KAMUS ISTILAH

TASWWUR ISLAM

MATA PELAJARAN TASAWWUR ISLAM
Kamus istilah ini disusun untuk kegunaan pelajar yang mengambil matapelajaran Tasawwur Islam Tingkatan empat dan lima. Ianya disusun sesuai dengan apa yang diguna pakai dalam buku teks Tasawwur Islam tingkatan 4 dan 5 Kontrak jual beli
untuk membeli sesuatu barangan dengan bayaran harga secara tertangguh termasuk keuntungannya sekali. Pelanggan dibolehkan membayar secara ansuran mengikut tempoh yang telah dipersetujui secara

Disediakan oleh : Safaee b. Zakaria SMK Jelawat, Bachok, 1 Kelantan

Cetakan 2008

Bil 1.

Istilah Adil Agama Budaya

Maksud Meletakkan sesuatu kena pada tempatnya Agama, kepercayaan atau ajaran yang diciptakan oleh manusia sendiri, hasil daripada pemikiran mereka tanpa bimbingan wahyu. Contohnya fahaman-fahaman seperti komunisma dan sebagainya. Agama yang diturunkan oleh Allah s.w.t kepada manusia melalui perantaraan Rasul dan Nabi. Contohnya Agama Islam, Kristian, Yahudi dan Nasrani. Ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang Islam atau bukan Islam yang menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenarnya yang berdasarkan al-Quran dan hadis contohnya ajaran Ayah Pin. Orang lelaki atau perempuan yang sah dikahwinkan antara keduanya ( tiada perhubungan kekeluargaan ) Keupayaan manusia berfikir. Tingkah laku, etika, moral atau sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang. Keyakinan atau kepercayaan tentang kewujudan Allah s.w.t yang maha Esa, yang tiada bersekutu, mempunyai sifat-sifat kesempurnaan, kesucian dan kebesaran Segala mahkluk yang ada dilangit dan di bumi yang diciptakan oleh Allah s.w.t untuk kegunaan dan kemudahan manusia.

2.

3.

Agama Langit

4.

Ajaran Sesat

5. 6. 7. 8.

Ajnabi Akal Akhlak Akidah

9.

Alam

Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 2 5

Bil

Istilah

Maksud Alam yang tidak dapat ditanggapi oleh pancaindera dan akal manusia. Kewujudan alam ini dapat difahami melalui keimanan dan keyakinan yang teguh kepada Allah s.w.t Contohnya seperti alam kubur, padang mashyar dan sebagainya Tempat sementara manusia menunggu hari kiamat selepas mereka mati Alam nyata yang boleh ditanggapi oleh pancaindera manusia dan boleh digunakan pada bila-bila masa mengikut keupayaan akal manusia. seperti haiwan, tumbuh-tumbuhan, bahan galian dan sebagainya. Sarwajagat / global iaitu Islam ialah agama yang sesuai kepada semua manusia tanpa mengira tempat dan zaman. Menyuruh melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran Fahaman yang menolak hadis sebagai sumber hukum dalam Islam. Sifat Allah s.w.t yang Maha Penyayang Sifat Allah s.w.t yang Maha Pemurah

10.

Alam Ghaib

11.

Alam kubur/alam barzakh Alam Musyahada h

12.

13.

‘Alamiyyah Amar makruf nahi mungkar Antihadis Ar-Rahim Ar-Rahman

14. 15. 16. 17.

Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia, iaitu Allah s.w.t memiliki 18. Asma’ wa 99 nama yang indah bagi diri-Nya dan memiliki sifat 41 sifat yang terdiri daripada 20 sifat yang wajib,20 sifat mustahil dan satu sifat yang harus baginya. Ilmu falak, iaitu ilmu tentang bintang-bintang 19. yang melibatkan kajian tentang kedudukan, Astronomi pergerakan dan perkiraan serta tafsiran yang berkaitan dengan bintang. 20. Aza Perkataan atau perbuatan yang dilakukan ke atas orang yang menerima bantuan dan pertolongan daripada seseorang. Perbuatan itu dilakukan oleh pemberi bantuan tersebut dengan mengungkit-ungkit pertolongan yang
Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 3 5

Badan Eksekutif 23. Ilmu Allah s. Azali 22. 30. 28. qadim . Badan Legislatif Bai ‘ bithaman ajil Baitulmal 24. 27. sehingga menimbulkan perasaan sakit hati orang yang mendapat pertolongan tersebut. berkelakuan dan cara berfikir serta Budaya segala hasil kegiatan atau kerohanian masyarakat Budaya yang bertentangan dengan Islam dan Budaya adat orang melayu yang lemah lembut Bukan Islam contohnya budaya bersekedudukan tanpa nikah. mengubal. Keseluruhan cara hidup yang merangkumi cara bertindak. Perbendaharaan negara Islam 25. hippies dan sebagainya Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 4 5 . Pelanggan dibolehkan membayar secara ansuran mengikut tempoh yang telah dipersetujui secara bersama.w. 31.t yang hakiki. meminda atau memansuhkan undang-undang Kontrak jual beli untuk membeli sesuatu barangan dengan bayaran harga secara tertangguh termasuk keuntungannya sekali. 29. 26. 21. Alam tempat roh orang mati berada sementara Barzakh menunggu dibangkitkan semula pada hari akhirat nanti ( alam kubur) Orang yang tinggal di sesuatu tempat buat Bermukim sementara waktu sahaja Mereka-reka perkara baru dalam agama Bidaah (beribadat) yang tidak pernah diamalkan pada zaman Rasulullah dan para sahabat baginda. budaya lepak.Bil Istilah Maksud telah diberikannya. Badan pemerintahan – badan yang bertanggungjawab mengurus dan mentadbir negara Badan perundangan – sebuah badan yang berkuasa membuat.kekal dan mutlak. Membelanjakan harta secara berlebih-lebihan daripada keperluan sebenar atau Boros membelanjakan harta kepada perkara yang tidak perlu atau membelanjakan harta kearah maksiat.

Seperti menuntut ilmu Kewajipan / perintah Allah yang dikenakan ke atas setiap orang Islam yang cukup syaratsyaratnya. Fardhu Ain 44.Bil Istilah Maksud Cara hidup masyarakat Islam yang berteraskan ketakwaan kepada Allah Keadaan yang memaksa Orang yang cukup kuat ingatan untuk mengingati sesuatu yang didengarinya Sejenis binatang yang hidup di daratan dan menyerupai binatang biawak pasir. 41. Agama yang mengatur cara hidup yang lengkap dan sempurna. 36. Budaya Islam 33. tumbuhan) dengan alam persekitaran yang tidak bernyawa.w. 38. Nilai akhlak atau tingkah laku yang menjadi pegangan seseorang atau sesuatu kumpulan semasa menjalankan tugas Orang yang tidak dapat memenuhi walaupun separuh daripada keperluan dan perbelanjaan hidup sehariannya Peraturan dan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah s. 40.t terhadap kesalahan yang melibatkan pencerobohan terhadap nyawa. Darurat 34. 37. 39. Kewajipan/perintah Allah yang dikenakan ke atas setiap orang Islam yang cukup syaratsyaratnya. Keterlaluan. 35. tetapi jika tiada sesiapa pun yang melaksanakannya maka 32. Harta benda atau bayaran tertentu yang wajib diberikan kepada waris orang yang dibunuh sebagai ganti hukuman qisas yang tidak dapat dilaksanakan. terlalu keras (berkenaan sesuatu tindakan) Sistem yang melibatkan interaksi antara sesuatu komuniti (haiwan. Dhabit Dhob Diat Din Drastik Ekosistem Etika Fakir 42. Fardhu Kifayah Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 5 5 . Jika sudah terdapat sebahagian daripada umat Islam dalam sesuatu kawasan telah melaksankan perintah tersebut. anggota tubuh badan serta harta benda manusia. maka semua orang terlepas daripada dosa. Jika dilaksankan akan mendapat pahala manakala jika ditinggalkan akan berdosa. Falsafah Jenayah 43.

Fitrah beragama 52. Sesuatu yang diterima daripada Rasulullah s.w.t kepada hambaNya untuk dimiliki dan dimanfaatkan seperti. Hadis Dhaif Hadis Sahih Hak Milik Pembatalan ikatan perkahwinan atau perceraian yang berlaku melalui keputusan yang ditetapkan oleh pihak kadi / mahkamah.t kepada manusia. Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 6 5 . Contohnya hukum harus menderma darah Suatu ilmu yang membicarakan hukum atau perundangan Islam tentang perbuatan mukalaf. harus.t sebagai pencipta alam ini. Fikah (ilmu Fiqah) Fikah (perundang an) Fisabilillah Fitrah 48. sah atau tidaknya sesuatu perbuatan. pemikiran.w. Fatwa 47. 50. Fasakh 46. perbuatan dan pengakuan baginda. haram. seperti hukum wajib. barang perhiasan dan sebagainya. Hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis Sahih dan hadis Hasan. Hadis / sunnah 53. Hadis yang mempunyai periwayat yang bersambung terus dengan Rasulullah. 54.Bil Istilah Maksud semua orang akan menguruskan jenazah berdosa.w.w sama ada berupa perkataan. disebabkan syarat-syarat yang tidak dipenuhi oleh pasangan terbabit. Sesuatu harta yang dikurniakan oleh Allah s. Orang yang mengetahui hukum itu disebut fakih. Sebarang keputusan yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa yang telah diwartakan berhubung dengan suatu hukum syarak bagi menyelesaikan masalah semasa. rumah. Kefahaman tentang hukum amali yang diijtihadkan oleh para mujtahid yang diambil daripada dalil-dalil syarak. Seperti 45.a. tenaga dan sebagainya dijalan Allah Sifat semulajadi yang dijadikan oleh Allah s. wang ringgit dan sebagainya. Naluri semulajadi manusia yang mengakui adanya Allah s. 49. 51. tanah. Seperti sukakan harta. 55. ( al-Quran atau hadis) Berjuang untuk mempertahankan kesucian Islam samada melalui harta.

tanpa dikenakan sebarang pembalasan. Ibadat khusus 67. murtad.t yang mesti ditinggalkan. Kesalahan hudud adalah seperti mencuri. bagi membuktiksn ketaatan manusia kepada Allah s. Perkara yang diberikan kebebasan kepada seseorang untuk melakukan atau meninggalkannya. Pengabadian dan kepatuhan kepada perintah Allah s. qazaf. 63.Bil 56. berzina.t bagi menghubungkan manusia dalam sebuah masyarakat demi kebaikan 59.t Semua amalan kebaikan yang disyariatkan oleh Allah s. zakat dan sebagainya.w. I’tiqad Ibadat 66. Anugerah Allah s. Hisab / timbangan amal Homoseks 62.w. Hudud 64.w.t. untuk menentukan ke arah mana mereka akan di tempatkan.t sama ada fardhu atau sunat seperti solat. Orang lelaki yang tertarik nafsu syahwatnya kepada orang yang sejenis dengannya Kesalahan dan hukuman yang ditetapkan oleh syarak serta wajib dilaksanakan sebagai menunaikan hak Allah s. merompak. boleh diperolehi dan dimiliki oleh manusia melalui usaha dan ikhtiar mereka sendiri. jika ditinggalkan mendapat pahala dan jika dilakukan berdosa. Kiraan amalan baik dan buruk manusia ketika mereka berada di dunia yang akan berlaku di Padang Masyhar. Amalan khusus yang disyariatkan oleh Allah s. perkataan dan pengakuan hati yang berlandaskan syariat. Hasad dengki 61.w.w. Harus 60. 65. Hari kehancuran dan kemusnahan alam ini selepas malaikat Izrail meniup sangkakala yang pertama. 57. Istilah Haram Hari kiamat Harta Maksud Larangan Allah s. 58. Iri hati atau rasa benci dengan nikmat dan kebaikan yang diperoleh oleh orang lain dan berusaha agar nikmat tersebut hilang daripada orang itu atau berpindah kepadanya dengan cara yang salah.w. sama ada ke syurga atau ke neraka.t melalui perbuatan. dan meminum arak Kepercayaan atau keyakinan di dalam hati manusia mengenai sesuatu perkara.w.t kepada manusia. Ibadat umum Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 7 5 .

