AKHLAK

Akhlak berasal dari kata ³akhlaq´ yang merupakan jama¶ dari ³khulqu´ dari bahasa Arab yang artinya perangai, budi, tabiat dan adab. Akhlak itu terbagi dua yaitu Akhlak yang Mulia atau Akhlak yang Terpuji (Al-Akhlakul Mahmudah) dan Akhlak yang Buruk atau Akhlak yang Tercela (Al-Ahklakul Mazmumah). Akhlak yang mulia, menurut Imam Ghazali ada 4 perkara; yaitu bijaksana, memelihara diri dari sesuatu yang tidak baik, keberanian (menundukkan kekuatan hawa nafsu) dan bersifat adil. Jelasnya, ia merangkumi sifat-sifat seperti berbakti pada keluarga dan negara, hidup bermasyarakat dan bersilaturahim, berani mempertahankan agama, senantiasa bersyukur dan berterima kasih, sabar dan rida dengan kesengsaraan, berbicara benar dan sebagainya. Masyarakat dan bangsa yang memiliki akhlak mulia adalah penggerak ke arah pembinaan tamadun dan kejayaan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wataala. Seperti kata pepatah seorang penyair Mesir, Syauqi Bei: "Hanya saja bangsa itu kekal selama berakhlak. Bila akhlaknya telah lenyap, maka lenyap pulalah bangsa itu". Akhlak yang mulia yaitu akhlak yang diridai oleh Allah SWT , akhlak yang baik itu dapat diwujudkan dengan mendekatkan diri kita kepada Allah yaitu dengan mematuhi segala perintahnya dan meninggalkan semua larangannya, mengikuti ajaran-ajaran dari sunnah Rasulullah, mencegah diri kita untuk mendekati yang ma¶ruf dan menjauhi yang munkar, seperti firman Allah dalam surat Al-Imran 110 yang artinya ³Kamu adalah umat yang terbaik untuk manusia, menuju kepada yang makruf dan mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah´ Akhlak yang buruk itu berasal dari penyakit hati yang keji seperti iri hati, ujub, dengki, sombong, nifaq (munafik), hasud, suudzaan (berprasangka buruk), dan penyakitpenyakit hati yang lainnya, akhlak yang buruk dapat mengakibatkan berbagai macam kerusakan baik bagi orang itu sendiri, orang lain yang di sekitarnya maupun kerusakan lingkungan sekitarnya sebagai contohnya yakni kegagalan dalam membentuk masyarakat yang berakhlak mulia samalah seperti mengakibatkan kehancuran pada bumi ini, sebagai mana firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surat Ar-Ruum ayat 41 yang berarti: "Telah timbul pelbagai kerusakan dan bencana alam di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleb tangan manusia. (Timbulnya yang demikian) karena Allah hendak merusakan mereka sebagai dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka lakukan, supaya mereka kembali (insaf dan bertaubat)". ISLAM MENGUTAMAKAN AKHLAK Mungkin banyak diantara kita kurang memperhatikan masalah akhlak. Di satu sisi kita mengutamakan tauhid yang memang merupakan perkara pokok/inti agama ini, berupaya menelaah dan mempelajarinya, namun disisi lain dalam masalah akhlak kurang diperhatikan. Sehingga tidak dapat disalahkan bila ada keluhan-keluhan yang terlontar dari kalangan awam, seperti ucapan : ³Wah udah ngerti agama kok kurang ajar sama orang tua.´ Atau ucapan : ³Dia sih agamanya bagus tapi sama tetangga tidak pedulian«´, dan lain-lain. Seharusnya ucapan-ucapan seperti ini ataupun yang semisal dengan ini menjadi cambuk bagi kita untuk mengoreksi diri dan membenahi akhlak. Islam bukanlah agama yang mengabaikan akhlak, bahkan islam mementingkan akhlak. Yang perlu diingat bahwa tauhid sebagai sisi pokok/inti islam yang memang seharusnya kita utamakan, namun tidak berarti mengabaikan perkara penyempurnaannya. Dan akhlak mempunyai hubungan yang erat. Tauhid merupakan realisasi akhlak seorang hamba terhadap Allah dan ini merupakan pokok

sebagaimana sabda Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam : ³ Sesuatu yang paling berat dalam mizan (timbangan seorang hamba) adalah akhlak yang baik. rasul kita yang mulia mendapat pujian Allah. Karena ketinggian akhlak beliau sebagaimana firmanNya dalam surat Al Qalam ayat 4. Beliau shalallahu µalaihi wasallam menjawab : ³Taqwa kepada Allah dan Akhlak yang Baik. Saya juga belum pernah mencium bau yang lebih wangi dari bau Rasulullah shalallahu µalaihi wasallam.´ (HR. Abu Daud dan Ahmad. Semakin sempurna tauhid seseorang maka semakin baik akhlaknya. Disahihkan Al Bani dalam Ash Shahihah No. bahkan beliau shalallahu µalaihi wa sallam sendiri menegaskan bahwa kedatangannya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang ada pada diri manusia.45 dan beliau menshahihkannya). Anas bin Malik radhiallahu µanhu seorang sahabat yang mulia menyatakan: ³Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam adalah manusia yang paling baik budi pekertinya. dan sebaliknya bila seorang muwahhid memiliki akhlak yang buruk berarti lemah tauhidnya.627. lihat Ash Shahihah oleh Asy Syaikh al Bani no. Bukhari dan Muslim).Bukhari dan Muslim). Lihat Riyadus Sholihin no.´ (HR.inti akhlak seorang hamba. ³Hanyalah aku diutus (oleh Allah) untuk menyempurnakan akhlak. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdillah bin amr bin Al µAsh radhiallahu µanhuma disebutkan : ³Sesungguhnya sebaik-baik kalian ialah yang terbaik akhlaknya.Ahmad. Dalam hadits lain Anas memuji beliau shalallahu µalahi wasallam : ³Belum pernah saya menyentuh sutra yang tebal atau tipis lebih halus dari tangan Rasulullah shalallahu µalaihi wasallam. ia berkata bahwa Rasulullah shalallahu µalaihi wasallam bersabda : ³Bertaqwalah kepada Allah dimanapun engkau berada dan balaslah perbuatan buruk dengan perbuatan baik niscaya kebaikan itu akan menutupi kejelekan dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. diriwayatkan juga oleh Ahmad. Lihat ash Shahihah Juz 2 hal 535). dan dishahihkan oleh syaikh Al Salim Al Hilali). Akhlak merupakan tolak ukur kesempurnaan iman seorang hamba sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah shalallahu µalaihi wasallam : ³Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang terbaik akhlaknya.´ (Hadits Shahih Riwayat Tirmidzi. beliau shalallahu µalahi wasallam menggandengkan antara nasehat untuk bertaqwa dengan nasehat untuk bergaul/berakhlak yang baik kepada manusia sebagaimana hadits dari abi dzar.´ (HR.284 dan 751). RASUL DIUTUS UNTUK MENYEMPURNAKAN AKHLAK Muhammad shalallahu µalaihi wa salam. Dalam timbangan (mizan) amal pada hari kiamat tidak ada yang lebih berat dari pada akhlak yang baik. Selama sepuluh tahun saya melayani Rasulullah shalallahu µalahi wa sallam.´ (HR Tirmidzi. dari abu Hurairah radhiallahu µanhu.´ KEUTAMAAN AKHLAK Abu Hurairah radhiallahu µanhu mengabarkan bahwa suatu saat Rasulullah pernah ditanya tentang kriteria orang yang paling banyak masuk syurga. ia berkata: hadits hasan. Dari Jabir radhiallahu µanhu berkata : Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam bersabda : ³Sesungguhnya orang yang paling saya kasihi dan yang paling dekat padaku majelisnya di . belum pernah saya dibentak atau ditegur perbuatan saya : mengapa engkau berbuat ini ? atau mengapa engkau tidak mengerjakan itu ?´ (HR. dishahihkan Al Bani. Seorang yang bertauhid dan baik akhlaknya berarti ia adalah sebaik-baik manusia. tahqiq Rabbah dan Daqqaq).´ (HR Tirmidzi. Tatkala Rasulullah shalallahu µalaihi wasallam menasehati sahabatnya.

jangan sampai terjangkit oleh wabah penyakit hati yang sangat ganas ini. buruklah seluruhnya Ketahuilah olehmu bahwa segumpal daging itu adalah kalbu (hati). wabil khusus didalam kita yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa dibulan suci Ramadhan 1427 H ini : . ‡ Bersabda Rasulullah SAW : ³Ketahuilah. Lihat Ash shahihah Juz 2 hal 418-419). Insya Allah! Saudaraku. Na¶udzubillah.multiply. Tirmidzi dengan sanad hasan. Alhamdulillah. Kenapa? Karena ia bisa membuat hati kita membusuk dan sulit disembuhkan. kita harus memiliki akhlak yang mahmudah ini dan menjadikannya sebagai penghias hidup kita. jumpa lagi kita kali ini dakwah saya (lewat tulisan) seperti judul tersebut diatas semoga dapat menjadi penawar yang menyejukkan dan menjadi sebagai tambahan ilmu bagi sidang pembaca. Kemudian Qabil protes kepada ayahnya sehingga akhirnya Nabi Adam as menyuruh kedua ana knya itu untuk berkurban dengan catatan siapa yang kurbannya diterima oleh Allah SWT maka dialah yang berhak mengawini Iqlima. Summa na¶udzubillah! Untuk itu mari sedikit kita simak apa yang menjadi materi kita ini. seluruhnya baik dan apabila daging itu buruk. mediasauna. Akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ini disebut akhlak mahmudah (akhlak yang terpuji) yang tentu saja harus kita teladani. melainkan penyakit hati! Lalu. sidang pembaca yang budiman. Rasulullah SAW pernah bersabda : ³Aku diutus semata-mata untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur. Saudaraku. karena akhlak madzmumah adalah akhlak yang tercela dan sangat-sangat harus kita jauhi. Karena boleh jadi. Yang perlu diingat bahwa ukuran baik atau buruk suatu akhlak bukan ditimbang menurut selera individu. tetapi yang akan kita bersama pelajari ini adalah justru lawan dari akhlak mahmudah itu. ia merasa iri. yakni yang disebut akhlak madzmumah. sengaja saya tidak akan membahas secara khusus setentang akhlak mahmudah.´ (HR.hari kiamat ialah yang terbaik budi pekertinya. dalam semua masalah termasuk akhlak.com/journal/item/8 audaraku sesama muslim. Maha Tahu dengan keluasan ilmu-Nya apa yang mendatangkan kemashlahatan/kebaikan bagi hamba-hamba-Nya. didalam tubuh manusia ada segumpal daging. Bukhari) Pernah dengar kisah putra Nabi Adam as yang bernama Qabil dan Habil ? Qabil adalah sosok manusia pertama didunia yang terkena penyakit hati (madzmumah). Penyakit hati yang diderita oleh Qabil telah menobatkan dirinya menjadi manusia pertama didunia yang melakukan kejahatan yaitu membunuh. Sebab ia bukanlah penyakit fhisik. Karena itu sudah sepantasnya setiap muslimah mengambil akhlak yang baik sebagai perhiasannya. Jelas bagi kita bahwa semuanya berpatokan pada syari¶at.´ (HR. Saudaraku (sidang pembaca). Allah sebagai Pembuat syari¶at ini. Qabil merasa dengki sehingga ia membunuh adiknya sendiri. bukan pula hitam putih akhlak itu menurut ukuran adat yang dibuat manusia.´ (HR. tetapi hati dan jiwa kita menderita dan tersiksa. yang dianggap baik oleh adat bernilai jelek menurut timbangan syari¶at atau sebaliknya. Kemudian ketika ternyata kurban Habil yang diterima. Dari hadits-hadits di atas dapat dipahami bahwa akhlak yang paling baik memiliki keutamaan yang tinggi. Dengan demikian nilai-nilai Islam menjadi dapat tersebar luaskan. Ahmad). Kita tentu tidak ingin menjadi pengikut Qabil bukan? Untuk itu mari kita mulai mempersiapkan diri menghadapi penyakit hati. Ketika ia hendak dikawinkan dengan saudara kembar Habil yang tidak cantik. Wallahu Ta¶ala a¶lam. Tahukah antum (pembaca) apa itu akhlak madzmumah? Akhlak madzmumah adalah akhlak yang dikendalikan oleh Syetan dan kita sama sekali tidak boleh memiliki akhlak yang demikian. sebagaimana kita ketahui bahwa Allah SWT mengutus para Rasul antara lain untuk menjadi suri teladan yang baik (uswatun hasanah). sementara saudara kembarnya sendiri (Qabil) yang cantik yang bernama Iqlima akan dikawinkan dengan Habil. yaitu untuk mengajarkan budi pekerti (akhlak) yang luhur. seperti apa sih penyakit hati itu ? Seberapa besar bahaya yang dibawanya? Dan bagaimana cara menanggulanginya? Wabah penyakit hati lebih berbahaya dari penyakit apapun. Apabila segumpal daging itu baik. Tubuh kita mungkin saja akan tetap terlihat sehat ketika kita berakhlak madzmumah ini. Diriwayatkan juga oleh Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban.

Abu Daud) ‡ Dan Nabi SAW juga bersabda : ³Menimpa kepadamu suatu penyakit umat-umat sebelum kamu. Sebab-sebab Timbulnya sifat Iri : Kalau kita cermati dari kisah Qabil dan Habil. Sifat dengki ini berkaitan dengan sifat iri. bahkan sampai pembunuhan. Dengki artinya merasa tidak senang jika orang lain mendapatkan kenikmatan dan berusaha agar kenikmatan tersebut cepat berakhir dan berpindah kepada dirinya. dan zalim. Tidak merasa cukup terhadap sesuatu yang telah dimilikinya. bukan sekedar pencukur rambut. d. Kurang percaya diri c. Definisi Dengki. Mengikuti ajakan syetan h. Turmudzi) Saudaraku. tatanan dan hukum yang ada tidak akan berguna. d. Mencelakakan orang lain f. Membiasakan diri ikut merasa senang apabila orang lain mendapat keuntungan (kesenangan). Menumbuhkan kesadaran didalam diri bahwa kenikmatan itu pemberian Allah SWT. permusuhan. Membawa pada perbuatan maksiat. sehingga terhindar dari perasaan benci dan tidak senang apabila orang lain mendapatkan keberuntungan (kesenangan). sebagaimana api memakan kayu bakar. 2. Kurang mensyukurui nikmat Allah d. simak Hadist tersebut ini : ‡ Bersabda Nabi SAW : ³Dengki itu memakan kebaikan. Adanya rasa sombong didalam diri seseorang b. maka akan muncul perselisihan. Pengertian Iri : Iri adalah sikap kurang senang melihat orang lain mendapat kebaikan atau ke beruntungan. 1. Akibat dari sifat iri tersebut antara lain : a. memaki. Sedangkan Hadist yang kedua menjelaskan bahwa jika suatu masyarakat telah terjangkiti penyakit dengki. permusuhan.‡ Penyakit hati antara lain disebabkan karena ada perasaan iri : 1. masyarakat. Merusak pahala ibadah c. tatanan kehidupan bermasyarakat akan kacau dan rusak.´ (HR. Oleh karena itu. rakus. Akibat (berbahayanya) sifat Iri : Sifat iri tidak pernah membawa kepada kebaikan. Menjalin persaudaraan dengan orang lain. e. menjelek-jelekkan. Menyebabkan buta hati g. jika sifat ini tidak dihindari. Merasa kesal dan sedih tanpa ada manfaatnya bahkan bisa dibarengi dosa. bahkan agama tidak lagi dijadikan . Setentang sikap buruk yang namanya dengki ini. maka agama akan hancur. pertengkaran.