P. 1
Guru Sebagai Satu Profesion

Guru Sebagai Satu Profesion

|Views: 3,728|Likes:
Published by Bzui Tan

More info:

Published by: Bzui Tan on Oct 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

pdf

text

original

IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM JALAN KUALA KETIL 08000 SUNGAI PETANI, KEDAH

NAMA : NG JIE YING : TAN BOON SUI : TAN YI IAN NO. KAD PENGENALAN : 910813-02-5356 : 910210-07-5469 : 910605-02-5044 ANGKA GILIRAN : 2009252310143 : 2009252310152 : 2009252310154 KUMPULAN/UNIT K URS US NAMA PENSYARAH TARIKH SERAHAN : F3B (PPISMP BC/PJ/KS) : PENGANTAR PENDIDIKAN : EN. ZAKARIA : 26 OGOS 2010

ISI KANDUNGAN

BIL. 1

TAJUK GURU SEBAGAI SATU PROFESION. Jelaskan konsep profesion dan kepentingan Kod Etika Perguruan Malaysia dan implikasinya kepada akauntabiliti guru. Bincangkan ciri-ciri dan kualiti guru yang profesional.

MUKA SURAT 1 ± 14

2 3 4

REFLEKSI BIBLIOGRAFI LAMPIRAN

15 ± 18 19

Dalam bidang profesion juga mementingkan mutu perkhidmatan serta dedikasi terhadap kerja . Profesion merupakan perkhidmatan yang unik dan penting. Contohnya keguruan. Profesion juga banyak menggunakan keupayaan dan mendapatkan latihan khusus supaya pihak yang dilatih Mempunyai autonomi semasa menjalankan tugas. Sebagai contoh masyarakat menyanjung sifat-sifat keguruan iaitu peranan serta . Selain itu . Maksud profesion adalah sesuatu pekerjaan yang khusus dan dilaksanakan oleh orang yang mempunyai kelulusan dan latihan ikhtisas yang cukup bermutu. bertanggungjawab dan bermoral tinggi serta mempunyai outonomi bertugas dengan mematuhi kod etika yang ditentukan oleh organisasinya. konsep guru dianggap sebagai satu profesion. bertanggungjawab. misalnya perguruan kepada guru pelatih. adalah diertikan sebagai pengajaran. akauntan. Malah. berdedikasi. Berdasarkan ciri-ciri profesion. dan bermoral tinggi serta mematuhi kod etika yang ditetapkan oleh organisasinya. murid. dan sebagainya.GURU SEBAGAI SATU PROFESION Konsep Profesion Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai misi Nasional. dan kelayakan sebagai guru. perubatan. dedikasi. Untuk menjadi seorang yang profesional haruslah bersikap jujur. Menurut kamus dewan(1989). tugas. kejuruteraan dan perniagaan. di bawah konteks pendidikan guru. bersikap jujur. profesion juga merupakan ahli kepada autonomi yang menentukan nilai antaranya dan bertanggungjawab terhadap semua keputusan yang dibuatnya. Guru telah memainkan peranan yang penting dalam menjayakan misi ini dan berusaha untuk memartabatkan profesion keguruan. kaunseling. peguaman. Mok Soon Sang (1996) merumuskan secara ringkas konsep profesionalisme sebagai suatu pekerjaan yang khusus dan dijalankan oleh orang yang mempunyai kelulusan dan latihan iktisas yang cukup bermutu . Keguruan pula telah diertikan sebagai perkara yang berkaitan dengan guru iaitu yang merangkumi peranan.

adakah keguruan sebagai satu profesion? Terdapat penerangan yang berbeza iaitu keguruan sebagai satu profesion dan keguruan bukan satu profesion.keseragaman ahli kesatuan serta kuasa Autonomi. Tetapi . Malah . Perkara utama yang perlu dilaksanakan ialah guru itu harus memahami konsep sebenar kod etika keguruan. Manakala konsep profesion perguruan dan keguruan dapat dibezakan. Kepentingan Kod Etika Perguruan Malaysia Bagi memartabatkan profesion keguruan. Konsep guru sebagai satu profesion boleh ditakrifkan sebagai pekerjaan pengajaran yang memerlukan pelajaran yang tinggi dan latihan khas misalnya latihan dijalankan dalam maktab perguruan. guru adalah subjek utama yang akan menyumbang ke arah pencapaian matlamat ini. sifat dan kualiti guru. Antara ciri-ciri yang terdapat dalamnya termasuk terdapat kuasa kesatuan. tanggungjawab. akhlak dan maruah dalam profesionnya. Guru juga digolongkan sebagai pakar dalam pendidikan dan lebih mengutamakan perkhidmatan. integriti dan akauntabiliti terhadap masyarakat.Setiap organisasi kerajaan ataupun swasta mempunyai kod etika yang tersendiri untuk membentuk ahlinya ke arah yang dikehendaki. Kod etika keguruan adalah bertujuan untuk menjaga status. Bagi seorang guru yang telah memilih pekerjaan ini sebagai profesion dalam hidupnya juga tidak terlepas dengan kod etika keguruan. guru-guru memerlukan kelayakan akademik dan latihan ikhtisas. Profesion keguruan pula merupakan satu pekerjaan yang membawa bersama tanggungjawab. keguruan bukan satu profesion mempunyai kelayakan akademik dan latihan yang berbeza. Manakala. Untuk memenuhi profesion . Keguruan sebagai satu profesion dianggap sebagai pekerjaan yang penting dan bersifat autonomi. Menurut kod . profesion keguruan merupakan satu pekerjaan yang berkaitan dengan peranan. Profesion perguruan merupakan pekerjaan pengajaran yang memerlukan pelajaran yang tinggi dan latihan khas.tugas guru yang luhur. Keguruan bukan satu profesion juga berkaitan dalam bidang ikhtisas yang lain.

Maksud etika profesional adalah semua garis panduan yang bertujuan meningkatkan tahap kualiti. tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara . serta tingkah laku profesion dalam masyarakat. Yang pertama sekali adakah tanggungjawab terhadap pelajar. produktiviti dan disiplin dalam perkhidmatan dengan memberi penekanan terhadap semua aspek yang berkaitan dengan peraturan dan peradaban.Dari persepktif Islam. Mereka juga perlu bersikap adil terhadap setiap orang pelajar tanpa mengira . perkara pertama yang ditekankan ialah tanggungjawab terhadap pelajar. Pihak guru harus mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar kami daripada hal-hal lain. serta tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion perguruan . Etika juga merupakan tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau profesion terhadap masyarakat. Antara kod etika perguruan termasuk tanggungjawab terhadap pelajar .etika keguruan. Kod etika perguruan juga adalah satu panduan perlakuan atau etika kerja untuk profesion perguruan. 1994 pula didapati etika diertikan sebagai prinsip moral atau set prinsip moral. etika merujuk kepada tingkah laku betul berasaskan Al-Quran dan ketakwaan kepada Allah. adat atau tingkah laku atau kesusilaan. Guru sebagai seorang profesional harus mematuhi kod etika dan mengamalkan peribadi mulia dalam menjalankan tugas harian. Antara skop etika professional termasuk mencakupi sebahagian besar kehidupan ahli profesional kecuali hal-hal yang benar-benar peribadi seperti mencuci kereta. tanggungjawab terhadap ibu bapa . Kod etika perguruan merupakan satu prinsip yang mengawal kemoralan dan perlakuan guru. peranan nilai. Dalam Islam. menanam bunga dan sebagainya. 1995 bahawa etika merupakan satu sistem dasar akhlak. Manakala dalam Kamus Oxford. etika ialah akhlak yang diamalkan oleh manusia yang bertakwa dalam keseluruhan hidupnya. Menurut Dewan Bahasa & Pustaka.

Manakala guru juga harus mengelakkan diri daripada menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi ibu bapa pelajar serta mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan pelajar terhadap ibu bapa. Peranan guru adalah membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjah sendiri atau dalam mata pelajaran yang diajar di bilik darjah tanpa sebarang bayaran. Jika perlu . pertuturan dan tingkah laku yang dapat memberikan contoh yang baik kepada pelajar. Kod etika perguruan yang kedua adalah tanggungjawab terhadap ibu bapa. Sebagai seorang guru yang profesion . mental. pihak guru perlu menunjukkan suatu cara pakaian. politik. masyarakat. guru akan memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka dan mengutamakan maklumat yang diterima daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana. Sebagai seorang guru yang profesion harus menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka dan berusaha mewujudkan hubungan mesra serta kerjasama yang erat di antara institusi pendidikan dgn rumah tangga. sosial. Sebagai seorang guru juga harus memelihara dan membaiki kecekapan ikhtisas. Untuk melindungi kepentingan murid. dan . Selain itu.emosi.pihak guru perlu menganggap semua maklumat yang diberikan kepada ibu bapa berhubung dengan keadaan rumah tangga atau berkaitan dengan anak mereka sebagai sulit dan tidak akan membocorkan kepada sesiapa. guru perlulah memupuk dalam diri setiap pelajar sikap dan nilai yang dapat membantu.merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai pelajar kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya. negara ataupun yang bertentangan dengan Rukun Negara. guru harus mengelakkan diri daripada menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar. mesyuarat atau seminar supaya pengajaran mencapai mutu yang setinggi-tingginya. Sebagai teladan . Untuk menjadi seorang guru yang cemerlang . ekonomi.faktor-faktor jasmani. keturunan atau agama. persidangan. Kod etika perguruan yang ketiga adalah tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara.

atau berbuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah seseorang guru. Malah guru-guru perlu berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh masyarat dan menjalani kehidupan seharian dengan baik. berkhidmat dan memenuhi segala tanggungjawab sebagai seorang warganegara serta sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan masyarakat. Sebagai seorang guru yang profesion. Guru-guru haruslah sentiasa bersedia membantu rakan sejawat terutamanya mereka yang baru dalam profesion perguruan dan mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan. meraka akan memberikan sumbangan cergas untuk meninggikan kehidupan moral dan kebudayaan masyarakat. Yang akhir sekali adalah tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion perguruan. Guru perlu memiliki kod etikanya sendiri demi memartabatkan profesion perguruan. Guru-guru tidak boleh melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai seorang guru dan mereka harus berusaha dengan sepenuhnya menunaikan tanggungjawab dengan rajin dan bersungguh-sungguh serta mengekalkannya sejajar dengan kemajuan ikhtisasdan sosial. institusi pendidikan dengan masyarakat. keturunan dan agama. Pihak kerajaan menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu bapa. Seterusnya adalah kepentingan etika guru. Sebagai guru. Selain itu. Ini . Kod etika dianggap penting kerana kod etika menyediakan garis panduan bagaimana bertingkah laku dalam profesion perguruan dan sesuai untuk dirujuk dan diamalkan oleh guru. menghormati adanya perbezaan kebudayaan.guru-guru juga dikehendaki menghormati masyarakat tempatan . Kod Etika Perguruan juga menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan. bertanggungjawab dan berguna. mereka perlu mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seseorang guru di hadapan pelajar atau ibu bapa.membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia.

Dengan ini. keputusan dan sebagainya serta bersedia memberikan penjelasan. seorang guru mengutip yuran daripada pelajarnya perlu menjelaskan butiran-butiran yang hendak dikutip dengan jelas kepada pelajar. 1991).menyebabkan guru lebih faham dan jelas tentang tanggungjawab mereka. Menerusi kod etika. guru dapat meningkatkan lagi imej profesion perguruan secara hitam putih dan rasmi. usaha untuk menyemak semula kod ini dapat dilakukan. IMPLIKASI KOD ETIKA PERGURUAN MALAYSIA KEPADA AKAUNTABILITI GURU Definisi Akauntabiliti Sebagai seorang guru yang berkualiti mestilah mempunyai ciri-ciri akauntabiliti yang tinggi supaya dapat membina generasi baru yang berguna dan berwibawa.guru dapat melihat keunikan etika yang diamalkan sama ada di negara ini ataupun di negara lain.Kecemerlangan sesuatu profesion boleh dilihat menerusi sejauh mana kod etikanya boleh dipertahankan dan dikuatkuasakan. dan memelihara kepercayaan yang diberi dalam menjalankan tugas. Dengan ini barulah bidang perguruan dapat membantu atas perkembangan negara. Ini telah membuka mata masyarakat untuk menghayati tanggungjawab guru yang luas dan berat dan menyokong guru dalam mencapai matlamat pendidikan dan negara. Kandungan yang dinyatakan dalam Kod Etika Perguruan di negara ini menunjukkan perbezaan tertentu berbanding kod etika di negara lain. justifikasi yang diperlukan. Etika kerja merupakan nilai-nilai yang penting dalam sesebuah organisasi. Sebagai contoh. Pengamalan etika dapat mengekal. akauntabiliti bermaksud sifat bertanggungjawab kepada seseorang atau terhadap suatu tindakan. . Merujuk kepada kamus dewan edisi keempat. Kod Etika dalam bentuk dokumen. serta memupuk tanggungjawab bersama dan mengeratkan perhubungan antara ahli dalam organisasi (INTAN.

Di Malaysia. Sekolah sepatutnya mempunyai intensif untuk membolehkan setiap pelajar mencapai kejayaan dan pelajar berhak menuntut ganti rugi jika pihak sekolah gagal. Pengajaran tidak dapat diasingkan daripada pembelajaran. akauntabiliti merupakan satu laporan umum oleh satu kumpulan pemeriksa bebas tentang pencapaian pelajar yang diharapkan bagi sesuatu perbelanjaan wang atau penggunaan sumber.Akauantabiliti bermaksud keuntungan pelajar secara berseorangan. Melalui kod etika tersebut guru akan mempunyai pengetahuan tentang kanak-kanak. Akauntabiliti bermaksud maklum balas. iaitu tingkah laku. akauntabiliti guru perlu dilaporkan kepada menteri pendidikan untuk memudahkan beliau menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan pendidikan semasa bersidang di parlimen. Akauntabiliti pendidikan bermakna sistem pendidikan yang dibentuk adalah bertanggungjawab untuk mencapai objektif-objektif pendidikan. bakat. Guru perlu belajar lebih daripada tajuk-tajuk yang terdapat dalam sukatan pelajaran dan peperiksaan. Secara lebig luas lagi. Tujuannya ialah mengekal dan memajukan sistem pendidikan dan menyediakan maklumat untuk menunjukkan usaha. Implikasinya Terhadap Akauntabilti Guru a) Akauntabiliti terhadap diri sendiri Sebagai seorang guru haruslah menunjukkan teladan yang baik kepada pelajarnya. Oleh itu. akauntabiliti sebagai pencapaian objektif. Misalnya. seorang guru yang mengajar subjek matematik harus menguasai semua ilmu tentang matematik. minat-minat dan keperluan kanak-kanak. . melalui kod etika. Guru akan mempunyai pengetahuan psikologi tentang kanakkanak. tidak patut ada sebarang ilmu yang tidak jelas tentang matematik. Selain itu. Akauntabiliti juga ialah proses mendatangkan keputusan maksimum. Guru harus belajar tentang bidang pengajarannya dengan lebih mendalam pada setiap masa. Guru harus menguasai subjek yang diajar degan mendalam dan mahir. guru akan berusaha meningkatkan pengetahuan diri. minat.

Setiap mata pelajaran mempunyai kaedah mengajar yang berbeza. kemahiran melibatkan semua pelajar dalam pelajaran. pelajar dapat menjalankan sesuatu aktiviti dengan menarik dan dapat menikmati kejayaannya. Pelbagai kemahiran patut dimiliki oleh guru supaya pelajar-pelajarnya dapat mengaplikasikan kemahiran mengguna. kemahiran mengemukakan solan. melalui kod etika tersebut guru-guru akan belajar tentang pengetahuan tentang kaedah mengajar. pelajar-pelajarnya dapat menyerap ilmu pengetahuan dengan berkesan dan dengan cara yang menarik. Selain itu. Oleh itu. Guru perlu mempunyai pengetahuan tentang mata pelajaran yang diajar dan kaedah mengajar yang sesuai supaya pelajarnya boleh mendapat ilmu pengetahuan dengan berkesan. kemahiran pengurusan bilik. berupaya meneliti sesuatu konsep dari suatu perspektif yang lebh luas dan mengawal emosi sendiri dengan baik. kefahaman tentang mata pelajaran yang diajar serta kefahaman terhadap diri sendiri. aktiviti pengajaran dapat dijalankan dengan lancar. guru juga akan mempunyai pelbagai kemahiran ang tertentu.Hal ini disebabkan guru dapat memahami kebolehan dan minat setiap pelajarnya supaya guru dapat menyediakan aktiviti-aktiviti yang sesuai bagi setiap pelajar mengikuti tahap yang berbeza. . Kaedah mengajar yang berkesan akan mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran di samping pelajar yang lemah juga mendapat manfaatnya dan guru juga perlu mengambil kira keperluan-keperluan pelajar yang cerdas supaya mereka tidak berasa bosan. Selain daripada itu. Guru perlu mempunyai kefahaman terhadap pelajar-pelajarnya. menganalisis. Antaranya ialah kemahiran unutk menyampaikan pengajaran yang berkesan. Sebagai seorang guru yang professional perlu memiliki kefahaman yang mendalam tentang tugasnya. kemahiran menyediakan soalan-solan yang baik. membuat sintesis serta penilaian. menggunakan contoh-contoh. Guru mempunyai kefahaman yang mendalam tentang tugasnya supaya proses pengajaran dapat dijalan dengan lancar. kemahiran mengawal disiplin pelajar dan sebagainya.

Yang penting. Perkara ini dapat dilatih melalui aktiviti-aktiviti kokurikulum di dalam sekolah dengan menyertai persatuan. guru-guru juga akan mempunyai sikap yang positif terhadap profesionnya. Guru juga bertanggungjawab menwujudkan suasana emosi bilik darjah yang tenang supaya pelajarnya dapat kestabilan emosi. Guru bertanggungjawab melengkapi pelajar-pelajarnya dengan pelbagai ilmu pengetahuan supaya mereka dapat lulus dalam peperiksaan di samping memperkembangkan diri sendiri dari segi jasmani. b) Akauntabiliti Terhadap Pelajar Sebagai seorang guru yang professional. unit-unit beruniform dan sukan. akauntabiliti terhadap pelajar ialah lebih mementingkan kebajikan pelajarnya daripada hal-hal lain. Guru membantu pelajar-pelajarnya tanpa mengira kaum. bersih dan menepati masa dan sebagainya. menyediakan tugasan yang lebih mencabar kepada pelajar yang cemerlang supaya mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. rohani. Guru bersikap adil. Penerapan nilai-nilai murni dan pendidikan agama dapat meninggikan taraf akhlak pelajarnya. Maka aktiviti kumpulan di dalam kelas juga dapat membantu pelajar meningkatkan sosialisasi pelajarnya. Pembentukan akhlak pelajar yang baik merupakan tanggungjawab seorang guru. Guru harus mementingkan kebajikan pelajar daripada perkara lain. barulah guru dapat menjadi teladan baik yang dapat dipelajari oleh pelajar-pelajarnya. . bangsa. guru harus mempunyai tingkah laku yang sesuai. ada perasaan belas kasihan. Antara tingkah laku yang sesuai ialah bertatasusila. Guru juga harus mempunyai sikap yang tegas dengan memberi hukuman atau ganjaran dengan sesuai.Di samping itu. intelek dengan sempurna. emosi. status sosioekonomi. Dengan ini. Guru perlu memberi tumpuan kepada pelajar yang lemah. sabar. jujur. Guru juga perlu melatih pelajarnya dapat bersosialisasi dengan baik supaya pelajarnya dapat berkomunikasi dengan orang lain dengan baik.

Mereka perlu diberi latihan yang lebih mencabar supaya tidak berasa bosan terhadap akademik. berinisiatif. Dengan ini pelajar akan menjadi berbudi pekerti. kemahiran tentang bidang teknologi maklumat serta kemahiran dari aspek interpersonal supaya pelajar dapat membuat keputusan dengan bijak serta intrapersonal supaya pelajar dapat mengawal emosinya dengan baik. ibu bapa mengharapkan guru dapat menjadi kaunselor anak-anaknya. . proaktif serta bersedia untuk menghadapi segala cabaran hidup. guru perlu memastikan aktiviti program pendidikan dijalankan dengan berkesan supaya dapat mencapai matlamat-matlamat program pendidikan. mereka akan menginginkan guru-guru anak mereka dapat meningkatkan prestasi akademik anaknya. berpandangan progresif dan saintifik. membimbing. sosioemosi dan sebagainya. Guru perlu mengendalikan masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar kepada ibu bapanya. Ibu bapa mengharapkan nilai-nilai murni dapat diterapkan semasa mereka belajar di dalam kelas sepanjang masa. guru harus lebih memberi tumpuan kepadanya supaya mereka dapat menguasai konsep-konsep yang ingin disampaikan. mereka pasti mengharapkan anak-anak mereka mendapat keputusan yang baik dalam akademik. patriotic. d) Akauntabiliti Guru Terhadap Program Pendidikan Tugas guru ialah mengajar. Misalnya masalah berbentuk akademik. Selain itu. Di samping itu. berdisiplin serta bersedia menjunjung aspirasi negara dapat dibentuk. Bagi pelajar yang cemerlang juga perlu diberi perhatian. ibu bapa juga mengharapkan guru dapat membantu anak-anak mereka membina kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Bagi pelajar yang lebih lemah. Ibu bapa juga mengharapkan anak mereka bersopan-santun. Oleh itu. kemahiran membaca pantas serta mencari dan memilih maklumat. Apabila anak-anak mereka besar nanti akan menjadi seorang yang bertanggungjawab. Oleh itu. memberi dorongan kepada pelajar supaya mereka dapat berfikir secara kritis dan kreatif.c) Akauntabiliti Terhadap Ibu Bapa Sebagai ibu bapa.

masa yang begitu panjang di dalam bilik darjah akan membawa kebosanan kepada para pelajar. Jadi guru harus bijak berjenaka pada masa yang sesuai untuk mewujudkan suasana bilik darjah yang gembira agar menghilangkan kebosanan murid-murid di bilik darjah. Guru perlu memberi penjelasan kepada kierajaan jika kegagalan menyempurnakan sesuatu perkara. mereka bertanggungjawab untuk menjawab atau memberi penerangan kepada atas segala kegagalan atau kelemahan kepada negaranya. tegas. Seorang guru yang bersifat baik akan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pendidik dan pengajar. Oleh itu. Selain itu. Guru juga memainkan peranan yang penting dalam bidang pendidikan. Guru yang suka berjenaka dengan pelajar akan membawa suasana bilik darjah yang riang dan gembira. Tugas guru bukan sahaja menyebar ilmu pengetahuan. profesional dan sosial yang baik.e) Akauntabiliti Guru Terhadap Negara Guru adalah dibayar gaji oleh negara. Kelahiran generasi baru yang berkaliber ini adalah untuk memajukan negara kita dalam setiap bidang dan menuju Wawasan 2020. System pendidikan sesebuah negara hendaklah menghasilkan tenaga pekerja mengikut keperluan-keperluan negara. seorang guru yang profesional seharusnya mempunyai ciri-ciri dan kualiti peribadi. Seseorang guru yang baik seharusnya mempunyai sifat dan kualiti peribadi seperti suka berjenaka. toleransi dan sebagainya. Pelajar menghabiskan tempoh hampir enam jam di bilik darjah. suasana yang riang ini juga membawa kesan yang baik kepada pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu. Ciri-Ciri Dan Kualiti Guru Yang Profesional Guru merupakan pendidik atau pengasuh kanak-kanak agar mereka akan menjadi modal insan dan memberi sumbangan kepada negara. dedikasi. baik hati. guru juga merupakan contoh teladan kepada murid-murid. Ia akan menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan menarik. Kurikulum yang digunakan seharus bersepadu supaya perkembangan individu akan menjadi seimbang melalui sistem persekolahan. .

Sifat dedikasi guru amat diperlukan. guru mungkin akan menghukum pelajar berkenaan tanpa membuat penyiasatan dalam kes terseut. Guru sanggup mengorbankan masanya untuk mendengar kesusahan murid itu dan membantunya dengan mengadakan kelas tambahan bagi pelajar yang lebih lemah dalam pelajaran. Contohnya. semasa menghadapi masalah disiplin. yakin dan senang hati. sikap baik hati dan timbang rasa seseorang guru amat dihargai oleh para pelajar. Bagi mewujudkan disiplin pelajar yang baik. malah akan menjalankan pelbagai tugas di luar waktu kerjanya. keperluan-keperluan dan minat seseorang pelajar. guru mestilah menjamin peraturan-peraturan dapat dipatuhi oleh pelajar. Di dalam kelas. Semasa menjalankan tugas. Guru yang bertimbang rasa akan memberi murid-murid belajar dalam suasana yang tenteram. sifat toleransi amat diperlukan. Guru yang berdedikasi akan melaksanakan tugasnya dengan sempurna. guru juga berperanan sebagai seorang pendisiplin dalam bilik darjah. Tindakan ini akan menimbulkan perasaan tidak puas hati atau benci terhadap guru. Guru yang berdedikasi akan meluangkan masanya untuk mengadakan aktiviti-aktiviti yang luar kelas untuk membantu pelajar dari segi fizikal. Guru yang bertoleransi pula akan menghadapi setiap masalah dengan penuh sabar. Guru sebagai seorang profesional hendaklah peka terhadap kebolehan. rohani dan emosi. Misalnya. Di samping itu. Pada masa itu. pelajar yang lemah dalam akademik dan sebagainya. Sekiranya guru kurang bertoleransi akan bertindak terburu-buru dalam menyelesaikan masalah itu. Kejadian ini akan berlaku semasa pelajarnya menghadapi masalah. apabila timbul situasi yang bosan. guru yang tegas tetapi adil amat diperlukan bagi melancarkan pengajaran dan pembelajaran guru dalam kelas. Sebaliknya. Sifat dan kualiti profesional yang tinggi merupakan salah satu syarat bagi seorang pendidik. Seorang guru yang profesional akan membentuk pelajar yang pintar serta pengajaran dan pembelajarannya adalah berkesan. guru . Guru akan berusaha memahami setiap masalah yang ditimbul dan berfikir sebelum mengambil sesuatu tindakan. guru akan menghadapi pelbagai jenis masalah disiplin.

guru sentiasa memastikan aktiviti kurikulum atau kokurikulum adalah disertai oleh pelajar daripada pelbagai kaum. ada yang pasif atau pemalu. guru yang ingin menjadi pelajarnya warganegara yang taat setia kepada raja dan mencintai negara akan menerapkan nilai-nilai dalam pengajarannya. guru yang inovatif memperkenalkan penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran seharian. berbudi pekerti. sifat kepimpinan. Guru yang berdedikasi tentu akan menjalankan tugasnya dengan sempurna dan memainkan peranannya sebagai seorang pendidik. guru yang bermoral tinggi mestilah menjadi contoh pelajar.harus peka terhadap situasi ini dan berusaha menghilangkan kebosanan dalam bilik darjah. Oleh itu. Tambahan pula. Guru juga harus sentiasa untuk meningkatkan mutu pengajaran dengan menghadiri kursus-kursus. taklimat atau seminar yang berkaitan dengan pengajaran. merendah diri dan lain-lain lagi. Keperluannya seperti perpaduan negara. mematuhi undang-undang dan sebagainya. Guru yang inovatif akan berusaha mencuba strategi pengajaran yang baru atau alat-alat bantu mengajar yang baru dan inovasi. Antaranya ialah bermoral. Seseorang guru yang profesional sedar tentang keperluan-keperluan kebangsaan. Selain itu. terdapat pelajar yang bertindak aktif. Selain itu. semangat patriotik. dalam aktiviti seharian di kelas. sifat dan kualiti sosial juga sangat penting. Bagi setiap profesional. Seseorang profesional hendaklah sentiasa memperkenalkan sesuatu yang baru. Guru hendaklah memainkan peranan untuk menyebarkan nilai-nilai murni kepada pelajar. bagi memenuhi keperluan perpaduan negara. Selain daripada ciri-ciri dan kualiti peribadi dan profesional. Guru yang kerap mengingati keperluan ini akan berusaha ke arah memenuhinya. warganegara yang taat setia kepada raja. Sebagai contoh. Guru dapat mempraktikkan nilai- . Dalam zaman era globalisasi ini. sifat dedikasi juga salah satu sifat yang penting. Guru yang peka patut berusaha melibatkan pelajar yang malu dalam aktiviti supaya pelajar boleh berkomunikasi antara satu sama lain. guru yang berdedikasi akan mementingkan tugasnya daripada perkaraperkara peribadinya.

sifat kepimpinan harus ditonjolkan oleh guru di dalam kelas. Sebagai seorang guru yang berjaya. tolong-menolong. semua nilai-nilai murni dapat ditekankan dengan lebih berkesan berbanding dengan penerangan nilai-nilai tersebut. Hanya guru yang memiliki sifat ini dapat melaksanakan tugas serta kewajipannya dengan sempurna. guru yang mempunyai ciri-ciri dan kualiti peribadi. kempen-kempen dan sebagainya. Tiada orang suka bergaul dengan orang yang sombong. Sifat ini sangat penting bagi seorang guru kerana sifat ini akan sentiasa dihormati dan disanjungi oleh orang ramai begitu juga dengan murid-muridnya. jadi guru mestilah menjelaskan tujuan dan cara pelaksanaannya. Selain itu. bertoleransi dan sebagainya. Oleh itu. bekerjasama. terutamanya guru. Guru tidak boleh mempunyai sifat sombong kerana guru merupakan teladan bagi pelajar. Guru adalah pendidik untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan peliti untuk murid-murid. sifat merendahkan diri akan disenangi oleh orang ramai. guru harus membuat rancangan secara teliti dan memastikan aktiviti dijalankan dengan lancar dan berjaya. Setiap kegiatan yang dijalankan mempunyai tujuannya. Dari segi sosial. . guru diharapkan dapat menonjolkan sifat budi pekerti. Dengan ini. profesional dan sosial akan disanjungi dan dihormati oleh orang ramai dan pelajarnya. sifat merendah diri perlu ada pada seseorang guru. Ini termasuklah kelakuan guru yang bersopan santun semasa bergaul dengan rakan-rakan sejawat atau pelajarnya. Sebagai seorang pemimpin.nilai murni dalam aktiviti-aktiviti seharian dengan mengadakan kerja kumpulan dan nilai-nilai tolak ansur. Guru merupakan pemimpin dalam kelas kerana guru bertanggungjawab untuk menganjurkan aktiviti-aktiviti seperti gotong-royong. Secara umumnya.

saya dapat lebih memahami konsep guru sebagai satu profesion dan juga maksud memartabatkan profesion perguruan serta menghubungkaitkan guru sebagai satu profesion dengan teras memartabatkan profesion keguruan. Subjek pengantar pendidikan adalah satu subjek yang membincangkan konsep pendidikan dan peranan pendidikan dalam pembangunan nasional.REFLEKSI ± NG JIE YING Mula sekali. Dalam konsep ini telah seiring dengan hasrat kerajaan untuk meningkatkan tahap pendidikan negara setanding dengan negara maju yang lain. Selain itu. profesion perguruan merupakan satu badan yang perlu dipertingkatkan dahulu tahap kecekapannya dan dengan beberapa usaha yang telah dilaksanakan seperti mensiswazahkan kesemua guru yang masih belum mepunyai ijazah. Melalui kerja kursus ini. Kerja kursus ini akan dapat memperlihatkan kebolehan pelajar untuk menganalisis unsur-unsur kod etika perguruan Malaysia dan juga implikasinya kepada akauntabiliti guru. meningkatkan taraf kelulusan bagi pelajar lepasan SPM yang memohon untuk masuk ke institut pendidikan adalah merupakan antara usaha yang terbaik dalam meningkatkan tahap kredibiliti seorang guru.kerja kursus pendek ini adalah bertujuan untuk menguji kefahaman serta pengetahuan pelajar tentang subjek pengantar pendidikan yang dipelajari pada semester 3 ini. Dengan memperlihatkan kepada teras memartabatkan profesion keguruan yang terkandung dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. Akhir sekali. dalam memastikan semua hasrat ini tercapai. kita dapat lihat berbagai perubahan dalam sistem pendidikan negara. . maka hasrat untuk melahirkan pelajar yang cemerlang dalam pendidikan pada masa akan datang akan dapat dipertingkatkan dan seterusnya mencapai misi wawasan 2020 negara kita Malaysia. dengan adanya guru yang profesional dan usaha yang lain.

Yang penting. Kod Etika Perguruan Malaysia dan implikasinya kepada akauntabiliti guru. ibu bapa. saya telah mengetahui ciri-ciri sebagai seorang guru yang professional. Menurut Kod Etika Perguruan Malaysia. jujur dan nilai-nilai moral lain yang positif. Guru juga perlu mempunyai sahsiah yang baik supaya dapat menjadi teladan yang baik kepada pelajarnya. Sebagai seorang guru perlu memiliki ilmu dari pelbagai subjek dan bidang. guru juga perlu mempelajari ilmu-ilmu tentang penyampaian pengajaran kepada murid dengan baik supaya pelajarnya boleh mudah memahaminya. sahsiah yang baik dan sebagainya. Sebagai seorang guru perlu bertanggungjawab terhadap negara. saya telah mengetahui konsep profesion. ilmu tentang penyampaian pengajaran dan pengurusan di dalam kelas. Melalui tajuk tersebut. Sebagai seorang guru yang professional perlu mematuhi kod etika perguruan yang telah ditetapkan. ciri-ciri sebagai seorang guru . Melalui kerja kursus tersebut barulah saya tahu tentang Kod Etika Perguruan Malaysia. tanggungjawab. pelajarnya dan juga profesionnya. bermoral tinggi. Selain itu. Kod etika perguruan dijadikan suatu panduan garis untuk semua guru. Guru perlu belajar tentang subjek yang akan diajar dengan mendalam. semua guru perlu menerima latihan sebelum menjadi seoarang guru yang bersijil. Menurut ciri-ciri yang terangkum dalam konsep profesion. Tajuk kerja kursus kumpulan saya ialah Guru Sebagai Satu Profesion. sebagai seorang guru perlu bersikap dedikasi.REFLEKSI ± TAN BOON SUI Selepas menyiapkan kerja kursus tersebut saya telah banyak mendapat ilmu pengetahuan tentang ciri-ciri sebagai seorang guru yang baik. Sejauh yang saya tahu konsep profesion ialah orang yang menjalankan kerjanya mempunyai latihan yang sempurna dan mendapat kelulusan yang tinggi. Bagi kita akan menjadi guru pada masa yang akan datang. Sebagai seorang guru yang baik perlu pandai mengurus diri dari segi JERI.

di bawah bimbingan pensayarah kita barulah kerja kursus kita dapat menyempurnakan dengan lancar dan mendapat belajar daripada tajuk kerja kursus yang kita buat itu. Selepas itu. . Kami telah bekerjasama mencari maklumat yang berkaitan dengan tajuk kumpulan kita melalui sumber dari pusat sumber dan laman web.yang professional perlulah dipelajari supaya bidang perguruan dapat membina modal insan yang berkualiti dan dapat menyumbang tenaga kepada negara. saya dan ahli kumpulan saya pun mula merancang perkara-perkara yang perlu dibuat. Selain itu. melalu kerja kursus tersebut saya dan ahli kumpulan saya telah mengaplikasikan kerjasama yang sepenuh supaya kerja kursus tersebut dapat disempurnakan. Di samping itu. kami pun membahagikan kerja kita dengan seimbang untuk dibuat. Selepas pensyarah kita menorah tajuk kerja kursus kepada kita.

serta yang betul dan salah. profesional dan sosial yang baik. dengan tujuan member garis panduan kepada ahli-ahli berkenaan. Melalui kerja kursus ini. Di samping itu. Kod Etika Perguruan Malaysia memainkan peranan yang penting dalam membentuk seorang guru yang profesion. Kerja kursus ini diedarkan dan taklimat tentang tugasan ini diberi oleh pensyarah kami. saya telah memahami secara mendalam tentang konsep profesion guru dan pentingnya Kod Etika Perguruan Malaysia dan implikasinya kepada akauntabiliti guru. Akhir sekali. Akauntabiliti dihuraikan sebagai bertanggungjawab terhadap sesuatu atau seseorang. saya juga belajar bagaimana menjadi seorang guru yang profesional. ibu bapa serta diri sendiri. Selain itu. maka hasrat pendidikan negara kita untuk melahirkan pelajar yang cemerlang barulah dapat tercapai. Guru harus menjalankan tugas dan kewajipannya terhadap Negara. Tajuk saya ialah guru sebagai satu profesion. guru merupakan pendidik kanak-kanak agar dapat melahirkan insan yang berguna dan dapat memberi sumbangan kepada negara pada masa depan. Seorang guru yang bersifat baik akan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan sempurna. pelajar. Kerja kursus pendek ini boleh menguji tahap kami memahami unsur-unsur Kod Etika Perguruan Malaysia dan implikasinya kepada akauntabiliti guru dan cara kami menganalisisnya.REFLEKSI ± TAN YI IAN Kerja kursus pendek ini dilaksanakan secara kumpulan. Ia merupakan suatu sistem dasar tingkah laku yang meliputi aspek-aspek moral yang baik dan buruk. ciri-ciri dan kualiti guru yang profesional juga ditekankan di sini. . En. Tujuan kerja kursus ini adalah untuk bagi kami memahami konsep pendidikan yang kami belajar dalam subjek Pengantar Pendidikan. pendidikan. kami seharuslah mempunyai ciri-ciri dan kualiti peribadi. Untuk menjadi seorang guru yang profesional. Zakaria. Dengan adanya guru yang profesion. Sekian terima kasih.

blogspot. Guru sebagai satu profession. 2010. November. Percetakan Sentosa (K. Oktober. from http://www. PENERBIT FAJAR BAKTI SDN. 2010. (2009.BIBLIOGRAFI BUKU Mok Soon Sang (Ogos 2004). (2005.com/doc/34748894/Profesion-perguruan Memartabatkan Profesion Perguruan. 2010. Bhd Ee Ah Meng ().zetaboards. from http://www. SHAH ALAM LAMAN WEB Guru sebagai satu profesion.scribd.html . Retrieved Ogos 17.L) Sdn. Retrieved Ogos 17. PENDIDIKAN DI MALAYSIA II (SEMESTER V). 2010. 2010.com/DRAGONIZER/topic/760392/1/ Azizi Jaafar.com/Guru-Sebagai-Satu-Profesion/d/18796407 Etika Perguruan. 1). from http://www. Retrieved September 4.scribd. from http://s6. Retrieved Ogos 17.slideshare. Profesion perguruan.net/fatiafasha/guru-sebagai-1-profesion Nathia. Pengantar Pendidikan Teras. 24). Retrieved Ogos 17.com/2009/10/semester-3pra-pismp-ilmu-pendidikan. from http://udienbudakpjipgm. BHD.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->