P. 1
Guru Sebagai Satu Profesion

Guru Sebagai Satu Profesion

|Views: 3,714|Likes:
Published by Bzui Tan

More info:

Published by: Bzui Tan on Oct 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

pdf

text

original

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM JALAN KUALA KETIL 08000 SUNGAI PETANI, KEDAH

NAMA : NG JIE YING : TAN BOON SUI : TAN YI IAN NO. KAD PENGENALAN : 910813-02-5356 : 910210-07-5469 : 910605-02-5044 ANGKA GILIRAN : 2009252310143 : 2009252310152 : 2009252310154 KUMPULAN/UNIT K URS US NAMA PENSYARAH TARIKH SERAHAN : F3B (PPISMP BC/PJ/KS) : PENGANTAR PENDIDIKAN : EN. ZAKARIA : 26 OGOS 2010

ISI KANDUNGAN

BIL. 1

TAJUK GURU SEBAGAI SATU PROFESION. Jelaskan konsep profesion dan kepentingan Kod Etika Perguruan Malaysia dan implikasinya kepada akauntabiliti guru. Bincangkan ciri-ciri dan kualiti guru yang profesional.

MUKA SURAT 1 ± 14

2 3 4

REFLEKSI BIBLIOGRAFI LAMPIRAN

15 ± 18 19

Berdasarkan ciri-ciri profesion. berdedikasi. peguaman. kaunseling. bersikap jujur. dan kelayakan sebagai guru. dan bermoral tinggi serta mematuhi kod etika yang ditetapkan oleh organisasinya. Selain itu . dan sebagainya. Menurut kamus dewan(1989). adalah diertikan sebagai pengajaran. Contohnya keguruan. Profesion juga banyak menggunakan keupayaan dan mendapatkan latihan khusus supaya pihak yang dilatih Mempunyai autonomi semasa menjalankan tugas. Malah. akauntan. Dalam bidang profesion juga mementingkan mutu perkhidmatan serta dedikasi terhadap kerja . murid. perubatan.GURU SEBAGAI SATU PROFESION Konsep Profesion Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai misi Nasional. dedikasi. kejuruteraan dan perniagaan. Maksud profesion adalah sesuatu pekerjaan yang khusus dan dilaksanakan oleh orang yang mempunyai kelulusan dan latihan ikhtisas yang cukup bermutu. Guru telah memainkan peranan yang penting dalam menjayakan misi ini dan berusaha untuk memartabatkan profesion keguruan. di bawah konteks pendidikan guru. Keguruan pula telah diertikan sebagai perkara yang berkaitan dengan guru iaitu yang merangkumi peranan. Untuk menjadi seorang yang profesional haruslah bersikap jujur. profesion juga merupakan ahli kepada autonomi yang menentukan nilai antaranya dan bertanggungjawab terhadap semua keputusan yang dibuatnya. misalnya perguruan kepada guru pelatih. bertanggungjawab. Profesion merupakan perkhidmatan yang unik dan penting. bertanggungjawab dan bermoral tinggi serta mempunyai outonomi bertugas dengan mematuhi kod etika yang ditentukan oleh organisasinya. tugas. konsep guru dianggap sebagai satu profesion. Sebagai contoh masyarakat menyanjung sifat-sifat keguruan iaitu peranan serta . Mok Soon Sang (1996) merumuskan secara ringkas konsep profesionalisme sebagai suatu pekerjaan yang khusus dan dijalankan oleh orang yang mempunyai kelulusan dan latihan iktisas yang cukup bermutu .

Setiap organisasi kerajaan ataupun swasta mempunyai kod etika yang tersendiri untuk membentuk ahlinya ke arah yang dikehendaki. Antara ciri-ciri yang terdapat dalamnya termasuk terdapat kuasa kesatuan. sifat dan kualiti guru. Perkara utama yang perlu dilaksanakan ialah guru itu harus memahami konsep sebenar kod etika keguruan. Bagi seorang guru yang telah memilih pekerjaan ini sebagai profesion dalam hidupnya juga tidak terlepas dengan kod etika keguruan. tanggungjawab. Manakala konsep profesion perguruan dan keguruan dapat dibezakan.keseragaman ahli kesatuan serta kuasa Autonomi. Malah . Manakala. guru-guru memerlukan kelayakan akademik dan latihan ikhtisas. Tetapi . keguruan bukan satu profesion mempunyai kelayakan akademik dan latihan yang berbeza. guru adalah subjek utama yang akan menyumbang ke arah pencapaian matlamat ini. adakah keguruan sebagai satu profesion? Terdapat penerangan yang berbeza iaitu keguruan sebagai satu profesion dan keguruan bukan satu profesion. Guru juga digolongkan sebagai pakar dalam pendidikan dan lebih mengutamakan perkhidmatan. Menurut kod . Profesion perguruan merupakan pekerjaan pengajaran yang memerlukan pelajaran yang tinggi dan latihan khas. Kepentingan Kod Etika Perguruan Malaysia Bagi memartabatkan profesion keguruan. Keguruan sebagai satu profesion dianggap sebagai pekerjaan yang penting dan bersifat autonomi. Keguruan bukan satu profesion juga berkaitan dalam bidang ikhtisas yang lain. Profesion keguruan pula merupakan satu pekerjaan yang membawa bersama tanggungjawab. Kod etika keguruan adalah bertujuan untuk menjaga status. akhlak dan maruah dalam profesionnya. integriti dan akauntabiliti terhadap masyarakat. profesion keguruan merupakan satu pekerjaan yang berkaitan dengan peranan. Untuk memenuhi profesion .tugas guru yang luhur. Konsep guru sebagai satu profesion boleh ditakrifkan sebagai pekerjaan pengajaran yang memerlukan pelajaran yang tinggi dan latihan khas misalnya latihan dijalankan dalam maktab perguruan.

Antara skop etika professional termasuk mencakupi sebahagian besar kehidupan ahli profesional kecuali hal-hal yang benar-benar peribadi seperti mencuci kereta. etika ialah akhlak yang diamalkan oleh manusia yang bertakwa dalam keseluruhan hidupnya. Manakala dalam Kamus Oxford. Guru sebagai seorang profesional harus mematuhi kod etika dan mengamalkan peribadi mulia dalam menjalankan tugas harian. tanggungjawab terhadap ibu bapa . 1994 pula didapati etika diertikan sebagai prinsip moral atau set prinsip moral. Kod etika perguruan merupakan satu prinsip yang mengawal kemoralan dan perlakuan guru. serta tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion perguruan . Menurut Dewan Bahasa & Pustaka. serta tingkah laku profesion dalam masyarakat. produktiviti dan disiplin dalam perkhidmatan dengan memberi penekanan terhadap semua aspek yang berkaitan dengan peraturan dan peradaban. Dalam Islam. Maksud etika profesional adalah semua garis panduan yang bertujuan meningkatkan tahap kualiti. etika merujuk kepada tingkah laku betul berasaskan Al-Quran dan ketakwaan kepada Allah. perkara pertama yang ditekankan ialah tanggungjawab terhadap pelajar. menanam bunga dan sebagainya. Etika juga merupakan tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau profesion terhadap masyarakat.Dari persepktif Islam. Mereka juga perlu bersikap adil terhadap setiap orang pelajar tanpa mengira . Pihak guru harus mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar kami daripada hal-hal lain. Antara kod etika perguruan termasuk tanggungjawab terhadap pelajar . tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara .etika keguruan. peranan nilai. Yang pertama sekali adakah tanggungjawab terhadap pelajar. Kod etika perguruan juga adalah satu panduan perlakuan atau etika kerja untuk profesion perguruan. adat atau tingkah laku atau kesusilaan. 1995 bahawa etika merupakan satu sistem dasar akhlak.

Sebagai seorang guru yang profesion .emosi. pertuturan dan tingkah laku yang dapat memberikan contoh yang baik kepada pelajar. guru harus mengelakkan diri daripada menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar. Selain itu. negara ataupun yang bertentangan dengan Rukun Negara. pihak guru perlu menunjukkan suatu cara pakaian. Manakala guru juga harus mengelakkan diri daripada menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi ibu bapa pelajar serta mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan pelajar terhadap ibu bapa. Sebagai teladan . persidangan.faktor-faktor jasmani. mesyuarat atau seminar supaya pengajaran mencapai mutu yang setinggi-tingginya. ekonomi. Untuk menjadi seorang guru yang cemerlang . Sebagai seorang guru yang profesion harus menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka dan berusaha mewujudkan hubungan mesra serta kerjasama yang erat di antara institusi pendidikan dgn rumah tangga. sosial.pihak guru perlu menganggap semua maklumat yang diberikan kepada ibu bapa berhubung dengan keadaan rumah tangga atau berkaitan dengan anak mereka sebagai sulit dan tidak akan membocorkan kepada sesiapa. Sebagai seorang guru juga harus memelihara dan membaiki kecekapan ikhtisas.merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai pelajar kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya. guru akan memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka dan mengutamakan maklumat yang diterima daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana. Jika perlu . masyarakat. politik. dan . mental. Untuk melindungi kepentingan murid. guru perlulah memupuk dalam diri setiap pelajar sikap dan nilai yang dapat membantu. Kod etika perguruan yang ketiga adalah tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. Peranan guru adalah membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjah sendiri atau dalam mata pelajaran yang diajar di bilik darjah tanpa sebarang bayaran. keturunan atau agama. Kod etika perguruan yang kedua adalah tanggungjawab terhadap ibu bapa.

Seterusnya adalah kepentingan etika guru. Sebagai seorang guru yang profesion. Kod etika dianggap penting kerana kod etika menyediakan garis panduan bagaimana bertingkah laku dalam profesion perguruan dan sesuai untuk dirujuk dan diamalkan oleh guru. bertanggungjawab dan berguna. institusi pendidikan dengan masyarakat. mereka perlu mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seseorang guru di hadapan pelajar atau ibu bapa. meraka akan memberikan sumbangan cergas untuk meninggikan kehidupan moral dan kebudayaan masyarakat. Guru-guru haruslah sentiasa bersedia membantu rakan sejawat terutamanya mereka yang baru dalam profesion perguruan dan mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan. Guru perlu memiliki kod etikanya sendiri demi memartabatkan profesion perguruan. Selain itu. Guru-guru tidak boleh melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai seorang guru dan mereka harus berusaha dengan sepenuhnya menunaikan tanggungjawab dengan rajin dan bersungguh-sungguh serta mengekalkannya sejajar dengan kemajuan ikhtisasdan sosial. berkhidmat dan memenuhi segala tanggungjawab sebagai seorang warganegara serta sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat. keturunan dan agama. Malah guru-guru perlu berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh masyarat dan menjalani kehidupan seharian dengan baik.guru-guru juga dikehendaki menghormati masyarakat tempatan . atau berbuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah seseorang guru. Sebagai guru. Pihak kerajaan menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu bapa. Ini . Kod Etika Perguruan juga menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan.membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia. menghormati adanya perbezaan kebudayaan. Yang akhir sekali adalah tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion perguruan.

usaha untuk menyemak semula kod ini dapat dilakukan.Kecemerlangan sesuatu profesion boleh dilihat menerusi sejauh mana kod etikanya boleh dipertahankan dan dikuatkuasakan.menyebabkan guru lebih faham dan jelas tentang tanggungjawab mereka. serta memupuk tanggungjawab bersama dan mengeratkan perhubungan antara ahli dalam organisasi (INTAN. akauntabiliti bermaksud sifat bertanggungjawab kepada seseorang atau terhadap suatu tindakan. Menerusi kod etika. Ini telah membuka mata masyarakat untuk menghayati tanggungjawab guru yang luas dan berat dan menyokong guru dalam mencapai matlamat pendidikan dan negara. guru dapat meningkatkan lagi imej profesion perguruan secara hitam putih dan rasmi. Kod Etika dalam bentuk dokumen. 1991).guru dapat melihat keunikan etika yang diamalkan sama ada di negara ini ataupun di negara lain. . Merujuk kepada kamus dewan edisi keempat. justifikasi yang diperlukan. Pengamalan etika dapat mengekal. keputusan dan sebagainya serta bersedia memberikan penjelasan. dan memelihara kepercayaan yang diberi dalam menjalankan tugas. Sebagai contoh. Etika kerja merupakan nilai-nilai yang penting dalam sesebuah organisasi. IMPLIKASI KOD ETIKA PERGURUAN MALAYSIA KEPADA AKAUNTABILITI GURU Definisi Akauntabiliti Sebagai seorang guru yang berkualiti mestilah mempunyai ciri-ciri akauntabiliti yang tinggi supaya dapat membina generasi baru yang berguna dan berwibawa. Kandungan yang dinyatakan dalam Kod Etika Perguruan di negara ini menunjukkan perbezaan tertentu berbanding kod etika di negara lain. Dengan ini. seorang guru mengutip yuran daripada pelajarnya perlu menjelaskan butiran-butiran yang hendak dikutip dengan jelas kepada pelajar. Dengan ini barulah bidang perguruan dapat membantu atas perkembangan negara.

Guru perlu belajar lebih daripada tajuk-tajuk yang terdapat dalam sukatan pelajaran dan peperiksaan. iaitu tingkah laku. Oleh itu. Akauntabiliti pendidikan bermakna sistem pendidikan yang dibentuk adalah bertanggungjawab untuk mencapai objektif-objektif pendidikan. Di Malaysia. Guru akan mempunyai pengetahuan psikologi tentang kanakkanak. Pengajaran tidak dapat diasingkan daripada pembelajaran. Selain itu. bakat. akauntabiliti merupakan satu laporan umum oleh satu kumpulan pemeriksa bebas tentang pencapaian pelajar yang diharapkan bagi sesuatu perbelanjaan wang atau penggunaan sumber. . Akauntabiliti juga ialah proses mendatangkan keputusan maksimum. Implikasinya Terhadap Akauntabilti Guru a) Akauntabiliti terhadap diri sendiri Sebagai seorang guru haruslah menunjukkan teladan yang baik kepada pelajarnya. Sekolah sepatutnya mempunyai intensif untuk membolehkan setiap pelajar mencapai kejayaan dan pelajar berhak menuntut ganti rugi jika pihak sekolah gagal.Akauantabiliti bermaksud keuntungan pelajar secara berseorangan. Guru harus belajar tentang bidang pengajarannya dengan lebih mendalam pada setiap masa. Misalnya. tidak patut ada sebarang ilmu yang tidak jelas tentang matematik. Guru harus menguasai subjek yang diajar degan mendalam dan mahir. minat. Akauntabiliti bermaksud maklum balas. Secara lebig luas lagi. Melalui kod etika tersebut guru akan mempunyai pengetahuan tentang kanak-kanak. Tujuannya ialah mengekal dan memajukan sistem pendidikan dan menyediakan maklumat untuk menunjukkan usaha. akauntabiliti guru perlu dilaporkan kepada menteri pendidikan untuk memudahkan beliau menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan pendidikan semasa bersidang di parlimen. melalui kod etika. minat-minat dan keperluan kanak-kanak. seorang guru yang mengajar subjek matematik harus menguasai semua ilmu tentang matematik. akauntabiliti sebagai pencapaian objektif. guru akan berusaha meningkatkan pengetahuan diri.

Pelbagai kemahiran patut dimiliki oleh guru supaya pelajar-pelajarnya dapat mengaplikasikan kemahiran mengguna. Guru mempunyai kefahaman yang mendalam tentang tugasnya supaya proses pengajaran dapat dijalan dengan lancar. Antaranya ialah kemahiran unutk menyampaikan pengajaran yang berkesan. kefahaman tentang mata pelajaran yang diajar serta kefahaman terhadap diri sendiri. pelajar dapat menjalankan sesuatu aktiviti dengan menarik dan dapat menikmati kejayaannya. Selain itu. aktiviti pengajaran dapat dijalankan dengan lancar. kemahiran melibatkan semua pelajar dalam pelajaran. kemahiran pengurusan bilik. membuat sintesis serta penilaian. . Guru perlu mempunyai kefahaman terhadap pelajar-pelajarnya. menganalisis. kemahiran menyediakan soalan-solan yang baik. Guru perlu mempunyai pengetahuan tentang mata pelajaran yang diajar dan kaedah mengajar yang sesuai supaya pelajarnya boleh mendapat ilmu pengetahuan dengan berkesan. kemahiran mengawal disiplin pelajar dan sebagainya. kemahiran mengemukakan solan. guru juga akan mempunyai pelbagai kemahiran ang tertentu. Oleh itu. Setiap mata pelajaran mempunyai kaedah mengajar yang berbeza.Hal ini disebabkan guru dapat memahami kebolehan dan minat setiap pelajarnya supaya guru dapat menyediakan aktiviti-aktiviti yang sesuai bagi setiap pelajar mengikuti tahap yang berbeza. menggunakan contoh-contoh. Sebagai seorang guru yang professional perlu memiliki kefahaman yang mendalam tentang tugasnya. Kaedah mengajar yang berkesan akan mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran di samping pelajar yang lemah juga mendapat manfaatnya dan guru juga perlu mengambil kira keperluan-keperluan pelajar yang cerdas supaya mereka tidak berasa bosan. berupaya meneliti sesuatu konsep dari suatu perspektif yang lebh luas dan mengawal emosi sendiri dengan baik. Selain daripada itu. pelajar-pelajarnya dapat menyerap ilmu pengetahuan dengan berkesan dan dengan cara yang menarik. melalui kod etika tersebut guru-guru akan belajar tentang pengetahuan tentang kaedah mengajar.

guru harus mempunyai tingkah laku yang sesuai. Guru bertanggungjawab melengkapi pelajar-pelajarnya dengan pelbagai ilmu pengetahuan supaya mereka dapat lulus dalam peperiksaan di samping memperkembangkan diri sendiri dari segi jasmani. Maka aktiviti kumpulan di dalam kelas juga dapat membantu pelajar meningkatkan sosialisasi pelajarnya. Guru harus mementingkan kebajikan pelajar daripada perkara lain. Antara tingkah laku yang sesuai ialah bertatasusila. Pembentukan akhlak pelajar yang baik merupakan tanggungjawab seorang guru. intelek dengan sempurna. akauntabiliti terhadap pelajar ialah lebih mementingkan kebajikan pelajarnya daripada hal-hal lain. b) Akauntabiliti Terhadap Pelajar Sebagai seorang guru yang professional. bersih dan menepati masa dan sebagainya. status sosioekonomi. Penerapan nilai-nilai murni dan pendidikan agama dapat meninggikan taraf akhlak pelajarnya. Guru juga harus mempunyai sikap yang tegas dengan memberi hukuman atau ganjaran dengan sesuai. barulah guru dapat menjadi teladan baik yang dapat dipelajari oleh pelajar-pelajarnya. emosi. Guru juga bertanggungjawab menwujudkan suasana emosi bilik darjah yang tenang supaya pelajarnya dapat kestabilan emosi. Guru bersikap adil. Dengan ini. guru-guru juga akan mempunyai sikap yang positif terhadap profesionnya. unit-unit beruniform dan sukan. rohani. Guru perlu memberi tumpuan kepada pelajar yang lemah. ada perasaan belas kasihan. sabar. Guru juga perlu melatih pelajarnya dapat bersosialisasi dengan baik supaya pelajarnya dapat berkomunikasi dengan orang lain dengan baik.Di samping itu. Perkara ini dapat dilatih melalui aktiviti-aktiviti kokurikulum di dalam sekolah dengan menyertai persatuan. menyediakan tugasan yang lebih mencabar kepada pelajar yang cemerlang supaya mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. Guru membantu pelajar-pelajarnya tanpa mengira kaum. Yang penting. jujur. . bangsa.

Apabila anak-anak mereka besar nanti akan menjadi seorang yang bertanggungjawab. patriotic. Dengan ini pelajar akan menjadi berbudi pekerti. mereka akan menginginkan guru-guru anak mereka dapat meningkatkan prestasi akademik anaknya. berpandangan progresif dan saintifik. berdisiplin serta bersedia menjunjung aspirasi negara dapat dibentuk.c) Akauntabiliti Terhadap Ibu Bapa Sebagai ibu bapa. Guru perlu mengendalikan masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar kepada ibu bapanya. d) Akauntabiliti Guru Terhadap Program Pendidikan Tugas guru ialah mengajar. ibu bapa juga mengharapkan guru dapat membantu anak-anak mereka membina kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Oleh itu. Selain itu. Ibu bapa mengharapkan nilai-nilai murni dapat diterapkan semasa mereka belajar di dalam kelas sepanjang masa. ibu bapa mengharapkan guru dapat menjadi kaunselor anak-anaknya. proaktif serta bersedia untuk menghadapi segala cabaran hidup. berinisiatif. sosioemosi dan sebagainya. mereka pasti mengharapkan anak-anak mereka mendapat keputusan yang baik dalam akademik. guru harus lebih memberi tumpuan kepadanya supaya mereka dapat menguasai konsep-konsep yang ingin disampaikan. Mereka perlu diberi latihan yang lebih mencabar supaya tidak berasa bosan terhadap akademik. Ibu bapa juga mengharapkan anak mereka bersopan-santun. memberi dorongan kepada pelajar supaya mereka dapat berfikir secara kritis dan kreatif. kemahiran tentang bidang teknologi maklumat serta kemahiran dari aspek interpersonal supaya pelajar dapat membuat keputusan dengan bijak serta intrapersonal supaya pelajar dapat mengawal emosinya dengan baik. Bagi pelajar yang cemerlang juga perlu diberi perhatian. Misalnya masalah berbentuk akademik. Oleh itu. Bagi pelajar yang lebih lemah. guru perlu memastikan aktiviti program pendidikan dijalankan dengan berkesan supaya dapat mencapai matlamat-matlamat program pendidikan. kemahiran membaca pantas serta mencari dan memilih maklumat. Di samping itu. . membimbing.

Kelahiran generasi baru yang berkaliber ini adalah untuk memajukan negara kita dalam setiap bidang dan menuju Wawasan 2020. . System pendidikan sesebuah negara hendaklah menghasilkan tenaga pekerja mengikut keperluan-keperluan negara. masa yang begitu panjang di dalam bilik darjah akan membawa kebosanan kepada para pelajar. Tugas guru bukan sahaja menyebar ilmu pengetahuan. Oleh itu. dedikasi. tegas.e) Akauntabiliti Guru Terhadap Negara Guru adalah dibayar gaji oleh negara. Ia akan menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan menarik. guru juga merupakan contoh teladan kepada murid-murid. Kurikulum yang digunakan seharus bersepadu supaya perkembangan individu akan menjadi seimbang melalui sistem persekolahan. toleransi dan sebagainya. mereka bertanggungjawab untuk menjawab atau memberi penerangan kepada atas segala kegagalan atau kelemahan kepada negaranya. Seorang guru yang bersifat baik akan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pendidik dan pengajar. baik hati. profesional dan sosial yang baik. Pelajar menghabiskan tempoh hampir enam jam di bilik darjah. Ciri-Ciri Dan Kualiti Guru Yang Profesional Guru merupakan pendidik atau pengasuh kanak-kanak agar mereka akan menjadi modal insan dan memberi sumbangan kepada negara. Jadi guru harus bijak berjenaka pada masa yang sesuai untuk mewujudkan suasana bilik darjah yang gembira agar menghilangkan kebosanan murid-murid di bilik darjah. Guru juga memainkan peranan yang penting dalam bidang pendidikan. seorang guru yang profesional seharusnya mempunyai ciri-ciri dan kualiti peribadi. Guru yang suka berjenaka dengan pelajar akan membawa suasana bilik darjah yang riang dan gembira. suasana yang riang ini juga membawa kesan yang baik kepada pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu. Seseorang guru yang baik seharusnya mempunyai sifat dan kualiti peribadi seperti suka berjenaka. Guru perlu memberi penjelasan kepada kierajaan jika kegagalan menyempurnakan sesuatu perkara. Selain itu.

guru mungkin akan menghukum pelajar berkenaan tanpa membuat penyiasatan dalam kes terseut. Di samping itu. Pada masa itu. Sifat dan kualiti profesional yang tinggi merupakan salah satu syarat bagi seorang pendidik. guru akan menghadapi pelbagai jenis masalah disiplin. Guru sebagai seorang profesional hendaklah peka terhadap kebolehan. Contohnya. pelajar yang lemah dalam akademik dan sebagainya. Seorang guru yang profesional akan membentuk pelajar yang pintar serta pengajaran dan pembelajarannya adalah berkesan. guru yang tegas tetapi adil amat diperlukan bagi melancarkan pengajaran dan pembelajaran guru dalam kelas. Semasa menjalankan tugas. Misalnya. yakin dan senang hati. guru juga berperanan sebagai seorang pendisiplin dalam bilik darjah. malah akan menjalankan pelbagai tugas di luar waktu kerjanya. keperluan-keperluan dan minat seseorang pelajar. Guru sanggup mengorbankan masanya untuk mendengar kesusahan murid itu dan membantunya dengan mengadakan kelas tambahan bagi pelajar yang lebih lemah dalam pelajaran. Di dalam kelas. sikap baik hati dan timbang rasa seseorang guru amat dihargai oleh para pelajar. Tindakan ini akan menimbulkan perasaan tidak puas hati atau benci terhadap guru. semasa menghadapi masalah disiplin. guru . guru mestilah menjamin peraturan-peraturan dapat dipatuhi oleh pelajar. Guru akan berusaha memahami setiap masalah yang ditimbul dan berfikir sebelum mengambil sesuatu tindakan. Guru yang berdedikasi akan meluangkan masanya untuk mengadakan aktiviti-aktiviti yang luar kelas untuk membantu pelajar dari segi fizikal. sifat toleransi amat diperlukan. apabila timbul situasi yang bosan. rohani dan emosi. Sekiranya guru kurang bertoleransi akan bertindak terburu-buru dalam menyelesaikan masalah itu. Kejadian ini akan berlaku semasa pelajarnya menghadapi masalah. Sebaliknya. Guru yang bertimbang rasa akan memberi murid-murid belajar dalam suasana yang tenteram. Guru yang bertoleransi pula akan menghadapi setiap masalah dengan penuh sabar.Sifat dedikasi guru amat diperlukan. Bagi mewujudkan disiplin pelajar yang baik. Guru yang berdedikasi akan melaksanakan tugasnya dengan sempurna.

dalam aktiviti seharian di kelas. Guru dapat mempraktikkan nilai- . Selain itu. sifat dan kualiti sosial juga sangat penting. Seseorang profesional hendaklah sentiasa memperkenalkan sesuatu yang baru. Keperluannya seperti perpaduan negara. Guru hendaklah memainkan peranan untuk menyebarkan nilai-nilai murni kepada pelajar. guru yang inovatif memperkenalkan penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran seharian.harus peka terhadap situasi ini dan berusaha menghilangkan kebosanan dalam bilik darjah. Antaranya ialah bermoral. sifat kepimpinan. Selain itu. ada yang pasif atau pemalu. semangat patriotik. terdapat pelajar yang bertindak aktif. Selain daripada ciri-ciri dan kualiti peribadi dan profesional. Sebagai contoh. bagi memenuhi keperluan perpaduan negara. Dalam zaman era globalisasi ini. guru yang bermoral tinggi mestilah menjadi contoh pelajar. Guru yang berdedikasi tentu akan menjalankan tugasnya dengan sempurna dan memainkan peranannya sebagai seorang pendidik. taklimat atau seminar yang berkaitan dengan pengajaran. berbudi pekerti. mematuhi undang-undang dan sebagainya. Guru yang peka patut berusaha melibatkan pelajar yang malu dalam aktiviti supaya pelajar boleh berkomunikasi antara satu sama lain. guru sentiasa memastikan aktiviti kurikulum atau kokurikulum adalah disertai oleh pelajar daripada pelbagai kaum. guru yang ingin menjadi pelajarnya warganegara yang taat setia kepada raja dan mencintai negara akan menerapkan nilai-nilai dalam pengajarannya. merendah diri dan lain-lain lagi. Guru yang kerap mengingati keperluan ini akan berusaha ke arah memenuhinya. warganegara yang taat setia kepada raja. guru yang berdedikasi akan mementingkan tugasnya daripada perkaraperkara peribadinya. Guru juga harus sentiasa untuk meningkatkan mutu pengajaran dengan menghadiri kursus-kursus. sifat dedikasi juga salah satu sifat yang penting. Seseorang guru yang profesional sedar tentang keperluan-keperluan kebangsaan. Guru yang inovatif akan berusaha mencuba strategi pengajaran yang baru atau alat-alat bantu mengajar yang baru dan inovasi. Tambahan pula. Oleh itu. Bagi setiap profesional.

Tiada orang suka bergaul dengan orang yang sombong. guru diharapkan dapat menonjolkan sifat budi pekerti. guru harus membuat rancangan secara teliti dan memastikan aktiviti dijalankan dengan lancar dan berjaya. terutamanya guru. Dari segi sosial.nilai murni dalam aktiviti-aktiviti seharian dengan mengadakan kerja kumpulan dan nilai-nilai tolak ansur. Selain itu. Ini termasuklah kelakuan guru yang bersopan santun semasa bergaul dengan rakan-rakan sejawat atau pelajarnya. sifat merendahkan diri akan disenangi oleh orang ramai. . sifat merendah diri perlu ada pada seseorang guru. Guru tidak boleh mempunyai sifat sombong kerana guru merupakan teladan bagi pelajar. kempen-kempen dan sebagainya. semua nilai-nilai murni dapat ditekankan dengan lebih berkesan berbanding dengan penerangan nilai-nilai tersebut. guru yang mempunyai ciri-ciri dan kualiti peribadi. Secara umumnya. Guru adalah pendidik untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan peliti untuk murid-murid. Hanya guru yang memiliki sifat ini dapat melaksanakan tugas serta kewajipannya dengan sempurna. jadi guru mestilah menjelaskan tujuan dan cara pelaksanaannya. Oleh itu. sifat kepimpinan harus ditonjolkan oleh guru di dalam kelas. profesional dan sosial akan disanjungi dan dihormati oleh orang ramai dan pelajarnya. bekerjasama. bertoleransi dan sebagainya. Dengan ini. Sebagai seorang pemimpin. Sifat ini sangat penting bagi seorang guru kerana sifat ini akan sentiasa dihormati dan disanjungi oleh orang ramai begitu juga dengan murid-muridnya. tolong-menolong. Guru merupakan pemimpin dalam kelas kerana guru bertanggungjawab untuk menganjurkan aktiviti-aktiviti seperti gotong-royong. Setiap kegiatan yang dijalankan mempunyai tujuannya. Sebagai seorang guru yang berjaya.

Akhir sekali. meningkatkan taraf kelulusan bagi pelajar lepasan SPM yang memohon untuk masuk ke institut pendidikan adalah merupakan antara usaha yang terbaik dalam meningkatkan tahap kredibiliti seorang guru. kita dapat lihat berbagai perubahan dalam sistem pendidikan negara. Melalui kerja kursus ini. saya dapat lebih memahami konsep guru sebagai satu profesion dan juga maksud memartabatkan profesion perguruan serta menghubungkaitkan guru sebagai satu profesion dengan teras memartabatkan profesion keguruan. Selain itu. Kerja kursus ini akan dapat memperlihatkan kebolehan pelajar untuk menganalisis unsur-unsur kod etika perguruan Malaysia dan juga implikasinya kepada akauntabiliti guru. Subjek pengantar pendidikan adalah satu subjek yang membincangkan konsep pendidikan dan peranan pendidikan dalam pembangunan nasional. Dengan memperlihatkan kepada teras memartabatkan profesion keguruan yang terkandung dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. maka hasrat untuk melahirkan pelajar yang cemerlang dalam pendidikan pada masa akan datang akan dapat dipertingkatkan dan seterusnya mencapai misi wawasan 2020 negara kita Malaysia.REFLEKSI ± NG JIE YING Mula sekali. .kerja kursus pendek ini adalah bertujuan untuk menguji kefahaman serta pengetahuan pelajar tentang subjek pengantar pendidikan yang dipelajari pada semester 3 ini. dengan adanya guru yang profesional dan usaha yang lain. dalam memastikan semua hasrat ini tercapai. profesion perguruan merupakan satu badan yang perlu dipertingkatkan dahulu tahap kecekapannya dan dengan beberapa usaha yang telah dilaksanakan seperti mensiswazahkan kesemua guru yang masih belum mepunyai ijazah. Dalam konsep ini telah seiring dengan hasrat kerajaan untuk meningkatkan tahap pendidikan negara setanding dengan negara maju yang lain.

Yang penting. Kod etika perguruan dijadikan suatu panduan garis untuk semua guru.REFLEKSI ± TAN BOON SUI Selepas menyiapkan kerja kursus tersebut saya telah banyak mendapat ilmu pengetahuan tentang ciri-ciri sebagai seorang guru yang baik. jujur dan nilai-nilai moral lain yang positif. sebagai seorang guru perlu bersikap dedikasi. Sebagai seorang guru yang professional perlu mematuhi kod etika perguruan yang telah ditetapkan. pelajarnya dan juga profesionnya. Tajuk kerja kursus kumpulan saya ialah Guru Sebagai Satu Profesion. ilmu tentang penyampaian pengajaran dan pengurusan di dalam kelas. Bagi kita akan menjadi guru pada masa yang akan datang. guru juga perlu mempelajari ilmu-ilmu tentang penyampaian pengajaran kepada murid dengan baik supaya pelajarnya boleh mudah memahaminya. Melalui kerja kursus tersebut barulah saya tahu tentang Kod Etika Perguruan Malaysia. sahsiah yang baik dan sebagainya. saya telah mengetahui ciri-ciri sebagai seorang guru yang professional. semua guru perlu menerima latihan sebelum menjadi seoarang guru yang bersijil. ibu bapa. bermoral tinggi. Sebagai seorang guru yang baik perlu pandai mengurus diri dari segi JERI. Selain itu. saya telah mengetahui konsep profesion. Sebagai seorang guru perlu bertanggungjawab terhadap negara. Guru perlu belajar tentang subjek yang akan diajar dengan mendalam. tanggungjawab. ciri-ciri sebagai seorang guru . Menurut ciri-ciri yang terangkum dalam konsep profesion. Menurut Kod Etika Perguruan Malaysia. Kod Etika Perguruan Malaysia dan implikasinya kepada akauntabiliti guru. Melalui tajuk tersebut. Guru juga perlu mempunyai sahsiah yang baik supaya dapat menjadi teladan yang baik kepada pelajarnya. Sebagai seorang guru perlu memiliki ilmu dari pelbagai subjek dan bidang. Sejauh yang saya tahu konsep profesion ialah orang yang menjalankan kerjanya mempunyai latihan yang sempurna dan mendapat kelulusan yang tinggi.

Selain itu.yang professional perlulah dipelajari supaya bidang perguruan dapat membina modal insan yang berkualiti dan dapat menyumbang tenaga kepada negara. Kami telah bekerjasama mencari maklumat yang berkaitan dengan tajuk kumpulan kita melalui sumber dari pusat sumber dan laman web. . melalu kerja kursus tersebut saya dan ahli kumpulan saya telah mengaplikasikan kerjasama yang sepenuh supaya kerja kursus tersebut dapat disempurnakan. di bawah bimbingan pensayarah kita barulah kerja kursus kita dapat menyempurnakan dengan lancar dan mendapat belajar daripada tajuk kerja kursus yang kita buat itu. Selepas itu. kami pun membahagikan kerja kita dengan seimbang untuk dibuat. saya dan ahli kumpulan saya pun mula merancang perkara-perkara yang perlu dibuat. Selepas pensyarah kita menorah tajuk kerja kursus kepada kita. Di samping itu.

ciri-ciri dan kualiti guru yang profesional juga ditekankan di sini. Zakaria. Untuk menjadi seorang guru yang profesional. Selain itu. kami seharuslah mempunyai ciri-ciri dan kualiti peribadi. profesional dan sosial yang baik. dengan tujuan member garis panduan kepada ahli-ahli berkenaan. Kerja kursus ini diedarkan dan taklimat tentang tugasan ini diberi oleh pensyarah kami. Kerja kursus pendek ini boleh menguji tahap kami memahami unsur-unsur Kod Etika Perguruan Malaysia dan implikasinya kepada akauntabiliti guru dan cara kami menganalisisnya. maka hasrat pendidikan negara kita untuk melahirkan pelajar yang cemerlang barulah dapat tercapai. saya telah memahami secara mendalam tentang konsep profesion guru dan pentingnya Kod Etika Perguruan Malaysia dan implikasinya kepada akauntabiliti guru. Dengan adanya guru yang profesion. saya juga belajar bagaimana menjadi seorang guru yang profesional.REFLEKSI ± TAN YI IAN Kerja kursus pendek ini dilaksanakan secara kumpulan. Akhir sekali. Akauntabiliti dihuraikan sebagai bertanggungjawab terhadap sesuatu atau seseorang. Kod Etika Perguruan Malaysia memainkan peranan yang penting dalam membentuk seorang guru yang profesion. Sekian terima kasih. pendidikan. Di samping itu. guru merupakan pendidik kanak-kanak agar dapat melahirkan insan yang berguna dan dapat memberi sumbangan kepada negara pada masa depan. Melalui kerja kursus ini. . ibu bapa serta diri sendiri. Ia merupakan suatu sistem dasar tingkah laku yang meliputi aspek-aspek moral yang baik dan buruk. Tajuk saya ialah guru sebagai satu profesion. Tujuan kerja kursus ini adalah untuk bagi kami memahami konsep pendidikan yang kami belajar dalam subjek Pengantar Pendidikan. En. pelajar. Guru harus menjalankan tugas dan kewajipannya terhadap Negara. serta yang betul dan salah. Seorang guru yang bersifat baik akan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan sempurna.

2010. Oktober. 2010. from http://www. Pengantar Pendidikan Teras. BHD. 24). 1). Retrieved Ogos 17.html .L) Sdn.blogspot. Guru sebagai satu profession. November.com/2009/10/semester-3pra-pismp-ilmu-pendidikan. 2010.com/doc/34748894/Profesion-perguruan Memartabatkan Profesion Perguruan.BIBLIOGRAFI BUKU Mok Soon Sang (Ogos 2004). Retrieved September 4. Retrieved Ogos 17.zetaboards. PENDIDIKAN DI MALAYSIA II (SEMESTER V). 2010. 2010. from http://www.scribd. from http://www. Retrieved Ogos 17. Retrieved Ogos 17. Profesion perguruan. from http://s6. Bhd Ee Ah Meng ().scribd.com/DRAGONIZER/topic/760392/1/ Azizi Jaafar.com/Guru-Sebagai-Satu-Profesion/d/18796407 Etika Perguruan.slideshare. from http://udienbudakpjipgm. Percetakan Sentosa (K. (2009. (2005. PENERBIT FAJAR BAKTI SDN. SHAH ALAM LAMAN WEB Guru sebagai satu profesion.net/fatiafasha/guru-sebagai-1-profesion Nathia.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->