah/ mazey daar/rasiila pur mazaaqi sey bad zauq/bey lazzat/bey mazah/ bey zauq/phiika chaaSHni daar/chaTkiila/mazey daar chiithRa chiithRey karna purzah purzah/taar taar gap(f. n. a. v.

v. n. teary: tease: a. n. n. a.t. n. (crocodile)tears:n.)/dars o tadriis ta^liimaat murGH aabi jattha/jamaa^at chhalni chaa'ey daani saeh paa'i aañsu/khoñch masakna/phaTna chiirna/dhajjiyaañ uRaana/khasoTna/ maskaana/phaaRna aab diidah/alam naak/aSHk aaluudah/aSHk baar/ Dab Dabaata/pur nam/nam naak qadH aab e chaSHm/aab e talKH/aañsu/aSHk/niir Taswey aañsu bhara/aSHk aameyz baaloñ meyñ kañgha pheyrna/chheyRna/ diq karna/Haeraan karna/naak meyn dam karna/ patañgey lagaana/pareySHaan karna/ qaafiyah tañg karna/sataana/tañg karna zich dillagi baaz/chahel baaz/chheyRney waala aazaar deh/neySH zani chuuchi/chusni/Halmah/sar e pistaan fañniyaat/usuul e mahaarat fanniyaati/istelaaHi maahir e fanniyaat/mistri bikheyrna/phaelaana ajiiran/giraañ/SHaaq ajiir pan/uktaahaT tearing (eye): n. a. v. n. a. n. tears: n. v.)/ustaad(m. a. v. n. n. . n.t. n. n. n. n. n.i. n.)/murSHid(m.)/ ustaani(f.t.) dars(m. v.t.tea party: teach: teachable: teacher: teaching: teachings: teal: team: tea maker: teapot: teapoy: tear: tear: tear: tearful: n. chaa'ey ki zeyaafat dars deyna/paRhaana/raah dikhaana/ siidha karna/sikhaana/ta^liim deyna laa'eq e tadriis/paRhaa'i key qaabil aamoz gaar/mu^allim/mudarris(m. teased: teaser: teasing: teat: technique: technical: technician: ted: tedious: tedium: a.

)/mizaaj(m.t.i. adv. n. n. v. n. a. n. telegram: telescope: tell: teller: telling: tellingly: telltale: temerity: temper: temper(steel): temper: tempered: temperament: v.teem: teem: teem: teen: teer: teeth: teething: teetotaler: v.i.)/taba^/ tabii^at(f.t. n.)/dam(m. n.t.)/KHaslat(f. v. n.t. v. n. n.t. v.) barqiyah/taar duur biin bataana/bayaan karna/giñna/kaehna/ farmaana/sunaana raa'ey SHumaar/taeHwiil daar kaar gar/pur asar/pur zor/SHadiid/takliif deh kaar gar taur par choGHl KHor/GHammaaz ãaqibat naa añdeySHi/bey parwaahi/ jasaarat moaafiq banaana/mulaa'em karna/ aab deyna aab(f.)/tiinat mizaaji/tunak mizaaj mizaaj key mutaabiq mo^tadil/paarsa buKHaar/darjah Haraarat/Haraarat Haejaan(m. . temperamentally:adv. temperate: temperature: tempest: tempestuous: template: temple: temple: tempo: a. n.)/saañcha(m. temperamental: a.t. paeda karna bhar puur hona/Haamilah hona Dhalkaana/uñDeylna dard/GHam/GHussah/takliif leyp lagaana/phaelaana daañt daañt phuuTna SHaraab ka muñkir taar ghar(m. n. n. n. v.) agyaari/îbaadat gaah/gurduwaara/mañdir kan paTi laey/raftaar telegraph office:n. a.)/GHussah(m. n.) jaley tan/maddham jii(m.)/mizaaj(m. a.)/sariSHt(f. m.) tuufaani qaalib(m.)/tuufaan(m.p. v. n.

a. tender-hearted: a. tempt: temptation tempting: temptress: ten: tenth: tenacious: tenacity: tenant: tend: tendency: tendentious: tender: tender: v. v. dunyawi/saa^ati âarzi/chañd rozah/hañgaami âarziyat/hañgaami pan aazmaana/chaaT deyna/warGHalaana baehkaa'o/fitnah/laalach/tarGHiib dil kaSH/SHaehwat añgeyz dil kaSH/fitnah parwar/warGHalaaney waali das daswaañ kaRa/KHud sar/muSHkil/ziddi akaR/kas kiraa'eh daar(m.)/masa'lah(m. n.)/riqqat(f. n. n.t. n. v.) watr añkhwa qabzah âqiidah(m.)/rujHaan(m. n. a.t.)/parja(f. a. a. n. n.t. tenderise: tenderly: tenderness: tendon: tendron: tenement: tenet: ten-point: tense: tension: tent: tent: tentative: tenterhook: tenth: v. n. n. n. a.) maelaani/rujHaani peySH karna mulaa'em/narm/taazah ham dard/narm dil galaana/mulaa'em karna mulaa'emiyat sey/narmi sey nazaakat(f. n. v.t.)/makiin/mustaajir(m. n. a. a.)/narmi/raeHm dili(f. adv.temporal: temporary: a. n. n.) deykh bhaal karna/paalana/paalna posna muraad(f.t. . n. a.) das nikaati kaSHiidah/khiñcha hu'a kaSHiidgi/khichaawaT Deyra/KHaeymah/SHaamiyaanah/tañbu Deyrey meyñ raehna aazmaa'iSH/âarzi/bah taur tajribah añkaRi daswaañ temporariness: n. n.

v.) diimak(f.t.i. a.t. n. n. terrorise: terrorism: terrorist: terse: v.)/dauraan(m.)/istelaaH(f. n.) sar zamiin baam/chabuutra/mehtaabi araazi/qata^ arzi/dunyawi/KHaaki/miTTi ka arzi/KHaaki bhayaanak/Daraa'ona/haul naak daehSHat zadah Daraana/daehlaana/KHauf dilaana Daraa'ona/KHauf naak êlaaqah/âqliim/KHittah/mulk aaSHob/daehSHat/Dar/dhaak/haul/ hiraas/KHauf/tars/yaas daehSHat zadah aafat toRna/daehSHat gardi karna/Daraana daehSHat gardi(f. . n. a.) miTTi(f.)/SHart(f. n. n. n. n.)/waqt(m.) daehSHat gard/daehSHat pasañd duruSHt/muKHtasar/Thos terminal illness:n. terminally: terminate: termination: terminator: termite: terra: terra-firma: terrace: terrain: terrene: terrestrial: terrible: terrified: terrify: terrifying: territory: terror: adv. latiif/patla/naazuk KHalaasi(m. adv. v.)/muddat(f. n.) ârsah(m. n.) aaKHiri/iñtihaa'i aaKHir/aDDa marz ul maut(m. a.)/ meyâad(f. a. a. n.)/zamiin(f.) aaKHir meyñ aaKHir karna/KHatm karna añjaam/iñsiraam/itmaam/KHaatimah/ KHatm/paar/paayaañ KHaatim(m. a. a. n.tenuous: tent-pitcher: tenure: tepid: tepidly: tercel: term: terminal: terminal: a.)/lafz(m.) êlaaqah/kaaSHt/qabzah kun kuna/niim garm garm joSHi key bey GHaer nar baaz(m. n. n. n. terror-stricken:a. a. n.

that kind: that many: that much: that way: thatch: v. n. aazmaana/imteHaan leyna/parakhna/taulna aazmaa'iSH/imteHaan/kasauTi/mo^aa'enah/ parakh/paR taal/tajribah aazmuudah sanad/wasiyat aañDu/baezah/fotah/KHusiyah gawaahi deyna/SHahaadat deyna sadaaqat naamah/SHahaadat gawaahi/izhaar/saakh/SHahaadat/subuut aazmaa'iSH chiR chiRha/naazuk mizaaj chau paaya(m.) matn(m. chhaana chhappar(m.) darsi kitaab darsi ba nisbat/sey SHukr baja laana/SHukr karna/ SHukriyah ada karna mehrbaani/SHukriyah a.test: test: tested: testament: testicle: testify: testimonial: testimony: testing: testy: tetrapod: text: textbook: textual: than: thank: thank you: thankful: thankless: thanks: that: v. n.i. a. v. art.)/qaul(m.t. n.t. . SHaakir eHsaan faraamoSH/naa SHukra SHukr/SHukriyah/sipaas conj. a. n. n.) bhaRak daar/dikhaawey ka/naaTaki fann e numaa'iSH thatched roof: n. ki/keh/woh ya^ni waesa utna utna udhar that is to say: adv. a. n. thaw: the: theatre: theatrical: theatrics: v. a. n. v. a. n. n.t.t. conj. n.) barf pighalna al jalwahgaal(f. a.

n. KHuda par yaqiin in mauzuu^(m. n. a.theft: their: theism: them: theme: themselves: then: thence: theocracy: theologian: theology: n. n.)/sarqah(m. n. pron. maqaalah/mauzuu^ ada kaar thenceworward: adv. theomania: theoretic: theoretical: theoretician: theorist: theory: therapeutic: there: thereabout: thereafter: thereby: therefore: thereupon: theriac: therm: thermal: thesaurus: these: these days: thesis: thespian: n. n. n. adv. unka/uska n. a. n. pron. adv. pron. chori(f. adv. . n. a. adv.) aap hi/KHud aap/KHud hi pas/phir/tab/tabhi/to is wajah sey diini tarz e Hukuumat mazhabi âalim diiniyaat/ilaahiyaat ba^d az aañ/tab sey mazhabi junuun nazri/tasawwuri nazri maahir e nazariyah maahir e nazariyah da^wah/nazariyah êlaaji/SHifaa'i wahaañ taqriiban ba^d azaañ is jitna/is key êlaawah chunaan cheh/isi li'ey/lehaaza/pas chunaan cheh teryaaq (garam) Hammaam garm îlm ka sar chaSHmah/maKHzan in/yeh (waaley) aaj kal n. n. adv. conj.) pron/a. adv. n. conj. a. a.

v. a.i. v.) jaañgh/zaanu añguSHtaanah chhareyra/chhidra/dhaan paan/daqiiq/dubla/ kaaGHazi/laaGHir/latiif/naazuk/patla(m. adv. a/n. n. . n. n. a. v. n.t.)/ patli(f. n. n.)/sarqah zani(f. pron. woh dabiiz/dal daar/gaaRha/ghana/ghaneyra/ guñjaan/kasiif/moTa/poRha/zaKHiim moTa jhaaRi/jañgal/KHaar zaar gaaRha karna gaaRha hona ghana ghana/lagaa taar/taabaR toR dal/Hajam/moTaa'i/zaKHaamat chor/duzd/saariq churaana/sarqah karna chori(f.i. v. a/n.they: thick: thick-set: thicket: thicken: thicken: thickly: thickness: thief: thieve: thievery: thigh: thimble: thin: pron. a. n. n. a. n.) teyra amr/baat/chiiz/mo^amalah/SHaey GHaur karna/KHayaal karna/sochna falsafi/mufakkir bichaar/KHayaal/soch saalis/soy'em/tiisra eyk thiaa'i pyaas/tiSHnagi pyaasa/tiSHnah teyrah teyrhwaañ tiis tiis waañ is/Haal/maujuudah/yahi/yeh aesa itna itna idhar thine: thing: think: thinker: thinking: third: third: thirst: thirsty: thirteen: thirteenth: thirty: thirtieth: this: this kind: this many: this much: this way: pron.)/suukhi(f. n. n. a. a. a.)/raqiiq/suukha(m.t.

t. a. n.) kaTiila/KHaar daar/muSHkil kaamil/mukammal/puura asiil rah guzar achchi taraH sey/KHuubi sey puura pan woh tu agar cheh/go keh/mubaada baa wujuud/go keh/Haalaañ keh añdeySHah/dhiyaan/fikr/GHaur/KHayaal/ soch bichaar/tasawwur GHaur âaqibat naa añdeySH/alal Tappu hazaar(m.)/ zar KHariid(m.) dhatuura(m. n. v.t. n. paTTi/peyTi pañjar kaañTa(m. adv. KHaar(m. n. n. n/a.) dhaaga/riSHtah/taaga farsuudah/paa maal/phaTa hu'a/ taar taar DaanT/DapaT/Daraawa/dhamki/KHauf (deep)thought: n. a. n. n. n.)/KHaar(m. adv.) GHulaam(m. Daraana/dhamki deyna/KHauf dilaana .) GHulaam banaana GHulaami kuuTna/piTaa'i karna/siidha karna kuTna zad o kob siini(f.thistle: thither: thong: thorax: thorn: thorn-apple: thorny: thorough: thoroughbred: thoroughfare: thoroughly: thoroughness those: thou: though: though: thought: n. Daraana/dhamki deyna v. n. conj. n.) udhar n.t/i. v.t. thoughtless: thousand: thrall: thrall: thraldom: thrash: thrash: thrashing: tray: thread: threadbare: threat: threat: threaten: a.)/zar KHariidi(f.i.)/ûbuudiyat(f. pron. n.)/GHulaami(f. v. pron. v. a/n. n. a.

v. hujuum lagaana n.)/Halaq(m. v. v.)/dhaRkan(f.)/masnad(m. v.i.i. n. adv. gala/nar KHara gala ghuuñTna KHatm/par/sey/zarii^ah bhar/bil kul/saraa sar . n.i.)/DiuRhi(f.)/ taKHt(m. Daraa'ona/dhamki aameyz tiin musallas tigna dhuñna/kuuTna/nikaalna aastaanah(m. adv.) v.t. n.t. v. a/n. adv. n.) alam e SHadiid alam e SHadiid meyñ mubtila hona aurañg/kursi(f. n. v. a. n. v. prep. v. adv. n. n.)/sariir(m.)/ibtida(f.) bhaari aawaaz sey galey sey dhamakna/dhaRakna/lapakna/larazna/phaRakna dhaRkan/lapak dhamak(f.t. a.) masnad naSHiin karna/taKHt par biThaana taKHt par baeThna chapqaliSH(f. a.)/chau khaT(f.t.i. v. n.)/ dehliiz(f. n.threatening: three: three sided: three times: thresh: threshold: thrice: thrift: thrifty: thrill: thrill: thrill: thrilling: thrive: thriving: throat: throatily: throaty: throb: throb: throbbing: throe: throe: throne: throne: throne: throng: throng: throttle: throttle: through: throughout: a. a.) tiin guna falaaH/KHuSH Haali/munaafa^ juz ras chheydna chhidna sansani sansani KHeyz baRhna/faroGH paana/palna/phalna phuulna/ panapna/par waan chaRhan SHaad aab gala(m.t/i.i.)/hujuum(m.

v. Daalna/paTakna/pheyñkna Daal deyna/luTaana/pheyñkna/tark karna palTa/raj^at/waapsi Daalna KHaarij karna/nikaalna ugal deyna v. n. pron. n. adv. a. n. n. v.t/i. Dam(m.i.) thap thapaana/Thoñkna phaRakta hu'a/thap thapaata hu'a baadal ki garaj/gumak/garaj/kaRka/ra^d dhaaRna/kaRakna bilji ka kaRka kaRaaka jume^raat/pañj SHañbah aesa/waesa/yuuñ hattaR lagaana idhar sey udhar muKHaalifat karna/paar karna/rukaawaT Daalna laaley/rukaawaT ruka hu'a mazaaHimat kartey hu'ey teyra taaj(m. v. n. n. n.throw: throwaway: throw-back: throw in: throw out: throw up: thrum: thrush: thrust: thrust: thrust in: thud: thumb: thumbling: thump: thumping: thunder: thunder: thunderbolt: thunder-clap: Thursday: thus: thwack: thwart: thwart: thwart: thwarted: thwartedly: thy: tiara: tibia: tic: tick: v. n.t.) Daalna/ghusna dhamaaka/khaTka añguuTha(m. bey tuk gaana/gun gunaana n. a. adv. v.t. n. v.) baaliSHtiya(m.t.) piñDli ki haDDi phaRak eyk chhoTa sa niSHaan/saaneHah/zarrah .t.t.t.)/zor(m. adv.i. v.) v. n. bul bul(f.t.t. n. v.)/podna(m. v.)/Harbah(m. v. n. n. Daalna/Dhakeylna/daaKHil hona/ghusna/ zor lagaana n.t/i.

v. n. v. v.t. n.i. n. n.t. n. n. v.t.t. v.tick: ticket: tickle: ticklish: tidbit: tide: tidy: tie: tie: tie: tied: tier: tiff: tiff: tiff: tiger: tight: tight-fisted: tighten: tightening: tightness: till: till: till: tillage: tilt: tilt: tilt: tilt: tilth: timber: timbrel: v. prep. n. a. n. a.)/ suthri(f. v. n. n. n.) chheyRna/gudgudaana/gudgudi karna/ KHuSH karna/piiTna mehrbaan/mutaraddid/naazuk ko'i mazey daar chiiz bahaa'o/jawaaar bhaaTa/mausam/rut/ tehwaar/waqt baa saliiqah/qubuul suurat/siDol/suthra(m. n. niSHaan lagaana/nuqtah lagaana chaalaan(m. n. n.t. n. v.t.i. a. a. n. v. n. a.t.) baañdhna/girah laga deyna/kasna bañdhna bañdhan/gaañTh/girah bañdha/marbuut darjah/mañzil/qataar/saf/satar/tabqah chuski/ghuuñT chuski leyna/khaana/piina an ban/naaraazgi (bañgaali)SHeyr/KHuun KHwaar bañd/chust/laa'eq/tana hu'a/tañg/Thos kañjuus jakaRna/kasna khichaawaT khichaa'o GHallah Hatta/tak kaam karna/kaaSHt kaari karna kheyti baaRi/jutaa'i jhoñpRi/KHeymah Dhalakna/jhukna Dhalkaana/jhukaana Dhalaan/jhukaa'o kaaSHt/kaaSHt kaari/zaraa^at chob/lakkaR/laTTha pakhaawaj .

v. v.)/naubat/paehra/saa^at/ samaañ/waqt bar maHel/bar waqt/waqt par ghaRi nizaam ul auqaat zamaanah saaz bosiidah/farsuudah/reyKHt auqaat/zamaanah kachcha/KHaa'ef Dar poki KHaa'ef qala^i bey wuq^at/KHasiis rañg rañgna rañg/rañg ki jhalak ghañTi bajaana ghañTi bajna rañg deyna/rañgna bajna/dhaRakna/sansanaana sansanaahaT ghañTi ki Tan Tan timely: timepiece: timetable: timeserver: timeworn: times: timid: timidity: timorous: tin: tin-pot: tinct: tinct: tincture: ting: ting: tinge: tingle: tingling: tink: tink: tinker: tinkle: tinklebell: tinner: tinsel: tinselly: tiny: tip: tip: tip: adv. a. n. a.t. n.)/lachka(m. n. a.time: n.t. n.) cham kiili/bhaRkiili chhoTa/muñna ani/baKH SHiSH/nok/phunañgi(f.) baKH SHiSH deyna/iSHaarah karna DHalkaana/jhukaana/pheyñkna/ulaTna . anaaRi/bañjeyra/ThaTheyra jhañkaarna/TañTanaana/ ghuñghru qala^i gar chamki(f. n. v.t.t. n.i. âehd/ârsah/baar/baarah/baari/daf^ah/ dauraan/ghaRi/hañgaam/mauqa^h/mausam/ muddat(f. v. v. n. n. a. n. n. v. n. a. n. n. n.t/i.t. v. Tan Tanaana n. v. a. n.i.

n. v. v. tippler: tipsy: tiptoe: tiptop: tirade: tire: tire: tired: tiredness: tireless: tirelessly: tiresome: tiring: tissue: tit: tit: tit for tat: tithe: titilate: titillation: title: title page: n.i. a. n. v. n. a.)/thakan(f.) bey takaan bey takaani sey ajiiran/giraañ ajiiran/giraañ âzlah/reySHah chuuchi/Halmah/sar e pistaan TaTTu adley ka badla daswaañ Hissah/ûSHr gud gudaana chul/gud gudaahaT/gud gudi KHitaab/naam/surKHi/ûnwaan lauH/sar waraq Hazrat khi khiyaana Dag magaana/larazna nuqtah/zarrah title(of respect):n.t. n. titty: titubate: to: to and fro: n. n.) balaa noSH/matwaala/maey noSH/SHaraabi halkey naSHey meyñ/subuk sar chori chhupey/eyRiyoñ key bal darjah auwwal lataaR halkaan kona/thakna halkaan karna/padaana/thakaana aablah paa/bey zaar/chuur/halkaan/KHastah/ KHastah Haal/maañdah/seyr/SHal/thaka hu'a KHastahgi(f.i. a. n. n.t. n. bakwaas karna bakwaas/gap SHap chhaati laR khaRaana/Thokar khaana ba/dar/fi/ko idhar udhar tittle-tattle: n. a. adv. phunañg(f.tip of the nose:n. n. . v. n.i. n. v. a. titter: titter: tittle: tittle: v. a. prep.t/i. v.i.

)/meyñDki(f. v. meyñDak(m.)/maqbarah(m.toad: toady: toadyism: tobacco: tobacconist: toby: tod: today: toddle: toddle: toddler: toddy: toe: together: together: toil: toil: toil: toil: toilet: token: tolerable: tolerance: tolerant: tolerate: toleration: toll: toll: toll: tomb: tomboy: tomfool: tomfoolery: n. n.)/qabr(f. n. v. n.) chaap luus/KHuSH aamdi chaap luusi/KHuSH aamdi/lallo patto tambaaku tambaaku waala raah zani siyaana aaj/imroz bacchchey ki taraH chalna/ghuumna bachchey ki chaal chhoTa bachcha(m. n. n. n. n.i. v. n. n. adv. a.)/ mazaar(m.t. n. adv. n. a.i. n. n. v. n. n. conj. n. n. n. v.) taaRi paa'oñ ka pañjah ham/hamah/yak ja aapas/baaham/ikaTTha/milkar/saath meHnat muSHaqqat karna meHnat karwaana jaal/phañda jid/kasaala/meHnat/muSHaqqat paa KHaanah/siñghaar âlaamat/parchi/niSHaani/paehchaan/yaad gaar gawaara/GHaniimat/qaabil e bar daaSHt bar daaSHt/eHtemaal mutaHammil bar daaSHt karna/gawaara karna bar daaSHt(f.t. n.t. n.)/marqad(m.) chuñgi/jizyah/maeHsuul/naaka/raah daari ghañTa bajna ghañTa bajaana madfan(m.)/taab(f.i. n. v.)/zariiH chust o chaalaak laRki masKHarah/pagloT masKHar .

n. n.) kauwwa(m. n.) KHelaal(m. n. n.) Hajjaam(m. n. n. n. a. n. n. n.) Hajaamat sar muñDa buddhu bhi kam/zara sa zeyaadah n. a. n. n. v. n.t. n. n. n. a. a. adv. n.) KHuSH zaa'eqah/laziiz dañtto choTi/qullah/sar/zabar laTTu sar aamad pukhraaj maey gusaar/riñd baat/mauzuu^ mauzuu^i maqaami pan/mauzuu^iyat naqSHah banaaney waala maqaamiyaat ka maahir . khaana farda/kal tarz lab o laehjah/laehjah/laey/mizaaj/ naGHmah/sada/saut/tarz chimTa/dast panaah boli/lisaan/zabaan aaj raat(f.tommy: tomorrow: ton: tone: tong: tongue: tonight: tonsil: tonsor: tonsure: tonsured: tony: too: too little/few: too many/much: tool: tooth: toothache: toothless: toothpick: toothpowder: toothsome: toothy: top: top: top-most: topaz: toper: topic: topical: topicality: topographer: topologist: n. n. n. n. aalah/auzaar/hath yaar daañt daañt ka dard bey daañT/bey KHatrah/popla(m.) mañjan(m. n. a.

n. v. n.topple: topple: topology: topsyturvy: tor: torch: torchbearer: torchon: torment: torment: tormented: tormenting: tormentor: torn: torpid: torpidity: torpor: torrefy: torrent: torrid: torsion: tortile: tortilla: tortoise: tortuous: torture: torture: torturer: tosh: toss: tot: tot: v. n.t. n.) v. n.) maSH^alchi/maSH^al bardaar saafi aazar pahoñchaana/aziiyat deyna/diq karna/ dukh deyna/piisna/phuuñkna alam/âzaab/ûquubat aazaar rasiidah/diq aazaar dehi/aazaar rasaani âzaab deyney waala/zaalim dariidah/phaTa bey his/Dhiila/GHaflati/sust bey Haali/Dhiila pan/susti bey Hisi/Dhiila pan/Hemaaqat/susti jhulsaana/sukhaana dhaara/saelaab garm o KHuSHk/saKHt garm peych/pheyr bal daar/KHam daar/peych daar makka'i ki roTi kachhwa bal daar/muSHkil/peych daar aziiyat pahoñchaana/pareySHaan karna/ sataana/takliif deyna aziiyat/pareySHaani/SHikañjah/takliif/ ûquubat takliif deyney waala bak waas pheyñkna/uchhaalna muñna(m. a. a.i. v. a.t. Hesaab lagaana/jama^ karna . n.t. v. n. n. a. n. n. n. n.t. n. a.t. n. n. palaTna palTaana makaan SHinaasa'i digar guuñ/ulaT pulaT/zeyr o zabar pahaaRi maSH^al(f. v. v. a. n. n. n. a.t/i.

n.t. v.i. a. v. n.t.t.t. v. n. n.)/piTThu(m. n. a.t. a.t.) jhuuTa maSH huur rassi sey paani par ghasiiTna rassi taraf masaa^id/saaz gaar/ummiid baKHSH bi tauliyah burj/minaar/qal^ah aaKHiri/bahot uuñcha/iñtehaa'i balad/puur/qaryah/SHaehr . adv. n. a. n.total: totally: totality: tote: totter: tottering: totty: touch: touch: touch-stone: touching: touchiness: touchy: tough: toughen: tour: tour: tourism: tourist: tournament: tout: tout: tout: touted: tow: tow: toward: towardly: towards: towel: tower: towering: town: a. adv. n. n. v.i. v. prep. n. n. v. prep. a.)/naam ko/zarrah bhar kasauTi dil soz Hassaasi/naazuk mizaaji Hassaas/naazuk mizaaj/zuud rañj chiimaR/haTTa kaTTa/jaan leyva/kaRa/ muSHkil/paa'ey daar/saKHt saKHt banaana chakkar/daurah/gaSHt/safar/saiyaaHat safar par jaana safar/saiyaaHat jahaañgird/musaafir/saiyyaaH dañgal/mubaarizah beopaar Haasil karna/Hemaayat Haasil karna/ jhuuTi ta^riif karna muKHbiri karna muKHbir(m. v. a. n.)/mas(m. Haasil jama^/joR/kul/puura/saara/sab/tamaam kulli taur par/sara sar/saraapa kulliyat Dhona/uThaa'ey rakhna Dag magaana/larazna laGHziSH Dag mag/mabhuut/subuk sar chhuuna/lagna/mas karna asar/lams(m. v. n. n.

) charbah utaarna/DhuuñDna/KHaakah utarna/ KHabar leyna/khoj lagaana/patah lagaana/ suraaGH lagaana naa qaabil e suraaGH suraaGh rasaani Dagar/liik/pag DañDi/paTri/raah/suraaGH(m. n. n. n. v.)/tarbiyat(f.) tarbiyat paaney waala bhaari qadam/idhar udhar/piichhey ghisaTna traceable: tracing: track: track: tracking: tract: trade: trade-route: trader: tradesman: tradition: traditional: traffic: traffic: trafficker: tragedy: tragic: trail: trail: train: train: trained: training: trainee: traipsing: n.)/ sauda gar(m. n. a. v.)/Hirfat(f. n. n.t.)/taajir(m. n.)/patah(m. n. a. n. n.) DhuuñDna/khoj lagaana/suraaGH lagaana suraaGH rasaani aqliim/kitaab chah/risaalah/qata^ beopaar(m. n.) taajir Hadiis/rawaaj/rawaayat/riit naqli/piiRhi dar piiRhi/rawaaji/rawaayati sauda/tijaarat heyra pheyri heyra pheyri karney waala almiyah/Haadisah/saaniHah añdoh naak/dard naak piichhey ghasiiTna gaaRi ka pichhla Dibba/zael lubhaana/paalna posna/siidha karna/ sikhaana/tarbiyat deyna/warziSH karna gaaRi/HaSHam/qataar/reyl gaaRi/taañta/zael paRha likha/ta^liim yaaftah/siikha hu'a sidhaawaT(f.)/kaar o baar/kasab/ peySHah/sauda/tijaarat kaar waanoñ ka rastah bañjaara/banya(m. n.)/beopaari(m. n. n. n.t.t. a. n. v. n.t. SHaehri baazi chah/khilauna khilañDra/SHoKH asar(m. n.townfolk: toy: toysome: trace: trace: n. a.)/khoj/niSHaan(m. n.)/ suraaGH(m. . v. a.

n.) aasuudgi/itmenaan/raaHat/taSHaffi sukuun/sukuut leyn deyn karna leyn deyn/paala faa'eq hona/GHaalib hona/jawaaz karna/ tajaawuz karna tajaawuz/tañziih faa'eq/GHaalib naql karna musawwadah/naql nusKHah beychna/naql karna iñteqaal maamah badli/iñteqaal/muñtaqli/naql/tabaadlah qaabil e taeHwiil taeHwiil âzmat deyna/puujna chubhona transcendence: n. transfer: v. transcendent: transcribe: transcript: a. n. n.t. n.t.t/i. v.)/GHaddaar(m. transcription: n. siirat/sifat(f. v. n. n. n.trait: traitor: traject: trajectory: tramp: tramp: trample: trance: tranquillity: transact: transaction: transcend: n. v. n. n.t. badalna/kaaya palaTna/tabdiil karna kaaya palaT/tabdiili/taGHaiyur eyk bartan sey duusrey meyñ Daalna/ rañg deyna/zehen naSHiin karna tabaadlah e KHuun peyT sey paa'oñ baahar nikaalna/tajaawuz karna gunaah/KHata faasiq fana transformation: n. transfuse: transfusion: transgress: transgression: transgressor: transience: v. n. v.t. v.) paar pahoñchaana/tarsiil karna guzar gaah/KHat e Harkat/KHat e parwaaz dham dhamaatey qadoñ sey chalna aawaarah gard paa'oñ sey kuchalna/roñdna saktah(m.i.t.) daGHa baaz(m. a. transfer: transferable: transference: transfigure: transfix transform: n.t. transfer deed: n. n. v.t. .t. v. v. v. n. v.t.t.)/KHaa'in(m.

v. transport: transport: v. v. v. transverse: transverse: transude: trap: (to be)trapped: trappings: trash: n. a. v. a. n. v. transposition: n. n. v.t. v. transportation: n. n.) chañd rozah/ûbuuri duusri jagah muñtaqil karna/tarjumah karna tarjumah mutarajjim/tarjumaan hijrat karna imzaa/tarsiil pahoñchaana/tarsiil karna haiyat badalna baen ul aqwaami/baen ul qaumi mawara-un-nahr SHaffaafi billauri/jhalak daar/SHaffaaf pasiinah nikalna/saañs nikaalna peywañd lagaana peywañd naql e makaani karna zarii^ah e naql o Hamal aamad o raft(f. Transoxonia: transparency: transparent: transpire: transplant: n. n.t.t. v. transplantation: n.t.i.)/Hamal(m. n. transpose: transposed: v.transient: transit: transit: transitional: transitive: transitory: translate: translation: translator: transmigrate: transmission: transmit: transmute: a. n. a. jhol/sajaawaT allam GHallam/HaSHw/kañkar patthar/ KHaaSHaak/kuuRa/miTTi .t. n.t. a.)/iñteqaal badalnamuñtaqil karna//ulaTna muñtaqil SHudah tabdiili paar karna/piichhey jaana beyñDa risna jaal/phañda phañsna trans-national: n.t. n. n. v. aani jaani/fana paziir/waqti ûbuur paar guzarna ûbuuri maruuri(m.t.i. a.t.)/muta^addi(m.

n. travelogue: travels: taversable: traverse: travesty: travesty: tray: treacher: treacherous: n.t. v. v. v. n. n. n.trash: trash: trashy: trauma: travail: travail: travailed: travel: travel: traveller: v.i.) chalna/paa'oñ sey kuchalna/qadam uThaana qadam ka niSHaan/suraaGH masalna gaam zan baGHaawat/GHaddaari gañj/KHazaanah maal ikaTTha karna fotah daar/gañjuur/KHaazin/KHazaañchi fotah KHaanah/KHazaanah âmal kara/bartaa'o karna/baratna/êlaaj karna/ (fellow)traveller: n.i. n. n. v. n. n. v. treachery: treacle: tread: tread: tread upon: treading: treason: treasure: treasure: treasurer: treasury: treat: n. v.t. treacherously: adv.t. . v.t. n. a. a. n. a. n.i. kuuRa pheyñkna pareySHaan karna/thakaana bey kaar choT/sadmah meHnat/muSHaqqat muSHaqqat uThaana tajribah kaar/thaka chakkar maarna/jaana/safar karna guzar/safar aata jaata/musaafir/pañthi/raah giir/ saalik/saiyyaaH ham raah safar naamah asfaar qaabil e ûbuur paar karna baeh ruup/sawaañg baeh ruup karna/sawaañg bharna kaSHti/siini/tabaq GHaddaar/KHaa'in bey wafa/daGH baaz/chaal baaz/ GHaddaar/tota chaSHm daGHa sey/fareyb sey/GHaddaari sey daGHa baazi/GHaddaari tar yaaq(m. n.t. n. v. a.t. a. a. n.

v. a. v. n. . v. n. v. v. n. a.i. n.t. n. a. adv. n. n. n. n. a.i. n.i.i.t. n.mazey karwaana/suluuk karna/tazkirah karna treat: treatment: treatise: treaty: n. v. n.t. muft ka mazah bar taa'o/êlaaj/suluuk naamah/maqaalah/risaalah âehd naamah/mo^aahedah/paemaan/salaaH sulH naamah tiin guna/tehra daraKHt(m. n.t. v. v. treble: tree: treetop: tree-trunk: trek: trek: trek: tremble: tremble: tremble: trembling: tremendous: tremor: tremulous: tremulously: trench: trench: trench: trenchant: trend: trend: trepan: trepan: trepidation: tress: tresses: trespass: a.) phunañg tana ghasiiTna naql e makaani karna mañzil/naql e makaani Dag magaana/hilna/kaañpna/kap kpaana/ larzana/phuraeri leyna/thar tharaana larzaana kap kapaahaT Dag mag âziim/Haer ma^muuli irte^aaSH/jhaTka/phuraeri/sansani/ thar tharaahaT larzaañ/murta^iSH laraztey hu'ey KHañdaq KHañdaq ban jaana KHañdaq banaana chiirta/kaaTta muRna jhukaa'o/maelaan/rujHaan daam/Hiilah/jaal phaañsna kap kapaahaT/laraz laT/zulf geysu mudaaKHilat beyja(f. n.)/peyR(m. n. n.)/SHajar(m.) treaty of peace: n.

a. v. n. n.trial: trial-run: triangle: tribal: tribalism: tribe: tribune: tribunal: tribute: tributary: trice: trick: n.)/ SHo^badah baazi(f.)/naerañgi(f. . a. n. aazmaa'iSH/bala/ibtela/imteHaan/ meHnat/muqaddamah/parakh aazmaa'iSHi koSHiSH musallas qabaa'eli âsbiyat firqah/qabiilah/qaum miñbar âdaalat KHeraaj/peySH kaSH KHeraaj mañd lamHah chaal/chakma/charka/daa'oñ/dhoka/fareyb/ghaat/ ghissa/hath kañDa/Hiilah/heyr pheyr/fareyb/laag/ makkar/naerañg/naKHrah/paTTi/pheyr/pichaeti/ puchaara/saaluus/SHo^badah/tarkiib kartab chakma deyna/dhoka deyna/jul deyna/ kaawa deyna/paTTi paRhaana chaal/dhoka/fareyb/hath pheyri/heyr pheyr/ jhaañsa(m.) saeh zabaan bal khaana/girna/luRhakna tricks: trick: trickery: n. n. n. tricking: trickster: tricky: tried: triennial: trifle: trifling: trig: trig: trigger: trigger: trigon: triliteral: trill: n. v. a. v.) pheyr phaar baazi gar/chaal baaz/dhokey baaz/fareybi/ heyra pheyri karney waala/pichaet chaalaak/daGHa baaz/fareybi/Harraaf/makkaar kaar aazmuudah/mujarrab saeh saalah KHafiif sa/podna/zara sa bachkaanah/bey qadr/GHaer ahem/subuk/thoRa baa qaa'edah/laa'eq bharna/rukaawaT Daalna bañduuq ka ghoRa Harkat meyñ laana musallas(f.t. n. n.)/saat paañch(f.)/jul(m.i. n. n. n.t. n. v. a. a. n. a.t. n. n. a. n.

i.) trodden(under foot):a. chaTaa'i karna/ham waar karna/ malbuus karna/sajaana baa qaa'edah HaalaT/mizaaj/tartiib/tawaazun sajaawaT tasliis ko'i chhoTa zeywar tigaDDam Thokar khaana luRhkaana safar/saer saeh guna/tehra/tigna saeh paayah/tipaa'i champi/maaliSH aazurdah/mukaddar/tiirah/udaas ghaTiya/ghisa piTa/ma^muuli jiit/nusrat/zafar jiit manaana jiitna muzaffar GHaalib GHalbah sey/jiit kar adna chiizeyñ/hiich adna/Haqiir/hiich/juzwi/KHafiif/ ma^muuli/naa chiiz adna banaana/Haqiir karna paa maal ghamaana/pheyrna theyla(m. troop commander:n. a. v.t.t. a. n. n.t. v. a. a. n.)/jattha(m. trope: tropic: n.t. a.)/juuq(m. n. v. n. n. .)/Toli(f. n.) sipaah(f. troll: trolley: trollop: troop: troops: v. n. a. n. v.) aawaarah/balalli/kasbi fariiq(m.) risaal daar iste^aarah miñtaqah Haarrah(m. a. adv.trim: trim: trim: trimming: trinity: trinket: trio: trip: trip: trip: triple: tripod: tripsis: trist: trite: triumph: triumph: triumph: triumphal: triumphant: triumphantly: trivia: trivial: trivialise: v. n. n.i v. n. n. n.t. n.

)/Toli(f. n. v. SHadiid garm dulki chaal dulki chalna paa'ey aziiyat deyna/musiibat bañna/pareySHaan karna/ wabaal e jaan hona aazaar/aazurdahgi/diqqat/fikr/Haraj/ jañjaal/jhameyla/jhañjhaT/kasaala/KHaraabi/ kulfat/musiibat/muSHkil/pareySHaani/ peych o KHam/ragRa/zaeHmat aazurdah/diq/pareySHaan iiza rasaañ/muuzi aaSHob gar/mazaaHim muSHkil kuSHa aazaar deh/aazaar rasaañ/takliif deh Doñga/kuuñDa/lagan bura bhala kaehna/DaañTna/muqaddamah karna/ piiTna kuudna/phudakna kudaana/piitna/saKHt sust kaehna/saza deyna mañDli(f. v. KHat e sartaan(m. v. n. n. a. troubleshooter: n.) mo^aawizah(m. n.) bey raeHm/waehSHi troubled: troubler: a. n.)/taa'efah(m. n. n.t.tropic of cancer: n. v.t.t. v. v. n. .t. n.) bhagoRa/kaahil/kaam chor/sust kaahili/kaam chori/susti iltiwaa -e jañg/mohlat/sulH leyn deyn karna/mubaadilah karna leyn deyn hona/sauda hona/waqt zaae^ karna bacha khucha maal/leyn deyn/sauda chhakRa(m. troublemaker: n.) KHat e jaddi(m.)/mubaadliah(m. n.i.) tropic of capricorn: n.i. n. n.) paa jaamah jaHeyz ka saamaan/poTli karni/khurpi sunaari baThkhara(m. n. troublesome: trough: trounce: trounce: trounce: troupe: trouser: trousseau: trowel: troy: truant: truancy: truce: truck: truck: truck: truck: truckage: truculent: a. n. n. tropical: trot: trot: trotter: trouble: trouble: a. a.t. v.

n.t.)/ghisi piTi baat(f.)/saHiiH/ Taksaali/waaqe^i asl/yaqiin amr e musallimah(m.)/sachchi(f. n. v.i. n.) aazmaana/koSHiSH karna/paa'oñ ragaRna koSHiSH aazmaa'iSHi/duSHwaar/kaRa/kaThin/saKHt jaa'ey mulaaqaat/maweySHiyoñ ka meyla true: truism: truly: trump: trump: trump: trumpet: trumpet: truncate: truncheon: trundle: trunk: trust: trust: n. n. n.)/saakh(f.)/siqaaHat(f.t.)/sachchi(f. trusted: trustee: trusteeship: trustworthy: a.i. a. n.) âmlan/sach/waaqe^i/yaqiin KHuraafaat/phuuñk suur ghaRna/naam lagaana/TañgRi lagaana suur chiñghaaRna/naqqaadi karna/suur phuuñkna masKH karna/qalam karna DañDa/laTh/TukRa Dhalkaana/luRhkaana baRa sañduuq/dhaR/haathi ki suuñD/jism/tana êtebaar karna/baawar karna amaanat/êtebaar(m. v. trustworthiness: n.t. truth: truth: truth loving: truthful: truthfulness: try: try: trying: tryst: a.)/zimmah()m.t. n. n.)/ sachchaa'i(f. v. a. a.)/yaqiin(m.) raasti(f. adv. v.)/ itmenaan(m.) baa e^temaad amiin mutawalli baat ka pakka/qaabil e e^temaad/raast baaz iimaan(m. n.trudge: true: v. n. a. v.t.)/waqf(m./ zimmah daari(f. n. n. n. n. v.)/êtemaad(m.) Haq/sach Haqiiqat/sach/yaqiin Haqiiqat pasañd raast baaz/sachcha(m.)/baawar(m.)/ wadii^at(f. paedal chalna durust/Haq/muKHlis/raast/saadiq/ sachcha(m. .

t.) bey tartiib/gaaRha/gadla/mukaddar ghareylu kabuutar(m. n. n. n. n.)/raagni(f. n.t.) hal chal/khalbali fitnah pardaaz gobar ka Dala haldi hal chal/hañgaamah/izteraab/khalbali/ tumultous: tune: tune: tunnel: turban: turbid: turbit: turbulence: turbulent: turd: turmeric: turmoil: a.t. . milney ka wa^dah karna naali/nal/nali Dala/gaañTh/gumRi tap e diq bariik nalki Thoñsna/rukaawaT bañna/uRasna guch chha/kalGHi/phuñdna dam lagaana/ghasiiTna/koSHiSH karna dam/jhaTka dars/paRhaa'i laala Dhalakna/Dheyr ban jaana/luRhakna aab KHora/sabu sujaana suujna phuulan/suujan/waram phuula/suuja peyT/toñd gumRa/rasauli/waram Dala/Tiila aaSHob/añdheyr/dhuum/hal chal/hañgaamah/harj/ HaSHr/hujuum/hullaR/maeHSHar/paKH/pur KHaaSH/ qeyaamat/SHor/SHor SHaraaba/talaatum/udham pur aaSHob dhun(f. v. a. n. n.)/naGHmah(m. a. v. n. a.) mowaafiq karna surañg âmaamh(m.t. n. n. n.tryst: tube: tuber: tuberculosis: tubule: tuck: tuft: tug: tug: tuition: tulip: tumble: tumbler: tumefy: tumefy: tumescence: tumid: tummy: tumour: tump: tumult: v. n. n. v.)/dastaar(f. n. n. n.i.i. v. v. n.)/gat(f.)/sur(m.)/pagRi(f. n. v. n. n. n. n.t.

t. v. n.i. n. v. n. n. v. n. n. a. n. n.t. n.) KHaraadi heyr pheyr/tasarruf palaTna/ulaTna ghuumna SHaljam(m. v.t.) kamiinah pan/KHabaasat/saflagi fiirozah fiirozi kachhwa qumri chhii haathi daañt kaSHa kaSH sar parasti mo^allim sikhaana bak waas(m. n. n. n. n.i.pukaar/qeyaamat/SHaGHab/SHor/talaatum/udham turn: turn: turn: turn against: turn around: turn back: turncoat: turner: turning: turnover: turn round: turnip: turpitude: turquoise: turquoise: turtle: turtle-dove: tush! tusk: tussle: tutelage: tutor: tutor: twaddle: twain: twang: twang: twattle: tweak: tweeze: tweezer: twelve: n. v.) bak bak/bak waas(m. n. n. n. v.t.) maqaami laehjah(m. n.)/bachchah boli/ kachar kachar nochna/phaRkaana/udheyRna baal nochna/pakaRna/uThaana mochna baarah .) joRa teyz zaa'eqah(m.t. intj. n. badalna/ghuumna/muRna/phirna/raah sey haTna badalna/ghamaana/KHaraadna/moRna/muKHaatib hona/ pheyrna/phiraana/raah sey haTaana/tabdiil karna baar/baarah/baari/daa'oñ/daf^ah/naubat/pheyr phir jaana puura chakkar palatTna zamaanah saaz(m. n. v. n.

/i. bal deyna/ghamaana/maroRna/peych deyna v. v. n. adv. n. n.) baTi rassi/dhaaga/kuñDal bal deyna/peych deyna/rassi baTna aeñThan/chubhan/maroR/Teys chamakna/jhil milaana/palak phaRkna chamak/iSHaarah/laraz jagmagaahaT/jhilmilaahaT/TimTimaahaT v. adv.t. n. n. v. a. n. n. n. n.i.t.i. maroRna/moRna/peych deyna/pheyrna aeñThna/muRna/phirna aeñThan/peych/pheyr bal daar/KHam daar/peych daar baTiya/maroRiya choT kasna/phaTkaarna chhiiñna/churaana/jhaTakna/nochna/ phaRakna chaeh chahaahaT chaeh chahaana/dhaRakna do do guna dohra . v. v. a. a. a. a. v.twelfth: twenty: twentieth: twerp: twibill: twiddle: twice: twig: twigged: twiggy: twig: twilight: twin: twin: twine: twine: twinge: twinkle: twinkle: twinkling: twirl: twist: twist: twist: twisted: twister: twit: twitch: twitter: twitter: two: twofold: twofold: a. baarh waañ biis biis waañ aazaar deh/buddhu do siri kulhaaRi bey kali sey machalna/uñgli maroRna do guna/dugna Taehni SHaaKH daar SHaaKH daar bhaañp leyna/samajh jaana/taaR jaana jhuT puTa/pagaah/SHaam/SHafaq juRwaañ juRwaañ(m.t.i.t. v. n. a.t. v. n. n. v. n.t.t. a.

tycoon: type: typical: tyrannic: tyrannical: tyrannise: tyranny: tyrant: n. . n. a. n.t. v. a. n. a. n. v. Haazir/har jagah maujuud har jaa'iyat Hawanah/khiiri/pistaan/than oh aaKH/GHurraahaT/jhijhak/KHauf bad suurat kar deyna/SHakl bigaaR deyna SHakl bigaaRney ka âmal bad suurti/bhoñDa pan/makruuhiyat bad rañg/bad suurat/bey hañam//bhadda/bhoñDa/ gañda/kamiinah/kariih/kariih ul mañzar/ KHatar naak/naa gawaar/qaabil e nafrat/ qabiiH/ziSHt naa suur/phoRa/qarHah naa suur zadah banaana naa suur zadgi/qarHat naa suur zadah/qarHah daar zañd ulcer: ulcerate: ulceration: ulcerous: ulna: n. n.) añdaaz/qamaaSH/qism/taraH/nau^iyat/tarz misaali/nau^i/tamsiili zaalim saffaak aafat toRna/añdheyr Dhaana/GHazab Dhaana/ zulm karna añdheyr/daad nah faryaad/jaur/sitam/tuGHyaan/ zabar dasti/zeyaadti/zulm aatiSH KHwaar/jaabir/jafa kaar/paapi/ sitam gar/zaalim ubiquitous: ubiquity: udder: ugh! ugh: uglify: uglification: ugliness: ugly: a. a. n. a. n. n.t.t. baRa seyTh(m. intj. n. v. n.

n. a. n. ultra nationalism:n. n. n. umbra: umbrage: n. a. adv. umbrageous: umbrella: umpire: umpteen: umpteenth: un: unabashed: unabashedly: a. n. a. a. a.i. a. ultra vires: ultrasonic: ultrasound: ultraviolet: ululate: ululation: umbilical: a/adv. daa'erah'e eKHteyaar sey baahar a. adv. v. n. a. dar pardah/daanistah chhupaaya hu'a aaKHiri/bahot duur ka aaKHiri/asli/bahot duur ka/ eKHtetaam par aaney waala/Hatma/iñtehaa'i/ KHaalis/qata^i aaKHiri natiijah/aaKHiri nuqtah aaKHiri/buñuaadi taur par aaKHiri iñtebaah/Harf e aaKHir/ itmaam e Hujjat dar maah e guziSHtah/pichhley mahiiney ka baala/bahot uuñcha/bahot zeyaadah/baRa/ Had sey zeyaadah/kaafi sey zeyaadah/ KHuub/maawra/parley darjey ka/zeyaadah meyl jol ya zauq meyñ iñteha pasañd iñtehaa'i jadiid KHayaal/jadiid tar SHadiid qaum parasti ultimate: ultimately: ultimatum: ultimo: ultra: n. pref. n. ultra: ultramodern: n. baala sauti baala saut baalaa'ey banafSHi bhoñkna/ bheyRiye ya kuttey ki si aawaaz nikaalna bheyRiye ya kuttey ki si aawaaz batni/markazi/naafi/naaf ka naal/naaR chhaaya/chhaa'oñ/saayah bar hami/chhaaya/chhaa'oñ/GHaez/ jo saayah Daaley/KHafgi/rañjiSH/ SHak o SHubhah dhuñdla/saayah daar chhaata/chhattar/chhatri faesal/Hakam/saalis an ginat/bahot sey/laa ta^daad/ka'i an ginat/bahot sey/laa ta^daad/ka'i GHaer/la/naa bey Hejaab/bey SHarm/DhiiT/mutma'in/niDar bey SHarmi sey/DhiTaa'i sey/niDar pan sey umbilical cord: n. a.ulterior: ultima: ultimate: a. adv. .

a. . a. unaccountability:n. a.unabatedly: unable: unabridged: unacademic: unacceptable: adv. adv. unaccountable: a. unaccompanied: a. a. unacknowledged: a. a. a. a. unaccommodating:a. a. a. a. a. unaccomplished: a. unacquainted: unaccredited: unaccustomed: a. bey takaan âajiz/GHaer qaabil/ma^zuur/ naa qaabil/qaasir bey eKHtesaar/jaame^/juuñ ka tuuñ/ muHiit/mukammal/puura puura GHaer âalim aanah/GHaer îlmi/ rawaayat sey haTa hu'a GHaer maqbuul/naa gawaar/naa guziir/ naa kaafi/naa KHuSH gawaar/naa mañzuur/ naa pasañd/naa pasañdiidah/ naa qaabil e qubuul GHaer tasliim SHudah GHaer mauzuuñ/ jis key paas raehney ki jagah na ho bey murawwat/naa madad gaar ahaali mawaali key baGHaer/akeyla/ tanha adhuura/bey kamaal/bey hunar/bey saliiqah/ naa mukammal/naa tamaam/nau aamoz âjiib/bila daliil/GHaer jawaab deh/ naa qaabil e tawajjoh GHaer jawaab dehi jis ki ko'i wazaaHat na ki ga'i ho/ jo kisi khaatey meyñ na ho/ jo kisi Hesaab na laaya gaya ho añjaan/GHaer maa nuus/naa aaSHna/naa waaqif GHaer mansuub/GHaer mo^tabar/ naa qaabil e yaqiin ajnabi/añjaan/anokha/GHaer âadi/ GHaer maa nuus/KHelaaf e âadat/ naa waaqif bey rasiid/GHaer maqbuulah/ GHaer tasliim SHudah GHaer tasarruf paziir jis meyñ mutaabiqat paeda na ki ga'i ho bey aaraa'iSH/bey ziinat/ GHaer aaraastah/saadah asli/bey meyl/bey milaawaT/KHaalis/ kora/nira/ûmdah GHaer ma^quul/KHelaaf e masleHat/ naa mowaafiq naa munaasib taur par bey dhaRak/bey mauqa^h/bila maSHwirah/ jaldi ka unaccepted: a. unaccommodated: a. unadaptable: unadapted: unadorned: unadulterated: unadvisable: unadvisably: unadvised: a. unaccounted for:a.

a. a.unaffected: a. unapologetically:adv. unappreciative: a. unambiguously: adv. a. a. a. . n. a. a. unapproached: a. unambitious: unamiable: unanimity: unanimous: a. a. unanimously: unanswerable: unanswered: adv. unappealable: unappeasable: unappetising: unappreciated: a. a. unapproved: a. bey saaKHtah/bila tasanno^/ GHaer mutaa'ssir/juuñ ka tuuñ/fitri/ GHaer mutaa'ssir/muKHlis/siidha saadha banaawaT key baGHaer/KHuluus sey bey jhijhak/bey KHauf/niDar bila madad/KHud sey bila riSHtah/bila peywañd/GHaer muta^alliq bey aameyziSH/bey meyl/KHaalis/khara/ kuñdan amiiT/aTal/naa badalney waala/ naa qaabil e taGHaiyur/patthar ki lakiir ba Haal/nah badlah hu'a GHaer maSHkuuk/moHkam/saaf saaf bila lagaa'ey lapTey/khullam khulla/ saaf saaf bey KHwaahiSH/bila umañg/ GHaer Hausalah mañd/kam Hauslah akal khura/akkhaR/bey uns/bad mizaaj/ GHaer KHaliiq itteHaad/yak jehti eyka/baa hami raza mañdi/bil ittefaaq/ ham saaz/ham zabaañ/ijmaa^/ ittefaaq e kulli/itteHaad e raa'ey/ muttafiq/yak dil/yak raa'ey eyk raa'ey sey akaaT/bey jawaab/naa qaabil e jawaab bila jawaab bila mo^aafi maañgey naa qaabil e muraafe^ah bila taSHaffi/bila taskiin GHaer muSHtahi/naa marGHuub bey qadr naa qadr afza/naa qadri ka naa qaabil e rasaa'i naa qaabil e rasaa'i sey naa rasaa'i yaaftah GHaer muKHassas bey mañzuuri/bila mañzuuri key/ naa mañzuur kardah/ unaffectedly: unafraid: unaided: unallied: unalloyed: unalterable: unaltered: unambiguous: adv. a. a. unappropriated: a. a. unapproachably: adv. a. a. unapproachable: n.

adv. unauthorised: unavailable: unavailing: unavoidable: a. a. bey maeHl/bey tuka/naa mauzuuñ/ nikamma/sust bey tukey pan sey bey maeHli/bey tuka pan/naa mauzuuniyat hathyaar chhiin leyna/hathyaar gira deyna bey hathyaar/GHaer musallaH/nihatta bey Haya/bey GHaerat/bey SHarm/ SHarmiñdah naa honey waala bey istefsaar/GHaer matluub/ puuchha nah gaya bila umañg/GHaer Hausalah mañd/ qanaa^at pasañd Hamley sey maeHfuuz/naa qaabil e tardiid/ naa qaabil e tasKHiir jis par Hamlah nah kiya gaya ho GHaer mua'ssir/jheyñpu/SHarmiila bey e^aanat/bila madad bey ra^uunat/bey riya/bey takalluf/ narm mizaaj/saadah mizaaj/siidha saadha dikhaawey key baGHaer/iñkesaar sey alag/bey lagaa'o/bey ta^alluq/ GHaer mañsuub/GHaer munsalik/ GHaer SHaadi SHudah naa qaabil e Husuul/rasaa'i naa paziir naa rasa/naa Haasil SHudah bey qasd/bey sa^i/bila koSHiSH/ naa aazmuudah akeyla/bey mulaazim/bila peySH KHidmat/ jis ka deykhney bhaalney waal ko'i na ho/ tanha bey kaSHiSH/bila dil kaSHi kachcha bey sanad/bila ejaazat/GHaer qaanuuni/ naa jaa'ez GHaer dast yaab/naa yaab/ pahoñch sey baahar akaarat/bey asar/bey faa'edah/fuzuul/ GHaer kaar aamad/GHaer mufiid/laa Haasil aTal/naa gureyz/jisey Taala nah ja sakey/ laazim unattainable: unattained: unattempted: unattended: a. . a. a. a. unauthenticated:a. a. a. a. a. a.t. v. adv. unattractive: a. a. a. a. n. a.naa pasañdiidah/rad kardah unapt: unaptly: unaptness: unarm: unarmed: unashamed: unasked: unaspiring: unassailable: unassailed: unassertive: unassisted: unassuming: unassumingly: unattached: a. a. a. a.

a. . a. n. a. a. unbend: unbending: v. unavoidably: unaware: unawareness: unawares: unbacked: unbaked: unbalance: unbalanced: unballasted: unbar: unabated: unbearable: unbearably: unbeatable: unbeaten: unbecoming: unbefitting: unbeknown: unbeknownst: unbelief: unbelievable: unbeliever: unbelieving: adv. naa gureyzi aTal taur par/naa gureyz taur par bey KHabar/laa ûlm/naa waaqif âdam e tawajjohi/bey KHabri/laa îlmi naa gaah bey puSHt o panaah/bey sahaara kachcha GHaer mutawaazan karna GHaer durust SHudah/GHaer mutawaazan/ulaaR Daaâwa Dol/mutazalzal rok haTaana/taala KHolna bey niyaam/jo kam nah hu'a ho do bhar/GHaer mutaHammil/naa guziir/ naa qaabil e bar daaSHt naa qaabil e bar daaSHt taur par naa qaabil e sabqat/naa qaabil e SHikast GHaer maGHluub/GHaer paa maal SHudah bad zeyb/bhadda/bura/GHaer dil kaSH/ GHaer jaazib/ma^yuub/naa munaasib naa mauzuuñ/naa munaasib/naa zeyba naa ma^luum/naa qaabil e faehm/ naa qaabil e idraak naa ma^luum/naa qaabil e idraak âdam e iimaan/bey e^temaadi/ilHaad/kufr Haerat añgeyz/naa qaabil e yaqiin bey diin/dahriyah/kaafir/mulHid/muñkir/ muzabzab/ziñdiiq GHaer mo^taqid bad e^teqaadi sey/muñkiraana taur par aaraam karna/aazaad kar deyna/sustaana aRyal/aTal/bey lachak/bey loch/mazbuut/ mustaqil mizaaj/nah jhukney waala/ saabit qadam/saKHt/ziddi bad zeyb/naa munaasib/naa zeyba bey laag/bey laus/bey ta^assub/insaaf ka/ GHaer jaanib daar/Thiik Thiik/ sachcha sachcha bey ta^assubi sey/ unbelievingly: adv. a. adv. a. a. v. a. a. a. unbiasedly: adv. a. a.t. n. adv. v. a.t. n. n. a.t. a.unavoidability: n. unbeseeming: unbiased: a. a.

t. v. v.t. v. n.t. v. a. a. n. unblushing: unbodied: unbolt: unbolted: unborn: unbosom: unbound: unbounded: unbowed: unbrace: unbraid: unbreakable: unbred: unbridle: unbridled: unbroken: unbuckle: unbuild: unburden: uncalled for: uncanny: a.t. v. a. v. a.t.t.t. v. a. . a. v. a. v.t. a. a. a. bey da^wat/bey Hukm/bey talab/bin bulaaya aazaad karna/Dhiila kar deyna/reha karna aazaadi/Dhiil jisey safeyd nah kiya gaya ho bey âeyb/bey daaGH/bey nuqs/KHaalis bey KHauf/niDar afsurdah/bad baKHt/GHaer mutabarrak/ manHuus bad tamiiz/bey Haya/bey SHarm/DhiiT/ foHSH/gañda bey Dhabba/bey jism/bey SHakl/bey suurat chiTKHani KHol deyna/KHol deyna KHula hu'a/baGHaer chhana(aaTa)hu'a mustaqbil/naa zaa'edah bataana/bheyd kaehna/dil ki ghuñDi KHolna/ siinah KHol kar rakh deyna/zaahir karna beyRiyoñ hatkaRiyoñ aur zañjiiroñ sey aazaad/ GHaer giraftah/GHaer mujallid/GHaer muqaiyyad âziim/bey añt/bey paayaañ/GHaer maeHduud GHaer KHamiidah/GHaer maGHluub bañd KHolna/Dhiila karna baal ya choTi ka alag alag karna nah TuuTney phuuTney waala an paRh/bad taehziib/bad tamiiz ghoRey ki lagaam utaarna/sar kaSH banaana bey lagaam/bag TaT/bila rok GHaer muñqata^/musalsal/mutawaatir/ saabit/saalim/silsilah waar bakswa KHolna Dhaana/mismaar karna/ tabaah o bar baad karna dil ka bojh haTaana/ji halka karna bey maeHl/bey mauqa^h/bey tuka/ KHwaah ma KHwaah ka/naa munaasib anhoni/aohaam parast/bhayaanak/bheyd bhara/ maa fauq ul fitrat/naa qaabil e faehm/ pur israar unblessed/unblest:a.GHaer jaanib daar aana taur par unbidden: unbind: unbinding: unbleached: unblemished: unblenched: a.t. a. a. a. a.

v. unchangeable: unchanged: unchanging: uncharged: uncharitable: a. uncertainty: uncertified: unchain: unchained: unchallenged: n. a. unceremoniously:adv.t.)/GHaer paakiizah/ GHaer SHaa'estah/KHaraab/naa KHaalis/najis unceremonious: a. a. a. a. uncertainness: n. a. a. uncharted: unchaste: a. uncharitableness:a.uncannily: uncap: uncarpeted: uncaused: unceasing: unceasingly: adv. a. a. uncertain: a. . anhoney pan sey/aohaam parasti sey Dhakna utaarna/Topi utaarna qaaliin ya dari key baGHaer bey îllat/GHaer ma^luul bey añt/daa'em/GHaer muñqata^/ laga taar/musalsal daa'emi taur par/musalsal taur par/ paTa paT eyka eyki/âdam e takalluf/bey takalluf/ GHaer mohazzab/ruukha âdam e takallufi sey/bey takallufi sey/ ruukhey pan sey bey yaqiin/Daañwaañ Dol/Dhil mil yaqiin/ GHaer mo^tabar/GHaer mustaqil mizaaj/ GHaer waazeH/GHaer yaqiini/maSHkuuk/mubham/ muSHtabah/muzabzab/para gañdah dimaaGH GHaer waazeH taur par/mubham taur par/ naa qaabil e e^tebaar tarz par/ tazabzub key saath abhaam/GHaer waazeH kaefiyat/ naa qaabil e e^tebaari âdam e yaqiin/bey yaqiini/GHaer yaqiini/ SHak/SHaSH o pañj/SHubhah/talawwun/tazabzub GHaer musaddaqah aazaad kar deyna/KHol deyna/KHula chhoRna/ KHuli chhuTTi dey deyna bañdah'e aazaad/KHula hu'a/ zañjiiroñ sey aazaad bey muqaabilah/bila Hujjat/bila mazaaHmat/ jis par uñgli nah uThi ho/maana hu'a/ musallamah GHaer mubaddal/GHaer mutaGHaiyyar/ naa qaabil e tabdiil juuñ ka tuuñ/nah badlah hu'a nah badalney waala/GHaer mutaGHaiyyar an barqaaya/bey baar bey raeHm/GHaer faiyaaz aanah/ tañg dilaanah bey raeHmi/GHaer faiyaazi/saKHt giiri/ tañg dili naa ma^luum bad chalan/bad kaar/faajir(m. a. uncertainly: n.)/ faajirah(f. a.t. adv. a. v.

v. n. a. n.t. uncomfortably: a. a.t. v. a. uncommitted: a. a. bad chalni sey/GHaer SHaa'estahgi sey GHaer faiyaaz aanah/GHaer îsaa'i akkhaR/bad tamiiz/bey murawwat/gañwaar/ GHaer mohazzab/gustaaKH/kaj KHulq/naa saaz GHaer mazhab/GHaer mutamaddin/jaañglu/ jañgli/waeHSHi bey lebaas/nañga bañd KHol deyna/bañdhan Dhiila karna naa qaabil e darjah bañdi GHaer darjah bañd chacha/KHaalu/maamuuñ/mo^ammar aadmi/ phupha/taaya bad ma^aaSH/bura/gañda/kasiif/ KHaraab/naa paak/najis/paliid/paliit gañda/naa paak/najis gañdgi/naa paaki/najaasat abr aaluud/dhuñdla/GHaer waazeH/malgija/ mubham abr aaluud/daaGH daar/dhuñdla/ GHaer numaayaañ/GHaer roSHan/GHaer saaf Dhiila karna/ pakaR ya giraft sey aazaad karna bey neqaab karna/ choGHah ya lebaadah utaarna unclassifiable: a.t.unchastely: unchristian: uncivil: uncivilised: unclad: unclasp: adv.t/i.t. a. afSHa karna/KHolna/zaahir karna v.i. a. . a. v.t. kapRey utaarna/nañga karna barhanah/nañga aaraastah/baa tartiib/saaf suthra guchchha KHolna/lachchha KHolna kuñDli KHulna an ghaR/fitri Haalat meyñ/ jo Dhaala nah gaya ho bey aaraam/bey chaen/pareySHaan kun/ takliif deh bey aaraami/bey chaeni/ pareySHaani/takliif bey aaraami sey/bey chaeni sey/ pareySHaani sey bey ta^alluq/naa waa bastah uncomfortable: a. v. a. a. v. uncomfortableness:a. v. unclassified: uncle: unclean: uncleaned: uncleanliness: unclear: uncleared: unclench: uncloak: unclose: unclothe: unclothed: uncluttered: uncoil: uncoil: uncoined: a. a. a.

uncomprehensive:a. unconditioned: a. . uncompleted: a. unconfined: unconfirmed: a. a. unconditionally:a. a. uncomprehended: a. unconditional: a. uncomplaining: a. unconformable: a. anokha/bahot KHaas/GHaer ma^muuli/kam/ KHaas/naadir/naadir ul wujuud/ niraala/SHaaz GHaer ma^muuli pan sey/SHaaz o naadir GHaer ma^muuli pan/ SHaaz o naadir honey ki Haalat deyr aaSHna/kam go KHuSH/mutma'in adhuura/âeyb daar/GHaer saalim/naa mukammal ehaanat aameyz/KHelaaf e aKHlaaq/ KHelaaf e tawaazo^/hattak aameyz/ tauhiin aameyz samajh meyñ nah aaney waala/ SHaamil nah kiya ho GHaer idraak paziir/GHaer tafhiimi/ naa qaabil e SHumuul/naa qaabil e tasawwur GHaer idraak paziir/GHaer tafhiimi/ naa qaabil e SHumuul/naa qaabil e tasawwur bey lachak/bey laus/GHaer musaaleH aanah/ kaTh Hujjat/kaTTar/haT dharam/saKHt/ saKHt mizaaj/ziddi bey tawajjohi/bey neyaazi/GHina/ laa ta^alluqi/yak suu'i asr naa paziir/bey fikr/laa ta^alluq bila SHart/bina SHart/GHaer maSHruut/qata^i GHaer maSHruut taur par/ SHaraa'et key baGHaer jibilli/KHalqi/mutlaq/taba^i dabaa'o ya jabr sey aazaad/GHaer maeHduud/ Huduud key baGHaer/jaame^ wa wasii^ bey sanad/bey subuut/bey tausiiq/ bila mañzuuri/GHaer musaddaqah/ GHaer mustaHkam/GHaer tausiiq SHudah GHaer mutaabiq/GHaer yaksaañ/naa mowaafiq âdam e mutaabiqat/GHaer mowaafiqat/ GHaer muSHaabehat/GHaer mutaabiqat alag/an mal/bey joR/bey meyl/bey rabt/ bey ta^alluq bey joR pan sey/bey rabti sey/ bey ta^alluqi sey an mal/GHaer mizaaj/GHaer saaz gaar/ naa mowaafiq ajiit/naa qaabil e tasKHiir/ naa qaabil e ûbuur uncommonly: uncommonness: adv. uncompromising: a. uncongenial: a. uncommunicative:a. n. uncomplimentary:a. unconquerable: a. unconcern: unconcerned: n.uncommon: a. a. unconnectedly: adv. unconformity: unconnected: n. uncomprehending:a.

bey zaabitahgi sey/GHaer aa'ini taur par/ dastuuri asaas key KHelaaf unconstrained: a. unconsciousness:n. uncontaminated: a. uncovered: unconverted: a. unconsidered: a. unconvinced: unconvincing: uncooked: a. a. uncontrolled: a. unconscious: a. a. . unconventional: a. aazaad/GHaer maGHluub/GHaer maftuuH bey iimaan/bey usuul/bey zamiir/ KHelaaf e zamiir/naa qaabil e jawaaz/ naa waajbi añTa GHafiil/bey His/bey hoSH/bey KHabar/ GHaafil bey KHabri meyñ/GHaer SHu'uuri taur par/ naa daanistah bey hoSHi/bey KHabri/GHaflat/laa SHu^uuri GHaer malHuuz GHaer aa'ini/GHaer dastuuri/ KHelaaf e aa'in/KHelaaf e qaa^edah/ KHelaaf e zaabitah unconscionable: a. unconventionally:a. a. aazaad aanah/bey baak/bey mazaaHmat/ bey rok Tok/fitri/GHaer taba^i bey GHalaazat/jaraasiim sey paak/ naa aaluud/saaf baa ittefaaq e aara/bila muqaabilah aapey sey baahar/bey qaed/bey rok/ naa qaabil e zabt/qaabu sey baahar/ rok Tok sey aazaad/sar kaSH bila qaed/bila rokey Tokey/sar kaSHi sey bey lagaam/bey qaabu/GHaer muñzabat/ mutlaq ul ânaan aazaad/aazaad aanah/GHaer rasmi/ GHaer rawaayati/KHelaaf e rawaaj ya dastuur/ GHaer ma^muuli/naya/niraala bey zaabtahgi/bid^at/GHaer muqallidi/ jadiid paziiri GHaer muqallid aanah/ rasm o rawaaj key KHelaaf khula GHaer mutanaaza^ GHaer taGHaiyur paziir/ naa qaabil e tabdiili jis ka yaqiin nah aaya ho/laa qaa'el bey e^tebaar/naa qaabil e yaqiin kachcha uncontrollable: a. unconsciously: adv. unconstitutionality:n. uncontrollably: adv.unconquered: a. unconstitutional:a. uncontested: a. bey zaabitahgi/GHaer aa'ini pan/ GHaer dastuuriyat unconstitutionally:adv. unconventionality:n. unconvertible: a.

t. n.t. n. a. a. a. v. a. uncultivable: uncultivated: a. . uncultured: uncurl: a. a. v. adv. a.t. a.t. uncovered: uncreated: uncritical: uncritically: unction: unctuous: unctuousness: a. n. a. a.uncork: uncorked: uncorrected: uncorrupt: uncorrupted: uncounted: uncouple: uncoupled: uncourteous: v. n. DaaT KHolna/Dhakkan KHolna chhoRa hu'a/DaaT KHula hu'a/ reha kiya hu'a GHaer islaaH SHudah/GHaer islaaH yaaftah/ GHaer taSHiiH SHudah/taadiib/ta^ziiz baa aKHlaaq/baa zamiir/iimaan daar/neyk/ neyk chalan baa aKHlaaq/baa zamiir/iimaan daar/neyk/ neyk chalan an gina/an ginat/bey SHumaar/nah gina hu'a chhoR deyna/KHol deyna aazaad/chhuRa/KHula akkhaR/bey adab/bey murawwat/ GHaer mohazzab/GHaer KHaliiq/ kaj KHulq/naa SHaa'estah adab aadaab sey naa aaSHna/bad numa/ bey Daul/bey hañgam/bey saliiqah/ bey tamiiz/beyñDa/bhadda/boñga/gañwaar/ jañgli/kuDhab/naa taraaSHiidah baGHaer adab aadaab sey/ bey hañgam pan sey adab naa aaSHnaa'i/bey Dhañga pan/ bhadda pan bhaañDa phoRna/kholna/pardah uTha deyna/ nañga karna/taSHt az baam karna/ zaahir kar deyna barhanah/bey pardah/KHuley sar/nañga jo abhi wujuud meyñ nah laaya gaya ho GHaer mu^tariz aanah/GHaer naaqid aanah usuul e tañqiid key KHelaaf GHaazah/iñzemaad/leyp/maaliSH/tadhiin/ ubTan charbi daar/chikna/KHuSH KHalq/marham/ narm KHu/SHiiriiñ Zabaan chikna haT/chikni chapRi baateyñ/ KHuSH KHalqi/narm KHu'i/ SHiiriiñ Zabaani bañjar/naa qaabil e kaaSHt an ghaRa/bey tarbiyat/biihaR/GHaer aabaad/ GHaer mazruu^ah/GHaer mohazzab/ GHaer SHaa'estah/paRti/uftaadah/waeHSHi/ kuñdah naa taraaSH bey tamiiz/waeHSHi bal nikaalna/KHam nikaalna uncouth: a. a. uncouthly: uncouthness: uncover: adv. v.

jisey kaaTa nah gaya ho/naa taraaSHiidah aazaad maniSH/aazaad taba^/bahaadur/ bey baak/bey Dar/bey KHauf/jasuur aazaad maniSH sey/aazaad taba^ sey/ bahaaduri sey/bey baaki sey/bila Dar/ bila KHauf/jasaarat sey bahaaduri/bey KHaufi/dileyri kaan KHolna/GHalti duur karna/samjhaana chau kas aadmi/dhokey meyñ nah aaney waala bey faeslah/Daañwaañ Dol/ GHaer faeslah SHudah/GHaer ta'ey SHudah/ mutalawwin/mutaraddid/muzabzab/ tasfiyah talab/zeyr e faeslah/ zeyr e tasfiyah bey isteqlaal/Dhil mil/do dila/ mutalawwin/mutazabzab/mutazalzal/muzabzab paak/taahir naa qaabil e wazaaHat GHaer maeHduud/GHaer mo^aiyyan/ GHaer waazeH alag thalag/GHaer mazhar undauntedness: n. prep. a. adhuura kaam karna/zeyr kirdaari karna bey dili sey kaam añjaam deyna/ a. undemonstrative: a. a. bey iimaani sey beychna/ bila rasiid KHariidna ya beychna/ KHelaaf e qaanuun/KHufiyah underact: underage: underarm: v. a. ba zaahir Thiik/naa qaabil e tardiid/ yaqiinan jis ka iñkaar nah ho sakey/mutasaddaqah GHaer mo^tabar/jis ka bharosah nah ho/ naa qaabil e e^tebaar adna/Dhaka hu'a/maa taeHt/niichey/ taeHt/taley/zeyr faro/maa taeHt/niichey/taeHt/taley/zeyr Duubna/maGHluub hona/naa kaam hona gaaRi waGHaerah ka nichla Hissah under consideration:prep. KHaamoSHi/sukuut undeniable: undeniably: undenied: undependable: under: under: (go) under: under carriage: n. kam sin/KHurd saal/naa baaliGH baazu key niichey . a. a. adv. undeceive: undeceivable: undecided: a. dar peySH under the counter:a. undemonstrativeness:n. a. a. a.t/i. a.uncut: undaunted: undauntedly: a. a. adv. a. undecisive: undefiled: undefinable: undefined: a.

n.underarm: underbelly: underbid: underbidder: underbody: underbred: underbrush: undercharge: underclass: underclothes: undercoat: undercool: undercover: undercroft: undercurrent: undercut: undercut: n. a. v. underexpose: v.t. v. underexposure: n. n.t/i. underestimation:n. underfoot: undergarment: undergird: undergo: a/adv.t/i. n.t. a. n.t. zeyr jaamah mazbuut karna/taqwiyat pahoñchaana bhugatna/jheylna/guzaarna/kaaTna/leyna/ paana/saehna . v. n. adna/niichey/paa'oñ taley/raziil/ taley/zaliil n. adh gala rakhna/kachcha rakhna/ kam galaana/kam galna n. a. v.t.t. n. n.t. underdo: underdog: underdone: underdrawers: v.t. v. n. âam qiimat sey kam dam lagaana/ niichey sey kaaTna n. baGHal GHaer maeHfuuz Hissah/peyT ka nichla Hissah kam boli deyna kam boli deyna waala Haewaan ya gaaRi ka nichla Hissah/ zeyr jism Hissah kamiinah/naa SHaa'estah zeyr gyaah ma^muul sey kam qiimat ya kiraayah leyna nichla tabqah zeyr jaamah nichli taeh ThañDa yaKH karna bheydi/KHufyah/KHufyah kaam karney waala taeh KHaanah KHufyah chaal/zeyr aab dhaara ya rau v. puTh ka goSHt kam aaSHkaara/kam ujaagar/pas maañdah/ pichhRi/taraqqi paziir underdeveloped: a. n. adna/bad baKHt/gira paRa SHaKHs/Haqiir/ hiich/kam zor adh paka/niim puKHt jaañgiya/zeyr jaamah hiich samajhna/kam aehmiyat deyna/ thoRa samajhna asl sey kam añdaazah/bahot kam añdaazah naa kaafi afSHa karna naa kaafi iñkeSHaaf/naa kaafi taSHhiir underestimate: v. a.

v. v. a. a/adv.t. v. n. jaR KHodney waala/naqab zan/ KHufyah taur par kamzor ya bar baad karney waala beyKH kani underminer: undermining: undermost: underneath: a. n. underpants: underpart: underpass: underpin: n. n. a. v.t. n. a. chhupa hu'a/madfuun/GHaer qaanuuni/KHufyah zamiin doz/zeyr e zamiin zeyr e zamiin kamrah ya raastah chhoTey qad ka/kam namu/Thiñgna zeyr SHajri âiyaar aanah/makkaar aanah/poSHiidah/ raaz daar aanah poSHiidah/raaz daar aanah niichey paRi hu'i/Teyk deyney waali taeh deyna/kisi chiiz key niichey duusri chiiz ka rakhna niichey rakhi ga'i chiiz kiraa'ey ya paTTey par deyna kisi chiiz key niichey hona/ niichey waaqe^ hona aehmiyat zaahir karna/KHat kaSHiidah karna/ zor deyna KHat kaSHiidah adna ôhdey daar/ajiir/maa taeHt/mulaazim nichla hoñT asaasi/bunyaadi v.t.t. beyKH kani karna/bunyaad ka KHokhla karna/ ghun laga deyna jaR kaaTna/jaR KHodna/ niist o naa buud karna/kamzor kar deyna/ nuqsaan pahoñchaana/seyñdh lagaana/ surañg lagaana n. . n. far o tar/kam tariin/zeyriin prep. a. n. niichey/nichli taraf/taeHt/zeyr jisey zaruurat sey naa kaafi KHoraak mili ho jaañgiya/zeyr jaamah jism ka nichla Hissah pul key niichey raastah/zeyr raastah sahaara deyna/taa'id karna/taqwiyat deyna/ Teyk lagaana undernourished: a. n.t/i.underground: underground: underground: undergrown: undergrowth: underhand: underhanded: underlaid: underlay: underlay: underlet: underlie: underline: underline: underling: underlip: underlying: undermine: a. a.t. adv. v. n.

v. a. a. n. understanding: n. n. n. underproduction:n.t. a. v.t. a. understanding: a. n. n. underrate: underripe: underrun: underscore: underscored: undersell: undershirt: undershoot: undershrub: underside: undersign: undersigned: undersize: underskirt: undersoil: undersong: understand: v.t. n.t. n. v. v. v.) hadaf par niSHaanah nah laga sakna buuTa/buuTi/chhoTi jhaaRi/zeyr iiñ buuTi kisi chiiz ki nichli sataH ya nichla Hissah dast KHat sabt karna/ zeyr e dast KHat karna raaqim ul Huruuf/zeyr dast KHati kotaah qaamat/past qad/Thigna saari key niichey paheñney waala laehñga tabaq zeyr iiñ/zeyr iin sataH eyk zeyli naGHmah/baen us sutuur ma^aani/ poSHiidah matlab buujh leyna/maqsad samajhna/ matlab samajhna/paehchaañna/samajhna qaabil e faehm/samajh meyñ aaney waala jaañney key taur par/ qaabil e faehm añdaaz meyñ âaqil/basiir/burd baar/ fahiim/samajh daar/zehiin âql/basiirat/burda baari mazhar/faehm/ firaasat/gayaan/idraak/hoSH/maGHz/ mat/qaraar daad/samajh/samjhotah/zehaanat idraak sey/mufaahmat sey/samajh buujh sey kam bayaani karna/ghaTa kar bayaan karna underprivileged:a. paa'ey/sahaarey/Teyk/thuuniyaañ dabey dabey añdaaz meyñ peySH karna zimni qissah kam mustafiiz ma^muul. talab ya iste^daad sey kam paeda waar/zeyr paeda waar kam aañkna/kam qiimat lagaana/ SHaraH muqarrar karna adh kachra/adh paka/niim puKHtah niichey sey baehna.t.t.i. guzarna ya guzar jaana aehmiyat zaahir karna/numaayaañ karna/ ubhaarna/zor deyna jis key niich KHat laga ho/numaayaañ/ zaahir auney pauney beychna/kam daamoñ beychna/ sasta beychna banyaan(f. v. v. . understandable: a.t. understandingly:adv.t.underpinning: underplay: underplot: n. understate: v. understandably: adv.

kam bayaani/ghaTa kar bayaan karney ka âmal farz kiya hu'a/muqaddar/ paehley sey maana hu'a v. v. undetermined: undeterred: undeveloped: undeviating: a. a. n. n.t. n. n. n. n. a. a. a. a. aamaadah ho jaana/aamaadah hona/ baar uThaana/eKHteyaar karna/haami bharna/ qaul deyna/qubuul karna/koSHiSH karna/ zamaanat deyna/zimmah leyna n. understood: undertake: a. a. undesirableness: n. jo kisi kaam karney ka zimmah ley/ taabuut bar daar kaam/kaar/ko'i kaam/muhim/zamaanat daba daba laehjah/dhiima laehjah/ halka rañg/maddhim lauTti laeher/lauTti mauj halka mol/kam qiimat lagaana/ qiimat ghaTaana kam aañkna/kam qadri/kam qiimat banyaan aab doz/paani meyñ Duuba hu'a/zeyr e aab jaañgiya ausat sey kam wazan/kam wazan/ wazan ki kami jaRi buuTi yaañ/zeyr jañgal âalam e arwaaH/jahañnum/paa taal taeHriir meyñ laana/zamaanat deyna biimah daar/biimah kaar/biimey waala bila isteHqaq/GHaer Haq daar/ GHaer mustaHaq/naa Haq/naa waajib bey leyaaqat/GHaer mustaHaq/naa laa'eq/ naa qaabil GHaer marGHuub/naa pasañdiidah/ naa munaasib/naa rawa/qaabil e e^teraaz naa marGHuubiyat/naa pasañdiidgi/ naa rawa pan naa marGHuubiyat/naa pasañdiidgi/ naa rawaa'i bila ta^iyyun/GHaer faeslah SHudah/ muzabzab saabit qadam pas maañdah GHaer munHarif undertaker: undertaking: undertone: undertow: undervaluation: n.t. n. n.understatement: n. . a.t/i. undervalue: undervest: underwater: underwear: underweight: underwood: underworld: underwrite: underwriter: undeserved: undeserving: undesirable: v. undesirability: n. n.

undiscriminating:a. undivided: undo: a.t/i. a. adv. undisguised: undismayed: undisolved: undisposed: undisputed: a.undignified: undine: undiplomatic: undirected: a. undisclosed: a. . a. akaarat kar deyna/kaa la^dam karna/ KHol deyna/kiya bey kiya kar deyna/ kiy'ey par paani pheyr deyna/suljhaana/ tabaah o bar baad kar deyna/waa karna n. a. v. a. auchha/bey wiqaar/chhichhora/ GHaer muyassar/naa zeyba jal pari KHelaaf e Hikmat/KHelaaf e masleHat beGHaer raeh bar/bey jeht/bey raah/ bey samt bey imteyaaz/kam biin añdha/bey tamiiz/kam biin/kam faehm/naa faehm/ naa samajh bey zabt/GHaer tarbiyat yaaftah/phuu'aR chhupa hu'a/maKHfi/poSHiidah/raaz daaruuñ naa qaabil e dar yaaft an deykha/an jaana/naa diidah/naa ma^luum añdha dhuñd/GHaer naaqid aanah/ naa qaabil e imteyaaz beGHaer chori chhupey/KHuley âam baa himmat/bila naa ummiidi khaRa jo faroKHt nah kiya gaya ho aaSHkaara/bey eKHtelaaf/bey nazaa^/ GHaer mutanaaza^ fiih/la kalaam/ musallam/zaahir aTuuT/bin baTa/GHaer muñqasim/puura/ saalim/sab undiscernable: a. bar baadi/tabaahi bila SHubhah/GHaer muSHtabah/la reyb/ musallam/yaqiini bila SHak o SHubhah/bil zaruur/SHartiyah/ yaqiini taur par GHelaaf haTaana/nañga karna/pardah haTaana kapRey utaarna/nañga karna bey kapRoñ ka/KHaam/nañga bey ja/fuzuul/GHalat/GHaer qaanuuni/ Had sey zeyaadah/naa Haq/naa ma^quul/ naa rawa/naa waajib/naa zeyba/zaa'ed halkorey leyta/laeher aata/laeher daar/ mauj zan undoing: undoubted: undoubtedly: undrape: undress: undressed: undue: undulant: a. undiscerning: a. v. n. a. a. undiscoverable: a undiscovered: a. a. v.t. a. a.t. undisciplined: a.

unenterprising: a. a. n.t. a. a. a. n. a.t. Dolna/halkorey leyna/laheraana laeher daar halkora/laher/tamawwuj mauj daar bey e^tedaali sey/bila sabab/ KHwaah ma KHwaah/naa jaa'ez âaq/farz naa SHinaas/GHaer mutii^/ naa farmaan/naa KHalaf farz naa SHinaasi sey/naa waajib taur par amar/an miT/daa'em/GHaer faani/laa zawaaal bila isteHqaaq/GHaer maksuubah/muft ka daar yaaft karna/KHodna/zaahir karna/ zamiin sey ukhaaRna alwahi/GHaer arzi/GHaer diinwi/ GHaer tabii^i/pur israar bey aaraami/bey chaeni/bey kali/bey qaraari bey aaraami sey/bey chaeni sey/bey kali sey bey chaeni/bey kali/ghabraahaT/izteraab/ pareySHaani aazurdah/bey aaraam/bey chaen/bey kal/ bey qaraar/bey taab/majbuur/muSHkil pasañd/ muztarib/pareySHaan kun GHaer KHurdni an KHaaya/naa KHordah GHaer murattab an paRh/GHaer mohazzab/ GHaer ta^liim yaaftah/jaahil/naa balad bila rukaawaT bey kaar/bey roz gaar/GHaer atlaaqi/ palañg toR/paRa bey kaari/bey roz gaari baar sey aazaad/ mazaaHmat ya rukaawaT sey aazaad bey añt/bey paayaañ/daa'emi/musalsal KHaali/naa maSHGHuul bey lutf/bey mazah/GHaer dil chasp GHaer roSHan KHayaal/jaahil/tañg nazar bey Hausalah/GHaer muhim ju/lakiir faqiir bey lutf/GHaer dil chasp uneatable: uneaten: unedited: uneducated: a. unenlightened: a. a. adv. a. a. a. a. a. n. a. unentertaining: a.undulate: undulated: undulation: undulating: unduly: undutiful: undutifully: undying: unearned: unearth: unearthly: unease: uneasily: uneasiness: uneasy: v. unembarrassed: a. a. adv. a. v. unemployed: unemployment: unencumbered: unending: unengaged: unenjoyable: a. adv. n. .

. a. unerring: unessential: unethical: uneven: a. a. unexpectedness: n.unenthusiastic: a. bey joSH/sard mehr naa qaabil e raSHk GHaer masaawi/GHaer mutawaazi/ GHaer yaksaañ/laa jawaab/naa bara bar/ naa kaafi/naaqis ajoR/bey masl/bey naziir/faa'eq/laa saani/ niraali/taaq/yagaanah/yakta bila SHak o SHubhah/bilkul waazeH/ GHaer mubham/saaf saaf GHaer mubham taur par/saaf saaf/ waazeH taur par bey KHata/bilkul durust/raast/yaqiini GHaer ahem/GHaer zaruuri GHaer aKHlaaqi GHaer durust/GHaer mustaqiim/ GHaer mutawaazi/KHurdura/naa ham waar/ uuñcha niicha/phuTkal/phuTkar/taaq GHaer masaawi taur par/ GHaer yaksaañ taur par GHaer masaawi pan/GHaer yaksaaniyat/ naa ham waari/naSHeyb o faraaz/ uuñcha niicha pan ahem waaqe^aat key beGHaer/bilkul ma^muuli/ GHaer ahem/sapaaT bey masl/bey naziir bey âeyb/bey nuqs achaanak/bila tawaqqo^/daf^atan/eyk dam/ eyka eyki/GHaer mutawaqqo^/KHelaaf e ummiid/ naa gaah/naa gahaañ/naa waqt achaanak taur par/naa gahaani/ tawaqqo^ key KHelaaf achaanak pan/naa gahaani an jaana/GHaer taeHqiiq o taftiiSH SHudah/ naa ma^luum an kaha/bila izhaar GHaer baliiGH ma^ni/GHaer moass'ar GHaer paak SHudah taazah kabhi nah murjhaaney waala/laa zawaal/ sada bahaar mudaam/nehaayat wafa daar/ qaabil e e^temaad/yaqiini unequalled: unequivocal: a. a. unexceptional: a. a. a. a. a. a. a. a. n. uneventful: unexampled: a. unexpectedly: adv. unevenly: unevenness: adv. unenviable: unequal: a. unexpected: a. unequivocally: adv. a. unexplored: unexpressed: unexpressive: unexpurgated: unfaded: unfading: unfailing: a. a.

a. adv. unfamiliar: a. a. n. unfashionable: a. a. bey iimaan/bey aKHlaaq/bey ja/ bey iñsaaf/GHaer âadil/GHaer yaksaañ/ GHalat/naa jaa'ez/naa munaasib/ naa muñsif aanah/naa waajibi GHaer munsif aanah taur par/ naa munaasib taur par âdam e insaaf/bey insaafi/naa munaasibat bey iimaan/bey wafa/daGHa baaz/naa durust/ wa^dah SHikan bey wafaa'i/daGHa baazi/wa^dah SHikni bey wafaa'i sey GHaer mutazabzab/musammam/ nah Dag magaaney waala isteqaamat sey/mazbuuti sey/ musammam taur par âjiib/ajnabi/añjaan/anokha/beygaanah/ bey jaana buujha/naa aaSHna/naa waaqif ajnabiyat/GHaer maanuusiyat/naa waaqfiyat ajnabiyat key saath/ GHaer maanuusiyat key saath KHelaaf e chalan/maqbuul tarz key KHelaaf alag karna/Dhiila karna/girah KHolna/ KHolna bin baap/Haraam zaadah/ jis ki asal ma^luum nah ho agam/âmiiq/athaah/bey Had gaehra/ laa iñteha/naa qaabil e añdaazah/ naa qaabil e idraak naa mowaafiq/naa musaa^ad/ naa saaz gaar naa mowaafiq taur par naa qaabil e âmal bey His/GHaer mutaa'ssir/saKHt dil/ sañg dil bey dardi sey/bey Hisi sey/ saKHt dili sey asli/bey takalluf/bey tasanno^/bila riya/ muKHlis/sachcha aazaad/GHaer paa bañd naa mukammal/naa tamaam naa aehl/naa qaabil naa mauzuuñ/naa zeyba unfairly: unfairness: unfaithful: adv. . unfalteringly: adv. unfamiliarity: n. unfavourable: unfavourably: unfeasible: unfeeling: unfeelingly: unfeigned: unfettered: unfinished: unfit: unfitting: a. a. unfaithfully: unfaltering: adv. a. unfasten: unfathered: unfathomable: v. adv. n. a.unfair: a. a. unfamiliarly: adv. a.t. unfaithfulness: n. a. a.

unfurl a flag: v. unfrequent: a. v. a. a. v. a. unhesitatingly: adv. n.t. a. unfortunate: a. v. a.i. a. a.t. ungodly: ungracious: ungrateful: unguent: unhallowed: unhappiness: unhappy: unhealthy: unheard: unhesitating: a. a. unfounded: a.) naadir ruukha pan laehraana/phaelaana jhañDa laehraana bey dharam/bey diin/gunaah gaar/paapi GHaer mohazzab/naa mehrbaan eHsaan fara moSH/kaafir ne^mat/ naa SHukra marham GHaer muqaddas GHam aazurdah/bey zaar/maGHmuum/naa KHuSH/udaas biimaar/GHaer mufiid/GHaer seHat mañd/ pur KHatr/rogi an suni GHaer mutaraddid bey pas o peySH/bila taraddud key bila taraddud GHaer muqaddas ghoRey sey utaarna gañdah/naaqis bey SHinaaKHt/naa ma^luum unforgettable: a. a. a.t. a. a. n. unfurl: v. . alag karna/Dhiila karna/ukhaaRna/utaarna khara/KHuSH aamaadaanah/naa gawaar saabit qadam bataana/kaehna/kholna/phaelaana khulna/phaelna GHaer muñtazir jisey bhulaaya nah jaa sakey/ naa qaabil e faraamoSH bey bahrah/bey chaarah/bad nasiib/bey nasiib/ bad baKHt/bad qismat/dukhiya/kam baKHt/ SHaamat ka maara/siyaah baKHt bad qismati sey bila asaas waswaas(m. unfounded fear: n. unfortunately: adv.t.t. unhesitantly: unholy: unhorse: unhygienic: unidentified: adv. unfriendliness: n. a.unfix: unflattering: unflinching: unfold: unfold: unforeseen: v.

uninspired: uninitiated: a. n. unintelligently:adv. unincorporated: a. adv. unintentional: a. a. uninfluenced: uninformed: a. unintelligibleness:n. n. uninhabited: uninhibited: a. eyk/muttaHidah wardi baa qaa'edah/baraabar/ham aahañg/ ham waza^/yaksaañ yak paehlu/yak tarfah yak paehluiyat(f. a. unintelligent: a. a. unintelligence: n. unintended: a. uninhibitedly: adv. a. unintelligibly: adv. a. a. . unilaterally: unimaginable: unimginative: unimpaired: adv. a.) yak tarfah taur par naa mumkin/naa qaabil e tasawwur bey taKHaiyyul bey kam o kaast/bey KHalal/bey nuqs bey iSHte^aal/ThañDa bey doSH/bey qusuur/ naa qaabil e ilzaam bil rok Tok GHaer aehmiyat adna/GHaer zaruuri/KHafiif/ma^muuli bila taraaqqi bey iKHteyaar GHaer mutaa'ssir añjaan/bey KHabar/naa waaqif naa qaabil e sukuunat GHaer aabaad/KHaali/ujaaR aazaad KHayaal aazaad KHayaali sey bey jaan/bey rañg/sapaaT GHaer tajribah kaar/laa îlm bey âql/jaahil/kuñd zehen jaahiliyat/kuñd zehni bey waquufi sey bey ma^ni GHaer faehmi naa qaabil e faehm taur par GHaer iraadi/naa daanistah GHaer iraadi/naa daanistah unilateralism: n. a. uninhabitable: a. unintelligible: a.unified: uniform: uniform: unilateral: a. unimpeachable: a. unimpassioned: a. unimpeded: unimportance: unimportant: unimproved: a. a.

a. uninvited: uninviting: union: unique: a. v. adv. uninterested: a. a. a. uninterruptedly:adv. aapas daari/eyka/itteHaad/meyl/ waeHdaaniyat/waeHdat aafaaqi/âam/âalam giir/jagat ûmuumiyat âalam/gaehaan/geyti/jagat/kaa'enaat/ kaun o makaan/kul/qudrat bey iñsaaf/bey jaa/zaalim bey insaafi sey/naa Haq bila kañghi/bikhra/GHaer mohazzab bad tamiiz/bey murawwat gum naam/naa ma^luum bila jaaney/naa daanistah/sahwan Haraam/mana^/GHaer qaanuuni/naa jaa'ez Habs beyja(m. a. a. uninterruptedness:n. a. bila iraadah/bila qasd bey sar o kaar/bey waastah bey lutf/GHaer dilchasp bila naaGHah/bil wqafah/lagaa taar/ mutawaatir musalsal taur par tasalsul bin bulaa'ey/GHaer mad^u/tufaeli bey kaSHiSH/GHaer dil kaSH añjuman/imtizaaj/ittefaaq/itteHaad/peywast/ SHiirazah bañdi/yagaangat achhuuta/âjiib/anokha/bey misl/bey naziir/ fariid/naadir/naweyla/niraala/waaHid/ yagaanah/yagaangat/yakta puura ittefaaq ikaa'i/eyk/fard/waaHid waeHdat/zael waaHid/waeHdaani/yagaanah eyka karna/joRna/madGHam karna/ muttaHed karna/zam karna juRna/juTna muttafiq/muttaHidah/muttaHid/ SHaamil/SHariik waasil uninteresting: n.t. a.) unlawful detention:n. a.i. n. n. a. . a. n. unison: unit: unit: unitary: unite: unite: united: united with: unity: universal: universality: universe: unjust: unjustly: unkempt: unkind: unknown: unknowingly: unlawful: n. uninterrupted: a. a. n.unintentionally:adv. adv. v. n.

unlearn: unleash: unless: unlettered: unlid: unlike: unlikely: unlikeness: unlimited: unload: unlocked: unlucky: v. a. a. a.t.t. v. .)/ kuñwaari(f.t. a. unmentionable: a. adv. a. a. v. a. unmistakeable: a. n. a. a.t. a. v. unmerciful: unmercifully: unmerited: unmindful: unmindfully: a. a.t. a. a. unmistakeably: adv. a. v. a. bhulaana khula chhoR deyna agar/taa waqt e keh GHaer paRha likha bey pardah karna/kholna muKHtalif an honi âdam e muSHaabehat bey añdaazah/bey Hesaab/GHaer maeHduud/ laa ta^daad utaarna khula/wa aafat rasiidah/bad baKHt/bad nasiib/kam baKHt/ kaRa/maeHruum/naa saaz gaar/naHs/sabz qadam/ SHuum/siyaah baKHt/zabuuñ bey lagaam/muñh zor/sar kaSH buzdilaanah/Dar pok/naa mard/naa muraad bad tamiiz bey adab chhaRa/GHaer SHaadi SHudah/kuñwaara(m. a. conj. a. unmitigated: a.)/mujarrad/naa katKHuda afSHa karna/qala^i kholna bey naziir/laa saani/phuT kachchi(saRak) bey joR/bey ma^ni/laGHw/mohmal GHaer SHaa'estah/naa munaasib naa guftni bey raHem/kaThor/saKHt/zaalim bey dardi sey/bey raeHmi sey bey jaa/naa laa'eq bey parwaah/GHaafil/mutaGHaafil GHaflat sey/laa parwaahi sey bey chuuk/sariiH/waazeH bila muGHaaltah qata^i unmanageable: unmanly: unmannered: unmannerly: unmarried: unmask: unmatched: unmetalled: unmeaning: unmeet: a.

unobtrusiveness:n. a. v. unnobjectionable:a. a. a. bad ma^aaSHi sey bey KHaliSH/bey khaTkey/bey rok/ bila muzaaHimat lañgar uThaana GHaer eKHlaaqi aTal/bey Harkat/GHaer mutaa'ssir/kaThor/ mazbuut bey niqaab kar deyna GHaer mutrib GHaer fitri/GHaer taba^i/masnuu'i/naqli/ paraagañdah/saaKHtah GHaer fitri taur par GHaer fitriyat/masnuu^i pan bey kaar/faaltu/fuzuul/GHGaer zaruuri bey kaar/bila zaruurat/naa Haq baye murawwataanah/KHealaaf e adab ghabra deyna/Hawaas baaKHtah kar deyna/uRa deyna GHaer numaayaañ bey SHumaar naa qaabil e e^teraaz naa qaabile muSHaahidah maKHfi/nehaañ/poSHiidah bey rok/GHaer chup chaap/KHaamoSH/SHaarmiila KHaamoSHi sey KHaamoSHi/muñkasir ul mizaaji faariGH/KHaali/paRa/suuna GHaer sarkaari an khula/bañd bey muKHaalifat/bey rok/bila muqaabilah GHaer munazzam maaKHuuz/naqli aazaad KHayaal bey maalik/laa waaaris bojh utaarna/gaThri kholna/KHaali karna unnaturalness: n. unnobservable: a. a. v. a.t. a. unoccupied: unofficial: unopened: unopposed: unorganised: unorignal: unorthodox: unowned: unpack: a.t. a. a.t. unneighbourly: a. unnerve: unnoticeable: unnumbered: v. adv. a. v. a. unnecessary: a. unnecessairily: a. a.t. a. unmolested: unmoor: unmoral: unmoved: unmuffle: unmusical: unnatural: unnaturally: a. unobserved: unobstructed: unobtrusive: a.unmitigatedly: adv. a. a. . a. unobtrusively: adv.

ajiiran/bad mazah/naa gawaar/talKH bey misl/bey naziir/laa jawaab/yakta naa qaabil e mo^aafi GHaer parlimaani GHaer farSHi/kachcha khuuñTi ukhaaRna GHaer aabad karna an deykha/samjh sey baahar adhuura/KHaam/naa mukammal ajiiran/naa gawaar GHaer mutma'in/pur sukuun añbaar uThaana naa marGHuub/naa pasiiñdiidah naa KHuSH gawaari sey chaSHmak(f. unravel: unreadable: unreal: unrealistic: unreason: v. unprecedented: a. a. n. a.t. unpleasentness: n. a. a.) chibilla/GHaer mohazzab GHaer maqbuul naa maqbuuliyat anokha/an suna/bey misaal bey iimaan/bey usuula/ibn ul waqt hañgaamah/hullaR naa yaab baañjh GHaer mowaafiq bey iSHte^aal/bila wajah GHaer matbuu^ah naa aehl bey SHak/bila Hujjat/bila SHubhah baGHaer chuuñ charaa key suljhaana/udheyRna paRhney key naa qaabil GHaer Haqiiqi/KHayaali KHayaali/naa mumkin bey istedlaal/diiwaañgi unparliamentary:a.unpalatable: unparalleled: unpardonable: a.t.t. unquestionably: adv. v. v. a. unperceivable: a. a. unprincipled: uproar: unprocurable: unproductive: unpropitious: unprovoked: unpublished: unqualified: a. a. a. a. . a. adv.t. a. unquestioningly:adv. unpolished: unpopular: unpopularity: a. unpaved: unpeg: unpeople: a. v. a. n. a. unperfect: unpleasant: unperturbed: unpile: unpleasent: unpleasently: a. a. a. n.)/rañjiSH(f.

a. a. a. a. a. a. a. a. a. a. n. a.t. a. n. a.unreasonable: unrelenting: a. a. a. unremittingly: adv. .t. a. v. a/n. a. a. unreliable: unremitting: a. a. a. a. v. a. bey tuka/naa ma^quul/naa rawa/uuT paTaañg musir musir pan sey baat ka kachcha/bad diyaanat/ bey wafa/bey sar o pa/kachcha an thak/lagaa taar/musalsal laga taar/mustaqil/taabaR toR bey nadamat muKHlis aazaad/bey qaabu khula kachcha/KHaam kholna/wa karna SHorah puSHt GHaer durust/naa maeHfuuz bad zaa'eqah/naa gawaar bey maraam/bey parwaah kuDhab an deykha bey kaar/naa kaarah/nikamma paa'oñ ukhaaRna bey kal/bey qaraar/Daañwaan Dol pareySHaan kun anaaRi/bey hunar faatir/KHaam/naa qis futuur aazaad KHayaal/bey dard/bey raeHm/zaalim an kahi/bahot bura/haul naak alal Tappu/boda/kam zor/mutaraddid bila âeyb kachcha/saadah Dag mag/kachcha/subuk sar bey Had/bila rukaawaT/kasiir/waafir jaari/mustaqil/naa qaabil e rukaawaT unrelentingly: adv. unrepentant: unreserved: unrestrained: unrestricted: unripe: unroll: unruly: unsafe: unsavoury: unscrupulous: unseemly: unseen: unserviceable: unsettle: unsettled: unsettling: unskilled: unsound: unsoundness: unsparing: unspeakable: unstable: unstained: unstamped: unsteady: unstinted: unstoppable: a. a.

t. a. until and unless:adv. a. conj. unsuitable: unsullied: unsung: unsurpassed: unsuspected: unsuspecting: a. bey subuut/GHaer musaaddiqah naa kaam/naa kaamiyaab naa kaami sey an ghaR/an meyl/bey hañgam/bey joR/ naa laa'eq/naa munaasib mubarra bey naam bila sabqat GHaer maSHkuuk GHaer maSHkuuk/bila SHubhah ruukha GHaer muñtazim GHaer zaki/jaahil/kora jañgli suljhaana fitri/jaahil/kora bey eHteyaat/GHaafil/laa ubaali bey parwaa'i sey/bey sochey hu'ey bey qariinah/maela kuchaela/phuu'aR pan ka kholna Hatta keh/jab tak/taa/ taa waqtey keh/tak jab tak bey waqt/GHaer muñtgazir/naa ma^quul/ naa mauzuuñ/naa waqt an thak bey takaan achhuuta bila kaañTa dukh sey mubarra jhuuTa/kaazib baat ka kachcha/bey e^tebaar/ KHaa'in/naa qaabil e e^tebaar jhuuT jhuuTa/kaazib unsuccessfully: adv. a. a. a. v. untimely: untiring: untiringly: untouched: untrammelled: untroubled: untrue: untrustworthy: untruth: untruthful: a.unsubstantiated:a. . a. a. a. unsuccessful: a. a. a. v.t. a. adv. a. a. a. n. a. unsympathetic: a. a. unsystematic: untalented: untamed: untangle: untaught: unthinking: unthinkingly: untidy: untie: until: a. adv. a.

prep. a. a. n. a. v. a. n.t. v.t. a. adv. v.t. v. n. a. n. a. adv. a.untutored: untypical: unused: unusual: unusually: unvarying: unveil: unveiled: unwanted: unwary: unwariness: unwavering: unwaveringly: unwell: unwholesome: unwilling: unwittingly: unwonted: unworkable: unworthy: unwrap: unwrapping: unwritten: unyielding: unzip: up: up to: upbeat: upbraid: upbraiding: upbringing: upcheer: a. adv. a. a. a. v. a. n. a. a. a.t. a.t. a. kora anokha/GHaer ma^muuli/naadir/ niraala/SHaaz GHaer musta^mal/kora/paRa anokha/GHaer ma^muuli/GHariib/naadir/ niraala/SHaaz KHelaaf e ma^muul GHaer mutaGHaiyyar pardah uThaana bey pardah bey maañga/bey talab/bey zaruurat bey eHteyaat bey eHteyaati aTal/mustaqil mizaaj/saabit qadam aTal pan sey/mustaqil mizaaji sey/ saabit qadmi sey bad Haal/biimaar/mariiz ajiiran bey dil/naa KHuSH/naa raza mañd naa daanistah taur par KHelaaf e dastuur/naadir nah chalney waala naa laa'eq/naa qaabil afSHa karna afSHaa'i saadah bey faez/kaRa "zip" kholna uupar baraabar/Hatta/is qaabil/taa/tak dil baehlaaney waala phaTkaarna sar zaniSH par wariSH/tarbiyat himmat baRhaana .

)/SHaehriyat(f. n. âñqariib honey waala bey jhijhak/khara/saaf go aaSHob/iñqelaab tawaa'ef ul muluuki muSHkil nigah daari Haami(m. a. a. n. prep. a. a.t. n. a. uphill: upkeep: upholder: upmarket: upon: upper: upper hand: upper floor: upper storey: uppity: upright: uprightly: uprightness: uprising: uproar: uproot: uprooting: upscale: upset: upset: upside-down: upshot: upturn: upturned: upward: urban: urbanity: urbane: urea: n. a/adv.t. a. a.upcoming: upfront: upheaval: a. n. n. n. v. n. a. v. a. âadil/khaRa/qaa'em/siidha/mustaqiim/ raast baaz/ûmuudi adv. âadilaanah âdaalat/durusti/isteqaamat/raasti baGHaawat/SHoriSH/tuGHiyaan afra tafri/balwa/hañgaamah/hullaR/ qeyaamat/GHoGHa/SHaGHab/SHor/talaatum/udham qala^ karna/ukhaaRna biiKH kani/iñtizaa^ maehñga/qiimti ghabraahaT paeda karna/ulaT pulaT karna/ulaTna ghabraaya/pareySHaan/paT digar guuñ/zeyr o zabar añjaam/natiijah aaSHob/tawaa'ef ul muluuki paT chaRhta/ubharta SHaehri murawwat(f.) mohazzab maddah e peySH aab . a. n. a. n. n. a.) maehñga/qiimti baala/par/uupar fauqaani/uupar ka baala dasti/qaabu baalah KHaanaah/uupri mañzil baalah KHaanaah/baam/uupri mañzil gustaaKH/KHud sar/maGHruur (general) upheaval:n. n. n.

t. v.) muutna/peySH aab karna peySH aab jhumka(m.)/GHasb/qabzah GHaasib(m. v. a. n. a. n. a.t. n. n. n. a.)/zaruurat(f.)/bartan(m. adv. a.urge: urge: urgent: urgently: urgency: urinate: urine: Ursa Major: us: usable: usage: use: use: (in)use: used: (get)used: used to: used up: useful: usefulness: useless: v.) baasan(m. . n. pron. a. n. a.)/bhaañDa/zarf uselessly: usher: usual: usually: usurp: usurpation: usurper: usurer: usury: utensil: adv.i.)/suud KHor(m. n. n. v.t. n. v.i. taakiid karna/zor Daalna chaahat/KHwaahiSH ahem/fauri/laazmi/zaruuri bil zaruur/taakidan chaah(f. n. a. v.) Haraam KHor(m. n. adv.) suud KHori(m.) ham qaabil e iste^maal âadat/dastuur/Dharra/iste^maal/ moHaawirah/rawaaj/tarwiij âadat Daalna/faa'edah uThaana/ iste^maal karna/kaam meyñ laana/KHarch karna faa'edah/iste^maal/kaam/kaar raa'ej puraana âadat paRna âadi/KHu gar musta^mal faa'edah mañd/kaar aamad/mufiid/suud mañd faa'edah âbas/akaarat/baatil/bey huudah/bey kaar/ bey suud/bey taasiir/fuzuul/naa kaarah/ nikamma/raddi Haasil nah Husuul naqiib raa'ej/rasmi aksar/ûmuuman GHasb karna/haRap karna/qabzah karna dast burd(f. a.t.

t. n.) bachchah daan/dharan/raeHm/yuuni ifaadi/ifaadiyat/ifaadiyat pasañd ifaadiyat pasañdi faa'edah/kaar/sarfah faa'edah uThaana/iste^maal karna qaabil e iste^maal iste^maal aaKHiri/iñtehaa'i aaKHir/Had/Hatt ul imkaan/iñteha ka Hadd e aaKHir KHayaali jañnat/misaali dunya/ misaali mo^aaSHrat KHayaali/misaali/taKHaiyuli misaali iSHtiraakiyat KHayaal parasti/musleHaanah joSH KHayaal parast SHaKHs misaali/tasawwur parastaanah chhoTi si thaeli/KHuliyah thaeli numa kulli/mukammal/mutlaqan/nira/qata^i/ sara sar aawaaz nikaalna/ada karna/bolna/kaehna/ zabaan par laana kaha ja skaney waala/qaabil e ada bol/bolney ka fe^l/farmuudaat/irSHaadaat/ laeHjah/nigaariSHaat/talaffuz bil kul/maeHz/parley darjey ka aaKHiri/ba^iid tariin/bisaat bhar/ GHaayat darjah/Hatta ul imkaan/iñtehaa'i Halaq ka kauwwa Halaq key kauwwey key muta^alliq biiwi ka qatl/zan kuSHi biiwi ka bañdah/zan muriid/zan parast zan muriidi/zan parasti utilitarianism: n. a. . n. n. utopian socialism:n. v. n. n. a. a. n.utensils: uterus: utilitarian: n. n. a.t. a. utopianism: utopist: utopistic: utricle: utricular: utter: utter: utterable: utterance: utterly: uttermost: uvula: uvular: uxoricide: uxorious: uxoriousness: n. a. n. n. utility: utilise: utilisable: utilisation: utmost: utmost: utmost point: utopia: utopian: n. v. adv. a. a/n. a. a. n. a. mataa^(f. a.

a.)/ ta^tiil(f.) vacant: vacantly: vacantness: vacate: vacation: a. n. jadriin kaariyat Tiika(m. a.)/waqfah(m. n. adv.t. n.) jof/KHala KHala bañd bayaaz/kitaab chah aawaarah/bey kaar/KHaanah badoSH/saelaani vacuum packed: a.)/ruKHsat(f.)/mohlat(f. vade mecum: vagabond: n.t/i.i. n. n. v. bey KHayaali/fursat/guñjaa'iSH/jagah/ jof/KHaali asaami ya ôhdah/KHaali pan/ KHaali maqaam/SHigaaf ya daraz/suuraaKH faariGH/GHaer aabaad/GHaer maqbuuzah/ KHaali/laa waaris/mo^attal/sapaaT/suuna/tihi bey ma^ni taur par/GHaa'eb dimaaGHi sey KHaali pan/khokhla pan chhoR deyna/KHaali karna/tark karna chhuTTi(f.) Tiikah lagwaaney waala Dagmagaata hu'a Dag magaana/GHaer mustaqil hona/ghaTna baRhna/ laR khaRaana/taraddud karna/TeyRha meyRha chalna Dag magaahaT/laR khaRaahaT/pas o peySH/ taraddud/tazabzub muzab zab bey KHayaali/jof/KHaali pan/KHala chhoTey chhoTey suuraaKH sey bhara/khokhla aeHmaq/bey maGHz/ghaamaR bey maGHzi(f. n. n. vacationist/vacationer:n. n. a. a. jadriin kaari karna/Tiika lagaana a. n. chhuTTi manaaney waala/ta^tiil guzaar/ ta^tiil guzaarney waala vactionless: vacationland: vaccine: vaccinal: vaccinate: vaccinatory: vaccination: vaccinee: vacillant: vacillate: vacillation: vacillating: vacuity: vacuolate: vacuous: vacuousness: vacuum: a. a.vacancy: n. a. v. . bey ta^tiil KHuSH numa aur musarrat baKHSH êlaaqah/ tafriiH gaah/maqaam e ta^tiil Tiika Tiika lagaaney key muta^alliq v. n.

n. v. n.t. a. a. (in)vain: vainglorious: a. vaguely: vagueness: vail: vail: vain: adv.)/furj(f. n.)/jhaalar . lafañga vainglory: vainly: vair: n. n. n.)/ GHelaaf(m. a. n.)/niyaam(f. a. n. Diiñgiya/laaf zan/SHeyKHi KHora vainglorious fellow:a. aawaarah gard/bad ma^aaSH/dar badar/har jaa'i/ luchcha/riñd aawaarah gardoñ ka/aawaarah mizaaj anokha/Daañwa Dol/KHud sar anokhi Harkat/KHud sari/mauj/sanak/tarañg/ talawwun mizaaji/waehm añdaam e nehaani(f.vagabond: vagabondish: vagarious: vagary: vagina: vaginal: vaginate: vaginectomy: vaginismus: vaginitis: vagrancy: vagrant: vagrant: n. n. adv. a. n. n. Diiñg/itraahaT/KHud sataa'i/laaf zani/ riya kaari bey adbi sey/ghamañD sey eyk taraH ki gilaehri(f. a.) furj ka/GHelaaf numa furji/GHelaaf daar/niyaami furji jarraaHat furj ki sukRan furji KHaariSH/furji suujan aawaarah gardi/aawaargi/KHaanah badoSHi/ kuuchah gardi aawaarah/bey Thikaana/KHaanah badoSH/ man mauji/saelaani aobaaSH/aawaarah gard/ maara maara phirney waala/ maTar gaSHt karney waala/ man mauji/nikamma KHaanah badoSHaanah bey ma^ni/bey saropa/dhuñdla/GHaer waazeH/ gol mol/kachcha/maañd/maddhim/maSHkuuk/ mubham/paraa gañdah mubham taur par ibhaam/iltibaas/dhuñdla pan/para gañdgi Duubney deyna/niichey laana ya giraana/ ta^ziim key li'ey Topi utaarna en^aam/riSHwat bey asar/bey faa'edah/dikhaawaTi/ghamañDi/ jhuuTa/KHaali KHoli/khokhla/KHud biin/kora/ maGHruur/SHeyKHi baaz/tihi/zaa'ed akaarat/bey bunyaad/bey faa'edah/bey kaar/ bey Haqiiqat/fuzuul/laa Haasil/raa'egaañ/subuk vagrantly: vague: adv. a.

musaehri jhaalar aaraa'iSHi/jhaalar daar darrah/waadi alwidaa^/KHaer baad ruKHsat(f. a. n. validification: n.)/sabaat(m.valance: valanced: vale: vale! valediction: valedictory: valence: valency: Valencia: valerian: valet: n.)/jaam daani(f. n. n.t.t. valiant: valiantly: valiantness: valid: a.) qadr/zarfiyat zarfiyat(f. n.)/subuut(m. n.)/gaehraa'i(f. validity: validly: valise: vallate: vallation: vallecular: valley: vallum: n.) jawaazan/Thiik Thiik buqchi(f. . n. intj. a. a.)/ waadi(f. adv. n. valiancy/valiance:n. validate: validation: validify: validified: v.) ruumi fasiil/ruumi Hisaar valetudinarian: a.) jawaaz(m. n.)/widaa^i(f. n.) balansiya baal chhaR/jiñs e suñbul KHaadim e SHaKHsi/mulaazim/naukar biimar sifat/rogi jañnat meyñ SHiidoñ ki jagah bahaaduri/dileyr/Hausalah mañdi bahaadur/dil aawar/dileyr/Hausalah mañd/ jari/niDar/SHujaa^ bahaaduri sey bahaaduri/bal/dileyri/jur'at/SHujaa^at/ taaqat aa'ini/durust/Haqiiqi/jaa'ez/ma^quul/ mazbuut/mo^tabar/mustaHkam/pakki/ saabit/saHiiH/Thiik jawaaz deyna/tausiiq karna durusti/jawaaz kaari/seHat/tausiiq jawaaz deyna tausiiq SHudah tausiiq(f. n. Valhalla: n. n. a. v. a. a. n. n.)/chhoTi peyTi(f.) KHitaab e widaa^i(f. adv.) kaasi/pyaalah numa fasiil/fasiil kaari/meyñDh/mor chah/ mor chah bañdi jhurri daar ghaaTi(f.)/murGH zaar(m.

valuer: valuta: valvate: valve: vamose: vamp: vamp: vamp: vampire: n.)/mol(m.t. n.)/dileyri(f.t.)/ mardaangi(f. a.t. adv.)/ ifaadiyat(f.)/jawaañ mardi(f.)/ qadr(f.) bahaadur aanah/dileyr aanah/SHujaa^ aanah mirgi ki dawa beySH baha/beySH qiimat/faaKHir/ giraañ qiimat/kaar aamad/maehñga/ mufiid/qaabil e qadr/qaabil e eHteraam/ qiimti beySH qiimat/giraañ qiimat/maehñga pan/ qiimat aañkna/añdaazah lagaana/qiimat lagaana aañkney waala/taKHmiin kaar muqarrarah qiimat/taKHmiin kaari taKHmiini/taSHKHiisi aehmiyat(f.)/niDar pan(m. . v. n. qiimat muqarrar karna qiimat bañdi dileyri(f. a. n. valuelessness: a.)/KHuun aaSHaam/KHuun KHwaar/ saffaak iñsaan valuableness: valuate: valuator: valuation: valuational: value: n.)/SHujaa^at(f.)/qiimat(f. a.)/himmat(f. v.valorise: valorisation: valour: valorous: valorousness: valorously: valporate: valuable: v. n. n.)/ifaadah(m. a. n. n.)/maaliyat(f. value: valued: valueless: v. v.) aañkna/eHteraam karna bahot maqbuul ya moHtaram/ aañka ya jaañcha hu'a bey masraf/bey qadr/bey wuq^at/ KHaak/naa chiiz bey masrafi/bey qadri/bey wuq^ati/ nikamma pan taKHiiminah kaar qadr e mubaadlah darrah daar dar/dariichah bhaag jaana/chal deyna joR/peywañd banaana/gaañThna/ghaRna âiyaarah/qaHbah chamgaadaR(f. n.t.)/daam(m. a.) bahaadur/dileyr/jawaañ mard/mañchala/ niDar/SHujaa^ bahaaduri(f.t. n. a. a. n. n.)/jiyaala pan(m.

a. a. v. vane: vanguard: vanish: vanish: vanisher: n.t. Vandyke brown: a. v.)/KHuun KHwaari(f.i. . vantage point: n. n.) bañd chhakRa/ saamaan ley jaaney waali gaaRi agli saf GHaarat gar/muKHrib GHaarat gari/luuT maar/taehziib sozi/ taKHriib e barbari GHaarat karna/taehziib sozi karna chhoTi nokiili DaaRhi gaehra bhuura rañg diid baan/murGH e baad numa/samt numa âlam bar daar/haraawal dastah/peySH peySH/ qaraawal/saf e auwwal GHaa'eb hona/ma^duum hona/miT jaana GHaa'eb hona/miT jaana/ma^duum hona GHaa'eb honey waala/miT jaaney waala ma^duumi nuqtah akaR/âjab/faKHr o naaz/GHuruur/ KHud numaa'i/siñghaar baTwah/ tun phun/zo^m siñghaar ki buqchi GHaalib aana/haraa deyna/paspa karna haara hu'a/paspa/maftuuH/maGHluub faateH/GHaalib/hara deyney waala bar tari/faa'edah/fauqiyat/tafawwuq maqaam afzal maqaam afzal bey jaan/bey lutf/bey mazah/bey ras/ phiika/siiTha/ThañDa bey lutfi/KHuSHki/phiika pan/siiTha pan bhaap/buKHaaraat/dhuñd buKHaaraat za/tabKHiiri SHeyKHi KHora baatuuni/bakki/Diiñgiya/laa zan/ SHeyKHi baaz bhaap bañna/buKHaar ban jaana/ GHaa'eb ho jaana/hawaa meyñ uR jaana Vandyke beard: n. n. v.t. v.) KHuun aaSHaami(f. n. n. vapid: vapidity: vapour: vapourific: vapourer: vapouring: vapourise: a. adv. a. n. n. n. n.vampire bat: vampirism: van: van: vandal: vandalism: vandalise: a. KHuun chuus cham gaadaR(f. vanishing point:n. v. vanity case: vanquish: vanquished: vanquisher: vantage: n.i. n. a. vantage ground: n. vanity: n.t. n.

) bu qalmuuni/nau^/SHakl bu qalmuuni muzaahirah/rañga rañg tamaaSHah mutafarriq zaKHiirah taraH taraH ka cheychak Tiikah lagaana chitti chitti daar patthar(f. n. varicosity: varicotomy: varied: variedness: variegate: variegated: variegation: varier: variety: variety show: n.) tafsiiri varicose vein: n. buKHaar ban kar uRney waala/ buKHaar banaaney waala bakwaas/gap/laaf gazaaf/ zabaani jama^ KHarch baadal sa/GHaer Haqiiqi/KHayaali/mauhuum gawaala mutaGHaiyur/mutalawwin/nit naya/ qaabil e taGHaiyur taGHaiyur paziiri taGHaiyur farq/eKHtelaaf/naa ittefaaqi/taGHaiyur badal paziir/muKHtalif/munHarif/mutaGHaiyur eKHtelaaf/farq/inHeraaf/tabdiili/tarmiim pach rañga phuula hu'a/suuja hu'a/varam daar suuji hu'i rag suujan suuji rag ki jarraaHat bhaañt bhaañt ka/bu qalmuun/muKHtalif/ eKHtelaafi bu qalmuuni/taGHaiyuri kaefiyat muKHtalif qism bana deyna/ rañg ba rañg karna bu qalmuun/dhabbey daar/rañg ba rañg/ rañga rañg bu qalmuuni/rañg ba rañgi/rañga rañgi badalney waala(m. a. n. n. a.vapouriser: vapouring: vaporous: vaquero: variable: variableness: variablity: variance: variant: variation: varicoloured: varicose: n.t. n. n. n. a. n. v. a. n. n. n. a. variety store: n. variform: variola: variolate: variole: variolite: variorum: n. a. n. . n. a. n. n. v. n.t. n.

n.t. v. a/n. n. v. a. n. Vatican: vaticinate: vaudeville: vaudevillian: vault: vault: n. a. n. a.t. n. v. n. n. n. adv.i. a. n. n. n. bhaañt bhaañt/juda juda/ka'i/ka'i eyk/ muKHtalif/muta^addid/taraH taraH key alag alag tariiqoñ sey bhaañt bhaañt ka phuuli rag/suuji rag bad ma^aaSH/chaakar/GHulaam/ HaaSHiyah naSHiin/KHaadim muuzi/zarar rasaañ jaan war chamak/jila/mulamma^ kaari/rauGHan/ zaahiri Tiip Taap aaraastah karna/chamkaana/liipa poti karna/ sajaana añdar ko muRa hu'a gaad ki taeh badal deyna/dikhaawey/SHakl badal deyna badal jaana/inHeraaf karna jismaani rag/nas nas daar/rag daar naali daar/nas daar/rag daar baadiah/gul daan/zarf nutfey ki naali kaaTna nutfey ki naali ki jarraHat jaa giiri asaami/mazaare^/ra^iyat/taabe^ GHulaami/jaa giir/ jaa giir daar aanah nizaam ki lagaan daari bey karaañ/GHaer maeHduud/wasii^/zabar dast baRa bartan/naañd/piipa/Tañki rañg pakka rañg ilhaami/nabwi/paeGHambar aanah papaa'ey ruum ka darbaar/papaa'ey ruum ka ghar peySH go'i karna GHinaa'i naaTak/pach meyl tamaaSHah tamaaSHah karney waala guñbad/meHraab/qabbah/qaus/qausi ta^miir/ zamiin doz taeh KHaanah chhalaañg/jast/kuud/phaañd/zaqañd vatic/vatical: a. v. v. n.t. n. n. .t. n. n. a.various: variously: varisized: varix: varlet: varmint: varnish: varnish: varus: varve: vary: vary: vas: vasal: vascular: vase: vasectomise: vasectomy: vassal: vassalage: vast: vat: vat: vat dye: a.

n.i.i.) sawaari ka chhupaana/Dhaañkna/ Hejaab karna/pardah karna burqa^ pahenna/neqaab oRhna/pardah karna valuting horse: n.vault: vault: vaulted: vaulting: v.i. v. n. v. n. a. kamaan banaana jast lagaana/kuudna/phalaañgna meHraabi/qabbah daar meHraabi îmaarat/meHraabeyñ/qabbah daari warziSH ki ghoRi Diiñg/SHeyKHi Diiñg haañkna/itraana/SHaan jataana/ SHeyKHi baghaarna haraawal Diiñg haañkney waala/SHeyKHi sey pur SHeyKHi bachhRa/bachhRey ka goSHt KHatt e Haamil/samtiyah badal jaana/haTna/samt badalna badal deyna/ghumaana/moRna/pheyrna/ phiraana/rawiSH badalna rassah Dhiila karna/zañjiir Dhiili karna aawaarah gardi karna/susti karna nebaat KHor/sabzi KHor nebaat/sabzi/tarkaari sabzi KHor sabzi KHori ka falsafah baRhna/bey Hisi aab o gayer/âmal e ruu'idgi/ nabaataat/sabzah bey jaan/Dhiila/maryal GHalbah/haejaan/saKHti/sar garmi/ SHiddat/teyzi/zor joSHiila/saKHt/sar garm/SHadiid/ teyz mizaaj josh sey/SHiddat sey/tuñdi sey gaaRi(f. v. v. n.i.t.)/markab(m.t. n. vaunt: vaunt: n. n. a. n. n.i. vaunted: vaunting: veal: vector: veer: veer: veer: veg out: vegan: vegetable: vegetarian: a. . vaunt-courier: n. vegetate: vegetation: vegetative: vehemence: vehement: vehemently: vehicle: vehicular: veil: veil: v. a. v. v.t.)/sawaari(f. v.)/wasiilah(m. v. adv.i. n.t. vegetarianism: n. n. a.

n. n.)/nas(f. n. n. a. n.)/reySHah(m. n.) paa'oñ gaari jaldi/raftaar/samti raftaar/sur^at/ tarraarah/ûjlat maKHmal maKHmal/latiifah/reySHmi kapRa maKHmali maKHmali ham waar/KHuSH gawaar/maKHmaliiñ/narm nas/wariid paesey ka laalchi/qaabil e KHariid/ riSHwat KHor/zamiir faroSH/zar parast hawis e zar/tama^/zamiir parasti/ zar parasti rag bañdi beychna/khullam khulla bayaan karna/ SHaae^ karna KHariidaar/muSHtari bikaa'u/faroKHtni beychney waala/faroSHiñdah/pheyri waala/ saudey waala KHaan daani duSHmani/KHuuni badlah/ raqaabat . n. a. n. v.t. a. a. n. n. a. n. burqa^ poSH/chhupa/dar pardah/neqaab poSH burqa^/neqaabi kapRa dhaari(f. n. a. aaR/burqa^/chaadar/Hejaab/jhilli/neqaab/ oT/pardah/paT goSHah nation eKHteyaar karna/ raahibah bañna a. v. n.veil: (take the) veil: veiled: veiling: vein: vein: veined: veinous: velar: velate: veld: velitation: vellum: velocipede: velocity: velour: velvet: velveted: velutinous: velvety: vena: venal: venality: venation: vend: vendee: vendable: vender: vendetta: n.)/raq(m. n. a.)/ tariiqah/tarz/wariid dhaari Daalna dhaari daar/nas daar/nasoñ waala/rag daar dhaari daar/nas daar/nasoñ waala/ rag bhara/wariidi GHiSHaa'i jhilli daar ghaas ka maedaan jhaRap/nazaa^ chamRey ki jhilli(f.)/rag(f. n. a.t. n.

a. n. venetian blind: n.)/sum(m. venge: vengeance: vengeful: venial: venial sin: veniality: venially: venin: venison: vennel: venom: venomous: venomousness: venose: v. n. a. venereal disease:n.) nasoñ waala venerability: venerate: venerated: veneration: venereal: n. n. a. n. n. adv. v.)/zaehr(m. n.) bis(m. n. n. n. a. . n.vendible: vendor: vendor theft: vendue: veneer: venerable: a. n. n. n.)/zaehriila pan(m. a.t. n.t.) bis daar/buGHz bhara/kiinah par war/ zaehriila kiinah parwari(f. adv. a. venereology: venery: venery: n. bikaa'u/faroKHtni beychney waala/faroSHiñdah/pheyri waala/ saudey waala maal ki chori niilaam dikhaawa/uupri parat/uupri numaa'iSH âtiiq/buzurg/moHtaram/mutabarrak/puraana/ qadiim/qaabil e eHteraam/sin rasiidah/ waajib e ta^ziim âzmat/Hurmat/taqdiis/ta^ziim eHteraam karna/puujna/taqdiis karna moHtaram/muqaddas eHteraam/îzzat/leHaaz aatiSHki/jamaa^i/zaehraawi amraaz e KHabiisah/amraaz e zaehraawi ham bistari sey lagney waali biimaari/ jiñsi biimaari zaehraawiyaat kasrat e jamaa^/mubaaSHirat/muqaarbat SHikaar chilman/chiq/jhilmili badlah leyna/iñteqaam leyna badlah/baer/iñteqaam/jaza/kiinah badlah leyney waala/iñteqaami/ kiinah par war/qasaasi ma^muuli/qaabil e mo^aafi chuuk/qaabil e mo^aafi gunaah baKHSHiSH baKHSHey jaaney key taur par bis/zaehr ka eyk juz SHikaari goSHt patli gali(f. n.

n. adv. a. n. n. n. n.) baadi/reyaaHi batni(f. nasoñ ka/wariidi ragoñ ki bohtaat izhaar/nikaas/rozan/SHigaaf kaeh Daalna/nikaalna/raastah deyna/ uñDeylna chhoTa suuraaKH/nikaas e raah nikaas daar batan/me^dah/peyT/SHikam/toñd baañsri ka suuraaKH/nikaas e raah taazi hawa aaney deyna/ aazaadi sey baeHs key li'ey peySH karna hawa daari/tarwiiH hawa daan(m. n. n. n. n. a.)/roSHan daan(m. . v. n. n.venous: venosity: vent: vent: ventage: vented: venter: ventige: ventilate: ventilation: ventilator: ventose: ventral: ventrally: ventricle: ventricose: ventricosity: ventricular: ventriculus: a. venture: venture: venture: (at a)venture: venturesome: a. v.t. a.)/taeHtaani(f. n. a.) peyT key bal jof e dil peyT waala/phuula hu'a/suuja hu'a/toñdal toñdiila pan batiini/SHikam daar chiRya ki aañt takallum e batni daa'o par lagaana/KHatrah mol leyna/ KHatrey meyñ Daalna jur'at karna/ KHatar naak kaam ka beyRa uThaana ittefaaq/jokham/KHatrah/qismat aazmaa'i aTkal pachchu/bey sochey samjhey ventriloquism: n. v.t. n. dileyr/himmat war/jaañ baaz/jari/jasuur/ KHatrah mol leyney par maa'el/man chala/ pur KHatar/ulwul âzm dileyr/jaañ baaz/jari/ KHatrah mol leyney waala jaa'ey waquu^ah/maeHl e waquu^ îSHq ki deywi/naa hiid/rati/zan e zeyba/ zahrah raast go/saadiq/sachcha/Thiik venturous: venue: Venus: veracious: a.)/SHikmi(f.t. n. a. v.i.

adv.t.i.t. . n. a. n. n. a. v. v.) laffaaz/laffaazi meyñ maahir lafzoñ meyñ/zabaani bila kam o kaast/Harf bah Harf/ lafz bah lafz alfaaz ki bhar maar/laffaazi kasrat ul kalaam/laffaaz kasrat ul kalaami/laffaazi mamnu^ah/naa jaa'ez hara bhara pan/naa tajribah kaari/ sar sabzi/saadgi/SHaad aabi/taazah laeh lahaata/naa tajribah kaar/ pattoñ sey lada hu'a/sar sabz/ saadah lauH/SHaad aab/taazah faeslah/fatwa/Hukm zañgaar/zaehriila murakkab tuutia rañg(m. a. n. a. n.) KHuSH Haali/nebaat/ruu'iidgi/sabzah/ SHaad aabi/taazgi maeHjuub/SHarmiila Dhaalu hona/jhukna/maa'el hona/muRna kinaarah/lab qariib aana aañkhoñ ki Harkat âsa bar daar/chob daar/naqiib Dhala/jhuka/maae'l Haqiiqi/raast go/sachcha laa'eq e paRtaal/qaabil e tasdiiq asbaat/jaañch/paR taal/taeHqiiq/ tasdiiq/tausiiq verdict: verdigris: verditer: verdure: verecund: verge: verge: verge on: vergence: verger: verging: veridical: verifiable: verification: n. n. a/adv. n. n. a.veracity: veranda: verb: verbal: verbalise: verbalise: verbalism: verbalist: verbally: verbatim: verbiage: verbose: verbosity: verboten: verdancy: verdant: n. n. v. v. n. n. n. a.i. n. a. iimaan daari/khara pan/raast baazi/ raast go'i/sadaaqat/sidq bar aamdah/DeoRhi/GHulaam gardiSH/riwaaq fe^l lafzi/fe^li/luGHwi/zabaani lafzoñ meyñ kaehna laffaazi karna lafziyat(f. n. n.

a. veritableness: a. vernacularism: n.)/musaddaq(m. a.verifier: verify: n. veritably: verity: verjuice: vermeil: vermeil: vermicelli: vermicide: vermicidal: vermicular: vermiform: vermillion: vermillion: vermin: vermination: verminous: vermivorous: vernacular: adv. veritable: a. a. n. n. a. a.)/ paRtaal kunañdah(m.t. v.t. verisimilitude: n.) Half naamah natthi karna/jaañchna/ tasdiiq karna/sachcha saabit karna/ sadaaqat ka patah lagaana/ tasdiiq karna/tausiiq karna bil wasuuq/sach much/waaqe^i/yaqiinan aGHlab/bah zaahir saHiiH/qariin e qiyaas GHaaliban asliyat sey muSHaabehat/eHtemaal/ sachchaa'i ki jhalak asli/Haqiiqi/waaqe^i asli pan/Haqiiqi/waaqe^i fil asl/dar Haqiiqat/fil Haqiiqat/sach much Haqiiqat/sachcha bayaan/sachchaa'i/ sachchi baat/sidq mizaaj ya bar taa'o ki talKHi/turSH aab/ turSH ârq seyñduuri/SHañgrafi chaañdi. moHaqqiq(m. n. n. . a. a. a. verisimilarly: adv. n. n. a. vernacularise: v. vernal: vernier: a. n. taañbey ya kaañsi ka mulamma^/ SHañgraf/SHoKH surKH rañg sewaiyyañ kirm kuSH dawa kirm kuSH duudi/kirm numa/kirm SHakla keychwey jaesa SHañgrafi rañg ka/SHoKH surKH rañg ka qirmiz/SHañgraf/zañjfar bad ma^aaSH insaan/HaSHraat/kamiinah SHaKHs/ kiiRa/kirm muuzi/muuzi jaan war ghun Haqiiq/kiiRey paRa/kirm zadah/zaliil kiiRey KHor deysi/maqaami/mulki/watni âwaami banaana deysi pan bahaari/mausmi/rabii^i/SHabaabi kasri paemaanah verily: verisimilar: adv. n. n.

)/umañg(f.)/baet(f. n.)/zauq(m. verisimilar: a. n. n. n. a. v. a. n.t.) hamah daan/hamah giir/har fan maula hamah giiri/hamah jehti SHe^r kaehlwaana/sikhaana/tarbiyat deyna/ waaqif karaana aayat/baet/bañd/nazm/SHe^r Haaziq/maahir/siikha hu'a/tajribah kaar/ waaqif nazm bañdi karna nazm go'i/qaafiyah paemaa'i/ SHaa^iri/tuk bañdi/ûruuz bilkul qudrati/huu bahuu asl jaesa gumRi(f.)/zor e qalam(m.)/mohrah(m. v. verruca: versant: versatile: versatility: verse: versed: version: versus: vert: vertebra: vertebral: vertebrate: vertebrate: vertex: vertical: vertically: vertiginous: vertigo: verve: n. n. n.t. a.) maahir/tajurbah kaar/tarbiyat yaaftah eyk SHakl/nusKHah/tarjumah bil muqaabil/KHelaaf KHafiif sabz/sabzah e jañgal fiqrah(m. n. a. adv.)/joSH(m. kasri saral chaap pahaaRi Dhalaan(f.)/SHey^r(m.)/mohaasa(m.)/hamah jaehti(f. n.)/massah(m. n.) pahaaRi Dhaal(f. versant: versatile: versatility: verse: verse: versed: versify: n.) versification: n. prep. verisimilitude: n.) hamah daan/hamah giir/har fan maula hamah giiri(f. n.)/tam taraaq(m.vernier calliper:n. n.) aayat(f. a. a.)/ riiRh ki haDDi ka har joR(m. n. .)/ walwalah(m.) fiqri/riiRh ki haDDi waala fiqaari/Halqah daar/mohrah daar/ riiRh daar fiqaariyah jaan war auj/chañdiya/choTi/phunañg/raas/sira irtefaa^i/ûmuudi/siidha khaRa ûmuudan chakkar daar/chakraata hu'a/Dhil mil dauraan e sar/ghuumni/ghumaer/ sar key chakkar auj(f. n.

)/kaTora(m. a.)/maTka(m. n.)/zarf(m. n.)/jahaaz(m. n.) bacha khucha/KHaak/khurchan jabbah/poSHaak/poSHiSH libaas/poSHaak bey taari/tajribah kaar/ vest: vest: vest: vest pocket: vestal: vested: v. adv. n.)/phukna(m. adv. n. n.) masaaney ka chhaley Daalney waalaí aabley Daalna/chhaaley paeda karna/ phaphola Daalna aablah añgeyzi/upaaR aablah(m. a.)/ safiinah(m.)/phukna(m.)/phulka(m. n.) aabley daar aabley paRna bhiR(f.t.)/rag(f. n.) âta karna/baKHSHna/Dhaañkna/kapRey pahenna âta hona/malbuus hona/qabzey meyñ aa jaana sadri(f.)/ markab(m. a. vested interest:n.)/suraaGH(m.)/naa'o(f.t. a/n. n. n.)/kaSHti(f. a.) gajar(m. n.)/ zañbuur KHaanah(m. a.)/Hubaabah(m. n.)/chhaala(m. vestibule: vestige: vestigial: vestment: vesture: vet: n. .)/naaquus e SHaam/SHaam bhiR ka chhattah ya basti(f. n. âen/bahot/bilkul/faqat/qata^i/zaat/ zeyaadah GHaaliban GHaayat sahi masaanah(m. n.i. v. v.)/thaeli(f. adv.t.)/zañbuur bhiR jaesa bartan(m.very: very likely: very much: very well: vesica: vesical: vesicant: vesicate: vesication: vesicle: vesicular: vesiculate: vespa: vesper: vespiary: vespid: vespine: vessel: a.) chhoTa sa jeybi/nañnha muñna/sadri ki jeyb âzra/achhuuti/kuñwaari/naa katKHuda Haqdaar/malbuus Haqq e KHusuusi daalaan niSHaan(m.) bhiR(f.)/ phaphola(m. v. n.

n. n. a. adv.jañg aazmuudah sipaahi vetch: vetch like: veteran: veteran car: veterinarian: veterinary: n.t. prep. n. v. . veto: veto: vex: v. n.t. vexed: a. vexatious: vexatiously: a. n. vexedly: vexedness: vexer: vexing: vexingly: via: via media: viable: viability: viably: adv. jaanwaroñ ki dawa veterinary surgeon:n. salotri mustarad karna Haqq e isterdaad aazaar pahoñchaana/baeHs karna/chheyRna/ diq karna/hila Daalna/iSHte^aal dilaana/jalaana/ koft meyñ Daalna/naa raaz karna/piichha karna/ rulaana/sataana/tañg karna/ubhaarna barham hona/GHussey meyñ aana/kutar khaana/ teyz aab zadah hona aafat/bey zaari/chiR chiRa pan/dard/dukh/ GHubaar/KHafagi/koft/kulfat/malaal/ pareySHaani/peych o taab/rañjiSH/ sitam/soz chheyRney waala/mukaddar/sataaney waala/ takliif deh iiza rasaani sey/takliif deh taur par iiza rasaani/takliif dehi aazaar rasiidah/aazurdah/chiR chiRa/ dil giir/diq/KHafa/mukaddar/mutanaaza^ fiih/ naa KHuSH/naa raaz/pareySHaan/rañjiidah/ sataaya hu'a/zich diq ho kar/tañg aa kar aazaar rasiidgi/aazurdahgi/pareySHaani/ rañjiidgi diq karney waala/sataaney waala iiza rasaañ/pur iSHte^aal takliif deh tariiqey sey baraah/ba raastah darmiyaani raastah/raah e mufaahmat namu paziir/ziistni natiijah KHeyzi/mamu paziiri/ziist paziiri namu paziiri key saath vex: vexation: v. n. a. n. vexatiousness: n. baaqla/moTh phali daar aazmuudah kaar/saabiq fauji puraani gaaRi betaar/maweySHiioñ ka mo^aalij betaar/maweySHiioñ ka mo^aalij veterinary medicine:n. n. n. n.i. adv. n.

n. vibration: vibrato: vibrator: vibratory: vicar: vicarage: vicarious: vicariously: vice: vice: vice-admiral: n. n. n. adv. n. vice-chancellor n. viceregent: vice squad: vice versa: viceregent: n. n. n. v. vice president: n. n. n.i. n. n. prep.t. . n. a. n. n. a. pul/pul ki taraH uupar uThi saRak qaaruurah/SHiiSHi bhojan/GHiza/khaana/ta^aam toSHah/zaad e raah musaafir/raah giir feza/maaHaul dhaRkan/guuñj/irte^aaSH/largish/ thar tharaahaT aawaazoñ waala/guuñj daar/ irte^aaSH paziir/larzaañ murta^iSH/ thar tharaata hu'a dhaRaktey hu'ey/guuñjtey hu'ey badalna/ghaTna baRhna/jhuulna/kaañpna/ larazna/murta^iSH hona aagey piichhey hilaana/badalna/ irte^aaSH deyna/jhulaana/larzaañ karna/ kap kapi paeda karna/ juñbiSH/ihteraaz/irte^aaSH/largish/ thar tharaahaT tharakti aawaaz(f. vice-consul: n.viaduct: vial: viand: viaticum: viator: vibe: vibrancy: vibrant: n. v.) ehteraaz kunañdah/kaañpta hu'a/larzaañ/ murta^iSH/thar tharaaney waala irte^aaSH añgeyz/jhulaaney waala/larziSHi naa'eb/numaa'iñdah faraa'ez ya jaagiir/naa'eb ka ghar numaa'iñdah/muwakkal/supurd kiya hu'a nah taur numaa'iñdah æeyb/bad aKHlaaqi/badi/buraa'i/îllat/SHar/ SHaraarat bajaa'ey/ba^d meyñ/ki jagah/naa'eb naa'eb amiir ul baeHr SHeyKH ul jaame^ naa'eb muSHiir naa'eb sadr jaa naSHiin/naa'eb us saltanat badi rok dastah bil âks/us key bar âks/palaT kar naa'eb muKHtaar/qaa'em maqaam vibrantly: vibrate: vibrate: adv. n. adv. n.

adv. v. a. viciously: viciousness: vicissitude: victuals: victim: victimise: adv. a. n.i.viceroy: vicinage: vicinal: vicinity: n. n.t. n. n. n. n. victor: victor: victoria: victorious: victoriously: victory: victual: victuals: video: video game: videotape: vie: view: view: a. vicious circle: n.) chaar pahiyoñ waali bagghi fiiroz/GHaalib/mañsuur/ laRaa'i ya muqaabil e meyñ jiitta hu'a fataH mañdi sey/zafar yaabi sey fataH/fiirozi/jiit/nusrat/zafar GHiza/rasad daanah paani/maakuulaat basri basri kheyl basri fiitah bar tari key li'ey koSHiSH karna/jhagaRna deykhna/GHaur karna/jaa'ezah leyna/ jaañchna/samajhna GHaur/jaa'ezah/manSHa/mañzar/nazzaarah/ vicious: a.t. n. .)/mañsuur(m.) bheyñT/maara hu'a/niSHaanah/qatiil/ qurbaan kardah/SHikaar bheyñT chaRhaana/fareyb deyna/ niSHaanah banaana/phañsna/qurbaan karna/ SHikaar banaana/Thagna niSHaanah banaaney ka âmal faateH/fataH mañd/fiiroz mañd/GHaalib/ jiitney waala/zafar yaab faateH SHaKHs(m. v. n. n. v. n.)/ woh SHaKHs jo jiitta hae'y(m. a. n. n. n. victimisation: n. n. naa'eb us saltanat gird o nawaaH/paRos mila hu'a/nawaaHi/paRos ka/qarbiyah atraaf/gird o nawaaH/ham sayagi/ maqaami qurb/muSHaabehat/nazdiiki/ nawaaH/paRos/qurbat/qaraabat/ qurb o jawaar/yaksaani âebi/bad kaar/bad KHaslat/faasid/naa aehl/ naa qis/qaabil e e^teraaz/qaabil e malaamat/ saffaak/SHaetaani badi ka tasalsul/buraa'i ka chakkar KHabaasat sey/saffaak aanah badi/KHabaasat gardiSH/iñqilaab/naerañgi/naSHeyb o faraaz/ tabdiili/taGHaiyur KHoraak(f.

a.t.t. n. v. n. n. n. n. a. n.qasd/raa'ey/taak/tarz e fikr (in)view: (in)view of: (with)a view to: viewable: viewer: viewing: viewless: viewpoint: viewy: vigil: vigilance: vigilant: vigilante: vigilantly: vignette: vigour: vigorous: a. n. nazar meyñ/zeyr e nazar ba wajah/key sabab sey key maqsad sey/key iraadey sey qaabil e diid deykhney ka ko'i aalah/naazir/ tamaaSH gar saer biini GHaa'eb/naa diidah/ojhal mowaqqif/nazariyah/nuqta'eh nazar/raa'ey bhaRak daar/KHayaali/waehmi îbaadat e SHab/rat jaga/SHab bey daari bey daari/chau kasi/hoSHyaari/ nigah baani/paehra bey daar/chau kas/chau kañna/ hoSH yaar/KHabar daar/nigraañ chau kas garoh chaukasi sey/hoSH yaari sey chhoTi taswiiri surKHi/gul kaari dam KHam/himmat/jaan/jismaani taaqat/ quuwat/SHiddat/taaqat/zabar dasti/zor chaaq/dhuaañ daar/matiin/mazbuut/pur taasiir/ qawi/SHadiid/taaqat war/taazah dam/zabar dast/ zor aawar/zor daar adna/bad zaat/Haqiir/hiich/kamiinah/ naab kaar/paaji/past/qabiiH/raziil/ subuk/zaliil naa mardi sey/paaji pan sey/ SHarm naak taur par bad ma^aaSHi/kamiinah pan/naab kaari/ paaji pan/qabaaHat/saflagi/zillat bad go'i/bad naami/ruswaa'i/taSHhiir/ tazliil bad naam karna/bigaaRna/naam dharna/ ruswa karna/thuukna ghaTiya raa'ey zaahir karna deyh/gaa'oñ/mauza^ deyhaati ya mazaafaati Haweyli/ deyhi maskan/mazaafaati makaan basti/deyh/deyhaat/gaa'oñ/mauza^/puur/ qaryah vile: a. a. adv. n. n. . n. n. v. n. vilely: vileness: vilification: vilify: vilipend: vill: villa: village: adv. a. n.

n. a. villager: villagery: villain: villainness: villainous: n. . v. n. n.t. vine: vinedresser: vinegar: vinegary: vinery: vineyard: viniculture: n.)/taak(f. pañchayat daehqaani/deyhaati/gaa'oñ waala/gañwaar deyhaati pan/gañwaar pan bad ma^aaSH/GHuñDa/Haraam zaadah/luchcha/ muKHaalif/SHariir pajoRi/SHaetaan ki KHaalah KHabiis/mufsid/SHariir bad ma^aaSHi/paaji pan/SHar añgeyzi bad ma^aaSHi/kamiingi/saflah pan/SHar/ SHaraarat/zalaalat joSH/ruuH/taaqat/tarraari/tawaanaa'i/zor SHaraab daar/SHaraab jaesa sirkey ki SHiSHi qaabil e fataH/qaabil e tasKHiir bey daaGH saabit karna/bol baala karna/ ilzamaat sey bari karna/laaj rakhna/ manwa leyna bariyat/Hemaayat/subuut Hemaayati iñteqaam ju/iñteqaami/kiinah baaz/ kiinah par war iñteqaaman/kiinah par wari sey/ kiinah wari sey buGHz/iñteqaam juu'i/kiinah par wari beyl(f. n. n. a.) añguuri baaGH ka maali joSH e Hayaat/mizaaj ki turSHi/sirkah chiR chiRa/khaTTa/talKH mizaaj eyk qism ka pauda KHaanah/taak ghar/ taak KHaanah baaGH e añguur/taakistaan taak par wari SHaraab saaz/taak saaz âmal e kaSHiidgi SHaraab banaana SHaraab/SHaraabi SHaraab ka âadi villainousness: n. adv. vinification: vinify: vino: vinolent: n. a. vindication: vindicatory: vindictive: vindictively: n. n. n. villainy: vim: vinaeceous: vinaigrette: vincible: vindicate: n. n. a.t. a. n. a.village council: n. viniculturist: n. v. a. n. n. vindictiveness: n.

n. Haq talfi(f. n. n. violation of right: n. n. a. . a. a. aabru reyz/bey adab/faasiKH/KHalal añdaaz/ bey ja mudaaKHilat karney waala/ KHelaaf warzi karney waala/ îsmat dari karney waala aabru reyzaanah/bey adabaanah/faasiKHaanah chiirah dasti/dast daraazi/fasaad/GHasb/ jabr/jafa/jaur/saKHti/SHar/SHiddat/sitam/ taaqat ka naa jaa'ez iste^maal/taSHaddud/ tuñdi/tuGHyaan/zeyaadti añdha dhuñd/kaRa/saKHt/SHadiid/SHarar baar/ tuñd/teyz/zabar dast arGHwaani rañg/banafSHah/banafSHa'i rañg beyla/wilaayati saa rañgi saa rañgi nawaaz saa rañgi nawaaz af^i/mard e muuzi/zaalim/zaehriila saañp muuzi/zaehriila chiR chiRi âurat/laRaaka âurat/ mard sifat âurat/SHeyr zan zaehriiley maa'ddey ka/sam aaluud dhaani/sabzi maa'el chhaReyla/raast/siidha aur patla achhuuta/asli Haalat meyñ/bey daaGH/ bey juta/do SHiizgaanah/KHaalis/kora violative: violence: a. alkoHli/añguuri SHaraab ka/ûñnabi rañg ka fasl e añguur/qitaaf puraani gaaRi KHuSH qismat saal kalaal kamañchah/rubaab/saarañgi qaabil e fasKH/jo toRa ja sakey Haalaat e fasKH banafSHa'i daKHl añdaaz hona/Hattak e Hurmat karna/ îsmat dari karna/KHalal Daalna/ KHelaaf warzi karna/toRna/zabar dasti karna/ zina karna/zina bil jabr karna bey adbi/bey ja mudaaKHilat/KHalal añdaazi/ KHelaaf warzi/îsmat dari violation: n. v. a. n. violent: violet: violin: violinist: violist: viper: viperous: virago: viral: virescent: virgate: virgin: a. n. n. n. a. n. n. a. adv.) violator: n. n.t.vinous: vintage: vintage car: vintage year: vintner: viol/viola: violable: violably: violaceous: violate: a. a. n.

n. n. virtuality: virtually: virtue: n. (by)virtue of: virtueless: virtuous: virtuosity: virtuoso: virtuoso: virulence: virulent: a. adv. a. a. n. virtual focus: n. n. n.) mohlik/saKHt zaehriila/sami/zaehr rasaañ . n. n. âfiifah/âzra/baakirah/do SHiizah/kanha'iya ma^suum maryam na'i zamiin/taazah zamiin kachcha uun baakiraana/do SHiizgaana bakaarat/do SHiizgi/KHaalis/kora piñDa/ kuñwaar pan DañDey ki SHakl ka/siidha khaRa sabz/SHoKH sabz qadrey sabz/sabzi maa'el sabz rañg hara pan/haryaali/sar sabzi/SHaad aabi chaaq/mardaanah/mura'i/rajli jawaani/mardaangi/SHabaab mard aanah pan/mardaangi/quuwat e baah/ quuwat e mardumi/quuwat e tauliid/ rujuliyat(f. n. a. n. n.virgin: Virgin Mary: virgin soil: virgin wool: virginal: virginity: virgulate: virid: viridescent: viridian: viridity: virile: virilism: virility: n. a. a. n. n. a. bey faez/bey taasiir/KHuubi sey KHaali âasim/âfiif/baa aKHlaaq/faazil/hiira/ mua'ssir/neyk/paarsa/saaleH/sa^aadat mañd fan SHinaasi/funuun e latiifah ka zauq fan ko sarahney waala/fan ka rasiya/ saaHab e zauq aehl e hunar/maahir e fan zaehriili taa siir(f. n. virtual image: n. n. a.) zauq e funuun asli/fil waaqe^/Haqiiqi/ma^nwi majaazi maaskah majaazi SHabiih eHtemaal asl meyñ/fil Haqiiqat/fil waaqe^/ taqriiban mukammal taur par achchhaa'i/fazl/îffat/îsmat/faziilat/hunar/ KHuubi/neyki/parheyz gaari/raast baazi/ sa^aadat/tausiif/wasf az ruu'ey/ba sabab/ba muujib/ba wajah virtu: virtual: n.

visit: visitable: visitant: visitation: visitiing: visiting: visiting card: v. a.) daurah lagaana/deykhna/mulaaqaat karna qaabil e diid/qaabil e mo^aainah zaa'er mulaaqaat/mo^aainah/musiibat pheyra aaney jaaney waala/mehmaan/mulaaqaati mulaaqaati parchi mehmaan âalim/mehmaan ustaad mehmaan/mulaaqaati/muSHaahid/zaa'er baehruup/chhajjah/neqaab visionary: visionary: visibility: visit: a. n. n. n.virus: vis: visa: vis-à-vis: visage: viscera: visceral: viscerally: viscerate: viscid: viscose: viscosity: viscous: visibility: visible: (to be)visible: vision: n. n.t.)/mujra(m. visiting professor: n. v. n. a.)/mulaaqaat(f.)/aeHSHa(m. n. a.)/ wuruud(m. visitor: visor: n. a. n. bis/samiyah/zaehr bal/quuwat/saKHti/taaqat raah naamah/safri ejaazat naamah aamney saamney/bil muqaabil/ru ba ru chehrah/Huliyah/paekar/ruup/waza^ qata^ aañteyñ(f. . n. n. adv. a. n. a.) zi His añdruuni taur par peyT chiirna chipchipa/leys daar lazaj maae^ chip chipaahaT/gaRha pan/lazuujat chip chipa/gaaRha/lazaj/leys daar ruu'iyat/zuhuur aaSHkaarah/âyaañ/khula/mura'i/namu daar/ numaayaañ/waazeH/zaahir nazar aana n. n. basaarat/biinaa'i/ilhaam/kaSHf/KHayaal/ KHwaab/muSHaahidah/nazar/nazzaarah/ peySH biini/roya ilhaami/KHabti/KHayaali/waehmi KHayaal parast/tasawwur parast/ saaHab e kaSHf o ilhaam ruu'iyat/zuhuur jaañch paRtaal key li'ey aana jaana/ aamad(f. adv.t. n. n. n. n.

)/tazHiik(f. a. n.t/i.vista: visual: visual acuity: n. baSHaa SHat ka/joSHiila/pur joSH .t. n.) basriyat/nazriyat/ruu'iyat naqSHah khiiñchna/suurat deyna/ taKHaiyul meyñ laana muKHtasar sawaaneH ûmri(f. n. a. v. a. v.i. bad zabaani karna/bura bhala kaehna/ gaaliyaañ deyna a. vitiating: vitiation: viticulture: vitiligo: vitreous: vitrify: vitrify: vitrine: vitriol: vitriol: vitriolic: vituperate: vituperable: vituperation: viva! viva voce: vivace: n.)/zehriila visual impairement:n. n. n. n. adv. visualisation: n. a. qaabil e malaamat gaali(f. mañzar/nazzaarah basri/nazar aaney waala/nazri/ruu'iyati teyz nazri nazar ki kam zori(f. a.) waah waah/ziñdah baad bol kar/zabaani a/adv.t.) ruuH e tuutia/zaaj saKHt tañz aameyz kaRwa(m. v. n. n. visualise: vita: vital: vitality: vitally: vitals: vitamin: vitiate: v. intj.) ahem/Hayaat baKHSH/Hayaati/zaruuri/ ziñdagi ka sar chaSHmah dam/Haal/jaan/quuwat e Hayaat/ruuH SHadiid/zaruuri aa^zaa'ey raiisah Hayaatiin/naamyaati maa'ddah baatil karna/bar baad karna/bigaaRna/ KHaraab karna/nuqsaan pahoñchaana/ tah o baala kar deyna bigaaRta/KHaraab karta/nuqsaan pahoñchaata batlaan/bigaaR/infisaaKH/KHaraabi añguuri beyl ki kaSHt kaari bars/bars ki biimaari kaañch jaesa SHiiSHah banaana SHiiSHah ban jaana/ SHiiSHey meyñ tabdiil ho jaana SHiiSHey ki almaari(f. v.t. n.)/malaamat(f. n. adv. n.

adv. a. vogue: voguish: (in)vogue: voice: v. a.) Harfati/kasbi/peySHah waraanah chiiKH pukaar/nida/SHor o GHul/waaweyla chiiKHta hu'a/SHor machaata hu'a chiiKHna/SHor machaana chiiKH pukaar/GHul GHapaaR/waaweyla bulañd saut/kallah daraaz/pur aawaaz/ waaweyla kunaañ gala phaaR kar/GHul machaatey hu'ey/ SHor macha kar hañgaamah KHeyzi/pur SHori maqbuuliyat/waza^ maqbuul/waza^ daar raa'ej vociferousness: n.)/kasab(m. n. n.t. KHyaalaat ka izhaar karna . v.)/ SHoGHl(m. a. adv. a.) pur joSHi sey bad mizaaj/jhagRaalu/laRaaka/lomRi ya^ni baehruup bol/istelaaH/kalmah/taqriiri lafzi far hañg/luGHat/zaKHiira'e alfaaz malfuuz/sauti/zabaani aawaaz nikaalna/gaana/zabaan sey ada karna gaa'ek/goya/muGHni dhañda(m. n.t. adv. v. a. n. n.)/waziifah(m. n.t. n.)/peySHah(m. a. a.vivacious: vivacity: vivid: vividly: vividnes: vivify: vivisect: vivisection: vivo: vixen: viz: vizard: vocable: vocabular: vocabulary: vocal: vocalise: vocalist: vocation: vocational: vociferance: vociferant: vociferate: vociferation: vociferous: vociferously: a.)/maSHGHalah(m. adv. baaSH SHaaSH/chañchal/dil SHaad/ pur joSH/ziñdah dil baSHaa SHat/garma garmi/joSH/ kirdaar ki jaulaani SHoKH/teyz/waazeH safaa'i sey/SHiddat sey SHoKHi/safaa'i/teyzi/wazaH jaan Daalna/waazeH karna ziñdah jaanwar ki jarraHat karna jarraaHat(f.t. n. n. v. n. n. n.t. v.

a.) volume(of a book): n. a. a. a. n.)/ zamiir(m. n. n. aawaaz/laHn/saut/sada aawaaz waala aawaaz daar/bulañd aawaaz/guuñj daar/ paaT daar bey aawaaz/bey zabaan/chup/guuñga/gum sum baatil/kaa la^dam/KHaali/kora/suuna/tihi KHala/KHaali jagah yeh deykho chaabuk dast/phurtiila/subuk kaafuur sifat/siim aab waSH/SHoKH/ uR jaaney waala aasaani sey bhaparna/kaafuur sifati/ lap jhap/phurti/teyzi aatiSH fiSHaani/bar kaani aatiSH fiSHaañ/bar kaan/juwaala mukhi chaah(f. . voluminous: voluntarism: voluntary: voluntarily: volunteer: voluptary: voluptuous: volute: volution: vomer: a.voice: voiced: voiceful: voiceless: void: void: voilà: volant: volatile: volatility: volcanic: volcano: volition: volitive: volley: volte-face: voluble: volublity: volume: n. n. a. n. n. n. a. n. n. a.)/iraadah/marzi(f.) iraadatan goliyoñ ki bauchhaar paeñtra/palTa baatuuni/charb zabaan/fasiiH/saliis/ tarraar kasrat ul kalaami Hajam/jasaamat/meqdaar/nusKHah/zaKHaamat jild/mujallad Hajiim/kasiir/waafir/zaKHiim eraadiyat/raza kaariyat âmdan/eKHteyaari/eraadi/qasdan/ raza kaaraanah KHud bah KHud/raza kaaraanah taur par raza kaar nafs parast âiyaaSH/saDol(jism)/SHaehwat añgeyz/ SHaehwat KHeyz bal daar/marGHoli bal/peych naak ki haDDi(f.)/pasañd(f. n. n. a. adv. n. n. a. a. a. n. n.

n.i. n. n.t. n.)/qaul(m. vulgarise: vulgarism: vulgate: v. n.t. qae'y karna/ugal deyna jii bura hona/qa'ey hona/ugal paRna ulTi happu/laal chi/peyTu aaz/hauka/Hirs/laalach/tama^ baguula/bhañwar/girdaab/marGHol âabid/âqiidat mañd/bhagat/fidwi/maddaaH/ muriid e muKHlis/naziir/paeru/parastaar/raahib raa'ey deyna Haqq e raa'ey/raa'ey raa'ey dahiñdah miñnat ka/nazri sach honey ki taa'id karna/zamaanat deyna zamaanat deyna zamaanat daar SHaahid/wasiiqah maan leyna/wa^dah karna âehd(m. n.)/miñnat(f. n. n. a. n.i.t. vulgarity: n. n.)/ saugañd(f. v. a. n. n. a. n. a. n.vomit: vomit: vomitting: voracious: voracity: vortex: votary: vote: vote: voter: votive: vouch: vouch for: vouchee: voucher: vouchsafe: vow: v. .)/eqraar(m. v.)/ pakka wa^dah(m. n.) Harf e îllat/Harf e musawwat/Harf e sadaa'i aqiidah/awaaz/sada âwaami raa'ey âwaam ki raa'ey safar/seyaaHat musaafir SHaehwat nazar SHaehwat nazri âamiyaanah/an ghaR/âwaami/baazaari/bey Haya/ bad leHaaz/bhadda/gañwaar/kamiinah/ KHasiis/niich/past/suuqiyaanah auchha pan/bey huudgi/bhadda pan/ bhadda jumlah/gañwaar pan/kamiinah pan/ saflah pan/sauqiyat âamiyaanah kar deyna/bhadda kar deyna baazaari pan/sauqiyaanah/sauqiyat qaabil e qubuul naqal vowel: vox: vox pop: vox populi: voyage: voyager: voyeur: voyeuristic: vulgar: n. n. v. v. n. n.)/qasm(f.t.

n. a. n. a. v. Dag magaana/jhuumna/laR kaRaana GHaer mustaqil mizaaj âjiib aawaarah/gum raah/KHabti/paagal/sañki/ saudaa'i aawaargi/KHabt/paagal pan/sauda bharan/bharat/Dala/gaddi/pañbah Daat lagaaney waala(m. n. n.) bharan/bharat/pañbah maTaktey jhuumtey hu'ey chalna bey Dhañgi chaal/jhuumti chaal aThla aThla kar/laja laja kar mugdar(m. n. n. n. a.i.i. a. n. n. n. n. a. v. n. n.t. n.i. n.)/pañbah kaar(m.) paani ya kisi aur rukaawaT waali chiiz meyñ chalna ghaaT utarna/paayaab utarna naan e fatiir/raqaqah kaaGHzi bhoñkna . v.vulgus: vulnary: vulnerable: vulnerability: vulture: vulva: vulvar: vulvate: vulviform: vulvitis: vying: n. a. v. âwaam/parja marham/SHaafi'e zaKHm ghaa'el honey key laa'eq/choT ka SHikaar/ zad paziir âdam e taHaffuz/zarb paziiri gidh/kargas/nasr añdaam e nehaani/farj/maqaam e nehaani/ SHarm gaah farji farj daar/farj numa/SHigaaf daar baezwi/farj numa/farji ul SHakl farj ki suujan/warm e iñdehaani bar tari key li'ey koSHiSH wabble: wabbler: wacko: wacky/whacky: wackiness: wad: wadder: wadding: waddle: waddle: waddly: waddy: wade: wade: wafer: wafery: waff: v.i. a.

bey ajr baazi/daa'o/SHart baazi lagaana/SHart lagaana dillagi ya hañsi mazaaq/ThaThol/ zaraafat bazlah go/dillagi baaz/hañsi ka/ masKHarey pan ka Dagmagaata hu'a/hilta hu'a tamasKHur sey dillagi baazi/masKHarah pan hilna/kap kapaana mazaaqiyah/phaañsi ka Haq daar/SHaraarti .i. n. akeyla/bey kaar/bey qadr bakwaas karna/bey TuuT bolna/ (haath)hilaana roGHni naan halkey sey baha ley jaana/ley jaana/ tarsiil karna halkora/jhakola/jhoñka/jhuula/juñbiSH/ laher/saañs ya hawa ka jhoñka iSHaarah/uRaan(jaesey KHuSHbu ki) ehteraaz/tamauwuj/ uRa kar ya baha ley kar jaaney ka âmal hilna/kap kapaana/ uupar niichey ya idhar udhar hilna dum hilaana/idhar sey udhar karna Harkat/juñbiSH/mast chaal dillagi baaz/fiqrey baaz/masKHarah/ ThaTThey baaz/zariif hilaata dil lagi baaz âehd karna/Hissah leyna/jañg barpa karna/ jañg jaari rakhna ajr/badlah/dehaaRi/jaza saza/ makaafaat/mazduuri/meHñtaanah/roziinah/ silah/tañKHwaah/ujrat muSHaairah(m.i.t. n. wages: wage earner: wage war: wageless: wager: wager: waggery: waggish: waggly: waggishly: waggishness: waggle: waghalter: n. a. n. n. adv. v. n.waff: waffle: waffle: waft: waft: n. v. n.t. v.) kamaa'i karney waala laRna waftage/wafter: n.t. pr. n. adv. a. n. wafture: wag: wag: wag: wag: wagging: waggish: wage: wage: n. v.i. n. n.t. n. v. v. n.

)/ rawiSH(f.)/SHaloka(m.t.)/gaSHt(f. v. n. v.i. v. n. v.t. n. n. sona multawi karna muñtazir/peySH KHidmat iñtezaar iñtezaar ki fehrist iñtizaar ka kamrah peySH KHidmat chhoRna/haTa deyna/mustasna karna/tark karna/ mustarad karna/pheyñkna/Thukra deyna chaSHm poSHi/fasKH bey daar hona/jaagna/rat jaga/uThna bey daar karna/jagaana/rat jaga karna/uThaana rat jaga chauñkna/jaag uThna bey daar/hoSHiyaar/jaga hu'a bey daari/hoSHiyaari bey daar karna/jagaana/uThaana chahel qadmi karna/chalna/ghuumna/ Dolna/jaana/paa'oñ uThna/ phirna/Tahelna chaal(f. v.) kamar/kuulha/miyaan sadri(f. v. a.i.)/raftaar(f.)/raastah(m. n.i.) gali par darwaazah walk: walk-in: n.)/saer(f. . n.i. n. n. n. n. n. a.i.i.) kamar ki naap iñtezaar karna/peySH KHidmat hona/ rukna/Thaerna iñtezaar karna/raah takna v.i.wagon: waif: wail: wail: wailful: wailing: Wailing Wall: waist: waistcoat: waistline: wait: wait for: wait up: waiter: waiting: waiting list: waiting room: waitress: waive: waiver: wake: wake: wake: wake up: wakeful: wakefulness: waken: walk: n. n. n. v. n. v. gaaRi/gaaRi ka Dibba bey ghar(bachchah)/maal e matruukah faryaad karna/giryah zaari karna/maatam karna/ rona piiTna aah o zaari/faryaad/giryah/ naalah/rona piiTna GHam giin/maatam zadah aah o zaari/baen/haa'ey haa'ey/nauHah kani/ waaweyla/zaari diiwaar e giryah(f. a. n.

n. n.i. n. v. a. a.t. v. n. n. v. a. v. . n.i. wall: wallet: wallflower: wallop: walloping: wallow: wallower: wallowing: walnut: walrus: wamble: wan: wand: wander: wanderer: wandering: n. n. walking stick: n. v. n. achaanak chal deyna/haraa deyna/ jiitna aasaani sey haraana/ ko'i chiiz churaana muKHtasar kirdaar kisi ko chhoR deyna aasaani sey haraana tamriin/takraar chhoR deyna/muñh pheyr leyna/ tark kar deyna eHtejaajan chhoR kar chala jaana/ haRtaal karna paar karna walk off with: n.walk off: v.i. walk-on: walk out on: walk over: walk through: walkway: walkout: walkover: walker: walking: n. n.i. a. chalney waala chalney waala/KHaraamaañ/ rawaañ chhuTTi ki parchi chhaRi diiwaar/diiwaari/fasiil/morchah/pardah/ puSHtah/rok baTwah/jaam daani/toSH daan/zañbiil KHaamoSH tabii^at/SHarmiila chaabuk lagaana/koRey maarna/piiTna qawi/mazbuut kiichaR meyñ roñdna phoñdna/loTna kiichaR myñ ruña GHaltaan/loT aKHroT daryaa'i SHeyr aañt ka qulqulaana/larazna/ peyT meyñ maroR hona aazurdah/añdheyra/bey rañg/mukaddar/ siyaah/taariik chhaRi/naazuk Daal ghuumna/idhar udhar phirna/phirna aawaarah/KHaanah badoSH/saiyyaar aawaarah gard/Daañwaan Dol/gum gaSHtah/ hizyaañ/KHaanah badoSH/saelaani/ walking papers: n. n.t. v.i.

n.t. n.t. adv. a.i. n. v. v. n. n. v.t.)/qillat/zaruurat dar kaar mulaazamti iSHtehaar kami maeHsuus karna ghusna chaahna baahar nikalna chaahna laaGHir/naHiif moHtaaj/naa mukammal/naaqis bey piir/bila wajah/chañchal/faajir/ kaafir/la parwaah/zaalim SHoKHi(f.i. n. v. a.waahi tabaahi wandering: wanderlust: wane: wane: wangle: wangle: wankle: wanly: wannabe: want: want: n. v. n. n. jaulaañ/KHaanah badoSHi/kuuchah gardi aawaarah gardi ki chaahat/paa'oñ ka chakkar ghuumney phirney ka junuun ghaTna/kam hona/zawaal aana inHetaati daur/kami/utaar pheyr phaar karna pheyra phaari alal Tappu/Dag mag/mutaraddid aazurdagi sey/bey zaari sey/za^iifi sey naqal KHora aarzu karna/chaahna/maañgna chaah/faaqah/fuqdaan/GHaraz/GHurbat/ Haajat/KHwaahiSH/kotaahi/maañg/ qaHet(m. n.i. adv. war correspondent:n. a. n. a.i. n.t. . v. v. n. v. m.) DhaDDo bey fikri sey sasta bey kaar/naaqis jaldi sey pheyñkna/ jaldi sey khiiñchna palak jhapakna/larazna Harb/jañg/laRaa'i/moHaaribah/paekaar/ran/razm jañgi KHazaanah jañg key baadal jañgi naamah nigaar wanted: want ad: want for: want in: want out: wanthriven: wanting: wanton: wantonness: wanton woman: wantonly: wanworth: wanwordy: wap: wapper: war: war chest: war clouds: a.

war crime: war cry: war drum: war game: war machine: war story: war torn: warfare: warhorse: warison: warlike: warlock: warlord: warpath: war zone: warble: warble: warbler: warbling: warbled: ward: ward: ward off: warden: warden: warder: wardrobe: ware: ware: warehouse: wareroom: warily: n. n.t. n.)/moHaaribah(m. a. n. n. n. n.)/jañg aawari(f. n. a. n. n. n.t. v. n. n. a. n. n. n.) nazaa^ jañgi ghoRa(m. adv. a. n.) jañgi kuus fauji/jañgi/khula duSHman/laRaaka jaadu gar/KHaa'in/saaHir jañgi sar daar jañg ki raah elaaqa'eh jañg chaeh chahaana aablah/chhaalah chaka wak chaeh chaha zan chhaaley daar bachaana/deykh bhaal karna Halqah/moHallah/paaRa bachaana/dafa^ karna/duur rakhna/rokna Haafiz/naaazir/nigaah baan/ sar parast/wali/wakiil naaSH paati ki eyk qism qaed KHaaney ka nigah baan almaari/lebaas chiiz/jiñs/maal/saamaan aaKHir biin/pur eHteyaat baRi dukaan/maKHzan maal gudaam aaKHir biini sey/baa eHteyaat/muHtaataanah/ pur eHteyaati sey . v. n. v. n. jañgi jurm jañg ka na^rah/jañgi na^rah table jañg jañgi kaarawaa'i ki warziSH jañgi wasiiley jañgi ruudaad jañg neyñ phañsa hu'a Harb(f. n. n. n. n.t. a.

n. n. warp and woof: n. a.t.)/nasiiHat(f. v. n. v.)/iñtibaah(m.)/îbrat(f.) dauraan e jañg bachaana/deykh bhaal karna/Hefaazat karna warm bloodedness:n. a.t. n. a.t. n. v.t. eHteyaat/muHtaati aamaadh e jañg/Harbi/jañgi/jarraar/ laRaaka garm karna/seyñkna garm/GHusiila/joSHiila/muSHtaaq/ naa raaz garm KHuun waala garm KHuuni dost aanah do baarah garam karna garm karna waarziSH ki taiyaari baasi/puraana garam tar seyñk garm dili sey/pur tapaaki sey garmi/garm dili jañg ju/jañg ki aag bhaRkaaney waala/jañg afroz aañch/chaa'o/garmi/Haraarat/Hiddat/ joSH/lapaT/seyñk/taabiSH/tapiSH aagaah karna/dhamki deyna/jataana/ KHabar daar karna/khaR khaRaana kisi ko chaley jaaney key li'ey kaehna/ GHelaaf e raa'ey deyna dhamki(f. n. n. n. n. warpath: warplane: warrior: warship: wartime: warrant: n. v. v.) tañbiihi zarbat dhamki deytey hu'ey/iSHaaratan añDey deyna/rastey sey haT jaana/ maroRna/pheyñkna bunyaad jañgi kaar rawaa'i/maedaan e jañg/ musiir e jañgi jañgi jahaaz dilaawar/jañgju/muHaarib jañgi jahaaz(m.)/ iSHaarah(m. v.wariness: warlike: warm: warm: warm blooded: n. n. warm hearted: warm over: warm up: warm-up: warmed-over: warmer: warming: warmly: warmness: warmonger: warmth: warn: warn off: warning: warning shot: warningly: warp: a. n.t. n. adv. n. adv.)/tañbiih(m. a. .i.

dhul sakney waala dhobi GHusl KHaanah(m. a.t. n. eKHteyaar naamah/Hukm/jawaaz/parwaanah jaa'ez majaaz kafiil/zaamin kafiil/zaamin jisey parwaanah diya jaa'ey zamaanat(f. a.) KHargoSH ka baaRa massa basiir/chaukañna/muHtaat tha(m. a.t. v. a. n.warrant: warrantable: warranted: warranter: warrantor: warrantee: warranty: warren: wart: wary: was: wash: wash: wash: wash-board: wash down: wash house: wash out: wash up: washable: washer man: washroom: washer woman: washing: washy: wasp: waspish: wastage: waste: n. n. n. n.t. n. v.t.) dhona dhulaa'i/dhulaa'i key kapRey/ GHusl/nahaan/SHob dhona/dhulaa'i karna/GHusl karna dhulaa'i ka paTra achhi taraH sey dhona dhobi khaanah/dhulaa'i ghar añdar sey dhona/KHatam karna muñh haath dhona a.t.)/thi(f. n.) dhoban(f. a. v. n. n. n. n. n. pa. v. a. v. . n.)/ujli bu'a(f.t.) dhulaa'i kam zor/maryal/phiika bhiR/zanñbuur nakad bar baadi/nuqsaan/ziyaa^ bar baad karna/Dubona/galaana/ KHaak meyñ milaana/khona/paa maal karna/ pheyñkna/taa raaj karna/wiiraan banaana/ zaa'e^ karna alalley talalley/nuqsaan israaf/raddi/ujaaR waste: waste: n. n. n.

v.) siñghaaRa baet ul KHala/jadiid paaKHaanah aabi rañg naalah(m. n. n. n.wasted: wasteful: wasteland: wastepaper: a. water chestnut: n. a.i. n. n. n. water closet: water colour: watercourse: n. n. (on the)watch: a. n. a.i. n. n.) water carrier: n. a.t. watch over: watchdog: watchful: watchfulness: watching: watchmaker: watchman: watchout: watchtower: watchword: water: water: water buffalo: n. n. watch: v. v. sag e nigahbaan/sañtari kutta bey daar/chau kas/chau kañna/KHabar daar/ nigraan bey daari(f. waster: waster: wasting: wastrel: wastewater: watch: n. n. n. n. bar baad/raae'gaañ/zaae^ fuzuul KHarch/zaae^ karney waala wiiraani raddi raddi ki Tokri musarrif lakRi ki talwaar kam zori bey aasra bachchah/fuzuul KHarch/ kuuRa/nikamma aadmi gañdah paani/GHaliiz paani bey daari/chaukasi/chauki daari/ ghaRi/Hefaazat/KHabar giiri/naubat/ nigah baani/nigraani/paas baani/paehra/ rakh waali/saa^at deykhna/nigaah rakhna/raastah deykhna chau kas/hoSHyaar nigaah meyñ rakhna wastepaper basket:n.)/muraaqibat paas ghaRi saaz chauki daar/moHaafiz/paas baan/ nigaah baan/sañtari KHabar daar raehna burj/burj e nigah baani iSHaarah/usuuli qaul aab/jal/maa'/paani aab paaSHi karna/siiñchna bhaeñs saqqah(m. . n. n.)/KHabar(f.

n.t. n. n. watermelon: water mill: waterpipe: waterproof: water-pump: watershed: water-spout: water supply: watertight: watery: wattle: waul: wave: wave: waved: waver: wavering: wavering: waveringly: wavery: wavy: wax: wax: wax: wax: way: n.t.)/raastah(m. n. n.watercress: waterfall: waterfowl: waterfront: n. a.) par naalah(m. n.)/nal(m.) seym(f. n. a.) tarbuuz(m. wayfarer: n. a.) saaHil(m.) aab rasaani(f. n.)/ sabiil(f. n. n.) muSHamma^ bamba(m. a. n.) faasil e aab(m. v. v.)/pan dhaara(m.i. n.) musaafir/pañthi/raah rau water logging: n. n.t. n. v. qurrat ul âen aab SHaar/chaadar/jharna/SHalaal aabi chiRya(f. n.)/rawiSH(f. a.) Huqqah(m. adv. a. a.) pan rok/qaabil e e^tebaar aSHk baar/Dhab Dhab/maa'i/raqiiq beyd/chhaRi/DañDi bacchey ka bilbilaana laehraana hilkora/laher/mauj laehriya Dag magaana/hich kichaana/taraddud karna do dila/mutaraddid/mutazalzal/muzabzab Daañwaan Dol/hichar michar/hich kichaahaT baa taraddud mutazalzal mauj daar/mutamauwaj mom mom lagaana baRhna GHussah/taa'o añdaaz/Dhab/Dhañg/guzar gaah/jaadah/ nahj/qariinah/raah(f. v. .)/SHakl/taraf/taraH/tariiqah/ tarz/taur/wasiilah/zarii^ah(m. n.) raheT(f.

a.t. n. v. n.)/GHina(f.)/zar(m. n. n. pron.)/ sarwat(f. .t. a. v.t. n. n.t. v.)/tamauwwil/wafrat(f. n. n. wear and tear: n. a. a.i. a.)/ maaliyat(f.) amiir/daulat mañd/daulat mañd/maal daar/ mutamawwil/sarwat mañd duudh chhuRaana hath yaar/silaaH musallaH karna aslaHah saazi oRhna/paheñna/zeyb tan poSHaak farsuudgi/toR phoR purana kar deyna weak kneed: weak minded: weaken: weaken: weaker sex: weakest: weakling: weakness: weaknesses: weal: wealth: a. chhaapa maarney kaey li'ey chhupa raehna bey raah rañg Dhañg sar e raah aawaarah/albeyla/bhaTka hu'a/ GHaer mutii^/KHud sar aawaargi/albeyla pan/KHud sari KHastah ham/ham log âajiz/bey bas/bey taaqat/faatir/kachcha/ kam zor/murdah/naa tawaañ/phus phusa/ pilpila/zaar/za^iif bey iraadah/buz dil kam zehen/subuk maGHz kam zor karna chehra utarna/kamzor hona siñf e naazuk kam zor tariin kam zor/naa tawaañ/za^iif jhol jhaal/kam zori/KHaami/naqaahat/ naa tawaani/nuqs/zo^f asqaam aasaa'iSH/falaaH o baehbuud/KHaer/KHuSH Haali/ sa^aadat/salaamat/sarfwat amaarat(f. v. wear away: v.waylay: wayless: ways: wayside: wayward: waywardness: wayworn: we: weak: v. v. n. n. wealthy: wean: weapon: weapon: weaponry: wear: wear: a.)/maayah/paesa(m. n. a.)/daulat(f.t.t. n.

) bar daaSHt karna/muqaabilah karna dhuup sey KHaraab/jahaañ diidah/tajribah kaar/ tuufan zadah baad numa(m.)/fasal(f.) neywla/makkar aadmi dhoka baaz hona mubham zabaan aab o hawa(f.)/rut(f. thaka deyna ghis jaana ghisa deyna/thak deyna KHastah Haal/muSHkil/thaka hu'a bey takaan giraañ/SHaaq uchaaT ajiiran/muSHkil bey zaari/kasal mañdi/KHastagi/thakan bey dam/bey zaar/kasal/KHastah Haal/ maañdah/thaka gala(m.) bey rañg/pakka/puKHtah buñna/kapRey buñna bunaa hu'a julaaha/paarchah baaf bayaa(f.wear down: wear off: wear out: weariful: weariless: wearing: wearied: wearisome: weariness: weary: weasand: weasel: weasel: weasel words: weather: weather: v.)/mausam(m.)/narKHara(m. n. . n. n. weather cock: weathered: weave: weaved: weaver: weaver-bird: web: wed: wedding: wedge: wedlock: Wednesday: wee: wee hours: wee wee: weed: n.i. n. n. n. a. n. n.i. a.t.)/nikaah(m.i. n. v. n. v.)/Halaq(m. n.)/murGH e jula baaft/jaal/jaala/jhilli âqd karna/byaahna/nikaah karna/SHaadi karna byaah/SHaadi pach char biyaah(m. a. n. n.t. n. pa.t.t. a.) budh/chahaar SHañba naam ka /zara sa taRkey peySHaab karna bad rau ghaas/bad rau pauda/naa kaarah SHaKHs weather beaten: a. n. v. v.t.t. a. v. a. n. v. v.)/SHaadi(f.

n. n.)/KHaak reyz(m. v. lebaas/poSHaak KHaraabi duur kaehna maryal haftah aaKHir haftah haftah bhar haft rozah/haftah waar farz karna/raah takna/tasawwur karna/ummiid karna bahot chhoTa/zara sa aañsu bahaana/chillaana/girya zaari karna/ rona giryaañ/naalañ/riqqat(f. v. a. v. weevil: weigh: weigh: n.t.t. n.) âjiib o GHariib/GHaer taba^i anokhey pan sey/âjab taraH sey/ pur israar aur par âjiib aadmi KHuSH aamdiid Weeping Willow: n. a. v.t. a. a.)/puSHtah(m.t.t. n. v. v. v. weigh against: v.i. a. . a. n.i.)/waaweyla/zaar giryah/naalah/waaweyla basorta hu'a/rota hu'a beyd e majnuuñ ghun taulna/wazan karna wazan rakhna moaazinah karna dabaana/dabaa'o Daalna raa'ey deyna jaañchna/parakhna tulaa hu'a taul bojh/baar/baaT/daab/dhaRa/leHaaz/palla/ sañg/siqaalat/wazn bila wazan bhaari/giraañ/matiin/mohim/sañjiidah/ saqiil/wazni bañd(m.t. a. n. a. n.t. a. a.weed: weed out: weedy: week: weekend: weeklong: weekly: ween: weeny: weep: weeping: weeping: weepy: n. weigh down: weigh in: weigh up: weighed: weighing: weight: weightless: weighty: weir: weird: weirdly: weirdo: welcome: v. n. adv.

)/ KHuSHi(f.welcome: welcome: weld: welder: welfare: welfare work: welkin: well: well: well: n.)/KHaer maqdam(m. a. well behaved: well being: well-beloved: well bred: well built: well-chosen: a. well appointed: a. v. n. a. well-advised: a. a.) baa îzzat/pyaara mohazzab/SHaa'estah dohra/haTTa kaTTa/tagRa eHteyaat sey chuna hu'a rusuuKH waala hamdard/mehr baan aafriiñ/sad aafriin KHuSH lebaas meHnat kaa baRhiya/daulat mañd maana hu'a KHuub suurat haTTa kaTTa KHuSH añdaam KHuSH lebaas/saaf suthra mudallil well administered:a. n.) falaaH o baehbuud/KHaer/KHaer o âafiyat/ KHuSH Haali/rifaah/salaamat falaaHi kaam aafaaq/aasmaan chaah/ku'aañ/pan ghaT durust/KHuub achchha/bhaala/mowaafiq/Thiik munazzam daulat mañd/KHuSH Haal baa tadbiir/mohtaat durust/mutaawaazin tamiiz daar âafiyat(f. adv.) aa'o bhagat karna/KHuSH aamdiid karna/ isteqbaal karna/paziiraa'i karna do dhaat joRna/joSH kaari karna/Taañka lagaana joSH kaar(m. a. a.)/baehbuud(f.)/salaamti(f. a. isteqbaal(m.)/KHaer(f. well-fed: well formed: well-groomed: a. n. a.t. well balanced: a.)/salaaH(f. well grounded: a. n. a. well-connected: a. n. v.)/falaaH(f.t. n. . well done! well-dressed: well-earned: well-endowed: intj. a. well-favoured: a. well-established:a. a. well-disposed: a.

i. v. a. n.t/i. pa. a. n.t. v. a. a.i. n.) raah/rastah/safar roya (ham)they aadmi jo bheyRiya ban jaa'ey KHuuñ baha . n. n. n.i. murjhaana/suukhna v. intj.s. v. well wisher: wellaway! wellborn: wellhead: wellness: welsh: welt: welt: welter: wen: wench: wend: went: went: wept: were: werewolf: wergild: a. n.s.i.)/ga'ey(m. v.)/ga'i(f. n.)/ ga'iñ(f.t. a. well read: well set: wellspring: well strung: well to do: well up: well watered.pl. well manneredness: well nigh: well organised: a. a. daulat mañd/paesey waala baa KHabar maSH huur/naami/SHohrat yaaftah/ taSHt az baam KHuSH aKHlaaq/laa'eq/nasta^liiq KHuSH aKHlaaqi taqriiban munazzam laa'eq jaamid mañba^/sar chaSHmah jakaR bañd KHuSH KHuSH Haal joSH par aana seyraab KHaer añdeySH afsos achhey KHaañdaan ka chaSHmah KHuubi/tañdurusti daGHa deyna/dhak deyna chamRey ki paTTi/niwaaR well informed: a. v. pa. n.t.well-heeled: a. a. KHalat malat hona/lutahRna GHuduud/jild key niichey waram bachchi/chhokri/do SHiizah/faaHiSHah/ laRki/naukraani palaTna/rastah badalna gaya(m.pl. well known: well mannered: a.

kaRwa/khaTTa/phiika sadri(f. n. . n. pa. n.t. n. v. a.p. a.wersh: weskit: west: westbound: wester: westerly: western: westerner: westernise: westernism: n.t. n. n. n. n. westward: wet: wet dream: wet-nurse: wetted: wetness: wetter: wettish: wether: wetland: whack: whacking: whale: wham: wham: whammy: whang: whang: wharf: wharve: what? what: adv. n. n. n. v. n. v. n.) dal dal hattaR lagaana/piiTna bahot baRa/jasiim fiil maahi zor ki choT zor sey choT lagaana bad nazar/naHuusat dhakkam peyl karna/piTaa'i karna ghuuñsa/zarb bañdar/godi charKHi kaun/kaun sa/kin/kis/kya jo/keh westernisation: n. n.t. n. a. n. n.) baaKHtar/maGHrib/sar zamiin e maGHrib âazim e maGHrib baad e maGHrib baad e GHarbi/GHarbi GHarbi/farañgi/maGHribi/pachchhumi gora/farañgi/maGHribi mulk ka/wilayati farañgi atwaar apnaana/maGHrib zadah hojana/ maGHribi atwaar apnaana maGHribi atwaar maGHrib ki paerawi/maGHrib zadgi maGHrib ki taraf aabi/bhiiga/giila/martuub/nam/ namnaak/SHaraabor/tar eHtelaam aayah bhigaaya/tar giilaahaT/namnaaki/rutuubat/tari giila karney waala giila/nam/martuub/tar KHassi bheyRa(m.i. v. n. a. a.

pron. n. adv. n. adv. n. adv.) chakkar/charKH/dulaab/pahiyah phiraana saudey baazi karna naSHeyb o faraaz chakRa/rehRi dam phuulna/zor zor sey saañs leyna daanah/phuñsi(f. . adv. v. adv. adv. adv. adv. adv. jo bhi/kuchh bhi jo/ko'i nahiiñ gañdum/geyhuuñ chaap luusi karna/KHuSH aamad karna/ phuslaana/warGHalaana chaap luusi(f. v. waesa hi ala bala/kya kya kaesa pron. n. n. n. adv.t.i. adv. n. adv. adv.)/KHuSH aamad(f.t.what all: what not: what sort of? whatever: whatsoever: wheat: wheedle: wheedling: wheel: wheel: wheel and deal: pron.) bachcha/pilla kab jab kahaañ kahaañ/kis jagah sey/ kis sabab sey/kis taraH sey jab bhi/jab kabhi kahaañ/kidhar jahaañ/jidhar kahaañ ata patah/makaan chuuñkeh/dar Haqeqat/Haalañ keh/ har gaah/jab keh jahaañ sey bah muujib/jis sey wajah is li'ey/kis li'ey kahaañ sey kaesey/kahaañ/kab kaun sa wheel of fortune: wheelcart: wheeze: whelk: whelp: when? when: whence: whenever: where? where: whereabout? whereabouts: whereas: whereat: whereby: wherefore: wherefore: wherefrom: wherein: whereof: n. conj. v.

v. bhapka(m. a.i. n.) bad buu daar lassi/maTTha ârsah/dar iin asna/ Haalañ keh/jab keh/me^aad/muddat achha waqt guzaarna eyk dafa^/saabiqan jab/jab tak dhun/KHaam KHayaali/KHabt/KHayaal/ tarañg/waehm naalah karna/sisakna do dila/talauwun mizaaj/waehmi dhun/KHabt/KHayaal/tarañg/waehm âjiib chiiz faryaad karna/karaahna/sisak sisak kar rona faryaad/siski hin hinaana faryaad karna/karaahna/sisak sisak kar rona . a. jahaañ jidhar kahaañ/kidhar jab bhi/jahaañ bhi/jidhar/kahiiñ bhi adv. n. pron. adv. v. n. n. v.t.) arey/uff chhaachh/maTTha kin/kis/kaun sa jaun sa/jo/keh jo bhi jaun sa bhi n. conj. jis sey zaruuri raqam kis par/tab bar añgeyKHtah karna/iSHteha baRhaana/ ragaR kar teyz karna aaya/KHwaah pathri(f. n. a.i.whereon: wheresoever: whereto? wherever: wherewith: wherewithal: whereupon: whet: whether: whetstone: whew! whey: which? which: whichever: which-so-ever: whiff: whiffy: whig: while: while away: whilom: whilst: whim: whimper: whimsical: whimsy: whim-wham: whine: whining: whinny: whinge: adv. n. intj. v. pron.i. v. adv. n.)/bhapki(f. v. con. adv.t. n. n.i.

)/gora(m. n. n. a.i. n. n.)/koRa(m. n.) diimak(f. v. n. n. a.)/ gori(f. a. n. n.t. n.)/ujli(f. n.) joSH dilaana haar/kuTaa'i/piTaa'i qurbaani ka bakra ghar ghar ki awaaz chakkar/pheyra phiraana phirna/teyzi sey ghuumna far fara/phirki bhañwar/girdaab/wartah bagula/chakkar/girdbaad zaT sey jaana baRi teyz raftaari sey Harkat karna gal muchchhey khus phus kaan meyñ khus phusi karna/kaana baati karna/ khusar phusar karna/sar goSHi karna sar goSHi sey muSHabah kaana phuusi/khusar phusar/phusar phusar siiTi bajaana siiTi siiTi bajaaney waala chhoTa tariin TukRa/zara sa abyaz/baeza/chaTTa(m. a. v. chaabuk(f. v.)/chaTTi(f.) chañda(m. v.t. n.t.)/safeyd/ujla(m.)/durrah(m. n. n.t.i.)/soñTa/ taaziyaanah(m.whip: whip-round: whip up: whipping: whipping boy: whir: whirl: whirl: whirl: whirligig: whirlpool: whirlwind: whish: whisk: whiskers: whisper: whisper: whispery: whispering: whistle: whistle: whistler: whit: white: white ant: white book: white collar: n. v. . n.t. white heat: white-hot: white knight: white lie: n.) qartaas abyaaz safeyd poSH safeyd haathi SHadiid joSH SHadiid garmi/SHadiid pur joSHi nijaat dahiñdah safeyd jhuuT white elephant: n. n. v. n. n. v.

wholesomeness: n.t. a.i.) chaaqu sey taraaSHna/ aahistah aahistah ghaTna baRa chaaqu kaun/kin/kis jo/keh bheyd/raaz jo bhi bhar/kaamil/musallam/puura/saabit/ saalim/saara(m. n.)/saari(f. a. v.t.t. n. n.t. v. n. v. pron. wholesale: wholesome: n. adv. adv. adv. n. pron. n. v. kahiiñ bhi kahaañ/kidhar chhilori(f. v. a.)/sab chokar mila khaana bhar puur/faraaGH dil/pur joSH faraaGH dili sey/pur joSHi sey thok bhar puur/saliim/seHat mañd bhar puuri bilkul/mukammal taur par/sar basar/ saraa sar wholeheartedly: adv.white list: white out: white paper: n. . whitehead: whitely: whiten: whiten: whiteness: whitewash: whitewash: whitish: whither? whither: whithersever: whitherward: whitlow: whittle: whittle: who? who: whodunit: whoever: whole: wholemeal: wholehearted: a. wholly: adv. a. n. pakki fehrist GHalti chhupaana qartaas e abyaz nasal parasti daana/mohaasa faq chehrah ujlaana phiika paRna/rañg uR jaana gora pan/safeydi/ujla pan GHalti par pardah Daalna/potna/ putaa'i karna/qala^i karna/safeydi karna putaa'i/qala^i/safeydi safeydi maa'el/ujlaa kahaañ/kidhar jahaañ/jidhar white supremacy:n.

n.whom: whoever: whomever: whomp: whop: whopper: whopping: pron.)/fujuur(m. n. a. . intj.t. wickedly: wickedness: adv.) chaklah/koTha/qaHbah KHaanah/ tawaa'ef KHaanah eyk peych daar chiiz peych daar kin ka/kis ka/kis key/kis ki jis ka jo bhi/ko'i bhi haraaana kiyuñ kiyuñ nahiiñ batti/fatiilah bad/bad kaar/bad ma^aaSH/faasiq/fitnah gar/ gum raah/gunaah gaar/Haraam/KHaraab/ naa KHalaf/SHaetaani/SHar/siyaah kaar/ TeyRha(m. a. n.)/zaaniyah pan(m. pron. adv. v.i. v. n. n. n. pron. pron.t. v. v. wicker: wicket: widdle: wide: wide awake: n. a.t. whore: whore: whoredom: whorehouse: whorl: whorled: whose? whose: whosoever: whup: why? why not? wick: wicked: n. a. a. v.)/TeyRhi(f. kin ko/kis ko/kisey jo bhi jo bhi haraana/piiTna haraana/piiTna/Thukaa'i karna baRi chiiz/baRa jhuuT bahot baRa kaali khaañsi beyswa/faaHiSHah/faajirah/qaHbah/ zaaniyah faaHiSHah baazi karna faaHiSHgi(f.i. n. prob. pron.)/zaalim bad ma^aaSHi sey/fitney sey/KHabaasat sey/ SHaraarat sey bad ma^aaSHi/fasaad/fisq o fujuur/ fitnah/fujuur/gum raahi/gunaah gaari/ KHabaasat/KHaraabi/paakhañD/SHaraarat beyd/Daali/sirki chhoTa dar waazah/ phaaTak sey mulhiq chhoTa dar waazah peySHaab karna âriiz/baRa/chauRa/chakla/faraaKH/fasiiH/ GHaa'er/kuSHaadah/naa maeHduud/pur faza/wasii^ chaukañna/hoSHiyaar/jaaga hu'a whooping cough: n.

n. .)/aehliah(f. n.t.) eKHteyaar hona/tasallut rakhna âurat(f. n. a.)/lugaa'i(f.t. a. a. n. a.)/gheyr(m.t. v. v.)/biiwi(f.)/ ghar waali(f.)/joru(f.)/ zaujah(f. v. a.wide boy: wide eyed: wide open: widely: widen: wideness: widening: widespread: widget: widow: widower: width: wield: wife: n. a. n.t.i.)/beygam(f. v. a.)/wus^at(f.)/chau Raa'i(f. n. n.) biiwi ki taraH naqli baal(m. v. n. v. n.)/chakla pan(m. n. n. n.) saKHt lataaR jhapak jhapak kar chalna TeyRhi meyRi lakiir Dag magaahaT aazaad KHayaal/niraala maKHluuq jhañDi hilaana bey lagaam/jaañglu/jañgli/muSHta^il/ sar kaSH/waeHSHi/wiiraan/ziddi jañgli su'ar laa ubaali GHusiila/KHauf zadah/SHadiid wifely: wig: wig: wig out: wigged-out: wigan: wigging: wiggle: wiggle: wiggly: wiggy: wight: wigwag: wild: wild boar: wild child: wild eyed: a. adv.) sar zaniSH karna bey chaen hona ghabraaya/hu'a/saKHt bey chaen astar(m. n.)/KHaanam(f.t. bey iimaan/dhokey baaz/ghaag Haeran/Haerat zadah/muta^jjub khula/wa ûmuuman chauRa karna/kuSHadah karna faraaKHi iñSHiraaH âam bey naam chiiz beywah/raañD rañDwa ârz(m.)/ kuSHaadgi(f. n. a.

