Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah ISI KANDUNGAN PENDAHULUAN 1.0 2.

0 PENGERTIAN PENDIDIKAN AL-QURAN FALSAFAH PENDIDIKAN AL-QURAN 2.1 Hukum Mengajar Al-Quran pada Zaman Rasulullah 2.2 Sejarah Pengkhususan dalam Pengajaran Al-Quran ZAMAN RASULULLAH DI MAKKAH DAN MADINAH 3.1 Makkah 3.2 Madinah 3.3 Perbezaan Pendidikan Al-quran Di Makkah dan Madinah 3.4 Bahan Pengajaran Rasulullah s.a.w 3.5 Kurikulum Pendidikan Al-Quran pada Zaman Rasulullah 3.6 Kebijaksanaan Rasulullah dalam pendidikan 3.7 Langkah-Langkah Pengajaran Rasulullah 3.8 Metodologi Pengajaran Rasulullah SEJARAH PENDIDIKAN AL-QURAN PADA ZAMAN SAHABAT 4.1 Tingkatan Ilmu Yang diajarkan 4.2 Sumbangan Besar dalam pendidikan Ummah 4.3 Kurikulum Pendidikan al-Quran pada zaman Khulafa. SISTEM KEBERKESANAN PENDIDIKAN AL-QURAN ZAMAN RASULULLAH

3.0

4.0

5.0

PENUTUP RUJUKAN

Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010

Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah

PENDAHULUAN
Segala pujian dan syukur ke hadrat illahi dengan limpah dan kurnianya dapat kami menyiapkan kertas kerja ini. Jutaan terima kasih kepada yang membantu secara langsung dan tidak langsung. Kerta kerja ini bertajuk “ Sejarah Pendidikan al-Quran pada Zaman Rasulullah s.a.w.” Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk menerapkan semangat kepada pendidik yang bakal bergelar guru alQuran bagi mengetahui sejarah-sejarah di zaman Rasulullah dan Sahabat. Di dalam kertas kerja ini menerangkan pelbagai subtopik yang berlainan tajuk tapi saling bergantung antara satu sama lain. Selain itu, pada zaman rasulullah menggunakan pelbagai kaedah bagi mendidik dan menyampaikan pengajaran kepada umatnya. Dari kaedah yang Baginda gunakan masih digunakan dalam pembelajaran pada masa kini seperti kuliah, syarahan, berpidato dan halaqah. Begitu kesan pengajaran Nabi sehingga masa kini. Selain itu juga dalam kertas kerja menerangkan cara pembelajaran para sahabat yang meneruskan agenda Nabi Muhammad s.a.w. Pada zaman Sahabat pula telah wujudnya pelbagai tempat pendidikan seperti kuttab. Pada zaman juga telah wujudnya institusi pendidikan ini seperti masjid dijadikan kegiatan untuk menjalankan aktiviti pendidikan. Bagi mengetahui segala penerangan tentang sejarah pendidikan al-quran ini, semuanya telah dinyatakan dalam kertas kerja ini. Sekian, terima kasih

1.0 PENGERTIAN PENDIDIKAN AL-QURAN Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010

Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah Menurut ilmu tatabahasa Melayu, pendidikan ialah nama terbitan daripada kata dasar “didik” yang membawa maksud jaga, pelihara, atau ajar dengan hati-hati sejak kecil. Dalam Bahasa Inggeris disebut Education berasal dari dua cantuman kalimah bahasa latin iaitu e’ex dan Ducereduc. E’ex bererti keluar dan ducereduc bererti memimpin. Oleh itu, ia juga boleh diertikan bahawa Pendidikan ialah menyerap ilmu pengetahuan dalam bentuk teori serta melakukan latihan dalam bentuk praktis bagi membentuk keperibadian dan watak serta mencungkil bakat terpendam. Dalam Bahasa Arab juga disebut At-Tarbiah iaitu kata terbitan dari kata Rabba yang bererti mengasuh, memelihara atau memimpin. Ta’dib juga sinonim dengan makna pendidikan cuma perkataan ini lebih menjurus kepada pendidikan adab dan akhlak. Menurut Syed Naquib al-Attas, Ta'adib adalah kata yang paling sesuia untuk memberi pengertian terhadap pendidikan. Seorang pelajar yang cemerlang dalam akademik tetapi tidak beradab belum boleh dikatakan berjaya kerana matlamat pendidikan yang utama adalah membentuk akhlak dan sahsiah bukannya sekadar menyediakan pelajar dengan pengetahuan semata-mata. Kalimah al-Quran pula ialah kalimah bahasa arab yang bererti bacaan. Dalam ilmu saraf, kalimah al-Quran dibawa imbangannya seperti berikut: ‫قرأ-يقرأ-قرانا‬ Jadi, Quran di sini bermaksud dibaca. Sebahagian ulama berpendapat bahawa kalimah al-Quran tidak diambil dari mana-mana perkataan lain. Ia adalah kata nama khas bagi kitab Allah. Ia sama sahaja dengan kitab-kitab lain seperti Taurat, Injil dan Zabur. Semuanya merupakan nama-nama bagi kitab Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi sebagai pegangan dan panduan umat nabi berkenaan. Al-Quran yang ada pada kita sekarang ialah kitab Allah yang mempunyai mukjizat, yang diturunkan kepada nabi Muhammad s.a.w dengan perantaraan Malaikat Jibril yang termaktub di dalam mushaf, yang dipindahkan kepada kita secara tawattur dimulakan dengan surah al-Fatihah dan disudahi dengan surah An-Nas serta mendapat pahala membacanya. Menyentuh mengenai perkaitan antara pendidikan dengan al-Quran, kedua-duanya saling berkait iaitu pendidikan adalah satu usaha untuk membentuk akhlak serta memberi ilmu kepada masyarakat dan al-Quran adalah kitab panduan yang turut terkandung didalamnya ayat-ayat yang menyentuh soal pendidikan. Oleh itu, pendidikan al-Quran bolehlah didefinisikan sebagai proses membentuk sahsiah pelajar, menyampaikan ilmu pengetahuan serta mencungkil bakat pelajar berdasarkan kaedah yang digariskan di dalam al-Quran. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010

Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah

2.0 FALSAFAH PENDIDIKAN AL-QURAN Setiap proses pengajaran dan pembelajaran tentunya mempunyai kaedah, pendekatan, strategi, langkah dan sebagainya bagi menjamin matlamat pengajaran tercapai. Begitu juga dengan pendidikan negara, mempunyai falsafah dan matlamatnya yang termaktub bagi memastikan pelajar-pelajar mempunyai keseimbangan dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Pendidikan Al-Quran pastinya lebih luas daripada itu kerana Ianya kitab panduan sejagat dan dustur ummah yang mendidik manusia menuju kebahagian abadi dunia dan akhirat. Al-Quran menuntut umatnya menjadi seorang yang mahir ataupun pakar dalam apa sahaja bidang yang diceburi. Dalam pada itu al-Quran mendidik manusia supaya kenal Tuhannya, kenal Penciptanya serta menginsafi setiap dosa yang dilakukan dan bertawakkal hanya kepadanya. Terdapat beberapa aspek di dalam al-Quran yang bertujuan untuk mendidik dalam bidangbidang tertentu iaitu: 1. Pendidikan tauhid Dalam Al-Quran, Allah mendidik manusia beriman dan mempercayai hanya Allah yang layak disembah dan tempat berserah segala sesuatu kerana Dialah sahaja yang berkuasa. Disamping itu Allah s.w.t juga memberi ancaman kepada manusia jika tidak bertauhid dan melakukan syirik kepada Allah. 2. Mensyukuri nikmat Manusia perlu menyedari bahawasanya segala nikmat yang diperolehi adalah dari Allah semata-mata. Jika dihitung nescaya manusia tidak akan terhitung nikmat yang Allah telah kurniakan kepada manusia. Secara kasarnya, nikmat boleh dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu: a. b. c. Nikmat jasmani Nikmat rohani Nikmat harta benda

Atas segala nikmat ini manusia harus berfikir bahawa manusia tidak seharusnya ingkar dan menyekutukan Allah sebaliknya mensyukuri segala nikmat yang Allah telah kurniakan. 3. Mendidik supaya bertakwa kepada Allah Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010

Kerana orang yang bertakwa itu dikasihi Allah dan diberi pangkat dan darjat yang tinggi disisi Allah. pencuri. Kerana kita hanya mampu berusaha tetapi yang menentukan natijah baik atau buruk.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah Bertakwa bererti melakukan segala sesuatu atau meninggalkan sesuatu kerana taat kepada perintah Allah atau takutkan kemurkaannya. Apa pun yang kita lakukan natijahnya perlu diserahkan kepada Allah. Dalam masyarakat terdapat pelbagai jenis manusia. Mendidik supaya bertawakkal Tawakkal bererti menyandarkan segala usaha kita kepada Allah. Ada yang jahat. pembunuh dan sebagainya. 4.t. Oleh itu perlunya ada dikalangan manusia yang bangun untuk memberi nasihat dan melarang segala perbuatan yang mungkar dikalangan masyarakat. Al-Quran mendidik manusia supaya menjadi orang yang bertakwa. perogol. Menegak yang makruf dan melarang kemungkaran Tugas dakwah adalah tanggungjawab yang perlu dipikul oleh semua umat islam. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . 5. berjaya atau tidak.w. menang atau kalah hanyalah Allah s.

Ia dianggap antara cara dakwah yang paling mulia.1 HUKUM MENGAJAR AL-QURAN PADA ZAMAN RASULULLAH S. ia adalah sebaik-baik ibadah kepada Allah”. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 .w. Manakala Rasulullah s.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah 2. Ibn Hajar berkata : ” Berdakwah kepada Allah itu berlaku dengan pelbagai cara. Mengajar al-Quran adalah satu daripada cara berdakwah ke jalan Allah. malah ia dianggap antara dakwah yang paling mulia dan paling penting.W Hukum orang yang mengajar al-quran kepada orang lain pada zaman Rasulullahs. antaranya menerusi pengajaran al-Quran”.a.A.a. apabila ditanya mengenai orang yang terbaik dalam kalangan manusia. Adalah fardhu kifayah sepertimana Kata imam al-Suyuti : ”Ketahuilah bahawa menghafaz al-Quran itu fardu kifayah ke atas umat demikian juga mengajar al-Quran. baginda bersabda : ” Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik membaca al-Quran dan paling bertakwa kepada Allah.w.

a.4578) Sesungguhnya Allah menyuruh Rasul-Nya mengajarkan Ubai bin Ka’ab hukum tajwid iaitu tentang makhraj-makhraj huruf. Asiyyah dan Bani Lihyan tujuh puluh orang daripada kalangan Ansar yang merupakan Qurra’ (pembaca dan pengajar al-Quran) pada waktu itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik : ” Kami menamakan mereka Qurra’ pada zaman mereka. Mu’az bin Jabal dan Ubai bin Ka’ab (Bukhari.w. : ”Sesungguhnya Allah menyuruh aku mengajarkan al-Quran kepada engkau ”. Juga telah mengutuskan kepada kabilah Zakwan. sesudah peristiwa itu.w. Ubai giat menghafaz al-Quran sehingga beliau mencapai kedudukan tinggi dalam jurusan ini yang merupakan satu kemuncak kejayaan yang besar. hadith no. Menurut sejarah. telah bersabda kepada Ubai bin Ka’ab r. ” (Bukhari. wahai Rasulullah ? ” Jawab Rasulullah : ” Ya. ” Mendengar jawapan itu.) Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . Rasulullah sendiri pernah bersabda : yang paling banyak membaca al-Quran dalam kalangan kamu ialah Ubai. Oleh kerana itu. daripada Jibril.4090.2 SEJARAH PENGKHUSUSAN DALAM PENGAJARAN BACAAN AL-QURAN Pengajaran bacaan al-Quran secara intensif telah bermula sejak zaman nabi lagi seperti yang diriwayatkan bahawa baginda telah bersabda : ”Hendaklah kamu mempelajari al-Quran daripada empat orang” Abdullah bin Mas’ud. Salim Mawla (hamba) Abu Huzaifah.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah 2.a. (Sahih Bukhari.a.w. Hadith no.3758) Imam Bukhari telah meriwayatkan hadith daripada Anas bin Malik yang menyebut bahawa Nabi s. Ubai pun menangis. (at-Tirmidzi) Nabi s. hadith no. Allah telah menyebutkan nama engkau kepada aku.a. Mendengar itu Ubai (dalam kehairanan) bertanya : ” Adakah Allah telah memilihku dengan menyebut namaku kepada engkau. sifat dan hukum-hukum bacaan yang mutawatir seperti yang diterima oleh Nabi s.

Zaid dan para sahabat lain yang termasuk golongan yang banyak mendengar al-Quran daripada Nabi s. Abu Musa al-Ash’ari. Ubai.w. 2.a.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah Terdapat dua golongan sahabat yang mempelajari bacaan al-Quran daripada Nabi s. Abdullah bin al-Sa’ib dan lain-lain yang merupakan golongan sahabat yang lebih muda. Iaitu : 1.w. Golongan yang mempelajari al-Quran daripada sahabat-sahabat yang lain seperti Ibn Abbas. Golongan yang mempelajari al-Quran terus daripada Nabi s. seperti Ibn Mas’ud.a.w. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 .a.

Menurut Sejarah orang yang mula-mula menulis dan membaca sebagai satu mata pencarian di tanah arab ialah seorang yang berasal dari Wadi al-Qurra iaitu suatu perkampungan yang terletak di Madinah. Manaf. Al. Menurut al. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 .Salaby (1976:19) menjelaskan orang Quraisy yang pandai menulis dan membaca hanya lapan belas orang sahaja .Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah 3.W. mereka belajar daripada Azlan bin Sidrah.0 ZAMAN RASULULLAH S. Bagi mengatasi masalah arab Quraisy ini. Turunnya al Quran sebagai kitabillah terakhir telah memaksa orang arab jahiliah mempelajari al-Quran samada huruf atau tulisan untuk membolehkan mereka membaca la-Quran dan memahami isi al-Quran . Manusia dapat melibatkan diri dengan proses keilmuan yang membawa kepada arus kemajuan dan melauinya juga mereka akan mengalami proses dari segi kognitf dan efektif. Fakta diatas menjelaskan bahawa asal kota Makkah sememangnya tidak mengenali huruf.Salaby (1976:19) antara penduduk Makkah yang mula-mula belajar menulis huruf arab ialah Sufyan bin Umayyah dan Abu Qais bin Abd.1 PERINGKAT MAKKAH Pada zaman pra Islam atau lebih dikenali sebagai zaman jahiliah kebanyakan penduduk jazirah arabiah berada dalam keadaan buta huruf dan hanya sebilangan kecil sahaja yang mengenali angka dan huruf yang membolehkannya menulis dan membaca. mereka belajar daripada Bishr Abd. Ilmu angka dan huruf berasal dari Madinah. Sesetengah pengkaji menjelaskan Harb bin Umayyah. baginda Rasulullah saw tidak jemu-jemu menggalakkan orang Islam supaya belajar ekoran daripada wahyu pertama ayat 1-5 surah al Alaq. Malik dari negeri Hirah Mengikut Dr.1 melalui mengenali huruf dan kemudian membolehkan mereka membaca.. Ia telah berusaha memberi pelajaran mengenal huruf kepada beberapa orang penduduk Madinah. DI MAKKAH DAN MADINAH 3. Kedatangan agama islam telah mengubah tamadun keilmuan jahiliah ini.A. Dalam surah al Baqarah 2:257 dan arahan membaca dalam surah al Alaq 96. Memang benarlah al-Quran itu membimbing manusia dariapda Zulumat (kegelapan) kepada nur (cahaya). Abdullah Isyak (1089:35) bahawa Ibnu Khaldun juga telah meriwayatkan orang yang belajar menulis di Hirah pada masa itu ialah Sufyan bin Umayyah.

Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah Salah satu cara baginda Rasulullah saw mengembangkan ilmu menulis dan membaca ialah dengan mengenakan syarat kepada tawanan-tawanan perang Badar yang boleh menulis dan membaca agar setiap daripada orang tawanan itu dikehendaki mengajar 10 orang anak-anak daripada orang islam membaca dan . Seterusnya al-Abrashi (hal. Pada zaman Makkah ini Rasulullah saw berperanan sebagai seorang guru. Rasulullah saw menyampaikan setiap wahyu yang diterima atau setiap kali wajah diturun kepada kaum keluarga baginda. Mengikut al-Abrashi (terjemahan h. Pada peringat awal perkembangan islam ilmu pengetahuan dan pendidikan islam telah sampai di rumah baginda dan rumah sahabat baginda seperti rumah al. Rasulullah saw menyampaikan ilmu-ilmu islam peringkat asasnya ilmu akidah dan ahklak . Zaid bin Thabit. 44) telah menjelaskan bahawa atas suruhan baginda inilah menyebabkan jumlah orang islam pandai menulis dan mengenal huruf telah bertambah. Bustami 1970:60) baginda nabi juga menggunakan kepakaran orang Yahudi dan Nasrani yang pandai menulis dan mambaca agar mengajar kemahiran ini kepada kaum muslimin. Begitulah sifat marunahnya baginda dalam konteks ilmu dan pendidikan. murid-muridnya tediri daripada kalangan dan para sahabat yang rapat dengan baginda manakala rumah baginda dan rumah al-Arqam Bin al-Arqam beperanan sebagai intistusi pertama pendidikan islam. Dengan itu lahir lah jurutulis. dorongan dan galakan daripada baginda yang berterusan ini. para sahabat dan sekalian kaum muslimin secara terbuka. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . antaranya ialah Abi Ka’ab al-Ansari. menulis sehingga pandai sebagai ganti membebaskan diri.jurutulis atau khatib yang diberi tugas untuk mancatatkan ayat-ayat al Quran dan hadis-hadis nabi setelah kawafatan baginda. Rasullallah saw menggunakan teknik rangsangan dengan mangarahkan umat islam agar rajin menuntut ilmu seperti hadis baginda yang bermaksud: “menuntut imu adalah wajib dikalangan muslimin dan muslimat” Rasulullah saw meminta Shaffah al Adawiyah mengajarkan isteri nabi Saiyyiditina Hafsah dengan pelajaran menulis dan membaca.Arqam bin al-Arqam. Uthman bin Affan dan lain-lain. apatah lagi dalam menuntut ilmu hukumnya wajib maka para keluarga dan sahabat baginda telah berusaha bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya.

firman Allah yang bermaksud. Sesungguhnya nabi Muhammad saw ialah seorang rasul dan guru yang telah mendidik melatih dan memandu umat islam dengan penuh tanggungjawab. Disinilah bermulanya era pendidikan islam dan Quran (Barnadib. baginda Rasulullah s. Pendidikan tersebut telah di atur dan kendalikan oleh baginda nabi secara sulit selama tiga tahun. maka tidaklah engakau menyampaikan risalah. Para sejarawan islam telah memulakan kajian tentang pendidikan islam pada zaman Rasulullah saw bermula dari Institusi al-Arqam bin al-Arqam di Assafah. hubungan perkembangan dakwah nabi selari dengan perkembangan pendidikan islam. “wahai rasul. kiranya engakau tuidak melakukan demikan. seperti isteri baginda Rasullallah saw kemudian berkembang menjadi tiga puluh lapan orang yang terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat dan peringkat umur. Dengan itu pendidikan nabi terhadap golongan pemeluk islam bertitik tolak daripada gerakan dakwah nabi secara sulit selama kira-kira tiga tahun.a. Makkah pada tahun 610 masihi.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah Rasulullah berbuat demikian kerana tugas Rasullullah untuk menyampaikan ajaran islam dan menyeru manusia ke jalan Allah. sampaikanlah apa-apa yang telah diturunkan oelh Allah kepoada engkau daripada tuhan engkau. Makkah pada tahun khasnya terdiri daripada sahabat-sahabat nabi yang rapat dengan baginda termasuk keluarga baginda. juga.w selalu menjadikan dirinya sebagai teladan dan contoh-contoh yang diikuti. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . mesra dan penuh perasaan kasih saying. 1985:85) Pada zaman Makkah. Baginda Rasulullah saw menunjukkan dan melatih para sahabat dan semua kaum muslimin agar mengamalkan serta mengamati segala pelajaran yang disampaikan oleh baginda . Ali al-Jamilathi dan Abu al-Tuwanisiah (1978) menerangkan bahawa Rasulullah saw telah memulakan institusi pendidikannya di rumah al-Arqam bin al-Arqam di Assafah.” (Surah al-Maidah 5:67) Bentuk pengajaran Rasulullah saw ialah membaca al-quran karim kepada para sahabat dan menerang maksud ayatnya supaya dapat difahami dan di hayati serta diamalkan pada saat itu. Baginda Rasul juga menyuruh para sahabatnya mengahafal setiap ayat yang telah diajar di samping Rasulullah saw menyeru para sahabatnya untuk menulis agar dapt sentiasa diulang kaji pada masa yang lain.

Baginda membacakan ayat-ayat yang diterima kepada murid-muridnya Menjelaskan maksud ayat Dihafal Mendidik dengah penuh kasih sayang Keberkesanan pendidikan Rasulullah saw ini bukan sahaja dapat dicapai melalui aspek kognitif malah juga aspek efektif dan psikomotor dalam bentuk amalan dan penghayatan . Sebagai contoh keberkesanan tiga domain pendidikan di atas dapat dilihat daripada peristiwa murid baginda Saad bin Abi Waqas dengan ibunya dan dijelmakan oleh Allah swt melalui surah yang bermaksud: “dan kami wajibkan kepada manusia (berbuata) kebaikan kepada kedua-dua ibu bapanya. Para pengkaji sejarah islam menjelaskan bahawa isi kandungan pendidikan yang disampaikan itu bergantung kepada wahyu daripada Allah swt sendiri. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . wahyu yang menekan persoalan akidah masyarakat Quraisy pada masa itu telah dikuliahkan oleh agenda di Institusi dirumah Al-Arqam Metodologi penyampaian Pendidikan islam kepada Murid-muridnya dilakukan secara : 1. kelahiran Pendidikan islam adalah satu era baru bagi dunia pendidikan yang ada pada masa itu. Maka dengan itu. 2. Rasulullah saw juga menngunakan rumahnya sebagai pusat pembelajaran.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah Selain institusi pendidikan al-arqam bin al-arqam. iaitu dengan membaca ayat-ayat alquran yang telah diturunkan oleh Allah swt kepada para sahabatnya melalui metod Tartil Menurut Kassim Ahmad (1984) Rasulullah saw juga menekan kaedah penurunan wahyu pada masa itu. 3. Bukan sahaja wahyu yang turun kepada nabi Muhammad saw itu sebagai bahan pengajaran nabi bahkan ia juga merupakan sumber pendidikan Rasulullah saw kepada keluarga dan para sahabat baginda . satu era yang istimewa pada zaman pendidkan Rasulullah saw di peringkat makkah ialah apabila diturunkan wahyu yang pertama kepada nabi Muhammad saw yang menekankan konsep bacaan. 4. langkah pertama yang dilakukan oleh baginda dalam proses pengajaran pembelajaran ialah melalui metod iqra (bacaan).

sabda Rasulullah saw. maka jnganlah kamu mengikuti kedua-duanya. hanya kepad akulah kamu akan kembali.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah dan jika kedua-dua ibu bapanya mammaksa unutk mempersekutukan aku dengan seseuatu yang tidak ada pengetahuan tentangya. yang bermaksud …. (surah al-ankabut) Sepanjang penglibatan baginda Rasulullah saw sebagai guru pendakwah atau seorang rasul. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . segala penentangan mereka tidak di hiraukan oleh baginda . baginda banyak menerima cabaran dan ugutan daripada pelbagai pihak yang terdiri daripada ketuaketua kafir quraisy di makkah.bahawa sebenarnya aku di utuskan sebagai seorang pendidik. Baginda tidak pernah tunduk dengan tawaran-tawaran yang diberikan kepadanya. lalau aku khabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”.

Manakala metode pengajaran adalah dalam bentuk halaqah yang disampaikan melalui kaedah syarahan dan praktikal. surau itu dikenali dengan nama al-suffah.2 PERINGKAT MADINAH Perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam lebih pesat dan menggalakakkn apabia Rasulullah ke madinah pada tahu 622 kasihi . Ekoran penerimaan serta sokongan tempatan madinah daripada pelbagai lapisan masyarakat.Selepas menunaikan solet berjemaah. Baginda juga menghantar ramai guru untuk mengajar di seluruh wilayah islam di semenanjung tanah arab. Rasulullah saw selalu melawat sekolah berkenaan serta mengadakan serta mengadakan perbincangan dengan murid-muridnya. Masjid Quba Rasulullah saw terus mengumpulkan umat islam dan memperkenalkan sistem Halaqah di masjid tersebut .a. dikatakan terdapat sembilan buah sekolah yang telah dibina pada zaman Rasulullah saw. para muslimin duduk mengelilingi nabi dalam separuh bulatan untutk mendengar pengajaran nabi tentang agama islam. Disana masjid telah di jadikan markas kegiatan sosial dan kemasyarakatan selain daripada tempat ibadah. Pelbagai aspek kehidupan dipelajari dan diajar kepada mereka. Baginda menyususkan strategi pengajaran dalam tiga bentuk iaitu : Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . Sejajar dengan perkembangan dan tersusun. Bagi memastikan kesucian masjid sebagai tempat ibadah maka nabi telah membina surau yang bersambung dengan masjid tersebut. ia boleh dikatakan sebagai sebuah sekolah kerana kegiatan pengajaran pembelajaran yang dijalankan disitu lebih sistemetik dan formal. Fakor utama Rasulullah saw berhijrah ke Madinah kerana gesaan Allah swt. Memandangkan kepesatan perkembangan islam maka lebih banyak sekolah didirikan pada masa itu.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah 3.w. akibat ancaman orang quraisy yang semakin membahayakan sehingga baginda di Madinah terus membina sebuah masjid yang diberi nama Masjid Quba' yang kemudiannya menjadi intitusi pendidikan terpenting. kegiatan ini termasuklah proses pembelajaran dan pendidikan. antaranya yang terpenting ialah sekolah Kaabah. Perkembangan ini berkait rapat dengan peranan masjid yang telah didirikan oleh Rasulullah s.

a. Antara contoh dan teladan “nabi melakukan sesuatu sesuatu perbuatan (sunnah) agar menjadi petunjuk kepada umatnya” b) Pendekatan jiwa Kasih sayang nabi kepada umatnya sering ditunjukkan telah menambat hati murid untuk patuh dan taat keapada baginda Rasulullah. 2. Kenyataan diatas dapat dilihat melalui riwayat daripada Omar ibn Salmah. kecil dan tua. qudwah hasanah dan member pengajaran dengan mengambil iktibar daripada cerita-cerita yang berbentuk Bashir Wa-Nazir. ijtimaiyyah (sosial) dan iqtisyho diyah(ekonomi) Dari segi pelajar dalam sistem pendidikan umayyah ini terdiri daripada pelbagai lapisan umur dan status hidup daripada kalangan kaum lelaki dan wanita. Pendidikan Rasulullah saw dalam bentuk umum Ia dijalankan sendiri oleh Rasulullah saw dan oleh para sahabat baginda di dalam dan diluar kota Madinah. dari segi metodologi pengajaran Rasulullah saw menggunakan pendekatan khutbah dan halaqah. Rasulullah mendidik kanak-kanak dengan menggunakan kaedah teguran. beliau berkata : sewaktu saya masih kecil dan berada di bawah berkata kepada saya : jagaan baginda Rasulullah S. bacalah bismillah sebelum makan dan makanlah Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . kaedah pengajaran baginda selain dua metode di atas ialah: a) Amalan Semua ajaran baginda yang berkaitan dengan suruhan dan larangan Allah dibuat secara terus dan diri peribadi nabi menjadi ikutan. baginda “Wahai kanak-kanak. Kaedah khutbah digunakan ketika baginda mengajar di masjid manakala bentuk halaqah diadakan di rumah baginda sendiri atau di rumah para sahabat. Pengajaran Nabi dalam Bentuk Khususiah. suruhan. tawanan perang dan sahabat nabi.w. contoh serta teladan melalui qudwah hsanah. syariah dan huraian isi wahyu yang mencakupi siasah (politik). amalan.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah 1. Kandungan pengajaran baginda meliputi sembilan kandungan antaranya akidah. • Pendidikan ini dikhususkan kepada kanak-kanak.

Kedua-dua peringkat pendidikan ini dibuat disekeliling masjid dan di bangunan-bangunanyang dikhaskan untuk pendidikan islam. Dimana pada peringkat Ashab Assaffah pula merupakan peringkat golongan pemuda belia. Mereka perlu mengajar kanak-kanak islam ini sehingga mereka pandai dan ini merupakan jaminan kebebasan tawanan tersebut. Rasulullah s. Pendidikan melalui Institusi (madrasah) Proses pengajaran yang lebih sistematik digunakan oleh Nabi iaitu dapat dilihat melalui institusi tersebut yang dinamakan sebagai madrasah bermaksud sekolah. Mustaffa (1985).a. kemasyrakatan. Menulis dan membaca ii.a. • murid atau pelajar yang berada di bawah umur. ekonomi.w menggunakan bebrapa orang tawanan Perang Badar yang terdapat daripada kaum musyrikin yang berkebolehan menulis dan membaca untuk mengajar kanak-kanak muslim atas kadar seorang tawanan dengans epuluh orang kanak-kanak islam. nabi telah membina surau yang bersambung dengan masjid tersebut dan dikenali sebagai AlSuffah. rasulullah s. Ashab Assaffah Proses menulis dan membaca ini ditujukan kepada kanak-kanak. Untuk memastikan kesucian masjid sebagai tempat ibadah. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . Melalui system ini terdapat dua peringkat : i. pendidikan jasmani dan politik sebagai persiapan hidup pada masa yang akan datang.w dan para sahabat menerapkan ilmu kepada golongan belia ini dengan tentang ilmu syarak.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah dengan tangan kanan serta ambillah makanan yang paling hamper dengan kamu dahulu” Inilah kaedah-kaedah yang harus diterapkan kepada pendidik untuk mendidik anak-anak 3.

Othman bin Affan dan lain-lain yang antaranta dilantiik menjadi jurutulis nabi untuk menulis dan membaca surat-surat sama ada untuk dihantar ke Rom. Kesan daripada peperangan menentang kaum musyrikin penganut islam semakin bertambah lantaran kejayaan Rasulullah dalam mentarbiyah mereka. Parsi atau yang diterimanya dari Negara luar dalam hubungan diplomatik antara madinah dan Eropah. Hasil daripada rasulullah dalam bidang penulisan ini maka lahirlah tokohtokoh sahabat yang berkemahiran membaca dan menulis seperti Abi Ka’ab. Pelbagai jenis ilmu yang telah disebarkan di Madinah iaitu di Jazirah Arabiah dan Negara-negara sekitarnya.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah As-suffah ini dikenali sebagai sebuah sekolah kerana kegiatan pengajaran pembelajaran yang dijalankan lebih sistematik dan formal. diberikan pendidikan umumiyyah. Kanak-kanak diberi pendidikan dalam bentuk khususiyah 2. Hal ini kerana ia dijalankan di kawasan masjid dan keadah pengajaran yang digunakan adalah halaqah yang disampaikan melalui kaedah syarahan dan pratikal. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . Kaum lelaki dewasa. Di Madinah telah terdapat Sembilan buah masjid yang berperanan sebagai institusi pendidikan nabi. 3. Kota Madinah pada masa itu telah menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Zaid bin Thabit.3 PERBEZAAN CIRI PEMBINAAN PENDIDIKAN AL-QURAN DI KOTA MAKKAH DAN MADINAH • Period kota Makkah: Teras pembinaan pendidikan islam di kota Makkah adalah pendidikan tauhid. Antara sekolah yang terkemuka iaitu sekolah Kaabah. Kaum wanita dewasa. diberikan pendidikan umumiyyah. Baginda telah membahagikan murid-murid kepada tiga golongan iaitu : 1. 3. alAnsori.

Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah titikberatnya adalah menanamkan nilai-nilai tauhid ke dalam jiwa setiap individu muslim. merupakan cermin dan pantulan sinar tauhid tersebut. agar jiwa mereka terpancar sinar tauhid dan tercermin dalam perbuatan dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. yang merupakan kelanjutan dari pendidikan tauhid di Makkah. iaitu pembinaan di bidang pendidikan sosial dan politik agar dijiwai oleh ajaran . • Period kota Madinah: Pokok pembinaan pendidikan islam di kota Madinah dapat dikatakan sebagai pendidikan sosial dan politik. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 .

5 KURIKULUM PENDIDIKAN AL-QURAN PADA ZAMAN RASULULLAH S. Firman Allah s. bahan pengajaran Rasulullah adalah lengkap dan sempurna hal ini kerana wahyu yang datang adalah daripada allah s.A. tetapkan. Ini dapat dinyata dan dijelaskan bahawa baginda s. Kita sebagai umatnya dan pendidik harus mengikut apa yang telah rasulullah s.w.4 BAHAN PENGAJARAN (SILIBUS) RASULULLAH S. 53:3-4) Maka dengan itu. Dapat dibezakan menjadi dua period: Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . 3.w.t. dan di tempat-tempat lainnya. di jalan. sebab selain Nabi tidak ada yang mempunyai keutamaan untuk menentukan isi-isi pendidikan islam. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang di wahyukan” (surah Al-Najm. Alquran ialah kitab yang sedikit pun tiada kekurangan. sebab Rasul mengajar pada sekolah kehidupan yang luas tanpa dibatasi dinding kelas.w. di masjid.a. Menurut Ghazali Darussalam.a. Sistem pendidikan islam lebih bertumpu kepada Nabi.t.w.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah 3. yang bermaksud : “Tiadalah kami alpakan suatu pun dalam al-Kitab” Dengan bahan pengajaran yang telah diwujudkan oleh nabi iaitu Alquran. tidak bercakap atau mengajar sesuatu melainkan ditunjuk oleh wahyu sepertimana dalam firman allah yang bermaksud : “Dan tiadalah yang diucapkan itu menurut kemahuan hawa nafsunya. Semestinya bahan yang disediakan itu berlandaskan syariat Islam dan hukum Allah. Rasulullah memanfaatkan berbagai kesempatan yang mengandungi nilai-nilai pendidikan dan rasulullah menyampaikan ajarannya dimana saja seperti di rumah.W. Wahyu merupakan bahan pengajaran (sukatan) dalam proses mendidik atau mengajar pengikutnya.A.W Kurikulum pendidikan pada zaman Rasulullah sangat sulit. Ia berbentuk Alquran mahupun hadis.

6 KEBIJAKSANAAN RASULULLAH S. c. ibadah. Proses pendidikan pada zaman Rasulullah berada di Makkah belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.(al-Quran) Bahan pendidikan islam(al-Quran) yang diajarkan berkisar pada bidang keimanan. melalui masjid ini Nabi memberikan pendidikan islam. kerana pada saat itu Nabi Muhammmad belum berperanan sebagai pemimipin atau ketua Negara. Bidang keimanan: melalui soal jawab dengan penghayatan yang mendalam dan di dukung oleh bukti-bukti yang rasional dan ilmiah. bahan yang diajarkan menerangkan tentang kajian keagamaan yang menitikberatkan pada keimanan. Bidang akhlak: Nabi menitikberatkan pada metod peneladanan. akhlak. ibadah dan akhlak. Bahan ibadah : disampaikan dengan metod demonstrasi dan peneladanan sehingga mudah didikuti masyarakat. Madinah • pendidikan yang dilakukan Nabi pertama-tama membangun lembaga masjid.W DALAM PENDIDIKAN Untuk melaksanakan fungsi utamanya sebagai pendidik. Nabi tampil dalam kehidupan sebagai orang yang memiliki kemuliaan dan keagungan baik dalam ucapan maupun perbuatan. bahkan baginda dan para Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . Rasulullah telah melakukan serangkaian kebijaksanaan yang amat sistematik serta sesuai dengan situasi dan keadaan. b. 3.A. kesihatan jasmani dan pengetahuan kemasyarakatan • Metod yang dikembangkan oleh Nabi adalah: a. Hal yang demikian belum di mungkinkan.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah Makkah • • bahan yang diajarkan hanya berkisar pada ayat-ayat Makiyyah sejumlah 93 surat dan petunjuk-petunjuknya yang dikenal dengan sebutan sunnah dan hadits.

Arqam.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah pengikutnya berada dalam bayang-bayang ancaman pembunuhan dan kaum kafir quraisy.dan kebijaksanaan yang telah dilakukan Nabi Muhammmad ketika di Madinah adalah: a. barulah pendidikan islam (alQuran) dapat berjalan dengan berleluasa dan terbuka secara umum. Langkah yang bijak dilakukan Nabi Muhammad SAW pada tahap awal islam ini adalah melarang para pengikutnya untuk menampakkan keislamannya dalam berbagai hak. Membangun masjid di Madinah.tidak menemui mereka kecuali dengan cara sembunyi-sembunyi dalam mendidik mereka. b. Setelah masyarakat islam terbentuk di Madinah barulah. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . Diantaranya yang terkenal adalah rumah Al. Masjid inilah yang selanjutnya digunakan sebagai pusat kegiatan pendidikan dan dakwah. Menyatukan berbagai potensi yang semula saling berserakan bahkan saling bermusuhan. Selama di Makkah pendidikan berlangsung dari rumah ke rumah secara sembunyi-sembunyi.

dimana dalam firman Allah yang bermaksud : “Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah daripada orang yang musyrik” Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . Tempat Umum dan terbuka. ia dijadikan tempat menyampaikan ajaran agama Islam kepada kaum muslimin. Antara pusat-pusat atau tempat pendidikan ialah : 1.W Menurut Ghazali Darussalam dalam bukunya Pedagogi Pendidikan Islam telah menyatakan pelbagai langkah dan cara yang Rasulullah telah anjurkan untuk dalam bidang pendidikan supaya semuanya berjalan dengan lancar dan sempurna.t.w. Antara langkah yang diambil oleh baginda ialah : Mewujudkan pusat pendidikan a.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah 3.w.a. Dan buat pengetahuan semua keadah ini berkekalan sehingga baginda berhijrah ke Madinah. Banyak institusi yang digunakan oleh baginda bagi tujuan untuk mengajar ajaran islam kepada umatnya.A. Rasulullah s. juga diperintahkan supaya menyampaikan ajarannya secara terang-terangan oleh Allah s. 2. RUmah Al-Arqam bin Abi al-Arqam menjadi pusat pengajaran dan pusat pertemuan baginda bersama para sahabat. Selain itu juga. rumah dijadikan tempat pendidikan kepada pengikutnya.7 LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN RASULULLAH S. Rumah sebagai pusat pendidikan Sejak awal kerasulan bagi lagi.

Zaid Abi Talib. kaum kerabatnya Pengajaran Kepada Masyarakat Terdekat sebagaimana firman firman Allah Swt : Nabi telah memulakan pendidikan al-quran dengan mendahulukan Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat (Qs. Selepas pembukaan Kota Mekah. Baitullah menjadi pusat pengajaran Islam untuk seluruh kaum muslimin. Institusi Masjid Antara masjid yang menjadi tempat pengajaran Islam iaitu Masjid Quba’ dan Masjid An-Nabawi. baginda bergerak ke Bukit Safa yang menjadi kelaziman orang Quraisy dijadikan sebagai tempat mengumpulkan orang ramai.214) Pada peringkat pertama. orang yang paling awal memeluk Islam adalah isterinya. Inilah sebabnya anaknya. Umat Islam di Madinah mengantar anak-anak mereka ke masjid untuk diberikan pendidikan. 4. 3. Kesemuanya adalah sahabat semakin berkembang luas pendidikan bin Harithah dan Abi Bin terdekat Rasulullah. Setelah itu." .As-Syu'ârâ. Khadijah binti Khuwailid.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah (Surah al-Khijr. Sebagaimana sabda Rasulullah : "Ajarlah sesungguhnya mereka Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 anak-anakmu (dengan yang baik adalah yang dimulai dari rumah oleh orang tua kepada anak- ilmu pengetahuan) kerana dijadikan untuk zaman yang lain daripada kamu. Islam dan menyebar ke seluruh pelosok. Abu Bakar bin as-Siddq. Selain itu terdapat Sembilan buah masjid yang terdapat di Madinah menjadi tempat pendidikan.15:94) Setelah itu.

Rasulullah sedang pembesar Quraisy dan Rasulullah telah bermasam muka.'Abasa . Pada saat itu.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah 5. Rasulullah diajarkan oleh Allah Allah ketika Abdullah bin baginda.1-2) Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 .(Qs. Baginda rasulullah diperingatkan Ummu Maktum datang hendak menemui berbincang dengan para Maka turunlah Dalam menyampaikan ajaran Islam. supaya tidak Berlaku Adil Terhadap Anak Didik berlaku diskriminasi. ayat Al-Quran sebagai teguran akan kesilapan baginda itu : Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling kerana telah datang seorang buta kepadanya.

Soal Jawab Rasulullah s. Menurut Ghazali Darussalam dalam bukunya Pedagogi dalam Pendidikan Islam iaitu menerangkan Rasulullah s.w mengajar kaum muslimin dengan berkhutbah di masjid pada setiap hari Jumaat. Ini adalah cara pengajaran yang dilakukan oleh Rasulullah s. Halaqah Sepanjang pendidikan baginda kepada para sahabat. Iaitu kaedah ini masih digunakan oleh semua pendidik terutama di peringkat tertinggi.w dengan menggunakan kaedah ini. Antara kaedah yang bersifat kognitif. Baginda bersoal jawab dengan tujuan untuk mengajar kepada orang ramai. baginda amat gemar menggunakan kaedah halaqah dimana Rasulullah s.a. 3.a.W. tentang Ihsan dan tentang Kiamat.w bersila di dalam masjid yang dikelilingi oleh umatnya. Hal ini jelas dimana Rasulullah s.a. Hafalan Teknik ini adalah salah satu teknik yang terdapat dalam pribadi Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 .Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah 3. Terdapat banyak pengajaran yang disampaikan oleh baginda s. Pada musim haji juga baginda berucap di Arafah.a. 4.8 METODOLOGI PENGAJARAN RASULULLAH S. efektif dan berbentuk psikomotor. Pada pengajaran ini hanya baginda sahaja yang bercakap dan umatnya hanya mendengar apa yang baginda ucapkan. Perigi Ghadir dan di Uhud. Ini jelas bahawa Rasulullah s.w di suatu masa telah soal jawab dengan malaikat Jibril tentang rukun Iman. Kesan daripada pengajaran yang dilakukan oleh baginda adalah konsep pengajaran dua hala. rukun Islam.A.w.a. Kuliah dan khutbah atau pidato.w iaitu kuliah dan berkhutbah atau pidato yang seringnya disampaikan di Masjid dan juga dirumah.a. Mempunyai pelbagai cara dalam menyampaikan pengajarannya kepada umatnya dan orang lain. antaranya : 1.a.w juga menggunakan cara pembelajaran secara soal jawab. Mina. 2.

menerus menghafalnya agar tidak beliau bersungguh-sungguh dan terus kafir itu. 5. Rasulullah juga sering menggunakan gaya atau isyarat dengan anggota badan Rasulullah.Al-Baqarah . melalui firman Allah yang berbunyi : "Apakah kamu tidak memerhatikan orang yang mendebat Nabi Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) kerana Allah telah memberikan kepada orang itu Sesungguhnya Allah menerbitkan orang pemerintahan (kekuasaan) ketika Nabi Ibrahim berkata. terdiamlah Rasulullah menerima wahyu Allah yang pertama. Contohnya ketika orang yang memelihara anak yatim. Hal ini terlihat kerana di dalam terdapat banyak ceritacerita lampau berkaitan dengan nabi-nabi 7. Dalam menyampaikan pengajaran. terbukti ketika lupa. Al-Quran telah menjelaskan hal ini. Penceritaan Dalam menyampaikan ajaran Islam. lalu '"(Qs. dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. anak yatim seperti dua ini beliau menjawab pertanyaan tentang "Aku dan orang yang dan umat terdahulu. Perdebatan Teknik ini digunakan ketika perdebatan tentang Ibrahim dengan Raja Namrud.258) 6. 'Tuhanku ialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. matahari dari timur. maka terbitkanlah dari Barat. Menggunakan Bahasa Isyarat. Rasulullah banyak menggunakan metode bercerita. seperti yang digambarkan dalam sabdanya : memelihara (diisyaratkan ibu jari dan jari tengah)" Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 .Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah Rasulullah.

masjid dijadikan sebagai benteng pertahanan rohani. Lembaga pendidikan Islam(al-Quran) masjid. selanjutnya Asama Hasan Fahmi mengatakan bahwa Kuttab didirikan oleh orang-orang Arab pada masa Abu Bakar dan pusat pembelajaran pada masa ini adalah Madinah. Masa Khalifah Umar bin Khattab Menurut Prof. Asas-asas Pendidikan Islam.Rasyidin: A. Jakarta: Pustaka Husna. Pendidikan islam masih tetap memantulkanAl-Qur’an dan Sunnah di ibu kota khilafah di Makkah. khalifah Umar bin Khattab merupakan seorang pendidik yang melakukan penyuluhan pendidikan di kota Madinah. M. Dari segi isi kandungan pendidikan Islam terdiri daripada pendidikan tauhid atau keimanan. Dr. dan sebagainya.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah 4. Kuttab merupakan lembaga pendidikan yang dibentuk setelah masjid. sedangkan yang bertindak sebagai tenaga pendidik adalah para sahabat rasul terdekat.negeri lain yang ditakluki oleh orang-orang islam. Prof. Masa Khalifah Abu Bakar as-Siddiq Menurut Prof.0 SEJARAH PENDIDIKAN AL-QURAN PADA ZAMAN SAHABAT Menurut Prof. tempat pertemuan. beliau juga menerapkan pendidikan di masjid-masjid dan pasar-pasar serta mengangkat dan menunjuk guru-guru Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . di Madinah dan di negeri. sebagai tempat shalat berjama’ah. Pada zaman khulafa al-Rasyidin seakan-akan kehidupan Rasulullah SAW itu berulang kembali. ibadah. Dr. baik dari segi isi kandungan mahupun lembaga pendidikannya. Hal 121 Berikut penguraian tentang pendidikan Islam(al-Quran) pada masa Khulafa al. akhlak. H. dan lembaga pendidikan Islam. Menurut Ahmad Syalabi lembaga untuk belajar membaca menulis ini disebut dengan Kuttab.ag dalam bukunya Sejarah Pendidikan Islam berkaitan dengan masalah pendidikan . Dr. Dr Hassan Langgulung(1988) dalam buku Asas-asas Pendidikan Islam menerangkan bahawa bertahun-tahun pemerintahan Khulafa al-Rasyidin merupakan perjuangan terus menerus antara hak yang mereka bawa dan dakwahkan kebatilan yang mereka perangi dan musuhi.ag (2008) dalam bukunya Sejarah Pendidikan Islam pola pendidikan al-Quran pada masa Abu Bakar masih seperti pada masa Nabi. 1988. Samsul Nizar. B. membaca Al-qur’an dan lain sebagainya. kesihatan. Hasan Langgulung. M. H. Samsul Nizar.

sebab pada masa ini para sahabat memilih tempat yang mereka inginkan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat. Pelaksanaan pendidikan di masa Khalifah Umar bin Kattab lebih maju.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah untuk tiap-tiap daerah yang ditaklukan itu. Kebijaksanaan ini sangat besar pengaruhnya bagi pelaksanaan pendidikan di daerahdaerah. dengan demikian para pendidik sendiri melaksanakan tugasnya hanya dengan mengharapkan keridhaan Allah. sebab selama Umar memerintah Negara berada dalam keadaan stabil dan aman. diberikan kelonggaran untuk keluar di daerah-daerah yang mereka sukai. namun hanya sedikit terjadi perubahan yang mewarnai pendidikan Islam. Menurut Prof. Adapun sumber gaji para pendidik waktu itu diambilkan dari daerah yang ditaklukan dan dari baitulmal. Proses pelaksanaan pola pendidikan pada masa Usman ini lebih ringan dan lebih mudah dijangkau oleh seluruh peserta didik yang ingin menuntut dan belajar Islam dan dari segi pusat pendidikan juga lebih banyak. Tugas mendidik dan mengajar umat pada masa ini diserahkan pada umat itu sendiri. Samsul Nizar.serta diiringi kemajuan di berbagai bidang. Para sahabat yang berpengaruh dan dekat dengan Rasulullah yang tidak diperbolehkan meninggalkan Madinah di masa khalifah Umar. C. menulis. H. kepolisian. ertinya pemerintah tidak mengangkat guru-guru. ini disebabkan disamping telah ditetapkannya masjid sebagai pusat pendidikan juga telah terbentuknya pusat-pusat pendidikan Islam di berbagai kota dengan ilmu yang dikembangkan. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . pelaksanaan pendidikan Islam(al-Quran) tidak jauh berbeza dengan masa sebelumnya. Dr. seperti jawatan pos. mereka bertugas mengajarkan isi Al-qur’an dan ajaran Islam lainnya. M. baitulmal dan sebagainya. Pendidikan di masa ini hanya melanjutkan apa yang telah ada. Masa Khalifah Usman bin Affan. Pendidikan dikelola di bawah pengaturan gabernor yang berkuasa saat itu. baik dari segi ilmu bahasa. dan pokok ilmu-ilmu lainnya.ag dalam bukunya Sejarah Pendidikan Islam pada masa khalifah Usman bin Affan. Adapun metod yang mereka pakai adalah guru duduk di halaman masjid sedangkan murid melingkarinya.

Apabila mereka mengajar. ada pula yang membaca mengikut bacaan Ibnu Mas’ud dan di tempat lain mengikut bacaan Abu Musa al-Ash’ari. Hal ini telah berlarutan hingga sampai ke satu tahap yang menimbulkan persengketaan yang hampirhampir mencetuskan pergaduhan sesama muslimin. Said bin al-’As dan Abdul Rahman bin al-Harith. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . Uthman bersetuju dengan cadangan ini dan terus meminta Suhuf yang ditulis di zaman Abu Bakar yang masih ada di tangan Hafsah binti Umar al-Khattab. Beliau mencadangkan supaya diambil sesuatu tindakan untuk menyelamatkan umat Islam. orang Islam boleh membaca al-Quran dengan cara yang sama seperti yang tertulis itu. Ada yang mengikut bacaan Ubai bin Ka’ab. Dengan demikian terdapat sedikit kelainan bacaan antara satu tempat dengan tempat lain. Masing-masing membaca al-Quran mengikut bacaan sahabat atau guru yang dihantar ke situ. Mereka terdiri daripada Abdullah bin Zubair. Masing-masing mengatakan bacaannya sahaja yang betul dan ada menyalahkan orang lain.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah PENULISAN AL-QURAN DI ZAMAN SAIDINA UTHMAN IBN AFFAN Di zaman khalifah Uthman Affan. mereka hanya mengajar satu jenis bacaan yang mereka minat sahaja. Tindakan yang dimaksudkan itu ialah menulis semula al-Quran dalam beberapa naskah dan dihantar ke semua negeri Islam. Dengan demikian. Islam telah berkembang luas sehingga ke Afrika di barat dan ke Azarbaijan di timur. Seorang sahabat yang bernama Huzaifah bin al-Yaman yang baru balik dari negeri Syam setelah selesai pembukaan Armenia dan Azarbaijan memberitahu hal ini kepada Saidina Uthman. Sebenarnya sahabat-sahabat besar menerima al-Quran daripada Rasulullah dengan tujuh jenis bacaan (qiraat). Guru-guru dalam kalangan sahabat telah dihantar ke negeri-negeri berkenaan untuk mengajar al-Quran dan pengetahuan Islam. khasnya negeri-negeri yang baru dibuka. Zaid bin Thabit sekali lagi dilantik menjadi ketua panitia pengumpulan al-Quran di peringkat ini. Dengan sebab itu terdapat perbezaan bacaan pada tempat-tempat tertentu. Dengan demikian terdapat ramai orang Islam bertaburan di merata tempat.

Yaman dan lain-lain. Demikian juga dengan usaha meletakkan tanda-tanda al-Quran. Usaha meletakkan baris diusahakan oleh Abul-Aswad Ad-Duali dengan izin khalifah dan usaha ini disempurnakan dalam kurun pertama hijrah.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah Mereka disuruh supaya menulis semula dengan baik mengikut lahjah atau loghat Arab Quraish. kita patut bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Allah dan berterima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah berusaha menulis al-Quran dalam sebuah naskah yang akhirnya menjadi mushaf-mushaf yang banyak seperti yang kita dapati hari ini. Tanpa ada usaha ini mungkin sangat sukar bagi orang bukan arab untuk membacanya. Ketiga-tiga peringkat ini mempunyai sebab-sebabnya yang tersendiri kenapa tindakan penulisan itu perlu dibuat. Semua orang Islam disuruh membaca al-Quran mengikut seperti dalam mushaf ini. penulisan ini dibuat dalam lima naskah untuk dihantar ke bandar-bandar besar seperti Kufah. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . titik dan sebagainya. Naskah-naskah lain yang pernah ditulis oleh sahabat di zaman Rasulullah diperintah supaya dibakar semuanya. Cuma mushaf yang ada sekarang telah ditulis dengan khat yang baik dan diletakkan titik dan baris dengan sempurna untuk memudahkan orang yang bukan arab membacanya. Mengikut as-Sayuti. baris. Ini adalah untuk meraikan Qiraat Tujuh. Peringkat kedua takut kehilangan al-Quran kerana kematian para huffaz dan peringkat ketiga ialah untuk kesatuan bacaan dan perpaduan ummah di samping mengelakkan perpecahan. Inilah al-Quran yang disebut Mushaf Uthmani yang ada pada kita sekarang. Al-Quran yang ditulis ini tidak mempunyai titik dan baris (tanda bacaan). Peringkat pertama sebagai rekod segala wahyu diturunkan dan untuk rujukan dikala lupa. Abu Bakar dan Uthman. Basrah. Makkah. Itulah tiga peringkat penulisan al-Quran iaitu di zaman Rasulullah. Sebagai orang Islam.

Ia terus berulang hingga datanglah kebenaran dalam kondisi dia berada di Gua Hira. dia berkata. Radhiyallah ’Anha berkata. kemudian membawa bekal lagi untuk berikutnya.” Bacalah dengan nama Rabb-mu yang telah menciptakan manusia dari ’alaq (segumpal darah yang menempel). Dia bertahannuts (khalwat) di dalamnya.” Saya katakan. ” Dia memelukku hingga terasa sesak. D. Dia tidak melihat dalam mimpi. dia minta saya membaca. Pada saat itu ali tidak sempat lagi memikirkan masalah pendidikan sebab keseluruhan perhatiannya itu ditumpahkan pada masalah keamanan dan kedamaian bagi seluruh masyarakat Islam. H. M. Malaikat datang dan berkata.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah PERMULAAN WAHYU SELEPAS PENULISAN AL-QURAN PADA ZAMAN SAIDINA UTHMAN Dari Aisyah. Dengan kericuhan politik pada masa Ali berkuasa. kegiatan pendidikan Islam(al-Quran) mendapat hambatan dan gangguan. kemudian melepaskanku dan berkata. adalah mimpi yang benar dalam tidur. kemudian dia melepaskanku. kemudian dia kembali memelukku untuk yang kedua kalinya sehingga saya measa tersesak. kemudian melepaskanku’. kemudian kembali ke Khadijah. kemudian setelah itu. Samsul Nizar. saya katakan. Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib Menurut Prof Dr. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 .ag menyatakan dalam bukunya iaitu pada masa Ali telah terjadinya kekacauan dan pemberontakan. dia membawa bekal. dia suka menyendiri dan dia menyendiri di Gua Hira. ” Wahyu yang pertama yang diturunkan kepada Rasulullah s. Sebelum meninggalkan keluarganya. ” Saya tidak boleh membaca. Ummul Mukminin. beribadah selama beberapa malam.w. kecuali datang seperti falaq (fajar) subuh. ” Saya tidak boleh membaca. ’’ Bacalah ! ” Dia berkata.a. sehingga di masa ia berkuasa pemerintahannya tidak stabil. ” Saya tidak boleh membaca” .” Kemudian dia kembali memelukku yang ketiga kalinya. kemudian setelah itu. ” Bacalah. bacalah dengan nama Rabb-mu yang Maha Mulia.

Basrah Sahabat yang terkenal ialah Abu Musa al-Asyari dan Anas bin Malik. maka Saidina Umar menghantar tiga orang guru agama ke negeri itu iaitu Muaz bin Jabal. 4.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah Adapun pusat-pusat pendidikan pada masa Khulafa al-Rasyidin antara lain: 1. Makkah Guru pertama yang mengajar di Mekah setelah Mekah ditakluki ialah Muaz bin Jabal. Tugas Ibn Mas’ud ialah mengajar al-Quran dan ilmu agama. 2. Mereka mendirikan madrasah agama dan mengajar al-Quran serta ilmu agama pada tiga tempat iaitu Abu al-Dardak di Damsyik. 5. Ubadah dan Abu Dardak al-Dardak. Muaz bin Jabal di Palestin dan Ubadah di Hims. 3. Ali. Madinah Lebih terkenal dan lebih mendalam ilmunya kerana di sana terdapat Khalifah Abu Bakar. Beliaulah yang mengajar al-Quran dan perkara halal haram dalam Islam. Zaid bin Thabit serta sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . Kuffah Sahabat yang tinggal di Kufah ialah Ali bin Abu Talib dan Abdullah bin Mas’ud. Beliau diutus oleh Umar al-Khattab ke Kufah untuk menjadi guru. Umar. Damsyik (Syam) Setelah negeri Syam menjadi sebahagian negara Islam dan penduduknya ramai memeluk Islam.

mereka meneruskan pelajaran ke masjid. Orang yang menyedari keadaan ini ialah Huzaifah ibnul Yaman yang dengan segera memberitahu Khalifah Uthman demi menyelamatkan umat Islam daripada pertelingkahan seperti yang berlaku kepada umat Yahudi dan Nasrani. Zaid bin Thabit berpandukan kepada hafalan para hafiz dan dirujukkan kepada bacaan Quraisy kerana al-Quran diturunkan mengikut dialek tersebut. Pada peringkat tinggi pelajaran diberikan oleh guru dalam satu halaqah yang dihadiri oleh para pelajar. tempat murid-murid belajar menulis dan membaca. Pada peringkat menengah gurunya belumlah ulama besar. Tingkat pertama ialah Kuttab. Setelah tamat al-Quran. Kufah dan Basrah. Pertelingkahan bacaan al-Quran ini melarat kepada orang-orang Hims. Percanggahan itu hampir menimbulkan perpecahan dalam kalangan sesama tentera dan di antara panglima-panglima. Pemerintahan beliau dilanda masalah dengan sebab pasukan tentera Islam bercanggah dalam bacaan al-Quran. 4. Al-Quran yang telah dibukukan itu dipanggil ” Mashaf ” dan dikenali dengan ” Mashaf Uthmani ”. menghafal al-Quran serta belajar dasar-dasar agama Islam. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . Tugas yang amat berat ini dilaksanakan oleh sebuah jawatankuasa yang diketuai oleh sahabat besar.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah 4.2 SUMBANGAN BESAR DALAM PENDIDIKAN UMMAH Saidina Uthman seorang khalifah yang berjasa besar dalam bidang pendidikan umat Islam.Tindakan tegas saidina Uthman itu telah menyelamatkan umat Islam daripada perpecahan yang boleh merosakkan masa depan Islam. Saidina Uthman segera mengarahkan supaya al-Quran yang ada pada Hafsah binti Umar disalin sebanyak enam salinan. Salinan-salinan tersebut kemudian dihantar ke negerinegeri Islam dan diperintahkan supaya Mashaf yang lain daripada itu dibakar. Pelajaran di masjid itu terdiri dari peringkat menengah dan peringkat tinggi. Umumnya guru memberikan pelajaran kepada murid-murid seorang demi seorang sama ada di Kuttab atau di masjid pada peringkat menengah. Hal ini berlaku disebabkan perbezaan mashaf yang mereka miliki. sedangkan pada peringkat tinggi gurunya ulama yang dalam ilmunya dan terkenal kealiman dan kesahihannya.1 TINGKATAN PELAJARAN ILMU YANG DIAJARKAN Pada masa khalifah-khalifah al-Rasyidin sebenarnya telah ada tingkat pengajaran hampir serupa seperti sekarang.

shaum dan sebagainya Ketika Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah. untuk pendidikan dasar: a.Armai Arief. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Klasik. seperti cara wudlu’. Al-qur’an dan tafsirnya b. kecuali pada masa Khalifah Umar bin al.khattab yang turut campur dalam menambahkan materi kurikulum pada lembaga kuttab. Membaca dan menghafal Al-Qur’an c. Memanah d.2005.3 KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM (AL-QURAN) PADA ZAMAN KHULAFA ALRASYIDIN (632-661M/12-4H) Menurut Dr. Sedangkan materi pendidikan pada tingkat menengah dan tinggi terdiri dari: a. Membaca dan menghapal syair-syair yang mudah dan peribahasa.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah 4. MA. Isi kandungan pendidikan islam(al-Quran) yang diajarkan pada masa khalifah Al-Rasyidin sebelum masa Umar bin Khattab. Mengendarai unta c. Membaca dan menulis b. Pokok-pokok agama islam. Hadits dan pengumpulannya c. Hal 13 Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . Bandung: Penerbit Angkasa.Armai Arief (2005) menerangkan di dalam bukunya mengenai sistem pendidikan islam(al-Quran) pada masa khulafa al-Rasyidin dilakukan secara mandiri. shalat. ia menginstruksikan kepada penduduk kota agar anak-anak diajari: a. tidak dikelola oleh pemerintah. Berenang b. Fiqh (tasyri’) 20Dr.

menyatakan bahawa pembinaan pendidikan islam khususnya al-Quran pada masa Makkah meliputi: 1.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah 5. Pendidikan Keagamaan Iaitu hendaklah membaca dengan nama Allah semata-mata jangan dipersekutukan dengan nama berhala. terutama bagi pelajar-pelajar agama islam dan pemimpin-pemimpin islam. Pendidikan Akhlak dan Budi pekerti Iaitu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada sahabatnya agar berakhlak baik sesuai dengan ajaran tauhid.0 KEBERKESANAN PENDIDIKAN DI ZAMAN RASULULLAH DAN SAHABAT 5. badan dan tempat kediaman. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . Pendidikan Akliyah dan Ilmiah Iaitu mempelajari kejadian manusia dari segumpal darah dan kejadian alam semesta. 4. 3. Iaitu mementingkan kebersihan pakaian. Disinilah pendidikan islam berkembang pesat. Pendidikan Jasmani atau Kesihatan. Dengan mempelajari Sejarah Pendidikan Islam kita dapat mengetahui sebab kemajuan dan kemunduran islam baik dari cara didikannya maupun cara ajarannya.1 PENDAHULUAN Mempelajari Sejarah Pendidikan islam amat penting. Iaitu period Makkah dan period Madinah : • Period Makkah. Nabi Muhammad lebih menitikberatkan pembinaan moral dan akhlak serta tauhid kepada masyarakat Arab yang bermukim di Makkah • Period di Madinah Nabi Muhammad SAW melakukan pembinaan di bidang sosial politik. Sejarah Pendidikan Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW terdapat dua period. 2. Menurut Mahmud Yunus dalam bukunya Sejarah Pendidikan Islam. Khusunya pendidikan islam pada zaman Nabi Muhammad SAW.

Nabi Muhammad menganjurkan kepada kaum Muhajirin untuk berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan dan pekerjaan masingmasing seperti waktu di Makkah.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah Cara Nabi melakukan pembinaan dan pengajaran pendidikan agama islam di Madinah adalah seperti berikut: 1. penduduk Madinah. yang merupakan pendidikan bagi warga masyarakat dalam tanggungjawab sosial.menolong . dan ke luar diakui dan disegani oleh masyarakat lainnya (sebagai satu kesatuan politik). Dalam perjanjian itu ditegaskan. Pembentukan dan pembinaan masyarakat baru. turunlah syari’at zakat dan puasa. adalah disyari’atkannya media komunikasi berdasarkan wahyu. Dasar-dasar tersebut adalah: • Nabi Muhammad saw mengikis habis sisa-sisa permusuhan dan pertentangan antara suku. tolong. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . mula-mula diantara sesama Muhajirin. Dengan lahirnya persaudaraan itu bertambah kukuhlah kesatuan kaum muslimin. bahwa kaum Yahudi bersahabat dengan kaum muslimin. Dengan solat juma’at tersebut hampir seluruh warga masyarakat berkumpul untuk secara langsung mendengar khutbah dari Nabi Muhammad SAW dan salat jama’ah jum’at • Setelah selesai Nabi Muhammad menyatukan kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW mulai meletakkan dasar-dasar terbentuknya masyarakat yang bersatu padu secara intern (ke dalam). • Suatu kebijaksanaan yang sangat efektif dalam pembinaan dan pengembangan masyarakat baru di Madinah. • Untuk memenuhi keperluan sehari-hari. kemudian diantara Muhajirin dan Ansar. lalu Nabi mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi. Inilah salah satu perjanjian persahabatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. iaitu salat juma’t yang dilaksanakan secara berjama’ah dan azan. • Untuk menjalin kerjasama dan saling menolong dalam rangka membentuk tata kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. sehingga menjadi bersaudara. baik secara material mahupun moral. Mereka harus mempertahankan negara bersama-sama kaum Muslimin. terutama bila ada serangan musuh terhadap Madinah. disamping itu kaum Yahudi merdeka memeluk agamanya dan bebas beribadat menurut kepercayaannya. bantu-membantu. dengan jalan mengikat tali persaudaraan diantara mereka. menuju satu kesatuan sosial dan politik. Nabi mempersaudarakan duadua orang.

Diantara peringatan-peringatan tersebut antara lain: Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . Oleh kerananya banyak peringatan-peringatan dalam Alqur’an berkaitan dengan itu. Tujuan pembinaan adalah agar secara beransur-ansur. 3. Pendidikan sosial dan kewarnegaraan islam pada masa itu adalah pokok-pokok fikiran yang terkandung dalam konstitusi Madinah. yang dalam pengamalannya diperincikan dengan lebih lanjut dan disempurnakan dengan ayat-ayat Al-Quran yang turun Selama period Madinah. Pendidikan anak dalam al-Quran Dalam islam. tetapi luas. anak merupakan pewaris ajaran islam yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad saw dan generasi muda muslimlah yang akan melanjutkan misi menyampaikan islam ke seluruh penjuru alam. baik dalam kehidupan bangsa Arab mahupun dalam kehidupan bangsa-bangsa di seluruh dunia. pokok-pokok fikiran konstitusi Madinah diakui dan berlaku bukan hanya di Madinah sahaja.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah 2. Pendidikan sosial politik dan kewarganegaraan.

a. Hal ini telah dibuktikan oleh para sejarawan yang mana mereka mengkaji mengenai sejarah pendidikan di zaman Rasulullah.w sendiri seperti beribadat dan sebagainya. Kesan dalam ilmu pengetahuan di zaman rasulullah dan sahabat meninggalkan kesan kepada sistem pendidikan pada masa sekarang.w lagi. Penyebaran tempat ilmu ini berlaku di pelbagai tempat seperti di makkah. Antara masjid-masjid yang menjadi tempat pengajian ilmu pengetahuan iaitu Majis Quba dan Masjid Makkah. Pelbagai ilmu juga telah diperkenalkan pada zaman Rasulullah s.w Akhirnya. Pada zaman Rasulullah. madinah.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah PENUTUP Kesimpulan yang dapat disini bahawa sistem pendidikan ini sudah mula pada zaman Rasulullah s. Walau bagaimana pun al-quran pada zaman itu menjadi rujukan dalam mendalami pelbagai ilmu. Pendidikan Al-quran pada zaman itu juga telah lama dilaksanakan kerana mereka pada zaman itu sememangnya menggunakan al-quran bagi mendalami ilmu pengetahuan. Setelah itu ilmu pengetahuan ini disambung oleh para khulafa ar-Rasyidin iaitu 4 khalifah ini. Hal ini kerana pendidikan yang digunakan sekarang adalah sama dengan kaedah yang digunakan oleh Rasulullah s.a. Disini mereka telah meneruskan dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan pada zaman ini juga alquran telah dibuku dan dikumpulkan iaitu pada zaman Saidina Uthman Ibn Affan. tempat pengajaran atau pembelajaran itu dilaksanakan di masjid-masjid hal ini kerana masjid pada zaman itu juga bukan sahaja untuk melakukan ibadat bahkan ia juga menjadi tempat penyampaian ilmu pengetahuan kepada umatnya. Bentuk pengajaran ini masaih digunakan sehingga hari ini. dan sebagainya.a. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . Pendidikan di zaman Rasulullah mempunyai pelbagai kaedah dan bentuk pengajaran yang telah didedahkan dan digunakan oleh Rasulullah. sistem pendidikan zaman Rasulullah dan sahabat ini adalah satu sistem pendidikan yang sememangnya telah di nyatakan dalam Al-quran.

w. Dr. Manhaj Haraki dalam Sirah Nabi s..102. 5. Sulaiman Noordin (2008) Sejarah Pemikiran 1 : Sumber Ilmu. Penerbit Universiti Malaya. 6. Hidakarya Agung. Vol. Dar el Shourouk. Ciputat: UIN Jakarta Press. Samsul Nizar (2008) Sejarah Pendidikan Islam. Zuhairini. Yusuf Ahmad (2005) Sejarah dan Kaedah Pendidikan al-Quran. Bandung: Penerbit Angkasa. 2. Ahmad Mohamad (1997) Pendidikan Islam : Falsafah. I. Darus Sunnah Press. Tahun II Shoutu 'l-Azhar. 13. 14. Abdul Raof Dalip (1990) Zaman Khalifah al-Rasyidin. Pedagogi dan Metodologi. Imam Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi (2005).a. Kuala Lumpur 8. Perbandingan Idealogi dan Orde Baru Dunia. Zaid bin Abdul Karim az-Zaid (2009) Fikih Sirah Mendulang Hikmah dari Sejarah Kehidupan Rasulullah. Jakarta: Pustaka Husna. Jakarta: Bumi Aksara. Hasan Langgulung (1988) Asas-asas Pendidikan Islam. Fakulti Pendidikan UKM. Mahmud Yunus (1992) Sejarah Pendidikan Islam. 3.. 7. Kedah 12. Mohd. 9. Johor Bahru Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . Pustaka Darussalam Sdn. Shah Alam 15. Armai Arief (2005) Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Klasik.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah Rujukan Buku 1. 4. 10. jakarta 11. Bhd.cet. Bhd. Jakarta: PT.dkk (1998) Sejarah Pendidikan Islam.. Penerbit Fajar Bakti. Mukhtasar Minhaj al-Qosidin (Ringkasan Kitab Jalan Mereka Menuju Allah Jilid 1 & 2) Rangkain Berkat Sdn Bhd & Pustaka Salam Sdn. Selangor. Dr Yusof Qardhawi (2000) Ummatunâ Baina Qarnaini. Muhammad Munir al-Qadban. Dr Muhammada Masir (2001) At-Ta'lîm wa Manhaj Tarbiyah Islâmiyah. Abuddin Nata (2005) Pendidikan Islam Perspektif Hadits.9. Cet. Terengganu & Kuala Lumpur. Jakarta: Kencana. Perniagaan Jahabersa.

pendidikan.com Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . hipermart. www.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah Rujukan Laman Web 16.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful