. Kempen kebersihan hendaklah dihayati agar dapat menikmati udara yang bersih. Rakyat perlu menjadi manusia yang bertimbang rasa dan membuat jasa kepada alam.Pesanan seorang kakak kepada adiknya supaya menyintai dan menjaga alam sekitar agar persekitaran menjadi indah dan tiada pencemaran. Berlakulah pencemaran yang amat serius dan keadaan tersebut haruslah diatasi dengan segera.badan yang sihat serta negara dalam keadaan aman.Perbuatan menghisap rokok dan menagih najis dadah merupakan perbuatan terkutuk dan perlu dicegah. Amalan meludah dan membuang sampah di merata-rata tempat harus ditegah. Keadaan tersebut membolehkan kita berehat atau berkelah pada hari minggu.

parit. Kita mesti menghayati dengan perasaan bersyukur nescaya akan dilimpahi dengan pelbagai kurnia daripada Tuhan. Bumi ini amanah Tuhan dan kita tidak seharusnya membuat kerosakan kerana boleh mengancam nyawa dan kesihatan. Manusia tergamak membuat kerosakan di dunia ini. Pemandangan yang cantik menjadi daya tarikan pelancong dan mampu meningkatkan pendapatan negara.banyak pencemaran telah dilakukan menyebabkan tanah.sungai.Setiap pembanguan hendaklah dirancang dengan teliti dan mementingkan kualiti.Pokok-pokok balak ditebang secara berleluasa mengakibatkan kejadian tanah runtuh. .lautan dipenuhi dengan kekotoran. Kita perlu mengelakkan kemurkaan Tuhan yang boleh mendatangkan keburukan kepada kita.

1«Tanggungjawab menjaga alam sekitar agar tidak berlaku pencemaran.Flora dan fauna akan selamat dan kehidupan di dunia ini akan aman sejahtera. Saranan supaya kita menjaga kebersihan dan keindahan alam sekitar agar terhindar daripada masalah pencemaran. 3«Kebersihan persekitaran berkait dengan kesihatan rakyat negara ini. Kita harus menggunakan fikiran dan kreativiti untuk mengindahkan alam ini supaya alam akan kelihatan indah dan kehidupan lebih harmoni. . 4«Rakyat yang bertanggungjawab akan menjaga alam sekitar.bumi dan tumbuhan daripada kemusnahan. 2«Keindahan alam sekitar di negara kita menjadi tarikan pelancong.Tanamkan dalam jiwa dengan satu iltizam iaitu tidak akan melakukan pencemaran.

5«Alam sekitar merupakan amanah Tuhan. 6«Kebakaran dan asap menjadi punca jerebu dan penipisan ozon. (a)Empat belas rangkap (b)Empat baris serangkap (c)Empat hingga lima patah kata atau 9-12 suku kata sebaris (d0Berbentuk terikat atau tidak bebas (a)asonansi-pengulangan vokal ¶e· jerebu berleluasa melanda negara (b)aliterasi-pengulangan konsonan ¶n· cintailah keindahan jaga kebersihan (c)Rima akhir--aaaa .

(a)Personifikasi ombak BERLAGU MEMUKUL pantai lapisan ozon SEMAKIN DERITA (b)Inversi sihat badan wajah berseri -cinta -bersimpati -memberikan nasihat -insaf -Kita hendaklah mencintai alam sekitar -kita janganlah mencemari keindahan alam sekitar -Kita hendaklah berusaha mencegah pencemaran air dan pencemaran udara .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful