PENDIDIKAN SENI VISUAL TAJUK : NOTA RINGKAS PENEGASAN DAN KEPELBAGAIAN TINGKATAN 1

1. Kepelbagaian bertujuan untuk menggelakkan kesan hambar dan membosankan dalam karya seni. Selain itu dengan adanya penegasan dan kepelbaian ini ia dapat menarik perhatian dan merangsangkan pemerhatian orang ramai serta memberikan nilai estetika. 2. Karya seni yang baik meggunakan semua unsure dan prinsip rekaan. 3. Penegasan penting dalam mempertingkatkan kepelbagaian . 4. Kepelbagaian sesuai untuk poster, mural. 5. Penegasan dan kepelbagaian di alam semula jadi. a. pemandangan laut yang luas dan kelihatan pulau di tengah-tengahnya. b. di sebslik daun-daun pokok yang kehijauan terdapat bunga yang merah atau warna-warna lain. 6.Penegasan dan kepelbagaian pada haiwan a. terdapat pelbagai jenis binatang seperti saiz ikan yang berbeza-beza 7. Penegasan dan kepelbagaian pada objek buatan manusia. a. corak yang terdapat pada kraf menarik perhatian b. pelbagai ukiran dan jalinan yang terdapat pada barangan perhiasan meyerikan lagi perhiasan

tersebut. 8. Cara menghasilkan penegasan dan kepelbagaian dalam karya seni. a. menggunakan pelbagai jenis dan kesan garisan b. menggunakan warna panas, sejuk dan berkontra c. menggunakan pelbagai jenis dan kesan jalinan d. menggunakan pelbagai jenis kombinasi rupa geometrid an organic e. menggunakan pebagai gabungan bentuk f. menggunakan pelbagai aspek ruang. 9. Penegasan dan kepelbagaian dapat di wujudkan melalui: a. bentuk b. saiz c. warna d. rupa e. jalinan

SOALAN LATIHAN 1. Apakah tujuan prinsip kepelbagaian dalam sesuatu ciptaan karya seni visual? Menggelakkan kebosanan dan menarik perhatian 2. Hasil karya yang menggunakan pelbagai saiz , bentuk akan menghasilkan prinsip kontra supaya kelihatan lebih jelas. 3. Dalam menghasilkan seni cetakan , prinsip kepelbagaian di timbulkan melalui unsure jalinan