Do’a hari – 1

Yaa Allah! Jadikanlah puasaku sebagai puasa orang-orang yang benar-benar berpuasa. Dan ibadah malamku sebagai ibadah orang-orang yang benar-benar melakukan ibadah malam. Dan jagalah aku dan tidurnya orang-orang yang lalai. Hapuskanlah dosaku … Wahai Tuhan sekalian alam!! Dan ampunilah aku, Wahai Pengampun para pembuat dosa.

Do’a hari – 2
Yaa Allah! Dekatkanlah aku kepada kenidloan-MU dan jauhkanlah aku dan kemurkaan serta balasan-MU. Berilah aku kemampuan untuk membaca ayat-ayat-MU dengan rahmat-MU, Wahai Maha Pengasih dad semua Pengasih!!

Do’a hari – 3
Yaa Allah! Berikanlah aku rizki akal dan kewaspadaan. dan jauhkanlah aku dari kebodohan dan kesesatan. Sediakanlah bagian untukku dari segala kebaikan yang KAU turunkan, demi kemurahan-MU, Wahai dzat Yang Maha Dermawan dari semua dermawan!

Do’a hari – 4
Yaa Allah! Berikanlah kekuatan kepadaku, untuk menegakkan perintah-perintah-MU, dan berilah aku manisnya bendzikin mengingat-MU. Berilah aku kekuatan untuk menunaikan syukur kepada-MU, dengan kemuliaan- MU. Dan jagalah aku dengan penjagaan-MU dan perlindungan-MU, Wahai dzat Yang Maha Melihat.

Do’a hari – 5
Yaa Allah! Jadikanlah aku diantara orang-orang yang memohon ampunan, dan jadikanlah aku sebagai hamba-MU yang sholeh dan setia serta jadikanlah aku diantara Auliya’- MU yang dekat disisi-MU, dengan kelembutan-MU, Wahai dzat Yang Maha Pengasih di antara semua pengasih.

Do’a hari – 6
Yaa Allah! Janganlah Engkau hinakan aku karena perbuatan maksiat terhadap-MU, dan janganlah Engkau pukul aku dengan cambuk balasan-MU. Jauhkanlah aku dari hal-hal yang dapat menyebabkan kemurkaanMU, dengan anugerah dan bantuan-MU, Wahai puncak keinginan orang-orang yang berkeinginan!

Jauhkanlah dariku kemurkaan-MU dan api neraka dengan pertolongan-MU.orang yang menang disisi-MU. dan ibadah malamnya. Wahai harapan orang-orang yang rindu. Jauhkanlah aku dari kelalaian dan dosa-dosanya. dengan kemuliaan-MU. Do’a hari – 11 Yaa Allah! Tanamkanlah dalam diriku kecintaan kepada perbuatan baik. Amankanlah diniku dari setiap yang aku takuti dengan penjagaan-MU. Do’a hari – 12 Yaa Allah! Hiasilah diriku dengan penutup dan kesucian.Do’a hari – 7 Yaa Allah! Bantulah aku untuk melaksanakan puasanya. Dan berikanlah aku dzikir berupa dzikir mengingat-MU secara berkesinambungan. dan tanamkanlah dalam diriku kebencian terhadap kemaksiatan dan kefasikan. dan beriknalah aku petunjuk kepada ajaran. Do’a hari – 8 Yaa Allah! Berilah aku rizki berupa kasih sayang terhadap anak-anak yatim dan pemberian makan. Wahai tempat berlindung bagi orang-orang yang berharap Do’a hari – 9 Yaa Allah! Sediakanlah untukku sebagian dari rahmat-MU yang luas. Wahai Tujuan orang-orang yang memohon. Wahai Pemberi Petunjuk orang-onang yang sesat.MU. Wahai penjaga orang-orang yang takut. Do’a hari – 10 Yaa Allah! Jadikanlah aku diantara orang-orang yang bertawakkal kepada-Mu. dan bimbinglah aku menuju kepada kerelaan-MU yang penuh dengan kecintaan-MU. serta penyebaran salam. Tutupilah diriku dengan pakaian qana’ah dan kerelaan. dan pergaulan dengan orang-onang mulia. Wahai Penolong orang-orang yang meminta pertolongan. dengan Taufiq. dan jadikanlah aku diantara orang. Tempatkanlah aku di atas jalan keadilan dan sikap tulus. Do’a hari – 13 . dan jadikanlah aku diantara orang-orang yang dekat kepada-MU dengan ikhsan-MU.ajaran-MU yang terang.

Do’a hari – 17 Yaa Allah! Tunjukkanlah aku kepada amal kebajikan dan penuhilah hajat serta cita-cita-ku. Wahai Keamanan untuk orang-orang yang takut. Demi cahaya-Mu Wahai Penerang hati para arifin.Yaa Allah! Sucikanlah diriku dari kekotoran dan kejelekan. dengan keamanan-MU. Dan sinarilah hatiku dengan terang cahayanya dan bimbinglah aku dan seluruh anggota tubuhku untuk dapat mengikufi ajaranajarannya. Sholawat atas Mohammad dan keluarganya yang suci. Dan berilah kemampuan kepadaku untuk bertaqwa. Demi ketuhanan-MU Wahai Tuhan seru sekalian alam. dan bergaul dengan orang-orang yang baik dengan bantuan-MU. Do’a hari – 18 Yaa Allah! Sadarkanlah aku akan berkah-berkah yang terdapat di saat saharnya. tanpa pengungkapan permohonan. Dan lapangkanlah dadaku dengan taubatnya orang-orang yang menyesal. Do’a hari – 16 Yaa Allah! Berilah aku kemampuan untuk hidup sebagaimana kehidupan orang-orang yang baik. Do’a hari – 15 Yaa Allah! Berilah aku rizki berupa ketaatan orang-orang yang khusyu’. Berilah kesabaran padaku untuk menenima segala ketentuan. Dan jauhkanlah aku dari kehidupan bersama orang-orang yang jahat. Wahai Yang Maha Mengetahui keperluan.Engkau hukum aku. Do’a hari – 14 Yaa Allah! Janganlah. Dan naungilah aku dengan rahmat-MU hingga sampai kepada alam akhirat.Wahai Dambaan orang-orang miskin. Janganlah Engkau jadikan diriku sebagai sasaran bala’ dan malapetaka dengan kemualian-MU. Wahai Yang Maha Mengetahui segala yang ada didalam hati seluruh isi alam. Wahai Kemulian kaum Muslimin. Dan ampunilah aku dari kesalahan-kesalahan dan kebodohan. karena kekeliruan yang kulakukan. Do’a hari – 19 .

dan tempatkanlah aku di dalam sorga-MU yang luas. Do’a hari – 24 Yaa Allah! Aku memohon kepada-MU hal-hal yang mendatangkan keridloan-MU. Tanamkanlah ketaqwaan di dalam hatiku. Dan janganlah Engkau beri jalan kepada setan untuk menguasaiku.Yaa Allah! Penuhilah bagianku dengan berkah-berkahnya. dan aku memohon kepada-MU kemampuan untuk mentaati-MU serta menghindari kemaksiatan tenhadap-MU. Wahai Penghapus kesalahan onang-orang yang berdosa. dan bersihkanlah diriku dari segala aib. Wahai Pemenuh keperluan orang. Wahai Penjawab doa orang-orang yang dalam kesempitan. Janganlah Kau jauhkan aku dari ketertedmaan kebaikan. dan aku berlindung dengan. dan mudahkanlah jalanku menuju kebaikankebaikannya. Do’a hari – 22 Yaa Allah! Bukakanlah bagiku pintu-pintu karunia-MU.MU. Do’a hari – 21 Yaa Allah! berilah aku petunjuk menuju kepada keridloan. dan berikanlah kemampuan padaku untuk membaca AI-Quran Wahai Penurun ketenangan di dalam hati orang-orang Mu’min. Wahai Pemberi petunjuk kepada kebenaran yang terang. Jadikanlah sorga bagiku sebagai tempat tinggal dan peristirahatan. Do’a hari – 20 Yaa Allah! Bukakanlah bagiku pintu-pintu sorga dan tutupkanlah bagiku pintu-pintu neraka.MU dan hal-hal yang mendatangkan kemarahan-MU.orang yang meminta. Do’a hari – 25 . Do’a hari – 23 Yaa Allah! Sucikanlah aku dari dosa-dosa. Wahai Pemberi para peminta. Berilah kemampuan untukku kepada penyebab-penyebab keridloan-MU.kebaikannya. turunkan untukku berkah-berkahmu.

hambaNYA yang Mu’min. Do’a hari – 30 Yaa Allah! Jadikanlah puasaku disertai dengan syukur dan penerima di atas jalan keridloan-MU dan keridloan Rasul. Do’a hari – 26 Yaa Allah! Jadikanlah usahaku sebagai usaha yang disyukuri. dan hapuskanlah dosa dan keslahanku. Wahai Maha Pendengar dan semua yang mendengar. dan seluruh aibku ditutupi. dan dosa-dosaku diampuni. Do’a hari – 28 Yaa Allah! Penuhkanlah hidupku dengan amalan-amalan Sunnah. Wahai Yang Maha Penyayang terhadap hamba.hambanya yang sholeh. DOA RAMADHAN Bismillahirrahmanirrahiim . dan ubahlah perkara-perkaraku yang sulit menjadi mudah. Wahai Penjaga hati para Nabi. dan muliakanlah aku dengan terkabulnya semua permintaan. amal perbuatan ku diterima. Terimalah permintaan maafku. dan segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Dekatkanlah perantaraanku kepada-MU diantara semua perantara. Jadikanlah aku pengikut sunnah-sunnah penutup Nabi-MU.orang yang mencintai Auliya-MU dan memusuhi musuh-musuh MU. Sucikanlah hatiku dan noda-noda fitnah wahai pengasih terhadap hamba. Wahai Yang tidak tersibukkan oleh permintaan orang-orang yang meminta. Doa hari – 27 Yaa Allah! Rizkikanlah kepadaku keutamaan Lailatul Qadr.Yaa Allah! Jadikanlah aku orang-. Cabang-cabangnya kokoh dan kuat berkat pokok-pokoknya. Demi kenabian Mohammad dan keluarganya yang suci. Do’a hari – 29 Yaa Allah! Liputilah aku dengan rahmat dan benikanlah kepadaku Taufiq dan penjagaan.

disaat jalan-jalan yang kami buat semakin lebar akan tetapi semakin sempit pikiran kami. akan tetapi sangat berat tubuh kami untuk mengaji. hamdan yukafi wani’imahu yukafi maziidah. akan tetapi ahlak kami semakin rendah. Allahumma shalli ‘ala sayyidina Muhammad wa’ali ali sayyidina Muhammad. Ya Allah. Ramadhan yang akan mengantarkan kami kepada puncak ketaqwaan. agar kami dapat menjadikan Ramadhan ini menjadi Ramadhan yang bermakna. rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhikal kariimi shulthonik. kami hampir-hampir tidak pernah lupa membaca koran. di sore yang Cerah ini Hambamu Berkumpul mengucap syukur atas segala nikmat-nikmat-Mu. maka ampunillah kami ya Allah ( Allahummaghfirlana Dzunu bana ). baik yang disengaja maupun yang karena kesombongan dan keangkuhan kami. Ramadhan yang terbaik. akan tetapi rasanya tiada waktu bagi kami untuk membersihkan dan mencuci hati kami. Atas Nikmatmu kami semua bisa bertemu dengan bulan yang penuh berkah ini. Untuk itu Ya Allah Jadikanlah kami semua sebagai hamba yang senantiasa bersyukur. ahlak anak kami dan ahlak masyarakat kami. betapa sering kami menghabiskan waktu untuk menyaksikan tontonan2 di rumah kami. untuk itu ya Allah ringankanlah langkah kami untuk senantiasa hadir dalam majlis majlis mulia kami Ya Allah Yang Maha Suci. Untuk itu ya Allah Kuatkanlah tekad dan diri kami untuk bisa merasakan indahnya firman-firman-Mu. Ramadhan yang akan mempertemukan kami dengan orang-orang yang kami cintai di Surga-Mu.Alhamdulillahi rabil ‘alamin. Ni’mat yang melimpah. hamdan na’imin. surat kabar sekedar untuk tahu perkembangan hari ini. untuk itu ya Allah perbaikilah senantiasa ahlak kami. hamdan syakirin. betapa sering kami menghabiskan waktu untuk mencuci dan membersihkan kendaraan yang kami miliki. Ya Allah Rabb kami yang maha pemberi Rahmat dan Karunia. Ya Allah di saat gedung-gedung yang kami bangun semakin tinggi. Ya Allah. Ramadhan yang akan menghapus segala kesalahan dan dosa kami. mulai hari ini Ya Allah bersihkanlah . Ya Allah Yang Maha Pengampun begitu banyak dosa-dosa yang telah kami kerjakan. ahlak keluarga kami. berikanlah kekuatan kepada kami. Allahumma Inna nasalukal jannah wana’u dzubika min sakhotika wannaar Ya Allah. Ramadhan yang akan memasukkan kami ke dalam surga-Mu melalui pintu Ar-Royyan seperti yang Engkau Janjikan. ni’mat yg tiada mungkin kami dapat untuk menghitungnya wainta’uddu ni’matallahi la tuhsu ha. begitu banyak kesalahan dan kemaksiatan kami lakukan. Ramadhan yang akan mepertemukan kami dengan-Mu Ya Allah Allahumma innaka ‘afuwwun kariim tuhibbul ’afwa wa’fu’anna ya Kariim. akan tetapi Ya Allah betapa jarangnya kami menyempatkan diri membaca kitab suci-Mu.

khianat dan kebohongan di antara kami. akan tetapi semakin sedikit waktu kami untuk menikmatinya.hati-hati kami. sakinah. ampunkan kami setelah maut. Yaa Allah yang Maha Mengabulkan Doa dan Menghapuskan Dosa. perubahan yang terus menerus ke arah perbaikan. Ya Allah jadikanlah momentum sepuluh hari terakhir ini menjadi momentum perubahan pada diri kami. Masih Jauh gambaran kerja kami dari profesional dan ideal. manusia yang mulia manusia yang taqwa dengan kebrkahan Ramadhan-Mu ini Ya Allah. Ya Allah di saat rumah-rumah kami semakin indah. Satu pinta terakhir kami yaa Allah terimalah tobat kami sebelum maut menjemput. Entah apa yang nanti bisa kami hadapkan di pengadilan-Mu kelak. Mulai hari ini ya Allah limpahkan petunjuk-Mu. Dan janganlah juga Engkau berikan beban yang berat kepada kami beban yang tiada bisa kami memikulnya ( La yukallifullahu nafsan illa wus ‘aha ). dan tunjukanlah yang salah itu salah dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk menjauhi dan meninggalkannya ) Ya Allah Yang Maha Bijaksana. keluarga-keluarga yang terkenal. bimbinglah kami di jalan-Mu. Janganlah amanah yang Engkau berikan kepada kami menjadi alat kesombongan kami. mawaddah wa rahmah. saat tangan mengatakan apa saja yang kami ambil yang bukan hak kami. betapa banyak dosa kami. dan ringankan beban kami dalam . oleh karena itu Ya Allah kuatkanlah selalu ikatan keluarga kami. saat kaki mengatakan ke tempat maksiat mana kami pergi. Ya Allah di zaman yang kami lihat semakin banyak keluarga yang mempunyai banyak penghasilan. jauhkanlah kami dari perasaan dengki. berikan rahmat saat menghadapi maut. tetapi kami tidak penah berputus asa dari mengharap rahmatMU yaa Allah. perasaan iri. kami sadari betapa kotornya diri kami. Maka Ya Allah ampunilah kami atas segala amanah yang diberikan kepada kami. Allahumma arinal haqqo warzuqnat tiba’ah warinal bathila bathilah warzuqnat tinabah ( Ya Allah tunjukanlah kepada kami yang benar itu benar dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk dapat mengikutinya. oleh karena itu Ya Allah berkahilah senantiasa waktu kehidupan keluarga kami. Ya Allah yang Maha Memberi Petunjuk. Rasulmu mengatakan Innallaha yuhibbu idza ‘amila ahadukum an yuthqinahu ( Bahwa Engkau ya Allah menyukai manakala hambaMu beramal dan bekerja dg amalan yang rapi/profesional ) akan tetapi ya Allah. betapa hitam hati kami. saat mulut ini terkunci. sebagaimana Engkau merubah ulat yang menjijikan menjadi kupu-kupu yang sangat indah dengan cara berpuasa menjadi kepompong. rubahlah diri kami menjadi manusia baru yang suci. keluarga yang berkah. saat mata mengatakan apa-apa yang tidak pantas kami pandang. terangi kami dengan Cahaya Kelembutan-Mu. saat kata tiada lagi. Demikian juga kami ya Allah. Perubahan yang dahsyat. prasangka. jadikanlah keluarga kami keluarga yang senantiasa dalam nuansa cahaya islam . namun juga semakin banyak kami lihat keluarga yang tercerai berai ya Allah.

Agar mereka merasa bahagia lewat ucapan mulia anda.menghadapi sakaratul maut. shireishou Adzan-adzan lari berseruan dari langit-langit rumah Tuhan Tuntun jari-jari dosaku ke arah-Mu . dan kebahagiaan kepada saudara-saudara kami. Ya Allah jadikanlah perjumpaan denganMu adalah puncak citacita kami. ucapan Ramadhan dan SMS Ramadhan: Dalam hitungan jam kan kita jelang Ramadhan nan suci. by. Sebelum saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudariku umat Muslim dan Muslimah yang dirahmati Allah semoga pada Ramadhan kali ini kita dapat menjalankannya dengan penuh keikhlasan dan kekhusyuan dan semua amal ibadah kita di Ridhoi Allah SWT…Amiiin Allahuma Amiiin. Ya Allah Berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat ( Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wakina ‘adza bannar ) Subhanakarabbika rabbil ‘izzati ‘amma yasifun wasalamun alal mursalin wal hamduliilahri rabbil alamin. mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan saya. marhaban yaa bulan penuh rahmah dan maghfiroh dan itkum minannar (pembebasan dari api neraka!) Alhamdulillah ya Allah atas datangnya bulan suci ini kepada kami dan berilah kami kesempatan untuk selalu berjumpa dengannya atas ijinMu dan menjadi hamba-hamba yang Engkau Ridhoi… Amiiin Allahuma Amiiin. Ya Allah jadikanlah kenikmatan yang tertinggi yang kami peroleh adalah kenikmatan berada dalam surgamu. Bagi yang melaksanakannya. Sekalian pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin bagikan ucapan-ucapan puasa dan ucapan Ramadhan yang anda bisa suarakan kepada teman – saudara – handai taulan. Marhaban yaaa syahrul Ramadhan. Jadikanlah ketentraman kami yang paling akhir adalah berkumpul dengan orang-orang yang kami cintai di akhirat nanti. Ya Allah berikanlah kebahagiaan kepada Ibunda dan ayahanda kami. Semoga amal ibadah kita semua diterima ALLAH SWT. kami pintakan maaf setulus hati akan khilaf yang selama ini terjadi Taqobalallahu minna wa minkum. Amiin yaa Robbal ‘Alamin. saya ucapkan selamat menjalani ibadah Puasa Ramadhan. Inilah ucapan puasa. Yaa Allah terimalah doa dan ampunkan dosa kami.

perlu kesiapan mental yang matang dan kejernihan hati tuk menyambutnya. hiasi ia dengan IMAM. bulan yang penuh dengan ampunan.Jamie Gorontalo Assalamua’alaikum WrWb Bulan suci Ramadhan sudah di depan mata. membuka pintu hati tuk menerima ucapan kami.. jangan biarkan ia keruh Jika hati seputih awan. dan lisan kita Sambut Ramadhan dengan penuh suka cita by..Tante Nha-Nha Marhaban Ya Ramadhan… dari dalam lubuk hati saya yang paling dalam izinkan saya memohon maaf mari kita sambut ramadhan dengan kebersihan hati barangkali ada prasangka pernah terbersit ada kata salah terucap dan ada tingkah laku yang kurang berkenan sekali lagi kami memohon maaf by. Di sini bingung Di sana bingung Bila hidup tanpa pedoman Bulan Ramadhan kita jadikan tempat diri perteguh iman tak lupa salahku mohon dimaafkan Dari dulu ingin minta maaf padamu Tapi diriku terlalu malu . Sudilah kiranya. Mohon maaf lahir dan batin…* by.. pikiran.heny Dear All…… Jika hati sejernih air .Kutundukkan congkak kepalaku Tak layak ku disisi-Mu Gelimang noda dan dosa balut tubuhku dari semua rasa yang telah mati Marhaban ya Ramadhan… Mohon maaf lahir dan bathin Mari sucikan hati. jangan biarkan ia mendung Jika hati seindah bulan. bulan yang penuh keberkahan. Atas nama Jper’s milist jejak petualang mengucapkan *”Selamat menunaikan ibadah puasa.

Hari ini keberanikan diri memintamu menjelang puasa kau berikan maafmu Antara surga dan neraka Antara pahala dan dosa Antara bahagia dan gelisah Pilih yang pertama agar bahagia Tak lupa puasa kala Ramadhan tiba Maafkan segala dosaku sebelum puasa Kalau maaf itu hujan Aku adalah padi yang kekeringan Kalau maafmu boleh kuminta Curahkan padaku di bulan puasa Takut dihina telah mencegahku Memohon maaf atas kesalahanku Bulan puasa yang penuh rahmat mendorongku padamu meminta maaf Andai masih takut kehujanan Juga takut panasnya siang Mengapa tidak takut balasan bila puasa sengaja diabaikan Siang diisi kebaikan Malam belajar Alquran Ramadhan jadi penerang Hati yang mulai remang-remang Biopori baiknya diisi daun-daun dan sisa makanan agar penghuninya rajin buat terowongan cepat menyerap air di kala hujan Ramadhan baiknya diisi dengan berbuat kebajikan agar hati kita semakin terang semakin dekat pada Tuhan Jus sawo lezat tiada kira apalagi diminum di hari panas Ramadhan mari kita berpuasa karena api neraka dijamin panas Masuk universitas harus berkorban rela belajar tinggalkan dolan .

umur habis dalam pencarian. agar diri diliputi kebahagiaan. kalau nafsu jadi pedoman. Puasa saatnya benahi tujuan. maafkanlah segala kesalahan agar kita mendapat rahmat dan ampunanNYA amin (Rara) . untuk mengabdi pada Tuhan. kebahagiaan menjauh dari pandangan.Ingin surga harus berkorban lapar dahaga di siang Ramadhan Dara kucir terbang tinggi Dara balap terbang kencang Ramadhan datang sebentar lagi Segala salahku mohon dimaafkan Terwelu itu kelinci Marmot itu suka berlari Ramadhan saat instropeksi diri Sgala ksalahanku mohon diampuni Kalau merasa pintar sendiri tak mau dengar nasehat kanan kiri Ramadhan saatnya menilai diri Jangan merasa diri teramat tinggi Parkir motor merasa was-was Tak ada penjaga takut kecurian Tidak puasa merasa was-was masuk neraka didera siksaan Makan yoghurt cisangkuy Datang kesana setiap minggu Andaikan aku pernah menyakiti Bulan puasa kumohon kerelaanmu Kalau hidup tanpa tujuan. bulan penuh rahmat dan ampunan telah datang menjelang. hidup bermakna bagi sesama ciptaan Cobaan perlu Ketabahan Keputusan perlu Keberanian Puasa melatih Kesabaran Segala salahku mohon dimaafkan Tiada hidup tanpa khilaf dan dosa.

perjlnan yg indh adlh “HAJI”.By:nurul JiKa RaMadHaN aDalAh leNteRa kuIngIn mEmBuKa taBirNya dEnGaN maAf aGar ia mEneMbUs jEnDeLa fiTri dArI tiAp hElaI kHilAf.DOSA .(Lilik sekeluarga) Jikalau kami pny salah & dosa.” janji yang terabaikan “. Dgn memperbyk istigfar & sholawat.mdh2an qta meraih kmenangan. (Murni) Marhaban syahru ramadhan.(Iwan&shendy sekeluarga) Ktka snja SY’BAN mlai b’lalu n FAJAR RAMADHANpun mlai m’jlng dr jauh iznkan tngn in b’simpuh maaf u/ lisn yg prnh mnoreh luka.$enam yg $ehat adlh “SHALAT”. RenyBogor Marhaban Ya Ramadhan Tiada kata seindah zikir.UNTUK ITU IJINKAN KEDUA TANGAN BERSIM PUH MAAF UNTUK ” insan yang tak terjaga “. met puasa diz.mohon maaf lahir & bathin…. sudilah kirax mmaafkn & mngampuni kami.keber$ihan yg menyegarkan adlh “WUDHU”.lagu yg merdu adlh “ADZAN”. s’lmt mmski BULAN SUCI RAMADHAN smga amal ibdh Qt d ridohi 4JJI swt…amin.Met menunaikn ibadah puasa.janji yg terabaikan. mohon maaf lahir & batin(bobot sklrg) Mata kadang salah melihat.TIADA KATA SEINDAH zikir.tiada bulan seindah bulan Ramadhan. (aris dan indah sklrga) Perkataan yg indah adalah “LAILAHA ILLALLAH MUHAMMADDURASULULLAH” . hati yg brprasn9ka. smoga Allah SWT menerima puasa kita dan terus menjaga hati kita.TIADA HARI SEINDAH HARI Ramadhan.hayaln yg baik adlh ingt “KEMATIAN. mohon maaf lhr btn buat semua hal mnyakitkan yg udh terucap& terlakukan sengaja atau tidak.jnji yg t’abai..MAAF LAHIR & BATHIN..hingga kami sambut ramadhan dgn cinta & bebas dr dosa pd ssama.diet yg $empurna adlh “PUASA”.SELAMAT MENUNAIKAN ” ibadah puasa.hati yg pernah menyakitkan.untuk lisan yg tak terjaga.Selamat menunaikan ibadah puasa.Mohon maaf ats kekilafan & ksalahan.Mhn M’f LAHIR BATIN ats sgla slh ku.hati kadang salah menduga.mulut kadang salah berucap.Met mEnJalaNkaN iBaDaH pUaSa. tetep aja lo temen baik gw.By $härèé Taqobalallahu mina wa minkum. dan skp yg prnh mnykitkan.MohOn mAaf lAhiR bAthIn.media yg terbaik adlh “ALQURAN”. Menjelang bulan suci ramadhan. (Gemala Ayu) Iktn yg indh adl “ALLAH”lgu yg mrdu adl “ADZAN”media yg byk adl “ALQUR’AN”snm yg sht adl “SHOLAT”diet yg smprna adl “PUASA”kbrshn yg m’xgrkn adl “WUDHU”p’jlnan yg indh adl “HAJI”hyln yg byk adl ingt “DOSA & TAUBAT” (^_^) Sel@m@t Menymbut buln suci Ramdhan 1428 H mhon maaf lahir dn batin. ijinkan ke 2 tangan besimpuh maaf. ” hati yang berprasangka & semua sikap yang pernah menyakitkan ” ..

semoga bermanfaat & Insha Allah bermanfaat! Wassallam.kbrsihn mnyegrkn adlh ”WUDHU”.washolallahu �ala sayyidina Muhammadin wa�ala alihi washohbihi �ajma�in.hamdan yu�ani�amahu wakafiu mazidah... Lakal hamdu ya Allah ya maulaana ya robbana ya ma�bud Allahumma sholli wasallim �alaa sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin." . Robbana latuzigh kulubana ba�da izhadaitana wahablana milladunka rohmatan innaka antal wahhab. cahaya di kiri dan kanan kami..senam trseht adlh ”SHALAT”. Allahumma sholi �ala sayyidina Muhammad wa�ala alii sayyidina Muhammad.hamdan syakirin hamdan na�imin.. ucapan Ramadhan & SMS Puasa juga SMS Ramadhannya..&TAUBAT”.Prjalann trindah adlh ”HAJI”. cahaya di akal kami. cahaya di hati kami...Mdia trbaik adlh ”ALQUR’AN”. �ya robbana wailahana lakal hamdu kama yambaghi lijalali wajhikal karimi wa�azhimi sultonik. Robbana atina fiddunya hasanah .wataubatan koblal mauut.. Wal hamdulillahi robbil �alamin. Allahumma inna nas�aluka salamatan fiddiin�wa�afiatan filjasadi..Slamat menjmpt bln yg pnh kmuliaan.Diet pling smprna adlh ”PUASA”. Wasallim warodiyallahu tabaroka wata�ala �ansadatina ash habi rosulillahi ajma�in� Bismillahirrohmaan nirrohiim� Alhamdulillahi robbil �alamiin.waziadatan fil �ilmi �wabarokatan fir rizki. cahaya di pendengaran dan mata kami. • "Ya Allah. di atas dan bawah kami serta cahaya di kubur kami.… (Saidah) Prktan trindh adlh ”ALLAH” lgu trmerdu adlh ”ADZAN”. MARHABAN YAA RAMADHAN mHN Maaf Lhr & btin. anugerahilah kami cahaya....wafil akhiroti hasanah wakina �aza banner. sMg ibdh qt dtrma aMIEN.wannajata minannar wal �afwa �indal hisaab.warohmatan �indal mauut�wamaghfirotan b�dal mauut � Allahumma hawwin �alaina fi syakarotil mauut .N Khayaln trbaik adlh ”INGAT DOSA & BRTAUBT”(MET MENY@MBT BLN §UCI R@M@DH@N)mhn m’f lhir bthin (Rusli) Sekian dahulu ucapan Puasa.

" "Ya Allah. tetapi tidak mempermalukan kami. ciptakanlah keimanan kepada kami dan hiasilah hati kami dengannya." "Ya Allah.• • • • • • • • • • • "Wahai Tuhan yang melihat kami berdosa. maka perindah pulalah mental kami. dan jangan Engkau jadikan aku orang yang terkalahkan. dari rasa takut dan kikir. sebagaimana Engkau telah memperindah bentuk fisik kami. perkayalah kami dengan ilmu." "Ya Allah. penuhilah waktu kami dengan manfaat. tiada Tuhan selain Engkau. dari kelemahan dan kemalasan. serta bencikanlah buat kami kekufuran." "Ya Allah." "Ya Allah. Semoga Engkau limpahkan shalawat dan salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad Saw. muliakanlah kami dengan takwa dan perindahlah kami dengan kesehatan dan afiat. Kami berlindung kepada-Mu dari lilitan utang dan tekanan manusia. sehingga kami tidak menyentuh yang haram. dengan ketaatan kepada-Mu. dan pelanggaran. Engkau Pengatur dan Penguasanya." "Ya Tuhanku." "Ya Allah kami berlindung kepada-Mu dari keresahan dan kesedihan. sehingga kami tidak mendekati kedurhakaan. Jadikanlah apa yang kami rahasiakan lebih indah daripada apa yang kami nyatakan." "Sungguh Engkau senantiasa menunjuki jalan. dan sucikanlah ia. limpahkan kesabaran kepada kami menghadapi cobaan-Mu. Engkau Tuhanku. aku hamba-Mu dan berusaha memenuhi perjanjianku kepadaMu dan mengharapkan janji-Mu." "Ya Allah. kedurhakaan. anugerahilah jiwa kami ketakwaannya. berikanlah pertolongan kepadaku dan janganlah Engkau membiarkanku. hidarkanlah kami dari sifat senang menunda. dan jadikanlah hidup kami hidup yang bersinambung dan bertambah di dalamnya segala macam kebajikan. Engkau adalah sebaik-baik yang menyucikannya. Menangkanlah aku. hiasilah kami dengan kelapangan dada. Anugerahilah kami kerelaan menghadapi ketetapan-Mu. membela yang pecah dan mencukupi yang kekurangan." "Cukupilah kami dengan yang halal." . Engkau yang menciptakan aku.

yang baik." • . lapang." "Ya Allah kami menyadari bahwa melangkah adalah jalan menuju pencapaian. Jadikanlah hari kami yang terindah adalah hari pertemuan kami denganMu. dan yang demikian itu bergantung pada penerimaan-Mu." "Ya Allah jadikanlah hari ini lebih baik dari kemarin." "Ya Allah kami memohon surga dan apa yang mendekatkan kami ke surga –baik ucapan. dengan cahaya-Mu kami meraih hidayat. kerja keras adalah syarat mencapai kesuksesan. bangkitkan kami bila kami terjatuh. tidak meminta–minta kepada makhluk-Mu. perbuatan maupun niat dan keyakinan. Kami memohon perlindungan-Mu dari neraka dan apa yang mendekatkan kami ke neraka." "Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada-Nya kami kembali dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. kesungguhan dan kebersamaan adalah pengantar meraih keberhasilan. selalulah bersama kami di mana pun kami berada. Ya Allah.• • • • • • "Ya Allah tuntunlah kami menuju ke hadirat-Mu." "Ya Allah anugerahilah kami rezeki-Mu yang halal. hari esok lebih baik dari hari ini. dengan anugerah-Mu kami memperoleh kecukupan. dan penuh berkah sehingga kami dapat menjaga air muka kami.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful