KAMUS ISTILAH

TASWWUR ISLAM

MATA PELAJARAN TASAWWUR ISLAM
Kamus istilah ini disusun untuk kegunaan pelajar yang mengambil matapelajaran Tasawwur Islam Tingkatan empat dan lima. Ianya disusun sesuai dengan apa yang diguna pakai dalam buku teks Tasawwur Islam tingkatan 4 dan 5 Kontrak jual beli
untuk membeli sesuatu barangan dengan bayaran harga secara tertangguh termasuk keuntungannya sekali. Pelanggan dibolehkan membayar secara ansuran mengikut tempoh yang telah dipersetujui secara

Disediakan oleh : Safaee b. Zakaria SMK Jelawat, Bachok, 1 Kelantan

Cetakan 2008

Bil 1.

Istilah Adil Agama Budaya

Maksud Meletakkan sesuatu kena pada tempatnya Agama, kepercayaan atau ajaran yang diciptakan oleh manusia sendiri, hasil daripada pemikiran mereka tanpa bimbingan wahyu. Contohnya fahaman-fahaman seperti komunisma dan sebagainya. Agama yang diturunkan oleh Allah s.w.t kepada manusia melalui perantaraan Rasul dan Nabi. Contohnya Agama Islam, Kristian, Yahudi dan Nasrani. Ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang Islam atau bukan Islam yang menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenarnya yang berdasarkan al-Quran dan hadis contohnya ajaran Ayah Pin. Orang lelaki atau perempuan yang sah dikahwinkan antara keduanya ( tiada perhubungan kekeluargaan ) Keupayaan manusia berfikir. Tingkah laku, etika, moral atau sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang. Keyakinan atau kepercayaan tentang kewujudan Allah s.w.t yang maha Esa, yang tiada bersekutu, mempunyai sifat-sifat kesempurnaan, kesucian dan kebesaran Segala mahkluk yang ada dilangit dan di bumi yang diciptakan oleh Allah s.w.t untuk kegunaan dan kemudahan manusia.

2.

3.

Agama Langit

4.

Ajaran Sesat

5. 6. 7. 8.

Ajnabi Akal Akhlak Akidah

9.

Alam

Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 2 5

Bil

Istilah

Maksud Alam yang tidak dapat ditanggapi oleh pancaindera dan akal manusia. Kewujudan alam ini dapat difahami melalui keimanan dan keyakinan yang teguh kepada Allah s.w.t Contohnya seperti alam kubur, padang mashyar dan sebagainya Tempat sementara manusia menunggu hari kiamat selepas mereka mati Alam nyata yang boleh ditanggapi oleh pancaindera manusia dan boleh digunakan pada bila-bila masa mengikut keupayaan akal manusia. seperti haiwan, tumbuh-tumbuhan, bahan galian dan sebagainya. Sarwajagat / global iaitu Islam ialah agama yang sesuai kepada semua manusia tanpa mengira tempat dan zaman. Menyuruh melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran Fahaman yang menolak hadis sebagai sumber hukum dalam Islam. Sifat Allah s.w.t yang Maha Penyayang Sifat Allah s.w.t yang Maha Pemurah

10.

Alam Ghaib

11.

Alam kubur/alam barzakh Alam Musyahada h

12.

13.

‘Alamiyyah Amar makruf nahi mungkar Antihadis Ar-Rahim Ar-Rahman

14. 15. 16. 17.

Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia, iaitu Allah s.w.t memiliki 18. Asma’ wa 99 nama yang indah bagi diri-Nya dan memiliki sifat 41 sifat yang terdiri daripada 20 sifat yang wajib,20 sifat mustahil dan satu sifat yang harus baginya. Ilmu falak, iaitu ilmu tentang bintang-bintang 19. yang melibatkan kajian tentang kedudukan, Astronomi pergerakan dan perkiraan serta tafsiran yang berkaitan dengan bintang. 20. Aza Perkataan atau perbuatan yang dilakukan ke atas orang yang menerima bantuan dan pertolongan daripada seseorang. Perbuatan itu dilakukan oleh pemberi bantuan tersebut dengan mengungkit-ungkit pertolongan yang
Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 3 5

Alam tempat roh orang mati berada sementara Barzakh menunggu dibangkitkan semula pada hari akhirat nanti ( alam kubur) Orang yang tinggal di sesuatu tempat buat Bermukim sementara waktu sahaja Mereka-reka perkara baru dalam agama Bidaah (beribadat) yang tidak pernah diamalkan pada zaman Rasulullah dan para sahabat baginda. Badan pemerintahan – badan yang bertanggungjawab mengurus dan mentadbir negara Badan perundangan – sebuah badan yang berkuasa membuat.kekal dan mutlak. budaya lepak. 27. Pelanggan dibolehkan membayar secara ansuran mengikut tempoh yang telah dipersetujui secara bersama. berkelakuan dan cara berfikir serta Budaya segala hasil kegiatan atau kerohanian masyarakat Budaya yang bertentangan dengan Islam dan Budaya adat orang melayu yang lemah lembut Bukan Islam contohnya budaya bersekedudukan tanpa nikah. Badan Eksekutif 23. 21.w. mengubal. meminda atau memansuhkan undang-undang Kontrak jual beli untuk membeli sesuatu barangan dengan bayaran harga secara tertangguh termasuk keuntungannya sekali. Perbendaharaan negara Islam 25. qadim .t yang hakiki. sehingga menimbulkan perasaan sakit hati orang yang mendapat pertolongan tersebut. 30. Badan Legislatif Bai ‘ bithaman ajil Baitulmal 24. 29. Ilmu Allah s. Membelanjakan harta secara berlebih-lebihan daripada keperluan sebenar atau Boros membelanjakan harta kepada perkara yang tidak perlu atau membelanjakan harta kearah maksiat. Keseluruhan cara hidup yang merangkumi cara bertindak. hippies dan sebagainya Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 4 5 . 31. Azali 22. 28.Bil Istilah Maksud telah diberikannya. 26.

Bil Istilah Maksud Cara hidup masyarakat Islam yang berteraskan ketakwaan kepada Allah Keadaan yang memaksa Orang yang cukup kuat ingatan untuk mengingati sesuatu yang didengarinya Sejenis binatang yang hidup di daratan dan menyerupai binatang biawak pasir. tetapi jika tiada sesiapa pun yang melaksanakannya maka 32. Falsafah Jenayah 43. Jika dilaksankan akan mendapat pahala manakala jika ditinggalkan akan berdosa. anggota tubuh badan serta harta benda manusia. Kewajipan/perintah Allah yang dikenakan ke atas setiap orang Islam yang cukup syaratsyaratnya.w. 39. Jika sudah terdapat sebahagian daripada umat Islam dalam sesuatu kawasan telah melaksankan perintah tersebut. Seperti menuntut ilmu Kewajipan / perintah Allah yang dikenakan ke atas setiap orang Islam yang cukup syaratsyaratnya. Budaya Islam 33. Keterlaluan. Nilai akhlak atau tingkah laku yang menjadi pegangan seseorang atau sesuatu kumpulan semasa menjalankan tugas Orang yang tidak dapat memenuhi walaupun separuh daripada keperluan dan perbelanjaan hidup sehariannya Peraturan dan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah s. Darurat 34. Fardhu Kifayah Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 5 5 . Agama yang mengatur cara hidup yang lengkap dan sempurna. 35. terlalu keras (berkenaan sesuatu tindakan) Sistem yang melibatkan interaksi antara sesuatu komuniti (haiwan. tumbuhan) dengan alam persekitaran yang tidak bernyawa. maka semua orang terlepas daripada dosa. Dhabit Dhob Diat Din Drastik Ekosistem Etika Fakir 42. Harta benda atau bayaran tertentu yang wajib diberikan kepada waris orang yang dibunuh sebagai ganti hukuman qisas yang tidak dapat dilaksanakan.t terhadap kesalahan yang melibatkan pencerobohan terhadap nyawa. 40. 37. 41. Fardhu Ain 44. 36. 38.

Seperti sukakan harta. Fasakh 46. pemikiran.w. sah atau tidaknya sesuatu perbuatan. Hadis / sunnah 53. seperti hukum wajib.w sama ada berupa perkataan.t sebagai pencipta alam ini. wang ringgit dan sebagainya. haram. Orang yang mengetahui hukum itu disebut fakih. Fatwa 47. disebabkan syarat-syarat yang tidak dipenuhi oleh pasangan terbabit.t kepada manusia. Contohnya hukum harus menderma darah Suatu ilmu yang membicarakan hukum atau perundangan Islam tentang perbuatan mukalaf. Hadis yang mempunyai periwayat yang bersambung terus dengan Rasulullah. Naluri semulajadi manusia yang mengakui adanya Allah s. 51. tenaga dan sebagainya dijalan Allah Sifat semulajadi yang dijadikan oleh Allah s. harus. 50.w. rumah.a. Sesuatu yang diterima daripada Rasulullah s. Seperti 45. 49. perbuatan dan pengakuan baginda. ( al-Quran atau hadis) Berjuang untuk mempertahankan kesucian Islam samada melalui harta. Hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis Sahih dan hadis Hasan. Sesuatu harta yang dikurniakan oleh Allah s.Bil Istilah Maksud semua orang akan menguruskan jenazah berdosa. Hadis Dhaif Hadis Sahih Hak Milik Pembatalan ikatan perkahwinan atau perceraian yang berlaku melalui keputusan yang ditetapkan oleh pihak kadi / mahkamah.t kepada hambaNya untuk dimiliki dan dimanfaatkan seperti. Fitrah beragama 52. Fikah (ilmu Fiqah) Fikah (perundang an) Fisabilillah Fitrah 48. 54. barang perhiasan dan sebagainya. tanah.w. Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 6 5 . Sebarang keputusan yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa yang telah diwartakan berhubung dengan suatu hukum syarak bagi menyelesaikan masalah semasa. 55. Kefahaman tentang hukum amali yang diijtihadkan oleh para mujtahid yang diambil daripada dalil-dalil syarak.

w. merompak.w. Hasad dengki 61. Iri hati atau rasa benci dengan nikmat dan kebaikan yang diperoleh oleh orang lain dan berusaha agar nikmat tersebut hilang daripada orang itu atau berpindah kepadanya dengan cara yang salah. untuk menentukan ke arah mana mereka akan di tempatkan.w. Kesalahan hudud adalah seperti mencuri. bagi membuktiksn ketaatan manusia kepada Allah s. Orang lelaki yang tertarik nafsu syahwatnya kepada orang yang sejenis dengannya Kesalahan dan hukuman yang ditetapkan oleh syarak serta wajib dilaksanakan sebagai menunaikan hak Allah s.t sama ada fardhu atau sunat seperti solat. Kiraan amalan baik dan buruk manusia ketika mereka berada di dunia yang akan berlaku di Padang Masyhar. Pengabadian dan kepatuhan kepada perintah Allah s. Anugerah Allah s. Ibadat khusus 67. Perkara yang diberikan kebebasan kepada seseorang untuk melakukan atau meninggalkannya. I’tiqad Ibadat 66. Amalan khusus yang disyariatkan oleh Allah s. qazaf. berzina. 65. perkataan dan pengakuan hati yang berlandaskan syariat. zakat dan sebagainya. jika ditinggalkan mendapat pahala dan jika dilakukan berdosa. murtad.Bil 56. boleh diperolehi dan dimiliki oleh manusia melalui usaha dan ikhtiar mereka sendiri. tanpa dikenakan sebarang pembalasan. Hudud 64.w. Harus 60. Hari kehancuran dan kemusnahan alam ini selepas malaikat Izrail meniup sangkakala yang pertama. dan meminum arak Kepercayaan atau keyakinan di dalam hati manusia mengenai sesuatu perkara.t Semua amalan kebaikan yang disyariatkan oleh Allah s.t bagi menghubungkan manusia dalam sebuah masyarakat demi kebaikan 59.w. 63. Hisab / timbangan amal Homoseks 62.t kepada manusia.w.w. 57. Ibadat umum Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 7 5 .t. sama ada ke syurga atau ke neraka. 58. Istilah Haram Hari kiamat Harta Maksud Larangan Allah s.t melalui perbuatan.t yang mesti ditinggalkan.

Ijarah 71. Ijtihad 73. Ilmu Balaghah 74. kejuruteraan.Bil Istilah Maksud bersama seperti tolong menolong. ( pendatang ) Bangsa atau negara yang menjalankan politik untuk menjajah negara lain Keadaan harga barangan bertambah tinggi disebabkan bertambahnya daya membeli / 79. Ilmu mantik Imigran Imperialis Fahaman atau aliran pemikiran manusia seperti komunisme. menarik perhatian pendengar atau pembaca Ilmu yang berkaitan dengan amalan yang wajib diketahui dan diamalkan oleh semua umat Islam yang mukallaf. Suatu ilmu Bahasa Arab yang membicarakan tentang penyusunan kata-kata yang indah dan tepat dan mempunyai pengertian yang mendalam. Ideologi Ijab 70. Satu perjanjian yang membolehkan seseorang itu mengambil faedah atau manfaat daripada milik orang lain dengan membayar bayaran yang tertentu ( Sewaan ). akidah dan ilmu akhlak. Ijmak 72. Ilmu Fardhu Kifayah 76. Ilmu yang berkaitan dengan kehidupan di dunia yang membawa faedah kepada manusia dan alam ini seperti ilmu kedoktoran. Ilmu lojik tentang sesuatu benda Orang asing yang menetap di sesebuah negara. Inflasi Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 8 5 . 69. 78. Contohnya ilmu syariah. sekularisme dan sebagainya. 77. mudah difahami. Ilmu Fardhu Ain 75. 68. Persetujuan atau persepakatan antara ulama mujtahidin daripada umat Nabi Muhammad mengenai sesuatu hukum syarak pada masamasa tertentu Suatu usaha yang dilakukan secara bersungguh-sungguh untuk menghasilkan penetapan sesuatu hukum syarak yang berdasarkan al-Quran dan al-Hadis. Satu daripada istilah ilmu fikah. yang bermaksud satu pihak memberi tawaran kepada pihak lain untuk menerima sesuatu transaksi / urusan. pertanian dan sebagainya.

t untuk menyesatkannya lagi. berkehendak dan boleh menerima ilmu pengetahuan Perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang bakal dilantik oleh Allah s. (Menghasilkan atau membawa pembaharuan ke arah yang lebih baik. Sejahtera.w. Insan 82. adat dan sebagainya yang baru. Islam (Bahasa) Islam 85. Tunduk dan patuh serta menyerah diri dengan sepenuhnya kepada Allah s. maruah dan negara.t yang paling istimewa kerana mereka boleh berfikir.t dengan mengakui kebesaran dan keagunganNya.t sebagai rasul. musuh negara serta mempertahankan agama dan kebenaran 90. (Istilah Syarak) 86. Sifat sesuatu yang baru diperkenalkan seperti kaedah. Perkara luar biasa yang berlaku kepada 92. Perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang tidak taat atau derhaka kepada Allah s. Patuh dan menyerahdiri. Selamat. Inovatif 81. harta. Agama Allah yang mengatur cara hidup yang lengkap dan sempurna. 88.w. (bersungguh-sungguh) untuk memerangi Jihad musuh Allah. nyawa akal. Contohnya Nabi Isa boleh bercakap semasa masih bayi.t Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 9 5 . 87.w. inovatif dan produktif dalam melaksanakan pekerjaan Mencurahkan segala daya upaya yang ada 89.) Manusia atau mahkluk Allah s. Menerima tawaran atau persetujuan yang Kabul diberikan dalam sesuatu transaksi. Irhas Islam 84.Bil Istilah Maksud permintaan terhadap sesuatu barangan yang terhad bilangannya oleh pengguna. Kahwin Ikatan yang teguh antara lelaki dengan 91. sistem.w. Karamah manusia biasa yang tinggi darjatnya disisi Allah s. 80. (Perkahwina perempuan melalui akad nikah yang sah untuk n) hidup sebagai suami isteri secara halal. Istidraj Jaminan Keselamata n Jati diri Memiliki daya kreativiti. 83. Kesediaan melindungi keselamatan terhadap agama.w.

agama adalah racun yang boleh mengongkong pemikiran rakyat. komunisme menjurus kepada sistem sosial egalitarian iaitu tanpa kerajaan. 98. ( pemerintah ) Perceraian yang berlaku atas kemahuan isteri dengan membayar ganti rugi kepada suami Kepercayaan atau perbuatan karut yang bercanggah dengan ajaran Islam Komunisme merujuk kepada fahaman politik di mana rakyat mempunyai kuasa mutlak untuk mentadbir negara dan segala produk keluaran negara menjadi milik bersama rakyat. 97. Istilah Kedekut Maksud Sangat berkira untuk membelanjakan wang kepada perkara kebaikan. Iaitu pengganti nabi dalam urusan menegakkan agama dan mentadbir urusan dunia.Bil 93. menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea baru dan asli Ingkar dan tidak percaya kepada tuhan Lapisan atmosfera yang tinggi kandungan ozonnya bertindak sebagai perisai terhadap sinar ultra lembayung matahari yang memudaratkan kehidupan. Kreatif 10 2. semua harta dimiliki oleh rakyat. kekacauan dan sebagainya. Komunisme 10 0. Kufur 10 Lapisan 3.. Keharmonian hubungan sesama manusia untuk menjauhi perkara-perkara yang menyebabkan perpecahan. ozon 10 Lesbian 4. perbalahan. Sesuatu yang berguna atau berfaedah kepada manusia.Menurut komunisme. Mempunyai kebolehan mencipta. Konteks 10 1. Keseluruhan keadaan atau latar belakang sesuatu yang ada hubungan atau dapat dikaitkan dengan sesuatu. Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &10 5 . Perempuan yang mengadakan hubungan seks sesama perempuan 94. harta dan kelas. Kesaksama an sosial 96. Pengganti.Sebagai teori sistem sosial. Kemaslahat an 95. Menurut ideologi ini. dan setiap rakyat mempunyai status sosial dan ekonomi yang sama. Khalifah Khulu' Khurafat 99.

Maksum 11 0. e 11 4. Secara amnya. Memelihara tujuan syarak serta membawa kebaikan umum dengan menolak segala yang merosakkan dan memudaratkan mahkluk Teks hadis Fahaman yang mempercayai bahawa hanya bendalah yang menyebabkan terjadinya segala sesuatu di dunia ini Perkara luar biasa yang berlaku kepada Umat Islam tanpa diusahakan untuk dipelajarinya. jika ditinggalkan mendapat pahala dan jika dilakukan tidak mendatangkan dosa. Contohnya terlibat dalam suatu kemalangan yang dahsyat. politik dan sosial. Para nabi dan rasul terpelihara daripada melakukan sebarang dosa kecil atau dosa besar serta perkara-perkara yang boleh mencacatkan kemuliaan baginda sebagai utusan pilihan Allah Menggunakan kemahiran dan kepakaran untuk memperolehi keuntungan peribadi dengan cara yang salah. Liwat 10 7. Sifat-sifat terpuji dan mulia menolong dan sebagainya. Mazmumah Perkara yang digalakkan untuk ditinggalkan.t seperti mencuri berbohong dan sebagainya Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &11 5 . namun dia terselamat. Fahaman ini mahukan kebebasan yang menyeluruh dalam kegiatan ekonomi. Makruh 10 9. Liberalisme 10 6. Mahmudah 10 8. seperti tolong 10 5. Melakukan hubungan seks melalui dubur. Mursalah 11 2. Sifat-sifat keji yang di benci oleh Allah s. liberalisme mengutamakan hak-hak peribadi serta kesamarataan terhadap peluang untuk semua. Manipulasi 11 Masalih al1.w. Matan 11 Materialism 3.Bil Istilah Maksud Liberalisme adalah satu fahaman / falsafah yang meletakkan kebebasan individu sebagai nilai politik yang tertinggi. Ma'unah 11 5.

sesuatu 11 6. harta yang sah disisi syarak seperti mencuri. 12 Menceroboh Mengambil harta orang lain tanpa kebenaran 0. alam Menjaga dan melindungi alam ini supaya tidak di rosakkan Memulihkan sesuatu supaya sentiasa berada dalam keadaan yang baik Mengembalikan alam kepada habitat asalnya seperti menanam semula tumbuh-tumbuhan yang telah di tebang atau di musnahkan supaya habitat alam akan kekal dan baik. 12 Merosakkan 1. Mualaf 12 6. Orang yang baru memeluk agama Islam Satu daripada hukum fikah yang berhubung dengan tatacara perhubungan sesama manusia dalam memenuhi keperluan mereka yang berhubung dengan harta. h Membelanjakan harta kepada perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat kepada pemiliknya atau orang lain seperti membazir. Mizan 12 4. harta 12 2. Memulihara 11 Memulihara 9. melindungi dan membela dengan baik. perkhidmatan dan sebagainya dalam pasaran tertentu oleh seseorang. perdagangan. manakala kerugiannya jika ada Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &12 5 . alam 11 8. sebuah fitma atau sekumpulan orang atau firma. Miskin 12 3. Monopoli 12 5. Orang yang tidak dapat memenuhi keseluruhan (seratus peratus ) daripada keperluan dan perbelanjaan hidup sehariannya Timbangan amalan manusia semasa mereka berada di dunia Penguasaan sepenuhnya terhadap sesuatu barangan. Memelihara 11 Memelihara 7.Bil Istilah Maksud Menjaga. Pelabur memberi modal kepada orang tertentu untuk diperniagakan dan keuntungannya di bahagi dua atau sebahagiannya menurut perjanjian yang telah dipersetujui bersama semasa akad. Muamalah 12 Mudharaba 7.

(Penjual menyatakan kos yang dikeluarkan dan jumlah keuntungan yang dikehendaki. Mujtahid 13 0. Mukallaf 13 1. namun masih tetap atas prinsip asasnya.Bil Istilah hanya akan sahaja. Musafir 13 7.t kepada para nabi dan rasul untuk membuktikan kebenaran. Mushaf 13 Musyarakah 8. Murabahah 13 4. kenabian dan kerasulan serta melemahkan musuh-musuh mereka Seseorang yang berpura-pura menganut dan patuh kepada ajaran Islam sedangkan hatinya tidak tidak mempercayai ajaran Islam. Orang yang dalam perjalanan dari satu tempat ke satu tempat yang lain Naskah al-Quran yang bertulis tangan atau bercetak Suatu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dalam sesuatu kegiatan ekonomi dan berkongsi dalam keuntungan. Akad jual beli bagi barangan tertentu. al-Hadis dan menurut pendapatnya sendiri Orang Islam yang telah akil baligh atau cukup umur dan diwajibkan mematuhi segala hukum Islam. Pembayaran dilakukan semasa penyerahan barang atau atau pada masa lain yang dipersetujui bersama). Murtad 13 5. Perbuatan menilai diri sendiri Ahli hukum Islam yang memutuskan sesuatu hukum fikah berasaskan bimbingan al-Quran. Keluar daripada agama Islam Luwes atau anjal iaitu agama Islam boleh berubah mengikut kesesuaian masa dan keadaan. Perkara luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah s. Munafik 13 3. Muhasabah 12 9. Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &13 5 . Mukjizat 13 2. Murunah 13 6. Maksud ditanggung oleh pihak pelabur 12 8.w.

Bil Istilah ( Syarikat ) Maksud 13 Mutawatir 9. Black Metal dan sebagainya Menyelesaikan masalah manusia berasaskan syariat Islam yang merangkumi semua aspek 14 0. n Masalah Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &14 5 . Oleh kerana terlalu ramai orang yang meriwayatkan hadis ini dan berlainan pula tempat tinggalnya. Dalil daripada al-Quran atau al-Hadis Rasulullah s. Nas 14 3. amanah 14 7. Punk. Mutlak 14 1. seperti Rock. Nasab 14 Negara 4.a. Perbuatan yang mensia-siakan atau melanggar amanah yang telah diberikan Pekerjaan menurut Islam ialah satu usaha yang dilakukan untuk mendapatkan wang atau harta dengan cara yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum syarak. Nabi 14 2. Bersifat tetap dan tidak boleh dipertikaikan kebenarannya.w Pertalian keluarga. (Hadis) Satu daripada jenis hadis. maka mustahil bagi mereka itu berpakat untuk berdusta tentang hadis tersebut.w. terutamanya di sebelah bapa Negara yang mengarahkan segala urusan pemerintahan dan pentadbirannya tunduk kepada hukum Islam yang bersumberkan alQuran dan hadis serta Ijtihad yang benar Tempat balasan azab yang dikhaskan untuk orang yang mengingkari perintah Allah semasa hidup didunia. Asing 14 Penyelesaia 9. Pekerjaan 14 Pengaruh 8. Neraka 14 Pecah 6. Islam 14 5. iaitu hadis yang diriwayatkan oleh ramai orang sejak daripada zaman Rasulullah sampai sekarang. Pengaruh luar yang bertentangan dengan ajaran Islam yang disebarkan melalui media massa dan penjajahan pemikiran.t yang diberikan wahyu untuk dirinya dan tidak wajib disampaikan kepada orang lain. Manusia lelaki pilihan Allah s.

Menghubungkan hukum yang tidak ada (cabang) kepada hukum yang ada (asal) kerana bersamaan illat (sebab) Hukuman dan kesalahan yang telah ditetapkan oleh syarak melalui al-Quran dan al-Hadis kerana kesalahan yang melibatkan kecederaan anggota tubuh badan dan nyawa manusia Kalam Allah s. sosial dan perundangan 15 0.w. Penghakiman atau keputusan yang telah diputuskan oleh pihak mahkamah dalam sesuatu perbicaraan berdasarkan hujah dan bukti yang nyata. ummah 15 Perundanga 2. Qias 15 8. Perawi 15 Perpaduan 1. Ketuhanan iaitu segala hukum.t yang bermukjizat serta diturunkan kepada nabi Muhammad s. Qur'an 16 Rabbaniyya 0.w. h 16 Rahn 1. Perlembagaan Madinah / Sahifah Madinah Mempunyai daya pengeluaran yang aktif.Bil Istilah Maksud kehidupan seperti ekonomi.a. Putik 15 6. n Islam 15 Piagam 3. Madinah 15 4.prinsip. Pajak gadai atau menjadikan sesuatu barang yang berharga sebagai cagaran bagi sesuatu hutang dan barangan tersebut akan menjadi Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &15 5 . politik.t dan hadis.nilai dan peraturan yang terkandung dalam Islam ajaran adalah bersumberkan wahyu Allah s. syariat. Produktif 15 5. Hukum yang ditetapkan oleh Allah s. Buah yang baru jadi atau buah yang masih muda dan kecil. Qadha 15 7.w. akhlak dan sebagainya.w.t kepada manusia yang merangkumi aspek akidah. melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab.konsep. Orang yang meriwayatkan sesuatu hadis / menceritakan Sebuah masyarakat yang hidup sayang menyayangi dan hormat menghormati antara satu sama lain. Qisas 15 9.

t yang mentadbirkan semua benda dan perkara di dunia ini dan tiada pentadbir lain. Rukhsah 17 1. Tidak mutlak / bersifat nisbi Menunjuk-nunjuk amalan baik yang telah dilakukannya kepada orang lain dengan tujuan mendapat pujian dan sanjungan daripada masyarakat Bunga atau pertambahan dalam urusan pinjaman hutang piutang atau pertukaran barangan sejenis atau pertambahan bayaran balik hutang akibat penangguhan bayaran Keluar daripada agama Islam ( Murtad ) Keyakinan (iktikad) dalam hati secara mutlak bahawa Allah s.w.t 16 2. Rububiyyah 17 0. ikhlas dan tawakal kepada Alalh s.Bil Istilah Maksud bayaran sekiranya dia tidak berdaya membayar hutang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan Memberi atau menerima sesuatu barangan yang berharga untuk mendapatkan sesuatu atau untuk melepaskan sesuatu tindakan dengan cara yang salah Manusia lelaki pilihan Allah s.t kepada umat Islam untuk melakukan ibadat dalam keadaan-keadaan tertentu Teguh dan tahan uji dalam menghadapi dugaan hidup dengan reda.t dari kalangan para nabi yang diberikan wahyu untuk dirinya dan dikehendaki menyampaikannya kepada orang lain. Kelonggaran yang diberikan oleh Allah s. Rasuah 16 3. Rasul 16 Rasul Ulul 4. Relatif 16 6. Azmi 16 5. Sabar Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &16 5 .w. Para rasul yang memiliki tahap kesabaran yang amat tinggi dalam menghadapi rintangan dan tentangan daripada umatnya ketika menyampaikan ajaran dan seruan kepada umatnya.w.w. Riak 16 7. Riba 16 8. Riddah 16 9.t yang Maha Berkuasa dan Esa. melainkan Allah s.w.

Solat Jamak terbahagi 9.Bil Istilah Maksud Ucapan atau perkataan Rasulullah s. Sosial Segala perkara masyarakat yang berkaitan dengan Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &17 5 . Perbuatan khianat yang dilakukan oleh sesuatu pihak atau orang perseorangan untuk menggagalkan atau merosakkan kegiatan pihak lain. Sedekah Sekularisme ialah ideologi / fahaman bahawa urusan dunia seperti politik. Sanad 17 5. Sabda 17 3. 17 Perkara luar biasa yang berlaku kepada 7.w. pentadbiran dan 17 undang-undang harus dipisahkan dari urusan 6. Solat Qasar dua rakaat 18 1. 17 2. Sihir seseorang dengan bantuan daripada syaitan dan boleh dipelajari. 17 Pergaulan dan hubungan sesama manusia Sistem 8. Perawi yang menyampaikan hadis Memberi sesuatu yang berharga kepada orang miskin dan yang memerlukan dengan tujuan untuk mendapatkan pahala. Mereka yang berpegang kepada fahaman ini adalah dipanggil golongan sekular. tidak kerana inginkan pujian atau memberi malu kepada orang yang menerimanya. Sekularisme agama. Solat Jamak kepada dua iaitu Solat Jamak Takdim dan Solat Jamak Takhir 18 Memendekkan solat yang empat rakaat menjadi 0. Sedekah hendaklah diberikan dengan ikhlas. dalam menjalani kehidupan masing-masing sosial Islam berlandaskan ajaran Islam Menghimpunkan dua waktu solat dan didirikan 17 dalam satu waktu.a. Fahaman yang memisahkan nilai-nilai agama dengan kehidupan seharian. Sabotaj 17 4.

Ta'awun memenuhi keperluan dalam kehidupan seharian 19 3.a. Sosialisme 18 3. Syumul Lengkap iaitu agama Islam yang di bawa oleh 19 Syumulliyya Nabi Muhammad s. pengakuan atau sifat-sifat Rasulullah s. hadis 18 7. jika ditinggalkan tidak berdosa.w Segala hukum dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah S.T kepada manusia Menyekutukan Allah dengan sesuatu dari segi sifat zat atau perbuatan seperti beribadat selain kepada Allah Lengkap dan menyeluruh.berhala dan apa-apa sahaja yang menyesatkan Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &18 5 . Syirik 18 9.W. h serta meliputi kehidupan di dunia dan di akhirat. Taghut Perkara-perkara yang boleh menyesatkan umat Islam daripada agamanya seperti Syaitan. 19 Tempat yang indah dan penuh keseronokan 1. perkataan. Sunat 18 Sunnah / 6. Menceritakan amalan baik yang dilakukan kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dan sanjungan daripada orang lain Perkara yang digalakkan oleh agama untuk dilakukan dan diberikan pahala serta balasan syurga. Nabi Idris 30.t semasa mereka di dunia 19 Tolong menolong dan bekerjasama dalam 2. 18 2.Bil Istilah Maksud Sosialisme merupakan teori atau sistem organisasi sosial dan ekonomi di mana salah satu ciri utamanya adalah sumber kekayaan negara dinikmati bersama oleh seluruh rakyat secara sama rata. Sum'ah 18 5. Catatan wahyu yang sedikit bilangannya yang diturunkan kepada Nabi Syis sebanyak 50. Sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah samada perbuatan. Nabi Ibrahim 10 dan Nabi Musa 10 suhuf. Syariat 18 8.a. Syurga untuk orang-orang taat dan patuh kepada perintah Allah s.w. Suhuf 18 4.w lengkap dan sempurna 0.

Takzir 19 8. Tamadun 20 0. Taklif 19 7. Pembubaran ikatan perkahwinan yang sah dengan lafaz talak (cerai) atau yang seumpama dengannya Keadaan masyarakat manusia yang dicirikan atau didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan dan perkembangan pemikiran (sosial. urusniaga 19 4.W. Persetujuan jual beli.t setelah berusaha bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu Tetap. teguh dan tidak berubah. Thabat 20 2. politik) yang tinggi dan maju.T kepadanya Tanggungjawab yang diberikan kepada seseorang yang telah baligh dan berakal Bahasa : mencegah.w. Takbur 19 6. Takaful 19 5.Bil Istilah Maksud Gabungan anggota masyarakat untuk saling jamin menjamin dan tolong-menolong bagi meringankan beban orang perseorangan serta menjauhi kerosakan yang menyusahkan (insuran secara Islam) Sikap membesarkan diri seperti sombong dan angkuh dengan perkara kebaikan yang telah dilakukan dan segala nikmat kesenangan yang telah dikurniakan oleh Allah S. Toleransi 20 4. Thiqah 20 3. Berserah diri kepada ketentuan Allah s. Talak 19 9. Tawakal 20 1. Istilah syarak : kesalahan dan hukuman yang tidak ditetapkan oleh syarak dan diserahkan kepada budi bicara hakim atau kadi untuk memutuskannya. budaya. Boleh dipercayai Tolak ansur dan saling memahami serta menghormati pendapat dan pandangan orang lain walaupun bertentangan dengan pendapat sendiri. Transaksi Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &19 5 . urusan jual beli.

Utopia 21 0. Wibawa Mewakilkan sesuatu barang atau harta yang berharga kepada orang lain untuk disimpan dan diurus. Universal 20 9. yang mesti dilaksanakan. Sarwajagat atau meliputu seluruh alam Sesuatu yang dilaksanakan mungkin tidak dapat 20 5.t Istilah: Ilham atau perintah daripada Allah s. (mengungki t-ungkit) 20 8.w.t. Ujub 20 6.Bil Istilah Maksud Kagum dengan amalan sendiri serta sombong dalam melakukan sesuatu ibadat serta memandang rendah dan melekeh-lekehkan amalan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain Mengakui hanya Allah yang Esa yang layak disembah. ditaati dan dipatuhi secara mutlak.w.w. Waqi’yyah 21 5. Wahyu 21 2.t Perintah Allah s. Wakaf 21 4. mampu di amalkan oleh semua golongan manusia. Wajib 21 3.w.t yang disampaikan kepada para nabi dan rasul melalui perantaraan Malaikat Jibril atau terus daripada Allah s. Wadiah 21 1. jika dilaksanakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan berdosa Harta yang diserahkan oleh seseorang atau sesuatu pihak untuk faedah orang ramai yang berkaitan dengan agama Islam Dari segi bahasa bermaksud realiti. Apabila di hubungkan dengan Islam bermaksud praktikal. Mempunyai keupayaan yang membolehkan seseorang itu menguasai orang lain Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &20 5 . Uluhiyyah 20 Ungkit 7. Bahasa: Nasihat dan bimbingan daripada Allah s. Mengungkit-ungkit kembali bantuan dan perbuatan baik yang telah diberikan kepada seseorang dengan tujuan supaya orang tersebut sentiasa mengenang jasa dan pertolongan yang telah diberikannya.

Istilah Zakat Maksud Mengeluarkan sebahagian daripada harta tententu untuk diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu.Bukti beragama fitrah manusia 3.Maksud Fitrah 2.Bukti manusia sebaik-baik kejadian 4. ASAS PEMIKIRAN ISLAM 1.Tauhid Rububiyyah – prinsip 5. FOKUS TASAWWUR ISLAM TING 4 DAN TING 5 TINGKATAN 4 BAB ISU-ISU PENTING 1.Proses kejadian manusia 3.Jenis-jenis Tauhid 4.alam 1.Tanggungjawab – Allah – manusia.Tauhid Asma Wa Sifat – nama/ sifat 7.Bil 216.Maksud alam TUHAN INSAN ALAM Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &21 5 .Tauhid Uluhiyyah – prinsip 6.Agama budaya dan agama samawi 1.Maksud 2.

Peringkat alam 4.BAB ISU-ISU PENTING 2.Pencemaran : Faktor – kesan – cara atasi 1.Maksud : memelihara alam – memulihara alam 5.Peringkat penurunan wahyu 4.Cara wahyu membina tamadun 8.Rasul Ulul Azmi – maksud-sebab –MIN 5.Cara penurunan wahyu 5.Isi Kandungan al Quran 9.Peranan rasul 4.Sifat – wajib – mustahil.harus 3.Maksud wahyu 2.Maksud rasul – nabi – perbezaan nabi dan rasul 2.Peranan wahyu 6.Sumbangan alam 6.Cara wahyu membimbing akal 7.Keistimewaan al Quran 10Maksud al Hadis 11Jenis hadis 12Peranan hadis 13Fahaman anti hadis : Maksud – Kesan RASUL WAHYU Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &22 5 .Ciri-ciri wahyu 3.Cara memelihara alam – memulihara alam 7.Jenis alam – contoh – hikmah kerahsiaancara mengetahui 3.Perkara luar biasa : MMMKIIS 1.

Cara mencapai sifat Rabbaniyyah 1.Bukti dalam Kehidupan a) Perundangan b) Sosial c) Ibadat 1.kesan –cara atasi PENGARUH LUAR YANG MEROSAKKAN PEMIKIRAN MUSLIM 2.Ajaran sesat : maksud – ciri.Maksud Islam 2.Maksud 2.Maksud 2.Kesan pengaruh luar 4.Prinsip – Hak asasi manusia 3.Bukti dalam Kehidupan a) Ilmu : Fardhu Ain – Fardhu Kifayah b) Sosial c) Perundangan 1.Ciri keunggulan Islam 1.Prinsip 3.BAB ISU-ISU PENTING 1.Bentuk ancaman / pengaruh yang merosakkan 3.Cara mengatasi 5.CIRI PANDANGAN HIDUP ISLAM ISLAM 1.Prinsip 3.Maksud 2.Maksud 2.Maksud Pengaruh Lar/ Penjajahan pemikiran 2.contoh -kesan –cara atasi 6.Fahaman mulhid : Maksud – prinsip.Prinsip – Wasatiyyah RABBANIYYAH SYUMULIYYAH ALAMIYYAH WAQI’IYYAH Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &23 5 .

Rakyat : hak – t/jawab rakyat – kesan pengabaian 8.Kepentingan Institusi Kehakiman 5.Tanggungjawab – kesan MURUNAH THABAT SISTEM PEMERINTAHAN SISTEM KEHAKIMAN SISTEM SOSIAL Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &24 5 .Elemen Pembentukan Negara Islam 5.Ciri-ciri 4.Sumber kehakiman : AHIQI 6.kepentingan 4.Tawakal – maksud.Ciri –ciri 4.INSTITUSI NEGARA ISLAM 1.BAB ISU-ISU PENTING 3.Dasar/ prinsip 3.Maksud 2.MMAH 3.Nilai luhur 3.Piagam madinah : Aspek – Kesan P 1.Syura – majlis syura.kelayakan – t/jawab – kesan pemngabaian 7.hikmah – contoh – ahli Majlis syura 6.Khalifah : maksud – sifat.Maksud Negara Islam 2.Kelebihan sifat Murunah 1.Bukti dalam Kehidupan 1.Maksud 2.Maksud 2.Perkara yang Thabat 3.Prosedur kehakiman i)Hakim : Kelayakan – t/jawab / Etika kehakiman – kesan ii) Peraturan keterangan : BSP 1.Prinsip .Prinsip 3.Maksud 2.

Cara pengurusan harta ISLAM DAN HARTA Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &25 5 .Konsep Harta – MUNAH BZ 4.BAB ISU-ISU PENTING Allah Alam Manusia TINGKATAN 5 BAB ISU-ISU PENTING 1-EKONOMI ISLAM 1.Syarat harta sebagai ibadat 7.Harta Amanah : Sebab harta amanah Allah 5.Harta halal dan haram: cara dan kelebihan 8.Harta Ujian Allah : Bentuk Ujian harta 6.Maksud harta 2.Jenis harta 3.

Matlamat bekerja 3.Kepentingan pemilikan harta 4.Etika pekerjaan 6.Budaya kerja 7.cara atasi 1.Jenis pekerjaan : perbezaan 5.Ciri-ciri muamalah – TRAMT 3.BAB ISU-ISU PENTING 1.Cara meniingkatkan kualiti kerja 1.Perturan pemilikan harta 3.Kebaikan / kelebihan / kepentingan 4.MMESRR : maksud.Maksud muamalah 2. Hikmah 9.jenis muamalah : WD-MD-MS/ BMR/R-I-T .Perbezaan Muamalah Islam dan konvensional 7.Syarat sah muamalah 5.Maksud hak milik 2.Larangan dalam pemilikan Harta : MMES RR 6.Maksud perundangan / syariat 2.Matlamat perundangan Islam : ANKH2 3.Muamalah yang tidak sah 6.Cara mencapai matlamat perundangan Islam Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &26 5 .Taawun : Konsep/ maksud – bukti taawun dalam muamalah 8.Golongan yang dilarang : Gol – Cara pengurusan harta 5.Syarat pekerjaan menjadi ibadat 4.Jenis.Cara menggalakkan muamalah Islam ISLAM DAN HAK MILIK ISLAM DAN PEKERJAAN FALSAFAH MUAMALAH ISLAM 2-FALSAFAH PERUNDANGAN ISLAM PERUNDANGAN ISLAM 1.faktor berlaku.Maksud bekerja / bekerja kerana Allah 2.

Jenis ibadat – contoh.Fatwa .Cara mengatasi perceraian 8.BAB ISU-ISU PENTING 4.Ijtihad .Cara menghayati perundangan Islam 1.Penyelesaian masalah perkahwinan : TKFhikmah 7.Kepentingan perundangan Islam 7.Ciri-ciri perundangan Islam 5.Tujuan ibadat 5.maksud-matlamat – kebaikan – contoh 3.Sumber perundangan Islam : AHIQI 6.Ibadat tanpa syariat – maksud -kesan – contoh 9.Syariat tanpa ibadat.Perkara yang merosakkan ibadat : SSKRRAHNUT 8.ciri / perbezaan 3.Ciri kesempurnaan ibadat 6.maksud -kesan – contoh 1.Hak penjagaan anak – hikmah 1.maksud-matlamat – kebaikan 4.Maksud Jenayah – contoh perbuatan jenayah ISTILAH PERUNDANGAN ISLAM FALSAFAH IBADAT FALSAFAH MUNAKAHAT FALSAFAH JENAYAH Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &27 5 .maksud-matlamat – kebaikan 5.Qadha .Cara meningkatkan kuliti ibadat 7.Hikmah perkahwinan 3.Perkaitan ibadat dengan perundangan 4.Fikah – maksud-matlamat – kebaikan 2.Tanggungjawab : SIB – kesan pengabaian 5.Hikmah pemiihan pasangan 4.Maksud munakahat 2.Maksud ibadat 2.Cara mencapai keharmonian rumahtangga 6.Hukum – WSHMH : Maksud – contoh – hikmah 1.

Maksud isu 2.Amalah dalam memnyelesaiakan masalah 6.BAB ISU-ISU PENTING 2.ciri PMDI 4.Sebab penyelesaian masalah secara Islam 1.Maksud muhasabah 4.Doa : Maksud – adab berdoa.Sumber PMDI : AHIQI 5.Perbezaan Hukuman Islam dan konvensional 3-PENYELESAIAN MASALAH ISLAM 1.isu : Cara mengatasi a) Perpaduan Ummah Akidah b) Kecemerlangan pendidikan Ibadah c) Kekuatan Ekonomi Akhlak d) Keadilan sosial e) Jati Diri Isu semasa f) Jaminan Keselamatan 1.Ciri.Sumber Falsafah Jenayah : AHIQI 4.Perlakuan penyelesaian masalah : NKTTM 3.hikmah 7.Matlamat 3.Kelebihan / kebaikan 6.Maksud penyelesaian masalah 2.Matlamat 3.Langkah penyelesaian Masalah : MPKUN 2.Cara mewujudkan / mencapai ASAS PENYELESAIAN MASALAH CARA ISU DAN CARA PENYELESAIAN Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &28 5 .Dakwah : Maksud – ciri pendakwah – cara berdakwah yang berkesan – peranan dakwah Isu.Tawakal – Maksud – hikmah 5.Hukuman Jenayah : HQTD – maksud – jenis kesalahan – bentuk hukuman – hikmah perbezaan 5.

Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &29 5 .

catatan Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &30 5 .

Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &31 5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful