P. 1
Analisis Konsep-konsep Dalam Pendidikan

Analisis Konsep-konsep Dalam Pendidikan

|Views: 844|Likes:
Published by arepis_inside

More info:

Published by: arepis_inside on Sep 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2013

pdf

text

original

ANALISIS KONSEP-KONSEP DALAM KONSEPPENDIDIKAN

‡

Pendidikan mempunyai pengertian luas kerana istilah ini merangkumi: ‡- proses dan tugas ‡- matlamat dan hasil yang boleh merupakan kejayaan atau kegagalan ‡- penyampaian ilmu dan kemahiran ‡- penerapan nilai
Copyright (C) 2004 Dr.Habsah IsmailPengertian dari perspektif sosiologi dan psikologi sbg cth adalah berbeza drp pengertian falsafah Pengertian sosiologi sistem dan institusi persekolahan, fungis keluarga dan masyarakat; sekolah dan masyrakat Pengertian psikologi aspek dalaman individu seperti jiwa, pertumbuhan fizikal yang mempengaruhi individu yang terlibat dalam p& p Pengertian falsafah mengemukakan persoalan asas dan sejagat tentang manusia atau insan yang hendak dididik; ke arah manakah hala tuju sesuatu sistem pendidikan; mengapakah manusia perlu dididik  

Copyright (C) 2004 Dr.Habsah IsmailHuraian dari sudut falsafah menumpukan kepada penganalisisan konsep pendidikan dan konsepkonsepkonsep lain berkaitan dengannya

Analisis konsep pendidikan oleh R.S peters Analisis konsep bermaksud menghuraikan sesuatu konsep berdasarkan penggunaan bahasa yang tidak formal (tidak menggunakan simbol) ataupun melalui ordinary language analysis 

Analisis konsep pendidikan oleh R.S. Peters agak lengkap berbanding analisis konsep itu oleh tokoh lain
Copyright (C) 2004 Dr.Habsah Ismail³Pendidikan´ bagi Peters sebahagian besar mempunyai maksud satu istilah pencapaian (achievement term) Sbg satu istilah pencapaian tidak merujukj kpd satu aktiviti khusus tetapi dilihat drp keseluruhan proses ³mendidik´ (bezakan mendidik dgn mengajar dan melatih) Sbg satu proses bersifat menyeluruh, pengertian falsafah tentang pendidikan tidak disempitkan kpd perspektif institusi, keluarga, sistem tetapi merangkumi keseluruhan elemen yang terlibat dlm proses mendidik manusia
Copyright (C) 2004 Dr.Habsah Ismail 

Ini membezakan ³mendidik´ drp ³mengajar´. Implikasinya ialah proses mendidik SEMESTINYA bermoral dan beretika. hasil).Ethics mengemukana kriteria berikut untuk menganalisis konsep ³ pendidikan´ 1 Pendidikan adalah penyampaian dan pencapaian sesuatu yang berfaedah dan manfaat (matlamat. Ungkapan ³saya telah berjaya mendidik murid itu´ maksudnya merangkumi pelbagai aktiviti yang terlibat yang mengarah kpd satu pencapaian Peters dlm bukunya. kandungan ilmu.Habsah Ismail ³mengarah´ . proses. ³melatih´ dan Copyright (C) 2004 Dr.Ethics and Education (1966) bukunya.

Pendidikan menghasilkan individu terdidik yang mempunyai perspektif kognitif yang tidak lembam. we do not call a person ³educated´ who has simply mastered a skill´ (eg pottery).2. For a man to be educated it is sufficient that he should possess a mere-know how or knack.Habsah Ismail . This implies some understanding of principles for the organization of facts Copyright (C) 2004 Dr. He must merealso have some body of knowledge and some kind of conceptual scheme to raise above the level of a collection of disjointed facts. Menurut Peters.

Habsah Ismail 3. kaedah mesti bertujuan menghasilkan pencapaian yang diharapkan kaedah mestilah direla oleh pelajar (guru tidak boleh mendenda atau mendera sewenang-wenaangnya. konsep ilmu. pengintegrasian ilmu) Kriteria kaedah atau prosedur yang digunakan dlm pendidikan: a. b. tidak boleh memaksa) Copyright (C) 2004 Dr. . sewenangtidak boleh mengarah tanpa disertakan rasionalnya. Implikasi drp krieteria ini ialah perlunya guru memahami epistemologi dan pedagogi (strutktur ilmu.

arahan.S. persoalannya. Kriteria 1. Guru juga tidak boleh brain wash atau mengugut. Kriteria 2 penyampaian sesuatu yang berfaedah memang tidak dapat dipertikai c. Kriteria 3 adakah semua kaedah yang direla pelajar direla oleh guru. latihan bertentangan dgn nilai murni pendidikan? Copyright (C) 2004 Dr.Habsah Ismail . Peters: a. Siapa yang menentukan apa yang berfaedah? Berfaedah dari aspek apa? b.³penyampaian sesuatu yang 1berfaedah´. adakah semua kaedah yang direla oleh guru direla oleh pelajar? Sejauhmanakah kaedah seperti indoktrinasi. mengindoktrinasi Hujah tentang kriteria pendidikan oleh R.

 Kesimpulan drp analisis konsep pendidikan R. µMengajar´. 3. ³melatih´. ³mengarah´. penguasaan IT dlm p&p Perbezaan antara ³mendidik´. Peters: Pendidikan mestilah dimulakan dgn sesuatu matlamat yang berteraskan falsafah pendidikan sesebuah negara Kurikulum/kandungan ilmu sentiasa terkini selaras dgn perkembangan semasa. ³melazim´ Copyright (C) 2004 Dr.Habsah Ismail 1. 2. melatih tubi´. tafsiran perlu luas.S. .

jangka masa panjang (pendidikan sepanjang hayat. .Habsah Ismail 5. rohani dan intelek (JERI) Copyright (C) 2004 Dr. Hasil sesuatu proses mendidik gagal atau berjaya Pendidikan satu proses yang mempunyai ciriciriciri tertentu: .perubahan keseluruhan diri individu dari sudut jasmani.4. emosi. pendidikan dari buaian hingga ke liang lahad) .

p& p berkesan Secara logikal. adalah diandaikan jika proses p&p berjalan dgn lancar dan berkesan dgn kaedah yang beretika. sistem nilai yang mempengaruin tindakan. matlamat perubahan sikap.Analisis Konsep Pengajaran dan Pembelajaran Penyampaian sesuatu kandungan ilmu merupakan tugas utama pendidikan di samping membentuk peribadi mulia. peningkatan intelek Kriteria penyampaian sesuatu yang berfaedah (Peters) menekankan penguasaan ilmu pengetahun. proses berikut akan terlibat: Copyright (C) 2004 Dr.Habsah Ismail  . tingkah laku.

Habsah Ismail . kepercayaan dan bukti Copyright (C) 2004 Dr.1. proses P & P menuntut kepada syaratsyaratsyarat dalam ilmu pengetahuan iaitu. kebenaran. Mengetahui dan mempercayai (istilah kognitif) Mengajar dan mempelajari (istilah pendidikan) ( 1dan 2 adalah berkaitan kerana guru yang mengajar perlu mengetahui dan mempercayai kebenaran ilmu yang disampaikan. 2. murid yang belajar perlu mengetahui dan mempercayai apa yang disampaikan oleh guru) Oleh itu.

 Ilmu pengetahuan yang berbeza perlu dibuktikan kebenarannya secara berbeza. guru perlu mahir dalam membina konsep dan berfikiran kritis dan logikal kerana ilmu ini memerlukan pelajar menyatakan asas ia mengetahui bahawa sesuatu usul/proposisi yang ia ketahui sebagai benar atau tidak benar (Pembelajaran Proposisi.menekankan Proposisielemen kognitif) Copyright (C) 2004 Dr.Habsah Ismail . Jika sesuatu ilmu itu memerlukan banyak proses mentaakul.

 Jika sesuatu disiplin ilmu menekankan aspek kemahiran.Habsah Ismail  . konsep Copyright (C) dgn persoalan dsbnya 2004 Dr. Ilmu yang berteraskan kemahiran tidak bererti menolak sama sekali aspek kognitif (teori) Ilmu yang menekankan teori perlu juga dilihat dari perspektif praktis atau pragmatis Ini bermaksud ilmu pengetahuan perlu diintegrasikan antara pengetahuan berasaskan teori dgn praktis. maka guru perlu banyak melibatkan murid dengan ulangan tingkah laku kerana murid memahami ilmu ini berdasarkan bagaimana sesuatu usul/proposisi (bagaimana menanam pokok bunga mawar dengan baik). konsep dengan fakta.

kegunaan dapatan (discovery (discovery learning) - Konsep pengajaran dan pembelajaran perlu dianalisis tanpa memisahkan antara kedua-dua keduakonsep tersebut dan dihuraikan dari sudut pencapaian. proses dan hasil secara Copyright (C) 2004 Dr. Proses pembelajaran di kalangan pelajar perlu mengambil kira aspek berikut: Kesediaan pelajar Konteks (contextual learning) (contextual Ilmu pengetahuan bersifat inkuiri. pemikiran kritis dan kreatif. tugas.Habsah Ismail serentak .

ANALISIS KONSEP DISIPLIN DAN DENDAAN Disiplin walaupun berkaitrapat dengan dendaan.Habsah Ismail  . tidak dapat di samakan dgn dendaan Konsep disiplin penyerahan kepada sesuatu peraturan yang bersifat akademik (disiplin ilmu). disiplin kendiri. disciples yang bermaksud pengikut seseorang pemimpin/ketua Disiplin berasal daripada istilah Latin discipulus yang bermaksud penyerahan kepada sesuatu autoriti atau peraturan atau pun kepada individu yang menjadi pemimpin sesuatu fahaman Copyright (C) 2004 Dr.

disiplin yang baik menggalakkan autonomi dlm diri pelajar di samping menyuburkan peribadi mulia Copyright (C) 2004 Dr. Disiplin kendiri atau self-discipline selfdapat mewujudkan peraturan dan tanggung jawab dalam mengurus diri. masa dan aktiviti Dalam pendidikan. konsep disiplin tidak semestinya berkaitan hanya dengan peraturan atau undangundangundang kerana konsep ini juga bermaksud melakukan peraturan yang tidak melibatkan moral/etika Sbg.Habsah Ismail  . cth. Oleh itu.

Habsah Ismail .Dendaan Dendaan ditakrifkan: sebagai. mengenakan sesuatu kesakitan atau perkara yang tidak menyenangkan ke atas diri seseorang yang telah melakukan kesalahan atau melanggar peraturan Implikasi daripada pernyataan di atas ialah: 1) 2) 3) Sesuatu tindakan mendenda bukan berlaku dengan tidak sengaja Sesuatu bentuk dendaan semestinya melibatkan kesakitan atau kesan yang tidak menyenangkan Tindakan mendenda mestilah dilakukan oleh seseorang yang mempunyai autoriti Copyright (C) 2004 Dr.

Justeru.Habsah Ismail . tindakan ini lebih merupakan reaksi yang berupa balas dendam Tindakan yang menyakitkan atau tidak menyenangkan mestilah dilakukan ke atas orang yang melanggar perturan atau membuat kesalahan (sebab tindakan juga kadang kala dikenakan ke atas orang lain yang tidak bersalah sbg membalas dendam . Tindakan mendenda mestilah dilakukan oleh seseorang yang mempunyai autoriti (seseorang mangsa bulli yang bertindak balas ke atas orang yang membulinya dianggap bukan mendenda orang itu kerana mangsa tersebut tidak mempunyai autoriti utk melakukan demikian. Cth tindakan ke atas saudara mara si pembuat salah Copyright (C) 2004 Dr.

konsep dendaan adalah satu tindakan yang mempunyai elemen pembalasan iaitu. Cth adalah wajar seorang murid didenda kerana ia tidak menyiapkan kerja rumah matematik bukannya kerana ia tidak faham apa yang diajar Copyright (C) 2004 Dr.Habsah Ismail dalam matematik . seorang individu A ³membalas dengan mengenakan kesakitan atau perkara yang tidak menyenangkan ke atas individu B sbg membalas apa yang telah ia lakukan Mendenda seseorang seharusnya menyentuh aspek tingkah laku seseorang (salah laku) bukannya mendendanya kerana ia tidak berupaya menguasai sesuatu yang diajar. Sbg. dari segi definisi. Oleh itu.

kanak-kanak/murid tidak sihat. murid yang ada kanakmasalah emosi Justifikasi untuk mendenda Berasaskan 3 bentuk dendaan: pembalasan Pencegahan Pemulihan Dendaan pembalasan Walaupun dari segi takrifan. Peters mengesyorkan dendaan yang bersifat dendam Copyright (C) 2004 Dr. Oleh itu. adalah tidka wajar guru mendenda kanak-kanak kanakistimewa.S.Habsah Ismail . dendaan merupakan pembalasan. tetapi sebagai seorang utilitarian R.

Peters berpendapat bahawa: punishment is one type of retributive transaction«. marah atau dendam kerana tindakan yang berasaskan perkara ini biasanya mendatangkan kesan mudarat Sbg.cth guru bertindak adil dan rasional jika ia mendenda pelajar yang telahIsmail mencalar keretanya Copyright (C) 2004 Dr. (it) must be retributive by definition Maksud Peters ialah jika sesuatu tindakan yang bersifat membalas terpaksa dilakukan. maka tindakan itu tidak boleh berdasarkan rasa sakit hati. Ethics and Education.. Dalam bukunya.Habsah jika ia mahu mengingatkan pelajar tentang perbuatannya yang tidak bertanggung jawab  .

selain accountability dan responsibility. rugi dan sakit hati mungkin tidak lagi rasional. tujuan mendenda perlu ditambah dengan kriteria niat atau motif mendenda (tidak ada dalam kriteria R. maka tindakan pembalasannya yang didorongi rasa marah. Oleh itu. jika guru merasakan kerugian atas perbuatan pelajar itu.S Peters) Copyright (C) 2004 Dr. Tetapi.Habsah Ismail .

pencegahan adalah baik tetapi dari segi praktisnya.Habsah Ismail ‡ . dari segi prinsip. Peters berpendapat bahawa mendenda untuk mencegah adalah lebih baik daripada membalas Bagaimanapun. sukar dilaksanakan: Guru berhadapan dengan masalah untuk mempertimbangkan antara prinsip bertindak secara adil dengan tindakan tersebut yang mempunyai matlamat untuk menjagai Copyright (C) kepentingan ramai 2004 Dr.Dendaan Pencegahan Sebagai seorang utilitarian (percaya bahawa apaapaapa bentuk dendaan pembalasan mestilah menghasilkan kebaikan maksima untuk bilangan individu paling ramai).

Habsah Ismail  . guru tidak dapat memastikan tentang kesan yang berbeza kpd murid yang berbeza akibat tindakan yang dikenakan Copyright (C) 2004 Dr. cth guru yang mendenda semua murid dalam kelas kerana guru gagal mengenal pasti murid yang melakukan kesalahan bertindak tidak adil kepada murid yang tidak terlibat Persoalannya. Bagaimana untuk menilai jenis hukuman/dendaan yang bertujuan mencegah tanpa hukuman itu bersifat terlalu keras atau terlalu lenient? Walaupun. tindakan guru bertujuan mencegah.

Habsah Ismail .Dendaan Pemulihan Dendaan pemulihan bertujuan untuk memperbaiki atau memulih individu yang dikenakan tindakan disiplin atau didenda dengan harapan individu tersebut kembali kepada keadaan lebih baik berbanding sebelum ia didenda Bagaimanapun. dari segi praktik amt susah dilaksanakan kerana: Sesuatu tindakan perlu disusuli dengan follow up antara pihak yang memulih (kaunselor) dan pihak yang dipulih Copyright (C) 2004 Dr.

bukan merupakan bentuk dendaan yang daapt dilakukan secara direct dan spontan seperti pencegahan dan pembalasan Copyright (C) 2004 Dr.Habsah Ismail .Sukar dilaksanakan jika pelajar terlalu ramai. tidak cukup kaki tangan untuk laksanakan pemulihan ini Pemulihan hanya dapat dilaksanakan jika ada kes disiplin yang memerlukannya.

bebas menyuarakan pendapat. Sebagai memenuhi etika profesionalisme perguruan. wibawa dan autoriti guru penting Copyright (C) 2004 Dr.KONSEP AUTORITI GURU Salah satu matlamat utama pendidikan mempertingkat intelek pelajar berupaya berfikir kritis dan kreatif. Suasana di atas tidak akan dapat diwujudkan jika guru dogmatik dan.Habsah Ismail  . autoriti guru memainkan peranan penting. mempunyai autonomi dalam hal akademik Untuk mencapai matlamat di atas. autokratik. Guru yang terlalu bebas dan flexible juga tidak menjamin pencapaian matlamat di atas.

Authority. R. Ini bermaksud mengeluarkan sesuatu arahan atau pendapat Peters mentakrifkan autoriti juga sbg ³aura´ walaupun tidak menyamakannya dengan kuasa Souper (1976) dlm buku About to Teach: An Introduction to Method in Teaching menjelaskan autoriti dari perspektif kuasa. Seseorang dianggap mempunyai autoriti dalam sesuatu bidang jika ia menentukan dan menguatkuasa Copyright peraturan berkaitan (C) 2004 Dr. Responsilility and Education (1973) menjelaskan perkataan ³authority´ berasal drp perkataan ³auctor´ dan ³auctoritas´ yang ditakrif sbg ³mengeluarkan´.S Peters dalam bukunya.Habsah Ismail bidang tersebut  .

 Ahli sosiologi Max Weber meletakkan autoriti ke dalam kategori berikut: 1. autoriti tradisional. kewibawaan seseorang Copyright (C) 2004 Dr.autoriti yang tradisionaldiwarisi mengikut tradisi atau adat autoriti sah dan rasional (legal(legalrational)rational). autoriti karismatik (charismatic)(charismatic)autoriti yang dikaitkan dengan ciri semula jadi atau aura.Habsah Ismail 2. autoriti yang ditentukan oleh peraturan/undangperaturan/undang-undang 3. .autoriti yang bertentangan dengan kuasa mutlak/autokratik.

 Autoriti guru berkaitrapat dengan kategori autoriti yang dijelaskan.mungkin disebabkan autokratik/dogmatikkurang bersedia. guru menganggap berkuasa penuh dalam kelas.Habsah Ismail  .tidak membuka ruang autokratik/dogmatikperbincangan dua hala. mengarah murid melakukan sesuatu di luar yang lebih mendesak pelajar Guru autokratik/dogmatik. tidak terbuka kepada perkara yang mencabar minda dan pendapatnya Copyright (C) 2004 Dr. Guru autokratik/dogmatik. berhadapan dengan pelajar bijak/pandai. guru mengarah tanpa penjelasan rasional tentang perkara di arah. tidak terkini dengan ilmu pengetahuan.

guru ditakuti bukannya dihormati Copyright (C) 2004 Dr. Rousseau. Rogers.Habsah Ismail  . Montessori yang memperjuangkan pendidikan yang memberi tumpuan kepada pelajar (child(childcentered education) Guru autokratik ± sering menggunakan kaedah tidak murni ketika mengajar seperti indoktrinasi. guru autokratik dianggap seorang guru yang being in authority bukannya an authority Guru autokratik tidak disokong oleh golongan progresif seperti Dewey. Menurut Peters.

pelajar diberi banyak kebebasan dalam proses pembelajaran. boleh jejaskan proses p&p jika terlalu bebas.Habsah Ismail .Guru laissez-faire laissez‡ Guru yang terlalu flexible dan bebas dalam p&p. tidak dapat wujudkan suasana pengajaran yang sistematis Guru demokratik ‡ Guru yang menggalakkan suasana p & p bebas tetapi terkawal Copyright (C) 2004 Dr. Guru yang tidak mengikut struktur dari segi perancangan dan kandungan ilmu. guru yang digemari pelajar yang tidak gemar pembelajaran berstruktur.

terbuka.Habsah Ismail . guru sebagai authority. fasilitator. pembimbing. bersedia menerima kritikan membina. p & p dua hala. penasihat. dihormati bukan ditakuti pelajar. guru masih mengekalkan autority (kepakaran dan hormat) tanpa perlu bersikap dogmatik/autokratik Copyright (C) 2004 Dr. Guru an authority. studentstudentcentered.

sering dilakukan dalam perkara seperti ideologi politik. arahan yang tidak disertakan penjelasan rasional.Habsah Ismail ‡ Mengapakah indoktrinasi anti thesis atau bertentangan dengan nilai murni pendidikan? . moral. agama dan disiplin ilmu yang mempunyai tafsiran luas berbanding disiplin ilmu yang bersifat objektif seperti sains tulen ‡ Dalam pendidikan indoktrinasi boleh dilakukan dalam pelbagai bentuk: brainwash.KONSEP INDOKTRINASI ‡ Indoktrinasi bermaksud penyampaian berat sebelah tentang sesuatu isu atau pokok perbincangan. propaganda. hafalan dan latihtubi (tidak memerlukan penglibatan elemen kognitif seseorang) Copyright (C) 2004 Dr.

Guru hanya memaparkan aspek positif sesuatu perkara tanpa menonjolkan aspek negatif untuk memberi peluang kepada pelajar mempertimbang sendiri apa yang dianggap benar atau tidak benarDr. 2.Habsah Ismail Copyright (C) 2004 . pelajar yang diindoktrinasi tidak berpeluang meneliti secara adil dan jelas tentang perkara dibincang kerana ia dilakukan secara berat sebelah (bias. prejudice) (bias. Pelajar tidak menyedari dirinya diindoktrinasi kerana proses ini dilakukan secara halus justeru pelajar di´kabui mata´ mereka tentang perkara sebenar 3.1.

niat Kaedah Kaedah melibatkan penyampaian sesuatu kandungan mata pelajaran (jika dalam kelas) di mana guru boleh memanipulasi maklumat. Oleh itu indoktrinasi dapat diertikan sebagai memberi jawapan yang betul/benar tetapi tidak semestinya disertakan dengan sebab-sebab mengapa jawapan itu sebabbenar/betul Indoktrinasi boleh dihurai melalui 3 kriteria: 1 kaedah 2. memaparkan pandangan berat sebelah.Habsah Ismail . memberi tafsiran sempit Copyright (C) 2004 Dr. kandungan 3.

agama. kimia dan biologi Snook (1972) dalam bukunya. agak terhad dalam mata pelajaran yang bersifat pasti seperti matematik.Habsah Ismail . politik. perkara ini boleh dikesan melalui kaedah (dalam pendidikan melalui pengajaran) Niat  .Satu yabng tersembunyi. fizik. moral. Mudah dilakukan dalam mata pelajaran yang tafsiran luas seperti sejarah. W/pun seseorang menyatakan ia tidak berniat melakukan indoktrinasi. Indoctrination and Education berpendapat semua bentuk indoktrinasi disengajakan. sukar dikesan kecuali melalui kaedah -mengajar perkara abstrak seperti agama kepada kanakkanakkanak Islam tidak dikatakan berniat untuk melakukan indoktrinasi w/pun kaedahnya berbentuk indoktrinasi Copyright (C) 2004 Dr.

autonomi termusnah Jika keterlaluan terutama dari segi ideologi politik dan semangat perkauaman. Penguasaan ilmu pengetahuan terbatas. pembersihan etnik) Copyright (C) 2004 Dr. tidak dapat mentafsir dengan baik.Habsah Ismail . wujudnya konsep manusia agung (superman.Kesan indoktrinasi 1. tidak kritis dan kreatif dari segi pemikiran Daya usaha tersekat kerana perspetif tidak menyeluruh.Nazi. 2. berfikiran stereotype. hanya akur kepada perintah. 3. Ku (supermanKlux Klan. imperialisme sesuatu kaum ke atas kaum lain.

ideologi negara seperti Rukunegara Perbezaan pendapat antara golongan mazhab progresif pendidikan dengan mazhab tradisional pendidikan yang menekankan konsep student centred atau contentcontentcentered dalam pendidikan Copyright (C) 2004 Dr. keselematan negara. salah dari segi moral dan etika Indoktrinasi dan Pendidikan kadang kala tidak dapat dielak menerapkan semangat cintakan negara.Habsah Ismail . Indoktrinasi anti thesis dengan fahaman liberal dan demokratik Individualisme diketepikan.

Latihan. latihtubi. Hasilnya ialah pembentukan tabiat Pelaziman banyak dibincang dalam psikologi Copyright (C) 2004 Dr.Habsah Ismail  . Pelaziman latihan dan latihtubi lebih menumpukan kepada aspek pembentukan tingkahlaku daripada pembinaan elemen kognitif Latihan lebih rasional daripada latihtubi yang tertumpu kepada kemahiran khusus yang diperoleh melalui ulangan yang bersifat stereotype (tidak langsung melibatkan kecerdasan).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->