P. 1
KERJA KURSUS GERKO

KERJA KURSUS GERKO

|Views: 907|Likes:

More info:

Published by: Mohamad Fahruddin Fazain on Sep 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2013

pdf

text

original

PRAKATA

Alhamdulillah, syukur kepada Allah s.w.t. yang telah memberi taufik dan hidayah yang melimpah ruah kepada saya sehingga tugasan projek ini dapat disiapkan dalam masa yang telah ditetapkan oleh pensyarah. Tugasan ini adalah bertujuan untuk meningkatkan lagi kefahaman tentang kaedah latihan dalam permainan bola sepak. Selain itu, tugasan ini juga membantu saya untuk merancang program untuk meningkatkan kemahiran dan kualiti pemain bola sepak. Terima kasih kepada pensyarah pembimbing iaitu Encik Alias Onn selaku ketua pensyarah pembimbing bagi GERKO permainan bola sepak. Penghargaan ini juga ditujukan kepada kedua ibu dan bapa saya yang telah banyak memberi sokongan serta dorongan kepada saya untuk menyiapkan projek ini. Walaupun mereka tidak terlibat secara langsung dalam menyiapkan tugasan projek ini, namun mereka telah memberi sumbangan yang sangat besar kepada saya. Segala peralatan dan keperluan untuk menyiapkan tugasan ini telah disediakan oleh kedua ibu dan bapa saya. Sekiranya tiada bantuan daripada mereka, kemungkinan saya akan mengalami kesukaran untuk menyiapkan tugasan projek ini dengan sebaik mungkin. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada semua pensyarah yang banyak membantu saya sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Selain itu, ucapan ini juga disampaikan kepada rakan-rakan seperjuangan yang telah banyak membantu saya daripada belakang sama ada dalam menyediakan bahan serta membantu memberi sumbangan idea kepada saya. Terima kasih ini juga diberikan kerana mereka telah banyak memberi bimbingan, nasihat dan semangat kepada saya. Terima kasih untuk segala-galanya.

1|G ER K O BO LA S EPA K

KAEDAH / STRATEGI PERMAINAN 5±9 KAEDAH LATIHAN 3.5 fasa transisi 15 ± 17 10 ± 14 5. 4. 3.ISI KANDUNGAN BIL TAJUK MUKA SURAT 1. PENGENALAN 3±4 2. BIBLIOGRAFI 19 2|G ER K O BO LA S EPA K .1 fasa persediaan umum 4.3 fasa pra pertandingan 4. KESIMPULAN 18 6.2 fasa persediaan khusus 4.2 Kaedah latihan anaerobik PRINSIP DAN PENYEDIAAN PROGRAM 4.1 Kaedah latihan aerobik 3.4 fasa pertandingan 4.

latihan litar dan juga latihan ³Long Slow Distance´. Untuk memastikan pemain bola sentiasa berada pada tahp yang terbaik. Latihan fizikal yang dilakukan mampu mengelakkan kecederaan kepada pemain dan sekaligus dapat menyediakan diri pemain untuk bermain dalam sesuatu pertandingan. progresif. pemain mestilah sentiasa mengikuti latihan yang telah disediakan dan mestilah memastikan pemain sentiasa berada dalam keadaan yang sihat. Latihan ini sesuai dilaksanakan untuk meningkatkan prestasi pemain dari segi tahap kecergasan pemain. Pemain perlu di beri latihan dari segi fizikal dan juga mental untuk menjadikan pemain sentiasa fokus dan bermain dengan baik. Tahap kecergasan ini terbahagi kepada dua iaitu kecergasan fizikal dan kecergasan berasaskan motor. Dalam aspek latihan iaitu kaedah latihan yang sesuai untuk meningkatkan prestasi pemain ialah seperti kaedah latihan jeda. Kecergasan fizikal terdapat lima iaitu : a) Daya tahan kardiovaskular b) Daya tahan otot c) Kekuatan otot d) Komposisi tubuh badan e) Kelenturan 3|G ER K O BO LA S EPA K .0 PENGENALAN Perancangan dalam permainan bola sepak adalah sangat penting untuk memastikan pemain sentiasa berada pada tahap yang memuaskan dan boleh bermain dengan baik. Prinsip utama dalam sesuatu latihan ialah latihan fizikal yang merangkumi aspek memanaskan badan. tahap ketepatan. intensiti latihan dan juga motivasi pemain. latihan fartlek.1. latihan bebanan.