( pendatang ) Bangsa atau negara yang menjalankan politik untuk menjajah negara lain Keadaan harga barangan bertambah tinggi disebabkan bertambahnya daya membeli / 79. Ilmu yang berkaitan dengan kehidupan di dunia yang membawa faedah kepada manusia dan alam ini seperti ilmu kedoktoran. Suatu ilmu Bahasa Arab yang membicarakan tentang penyusunan kata-kata yang indah dan tepat dan mempunyai pengertian yang mendalam. 77. Ilmu lojik tentang sesuatu benda Orang asing yang menetap di sesebuah negara.Bil Istilah Maksud bersama seperti tolong menolong. Ilmu Fardhu Kifayah 76. Ilmu Fardhu Ain 75. Ilmu Balaghah 74. pertanian dan sebagainya. Ilmu mantik Imigran Imperialis Fahaman atau aliran pemikiran manusia seperti komunisme. Satu daripada istilah ilmu fikah. Satu perjanjian yang membolehkan seseorang itu mengambil faedah atau manfaat daripada milik orang lain dengan membayar bayaran yang tertentu ( Sewaan ). Inflasi Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 8 5 . mudah difahami. akidah dan ilmu akhlak. 68. kejuruteraan. Persetujuan atau persepakatan antara ulama mujtahidin daripada umat Nabi Muhammad mengenai sesuatu hukum syarak pada masamasa tertentu Suatu usaha yang dilakukan secara bersungguh-sungguh untuk menghasilkan penetapan sesuatu hukum syarak yang berdasarkan al-Quran dan al-Hadis. Ijtihad 73. 78. Contohnya ilmu syariah. 69. Ijmak 72. Ijarah 71. Ideologi Ijab 70. sekularisme dan sebagainya. menarik perhatian pendengar atau pembaca Ilmu yang berkaitan dengan amalan yang wajib diketahui dan diamalkan oleh semua umat Islam yang mukallaf. yang bermaksud satu pihak memberi tawaran kepada pihak lain untuk menerima sesuatu transaksi / urusan.

t sebagai rasul.t dengan mengakui kebesaran dan keagunganNya. Sifat sesuatu yang baru diperkenalkan seperti kaedah. Tunduk dan patuh serta menyerah diri dengan sepenuhnya kepada Allah s. berkehendak dan boleh menerima ilmu pengetahuan Perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang bakal dilantik oleh Allah s. maruah dan negara. Kesediaan melindungi keselamatan terhadap agama. Sejahtera. harta. Insan 82. sistem.w.t yang paling istimewa kerana mereka boleh berfikir. inovatif dan produktif dalam melaksanakan pekerjaan Mencurahkan segala daya upaya yang ada 89. Karamah manusia biasa yang tinggi darjatnya disisi Allah s. Kahwin Ikatan yang teguh antara lelaki dengan 91. Perkara luar biasa yang berlaku kepada 92. (Menghasilkan atau membawa pembaharuan ke arah yang lebih baik. Irhas Islam 84.) Manusia atau mahkluk Allah s. nyawa akal. 87. Perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang tidak taat atau derhaka kepada Allah s. 80. musuh negara serta mempertahankan agama dan kebenaran 90. 88.t Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 & 9 5 . Inovatif 81. (Istilah Syarak) 86.w. (bersungguh-sungguh) untuk memerangi Jihad musuh Allah.w. Patuh dan menyerahdiri. Islam (Bahasa) Islam 85. Agama Allah yang mengatur cara hidup yang lengkap dan sempurna.w.t untuk menyesatkannya lagi. 83.Bil Istilah Maksud permintaan terhadap sesuatu barangan yang terhad bilangannya oleh pengguna. adat dan sebagainya yang baru. (Perkahwina perempuan melalui akad nikah yang sah untuk n) hidup sebagai suami isteri secara halal. Istidraj Jaminan Keselamata n Jati diri Memiliki daya kreativiti.w. Selamat. Menerima tawaran atau persetujuan yang Kabul diberikan dalam sesuatu transaksi. Contohnya Nabi Isa boleh bercakap semasa masih bayi.

kekacauan dan sebagainya. Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &10 5 .Bil 93. Iaitu pengganti nabi dalam urusan menegakkan agama dan mentadbir urusan dunia. Menurut ideologi ini. Komunisme 10 0. ozon 10 Lesbian 4.Menurut komunisme. Keseluruhan keadaan atau latar belakang sesuatu yang ada hubungan atau dapat dikaitkan dengan sesuatu. Mempunyai kebolehan mencipta. Konteks 10 1. Kesaksama an sosial 96. Kemaslahat an 95. menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea baru dan asli Ingkar dan tidak percaya kepada tuhan Lapisan atmosfera yang tinggi kandungan ozonnya bertindak sebagai perisai terhadap sinar ultra lembayung matahari yang memudaratkan kehidupan.. perbalahan. Sesuatu yang berguna atau berfaedah kepada manusia.Sebagai teori sistem sosial. dan setiap rakyat mempunyai status sosial dan ekonomi yang sama. harta dan kelas. ( pemerintah ) Perceraian yang berlaku atas kemahuan isteri dengan membayar ganti rugi kepada suami Kepercayaan atau perbuatan karut yang bercanggah dengan ajaran Islam Komunisme merujuk kepada fahaman politik di mana rakyat mempunyai kuasa mutlak untuk mentadbir negara dan segala produk keluaran negara menjadi milik bersama rakyat. Istilah Kedekut Maksud Sangat berkira untuk membelanjakan wang kepada perkara kebaikan. Perempuan yang mengadakan hubungan seks sesama perempuan 94. semua harta dimiliki oleh rakyat. Pengganti. Kufur 10 Lapisan 3. Keharmonian hubungan sesama manusia untuk menjauhi perkara-perkara yang menyebabkan perpecahan. Khalifah Khulu' Khurafat 99. 98. Kreatif 10 2. agama adalah racun yang boleh mengongkong pemikiran rakyat. komunisme menjurus kepada sistem sosial egalitarian iaitu tanpa kerajaan. 97.

Fahaman ini mahukan kebebasan yang menyeluruh dalam kegiatan ekonomi.t seperti mencuri berbohong dan sebagainya Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &11 5 . Sifat-sifat terpuji dan mulia menolong dan sebagainya. namun dia terselamat. Matan 11 Materialism 3. Memelihara tujuan syarak serta membawa kebaikan umum dengan menolak segala yang merosakkan dan memudaratkan mahkluk Teks hadis Fahaman yang mempercayai bahawa hanya bendalah yang menyebabkan terjadinya segala sesuatu di dunia ini Perkara luar biasa yang berlaku kepada Umat Islam tanpa diusahakan untuk dipelajarinya. e 11 4. Mursalah 11 2.w. Liberalisme 10 6. Secara amnya. jika ditinggalkan mendapat pahala dan jika dilakukan tidak mendatangkan dosa. Maksum 11 0. Mahmudah 10 8. Contohnya terlibat dalam suatu kemalangan yang dahsyat. Mazmumah Perkara yang digalakkan untuk ditinggalkan. Para nabi dan rasul terpelihara daripada melakukan sebarang dosa kecil atau dosa besar serta perkara-perkara yang boleh mencacatkan kemuliaan baginda sebagai utusan pilihan Allah Menggunakan kemahiran dan kepakaran untuk memperolehi keuntungan peribadi dengan cara yang salah. Manipulasi 11 Masalih al1. Sifat-sifat keji yang di benci oleh Allah s. politik dan sosial. Melakukan hubungan seks melalui dubur.Bil Istilah Maksud Liberalisme adalah satu fahaman / falsafah yang meletakkan kebebasan individu sebagai nilai politik yang tertinggi. seperti tolong 10 5. Liwat 10 7. Ma'unah 11 5. liberalisme mengutamakan hak-hak peribadi serta kesamarataan terhadap peluang untuk semua. Makruh 10 9.

sebuah fitma atau sekumpulan orang atau firma. perkhidmatan dan sebagainya dalam pasaran tertentu oleh seseorang. manakala kerugiannya jika ada Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &12 5 . Monopoli 12 5. Mualaf 12 6.Bil Istilah Maksud Menjaga. Memulihara 11 Memulihara 9. alam 11 8. perdagangan. Miskin 12 3. alam Menjaga dan melindungi alam ini supaya tidak di rosakkan Memulihkan sesuatu supaya sentiasa berada dalam keadaan yang baik Mengembalikan alam kepada habitat asalnya seperti menanam semula tumbuh-tumbuhan yang telah di tebang atau di musnahkan supaya habitat alam akan kekal dan baik. Memelihara 11 Memelihara 7. melindungi dan membela dengan baik. Orang yang baru memeluk agama Islam Satu daripada hukum fikah yang berhubung dengan tatacara perhubungan sesama manusia dalam memenuhi keperluan mereka yang berhubung dengan harta. Orang yang tidak dapat memenuhi keseluruhan (seratus peratus ) daripada keperluan dan perbelanjaan hidup sehariannya Timbangan amalan manusia semasa mereka berada di dunia Penguasaan sepenuhnya terhadap sesuatu barangan. Muamalah 12 Mudharaba 7. Mizan 12 4. sesuatu 11 6. 12 Menceroboh Mengambil harta orang lain tanpa kebenaran 0. harta 12 2. Pelabur memberi modal kepada orang tertentu untuk diperniagakan dan keuntungannya di bahagi dua atau sebahagiannya menurut perjanjian yang telah dipersetujui bersama semasa akad. 12 Merosakkan 1. h Membelanjakan harta kepada perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat kepada pemiliknya atau orang lain seperti membazir. harta yang sah disisi syarak seperti mencuri.

Pembayaran dilakukan semasa penyerahan barang atau atau pada masa lain yang dipersetujui bersama). Keluar daripada agama Islam Luwes atau anjal iaitu agama Islam boleh berubah mengikut kesesuaian masa dan keadaan. Mukjizat 13 2.Bil Istilah hanya akan sahaja. Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &13 5 . Perkara luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah s. Muhasabah 12 9. Munafik 13 3. namun masih tetap atas prinsip asasnya.t kepada para nabi dan rasul untuk membuktikan kebenaran. Murtad 13 5. al-Hadis dan menurut pendapatnya sendiri Orang Islam yang telah akil baligh atau cukup umur dan diwajibkan mematuhi segala hukum Islam. Mujtahid 13 0. Maksud ditanggung oleh pihak pelabur 12 8. Musafir 13 7. Akad jual beli bagi barangan tertentu. Mushaf 13 Musyarakah 8. Murunah 13 6. kenabian dan kerasulan serta melemahkan musuh-musuh mereka Seseorang yang berpura-pura menganut dan patuh kepada ajaran Islam sedangkan hatinya tidak tidak mempercayai ajaran Islam. Mukallaf 13 1. Perbuatan menilai diri sendiri Ahli hukum Islam yang memutuskan sesuatu hukum fikah berasaskan bimbingan al-Quran. Murabahah 13 4. Orang yang dalam perjalanan dari satu tempat ke satu tempat yang lain Naskah al-Quran yang bertulis tangan atau bercetak Suatu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dalam sesuatu kegiatan ekonomi dan berkongsi dalam keuntungan. (Penjual menyatakan kos yang dikeluarkan dan jumlah keuntungan yang dikehendaki.w.

maka mustahil bagi mereka itu berpakat untuk berdusta tentang hadis tersebut. Mutlak 14 1.t yang diberikan wahyu untuk dirinya dan tidak wajib disampaikan kepada orang lain. Pengaruh luar yang bertentangan dengan ajaran Islam yang disebarkan melalui media massa dan penjajahan pemikiran. Nabi 14 2. Dalil daripada al-Quran atau al-Hadis Rasulullah s. Perbuatan yang mensia-siakan atau melanggar amanah yang telah diberikan Pekerjaan menurut Islam ialah satu usaha yang dilakukan untuk mendapatkan wang atau harta dengan cara yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum syarak.w. Neraka 14 Pecah 6.w Pertalian keluarga. Bersifat tetap dan tidak boleh dipertikaikan kebenarannya.Bil Istilah ( Syarikat ) Maksud 13 Mutawatir 9. (Hadis) Satu daripada jenis hadis. amanah 14 7. Black Metal dan sebagainya Menyelesaikan masalah manusia berasaskan syariat Islam yang merangkumi semua aspek 14 0. Pekerjaan 14 Pengaruh 8. iaitu hadis yang diriwayatkan oleh ramai orang sejak daripada zaman Rasulullah sampai sekarang. Asing 14 Penyelesaia 9. Nasab 14 Negara 4. Oleh kerana terlalu ramai orang yang meriwayatkan hadis ini dan berlainan pula tempat tinggalnya. Islam 14 5. n Masalah Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &14 5 . Manusia lelaki pilihan Allah s. seperti Rock. terutamanya di sebelah bapa Negara yang mengarahkan segala urusan pemerintahan dan pentadbirannya tunduk kepada hukum Islam yang bersumberkan alQuran dan hadis serta Ijtihad yang benar Tempat balasan azab yang dikhaskan untuk orang yang mengingkari perintah Allah semasa hidup didunia. Punk.a. Nas 14 3.

melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab. Madinah 15 4. sosial dan perundangan 15 0. akhlak dan sebagainya. syariat. Perlembagaan Madinah / Sahifah Madinah Mempunyai daya pengeluaran yang aktif.konsep. Produktif 15 5. Qur'an 16 Rabbaniyya 0. Hukum yang ditetapkan oleh Allah s.nilai dan peraturan yang terkandung dalam Islam ajaran adalah bersumberkan wahyu Allah s. ummah 15 Perundanga 2.w. n Islam 15 Piagam 3.w.w.t kepada manusia yang merangkumi aspek akidah. Penghakiman atau keputusan yang telah diputuskan oleh pihak mahkamah dalam sesuatu perbicaraan berdasarkan hujah dan bukti yang nyata. Putik 15 6. Qadha 15 7.prinsip. Buah yang baru jadi atau buah yang masih muda dan kecil.t yang bermukjizat serta diturunkan kepada nabi Muhammad s.w. Qisas 15 9. Orang yang meriwayatkan sesuatu hadis / menceritakan Sebuah masyarakat yang hidup sayang menyayangi dan hormat menghormati antara satu sama lain. h 16 Rahn 1.Bil Istilah Maksud kehidupan seperti ekonomi. Pajak gadai atau menjadikan sesuatu barang yang berharga sebagai cagaran bagi sesuatu hutang dan barangan tersebut akan menjadi Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &15 5 . Qias 15 8.t dan hadis. Ketuhanan iaitu segala hukum. politik. Menghubungkan hukum yang tidak ada (cabang) kepada hukum yang ada (asal) kerana bersamaan illat (sebab) Hukuman dan kesalahan yang telah ditetapkan oleh syarak melalui al-Quran dan al-Hadis kerana kesalahan yang melibatkan kecederaan anggota tubuh badan dan nyawa manusia Kalam Allah s.a. Perawi 15 Perpaduan 1.

w.t yang mentadbirkan semua benda dan perkara di dunia ini dan tiada pentadbir lain. Riddah 16 9. Rukhsah 17 1. Rububiyyah 17 0.w.w.w. Sabar Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &16 5 .Bil Istilah Maksud bayaran sekiranya dia tidak berdaya membayar hutang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan Memberi atau menerima sesuatu barangan yang berharga untuk mendapatkan sesuatu atau untuk melepaskan sesuatu tindakan dengan cara yang salah Manusia lelaki pilihan Allah s.t kepada umat Islam untuk melakukan ibadat dalam keadaan-keadaan tertentu Teguh dan tahan uji dalam menghadapi dugaan hidup dengan reda. Riba 16 8. Relatif 16 6. Kelonggaran yang diberikan oleh Allah s. ikhlas dan tawakal kepada Alalh s.t dari kalangan para nabi yang diberikan wahyu untuk dirinya dan dikehendaki menyampaikannya kepada orang lain.w.t 16 2. Rasul 16 Rasul Ulul 4. Azmi 16 5. Para rasul yang memiliki tahap kesabaran yang amat tinggi dalam menghadapi rintangan dan tentangan daripada umatnya ketika menyampaikan ajaran dan seruan kepada umatnya. melainkan Allah s. Rasuah 16 3. Riak 16 7. Tidak mutlak / bersifat nisbi Menunjuk-nunjuk amalan baik yang telah dilakukannya kepada orang lain dengan tujuan mendapat pujian dan sanjungan daripada masyarakat Bunga atau pertambahan dalam urusan pinjaman hutang piutang atau pertukaran barangan sejenis atau pertambahan bayaran balik hutang akibat penangguhan bayaran Keluar daripada agama Islam ( Murtad ) Keyakinan (iktikad) dalam hati secara mutlak bahawa Allah s.t yang Maha Berkuasa dan Esa.

w. 17 Perkara luar biasa yang berlaku kepada 7. Solat Jamak terbahagi 9. Sosial Segala perkara masyarakat yang berkaitan dengan Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &17 5 . Sanad 17 5.a. 17 Pergaulan dan hubungan sesama manusia Sistem 8. tidak kerana inginkan pujian atau memberi malu kepada orang yang menerimanya. Sabotaj 17 4. Perbuatan khianat yang dilakukan oleh sesuatu pihak atau orang perseorangan untuk menggagalkan atau merosakkan kegiatan pihak lain. Sabda 17 3. pentadbiran dan 17 undang-undang harus dipisahkan dari urusan 6.Bil Istilah Maksud Ucapan atau perkataan Rasulullah s. 17 2. Solat Jamak kepada dua iaitu Solat Jamak Takdim dan Solat Jamak Takhir 18 Memendekkan solat yang empat rakaat menjadi 0. Sedekah hendaklah diberikan dengan ikhlas. Perawi yang menyampaikan hadis Memberi sesuatu yang berharga kepada orang miskin dan yang memerlukan dengan tujuan untuk mendapatkan pahala. dalam menjalani kehidupan masing-masing sosial Islam berlandaskan ajaran Islam Menghimpunkan dua waktu solat dan didirikan 17 dalam satu waktu. Solat Qasar dua rakaat 18 1. Sedekah Sekularisme ialah ideologi / fahaman bahawa urusan dunia seperti politik. Sihir seseorang dengan bantuan daripada syaitan dan boleh dipelajari. Fahaman yang memisahkan nilai-nilai agama dengan kehidupan seharian. Mereka yang berpegang kepada fahaman ini adalah dipanggil golongan sekular. Sekularisme agama.

Nabi Idris 30. Ta'awun memenuhi keperluan dalam kehidupan seharian 19 3. jika ditinggalkan tidak berdosa.Bil Istilah Maksud Sosialisme merupakan teori atau sistem organisasi sosial dan ekonomi di mana salah satu ciri utamanya adalah sumber kekayaan negara dinikmati bersama oleh seluruh rakyat secara sama rata.w lengkap dan sempurna 0. perkataan. Syirik 18 9. hadis 18 7. Syumul Lengkap iaitu agama Islam yang di bawa oleh 19 Syumulliyya Nabi Muhammad s. h serta meliputi kehidupan di dunia dan di akhirat. Sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah samada perbuatan.w. Taghut Perkara-perkara yang boleh menyesatkan umat Islam daripada agamanya seperti Syaitan. Menceritakan amalan baik yang dilakukan kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dan sanjungan daripada orang lain Perkara yang digalakkan oleh agama untuk dilakukan dan diberikan pahala serta balasan syurga.a. pengakuan atau sifat-sifat Rasulullah s. Syariat 18 8. Sunat 18 Sunnah / 6. Suhuf 18 4. Nabi Ibrahim 10 dan Nabi Musa 10 suhuf. Sosialisme 18 3. Catatan wahyu yang sedikit bilangannya yang diturunkan kepada Nabi Syis sebanyak 50.w Segala hukum dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah S. Sum'ah 18 5.berhala dan apa-apa sahaja yang menyesatkan Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &18 5 .t semasa mereka di dunia 19 Tolong menolong dan bekerjasama dalam 2. Syurga untuk orang-orang taat dan patuh kepada perintah Allah s.W.T kepada manusia Menyekutukan Allah dengan sesuatu dari segi sifat zat atau perbuatan seperti beribadat selain kepada Allah Lengkap dan menyeluruh. 19 Tempat yang indah dan penuh keseronokan 1. 18 2.a.

Takzir 19 8. Transaksi Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &19 5 . Takaful 19 5. Boleh dipercayai Tolak ansur dan saling memahami serta menghormati pendapat dan pandangan orang lain walaupun bertentangan dengan pendapat sendiri. Thabat 20 2. urusan jual beli. Thiqah 20 3. Tamadun 20 0. Pembubaran ikatan perkahwinan yang sah dengan lafaz talak (cerai) atau yang seumpama dengannya Keadaan masyarakat manusia yang dicirikan atau didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan dan perkembangan pemikiran (sosial. politik) yang tinggi dan maju. Istilah syarak : kesalahan dan hukuman yang tidak ditetapkan oleh syarak dan diserahkan kepada budi bicara hakim atau kadi untuk memutuskannya. Berserah diri kepada ketentuan Allah s. Tawakal 20 1.T kepadanya Tanggungjawab yang diberikan kepada seseorang yang telah baligh dan berakal Bahasa : mencegah.t setelah berusaha bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu Tetap. Persetujuan jual beli.Bil Istilah Maksud Gabungan anggota masyarakat untuk saling jamin menjamin dan tolong-menolong bagi meringankan beban orang perseorangan serta menjauhi kerosakan yang menyusahkan (insuran secara Islam) Sikap membesarkan diri seperti sombong dan angkuh dengan perkara kebaikan yang telah dilakukan dan segala nikmat kesenangan yang telah dikurniakan oleh Allah S. Takbur 19 6. teguh dan tidak berubah. Toleransi 20 4. Talak 19 9.w. budaya.W. Taklif 19 7. urusniaga 19 4.

ditaati dan dipatuhi secara mutlak. Ujub 20 6. Wakaf 21 4. Wajib 21 3. Wadiah 21 1.w.w. Universal 20 9. Mengungkit-ungkit kembali bantuan dan perbuatan baik yang telah diberikan kepada seseorang dengan tujuan supaya orang tersebut sentiasa mengenang jasa dan pertolongan yang telah diberikannya.t.t yang disampaikan kepada para nabi dan rasul melalui perantaraan Malaikat Jibril atau terus daripada Allah s. Wahyu 21 2.t Istilah: Ilham atau perintah daripada Allah s. mampu di amalkan oleh semua golongan manusia. yang mesti dilaksanakan. Bahasa: Nasihat dan bimbingan daripada Allah s.w. Wibawa Mewakilkan sesuatu barang atau harta yang berharga kepada orang lain untuk disimpan dan diurus. jika dilaksanakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan berdosa Harta yang diserahkan oleh seseorang atau sesuatu pihak untuk faedah orang ramai yang berkaitan dengan agama Islam Dari segi bahasa bermaksud realiti. Waqi’yyah 21 5.Bil Istilah Maksud Kagum dengan amalan sendiri serta sombong dalam melakukan sesuatu ibadat serta memandang rendah dan melekeh-lekehkan amalan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain Mengakui hanya Allah yang Esa yang layak disembah. Apabila di hubungkan dengan Islam bermaksud praktikal. Utopia 21 0.w. Uluhiyyah 20 Ungkit 7. Sarwajagat atau meliputu seluruh alam Sesuatu yang dilaksanakan mungkin tidak dapat 20 5. (mengungki t-ungkit) 20 8.t Perintah Allah s. Mempunyai keupayaan yang membolehkan seseorang itu menguasai orang lain Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &20 5 .

Tanggungjawab – Allah – manusia.Bukti manusia sebaik-baik kejadian 4. Istilah Zakat Maksud Mengeluarkan sebahagian daripada harta tententu untuk diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu.Tauhid Uluhiyyah – prinsip 6.alam 1.Tauhid Asma Wa Sifat – nama/ sifat 7.Proses kejadian manusia 3.Bukti beragama fitrah manusia 3.Bil 216.Tauhid Rububiyyah – prinsip 5.Maksud Fitrah 2. FOKUS TASAWWUR ISLAM TING 4 DAN TING 5 TINGKATAN 4 BAB ISU-ISU PENTING 1.Agama budaya dan agama samawi 1. ASAS PEMIKIRAN ISLAM 1.Maksud 2.Maksud alam TUHAN INSAN ALAM Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &21 5 .Jenis-jenis Tauhid 4.

Maksud : memelihara alam – memulihara alam 5.Jenis alam – contoh – hikmah kerahsiaancara mengetahui 3.Peranan wahyu 6.harus 3.Peringkat alam 4.Perkara luar biasa : MMMKIIS 1.Cara wahyu membimbing akal 7.Cara memelihara alam – memulihara alam 7.Peringkat penurunan wahyu 4.BAB ISU-ISU PENTING 2.Sifat – wajib – mustahil.Keistimewaan al Quran 10Maksud al Hadis 11Jenis hadis 12Peranan hadis 13Fahaman anti hadis : Maksud – Kesan RASUL WAHYU Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &22 5 .Isi Kandungan al Quran 9.Maksud wahyu 2.Maksud rasul – nabi – perbezaan nabi dan rasul 2.Rasul Ulul Azmi – maksud-sebab –MIN 5.Cara penurunan wahyu 5.Peranan rasul 4.Sumbangan alam 6.Ciri-ciri wahyu 3.Pencemaran : Faktor – kesan – cara atasi 1.Cara wahyu membina tamadun 8.

Bentuk ancaman / pengaruh yang merosakkan 3.kesan –cara atasi PENGARUH LUAR YANG MEROSAKKAN PEMIKIRAN MUSLIM 2.Prinsip 3.Maksud Pengaruh Lar/ Penjajahan pemikiran 2.Prinsip – Hak asasi manusia 3.contoh -kesan –cara atasi 6.Kesan pengaruh luar 4.Ajaran sesat : maksud – ciri.Bukti dalam Kehidupan a) Ilmu : Fardhu Ain – Fardhu Kifayah b) Sosial c) Perundangan 1.Cara mencapai sifat Rabbaniyyah 1.Ciri keunggulan Islam 1.Prinsip – Wasatiyyah RABBANIYYAH SYUMULIYYAH ALAMIYYAH WAQI’IYYAH Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &23 5 .Prinsip 3.Maksud 2.Maksud 2.BAB ISU-ISU PENTING 1.Cara mengatasi 5.Maksud 2.CIRI PANDANGAN HIDUP ISLAM ISLAM 1.Maksud Islam 2.Maksud 2.Fahaman mulhid : Maksud – prinsip.Bukti dalam Kehidupan a) Perundangan b) Sosial c) Ibadat 1.

Piagam madinah : Aspek – Kesan P 1.Perkara yang Thabat 3.hikmah – contoh – ahli Majlis syura 6.Elemen Pembentukan Negara Islam 5.Prinsip .Tanggungjawab – kesan MURUNAH THABAT SISTEM PEMERINTAHAN SISTEM KEHAKIMAN SISTEM SOSIAL Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &24 5 .BAB ISU-ISU PENTING 3.Dasar/ prinsip 3.Maksud 2.Maksud 2.kelayakan – t/jawab – kesan pemngabaian 7.kepentingan 4.Maksud Negara Islam 2.Ciri-ciri 4.Ciri –ciri 4.Syura – majlis syura.INSTITUSI NEGARA ISLAM 1.Kepentingan Institusi Kehakiman 5.Prinsip 3.Tawakal – maksud.Maksud 2.Prosedur kehakiman i)Hakim : Kelayakan – t/jawab / Etika kehakiman – kesan ii) Peraturan keterangan : BSP 1.Nilai luhur 3.Rakyat : hak – t/jawab rakyat – kesan pengabaian 8.Bukti dalam Kehidupan 1.Maksud 2.Khalifah : maksud – sifat.MMAH 3.Sumber kehakiman : AHIQI 6.Kelebihan sifat Murunah 1.

BAB ISU-ISU PENTING Allah Alam Manusia TINGKATAN 5 BAB ISU-ISU PENTING 1-EKONOMI ISLAM 1.Syarat harta sebagai ibadat 7.Harta halal dan haram: cara dan kelebihan 8.Konsep Harta – MUNAH BZ 4.Jenis harta 3.Cara pengurusan harta ISLAM DAN HARTA Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &25 5 .Harta Amanah : Sebab harta amanah Allah 5.Maksud harta 2.Harta Ujian Allah : Bentuk Ujian harta 6.

Taawun : Konsep/ maksud – bukti taawun dalam muamalah 8.Maksud bekerja / bekerja kerana Allah 2.Maksud perundangan / syariat 2.Matlamat perundangan Islam : ANKH2 3.Syarat sah muamalah 5.Etika pekerjaan 6.Ciri-ciri muamalah – TRAMT 3.Jenis pekerjaan : perbezaan 5.Maksud muamalah 2.Golongan yang dilarang : Gol – Cara pengurusan harta 5.MMESRR : maksud.Perbezaan Muamalah Islam dan konvensional 7.Kebaikan / kelebihan / kepentingan 4.Cara menggalakkan muamalah Islam ISLAM DAN HAK MILIK ISLAM DAN PEKERJAAN FALSAFAH MUAMALAH ISLAM 2-FALSAFAH PERUNDANGAN ISLAM PERUNDANGAN ISLAM 1.Larangan dalam pemilikan Harta : MMES RR 6.Matlamat bekerja 3.BAB ISU-ISU PENTING 1.Muamalah yang tidak sah 6.Cara mencapai matlamat perundangan Islam Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &26 5 .Cara meniingkatkan kualiti kerja 1.Budaya kerja 7.jenis muamalah : WD-MD-MS/ BMR/R-I-T . Hikmah 9.Syarat pekerjaan menjadi ibadat 4.Perturan pemilikan harta 3.Maksud hak milik 2.faktor berlaku.Kepentingan pemilikan harta 4.cara atasi 1.Jenis.

Cara meningkatkan kuliti ibadat 7.maksud -kesan – contoh 1.maksud-matlamat – kebaikan – contoh 3.Qadha .maksud-matlamat – kebaikan 4.Cara mencapai keharmonian rumahtangga 6.Ciri-ciri perundangan Islam 5.Sumber perundangan Islam : AHIQI 6.Fatwa .BAB ISU-ISU PENTING 4.Kepentingan perundangan Islam 7.Penyelesaian masalah perkahwinan : TKFhikmah 7.Syariat tanpa ibadat.Jenis ibadat – contoh.Maksud munakahat 2.Ciri kesempurnaan ibadat 6.Ibadat tanpa syariat – maksud -kesan – contoh 9.Hukum – WSHMH : Maksud – contoh – hikmah 1.Tanggungjawab : SIB – kesan pengabaian 5.Maksud ibadat 2.Maksud Jenayah – contoh perbuatan jenayah ISTILAH PERUNDANGAN ISLAM FALSAFAH IBADAT FALSAFAH MUNAKAHAT FALSAFAH JENAYAH Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &27 5 .ciri / perbezaan 3.Hak penjagaan anak – hikmah 1.maksud-matlamat – kebaikan 5.Ijtihad .Cara menghayati perundangan Islam 1.Tujuan ibadat 5.Perkara yang merosakkan ibadat : SSKRRAHNUT 8.Perkaitan ibadat dengan perundangan 4.Hikmah perkahwinan 3.Cara mengatasi perceraian 8.Hikmah pemiihan pasangan 4.Fikah – maksud-matlamat – kebaikan 2.

Tawakal – Maksud – hikmah 5.Hukuman Jenayah : HQTD – maksud – jenis kesalahan – bentuk hukuman – hikmah perbezaan 5.Kelebihan / kebaikan 6.isu : Cara mengatasi a) Perpaduan Ummah Akidah b) Kecemerlangan pendidikan Ibadah c) Kekuatan Ekonomi Akhlak d) Keadilan sosial e) Jati Diri Isu semasa f) Jaminan Keselamatan 1.Dakwah : Maksud – ciri pendakwah – cara berdakwah yang berkesan – peranan dakwah Isu.Matlamat 3.hikmah 7.BAB ISU-ISU PENTING 2.ciri PMDI 4.Sebab penyelesaian masalah secara Islam 1.Amalah dalam memnyelesaiakan masalah 6.Cara mewujudkan / mencapai ASAS PENYELESAIAN MASALAH CARA ISU DAN CARA PENYELESAIAN Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &28 5 .Sumber Falsafah Jenayah : AHIQI 4.Perlakuan penyelesaian masalah : NKTTM 3.Maksud isu 2.Matlamat 3.Maksud penyelesaian masalah 2.Ciri.Langkah penyelesaian Masalah : MPKUN 2.Maksud muhasabah 4.Perbezaan Hukuman Islam dan konvensional 3-PENYELESAIAN MASALAH ISLAM 1.Sumber PMDI : AHIQI 5.Doa : Maksud – adab berdoa.

Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &29 5 .

catatan Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &30 5 .

Kamus Istilah Tasawwur Islam Ting 4 &31 5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful