PERGERAKAN KREATIF. Pengenalan.

Pergerakan kreatif merupakan interpretasi idea , perasaan serta tanggapan idea yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan . Ia memberi penekanan kepada empat elemen asas , iaitu tubuh badan , ruang , masa dan tenaga yang merupakan perbendaharaan pergerakan untuk membolehkan kanak-kanak serta remaja berkomunikasi di samping meningkatkan potensi-potensi seperti kebebasan menyatakan perasaan melalui pergerakan , ritma dan kreativiti. Penerimaan pergerakan kreatif sebagai sebahagian daripada kurikulum pendidikan jasmani dan program kesihatan pastinya akan membantu serta memberi manfaat terhadap perkembangan personaliti kanak-kanak di samping meningkatkan sifat-sifat seni dalam diri mereka. Pergerakan kreatif dapat dijadikan sebagai suatu pengalaman untuk menyalurkan perasaan kanak-kanak. Hakikat ini menjadi kenyataan apabila aspek-aspek intelek , emosi dan spritual dipadankan bersama aktiviti-aktiviti yang melibatkan pergerakan anggota badan. Mereka yang menceburi pergerakan kreatif biasanya ingin membentuk sifat-sifat fleksibel , mempelajari cara-cara mengawal pergerakan , mempertingkatkan keupayaan dan kapasiti pergerakan dan menggunakan anggota dan minda sebagai alat untuk mencapai tahap pergerakan yang bersifat seni . Pergerakan kreatif memberikan kesempatan yang luas kepada kanak-kanak untuk melahirkan perasaan dan menyuburkan daya imaginasi mereka . Ini memberikan kepuasan kepada mereka kerana mereka mulai sedar bahawa setiap anggota dapat dijadikan alat atau sekurang-kurangnya mempunyai daya potensi untuk menyalurkan segala tenaga yang berlebihan dan perasaan yang terpendam . Ini semua dapat membantu perkembangan pemikiran yang kritis , sikap sosial yang positif serta citarasa yang seni. Pergerakan kreatif dalam pendidikan adalah bertujuan antara lain untuk mendedahkan kanak-kanak kepada pelbagai bentuk pergerakan yang berunsur seni.Pendidikan bentuk ini membolehkan kanak-kanak menggunakan gerak geri anggota badan sebagai media untuk melahirkan perasaan dalaman , mengintegrasikan motor dengan kognitif , meninjau hubungan antara personaliti dengan pergerakan dan meneroka batas-batas tradisi yang menjadi ciri-ciri dalam

telah memberikan suatu bentuk definisi yang tidak langsung .1980:28 ). ekspresi spontan mereka . Penggunaan istilah “pergerakan kreatif” didapati lebih berguna dan berfungsi dalam memberi fokus terhadap apa yang dianggap sebagai objektif yang paling penting dalam pengajaran latihan pergerakan kreatif . tema – tema melambangkan idea pergerakan yang berkembang seimbang dengan sesuatu peringkat perkembangan citarasa kanak-kanak yang sedang membesar terhadap aktiviti pergerakan. Sybil Huskey ( 1979 ) dalam bukunya Facilitating Creative Growth of Children mentakrifkan tarian kreatif sebagai : Tarian boleh menjadi semudah seperti rasa riang ketika berlari-lari dan kemudian berhenti kaku dengan membentuk tubuh dalam Ini akan memperkenalkan mereka kepada aliran pergerakan serta memantapkan fakulti daya . menulis bahawa dalam setiap pergerakan asas . Rudolf Laban .proses pendidikan . Atas alasan ini maka pergerakan kreatif wajar diterapkan ke dalam pendidikan formal pada semua peringkat umur. dengan mengenalpasti apa yang dianggapnya sebagai tugas para pendidik untuk menangani desakan jiwa kanakkanak untuk melakukan pergerakan-pergerakan ala tarian dan latihan jasmani yang merupakan suatu bentuk saluran yang dilakukan dengan penuh sedar. Untuk merealisasikan bidang ini sebagai sebahagian daripada kurikulum pendidikan . salah seorang pelopor pendidikan pergerakan . terutama di kalangan para remaja lelaki yang mungkin mengganggap “ pergerakan kreatif “ itu suatu aktiviti yang sesuai untuk wanita sahaja. Laban ( 1975 ) . Paling penting dalam melaksanakan matlamat ini ialah ia hendaklah responsif terhadap keperluan dan minat setiap individu . Inilah satu miskosepsi terhadap pergerakan kreatif yang perlu dijelaskan demi mengelak kekeliruan yang telah diperkatakan itu. Definisi pergerakan kreatif Istilah “ pergerakan “ lebih kerap digunakan dan diterima umum kerana konotasinya dirasakan tidak begitu ofensif . Dan di peringkat –peringkat kemudiannya perkembangan mental kanak-kanak itu akan membolehkan mereka memahami tentang prinsip-prinsip yang terlibat ( Laban. pergerakan kreatif hendaklah dimajukan dan dikembangkan ke arah maklumat yang jelas .

Yang terakhir adalah pemusatan pemerhatian yang menyeluruh iaitu menggunakan pancaindera. Dalam kurikulum pendidikan di sekolah . Apabila kanak-kanak mengambil bahagian dalam aktiviti yang dijalankan secara tidak langsung kita dapat melihat keriangan antara mereka dalam melaksanakan aktiviti tersebut. Dalam kurikulum pendidikan di sekolah . Pergerakan kreatif ianya melibatkan keseluruhan anggota badan dan secara tidak langsung dapat meningkatkan keupayaan dalam perkembangan motor kasar dan motor halus. . aktiviti-aktiviti pergerakan adalah penting dalam membina keupayaan mengawal gerak geri fizikal dan sebagai landasan untuk melahirkan perasaan dalaman serta saya kreativiti . ianya dapat membentuk personaliti yang unggul seperti sifat berani berhadapan dengan orang ramai. berdisiplin dan lain-lain lagi. Ciri-ciri pergerakan kreatif Antara ciri-ciri yang dapat lihat dalam pergerkan kreatif ialah membentuk personaliti unggul. Ianya dapat dilihat apabila sesuatu aktiviti dijalankan. Kita dapat kanak-kanak bebas bergerak mengikut kreativiti masing-masing. Selalunya kanak-kanak menjana idea baru dan kreatif dalam menghasilkan atau menyelesaikan aktiviti dengan baik. Sebagai contoh dengan mengambil aspek dalam lakonan kanak-kanak cuba menyelesaikan masalah dari segi aspek kostum dan persembahan yang berkesan supaya menghasilkan lakonan yang menarik. aktiviti – aktiviti geraktari merupakan sebagai suatu bentuk seni dan rekreasi . Terdapat tiga aspek dalam pergerakan kreatif yang akan dibincangkan dalam bahagian berikut iaitu . Dengan melaksanakan aktiviti yang berunsurkan pergerakan kreatif.bentuk-bentuk tertentu ataupun dalam bentuk-bentuk yang agak kompleks yang merangkumi dan menghubung semula aspek pengalaman manusia. Ciriseperti ini dapat diketengahkan dalam melakukan aktiviti pergerakan kreatif. Ia terus memainkan peranan penting dalam masyarakat. berkeyakinan. Seterusnya dengan melakukan pergerakan kreatif ini kita dapat melihat kanakkanak berkeupayaan menyelesaikan masalah. Ciriciri yang kedua adalah keriangan belajar.

merasa dan melahirkan perasaan dalaman . Mereka perlu difahamkan bahawa perasaan marah itu merupakan suatu emosi yang sihat dan semulajadi. seni muzik atau keduanya sekali dengan pelbagai cara dan bentuk . Kesedaran ini menjadi perseptif melalui segala deria kanak-kanak yang melibatkan prosesproses melihat . di samping bahasa haruslah diperlakukan demi mempelbagaikan salurun untuk berkomunikasi . Pergerakan adalah satu kaedah untuk melahirkan perasaan-perasaan. Yardley ( 1973 ) menunjukkan bahawa pergerakan adalah cara utama untuk mengeluarkan perasaan-perasaan yang bersemadi dalam jiwa kanak-kanak dan penggunaan pergerakan ini berterusan walaupun selepas kanak-kanak sudah mencapai . Kesedaran kinestatik tidak sekadar merujuk kepada reaksi-reaksi fizikal kanak-kanak atau daya ingatan otot ( muscle memory ) . berkemungkinan lebih banyak terdapat dalam aktiviti-aktiviti geraktari daripada aspek-aspek kurikulum pendidikan jasmani yang lain .Kebebasan pengucapan idea dan perasaan Bagi kanak-kanak di peringkat sekolah rendah . namun penggunaan pergerakan fizikal sebagai media pengucapan dan komunikasi . Dengan menggabungkan aktiviti pergerakan dengan aktiviti-aktiviti seni halus . Walaupun kanak-kanak sudah membesar . tetapi juga kepada persepsi mereka terhadap keupayaan tubuh mereka untuk “ merasai “ pergerakan itu sendiri . Untuk melahirkan perasaan . Oleh kerana geraktari merupakan sejenis bentuk seni dan tidak hanya aktiviti fizikal semata-mata maka persepsi terhadapnya semestinyalah bersifat estetik. pergerakan adalah lebih efektif dan sesuai dengan naluri jiwa mereka sebagai media ekspresi berbanding dengan bahasa. Peluang untuk bergerak . tidak semestinya memerlukan interaksi dengan orang lain . semata-mata kerana ikmat yang dirasai melalui pergerakan . Adalah penting juga bagi kanak-kanak untuk mengetahui perbezaan antara menghindar perasaan-perasaan seperti marah dengan menekankan perasaan yang bersifat agresif . ini akan dapat membantu menambahkan kaedah untuk melahirkan perasaan dalaman kanak-kanak dan sehubungan itu membentuk daya kesedaran estetika mereka . Didondstein ( 1971 ) menyatakan bahawa program pergerakan kreatif untuk kanak-kanak adalah penting untuk membantu mereka membina kesedaran kinestatik terhadap keupayaan diri mereka menggunakan tubuh fizikal mereka secara ekspresif.

tekanan . Ritma Ritma atau muzik dikatakan berasal daripada pergerakan .kemajuan dalam kemahiran bercakap . kederasan . Ini termasuk aspek-aspek corak yang berbentuk urutan . Winters juga menyediakan satu senarai berhubung dengan perasaan-perasaan dan idea-idea yang dicurahkan oleh kanak-kanak melalui pergerakan . iringan yang dapat didengar serta daya ekspresi yang menggambarkan persepsi-persepsi dalaman yang khususnya dimanifestasikan dalam pergerakanpergerakan geraktari. Kanak-kanak boleh menggunakan muzik untuk mengiringi pergerakan mereka secara sendirian atau mengiringi pergerakan mereka secara sendirian atau mengiringi pergerakan orang . Penggunaan muzik . kecerdasan dan kebebasan bergerak dalam melakukan pergerakan dan tekanan-tekanan fizikal lazimnya akan menimbulkan rasa riang dan kepuasan kepada deria irama. bermula daripada dorongan semulajadi dalam diri manusia untuk bergerak dengan gaya rentakan dan daripada geraktari sebagai sumbernya telah melahirkan bentuk-bentuk ritma dan struktur muzik . Kerap kali ekspresi perasaan seseorang individu melalui pergerakan fizikal adalah tidak kreatif dan dilakukan bukan secara sedar tetapi spontan dan membayangkan perasaan peribadi individu tersebut. Ini tidak bermakna bahawa sesiapa sahaja akan dapat mentafsirkan pergerakan atau meramal bahawa individu lain juga akan bergerak dengan gaya yang sama delam keadaan-keadaan yang serupa. alat-alat paluan dan bunyi-bunyian suara untuk mengiringi pergerakan dapat dijadikan sebagai sebahagian persekitaran untuk pengajaran . Winters ( 1975 ) menunjukkan perbezaan antara melahir dan mengkomunikasi . Beliau juga menegaskan bahawa pergerakan fizikal dapat menjadi media untuk melahirkan emosi dengan lebih berkesan daripada pengucapan kata-kata . Ritma merupakan hanya satu aspek dalam paduan ritma dan pergerakan yang menjadi sebahagian daripada konsepsi pergerakan geraktari yang luas . Mengikut beliau takrif “ melahirkan “ membawa implikasi bahawa sesuatu mengenai individu itu terdedah melalui aktiviti penerokaan bercorak peribadi dan intuitif . Rasa sensasi yang terbit daripada perubahan-perubahan dari segi intensiti . Kanak-kanak boleh menggunakan muzik untuk mengiringi pergerakan dapat dijadikan sebagai sebahagian persekitaran untuk pengajaran .

Melalui kaedah ini kanak-kanak bertindak dan melakonkan idea-idea pergerakan secara serentak spontan dan tanpa perancangan awal. misalnya muzik. (a) Keseluruhan Tubuh Badan Dalam pergerakan ini gerakan dilakukan menggunakan keseluruhan tubuh badan dan gerakan akan berhenti daripada bergerak secara bebas atau terkawal.mereka didorong untuk mencurahkan tenaga kreatif mereka. Kanak-kanak boleh meneroka dan megembangkan daya kreativiti mereka melalui omprovisasi . Pergerakan ini mengawal aliran pergerakan lokomotor atau bukan lokomotor tubuh badan. . Mencipta alat-alat paluan muzik boleh dijadikan suatu projek kraf tangan . Pergerakan boleh berubah-ubah iaitu bergerak atau berhenti mengikut rangsangan yang diberi. TEMA DALAM PERGERAKAN KREATIF 1. Kreativiti Kretiviti merupakan elemen yang dinamik yang tersirat dalam jiwa kanak-kanak . Kanak-kanak adalah individu yang unik .lain .Potensi kreativiti mereka berbeza antara satu sama lain samalah perbezaan mereka dari segi pertumbuhan fizikal dan kecenderungan terhadap pembelajaran . Misalnya. Kesedaran Tubuh Badan Dalam tema kesedaran tubuh badan tumpuan gerakan diberi kepada pergerakan bahagian-bahagian badan serta keseluruhan tubuh badan untuk mencetus dan melahirkan idea atau perasaan. pergerakan berjalan dan buka-tutup boleh dilakukan secara bebas atau terkawal. Pergerakan menjadi perintis bagi membolehkan kanak-kanak untuk memulakan proses kreativiti mereka dan dalam ruang batas pendidikan yang tertentu. Alatan-alatan tersebut yang mengeluarkan bunyi yang pelbagai dapat diguna dan dimainkan oleh kanak-kanak.

tapak tangan dan lutut. . pergelangan tangan. Bahagian tubuh badan yang digunakan perlu dikenal pasti sebelum melakukan sebarang pergerakan mengikut rangsangan yang diberi. Pergerakan ini dapat dilakukan menggunakan bahagian tubuh badan seperti bahu. (a) Sesuatu pergerakan akan dikawal apabila pergerakan itu mendapat rintangan. Pergerakan ini adalah persediaan tubuh badan untuk menyokong. Kesedaran Rintangan kepada Beban dan Masa Tema ini akan memberi tumpuan kepada bagaimana cara tubuh badan bergerak dan membantu individu mengawal pergerakan mereka untuk melahirkan perasaan mereka melalui pergerakan. pergelangan tangan. Kesan daripada beban ini akan menghasilkan kesan halus-ringan dan berat kuat kepada pergerakan yang dilakukan. misalnya beban. Contohnya pergerakan secara serta merta ialah sewaktu sebagai seorang peninju menggerakkan tangan dengan pantas untuk menumbuk. Sementara pergerakan kawal lambat ialah membayangkan cara burung terbang tinggi. bagi pergerakan merangkak seperti kucing berjalan. Misalnya. 2. Namun adalah mudah untuk berdiri jika pergerakan adalah halus dan ringan contohnya menyelam. kaki dan pinggul. siku. kaki dan pinggul. seseorang yang sedang mencangkung akan sukar untuk berdiri iika pergerakannya adalah berat-kuat iaitu seolah-olah dia memikuk benda berat. Tapak tangan dan lutut menjadi sokongan kepada berat badan. bahagian tubuh badan yang dikenal pasti ialah tangan. Kesan daripada beban ini akan menghasilkan kesan halus-ringan dan berat-kuat kepada pergerakan yang dilakukan. siku.(b) Bahagian Tubuh Badan Pergerakan ini dapat dilakukan seperti bahu. (b)Masa Kesedaran rintangan terhadap masa memberi tumpuan kepada cara tubuh badan bergerak dan pengawalan gerakan sama ada secara serta merta atau kawal lambat. Misalnya. memindah dan menerima berat badan.

. Kesedaran Ruang Tema ini memberi tumpuan kepada ruang dalam menimbulkan perasaan. ke atas dan ke bawah. Sebagai contoh. Kesedaran ruang ini akan melibatkan penggunaan kawasan dan arah dalam menontonkan sesuatu pergerakan. (a) Kawasan Kawasan yang digunakan dalam pergerakan ini memberi tumpuan kepada ruang diri dan ruang am. ke belakang. Arah pergerakan ialah gerakan yang dilakukan sama ada ke hadapan. ke atas dan ke bawah. Pergerakan yang melibatkan penggunaan kawasan dan arah dengan menggunakan peta. perasaan gembira dilahirkan apabila tubuh badan digunakan untuk meneroka ruang dengan cara melompat-lompat dari satu tempat ke satu tempat.3. Aliran Beban Badan dalam Ruang dan Masa Tema ini berdasarkan kepada kelancaran urutan pergerakan tubuh badan dengan menggunakan ruang dan masa (a) Aliran Aliran mengutamakan kelancaran pergerakan menggunakan ruang dan masa dalam melakukan gerakan. ke sisi. ke sisi. 4. Selain daripada melibatkan penggunaan kawasan pergerakan ini juga melibatkan penggunaan (b) Arah Arah pergerakan ialah gerakan yang dilakukan sama ada ke hadapan. ke belakang. Contohnva dalam melakukan aktiviti pergerakan melompat-lompat dari satu tempat ke satu tempat akan melibatkan juga arah pergerakan tersebut.

Ruang tidak terus ialah kawasan atau ruang yang digunakan secara tidak langsung digunakan dalam gerakan pelbagai aras. 5. Contoh berjalan menggunakan pergerakan lurus. penyesuaian terhadap rakan secara berkumpulan perlu dilakukan leh pelaku. • Aliran terikat Pergerakan berjalan adalah satu pergerakan aliran terikat kerana pergerakan ini mudah berhenti dan badan berada dalam keadaan seimbang. (b) Ruang Salah satu kemahiran dalam pergerakan kreatif ialah memberi tumpuan kepada kesedaran tenang cara menggunakan ruang untuk melakukan pergerakan.Terdapat dua jenis aliran dalam tema ini iaitu: • Aliran bebas Pergerakan melompat adalah aliran bebas kerana keseluruhan tubuh badan berada di udara dan sukar diberhentikan. Penyesuaian terhadap rakan Penyesuaian terhadap rakan ialah kemahiran yang berkaitan dengan hubungan atau berkomunikasi dalam pasangan atau kumpulan melalui pergerakan. Ruang terus ialah ruang yang digunakan secara langsung dengan berada dalam lingkungan kawasan yang tidak luas aktiviti yang dilakukan pada aras yang rendah. melengkung dan zig-zag. Daya cipta kreatif dapat dihasilkan dan dipertontonkan apabila individu itu dapat menunjukkan cara menggunakan ruang terus dan ruang tidak terus. Kawasan aktiviti dalam lingkungan yang lebih luas berbanding ruang terus. Hubungan yang berlaku dengan rakan boleh dilaksanakan seperti yang berikut: • Ketua dengan pengikut • Kumpulan bekerjasama • Ahli kumpulan bertentangan dengan rakan-rakan . Contoh aktiviti dala kemahiran ini ialah: Kerja Berkumpulan Dalam kerja berkumpulan.

Pengalaman lompatan ini berguna untuk membolehkan murid menyedari bahawa cara lompatan berbeza akan memberi kesedaran yang berbeza. Ritma ini boleh digunakan sebagai rangsangan pergerakan. (b) Bentuk Tubuh Badan Penekanan ke arah kesedaran pergerakan yang mempunyai bentuk dan kesedaran bentuk badan semasa dalam keadaan seimbang. Empat bentuk badan asas ialah lebar (seperti tembok). Ritma Berkaitan dengan Pekerjaan Salah satu ritma yang terkenal dalam pergerakan kreatif ialah ritma yang berkaitan dengan pekerjaan. Ahli-ahli kumpulan menyedari kedudukan rakan dari kedudukan dirinya dan juga kedudukan bahagian tubuh badan dengan bahagian badan dengan bahagian badan yang lain. lurus (seperti panah). (c) Gaya Isyarat Lakuan gerak isyarat ialah pergerakan pada bahagian tubuh badan yang tidak menyokong beban badan. perkhidmatan atau perindstrian mempunyai ritma tertentu. 7. (a) Lompatan Asas Tedapat lima lompatan asas tetapi pilihan corak kedudukan kaki untuk membuat lompatan tidak ditetapkan. Penggunaan Tubuh Badan sebagai Alat Tema ini memberi peluang kepada murid untuk menjelajah ruang dengan menggunakan tubuh badan sebagai alat persembahan secara spontan dan bebas. Tumpuan diberikan kepada keadaan seimbang sebagai satu pergerakan dan perkaitan antara bahagian tubuh badan yang melibatkan regangan otot. Antara cirri untuk mengenalpasti lakuan .Pertukaran tempat. 6. bulat (seperti bola) dan pulas (seperti skru). Setiap pelbagai bidan pekerjaan sama ada dalam industry pertanian. Contohnya kedua tangan melambaikan sedangkan berat badan disokong oleh kedua belah kaki. pergerakan meniru atau bertentangan dengan rakan ialah caracara penyesuaian terhadap rakan yang boleh diteroka.

kanak-kanak mula menunjukkan respon dengan ketawa lalu menari dan menepuk tangan bersama-sama ketika menjadi penonton. • Bentuk tangan yang memegang sesuatu alat • Ritma yang terdapat semasa melakukan pekerjaan itu diulangkan • Peralihan antara dua pergerakan • Cara tubuh badan digunakan untuk melakukan pergerakan Kesedaran kumpulan Kesedaran kumpulan lebih memberi tumpuan kerjasama kumpulan sebagai satu unit yang menunjukkan mereka mempunyai minat dan tujuan yang sama. Peranan boleh dimainkan apabila seseorang dilantik sebagai ketua. Setiap ahli kumpulan akan bergerak berpandukan pergerakan ketua. Menerusi hujah yang telah ditulis oleh Dalcroze. Pergerakan itu boleh disesuaikan mengikut peranan masing-masing. Ahli kumpulan mempunyai peranan mereka tersendiri sama ada sebagai ketua atau pengikut kumpulan tersebut untuk membentuk pergerakan. Apabila watak seperti nenek kebayan atau penjaga hutan sedang keluar secara misteri dan kemudiannya menari ketika muzik dimainkan. dapat mengenalpasti bahawa kanak-kanak akan mula memberi tindak balas positif apabila mereka mendengar muzik dan melihat pergerakan kreatif yang telah dipersembahkan di hadapan mereka.pergerakan yang berkaitan dengan sesuatu bidang pekerjaan adalah seperti berikut. Ahli dalam kumpulan mempunyai peranannya sendiri sama ada sebagai pemimpin atau pengikut. bahawa apa yang telah dihujahkan itu sebagai perkara yang benar Melalui pertunjukan pergerakan kreatif yang dipersembahkan. namun mereka boleh berjalan atau berlari mengikut rentak. Ahli kumpulan akan meniru pergerakan ketua. Aktiviti-aktiviti untuk pergerakan kreatif Drama Melakukan pergerakan dan melakonkan aksi .Antara hujah yang pernah disebut oleh Emile Jaques Dalcroze mengenai pergerakan adalah “pergerakan merupakan salah satu cara untuk mengungkap perasaan melalui muzik”. Mereka mula merasai keseronokan ketika nenek kebayan . Beliau juga memerhatikan bahawa walaupun kadang-kala kanak-kanak tidak boleh bertepuk dan menyanyi mengikut rentak.

Kecenderungan seperti ini apabila dikendalikan dengan baik. Muzik Seni kinestetik.Melalui apa yang dilihat di dalam persembahan ini. Kajian Masa . aktiviti menyanyi. aktiviti muzik dan pergerakan bukan sahaja membantupertumbuhan kecerdasan kinestetik malahan berperanan membantu merekamemahami konsep muzik yang abstrak. Dari segi kognitif. Melalui pergerakan kreatif yang telah dipersembahkan telah dapat member banyak perangsang dan peluang kepada kanak-kanak di dalam melahirkan dan mengekspresikan emosi mereka kerana melalui emosi yang lahir dari dalam diri kanak-kanak tersebut telah memudahkan guru-guru prasekolah untuk mengenalpastiseterusnya membimbing setiap perlakuan kanak-kanak tersebut. murid mendapatpengetahuan dan kefahaman konsep muzik yang asas. disamping memupuk nilai sosialisasi.Pergerakan kreatif didalam muzik adalah seni kinestatik. Penglibatan secara aktif dalam aktiviti muzik yang tersusun berupaya menggalakkan perkembangan kognitif. marah. memang sedia terdapat dalam pertuturan dan pergerakan harian.menari mengikut rentak muzik yang rancak. afektif dan psikomotor murid. Di samping itu. Dari aspek sosialisasi.strategi dan teknik yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaranseperti teori Pelbagai Kecerdasan. Bagi murid Tahap 1 khasnya. terdapat pelbagai bentuk muzik dalam budayamasyarakat Malaysia yang harus dikenali murid sebagai warisan bangsa. bergerak dan bermain alat muzik secara berkumpulan memberikesempatan murid berkomunikasi dan berinteraksi dengan mengamalkannilai-nilai murni. ia jelas menunjukkan bahawa setiap emosi yang dipamerkan menerusi pergerakan akan membantu kanak-kanak dalam mengekspresikan perasaan mereka. keliru dan sedih. Asas muzik iaitu irama dan pic. Keadaan ini menjadikan kanak-kanak berasa senangdan memberi respon secara spontan dalam melahirkan ekspresi diri. memainkanperanan yang efektif dalam proses perkembangan diri kanak-kanak. Mereka mula mengetahui mengenai emosi yang wujud dalam diri mereka seperti perasaan gembira.Untuk merealisasikan potensi kurikulum Pendidikan Muzik KBSRpelaksanaannya harus mengambil kira dan meneroka pelbagai pendekatan.Pengetahuan dan pengalaman mengenai pelbagai unsur budaya dalammuzik dapat membantu memupuk elemen jati diri dan patriotisme pada dirimurid.

Kanak-kanak mempunyai naluri terhadap rentak dan irama. Kanak-kanak mempunyai keinginan untuk bergerak dan sentiasa aktif. penghargaan nilai terhadap pergerakkan berirama dan mempunyai kemampuan kreativiti yang semulajadi. PembelajaranMasteri. Salah satu cara untuk memuaskan keinginan untuk bergerak ialah menerusi tarian. Tarian mengandungi segala gerakkan tubuh badan yang mempunyai unsur-unsur keindahan. Tarian merupakan gerak tubuh. Aktiviti tarian sesuai untuk pertumbuhan fizikal dan kreativiti kanak-kanak. seni tari sebagai gerakkan berirama. kaki. Kanak-kanak dapat menikmati kepuasan melalui gerak-geri yang berentak dan berirama dalam tarian. Seni tari merupakan pengucapan jiwa manusia melalui gerak-geri berirama yang indah.Depan. Seni tari ini dapat di lihat pada pergerakkan tangan. badan. dan Kemahiran Belajar Tarian Pergerakan melalui gerak tubuh mengikut irama. perasaan dan pengalaman penari kepada orang lain. kanak-kanak mampu untuk mengungkapkan idea-idea. . Melalui gerak tubuh. Terdapat pelbagai jenis tarian sama ada tarian asli atau pun tarian yang dipengaruhi oleh unsur-unsur moden. teknik Berfikir Secara Kritis dan Kreatif. mata dan anggota tubuh badan yang lain. Potensi pergerakkan kanak-kanak boleh dirangsang melalui ritma dan pelbagai bentuk tari.