Do’a hari – 1

Yaa Allah! Jadikanlah puasaku sebagai puasa orang-orang yang benar-benar berpuasa. Dan ibadah malamku sebagai ibadah orang-orang yang benar-benar melakukan ibadah malam. Dan jagalah aku dan tidurnya orang-orang yang lalai. Hapuskanlah dosaku … Wahai Tuhan sekalian alam!! Dan ampunilah aku, Wahai Pengampun para pembuat dosa.

Do’a hari – 2
Yaa Allah! Dekatkanlah aku kepada kenidloan-MU dan jauhkanlah aku dan kemurkaan serta balasan-MU. Berilah aku kemampuan untuk membaca ayat-ayat-MU dengan rahmat-MU, Wahai Maha Pengasih dad semua Pengasih!!

Do’a hari – 3
Yaa Allah! Berikanlah aku rizki akal dan kewaspadaan. dan jauhkanlah aku dari kebodohan dan kesesatan. Sediakanlah bagian untukku dari segala kebaikan yang KAU turunkan, demi kemurahan-MU, Wahai dzat Yang Maha Dermawan dari semua dermawan!

Do’a hari – 4
Yaa Allah! Berikanlah kekuatan kepadaku, untuk menegakkan perintah-perintah-MU, dan berilah aku manisnya bendzikin mengingat-MU. Berilah aku kekuatan untuk menunaikan syukur kepada-MU, dengan kemuliaan- MU. Dan jagalah aku dengan penjagaan-MU dan perlindungan-MU, Wahai dzat Yang Maha Melihat.

Do’a hari – 5
Yaa Allah! Jadikanlah aku diantara orang-orang yang memohon ampunan, dan jadikanlah aku sebagai hamba-MU yang sholeh dan setia serta jadikanlah aku diantara Auliya’- MU yang dekat disisi-MU, dengan kelembutan-MU, Wahai dzat Yang Maha Pengasih di antara semua pengasih.

Do’a hari – 6
Yaa Allah! Janganlah Engkau hinakan aku karena perbuatan maksiat terhadap-MU, dan janganlah Engkau pukul aku dengan cambuk balasan-MU. Jauhkanlah aku dari hal-hal yang dapat menyebabkan kemurkaanMU, dengan anugerah dan bantuan-MU, Wahai puncak keinginan orang-orang yang berkeinginan!

dengan kemuliaan-MU.Do’a hari – 7 Yaa Allah! Bantulah aku untuk melaksanakan puasanya. Wahai Pemberi Petunjuk orang-onang yang sesat. dan tanamkanlah dalam diriku kebencian terhadap kemaksiatan dan kefasikan. dan jadikanlah aku diantara orang. Wahai tempat berlindung bagi orang-orang yang berharap Do’a hari – 9 Yaa Allah! Sediakanlah untukku sebagian dari rahmat-MU yang luas. dan beriknalah aku petunjuk kepada ajaran. dan pergaulan dengan orang-onang mulia. dan bimbinglah aku menuju kepada kerelaan-MU yang penuh dengan kecintaan-MU. serta penyebaran salam. Do’a hari – 8 Yaa Allah! Berilah aku rizki berupa kasih sayang terhadap anak-anak yatim dan pemberian makan. Tempatkanlah aku di atas jalan keadilan dan sikap tulus. dengan Taufiq. Do’a hari – 11 Yaa Allah! Tanamkanlah dalam diriku kecintaan kepada perbuatan baik. Do’a hari – 13 .ajaran-MU yang terang. Wahai Penolong orang-orang yang meminta pertolongan. dan ibadah malamnya. Wahai Tujuan orang-orang yang memohon.orang yang menang disisi-MU. Dan berikanlah aku dzikir berupa dzikir mengingat-MU secara berkesinambungan. Wahai harapan orang-orang yang rindu. Do’a hari – 10 Yaa Allah! Jadikanlah aku diantara orang-orang yang bertawakkal kepada-Mu. Tutupilah diriku dengan pakaian qana’ah dan kerelaan. Do’a hari – 12 Yaa Allah! Hiasilah diriku dengan penutup dan kesucian. Jauhkanlah dariku kemurkaan-MU dan api neraka dengan pertolongan-MU. Wahai penjaga orang-orang yang takut.MU. Amankanlah diniku dari setiap yang aku takuti dengan penjagaan-MU. Jauhkanlah aku dari kelalaian dan dosa-dosanya. dan jadikanlah aku diantara orang-orang yang dekat kepada-MU dengan ikhsan-MU.

Berilah kesabaran padaku untuk menenima segala ketentuan. Do’a hari – 17 Yaa Allah! Tunjukkanlah aku kepada amal kebajikan dan penuhilah hajat serta cita-cita-ku. Do’a hari – 14 Yaa Allah! Janganlah. Do’a hari – 19 . Dan lapangkanlah dadaku dengan taubatnya orang-orang yang menyesal. Demi cahaya-Mu Wahai Penerang hati para arifin. dengan keamanan-MU. Wahai Keamanan untuk orang-orang yang takut. Do’a hari – 18 Yaa Allah! Sadarkanlah aku akan berkah-berkah yang terdapat di saat saharnya. Wahai Yang Maha Mengetahui keperluan.Wahai Dambaan orang-orang miskin. Do’a hari – 15 Yaa Allah! Berilah aku rizki berupa ketaatan orang-orang yang khusyu’. Demi ketuhanan-MU Wahai Tuhan seru sekalian alam. Sholawat atas Mohammad dan keluarganya yang suci. dan bergaul dengan orang-orang yang baik dengan bantuan-MU.Engkau hukum aku. Janganlah Engkau jadikan diriku sebagai sasaran bala’ dan malapetaka dengan kemualian-MU. Dan naungilah aku dengan rahmat-MU hingga sampai kepada alam akhirat. Dan jauhkanlah aku dari kehidupan bersama orang-orang yang jahat. Wahai Yang Maha Mengetahui segala yang ada didalam hati seluruh isi alam. Do’a hari – 16 Yaa Allah! Berilah aku kemampuan untuk hidup sebagaimana kehidupan orang-orang yang baik.Yaa Allah! Sucikanlah diriku dari kekotoran dan kejelekan. karena kekeliruan yang kulakukan. Dan sinarilah hatiku dengan terang cahayanya dan bimbinglah aku dan seluruh anggota tubuhku untuk dapat mengikufi ajaranajarannya. Dan berilah kemampuan kepadaku untuk bertaqwa. tanpa pengungkapan permohonan. Dan ampunilah aku dari kesalahan-kesalahan dan kebodohan. Wahai Kemulian kaum Muslimin.

Yaa Allah! Penuhilah bagianku dengan berkah-berkahnya. Do’a hari – 24 Yaa Allah! Aku memohon kepada-MU hal-hal yang mendatangkan keridloan-MU. Wahai Penjawab doa orang-orang yang dalam kesempitan. dan tempatkanlah aku di dalam sorga-MU yang luas. dan aku berlindung dengan. dan aku memohon kepada-MU kemampuan untuk mentaati-MU serta menghindari kemaksiatan tenhadap-MU.MU dan hal-hal yang mendatangkan kemarahan-MU. Do’a hari – 23 Yaa Allah! Sucikanlah aku dari dosa-dosa. Do’a hari – 22 Yaa Allah! Bukakanlah bagiku pintu-pintu karunia-MU. turunkan untukku berkah-berkahmu. Do’a hari – 21 Yaa Allah! berilah aku petunjuk menuju kepada keridloan. Tanamkanlah ketaqwaan di dalam hatiku. Berilah kemampuan untukku kepada penyebab-penyebab keridloan-MU. dan bersihkanlah diriku dari segala aib. Jadikanlah sorga bagiku sebagai tempat tinggal dan peristirahatan. Wahai Pemenuh keperluan orang.orang yang meminta. Wahai Penghapus kesalahan onang-orang yang berdosa. Do’a hari – 25 . Dan janganlah Engkau beri jalan kepada setan untuk menguasaiku. Do’a hari – 20 Yaa Allah! Bukakanlah bagiku pintu-pintu sorga dan tutupkanlah bagiku pintu-pintu neraka. Janganlah Kau jauhkan aku dari ketertedmaan kebaikan.MU. Wahai Pemberi para peminta. dan mudahkanlah jalanku menuju kebaikankebaikannya. dan berikanlah kemampuan padaku untuk membaca AI-Quran Wahai Penurun ketenangan di dalam hati orang-orang Mu’min. Wahai Pemberi petunjuk kepada kebenaran yang terang.kebaikannya.

dan segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam.hambaNYA yang Mu’min. Do’a hari – 28 Yaa Allah! Penuhkanlah hidupku dengan amalan-amalan Sunnah. Dekatkanlah perantaraanku kepada-MU diantara semua perantara. Do’a hari – 30 Yaa Allah! Jadikanlah puasaku disertai dengan syukur dan penerima di atas jalan keridloan-MU dan keridloan Rasul. DOA RAMADHAN Bismillahirrahmanirrahiim .orang yang mencintai Auliya-MU dan memusuhi musuh-musuh MU. dan seluruh aibku ditutupi.hambanya yang sholeh. amal perbuatan ku diterima. Do’a hari – 29 Yaa Allah! Liputilah aku dengan rahmat dan benikanlah kepadaku Taufiq dan penjagaan. Demi kenabian Mohammad dan keluarganya yang suci. dan dosa-dosaku diampuni. Cabang-cabangnya kokoh dan kuat berkat pokok-pokoknya. Jadikanlah aku pengikut sunnah-sunnah penutup Nabi-MU. Wahai Penjaga hati para Nabi. Wahai Maha Pendengar dan semua yang mendengar. Wahai Yang Maha Penyayang terhadap hamba. Terimalah permintaan maafku. Sucikanlah hatiku dan noda-noda fitnah wahai pengasih terhadap hamba. Wahai Yang tidak tersibukkan oleh permintaan orang-orang yang meminta. dan muliakanlah aku dengan terkabulnya semua permintaan. dan hapuskanlah dosa dan keslahanku.Yaa Allah! Jadikanlah aku orang-. dan ubahlah perkara-perkaraku yang sulit menjadi mudah. Doa hari – 27 Yaa Allah! Rizkikanlah kepadaku keutamaan Lailatul Qadr. Do’a hari – 26 Yaa Allah! Jadikanlah usahaku sebagai usaha yang disyukuri.

Ramadhan yang akan menghapus segala kesalahan dan dosa kami. di sore yang Cerah ini Hambamu Berkumpul mengucap syukur atas segala nikmat-nikmat-Mu. Ni’mat yang melimpah. rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhikal kariimi shulthonik. untuk itu ya Allah ringankanlah langkah kami untuk senantiasa hadir dalam majlis majlis mulia kami Ya Allah Yang Maha Suci. Atas Nikmatmu kami semua bisa bertemu dengan bulan yang penuh berkah ini.Alhamdulillahi rabil ‘alamin. betapa sering kami menghabiskan waktu untuk mencuci dan membersihkan kendaraan yang kami miliki. Ya Allah Yang Maha Pengampun begitu banyak dosa-dosa yang telah kami kerjakan. Ramadhan yang akan mengantarkan kami kepada puncak ketaqwaan. Ramadhan yang terbaik. hamdan syakirin. ahlak anak kami dan ahlak masyarakat kami. Untuk itu ya Allah Kuatkanlah tekad dan diri kami untuk bisa merasakan indahnya firman-firman-Mu. Ya Allah di saat gedung-gedung yang kami bangun semakin tinggi. betapa sering kami menghabiskan waktu untuk menyaksikan tontonan2 di rumah kami. akan tetapi Ya Allah betapa jarangnya kami menyempatkan diri membaca kitab suci-Mu. Ramadhan yang akan mempertemukan kami dengan orang-orang yang kami cintai di Surga-Mu. ni’mat yg tiada mungkin kami dapat untuk menghitungnya wainta’uddu ni’matallahi la tuhsu ha. berikanlah kekuatan kepada kami. disaat jalan-jalan yang kami buat semakin lebar akan tetapi semakin sempit pikiran kami. Allahumma Inna nasalukal jannah wana’u dzubika min sakhotika wannaar Ya Allah. Ramadhan yang akan mepertemukan kami dengan-Mu Ya Allah Allahumma innaka ‘afuwwun kariim tuhibbul ’afwa wa’fu’anna ya Kariim. hamdan na’imin. agar kami dapat menjadikan Ramadhan ini menjadi Ramadhan yang bermakna. kami hampir-hampir tidak pernah lupa membaca koran. Ramadhan yang akan memasukkan kami ke dalam surga-Mu melalui pintu Ar-Royyan seperti yang Engkau Janjikan. maka ampunillah kami ya Allah ( Allahummaghfirlana Dzunu bana ). hamdan yukafi wani’imahu yukafi maziidah. akan tetapi sangat berat tubuh kami untuk mengaji. Untuk itu Ya Allah Jadikanlah kami semua sebagai hamba yang senantiasa bersyukur. begitu banyak kesalahan dan kemaksiatan kami lakukan. akan tetapi ahlak kami semakin rendah. Allahumma shalli ‘ala sayyidina Muhammad wa’ali ali sayyidina Muhammad. mulai hari ini Ya Allah bersihkanlah . baik yang disengaja maupun yang karena kesombongan dan keangkuhan kami. Ya Allah Rabb kami yang maha pemberi Rahmat dan Karunia. surat kabar sekedar untuk tahu perkembangan hari ini. ahlak keluarga kami. Ya Allah. akan tetapi rasanya tiada waktu bagi kami untuk membersihkan dan mencuci hati kami. untuk itu ya Allah perbaikilah senantiasa ahlak kami. Ya Allah.

ampunkan kami setelah maut. saat mata mengatakan apa-apa yang tidak pantas kami pandang. keluarga-keluarga yang terkenal. perasaan iri. jauhkanlah kami dari perasaan dengki. jadikanlah keluarga kami keluarga yang senantiasa dalam nuansa cahaya islam . prasangka. keluarga yang berkah. mawaddah wa rahmah. saat mulut ini terkunci. Ya Allah di zaman yang kami lihat semakin banyak keluarga yang mempunyai banyak penghasilan. dan tunjukanlah yang salah itu salah dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk menjauhi dan meninggalkannya ) Ya Allah Yang Maha Bijaksana.hati-hati kami. betapa banyak dosa kami. khianat dan kebohongan di antara kami. Perubahan yang dahsyat. rubahlah diri kami menjadi manusia baru yang suci. Janganlah amanah yang Engkau berikan kepada kami menjadi alat kesombongan kami. terangi kami dengan Cahaya Kelembutan-Mu. Maka Ya Allah ampunilah kami atas segala amanah yang diberikan kepada kami. saat kata tiada lagi. Entah apa yang nanti bisa kami hadapkan di pengadilan-Mu kelak. saat tangan mengatakan apa saja yang kami ambil yang bukan hak kami. kami sadari betapa kotornya diri kami. tetapi kami tidak penah berputus asa dari mengharap rahmatMU yaa Allah. sebagaimana Engkau merubah ulat yang menjijikan menjadi kupu-kupu yang sangat indah dengan cara berpuasa menjadi kepompong. betapa hitam hati kami. oleh karena itu Ya Allah kuatkanlah selalu ikatan keluarga kami. berikan rahmat saat menghadapi maut. Masih Jauh gambaran kerja kami dari profesional dan ideal. manusia yang mulia manusia yang taqwa dengan kebrkahan Ramadhan-Mu ini Ya Allah. Rasulmu mengatakan Innallaha yuhibbu idza ‘amila ahadukum an yuthqinahu ( Bahwa Engkau ya Allah menyukai manakala hambaMu beramal dan bekerja dg amalan yang rapi/profesional ) akan tetapi ya Allah. Ya Allah di saat rumah-rumah kami semakin indah. Ya Allah yang Maha Memberi Petunjuk. Satu pinta terakhir kami yaa Allah terimalah tobat kami sebelum maut menjemput. dan ringankan beban kami dalam . Demikian juga kami ya Allah. bimbinglah kami di jalan-Mu. oleh karena itu Ya Allah berkahilah senantiasa waktu kehidupan keluarga kami. Dan janganlah juga Engkau berikan beban yang berat kepada kami beban yang tiada bisa kami memikulnya ( La yukallifullahu nafsan illa wus ‘aha ). akan tetapi semakin sedikit waktu kami untuk menikmatinya. sakinah. Mulai hari ini ya Allah limpahkan petunjuk-Mu. Allahumma arinal haqqo warzuqnat tiba’ah warinal bathila bathilah warzuqnat tinabah ( Ya Allah tunjukanlah kepada kami yang benar itu benar dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk dapat mengikutinya. Yaa Allah yang Maha Mengabulkan Doa dan Menghapuskan Dosa. saat kaki mengatakan ke tempat maksiat mana kami pergi. Ya Allah jadikanlah momentum sepuluh hari terakhir ini menjadi momentum perubahan pada diri kami. namun juga semakin banyak kami lihat keluarga yang tercerai berai ya Allah. perubahan yang terus menerus ke arah perbaikan.

Marhaban yaaa syahrul Ramadhan. Agar mereka merasa bahagia lewat ucapan mulia anda. Ya Allah jadikanlah kenikmatan yang tertinggi yang kami peroleh adalah kenikmatan berada dalam surgamu. Bagi yang melaksanakannya. by. Jadikanlah ketentraman kami yang paling akhir adalah berkumpul dengan orang-orang yang kami cintai di akhirat nanti. Inilah ucapan puasa. shireishou Adzan-adzan lari berseruan dari langit-langit rumah Tuhan Tuntun jari-jari dosaku ke arah-Mu . saya ucapkan selamat menjalani ibadah Puasa Ramadhan. ucapan Ramadhan dan SMS Ramadhan: Dalam hitungan jam kan kita jelang Ramadhan nan suci. mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan saya. Sebelum saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudariku umat Muslim dan Muslimah yang dirahmati Allah semoga pada Ramadhan kali ini kita dapat menjalankannya dengan penuh keikhlasan dan kekhusyuan dan semua amal ibadah kita di Ridhoi Allah SWT…Amiiin Allahuma Amiiin. dan kebahagiaan kepada saudara-saudara kami. Yaa Allah terimalah doa dan ampunkan dosa kami. Amiin yaa Robbal ‘Alamin. Ya Allah berikanlah kebahagiaan kepada Ibunda dan ayahanda kami. Ya Allah jadikanlah perjumpaan denganMu adalah puncak citacita kami. marhaban yaa bulan penuh rahmah dan maghfiroh dan itkum minannar (pembebasan dari api neraka!) Alhamdulillah ya Allah atas datangnya bulan suci ini kepada kami dan berilah kami kesempatan untuk selalu berjumpa dengannya atas ijinMu dan menjadi hamba-hamba yang Engkau Ridhoi… Amiiin Allahuma Amiiin. Ya Allah Berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat ( Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wakina ‘adza bannar ) Subhanakarabbika rabbil ‘izzati ‘amma yasifun wasalamun alal mursalin wal hamduliilahri rabbil alamin. kami pintakan maaf setulus hati akan khilaf yang selama ini terjadi Taqobalallahu minna wa minkum.menghadapi sakaratul maut. Semoga amal ibadah kita semua diterima ALLAH SWT. Sekalian pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin bagikan ucapan-ucapan puasa dan ucapan Ramadhan yang anda bisa suarakan kepada teman – saudara – handai taulan.

perlu kesiapan mental yang matang dan kejernihan hati tuk menyambutnya... bulan yang penuh keberkahan. hiasi ia dengan IMAM. jangan biarkan ia mendung Jika hati seindah bulan. Sudilah kiranya. Di sini bingung Di sana bingung Bila hidup tanpa pedoman Bulan Ramadhan kita jadikan tempat diri perteguh iman tak lupa salahku mohon dimaafkan Dari dulu ingin minta maaf padamu Tapi diriku terlalu malu .heny Dear All…… Jika hati sejernih air .Tante Nha-Nha Marhaban Ya Ramadhan… dari dalam lubuk hati saya yang paling dalam izinkan saya memohon maaf mari kita sambut ramadhan dengan kebersihan hati barangkali ada prasangka pernah terbersit ada kata salah terucap dan ada tingkah laku yang kurang berkenan sekali lagi kami memohon maaf by. pikiran.Jamie Gorontalo Assalamua’alaikum WrWb Bulan suci Ramadhan sudah di depan mata. jangan biarkan ia keruh Jika hati seputih awan. Mohon maaf lahir dan batin…* by. membuka pintu hati tuk menerima ucapan kami.Kutundukkan congkak kepalaku Tak layak ku disisi-Mu Gelimang noda dan dosa balut tubuhku dari semua rasa yang telah mati Marhaban ya Ramadhan… Mohon maaf lahir dan bathin Mari sucikan hati. bulan yang penuh dengan ampunan. Atas nama Jper’s milist jejak petualang mengucapkan *”Selamat menunaikan ibadah puasa. dan lisan kita Sambut Ramadhan dengan penuh suka cita by..

Hari ini keberanikan diri memintamu menjelang puasa kau berikan maafmu Antara surga dan neraka Antara pahala dan dosa Antara bahagia dan gelisah Pilih yang pertama agar bahagia Tak lupa puasa kala Ramadhan tiba Maafkan segala dosaku sebelum puasa Kalau maaf itu hujan Aku adalah padi yang kekeringan Kalau maafmu boleh kuminta Curahkan padaku di bulan puasa Takut dihina telah mencegahku Memohon maaf atas kesalahanku Bulan puasa yang penuh rahmat mendorongku padamu meminta maaf Andai masih takut kehujanan Juga takut panasnya siang Mengapa tidak takut balasan bila puasa sengaja diabaikan Siang diisi kebaikan Malam belajar Alquran Ramadhan jadi penerang Hati yang mulai remang-remang Biopori baiknya diisi daun-daun dan sisa makanan agar penghuninya rajin buat terowongan cepat menyerap air di kala hujan Ramadhan baiknya diisi dengan berbuat kebajikan agar hati kita semakin terang semakin dekat pada Tuhan Jus sawo lezat tiada kira apalagi diminum di hari panas Ramadhan mari kita berpuasa karena api neraka dijamin panas Masuk universitas harus berkorban rela belajar tinggalkan dolan .

kebahagiaan menjauh dari pandangan. umur habis dalam pencarian. hidup bermakna bagi sesama ciptaan Cobaan perlu Ketabahan Keputusan perlu Keberanian Puasa melatih Kesabaran Segala salahku mohon dimaafkan Tiada hidup tanpa khilaf dan dosa. Puasa saatnya benahi tujuan. bulan penuh rahmat dan ampunan telah datang menjelang. agar diri diliputi kebahagiaan. untuk mengabdi pada Tuhan. kalau nafsu jadi pedoman. maafkanlah segala kesalahan agar kita mendapat rahmat dan ampunanNYA amin (Rara) .Ingin surga harus berkorban lapar dahaga di siang Ramadhan Dara kucir terbang tinggi Dara balap terbang kencang Ramadhan datang sebentar lagi Segala salahku mohon dimaafkan Terwelu itu kelinci Marmot itu suka berlari Ramadhan saat instropeksi diri Sgala ksalahanku mohon diampuni Kalau merasa pintar sendiri tak mau dengar nasehat kanan kiri Ramadhan saatnya menilai diri Jangan merasa diri teramat tinggi Parkir motor merasa was-was Tak ada penjaga takut kecurian Tidak puasa merasa was-was masuk neraka didera siksaan Makan yoghurt cisangkuy Datang kesana setiap minggu Andaikan aku pernah menyakiti Bulan puasa kumohon kerelaanmu Kalau hidup tanpa tujuan.

MAAF LAHIR & BATHIN.(Iwan&shendy sekeluarga) Ktka snja SY’BAN mlai b’lalu n FAJAR RAMADHANpun mlai m’jlng dr jauh iznkan tngn in b’simpuh maaf u/ lisn yg prnh mnoreh luka. RenyBogor Marhaban Ya Ramadhan Tiada kata seindah zikir.hingga kami sambut ramadhan dgn cinta & bebas dr dosa pd ssama.$enam yg $ehat adlh “SHALAT”.mulut kadang salah berucap.hayaln yg baik adlh ingt “KEMATIAN. sudilah kirax mmaafkn & mngampuni kami.mdh2an qta meraih kmenangan..lagu yg merdu adlh “ADZAN”. dan skp yg prnh mnykitkan.Mhn M’f LAHIR BATIN ats sgla slh ku. ijinkan ke 2 tangan besimpuh maaf. Menjelang bulan suci ramadhan. (Murni) Marhaban syahru ramadhan.By $härèé Taqobalallahu mina wa minkum.MohOn mAaf lAhiR bAthIn.UNTUK ITU IJINKAN KEDUA TANGAN BERSIM PUH MAAF UNTUK ” insan yang tak terjaga “. mohon maaf lhr btn buat semua hal mnyakitkan yg udh terucap& terlakukan sengaja atau tidak.Selamat menunaikan ibadah puasa..keber$ihan yg menyegarkan adlh “WUDHU”.jnji yg t’abai.untuk lisan yg tak terjaga. ” hati yang berprasangka & semua sikap yang pernah menyakitkan ” . hati yg brprasn9ka.tiada bulan seindah bulan Ramadhan.Met mEnJalaNkaN iBaDaH pUaSa.diet yg $empurna adlh “PUASA”. tetep aja lo temen baik gw. met puasa diz. (aris dan indah sklrga) Perkataan yg indah adalah “LAILAHA ILLALLAH MUHAMMADDURASULULLAH” . mohon maaf lahir & batin(bobot sklrg) Mata kadang salah melihat.SELAMAT MENUNAIKAN ” ibadah puasa. s’lmt mmski BULAN SUCI RAMADHAN smga amal ibdh Qt d ridohi 4JJI swt…amin. smoga Allah SWT menerima puasa kita dan terus menjaga hati kita.TIADA KATA SEINDAH zikir.DOSA .media yg terbaik adlh “ALQURAN”.TIADA HARI SEINDAH HARI Ramadhan.perjlnan yg indh adlh “HAJI”. Dgn memperbyk istigfar & sholawat.” janji yang terabaikan “.hati kadang salah menduga.Met menunaikn ibadah puasa.. (Gemala Ayu) Iktn yg indh adl “ALLAH”lgu yg mrdu adl “ADZAN”media yg byk adl “ALQUR’AN”snm yg sht adl “SHOLAT”diet yg smprna adl “PUASA”kbrshn yg m’xgrkn adl “WUDHU”p’jlnan yg indh adl “HAJI”hyln yg byk adl ingt “DOSA & TAUBAT” (^_^) Sel@m@t Menymbut buln suci Ramdhan 1428 H mhon maaf lahir dn batin.Mohon maaf ats kekilafan & ksalahan.By:nurul JiKa RaMadHaN aDalAh leNteRa kuIngIn mEmBuKa taBirNya dEnGaN maAf aGar ia mEneMbUs jEnDeLa fiTri dArI tiAp hElaI kHilAf.janji yg terabaikan.mohon maaf lahir & bathin….(Lilik sekeluarga) Jikalau kami pny salah & dosa.hati yg pernah menyakitkan.

ucapan Ramadhan & SMS Puasa juga SMS Ramadhannya.warohmatan �indal mauut�wamaghfirotan b�dal mauut � Allahumma hawwin �alaina fi syakarotil mauut . Robbana atina fiddunya hasanah .washolallahu �ala sayyidina Muhammadin wa�ala alihi washohbihi �ajma�in. Robbana latuzigh kulubana ba�da izhadaitana wahablana milladunka rohmatan innaka antal wahhab.Mdia trbaik adlh ”ALQUR’AN”..hamdan yu�ani�amahu wakafiu mazidah. Wal hamdulillahi robbil �alamin.waziadatan fil �ilmi �wabarokatan fir rizki. Allahumma sholi �ala sayyidina Muhammad wa�ala alii sayyidina Muhammad...… (Saidah) Prktan trindh adlh ”ALLAH” lgu trmerdu adlh ”ADZAN”. • "Ya Allah.N Khayaln trbaik adlh ”INGAT DOSA & BRTAUBT”(MET MENY@MBT BLN §UCI R@M@DH@N)mhn m’f lhir bthin (Rusli) Sekian dahulu ucapan Puasa..senam trseht adlh ”SHALAT”. Allahumma inna nas�aluka salamatan fiddiin�wa�afiatan filjasadi.Prjalann trindah adlh ”HAJI”.. MARHABAN YAA RAMADHAN mHN Maaf Lhr & btin.." .. Wasallim warodiyallahu tabaroka wata�ala �ansadatina ash habi rosulillahi ajma�in� Bismillahirrohmaan nirrohiim� Alhamdulillahi robbil �alamiin. cahaya di hati kami.&TAUBAT”.. sMg ibdh qt dtrma aMIEN.hamdan syakirin hamdan na�imin. cahaya di akal kami. Lakal hamdu ya Allah ya maulaana ya robbana ya ma�bud Allahumma sholli wasallim �alaa sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin.wannajata minannar wal �afwa �indal hisaab.kbrsihn mnyegrkn adlh ”WUDHU”. �ya robbana wailahana lakal hamdu kama yambaghi lijalali wajhikal karimi wa�azhimi sultonik.... semoga bermanfaat & Insha Allah bermanfaat! Wassallam.Diet pling smprna adlh ”PUASA”. cahaya di pendengaran dan mata kami.wataubatan koblal mauut.wafil akhiroti hasanah wakina �aza banner. di atas dan bawah kami serta cahaya di kubur kami. cahaya di kiri dan kanan kami..Slamat menjmpt bln yg pnh kmuliaan. anugerahilah kami cahaya.

dengan ketaatan kepada-Mu. penuhilah waktu kami dengan manfaat." "Ya Allah. berikanlah pertolongan kepadaku dan janganlah Engkau membiarkanku. limpahkan kesabaran kepada kami menghadapi cobaan-Mu. hiasilah kami dengan kelapangan dada. dan jadikanlah hidup kami hidup yang bersinambung dan bertambah di dalamnya segala macam kebajikan. Kami berlindung kepada-Mu dari lilitan utang dan tekanan manusia. Menangkanlah aku. Jadikanlah apa yang kami rahasiakan lebih indah daripada apa yang kami nyatakan. anugerahilah jiwa kami ketakwaannya. Engkau Tuhanku. sehingga kami tidak mendekati kedurhakaan." "Ya Allah. ciptakanlah keimanan kepada kami dan hiasilah hati kami dengannya. dari kelemahan dan kemalasan. muliakanlah kami dengan takwa dan perindahlah kami dengan kesehatan dan afiat.• • • • • • • • • • • "Wahai Tuhan yang melihat kami berdosa. maka perindah pulalah mental kami. aku hamba-Mu dan berusaha memenuhi perjanjianku kepadaMu dan mengharapkan janji-Mu. perkayalah kami dengan ilmu." "Ya Allah. Anugerahilah kami kerelaan menghadapi ketetapan-Mu. dan sucikanlah ia." ." "Ya Allah. dan pelanggaran." "Ya Allah kami berlindung kepada-Mu dari keresahan dan kesedihan. Engkau yang menciptakan aku." "Sungguh Engkau senantiasa menunjuki jalan. dari rasa takut dan kikir. kedurhakaan. sebagaimana Engkau telah memperindah bentuk fisik kami. tiada Tuhan selain Engkau. tetapi tidak mempermalukan kami. Semoga Engkau limpahkan shalawat dan salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad Saw." "Ya Allah. dan jangan Engkau jadikan aku orang yang terkalahkan. sehingga kami tidak menyentuh yang haram. serta bencikanlah buat kami kekufuran. membela yang pecah dan mencukupi yang kekurangan." "Ya Tuhanku. Engkau adalah sebaik-baik yang menyucikannya. hidarkanlah kami dari sifat senang menunda. Engkau Pengatur dan Penguasanya." "Ya Allah." "Cukupilah kami dengan yang halal.

kesungguhan dan kebersamaan adalah pengantar meraih keberhasilan. dan yang demikian itu bergantung pada penerimaan-Mu. Kami memohon perlindungan-Mu dari neraka dan apa yang mendekatkan kami ke neraka." "Ya Allah jadikanlah hari ini lebih baik dari kemarin. dengan anugerah-Mu kami memperoleh kecukupan. yang baik. tidak meminta–minta kepada makhluk-Mu. perbuatan maupun niat dan keyakinan." "Ya Allah kami memohon surga dan apa yang mendekatkan kami ke surga –baik ucapan. bangkitkan kami bila kami terjatuh. selalulah bersama kami di mana pun kami berada." "Ya Allah kami menyadari bahwa melangkah adalah jalan menuju pencapaian." "Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada-Nya kami kembali dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami." • .• • • • • • "Ya Allah tuntunlah kami menuju ke hadirat-Mu. dengan cahaya-Mu kami meraih hidayat. Jadikanlah hari kami yang terindah adalah hari pertemuan kami denganMu. Ya Allah. hari esok lebih baik dari hari ini. kerja keras adalah syarat mencapai kesuksesan. dan penuh berkah sehingga kami dapat menjaga air muka kami." "Ya Allah anugerahilah kami rezeki-Mu yang halal. lapang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful