Pengertian organisasi internasional Organisasi internasional adalah suatu organisasi yang dibuat oleh anggota masyarakat internasional secara

sukarela atau atas dasar kesamaan yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dalam tata hubungan internasional. Indikator 2 : Mendeskripsikan macam-macam organisasi internasional dan tujuan dari organisasi internasional Macam-macam organisasi internasional 1. Perserikatan Bangsa Bangsa Tujuan PBB adalah: a. Memelihara perdamaian dan keamanan nasional b. Mengembangkan antarbangsa hubungan persaudaraan

c. Menciptakan kerjasama dalam memecahkan masalahmasalah internasional dalam bidang ekonomi,sosial budaya dan hak asasi d. Menjadikan PBB sebagai pusat usaha mewujudkan tujuan bersama cita-cita diatas dalam

Struktur organisasi PBB: a. b. c. d. e. f. Majelis Umum Dewan Keamanan Dewan Ekonomi dan Sosial Dewan Perwalian Mahkamah Internasional Sekretariat

2. ASEAN Tujuan ASEAN a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi,kemajuan sosial dan pengembangan budaya di kawasan Asia Tenggara

apath eid dan zionisme b. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa .ekonomi dan pendidikan d. Gerakan Non Blok Tujuan GNB: a. KTT AA Prinsip-prinsip dalam Dasa Sila Bandung: 1. f. Mendukung perjuangan dekolonisasi dan memegang teguh perjuangan melawan imperialisme. Meningkatkan kerjasama melalui pemberian sarana pelatihan dan penelitian di bidang pendidikan. Tidak membenarkan usaha penyelesaian sengketa dengan kekerasan senjata 4. Memelihara keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara tanpa ikut campur urusan dalam negeri negara anggota c.industri dan perdagangan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat di kawasan Asia Tenggara organisasi-organisasi e. Meningkatkan kerjasama dengan regional dan internasionallainnya 3.rasialisme.neokolonialisme. Negara anggota saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang politik. Wadah perjuangan negara-negara yang sedang berkembang c.pertanian dan kesehatan serta dll Meningkatkan kerjasama melalui penggunaan hasil pertanian.b. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan serta asasasas yang termuat di dalam piagam PBB 2.kolonialisme. Mengurangi ketegangan Blok Barat dan Blok Timur d.

yaitu : a) Piagam Atlantik (Atlantik Charter) . Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa besar maupun kecil 4. 2. Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara individu maupun secara kolektif yang sesuai dengan piagam PBB 6. Sebelum PBB lahir. Pengertian Organisasi Internasional Secara umum organisasi internasional dapat diartikan sebagai organisasi bukan negara yang berkedudukan sebagai subyek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. a. Tidak melakukan campur tangan atau intervensi persoalanpersoalan dalam negeri negara lain 5. (a) tidak menggunakan peraturan-peraturan dan pertahan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan cara damai 9. ada beberapa peristiwa penting yang dianggap sebagai cikal-bakal kelahiran PBB.3. 1) Macam-macam Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Organization) Sejarah Pembentukannya PBB didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945. Menghormati internasional hukum dan kewajiban-kewajiban http://poetracerdas. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama 10. Tidak melakukan tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap intergritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara 8.(b) tidak melakukan campur tangan terhadap negara lain 7.com/2009/01/kwn-xi-ipaipssmt2.blogspot.html HAKIKAT ORGANISASI INTERNASIONAL 1.

c) Bersedia memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai anggota PBB. Molotov (Menteri Luar Negeri Uni Soviet) Cordel Hull (Menteri Luar Negeri Amerika Serikat) Anthoni Eden (Menteri Luar Negeri Inggris) Foo Pingsjen (Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Cina) Sejak didirikan di Sanfranscisco pada 24 Oktober 1945 sedikitnya 192 negara menjadi anggota PBB. terdiri dari 51 negara. Maklumat bangsa-Bangsa (Declaration of The United Nations) Pertemuan 26 negara yang diadakan di washington DC. berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Amerika Serikat. Menciptakan kerjasama dalam memecahkan masalah usaha internasional dalam bidang ekonomi. Maklumat Moskow Sebagai tindak lanjut dari Maklumat Bangsa-Bangsa. D. Mengembangkan hubungan-hubungan persaudaraan antara bangsa-bangsa. Mengakui hak semua negara untuk turut serta dalam perdagangan dunia. 2) a) b) c) Tujuan dan Asas PBB Memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Roosevelt (Presiden Amerika Serikat) dengan Winston Churchil (Perdana Menteri Inggris) pada tanggal 19 Agustus 1941 yang isisnya antara lain : Tidak melakukan perluasan wilayah di antara sesamanya.(1) (2) (3) b) c) (1) (2) (3) (4) Piagam merupakan hasil perundingan antara F. Anggota atau members. diadakan pertemuan antar-Menteri Luar Negeri empat negara perintis yang berlangsung di Moskow pada tanggal 30 Oktober 1943 oleh: V. 3) a) b) Keanggotaan PBB Anggota asli atau anggota pangkal atau original member. . Menghormati hak setiap bangsa untuk memilih bentuk pemerintahan dan menentukan nasib sendiri. Adapun syarat-syarat untuk diterima menjadi anggota PBB yaitu: a) Negara yang merdeka b) Negara itu mencintai perdamaian. d) Mendapat persetujuan dari Dewan Keamanan PBB dan disetujui oleh Majelis Umum PBB. diantaranya : (1) Berhubungan dengan perdamaian dan keamanan internasional. sosial budaya. d) Menjadikan PBB sebagai pusat usaha dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendirian PBB. 4) a) b) c) d) e) f) a) Struktur Organisasi PBB Majelis Umum (General Assembly) Dewan Keamanan (Security Council) Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council) Dewan Perwalian (Trusteeship Council) Mahkamah Internasional (Internasional Court of Justice) Sekretariat (Secretary) Majelis Umum (General Assembly) Tugas dan kewenangan majelis umum sangat luas. dan hak asasi manusia. yaitu negara-negara anggota PBB yang masuk kemudian.

Adapun tugas dan wewenang Mahkamah Internasional adalah : (1) Memeriksa perselisihan diantara negara-negara anggota PBB yang diserahkan kepadanya. Dewan Ekonomi dan Sosial. yaitu Amerika Serikat. Perancis. Dewan Keamanan (Security Council) Dewan Keamanan terdiri lima anggota tetap yang mempunyai hak veto. (3) Melaporkan hasil pengawasan kepasa Sidang Umum PBB. b) (1) (2) (3) (4) c) (1) (2) (3) (4) d) Dewan Perwalian (Trusteeship Council) Dewan Perwalian merupakan organ PBB yang mengusahakan kemerdekaan negara-negara yang belum merdeka. Mengawasi wilayah yang sedang dipersengketakan. (3) Mendesak Dewan Keamanan untuk bertindak terhadap salah satu pihak yang berselisih apabila negara tersebut . dan Cina. kemudian tahun 1965 bertambah menjadi 27 negara. Berhubungan dengan keuangan.(2) (3) (4) (5) (6) Berhubungan dengan kerja sama ekonomi. Adapun tugas dan kewenangan Dewan Keamanan PBB adalah : Menyelesaikan sengketa internasional secara damai. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan bidang khusus dengan berkonsultasi dan menyampaikannya pada sidang umum kepada anggota PBB. kebudayaan. dan perikemanusiaan. e) Mahkamah Internasional (Internasional Court of Justice) Mahkamah Internasional ialah badan perlengkapan PBB yang berkedudukan di Den Haag (Belanda). Adapun tugas dan kewenangan dari Dewan Perwalian adalah : (1) Mengusahakan kemajuan penduduk daerah perwalian dalam negara untuk mencapai kemerdekaan sendiri. Bersama-sama Majelis Umum memilih hakim Mahkamah Internasional. Mengadakan perubahan piagam. Anggotanya terdiri atas ahli hukum dari berbagai negara dengan masa jabatan 9 tahun. Memilih anggota tidak tetap Dewan Keamanan. (2) Memberikan pendapat kepada Majelis mum PBB tentang penyelesaian sengketa diantara negaranegara anggota PBB. Memupuk hak asasi manusia. Mengadakan tindakan pencegahan atau paksaan dalam memelihara perdamaian dan keamanan. Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council) Dewan Ekonomi dan Sosial beranggotakan 18 negara. hakim Mahkamah Internasional. Anggota Dewan Ekonomi dan Sosial dipilih oleh Sidang Umum untuk masa 3 tahun dan bersidang sedikitnya tiga kali dalam setahun Dewan Ekonomi dan Sosial mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut : bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan sosial yang digariskan oleh PBB. dan sebagainya. Mengembangkan ekonomi sosial politik. Inggris. Selain anggota tetap. Berhubungan dengan perwakilan internasional termasuk daerah yang belum mempunyai pemerintahan sendiri yang bukan daerah strategis. kesehatan. dan pada tahun 1975 menjadi 54 negara. Rusia. pendidikan. Dewan Perwakilan. Dewan Keamanan juga mempunyai 10 anggora tidak tetap yang dipilih untuk masa 2 tahun oleh Majelis Umum. (2) Memberikan dorongan untuk menghormati hak-hak manusia.

