P. 1
Teori Pemerolehan Bahasa-2_ppt

Teori Pemerolehan Bahasa-2_ppt

|Views: 856|Likes:
Published by Zahera Azlea Zaaba

More info:

Published by: Zahera Azlea Zaaba on Oct 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2013

pdf

text

original

TEORI PEMORELEHAN BAHASA

BBM 5401

Teori Pemerolehan Bahasa

1

TEORI PEMEROLEHAN BAHASA

DUA PENDAPAT

Ahli-ahli empiris

Ahli-ahli rasionalis

Teori Behavourisme/ Mekanis
BBM 5401

DUA TEORI BESAR

Teori Kognitif/ Mentalis
2

Teori Pemerolehan Bahasa

Teori Behavourisme/Mekanis 

Lebih cenderung membuat kajian. Menghuraikan pertalian psikologi dan bahasa dengan menggunakan pendekatan yang dapat dialami dan diamati secara langsung. Memandang bahasa sebagai satu aktiviti fizikal yang mementingkan satu rangkaian turutan sebab dan kesan.
Teori Pemerolehan Bahasa 3 

BBM 5401

bentukTeori Pemerolehan Bahasa 4  BBM 5401 . Penekanan kepada bentuk-bentuk linguistik. Menekankan bahasa adalah perangai dan individu lebih banyak belajar melalui pengalaman daripada melalui otaknya.Teori Behavourisme/Mekanis Menganggap faktor-faktor persekitaran sebagai faktorrangsangan dan tindak balas organisma pada rangsangan iaitu tingkah laku adalah sebagai gerak balas.

Kemahiran bahasa dipandang sebagai satu kebiasaan maka satu tabiat mesti ditanam ke dalam diri pelajar-pelajar dengan memberi pelajarpeluang berlatiih berulang kali. iaitu datakalimatkalimat-kalimat yang dapat diamati dan diukur.Teori Behavourisme/Mekanis Ia mementingkan kajian tentang data-data. BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 5 .

BBM 5401 Proses pengulangan Tingkah laku manusia Alat komunikasi Ganjaran Teori Pemerolehan Bahasa 6 . iaitu: 1. 3. 2.BAHASA TEORI BEHAVIURISME Terbahagi kepada 4. 4.

Teori Behaviurisme : Proses Pengulangan Bahasa dikuasai melalui proses pengulangan. Teori ini berasaskan cara pemerolehan bahasa pertama oleh seseorang kanak-kanak. kanakPengajaran menekankan pengulangan yang banyak kerana penguasaan adalah satu proses mekanis yang tidak memerlukan daya mental.  BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 7 .

Teori Behaviurisme : Tingkah Laku Manusia Bahasa adalah suatu tingkah laku manusia. Teori Pemerolehan Bahasa 8  BBM 5401 . Bahasa juga lahir sebagai gerak balas terhadap sesuatu rangsangan. Tingkah laku manusia berpunca daripada wujudnya rangsangan dan gerak balas.

Teori Behaviurisme : Alat Komunikasi Bahasa sebagai alat komunikasi.  BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 9 . Bahasa adalah sejumlah isyarat/tanda yang berupa unsur-unsur bunyi yang unsurdinamakan bentuk linguistik. Menekankan aspek lisan.

Teori Pemerolehan Bahasa 10 BBM 5401 .Teori Behaviurisme : Alat Komunikasi Skinner menekankan bahasa adalah proses perilaku. hasil daripada operasi rangsangan dan gerak balas yang bergantung kepada ciri-ciri naluri dan cirimanusia mempunyai alat-alat biologis alatyang berfungsi melahirkan bahasa dan manusia menggunakannya untuk berhubung.

Apabila pengulangan berlaku. Teori Pemerolehan Bahasa 11 BBM 5401 . maka wujudlah pembelajaran. Skinner beranggapan bahawa ganjaran penting untuk mewujudkan pengulangan.Teori Behaviurisme : Ganjaran Pengukuhan yang dapat ditimbulkan melalui ganjaran yang harus diberikan apabila seseorang pelajar memberikan gerakbalas yang betul.

BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 12 . Ia tidak mementingkan fungsi mental dan apa yang perlu dikaji ialah data-data.CiriCiri-ciri Teori Behaviurisme Teori ini menekankan : Bahasa ialah perilaku. iaitu kalimatdatakalimatkalimat yang dapat diamati dan diukur. dan individu banyak belajar melalui pengalaman daripada melalui otaknya.

 BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 13 . Mereka mengatakan apa sahaja yang ada dalam otak itu tiodak berkaitan dengan penyelidikan linguistik dan apa yang dapat secara langsung diamati dan diselidiki.CiriCiri-ciri Teori Behaviurisme Golongan yang mengikut aliran ini berpendapat Otak manusia merupakan satu kotak hitam yang gelap dan apa-apa yang terjadi di dalamnya tidak apadapat diamati.

CiriCiri-ciri Teori Behaviurisme Teori ini mengatakan : Bahasa ialah proses perilaku dan mementingkan satu rangkaian turutan sebab dan kesan. BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 14 . Ia menganggap bahasa sebagai hasil operasi rangsangan dan gerak balas yang semata-mata sematabergantung pada ciri-ciri naluriah yang ada pada cirimanusia.

 BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 15 .CiriCiri-ciri Teori Behaviurisme Faktor persekitaran dianggap sebagai rangsangan dan tindak balas terhadap rangsangan itu sebagai gerak balas. Teori ini menolak sebarang pendapat yang menghubungkan proses penghasilan bahasa dengan operasi mental.

intonasi dan lain-lain penguasaan dalam bunyi. lain- BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 16 .CiriCiri-ciri Teori Behaviurisme Teori ini mementingkan penekanan : Kepada bentuk-bentuk linguistik. bentukSegala penghasilan bunyi atau sesuatu kata harus dapat dilakukan secara tepat terutama daripada aspek fonologi. struktur.

Teori Pemerolehan Bahasa 17 BBM 5401 .CiriCiri-ciri Teori Behaviurisme Untuk memprolehi kemahiran bahasa : Latihan dan latih-tubi perlu dijalankan secara latihkerap kerana kemahiran bahasa dipandang sebagai satu kebiasaan. Oleh itu. pelajar perlu diberi peluang berlatih berulang kali untuk membentuk satu tabiat dalam diri mereka.

CiriCiri-ciri Teori Behaviurisme Ini bermakna bahasa dikuasai melalui proses pengulangan kerana teori ini beranggapan bahawa penguasaan bahasa ialah satu proses mekanis yang tiada bersangkutan dengan permikiran atau daya mental. BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 18 .

Mereka mnguasai bunyi-bunyi dan menyebut bunyiperkataanperkataan-perkataan yang telah mereka dengar berulang kali sehingga mereka dapat mengungkap ayatayat-ayat yang lengkap. BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 19 .CiriCiri-ciri Teori Behaviurisme Teori berasaskan cara pemerolehan bahasa pertama kanak-kanak : kanak KanakKanak-kanak belajar bahasa secara tidak formal melalui proses peniruan daripada ibubapa atau ahli keluarga mereka.

Boas. John Broadus Watson dan Edwin R.CiriCiri-ciri Teori Behaviurisme Antara ahli-ahli bahasa mengikut teori ini : ahli Bloomfield. Sapir.F Skinner. Thomdike. Burhrus Frederic Skinner. Guthrie. Ivan Petrovich Pavlov. Teori Pemerolehan Bahasa 20 BBM 5401 . Brooks Ahli psikologi : B.

golongan ini menekankan bahawa bahasa dapat dikuasai melalui pembelajaran secara tidak formal dan formal. pemerhatian.CiriCiri-ciri Teori Behaviurisme Teori dari segi pemerolehan bahasa pula. Cara tidak formal boleh berlaku pada peringkat awal sejak kanakkanak-kanak itu dilahirkan sehingga sebelum mereka masuk sekolah. BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 21 . pengukuhan. Bagi golongan ini. sifat-sifat sifatingin tahu dan aktiviti meniru adalah yang menjadi faktor utama dalam pembelajaran bahasa.

CiriCiri-ciri Teori Behaviurisme Menganggap pembelajaran bahasa merupakan satu kebiasaan yang diperolehi dengan mengulang-ulang aktiviti yang mengulanghendak dikuasai itu. Teori Pemerolehan Bahasa 22 BBM 5401 . Menekankan bahagian luar bahasa yang merupakan kalimat-kalimat yang kalimatdiperolehi menurut cara S.R dan dihasilkan secara mekanis.

R. SKINNER PROFESOR J.B.TokohTokoh-tokoh Yang Menyokong Teori Behaviorisme PROFESOR R.F.L. THORNDIKE BBM 5401 PROFESOR E. BROWN PROFESOR B. GUTHRIE Teori Pemerolehan Bahasa 23 . WATSON PROFESOR LEONARD BLOOMFIELD PROFESOR E.

LATAR BELAKANG DAN PANDANGAN TOKOHTOKOHTOKOH ALIRAN BEHAVIORISME BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 24 .

Penulis kepada buku berjudul Verbal Behavior 1957 Berpendapat lakuan bahasa ialah suatu lakuan yang diperkukuhkan oleh seseorang pendengar dan berkembang menurut prinsip yang sama dengan lakuan operan yang lain.Profesor B. Teori Pemerolehan Bahasa 25  BBM 5401 . Skinner Profesor psikologi di Universiti Havard. Amerika Syarikat.F. Iaitu penutur itu juga menjadi pendengarnya sendiri dan memperkukuhkan lakuan bahasanya sendiri.

Profesor B. Skinner Melihat pembelajaran bahasa merupakan penguasaan satu kebiasaan yang diperoleh dengan kaedah Latih Tubi mengulangmengulang-ulang melakukan aktiviti yang hendak dikuasai. Teori Pemerolehan Bahasa 26 BBM 5401 .F. Melihat operasi pembelajaran bahasa dengan menggunakan unsur ransangan dan gerak balas.

Satu lakuan yang ada ransangan (ketuk) dan ada gerak balas (kaki terangkat) BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 27 . LAKUAN RESPONDEN (gerak balas yang automatis dan tetap) Contoh : Lutut yang terangkat kalau diketuk oleh doktor.Profesor B. Skinner Memperkenalkan 2 jenis pembelajaran : 1.F.

BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 28 . Skinner 2. dan beberapa lingkungan atau suasana yang berlainan.F. tapi juga rasa lapar.Profesor B. lingkungan sosial. LAKUAN OPERAN (berlaku mengikut lingkungan atau keadaan) Contoh : Lakuan menelan makanan bukan sahaja kerana ransangan terlihat makanan.

 Berpendapat pembelajaran berlaku dengan adanya rangsangan dan diikuti dengan gerak balas. maka semasa kita berada dalam keadaan seperti itu pada masa yang lain.R. Guthrie Profesor psikologi di Universiti Washington. Penulis The Pcycology Of Learning 1935 . Sesuatu keadaan gerak balas itu berlaku dalam satu keadaan tertentu. maka kita akan melakukan gerak balas yang sama. BBM 5401 Teori Pemerolehan Bahasa 29 .Profesor E.

Menganggap pembelajaran bahasa adalah proses mekanikal untuk membentuk tabiat dan dilakukan melalui latihan dan pengulangan yang baik. Terkenal dengan bukunya Language 1933 buku paling baik dalam menghuraikan ilmu linguistik pada zamannya. Pelapor kepada huraian bahasa secara structural/ deskriptif.Profesor Leonard Bloomfield Ahli psikologi Amerika Syarikat. Teori Pemerolehan Bahasa 30  BBM 5401 .

(Brooks. penggunaan latih tubi pula untuk menghasilkan penguasaan struktur bahasa tanpa menghabiskan masa dan tenaga untuk menerangkan konsep-konsep tatabahasa.Profesor Leonard Bloomfield Beliau menyatakan : Pattern practice capitalizes on the mind s capacity to perceive identity of structure where there is difference in content and in quickness to learn by analogy. konsepTeori Pemerolehan Bahasa 31 BBM 5401 . 1964:146-7) 1964:146- Menurut beliau.N.

J. Beliau mengkaji lakuan (Gerak-geri otot) dan (Geraktidak mementingkan pengalaman sedar.B. Teori Pemerolehan Bahasa 32  BBM 5401 . Watson (1878 ± 1958) Profesor psikologi di Universiti John Hopkins. Beliau memberi sumbangan dalam penolakan terhadap perbezaan jasad dan fikiran. (1919) Penulis sebuah buku Pschology from the stand point of behaviorist .

Mengkaji perkembangan bahasa kanakkanakkanak dari segi pembentukan ayat.Profesor R. Teori Pemerolehan Bahasa 33  BBM 5401 . Brown Penulis sebuah buku A first language The Early Stages 1974 . Mengkaji bagaimana kanak-kanak kanakmempelajari bahasa dan implikasinya terhadap pengajaran bahasa.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->