KAMUS ISTILAH

TASWWUR ISLAM

MATA PELAJARAN TASAWWUR ISLAM
Kamus istilah ini disusun untuk kegunaan pelajar yang mengambil matapelajaran Tasawwur Islam Tingkatan empat dan lima. Ianya disusun sesuai dengan apa yang diguna pakai dalam buku teks Tasawwur Islam tingkatan 4 dan 5 Kontrak jual beli
untuk membeli sesuatu barangan dengan bayaran harga secara tertangguh termasuk keuntungannya sekali. Pelanggan dibolehkan membayar secara ansuran mengikut tempoh yang telah dipersetujui secara

Disediakan oleh : Safaee b. Zakaria SMK Jelawat, Bachok, 1 Kelantan

Cetakan 2008

Bil 1.

Istilah Adil Agama Budaya

Maksud Meletakkan sesuatu kena pada tempatnya Agama, kepercayaan atau ajaran yang diciptakan oleh manusia sendiri, hasil daripada pemikiran mereka tanpa bimbingan wahyu. Contohnya fahaman-fahaman seperti komunisma dan sebagainya. Agama yang diturunkan oleh Allah s.w.t kepada manusia melalui perantaraan Rasul dan Nabi. Contohnya Agama Islam, Kristian, Yahudi dan Nasrani. Ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang Islam atau bukan Islam yang menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenarnya yang berdasarkan al-Quran dan hadis contohnya ajaran Ayah Pin. Orang lelaki atau perempuan yang sah dikahwinkan antara keduanya ( tiada perhubungan kekeluargaan ) Keupayaan manusia berfikir. Tingkah laku, etika, moral atau sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang. Keyakinan atau kepercayaan tentang kewujudan Allah s.w.t yang maha Esa, yang tiada bersekutu, mempunyai sifat-sifat kesempurnaan, kesucian dan kebesaran Segala mahkluk yang ada dilangit dan di bumi yang diciptakan oleh Allah s.w.t untuk kegunaan dan kemudahan manusia.

2.

3.

Agama Langit

4.

Ajaran Sesat

5. 6. 7. 8.

Ajnabi Akal Akhlak Akidah

9.

Alam

Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 2 5

Bil

Istilah

Maksud Alam yang tidak dapat ditanggapi oleh pancaindera dan akal manusia. Kewujudan alam ini dapat difahami melalui keimanan dan keyakinan yang teguh kepada Allah s.w.t Contohnya seperti alam kubur, padang mashyar dan sebagainya Tempat sementara manusia menunggu hari kiamat selepas mereka mati Alam nyata yang boleh ditanggapi oleh pancaindera manusia dan boleh digunakan pada bila-bila masa mengikut keupayaan akal manusia. seperti haiwan, tumbuh-tumbuhan, bahan galian dan sebagainya. Sarwajagat / global iaitu Islam ialah agama yang sesuai kepada semua manusia tanpa mengira tempat dan zaman. Menyuruh melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran Fahaman yang menolak hadis sebagai sumber hukum dalam Islam. Sifat Allah s.w.t yang Maha Penyayang Sifat Allah s.w.t yang Maha Pemurah

10.

Alam Ghaib

11.

Alam kubur/alam barzakh Alam Musyahada h

12.

13.

‘Alamiyyah Amar makruf nahi mungkar Antihadis Ar-Rahim Ar-Rahman

14. 15. 16. 17.

Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia, iaitu Allah s.w.t memiliki 18. Asma’ wa 99 nama yang indah bagi diri-Nya dan memiliki sifat 41 sifat yang terdiri daripada 20 sifat yang wajib,20 sifat mustahil dan satu sifat yang harus baginya. Ilmu falak, iaitu ilmu tentang bintang-bintang 19. yang melibatkan kajian tentang kedudukan, Astronomi pergerakan dan perkiraan serta tafsiran yang berkaitan dengan bintang. 20. Aza Perkataan atau perbuatan yang dilakukan ke atas orang yang menerima bantuan dan pertolongan daripada seseorang. Perbuatan itu dilakukan oleh pemberi bantuan tersebut dengan mengungkit-ungkit pertolongan yang
Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 3 5

sehingga menimbulkan perasaan sakit hati orang yang mendapat pertolongan tersebut. qadim . Ilmu Allah s. Membelanjakan harta secara berlebih-lebihan daripada keperluan sebenar atau Boros membelanjakan harta kepada perkara yang tidak perlu atau membelanjakan harta kearah maksiat. 27. meminda atau memansuhkan undang-undang Kontrak jual beli untuk membeli sesuatu barangan dengan bayaran harga secara tertangguh termasuk keuntungannya sekali. 21. Perbendaharaan negara Islam 25. 30.t yang hakiki.kekal dan mutlak. Alam tempat roh orang mati berada sementara Barzakh menunggu dibangkitkan semula pada hari akhirat nanti ( alam kubur) Orang yang tinggal di sesuatu tempat buat Bermukim sementara waktu sahaja Mereka-reka perkara baru dalam agama Bidaah (beribadat) yang tidak pernah diamalkan pada zaman Rasulullah dan para sahabat baginda. berkelakuan dan cara berfikir serta Budaya segala hasil kegiatan atau kerohanian masyarakat Budaya yang bertentangan dengan Islam dan Budaya adat orang melayu yang lemah lembut Bukan Islam contohnya budaya bersekedudukan tanpa nikah. Pelanggan dibolehkan membayar secara ansuran mengikut tempoh yang telah dipersetujui secara bersama. Azali 22. budaya lepak. 26.Bil Istilah Maksud telah diberikannya. mengubal. hippies dan sebagainya Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 4 5 .w. Badan Eksekutif 23. 29. 28. Keseluruhan cara hidup yang merangkumi cara bertindak. Badan pemerintahan – badan yang bertanggungjawab mengurus dan mentadbir negara Badan perundangan – sebuah badan yang berkuasa membuat. Badan Legislatif Bai ‘ bithaman ajil Baitulmal 24. 31.

maka semua orang terlepas daripada dosa.w. tetapi jika tiada sesiapa pun yang melaksanakannya maka 32. Budaya Islam 33. Seperti menuntut ilmu Kewajipan / perintah Allah yang dikenakan ke atas setiap orang Islam yang cukup syaratsyaratnya. anggota tubuh badan serta harta benda manusia. Jika dilaksankan akan mendapat pahala manakala jika ditinggalkan akan berdosa. 40. Agama yang mengatur cara hidup yang lengkap dan sempurna. Dhabit Dhob Diat Din Drastik Ekosistem Etika Fakir 42. Fardhu Ain 44.Bil Istilah Maksud Cara hidup masyarakat Islam yang berteraskan ketakwaan kepada Allah Keadaan yang memaksa Orang yang cukup kuat ingatan untuk mengingati sesuatu yang didengarinya Sejenis binatang yang hidup di daratan dan menyerupai binatang biawak pasir. 39. Jika sudah terdapat sebahagian daripada umat Islam dalam sesuatu kawasan telah melaksankan perintah tersebut. 36. 38. 37. Kewajipan/perintah Allah yang dikenakan ke atas setiap orang Islam yang cukup syaratsyaratnya. Darurat 34. terlalu keras (berkenaan sesuatu tindakan) Sistem yang melibatkan interaksi antara sesuatu komuniti (haiwan. Falsafah Jenayah 43. Fardhu Kifayah Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 5 5 . Nilai akhlak atau tingkah laku yang menjadi pegangan seseorang atau sesuatu kumpulan semasa menjalankan tugas Orang yang tidak dapat memenuhi walaupun separuh daripada keperluan dan perbelanjaan hidup sehariannya Peraturan dan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah s. 35. 41. tumbuhan) dengan alam persekitaran yang tidak bernyawa. Harta benda atau bayaran tertentu yang wajib diberikan kepada waris orang yang dibunuh sebagai ganti hukuman qisas yang tidak dapat dilaksanakan. Keterlaluan.t terhadap kesalahan yang melibatkan pencerobohan terhadap nyawa.

perbuatan dan pengakuan baginda.Bil Istilah Maksud semua orang akan menguruskan jenazah berdosa. Orang yang mengetahui hukum itu disebut fakih. Kefahaman tentang hukum amali yang diijtihadkan oleh para mujtahid yang diambil daripada dalil-dalil syarak. Hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis Sahih dan hadis Hasan. Fasakh 46. Seperti 45. Naluri semulajadi manusia yang mengakui adanya Allah s. Contohnya hukum harus menderma darah Suatu ilmu yang membicarakan hukum atau perundangan Islam tentang perbuatan mukalaf. Sesuatu yang diterima daripada Rasulullah s. barang perhiasan dan sebagainya. rumah. ( al-Quran atau hadis) Berjuang untuk mempertahankan kesucian Islam samada melalui harta.w sama ada berupa perkataan. seperti hukum wajib. 55. pemikiran. tanah. Fikah (ilmu Fiqah) Fikah (perundang an) Fisabilillah Fitrah 48. Hadis Dhaif Hadis Sahih Hak Milik Pembatalan ikatan perkahwinan atau perceraian yang berlaku melalui keputusan yang ditetapkan oleh pihak kadi / mahkamah. Hadis yang mempunyai periwayat yang bersambung terus dengan Rasulullah.w. 51. sah atau tidaknya sesuatu perbuatan. Sesuatu harta yang dikurniakan oleh Allah s. Hadis / sunnah 53. Seperti sukakan harta. 49. Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 6 5 . haram.w.w. harus. 54. disebabkan syarat-syarat yang tidak dipenuhi oleh pasangan terbabit. Fitrah beragama 52. Sebarang keputusan yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa yang telah diwartakan berhubung dengan suatu hukum syarak bagi menyelesaikan masalah semasa. tenaga dan sebagainya dijalan Allah Sifat semulajadi yang dijadikan oleh Allah s. Fatwa 47.t sebagai pencipta alam ini.t kepada manusia.t kepada hambaNya untuk dimiliki dan dimanfaatkan seperti. 50. wang ringgit dan sebagainya.a.

t kepada manusia. dan meminum arak Kepercayaan atau keyakinan di dalam hati manusia mengenai sesuatu perkara. 58.w. zakat dan sebagainya. Hisab / timbangan amal Homoseks 62. boleh diperolehi dan dimiliki oleh manusia melalui usaha dan ikhtiar mereka sendiri.w.t sama ada fardhu atau sunat seperti solat. 63.w. Anugerah Allah s. Amalan khusus yang disyariatkan oleh Allah s.w. untuk menentukan ke arah mana mereka akan di tempatkan.w. Perkara yang diberikan kebebasan kepada seseorang untuk melakukan atau meninggalkannya. Hudud 64.w.t. berzina. Hasad dengki 61. Iri hati atau rasa benci dengan nikmat dan kebaikan yang diperoleh oleh orang lain dan berusaha agar nikmat tersebut hilang daripada orang itu atau berpindah kepadanya dengan cara yang salah. Ibadat khusus 67. 57. perkataan dan pengakuan hati yang berlandaskan syariat. Istilah Haram Hari kiamat Harta Maksud Larangan Allah s.t melalui perbuatan.t Semua amalan kebaikan yang disyariatkan oleh Allah s. 65. Hari kehancuran dan kemusnahan alam ini selepas malaikat Izrail meniup sangkakala yang pertama. tanpa dikenakan sebarang pembalasan. sama ada ke syurga atau ke neraka. I’tiqad Ibadat 66.w.Bil 56. Pengabadian dan kepatuhan kepada perintah Allah s. Kesalahan hudud adalah seperti mencuri.t yang mesti ditinggalkan. qazaf. bagi membuktiksn ketaatan manusia kepada Allah s. Orang lelaki yang tertarik nafsu syahwatnya kepada orang yang sejenis dengannya Kesalahan dan hukuman yang ditetapkan oleh syarak serta wajib dilaksanakan sebagai menunaikan hak Allah s. jika ditinggalkan mendapat pahala dan jika dilakukan berdosa.t bagi menghubungkan manusia dalam sebuah masyarakat demi kebaikan 59. Kiraan amalan baik dan buruk manusia ketika mereka berada di dunia yang akan berlaku di Padang Masyhar. murtad. Harus 60. merompak. Ibadat umum Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 7 5 .

sekularisme dan sebagainya. Satu perjanjian yang membolehkan seseorang itu mengambil faedah atau manfaat daripada milik orang lain dengan membayar bayaran yang tertentu ( Sewaan ). Ilmu Fardhu Kifayah 76. Persetujuan atau persepakatan antara ulama mujtahidin daripada umat Nabi Muhammad mengenai sesuatu hukum syarak pada masamasa tertentu Suatu usaha yang dilakukan secara bersungguh-sungguh untuk menghasilkan penetapan sesuatu hukum syarak yang berdasarkan al-Quran dan al-Hadis. Suatu ilmu Bahasa Arab yang membicarakan tentang penyusunan kata-kata yang indah dan tepat dan mempunyai pengertian yang mendalam. Inflasi Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 8 5 . Ilmu mantik Imigran Imperialis Fahaman atau aliran pemikiran manusia seperti komunisme. mudah difahami. yang bermaksud satu pihak memberi tawaran kepada pihak lain untuk menerima sesuatu transaksi / urusan. kejuruteraan. pertanian dan sebagainya. 69. Ilmu Fardhu Ain 75. ( pendatang ) Bangsa atau negara yang menjalankan politik untuk menjajah negara lain Keadaan harga barangan bertambah tinggi disebabkan bertambahnya daya membeli / 79. Ilmu Balaghah 74. Satu daripada istilah ilmu fikah. menarik perhatian pendengar atau pembaca Ilmu yang berkaitan dengan amalan yang wajib diketahui dan diamalkan oleh semua umat Islam yang mukallaf. Ijmak 72. 68. Ideologi Ijab 70. Ilmu lojik tentang sesuatu benda Orang asing yang menetap di sesebuah negara. Contohnya ilmu syariah. akidah dan ilmu akhlak. Ijarah 71. Ilmu yang berkaitan dengan kehidupan di dunia yang membawa faedah kepada manusia dan alam ini seperti ilmu kedoktoran. Ijtihad 73.Bil Istilah Maksud bersama seperti tolong menolong. 77. 78.

Irhas Islam 84. 83. Perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang tidak taat atau derhaka kepada Allah s. (bersungguh-sungguh) untuk memerangi Jihad musuh Allah. (Istilah Syarak) 86. Istidraj Jaminan Keselamata n Jati diri Memiliki daya kreativiti. 80. Selamat.t untuk menyesatkannya lagi. inovatif dan produktif dalam melaksanakan pekerjaan Mencurahkan segala daya upaya yang ada 89.) Manusia atau mahkluk Allah s. Perkara luar biasa yang berlaku kepada 92. Tunduk dan patuh serta menyerah diri dengan sepenuhnya kepada Allah s. harta. musuh negara serta mempertahankan agama dan kebenaran 90. 88.t yang paling istimewa kerana mereka boleh berfikir.w. Inovatif 81. Patuh dan menyerahdiri.t sebagai rasul. Kahwin Ikatan yang teguh antara lelaki dengan 91.w. (Perkahwina perempuan melalui akad nikah yang sah untuk n) hidup sebagai suami isteri secara halal.t dengan mengakui kebesaran dan keagunganNya. 87. adat dan sebagainya yang baru. nyawa akal.w. berkehendak dan boleh menerima ilmu pengetahuan Perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang bakal dilantik oleh Allah s. Islam (Bahasa) Islam 85.Bil Istilah Maksud permintaan terhadap sesuatu barangan yang terhad bilangannya oleh pengguna. Insan 82. sistem. Menerima tawaran atau persetujuan yang Kabul diberikan dalam sesuatu transaksi. Contohnya Nabi Isa boleh bercakap semasa masih bayi. Karamah manusia biasa yang tinggi darjatnya disisi Allah s.t Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 9 5 . (Menghasilkan atau membawa pembaharuan ke arah yang lebih baik. maruah dan negara.w. Sejahtera. Agama Allah yang mengatur cara hidup yang lengkap dan sempurna.w. Kesediaan melindungi keselamatan terhadap agama. Sifat sesuatu yang baru diperkenalkan seperti kaedah.

Komunisme 10 0. Iaitu pengganti nabi dalam urusan menegakkan agama dan mentadbir urusan dunia. Kufur 10 Lapisan 3. Konteks 10 1. ozon 10 Lesbian 4. 98. Istilah Kedekut Maksud Sangat berkira untuk membelanjakan wang kepada perkara kebaikan. harta dan kelas. Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &10 5 . Kemaslahat an 95. Khalifah Khulu' Khurafat 99.Bil 93.Sebagai teori sistem sosial. komunisme menjurus kepada sistem sosial egalitarian iaitu tanpa kerajaan. Perempuan yang mengadakan hubungan seks sesama perempuan 94. Keharmonian hubungan sesama manusia untuk menjauhi perkara-perkara yang menyebabkan perpecahan. ( pemerintah ) Perceraian yang berlaku atas kemahuan isteri dengan membayar ganti rugi kepada suami Kepercayaan atau perbuatan karut yang bercanggah dengan ajaran Islam Komunisme merujuk kepada fahaman politik di mana rakyat mempunyai kuasa mutlak untuk mentadbir negara dan segala produk keluaran negara menjadi milik bersama rakyat. Sesuatu yang berguna atau berfaedah kepada manusia. Kesaksama an sosial 96. Pengganti. Menurut ideologi ini. 97. perbalahan. kekacauan dan sebagainya. Mempunyai kebolehan mencipta.. Kreatif 10 2. Keseluruhan keadaan atau latar belakang sesuatu yang ada hubungan atau dapat dikaitkan dengan sesuatu. dan setiap rakyat mempunyai status sosial dan ekonomi yang sama. semua harta dimiliki oleh rakyat. agama adalah racun yang boleh mengongkong pemikiran rakyat.Menurut komunisme. menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea baru dan asli Ingkar dan tidak percaya kepada tuhan Lapisan atmosfera yang tinggi kandungan ozonnya bertindak sebagai perisai terhadap sinar ultra lembayung matahari yang memudaratkan kehidupan.

politik dan sosial. Sifat-sifat terpuji dan mulia menolong dan sebagainya. Mahmudah 10 8. namun dia terselamat.Bil Istilah Maksud Liberalisme adalah satu fahaman / falsafah yang meletakkan kebebasan individu sebagai nilai politik yang tertinggi.t seperti mencuri berbohong dan sebagainya Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &11 5 . Mursalah 11 2. Fahaman ini mahukan kebebasan yang menyeluruh dalam kegiatan ekonomi. seperti tolong 10 5. jika ditinggalkan mendapat pahala dan jika dilakukan tidak mendatangkan dosa. liberalisme mengutamakan hak-hak peribadi serta kesamarataan terhadap peluang untuk semua. Sifat-sifat keji yang di benci oleh Allah s. Maksum 11 0.w. Melakukan hubungan seks melalui dubur. Contohnya terlibat dalam suatu kemalangan yang dahsyat. Para nabi dan rasul terpelihara daripada melakukan sebarang dosa kecil atau dosa besar serta perkara-perkara yang boleh mencacatkan kemuliaan baginda sebagai utusan pilihan Allah Menggunakan kemahiran dan kepakaran untuk memperolehi keuntungan peribadi dengan cara yang salah. Mazmumah Perkara yang digalakkan untuk ditinggalkan. e 11 4. Makruh 10 9. Matan 11 Materialism 3. Liwat 10 7. Ma'unah 11 5. Liberalisme 10 6. Manipulasi 11 Masalih al1. Secara amnya. Memelihara tujuan syarak serta membawa kebaikan umum dengan menolak segala yang merosakkan dan memudaratkan mahkluk Teks hadis Fahaman yang mempercayai bahawa hanya bendalah yang menyebabkan terjadinya segala sesuatu di dunia ini Perkara luar biasa yang berlaku kepada Umat Islam tanpa diusahakan untuk dipelajarinya.

Muamalah 12 Mudharaba 7. 12 Merosakkan 1. perkhidmatan dan sebagainya dalam pasaran tertentu oleh seseorang. Miskin 12 3. sebuah fitma atau sekumpulan orang atau firma. Pelabur memberi modal kepada orang tertentu untuk diperniagakan dan keuntungannya di bahagi dua atau sebahagiannya menurut perjanjian yang telah dipersetujui bersama semasa akad. alam Menjaga dan melindungi alam ini supaya tidak di rosakkan Memulihkan sesuatu supaya sentiasa berada dalam keadaan yang baik Mengembalikan alam kepada habitat asalnya seperti menanam semula tumbuh-tumbuhan yang telah di tebang atau di musnahkan supaya habitat alam akan kekal dan baik. 12 Menceroboh Mengambil harta orang lain tanpa kebenaran 0. Mualaf 12 6. sesuatu 11 6. Orang yang baru memeluk agama Islam Satu daripada hukum fikah yang berhubung dengan tatacara perhubungan sesama manusia dalam memenuhi keperluan mereka yang berhubung dengan harta. Orang yang tidak dapat memenuhi keseluruhan (seratus peratus ) daripada keperluan dan perbelanjaan hidup sehariannya Timbangan amalan manusia semasa mereka berada di dunia Penguasaan sepenuhnya terhadap sesuatu barangan. harta 12 2. Memulihara 11 Memulihara 9. perdagangan. Memelihara 11 Memelihara 7. melindungi dan membela dengan baik. h Membelanjakan harta kepada perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat kepada pemiliknya atau orang lain seperti membazir. alam 11 8.Bil Istilah Maksud Menjaga. Monopoli 12 5. harta yang sah disisi syarak seperti mencuri. manakala kerugiannya jika ada Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &12 5 . Mizan 12 4.

Bil Istilah hanya akan sahaja. Perbuatan menilai diri sendiri Ahli hukum Islam yang memutuskan sesuatu hukum fikah berasaskan bimbingan al-Quran. Mushaf 13 Musyarakah 8. Muhasabah 12 9. Pembayaran dilakukan semasa penyerahan barang atau atau pada masa lain yang dipersetujui bersama). Maksud ditanggung oleh pihak pelabur 12 8. al-Hadis dan menurut pendapatnya sendiri Orang Islam yang telah akil baligh atau cukup umur dan diwajibkan mematuhi segala hukum Islam. Perkara luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah s. namun masih tetap atas prinsip asasnya. Mukallaf 13 1. Mukjizat 13 2. Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &13 5 . Murtad 13 5.t kepada para nabi dan rasul untuk membuktikan kebenaran. Orang yang dalam perjalanan dari satu tempat ke satu tempat yang lain Naskah al-Quran yang bertulis tangan atau bercetak Suatu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dalam sesuatu kegiatan ekonomi dan berkongsi dalam keuntungan. Akad jual beli bagi barangan tertentu. Keluar daripada agama Islam Luwes atau anjal iaitu agama Islam boleh berubah mengikut kesesuaian masa dan keadaan. Murunah 13 6. Munafik 13 3. (Penjual menyatakan kos yang dikeluarkan dan jumlah keuntungan yang dikehendaki. Mujtahid 13 0. Murabahah 13 4. Musafir 13 7. kenabian dan kerasulan serta melemahkan musuh-musuh mereka Seseorang yang berpura-pura menganut dan patuh kepada ajaran Islam sedangkan hatinya tidak tidak mempercayai ajaran Islam.w.

Nasab 14 Negara 4. Manusia lelaki pilihan Allah s. Islam 14 5. Black Metal dan sebagainya Menyelesaikan masalah manusia berasaskan syariat Islam yang merangkumi semua aspek 14 0.a. amanah 14 7. Nas 14 3. iaitu hadis yang diriwayatkan oleh ramai orang sejak daripada zaman Rasulullah sampai sekarang. n Masalah Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &14 5 .w. (Hadis) Satu daripada jenis hadis. terutamanya di sebelah bapa Negara yang mengarahkan segala urusan pemerintahan dan pentadbirannya tunduk kepada hukum Islam yang bersumberkan alQuran dan hadis serta Ijtihad yang benar Tempat balasan azab yang dikhaskan untuk orang yang mengingkari perintah Allah semasa hidup didunia.t yang diberikan wahyu untuk dirinya dan tidak wajib disampaikan kepada orang lain. Asing 14 Penyelesaia 9. Pengaruh luar yang bertentangan dengan ajaran Islam yang disebarkan melalui media massa dan penjajahan pemikiran. Mutlak 14 1.Bil Istilah ( Syarikat ) Maksud 13 Mutawatir 9. maka mustahil bagi mereka itu berpakat untuk berdusta tentang hadis tersebut. Perbuatan yang mensia-siakan atau melanggar amanah yang telah diberikan Pekerjaan menurut Islam ialah satu usaha yang dilakukan untuk mendapatkan wang atau harta dengan cara yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum syarak.w Pertalian keluarga. Nabi 14 2. seperti Rock. Oleh kerana terlalu ramai orang yang meriwayatkan hadis ini dan berlainan pula tempat tinggalnya. Bersifat tetap dan tidak boleh dipertikaikan kebenarannya. Pekerjaan 14 Pengaruh 8. Neraka 14 Pecah 6. Punk. Dalil daripada al-Quran atau al-Hadis Rasulullah s.

Qur'an 16 Rabbaniyya 0. Qisas 15 9.a. Ketuhanan iaitu segala hukum. Hukum yang ditetapkan oleh Allah s.w.w.Bil Istilah Maksud kehidupan seperti ekonomi.t yang bermukjizat serta diturunkan kepada nabi Muhammad s. Penghakiman atau keputusan yang telah diputuskan oleh pihak mahkamah dalam sesuatu perbicaraan berdasarkan hujah dan bukti yang nyata. Perlembagaan Madinah / Sahifah Madinah Mempunyai daya pengeluaran yang aktif. Qias 15 8. Buah yang baru jadi atau buah yang masih muda dan kecil. Menghubungkan hukum yang tidak ada (cabang) kepada hukum yang ada (asal) kerana bersamaan illat (sebab) Hukuman dan kesalahan yang telah ditetapkan oleh syarak melalui al-Quran dan al-Hadis kerana kesalahan yang melibatkan kecederaan anggota tubuh badan dan nyawa manusia Kalam Allah s. akhlak dan sebagainya. Orang yang meriwayatkan sesuatu hadis / menceritakan Sebuah masyarakat yang hidup sayang menyayangi dan hormat menghormati antara satu sama lain. Pajak gadai atau menjadikan sesuatu barang yang berharga sebagai cagaran bagi sesuatu hutang dan barangan tersebut akan menjadi Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &15 5 . Produktif 15 5.konsep. melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab.t kepada manusia yang merangkumi aspek akidah. Putik 15 6. Madinah 15 4. Qadha 15 7. syariat.w. politik. sosial dan perundangan 15 0. n Islam 15 Piagam 3. ummah 15 Perundanga 2. Perawi 15 Perpaduan 1.nilai dan peraturan yang terkandung dalam Islam ajaran adalah bersumberkan wahyu Allah s.prinsip. h 16 Rahn 1.t dan hadis.w.

w.t 16 2. Rasuah 16 3.w. Riak 16 7. Para rasul yang memiliki tahap kesabaran yang amat tinggi dalam menghadapi rintangan dan tentangan daripada umatnya ketika menyampaikan ajaran dan seruan kepada umatnya. Relatif 16 6. Riddah 16 9. Riba 16 8. Azmi 16 5. Rububiyyah 17 0.Bil Istilah Maksud bayaran sekiranya dia tidak berdaya membayar hutang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan Memberi atau menerima sesuatu barangan yang berharga untuk mendapatkan sesuatu atau untuk melepaskan sesuatu tindakan dengan cara yang salah Manusia lelaki pilihan Allah s. melainkan Allah s. ikhlas dan tawakal kepada Alalh s.t dari kalangan para nabi yang diberikan wahyu untuk dirinya dan dikehendaki menyampaikannya kepada orang lain.t yang Maha Berkuasa dan Esa.w.t yang mentadbirkan semua benda dan perkara di dunia ini dan tiada pentadbir lain. Rukhsah 17 1.w.t kepada umat Islam untuk melakukan ibadat dalam keadaan-keadaan tertentu Teguh dan tahan uji dalam menghadapi dugaan hidup dengan reda. Kelonggaran yang diberikan oleh Allah s. Rasul 16 Rasul Ulul 4.w. Tidak mutlak / bersifat nisbi Menunjuk-nunjuk amalan baik yang telah dilakukannya kepada orang lain dengan tujuan mendapat pujian dan sanjungan daripada masyarakat Bunga atau pertambahan dalam urusan pinjaman hutang piutang atau pertukaran barangan sejenis atau pertambahan bayaran balik hutang akibat penangguhan bayaran Keluar daripada agama Islam ( Murtad ) Keyakinan (iktikad) dalam hati secara mutlak bahawa Allah s. Sabar Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &16 5 .

Perawi yang menyampaikan hadis Memberi sesuatu yang berharga kepada orang miskin dan yang memerlukan dengan tujuan untuk mendapatkan pahala.Bil Istilah Maksud Ucapan atau perkataan Rasulullah s. Sabotaj 17 4. Sedekah Sekularisme ialah ideologi / fahaman bahawa urusan dunia seperti politik. Sabda 17 3.w. 17 2. tidak kerana inginkan pujian atau memberi malu kepada orang yang menerimanya. Sosial Segala perkara masyarakat yang berkaitan dengan Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &17 5 . Solat Qasar dua rakaat 18 1. Solat Jamak kepada dua iaitu Solat Jamak Takdim dan Solat Jamak Takhir 18 Memendekkan solat yang empat rakaat menjadi 0. 17 Pergaulan dan hubungan sesama manusia Sistem 8. pentadbiran dan 17 undang-undang harus dipisahkan dari urusan 6. 17 Perkara luar biasa yang berlaku kepada 7. Perbuatan khianat yang dilakukan oleh sesuatu pihak atau orang perseorangan untuk menggagalkan atau merosakkan kegiatan pihak lain. Fahaman yang memisahkan nilai-nilai agama dengan kehidupan seharian.a. dalam menjalani kehidupan masing-masing sosial Islam berlandaskan ajaran Islam Menghimpunkan dua waktu solat dan didirikan 17 dalam satu waktu. Sedekah hendaklah diberikan dengan ikhlas. Sanad 17 5. Solat Jamak terbahagi 9. Mereka yang berpegang kepada fahaman ini adalah dipanggil golongan sekular. Sekularisme agama. Sihir seseorang dengan bantuan daripada syaitan dan boleh dipelajari.

w lengkap dan sempurna 0. Sosialisme 18 3. Sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah samada perbuatan. Catatan wahyu yang sedikit bilangannya yang diturunkan kepada Nabi Syis sebanyak 50. Ta'awun memenuhi keperluan dalam kehidupan seharian 19 3. Menceritakan amalan baik yang dilakukan kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dan sanjungan daripada orang lain Perkara yang digalakkan oleh agama untuk dilakukan dan diberikan pahala serta balasan syurga.T kepada manusia Menyekutukan Allah dengan sesuatu dari segi sifat zat atau perbuatan seperti beribadat selain kepada Allah Lengkap dan menyeluruh. Nabi Idris 30.a. Sum'ah 18 5. Taghut Perkara-perkara yang boleh menyesatkan umat Islam daripada agamanya seperti Syaitan. Syumul Lengkap iaitu agama Islam yang di bawa oleh 19 Syumulliyya Nabi Muhammad s. h serta meliputi kehidupan di dunia dan di akhirat. 18 2.W.w.w Segala hukum dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah S.berhala dan apa-apa sahaja yang menyesatkan Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &18 5 . Syariat 18 8.Bil Istilah Maksud Sosialisme merupakan teori atau sistem organisasi sosial dan ekonomi di mana salah satu ciri utamanya adalah sumber kekayaan negara dinikmati bersama oleh seluruh rakyat secara sama rata. Nabi Ibrahim 10 dan Nabi Musa 10 suhuf. 19 Tempat yang indah dan penuh keseronokan 1.a. Sunat 18 Sunnah / 6. Suhuf 18 4.t semasa mereka di dunia 19 Tolong menolong dan bekerjasama dalam 2. hadis 18 7. pengakuan atau sifat-sifat Rasulullah s. perkataan. Syirik 18 9. jika ditinggalkan tidak berdosa. Syurga untuk orang-orang taat dan patuh kepada perintah Allah s.

Bil Istilah Maksud Gabungan anggota masyarakat untuk saling jamin menjamin dan tolong-menolong bagi meringankan beban orang perseorangan serta menjauhi kerosakan yang menyusahkan (insuran secara Islam) Sikap membesarkan diri seperti sombong dan angkuh dengan perkara kebaikan yang telah dilakukan dan segala nikmat kesenangan yang telah dikurniakan oleh Allah S. Toleransi 20 4. politik) yang tinggi dan maju. Istilah syarak : kesalahan dan hukuman yang tidak ditetapkan oleh syarak dan diserahkan kepada budi bicara hakim atau kadi untuk memutuskannya.t setelah berusaha bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu Tetap. Thabat 20 2. Transaksi Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &19 5 . Berserah diri kepada ketentuan Allah s. Taklif 19 7. Boleh dipercayai Tolak ansur dan saling memahami serta menghormati pendapat dan pandangan orang lain walaupun bertentangan dengan pendapat sendiri. Persetujuan jual beli. urusniaga 19 4. urusan jual beli.w. Takbur 19 6.T kepadanya Tanggungjawab yang diberikan kepada seseorang yang telah baligh dan berakal Bahasa : mencegah. Takzir 19 8. Pembubaran ikatan perkahwinan yang sah dengan lafaz talak (cerai) atau yang seumpama dengannya Keadaan masyarakat manusia yang dicirikan atau didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan dan perkembangan pemikiran (sosial. teguh dan tidak berubah. Talak 19 9.W. Tamadun 20 0. Takaful 19 5. Tawakal 20 1. budaya. Thiqah 20 3.

Utopia 21 0. Wadiah 21 1.w. ditaati dan dipatuhi secara mutlak.w. yang mesti dilaksanakan. Sarwajagat atau meliputu seluruh alam Sesuatu yang dilaksanakan mungkin tidak dapat 20 5. Waqi’yyah 21 5. jika dilaksanakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan berdosa Harta yang diserahkan oleh seseorang atau sesuatu pihak untuk faedah orang ramai yang berkaitan dengan agama Islam Dari segi bahasa bermaksud realiti. Universal 20 9. Wahyu 21 2.t Istilah: Ilham atau perintah daripada Allah s. (mengungki t-ungkit) 20 8. mampu di amalkan oleh semua golongan manusia. Wakaf 21 4.w. Wibawa Mewakilkan sesuatu barang atau harta yang berharga kepada orang lain untuk disimpan dan diurus. Uluhiyyah 20 Ungkit 7. Wajib 21 3.t.Bil Istilah Maksud Kagum dengan amalan sendiri serta sombong dalam melakukan sesuatu ibadat serta memandang rendah dan melekeh-lekehkan amalan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain Mengakui hanya Allah yang Esa yang layak disembah.t Perintah Allah s. Bahasa: Nasihat dan bimbingan daripada Allah s. Mempunyai keupayaan yang membolehkan seseorang itu menguasai orang lain Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &20 5 . Apabila di hubungkan dengan Islam bermaksud praktikal.t yang disampaikan kepada para nabi dan rasul melalui perantaraan Malaikat Jibril atau terus daripada Allah s.w. Ujub 20 6. Mengungkit-ungkit kembali bantuan dan perbuatan baik yang telah diberikan kepada seseorang dengan tujuan supaya orang tersebut sentiasa mengenang jasa dan pertolongan yang telah diberikannya.

Tauhid Rububiyyah – prinsip 5.Bukti beragama fitrah manusia 3.alam 1.Tanggungjawab – Allah – manusia. ASAS PEMIKIRAN ISLAM 1.Bil 216. FOKUS TASAWWUR ISLAM TING 4 DAN TING 5 TINGKATAN 4 BAB ISU-ISU PENTING 1.Bukti manusia sebaik-baik kejadian 4.Agama budaya dan agama samawi 1. Istilah Zakat Maksud Mengeluarkan sebahagian daripada harta tententu untuk diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu.Maksud 2.Jenis-jenis Tauhid 4.Maksud Fitrah 2.Tauhid Asma Wa Sifat – nama/ sifat 7.Tauhid Uluhiyyah – prinsip 6.Proses kejadian manusia 3.Maksud alam TUHAN INSAN ALAM Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &21 5 .

Peringkat penurunan wahyu 4.Maksud wahyu 2.Keistimewaan al Quran 10Maksud al Hadis 11Jenis hadis 12Peranan hadis 13Fahaman anti hadis : Maksud – Kesan RASUL WAHYU Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &22 5 .Isi Kandungan al Quran 9.Maksud rasul – nabi – perbezaan nabi dan rasul 2.Peringkat alam 4.Cara wahyu membimbing akal 7.Maksud : memelihara alam – memulihara alam 5.Rasul Ulul Azmi – maksud-sebab –MIN 5.Perkara luar biasa : MMMKIIS 1.Cara penurunan wahyu 5.Cara memelihara alam – memulihara alam 7.Sifat – wajib – mustahil.Jenis alam – contoh – hikmah kerahsiaancara mengetahui 3.Cara wahyu membina tamadun 8.harus 3.Ciri-ciri wahyu 3.Sumbangan alam 6.Peranan wahyu 6.BAB ISU-ISU PENTING 2.Peranan rasul 4.Pencemaran : Faktor – kesan – cara atasi 1.

Maksud 2.Cara mengatasi 5.Maksud Islam 2.Fahaman mulhid : Maksud – prinsip.Maksud 2.Prinsip – Wasatiyyah RABBANIYYAH SYUMULIYYAH ALAMIYYAH WAQI’IYYAH Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &23 5 .Cara mencapai sifat Rabbaniyyah 1.Bukti dalam Kehidupan a) Perundangan b) Sosial c) Ibadat 1.Bukti dalam Kehidupan a) Ilmu : Fardhu Ain – Fardhu Kifayah b) Sosial c) Perundangan 1.BAB ISU-ISU PENTING 1.Prinsip 3.Ajaran sesat : maksud – ciri.CIRI PANDANGAN HIDUP ISLAM ISLAM 1.kesan –cara atasi PENGARUH LUAR YANG MEROSAKKAN PEMIKIRAN MUSLIM 2.contoh -kesan –cara atasi 6.Ciri keunggulan Islam 1.Maksud 2.Maksud Pengaruh Lar/ Penjajahan pemikiran 2.Maksud 2.Kesan pengaruh luar 4.Prinsip – Hak asasi manusia 3.Bentuk ancaman / pengaruh yang merosakkan 3.Prinsip 3.

Maksud 2.hikmah – contoh – ahli Majlis syura 6.Rakyat : hak – t/jawab rakyat – kesan pengabaian 8.kepentingan 4.Prosedur kehakiman i)Hakim : Kelayakan – t/jawab / Etika kehakiman – kesan ii) Peraturan keterangan : BSP 1.Maksud 2.kelayakan – t/jawab – kesan pemngabaian 7.MMAH 3.Dasar/ prinsip 3.Tanggungjawab – kesan MURUNAH THABAT SISTEM PEMERINTAHAN SISTEM KEHAKIMAN SISTEM SOSIAL Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &24 5 .Elemen Pembentukan Negara Islam 5.Piagam madinah : Aspek – Kesan P 1.Ciri –ciri 4.Bukti dalam Kehidupan 1.Kelebihan sifat Murunah 1.Syura – majlis syura.Tawakal – maksud.Maksud 2.Maksud Negara Islam 2.Maksud 2.BAB ISU-ISU PENTING 3.Ciri-ciri 4.Sumber kehakiman : AHIQI 6.Nilai luhur 3.Prinsip .Kepentingan Institusi Kehakiman 5.Perkara yang Thabat 3.Khalifah : maksud – sifat.Prinsip 3.INSTITUSI NEGARA ISLAM 1.

Cara pengurusan harta ISLAM DAN HARTA Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &25 5 .Harta Ujian Allah : Bentuk Ujian harta 6.Konsep Harta – MUNAH BZ 4.BAB ISU-ISU PENTING Allah Alam Manusia TINGKATAN 5 BAB ISU-ISU PENTING 1-EKONOMI ISLAM 1.Jenis harta 3.Harta halal dan haram: cara dan kelebihan 8.Maksud harta 2.Syarat harta sebagai ibadat 7.Harta Amanah : Sebab harta amanah Allah 5.

Jenis.Muamalah yang tidak sah 6.BAB ISU-ISU PENTING 1.Kepentingan pemilikan harta 4.Jenis pekerjaan : perbezaan 5.jenis muamalah : WD-MD-MS/ BMR/R-I-T .Matlamat perundangan Islam : ANKH2 3.Larangan dalam pemilikan Harta : MMES RR 6.Maksud hak milik 2.Cara menggalakkan muamalah Islam ISLAM DAN HAK MILIK ISLAM DAN PEKERJAAN FALSAFAH MUAMALAH ISLAM 2-FALSAFAH PERUNDANGAN ISLAM PERUNDANGAN ISLAM 1.Maksud muamalah 2.Perturan pemilikan harta 3.MMESRR : maksud.Syarat sah muamalah 5.faktor berlaku.Etika pekerjaan 6.Ciri-ciri muamalah – TRAMT 3.cara atasi 1.Cara meniingkatkan kualiti kerja 1.Syarat pekerjaan menjadi ibadat 4.Golongan yang dilarang : Gol – Cara pengurusan harta 5.Cara mencapai matlamat perundangan Islam Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &26 5 .Perbezaan Muamalah Islam dan konvensional 7.Taawun : Konsep/ maksud – bukti taawun dalam muamalah 8. Hikmah 9.Budaya kerja 7.Maksud bekerja / bekerja kerana Allah 2.Matlamat bekerja 3.Maksud perundangan / syariat 2.Kebaikan / kelebihan / kepentingan 4.

Maksud Jenayah – contoh perbuatan jenayah ISTILAH PERUNDANGAN ISLAM FALSAFAH IBADAT FALSAFAH MUNAKAHAT FALSAFAH JENAYAH Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &27 5 .maksud-matlamat – kebaikan 4.Kepentingan perundangan Islam 7.Qadha .Hak penjagaan anak – hikmah 1.maksud-matlamat – kebaikan 5.Perkaitan ibadat dengan perundangan 4.Hikmah pemiihan pasangan 4.Hikmah perkahwinan 3.Penyelesaian masalah perkahwinan : TKFhikmah 7.Fikah – maksud-matlamat – kebaikan 2.maksud -kesan – contoh 1.BAB ISU-ISU PENTING 4.Cara menghayati perundangan Islam 1.Cara meningkatkan kuliti ibadat 7.Hukum – WSHMH : Maksud – contoh – hikmah 1.Ijtihad .Ciri-ciri perundangan Islam 5.Jenis ibadat – contoh.Maksud munakahat 2.Fatwa .Cara mencapai keharmonian rumahtangga 6.Tanggungjawab : SIB – kesan pengabaian 5.Perkara yang merosakkan ibadat : SSKRRAHNUT 8.Maksud ibadat 2.Tujuan ibadat 5.Ibadat tanpa syariat – maksud -kesan – contoh 9.Syariat tanpa ibadat.Sumber perundangan Islam : AHIQI 6.Ciri kesempurnaan ibadat 6.maksud-matlamat – kebaikan – contoh 3.ciri / perbezaan 3.Cara mengatasi perceraian 8.

Maksud isu 2.Sumber PMDI : AHIQI 5.Sebab penyelesaian masalah secara Islam 1.Sumber Falsafah Jenayah : AHIQI 4.Ciri.Kelebihan / kebaikan 6.Cara mewujudkan / mencapai ASAS PENYELESAIAN MASALAH CARA ISU DAN CARA PENYELESAIAN Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &28 5 .Tawakal – Maksud – hikmah 5.Maksud muhasabah 4.Hukuman Jenayah : HQTD – maksud – jenis kesalahan – bentuk hukuman – hikmah perbezaan 5.Matlamat 3.hikmah 7.Maksud penyelesaian masalah 2.Dakwah : Maksud – ciri pendakwah – cara berdakwah yang berkesan – peranan dakwah Isu.isu : Cara mengatasi a) Perpaduan Ummah Akidah b) Kecemerlangan pendidikan Ibadah c) Kekuatan Ekonomi Akhlak d) Keadilan sosial e) Jati Diri Isu semasa f) Jaminan Keselamatan 1.BAB ISU-ISU PENTING 2.Matlamat 3.Amalah dalam memnyelesaiakan masalah 6.Langkah penyelesaian Masalah : MPKUN 2.Perbezaan Hukuman Islam dan konvensional 3-PENYELESAIAN MASALAH ISLAM 1.Perlakuan penyelesaian masalah : NKTTM 3.Doa : Maksud – adab berdoa.ciri PMDI 4.

Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &29 5 .

catatan Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &30 5 .

Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &31 5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful