P. 1
DASAR LIBERALISASI PENDIDIKANMEliberalisasi

DASAR LIBERALISASI PENDIDIKANMEliberalisasi

|Views: 1,158|Likes:
Published by syurew

More info:

Published by: syurew on Sep 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2014

pdf

text

original

DASAR LIBERALISASI PENDIDIKANMEMPUNYAI HALATUJU KEARAH PEMBENTUKAN BUDAYA ILMU DENGAN MENGAMALKAN PENDIDIKAN SEUMUR HIDUP – JELASKAN DALAM

KONTEKS CABARAN SEMASA

"Malaysia mempunyai salah satu sistem pendidikan yang terbaik di Dunia Ketiga. Namun sebagai bekal kita harungi perjalanan pada generasi yang kedua ini, piawaian yang baru hendaklah ditetapkan dan matlamat baru hendaklah dicapai. (YAB Perdana Menteri, 1991) a. Dr. Wan Mohd. Nor Wan Daud, menjelaskan "Budaya Ilmu bermaksud kewujudan satu keadaan di mana setiap lapisan masyarakat melibatkan diri baik secara langsung mahupun tidak langsung dengan kegiatan-kegiatan keilmuan di setiap kesempatan: dan keadaan di mana segala tindakan manusia baik di tahap individu, apatah lagi di peringkat masyarakat, diputus dan dilaksanakan berdasarkan ilmu pengetahuan." Mengikut beliau lagi, budaya ilmu ialah satu budaya yang meletakkan nilai tertinggi dan asas kepada ilmu pengetahuan sebagai kunci segala kebaikan dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. a. Membina Budaya Ilmu Kemampuan para pendidik ialah menyusun, dan mensepadukan ilmu dengan perkembangan semasa, seperti:

Teknologi dan perkomputeran – para pendidik seharusnya mengorak langkah dan menggembleng peluang untuk melengkapkan diri berketrampilan sebagai pemimpin ilmu berasaskan teknologi serta bersedia menjurus kepada penguasaan dan penggunaan teknologi maklumat untuk pelbagai bidang dan menjadi mekanisme urusan harian.

Kemahiran berfikir dan pemikiran konstruktif – pelajar-pelajar mestilah dididik menggunakan daya fikir tinggi dan minda untuk melahirkan pelajar-pelajar untuk belajar sepanjang hayat dan mempunyai modal intelektual tinggi menghadapi era

globalisasi. Kemahiran berfikir dan pemikiran konstruktif perlu juga terarah kepada pandangan jauh dan luar biasa.

Kebolehan menterjemah dan mengawal kurikulum yang luwes – Para pendidik seharusnya mempunyai kemahiran dan ketrampilan mengaitkan domain teori dengan praktis dan mesti bijak membina pengetahuan dan kemahiran secara developmental mengikut kadar pembelajaran (pace of learning) untuk mencapai kemahiran thoughtful learning. Kurikulum sepatutnya mempunyai ruang untuk disesuaikan dengan perkembangan semasa berdasarkan keperluan negara, perkembangan semasa dan kemajuan sejagat. Kurikulum yang hendak digubal melalui Four Pillars of Learning iaitu: @ Learning to know ( Belajar untuk menguasai ilmu) @ Learning to do (Belajar untuk menguasai kemahiran) @ Learning to be (Belajar untuk menjadi insan berguna) @ Learning to live together (Belajar untuk harmoni dan bekerjasama)

Menerapkan nilai-nilai murni/moral/akhlak – nilai-nilai murni menitikberatkan perlakuan baik, peradaban dan tatasusila insan dalam hubungannya sesama manusia, alam dan Tuhan. Elemen ini sangat penting dalam usaha pembudayaan masyarakat yang dapat mewujudkan kesejahteraan dan keharmonian negara.

Menguasai pengetahuan dan kemahiran industri – melahirkan generasi untuk pasaran tenaga kerja industri merupakan Dasar Pembangunan Negara. Usaha ini ialah sebagai sumbangan kepada melahirkan sumber manusia yang menyumbang kepada tenaga buruh yang berkualiti, seba boleh dan responsif kepada perubahan keadaan perindustrian. Kurikulum dan daya didik di dalam sistem pendidikan hendaklah berupaya merealisasikan masyarakat sainstifik, teknologis dan progresif yang inovatif dan berpandangan jauh ke hadapan.

Maka hendaklah ada tiga kategori institusi pendidikan dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan. Konsep Liberalisasi membolehkan . dan (e) pendidikan tinggi.Sistem Pendidikan Kebangsaan hendaklah terdiri daripada— (a) pendidikan prasekolah. iaitu— (a) institusi pendidikan kerajaan. 16. (B) institusi pendidikan bantuan kerajaan. tetapi tidak termasuk pendidikan di sekolah ekspatriat. Penggunaan bahasa inggeris yang meluas dalam semua cabang pendidikan menyebabkan pengajaran dalam bahasa melayu tersepit. (d) pendidikan lepas menengah. Jika pelajar di Malaysia tidak disiapkan dengan ilmu Bahasa inggeis yang cukupp bagaimana mereka mahu bersaing dan mendalami ilmu yang dipelajari. Membenarkan bahasa selain bahasa kebangsaan digunakan. bahasa kebangsaan hendaklah diajarkan sebagai mata pelajaran wajib. Globalisasi dan liberalisasi dalam pendidikan sangat berkait rapat dan merupakan daya penggerak utama dalam memajukan bidang ini. bahasa-bahasa selain daripada bahasa kebangsaan boleh digunakan sebagai bahasa pengantar di tadika. (b) pendidikan rendah. Walaupun perkara ini mencetuskan kemarahan dikalangan pejuang bahasa dan orang melayu khasnya namun rakyat harus akur dengan cabaran yang perlu dihadapi pada masa hadapan. (c) pendidikan menengah. Malah kebanyakan IPTA dan IPTS yang menjalanka program berkembar menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya dalam pengajaran mereka. Jesteru gagallah mereka untuk mengaplikasikan dalam pekerjaan kelak. tetapi jika sesuatu tadika menggunakan bahasa selain daripada bahasa kebangsaan. dan (c) institusi pendidikan swasta.

Dr. Mahathir berhasrat agar Malaysia menjadi teraju dan tumpuan dalam industri pendidikan. Aspek pembangunan akademik menjadi instrument penting untuk Malaysia menjadi sebuah negara maju. Malaysia kini menjadi tumpuan bukan sahaja kepada pelajar luar yang datang menimba ilmu tetapi juga kepada universiti-universiti luar yang datang untuk menyebarkan ilmu samada dengan membuka cawangan atau mengadakan program berkembar di sini. UPM mula menjalin kerjasama dengan beberapa institusi pengajian tinggi swasta yang membolehkan IPTS berkenaan menjalankan program-program pengajian UPM dengan seliaan UPM. Tindakan liberalisasi pendidikan oleh masyarakat bukan Melayu akan mula membina kepercayaan dan keinginan di kalangan orang Melayu bertoleransi di dalam sektor yang lain. konsep kecermelangan pendidikan juga akan diterapkan ke peringkat sekolah . Pentingnya liberalisasi pendidikan ini kerana tanpa sekolah satu aliran maka sampai bila pun negara ini tidak akan berganjak ke hadapan untuk membina sebuah masyarakat 'Satu Malaysia'. Dasar liberalisasi pendidikan yang dilaksanakan ini bakal mencorakkan Malaysia sebagai pusat pendidikan tinggi di rantau Asia Tenggara. Ini adalah satu permulaan bagi tujuan membina satu Malaysia yang diidamkan oleh semua. Tidak setakat pendidikan tinggi. Dengan mengambil contoh penubuhan Pusat Program Luar Universiti Putra Malaysia ditubuhkan atas dasar liberalisasi dan pendemokrasian oendidikan negara.pasaran terbuka dan perdagangan bebas antara negara manakal globalisasi menggunakan konsep dunia tanpa sempadan yang membernarkan perkongsian ilmu tanpa had dan perhubungan dilakukan dengan menggunakan teknologi dan kaedah semasa. Malaysia diharap menjadi tumpuan pelajar-pelajar dalam dan luar negara untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Kehadiran pensyarah-pensyarah dalam dan luar negeri bersaing menwujudkan satu budaya ilmu yang baru. Kajian psikologi sosial menunjukkan bahawa sesebuah masyarakat yang tidak mempunyai tahap toleransi yang tinggi bermula di dalam persekitaran kumpulan etnik sendiri yang tidak liberal.

ilmu didefinisikan sebagai ketibaan maklumat yang benar dan bermakna dalam diri seseorang insan. menyebar dan mengamalkannya selain dalam masa yang sama. dunia pendidikan kita berkembang pesat dan kompleks. meletakkan ilmu sebagai ukuran pada setiap tindakan bukannya hawa nafsu. “Selepas kemerdekaan sistem pendidikan negara telah melalui banyak perubahan. fokus masyarakat dunia turut berubah daripada penemuan di bidang pertanian ke zaman industri dan yangterkini penyertaan yang . Bagi Syed Muhammad Naquib al-Attas. gigih menimba ilmu. Matlamatnya juga sudah melewati dimensi baru dan lebih daripada sekadar memberi ilmu kepada masyarakat. (2) kajian berkenaan sesuatu perkara. Sejajar dengan arus pemodenan ini. Professor Zakaria Stapa menjelaskan bahawa budaya ilmu merujuk kepada kewujudan suatu keadaan di mana setiap lapisan masyarakat melibatkan diri sama ada secara langsung ataupun tidak langsung dengan kegiatan-kegiatan keilmuan di setiap kesempatan yang ada serta juga keadaan di mana semua tindakan kemanusiaan dalam masyarakat sama ada di peringkat individu atau berkumpulan adalah diambil dan dilaksanakan berdasarkan kejituan ilmu itu sendiri. Bermula dengan dasar untuk menyediakan peluang belajar kepada setiap rakyat. Budaya ilmu membawa erti perlu ada satu suasana di mana setiap orang dalam satusatu masyarakat melibatkan diri dengan kegiatan ilmu seperti mencintai ilmu.dengan memperkenalkan 'sekolah bestari' (smart school) yang bakal beroperasi penuh menjelang tahun 2000 Perkataan ‘ilmu’ lazimnya merujuk kepada dua maksud. (1) pengetahuan dan kepandaian di dalam sesuatu perkara. merangkumi semua aspek kehidupan: dunia dan akhirat.” Negara mengalami banyak perubahan demi perubahan kesan daripada peredaran zaman yang mementingkan sains dan teknologi selain terpaksa mengadaptasikan fenomena globalisasi dan liberalisasi selain perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) yang berlaku seantero dunia. Dewan Masyarakat ada mengatakan bahawa.

Turner dengan idea zaman Pasca Modernisme. universiti tidak seharusnya hanya menjadi tempat menimba ilmu pengetahuan untuk menyediakan pelajar ke alam pekerjaan. Peluang belajar di universiti menjadi pilihan setiap pelajar untuk melanjutkan pelajaran sama ada di dalam atau di luar negara. Malah peranannya biarlah lebih luas dan menggalakkan pelajar menimba ilmu dan belajar sebagai pendidikan seumur hidup. akademik dan ahli fikir supaya masyarakat mendapat manfaat dan dapat dibantu untuk berfikir dan menjadi lebih celik ilmu dalam .meluas dalam bidang teknologi maklumat. Pelajaran dan ilmu pengetahuan menjanjikan peluang pekerjaan baik sekali gus dapat meningkatkan taraf hidup seseorang dan keluarga. Marshall McLuhan dengan gagasan dunia tanpa sempadan dan Bryan S. Why “budayailmu”? –All level in society take part in knowledge venture –Results: Harmony. mereka mengatakan bahawa sains dan teknologi boleh merubah segalanya seperti “the end of the nation state” cetusan Keneichi Ohmae. Penerapan akal budi dan nilai murni kepada pelajar juga penting bagi pembinaan bangsa dan melahirkan golongan intelektual. Setiap individu perlu bersedia dan meneruskan pelajaran sepanjang hidupnya. Jika dikaji secara mendalam. Merujuk kepada pandangan pakar dan sarjana ulung dunia. semua kebangkitan di atas merujuk kepada perkembangan dan ledakan pesat sains dan teknologi ke dalam masyarakat dunia. Pendidikan seumur hidup biarlah menjadi prinsip utama bagi masyarakat yang sentiasa inginkan ilmu pengetahuan dan berusaha meningkatkan diri ke arah kemajuan sejajar dengan pembangunan negara pada masa depan. barakahand knowledge advancement BIDANG pelajaran khususnya pengajian di peringkat universiti kini semakin mendapat sambutan.

Desakan meningkatkan ilmu pengetahuan dikalangan guru amat diperlukan bagi membolehkan guru mengejar arus pendidikan bertaraf dunia dan tidak ketinggalan jauh ke belakang. Sumber maklumat dan ilmu pengetahuan mengalir seperti air yang melimpah ruah. Matlamat. Dalam ledakan teknologi maklumat dan pendidikan tanpa sempadan membolehkan semua maklumat diperolehi hanya dihujung jari sahaja. Dengan lain perkataan. Dalam perkembangan yang berkaitan. tak formal dan informal. beriman dan dapat menyumbang kepada pembangunan agama bangsa dan negara pada jangka masa panjang serta dapat mengelak pelbagai gejala sosial. Terdapat dua konsep kembar Pendidikan Sepanjang Hayat. hari ini pendidikan jarak jauh semakin diperluaskan dan menjadi sesuatu yang agak lumrah. Kedua adalah pendidikan itu adalah proses seluas hidup. Selaras . setiap individu tanpa mengira batas usia masih disediakan peluang yang sewajarnya untuk menyambung pendidikan khususnya selepas tamat mengikuti pendidikan wajib selama sembilan atau 11 tahun seperti apa yang terkandung dalam sistem pendidikan sekarang.Pendidikan berterusan sebagai sebahagian sentuhan konsep pendidikan sepanjang hayat bermaksud peluang untuk mendapat dan meneruskan pendidikan setiap penduduk tanpa mengira tahap umur. merentasi kehidupan dan merangkumi konteks pendidikan formal. pendidikan dan pembelajaran di sekolah dan juga di universiti biarlah dapat melahirkan insan yang berilmu pengetahuan. adalah didapati bahawa dari segi pendekatan dan pelaksanaan meningkatkan tahap professional guru pendemokrasian dari sudut peluang untuk pendidikan berterusan pada masa kini adalah semakin baik malah jauh lebih baik berbanding perkembangannya sedekad yang lalu. berakhlak mulia. Pertama ialah pendidikan itu adalah proses sepanjang usia dari lahir hinggalah ke liang lahat. Semangat nasionalisme dan patriotisme yang diterap dapat mengelakkan pelajar terjebak dengan kegiatan yang tidak baik.pelbagai bidang. Hari ini sudah kedengaran pendidikan jarak jauh untuk peringkat ijazah sarjana. perbuatan rasuah dan tidak amanah yang boleh merosakkan pembinaan negara bangsa pada masa depan. Contohnya.

pembelajaran just in time dan pembelajaran di sekolah.dengan perkembangan teknologi maklumat pada masa kini adalah diharapkan pendidikan jarak jauh yang mempunyai ciri istimewa dari segi kelonggaran masa dapat dijadikan wadah dalam menyediakan peluang untuk pendidikan berterusan khususnya bagi kalangan guru yang sudah bekerja tetapi masih berminat dan berkemampuan untuk meneruskan pelajaran demi untuk meningkatkan taraf profesionalisme mereka. Universiti Sains Malaysia ingin mengorak langkah menyahut seruan kerajaan untuk meningkatkan kualiti pendidikan rakyat Negara Malaysia melalui konsep pendidikan sepanjang hayat. SPM atau setaraf. Pembelajaran boleh dilakukan di rumah. program latihan khas. semua guru perlu mengembleng tenaga membina budaya Pendidikan Sepanjang Hayat. Budaya ini dapat dibina melalui pelbagai peluang pembelajaran melalui program dan kursus yang ditawarkan seperti menggunakan teknologi maklumat dan internet sebagai satu opysen yang membuka peluang yang luas tidak kira latar belakang sosio ekonomi dan jantina. budaya meneroka ilmu. menguasai ilmu pengetahuan. Seluruh warga pendidikan harus bersedia menyahut cabaran ke arah pendidikan sepanjang hayat. Universiti Sains Malaysia menawarkan 35 program akademik di peringkat Ijazah Sarjana Muda secara penuh masa kepada calon-calon yang mempunyai pengalaman kerja yang luas melebihi 10 tahun dalam bidang yang relevan dengan program akademik yang dipohon dengan hanya kelulusan minima. Untuk menjayakan pendidikan sepanjang hayat. Keperluan ilmu yang mendesak memaksa semua guru memainkan peranan aktif dalam meningkatkan lagi kualiti pendidikan melalui latihan berterusan. . Semua ini menjadikan suatu kelaziman dalam menwujudkan budaya Pendidikan Sepanjang Hayat. kemahiran serta sikap proaktf dalam menyahut seruan kerajaan agar ilmu itu dikongsikan kepada semua masyarakat tanpa mengira umur dan taraf pendidikan. di tempat kerja. Tuntutan sosial kepada kaum guru bagi mencapai satu tahap kualiti perkhidmatan yang cemerlang hendaklah dilihat secara positif.

Pembelajaran sepanjang hayat meliputi pelbagai pendekatan untuk belajar. Jika di peringkat orang perseorangan. Ia bertepatan dengan Konsep Program Pendidikan Sepanjang Hayat dalam meningkatkan kualiti pendidikan di negara ini. pembelajaran sepanjang hayat ini merupakan satu kelebihan bagi mendapatkan peluang pekerjaan tetapi di peringkat syarikat mahupun negara.Program ini membuka peluang kepada individu yang ingin terus menimba ilmu bagi merealisasikan impian dan cita-cita untuk mengenggam segulung ijazah walaupun telah melewati usia. mereka kini mampu bersaing dengan generasi muda dalam menimba ilmu. Ini termasuklah: • • • • Amalan Membaca Penyertaan Kursus Jangka Pendek Penyertaan Kursus Jangka Panjang Penyertaan Ceramah Apa yang lebih penting ialah faham pembelajaran sepanjang hayat membolehkan semua orang mendapatkan pengetahuan yang sepatutnya untuk membolehkannya mengambil bahagian secara cergas sebagai seorang warganegara yang bertanggungjawab. Dalam arus persejagatan yang dialami sekarang. Bersandarkan kepada pengalaman yang ada. Di dalam masyarakat workaholic seperti bangsa Jepun. Apabila seseorang itu memperolehi pekerjaan yang diingini menerusi kesungguhannya mempelajari sesuatu yang baru atau sesebuah negara mencapai daya saing yang . kemampuan seseorang menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran baru merupakan kunci utama untuk mendapatkan tawaran pekerjaan. kesedaran tentang kepentingan pembelajaran sepanjang hayat ini mencetuskan satu keadaan yang dikenali sebagai "employability fever" di mana ahli masyarakatnya bersikap tekad untuk memiliki kelulusan atau kemahiran tertentu bagi menjamin mereka memperolehi peluang pekerjaan di dalam bidang yang mereka minati. ia merupakan pemangkin utama untuk meningkatkan penguasaan pasaran dan mencapai daya saing ekonomi yang mapan.

Pernyataan Teras Kedua itu antara lain menegaskan bahawa kejayaan negara bergantung kepada mutu modal insan yang dimiliki. usaha untuk menyemarakkan faham pembelajaran sepanjang hayat ini dapat dilihat menerusi iltizam kerajaan yang dinyatakan di dalam Teras Kedua Misi Nasional yang dimuatkan di dalam Rancangan Malaysia Ke-9. Ini adalah bertepatan dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Hakim di mana Rasulullah s. harga dirinya (kehormatannya) adalah akalnya dan ketinggian kedudukannya adalah akhlaknya TAHAP kesedaran rakyat negara ini terhadap kepentingan pembelajaran sepanjang hayat (PSH) masih lagi rendah dan ia menjadi kekangan kepada usaha menjadikan Malaysia sebuah negara maju .w bersabda yang bermaksud: Kemuliaan manusia adalah agamanya. dari peringkat pra sekolah hinggalah ke peringkat tinggi dan juga vokasional. Inilah juga yang dirujuk oleh Knassel.a.tinggi hasil kecemerlangan yang ditunjukkan oleh rakyatnya. Dalam banyak keadaan. Sehubungan dengan itu. kerajaan kita agak terlewat jika dibanding dengan usaha yang dilakukan oleh kerajaan Korea Selatan mahupun Singapura kerana mereka bermula seawal pertengahan tahun 1990 an dan awal 2000 lagi. belajar kerana seronok akan memudahkan lagi usaha memahami atau menghayati sesuatu perkara dan seterusnya akan mendorong seseorang itu untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang perkara tersebut. Sebaliknya kita mahu menjadi satu ummah yang seimbang dan cemerlang dalam semua perkara. Walaupun dalam hal ini. secara tidak langsung mereka mempunyai lebih keupayaan atau kuasa untuk menentukan hala tuju yang ingin dicapai seterusnya. Selain memberi ruang yang lebih dalam bidang pekerjaan mahupun keupayaan dalam menentukan sesuatu. kerajaan Malaysia telah membuat iltizam untuk melaksanakan usaha penambahbaikan sistem pendidikan negara secara menyeluruh. pembelajaran sepanjang hayat juga merupakan satu keseronokan (enjoyment) kepada mereka yang cintakan ilmu pengetahuan dan sesuatu yang baru. tetapi ia bukanlah satu alasan untuk kita tercicir daripada arus kemajuan dalam bidang keilmuan ini. Meed and Rossetti tadi sebagai empowerment.

perlunya peranan universiti ODL melaksanakan pendekatan lebih agresif dan menyeluruh bagi menggalakkan minat dan kecenderungan masyarakat menambah pengetahuan dan kemahiran sedia ada. secara jelas memberi penekanan kepada penggalakan PSH dengan menyediakan pelbagai kemudahan bagi menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran biarpun telah tamat latihan dan pendidikan secara formal. Jika dikaji perkembangan PSH sejak mula diperkenalkan di negara ini. Laporan Unit Perancang Ekonomi dalam Model Baru Ekonomi turut mendedahkan sebahagian besar tenaga kerja di negara ini adalah dari kelompok yang tidak berkemahiran tinggi dan ia dikhuatiri terus menjadi kekangan kepada sasaran negara mencapai status negara maju. PSH adalah instrumen penting dalam memenuhi keperluan individu mahupun guna tenaga terhadap pendidikan selain memastikan wujud kesaksamaan sosial. Ia mungkin berkait rapat dengan faktor kesedaran rakyat yang belum cukup kuat terhadap kepentingan PSH. ia semakin meningkat berdasarkan kapasiti penyediaan kemudahan dan jumlah universiti yang menawarkan PSH atau pengajian terbuka jarak jauh (ODL). OUM melaksanakan sistem . Dalam menarik pelajar merebut peluang pendidikan tinggi. Justeru. hanya sekitar 33 peratus dari kohort berumur 19 hingga 24 tahun berpeluang memasuki universiti berbanding kohort sama di kebanyakan negara lain yang sudah pun mencecah 60 peratus. Pendekatan wajar dilaksanakan universiti ODL bagi meningkatkan kesedaran rakyat terhadap kepentingan PSH sekali gus menarik kemasukan pelajar lebih ramai.Rakyat negara ini masih belum memahami kepentingan pembelajaran sepanjang hayat biarpun sudah banyak usaha dan peluang disediakan bagi membolehkan mereka menikmati pendidikan sedemikian. Di sini. Malah. Perkembangan itu bagaimanapun belum selari dengan senario kemasukan pelajar khususnya kalangan bekerjaya bagi merebut peluang pendidikan tinggi. kerajaan meletakkan PSH sebagai sebahagian polisi penting dalam kerangka pembangunan negara dan menerusi Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga (20012010) contohnya. setiap tahun.

kemasukan terbuka bagi program pengajian ditawarkan dengan mengenakan syarat kemasukan yang fleksibel. Ada kalangan pelajar yang bijak mengatur masa dan berupaya menangani cabaran bergelar mahasiswa berkeluarga. usaha mengarusperdanakan PSH Dunia hari ini memerlukan modal insan yang tinggi daya kreativiti dan inovasi. umur 35 tahun dan memenuhi syarat tambahan lain. bagi memastikan dicapai.500 pelajar baru OUM pada setiap semester dan kita yakin mampu menarik lebih ramai kelompok ini pada Cabaran terpaksa masa ditempuhi universiti ODL mampu depan. Satu lagi cabaran yang perlu diberi perhatian adalah masalah keciciran pelajar dan ia lazimnya berlaku di mana-mana saja universiti di dunia yang menawarkan ODL. kebanyakan pelajar adalah kalangan mereka yang bekerjaya dan berkeluarga dan ia menuntut pengorbanan dan komitmen tinggi pelajar bagi memastikan mereka berupaya meneruskan perjuangan demi meraih segulung ijazah. kemasukan pelajar dari sistem ini mewakili 20 peratus daripada keseluruhan 2. lulus ujian asas kemasukan dan mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya lima tahun. Berdasarkan pemerhatian. calon hanya perlu memiliki kelulusan Sijil Rendah Pelajaran (SRP) atau Penilaian Menengah Rendah (PMR) selain syarat tambahan mencapai umur 21 tahun pada tahun memohon. sebaliknya hanya kelulusan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau ALevel. namun tidak kurang yang terkandas dan akhirnya tercicir dalam pengajian. Contohnya bagi program ijazah sarjana muda. Program peringkat sarjana pula tidak mensyaratkan calon wajib ada ijazah sarjana muda. Realitinya. Setakat ini. Kita prihatin terhadap perkara ini dan saya sering mengingatkan warga OUM agar bersama-sama membantu dan membimbing . tahun pertama pengajian disifatkan tempoh kritikal bagi pelajar ODL bagi menyesuaikan masa dan keadaan. Jaminan universiti dituntut dari kalangan pengamal industri bagi melahirkan graduan berdaya saing dan kompeten dan ini adalah antara cabaran bagi universiti ODL bagi memenuhi kemahuan ini sekali gus memberi sumbangan bermakna kepada negara.

sistem penyampaian P&P tutor dipantau. Sebagai pelopor sistem ODL. bersemuka dan e-pembelajaran. malah negara apabila lahir pekerja yang mampu menjadi penyumbang kritikal kepada peningkatan produktiviti dan pembangunan negara. Setakat ini. jauh lebih rendah berbanding universiti lain. Sejak beberapa tahun ini.mahasiswa menangani. Maldives. Biarpun ia membabitkan pelaburan tinggi. apakah pendekatan dilaksanakan OUM bagi memastikan keupayaan melahirkan masyarakat berilmu dan berkemahiran tinggi secara berterusan. Kita menekankan usaha menyediakan kemudahan infrastruktur dan program akademik berkualiti bagi memberi perkhidmatan terbaik kepada mahasiswa. kita yakin pulangannya nanti bukan saja kepada universiti. pembukaan Pusat Pembelajaran Shah Alam awal Jun lalu menjadikan jumlah keseluruhan 60 pusat pembelajaran OUM di seluruh negara. Hakikatnya. Bahrain. Sri Lanka dan Ghana dan kita merancang untuk mengembangkan lagi sayap . Agenda pengantarabangsaan yang mampu dicapai universiti yang menawarkan PSH dan sejauh mana usaha menarik pelajar luar negara dilaksanakan. Apa yang kita laksanakan adalah mengeksport program pengajian ke luar negara dengan mewujudkan pusat pembelajaran di luar negara bagi membuka peluang kepada lepasan sekolah dan golongan profesional luar negara mengikuti program ditawarkan OUM. Terbaru. Usaha menambah baik program akademik pula dilaksanakan secara berterusan dengan memastikan modul serta sistem penyampaian pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang lebih holistik dan komprehensif. kita sudah membelanjakan hampir RM100 juta bagi membeli dan membina premis baru pusat pembelajaran di seluruh negara. Baik dalam bentuk kendiri. Kajian dilakukan mendapati kadar keciciran pelajar belum begitu meruncing iaitu sekitar 20 peratus. sukar bagi OUM untuk menerima kemasukan pelajar luar negara kerana kita menggunapakai sistem pengajian terbuka. lima negara menjadi lokasi pusat pembelajaran global iaitu Yaman. manakala prestasi setiap mahasiswa dinilai secara berjadual.

rohani. Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengenai Dasar Pelajaran 1979 pula telah menggariskan matlamat pendidikan di Malaysia adalah untuk melahirkan individu yang berdisiplin terhadap diri.ke Eropah Timur dengan sasaran Hungary sebagai lokasi permulaan. akses yang mudah kepada dunia hiburan. Penyataan tersebut yang digariskan tiga dekad yang lalu secara relatifnya masih relevan dalam menjawab permasalahan semasa terutama dalam persekitaran kehidupan global yang sentiasa berubah. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan (Kementerian Pendidikan Malaysia. Perkembangan tersebut telah mendorong para perancang kurikulum di kebanyakan negara terpaksa menyemak semula keberkesanan kurikulum sekolah untuk menghadapi pelbagai perubaban akibat pengaruh globalisasi tersebut. 1990). Perkembangan itu bukan saja mengukuhkan jaringan antarabangsa bersama penyedia program pengajian tinggi di negara berkenaan. institusi pendidikan dan juga negara. Malaysia. Matlamat tersebut telah meletakkan satu penanda aras di mana generasi rakyat Malaysia yang telah tamat alam persekolahan akan menjadi warganegara yang dapat memberikan sumbangan bermakna terhadap keharmonian negara. keluarga. Dunia tanpa sempadan yang menyebabkan kebanjiran maklumat. layaran mudah bahan-bahan porno melalui Internet dan kehidupan alam siber yang menjadi trend masyarakat Fenomena yang berlaku ini telah mencetuskan perasaan kebimbangan terhadap generasi pelajar pada masa kini. masyarakat. Satu penyataan penting dalam falsafah pendidikan di Malaysia adalah usaha untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek. Dari aspek perkembangan pendidikan para perancang merasa terpanggil untuk membuat penyemakan sejauhmana kekuatan dan kelemahan sistem pendidikan yang dilaksanakan di negara masing-masing benar-benar relevan untuk menyediakan pelajar dengan kemahiran dan pengetahuan tertentu bagi menghadapi daya saing . malah membuktikan kualiti program pengajian sepanjang hayat OUM setanding program sama di peringkat antarabangsa. sebagai sebahagian daripada komuniti kehidupan global pada realitinya juga tidak terlepas dari menghadapi kemelut sosial yang sedang melanda masyarakat dunia mass kini.

penyelidik. Antara cabaran tersebut adalah dari segi: 1. Keperluan terhadap pembelajaran berterusan. Penggunaan teknologi telekomunikasi dan maklumat.persekitaran global yang semakin sengit dan mencabar. 4. melakukan inovasi. Cabaran Pertama: Pembelajaran Berterusan Pihak UNESCO dalam membincangkan keperluan perubahan dalam bidang pendidikan dalam era globalisasi ini mencadangkan supaya digerakkan pemikiran ke arah melakukan rombakan dalam cara-cars membangunkan potensi sumber manusia melalui tata cara pendidikan secara formal dan tidak formal. 2. 2001). tokoh korporat. Pengurusan pendidikan. Dari segi perkembangan kurikulum pula institusi pendidikan berhadapan dengan pelbagai tekanan sama ada dari ahli politik. Kualiti guru. 5. membuat penyemakan dan melakukan reformasi bagi memastikan kurikulum sekolah tetap relevan dengan keperluan kehidupan itu sendiri. memberi nilai tambah. kumpulan pedagang. ahli akademik. ahli profesional dan sebagainya untuk melakukan langkah tertentu terhadap kurikulum secara lebih drastik sifatnya seperti merombak kurikulum. Idea tersebut di alas secara tidak langsung mendorong supaya diperbanyakkan institusi latihan dan pendidikan bagi . Pendekatan ini mencadangkan orangorang dewasa yang sudah mempunyai kerjaya untuk membangun dan mengembangkan potensi sumber manusia bagi membolehkannya memberi sumbangan lebih bermakna kepada pembangunan negara dan juga perkembangan din individu itu sendiri (Hussein Ahmad. masyarakat massa. ibu baps. Trend globalisasi juga telah mencetuskan pelbagai cabaran dalam pelaksanaan pendidikan di Malaysia sebagai tindak balas kepada keterbukaan idea mengenai keperluan pendidikan dalam meningkatkan kualiti hidup. 3. pendidik. Pembentukan jati diri pelajar.

Membangunkan pemahaman kritikal daripada masalah-masalah yang wujud dalam masyarakat serta berupaya mengambil bahagian secara aktif dalam masyarakat dengan tujuan mencapai keadilan sosial. 5. Membangunkan program latihan yang berinovasi bagi memenuhi keperluan pengetahuan dalam industri . Membolehkan individu membangunkan kelebihan-kelebihan terpendam dan mempertingkatkan konsep kendiri individu tersebut. Menyediakan dan memberi galakan latihan dalam teknologi tinggi dengan memberi penekanan kepada kepelbagaian kemahiran 2. 3. Membangunkan sikap menggunakan masa lapang dengan kreatif bagi memperoleh pengetahuan yang diperlukan. 6. David (1988) telah menyenaraikan beberapa alasan mengapa trend tersebut wujud: 1. Memperoleh kemahiran yang diperlukan bagi menjadi seorang ahli masyarakat yang berfungsi lebih efisien dan dapat menjadi seorang pengguna yang lebih pintar.kepada berkembangnya trend pendidikan secara berterusan terutama dalam kalangan orang dewasa. Membantu orang dewasa menjadi lebih sedar pada biografi sendiri dalam hubungannya dengan masyarakat secara keseluruhannya. Di samping itu. Membangunkan sikap belajar secara sukarela. Memberi peluang orang dewasa yang kekurangan pendidikan di peringkat sekolah tinggi untuk memperoleh kemahiran yang diperlukan supaya dapat berfungsi dengan lebih berkesan dalam masyarakat dan pekerjaan. 8. 9. 4. Memperoleh kemahiran pekerjaan peringkat tinggi. Membantu orang dewasa dalam merancang kedaya dan mencapai matlamat yang bererti. 2. Rancangan Jangka Panjang Ketiga bagi tempoh 2001-2010 dan Dasar Wawasan Negara telah memberikan penekanan kepada usaha untuk membangunkan tenaga manusia yang berpengetahuan tinggi menerusi dasar Pendidikan Seumur Hidup yang antara lain bertujuan: 1. 7.

masjid. Mewujudkan persekitaran yang mesra kepada pembelajaran di semua agensi dalam perkhidmatan awam 5. Menggubal polisi bagi menggalakkan penggunaan sekolah.3. Mewujudkan program e-Latihan 4. terdapat kecenderungan orang ramai di Malaysia yang menyambung pelajaran mereka pada peringkat lebih tinggi dan juga untuk mempelajari pelbagai kemahiran. Hallinger (1998) menegaskan globalisasi telah mendorong berlakunya anjakan paradigma yang amat ketara di kebanyakan negara dalam konteks untuk mencari makna terhadap . Penubuhan Universiti Terbuka Malaysia misalnya memberi peluang untuk mereka yang berminat meneruskan pengajian yang mungkin tergendala akibat masalah-masalah tertentu. dewan orang ramai dan bangunan awam dan persendiran bagi program Pendidikan Berterusan 7. penambahan bilangan tenaga pengajar dan kemudahan-kemudahan pembelajaran. kemahiran bahasa dan program pendidikan awal kanak-kanak di mana jumlah peserta sentiasa meningkat dari setahun ke setahun. Selain itu. Pusat Pendidikan Berterusan di Universiti Malaya juga telah menawarkan pelbagai kursus profesional untuk para eksekutif dalam bidang pentadbiran. Seperti mana-mana negara di seluruh dunia. Pertambahan bilangan pelajar yang memohon pads saban tahun merupakan cabaran kepada setiap institusi seumpama itu dari segi pembukaan lebih banyak kampus cawangan. akibat tuntutan masyarakat yang agak tinggi terhadap peri pentingnya pendidikan berterusan ini. Melancarkan Kempen Kebangsaan mengenai kepentingan pendidikan seumur hidup. kolej komuniti. pemasaran. termasuk institusi pendidikan. Malaysia tidak dapat mengelak daripada menghadapi cabaran tersebut sebagai kesan daripada arus globalisasi. Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan (R&D) dalam pendidikan dewasa dan Pendidikan Berterusan 6. Cabaran Kedua: Inovasi Dalam Pelaksanaan Kurikulum Ohmae (1995) menyatakan bahawa perkembangan dalam teknologi maklumat dan arus globalisasi telah menyebabkan berlakunya kecairan sempadan nasional yang telah melahirkan paradigma bare kepada semua organisasi.

Ini bagi membolehkan guru menguruskan bilik darjah dengan berkesan dan memberi peluang kepada pelajar berkomunikasi secara elektronik dengan rakan dan guru. 2. selaras dengan perkembangan jaringan informasi dalam era globalisasi kini. Ini disebabkan kebimbangan akan kehilangan daya saing dalam persekitaran dunia global sekiranya penyemakan dan perubahan terhadap kurikulum tidak dilakukan. 4. Projek Smart Lab: Menggunakan jaringan komputer bagi membolehkan pelajar mengakses ilmu dan maklumat daripada pelbagai sumber dengan guru berfungsi sebagai pemandu. sistem pendidikan di Malaysia telah mengalami transformasi yang agak radikal bermula sekitar tahun 1990-an sebagai reaksi kepada perubahan di peringkat global tersebut. Beberapa perubahan kurikulum terutama dari segi strategi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran telah diperkenalkan seperti: 1. 3. Dalam konteks ini. Di samping perkembangan dari segi penggunaan teknologi maklumat. Trend yang agak ketara dikenal pasti dalam perkembangan kurikulum di Malaysia adalah ke arah melahirkan warganegara global. kurikulum di Malaysia juga telah disemak semula dan diberi nilai tambah supaya kurikulum tersebut adalah relevan dan berupaya untuk menyediakan pelajar dengan kemahiran tertentu bagi menghadapi persekitaran global setelah mereka melepasi alam persekolahan. Projek Sekolah Vista: Perisian aplikasi bagi pengurusan bilik darjah untuk pengajaran dan pembelajaran. Ini memberi peluang kepada pelajar mendapat kemahiran dan maklumat sesuai dengan keupayaan mereka dan aplikasi pelbagai stail pembelajaran. Guru berfungsi sebagai penerima maklumat sesuatu bahan kurikulum dan pembelajaran daripada luar dan kemudian menyalurkannya kepada pelajar. Ini seiring dengan pendapat Hallinger (1998) bahawa langkah yang proaktif diperlukan supaya sekolah berupaya melahirkan pelajar yang mempunyai ciri tertentu bagi persediaan menghadapi persaingan global iaitu dari segi: 1.kualiti pendidikan dan juga kurikulum yang ditawarkan. Sekolah Bestari: Tumpuan kepada proses pengembangan dan pemupukan pembelajaran dengan menggunakan komputer dan penggunaan multimedia. Projek Sekolah Net: Penggunaan komputer peribadi dan persekitaran Local Area Network (LAN). Mempunyai budaya pembelajaran sepanjang hayat . pelayar dan pemudahcara.

politik dan budaya. Harvey (1990) telah menyenaraikan beberapa faktor yang mengekang kesediaan guru untuk melaksanakan perubahan iaitu: 1. Cabaran yang terpaksa dilalui oleh institusi pendidikan dalam konteks pelaksanaan inovasi kurikulum adalah kesediaan guru untuk menerima dan melaksanakannya dengan penuh kesungguhan. Ini bertujuan untuk memberikan persediaan kepada pelajar bagi menghadapi persekitaran global terutama berkaitan dengan perkembangan sains dan teknologi di mans bahasa Inggeris adalah begitu penting dikuasai bagi mengakses ilmu dan maklumat dalam bidang tersebut. tekanan pihak media dan sebagainya. kumpulan-kumpulan pendesak. Seiring dengan perubahan pada persekitaran global juga. Jepun. Perancis. Menjadi warganegara yang bertanggungjawab dari segi sosial. 5. menyelesaikan masalah serta menjana pengetahuan bare.2. Situasi mungkin akan menjadi lebih bercelaru apabila perubahan . 2. Bahasa antara bangsa yang lain seperti bahasa Arab. Mempunyai kebolehan untuk berkomunikasi dalam bahasa ibunda dan bahasa antara bangsa 3. Bersedia dari segi kognitif untuk tugasan yang kompleks dan mencabar. Kurang berfaedah: Guru-guru mempunyai pandangan agak konservatif bahawa amalan yang sedia ada tidak perlu kepada perubahan yang drastik kerana kurang diyakini benar-benar membawa faedah kepada mereka dan juga murid. Kurang rasa kepunyaan: Guru-guru merasakan perubahan yang dilaksanakan di sekolah sebagai elemen asing justeru mereka tidak mempunyai rasa kepunyaan. kurikulum di Malaysia telah melalui satu era transformasi dari segi penggunaan bahasa Inggeris dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran sains dan matematik di sekolah rendah dan di sekolah menengah. lebib-lebih lagi sekiranya mereka menyedari idea sesuatu perubahan itu adalah daripada pihak mar seperti pertubuhan bukan kerajaan. Jerman dan lain-lain turut diperkenalkan juga di sekolah yang bertujuan menyediakan pelajar untuk menghadapi dunia global dan menjadi global player secara lebih berkesan. Menguasai kemahiran teknologi untuk keperluan pekerjaan dan kehidupan seharian 4.

Mereka kurang bersedia kerana terpaksa mengetahui. Menyendiri: Kebanyakan guru lebih suka melakukan tugas secara menyendiri terutama berkaitan pengajaran dan pembelajaran. Persepsi ini menyebabkan guru bersikap pesimis terhadap pencetus idea perubahan kerana pihak-pihak berkenaan dianggap sebagai tidak memahami masalah mereka terutama beban tugas yang tidak berkaitan dengan pengajaran seperti menghadiri mesyuarat. menghadiri kursus. Kekurangan sokongan pentadbiran: Guru-guru sukar untuk melaksanakan perubahan kurikulum di sekolah sekiranya pihak pentadbiran kurang memberikan sokongan iaitu dari segi: a) kewangan b) motivasi dan dorongan c) pengiktirafan d) penyediaan peralatan untuk pengajaran dan pembelajaran dan e) mengurangkan karenah birokrasi di peringkat sekolah.itu menyebabkan guru kekurangan kuasa autonomi terhadap pelajar seperti idea mengenai fungsi guru dalam kelas adalah sebagai pemudah cara sedangkan kebanyakan guru berpendapat fungsi tradisi guru adalah sebagai pendidik dan penyampai ilmu. Perubahan yang kerap dan mendadak: Sesuatu perubahan kurikulum yang diperkenalkan terlalu kerap dan mendadak akan menimbulkan kejutan kepada guru. Misalnya guru yang lebih berkemahiran dalam komputer tentu akan bertindak secara proaktif dalam proses pengajaran berbantu komputer berbanding guru yang kurang berkemahiran. hari kokurikulum dan pelbagi "jenis hari". 3. menjalankan aktiviti berkala di sekolah seperti hari kantin. hari sukan. Justeru sekiranya perubahan memerlukan guru bekerja secara berpasukan seperti pelaksanaan kaedah kolaboratif guru berasa kurang kondusif dan kebanyakan mereka akan mengelak dari melibatkan diri secara proaktif. Penatnbahan beban: Guru mempunyai persepsi umum bahawa setiap perubahan bermakna penambahan terhadap beban tugas dan tanggungjawab. . 6. 5. mempelajari dan melaksanakan kemahiran bare. 4. Perbezaan tahap pengetahuan dan kemahiran: Guru-guru yang mempunyai tahap pengetahuan dan kemahiran yang rendah terhadap sesuatu inovasi akan kurang memberikan kerjasama berbanding mereka yang lebih berpegetahuan dan berkemahiran. 7.

Perisian ini dapat memaparkan fenomena dalam bentuk teks. Pada masa yang sama juga Pembelajaran Berbantu Komputer telah beroperasi secara pantas di sekolah-sekolah dengan penggunaan pelbagai perisian. Perisian penyelesaian masalah: Perisian ini merupakan program yang mengajar secara langsung melalui huraian. kemahiran dan cara-cara menjalankan penilaian. Contoh perisisan adalah buku kerja elektronik di mana pelajar menggunakan perisian latih tubi untuk membuat aktiviti pengukuhan dan mengulangkaji pelajaran. 4. Perisian permainan: Perisian ini lebih kepada bentuk memotivasikan pelajar dengan menggunakan aktiviti permainan yang berkaitan dengan pembelajaran. Perisian latih tubi yakni program yang membantu pelajar mencari penyelesaian kepada maslah atau menjawab soalan yang disediakan. Perisian seperti ini mengajar penggunanya dan kemudian menyoal semula apa yang telah disampaikan. 2. grafik. Perisian tutorial iaitu program yang berfungsi sebagai tutor dalam menyediakan maklumat dan aktiviti pembelajaran yang perlu dikuasai pelajar. Perkembangan semasa menuntut kepada penggunaan komputer sebagai media prima dalam memperoleh dan menyebarkan ilmu. Pelajar boleh berinteraksi dengan komputer seperti membuat analisis dan membuat keputusan. 5.Penggunaan teknologi maklumat dalam era globalisasi juga merupakan cabaran yang memerlukan keprihatinan pihak Kementerian Pelajaran. Guru berperanan sebagai pemudahcara dan . 3. animasi dan bunyi. Antaranya adalah seperti berikut: I. Pengajaran dan pembelajaran berbantu komputer dengan kemudahan penggunaan ICT akan menjadikan pengajaran lebih bermakna kerana orientasi pengajaran adalah berpusatkan pelajar. Penggunaan perisian komputer pada masa ini berlaku secara aktif seiring dengan pelbagai kemudahan infrastruktur yang telah disediakan oleh pihak Kementerian Pelajaran. Perisian simulasi: Perisian ini menyamai fenomena sebenar atau imaginasi untuk memperlihatkan bagaimana situasi sebenar berlaku secara realiti. penjelasan dan langkah-langkah mengikut tahap perkembangan pelajar. Komputer dapat memberi maklum balas kepada jawapan pelajar dan sekaligus dapat menilai pencapaian mereka.

Meningkatkan kecekapan sistem pengurusan fail. Meningkatkan kecekapan pengurusan dan pentadbiran. 6. Membuat agihan jadual waktu mengajar guru.penyelesai masalah. Beberapa perisian baru telah diaplikasikan yang dikenali sebagai Pengurusan Maklumat Sekolah (School Management Information System). Mengurangkan beban pengurus dalam melaksanakan tugas yang pelbagai. 2006) Cabaran Keempat: Pembentukan Jati Diri . 11. Cabaran Ketiga: Pengurusan Pendidikan Pengurusan pendidikan juga telah mengalami transformasi yang agak radikal dalam perkembangan dunia global terutama dari segi penggunaan teknologi telekomunikasi dan pengkomputeran. 5. bahasa dan kesusasteraan. dan sebagainya. Meningkatkan kecekapan dalam penyediaan gred/markah peperiksaan pelajar. Penempatan pelajar dalam kelas. 10. Aplikasi sistem ini telah memudahkan pihak pentadbiran sekolah melaksanakan tugas-tugas rutin seperti: 1. 3. Membuat agihan sumber kewangan. Pembinaan jadual waktu guru. 9. Johnson (1986) menjelaskan bahawa penggunaan ICT dalam pengajaran boleh diaplikasikan dalam semua bidang mata pelajaran seperti sains. 4. Memudah dan menjimatkan masa dari segi mengumpul. Beberapa inovasi telah dilaksanakan dalam pengurusan pendidikan di Malaysia terutama di peringkat sekolah bagi meningkatkan kecekapan dalam pengurusan pendidikan. Membantu dan mempermudahkan pengurus sekolah membuat keputusan. 2. (Rahmad Sukor. 8. buku teks. memproses dan menyimpan data seperti laporan kehadiran pelajar. 7. matematik. Menyimpan data mengenai stok dan inventori sekolah serta pelbagai urusan rutin yang dikendalikan pentadbir dan guru. Perisian komputer berupaya memandu pelajar untuk berfikiran kritis dan menghasilkan pembelajaran bermakna yang bukan hanya sekadar mempersembahkan maklumat daripada buku teks atau sumber lain dalam bentuk media.

budaya sekolah dan aktiviti-aktiviti kokurikulum kerana perkara tersebut memberi impak tersendiri dalam pembentukan moral pelajar. bersopan santun. penganjuran majlis-majlis sosial yang melampaui batas. . penyayang. penyabar. agama dan citra bangsa sendiri mulai longgar dan tercabut secara tidak kita sedan sehinggakan pars remaja tidak berasa bersalah untuk meniru secara melulu gaya kehidupan barat seperti kehidupan berfoya-foya dan berseronok-seronok. Aspek yang perlu diteliti adalah aspek berkaitan keperibadian guru. amanah. Hasrat untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi melahirkan individu pelajar yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Semua institusi pendidikan menghadapi cabaran untuk meletakkan anak-anak remaja di landasan moral yang betul menurut acuan tempatan melalui pelaksanaan program-program pendidikan nilai di sekolah. sedia berkorban dan berdedikasi perlu diterampilkan supaya dapat menjadi contohan pelajar. Guru juga perlu membawa w .atak orang yang taat kepada amalan agama. emosi dan jasmani sedang menghadapi ujian dari segi keberkesanan pelaksanaannya kerana masyarakat masa kini sedang berhadapan dengan arus globalisasi yang bersamanya membawa masuk pelbagai budaya yang bertentangan dengan budaya setempat. Keperibadian guru: Guru perlu menampilkan perawakan yang positif terutama ketika proses pengajaran dan pembelajaran. Sama ada sesebuah negara itu kecil atau besar. sedia memberi pertolongan. pergaulan bebas. Fenomena yang berlaku boleh dikatakan sebagai satu petunjuk di mana asas-asas budaya. Perwatakan guru yang jujur. penonjolan pelbagai fesyen pakaian ala Barat yang keterlaluan dan sebagainya. kaki dan lembah bukit. rohani. kesemuanya telah menerima tempias dan pengaruh fenomena globalisasi. pedalaman benua mahu pun di kepulauan kecil.Isu-isu berkaitan perlakuan negatif pelajar semakin membimbangkan. di pergunungan tinggi mahu pun di lereng. Kesan yang paling ketara akibat pengaruh globalisasi adalah perubahan gaya hidup terutama dalam kalangan anak-anak remaja di bangku sekolah yang begitu terpengaruh dengan amalan negatif kehidupan Barat. Hussein Ahmad (2001) memberi penegasan bahawa proses globalisasi yang melanda dunia telah membawa perubahan yang mendadak kepada perlakuan hidup dan norma kehidupan manusia di seluruh dunia. 1.

Pengisian akal pula perlu bertunjangkan aspek kognitif yang terpandu bersesuaian dengan fitrah kejadian manusia itu sendiri. akal perlu diberikan input dengan unsur-unsur yang dapat mengangkat martabat manusia menjadi lebih berkualiti dan dapat dimanfaatkan untuk kehidupan masyarakat. Cabaran yang perlu dilaksanakan secara kolektif dalam pembentukan jatidiri pelajar adalah dari segi strategi untuk menerapkan nilai kerohanian melalui tiga fakulti yang perlu dilaksanakan secara serentak iaitu pengisian roh. Aspek tersebut merupakan nilai yang seharusnya diberikan perhatian secara bersungguhsungguh oleh pihak pentadbiran sekolah 3. Antara ciri yang perlu dimiliki adalah: 1. cintakan kecemerlangan. kesantunan akhlak dan mengamalkan kehidupan beragama adalah elemenelemen yang perlu dihidupkan dan dihayati secara berterusan. Aktiviti yang dijalankan melalui pemantauan guru akan menyuburkan sikap positif terhadap semangat bekerjasama. berdikari. riadah perlu digerakkan secara aktif dan berterusan dengan bimbangan dan panduan guru. semangat cinta akan negara dan berdisiplin. Berupaya memimpin perubahan di sekolah di mana guru itu bertugas 2. Dari segi jasmani pula kegiatan yang berasaskan gaya hidup sihat perlu diterapkan seperti cara menggunakan masa lapang. Cabaran Kelima: Perkembangan Profesionalisme Guru Guru merupakan aset utama bagi memastikan perkembangan pendidikan dapat dilaksanakan dengan berkesan di sekolah. Aktiviti kokurikulum: Aktiviti seperti pakaian beruniform. pengisian akal dan pengisian jasmani. persatuan. Dalam erti kata lain. kelab dan kegiatan sukan dapat memberi input penting kepada pembentukan sahsiah pelajar. tabiat pemakanan. Robiah Sidin (1994) mencadangkan beberapa kriteria yang perlu dimiliki guru supaya mereka mempunyai kesediaan dan mampu menghadapi perubahan zaman. Cabaran untuk mengisi kerohanian perlu berlandaskan sumber yang berautoriti dengan merujuk kepada sember ketuhanan dan nubuwwah. negara dan kehidupan sejagat. ketekunan.2. berkasih sayang. bertolong bantu. Sentiasa mengikuti peredaran masa . Guru perlu memiliki kualiti yang bersifat kontemporari dan relevan dengan zamannya. tolong menolong. Budaya sekolah: Budaya sekolah yang mempraktikkan sikap amanah. Mengutamakan daya pengeluaran tinggi dalam bidang kerjayanya 3.

Banyak kajian telah dijalankan mengenai perkara tersebut. Secara umumnya dapatan kajian menunjukkan terdapat pola tertentu dari segi kesediaan guru terhadap peningkatan tahap profesionalisme mereka Fuller (1975) yang dianggap sebagai pelopor dalam kajian perkembangan profesionalisme guru mengkategorikan tingkah laku guru kepada tiga tahap iaitu: a) Tumpuan Berkaitan Peribadi.4. Fuller (1975) dan Anderson (1997). Mempunyai sifat berani.. Hall dan Loucks (1978). seperti yang beliau nukilkan: Apakah antara kemahiran yang hams ada pada seseorang guru sebagai persediaan abad 21 ini?. 1988).. Tumpuan Tiada Berkaitan: Guru tidak mahu mengambil tahu apa-apa perubahan yang berlaku di sekolah. (him. dan d) Tumpuan Berkaitan Kesan. mahu mencuba idea bare dan inovatif 98 Omar Hashim (1991) pula berpendapat bagi memastikan guru dapat melaksanakan perubahan kurikulum sesuai dengan keperluan zaman global ini dengan berkesan seseorang guru perlu memiliki beberapa kemahiran. c) Tumpuan Berkaitan Kesan. Katz (1972). Huraian bagi setiap Tahap Tumpuan tersebut adalah seperti berikut: I. Guru abad 21 mestilah merupakan pendidik serba boleh serta lincah dalam beberapa kemahiran termasuk keupayaan menggunakan media elektronik serta komputer untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran mereka. b) Tumpuan Berkaitan Peribadi. Antara lain kajian oleh Habib Mat Som (2005). Hall dan Loucks (1978) pula dalam kajian lanjutnya telah memurnikan klasifikasi tumpuan tersebut kepada tahap berikut: a) Tumpuan Tiada Berkaitan.Para guru hares mempunyai bekalan secukupcukupnya baik dari segi kemahiran mahu pun pengetahuan. 2.. Tumpuan Berkaitan Peribadi: Guru melihat keupayaan diri sendiri untuk melaksanakan sesuatu tugas terutama dari segi kemahiran dan . Memahami perkembangan teknologi 5. 428-429) Cabaran guru dalam peningkatan profesionalisme banyak berkait dengan tumpuan guru itu sendiri terhadap pelaksanaan tugas terutama berkaitan sesuatu inovasi (Ornstein & Hunkins. b) Tumpuan Berkaitan Tugas. c) Tumpuahn Berkaitan Tugas.

pendidikan rendah. 22 peratus pads Tahap Tumpuan Berkaitan Kesan dan 17 peratus pada Tahap Tumpuan Tiada Berkaitan. menengah dan juga di institusi pengajian tinggi. Kajian yang dijalankan oleh Habib Mat Som (2005) berkaitan Tumpuan Guru menunjukkan 33 peratus guru berada pads Tahap Tumpuan Berkaitan Peribadi berbanding 28 peratus pads tahap Tumpuan Berkaitan Tugas. Pihak perancang pendidikan perlu melihat isuisu dan cabaran yang berbangkit secara menyeluruh dan komprehensif. Tumpuan Berkaitan Kesan: Guru mempunyai visi yang jelas terhadap peranannya sebagai pendidik secara holistik dalam konteks kemajuan pelajar. Menyelesaikan masalah secara runcitan dan memberi tumpuan kepada aspek tertentu dan mengurangkan tumpuan kepada aspek lain akan menghalang pelaksanaan pendidikan kita terutama bagi memenuhi aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan itu sendiri. kesihatan dan penggunaan masa senggangnya. kebolehlaksanaan kurikulum dan implikasi kurikulum terhadap kemajuan negara. Ini terkesan daripada minat ibu baps yang tinggi terhadap perkembangan pendidikan dan persekolahan anak-anak mereka baik di peringkat pra sekolah. Tumpuan Berkaitan Tugas: Guru cenderung untuk melaksanakan tugas dengan cekap dan sentiasa berusaha menghasilkan yang terbaik terutama dari segi pengajaran dan pembelajaran. Masyarakat masa kini sangat prihatin dan mengikuti perkembangan pendidikan dengan penuh minat dan bersikap kritikal terhadap isu-isu berbangkit yang berkaitan dengan kemajuan anak-anak mereka. Kesimpulan Dunia pendidikan di Malaysia masa kini sedang melalui era transfonnasi yang sangat dirasai gelombangnya. Para pendidik di sekolah juga perlu melihat ke hadapan dengan pandangan dan paradigma barn di mana pendidikan dalam era globalisasi ini perlu di tafsirkan secara . Kesedaran tersebut adalah implikasi daripada kesedaran mengenai kepentingan pendidikan bagi memajukan diri dalam menghadapi cabaran kehidupan yang semakin sengit. Aspek lain yang diberi tumpuan adalah berkaitan keluarga.pengetahuannya. Rumusan kajian beliau mencadangkan secara umumnya hanya segelintir guru sahaja yang memiliki Tahap Tumpuan yang tidak produktif (Tahap Tumpuan Tiada Berkaitan) dalam konteks peningkatan tahap profesionalisme guru itu sendiri. 4. 3.

kemahiran. Tidak perlu ada pemisahan antara kesungguhan guru. memotivasikan pelajar untuk memperoleh kecemerlangan dalam aspek kognitif. komitmen terhadap pengajaran dan pembelajaran dan juga kesediaan untuk mendidik generasi pelajar di mana kesemuanya perlu bergerak selari dan sentiasa beriringan. .holistik. spiritual dan sosial perlu juga diiringi dengan kesediaan guru untuk samasama memikul tanggungjawab yang semakin berat kerana sifat semulajadi pendidikan itu sendiri yang memang sentiasa dinamik dan perlu memberi tindak balas terhadap keperluan zaman. Dalam erti kata lain.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->