Seterusnya kecergasan berasaskan motor pula terbahagi kepada enam iaitu . 4|G ER K O BO LA S EPA K . a) Kuasa b) Koordinasi c) Ketangkasan d) Imbangan e) Masa tindak balas f) Kepantasan Gerak kerja fizikal yang khusus dikaitkan dengan aspek perlakuan motor. Kemampuan serta peningkatan tahap kemahiran motor tersebut akan dapat menghasilkan satu gerak laku yang efisyen serta meringankan bebanan yang timbul ketika melakukan aktiviti yang lebih daripada lakuan kebiasaan harian terutama apabila melibatkan aktiviti-aktiviti sukan prestasi tinggi.

Memanaskan badan adalah penting untuk merangsangkan sistem fisiologi badan supaya dapat adaptasi dengan peningkatan fungsi-fungsi metabolisme yang akan berlaku apabila atlit melakukan aktiviti fizikal yang lebih berat daripada biasa. Latihan fizikal yang dirancang dan dijalankan secara bersistematik dapat membantu pemain meningkatkan prestasi.1 LATIHAN FIZIKAL Dalam mencapai kecergasan yang optima.0 PRINSIP DAN STRATEGI PERMAINAN 2. Peluang untuk tercedera hanya dapat dikurangkan apabila atlit memiliki koordinasi otot saraf yang baik. Maka adalah penting seseorang itu mengetahui dan mendalami kaedahkaedah dan jenis-jenis latihan yang sesuai. Semasa menjalani latihan fizikal ini pemain-pemain harus mengetahui secara mendalam prinsip-prinsip latihan supaya apa yang dilaksanakan nanti berkesan dan memberi manfaat pada diri sendiri. setiap pemain perlu mengetahui dan merancang latihan secara saintifik dan bersistematik. 2. Adaptasi ini akan membolehkan atlit bersedia dari segi psikologi dan juga penting bagi mengelak dan mengurangkan berlakunya kecederaan otot. MEMANASKAN BADAN Setiap latihan hendaklah dimulakan dengan sesi memanaskan badan( warming up) dan diakhiri dengan sesi melegakan badan(cooling down). Latihan itu perlu dijalankan mengikut prinsip-prinsip latihan serta disiplin yang tinggi untuk mencapai hasil yang sempurna.2 PRINSIP-PRINSIP LATIHAN Semasa merangka program latihan beberapa prinsip latihan perlu diikuti untuk memperolehi hasil yang maksimun. Latihan fizikal merupakan satu proses senaman yang dilakukan secara berulang ulang dan beransur maju di mana ia melibatkan unsur-unsur pembelajaran dan penyesuaian diri. Prinsip-prinsip ini adalah:1. Tujuan utama pemain bola menjalani latihan fizikal adalah membaiki dan meningkatkan komponen-komponen dalam kecergasan dan dapat mengelakkan diri daripada mengalami kecederaan. otot rangka yang kuat serta imbangan badan yang stabil dan tidak cepat lesu apabila menjalani aktiviti fizikal. 5|G ER K O BO LA S EPA K .2.

Oleh itu program latihan yang sama tidak akan memberikan kesan yang sama ke atas semua individu. Petunjuk paling nyata terhadap intensiti latihan yang baik adalah setiap pemain dapat mencapai kadar nadi latihan ke tahap sub maksimum. 5. fisiologi. 3. INTENSITI Di dalam sesuatu program latihan fizikal penekanan adalah terhadap intensiti beban latihan. ANSUR MAJU Program latihan fizikal hendaklah bersifat progresif. Ia merujuk kepada peningkatan kesukaran latihan yang beransur-ansur. Oleh itu latihan perlu mengenakan beban melebihi had biasa untuk meningkatkan prestasi komponen kecergasan fizikal yang hendak ditingkatkan. Ini dilakukan secara beransur-ansur sesuai dengan pencapaian fizikal seseorang atlit yang menjalani latihan. Sistem latihan yang direkabentuk hendaklah mengenakan tekanan dalam jangka masa yang sesuai supaya dapat mengadaptasi dengan beban kerja yang berlebihan. genetik dan persekitaran. 4.2. Individu adalah berbeza maka peningkatan intensiti latihan hendaklah sesuai dengan keupayaan setiap individu. Beban kerja hendaklah bertambah. PERBEZAAN INDIVIDU Program latihan mestilah bersifat individu kerana terdapat perbezaan individu dari segi matlamat. Intensiti beban latihan diberi dengan mempertingkatkan tempoh latihan supaya atlit bekerja di atas paras kemampuan fizikal masing-masing. 6|G ER K O BO LA S EPA K . Kadar peningkatan hendakalah berdasarkan kepada keupayaan individu. Jurulatih pula perlu mengetahui bahawa jangka masa latihan yang diperlukan bagi seseorang atlit untuk berada dalam keadaan fizikal yang terbaik ialah 6 hingga 8 minggu. motivasi. TAMBAH BEBAN Mempunyai perkaitan yang rapat dengan ansur maju. (70% higga 80% KNL).

Contoh bagi pemain penyerang. Latihan-latihan yang khusus hendaklah dijalankan mengikut permainan yang diceburi. Ketika ini tubuh badan kita belum bersedia untuk menerima bebanan yang tinggi.6. 8. 7. Adalah dicadangkan bahawa sekurang-kurangnya tiga kali seminggu sudah mencukupi bagi seseorang individu untuk mengekalkan kecergasan dan kesihatannya. SPESIFIKASI (PENGKHUSUSAN) Program latihan yang dirancang hendaklah menjurus kepada matlamat yang hendak dicapai. Setelah beberapa minggu berlatih barulah intensiti latihan boleh dipertingkatkan. Bagaimanapun ia haruslah bersesuaian dengan latihan yang dilakukan. Latihan yang mempunyai intensiti rendah dan dilakukan dalam jangka masa yang pendek akan menghasilkan tahap kecergasan yang rendah. latihan yang paling banyak di fokuskan ialah pada ketangkasan dan kekuatan otot untuk mengelecek dan membuat sepakan yang padat dan laju ke arah sasaran. Latihan yang dirancang perlu melibatkan aktiviti-aktiviti yang dapat mempertingkatkan kekuatan dan daya tahan otot. Untuk menaikkan kadar nadi ke tahap 75% daripada 0% (kadar nadi rehat) semasa melakukan aktiviti latihan dalam jarak masa dari 30 minit adalah cukup bagi menghasilkan kecergasan yang signifikan. Pada peringkat permulaan latihan hendaklah dihadkan dalam lingkungan 50% kadar nadi latihan dan tempoh latihan diturunkan 15 ke 20 minit sahaja. 7|G ER K O BO LA S EPA K . MASA LATIHAN Masa latihan bergantung rapat dengan intensiti aktiviti latihan. KEKERAPAN LATIHAN Gerak kerja kecergasan haruslah dijadikan sebahagian aktiviti kehidupan. Kekerapan latihan akan menjamin peningkatan kecergasan fizikal kita. kelenturan (fleksibiliti) dan lain-lain aspek kecergasan fizikal.

Penyesuaian dapat dilakukan dengan memanipulasikan perkara berikut:o Kekerapan (frequency) o Intensiti ( Intensity ) o Masa (time) o Jenis (type) Latihan perlu dijalankan dengan berterusan. 11. Penurunan ke atas prestasi akan berlaku sekiranya latihan dijalankan tidak berterusan dan umumnya penurunan berlaku lebih cepat daripada masa yang diambil untuk membinanya. Jangkamasa latihan penting untuk menentukan kesan latihan yang optimum.90% akan memberi kesan kepada latihan. Intensiti latihan pada kadar nadi 60% .9. PENYESUAIAN LATIHAN ATAU ADAPTASI. Apabila sistem badan didedahkan kepada tekanan dan beban latihan yang berubahubah maka ia akan mengadaptasi secara perlahan-lahan untuk mengatasi keperluan yang dikenakan ke atas latihan tersebut. Mempelbagaikan latihan dapat menghilangkan kebosanan dan rasa jemu pemain bola. 10. Sekiaranya terlalu singkat iaitu kurang dari 8|G ER K O BO LA S EPA K . Intensiti latihan boleh ditafsir sebagi kualiti latihan. KEBOLEHBALIKAN Latihan yang dihjalankan hendaklah konsisten kerana kesan dan hasil latihan tidak kekal. KEPELBAGAIAN LATIHAN. Aplikasi penyilangan latihan adalah salah satu cara dapat mengurangkan kebosanan dari mental dan fizikal. Jenis aktiviti yang digunakan akan menentukan kesan latihan sebagai contohnya senamrobik sesuai untuk meningkatkan keupayaan aerobik. Umumnya latihan bersifat aerobik perlu dijalankan sebanyak tiga kali seminggu dan dijalankan sekurang-kurangnya 20 minit bagi setiap sesi latihan.

JENIS-JENIS KAEDAH LATIHAN KECERGASAN FIZIKAL 1. Farklek 4. Tekanan 5.20 minit tidak akan memberi kesan ke atas peningkatan keupayaan aerobik manakala jangkamasa terlalu lama pula akan mengakibatkan kelesuan. Bebanan 3. Jeda 6. LSD (Long Slow Distance) 9|G ER K O BO LA S EPA K . Litar 2. Plyometrik 7.

(2-3m/s) dan diperkenalkan pada awal musim persediaan umum bagi semua jenis sukan. latihan ini juga berupaya meningkatkan keupayaan daya tahan otot. Latihan ini biasanya diadakan di kawasan luar dengan keadaan permukaan tanah yang tinggi rendah. Latihan ini boleh dianggap sebagai latihan jeda tidak rasmi dan diperkenalkan penghujung musim persediaan umum sehingga awal musim persediaan khusus. Antara kaedah-kaedah latihan aerobik yang sering digunakan dalam latihan bola sepak adalah : (a) Latihan Jarak Jauh Perlahan (Long Slow Distance) (b) Latihan Fartlek (c) Latihan Jeda Jarak Jauh a) Latihan Jarak Jauh Perlahan (Long Slow Distance) Latihan ini adalah latihan yang sering dipraktikkan oleh pelari maraton atau pelari jarak jauh.3. Selain meningkatkan keupayaan daya tahan kardiovaskular. b) Latihan Fartlek Latihan Fartlek yang diperkenalkan di Sweden bermaksud µspeed play¶ iaitu latihan pelbagai kelajuan. lebih baik kesannya terhadap sistem kardiovaskular. Objektif utama latihan ini adalah bagi meningkatkan daya tahan kardiovaskular. Sesuai dengan namanya. latihan ini memberi penekanan kepada tempoh masa larian dan bukannya kelajuan.0 KAEDAH LATIHAN Kaedah latihan fizikal boleh diklasifikasikan mengikut penggunaan atau keperluan sistem tenaga iaitu : (a) Kaedah Latihan Aerobik (b) Kaedah Latihan Anaerobik Kaedah Latihan Aerobik Kaedah latihan aerobik adalah kaedah latihan yang diaplikasikan bagi membolehkan pelaku meningkatkan prestasi aerobik iaitu keupayaan untuk mengambil. Kelajuan yang dicadangkan adalah antara dua ke tiga meter sesaat. Lebih lama seseorang itu dapat berlari berterusan. Latihan ini dapat lebih difahami melalui contoh di bawah untuk satu sesi latihan : y Berjalan pantas selama lima minit 10 | G E R K O B O L A S E P A K . mengangkut dan menggunakan oksigen dengan cekap dan berkesan.

c) Latihan Jeda Jarak Jauh Latihan Jeda yang mula diperkenalkan di Jerman oleh Dr. Woldmar Gerschler dan Hans Reindell pada awal tahun 30-an adalah satu kaedah latihan saintifik yang mempunyai jeda kerja dan jeda rehat. 11 | G E R K O B O L A S E P A K . barulah set kedua dimulakan. jumlah set yang dicadangkan adalah sama seperti jumlah ulangan. bermaksud : 3 ulangan larian berjarak 1500 meter setiap larian.y y y y y y y Berlari anak selama 10 minit Pecut dengan 70 % kelajuan maksima selama 30 saat Berjalan perlahan selama tiga minit Berlari dengan langkah panjang (striding) selama 2 minit Berlari anak selama lapan minit Pecutan dengan 80 % kelajuan maksima selama 20 saat Berlari dengan 60 % kelajuan maksima selama dua minit. Contohnya adalah seperti berikut : y y y y y y Masa larian = 10 minit Masa rehat = 5 minit Nisbah jeda kerja kepada jeda rehat = 1 : ½ Masa larian = 3 minit Masa rehat = 3 minit Nisbah jeda kerja kepada jeda rehat = 1: 1 Ulangan yang dicadangkan adalah antara 3 hingga 4 ulangan bagi jarak yang lebih jauh dan antara 4 hingga 5 ulangan bagi jarak yang kurang daripada 500 meter bagi satu larian (ulangan). dan rehat antara set ditentukan oleh kadar denyutan nadi iaitu apabila kadar nadi turun kepada 120 denyut seminit. Kaedah ini lazim digunakan dalam latihan olahraga dan latihan renang. Sementara itu. Bagi latihan jeda jarak jauh. Latihan ini juga sesuai untuk meningkatkan tahap kecergasan pemain bola sepak. Latihan jeda dianggap sebagai antara kaedah yang terbaik dan lazim diperkenalkan pada penghujung musim persediaan umum dan lebih kerap digunakan dalam musim persediaan khusus. Preskripsi latihan jeda boleh ditulis seperti berikut : 3 x 1500 meter x 3 set @ 9 minit (1:1/2 ). nisbah jeda kerja kepada jeda rehat adalah antara 1 : ½ hingga 1: 1 bergantung kepada jarak larian atau masa yang diambil untuk menamatkan sesuatu larian.

Tubuh dapat bekerja dalam satu jangka masa yang lebih lama dan kecekapan otot untuk penghasilan semula ATP meningkat. Nisbah jeda kerja kepada jeda rehat adalah antara 1 : 2 bagi jarak sederhana hingga 1 : 3. Latihan ini amat sesuai diaplikasikan dalam latihan bola sepak. 1: 4 dan 1 : 5 bagi jarak yang lebih dekat. Contoh preskripsi latihan jeda jarak sederhana : 4 x 400 meter x 3 set @ 70 saat ( 1 : 2 ) 12 | G E R K O B O L A S E P A K . Dicadangkan supaya latihan ini diperkenalkan pada pertengahan musim persediaan khusus sehinggalah ke penghujung musim . dengan jeda kerja selama 9 minit bagi setiap larian dan jeda rehat selama 4 minit. Jeda rehat antara ulangan dan antara set memberi peluang kepada otot untuk menghasilkan semula ATP dan melambatkan fasa kelesuan. Kaedah Latihan anaerobik Kaedah latihan anaerobik adalah kaedah latihan yang berupaya meningkatkan kapasiti anaerobik iaitu keupayaan untuk bekerja dengan cekap dan berkesan tanpa oksigen. Latihan ini membantu untuk meningkatkan keupayaan tubuh untuk menghasilkan semula ATP dengan cepat semasa rehat antara kerja.dibuat dalam 3 set. latihan ini memberi penekanan kepada keupayaan tubuh untuk bekerja secara anaerobik. Antara objektif latihan anaerobik ini adalah bagi meningkatkan komponen-komponen kecergasan berikut : (a) kelajuan (b) kekuatan otot (c) daya tahan otot (d) kuasa (e) ketangkasan Antara latihan-latihan yang sering digunakan dan diklasifikasikan di bawah kaedah latihan anaerobik adalah : (a) Latihan jeda jarak sederhana dan jarak dekat (b) Latihan pecutan berulang (c) Latihan pliometrik a) Latihan Jeda (jarak sederhana dan jarak dekat) Berbeza dengan latihan jeda jarak jauh.

latihan ini memerlukan pelaku memecut dengan intensiti maksimum pada jarak yang lebih dekat. iaitu sehingga kadar nadi turun kepada 120 denyut seminit atau kurang sebelum memulakan ulangan yang berikutnya. µplio¶ membawa maksud µlebih¶ atau µmeningkatkan¶ dan µmetrik¶ bererti jarak. Selepas setiap ulangan pelaku akan berehat aktif secukupnya. Objektif utama latihan ini adalah bagi meningkatkan kuasa dan kekuatan eksplosif dan boleh dilakukan dengan menggunakan berat badan sendiri atau alatan seperti kotak pelbagai ketinggian dan bola segar. Berbeza dengan latihan jeda. pliometrik dirujuk kepada latihan yang menggunakan pergerakan otot-otot untuk bertindak balas ke atas beban dan menghasilkan kuasa atau kekuatan eksplosif. Latihan dikawal oleh kadar nadi pelaku dan masa larian terbaik yang dicatatkan. Latihan diberhentikan apabila masa yang dicatatkan jauh daripada masa sasaran atau kadar nadi melebihi kadar nadi maksimum. Contoh latihan pliometrik dengan menggunakan berat badan sendiri : Larian lutut tinggi µbounding¶ larian µtendang pinggul¶ (butt-kick) µskip¶ lompat sebelah kaki 13 | G E R K O B O L A S E P A K . lazimnya 60 meter atau kurang. mana yang terdahulu. Fred Wilt menterjemahkan pliometrik sebagai latihanlatihan yang menghasilkan pergerakan otot isometrik yang berlebihan yang menyebabkan refleks regangan dalam otot. Latihan pliometrik hanya diaplikasikan selepas atlit mencapai tahap kekuatan optimum atau mencukupi bagi mengelakkan kecederaan terutamanya kepada tendon dan ligamen. Hari ini. Latihan dilakukan pada penghujung fasa persediaan khusus sehinggalah ke fasa pra pertandingan. Berasal daripada perkataan Greek. c) Latihan Pliometrik Latihan Pliometrik adalah satu kaedah latihan yang baru diperkenalkan di Amerika Syarikat pada awal 90-an.Contoh latihan jeda jarak dekat 6 x 80 meter x 4 set @ 10 saat ( 1 : 4 ) b) Latihan pecutan berulang Latihan pecutan berulang adalah latihan pecutan yang diselang seli dengan jeda rehat bertujuan untuk meningkatkan kelajuan.

latihan juga boleh dibuat dengan menggunakan pagar dan bangku.Contoh latihan pliometrik menggunakan bola segar : baling bola segar berpasangan paras dada dengan menggunakan satu tangan baling bola segar berpasangan paras dada dengan menggunakan dua tangan baling bola segar berpasangan dari atas kepala baling bola segar berpasangan melalui atas kepala dengan membelakangi pasangan Contoh latihan pliometrik menggunakan kotak pelbagai ketinggian : susun kotak pelbagai ketinggian dalam satu litar jarak antara kotak ke kotak yang lain lebih kurang 10 meter pelaku berlari dalam litar dengan menaiki dan melompat turun dari kotak sepantas mungkin. Jumlah ulangan bergantung kepada preskripsi yang diberi Selain daripada alatan yang di atas. 14 | G E R K O B O L A S E P A K .

semua latihan yang dilaksanakan memberi penekanan kepada otot dan juga kemahiran yang khusus. Antara kaedah latihan yang penting dalam persediaan umum ialah kaedah latihan LSD. Sebagai contoh. pemain bola sepak 15 | G E R K O B O L A S E P A K . pra pertandingan. dayatahan otot dan kekuatan asas sebelum pemain menjalani latihan pembinaan komponen-komponen fizikal yang diperlukan. Fasa-fasa dalam latihan mempunyai kesan yang sangat mendalam terhadap keseluruhan program latihan bola sepak yang diadakan. Prinsip dalam penyediaan pertandingan ialah melibatkan kepada proses persediaan.4. pertandingan dan akhir sekali fasa transisi. Fasa persediaan boleh dibahagi kepada 2 iaitu: a) Persediaan umum b) Persediaan khusus 4. tumpuan diberikan kepada pembinaan kecergasan fizikal menyeluruh terutamanya dalam aspek dayatahan kardiovaskular. 4. Kaedah latihan yang digunakan pada peringkat ini adalah untuk meningkatkan daya tahan kardiovaskular pemain sebelum mempelajari kemahiran dalam permainan bola sepak.2 FASA PERSEDIAAN KHUSUS Dalam fasa persediaan khusus.1 FASA PERSEDIAAN UMUM Pada fasa ini. Penekanan khusus juga harus diberikan meliputi aspek persediaan mental pemain agar bergerak ke arah pertandingan dan pencapaian matlamat. kemahiran dan strategi taktikal.0 PRINSIP DAN PENYEDIAAN PROGRAM. Pemain-pemian bola perlu mengikuti latihan ini untuk memastikan objektif latihan dicapai. Isipadu yang sesuai untuk latihan bagi persediaan umum ialah 80% hingga 90&. Pada fasa ini juga. latihan bebanan dan latihan fartlek. beban peratusan mulai berubah di antara kecergasan. Periodisasi masa latihan ini boleh dibahagikan kepada empat iaitu fasa persedian yang terbahagi pula kepada dua iaitu fasa persediaan umum dan fasa persediaan khusus.

Fasa pertandingan terbahagi daripada dua bahagian iaitu : a) Fasa Pra pertandingan Fasa Pra-Pertandingan ini memberi penekanan khusus kepada komponen fizikal yang terdapat di dalam sesuatu sukan yang berbeza. latihan fartlek. Di samping itu latihan bebanan yang memberi tumpuan kepada aspek daya tahan otot perlu diaplikasikan. latihan bagi meningkatkan atau mengekalkan tahap kecergasan dipraktikkan dalam situasi permainan kecil. permainan sebenar mahupun melalui simulasi permainan. Berbeza daripada fasa persediaan khusus. Isipadu latihan masih tinggi bagi sukan yang berasaskan dayatahan seperti permainan bolasepak. 16 | G E R K O B O L A S E P A K . kaedah-kaedah latihan seperti latihan LSD. Isipadu latihan masih tinggi bagi permainan bolasepak.memerlukan kemahiran yang tinggi dalam menggelecek bola dan memerlukan otot kaki yang kuat. Isipadu latihan diturunkan sedikit kepada antara 65% hingga 80%. Matlamat bagi fasa ini adalah bertujuan memberi pendedahan kepada pemain kepada suasana pertandingan. Fasa persediaan khusus ini memberi penekanan kepada komponen-komponen fizikal yang lebih dominan di dalam pemainan. Bagi sukan yang berteraskan daya tahan seperti permainan bolasepak. Selain itu. Pada fasa ini intensiti latihan ditingkatkan sehingga 90%. kaedah latihan yang digunakan adalah untuk meningkatkan kemahiran gelecek dan latihan bebanan adalah untuk mengembangkan otot pada bahagian yang digunakan. persekitaran. Dengan itu. cuaca dan juga penggunaan masa. iaini antara 60% hingga 70% sementara intensiti latihan boleh ditingkatkan sehingga 100%. fasa ini seharusnya digunakan ke atas semua pemain untuk melihat dan menilai sejauhmana kerjasama serta persefahaman sesama pemain dan menilai kemahiran individu yang sesuai dengan strategi yang akan digunakan. Bagi permainan bolasepak. latihan jeda jarak jauh diteruskan. Seterusnya ialah fasa pertandingan. fasa Pra-Pertandingan ini digunakan oleh pemain untuk mengimplementasikan segala teknik dan taktik yang dirancang seterusnya dinilai keberkesanannya.

c) Fasa transisi Transisi ialah proses berehat selepas habis semua perlawanan yang di sertai. Antaranya ialah bberkayak. pemain diberikan rehat pasif. latihan kecergasan perlu diteruskan bertujuan memastikan tahap kecergasan pemain berada pada tahap yang diharapkan. Sekiranya latihan dihentikan. gangguan teknik dan taktik serta mempunyai tahap psikologi yang cukup tinggi. pemain akan mengikuti program berbentuk rehat aktif bertujuan untuk mengawal dan mengekalkan kecergasan. Transisi juga melibatkan rehat aktif. Rehat aktif bermaksud rehat yang di sertai dengan aktivitiaktiviti yang berfaedah dan mampu mengekalkan kesihatan tubuh badan. Pemain pada tahap ini seharusnya bebas dari kelesuan. Ini adalah fasa di mana pemain berehat setelah menghadapi pelbagai cabaran dan tekanan yang optimum khususnya semasa menghadapi pertandingan. Namun demikian. Selepas rehat pasif. Kaedah-kaedah latihan seperti latihan bebanan bagi mengekalkan daya tahan otot dan latihan Jeda jarak dekat harus diteruskan bagi pengekalan kuasa. Biasanya satu ke dua minggu pada peringkat awal fasa ini.b) Fasa pertandingan Pada fasa ini seharusnya pemain telah sampai ke tahap penetapan sasaran atau berada pada tahap di mana pemain tersebut telah bersedia untuk perlawanan sebenar. Oleh itu. berjoging dan beriadah. latihan tidak terhenti di sini. Namun demikian kekerapan latihan perlu dikurangkan. pemain akan kembali ke tahap awal atau berada dalam pinsip pembolehbalikan. Ini bukannya fasa di mana pemain terus berhenti daripada latihan. Selain itu ianya bertujuan untuk mengelakkan terjadinya prinsip pembolehbalikan yang ketara. 17 | G E R K O B O L A S E P A K .

Oleh kerana itu. daya tahan kardiovaskular. Di samping itu jurulatih mahupun guru-guru akan mendapat panduan tentang kemahiran bola sepak yang masih belum dikuasai oleh pemain. Dengan adanya perancangan yang teliti dan baik. untuk meningkatkan tahap kemahiran bagi setiap pemain bola. Di samping itu atlit akan dapat lebih bersedia untuk menghadapi kejohanan yang sebenar. kuasa di samping menerapkan faktor psikologi mental kepada pemain-pemain agar pemain lebih bersedia menghadapi kejohanan atau pertandingan sebenar. jurulatih dan pemain akan dapat menilai sejauh mana pontensi. Jurulatih atau pengamal sukan seharusnya dan berkewajipan untuk meningkatkan ilmu dari aspek merancang dan menyediakan program latihan. Pengetahuan yang mendalam dalam aspek pengurusan program latihan ini akan dapat menentukan hala tuju pemain bola sepak dan seterusnya dapat mencapai matlamat dan objektif seperti yang di kehendaki. Selain itu. perancangan mestilah dilakukan daripada awal lagi iaitu sebelum pertandingan bermula. jurulatih.0 KESIMPULAN Kesimpulannya. kita akan dapat mensasarkan apa yang ingin dicapai dalam pertandingan yang diikui. Dengan merancang program latihan secara sistematik. pengamal sukan dan guru-guru akan dapat menilai keberkesanan sesuatu gerakerja mahupun aktiviti yang dilaksanakan. 18 | G E R K O B O L A S E P A K . adanya fasa transisi bagi setiap pertandingan. Dengan adanya program latihan ini. Perancangan yang teliti adalah menjadi satu keperluan. Program latihan ini sesungguhnya memberikan motivasi kepada pemain untuk meningkatkan prestasi berpandukan keupayaan dan kelemahan mereka dalam aspekaspek pergerakan dan kemahiran yang tertentu. mutu pencapaian dan kemajuan pemain tersebut.5. Perancangan dari semua aspek termasuk kekuatan otot. pemain tidak akan dapat mencapai prestasi maksimum pada setiap kali perlawanan kerana pemaian perlu berehat untuk mendapatkan semula tenaga.

com/2009/03/latihan-jeda. Diambil daripada laman web http://rahmahabdrahman.0 BIBLIOGRAFI ZulBakar (2010).docstoc. Latihan Jeda. Zulamra (2010).blogspot.com/kecergasan2. Perancangan Bola Sepak.html pada 22 September 2010 jam 22:23 Rahmah Abd Rahman(2009).com/docs/27940057/PERIODISASI-LATIHAN pada 22 hb September 2010 jam 23:30 19 | G E R K O B O L A S E P A K . Diambil daripada laman web http://zarin58. Diambil daripada laman web http://www. Diambil daripada laman web http://www.com/kecergasan2. Diambil daripada laman web http://zarin58. Jenis Latihan. Latihan kecergasan Fizikal.6.scribd.html pada 20 hb September 2010 jam 21:09 Aki Tom(2008).com/doc/13395323/Latihan-Jeda pada tarikh 20 hb September 2010 jam 20:49 Zarin (2009).tripod.html pada 22 September 2010 jam 22:55 Emira Syazana(2010).tripod. Latihan ± latihan Fizikal.scribd. Diambil daripada laman web http://www. Periodisasi Latihan.com/doc/19807708/Perancangan-Bola-Sepak pada tarikh 20 hb September 2010 jam 20:18.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->