´ (HR. berdusta. Membiasakan diri bersyukur kepada Allah SWT dan merasa cukup terhadap segala sesuatu yang telah diterimanya. sehingga wajar apabila suatu saat Allah memberi nikmat kepada seseorang dan tidak memberikannya kepada orang lain. serta merasa senang kalau orang lain mendapat musibah. kita dapat melihat bahwa sifat iri ini muncul karena : a. Cara menghindari sifat Iri : Diantara cara-cara menghindari sifat iri sebagai berikut : a. 4. Menimbulkan perselisihan dan perpecahan j. Tidak percaya kepada qadha dan qadar. Hanya saja sifat dengki sudah dalam bentuk perbuatan yang berupa kemarahan. sebab orang yang iri tidak bisa lepas dari perbuatan menyinggung. Menimbulkan ketidaktentraman dalam diri. Meresahkan orang lain i. misalnya sikap tidak senang. bahkan tidak segan-segan berbuat aniaya (zalim) terhadap sesamanya yang mendapatkan kenikmatan agar cepat kenikmatan itu berpindah kepada dirinya. yaitu benci-membenci dan dengki. Hadist yang pertama menjelaskan bahwa dengki itu memakan kebaikan seperti api yang memakan kayu bakar. b. 3. menjatuhkan nama baik orang lain. Disini jelas bahwa dengki itu suatu hal yang berlawanan dengan kebaikan. keluarga. sikap tidak ramah terhadap orang yang kepadanya kita iri atau menyebarkan isu-isu yang tidak baik. Masuk Neraka e. bahkan pasti membawa akibat buruk. Meruntuhkan sendi-sendi persatuan masyarakat k. seperti yang terjadi pada kisah Qobil dan Habil. bahkan menjadi musuhnya. dan mengumpat. Orang yang terkena sifat ini bersikap serakah. ia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya. b. c. Sikap ini kemudian menimbulkan prilaku yang tidak baik terhadap orang lain. Dialah pencukur agama. ‡ Penyakit hati disebabkan karena perasaan dengki. atau orang lain. Jika perasaan ini dibiarkan tumbuh didalam hati.

Perbuatan iri dapat menghancurkan persatuan dan persaudaraan. iri hati akan berubah menjadi kedengkian. dengki dan hasud itu adalah suatu penyakit. sehingga penyebab dari iri juga merupakan penyebab dari penyakit iri. e. b. jika dibiarkan tumbuh. Para ulama karena hasudnya. Orang-orang awam karena kebodohannya 6. ‡ Rasulullah SAW bersabda : ³Manusia akan senantiasa mampu berbuat kebajikan selama tidak saling hasud satu sama lain. Tidak akan diakui sebagai umat Rasulullah SAW dan tidak akan mendapat syafaatnya pada hari Kiamat nanti. Penyakit Dengki Diatas sudah dijelaskan bahwa penyakit dengki berpangkal dari iri dan marah. apapun namanya. Mencelakakan orang lain c. marah. Pengertian Hasud Hasud adalah sikap suka menghasud dan mengadu domba terhadap sesama. disebabkan oleh enam perkara. antara lain : a. Ilmu dan amal. Sehingga putuslah persaudaraan mereka. ditambah hal-hal sebagai berikut : a. Kalah bersaing dalam merebut simpati orang atau dalam usaha. Merasa sakit jika orang lain memiliki kelebihan e. karena mencemarkan nama baik dan merendahkan derajat seseorang dan juga karena mempublikasikan hal-hal jelek yang sebenarnya harus ditutupi. Yaitu : 1. ‡ Bersabda Rasulullah SAW ³Bukanlah dari golonganku orang yang memiliki kedengkian. Kebutaan hati dalam menerima kebenaran. Mendorong untuk berbuat maksiat seperti menggunjing.´ (HR. ‡ Nabi SAW Bersabda : ³Ada 6 (enam) kelompok orang yang akan masuk Neraka sebelum dihisab amalnya. Pada mulanya iri yaitu perasaan tidak suka terhadap kenikmatan yang dimiliki orang lain. Cinta dunia dan sejenisnya. Membiasakan diri untuk memberikan dukungan positif terhadap apa yang dialami saudara kita. Sehingga dalam bahasa Arab iri. Thabrani) b. f. senang jika orang lain mendapat musibah. karena sibuk memikirkan bagaimana cara mencelakakan orang lain. Orang yang bertetangga dan bersaudara dapat bertengkar dan berselisih bahkan sampai pecah. Orang Arab (atau ras lainnya) yang fanatik dengan kesukuannya 3. Penguasa karena ke zalimannya 2. Menghasud adalah tindakan yang jahat dan menyesatkan. Mewaspadai bahayanya. 3. c. karena kesombongannya 4. Sifat kikir yang berlebihan c. Demikian juga penyakit hati yang dibawa oleh penyakit dengki ini antara lain sebagai berikut : a. Akibat Penyakit Hasud Penyakit hasud adalah penyakit hati sama berbahanya dengan penyakit iri dan dendam. Kemudian.pedoman hidup. d. f. berbohong. Tidak beriman kepada qadha dan qadar. pasti mendatangkan bahaya bagi orang yang dihinggapinya. d. b. Menjauhi semua penyebabnya. Penyakit kedengkian jika dibiarkan terus akan berubah menjadi penyakit yang lebih buruk lagi. dengki dan hasud mempunyai arti kata yang sama yaitu hasad. karena sesungguhnya hasad itu dapat memakan (menghabiskan) kebaikan sebagaimana . Para tokoh.´ (HR.´ (HR. Mempererat tali persaudaraan sehingga terjalin kerukunan dan persaudaraan. Para pedagang karena kecurangannya 5. Bagaimana Cara Menghindari Penyakit Dengki ? Adapun cara yang bisa ditempuh untuk menghindari penyakit dengki. 2. Selalu berdzikir. Bahaya Penyakit Dengki Semua penyakit. Merugikan diri sendiri dan orang lain d. bahwa iri. ‡ Hasud. Masuk Neraka tanpa dihisab terlebih dahulu. bila termakan hasutan. sehingga hati merasa dekat dengan Allah SWT. Saudaraku (sidang pembaca) tahukah antum. Thabrani). e. 1. yaitu hasud. 2. ‡ Nabi SAW pernah bersabda : ³Jauhilah sifat hasad. Dailami) 4.

menumpahkan darah orang ini. Menumbuhkan kesadaran bahwa permusuhan dan kemarahan akan membawa petaka dan kesengsaraan baik lahir maupun bathin. Permusuhan dan Kemarahan. memakan harta orang lain. b. *** (Bahan-bahan (materi) diambil dan dikutip dari buku ³Islam Agamaku´ Oleh : Tim Penyusun Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.) ADAB TERHADAP IBUBAPA 1. c. sekali lagi saya berharap semoga dakwah (lew at tulisan) ini dapat menjadi penawar yang menyejukkan dan menjadi sebagai tambahan ilmu bagi sidang pembaca. sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : ³Tahukah kalian orang yang muflis (pailit/bangkrut) itu? Para Sahabat menjawab :´Orang yang tidak mempunyai harta sama sekali. Penyebab Penyakit Hasud. c. Abu Daud) ‡ Dan Bersabda Rasulullah SAW : ³Dari Abu Hurairah ra. tentu saja kesemuanya ini tidak terlepas dari sebuah keinginan yaitu nilai nilai islam menjadi kian dapat tersebar luaskan. Penyebab penyakit hasud tidak jauh berbeda dengan penyakit iri dan dendam. Saudaraku sesama muslim. saya sudahi dulu tulisan saya ini. Sombong d. Wabilahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. c. b. dan memukul orang ini. Mudah diprovokasi orang lain.´ (HR. Menimbulkan perpecahan dan perselisihan. Merugikan diri sendiri dan orang lain. 2. d. ditambah hal-hal sebagai berikut : a. SEBAB-SEBAB WAJIB BERBAKTI KEPADA IBUBAPA a) Ibu yang mengandungkan kita.api memakan kayu bakar. Meruntuhkan sendi-sendi persatuan dan kerukunan dalam masyarakat. Mencelakakan orang lain. Mengamalkan ajaran agama. menuduh orang ini. Apabila amal kebaikannya habis sebelum dilunasi semua dosa -dosanya. . 4. d. f. Jadilah orang yang mempunyai pendirian tidak mudah di provokasi. Maka orang-orang yang telah dianiaya ini diberi kebaikannya. Terima kasih atas segala perhatian. tetapi ia telah mencaci maki orang lain.´ (HR. e. kemudian dia dilempar kedalam Neraka.´ Lalu Rasulullah SAW bersabda : ³Sesungguhnya orang yang paling pailit dari umatku ialah orang yang datang pada hari Kiamat kelak dengan membawa shalat. Tamak dan rakus dunia. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. KONSEP KEIBUBAPAAN a) Ibu bapa merupakan orang yang paling rapat dengan anak-anak. maka diambillah kesalahan-kesalahan orang-orang (yang pernah dianiaya) dan ditumpahkan semuanya kepada dia. Menghilangkan amal perbuatan baik. b) Ibubapa yang mengasuh dan mendidik. kalau kita rinci akibat penyakit hasud ini kurang lebih sebagai berikut : a. Sikap tidak rela orang lain lebih baik darinya. b. Muslim) Dengan demikian. c) Ibubapa menyediakan segala keperluan. cara yang bisa dilakukan antara lain sebagai berikut : a. d) Ibubapa yang paling hampir dengan kita. Bagaimana Cara Menghilangkan Penyakit Hasud? Untuk menghilangkan penyakit ini. Lemahnya iman. f. Masuk Neraka 3. puasa dan zakat. b) Merekalah yang bertanggungjawab mencari nafkah dan mendidik anak -anak dari kecil sehingga dewasa. e.

Melangsaikan segala hutang mereka. Menumpukan perhatian ketika mereka bercakap. teman baik mereka. Jangan mendahului mereka ketika makan. 1. 3. Menggunakan bahasa yang baik. 4. ii.W. 2. d) Merendah diri dan menghormati mereka. c) Mentaati perintah mereka selagi tidak bercanggah dengan syarak. BERGAUL 1. 3. Bercakap dengan sopan santun. Mencium tangan mereka sebelum meninggalkan mereka. 5. Menjaga dan memberi layanan baik . . e) Melaksanakan tanggungjawab anak-anak terhadap ibubapa. Merawat sebaik mungkin ketika mereka. ADAB TERHADAP IBU BAPA BERCAKAP 1. Sentiasa memohon keampunan untuk 2. baik dan rapi terutamanya pada hari Jum'at. AKHLAK KEPADA DIRI SENDIRI 1. 2. Sentiasa mendoakan kesejahteraan mereka 5.KEPENTINGAN BERADAB DENGAN IBUBAPA a) Dapat melaksanakan suruhan Allah S. dibuat oleh mereka. Berakhlak terhadap jasmani. 3. 2. Menjaga segala keperluan supaya mereka 4. Merendahkan suara. b) Memohon keampunan untuk mereka. menjaga kebersihan dirinya Islam menjadikan kebersihan sebagian dari Iman. Menyempurnakan janji yang telah mencukupi. 4.e) Ibubapa tempat rujukan dan tempat bergantung. Mengerjakan haji untuk ibubapa bagi di dunia dan akhirat.CARA BERBAKTI KEPADA IBUBAPA SEMASA SETELAH MEREKA MEREKA HIDUP MENINGGAL DUNIA 1.TANGGUNGJAWAB ANAK TERHADAP IBUBAPA a) Berdoa untuk kesejahteraan mereka. Jangan melunjur kaki ke arah mereka. 6. memakai wewangian dan selalu bersugi. 5. 4. c) Supaya anak-anak menghormati ibubapa. yang belum menunaikan haji. Ia menekankan kebersihan secara menyeluruh meliputi pakaian dan juga tubuh badan. mereka sakit. i. Berdiri untuk memberi hormat. e) Berbuat baik kepada sahabat handai mereka. b) Wujud hubungan dan pergaulan yang baik.T. Memberi bantuan kewangan yang 3. 4. Menunjukkan muka yang manis ketika berkomunikasi. 5. d) Mewujudkan keluarga bahagia dan harmoni. Memuliakan dan berbuat baik dengan rasa gembira dan bahagia. Menjaga makan minumnya. 3. Rasulullah memerintahkan sahabatsahabatnya supaya memakai pakaian yang bersih.

diri. masyarakat dan sebagainya. tajwidnya. satu pertiga untuk minuman. Islam tidak pernah mengizinkan budaya tidak senonoh. compang-camping. Islam tidak melarang umatnya menggunakan nikmat Allah kepadanya asalkan tidak melampau dan takabbur. Sebaiknya sepertiga dari perut dikhaskan untuk makanan. Ini tidak dapat diterima karena Rasulullah yang bersifat zuhud dan tawadhuk tidak melakukan begitu. berakhlak terhadap akalnya i. asalkan dia berakal dan cukup umur. hukum hakam ibadat serta muamalah. sesuai kemampuan diri. Islam adalah agama yang mempunyai rupa diri dan tidak mengharamkan yang baik. Sementara itu umat islam hendaklah membuka tingkap pikirannya kepada segala bentuk ilmu. Abdullah bin . keluarga. salah satu cara memanfaatkan akal ialah mengisinya dengan ilmu. ii. iii. 2. dalam artikata ia tidak mengabaikan kewajiban sembahyang.Bersederhanalah dalam makan minum. dan seumpamanya. dan satu pertiga untuk bernafas. sirah. termasuk juga bahasa asing supaya pemindahan ilmu berlaku dengan cepat. Kekufuran (kufur akan nikmat) dan kealfaan ummat terhadap pengabaian penguasaan ilmu ini. Rupa diri. menjaga muruah. bacaannya. dan juga sejarah Islam. dan tafsirnya. Perkara utama yang patut diketahui ialah pengetahuan terhadap kitab Allah. Sesetengah orang yang menghiraukan rupa diri memberikan alasan tindakannya sebagai zuhud dan tawadhuk. Ilmu fardh 'ain yang menjadi asas bagi diri seseorang muslim hendaklah diutamakan karena ilmu ini mampu dipelajari oleh siapa saja. iv. Kemudian hadits-hadits Rasul. Pengabaian ilmu ini seolah-olah tidak berakhlak terhadap akalnya. Islam menyuruh supaya membangun potensi akal hingga ke tahap maksimum. walau bagaimnapun ia dilakukan menurut etika yang ditetapkan oleh Islam tanpa mengabaikan hak -hak Allah. berlebihan atau melampau di tegah dalam Islam. Rasulullah pernah menyuruh Zaid bin Tsabit supaya belajar bahasa Yahudi dan Syiria. penguasaan ilmu sepatutnya umat Islamlah yang selayaknya menjadi pemandu ilmu supaya manusia dapat bertemu dengan kebenaran. Seorang muslim mestilah mempunyai rupa diri yang baik. tidak mengabaikan latihan jasmaninya riyadhah atau latihan jasmani amat penting dalam penjagaan kesehatan. kusut. memenuhi akalnya dengan ilmu akhlak Muslim ialah menjaganya agar tidak rusak dengan mengambi sesuatu yang memabukkan dan menghayalkan. sejarah sahabat. adat bermasyarakat dan seumpamanya. ulama.

Berakhlak terhadap jiwa manusia pada umumnya tahu sadar bahwa jasad perlu disucikan selalu. dia menggunakan bahasa yang dituturkan oleh mereka. suka berterus terang dan tidak menyembunyikan sesuatu dari anda. Bermuqarabah iii. dan apabila berhubungan dengan mereka. antaranya: i. Dalam Islam memang dituntut setiap orang itu memuliakan saudaranya. Lantaran dari pada itu kita perlu sahabat yang boleh memperingatkan diri kita. lebih dari dirinya sendiri. Di dalam menjalinkan hubungan silatulrahim dan persahabatan. Disamping itu kita perlu berdoa kepada Allah. kejujuran juga amat penting kerana sahabat yang paling menguntungkan adalah seorang sahabat yang jujur. Ada beberapa cara membersihkan jiwa dari kotorannya. Menghadiri majlis Iman Untuk meningkatkan tahap kejiwaan kita tidak boleh keseorangan. Juga sudah pastilah kecintaan -KU . apatah lagi perkara itu boleh membawa keburukan kepada diri anda. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam hadis Qudsi yang bermaksud : ³Sudah pastilah kecintaan-KU itu untuk orang-orang yang saling ziarah menziarahi kerana AKU. begitu juga dengan jiwa. Bermujahadah v. Bertaubat ii. Memperbanyak ibadah vi. Bermuhasabah iv. Pembersihan jiwa beda dengan pembersihan jasad. Anda harus mementingkan sahabat anda seperti anda lakukan terhadap diri anda juga. 3.Zubair adalah antara sahabat yang memahami kepentingan menguasai bahasa asing. Sudah pasti pula kecintaan -KU untuk orang yang saling cinta menyintai kerana AKU. selain sifat harga menghargai. sudah pasti pula kecintaan -KU kepada orang-orang yang saling bantu membantu kerana AKU. beliau mempunyai seratus orang khadam yang masing-masing bertutur kata berlainan. Begitu jugalah dengan kepentingan diri anda sendiri. Uwshikum wa iyyaya nafsi Dikutip dari "Pedoman Ibadah Muslim" Pusat Islam Universiti Utara Malaysia.

akhlak terhadap Allah ini merupakan pondasi atau dasar dalam berakhlak terhadap siapapun yang ada di muka bumi ini. Allah adalah Pencipta dirinya. Oleh itu. dan lain sebagainya. Jika seseorang tidak memiliki akhlak positif terhadap Allah. berilah sesuatu kepada seseorang dengan ikhlas bukan dengan ada sebab lain. Jika kita perhatikan. Diantara akhlak terhadap Allah SWT adalah: . Setiap muslim harus menyemaikan sifat ikhlas itu sejak kecil lagi. kerana keikhlasan itu membuat hati kita gembira dan tenang dalam menghadapi sesuatu keadaan. bahwa Allah adalah sumber segala sumber dalam kehidupannya. kebersihan hati hanya boleh dicapai dengan iman dan taqwa kepada Allah SWT. bukannya atas dasar keikhlasan dan kejujuran kerana Allah SWT tetapi bak kata pepatah ³ada udang disebalik batu´. keran tidak ikhlas jiwa kita akan menjadi rosak dan berdendam. Mereka memilih orang-orang tertentu untuk di jadi sahabat supaya mereka mendapat manfaat daripada persahabatan itu. Dan ada juga yang suka memilih bulu dalam persahabatan.´ .Riwayat Ahmad dan Hakim. pencipta jagad raya dengan segala isinya. maka ia tidak akan mungkin memiliki akhlak positif terhadap siapapun. maka ini merupakan pintu gerbang untuk menuju kesempurnaan akhlak terhadap orang lain. Lakukan sesuatu kepada seseorang dengan ikhlas. Allah adalah pengatur alam semesta yang demikian luasnya. jika ia memiliki akhlak yang karimah terhadap Allah. ikhlas memberi dan menerima dalam apa jua bentuk pertolongan atau pemberian dari setiap individu muslim itu. tetapi boleh membuatkan anda bertambah taqwa kepada Allah SWT. Demikian pula sebaliknya. Sehingga manakala hal seperti ini mengakar dalam diri setiap muslim. Artikel Islami Majlis Ta'lim Wad Da'wah Akhlak Seorang Muslim Terhadap Allah SWT Dikirim: [27/06/2009] Setiap muslim meyakini. Tahukah anda. Keikhlasan bukan sahaja memberi kesegaran kepada jiwa. maka akan terimplementasikan dalam realita bahwa Allah lah yang pertama kali harus dijadikan prioritas dalam berakhlak. Allah adalah pemberi hidayah dan pedoman hidup dalam kehidupan manusia.untuk orang yang saling tolong menolong kerana AKU. bertanya dengan diri anda«Adakah anda telah berlaku jujur terhadap sahabat-sahabat anda ? Adakah anda sudah lakukan sepertimana yang dianjurkan oleh syariat Islam ? Sekiranya anda telah berlaku jujur terhadap sahabat dan rakan anda«Alhamdulillah«Tetapi ada juga sesetengah manusia di dunia ini mereka menjalinkan hubungan silatulrahim dan persahabatan adalah kerana inginkan kebendaan semata-mata. Cuba anda renung dan berfikir sejenak. berdendam memang dilarang dalam Islam. dengan secara langsung keikhlasan akan terpancar di jiwa kita. Manakala sifat ikhlas pula akan memberikan kesegaran kepada jiwa.

dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Sebab bagaimana mungkin ia tidak mentaati-Nya. Hal pertama yang harus dilakukan seorang muslim dalam beretika kepada Allah SWT.µ Karena taat kepada Allah merupakan konsekwensi keimanan seoran muslim kepada Allah SWT. Allah berfirman (QS. Rasulullah SAW juga menguatkan makna ayat di atas dengan bersabda: ´Tidak beriman salah seorang hingga hawa nafsunya (keinginannya) mengikuti apa (Al-Qur·an dan sunnah). Tanpa adanya ketaatan.1. adalah memiliki rasa tanggung jawab atas amanah yang diberikan padanya. tanggung jawab atas amanah Etika kedua yang harus dilakukan seorang muslim kepada Allah SWT. Karena pada hakekatnya. maka itu merupakan amanah yang kelak akan dimintai pertanggung jawaban dari Allah. seorang mukmin senantiasa meyakini. adalah dengan mentaati segala perintah-perintah-Nya. dariku 2. Memiliki rasa yang diembankan padanya. mereka pada hakekatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Dalam ." (HR. Abi Ashim al-syaibani). kemdian mrekea tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap ptutusan yang kamu berikan. maka ini merupakan salah satu indikasi tidak adanya keimanan. apapun yang Allah berikan padanya. yang diantara telah datang kalian. 4 : 65): ´Maka demi Rab-mu. kehidupan inipun merupakan amanah dari Allah SWT. padahal Allah lah yang telah memberikan segala-galanya pada dirinya. Oleh karenanya. Taat terhadap perintah-perintah-Nya. Dalam sebuah hadits.

ia bersyukur. Seorang wanita juga merupakan pemimpin atas rumah keluarganya dan juga anak-anaknya. dan setiap kalian bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang hamba adalah pemimpin atas harta tuannya. Etika berikutnya yang harus dilakukan seorang muslim terhadap Allah SWT. Muslim) 3. Baik yang berupa kebaikan. Bukhari) Apalagi terkadang sebagai seorang manusia. Dan jika ia tertimpa musibah. merupakan pemimpin. Sehingga bisa jadi.sebuah hadits. ia bersabar. atau hal-hal lainnya. dan ia bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. sesuatu justru buruk. karena ia tahu bahwa hal tersebut merupakan hal terbaik bagi dirinya. pengetahuan atau sesuatu sangat terbatas. pandangan kita terhadap yang kita anggap baik ternyata malah memiliki . Jika ia mendapatkan kebaikan. Seperti ketika ia dilahirkan baik oleh keluarga yang berada maupun oleh keluarga yang tidak mampu. dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. karena ia tahu bahwa hal tersebut merupakan hal terbaik bagi dirinya. dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang amir (presiden/ imam/ ketua) atas manusia. Seorang suami merupakan pemimpin bagi keluarganya." (HR. dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. tsiqah) terhadap apapun yang Allah berikan pada dirinya. sementara sesuatu yang dipandang buruk kebaikan bagi diri kita. dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Karena segala urusannya adalah dipandang baik bagi dirinya. bentuk fisik yang Allah berikan padanya. Dan setiap kalian adalah pemimpin. sikap seorang muslim senantiasa yakin (baca. Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda: " sungguh mempesona perkara orang beriman. "Setiap kalian adalah pemimpin. Rasulullah SAW bersabda. adalah ridha terhadap segala ketentuan yang telah Allah berikan pada dirinya. Ridha terhadap ketentuan Allah SWT. Rasulullah SAW pernah bersabda: Dari ibnu Umar ra. atau berupa keburukan." (HR. Karena pada hakekatnya.

. ¶terpakasa· harus mendapatkan ¶ketidaksukaan· dari para manusia lainnya. manakala sedang terjerumus dalam ¶kelupaan· sehingga berbuat kemaksiatan kepada-Nya adalah dengan segera bertaubat kepada Allah SWT. Obsesinya adalah keridhaan ilahi. kita juga tidak akan pernah luput dari sifat lalai dan lupa. Dan siapakah yang dapat mengampuni dosa selain Allah? dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui." 5. Oleh karena itulah. Dia tidak beramal dan beraktivitas untuk mencari keridhaan atau pujian atau apapun dari manusia. Seseorang yang benar-benar beriman kepada Allah SWT. Dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan cara kemurkaan Allah. Karena hal ini memang merupakan tabiat manusia. maka Allah akan memberikan keridhaan manusia juga. lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka." (HR. maka Allah akan mewakilkan kebencian-Nya pada manusia.4. Al-Qadha·I dan ibnu Asakir). mereka ingat akan Allah. Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW pernah menggambarkan kepada kita: "Barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan ¶adanya· kemurkaan manusia. etika kita kepada Allah. Tirmidzi. untuk mencapai keridhaan Allah tersebut. akan memiliki obsesi dan orientasi dalam segala aktivitasnya. Bahkan terkadang. Sebagai seorang manusia biasa. hanya kepada Allah SWT. 3 : 135) : "Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri. Dalam Al-Qur·an Allah berfirman (QS. Senantiasa bertaubat kepada-Nya.

php?prm. Merealisasikan ibadah kepada-Nya.scribd. Karena pada hakekatnya. www..com/index.kat .. yang dicarinya Allah menyukai 6.multiply. apakah hal dalam dirinya. ataupun ibadah yang ghairu mahdhah. otientasi perduli.. segala aktivitas. seluruh aktiivitas sehari-hari adalah ibadah kepada Allah SWT.com ¾ Presentations ¾ School Work azemmutawakkil. Dalam Al-Qur·an Allah berberfirman (QS. Yang penting ia dipuji oleh oran lain.µ jin dan manusia. Baik ibadah yang bersifat mahdhah. Oleh karenanya.com/journal/item/6 . Etika atau akhlak berikutnya yang harus dilakukan seorang muslim terhadap Allah SWT adalah merealisasikan segala ibadah kepada Allah SWT. Ia tidak akan tindakannya atau tidak. ge Rujukan www.Dan seperti ini sekaligus merupakan bukti keimanan Karena orang yang tidak memiliki kesungguhan tentulah hanya keridhaan manusia. yang terdapat iman.madinatulilmi. 51 : 56): ´Dan tidaklah Aku menciptakan melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful