KAMUS ISTILAH

TASWWUR ISLAM

MATA PELAJARAN TASAWWUR ISLAM
Kamus istilah ini disusun untuk kegunaan pelajar yang mengambil matapelajaran Tasawwur Islam Tingkatan empat dan lima. Ianya disusun sesuai dengan apa yang diguna pakai dalam buku teks Tasawwur Islam tingkatan 4 dan 5 Kontrak jual beli
untuk membeli sesuatu barangan dengan bayaran harga secara tertangguh termasuk keuntungannya sekali. Pelanggan dibolehkan membayar secara ansuran mengikut tempoh yang telah dipersetujui secara

Disediakan oleh : Safaee b. Zakaria SMK Jelawat, Bachok, 1 Kelantan

Cetakan 2008

Bil 1.

Istilah Adil Agama Budaya

Maksud Meletakkan sesuatu kena pada tempatnya Agama, kepercayaan atau ajaran yang diciptakan oleh manusia sendiri, hasil daripada pemikiran mereka tanpa bimbingan wahyu. Contohnya fahaman-fahaman seperti komunisma dan sebagainya. Agama yang diturunkan oleh Allah s.w.t kepada manusia melalui perantaraan Rasul dan Nabi. Contohnya Agama Islam, Kristian, Yahudi dan Nasrani. Ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang Islam atau bukan Islam yang menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenarnya yang berdasarkan al-Quran dan hadis contohnya ajaran Ayah Pin. Orang lelaki atau perempuan yang sah dikahwinkan antara keduanya ( tiada perhubungan kekeluargaan ) Keupayaan manusia berfikir. Tingkah laku, etika, moral atau sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang. Keyakinan atau kepercayaan tentang kewujudan Allah s.w.t yang maha Esa, yang tiada bersekutu, mempunyai sifat-sifat kesempurnaan, kesucian dan kebesaran Segala mahkluk yang ada dilangit dan di bumi yang diciptakan oleh Allah s.w.t untuk kegunaan dan kemudahan manusia.

2.

3.

Agama Langit

4.

Ajaran Sesat

5. 6. 7. 8.

Ajnabi Akal Akhlak Akidah

9.

Alam

Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 2 5

Bil

Istilah

Maksud Alam yang tidak dapat ditanggapi oleh pancaindera dan akal manusia. Kewujudan alam ini dapat difahami melalui keimanan dan keyakinan yang teguh kepada Allah s.w.t Contohnya seperti alam kubur, padang mashyar dan sebagainya Tempat sementara manusia menunggu hari kiamat selepas mereka mati Alam nyata yang boleh ditanggapi oleh pancaindera manusia dan boleh digunakan pada bila-bila masa mengikut keupayaan akal manusia. seperti haiwan, tumbuh-tumbuhan, bahan galian dan sebagainya. Sarwajagat / global iaitu Islam ialah agama yang sesuai kepada semua manusia tanpa mengira tempat dan zaman. Menyuruh melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran Fahaman yang menolak hadis sebagai sumber hukum dalam Islam. Sifat Allah s.w.t yang Maha Penyayang Sifat Allah s.w.t yang Maha Pemurah

10.

Alam Ghaib

11.

Alam kubur/alam barzakh Alam Musyahada h

12.

13.

‘Alamiyyah Amar makruf nahi mungkar Antihadis Ar-Rahim Ar-Rahman

14. 15. 16. 17.

Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia, iaitu Allah s.w.t memiliki 18. Asma’ wa 99 nama yang indah bagi diri-Nya dan memiliki sifat 41 sifat yang terdiri daripada 20 sifat yang wajib,20 sifat mustahil dan satu sifat yang harus baginya. Ilmu falak, iaitu ilmu tentang bintang-bintang 19. yang melibatkan kajian tentang kedudukan, Astronomi pergerakan dan perkiraan serta tafsiran yang berkaitan dengan bintang. 20. Aza Perkataan atau perbuatan yang dilakukan ke atas orang yang menerima bantuan dan pertolongan daripada seseorang. Perbuatan itu dilakukan oleh pemberi bantuan tersebut dengan mengungkit-ungkit pertolongan yang
Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 3 5

27. Badan Eksekutif 23. budaya lepak.kekal dan mutlak. Membelanjakan harta secara berlebih-lebihan daripada keperluan sebenar atau Boros membelanjakan harta kepada perkara yang tidak perlu atau membelanjakan harta kearah maksiat. 28. Ilmu Allah s. Azali 22. Badan pemerintahan – badan yang bertanggungjawab mengurus dan mentadbir negara Badan perundangan – sebuah badan yang berkuasa membuat. Badan Legislatif Bai ‘ bithaman ajil Baitulmal 24. 31.w. 26.t yang hakiki. meminda atau memansuhkan undang-undang Kontrak jual beli untuk membeli sesuatu barangan dengan bayaran harga secara tertangguh termasuk keuntungannya sekali. Pelanggan dibolehkan membayar secara ansuran mengikut tempoh yang telah dipersetujui secara bersama. 30. Alam tempat roh orang mati berada sementara Barzakh menunggu dibangkitkan semula pada hari akhirat nanti ( alam kubur) Orang yang tinggal di sesuatu tempat buat Bermukim sementara waktu sahaja Mereka-reka perkara baru dalam agama Bidaah (beribadat) yang tidak pernah diamalkan pada zaman Rasulullah dan para sahabat baginda. 21. 29. hippies dan sebagainya Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 4 5 . berkelakuan dan cara berfikir serta Budaya segala hasil kegiatan atau kerohanian masyarakat Budaya yang bertentangan dengan Islam dan Budaya adat orang melayu yang lemah lembut Bukan Islam contohnya budaya bersekedudukan tanpa nikah. mengubal. Keseluruhan cara hidup yang merangkumi cara bertindak. qadim . sehingga menimbulkan perasaan sakit hati orang yang mendapat pertolongan tersebut.Bil Istilah Maksud telah diberikannya. Perbendaharaan negara Islam 25.

Jika dilaksankan akan mendapat pahala manakala jika ditinggalkan akan berdosa. Harta benda atau bayaran tertentu yang wajib diberikan kepada waris orang yang dibunuh sebagai ganti hukuman qisas yang tidak dapat dilaksanakan. Agama yang mengatur cara hidup yang lengkap dan sempurna. 36. terlalu keras (berkenaan sesuatu tindakan) Sistem yang melibatkan interaksi antara sesuatu komuniti (haiwan. 37. Keterlaluan. Budaya Islam 33. Fardhu Kifayah Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 5 5 . 39. tumbuhan) dengan alam persekitaran yang tidak bernyawa. Falsafah Jenayah 43.w. 38. 40. Seperti menuntut ilmu Kewajipan / perintah Allah yang dikenakan ke atas setiap orang Islam yang cukup syaratsyaratnya. Nilai akhlak atau tingkah laku yang menjadi pegangan seseorang atau sesuatu kumpulan semasa menjalankan tugas Orang yang tidak dapat memenuhi walaupun separuh daripada keperluan dan perbelanjaan hidup sehariannya Peraturan dan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah s. 41. Jika sudah terdapat sebahagian daripada umat Islam dalam sesuatu kawasan telah melaksankan perintah tersebut. maka semua orang terlepas daripada dosa. tetapi jika tiada sesiapa pun yang melaksanakannya maka 32. Kewajipan/perintah Allah yang dikenakan ke atas setiap orang Islam yang cukup syaratsyaratnya. anggota tubuh badan serta harta benda manusia. Fardhu Ain 44.t terhadap kesalahan yang melibatkan pencerobohan terhadap nyawa.Bil Istilah Maksud Cara hidup masyarakat Islam yang berteraskan ketakwaan kepada Allah Keadaan yang memaksa Orang yang cukup kuat ingatan untuk mengingati sesuatu yang didengarinya Sejenis binatang yang hidup di daratan dan menyerupai binatang biawak pasir. Dhabit Dhob Diat Din Drastik Ekosistem Etika Fakir 42. Darurat 34. 35.

Naluri semulajadi manusia yang mengakui adanya Allah s. Sesuatu yang diterima daripada Rasulullah s.t kepada hambaNya untuk dimiliki dan dimanfaatkan seperti. seperti hukum wajib.Bil Istilah Maksud semua orang akan menguruskan jenazah berdosa. Seperti sukakan harta. haram. barang perhiasan dan sebagainya. Hadis yang mempunyai periwayat yang bersambung terus dengan Rasulullah. perbuatan dan pengakuan baginda. Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 6 5 . 51. Orang yang mengetahui hukum itu disebut fakih. tenaga dan sebagainya dijalan Allah Sifat semulajadi yang dijadikan oleh Allah s. harus. Hadis / sunnah 53. Kefahaman tentang hukum amali yang diijtihadkan oleh para mujtahid yang diambil daripada dalil-dalil syarak. Fatwa 47. Fasakh 46. 55.t sebagai pencipta alam ini. Hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis Sahih dan hadis Hasan. Seperti 45. Hadis Dhaif Hadis Sahih Hak Milik Pembatalan ikatan perkahwinan atau perceraian yang berlaku melalui keputusan yang ditetapkan oleh pihak kadi / mahkamah.a. 49. wang ringgit dan sebagainya. 50. 54. Sesuatu harta yang dikurniakan oleh Allah s. Sebarang keputusan yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa yang telah diwartakan berhubung dengan suatu hukum syarak bagi menyelesaikan masalah semasa. disebabkan syarat-syarat yang tidak dipenuhi oleh pasangan terbabit. ( al-Quran atau hadis) Berjuang untuk mempertahankan kesucian Islam samada melalui harta. Contohnya hukum harus menderma darah Suatu ilmu yang membicarakan hukum atau perundangan Islam tentang perbuatan mukalaf.w sama ada berupa perkataan.w.t kepada manusia.w. rumah.w. Fikah (ilmu Fiqah) Fikah (perundang an) Fisabilillah Fitrah 48. pemikiran. sah atau tidaknya sesuatu perbuatan. Fitrah beragama 52. tanah.

Harus 60. Istilah Haram Hari kiamat Harta Maksud Larangan Allah s.t sama ada fardhu atau sunat seperti solat.t melalui perbuatan. bagi membuktiksn ketaatan manusia kepada Allah s. Kesalahan hudud adalah seperti mencuri. 65. merompak.w.Bil 56. berzina.w. Hisab / timbangan amal Homoseks 62. tanpa dikenakan sebarang pembalasan. Ibadat umum Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 7 5 . untuk menentukan ke arah mana mereka akan di tempatkan. Anugerah Allah s.t bagi menghubungkan manusia dalam sebuah masyarakat demi kebaikan 59. Orang lelaki yang tertarik nafsu syahwatnya kepada orang yang sejenis dengannya Kesalahan dan hukuman yang ditetapkan oleh syarak serta wajib dilaksanakan sebagai menunaikan hak Allah s. Pengabadian dan kepatuhan kepada perintah Allah s.t kepada manusia.t Semua amalan kebaikan yang disyariatkan oleh Allah s. boleh diperolehi dan dimiliki oleh manusia melalui usaha dan ikhtiar mereka sendiri. Perkara yang diberikan kebebasan kepada seseorang untuk melakukan atau meninggalkannya.w. 63. dan meminum arak Kepercayaan atau keyakinan di dalam hati manusia mengenai sesuatu perkara. Kiraan amalan baik dan buruk manusia ketika mereka berada di dunia yang akan berlaku di Padang Masyhar. zakat dan sebagainya. Hudud 64. Ibadat khusus 67.w. Hasad dengki 61. I’tiqad Ibadat 66.w. Amalan khusus yang disyariatkan oleh Allah s. 58.t yang mesti ditinggalkan.w. Iri hati atau rasa benci dengan nikmat dan kebaikan yang diperoleh oleh orang lain dan berusaha agar nikmat tersebut hilang daripada orang itu atau berpindah kepadanya dengan cara yang salah. 57. Hari kehancuran dan kemusnahan alam ini selepas malaikat Izrail meniup sangkakala yang pertama. sama ada ke syurga atau ke neraka. perkataan dan pengakuan hati yang berlandaskan syariat. murtad. jika ditinggalkan mendapat pahala dan jika dilakukan berdosa.w. qazaf.t.

Ideologi Ijab 70. Satu daripada istilah ilmu fikah. Satu perjanjian yang membolehkan seseorang itu mengambil faedah atau manfaat daripada milik orang lain dengan membayar bayaran yang tertentu ( Sewaan ). Inflasi Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 8 5 . Ijtihad 73. Persetujuan atau persepakatan antara ulama mujtahidin daripada umat Nabi Muhammad mengenai sesuatu hukum syarak pada masamasa tertentu Suatu usaha yang dilakukan secara bersungguh-sungguh untuk menghasilkan penetapan sesuatu hukum syarak yang berdasarkan al-Quran dan al-Hadis. yang bermaksud satu pihak memberi tawaran kepada pihak lain untuk menerima sesuatu transaksi / urusan. 77. 68. pertanian dan sebagainya. sekularisme dan sebagainya. mudah difahami. 69. 78. Ilmu Fardhu Kifayah 76.Bil Istilah Maksud bersama seperti tolong menolong. akidah dan ilmu akhlak. Ijarah 71. kejuruteraan. Ilmu Fardhu Ain 75. Ijmak 72. Ilmu mantik Imigran Imperialis Fahaman atau aliran pemikiran manusia seperti komunisme. Ilmu yang berkaitan dengan kehidupan di dunia yang membawa faedah kepada manusia dan alam ini seperti ilmu kedoktoran. Ilmu lojik tentang sesuatu benda Orang asing yang menetap di sesebuah negara. Contohnya ilmu syariah. ( pendatang ) Bangsa atau negara yang menjalankan politik untuk menjajah negara lain Keadaan harga barangan bertambah tinggi disebabkan bertambahnya daya membeli / 79. Suatu ilmu Bahasa Arab yang membicarakan tentang penyusunan kata-kata yang indah dan tepat dan mempunyai pengertian yang mendalam. Ilmu Balaghah 74. menarik perhatian pendengar atau pembaca Ilmu yang berkaitan dengan amalan yang wajib diketahui dan diamalkan oleh semua umat Islam yang mukallaf.

Agama Allah yang mengatur cara hidup yang lengkap dan sempurna. Sejahtera. adat dan sebagainya yang baru. (Istilah Syarak) 86. nyawa akal. Insan 82. sistem. Patuh dan menyerahdiri.w. Inovatif 81. inovatif dan produktif dalam melaksanakan pekerjaan Mencurahkan segala daya upaya yang ada 89. (Menghasilkan atau membawa pembaharuan ke arah yang lebih baik.t untuk menyesatkannya lagi.t dengan mengakui kebesaran dan keagunganNya. Islam (Bahasa) Islam 85. Kesediaan melindungi keselamatan terhadap agama. maruah dan negara.w. 83. 87. Kahwin Ikatan yang teguh antara lelaki dengan 91. Selamat. Tunduk dan patuh serta menyerah diri dengan sepenuhnya kepada Allah s.) Manusia atau mahkluk Allah s.w. harta. Perkara luar biasa yang berlaku kepada 92.Bil Istilah Maksud permintaan terhadap sesuatu barangan yang terhad bilangannya oleh pengguna. Sifat sesuatu yang baru diperkenalkan seperti kaedah. berkehendak dan boleh menerima ilmu pengetahuan Perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang bakal dilantik oleh Allah s. 88. Irhas Islam 84.w. Karamah manusia biasa yang tinggi darjatnya disisi Allah s. musuh negara serta mempertahankan agama dan kebenaran 90. (Perkahwina perempuan melalui akad nikah yang sah untuk n) hidup sebagai suami isteri secara halal. Perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang tidak taat atau derhaka kepada Allah s.t yang paling istimewa kerana mereka boleh berfikir. Menerima tawaran atau persetujuan yang Kabul diberikan dalam sesuatu transaksi.t Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 9 5 . Contohnya Nabi Isa boleh bercakap semasa masih bayi.w. Istidraj Jaminan Keselamata n Jati diri Memiliki daya kreativiti. (bersungguh-sungguh) untuk memerangi Jihad musuh Allah.t sebagai rasul. 80.

( pemerintah ) Perceraian yang berlaku atas kemahuan isteri dengan membayar ganti rugi kepada suami Kepercayaan atau perbuatan karut yang bercanggah dengan ajaran Islam Komunisme merujuk kepada fahaman politik di mana rakyat mempunyai kuasa mutlak untuk mentadbir negara dan segala produk keluaran negara menjadi milik bersama rakyat. ozon 10 Lesbian 4. Kemaslahat an 95. Keharmonian hubungan sesama manusia untuk menjauhi perkara-perkara yang menyebabkan perpecahan. Menurut ideologi ini.Bil 93. Mempunyai kebolehan mencipta. dan setiap rakyat mempunyai status sosial dan ekonomi yang sama. kekacauan dan sebagainya. 98. Pengganti. komunisme menjurus kepada sistem sosial egalitarian iaitu tanpa kerajaan. harta dan kelas. Istilah Kedekut Maksud Sangat berkira untuk membelanjakan wang kepada perkara kebaikan. perbalahan. Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &10 5 . Iaitu pengganti nabi dalam urusan menegakkan agama dan mentadbir urusan dunia. Kreatif 10 2. Konteks 10 1. menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea baru dan asli Ingkar dan tidak percaya kepada tuhan Lapisan atmosfera yang tinggi kandungan ozonnya bertindak sebagai perisai terhadap sinar ultra lembayung matahari yang memudaratkan kehidupan. Keseluruhan keadaan atau latar belakang sesuatu yang ada hubungan atau dapat dikaitkan dengan sesuatu. Perempuan yang mengadakan hubungan seks sesama perempuan 94. Khalifah Khulu' Khurafat 99. Kesaksama an sosial 96. semua harta dimiliki oleh rakyat. 97..Sebagai teori sistem sosial.Menurut komunisme. Sesuatu yang berguna atau berfaedah kepada manusia. agama adalah racun yang boleh mengongkong pemikiran rakyat. Komunisme 10 0. Kufur 10 Lapisan 3.

Fahaman ini mahukan kebebasan yang menyeluruh dalam kegiatan ekonomi. Melakukan hubungan seks melalui dubur. Contohnya terlibat dalam suatu kemalangan yang dahsyat. Matan 11 Materialism 3. Para nabi dan rasul terpelihara daripada melakukan sebarang dosa kecil atau dosa besar serta perkara-perkara yang boleh mencacatkan kemuliaan baginda sebagai utusan pilihan Allah Menggunakan kemahiran dan kepakaran untuk memperolehi keuntungan peribadi dengan cara yang salah. e 11 4. Manipulasi 11 Masalih al1. Liberalisme 10 6.t seperti mencuri berbohong dan sebagainya Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &11 5 . Makruh 10 9. Mursalah 11 2. Memelihara tujuan syarak serta membawa kebaikan umum dengan menolak segala yang merosakkan dan memudaratkan mahkluk Teks hadis Fahaman yang mempercayai bahawa hanya bendalah yang menyebabkan terjadinya segala sesuatu di dunia ini Perkara luar biasa yang berlaku kepada Umat Islam tanpa diusahakan untuk dipelajarinya. Ma'unah 11 5. Secara amnya. seperti tolong 10 5. Mahmudah 10 8. liberalisme mengutamakan hak-hak peribadi serta kesamarataan terhadap peluang untuk semua. politik dan sosial. Maksum 11 0. jika ditinggalkan mendapat pahala dan jika dilakukan tidak mendatangkan dosa.Bil Istilah Maksud Liberalisme adalah satu fahaman / falsafah yang meletakkan kebebasan individu sebagai nilai politik yang tertinggi. Sifat-sifat terpuji dan mulia menolong dan sebagainya. namun dia terselamat.w. Liwat 10 7. Sifat-sifat keji yang di benci oleh Allah s. Mazmumah Perkara yang digalakkan untuk ditinggalkan.

harta yang sah disisi syarak seperti mencuri. sebuah fitma atau sekumpulan orang atau firma. Orang yang baru memeluk agama Islam Satu daripada hukum fikah yang berhubung dengan tatacara perhubungan sesama manusia dalam memenuhi keperluan mereka yang berhubung dengan harta. Muamalah 12 Mudharaba 7. melindungi dan membela dengan baik. Mualaf 12 6. alam Menjaga dan melindungi alam ini supaya tidak di rosakkan Memulihkan sesuatu supaya sentiasa berada dalam keadaan yang baik Mengembalikan alam kepada habitat asalnya seperti menanam semula tumbuh-tumbuhan yang telah di tebang atau di musnahkan supaya habitat alam akan kekal dan baik. perkhidmatan dan sebagainya dalam pasaran tertentu oleh seseorang. Orang yang tidak dapat memenuhi keseluruhan (seratus peratus ) daripada keperluan dan perbelanjaan hidup sehariannya Timbangan amalan manusia semasa mereka berada di dunia Penguasaan sepenuhnya terhadap sesuatu barangan. Monopoli 12 5. 12 Merosakkan 1. Miskin 12 3. manakala kerugiannya jika ada Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &12 5 . harta 12 2. sesuatu 11 6. perdagangan. Pelabur memberi modal kepada orang tertentu untuk diperniagakan dan keuntungannya di bahagi dua atau sebahagiannya menurut perjanjian yang telah dipersetujui bersama semasa akad.Bil Istilah Maksud Menjaga. alam 11 8. Memelihara 11 Memelihara 7. Memulihara 11 Memulihara 9. Mizan 12 4. h Membelanjakan harta kepada perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat kepada pemiliknya atau orang lain seperti membazir. 12 Menceroboh Mengambil harta orang lain tanpa kebenaran 0.

Munafik 13 3. Perbuatan menilai diri sendiri Ahli hukum Islam yang memutuskan sesuatu hukum fikah berasaskan bimbingan al-Quran. Mukjizat 13 2. Murabahah 13 4. (Penjual menyatakan kos yang dikeluarkan dan jumlah keuntungan yang dikehendaki. Maksud ditanggung oleh pihak pelabur 12 8. Akad jual beli bagi barangan tertentu.w. kenabian dan kerasulan serta melemahkan musuh-musuh mereka Seseorang yang berpura-pura menganut dan patuh kepada ajaran Islam sedangkan hatinya tidak tidak mempercayai ajaran Islam.t kepada para nabi dan rasul untuk membuktikan kebenaran. Pembayaran dilakukan semasa penyerahan barang atau atau pada masa lain yang dipersetujui bersama). Keluar daripada agama Islam Luwes atau anjal iaitu agama Islam boleh berubah mengikut kesesuaian masa dan keadaan. Mukallaf 13 1. Muhasabah 12 9. Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &13 5 . al-Hadis dan menurut pendapatnya sendiri Orang Islam yang telah akil baligh atau cukup umur dan diwajibkan mematuhi segala hukum Islam.Bil Istilah hanya akan sahaja. Murtad 13 5. Orang yang dalam perjalanan dari satu tempat ke satu tempat yang lain Naskah al-Quran yang bertulis tangan atau bercetak Suatu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dalam sesuatu kegiatan ekonomi dan berkongsi dalam keuntungan. Mushaf 13 Musyarakah 8. Musafir 13 7. namun masih tetap atas prinsip asasnya. Mujtahid 13 0. Murunah 13 6. Perkara luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah s.

Nasab 14 Negara 4. Pekerjaan 14 Pengaruh 8.t yang diberikan wahyu untuk dirinya dan tidak wajib disampaikan kepada orang lain. iaitu hadis yang diriwayatkan oleh ramai orang sejak daripada zaman Rasulullah sampai sekarang. Islam 14 5. Nas 14 3. amanah 14 7. (Hadis) Satu daripada jenis hadis. maka mustahil bagi mereka itu berpakat untuk berdusta tentang hadis tersebut. Oleh kerana terlalu ramai orang yang meriwayatkan hadis ini dan berlainan pula tempat tinggalnya. Perbuatan yang mensia-siakan atau melanggar amanah yang telah diberikan Pekerjaan menurut Islam ialah satu usaha yang dilakukan untuk mendapatkan wang atau harta dengan cara yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum syarak.Bil Istilah ( Syarikat ) Maksud 13 Mutawatir 9.w Pertalian keluarga. Nabi 14 2. Bersifat tetap dan tidak boleh dipertikaikan kebenarannya. seperti Rock. Pengaruh luar yang bertentangan dengan ajaran Islam yang disebarkan melalui media massa dan penjajahan pemikiran. Manusia lelaki pilihan Allah s. Asing 14 Penyelesaia 9.w. Mutlak 14 1.a. Black Metal dan sebagainya Menyelesaikan masalah manusia berasaskan syariat Islam yang merangkumi semua aspek 14 0. Punk. Neraka 14 Pecah 6. terutamanya di sebelah bapa Negara yang mengarahkan segala urusan pemerintahan dan pentadbirannya tunduk kepada hukum Islam yang bersumberkan alQuran dan hadis serta Ijtihad yang benar Tempat balasan azab yang dikhaskan untuk orang yang mengingkari perintah Allah semasa hidup didunia. Dalil daripada al-Quran atau al-Hadis Rasulullah s. n Masalah Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &14 5 .

Perawi 15 Perpaduan 1. sosial dan perundangan 15 0. h 16 Rahn 1. Qadha 15 7. Qur'an 16 Rabbaniyya 0. n Islam 15 Piagam 3. akhlak dan sebagainya.konsep. syariat.w. Madinah 15 4.t dan hadis.t yang bermukjizat serta diturunkan kepada nabi Muhammad s. Perlembagaan Madinah / Sahifah Madinah Mempunyai daya pengeluaran yang aktif. politik. Penghakiman atau keputusan yang telah diputuskan oleh pihak mahkamah dalam sesuatu perbicaraan berdasarkan hujah dan bukti yang nyata.t kepada manusia yang merangkumi aspek akidah. Orang yang meriwayatkan sesuatu hadis / menceritakan Sebuah masyarakat yang hidup sayang menyayangi dan hormat menghormati antara satu sama lain. Qisas 15 9. ummah 15 Perundanga 2.a. Hukum yang ditetapkan oleh Allah s. Putik 15 6.w.prinsip.nilai dan peraturan yang terkandung dalam Islam ajaran adalah bersumberkan wahyu Allah s. Menghubungkan hukum yang tidak ada (cabang) kepada hukum yang ada (asal) kerana bersamaan illat (sebab) Hukuman dan kesalahan yang telah ditetapkan oleh syarak melalui al-Quran dan al-Hadis kerana kesalahan yang melibatkan kecederaan anggota tubuh badan dan nyawa manusia Kalam Allah s. Pajak gadai atau menjadikan sesuatu barang yang berharga sebagai cagaran bagi sesuatu hutang dan barangan tersebut akan menjadi Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &15 5 . melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab.w. Buah yang baru jadi atau buah yang masih muda dan kecil. Qias 15 8. Ketuhanan iaitu segala hukum.w.Bil Istilah Maksud kehidupan seperti ekonomi. Produktif 15 5.

t dari kalangan para nabi yang diberikan wahyu untuk dirinya dan dikehendaki menyampaikannya kepada orang lain. Azmi 16 5. Para rasul yang memiliki tahap kesabaran yang amat tinggi dalam menghadapi rintangan dan tentangan daripada umatnya ketika menyampaikan ajaran dan seruan kepada umatnya. Rasul 16 Rasul Ulul 4. Riba 16 8. ikhlas dan tawakal kepada Alalh s.w.w.t kepada umat Islam untuk melakukan ibadat dalam keadaan-keadaan tertentu Teguh dan tahan uji dalam menghadapi dugaan hidup dengan reda.t 16 2.Bil Istilah Maksud bayaran sekiranya dia tidak berdaya membayar hutang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan Memberi atau menerima sesuatu barangan yang berharga untuk mendapatkan sesuatu atau untuk melepaskan sesuatu tindakan dengan cara yang salah Manusia lelaki pilihan Allah s. Kelonggaran yang diberikan oleh Allah s. Rasuah 16 3. Rububiyyah 17 0. Sabar Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &16 5 . Riak 16 7. Riddah 16 9.w. Tidak mutlak / bersifat nisbi Menunjuk-nunjuk amalan baik yang telah dilakukannya kepada orang lain dengan tujuan mendapat pujian dan sanjungan daripada masyarakat Bunga atau pertambahan dalam urusan pinjaman hutang piutang atau pertukaran barangan sejenis atau pertambahan bayaran balik hutang akibat penangguhan bayaran Keluar daripada agama Islam ( Murtad ) Keyakinan (iktikad) dalam hati secara mutlak bahawa Allah s.w. Relatif 16 6.w. Rukhsah 17 1.t yang Maha Berkuasa dan Esa. melainkan Allah s.t yang mentadbirkan semua benda dan perkara di dunia ini dan tiada pentadbir lain.

dalam menjalani kehidupan masing-masing sosial Islam berlandaskan ajaran Islam Menghimpunkan dua waktu solat dan didirikan 17 dalam satu waktu. Sosial Segala perkara masyarakat yang berkaitan dengan Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &17 5 . Sabda 17 3. tidak kerana inginkan pujian atau memberi malu kepada orang yang menerimanya. 17 Pergaulan dan hubungan sesama manusia Sistem 8. Solat Jamak kepada dua iaitu Solat Jamak Takdim dan Solat Jamak Takhir 18 Memendekkan solat yang empat rakaat menjadi 0. Perawi yang menyampaikan hadis Memberi sesuatu yang berharga kepada orang miskin dan yang memerlukan dengan tujuan untuk mendapatkan pahala. Mereka yang berpegang kepada fahaman ini adalah dipanggil golongan sekular. Sekularisme agama.a. Perbuatan khianat yang dilakukan oleh sesuatu pihak atau orang perseorangan untuk menggagalkan atau merosakkan kegiatan pihak lain.w. Solat Qasar dua rakaat 18 1. Sanad 17 5. Sihir seseorang dengan bantuan daripada syaitan dan boleh dipelajari. Sedekah Sekularisme ialah ideologi / fahaman bahawa urusan dunia seperti politik. 17 2. Sedekah hendaklah diberikan dengan ikhlas.Bil Istilah Maksud Ucapan atau perkataan Rasulullah s. pentadbiran dan 17 undang-undang harus dipisahkan dari urusan 6. Solat Jamak terbahagi 9. Sabotaj 17 4. 17 Perkara luar biasa yang berlaku kepada 7. Fahaman yang memisahkan nilai-nilai agama dengan kehidupan seharian.

w Segala hukum dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah S. Syariat 18 8. Taghut Perkara-perkara yang boleh menyesatkan umat Islam daripada agamanya seperti Syaitan. Sum'ah 18 5. Sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah samada perbuatan. jika ditinggalkan tidak berdosa. Menceritakan amalan baik yang dilakukan kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dan sanjungan daripada orang lain Perkara yang digalakkan oleh agama untuk dilakukan dan diberikan pahala serta balasan syurga. 18 2. Nabi Ibrahim 10 dan Nabi Musa 10 suhuf. 19 Tempat yang indah dan penuh keseronokan 1.berhala dan apa-apa sahaja yang menyesatkan Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &18 5 .W.w. Nabi Idris 30. Suhuf 18 4. perkataan.T kepada manusia Menyekutukan Allah dengan sesuatu dari segi sifat zat atau perbuatan seperti beribadat selain kepada Allah Lengkap dan menyeluruh. Catatan wahyu yang sedikit bilangannya yang diturunkan kepada Nabi Syis sebanyak 50.t semasa mereka di dunia 19 Tolong menolong dan bekerjasama dalam 2. Syurga untuk orang-orang taat dan patuh kepada perintah Allah s. Sunat 18 Sunnah / 6.a. hadis 18 7. h serta meliputi kehidupan di dunia dan di akhirat. Sosialisme 18 3.Bil Istilah Maksud Sosialisme merupakan teori atau sistem organisasi sosial dan ekonomi di mana salah satu ciri utamanya adalah sumber kekayaan negara dinikmati bersama oleh seluruh rakyat secara sama rata. Ta'awun memenuhi keperluan dalam kehidupan seharian 19 3. pengakuan atau sifat-sifat Rasulullah s.a. Syirik 18 9.w lengkap dan sempurna 0. Syumul Lengkap iaitu agama Islam yang di bawa oleh 19 Syumulliyya Nabi Muhammad s.

Talak 19 9. politik) yang tinggi dan maju. urusniaga 19 4. Tamadun 20 0. Taklif 19 7.W. Berserah diri kepada ketentuan Allah s. Takbur 19 6. Transaksi Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &19 5 .T kepadanya Tanggungjawab yang diberikan kepada seseorang yang telah baligh dan berakal Bahasa : mencegah. Thiqah 20 3. Takzir 19 8.t setelah berusaha bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu Tetap. Tawakal 20 1. Pembubaran ikatan perkahwinan yang sah dengan lafaz talak (cerai) atau yang seumpama dengannya Keadaan masyarakat manusia yang dicirikan atau didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan dan perkembangan pemikiran (sosial. Istilah syarak : kesalahan dan hukuman yang tidak ditetapkan oleh syarak dan diserahkan kepada budi bicara hakim atau kadi untuk memutuskannya. budaya. Takaful 19 5.w. Boleh dipercayai Tolak ansur dan saling memahami serta menghormati pendapat dan pandangan orang lain walaupun bertentangan dengan pendapat sendiri.Bil Istilah Maksud Gabungan anggota masyarakat untuk saling jamin menjamin dan tolong-menolong bagi meringankan beban orang perseorangan serta menjauhi kerosakan yang menyusahkan (insuran secara Islam) Sikap membesarkan diri seperti sombong dan angkuh dengan perkara kebaikan yang telah dilakukan dan segala nikmat kesenangan yang telah dikurniakan oleh Allah S. urusan jual beli. Thabat 20 2. teguh dan tidak berubah. Toleransi 20 4. Persetujuan jual beli.

Wahyu 21 2.t.w.t Istilah: Ilham atau perintah daripada Allah s. Waqi’yyah 21 5. Bahasa: Nasihat dan bimbingan daripada Allah s. Apabila di hubungkan dengan Islam bermaksud praktikal.w. yang mesti dilaksanakan.t yang disampaikan kepada para nabi dan rasul melalui perantaraan Malaikat Jibril atau terus daripada Allah s. Mengungkit-ungkit kembali bantuan dan perbuatan baik yang telah diberikan kepada seseorang dengan tujuan supaya orang tersebut sentiasa mengenang jasa dan pertolongan yang telah diberikannya. (mengungki t-ungkit) 20 8. mampu di amalkan oleh semua golongan manusia. Ujub 20 6.w. Wakaf 21 4. Wajib 21 3. jika dilaksanakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan berdosa Harta yang diserahkan oleh seseorang atau sesuatu pihak untuk faedah orang ramai yang berkaitan dengan agama Islam Dari segi bahasa bermaksud realiti. Uluhiyyah 20 Ungkit 7. Universal 20 9. Mempunyai keupayaan yang membolehkan seseorang itu menguasai orang lain Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &20 5 . Wadiah 21 1. ditaati dan dipatuhi secara mutlak.w.Bil Istilah Maksud Kagum dengan amalan sendiri serta sombong dalam melakukan sesuatu ibadat serta memandang rendah dan melekeh-lekehkan amalan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain Mengakui hanya Allah yang Esa yang layak disembah. Utopia 21 0. Sarwajagat atau meliputu seluruh alam Sesuatu yang dilaksanakan mungkin tidak dapat 20 5.t Perintah Allah s. Wibawa Mewakilkan sesuatu barang atau harta yang berharga kepada orang lain untuk disimpan dan diurus.

Bukti manusia sebaik-baik kejadian 4.Bil 216.Tanggungjawab – Allah – manusia.Maksud Fitrah 2.Agama budaya dan agama samawi 1. FOKUS TASAWWUR ISLAM TING 4 DAN TING 5 TINGKATAN 4 BAB ISU-ISU PENTING 1.Proses kejadian manusia 3. ASAS PEMIKIRAN ISLAM 1.Bukti beragama fitrah manusia 3.Maksud alam TUHAN INSAN ALAM Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &21 5 .alam 1.Maksud 2.Jenis-jenis Tauhid 4. Istilah Zakat Maksud Mengeluarkan sebahagian daripada harta tententu untuk diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu.Tauhid Asma Wa Sifat – nama/ sifat 7.Tauhid Uluhiyyah – prinsip 6.Tauhid Rububiyyah – prinsip 5.

harus 3.Isi Kandungan al Quran 9.Cara wahyu membimbing akal 7.Cara penurunan wahyu 5.Rasul Ulul Azmi – maksud-sebab –MIN 5.Sifat – wajib – mustahil.Peranan wahyu 6.Maksud wahyu 2.Maksud : memelihara alam – memulihara alam 5.Sumbangan alam 6.Peringkat alam 4.Perkara luar biasa : MMMKIIS 1.Cara memelihara alam – memulihara alam 7.Peringkat penurunan wahyu 4.Ciri-ciri wahyu 3.Peranan rasul 4.Pencemaran : Faktor – kesan – cara atasi 1.Cara wahyu membina tamadun 8.BAB ISU-ISU PENTING 2.Jenis alam – contoh – hikmah kerahsiaancara mengetahui 3.Keistimewaan al Quran 10Maksud al Hadis 11Jenis hadis 12Peranan hadis 13Fahaman anti hadis : Maksud – Kesan RASUL WAHYU Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &22 5 .Maksud rasul – nabi – perbezaan nabi dan rasul 2.

Prinsip – Hak asasi manusia 3.Prinsip 3.Maksud 2.Prinsip 3.Bukti dalam Kehidupan a) Ilmu : Fardhu Ain – Fardhu Kifayah b) Sosial c) Perundangan 1.CIRI PANDANGAN HIDUP ISLAM ISLAM 1.Maksud 2.Bukti dalam Kehidupan a) Perundangan b) Sosial c) Ibadat 1.Prinsip – Wasatiyyah RABBANIYYAH SYUMULIYYAH ALAMIYYAH WAQI’IYYAH Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &23 5 .contoh -kesan –cara atasi 6.Cara mencapai sifat Rabbaniyyah 1.Bentuk ancaman / pengaruh yang merosakkan 3.Ciri keunggulan Islam 1.Ajaran sesat : maksud – ciri.Maksud Islam 2.Maksud Pengaruh Lar/ Penjajahan pemikiran 2.kesan –cara atasi PENGARUH LUAR YANG MEROSAKKAN PEMIKIRAN MUSLIM 2.BAB ISU-ISU PENTING 1.Maksud 2.Cara mengatasi 5.Fahaman mulhid : Maksud – prinsip.Kesan pengaruh luar 4.Maksud 2.

MMAH 3.Ciri –ciri 4.Maksud 2.Rakyat : hak – t/jawab rakyat – kesan pengabaian 8.Ciri-ciri 4.Sumber kehakiman : AHIQI 6.Maksud Negara Islam 2.BAB ISU-ISU PENTING 3.hikmah – contoh – ahli Majlis syura 6.Maksud 2.Dasar/ prinsip 3.Tanggungjawab – kesan MURUNAH THABAT SISTEM PEMERINTAHAN SISTEM KEHAKIMAN SISTEM SOSIAL Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &24 5 .Kelebihan sifat Murunah 1.Maksud 2.kepentingan 4.Nilai luhur 3.Elemen Pembentukan Negara Islam 5.Khalifah : maksud – sifat.kelayakan – t/jawab – kesan pemngabaian 7.Maksud 2.Syura – majlis syura.Piagam madinah : Aspek – Kesan P 1.Perkara yang Thabat 3.Kepentingan Institusi Kehakiman 5.Prinsip 3.Bukti dalam Kehidupan 1.Prosedur kehakiman i)Hakim : Kelayakan – t/jawab / Etika kehakiman – kesan ii) Peraturan keterangan : BSP 1.Tawakal – maksud.INSTITUSI NEGARA ISLAM 1.Prinsip .

Jenis harta 3.BAB ISU-ISU PENTING Allah Alam Manusia TINGKATAN 5 BAB ISU-ISU PENTING 1-EKONOMI ISLAM 1.Harta halal dan haram: cara dan kelebihan 8.Konsep Harta – MUNAH BZ 4.Cara pengurusan harta ISLAM DAN HARTA Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &25 5 .Maksud harta 2.Harta Ujian Allah : Bentuk Ujian harta 6.Harta Amanah : Sebab harta amanah Allah 5.Syarat harta sebagai ibadat 7.

Cara menggalakkan muamalah Islam ISLAM DAN HAK MILIK ISLAM DAN PEKERJAAN FALSAFAH MUAMALAH ISLAM 2-FALSAFAH PERUNDANGAN ISLAM PERUNDANGAN ISLAM 1.Budaya kerja 7.Kebaikan / kelebihan / kepentingan 4.Maksud muamalah 2.jenis muamalah : WD-MD-MS/ BMR/R-I-T .Maksud perundangan / syariat 2.Maksud hak milik 2.Cara meniingkatkan kualiti kerja 1.Jenis.Matlamat bekerja 3.Muamalah yang tidak sah 6.BAB ISU-ISU PENTING 1.Matlamat perundangan Islam : ANKH2 3.MMESRR : maksud.Syarat sah muamalah 5.cara atasi 1.Cara mencapai matlamat perundangan Islam Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &26 5 .Perbezaan Muamalah Islam dan konvensional 7.Ciri-ciri muamalah – TRAMT 3.Taawun : Konsep/ maksud – bukti taawun dalam muamalah 8. Hikmah 9.Perturan pemilikan harta 3.Larangan dalam pemilikan Harta : MMES RR 6.Jenis pekerjaan : perbezaan 5.Etika pekerjaan 6.Syarat pekerjaan menjadi ibadat 4.faktor berlaku.Kepentingan pemilikan harta 4.Golongan yang dilarang : Gol – Cara pengurusan harta 5.Maksud bekerja / bekerja kerana Allah 2.

maksud-matlamat – kebaikan – contoh 3.Cara mencapai keharmonian rumahtangga 6.Hikmah perkahwinan 3.Maksud ibadat 2.Kepentingan perundangan Islam 7.Tanggungjawab : SIB – kesan pengabaian 5.maksud-matlamat – kebaikan 5.Sumber perundangan Islam : AHIQI 6.Hukum – WSHMH : Maksud – contoh – hikmah 1.Tujuan ibadat 5.Ciri kesempurnaan ibadat 6.Penyelesaian masalah perkahwinan : TKFhikmah 7.Ibadat tanpa syariat – maksud -kesan – contoh 9.Cara menghayati perundangan Islam 1.Qadha .Perkara yang merosakkan ibadat : SSKRRAHNUT 8.Hak penjagaan anak – hikmah 1.maksud -kesan – contoh 1.Fikah – maksud-matlamat – kebaikan 2.Ijtihad .Hikmah pemiihan pasangan 4.Fatwa .BAB ISU-ISU PENTING 4.Cara mengatasi perceraian 8.Cara meningkatkan kuliti ibadat 7.Maksud munakahat 2.maksud-matlamat – kebaikan 4.Ciri-ciri perundangan Islam 5.Syariat tanpa ibadat.ciri / perbezaan 3.Perkaitan ibadat dengan perundangan 4.Jenis ibadat – contoh.Maksud Jenayah – contoh perbuatan jenayah ISTILAH PERUNDANGAN ISLAM FALSAFAH IBADAT FALSAFAH MUNAKAHAT FALSAFAH JENAYAH Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &27 5 .

Perlakuan penyelesaian masalah : NKTTM 3.Doa : Maksud – adab berdoa.Matlamat 3.Ciri.Kelebihan / kebaikan 6.Perbezaan Hukuman Islam dan konvensional 3-PENYELESAIAN MASALAH ISLAM 1.Sebab penyelesaian masalah secara Islam 1.ciri PMDI 4.BAB ISU-ISU PENTING 2.Maksud isu 2.Maksud penyelesaian masalah 2.Dakwah : Maksud – ciri pendakwah – cara berdakwah yang berkesan – peranan dakwah Isu.Hukuman Jenayah : HQTD – maksud – jenis kesalahan – bentuk hukuman – hikmah perbezaan 5.Tawakal – Maksud – hikmah 5.Langkah penyelesaian Masalah : MPKUN 2.Amalah dalam memnyelesaiakan masalah 6.Matlamat 3.hikmah 7.Cara mewujudkan / mencapai ASAS PENYELESAIAN MASALAH CARA ISU DAN CARA PENYELESAIAN Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &28 5 .Sumber Falsafah Jenayah : AHIQI 4.Sumber PMDI : AHIQI 5.Maksud muhasabah 4.isu : Cara mengatasi a) Perpaduan Ummah Akidah b) Kecemerlangan pendidikan Ibadah c) Kekuatan Ekonomi Akhlak d) Keadilan sosial e) Jati Diri Isu semasa f) Jaminan Keselamatan 1.

Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &29 5 .

catatan Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &30 5 .

Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &31 5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful