Do’a hari – 1

Yaa Allah! Jadikanlah puasaku sebagai puasa orang-orang yang benar-benar berpuasa. Dan ibadah malamku sebagai ibadah orang-orang yang benar-benar melakukan ibadah malam. Dan jagalah aku dan tidurnya orang-orang yang lalai. Hapuskanlah dosaku … Wahai Tuhan sekalian alam!! Dan ampunilah aku, Wahai Pengampun para pembuat dosa.

Do’a hari – 2
Yaa Allah! Dekatkanlah aku kepada kenidloan-MU dan jauhkanlah aku dan kemurkaan serta balasan-MU. Berilah aku kemampuan untuk membaca ayat-ayat-MU dengan rahmat-MU, Wahai Maha Pengasih dad semua Pengasih!!

Do’a hari – 3
Yaa Allah! Berikanlah aku rizki akal dan kewaspadaan. dan jauhkanlah aku dari kebodohan dan kesesatan. Sediakanlah bagian untukku dari segala kebaikan yang KAU turunkan, demi kemurahan-MU, Wahai dzat Yang Maha Dermawan dari semua dermawan!

Do’a hari – 4
Yaa Allah! Berikanlah kekuatan kepadaku, untuk menegakkan perintah-perintah-MU, dan berilah aku manisnya bendzikin mengingat-MU. Berilah aku kekuatan untuk menunaikan syukur kepada-MU, dengan kemuliaan- MU. Dan jagalah aku dengan penjagaan-MU dan perlindungan-MU, Wahai dzat Yang Maha Melihat.

Do’a hari – 5
Yaa Allah! Jadikanlah aku diantara orang-orang yang memohon ampunan, dan jadikanlah aku sebagai hamba-MU yang sholeh dan setia serta jadikanlah aku diantara Auliya’- MU yang dekat disisi-MU, dengan kelembutan-MU, Wahai dzat Yang Maha Pengasih di antara semua pengasih.

Do’a hari – 6
Yaa Allah! Janganlah Engkau hinakan aku karena perbuatan maksiat terhadap-MU, dan janganlah Engkau pukul aku dengan cambuk balasan-MU. Jauhkanlah aku dari hal-hal yang dapat menyebabkan kemurkaanMU, dengan anugerah dan bantuan-MU, Wahai puncak keinginan orang-orang yang berkeinginan!

Wahai penjaga orang-orang yang takut. dan tanamkanlah dalam diriku kebencian terhadap kemaksiatan dan kefasikan.MU. dan bimbinglah aku menuju kepada kerelaan-MU yang penuh dengan kecintaan-MU.orang yang menang disisi-MU. Do’a hari – 10 Yaa Allah! Jadikanlah aku diantara orang-orang yang bertawakkal kepada-Mu. Wahai Penolong orang-orang yang meminta pertolongan. Wahai Tujuan orang-orang yang memohon. dan beriknalah aku petunjuk kepada ajaran. Do’a hari – 11 Yaa Allah! Tanamkanlah dalam diriku kecintaan kepada perbuatan baik. dengan kemuliaan-MU. Dan berikanlah aku dzikir berupa dzikir mengingat-MU secara berkesinambungan.ajaran-MU yang terang. Wahai Pemberi Petunjuk orang-onang yang sesat. dengan Taufiq. Wahai harapan orang-orang yang rindu.Do’a hari – 7 Yaa Allah! Bantulah aku untuk melaksanakan puasanya. Jauhkanlah aku dari kelalaian dan dosa-dosanya. Amankanlah diniku dari setiap yang aku takuti dengan penjagaan-MU. Tutupilah diriku dengan pakaian qana’ah dan kerelaan. Do’a hari – 13 . serta penyebaran salam. dan jadikanlah aku diantara orang-orang yang dekat kepada-MU dengan ikhsan-MU. Jauhkanlah dariku kemurkaan-MU dan api neraka dengan pertolongan-MU. Wahai tempat berlindung bagi orang-orang yang berharap Do’a hari – 9 Yaa Allah! Sediakanlah untukku sebagian dari rahmat-MU yang luas. dan ibadah malamnya. Tempatkanlah aku di atas jalan keadilan dan sikap tulus. Do’a hari – 8 Yaa Allah! Berilah aku rizki berupa kasih sayang terhadap anak-anak yatim dan pemberian makan. dan pergaulan dengan orang-onang mulia. dan jadikanlah aku diantara orang. Do’a hari – 12 Yaa Allah! Hiasilah diriku dengan penutup dan kesucian.

Wahai Keamanan untuk orang-orang yang takut. Dan lapangkanlah dadaku dengan taubatnya orang-orang yang menyesal. Do’a hari – 19 .Engkau hukum aku. Dan ampunilah aku dari kesalahan-kesalahan dan kebodohan. Demi ketuhanan-MU Wahai Tuhan seru sekalian alam. Dan jauhkanlah aku dari kehidupan bersama orang-orang yang jahat. dengan keamanan-MU. Do’a hari – 17 Yaa Allah! Tunjukkanlah aku kepada amal kebajikan dan penuhilah hajat serta cita-cita-ku. Sholawat atas Mohammad dan keluarganya yang suci. Do’a hari – 16 Yaa Allah! Berilah aku kemampuan untuk hidup sebagaimana kehidupan orang-orang yang baik. Wahai Yang Maha Mengetahui keperluan. Dan naungilah aku dengan rahmat-MU hingga sampai kepada alam akhirat. Dan sinarilah hatiku dengan terang cahayanya dan bimbinglah aku dan seluruh anggota tubuhku untuk dapat mengikufi ajaranajarannya. Wahai Yang Maha Mengetahui segala yang ada didalam hati seluruh isi alam. Demi cahaya-Mu Wahai Penerang hati para arifin. Do’a hari – 14 Yaa Allah! Janganlah. Dan berilah kemampuan kepadaku untuk bertaqwa.Yaa Allah! Sucikanlah diriku dari kekotoran dan kejelekan.Wahai Dambaan orang-orang miskin. tanpa pengungkapan permohonan. karena kekeliruan yang kulakukan. Do’a hari – 18 Yaa Allah! Sadarkanlah aku akan berkah-berkah yang terdapat di saat saharnya. dan bergaul dengan orang-orang yang baik dengan bantuan-MU. Berilah kesabaran padaku untuk menenima segala ketentuan. Wahai Kemulian kaum Muslimin. Do’a hari – 15 Yaa Allah! Berilah aku rizki berupa ketaatan orang-orang yang khusyu’. Janganlah Engkau jadikan diriku sebagai sasaran bala’ dan malapetaka dengan kemualian-MU.

Do’a hari – 25 . Wahai Pemberi para peminta.orang yang meminta. Wahai Pemberi petunjuk kepada kebenaran yang terang. Tanamkanlah ketaqwaan di dalam hatiku. dan berikanlah kemampuan padaku untuk membaca AI-Quran Wahai Penurun ketenangan di dalam hati orang-orang Mu’min. Janganlah Kau jauhkan aku dari ketertedmaan kebaikan. Do’a hari – 24 Yaa Allah! Aku memohon kepada-MU hal-hal yang mendatangkan keridloan-MU. Wahai Penjawab doa orang-orang yang dalam kesempitan. Do’a hari – 21 Yaa Allah! berilah aku petunjuk menuju kepada keridloan. dan tempatkanlah aku di dalam sorga-MU yang luas.MU. dan mudahkanlah jalanku menuju kebaikankebaikannya. Jadikanlah sorga bagiku sebagai tempat tinggal dan peristirahatan. dan aku memohon kepada-MU kemampuan untuk mentaati-MU serta menghindari kemaksiatan tenhadap-MU. dan aku berlindung dengan.kebaikannya. Dan janganlah Engkau beri jalan kepada setan untuk menguasaiku.Yaa Allah! Penuhilah bagianku dengan berkah-berkahnya. Wahai Pemenuh keperluan orang. Do’a hari – 22 Yaa Allah! Bukakanlah bagiku pintu-pintu karunia-MU. Berilah kemampuan untukku kepada penyebab-penyebab keridloan-MU. Wahai Penghapus kesalahan onang-orang yang berdosa. Do’a hari – 20 Yaa Allah! Bukakanlah bagiku pintu-pintu sorga dan tutupkanlah bagiku pintu-pintu neraka.MU dan hal-hal yang mendatangkan kemarahan-MU. dan bersihkanlah diriku dari segala aib. Do’a hari – 23 Yaa Allah! Sucikanlah aku dari dosa-dosa. turunkan untukku berkah-berkahmu.

dan hapuskanlah dosa dan keslahanku. Demi kenabian Mohammad dan keluarganya yang suci. Wahai Yang Maha Penyayang terhadap hamba. Wahai Yang tidak tersibukkan oleh permintaan orang-orang yang meminta. Wahai Penjaga hati para Nabi.hambanya yang sholeh. dan dosa-dosaku diampuni. Jadikanlah aku pengikut sunnah-sunnah penutup Nabi-MU.orang yang mencintai Auliya-MU dan memusuhi musuh-musuh MU. DOA RAMADHAN Bismillahirrahmanirrahiim . Do’a hari – 29 Yaa Allah! Liputilah aku dengan rahmat dan benikanlah kepadaku Taufiq dan penjagaan. Sucikanlah hatiku dan noda-noda fitnah wahai pengasih terhadap hamba. dan seluruh aibku ditutupi. Cabang-cabangnya kokoh dan kuat berkat pokok-pokoknya. Do’a hari – 26 Yaa Allah! Jadikanlah usahaku sebagai usaha yang disyukuri. dan muliakanlah aku dengan terkabulnya semua permintaan. dan ubahlah perkara-perkaraku yang sulit menjadi mudah. Wahai Maha Pendengar dan semua yang mendengar.hambaNYA yang Mu’min. dan segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam.Yaa Allah! Jadikanlah aku orang-. Dekatkanlah perantaraanku kepada-MU diantara semua perantara. Do’a hari – 28 Yaa Allah! Penuhkanlah hidupku dengan amalan-amalan Sunnah. amal perbuatan ku diterima. Doa hari – 27 Yaa Allah! Rizkikanlah kepadaku keutamaan Lailatul Qadr. Do’a hari – 30 Yaa Allah! Jadikanlah puasaku disertai dengan syukur dan penerima di atas jalan keridloan-MU dan keridloan Rasul. Terimalah permintaan maafku.

Ya Allah di saat gedung-gedung yang kami bangun semakin tinggi. baik yang disengaja maupun yang karena kesombongan dan keangkuhan kami. Ramadhan yang akan menghapus segala kesalahan dan dosa kami. hamdan yukafi wani’imahu yukafi maziidah. Allahumma shalli ‘ala sayyidina Muhammad wa’ali ali sayyidina Muhammad. Untuk itu Ya Allah Jadikanlah kami semua sebagai hamba yang senantiasa bersyukur. Ya Allah Rabb kami yang maha pemberi Rahmat dan Karunia. akan tetapi sangat berat tubuh kami untuk mengaji. ahlak keluarga kami. hamdan na’imin.Alhamdulillahi rabil ‘alamin. akan tetapi ahlak kami semakin rendah. Ramadhan yang akan mengantarkan kami kepada puncak ketaqwaan. Ni’mat yang melimpah. berikanlah kekuatan kepada kami. Ramadhan yang akan mepertemukan kami dengan-Mu Ya Allah Allahumma innaka ‘afuwwun kariim tuhibbul ’afwa wa’fu’anna ya Kariim. akan tetapi rasanya tiada waktu bagi kami untuk membersihkan dan mencuci hati kami. surat kabar sekedar untuk tahu perkembangan hari ini. Ramadhan yang akan mempertemukan kami dengan orang-orang yang kami cintai di Surga-Mu. maka ampunillah kami ya Allah ( Allahummaghfirlana Dzunu bana ). Ya Allah Yang Maha Pengampun begitu banyak dosa-dosa yang telah kami kerjakan. akan tetapi Ya Allah betapa jarangnya kami menyempatkan diri membaca kitab suci-Mu. Atas Nikmatmu kami semua bisa bertemu dengan bulan yang penuh berkah ini. di sore yang Cerah ini Hambamu Berkumpul mengucap syukur atas segala nikmat-nikmat-Mu. Ramadhan yang terbaik. disaat jalan-jalan yang kami buat semakin lebar akan tetapi semakin sempit pikiran kami. hamdan syakirin. begitu banyak kesalahan dan kemaksiatan kami lakukan. betapa sering kami menghabiskan waktu untuk menyaksikan tontonan2 di rumah kami. kami hampir-hampir tidak pernah lupa membaca koran. rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhikal kariimi shulthonik. ahlak anak kami dan ahlak masyarakat kami. agar kami dapat menjadikan Ramadhan ini menjadi Ramadhan yang bermakna. ni’mat yg tiada mungkin kami dapat untuk menghitungnya wainta’uddu ni’matallahi la tuhsu ha. Ramadhan yang akan memasukkan kami ke dalam surga-Mu melalui pintu Ar-Royyan seperti yang Engkau Janjikan. betapa sering kami menghabiskan waktu untuk mencuci dan membersihkan kendaraan yang kami miliki. Untuk itu ya Allah Kuatkanlah tekad dan diri kami untuk bisa merasakan indahnya firman-firman-Mu. mulai hari ini Ya Allah bersihkanlah . untuk itu ya Allah perbaikilah senantiasa ahlak kami. Allahumma Inna nasalukal jannah wana’u dzubika min sakhotika wannaar Ya Allah. untuk itu ya Allah ringankanlah langkah kami untuk senantiasa hadir dalam majlis majlis mulia kami Ya Allah Yang Maha Suci. Ya Allah. Ya Allah.

Masih Jauh gambaran kerja kami dari profesional dan ideal. betapa hitam hati kami. saat tangan mengatakan apa saja yang kami ambil yang bukan hak kami. oleh karena itu Ya Allah berkahilah senantiasa waktu kehidupan keluarga kami. ampunkan kami setelah maut. Demikian juga kami ya Allah.hati-hati kami. Allahumma arinal haqqo warzuqnat tiba’ah warinal bathila bathilah warzuqnat tinabah ( Ya Allah tunjukanlah kepada kami yang benar itu benar dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk dapat mengikutinya. keluarga-keluarga yang terkenal. Satu pinta terakhir kami yaa Allah terimalah tobat kami sebelum maut menjemput. saat kata tiada lagi. mawaddah wa rahmah. saat mata mengatakan apa-apa yang tidak pantas kami pandang. Ya Allah jadikanlah momentum sepuluh hari terakhir ini menjadi momentum perubahan pada diri kami. oleh karena itu Ya Allah kuatkanlah selalu ikatan keluarga kami. Entah apa yang nanti bisa kami hadapkan di pengadilan-Mu kelak. saat mulut ini terkunci. berikan rahmat saat menghadapi maut. keluarga yang berkah. saat kaki mengatakan ke tempat maksiat mana kami pergi. namun juga semakin banyak kami lihat keluarga yang tercerai berai ya Allah. Ya Allah di saat rumah-rumah kami semakin indah. bimbinglah kami di jalan-Mu. jadikanlah keluarga kami keluarga yang senantiasa dalam nuansa cahaya islam . rubahlah diri kami menjadi manusia baru yang suci. jauhkanlah kami dari perasaan dengki. prasangka. perubahan yang terus menerus ke arah perbaikan. Janganlah amanah yang Engkau berikan kepada kami menjadi alat kesombongan kami. perasaan iri. Ya Allah di zaman yang kami lihat semakin banyak keluarga yang mempunyai banyak penghasilan. sakinah. Yaa Allah yang Maha Mengabulkan Doa dan Menghapuskan Dosa. Maka Ya Allah ampunilah kami atas segala amanah yang diberikan kepada kami. Rasulmu mengatakan Innallaha yuhibbu idza ‘amila ahadukum an yuthqinahu ( Bahwa Engkau ya Allah menyukai manakala hambaMu beramal dan bekerja dg amalan yang rapi/profesional ) akan tetapi ya Allah. betapa banyak dosa kami. terangi kami dengan Cahaya Kelembutan-Mu. dan tunjukanlah yang salah itu salah dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk menjauhi dan meninggalkannya ) Ya Allah Yang Maha Bijaksana. Dan janganlah juga Engkau berikan beban yang berat kepada kami beban yang tiada bisa kami memikulnya ( La yukallifullahu nafsan illa wus ‘aha ). Ya Allah yang Maha Memberi Petunjuk. manusia yang mulia manusia yang taqwa dengan kebrkahan Ramadhan-Mu ini Ya Allah. sebagaimana Engkau merubah ulat yang menjijikan menjadi kupu-kupu yang sangat indah dengan cara berpuasa menjadi kepompong. kami sadari betapa kotornya diri kami. Mulai hari ini ya Allah limpahkan petunjuk-Mu. dan ringankan beban kami dalam . Perubahan yang dahsyat. khianat dan kebohongan di antara kami. akan tetapi semakin sedikit waktu kami untuk menikmatinya. tetapi kami tidak penah berputus asa dari mengharap rahmatMU yaa Allah.

