PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

TOPIK 1:

TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
(TAHAP 2)
KANDUNGAN
BIL SOALAN TINGKATAN 4 PERKARA MUKA SURAT

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9 10 11 12 13

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PERALATAN BAHAN-BAHAN KEJURUTERAAN PENGENALAN KEPADA PERHUBUNGAN PERHUBUNGAN ELEKTRONIK SUMBER- SUMBER TENAGA PENGENALAN MENYELURUH TEKNOLOGI PEMBINAAN PERSEDIAAN UNTUK PROJEK BINAAN REKA BENTUK DAN PERANCANGAN PROJEK PEMBINAAN PENGENALAN KEPADA REKA BENTUK CARA- CARA MEREKA BENTUK REKOD DAN PENYAMPAIAN IDEA REKA BENTUK PENGGUNAAN MAKLUMAT SEMASA MEREKA BENTUK

1 2 4 6 6 9 12 14 17 19 20 22 21

ii

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
(TAHAP 2)
KANDUNGAN
BIL PERKARA SOALAN TINGKATAN 5 1. 2. 3. 4. 5 6 7 8 9 10 PROSES- PROSES PEMBUATAN PENGHANTAR DAN PENERIMA ISYARAT ELEKTRONIK SISTEM KOMPUTER KAWALAN PENGURUSAN AKTIVITI PEMBINAAN PENGURUSAN SUMBER PEMBINAAN STRUKTUR KAWALAN ALAM SEKITAR METADOLOGI REKA BENTUK FAKTOR- FAKTOR MEREKA BENTUK MUKA SURAT

25 29 32 34 49 54 56 59 60 62 64 72

SKEMA JAWAPAN TINGKATAN 4 SKEMA JAWAPAN TINGKATAN 5

iii

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

BAB 1: PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
1.

TINGKATAN 4

Nyatakan tiga kebaikan dan keburukan teknologi dalam bidang perhubungan dan komunikasi. Kebaikan i) ii) iii) i) ii) iii) Keburukan . . .

[6 markah] 2. Lengkapkan jadual dibawah berkaitan dengan kesan teknologi dalam bidang pendidikan, ekonomi dan perniagaan. Bidang i) Pendidikan ii) ... Kesan ...

i) Ekonomi ii)

...

...

i) Perniagaan

...

ii)

...

[6 markah]

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

BAB 3: PERALATAN
1. Nyatakan bacaan mikrometer dalam rajah di bawah.

TINGKATAN 4

Bacaan mikrometer = ........................................................ 2. Rajah di bawah menunjukkan bolt yang mempunyai ulir M5 x 0.80 M 5 x 0.80

[2 markah]

Ulir M5 x 0.80 menunjukkan : (i) (ii) (iii) 3. Rajah di bawah menunjukkan sekeping keluli lembut berukuran 70mm x 40mm x 3mm yang akan dibentuk dengan kaedah menggegas. Bahagian yang bertanda akan dibuang. J 8mm M 5 = ............................................. = ............................................. [3 markah]

0.80 = .............................................

Namakan alat yang sesuai bagi setiap proses berikut: Proses Menanda garisan Memotong bahagian lengkuk setelah digerudi Melicinkan permukaan setelah dipotong Menggerudi Alat

(i) (ii) (iii) (iv)

..................................... ..................................... ..................................... ....................................

1

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

[4 markah] 4. Nyatakan langkah-langkah untuk memotong ulir dalam pada rajah dibawah. M 5 X 0.80 450

20

80 [13 markah]

5.

Nyatakan langkah-langkah untuk memotong ulir luar pada rajah dibawah.

M10 x 1.50 [7 markah]

2

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

BAB 4: BAHAN-BAHAN KEJURUTERAAN
1. Berikut merupakan sifat-sifat mekanik logam. Lengkapkan jadual di bawah. Sifat Definasi Mudah retak Kupayaan sesuatu logam dibentuk Keupayaan menahan beban tanpa berubah bentuk Kemampuan untuk menahan tusukan Boleh kembali kepada bentuk asal

TINGKATAN 4

Kekuatan

[4 markah] 2. Berikut merupakan jenis-jenis besi tuang. Lengkapkan jadual di bawah Jenis Besi tuang kelabu Besi tuang putih [2 markah] 3. Berikut adalah campuran keluli aloi. Lengkapkan jadual di bawah Nama keluli Keluli tahan karat Keluli karbon sederhana, tungsten, kromium dan vanadium [2 markah] 4. Rajah di bawah menunjukkan struktur ikatan molekul bagi bahan plastik Campuran bahan Kandungan peratusan karbon

A (a)

B

Namakan jenis-jenis plastik yang sesuai pada A dan B. A. 3 .

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

B. b)

. 2 markah]

Lengkapkan carta aliran kitaran plastik bagi A dan B.

A c) Nyatakan 3 sifat plastik pada kedua-dua rajah di atas. (i) (ii) (iii) 5.

B [2 markah] .. .. .. [3 markah]

ajah di atas menunjukkan sebuah kapal terbang yang melalui laut cina selatan. 1) 2) 3) 4) Namakan bahan yang sesuai untuk membuat badan kapal terbang. Berikan alasan pada jawapan yang diberi [2 markah] Berpandukan jawapan yang diberikan pada (a), senaraikan 4 sifat lain. [4 markah] Nyatakan proses yang sesuai untuk membentuk badan kapal terbang tersebut [2 markah] Nyatakan suhu takat lebur bahan yang digunakan pada (a). [2 markah]

4

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

BAB 5: PENGENALAN KEPADA PERHUBUNGAN
1.

TINGKATAN 4

Nyatakan jenis-jenis proses perhubungan berikut berdasarkan kenyataan yang diberi. i) Proses I: Pemanggil mendail nombor telefon .. ii) Proses II: Ibu sawat telefon membuat sambungan ke telefon yang dikehendaki. . iii) Proses III: Penerima mendengar deringan telefon. . [3 markah]

2.

Berikut adalah pernyataan tentang perhubungan. Tandakan ( √ ) bagi pernyataan yang benar dan ( X ) bagi pernyataan yang palsu Perhubungan ialah proses pertukaran maklumat Perkhidmatan pos merupakan salah satu sistem perhubungan ASCII ialah kod yang digunakan dalam sistem telegraf Unsur asas dalam proses perhubungan ialah di antara penghantar dan penerima [4 markah]

BAB 6: PERHUBUNGAN ELEKTRONIK
1.

TINGKATAN 4

Rajah dibawah menunjukkan litar bagi transistor PNP yang tidak lengkap. Lengkapkan litar itu dengan melakar punca bateri dalam kotak X dan Y supaya transistor PNP dapat dipincang dengan betul. P Pemancar N Tapak P Pemungut

X

Y

[2 markah]

5

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

2.

Rajah dibawah menunjukkan litar penerus titi suatu litar bekalan kuasa. Lengkapkan litar tersebut dengan melukis simbol diod pada kotak A, B dan C. A

Voltan Beban

3.

[3 markah] Rajah dibawah menunjukkan rajah skematik sebuah transistor yang bersambung dengan perintang dan bekalan kuasa.

Beban, RL Bekalan Kuasa 2

R1 Bekalan Kuasa 1 Merujuk kepada litar itu: a) Namakan jenis transistor yang ditunjukkan di atas. .. b) Apakah fungsi R1 pada litar itu?

............................................................................................................................ c) 4. Lukiskan simbol bateri pada bekalan kuasa pada rajah di atas. [3 markah] Tuliskan warna setiap jalur dalam rajah dibawah, diberikan perintang bernilai 260k ± 5%

6

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

[4 markah] 5. Rajah dibawah menunjukkan rajah blok penguat audio.

Penguat voltan Mikrofon Nyatakan fungsi bagi blok. (a) Penguat kuasa

Penguat kuasa

.. (b) Penguat voltan [4 markah] 6. Rajah dibawah menunjukkan satu litar bekalan kuasa A.T 230V yang tidak lengkap .

Voltan Masuk

Voltan Keluaran 12V

a) b) c) d)

Nyatakan jenis litar .

[2 markah]

Lukis semula litar dengan melengkap dan melabelkan komponen yang bersesuaian. [6markah] Terangkan kendalian litar tersebut bermula dari voltan masukan sehingga voltan keluaran. [12 markah] Lakarkan voltan keluaran litar tersebut. [2 markah]

7

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

BAB 9: SUMBER- SUMBER TENAGA

TINGKATAN 4

Air

A

Turbin

B

Penjana

1.

Rajah di atas adalah suatu carta alir bagi suatu sistem penghasilan tenaga elektrik melalui kaedah penjanaan. a) Namakan sistem penjanaan tersebut.

b)

Nyatakan perubahan tenaga yang terhasil pada: A: B : [ 3 markah ] .

2.

Lengkapkan carta alir perubahan tenaga dalam sistem janakuasa hidroelektrik diberikut.

...

Air dalam empangan

...

Aliran air dalam empis air

Tenaga Mekanik

.

Tenaga Elektrik

.

8

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

[4 markah]

Liang ekzos Liang pengambilan Tutup

Liang pindah tutup Kotak engkol

3.

Rajah di atas menunjukkan salah satu daripada lejang dalam enjin petrol 2 lejang. (a) Namakan lejang tersebut. ......................................................................................... (b) Apakah yang berlaku apabila omboh bergerak ke atas? .......................................................................................... (c) Apakah yang akan berlaku pada liang ekzos? ......................................................................................... [3 markah]

4.

Rajah di bawah menunjukkan penjana A.U.

A

B

(a)

Namakan bahagian: A: ...................................... B: ......................................

(b)

Nyatakan tiga kaedah untuk menambahkan voltan keluaran pada penjana itu. (i) ............................................................................................. (ii)............................................................................................. (iii)...........................................................................................

9

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

[ 5 markah ] 5. Rajah di bawah menunjukkan satu jenis motor a) Belitan M M A Arus beban

bekalan masuk i) ii) iii) Namakan jenis motor yang ditunjukkan dalam rajah di atas. Nyatakan alasan bagi jawapan anda pada a(i). Nyatakan satu ciri motor berkenaan. [7 markah] b) i) ii) Nyatakan empat perbezaan ciri antara motor siri dan motor pirau. Lakarkan litar bagi motor pirau. [13 markah]

10 11

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
TINGKATAN 4

BAB 10: PENGENALAN MENYELURUH TEKNOLOGI PEMBINAAN
1. Berikut adalah carta alir satu proses pembinaan. Lengkap carta di bawah. Rekabentuk Peringkat Perancangan ii)…………………………………

Pembinaan Struktur

Pemasangan sistem bangunan i. ………………………. Hiasan

iii) …………………….…………………..

Penggunaan Peringkat penyenggaraan Pengubahsuaian

[3 markah] 2. Berikut adalah aktiviti dalam proses pembinaan yang tidak mengikut urutan. Susun aktiviti tersebut dengan menulis 1, 2, 3, 4 atau 5 pada petak yang disediakan mengikut turutan yang betul. Pembinaan struktur Penyerahan projek Reka bentuk Pengubahsuaian Pemasangan sistem bangunan [5 markah]

12

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

3.

Berikut adalah pernyataan tentang individu dan organisasi yang terlibat dalam industri Pembinaan. Namakan individu dan organisasi itu dalam ruang yang disediakan. Menjalankan kerja pembinaan daripada awal hingga akhir Individu yang memiliki projek pembinaan dan membiayai keseluruhan projek. Ahli professional dari organisasi atau individu yang terlibat dalam mereka bentuk dan memantau projek. (i) .. (ii) . (iii) . [3 Markah]

4.

Berikut adalah jadual tentang bahan binaan dan kegunaannya .Lengkapkan Jadual di bawah:Bahan asli Tanah Batu baur kasar (a) (b) .. Jadual [ 3 markah ] Kegunaan ....

5.

Nyatakan lima kesan teknologi pembinaan. a) b) c) d) e) .. .. .. .. .. [ 5 markah ]

13

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

BAB 11: PERSEDIAAN UNTUK PROJEK BINAAN
1.

TINGKATAN 4

Rajah di bawah menunjukkan mesin ayakan yang digunakan dalam ujian tanah

a) i)

Nyatakan tujuan ujian ayakan tanah itu. ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... [ 2 markah ]

ii)

Senaraikan empat peralatan yang digunakan dalam ujian itu. a)........................................................................ b)........................................................................ c)........................................................................ d)......................................................................... [ 4 markah ]

b) Senaraikan empat jenis tanah. a)...................................................... b).................................................... c)................................................. d)................................................. [ 4 markah ] 2. Tandakan ( / ) untuk pernyataan yang benar atau ( x ) untuk pernyataan yang salah. Tanah dianggap berjelekit jika jarak kuminnya jauh antara satu sama lain. Lebih besar kumin tanah , maka lebih besar saiz lompangnya. Tanah liat yang dipenuhi air mempunyai kekuatan yang kurang untuk menanggung beban. Tanah yang berlompang besar adalah jenis tanah yang padat. [ 4 markah ]

14

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

B A
3.010 2.030

3.

Rajah di atas menunjukkan keratan membujur satu kawasan yang dijalankan kerja ukur aras. a. Kirakan beza tinggi di antara titik A dan titik B.

b. Jika aras laras pada titik A ialah 13.500 m. Berapakah aras laras pada titik B?

[4 Markah]

X

4.

Rajah di atas menunjukkan bacaan sebuah staf ukur aras. Tuliskan bacaan bagi dalam ruang yang disediakan di bawah. X : [2 markah]

15

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

1

2

3

5.

Rajah di atas menunjukkan graf taburan saiz tanah bagi satu ujian penggredan tanah. Lengkapkan jadual di bawah dengan menulis 1, 2 atau 3 dalam ruang yang disediakan. • • • • • • Analisis Saiz Kumin Tanah pasir bercampur kelodak dan kelikir Tanah bergred kurang baik Tanah jenis pasir halus Tanah bergred tidak baik Tanah jenis pasir Tanah bergred baik Lengkung

[3 markah] (mm) Saiz Ayak 3.35 (g) Jisim Ayak 447.78 (g) Jisim Ayak + Tanah 451.78 (g) Jisim tanah yg tertinggal ayak S (g) Jisim tanah yg melepasi ayak T % Perjumlahan [ Kumulatif] U

6.

Jadual di atas menunjukkan sebahagian data analisis ayakan tanah daripada 187g sampel tanah kering. Berdasarkan jadual tersebut, tentukan bacaan pada: S :............................ T :........................... U :........................... [3 Markah] 16

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

7.

Jadual di bawah menunjukkan sebahagian data pembukuan ukur aras. Lengkapkan Jadual di bawah pada ruang yang disediakan.

Pandangan Belakang 0.590

Pandangan Antara

Pandangan Hadapan

Naik

Turun

Aras Laras 89.750

Rantaian (m)

Catatan BA1, AL1 = 89.750m

1.860 1.015 1.085 2.655 2.140 1.465 0.515 0.845

1.270

i) ii)

.. . 89.255

0 20 40 60 80

Titik A Titik B Titik C Titik pindah D Titik E

0.070 0.380 iii) iv)

[4 markah]

BAB 12: REKA BENTUK DAN PERANCANGAN PROJEK PEMBINAAN
1.

TINGKATAN 4

Jadual di bawah menunjukkan pernyataan tentang jenis-jenis lukisan kerja. Tandakan ( √ ) bagi pernyataan yang benar dan ( X ) bagi pernyataan yang salah pada ruang yang disediakan. Pernyataan Lukisan ukur kejuruteraan adalah untuk menunjukkan lokasi pembinaan struktur. Lukisan struktur adalah untuk menunjukkan dengan lengkap rasuk konkrit bertetulang, jenis keluli digunakan dan ukuran. Lukisan arkitek menunjukkan beberapa pandangan dan keratan yang menunjukkan bentuk fizikal, saiz, bahan, ukuran bahan, jalan dan talian paip. [3 markah] Jawapan

17

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

2.

Lengkapkan Jadual di bawah mengenai keterangan ringkas tentang set lukisan kerja. Set Lukisan Kerja Keterangan Ringkas Menunjukkan kedudukan tapak dan bentuk mukabumi sebelum pembinaan dijalankan Menunjukkan kedudukan projek pembinaan di tapak dan juga kontur terakhir dan lanskap. Terdiri daripada perbagai pandangan dan keratan yang menunjukkan bentuk fizikal, saiz, bahan, ukuran jalan dan talian paip. Menunjukkan pemasangan sistem seperti pendawaian elektrik, paip bekalan air, saluran kumbahan, sistem penyaman udara, lif dan eskalator [4markah]

3.

Berikut adalah set lukisan kerja. Namakan lukisan kerja itu pada ruang yang disediakan

i)………………………………………..

ii)………………………………………..

iii)……………………………………….. [3 markah]

18

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
TINGKATAN 4

BAB 13: PENGENALAN KEPADA REKA BENTUK
1. Berikan takrifan rekabentuk

............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... [1 markah] 2. Berikan dua tujuan reka bentuk. a) b) [2 markah] 3. Senaraikan empat produk atau bidang dalam reka bentuk i.. .................................................................................................. ii.. .................................................................................................. iii. .................................................................................................. iv. .................................................................................................. [4 markah] 4. Manusia memerlukan keperluan tertentu dalam kehidupan mereka. Nyatakan produk reka bentuk berdasarkan jenis keperluan manusia seperti jadual dibawah. JENIS KEPERLUAN Alat komunikasi Perlindungan diri dan harta benda Tempat tinggal Medium untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain [4 markah] PRODUK REKA BENTUK

19

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

5.

Rajah di bawah menunjukkan cart alir proses reka bentuk. Lengkapkan carta alir tersebut dengan jawapan yang betul. Situasi

Menguji reka bentuk

BAB 14: CARA-CARA MEREKA BENTUK
1.

TINGKATAN 4

Nyatakan empat contoh sumber maklumat sebagai sumber maklumat untuk mereka bentuk. i. ....................................................... ii. .......................................................

iii. ...................................................... iv. ....................................................... 2. [4 markah] Jadual di bawah menunjukkan proses-proses mereka bentuk sebuah rak buku yang tidak mengikut turutan. Tuliskan nombor 1, 2, 3 atau 4 mengikut urutan pada ruang yang disediakan. Proses Reka bentuk Mengkaji kepelbagaian fungsi rak buku Melakar idea reka bentuk rak buku Menguji keberkesanan rak buku berdasarkan spesifikasi reka bentuk Membina prototaip rak buku Menyediakan lukisan kerja yang menunjukkan dimensi rak buku [4 markah] 5 Langkah

20

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

3.

Nyatakan perbezaan antara model dan contoh sulung (prototaip). Berikan contoh untuk jawapan anda. a. Model : .. ..

b. Prototaip

:

..

[4 markah]
4.

Gambar di atas menunjukkan satu proses membuat model kereta. Namakan bahan yang sesuai untuk membuat bumbung kereta yang berkilat, badan kereta yang bercorak dan lampu isyarat kiri dan kanan kereta. Bahagian kereta Bumbung kereta yang berkilat Badan kereta yang segmen Lampu isyarat kiri dan kanan kereta [3 markah] 5. Ujian ketahanan terhadap cuaca dilakukan ke atas kerata dilakukan untuk menguji reka bentuk kereta tersebut untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan kereta tersebut. Berikan tiga ujian lain yang boleh dilakukan keatas kereta berdasarkan aspek ujian reka bentuk. i.. .................................................................................................. ii.. .................................................................................................. iii. .................................................................................................. [3 markah] Bahan membuiat model

21

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
TINGKATAN 4

BAB 15: REKOD DAN PENYAMPAIAN IDEA REKA BENTUK
1. Nyatakan empat jenis lukisan yang digunakan untuk menyampaikan idea. i. ....................................................... ii. .......................................................

iii. ...................................................... iv. ........................................................ [4 markah] 2. Di dalam proses rekabentuk, idea boleh dipersembahkan menggunakan empat jenis lukisan. Namakan dua jenis lukisan yang perlu dilukis dalam bentuk tiga dimensi. a) ................................................................................................................................. b) ................................................................................................................................. [2 markah] 3. Nyatakan tiga kaedah untuk menimbulkan bahagian lukisan dalam mereka bentuk. i. ii. iii. 4. .. .... ..... [ 3 Markah] Pernyataan berikut menunjukkan proses penyampaian dan penyusunan idea reka bentuk. Susun semula proses tersebut mengikut turutan yang betul. Lukisan Kerja

Lakaran Perkembangan

Lukisan Persembahan

Lukisan Awal [4 markah]

22

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
TINGKATAN 4

BAB 16: PENGGUNAAN MAKLUMAT SEMASA MEREKA BENTUK
1.

Maklumat reka bentuk boleh diperolehi melalui kaedah rujukan. Lengkapkan jadual dibawah dengan sumber yang sesuai. Sumber Media cetakan Buku Media elektronik Internet Penyelidikan Temubual

[4 Markah] 2. Jadual di bawah menunjukkan simbol yang sering digunakan dalam carta alir sesuatu operasi pengeluaran. A. B. C. D. Mula Mengukur dan menanda Pasangkan bolt dan nat Menguji fungsi

Padankan operasi pembuatan dengan simbol yang betul dalam jadual dibawah. Simbol Operasi

[4 markah]

23

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

3.

Folio ialah satu dokumentasi yang merangkumi semua aspek dalam proses reka bentuk Berikan empat kandungan folio reka bentuk: 1. ................................................................................................... 2. ................................................................................................... 3. ................................................................................................... 4. .................................................................................................. [4 markah]

4.

Laporan dalam reka bentuk disediakan untuk panduan dan gambaran keseluruhan proses reka bentuk. Susun kaedah menulis laporan berikut mengikut aturan yang betul. Melakarkan idea awalan 3 Kajian yang dibuat untuk mengenalpasti masalah atau menjadikan masalah itu jelas Mengenal pasti masalah, situasi atau keperluan 7 Menyenaraikan bahan yang digunakan mengikut kesesuaian reka bentuk Hasil ujian, mencapai matlamat atau tidak Mengumpul keterangan maklumat yang hendak direka bentuk 4 Mendokumentasikan maklumat berkaitan Melukiskan kerja dan perincian reka bentuk Pengujian dan kaedah pelaksanaan ujian [6 markah]

5.

Jadual dibawah menunjukkan jenis maklumat yang digunakan untuk membuat rujukan reka bentuk. Lengkapkan jenis maklumat tersebut dengan sumber maklumat yang betul dalam dibawah. Jenis maklumat Penerbitan tenikal Produk industri Akhbar, majalah lama dan video [3 markah] Sumber maklumat

24

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
TINGKATAN 5

BAB 1: PROSES- PROSES PEMBUATAN

A 1.

B

C

D

Rajah di atas menunjukkan produk proses pemesinan. Padankan mesin yang sesuai dengan produk daripada proses pemesinan pada petak di bawah dengan menulis A, B, C atau D. Mesin larik Mesin kisar Mesin canai Mesin gerudi [ 4 markah ]

2.

Susunkan langkah-langkah kerja penuangan pasir mengikut urutan 1, 2, 3 dan 4 pada petak yang disediakan dalam jadual di bawah. Tuangkan bahan lebur ke dalam spru sehingga bahan itu keluar dari lubang penaik. Cantumkan kedua-dua bahagian separuh atas dan separuh bawah acuan dan ketatkan pengapit kedua-dua bahagian itu dengan menggunakan pin.. Bina corak di kedua-dua belah acuan di atas pasir yang telah diisi ke dalam kotak acuan. Sejukkan sehingga bahan itu mengeras sebelum dikeluarkan. [ 4 markah ]

25

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

3.

Berikut adalah empat jenis mesin yang digunakan dalam proses pembuatan. Mesin Gerudi Mesin Kisar Mesin Pembentuk Mesin Larik

Padankan jenis mesin yang diberikan di atas dengan kaedah kerja dalam jadual 1. • • • • • • • • Kaedah Kerja Benda kerja diikat dengan menggunakan bol dan nat pada meja mesin. Mata pemotong bergerak secara salingan. Benda kerja diapit pada ragum mesin. Mata pemotong berputar dan digerakkan ke bawah. Benda kerja berputar. Mata pemotong digerakkan selari dan merentas benda kerja. Benda kerja diikat dengan menggunakan bol dan nat pada meja mesin. Mata pemotong berputar pada paksi mengufuk atau menegak. Jenis Mesin

4.

[ 4 markah ] Berikut adalah pernyataan tentang pemilihan elektrod untuk kimpalan arka. Tandakan ( ⁄ ) untuk pernyataan yang benar dan ( X ) untuk pernyataan yang palsu. Bahan elektrod tidak perlu sama dengan bahan asas yang hendak dikimpal. Saiz elektrod mestilah sesuai dengan ketebalan bahan yang hendak dikimpal. Saiz elektrod mestilah sesuai dengan jenis sambungan yang hendak dibuat. [ 3 markah ]

5.

Rajah di atas menunjukkan sebuah periuk elektrik. (a) (i) Cadangkan bahan yang digunakan untuk membuat bahagian-bahagian P,Q, R dan S. [4 markah] (ii) Nyatakan SATU sifat yang perlu ada pada setiap bahan P, Q dan R. [3 markah] (iii) Senaraikan proses yang terlibat untuk menghasilkan bahagian P,Q, dan R. [3 markah] (b) Bahagian S dihasilkan dengan kaedah penarikan dalam, dengan bantuan lakaran terangkan langkah-langkah untuk menghasilkan bahagian S. [10 markah] 26

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

6.

Berikut adalah pernyataan bagi proses penyambungan bahan. Tandakan (/) jika betul dan (X) jika ianya salah pada kotak yang disediakan. Bahan yang dikimpal tidak perlu lebur semasa proses meloyang Kimpal gas oksi-asitelena sesuai untuk menyambungkan antara dua plat keluli lembut setebal 4mm Arka elektrik hanya akan meleburkan elektrod sahaja semasa proses mengimpal dijalankan Proses memateri sesuai untuk menyambung logam yang berlainan seperti tungsten karbida dengan keluli [ 4 markah ] 7.

a) Namakan mesin yang ditunjukkan dalam rajah di atas. .. b) Apakah proses yang dilakukan dalam rajah di atas. .. c) Nyatakan dua langkah keselamatan yang patut di amalkan semasa menggunakan mesin tersebut. (i) (ii) .. ..

[ 4 markah ]

27

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

8. Namakan jenis mesin yang digunakan untuk menghasilkan bentuk lurah A dan lubang B pada komponen di dalam rajah di bawah. A Jawapan:

A= B=

. . B [ 2 markah ] 2

1

9.

Namakan dua lubang yang terdapat pada proses penuangan di dalam rajah di atas. (1). (2) . . [2 markah]

10.

Rajah di atas menunjukkan sebahagian komponen mesin jahit yang dihasilkan melalui satu proses penuangan. a) Apakah nama proses penuangan untuk menghasilkan komponen P. [2 markah] b) Huraikan kaedah penuangan tersebut dengan menyatakan jenis bahan yang sesuai digunakan di dalam proses tersebut. [14 markah] c) Nyatakan dua kelebihan proses penuangan tersebut. [ 4 markah]

28

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
TINGKATAN 5

BAB 3: PENGHANTAR DAN PENERIMA ISYARAT ELEKTRONIK
1.

Jadual di bawah menunjukkan proses-proses yang berlaku dalam proses perhubungan mengggunakan gelombang radio. Nyatakan proses-proses tersebut berdasarkan keterangan yang diberi Keterangan Proses mencampurkan dua isyarat untuk menghasilkan isyarat pertengahan. Proses

Proses menggabungkan isyarat maklumat dan isyarat pembawa sebelum dipancarkan ke atmosfera.

Proses menyingkirkan isyarat yang tidak dikehendaki dari isyarat yang diperlukan.

[ 3 markah ] 2 Jadual di bawah menunjukkan semua penerima superhet melakukan proses heterodin. Nyatakan nilai frekuensi pertengahan. Penerima Superhet Radio AM (i) Radio FM (ii) Isyarat video televisyen (iii) . Isyarat audio televisyen (iv) . . . ... . . Nilai Frekuensi Pertengahan

[4 markah]

29

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

3.

Jadual di bawah menunjukkan beberapa fungsi sistem faksimili. BLOK N P Q R FUNGSI Mencetak imej di atas kertas. Menukar isyarat analog kepada isyarat digital. Menghubungkan mesin faksimili kepada talian telefon. Menukar imej kepada isyarat elektrik.

Susun fungsi di atas dengan menulis N, P, Q dan R pada rajah blok ruang yang disediakan di bawah Bahagian Penghantar Modem

Pemampat data digital

Pemodulat Antara Muka dengan Telefon Penyahmodulat

Pengembang data Bahagian penerima

[3 markah] 4. Data digital daripada komputer

Maklumat masukan analog daripada audio dan video

Pengekod

Penguat 1 Pengulang

Sumber cahaya

Kabel optik gentian

Pengesan cahaya

Penguat 2 r

Pennyahkod

Maklumat dalam bentuk asal

Data digital kepada komputer Rajah di atas menunjukkan blok sistem perhubungan optik gentian.