)/KHwaahiSH(f. a.i. a.)/raza(f. willing: willingness: williwaw: willow: willpower: willy-nilly: wilt: wilted: wily: wimp: wimple: win: win: win out: win over: v.i. n. v.) daGHa deyna/dhoka deyna/fareyb deyna/ Hiilah karna daGHa/dhoka/fareyb/Hiilah chaalaak/daGHa baaz/dhoka baaz/fareybi/ Hiilah parwar/makkaar âmdan/diidah o daanistah/dhokey sey chaalaaki/daGHa baazi/dhoka baazi/ fareyb/Hiilah parwari/makkar eraadah(m. n. himmat haarna/jhukna/murjhaana/ paZ murdah hona haara/jhuka/murjhaaya/paZ murdah Hiilah gar/makkaar kamzor/murdah/SHarmiila moR/peych/taeh fataH karna/jiitna/sar karna GHaalib aana/GHaalib hona hara kar jiitna laana/lubhaana/raazi karna .i. n.)/ muraad(f. a. n.i. n.)/pañbah âzm chaar o naa chaar/KHaam KHwaah will-o'-the-wisp:n. v. gañwaar gaur/gawiaal bahek jaana bayaabaan/wiiraanah jañgal ki aag jañgli jañgli pan sey/jañgli pan sey waeHSHat(f. n.)/niyat(f.t.t.)/wasiyat(f. n. n. v.) aamaadah/Haazir/raazi/raza mañdaanah aamaadgi/KHuSHi/raza mañdi hawa ka jhoñka/talaatum beyd/KHadañg(m. a. n. a. n. v. adv.) Dar pok agya baetaal(f.)/chhalaawa(m. n.wild man: wild-ox: wilder: wilderness: wildfire: wilding: wildly: wildness: wile: wile: wilful: wilfully: wilfulness: will: will-less: n. a.)/marzi(f. n. v. adv. n.

n. n. n.t. . n. a.wince: winced: winch: wind: wind: wind catcher: wind up: windfall: winding: windmill: window: windowpane: windy: wine: wine: wine bibber: wineglass: wine seller: wing: winged: wing footed: wingless: winglet: wingless: v. wingy: wink: wink: winking: winner: winning: winning: winnow: a. n. a. ne^mat e GHaer mutaraqqabah heyr pheyr/peycha peych/peych daar/pheyr hawaa'i chakki dariichah/GHurfah/khiRki/rozan SHiiSHah hawa daar/tuufaani aab e talKH/baadah/mae'y/SHaraab SHaraab faraaham karna/SHaraab pilaana SHaraabi jaam e SHaraab/paemaanah e SHaraab qadaH aab kaar/kalaal pañkh/par/par o baal/paehlu par daar/pariñdah sarii^/teyz bey par chhoTa bey par par uRti chiRya k SHikaar karna par daar/par jaesa/ aañkh maarna/iSHaarah karna/palak jhapakna/ palak maarna chaSHmak/iSHaarah/jhapki chaSHmak/jhapak faa'ez/faateH/GHaalib dil kaSH/dil ruba jiit âlaHedah karna/chhaañna/ muñtaSHir karna/pañkha chalaana/phuuñkna wing-shooting: v. n. n. n. n. a.i.) baandhna/chaabi deyna/gheyrna/phiraana baad/hawa baad giir(m. n. v. a. a. v.t.t. n. jhar jharaana/piichhey haTna ghabraaya charKHi(f. n.) añjaam deyna/chukaana n.t.t. n. n. v. n. v. n. a. a. n.

n. n.t.)/muraad(f. n.t.i.)/raGHbat/ talab(f. v. a. wiseacre: wisecrack: wise guy: wise hearted: wisely: wiseness: wish: wish: n. n. n. a. . n.t. jhaaRan/pochhni taar KHabar bheyjna/taar bheyjna laa silki guchhey daar/taaqat war/taar daar iimaan karna/farz karab/jaañna/ma^luum karna/ yaqiin karna âql/âql mañdi/daanaa'i/daaniSH/daaniSH mañdi/ farzaangi/fazl/firaasat/fitrat/Hikmat/îlm/ îrfaan/KHirad/KHirad mañdi/SHo^uur âalim/âaqil/âliim/âqalmañd/ biina/daana/farzaanah/fitrati/KHirad mañd/ puKHtah/samajh daar/siyaana laal bujhakkaR choT/fiqrah/tañz/SHoKHi aameyz fiqrah daana numa naadaan moHtaat/mudabbir âqalmañdi sey/samajh daari sey/ siyaaney pan sey âqalmañdi/Hikmat/KHirad mañdi/ samajh daari/siyaana pan chaahna/eraadah rakhna/KHwaahiSH karna aarzu/armaan/chaa'o/dar KHwaast/ dil/do^a/eraadah/farmaa'iSH/Hasrat/ KHwaahiSH/matlab(m.winsome: winter: wintry: wipe: wipe: wipe out: wiper: wire: wire: wireless: wiry: wis: wisdom: a. n.)/tamañna(f. a.) aarzu mañd/KHwaa haañ/multamas/muSHtaq/ pur tamañna/raaGHib chaah KHwaahaañ bey mazah/buz dil/Dhiila/kam zor/phiika/raqiiq kuuchi wise: a. adv. n. n. a. v. v. baa musarrat/dil bañd/dil kaSH/dil SHaad/ jaazib/masruur/SHaad jaaRa/sardi/sarma/zamistaan barfaani/sard/zamistaani niSHaan miTaana/poñchhna/safaaya karna puchhna poñchhna a. wishful: wishing: wishing for: wishy-washy: wisp: a. n. v. a. v.t.)/tama^(f.

a.i.)/chuTkula(m.t. prep.)/ThaThol(m. adv. a. v. a. n.) alag/haTa hu'a/piichhey KHuSHk hona/kumhlaana/murjhaana/ phiika paR jaana/suukhna KHuSHk/murjhaaya/suukha paZ murdagi rokey rakhna/waapas nah karna añdar/daaKHil/dar/zimn baahar/bey/baGHaer/KHaarij/laa bar daaSHt karna/mazaaHimat karna bardaaSHt kiya aeHmaq/bey waquuf/buddhu/naadaan gawaah/gawaahi(f. v. prep. jaañna a.)/SHoKHi(f. prep.t/i.t. n. n.)/waapsi(f. n.t. n. a. adv. n.) jaaney buujhey/qasdan bazlah sañj/hoSHyaar/SHoKH/teyz faehm/ zaki/zariif jaadu gar/saaHir/tilism karney waala .t. n. pa. a. n.)/ tañz(m. n. v. a. n. conj. v.)/SHahaadat(f. guchhey daar chhalaawwa numa v.)/irtedaad(m. n.)/SHaahid gawaahi deyna/SHahaadat deyna maSH huud bazlah(m.wisplike: wispy: wist: wistful: wistfulness: wit: witch: witchcraft: witchery: with: with: withal: withdraw: withdrawal: withdrawn: wither: withered: witheredness: withhold: within: without: withstand: withstood: witless: witness: witness: witnessed: witticism: wittingly: witty: wizard: a. aarzu mañd/muñtazir/muSHtaaq/ mutawajjah/raaGHib raaGHib bazlah sañji/faehm/firaasat/jugat/ lutf/mazaaH/mazaaq/samajh/zehen/zaraafat Daa'in/pichhal paa'i/saaHirah jaadu/seHr futuun/seHr ham baa/bi/fi/saath/se/zarii^ah bah juz/chunaan cheh alag hona/dast bar daar hona/haTna/ piichhey haTna/waapas hona dast bar daari(f.)/latiifah(m.

n.pl. a.t. n. n.i.t. n. chak raana/Dag magaana/ghuumna/ laR khaRaana Dag magaata/laR khaRaata aazaar/aazurdahgi/GHam/Huzn/pareySHaani afsurdah/darham barham/Haziin/maGHmuum añdoh naak/Haziin/moHzin bad Haal sey/musiibat sey/uftaadgi sey chiini kaRhaa'i/kaRhaa'i jaaga bheyRya/gurg Hariis pan sey khaana âurat/rafiiqah/zan êalam e niswaañ/niswaaniyat sinf e naazuk âurat baazi karna âurat baazi karney waala/zan parast zan sifat bachchah daani/batan/kokh/peyT/raHem âurteyñ âurteyñ/jiñs e zan âjuubah/fikr/Haeraani/Haerat/e^jaaz/ta^ajjub Haerat zadah mo^jezah âjab/âjiib/GHariib/Haeraan kun/ûñqa ta^ajjub achañbha/Haerat/ta^ajjub âala/âjab/Haerat añgeyz Haerat naak taur par biimaar/KHaraab/larzaañ/naaqis âadi/KHu gar/paabañd e rusuum/rawaaji âadat/rasm âadi/maa nuus/KHu gar Dorey Daalna îsHq baaz . n. pa. n. a. n. n. n. v. a. v. n. a. adv. a. n. adv. a. n. a. v.t n.pl. a. n. n.t. n. n. a.wobble: wobbly: woe: woebegone woeful: woefully: wok: woke: wolf: wolf: woman: womanhood: womankind: womanise: womaniser: womanish: womb: women: womenfolk: wonder: wonder-sruck: wonderwork: wonderful: wondering: wonderment: wondrous: wonderously: wonky: wont: wont: wonted: woo: wooer: v.

a. n. a.)/nok jhoñk(f. raat din eyk karna work of art: workaday: worker: working: working man: workless: workload: n. n. a.)/paeGHaam/qaul(m. n. n. a.) îbaarat(f. n.t. n.wood: wooden: woodenly: woodland: woodman: woods: woody: woof: wooing: wool: woollen: wooliness: woolly: word: word order: wordplay: wordage: wordbook: wording: wordless: wordmonger: words: wordy: work: n. n. n. n. n. n.) uun jaesa/uun ka bana/uuni/paSHm numa âeHd/baat(f.)/KHabr/ lafz(m. n.)/kalmah bañdi bey Haraf/KHaamoSH kalmah pardaaz alfaaz/kaha suna/luGHat/suKHan kasiir ul kalaam âmal/fe^l/kaam/kaar/meHnat/mulaazmat/ naukri/SHoGHl work day and night: v. n. n.)/kalmah(m.) êbaarat/jumlah bañdi luGHat(f. n.)/uuni pan(m. n. n. adv. chob/jañgal/lakRi bey waquuf/chobi/lakRi ka bana/saKHt bhaddey pan sey/bila dil chaspi jañgli êlaaqah(m. a. n. n. a. n.) jañgal baan/lakaR haara/SHikaari jañgal chobi/jañglaat sey bhar puur baana/baaft/puud muHabba(f.) uun/paSHm uuni dhuñla pan(m.)t/îSHq(m. kaar e hunar ma^muuli/rozaanah aehl kaar/âmlah/kaar gar/kaar kun/ mazduur/mulaazim/saane^ âmal/kaar rawaa'i mehnat kaSH bey kaar kaam ka baar . n. n.) alfaazi tartiib Haazir jawaabi(f.

a.t.i.t. v. n.i. v.) âalam/dunya/haft aqliim/gaehaan/geyti/ jagat/jahaañ/tabaq qudrat e jahaani nazariyah(f.)/raa'ey(f. n. worldy wise: worldwide: worm: worm: worm-eaten: wormy: worn: worn-out: worried: worriment: worrisome: worry: worry: worry: n. . worldly minded: adv. a. n. v. n. worldly goods: n. adv. v. worse: worsen: worsen: a. n. (free from)worry:a. n. n.workman: workmanship: workshop: world: world power: worldview: world war: worldliness: worldling: worldly: n. a. n. a. n.) jañg e jahaani dunya pasañdi/maaddiyat dunya pasañd dunyawi/jismaani/KHaaki/majaaz dunyaavi umuur dunya dunya daar jahaañ diidah âalmi/âalam giir kiiRa/keychhwa/kirm bal khaana ghun laga/kirm KHurdah/kohnah adna/kirm KHurdah/zaliil farsuudah/paehna hu'a/utran ghisa hu'a/ghisa piTa/guzra hu'a/ KHastah/thaka hu'a/uchaaT Haeraan/halkaan/pareySHaan izteraab/pareySHaani aazaar kun/pareySHaan kun halkaan karna/naak meyñ dam karna/ pareySHaan karna/tañg karna halkaan hona/muztarib hona/ naak meyñ dam hona/pareySHaan hona añdeySHah/dard e sar/fikr/ghabraahaT/ ghun/jañjaal/pareySHaani/ziiq bey fikr bad tar bad tar karna/KHaraab karna bad tar hona/KHaraab hona worldly affairs:n. n. a. n.t. a. v. kaari gar kaam/kaari gari/mahaarat kaar KHaanah(m. a.

a.t. n. v. intj. n. chilla worshipful: worshipless: worshipper: worst: worth: worthful: worthiness: worthless: a. n. n.i. a. n. n.)/ nigoRi(dim.t. a. a.)/nikammi(f.t. qaabil tar/qiimti aehl/Hasan/laa'eq/munaasib/mustaHiq/qaabil/ SHaa'estah/SHaayaañ iraadah/niyat choT/ghaa'o/jaraH/zaKHm figaar/ghaa'el/KHastah/zaKHmi/majruuH buni hu'i kya kaehney haeñ/offoh bad baKHti/iñdehaam/tabaahi baHes karna/jhagaRna/laRna/udham machaana baHes karna/Haasil karna faziiHat/jhagRa/laRaa'i/nazaa^/udham jhagaRaalu/udham machaaney waala daañta kilkil/jhagRa/jhak jhak/khaT paT/ laRaa'i/udham Dhaañpna/lapeyTna/lipaTna/malfuuf karna/ oRhna/sameyTna choGHah/GHelaaf/jild e kitaab/lebaadah/ lifaafah/ruu poSH GHelaaf/lifaafah . êbaadat karna/puujna bañdagi/êbaadat/parastiSH/puuja/ sataay'iSH (committed) worship:n.)/ nikaTThu/raddi ochha pan ba qadr/ba KHuub worthlessness: n. n. n.)/nikamma(m. worthwhile: worthier: worthy: would: wound: wounded: woven: wow: wrack: wrangle: wrangle: wrangle: wrangler: wrangling: wrap: wrapper: wrapping: a. n. n. moHtaram/qaabil e parastiSH bey eHteraam/naa SHaa'ishtah âabid/parastaar/pujaari/saajid bad tariin/biimaar tariin baha/KHuubi/leyaaqat/qadr/qiimat/ ûmdagi/wasf giraañ baha/mustaHiq/qaabil/qiimti aehmiyat/qiimat abtar/akaarat/bey kaar/bey qadr/faro maayah/ naa chiiz/naa kaarah/naa qis/nigoRa(m. n. v. n.worship: worship: v. a. a. a. n. v.

v. n. v. n. n. v.) GHusiila/qahr aawar âta karna/baKHSHna/khuli chhuTTi deyna gajra/haar/maala bar baadi/GHaarat gari bar baad karna/GHaarat karna aeñThan(f.) haath ghaRi . n.)/GHaez(m.t. n.t.)/jhurri(f.t. GHazab(m.i. kulbulaahaT saane^ luuTna/mureyRna/nichoRna/umeyThna maroR uThna/machalna iSHaarah churas(f.wrath: wrathful: wreak: wreath: wreck: wreck: wrench: wrench: wrenching: wrest: wrestle: wrestler: wrestling: wretch: wretched: n.)/qahr(m.t.t.t/i.t.) taeSH(m. v.)/KHaSHm(m. v. a. v. v.)/silwaT(f.t. v. n. a.) silwaT Daalna jhurri daar/silwaT daar kalaa'i/pahoñcha dast bañd(m.)/moch(f. n. v. n. n. n.t. n. a. v. a. n.)/'paana' maroRna/zabar dasti karna aeñThan waala/maroR daar chhiiñna/maroRna/meHnat sey Haasil karna/ moRna/peych deyna haath paaoñ maarna/koSHiSH karna/ kuSHti laRna pahel waan/pichaet kusHti/kuSHti baazi/laRaa'i/zor aazmaa'i bad baKHt/bad Haal/bey chaarah/chañDaal/ Haqiir/kam baKHt/KHaraab/KHwaar/past aafat zadah/bad Haal/Haqiir/kam baKHt/KHaraab/ KHwaar/musiibat ka maara/SHaamat zadah/ tabaah/zaliil bad baKHti sey moch deyna/moRna/maroRna moch wretchedly: wrick: wrick: wriggle: wriggling: wright: wring: wring: wrinkle: wrinkle: wrinkle: wrinkly: wrist: wristlet: wristwatch: adv. chaal baazi karna/kulbulaana/machalna n. n.

v. n. a. a.t. n. v. n. n. a. a.t.writ: write: n. n.i. GHalti sey/Haq naa Haq mazluum GHussey sey bhar puur/KHafa/naa raaz rañgiin/saaKHtah bad SHakla/bigRa/kaj/KHam daar/KHaraab/ peych daar/TeyRha/tirchha TeyRhey pan sey bigaar/kaji/peychiidgi/TeyRha pan/ tirchha pan yabber: yacht: yachtie: yachter: v. n.) wrongfully: wronged: wroth: wrought: wry: wryly: wryness: adv. Hukm/nawiSHtah/sanad/warqah KHaamah farsaa'i karna/likhna/ nagiinah jaRna/qalam bañd karna/raqam karna/ sabt karna adiib/iñSHa par daaz/kaatib/mo'allif/ musañnif/raaqim dast aaweyz/êbaarat/kitaab/kitaabat/ naamah/nawiSHt/sabt/tasniif/taeHriir bal deyna/bigaaRna/maroRna/peych Daalna aeñThna/kulbulaana/peych o taab khaana/ phaRakna/taRapna/tilmilaana bal khaata/taRapta/tilmilaata likha hu'a/nawiSHtah/taeHriiri GHalat/Haraam/KHata/ulTa badi/choT/chuuk/gunaah/jurm/zulm GHalti karna/GHaer iñsaafi karna/gum raah karna GHalti karney waala/gunah gaar bad suluuki/GHalat kaari/KHata kaari GHalat/GHalti par/pur KHata writer: writing: writhe: writhe: writhing: written: wrong: wrong: wrong: wrongdoer: wrongdoing: wrongful: n. Habs e beyja(m. adv. n. a.t. a. wrongful confinement:n. a.t. n. v. n. jald jald bolna bajra/Doñgi/tafriiHi kaSHti kaSHti raani ka SHauqiin kaSHti ka maalik/kaSHti raan . v.

n.i. n. n. n. intj. n.i. v. n. n.t. n. v. adv.i. n. n. v. a. n. kaSHti raani kaSHti raan gañwaar/GHaer mohazzab/ujaD/waeHSHi aa'o chalo bak bak/dil lagi/hañsi mazaaq bak bak karna gayaak/surra gaa'ey arwi/kachaalu/rataalu chiiKH kar rona/chillaana/maatam karna/ musalsal bolna/SHikaayet karna faryaad kaSHi/maatam guzaari jhaTka mar kar ukhaaRna/khiiñch leyna dhakka/ghuuñsa/jhaTka/mukka/ zarb e naa gahaani bhoñkna/chiR chiRey pan sey bolna/GHurraana bak bak/GHurrahaT/tunuk mizaaji kutta aañgan/baaRa/beyd/chauk/gaz/eHaatah/ piTaa'i ki chhaRi/seHan majmuu^ah naap anaaRi/naa aehl/naya fauji/nikamma/ saza yaaftah qaedi maali me^yaar/paemaanah/paemaa'iSH ka me^yaar aamaadah/sarii^/taiyaar/teyz fauran/mahaarat sey dhaaga/Dora/gap/kahaani/laRi/qissah/suut turk taalwwar ghuumna/raah sey haTna muqarrarah raastey sey haTa deyna añgRaa'i leyna/jamaahi leyna/muñh ka phaT jaana jamaahi/inHeraaf/muñh ka phaT jaana/pheyr jamaahi leyna waala niim KHwaabiidah añgRaa'i bad tamiizi sey baat karna . n. n. n. v.i. n. v. a. v. n. n. v. v.i. n.t.t/i. n.yachting: yachtsman: yahoo: yahoo: yack/yak: yackety yak: yak: yam: yammer: yammer: yank: yank: yap: yap: yapster: yard: yardage: yardbird: yardman: yardstick: yare: yarely: yarn: yataghan: yaw: yaw: yawn: yawn: yawner: yawning: yawning: yawp: n.

n. a. v. a. adv. n. intj. n. pa. aarzu/armaan/chaah/dili KHwaahiSH/ laaley/SHauq/tamañna KHamiir/KHamiir maayah KHamiir ka niSHaastah bey maGHz/bey huudah/chhichhora/fuzuul go/ halka/KHamiir daar/pur Haejaan/taKHmiiri tobah/uf chor/naqab zan chiiKHna/chiiKHam dhaaR/GHul machaana chiiKH/garaj/na^rah chiiKHa/chillaaya asfar/basañti/champa'i/piila/zard buzdil/kam himmat safra buzdil SHaKHs/maKHluut un nasal kutta piila buKHaar bhiR chiiniyoñ ya jaapaaniyoñ sey farzi KHatrah/zard KHatrah jhuuTi ya mubaalGHah aameyz KHabreyñ deyney waaley aKHbaaraat yeast extract: n.i. n. aap log/tum haañ/dar Haqiiqat/Haqqan eqraar haañ meyñ haañ milaaney waala bachchah deyna(bheyR/bakri)/jañna baras/saal/sanh/sin saal naamah/saalaanah sar guziSHt aaKHir e saal saal bhar yak saalah/yak saalah jaan war saal bhar ka/yak saalah har saal/saal aanah/sanawi chaahna/dili aarzu hona/phaRakna/ sar garm hona/taRapna laaley paRna n. yeasty: yech! yegg: yell: yell: yelled: yellow: yellow: yellow bile: yellow-dog: yellow fever: a. a. n. n. n. n. n. n. n.ye: yea: yea: yea-sayer: yean: year: yearbook: year out: year-round: yearling: yearlong: yearly: yearn: yearn for: yearning: yeast: pron.t/i. v. yellow-peril: yellow-press: n. yellow jacket: n.i. n.t. a. n. n. . v.

n. n. n.i. âam saabun zardi maa'el/zard faam piilahaT zardi maa'el teyz bhoñkna ya chiiKHna baariik aur teyz chiiKH/lomRi ki aawaaz teyz bhoñkney waala kutta chaahna/taRapna aarzu/ruGHbat e SHadiid/talab/japaani sikkah kuTni baeHriyah ka chhoTa afsar/daaroGHah/ maal guzaar/zamiin daar himmat waala/kaRa jhaTkey sey juutey ki silaa'i karna/ jhaTka dey kar gaañTh lagaana/piiTna gutthi lagaana/laat maarna/ sar garmi sey kaam karna haañ achchha/haañ/huuñ/ji chaap luus/ji Huzuuriya/KHuSH aamadi kal ka/puraana diiroz/guzra kal/roz e guziSHtah kal SHaam kal subaH kal raat guziSHtah sal/pichhla saal/saabiqah saal ab bhi/abhi/baa wujuud/maa sewa/par/ taa Haal/taa ham paHaaRi jaanwar numa iñsaan chhoRna/deyna/faa'edah karna/ laana/maan leyna/paeda karna/phal deyna/ soñpna/taabe^ karna/tasliim karna jagah deyna/laRaa'i KHatm kar deyna/ taabe^ hona aamad/apaj/faa'edah/fasl/maeHsuul/ natiijah/paeda waar/phal tasliim kunañdah yesterevening: n. v. yield: yield: yielder: v. n.t.yellow-soap: yellowish: yellowness: yellowy: yelp: yelp: yelper: yen: yen: yenta: yeoman: yeomanly: yerk: yerk: yep: yes: yes man: yester: yesterday: n.i. n. n. a.t. yestermorning: n.t. n. v. v. a. n. n. . a. adv. n. adv. n. adv. v. v. n. n. yesternight: yester year: yet: yeti: yield: n.t.

a. intj. n. n. n. intj. pron. n. v. n. dar guziSHtah/maazi/zamaanah'e qadiim/ zamaanah'e saabiq aap/tum tujhey a. parla/parey/udhar/us taraf/wahaañ bahot lamba ärsah ko'i hae'ey n/intj.yielding: yieldingly: yikes! yip: yips: yo! yob: yoga: yogi: yoghurt: yoke: yoke: yoke: yokefellow: yokel: yolk: yolky: yon: yonder: yonks: yoo hoo! yoop! yore: you: (for)you: young: young blood: young lady: young man: youngish: youngling: youngster: younker: a.t. n. n. a. v. n. chhoTa/jawaan/KHurd/nau jawaan/nau ûmr/taazah naya/taazah dam laRki/naujawaan àurat laRka/jawaan kam ûmar sa/qariib qariib jawaan nau jawaan laRka/nau jawaan laRki baala/chhokra/laRka/lauñDa/nau jawaan/nau ûmr bachchah/laRka . aagey/parey/saamney ka/woh a. n. adv. siski ki aawaaz n. dabbu/kachcha/kam zor/lachak daar/maGHluub/ mulaa'em/narm dabtey hu'ey/lachtey hue/narmi sey arey/tobah bhuuñkna ghabraahaT o/arey GHuñDa jog/maraaqbey ka âalam/yog jogi/yoga karney waala dahi joGH/joRi/jot/jua/yoGH jotna jutna aaRi/dost/yaar dehaati/gañwaar/naadaan/ujaD añDey ki zardi añDey ki zardi key maa niñd/narm/reySHmi a/adv. n. n. n. v. n. n.i.i. n. n. n.

a. n. a. n. n. n. v. aap KHud/apney aap/apney taiñ/tum KHud âalam e SHabaab/GHulaam/jawaan/kam sini/ nau jawaani/nau ûmri/pisar/SHabaab joSH bhara/nau jawaan/nau KHeyz/nau ûmr bheyR'iey ya kuttey ki chiiKH/ lambi dil bhari chiiKH naa gawwar haïsi krismas krismas ka waqt haañ farHat baKHSH/KHuSH mazah/laziiz zaffer: zag: zandoli: zanja: n. aap ka/aap key/tumhaara/tumhaarey pron. adv. niila rañg/rañg e miina yak bayak raastah badalna harey rañg ka bich khopRa aab paaSHi ki naehr . n. a. aap ka/tumhaara aap ka KHaer talab/tumhaara KHaer talab pron. n.i. n.your: yours: yours truly: yourself: youth: youthful: yowl: yucky: yuk: Yule: Yuletide: yup: yummy: a/pron.

n. n. a.i.) saRak paar karney ki dhaari daar paTTi gor KHar sa kohaan daar gaa'ey añbeh haldi makka'i sey nikli Hayaatiin rooH e âsr îbaadat o reyaazat/dhyaan/gayaan/ japaani budh mat auj/auj e falak/auj e kamaal/choTi/fauq/ iñteha/nuqta'eh ûruuj/simt ul raas samt ur raasi ubaal patthar(m.) biñdi/GHaa'eb/ma^duum/na daarad/sifar GHaa'eb/GHaer maujuud/hiich/naa kaarah/ naa daarad/nafi wujuud bey daaGH/bila KHaraabi/mukammal baRi ahem ghaRi/ta'ey SHudah saa^at zealful: zealot: zealotism: zealotry: zealous: zebra: a. v. n. .) baad maGHrib/baad e saba/baad e nasiim/ pichhwa mañtaar(m. zebra crossing: n. n. a. v. n. a. n. n. n. a. zebrine: zebu: zedoary: zein: zeit-geist: zen: zenith: zenithal: zeolite: zephyr: zeppelin: zero: zero: zero-defect: zero hour: a.)/safri GHubbaarah(m.t. aeHmaq/bey waqoof/bhaañD/masKHarah/ saadah lauH dafatan barbaad karna/maarna/zarb lagaana jaldi sey jaana dam/zarb/zor kiiRey maarney ka aalah pur joSH/teyz chaa'o/dhun/inhemaak/iSHtiyaaq/jaañ fiSHaani/ jazbaati lagan/joSH/joSH o KHaroSH/sar garmi/ SHauq/walwalah mañdi jazbaati/pur joSH jaañ fiSHaan/joSHeela/kaTTar paeru/purn joSH/ majnuunah joSH waala/sar garm jazbaatiyat/joSHiila pan/pur joSHi junuun/kaTTar pan/muta^assib aanah junuun joSHiila/kaTTar paeru/lagan waala/ pur joSH/sar garm/SHaa'eq gor KHar(m. n. n. n. n. n. n. n.zany: zap: zap: zap: zapper: zappy: zeal: n. n. n. n. a.

n. v.) kaj maj/laehria/moR daar/peych daar/ TeyRha meyRha kuchh bhi nahiiñ an ginat/maha sañkh bey Had amiir jast/qala^i jasti namak(m. n. . n.) garmi/jaan/quuwat/san sanaahaT/ walwalah/zañnaaTa/zor bar jastah jawaab/turki bah turki jawaab aahaar(m. pron. a. n. n. zero zero: zest: zest: zester: zestful: zestfulness: zestfully: zesty: zeta: zetetic: zibeline: zibet: zig: ziggurat: zigzag: zilch: zillion: zillionaire: zinc: zincate: zincograph: zincography: zing: zinger: zinnia: Zion: Zionism: Zionist: zip: n.i. n.i. n.) achaanak muRna zikurat(m. n. n. n. n. n. n. niSHaaney par tawajjoh markuuz karna qaanuun ka saKHti sey laagu karna SHadiid dhuñd chaT KHaara/chaska/lutf/mazah/ras/sawaad/ teyz chaaSHni naa rañgi ya liimuuñ ka chhilka/ in chhilkoñ ka teyl ârq nikaalney ka aalah lutf añgeyz/baa mazah/pur SHauq lutf añgeyzi/mazah ruGHbat sey baa ruGHbat/mazah daar chhoTa sa kamrah/koThri justju/khoj/khoji/talaaSH moTa uuni kapRa muSHk bilaa'o(m. n. n. n. n. n. n. n. n. adv. a.) jasti naqSH/jasti tabaa^at jast nigaari(f. n.zero in: v. n.) saehuun saehuuni yat saehuuni kholney bañd karney ka daaney daar fiitah/ bañdhan/jhar jharaaTa/zañnaaTa/fiSHaar/ ziñdagi sey pur zero tolerance: n.

waqti haejaan teyz/tawaana zirquun(m.) namak e zirquun daanah/muhaasah daaney daar/muhaasoñ sey bhara sañtuur(m. a. n. n. n. n.) êlaaqah waari/madaari/muñtaqah waari êlaaqah/Halqah/Hissah/KHittah/muñtaqah/ paTka/paTTi Tukroñ TukRoñ meyñ baTa hu'a Hissoñ meyñ taqsiim êlaaqoñ meyñ taqsiim n. intj. v. n.)/Haewaanaat nigaari(f. a. n. n. .zipless: zippy: zircon: zirconate: zit: zitty: zither: zitherist: zizz: zodiac: zoetic: zoetrope: zoid: zoiste: zombie: zonal: zone: zonate: zonation: zoning: zonule: zonular: zonk: zonked: zoo: zoogloea: zoography: zoographer: zooks! zoological: a.) Haerat ka izhaar/KHuda na KHwaastah Haewaani yaati chiRya ghar(m. n. a.) Haewaanat nigaar(m.) sañtuur nawaaz niiñd ka jhoñka muñtaqaht ul buruuj/raas chakkar ziñdahgi sey muta^alliq charKH e Hayaat(m.i. a. n. n.)/gardiSH numa(m.) Haewaan numa sañg e ma^dan aeHmaq/naag deota(m. zoology: n. n. a. n. êlaaqah/Halqah/Halqiizah/muñtaq cha Halqey daar bey His ho jaana/saktey meyñ aajaana bey His/saktey meyñ chiRya ghar/jaan war KHaanah Haewaani sareySH Haewaanaat naamah(m. n. n.)/phal ras(m. n. n. a. a. n. n.) jaan war SHinaas/maahir e Haewaaniyaat Haewaani yaat/îlm ul Haewaani yaat zoological gardens: zoologist. a.

)/tura'i(f. v. n. n. n.) jog pauda(m.)/juft nebaat(m.)/kamar bañd(m. n.) Huwiini Haewaani marz(m. n. zygophyte: zygosis: zygote: n. n. Haewaan parast(m. a.) gaal ki haDDi(f.i. Zoroastrianism: n. n. n.i.) bhaR kiila lebaas taSHRiiH e Haewaanaat bhaRkiila/zaahir daar zar tuSHti mazhab(m. zoster: zounds! zoysia: zuchetto: zwieback: zucchini: zygodactyl: zygoma: n. n.) Haewaan paemaa'i(f. n. n. n.zoolator: zoolatry: zoometry: zoom: n. intj.) siidha uupar chaRhna/ taswiir ko baRa ya chhoTa karna/ teyz bhin bhinaahaTi aawaaz nikaalna baRa kar key dikhaana Haewaan paekar/Haewaan SHaklah Haewaan kaSHi(f.) goSHt KHor/Haewaan KHor jaan war pasañdi Haewaan pasañd KHauf e Haewaanat(m. a. n. n. zygomatic bone: n. n. .) jufti joga/jufta zoom in: zoomorphic: zoomorphism: zoon: zoonosis: zoophagous: zoophilia: zoophilic: zoophobia: zoophytic: zoosperm: zoot suit: zootomy: zooty: v.) seyñki roTi ka TukRa tori(f.) Halqah(m. n. a. a.) Haewaan parasti(f.) juft añguSHtah gaal ki haDDi(f. a. n. a.) KHuda raa ghaas ki eyk zaat kulaah e kaliisaa'i(f.) Haewaan nebaati Haewaani tuKHm(m.