Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah ISI KANDUNGAN PENDAHULUAN 1.0 2.

0 PENGERTIAN PENDIDIKAN AL-QURAN FALSAFAH PENDIDIKAN AL-QURAN 2.1 Hukum Mengajar Al-Quran pada Zaman Rasulullah 2.2 Sejarah Pengkhususan dalam Pengajaran Al-Quran ZAMAN RASULULLAH DI MAKKAH DAN MADINAH 3.1 Makkah 3.2 Madinah 3.3 Perbezaan Pendidikan Al-quran Di Makkah dan Madinah 3.4 Bahan Pengajaran Rasulullah s.a.w 3.5 Kurikulum Pendidikan Al-Quran pada Zaman Rasulullah 3.6 Kebijaksanaan Rasulullah dalam pendidikan 3.7 Langkah-Langkah Pengajaran Rasulullah 3.8 Metodologi Pengajaran Rasulullah SEJARAH PENDIDIKAN AL-QURAN PADA ZAMAN SAHABAT 4.1 Tingkatan Ilmu Yang diajarkan 4.2 Sumbangan Besar dalam pendidikan Ummah 4.3 Kurikulum Pendidikan al-Quran pada zaman Khulafa. SISTEM KEBERKESANAN PENDIDIKAN AL-QURAN ZAMAN RASULULLAH

3.0

4.0

5.0

PENUTUP RUJUKAN

Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010

Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah

PENDAHULUAN
Segala pujian dan syukur ke hadrat illahi dengan limpah dan kurnianya dapat kami menyiapkan kertas kerja ini. Jutaan terima kasih kepada yang membantu secara langsung dan tidak langsung. Kerta kerja ini bertajuk “ Sejarah Pendidikan al-Quran pada Zaman Rasulullah s.a.w.” Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk menerapkan semangat kepada pendidik yang bakal bergelar guru alQuran bagi mengetahui sejarah-sejarah di zaman Rasulullah dan Sahabat. Di dalam kertas kerja ini menerangkan pelbagai subtopik yang berlainan tajuk tapi saling bergantung antara satu sama lain. Selain itu, pada zaman rasulullah menggunakan pelbagai kaedah bagi mendidik dan menyampaikan pengajaran kepada umatnya. Dari kaedah yang Baginda gunakan masih digunakan dalam pembelajaran pada masa kini seperti kuliah, syarahan, berpidato dan halaqah. Begitu kesan pengajaran Nabi sehingga masa kini. Selain itu juga dalam kertas kerja menerangkan cara pembelajaran para sahabat yang meneruskan agenda Nabi Muhammad s.a.w. Pada zaman Sahabat pula telah wujudnya pelbagai tempat pendidikan seperti kuttab. Pada zaman juga telah wujudnya institusi pendidikan ini seperti masjid dijadikan kegiatan untuk menjalankan aktiviti pendidikan. Bagi mengetahui segala penerangan tentang sejarah pendidikan al-quran ini, semuanya telah dinyatakan dalam kertas kerja ini. Sekian, terima kasih

1.0 PENGERTIAN PENDIDIKAN AL-QURAN Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010

Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah Menurut ilmu tatabahasa Melayu, pendidikan ialah nama terbitan daripada kata dasar “didik” yang membawa maksud jaga, pelihara, atau ajar dengan hati-hati sejak kecil. Dalam Bahasa Inggeris disebut Education berasal dari dua cantuman kalimah bahasa latin iaitu e’ex dan Ducereduc. E’ex bererti keluar dan ducereduc bererti memimpin. Oleh itu, ia juga boleh diertikan bahawa Pendidikan ialah menyerap ilmu pengetahuan dalam bentuk teori serta melakukan latihan dalam bentuk praktis bagi membentuk keperibadian dan watak serta mencungkil bakat terpendam. Dalam Bahasa Arab juga disebut At-Tarbiah iaitu kata terbitan dari kata Rabba yang bererti mengasuh, memelihara atau memimpin. Ta’dib juga sinonim dengan makna pendidikan cuma perkataan ini lebih menjurus kepada pendidikan adab dan akhlak. Menurut Syed Naquib al-Attas, Ta'adib adalah kata yang paling sesuia untuk memberi pengertian terhadap pendidikan. Seorang pelajar yang cemerlang dalam akademik tetapi tidak beradab belum boleh dikatakan berjaya kerana matlamat pendidikan yang utama adalah membentuk akhlak dan sahsiah bukannya sekadar menyediakan pelajar dengan pengetahuan semata-mata. Kalimah al-Quran pula ialah kalimah bahasa arab yang bererti bacaan. Dalam ilmu saraf, kalimah al-Quran dibawa imbangannya seperti berikut: ‫قرأ-يقرأ-قرانا‬ Jadi, Quran di sini bermaksud dibaca. Sebahagian ulama berpendapat bahawa kalimah al-Quran tidak diambil dari mana-mana perkataan lain. Ia adalah kata nama khas bagi kitab Allah. Ia sama sahaja dengan kitab-kitab lain seperti Taurat, Injil dan Zabur. Semuanya merupakan nama-nama bagi kitab Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi sebagai pegangan dan panduan umat nabi berkenaan. Al-Quran yang ada pada kita sekarang ialah kitab Allah yang mempunyai mukjizat, yang diturunkan kepada nabi Muhammad s.a.w dengan perantaraan Malaikat Jibril yang termaktub di dalam mushaf, yang dipindahkan kepada kita secara tawattur dimulakan dengan surah al-Fatihah dan disudahi dengan surah An-Nas serta mendapat pahala membacanya. Menyentuh mengenai perkaitan antara pendidikan dengan al-Quran, kedua-duanya saling berkait iaitu pendidikan adalah satu usaha untuk membentuk akhlak serta memberi ilmu kepada masyarakat dan al-Quran adalah kitab panduan yang turut terkandung didalamnya ayat-ayat yang menyentuh soal pendidikan. Oleh itu, pendidikan al-Quran bolehlah didefinisikan sebagai proses membentuk sahsiah pelajar, menyampaikan ilmu pengetahuan serta mencungkil bakat pelajar berdasarkan kaedah yang digariskan di dalam al-Quran. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010

Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah

2.0 FALSAFAH PENDIDIKAN AL-QURAN Setiap proses pengajaran dan pembelajaran tentunya mempunyai kaedah, pendekatan, strategi, langkah dan sebagainya bagi menjamin matlamat pengajaran tercapai. Begitu juga dengan pendidikan negara, mempunyai falsafah dan matlamatnya yang termaktub bagi memastikan pelajar-pelajar mempunyai keseimbangan dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Pendidikan Al-Quran pastinya lebih luas daripada itu kerana Ianya kitab panduan sejagat dan dustur ummah yang mendidik manusia menuju kebahagian abadi dunia dan akhirat. Al-Quran menuntut umatnya menjadi seorang yang mahir ataupun pakar dalam apa sahaja bidang yang diceburi. Dalam pada itu al-Quran mendidik manusia supaya kenal Tuhannya, kenal Penciptanya serta menginsafi setiap dosa yang dilakukan dan bertawakkal hanya kepadanya. Terdapat beberapa aspek di dalam al-Quran yang bertujuan untuk mendidik dalam bidangbidang tertentu iaitu: 1. Pendidikan tauhid Dalam Al-Quran, Allah mendidik manusia beriman dan mempercayai hanya Allah yang layak disembah dan tempat berserah segala sesuatu kerana Dialah sahaja yang berkuasa. Disamping itu Allah s.w.t juga memberi ancaman kepada manusia jika tidak bertauhid dan melakukan syirik kepada Allah. 2. Mensyukuri nikmat Manusia perlu menyedari bahawasanya segala nikmat yang diperolehi adalah dari Allah semata-mata. Jika dihitung nescaya manusia tidak akan terhitung nikmat yang Allah telah kurniakan kepada manusia. Secara kasarnya, nikmat boleh dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu: a. b. c. Nikmat jasmani Nikmat rohani Nikmat harta benda

Atas segala nikmat ini manusia harus berfikir bahawa manusia tidak seharusnya ingkar dan menyekutukan Allah sebaliknya mensyukuri segala nikmat yang Allah telah kurniakan. 3. Mendidik supaya bertakwa kepada Allah Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010

menang atau kalah hanyalah Allah s. 4. Kerana orang yang bertakwa itu dikasihi Allah dan diberi pangkat dan darjat yang tinggi disisi Allah. pembunuh dan sebagainya. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . perogol. Dalam masyarakat terdapat pelbagai jenis manusia. Apa pun yang kita lakukan natijahnya perlu diserahkan kepada Allah. berjaya atau tidak. Menegak yang makruf dan melarang kemungkaran Tugas dakwah adalah tanggungjawab yang perlu dipikul oleh semua umat islam.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah Bertakwa bererti melakukan segala sesuatu atau meninggalkan sesuatu kerana taat kepada perintah Allah atau takutkan kemurkaannya. pencuri. 5. Kerana kita hanya mampu berusaha tetapi yang menentukan natijah baik atau buruk. Mendidik supaya bertawakkal Tawakkal bererti menyandarkan segala usaha kita kepada Allah.w. Ada yang jahat.t. Al-Quran mendidik manusia supaya menjadi orang yang bertakwa. Oleh itu perlunya ada dikalangan manusia yang bangun untuk memberi nasihat dan melarang segala perbuatan yang mungkar dikalangan masyarakat.

W Hukum orang yang mengajar al-quran kepada orang lain pada zaman Rasulullahs. Ia dianggap antara cara dakwah yang paling mulia. ia adalah sebaik-baik ibadah kepada Allah”. Adalah fardhu kifayah sepertimana Kata imam al-Suyuti : ”Ketahuilah bahawa menghafaz al-Quran itu fardu kifayah ke atas umat demikian juga mengajar al-Quran. Manakala Rasulullah s.w.A.w.a. malah ia dianggap antara dakwah yang paling mulia dan paling penting.a. apabila ditanya mengenai orang yang terbaik dalam kalangan manusia. baginda bersabda : ” Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik membaca al-Quran dan paling bertakwa kepada Allah. antaranya menerusi pengajaran al-Quran”.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah 2. Mengajar al-Quran adalah satu daripada cara berdakwah ke jalan Allah. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 .1 HUKUM MENGAJAR AL-QURAN PADA ZAMAN RASULULLAH S. Ibn Hajar berkata : ” Berdakwah kepada Allah itu berlaku dengan pelbagai cara.

Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah 2. Oleh kerana itu. hadith no.a. daripada Jibril. Mu’az bin Jabal dan Ubai bin Ka’ab (Bukhari. (at-Tirmidzi) Nabi s. Allah telah menyebutkan nama engkau kepada aku. Mendengar itu Ubai (dalam kehairanan) bertanya : ” Adakah Allah telah memilihku dengan menyebut namaku kepada engkau. sesudah peristiwa itu. Asiyyah dan Bani Lihyan tujuh puluh orang daripada kalangan Ansar yang merupakan Qurra’ (pembaca dan pengajar al-Quran) pada waktu itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik : ” Kami menamakan mereka Qurra’ pada zaman mereka.) Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 .4090. Rasulullah sendiri pernah bersabda : yang paling banyak membaca al-Quran dalam kalangan kamu ialah Ubai. Hadith no. : ”Sesungguhnya Allah menyuruh aku mengajarkan al-Quran kepada engkau ”. sifat dan hukum-hukum bacaan yang mutawatir seperti yang diterima oleh Nabi s. wahai Rasulullah ? ” Jawab Rasulullah : ” Ya.4578) Sesungguhnya Allah menyuruh Rasul-Nya mengajarkan Ubai bin Ka’ab hukum tajwid iaitu tentang makhraj-makhraj huruf. Menurut sejarah.2 SEJARAH PENGKHUSUSAN DALAM PENGAJARAN BACAAN AL-QURAN Pengajaran bacaan al-Quran secara intensif telah bermula sejak zaman nabi lagi seperti yang diriwayatkan bahawa baginda telah bersabda : ”Hendaklah kamu mempelajari al-Quran daripada empat orang” Abdullah bin Mas’ud. Juga telah mengutuskan kepada kabilah Zakwan. Ubai giat menghafaz al-Quran sehingga beliau mencapai kedudukan tinggi dalam jurusan ini yang merupakan satu kemuncak kejayaan yang besar. Ubai pun menangis.w.3758) Imam Bukhari telah meriwayatkan hadith daripada Anas bin Malik yang menyebut bahawa Nabi s. ” (Bukhari.a. Salim Mawla (hamba) Abu Huzaifah. hadith no. ” Mendengar jawapan itu.w. (Sahih Bukhari. telah bersabda kepada Ubai bin Ka’ab r.w.a.a.

a.a. Golongan yang mempelajari al-Quran daripada sahabat-sahabat yang lain seperti Ibn Abbas.w.a.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah Terdapat dua golongan sahabat yang mempelajari bacaan al-Quran daripada Nabi s. Golongan yang mempelajari al-Quran terus daripada Nabi s. 2. Abu Musa al-Ash’ari. Ubai. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . Zaid dan para sahabat lain yang termasuk golongan yang banyak mendengar al-Quran daripada Nabi s. Abdullah bin al-Sa’ib dan lain-lain yang merupakan golongan sahabat yang lebih muda. Iaitu : 1. seperti Ibn Mas’ud.w.w.

Turunnya al Quran sebagai kitabillah terakhir telah memaksa orang arab jahiliah mempelajari al-Quran samada huruf atau tulisan untuk membolehkan mereka membaca la-Quran dan memahami isi al-Quran . Memang benarlah al-Quran itu membimbing manusia dariapda Zulumat (kegelapan) kepada nur (cahaya). Manusia dapat melibatkan diri dengan proses keilmuan yang membawa kepada arus kemajuan dan melauinya juga mereka akan mengalami proses dari segi kognitf dan efektif.A.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah 3. Al.0 ZAMAN RASULULLAH S. Dalam surah al Baqarah 2:257 dan arahan membaca dalam surah al Alaq 96. Abdullah Isyak (1089:35) bahawa Ibnu Khaldun juga telah meriwayatkan orang yang belajar menulis di Hirah pada masa itu ialah Sufyan bin Umayyah. Ia telah berusaha memberi pelajaran mengenal huruf kepada beberapa orang penduduk Madinah. Bagi mengatasi masalah arab Quraisy ini..Salaby (1976:19) antara penduduk Makkah yang mula-mula belajar menulis huruf arab ialah Sufyan bin Umayyah dan Abu Qais bin Abd. Manaf. Sesetengah pengkaji menjelaskan Harb bin Umayyah.Salaby (1976:19) menjelaskan orang Quraisy yang pandai menulis dan membaca hanya lapan belas orang sahaja .W. Menurut Sejarah orang yang mula-mula menulis dan membaca sebagai satu mata pencarian di tanah arab ialah seorang yang berasal dari Wadi al-Qurra iaitu suatu perkampungan yang terletak di Madinah. DI MAKKAH DAN MADINAH 3. Fakta diatas menjelaskan bahawa asal kota Makkah sememangnya tidak mengenali huruf. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . Ilmu angka dan huruf berasal dari Madinah. Malik dari negeri Hirah Mengikut Dr. mereka belajar daripada Azlan bin Sidrah. mereka belajar daripada Bishr Abd.1 PERINGKAT MAKKAH Pada zaman pra Islam atau lebih dikenali sebagai zaman jahiliah kebanyakan penduduk jazirah arabiah berada dalam keadaan buta huruf dan hanya sebilangan kecil sahaja yang mengenali angka dan huruf yang membolehkannya menulis dan membaca.1 melalui mengenali huruf dan kemudian membolehkan mereka membaca. Menurut al. baginda Rasulullah saw tidak jemu-jemu menggalakkan orang Islam supaya belajar ekoran daripada wahyu pertama ayat 1-5 surah al Alaq. Kedatangan agama islam telah mengubah tamadun keilmuan jahiliah ini.

Pada zaman Makkah ini Rasulullah saw berperanan sebagai seorang guru. dorongan dan galakan daripada baginda yang berterusan ini. Uthman bin Affan dan lain-lain. menulis sehingga pandai sebagai ganti membebaskan diri. Rasullallah saw menggunakan teknik rangsangan dengan mangarahkan umat islam agar rajin menuntut ilmu seperti hadis baginda yang bermaksud: “menuntut imu adalah wajib dikalangan muslimin dan muslimat” Rasulullah saw meminta Shaffah al Adawiyah mengajarkan isteri nabi Saiyyiditina Hafsah dengan pelajaran menulis dan membaca. Mengikut al-Abrashi (terjemahan h.Arqam bin al-Arqam.jurutulis atau khatib yang diberi tugas untuk mancatatkan ayat-ayat al Quran dan hadis-hadis nabi setelah kawafatan baginda.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah Salah satu cara baginda Rasulullah saw mengembangkan ilmu menulis dan membaca ialah dengan mengenakan syarat kepada tawanan-tawanan perang Badar yang boleh menulis dan membaca agar setiap daripada orang tawanan itu dikehendaki mengajar 10 orang anak-anak daripada orang islam membaca dan . para sahabat dan sekalian kaum muslimin secara terbuka. antaranya ialah Abi Ka’ab al-Ansari. Dengan itu lahir lah jurutulis. Zaid bin Thabit. Begitulah sifat marunahnya baginda dalam konteks ilmu dan pendidikan. Bustami 1970:60) baginda nabi juga menggunakan kepakaran orang Yahudi dan Nasrani yang pandai menulis dan mambaca agar mengajar kemahiran ini kepada kaum muslimin. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . 44) telah menjelaskan bahawa atas suruhan baginda inilah menyebabkan jumlah orang islam pandai menulis dan mengenal huruf telah bertambah. Rasulullah saw menyampaikan ilmu-ilmu islam peringkat asasnya ilmu akidah dan ahklak . murid-muridnya tediri daripada kalangan dan para sahabat yang rapat dengan baginda manakala rumah baginda dan rumah al-Arqam Bin al-Arqam beperanan sebagai intistusi pertama pendidikan islam. apatah lagi dalam menuntut ilmu hukumnya wajib maka para keluarga dan sahabat baginda telah berusaha bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya. Rasulullah saw menyampaikan setiap wahyu yang diterima atau setiap kali wajah diturun kepada kaum keluarga baginda. Pada peringat awal perkembangan islam ilmu pengetahuan dan pendidikan islam telah sampai di rumah baginda dan rumah sahabat baginda seperti rumah al. Seterusnya al-Abrashi (hal.

Baginda Rasulullah saw menunjukkan dan melatih para sahabat dan semua kaum muslimin agar mengamalkan serta mengamati segala pelajaran yang disampaikan oleh baginda . sampaikanlah apa-apa yang telah diturunkan oelh Allah kepoada engkau daripada tuhan engkau. Baginda Rasul juga menyuruh para sahabatnya mengahafal setiap ayat yang telah diajar di samping Rasulullah saw menyeru para sahabatnya untuk menulis agar dapt sentiasa diulang kaji pada masa yang lain. juga. Ali al-Jamilathi dan Abu al-Tuwanisiah (1978) menerangkan bahawa Rasulullah saw telah memulakan institusi pendidikannya di rumah al-Arqam bin al-Arqam di Assafah.w selalu menjadikan dirinya sebagai teladan dan contoh-contoh yang diikuti. hubungan perkembangan dakwah nabi selari dengan perkembangan pendidikan islam. maka tidaklah engakau menyampaikan risalah. Dengan itu pendidikan nabi terhadap golongan pemeluk islam bertitik tolak daripada gerakan dakwah nabi secara sulit selama kira-kira tiga tahun. Makkah pada tahun khasnya terdiri daripada sahabat-sahabat nabi yang rapat dengan baginda termasuk keluarga baginda. Sesungguhnya nabi Muhammad saw ialah seorang rasul dan guru yang telah mendidik melatih dan memandu umat islam dengan penuh tanggungjawab. 1985:85) Pada zaman Makkah. seperti isteri baginda Rasullallah saw kemudian berkembang menjadi tiga puluh lapan orang yang terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat dan peringkat umur.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah Rasulullah berbuat demikian kerana tugas Rasullullah untuk menyampaikan ajaran islam dan menyeru manusia ke jalan Allah.a. Makkah pada tahun 610 masihi. kiranya engakau tuidak melakukan demikan. Disinilah bermulanya era pendidikan islam dan Quran (Barnadib. firman Allah yang bermaksud. Pendidikan tersebut telah di atur dan kendalikan oleh baginda nabi secara sulit selama tiga tahun. “wahai rasul. baginda Rasulullah s. mesra dan penuh perasaan kasih saying.” (Surah al-Maidah 5:67) Bentuk pengajaran Rasulullah saw ialah membaca al-quran karim kepada para sahabat dan menerang maksud ayatnya supaya dapat difahami dan di hayati serta diamalkan pada saat itu. Para sejarawan islam telah memulakan kajian tentang pendidikan islam pada zaman Rasulullah saw bermula dari Institusi al-Arqam bin al-Arqam di Assafah. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 .

Baginda membacakan ayat-ayat yang diterima kepada murid-muridnya Menjelaskan maksud ayat Dihafal Mendidik dengah penuh kasih sayang Keberkesanan pendidikan Rasulullah saw ini bukan sahaja dapat dicapai melalui aspek kognitif malah juga aspek efektif dan psikomotor dalam bentuk amalan dan penghayatan . Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . Rasulullah saw juga menngunakan rumahnya sebagai pusat pembelajaran. 2. Maka dengan itu. Bukan sahaja wahyu yang turun kepada nabi Muhammad saw itu sebagai bahan pengajaran nabi bahkan ia juga merupakan sumber pendidikan Rasulullah saw kepada keluarga dan para sahabat baginda . kelahiran Pendidikan islam adalah satu era baru bagi dunia pendidikan yang ada pada masa itu. langkah pertama yang dilakukan oleh baginda dalam proses pengajaran pembelajaran ialah melalui metod iqra (bacaan).Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah Selain institusi pendidikan al-arqam bin al-arqam. 4. 3. Para pengkaji sejarah islam menjelaskan bahawa isi kandungan pendidikan yang disampaikan itu bergantung kepada wahyu daripada Allah swt sendiri. wahyu yang menekan persoalan akidah masyarakat Quraisy pada masa itu telah dikuliahkan oleh agenda di Institusi dirumah Al-Arqam Metodologi penyampaian Pendidikan islam kepada Murid-muridnya dilakukan secara : 1. iaitu dengan membaca ayat-ayat alquran yang telah diturunkan oleh Allah swt kepada para sahabatnya melalui metod Tartil Menurut Kassim Ahmad (1984) Rasulullah saw juga menekan kaedah penurunan wahyu pada masa itu. Sebagai contoh keberkesanan tiga domain pendidikan di atas dapat dilihat daripada peristiwa murid baginda Saad bin Abi Waqas dengan ibunya dan dijelmakan oleh Allah swt melalui surah yang bermaksud: “dan kami wajibkan kepada manusia (berbuata) kebaikan kepada kedua-dua ibu bapanya. satu era yang istimewa pada zaman pendidkan Rasulullah saw di peringkat makkah ialah apabila diturunkan wahyu yang pertama kepada nabi Muhammad saw yang menekankan konsep bacaan.

Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . maka jnganlah kamu mengikuti kedua-duanya. Baginda tidak pernah tunduk dengan tawaran-tawaran yang diberikan kepadanya.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah dan jika kedua-dua ibu bapanya mammaksa unutk mempersekutukan aku dengan seseuatu yang tidak ada pengetahuan tentangya. sabda Rasulullah saw. segala penentangan mereka tidak di hiraukan oleh baginda . hanya kepad akulah kamu akan kembali. baginda banyak menerima cabaran dan ugutan daripada pelbagai pihak yang terdiri daripada ketuaketua kafir quraisy di makkah. (surah al-ankabut) Sepanjang penglibatan baginda Rasulullah saw sebagai guru pendakwah atau seorang rasul.bahawa sebenarnya aku di utuskan sebagai seorang pendidik. lalau aku khabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”. yang bermaksud ….

para muslimin duduk mengelilingi nabi dalam separuh bulatan untutk mendengar pengajaran nabi tentang agama islam.Selepas menunaikan solet berjemaah. Disana masjid telah di jadikan markas kegiatan sosial dan kemasyarakatan selain daripada tempat ibadah. Memandangkan kepesatan perkembangan islam maka lebih banyak sekolah didirikan pada masa itu. Ekoran penerimaan serta sokongan tempatan madinah daripada pelbagai lapisan masyarakat.w. Manakala metode pengajaran adalah dalam bentuk halaqah yang disampaikan melalui kaedah syarahan dan praktikal. Fakor utama Rasulullah saw berhijrah ke Madinah kerana gesaan Allah swt.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah 3.2 PERINGKAT MADINAH Perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam lebih pesat dan menggalakakkn apabia Rasulullah ke madinah pada tahu 622 kasihi . dikatakan terdapat sembilan buah sekolah yang telah dibina pada zaman Rasulullah saw. ia boleh dikatakan sebagai sebuah sekolah kerana kegiatan pengajaran pembelajaran yang dijalankan disitu lebih sistemetik dan formal. Masjid Quba Rasulullah saw terus mengumpulkan umat islam dan memperkenalkan sistem Halaqah di masjid tersebut . Bagi memastikan kesucian masjid sebagai tempat ibadah maka nabi telah membina surau yang bersambung dengan masjid tersebut.a. Rasulullah saw selalu melawat sekolah berkenaan serta mengadakan serta mengadakan perbincangan dengan murid-muridnya. Sejajar dengan perkembangan dan tersusun. akibat ancaman orang quraisy yang semakin membahayakan sehingga baginda di Madinah terus membina sebuah masjid yang diberi nama Masjid Quba' yang kemudiannya menjadi intitusi pendidikan terpenting. antaranya yang terpenting ialah sekolah Kaabah. Baginda juga menghantar ramai guru untuk mengajar di seluruh wilayah islam di semenanjung tanah arab. Perkembangan ini berkait rapat dengan peranan masjid yang telah didirikan oleh Rasulullah s. Pelbagai aspek kehidupan dipelajari dan diajar kepada mereka. kegiatan ini termasuklah proses pembelajaran dan pendidikan. Baginda menyususkan strategi pengajaran dalam tiga bentuk iaitu : Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . surau itu dikenali dengan nama al-suffah.

Antara contoh dan teladan “nabi melakukan sesuatu sesuatu perbuatan (sunnah) agar menjadi petunjuk kepada umatnya” b) Pendekatan jiwa Kasih sayang nabi kepada umatnya sering ditunjukkan telah menambat hati murid untuk patuh dan taat keapada baginda Rasulullah. syariah dan huraian isi wahyu yang mencakupi siasah (politik). Kaedah khutbah digunakan ketika baginda mengajar di masjid manakala bentuk halaqah diadakan di rumah baginda sendiri atau di rumah para sahabat. 2. dari segi metodologi pengajaran Rasulullah saw menggunakan pendekatan khutbah dan halaqah. amalan. • Pendidikan ini dikhususkan kepada kanak-kanak. Pendidikan Rasulullah saw dalam bentuk umum Ia dijalankan sendiri oleh Rasulullah saw dan oleh para sahabat baginda di dalam dan diluar kota Madinah. beliau berkata : sewaktu saya masih kecil dan berada di bawah berkata kepada saya : jagaan baginda Rasulullah S. kaedah pengajaran baginda selain dua metode di atas ialah: a) Amalan Semua ajaran baginda yang berkaitan dengan suruhan dan larangan Allah dibuat secara terus dan diri peribadi nabi menjadi ikutan.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah 1.a. Pengajaran Nabi dalam Bentuk Khususiah. Kandungan pengajaran baginda meliputi sembilan kandungan antaranya akidah.w. tawanan perang dan sahabat nabi. baginda “Wahai kanak-kanak. contoh serta teladan melalui qudwah hsanah. Kenyataan diatas dapat dilihat melalui riwayat daripada Omar ibn Salmah. Rasulullah mendidik kanak-kanak dengan menggunakan kaedah teguran. bacalah bismillah sebelum makan dan makanlah Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . suruhan. kecil dan tua. ijtimaiyyah (sosial) dan iqtisyho diyah(ekonomi) Dari segi pelajar dalam sistem pendidikan umayyah ini terdiri daripada pelbagai lapisan umur dan status hidup daripada kalangan kaum lelaki dan wanita. qudwah hasanah dan member pengajaran dengan mengambil iktibar daripada cerita-cerita yang berbentuk Bashir Wa-Nazir.

Ashab Assaffah Proses menulis dan membaca ini ditujukan kepada kanak-kanak. Melalui system ini terdapat dua peringkat : i. rasulullah s. • murid atau pelajar yang berada di bawah umur. Mustaffa (1985). ekonomi. Menulis dan membaca ii.a. kemasyrakatan. Dimana pada peringkat Ashab Assaffah pula merupakan peringkat golongan pemuda belia.w dan para sahabat menerapkan ilmu kepada golongan belia ini dengan tentang ilmu syarak.a. Mereka perlu mengajar kanak-kanak islam ini sehingga mereka pandai dan ini merupakan jaminan kebebasan tawanan tersebut.w menggunakan bebrapa orang tawanan Perang Badar yang terdapat daripada kaum musyrikin yang berkebolehan menulis dan membaca untuk mengajar kanak-kanak muslim atas kadar seorang tawanan dengans epuluh orang kanak-kanak islam. Untuk memastikan kesucian masjid sebagai tempat ibadah. Rasulullah s. pendidikan jasmani dan politik sebagai persiapan hidup pada masa yang akan datang. nabi telah membina surau yang bersambung dengan masjid tersebut dan dikenali sebagai AlSuffah. Pendidikan melalui Institusi (madrasah) Proses pengajaran yang lebih sistematik digunakan oleh Nabi iaitu dapat dilihat melalui institusi tersebut yang dinamakan sebagai madrasah bermaksud sekolah.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah dengan tangan kanan serta ambillah makanan yang paling hamper dengan kamu dahulu” Inilah kaedah-kaedah yang harus diterapkan kepada pendidik untuk mendidik anak-anak 3. Kedua-dua peringkat pendidikan ini dibuat disekeliling masjid dan di bangunan-bangunanyang dikhaskan untuk pendidikan islam. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 .

3. Kaum lelaki dewasa. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . Othman bin Affan dan lain-lain yang antaranta dilantiik menjadi jurutulis nabi untuk menulis dan membaca surat-surat sama ada untuk dihantar ke Rom. Pelbagai jenis ilmu yang telah disebarkan di Madinah iaitu di Jazirah Arabiah dan Negara-negara sekitarnya. Kanak-kanak diberi pendidikan dalam bentuk khususiyah 2. Hal ini kerana ia dijalankan di kawasan masjid dan keadah pengajaran yang digunakan adalah halaqah yang disampaikan melalui kaedah syarahan dan pratikal.3 PERBEZAAN CIRI PEMBINAAN PENDIDIKAN AL-QURAN DI KOTA MAKKAH DAN MADINAH • Period kota Makkah: Teras pembinaan pendidikan islam di kota Makkah adalah pendidikan tauhid. Kaum wanita dewasa. Zaid bin Thabit. diberikan pendidikan umumiyyah. Hasil daripada rasulullah dalam bidang penulisan ini maka lahirlah tokohtokoh sahabat yang berkemahiran membaca dan menulis seperti Abi Ka’ab.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah As-suffah ini dikenali sebagai sebuah sekolah kerana kegiatan pengajaran pembelajaran yang dijalankan lebih sistematik dan formal. Kota Madinah pada masa itu telah menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Kesan daripada peperangan menentang kaum musyrikin penganut islam semakin bertambah lantaran kejayaan Rasulullah dalam mentarbiyah mereka. 3. alAnsori. diberikan pendidikan umumiyyah. Antara sekolah yang terkemuka iaitu sekolah Kaabah. Di Madinah telah terdapat Sembilan buah masjid yang berperanan sebagai institusi pendidikan nabi. Baginda telah membahagikan murid-murid kepada tiga golongan iaitu : 1. Parsi atau yang diterimanya dari Negara luar dalam hubungan diplomatik antara madinah dan Eropah.

Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah titikberatnya adalah menanamkan nilai-nilai tauhid ke dalam jiwa setiap individu muslim. • Period kota Madinah: Pokok pembinaan pendidikan islam di kota Madinah dapat dikatakan sebagai pendidikan sosial dan politik. agar jiwa mereka terpancar sinar tauhid dan tercermin dalam perbuatan dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. yang merupakan kelanjutan dari pendidikan tauhid di Makkah. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . merupakan cermin dan pantulan sinar tauhid tersebut. iaitu pembinaan di bidang pendidikan sosial dan politik agar dijiwai oleh ajaran .

di masjid. dan di tempat-tempat lainnya. tetapkan. tidak bercakap atau mengajar sesuatu melainkan ditunjuk oleh wahyu sepertimana dalam firman allah yang bermaksud : “Dan tiadalah yang diucapkan itu menurut kemahuan hawa nafsunya. sebab Rasul mengajar pada sekolah kehidupan yang luas tanpa dibatasi dinding kelas.w. Wahyu merupakan bahan pengajaran (sukatan) dalam proses mendidik atau mengajar pengikutnya. Kita sebagai umatnya dan pendidik harus mengikut apa yang telah rasulullah s. Rasulullah memanfaatkan berbagai kesempatan yang mengandungi nilai-nilai pendidikan dan rasulullah menyampaikan ajarannya dimana saja seperti di rumah. Menurut Ghazali Darussalam. sebab selain Nabi tidak ada yang mempunyai keutamaan untuk menentukan isi-isi pendidikan islam. yang bermaksud : “Tiadalah kami alpakan suatu pun dalam al-Kitab” Dengan bahan pengajaran yang telah diwujudkan oleh nabi iaitu Alquran.a. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang di wahyukan” (surah Al-Najm.t. Dapat dibezakan menjadi dua period: Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . di jalan. Firman Allah s.W Kurikulum pendidikan pada zaman Rasulullah sangat sulit.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah 3.5 KURIKULUM PENDIDIKAN AL-QURAN PADA ZAMAN RASULULLAH S. bahan pengajaran Rasulullah adalah lengkap dan sempurna hal ini kerana wahyu yang datang adalah daripada allah s. 3.w. Semestinya bahan yang disediakan itu berlandaskan syariat Islam dan hukum Allah.W. Ini dapat dinyata dan dijelaskan bahawa baginda s. Sistem pendidikan islam lebih bertumpu kepada Nabi.4 BAHAN PENGAJARAN (SILIBUS) RASULULLAH S.A. 53:3-4) Maka dengan itu. Ia berbentuk Alquran mahupun hadis.A.a.w.w. Alquran ialah kitab yang sedikit pun tiada kekurangan.t.

bahan yang diajarkan menerangkan tentang kajian keagamaan yang menitikberatkan pada keimanan. b. akhlak.(al-Quran) Bahan pendidikan islam(al-Quran) yang diajarkan berkisar pada bidang keimanan. bahkan baginda dan para Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . Proses pendidikan pada zaman Rasulullah berada di Makkah belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Rasulullah telah melakukan serangkaian kebijaksanaan yang amat sistematik serta sesuai dengan situasi dan keadaan. Bidang akhlak: Nabi menitikberatkan pada metod peneladanan. ibadah. kesihatan jasmani dan pengetahuan kemasyarakatan • Metod yang dikembangkan oleh Nabi adalah: a. c. Bidang keimanan: melalui soal jawab dengan penghayatan yang mendalam dan di dukung oleh bukti-bukti yang rasional dan ilmiah. Madinah • pendidikan yang dilakukan Nabi pertama-tama membangun lembaga masjid. Nabi tampil dalam kehidupan sebagai orang yang memiliki kemuliaan dan keagungan baik dalam ucapan maupun perbuatan.6 KEBIJAKSANAAN RASULULLAH S.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah Makkah • • bahan yang diajarkan hanya berkisar pada ayat-ayat Makiyyah sejumlah 93 surat dan petunjuk-petunjuknya yang dikenal dengan sebutan sunnah dan hadits. kerana pada saat itu Nabi Muhammmad belum berperanan sebagai pemimipin atau ketua Negara. ibadah dan akhlak. Bahan ibadah : disampaikan dengan metod demonstrasi dan peneladanan sehingga mudah didikuti masyarakat.W DALAM PENDIDIKAN Untuk melaksanakan fungsi utamanya sebagai pendidik. 3. Hal yang demikian belum di mungkinkan.A. melalui masjid ini Nabi memberikan pendidikan islam.

Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 .Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah pengikutnya berada dalam bayang-bayang ancaman pembunuhan dan kaum kafir quraisy. Masjid inilah yang selanjutnya digunakan sebagai pusat kegiatan pendidikan dan dakwah. Diantaranya yang terkenal adalah rumah Al.Arqam. barulah pendidikan islam (alQuran) dapat berjalan dengan berleluasa dan terbuka secara umum. Setelah masyarakat islam terbentuk di Madinah barulah. Menyatukan berbagai potensi yang semula saling berserakan bahkan saling bermusuhan. Selama di Makkah pendidikan berlangsung dari rumah ke rumah secara sembunyi-sembunyi. Langkah yang bijak dilakukan Nabi Muhammad SAW pada tahap awal islam ini adalah melarang para pengikutnya untuk menampakkan keislamannya dalam berbagai hak.tidak menemui mereka kecuali dengan cara sembunyi-sembunyi dalam mendidik mereka. Membangun masjid di Madinah. b.dan kebijaksanaan yang telah dilakukan Nabi Muhammmad ketika di Madinah adalah: a.

juga diperintahkan supaya menyampaikan ajarannya secara terang-terangan oleh Allah s. dimana dalam firman Allah yang bermaksud : “Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah daripada orang yang musyrik” Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . Rumah sebagai pusat pendidikan Sejak awal kerasulan bagi lagi.w.A. Rasulullah s. RUmah Al-Arqam bin Abi al-Arqam menjadi pusat pengajaran dan pusat pertemuan baginda bersama para sahabat. Antara langkah yang diambil oleh baginda ialah : Mewujudkan pusat pendidikan a.a. Banyak institusi yang digunakan oleh baginda bagi tujuan untuk mengajar ajaran islam kepada umatnya. Dan buat pengetahuan semua keadah ini berkekalan sehingga baginda berhijrah ke Madinah. ia dijadikan tempat menyampaikan ajaran agama Islam kepada kaum muslimin.7 LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN RASULULLAH S.t. rumah dijadikan tempat pendidikan kepada pengikutnya. Tempat Umum dan terbuka. 2.W Menurut Ghazali Darussalam dalam bukunya Pedagogi Pendidikan Islam telah menyatakan pelbagai langkah dan cara yang Rasulullah telah anjurkan untuk dalam bidang pendidikan supaya semuanya berjalan dengan lancar dan sempurna. Selain itu juga.w.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah 3. Antara pusat-pusat atau tempat pendidikan ialah : 1.

Khadijah binti Khuwailid. orang yang paling awal memeluk Islam adalah isterinya.As-Syu'ârâ. Kesemuanya adalah sahabat semakin berkembang luas pendidikan bin Harithah dan Abi Bin terdekat Rasulullah. kaum kerabatnya Pengajaran Kepada Masyarakat Terdekat sebagaimana firman firman Allah Swt : Nabi telah memulakan pendidikan al-quran dengan mendahulukan Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat (Qs.15:94) Setelah itu.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah (Surah al-Khijr. Islam dan menyebar ke seluruh pelosok. Sebagaimana sabda Rasulullah : "Ajarlah sesungguhnya mereka Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 anak-anakmu (dengan yang baik adalah yang dimulai dari rumah oleh orang tua kepada anak- ilmu pengetahuan) kerana dijadikan untuk zaman yang lain daripada kamu.214) Pada peringkat pertama. Institusi Masjid Antara masjid yang menjadi tempat pengajaran Islam iaitu Masjid Quba’ dan Masjid An-Nabawi. Selain itu terdapat Sembilan buah masjid yang terdapat di Madinah menjadi tempat pendidikan. Setelah itu." . Zaid Abi Talib. Baitullah menjadi pusat pengajaran Islam untuk seluruh kaum muslimin. baginda bergerak ke Bukit Safa yang menjadi kelaziman orang Quraisy dijadikan sebagai tempat mengumpulkan orang ramai. 3. Abu Bakar bin as-Siddq. Umat Islam di Madinah mengantar anak-anak mereka ke masjid untuk diberikan pendidikan. 4. Selepas pembukaan Kota Mekah. Inilah sebabnya anaknya.

Baginda rasulullah diperingatkan Ummu Maktum datang hendak menemui berbincang dengan para Maka turunlah Dalam menyampaikan ajaran Islam.1-2) Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . supaya tidak Berlaku Adil Terhadap Anak Didik berlaku diskriminasi. ayat Al-Quran sebagai teguran akan kesilapan baginda itu : Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling kerana telah datang seorang buta kepadanya.(Qs.'Abasa . Rasulullah sedang pembesar Quraisy dan Rasulullah telah bermasam muka. Pada saat itu.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah 5. Rasulullah diajarkan oleh Allah Allah ketika Abdullah bin baginda.

w dengan menggunakan kaedah ini.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah 3. Hafalan Teknik ini adalah salah satu teknik yang terdapat dalam pribadi Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 .w mengajar kaum muslimin dengan berkhutbah di masjid pada setiap hari Jumaat.w bersila di dalam masjid yang dikelilingi oleh umatnya.w iaitu kuliah dan berkhutbah atau pidato yang seringnya disampaikan di Masjid dan juga dirumah.8 METODOLOGI PENGAJARAN RASULULLAH S. rukun Islam. efektif dan berbentuk psikomotor.w juga menggunakan cara pembelajaran secara soal jawab. Perigi Ghadir dan di Uhud.a.a. Mempunyai pelbagai cara dalam menyampaikan pengajarannya kepada umatnya dan orang lain. Pada pengajaran ini hanya baginda sahaja yang bercakap dan umatnya hanya mendengar apa yang baginda ucapkan.a.w. Iaitu kaedah ini masih digunakan oleh semua pendidik terutama di peringkat tertinggi. Hal ini jelas dimana Rasulullah s. Pada musim haji juga baginda berucap di Arafah.A. Ini jelas bahawa Rasulullah s. 4.W. 2. Ini adalah cara pengajaran yang dilakukan oleh Rasulullah s. tentang Ihsan dan tentang Kiamat. baginda amat gemar menggunakan kaedah halaqah dimana Rasulullah s. Kuliah dan khutbah atau pidato.a. Antara kaedah yang bersifat kognitif. Menurut Ghazali Darussalam dalam bukunya Pedagogi dalam Pendidikan Islam iaitu menerangkan Rasulullah s. 3.a. Mina. Halaqah Sepanjang pendidikan baginda kepada para sahabat. Baginda bersoal jawab dengan tujuan untuk mengajar kepada orang ramai.w di suatu masa telah soal jawab dengan malaikat Jibril tentang rukun Iman. Soal Jawab Rasulullah s. Kesan daripada pengajaran yang dilakukan oleh baginda adalah konsep pengajaran dua hala. Terdapat banyak pengajaran yang disampaikan oleh baginda s. antaranya : 1.a.a.

matahari dari timur. Dalam menyampaikan pengajaran. 5. melalui firman Allah yang berbunyi : "Apakah kamu tidak memerhatikan orang yang mendebat Nabi Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) kerana Allah telah memberikan kepada orang itu Sesungguhnya Allah menerbitkan orang pemerintahan (kekuasaan) ketika Nabi Ibrahim berkata. Al-Quran telah menjelaskan hal ini. seperti yang digambarkan dalam sabdanya : memelihara (diisyaratkan ibu jari dan jari tengah)" Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . menerus menghafalnya agar tidak beliau bersungguh-sungguh dan terus kafir itu. maka terbitkanlah dari Barat. dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. lalu '"(Qs. anak yatim seperti dua ini beliau menjawab pertanyaan tentang "Aku dan orang yang dan umat terdahulu. Rasulullah juga sering menggunakan gaya atau isyarat dengan anggota badan Rasulullah. Penceritaan Dalam menyampaikan ajaran Islam. Hal ini terlihat kerana di dalam terdapat banyak ceritacerita lampau berkaitan dengan nabi-nabi 7. Menggunakan Bahasa Isyarat. 'Tuhanku ialah Allah yang menghidupkan dan mematikan.258) 6. terbukti ketika lupa.Al-Baqarah . Perdebatan Teknik ini digunakan ketika perdebatan tentang Ibrahim dengan Raja Namrud. Rasulullah banyak menggunakan metode bercerita. terdiamlah Rasulullah menerima wahyu Allah yang pertama. Contohnya ketika orang yang memelihara anak yatim.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah Rasulullah.

Asas-asas Pendidikan Islam.ag (2008) dalam bukunya Sejarah Pendidikan Islam pola pendidikan al-Quran pada masa Abu Bakar masih seperti pada masa Nabi. Masa Khalifah Abu Bakar as-Siddiq Menurut Prof. sebagai tempat shalat berjama’ah. tempat pertemuan.ag dalam bukunya Sejarah Pendidikan Islam berkaitan dengan masalah pendidikan . Pada zaman khulafa al-Rasyidin seakan-akan kehidupan Rasulullah SAW itu berulang kembali. Pendidikan islam masih tetap memantulkanAl-Qur’an dan Sunnah di ibu kota khilafah di Makkah.negeri lain yang ditakluki oleh orang-orang islam. Jakarta: Pustaka Husna. Dr. masjid dijadikan sebagai benteng pertahanan rohani. Samsul Nizar. Prof. kesihatan. akhlak.0 SEJARAH PENDIDIKAN AL-QURAN PADA ZAMAN SAHABAT Menurut Prof. di Madinah dan di negeri. Dari segi isi kandungan pendidikan Islam terdiri daripada pendidikan tauhid atau keimanan. Menurut Ahmad Syalabi lembaga untuk belajar membaca menulis ini disebut dengan Kuttab. Hasan Langgulung.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah 4. ibadah. Samsul Nizar. khalifah Umar bin Khattab merupakan seorang pendidik yang melakukan penyuluhan pendidikan di kota Madinah. H. Dr. Kuttab merupakan lembaga pendidikan yang dibentuk setelah masjid. M. Lembaga pendidikan Islam(al-Quran) masjid. M. beliau juga menerapkan pendidikan di masjid-masjid dan pasar-pasar serta mengangkat dan menunjuk guru-guru Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . baik dari segi isi kandungan mahupun lembaga pendidikannya. dan sebagainya. membaca Al-qur’an dan lain sebagainya. Masa Khalifah Umar bin Khattab Menurut Prof.Rasyidin: A. Hal 121 Berikut penguraian tentang pendidikan Islam(al-Quran) pada masa Khulafa al. Dr Hassan Langgulung(1988) dalam buku Asas-asas Pendidikan Islam menerangkan bahawa bertahun-tahun pemerintahan Khulafa al-Rasyidin merupakan perjuangan terus menerus antara hak yang mereka bawa dan dakwahkan kebatilan yang mereka perangi dan musuhi. dan lembaga pendidikan Islam. H. B. 1988. selanjutnya Asama Hasan Fahmi mengatakan bahwa Kuttab didirikan oleh orang-orang Arab pada masa Abu Bakar dan pusat pembelajaran pada masa ini adalah Madinah. Dr. sedangkan yang bertindak sebagai tenaga pendidik adalah para sahabat rasul terdekat.

baik dari segi ilmu bahasa. pelaksanaan pendidikan Islam(al-Quran) tidak jauh berbeza dengan masa sebelumnya. Samsul Nizar. sebab selama Umar memerintah Negara berada dalam keadaan stabil dan aman.serta diiringi kemajuan di berbagai bidang. Pendidikan di masa ini hanya melanjutkan apa yang telah ada. ertinya pemerintah tidak mengangkat guru-guru. Masa Khalifah Usman bin Affan. mereka bertugas mengajarkan isi Al-qur’an dan ajaran Islam lainnya. H. M. ini disebabkan disamping telah ditetapkannya masjid sebagai pusat pendidikan juga telah terbentuknya pusat-pusat pendidikan Islam di berbagai kota dengan ilmu yang dikembangkan.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah untuk tiap-tiap daerah yang ditaklukan itu. Tugas mendidik dan mengajar umat pada masa ini diserahkan pada umat itu sendiri. C. Pelaksanaan pendidikan di masa Khalifah Umar bin Kattab lebih maju. kepolisian. Adapun sumber gaji para pendidik waktu itu diambilkan dari daerah yang ditaklukan dan dari baitulmal.ag dalam bukunya Sejarah Pendidikan Islam pada masa khalifah Usman bin Affan. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . sebab pada masa ini para sahabat memilih tempat yang mereka inginkan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat. dengan demikian para pendidik sendiri melaksanakan tugasnya hanya dengan mengharapkan keridhaan Allah. dan pokok ilmu-ilmu lainnya. Menurut Prof. menulis. Dr. diberikan kelonggaran untuk keluar di daerah-daerah yang mereka sukai. Proses pelaksanaan pola pendidikan pada masa Usman ini lebih ringan dan lebih mudah dijangkau oleh seluruh peserta didik yang ingin menuntut dan belajar Islam dan dari segi pusat pendidikan juga lebih banyak. Para sahabat yang berpengaruh dan dekat dengan Rasulullah yang tidak diperbolehkan meninggalkan Madinah di masa khalifah Umar. Kebijaksanaan ini sangat besar pengaruhnya bagi pelaksanaan pendidikan di daerahdaerah. baitulmal dan sebagainya. Adapun metod yang mereka pakai adalah guru duduk di halaman masjid sedangkan murid melingkarinya. Pendidikan dikelola di bawah pengaturan gabernor yang berkuasa saat itu. seperti jawatan pos. namun hanya sedikit terjadi perubahan yang mewarnai pendidikan Islam.

Seorang sahabat yang bernama Huzaifah bin al-Yaman yang baru balik dari negeri Syam setelah selesai pembukaan Armenia dan Azarbaijan memberitahu hal ini kepada Saidina Uthman. Dengan demikian terdapat sedikit kelainan bacaan antara satu tempat dengan tempat lain. Tindakan yang dimaksudkan itu ialah menulis semula al-Quran dalam beberapa naskah dan dihantar ke semua negeri Islam. Islam telah berkembang luas sehingga ke Afrika di barat dan ke Azarbaijan di timur. Dengan sebab itu terdapat perbezaan bacaan pada tempat-tempat tertentu. Dengan demikian terdapat ramai orang Islam bertaburan di merata tempat. Mereka terdiri daripada Abdullah bin Zubair. Guru-guru dalam kalangan sahabat telah dihantar ke negeri-negeri berkenaan untuk mengajar al-Quran dan pengetahuan Islam. Sebenarnya sahabat-sahabat besar menerima al-Quran daripada Rasulullah dengan tujuh jenis bacaan (qiraat). Beliau mencadangkan supaya diambil sesuatu tindakan untuk menyelamatkan umat Islam. Zaid bin Thabit sekali lagi dilantik menjadi ketua panitia pengumpulan al-Quran di peringkat ini. khasnya negeri-negeri yang baru dibuka. Uthman bersetuju dengan cadangan ini dan terus meminta Suhuf yang ditulis di zaman Abu Bakar yang masih ada di tangan Hafsah binti Umar al-Khattab. Apabila mereka mengajar. Masing-masing mengatakan bacaannya sahaja yang betul dan ada menyalahkan orang lain. Said bin al-’As dan Abdul Rahman bin al-Harith. orang Islam boleh membaca al-Quran dengan cara yang sama seperti yang tertulis itu. Ada yang mengikut bacaan Ubai bin Ka’ab. Masing-masing membaca al-Quran mengikut bacaan sahabat atau guru yang dihantar ke situ. Hal ini telah berlarutan hingga sampai ke satu tahap yang menimbulkan persengketaan yang hampirhampir mencetuskan pergaduhan sesama muslimin. mereka hanya mengajar satu jenis bacaan yang mereka minat sahaja. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . Dengan demikian.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah PENULISAN AL-QURAN DI ZAMAN SAIDINA UTHMAN IBN AFFAN Di zaman khalifah Uthman Affan. ada pula yang membaca mengikut bacaan Ibnu Mas’ud dan di tempat lain mengikut bacaan Abu Musa al-Ash’ari.

Peringkat kedua takut kehilangan al-Quran kerana kematian para huffaz dan peringkat ketiga ialah untuk kesatuan bacaan dan perpaduan ummah di samping mengelakkan perpecahan. baris. Abu Bakar dan Uthman. Demikian juga dengan usaha meletakkan tanda-tanda al-Quran. Ini adalah untuk meraikan Qiraat Tujuh. Itulah tiga peringkat penulisan al-Quran iaitu di zaman Rasulullah. Cuma mushaf yang ada sekarang telah ditulis dengan khat yang baik dan diletakkan titik dan baris dengan sempurna untuk memudahkan orang yang bukan arab membacanya. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . Semua orang Islam disuruh membaca al-Quran mengikut seperti dalam mushaf ini. penulisan ini dibuat dalam lima naskah untuk dihantar ke bandar-bandar besar seperti Kufah. Inilah al-Quran yang disebut Mushaf Uthmani yang ada pada kita sekarang. Basrah. kita patut bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Allah dan berterima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah berusaha menulis al-Quran dalam sebuah naskah yang akhirnya menjadi mushaf-mushaf yang banyak seperti yang kita dapati hari ini. Tanpa ada usaha ini mungkin sangat sukar bagi orang bukan arab untuk membacanya. Ketiga-tiga peringkat ini mempunyai sebab-sebabnya yang tersendiri kenapa tindakan penulisan itu perlu dibuat. Al-Quran yang ditulis ini tidak mempunyai titik dan baris (tanda bacaan). Makkah.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah Mereka disuruh supaya menulis semula dengan baik mengikut lahjah atau loghat Arab Quraish. Yaman dan lain-lain. Naskah-naskah lain yang pernah ditulis oleh sahabat di zaman Rasulullah diperintah supaya dibakar semuanya. titik dan sebagainya. Usaha meletakkan baris diusahakan oleh Abul-Aswad Ad-Duali dengan izin khalifah dan usaha ini disempurnakan dalam kurun pertama hijrah. Peringkat pertama sebagai rekod segala wahyu diturunkan dan untuk rujukan dikala lupa. Sebagai orang Islam. Mengikut as-Sayuti.

” Saya katakan. M.a. kemudian dia kembali memelukku untuk yang kedua kalinya sehingga saya measa tersesak. ” Saya tidak boleh membaca. kemudian setelah itu. Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib Menurut Prof Dr. kemudian kembali ke Khadijah. kemudian setelah itu.” Kemudian dia kembali memelukku yang ketiga kalinya. Ia terus berulang hingga datanglah kebenaran dalam kondisi dia berada di Gua Hira. kegiatan pendidikan Islam(al-Quran) mendapat hambatan dan gangguan. ’’ Bacalah ! ” Dia berkata. kemudian dia melepaskanku. Dengan kericuhan politik pada masa Ali berkuasa. kemudian melepaskanku dan berkata. Samsul Nizar.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah PERMULAAN WAHYU SELEPAS PENULISAN AL-QURAN PADA ZAMAN SAIDINA UTHMAN Dari Aisyah. Ummul Mukminin. ” Bacalah. dia minta saya membaca. ” Saya tidak boleh membaca. Radhiyallah ’Anha berkata. kecuali datang seperti falaq (fajar) subuh. dia suka menyendiri dan dia menyendiri di Gua Hira.ag menyatakan dalam bukunya iaitu pada masa Ali telah terjadinya kekacauan dan pemberontakan. Dia tidak melihat dalam mimpi. Sebelum meninggalkan keluarganya. Dia bertahannuts (khalwat) di dalamnya. D. beribadah selama beberapa malam. adalah mimpi yang benar dalam tidur.” Bacalah dengan nama Rabb-mu yang telah menciptakan manusia dari ’alaq (segumpal darah yang menempel). bacalah dengan nama Rabb-mu yang Maha Mulia. ” Dia memelukku hingga terasa sesak. ” Wahyu yang pertama yang diturunkan kepada Rasulullah s. dia membawa bekal. kemudian membawa bekal lagi untuk berikutnya. dia berkata. Malaikat datang dan berkata. saya katakan.w. H. sehingga di masa ia berkuasa pemerintahannya tidak stabil. kemudian melepaskanku’. Pada saat itu ali tidak sempat lagi memikirkan masalah pendidikan sebab keseluruhan perhatiannya itu ditumpahkan pada masalah keamanan dan kedamaian bagi seluruh masyarakat Islam. ” Saya tidak boleh membaca” . Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 .

Mereka mendirikan madrasah agama dan mengajar al-Quran serta ilmu agama pada tiga tempat iaitu Abu al-Dardak di Damsyik. 5. Basrah Sahabat yang terkenal ialah Abu Musa al-Asyari dan Anas bin Malik. Ubadah dan Abu Dardak al-Dardak. 3. Zaid bin Thabit serta sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Damsyik (Syam) Setelah negeri Syam menjadi sebahagian negara Islam dan penduduknya ramai memeluk Islam. Madinah Lebih terkenal dan lebih mendalam ilmunya kerana di sana terdapat Khalifah Abu Bakar. Umar. Makkah Guru pertama yang mengajar di Mekah setelah Mekah ditakluki ialah Muaz bin Jabal. maka Saidina Umar menghantar tiga orang guru agama ke negeri itu iaitu Muaz bin Jabal. 4. Kuffah Sahabat yang tinggal di Kufah ialah Ali bin Abu Talib dan Abdullah bin Mas’ud. Beliaulah yang mengajar al-Quran dan perkara halal haram dalam Islam.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah Adapun pusat-pusat pendidikan pada masa Khulafa al-Rasyidin antara lain: 1. Beliau diutus oleh Umar al-Khattab ke Kufah untuk menjadi guru. Tugas Ibn Mas’ud ialah mengajar al-Quran dan ilmu agama. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . 2. Muaz bin Jabal di Palestin dan Ubadah di Hims. Ali.

sedangkan pada peringkat tinggi gurunya ulama yang dalam ilmunya dan terkenal kealiman dan kesahihannya. Kufah dan Basrah. Orang yang menyedari keadaan ini ialah Huzaifah ibnul Yaman yang dengan segera memberitahu Khalifah Uthman demi menyelamatkan umat Islam daripada pertelingkahan seperti yang berlaku kepada umat Yahudi dan Nasrani.1 TINGKATAN PELAJARAN ILMU YANG DIAJARKAN Pada masa khalifah-khalifah al-Rasyidin sebenarnya telah ada tingkat pengajaran hampir serupa seperti sekarang. 4.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah 4.Tindakan tegas saidina Uthman itu telah menyelamatkan umat Islam daripada perpecahan yang boleh merosakkan masa depan Islam. Hal ini berlaku disebabkan perbezaan mashaf yang mereka miliki. Al-Quran yang telah dibukukan itu dipanggil ” Mashaf ” dan dikenali dengan ” Mashaf Uthmani ”. mereka meneruskan pelajaran ke masjid. Tugas yang amat berat ini dilaksanakan oleh sebuah jawatankuasa yang diketuai oleh sahabat besar. Umumnya guru memberikan pelajaran kepada murid-murid seorang demi seorang sama ada di Kuttab atau di masjid pada peringkat menengah. Salinan-salinan tersebut kemudian dihantar ke negerinegeri Islam dan diperintahkan supaya Mashaf yang lain daripada itu dibakar. Saidina Uthman segera mengarahkan supaya al-Quran yang ada pada Hafsah binti Umar disalin sebanyak enam salinan. Pada peringkat tinggi pelajaran diberikan oleh guru dalam satu halaqah yang dihadiri oleh para pelajar. Setelah tamat al-Quran.2 SUMBANGAN BESAR DALAM PENDIDIKAN UMMAH Saidina Uthman seorang khalifah yang berjasa besar dalam bidang pendidikan umat Islam. Pemerintahan beliau dilanda masalah dengan sebab pasukan tentera Islam bercanggah dalam bacaan al-Quran. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . Pada peringkat menengah gurunya belumlah ulama besar. Percanggahan itu hampir menimbulkan perpecahan dalam kalangan sesama tentera dan di antara panglima-panglima. Zaid bin Thabit berpandukan kepada hafalan para hafiz dan dirujukkan kepada bacaan Quraisy kerana al-Quran diturunkan mengikut dialek tersebut. Pertelingkahan bacaan al-Quran ini melarat kepada orang-orang Hims. Tingkat pertama ialah Kuttab. tempat murid-murid belajar menulis dan membaca. Pelajaran di masjid itu terdiri dari peringkat menengah dan peringkat tinggi. menghafal al-Quran serta belajar dasar-dasar agama Islam.

Hadits dan pengumpulannya c. Bandung: Penerbit Angkasa. Sedangkan materi pendidikan pada tingkat menengah dan tinggi terdiri dari: a. Mengendarai unta c. Fiqh (tasyri’) 20Dr. untuk pendidikan dasar: a.khattab yang turut campur dalam menambahkan materi kurikulum pada lembaga kuttab. ia menginstruksikan kepada penduduk kota agar anak-anak diajari: a. kecuali pada masa Khalifah Umar bin al. shalat. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Klasik. Isi kandungan pendidikan islam(al-Quran) yang diajarkan pada masa khalifah Al-Rasyidin sebelum masa Umar bin Khattab.Armai Arief. Al-qur’an dan tafsirnya b. Berenang b. Membaca dan menghapal syair-syair yang mudah dan peribahasa. Membaca dan menulis b. Membaca dan menghafal Al-Qur’an c. MA.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah 4. Memanah d.2005. Pokok-pokok agama islam. seperti cara wudlu’. shaum dan sebagainya Ketika Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah.3 KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM (AL-QURAN) PADA ZAMAN KHULAFA ALRASYIDIN (632-661M/12-4H) Menurut Dr.Armai Arief (2005) menerangkan di dalam bukunya mengenai sistem pendidikan islam(al-Quran) pada masa khulafa al-Rasyidin dilakukan secara mandiri. Hal 13 Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . tidak dikelola oleh pemerintah.

Pendidikan Jasmani atau Kesihatan. Nabi Muhammad lebih menitikberatkan pembinaan moral dan akhlak serta tauhid kepada masyarakat Arab yang bermukim di Makkah • Period di Madinah Nabi Muhammad SAW melakukan pembinaan di bidang sosial politik.0 KEBERKESANAN PENDIDIKAN DI ZAMAN RASULULLAH DAN SAHABAT 5. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . 4. Iaitu period Makkah dan period Madinah : • Period Makkah. Disinilah pendidikan islam berkembang pesat. Sejarah Pendidikan Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW terdapat dua period. Pendidikan Akliyah dan Ilmiah Iaitu mempelajari kejadian manusia dari segumpal darah dan kejadian alam semesta.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah 5. Khusunya pendidikan islam pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pendidikan Keagamaan Iaitu hendaklah membaca dengan nama Allah semata-mata jangan dipersekutukan dengan nama berhala. terutama bagi pelajar-pelajar agama islam dan pemimpin-pemimpin islam. badan dan tempat kediaman. Dengan mempelajari Sejarah Pendidikan Islam kita dapat mengetahui sebab kemajuan dan kemunduran islam baik dari cara didikannya maupun cara ajarannya. Menurut Mahmud Yunus dalam bukunya Sejarah Pendidikan Islam. 3. Iaitu mementingkan kebersihan pakaian.1 PENDAHULUAN Mempelajari Sejarah Pendidikan islam amat penting. menyatakan bahawa pembinaan pendidikan islam khususnya al-Quran pada masa Makkah meliputi: 1. 2. Pendidikan Akhlak dan Budi pekerti Iaitu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada sahabatnya agar berakhlak baik sesuai dengan ajaran tauhid.

Nabi Muhammad menganjurkan kepada kaum Muhajirin untuk berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan dan pekerjaan masingmasing seperti waktu di Makkah. adalah disyari’atkannya media komunikasi berdasarkan wahyu. bahwa kaum Yahudi bersahabat dengan kaum muslimin. mula-mula diantara sesama Muhajirin. Nabi Muhammad SAW mulai meletakkan dasar-dasar terbentuknya masyarakat yang bersatu padu secara intern (ke dalam).menolong . turunlah syari’at zakat dan puasa. Pembentukan dan pembinaan masyarakat baru.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah Cara Nabi melakukan pembinaan dan pengajaran pendidikan agama islam di Madinah adalah seperti berikut: 1. • Untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Dengan lahirnya persaudaraan itu bertambah kukuhlah kesatuan kaum muslimin. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . dengan jalan mengikat tali persaudaraan diantara mereka. bantu-membantu. tolong. terutama bila ada serangan musuh terhadap Madinah. Nabi mempersaudarakan duadua orang. kemudian diantara Muhajirin dan Ansar. dan ke luar diakui dan disegani oleh masyarakat lainnya (sebagai satu kesatuan politik). Dengan solat juma’at tersebut hampir seluruh warga masyarakat berkumpul untuk secara langsung mendengar khutbah dari Nabi Muhammad SAW dan salat jama’ah jum’at • Setelah selesai Nabi Muhammad menyatukan kaum muslimin. sehingga menjadi bersaudara. yang merupakan pendidikan bagi warga masyarakat dalam tanggungjawab sosial. disamping itu kaum Yahudi merdeka memeluk agamanya dan bebas beribadat menurut kepercayaannya. • Untuk menjalin kerjasama dan saling menolong dalam rangka membentuk tata kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. lalu Nabi mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi. Dasar-dasar tersebut adalah: • Nabi Muhammad saw mengikis habis sisa-sisa permusuhan dan pertentangan antara suku. menuju satu kesatuan sosial dan politik. baik secara material mahupun moral. Dalam perjanjian itu ditegaskan. iaitu salat juma’t yang dilaksanakan secara berjama’ah dan azan. Inilah salah satu perjanjian persahabatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. • Suatu kebijaksanaan yang sangat efektif dalam pembinaan dan pengembangan masyarakat baru di Madinah. penduduk Madinah. Mereka harus mempertahankan negara bersama-sama kaum Muslimin.

Pendidikan sosial politik dan kewarganegaraan. Oleh kerananya banyak peringatan-peringatan dalam Alqur’an berkaitan dengan itu. Tujuan pembinaan adalah agar secara beransur-ansur. baik dalam kehidupan bangsa Arab mahupun dalam kehidupan bangsa-bangsa di seluruh dunia. yang dalam pengamalannya diperincikan dengan lebih lanjut dan disempurnakan dengan ayat-ayat Al-Quran yang turun Selama period Madinah.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah 2. Pendidikan anak dalam al-Quran Dalam islam. Diantara peringatan-peringatan tersebut antara lain: Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . tetapi luas. anak merupakan pewaris ajaran islam yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad saw dan generasi muda muslimlah yang akan melanjutkan misi menyampaikan islam ke seluruh penjuru alam. pokok-pokok fikiran konstitusi Madinah diakui dan berlaku bukan hanya di Madinah sahaja. 3. Pendidikan sosial dan kewarnegaraan islam pada masa itu adalah pokok-pokok fikiran yang terkandung dalam konstitusi Madinah.

w sendiri seperti beribadat dan sebagainya. Pelbagai ilmu juga telah diperkenalkan pada zaman Rasulullah s. Walau bagaimana pun al-quran pada zaman itu menjadi rujukan dalam mendalami pelbagai ilmu. Hal ini kerana pendidikan yang digunakan sekarang adalah sama dengan kaedah yang digunakan oleh Rasulullah s. Pendidikan di zaman Rasulullah mempunyai pelbagai kaedah dan bentuk pengajaran yang telah didedahkan dan digunakan oleh Rasulullah. dan sebagainya. Penyebaran tempat ilmu ini berlaku di pelbagai tempat seperti di makkah.a. madinah.w Akhirnya.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah PENUTUP Kesimpulan yang dapat disini bahawa sistem pendidikan ini sudah mula pada zaman Rasulullah s. Disini mereka telah meneruskan dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan pada zaman ini juga alquran telah dibuku dan dikumpulkan iaitu pada zaman Saidina Uthman Ibn Affan. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . Setelah itu ilmu pengetahuan ini disambung oleh para khulafa ar-Rasyidin iaitu 4 khalifah ini. Kesan dalam ilmu pengetahuan di zaman rasulullah dan sahabat meninggalkan kesan kepada sistem pendidikan pada masa sekarang. Antara masjid-masjid yang menjadi tempat pengajian ilmu pengetahuan iaitu Majis Quba dan Masjid Makkah.a.w lagi. tempat pengajaran atau pembelajaran itu dilaksanakan di masjid-masjid hal ini kerana masjid pada zaman itu juga bukan sahaja untuk melakukan ibadat bahkan ia juga menjadi tempat penyampaian ilmu pengetahuan kepada umatnya. Bentuk pengajaran ini masaih digunakan sehingga hari ini. Pada zaman Rasulullah. Hal ini telah dibuktikan oleh para sejarawan yang mana mereka mengkaji mengenai sejarah pendidikan di zaman Rasulullah.a. sistem pendidikan zaman Rasulullah dan sahabat ini adalah satu sistem pendidikan yang sememangnya telah di nyatakan dalam Al-quran. Pendidikan Al-quran pada zaman itu juga telah lama dilaksanakan kerana mereka pada zaman itu sememangnya menggunakan al-quran bagi mendalami ilmu pengetahuan.

Terengganu & Kuala Lumpur. Darus Sunnah Press. Mukhtasar Minhaj al-Qosidin (Ringkasan Kitab Jalan Mereka Menuju Allah Jilid 1 & 2) Rangkain Berkat Sdn Bhd & Pustaka Salam Sdn. Ahmad Mohamad (1997) Pendidikan Islam : Falsafah. Mahmud Yunus (1992) Sejarah Pendidikan Islam. Dar el Shourouk. Dr Muhammada Masir (2001) At-Ta'lîm wa Manhaj Tarbiyah Islâmiyah. Dr Yusof Qardhawi (2000) Ummatunâ Baina Qarnaini. Perbandingan Idealogi dan Orde Baru Dunia. Jakarta: Bumi Aksara.102.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah Rujukan Buku 1. Jakarta: Pustaka Husna. Kuala Lumpur 8... Muhammad Munir al-Qadban. jakarta 11. Sulaiman Noordin (2008) Sejarah Pemikiran 1 : Sumber Ilmu. Cet. Hasan Langgulung (1988) Asas-asas Pendidikan Islam. Jakarta: PT. Manhaj Haraki dalam Sirah Nabi s. 5. Samsul Nizar (2008) Sejarah Pendidikan Islam. Ciputat: UIN Jakarta Press. Pedagogi dan Metodologi.9. Penerbit Universiti Malaya. Kedah 12. Abuddin Nata (2005) Pendidikan Islam Perspektif Hadits.a. Yusuf Ahmad (2005) Sejarah dan Kaedah Pendidikan al-Quran. Hidakarya Agung. 14. Zuhairini. 4. 10.w. Selangor.cet. Zaid bin Abdul Karim az-Zaid (2009) Fikih Sirah Mendulang Hikmah dari Sejarah Kehidupan Rasulullah. 2.dkk (1998) Sejarah Pendidikan Islam. Tahun II Shoutu 'l-Azhar. Bhd. Shah Alam 15. Abdul Raof Dalip (1990) Zaman Khalifah al-Rasyidin. Pustaka Darussalam Sdn. Bandung: Penerbit Angkasa. 13.. Armai Arief (2005) Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Klasik. Mohd. Vol. Johor Bahru Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . 3. Jakarta: Kencana. Dr. Imam Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi (2005). I. 6. Fakulti Pendidikan UKM. 7. Perniagaan Jahabersa. Penerbit Fajar Bakti. Bhd. 9.

com Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . www. hipermart.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah Rujukan Laman Web 16.pendidikan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful