Q.S.

Al Mujadilah (58) Ayat 11
a. Q.S. Al Mujadilah (58) Ayat 11

Artinya : Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. b. Penerapan Ilmu Tajwid Dalam Bacaan No. Kalimat Bacaan 1. Ikhfa’ 2. Ikhfa’

Penjelasan

‫ ﻥ‬mati bertemu dengan ‫ﺶ‬ ‫ ﻥ‬mati bertemu dengan ‫ﺶ‬ ‫ ﻢ‬mati bertemu dengan huruf ‫ﺖ‬ ‫ﻱ‬
mati sebelumnya bertemu dengan

3.

Idzhar Syafawi

4.

Mad Asli

kasrah 5. Ikhfa’

‫ ﻥ‬mati bertemu dengan ‫ڪ‬ ‫ ﻢ‬mati bertemu dengan huruf ‫ﻮ‬
(kasrah tanwin) bertemu dengan ‫ﻮ‬

6.

Idzhar Syafawi

7.

Idghaam Bighunnah

8.

Idzhar Syafawi

‫ ﻢ‬mati bertemu dengan huruf ‫ﻮ‬ ‫ﺀ‬

9.

Mad Jaaiz Munfashil

Mad bertemu dengan lain kata

(hamzah) di

apabila dikatakan kepadamu. d. 2. Isi Pokok Kandungan Ayat Dinukil dari kitab tafsir Al-Qur’an Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir oleh Muhammad Nasib ArRifa’i. . halaman 628-632. Jika pemimpin sidang meminta agar meluangkan beberapa tempat duduk untuk orangorang yang dihormati. penerbit Maktabah Ma’arif Riyadh. 10.S. cetakan tahun 1410-1989 M. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 8. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadits sahih. ” Barang siapa yang membangun masjid untuk Allah maka Allah akan membangun untuknya sebuah rumah di dalam surga. bahwa Q.” Karena siapa yang menanam di yang memanen. 7. ”Berlapang-lapanglah dalam majlis” Maka lapangkanlah Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu". Jika dikatakan. jilid 4. 9.” Kesimpulan kandungan ayat : 1. 5. 4. ’Berlapang-lapanglah dalam majelis. Apabila dikatakan kepadamu. 3. Maka berdirilah Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Kalimat 1. ” Hai orangorang beriman. Mad Wajib Muttashil Mad bertemu dengan dalam satu kata ‫ﺀ‬ (hamzah) c. ”Berlapanglah dalam majlis” Maka lapanglah Allah memungkinkan untuk kamu lapang Dan apabila dikatakan ”berdiri” Maka berdirilah Allah meninggikan kamu yang beriman Dan orangorang yang diberi ilmu derajat Dan Allah Maha Mengetahui Terjemahan Sempurna Hai orang-orang beriman.’ maka lapangkanlah. Arti Kalimat dan Terjemahannya No. Berlapang-lapanglah kita dalam suatu pertemuan / majelis dengan memberikan tempat kepada saudara-saudara kita yang baru datang. 6. Arti Hai orang-orang beriman. niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu.10. 2. Al Mujadilah ayat 11 menjelaskan dan menegaskan tentang : Allah Ta’ala berfirman guna mendidik hamba-hamba-Nya yang beriman dan memerintahkan kepada mereka agar satu sama lain bersikap baik di majelis. maka hendaklah diikuti permintaan itu.

” . sama-sama menjaga suasana yang damai.3. Berusahalah mencari ilmu. ”Tak boleh seorangpun menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya. baik yang terlebih dahulu datang maupun yang terbelakang. terutama Ilmu agama agar keimanan kita semakin meningkat.S. 7. Hendaklah orang-orang yang menghadiri pertemuan atau persidangan. 5. Rasulullah bersabda. 6. 4. aman dan tentram dalam persidangan. akan tetapi lapangkanlah dan luaskanlah. Nilai manusia terletak kepada tingkat keimanannya kepada Allah SWT dan tingkat iman tergantung kepada tingkat ilmunya yang ia miliki dan tingkat ilmu juga tergantung kepada amal yang ia lakukan serta tingkat amal tergantung dari keikhlasan hatinya berbuat apakah karena Allah SWT atau karena yang lain. berilmu dan beramal shaleh. Allah SWT meninggikan derajat orang-orang yang berkumpul pada-Nya tiga hal. dan ajaran kandungan Q. pesan. yaitu orang yang beriman. kemudian dia duduk pada bekasnya. apabila kita melihat salah seorang datang menuju tempat kita maka kita tidak boleh menyuruh seseorang (yang duduk) berdiri dari tempat duduknya dan mempersilahkan salah seorang yang datang tadi duduk di bekas tempat duduk seseorang yang disuruh berdiri akan tetapi kita harus melapangkan tempat duduk satu sama lain untuk salah seorang yang datang tadi. Al Mujadilah ayat 11 di atas maka diharapkan adanya penerapan pada perilaku nyata sehari-hari (sebuah aktivitas atau sebuah kisah nyata) sebagai berikut : Suatu ketika dalam majelis dzikir. e. Penerapan dalam kehidupan : Setelah memahami arti. Orang-orang yang beriman dan berilmu lebih mulia dan tinggi derajatnya disisi Allah SWT dibanding orang yang beriman tapi tidak berilmu apalagi dengan orang yang berilmu yang tidak beriman.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful