KERTAS CADANGAN MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENGUASAI HURUF JAWI DENGAN MENGGUNAKAN KAEDAH µSALAM¶

1.0 Tajuk Kajian Penggunaan kaedah µSALAM¶ (Sentuh Abjad Lantas Arif Baca) dalam meningkatkan kemahiran menguasai huruf jawi dalam subjek Pendidikan Islam di kalangan murid Tahun 1 Sekolah Kebangsaan Permas Jaya 5, Johor Bahru.

2.0 Nama Pengkaji a) Nurul Adilah Binti Noh b) Razemah Binti Kamaruddin c) Noor Azimah Binti Mahyudin d) Fatimah Husna Binti Abu Yamin L20101005884 L20101006016 L20101006011 L20101006012

3.0 Latar Belakang Kajian Penguasaan huruf jawi dianggap sangat penting kepada setiap individu muslim.Ia dianggap penting kerana tanpa penguasaan terhadap huruf jawi maka seseorang individu tidak akan dapat menguasai bacaan Al-Quran. Oleh yang demikian, penguasaan bahasa jawi perlu diterapkan diperingkat awal umur seorang kanak-kanak. Dengan ini mereka akan dapat membaca Al-Quran dengan baik dari segi bacaan serta tajwidnya. Untuk mencapai matlamat ini, satu kaedah yang dikenali sebagai µSALAM¶ telah diperkenalkan di mana ia telah dijadikan formula yang mudah bagi menguasai huruf jawi. Kajian ini dijalankan di Sekolah Kebangsaan Permas Jaya 5 iaitu sebuah sekolah kebangsaan di kawasan perumahan yang terletak di bandar Permas Jaya. Kawasan perumahan ini terletak kira-kira 20 km dari bandar Johor Bahru, Johor. Kajian ini disasarkan kepada 23 orang murid Tahun 1 dalam sebuah kelas. Seramai 11 orang murid telah dipilih secara rawak, yang terdiri daripada 5 orang murid lelaki dan 6 orang murid perempuan.

4.0 Penyataan Masalah Mata pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah merupakan asas permulaan kepada pengetahuan murid tentang mata pelajaran Pendidikan Islam akan datang di peringkat sekolah menengah. Selain itu juga, asas dalam pembacaan Al-Quran memerlukan penguasaan murid terhadap huruf-huruf jawi.

Satu temu bual menerusi panggilan telefon telah dijalankan di antara pengkaji dengan Cikgu Abdul Halil Bin Omar, seorang guru Pendidikan Islam di Sekolah Kebang saan Permas Jaya 5, Johor Bahru di mana beliau telah menceritakan serba sedikit berkenaan dengan masalah yang dihadapi oleh murid-murid dalam kelasnya. Beliau mendapati bahawa murid dalam kelasnya tidak dapat menguasai huruf jawi dengan baik. Ini berikutan pemerhatian yang dijalankan oleh guru terbabit yang mempunyai pengalaman mengajar murid tahun 1, selama tujuh tahun. Permasalahan ini dikenal pasti apabila guru meminta murid menyebut huruf jawi dengan pendekatan nyanyian, murid dapat menyebut huruf jawi dengan jelas dan tepat. Tetapi apabila guru meminta murid menyebut huruf jawi secara individu iaitu tanpa nyanyian, murid menghadapi masalah untuk menyebut huruf jawi malah teragak-agak sebutannya. Ini bermaksud kaedah nyanyian bagi sebutan jawi tidak berjaya meningkatkan kemahiran murid menguasai huruf jawi dengan tepat walaupun kaedah ini menyeronokkan murid.

5.0 Objektif Kajian 5.1 Meningkatkan kemahiran menguasai huruf jawi dengan baik. 5.2 Murid dapat mengingat dan mengenal huruf dengan mudah dan bukannya menghafal. 5.3 Murid dapat membina kemahiran membaca dengan menggunakan kaedah ³SALAM´. 5.4 Guru dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk permainan.

6.0 Metodologi Kajian 6.1 Reka Bentuk Kajian Kajian ini akan dilaksanakan mengikut Model Stringer (2004) Langkah 1: Merekabentuk

Langkah 2: Mengumpul Data Langkah 3: Menganalisis Data Langkah 4: Menyampai Hasil Langkah 5: Mengambil Tindakan

6.2 Sasaran Kajian Kajian ini melibatkan 11 orang murid Tahun 1 Sekolah Kebangsaan Permas Jaya 5 yang terdiri daripada 5 orang murid lelaki dan 6 orang murid perempuan dan seorang guru yang mengajar Pendidikan Islam Tahun 1.

6.3 Instrumen Kajian a) Mengumpul Data Sebelum mengambil langkah seterusnya, tinjauan terhadap masalah yang telah dikenal pasti akan dilakukan bertujuan untuk memahami dengan lebih mendalam berkenaan masalah tersebut. Kaedah yang digunakan untuk mengutip data adalah seperti berikut: i. Temubual ± kami telah menemubual Cikgu Abdul Halil Bin Omar bagi mengenal pasti dan memahami dengan lebih mendalam mengenai masalah tersebut. ii. Ujian Pra ± setelah mengenal pasti masalah, satu ujian pra telah diberikan kepada kumpulan sasaran untuk melihat sejauh mana kefahaman dan tahap penguasaan mereka mengenai kemahiran yang dikaji. Ujian Pra mengandungi 4 bahagian soalan. Murid akan menyebut dan membaca mengikut arahan guru. Guru akan menanda di dalam borang yang disediakan. (Sila rujuk lampiran)

y

Menyebut huruf secara individu Tahap Menguasai Menguasai Tidak menguasai Bil. Murid 4 7 Peratus (%) 36 54

y

Bacaan secara tertib alif hingga ya Tahap Menguasai Menguasai Tidak menguasai Bil. Murid 3 8 Peratus (%) 27 63

y

Bacaan menurun ya hingga alif Tahap Menguasai Menguasai Tidak menguasai Bil. Murid 2 9 Peratus (%) 18 82

y

Bacaan secara rawak Tahap Menguasai Menguasai Tidak menguasai Bil. Murid 1 10 Peratus (%) 9 91

b) Semasa Pelaksanaan Tindakan Setelah analisis tinjauan dijalankan, guru akan mengumpulkan murid dalam kumpulan sasaran dan satu kaedah baru akan diperkenalkan di mana ia mengandungi tiga aktiviti:
y y y

Aktiviti 1 ± Menggunakan jari bermain kad blok huruf Aktiviti 2 ± Menyebut huruf dengan menggunakan bongkah huruf Aktiviti 3 ± Menyebut huruf dengan menggunakan kaedah SALAM.

(Sila Rujuk Lampiran)

c) Selepas Pelaksanaan Tindakan Ujian Pos akan diberikan kepada murid untuk melihat pencapaian murid selepas pelaksanaan tindakan di mana ujian tersebut mengandungi soalan yang sama seperti Ujian Pra. Perbandingan akan dibuat untuk mengetahui samada ketiga-tiga aktiviti yang dijalankan berkesan atau tidak ke atas tahap penguasaan murid dalam huruf jawi.

6.4 Metod Analisis (a) Temubual ± Analisis untuk mengenalpasti dan memahami masalah murid dalam penguasaan huruf jawi. (b) Ujian Pra dan Ujian Pos ± Analisis markah murid

7.0 Kesignifikan Kajian Dapatan kajian ini diharap dapat dikongsi bersama dengan guru-guru sekolah serta guru Pendidikan Islam.

8.0 Anggaran Perbelanjaan

Jenis Perbelanjaan Perjalanan (Tg Malim ± Johor Bahru) - RM 40 x 4 orang Percetakan soal selidik - RM 0.20 x 15 set Percetakan laporan Lain-lain belanja JUMLAH

Jumlah

RM 160

RM 3

RM 5 RM 10 RM 178

9.0 Jadual Pelaksanaan

Bil 1

Perkara Mesyuarat Jawatankuasa (Pengumpulan data awal)

Tarikh 1 minggu 1 hari 1minggu 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 1 minggu 1 minggu

2 3 4 5 6 7 8

Temuduga guru Penulisan kertas cadangan Mereka bentuk tinadakan (Mengenal pasti masalah) Mengumpul data Mneganalisis data Menyampaikan hasil Mengambil tindakan Refleksi dan penilaian kajian Penulisan laporan kajian Pembentangan dapatan kajian (Pemurnian laporan)

9

10 10

10.0

Rujukan

LAMPIRAN

Jadual Pencapaian murid dalam kaedah SALAM Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 NAMA MURID Ahmad Idris Bin Lasehe Muhammad Azim Haiqal Bin Mohd Azmi Muhammad Firdaus Bin Gusnaldi Muhammad Hasif Syahmie Bin Zainal Muhammad Syamim Bin Mohd Yusof Afidah Lillah Binti Senin Kasih Nurlaila Binti Khaidir Nabihah Binti Norizan Nur Iszety Azirah Binti Ismail Nurul Aleya Binti Ahmad Rusli Syaripah Noorazwana Binti Said Budy Hady PENCAPAIAN (markah dalam %) U1 20 18 21 25 20 13 11 24 10 15 20 U2 U3 U4 U5 U6

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.