30

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

(a)

Nyatakan fungsi – fungsi blok berikut : (i) Pengekod. (ii) Penguat. (1 dan 2) (ii) Sumber cahaya. (iv) Kabel optik gentian. [8 markah] Nyatakan tiga kompenen penting dalam sistem kabel optik gentian. [3 markah] Berikan tiga contoh penggunaan utama sistem kabel optik. [3 markah] Nyatakan tiga kebaikkan dan keburukkan kabel optik. [6 markah]

(b) (c) (d)

5. OPERASI ASAS SISTEM PERHUBUNGAN SATELIT

Rajah di atas menunjukkan konsep penghantaran isyarat bagi sistem perhubungan satelit. a) Nyatakan tiga jenis isyarat yang boleh menggunakan satelit sebagai saluran perhubungan. [3 markah] b) Terangkan kendalian asas sistem perhubungan satelit [4 markah] c) Transponder yang terdapat dalam sistem perhubungan satelit adalah bertindak sebagai stesen pengulang perhubungan elektronik. Dengan bantuan rajah blok, terangkan proses perhubungan yang dilaksanakan oleh transponder. [13 markah]

31

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
TINGKATAN 5

BAB 4: SISTEM KOMPUTER
1. Nyatakan maksud Antara Muka Komputer

[ 2 markah ] 2. Pernyataan di bawah adalah berkaitan dengan Antara Muka Komputer. Tandakan dengan tanda’ B’ jika pernyataan adalah benar dana ‘S’ jika pernyataan adalah salah Antara muka manusia – komputer adalah tatacara dan keadah manusia mengendalikan arahan komputer Antara muka pengguna bergrafik, antara muka arahan baris dan antara muka menu adalah contoh-contoh antara muka manusia-komputer Antara muka pengguna bergrafik ialah antara muka yang menggunakan ikon atau kekunci anak panah Antara muka komputer - mesin ialah komunikasi antara komputer dengan peranti 3. [ 4 markah ] Tandakan (√ ) pada penyataan yang betul dan (x) pada penyataan yang salah. Multimedia ialah kaedah persembahan maklumat dengan menggabungkan unsur audio, video, teks, bunyi, grafik dan animasi Mel elektronik, persidangan dan ruang bual adalah perkhidmatan internet E-mel adalah cara menghantar mesej antara komputer kepada komputer lain [ 3 markah ] 4. Berikut adalah spesifikasi sebuah komputer. • • • • • • • • Intel® Core™2 Duo Processor E7400 (2.80GHz) 3GB Dual Channel DDR2 SDRAM at 800MHz 300GB WD Velociraptor HDD 10K RPM SATA 3.0Gb/s 16MB Cache nVidia GeForce 9800 GT 512MB Integrated 7.1 Channel Audio Single Drive: 16X CD/DVD burner (DVD+/-RW) 4 USB Ports 17” SVGA Display

Berdasarkan spesifikasi di atas, kenalpasti :

32

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

(i) Jumlah ingatan computer yang boleh disimpan dalam cakera keras. ... (ii) Storan ingatan data sementara ketika sedang beroperasi. ... (iii) Kelajuan pemprosesan data. ... [3 markah] 5. Nyatakan satu kelebihan multimedia dan internet Multimedia ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... Internet ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... [ 2 markah ] 6. Rajah di bawah menunjukkan komponen utama dalam sistem komputer Storan Utama

Peranti Masukan

Unit Pemprosesan Pusat

Peranti Keluaran

(a) (b) (c)

Namakan dua peranti masukan dan dua peranti keluaran [ 4 markah ] Huraikan proses kerja bermula daripada kemasukan data hingga menghasilkan salinan keras [ 12 markah ] Apakah yang dimaksudkan dengan antara muka komputer ? [ 4 markah ]

33

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
TINGKATAN 5

BAB 5: KAWALAN
1.

Rajah di bawah menunjukkan satu selinder hidraulik yang digunakan untuk mengangkat beban.

Tekanan sebanyak 600 Pa bertindak pada omboh di mana luas permukaannya ialah 0.2 m2. (i) Kirakan daya yang terhasil. [ 2 markah ]

(ii) 2.

Berapakah jisim maksimum yang boleh diangkat oleh omboh tersebut. [ 2 markah ]

Rajah di atas menunjukkan satu litar sistem hidraulik jek kereta yang tidak lengkap i. ii. Lengkapkan komponen X Nyatakan komponen Y

iii.

Namakan mod kendalian sistem tersebut [ 4 markah ]

34

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

3.

Rajah di bawah menunjukkan litar skematik sistem hidraulik sedang berkendali

A

a) Lakarkan kedudukan injap kawalan arah (4/2) kendalian insani pada ruang A. [ 2 markah ] b) Sekiranya berlalu beban lampau pada 8. Nyatakan komponen yang akan bertindak menstabilkan kendalian sistem dan berikan alasannya. [ 3 markah ][

35

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

4.

Rajah di atas menunjukkan satu litar hidraulik yang digunakan untuk mengangkat beban X. a) Nyatakan komponen yang perlu dilaraskan sekiranya nilai tekanan hendak diubah. [ 2 markah ]

b) Lakar semula litar itu dan labelkan komponen yang digunakan untuk memenuhi kriteriakriteria berikut: • Boleh dihentikan di mana-mana kedudukan • Kelajuan omboh boleh dikawal [ 6 markah ] c) i) Kira jumlah beban maksimum yang boleh dinaikkan oleh omboh sekiranya tolok tekanan menunjukkan bacaan 2 KPa [ 5 markah ]

ii) Sekiranya omboh bergerak ke atas sebanyak 0.3m dalam masa 30 saat, kira nilai kerja dan kuasa yang dihasilkan. [ 6 markah ]

36

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

5.

Rajah di atas menunjukkan satu litar hidraulik yang digunakan untuk membuka dan menutup pintu. Nyatakan komponen yang perlu dilaraskan sekiranya nilai tekanan hendak diubah. [ 2 markah ] (a) Lakar semula litar itu dan labelkan komponen yang digunakan untuk memenuhi kriteriakriteria berikut: • Boleh dihentikan di mana-mana kedudukan • Kelajuan omboh boleh dikawal, laju bila buka dan perlahan bila ditutup [10 markah ] c) i) Kira jumlah beban maksimum yang boleh dinaikkan oleh omboh sekiranya tolok tekanan menunjukkan bacaan 2 KPa Sekiranya omboh bergerak ke atas sebanyak 0.5m dalam masa 30 saat, kira nilai kerja dan kuasa yang dihasilkan. [ 8 markah ]

ii)

37

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

6.

Rajah menunjukkan satu litar pneumatik untuk menolak benda kerja ke kanan.

(i)

Nyatakan mod kendalian injap A dan injap B. Injap A : . ...

Injap B :

.

(ii)

Setelah dikendalikan, omboh tidak dapat kembali kepada kedudukan asal. Nyatakan kenapa keadaan ini berlaku.

..

[4 markah]

38

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

7.

Rajah di bawah menunjukkan satu litar pneumatik.

P

Q R T S

(a) Lengkapkan Jadual di bawah berdasarkan rajah di atas dengan menulis P, Q, R dan S pada setiap ruang yang disediakan. Bahagian Kawalan Perkhidmatan pembekalan Pengawalan pneumatik Penggerak Pemindahan tenaga Komponen Q R P S

(b) Setelah diuji didapati litar itu tidak berfungsi dengan betul. Nyatakan dua sebab. (i) Sambungan dari injap kawalan arah 3/2 ke silinder satu tindakan berpegas salah ................................................................................................................ (ii) Apabila tombol ditekan bekalan masuk akan berhenti kerana kedudukan T pada liang masuk tertutup pada injap kawalan arah 3/2 ................................................................................................................. [6 markah] 39

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

8.

Lengkapkan litar komponen pada di bawah. Kriteria berikut perlu ada pada litar itu ; • • • • • Rod omboh boleh bergerak pada kedudukan A ke B untuk menolak beban. Kelajuan omboh boleh dikawal semasa menolak beban. Omboh kembali pada kedudukan asal dengan tindakan pegas. Lakarkan jenis injap kawalan arah yang sesuai untuk litar itu. Litar perlu lengkap dengan punca udara dan penyenyap.

B

A

[ 7 markah ]

40

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

9.

Rajah di bawah menunjukkan litar skematik kawalan pneumatik. U

Q

S

R (a) Namakan komponen yang berlabel U................................................................................... R.................................................................................... ( b) Nyatakan fungsi komponen S ................................................................................................................ (c) Komponen Q adalah jenis injap kawalan arah 4/2. Apakah jenis kawalan yang membolehkan ianya berfungsi ................................................................................................................

[ 4 markah ]

41

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

10.

Rajah di atas menunjukkan sebuah tong penyimpanan bahan toksid. Penutup tong ini beroperasi menggunakan sistem pneumatik. Kriteria operasi tong adalah seperti berikut: • Omboh bergerak pada kedudukan Q untuk membuka penutup. • Omboh bergerak pada kedudukan P untuk menutup penutup • Penutup sentiasa tertutup apabila tidak digunakan • Kelajuan omboh boleh dikawal semasa operasi penutupan

Berdasarkan kriteria silinder di atas : a) Nyatakan komponen yang digunakan untuk mengawal kelajuan pergerakkan omboh tersebut. [ 2 markah ] b) Lakar litar sistem kawalan pneumatik yang memenuhi semua kriteria. [ 8 markah ] c) Terangkan prinsip kendalian litar tersebut. [ 10 markah ]

42

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

11.

Rajah di bawah menunjukkan litar kawalan jujukan yang menggunakan dua motor elektrik Motor 1, M1 dikawal oleh P1 manakala Motor 2, M2 dikawal oleh P2.

Tandakan √ bagi pernyataan yang betul dan X bagi pernyataan yang salah dalam kotak yang disediakan M1 dan M2 akan berkendali sebaik sahaja PM1 ditekan. Apabila PH ditekan, motor M1 dan M2 berkendali operasi. Lampu pandu merah, R akan menyala sebaik sahaja M1 berkendali.

[ 3 markah ] 12 Berikut adalah jenis-jenis litar kawalan elektrik. A B Litar kawalan Jogging Litar Pemula Terus Pada Talian C D Litar Kawalan Jujukan Litar Kawalan Palam

Padankan litar yang bersesuaian dengan fungsinya dengan menulis A, B, C atau D pada ruang yang disediakan. Fungsi Untuk memberhentikan putaran motor dengan menyonsaangkan arah pusingannya. Untuk memulakan operasi motor selepas motor lain telah dihidupkan. Untuk membolehkan motor dimulakan berulang-ulang dalam masa yang singkat. Untuk memulakan dan memberhentikan operasi elektrik. [ 4 Markah ] 43 Litar Kawalan Elektrik

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

13

Rajah 2 menunjukkan satu jenis litar kawalan elektrik.

Rajah di atas (a) Namakan jenis litar kawalan elektrik pada rajah di atas .. (b) Nyatakan kegunaan litar kawalan pada (a). (c) Nyatakan fungsi sesentuh lazim tertutup TR. .............................................................................................................................. [3 markah ] 14 Rajah di bawah menunjukkan litar kawalan motor elektrik.

(a)

Nyatakan fungsi komponen-komponen yang berikut. (i) (ii) (iii) (iv) L1 PH PL P2b [ 8 Markah ] [10 Markah ] [ 2 Markah ]

(b) (c)

Terangkan kendalian litar itu. Nyatakan tujuan litar kawalan itu digunakan.

44

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

15.

Rajah di bawah menunjukkan satu litar kawalan motor penyaman udara 240 V AU 50 Hz.

(a)

Nyatakan fungsi komponen berikut : (i). (ii) (iii) (iv) Fius, F Penyentuh, P Geganti beban lampau, GBL. Punat tekan mula, PM

[ 8 markah ]

(b) (c)

Terangkan bagaimana litar itu beroperasi apabila punat tekan mula, PM ditekan. [ 8 markah ] Lakarkan semula litar kawalan itu dengan menambah lampu pandu dan mengubahsuai litar berdasarkan situasi berikut : • Lampu pandu hijau teraktif dan lampu pandu merah tidak aktif semasa motor beroperasi. [ 4 markah ]

45

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

16.

Rajah di bawah menunjukkan satu litar pemalap lampu.

(i)

Namakan komponen yang berlabel X. [1 markah]

(ii) Apakah yang akan berlaku pada komponen Y jika arus I yang mengalir melaluinya kurang daripada arus pegang? ................. 17. Berikut adalah penyataan berkaitan litar kawalan elektronik. Tandakan ( √ ) bagi penyataan yang benar dan ( X ) untuk penyataan yang palsu pada setiap petak yang disediakan. Diak digunakan untuk mengawal sumber arus ulang alik sahaja. Diod digunakan agar pengaliran arus elektrik adalah sehala sahaja. Transistor boleh digunakan sebagai suis automatik. Diak adalah komponen pemicuan SCR. [4 markah] 18. Rajah di bawah ialah penerus terkawal silikon yang digunakan dalam litar kawalan elektronik. anod get [2 markah]

katod

Rajah di atas (a) Nyatakan nilai minimum voltan dan arus yang diperlukan untuk penerus terkawal silikon berkendali. ................................................................................................... [2 markah]

46

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

(b) Nyatakan dua cara untuk memberhentikan kendalian penerus terkawal silikon. (i) (ii) 19. .............................................................................................. .............................................................................................. [4 markah] Rajah di bawah adalah gambar rajah skematik penerus terkawal silikon.

(a) Terangkan kendalian penerus terkawal silikon,SCR.

[7 markah]

47

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

20.

Rajah di bawah menunjukkan gambar rajah skematik litar kawalan elektronik.

D A PM Punat Tekan C B Punca Arus Terus

(a)

Nyatakan nama komponen elektronik A, B, C dan D seperti ditunjukkan pada Rajah di atas [ 4 markah ] Nyatakan fungsi komponen berikut : i) PM ii) B [ 4 markah ] Terangkan kendalian operasi litar bagi melengkapkan dan memutuskan litar menggunakan SCR. [ 10 markah ] Nyatakan nilai voltan minimum voltan yang dapat mencetuskan get SCR. [ 2 markah ]

(b)

(c)

(d)

48

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
TINGKATAN 5

BAB 8: PENGURUSAN AKTIVITI PEMBINAAN
1. Berikut adalah peringkat utama dalam projek pembinaan Pembinaan Penyenggaraan

Perancangan

Susunkan aktiviti itu diruang yang disediakan pada carta alir di bawah

[3 markah] 2. Berikut adalah aktiviti pengurusan kontrak dalam projek pembinaan Memilih kontraktor yang sesuai Tawaran kerja kepada kontraktor Perjanjian antara kontraktor dan klien Penyediaan dokumen tawaran

Susunkan aktiviti itu diruang yang disediakan pada carta alir di bawah

[4 markah]

49

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

3.

Jadual di bawah menunjukkan takrifan kontrak. Tandakan ( ) pada pernyataan yang betul dan ( Pernyataan Satu bentuk perjanjian secara bertulis

) pada penyataan yang salah Jawapan

Klien menawar tawaran kontrak manakala kontraktor setuju menerima tawaran tersebut Klien dan kontraktor bersama-sama setuju akan mematuhi syarat perjanjian [3 markah] 4. A, B, dan C adalah jenis-jenis tawaran kontrak. Tawaran Saingan A Tawaran Rundingan B Tawaran Terpilih C

Padankan jenis-jenis tawaran kontrak di atas dengan menulis A, B, atau C pada petak yang disediakan. Tidak diiklankan. Melibatkan projek besar serta memerlukan kemahiran Diiklankan dalam akhbar. Kontraktor dilantik berdasarkan harga tetapi tidak semestinya yang terendah Tawaran dipelawa di kalangan kontraktor yang dipilih pengalaman, status kewangan, status kelayakan dan lokaliti 5. berdasarkan

[3 markah] A, B, dan C adalah kaedah yang digunakan untuk membuat anggran kos terhadap sesebuah bangunan. Kaedah Luas Lantai A Kaedah Isipadu B Kaedah Senarai Kuantiti C

Padankan kaedah-kaedah di atas dengan menulis A, B, atau C pada petak yang disediakan. Kos bangunan = [Panjang x Lebar x Tinggi] (m3) X Kadar harga per meter padu (RM/m3) Kos bangunan = [Panjang x Lebar] (m2) X Kadar harga per meter persegi (RM/m2) Menggunakan dua borang iaitu Borang Dimensi dan Borang senarai Kuantiti [3 markah]

50

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

6.

Rajah di bawah menunjukkan pelan lantai bagi sebuah rumah.

9.5

10.0 m Kirakan anggaran kos bagi rumah tersebut dengan menggunakan kaedah luas lantai. Diberi harga satu meter persegi konkrit adalah RM350.00. [4 markah]

7.

Rajah di bawah menunjukkan pelan lantai bagi sebuah rumah. 9.0m

12.0 m Kirakan anggaran kos bagi rumah tersebut dengan menggunakan kaedah isipadu. Diberi harga satu meter padu konkrit adalah RM120.00. Ketebalan lantai rumah tersebit adalah 150mm. [4 markah]

51

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

8.

Rajah di bawah menunjukkan pelan lantai bagi tapak asas pad di tapak pembinaan. Kirakan anggaran kos bagi korekan tanah untuk tapak asas dengan menggunakan kaedah senarai kuantiti.

9.0m

12.0 m Borang Dimensi Dimensi Ukuran Jumlah 0.50m 0.50m 1.20 m B Keterangan Korekan tanah untuk tapak asas tidak melebihi kedalaman 1.5m, menimbus kembali, memadat dan mengaras permukaan termasuk kerja menjermang, menampal dan membuang tanah yang lebih.

Unit

A

Borang Senarai Kuantiti Butiran Kerja Korekan tahan untuk asas tidak melebihi 1.5m dalam Nyatakan nilai yang berlabel i. A : ii. B : iii C : iv D : 9. .. .. .. .. Unit m³ Kuantiti C Kadar (RM / m³) 200.00 Jumlah (RM) D

[4 markah]

Jadual di bawah menunjukkan sebahagian kerja bagi membina tiang pagar konkrit yang tidak mengikut turutan. Lengkapkan jadual yang disediakan dengan aktiviti serta tempohnya mengikut turutan. Aktiviti Penuangan Konkrit Korek Lubang Pembersihan Tapak Bina Jangka Masa (Hari) 1/2 1/2 1/2 Aktiviti Kerja Membentuk Memancang Tanda Kerja Tetulang Jangka Masa (Hari) 1 1/2 1/2

52

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

Bil 1 2 3 4 5 6 Kerja Tetulang Pembersihan Tapak Bina

Aktiviti

Masa (Hari) ½

½

[4 markah] 10. Rajah di bawah menunjukkan Carta Gantt bagi pembinaan sebuah dewan. Bilangan Hari 1 A. Kerja tanah B. Pancang tanda C. Dapatkan bahan D. Potong papan acuan E. Pasang kotak acuan F. Kerja tetulang G. Pasang tetulang H. Tuang konkrit I. Kuring J. Buka kotak bentuk Berdasarkan Carta Gantt di atas, i. Berapakah tempoh masa yang diperlukan untuk menyiapkan sebuah dewan. . ii. Nyatakan kaedah lain yang boleh digunakan selain daripada carta Gantt bagi mengawal kemajuan kerja kontraktor binaan . [2 markah] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Aktiviti

53

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
TINGKATAN 5

BAB 9: PENGURUSAN SUMBER
1.

Jadual di bawah adalah kaedah untuk mendapatkan bahan dalam pembinaan. Dari Simpanan A Membeli Apabila Perlu B Membeli Secara Lump Sum C

Padankan jenis-jenis aktiviti kerja tanah di atas dengan menulis A, B, atau C pada petak yang disediakan. Projek kecil dan perlu kerja cepat siap Diguna apabila terdapat bahan yang tidak boleh disimpan seperti konkrit siap bancuh Diambil daripada stor dan direkodkan [3 markah] 2. Berikut adalah bahan yang digunakan di dalam campuran konkrit Simen A Batu baur halus B Batu baur kasar C Air D

Padankan jenis bahan tersebut dengan penyataannya pada ruang yang disediakan Bahan Penyataan Pengikat partikel konkrit dan bertindak balas secara kimia Saiz kurang daripada 5mm Saiz di antara 5mm-50mm Bebas dari sebarang kotoran dan tidak mengandungi garam [4 markah]

54

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

3.

Berikut adalah aktiviti dalam penyediaan bancuhan konkrit. Membancuh Kuring Meletak Memadat

Susunkan aktiviti itu diruang yang disediakan pada carta alir di bawah

[4 markah] 4. Jadual di bawah menunjukkan langkah-langkah bagi Ujian Penurunan Konkrit yang tidak mengikut urutan. Susunkan langkah-langkah tersebut dengan menulis 2, 3, 4 dan 5 dalam ruang yang disediakan. Langkah 1 diberi.

Aktiviti Letakkan acuan di atas plat plastik yang rata. Ukur jarak antara spesimen dengan acuan untuk mendapatkan jarak runtuhan. Tarik acuan keluar secara tegak dan letakkan acuan di sebelah spesimen konkrit. Masukkan sampel konkrit sebanyak 1/3 daripada tinggi kon dan lakukan pemadatan. Ulangi langkah ini sehingga kon penuh. Ratakan permukaan konkrit dengan sudip.

Langkah

1

[4 markah]

55

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

5.

Jadual di bawah adalah nama jenis-jenis penurunan. Penurunan Sebenar A Penurunan Ricih B Penurunan Runtuh C

Padankan jenis-jenis penurunan di atas dengan menulis A, B, atau C pada petak yang disediakan.

[3 markah]

BAB 10: PEMBINAAN STRUKTUR
1.

TINGKATAN 5

Jadual di bawah menunjukkan langkah-langkah bagi mendirikan struktur yang tidak mengikut urutan. Susunkan langkah-langkah tersebut dengan menulis 2, 3, 4 dan 5 dalam ruang yang disediakan. Langkah 1 diberi. Aktiviti Persediaan Tapak Pembinaan Superstruktur Kerja Tanah Pembinaan Substruktur Penutupan Struktur [4 markah] Langkah 1

2.

Jadual di bawah adalah jenis-jenis asas. Asas Pad A Asas Jalur B Asas Rakit C Asas Cerucuk D

Padankan jenis-jenis asas di atas dengan menulis A, B, atau C pada petak yang disediakan.

[3 markah] 56

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

3.

Rajah di bawah menunjukkan struktur binaan lantai kayu. B Tiang A Rasuk Namakan struktur yang berlabel i. A : ii. B :

.. .. [2 markah]

4.

Rajah di bawah menunjukkan struktur binaan tingkap A=Kepala Belebas B=Sesendal C=Kepingan Papan Lapis E=Belebas F=Plat Tumit

D=Baji Lipat

Kenal pasti dua struktur binaan tingkap berlabel yang salah. i. ii. [2 markah] 5. Jadual di bawah adalah jenis-jenis dinding. Dinding Galas Beban A Dinding Galas Tanpa Beban B atau B pada petak yang

Padankan jenis-jenis dinding di atas dengan menulis A disediakan.

[2 markah] 57

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

6.

Jadual di bawah adalah struktur yang digunakan untuk pemasangan atap genting rata Kasau A Beroti B Felt Bumbung C Tumpu kasau D

Padankan jenis-jenis asas di atas dengan menulis A, B, atau C pada petak yang disediakan. ii. A i. Jidar Tumpu Kasau B iii.

Dinding Genting Lapis Bawah 7. Jadual di bawah adalah nama-nama daun pintu Pintu rata berongga Pintu rata padu Pintu panel 4 Pintu panel 6 Pintu beroti berbelebas dan berempat Pintu bingkai beroti berbelebas dan berempat Plat Dinding [3 markah]

Tuliskan nama daun pintu di petak yang disediakan.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

58

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
TINGKATAN 5

BAB 12: KAWALAN ALAM SEKITAR
1.

Huraikan kaedah hidropembenihan yang digunakan untuk mengawal hakisan tanah .................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... [ 5 markah ] 2. Nyatakan tujuan dan huraikan kaedah guniting yang digunakan dalam mengawal hakisan tanah Tujuan Kaedah

[ 6 markah ] 3. Salah satu cara yang digunakan dalam penggunaan semula sisa bahan binaan adalah membuat pengasinagn sisa bahan binaan. Nyatakan tiga langkah yang boleh dilakukan dalam pengasingan sisa bahan binaan. (i) (ii) (iii) ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... [ 3 markah ]

59

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

4.

Berikut adalah contah-contoh bahan binaan. (i) Kayu (ii) Batu-bata dan konkrit

(iii)

Logam [ 6 markah ]

Nyatakan dua kaedah pengurusan bagi setiap bahan tersebut 5. Apakah yang dimasukkan dengan hakisan tanah ?

......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ [ 2 markah

BAB 13: METADOLOGI REKA BENTUK
1. Berikut adalah langkah-langkah dalam mereka bentuk. Tuliskan 2, 3, 4 dan 5 dalam ruang yang disediakan mengikut urutan.. Proses-proses

TINGKATAN 5

Turutan

Membuat model dan prototaip Penyataan masalah 1 6 Situasi atau masalah Menguji rekabentuk Mengembang idea Memikirkan idea [ 4 Markah ] 2.. Berikut merupakan carta alir bagi proses rekabentuk yang tidak lengkap. Lengkapkan carta alir tersebut dengan mengisi jawapan dalam kotak yang disediakan. situasi Mengembangkan idea Memodelkan/ contoh sulong [ 4 Markah ]

60

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

3.

Menguji reka bentuk merupakan suatu proses penting dalam proses reka bentuk. Namakan tiga jenis ujian yang dilakukan kepada model sebenar. (i) (ii) (iii) . . . [ 3 Markah ]

4.

Pernyataan di bawah menunjukkan aspek-aspek yang diperlukan dalam sesebuah folio yang tidak tersusun. Susunkan mengikut susunan yang betul dengan menulis D, E,G atau I pada petak yang disediakan. C Cadangan idea asa Pemilihan idea Pembentukan model A Pernyataan masalah B H F Menguji reka bentuk Penyediaan lukisan kerja Penjanaan idea Brief reka bentuk [ 3 Markah ]

5.

Lengkapkan jujukan metodologi reka bentuk Situasi . Cara atau teknik terbaik bagi menyelesaikan masalah itu penyelesaian pengujian pendokumentasian

Menguji keberkesanan reka bentuk dan melihat masalah yang mungkin wujud Menyedia bahan bertulis sebagai bukti dan rujukan Keadaan yang menimbulkan masalah setempat ketika itu

[ 4 Markah ]

61

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
TINGKATAN 5

BAB 14: FAKTOR-FAKTOR MEREKA BENTUK
1.

Rajah di bawah menunjukkan objek yang dilukis untuk menimbulkan bahagian-bahagian lukisan. Nyatakan tiga cara pengulangan untuk lukisan berikut:

(a) (b) (c) 2.

.

.

.

[ 3 Markah ]

Dalam proses mereka bentuk terdapat empat faktor yang terlibat iaitu faktor manusia, fungsi, estetik dan kekuatan.Padankan fator-faktor tersebut dengan pernyataan yang sesuai di bawah. PERNYATAAN Salah satu tujuan reka bentuk adalah untuk menyampaikan maklumat, terutama dari segi penglihatan, warna dan corak. Dengan melakukan penyusunan yang baik, produk yang telah siap akan menjadi lebih menarik. Sesuatu produk yang dihasilkan mestilah berfungsi dengan baik tanpa membahayakan penggunanya. Rasuk yang mempunyai tetulang didapati lebih kukuh daripada rasuk yang tidak mempunyai tetulang [ 4 Markah ] 2. Berikut adalah jenis beban yang bertindak ke atas struktur bagi sesuatu reka bentuk. Mampatan Kilasan Tegangan Ricihan FAKTOR

Padankan pernyataan di bawah mengikut jenis beban pada ruang yang disediakan. Pernyataan Jenis beban Semasa bolt dan nat diputar sehingga ketat menggunakan sepana Seorang kanak-kanak yang duduk di atas sebuah bangku kayu Skru pada kedudukan melintang menanggung beban suatu struktur [ 3 Markah ] 62

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

4.

Berikut adalah adalah pernyataan tentang jenis–jenis beban. A B C Beban ini berlaku apabila terdapat daya ke atas sesuatu objek menyebabkan objek itu ditekan atau dihentak.. Beban ini berlaku apabila sesuatu objek itu ditarik pada mana-mana bahagian. Beban ini berlaku apabila sesuatu struktur atau objek terpiuh.

Tuliskan A, B atau C pada kotak yang disediakan bersesuaian dengan pernyataan yang diberi. (i) Beban tegangan (i) Beban kilasan (iii) Beban mampatan [ 3 Markah ] 5. A, B, C dan D merupakan jenis-jenis beban. A C Beban tegangan Beban Ricihan B D Beban kilasan Beban mampatan

Padankan jenis beban yang sesuai dengan penerangan di bawah dengan menulis A, B, C atau D pada ruangan yang disediakan. i) Berlaku apabila terdapat daya ke atas sesuatu objek menyebabkan objek tersebut itu dihimpit. ii) Berlaku apabila sesuatu struktur objek itu berpiuh. iii) Berlaku apabila beban digerakkan serta dikenakan ke atas objek pada sudut tepat untuk memotong keseluruhan objek itu. iv) Berlaku apabila sesuatu objek itu ditarik pada mana-mana bahagian. [ 4 Markah ]