KAMUS ISTILAH

TASWWUR ISLAM

MATA PELAJARAN TASAWWUR ISLAM
Kamus istilah ini disusun untuk kegunaan pelajar yang mengambil matapelajaran Tasawwur Islam Tingkatan empat dan lima. Ianya disusun sesuai dengan apa yang diguna pakai dalam buku teks Tasawwur Islam tingkatan 4 dan 5 Kontrak jual beli
untuk membeli sesuatu barangan dengan bayaran harga secara tertangguh termasuk keuntungannya sekali. Pelanggan dibolehkan membayar secara ansuran mengikut tempoh yang telah dipersetujui secara

Disediakan oleh : Safaee b. Zakaria SMK Jelawat, Bachok, 1 Kelantan

Cetakan 2008

Bil 1.

Istilah Adil Agama Budaya

Maksud Meletakkan sesuatu kena pada tempatnya Agama, kepercayaan atau ajaran yang diciptakan oleh manusia sendiri, hasil daripada pemikiran mereka tanpa bimbingan wahyu. Contohnya fahaman-fahaman seperti komunisma dan sebagainya. Agama yang diturunkan oleh Allah s.w.t kepada manusia melalui perantaraan Rasul dan Nabi. Contohnya Agama Islam, Kristian, Yahudi dan Nasrani. Ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang Islam atau bukan Islam yang menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenarnya yang berdasarkan al-Quran dan hadis contohnya ajaran Ayah Pin. Orang lelaki atau perempuan yang sah dikahwinkan antara keduanya ( tiada perhubungan kekeluargaan ) Keupayaan manusia berfikir. Tingkah laku, etika, moral atau sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang. Keyakinan atau kepercayaan tentang kewujudan Allah s.w.t yang maha Esa, yang tiada bersekutu, mempunyai sifat-sifat kesempurnaan, kesucian dan kebesaran Segala mahkluk yang ada dilangit dan di bumi yang diciptakan oleh Allah s.w.t untuk kegunaan dan kemudahan manusia.

2.

3.

Agama Langit

4.

Ajaran Sesat

5. 6. 7. 8.

Ajnabi Akal Akhlak Akidah

9.

Alam

Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 2 5

Bil

Istilah

Maksud Alam yang tidak dapat ditanggapi oleh pancaindera dan akal manusia. Kewujudan alam ini dapat difahami melalui keimanan dan keyakinan yang teguh kepada Allah s.w.t Contohnya seperti alam kubur, padang mashyar dan sebagainya Tempat sementara manusia menunggu hari kiamat selepas mereka mati Alam nyata yang boleh ditanggapi oleh pancaindera manusia dan boleh digunakan pada bila-bila masa mengikut keupayaan akal manusia. seperti haiwan, tumbuh-tumbuhan, bahan galian dan sebagainya. Sarwajagat / global iaitu Islam ialah agama yang sesuai kepada semua manusia tanpa mengira tempat dan zaman. Menyuruh melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran Fahaman yang menolak hadis sebagai sumber hukum dalam Islam. Sifat Allah s.w.t yang Maha Penyayang Sifat Allah s.w.t yang Maha Pemurah

10.

Alam Ghaib

11.

Alam kubur/alam barzakh Alam Musyahada h

12.

13.

‘Alamiyyah Amar makruf nahi mungkar Antihadis Ar-Rahim Ar-Rahman

14. 15. 16. 17.

Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia, iaitu Allah s.w.t memiliki 18. Asma’ wa 99 nama yang indah bagi diri-Nya dan memiliki sifat 41 sifat yang terdiri daripada 20 sifat yang wajib,20 sifat mustahil dan satu sifat yang harus baginya. Ilmu falak, iaitu ilmu tentang bintang-bintang 19. yang melibatkan kajian tentang kedudukan, Astronomi pergerakan dan perkiraan serta tafsiran yang berkaitan dengan bintang. 20. Aza Perkataan atau perbuatan yang dilakukan ke atas orang yang menerima bantuan dan pertolongan daripada seseorang. Perbuatan itu dilakukan oleh pemberi bantuan tersebut dengan mengungkit-ungkit pertolongan yang
Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 3 5

Alam tempat roh orang mati berada sementara Barzakh menunggu dibangkitkan semula pada hari akhirat nanti ( alam kubur) Orang yang tinggal di sesuatu tempat buat Bermukim sementara waktu sahaja Mereka-reka perkara baru dalam agama Bidaah (beribadat) yang tidak pernah diamalkan pada zaman Rasulullah dan para sahabat baginda. 31. 28.kekal dan mutlak. Badan Eksekutif 23. 21. hippies dan sebagainya Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 4 5 . 30. Keseluruhan cara hidup yang merangkumi cara bertindak.w. Ilmu Allah s. meminda atau memansuhkan undang-undang Kontrak jual beli untuk membeli sesuatu barangan dengan bayaran harga secara tertangguh termasuk keuntungannya sekali. Membelanjakan harta secara berlebih-lebihan daripada keperluan sebenar atau Boros membelanjakan harta kepada perkara yang tidak perlu atau membelanjakan harta kearah maksiat. Pelanggan dibolehkan membayar secara ansuran mengikut tempoh yang telah dipersetujui secara bersama. 27. Perbendaharaan negara Islam 25. berkelakuan dan cara berfikir serta Budaya segala hasil kegiatan atau kerohanian masyarakat Budaya yang bertentangan dengan Islam dan Budaya adat orang melayu yang lemah lembut Bukan Islam contohnya budaya bersekedudukan tanpa nikah. Badan pemerintahan – badan yang bertanggungjawab mengurus dan mentadbir negara Badan perundangan – sebuah badan yang berkuasa membuat.Bil Istilah Maksud telah diberikannya. sehingga menimbulkan perasaan sakit hati orang yang mendapat pertolongan tersebut. Badan Legislatif Bai ‘ bithaman ajil Baitulmal 24.t yang hakiki. budaya lepak. 29. 26. qadim . Azali 22. mengubal.

40. Kewajipan/perintah Allah yang dikenakan ke atas setiap orang Islam yang cukup syaratsyaratnya. Falsafah Jenayah 43. Agama yang mengatur cara hidup yang lengkap dan sempurna. Dhabit Dhob Diat Din Drastik Ekosistem Etika Fakir 42. Harta benda atau bayaran tertentu yang wajib diberikan kepada waris orang yang dibunuh sebagai ganti hukuman qisas yang tidak dapat dilaksanakan. 38. Keterlaluan. Budaya Islam 33. 36.w.Bil Istilah Maksud Cara hidup masyarakat Islam yang berteraskan ketakwaan kepada Allah Keadaan yang memaksa Orang yang cukup kuat ingatan untuk mengingati sesuatu yang didengarinya Sejenis binatang yang hidup di daratan dan menyerupai binatang biawak pasir. Darurat 34. Fardhu Ain 44. Jika dilaksankan akan mendapat pahala manakala jika ditinggalkan akan berdosa. Jika sudah terdapat sebahagian daripada umat Islam dalam sesuatu kawasan telah melaksankan perintah tersebut. anggota tubuh badan serta harta benda manusia. maka semua orang terlepas daripada dosa. Fardhu Kifayah Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 5 5 . Nilai akhlak atau tingkah laku yang menjadi pegangan seseorang atau sesuatu kumpulan semasa menjalankan tugas Orang yang tidak dapat memenuhi walaupun separuh daripada keperluan dan perbelanjaan hidup sehariannya Peraturan dan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah s. Seperti menuntut ilmu Kewajipan / perintah Allah yang dikenakan ke atas setiap orang Islam yang cukup syaratsyaratnya. 37. 35. 41.t terhadap kesalahan yang melibatkan pencerobohan terhadap nyawa. tetapi jika tiada sesiapa pun yang melaksanakannya maka 32. tumbuhan) dengan alam persekitaran yang tidak bernyawa. 39. terlalu keras (berkenaan sesuatu tindakan) Sistem yang melibatkan interaksi antara sesuatu komuniti (haiwan.

Fitrah beragama 52. Hadis Dhaif Hadis Sahih Hak Milik Pembatalan ikatan perkahwinan atau perceraian yang berlaku melalui keputusan yang ditetapkan oleh pihak kadi / mahkamah. ( al-Quran atau hadis) Berjuang untuk mempertahankan kesucian Islam samada melalui harta. rumah. Sesuatu harta yang dikurniakan oleh Allah s. barang perhiasan dan sebagainya. 50. Seperti 45. Hadis yang mempunyai periwayat yang bersambung terus dengan Rasulullah. disebabkan syarat-syarat yang tidak dipenuhi oleh pasangan terbabit. perbuatan dan pengakuan baginda.t kepada hambaNya untuk dimiliki dan dimanfaatkan seperti. Fasakh 46. Hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis Sahih dan hadis Hasan.t kepada manusia. Kefahaman tentang hukum amali yang diijtihadkan oleh para mujtahid yang diambil daripada dalil-dalil syarak. sah atau tidaknya sesuatu perbuatan. tenaga dan sebagainya dijalan Allah Sifat semulajadi yang dijadikan oleh Allah s. Naluri semulajadi manusia yang mengakui adanya Allah s. Sesuatu yang diterima daripada Rasulullah s.Bil Istilah Maksud semua orang akan menguruskan jenazah berdosa. 55. wang ringgit dan sebagainya. Fikah (ilmu Fiqah) Fikah (perundang an) Fisabilillah Fitrah 48. pemikiran. Seperti sukakan harta. seperti hukum wajib. Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 6 5 .t sebagai pencipta alam ini.a. Orang yang mengetahui hukum itu disebut fakih. harus.w. Hadis / sunnah 53. tanah. 49.w. 51. Fatwa 47. haram. Contohnya hukum harus menderma darah Suatu ilmu yang membicarakan hukum atau perundangan Islam tentang perbuatan mukalaf. 54.w sama ada berupa perkataan.w. Sebarang keputusan yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa yang telah diwartakan berhubung dengan suatu hukum syarak bagi menyelesaikan masalah semasa.

t Semua amalan kebaikan yang disyariatkan oleh Allah s. Istilah Haram Hari kiamat Harta Maksud Larangan Allah s.w. Hari kehancuran dan kemusnahan alam ini selepas malaikat Izrail meniup sangkakala yang pertama. Pengabadian dan kepatuhan kepada perintah Allah s. Iri hati atau rasa benci dengan nikmat dan kebaikan yang diperoleh oleh orang lain dan berusaha agar nikmat tersebut hilang daripada orang itu atau berpindah kepadanya dengan cara yang salah. qazaf.Bil 56. sama ada ke syurga atau ke neraka. berzina. boleh diperolehi dan dimiliki oleh manusia melalui usaha dan ikhtiar mereka sendiri. Orang lelaki yang tertarik nafsu syahwatnya kepada orang yang sejenis dengannya Kesalahan dan hukuman yang ditetapkan oleh syarak serta wajib dilaksanakan sebagai menunaikan hak Allah s. 57. 63. Hudud 64. Hasad dengki 61. murtad. zakat dan sebagainya.w.w. bagi membuktiksn ketaatan manusia kepada Allah s. Kiraan amalan baik dan buruk manusia ketika mereka berada di dunia yang akan berlaku di Padang Masyhar.w. 65. tanpa dikenakan sebarang pembalasan. Harus 60. dan meminum arak Kepercayaan atau keyakinan di dalam hati manusia mengenai sesuatu perkara.t melalui perbuatan.t sama ada fardhu atau sunat seperti solat.t yang mesti ditinggalkan.w.w. Amalan khusus yang disyariatkan oleh Allah s. Anugerah Allah s. Perkara yang diberikan kebebasan kepada seseorang untuk melakukan atau meninggalkannya. untuk menentukan ke arah mana mereka akan di tempatkan. Ibadat umum Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 7 5 . merompak.t. Hisab / timbangan amal Homoseks 62. I’tiqad Ibadat 66.t bagi menghubungkan manusia dalam sebuah masyarakat demi kebaikan 59.t kepada manusia. Ibadat khusus 67. 58. jika ditinggalkan mendapat pahala dan jika dilakukan berdosa.w. perkataan dan pengakuan hati yang berlandaskan syariat. Kesalahan hudud adalah seperti mencuri.

Bil Istilah Maksud bersama seperti tolong menolong. mudah difahami. Satu perjanjian yang membolehkan seseorang itu mengambil faedah atau manfaat daripada milik orang lain dengan membayar bayaran yang tertentu ( Sewaan ). kejuruteraan. Ijarah 71. Inflasi Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 8 5 . menarik perhatian pendengar atau pembaca Ilmu yang berkaitan dengan amalan yang wajib diketahui dan diamalkan oleh semua umat Islam yang mukallaf. 69. Satu daripada istilah ilmu fikah. Ilmu lojik tentang sesuatu benda Orang asing yang menetap di sesebuah negara. ( pendatang ) Bangsa atau negara yang menjalankan politik untuk menjajah negara lain Keadaan harga barangan bertambah tinggi disebabkan bertambahnya daya membeli / 79. Contohnya ilmu syariah. Suatu ilmu Bahasa Arab yang membicarakan tentang penyusunan kata-kata yang indah dan tepat dan mempunyai pengertian yang mendalam. Ilmu Balaghah 74. Ideologi Ijab 70. 78. Persetujuan atau persepakatan antara ulama mujtahidin daripada umat Nabi Muhammad mengenai sesuatu hukum syarak pada masamasa tertentu Suatu usaha yang dilakukan secara bersungguh-sungguh untuk menghasilkan penetapan sesuatu hukum syarak yang berdasarkan al-Quran dan al-Hadis. yang bermaksud satu pihak memberi tawaran kepada pihak lain untuk menerima sesuatu transaksi / urusan. 77. 68. Ijmak 72. sekularisme dan sebagainya. Ilmu Fardhu Kifayah 76. Ilmu Fardhu Ain 75. pertanian dan sebagainya. Ijtihad 73. akidah dan ilmu akhlak. Ilmu yang berkaitan dengan kehidupan di dunia yang membawa faedah kepada manusia dan alam ini seperti ilmu kedoktoran. Ilmu mantik Imigran Imperialis Fahaman atau aliran pemikiran manusia seperti komunisme.

Patuh dan menyerahdiri. (Istilah Syarak) 86. Sifat sesuatu yang baru diperkenalkan seperti kaedah. 80. musuh negara serta mempertahankan agama dan kebenaran 90. Kahwin Ikatan yang teguh antara lelaki dengan 91. adat dan sebagainya yang baru.t untuk menyesatkannya lagi.t Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 9 5 . Tunduk dan patuh serta menyerah diri dengan sepenuhnya kepada Allah s. Menerima tawaran atau persetujuan yang Kabul diberikan dalam sesuatu transaksi.w. sistem.t yang paling istimewa kerana mereka boleh berfikir.w. (bersungguh-sungguh) untuk memerangi Jihad musuh Allah. 83. maruah dan negara. (Menghasilkan atau membawa pembaharuan ke arah yang lebih baik. Irhas Islam 84. inovatif dan produktif dalam melaksanakan pekerjaan Mencurahkan segala daya upaya yang ada 89.w. Inovatif 81. berkehendak dan boleh menerima ilmu pengetahuan Perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang bakal dilantik oleh Allah s.w. Sejahtera. 88.Bil Istilah Maksud permintaan terhadap sesuatu barangan yang terhad bilangannya oleh pengguna. Contohnya Nabi Isa boleh bercakap semasa masih bayi. Kesediaan melindungi keselamatan terhadap agama. Islam (Bahasa) Islam 85. Insan 82. Perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang tidak taat atau derhaka kepada Allah s.t dengan mengakui kebesaran dan keagunganNya. nyawa akal. Selamat. 87. (Perkahwina perempuan melalui akad nikah yang sah untuk n) hidup sebagai suami isteri secara halal.w. Karamah manusia biasa yang tinggi darjatnya disisi Allah s. harta. Agama Allah yang mengatur cara hidup yang lengkap dan sempurna.) Manusia atau mahkluk Allah s. Perkara luar biasa yang berlaku kepada 92. Istidraj Jaminan Keselamata n Jati diri Memiliki daya kreativiti.t sebagai rasul.

( pemerintah ) Perceraian yang berlaku atas kemahuan isteri dengan membayar ganti rugi kepada suami Kepercayaan atau perbuatan karut yang bercanggah dengan ajaran Islam Komunisme merujuk kepada fahaman politik di mana rakyat mempunyai kuasa mutlak untuk mentadbir negara dan segala produk keluaran negara menjadi milik bersama rakyat. semua harta dimiliki oleh rakyat. Mempunyai kebolehan mencipta. Sesuatu yang berguna atau berfaedah kepada manusia. Kemaslahat an 95. Istilah Kedekut Maksud Sangat berkira untuk membelanjakan wang kepada perkara kebaikan.Bil 93. Kreatif 10 2. menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea baru dan asli Ingkar dan tidak percaya kepada tuhan Lapisan atmosfera yang tinggi kandungan ozonnya bertindak sebagai perisai terhadap sinar ultra lembayung matahari yang memudaratkan kehidupan. Kesaksama an sosial 96. Menurut ideologi ini. komunisme menjurus kepada sistem sosial egalitarian iaitu tanpa kerajaan. Kufur 10 Lapisan 3. Komunisme 10 0. Keharmonian hubungan sesama manusia untuk menjauhi perkara-perkara yang menyebabkan perpecahan. perbalahan. agama adalah racun yang boleh mengongkong pemikiran rakyat. kekacauan dan sebagainya. Keseluruhan keadaan atau latar belakang sesuatu yang ada hubungan atau dapat dikaitkan dengan sesuatu. Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &10 5 . dan setiap rakyat mempunyai status sosial dan ekonomi yang sama.Sebagai teori sistem sosial. 98. Konteks 10 1. Pengganti.Menurut komunisme. ozon 10 Lesbian 4. harta dan kelas.. Khalifah Khulu' Khurafat 99. Iaitu pengganti nabi dalam urusan menegakkan agama dan mentadbir urusan dunia. 97. Perempuan yang mengadakan hubungan seks sesama perempuan 94.

Memelihara tujuan syarak serta membawa kebaikan umum dengan menolak segala yang merosakkan dan memudaratkan mahkluk Teks hadis Fahaman yang mempercayai bahawa hanya bendalah yang menyebabkan terjadinya segala sesuatu di dunia ini Perkara luar biasa yang berlaku kepada Umat Islam tanpa diusahakan untuk dipelajarinya. Melakukan hubungan seks melalui dubur. Mursalah 11 2. Para nabi dan rasul terpelihara daripada melakukan sebarang dosa kecil atau dosa besar serta perkara-perkara yang boleh mencacatkan kemuliaan baginda sebagai utusan pilihan Allah Menggunakan kemahiran dan kepakaran untuk memperolehi keuntungan peribadi dengan cara yang salah. Maksum 11 0.w. liberalisme mengutamakan hak-hak peribadi serta kesamarataan terhadap peluang untuk semua. e 11 4. Manipulasi 11 Masalih al1. Liberalisme 10 6. Matan 11 Materialism 3.Bil Istilah Maksud Liberalisme adalah satu fahaman / falsafah yang meletakkan kebebasan individu sebagai nilai politik yang tertinggi.t seperti mencuri berbohong dan sebagainya Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &11 5 . politik dan sosial. Contohnya terlibat dalam suatu kemalangan yang dahsyat. Secara amnya. seperti tolong 10 5. Sifat-sifat keji yang di benci oleh Allah s. jika ditinggalkan mendapat pahala dan jika dilakukan tidak mendatangkan dosa. Mazmumah Perkara yang digalakkan untuk ditinggalkan. Liwat 10 7. Sifat-sifat terpuji dan mulia menolong dan sebagainya. Mahmudah 10 8. Makruh 10 9. Ma'unah 11 5. Fahaman ini mahukan kebebasan yang menyeluruh dalam kegiatan ekonomi. namun dia terselamat.

sesuatu 11 6. 12 Menceroboh Mengambil harta orang lain tanpa kebenaran 0. Orang yang tidak dapat memenuhi keseluruhan (seratus peratus ) daripada keperluan dan perbelanjaan hidup sehariannya Timbangan amalan manusia semasa mereka berada di dunia Penguasaan sepenuhnya terhadap sesuatu barangan. manakala kerugiannya jika ada Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &12 5 . Pelabur memberi modal kepada orang tertentu untuk diperniagakan dan keuntungannya di bahagi dua atau sebahagiannya menurut perjanjian yang telah dipersetujui bersama semasa akad. harta 12 2. Monopoli 12 5.Bil Istilah Maksud Menjaga. alam 11 8. Orang yang baru memeluk agama Islam Satu daripada hukum fikah yang berhubung dengan tatacara perhubungan sesama manusia dalam memenuhi keperluan mereka yang berhubung dengan harta. Muamalah 12 Mudharaba 7. Mualaf 12 6. Memulihara 11 Memulihara 9. Memelihara 11 Memelihara 7. perkhidmatan dan sebagainya dalam pasaran tertentu oleh seseorang. harta yang sah disisi syarak seperti mencuri. melindungi dan membela dengan baik. sebuah fitma atau sekumpulan orang atau firma. Miskin 12 3. h Membelanjakan harta kepada perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat kepada pemiliknya atau orang lain seperti membazir. alam Menjaga dan melindungi alam ini supaya tidak di rosakkan Memulihkan sesuatu supaya sentiasa berada dalam keadaan yang baik Mengembalikan alam kepada habitat asalnya seperti menanam semula tumbuh-tumbuhan yang telah di tebang atau di musnahkan supaya habitat alam akan kekal dan baik. Mizan 12 4. 12 Merosakkan 1. perdagangan.

Mukjizat 13 2. Perbuatan menilai diri sendiri Ahli hukum Islam yang memutuskan sesuatu hukum fikah berasaskan bimbingan al-Quran. Keluar daripada agama Islam Luwes atau anjal iaitu agama Islam boleh berubah mengikut kesesuaian masa dan keadaan. Akad jual beli bagi barangan tertentu.t kepada para nabi dan rasul untuk membuktikan kebenaran. Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &13 5 . Mushaf 13 Musyarakah 8. (Penjual menyatakan kos yang dikeluarkan dan jumlah keuntungan yang dikehendaki.w. Perkara luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah s.Bil Istilah hanya akan sahaja. kenabian dan kerasulan serta melemahkan musuh-musuh mereka Seseorang yang berpura-pura menganut dan patuh kepada ajaran Islam sedangkan hatinya tidak tidak mempercayai ajaran Islam. al-Hadis dan menurut pendapatnya sendiri Orang Islam yang telah akil baligh atau cukup umur dan diwajibkan mematuhi segala hukum Islam. Mukallaf 13 1. Murabahah 13 4. Murunah 13 6. Orang yang dalam perjalanan dari satu tempat ke satu tempat yang lain Naskah al-Quran yang bertulis tangan atau bercetak Suatu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dalam sesuatu kegiatan ekonomi dan berkongsi dalam keuntungan. Murtad 13 5. Pembayaran dilakukan semasa penyerahan barang atau atau pada masa lain yang dipersetujui bersama). Muhasabah 12 9. Mujtahid 13 0. namun masih tetap atas prinsip asasnya. Munafik 13 3. Musafir 13 7. Maksud ditanggung oleh pihak pelabur 12 8.

Oleh kerana terlalu ramai orang yang meriwayatkan hadis ini dan berlainan pula tempat tinggalnya.Bil Istilah ( Syarikat ) Maksud 13 Mutawatir 9. Dalil daripada al-Quran atau al-Hadis Rasulullah s. Bersifat tetap dan tidak boleh dipertikaikan kebenarannya. Manusia lelaki pilihan Allah s. Mutlak 14 1. Nasab 14 Negara 4. Black Metal dan sebagainya Menyelesaikan masalah manusia berasaskan syariat Islam yang merangkumi semua aspek 14 0.t yang diberikan wahyu untuk dirinya dan tidak wajib disampaikan kepada orang lain. Pekerjaan 14 Pengaruh 8. (Hadis) Satu daripada jenis hadis. Islam 14 5. seperti Rock.a. terutamanya di sebelah bapa Negara yang mengarahkan segala urusan pemerintahan dan pentadbirannya tunduk kepada hukum Islam yang bersumberkan alQuran dan hadis serta Ijtihad yang benar Tempat balasan azab yang dikhaskan untuk orang yang mengingkari perintah Allah semasa hidup didunia. Punk. Nabi 14 2. Pengaruh luar yang bertentangan dengan ajaran Islam yang disebarkan melalui media massa dan penjajahan pemikiran. n Masalah Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &14 5 . Nas 14 3. Asing 14 Penyelesaia 9. iaitu hadis yang diriwayatkan oleh ramai orang sejak daripada zaman Rasulullah sampai sekarang.w Pertalian keluarga. maka mustahil bagi mereka itu berpakat untuk berdusta tentang hadis tersebut. Perbuatan yang mensia-siakan atau melanggar amanah yang telah diberikan Pekerjaan menurut Islam ialah satu usaha yang dilakukan untuk mendapatkan wang atau harta dengan cara yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum syarak.w. Neraka 14 Pecah 6. amanah 14 7.

ummah 15 Perundanga 2. Perawi 15 Perpaduan 1. Hukum yang ditetapkan oleh Allah s.konsep.w.w.t dan hadis. Putik 15 6. syariat. Menghubungkan hukum yang tidak ada (cabang) kepada hukum yang ada (asal) kerana bersamaan illat (sebab) Hukuman dan kesalahan yang telah ditetapkan oleh syarak melalui al-Quran dan al-Hadis kerana kesalahan yang melibatkan kecederaan anggota tubuh badan dan nyawa manusia Kalam Allah s. melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab.nilai dan peraturan yang terkandung dalam Islam ajaran adalah bersumberkan wahyu Allah s.a.Bil Istilah Maksud kehidupan seperti ekonomi. Qadha 15 7.t kepada manusia yang merangkumi aspek akidah. Produktif 15 5. Qur'an 16 Rabbaniyya 0. sosial dan perundangan 15 0. n Islam 15 Piagam 3. Orang yang meriwayatkan sesuatu hadis / menceritakan Sebuah masyarakat yang hidup sayang menyayangi dan hormat menghormati antara satu sama lain.prinsip. politik.w. Madinah 15 4. Ketuhanan iaitu segala hukum. h 16 Rahn 1. Pajak gadai atau menjadikan sesuatu barang yang berharga sebagai cagaran bagi sesuatu hutang dan barangan tersebut akan menjadi Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &15 5 .w. Qisas 15 9. Perlembagaan Madinah / Sahifah Madinah Mempunyai daya pengeluaran yang aktif. Penghakiman atau keputusan yang telah diputuskan oleh pihak mahkamah dalam sesuatu perbicaraan berdasarkan hujah dan bukti yang nyata.t yang bermukjizat serta diturunkan kepada nabi Muhammad s. Qias 15 8. Buah yang baru jadi atau buah yang masih muda dan kecil. akhlak dan sebagainya.

Rukhsah 17 1. Rububiyyah 17 0. Para rasul yang memiliki tahap kesabaran yang amat tinggi dalam menghadapi rintangan dan tentangan daripada umatnya ketika menyampaikan ajaran dan seruan kepada umatnya. Kelonggaran yang diberikan oleh Allah s. Azmi 16 5.w. ikhlas dan tawakal kepada Alalh s.t yang mentadbirkan semua benda dan perkara di dunia ini dan tiada pentadbir lain.w.t yang Maha Berkuasa dan Esa. Rasul 16 Rasul Ulul 4. melainkan Allah s. Sabar Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &16 5 .t kepada umat Islam untuk melakukan ibadat dalam keadaan-keadaan tertentu Teguh dan tahan uji dalam menghadapi dugaan hidup dengan reda. Rasuah 16 3. Riba 16 8.w.t dari kalangan para nabi yang diberikan wahyu untuk dirinya dan dikehendaki menyampaikannya kepada orang lain. Riak 16 7.t 16 2.w.Bil Istilah Maksud bayaran sekiranya dia tidak berdaya membayar hutang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan Memberi atau menerima sesuatu barangan yang berharga untuk mendapatkan sesuatu atau untuk melepaskan sesuatu tindakan dengan cara yang salah Manusia lelaki pilihan Allah s. Relatif 16 6. Tidak mutlak / bersifat nisbi Menunjuk-nunjuk amalan baik yang telah dilakukannya kepada orang lain dengan tujuan mendapat pujian dan sanjungan daripada masyarakat Bunga atau pertambahan dalam urusan pinjaman hutang piutang atau pertukaran barangan sejenis atau pertambahan bayaran balik hutang akibat penangguhan bayaran Keluar daripada agama Islam ( Murtad ) Keyakinan (iktikad) dalam hati secara mutlak bahawa Allah s. Riddah 16 9.w.

Solat Jamak kepada dua iaitu Solat Jamak Takdim dan Solat Jamak Takhir 18 Memendekkan solat yang empat rakaat menjadi 0. 17 2. Sedekah Sekularisme ialah ideologi / fahaman bahawa urusan dunia seperti politik.w. 17 Pergaulan dan hubungan sesama manusia Sistem 8. tidak kerana inginkan pujian atau memberi malu kepada orang yang menerimanya. Solat Qasar dua rakaat 18 1. Mereka yang berpegang kepada fahaman ini adalah dipanggil golongan sekular. 17 Perkara luar biasa yang berlaku kepada 7. Perbuatan khianat yang dilakukan oleh sesuatu pihak atau orang perseorangan untuk menggagalkan atau merosakkan kegiatan pihak lain. Sosial Segala perkara masyarakat yang berkaitan dengan Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &17 5 . Sedekah hendaklah diberikan dengan ikhlas. Perawi yang menyampaikan hadis Memberi sesuatu yang berharga kepada orang miskin dan yang memerlukan dengan tujuan untuk mendapatkan pahala. Sihir seseorang dengan bantuan daripada syaitan dan boleh dipelajari. dalam menjalani kehidupan masing-masing sosial Islam berlandaskan ajaran Islam Menghimpunkan dua waktu solat dan didirikan 17 dalam satu waktu. Fahaman yang memisahkan nilai-nilai agama dengan kehidupan seharian. Sabda 17 3.a.Bil Istilah Maksud Ucapan atau perkataan Rasulullah s. pentadbiran dan 17 undang-undang harus dipisahkan dari urusan 6. Solat Jamak terbahagi 9. Sanad 17 5. Sabotaj 17 4. Sekularisme agama.

a. Menceritakan amalan baik yang dilakukan kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dan sanjungan daripada orang lain Perkara yang digalakkan oleh agama untuk dilakukan dan diberikan pahala serta balasan syurga. Syurga untuk orang-orang taat dan patuh kepada perintah Allah s. Ta'awun memenuhi keperluan dalam kehidupan seharian 19 3. Syirik 18 9.w lengkap dan sempurna 0. Taghut Perkara-perkara yang boleh menyesatkan umat Islam daripada agamanya seperti Syaitan.W. Syariat 18 8. Nabi Ibrahim 10 dan Nabi Musa 10 suhuf. Suhuf 18 4. Catatan wahyu yang sedikit bilangannya yang diturunkan kepada Nabi Syis sebanyak 50.w. Sosialisme 18 3. Sunat 18 Sunnah / 6. pengakuan atau sifat-sifat Rasulullah s. Sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah samada perbuatan. jika ditinggalkan tidak berdosa.Bil Istilah Maksud Sosialisme merupakan teori atau sistem organisasi sosial dan ekonomi di mana salah satu ciri utamanya adalah sumber kekayaan negara dinikmati bersama oleh seluruh rakyat secara sama rata.a. perkataan.berhala dan apa-apa sahaja yang menyesatkan Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &18 5 .t semasa mereka di dunia 19 Tolong menolong dan bekerjasama dalam 2.w Segala hukum dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah S. 18 2.T kepada manusia Menyekutukan Allah dengan sesuatu dari segi sifat zat atau perbuatan seperti beribadat selain kepada Allah Lengkap dan menyeluruh. Sum'ah 18 5. Syumul Lengkap iaitu agama Islam yang di bawa oleh 19 Syumulliyya Nabi Muhammad s. Nabi Idris 30. 19 Tempat yang indah dan penuh keseronokan 1. hadis 18 7. h serta meliputi kehidupan di dunia dan di akhirat.

Boleh dipercayai Tolak ansur dan saling memahami serta menghormati pendapat dan pandangan orang lain walaupun bertentangan dengan pendapat sendiri. Persetujuan jual beli. budaya. Taklif 19 7. Thiqah 20 3. Berserah diri kepada ketentuan Allah s.w. Takzir 19 8.t setelah berusaha bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu Tetap. Tawakal 20 1. Talak 19 9.Bil Istilah Maksud Gabungan anggota masyarakat untuk saling jamin menjamin dan tolong-menolong bagi meringankan beban orang perseorangan serta menjauhi kerosakan yang menyusahkan (insuran secara Islam) Sikap membesarkan diri seperti sombong dan angkuh dengan perkara kebaikan yang telah dilakukan dan segala nikmat kesenangan yang telah dikurniakan oleh Allah S. Toleransi 20 4. Takaful 19 5. Takbur 19 6. politik) yang tinggi dan maju.W. teguh dan tidak berubah. urusan jual beli.T kepadanya Tanggungjawab yang diberikan kepada seseorang yang telah baligh dan berakal Bahasa : mencegah. Tamadun 20 0. Pembubaran ikatan perkahwinan yang sah dengan lafaz talak (cerai) atau yang seumpama dengannya Keadaan masyarakat manusia yang dicirikan atau didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan dan perkembangan pemikiran (sosial. Thabat 20 2. urusniaga 19 4. Istilah syarak : kesalahan dan hukuman yang tidak ditetapkan oleh syarak dan diserahkan kepada budi bicara hakim atau kadi untuk memutuskannya. Transaksi Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &19 5 .

Mengungkit-ungkit kembali bantuan dan perbuatan baik yang telah diberikan kepada seseorang dengan tujuan supaya orang tersebut sentiasa mengenang jasa dan pertolongan yang telah diberikannya. Waqi’yyah 21 5. Wajib 21 3.t Perintah Allah s.w. Uluhiyyah 20 Ungkit 7. Wakaf 21 4.Bil Istilah Maksud Kagum dengan amalan sendiri serta sombong dalam melakukan sesuatu ibadat serta memandang rendah dan melekeh-lekehkan amalan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain Mengakui hanya Allah yang Esa yang layak disembah. Bahasa: Nasihat dan bimbingan daripada Allah s.t. (mengungki t-ungkit) 20 8. ditaati dan dipatuhi secara mutlak. Utopia 21 0.t Istilah: Ilham atau perintah daripada Allah s. Wadiah 21 1. Apabila di hubungkan dengan Islam bermaksud praktikal. Sarwajagat atau meliputu seluruh alam Sesuatu yang dilaksanakan mungkin tidak dapat 20 5. Wibawa Mewakilkan sesuatu barang atau harta yang berharga kepada orang lain untuk disimpan dan diurus. yang mesti dilaksanakan.w. Universal 20 9. mampu di amalkan oleh semua golongan manusia.t yang disampaikan kepada para nabi dan rasul melalui perantaraan Malaikat Jibril atau terus daripada Allah s. Ujub 20 6. jika dilaksanakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan berdosa Harta yang diserahkan oleh seseorang atau sesuatu pihak untuk faedah orang ramai yang berkaitan dengan agama Islam Dari segi bahasa bermaksud realiti.w. Mempunyai keupayaan yang membolehkan seseorang itu menguasai orang lain Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &20 5 .w. Wahyu 21 2.

Maksud Fitrah 2.Agama budaya dan agama samawi 1.Tauhid Asma Wa Sifat – nama/ sifat 7.Tauhid Uluhiyyah – prinsip 6.Maksud alam TUHAN INSAN ALAM Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &21 5 .Jenis-jenis Tauhid 4.Tauhid Rububiyyah – prinsip 5. Istilah Zakat Maksud Mengeluarkan sebahagian daripada harta tententu untuk diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu.Tanggungjawab – Allah – manusia.alam 1.Proses kejadian manusia 3. ASAS PEMIKIRAN ISLAM 1.Bil 216.Bukti manusia sebaik-baik kejadian 4.Bukti beragama fitrah manusia 3. FOKUS TASAWWUR ISLAM TING 4 DAN TING 5 TINGKATAN 4 BAB ISU-ISU PENTING 1.Maksud 2.

Sifat – wajib – mustahil.Rasul Ulul Azmi – maksud-sebab –MIN 5.Jenis alam – contoh – hikmah kerahsiaancara mengetahui 3.Peranan wahyu 6.Keistimewaan al Quran 10Maksud al Hadis 11Jenis hadis 12Peranan hadis 13Fahaman anti hadis : Maksud – Kesan RASUL WAHYU Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &22 5 .Maksud wahyu 2.Cara wahyu membina tamadun 8.Maksud : memelihara alam – memulihara alam 5.Perkara luar biasa : MMMKIIS 1.Cara wahyu membimbing akal 7.BAB ISU-ISU PENTING 2.Maksud rasul – nabi – perbezaan nabi dan rasul 2.Cara memelihara alam – memulihara alam 7.Peranan rasul 4.Cara penurunan wahyu 5.Peringkat alam 4.Pencemaran : Faktor – kesan – cara atasi 1.Isi Kandungan al Quran 9.Ciri-ciri wahyu 3.harus 3.Sumbangan alam 6.Peringkat penurunan wahyu 4.

Prinsip 3.Ajaran sesat : maksud – ciri.Kesan pengaruh luar 4.Maksud 2.Prinsip 3.Maksud 2.kesan –cara atasi PENGARUH LUAR YANG MEROSAKKAN PEMIKIRAN MUSLIM 2.Ciri keunggulan Islam 1.Cara mengatasi 5.contoh -kesan –cara atasi 6.Bukti dalam Kehidupan a) Ilmu : Fardhu Ain – Fardhu Kifayah b) Sosial c) Perundangan 1.Prinsip – Hak asasi manusia 3.Bentuk ancaman / pengaruh yang merosakkan 3.Maksud Islam 2.CIRI PANDANGAN HIDUP ISLAM ISLAM 1.Fahaman mulhid : Maksud – prinsip.Prinsip – Wasatiyyah RABBANIYYAH SYUMULIYYAH ALAMIYYAH WAQI’IYYAH Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &23 5 .BAB ISU-ISU PENTING 1.Maksud 2.Cara mencapai sifat Rabbaniyyah 1.Maksud Pengaruh Lar/ Penjajahan pemikiran 2.Maksud 2.Bukti dalam Kehidupan a) Perundangan b) Sosial c) Ibadat 1.

Maksud 2.Sumber kehakiman : AHIQI 6.Ciri –ciri 4.Prinsip 3.kelayakan – t/jawab – kesan pemngabaian 7.Perkara yang Thabat 3.Prosedur kehakiman i)Hakim : Kelayakan – t/jawab / Etika kehakiman – kesan ii) Peraturan keterangan : BSP 1.Syura – majlis syura.Maksud Negara Islam 2.Nilai luhur 3.Maksud 2.Tanggungjawab – kesan MURUNAH THABAT SISTEM PEMERINTAHAN SISTEM KEHAKIMAN SISTEM SOSIAL Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &24 5 .INSTITUSI NEGARA ISLAM 1.Kelebihan sifat Murunah 1.Maksud 2.Elemen Pembentukan Negara Islam 5.Piagam madinah : Aspek – Kesan P 1.Dasar/ prinsip 3.Tawakal – maksud.Khalifah : maksud – sifat.Maksud 2.MMAH 3.hikmah – contoh – ahli Majlis syura 6.Rakyat : hak – t/jawab rakyat – kesan pengabaian 8.Kepentingan Institusi Kehakiman 5.Bukti dalam Kehidupan 1.Prinsip .kepentingan 4.Ciri-ciri 4.BAB ISU-ISU PENTING 3.

Jenis harta 3.Cara pengurusan harta ISLAM DAN HARTA Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &25 5 .Harta halal dan haram: cara dan kelebihan 8.Konsep Harta – MUNAH BZ 4.Harta Ujian Allah : Bentuk Ujian harta 6.Syarat harta sebagai ibadat 7.Maksud harta 2.BAB ISU-ISU PENTING Allah Alam Manusia TINGKATAN 5 BAB ISU-ISU PENTING 1-EKONOMI ISLAM 1.Harta Amanah : Sebab harta amanah Allah 5.

BAB ISU-ISU PENTING 1.jenis muamalah : WD-MD-MS/ BMR/R-I-T .Matlamat bekerja 3.Taawun : Konsep/ maksud – bukti taawun dalam muamalah 8.Cara mencapai matlamat perundangan Islam Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &26 5 .Jenis.Syarat pekerjaan menjadi ibadat 4.Maksud muamalah 2.Maksud perundangan / syariat 2.Perturan pemilikan harta 3.Larangan dalam pemilikan Harta : MMES RR 6.Cara meniingkatkan kualiti kerja 1.Cara menggalakkan muamalah Islam ISLAM DAN HAK MILIK ISLAM DAN PEKERJAAN FALSAFAH MUAMALAH ISLAM 2-FALSAFAH PERUNDANGAN ISLAM PERUNDANGAN ISLAM 1.Kebaikan / kelebihan / kepentingan 4.Syarat sah muamalah 5.Jenis pekerjaan : perbezaan 5.Muamalah yang tidak sah 6. Hikmah 9.faktor berlaku.Perbezaan Muamalah Islam dan konvensional 7.MMESRR : maksud.Golongan yang dilarang : Gol – Cara pengurusan harta 5.Etika pekerjaan 6.Maksud bekerja / bekerja kerana Allah 2.cara atasi 1.Kepentingan pemilikan harta 4.Budaya kerja 7.Ciri-ciri muamalah – TRAMT 3.Matlamat perundangan Islam : ANKH2 3.Maksud hak milik 2.

Ciri kesempurnaan ibadat 6.Hikmah pemiihan pasangan 4.Sumber perundangan Islam : AHIQI 6.maksud-matlamat – kebaikan 4.Hak penjagaan anak – hikmah 1.Cara mengatasi perceraian 8.Fatwa .Maksud munakahat 2.BAB ISU-ISU PENTING 4.Hikmah perkahwinan 3.Jenis ibadat – contoh.Tujuan ibadat 5.ciri / perbezaan 3.maksud-matlamat – kebaikan – contoh 3.maksud -kesan – contoh 1.Perkaitan ibadat dengan perundangan 4.Ibadat tanpa syariat – maksud -kesan – contoh 9.Fikah – maksud-matlamat – kebaikan 2.Tanggungjawab : SIB – kesan pengabaian 5.Ciri-ciri perundangan Islam 5.maksud-matlamat – kebaikan 5.Penyelesaian masalah perkahwinan : TKFhikmah 7.Qadha .Cara mencapai keharmonian rumahtangga 6.Maksud Jenayah – contoh perbuatan jenayah ISTILAH PERUNDANGAN ISLAM FALSAFAH IBADAT FALSAFAH MUNAKAHAT FALSAFAH JENAYAH Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &27 5 .Syariat tanpa ibadat.Kepentingan perundangan Islam 7.Perkara yang merosakkan ibadat : SSKRRAHNUT 8.Ijtihad .Cara meningkatkan kuliti ibadat 7.Cara menghayati perundangan Islam 1.Hukum – WSHMH : Maksud – contoh – hikmah 1.Maksud ibadat 2.

ciri PMDI 4.Matlamat 3.BAB ISU-ISU PENTING 2.hikmah 7.Maksud penyelesaian masalah 2.Sebab penyelesaian masalah secara Islam 1.Sumber Falsafah Jenayah : AHIQI 4.Maksud isu 2.Langkah penyelesaian Masalah : MPKUN 2.Dakwah : Maksud – ciri pendakwah – cara berdakwah yang berkesan – peranan dakwah Isu.Tawakal – Maksud – hikmah 5.Perlakuan penyelesaian masalah : NKTTM 3.Kelebihan / kebaikan 6.Sumber PMDI : AHIQI 5.isu : Cara mengatasi a) Perpaduan Ummah Akidah b) Kecemerlangan pendidikan Ibadah c) Kekuatan Ekonomi Akhlak d) Keadilan sosial e) Jati Diri Isu semasa f) Jaminan Keselamatan 1.Perbezaan Hukuman Islam dan konvensional 3-PENYELESAIAN MASALAH ISLAM 1.Hukuman Jenayah : HQTD – maksud – jenis kesalahan – bentuk hukuman – hikmah perbezaan 5.Maksud muhasabah 4.Doa : Maksud – adab berdoa.Matlamat 3.Ciri.Cara mewujudkan / mencapai ASAS PENYELESAIAN MASALAH CARA ISU DAN CARA PENYELESAIAN Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &28 5 .Amalah dalam memnyelesaiakan masalah 6.

Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &29 5 .

catatan Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &30 5 .

Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &31 5 .