Berikut ini adalah negara-negara anggota ASEAN : Filipina. Sekretariat (Secretary) Sekretariat PBB bertugas melayani badan-badan PBB lainnya serta melaksanakan programprogramnya. 3) a) b) c) d) c. 1) 2) a) Tujuan ASEAN Mempercepat pertumbuhan. Ramos (Filipina). subversif atau konversi dari luar. Indonesia. Association of Sout East Asian Nations (ASEAN) Sejarah Perkembangan ASEAN ASEAN pada mulanya dibentuk sebagai pengganti organisasi Persatuan Asia Tenggara (Association of Southeast Asia atau ASA) yang anggotanya terdiri dari Filipina. Kamboja (30 April 1999). f) Memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi-organisasi internasional dan regional. Pada 8 Agsutus 1967. d) Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan penelitian. Komite-komite tetap dan khusus. sosial. dan pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. b) Hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan luar. ilmu pengetahuan. Thailand. b) Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut setiap negara anggota ASEAN harus memegang teguh prinsip-prinsip: a) Hormat terhadap kemerdekaan. serta meningkatkan taraf hidup rakyat mereka. industri. Struktur Organisasi ASEAN ASEAN Ministrial Meeting (sidang tahunan para menteri) Standing Committee. kemajuan sosial. e) Kerjasama efektif antara anggota. Kelima menteri luar negeri itu adalah Adam Malik (Indonesia). e) Meningkatkan kerjasama di bidang pertanian. S. c) Penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai. teknik. Malaysia. lima Menteri Luar Negeri negara Asia Tenggara mengadakan pertemuan di Bangkok Thailand. Vietnam (28 Juli 1995). kedaulatan. Brunei (7 Januari 1984). Singapura. c) Meningkatkan kerjasama yang aktif dalam bidang ekonomi. d) Menolak penggunaan militer. Malaysia. budaya. dan Thanat Khoman (Thailand). perdagangan dan jasa. Tun Abdul Razak (Malaysia). dan Thailand pada tahun 1961. b. Rajaratnam (Singapura). Narciso R. Myanmar (23 Juli 1997).(4) f) Memberi nasihat tentang persoalan hukum kepada Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB. kesamaan. Sekretariat nasional ASEAN pada setiap ibu kota negara-negara anggota ASEAN Organisasi Internasional Lainnya . dan administrasi. Laos (23 Juli 1997). integritas wilayah nasional dan identitas nasional setiap negara.

terdiri dari : Penetapan suatu tarif eksternal dan bea cukai yang sama. yang terdiri dari negara-negara Eropa. Kuwait dan Venezuela. dan Dewan Uni Eropa. Pendanaan untuk program-program di negara-negara calon anggota dan negara-negara Eropa Timur lainnya. Irak. Iran. Parlemen Eropa. . Persatuan ini didirikan atas nama tersebut di bawah Perjanjian Uni Eropa (yang lebih dikenal dengan Perjanjian Maastrich) pada 1992. Texaco. yang sekarang ini telah memiliki 25 negara anggota. British Petroleum. Harmonisasi. dan Gulf.1) a) b) (1) (2) (3) Uni Eropa (European Union) Sejarah Perkembangan Uni Eropa Uni Eropa atau European Union (EU) adalah sebuah organisasi antar pemerintahan dan supranasional. Ko-operasi. Untuk mengatasi hal tersebut. yaitu : Dewan Uni Eropa Parlemen Eropa Pengadilan Eropa Komisi Eropa Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) Sejarah Perkembangan OPEC OPEC adalah organisasi negara-negara pengekspor minyak. (3) Pembentukan sebuah pasar tunggal Masyarakat Energi Eropa melalui Perjanjian Komunitas Energi Eropa Tenggara. Negara-negara anggota telah memberikan kepada Komisi Eropa kekuasaan untuk mengeluarkan keputusan-keputusan di wilayah-wilayah tertentu. b) (1) Tujuan OPEC Tujuan ekonomi. Hukum negara-negara anggota diharmonisasikan melalui proses legislatif Uni Eropa. Exxon Mobil. Kebijakan Uni Eropa Terjadinya pergantian nama dari “Masyarakat Ekonomi Eropa” ke “Masyarakat Eropa” hingga ke “Uni Eropa” menandakan bahwa organisasi ini telah berubah dari satu kesatuan ekonomi menjadi sebuah kesatuan politik. yang melibatkan Komisi Eropa. yaitu kebijakan internal dan kebijakan eksternal. Negara-negara anggota yang bertemu sebagai Dewan Uni Eropa sepakat untuk bekerjasama dan mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan dalam negeri mereka. Socal. yaitu mempertahankan harga minyak dan menentukan harga sehingga menguntungkan negara-negara produsen. (1) (2) c) (1) (2) (3) (4) 2) a) Badan-Badan Uni Eropa Uni Eropa mempunyai empat institusi utama. Mereka melakukan penurunan harga minyak secara drastis sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan negara-negara industri besar. Kecendrungan ini ditandai dengan meningkatnya jumlah kebijakan dalam Uni Eropa. Kebijakan internal Uni Eropa mencakup : Pengambilan keputusan yang otonom. Mereka sepakat mendirikan OPEC yang anggotanya terdiri dari Saudi Arabia. negara-negara Timur Tengah berusaha merebut pasaran harga minyak internasional dengan cara mengadakan perundingan pada tanggal 11-14 September 1960 di Baghdad (Irak). OPEC dibentuk sebagai akibat jatuhnya harga minyak pada perusahaan raksasa seperti Shell. Ada dua jenis kebijakan dari Uni Eropa. Sedangkan kebijakan eksternal dari Uni Eropa.

Libanon. dibentuklah panitia penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang terdiri dari negara Maroko. Eslandia. Somalia. yaitu Mesir. Denmark. maka negara-negara di kawasan Atlantik Utara yaitu Amerika Serikat. Tujuan Liga Arab Tujuan Liga Arab adalah : Menjamin kemerdekaan dan mempertahankan kedaulatan anggota-anggotanya. North Atlantic Treaty Organization (NATO) Sejarah Perkembangan NATO NATO merupakan organisasi regional yang menitik beratkan perhatian dalam bidang pertahanan negara-negara Atlantik Utara. Meningkatkan kerjasama dalam bidang politik. Kanada.(2) Tujuan politik. Tunisia. Atas prakarsa Raja Hasan dari Maroko dan Raja Fadh dari Arab Saudi. Arab saudi. dan Uni Emirat Arab. Yordania. Melarang penggunaan kekuatan senjata dalam penyelesaian sengketa antara anggota. Inggris. Italia. Mesir pada tahun 1944. Tujuan OKI b) . Belgia. dan Portugal menandatangai naskah Perjanjian Atlantik Utara pada tanggal 4 April 1949 di Brussel. Arab Saudi. Yaman. yaitu mengatur hubungan dengan perusahaan-perusahaan minyak asing atau pemerintah negara-negara konsumen. Perancis. Libia. Malaysia. Tujuan NATO Menyelesaikan persengketaan secara damai. juga dibentuk sebagai jawaban terhadap Israel yang telah menduduki wilayah negara-negara Arab dalam perang Arab-Israel tahun 1967. OKI didirikan pada tanggal 18 Rajab 1939 H atau tahun 1969. Belanda. Liga Arab Sejarah Perkembangan Liga Arab Liga Arab didirikan sebagai hasil konferensi antaranegara Arab yang diadakan di Alexandria. Belgia. dan kebudayaan. 3) a) b) (1) (2) (3) (4) 4) a) b) (1) (2) (3) (4) 5) a) Organisasi Konferensi Islam (OKI) Sejarah Perkembangan OKI Organisasi Konferensi Islam (OKI) atau Organization of Islamic Conference adalah organisasi antar pemerintahan negara-negara Islam. Tidak membenarkan penggunaan kekuatan militer dalam hubungan internasional. Syria. Selain itu OKI. Luxenberg. Syria. Mempererat hubungan dan persaudaraan antara anggota. ekonomi. NATO didirikan sebagai akibat meluasnya pengaruh Uni Soviet (yang tergabung dalam Pakta Warsawa). Meningkatkan kerjasama ekonomi di antara negara-negara NATO. dan Nigeria. Liga Arab merupakan persekutuan dari negara-negara Arab. Norwegia. Untuk menghambat pengaruh komunis tersebut. Pada awal pendiriannya. Liga Arab secara resmi di bentuk pada tanggal 22 Maret 1945 di Bludon. Maroko. OKI lahir sebagai reaksi terhadap tindakan Israel yang berusaha membakar Masjidil Aqsha pada tanggal 21 Agustus 1969. Membela negara anggota dengan berprinsip bahwa serangan terhadap satu anggota berarti serangan terhadap seluruh anggota NATO. Sudan. Pakistan.

Gerakan Non-Blok Sejarah Perkembangan Gerakan Non-Blok Negara-negara Non-Blok adalah negara-negara yang tidak memihak pada Blok Barat maupun Blok Timur. yaitu Australia. Malaysia. Memperkuat sistem perdagangan multilateral yang terbuka.(1) (2) (3) (4) (5) (6) 6) a) Memajukan solidaritas Islam diantara negara-negara anggota. Gerakan ini diprakarsai oleh lima pemimpin negara. Apec berdiri atas gagasan Bob Hawke (Perdana Menteri Australia). rasialisme. yaitu : (1) Gerakan Non Blokbukan merupakan blok tersendiri dan tidak termasuk ke dalam salah satu blok yang ada. Singapura. Australia. Memperkuat perjuangan umat Islam dalam melindungi martabat umat. b) (1) Tujuan Gerakan Non-Blok Mendukung perjuangan dekolonialisasi dan memegang teguh perjuangan melawan imperialisme. Thailand. menyokong perjuangan rakyat Palestina. Pada tahun 1989 APEC beranggotakan 12 negara. kolonialisme. (3) Mengurangi ketegangan antara Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Filipina. b) (1) (2) (3) http://r. rasialisme. Mengupayakan seoptimal mungkin untuk menghilangkan pemisahan rasial. Kelima pemimpin ini menjadi pelopor digelarnya KTT I Non-Blok di Beograd. Indonesia.asp?id=932768&eid=597860 .yuwie. Amerika Serikat. sosial. Tujuan APEC Mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Asia Pasifik. (4) Tidak membenarkan usaha penyelesaian sengketa dengan kekerasan senjata. dan zionisme. APEC berdiri pada bulan November 1989 di Canberra. 7) a) Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Sejarah Perkembangan APEC APEC merupakan organisasi kerjasama negara-negara di kawasan Asia Pasifik di bidang Ekonomi. neokolonialisme.com/blog/entry. Memberikan fokus kerjasama di bidang ekonomi. Membentuk suasana yang harmonis demi meningkatkan kerjasama dan pengertian diantara sesama negara anggota OKI. Soekarno (Presiden Indonesia). Gamal Abdul Nasser (Presiden Mesir). Kanada. yaitu Yosep Broz Tito (Presiden Yugoslavia). Jawaharal Nehru (Perdana Menteri India) dan Kwane (Presiden Ghana). Gerakan Non-Blok didorong oleh semangat Dasasila bandung. diskriminasi serta menghilangkan kolonialisme dalam berbagai bentuk. dan zionisme. budaya. Mengatur usaha melindungi tempat-tempat suci. neokolonialisme. Memperkuat kerjasama antara negara-negara anggota dalam bidang ekonomi. (2) Gerakan Non-Blok merupakan wadah perjuangan negara-negara yang sedang berkembang. ilmu pengetahuan. (2) Wadah perjuangan negara-negara yang sedang berkembang. kolonialisme. KTT ini menghasilkan asas-asas gerakan Non-Blok. Brunei Darussalam. Korea Selatan. Jepang. (3) Gerakan Non-Blok memegang teguh prinsip perjuangan melawan imperialisme. dan Selandia Baru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful