P. 1
Sejarah Pendidikan Al-quran (New)

Sejarah Pendidikan Al-quran (New)

|Views: 1,422|Likes:
Published by Zahar Adlee Ismail

More info:

Published by: Zahar Adlee Ismail on Sep 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/11/2015

pdf

text

original

Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah ISI KANDUNGAN PENDAHULUAN 1.0 2.

0 PENGERTIAN PENDIDIKAN AL-QURAN FALSAFAH PENDIDIKAN AL-QURAN 2.1 Hukum Mengajar Al-Quran pada Zaman Rasulullah 2.2 Sejarah Pengkhususan dalam Pengajaran Al-Quran ZAMAN RASULULLAH DI MAKKAH DAN MADINAH 3.1 Makkah 3.2 Madinah 3.3 Perbezaan Pendidikan Al-quran Di Makkah dan Madinah 3.4 Bahan Pengajaran Rasulullah s.a.w 3.5 Kurikulum Pendidikan Al-Quran pada Zaman Rasulullah 3.6 Kebijaksanaan Rasulullah dalam pendidikan 3.7 Langkah-Langkah Pengajaran Rasulullah 3.8 Metodologi Pengajaran Rasulullah SEJARAH PENDIDIKAN AL-QURAN PADA ZAMAN SAHABAT 4.1 Tingkatan Ilmu Yang diajarkan 4.2 Sumbangan Besar dalam pendidikan Ummah 4.3 Kurikulum Pendidikan al-Quran pada zaman Khulafa. SISTEM KEBERKESANAN PENDIDIKAN AL-QURAN ZAMAN RASULULLAH

3.0

4.0

5.0

PENUTUP RUJUKAN

Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010

Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah

PENDAHULUAN
Segala pujian dan syukur ke hadrat illahi dengan limpah dan kurnianya dapat kami menyiapkan kertas kerja ini. Jutaan terima kasih kepada yang membantu secara langsung dan tidak langsung. Kerta kerja ini bertajuk “ Sejarah Pendidikan al-Quran pada Zaman Rasulullah s.a.w.” Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk menerapkan semangat kepada pendidik yang bakal bergelar guru alQuran bagi mengetahui sejarah-sejarah di zaman Rasulullah dan Sahabat. Di dalam kertas kerja ini menerangkan pelbagai subtopik yang berlainan tajuk tapi saling bergantung antara satu sama lain. Selain itu, pada zaman rasulullah menggunakan pelbagai kaedah bagi mendidik dan menyampaikan pengajaran kepada umatnya. Dari kaedah yang Baginda gunakan masih digunakan dalam pembelajaran pada masa kini seperti kuliah, syarahan, berpidato dan halaqah. Begitu kesan pengajaran Nabi sehingga masa kini. Selain itu juga dalam kertas kerja menerangkan cara pembelajaran para sahabat yang meneruskan agenda Nabi Muhammad s.a.w. Pada zaman Sahabat pula telah wujudnya pelbagai tempat pendidikan seperti kuttab. Pada zaman juga telah wujudnya institusi pendidikan ini seperti masjid dijadikan kegiatan untuk menjalankan aktiviti pendidikan. Bagi mengetahui segala penerangan tentang sejarah pendidikan al-quran ini, semuanya telah dinyatakan dalam kertas kerja ini. Sekian, terima kasih

1.0 PENGERTIAN PENDIDIKAN AL-QURAN Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010

Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah Menurut ilmu tatabahasa Melayu, pendidikan ialah nama terbitan daripada kata dasar “didik” yang membawa maksud jaga, pelihara, atau ajar dengan hati-hati sejak kecil. Dalam Bahasa Inggeris disebut Education berasal dari dua cantuman kalimah bahasa latin iaitu e’ex dan Ducereduc. E’ex bererti keluar dan ducereduc bererti memimpin. Oleh itu, ia juga boleh diertikan bahawa Pendidikan ialah menyerap ilmu pengetahuan dalam bentuk teori serta melakukan latihan dalam bentuk praktis bagi membentuk keperibadian dan watak serta mencungkil bakat terpendam. Dalam Bahasa Arab juga disebut At-Tarbiah iaitu kata terbitan dari kata Rabba yang bererti mengasuh, memelihara atau memimpin. Ta’dib juga sinonim dengan makna pendidikan cuma perkataan ini lebih menjurus kepada pendidikan adab dan akhlak. Menurut Syed Naquib al-Attas, Ta'adib adalah kata yang paling sesuia untuk memberi pengertian terhadap pendidikan. Seorang pelajar yang cemerlang dalam akademik tetapi tidak beradab belum boleh dikatakan berjaya kerana matlamat pendidikan yang utama adalah membentuk akhlak dan sahsiah bukannya sekadar menyediakan pelajar dengan pengetahuan semata-mata. Kalimah al-Quran pula ialah kalimah bahasa arab yang bererti bacaan. Dalam ilmu saraf, kalimah al-Quran dibawa imbangannya seperti berikut: ‫قرأ-يقرأ-قرانا‬ Jadi, Quran di sini bermaksud dibaca. Sebahagian ulama berpendapat bahawa kalimah al-Quran tidak diambil dari mana-mana perkataan lain. Ia adalah kata nama khas bagi kitab Allah. Ia sama sahaja dengan kitab-kitab lain seperti Taurat, Injil dan Zabur. Semuanya merupakan nama-nama bagi kitab Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi sebagai pegangan dan panduan umat nabi berkenaan. Al-Quran yang ada pada kita sekarang ialah kitab Allah yang mempunyai mukjizat, yang diturunkan kepada nabi Muhammad s.a.w dengan perantaraan Malaikat Jibril yang termaktub di dalam mushaf, yang dipindahkan kepada kita secara tawattur dimulakan dengan surah al-Fatihah dan disudahi dengan surah An-Nas serta mendapat pahala membacanya. Menyentuh mengenai perkaitan antara pendidikan dengan al-Quran, kedua-duanya saling berkait iaitu pendidikan adalah satu usaha untuk membentuk akhlak serta memberi ilmu kepada masyarakat dan al-Quran adalah kitab panduan yang turut terkandung didalamnya ayat-ayat yang menyentuh soal pendidikan. Oleh itu, pendidikan al-Quran bolehlah didefinisikan sebagai proses membentuk sahsiah pelajar, menyampaikan ilmu pengetahuan serta mencungkil bakat pelajar berdasarkan kaedah yang digariskan di dalam al-Quran. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010

Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah

2.0 FALSAFAH PENDIDIKAN AL-QURAN Setiap proses pengajaran dan pembelajaran tentunya mempunyai kaedah, pendekatan, strategi, langkah dan sebagainya bagi menjamin matlamat pengajaran tercapai. Begitu juga dengan pendidikan negara, mempunyai falsafah dan matlamatnya yang termaktub bagi memastikan pelajar-pelajar mempunyai keseimbangan dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Pendidikan Al-Quran pastinya lebih luas daripada itu kerana Ianya kitab panduan sejagat dan dustur ummah yang mendidik manusia menuju kebahagian abadi dunia dan akhirat. Al-Quran menuntut umatnya menjadi seorang yang mahir ataupun pakar dalam apa sahaja bidang yang diceburi. Dalam pada itu al-Quran mendidik manusia supaya kenal Tuhannya, kenal Penciptanya serta menginsafi setiap dosa yang dilakukan dan bertawakkal hanya kepadanya. Terdapat beberapa aspek di dalam al-Quran yang bertujuan untuk mendidik dalam bidangbidang tertentu iaitu: 1. Pendidikan tauhid Dalam Al-Quran, Allah mendidik manusia beriman dan mempercayai hanya Allah yang layak disembah dan tempat berserah segala sesuatu kerana Dialah sahaja yang berkuasa. Disamping itu Allah s.w.t juga memberi ancaman kepada manusia jika tidak bertauhid dan melakukan syirik kepada Allah. 2. Mensyukuri nikmat Manusia perlu menyedari bahawasanya segala nikmat yang diperolehi adalah dari Allah semata-mata. Jika dihitung nescaya manusia tidak akan terhitung nikmat yang Allah telah kurniakan kepada manusia. Secara kasarnya, nikmat boleh dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu: a. b. c. Nikmat jasmani Nikmat rohani Nikmat harta benda

Atas segala nikmat ini manusia harus berfikir bahawa manusia tidak seharusnya ingkar dan menyekutukan Allah sebaliknya mensyukuri segala nikmat yang Allah telah kurniakan. 3. Mendidik supaya bertakwa kepada Allah Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010

t. pencuri. 4.w. 5. pembunuh dan sebagainya. Ada yang jahat. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . Apa pun yang kita lakukan natijahnya perlu diserahkan kepada Allah. berjaya atau tidak. Kerana kita hanya mampu berusaha tetapi yang menentukan natijah baik atau buruk. Menegak yang makruf dan melarang kemungkaran Tugas dakwah adalah tanggungjawab yang perlu dipikul oleh semua umat islam. perogol. Oleh itu perlunya ada dikalangan manusia yang bangun untuk memberi nasihat dan melarang segala perbuatan yang mungkar dikalangan masyarakat. Dalam masyarakat terdapat pelbagai jenis manusia. menang atau kalah hanyalah Allah s. Kerana orang yang bertakwa itu dikasihi Allah dan diberi pangkat dan darjat yang tinggi disisi Allah. Al-Quran mendidik manusia supaya menjadi orang yang bertakwa.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah Bertakwa bererti melakukan segala sesuatu atau meninggalkan sesuatu kerana taat kepada perintah Allah atau takutkan kemurkaannya. Mendidik supaya bertawakkal Tawakkal bererti menyandarkan segala usaha kita kepada Allah.

A. Ibn Hajar berkata : ” Berdakwah kepada Allah itu berlaku dengan pelbagai cara.a. Ia dianggap antara cara dakwah yang paling mulia.w. ia adalah sebaik-baik ibadah kepada Allah”.1 HUKUM MENGAJAR AL-QURAN PADA ZAMAN RASULULLAH S.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah 2. Manakala Rasulullah s. baginda bersabda : ” Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik membaca al-Quran dan paling bertakwa kepada Allah.W Hukum orang yang mengajar al-quran kepada orang lain pada zaman Rasulullahs. antaranya menerusi pengajaran al-Quran”. malah ia dianggap antara dakwah yang paling mulia dan paling penting.a. Adalah fardhu kifayah sepertimana Kata imam al-Suyuti : ”Ketahuilah bahawa menghafaz al-Quran itu fardu kifayah ke atas umat demikian juga mengajar al-Quran. apabila ditanya mengenai orang yang terbaik dalam kalangan manusia. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . Mengajar al-Quran adalah satu daripada cara berdakwah ke jalan Allah.w.

Mu’az bin Jabal dan Ubai bin Ka’ab (Bukhari. Rasulullah sendiri pernah bersabda : yang paling banyak membaca al-Quran dalam kalangan kamu ialah Ubai.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah 2. (at-Tirmidzi) Nabi s. wahai Rasulullah ? ” Jawab Rasulullah : ” Ya. Ubai giat menghafaz al-Quran sehingga beliau mencapai kedudukan tinggi dalam jurusan ini yang merupakan satu kemuncak kejayaan yang besar.4090. telah bersabda kepada Ubai bin Ka’ab r. Menurut sejarah. ” Mendengar jawapan itu.w. Juga telah mengutuskan kepada kabilah Zakwan.a.3758) Imam Bukhari telah meriwayatkan hadith daripada Anas bin Malik yang menyebut bahawa Nabi s. sifat dan hukum-hukum bacaan yang mutawatir seperti yang diterima oleh Nabi s.a. ” (Bukhari.) Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 .a. Ubai pun menangis. Allah telah menyebutkan nama engkau kepada aku. Salim Mawla (hamba) Abu Huzaifah.4578) Sesungguhnya Allah menyuruh Rasul-Nya mengajarkan Ubai bin Ka’ab hukum tajwid iaitu tentang makhraj-makhraj huruf.w. hadith no.a. hadith no. Hadith no. Asiyyah dan Bani Lihyan tujuh puluh orang daripada kalangan Ansar yang merupakan Qurra’ (pembaca dan pengajar al-Quran) pada waktu itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik : ” Kami menamakan mereka Qurra’ pada zaman mereka. sesudah peristiwa itu.w. Oleh kerana itu.2 SEJARAH PENGKHUSUSAN DALAM PENGAJARAN BACAAN AL-QURAN Pengajaran bacaan al-Quran secara intensif telah bermula sejak zaman nabi lagi seperti yang diriwayatkan bahawa baginda telah bersabda : ”Hendaklah kamu mempelajari al-Quran daripada empat orang” Abdullah bin Mas’ud. : ”Sesungguhnya Allah menyuruh aku mengajarkan al-Quran kepada engkau ”. Mendengar itu Ubai (dalam kehairanan) bertanya : ” Adakah Allah telah memilihku dengan menyebut namaku kepada engkau. (Sahih Bukhari. daripada Jibril.

Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 .w. Iaitu : 1.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah Terdapat dua golongan sahabat yang mempelajari bacaan al-Quran daripada Nabi s. Golongan yang mempelajari al-Quran terus daripada Nabi s.w. 2. Ubai.a.a. Golongan yang mempelajari al-Quran daripada sahabat-sahabat yang lain seperti Ibn Abbas.w. Abdullah bin al-Sa’ib dan lain-lain yang merupakan golongan sahabat yang lebih muda. seperti Ibn Mas’ud.a. Abu Musa al-Ash’ari. Zaid dan para sahabat lain yang termasuk golongan yang banyak mendengar al-Quran daripada Nabi s.

Ia telah berusaha memberi pelajaran mengenal huruf kepada beberapa orang penduduk Madinah. Sesetengah pengkaji menjelaskan Harb bin Umayyah. baginda Rasulullah saw tidak jemu-jemu menggalakkan orang Islam supaya belajar ekoran daripada wahyu pertama ayat 1-5 surah al Alaq. Manusia dapat melibatkan diri dengan proses keilmuan yang membawa kepada arus kemajuan dan melauinya juga mereka akan mengalami proses dari segi kognitf dan efektif. Manaf.Salaby (1976:19) antara penduduk Makkah yang mula-mula belajar menulis huruf arab ialah Sufyan bin Umayyah dan Abu Qais bin Abd.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah 3.A. Fakta diatas menjelaskan bahawa asal kota Makkah sememangnya tidak mengenali huruf. Bagi mengatasi masalah arab Quraisy ini.Salaby (1976:19) menjelaskan orang Quraisy yang pandai menulis dan membaca hanya lapan belas orang sahaja . Ilmu angka dan huruf berasal dari Madinah. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . Memang benarlah al-Quran itu membimbing manusia dariapda Zulumat (kegelapan) kepada nur (cahaya). Menurut al..1 PERINGKAT MAKKAH Pada zaman pra Islam atau lebih dikenali sebagai zaman jahiliah kebanyakan penduduk jazirah arabiah berada dalam keadaan buta huruf dan hanya sebilangan kecil sahaja yang mengenali angka dan huruf yang membolehkannya menulis dan membaca. DI MAKKAH DAN MADINAH 3. Kedatangan agama islam telah mengubah tamadun keilmuan jahiliah ini. Abdullah Isyak (1089:35) bahawa Ibnu Khaldun juga telah meriwayatkan orang yang belajar menulis di Hirah pada masa itu ialah Sufyan bin Umayyah.0 ZAMAN RASULULLAH S. Turunnya al Quran sebagai kitabillah terakhir telah memaksa orang arab jahiliah mempelajari al-Quran samada huruf atau tulisan untuk membolehkan mereka membaca la-Quran dan memahami isi al-Quran . mereka belajar daripada Azlan bin Sidrah. mereka belajar daripada Bishr Abd. Menurut Sejarah orang yang mula-mula menulis dan membaca sebagai satu mata pencarian di tanah arab ialah seorang yang berasal dari Wadi al-Qurra iaitu suatu perkampungan yang terletak di Madinah. Malik dari negeri Hirah Mengikut Dr.1 melalui mengenali huruf dan kemudian membolehkan mereka membaca.W. Al. Dalam surah al Baqarah 2:257 dan arahan membaca dalam surah al Alaq 96.

murid-muridnya tediri daripada kalangan dan para sahabat yang rapat dengan baginda manakala rumah baginda dan rumah al-Arqam Bin al-Arqam beperanan sebagai intistusi pertama pendidikan islam. Rasulullah saw menyampaikan ilmu-ilmu islam peringkat asasnya ilmu akidah dan ahklak . Begitulah sifat marunahnya baginda dalam konteks ilmu dan pendidikan. Rasullallah saw menggunakan teknik rangsangan dengan mangarahkan umat islam agar rajin menuntut ilmu seperti hadis baginda yang bermaksud: “menuntut imu adalah wajib dikalangan muslimin dan muslimat” Rasulullah saw meminta Shaffah al Adawiyah mengajarkan isteri nabi Saiyyiditina Hafsah dengan pelajaran menulis dan membaca. 44) telah menjelaskan bahawa atas suruhan baginda inilah menyebabkan jumlah orang islam pandai menulis dan mengenal huruf telah bertambah. Dengan itu lahir lah jurutulis. Pada peringat awal perkembangan islam ilmu pengetahuan dan pendidikan islam telah sampai di rumah baginda dan rumah sahabat baginda seperti rumah al. menulis sehingga pandai sebagai ganti membebaskan diri. dorongan dan galakan daripada baginda yang berterusan ini. para sahabat dan sekalian kaum muslimin secara terbuka. Uthman bin Affan dan lain-lain. Rasulullah saw menyampaikan setiap wahyu yang diterima atau setiap kali wajah diturun kepada kaum keluarga baginda. Zaid bin Thabit. Mengikut al-Abrashi (terjemahan h.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah Salah satu cara baginda Rasulullah saw mengembangkan ilmu menulis dan membaca ialah dengan mengenakan syarat kepada tawanan-tawanan perang Badar yang boleh menulis dan membaca agar setiap daripada orang tawanan itu dikehendaki mengajar 10 orang anak-anak daripada orang islam membaca dan . Pada zaman Makkah ini Rasulullah saw berperanan sebagai seorang guru. antaranya ialah Abi Ka’ab al-Ansari. Seterusnya al-Abrashi (hal.Arqam bin al-Arqam. Bustami 1970:60) baginda nabi juga menggunakan kepakaran orang Yahudi dan Nasrani yang pandai menulis dan mambaca agar mengajar kemahiran ini kepada kaum muslimin. apatah lagi dalam menuntut ilmu hukumnya wajib maka para keluarga dan sahabat baginda telah berusaha bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya.jurutulis atau khatib yang diberi tugas untuk mancatatkan ayat-ayat al Quran dan hadis-hadis nabi setelah kawafatan baginda. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 .

Dengan itu pendidikan nabi terhadap golongan pemeluk islam bertitik tolak daripada gerakan dakwah nabi secara sulit selama kira-kira tiga tahun. seperti isteri baginda Rasullallah saw kemudian berkembang menjadi tiga puluh lapan orang yang terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat dan peringkat umur. kiranya engakau tuidak melakukan demikan. Makkah pada tahun khasnya terdiri daripada sahabat-sahabat nabi yang rapat dengan baginda termasuk keluarga baginda. 1985:85) Pada zaman Makkah. Ali al-Jamilathi dan Abu al-Tuwanisiah (1978) menerangkan bahawa Rasulullah saw telah memulakan institusi pendidikannya di rumah al-Arqam bin al-Arqam di Assafah. Baginda Rasul juga menyuruh para sahabatnya mengahafal setiap ayat yang telah diajar di samping Rasulullah saw menyeru para sahabatnya untuk menulis agar dapt sentiasa diulang kaji pada masa yang lain. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . Sesungguhnya nabi Muhammad saw ialah seorang rasul dan guru yang telah mendidik melatih dan memandu umat islam dengan penuh tanggungjawab. firman Allah yang bermaksud.” (Surah al-Maidah 5:67) Bentuk pengajaran Rasulullah saw ialah membaca al-quran karim kepada para sahabat dan menerang maksud ayatnya supaya dapat difahami dan di hayati serta diamalkan pada saat itu. Para sejarawan islam telah memulakan kajian tentang pendidikan islam pada zaman Rasulullah saw bermula dari Institusi al-Arqam bin al-Arqam di Assafah. mesra dan penuh perasaan kasih saying.a. sampaikanlah apa-apa yang telah diturunkan oelh Allah kepoada engkau daripada tuhan engkau. Pendidikan tersebut telah di atur dan kendalikan oleh baginda nabi secara sulit selama tiga tahun. baginda Rasulullah s. Makkah pada tahun 610 masihi.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah Rasulullah berbuat demikian kerana tugas Rasullullah untuk menyampaikan ajaran islam dan menyeru manusia ke jalan Allah. “wahai rasul. juga. maka tidaklah engakau menyampaikan risalah.w selalu menjadikan dirinya sebagai teladan dan contoh-contoh yang diikuti. Disinilah bermulanya era pendidikan islam dan Quran (Barnadib. hubungan perkembangan dakwah nabi selari dengan perkembangan pendidikan islam. Baginda Rasulullah saw menunjukkan dan melatih para sahabat dan semua kaum muslimin agar mengamalkan serta mengamati segala pelajaran yang disampaikan oleh baginda .

iaitu dengan membaca ayat-ayat alquran yang telah diturunkan oleh Allah swt kepada para sahabatnya melalui metod Tartil Menurut Kassim Ahmad (1984) Rasulullah saw juga menekan kaedah penurunan wahyu pada masa itu. satu era yang istimewa pada zaman pendidkan Rasulullah saw di peringkat makkah ialah apabila diturunkan wahyu yang pertama kepada nabi Muhammad saw yang menekankan konsep bacaan. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . Rasulullah saw juga menngunakan rumahnya sebagai pusat pembelajaran. Baginda membacakan ayat-ayat yang diterima kepada murid-muridnya Menjelaskan maksud ayat Dihafal Mendidik dengah penuh kasih sayang Keberkesanan pendidikan Rasulullah saw ini bukan sahaja dapat dicapai melalui aspek kognitif malah juga aspek efektif dan psikomotor dalam bentuk amalan dan penghayatan . 2. Para pengkaji sejarah islam menjelaskan bahawa isi kandungan pendidikan yang disampaikan itu bergantung kepada wahyu daripada Allah swt sendiri. langkah pertama yang dilakukan oleh baginda dalam proses pengajaran pembelajaran ialah melalui metod iqra (bacaan). Bukan sahaja wahyu yang turun kepada nabi Muhammad saw itu sebagai bahan pengajaran nabi bahkan ia juga merupakan sumber pendidikan Rasulullah saw kepada keluarga dan para sahabat baginda . wahyu yang menekan persoalan akidah masyarakat Quraisy pada masa itu telah dikuliahkan oleh agenda di Institusi dirumah Al-Arqam Metodologi penyampaian Pendidikan islam kepada Murid-muridnya dilakukan secara : 1. Sebagai contoh keberkesanan tiga domain pendidikan di atas dapat dilihat daripada peristiwa murid baginda Saad bin Abi Waqas dengan ibunya dan dijelmakan oleh Allah swt melalui surah yang bermaksud: “dan kami wajibkan kepada manusia (berbuata) kebaikan kepada kedua-dua ibu bapanya. 4.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah Selain institusi pendidikan al-arqam bin al-arqam. 3. Maka dengan itu. kelahiran Pendidikan islam adalah satu era baru bagi dunia pendidikan yang ada pada masa itu.

Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . sabda Rasulullah saw. (surah al-ankabut) Sepanjang penglibatan baginda Rasulullah saw sebagai guru pendakwah atau seorang rasul. lalau aku khabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”. yang bermaksud …. Baginda tidak pernah tunduk dengan tawaran-tawaran yang diberikan kepadanya.bahawa sebenarnya aku di utuskan sebagai seorang pendidik. maka jnganlah kamu mengikuti kedua-duanya. segala penentangan mereka tidak di hiraukan oleh baginda . baginda banyak menerima cabaran dan ugutan daripada pelbagai pihak yang terdiri daripada ketuaketua kafir quraisy di makkah. hanya kepad akulah kamu akan kembali.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah dan jika kedua-dua ibu bapanya mammaksa unutk mempersekutukan aku dengan seseuatu yang tidak ada pengetahuan tentangya.

Sejajar dengan perkembangan dan tersusun. Disana masjid telah di jadikan markas kegiatan sosial dan kemasyarakatan selain daripada tempat ibadah. Baginda menyususkan strategi pengajaran dalam tiga bentuk iaitu : Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . Baginda juga menghantar ramai guru untuk mengajar di seluruh wilayah islam di semenanjung tanah arab.Selepas menunaikan solet berjemaah. surau itu dikenali dengan nama al-suffah.w. Pelbagai aspek kehidupan dipelajari dan diajar kepada mereka.a. Perkembangan ini berkait rapat dengan peranan masjid yang telah didirikan oleh Rasulullah s. Memandangkan kepesatan perkembangan islam maka lebih banyak sekolah didirikan pada masa itu.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah 3. Bagi memastikan kesucian masjid sebagai tempat ibadah maka nabi telah membina surau yang bersambung dengan masjid tersebut. Ekoran penerimaan serta sokongan tempatan madinah daripada pelbagai lapisan masyarakat. dikatakan terdapat sembilan buah sekolah yang telah dibina pada zaman Rasulullah saw. Manakala metode pengajaran adalah dalam bentuk halaqah yang disampaikan melalui kaedah syarahan dan praktikal. antaranya yang terpenting ialah sekolah Kaabah. Fakor utama Rasulullah saw berhijrah ke Madinah kerana gesaan Allah swt. para muslimin duduk mengelilingi nabi dalam separuh bulatan untutk mendengar pengajaran nabi tentang agama islam. akibat ancaman orang quraisy yang semakin membahayakan sehingga baginda di Madinah terus membina sebuah masjid yang diberi nama Masjid Quba' yang kemudiannya menjadi intitusi pendidikan terpenting. Rasulullah saw selalu melawat sekolah berkenaan serta mengadakan serta mengadakan perbincangan dengan murid-muridnya. kegiatan ini termasuklah proses pembelajaran dan pendidikan. Masjid Quba Rasulullah saw terus mengumpulkan umat islam dan memperkenalkan sistem Halaqah di masjid tersebut .2 PERINGKAT MADINAH Perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam lebih pesat dan menggalakakkn apabia Rasulullah ke madinah pada tahu 622 kasihi . ia boleh dikatakan sebagai sebuah sekolah kerana kegiatan pengajaran pembelajaran yang dijalankan disitu lebih sistemetik dan formal.

Kaedah khutbah digunakan ketika baginda mengajar di masjid manakala bentuk halaqah diadakan di rumah baginda sendiri atau di rumah para sahabat. beliau berkata : sewaktu saya masih kecil dan berada di bawah berkata kepada saya : jagaan baginda Rasulullah S. Antara contoh dan teladan “nabi melakukan sesuatu sesuatu perbuatan (sunnah) agar menjadi petunjuk kepada umatnya” b) Pendekatan jiwa Kasih sayang nabi kepada umatnya sering ditunjukkan telah menambat hati murid untuk patuh dan taat keapada baginda Rasulullah. ijtimaiyyah (sosial) dan iqtisyho diyah(ekonomi) Dari segi pelajar dalam sistem pendidikan umayyah ini terdiri daripada pelbagai lapisan umur dan status hidup daripada kalangan kaum lelaki dan wanita. dari segi metodologi pengajaran Rasulullah saw menggunakan pendekatan khutbah dan halaqah. tawanan perang dan sahabat nabi. Rasulullah mendidik kanak-kanak dengan menggunakan kaedah teguran. Pengajaran Nabi dalam Bentuk Khususiah. 2.w. baginda “Wahai kanak-kanak. Pendidikan Rasulullah saw dalam bentuk umum Ia dijalankan sendiri oleh Rasulullah saw dan oleh para sahabat baginda di dalam dan diluar kota Madinah. kecil dan tua. kaedah pengajaran baginda selain dua metode di atas ialah: a) Amalan Semua ajaran baginda yang berkaitan dengan suruhan dan larangan Allah dibuat secara terus dan diri peribadi nabi menjadi ikutan. suruhan. • Pendidikan ini dikhususkan kepada kanak-kanak. syariah dan huraian isi wahyu yang mencakupi siasah (politik). qudwah hasanah dan member pengajaran dengan mengambil iktibar daripada cerita-cerita yang berbentuk Bashir Wa-Nazir. bacalah bismillah sebelum makan dan makanlah Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . contoh serta teladan melalui qudwah hsanah.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah 1.a. Kandungan pengajaran baginda meliputi sembilan kandungan antaranya akidah. amalan. Kenyataan diatas dapat dilihat melalui riwayat daripada Omar ibn Salmah.

Kedua-dua peringkat pendidikan ini dibuat disekeliling masjid dan di bangunan-bangunanyang dikhaskan untuk pendidikan islam. Pendidikan melalui Institusi (madrasah) Proses pengajaran yang lebih sistematik digunakan oleh Nabi iaitu dapat dilihat melalui institusi tersebut yang dinamakan sebagai madrasah bermaksud sekolah. nabi telah membina surau yang bersambung dengan masjid tersebut dan dikenali sebagai AlSuffah. Ashab Assaffah Proses menulis dan membaca ini ditujukan kepada kanak-kanak.a. ekonomi. Melalui system ini terdapat dua peringkat : i. Rasulullah s. Menulis dan membaca ii. Dimana pada peringkat Ashab Assaffah pula merupakan peringkat golongan pemuda belia. pendidikan jasmani dan politik sebagai persiapan hidup pada masa yang akan datang.w menggunakan bebrapa orang tawanan Perang Badar yang terdapat daripada kaum musyrikin yang berkebolehan menulis dan membaca untuk mengajar kanak-kanak muslim atas kadar seorang tawanan dengans epuluh orang kanak-kanak islam.w dan para sahabat menerapkan ilmu kepada golongan belia ini dengan tentang ilmu syarak.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah dengan tangan kanan serta ambillah makanan yang paling hamper dengan kamu dahulu” Inilah kaedah-kaedah yang harus diterapkan kepada pendidik untuk mendidik anak-anak 3.a. Mustaffa (1985). Untuk memastikan kesucian masjid sebagai tempat ibadah. kemasyrakatan. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . Mereka perlu mengajar kanak-kanak islam ini sehingga mereka pandai dan ini merupakan jaminan kebebasan tawanan tersebut. • murid atau pelajar yang berada di bawah umur. rasulullah s.

Kanak-kanak diberi pendidikan dalam bentuk khususiyah 2. Kota Madinah pada masa itu telah menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. diberikan pendidikan umumiyyah. Othman bin Affan dan lain-lain yang antaranta dilantiik menjadi jurutulis nabi untuk menulis dan membaca surat-surat sama ada untuk dihantar ke Rom. Zaid bin Thabit. Antara sekolah yang terkemuka iaitu sekolah Kaabah. Di Madinah telah terdapat Sembilan buah masjid yang berperanan sebagai institusi pendidikan nabi. 3. Parsi atau yang diterimanya dari Negara luar dalam hubungan diplomatik antara madinah dan Eropah. 3. Baginda telah membahagikan murid-murid kepada tiga golongan iaitu : 1. Kesan daripada peperangan menentang kaum musyrikin penganut islam semakin bertambah lantaran kejayaan Rasulullah dalam mentarbiyah mereka. Hasil daripada rasulullah dalam bidang penulisan ini maka lahirlah tokohtokoh sahabat yang berkemahiran membaca dan menulis seperti Abi Ka’ab. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . alAnsori.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah As-suffah ini dikenali sebagai sebuah sekolah kerana kegiatan pengajaran pembelajaran yang dijalankan lebih sistematik dan formal. Pelbagai jenis ilmu yang telah disebarkan di Madinah iaitu di Jazirah Arabiah dan Negara-negara sekitarnya.3 PERBEZAAN CIRI PEMBINAAN PENDIDIKAN AL-QURAN DI KOTA MAKKAH DAN MADINAH • Period kota Makkah: Teras pembinaan pendidikan islam di kota Makkah adalah pendidikan tauhid. diberikan pendidikan umumiyyah. Kaum lelaki dewasa. Hal ini kerana ia dijalankan di kawasan masjid dan keadah pengajaran yang digunakan adalah halaqah yang disampaikan melalui kaedah syarahan dan pratikal. Kaum wanita dewasa.

• Period kota Madinah: Pokok pembinaan pendidikan islam di kota Madinah dapat dikatakan sebagai pendidikan sosial dan politik. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . merupakan cermin dan pantulan sinar tauhid tersebut.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah titikberatnya adalah menanamkan nilai-nilai tauhid ke dalam jiwa setiap individu muslim. iaitu pembinaan di bidang pendidikan sosial dan politik agar dijiwai oleh ajaran . agar jiwa mereka terpancar sinar tauhid dan tercermin dalam perbuatan dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. yang merupakan kelanjutan dari pendidikan tauhid di Makkah.

Ia berbentuk Alquran mahupun hadis. sebab Rasul mengajar pada sekolah kehidupan yang luas tanpa dibatasi dinding kelas.w. Rasulullah memanfaatkan berbagai kesempatan yang mengandungi nilai-nilai pendidikan dan rasulullah menyampaikan ajarannya dimana saja seperti di rumah.a. dan di tempat-tempat lainnya. yang bermaksud : “Tiadalah kami alpakan suatu pun dalam al-Kitab” Dengan bahan pengajaran yang telah diwujudkan oleh nabi iaitu Alquran. Sistem pendidikan islam lebih bertumpu kepada Nabi. bahan pengajaran Rasulullah adalah lengkap dan sempurna hal ini kerana wahyu yang datang adalah daripada allah s.w. 53:3-4) Maka dengan itu. tidak bercakap atau mengajar sesuatu melainkan ditunjuk oleh wahyu sepertimana dalam firman allah yang bermaksud : “Dan tiadalah yang diucapkan itu menurut kemahuan hawa nafsunya. Wahyu merupakan bahan pengajaran (sukatan) dalam proses mendidik atau mengajar pengikutnya.w.A. di masjid. Semestinya bahan yang disediakan itu berlandaskan syariat Islam dan hukum Allah. Dapat dibezakan menjadi dua period: Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 .W Kurikulum pendidikan pada zaman Rasulullah sangat sulit. Menurut Ghazali Darussalam. Alquran ialah kitab yang sedikit pun tiada kekurangan. Firman Allah s. di jalan.A. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang di wahyukan” (surah Al-Najm. sebab selain Nabi tidak ada yang mempunyai keutamaan untuk menentukan isi-isi pendidikan islam.W. tetapkan.t.a.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah 3.5 KURIKULUM PENDIDIKAN AL-QURAN PADA ZAMAN RASULULLAH S. Ini dapat dinyata dan dijelaskan bahawa baginda s.w.4 BAHAN PENGAJARAN (SILIBUS) RASULULLAH S. Kita sebagai umatnya dan pendidik harus mengikut apa yang telah rasulullah s.t. 3.

b.W DALAM PENDIDIKAN Untuk melaksanakan fungsi utamanya sebagai pendidik. bahan yang diajarkan menerangkan tentang kajian keagamaan yang menitikberatkan pada keimanan.A. Bidang keimanan: melalui soal jawab dengan penghayatan yang mendalam dan di dukung oleh bukti-bukti yang rasional dan ilmiah. Bidang akhlak: Nabi menitikberatkan pada metod peneladanan. Bahan ibadah : disampaikan dengan metod demonstrasi dan peneladanan sehingga mudah didikuti masyarakat. akhlak. ibadah. c. Rasulullah telah melakukan serangkaian kebijaksanaan yang amat sistematik serta sesuai dengan situasi dan keadaan. kerana pada saat itu Nabi Muhammmad belum berperanan sebagai pemimipin atau ketua Negara. bahkan baginda dan para Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . Nabi tampil dalam kehidupan sebagai orang yang memiliki kemuliaan dan keagungan baik dalam ucapan maupun perbuatan. Hal yang demikian belum di mungkinkan. Proses pendidikan pada zaman Rasulullah berada di Makkah belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. kesihatan jasmani dan pengetahuan kemasyarakatan • Metod yang dikembangkan oleh Nabi adalah: a.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah Makkah • • bahan yang diajarkan hanya berkisar pada ayat-ayat Makiyyah sejumlah 93 surat dan petunjuk-petunjuknya yang dikenal dengan sebutan sunnah dan hadits.6 KEBIJAKSANAAN RASULULLAH S. melalui masjid ini Nabi memberikan pendidikan islam. ibadah dan akhlak. Madinah • pendidikan yang dilakukan Nabi pertama-tama membangun lembaga masjid. 3.(al-Quran) Bahan pendidikan islam(al-Quran) yang diajarkan berkisar pada bidang keimanan.

Arqam. barulah pendidikan islam (alQuran) dapat berjalan dengan berleluasa dan terbuka secara umum. b. Diantaranya yang terkenal adalah rumah Al. Selama di Makkah pendidikan berlangsung dari rumah ke rumah secara sembunyi-sembunyi.dan kebijaksanaan yang telah dilakukan Nabi Muhammmad ketika di Madinah adalah: a. Setelah masyarakat islam terbentuk di Madinah barulah.tidak menemui mereka kecuali dengan cara sembunyi-sembunyi dalam mendidik mereka.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah pengikutnya berada dalam bayang-bayang ancaman pembunuhan dan kaum kafir quraisy. Membangun masjid di Madinah. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . Menyatukan berbagai potensi yang semula saling berserakan bahkan saling bermusuhan. Masjid inilah yang selanjutnya digunakan sebagai pusat kegiatan pendidikan dan dakwah. Langkah yang bijak dilakukan Nabi Muhammad SAW pada tahap awal islam ini adalah melarang para pengikutnya untuk menampakkan keislamannya dalam berbagai hak.

W Menurut Ghazali Darussalam dalam bukunya Pedagogi Pendidikan Islam telah menyatakan pelbagai langkah dan cara yang Rasulullah telah anjurkan untuk dalam bidang pendidikan supaya semuanya berjalan dengan lancar dan sempurna.a. Banyak institusi yang digunakan oleh baginda bagi tujuan untuk mengajar ajaran islam kepada umatnya. dimana dalam firman Allah yang bermaksud : “Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah daripada orang yang musyrik” Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 .w. Selain itu juga. juga diperintahkan supaya menyampaikan ajarannya secara terang-terangan oleh Allah s.7 LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN RASULULLAH S. Antara pusat-pusat atau tempat pendidikan ialah : 1. Rasulullah s. RUmah Al-Arqam bin Abi al-Arqam menjadi pusat pengajaran dan pusat pertemuan baginda bersama para sahabat.A. ia dijadikan tempat menyampaikan ajaran agama Islam kepada kaum muslimin. Dan buat pengetahuan semua keadah ini berkekalan sehingga baginda berhijrah ke Madinah.w. rumah dijadikan tempat pendidikan kepada pengikutnya. Tempat Umum dan terbuka.t. Antara langkah yang diambil oleh baginda ialah : Mewujudkan pusat pendidikan a. 2.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah 3. Rumah sebagai pusat pendidikan Sejak awal kerasulan bagi lagi.

Inilah sebabnya anaknya. Selepas pembukaan Kota Mekah. Sebagaimana sabda Rasulullah : "Ajarlah sesungguhnya mereka Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 anak-anakmu (dengan yang baik adalah yang dimulai dari rumah oleh orang tua kepada anak- ilmu pengetahuan) kerana dijadikan untuk zaman yang lain daripada kamu. Zaid Abi Talib. Kesemuanya adalah sahabat semakin berkembang luas pendidikan bin Harithah dan Abi Bin terdekat Rasulullah." . orang yang paling awal memeluk Islam adalah isterinya. Institusi Masjid Antara masjid yang menjadi tempat pengajaran Islam iaitu Masjid Quba’ dan Masjid An-Nabawi. Abu Bakar bin as-Siddq.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah (Surah al-Khijr. kaum kerabatnya Pengajaran Kepada Masyarakat Terdekat sebagaimana firman firman Allah Swt : Nabi telah memulakan pendidikan al-quran dengan mendahulukan Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat (Qs.As-Syu'ârâ. Islam dan menyebar ke seluruh pelosok. Setelah itu. 4. Khadijah binti Khuwailid.214) Pada peringkat pertama. Selain itu terdapat Sembilan buah masjid yang terdapat di Madinah menjadi tempat pendidikan. Umat Islam di Madinah mengantar anak-anak mereka ke masjid untuk diberikan pendidikan. Baitullah menjadi pusat pengajaran Islam untuk seluruh kaum muslimin. baginda bergerak ke Bukit Safa yang menjadi kelaziman orang Quraisy dijadikan sebagai tempat mengumpulkan orang ramai.15:94) Setelah itu. 3.

Pada saat itu. Rasulullah diajarkan oleh Allah Allah ketika Abdullah bin baginda. supaya tidak Berlaku Adil Terhadap Anak Didik berlaku diskriminasi. Rasulullah sedang pembesar Quraisy dan Rasulullah telah bermasam muka.'Abasa .(Qs.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah 5.1-2) Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . Baginda rasulullah diperingatkan Ummu Maktum datang hendak menemui berbincang dengan para Maka turunlah Dalam menyampaikan ajaran Islam. ayat Al-Quran sebagai teguran akan kesilapan baginda itu : Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling kerana telah datang seorang buta kepadanya.

Baginda bersoal jawab dengan tujuan untuk mengajar kepada orang ramai. baginda amat gemar menggunakan kaedah halaqah dimana Rasulullah s. Kesan daripada pengajaran yang dilakukan oleh baginda adalah konsep pengajaran dua hala. Ini jelas bahawa Rasulullah s. 4. Hafalan Teknik ini adalah salah satu teknik yang terdapat dalam pribadi Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . Ini adalah cara pengajaran yang dilakukan oleh Rasulullah s.w juga menggunakan cara pembelajaran secara soal jawab. 3. efektif dan berbentuk psikomotor. Perigi Ghadir dan di Uhud. Kuliah dan khutbah atau pidato.w mengajar kaum muslimin dengan berkhutbah di masjid pada setiap hari Jumaat.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah 3.A. 2. Soal Jawab Rasulullah s.a. Pada musim haji juga baginda berucap di Arafah. Mempunyai pelbagai cara dalam menyampaikan pengajarannya kepada umatnya dan orang lain.a. Terdapat banyak pengajaran yang disampaikan oleh baginda s. Menurut Ghazali Darussalam dalam bukunya Pedagogi dalam Pendidikan Islam iaitu menerangkan Rasulullah s. Iaitu kaedah ini masih digunakan oleh semua pendidik terutama di peringkat tertinggi.a. Hal ini jelas dimana Rasulullah s.W. antaranya : 1.8 METODOLOGI PENGAJARAN RASULULLAH S.w dengan menggunakan kaedah ini.a.w di suatu masa telah soal jawab dengan malaikat Jibril tentang rukun Iman. Mina. Antara kaedah yang bersifat kognitif.a. tentang Ihsan dan tentang Kiamat.w.w iaitu kuliah dan berkhutbah atau pidato yang seringnya disampaikan di Masjid dan juga dirumah. Halaqah Sepanjang pendidikan baginda kepada para sahabat. rukun Islam.w bersila di dalam masjid yang dikelilingi oleh umatnya.a.a. Pada pengajaran ini hanya baginda sahaja yang bercakap dan umatnya hanya mendengar apa yang baginda ucapkan.

terbukti ketika lupa. Rasulullah banyak menggunakan metode bercerita. Menggunakan Bahasa Isyarat. 'Tuhanku ialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. matahari dari timur. Rasulullah juga sering menggunakan gaya atau isyarat dengan anggota badan Rasulullah. lalu '"(Qs.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah Rasulullah. Penceritaan Dalam menyampaikan ajaran Islam. Contohnya ketika orang yang memelihara anak yatim. melalui firman Allah yang berbunyi : "Apakah kamu tidak memerhatikan orang yang mendebat Nabi Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) kerana Allah telah memberikan kepada orang itu Sesungguhnya Allah menerbitkan orang pemerintahan (kekuasaan) ketika Nabi Ibrahim berkata. Dalam menyampaikan pengajaran. anak yatim seperti dua ini beliau menjawab pertanyaan tentang "Aku dan orang yang dan umat terdahulu. maka terbitkanlah dari Barat.Al-Baqarah . Hal ini terlihat kerana di dalam terdapat banyak ceritacerita lampau berkaitan dengan nabi-nabi 7. 5.258) 6. Perdebatan Teknik ini digunakan ketika perdebatan tentang Ibrahim dengan Raja Namrud. terdiamlah Rasulullah menerima wahyu Allah yang pertama. menerus menghafalnya agar tidak beliau bersungguh-sungguh dan terus kafir itu. Al-Quran telah menjelaskan hal ini. dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. seperti yang digambarkan dalam sabdanya : memelihara (diisyaratkan ibu jari dan jari tengah)" Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 .

ag dalam bukunya Sejarah Pendidikan Islam berkaitan dengan masalah pendidikan . H. Dr. Dr. Lembaga pendidikan Islam(al-Quran) masjid. Jakarta: Pustaka Husna. Pada zaman khulafa al-Rasyidin seakan-akan kehidupan Rasulullah SAW itu berulang kembali. kesihatan. di Madinah dan di negeri. tempat pertemuan. membaca Al-qur’an dan lain sebagainya. Masa Khalifah Umar bin Khattab Menurut Prof. baik dari segi isi kandungan mahupun lembaga pendidikannya. akhlak.ag (2008) dalam bukunya Sejarah Pendidikan Islam pola pendidikan al-Quran pada masa Abu Bakar masih seperti pada masa Nabi. M. sedangkan yang bertindak sebagai tenaga pendidik adalah para sahabat rasul terdekat.0 SEJARAH PENDIDIKAN AL-QURAN PADA ZAMAN SAHABAT Menurut Prof. Asas-asas Pendidikan Islam. masjid dijadikan sebagai benteng pertahanan rohani. Prof. Menurut Ahmad Syalabi lembaga untuk belajar membaca menulis ini disebut dengan Kuttab. selanjutnya Asama Hasan Fahmi mengatakan bahwa Kuttab didirikan oleh orang-orang Arab pada masa Abu Bakar dan pusat pembelajaran pada masa ini adalah Madinah. Hal 121 Berikut penguraian tentang pendidikan Islam(al-Quran) pada masa Khulafa al. Samsul Nizar. dan lembaga pendidikan Islam. sebagai tempat shalat berjama’ah. Dari segi isi kandungan pendidikan Islam terdiri daripada pendidikan tauhid atau keimanan. khalifah Umar bin Khattab merupakan seorang pendidik yang melakukan penyuluhan pendidikan di kota Madinah. Masa Khalifah Abu Bakar as-Siddiq Menurut Prof.Rasyidin: A. Samsul Nizar.negeri lain yang ditakluki oleh orang-orang islam.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah 4. Pendidikan islam masih tetap memantulkanAl-Qur’an dan Sunnah di ibu kota khilafah di Makkah. ibadah. beliau juga menerapkan pendidikan di masjid-masjid dan pasar-pasar serta mengangkat dan menunjuk guru-guru Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . 1988. H. B. Kuttab merupakan lembaga pendidikan yang dibentuk setelah masjid. Hasan Langgulung. M. dan sebagainya. Dr. Dr Hassan Langgulung(1988) dalam buku Asas-asas Pendidikan Islam menerangkan bahawa bertahun-tahun pemerintahan Khulafa al-Rasyidin merupakan perjuangan terus menerus antara hak yang mereka bawa dan dakwahkan kebatilan yang mereka perangi dan musuhi.

pelaksanaan pendidikan Islam(al-Quran) tidak jauh berbeza dengan masa sebelumnya. Adapun metod yang mereka pakai adalah guru duduk di halaman masjid sedangkan murid melingkarinya. namun hanya sedikit terjadi perubahan yang mewarnai pendidikan Islam. ini disebabkan disamping telah ditetapkannya masjid sebagai pusat pendidikan juga telah terbentuknya pusat-pusat pendidikan Islam di berbagai kota dengan ilmu yang dikembangkan. Para sahabat yang berpengaruh dan dekat dengan Rasulullah yang tidak diperbolehkan meninggalkan Madinah di masa khalifah Umar. baik dari segi ilmu bahasa. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . H. Adapun sumber gaji para pendidik waktu itu diambilkan dari daerah yang ditaklukan dan dari baitulmal.serta diiringi kemajuan di berbagai bidang. seperti jawatan pos. Menurut Prof.ag dalam bukunya Sejarah Pendidikan Islam pada masa khalifah Usman bin Affan. sebab selama Umar memerintah Negara berada dalam keadaan stabil dan aman. sebab pada masa ini para sahabat memilih tempat yang mereka inginkan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat. Dr. mereka bertugas mengajarkan isi Al-qur’an dan ajaran Islam lainnya. ertinya pemerintah tidak mengangkat guru-guru. Kebijaksanaan ini sangat besar pengaruhnya bagi pelaksanaan pendidikan di daerahdaerah. Pendidikan dikelola di bawah pengaturan gabernor yang berkuasa saat itu. Pendidikan di masa ini hanya melanjutkan apa yang telah ada. kepolisian. Tugas mendidik dan mengajar umat pada masa ini diserahkan pada umat itu sendiri. C. M. Pelaksanaan pendidikan di masa Khalifah Umar bin Kattab lebih maju. baitulmal dan sebagainya. Masa Khalifah Usman bin Affan. menulis.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah untuk tiap-tiap daerah yang ditaklukan itu. Proses pelaksanaan pola pendidikan pada masa Usman ini lebih ringan dan lebih mudah dijangkau oleh seluruh peserta didik yang ingin menuntut dan belajar Islam dan dari segi pusat pendidikan juga lebih banyak. dengan demikian para pendidik sendiri melaksanakan tugasnya hanya dengan mengharapkan keridhaan Allah. Samsul Nizar. diberikan kelonggaran untuk keluar di daerah-daerah yang mereka sukai. dan pokok ilmu-ilmu lainnya.

Mereka terdiri daripada Abdullah bin Zubair. Masing-masing mengatakan bacaannya sahaja yang betul dan ada menyalahkan orang lain. Said bin al-’As dan Abdul Rahman bin al-Harith. Dengan demikian terdapat sedikit kelainan bacaan antara satu tempat dengan tempat lain. Seorang sahabat yang bernama Huzaifah bin al-Yaman yang baru balik dari negeri Syam setelah selesai pembukaan Armenia dan Azarbaijan memberitahu hal ini kepada Saidina Uthman. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . Hal ini telah berlarutan hingga sampai ke satu tahap yang menimbulkan persengketaan yang hampirhampir mencetuskan pergaduhan sesama muslimin. Tindakan yang dimaksudkan itu ialah menulis semula al-Quran dalam beberapa naskah dan dihantar ke semua negeri Islam. Zaid bin Thabit sekali lagi dilantik menjadi ketua panitia pengumpulan al-Quran di peringkat ini. khasnya negeri-negeri yang baru dibuka. mereka hanya mengajar satu jenis bacaan yang mereka minat sahaja. Dengan demikian. Sebenarnya sahabat-sahabat besar menerima al-Quran daripada Rasulullah dengan tujuh jenis bacaan (qiraat). Dengan sebab itu terdapat perbezaan bacaan pada tempat-tempat tertentu. Masing-masing membaca al-Quran mengikut bacaan sahabat atau guru yang dihantar ke situ. Apabila mereka mengajar. Islam telah berkembang luas sehingga ke Afrika di barat dan ke Azarbaijan di timur. Uthman bersetuju dengan cadangan ini dan terus meminta Suhuf yang ditulis di zaman Abu Bakar yang masih ada di tangan Hafsah binti Umar al-Khattab. Guru-guru dalam kalangan sahabat telah dihantar ke negeri-negeri berkenaan untuk mengajar al-Quran dan pengetahuan Islam. orang Islam boleh membaca al-Quran dengan cara yang sama seperti yang tertulis itu. ada pula yang membaca mengikut bacaan Ibnu Mas’ud dan di tempat lain mengikut bacaan Abu Musa al-Ash’ari. Beliau mencadangkan supaya diambil sesuatu tindakan untuk menyelamatkan umat Islam.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah PENULISAN AL-QURAN DI ZAMAN SAIDINA UTHMAN IBN AFFAN Di zaman khalifah Uthman Affan. Dengan demikian terdapat ramai orang Islam bertaburan di merata tempat. Ada yang mengikut bacaan Ubai bin Ka’ab.

Ini adalah untuk meraikan Qiraat Tujuh. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . Semua orang Islam disuruh membaca al-Quran mengikut seperti dalam mushaf ini.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah Mereka disuruh supaya menulis semula dengan baik mengikut lahjah atau loghat Arab Quraish. Mengikut as-Sayuti. Abu Bakar dan Uthman. kita patut bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Allah dan berterima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah berusaha menulis al-Quran dalam sebuah naskah yang akhirnya menjadi mushaf-mushaf yang banyak seperti yang kita dapati hari ini. Sebagai orang Islam. Peringkat kedua takut kehilangan al-Quran kerana kematian para huffaz dan peringkat ketiga ialah untuk kesatuan bacaan dan perpaduan ummah di samping mengelakkan perpecahan. Basrah. Peringkat pertama sebagai rekod segala wahyu diturunkan dan untuk rujukan dikala lupa. titik dan sebagainya. Itulah tiga peringkat penulisan al-Quran iaitu di zaman Rasulullah. baris. Cuma mushaf yang ada sekarang telah ditulis dengan khat yang baik dan diletakkan titik dan baris dengan sempurna untuk memudahkan orang yang bukan arab membacanya. Al-Quran yang ditulis ini tidak mempunyai titik dan baris (tanda bacaan). Makkah. Usaha meletakkan baris diusahakan oleh Abul-Aswad Ad-Duali dengan izin khalifah dan usaha ini disempurnakan dalam kurun pertama hijrah. penulisan ini dibuat dalam lima naskah untuk dihantar ke bandar-bandar besar seperti Kufah. Naskah-naskah lain yang pernah ditulis oleh sahabat di zaman Rasulullah diperintah supaya dibakar semuanya. Yaman dan lain-lain. Demikian juga dengan usaha meletakkan tanda-tanda al-Quran. Ketiga-tiga peringkat ini mempunyai sebab-sebabnya yang tersendiri kenapa tindakan penulisan itu perlu dibuat. Tanpa ada usaha ini mungkin sangat sukar bagi orang bukan arab untuk membacanya. Inilah al-Quran yang disebut Mushaf Uthmani yang ada pada kita sekarang.

kemudian dia kembali memelukku untuk yang kedua kalinya sehingga saya measa tersesak. Ia terus berulang hingga datanglah kebenaran dalam kondisi dia berada di Gua Hira. kemudian membawa bekal lagi untuk berikutnya. Samsul Nizar. dia minta saya membaca. Dia tidak melihat dalam mimpi. kemudian kembali ke Khadijah. kemudian setelah itu. Malaikat datang dan berkata. kemudian melepaskanku’. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . ” Saya tidak boleh membaca” . bacalah dengan nama Rabb-mu yang Maha Mulia. D.” Saya katakan. ” Wahyu yang pertama yang diturunkan kepada Rasulullah s. Pada saat itu ali tidak sempat lagi memikirkan masalah pendidikan sebab keseluruhan perhatiannya itu ditumpahkan pada masalah keamanan dan kedamaian bagi seluruh masyarakat Islam. Dia bertahannuts (khalwat) di dalamnya. adalah mimpi yang benar dalam tidur. ” Bacalah.” Kemudian dia kembali memelukku yang ketiga kalinya.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah PERMULAAN WAHYU SELEPAS PENULISAN AL-QURAN PADA ZAMAN SAIDINA UTHMAN Dari Aisyah. beribadah selama beberapa malam.” Bacalah dengan nama Rabb-mu yang telah menciptakan manusia dari ’alaq (segumpal darah yang menempel). ” Saya tidak boleh membaca. Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib Menurut Prof Dr. Ummul Mukminin. Radhiyallah ’Anha berkata. dia suka menyendiri dan dia menyendiri di Gua Hira. kecuali datang seperti falaq (fajar) subuh. H. kemudian melepaskanku dan berkata. kegiatan pendidikan Islam(al-Quran) mendapat hambatan dan gangguan. sehingga di masa ia berkuasa pemerintahannya tidak stabil. M. kemudian dia melepaskanku. kemudian setelah itu. ” Dia memelukku hingga terasa sesak. ’’ Bacalah ! ” Dia berkata. Sebelum meninggalkan keluarganya.ag menyatakan dalam bukunya iaitu pada masa Ali telah terjadinya kekacauan dan pemberontakan. saya katakan.a. dia berkata. Dengan kericuhan politik pada masa Ali berkuasa. ” Saya tidak boleh membaca. dia membawa bekal.w.

5. Kuffah Sahabat yang tinggal di Kufah ialah Ali bin Abu Talib dan Abdullah bin Mas’ud. maka Saidina Umar menghantar tiga orang guru agama ke negeri itu iaitu Muaz bin Jabal. Makkah Guru pertama yang mengajar di Mekah setelah Mekah ditakluki ialah Muaz bin Jabal. Ali. 2. Mereka mendirikan madrasah agama dan mengajar al-Quran serta ilmu agama pada tiga tempat iaitu Abu al-Dardak di Damsyik. Zaid bin Thabit serta sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Beliaulah yang mengajar al-Quran dan perkara halal haram dalam Islam. 4. Damsyik (Syam) Setelah negeri Syam menjadi sebahagian negara Islam dan penduduknya ramai memeluk Islam. Basrah Sahabat yang terkenal ialah Abu Musa al-Asyari dan Anas bin Malik. Ubadah dan Abu Dardak al-Dardak. Madinah Lebih terkenal dan lebih mendalam ilmunya kerana di sana terdapat Khalifah Abu Bakar. Tugas Ibn Mas’ud ialah mengajar al-Quran dan ilmu agama. Muaz bin Jabal di Palestin dan Ubadah di Hims. Beliau diutus oleh Umar al-Khattab ke Kufah untuk menjadi guru. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . Umar. 3.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah Adapun pusat-pusat pendidikan pada masa Khulafa al-Rasyidin antara lain: 1.

Pemerintahan beliau dilanda masalah dengan sebab pasukan tentera Islam bercanggah dalam bacaan al-Quran.1 TINGKATAN PELAJARAN ILMU YANG DIAJARKAN Pada masa khalifah-khalifah al-Rasyidin sebenarnya telah ada tingkat pengajaran hampir serupa seperti sekarang.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah 4. sedangkan pada peringkat tinggi gurunya ulama yang dalam ilmunya dan terkenal kealiman dan kesahihannya. Al-Quran yang telah dibukukan itu dipanggil ” Mashaf ” dan dikenali dengan ” Mashaf Uthmani ”. tempat murid-murid belajar menulis dan membaca. Umumnya guru memberikan pelajaran kepada murid-murid seorang demi seorang sama ada di Kuttab atau di masjid pada peringkat menengah. Pertelingkahan bacaan al-Quran ini melarat kepada orang-orang Hims. Salinan-salinan tersebut kemudian dihantar ke negerinegeri Islam dan diperintahkan supaya Mashaf yang lain daripada itu dibakar. Setelah tamat al-Quran. Hal ini berlaku disebabkan perbezaan mashaf yang mereka miliki. Saidina Uthman segera mengarahkan supaya al-Quran yang ada pada Hafsah binti Umar disalin sebanyak enam salinan. Pelajaran di masjid itu terdiri dari peringkat menengah dan peringkat tinggi. Zaid bin Thabit berpandukan kepada hafalan para hafiz dan dirujukkan kepada bacaan Quraisy kerana al-Quran diturunkan mengikut dialek tersebut. Tugas yang amat berat ini dilaksanakan oleh sebuah jawatankuasa yang diketuai oleh sahabat besar. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . Orang yang menyedari keadaan ini ialah Huzaifah ibnul Yaman yang dengan segera memberitahu Khalifah Uthman demi menyelamatkan umat Islam daripada pertelingkahan seperti yang berlaku kepada umat Yahudi dan Nasrani. Tingkat pertama ialah Kuttab. 4. menghafal al-Quran serta belajar dasar-dasar agama Islam. Kufah dan Basrah. Pada peringkat tinggi pelajaran diberikan oleh guru dalam satu halaqah yang dihadiri oleh para pelajar. Pada peringkat menengah gurunya belumlah ulama besar. Percanggahan itu hampir menimbulkan perpecahan dalam kalangan sesama tentera dan di antara panglima-panglima.2 SUMBANGAN BESAR DALAM PENDIDIKAN UMMAH Saidina Uthman seorang khalifah yang berjasa besar dalam bidang pendidikan umat Islam. mereka meneruskan pelajaran ke masjid.Tindakan tegas saidina Uthman itu telah menyelamatkan umat Islam daripada perpecahan yang boleh merosakkan masa depan Islam.

Bandung: Penerbit Angkasa. Pokok-pokok agama islam. Membaca dan menulis b. ia menginstruksikan kepada penduduk kota agar anak-anak diajari: a. kecuali pada masa Khalifah Umar bin al. Membaca dan menghapal syair-syair yang mudah dan peribahasa. Memanah d.3 KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM (AL-QURAN) PADA ZAMAN KHULAFA ALRASYIDIN (632-661M/12-4H) Menurut Dr.Armai Arief (2005) menerangkan di dalam bukunya mengenai sistem pendidikan islam(al-Quran) pada masa khulafa al-Rasyidin dilakukan secara mandiri. Isi kandungan pendidikan islam(al-Quran) yang diajarkan pada masa khalifah Al-Rasyidin sebelum masa Umar bin Khattab.khattab yang turut campur dalam menambahkan materi kurikulum pada lembaga kuttab.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah 4.2005. seperti cara wudlu’. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Klasik. MA. Hadits dan pengumpulannya c. Berenang b. Sedangkan materi pendidikan pada tingkat menengah dan tinggi terdiri dari: a. Al-qur’an dan tafsirnya b. Membaca dan menghafal Al-Qur’an c. Fiqh (tasyri’) 20Dr. Hal 13 Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 .Armai Arief. shalat. tidak dikelola oleh pemerintah. Mengendarai unta c. untuk pendidikan dasar: a. shaum dan sebagainya Ketika Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah.

Iaitu period Makkah dan period Madinah : • Period Makkah. badan dan tempat kediaman. Dengan mempelajari Sejarah Pendidikan Islam kita dapat mengetahui sebab kemajuan dan kemunduran islam baik dari cara didikannya maupun cara ajarannya. Pendidikan Jasmani atau Kesihatan. 4.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah 5. Pendidikan Akliyah dan Ilmiah Iaitu mempelajari kejadian manusia dari segumpal darah dan kejadian alam semesta. Menurut Mahmud Yunus dalam bukunya Sejarah Pendidikan Islam. Disinilah pendidikan islam berkembang pesat. Pendidikan Akhlak dan Budi pekerti Iaitu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada sahabatnya agar berakhlak baik sesuai dengan ajaran tauhid.1 PENDAHULUAN Mempelajari Sejarah Pendidikan islam amat penting. Pendidikan Keagamaan Iaitu hendaklah membaca dengan nama Allah semata-mata jangan dipersekutukan dengan nama berhala.0 KEBERKESANAN PENDIDIKAN DI ZAMAN RASULULLAH DAN SAHABAT 5. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . menyatakan bahawa pembinaan pendidikan islam khususnya al-Quran pada masa Makkah meliputi: 1. terutama bagi pelajar-pelajar agama islam dan pemimpin-pemimpin islam. 3. Sejarah Pendidikan Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW terdapat dua period. Khusunya pendidikan islam pada zaman Nabi Muhammad SAW. 2. Iaitu mementingkan kebersihan pakaian. Nabi Muhammad lebih menitikberatkan pembinaan moral dan akhlak serta tauhid kepada masyarakat Arab yang bermukim di Makkah • Period di Madinah Nabi Muhammad SAW melakukan pembinaan di bidang sosial politik.

Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah Cara Nabi melakukan pembinaan dan pengajaran pendidikan agama islam di Madinah adalah seperti berikut: 1. Dalam perjanjian itu ditegaskan. adalah disyari’atkannya media komunikasi berdasarkan wahyu. Dasar-dasar tersebut adalah: • Nabi Muhammad saw mengikis habis sisa-sisa permusuhan dan pertentangan antara suku. kemudian diantara Muhajirin dan Ansar. Dengan lahirnya persaudaraan itu bertambah kukuhlah kesatuan kaum muslimin.menolong . menuju satu kesatuan sosial dan politik. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . bantu-membantu. mula-mula diantara sesama Muhajirin. • Untuk memenuhi keperluan sehari-hari. disamping itu kaum Yahudi merdeka memeluk agamanya dan bebas beribadat menurut kepercayaannya. yang merupakan pendidikan bagi warga masyarakat dalam tanggungjawab sosial. Nabi mempersaudarakan duadua orang. Nabi Muhammad menganjurkan kepada kaum Muhajirin untuk berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan dan pekerjaan masingmasing seperti waktu di Makkah. Dengan solat juma’at tersebut hampir seluruh warga masyarakat berkumpul untuk secara langsung mendengar khutbah dari Nabi Muhammad SAW dan salat jama’ah jum’at • Setelah selesai Nabi Muhammad menyatukan kaum muslimin. penduduk Madinah. bahwa kaum Yahudi bersahabat dengan kaum muslimin. terutama bila ada serangan musuh terhadap Madinah. Pembentukan dan pembinaan masyarakat baru. Nabi Muhammad SAW mulai meletakkan dasar-dasar terbentuknya masyarakat yang bersatu padu secara intern (ke dalam). dengan jalan mengikat tali persaudaraan diantara mereka. iaitu salat juma’t yang dilaksanakan secara berjama’ah dan azan. • Suatu kebijaksanaan yang sangat efektif dalam pembinaan dan pengembangan masyarakat baru di Madinah. sehingga menjadi bersaudara. baik secara material mahupun moral. Mereka harus mempertahankan negara bersama-sama kaum Muslimin. lalu Nabi mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi. Inilah salah satu perjanjian persahabatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. tolong. turunlah syari’at zakat dan puasa. dan ke luar diakui dan disegani oleh masyarakat lainnya (sebagai satu kesatuan politik). • Untuk menjalin kerjasama dan saling menolong dalam rangka membentuk tata kehidupan masyarakat yang adil dan makmur.

3. baik dalam kehidupan bangsa Arab mahupun dalam kehidupan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Pendidikan anak dalam al-Quran Dalam islam. Diantara peringatan-peringatan tersebut antara lain: Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . Pendidikan sosial politik dan kewarganegaraan. tetapi luas. Pendidikan sosial dan kewarnegaraan islam pada masa itu adalah pokok-pokok fikiran yang terkandung dalam konstitusi Madinah. Tujuan pembinaan adalah agar secara beransur-ansur. pokok-pokok fikiran konstitusi Madinah diakui dan berlaku bukan hanya di Madinah sahaja. Oleh kerananya banyak peringatan-peringatan dalam Alqur’an berkaitan dengan itu. yang dalam pengamalannya diperincikan dengan lebih lanjut dan disempurnakan dengan ayat-ayat Al-Quran yang turun Selama period Madinah. anak merupakan pewaris ajaran islam yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad saw dan generasi muda muslimlah yang akan melanjutkan misi menyampaikan islam ke seluruh penjuru alam.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah 2.

Walau bagaimana pun al-quran pada zaman itu menjadi rujukan dalam mendalami pelbagai ilmu. madinah.w sendiri seperti beribadat dan sebagainya. Antara masjid-masjid yang menjadi tempat pengajian ilmu pengetahuan iaitu Majis Quba dan Masjid Makkah. Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . Pelbagai ilmu juga telah diperkenalkan pada zaman Rasulullah s.w Akhirnya. Hal ini telah dibuktikan oleh para sejarawan yang mana mereka mengkaji mengenai sejarah pendidikan di zaman Rasulullah.a.a. Kesan dalam ilmu pengetahuan di zaman rasulullah dan sahabat meninggalkan kesan kepada sistem pendidikan pada masa sekarang. Pendidikan Al-quran pada zaman itu juga telah lama dilaksanakan kerana mereka pada zaman itu sememangnya menggunakan al-quran bagi mendalami ilmu pengetahuan. tempat pengajaran atau pembelajaran itu dilaksanakan di masjid-masjid hal ini kerana masjid pada zaman itu juga bukan sahaja untuk melakukan ibadat bahkan ia juga menjadi tempat penyampaian ilmu pengetahuan kepada umatnya. dan sebagainya.a. Disini mereka telah meneruskan dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan pada zaman ini juga alquran telah dibuku dan dikumpulkan iaitu pada zaman Saidina Uthman Ibn Affan. Setelah itu ilmu pengetahuan ini disambung oleh para khulafa ar-Rasyidin iaitu 4 khalifah ini. Pada zaman Rasulullah. Penyebaran tempat ilmu ini berlaku di pelbagai tempat seperti di makkah.w lagi. Hal ini kerana pendidikan yang digunakan sekarang adalah sama dengan kaedah yang digunakan oleh Rasulullah s.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah PENUTUP Kesimpulan yang dapat disini bahawa sistem pendidikan ini sudah mula pada zaman Rasulullah s. sistem pendidikan zaman Rasulullah dan sahabat ini adalah satu sistem pendidikan yang sememangnya telah di nyatakan dalam Al-quran. Bentuk pengajaran ini masaih digunakan sehingga hari ini. Pendidikan di zaman Rasulullah mempunyai pelbagai kaedah dan bentuk pengajaran yang telah didedahkan dan digunakan oleh Rasulullah.

Perniagaan Jahabersa. Hidakarya Agung. Jakarta: Pustaka Husna. Mahmud Yunus (1992) Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana. Ahmad Mohamad (1997) Pendidikan Islam : Falsafah.dkk (1998) Sejarah Pendidikan Islam. Pedagogi dan Metodologi. Penerbit Fajar Bakti. Muhammad Munir al-Qadban. Imam Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi (2005). I. Mohd. Yusuf Ahmad (2005) Sejarah dan Kaedah Pendidikan al-Quran. Shah Alam 15. Armai Arief (2005) Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Klasik. Perbandingan Idealogi dan Orde Baru Dunia. Dr Muhammada Masir (2001) At-Ta'lîm wa Manhaj Tarbiyah Islâmiyah. Mukhtasar Minhaj al-Qosidin (Ringkasan Kitab Jalan Mereka Menuju Allah Jilid 1 & 2) Rangkain Berkat Sdn Bhd & Pustaka Salam Sdn. Abdul Raof Dalip (1990) Zaman Khalifah al-Rasyidin. Samsul Nizar (2008) Sejarah Pendidikan Islam. Fakulti Pendidikan UKM. Dr Yusof Qardhawi (2000) Ummatunâ Baina Qarnaini. Ciputat: UIN Jakarta Press. Dar el Shourouk. 9. Bhd. Jakarta: Bumi Aksara. 6.cet. 3..w. Pustaka Darussalam Sdn. 7. jakarta 11. Hasan Langgulung (1988) Asas-asas Pendidikan Islam. Zaid bin Abdul Karim az-Zaid (2009) Fikih Sirah Mendulang Hikmah dari Sejarah Kehidupan Rasulullah. Sulaiman Noordin (2008) Sejarah Pemikiran 1 : Sumber Ilmu. Abuddin Nata (2005) Pendidikan Islam Perspektif Hadits. 2. Cet. Kedah 12. Zuhairini... Tahun II Shoutu 'l-Azhar. Vol. Kuala Lumpur 8. Darus Sunnah Press. Penerbit Universiti Malaya. Terengganu & Kuala Lumpur. Jakarta: PT.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah Rujukan Buku 1. 13. Selangor. 5. Manhaj Haraki dalam Sirah Nabi s.a. Bandung: Penerbit Angkasa. Johor Bahru Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . Bhd.102. Dr. 4. 14.9. 10.

hipermart.pendidikan.Sejarah Pendidikan Al-quran pada Zaman Rasulullah Rujukan Laman Web 16.com Hak Cipta terpelihara Draft 1 – 9 / 7 / 2010 . www.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->