AKHLAK

Akhlak berasal dari kata ³akhlaq´ yang merupakan jama¶ dari ³khulqu´ dari bahasa Arab yang artinya perangai, budi, tabiat dan adab. Akhlak itu terbagi dua yaitu Akhlak yang Mulia atau Akhlak yang Terpuji (Al-Akhlakul Mahmudah) dan Akhlak yang Buruk atau Akhlak yang Tercela (Al-Ahklakul Mazmumah). Akhlak yang mulia, menurut Imam Ghazali ada 4 perkara; yaitu bijaksana, memelihara diri dari sesuatu yang tidak baik, keberanian (menundukkan kekuatan hawa nafsu) dan bersifat adil. Jelasnya, ia merangkumi sifat-sifat seperti berbakti pada keluarga dan negara, hidup bermasyarakat dan bersilaturahim, berani mempertahankan agama, senantiasa bersyukur dan berterima kasih, sabar dan rida dengan kesengsaraan, berbicara benar dan sebagainya. Masyarakat dan bangsa yang memiliki akhlak mulia adalah penggerak ke arah pembinaan tamadun dan kejayaan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wataala. Seperti kata pepatah seorang penyair Mesir, Syauqi Bei: "Hanya saja bangsa itu kekal selama berakhlak. Bila akhlaknya telah lenyap, maka lenyap pulalah bangsa itu". Akhlak yang mulia yaitu akhlak yang diridai oleh Allah SWT , akhlak yang baik itu dapat diwujudkan dengan mendekatkan diri kita kepada Allah yaitu dengan mematuhi segala perintahnya dan meninggalkan semua larangannya, mengikuti ajaran-ajaran dari sunnah Rasulullah, mencegah diri kita untuk mendekati yang ma¶ruf dan menjauhi yang munkar, seperti firman Allah dalam surat Al-Imran 110 yang artinya ³Kamu adalah umat yang terbaik untuk manusia, menuju kepada yang makruf dan mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah´ Akhlak yang buruk itu berasal dari penyakit hati yang keji seperti iri hati, ujub, dengki, sombong, nifaq (munafik), hasud, suudzaan (berprasangka buruk), dan penyakitpenyakit hati yang lainnya, akhlak yang buruk dapat mengakibatkan berbagai macam kerusakan baik bagi orang itu sendiri, orang lain yang di sekitarnya maupun kerusakan lingkungan sekitarnya sebagai contohnya yakni kegagalan dalam membentuk masyarakat yang berakhlak mulia samalah seperti mengakibatkan kehancuran pada bumi ini, sebagai mana firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surat Ar-Ruum ayat 41 yang berarti: "Telah timbul pelbagai kerusakan dan bencana alam di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleb tangan manusia. (Timbulnya yang demikian) karena Allah hendak merusakan mereka sebagai dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka lakukan, supaya mereka kembali (insaf dan bertaubat)". ISLAM MENGUTAMAKAN AKHLAK Mungkin banyak diantara kita kurang memperhatikan masalah akhlak. Di satu sisi kita mengutamakan tauhid yang memang merupakan perkara pokok/inti agama ini, berupaya menelaah dan mempelajarinya, namun disisi lain dalam masalah akhlak kurang diperhatikan. Sehingga tidak dapat disalahkan bila ada keluhan-keluhan yang terlontar dari kalangan awam, seperti ucapan : ³Wah udah ngerti agama kok kurang ajar sama orang tua.´ Atau ucapan : ³Dia sih agamanya bagus tapi sama tetangga tidak pedulian«´, dan lain-lain. Seharusnya ucapan-ucapan seperti ini ataupun yang semisal dengan ini menjadi cambuk bagi kita untuk mengoreksi diri dan membenahi akhlak. Islam bukanlah agama yang mengabaikan akhlak, bahkan islam mementingkan akhlak. Yang perlu diingat bahwa tauhid sebagai sisi pokok/inti islam yang memang seharusnya kita utamakan, namun tidak berarti mengabaikan perkara penyempurnaannya. Dan akhlak mempunyai hubungan yang erat. Tauhid merupakan realisasi akhlak seorang hamba terhadap Allah dan ini merupakan pokok

Saya juga belum pernah mencium bau yang lebih wangi dari bau Rasulullah shalallahu µalaihi wasallam. sebagaimana sabda Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam : ³ Sesuatu yang paling berat dalam mizan (timbangan seorang hamba) adalah akhlak yang baik. Beliau shalallahu µalaihi wasallam menjawab : ³Taqwa kepada Allah dan Akhlak yang Baik.´ (HR. juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad.284 dan 751). bahkan beliau shalallahu µalaihi wa sallam sendiri menegaskan bahwa kedatangannya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang ada pada diri manusia. dan sebaliknya bila seorang muwahhid memiliki akhlak yang buruk berarti lemah tauhidnya.inti akhlak seorang hamba. Selama sepuluh tahun saya melayani Rasulullah shalallahu µalahi wa sallam. Dari Jabir radhiallahu µanhu berkata : Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam bersabda : ³Sesungguhnya orang yang paling saya kasihi dan yang paling dekat padaku majelisnya di . rasul kita yang mulia mendapat pujian Allah. ia berkata bahwa Rasulullah shalallahu µalaihi wasallam bersabda : ³Bertaqwalah kepada Allah dimanapun engkau berada dan balaslah perbuatan buruk dengan perbuatan baik niscaya kebaikan itu akan menutupi kejelekan dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Semakin sempurna tauhid seseorang maka semakin baik akhlaknya. Anas bin Malik radhiallahu µanhu seorang sahabat yang mulia menyatakan: ³Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam adalah manusia yang paling baik budi pekertinya. ia berkata: hadits hasan. Disahihkan Al Bani dalam Ash Shahihah No. Dalam timbangan (mizan) amal pada hari kiamat tidak ada yang lebih berat dari pada akhlak yang baik. tahqiq Rabbah dan Daqqaq). Tatkala Rasulullah shalallahu µalaihi wasallam menasehati sahabatnya.´ (HR. dishahihkan Al Bani.Ahmad.´ (HR Tirmidzi.45 dan beliau menshahihkannya). Lihat ash Shahihah Juz 2 hal 535).´ KEUTAMAAN AKHLAK Abu Hurairah radhiallahu µanhu mengabarkan bahwa suatu saat Rasulullah pernah ditanya tentang kriteria orang yang paling banyak masuk syurga. Seorang yang bertauhid dan baik akhlaknya berarti ia adalah sebaik-baik manusia. lihat Ash Shahihah oleh Asy Syaikh al Bani no. Abu Daud dan Ahmad.´ (HR Tirmidzi. dan dishahihkan oleh syaikh Al Salim Al Hilali). ³Hanyalah aku diutus (oleh Allah) untuk menyempurnakan akhlak. beliau shalallahu µalahi wasallam menggandengkan antara nasehat untuk bertaqwa dengan nasehat untuk bergaul/berakhlak yang baik kepada manusia sebagaimana hadits dari abi dzar. Bukhari dan Muslim). diriwayatkan juga oleh Ahmad.Bukhari dan Muslim).´ (Hadits Shahih Riwayat Tirmidzi. Karena ketinggian akhlak beliau sebagaimana firmanNya dalam surat Al Qalam ayat 4. Akhlak merupakan tolak ukur kesempurnaan iman seorang hamba sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah shalallahu µalaihi wasallam : ³Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang terbaik akhlaknya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdillah bin amr bin Al µAsh radhiallahu µanhuma disebutkan : ³Sesungguhnya sebaik-baik kalian ialah yang terbaik akhlaknya.627.´ (HR. Lihat Riyadus Sholihin no. RASUL DIUTUS UNTUK MENYEMPURNAKAN AKHLAK Muhammad shalallahu µalaihi wa salam. dari abu Hurairah radhiallahu µanhu. belum pernah saya dibentak atau ditegur perbuatan saya : mengapa engkau berbuat ini ? atau mengapa engkau tidak mengerjakan itu ?´ (HR. Dalam hadits lain Anas memuji beliau shalallahu µalahi wasallam : ³Belum pernah saya menyentuh sutra yang tebal atau tipis lebih halus dari tangan Rasulullah shalallahu µalaihi wasallam.

Kemudian ketika ternyata kurban Habil yang diterima.hari kiamat ialah yang terbaik budi pekertinya. seluruhnya baik dan apabila daging itu buruk. seperti apa sih penyakit hati itu ? Seberapa besar bahaya yang dibawanya? Dan bagaimana cara menanggulanginya? Wabah penyakit hati lebih berbahaya dari penyakit apapun. dalam semua masalah termasuk akhlak. buruklah seluruhnya Ketahuilah olehmu bahwa segumpal daging itu adalah kalbu (hati). tetapi hati dan jiwa kita menderita dan tersiksa. melainkan penyakit hati! Lalu. Penyakit hati yang diderita oleh Qabil telah menobatkan dirinya menjadi manusia pertama didunia yang melakukan kejahatan yaitu membunuh. bukan pula hitam putih akhlak itu menurut ukuran adat yang dibuat manusia. Dari hadits-hadits di atas dapat dipahami bahwa akhlak yang paling baik memiliki keutamaan yang tinggi. Bukhari) Pernah dengar kisah putra Nabi Adam as yang bernama Qabil dan Habil ? Qabil adalah sosok manusia pertama didunia yang terkena penyakit hati (madzmumah).multiply. Rasulullah SAW pernah bersabda : ³Aku diutus semata-mata untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur. Summa na¶udzubillah! Untuk itu mari sedikit kita simak apa yang menjadi materi kita ini. Kemudian Qabil protes kepada ayahnya sehingga akhirnya Nabi Adam as menyuruh kedua ana knya itu untuk berkurban dengan catatan siapa yang kurbannya diterima oleh Allah SWT maka dialah yang berhak mengawini Iqlima. mediasauna. yang dianggap baik oleh adat bernilai jelek menurut timbangan syari¶at atau sebaliknya. sebagaimana kita ketahui bahwa Allah SWT mengutus para Rasul antara lain untuk menjadi suri teladan yang baik (uswatun hasanah). Tahukah antum (pembaca) apa itu akhlak madzmumah? Akhlak madzmumah adalah akhlak yang dikendalikan oleh Syetan dan kita sama sekali tidak boleh memiliki akhlak yang demikian. Saudaraku. Kenapa? Karena ia bisa membuat hati kita membusuk dan sulit disembuhkan. Yang perlu diingat bahwa ukuran baik atau buruk suatu akhlak bukan ditimbang menurut selera individu. wabil khusus didalam kita yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa dibulan suci Ramadhan 1427 H ini : .´ (HR.´ (HR. tetapi yang akan kita bersama pelajari ini adalah justru lawan dari akhlak mahmudah itu. Allah sebagai Pembuat syari¶at ini. Tirmidzi dengan sanad hasan. Karena boleh jadi. Ketika ia hendak dikawinkan dengan saudara kembar Habil yang tidak cantik. ‡ Bersabda Rasulullah SAW : ³Ketahuilah. yaitu untuk mengajarkan budi pekerti (akhlak) yang luhur. sementara saudara kembarnya sendiri (Qabil) yang cantik yang bernama Iqlima akan dikawinkan dengan Habil. Alhamdulillah. Qabil merasa dengki sehingga ia membunuh adiknya sendiri.com/journal/item/8 audaraku sesama muslim. Apabila segumpal daging itu baik. Akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ini disebut akhlak mahmudah (akhlak yang terpuji) yang tentu saja harus kita teladani. Sebab ia bukanlah penyakit fhisik. Saudaraku (sidang pembaca). kita harus memiliki akhlak yang mahmudah ini dan menjadikannya sebagai penghias hidup kita. Tubuh kita mungkin saja akan tetap terlihat sehat ketika kita berakhlak madzmumah ini. ia merasa iri. Jelas bagi kita bahwa semuanya berpatokan pada syari¶at. Na¶udzubillah. jumpa lagi kita kali ini dakwah saya (lewat tulisan) seperti judul tersebut diatas semoga dapat menjadi penawar yang menyejukkan dan menjadi sebagai tambahan ilmu bagi sidang pembaca. Lihat Ash shahihah Juz 2 hal 418-419). sengaja saya tidak akan membahas secara khusus setentang akhlak mahmudah.´ (HR. Karena itu sudah sepantasnya setiap muslimah mengambil akhlak yang baik sebagai perhiasannya. didalam tubuh manusia ada segumpal daging. karena akhlak madzmumah adalah akhlak yang tercela dan sangat-sangat harus kita jauhi. Insya Allah! Saudaraku. Dengan demikian nilai-nilai Islam menjadi dapat tersebar luaskan. Wallahu Ta¶ala a¶lam. Maha Tahu dengan keluasan ilmu-Nya apa yang mendatangkan kemashlahatan/kebaikan bagi hamba-hamba-Nya. Kita tentu tidak ingin menjadi pengikut Qabil bukan? Untuk itu mari kita mulai mempersiapkan diri menghadapi penyakit hati. jangan sampai terjangkit oleh wabah penyakit hati yang sangat ganas ini. yakni yang disebut akhlak madzmumah. Diriwayatkan juga oleh Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban. sidang pembaca yang budiman. Ahmad).

Mencelakakan orang lain f. Sedangkan Hadist yang kedua menjelaskan bahwa jika suatu masyarakat telah terjangkiti penyakit dengki. jika sifat ini tidak dihindari. pertengkaran. Orang yang terkena sifat ini bersikap serakah. simak Hadist tersebut ini : ‡ Bersabda Nabi SAW : ³Dengki itu memakan kebaikan. d. Tidak percaya kepada qadha dan qadar. Pengertian Iri : Iri adalah sikap kurang senang melihat orang lain mendapat kebaikan atau ke beruntungan. Membiasakan diri bersyukur kepada Allah SWT dan merasa cukup terhadap segala sesuatu yang telah diterimanya. bahkan sampai pembunuhan. menjatuhkan nama baik orang lain. Membawa pada perbuatan maksiat. Menimbulkan perselisihan dan perpecahan j. Merasa kesal dan sedih tanpa ada manfaatnya bahkan bisa dibarengi dosa. Tidak merasa cukup terhadap sesuatu yang telah dimilikinya. Dialah pencukur agama. bukan sekedar pencukur rambut. permusuhan. bahkan agama tidak lagi dijadikan . Turmudzi) Saudaraku. Menumbuhkan kesadaran didalam diri bahwa kenikmatan itu pemberian Allah SWT. menjelek-jelekkan. Hadist yang pertama menjelaskan bahwa dengki itu memakan kebaikan seperti api yang memakan kayu bakar. d. sikap tidak ramah terhadap orang yang kepadanya kita iri atau menyebarkan isu-isu yang tidak baik. ‡ Penyakit hati disebabkan karena perasaan dengki. atau orang lain. sehingga terhindar dari perasaan benci dan tidak senang apabila orang lain mendapatkan keberuntungan (kesenangan). Sifat dengki ini berkaitan dengan sifat iri. Menyebabkan buta hati g. Adanya rasa sombong didalam diri seseorang b. sebab orang yang iri tidak bisa lepas dari perbuatan menyinggung. sehingga wajar apabila suatu saat Allah memberi nikmat kepada seseorang dan tidak memberikannya kepada orang lain. Membiasakan diri ikut merasa senang apabila orang lain mendapat keuntungan (kesenangan). dan mengumpat. kita dapat melihat bahwa sifat iri ini muncul karena : a. Dengki artinya merasa tidak senang jika orang lain mendapatkan kenikmatan dan berusaha agar kenikmatan tersebut cepat berakhir dan berpindah kepada dirinya. Meresahkan orang lain i. 3. permusuhan. Menjalin persaudaraan dengan orang lain. 4. serta merasa senang kalau orang lain mendapat musibah. Sikap ini kemudian menimbulkan prilaku yang tidak baik terhadap orang lain.´ (HR. Sebab-sebab Timbulnya sifat Iri : Kalau kita cermati dari kisah Qabil dan Habil.´ (HR.‡ Penyakit hati antara lain disebabkan karena ada perasaan iri : 1. dan zalim. b. sebagaimana api memakan kayu bakar. Akibat (berbahayanya) sifat Iri : Sifat iri tidak pernah membawa kepada kebaikan. Menimbulkan ketidaktentraman dalam diri. bahkan pasti membawa akibat buruk. 1. Hanya saja sifat dengki sudah dalam bentuk perbuatan yang berupa kemarahan. Meruntuhkan sendi-sendi persatuan masyarakat k. seperti yang terjadi pada kisah Qobil dan Habil. masyarakat. Merusak pahala ibadah c. maka agama akan hancur. Disini jelas bahwa dengki itu suatu hal yang berlawanan dengan kebaikan. Setentang sikap buruk yang namanya dengki ini. Kurang mensyukurui nikmat Allah d. tatanan dan hukum yang ada tidak akan berguna. c. e. rakus. Oleh karena itu. yaitu benci-membenci dan dengki. Definisi Dengki. Mengikuti ajakan syetan h. b. Kurang percaya diri c. Akibat dari sifat iri tersebut antara lain : a. Cara menghindari sifat Iri : Diantara cara-cara menghindari sifat iri sebagai berikut : a. Abu Daud) ‡ Dan Nabi SAW juga bersabda : ³Menimpa kepadamu suatu penyakit umat-umat sebelum kamu. maka akan muncul perselisihan. ia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya. Jika perasaan ini dibiarkan tumbuh didalam hati. 2. bahkan tidak segan-segan berbuat aniaya (zalim) terhadap sesamanya yang mendapatkan kenikmatan agar cepat kenikmatan itu berpindah kepada dirinya. memaki. tatanan kehidupan bermasyarakat akan kacau dan rusak. bahkan menjadi musuhnya. keluarga. misalnya sikap tidak senang. Masuk Neraka e. berdusta.

b. Sehingga putuslah persaudaraan mereka. d.´ (HR. Yaitu : 1. Merugikan diri sendiri dan orang lain d. Saudaraku (sidang pembaca) tahukah antum. Mewaspadai bahayanya. karena mencemarkan nama baik dan merendahkan derajat seseorang dan juga karena mempublikasikan hal-hal jelek yang sebenarnya harus ditutupi.pedoman hidup. ‡ Nabi SAW Bersabda : ³Ada 6 (enam) kelompok orang yang akan masuk Neraka sebelum dihisab amalnya.´ (HR. Bahaya Penyakit Dengki Semua penyakit. dengki dan hasud itu adalah suatu penyakit. Tidak beriman kepada qadha dan qadar. Sehingga dalam bahasa Arab iri. sehingga hati merasa dekat dengan Allah SWT. antara lain : a. f. f. ‡ Hasud. Perbuatan iri dapat menghancurkan persatuan dan persaudaraan. ‡ Bersabda Rasulullah SAW ³Bukanlah dari golonganku orang yang memiliki kedengkian. Cinta dunia dan sejenisnya. Mempererat tali persaudaraan sehingga terjalin kerukunan dan persaudaraan. Bagaimana Cara Menghindari Penyakit Dengki ? Adapun cara yang bisa ditempuh untuk menghindari penyakit dengki. Selalu berdzikir. c. berbohong. sehingga penyebab dari iri juga merupakan penyebab dari penyakit iri. yaitu hasud. apapun namanya. Kebutaan hati dalam menerima kebenaran. iri hati akan berubah menjadi kedengkian. e. Akibat Penyakit Hasud Penyakit hasud adalah penyakit hati sama berbahanya dengan penyakit iri dan dendam. Dailami) 4. Para ulama karena hasudnya. e. bila termakan hasutan. 2. Membiasakan diri untuk memberikan dukungan positif terhadap apa yang dialami saudara kita. Penguasa karena ke zalimannya 2. Para tokoh. Penyakit kedengkian jika dibiarkan terus akan berubah menjadi penyakit yang lebih buruk lagi. Orang-orang awam karena kebodohannya 6. Mencelakakan orang lain c. Kemudian. marah. Orang yang bertetangga dan bersaudara dapat bertengkar dan berselisih bahkan sampai pecah. pasti mendatangkan bahaya bagi orang yang dihinggapinya. 1. ‡ Rasulullah SAW bersabda : ³Manusia akan senantiasa mampu berbuat kebajikan selama tidak saling hasud satu sama lain. karena sesungguhnya hasad itu dapat memakan (menghabiskan) kebaikan sebagaimana . bahwa iri. Menjauhi semua penyebabnya. ditambah hal-hal sebagai berikut : a. disebabkan oleh enam perkara. Thabrani) b. Ilmu dan amal. Orang Arab (atau ras lainnya) yang fanatik dengan kesukuannya 3. Merasa sakit jika orang lain memiliki kelebihan e. Menghasud adalah tindakan yang jahat dan menyesatkan. senang jika orang lain mendapat musibah. Para pedagang karena kecurangannya 5. Penyakit Dengki Diatas sudah dijelaskan bahwa penyakit dengki berpangkal dari iri dan marah. d. Pengertian Hasud Hasud adalah sikap suka menghasud dan mengadu domba terhadap sesama. karena sibuk memikirkan bagaimana cara mencelakakan orang lain. Mendorong untuk berbuat maksiat seperti menggunjing. ‡ Nabi SAW pernah bersabda : ³Jauhilah sifat hasad. karena kesombongannya 4. Demikian juga penyakit hati yang dibawa oleh penyakit dengki ini antara lain sebagai berikut : a. Pada mulanya iri yaitu perasaan tidak suka terhadap kenikmatan yang dimiliki orang lain. Thabrani). Masuk Neraka tanpa dihisab terlebih dahulu. Kalah bersaing dalam merebut simpati orang atau dalam usaha. Sifat kikir yang berlebihan c. 3. 2. dengki dan hasud mempunyai arti kata yang sama yaitu hasad. b. jika dibiarkan tumbuh. Tidak akan diakui sebagai umat Rasulullah SAW dan tidak akan mendapat syafaatnya pada hari Kiamat nanti.´ (HR.

Tamak dan rakus dunia. tentu saja kesemuanya ini tidak terlepas dari sebuah keinginan yaitu nilai nilai islam menjadi kian dapat tersebar luaskan. tetapi ia telah mencaci maki orang lain. Lemahnya iman. Menimbulkan perpecahan dan perselisihan.) ADAB TERHADAP IBUBAPA 1. 4. e. SEBAB-SEBAB WAJIB BERBAKTI KEPADA IBUBAPA a) Ibu yang mengandungkan kita. Bagaimana Cara Menghilangkan Penyakit Hasud? Untuk menghilangkan penyakit ini. . 2. b. c. Mencelakakan orang lain. Saudaraku sesama muslim. KONSEP KEIBUBAPAAN a) Ibu bapa merupakan orang yang paling rapat dengan anak-anak. c. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : ³Tahukah kalian orang yang muflis (pailit/bangkrut) itu? Para Sahabat menjawab :´Orang yang tidak mempunyai harta sama sekali. Apabila amal kebaikannya habis sebelum dilunasi semua dosa -dosanya. f. e. b) Ibubapa yang mengasuh dan mendidik. b. Mengamalkan ajaran agama.´ (HR. c. f.api memakan kayu bakar. Menghilangkan amal perbuatan baik. puasa dan zakat. *** (Bahan-bahan (materi) diambil dan dikutip dari buku ³Islam Agamaku´ Oleh : Tim Penyusun Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Merugikan diri sendiri dan orang lain. memakan harta orang lain. c) Ibubapa menyediakan segala keperluan. Mudah diprovokasi orang lain. b. Muslim) Dengan demikian. Penyebab penyakit hasud tidak jauh berbeda dengan penyakit iri dan dendam. Terima kasih atas segala perhatian. d. ditambah hal-hal sebagai berikut : a. Sikap tidak rela orang lain lebih baik darinya. b) Merekalah yang bertanggungjawab mencari nafkah dan mendidik anak -anak dari kecil sehingga dewasa. Permusuhan dan Kemarahan. kemudian dia dilempar kedalam Neraka. Maka orang-orang yang telah dianiaya ini diberi kebaikannya. dan memukul orang ini. Wabilahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sombong d. menumpahkan darah orang ini. maka diambillah kesalahan-kesalahan orang-orang (yang pernah dianiaya) dan ditumpahkan semuanya kepada dia.´ Lalu Rasulullah SAW bersabda : ³Sesungguhnya orang yang paling pailit dari umatku ialah orang yang datang pada hari Kiamat kelak dengan membawa shalat. cara yang bisa dilakukan antara lain sebagai berikut : a. Meruntuhkan sendi-sendi persatuan dan kerukunan dalam masyarakat. sekali lagi saya berharap semoga dakwah (lew at tulisan) ini dapat menjadi penawar yang menyejukkan dan menjadi sebagai tambahan ilmu bagi sidang pembaca. menuduh orang ini. Masuk Neraka 3. kalau kita rinci akibat penyakit hasud ini kurang lebih sebagai berikut : a. saya sudahi dulu tulisan saya ini.´ (HR. Jadilah orang yang mempunyai pendirian tidak mudah di provokasi. Abu Daud) ‡ Dan Bersabda Rasulullah SAW : ³Dari Abu Hurairah ra. Penyebab Penyakit Hasud. d. d) Ibubapa yang paling hampir dengan kita. Menumbuhkan kesadaran bahwa permusuhan dan kemarahan akan membawa petaka dan kesengsaraan baik lahir maupun bathin.

Menumpukan perhatian ketika mereka bercakap. c) Supaya anak-anak menghormati ibubapa. 3. 2. 2. d) Mewujudkan keluarga bahagia dan harmoni. e) Berbuat baik kepada sahabat handai mereka. 1. mereka sakit. Berakhlak terhadap jasmani. Mencium tangan mereka sebelum meninggalkan mereka. teman baik mereka. Memuliakan dan berbuat baik dengan rasa gembira dan bahagia. Menjaga segala keperluan supaya mereka 4. dibuat oleh mereka.W. Mengerjakan haji untuk ibubapa bagi di dunia dan akhirat. Menjaga dan memberi layanan baik . Menjaga makan minumnya. Rasulullah memerintahkan sahabatsahabatnya supaya memakai pakaian yang bersih. 5. c) Mentaati perintah mereka selagi tidak bercanggah dengan syarak. 4. Melangsaikan segala hutang mereka. Menyempurnakan janji yang telah mencukupi.CARA BERBAKTI KEPADA IBUBAPA SEMASA SETELAH MEREKA MEREKA HIDUP MENINGGAL DUNIA 1. Jangan mendahului mereka ketika makan. 3. Memberi bantuan kewangan yang 3. Sentiasa memohon keampunan untuk 2. Menunjukkan muka yang manis ketika berkomunikasi. 5. memakai wewangian dan selalu bersugi. d) Merendah diri dan menghormati mereka. 4. ADAB TERHADAP IBU BAPA BERCAKAP 1. 4. AKHLAK KEPADA DIRI SENDIRI 1. Sentiasa mendoakan kesejahteraan mereka 5. 4. b) Memohon keampunan untuk mereka. i. Bercakap dengan sopan santun.TANGGUNGJAWAB ANAK TERHADAP IBUBAPA a) Berdoa untuk kesejahteraan mereka. Jangan melunjur kaki ke arah mereka. 3. b) Wujud hubungan dan pergaulan yang baik. Berdiri untuk memberi hormat. . e) Melaksanakan tanggungjawab anak-anak terhadap ibubapa.T. 3. BERGAUL 1. ii.KEPENTINGAN BERADAB DENGAN IBUBAPA a) Dapat melaksanakan suruhan Allah S. Merendahkan suara. yang belum menunaikan haji. Merawat sebaik mungkin ketika mereka. menjaga kebersihan dirinya Islam menjadikan kebersihan sebagian dari Iman.e) Ibubapa tempat rujukan dan tempat bergantung. 2. Ia menekankan kebersihan secara menyeluruh meliputi pakaian dan juga tubuh badan. 6. 5. Menggunakan bahasa yang baik. baik dan rapi terutamanya pada hari Jum'at.

Islam menyuruh supaya membangun potensi akal hingga ke tahap maksimum. Rupa diri. sejarah sahabat. satu pertiga untuk minuman. bacaannya. tajwidnya. Sementara itu umat islam hendaklah membuka tingkap pikirannya kepada segala bentuk ilmu. Rasulullah pernah menyuruh Zaid bin Tsabit supaya belajar bahasa Yahudi dan Syiria. penguasaan ilmu sepatutnya umat Islamlah yang selayaknya menjadi pemandu ilmu supaya manusia dapat bertemu dengan kebenaran. dan juga sejarah Islam. Kekufuran (kufur akan nikmat) dan kealfaan ummat terhadap pengabaian penguasaan ilmu ini. berakhlak terhadap akalnya i. Seorang muslim mestilah mempunyai rupa diri yang baik. compang-camping. Ilmu fardh 'ain yang menjadi asas bagi diri seseorang muslim hendaklah diutamakan karena ilmu ini mampu dipelajari oleh siapa saja. dalam artikata ia tidak mengabaikan kewajiban sembahyang. sirah. tidak mengabaikan latihan jasmaninya riyadhah atau latihan jasmani amat penting dalam penjagaan kesehatan. kusut. Abdullah bin . salah satu cara memanfaatkan akal ialah mengisinya dengan ilmu. masyarakat dan sebagainya. Sebaiknya sepertiga dari perut dikhaskan untuk makanan. keluarga. Sesetengah orang yang menghiraukan rupa diri memberikan alasan tindakannya sebagai zuhud dan tawadhuk. dan seumpamanya. Ini tidak dapat diterima karena Rasulullah yang bersifat zuhud dan tawadhuk tidak melakukan begitu. termasuk juga bahasa asing supaya pemindahan ilmu berlaku dengan cepat. iii. Islam adalah agama yang mempunyai rupa diri dan tidak mengharamkan yang baik. hukum hakam ibadat serta muamalah. Islam tidak melarang umatnya menggunakan nikmat Allah kepadanya asalkan tidak melampau dan takabbur. Islam tidak pernah mengizinkan budaya tidak senonoh. diri. ulama. Pengabaian ilmu ini seolah-olah tidak berakhlak terhadap akalnya. adat bermasyarakat dan seumpamanya. berlebihan atau melampau di tegah dalam Islam. asalkan dia berakal dan cukup umur. menjaga muruah. iv. walau bagaimnapun ia dilakukan menurut etika yang ditetapkan oleh Islam tanpa mengabaikan hak -hak Allah. Kemudian hadits-hadits Rasul. ii. memenuhi akalnya dengan ilmu akhlak Muslim ialah menjaganya agar tidak rusak dengan mengambi sesuatu yang memabukkan dan menghayalkan. sesuai kemampuan diri. Perkara utama yang patut diketahui ialah pengetahuan terhadap kitab Allah.Bersederhanalah dalam makan minum. dan satu pertiga untuk bernafas. 2. dan tafsirnya.

Bertaubat ii. Dalam Islam memang dituntut setiap orang itu memuliakan saudaranya. Juga sudah pastilah kecintaan -KU . Memperbanyak ibadah vi. suka berterus terang dan tidak menyembunyikan sesuatu dari anda. Berakhlak terhadap jiwa manusia pada umumnya tahu sadar bahwa jasad perlu disucikan selalu. beliau mempunyai seratus orang khadam yang masing-masing bertutur kata berlainan. Disamping itu kita perlu berdoa kepada Allah. apatah lagi perkara itu boleh membawa keburukan kepada diri anda. Uwshikum wa iyyaya nafsi Dikutip dari "Pedoman Ibadah Muslim" Pusat Islam Universiti Utara Malaysia. begitu juga dengan jiwa. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam hadis Qudsi yang bermaksud : ³Sudah pastilah kecintaan-KU itu untuk orang-orang yang saling ziarah menziarahi kerana AKU. Bermujahadah v. sudah pasti pula kecintaan -KU kepada orang-orang yang saling bantu membantu kerana AKU. dan apabila berhubungan dengan mereka. Menghadiri majlis Iman Untuk meningkatkan tahap kejiwaan kita tidak boleh keseorangan. kejujuran juga amat penting kerana sahabat yang paling menguntungkan adalah seorang sahabat yang jujur.Zubair adalah antara sahabat yang memahami kepentingan menguasai bahasa asing. Ada beberapa cara membersihkan jiwa dari kotorannya. Sudah pasti pula kecintaan -KU untuk orang yang saling cinta menyintai kerana AKU. Bermuhasabah iv. antaranya: i. dia menggunakan bahasa yang dituturkan oleh mereka. selain sifat harga menghargai. Anda harus mementingkan sahabat anda seperti anda lakukan terhadap diri anda juga. Pembersihan jiwa beda dengan pembersihan jasad. Bermuqarabah iii. Di dalam menjalinkan hubungan silatulrahim dan persahabatan. lebih dari dirinya sendiri. Lantaran dari pada itu kita perlu sahabat yang boleh memperingatkan diri kita. Begitu jugalah dengan kepentingan diri anda sendiri. 3.

maka akan terimplementasikan dalam realita bahwa Allah lah yang pertama kali harus dijadikan prioritas dalam berakhlak. Dan ada juga yang suka memilih bulu dalam persahabatan. keran tidak ikhlas jiwa kita akan menjadi rosak dan berdendam. pencipta jagad raya dengan segala isinya.´ . Allah adalah Pencipta dirinya. Keikhlasan bukan sahaja memberi kesegaran kepada jiwa. Artikel Islami Majlis Ta'lim Wad Da'wah Akhlak Seorang Muslim Terhadap Allah SWT Dikirim: [27/06/2009] Setiap muslim meyakini. Jika seseorang tidak memiliki akhlak positif terhadap Allah. jika ia memiliki akhlak yang karimah terhadap Allah. bertanya dengan diri anda«Adakah anda telah berlaku jujur terhadap sahabat-sahabat anda ? Adakah anda sudah lakukan sepertimana yang dianjurkan oleh syariat Islam ? Sekiranya anda telah berlaku jujur terhadap sahabat dan rakan anda«Alhamdulillah«Tetapi ada juga sesetengah manusia di dunia ini mereka menjalinkan hubungan silatulrahim dan persahabatan adalah kerana inginkan kebendaan semata-mata. bahwa Allah adalah sumber segala sumber dalam kehidupannya. Tahukah anda. berdendam memang dilarang dalam Islam. Jika kita perhatikan. Lakukan sesuatu kepada seseorang dengan ikhlas. bukannya atas dasar keikhlasan dan kejujuran kerana Allah SWT tetapi bak kata pepatah ³ada udang disebalik batu´. Setiap muslim harus menyemaikan sifat ikhlas itu sejak kecil lagi. Diantara akhlak terhadap Allah SWT adalah: . Cuba anda renung dan berfikir sejenak. dan lain sebagainya. maka ia tidak akan mungkin memiliki akhlak positif terhadap siapapun.Riwayat Ahmad dan Hakim. Allah adalah pengatur alam semesta yang demikian luasnya. Manakala sifat ikhlas pula akan memberikan kesegaran kepada jiwa. tetapi boleh membuatkan anda bertambah taqwa kepada Allah SWT. Allah adalah pemberi hidayah dan pedoman hidup dalam kehidupan manusia. Mereka memilih orang-orang tertentu untuk di jadi sahabat supaya mereka mendapat manfaat daripada persahabatan itu. Sehingga manakala hal seperti ini mengakar dalam diri setiap muslim. dengan secara langsung keikhlasan akan terpancar di jiwa kita. kerana keikhlasan itu membuat hati kita gembira dan tenang dalam menghadapi sesuatu keadaan. berilah sesuatu kepada seseorang dengan ikhlas bukan dengan ada sebab lain. Demikian pula sebaliknya.untuk orang yang saling tolong menolong kerana AKU. Oleh itu. ikhlas memberi dan menerima dalam apa jua bentuk pertolongan atau pemberian dari setiap individu muslim itu. maka ini merupakan pintu gerbang untuk menuju kesempurnaan akhlak terhadap orang lain. akhlak terhadap Allah ini merupakan pondasi atau dasar dalam berakhlak terhadap siapapun yang ada di muka bumi ini. kebersihan hati hanya boleh dicapai dengan iman dan taqwa kepada Allah SWT.

Sebab bagaimana mungkin ia tidak mentaati-Nya. Karena pada hakekatnya. kehidupan inipun merupakan amanah dari Allah SWT. 4 : 65): ´Maka demi Rab-mu. maka itu merupakan amanah yang kelak akan dimintai pertanggung jawaban dari Allah. dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Memiliki rasa yang diembankan padanya." (HR. apapun yang Allah berikan padanya. Rasulullah SAW juga menguatkan makna ayat di atas dengan bersabda: ´Tidak beriman salah seorang hingga hawa nafsunya (keinginannya) mengikuti apa (Al-Qur·an dan sunnah). dariku 2. adalah dengan mentaati segala perintah-perintah-Nya. Oleh karenanya. Abi Ashim al-syaibani).1. seorang mukmin senantiasa meyakini. Hal pertama yang harus dilakukan seorang muslim dalam beretika kepada Allah SWT. yang diantara telah datang kalian. tanggung jawab atas amanah Etika kedua yang harus dilakukan seorang muslim kepada Allah SWT. Dalam . padahal Allah lah yang telah memberikan segala-galanya pada dirinya. Allah berfirman (QS. mereka pada hakekatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Dalam sebuah hadits. Tanpa adanya ketaatan. Taat terhadap perintah-perintah-Nya.µ Karena taat kepada Allah merupakan konsekwensi keimanan seoran muslim kepada Allah SWT. adalah memiliki rasa tanggung jawab atas amanah yang diberikan padanya. maka ini merupakan salah satu indikasi tidak adanya keimanan. kemdian mrekea tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap ptutusan yang kamu berikan.

Seorang wanita juga merupakan pemimpin atas rumah keluarganya dan juga anak-anaknya. Seorang hamba adalah pemimpin atas harta tuannya. tsiqah) terhadap apapun yang Allah berikan pada dirinya." (HR. dan ia bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. "Setiap kalian adalah pemimpin. ia bersabar. sikap seorang muslim senantiasa yakin (baca. pandangan kita terhadap yang kita anggap baik ternyata malah memiliki . Etika berikutnya yang harus dilakukan seorang muslim terhadap Allah SWT. Jika ia mendapatkan kebaikan. Baik yang berupa kebaikan. karena ia tahu bahwa hal tersebut merupakan hal terbaik bagi dirinya. atau hal-hal lainnya. dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Bukhari) Apalagi terkadang sebagai seorang manusia. Dan jika ia tertimpa musibah. Seorang amir (presiden/ imam/ ketua) atas manusia. ia bersyukur. karena ia tahu bahwa hal tersebut merupakan hal terbaik bagi dirinya. sementara sesuatu yang dipandang buruk kebaikan bagi diri kita. Karena pada hakekatnya. dan setiap kalian bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Dan setiap kalian adalah pemimpin. adalah ridha terhadap segala ketentuan yang telah Allah berikan pada dirinya. atau berupa keburukan.sebuah hadits. Seperti ketika ia dilahirkan baik oleh keluarga yang berada maupun oleh keluarga yang tidak mampu. Rasulullah SAW bersabda. Ridha terhadap ketentuan Allah SWT. sesuatu justru buruk. dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang suami merupakan pemimpin bagi keluarganya. bentuk fisik yang Allah berikan padanya. Muslim) 3. Karena segala urusannya adalah dipandang baik bagi dirinya. pengetahuan atau sesuatu sangat terbatas. Rasulullah SAW pernah bersabda: Dari ibnu Umar ra. dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Sehingga bisa jadi." (HR. dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. merupakan pemimpin. Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda: " sungguh mempesona perkara orang beriman.

Dia tidak beramal dan beraktivitas untuk mencari keridhaan atau pujian atau apapun dari manusia. Dalam Al-Qur·an Allah berfirman (QS. . manakala sedang terjerumus dalam ¶kelupaan· sehingga berbuat kemaksiatan kepada-Nya adalah dengan segera bertaubat kepada Allah SWT. akan memiliki obsesi dan orientasi dalam segala aktivitasnya. Dan siapakah yang dapat mengampuni dosa selain Allah? dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Obsesinya adalah keridhaan ilahi. Seseorang yang benar-benar beriman kepada Allah SWT. 3 : 135) : "Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri. kita juga tidak akan pernah luput dari sifat lalai dan lupa. maka Allah akan memberikan keridhaan manusia juga." 5. Dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan cara kemurkaan Allah. Senantiasa bertaubat kepada-Nya. Oleh karena itulah.4. Karena hal ini memang merupakan tabiat manusia. hanya kepada Allah SWT. Al-Qadha·I dan ibnu Asakir). etika kita kepada Allah. lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. ¶terpakasa· harus mendapatkan ¶ketidaksukaan· dari para manusia lainnya. Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW pernah menggambarkan kepada kita: "Barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan ¶adanya· kemurkaan manusia. Bahkan terkadang. mereka ingat akan Allah." (HR. Tirmidzi. untuk mencapai keridhaan Allah tersebut. Sebagai seorang manusia biasa. maka Allah akan mewakilkan kebencian-Nya pada manusia.

µ jin dan manusia. yang terdapat iman. Yang penting ia dipuji oleh oran lain. 51 : 56): ´Dan tidaklah Aku menciptakan melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku. www.. Etika atau akhlak berikutnya yang harus dilakukan seorang muslim terhadap Allah SWT adalah merealisasikan segala ibadah kepada Allah SWT. Baik ibadah yang bersifat mahdhah. Oleh karenanya. Karena pada hakekatnya. segala aktivitas. Merealisasikan ibadah kepada-Nya. ge Rujukan www.Dan seperti ini sekaligus merupakan bukti keimanan Karena orang yang tidak memiliki kesungguhan tentulah hanya keridhaan manusia.com/journal/item/6 .madinatulilmi. apakah hal dalam dirinya. Ia tidak akan tindakannya atau tidak.multiply.com/index.com ¾ Presentations ¾ School Work azemmutawakkil.kat .. ataupun ibadah yang ghairu mahdhah.php?prm.scribd. yang dicarinya Allah menyukai 6.. Dalam Al-Qur·an Allah berberfirman (QS. seluruh aktiivitas sehari-hari adalah ibadah kepada Allah SWT. otientasi perduli.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful