AKHLAK

Akhlak berasal dari kata ³akhlaq´ yang merupakan jama¶ dari ³khulqu´ dari bahasa Arab yang artinya perangai, budi, tabiat dan adab. Akhlak itu terbagi dua yaitu Akhlak yang Mulia atau Akhlak yang Terpuji (Al-Akhlakul Mahmudah) dan Akhlak yang Buruk atau Akhlak yang Tercela (Al-Ahklakul Mazmumah). Akhlak yang mulia, menurut Imam Ghazali ada 4 perkara; yaitu bijaksana, memelihara diri dari sesuatu yang tidak baik, keberanian (menundukkan kekuatan hawa nafsu) dan bersifat adil. Jelasnya, ia merangkumi sifat-sifat seperti berbakti pada keluarga dan negara, hidup bermasyarakat dan bersilaturahim, berani mempertahankan agama, senantiasa bersyukur dan berterima kasih, sabar dan rida dengan kesengsaraan, berbicara benar dan sebagainya. Masyarakat dan bangsa yang memiliki akhlak mulia adalah penggerak ke arah pembinaan tamadun dan kejayaan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wataala. Seperti kata pepatah seorang penyair Mesir, Syauqi Bei: "Hanya saja bangsa itu kekal selama berakhlak. Bila akhlaknya telah lenyap, maka lenyap pulalah bangsa itu". Akhlak yang mulia yaitu akhlak yang diridai oleh Allah SWT , akhlak yang baik itu dapat diwujudkan dengan mendekatkan diri kita kepada Allah yaitu dengan mematuhi segala perintahnya dan meninggalkan semua larangannya, mengikuti ajaran-ajaran dari sunnah Rasulullah, mencegah diri kita untuk mendekati yang ma¶ruf dan menjauhi yang munkar, seperti firman Allah dalam surat Al-Imran 110 yang artinya ³Kamu adalah umat yang terbaik untuk manusia, menuju kepada yang makruf dan mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah´ Akhlak yang buruk itu berasal dari penyakit hati yang keji seperti iri hati, ujub, dengki, sombong, nifaq (munafik), hasud, suudzaan (berprasangka buruk), dan penyakitpenyakit hati yang lainnya, akhlak yang buruk dapat mengakibatkan berbagai macam kerusakan baik bagi orang itu sendiri, orang lain yang di sekitarnya maupun kerusakan lingkungan sekitarnya sebagai contohnya yakni kegagalan dalam membentuk masyarakat yang berakhlak mulia samalah seperti mengakibatkan kehancuran pada bumi ini, sebagai mana firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surat Ar-Ruum ayat 41 yang berarti: "Telah timbul pelbagai kerusakan dan bencana alam di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleb tangan manusia. (Timbulnya yang demikian) karena Allah hendak merusakan mereka sebagai dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka lakukan, supaya mereka kembali (insaf dan bertaubat)". ISLAM MENGUTAMAKAN AKHLAK Mungkin banyak diantara kita kurang memperhatikan masalah akhlak. Di satu sisi kita mengutamakan tauhid yang memang merupakan perkara pokok/inti agama ini, berupaya menelaah dan mempelajarinya, namun disisi lain dalam masalah akhlak kurang diperhatikan. Sehingga tidak dapat disalahkan bila ada keluhan-keluhan yang terlontar dari kalangan awam, seperti ucapan : ³Wah udah ngerti agama kok kurang ajar sama orang tua.´ Atau ucapan : ³Dia sih agamanya bagus tapi sama tetangga tidak pedulian«´, dan lain-lain. Seharusnya ucapan-ucapan seperti ini ataupun yang semisal dengan ini menjadi cambuk bagi kita untuk mengoreksi diri dan membenahi akhlak. Islam bukanlah agama yang mengabaikan akhlak, bahkan islam mementingkan akhlak. Yang perlu diingat bahwa tauhid sebagai sisi pokok/inti islam yang memang seharusnya kita utamakan, namun tidak berarti mengabaikan perkara penyempurnaannya. Dan akhlak mempunyai hubungan yang erat. Tauhid merupakan realisasi akhlak seorang hamba terhadap Allah dan ini merupakan pokok

45 dan beliau menshahihkannya). Disahihkan Al Bani dalam Ash Shahihah No. Selama sepuluh tahun saya melayani Rasulullah shalallahu µalahi wa sallam. bahkan beliau shalallahu µalaihi wa sallam sendiri menegaskan bahwa kedatangannya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang ada pada diri manusia. Dari Jabir radhiallahu µanhu berkata : Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam bersabda : ³Sesungguhnya orang yang paling saya kasihi dan yang paling dekat padaku majelisnya di . ³Hanyalah aku diutus (oleh Allah) untuk menyempurnakan akhlak. RASUL DIUTUS UNTUK MENYEMPURNAKAN AKHLAK Muhammad shalallahu µalaihi wa salam. Beliau shalallahu µalaihi wasallam menjawab : ³Taqwa kepada Allah dan Akhlak yang Baik.´ (HR Tirmidzi. beliau shalallahu µalahi wasallam menggandengkan antara nasehat untuk bertaqwa dengan nasehat untuk bergaul/berakhlak yang baik kepada manusia sebagaimana hadits dari abi dzar. Tatkala Rasulullah shalallahu µalaihi wasallam menasehati sahabatnya. Karena ketinggian akhlak beliau sebagaimana firmanNya dalam surat Al Qalam ayat 4. tahqiq Rabbah dan Daqqaq).284 dan 751). Akhlak merupakan tolak ukur kesempurnaan iman seorang hamba sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah shalallahu µalaihi wasallam : ³Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang terbaik akhlaknya. Anas bin Malik radhiallahu µanhu seorang sahabat yang mulia menyatakan: ³Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam adalah manusia yang paling baik budi pekertinya. diriwayatkan juga oleh Ahmad. Seorang yang bertauhid dan baik akhlaknya berarti ia adalah sebaik-baik manusia.´ KEUTAMAAN AKHLAK Abu Hurairah radhiallahu µanhu mengabarkan bahwa suatu saat Rasulullah pernah ditanya tentang kriteria orang yang paling banyak masuk syurga. Saya juga belum pernah mencium bau yang lebih wangi dari bau Rasulullah shalallahu µalaihi wasallam. Bukhari dan Muslim). Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdillah bin amr bin Al µAsh radhiallahu µanhuma disebutkan : ³Sesungguhnya sebaik-baik kalian ialah yang terbaik akhlaknya. Dalam hadits lain Anas memuji beliau shalallahu µalahi wasallam : ³Belum pernah saya menyentuh sutra yang tebal atau tipis lebih halus dari tangan Rasulullah shalallahu µalaihi wasallam. dishahihkan Al Bani.´ (HR. dari abu Hurairah radhiallahu µanhu. Lihat ash Shahihah Juz 2 hal 535).´ (Hadits Shahih Riwayat Tirmidzi. Lihat Riyadus Sholihin no. juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad.Bukhari dan Muslim).Ahmad. Dalam timbangan (mizan) amal pada hari kiamat tidak ada yang lebih berat dari pada akhlak yang baik. Semakin sempurna tauhid seseorang maka semakin baik akhlaknya.´ (HR. dan dishahihkan oleh syaikh Al Salim Al Hilali). sebagaimana sabda Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam : ³ Sesuatu yang paling berat dalam mizan (timbangan seorang hamba) adalah akhlak yang baik. lihat Ash Shahihah oleh Asy Syaikh al Bani no. belum pernah saya dibentak atau ditegur perbuatan saya : mengapa engkau berbuat ini ? atau mengapa engkau tidak mengerjakan itu ?´ (HR.627. Abu Daud dan Ahmad.´ (HR Tirmidzi.´ (HR. ia berkata: hadits hasan.inti akhlak seorang hamba. dan sebaliknya bila seorang muwahhid memiliki akhlak yang buruk berarti lemah tauhidnya. rasul kita yang mulia mendapat pujian Allah. ia berkata bahwa Rasulullah shalallahu µalaihi wasallam bersabda : ³Bertaqwalah kepada Allah dimanapun engkau berada dan balaslah perbuatan buruk dengan perbuatan baik niscaya kebaikan itu akan menutupi kejelekan dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik.

Yang perlu diingat bahwa ukuran baik atau buruk suatu akhlak bukan ditimbang menurut selera individu. Saudaraku.´ (HR. Kenapa? Karena ia bisa membuat hati kita membusuk dan sulit disembuhkan. Na¶udzubillah. Ahmad). Insya Allah! Saudaraku. yakni yang disebut akhlak madzmumah. Rasulullah SAW pernah bersabda : ³Aku diutus semata-mata untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur. dalam semua masalah termasuk akhlak. ia merasa iri.multiply. Diriwayatkan juga oleh Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban. Saudaraku (sidang pembaca). Kemudian Qabil protes kepada ayahnya sehingga akhirnya Nabi Adam as menyuruh kedua ana knya itu untuk berkurban dengan catatan siapa yang kurbannya diterima oleh Allah SWT maka dialah yang berhak mengawini Iqlima. Wallahu Ta¶ala a¶lam. Karena boleh jadi. seperti apa sih penyakit hati itu ? Seberapa besar bahaya yang dibawanya? Dan bagaimana cara menanggulanginya? Wabah penyakit hati lebih berbahaya dari penyakit apapun.com/journal/item/8 audaraku sesama muslim. tetapi hati dan jiwa kita menderita dan tersiksa. Tirmidzi dengan sanad hasan. Karena itu sudah sepantasnya setiap muslimah mengambil akhlak yang baik sebagai perhiasannya. Penyakit hati yang diderita oleh Qabil telah menobatkan dirinya menjadi manusia pertama didunia yang melakukan kejahatan yaitu membunuh. buruklah seluruhnya Ketahuilah olehmu bahwa segumpal daging itu adalah kalbu (hati). Kita tentu tidak ingin menjadi pengikut Qabil bukan? Untuk itu mari kita mulai mempersiapkan diri menghadapi penyakit hati. yang dianggap baik oleh adat bernilai jelek menurut timbangan syari¶at atau sebaliknya. Maha Tahu dengan keluasan ilmu-Nya apa yang mendatangkan kemashlahatan/kebaikan bagi hamba-hamba-Nya. jangan sampai terjangkit oleh wabah penyakit hati yang sangat ganas ini. Kemudian ketika ternyata kurban Habil yang diterima. sidang pembaca yang budiman.´ (HR. Tubuh kita mungkin saja akan tetap terlihat sehat ketika kita berakhlak madzmumah ini. Lihat Ash shahihah Juz 2 hal 418-419). seluruhnya baik dan apabila daging itu buruk. Ketika ia hendak dikawinkan dengan saudara kembar Habil yang tidak cantik. sementara saudara kembarnya sendiri (Qabil) yang cantik yang bernama Iqlima akan dikawinkan dengan Habil.hari kiamat ialah yang terbaik budi pekertinya. yaitu untuk mengajarkan budi pekerti (akhlak) yang luhur. Summa na¶udzubillah! Untuk itu mari sedikit kita simak apa yang menjadi materi kita ini. didalam tubuh manusia ada segumpal daging. mediasauna.´ (HR. Sebab ia bukanlah penyakit fhisik. melainkan penyakit hati! Lalu. sengaja saya tidak akan membahas secara khusus setentang akhlak mahmudah. Dengan demikian nilai-nilai Islam menjadi dapat tersebar luaskan. Tahukah antum (pembaca) apa itu akhlak madzmumah? Akhlak madzmumah adalah akhlak yang dikendalikan oleh Syetan dan kita sama sekali tidak boleh memiliki akhlak yang demikian. Apabila segumpal daging itu baik. ‡ Bersabda Rasulullah SAW : ³Ketahuilah. jumpa lagi kita kali ini dakwah saya (lewat tulisan) seperti judul tersebut diatas semoga dapat menjadi penawar yang menyejukkan dan menjadi sebagai tambahan ilmu bagi sidang pembaca. Akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ini disebut akhlak mahmudah (akhlak yang terpuji) yang tentu saja harus kita teladani. Allah sebagai Pembuat syari¶at ini. Jelas bagi kita bahwa semuanya berpatokan pada syari¶at. wabil khusus didalam kita yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa dibulan suci Ramadhan 1427 H ini : . bukan pula hitam putih akhlak itu menurut ukuran adat yang dibuat manusia. Alhamdulillah. sebagaimana kita ketahui bahwa Allah SWT mengutus para Rasul antara lain untuk menjadi suri teladan yang baik (uswatun hasanah). karena akhlak madzmumah adalah akhlak yang tercela dan sangat-sangat harus kita jauhi. kita harus memiliki akhlak yang mahmudah ini dan menjadikannya sebagai penghias hidup kita. tetapi yang akan kita bersama pelajari ini adalah justru lawan dari akhlak mahmudah itu. Dari hadits-hadits di atas dapat dipahami bahwa akhlak yang paling baik memiliki keutamaan yang tinggi. Qabil merasa dengki sehingga ia membunuh adiknya sendiri. Bukhari) Pernah dengar kisah putra Nabi Adam as yang bernama Qabil dan Habil ? Qabil adalah sosok manusia pertama didunia yang terkena penyakit hati (madzmumah).

misalnya sikap tidak senang. Sikap ini kemudian menimbulkan prilaku yang tidak baik terhadap orang lain. bahkan agama tidak lagi dijadikan . sikap tidak ramah terhadap orang yang kepadanya kita iri atau menyebarkan isu-isu yang tidak baik. Sifat dengki ini berkaitan dengan sifat iri. Membiasakan diri bersyukur kepada Allah SWT dan merasa cukup terhadap segala sesuatu yang telah diterimanya. ia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya. kita dapat melihat bahwa sifat iri ini muncul karena : a. Jika perasaan ini dibiarkan tumbuh didalam hati. b. menjatuhkan nama baik orang lain. Mengikuti ajakan syetan h. Setentang sikap buruk yang namanya dengki ini. menjelek-jelekkan. Hanya saja sifat dengki sudah dalam bentuk perbuatan yang berupa kemarahan. dan mengumpat. sebagaimana api memakan kayu bakar. atau orang lain. 4. Tidak merasa cukup terhadap sesuatu yang telah dimilikinya. yaitu benci-membenci dan dengki. Menyebabkan buta hati g. Menimbulkan ketidaktentraman dalam diri. memaki. 1. Orang yang terkena sifat ini bersikap serakah.´ (HR. bahkan pasti membawa akibat buruk. d. ‡ Penyakit hati disebabkan karena perasaan dengki. Sebab-sebab Timbulnya sifat Iri : Kalau kita cermati dari kisah Qabil dan Habil. Adanya rasa sombong didalam diri seseorang b. Menumbuhkan kesadaran didalam diri bahwa kenikmatan itu pemberian Allah SWT. pertengkaran. bahkan tidak segan-segan berbuat aniaya (zalim) terhadap sesamanya yang mendapatkan kenikmatan agar cepat kenikmatan itu berpindah kepada dirinya. e. sehingga wajar apabila suatu saat Allah memberi nikmat kepada seseorang dan tidak memberikannya kepada orang lain. Disini jelas bahwa dengki itu suatu hal yang berlawanan dengan kebaikan. Akibat (berbahayanya) sifat Iri : Sifat iri tidak pernah membawa kepada kebaikan. Meruntuhkan sendi-sendi persatuan masyarakat k. Menjalin persaudaraan dengan orang lain. tatanan dan hukum yang ada tidak akan berguna. Turmudzi) Saudaraku. Hadist yang pertama menjelaskan bahwa dengki itu memakan kebaikan seperti api yang memakan kayu bakar. maka agama akan hancur. jika sifat ini tidak dihindari. Oleh karena itu. masyarakat. sebab orang yang iri tidak bisa lepas dari perbuatan menyinggung. permusuhan. Dengki artinya merasa tidak senang jika orang lain mendapatkan kenikmatan dan berusaha agar kenikmatan tersebut cepat berakhir dan berpindah kepada dirinya. maka akan muncul perselisihan. Dialah pencukur agama. Meresahkan orang lain i. bahkan menjadi musuhnya. bukan sekedar pencukur rambut. Cara menghindari sifat Iri : Diantara cara-cara menghindari sifat iri sebagai berikut : a. serta merasa senang kalau orang lain mendapat musibah. seperti yang terjadi pada kisah Qobil dan Habil. Merusak pahala ibadah c. sehingga terhindar dari perasaan benci dan tidak senang apabila orang lain mendapatkan keberuntungan (kesenangan). simak Hadist tersebut ini : ‡ Bersabda Nabi SAW : ³Dengki itu memakan kebaikan. dan zalim. 2. Kurang mensyukurui nikmat Allah d. Definisi Dengki. 3. Membiasakan diri ikut merasa senang apabila orang lain mendapat keuntungan (kesenangan). berdusta. Pengertian Iri : Iri adalah sikap kurang senang melihat orang lain mendapat kebaikan atau ke beruntungan. Merasa kesal dan sedih tanpa ada manfaatnya bahkan bisa dibarengi dosa.´ (HR. bahkan sampai pembunuhan. c. keluarga. rakus. Membawa pada perbuatan maksiat. Sedangkan Hadist yang kedua menjelaskan bahwa jika suatu masyarakat telah terjangkiti penyakit dengki. Akibat dari sifat iri tersebut antara lain : a. Tidak percaya kepada qadha dan qadar. Masuk Neraka e. b. tatanan kehidupan bermasyarakat akan kacau dan rusak. Menimbulkan perselisihan dan perpecahan j. Abu Daud) ‡ Dan Nabi SAW juga bersabda : ³Menimpa kepadamu suatu penyakit umat-umat sebelum kamu.‡ Penyakit hati antara lain disebabkan karena ada perasaan iri : 1. d. permusuhan. Kurang percaya diri c. Mencelakakan orang lain f.

‡ Bersabda Rasulullah SAW ³Bukanlah dari golonganku orang yang memiliki kedengkian. karena sibuk memikirkan bagaimana cara mencelakakan orang lain. Kemudian. f. Orang yang bertetangga dan bersaudara dapat bertengkar dan berselisih bahkan sampai pecah. f. Bahaya Penyakit Dengki Semua penyakit. Orang-orang awam karena kebodohannya 6.´ (HR. sehingga penyebab dari iri juga merupakan penyebab dari penyakit iri. Penyakit kedengkian jika dibiarkan terus akan berubah menjadi penyakit yang lebih buruk lagi. berbohong. Perbuatan iri dapat menghancurkan persatuan dan persaudaraan. Mewaspadai bahayanya. apapun namanya. Sehingga putuslah persaudaraan mereka. e. ditambah hal-hal sebagai berikut : a. karena kesombongannya 4. 2. sehingga hati merasa dekat dengan Allah SWT.´ (HR. Kalah bersaing dalam merebut simpati orang atau dalam usaha. Ilmu dan amal. Sehingga dalam bahasa Arab iri. d. b. Tidak akan diakui sebagai umat Rasulullah SAW dan tidak akan mendapat syafaatnya pada hari Kiamat nanti. ‡ Hasud. Dailami) 4. Membiasakan diri untuk memberikan dukungan positif terhadap apa yang dialami saudara kita. 2. Para pedagang karena kecurangannya 5. 1. Bagaimana Cara Menghindari Penyakit Dengki ? Adapun cara yang bisa ditempuh untuk menghindari penyakit dengki. Para ulama karena hasudnya.´ (HR. Saudaraku (sidang pembaca) tahukah antum. Tidak beriman kepada qadha dan qadar. c. karena mencemarkan nama baik dan merendahkan derajat seseorang dan juga karena mempublikasikan hal-hal jelek yang sebenarnya harus ditutupi. 3. Mempererat tali persaudaraan sehingga terjalin kerukunan dan persaudaraan. Yaitu : 1. bila termakan hasutan. ‡ Rasulullah SAW bersabda : ³Manusia akan senantiasa mampu berbuat kebajikan selama tidak saling hasud satu sama lain. Masuk Neraka tanpa dihisab terlebih dahulu. iri hati akan berubah menjadi kedengkian.pedoman hidup. e. marah. Kebutaan hati dalam menerima kebenaran. Thabrani) b. Merasa sakit jika orang lain memiliki kelebihan e. pasti mendatangkan bahaya bagi orang yang dihinggapinya. yaitu hasud. Sifat kikir yang berlebihan c. Penguasa karena ke zalimannya 2. karena sesungguhnya hasad itu dapat memakan (menghabiskan) kebaikan sebagaimana . b. senang jika orang lain mendapat musibah. Menghasud adalah tindakan yang jahat dan menyesatkan. d. Akibat Penyakit Hasud Penyakit hasud adalah penyakit hati sama berbahanya dengan penyakit iri dan dendam. Penyakit Dengki Diatas sudah dijelaskan bahwa penyakit dengki berpangkal dari iri dan marah. ‡ Nabi SAW pernah bersabda : ³Jauhilah sifat hasad. dengki dan hasud itu adalah suatu penyakit. antara lain : a. Orang Arab (atau ras lainnya) yang fanatik dengan kesukuannya 3. Pada mulanya iri yaitu perasaan tidak suka terhadap kenikmatan yang dimiliki orang lain. Demikian juga penyakit hati yang dibawa oleh penyakit dengki ini antara lain sebagai berikut : a. Menjauhi semua penyebabnya. ‡ Nabi SAW Bersabda : ³Ada 6 (enam) kelompok orang yang akan masuk Neraka sebelum dihisab amalnya. Mencelakakan orang lain c. jika dibiarkan tumbuh. disebabkan oleh enam perkara. Pengertian Hasud Hasud adalah sikap suka menghasud dan mengadu domba terhadap sesama. Para tokoh. bahwa iri. dengki dan hasud mempunyai arti kata yang sama yaitu hasad. Cinta dunia dan sejenisnya. Mendorong untuk berbuat maksiat seperti menggunjing. Selalu berdzikir. Thabrani). Merugikan diri sendiri dan orang lain d.

c. Mudah diprovokasi orang lain. b) Merekalah yang bertanggungjawab mencari nafkah dan mendidik anak -anak dari kecil sehingga dewasa. Penyebab penyakit hasud tidak jauh berbeda dengan penyakit iri dan dendam.api memakan kayu bakar. Menimbulkan perpecahan dan perselisihan. 2. Sikap tidak rela orang lain lebih baik darinya. d) Ibubapa yang paling hampir dengan kita. sekali lagi saya berharap semoga dakwah (lew at tulisan) ini dapat menjadi penawar yang menyejukkan dan menjadi sebagai tambahan ilmu bagi sidang pembaca. SEBAB-SEBAB WAJIB BERBAKTI KEPADA IBUBAPA a) Ibu yang mengandungkan kita. Abu Daud) ‡ Dan Bersabda Rasulullah SAW : ³Dari Abu Hurairah ra. Sombong d. e. Maka orang-orang yang telah dianiaya ini diberi kebaikannya. Wabilahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. maka diambillah kesalahan-kesalahan orang-orang (yang pernah dianiaya) dan ditumpahkan semuanya kepada dia. cara yang bisa dilakukan antara lain sebagai berikut : a. Mencelakakan orang lain. c) Ibubapa menyediakan segala keperluan. tetapi ia telah mencaci maki orang lain. sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : ³Tahukah kalian orang yang muflis (pailit/bangkrut) itu? Para Sahabat menjawab :´Orang yang tidak mempunyai harta sama sekali. e. puasa dan zakat. c. Masuk Neraka 3. Lemahnya iman. f. tentu saja kesemuanya ini tidak terlepas dari sebuah keinginan yaitu nilai nilai islam menjadi kian dapat tersebar luaskan. memakan harta orang lain.´ Lalu Rasulullah SAW bersabda : ³Sesungguhnya orang yang paling pailit dari umatku ialah orang yang datang pada hari Kiamat kelak dengan membawa shalat. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. menumpahkan darah orang ini. Permusuhan dan Kemarahan. d. kalau kita rinci akibat penyakit hasud ini kurang lebih sebagai berikut : a. b.) ADAB TERHADAP IBUBAPA 1. Tamak dan rakus dunia. ditambah hal-hal sebagai berikut : a. Bagaimana Cara Menghilangkan Penyakit Hasud? Untuk menghilangkan penyakit ini. Menghilangkan amal perbuatan baik. Jadilah orang yang mempunyai pendirian tidak mudah di provokasi. c. saya sudahi dulu tulisan saya ini. b. f. d.´ (HR. Meruntuhkan sendi-sendi persatuan dan kerukunan dalam masyarakat. *** (Bahan-bahan (materi) diambil dan dikutip dari buku ³Islam Agamaku´ Oleh : Tim Penyusun Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. Saudaraku sesama muslim. . Apabila amal kebaikannya habis sebelum dilunasi semua dosa -dosanya. menuduh orang ini. b) Ibubapa yang mengasuh dan mendidik. 4. KONSEP KEIBUBAPAAN a) Ibu bapa merupakan orang yang paling rapat dengan anak-anak.´ (HR. Penyebab Penyakit Hasud. Merugikan diri sendiri dan orang lain. Terima kasih atas segala perhatian. Menumbuhkan kesadaran bahwa permusuhan dan kemarahan akan membawa petaka dan kesengsaraan baik lahir maupun bathin. Muslim) Dengan demikian. kemudian dia dilempar kedalam Neraka. dan memukul orang ini. b. Mengamalkan ajaran agama.

5. Sentiasa mendoakan kesejahteraan mereka 5. 2. Rasulullah memerintahkan sahabatsahabatnya supaya memakai pakaian yang bersih. mereka sakit. Mengerjakan haji untuk ibubapa bagi di dunia dan akhirat. . AKHLAK KEPADA DIRI SENDIRI 1. 1. Jangan mendahului mereka ketika makan. Menjaga makan minumnya. Sentiasa memohon keampunan untuk 2. dibuat oleh mereka.TANGGUNGJAWAB ANAK TERHADAP IBUBAPA a) Berdoa untuk kesejahteraan mereka.KEPENTINGAN BERADAB DENGAN IBUBAPA a) Dapat melaksanakan suruhan Allah S.e) Ibubapa tempat rujukan dan tempat bergantung. i. Memberi bantuan kewangan yang 3. Merawat sebaik mungkin ketika mereka. Melangsaikan segala hutang mereka. 2. b) Memohon keampunan untuk mereka. memakai wewangian dan selalu bersugi. Menumpukan perhatian ketika mereka bercakap. Menjaga dan memberi layanan baik . Ia menekankan kebersihan secara menyeluruh meliputi pakaian dan juga tubuh badan. Bercakap dengan sopan santun. 4. Menyempurnakan janji yang telah mencukupi. e) Berbuat baik kepada sahabat handai mereka. d) Mewujudkan keluarga bahagia dan harmoni. baik dan rapi terutamanya pada hari Jum'at. 3. Menjaga segala keperluan supaya mereka 4. teman baik mereka. Menggunakan bahasa yang baik. b) Wujud hubungan dan pergaulan yang baik. Memuliakan dan berbuat baik dengan rasa gembira dan bahagia. 4. Merendahkan suara. Jangan melunjur kaki ke arah mereka. 2. d) Merendah diri dan menghormati mereka. 4. yang belum menunaikan haji. Berdiri untuk memberi hormat. c) Supaya anak-anak menghormati ibubapa. Mencium tangan mereka sebelum meninggalkan mereka. ADAB TERHADAP IBU BAPA BERCAKAP 1. c) Mentaati perintah mereka selagi tidak bercanggah dengan syarak. menjaga kebersihan dirinya Islam menjadikan kebersihan sebagian dari Iman. ii. 6. e) Melaksanakan tanggungjawab anak-anak terhadap ibubapa.CARA BERBAKTI KEPADA IBUBAPA SEMASA SETELAH MEREKA MEREKA HIDUP MENINGGAL DUNIA 1.W. BERGAUL 1. 5. 5. Menunjukkan muka yang manis ketika berkomunikasi. 3. 3.T. 3. 4. Berakhlak terhadap jasmani.

ulama. Rasulullah pernah menyuruh Zaid bin Tsabit supaya belajar bahasa Yahudi dan Syiria. kusut. keluarga. 2. dan juga sejarah Islam. sesuai kemampuan diri. Ilmu fardh 'ain yang menjadi asas bagi diri seseorang muslim hendaklah diutamakan karena ilmu ini mampu dipelajari oleh siapa saja. Rupa diri. berlebihan atau melampau di tegah dalam Islam. Islam menyuruh supaya membangun potensi akal hingga ke tahap maksimum. walau bagaimnapun ia dilakukan menurut etika yang ditetapkan oleh Islam tanpa mengabaikan hak -hak Allah. iv. Kekufuran (kufur akan nikmat) dan kealfaan ummat terhadap pengabaian penguasaan ilmu ini. Abdullah bin . sirah. dan seumpamanya. menjaga muruah. Islam adalah agama yang mempunyai rupa diri dan tidak mengharamkan yang baik. adat bermasyarakat dan seumpamanya. Perkara utama yang patut diketahui ialah pengetahuan terhadap kitab Allah. sejarah sahabat. Ini tidak dapat diterima karena Rasulullah yang bersifat zuhud dan tawadhuk tidak melakukan begitu. penguasaan ilmu sepatutnya umat Islamlah yang selayaknya menjadi pemandu ilmu supaya manusia dapat bertemu dengan kebenaran. Sementara itu umat islam hendaklah membuka tingkap pikirannya kepada segala bentuk ilmu. Sesetengah orang yang menghiraukan rupa diri memberikan alasan tindakannya sebagai zuhud dan tawadhuk. salah satu cara memanfaatkan akal ialah mengisinya dengan ilmu. tajwidnya. dan tafsirnya. dalam artikata ia tidak mengabaikan kewajiban sembahyang. iii. diri. termasuk juga bahasa asing supaya pemindahan ilmu berlaku dengan cepat. compang-camping. hukum hakam ibadat serta muamalah. bacaannya. berakhlak terhadap akalnya i. memenuhi akalnya dengan ilmu akhlak Muslim ialah menjaganya agar tidak rusak dengan mengambi sesuatu yang memabukkan dan menghayalkan. Seorang muslim mestilah mempunyai rupa diri yang baik. dan satu pertiga untuk bernafas. tidak mengabaikan latihan jasmaninya riyadhah atau latihan jasmani amat penting dalam penjagaan kesehatan.Bersederhanalah dalam makan minum. Kemudian hadits-hadits Rasul. Islam tidak pernah mengizinkan budaya tidak senonoh. Pengabaian ilmu ini seolah-olah tidak berakhlak terhadap akalnya. masyarakat dan sebagainya. ii. Sebaiknya sepertiga dari perut dikhaskan untuk makanan. asalkan dia berakal dan cukup umur. satu pertiga untuk minuman. Islam tidak melarang umatnya menggunakan nikmat Allah kepadanya asalkan tidak melampau dan takabbur.

Begitu jugalah dengan kepentingan diri anda sendiri. Ada beberapa cara membersihkan jiwa dari kotorannya. 3. Menghadiri majlis Iman Untuk meningkatkan tahap kejiwaan kita tidak boleh keseorangan. Berakhlak terhadap jiwa manusia pada umumnya tahu sadar bahwa jasad perlu disucikan selalu. begitu juga dengan jiwa. Bermuqarabah iii. Bermuhasabah iv. Lantaran dari pada itu kita perlu sahabat yang boleh memperingatkan diri kita. Uwshikum wa iyyaya nafsi Dikutip dari "Pedoman Ibadah Muslim" Pusat Islam Universiti Utara Malaysia. beliau mempunyai seratus orang khadam yang masing-masing bertutur kata berlainan. Memperbanyak ibadah vi. Dalam Islam memang dituntut setiap orang itu memuliakan saudaranya. Anda harus mementingkan sahabat anda seperti anda lakukan terhadap diri anda juga. suka berterus terang dan tidak menyembunyikan sesuatu dari anda. apatah lagi perkara itu boleh membawa keburukan kepada diri anda. Di dalam menjalinkan hubungan silatulrahim dan persahabatan. Bermujahadah v. Pembersihan jiwa beda dengan pembersihan jasad. antaranya: i. dia menggunakan bahasa yang dituturkan oleh mereka. Disamping itu kita perlu berdoa kepada Allah. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam hadis Qudsi yang bermaksud : ³Sudah pastilah kecintaan-KU itu untuk orang-orang yang saling ziarah menziarahi kerana AKU. kejujuran juga amat penting kerana sahabat yang paling menguntungkan adalah seorang sahabat yang jujur. sudah pasti pula kecintaan -KU kepada orang-orang yang saling bantu membantu kerana AKU. lebih dari dirinya sendiri. Sudah pasti pula kecintaan -KU untuk orang yang saling cinta menyintai kerana AKU. Juga sudah pastilah kecintaan -KU . dan apabila berhubungan dengan mereka.Zubair adalah antara sahabat yang memahami kepentingan menguasai bahasa asing. Bertaubat ii. selain sifat harga menghargai.

Lakukan sesuatu kepada seseorang dengan ikhlas. dengan secara langsung keikhlasan akan terpancar di jiwa kita. kebersihan hati hanya boleh dicapai dengan iman dan taqwa kepada Allah SWT.untuk orang yang saling tolong menolong kerana AKU. ikhlas memberi dan menerima dalam apa jua bentuk pertolongan atau pemberian dari setiap individu muslim itu. Artikel Islami Majlis Ta'lim Wad Da'wah Akhlak Seorang Muslim Terhadap Allah SWT Dikirim: [27/06/2009] Setiap muslim meyakini. Manakala sifat ikhlas pula akan memberikan kesegaran kepada jiwa. Cuba anda renung dan berfikir sejenak. Diantara akhlak terhadap Allah SWT adalah: . Jika seseorang tidak memiliki akhlak positif terhadap Allah. kerana keikhlasan itu membuat hati kita gembira dan tenang dalam menghadapi sesuatu keadaan. tetapi boleh membuatkan anda bertambah taqwa kepada Allah SWT.Riwayat Ahmad dan Hakim. Allah adalah Pencipta dirinya. dan lain sebagainya. maka ini merupakan pintu gerbang untuk menuju kesempurnaan akhlak terhadap orang lain. Jika kita perhatikan. Allah adalah pengatur alam semesta yang demikian luasnya. pencipta jagad raya dengan segala isinya. Keikhlasan bukan sahaja memberi kesegaran kepada jiwa. berdendam memang dilarang dalam Islam. bertanya dengan diri anda«Adakah anda telah berlaku jujur terhadap sahabat-sahabat anda ? Adakah anda sudah lakukan sepertimana yang dianjurkan oleh syariat Islam ? Sekiranya anda telah berlaku jujur terhadap sahabat dan rakan anda«Alhamdulillah«Tetapi ada juga sesetengah manusia di dunia ini mereka menjalinkan hubungan silatulrahim dan persahabatan adalah kerana inginkan kebendaan semata-mata. berilah sesuatu kepada seseorang dengan ikhlas bukan dengan ada sebab lain. Mereka memilih orang-orang tertentu untuk di jadi sahabat supaya mereka mendapat manfaat daripada persahabatan itu. bahwa Allah adalah sumber segala sumber dalam kehidupannya. Dan ada juga yang suka memilih bulu dalam persahabatan. maka ia tidak akan mungkin memiliki akhlak positif terhadap siapapun. jika ia memiliki akhlak yang karimah terhadap Allah. Allah adalah pemberi hidayah dan pedoman hidup dalam kehidupan manusia. Setiap muslim harus menyemaikan sifat ikhlas itu sejak kecil lagi. akhlak terhadap Allah ini merupakan pondasi atau dasar dalam berakhlak terhadap siapapun yang ada di muka bumi ini. keran tidak ikhlas jiwa kita akan menjadi rosak dan berdendam. bukannya atas dasar keikhlasan dan kejujuran kerana Allah SWT tetapi bak kata pepatah ³ada udang disebalik batu´.´ . Demikian pula sebaliknya. Tahukah anda. Sehingga manakala hal seperti ini mengakar dalam diri setiap muslim. Oleh itu. maka akan terimplementasikan dalam realita bahwa Allah lah yang pertama kali harus dijadikan prioritas dalam berakhlak.

Tanpa adanya ketaatan.µ Karena taat kepada Allah merupakan konsekwensi keimanan seoran muslim kepada Allah SWT. seorang mukmin senantiasa meyakini. kehidupan inipun merupakan amanah dari Allah SWT. Memiliki rasa yang diembankan padanya. Hal pertama yang harus dilakukan seorang muslim dalam beretika kepada Allah SWT. apapun yang Allah berikan padanya. Taat terhadap perintah-perintah-Nya. tanggung jawab atas amanah Etika kedua yang harus dilakukan seorang muslim kepada Allah SWT. dariku 2. Oleh karenanya.1. maka ini merupakan salah satu indikasi tidak adanya keimanan. mereka pada hakekatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. adalah memiliki rasa tanggung jawab atas amanah yang diberikan padanya. Abi Ashim al-syaibani). adalah dengan mentaati segala perintah-perintah-Nya. Rasulullah SAW juga menguatkan makna ayat di atas dengan bersabda: ´Tidak beriman salah seorang hingga hawa nafsunya (keinginannya) mengikuti apa (Al-Qur·an dan sunnah). padahal Allah lah yang telah memberikan segala-galanya pada dirinya. Dalam . 4 : 65): ´Maka demi Rab-mu. yang diantara telah datang kalian. Sebab bagaimana mungkin ia tidak mentaati-Nya. dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Allah berfirman (QS. Dalam sebuah hadits. kemdian mrekea tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap ptutusan yang kamu berikan." (HR. Karena pada hakekatnya. maka itu merupakan amanah yang kelak akan dimintai pertanggung jawaban dari Allah.

tsiqah) terhadap apapun yang Allah berikan pada dirinya. ia bersyukur. atau berupa keburukan. pandangan kita terhadap yang kita anggap baik ternyata malah memiliki . Seperti ketika ia dilahirkan baik oleh keluarga yang berada maupun oleh keluarga yang tidak mampu. Karena pada hakekatnya. Etika berikutnya yang harus dilakukan seorang muslim terhadap Allah SWT. Ridha terhadap ketentuan Allah SWT." (HR. sementara sesuatu yang dipandang buruk kebaikan bagi diri kita. dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. dan ia bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. karena ia tahu bahwa hal tersebut merupakan hal terbaik bagi dirinya. ia bersabar. Dan jika ia tertimpa musibah. Dan setiap kalian adalah pemimpin. dan setiap kalian bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. bentuk fisik yang Allah berikan padanya. Karena segala urusannya adalah dipandang baik bagi dirinya. Seorang amir (presiden/ imam/ ketua) atas manusia. sikap seorang muslim senantiasa yakin (baca. atau hal-hal lainnya. adalah ridha terhadap segala ketentuan yang telah Allah berikan pada dirinya. Bukhari) Apalagi terkadang sebagai seorang manusia. sesuatu justru buruk. dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. pengetahuan atau sesuatu sangat terbatas. Seorang hamba adalah pemimpin atas harta tuannya. Baik yang berupa kebaikan. Rasulullah SAW pernah bersabda: Dari ibnu Umar ra. Seorang suami merupakan pemimpin bagi keluarganya. Jika ia mendapatkan kebaikan.sebuah hadits. karena ia tahu bahwa hal tersebut merupakan hal terbaik bagi dirinya. dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Muslim) 3. Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda: " sungguh mempesona perkara orang beriman. Sehingga bisa jadi. Rasulullah SAW bersabda. merupakan pemimpin. Seorang wanita juga merupakan pemimpin atas rumah keluarganya dan juga anak-anaknya. "Setiap kalian adalah pemimpin." (HR.

Seseorang yang benar-benar beriman kepada Allah SWT." 5. ¶terpakasa· harus mendapatkan ¶ketidaksukaan· dari para manusia lainnya. 3 : 135) : "Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri. mereka ingat akan Allah. manakala sedang terjerumus dalam ¶kelupaan· sehingga berbuat kemaksiatan kepada-Nya adalah dengan segera bertaubat kepada Allah SWT. Dia tidak beramal dan beraktivitas untuk mencari keridhaan atau pujian atau apapun dari manusia. Obsesinya adalah keridhaan ilahi.4. Karena hal ini memang merupakan tabiat manusia. Bahkan terkadang. Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW pernah menggambarkan kepada kita: "Barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan ¶adanya· kemurkaan manusia. Al-Qadha·I dan ibnu Asakir). maka Allah akan mewakilkan kebencian-Nya pada manusia. Dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan cara kemurkaan Allah. akan memiliki obsesi dan orientasi dalam segala aktivitasnya. Sebagai seorang manusia biasa. lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dalam Al-Qur·an Allah berfirman (QS. Senantiasa bertaubat kepada-Nya. kita juga tidak akan pernah luput dari sifat lalai dan lupa. . hanya kepada Allah SWT. Oleh karena itulah." (HR. maka Allah akan memberikan keridhaan manusia juga. Tirmidzi. untuk mencapai keridhaan Allah tersebut. Dan siapakah yang dapat mengampuni dosa selain Allah? dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. etika kita kepada Allah.

segala aktivitas. Oleh karenanya. Yang penting ia dipuji oleh oran lain. yang dicarinya Allah menyukai 6.multiply. Dalam Al-Qur·an Allah berberfirman (QS.com/journal/item/6 .scribd. Etika atau akhlak berikutnya yang harus dilakukan seorang muslim terhadap Allah SWT adalah merealisasikan segala ibadah kepada Allah SWT.kat . ge Rujukan www. otientasi perduli.Dan seperti ini sekaligus merupakan bukti keimanan Karena orang yang tidak memiliki kesungguhan tentulah hanya keridhaan manusia. yang terdapat iman. Karena pada hakekatnya.com/index.µ jin dan manusia. apakah hal dalam dirinya. Ia tidak akan tindakannya atau tidak. www. Baik ibadah yang bersifat mahdhah. seluruh aktiivitas sehari-hari adalah ibadah kepada Allah SWT. 51 : 56): ´Dan tidaklah Aku menciptakan melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku.php?prm. Merealisasikan ibadah kepada-Nya.com ¾ Presentations ¾ School Work azemmutawakkil.madinatulilmi.... ataupun ibadah yang ghairu mahdhah.