P. 1
AKHLAK

AKHLAK

|Views: 251|Likes:

More info:

Published by: Zulkhairi 'Meng' Zakaria on Sep 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/07/2013

pdf

text

original

AKHLAK

Akhlak berasal dari kata ³akhlaq´ yang merupakan jama¶ dari ³khulqu´ dari bahasa Arab yang artinya perangai, budi, tabiat dan adab. Akhlak itu terbagi dua yaitu Akhlak yang Mulia atau Akhlak yang Terpuji (Al-Akhlakul Mahmudah) dan Akhlak yang Buruk atau Akhlak yang Tercela (Al-Ahklakul Mazmumah). Akhlak yang mulia, menurut Imam Ghazali ada 4 perkara; yaitu bijaksana, memelihara diri dari sesuatu yang tidak baik, keberanian (menundukkan kekuatan hawa nafsu) dan bersifat adil. Jelasnya, ia merangkumi sifat-sifat seperti berbakti pada keluarga dan negara, hidup bermasyarakat dan bersilaturahim, berani mempertahankan agama, senantiasa bersyukur dan berterima kasih, sabar dan rida dengan kesengsaraan, berbicara benar dan sebagainya. Masyarakat dan bangsa yang memiliki akhlak mulia adalah penggerak ke arah pembinaan tamadun dan kejayaan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wataala. Seperti kata pepatah seorang penyair Mesir, Syauqi Bei: "Hanya saja bangsa itu kekal selama berakhlak. Bila akhlaknya telah lenyap, maka lenyap pulalah bangsa itu". Akhlak yang mulia yaitu akhlak yang diridai oleh Allah SWT , akhlak yang baik itu dapat diwujudkan dengan mendekatkan diri kita kepada Allah yaitu dengan mematuhi segala perintahnya dan meninggalkan semua larangannya, mengikuti ajaran-ajaran dari sunnah Rasulullah, mencegah diri kita untuk mendekati yang ma¶ruf dan menjauhi yang munkar, seperti firman Allah dalam surat Al-Imran 110 yang artinya ³Kamu adalah umat yang terbaik untuk manusia, menuju kepada yang makruf dan mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah´ Akhlak yang buruk itu berasal dari penyakit hati yang keji seperti iri hati, ujub, dengki, sombong, nifaq (munafik), hasud, suudzaan (berprasangka buruk), dan penyakitpenyakit hati yang lainnya, akhlak yang buruk dapat mengakibatkan berbagai macam kerusakan baik bagi orang itu sendiri, orang lain yang di sekitarnya maupun kerusakan lingkungan sekitarnya sebagai contohnya yakni kegagalan dalam membentuk masyarakat yang berakhlak mulia samalah seperti mengakibatkan kehancuran pada bumi ini, sebagai mana firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surat Ar-Ruum ayat 41 yang berarti: "Telah timbul pelbagai kerusakan dan bencana alam di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleb tangan manusia. (Timbulnya yang demikian) karena Allah hendak merusakan mereka sebagai dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka lakukan, supaya mereka kembali (insaf dan bertaubat)". ISLAM MENGUTAMAKAN AKHLAK Mungkin banyak diantara kita kurang memperhatikan masalah akhlak. Di satu sisi kita mengutamakan tauhid yang memang merupakan perkara pokok/inti agama ini, berupaya menelaah dan mempelajarinya, namun disisi lain dalam masalah akhlak kurang diperhatikan. Sehingga tidak dapat disalahkan bila ada keluhan-keluhan yang terlontar dari kalangan awam, seperti ucapan : ³Wah udah ngerti agama kok kurang ajar sama orang tua.´ Atau ucapan : ³Dia sih agamanya bagus tapi sama tetangga tidak pedulian«´, dan lain-lain. Seharusnya ucapan-ucapan seperti ini ataupun yang semisal dengan ini menjadi cambuk bagi kita untuk mengoreksi diri dan membenahi akhlak. Islam bukanlah agama yang mengabaikan akhlak, bahkan islam mementingkan akhlak. Yang perlu diingat bahwa tauhid sebagai sisi pokok/inti islam yang memang seharusnya kita utamakan, namun tidak berarti mengabaikan perkara penyempurnaannya. Dan akhlak mempunyai hubungan yang erat. Tauhid merupakan realisasi akhlak seorang hamba terhadap Allah dan ini merupakan pokok

Bukhari dan Muslim). Seorang yang bertauhid dan baik akhlaknya berarti ia adalah sebaik-baik manusia.´ (HR Tirmidzi. RASUL DIUTUS UNTUK MENYEMPURNAKAN AKHLAK Muhammad shalallahu µalaihi wa salam. beliau shalallahu µalahi wasallam menggandengkan antara nasehat untuk bertaqwa dengan nasehat untuk bergaul/berakhlak yang baik kepada manusia sebagaimana hadits dari abi dzar. Abu Daud dan Ahmad. Dalam timbangan (mizan) amal pada hari kiamat tidak ada yang lebih berat dari pada akhlak yang baik. Tatkala Rasulullah shalallahu µalaihi wasallam menasehati sahabatnya. Beliau shalallahu µalaihi wasallam menjawab : ³Taqwa kepada Allah dan Akhlak yang Baik.45 dan beliau menshahihkannya). ia berkata: hadits hasan. Akhlak merupakan tolak ukur kesempurnaan iman seorang hamba sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah shalallahu µalaihi wasallam : ³Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang terbaik akhlaknya. Saya juga belum pernah mencium bau yang lebih wangi dari bau Rasulullah shalallahu µalaihi wasallam. tahqiq Rabbah dan Daqqaq).627. Anas bin Malik radhiallahu µanhu seorang sahabat yang mulia menyatakan: ³Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam adalah manusia yang paling baik budi pekertinya. bahkan beliau shalallahu µalaihi wa sallam sendiri menegaskan bahwa kedatangannya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang ada pada diri manusia. juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad.´ (HR.´ (HR. rasul kita yang mulia mendapat pujian Allah. dishahihkan Al Bani.Ahmad. Karena ketinggian akhlak beliau sebagaimana firmanNya dalam surat Al Qalam ayat 4. Bukhari dan Muslim). dari abu Hurairah radhiallahu µanhu. diriwayatkan juga oleh Ahmad.inti akhlak seorang hamba. ia berkata bahwa Rasulullah shalallahu µalaihi wasallam bersabda : ³Bertaqwalah kepada Allah dimanapun engkau berada dan balaslah perbuatan buruk dengan perbuatan baik niscaya kebaikan itu akan menutupi kejelekan dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Semakin sempurna tauhid seseorang maka semakin baik akhlaknya. lihat Ash Shahihah oleh Asy Syaikh al Bani no. Disahihkan Al Bani dalam Ash Shahihah No. sebagaimana sabda Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam : ³ Sesuatu yang paling berat dalam mizan (timbangan seorang hamba) adalah akhlak yang baik. Selama sepuluh tahun saya melayani Rasulullah shalallahu µalahi wa sallam.´ (HR. belum pernah saya dibentak atau ditegur perbuatan saya : mengapa engkau berbuat ini ? atau mengapa engkau tidak mengerjakan itu ?´ (HR.´ (HR Tirmidzi.284 dan 751). Dalam hadits lain Anas memuji beliau shalallahu µalahi wasallam : ³Belum pernah saya menyentuh sutra yang tebal atau tipis lebih halus dari tangan Rasulullah shalallahu µalaihi wasallam. dan dishahihkan oleh syaikh Al Salim Al Hilali). Dari Jabir radhiallahu µanhu berkata : Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam bersabda : ³Sesungguhnya orang yang paling saya kasihi dan yang paling dekat padaku majelisnya di .´ (Hadits Shahih Riwayat Tirmidzi. dan sebaliknya bila seorang muwahhid memiliki akhlak yang buruk berarti lemah tauhidnya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdillah bin amr bin Al µAsh radhiallahu µanhuma disebutkan : ³Sesungguhnya sebaik-baik kalian ialah yang terbaik akhlaknya. ³Hanyalah aku diutus (oleh Allah) untuk menyempurnakan akhlak.´ KEUTAMAAN AKHLAK Abu Hurairah radhiallahu µanhu mengabarkan bahwa suatu saat Rasulullah pernah ditanya tentang kriteria orang yang paling banyak masuk syurga. Lihat ash Shahihah Juz 2 hal 535). Lihat Riyadus Sholihin no.

Saudaraku.´ (HR. Karena itu sudah sepantasnya setiap muslimah mengambil akhlak yang baik sebagai perhiasannya. wabil khusus didalam kita yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa dibulan suci Ramadhan 1427 H ini : .multiply. jumpa lagi kita kali ini dakwah saya (lewat tulisan) seperti judul tersebut diatas semoga dapat menjadi penawar yang menyejukkan dan menjadi sebagai tambahan ilmu bagi sidang pembaca. Summa na¶udzubillah! Untuk itu mari sedikit kita simak apa yang menjadi materi kita ini. yaitu untuk mengajarkan budi pekerti (akhlak) yang luhur. Saudaraku (sidang pembaca). Dari hadits-hadits di atas dapat dipahami bahwa akhlak yang paling baik memiliki keutamaan yang tinggi. karena akhlak madzmumah adalah akhlak yang tercela dan sangat-sangat harus kita jauhi. kita harus memiliki akhlak yang mahmudah ini dan menjadikannya sebagai penghias hidup kita. Penyakit hati yang diderita oleh Qabil telah menobatkan dirinya menjadi manusia pertama didunia yang melakukan kejahatan yaitu membunuh. Apabila segumpal daging itu baik. Akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ini disebut akhlak mahmudah (akhlak yang terpuji) yang tentu saja harus kita teladani. Tubuh kita mungkin saja akan tetap terlihat sehat ketika kita berakhlak madzmumah ini. Kenapa? Karena ia bisa membuat hati kita membusuk dan sulit disembuhkan.com/journal/item/8 audaraku sesama muslim. Ahmad).´ (HR. Jelas bagi kita bahwa semuanya berpatokan pada syari¶at. tetapi yang akan kita bersama pelajari ini adalah justru lawan dari akhlak mahmudah itu. sementara saudara kembarnya sendiri (Qabil) yang cantik yang bernama Iqlima akan dikawinkan dengan Habil. Diriwayatkan juga oleh Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban. melainkan penyakit hati! Lalu. sidang pembaca yang budiman. Na¶udzubillah. yang dianggap baik oleh adat bernilai jelek menurut timbangan syari¶at atau sebaliknya. buruklah seluruhnya Ketahuilah olehmu bahwa segumpal daging itu adalah kalbu (hati). dalam semua masalah termasuk akhlak. Qabil merasa dengki sehingga ia membunuh adiknya sendiri. tetapi hati dan jiwa kita menderita dan tersiksa. Wallahu Ta¶ala a¶lam. Rasulullah SAW pernah bersabda : ³Aku diutus semata-mata untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur. Dengan demikian nilai-nilai Islam menjadi dapat tersebar luaskan. seluruhnya baik dan apabila daging itu buruk. mediasauna. ia merasa iri. Insya Allah! Saudaraku. Ketika ia hendak dikawinkan dengan saudara kembar Habil yang tidak cantik.´ (HR. yakni yang disebut akhlak madzmumah. Kita tentu tidak ingin menjadi pengikut Qabil bukan? Untuk itu mari kita mulai mempersiapkan diri menghadapi penyakit hati. sengaja saya tidak akan membahas secara khusus setentang akhlak mahmudah. Lihat Ash shahihah Juz 2 hal 418-419). Kemudian Qabil protes kepada ayahnya sehingga akhirnya Nabi Adam as menyuruh kedua ana knya itu untuk berkurban dengan catatan siapa yang kurbannya diterima oleh Allah SWT maka dialah yang berhak mengawini Iqlima. Tirmidzi dengan sanad hasan. Kemudian ketika ternyata kurban Habil yang diterima. Sebab ia bukanlah penyakit fhisik. Karena boleh jadi. jangan sampai terjangkit oleh wabah penyakit hati yang sangat ganas ini. Allah sebagai Pembuat syari¶at ini. ‡ Bersabda Rasulullah SAW : ³Ketahuilah. Yang perlu diingat bahwa ukuran baik atau buruk suatu akhlak bukan ditimbang menurut selera individu.hari kiamat ialah yang terbaik budi pekertinya. didalam tubuh manusia ada segumpal daging. bukan pula hitam putih akhlak itu menurut ukuran adat yang dibuat manusia. seperti apa sih penyakit hati itu ? Seberapa besar bahaya yang dibawanya? Dan bagaimana cara menanggulanginya? Wabah penyakit hati lebih berbahaya dari penyakit apapun. Alhamdulillah. sebagaimana kita ketahui bahwa Allah SWT mengutus para Rasul antara lain untuk menjadi suri teladan yang baik (uswatun hasanah). Bukhari) Pernah dengar kisah putra Nabi Adam as yang bernama Qabil dan Habil ? Qabil adalah sosok manusia pertama didunia yang terkena penyakit hati (madzmumah). Maha Tahu dengan keluasan ilmu-Nya apa yang mendatangkan kemashlahatan/kebaikan bagi hamba-hamba-Nya. Tahukah antum (pembaca) apa itu akhlak madzmumah? Akhlak madzmumah adalah akhlak yang dikendalikan oleh Syetan dan kita sama sekali tidak boleh memiliki akhlak yang demikian.

Jika perasaan ini dibiarkan tumbuh didalam hati. Sifat dengki ini berkaitan dengan sifat iri. d. 3.‡ Penyakit hati antara lain disebabkan karena ada perasaan iri : 1. Kurang percaya diri c. sebab orang yang iri tidak bisa lepas dari perbuatan menyinggung. d. keluarga. Menjalin persaudaraan dengan orang lain. Merusak pahala ibadah c. menjelek-jelekkan. Menimbulkan perselisihan dan perpecahan j. Sikap ini kemudian menimbulkan prilaku yang tidak baik terhadap orang lain. bahkan menjadi musuhnya. menjatuhkan nama baik orang lain. tatanan kehidupan bermasyarakat akan kacau dan rusak. Meresahkan orang lain i. Membawa pada perbuatan maksiat. Turmudzi) Saudaraku. maka agama akan hancur. atau orang lain. Membiasakan diri ikut merasa senang apabila orang lain mendapat keuntungan (kesenangan). Hanya saja sifat dengki sudah dalam bentuk perbuatan yang berupa kemarahan. Tidak merasa cukup terhadap sesuatu yang telah dimilikinya. 4. 1. Abu Daud) ‡ Dan Nabi SAW juga bersabda : ³Menimpa kepadamu suatu penyakit umat-umat sebelum kamu. c. Mencelakakan orang lain f. dan mengumpat. ia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya. Orang yang terkena sifat ini bersikap serakah. Mengikuti ajakan syetan h. ‡ Penyakit hati disebabkan karena perasaan dengki. Disini jelas bahwa dengki itu suatu hal yang berlawanan dengan kebaikan. bahkan agama tidak lagi dijadikan . maka akan muncul perselisihan. Menyebabkan buta hati g. masyarakat. Membiasakan diri bersyukur kepada Allah SWT dan merasa cukup terhadap segala sesuatu yang telah diterimanya. sehingga terhindar dari perasaan benci dan tidak senang apabila orang lain mendapatkan keberuntungan (kesenangan). permusuhan. misalnya sikap tidak senang. Masuk Neraka e. memaki. Tidak percaya kepada qadha dan qadar. berdusta. rakus. tatanan dan hukum yang ada tidak akan berguna. permusuhan. Meruntuhkan sendi-sendi persatuan masyarakat k. Menumbuhkan kesadaran didalam diri bahwa kenikmatan itu pemberian Allah SWT. yaitu benci-membenci dan dengki. Akibat (berbahayanya) sifat Iri : Sifat iri tidak pernah membawa kepada kebaikan.´ (HR. Akibat dari sifat iri tersebut antara lain : a. seperti yang terjadi pada kisah Qobil dan Habil. Adanya rasa sombong didalam diri seseorang b. bahkan tidak segan-segan berbuat aniaya (zalim) terhadap sesamanya yang mendapatkan kenikmatan agar cepat kenikmatan itu berpindah kepada dirinya.´ (HR. Cara menghindari sifat Iri : Diantara cara-cara menghindari sifat iri sebagai berikut : a. Setentang sikap buruk yang namanya dengki ini. Hadist yang pertama menjelaskan bahwa dengki itu memakan kebaikan seperti api yang memakan kayu bakar. b. Sebab-sebab Timbulnya sifat Iri : Kalau kita cermati dari kisah Qabil dan Habil. Kurang mensyukurui nikmat Allah d. bahkan sampai pembunuhan. 2. kita dapat melihat bahwa sifat iri ini muncul karena : a. Definisi Dengki. Oleh karena itu. Merasa kesal dan sedih tanpa ada manfaatnya bahkan bisa dibarengi dosa. sikap tidak ramah terhadap orang yang kepadanya kita iri atau menyebarkan isu-isu yang tidak baik. b. Dengki artinya merasa tidak senang jika orang lain mendapatkan kenikmatan dan berusaha agar kenikmatan tersebut cepat berakhir dan berpindah kepada dirinya. e. jika sifat ini tidak dihindari. Menimbulkan ketidaktentraman dalam diri. serta merasa senang kalau orang lain mendapat musibah. Pengertian Iri : Iri adalah sikap kurang senang melihat orang lain mendapat kebaikan atau ke beruntungan. simak Hadist tersebut ini : ‡ Bersabda Nabi SAW : ³Dengki itu memakan kebaikan. Dialah pencukur agama. Sedangkan Hadist yang kedua menjelaskan bahwa jika suatu masyarakat telah terjangkiti penyakit dengki. dan zalim. bukan sekedar pencukur rambut. sebagaimana api memakan kayu bakar. bahkan pasti membawa akibat buruk. pertengkaran. sehingga wajar apabila suatu saat Allah memberi nikmat kepada seseorang dan tidak memberikannya kepada orang lain.

Menjauhi semua penyebabnya. Thabrani). Penyakit kedengkian jika dibiarkan terus akan berubah menjadi penyakit yang lebih buruk lagi. Sehingga putuslah persaudaraan mereka. karena sesungguhnya hasad itu dapat memakan (menghabiskan) kebaikan sebagaimana . Bagaimana Cara Menghindari Penyakit Dengki ? Adapun cara yang bisa ditempuh untuk menghindari penyakit dengki. ‡ Bersabda Rasulullah SAW ³Bukanlah dari golonganku orang yang memiliki kedengkian. f. Mendorong untuk berbuat maksiat seperti menggunjing. Dailami) 4. Akibat Penyakit Hasud Penyakit hasud adalah penyakit hati sama berbahanya dengan penyakit iri dan dendam. berbohong. dengki dan hasud itu adalah suatu penyakit. Mewaspadai bahayanya. Para tokoh. dengki dan hasud mempunyai arti kata yang sama yaitu hasad. Membiasakan diri untuk memberikan dukungan positif terhadap apa yang dialami saudara kita. karena mencemarkan nama baik dan merendahkan derajat seseorang dan juga karena mempublikasikan hal-hal jelek yang sebenarnya harus ditutupi. b. Pada mulanya iri yaitu perasaan tidak suka terhadap kenikmatan yang dimiliki orang lain. ‡ Hasud. Kemudian.´ (HR. f. Para ulama karena hasudnya. Orang-orang awam karena kebodohannya 6. Perbuatan iri dapat menghancurkan persatuan dan persaudaraan.´ (HR. Bahaya Penyakit Dengki Semua penyakit. 2. e. d. bila termakan hasutan. Orang Arab (atau ras lainnya) yang fanatik dengan kesukuannya 3.pedoman hidup. yaitu hasud. Mencelakakan orang lain c. Para pedagang karena kecurangannya 5. Tidak akan diakui sebagai umat Rasulullah SAW dan tidak akan mendapat syafaatnya pada hari Kiamat nanti. b. ditambah hal-hal sebagai berikut : a. sehingga penyebab dari iri juga merupakan penyebab dari penyakit iri. Demikian juga penyakit hati yang dibawa oleh penyakit dengki ini antara lain sebagai berikut : a. Saudaraku (sidang pembaca) tahukah antum. Kebutaan hati dalam menerima kebenaran. Cinta dunia dan sejenisnya. ‡ Nabi SAW Bersabda : ³Ada 6 (enam) kelompok orang yang akan masuk Neraka sebelum dihisab amalnya. Merugikan diri sendiri dan orang lain d. karena kesombongannya 4. bahwa iri. Selalu berdzikir. 2. 1. d. Yaitu : 1. marah. iri hati akan berubah menjadi kedengkian. ‡ Nabi SAW pernah bersabda : ³Jauhilah sifat hasad. Penguasa karena ke zalimannya 2. Pengertian Hasud Hasud adalah sikap suka menghasud dan mengadu domba terhadap sesama. 3. Orang yang bertetangga dan bersaudara dapat bertengkar dan berselisih bahkan sampai pecah. disebabkan oleh enam perkara. apapun namanya. Tidak beriman kepada qadha dan qadar. Merasa sakit jika orang lain memiliki kelebihan e. senang jika orang lain mendapat musibah. Sifat kikir yang berlebihan c. Sehingga dalam bahasa Arab iri. Penyakit Dengki Diatas sudah dijelaskan bahwa penyakit dengki berpangkal dari iri dan marah. antara lain : a. pasti mendatangkan bahaya bagi orang yang dihinggapinya. c. Menghasud adalah tindakan yang jahat dan menyesatkan.´ (HR. jika dibiarkan tumbuh. ‡ Rasulullah SAW bersabda : ³Manusia akan senantiasa mampu berbuat kebajikan selama tidak saling hasud satu sama lain. e. Masuk Neraka tanpa dihisab terlebih dahulu. Kalah bersaing dalam merebut simpati orang atau dalam usaha. Thabrani) b. Mempererat tali persaudaraan sehingga terjalin kerukunan dan persaudaraan. Ilmu dan amal. sehingga hati merasa dekat dengan Allah SWT. karena sibuk memikirkan bagaimana cara mencelakakan orang lain.

memakan harta orang lain. menumpahkan darah orang ini. cara yang bisa dilakukan antara lain sebagai berikut : a.´ (HR. puasa dan zakat. dan memukul orang ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mencelakakan orang lain. e. Menimbulkan perpecahan dan perselisihan. b. Merugikan diri sendiri dan orang lain. c) Ibubapa menyediakan segala keperluan. e. c. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Tamak dan rakus dunia. Apabila amal kebaikannya habis sebelum dilunasi semua dosa -dosanya. menuduh orang ini. kalau kita rinci akibat penyakit hasud ini kurang lebih sebagai berikut : a.´ Lalu Rasulullah SAW bersabda : ³Sesungguhnya orang yang paling pailit dari umatku ialah orang yang datang pada hari Kiamat kelak dengan membawa shalat. d) Ibubapa yang paling hampir dengan kita. Penyebab Penyakit Hasud. sekali lagi saya berharap semoga dakwah (lew at tulisan) ini dapat menjadi penawar yang menyejukkan dan menjadi sebagai tambahan ilmu bagi sidang pembaca. Saudaraku sesama muslim. kemudian dia dilempar kedalam Neraka.) ADAB TERHADAP IBUBAPA 1. Permusuhan dan Kemarahan. b. Maka orang-orang yang telah dianiaya ini diberi kebaikannya. d.api memakan kayu bakar. tentu saja kesemuanya ini tidak terlepas dari sebuah keinginan yaitu nilai nilai islam menjadi kian dapat tersebar luaskan. Abu Daud) ‡ Dan Bersabda Rasulullah SAW : ³Dari Abu Hurairah ra. ditambah hal-hal sebagai berikut : a. *** (Bahan-bahan (materi) diambil dan dikutip dari buku ³Islam Agamaku´ Oleh : Tim Penyusun Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Mudah diprovokasi orang lain. Mengamalkan ajaran agama. Bagaimana Cara Menghilangkan Penyakit Hasud? Untuk menghilangkan penyakit ini. f. Jadilah orang yang mempunyai pendirian tidak mudah di provokasi. tetapi ia telah mencaci maki orang lain. Sombong d. Sikap tidak rela orang lain lebih baik darinya. saya sudahi dulu tulisan saya ini. maka diambillah kesalahan-kesalahan orang-orang (yang pernah dianiaya) dan ditumpahkan semuanya kepada dia. 2. Lemahnya iman. b. c. Muslim) Dengan demikian. 4.´ (HR. Masuk Neraka 3. d. Menumbuhkan kesadaran bahwa permusuhan dan kemarahan akan membawa petaka dan kesengsaraan baik lahir maupun bathin. b) Ibubapa yang mengasuh dan mendidik. KONSEP KEIBUBAPAAN a) Ibu bapa merupakan orang yang paling rapat dengan anak-anak. sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : ³Tahukah kalian orang yang muflis (pailit/bangkrut) itu? Para Sahabat menjawab :´Orang yang tidak mempunyai harta sama sekali. Meruntuhkan sendi-sendi persatuan dan kerukunan dalam masyarakat. Menghilangkan amal perbuatan baik. . Penyebab penyakit hasud tidak jauh berbeda dengan penyakit iri dan dendam. b) Merekalah yang bertanggungjawab mencari nafkah dan mendidik anak -anak dari kecil sehingga dewasa. SEBAB-SEBAB WAJIB BERBAKTI KEPADA IBUBAPA a) Ibu yang mengandungkan kita. Wabilahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. f. c.

mereka sakit. Rasulullah memerintahkan sahabatsahabatnya supaya memakai pakaian yang bersih. Jangan melunjur kaki ke arah mereka. d) Merendah diri dan menghormati mereka. Memberi bantuan kewangan yang 3. baik dan rapi terutamanya pada hari Jum'at. 5. 4.e) Ibubapa tempat rujukan dan tempat bergantung. Ia menekankan kebersihan secara menyeluruh meliputi pakaian dan juga tubuh badan. Sentiasa memohon keampunan untuk 2. d) Mewujudkan keluarga bahagia dan harmoni. c) Mentaati perintah mereka selagi tidak bercanggah dengan syarak. 2. Menunjukkan muka yang manis ketika berkomunikasi. Merawat sebaik mungkin ketika mereka. Memuliakan dan berbuat baik dengan rasa gembira dan bahagia. Menjaga segala keperluan supaya mereka 4. 5.T. 2.KEPENTINGAN BERADAB DENGAN IBUBAPA a) Dapat melaksanakan suruhan Allah S. Berdiri untuk memberi hormat. Berakhlak terhadap jasmani. 4. memakai wewangian dan selalu bersugi. . Merendahkan suara. BERGAUL 1. ii. 4. i. e) Melaksanakan tanggungjawab anak-anak terhadap ibubapa. Sentiasa mendoakan kesejahteraan mereka 5. Bercakap dengan sopan santun. Menyempurnakan janji yang telah mencukupi. b) Memohon keampunan untuk mereka. AKHLAK KEPADA DIRI SENDIRI 1. Menggunakan bahasa yang baik. 3. dibuat oleh mereka. menjaga kebersihan dirinya Islam menjadikan kebersihan sebagian dari Iman. b) Wujud hubungan dan pergaulan yang baik. 1. 5. 3. e) Berbuat baik kepada sahabat handai mereka. Jangan mendahului mereka ketika makan.TANGGUNGJAWAB ANAK TERHADAP IBUBAPA a) Berdoa untuk kesejahteraan mereka. Menjaga makan minumnya. Menjaga dan memberi layanan baik . 4. Melangsaikan segala hutang mereka. 2.W. c) Supaya anak-anak menghormati ibubapa. Mengerjakan haji untuk ibubapa bagi di dunia dan akhirat. Menumpukan perhatian ketika mereka bercakap. 3. ADAB TERHADAP IBU BAPA BERCAKAP 1.CARA BERBAKTI KEPADA IBUBAPA SEMASA SETELAH MEREKA MEREKA HIDUP MENINGGAL DUNIA 1. teman baik mereka. 6. Mencium tangan mereka sebelum meninggalkan mereka. yang belum menunaikan haji. 3.

Bersederhanalah dalam makan minum. dan satu pertiga untuk bernafas. Rupa diri. salah satu cara memanfaatkan akal ialah mengisinya dengan ilmu. iii. walau bagaimnapun ia dilakukan menurut etika yang ditetapkan oleh Islam tanpa mengabaikan hak -hak Allah. Seorang muslim mestilah mempunyai rupa diri yang baik. Perkara utama yang patut diketahui ialah pengetahuan terhadap kitab Allah. diri. dan tafsirnya. tidak mengabaikan latihan jasmaninya riyadhah atau latihan jasmani amat penting dalam penjagaan kesehatan. dan juga sejarah Islam. berlebihan atau melampau di tegah dalam Islam. hukum hakam ibadat serta muamalah. Ini tidak dapat diterima karena Rasulullah yang bersifat zuhud dan tawadhuk tidak melakukan begitu. Sesetengah orang yang menghiraukan rupa diri memberikan alasan tindakannya sebagai zuhud dan tawadhuk. dalam artikata ia tidak mengabaikan kewajiban sembahyang. adat bermasyarakat dan seumpamanya. tajwidnya. sejarah sahabat. keluarga. Islam tidak pernah mengizinkan budaya tidak senonoh. Sementara itu umat islam hendaklah membuka tingkap pikirannya kepada segala bentuk ilmu. asalkan dia berakal dan cukup umur. Islam adalah agama yang mempunyai rupa diri dan tidak mengharamkan yang baik. Sebaiknya sepertiga dari perut dikhaskan untuk makanan. bacaannya. Islam tidak melarang umatnya menggunakan nikmat Allah kepadanya asalkan tidak melampau dan takabbur. ulama. sirah. berakhlak terhadap akalnya i. masyarakat dan sebagainya. satu pertiga untuk minuman. termasuk juga bahasa asing supaya pemindahan ilmu berlaku dengan cepat. menjaga muruah. compang-camping. Ilmu fardh 'ain yang menjadi asas bagi diri seseorang muslim hendaklah diutamakan karena ilmu ini mampu dipelajari oleh siapa saja. kusut. dan seumpamanya. memenuhi akalnya dengan ilmu akhlak Muslim ialah menjaganya agar tidak rusak dengan mengambi sesuatu yang memabukkan dan menghayalkan. 2. Rasulullah pernah menyuruh Zaid bin Tsabit supaya belajar bahasa Yahudi dan Syiria. penguasaan ilmu sepatutnya umat Islamlah yang selayaknya menjadi pemandu ilmu supaya manusia dapat bertemu dengan kebenaran. Kemudian hadits-hadits Rasul. Kekufuran (kufur akan nikmat) dan kealfaan ummat terhadap pengabaian penguasaan ilmu ini. iv. Islam menyuruh supaya membangun potensi akal hingga ke tahap maksimum. Abdullah bin . sesuai kemampuan diri. Pengabaian ilmu ini seolah-olah tidak berakhlak terhadap akalnya. ii.

selain sifat harga menghargai. Anda harus mementingkan sahabat anda seperti anda lakukan terhadap diri anda juga. dia menggunakan bahasa yang dituturkan oleh mereka. Di dalam menjalinkan hubungan silatulrahim dan persahabatan. Juga sudah pastilah kecintaan -KU .Zubair adalah antara sahabat yang memahami kepentingan menguasai bahasa asing. Bermuhasabah iv. Bermujahadah v. Begitu jugalah dengan kepentingan diri anda sendiri. 3. sudah pasti pula kecintaan -KU kepada orang-orang yang saling bantu membantu kerana AKU. lebih dari dirinya sendiri. suka berterus terang dan tidak menyembunyikan sesuatu dari anda. Lantaran dari pada itu kita perlu sahabat yang boleh memperingatkan diri kita. apatah lagi perkara itu boleh membawa keburukan kepada diri anda. Bertaubat ii. Pembersihan jiwa beda dengan pembersihan jasad. Disamping itu kita perlu berdoa kepada Allah. Uwshikum wa iyyaya nafsi Dikutip dari "Pedoman Ibadah Muslim" Pusat Islam Universiti Utara Malaysia. Ada beberapa cara membersihkan jiwa dari kotorannya. beliau mempunyai seratus orang khadam yang masing-masing bertutur kata berlainan. Berakhlak terhadap jiwa manusia pada umumnya tahu sadar bahwa jasad perlu disucikan selalu. Menghadiri majlis Iman Untuk meningkatkan tahap kejiwaan kita tidak boleh keseorangan. kejujuran juga amat penting kerana sahabat yang paling menguntungkan adalah seorang sahabat yang jujur. dan apabila berhubungan dengan mereka. Memperbanyak ibadah vi. begitu juga dengan jiwa. antaranya: i. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam hadis Qudsi yang bermaksud : ³Sudah pastilah kecintaan-KU itu untuk orang-orang yang saling ziarah menziarahi kerana AKU. Bermuqarabah iii. Sudah pasti pula kecintaan -KU untuk orang yang saling cinta menyintai kerana AKU. Dalam Islam memang dituntut setiap orang itu memuliakan saudaranya.

Diantara akhlak terhadap Allah SWT adalah: . Artikel Islami Majlis Ta'lim Wad Da'wah Akhlak Seorang Muslim Terhadap Allah SWT Dikirim: [27/06/2009] Setiap muslim meyakini. keran tidak ikhlas jiwa kita akan menjadi rosak dan berdendam. kerana keikhlasan itu membuat hati kita gembira dan tenang dalam menghadapi sesuatu keadaan. Setiap muslim harus menyemaikan sifat ikhlas itu sejak kecil lagi.untuk orang yang saling tolong menolong kerana AKU. Jika seseorang tidak memiliki akhlak positif terhadap Allah. berilah sesuatu kepada seseorang dengan ikhlas bukan dengan ada sebab lain. dan lain sebagainya. ikhlas memberi dan menerima dalam apa jua bentuk pertolongan atau pemberian dari setiap individu muslim itu. Allah adalah pemberi hidayah dan pedoman hidup dalam kehidupan manusia. maka ia tidak akan mungkin memiliki akhlak positif terhadap siapapun.Riwayat Ahmad dan Hakim.´ . dengan secara langsung keikhlasan akan terpancar di jiwa kita. tetapi boleh membuatkan anda bertambah taqwa kepada Allah SWT. bertanya dengan diri anda«Adakah anda telah berlaku jujur terhadap sahabat-sahabat anda ? Adakah anda sudah lakukan sepertimana yang dianjurkan oleh syariat Islam ? Sekiranya anda telah berlaku jujur terhadap sahabat dan rakan anda«Alhamdulillah«Tetapi ada juga sesetengah manusia di dunia ini mereka menjalinkan hubungan silatulrahim dan persahabatan adalah kerana inginkan kebendaan semata-mata. Sehingga manakala hal seperti ini mengakar dalam diri setiap muslim. Demikian pula sebaliknya. Oleh itu. Allah adalah pengatur alam semesta yang demikian luasnya. akhlak terhadap Allah ini merupakan pondasi atau dasar dalam berakhlak terhadap siapapun yang ada di muka bumi ini. Allah adalah Pencipta dirinya. berdendam memang dilarang dalam Islam. Dan ada juga yang suka memilih bulu dalam persahabatan. Manakala sifat ikhlas pula akan memberikan kesegaran kepada jiwa. jika ia memiliki akhlak yang karimah terhadap Allah. maka akan terimplementasikan dalam realita bahwa Allah lah yang pertama kali harus dijadikan prioritas dalam berakhlak. maka ini merupakan pintu gerbang untuk menuju kesempurnaan akhlak terhadap orang lain. Keikhlasan bukan sahaja memberi kesegaran kepada jiwa. Mereka memilih orang-orang tertentu untuk di jadi sahabat supaya mereka mendapat manfaat daripada persahabatan itu. pencipta jagad raya dengan segala isinya. Cuba anda renung dan berfikir sejenak. Tahukah anda. kebersihan hati hanya boleh dicapai dengan iman dan taqwa kepada Allah SWT. Lakukan sesuatu kepada seseorang dengan ikhlas. bahwa Allah adalah sumber segala sumber dalam kehidupannya. bukannya atas dasar keikhlasan dan kejujuran kerana Allah SWT tetapi bak kata pepatah ³ada udang disebalik batu´. Jika kita perhatikan.

yang diantara telah datang kalian. adalah memiliki rasa tanggung jawab atas amanah yang diberikan padanya. Sebab bagaimana mungkin ia tidak mentaati-Nya.1.µ Karena taat kepada Allah merupakan konsekwensi keimanan seoran muslim kepada Allah SWT. padahal Allah lah yang telah memberikan segala-galanya pada dirinya. maka itu merupakan amanah yang kelak akan dimintai pertanggung jawaban dari Allah. tanggung jawab atas amanah Etika kedua yang harus dilakukan seorang muslim kepada Allah SWT. Oleh karenanya. mereka pada hakekatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. apapun yang Allah berikan padanya. seorang mukmin senantiasa meyakini. dariku 2. Hal pertama yang harus dilakukan seorang muslim dalam beretika kepada Allah SWT. Abi Ashim al-syaibani). Karena pada hakekatnya. 4 : 65): ´Maka demi Rab-mu. maka ini merupakan salah satu indikasi tidak adanya keimanan. dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Dalam sebuah hadits. Dalam ." (HR. Tanpa adanya ketaatan. Taat terhadap perintah-perintah-Nya. kehidupan inipun merupakan amanah dari Allah SWT. Memiliki rasa yang diembankan padanya. Allah berfirman (QS. kemdian mrekea tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap ptutusan yang kamu berikan. adalah dengan mentaati segala perintah-perintah-Nya. Rasulullah SAW juga menguatkan makna ayat di atas dengan bersabda: ´Tidak beriman salah seorang hingga hawa nafsunya (keinginannya) mengikuti apa (Al-Qur·an dan sunnah).

Dan setiap kalian adalah pemimpin. "Setiap kalian adalah pemimpin." (HR." (HR. adalah ridha terhadap segala ketentuan yang telah Allah berikan pada dirinya. Jika ia mendapatkan kebaikan. Baik yang berupa kebaikan. ia bersyukur. Muslim) 3. tsiqah) terhadap apapun yang Allah berikan pada dirinya. Seorang hamba adalah pemimpin atas harta tuannya. Ridha terhadap ketentuan Allah SWT. dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. atau hal-hal lainnya. Seperti ketika ia dilahirkan baik oleh keluarga yang berada maupun oleh keluarga yang tidak mampu. Rasulullah SAW bersabda. pandangan kita terhadap yang kita anggap baik ternyata malah memiliki . pengetahuan atau sesuatu sangat terbatas. sesuatu justru buruk. Karena pada hakekatnya. Seorang suami merupakan pemimpin bagi keluarganya. dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. ia bersabar. Karena segala urusannya adalah dipandang baik bagi dirinya. karena ia tahu bahwa hal tersebut merupakan hal terbaik bagi dirinya. dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. sikap seorang muslim senantiasa yakin (baca. Sehingga bisa jadi. dan setiap kalian bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. bentuk fisik yang Allah berikan padanya. sementara sesuatu yang dipandang buruk kebaikan bagi diri kita. Seorang amir (presiden/ imam/ ketua) atas manusia. Seorang wanita juga merupakan pemimpin atas rumah keluarganya dan juga anak-anaknya. karena ia tahu bahwa hal tersebut merupakan hal terbaik bagi dirinya. Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda: " sungguh mempesona perkara orang beriman. Dan jika ia tertimpa musibah. Rasulullah SAW pernah bersabda: Dari ibnu Umar ra.sebuah hadits. atau berupa keburukan. Etika berikutnya yang harus dilakukan seorang muslim terhadap Allah SWT. dan ia bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. merupakan pemimpin. Bukhari) Apalagi terkadang sebagai seorang manusia. dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya.

Tirmidzi. Dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan cara kemurkaan Allah. Dalam Al-Qur·an Allah berfirman (QS. 3 : 135) : "Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri. Senantiasa bertaubat kepada-Nya. . manakala sedang terjerumus dalam ¶kelupaan· sehingga berbuat kemaksiatan kepada-Nya adalah dengan segera bertaubat kepada Allah SWT. Obsesinya adalah keridhaan ilahi. Sebagai seorang manusia biasa. kita juga tidak akan pernah luput dari sifat lalai dan lupa. Karena hal ini memang merupakan tabiat manusia. hanya kepada Allah SWT." 5. maka Allah akan memberikan keridhaan manusia juga. Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW pernah menggambarkan kepada kita: "Barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan ¶adanya· kemurkaan manusia. Bahkan terkadang. Dia tidak beramal dan beraktivitas untuk mencari keridhaan atau pujian atau apapun dari manusia.4. etika kita kepada Allah. lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Al-Qadha·I dan ibnu Asakir). maka Allah akan mewakilkan kebencian-Nya pada manusia. mereka ingat akan Allah. ¶terpakasa· harus mendapatkan ¶ketidaksukaan· dari para manusia lainnya. Seseorang yang benar-benar beriman kepada Allah SWT. akan memiliki obsesi dan orientasi dalam segala aktivitasnya. Dan siapakah yang dapat mengampuni dosa selain Allah? dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Oleh karena itulah. untuk mencapai keridhaan Allah tersebut." (HR.

Karena pada hakekatnya. Baik ibadah yang bersifat mahdhah.multiply.. seluruh aktiivitas sehari-hari adalah ibadah kepada Allah SWT.com ¾ Presentations ¾ School Work azemmutawakkil.php?prm.madinatulilmi. Dalam Al-Qur·an Allah berberfirman (QS. Merealisasikan ibadah kepada-Nya. Ia tidak akan tindakannya atau tidak.. apakah hal dalam dirinya. Oleh karenanya.kat .Dan seperti ini sekaligus merupakan bukti keimanan Karena orang yang tidak memiliki kesungguhan tentulah hanya keridhaan manusia. Yang penting ia dipuji oleh oran lain. 51 : 56): ´Dan tidaklah Aku menciptakan melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku. otientasi perduli.scribd. yang terdapat iman. ataupun ibadah yang ghairu mahdhah. yang dicarinya Allah menyukai 6. Etika atau akhlak berikutnya yang harus dilakukan seorang muslim terhadap Allah SWT adalah merealisasikan segala ibadah kepada Allah SWT.com/index.µ jin dan manusia.com/journal/item/6 . ge Rujukan www. www.. segala aktivitas.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->