P. 1
Seksyen Perintah Khidmat Masyarakat

Seksyen Perintah Khidmat Masyarakat

|Views: 291|Likes:
Published by Jerol Kamen Rider

More info:

Published by: Jerol Kamen Rider on Sep 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

Jabatan Kebajikan Bahagian Kapit

KUMPULAN SASAR UNIT / BAHAGIAN
PESALAH MUDA

OBJEKTIF BAHAGIAN / UNIT
OBJEKTIF PERLAKSANAAN UNIT PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT

HUKUMAN (PUNISHMENT) Melucutkan masa lapang pesalah muda dan memberikan suatu tanggungjawab ke atas mereka

PEMULIHAN (REHABILITATION) Merangsang tanggungjawab sosoial dan menjadikan khidmat masyarakat suatu pengalaman berfaedah kepada pesalah muda

PENGINSAFAN (REPARATION) Mewujudkan ruang bagi pesalah muda membuat pemulihan dan menawarkan faedah nyata kepada masyarakat.

NORMA KERJA
IKRAR

“ BAHAWA KAMI PEKERJA JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT MALAYSIA DENGAN SESUNGGUHNYA BERIKRAR BAHAWA KAMI AKAN BERKHIDMAT DENGAN CEKAP, JUJUR DAN AMANAH DALAM MENYEMPURNAKAN TANGGUNGJAWAB DAN KEWAJIPAN KAMI UNTUK MENYAMPAIKAN PERKHIDMATAN YANG BERKUALITI DENGAN PENUH TAAT SETIA KEPADA ORGANISASI KAMI BERLANDASKAN BUDAYA KERJA CEMERLANG.”

KOD ETIKA PEKERJA JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix.

Menghormati Pelanggan Jabatan sebagai seorang manusia tanpa mengira kedudukan, keturunan dan agama Memberi perkhidmatan yang berkualiti dan sama rata kepada semua Pelanggan Jabatan. Mengutamakan kepentingan Pelanggan Jabatan dalam usaha mencapai Objektif Jabatan. Menentukan kerahsiaan Pelanggan Jabatan agar tidak dihebahkan kepada pihak-pihak yang berkaitan. Sentiasa sedar tentang hak mutlak Pelanggan Jabatan dalam menentukan keperluannya. Tidak boleh menggunakan kekerasan atau keganasan dalam apa bentuk atau situasi sekalipun terhadap pelanggan. Bersopan santun dan berbudi bahasa setiap masa terhadap Pelanggan Jabatan. Patuh kepada arahan dan melaksanakan tugas dengan bersih, cekap dan amanah Menghormati nilai dan sikap, pengetahuan dan kemahiran rakan sekerja, menjauhkan diri daripada perbuatan mencemarkan peribadi orang lain.

x.

Harus sentiasa membantu dan bekerjasama dengan rakan sekerja untuk kepentingan Pelanggan Jabatan dan Perkhidmatan.

KOD ETIKA PEKERJA SOSIAL TINGKAH LAKU SEBAGAI SEORANG PEKERJA SOSIAL Mengekalkan tahap tingkahlaku yang tinggi Kecekapan dalam amalan professional dan mengutamakan tanggungjawab dalam memberi perkhidmatan Jujur dan Adil TERHADAP KLIEN Tanggungjawab utama adalah untuk kepentingan klien Memupuk ke arah penentuan diri klien (Client self-determination). Menjamin ‘Privacy’ dan kerahsiaan klien TERHADAP RAKAN SEKERJA Menghormati nilai, sikap, kemahiran dan pengetahuan serta menjauhkan diri daripada perbuatan mencemarkan peribadi rakan sekerja. TERHADAP MAJIKAN DAN JABATAN/ ORGANISASI Memberi komitmen terhadap pencapaian matlamat dan objektif Jabatan / Organisasi TERHADAP MAJIKAN DAN JABATAN/ ORGANISASI Mempertahankan nilai, etika dan mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran professional. Membantu bagi membolehkan masyarakat umum mendapatkan perkhidmatanperkhidmatan social. Menyokong perancangan, pembangunan perundangan dan pelaksanaan dasardasar social yang berkaitan dengan professional. Bertanggungjawaab untuk mengenalpasti, mempertingkatkan dan menggunakan sepenuh pengetahuan dalam amalan professional. TERHADAP MASYARAKAT

Mempertingkatkan Kebajikan Am Masyarakat. CARTA ORGANISASI JABATAN STRUKTUR ORGANISASI JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI (kedudukan Unit PKM dalam Organisasi) PENGARAH KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK TIMBALAN PENGARAH EB WT K PISIKOLO GI PK KHIDMAT PENGURUS AN PK M OKU PEN GUA TKU ASA AN KK .

KEWANGAN DAN STOR TEKNOLOGI MAKLUMAT PENTADBIR AN & PSM CARTA ORGANISASI UNIT (STRUKTUR ORGANISASI UNIT PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT) PENGARAH JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT PENOLONG PENGARAH UNIT PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT PERKHIDMATAN LUAR .

PERKHIDMATAN INSTITUSI PKMD SIBU PKMD KANOWIT PEGAWAI PKM RUMAH SERI KENANGAN SIBU PEGAWAI PKM PENYELIA PENEMPATAN PENYELIA LAPANGAN PENYELIA LAPANGAN PEMANDU PEMANDU .

Bertanggungjawab kepada : • • • • . Pengarah Bahagian Perintah Khidmat Masyarakat iii. Melaksanakan kerja-kerja yang diarahan oleh Pegawai Atasan. taklimat yang berkaitan. Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Melaka Tanggungjawab Bidang tugas : • • • • • • :Penyelaras Unit Perintah Khidmat Masyarakat Negeri Melaka * Menjalankan pentadbiran dan pengurusan kewangan. bengkel. perlaksanaan Unit PKM di PKMD. Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia ii. Menyediakan budjet Unit PKM bagi negeri Menyelia kakitangan di bawah Unit PKM. Merancang pembangunan kerjaya kepada kakitangan Unit PKM Melaksanakan intervensi dan pengurusan kes Pesalah Muda Penyediaan laporan / statistik berkaitan Unit PKM.SENARAI TUGAS / KUASA DAN HUBUNGAN Jabatan Bahagian Jawatan : Jabatan Kebajikan Masyarakat : Unit Perintah Khidmat Masyarakat : Penolong Pengarah i. Membuat penilaian keberkesanaan perlaksanaan Perintah Khidmat Masyarakat di PKMD dan Institusi Penempatan. Melakukan auditan / pemeriksaan terhadap perlaksanaan aktiviti PKM. Institusi dan harta alih Unit PKM. Mengadakan mesyuarat. Merancang dan melaksanakan program pencegahan.

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN i. ii. vii. iv. xii. . v. PERATURAN-PERATURAN BERKAITAN TEMPAT TAHANAN 1950 PERATURAN-PERATURAN JAWATANKUASA KEBAJIKAN BUDAKBUDAK (PERLEMBAGAAN DAN KEWAJIPAN-KEWAJIPAN) 1976 (PINDAAN 1988) PERATURAN-PERATURAN SEKOLAH YANG DILULUSKAN 1981 KAEDAH-KAEDAH (RUMAH KEBAJIKAN) ORANG-ORANG PAPA 1981 PERATURAN-PERATURAN ASRAMA AKHLAK 1982 KAEDAH-KAEDAH PERLINDUNGAN WANITA DAN GADIS (TEMPAT PERLINDUNGAN)1882 KAEDAH-KAEDAH PENGURUSAN RUMAH ORANG-ORANG TUA 1983 PERATURAN-PERATURAN PERLINDUNGAN KANAK-KANAK 1994 PERATURAN-PERATURAN PASUKAN PERLINDUNGAN PERLINDUNGAN KANAK-KANAK 1994 PERATURAN-PERATURAN PUSAT JAGAAN 1994 KAEDAH-KAEDAH WORKSHOP TERLINDUNG 1979 KAEDAH-KAEDAH PENGURUSAN RUMAH-RUMAH PESAKIT MELARAT 1978 KAEDAH-KAEDAH BAGI PUSAT-PUSAT PEMULIHAN CACAT AKAL 1977 iii. xi. vi. viii. x. ix. xiii.

. ii. Butiran peribadi pesalah muda menepati perintah. Semak butiran perintah.PROSES KERJA PROSEDUR KERJA PERKHIDMATAN LUAR PKM PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH / JAJAHAN / BAHAGIAN TANGGUNG JAWAB Pegawai PKM Daerah Pegawai PKM Daerah 2. TINDAKAN 1. Terima perintah (PKM) dan/ Pesalah muda daripada mahkamah. (Rujuk Lampiran PKM 1). i. Sediakan surat akuan terima. Tarikh perintah mahkamah.

maka pegawai yang berkenaan hedaklah memaklumkan kesilapan ini dengan serta merta kepada pejabat timbalan Pegawai PKM Daerah pendakwa raya Daerah/ Bahagian/ Negeri dan pastikan surat disalinkan kepada Penasihat Undang-Undang KPWKM. Pegawai PKM Daerah 4. Pengarah Bahagian PKM JKMM. Pegawai PKM Daerah 7.iii. Sekiranya didapati bahawa perintah yag hendak dikemukakan itu Salah. Jika tiada. Tempoh perintah yang perlu dilaksanakan. Semak buku indeks dan daftar Akhlak. iv. Pengarah Kebajikan Masyarakat Negeri. terus ke langkah 7. Tempat PKM dilaksanakan 3. Jika tiada kesilapan. Buat penilaian terhadap pesalah muda dengan kehadiran PKMD. ibubapa/ penjaga dan pesalah muda . Jumlah jam secara agregat Nota : (Tidak melebihi jumlah agregat 240 jam) v. Jika ada laporan Akhlak/ Pegawai PKM Daerah Presentence Report dapatkan maklumat dari Fail Akhlak dan masukkan ke dalam fail PKM dan teruskan ke langkah 7. Penolong Pengarah PKM Negeri dan Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah di mana perintah mahkamah dikeluarkan (Rujuk Lampiran PKM 3) dan tunggu arahan lanjut. Buka Fail TINDAKAN 6. dftarkan kes dalam buku indeks dan Buku daftar PKM (Rujuk Lampiran PKM 16) TANGGUNG JAWAB Pegawai PKM Daerah 5.

a. (Rujuk Lampiran PKM 5) c. Hubungi Institusi yang telah dikenalpasti terlibat dengan program PKM. Dapatkan laporan Akhlak/ Sosial Pesalah Muda semasa Kanak-kanak/ Presentence Report jika ada bagi membuat penilaian mengenai kesesuaian aktiviti (Rujuk Lampiran PKM 5) b. Pastikan pesalah muda melaksanakan PKM b. Maklumkan kepada pesalah mud. Buat konferensi penilaian untuk menentukan kesesuaian aktiviti. (Rujuk Lampiran PKM 6) Pegawai PKM Daerah 8. (Rujuk lampiran PKM 8A) 10. (Rujuk lampiran PKM 9) . (Rujuk Lampiran PKM 8 e. Buat lawatan berkala (Rujuk lampiran PKM 15) c. Beri penerangan dan syarat-syarat kepada pesalah muda mengenai PKM. Semak di mahkamah samaada notis aryuan difailkan. Nota Pentina : Tempoh memfailkan notis rayuan ialah 10 hari dari tarikh perintah TANGGUNG JAWAB TINDAKAN Pegawai PKM Daerah Pegawai PKM Daerah 9. (Rujuk lampiran PKM 8) ii) Insurans. Tentukan aktiviti yang telah diputuskan boleh dilakssanakan oleh pesalah muda. Sediakan jadual pelaksaan PKM. a. urusakan kemudahan dan laporan berikut : i) Laporan Perubatan. (Rujuk lampiran PKM 7) d. Jika tiada notis rayuan.

pastikan kenderan ketua jabatan diperolehi. Pastikan Lampiran PKM 11 dikembalikan dan dimasukkan ke dalam fail Penyelia Lapangan 14. PKM 9. (Rujuk lampiran PKM 10) 11. Penyelia Lapangan ii. Jika menggunakan kenderaan sendiri. Gunakan kenderaan jabatan. Catakan penyerahan dokumen pesalah muda dalam fail induk (Rujuk Lampiran 13)/ Buku daftar. Jika melibatkan pesalah muda wanita pastikan pengiring adalah wanita.f. PKM 8. Masukkan apa-apa laporan yang diterima dari Penyelia Institusi. PKM 7. iii. dan PKM 10. Hantar pesalah muda ke institusi penempatan: i. Penyelia Lapangan 13. Sediakan laporan penyeliaan setiap kali menjalankan kerja PKM dan kemukakan kepada pegawai PKM Daerah dalam tempoh tiga hari (Rujuk Lampiran 15 A). Sediakan boring serahan. Maklumkan kepada Pegawai PKM daerah sekiranya terdapat apa-apa . TANGGUNG JAWAB TINDAKAN Penyelia Lapangan 12. Lapor kehadiran pesalah muda kepada Penyelaras Penempatan Institusi bagi menjalankan aktiviti di Institusi berkaitan beserta dengan lampiran PKM 6.

Pengarah PKM Negeri (Rujuk Lampiran Kemajuan 1/3 jam agregat). 19. Teliti laporan 1/3 jam agregat dan uruskan intervensi kerja sosial. Jika tiada perubahan positif dari segi Pegawai PKM Daerah pemulihan dan keinsafan dalam tempoh 1/3 daripada jam agregat perintah. Jika Pesalah Muda selesai mnejalani tempoh Perintah Khidmat Pegawai PKM Daerah Masyarakat. (Rujuk Lampiran PKM 18) Pegawai PKM Daerah 18. Teliti laporan penyelian harian. sediakan laporan penilaian pelaksanaan PKM dan hantar kepada Pengarah Bahagian PKM JKMM. PPPKM Negeri 16. 15. TANGGUNG JAWAB TINDAKAN 17. Catat dan minit dalam fail. Tamat . laporkan kepada Pen. PKMN dan Penolokng Pengarah PKM Negeri.pelanggaran perintah (Rujuk Lampiran PKM 14).

Peraturan-peraturan Institusi. a. b. c.) Penyelaras Penempatan Institusi 2. Berhubung dengan aktiviti/ tugasan yang akan dilaksanakan. PKM ( dan PKM 10). Sila jelaskan semua syarat-syarat di Lampiran PKm 6. Semak boring-borang berkaitan. (Rujuk Lampiran PKM 16. Daftar dalam Buku Daftar PKM. . Beri penerangan kepada pesalah muda. Buka fail. iii. Keperluan kepada pematuhan pelaksanaan perintah. (Lampiran PKM 6.PROSEDUR KERJA PROGRAM PKM DI INSTITUSI/ AGENSI PENEMPATAN TANGGUNG JAWAB TINDAKAN Penyelaras Penempatan Institusi 1. Menerima pesalah muda beserta dengan boring-borang berkaitan. iv. Semak dalam Buku Daftar PKM di Institusi/ tempat. ii. i. Penyelaras Penempatan Institusi 3. PKM 7PKM 8. Kembalikan Lampiaran PKM 11 kepada Penyelia Lapangan. jika kes berulang gunakan fail sedia ada.

kakitangan Institusi Penempatan dan Pegawai-pegawai yang bertanggungjawab.TANGGUNG JAWAB TINDAKAN Penyelia Lapangan 4. Kelulusan dalam keadaan biasa adalah dibawah kuasa Pegawai PKM daerah. Menentukan Pesalah Muda menjalankan aktiviti/ tugasan dengan dibantu Penyelaras Penempatan Institusi. Penyelia Lapangan hendaklah memaklumkankepada Pegawai PKM daerah mengenai kelulusan kecemasan tersebut untuk diperakui oleh Pegaawai PKM Daerah. Penyelia Lapangan boleh member kebenaran kepada pesalah muda untuk berhenti menjalankan aktiviti pada tarikh dan masa yang berkenaan. Dalam keduadua keadaan jadual baru akan ditetapkan oleh Pegaawai PKM Daerah. atau pesalah muda gagal melaksanakan Perintah Khidmat Masyarakat. maklumkan . (Rujuk Lampiran PKM 17) Nota: Dalam keadaan kecemasan. kecemasan dan sebagainya). Penyelia Lapangan 5. 6. Memaklumkan kepada Pegawai PKM di peringkat daerah/ bahagian/ jajahan sekiranya ada perubahan pada jadual tanpa menjejaskan tempoh PKM (perubahan atas sebab-sebab tertentu seperti cuti sakit. Sekiranya jumlah jam agregad tidak mencukupi.

Catat dan minit dalam fail. 10. ambil tindakan ikut langkah 4 dan 6. .Penyelia Lapangan kepada Pegawai PKM Daerah/bahagian. Buat laporan polis. Penolong Pengarah PKM Negeri dan PUU KPWKM (Rujuk Lampiran PKM 14) TANGGUNG JAWAB Penyelia Lapangan TINDAKAN 7. Tamat. 9. Pegawai PKM Daerah Pegawai PKM Daerah 8. Serah kes kepada PPPKM Negeri.

Mohon butiran lanjut jika perlu. Buat sisatan (Rujuk Lampiran PKM 19). Penyelia Lapangan dan Penyelaras Penenmpatan Institusi. Sediakan Laporan Pelanggaran PKM (Rujuk Lampiran PKM 20) dan hantar kepada PUU KPWKM.PROSEDUR KERJA PEGAWAI PKM DI DAERAH/ JAJAHAN/ BAHAGIAN/ NEGERI APABILA BERLAKUNYA PELANGGARAN PKM TANGGUNG JAWAB TINDAKAN 1. Penolong Pengarah . i. Pengarah PKM negeri. Penolong Pengarah PKM Negeri 3. dengan salinan kepada Pengarah Bahagian PKM JKMM. dapatkan nasihat lanjut daripada Pen. Terima hasil siasatan PPKM Daerah (Lampiran PKM 19). Pegawai PKM Daerah Penolong Pengarah PKM Negeri 2. Terima arahan daripada PUU KPWKM samada perlu buat laporan polis atau tidak. Pengarah PKM Negeri. Hantarkan Lampiran PKM 19 kepada Pen. Terima aduan (Lampiran PKM 14) daripada Penyelia Lapangan. ii. 4. Jika perlu. iii. iv. Pengarah Bahagian PKM JKMM dan PKMN.

Pegawai PKM Daerah 10. Maklumkan laporan polis kepada PPKM Daerah (Rujuk Lampiran 25) Pegawai PKM Daerah 9. Catat dan minit dalam fail. Pengarah Bahagian PKM JKMM. Terima makluman laporan polis dan beri maklumbalas kepada PPPKM Negeri. PUU KPWKM dan PKMN. Tamat. . 11. Penyelia Lapangan 8. Buat laporan polis. dapatkan salinan report. Penyelia Lapangan 7. Pegawai PKM Daerah 6. Sekiranya diarahkan oleh PUU KPWKM untuk membuat laporan polis. maklumkan serta-merta kepada Pegawai PKM Daerah. Arahkan Penyelia Lapangan membuat laporan polis serta-merta .PKM Negeri TANGGUNG JAWAB Penolong Pengarah PKM Negeri TINDAKAN 5.

PROSEDUR APABILA PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT TAMAT TANGGUNG JAWAB TINDAKAN 1. . Penolong Pengarah PKM Negeri. viii. v. 5. vi. 2. vii. ii.. iv. PKMD. Catat dan minit dalam fail. Penyelia Lapangan/ Penyelaras Penempatan. Tamat. Masukkan ke dalam fail yang berkaitan. 3. PKMN. Hantar laporan (LAmpiran PKM 21) kepada : Pegawai PKM Daerah Mahkamah yang mengeluarkan perintah Penasihat Undang-Undang KPWKM. Pegawai PKM Daerah asal (bagi kes perpindahan pelaksanaan perintah) ix. i. Sediakan laporan (Rujuk Lampiran PKM 21) 4. 6. Terima laporan Penilaian Pelaksanaan PKM (Lampiran PKM 18) daripada Penyelia Lapangan. iii. Pengarah Bahagian PKM JKMM. Pesalah Muda.

Penyelia Lapangan boleh mengemukakan permohonan perpindahan kepada Pegawai PKM Daerah. sekiranya perpindahan tersebut dibenarkan. Pastikan salinan pendua fail diserahkan bersama kapada PPKM Daerah yang dipohon. Terima permohonan pertukaran daripada pesalah muda/ Penyelia Lapangan. Mengkaji permohonan dan berbincang dengan Penyelia Lapangan berkaitan jika perlu dan maklumkan kepada PKMD.PROSEDUR PERPINDAHAN PENEMPATAN PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT TANGGUN G JAWAB Pegawai PKM Daerah TINDAKAN 1. 3. . Nota : Dalam kes di mana mahkamah tidak menetapkan tempatbpelakssanaan perintah khidmat masyarakat atau dalam kes di mana mahkamah member kuasa kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia (JKMM) untuk menetapkan tempat pelaksanaan perintah. Pegawai PKM Daerah 2. 4. Pegawai PKM Daerah akan berbincang dengan Pegawai PKM Daerah PPKM Daerah asal & PPKM Daerah Dipohon yang dipohon dan pihak-pihak lain yang berkaitan (seperti keluarga/ agensi penempatan). Makumkan keputusannya kepada Penyelia Lapanganan (Rujuk Lampiran PKM 22).

Pegawai PKM Daerah 11. TANGGUNG JAWAB TINDAKAN Pegawai PKM Daerah Dipohon 6.Setelah pesalah mud a selesai menjalani tempoh Perintah Khidmat Masyarakat. Menerima Surat Permohonan Perpindahan Pelaksanaan PKM. . Pegawai PKM Daerah yang dipohon Pegawai PKM Daerah yang dipohon 8. Catat dan minit dalam fail. (Rujuk Lampiran PKM 23). Kaji Program dan Aktiviti.Pegawai PKM Daerah Dipohon 5. Penyelia Lapangan akan menyediakan laporan penilaian untuk diberikan kepada Pegawai PKM (Rujuk Lampiran PKM 18). Laksanakan *PKM/ baki PKM 9. Memaklumkan Penyelia Lapangan di tempat baru. Semak dokumen dan fail pendua yang dikembarkan. Maklumkan Pegawai PKM di Daerah/ Bahagian mengenai apa-apa perubahan jadual pelaksanaan (Rujuk Lampiran PKM 17) 10. Menerima surat permohonan perpindahan pelaksanaan PKM beserta dengan dokumen-dokumen yang berkaitan. 7.

Bagi pesalah muda direman dan keluarganya tinggal di luar Daerah. Tamat. Masukkan Kertas Pertuduhan ke dalam fail. Menerima Kertas Pertuduhan daripada Polis/ Mahkamh. TINDAKAN 1. 3. 4. Dapatkan perintah Mahkamah dan buat semakan mengenai nama. Pastikan sama ada pesalah muda di dalam reman atau dijamin. Sediakan Laporan Sosial Pesalah Muda sebanyak enam salinan. Temuramah pesalah muda. ibi/bapa/penjaga/majikan dan pihak yang berkaitan untuk penyediaan Laporan Pesalah Muda. Bagi kes baru.Maklumkan kepada ibu/bapa/penjaga dan Pesaslah Muda tarikh hadir ke mahkamah. Daftar kes dalam Buku Daftar Pesalah Muda. 5. 7. hantar surat memohon Laporan Sosial Pesalah Muda daripada PPKM Daerah berkenaan. . Hadir di Makamah pada tarikh yang ditetapkan.12. Buka fail bagi kes baru. 6. Bagi Pesalah Muda dan keluarga yang tinggal di luar daerah Hantar surat memohon Laporan Sosial Pesalah Muda daripada PPKM daerah berkenaan. PROSEDUR PENYEDIAAN LAPORAN SOSIAL PESALAH MUDA PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT TANGGUNG JAWAB Pegawai PKM Daerah Dipohon 2. daftar dalam buku indeks. Bagi kes berulang dapatkan fail lamanya untuk tindakan. 8.

Fail ditutup. Jika keputusan Mahkamah ialah Perintah Khidmat Masyarakat ambil tindakan mengikut Prosidur 1. 11. Jika terdapat kesilapan rujuk kepada Mahkamah untuk pembetulan.Rekodkan perintah pada Laporan Sosial Pesalah Muda dan masukkan laporan dalam fail. Tamat. Jika keputusan Mahakamh ialah Bukan Perintah Khidmat Masyarakat rekodkan keputusan dalam fail.nombor kad pengenalan dan butir-butir perintah. 10. . 9.

CARTA ALIRAN KERJA PROSEDUR KERJA PERKHIDMATAN LUAR PKM PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH / JAJAHAN / BAHAGIAN Mula Terima perintah (PKM) dan/ Pesalah muda daripada mahkamah. Buka Fail Semak Butiran dalam perintah Kesilapan Butiran Makluman kepadaTimbalan Pendakwaraya daerah/ bahagian/ Negeri dengan serta Merta Dan salinan kepada -PKMN -PPPKMN -PKMD dimana perintah Mahkamah dikeluarkan Tunggu arahan lanjut Butiran betul Daftar dalam buku indeks PKM dan buku daftar PKM Buka Fail Semak buku indeks dan daftar Akhlak Tiada laporan Akhlak Ada laporan Akhlak / Presentence Report Dapatkan maklumat dari Fail Akhlak dan masukkan ke dalam Fail PKM Buat penilaian untuk penetapan aktiviti PKM terhadap pesalah muda bersama dengan -PKMD -ibu-bapa/ penjaga pesalah muda Semak notis rayuan di mahkamah .

Jika pesalah wanita pengiring perlu wanita Lapor dan Serah pesalah muda kepada Penyelaras Penempatan Institusi/ tempat Buat catatan penyerahan dokumen pesalah muda dalam fail induk dan dalam buku daftar Sedia laporan penyeliaan kerja dan kemukakan kepada PPKM dalm tiga hari Teliti laporan harian dan jika tiada perubahan positif dalam tempoh 1/3 dair jam agregat lapor kepada PPPKM Negeri Teliti laporan dan uruskan intervensi kerja sosial Setelah tamat tempoh PKM sediakan laporan Penilaian Pelaksanaan PKM dan Hantar kepada: Catat dan minit dalam fail Tamat Petunjuk PKM – Perintah Khidmat Masyarakat PPKM – Pegawai Perintah Khidmat Masyarakat BPKM – Bahagian Perintah Khimat Masyarakat PPPKM – Peolong Pengarah Perintah Khodmat Masyarakat PKMD – Pegawi Kebajikan Masyarakat Daerah PKMN – Pengarah Kebajikan Masyarakat Negeri Pengarah BPKM JKMM . Jika guna kenderaan sendiri perlu kebenaran ketua jabatan dan pastikan ada insurans penumpang iii.(Jika tiada rayuan dalam tempoh 10 hari Dapatkan laporan perubatan dan sediakan dokumen Dapatkan laporan perubatan dan sediakan dokumen insurans Tentukan aktiviti dan kenalpasti tempat -Sediakan jadual pelaksanaan -Hubungi institusi -Maklum kepada pesalah muda -Sediakan lampiran serahan Hantar pesalah muda ke Institusi i.Guna kenderaan jabatan ii.

PKMN PPPKM Negeri

PROSEDUR KERJA PROGRAM PKM DI INSTITUSI/ AGENSI PENEMPATAN
Mula

PPI terima pesalah pesalah muda dan semak rekod pesalah muda dalm buku daftar PKM Institusi Buka fail jika kes baru dan guna fail lama jika kes berulang

PPI terangkan peraturan Institusi Pesalah muda menjalankan tugas/ aktiviti di INstitusi di bawah seliaan Penyelia Lapangan dan PPI.

Maklum jika terdapat perubahan jadual pelaksanaan kepada PPKM seperti Cuti Sakit , Kecemasan dll. Jika jam agregat tidak mencukupi atau gagal laksana PKM, maklumkan kepada PPKM daerah, PPPLM Negeri dan PUU KPWKM. Buat alporan Polis, ambil tindakan ikut langkah 4-6 SOP 3 Serah kes kepada PPPKM Negeri Catat dalam fail Tamat

Petunjuk PPI – Penyelaras Penempatan Institusi PKM – Perintah Khidmat Masyarakat PPKM – Pegawai Perintah Khimat Masyarakat PPPKM – Peolong Pengarah Perintah Khodmat Masyarakat PUU KPWKM – Penasihat Undang- Undang, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

PROSEDUR KERJA PPKM DI DAERAH/BAHAGIAN/NEGERI APABILA BERLAKUNYA PELANGGARAN PKM
Mula

PPKM Daerah terima aduan dan jalankan siasatan seta buat laporan pelanggaran PKM PPPKM Negeri terima hasil siasatan PPKM Daerah PPPKM Negeri kemukakan laporan pelanggaran kepada; i. PUU KPWKM ii. Pengarah BPKM JKMM iii. PKMN Terima arahan daripada PUU KPWKM samada perlu buat laporan polis atau tidak Penyelia Lapangan buat laporan polis dan dapatkan salinan laporan polis Penyelia Lapangan lapor kepada PPKM Daerah PPKM Daerah beri maklum balas kepada PPPKM Negeri, Pengarah BPKM dan PUU KPWKM dan PKMN

Catat dan minit dalam fail Tamat

Petunjuk PPI – Penyelaras Penempatan Institusi PKM – Perintah Khidmat Masyarakat PPKM – Pegawai Perintah Khimat Masyarakat PPPKM – Peolong Pengarah Perintah Khidmat Masyarakat PUU KPWKM – Penasihat Undang- Undang, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

PROSEDUR APABILA PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT TAMAT Mula

PPKM Daerah terima laporan Penilaian Pelaksanaan daripada penyelia Lapangan Masukkan ke dalam fail PPKM Daerah sediakan laporan Kemajuan Pasalah Muda Hantar laporan kepada; i. Mahkamah ii. PUU KPWKM iii. Pengarah BKPM,JKMM iv. PKMN v. PPPKM Negeri vi. PKMD vii. Penyelaras Penempatan viii. PPKM Daerah Asal (Bagi Ke Pemindahan) ix. Pesalah Muda Catat dan minit dalam fail Tamat Petunjuk PPKM – Pegawai Perintah Khimat Masyarakat PPPKM – Peolong Pengarah Perintah Khidmat Masyarakat BPKM – Bahagian Perintah Khimat Masyarakat PUU KPWKM – Penasihat Undang- Undang, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Nota* Penyelaras Penempatan Institusi ialah Pembantu Kebajikan Masyarakat (S17)

Tidak dipersetujui Makluman kepadaPPKM Daerah Asal agar meneruskan PKM Di Daerah asal. Maklum keputusan kepada PPKM daerah dan serah fail pendua kepada PPKM daerah dipohon. Bagi kes PKM yang belum bermula. PPKM Daerah yang dipohon terima keputusan perpindahan Kes perpindahan yang sudah melaksanakan sebahagian PKM Ikut prosedur 1 Ikut prosedur 1 kecuali Langkah semak notis rayuan Dipersetujui . bincang dengan PenyeliaLapangan dan maklumkan kepada PKMD Bincang antara PPKM daerah asal dan PPKM daerah dipohon. ikut prosedur 1.PROSEDUR PERPINDAHAN PENEMPATAN PKM Mula PPKM Daerah terima permohonan perpindahan dari pesalah muda atau Penyelia Lpangan PPKM kaji permohonan.

Tamat PROSEDUR PENYEDIAAN LAPORAN SOSIAL PESALAH MUDA PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT Mula Terima kertas pertuduhan daripada Mahkamah/Polis. Pastikan pesalah muda direman atau dijamin.mahkamah. laporan perubatan dan dokumen insurans Laksanakan Perintah Khidmat Masyarakat Catat dalam fail. Semak Buku daftar indeks Kes baru Kes berulang Buka fail baru Gunakan fail lama Tunggu arahan lanjut Daftar dalam buku indeks PKM dan buku daftar PKM Pesalah muda dan Keluarga tinggal luar Daerah Report Ada laporan Akhlak / Presentence Dapatkan maklumat dari Fail Akhlak dan masukkan ke dalam Fail PKM Sediakan LSPM dalam 4 salinan dan jika berkenaan hantar kepada PPKM yang dipohon Maklum kepada Pesalah mua / Keluarga / Penjaga Tarikh hadir ke mahkamah Hadir ke mahkamh. Di perintah PKM .

7. 4. 3.Catat dalam fail Semak perintah dan Jika ada kesilapan Rujukan untuk pembetulan Rekod Perintah dalam buku daftar Petunjuk PKM – Perintah Khidmat Masyarakat PPKM – Pegawai Perintah Khimat Masyarakat LSPM – Laporan Sosial Pesalah Muda Tamat LAMPIRAN PKM 11 SENARAI SEMAK / CHECKLIST SENARAI SEMAK SEMASA MEMBUAT LAPORAN POLIS BIL 1. 5. 10. 6. 8. 2. PERKARA NAMA PESALAH MUDA NO. 9. KAD PENENALAN JANTINA KETURUNAN/AGAMA TARIKH PERINTAH DI KELUARKAN TARIKH KUATKUASA PERINTAH TEMPOH PERINTAH TEMPAT PKM DILAKSANAKAN TARIKH KEGAGALAN SEBAB-SEBAB GAGAL MELAKSANAKAN PKM SEMAK CATATAN .

12. AKTA KANAK-KANAK 2001 (AKTA 611) PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN AKTA KANUN TATACARA JENAYAH 593 AKTA KANUN KESEKSAAN 574 AKTA BERKAITAN JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT AKTA ORANG PAPA 1977 AKTA PENGANGKATAN 1952 AKTA TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK 1984 AKTA PENDAFTARAN PENGANGKATAN 1952 AKTA KEGANASAN RUMAHTANGGA 1984 AKTA PUSAT JAGAAN 1993 AKTA KAUNSELOR 1998 AKTA KANAK-KANAK 2001 . ii.2 i.11. iii. viii. iv.1 AKTA BERKAITAN PERKHIDMATAN PKM i. iv. v. ii. NAMA DAN TANDANGAN PEGAWAI LAMPIRAN PKM 12 SENARAI UNDANG-UNDANG PERATURAN 1. vi. iii. vii.

.

3. MAHKAMAH : KES NO. …………………………………………… (Pegawai PKM Daerah/Bahagian) Tel Faks : 084: . 96000 SIBU. TINGKAT 6. WISMA SANYAN. JALAN SANYAN. Kami : Tarikh : Kepada. Tuan : Ruj. 338554 NO 1. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah . 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. Ruj. SARAWAK. Adalah dengan ini diakui bahawa pejabat ini telah menerima perintah bertarikh _____________________ dari mahkamah di atas berhubung dengan pesalah muda bernama ______________________*lelaki/perempuan *No. : Perkara di atas adalah dirujuk. Pejabat ini juga mengakui menerima *pesalah muda tersebut bersama /dokumendokumen dan/atau barang-barang yang berikut : (i) (ii) (iii) Sekian terima kasih. Kad Pengenalan ___________________________bagi menjalani Perintah Khidmat Masyarakat selama tempoh ________jam.Jabatan Kebajikan Bahagian Kapit SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BORANG CSO 1 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. Sijil Kelahiran/ No. 2. _________________________________ _________________________________ _________________________________ (Pihak yang menghantar pesalah muda) Yang Arif/Tuan/Puan .

338554 NO 1. BORANG CSO 2 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK.*Potong mana yang tidak berkenaan Borang ini hendaklah disediakan dalam 2 salinan dan pastikan 1 salinan disimpan dalam fail. . WISMA SANYAN. TINGKAT 6. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. Tel Faks : 084: SARAWAK. SENARAI SEMAK PKM Bil 1 2 3 4 5 6 7 Perkara Nama No Kad Pengenalan Jantina Keturunan/Agama Kuatkuasa Perintah Tempoh perintah Tempat PKM dilaksanakan Semak Catatan Nota : Sekiranya didapati bahawa perintah yang dikemukakan itu salah . JALAN SANYAN. maka pegawai yang berkenaan hendaklah memaklumkan kesilapan ini dengan serta merta kepada Pejabat Timbalan Pendakwa Raya Daerah/Bahagian/Negeri dan pastikan surat disalinkan kepada Pejabat Penasihat Undang-Undang KPWKM serta Bahagian Perintah Khidmat Masyarakat (PKM) JKMM. 96000 SIBU.

WISMA SANYAN. Kami : Tarikh : JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. TINGKAT 6. SARAWAK. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. 338554 NO 1. Setelah disemak didapati terdapat kesilapan pada perintah berkenaan iaitu :i) ii) iii) Bersama-sama ini dilampirkan Perintah Mahkamah tersebut. 4. _____________________________telah dijatuhkan hukuman untuk menjalani Perintah Khidmat Masyarakat selama tempoh _______________________________________ jam mulai ___/___/___ hingga ___/___/___ di ____________________________________________________. Tel : Faks : 084- Timbalan Pendakwa Raya _________________________ _________________________ _________________________ Yang Arif/Tuan/Puan. Ruj. Harap maklum bahawa pesalah muda bernama : _____________________________________*lelaki/perempuan umur ______________________ *Sijil Kelahiran/Kad Pengenalan No.BORANG CSO 3 96000 SIBU. JALAN SANYAN. : Perkara di atas adalah dirujuk. 2. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah …………………………………………… (Pegawai PKM Daerah/Bahagian) . Tuan : Ruj. 3. Sekian terima kasih. MAHKAMAH : KES NO.

2 Pendidikan .k PUU Kementerian Pengarah Perundangan & Advokasi JKMM Pengarah CSO JKMM Pegawai CSO Negeri Fail kes *Potong mana yang tidak berkenaan. Perihal Pesalah Muda 3. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU.1 Tingkah laku _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 2. BORANG CSO 4 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. TINGKAT 6. JALAN SANYAN. KP : Tarikh Lahir : No.1 Kesihatan dan alahan _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 3. 338554 NO 1.s.2 Emosi (Perasaan) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 2. Tel Faks : 084: PENILAIAN AWAL KESESUIAN AKTIVITI PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT 1. 96000 SIBU.3 Kognitif (Pemikiran) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 3. Hendaklah disediakan dalam 6 salinan. WISMA SANYAN. SARAWAK.Butiran Peribadi Pesalah Muda Nama : No. Kes Mahkamah : Tempoh Perintah : Jangkamasa Pelaksanaan: 2. Pemerhatian Awal Terhadap Personaliti Pesalah Muda 2.

.3 Pekerjaan _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 3.4 Kemahiran _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 4._____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 3. Ulasan Penilaian Pegawai PKM Daerah mengenai aktiviti yang dicadangkan kepada Pesalah Muda dalam menjalani Perintah Khidmat Masyarakat _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ……………………………………………………… ( Pegawai PKM Daerah / Bahagian ) Nama : Jawatan : Tarikh : Hendaklah disediakan dalam 4 salinan.

Maklumat-maklumat yang diperolehi dari laporan berkenaan hendaklah diisi ke dalam ruang yang berkaitan. Pegawai PKM Daerah diingatkan supaya bertanya kepada pesalah muda itu sendiri bagi mengesahkan sebarang kekeliruan maklumat yang terdapat di dalam laporan dan juga perkembangan terkini pesalah muda itu.1 hingga 2. 2. WISMA SANYAN. TINGKAT 6. 96000 SIBU.BORANG CSO 5 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. Untuk melengkapkan pengisian seterusnya. 1.1 hingga 1. Kemukakan soalan berkaitan hal semasa pesalah muda itu yang boleh mencungkil tingkah laku. SARAWAK. Pemerhatian Awal Terhadap Personaliti Pesalah Muda . Pegawai PKM Daerah diwajibkan membaca terlebih dahulu Laporan Akhlak/Laporan Sosial Pesalah Muda berkenaan sekiranya ada. JALAN SANYAN. teruskan dengan menemubual pesalah muda tersebut. 338554 NO 1. Jika tiada sebarang laporan.6 seperti butiran yang didapati dari dokumen-dokumen yang diterima.emosi dan kognitif pesalah muda. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. Garis Panduan Mengisi Borang Laporan Penilaian Awal Kesesuaian Aktiviti ( Lampiran PKM 5 ) Tel Faks : 084: Borang ini hendaklah dilengkapkan semasa pertemuan pertama Pegawai PKM Daerah dengan pesalah muda.3 tumpukan perhatian kepada bahasa badan (body language) dan bahasa lisan pesalah muda itu. Untuk mengisi perkara 2. Sebelum mengisi borang ini. Butiran Peribadi Pesalah Muda Isikan maklumat 1.

Secara lisan pula ditanya sepatah. c. Bertingkah laku yang kasar dan di luar kesopanan seperti menepuk meja. Kategorikanlah tingkah laku pesalah pesalah muda itu ke dalam satu sahaja dari kategori di atas dan catatkan pemerhatian yang menyebabkan anda mengkategorikannya sedemikian. pesalah muda menyatakan. 3. Peslah muda menunjukkan keyakinan diri ketika bertemu Pegawai PKM Daerah. Positif. pesalah muda menyatakan.apabila cerita. Disuruh duduk ia duduk. Tingkah laku dibahagikan kepada tiga kategori iaitu :iPasif. dia yang kurang ajar. Negatif. banyak mendiamkan diri. iiiAgresif. Hanya melakukan sesuatu apabila diminta b. menggunakan bahasa yang kesat.Tingkah Laku Perhatikan tingkah laku yang kelihatan (overt) termasuklah kenyataan lisan yang dibuat oleh pesalah muda. jika perlu. b. b. pendapat atau penjelasan pesalah muda itu bertentangan dengan umum atau tidak boleh di terima oleh masyarakat. Contohnya. ii. iiAsertif. Kurang keyakinan diri.Contoh tingkah laku asertif adalah seperti berikut ( fizikal dan lisan ) :a. pendapat atau penjelasan pesalah muda itu sesuai dengan pandangan umum atau boleh di terima oleh masyarakat. Bertanyalah kepada pesalah muda untuk penjelasan mengenai tingkah lakunya itu. tidak bertanya dan tidak bercerita. Kategorikanlah kognitif pesalah muda itu ke dalam salah satu sahaja kategori di atas dan catatkan pemerhatian yang menyebabkan anda mengkategorikannya sedemikian. Kognitif dibahagikan kepada dua kategori iaitu : i. patutnya saya pukul lebih teruk lagi”. Contohnya.Contoh tingkah laku agresif adalag seperti berikut ( fizikal dan lisan ) a. menghentak lantai dan menghenyak kerusi. Bertingkah laku yang munasabah dan sopan. “saya menyesal dengan kesalahan yang telah saya lakukan dan saya ingin menebus kesalahan saya”. c. Perihalan Pesalah Muda . Boleh berbincang dengan baik dan ada menunjukkan budi bahasa yang wajar. kasar atau lucah. menjawab sepatah.Contoh tingkah laku pasif adalah seperti berikut :a. tindakannnya teragak-agak.iaitu apabila cerita. Kognitif ( Pemikiran ) Perhatikan kognitif pesalah muda melalui kenyataan-kenyataan lisan yang dibuatnya. Nada suara yang tinggi. “apa salahnya saya pukul budak itu.

vii. iv. Jika perlu dapatkan penjelasan dari pesalah muda itu sendiri untuk mengisi ruang ini. STPM dan setaraf) Catatkanlah mengikut kategori yang tertinggi dicapai atau yang sedang dijalani oleh pesalah muda berkenaan. Perniagaan. 6. Kesihatan dan Alahan Catatkanlah butiran ini seperti mana yang terdapat di dalam laporan yang di terima. Jika perlu dapatkan penjelasan dari pesalah muda itu sendiri untuk mengisi ruang-ruang 3. ii. Sekolah Rendah (UPSR) Sekolah Menengah Rendah (PMR) Sekolah Menengah Tinggi (Ijazah. v. Jika perlu dapatkan penjelasan dari pesalah muda itu sendiri untuk mengisi ruang ini. Diploma. iii. ii. Kemahiran Kemahiran dibahagikan kepada empat kategori sebagimana berikut : .Semaklah dari Laporan Akhlak / Laporan Sosial Pesalah Muda atau apa-apa dokumen yang dikemukakan.4 ini. Catatkanlah maklumat berikut : i. Pekerjaan Semaklah dari Laporan Akhlak/Laporan Sosial Pesalah Muda atau apa-apa dokumen yang dikemukakan. iii. Pemasaran. Semaklah dari Laporan Akhlak/Laporan Sosial Pesalah Muda atau apa-apa dokumen yang dikemukakan. Pertanian. vi. Pastikan mendapat maklumat yang terkini. 5. 4. Nama dan alamat majikan Nombor telefon majikan Sector pekerjaan : Contoh . Awam Nama jawatan Hari dan masa kerja Telah berapa lama bekerja Gaji / pendapatan 7.1 hingga 3. Jika perlu dapatkan penjelasan dari pesalah muda itu sendiri untuk mengisi ruang ini. Pendidikan Pendidikan dikategorikan mengikut peringkat akademik iaitu : i.

Sukan dan Atletik. motosikal. penyelia perlu member bimbingan yang member harapan masa depan kepada pesalah muda. iaitu kemahiran di dalam sebarang jenis sukan seperti badminton. membaiki. iv.i. memasang computer. . Catatkanlah kemahiran itu dengan sedikit penjelasan mengenainya. jimnastik. memasang. Kerana tingkah lakunya pasif dan berpendidikan rendah ia perlukan arahan jelas bagi kerja yang akan dilakukannya. Seterusnya berdasarkan rumusan itu menetapkan aktiviti yang difikirkan paling sesuai dan berfaedah untuk dijalani oleh pesalah muda berkenaan. lompat tinggi. Tahap pendidikannya setakat sekolah rendah sahaja. berpantun. Ulasan Penilaian Pegawai PKM Daerah mengenai aktiviti yang dicadangkan kepada pesalah muda dalam menjalani Perintah Khidmat Masyarakat. menari. Contoh ringkas : pesalah muda mempunyai tingkah laku yang pasif. Pemikirannya pula adalah negative. Lain-lain. Dalam keadaan pesalah muda berperasaan sedih dan berfikiran negative. renang dan seumpamanya ii. Bakat dan Seni. pesalah muda diberi tugas melukis mural di institusi kanak-kanak iaitu tugas yang sesuai dengan kemahirannya. bola sepak. 8. iaitu kemahiran seperti mengarang cerpen. radio dan televisyen. Teknikan dan Mekanikal. Di ruang ini Pegawai PKM Daerah hendaklah merumuskan penilaiannya terhadap pesalah muda dari segi personaliti dan perihalan pesalah muda tersebut. Dengan cara ini juga akan membantu pesalah muda kembali berfikiran positif. berlakon dan sebagainya. puisi. melukis. Ia tidak bekerja buat masa ini tetapi mempunyai kemahiran melukis. sepak takraw. Dari hal di atas. kereta dan lain-lain. Kesihatannya baik. iaitu kemahiran seperti membaiki. iii. memasang alat-alat elektrik dan elektronik. membaiki basikal. iaitu satu kemahiran yang tidak dapat dikategorikan ke dalam manamana kategori di atas atau tiada sebarang kemahiran yang menonjol. Oleh itu ia boleh menjalani perintah khidmat masyarakat pada waktu pejabat. Ia kini dalam keadaan sedih.

084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU.BORANG CSO 6 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. 5. bermula dari hingga ____________________ di _______________________________________ akan akur dengan syarat-syarat berikut : 1. Berpakaian kemas dan tertib atau sekiranya dibekalkan dengan pakaian. Tel Faks : 084: 96000 SIBU. 2. . 3. menepati masa. memakai pakaian yang dibekalakan itu. bahawa saya akan dipantau dan diselia oleh Pegawai PKM dan Pegawai Institusi. . TINGKAT 6. 338554 NO 1. SARAWAK. WISMA SANYAN. saya perlu mengemukakan surat perubatan atau sijil sakit daripada Pegawai Perubatan Kerajaan. JALAN SANYAN. Sekiranya gagal menjalani aktiviti kerana masalah kesihatan. Mematuhi tempoh perintah khidmat masyarakat seperti yang telah ditetapkan oleh perintah mahkamah dan diperincikan dalam Jadual (Rujuk Borang PKM 7). Kad Pengenalan : _____________________________________________ diletakkan di bawah Perintah Khidmat Masyarakat oleh mahkamah ___________________________________ _______________________ selama _________ jam. Mengikut perintah atau arahan daripada Pegawai PKM dan Pegawai Institusi dari masa ke masa. 4. SYARAT-SYARAT PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT SAYA ____________________________________________________________________________________*lelaki/perempuan No. Mematuhi setiap peraturan yang ditetapkan oleh institusi.

8. 7. Tidak merosakkan harta benda institusi. 9. . 11. Berbudi bahasa dan bersopan santun. Tidak mengganggu ketenteraman penghuni. Tidak merokok. Tidak membawa apa-apa bahan atau alat yang membahayakan. ( Pesalah Muda ) Nama : No KP: Tarikh: Disaksikan oleh : ……………………………………………………… Nama : No KP: Tarikh: Hendaklah disediakan dalam 4 salinan. 12 13..6. 10. minum minuman keras dan lain-lain bahan memabukkan. …………………………………………………………. Menghormati pegawai dan kakitangan institusi. Tidak boleh mempengaruhi penghuni. Tidak membawa kamera dan telefon bimbit.

084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. TINGKAT 6.BORANG CSO 7 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. SARAWAK. 96000 SIBU. WISMA SANYAN. Jadual Pelaksanaan Perintah Khidmat Masyarakat Nama Tempoh Perintah Nama Penyelia : Tempat : : : Tel Faks : 084- : . 338554 NO 1. JALAN SANYAN.

Bil Tarikh Bil Jam Sehari Masa Mula Jenis Aktiviti Masa Tama t Bil Jam Agrega t Catatan Penyelia T/T Pesalah T/T Penyelia Hendaklah disediakan dalam 4 salinan. Ruj. 338554 NO 1. JALAN SANYAN. BORANG CSO 8 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. TINGKAT 6. WISMA SANYAN. Tuan : Ruj Kami : Tarikh : . 96000 SIBU. Tel Faks : 084: SARAWAK. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU.

084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. 96000 SIBU. Ruj.Pegawai Perubatan __________________________________ __________________________________ Tuan / Puan. PEMERIKSAAN PERUBATAN Nama: No. Sehubungan itu dipohon kerjasama tuan/puan menjalankan pemeriksaan ke atas penama bagi menentukan aktiviti-aktiviti berkenaan sesuai dengan tahap kesihatan penama. TINGKAT 6. WISMA SANYAN. K. Bersama-sama ini disertakan aktiviti-aktiviti yang ditetapkan untuk penama jalani. Tel Faks : 084: LAPORAN PERUBATAN No .P ____________________________________________ : ____________________________________________ Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa penama telah diperintah oleh Mahkamah * Majistret / Sesyen / Tinggi untuk menjalani perintah khidmat masyarakat selama _______________________ jam agregat. 338554 NO 1. terima kasih atas kerjasama tuan/puan. _______________________________________ ( Pegawai PKM Daerah / Jajahan / Bahagian ) Cop Rasmi : BORANG CSO 9 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. Sekian. JALAN SANYAN. SARAWAK. Tuan : .

P. BORANG CSO Tel Faks : 084: . TINGKAT 6. 338554 NO 1. JALAN SANYAN.No. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. 96000 SIBU. WISMA SANYAN. Hospital : Nama : __________________________________________ No. 10 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. K. : __________________________adalah sihat dan sesuai untuk menjalani aktiviti seperti dalam lampiran aktiviti berikut. SARAWAK. Ruj. P. ( nyatakan ) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Tarikh : ___________________ __________________________ ( Tandatangan dan cop Pegawai Perubatan ) *Potong mana-mana yang tidak berkenaan. : __________________________________________ 1 2 3 4 X-Ray Alahan jika ada Makanan tertentu yang dicadangkan Lain-lain pemeriksaan jika perlu Saya sahkan bahawa ____________________________________________________________________ No. K.

INSURANS No Fail Nama Pesalah Muda Perintah Mahkamah Tempoh Perintah : Tarikh Pelaksanaan: : : : hingga Kepilkan dokumen insurans pesalah muda berkenaan bersama lampiran ini dan failkan BORANG CSO 11 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. Tel Faks : 084- : . JALAN SANYAN. TINGKAT 6. WISMA SANYAN. 96000 SIBU. 338554 NO 1.

TINGKAT 6. Anda adalah dengan ini dikehendaki untuk melaporkan diri di __________________________________________ pada________/________/______ bagi menjalani perintah tersebut mengikut jadual yang telah ditetapkan.SARAWAK. Pengarah Bahagian PKM Penolong Pengarah PKM Negeri Penyelaras Penempatan Institusi Fail Kes *Potong mana-mana yang tidak berkenaan Hendaklah disediakan dalam 5 salinan. ( Pegawai PKM Daerah/Bahagian ) s. 338554 NO 1. BORANG CSO 12 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. …………………………………………………. Kepada. adalah dianggap sebagai kegagalan untuk undang-undang akan diambil mematuhi perintah Mahkamah tersebut dan tindakan terhadap anda. Harap maklum bahawa anda telah diperintahkan oleh Mahkamah *Majistret/Sesyen/Tinggi di ___________________________________ pada ____________________________ untuk menjalani Perintah Khidmat Masyarakat di ____________________________________ selama tempoh _________________________________ jam iaitu mulai dari ________/________/_________ hingga __________/_________/____________ 3. Sekian terima kasih Saya yang menurut perintah. JALAN SANYAN. WISMA SANYAN. __________________________ __________________________ __________________________ (Pesalah Muda) Tuan/Puan. MAKLUMAN MENGENAI PELAKSANAAN PERINTAH KHIMAT MASYARAKAT Perkara di atas adalah dirujuk..k. Tel Faks : 084- : . 4. 2. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. Kegagalan anda untuk melaporkan diri.

4. terima kasih. Pengarah Bahagian PKM Penolong Pengarah PKM Negeri Ketua Institusi Fail Kes Hendaklah disediakan dalam 5 salinan BORANG CSO 13 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. No. Dokumen-dokumen yang disertakan bersama ini adalah seperti berikut : (1) (2) (3) (4) (5) Sila tuan/puan akui penerimaannya. Kad Pengenalan : _______________________akan menjalani Perintah Khidmat Masyarakat di _________________________________________ selama tempoh ____________ jam. iaitu mulai dari _________ hingga _____________. Sekian. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah …………………………………………………… (Pegawai PKM Daerah / Bahagian ) s. tuan/puan dikehendaki menyelaras penempatan bagi pesalah muda sehingga tamat tempoh Perintah Khidmat Masyarakat tersebut. 2. Bersama ini diserahkan penama di atas bagi menjalani Perintah Khidmat Masyarakat di tempat tuan / puan. Dimaklumkan bahawa pesalah muda ______________________________ *lelaki / perempuan. Sehubungan dengan itu. Ruj Tuan Ruj Kami Tarikh : : : Kepada _____________________________ _____________________________ (Nama Penyelaras Penempatan) Tuan/Puan. 3. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU.96000 SIBU. 338554 Tel Faks : 084- : . SARAWAK. PENGUATKUASAAN PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT KE ATAS Pesalah Muda : Kes No : Pesalah Muda : Perkara di atas dirujuk.k.

2. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. 338554 NO 1. 3. Pegawai PKM Daerah / Bahagian _______________________________ Tuan/Puan. WISMA SANYAN. No ______________________ adalah berkaitan. Tel Faks : 084- : .k. 96000 SIBU. BORANG CSO 14 JABATAN KEBAJIKAN MASARAKAT NEGERI SARAWAK. Pengarah Bahagian PKM Penolong Pengarah PKM Negeri Fail Kes Hendaklah disediakan dalam 4 salinan. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah …………………………………………. TINGKAT 6. (1) (2) (3) (4) Pejabat ini juga mengakui menerima dokumen-dokumen yang berikut : Sekian terima kasih. AKUAN PENERIMAAN KES Pesalah Muda : Perkara di atas adalah dirujuk dan surat tuan/puan bertarikh ___________________(Ruj. Harap maklum bahawa pejabat ini telah menerima kes berkaitan pesalah muda tersebut pada________________dan akan mengambil tindakan sewajarnya. JALAN SANYAN. SARAWAK. WISMA SANYAN.NO 1. Ruj Tuan Ruj Kami Tarikh : : : Kepada. (Penyelaras Penempatan) s. TINGKAT 6.

JALAN SANYAN. SENARAI SEMAK SEMASA MEMBUAT LAPORAN POLIS Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Perkara Nama Pesalah Muda No Kad Pengenalan Jantina Keturunan / Agama Tarikh perintah dikeluarkan Tarikh kuatkuasa perintah Tempoh perintah Tempat PKM dilaksanakan Tarikh kegagalan Sebab-sebab gagal melaksanakan PKM Nama dan tandatangan pegawai Semak Catatan . SARAWAK. 96000 SIBU.

TINGKAT 6. BORANG CATATAN No Fail Nama Pesalah Muda Perintah Mahkamah Tempoh perintah Tarikh pelaksanaan : : : : : Tel Faks : 084- : Dokumen berkaitan pesalah muda telah diserahkan kepada Penyelaras Penempatan Institusi/Agensi penempatan pada ____________________________________. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. (Penyelia Lapangan) . JALAN SANYAN. 96000 SIBU.BORANG CSO 15 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. WISMA SANYAN. *Pesalah muda telah diarahkan untuk melaporkan diri di _____________________________________________________ dan perkara ini beserta dengan dokumen berkaitan telah dimaklumkan dan dimajukan kepada ___________________________________________________ Catatan: Dokumen yang telah diserahkan/dinajukan adalah seperti berikut : (1) (2) (3) (4) (5) (6) Hal-hal lain : Tandatangan : ………………………………. 338554 NO 1. SARAWAK.

Tandatangan Penyelia Lapangan Tarikh *potong mana yang tidak berkenaan . TINGKAT 6. 338554 NO 1. WISMA SANYAN. iii. 96000 SIBU. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. SARAWAK. KEGAGALAN *MELAKSANAKAN / MENAMATKAN BAKI PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT Nama Pesalah Muda Tempoh Perintah Mahkamah Institusi Penempatan Jenis Aktiviti Sebab-sebab Kegagalan i. iv.Nama : Jawatan: Tarikh : *Potong mana yang tidak berkenaan BORANG Tel Faks : 084: CSO 16 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. JALAN SANYAN. ii.

: . WISMA SANYAN. Tel Faks : 084: LAPORAN LAWATAN / SELIAAN No Fail Nama pesalah muda No. JALAN SANYAN. Penyelaras Penempatan Institusi / Agensi Penempatan dan pesalah muda ) : _______________________________________________________________________________________________________ _ _______________________________________________________________________________________________________ _ _______________________________________________________________________________________________________ _ _______________________________________________________________________________________________________ _ _______________________________________________________________________________________________________ _ Tandatangan PEGAWAI PKM Daerah Nama : Jawatan : Hendaklah disediakan dalam 2 salinan. KP Tarikh Masa Tempat : : : : : : Laporan ( setelah berbincang secara bersemuka dengan Penyelia Lapangan. 338554 NO 1. SARAWAK. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. 96000 SIBU.BORANG CSO 17 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. TINGKAT 6.

JALAN SANYAN. 338554 NO 1.. SARAWAK. Tel Faks : 084- : LAPORAN PENYELIAAN HARIAN OLEH PENYELIA LAPANGAN Nama Kes No Kes Mahkamah Penempatan Jenis Aktiviti Laporan Seliaan : : : : : : Menepati masa Menjalankan semua aktiviti yang ditetapkan Mematuhi peraturan institusi Menghormati penyelia / kakitangan institusi Disiplin diri Kerjasama Proaktif Lain-lain ( Nyatakan ) …………………………………………………. WISMA SANYAN. ( Penyelia Lapangan ) . JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. TINGKAT 6.BORANG CSO 18A 96000 SIBU.

WISMA SANYAN. Ulasan keseluruhan kemajuan pesalah muda setelah menjalani sepertiga jam agregat perintah khidmat masyarakat : . BORANG CSO Tel Faks : 084: 96000 SIBU. LAPORAN PENYELIAAN SEPERTIGA JAM AGREGAT OLEH PEGAWAI PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT Nama Kes No Kes Mahkamah Penempatan Jenis Aktiviti Laporan Seliaan BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 PERKARA Menepati masa Menjalankan semua aktiviti yang ditetapkan Mematuhi peraturan institusi Menghormati penyelia / kakitangan institusi Disiplin diri Kerjasama Proaktif Lain-lain ( Nyatakan ) : : : : : : ULASAN 9. JALAN SANYAN. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. 338554 NO 1. TINGKAT 6.18B JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. SARAWAK.

Rancangan tindakan : ………………………………………………………… ( Pegawai PKM Daerah ) Tarikh : BORANG CSO 19 96000 SIBU. JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. Tel Faks : 084- : . JALAN SANYAN.10. 338554 NO 1. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. WISMA SANYAN. SARAWAK. TINGKAT 6.

JALAN SANYAN. Telefon Mahkama h /Kes No. No Ruj. alamat dan No Telefon waris yang boleh dihubungi Nama Pegawai PKM Daerah Nama Pegawai Penerima kes (untuk institusi) Catata n JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. 96000 SIBU. Tel : 084-330675 Faks : 084-338554 LAPORAN PERUBAHAN JADUAL PELAKSANAAN . Fail Tempoh Perintah PKM (jam)/ Jangkamasa Pelaksanaan Nama. PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU.BORANG CSO 20 Bil Nama Pesalah Muda/No. TINGKAT 6. NO 1. KP/ Alamat/No. WISMA SANYAN. SARAWAK.

TINGKAT 6. 338554 NO 1. iii. SARAWAK. Tel Faks : 084- : LAPORAN PENILAIAN PELAKSANAAN PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT . ii. WISMA SANYAN. iv. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. Cadangan Jadual Baru Kelulusan Penyelia Lapangan ( dalam keadaan kecemasan sahaja ) Kelulusan / Perakuan Pegawai PKM Daerah Tandatangan Tarikh : Tandatangan Tarikh : BORANG CSO 20 96000 SIBU.Nama Pesalah Muda Tempoh Perintah Mahkamah Institusi Penempatan Jenis Aktiviti Sebab-sebab Perubahan Jadual i. JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. JALAN SANYAN.

1. 1 2 3 4 5 5) Kerjasama yang baik telah diberikan oleh pesalah muda dalam mematuhi peraturan institusi serta syarat-syarat perintah khidmat masyarakat yang telah ditetapkan. 7. 1 2 3 4 5 3) Pesalah muda berupaya melakukan kerja-kerja yang diarahkan dengan pengawasan yang minimum 1 2 3 4 5 4) Pesalah muda telah menunjukkan minat yang mendalam untuk kerja-kerja khidmat masyarakat di institusi ini 1 2 3 4 5 . 8. pencapaian pesalah muda dalam aktiviti yang telah ditetapkan. : Tempoh Perintah : Tempat Perintah Dilaksanakan : No Rujukan Fail : Penilaian : Penerangan Penilaian berdasarkan kepada empat elemen iaitu kerjasama yang diberikan oleh pesalah muda. 6. 1 2) 2 3 4 5 Pesalah muda berupaya melakukan kerja-kerja yang diarahkan dengan sempurna. Penilaian mengikut skala sama ada setuju atau tidak dengan kenyataan-kenyataan yang berkaitan dengan pesalah muda. 4. 2. Nama Pesalah Muda : No. Kad Pengenalan : Mahkamah : Kes No. Kerjasama Kerjasama yang baik telah diberikan oleh pesalah muda dengan penyelia 1 2) 2 3 4 5 Kerjasama yang baik telah diberikan oleh pesalah muda dengan kakitangan institusi 1 2 3 4 5 3) Kerjasama yanga baik telah diberikan oleh pesalah muda dengan penghuni institusi 1 2 3 4 5 4) Kerjasama yang baik telah diberikan oleh pesalah muda dengan pesalah muda yang lain yang melakukan kerja khidmat masyarakat di institusi ini. 5. 3. perubahan sikap pesalah muda selama menjalani program PKM dan kemahiran yang didapati oleh pesalah muda. Amat Setuju Setuju Neutral Tidak Setuju Amat Tidak Setuju 1 Amat Setuju 2 3 Setuju 4 Neutral 5 Tidak Setuju Amat Tidak Setuju Sila bulatkan jawapan penilaian anda. 1 2 3 4 5 Pencapaian Dalam Aktiviti Pesalah muda Berjaya melakukan kerja-kerja khidmat masyarakat dalam tempoh/masa yang telah ditetapkan.

338554 NO 1. TINGKAT 6. 1 2 3 4 5 2) Pesalah muda telah menunjukkan sikap yang positif seperti berbudi bahasa.5) Pesalah muda telah menunjukkan usaha yang bersungguh-sungguh untuk menghabiskan tempoh kerja khidmat masyarakat yang ditetapkan oleh mahkamah 1 2 3 4 5 Perubahan Sikap Pesalah muda telah menunjukkan sikap bertoleransi dengan penyelia/kakitangan di institusi ini. JALAN SANYAN. WISMA SANYAN. 1 2) 2 3 4 5 Pesalah muda telah Berjaya mempertingkatkan kemahiran diri 1 2 3 4 5 3) Pesalah muda didapati telah menunjukkan minat untuk mempelajari kemahiran baru sepanjang mengikuti program ini 1 2 3 4 5 Ulasan Kesuluruhan oleh Penyelia Lapangan …………………………………………………………………………………. 1 2 3 4 5 Kemahiran Pesalah muda telah Berjaya mempelajari kemahiran baru seperti kemahiran melakukan kerja pemuliharaan bangunan. JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. Tel Faks : 084- : LAPORAN SIASATAN PELANGGARAN PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT . SARAWAK. menghormati orang lain dan menepati masa. 1 2 3 4 5 3) Pesalah muda telah menunjukkan rasa insaf atas kesalahan setelah melalui proses kerja khidmat masyarakat di institusi ini 1 2 3 4 5 4) Pesalah muda telah berupaya membezakan di antara perkara yang positif dengan perkara yang negatif. tanah dan lanskap sepanjang melakukan kerja khidmat masyarakat di institusi ini. ( Tandatangan Penyelia Lapangan ) BORANG CSO 21 96000 SIBU.

Tel Faks : 084- : . ii.k. 338554 NO 1. SARAWAK. iv. KP ________________________ Jawatan __________________________________ bagi Daerah/Bahagian ________________________________________ telah membuat siasatan ke atas_______________________________________ pada ____________________. TINGKAT 6. JALAN SANYAN. ( ( ( ( ) ) ) ) Tidak hadir untuk melaksanakan Perintah Khidmat Masyarakat Tidak tamat tempoh Melanggar Peraturan Institusi Lain-lain (Nyatakan)________________________________ Ulasan Pegawai CSO _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________ Perakuan Pegawai PKM Daerah Tandatangan :………………………………… ( Pegawai PKM Daerah/Bahagian ) Nama Tarikh s. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. 96000 SIBU. iii. WISMA SANYAN. Pengarah Bahagian PKM Penolong Pengarah PKM Negeri Penyelia Lapangan Penyelaras Penempatan : : Hendaklah disediakan dalam 4 salinan. Didapati pesalah : ( Tandakan √ ) i.Bahawa saya ____________________________________________________________No. BORANG CSO 22 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK.

Tindakan Pegawai PKM Daerah _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _____ Ulasan / Pandangan _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ ______ Tandatangan Nama Tarikh : …………………………………………………………… ( Penolong Pengarah PKM Negeri ) : : BORANG CSO 23 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. WISMA SANYAN. Tel Faks : 084- : . ( ) Tidak tamat tempoh iii.5 1. ( ) Tidak hadir untuk melaksanakan PKM ii. 338554 NO 1.LAPORAN PELANGGARAN PKM Butir Pesalah Muda 1.3 1. 084-330675 PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. KP : Alamat : Nama Institusi Penempatan : Tempoh PKM : Tarikh Pelaksanaan : Jenis Pelanggaran (tandakan √ ) i. Nama : No. _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______ 4.6 2. ( ) Melanggar peraturan institusi iv.1 1.4 1. ( ) Lain-lain (nyatakan / gunakan lampiran jika perlu ) Sebab Pelanggaran 3. TINGKAT 6.2 1.

Program Yang Dilaksanakan _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _____ 3.2 No. ( Pegawai PKM Daerah / Bahagian ) : : BORANG CSO 24 JABATAN KEBAJIKAN MASYARKAT NEGERI SARAWAK. 330675 Tel : 084- .5 Tempoh PKM : 1. SARAWAK.JALAN SANYAN.6 Tarikh Pelaksanaan : 2. 96000 SIBU. KP : 1. Pemantauan Pegawai PKM Daerah _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ ______ Ulasan / Pandangan _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______ Tandatangan Nama Tarikh : …………………………………………………………………….4 Nama Institusi Penempatan : 1. LAPORAN PEGAWAI PKM DAERAH Butir Pesalah Muda 1.3 Alamat : 1.1 Nama : 1.

Harap maklum bahawa penama di atas telah diperintahkan oleh Mahkamah *Majistret/Sesyen/Tinggi di __________________________________________ untuk menjalani Perintah Khidmat Masyarakat di ____________________________selama tempoh ____________________ jam mulai dari ____________________________ hingga _________________. Perintah tersebut tidak dapat diteruskan di ___________________________________________________________________________ atas sebab-sebab berikut : (1) (2) (3) Bersama-sama ini disertakan salinan pendua fail berkaitan pesalah muda di atas tindakan lanjut. Faks : 084-338554 PERMOHONAN PERPINDAHAN PELAKSANAAN PKM PESALAH MUDA: _________________________________________________________________________________________ Perkara di atas adalah dirujuk. JALAN SANYAN.. TINGKAT 6. Penama telah mengemukakan hasratnya untuk menjalani perintah tersebut di ___________________________ atas sebab-sebab yang berikut : (1) (2) (3) ATAU *3. ………………………………………….PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. Saya yang menurut perintah. Ruj. Sekian terima kasih. 96000 SIBU. *3. NO 1. Penama tersebut telah melaksanakan Perintah Khidmat Masyarakat selama tempoh ______________ jam. SARAWAK. WISMA SANYAN. 2. ( PPKM Daerah Asal ) . Tuan : Ruj Kami : Tarikh : PPKM Daerah / Bahagian dituju ___________________________ ___________________________ Tuan/Puan.

pemindahan kes ini ke institusi/tempat yang dipohon. 084-330675 Tel : . Bersama ini dikemukakan dokumen-dokumen berikut untuk rujukan mudah tuan : i. (PPKM Daerah Asal) s. iii.k. ii.. Sekian Terima Kasih. Saya yang menurut perintah. Pengarah Bahagian PKM Penolong Pengarah PKM Negeri Asal Penolong Pengarah PKM Negeri dituju Penyelia Lapangan / Penyelaras Penempatan *potong mana yang tidak berkenaan Hendaklah disediakan dalan 5 salinan. BORANG CSO 23 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. …………………………………………………………….

Faks : 084-338554 PERMOHONAN PERPINDAHAN PELAKSANAAN PKM PESALAH MUDA: _______________________________________________________ Perkara di atas adalah dirujuk. (PPKM Daerah dituju) s.. ………………………………………. Penyelaras Penempatan ______________________________ Tuan/Puan. Harap maklum bahawa pesalah muda di atas akan menjalani *baki perintah/perintah khidmat masyarakat ditempat tuan/puan. WISMA SANYAN. TINGKAT 6.k. 2. Pengarah Bahagian PKM Penolong Pengarah PKM Negeri Asal Penolong Pengarah PKM Negeri dituju Penyelia Lapangan / Penyelaras Penempatan Fail Kes *potong mana yang tidak berkenaan Hendaklah disediakan dalan 5 salinan. Bersama ini disertakan salinan pendua fail berkaitan pesalah muda di atas untuk tindakan lanjut tuan/puan. Ruj. SARAWAK. JALAN SANYAN. Saya yang menurut perintah. Sekian terima kasih. 084-330675 Tel : .PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. Tuan : Ruj Kami : Tarikh : Kepada. NO 1. BORANG CSO 24 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. 96000 SIBU.

PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU.. Pengarah Bahagian PKM Penolong Pengarah PKM Negeri Asal Penolong Pengarah PKM Negeri dituju Pegawai PKM Daerah Fail Kes *potong mana yang tidak berkenaan Hendaklah disediakan dalan 6 salinan. Bersama ini disertakan salinan pendua fail berkaitan pesalah muda di atas untuk tindakan lanjut tuan / puan.k. (PPKM Daerah dituju) s. Sekian terima kasih. WISMA SANYAN. JALAN SANYAN. Saya yang menurut perintah. Penyelaras Penempatan _______________________________ Tuan / Puan PERMOHONAN PERPINDAHAN PELAKSANAAN PKM Pesalah Muda : Perkara di atas adalah dirujuk Faks : 084-338554 2. TINGKAT 6. Harap maklum bahawa pesalah muda di atas akan menjalani *baki perintah/perintah khidmat masyarakat di tempat tuan / puan. NO 1. BORANG CSO 25 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. 084-330675 Tel : . Ruj Tuan : Ruj Kami : Tarikh : Kepada. SARAWAK. 96000 SIBU. …………………………………………………………….

PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU. NO 1. (PPKM Daerah dituju) s. iii. SARAWAK. PPKM Daerah / Bahagian _______________________________ Tuan / Puan AKUAN PENERIMAAN PERPINDAHAN KES PKM Pesalah Muda : Perkara di atas adalah dirujuk dan surat tuan / puan bertarikh _____________________________________________________ ( Ruj. Faks : 084-338554 2. 96000 SIBU.. Ruj Tuan : Ruj Kami : Tarikh : Kepada. JALAN SANYAN.k. ……………………………………………………………. Pengarah Bahagian PKM Penolong Pengarah PKM Negeri Asal Penolong Pengarah PKM Negeri dituju Pegawai PKM Daerah / Bahagian Asal Fail Kes Hendaklah disediakan dalan 6 salinan. WISMA SANYAN. Harap maklum bahawa pejabat ini telah pada _______________________________ menerima fail berkaitan beserta dengan dokumen-dokumen berikut : i. 3. ii. Saya yang menurut perintah. No. BORANG CSO 26 . Pihak kami akan mengambil tindakan sewajarnya dan pihak tuan / puan akan dimaklumkan mengenai perkembangan kes dari semasa ke samasa. _____________________________________) adalah berkaitan. TINGKAT 6. Sekian terima kasih.

96000 SIBU. TINGKAT 6. NO 1. JALAN SANYAN. (*potong yang tidak berkenaan) Tandatangan Penyelia Lapangan Tarikh Akuan terima Pegawai PKM Tarikh SENARAI TUGAS PEMBANTU PEMBANGUNAN MASYARAKAT S17 (UNIT PERINTAH KHIDMAT MASYARAKAT) .JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI SARAWAK. WISMA SANYAN. SARAWAK. MAKLUMAN LAPORAN POLIS Tel : 084-330675 Faks : 084-338554 Nama Pesalah Muda Tempoh Perintah Mahkamah Institusi Penempatan No Report Sertakan salinan report Balai Polis Sebab-sebab membuat laporan polis *Gagal menamatkan baki tempoh perintah / melaksanakan Perintah Khidmat Masyarakat. PEJABAT KEBAJIKAN BAHAGIAN SIBU.

keperluan pematuhan pelaksanaan perintah dan peraturan institusi. iv. iii. buku daftar dan buku fail kes. Merekod Fail. ii. mendaftar dalam buku indeks. Menerima Pesalah Muda dengan menyemak boring-borang berkaitan. v. Menyelia Pesalah Muda Membuat penilaian setelah tamat tempoh CSO. . Memberi penerangan kepada Pesalah Muda berhubung dengan tugasan.i.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->