shireishou Adzan-adzan lari berseruan dari langit-langit rumah Tuhan Tuntun jari-jari dosaku ke arah-Mu . Agar mereka merasa bahagia lewat ucapan mulia anda. Ya Allah jadikanlah perjumpaan denganMu adalah puncak citacita kami. mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan saya. Inilah ucapan puasa. Bagi yang melaksanakannya. Marhaban yaaa syahrul Ramadhan. Sekalian pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin bagikan ucapan-ucapan puasa dan ucapan Ramadhan yang anda bisa suarakan kepada teman – saudara – handai taulan. Ya Allah Berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat ( Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wakina ‘adza bannar ) Subhanakarabbika rabbil ‘izzati ‘amma yasifun wasalamun alal mursalin wal hamduliilahri rabbil alamin. Ya Allah jadikanlah kenikmatan yang tertinggi yang kami peroleh adalah kenikmatan berada dalam surgamu. Amiin yaa Robbal ‘Alamin. Jadikanlah ketentraman kami yang paling akhir adalah berkumpul dengan orang-orang yang kami cintai di akhirat nanti. Semoga amal ibadah kita semua diterima ALLAH SWT. saya ucapkan selamat menjalani ibadah Puasa Ramadhan. kami pintakan maaf setulus hati akan khilaf yang selama ini terjadi Taqobalallahu minna wa minkum.menghadapi sakaratul maut. ucapan Ramadhan dan SMS Ramadhan: Dalam hitungan jam kan kita jelang Ramadhan nan suci. dan kebahagiaan kepada saudara-saudara kami. marhaban yaa bulan penuh rahmah dan maghfiroh dan itkum minannar (pembebasan dari api neraka!) Alhamdulillah ya Allah atas datangnya bulan suci ini kepada kami dan berilah kami kesempatan untuk selalu berjumpa dengannya atas ijinMu dan menjadi hamba-hamba yang Engkau Ridhoi… Amiiin Allahuma Amiiin. Sebelum saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudariku umat Muslim dan Muslimah yang dirahmati Allah semoga pada Ramadhan kali ini kita dapat menjalankannya dengan penuh keikhlasan dan kekhusyuan dan semua amal ibadah kita di Ridhoi Allah SWT…Amiiin Allahuma Amiiin. Yaa Allah terimalah doa dan ampunkan dosa kami. by. Ya Allah berikanlah kebahagiaan kepada Ibunda dan ayahanda kami.

Atas nama Jper’s milist jejak petualang mengucapkan *”Selamat menunaikan ibadah puasa.Kutundukkan congkak kepalaku Tak layak ku disisi-Mu Gelimang noda dan dosa balut tubuhku dari semua rasa yang telah mati Marhaban ya Ramadhan… Mohon maaf lahir dan bathin Mari sucikan hati. membuka pintu hati tuk menerima ucapan kami.. dan lisan kita Sambut Ramadhan dengan penuh suka cita by. Sudilah kiranya.Jamie Gorontalo Assalamua’alaikum WrWb Bulan suci Ramadhan sudah di depan mata. perlu kesiapan mental yang matang dan kejernihan hati tuk menyambutnya. bulan yang penuh dengan ampunan. bulan yang penuh keberkahan.Tante Nha-Nha Marhaban Ya Ramadhan… dari dalam lubuk hati saya yang paling dalam izinkan saya memohon maaf mari kita sambut ramadhan dengan kebersihan hati barangkali ada prasangka pernah terbersit ada kata salah terucap dan ada tingkah laku yang kurang berkenan sekali lagi kami memohon maaf by. jangan biarkan ia keruh Jika hati seputih awan. Mohon maaf lahir dan batin…* by. hiasi ia dengan IMAM. jangan biarkan ia mendung Jika hati seindah bulan... pikiran. Di sini bingung Di sana bingung Bila hidup tanpa pedoman Bulan Ramadhan kita jadikan tempat diri perteguh iman tak lupa salahku mohon dimaafkan Dari dulu ingin minta maaf padamu Tapi diriku terlalu malu .heny Dear All…… Jika hati sejernih air .

Hari ini keberanikan diri memintamu menjelang puasa kau berikan maafmu Antara surga dan neraka Antara pahala dan dosa Antara bahagia dan gelisah Pilih yang pertama agar bahagia Tak lupa puasa kala Ramadhan tiba Maafkan segala dosaku sebelum puasa Kalau maaf itu hujan Aku adalah padi yang kekeringan Kalau maafmu boleh kuminta Curahkan padaku di bulan puasa Takut dihina telah mencegahku Memohon maaf atas kesalahanku Bulan puasa yang penuh rahmat mendorongku padamu meminta maaf Andai masih takut kehujanan Juga takut panasnya siang Mengapa tidak takut balasan bila puasa sengaja diabaikan Siang diisi kebaikan Malam belajar Alquran Ramadhan jadi penerang Hati yang mulai remang-remang Biopori baiknya diisi daun-daun dan sisa makanan agar penghuninya rajin buat terowongan cepat menyerap air di kala hujan Ramadhan baiknya diisi dengan berbuat kebajikan agar hati kita semakin terang semakin dekat pada Tuhan Jus sawo lezat tiada kira apalagi diminum di hari panas Ramadhan mari kita berpuasa karena api neraka dijamin panas Masuk universitas harus berkorban rela belajar tinggalkan dolan .

kebahagiaan menjauh dari pandangan. maafkanlah segala kesalahan agar kita mendapat rahmat dan ampunanNYA amin (Rara) . kalau nafsu jadi pedoman. bulan penuh rahmat dan ampunan telah datang menjelang.Ingin surga harus berkorban lapar dahaga di siang Ramadhan Dara kucir terbang tinggi Dara balap terbang kencang Ramadhan datang sebentar lagi Segala salahku mohon dimaafkan Terwelu itu kelinci Marmot itu suka berlari Ramadhan saat instropeksi diri Sgala ksalahanku mohon diampuni Kalau merasa pintar sendiri tak mau dengar nasehat kanan kiri Ramadhan saatnya menilai diri Jangan merasa diri teramat tinggi Parkir motor merasa was-was Tak ada penjaga takut kecurian Tidak puasa merasa was-was masuk neraka didera siksaan Makan yoghurt cisangkuy Datang kesana setiap minggu Andaikan aku pernah menyakiti Bulan puasa kumohon kerelaanmu Kalau hidup tanpa tujuan. Puasa saatnya benahi tujuan. umur habis dalam pencarian. hidup bermakna bagi sesama ciptaan Cobaan perlu Ketabahan Keputusan perlu Keberanian Puasa melatih Kesabaran Segala salahku mohon dimaafkan Tiada hidup tanpa khilaf dan dosa. agar diri diliputi kebahagiaan. untuk mengabdi pada Tuhan.

hingga kami sambut ramadhan dgn cinta & bebas dr dosa pd ssama. sudilah kirax mmaafkn & mngampuni kami. met puasa diz. mohon maaf lahir & batin(bobot sklrg) Mata kadang salah melihat.DOSA .MAAF LAHIR & BATHIN. mohon maaf lhr btn buat semua hal mnyakitkan yg udh terucap& terlakukan sengaja atau tidak. (aris dan indah sklrga) Perkataan yg indah adalah “LAILAHA ILLALLAH MUHAMMADDURASULULLAH” .mdh2an qta meraih kmenangan.untuk lisan yg tak terjaga. ijinkan ke 2 tangan besimpuh maaf.Met menunaikn ibadah puasa.media yg terbaik adlh “ALQURAN”. s’lmt mmski BULAN SUCI RAMADHAN smga amal ibdh Qt d ridohi 4JJI swt…amin. smoga Allah SWT menerima puasa kita dan terus menjaga hati kita..jnji yg t’abai.lagu yg merdu adlh “ADZAN”. ” hati yang berprasangka & semua sikap yang pernah menyakitkan ” .mulut kadang salah berucap.diet yg $empurna adlh “PUASA”. (Gemala Ayu) Iktn yg indh adl “ALLAH”lgu yg mrdu adl “ADZAN”media yg byk adl “ALQUR’AN”snm yg sht adl “SHOLAT”diet yg smprna adl “PUASA”kbrshn yg m’xgrkn adl “WUDHU”p’jlnan yg indh adl “HAJI”hyln yg byk adl ingt “DOSA & TAUBAT” (^_^) Sel@m@t Menymbut buln suci Ramdhan 1428 H mhon maaf lahir dn batin. Menjelang bulan suci ramadhan.UNTUK ITU IJINKAN KEDUA TANGAN BERSIM PUH MAAF UNTUK ” insan yang tak terjaga “..Mohon maaf ats kekilafan & ksalahan.hayaln yg baik adlh ingt “KEMATIAN.mohon maaf lahir & bathin…. dan skp yg prnh mnykitkan.perjlnan yg indh adlh “HAJI”.Mhn M’f LAHIR BATIN ats sgla slh ku.” janji yang terabaikan “.(Iwan&shendy sekeluarga) Ktka snja SY’BAN mlai b’lalu n FAJAR RAMADHANpun mlai m’jlng dr jauh iznkan tngn in b’simpuh maaf u/ lisn yg prnh mnoreh luka.Met mEnJalaNkaN iBaDaH pUaSa.keber$ihan yg menyegarkan adlh “WUDHU”. Dgn memperbyk istigfar & sholawat. RenyBogor Marhaban Ya Ramadhan Tiada kata seindah zikir.TIADA KATA SEINDAH zikir.TIADA HARI SEINDAH HARI Ramadhan.tiada bulan seindah bulan Ramadhan. tetep aja lo temen baik gw.By $härèé Taqobalallahu mina wa minkum.By:nurul JiKa RaMadHaN aDalAh leNteRa kuIngIn mEmBuKa taBirNya dEnGaN maAf aGar ia mEneMbUs jEnDeLa fiTri dArI tiAp hElaI kHilAf.Selamat menunaikan ibadah puasa.janji yg terabaikan. hati yg brprasn9ka. (Murni) Marhaban syahru ramadhan.(Lilik sekeluarga) Jikalau kami pny salah & dosa.$enam yg $ehat adlh “SHALAT”..hati yg pernah menyakitkan.SELAMAT MENUNAIKAN ” ibadah puasa.hati kadang salah menduga.MohOn mAaf lAhiR bAthIn.

warohmatan �indal mauut�wamaghfirotan b�dal mauut � Allahumma hawwin �alaina fi syakarotil mauut .… (Saidah) Prktan trindh adlh ”ALLAH” lgu trmerdu adlh ”ADZAN”.hamdan syakirin hamdan na�imin.waziadatan fil �ilmi �wabarokatan fir rizki.washolallahu �ala sayyidina Muhammadin wa�ala alihi washohbihi �ajma�in. cahaya di hati kami.Prjalann trindah adlh ”HAJI”..Slamat menjmpt bln yg pnh kmuliaan. Allahumma sholi �ala sayyidina Muhammad wa�ala alii sayyidina Muhammad..wannajata minannar wal �afwa �indal hisaab.wafil akhiroti hasanah wakina �aza banner. • "Ya Allah. semoga bermanfaat & Insha Allah bermanfaat! Wassallam.&TAUBAT”. cahaya di akal kami.N Khayaln trbaik adlh ”INGAT DOSA & BRTAUBT”(MET MENY@MBT BLN §UCI R@M@DH@N)mhn m’f lhir bthin (Rusli) Sekian dahulu ucapan Puasa." . Lakal hamdu ya Allah ya maulaana ya robbana ya ma�bud Allahumma sholli wasallim �alaa sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. MARHABAN YAA RAMADHAN mHN Maaf Lhr & btin. ucapan Ramadhan & SMS Puasa juga SMS Ramadhannya..Mdia trbaik adlh ”ALQUR’AN”...Diet pling smprna adlh ”PUASA”... Robbana atina fiddunya hasanah . cahaya di pendengaran dan mata kami. anugerahilah kami cahaya. di atas dan bawah kami serta cahaya di kubur kami. �ya robbana wailahana lakal hamdu kama yambaghi lijalali wajhikal karimi wa�azhimi sultonik.. Robbana latuzigh kulubana ba�da izhadaitana wahablana milladunka rohmatan innaka antal wahhab. Wal hamdulillahi robbil �alamin....kbrsihn mnyegrkn adlh ”WUDHU”. Allahumma inna nas�aluka salamatan fiddiin�wa�afiatan filjasadi. cahaya di kiri dan kanan kami.hamdan yu�ani�amahu wakafiu mazidah..wataubatan koblal mauut.senam trseht adlh ”SHALAT”. Wasallim warodiyallahu tabaroka wata�ala �ansadatina ash habi rosulillahi ajma�in� Bismillahirrohmaan nirrohiim� Alhamdulillahi robbil �alamiin. sMg ibdh qt dtrma aMIEN.

dari kelemahan dan kemalasan. dari rasa takut dan kikir. Engkau Pengatur dan Penguasanya. dengan ketaatan kepada-Mu. limpahkan kesabaran kepada kami menghadapi cobaan-Mu. dan pelanggaran." "Ya Tuhanku. anugerahilah jiwa kami ketakwaannya. hiasilah kami dengan kelapangan dada." "Ya Allah kami berlindung kepada-Mu dari keresahan dan kesedihan. Engkau Tuhanku. dan jangan Engkau jadikan aku orang yang terkalahkan. tiada Tuhan selain Engkau. muliakanlah kami dengan takwa dan perindahlah kami dengan kesehatan dan afiat. serta bencikanlah buat kami kekufuran. sehingga kami tidak menyentuh yang haram. sebagaimana Engkau telah memperindah bentuk fisik kami. berikanlah pertolongan kepadaku dan janganlah Engkau membiarkanku.• • • • • • • • • • • "Wahai Tuhan yang melihat kami berdosa. kedurhakaan. maka perindah pulalah mental kami. perkayalah kami dengan ilmu." ." "Ya Allah." "Cukupilah kami dengan yang halal. Menangkanlah aku. penuhilah waktu kami dengan manfaat. dan jadikanlah hidup kami hidup yang bersinambung dan bertambah di dalamnya segala macam kebajikan." "Sungguh Engkau senantiasa menunjuki jalan. ciptakanlah keimanan kepada kami dan hiasilah hati kami dengannya. hidarkanlah kami dari sifat senang menunda. aku hamba-Mu dan berusaha memenuhi perjanjianku kepadaMu dan mengharapkan janji-Mu. Semoga Engkau limpahkan shalawat dan salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad Saw." "Ya Allah. membela yang pecah dan mencukupi yang kekurangan. sehingga kami tidak mendekati kedurhakaan. Jadikanlah apa yang kami rahasiakan lebih indah daripada apa yang kami nyatakan. dan sucikanlah ia." "Ya Allah." "Ya Allah. Engkau adalah sebaik-baik yang menyucikannya." "Ya Allah. Engkau yang menciptakan aku." "Ya Allah. tetapi tidak mempermalukan kami. Kami berlindung kepada-Mu dari lilitan utang dan tekanan manusia. Anugerahilah kami kerelaan menghadapi ketetapan-Mu.

perbuatan maupun niat dan keyakinan." • ." "Ya Allah kami menyadari bahwa melangkah adalah jalan menuju pencapaian. Jadikanlah hari kami yang terindah adalah hari pertemuan kami denganMu." "Ya Allah anugerahilah kami rezeki-Mu yang halal. dengan anugerah-Mu kami memperoleh kecukupan. Kami memohon perlindungan-Mu dari neraka dan apa yang mendekatkan kami ke neraka. kerja keras adalah syarat mencapai kesuksesan. hari esok lebih baik dari hari ini. selalulah bersama kami di mana pun kami berada. bangkitkan kami bila kami terjatuh. tidak meminta–minta kepada makhluk-Mu. Ya Allah. dan penuh berkah sehingga kami dapat menjaga air muka kami. yang baik. lapang. dan yang demikian itu bergantung pada penerimaan-Mu." "Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada-Nya kami kembali dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.• • • • • • "Ya Allah tuntunlah kami menuju ke hadirat-Mu." "Ya Allah jadikanlah hari ini lebih baik dari kemarin. dengan cahaya-Mu kami meraih hidayat." "Ya Allah kami memohon surga dan apa yang mendekatkan kami ke surga –baik ucapan. kesungguhan dan kebersamaan adalah pengantar meraih keberhasilan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful