Do’a hari – 1

Yaa Allah! Jadikanlah puasaku sebagai puasa orang-orang yang benar-benar berpuasa. Dan ibadah malamku sebagai ibadah orang-orang yang benar-benar melakukan ibadah malam. Dan jagalah aku dan tidurnya orang-orang yang lalai. Hapuskanlah dosaku … Wahai Tuhan sekalian alam!! Dan ampunilah aku, Wahai Pengampun para pembuat dosa.

Do’a hari – 2
Yaa Allah! Dekatkanlah aku kepada kenidloan-MU dan jauhkanlah aku dan kemurkaan serta balasan-MU. Berilah aku kemampuan untuk membaca ayat-ayat-MU dengan rahmat-MU, Wahai Maha Pengasih dad semua Pengasih!!

Do’a hari – 3
Yaa Allah! Berikanlah aku rizki akal dan kewaspadaan. dan jauhkanlah aku dari kebodohan dan kesesatan. Sediakanlah bagian untukku dari segala kebaikan yang KAU turunkan, demi kemurahan-MU, Wahai dzat Yang Maha Dermawan dari semua dermawan!

Do’a hari – 4
Yaa Allah! Berikanlah kekuatan kepadaku, untuk menegakkan perintah-perintah-MU, dan berilah aku manisnya bendzikin mengingat-MU. Berilah aku kekuatan untuk menunaikan syukur kepada-MU, dengan kemuliaan- MU. Dan jagalah aku dengan penjagaan-MU dan perlindungan-MU, Wahai dzat Yang Maha Melihat.

Do’a hari – 5
Yaa Allah! Jadikanlah aku diantara orang-orang yang memohon ampunan, dan jadikanlah aku sebagai hamba-MU yang sholeh dan setia serta jadikanlah aku diantara Auliya’- MU yang dekat disisi-MU, dengan kelembutan-MU, Wahai dzat Yang Maha Pengasih di antara semua pengasih.

Do’a hari – 6
Yaa Allah! Janganlah Engkau hinakan aku karena perbuatan maksiat terhadap-MU, dan janganlah Engkau pukul aku dengan cambuk balasan-MU. Jauhkanlah aku dari hal-hal yang dapat menyebabkan kemurkaanMU, dengan anugerah dan bantuan-MU, Wahai puncak keinginan orang-orang yang berkeinginan!

Wahai harapan orang-orang yang rindu. dan jadikanlah aku diantara orang.Do’a hari – 7 Yaa Allah! Bantulah aku untuk melaksanakan puasanya. Dan berikanlah aku dzikir berupa dzikir mengingat-MU secara berkesinambungan. dengan kemuliaan-MU.ajaran-MU yang terang. dengan Taufiq. Do’a hari – 8 Yaa Allah! Berilah aku rizki berupa kasih sayang terhadap anak-anak yatim dan pemberian makan. Wahai Tujuan orang-orang yang memohon. Wahai penjaga orang-orang yang takut. Do’a hari – 10 Yaa Allah! Jadikanlah aku diantara orang-orang yang bertawakkal kepada-Mu. dan ibadah malamnya. Jauhkanlah aku dari kelalaian dan dosa-dosanya. Jauhkanlah dariku kemurkaan-MU dan api neraka dengan pertolongan-MU. Wahai Penolong orang-orang yang meminta pertolongan.orang yang menang disisi-MU. Wahai tempat berlindung bagi orang-orang yang berharap Do’a hari – 9 Yaa Allah! Sediakanlah untukku sebagian dari rahmat-MU yang luas. Tempatkanlah aku di atas jalan keadilan dan sikap tulus. dan tanamkanlah dalam diriku kebencian terhadap kemaksiatan dan kefasikan. dan pergaulan dengan orang-onang mulia. Wahai Pemberi Petunjuk orang-onang yang sesat. serta penyebaran salam. Amankanlah diniku dari setiap yang aku takuti dengan penjagaan-MU. Do’a hari – 11 Yaa Allah! Tanamkanlah dalam diriku kecintaan kepada perbuatan baik. Tutupilah diriku dengan pakaian qana’ah dan kerelaan. Do’a hari – 13 .MU. dan bimbinglah aku menuju kepada kerelaan-MU yang penuh dengan kecintaan-MU. dan jadikanlah aku diantara orang-orang yang dekat kepada-MU dengan ikhsan-MU. dan beriknalah aku petunjuk kepada ajaran. Do’a hari – 12 Yaa Allah! Hiasilah diriku dengan penutup dan kesucian.

Dan sinarilah hatiku dengan terang cahayanya dan bimbinglah aku dan seluruh anggota tubuhku untuk dapat mengikufi ajaranajarannya. Sholawat atas Mohammad dan keluarganya yang suci. Do’a hari – 19 . Demi ketuhanan-MU Wahai Tuhan seru sekalian alam. Do’a hari – 14 Yaa Allah! Janganlah. Janganlah Engkau jadikan diriku sebagai sasaran bala’ dan malapetaka dengan kemualian-MU. Wahai Yang Maha Mengetahui segala yang ada didalam hati seluruh isi alam. Wahai Yang Maha Mengetahui keperluan. tanpa pengungkapan permohonan. dan bergaul dengan orang-orang yang baik dengan bantuan-MU. dengan keamanan-MU. Dan lapangkanlah dadaku dengan taubatnya orang-orang yang menyesal. Dan ampunilah aku dari kesalahan-kesalahan dan kebodohan. Dan jauhkanlah aku dari kehidupan bersama orang-orang yang jahat. Demi cahaya-Mu Wahai Penerang hati para arifin. Berilah kesabaran padaku untuk menenima segala ketentuan.Wahai Dambaan orang-orang miskin. Wahai Keamanan untuk orang-orang yang takut.Yaa Allah! Sucikanlah diriku dari kekotoran dan kejelekan. Wahai Kemulian kaum Muslimin. Do’a hari – 16 Yaa Allah! Berilah aku kemampuan untuk hidup sebagaimana kehidupan orang-orang yang baik. Do’a hari – 17 Yaa Allah! Tunjukkanlah aku kepada amal kebajikan dan penuhilah hajat serta cita-cita-ku.Engkau hukum aku. Dan berilah kemampuan kepadaku untuk bertaqwa. Do’a hari – 18 Yaa Allah! Sadarkanlah aku akan berkah-berkah yang terdapat di saat saharnya. Do’a hari – 15 Yaa Allah! Berilah aku rizki berupa ketaatan orang-orang yang khusyu’. Dan naungilah aku dengan rahmat-MU hingga sampai kepada alam akhirat. karena kekeliruan yang kulakukan.

Do’a hari – 23 Yaa Allah! Sucikanlah aku dari dosa-dosa. dan mudahkanlah jalanku menuju kebaikankebaikannya. Dan janganlah Engkau beri jalan kepada setan untuk menguasaiku. turunkan untukku berkah-berkahmu. Janganlah Kau jauhkan aku dari ketertedmaan kebaikan. dan aku berlindung dengan.MU. Do’a hari – 22 Yaa Allah! Bukakanlah bagiku pintu-pintu karunia-MU. Do’a hari – 24 Yaa Allah! Aku memohon kepada-MU hal-hal yang mendatangkan keridloan-MU. Berilah kemampuan untukku kepada penyebab-penyebab keridloan-MU. Wahai Penjawab doa orang-orang yang dalam kesempitan.kebaikannya. Wahai Pemberi petunjuk kepada kebenaran yang terang. Jadikanlah sorga bagiku sebagai tempat tinggal dan peristirahatan. Wahai Penghapus kesalahan onang-orang yang berdosa. Wahai Pemberi para peminta.MU dan hal-hal yang mendatangkan kemarahan-MU. Do’a hari – 25 . dan tempatkanlah aku di dalam sorga-MU yang luas. Do’a hari – 20 Yaa Allah! Bukakanlah bagiku pintu-pintu sorga dan tutupkanlah bagiku pintu-pintu neraka.orang yang meminta. Do’a hari – 21 Yaa Allah! berilah aku petunjuk menuju kepada keridloan. dan bersihkanlah diriku dari segala aib. dan aku memohon kepada-MU kemampuan untuk mentaati-MU serta menghindari kemaksiatan tenhadap-MU. Tanamkanlah ketaqwaan di dalam hatiku. dan berikanlah kemampuan padaku untuk membaca AI-Quran Wahai Penurun ketenangan di dalam hati orang-orang Mu’min.Yaa Allah! Penuhilah bagianku dengan berkah-berkahnya. Wahai Pemenuh keperluan orang.

Terimalah permintaan maafku. Sucikanlah hatiku dan noda-noda fitnah wahai pengasih terhadap hamba. Do’a hari – 30 Yaa Allah! Jadikanlah puasaku disertai dengan syukur dan penerima di atas jalan keridloan-MU dan keridloan Rasul. Wahai Yang tidak tersibukkan oleh permintaan orang-orang yang meminta. DOA RAMADHAN Bismillahirrahmanirrahiim .orang yang mencintai Auliya-MU dan memusuhi musuh-musuh MU. Do’a hari – 29 Yaa Allah! Liputilah aku dengan rahmat dan benikanlah kepadaku Taufiq dan penjagaan. Cabang-cabangnya kokoh dan kuat berkat pokok-pokoknya. dan seluruh aibku ditutupi. dan muliakanlah aku dengan terkabulnya semua permintaan. dan ubahlah perkara-perkaraku yang sulit menjadi mudah. dan segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. dan dosa-dosaku diampuni. Doa hari – 27 Yaa Allah! Rizkikanlah kepadaku keutamaan Lailatul Qadr. Do’a hari – 26 Yaa Allah! Jadikanlah usahaku sebagai usaha yang disyukuri. Wahai Penjaga hati para Nabi. Dekatkanlah perantaraanku kepada-MU diantara semua perantara. Wahai Maha Pendengar dan semua yang mendengar.hambaNYA yang Mu’min.Yaa Allah! Jadikanlah aku orang-. Jadikanlah aku pengikut sunnah-sunnah penutup Nabi-MU. amal perbuatan ku diterima.hambanya yang sholeh. Wahai Yang Maha Penyayang terhadap hamba. Demi kenabian Mohammad dan keluarganya yang suci. Do’a hari – 28 Yaa Allah! Penuhkanlah hidupku dengan amalan-amalan Sunnah. dan hapuskanlah dosa dan keslahanku.

Ya Allah di saat gedung-gedung yang kami bangun semakin tinggi. mulai hari ini Ya Allah bersihkanlah . Ramadhan yang akan mempertemukan kami dengan orang-orang yang kami cintai di Surga-Mu. di sore yang Cerah ini Hambamu Berkumpul mengucap syukur atas segala nikmat-nikmat-Mu. hamdan yukafi wani’imahu yukafi maziidah. akan tetapi sangat berat tubuh kami untuk mengaji. agar kami dapat menjadikan Ramadhan ini menjadi Ramadhan yang bermakna. Ya Allah Rabb kami yang maha pemberi Rahmat dan Karunia. Ramadhan yang akan menghapus segala kesalahan dan dosa kami. surat kabar sekedar untuk tahu perkembangan hari ini. Ramadhan yang akan memasukkan kami ke dalam surga-Mu melalui pintu Ar-Royyan seperti yang Engkau Janjikan. betapa sering kami menghabiskan waktu untuk menyaksikan tontonan2 di rumah kami. Ramadhan yang akan mepertemukan kami dengan-Mu Ya Allah Allahumma innaka ‘afuwwun kariim tuhibbul ’afwa wa’fu’anna ya Kariim. disaat jalan-jalan yang kami buat semakin lebar akan tetapi semakin sempit pikiran kami. akan tetapi ahlak kami semakin rendah. hamdan syakirin. Ramadhan yang terbaik. kami hampir-hampir tidak pernah lupa membaca koran. Allahumma Inna nasalukal jannah wana’u dzubika min sakhotika wannaar Ya Allah. Allahumma shalli ‘ala sayyidina Muhammad wa’ali ali sayyidina Muhammad. berikanlah kekuatan kepada kami. hamdan na’imin. ni’mat yg tiada mungkin kami dapat untuk menghitungnya wainta’uddu ni’matallahi la tuhsu ha. betapa sering kami menghabiskan waktu untuk mencuci dan membersihkan kendaraan yang kami miliki. Ni’mat yang melimpah. maka ampunillah kami ya Allah ( Allahummaghfirlana Dzunu bana ). ahlak anak kami dan ahlak masyarakat kami. ahlak keluarga kami. akan tetapi rasanya tiada waktu bagi kami untuk membersihkan dan mencuci hati kami. Atas Nikmatmu kami semua bisa bertemu dengan bulan yang penuh berkah ini. untuk itu ya Allah perbaikilah senantiasa ahlak kami.Alhamdulillahi rabil ‘alamin. akan tetapi Ya Allah betapa jarangnya kami menyempatkan diri membaca kitab suci-Mu. Ya Allah. rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhikal kariimi shulthonik. baik yang disengaja maupun yang karena kesombongan dan keangkuhan kami. begitu banyak kesalahan dan kemaksiatan kami lakukan. Ya Allah Yang Maha Pengampun begitu banyak dosa-dosa yang telah kami kerjakan. untuk itu ya Allah ringankanlah langkah kami untuk senantiasa hadir dalam majlis majlis mulia kami Ya Allah Yang Maha Suci. Ya Allah. Ramadhan yang akan mengantarkan kami kepada puncak ketaqwaan. Untuk itu ya Allah Kuatkanlah tekad dan diri kami untuk bisa merasakan indahnya firman-firman-Mu. Untuk itu Ya Allah Jadikanlah kami semua sebagai hamba yang senantiasa bersyukur.

saat mulut ini terkunci. Ya Allah jadikanlah momentum sepuluh hari terakhir ini menjadi momentum perubahan pada diri kami. betapa banyak dosa kami. saat tangan mengatakan apa saja yang kami ambil yang bukan hak kami. namun juga semakin banyak kami lihat keluarga yang tercerai berai ya Allah. keluarga yang berkah. jadikanlah keluarga kami keluarga yang senantiasa dalam nuansa cahaya islam . manusia yang mulia manusia yang taqwa dengan kebrkahan Ramadhan-Mu ini Ya Allah. Ya Allah yang Maha Memberi Petunjuk. dan tunjukanlah yang salah itu salah dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk menjauhi dan meninggalkannya ) Ya Allah Yang Maha Bijaksana. Mulai hari ini ya Allah limpahkan petunjuk-Mu. jauhkanlah kami dari perasaan dengki. Yaa Allah yang Maha Mengabulkan Doa dan Menghapuskan Dosa. perubahan yang terus menerus ke arah perbaikan. perasaan iri. tetapi kami tidak penah berputus asa dari mengharap rahmatMU yaa Allah.hati-hati kami. kami sadari betapa kotornya diri kami. akan tetapi semakin sedikit waktu kami untuk menikmatinya. Maka Ya Allah ampunilah kami atas segala amanah yang diberikan kepada kami. Janganlah amanah yang Engkau berikan kepada kami menjadi alat kesombongan kami. Ya Allah di zaman yang kami lihat semakin banyak keluarga yang mempunyai banyak penghasilan. terangi kami dengan Cahaya Kelembutan-Mu. Satu pinta terakhir kami yaa Allah terimalah tobat kami sebelum maut menjemput. Masih Jauh gambaran kerja kami dari profesional dan ideal. ampunkan kami setelah maut. Dan janganlah juga Engkau berikan beban yang berat kepada kami beban yang tiada bisa kami memikulnya ( La yukallifullahu nafsan illa wus ‘aha ). Ya Allah di saat rumah-rumah kami semakin indah. Entah apa yang nanti bisa kami hadapkan di pengadilan-Mu kelak. betapa hitam hati kami. saat mata mengatakan apa-apa yang tidak pantas kami pandang. khianat dan kebohongan di antara kami. berikan rahmat saat menghadapi maut. keluarga-keluarga yang terkenal. saat kaki mengatakan ke tempat maksiat mana kami pergi. sebagaimana Engkau merubah ulat yang menjijikan menjadi kupu-kupu yang sangat indah dengan cara berpuasa menjadi kepompong. saat kata tiada lagi. Rasulmu mengatakan Innallaha yuhibbu idza ‘amila ahadukum an yuthqinahu ( Bahwa Engkau ya Allah menyukai manakala hambaMu beramal dan bekerja dg amalan yang rapi/profesional ) akan tetapi ya Allah. rubahlah diri kami menjadi manusia baru yang suci. Allahumma arinal haqqo warzuqnat tiba’ah warinal bathila bathilah warzuqnat tinabah ( Ya Allah tunjukanlah kepada kami yang benar itu benar dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk dapat mengikutinya. Perubahan yang dahsyat. sakinah. dan ringankan beban kami dalam . Demikian juga kami ya Allah. oleh karena itu Ya Allah berkahilah senantiasa waktu kehidupan keluarga kami. mawaddah wa rahmah. oleh karena itu Ya Allah kuatkanlah selalu ikatan keluarga kami. prasangka. bimbinglah kami di jalan-Mu.

marhaban yaa bulan penuh rahmah dan maghfiroh dan itkum minannar (pembebasan dari api neraka!) Alhamdulillah ya Allah atas datangnya bulan suci ini kepada kami dan berilah kami kesempatan untuk selalu berjumpa dengannya atas ijinMu dan menjadi hamba-hamba yang Engkau Ridhoi… Amiiin Allahuma Amiiin. Sebelum saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudariku umat Muslim dan Muslimah yang dirahmati Allah semoga pada Ramadhan kali ini kita dapat menjalankannya dengan penuh keikhlasan dan kekhusyuan dan semua amal ibadah kita di Ridhoi Allah SWT…Amiiin Allahuma Amiiin. saya ucapkan selamat menjalani ibadah Puasa Ramadhan. Semoga amal ibadah kita semua diterima ALLAH SWT. kami pintakan maaf setulus hati akan khilaf yang selama ini terjadi Taqobalallahu minna wa minkum. Amiin yaa Robbal ‘Alamin. Ya Allah berikanlah kebahagiaan kepada Ibunda dan ayahanda kami. Inilah ucapan puasa. Bagi yang melaksanakannya. Ya Allah jadikanlah kenikmatan yang tertinggi yang kami peroleh adalah kenikmatan berada dalam surgamu.menghadapi sakaratul maut. mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan saya. dan kebahagiaan kepada saudara-saudara kami. Yaa Allah terimalah doa dan ampunkan dosa kami. Jadikanlah ketentraman kami yang paling akhir adalah berkumpul dengan orang-orang yang kami cintai di akhirat nanti. Sekalian pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin bagikan ucapan-ucapan puasa dan ucapan Ramadhan yang anda bisa suarakan kepada teman – saudara – handai taulan. ucapan Ramadhan dan SMS Ramadhan: Dalam hitungan jam kan kita jelang Ramadhan nan suci. shireishou Adzan-adzan lari berseruan dari langit-langit rumah Tuhan Tuntun jari-jari dosaku ke arah-Mu . by. Ya Allah jadikanlah perjumpaan denganMu adalah puncak citacita kami. Agar mereka merasa bahagia lewat ucapan mulia anda. Marhaban yaaa syahrul Ramadhan. Ya Allah Berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat ( Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wakina ‘adza bannar ) Subhanakarabbika rabbil ‘izzati ‘amma yasifun wasalamun alal mursalin wal hamduliilahri rabbil alamin.

pikiran. membuka pintu hati tuk menerima ucapan kami. Mohon maaf lahir dan batin…* by. jangan biarkan ia mendung Jika hati seindah bulan...Kutundukkan congkak kepalaku Tak layak ku disisi-Mu Gelimang noda dan dosa balut tubuhku dari semua rasa yang telah mati Marhaban ya Ramadhan… Mohon maaf lahir dan bathin Mari sucikan hati.Jamie Gorontalo Assalamua’alaikum WrWb Bulan suci Ramadhan sudah di depan mata.heny Dear All…… Jika hati sejernih air . Sudilah kiranya.. hiasi ia dengan IMAM. Atas nama Jper’s milist jejak petualang mengucapkan *”Selamat menunaikan ibadah puasa. bulan yang penuh dengan ampunan. dan lisan kita Sambut Ramadhan dengan penuh suka cita by. perlu kesiapan mental yang matang dan kejernihan hati tuk menyambutnya. jangan biarkan ia keruh Jika hati seputih awan.Tante Nha-Nha Marhaban Ya Ramadhan… dari dalam lubuk hati saya yang paling dalam izinkan saya memohon maaf mari kita sambut ramadhan dengan kebersihan hati barangkali ada prasangka pernah terbersit ada kata salah terucap dan ada tingkah laku yang kurang berkenan sekali lagi kami memohon maaf by. Di sini bingung Di sana bingung Bila hidup tanpa pedoman Bulan Ramadhan kita jadikan tempat diri perteguh iman tak lupa salahku mohon dimaafkan Dari dulu ingin minta maaf padamu Tapi diriku terlalu malu . bulan yang penuh keberkahan.

Hari ini keberanikan diri memintamu menjelang puasa kau berikan maafmu Antara surga dan neraka Antara pahala dan dosa Antara bahagia dan gelisah Pilih yang pertama agar bahagia Tak lupa puasa kala Ramadhan tiba Maafkan segala dosaku sebelum puasa Kalau maaf itu hujan Aku adalah padi yang kekeringan Kalau maafmu boleh kuminta Curahkan padaku di bulan puasa Takut dihina telah mencegahku Memohon maaf atas kesalahanku Bulan puasa yang penuh rahmat mendorongku padamu meminta maaf Andai masih takut kehujanan Juga takut panasnya siang Mengapa tidak takut balasan bila puasa sengaja diabaikan Siang diisi kebaikan Malam belajar Alquran Ramadhan jadi penerang Hati yang mulai remang-remang Biopori baiknya diisi daun-daun dan sisa makanan agar penghuninya rajin buat terowongan cepat menyerap air di kala hujan Ramadhan baiknya diisi dengan berbuat kebajikan agar hati kita semakin terang semakin dekat pada Tuhan Jus sawo lezat tiada kira apalagi diminum di hari panas Ramadhan mari kita berpuasa karena api neraka dijamin panas Masuk universitas harus berkorban rela belajar tinggalkan dolan .

maafkanlah segala kesalahan agar kita mendapat rahmat dan ampunanNYA amin (Rara) . kebahagiaan menjauh dari pandangan. agar diri diliputi kebahagiaan. Puasa saatnya benahi tujuan. bulan penuh rahmat dan ampunan telah datang menjelang. untuk mengabdi pada Tuhan. kalau nafsu jadi pedoman. hidup bermakna bagi sesama ciptaan Cobaan perlu Ketabahan Keputusan perlu Keberanian Puasa melatih Kesabaran Segala salahku mohon dimaafkan Tiada hidup tanpa khilaf dan dosa. umur habis dalam pencarian.Ingin surga harus berkorban lapar dahaga di siang Ramadhan Dara kucir terbang tinggi Dara balap terbang kencang Ramadhan datang sebentar lagi Segala salahku mohon dimaafkan Terwelu itu kelinci Marmot itu suka berlari Ramadhan saat instropeksi diri Sgala ksalahanku mohon diampuni Kalau merasa pintar sendiri tak mau dengar nasehat kanan kiri Ramadhan saatnya menilai diri Jangan merasa diri teramat tinggi Parkir motor merasa was-was Tak ada penjaga takut kecurian Tidak puasa merasa was-was masuk neraka didera siksaan Makan yoghurt cisangkuy Datang kesana setiap minggu Andaikan aku pernah menyakiti Bulan puasa kumohon kerelaanmu Kalau hidup tanpa tujuan.

hati kadang salah menduga.MAAF LAHIR & BATHIN. Dgn memperbyk istigfar & sholawat. (Gemala Ayu) Iktn yg indh adl “ALLAH”lgu yg mrdu adl “ADZAN”media yg byk adl “ALQUR’AN”snm yg sht adl “SHOLAT”diet yg smprna adl “PUASA”kbrshn yg m’xgrkn adl “WUDHU”p’jlnan yg indh adl “HAJI”hyln yg byk adl ingt “DOSA & TAUBAT” (^_^) Sel@m@t Menymbut buln suci Ramdhan 1428 H mhon maaf lahir dn batin. Menjelang bulan suci ramadhan.(Iwan&shendy sekeluarga) Ktka snja SY’BAN mlai b’lalu n FAJAR RAMADHANpun mlai m’jlng dr jauh iznkan tngn in b’simpuh maaf u/ lisn yg prnh mnoreh luka.tiada bulan seindah bulan Ramadhan. ijinkan ke 2 tangan besimpuh maaf..Met menunaikn ibadah puasa.mdh2an qta meraih kmenangan.By $härèé Taqobalallahu mina wa minkum.janji yg terabaikan. mohon maaf lhr btn buat semua hal mnyakitkan yg udh terucap& terlakukan sengaja atau tidak. met puasa diz. ” hati yang berprasangka & semua sikap yang pernah menyakitkan ” .Mhn M’f LAHIR BATIN ats sgla slh ku. (aris dan indah sklrga) Perkataan yg indah adalah “LAILAHA ILLALLAH MUHAMMADDURASULULLAH” .TIADA KATA SEINDAH zikir.” janji yang terabaikan “.SELAMAT MENUNAIKAN ” ibadah puasa.media yg terbaik adlh “ALQURAN”.jnji yg t’abai.hingga kami sambut ramadhan dgn cinta & bebas dr dosa pd ssama.(Lilik sekeluarga) Jikalau kami pny salah & dosa.UNTUK ITU IJINKAN KEDUA TANGAN BERSIM PUH MAAF UNTUK ” insan yang tak terjaga “.DOSA . tetep aja lo temen baik gw.Selamat menunaikan ibadah puasa.perjlnan yg indh adlh “HAJI”. (Murni) Marhaban syahru ramadhan.diet yg $empurna adlh “PUASA”.mohon maaf lahir & bathin…. RenyBogor Marhaban Ya Ramadhan Tiada kata seindah zikir. dan skp yg prnh mnykitkan. sudilah kirax mmaafkn & mngampuni kami. smoga Allah SWT menerima puasa kita dan terus menjaga hati kita.Met mEnJalaNkaN iBaDaH pUaSa. mohon maaf lahir & batin(bobot sklrg) Mata kadang salah melihat.$enam yg $ehat adlh “SHALAT”.By:nurul JiKa RaMadHaN aDalAh leNteRa kuIngIn mEmBuKa taBirNya dEnGaN maAf aGar ia mEneMbUs jEnDeLa fiTri dArI tiAp hElaI kHilAf. hati yg brprasn9ka.hati yg pernah menyakitkan.lagu yg merdu adlh “ADZAN”.MohOn mAaf lAhiR bAthIn.keber$ihan yg menyegarkan adlh “WUDHU”.. s’lmt mmski BULAN SUCI RAMADHAN smga amal ibdh Qt d ridohi 4JJI swt…amin.Mohon maaf ats kekilafan & ksalahan.untuk lisan yg tak terjaga.TIADA HARI SEINDAH HARI Ramadhan..mulut kadang salah berucap.hayaln yg baik adlh ingt “KEMATIAN.

Wal hamdulillahi robbil �alamin.wataubatan koblal mauut.wannajata minannar wal �afwa �indal hisaab..hamdan yu�ani�amahu wakafiu mazidah." .Slamat menjmpt bln yg pnh kmuliaan.waziadatan fil �ilmi �wabarokatan fir rizki. Wasallim warodiyallahu tabaroka wata�ala �ansadatina ash habi rosulillahi ajma�in� Bismillahirrohmaan nirrohiim� Alhamdulillahi robbil �alamiin.wafil akhiroti hasanah wakina �aza banner.… (Saidah) Prktan trindh adlh ”ALLAH” lgu trmerdu adlh ”ADZAN”. Allahumma sholi �ala sayyidina Muhammad wa�ala alii sayyidina Muhammad. cahaya di hati kami. semoga bermanfaat & Insha Allah bermanfaat! Wassallam.. cahaya di kiri dan kanan kami. • "Ya Allah. cahaya di akal kami.kbrsihn mnyegrkn adlh ”WUDHU”.. �ya robbana wailahana lakal hamdu kama yambaghi lijalali wajhikal karimi wa�azhimi sultonik.. MARHABAN YAA RAMADHAN mHN Maaf Lhr & btin.hamdan syakirin hamdan na�imin.. Lakal hamdu ya Allah ya maulaana ya robbana ya ma�bud Allahumma sholli wasallim �alaa sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. cahaya di pendengaran dan mata kami.Mdia trbaik adlh ”ALQUR’AN”... di atas dan bawah kami serta cahaya di kubur kami.Prjalann trindah adlh ”HAJI”... ucapan Ramadhan & SMS Puasa juga SMS Ramadhannya. Robbana latuzigh kulubana ba�da izhadaitana wahablana milladunka rohmatan innaka antal wahhab.warohmatan �indal mauut�wamaghfirotan b�dal mauut � Allahumma hawwin �alaina fi syakarotil mauut .N Khayaln trbaik adlh ”INGAT DOSA & BRTAUBT”(MET MENY@MBT BLN §UCI R@M@DH@N)mhn m’f lhir bthin (Rusli) Sekian dahulu ucapan Puasa.washolallahu �ala sayyidina Muhammadin wa�ala alihi washohbihi �ajma�in. Allahumma inna nas�aluka salamatan fiddiin�wa�afiatan filjasadi.. sMg ibdh qt dtrma aMIEN..&TAUBAT”.Diet pling smprna adlh ”PUASA”.. Robbana atina fiddunya hasanah .senam trseht adlh ”SHALAT”. anugerahilah kami cahaya.

serta bencikanlah buat kami kekufuran. dengan ketaatan kepada-Mu. muliakanlah kami dengan takwa dan perindahlah kami dengan kesehatan dan afiat. tiada Tuhan selain Engkau. dan pelanggaran. berikanlah pertolongan kepadaku dan janganlah Engkau membiarkanku." "Ya Allah. Engkau Pengatur dan Penguasanya. anugerahilah jiwa kami ketakwaannya. kedurhakaan. dan sucikanlah ia. Kami berlindung kepada-Mu dari lilitan utang dan tekanan manusia." . Semoga Engkau limpahkan shalawat dan salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad Saw." "Ya Tuhanku." "Ya Allah. Menangkanlah aku. Engkau yang menciptakan aku." "Ya Allah. Engkau Tuhanku. sehingga kami tidak mendekati kedurhakaan. perkayalah kami dengan ilmu.• • • • • • • • • • • "Wahai Tuhan yang melihat kami berdosa." "Ya Allah kami berlindung kepada-Mu dari keresahan dan kesedihan. hidarkanlah kami dari sifat senang menunda. ciptakanlah keimanan kepada kami dan hiasilah hati kami dengannya. Jadikanlah apa yang kami rahasiakan lebih indah daripada apa yang kami nyatakan. membela yang pecah dan mencukupi yang kekurangan." "Sungguh Engkau senantiasa menunjuki jalan. sehingga kami tidak menyentuh yang haram. Anugerahilah kami kerelaan menghadapi ketetapan-Mu. Engkau adalah sebaik-baik yang menyucikannya. dan jangan Engkau jadikan aku orang yang terkalahkan. dan jadikanlah hidup kami hidup yang bersinambung dan bertambah di dalamnya segala macam kebajikan. hiasilah kami dengan kelapangan dada. dari kelemahan dan kemalasan. limpahkan kesabaran kepada kami menghadapi cobaan-Mu. maka perindah pulalah mental kami." "Ya Allah." "Cukupilah kami dengan yang halal. sebagaimana Engkau telah memperindah bentuk fisik kami." "Ya Allah. aku hamba-Mu dan berusaha memenuhi perjanjianku kepadaMu dan mengharapkan janji-Mu. tetapi tidak mempermalukan kami." "Ya Allah. penuhilah waktu kami dengan manfaat. dari rasa takut dan kikir.

Kami memohon perlindungan-Mu dari neraka dan apa yang mendekatkan kami ke neraka. perbuatan maupun niat dan keyakinan." "Ya Allah kami menyadari bahwa melangkah adalah jalan menuju pencapaian. kesungguhan dan kebersamaan adalah pengantar meraih keberhasilan. dan yang demikian itu bergantung pada penerimaan-Mu. Jadikanlah hari kami yang terindah adalah hari pertemuan kami denganMu. kerja keras adalah syarat mencapai kesuksesan. hari esok lebih baik dari hari ini. bangkitkan kami bila kami terjatuh. dan penuh berkah sehingga kami dapat menjaga air muka kami. tidak meminta–minta kepada makhluk-Mu. dengan cahaya-Mu kami meraih hidayat." "Ya Allah kami memohon surga dan apa yang mendekatkan kami ke surga –baik ucapan. dengan anugerah-Mu kami memperoleh kecukupan. yang baik. lapang." "Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada-Nya kami kembali dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami." "Ya Allah jadikanlah hari ini lebih baik dari kemarin.• • • • • • "Ya Allah tuntunlah kami menuju ke hadirat-Mu. selalulah bersama kami di mana pun kami berada." • . Ya Allah." "Ya Allah anugerahilah kami rezeki-Mu yang halal.