Do’a hari – 1

Yaa Allah! Jadikanlah puasaku sebagai puasa orang-orang yang benar-benar berpuasa. Dan ibadah malamku sebagai ibadah orang-orang yang benar-benar melakukan ibadah malam. Dan jagalah aku dan tidurnya orang-orang yang lalai. Hapuskanlah dosaku … Wahai Tuhan sekalian alam!! Dan ampunilah aku, Wahai Pengampun para pembuat dosa.

Do’a hari – 2
Yaa Allah! Dekatkanlah aku kepada kenidloan-MU dan jauhkanlah aku dan kemurkaan serta balasan-MU. Berilah aku kemampuan untuk membaca ayat-ayat-MU dengan rahmat-MU, Wahai Maha Pengasih dad semua Pengasih!!

Do’a hari – 3
Yaa Allah! Berikanlah aku rizki akal dan kewaspadaan. dan jauhkanlah aku dari kebodohan dan kesesatan. Sediakanlah bagian untukku dari segala kebaikan yang KAU turunkan, demi kemurahan-MU, Wahai dzat Yang Maha Dermawan dari semua dermawan!

Do’a hari – 4
Yaa Allah! Berikanlah kekuatan kepadaku, untuk menegakkan perintah-perintah-MU, dan berilah aku manisnya bendzikin mengingat-MU. Berilah aku kekuatan untuk menunaikan syukur kepada-MU, dengan kemuliaan- MU. Dan jagalah aku dengan penjagaan-MU dan perlindungan-MU, Wahai dzat Yang Maha Melihat.

Do’a hari – 5
Yaa Allah! Jadikanlah aku diantara orang-orang yang memohon ampunan, dan jadikanlah aku sebagai hamba-MU yang sholeh dan setia serta jadikanlah aku diantara Auliya’- MU yang dekat disisi-MU, dengan kelembutan-MU, Wahai dzat Yang Maha Pengasih di antara semua pengasih.

Do’a hari – 6
Yaa Allah! Janganlah Engkau hinakan aku karena perbuatan maksiat terhadap-MU, dan janganlah Engkau pukul aku dengan cambuk balasan-MU. Jauhkanlah aku dari hal-hal yang dapat menyebabkan kemurkaanMU, dengan anugerah dan bantuan-MU, Wahai puncak keinginan orang-orang yang berkeinginan!

ajaran-MU yang terang. dan jadikanlah aku diantara orang-orang yang dekat kepada-MU dengan ikhsan-MU. dengan Taufiq. Jauhkanlah aku dari kelalaian dan dosa-dosanya. Wahai Penolong orang-orang yang meminta pertolongan. dan beriknalah aku petunjuk kepada ajaran. serta penyebaran salam. Wahai Tujuan orang-orang yang memohon. Jauhkanlah dariku kemurkaan-MU dan api neraka dengan pertolongan-MU. Wahai tempat berlindung bagi orang-orang yang berharap Do’a hari – 9 Yaa Allah! Sediakanlah untukku sebagian dari rahmat-MU yang luas. dengan kemuliaan-MU. Tutupilah diriku dengan pakaian qana’ah dan kerelaan. Dan berikanlah aku dzikir berupa dzikir mengingat-MU secara berkesinambungan. dan tanamkanlah dalam diriku kebencian terhadap kemaksiatan dan kefasikan. Do’a hari – 10 Yaa Allah! Jadikanlah aku diantara orang-orang yang bertawakkal kepada-Mu. Wahai penjaga orang-orang yang takut. Amankanlah diniku dari setiap yang aku takuti dengan penjagaan-MU. dan pergaulan dengan orang-onang mulia. Do’a hari – 11 Yaa Allah! Tanamkanlah dalam diriku kecintaan kepada perbuatan baik. Wahai harapan orang-orang yang rindu. Tempatkanlah aku di atas jalan keadilan dan sikap tulus. Do’a hari – 12 Yaa Allah! Hiasilah diriku dengan penutup dan kesucian. Do’a hari – 13 .MU. dan jadikanlah aku diantara orang. Wahai Pemberi Petunjuk orang-onang yang sesat. dan bimbinglah aku menuju kepada kerelaan-MU yang penuh dengan kecintaan-MU.Do’a hari – 7 Yaa Allah! Bantulah aku untuk melaksanakan puasanya. Do’a hari – 8 Yaa Allah! Berilah aku rizki berupa kasih sayang terhadap anak-anak yatim dan pemberian makan.orang yang menang disisi-MU. dan ibadah malamnya.

Engkau hukum aku. Dan naungilah aku dengan rahmat-MU hingga sampai kepada alam akhirat. Dan berilah kemampuan kepadaku untuk bertaqwa.Wahai Dambaan orang-orang miskin. Demi cahaya-Mu Wahai Penerang hati para arifin. Dan sinarilah hatiku dengan terang cahayanya dan bimbinglah aku dan seluruh anggota tubuhku untuk dapat mengikufi ajaranajarannya. Wahai Keamanan untuk orang-orang yang takut. dan bergaul dengan orang-orang yang baik dengan bantuan-MU. Do’a hari – 16 Yaa Allah! Berilah aku kemampuan untuk hidup sebagaimana kehidupan orang-orang yang baik. Do’a hari – 18 Yaa Allah! Sadarkanlah aku akan berkah-berkah yang terdapat di saat saharnya. Do’a hari – 19 . Janganlah Engkau jadikan diriku sebagai sasaran bala’ dan malapetaka dengan kemualian-MU. karena kekeliruan yang kulakukan. Berilah kesabaran padaku untuk menenima segala ketentuan. Wahai Kemulian kaum Muslimin. Do’a hari – 17 Yaa Allah! Tunjukkanlah aku kepada amal kebajikan dan penuhilah hajat serta cita-cita-ku. Demi ketuhanan-MU Wahai Tuhan seru sekalian alam. Dan lapangkanlah dadaku dengan taubatnya orang-orang yang menyesal. Do’a hari – 15 Yaa Allah! Berilah aku rizki berupa ketaatan orang-orang yang khusyu’. tanpa pengungkapan permohonan. Dan jauhkanlah aku dari kehidupan bersama orang-orang yang jahat. Wahai Yang Maha Mengetahui keperluan. Wahai Yang Maha Mengetahui segala yang ada didalam hati seluruh isi alam. Do’a hari – 14 Yaa Allah! Janganlah. Dan ampunilah aku dari kesalahan-kesalahan dan kebodohan. dengan keamanan-MU. Sholawat atas Mohammad dan keluarganya yang suci.Yaa Allah! Sucikanlah diriku dari kekotoran dan kejelekan.

dan berikanlah kemampuan padaku untuk membaca AI-Quran Wahai Penurun ketenangan di dalam hati orang-orang Mu’min.MU dan hal-hal yang mendatangkan kemarahan-MU. dan tempatkanlah aku di dalam sorga-MU yang luas.orang yang meminta. Do’a hari – 23 Yaa Allah! Sucikanlah aku dari dosa-dosa. dan mudahkanlah jalanku menuju kebaikankebaikannya.kebaikannya. Dan janganlah Engkau beri jalan kepada setan untuk menguasaiku. turunkan untukku berkah-berkahmu. Do’a hari – 20 Yaa Allah! Bukakanlah bagiku pintu-pintu sorga dan tutupkanlah bagiku pintu-pintu neraka. Do’a hari – 25 . dan bersihkanlah diriku dari segala aib. Do’a hari – 24 Yaa Allah! Aku memohon kepada-MU hal-hal yang mendatangkan keridloan-MU. Wahai Pemberi para peminta. Do’a hari – 21 Yaa Allah! berilah aku petunjuk menuju kepada keridloan. Do’a hari – 22 Yaa Allah! Bukakanlah bagiku pintu-pintu karunia-MU.MU. Wahai Pemenuh keperluan orang.Yaa Allah! Penuhilah bagianku dengan berkah-berkahnya. Wahai Penjawab doa orang-orang yang dalam kesempitan. Jadikanlah sorga bagiku sebagai tempat tinggal dan peristirahatan. Janganlah Kau jauhkan aku dari ketertedmaan kebaikan. Wahai Penghapus kesalahan onang-orang yang berdosa. Wahai Pemberi petunjuk kepada kebenaran yang terang. dan aku memohon kepada-MU kemampuan untuk mentaati-MU serta menghindari kemaksiatan tenhadap-MU. Berilah kemampuan untukku kepada penyebab-penyebab keridloan-MU. dan aku berlindung dengan. Tanamkanlah ketaqwaan di dalam hatiku.

dan hapuskanlah dosa dan keslahanku. Jadikanlah aku pengikut sunnah-sunnah penutup Nabi-MU. Wahai Yang Maha Penyayang terhadap hamba. dan seluruh aibku ditutupi. dan segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Dekatkanlah perantaraanku kepada-MU diantara semua perantara.Yaa Allah! Jadikanlah aku orang-. Demi kenabian Mohammad dan keluarganya yang suci. amal perbuatan ku diterima. dan dosa-dosaku diampuni. Sucikanlah hatiku dan noda-noda fitnah wahai pengasih terhadap hamba. Do’a hari – 30 Yaa Allah! Jadikanlah puasaku disertai dengan syukur dan penerima di atas jalan keridloan-MU dan keridloan Rasul.orang yang mencintai Auliya-MU dan memusuhi musuh-musuh MU. Cabang-cabangnya kokoh dan kuat berkat pokok-pokoknya.hambaNYA yang Mu’min. Do’a hari – 28 Yaa Allah! Penuhkanlah hidupku dengan amalan-amalan Sunnah. dan muliakanlah aku dengan terkabulnya semua permintaan. Terimalah permintaan maafku.hambanya yang sholeh. Wahai Maha Pendengar dan semua yang mendengar. Wahai Yang tidak tersibukkan oleh permintaan orang-orang yang meminta. dan ubahlah perkara-perkaraku yang sulit menjadi mudah. Doa hari – 27 Yaa Allah! Rizkikanlah kepadaku keutamaan Lailatul Qadr. DOA RAMADHAN Bismillahirrahmanirrahiim . Do’a hari – 29 Yaa Allah! Liputilah aku dengan rahmat dan benikanlah kepadaku Taufiq dan penjagaan. Wahai Penjaga hati para Nabi. Do’a hari – 26 Yaa Allah! Jadikanlah usahaku sebagai usaha yang disyukuri.

Ramadhan yang akan mepertemukan kami dengan-Mu Ya Allah Allahumma innaka ‘afuwwun kariim tuhibbul ’afwa wa’fu’anna ya Kariim. untuk itu ya Allah ringankanlah langkah kami untuk senantiasa hadir dalam majlis majlis mulia kami Ya Allah Yang Maha Suci. Allahumma shalli ‘ala sayyidina Muhammad wa’ali ali sayyidina Muhammad. Ramadhan yang akan menghapus segala kesalahan dan dosa kami. mulai hari ini Ya Allah bersihkanlah . begitu banyak kesalahan dan kemaksiatan kami lakukan. Ramadhan yang terbaik. Ya Allah di saat gedung-gedung yang kami bangun semakin tinggi. akan tetapi rasanya tiada waktu bagi kami untuk membersihkan dan mencuci hati kami. untuk itu ya Allah perbaikilah senantiasa ahlak kami. baik yang disengaja maupun yang karena kesombongan dan keangkuhan kami. Ramadhan yang akan memasukkan kami ke dalam surga-Mu melalui pintu Ar-Royyan seperti yang Engkau Janjikan. betapa sering kami menghabiskan waktu untuk menyaksikan tontonan2 di rumah kami. surat kabar sekedar untuk tahu perkembangan hari ini. akan tetapi Ya Allah betapa jarangnya kami menyempatkan diri membaca kitab suci-Mu. Untuk itu Ya Allah Jadikanlah kami semua sebagai hamba yang senantiasa bersyukur. Ya Allah. hamdan na’imin. maka ampunillah kami ya Allah ( Allahummaghfirlana Dzunu bana ). rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhikal kariimi shulthonik. disaat jalan-jalan yang kami buat semakin lebar akan tetapi semakin sempit pikiran kami. Atas Nikmatmu kami semua bisa bertemu dengan bulan yang penuh berkah ini.Alhamdulillahi rabil ‘alamin. Ya Allah Rabb kami yang maha pemberi Rahmat dan Karunia. Ramadhan yang akan mempertemukan kami dengan orang-orang yang kami cintai di Surga-Mu. Ni’mat yang melimpah. Allahumma Inna nasalukal jannah wana’u dzubika min sakhotika wannaar Ya Allah. berikanlah kekuatan kepada kami. agar kami dapat menjadikan Ramadhan ini menjadi Ramadhan yang bermakna. kami hampir-hampir tidak pernah lupa membaca koran. Ya Allah. ahlak keluarga kami. ahlak anak kami dan ahlak masyarakat kami. hamdan yukafi wani’imahu yukafi maziidah. Ramadhan yang akan mengantarkan kami kepada puncak ketaqwaan. akan tetapi ahlak kami semakin rendah. di sore yang Cerah ini Hambamu Berkumpul mengucap syukur atas segala nikmat-nikmat-Mu. ni’mat yg tiada mungkin kami dapat untuk menghitungnya wainta’uddu ni’matallahi la tuhsu ha. Untuk itu ya Allah Kuatkanlah tekad dan diri kami untuk bisa merasakan indahnya firman-firman-Mu. Ya Allah Yang Maha Pengampun begitu banyak dosa-dosa yang telah kami kerjakan. betapa sering kami menghabiskan waktu untuk mencuci dan membersihkan kendaraan yang kami miliki. akan tetapi sangat berat tubuh kami untuk mengaji. hamdan syakirin.

dan tunjukanlah yang salah itu salah dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk menjauhi dan meninggalkannya ) Ya Allah Yang Maha Bijaksana. Janganlah amanah yang Engkau berikan kepada kami menjadi alat kesombongan kami. keluarga yang berkah. Masih Jauh gambaran kerja kami dari profesional dan ideal. rubahlah diri kami menjadi manusia baru yang suci. Demikian juga kami ya Allah. manusia yang mulia manusia yang taqwa dengan kebrkahan Ramadhan-Mu ini Ya Allah. betapa banyak dosa kami. namun juga semakin banyak kami lihat keluarga yang tercerai berai ya Allah. Maka Ya Allah ampunilah kami atas segala amanah yang diberikan kepada kami. ampunkan kami setelah maut. saat kata tiada lagi. Entah apa yang nanti bisa kami hadapkan di pengadilan-Mu kelak. akan tetapi semakin sedikit waktu kami untuk menikmatinya. tetapi kami tidak penah berputus asa dari mengharap rahmatMU yaa Allah. bimbinglah kami di jalan-Mu. jauhkanlah kami dari perasaan dengki. Ya Allah yang Maha Memberi Petunjuk. oleh karena itu Ya Allah berkahilah senantiasa waktu kehidupan keluarga kami. khianat dan kebohongan di antara kami. saat mulut ini terkunci. Ya Allah jadikanlah momentum sepuluh hari terakhir ini menjadi momentum perubahan pada diri kami. Perubahan yang dahsyat. perubahan yang terus menerus ke arah perbaikan. Rasulmu mengatakan Innallaha yuhibbu idza ‘amila ahadukum an yuthqinahu ( Bahwa Engkau ya Allah menyukai manakala hambaMu beramal dan bekerja dg amalan yang rapi/profesional ) akan tetapi ya Allah. sebagaimana Engkau merubah ulat yang menjijikan menjadi kupu-kupu yang sangat indah dengan cara berpuasa menjadi kepompong. berikan rahmat saat menghadapi maut. oleh karena itu Ya Allah kuatkanlah selalu ikatan keluarga kami. Ya Allah di saat rumah-rumah kami semakin indah. Satu pinta terakhir kami yaa Allah terimalah tobat kami sebelum maut menjemput. Mulai hari ini ya Allah limpahkan petunjuk-Mu. terangi kami dengan Cahaya Kelembutan-Mu. perasaan iri. Ya Allah di zaman yang kami lihat semakin banyak keluarga yang mempunyai banyak penghasilan. jadikanlah keluarga kami keluarga yang senantiasa dalam nuansa cahaya islam .hati-hati kami. sakinah. saat kaki mengatakan ke tempat maksiat mana kami pergi. dan ringankan beban kami dalam . Allahumma arinal haqqo warzuqnat tiba’ah warinal bathila bathilah warzuqnat tinabah ( Ya Allah tunjukanlah kepada kami yang benar itu benar dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk dapat mengikutinya. Dan janganlah juga Engkau berikan beban yang berat kepada kami beban yang tiada bisa kami memikulnya ( La yukallifullahu nafsan illa wus ‘aha ). kami sadari betapa kotornya diri kami. betapa hitam hati kami. mawaddah wa rahmah. prasangka. saat tangan mengatakan apa saja yang kami ambil yang bukan hak kami. keluarga-keluarga yang terkenal. saat mata mengatakan apa-apa yang tidak pantas kami pandang. Yaa Allah yang Maha Mengabulkan Doa dan Menghapuskan Dosa.

Ya Allah Berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat ( Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wakina ‘adza bannar ) Subhanakarabbika rabbil ‘izzati ‘amma yasifun wasalamun alal mursalin wal hamduliilahri rabbil alamin. dan kebahagiaan kepada saudara-saudara kami. Bagi yang melaksanakannya. Sekalian pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin bagikan ucapan-ucapan puasa dan ucapan Ramadhan yang anda bisa suarakan kepada teman – saudara – handai taulan. marhaban yaa bulan penuh rahmah dan maghfiroh dan itkum minannar (pembebasan dari api neraka!) Alhamdulillah ya Allah atas datangnya bulan suci ini kepada kami dan berilah kami kesempatan untuk selalu berjumpa dengannya atas ijinMu dan menjadi hamba-hamba yang Engkau Ridhoi… Amiiin Allahuma Amiiin. Agar mereka merasa bahagia lewat ucapan mulia anda. Marhaban yaaa syahrul Ramadhan. Ya Allah jadikanlah kenikmatan yang tertinggi yang kami peroleh adalah kenikmatan berada dalam surgamu. Ya Allah jadikanlah perjumpaan denganMu adalah puncak citacita kami.menghadapi sakaratul maut. mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan saya. Inilah ucapan puasa. Jadikanlah ketentraman kami yang paling akhir adalah berkumpul dengan orang-orang yang kami cintai di akhirat nanti. Semoga amal ibadah kita semua diterima ALLAH SWT. Sebelum saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudariku umat Muslim dan Muslimah yang dirahmati Allah semoga pada Ramadhan kali ini kita dapat menjalankannya dengan penuh keikhlasan dan kekhusyuan dan semua amal ibadah kita di Ridhoi Allah SWT…Amiiin Allahuma Amiiin. shireishou Adzan-adzan lari berseruan dari langit-langit rumah Tuhan Tuntun jari-jari dosaku ke arah-Mu . by. Yaa Allah terimalah doa dan ampunkan dosa kami. Ya Allah berikanlah kebahagiaan kepada Ibunda dan ayahanda kami. kami pintakan maaf setulus hati akan khilaf yang selama ini terjadi Taqobalallahu minna wa minkum. Amiin yaa Robbal ‘Alamin. saya ucapkan selamat menjalani ibadah Puasa Ramadhan. ucapan Ramadhan dan SMS Ramadhan: Dalam hitungan jam kan kita jelang Ramadhan nan suci.

perlu kesiapan mental yang matang dan kejernihan hati tuk menyambutnya. dan lisan kita Sambut Ramadhan dengan penuh suka cita by.Kutundukkan congkak kepalaku Tak layak ku disisi-Mu Gelimang noda dan dosa balut tubuhku dari semua rasa yang telah mati Marhaban ya Ramadhan… Mohon maaf lahir dan bathin Mari sucikan hati.. bulan yang penuh keberkahan. Atas nama Jper’s milist jejak petualang mengucapkan *”Selamat menunaikan ibadah puasa.heny Dear All…… Jika hati sejernih air .Jamie Gorontalo Assalamua’alaikum WrWb Bulan suci Ramadhan sudah di depan mata. jangan biarkan ia mendung Jika hati seindah bulan.. membuka pintu hati tuk menerima ucapan kami. pikiran. jangan biarkan ia keruh Jika hati seputih awan. hiasi ia dengan IMAM. Di sini bingung Di sana bingung Bila hidup tanpa pedoman Bulan Ramadhan kita jadikan tempat diri perteguh iman tak lupa salahku mohon dimaafkan Dari dulu ingin minta maaf padamu Tapi diriku terlalu malu . bulan yang penuh dengan ampunan.Tante Nha-Nha Marhaban Ya Ramadhan… dari dalam lubuk hati saya yang paling dalam izinkan saya memohon maaf mari kita sambut ramadhan dengan kebersihan hati barangkali ada prasangka pernah terbersit ada kata salah terucap dan ada tingkah laku yang kurang berkenan sekali lagi kami memohon maaf by. Sudilah kiranya.. Mohon maaf lahir dan batin…* by.

Hari ini keberanikan diri memintamu menjelang puasa kau berikan maafmu Antara surga dan neraka Antara pahala dan dosa Antara bahagia dan gelisah Pilih yang pertama agar bahagia Tak lupa puasa kala Ramadhan tiba Maafkan segala dosaku sebelum puasa Kalau maaf itu hujan Aku adalah padi yang kekeringan Kalau maafmu boleh kuminta Curahkan padaku di bulan puasa Takut dihina telah mencegahku Memohon maaf atas kesalahanku Bulan puasa yang penuh rahmat mendorongku padamu meminta maaf Andai masih takut kehujanan Juga takut panasnya siang Mengapa tidak takut balasan bila puasa sengaja diabaikan Siang diisi kebaikan Malam belajar Alquran Ramadhan jadi penerang Hati yang mulai remang-remang Biopori baiknya diisi daun-daun dan sisa makanan agar penghuninya rajin buat terowongan cepat menyerap air di kala hujan Ramadhan baiknya diisi dengan berbuat kebajikan agar hati kita semakin terang semakin dekat pada Tuhan Jus sawo lezat tiada kira apalagi diminum di hari panas Ramadhan mari kita berpuasa karena api neraka dijamin panas Masuk universitas harus berkorban rela belajar tinggalkan dolan .

kebahagiaan menjauh dari pandangan. untuk mengabdi pada Tuhan. bulan penuh rahmat dan ampunan telah datang menjelang. kalau nafsu jadi pedoman. agar diri diliputi kebahagiaan. Puasa saatnya benahi tujuan. maafkanlah segala kesalahan agar kita mendapat rahmat dan ampunanNYA amin (Rara) . hidup bermakna bagi sesama ciptaan Cobaan perlu Ketabahan Keputusan perlu Keberanian Puasa melatih Kesabaran Segala salahku mohon dimaafkan Tiada hidup tanpa khilaf dan dosa.Ingin surga harus berkorban lapar dahaga di siang Ramadhan Dara kucir terbang tinggi Dara balap terbang kencang Ramadhan datang sebentar lagi Segala salahku mohon dimaafkan Terwelu itu kelinci Marmot itu suka berlari Ramadhan saat instropeksi diri Sgala ksalahanku mohon diampuni Kalau merasa pintar sendiri tak mau dengar nasehat kanan kiri Ramadhan saatnya menilai diri Jangan merasa diri teramat tinggi Parkir motor merasa was-was Tak ada penjaga takut kecurian Tidak puasa merasa was-was masuk neraka didera siksaan Makan yoghurt cisangkuy Datang kesana setiap minggu Andaikan aku pernah menyakiti Bulan puasa kumohon kerelaanmu Kalau hidup tanpa tujuan. umur habis dalam pencarian.

jnji yg t’abai.perjlnan yg indh adlh “HAJI”. mohon maaf lhr btn buat semua hal mnyakitkan yg udh terucap& terlakukan sengaja atau tidak.MAAF LAHIR & BATHIN.Mohon maaf ats kekilafan & ksalahan. RenyBogor Marhaban Ya Ramadhan Tiada kata seindah zikir.media yg terbaik adlh “ALQURAN”. hati yg brprasn9ka.hati yg pernah menyakitkan. (Murni) Marhaban syahru ramadhan. smoga Allah SWT menerima puasa kita dan terus menjaga hati kita.$enam yg $ehat adlh “SHALAT”. Dgn memperbyk istigfar & sholawat.Selamat menunaikan ibadah puasa. ” hati yang berprasangka & semua sikap yang pernah menyakitkan ” .untuk lisan yg tak terjaga.tiada bulan seindah bulan Ramadhan. (aris dan indah sklrga) Perkataan yg indah adalah “LAILAHA ILLALLAH MUHAMMADDURASULULLAH” .janji yg terabaikan.Met menunaikn ibadah puasa.MohOn mAaf lAhiR bAthIn.UNTUK ITU IJINKAN KEDUA TANGAN BERSIM PUH MAAF UNTUK ” insan yang tak terjaga “.mdh2an qta meraih kmenangan.(Iwan&shendy sekeluarga) Ktka snja SY’BAN mlai b’lalu n FAJAR RAMADHANpun mlai m’jlng dr jauh iznkan tngn in b’simpuh maaf u/ lisn yg prnh mnoreh luka.keber$ihan yg menyegarkan adlh “WUDHU”.lagu yg merdu adlh “ADZAN”.hati kadang salah menduga... tetep aja lo temen baik gw.mohon maaf lahir & bathin….Met mEnJalaNkaN iBaDaH pUaSa.Mhn M’f LAHIR BATIN ats sgla slh ku..hayaln yg baik adlh ingt “KEMATIAN.By:nurul JiKa RaMadHaN aDalAh leNteRa kuIngIn mEmBuKa taBirNya dEnGaN maAf aGar ia mEneMbUs jEnDeLa fiTri dArI tiAp hElaI kHilAf. Menjelang bulan suci ramadhan.TIADA KATA SEINDAH zikir.mulut kadang salah berucap.” janji yang terabaikan “.DOSA .hingga kami sambut ramadhan dgn cinta & bebas dr dosa pd ssama. s’lmt mmski BULAN SUCI RAMADHAN smga amal ibdh Qt d ridohi 4JJI swt…amin.By $härèé Taqobalallahu mina wa minkum. mohon maaf lahir & batin(bobot sklrg) Mata kadang salah melihat. (Gemala Ayu) Iktn yg indh adl “ALLAH”lgu yg mrdu adl “ADZAN”media yg byk adl “ALQUR’AN”snm yg sht adl “SHOLAT”diet yg smprna adl “PUASA”kbrshn yg m’xgrkn adl “WUDHU”p’jlnan yg indh adl “HAJI”hyln yg byk adl ingt “DOSA & TAUBAT” (^_^) Sel@m@t Menymbut buln suci Ramdhan 1428 H mhon maaf lahir dn batin.diet yg $empurna adlh “PUASA”.(Lilik sekeluarga) Jikalau kami pny salah & dosa.SELAMAT MENUNAIKAN ” ibadah puasa. met puasa diz. ijinkan ke 2 tangan besimpuh maaf. sudilah kirax mmaafkn & mngampuni kami.TIADA HARI SEINDAH HARI Ramadhan. dan skp yg prnh mnykitkan.

wataubatan koblal mauut.. Allahumma sholi �ala sayyidina Muhammad wa�ala alii sayyidina Muhammad. Wasallim warodiyallahu tabaroka wata�ala �ansadatina ash habi rosulillahi ajma�in� Bismillahirrohmaan nirrohiim� Alhamdulillahi robbil �alamiin. • "Ya Allah.&TAUBAT”... cahaya di pendengaran dan mata kami.Prjalann trindah adlh ”HAJI”.Diet pling smprna adlh ”PUASA”. cahaya di akal kami. di atas dan bawah kami serta cahaya di kubur kami..Mdia trbaik adlh ”ALQUR’AN”..… (Saidah) Prktan trindh adlh ”ALLAH” lgu trmerdu adlh ”ADZAN”.." . Wal hamdulillahi robbil �alamin.washolallahu �ala sayyidina Muhammadin wa�ala alihi washohbihi �ajma�in. Lakal hamdu ya Allah ya maulaana ya robbana ya ma�bud Allahumma sholli wasallim �alaa sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. ucapan Ramadhan & SMS Puasa juga SMS Ramadhannya.warohmatan �indal mauut�wamaghfirotan b�dal mauut � Allahumma hawwin �alaina fi syakarotil mauut .wafil akhiroti hasanah wakina �aza banner. cahaya di hati kami.kbrsihn mnyegrkn adlh ”WUDHU”.N Khayaln trbaik adlh ”INGAT DOSA & BRTAUBT”(MET MENY@MBT BLN §UCI R@M@DH@N)mhn m’f lhir bthin (Rusli) Sekian dahulu ucapan Puasa. anugerahilah kami cahaya..Slamat menjmpt bln yg pnh kmuliaan... Robbana latuzigh kulubana ba�da izhadaitana wahablana milladunka rohmatan innaka antal wahhab.hamdan syakirin hamdan na�imin. cahaya di kiri dan kanan kami. MARHABAN YAA RAMADHAN mHN Maaf Lhr & btin..wannajata minannar wal �afwa �indal hisaab.waziadatan fil �ilmi �wabarokatan fir rizki. semoga bermanfaat & Insha Allah bermanfaat! Wassallam.. �ya robbana wailahana lakal hamdu kama yambaghi lijalali wajhikal karimi wa�azhimi sultonik.senam trseht adlh ”SHALAT”. sMg ibdh qt dtrma aMIEN. Allahumma inna nas�aluka salamatan fiddiin�wa�afiatan filjasadi. Robbana atina fiddunya hasanah ..hamdan yu�ani�amahu wakafiu mazidah.

penuhilah waktu kami dengan manfaat. sehingga kami tidak menyentuh yang haram." "Ya Tuhanku. muliakanlah kami dengan takwa dan perindahlah kami dengan kesehatan dan afiat. serta bencikanlah buat kami kekufuran. kedurhakaan. anugerahilah jiwa kami ketakwaannya. ciptakanlah keimanan kepada kami dan hiasilah hati kami dengannya." "Ya Allah." "Cukupilah kami dengan yang halal. Engkau Pengatur dan Penguasanya. dan pelanggaran. hidarkanlah kami dari sifat senang menunda. Jadikanlah apa yang kami rahasiakan lebih indah daripada apa yang kami nyatakan. tiada Tuhan selain Engkau. Menangkanlah aku. berikanlah pertolongan kepadaku dan janganlah Engkau membiarkanku. Semoga Engkau limpahkan shalawat dan salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad Saw. dan sucikanlah ia. Anugerahilah kami kerelaan menghadapi ketetapan-Mu. dengan ketaatan kepada-Mu. hiasilah kami dengan kelapangan dada. Engkau adalah sebaik-baik yang menyucikannya.• • • • • • • • • • • "Wahai Tuhan yang melihat kami berdosa. limpahkan kesabaran kepada kami menghadapi cobaan-Mu. perkayalah kami dengan ilmu." "Ya Allah. dari kelemahan dan kemalasan. dari rasa takut dan kikir." "Ya Allah." "Ya Allah." "Sungguh Engkau senantiasa menunjuki jalan. membela yang pecah dan mencukupi yang kekurangan. sebagaimana Engkau telah memperindah bentuk fisik kami. sehingga kami tidak mendekati kedurhakaan." "Ya Allah. tetapi tidak mempermalukan kami. Kami berlindung kepada-Mu dari lilitan utang dan tekanan manusia." "Ya Allah. dan jangan Engkau jadikan aku orang yang terkalahkan. aku hamba-Mu dan berusaha memenuhi perjanjianku kepadaMu dan mengharapkan janji-Mu. maka perindah pulalah mental kami." "Ya Allah kami berlindung kepada-Mu dari keresahan dan kesedihan. Engkau Tuhanku. Engkau yang menciptakan aku." . dan jadikanlah hidup kami hidup yang bersinambung dan bertambah di dalamnya segala macam kebajikan.

" "Ya Allah kami memohon surga dan apa yang mendekatkan kami ke surga –baik ucapan. dan penuh berkah sehingga kami dapat menjaga air muka kami." "Ya Allah kami menyadari bahwa melangkah adalah jalan menuju pencapaian. kerja keras adalah syarat mencapai kesuksesan." • . selalulah bersama kami di mana pun kami berada. dan yang demikian itu bergantung pada penerimaan-Mu. bangkitkan kami bila kami terjatuh." "Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada-Nya kami kembali dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. perbuatan maupun niat dan keyakinan. yang baik. Kami memohon perlindungan-Mu dari neraka dan apa yang mendekatkan kami ke neraka. lapang. kesungguhan dan kebersamaan adalah pengantar meraih keberhasilan. dengan cahaya-Mu kami meraih hidayat. hari esok lebih baik dari hari ini.• • • • • • "Ya Allah tuntunlah kami menuju ke hadirat-Mu. Ya Allah. dengan anugerah-Mu kami memperoleh kecukupan." "Ya Allah jadikanlah hari ini lebih baik dari kemarin. Jadikanlah hari kami yang terindah adalah hari pertemuan kami denganMu." "Ya Allah anugerahilah kami rezeki-Mu yang halal. tidak meminta–minta kepada makhluk-Mu.