AKHLAK

Akhlak berasal dari kata ³akhlaq´ yang merupakan jama¶ dari ³khulqu´ dari bahasa Arab yang artinya perangai, budi, tabiat dan adab. Akhlak itu terbagi dua yaitu Akhlak yang Mulia atau Akhlak yang Terpuji (Al-Akhlakul Mahmudah) dan Akhlak yang Buruk atau Akhlak yang Tercela (Al-Ahklakul Mazmumah). Akhlak yang mulia, menurut Imam Ghazali ada 4 perkara; yaitu bijaksana, memelihara diri dari sesuatu yang tidak baik, keberanian (menundukkan kekuatan hawa nafsu) dan bersifat adil. Jelasnya, ia merangkumi sifat-sifat seperti berbakti pada keluarga dan negara, hidup bermasyarakat dan bersilaturahim, berani mempertahankan agama, senantiasa bersyukur dan berterima kasih, sabar dan rida dengan kesengsaraan, berbicara benar dan sebagainya. Masyarakat dan bangsa yang memiliki akhlak mulia adalah penggerak ke arah pembinaan tamadun dan kejayaan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wataala. Seperti kata pepatah seorang penyair Mesir, Syauqi Bei: "Hanya saja bangsa itu kekal selama berakhlak. Bila akhlaknya telah lenyap, maka lenyap pulalah bangsa itu". Akhlak yang mulia yaitu akhlak yang diridai oleh Allah SWT , akhlak yang baik itu dapat diwujudkan dengan mendekatkan diri kita kepada Allah yaitu dengan mematuhi segala perintahnya dan meninggalkan semua larangannya, mengikuti ajaran-ajaran dari sunnah Rasulullah, mencegah diri kita untuk mendekati yang ma¶ruf dan menjauhi yang munkar, seperti firman Allah dalam surat Al-Imran 110 yang artinya ³Kamu adalah umat yang terbaik untuk manusia, menuju kepada yang makruf dan mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah´ Akhlak yang buruk itu berasal dari penyakit hati yang keji seperti iri hati, ujub, dengki, sombong, nifaq (munafik), hasud, suudzaan (berprasangka buruk), dan penyakitpenyakit hati yang lainnya, akhlak yang buruk dapat mengakibatkan berbagai macam kerusakan baik bagi orang itu sendiri, orang lain yang di sekitarnya maupun kerusakan lingkungan sekitarnya sebagai contohnya yakni kegagalan dalam membentuk masyarakat yang berakhlak mulia samalah seperti mengakibatkan kehancuran pada bumi ini, sebagai mana firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surat Ar-Ruum ayat 41 yang berarti: "Telah timbul pelbagai kerusakan dan bencana alam di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleb tangan manusia. (Timbulnya yang demikian) karena Allah hendak merusakan mereka sebagai dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka lakukan, supaya mereka kembali (insaf dan bertaubat)". ISLAM MENGUTAMAKAN AKHLAK Mungkin banyak diantara kita kurang memperhatikan masalah akhlak. Di satu sisi kita mengutamakan tauhid yang memang merupakan perkara pokok/inti agama ini, berupaya menelaah dan mempelajarinya, namun disisi lain dalam masalah akhlak kurang diperhatikan. Sehingga tidak dapat disalahkan bila ada keluhan-keluhan yang terlontar dari kalangan awam, seperti ucapan : ³Wah udah ngerti agama kok kurang ajar sama orang tua.´ Atau ucapan : ³Dia sih agamanya bagus tapi sama tetangga tidak pedulian«´, dan lain-lain. Seharusnya ucapan-ucapan seperti ini ataupun yang semisal dengan ini menjadi cambuk bagi kita untuk mengoreksi diri dan membenahi akhlak. Islam bukanlah agama yang mengabaikan akhlak, bahkan islam mementingkan akhlak. Yang perlu diingat bahwa tauhid sebagai sisi pokok/inti islam yang memang seharusnya kita utamakan, namun tidak berarti mengabaikan perkara penyempurnaannya. Dan akhlak mempunyai hubungan yang erat. Tauhid merupakan realisasi akhlak seorang hamba terhadap Allah dan ini merupakan pokok

Ahmad.Bukhari dan Muslim). Lihat ash Shahihah Juz 2 hal 535). Selama sepuluh tahun saya melayani Rasulullah shalallahu µalahi wa sallam.627. Dari Jabir radhiallahu µanhu berkata : Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam bersabda : ³Sesungguhnya orang yang paling saya kasihi dan yang paling dekat padaku majelisnya di . Abu Daud dan Ahmad.45 dan beliau menshahihkannya).inti akhlak seorang hamba.´ (HR Tirmidzi. ia berkata: hadits hasan.´ (HR Tirmidzi. sebagaimana sabda Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam : ³ Sesuatu yang paling berat dalam mizan (timbangan seorang hamba) adalah akhlak yang baik. dishahihkan Al Bani. dan sebaliknya bila seorang muwahhid memiliki akhlak yang buruk berarti lemah tauhidnya. Anas bin Malik radhiallahu µanhu seorang sahabat yang mulia menyatakan: ³Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam adalah manusia yang paling baik budi pekertinya.´ (HR. Bukhari dan Muslim). Disahihkan Al Bani dalam Ash Shahihah No. Semakin sempurna tauhid seseorang maka semakin baik akhlaknya. Beliau shalallahu µalaihi wasallam menjawab : ³Taqwa kepada Allah dan Akhlak yang Baik. Tatkala Rasulullah shalallahu µalaihi wasallam menasehati sahabatnya. Karena ketinggian akhlak beliau sebagaimana firmanNya dalam surat Al Qalam ayat 4. Lihat Riyadus Sholihin no. belum pernah saya dibentak atau ditegur perbuatan saya : mengapa engkau berbuat ini ? atau mengapa engkau tidak mengerjakan itu ?´ (HR.´ (HR. beliau shalallahu µalahi wasallam menggandengkan antara nasehat untuk bertaqwa dengan nasehat untuk bergaul/berakhlak yang baik kepada manusia sebagaimana hadits dari abi dzar. dan dishahihkan oleh syaikh Al Salim Al Hilali). diriwayatkan juga oleh Ahmad. ³Hanyalah aku diutus (oleh Allah) untuk menyempurnakan akhlak.´ KEUTAMAAN AKHLAK Abu Hurairah radhiallahu µanhu mengabarkan bahwa suatu saat Rasulullah pernah ditanya tentang kriteria orang yang paling banyak masuk syurga.´ (Hadits Shahih Riwayat Tirmidzi. lihat Ash Shahihah oleh Asy Syaikh al Bani no. Akhlak merupakan tolak ukur kesempurnaan iman seorang hamba sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah shalallahu µalaihi wasallam : ³Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang terbaik akhlaknya. Dalam hadits lain Anas memuji beliau shalallahu µalahi wasallam : ³Belum pernah saya menyentuh sutra yang tebal atau tipis lebih halus dari tangan Rasulullah shalallahu µalaihi wasallam. tahqiq Rabbah dan Daqqaq).´ (HR. juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dalam timbangan (mizan) amal pada hari kiamat tidak ada yang lebih berat dari pada akhlak yang baik. ia berkata bahwa Rasulullah shalallahu µalaihi wasallam bersabda : ³Bertaqwalah kepada Allah dimanapun engkau berada dan balaslah perbuatan buruk dengan perbuatan baik niscaya kebaikan itu akan menutupi kejelekan dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. bahkan beliau shalallahu µalaihi wa sallam sendiri menegaskan bahwa kedatangannya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang ada pada diri manusia. RASUL DIUTUS UNTUK MENYEMPURNAKAN AKHLAK Muhammad shalallahu µalaihi wa salam.284 dan 751). rasul kita yang mulia mendapat pujian Allah. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdillah bin amr bin Al µAsh radhiallahu µanhuma disebutkan : ³Sesungguhnya sebaik-baik kalian ialah yang terbaik akhlaknya. Saya juga belum pernah mencium bau yang lebih wangi dari bau Rasulullah shalallahu µalaihi wasallam. Seorang yang bertauhid dan baik akhlaknya berarti ia adalah sebaik-baik manusia. dari abu Hurairah radhiallahu µanhu.

Summa na¶udzubillah! Untuk itu mari sedikit kita simak apa yang menjadi materi kita ini. sidang pembaca yang budiman. didalam tubuh manusia ada segumpal daging. mediasauna.´ (HR. Karena itu sudah sepantasnya setiap muslimah mengambil akhlak yang baik sebagai perhiasannya. tetapi yang akan kita bersama pelajari ini adalah justru lawan dari akhlak mahmudah itu. Kenapa? Karena ia bisa membuat hati kita membusuk dan sulit disembuhkan. Maha Tahu dengan keluasan ilmu-Nya apa yang mendatangkan kemashlahatan/kebaikan bagi hamba-hamba-Nya. Alhamdulillah. seperti apa sih penyakit hati itu ? Seberapa besar bahaya yang dibawanya? Dan bagaimana cara menanggulanginya? Wabah penyakit hati lebih berbahaya dari penyakit apapun. Akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ini disebut akhlak mahmudah (akhlak yang terpuji) yang tentu saja harus kita teladani. Insya Allah! Saudaraku. yaitu untuk mengajarkan budi pekerti (akhlak) yang luhur. Qabil merasa dengki sehingga ia membunuh adiknya sendiri. Rasulullah SAW pernah bersabda : ³Aku diutus semata-mata untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur. sebagaimana kita ketahui bahwa Allah SWT mengutus para Rasul antara lain untuk menjadi suri teladan yang baik (uswatun hasanah). bukan pula hitam putih akhlak itu menurut ukuran adat yang dibuat manusia. Saudaraku (sidang pembaca). Jelas bagi kita bahwa semuanya berpatokan pada syari¶at. yakni yang disebut akhlak madzmumah. Tubuh kita mungkin saja akan tetap terlihat sehat ketika kita berakhlak madzmumah ini. Bukhari) Pernah dengar kisah putra Nabi Adam as yang bernama Qabil dan Habil ? Qabil adalah sosok manusia pertama didunia yang terkena penyakit hati (madzmumah). Sebab ia bukanlah penyakit fhisik. Kemudian Qabil protes kepada ayahnya sehingga akhirnya Nabi Adam as menyuruh kedua ana knya itu untuk berkurban dengan catatan siapa yang kurbannya diterima oleh Allah SWT maka dialah yang berhak mengawini Iqlima.com/journal/item/8 audaraku sesama muslim. Karena boleh jadi. yang dianggap baik oleh adat bernilai jelek menurut timbangan syari¶at atau sebaliknya.multiply. buruklah seluruhnya Ketahuilah olehmu bahwa segumpal daging itu adalah kalbu (hati). Dari hadits-hadits di atas dapat dipahami bahwa akhlak yang paling baik memiliki keutamaan yang tinggi. Ahmad). jumpa lagi kita kali ini dakwah saya (lewat tulisan) seperti judul tersebut diatas semoga dapat menjadi penawar yang menyejukkan dan menjadi sebagai tambahan ilmu bagi sidang pembaca. Kemudian ketika ternyata kurban Habil yang diterima.´ (HR. Wallahu Ta¶ala a¶lam. Penyakit hati yang diderita oleh Qabil telah menobatkan dirinya menjadi manusia pertama didunia yang melakukan kejahatan yaitu membunuh. Diriwayatkan juga oleh Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban. ‡ Bersabda Rasulullah SAW : ³Ketahuilah. seluruhnya baik dan apabila daging itu buruk. Lihat Ash shahihah Juz 2 hal 418-419). Saudaraku. jangan sampai terjangkit oleh wabah penyakit hati yang sangat ganas ini. sementara saudara kembarnya sendiri (Qabil) yang cantik yang bernama Iqlima akan dikawinkan dengan Habil. Apabila segumpal daging itu baik.hari kiamat ialah yang terbaik budi pekertinya.´ (HR. dalam semua masalah termasuk akhlak. kita harus memiliki akhlak yang mahmudah ini dan menjadikannya sebagai penghias hidup kita. Kita tentu tidak ingin menjadi pengikut Qabil bukan? Untuk itu mari kita mulai mempersiapkan diri menghadapi penyakit hati. Allah sebagai Pembuat syari¶at ini. sengaja saya tidak akan membahas secara khusus setentang akhlak mahmudah. Dengan demikian nilai-nilai Islam menjadi dapat tersebar luaskan. Na¶udzubillah. melainkan penyakit hati! Lalu. tetapi hati dan jiwa kita menderita dan tersiksa. wabil khusus didalam kita yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa dibulan suci Ramadhan 1427 H ini : . Yang perlu diingat bahwa ukuran baik atau buruk suatu akhlak bukan ditimbang menurut selera individu. karena akhlak madzmumah adalah akhlak yang tercela dan sangat-sangat harus kita jauhi. Tahukah antum (pembaca) apa itu akhlak madzmumah? Akhlak madzmumah adalah akhlak yang dikendalikan oleh Syetan dan kita sama sekali tidak boleh memiliki akhlak yang demikian. Tirmidzi dengan sanad hasan. ia merasa iri. Ketika ia hendak dikawinkan dengan saudara kembar Habil yang tidak cantik.

Sifat dengki ini berkaitan dengan sifat iri. Abu Daud) ‡ Dan Nabi SAW juga bersabda : ³Menimpa kepadamu suatu penyakit umat-umat sebelum kamu. bukan sekedar pencukur rambut. masyarakat. Disini jelas bahwa dengki itu suatu hal yang berlawanan dengan kebaikan. Membiasakan diri ikut merasa senang apabila orang lain mendapat keuntungan (kesenangan). b. d. atau orang lain. Meresahkan orang lain i. permusuhan. Menjalin persaudaraan dengan orang lain. kita dapat melihat bahwa sifat iri ini muncul karena : a. seperti yang terjadi pada kisah Qobil dan Habil. Menumbuhkan kesadaran didalam diri bahwa kenikmatan itu pemberian Allah SWT. maka agama akan hancur. serta merasa senang kalau orang lain mendapat musibah. bahkan sampai pembunuhan. sikap tidak ramah terhadap orang yang kepadanya kita iri atau menyebarkan isu-isu yang tidak baik. Setentang sikap buruk yang namanya dengki ini. Meruntuhkan sendi-sendi persatuan masyarakat k. memaki. ‡ Penyakit hati disebabkan karena perasaan dengki. sehingga wajar apabila suatu saat Allah memberi nikmat kepada seseorang dan tidak memberikannya kepada orang lain. keluarga. Cara menghindari sifat Iri : Diantara cara-cara menghindari sifat iri sebagai berikut : a. c. Kurang percaya diri c. bahkan tidak segan-segan berbuat aniaya (zalim) terhadap sesamanya yang mendapatkan kenikmatan agar cepat kenikmatan itu berpindah kepada dirinya. menjelek-jelekkan. dan zalim.´ (HR. bahkan agama tidak lagi dijadikan . Adanya rasa sombong didalam diri seseorang b. Masuk Neraka e. b. dan mengumpat. yaitu benci-membenci dan dengki. misalnya sikap tidak senang. Sebab-sebab Timbulnya sifat Iri : Kalau kita cermati dari kisah Qabil dan Habil. bahkan menjadi musuhnya. bahkan pasti membawa akibat buruk. tatanan kehidupan bermasyarakat akan kacau dan rusak. Turmudzi) Saudaraku. Membiasakan diri bersyukur kepada Allah SWT dan merasa cukup terhadap segala sesuatu yang telah diterimanya. ia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya. pertengkaran. Menimbulkan perselisihan dan perpecahan j. Sikap ini kemudian menimbulkan prilaku yang tidak baik terhadap orang lain. Mencelakakan orang lain f. Menyebabkan buta hati g. 3. Mengikuti ajakan syetan h. Orang yang terkena sifat ini bersikap serakah. Oleh karena itu. simak Hadist tersebut ini : ‡ Bersabda Nabi SAW : ³Dengki itu memakan kebaikan. Tidak percaya kepada qadha dan qadar. Menimbulkan ketidaktentraman dalam diri. Merusak pahala ibadah c. Akibat dari sifat iri tersebut antara lain : a. Merasa kesal dan sedih tanpa ada manfaatnya bahkan bisa dibarengi dosa. 2. Akibat (berbahayanya) sifat Iri : Sifat iri tidak pernah membawa kepada kebaikan. Dengki artinya merasa tidak senang jika orang lain mendapatkan kenikmatan dan berusaha agar kenikmatan tersebut cepat berakhir dan berpindah kepada dirinya. rakus. permusuhan. sebab orang yang iri tidak bisa lepas dari perbuatan menyinggung. jika sifat ini tidak dihindari. Sedangkan Hadist yang kedua menjelaskan bahwa jika suatu masyarakat telah terjangkiti penyakit dengki. 1. Membawa pada perbuatan maksiat. Hadist yang pertama menjelaskan bahwa dengki itu memakan kebaikan seperti api yang memakan kayu bakar. Hanya saja sifat dengki sudah dalam bentuk perbuatan yang berupa kemarahan. Kurang mensyukurui nikmat Allah d.´ (HR. Tidak merasa cukup terhadap sesuatu yang telah dimilikinya. sehingga terhindar dari perasaan benci dan tidak senang apabila orang lain mendapatkan keberuntungan (kesenangan). Dialah pencukur agama. Jika perasaan ini dibiarkan tumbuh didalam hati. d. maka akan muncul perselisihan. menjatuhkan nama baik orang lain. berdusta. sebagaimana api memakan kayu bakar. e. tatanan dan hukum yang ada tidak akan berguna. 4. Definisi Dengki.‡ Penyakit hati antara lain disebabkan karena ada perasaan iri : 1. Pengertian Iri : Iri adalah sikap kurang senang melihat orang lain mendapat kebaikan atau ke beruntungan.

d. Mempererat tali persaudaraan sehingga terjalin kerukunan dan persaudaraan. Para pedagang karena kecurangannya 5. f. Bagaimana Cara Menghindari Penyakit Dengki ? Adapun cara yang bisa ditempuh untuk menghindari penyakit dengki. Pengertian Hasud Hasud adalah sikap suka menghasud dan mengadu domba terhadap sesama. Thabrani) b. karena mencemarkan nama baik dan merendahkan derajat seseorang dan juga karena mempublikasikan hal-hal jelek yang sebenarnya harus ditutupi. Sifat kikir yang berlebihan c. Demikian juga penyakit hati yang dibawa oleh penyakit dengki ini antara lain sebagai berikut : a. ‡ Nabi SAW pernah bersabda : ³Jauhilah sifat hasad. Yaitu : 1. Menghasud adalah tindakan yang jahat dan menyesatkan. b. karena kesombongannya 4.´ (HR. yaitu hasud. berbohong. apapun namanya. sehingga hati merasa dekat dengan Allah SWT. Mencelakakan orang lain c. Orang Arab (atau ras lainnya) yang fanatik dengan kesukuannya 3. Orang-orang awam karena kebodohannya 6. Merasa sakit jika orang lain memiliki kelebihan e. ‡ Hasud. karena sibuk memikirkan bagaimana cara mencelakakan orang lain. ‡ Nabi SAW Bersabda : ³Ada 6 (enam) kelompok orang yang akan masuk Neraka sebelum dihisab amalnya. Sehingga putuslah persaudaraan mereka. Menjauhi semua penyebabnya. Membiasakan diri untuk memberikan dukungan positif terhadap apa yang dialami saudara kita. senang jika orang lain mendapat musibah. Penguasa karena ke zalimannya 2. Para ulama karena hasudnya. dengki dan hasud mempunyai arti kata yang sama yaitu hasad. e. Selalu berdzikir.´ (HR. Tidak akan diakui sebagai umat Rasulullah SAW dan tidak akan mendapat syafaatnya pada hari Kiamat nanti. f. 1. jika dibiarkan tumbuh. Cinta dunia dan sejenisnya. bila termakan hasutan. Akibat Penyakit Hasud Penyakit hasud adalah penyakit hati sama berbahanya dengan penyakit iri dan dendam. Thabrani).´ (HR. disebabkan oleh enam perkara. Dailami) 4. dengki dan hasud itu adalah suatu penyakit. Penyakit Dengki Diatas sudah dijelaskan bahwa penyakit dengki berpangkal dari iri dan marah. bahwa iri. pasti mendatangkan bahaya bagi orang yang dihinggapinya. Saudaraku (sidang pembaca) tahukah antum. Para tokoh. 2. d. antara lain : a. ‡ Bersabda Rasulullah SAW ³Bukanlah dari golonganku orang yang memiliki kedengkian. Penyakit kedengkian jika dibiarkan terus akan berubah menjadi penyakit yang lebih buruk lagi. Kemudian. ‡ Rasulullah SAW bersabda : ³Manusia akan senantiasa mampu berbuat kebajikan selama tidak saling hasud satu sama lain. iri hati akan berubah menjadi kedengkian. b. karena sesungguhnya hasad itu dapat memakan (menghabiskan) kebaikan sebagaimana . Tidak beriman kepada qadha dan qadar. Kalah bersaing dalam merebut simpati orang atau dalam usaha. Mewaspadai bahayanya. Orang yang bertetangga dan bersaudara dapat bertengkar dan berselisih bahkan sampai pecah. Mendorong untuk berbuat maksiat seperti menggunjing.pedoman hidup. Bahaya Penyakit Dengki Semua penyakit. marah. Sehingga dalam bahasa Arab iri. ditambah hal-hal sebagai berikut : a. Merugikan diri sendiri dan orang lain d. Ilmu dan amal. Kebutaan hati dalam menerima kebenaran. c. Pada mulanya iri yaitu perasaan tidak suka terhadap kenikmatan yang dimiliki orang lain. 3. Masuk Neraka tanpa dihisab terlebih dahulu. sehingga penyebab dari iri juga merupakan penyebab dari penyakit iri. Perbuatan iri dapat menghancurkan persatuan dan persaudaraan. e. 2.

kemudian dia dilempar kedalam Neraka. KONSEP KEIBUBAPAAN a) Ibu bapa merupakan orang yang paling rapat dengan anak-anak. SEBAB-SEBAB WAJIB BERBAKTI KEPADA IBUBAPA a) Ibu yang mengandungkan kita.´ (HR. Meruntuhkan sendi-sendi persatuan dan kerukunan dalam masyarakat. f. b. e. Permusuhan dan Kemarahan. puasa dan zakat. tetapi ia telah mencaci maki orang lain. kalau kita rinci akibat penyakit hasud ini kurang lebih sebagai berikut : a. c. Penyebab Penyakit Hasud. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. sekali lagi saya berharap semoga dakwah (lew at tulisan) ini dapat menjadi penawar yang menyejukkan dan menjadi sebagai tambahan ilmu bagi sidang pembaca. Apabila amal kebaikannya habis sebelum dilunasi semua dosa -dosanya. Abu Daud) ‡ Dan Bersabda Rasulullah SAW : ³Dari Abu Hurairah ra. c) Ibubapa menyediakan segala keperluan. c. . Lemahnya iman. d. f. Bagaimana Cara Menghilangkan Penyakit Hasud? Untuk menghilangkan penyakit ini. ditambah hal-hal sebagai berikut : a. menuduh orang ini. Maka orang-orang yang telah dianiaya ini diberi kebaikannya. b. Wabilahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4. Mencelakakan orang lain. *** (Bahan-bahan (materi) diambil dan dikutip dari buku ³Islam Agamaku´ Oleh : Tim Penyusun Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta. d) Ibubapa yang paling hampir dengan kita. dan memukul orang ini. Saudaraku sesama muslim. cara yang bisa dilakukan antara lain sebagai berikut : a.) ADAB TERHADAP IBUBAPA 1. b) Ibubapa yang mengasuh dan mendidik. Sikap tidak rela orang lain lebih baik darinya. memakan harta orang lain. Muslim) Dengan demikian. Sombong d. Merugikan diri sendiri dan orang lain. Tamak dan rakus dunia.´ (HR. d. 2. Masuk Neraka 3. Menimbulkan perpecahan dan perselisihan. menumpahkan darah orang ini.´ Lalu Rasulullah SAW bersabda : ³Sesungguhnya orang yang paling pailit dari umatku ialah orang yang datang pada hari Kiamat kelak dengan membawa shalat. b) Merekalah yang bertanggungjawab mencari nafkah dan mendidik anak -anak dari kecil sehingga dewasa. Mengamalkan ajaran agama. Jadilah orang yang mempunyai pendirian tidak mudah di provokasi. saya sudahi dulu tulisan saya ini. Mudah diprovokasi orang lain. Penyebab penyakit hasud tidak jauh berbeda dengan penyakit iri dan dendam. e. sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : ³Tahukah kalian orang yang muflis (pailit/bangkrut) itu? Para Sahabat menjawab :´Orang yang tidak mempunyai harta sama sekali. Terima kasih atas segala perhatian. tentu saja kesemuanya ini tidak terlepas dari sebuah keinginan yaitu nilai nilai islam menjadi kian dapat tersebar luaskan. Menumbuhkan kesadaran bahwa permusuhan dan kemarahan akan membawa petaka dan kesengsaraan baik lahir maupun bathin. maka diambillah kesalahan-kesalahan orang-orang (yang pernah dianiaya) dan ditumpahkan semuanya kepada dia.api memakan kayu bakar. Menghilangkan amal perbuatan baik. c. b.

Mengerjakan haji untuk ibubapa bagi di dunia dan akhirat. e) Melaksanakan tanggungjawab anak-anak terhadap ibubapa. 1. Menyempurnakan janji yang telah mencukupi. c) Supaya anak-anak menghormati ibubapa.CARA BERBAKTI KEPADA IBUBAPA SEMASA SETELAH MEREKA MEREKA HIDUP MENINGGAL DUNIA 1. 5.KEPENTINGAN BERADAB DENGAN IBUBAPA a) Dapat melaksanakan suruhan Allah S. Memuliakan dan berbuat baik dengan rasa gembira dan bahagia. d) Mewujudkan keluarga bahagia dan harmoni. Merawat sebaik mungkin ketika mereka. baik dan rapi terutamanya pada hari Jum'at. d) Merendah diri dan menghormati mereka. Rasulullah memerintahkan sahabatsahabatnya supaya memakai pakaian yang bersih. 3. c) Mentaati perintah mereka selagi tidak bercanggah dengan syarak. Berakhlak terhadap jasmani. teman baik mereka. Mencium tangan mereka sebelum meninggalkan mereka. Jangan melunjur kaki ke arah mereka. 4. Melangsaikan segala hutang mereka. dibuat oleh mereka. 3. 4. 5. Menjaga segala keperluan supaya mereka 4. Menjaga makan minumnya. Bercakap dengan sopan santun. mereka sakit. yang belum menunaikan haji. Menjaga dan memberi layanan baik . 5. Jangan mendahului mereka ketika makan.TANGGUNGJAWAB ANAK TERHADAP IBUBAPA a) Berdoa untuk kesejahteraan mereka. Sentiasa mendoakan kesejahteraan mereka 5. Menggunakan bahasa yang baik. Berdiri untuk memberi hormat. 3. menjaga kebersihan dirinya Islam menjadikan kebersihan sebagian dari Iman. e) Berbuat baik kepada sahabat handai mereka. Ia menekankan kebersihan secara menyeluruh meliputi pakaian dan juga tubuh badan. ADAB TERHADAP IBU BAPA BERCAKAP 1. . Merendahkan suara. 2. b) Memohon keampunan untuk mereka. Menumpukan perhatian ketika mereka bercakap. 2. 6.T. b) Wujud hubungan dan pergaulan yang baik.e) Ibubapa tempat rujukan dan tempat bergantung. AKHLAK KEPADA DIRI SENDIRI 1. 4. memakai wewangian dan selalu bersugi. BERGAUL 1. 4. i. 2. Memberi bantuan kewangan yang 3. Sentiasa memohon keampunan untuk 2.W. 3. ii. Menunjukkan muka yang manis ketika berkomunikasi.

memenuhi akalnya dengan ilmu akhlak Muslim ialah menjaganya agar tidak rusak dengan mengambi sesuatu yang memabukkan dan menghayalkan. adat bermasyarakat dan seumpamanya. sejarah sahabat. keluarga. tajwidnya. walau bagaimnapun ia dilakukan menurut etika yang ditetapkan oleh Islam tanpa mengabaikan hak -hak Allah. tidak mengabaikan latihan jasmaninya riyadhah atau latihan jasmani amat penting dalam penjagaan kesehatan. iii. Ini tidak dapat diterima karena Rasulullah yang bersifat zuhud dan tawadhuk tidak melakukan begitu. Pengabaian ilmu ini seolah-olah tidak berakhlak terhadap akalnya. dan juga sejarah Islam. Sementara itu umat islam hendaklah membuka tingkap pikirannya kepada segala bentuk ilmu. penguasaan ilmu sepatutnya umat Islamlah yang selayaknya menjadi pemandu ilmu supaya manusia dapat bertemu dengan kebenaran. 2. kusut. menjaga muruah. ii. Islam tidak melarang umatnya menggunakan nikmat Allah kepadanya asalkan tidak melampau dan takabbur. Kekufuran (kufur akan nikmat) dan kealfaan ummat terhadap pengabaian penguasaan ilmu ini. sirah. satu pertiga untuk minuman. masyarakat dan sebagainya. ulama. sesuai kemampuan diri. dan seumpamanya. Islam menyuruh supaya membangun potensi akal hingga ke tahap maksimum.Bersederhanalah dalam makan minum. asalkan dia berakal dan cukup umur. berlebihan atau melampau di tegah dalam Islam. dan satu pertiga untuk bernafas. Ilmu fardh 'ain yang menjadi asas bagi diri seseorang muslim hendaklah diutamakan karena ilmu ini mampu dipelajari oleh siapa saja. Sesetengah orang yang menghiraukan rupa diri memberikan alasan tindakannya sebagai zuhud dan tawadhuk. Rasulullah pernah menyuruh Zaid bin Tsabit supaya belajar bahasa Yahudi dan Syiria. dalam artikata ia tidak mengabaikan kewajiban sembahyang. salah satu cara memanfaatkan akal ialah mengisinya dengan ilmu. berakhlak terhadap akalnya i. Abdullah bin . Islam tidak pernah mengizinkan budaya tidak senonoh. diri. Islam adalah agama yang mempunyai rupa diri dan tidak mengharamkan yang baik. hukum hakam ibadat serta muamalah. Seorang muslim mestilah mempunyai rupa diri yang baik. termasuk juga bahasa asing supaya pemindahan ilmu berlaku dengan cepat. compang-camping. iv. Kemudian hadits-hadits Rasul. bacaannya. Rupa diri. Perkara utama yang patut diketahui ialah pengetahuan terhadap kitab Allah. Sebaiknya sepertiga dari perut dikhaskan untuk makanan. dan tafsirnya.

Bermuqarabah iii. dan apabila berhubungan dengan mereka. sudah pasti pula kecintaan -KU kepada orang-orang yang saling bantu membantu kerana AKU. beliau mempunyai seratus orang khadam yang masing-masing bertutur kata berlainan. Pembersihan jiwa beda dengan pembersihan jasad. Begitu jugalah dengan kepentingan diri anda sendiri. Menghadiri majlis Iman Untuk meningkatkan tahap kejiwaan kita tidak boleh keseorangan. Bermuhasabah iv. Dalam Islam memang dituntut setiap orang itu memuliakan saudaranya. Ada beberapa cara membersihkan jiwa dari kotorannya. lebih dari dirinya sendiri. Juga sudah pastilah kecintaan -KU . Uwshikum wa iyyaya nafsi Dikutip dari "Pedoman Ibadah Muslim" Pusat Islam Universiti Utara Malaysia. Anda harus mementingkan sahabat anda seperti anda lakukan terhadap diri anda juga. kejujuran juga amat penting kerana sahabat yang paling menguntungkan adalah seorang sahabat yang jujur. Memperbanyak ibadah vi. dia menggunakan bahasa yang dituturkan oleh mereka. Bermujahadah v. selain sifat harga menghargai. 3. Berakhlak terhadap jiwa manusia pada umumnya tahu sadar bahwa jasad perlu disucikan selalu. apatah lagi perkara itu boleh membawa keburukan kepada diri anda. begitu juga dengan jiwa. Di dalam menjalinkan hubungan silatulrahim dan persahabatan. Bertaubat ii. suka berterus terang dan tidak menyembunyikan sesuatu dari anda.Zubair adalah antara sahabat yang memahami kepentingan menguasai bahasa asing. Lantaran dari pada itu kita perlu sahabat yang boleh memperingatkan diri kita. Sudah pasti pula kecintaan -KU untuk orang yang saling cinta menyintai kerana AKU. Disamping itu kita perlu berdoa kepada Allah. antaranya: i. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam hadis Qudsi yang bermaksud : ³Sudah pastilah kecintaan-KU itu untuk orang-orang yang saling ziarah menziarahi kerana AKU.

´ . dan lain sebagainya. berilah sesuatu kepada seseorang dengan ikhlas bukan dengan ada sebab lain. ikhlas memberi dan menerima dalam apa jua bentuk pertolongan atau pemberian dari setiap individu muslim itu. Mereka memilih orang-orang tertentu untuk di jadi sahabat supaya mereka mendapat manfaat daripada persahabatan itu. Demikian pula sebaliknya. jika ia memiliki akhlak yang karimah terhadap Allah. Setiap muslim harus menyemaikan sifat ikhlas itu sejak kecil lagi. dengan secara langsung keikhlasan akan terpancar di jiwa kita. Keikhlasan bukan sahaja memberi kesegaran kepada jiwa. maka ini merupakan pintu gerbang untuk menuju kesempurnaan akhlak terhadap orang lain. kebersihan hati hanya boleh dicapai dengan iman dan taqwa kepada Allah SWT. bahwa Allah adalah sumber segala sumber dalam kehidupannya. bukannya atas dasar keikhlasan dan kejujuran kerana Allah SWT tetapi bak kata pepatah ³ada udang disebalik batu´. Allah adalah Pencipta dirinya. bertanya dengan diri anda«Adakah anda telah berlaku jujur terhadap sahabat-sahabat anda ? Adakah anda sudah lakukan sepertimana yang dianjurkan oleh syariat Islam ? Sekiranya anda telah berlaku jujur terhadap sahabat dan rakan anda«Alhamdulillah«Tetapi ada juga sesetengah manusia di dunia ini mereka menjalinkan hubungan silatulrahim dan persahabatan adalah kerana inginkan kebendaan semata-mata. Cuba anda renung dan berfikir sejenak. Dan ada juga yang suka memilih bulu dalam persahabatan.Riwayat Ahmad dan Hakim. kerana keikhlasan itu membuat hati kita gembira dan tenang dalam menghadapi sesuatu keadaan. Lakukan sesuatu kepada seseorang dengan ikhlas. Allah adalah pengatur alam semesta yang demikian luasnya. Jika kita perhatikan. keran tidak ikhlas jiwa kita akan menjadi rosak dan berdendam. tetapi boleh membuatkan anda bertambah taqwa kepada Allah SWT. Allah adalah pemberi hidayah dan pedoman hidup dalam kehidupan manusia. Artikel Islami Majlis Ta'lim Wad Da'wah Akhlak Seorang Muslim Terhadap Allah SWT Dikirim: [27/06/2009] Setiap muslim meyakini. Tahukah anda. Manakala sifat ikhlas pula akan memberikan kesegaran kepada jiwa. berdendam memang dilarang dalam Islam. Oleh itu. Diantara akhlak terhadap Allah SWT adalah: . maka akan terimplementasikan dalam realita bahwa Allah lah yang pertama kali harus dijadikan prioritas dalam berakhlak. akhlak terhadap Allah ini merupakan pondasi atau dasar dalam berakhlak terhadap siapapun yang ada di muka bumi ini. maka ia tidak akan mungkin memiliki akhlak positif terhadap siapapun. Sehingga manakala hal seperti ini mengakar dalam diri setiap muslim. pencipta jagad raya dengan segala isinya. Jika seseorang tidak memiliki akhlak positif terhadap Allah.untuk orang yang saling tolong menolong kerana AKU.

apapun yang Allah berikan padanya. adalah memiliki rasa tanggung jawab atas amanah yang diberikan padanya.µ Karena taat kepada Allah merupakan konsekwensi keimanan seoran muslim kepada Allah SWT. Sebab bagaimana mungkin ia tidak mentaati-Nya. dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Memiliki rasa yang diembankan padanya. Dalam sebuah hadits. 4 : 65): ´Maka demi Rab-mu. dariku 2. kemdian mrekea tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap ptutusan yang kamu berikan. seorang mukmin senantiasa meyakini. Karena pada hakekatnya. maka ini merupakan salah satu indikasi tidak adanya keimanan." (HR. Allah berfirman (QS. tanggung jawab atas amanah Etika kedua yang harus dilakukan seorang muslim kepada Allah SWT. Tanpa adanya ketaatan. Abi Ashim al-syaibani). kehidupan inipun merupakan amanah dari Allah SWT.1. mereka pada hakekatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. yang diantara telah datang kalian. adalah dengan mentaati segala perintah-perintah-Nya. Dalam . Taat terhadap perintah-perintah-Nya. Oleh karenanya. Rasulullah SAW juga menguatkan makna ayat di atas dengan bersabda: ´Tidak beriman salah seorang hingga hawa nafsunya (keinginannya) mengikuti apa (Al-Qur·an dan sunnah). maka itu merupakan amanah yang kelak akan dimintai pertanggung jawaban dari Allah. padahal Allah lah yang telah memberikan segala-galanya pada dirinya. Hal pertama yang harus dilakukan seorang muslim dalam beretika kepada Allah SWT.

Baik yang berupa kebaikan. dan setiap kalian bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. karena ia tahu bahwa hal tersebut merupakan hal terbaik bagi dirinya. "Setiap kalian adalah pemimpin. pengetahuan atau sesuatu sangat terbatas. merupakan pemimpin. Muslim) 3. Rasulullah SAW bersabda.sebuah hadits. dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. tsiqah) terhadap apapun yang Allah berikan pada dirinya. atau hal-hal lainnya. sikap seorang muslim senantiasa yakin (baca." (HR. Seorang suami merupakan pemimpin bagi keluarganya. Etika berikutnya yang harus dilakukan seorang muslim terhadap Allah SWT. Seorang wanita juga merupakan pemimpin atas rumah keluarganya dan juga anak-anaknya. Sehingga bisa jadi." (HR. sementara sesuatu yang dipandang buruk kebaikan bagi diri kita. Seorang hamba adalah pemimpin atas harta tuannya. Seperti ketika ia dilahirkan baik oleh keluarga yang berada maupun oleh keluarga yang tidak mampu. atau berupa keburukan. Jika ia mendapatkan kebaikan. dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang amir (presiden/ imam/ ketua) atas manusia. Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda: " sungguh mempesona perkara orang beriman. sesuatu justru buruk. pandangan kita terhadap yang kita anggap baik ternyata malah memiliki . Karena segala urusannya adalah dipandang baik bagi dirinya. ia bersabar. karena ia tahu bahwa hal tersebut merupakan hal terbaik bagi dirinya. Karena pada hakekatnya. Ridha terhadap ketentuan Allah SWT. adalah ridha terhadap segala ketentuan yang telah Allah berikan pada dirinya. Dan setiap kalian adalah pemimpin. Dan jika ia tertimpa musibah. dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. dan ia bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. bentuk fisik yang Allah berikan padanya. ia bersyukur. Bukhari) Apalagi terkadang sebagai seorang manusia. Rasulullah SAW pernah bersabda: Dari ibnu Umar ra.

3 : 135) : "Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri. Dan siapakah yang dapat mengampuni dosa selain Allah? dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Karena hal ini memang merupakan tabiat manusia. Seseorang yang benar-benar beriman kepada Allah SWT. Obsesinya adalah keridhaan ilahi. etika kita kepada Allah. Bahkan terkadang." 5. Oleh karena itulah.4. kita juga tidak akan pernah luput dari sifat lalai dan lupa. . Sebagai seorang manusia biasa. lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka." (HR. hanya kepada Allah SWT. Dalam Al-Qur·an Allah berfirman (QS. Al-Qadha·I dan ibnu Asakir). Tirmidzi. mereka ingat akan Allah. maka Allah akan mewakilkan kebencian-Nya pada manusia. untuk mencapai keridhaan Allah tersebut. akan memiliki obsesi dan orientasi dalam segala aktivitasnya. ¶terpakasa· harus mendapatkan ¶ketidaksukaan· dari para manusia lainnya. maka Allah akan memberikan keridhaan manusia juga. Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW pernah menggambarkan kepada kita: "Barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan ¶adanya· kemurkaan manusia. Dia tidak beramal dan beraktivitas untuk mencari keridhaan atau pujian atau apapun dari manusia. Dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan cara kemurkaan Allah. manakala sedang terjerumus dalam ¶kelupaan· sehingga berbuat kemaksiatan kepada-Nya adalah dengan segera bertaubat kepada Allah SWT. Senantiasa bertaubat kepada-Nya.

otientasi perduli. Etika atau akhlak berikutnya yang harus dilakukan seorang muslim terhadap Allah SWT adalah merealisasikan segala ibadah kepada Allah SWT..com ¾ Presentations ¾ School Work azemmutawakkil. ge Rujukan www. segala aktivitas.Dan seperti ini sekaligus merupakan bukti keimanan Karena orang yang tidak memiliki kesungguhan tentulah hanya keridhaan manusia. Baik ibadah yang bersifat mahdhah.php?prm.com/index.com/journal/item/6 . seluruh aktiivitas sehari-hari adalah ibadah kepada Allah SWT. ataupun ibadah yang ghairu mahdhah.kat .. www.. 51 : 56): ´Dan tidaklah Aku menciptakan melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku. Oleh karenanya. yang terdapat iman. Merealisasikan ibadah kepada-Nya.µ jin dan manusia. Karena pada hakekatnya. Dalam Al-Qur·an Allah berberfirman (QS. apakah hal dalam dirinya. Ia tidak akan tindakannya atau tidak.multiply. Yang penting ia dipuji oleh oran lain.scribd.madinatulilmi. yang dicarinya Allah menyukai 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful