AKHLAK

Akhlak berasal dari kata ³akhlaq´ yang merupakan jama¶ dari ³khulqu´ dari bahasa Arab yang artinya perangai, budi, tabiat dan adab. Akhlak itu terbagi dua yaitu Akhlak yang Mulia atau Akhlak yang Terpuji (Al-Akhlakul Mahmudah) dan Akhlak yang Buruk atau Akhlak yang Tercela (Al-Ahklakul Mazmumah). Akhlak yang mulia, menurut Imam Ghazali ada 4 perkara; yaitu bijaksana, memelihara diri dari sesuatu yang tidak baik, keberanian (menundukkan kekuatan hawa nafsu) dan bersifat adil. Jelasnya, ia merangkumi sifat-sifat seperti berbakti pada keluarga dan negara, hidup bermasyarakat dan bersilaturahim, berani mempertahankan agama, senantiasa bersyukur dan berterima kasih, sabar dan rida dengan kesengsaraan, berbicara benar dan sebagainya. Masyarakat dan bangsa yang memiliki akhlak mulia adalah penggerak ke arah pembinaan tamadun dan kejayaan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wataala. Seperti kata pepatah seorang penyair Mesir, Syauqi Bei: "Hanya saja bangsa itu kekal selama berakhlak. Bila akhlaknya telah lenyap, maka lenyap pulalah bangsa itu". Akhlak yang mulia yaitu akhlak yang diridai oleh Allah SWT , akhlak yang baik itu dapat diwujudkan dengan mendekatkan diri kita kepada Allah yaitu dengan mematuhi segala perintahnya dan meninggalkan semua larangannya, mengikuti ajaran-ajaran dari sunnah Rasulullah, mencegah diri kita untuk mendekati yang ma¶ruf dan menjauhi yang munkar, seperti firman Allah dalam surat Al-Imran 110 yang artinya ³Kamu adalah umat yang terbaik untuk manusia, menuju kepada yang makruf dan mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah´ Akhlak yang buruk itu berasal dari penyakit hati yang keji seperti iri hati, ujub, dengki, sombong, nifaq (munafik), hasud, suudzaan (berprasangka buruk), dan penyakitpenyakit hati yang lainnya, akhlak yang buruk dapat mengakibatkan berbagai macam kerusakan baik bagi orang itu sendiri, orang lain yang di sekitarnya maupun kerusakan lingkungan sekitarnya sebagai contohnya yakni kegagalan dalam membentuk masyarakat yang berakhlak mulia samalah seperti mengakibatkan kehancuran pada bumi ini, sebagai mana firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surat Ar-Ruum ayat 41 yang berarti: "Telah timbul pelbagai kerusakan dan bencana alam di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleb tangan manusia. (Timbulnya yang demikian) karena Allah hendak merusakan mereka sebagai dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka lakukan, supaya mereka kembali (insaf dan bertaubat)". ISLAM MENGUTAMAKAN AKHLAK Mungkin banyak diantara kita kurang memperhatikan masalah akhlak. Di satu sisi kita mengutamakan tauhid yang memang merupakan perkara pokok/inti agama ini, berupaya menelaah dan mempelajarinya, namun disisi lain dalam masalah akhlak kurang diperhatikan. Sehingga tidak dapat disalahkan bila ada keluhan-keluhan yang terlontar dari kalangan awam, seperti ucapan : ³Wah udah ngerti agama kok kurang ajar sama orang tua.´ Atau ucapan : ³Dia sih agamanya bagus tapi sama tetangga tidak pedulian«´, dan lain-lain. Seharusnya ucapan-ucapan seperti ini ataupun yang semisal dengan ini menjadi cambuk bagi kita untuk mengoreksi diri dan membenahi akhlak. Islam bukanlah agama yang mengabaikan akhlak, bahkan islam mementingkan akhlak. Yang perlu diingat bahwa tauhid sebagai sisi pokok/inti islam yang memang seharusnya kita utamakan, namun tidak berarti mengabaikan perkara penyempurnaannya. Dan akhlak mempunyai hubungan yang erat. Tauhid merupakan realisasi akhlak seorang hamba terhadap Allah dan ini merupakan pokok

diriwayatkan juga oleh Ahmad.´ (HR Tirmidzi. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdillah bin amr bin Al µAsh radhiallahu µanhuma disebutkan : ³Sesungguhnya sebaik-baik kalian ialah yang terbaik akhlaknya. ia berkata: hadits hasan. ³Hanyalah aku diutus (oleh Allah) untuk menyempurnakan akhlak. Dari Jabir radhiallahu µanhu berkata : Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam bersabda : ³Sesungguhnya orang yang paling saya kasihi dan yang paling dekat padaku majelisnya di . Tatkala Rasulullah shalallahu µalaihi wasallam menasehati sahabatnya.´ KEUTAMAAN AKHLAK Abu Hurairah radhiallahu µanhu mengabarkan bahwa suatu saat Rasulullah pernah ditanya tentang kriteria orang yang paling banyak masuk syurga. sebagaimana sabda Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam : ³ Sesuatu yang paling berat dalam mizan (timbangan seorang hamba) adalah akhlak yang baik. Akhlak merupakan tolak ukur kesempurnaan iman seorang hamba sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah shalallahu µalaihi wasallam : ³Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang terbaik akhlaknya. Seorang yang bertauhid dan baik akhlaknya berarti ia adalah sebaik-baik manusia. juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. RASUL DIUTUS UNTUK MENYEMPURNAKAN AKHLAK Muhammad shalallahu µalaihi wa salam.Ahmad. Semakin sempurna tauhid seseorang maka semakin baik akhlaknya.´ (HR Tirmidzi.627. tahqiq Rabbah dan Daqqaq). dan sebaliknya bila seorang muwahhid memiliki akhlak yang buruk berarti lemah tauhidnya. beliau shalallahu µalahi wasallam menggandengkan antara nasehat untuk bertaqwa dengan nasehat untuk bergaul/berakhlak yang baik kepada manusia sebagaimana hadits dari abi dzar.45 dan beliau menshahihkannya).´ (HR. Saya juga belum pernah mencium bau yang lebih wangi dari bau Rasulullah shalallahu µalaihi wasallam.´ (Hadits Shahih Riwayat Tirmidzi. belum pernah saya dibentak atau ditegur perbuatan saya : mengapa engkau berbuat ini ? atau mengapa engkau tidak mengerjakan itu ?´ (HR. rasul kita yang mulia mendapat pujian Allah. Disahihkan Al Bani dalam Ash Shahihah No. Lihat ash Shahihah Juz 2 hal 535). Bukhari dan Muslim).284 dan 751). Lihat Riyadus Sholihin no. Anas bin Malik radhiallahu µanhu seorang sahabat yang mulia menyatakan: ³Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam adalah manusia yang paling baik budi pekertinya.Bukhari dan Muslim). Karena ketinggian akhlak beliau sebagaimana firmanNya dalam surat Al Qalam ayat 4. Beliau shalallahu µalaihi wasallam menjawab : ³Taqwa kepada Allah dan Akhlak yang Baik. Selama sepuluh tahun saya melayani Rasulullah shalallahu µalahi wa sallam. lihat Ash Shahihah oleh Asy Syaikh al Bani no.´ (HR. ia berkata bahwa Rasulullah shalallahu µalaihi wasallam bersabda : ³Bertaqwalah kepada Allah dimanapun engkau berada dan balaslah perbuatan buruk dengan perbuatan baik niscaya kebaikan itu akan menutupi kejelekan dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dalam hadits lain Anas memuji beliau shalallahu µalahi wasallam : ³Belum pernah saya menyentuh sutra yang tebal atau tipis lebih halus dari tangan Rasulullah shalallahu µalaihi wasallam.´ (HR. dari abu Hurairah radhiallahu µanhu. Abu Daud dan Ahmad. Dalam timbangan (mizan) amal pada hari kiamat tidak ada yang lebih berat dari pada akhlak yang baik.inti akhlak seorang hamba. dishahihkan Al Bani. bahkan beliau shalallahu µalaihi wa sallam sendiri menegaskan bahwa kedatangannya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang ada pada diri manusia. dan dishahihkan oleh syaikh Al Salim Al Hilali).

com/journal/item/8 audaraku sesama muslim. Akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ini disebut akhlak mahmudah (akhlak yang terpuji) yang tentu saja harus kita teladani. Bukhari) Pernah dengar kisah putra Nabi Adam as yang bernama Qabil dan Habil ? Qabil adalah sosok manusia pertama didunia yang terkena penyakit hati (madzmumah). Tirmidzi dengan sanad hasan. sementara saudara kembarnya sendiri (Qabil) yang cantik yang bernama Iqlima akan dikawinkan dengan Habil.´ (HR. kita harus memiliki akhlak yang mahmudah ini dan menjadikannya sebagai penghias hidup kita. Dengan demikian nilai-nilai Islam menjadi dapat tersebar luaskan.´ (HR. sebagaimana kita ketahui bahwa Allah SWT mengutus para Rasul antara lain untuk menjadi suri teladan yang baik (uswatun hasanah).hari kiamat ialah yang terbaik budi pekertinya. yakni yang disebut akhlak madzmumah. Apabila segumpal daging itu baik. jumpa lagi kita kali ini dakwah saya (lewat tulisan) seperti judul tersebut diatas semoga dapat menjadi penawar yang menyejukkan dan menjadi sebagai tambahan ilmu bagi sidang pembaca. Maha Tahu dengan keluasan ilmu-Nya apa yang mendatangkan kemashlahatan/kebaikan bagi hamba-hamba-Nya. Penyakit hati yang diderita oleh Qabil telah menobatkan dirinya menjadi manusia pertama didunia yang melakukan kejahatan yaitu membunuh. jangan sampai terjangkit oleh wabah penyakit hati yang sangat ganas ini. Saudaraku. melainkan penyakit hati! Lalu. Summa na¶udzubillah! Untuk itu mari sedikit kita simak apa yang menjadi materi kita ini. seluruhnya baik dan apabila daging itu buruk. Jelas bagi kita bahwa semuanya berpatokan pada syari¶at. seperti apa sih penyakit hati itu ? Seberapa besar bahaya yang dibawanya? Dan bagaimana cara menanggulanginya? Wabah penyakit hati lebih berbahaya dari penyakit apapun. Kenapa? Karena ia bisa membuat hati kita membusuk dan sulit disembuhkan. Tahukah antum (pembaca) apa itu akhlak madzmumah? Akhlak madzmumah adalah akhlak yang dikendalikan oleh Syetan dan kita sama sekali tidak boleh memiliki akhlak yang demikian. ‡ Bersabda Rasulullah SAW : ³Ketahuilah. Sebab ia bukanlah penyakit fhisik. sengaja saya tidak akan membahas secara khusus setentang akhlak mahmudah. yang dianggap baik oleh adat bernilai jelek menurut timbangan syari¶at atau sebaliknya. Ketika ia hendak dikawinkan dengan saudara kembar Habil yang tidak cantik. dalam semua masalah termasuk akhlak. Yang perlu diingat bahwa ukuran baik atau buruk suatu akhlak bukan ditimbang menurut selera individu. buruklah seluruhnya Ketahuilah olehmu bahwa segumpal daging itu adalah kalbu (hati). Wallahu Ta¶ala a¶lam. Karena boleh jadi. sidang pembaca yang budiman. Kemudian ketika ternyata kurban Habil yang diterima. Na¶udzubillah. didalam tubuh manusia ada segumpal daging. tetapi yang akan kita bersama pelajari ini adalah justru lawan dari akhlak mahmudah itu. bukan pula hitam putih akhlak itu menurut ukuran adat yang dibuat manusia. Qabil merasa dengki sehingga ia membunuh adiknya sendiri.´ (HR. Diriwayatkan juga oleh Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban. tetapi hati dan jiwa kita menderita dan tersiksa.multiply. Tubuh kita mungkin saja akan tetap terlihat sehat ketika kita berakhlak madzmumah ini. Insya Allah! Saudaraku. wabil khusus didalam kita yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa dibulan suci Ramadhan 1427 H ini : . ia merasa iri. karena akhlak madzmumah adalah akhlak yang tercela dan sangat-sangat harus kita jauhi. Lihat Ash shahihah Juz 2 hal 418-419). Kita tentu tidak ingin menjadi pengikut Qabil bukan? Untuk itu mari kita mulai mempersiapkan diri menghadapi penyakit hati. Alhamdulillah. mediasauna. Ahmad). Saudaraku (sidang pembaca). Karena itu sudah sepantasnya setiap muslimah mengambil akhlak yang baik sebagai perhiasannya. Rasulullah SAW pernah bersabda : ³Aku diutus semata-mata untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur. Dari hadits-hadits di atas dapat dipahami bahwa akhlak yang paling baik memiliki keutamaan yang tinggi. yaitu untuk mengajarkan budi pekerti (akhlak) yang luhur. Kemudian Qabil protes kepada ayahnya sehingga akhirnya Nabi Adam as menyuruh kedua ana knya itu untuk berkurban dengan catatan siapa yang kurbannya diterima oleh Allah SWT maka dialah yang berhak mengawini Iqlima. Allah sebagai Pembuat syari¶at ini.

bahkan menjadi musuhnya. misalnya sikap tidak senang. menjelek-jelekkan.´ (HR. bukan sekedar pencukur rambut. sehingga wajar apabila suatu saat Allah memberi nikmat kepada seseorang dan tidak memberikannya kepada orang lain. masyarakat. dan mengumpat. Mengikuti ajakan syetan h. b. permusuhan.´ (HR. Setentang sikap buruk yang namanya dengki ini. Kurang percaya diri c. ‡ Penyakit hati disebabkan karena perasaan dengki. simak Hadist tersebut ini : ‡ Bersabda Nabi SAW : ³Dengki itu memakan kebaikan. Dengki artinya merasa tidak senang jika orang lain mendapatkan kenikmatan dan berusaha agar kenikmatan tersebut cepat berakhir dan berpindah kepada dirinya. bahkan pasti membawa akibat buruk. berdusta. serta merasa senang kalau orang lain mendapat musibah. sikap tidak ramah terhadap orang yang kepadanya kita iri atau menyebarkan isu-isu yang tidak baik. Merusak pahala ibadah c. Menjalin persaudaraan dengan orang lain. 4. sehingga terhindar dari perasaan benci dan tidak senang apabila orang lain mendapatkan keberuntungan (kesenangan). d. Hanya saja sifat dengki sudah dalam bentuk perbuatan yang berupa kemarahan. Meruntuhkan sendi-sendi persatuan masyarakat k. tatanan dan hukum yang ada tidak akan berguna. bahkan sampai pembunuhan. d. Membawa pada perbuatan maksiat. maka agama akan hancur. Membiasakan diri ikut merasa senang apabila orang lain mendapat keuntungan (kesenangan). bahkan tidak segan-segan berbuat aniaya (zalim) terhadap sesamanya yang mendapatkan kenikmatan agar cepat kenikmatan itu berpindah kepada dirinya. seperti yang terjadi pada kisah Qobil dan Habil. b. Sebab-sebab Timbulnya sifat Iri : Kalau kita cermati dari kisah Qabil dan Habil. Masuk Neraka e. Mencelakakan orang lain f. Menumbuhkan kesadaran didalam diri bahwa kenikmatan itu pemberian Allah SWT. memaki. Akibat (berbahayanya) sifat Iri : Sifat iri tidak pernah membawa kepada kebaikan. Sedangkan Hadist yang kedua menjelaskan bahwa jika suatu masyarakat telah terjangkiti penyakit dengki. e. keluarga. atau orang lain. Menimbulkan perselisihan dan perpecahan j. maka akan muncul perselisihan. Abu Daud) ‡ Dan Nabi SAW juga bersabda : ³Menimpa kepadamu suatu penyakit umat-umat sebelum kamu. Menimbulkan ketidaktentraman dalam diri. permusuhan. Tidak percaya kepada qadha dan qadar. Sikap ini kemudian menimbulkan prilaku yang tidak baik terhadap orang lain. bahkan agama tidak lagi dijadikan . Meresahkan orang lain i. Oleh karena itu. Menyebabkan buta hati g. Kurang mensyukurui nikmat Allah d. rakus. Orang yang terkena sifat ini bersikap serakah. Membiasakan diri bersyukur kepada Allah SWT dan merasa cukup terhadap segala sesuatu yang telah diterimanya. 1. Disini jelas bahwa dengki itu suatu hal yang berlawanan dengan kebaikan. Merasa kesal dan sedih tanpa ada manfaatnya bahkan bisa dibarengi dosa. Dialah pencukur agama. Cara menghindari sifat Iri : Diantara cara-cara menghindari sifat iri sebagai berikut : a. Adanya rasa sombong didalam diri seseorang b. jika sifat ini tidak dihindari. Definisi Dengki. menjatuhkan nama baik orang lain. Tidak merasa cukup terhadap sesuatu yang telah dimilikinya. Pengertian Iri : Iri adalah sikap kurang senang melihat orang lain mendapat kebaikan atau ke beruntungan. 2. Akibat dari sifat iri tersebut antara lain : a. sebagaimana api memakan kayu bakar. Jika perasaan ini dibiarkan tumbuh didalam hati.‡ Penyakit hati antara lain disebabkan karena ada perasaan iri : 1. dan zalim. Hadist yang pertama menjelaskan bahwa dengki itu memakan kebaikan seperti api yang memakan kayu bakar. sebab orang yang iri tidak bisa lepas dari perbuatan menyinggung. pertengkaran. tatanan kehidupan bermasyarakat akan kacau dan rusak. yaitu benci-membenci dan dengki. Sifat dengki ini berkaitan dengan sifat iri. c. Turmudzi) Saudaraku. kita dapat melihat bahwa sifat iri ini muncul karena : a. ia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya. 3.

Membiasakan diri untuk memberikan dukungan positif terhadap apa yang dialami saudara kita. karena sibuk memikirkan bagaimana cara mencelakakan orang lain. karena sesungguhnya hasad itu dapat memakan (menghabiskan) kebaikan sebagaimana . Tidak akan diakui sebagai umat Rasulullah SAW dan tidak akan mendapat syafaatnya pada hari Kiamat nanti. pasti mendatangkan bahaya bagi orang yang dihinggapinya. karena mencemarkan nama baik dan merendahkan derajat seseorang dan juga karena mempublikasikan hal-hal jelek yang sebenarnya harus ditutupi. Demikian juga penyakit hati yang dibawa oleh penyakit dengki ini antara lain sebagai berikut : a. dengki dan hasud itu adalah suatu penyakit. Kemudian. Mewaspadai bahayanya. jika dibiarkan tumbuh.´ (HR. Ilmu dan amal. senang jika orang lain mendapat musibah. bila termakan hasutan. ‡ Bersabda Rasulullah SAW ³Bukanlah dari golonganku orang yang memiliki kedengkian. Para pedagang karena kecurangannya 5. b. Kalah bersaing dalam merebut simpati orang atau dalam usaha. Masuk Neraka tanpa dihisab terlebih dahulu.´ (HR. Dailami) 4. Para tokoh. apapun namanya. sehingga hati merasa dekat dengan Allah SWT. Kebutaan hati dalam menerima kebenaran. Mencelakakan orang lain c. e. Bahaya Penyakit Dengki Semua penyakit. Tidak beriman kepada qadha dan qadar. Yaitu : 1. Orang-orang awam karena kebodohannya 6. Sehingga dalam bahasa Arab iri. Orang Arab (atau ras lainnya) yang fanatik dengan kesukuannya 3. iri hati akan berubah menjadi kedengkian. 1. Para ulama karena hasudnya. Pada mulanya iri yaitu perasaan tidak suka terhadap kenikmatan yang dimiliki orang lain. b. Merasa sakit jika orang lain memiliki kelebihan e. Merugikan diri sendiri dan orang lain d. ‡ Nabi SAW Bersabda : ³Ada 6 (enam) kelompok orang yang akan masuk Neraka sebelum dihisab amalnya. Cinta dunia dan sejenisnya. ditambah hal-hal sebagai berikut : a. Mempererat tali persaudaraan sehingga terjalin kerukunan dan persaudaraan. Penyakit Dengki Diatas sudah dijelaskan bahwa penyakit dengki berpangkal dari iri dan marah. sehingga penyebab dari iri juga merupakan penyebab dari penyakit iri. Akibat Penyakit Hasud Penyakit hasud adalah penyakit hati sama berbahanya dengan penyakit iri dan dendam. yaitu hasud. ‡ Rasulullah SAW bersabda : ³Manusia akan senantiasa mampu berbuat kebajikan selama tidak saling hasud satu sama lain. Penyakit kedengkian jika dibiarkan terus akan berubah menjadi penyakit yang lebih buruk lagi. Menghasud adalah tindakan yang jahat dan menyesatkan. Orang yang bertetangga dan bersaudara dapat bertengkar dan berselisih bahkan sampai pecah. 3. Mendorong untuk berbuat maksiat seperti menggunjing. ‡ Nabi SAW pernah bersabda : ³Jauhilah sifat hasad. c. e. Selalu berdzikir. berbohong. f. Sehingga putuslah persaudaraan mereka. Thabrani). Thabrani) b. 2. f.´ (HR. Sifat kikir yang berlebihan c. Menjauhi semua penyebabnya. d. disebabkan oleh enam perkara. Perbuatan iri dapat menghancurkan persatuan dan persaudaraan. Bagaimana Cara Menghindari Penyakit Dengki ? Adapun cara yang bisa ditempuh untuk menghindari penyakit dengki. karena kesombongannya 4. Pengertian Hasud Hasud adalah sikap suka menghasud dan mengadu domba terhadap sesama.pedoman hidup. Penguasa karena ke zalimannya 2. 2. antara lain : a. ‡ Hasud. marah. dengki dan hasud mempunyai arti kata yang sama yaitu hasad. bahwa iri. Saudaraku (sidang pembaca) tahukah antum. d.

´ Lalu Rasulullah SAW bersabda : ³Sesungguhnya orang yang paling pailit dari umatku ialah orang yang datang pada hari Kiamat kelak dengan membawa shalat. b) Ibubapa yang mengasuh dan mendidik. *** (Bahan-bahan (materi) diambil dan dikutip dari buku ³Islam Agamaku´ Oleh : Tim Penyusun Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Penyebab penyakit hasud tidak jauh berbeda dengan penyakit iri dan dendam. dan memukul orang ini. c. Mudah diprovokasi orang lain. c. kemudian dia dilempar kedalam Neraka. ditambah hal-hal sebagai berikut : a. cara yang bisa dilakukan antara lain sebagai berikut : a. menuduh orang ini. Merugikan diri sendiri dan orang lain. b. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. d. Sombong d. Meruntuhkan sendi-sendi persatuan dan kerukunan dalam masyarakat. menumpahkan darah orang ini. sekali lagi saya berharap semoga dakwah (lew at tulisan) ini dapat menjadi penawar yang menyejukkan dan menjadi sebagai tambahan ilmu bagi sidang pembaca.´ (HR. Penyebab Penyakit Hasud. Tamak dan rakus dunia. c. Terima kasih atas segala perhatian. Mengamalkan ajaran agama. SEBAB-SEBAB WAJIB BERBAKTI KEPADA IBUBAPA a) Ibu yang mengandungkan kita. e. Abu Daud) ‡ Dan Bersabda Rasulullah SAW : ³Dari Abu Hurairah ra. Menghilangkan amal perbuatan baik. f. Jadilah orang yang mempunyai pendirian tidak mudah di provokasi. Mencelakakan orang lain. 4. b) Merekalah yang bertanggungjawab mencari nafkah dan mendidik anak -anak dari kecil sehingga dewasa. 2. Muslim) Dengan demikian. e. kalau kita rinci akibat penyakit hasud ini kurang lebih sebagai berikut : a. Maka orang-orang yang telah dianiaya ini diberi kebaikannya. Menimbulkan perpecahan dan perselisihan. Lemahnya iman. puasa dan zakat. Saudaraku sesama muslim. b. sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : ³Tahukah kalian orang yang muflis (pailit/bangkrut) itu? Para Sahabat menjawab :´Orang yang tidak mempunyai harta sama sekali. KONSEP KEIBUBAPAAN a) Ibu bapa merupakan orang yang paling rapat dengan anak-anak. tentu saja kesemuanya ini tidak terlepas dari sebuah keinginan yaitu nilai nilai islam menjadi kian dapat tersebar luaskan. Sikap tidak rela orang lain lebih baik darinya.´ (HR. memakan harta orang lain. maka diambillah kesalahan-kesalahan orang-orang (yang pernah dianiaya) dan ditumpahkan semuanya kepada dia. b. Apabila amal kebaikannya habis sebelum dilunasi semua dosa -dosanya.api memakan kayu bakar. Bagaimana Cara Menghilangkan Penyakit Hasud? Untuk menghilangkan penyakit ini. saya sudahi dulu tulisan saya ini. Menumbuhkan kesadaran bahwa permusuhan dan kemarahan akan membawa petaka dan kesengsaraan baik lahir maupun bathin. Masuk Neraka 3. d. d) Ibubapa yang paling hampir dengan kita. Permusuhan dan Kemarahan. f. c) Ibubapa menyediakan segala keperluan. tetapi ia telah mencaci maki orang lain. .) ADAB TERHADAP IBUBAPA 1. Wabilahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

b) Memohon keampunan untuk mereka. b) Wujud hubungan dan pergaulan yang baik. e) Berbuat baik kepada sahabat handai mereka. 5. ii. AKHLAK KEPADA DIRI SENDIRI 1. Menjaga segala keperluan supaya mereka 4. ADAB TERHADAP IBU BAPA BERCAKAP 1. yang belum menunaikan haji. d) Merendah diri dan menghormati mereka. Rasulullah memerintahkan sahabatsahabatnya supaya memakai pakaian yang bersih. Merawat sebaik mungkin ketika mereka. Berdiri untuk memberi hormat. 4. 2.e) Ibubapa tempat rujukan dan tempat bergantung. c) Mentaati perintah mereka selagi tidak bercanggah dengan syarak.TANGGUNGJAWAB ANAK TERHADAP IBUBAPA a) Berdoa untuk kesejahteraan mereka. Melangsaikan segala hutang mereka. 3. . Jangan melunjur kaki ke arah mereka. Memberi bantuan kewangan yang 3. 3. memakai wewangian dan selalu bersugi. Berakhlak terhadap jasmani. Sentiasa memohon keampunan untuk 2. 3. Menumpukan perhatian ketika mereka bercakap. 3.CARA BERBAKTI KEPADA IBUBAPA SEMASA SETELAH MEREKA MEREKA HIDUP MENINGGAL DUNIA 1. Menunjukkan muka yang manis ketika berkomunikasi. 5. 4. Merendahkan suara.T. 4. i. e) Melaksanakan tanggungjawab anak-anak terhadap ibubapa. 2. 2. c) Supaya anak-anak menghormati ibubapa. Ia menekankan kebersihan secara menyeluruh meliputi pakaian dan juga tubuh badan. 4. Mengerjakan haji untuk ibubapa bagi di dunia dan akhirat. Jangan mendahului mereka ketika makan. menjaga kebersihan dirinya Islam menjadikan kebersihan sebagian dari Iman. Menjaga makan minumnya. Sentiasa mendoakan kesejahteraan mereka 5. Menyempurnakan janji yang telah mencukupi. dibuat oleh mereka. mereka sakit. teman baik mereka. 1. Menjaga dan memberi layanan baik . Memuliakan dan berbuat baik dengan rasa gembira dan bahagia.KEPENTINGAN BERADAB DENGAN IBUBAPA a) Dapat melaksanakan suruhan Allah S. 6.W. Menggunakan bahasa yang baik. d) Mewujudkan keluarga bahagia dan harmoni. Mencium tangan mereka sebelum meninggalkan mereka. BERGAUL 1. 5. Bercakap dengan sopan santun. baik dan rapi terutamanya pada hari Jum'at.

Islam tidak melarang umatnya menggunakan nikmat Allah kepadanya asalkan tidak melampau dan takabbur. penguasaan ilmu sepatutnya umat Islamlah yang selayaknya menjadi pemandu ilmu supaya manusia dapat bertemu dengan kebenaran. sesuai kemampuan diri. Pengabaian ilmu ini seolah-olah tidak berakhlak terhadap akalnya. ii. tajwidnya. asalkan dia berakal dan cukup umur. memenuhi akalnya dengan ilmu akhlak Muslim ialah menjaganya agar tidak rusak dengan mengambi sesuatu yang memabukkan dan menghayalkan. masyarakat dan sebagainya. dan satu pertiga untuk bernafas. Sebaiknya sepertiga dari perut dikhaskan untuk makanan. Perkara utama yang patut diketahui ialah pengetahuan terhadap kitab Allah. Islam menyuruh supaya membangun potensi akal hingga ke tahap maksimum. iii. berlebihan atau melampau di tegah dalam Islam. termasuk juga bahasa asing supaya pemindahan ilmu berlaku dengan cepat. Rasulullah pernah menyuruh Zaid bin Tsabit supaya belajar bahasa Yahudi dan Syiria. Abdullah bin . compang-camping. tidak mengabaikan latihan jasmaninya riyadhah atau latihan jasmani amat penting dalam penjagaan kesehatan. sejarah sahabat.Bersederhanalah dalam makan minum. 2. kusut. satu pertiga untuk minuman. Kemudian hadits-hadits Rasul. dalam artikata ia tidak mengabaikan kewajiban sembahyang. menjaga muruah. Seorang muslim mestilah mempunyai rupa diri yang baik. dan tafsirnya. keluarga. dan seumpamanya. ulama. diri. dan juga sejarah Islam. Ilmu fardh 'ain yang menjadi asas bagi diri seseorang muslim hendaklah diutamakan karena ilmu ini mampu dipelajari oleh siapa saja. Rupa diri. Ini tidak dapat diterima karena Rasulullah yang bersifat zuhud dan tawadhuk tidak melakukan begitu. bacaannya. Islam adalah agama yang mempunyai rupa diri dan tidak mengharamkan yang baik. berakhlak terhadap akalnya i. iv. hukum hakam ibadat serta muamalah. walau bagaimnapun ia dilakukan menurut etika yang ditetapkan oleh Islam tanpa mengabaikan hak -hak Allah. sirah. Kekufuran (kufur akan nikmat) dan kealfaan ummat terhadap pengabaian penguasaan ilmu ini. Islam tidak pernah mengizinkan budaya tidak senonoh. adat bermasyarakat dan seumpamanya. Sesetengah orang yang menghiraukan rupa diri memberikan alasan tindakannya sebagai zuhud dan tawadhuk. salah satu cara memanfaatkan akal ialah mengisinya dengan ilmu. Sementara itu umat islam hendaklah membuka tingkap pikirannya kepada segala bentuk ilmu.

apatah lagi perkara itu boleh membawa keburukan kepada diri anda. Bermuqarabah iii. dan apabila berhubungan dengan mereka. Ada beberapa cara membersihkan jiwa dari kotorannya. Lantaran dari pada itu kita perlu sahabat yang boleh memperingatkan diri kita. Dalam Islam memang dituntut setiap orang itu memuliakan saudaranya. Bermuhasabah iv. sudah pasti pula kecintaan -KU kepada orang-orang yang saling bantu membantu kerana AKU. begitu juga dengan jiwa. Bertaubat ii. Bermujahadah v. Di dalam menjalinkan hubungan silatulrahim dan persahabatan. Juga sudah pastilah kecintaan -KU . Uwshikum wa iyyaya nafsi Dikutip dari "Pedoman Ibadah Muslim" Pusat Islam Universiti Utara Malaysia. Begitu jugalah dengan kepentingan diri anda sendiri. Berakhlak terhadap jiwa manusia pada umumnya tahu sadar bahwa jasad perlu disucikan selalu. suka berterus terang dan tidak menyembunyikan sesuatu dari anda. Menghadiri majlis Iman Untuk meningkatkan tahap kejiwaan kita tidak boleh keseorangan. Memperbanyak ibadah vi. beliau mempunyai seratus orang khadam yang masing-masing bertutur kata berlainan. Anda harus mementingkan sahabat anda seperti anda lakukan terhadap diri anda juga. Sudah pasti pula kecintaan -KU untuk orang yang saling cinta menyintai kerana AKU.Zubair adalah antara sahabat yang memahami kepentingan menguasai bahasa asing. dia menggunakan bahasa yang dituturkan oleh mereka. antaranya: i. kejujuran juga amat penting kerana sahabat yang paling menguntungkan adalah seorang sahabat yang jujur. 3. lebih dari dirinya sendiri. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam hadis Qudsi yang bermaksud : ³Sudah pastilah kecintaan-KU itu untuk orang-orang yang saling ziarah menziarahi kerana AKU. Pembersihan jiwa beda dengan pembersihan jasad. selain sifat harga menghargai. Disamping itu kita perlu berdoa kepada Allah.

Setiap muslim harus menyemaikan sifat ikhlas itu sejak kecil lagi. tetapi boleh membuatkan anda bertambah taqwa kepada Allah SWT. Allah adalah pengatur alam semesta yang demikian luasnya. Keikhlasan bukan sahaja memberi kesegaran kepada jiwa. Allah adalah Pencipta dirinya. Jika seseorang tidak memiliki akhlak positif terhadap Allah. bukannya atas dasar keikhlasan dan kejujuran kerana Allah SWT tetapi bak kata pepatah ³ada udang disebalik batu´. berdendam memang dilarang dalam Islam. dan lain sebagainya. Tahukah anda. Lakukan sesuatu kepada seseorang dengan ikhlas. bertanya dengan diri anda«Adakah anda telah berlaku jujur terhadap sahabat-sahabat anda ? Adakah anda sudah lakukan sepertimana yang dianjurkan oleh syariat Islam ? Sekiranya anda telah berlaku jujur terhadap sahabat dan rakan anda«Alhamdulillah«Tetapi ada juga sesetengah manusia di dunia ini mereka menjalinkan hubungan silatulrahim dan persahabatan adalah kerana inginkan kebendaan semata-mata. keran tidak ikhlas jiwa kita akan menjadi rosak dan berdendam. Jika kita perhatikan. kerana keikhlasan itu membuat hati kita gembira dan tenang dalam menghadapi sesuatu keadaan. maka akan terimplementasikan dalam realita bahwa Allah lah yang pertama kali harus dijadikan prioritas dalam berakhlak.Riwayat Ahmad dan Hakim. Sehingga manakala hal seperti ini mengakar dalam diri setiap muslim.´ . Oleh itu.untuk orang yang saling tolong menolong kerana AKU. kebersihan hati hanya boleh dicapai dengan iman dan taqwa kepada Allah SWT. Mereka memilih orang-orang tertentu untuk di jadi sahabat supaya mereka mendapat manfaat daripada persahabatan itu. jika ia memiliki akhlak yang karimah terhadap Allah. pencipta jagad raya dengan segala isinya. Demikian pula sebaliknya. bahwa Allah adalah sumber segala sumber dalam kehidupannya. Dan ada juga yang suka memilih bulu dalam persahabatan. maka ini merupakan pintu gerbang untuk menuju kesempurnaan akhlak terhadap orang lain. Cuba anda renung dan berfikir sejenak. akhlak terhadap Allah ini merupakan pondasi atau dasar dalam berakhlak terhadap siapapun yang ada di muka bumi ini. berilah sesuatu kepada seseorang dengan ikhlas bukan dengan ada sebab lain. Artikel Islami Majlis Ta'lim Wad Da'wah Akhlak Seorang Muslim Terhadap Allah SWT Dikirim: [27/06/2009] Setiap muslim meyakini. Allah adalah pemberi hidayah dan pedoman hidup dalam kehidupan manusia. ikhlas memberi dan menerima dalam apa jua bentuk pertolongan atau pemberian dari setiap individu muslim itu. Diantara akhlak terhadap Allah SWT adalah: . dengan secara langsung keikhlasan akan terpancar di jiwa kita. Manakala sifat ikhlas pula akan memberikan kesegaran kepada jiwa. maka ia tidak akan mungkin memiliki akhlak positif terhadap siapapun.

padahal Allah lah yang telah memberikan segala-galanya pada dirinya. maka ini merupakan salah satu indikasi tidak adanya keimanan. Tanpa adanya ketaatan. adalah memiliki rasa tanggung jawab atas amanah yang diberikan padanya. Dalam sebuah hadits. yang diantara telah datang kalian. Rasulullah SAW juga menguatkan makna ayat di atas dengan bersabda: ´Tidak beriman salah seorang hingga hawa nafsunya (keinginannya) mengikuti apa (Al-Qur·an dan sunnah). Dalam . dan mereka menerima dengan sepenuhnya. adalah dengan mentaati segala perintah-perintah-Nya. tanggung jawab atas amanah Etika kedua yang harus dilakukan seorang muslim kepada Allah SWT. apapun yang Allah berikan padanya. dariku 2. Abi Ashim al-syaibani)." (HR. kemdian mrekea tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap ptutusan yang kamu berikan. Oleh karenanya. 4 : 65): ´Maka demi Rab-mu.1. Taat terhadap perintah-perintah-Nya. mereka pada hakekatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Sebab bagaimana mungkin ia tidak mentaati-Nya. Hal pertama yang harus dilakukan seorang muslim dalam beretika kepada Allah SWT. seorang mukmin senantiasa meyakini. maka itu merupakan amanah yang kelak akan dimintai pertanggung jawaban dari Allah.µ Karena taat kepada Allah merupakan konsekwensi keimanan seoran muslim kepada Allah SWT. Karena pada hakekatnya. kehidupan inipun merupakan amanah dari Allah SWT. Allah berfirman (QS. Memiliki rasa yang diembankan padanya.

Dan jika ia tertimpa musibah. pengetahuan atau sesuatu sangat terbatas. Etika berikutnya yang harus dilakukan seorang muslim terhadap Allah SWT. dan ia bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. atau hal-hal lainnya. Rasulullah SAW bersabda. Muslim) 3. sementara sesuatu yang dipandang buruk kebaikan bagi diri kita. karena ia tahu bahwa hal tersebut merupakan hal terbaik bagi dirinya. sikap seorang muslim senantiasa yakin (baca. Jika ia mendapatkan kebaikan. Karena pada hakekatnya. Seorang amir (presiden/ imam/ ketua) atas manusia. Dan setiap kalian adalah pemimpin. dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Ridha terhadap ketentuan Allah SWT. Seorang hamba adalah pemimpin atas harta tuannya. Rasulullah SAW pernah bersabda: Dari ibnu Umar ra. Seperti ketika ia dilahirkan baik oleh keluarga yang berada maupun oleh keluarga yang tidak mampu. karena ia tahu bahwa hal tersebut merupakan hal terbaik bagi dirinya. dan setiap kalian bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya.sebuah hadits. Karena segala urusannya adalah dipandang baik bagi dirinya. merupakan pemimpin. dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang suami merupakan pemimpin bagi keluarganya. atau berupa keburukan. Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda: " sungguh mempesona perkara orang beriman. ia bersabar. tsiqah) terhadap apapun yang Allah berikan pada dirinya. adalah ridha terhadap segala ketentuan yang telah Allah berikan pada dirinya. bentuk fisik yang Allah berikan padanya. Bukhari) Apalagi terkadang sebagai seorang manusia. sesuatu justru buruk. Baik yang berupa kebaikan. "Setiap kalian adalah pemimpin. dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang wanita juga merupakan pemimpin atas rumah keluarganya dan juga anak-anaknya." (HR." (HR. ia bersyukur. pandangan kita terhadap yang kita anggap baik ternyata malah memiliki . Sehingga bisa jadi.

hanya kepada Allah SWT. akan memiliki obsesi dan orientasi dalam segala aktivitasnya. Tirmidzi. Karena hal ini memang merupakan tabiat manusia. Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW pernah menggambarkan kepada kita: "Barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan ¶adanya· kemurkaan manusia. mereka ingat akan Allah. kita juga tidak akan pernah luput dari sifat lalai dan lupa. Dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan cara kemurkaan Allah. Bahkan terkadang. Seseorang yang benar-benar beriman kepada Allah SWT. Dalam Al-Qur·an Allah berfirman (QS. maka Allah akan mewakilkan kebencian-Nya pada manusia. maka Allah akan memberikan keridhaan manusia juga. Dan siapakah yang dapat mengampuni dosa selain Allah? dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Sebagai seorang manusia biasa. . manakala sedang terjerumus dalam ¶kelupaan· sehingga berbuat kemaksiatan kepada-Nya adalah dengan segera bertaubat kepada Allah SWT. ¶terpakasa· harus mendapatkan ¶ketidaksukaan· dari para manusia lainnya. Obsesinya adalah keridhaan ilahi." (HR. Senantiasa bertaubat kepada-Nya. Al-Qadha·I dan ibnu Asakir). untuk mencapai keridhaan Allah tersebut. lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka." 5. 3 : 135) : "Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri. Oleh karena itulah. etika kita kepada Allah. Dia tidak beramal dan beraktivitas untuk mencari keridhaan atau pujian atau apapun dari manusia.4.

com/journal/item/6 . seluruh aktiivitas sehari-hari adalah ibadah kepada Allah SWT. segala aktivitas.kat ..µ jin dan manusia.scribd. Yang penting ia dipuji oleh oran lain.multiply. Baik ibadah yang bersifat mahdhah. otientasi perduli. www. yang terdapat iman.Dan seperti ini sekaligus merupakan bukti keimanan Karena orang yang tidak memiliki kesungguhan tentulah hanya keridhaan manusia..php?prm. ataupun ibadah yang ghairu mahdhah. yang dicarinya Allah menyukai 6. Karena pada hakekatnya. Merealisasikan ibadah kepada-Nya.com/index. Etika atau akhlak berikutnya yang harus dilakukan seorang muslim terhadap Allah SWT adalah merealisasikan segala ibadah kepada Allah SWT.madinatulilmi. Oleh karenanya. 51 : 56): ´Dan tidaklah Aku menciptakan melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku. apakah hal dalam dirinya.. ge Rujukan www. Ia tidak akan tindakannya atau tidak. Dalam Al-Qur·an Allah berberfirman (QS.com ¾ Presentations ¾ School Work azemmutawakkil.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful