KAMUS ISTILAH

TASWWUR ISLAM

MATA PELAJARAN TASAWWUR ISLAM
Kamus istilah ini disusun untuk kegunaan pelajar yang mengambil matapelajaran Tasawwur Islam Tingkatan empat dan lima. Ianya disusun sesuai dengan apa yang diguna pakai dalam buku teks Tasawwur Islam tingkatan 4 dan 5 Kontrak jual beli
untuk membeli sesuatu barangan dengan bayaran harga secara tertangguh termasuk keuntungannya sekali. Pelanggan dibolehkan membayar secara ansuran mengikut tempoh yang telah dipersetujui secara

Disediakan oleh : Safaee b. Zakaria SMK Jelawat, Bachok, 1 Kelantan

Cetakan 2008

Bil 1.

Istilah Adil Agama Budaya

Maksud Meletakkan sesuatu kena pada tempatnya Agama, kepercayaan atau ajaran yang diciptakan oleh manusia sendiri, hasil daripada pemikiran mereka tanpa bimbingan wahyu. Contohnya fahaman-fahaman seperti komunisma dan sebagainya. Agama yang diturunkan oleh Allah s.w.t kepada manusia melalui perantaraan Rasul dan Nabi. Contohnya Agama Islam, Kristian, Yahudi dan Nasrani. Ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang Islam atau bukan Islam yang menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenarnya yang berdasarkan al-Quran dan hadis contohnya ajaran Ayah Pin. Orang lelaki atau perempuan yang sah dikahwinkan antara keduanya ( tiada perhubungan kekeluargaan ) Keupayaan manusia berfikir. Tingkah laku, etika, moral atau sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang. Keyakinan atau kepercayaan tentang kewujudan Allah s.w.t yang maha Esa, yang tiada bersekutu, mempunyai sifat-sifat kesempurnaan, kesucian dan kebesaran Segala mahkluk yang ada dilangit dan di bumi yang diciptakan oleh Allah s.w.t untuk kegunaan dan kemudahan manusia.

2.

3.

Agama Langit

4.

Ajaran Sesat

5. 6. 7. 8.

Ajnabi Akal Akhlak Akidah

9.

Alam

Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 2 5

Bil

Istilah

Maksud Alam yang tidak dapat ditanggapi oleh pancaindera dan akal manusia. Kewujudan alam ini dapat difahami melalui keimanan dan keyakinan yang teguh kepada Allah s.w.t Contohnya seperti alam kubur, padang mashyar dan sebagainya Tempat sementara manusia menunggu hari kiamat selepas mereka mati Alam nyata yang boleh ditanggapi oleh pancaindera manusia dan boleh digunakan pada bila-bila masa mengikut keupayaan akal manusia. seperti haiwan, tumbuh-tumbuhan, bahan galian dan sebagainya. Sarwajagat / global iaitu Islam ialah agama yang sesuai kepada semua manusia tanpa mengira tempat dan zaman. Menyuruh melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran Fahaman yang menolak hadis sebagai sumber hukum dalam Islam. Sifat Allah s.w.t yang Maha Penyayang Sifat Allah s.w.t yang Maha Pemurah

10.

Alam Ghaib

11.

Alam kubur/alam barzakh Alam Musyahada h

12.

13.

‘Alamiyyah Amar makruf nahi mungkar Antihadis Ar-Rahim Ar-Rahman

14. 15. 16. 17.

Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia, iaitu Allah s.w.t memiliki 18. Asma’ wa 99 nama yang indah bagi diri-Nya dan memiliki sifat 41 sifat yang terdiri daripada 20 sifat yang wajib,20 sifat mustahil dan satu sifat yang harus baginya. Ilmu falak, iaitu ilmu tentang bintang-bintang 19. yang melibatkan kajian tentang kedudukan, Astronomi pergerakan dan perkiraan serta tafsiran yang berkaitan dengan bintang. 20. Aza Perkataan atau perbuatan yang dilakukan ke atas orang yang menerima bantuan dan pertolongan daripada seseorang. Perbuatan itu dilakukan oleh pemberi bantuan tersebut dengan mengungkit-ungkit pertolongan yang
Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 3 5

28. 29. Azali 22. meminda atau memansuhkan undang-undang Kontrak jual beli untuk membeli sesuatu barangan dengan bayaran harga secara tertangguh termasuk keuntungannya sekali. 30.kekal dan mutlak.t yang hakiki. Pelanggan dibolehkan membayar secara ansuran mengikut tempoh yang telah dipersetujui secara bersama. Perbendaharaan negara Islam 25. 21. Badan Eksekutif 23. Alam tempat roh orang mati berada sementara Barzakh menunggu dibangkitkan semula pada hari akhirat nanti ( alam kubur) Orang yang tinggal di sesuatu tempat buat Bermukim sementara waktu sahaja Mereka-reka perkara baru dalam agama Bidaah (beribadat) yang tidak pernah diamalkan pada zaman Rasulullah dan para sahabat baginda. Badan pemerintahan – badan yang bertanggungjawab mengurus dan mentadbir negara Badan perundangan – sebuah badan yang berkuasa membuat. berkelakuan dan cara berfikir serta Budaya segala hasil kegiatan atau kerohanian masyarakat Budaya yang bertentangan dengan Islam dan Budaya adat orang melayu yang lemah lembut Bukan Islam contohnya budaya bersekedudukan tanpa nikah. 26.w. qadim . mengubal. Keseluruhan cara hidup yang merangkumi cara bertindak. Ilmu Allah s. sehingga menimbulkan perasaan sakit hati orang yang mendapat pertolongan tersebut. Membelanjakan harta secara berlebih-lebihan daripada keperluan sebenar atau Boros membelanjakan harta kepada perkara yang tidak perlu atau membelanjakan harta kearah maksiat. Badan Legislatif Bai ‘ bithaman ajil Baitulmal 24.Bil Istilah Maksud telah diberikannya. hippies dan sebagainya Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 4 5 . 27. 31. budaya lepak.

40. Jika dilaksankan akan mendapat pahala manakala jika ditinggalkan akan berdosa. 41. Nilai akhlak atau tingkah laku yang menjadi pegangan seseorang atau sesuatu kumpulan semasa menjalankan tugas Orang yang tidak dapat memenuhi walaupun separuh daripada keperluan dan perbelanjaan hidup sehariannya Peraturan dan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah s. Darurat 34. anggota tubuh badan serta harta benda manusia.Bil Istilah Maksud Cara hidup masyarakat Islam yang berteraskan ketakwaan kepada Allah Keadaan yang memaksa Orang yang cukup kuat ingatan untuk mengingati sesuatu yang didengarinya Sejenis binatang yang hidup di daratan dan menyerupai binatang biawak pasir. tumbuhan) dengan alam persekitaran yang tidak bernyawa. Dhabit Dhob Diat Din Drastik Ekosistem Etika Fakir 42. 35. maka semua orang terlepas daripada dosa. terlalu keras (berkenaan sesuatu tindakan) Sistem yang melibatkan interaksi antara sesuatu komuniti (haiwan. 38.w. Budaya Islam 33. 37. Keterlaluan. Jika sudah terdapat sebahagian daripada umat Islam dalam sesuatu kawasan telah melaksankan perintah tersebut. Kewajipan/perintah Allah yang dikenakan ke atas setiap orang Islam yang cukup syaratsyaratnya. Fardhu Ain 44. Fardhu Kifayah Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 5 5 . Falsafah Jenayah 43. Seperti menuntut ilmu Kewajipan / perintah Allah yang dikenakan ke atas setiap orang Islam yang cukup syaratsyaratnya. 36.t terhadap kesalahan yang melibatkan pencerobohan terhadap nyawa. tetapi jika tiada sesiapa pun yang melaksanakannya maka 32. 39. Harta benda atau bayaran tertentu yang wajib diberikan kepada waris orang yang dibunuh sebagai ganti hukuman qisas yang tidak dapat dilaksanakan. Agama yang mengatur cara hidup yang lengkap dan sempurna.

w sama ada berupa perkataan. 50. 49. Hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis Sahih dan hadis Hasan. Fitrah beragama 52. Contohnya hukum harus menderma darah Suatu ilmu yang membicarakan hukum atau perundangan Islam tentang perbuatan mukalaf. 55. Sesuatu yang diterima daripada Rasulullah s. ( al-Quran atau hadis) Berjuang untuk mempertahankan kesucian Islam samada melalui harta. Fasakh 46. seperti hukum wajib.Bil Istilah Maksud semua orang akan menguruskan jenazah berdosa. sah atau tidaknya sesuatu perbuatan.t sebagai pencipta alam ini. tanah. Naluri semulajadi manusia yang mengakui adanya Allah s. disebabkan syarat-syarat yang tidak dipenuhi oleh pasangan terbabit.a. rumah. Kefahaman tentang hukum amali yang diijtihadkan oleh para mujtahid yang diambil daripada dalil-dalil syarak.w. Seperti sukakan harta. Hadis / sunnah 53. barang perhiasan dan sebagainya. Hadis yang mempunyai periwayat yang bersambung terus dengan Rasulullah. 51. Seperti 45. Fikah (ilmu Fiqah) Fikah (perundang an) Fisabilillah Fitrah 48.w. Orang yang mengetahui hukum itu disebut fakih. harus. Sebarang keputusan yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa yang telah diwartakan berhubung dengan suatu hukum syarak bagi menyelesaikan masalah semasa.t kepada manusia. Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 6 5 . Fatwa 47. perbuatan dan pengakuan baginda. tenaga dan sebagainya dijalan Allah Sifat semulajadi yang dijadikan oleh Allah s. 54.w.t kepada hambaNya untuk dimiliki dan dimanfaatkan seperti. wang ringgit dan sebagainya. Sesuatu harta yang dikurniakan oleh Allah s. haram. Hadis Dhaif Hadis Sahih Hak Milik Pembatalan ikatan perkahwinan atau perceraian yang berlaku melalui keputusan yang ditetapkan oleh pihak kadi / mahkamah. pemikiran.

Iri hati atau rasa benci dengan nikmat dan kebaikan yang diperoleh oleh orang lain dan berusaha agar nikmat tersebut hilang daripada orang itu atau berpindah kepadanya dengan cara yang salah. Orang lelaki yang tertarik nafsu syahwatnya kepada orang yang sejenis dengannya Kesalahan dan hukuman yang ditetapkan oleh syarak serta wajib dilaksanakan sebagai menunaikan hak Allah s.t melalui perbuatan. 65. I’tiqad Ibadat 66.t sama ada fardhu atau sunat seperti solat. Ibadat khusus 67.w.t yang mesti ditinggalkan. Perkara yang diberikan kebebasan kepada seseorang untuk melakukan atau meninggalkannya. Pengabadian dan kepatuhan kepada perintah Allah s. tanpa dikenakan sebarang pembalasan. 58. perkataan dan pengakuan hati yang berlandaskan syariat. Hisab / timbangan amal Homoseks 62. sama ada ke syurga atau ke neraka. Hudud 64. zakat dan sebagainya. Amalan khusus yang disyariatkan oleh Allah s.w. Hasad dengki 61.w. murtad. Anugerah Allah s. jika ditinggalkan mendapat pahala dan jika dilakukan berdosa. Kiraan amalan baik dan buruk manusia ketika mereka berada di dunia yang akan berlaku di Padang Masyhar. Ibadat umum Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 7 5 . dan meminum arak Kepercayaan atau keyakinan di dalam hati manusia mengenai sesuatu perkara. Hari kehancuran dan kemusnahan alam ini selepas malaikat Izrail meniup sangkakala yang pertama.t. 63.w.t Semua amalan kebaikan yang disyariatkan oleh Allah s. Kesalahan hudud adalah seperti mencuri. bagi membuktiksn ketaatan manusia kepada Allah s. merompak. 57.Bil 56. untuk menentukan ke arah mana mereka akan di tempatkan.w.t kepada manusia. berzina.w. boleh diperolehi dan dimiliki oleh manusia melalui usaha dan ikhtiar mereka sendiri.w.t bagi menghubungkan manusia dalam sebuah masyarakat demi kebaikan 59. Istilah Haram Hari kiamat Harta Maksud Larangan Allah s. Harus 60. qazaf.

Ijmak 72. 78. Ijarah 71. Ilmu yang berkaitan dengan kehidupan di dunia yang membawa faedah kepada manusia dan alam ini seperti ilmu kedoktoran. 77. Persetujuan atau persepakatan antara ulama mujtahidin daripada umat Nabi Muhammad mengenai sesuatu hukum syarak pada masamasa tertentu Suatu usaha yang dilakukan secara bersungguh-sungguh untuk menghasilkan penetapan sesuatu hukum syarak yang berdasarkan al-Quran dan al-Hadis. Ilmu lojik tentang sesuatu benda Orang asing yang menetap di sesebuah negara. akidah dan ilmu akhlak. Ilmu mantik Imigran Imperialis Fahaman atau aliran pemikiran manusia seperti komunisme. Ilmu Fardhu Ain 75. menarik perhatian pendengar atau pembaca Ilmu yang berkaitan dengan amalan yang wajib diketahui dan diamalkan oleh semua umat Islam yang mukallaf. 68. Satu daripada istilah ilmu fikah. Ilmu Balaghah 74. ( pendatang ) Bangsa atau negara yang menjalankan politik untuk menjajah negara lain Keadaan harga barangan bertambah tinggi disebabkan bertambahnya daya membeli / 79. yang bermaksud satu pihak memberi tawaran kepada pihak lain untuk menerima sesuatu transaksi / urusan. Ideologi Ijab 70. kejuruteraan. mudah difahami. sekularisme dan sebagainya. Satu perjanjian yang membolehkan seseorang itu mengambil faedah atau manfaat daripada milik orang lain dengan membayar bayaran yang tertentu ( Sewaan ). Suatu ilmu Bahasa Arab yang membicarakan tentang penyusunan kata-kata yang indah dan tepat dan mempunyai pengertian yang mendalam. pertanian dan sebagainya.Bil Istilah Maksud bersama seperti tolong menolong. Inflasi Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 8 5 . Ijtihad 73. 69. Contohnya ilmu syariah. Ilmu Fardhu Kifayah 76.

Islam (Bahasa) Islam 85. Patuh dan menyerahdiri. Menerima tawaran atau persetujuan yang Kabul diberikan dalam sesuatu transaksi. Kesediaan melindungi keselamatan terhadap agama. Perkara luar biasa yang berlaku kepada 92.t untuk menyesatkannya lagi. (bersungguh-sungguh) untuk memerangi Jihad musuh Allah.w. maruah dan negara. Perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang tidak taat atau derhaka kepada Allah s. Kahwin Ikatan yang teguh antara lelaki dengan 91. Karamah manusia biasa yang tinggi darjatnya disisi Allah s. (Menghasilkan atau membawa pembaharuan ke arah yang lebih baik. berkehendak dan boleh menerima ilmu pengetahuan Perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang bakal dilantik oleh Allah s. Selamat. Sejahtera. inovatif dan produktif dalam melaksanakan pekerjaan Mencurahkan segala daya upaya yang ada 89. Contohnya Nabi Isa boleh bercakap semasa masih bayi. 88. 80. Tunduk dan patuh serta menyerah diri dengan sepenuhnya kepada Allah s. 83. Insan 82. Istidraj Jaminan Keselamata n Jati diri Memiliki daya kreativiti.) Manusia atau mahkluk Allah s. harta.t Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 9 5 .w. (Istilah Syarak) 86. Agama Allah yang mengatur cara hidup yang lengkap dan sempurna. Inovatif 81. adat dan sebagainya yang baru. nyawa akal. Irhas Islam 84.w.w. 87.t yang paling istimewa kerana mereka boleh berfikir. Sifat sesuatu yang baru diperkenalkan seperti kaedah. (Perkahwina perempuan melalui akad nikah yang sah untuk n) hidup sebagai suami isteri secara halal.t dengan mengakui kebesaran dan keagunganNya. musuh negara serta mempertahankan agama dan kebenaran 90.w. sistem.Bil Istilah Maksud permintaan terhadap sesuatu barangan yang terhad bilangannya oleh pengguna.t sebagai rasul.

Kufur 10 Lapisan 3. Mempunyai kebolehan mencipta. ozon 10 Lesbian 4. Kreatif 10 2.Menurut komunisme. Perempuan yang mengadakan hubungan seks sesama perempuan 94.Bil 93. dan setiap rakyat mempunyai status sosial dan ekonomi yang sama. kekacauan dan sebagainya. Istilah Kedekut Maksud Sangat berkira untuk membelanjakan wang kepada perkara kebaikan. 98. Kesaksama an sosial 96. agama adalah racun yang boleh mengongkong pemikiran rakyat. Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &10 5 . ( pemerintah ) Perceraian yang berlaku atas kemahuan isteri dengan membayar ganti rugi kepada suami Kepercayaan atau perbuatan karut yang bercanggah dengan ajaran Islam Komunisme merujuk kepada fahaman politik di mana rakyat mempunyai kuasa mutlak untuk mentadbir negara dan segala produk keluaran negara menjadi milik bersama rakyat. Komunisme 10 0. Sesuatu yang berguna atau berfaedah kepada manusia. perbalahan. Iaitu pengganti nabi dalam urusan menegakkan agama dan mentadbir urusan dunia. Menurut ideologi ini. Konteks 10 1. Keharmonian hubungan sesama manusia untuk menjauhi perkara-perkara yang menyebabkan perpecahan. harta dan kelas.. Khalifah Khulu' Khurafat 99. komunisme menjurus kepada sistem sosial egalitarian iaitu tanpa kerajaan. 97. Kemaslahat an 95.Sebagai teori sistem sosial. Keseluruhan keadaan atau latar belakang sesuatu yang ada hubungan atau dapat dikaitkan dengan sesuatu. semua harta dimiliki oleh rakyat. Pengganti. menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea baru dan asli Ingkar dan tidak percaya kepada tuhan Lapisan atmosfera yang tinggi kandungan ozonnya bertindak sebagai perisai terhadap sinar ultra lembayung matahari yang memudaratkan kehidupan.

Manipulasi 11 Masalih al1. Contohnya terlibat dalam suatu kemalangan yang dahsyat.w. Liwat 10 7. Mahmudah 10 8. Maksum 11 0.t seperti mencuri berbohong dan sebagainya Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &11 5 . Para nabi dan rasul terpelihara daripada melakukan sebarang dosa kecil atau dosa besar serta perkara-perkara yang boleh mencacatkan kemuliaan baginda sebagai utusan pilihan Allah Menggunakan kemahiran dan kepakaran untuk memperolehi keuntungan peribadi dengan cara yang salah. Memelihara tujuan syarak serta membawa kebaikan umum dengan menolak segala yang merosakkan dan memudaratkan mahkluk Teks hadis Fahaman yang mempercayai bahawa hanya bendalah yang menyebabkan terjadinya segala sesuatu di dunia ini Perkara luar biasa yang berlaku kepada Umat Islam tanpa diusahakan untuk dipelajarinya. politik dan sosial. Liberalisme 10 6. Melakukan hubungan seks melalui dubur. liberalisme mengutamakan hak-hak peribadi serta kesamarataan terhadap peluang untuk semua. Matan 11 Materialism 3. namun dia terselamat. jika ditinggalkan mendapat pahala dan jika dilakukan tidak mendatangkan dosa. Mursalah 11 2. Sifat-sifat keji yang di benci oleh Allah s. e 11 4. Ma'unah 11 5. Mazmumah Perkara yang digalakkan untuk ditinggalkan. Sifat-sifat terpuji dan mulia menolong dan sebagainya. Makruh 10 9. seperti tolong 10 5. Fahaman ini mahukan kebebasan yang menyeluruh dalam kegiatan ekonomi.Bil Istilah Maksud Liberalisme adalah satu fahaman / falsafah yang meletakkan kebebasan individu sebagai nilai politik yang tertinggi. Secara amnya.

h Membelanjakan harta kepada perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat kepada pemiliknya atau orang lain seperti membazir. Orang yang tidak dapat memenuhi keseluruhan (seratus peratus ) daripada keperluan dan perbelanjaan hidup sehariannya Timbangan amalan manusia semasa mereka berada di dunia Penguasaan sepenuhnya terhadap sesuatu barangan. perkhidmatan dan sebagainya dalam pasaran tertentu oleh seseorang. melindungi dan membela dengan baik. Miskin 12 3. sesuatu 11 6. Monopoli 12 5. Mizan 12 4. perdagangan. alam 11 8. harta 12 2. sebuah fitma atau sekumpulan orang atau firma.Bil Istilah Maksud Menjaga. Memelihara 11 Memelihara 7. 12 Menceroboh Mengambil harta orang lain tanpa kebenaran 0. manakala kerugiannya jika ada Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &12 5 . harta yang sah disisi syarak seperti mencuri. Mualaf 12 6. Memulihara 11 Memulihara 9. Pelabur memberi modal kepada orang tertentu untuk diperniagakan dan keuntungannya di bahagi dua atau sebahagiannya menurut perjanjian yang telah dipersetujui bersama semasa akad. Muamalah 12 Mudharaba 7. alam Menjaga dan melindungi alam ini supaya tidak di rosakkan Memulihkan sesuatu supaya sentiasa berada dalam keadaan yang baik Mengembalikan alam kepada habitat asalnya seperti menanam semula tumbuh-tumbuhan yang telah di tebang atau di musnahkan supaya habitat alam akan kekal dan baik. 12 Merosakkan 1. Orang yang baru memeluk agama Islam Satu daripada hukum fikah yang berhubung dengan tatacara perhubungan sesama manusia dalam memenuhi keperluan mereka yang berhubung dengan harta.

kenabian dan kerasulan serta melemahkan musuh-musuh mereka Seseorang yang berpura-pura menganut dan patuh kepada ajaran Islam sedangkan hatinya tidak tidak mempercayai ajaran Islam. Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &13 5 . Murtad 13 5. Mukjizat 13 2. Perbuatan menilai diri sendiri Ahli hukum Islam yang memutuskan sesuatu hukum fikah berasaskan bimbingan al-Quran. Murabahah 13 4. Maksud ditanggung oleh pihak pelabur 12 8. Munafik 13 3. Orang yang dalam perjalanan dari satu tempat ke satu tempat yang lain Naskah al-Quran yang bertulis tangan atau bercetak Suatu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dalam sesuatu kegiatan ekonomi dan berkongsi dalam keuntungan.w. Muhasabah 12 9. namun masih tetap atas prinsip asasnya. Mujtahid 13 0.t kepada para nabi dan rasul untuk membuktikan kebenaran. Akad jual beli bagi barangan tertentu. Mushaf 13 Musyarakah 8. Pembayaran dilakukan semasa penyerahan barang atau atau pada masa lain yang dipersetujui bersama). al-Hadis dan menurut pendapatnya sendiri Orang Islam yang telah akil baligh atau cukup umur dan diwajibkan mematuhi segala hukum Islam. (Penjual menyatakan kos yang dikeluarkan dan jumlah keuntungan yang dikehendaki. Musafir 13 7.Bil Istilah hanya akan sahaja. Mukallaf 13 1. Murunah 13 6. Keluar daripada agama Islam Luwes atau anjal iaitu agama Islam boleh berubah mengikut kesesuaian masa dan keadaan. Perkara luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah s.

t yang diberikan wahyu untuk dirinya dan tidak wajib disampaikan kepada orang lain. Pengaruh luar yang bertentangan dengan ajaran Islam yang disebarkan melalui media massa dan penjajahan pemikiran. Islam 14 5. Pekerjaan 14 Pengaruh 8. Punk. Dalil daripada al-Quran atau al-Hadis Rasulullah s.w Pertalian keluarga. Nabi 14 2.w. amanah 14 7. Black Metal dan sebagainya Menyelesaikan masalah manusia berasaskan syariat Islam yang merangkumi semua aspek 14 0. Nas 14 3. n Masalah Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &14 5 . Oleh kerana terlalu ramai orang yang meriwayatkan hadis ini dan berlainan pula tempat tinggalnya. maka mustahil bagi mereka itu berpakat untuk berdusta tentang hadis tersebut. Perbuatan yang mensia-siakan atau melanggar amanah yang telah diberikan Pekerjaan menurut Islam ialah satu usaha yang dilakukan untuk mendapatkan wang atau harta dengan cara yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum syarak. Neraka 14 Pecah 6. seperti Rock. Mutlak 14 1.Bil Istilah ( Syarikat ) Maksud 13 Mutawatir 9. (Hadis) Satu daripada jenis hadis. Manusia lelaki pilihan Allah s. Bersifat tetap dan tidak boleh dipertikaikan kebenarannya. Nasab 14 Negara 4.a. iaitu hadis yang diriwayatkan oleh ramai orang sejak daripada zaman Rasulullah sampai sekarang. terutamanya di sebelah bapa Negara yang mengarahkan segala urusan pemerintahan dan pentadbirannya tunduk kepada hukum Islam yang bersumberkan alQuran dan hadis serta Ijtihad yang benar Tempat balasan azab yang dikhaskan untuk orang yang mengingkari perintah Allah semasa hidup didunia. Asing 14 Penyelesaia 9.

politik.w. Qadha 15 7.t yang bermukjizat serta diturunkan kepada nabi Muhammad s. Buah yang baru jadi atau buah yang masih muda dan kecil.w. Orang yang meriwayatkan sesuatu hadis / menceritakan Sebuah masyarakat yang hidup sayang menyayangi dan hormat menghormati antara satu sama lain. akhlak dan sebagainya. h 16 Rahn 1. sosial dan perundangan 15 0. n Islam 15 Piagam 3.t kepada manusia yang merangkumi aspek akidah. Putik 15 6. melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab. Qisas 15 9. Produktif 15 5. Qias 15 8. Perawi 15 Perpaduan 1.w. Menghubungkan hukum yang tidak ada (cabang) kepada hukum yang ada (asal) kerana bersamaan illat (sebab) Hukuman dan kesalahan yang telah ditetapkan oleh syarak melalui al-Quran dan al-Hadis kerana kesalahan yang melibatkan kecederaan anggota tubuh badan dan nyawa manusia Kalam Allah s. Qur'an 16 Rabbaniyya 0. Hukum yang ditetapkan oleh Allah s. Madinah 15 4.prinsip.w.nilai dan peraturan yang terkandung dalam Islam ajaran adalah bersumberkan wahyu Allah s. ummah 15 Perundanga 2. Pajak gadai atau menjadikan sesuatu barang yang berharga sebagai cagaran bagi sesuatu hutang dan barangan tersebut akan menjadi Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &15 5 .Bil Istilah Maksud kehidupan seperti ekonomi. Ketuhanan iaitu segala hukum. syariat. Penghakiman atau keputusan yang telah diputuskan oleh pihak mahkamah dalam sesuatu perbicaraan berdasarkan hujah dan bukti yang nyata.a.konsep. Perlembagaan Madinah / Sahifah Madinah Mempunyai daya pengeluaran yang aktif.t dan hadis.

Bil Istilah Maksud bayaran sekiranya dia tidak berdaya membayar hutang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan Memberi atau menerima sesuatu barangan yang berharga untuk mendapatkan sesuatu atau untuk melepaskan sesuatu tindakan dengan cara yang salah Manusia lelaki pilihan Allah s. Kelonggaran yang diberikan oleh Allah s.w. Riak 16 7.t 16 2. Riddah 16 9. Rukhsah 17 1.t dari kalangan para nabi yang diberikan wahyu untuk dirinya dan dikehendaki menyampaikannya kepada orang lain. ikhlas dan tawakal kepada Alalh s.w.w.w. Azmi 16 5.w. Relatif 16 6.t yang Maha Berkuasa dan Esa. Rububiyyah 17 0. Para rasul yang memiliki tahap kesabaran yang amat tinggi dalam menghadapi rintangan dan tentangan daripada umatnya ketika menyampaikan ajaran dan seruan kepada umatnya.t kepada umat Islam untuk melakukan ibadat dalam keadaan-keadaan tertentu Teguh dan tahan uji dalam menghadapi dugaan hidup dengan reda. Rasul 16 Rasul Ulul 4. Riba 16 8. Tidak mutlak / bersifat nisbi Menunjuk-nunjuk amalan baik yang telah dilakukannya kepada orang lain dengan tujuan mendapat pujian dan sanjungan daripada masyarakat Bunga atau pertambahan dalam urusan pinjaman hutang piutang atau pertukaran barangan sejenis atau pertambahan bayaran balik hutang akibat penangguhan bayaran Keluar daripada agama Islam ( Murtad ) Keyakinan (iktikad) dalam hati secara mutlak bahawa Allah s. Sabar Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &16 5 . melainkan Allah s.t yang mentadbirkan semua benda dan perkara di dunia ini dan tiada pentadbir lain. Rasuah 16 3.

Perawi yang menyampaikan hadis Memberi sesuatu yang berharga kepada orang miskin dan yang memerlukan dengan tujuan untuk mendapatkan pahala. tidak kerana inginkan pujian atau memberi malu kepada orang yang menerimanya. dalam menjalani kehidupan masing-masing sosial Islam berlandaskan ajaran Islam Menghimpunkan dua waktu solat dan didirikan 17 dalam satu waktu. Fahaman yang memisahkan nilai-nilai agama dengan kehidupan seharian. Sosial Segala perkara masyarakat yang berkaitan dengan Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &17 5 . pentadbiran dan 17 undang-undang harus dipisahkan dari urusan 6. Sanad 17 5. Sedekah Sekularisme ialah ideologi / fahaman bahawa urusan dunia seperti politik. Mereka yang berpegang kepada fahaman ini adalah dipanggil golongan sekular. Sabotaj 17 4. Sekularisme agama. Sabda 17 3.Bil Istilah Maksud Ucapan atau perkataan Rasulullah s.a. 17 Pergaulan dan hubungan sesama manusia Sistem 8. 17 Perkara luar biasa yang berlaku kepada 7. Solat Jamak terbahagi 9. Solat Qasar dua rakaat 18 1. Perbuatan khianat yang dilakukan oleh sesuatu pihak atau orang perseorangan untuk menggagalkan atau merosakkan kegiatan pihak lain. Solat Jamak kepada dua iaitu Solat Jamak Takdim dan Solat Jamak Takhir 18 Memendekkan solat yang empat rakaat menjadi 0. Sedekah hendaklah diberikan dengan ikhlas. 17 2.w. Sihir seseorang dengan bantuan daripada syaitan dan boleh dipelajari.

Menceritakan amalan baik yang dilakukan kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dan sanjungan daripada orang lain Perkara yang digalakkan oleh agama untuk dilakukan dan diberikan pahala serta balasan syurga. Ta'awun memenuhi keperluan dalam kehidupan seharian 19 3. Sum'ah 18 5. Sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah samada perbuatan.berhala dan apa-apa sahaja yang menyesatkan Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &18 5 . 18 2. Sosialisme 18 3.a. Catatan wahyu yang sedikit bilangannya yang diturunkan kepada Nabi Syis sebanyak 50. jika ditinggalkan tidak berdosa. Syirik 18 9.w lengkap dan sempurna 0.W. h serta meliputi kehidupan di dunia dan di akhirat.t semasa mereka di dunia 19 Tolong menolong dan bekerjasama dalam 2. Taghut Perkara-perkara yang boleh menyesatkan umat Islam daripada agamanya seperti Syaitan. pengakuan atau sifat-sifat Rasulullah s. Syumul Lengkap iaitu agama Islam yang di bawa oleh 19 Syumulliyya Nabi Muhammad s. Sunat 18 Sunnah / 6. Suhuf 18 4.Bil Istilah Maksud Sosialisme merupakan teori atau sistem organisasi sosial dan ekonomi di mana salah satu ciri utamanya adalah sumber kekayaan negara dinikmati bersama oleh seluruh rakyat secara sama rata. Nabi Idris 30.a. hadis 18 7.w. Syariat 18 8. Nabi Ibrahim 10 dan Nabi Musa 10 suhuf.T kepada manusia Menyekutukan Allah dengan sesuatu dari segi sifat zat atau perbuatan seperti beribadat selain kepada Allah Lengkap dan menyeluruh. Syurga untuk orang-orang taat dan patuh kepada perintah Allah s.w Segala hukum dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah S. 19 Tempat yang indah dan penuh keseronokan 1. perkataan.

Istilah syarak : kesalahan dan hukuman yang tidak ditetapkan oleh syarak dan diserahkan kepada budi bicara hakim atau kadi untuk memutuskannya.W. Tawakal 20 1. Talak 19 9. urusniaga 19 4. teguh dan tidak berubah. Taklif 19 7.Bil Istilah Maksud Gabungan anggota masyarakat untuk saling jamin menjamin dan tolong-menolong bagi meringankan beban orang perseorangan serta menjauhi kerosakan yang menyusahkan (insuran secara Islam) Sikap membesarkan diri seperti sombong dan angkuh dengan perkara kebaikan yang telah dilakukan dan segala nikmat kesenangan yang telah dikurniakan oleh Allah S. Pembubaran ikatan perkahwinan yang sah dengan lafaz talak (cerai) atau yang seumpama dengannya Keadaan masyarakat manusia yang dicirikan atau didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan dan perkembangan pemikiran (sosial. Thiqah 20 3. Berserah diri kepada ketentuan Allah s. Persetujuan jual beli. Takaful 19 5.T kepadanya Tanggungjawab yang diberikan kepada seseorang yang telah baligh dan berakal Bahasa : mencegah. Takzir 19 8. Thabat 20 2. urusan jual beli. politik) yang tinggi dan maju.t setelah berusaha bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu Tetap. Tamadun 20 0. Takbur 19 6. Transaksi Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &19 5 .w. Toleransi 20 4. budaya. Boleh dipercayai Tolak ansur dan saling memahami serta menghormati pendapat dan pandangan orang lain walaupun bertentangan dengan pendapat sendiri.

w.Bil Istilah Maksud Kagum dengan amalan sendiri serta sombong dalam melakukan sesuatu ibadat serta memandang rendah dan melekeh-lekehkan amalan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain Mengakui hanya Allah yang Esa yang layak disembah. Ujub 20 6.t yang disampaikan kepada para nabi dan rasul melalui perantaraan Malaikat Jibril atau terus daripada Allah s. Wajib 21 3. Sarwajagat atau meliputu seluruh alam Sesuatu yang dilaksanakan mungkin tidak dapat 20 5. (mengungki t-ungkit) 20 8.t. Wadiah 21 1. Mengungkit-ungkit kembali bantuan dan perbuatan baik yang telah diberikan kepada seseorang dengan tujuan supaya orang tersebut sentiasa mengenang jasa dan pertolongan yang telah diberikannya. ditaati dan dipatuhi secara mutlak. Uluhiyyah 20 Ungkit 7. Wakaf 21 4. jika dilaksanakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan berdosa Harta yang diserahkan oleh seseorang atau sesuatu pihak untuk faedah orang ramai yang berkaitan dengan agama Islam Dari segi bahasa bermaksud realiti. Mempunyai keupayaan yang membolehkan seseorang itu menguasai orang lain Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &20 5 . Apabila di hubungkan dengan Islam bermaksud praktikal. Wibawa Mewakilkan sesuatu barang atau harta yang berharga kepada orang lain untuk disimpan dan diurus. yang mesti dilaksanakan. Utopia 21 0. Universal 20 9.w. mampu di amalkan oleh semua golongan manusia.w. Wahyu 21 2.t Perintah Allah s. Waqi’yyah 21 5.w.t Istilah: Ilham atau perintah daripada Allah s. Bahasa: Nasihat dan bimbingan daripada Allah s.

Bukti manusia sebaik-baik kejadian 4. FOKUS TASAWWUR ISLAM TING 4 DAN TING 5 TINGKATAN 4 BAB ISU-ISU PENTING 1.Tauhid Asma Wa Sifat – nama/ sifat 7.Agama budaya dan agama samawi 1. Istilah Zakat Maksud Mengeluarkan sebahagian daripada harta tententu untuk diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu.Proses kejadian manusia 3.Tauhid Uluhiyyah – prinsip 6. ASAS PEMIKIRAN ISLAM 1.Maksud Fitrah 2.Bil 216.Jenis-jenis Tauhid 4.Bukti beragama fitrah manusia 3.Tauhid Rububiyyah – prinsip 5.alam 1.Maksud alam TUHAN INSAN ALAM Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &21 5 .Tanggungjawab – Allah – manusia.Maksud 2.

Rasul Ulul Azmi – maksud-sebab –MIN 5.Jenis alam – contoh – hikmah kerahsiaancara mengetahui 3.Isi Kandungan al Quran 9.Keistimewaan al Quran 10Maksud al Hadis 11Jenis hadis 12Peranan hadis 13Fahaman anti hadis : Maksud – Kesan RASUL WAHYU Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &22 5 .Peringkat penurunan wahyu 4.Sifat – wajib – mustahil.Cara wahyu membina tamadun 8.Peranan wahyu 6.Cara penurunan wahyu 5.Peranan rasul 4.Pencemaran : Faktor – kesan – cara atasi 1.Ciri-ciri wahyu 3.Peringkat alam 4.harus 3.Sumbangan alam 6.Maksud wahyu 2.Maksud : memelihara alam – memulihara alam 5.Perkara luar biasa : MMMKIIS 1.Cara wahyu membimbing akal 7.Maksud rasul – nabi – perbezaan nabi dan rasul 2.BAB ISU-ISU PENTING 2.Cara memelihara alam – memulihara alam 7.

Prinsip – Wasatiyyah RABBANIYYAH SYUMULIYYAH ALAMIYYAH WAQI’IYYAH Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &23 5 .Bukti dalam Kehidupan a) Perundangan b) Sosial c) Ibadat 1.BAB ISU-ISU PENTING 1.contoh -kesan –cara atasi 6.Maksud Pengaruh Lar/ Penjajahan pemikiran 2.Maksud 2.CIRI PANDANGAN HIDUP ISLAM ISLAM 1.Cara mencapai sifat Rabbaniyyah 1.Bukti dalam Kehidupan a) Ilmu : Fardhu Ain – Fardhu Kifayah b) Sosial c) Perundangan 1.Ajaran sesat : maksud – ciri.Maksud 2.Ciri keunggulan Islam 1.Bentuk ancaman / pengaruh yang merosakkan 3.kesan –cara atasi PENGARUH LUAR YANG MEROSAKKAN PEMIKIRAN MUSLIM 2.Cara mengatasi 5.Maksud 2.Maksud Islam 2.Fahaman mulhid : Maksud – prinsip.Prinsip – Hak asasi manusia 3.Prinsip 3.Maksud 2.Kesan pengaruh luar 4.Prinsip 3.

Maksud 2.Ciri-ciri 4.Maksud 2.Khalifah : maksud – sifat.Bukti dalam Kehidupan 1.Maksud Negara Islam 2.Perkara yang Thabat 3.Sumber kehakiman : AHIQI 6.Tanggungjawab – kesan MURUNAH THABAT SISTEM PEMERINTAHAN SISTEM KEHAKIMAN SISTEM SOSIAL Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &24 5 .Dasar/ prinsip 3.Maksud 2.kelayakan – t/jawab – kesan pemngabaian 7.MMAH 3.Nilai luhur 3.Kelebihan sifat Murunah 1.Prosedur kehakiman i)Hakim : Kelayakan – t/jawab / Etika kehakiman – kesan ii) Peraturan keterangan : BSP 1.Tawakal – maksud.INSTITUSI NEGARA ISLAM 1.hikmah – contoh – ahli Majlis syura 6.Prinsip 3.Maksud 2.kepentingan 4.Piagam madinah : Aspek – Kesan P 1.Rakyat : hak – t/jawab rakyat – kesan pengabaian 8.Ciri –ciri 4.Kepentingan Institusi Kehakiman 5.Syura – majlis syura.Elemen Pembentukan Negara Islam 5.BAB ISU-ISU PENTING 3.Prinsip .

Jenis harta 3.Syarat harta sebagai ibadat 7.Harta Amanah : Sebab harta amanah Allah 5.Harta halal dan haram: cara dan kelebihan 8.BAB ISU-ISU PENTING Allah Alam Manusia TINGKATAN 5 BAB ISU-ISU PENTING 1-EKONOMI ISLAM 1.Cara pengurusan harta ISLAM DAN HARTA Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &25 5 .Harta Ujian Allah : Bentuk Ujian harta 6.Maksud harta 2.Konsep Harta – MUNAH BZ 4.

Taawun : Konsep/ maksud – bukti taawun dalam muamalah 8.Syarat pekerjaan menjadi ibadat 4.Perturan pemilikan harta 3.jenis muamalah : WD-MD-MS/ BMR/R-I-T .Cara mencapai matlamat perundangan Islam Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &26 5 .Larangan dalam pemilikan Harta : MMES RR 6.faktor berlaku.Budaya kerja 7.Ciri-ciri muamalah – TRAMT 3.Kepentingan pemilikan harta 4.Syarat sah muamalah 5. Hikmah 9.Matlamat perundangan Islam : ANKH2 3.Maksud bekerja / bekerja kerana Allah 2.Jenis.Jenis pekerjaan : perbezaan 5.Maksud muamalah 2.cara atasi 1.Maksud perundangan / syariat 2.Matlamat bekerja 3.MMESRR : maksud.Golongan yang dilarang : Gol – Cara pengurusan harta 5.Cara meniingkatkan kualiti kerja 1.Cara menggalakkan muamalah Islam ISLAM DAN HAK MILIK ISLAM DAN PEKERJAAN FALSAFAH MUAMALAH ISLAM 2-FALSAFAH PERUNDANGAN ISLAM PERUNDANGAN ISLAM 1.Perbezaan Muamalah Islam dan konvensional 7.Maksud hak milik 2.Etika pekerjaan 6.Muamalah yang tidak sah 6.BAB ISU-ISU PENTING 1.Kebaikan / kelebihan / kepentingan 4.

maksud-matlamat – kebaikan – contoh 3.Hikmah perkahwinan 3.maksud -kesan – contoh 1.Ciri-ciri perundangan Islam 5.Fatwa .Cara menghayati perundangan Islam 1.Cara mencapai keharmonian rumahtangga 6.Hukum – WSHMH : Maksud – contoh – hikmah 1.Fikah – maksud-matlamat – kebaikan 2.Maksud ibadat 2.Cara meningkatkan kuliti ibadat 7.Perkaitan ibadat dengan perundangan 4.Perkara yang merosakkan ibadat : SSKRRAHNUT 8.Hikmah pemiihan pasangan 4.Maksud munakahat 2.Sumber perundangan Islam : AHIQI 6.Ibadat tanpa syariat – maksud -kesan – contoh 9.Tanggungjawab : SIB – kesan pengabaian 5.Qadha .maksud-matlamat – kebaikan 5.maksud-matlamat – kebaikan 4.BAB ISU-ISU PENTING 4.Penyelesaian masalah perkahwinan : TKFhikmah 7.Maksud Jenayah – contoh perbuatan jenayah ISTILAH PERUNDANGAN ISLAM FALSAFAH IBADAT FALSAFAH MUNAKAHAT FALSAFAH JENAYAH Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &27 5 .Syariat tanpa ibadat.Cara mengatasi perceraian 8.Hak penjagaan anak – hikmah 1.Ciri kesempurnaan ibadat 6.Ijtihad .Jenis ibadat – contoh.ciri / perbezaan 3.Kepentingan perundangan Islam 7.Tujuan ibadat 5.

Matlamat 3.Hukuman Jenayah : HQTD – maksud – jenis kesalahan – bentuk hukuman – hikmah perbezaan 5.Dakwah : Maksud – ciri pendakwah – cara berdakwah yang berkesan – peranan dakwah Isu.Cara mewujudkan / mencapai ASAS PENYELESAIAN MASALAH CARA ISU DAN CARA PENYELESAIAN Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &28 5 .Sumber PMDI : AHIQI 5.BAB ISU-ISU PENTING 2.Perlakuan penyelesaian masalah : NKTTM 3.Maksud penyelesaian masalah 2.Sumber Falsafah Jenayah : AHIQI 4.hikmah 7.ciri PMDI 4.Tawakal – Maksud – hikmah 5.Doa : Maksud – adab berdoa.isu : Cara mengatasi a) Perpaduan Ummah Akidah b) Kecemerlangan pendidikan Ibadah c) Kekuatan Ekonomi Akhlak d) Keadilan sosial e) Jati Diri Isu semasa f) Jaminan Keselamatan 1.Maksud muhasabah 4.Ciri.Maksud isu 2.Amalah dalam memnyelesaiakan masalah 6.Sebab penyelesaian masalah secara Islam 1.Perbezaan Hukuman Islam dan konvensional 3-PENYELESAIAN MASALAH ISLAM 1.Langkah penyelesaian Masalah : MPKUN 2.Matlamat 3.Kelebihan / kebaikan 6.

Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &29 5 .

catatan Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &30 5 .

Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &31 5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful