Do’a hari – 1

Yaa Allah! Jadikanlah puasaku sebagai puasa orang-orang yang benar-benar berpuasa. Dan ibadah malamku sebagai ibadah orang-orang yang benar-benar melakukan ibadah malam. Dan jagalah aku dan tidurnya orang-orang yang lalai. Hapuskanlah dosaku … Wahai Tuhan sekalian alam!! Dan ampunilah aku, Wahai Pengampun para pembuat dosa.

Do’a hari – 2
Yaa Allah! Dekatkanlah aku kepada kenidloan-MU dan jauhkanlah aku dan kemurkaan serta balasan-MU. Berilah aku kemampuan untuk membaca ayat-ayat-MU dengan rahmat-MU, Wahai Maha Pengasih dad semua Pengasih!!

Do’a hari – 3
Yaa Allah! Berikanlah aku rizki akal dan kewaspadaan. dan jauhkanlah aku dari kebodohan dan kesesatan. Sediakanlah bagian untukku dari segala kebaikan yang KAU turunkan, demi kemurahan-MU, Wahai dzat Yang Maha Dermawan dari semua dermawan!

Do’a hari – 4
Yaa Allah! Berikanlah kekuatan kepadaku, untuk menegakkan perintah-perintah-MU, dan berilah aku manisnya bendzikin mengingat-MU. Berilah aku kekuatan untuk menunaikan syukur kepada-MU, dengan kemuliaan- MU. Dan jagalah aku dengan penjagaan-MU dan perlindungan-MU, Wahai dzat Yang Maha Melihat.

Do’a hari – 5
Yaa Allah! Jadikanlah aku diantara orang-orang yang memohon ampunan, dan jadikanlah aku sebagai hamba-MU yang sholeh dan setia serta jadikanlah aku diantara Auliya’- MU yang dekat disisi-MU, dengan kelembutan-MU, Wahai dzat Yang Maha Pengasih di antara semua pengasih.

Do’a hari – 6
Yaa Allah! Janganlah Engkau hinakan aku karena perbuatan maksiat terhadap-MU, dan janganlah Engkau pukul aku dengan cambuk balasan-MU. Jauhkanlah aku dari hal-hal yang dapat menyebabkan kemurkaanMU, dengan anugerah dan bantuan-MU, Wahai puncak keinginan orang-orang yang berkeinginan!

Do’a hari – 12 Yaa Allah! Hiasilah diriku dengan penutup dan kesucian. dan jadikanlah aku diantara orang. Wahai harapan orang-orang yang rindu. Wahai penjaga orang-orang yang takut. Tutupilah diriku dengan pakaian qana’ah dan kerelaan. Jauhkanlah dariku kemurkaan-MU dan api neraka dengan pertolongan-MU. Do’a hari – 13 . dan bimbinglah aku menuju kepada kerelaan-MU yang penuh dengan kecintaan-MU. dengan kemuliaan-MU. Amankanlah diniku dari setiap yang aku takuti dengan penjagaan-MU. serta penyebaran salam. Jauhkanlah aku dari kelalaian dan dosa-dosanya. Do’a hari – 10 Yaa Allah! Jadikanlah aku diantara orang-orang yang bertawakkal kepada-Mu. Wahai Penolong orang-orang yang meminta pertolongan. dan tanamkanlah dalam diriku kebencian terhadap kemaksiatan dan kefasikan. dengan Taufiq. dan beriknalah aku petunjuk kepada ajaran. Do’a hari – 11 Yaa Allah! Tanamkanlah dalam diriku kecintaan kepada perbuatan baik. Wahai tempat berlindung bagi orang-orang yang berharap Do’a hari – 9 Yaa Allah! Sediakanlah untukku sebagian dari rahmat-MU yang luas. dan pergaulan dengan orang-onang mulia. Tempatkanlah aku di atas jalan keadilan dan sikap tulus. Dan berikanlah aku dzikir berupa dzikir mengingat-MU secara berkesinambungan. Wahai Pemberi Petunjuk orang-onang yang sesat.ajaran-MU yang terang. dan ibadah malamnya. dan jadikanlah aku diantara orang-orang yang dekat kepada-MU dengan ikhsan-MU.Do’a hari – 7 Yaa Allah! Bantulah aku untuk melaksanakan puasanya.MU. Wahai Tujuan orang-orang yang memohon. Do’a hari – 8 Yaa Allah! Berilah aku rizki berupa kasih sayang terhadap anak-anak yatim dan pemberian makan.orang yang menang disisi-MU.

Dan ampunilah aku dari kesalahan-kesalahan dan kebodohan. Berilah kesabaran padaku untuk menenima segala ketentuan. Dan naungilah aku dengan rahmat-MU hingga sampai kepada alam akhirat. Do’a hari – 19 . Do’a hari – 14 Yaa Allah! Janganlah. Wahai Yang Maha Mengetahui segala yang ada didalam hati seluruh isi alam. Dan jauhkanlah aku dari kehidupan bersama orang-orang yang jahat. tanpa pengungkapan permohonan.Wahai Dambaan orang-orang miskin. Wahai Yang Maha Mengetahui keperluan. dengan keamanan-MU. Wahai Kemulian kaum Muslimin. dan bergaul dengan orang-orang yang baik dengan bantuan-MU. Do’a hari – 17 Yaa Allah! Tunjukkanlah aku kepada amal kebajikan dan penuhilah hajat serta cita-cita-ku. Dan sinarilah hatiku dengan terang cahayanya dan bimbinglah aku dan seluruh anggota tubuhku untuk dapat mengikufi ajaranajarannya. Sholawat atas Mohammad dan keluarganya yang suci. Do’a hari – 15 Yaa Allah! Berilah aku rizki berupa ketaatan orang-orang yang khusyu’. karena kekeliruan yang kulakukan. Dan berilah kemampuan kepadaku untuk bertaqwa. Demi cahaya-Mu Wahai Penerang hati para arifin. Demi ketuhanan-MU Wahai Tuhan seru sekalian alam. Dan lapangkanlah dadaku dengan taubatnya orang-orang yang menyesal. Janganlah Engkau jadikan diriku sebagai sasaran bala’ dan malapetaka dengan kemualian-MU. Wahai Keamanan untuk orang-orang yang takut. Do’a hari – 18 Yaa Allah! Sadarkanlah aku akan berkah-berkah yang terdapat di saat saharnya.Engkau hukum aku.Yaa Allah! Sucikanlah diriku dari kekotoran dan kejelekan. Do’a hari – 16 Yaa Allah! Berilah aku kemampuan untuk hidup sebagaimana kehidupan orang-orang yang baik.

orang yang meminta. Dan janganlah Engkau beri jalan kepada setan untuk menguasaiku. Wahai Pemberi petunjuk kepada kebenaran yang terang. dan mudahkanlah jalanku menuju kebaikankebaikannya. turunkan untukku berkah-berkahmu. dan aku memohon kepada-MU kemampuan untuk mentaati-MU serta menghindari kemaksiatan tenhadap-MU. Tanamkanlah ketaqwaan di dalam hatiku.MU dan hal-hal yang mendatangkan kemarahan-MU. dan berikanlah kemampuan padaku untuk membaca AI-Quran Wahai Penurun ketenangan di dalam hati orang-orang Mu’min.MU. Janganlah Kau jauhkan aku dari ketertedmaan kebaikan. Wahai Pemberi para peminta. Do’a hari – 21 Yaa Allah! berilah aku petunjuk menuju kepada keridloan. Do’a hari – 25 . Wahai Pemenuh keperluan orang. dan aku berlindung dengan. Do’a hari – 24 Yaa Allah! Aku memohon kepada-MU hal-hal yang mendatangkan keridloan-MU. dan bersihkanlah diriku dari segala aib.kebaikannya. Do’a hari – 22 Yaa Allah! Bukakanlah bagiku pintu-pintu karunia-MU. Berilah kemampuan untukku kepada penyebab-penyebab keridloan-MU. Do’a hari – 23 Yaa Allah! Sucikanlah aku dari dosa-dosa. Wahai Penghapus kesalahan onang-orang yang berdosa. Jadikanlah sorga bagiku sebagai tempat tinggal dan peristirahatan.Yaa Allah! Penuhilah bagianku dengan berkah-berkahnya. dan tempatkanlah aku di dalam sorga-MU yang luas. Do’a hari – 20 Yaa Allah! Bukakanlah bagiku pintu-pintu sorga dan tutupkanlah bagiku pintu-pintu neraka. Wahai Penjawab doa orang-orang yang dalam kesempitan.

Dekatkanlah perantaraanku kepada-MU diantara semua perantara. Demi kenabian Mohammad dan keluarganya yang suci. Doa hari – 27 Yaa Allah! Rizkikanlah kepadaku keutamaan Lailatul Qadr. amal perbuatan ku diterima. Wahai Yang tidak tersibukkan oleh permintaan orang-orang yang meminta. Terimalah permintaan maafku. Jadikanlah aku pengikut sunnah-sunnah penutup Nabi-MU. dan dosa-dosaku diampuni. Do’a hari – 29 Yaa Allah! Liputilah aku dengan rahmat dan benikanlah kepadaku Taufiq dan penjagaan.hambaNYA yang Mu’min. Sucikanlah hatiku dan noda-noda fitnah wahai pengasih terhadap hamba.Yaa Allah! Jadikanlah aku orang-. Wahai Maha Pendengar dan semua yang mendengar.orang yang mencintai Auliya-MU dan memusuhi musuh-musuh MU. dan seluruh aibku ditutupi. dan segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. DOA RAMADHAN Bismillahirrahmanirrahiim . Wahai Yang Maha Penyayang terhadap hamba. Wahai Penjaga hati para Nabi. dan hapuskanlah dosa dan keslahanku. dan muliakanlah aku dengan terkabulnya semua permintaan. dan ubahlah perkara-perkaraku yang sulit menjadi mudah. Do’a hari – 28 Yaa Allah! Penuhkanlah hidupku dengan amalan-amalan Sunnah. Do’a hari – 30 Yaa Allah! Jadikanlah puasaku disertai dengan syukur dan penerima di atas jalan keridloan-MU dan keridloan Rasul. Cabang-cabangnya kokoh dan kuat berkat pokok-pokoknya.hambanya yang sholeh. Do’a hari – 26 Yaa Allah! Jadikanlah usahaku sebagai usaha yang disyukuri.

Alhamdulillahi rabil ‘alamin. Ni’mat yang melimpah. ahlak keluarga kami. Ramadhan yang akan mempertemukan kami dengan orang-orang yang kami cintai di Surga-Mu. akan tetapi Ya Allah betapa jarangnya kami menyempatkan diri membaca kitab suci-Mu. betapa sering kami menghabiskan waktu untuk mencuci dan membersihkan kendaraan yang kami miliki. berikanlah kekuatan kepada kami. Ya Allah Rabb kami yang maha pemberi Rahmat dan Karunia. baik yang disengaja maupun yang karena kesombongan dan keangkuhan kami. betapa sering kami menghabiskan waktu untuk menyaksikan tontonan2 di rumah kami. untuk itu ya Allah perbaikilah senantiasa ahlak kami. Ramadhan yang akan mengantarkan kami kepada puncak ketaqwaan. Atas Nikmatmu kami semua bisa bertemu dengan bulan yang penuh berkah ini. hamdan yukafi wani’imahu yukafi maziidah. Ya Allah. Ya Allah. Allahumma Inna nasalukal jannah wana’u dzubika min sakhotika wannaar Ya Allah. Untuk itu Ya Allah Jadikanlah kami semua sebagai hamba yang senantiasa bersyukur. agar kami dapat menjadikan Ramadhan ini menjadi Ramadhan yang bermakna. akan tetapi ahlak kami semakin rendah. maka ampunillah kami ya Allah ( Allahummaghfirlana Dzunu bana ). ni’mat yg tiada mungkin kami dapat untuk menghitungnya wainta’uddu ni’matallahi la tuhsu ha. ahlak anak kami dan ahlak masyarakat kami. surat kabar sekedar untuk tahu perkembangan hari ini. di sore yang Cerah ini Hambamu Berkumpul mengucap syukur atas segala nikmat-nikmat-Mu. Ya Allah di saat gedung-gedung yang kami bangun semakin tinggi. hamdan syakirin. akan tetapi sangat berat tubuh kami untuk mengaji. rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhikal kariimi shulthonik. untuk itu ya Allah ringankanlah langkah kami untuk senantiasa hadir dalam majlis majlis mulia kami Ya Allah Yang Maha Suci. kami hampir-hampir tidak pernah lupa membaca koran. akan tetapi rasanya tiada waktu bagi kami untuk membersihkan dan mencuci hati kami. Untuk itu ya Allah Kuatkanlah tekad dan diri kami untuk bisa merasakan indahnya firman-firman-Mu. Ramadhan yang akan mepertemukan kami dengan-Mu Ya Allah Allahumma innaka ‘afuwwun kariim tuhibbul ’afwa wa’fu’anna ya Kariim. Ya Allah Yang Maha Pengampun begitu banyak dosa-dosa yang telah kami kerjakan. Ramadhan yang akan menghapus segala kesalahan dan dosa kami. hamdan na’imin. Ramadhan yang akan memasukkan kami ke dalam surga-Mu melalui pintu Ar-Royyan seperti yang Engkau Janjikan. mulai hari ini Ya Allah bersihkanlah . begitu banyak kesalahan dan kemaksiatan kami lakukan. disaat jalan-jalan yang kami buat semakin lebar akan tetapi semakin sempit pikiran kami. Ramadhan yang terbaik. Allahumma shalli ‘ala sayyidina Muhammad wa’ali ali sayyidina Muhammad.

Satu pinta terakhir kami yaa Allah terimalah tobat kami sebelum maut menjemput. prasangka. Allahumma arinal haqqo warzuqnat tiba’ah warinal bathila bathilah warzuqnat tinabah ( Ya Allah tunjukanlah kepada kami yang benar itu benar dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk dapat mengikutinya. namun juga semakin banyak kami lihat keluarga yang tercerai berai ya Allah. Ya Allah jadikanlah momentum sepuluh hari terakhir ini menjadi momentum perubahan pada diri kami. Janganlah amanah yang Engkau berikan kepada kami menjadi alat kesombongan kami. Yaa Allah yang Maha Mengabulkan Doa dan Menghapuskan Dosa. jauhkanlah kami dari perasaan dengki. keluarga yang berkah. Entah apa yang nanti bisa kami hadapkan di pengadilan-Mu kelak. oleh karena itu Ya Allah berkahilah senantiasa waktu kehidupan keluarga kami. Ya Allah yang Maha Memberi Petunjuk. oleh karena itu Ya Allah kuatkanlah selalu ikatan keluarga kami. bimbinglah kami di jalan-Mu. Mulai hari ini ya Allah limpahkan petunjuk-Mu. ampunkan kami setelah maut. betapa banyak dosa kami. terangi kami dengan Cahaya Kelembutan-Mu. dan tunjukanlah yang salah itu salah dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk menjauhi dan meninggalkannya ) Ya Allah Yang Maha Bijaksana. saat kata tiada lagi.hati-hati kami. dan ringankan beban kami dalam . kami sadari betapa kotornya diri kami. manusia yang mulia manusia yang taqwa dengan kebrkahan Ramadhan-Mu ini Ya Allah. Masih Jauh gambaran kerja kami dari profesional dan ideal. saat kaki mengatakan ke tempat maksiat mana kami pergi. Rasulmu mengatakan Innallaha yuhibbu idza ‘amila ahadukum an yuthqinahu ( Bahwa Engkau ya Allah menyukai manakala hambaMu beramal dan bekerja dg amalan yang rapi/profesional ) akan tetapi ya Allah. saat mulut ini terkunci. perasaan iri. mawaddah wa rahmah. betapa hitam hati kami. sebagaimana Engkau merubah ulat yang menjijikan menjadi kupu-kupu yang sangat indah dengan cara berpuasa menjadi kepompong. berikan rahmat saat menghadapi maut. Maka Ya Allah ampunilah kami atas segala amanah yang diberikan kepada kami. keluarga-keluarga yang terkenal. saat tangan mengatakan apa saja yang kami ambil yang bukan hak kami. Demikian juga kami ya Allah. khianat dan kebohongan di antara kami. Ya Allah di saat rumah-rumah kami semakin indah. perubahan yang terus menerus ke arah perbaikan. akan tetapi semakin sedikit waktu kami untuk menikmatinya. saat mata mengatakan apa-apa yang tidak pantas kami pandang. jadikanlah keluarga kami keluarga yang senantiasa dalam nuansa cahaya islam . sakinah. Perubahan yang dahsyat. Ya Allah di zaman yang kami lihat semakin banyak keluarga yang mempunyai banyak penghasilan. Dan janganlah juga Engkau berikan beban yang berat kepada kami beban yang tiada bisa kami memikulnya ( La yukallifullahu nafsan illa wus ‘aha ). tetapi kami tidak penah berputus asa dari mengharap rahmatMU yaa Allah. rubahlah diri kami menjadi manusia baru yang suci.

dan kebahagiaan kepada saudara-saudara kami. Ya Allah berikanlah kebahagiaan kepada Ibunda dan ayahanda kami.menghadapi sakaratul maut. kami pintakan maaf setulus hati akan khilaf yang selama ini terjadi Taqobalallahu minna wa minkum. Marhaban yaaa syahrul Ramadhan. Semoga amal ibadah kita semua diterima ALLAH SWT. mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan saya. shireishou Adzan-adzan lari berseruan dari langit-langit rumah Tuhan Tuntun jari-jari dosaku ke arah-Mu . Ya Allah jadikanlah kenikmatan yang tertinggi yang kami peroleh adalah kenikmatan berada dalam surgamu. Sekalian pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin bagikan ucapan-ucapan puasa dan ucapan Ramadhan yang anda bisa suarakan kepada teman – saudara – handai taulan. by. Ya Allah jadikanlah perjumpaan denganMu adalah puncak citacita kami. Ya Allah Berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat ( Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wakina ‘adza bannar ) Subhanakarabbika rabbil ‘izzati ‘amma yasifun wasalamun alal mursalin wal hamduliilahri rabbil alamin. Agar mereka merasa bahagia lewat ucapan mulia anda. Inilah ucapan puasa. marhaban yaa bulan penuh rahmah dan maghfiroh dan itkum minannar (pembebasan dari api neraka!) Alhamdulillah ya Allah atas datangnya bulan suci ini kepada kami dan berilah kami kesempatan untuk selalu berjumpa dengannya atas ijinMu dan menjadi hamba-hamba yang Engkau Ridhoi… Amiiin Allahuma Amiiin. saya ucapkan selamat menjalani ibadah Puasa Ramadhan. Amiin yaa Robbal ‘Alamin. Jadikanlah ketentraman kami yang paling akhir adalah berkumpul dengan orang-orang yang kami cintai di akhirat nanti. Bagi yang melaksanakannya. ucapan Ramadhan dan SMS Ramadhan: Dalam hitungan jam kan kita jelang Ramadhan nan suci. Sebelum saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudariku umat Muslim dan Muslimah yang dirahmati Allah semoga pada Ramadhan kali ini kita dapat menjalankannya dengan penuh keikhlasan dan kekhusyuan dan semua amal ibadah kita di Ridhoi Allah SWT…Amiiin Allahuma Amiiin. Yaa Allah terimalah doa dan ampunkan dosa kami.

bulan yang penuh dengan ampunan. Mohon maaf lahir dan batin…* by.Tante Nha-Nha Marhaban Ya Ramadhan… dari dalam lubuk hati saya yang paling dalam izinkan saya memohon maaf mari kita sambut ramadhan dengan kebersihan hati barangkali ada prasangka pernah terbersit ada kata salah terucap dan ada tingkah laku yang kurang berkenan sekali lagi kami memohon maaf by.. Atas nama Jper’s milist jejak petualang mengucapkan *”Selamat menunaikan ibadah puasa. perlu kesiapan mental yang matang dan kejernihan hati tuk menyambutnya.Jamie Gorontalo Assalamua’alaikum WrWb Bulan suci Ramadhan sudah di depan mata. bulan yang penuh keberkahan. jangan biarkan ia keruh Jika hati seputih awan. Sudilah kiranya. dan lisan kita Sambut Ramadhan dengan penuh suka cita by. pikiran.. Di sini bingung Di sana bingung Bila hidup tanpa pedoman Bulan Ramadhan kita jadikan tempat diri perteguh iman tak lupa salahku mohon dimaafkan Dari dulu ingin minta maaf padamu Tapi diriku terlalu malu .Kutundukkan congkak kepalaku Tak layak ku disisi-Mu Gelimang noda dan dosa balut tubuhku dari semua rasa yang telah mati Marhaban ya Ramadhan… Mohon maaf lahir dan bathin Mari sucikan hati.. jangan biarkan ia mendung Jika hati seindah bulan.heny Dear All…… Jika hati sejernih air . hiasi ia dengan IMAM. membuka pintu hati tuk menerima ucapan kami.

Hari ini keberanikan diri memintamu menjelang puasa kau berikan maafmu Antara surga dan neraka Antara pahala dan dosa Antara bahagia dan gelisah Pilih yang pertama agar bahagia Tak lupa puasa kala Ramadhan tiba Maafkan segala dosaku sebelum puasa Kalau maaf itu hujan Aku adalah padi yang kekeringan Kalau maafmu boleh kuminta Curahkan padaku di bulan puasa Takut dihina telah mencegahku Memohon maaf atas kesalahanku Bulan puasa yang penuh rahmat mendorongku padamu meminta maaf Andai masih takut kehujanan Juga takut panasnya siang Mengapa tidak takut balasan bila puasa sengaja diabaikan Siang diisi kebaikan Malam belajar Alquran Ramadhan jadi penerang Hati yang mulai remang-remang Biopori baiknya diisi daun-daun dan sisa makanan agar penghuninya rajin buat terowongan cepat menyerap air di kala hujan Ramadhan baiknya diisi dengan berbuat kebajikan agar hati kita semakin terang semakin dekat pada Tuhan Jus sawo lezat tiada kira apalagi diminum di hari panas Ramadhan mari kita berpuasa karena api neraka dijamin panas Masuk universitas harus berkorban rela belajar tinggalkan dolan .

Ingin surga harus berkorban lapar dahaga di siang Ramadhan Dara kucir terbang tinggi Dara balap terbang kencang Ramadhan datang sebentar lagi Segala salahku mohon dimaafkan Terwelu itu kelinci Marmot itu suka berlari Ramadhan saat instropeksi diri Sgala ksalahanku mohon diampuni Kalau merasa pintar sendiri tak mau dengar nasehat kanan kiri Ramadhan saatnya menilai diri Jangan merasa diri teramat tinggi Parkir motor merasa was-was Tak ada penjaga takut kecurian Tidak puasa merasa was-was masuk neraka didera siksaan Makan yoghurt cisangkuy Datang kesana setiap minggu Andaikan aku pernah menyakiti Bulan puasa kumohon kerelaanmu Kalau hidup tanpa tujuan. Puasa saatnya benahi tujuan. maafkanlah segala kesalahan agar kita mendapat rahmat dan ampunanNYA amin (Rara) . untuk mengabdi pada Tuhan. kalau nafsu jadi pedoman. umur habis dalam pencarian. bulan penuh rahmat dan ampunan telah datang menjelang. kebahagiaan menjauh dari pandangan. agar diri diliputi kebahagiaan. hidup bermakna bagi sesama ciptaan Cobaan perlu Ketabahan Keputusan perlu Keberanian Puasa melatih Kesabaran Segala salahku mohon dimaafkan Tiada hidup tanpa khilaf dan dosa.

mohon maaf lahir & bathin….(Lilik sekeluarga) Jikalau kami pny salah & dosa. Dgn memperbyk istigfar & sholawat. sudilah kirax mmaafkn & mngampuni kami.Met mEnJalaNkaN iBaDaH pUaSa.TIADA HARI SEINDAH HARI Ramadhan.hingga kami sambut ramadhan dgn cinta & bebas dr dosa pd ssama. mohon maaf lhr btn buat semua hal mnyakitkan yg udh terucap& terlakukan sengaja atau tidak.DOSA .diet yg $empurna adlh “PUASA”. mohon maaf lahir & batin(bobot sklrg) Mata kadang salah melihat..UNTUK ITU IJINKAN KEDUA TANGAN BERSIM PUH MAAF UNTUK ” insan yang tak terjaga “.hayaln yg baik adlh ingt “KEMATIAN.untuk lisan yg tak terjaga.hati kadang salah menduga.keber$ihan yg menyegarkan adlh “WUDHU”. (aris dan indah sklrga) Perkataan yg indah adalah “LAILAHA ILLALLAH MUHAMMADDURASULULLAH” . tetep aja lo temen baik gw. hati yg brprasn9ka.lagu yg merdu adlh “ADZAN”. smoga Allah SWT menerima puasa kita dan terus menjaga hati kita.TIADA KATA SEINDAH zikir. ijinkan ke 2 tangan besimpuh maaf. (Murni) Marhaban syahru ramadhan.” janji yang terabaikan “.Mohon maaf ats kekilafan & ksalahan. RenyBogor Marhaban Ya Ramadhan Tiada kata seindah zikir. (Gemala Ayu) Iktn yg indh adl “ALLAH”lgu yg mrdu adl “ADZAN”media yg byk adl “ALQUR’AN”snm yg sht adl “SHOLAT”diet yg smprna adl “PUASA”kbrshn yg m’xgrkn adl “WUDHU”p’jlnan yg indh adl “HAJI”hyln yg byk adl ingt “DOSA & TAUBAT” (^_^) Sel@m@t Menymbut buln suci Ramdhan 1428 H mhon maaf lahir dn batin. dan skp yg prnh mnykitkan.SELAMAT MENUNAIKAN ” ibadah puasa.MAAF LAHIR & BATHIN..media yg terbaik adlh “ALQURAN”.tiada bulan seindah bulan Ramadhan.Met menunaikn ibadah puasa.By $härèé Taqobalallahu mina wa minkum.Mhn M’f LAHIR BATIN ats sgla slh ku.hati yg pernah menyakitkan.perjlnan yg indh adlh “HAJI”. s’lmt mmski BULAN SUCI RAMADHAN smga amal ibdh Qt d ridohi 4JJI swt…amin.jnji yg t’abai. met puasa diz. ” hati yang berprasangka & semua sikap yang pernah menyakitkan ” .$enam yg $ehat adlh “SHALAT”.mulut kadang salah berucap.By:nurul JiKa RaMadHaN aDalAh leNteRa kuIngIn mEmBuKa taBirNya dEnGaN maAf aGar ia mEneMbUs jEnDeLa fiTri dArI tiAp hElaI kHilAf.Selamat menunaikan ibadah puasa.(Iwan&shendy sekeluarga) Ktka snja SY’BAN mlai b’lalu n FAJAR RAMADHANpun mlai m’jlng dr jauh iznkan tngn in b’simpuh maaf u/ lisn yg prnh mnoreh luka. Menjelang bulan suci ramadhan.MohOn mAaf lAhiR bAthIn..mdh2an qta meraih kmenangan.janji yg terabaikan.

Robbana latuzigh kulubana ba�da izhadaitana wahablana milladunka rohmatan innaka antal wahhab.. cahaya di pendengaran dan mata kami. cahaya di hati kami.senam trseht adlh ”SHALAT”. Wasallim warodiyallahu tabaroka wata�ala �ansadatina ash habi rosulillahi ajma�in� Bismillahirrohmaan nirrohiim� Alhamdulillahi robbil �alamiin.Prjalann trindah adlh ”HAJI”. Lakal hamdu ya Allah ya maulaana ya robbana ya ma�bud Allahumma sholli wasallim �alaa sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. �ya robbana wailahana lakal hamdu kama yambaghi lijalali wajhikal karimi wa�azhimi sultonik.Slamat menjmpt bln yg pnh kmuliaan.hamdan syakirin hamdan na�imin..… (Saidah) Prktan trindh adlh ”ALLAH” lgu trmerdu adlh ”ADZAN”.warohmatan �indal mauut�wamaghfirotan b�dal mauut � Allahumma hawwin �alaina fi syakarotil mauut .. di atas dan bawah kami serta cahaya di kubur kami.N Khayaln trbaik adlh ”INGAT DOSA & BRTAUBT”(MET MENY@MBT BLN §UCI R@M@DH@N)mhn m’f lhir bthin (Rusli) Sekian dahulu ucapan Puasa.... Allahumma inna nas�aluka salamatan fiddiin�wa�afiatan filjasadi.Mdia trbaik adlh ”ALQUR’AN”.. Allahumma sholi �ala sayyidina Muhammad wa�ala alii sayyidina Muhammad.. anugerahilah kami cahaya." . ucapan Ramadhan & SMS Puasa juga SMS Ramadhannya.. Wal hamdulillahi robbil �alamin..wataubatan koblal mauut.wafil akhiroti hasanah wakina �aza banner. sMg ibdh qt dtrma aMIEN. Robbana atina fiddunya hasanah .Diet pling smprna adlh ”PUASA”..waziadatan fil �ilmi �wabarokatan fir rizki.kbrsihn mnyegrkn adlh ”WUDHU”. cahaya di kiri dan kanan kami. cahaya di akal kami. • "Ya Allah.hamdan yu�ani�amahu wakafiu mazidah. semoga bermanfaat & Insha Allah bermanfaat! Wassallam.. MARHABAN YAA RAMADHAN mHN Maaf Lhr & btin.wannajata minannar wal �afwa �indal hisaab.&TAUBAT”.washolallahu �ala sayyidina Muhammadin wa�ala alihi washohbihi �ajma�in.

dengan ketaatan kepada-Mu. sehingga kami tidak menyentuh yang haram. Engkau Pengatur dan Penguasanya. dan pelanggaran. sebagaimana Engkau telah memperindah bentuk fisik kami." "Sungguh Engkau senantiasa menunjuki jalan. anugerahilah jiwa kami ketakwaannya. Anugerahilah kami kerelaan menghadapi ketetapan-Mu. Engkau yang menciptakan aku. hidarkanlah kami dari sifat senang menunda. limpahkan kesabaran kepada kami menghadapi cobaan-Mu. ciptakanlah keimanan kepada kami dan hiasilah hati kami dengannya. dari rasa takut dan kikir. Semoga Engkau limpahkan shalawat dan salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad Saw." "Ya Allah. dan jangan Engkau jadikan aku orang yang terkalahkan. serta bencikanlah buat kami kekufuran." "Cukupilah kami dengan yang halal. kedurhakaan. dan sucikanlah ia." "Ya Tuhanku. maka perindah pulalah mental kami." "Ya Allah kami berlindung kepada-Mu dari keresahan dan kesedihan. membela yang pecah dan mencukupi yang kekurangan." "Ya Allah." "Ya Allah. hiasilah kami dengan kelapangan dada. dan jadikanlah hidup kami hidup yang bersinambung dan bertambah di dalamnya segala macam kebajikan. dari kelemahan dan kemalasan." ." "Ya Allah.• • • • • • • • • • • "Wahai Tuhan yang melihat kami berdosa. Engkau adalah sebaik-baik yang menyucikannya. sehingga kami tidak mendekati kedurhakaan." "Ya Allah. berikanlah pertolongan kepadaku dan janganlah Engkau membiarkanku." "Ya Allah. Jadikanlah apa yang kami rahasiakan lebih indah daripada apa yang kami nyatakan. penuhilah waktu kami dengan manfaat. tiada Tuhan selain Engkau. aku hamba-Mu dan berusaha memenuhi perjanjianku kepadaMu dan mengharapkan janji-Mu. muliakanlah kami dengan takwa dan perindahlah kami dengan kesehatan dan afiat. Menangkanlah aku. perkayalah kami dengan ilmu. Kami berlindung kepada-Mu dari lilitan utang dan tekanan manusia. Engkau Tuhanku. tetapi tidak mempermalukan kami.

" "Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada-Nya kami kembali dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami." "Ya Allah jadikanlah hari ini lebih baik dari kemarin. yang baik." "Ya Allah kami memohon surga dan apa yang mendekatkan kami ke surga –baik ucapan.• • • • • • "Ya Allah tuntunlah kami menuju ke hadirat-Mu. dan yang demikian itu bergantung pada penerimaan-Mu." "Ya Allah kami menyadari bahwa melangkah adalah jalan menuju pencapaian. Kami memohon perlindungan-Mu dari neraka dan apa yang mendekatkan kami ke neraka. dengan cahaya-Mu kami meraih hidayat." "Ya Allah anugerahilah kami rezeki-Mu yang halal. lapang. tidak meminta–minta kepada makhluk-Mu. hari esok lebih baik dari hari ini. dan penuh berkah sehingga kami dapat menjaga air muka kami. selalulah bersama kami di mana pun kami berada. dengan anugerah-Mu kami memperoleh kecukupan. kerja keras adalah syarat mencapai kesuksesan. kesungguhan dan kebersamaan adalah pengantar meraih keberhasilan. perbuatan maupun niat dan keyakinan. bangkitkan kami bila kami terjatuh. Ya Allah. Jadikanlah hari kami yang terindah adalah hari pertemuan kami denganMu." • .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful