P. 1
Hukum Shalat

Hukum Shalat

|Views: 355|Likes:
Published by Husna Amin

More info:

Published by: Husna Amin on Oct 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2013

pdf

text

original

Hukum-Hukum Shalat (Bag.

1) Berikut ini akan kami ketengahkan beberapa hukum yang berkaitan dengan shalat, agar setiap muslim mengetahuinya dan bisa mempraktekannya dalam shalat mereka. 1. Hukum membaca surat Al-Fatihah dalam shalat Setiap orang yang shalat wajib membaca surat AlFatihah, baik imam ataupun makmum; baik shalat sendirian, maupun shalat berjamah; baik shalat yang bacaanya pelan (sirriyah) maupun yang bacaanya keras (jahriyah); pada shalat wajib maupun shalat sunnah. Surat Al-Fatihah wajib dibaca dalam setiap rakaat, kecuali makmum yang terlambat (masbuq) apabila mendapati imam dalam keadaan ruku' dan ia tidak sempat membaca surat Al-Fatihah, maka ia tidak wajib membacanya. Bagi yang tidak bisa membaca surat Al-Fatihah, maka hendaklah ia membaca ayat Al-Qur'an yang mana saja. Apabila ia tidak bisa membaca Al-Qur'an sama sekali, hendaklah ia membaca: Subhanallah, walhamdulillah, wa laa ilaaha illallah, allahu akbar, wa laa hawla walaa quwwata illa billah. "Maha suci Allah, segala puji baginya, dan tidak ada illah (Tuhan) yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, Allah Maha Besar, dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan dari Allah" (HR. Abu Daud dan Nasa'i) ([1]) . 2. Apabila makmum ketinggalan awal shalat, maka hendaklah ia segera mengikuti imam, dan setelah imam salam ia menyempurnakan yang rakaat yang tertinggal.

3. Apa yang dilakukan bagi yang berhadats dalam shalat: Apabila berhadats ketika sedang shalat, atau ingat bahwa ia berhadats, maka ia harus pergi dan tidak perlu salam ke kanan dan ke kiri. Dari Aisyah ra dari Nabi SAW bersabda: "Apabila salah seorang kalian shalat lalu berhadats, maka hendaklah memegang hidungnya, kemudian pergi (dari tempat shalatnya)." (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)([2]). 4.Disunnahkan membaca satu surat penuh dalam setiap rakaat, dan membaca surat sesuai dengan urutan Al-Qur'an, akan tetapi boleh juga membagi satu surat untuk dua rakaat, atau membaca beberapa surat dalam satu rakaat, mengulangi satu surat dalam dua rakaat, dan mendahulukan satu surat atas surat lain, akan tetapi tidak terlalu sering, namun melakukannya sekali-sekali. Orang yang shalat boleh membaca awal surat, akhirnya, dan tengahnya dalam shalat fardhu dan sunnah. 5. Ada dua tempat yang dianjurkan bagi orang yang shalat untuk berhenti sejenak: Pertama: setelah takbiratul ihram untuk membaca doa istiftah Kedua: setelah selesai membaca surat sebelum ruku', untuk mengembalikan nafas. 6. Doa istiftah ada tiga macam: yang paling utama adalah yang mengandung pujian kepada Allah SWT seperti subhanakallahumma…, berikutnya yang mengandung penyebutan tentang ibadah kepada Allah SWT seperti wajjahtu wajhiya…, kemudian yang mengandung doa seperti allahumma baa'id….

7. Haram mengakhirkan shalat hingga habis waktunya kecuali bagi yang berniat menjama' shalat, atau dalam kondisi sangat takut, atau karena sakit, dan orang yang shalat haram melihat ke langit. 8. Yang dimakruhkan dalam shalat: Makruh hukumnya menoleh pada waktu shalat kecuali ada keperluan seperti takut dan semisalnya. Makruh memejamkan mata, menutup muka, duduk seperti duduknya anjing, meletakkan tangan di pinggang, melihat hal-hal yang membuatnya lalai, menghamparkan kedua lengannya ketika sujud. Makruh menahan kecing atau buang air besar, atau buang angin. Jangan shalat di depan makanan yang ia inginkan dan ia bisa memakannya. Jangan memanjangkan baju atau celana hingga dibawah matakaki (isbal), menutup mulut dan hidung dengan kain, menguap dalam shalat. Meludah di masjid adalah suatu kesalahan, dan kaffarahnya adalah membenamkannya, dan tidak boleh meludah ke arah kiblat dalam shalat dan di luar shalat. 9. Lebih baik bagi orang yang merasa ingin buang air besar atau kecil, atau berasa akan keluar angin, berhadats terlebih dahulu kemudian wudhu' dan shalat. Jika tidak ada air maka bertayammumlah kemudian mengerjakan shalat, yang demikian ini akan lebih khusyu'. 10. Menoleh dalam shalat adalah curian yang dicuri oleh setan dari shalat seseorang. Menoleh ada dua macam: dengan badan, dan dengan hati, untuk mengobati menoleh dengan hati yaitu dengan meludah ke kiri tiga kali, dan mohon perlindungan kepada Allah SWT dari setan yang terkutuk, sedangkan yang dengan

atau anjing hitam yang lewat di depannya. hendaknya mendekat padanya. di kampung halaman maupun dalam perjalanan. Imam dan orang yang shalat sendirian batal jika ada wanita. atau tongkat. atau batu. dan barangsiapa yang shalat menggunakan sutrah. 11. seperti tembok. Adapun makmum. atau imam menjadi sutrah bagi makmum. 12. jika tidak ada sutrah. 14. maka sahalat makmum maupun imam tidak batal.badan. Jika salah satu dari yang disebutkan tadi lewat di depan makmum. Hukum meletakkan sutrah (pembatas) dalam shalat: Disunnahkan bagi imam dan yang shalat sendirian. baik laki-laki maupun wanita. atau tombak dan sebagainya. dan orang yang shalat harus menolak orang yang lewat. Haram lewat di antara orang yang shalat dengan sutrahnya. lalu Beliau mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir sehingga meletakkannya sejajar dengan kedua pundaknya.Dari Abdullah bin Umar ra berkata: "Aku melihat Nabi SAW memulai shalat dengan bertakbir. sedangkan pahala orang yang shalat tidak berkurang insya Allah. Tempat-tempat mengangkat kedua tangan: 1. 13. maka sutrah imam sudah termasuk sutrah bagi yang dibelakangnya. atau tiang. dan apabila takbir untuk ruku' melakukan . maka orang yang lewat berdosa. baik di Makkah maupun di tempat lain. agar setan tidak lewat antara dia dengan sutrah. shalat wajib maupun sunnah. shalat dekat dengan sutrah. kalau memaksa. maka dengan mengahadap langsung ke kiblat dengan seluruh badannya. keledai.

Ketika shalat boleh sujud pada bajunya. dan boleh membunuh ular. dan membaca rabbana lakal hamdu. 2Dari Nafi' bahwasanya apabila Ibnu Umar shalat beliau bertakbir. Apabila berada dalam masjid. atau sorbannya kalau ada sebab tertentu seperti panas dan semisalnya.hal yang serupa. dan apabila ruku' beliau mengangkat tangannya. dan apabila membaca pelan. 15. 17. meludah ke sebelah kiri bukan ke sebelah kanan atau kiri di luar masjid. . menggendong anak kecil. membungkus diri dengan kain. dan mengangkat tangannya. 15. Orang yang shalat sendirian apabila membaca dengan keras maka mengucapkan 'Amin' dengan keras. maju. maka meludah ke pakaian. Apabila orang laki-laki dimintai izin ketika shalat. dan apabila mendapat nikmat ketika sedang shalat. dan naik ke mimbar dan turun. Apabila bersin ketika shalat disunnahkan bertahmid. 18. maka mengucapkan 'Amin' dengan pelan pula. maka hendaklah mengangkat tangan dan bertahmid. dan apabila mengucapkan sami'allahu liman hamidah melakukan hal serupa. kalajengking dan semisalnya. Bukhari Muslim). memberi izin dengan menepukkan tangannya. 16. atau gutrah (penutup kepala bagi laki-laki). Yang boleh dilakukan pada waktu shalat: Dibolehkan bagi orang yang sedang shalat melingkarkan imamah." (HR. dan apabila bangun dari rakaat kedua beliau mengangkat tangannya. sedangkan wanita. mundur. atau imamahnya. maka ia bisa memberi izin dengan bertasbih. dan apabila mengatakan sami'allahu liman hamidah beliau mengangkat tangannya.

2. Duduk untuk tahiyat akhir. Orang yang shalat sendirian baik laki-laki maupun wanita boleh memilih antara memelankan bacaan dalam shalat jahriyah atau mengeraskan asalkan tidak mengganggu orang yang sedang tidur. 20. Sujud kedua.19.Membaca surat Al-Fatihah dalam setiap rakaat kecuali ketika imam mengeraskan bacaan. I'tidal. 12. 13. 6. apabila meninggalkan takbiratul ihram karena tidak tahu atau lupa. Duduk antara dua sujud. orang sakit dan semisalnya. yaitu: 1. Ruku'. Bershalawat kepada Nabi. .Berdiri bagi yang mampu. 4. Apabila meninggalkan salah satu rukun di atas. 10. Salam. Sujud atas tujuh anggota badan. 9. Wanita boleh mengeraskan suaranya jika tidak ada laki-laki yang bukan mahram di sekitarnya. maka shalatnya juga tidak sah. 7. Berurutan antara semua rukun. 8. 11. Tahiyat akhir.Takbiratul ihram. 3. maka shalatnya batal. Tumakninah (tenang dan diam sejenak). Rukun-Rukun Shalat 20. Tidak sah shalat kecuali melaksanakan empat belas rukun. 14. 5.

Ketika imam membacanya dengan keras. jika tidak mengulang dan telah sampai pada rakaat berikutnya maka rakaat kedua dianggap sebagai rakaat pertama. 22.com) Shalat umat Islam dikatakan telah diajarkan oleh Rasul. seperti orang yang lupa ruku' lalu sujud. adapun makmum. Para ulama tidak pernah mengakui bahawa shalat adalah "Sunnah" Allah. maka rakaat kedua menggantikan rakaat yang ia tinggalkan dan ia wajib sujud sahwi setelah salam.21. Membaca surat Al-Fatihah adalah rukun dalam setiap rakaat bagi imam maupun shalat sendirian. Sebaliknya mereka selalu berkata "Adakah cara shalat di dalam Al-Qur'an!" . Shalat Enam Waktu Menurut Al-Qur'an OlehRizkiAkbar(graha_mobilindo@yahoo. maka ia harus mengulangnya selama belum sampai pada rukun yang sama pada rakaat berikutnya. Maka ia adalah Sunnah Rasul. dan rakaat sebelumnya batal. ia membacanya dengan pelan dalam setiap rakaat. maka wajib baginya kembali ketika ia ingat kecuali jika ia telah sampai pada ruku' dalam rakaat kedua. Al-Qur'an. maka makmum harus mendengarkan bacaan imam dan boleh tidak membacanya. yaitu suatu amalan yang diajarkan Allah melalui Kitab-Nya. Jika tidak membacanya maka rakaatnya batal. Apabila meninggalkan salah satu rukun di atas karena lupa atau tidak tahu.

ashar. senja. 24:58) dan (81:18. Segala sesuatu yang dikemukan bukanlah untuk membuktikan bahwa umat Islam salah. atau shalat yang di tengah (2:238). Penjelasan dimulakan dengan memperihalkan nama bagi tiap-tiap shalat. (17:78) Artinya ketika matahari tergelincir persis berada diatas . isya. zuhur. segala keterangan dirujuk kepada AlQur'an saja. Terdapat nama shalat di dalam Al-Qur'an. Nama dan Waktu Perihal mengenai waktu pada umumnya kita mengenal dengan istilah: fajar. sore. pagi. Tahajjud. Di dalam jawaban ini. siang. dalam pengertian yang sebenarnya.Penulisan ini menjawab soalan tersebut. shalat wusthaa. magrib. begitu juga dengan shalat Jum'at (62:9) dan shalat Tahajjud (17:79) nama shalat ini menunjukkan waktunya juga. iaitu shalat Fajar (subuh. tetapi sekadar untuk menyatakan apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an mengenai shalat. Sama dengan istilah Subuh. malam. Waktu-waktunya dijelaskan lagi dengan sebuah ayat lain berbunyi: Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) Subuh. Sesungguhnya shalat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat). ketika waktu langit terlihat terang tetapi matahari belum mncul) . tengah malam(kedalaman malam). pagi. dan shalat Isya (24:58). dan keterangan yang akan dikemukakan akan menyinggung perasaan karena berbeda dengan amalan shalat biasa umat Islam.

Dan pada permulaan bagian malam dikenali umum sebagai waktu maghrib. Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa).kepala kita. maksudnya adalah waktu pada kedua tepi siang. selanjutnya dijelaskan dengan sebuah ayat berbunyi: Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. (4:103) Oleh karena itu Al-Qur'an menjelaskan sendiri. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.(diantara pagi dan petang) yaitu biasa disebut (Zuhur dan Ashr). Ia bermakna "di tengah". (17:79) Sedikit menjelaskan mengenai shalat Tahajjud atau shalat yang ditambahkan: Ayat diatas Tuhan mengatakan bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan . Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. (11:114) Perkenaan mengenai "wusta" ingin diperjelaskan lagi di sini. Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. yaitu perintah untuk melaksanakan shalat sampai kegelapan malam.

kenapa dikatakan fardhu? "Coba kita ambil sebuah perumpamaan seorang majikan menyuruh kepada budaknya untuk melakukan perintah kepadanya "tolong tambahkan air itu kedalam bejana pada setiap malam hari" dan perintah itu dijadikan suatu ketetapan yang syah. Jadi pernyataan diatas menjelaskan tidak ada namanama shalat." Jadi jelaslah apa yang dikatakan Tuhan bahwa sekalipun itu adalah tambahan tapi menjadikan suatu ketetapan maka itu dikatakanwajibataufardhu. jadi keseluruhan dari shalat kita menjadi 6 waktu. Ashr(sore). Artinya bahwa apa yang kita sudah kenal umumnya bahwa Shalat itu 5 waktu dan hukumnya adalah wajib. yaitu Fajar(subuh).jelaslah ayat diatas mengatakan "Perintah" ibadah tambahan yang fardhu. Magrib(senja). Ketentuan dan Waktu Shalat Shalat hendaklah dilakukan pada waktu-waktu yang Allah tentukan. Zuhur(siang). Isya(gelap malam) dan Tahajjud(tengah malam). Dan kesemuanyadikatakanWajib. begitupun tambahan shalat yang diberikan Allah untuk dikerjakan hukumnya pun wajib (fardhu). hanya diwaktu-waktu tersebut ada perintah untuk melaksanakan shalat. maka shalatlah kamu seperti Allah telah mengajarkan orang-orang terdahulushalat. bukan lagi 5 yang biasa umat Islam jalani. seperti arahan-Nya yang berbunyi: . Jadi Shalat menurut Al-Qur'an itu ada 6 waktu.

kecuali sedikit . seperti menjamakkannya(yaitu menggabungkan dua shalat Fardhu menjadi Satu). bangunlah (untuk sembahyang) di malam hari. maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). (2:239) Tetapi Shalat itu bisa di qashar atau dikurangkan dari raka'atnya. maka sebutlah Allah (shalatlah). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. maka tidaklah mengapa kamu men-qashar sembahyang(mu). "Dan apabila kamu bepergian di muka bumi. Kemudian apabila kamu telah aman.Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu). (4:103) Tiada terdapat pula satu ayat pun di dalam Al-Qur'an yang memperbolehkan shalat itu dilakukan pada waktu yang bukan waktunya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.Walau dalam keadaan apapun shalat hendaklah dikerjakan pada waktu-waktunya." (4:101) Perkenaan mengenai shalat Tahajud yaitu:Hai orang yang berselimut (Muhammad). jika kamu takut diserang orangorang kafir. maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan.Ayat yang berikut menjelaskannya:Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya). Kemudian apabila kamu telah merasa aman. ingatlah Allah di waktu berdiri. di waktu duduk dan di waktu berbaring.

(daripadanya).. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu.. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat (untuk khusyuk) dan bacaan di waktu itulebihberkesan. Sesungguhnya Kami akan menurunkan kapadamu perkataan yang berat. atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu.. ..(73:1-6) Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam. atau lebih dari seperdua itu. seperdua malam (jam 12 malam) atau sepertiga malam (yaitu sekitar jam 10 malam) .. Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan. daripada ayat tersebut.Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang.segala ajaran Tuhan terkandung di dalam AlQur'an. (73:20) Begitupun. (73:20) Jelas sekali dikatakan diatas bahwa shalat ini dikatakan bagian dari shalat yang diwajibkan (fardhu). yaitu pelaksanaan dua pertiga malam (sekitar jam 3 pagian).. (yaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit. umat diingatkan supaya melakukan shalat seperti yang diajar oleh Tuhan . Rakaat .

kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat). Ini dijelaskan dengan ayat yang berikut:Hai orang-orang yang beriman. hanya empat bahagian anggota badan yang terlibat. yaitu muka. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu." (4:101) Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka. maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Wudhu Mengenai wudhu juga (perkataan "wudhu" tidak disebut di dalam Al-Qur'an). jika kamu takut diserang orangorang kafir. Allah memberikan perumpamaan bahwa dalam keadaan perangpun Allah mewajibkan (shalat yang fardhu). maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata. apabila kamu hendak mengerjakan shalat. maka tidaklah mengapa kamu men-qashar sembahyang(mu)."Dan apabila kamu bepergian di muka bumi. tangan. lalu bersembahyanglah mereka denganmu. Perumpamaan diatas menjelaskan bagaimana bentuk shalat yang di-qashar. (4:102) Dijelaskan bahwa mengenai raka'at tersebut diatas yaitu sebanyak dua rakaat. dan kaki. kepala. maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang. dan .

bahwa berpaling ke Masjidil Haram . (5:6) Ayat ini telah juga disebut oleh Rasul. Seandainya dia (Muhammad) mengadakan sebagian perkataan atas (nama) Kami. yang di tengahnya terletak Ka'ba. palingkanlah mukamu ke arahnya. Firman-Nya:Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui. supaya kamu bersyukur. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Rasul sendiri telah mencari-carinya dahulu lalu Allah menunjukkan kepadanya melalui ayat yang berikut:Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit. (69:43-46) Kiblat Kiblat menurut Al-Qur'an ialah Masjidil Haram. niscaya benar-benar Kami pegang dia pada tangan kanannya Kemudian benar-benar Kami potong urat tali jantungnya. Allah hendak menyempurnakan nikmat-Nya bagimu. Dan dimana saja kamu berada. maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai.sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki. dan beliau tidak mungkin menambah bahagian-bahagian anggota yang lain dalam wudhu karena jika beliau berbuat demikian maka Allah akan membunuhnya.

Dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu. Dan sujud dilakukan juga dalam shalat. maka palingkanlah wajahmu ke arahnya. Firman-Nya:Hai anak Adam.itu adalah benar dari Tuhannya. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). kecuali orangorang yang zalim diantara mereka. maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Allah telah menyuruh mengambil perhiasan di setiap masjid. Dan dimana saja kamu (sekalian) berada. yang bermaksud tempat sujud. Malahan. pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid. agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu. dan supaya kamu mendapat petunjuk. (2:150) Pakaian Pakaian untuk shalat adalah yang baik atau cantik karena ketika itu umat berhadapan serta berkomunikasi dengan Penciptanya. dan Allah sekalikali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan (2:144) Dan dari mana saja kamu (keluar). (7:31) Berkomunikasi shalat adalah suatu cara istimewa dalam berinteraksi dengan Allah karena Ia dimulakan dengan .

Ini dijelaskan dengan sebuah ayat lain berbunyi:Sesungguhnya Aku ini adalah Allah.membersihkan bahagian-bahagian anggota badan tertentu. janganlah kamu shalat. Satu daripada tujuan umat berkomunikasi dengan-Nya adalah untuk memohon pertolongan. sedang kamu dalam keadaan mabuk. tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku. Shalat bukan saja masa untuk memohon pertolongan tetapi juga suatu masa untuk mengingatiNya. kecuali bagi orang-orang yang khusyu' (2:45) Mohonlah kepada-Nya. FirmanNya:Hai orang-orang yang beriman. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat. Firman-Nya: Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku. Sebaik-baiknya permohonan adalah menurut apa yang diajarkan di dalam AlQur'an. sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan (4:43) Artinya jika kita Shalat membacakan ayat-ayat Tuhan di haruskan kita mengerti daripada artinya . (20:14) Bahasa Dia melarang melakukan shalat jika apa yang diucapkan di dalamnya tidak difahami.

Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. maka apakah hukumnya? Ingin diingatkan di sini bahawa Iblis telah menjadi kafir setelah mengingkari hanya satu (saja) perintah Allah! Maka ia dikatakan "Kafir. dan ini berlaku untuk semua shalat." (17:110) Seruannya Shalat dimulai dengan menyeru Nama-Nya. Misalkan apa yang kita baca Surat Al-Ikhlas: "Dia-lah Allah. Firman-Nya:. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Yang Maha Esa.(kandungannya).." Jangan sampai kita baca Ayatnya dalam bahasa Arab kita tidak mengerti Ucapannya (isi atau artinya) Begitupun dengan ayat-ayat yang lainnya yang terdapatdiAl-Qur'an. Setelah dilarang mengerjakan shalat apabila segala yang diucapkan tidak difahami dan seseorang itu terus melakukannya juga. seperti Allah.." Suara Nada suara dalam shalat tidaklah terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah tetapi di pertengahan. atau Ar-Rahman (Yang Pemurah) atau manamana nama-Nya yang indah yang diajar di dalam Al- .

(17:111) Gerakan dan Bacaannya Berdiri. rukuk (tunduk) dan sujud disebut berulang kali di dalam Al-Qur'an.. ibadatku. Pertama Diawali dengan berdiri. (30:30) dengan lurus Menyeru dengan nama Allah (al asmaaul husna) Allahu akbar atau Ar rahman atau lainnya (20:8).Qur'an.. hidupku dan matiku hanyalah untuk . Dengan nama yang mana saja kamu seru." (17:110) Ayat yang berikutnya menetapkan apa yang harus diucapkan selepas seruan itu. Berdiri hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah. Lalu mengucapkan:"Sesungguhnya sembahyangku. Firman-Nya:Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dia mempunyai al asmaaul husna (nama-nama yang terbaik). yaitu:Dan katakanlah: "Segala puji bagi Allah Yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaanNya dan Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya.

kami telah beriman.Allah." (23:109) . Tuhan semesta alam. Kedua Ru'ku dan membaca Subhana rabbial azim (maha suci Allah)." (6:162) Dan Tiada sekutu bagiNya. (6:163) Lalu membaca Al-Fatihah (15:87). dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah). Kemudian diteruskan dengan membaca Ayat yang terdapat didalam Al-Qur'an menurut keperluannya (suratnya boleh pendek atau panjang). maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan Engkau adalah Pemberi rahmat Yang Paling Baik. (87:1) Kembali berdiri dan mengulangi seperti di atas. Keempat Duduk dan membaca "Subhanakallahumma" (10:10) lalu:"Ya Tuhan kami. (69:52) Ketiga Sujud dan membaca Subhana rabbial a'la (maha suci Allah). (73:20).

masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah (pula) aku secara keluar yang benar dan . (2:127) Kelima Penutupnya mengucapkan "Salam. Berkenaan tulisan yang digarisbawahi itu merupakan inti dari rangkaian dan tuntunannya sedangkan ayat-ayat doa yang ada didalam nya sesuai dengan kehendak dan keiginan serta keperluannya. Tambahan: Doa yang biasa dibaca ketika dalam bacaan shalatTahajjudyaitu:"Ya Tuhan-ku. sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".Lalu: "Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami). Alhamdulilaahi Rabbil'aalamin. (50:40) Inilah shalat yang diajarkan menurut Al-Qur'an yang juga dikerjakan oleh Nabi dan Rasul sebelum Muhammad." (10:10) Keenam Bertasbih sebagaimana dalam:Dan bertasbihlah kamu kepada-Nya di malam hari dan setiap selesai sembahyang.

atau menyebut. (17:80-81) Shalatnya Orang Mukmin Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. dan orang-orang yang menunaikan zakat. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong dan "Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. (23:11) Larangan Satu lagi larangan yang di dalam shalat (selain ucapan yang tidak difahami) yang termaktub di dalam AlQur'an ialah menyeru.maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada terceIa. Mereka kekal di dalamnya. kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki." Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. (yakni) yang akan mewarisi syurga Firdaus. dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna. Ini difahamkan daripada ayat yang berikut berbunyi: . nama-nama yang selain daripada Nama-Nya. Hanya Nama Allah disebut di dalam shalat.

(2:286) "Ya Tuhan kami. Jadi alhasil buat apalagi kita harus mempercayai kitab-kitab atau hadis-hadis yang tidak pernah jelas keberadaanya yang katanya adalah di dalam kelima-lima kitab hadis terbesar di dunia mengikuti perintah Rasulnya. janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Tentulah ia dapati bertentangan dengan ajaran para ulama yang menyatakan shalat mereka datang dari Rasul atau sunnahnya. rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu ‘anna wagfir lana warhamna anta maulana fansurna ‘alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami. janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Pertanyaannya Dan siapakah yang lebih benar perkataannya dari pada Allah? (4:122) atau rasul Muhammad (53:4)? Bacaan Do'a Setelah Shalat Robbana la tu'akhizna innasina au akhta'na robbana wala tahmil'alaina isran kama hamaltahu ‘alallazina min qablina. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah." (72:18) Penutup Banyak perkataan mengenai shalat menurut ajaran Tuhan di dalam Al-Qur'an di sini. . Ya Tuhan kami."Dan sesungguhnya mesjid-mesjid itu adalah kepunyaan Allah.

ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami dan tetapkanlah pendirian kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha . Engkaulah Penolong kami. maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang kafir. (3:193) Robbana la taj'alna fitnatan lili lazina kafaru wagfir lana rabbana innaka antal ‘azizul hakim. Dan ampunilah kami ya Tuhan kami.janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. (3:147) "Ya Tuhan kami. ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami. Beri ma'aflah kami. dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti. dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Ya Tuhan kami. ampunilah kami. (3:193) Ya Tuhan kami. (yaitu): "Berimanlah kamu kepada Tuhanmu"." (2:286) Robbanagfirlana zunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna ‘alal qaumil kafirin. dan rahmatilah kami. maka kamipun beriman. (60:5) "Ya Tuhan kami. sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman."(3:147) Robbana innana sami'na munadiyay yunadi lil imani an aminu birobbikum fa amanna rabbana fagfir lana zunubana wa kaffir ‘anna sayyi'atina watawaffana ma'al abrar.

" (2:285) Robbana innana amanna fagfirlana zunubana waqina azabanar. sesungguhnya kami telah beriman. beri ampunlah aku dan kedua ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari kiamat). (2:285) "Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali. (2:127) "Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan .Bijaksana. (3:16) Ya Tuhan kami. (5:114) "Ya Tuhan kami turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi kami yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami." (14:41) Wa qalu sami'na wa ata'na gufranaka rabbana wa ilaikal masir. (14:41) Ya Tuhan kami. dan Engkaulah pemberi rezki Yang Paling Utama." (5:114) Rabbana taqabal minna innaka antas sami'ul ‘alim. maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka." (60:5) Rabbanagfir li wa liwalidayya walilimu'minina yauma yaqumul hisab. beri rzekilah kami. (3:16) Robbana anzil ‘alaina ma'idatam minas sama'i takunu lana ‘idal li awwalina wa akhirina wa ayatam minka warzuqna wa anta khairur raziqin. dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau.

Shalat Bukan Do'a Konsep "shalat" sudah jelas tidak sama dengan konsep "do'a." Ini bisa kita lihat dari ayat berikut. Dalam artikel ini. maka untuk menentukan maknanya pun harus sesuai dengan penggunaannya di dalam alqur'an. . namun pada kenyataannya ia tidaklah mempunyai nilai kebenaran yang tinggi bila disaring oleh al-qur'an. berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.com) Masalah Utama Seringkali istilah "shalat" diartikan secara sederhana sebagai "sembahyang" atau "ritual yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam." Dan ada juga yang mengatakan bahwa shalat itu sama dengan "do'a." (2:201) Memahami Makna Shalat Oleh Adley (adley194@gmail.kami). akan ditunjukkan bagaimana konsep "shalat" digunakan di dalam al-qur'an. sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (2:127) Rabbana atina fiddunya hasanah wafil akhirati hasanah waqina azabbannar. dan karena ini terminologi qur'ani." Meskipun definisi tersebut sangat populer. (2:201) "Ya Tuhan kami.

Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat, ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku (du'aa). (14:40) Maka janganlah kamu menyeru (tad'u) tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang diazab. (26:213) Mereka menjawab: "Mohonkanlah (ud'u) kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami, sapi betina apakah itu." Musa menjawab: "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda; pertengahan antara itu; maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu". (2:68) Dalam bahasa al-qur'an, "do'a" itu memiliki bentuk dasar "du'aa" yang memiliki akar kata Dal-'Ayn-Waw menurut Lane's Lexicon. Beberapa makna yang bisa ditemui untuk kata ini antara lain: call upon (memanggil kepada yang lebih tinggi), cry out (memanggil dengan suara keras atau lantang), call out (memanggil sesuatu yang jauh), dan petition (petisi). Sehingga dari sini bisa disimpulkan bahwa pada intinya, konsep "do'a" adalah "memanggil, menyeru, atau memohon" dan dalam konteks ayat-ayat di atas, panggilan, seruan, atau permohonan tersebut ditujukan kepada Allah. Selain itu, jelas sekali bahwa berdo'a itu lain dari shalat dari ayat-ayat berikut. Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka ke

mana pun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Menaungi lagi Maha Mengetahui. (2:115) Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya dari pada urat lehernya. (50:16) Perlukah kita melakukan ritual untuk berdo'a kepada Yang Satu yang begitu dekat dengan keberadaan kita sekaligus berada di segala penjuru? Oleh karena itu logislah mengapa Allah menyatakan hal berikut:Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu mendengarkan-Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. (2:186) Apakah Shalat Sama Dengan Sembahyang? Mari kita mulai dengan ayat yang sederhana. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu al-kitab dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah yang terbesar. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (29:45) Jika shalat adalah sembahyang, mengapa banyak orang

bersembahyang tetap saja melakukan perbuatan keji dan mungkar? Biasanya dijawab dengan sembahyangnya yang belum benar. Apa sih susahnya melakukan ritual secara "benar"? Mungkin jawaban yang paling sesuai adalah bahwa mereka yang melakukan hal-hal yang keji dan mungkar tidak tahu apa itu shalat, tapi hanya tahu apa itu sembahyang. Mari kita tengok kisah Syu'aib untuk memahami shalat. Mereka berkata: "Hai Syuaib, apakah shalatmu (shalaatuka) yang menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapakbapak kami atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal." (11:87) Jika shalat adalah ritual bernama "sembahyang" lalu bagaimana caranya rasulullah Syu'aib melaksanakan hal di atas, yaitu menyuruh kaum beliau membelanjakan harta secara benar? Bagaimana mungkin sebuah ritual bisa mencapai hal demikian? Terjemahan resmi dari Departmen Agama (DepAg) dengan leluasa menerjemahkan "shalaatuka" sebagai "agamamu" yang tentu saja selain memberikan arahan yang keliru, juga melupakan bahwa dalam al-qur'an masih terdapat konsep "diin" yang seringkali mereka terjemahkan juga sebagai "agama." Allah tidak sembarangan memilih kata; "shalat" bukanlah "diin" sehingga sudah pasti berbeda maknanya, tidak bisa dipaksakanuntuksama.

Sesungguhnya shalat kamu (shalaataka) itu merupakan ketenteraman jiwa bagi mereka. Masingmasing telah mengetahui shalatnya (shalaatahu) dan tasbihnya. bulan. adakah buktinya dari al-qur'an? Dari 11:87 dan 24:41 pun sudah jelas bahwa shalat bukanlah sembahyang. mari kita baca satu ayat lagi." Jelas memahami "shalat" sebagai "sembahyang" menimbulkan situasi yang mengherankan di sini. lautan. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. dan burung dengan mengembangkan sayapnya. Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah. Apa maksudnya shalat seseorang itu merupakan ketenteraman jiwa bagi orang lain? . bumi. (24:41) Nah.Sekarang mari kita tengok dari sudut pandang lain. (9:103) Seperti biasa. Namun bagi yang masih belum yakin. dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. dan shalatlah (shalli) untuk mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. DepAg juga dengan santai menerjemahkan kedua kemunculan "shalat" dalam ayat di atas sebagai "do'a. dan sebagainya melaksanakan ritual sembahyang? Bila dijawab bahwa tiap-tiap dari mereka mempunyai ritual khusus masing-masing. dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan. kepadaNya bertasbih apa yang di langit dan di bumi. pohon-pohon. bagaimana cara burung-burung bersembahyang? Apakah mereka melakukan ritual? Bagaimana matahari.

kita dapat dengan mudah menyatakan bahwa shalat tidak sama dengan ritual yang dikenal dengan sebutan "sembahyang. Mereka itulah yang mendapat shalawat (shalawaatun) dan rahmat dari Tuhan mereka. tapi sayang sekali itu hanya menjadikan terjemahan DepAg penuh dengan kontradiksi." Jika shalat adalah sembahyang." Meskipun cukup kreatif.Mungkin bisa ditambah dengan ayat berikut. Oh. kita akan dapat lebih memahami apa yang sebetulnya dimaksud dengan shalat. maka untuk apa Allah bersembahyang kepada ciptaan-Nya? Anggaplah "shalawat" itu semacam ritual seperti pemahaman tradisional. . sekaligus sebagai catatan. Apakah anda masih yakin bahwa shalat adalah sembahyang? Dengan sedikit membuka al-qur'an. maka apakah masuk akal Allah melaksanakan suatu ritual yang dipesembahkan kepada ciptaan-Nya? Jawaban "Ya" di sini merupakan jawaban yang harus amat dipaksakan dan menentang segala macam logika. DepAg menerjemahkan "shalawat" sebagai "keberkatan yang sempurna." Memahami Konsep Shalat Dengan memperhatikan bagaimana kata "shalat" digunakan di dalam al-qur'an. dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. (2:157) Kata "shalawat" adalah bentuk jamak dari "shalat.

membuat kontras antara yang positif dan negatif. Kita bisa mempelajari bahwa membenarkan (shaddaqa) lawannya adalah mendustakan (kadz-dzaba). seperti yang sering dilakukan oleh al-qur'an. (75:32) Dari dua ayat pendek di atas kita sudah mulai bisa memahami shalat secara jauh lebih baik ketimbang pemahaman tradisional. Simaklah kedua ayat berikut. Kecuali orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun darinya dan tidak mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu." Ikatan Perjanjian Sekarang mari kita belajar dari kasus kaum musyrik di dalam al-qur'an untuk lebih memahami konsep shalat.Tidak Berpaling Mari kita mulai dengan 75:31-32. maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai . dua ayat di atas memberikan pemahaman bahwa shalat adalah "tidak berpaling" atau dengan kata lain "berpaling ke suatu arah tertentu. Dan ternyata shalat (shallaa) lawannya adalah berpaling (tawallaa). Dan ia tidak mau membenarkan (shaddaqa) dan tidak mau mengerjakan shalat (shallaa). (75:31) Tetapi ia mendustakan (kadz-dzaba) dan berpaling (tawallaa). Dengan kata lain. Dua ayat di atas.

dan tangkaplah mereka. kekerabatan. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. (9:5) Lalu diteruskan sampai dengan ayat berikut. maka mereka adalah saudara-saudaramu dalam diin. (9:4) Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu. dan mereka mencerca agamamu. (9:10) Jika mereka bertobat.batas waktunya. mendirikan shalat (ashshalaata) dan menunaikan zakat. (9:12) Awal dari Surah 9 ini jelas tidak membicarakan suatu . Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. karena sesungguhnya mereka itu adalah orangorang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mereka tidak menghargai orang-orang mukmin. Jika mereka bertobat dan mendirikan shalat (ash-shalaata) dan menunaikan zakat. (9:11) Jika mereka merusak sumpahnya sesudah mereka berjanji. maupun perjanjian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. agar supaya mereka berhenti.

Dalam hal ini adalah ikatan perjanjian yang didasari oleh sumpah yang . Makna shalat dari awal Surah 9 dapat dipahami sebagai "menaati ikatan perjanjian.ritual dalam bentuk apapun. atau dua orang yang lain jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. maka hendaklah disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu. dan tidak akan kami menyembunyikan persaksian Allah. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah shalat (ashshalaati). Makna serupa dapat juga dilihat dalam ayat berikut. apabila salah seorang kamu menghadapi kematian. Kondisi yang digambarkan dalam awal Surah ini adalah kondisi saat terjadi konflik atau peperangan. sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa". Hai orang-orang yang beriman. terutama saatkondisipenuhkonflik. Tidak ada gunanya ritual sembahyang bagi mereka yang musyrik karena itu tidak akan membuktikan apa-apa. tidak boleh diperangi. walaupun dia karib kerabat. sedang dia akan berwasiat." Konsepnya pun cukup sederhana: kaum musyrik yang tetap berkomitmen untuk menaati ikatan perjanjian yang telah disepakati. lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu: "Kami tidak akan menukar sumpah ini dengan harga yang sedikit. (5:106) Kedua saksi tersebut sudah sepatutnya menaati ikatan perjanjian yang mereka buat. Dari 9:5 dan 9:11 kita mendapatkan suatu hal yang menarik.

(4:43) Mengapa Allah nyatakan bahwa dalam melaksanakan . janganlah kamu shalat. Itulah mengapa beliau bisa memberitahukan kepada kaumnya mengenai kebenaran. Proses Pembelajaran Mari kita ulangi pertanyaan di atas: Mengapa ada orang yang mengaku sudah shalat namun masih berbuat keji dan mungkar? Seharusnya shalat mencegah kedua hal tersebut. Dari sini. sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.. Untuk mencoba menjawab teka-teki 29:45 kita memerlukan bantuan ayat-ayat lain. dan mana yang bukan." (11:87) Nampaknya. Hai orang-orang yang beriman. apakah shalatmu (shalaatuka) yang menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapakbapak kami atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal. Namun sudah jelas mustahil sebuah ritual dapat menciptakan manusia yang lebih baik. sedang kamu dalam keadaan mabuk.diucapkan agar proses penulisan wasiat tersebut bebas dari kecurigaan. shalat yang dilakukan Syu'aib membuat beliau mengerti mana yang keji dan mungkar. Mereka berkata: "Hai Syu'aib.. nampaknya shalat adalah sesuatu yang dapat menambah pengetahuan seseorang.

dan susunlah (rattil) al-qur'an itu berdasarkan keserupaan dan susunan yang benar (tartiilaa). Ini juga bisa dilihat dari ayat berikut. (29:45) Perhatikan awal dari ayat di atas. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari yang keji dan mungkar.. yaitu perintah untuk membaca apa yang telah diwahyukan kepada kita. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah yang terbesar. Sehingga sangat logis apa yang dikandung dalam 4:43. . Dan pengertian itu datang akibat shalat yang beliau lakukan.. Tampaknya kegiatan membaca ini erat hubungannya dengan shalat. bahwa apabila Syu'aib melaksanakan shalat dalam keadaan mabuk atau tidak mengerti apa yang beliau dapatkan dari kegiatan tersebut. Syu'aib adalah orang yang beriman. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu. yaitu al-kitab dan dirikanlah shalat. (73:5) .shalat kita harus mengerti apa kita ucapkan? Jujur saja. memahami shalat sebagai ritual yang dilakukan dalam bahasa asing yang banyak sekali tidak dipahami orang bukanlah sesuatu yang sejalan dengan maksud ayat di atas. maka mustahil 11:87 menjadi kenyataan. Beliau mengerti apa yang beliau ucapkan kepada kaumnya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (73:4) Sesungguhnya Kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.

yaitu alqur'an." Sehingga dalam konteks ayat-ayat di atas. Dia mempunyai nama-nama yang terbaik. karena itu bacalah apa yang mudah dari al-qur'an. Dan jelas pulalah mengapa 4:43 berbicara tentang ucapan yang harus bisa dimengerti. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri kurang dari dua pertiga malam. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Yang Maha Perkasa. Bila kita menghubungkan dengan 29:45 maka jelaslah bacaan apa yang harus kita baca saat shalat. (73:20) Ternyata membaca al-qur'an itu memang penting menurut Allah." Namun makna lain kata ini adalah "menyusun hal-hal yang sama atau serupa. meski bagian yang mudahnya saja. (73:6) Kata "ratil" memang biasanya diartikan "membaca perlahan-lahan.. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang." Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah pula merendahkannya dan . kita disuruh mengumpulkan ayat-ayat yang membicarakan topik yang sama atau serupa dan menyusunnya untuk dibaca dan dipelajari. berarti dalam mempelajari al-qur'an. Dengan nama yang mana saja kamu seru. atau seperdua malam atau sepertiganya dan begitu pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu.Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih efektif dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. maka Dia memberi keringanan kepadamu..

carilah jalan tengah di antara kedua itu. setelah kita melihat bagaimana kata "shalat" digunakan di dalam al-qur'an. kita dapat membuat suatu kesimpulan sederhana mengenai apa shalat itu sebenarnya. dalam kegiatan shalat kita sebaiknya mengucapkan apa yang kita baca. tidak memiliki kegunaan apapun dan jelas menyalahi 4:43 di atas. Berdasarkan pemaparan sejauh ini. seseorang akan memiliki pengetahuan atau pemahaman mana yang benar dan mana yang salah. Sebelumnya . (17:110) Singkat kata. Dengan menggabungkan semua ayat di atas. dan proses pembelajaran. maka jelaslah mengapa shalat yang dilakukan Syu'aib dapat menyebabkan beliau bertindak seperti dalam 11:87. Ketiga aspek ini dapat kita leburkan menjadi satu. maka shalat mencakup semua makna berikut: tidak berpaling. maka kita bisa menyimpulkan bahwa shalat adalah "proses pembelajaran" yang dalam melakukannya diperlukan pengertian atas materi yang dipelajari agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena setelah membaca dan mempelajari al-qur'an. Shalat = Komitmen Atas Amanat Sekarang. Dan jelaslah mengapa 29:45 menyatakan shalat itu mencegah dari yang keji dan mungkar. Ini sekaligus sama dengan menyatakan bahwa membaca al-qur'an hanya dengan bahasa Arabnya tanpa mengerti maknanya. Namun tidak terlalu tinggi maupun terlalu rendah volumenya. Bila sekarang kita ulangi dari awal. ikatan perjanjian.

(24:41) Semua makhluk yang tersebar antara langit dan bumi mempunyai pemahaman bagaimana melaksanakan shalat. Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu. dan burung dengan mengembangkan sayapnya. Masingmasing telah mengetahui shalatnya (shalaatahu) dan tasbihnya.mari kita baca suatu ayat yang menarik. Bila dicermati dari 33:72. dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan . berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa. maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Beberapa amanat tersebut adalah seperti yang tertera di bawah ini. dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan. dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. maka kita dapat mempelajari bahwa hanya manusia yang mengemban amanat dari Allah. (33:72) Lalu bandingkan dengan ayat berikut. Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah. Sesungguhnya manusia itu amat lalim dan amat bodoh. yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. kepadaNya bertasbih apa yang di langit dan di bumi. bumi dan gunung-gunung. Tampaknya hanya manusia yang kesulitan. Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. dan dipikullah amanat itu oleh manusia.

(6:151) "Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim. maka bisa . dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan sesuatu yang benar". Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. dan penuhilah janji Allah. tetapi mereka tidak sadar. Berdasarkan pemahaman amanat ini. sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan.yang keji. Dan apabila kamu berkata." mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. amanat yang disebutkan dalam 33:72 pada intinya mengharuskan kita untuk tidak menyekutukan Allah dan tidak berbuat kerusakan di dunia. (2:12) Dengan kata lain. (6:152) Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. maka hendaklah kamu berlaku adil kendati pun dia adalah kerabat." Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat." (2:11) Ingatlah. baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat.

maka kita perlu mendapatkan petunjuk. Al-kitab itu tidak ada keraguan padanya. Dan komitmen inilah yang menjadi motivasi kita untuk terus tidak menyerah dalam mempelajari al-qur'an demi mendapatkan petunjuk. setelah mencoba memahami al-qur'an . Kita mengemban amanat agar tidak menyekutukan Allah dan berbuat kerusakan di dunia. Komitmen inilah yang menjadi dasar agar kita menghargai setiap ikatan perjanjian atau sumpah yang pernah kita buat. Untuk dapat menghindari dari perbuatan yang merusak. kita dapat termasuk sebagai golongan kanan alias golongan yang berhasil memegang amanat yang dibebankan. petunjuk bagi mereka yang bertakwa. kita akan mempunyai pengetahuan dalam mengemban amanat tersebut. Shalat adalah kegiatan atau proses yang harus kita lakukan agar kita sukses mengemban amanat tersebut. Amanat yang kita emban sangat erat kaitannya dengan diin Allah." Definisi ini mencakup semua aspek shalat yang telah dipaparkan di atas. (2:2) Dengan membaca dan mempelajari al-qur'an. Komitmen inilah yang mendasari tindakan kita untuk tidak berpaling dari ajaran yang dikandung al-qur'an. Sehingga saat kita diminta pertanggungjawaban atas amanat tersebut.disimpulkan bahwa shalat adalah "komitmen atas amanat" atau bisa dipersingkat sebagai "komitmen" atau "ikatan. Yang Masih Menjadi Pertanyaan Seperti biasa.

Pembaca diharapkan memverifikasi ulang semua yang saya tulis (17:36) dan ingat selalu bahwa al-qur'an merupakan hadits terbaik yang tidak memerlukan kitab apapun sebagai penjelas maupun pelengkap (39:23. kapan waktunya. Pelindung. Kecuali Allah berkehendak lain. Penjaga. dan sebagainya. apa saja posisinya. Artikel ini tidak membahas hal-hal yang berbau teknis seperti tata cara shalat. Karena saya berpendapat bahwa jauh lebih utama memahami tujuan suatu aktivitas ketimbang melaksanakannya namun tidak memahami tujuannya dan hanya seperti burung beo yang mengulang-ulang apapun yang ia dengar. semoga artikel ini dapat memberikan manfaat walau hanya sedikit. Pemelihara semesta alam. Kecuali jika Allah berkehendak lain. entah mengerti atau tidak. timbul banyak pertanyaan. 45:6). Segala puji hanya bagi Allah. Wudhu .mengenai suatu topik tertentu. ketimbang hal-hal lain yang sifatnya teknis. hal-hal tersebut akan dibahas dalam artikel selanjutnya. Catatan Apa yang tertulis di artikel ini adalah pemahaman saya pada tanggal 4 Juli 2006: Sangat mungkin bahwa apa yang saya tulis dalam artikel ini bukan merupakan pemahaman saya di masa mendatang. Artikel ini memang lebih menekankan kepada pemahaman konsep shalat dan tujuan dari shalat itu sendiri. Tuhan.

Ini adalah wudhu yang diperintahkan Allah di dalam Al-Qur'an untuk setiap orang yang beriman sebelum mengerjakan/mendirikan shalat. (1) sapulah mukamu dan (2) tanganmu dengan tanah itu. (5:6) *Membersihkan = cleanse = thahhirakum > lebih kepada spiritual bukan kepada fisik. wudhu ini terdiri dari 4 langkah yang sangat sederhana: 1. . dan jika kamu junub maka mandilah. apabila kamu hendak mengerjakan shalat.Ditulis untuk Allah-Semata. 2. tetapi Dia hendak membersihkan* kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu. supaya kamu bersyukur. Allah tidak ingin menyulitkan kamu. Mengusap kaki sampai kepada mata kaki. dan (3) sapulah kepalamu dan (4) kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Membasuh muka/wajah. maka (1) basuhlah mukamu dan (2) tanganmu sampai dengan siku. dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh (berhubungan seks dengan) perempuan. 4. maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih).Org Wudhu Hanya 4-Langkah Sederhana Bukan 8 Atau 9 Hai orang-orang yang beriman. 3. Membasuh kedua tangan sampai kepada siku. Mengusap/Menyapukan (air) ke kepala. lalu kamu tidak memperoleh air.

Walaupun perintah di dalam Al-Qur'an ini sangat jelas dan mudah.Tapi apakah wudhu dengan 4 langkah sederhana seperti di ataskan yang dipraktekan 99% umat muslim sekarang ini? Jawabnya TIDAK atau BUKAN seperti 4 hal di atas. Semuanya menyatakan bahwa cara wudhu yang mereka kerjakan (wudhu tradisi adalah 8 atau 9 langkah). jadi semakin bersih seseorang secara fisik sebelum shalat. bahkan ada yang ditambah dengan menggosok gigi (siwak). Apakah Nabi Muhammad Tidak Puas Dengan Perintah Wudhu Dari Allah? Mereka berpendapat karena 'Al-Nazafah min al-Imaan' atau kebersihan adalah bagian daripada ke-imanan. berkumur. semuanya percaya dan meng-imani bahwa wudhu ini adalah wudhu yang dikerjakan Nabi. mayoritas umat muslim sekarang ini megerjakan wudhu dengan cara yang sangat berbeda sekali. Apakah masuk akal bahwa Nabi Muhammad yang dinyatakan di dalam Al-Qur'an sebagai . semakin baik. Penambahan langkah dalam ber-wudhu dari yang telah ditentukan Allah di dalam Al-Qur'an menimbulkan pertanyaan sebagai berikut: 1. membersihkan hidung dan telinga. berasal dari Sunah Nabi kita Muhammad. sebagaimana dinyatakan di dalam hadits. Pada 4 langkah sederhana dari Surat Al-Maidah ayat 6 di atas ditambahkan dengan: membasuh tangan sampai pergelangan.

TIDAK MUNGKIN! Nabi adalah manusia seperti kita. Pertanyaan berikut yang PENTING artinya adalah: Apakah 'kebersihan fisik' merupakan 'maksud dan tujuan' daripada ber-wudhu? Jawaban untuk pertanyaan ke-1 dan 2 sudah pasti TIDAK.'contoh yang baik atau panutan terbaik' untuk semua orang-orang yang beriman dan dikaruniai Allah sebagai penerima dan penyampai ayat-ayat Al-Qur'an. dengan menambahkan langkah wudhu tambahan? . tapi dalam hal ini insya Allah Nabi tidak akan pernah melanggar atau mengikuti cara selain yang telah ditentukan Allah di dalam Al-Qur'an. mengabaikan perintah Allah? Mengabaikan ketentuan wudhu daripada ayat Al-Qur'an tersebut di atas dan mengikuti ketentuan yang lain? 2. Nabi diminta Allah untuk mengatakan: "aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. tentu juga pernah membuat kesalahan. dia bukan manusia yang maha sempurna. berulang-ulang di dalam Al-Qur'an. Ingatlah." (10:15) Apa tidak cukup adil kalau pemahaman saya tentang penggalan ayat 10:15 ini bahwa Nabi tidak mungkin menyimpang perintah sederhana dari ayat 5:6. Apakah cara berwudhu yang dijelaskan Allah kepada kita tidak cukup? Apakah kemudian Nabi membuat metoda wudhu yang lebih bersih dan lebih baik? 3.

Wudhu Apakah Lebih Kepada Kebersihan Fisik atau Ujian Kepatuhan? Sedangkan untuk jawaban dari pertanyaan ketiga, kita harus menyikapi dan merenungkan pemikiran berikut ini:

Jika maksud dan tujuan daripada wudhu adalah semata kebersihan (fisik), mengapa Allah tidak memerintahkan kita untuk membersihkan ketiak kita, kemaluan ataupun, maaf, dubur kita, dan bukan hanya sekedar berwudhu tapi memerintahkan kita mandi? Tentu saja ketiak kita (pada umumnya), kemaluan (genital) kita lebih perlu untuk dibersihkan daripada misalnya wajah kita. Kalau maksud dan tujuan ber-wudhu adalah semata kebersihan fisik, mengapa Allah hanya memerintahkan untuk 'mengusap atau menyapukan air' ke kepala? Bukan nya 'membasuh' kepala? Tentu menyapukan air kekepala tidaklah membuat kepala menjadi benar-benar bersih! Pernah juga di dalam suatu forum tanya jawab tentang Islam, seorang wanita mualaf Amerika, mengajukan pertanyaan sebagai berikut: "Mengapa kita harus ber-wudhu sebelum shalat? Padahal dalam dunia modern ini, di Amerika, di tempat dia bekerja, lingkungannya sangat bersih, berpendingin dan hal lainnya yang membuat seseorang secara fisik relatif bersih sepanjang hari, sepanjang hari kerja!"

Hal yang jelas dan jawaban yang rasional dari pemikiran dan pertanyaan di atas adalah bahwa "maksud dan tujuan" daripada ber-wudhu sebelum shalat pastilah terutama bukan ditujukan untuk sekedar kebersihan fisik. wudhu tidak lain adalah "perintah sederhana" dari Allah untuk "menguji kepatuhan kita terhadap perintah-Nya." Apakah kita akan mematuhi perintah Allah dengan melaksanakan 4-langkah wudhu tersebut ataukah kita akan menjadi korban penipuan daripada setan untuk mengubah perintah Allah? Ujian kecil ini pada kenyataanya sama dengan ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Adam dan isterinya tentang 'pohon terlarang.' Mengapa Allah menempatkan 'pohon terlarang' di antara hal-hal lainnya dan kemudian memperingatkan Adam untuk tidak memakan buah dari pohon terlarang tersebut? Jelas tidak ada yang salah dengan buah dari pohon tersebut, karena ketika Adam dan isterinya memakan buah dari pohon tersebut tidak ada, atau tidak diceritakan, pengaruhnya terhadap kesehatan fisik dari Adam dan isterinya, namun bagaimanapun juga Adam dan isterinya telah gagal dalam ujian yang sangat sederhana ini. setan telah menipu mereka persis dengan cara yang sama mereka (setan) menipu juta-an umat muslim sekarang ini untuk "MEMATUHI" perintah wudhu dari Allah, yang sangat sederhana. Trik-trik dari setan selalu sama, Allah yang Maha Kuasa telah memperingatkan kita bahwa setan akan memikat kita dengan kebohongan-kebohongan dan

khayalan dan pengertian yang menyesatkan. Dalam hal tipuan kepada Adam, setan menipunya untuk mempercayai bahwa buah dari pohon terlarang tersebut lebih baik dan (setan) mengatakan: Fawaswasa ilayhi asy-syaithaanu qaala yaa aadamu hal adulluka 'alaa syajarati alkhuldi wamulkin laa yablaa. (20:120) Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata: "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa?" (20:120) Sama juga dalam hal ber-wudhu, setan telah memikat jutaan manusia untuk mempercai, meng-imani bahwa ada cara yang lebih baik, dimana Nabi mengerjakan 'wudhu yang lebih baik!' Kenyataannya, insya Allah, Nabi Muhammad tidak bersalah dari kebohongankebohongan yang di-atributkan, dibebankan kepadanya. Tidak ada keraguan sedikitpun bahwa Nabi Muhammad pasti mengikuti perintah-perintah Allah di dalam Al-Qur'an dan bukan yang lain. Jika kebersihan fisik adalah hal yang hanya dibesarbesarkan setan untuk menanamkan racun-nya, kita juga bisa menemukan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah telah meng-indikasikan bahwa wudhu adalah sekedar ujian untuk kepatuhan kita, umatnya, dan bukan mengutamakan hal tentang kebersihan fisik, sebagai berikut: Pertama Bagian-bagian tubuh yang dinyatakan dalam ayat tentang wudhu (5:6) bukanlah bagian-bagian tubuh

tangan. (1) sapulah mukamu dan (2) tanganmu.yang paling utama yang perlu untuk dibersihkan (ketiak. Kedua Mengapa Allah memerintahkan kita untuk membasuh wajah.Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir (perjalanan) atau kembali dari tempat buang air atau kamu baru berhubungan (seks) dengan perempuan (isteri). petunjuk dari Allah untuk memastikan kepada kita bahwa 'kebersihan secara fisik' bukanlah 'hal yang utama... maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (bersih). Hal ini harus kita ambil sebagai salah satu indikasi. lebih perlu untuk dibersihkan).' namun hal yang utama adalah 'mematuhi perintah Allah. dan kaki tetapi hanya mengusap kepala? sedangkan mengusap tidaklah betul-betul membersihkan kepala dari kotoran. Mandi di antaranya akan membersihkan alat kelamin kita suami dan isteri. Ketiga Kepastian ketiga bisa ditemukan pada ayat berikut ini: . Sedangkan dalam keadaan bahwa kita tidak . kemudian kamu tidak mendapat air. dubur dan alat kelamin. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. (4:43) Dalam ayat sebelumnya (5:6) setelah berhubungan seks kita diperintahkan Allah untuk mandi.' UjianNya adalah mematuhi perintah-Nya.

Kejelasan dan kebenaran dari maksud dan tujuan wudhu ini. berani mengetahui dengan bimbingan Al-Qur'an sebagai Al-Furqan (kriteria utama). Baru berhubungan seks dengan suami atau isteri kita. perintah dari Allah adalah melakukan wudhu kering (tayammum) dengan menyapu wajah dan tangan dengan tanah yang bersih. anda semua bisa merenungkan kembali. insya Allah. walaupun: • • Baru buang air besar atau kecil. utamanya bukan tentang kebersihan fisik. tidak akan membersihkan secara fisik alat kelamin ataupun dubur. anda katakan radikal. keluar dari kungkungan tradisi yang salah.bisa (sulit) mendapatkan air. akan membuka kebenaran lain yang sangat berkaitan erat tetapi juga akan anda pandang sebagai sesuatu hal yang sangat ekstrim. Di sini jelas bahwa: menyapu wajah dan tangan dengan tanah yang bersih. Jadi sekali lagi ayat ini memastikan bahwa hal utama daripada bewudhu bukanlah tentang kebersihan fisik. insya Allah. keluar dari jebakan setan. adalah tentang larangan mengerjakan shalat (dan ibadah lainnya) bagi kaum wanita yang sedang menstruasi/haid (Al-Baqarah 2:222). pembeda dari yang salah dan benar. Maksud dan Tujuan wudhu sebelum shalat. namun tentang 'ujian' kepatuhan kepada perintah Allah. .

Allah mengetahui bahwa sesederhana dan semudah apapun Perintah-Nya. Allah menyatakan kepada kita dua bagian dari pengetahuan yang berhubungan dengan hal ber-wudhu dan penyangkalan dari manusia: Allah telah menciptakan kita semua. (18:54) Patut dicatat juga kisah tentang bangsa Israel. Tetapi manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. ketika mereka diperintahkan Allah untuk mengorbankan sapi muda. Pakaian Wanita Dalam Islam (Bukan Kerudung) .banyaknya ayat menerangkan juga betapa ngeyelnya mereka itu). (18:54) Dan sesungguhnya Kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Qur'an ini bermacammacam perumpamaan (contoh). 2:67-74 --. dengan tidak perlu (A'udzubillah): Walaqad sharrafnaa fii hadza alqur-'aani linnaasi min kulli matsalin wakaana al-insaanu akthara syai-in jadalaan. tetap saja manusia selalu akan menyangkalnya. di dalam Al-Qur'an. padahal perintah Allah sangatlah mudah untuk segera mereka laksanakan (lihat surat Al-Baqarah. jadi Dia maha mengetahui tentang manusia dengan sangat sempurna. tetapi mereka keukeuh. ngeyel. terus dan berulang-ulang mempertanyakan untuk mengklarifikasikan segala hal yang tidak perlu tentang kejelasan dan kepastian dari perintah ini (melalui Nabi Musa).Tetapi sekarang ini kita teruskan tentang maksud dan tujuan wudhu.

sesungguhnya Kami telah menurunkan pakaian kepadamu untuk menutupi bagian-bagian aib kamu dan perhiasan." (24:31) Khumur Pada kutipan ayat di atas Allah menyuruh agar wanita beriman menutupi bagian dada mereka (payudara)." (7:26) Secara khusus Allah menetapkan aturan tertentu tentang pakaian wanita di dalam Al-Qur'an. "Dan katakanlah kepada wanita-wanita beriman supaya menahan pandangan mereka.. Ketentuan ini berlaku bagi pria maupun wanita. dan tidak menampakkan perhiasan mereka kecuali apa yang nampak darinya. Dan hendaklah mereka meletakkan penutup (khumur) pada dadanya. dan menjaga kemaluan mereka. fungsi pakaian adalah untuk menutupi bagian-bagian aib dari diri dan untuk keindahan penampilan..com ) Secara umum. Penyebutan bagian dada ini kemudian dihaluskan .Oleh Debusemesta ( debusemesta@yahoo. "Wahai Bani Adam. Ketetapan Allah ini hendaknya menjadi perhatian wanita-wanita beriman untuk dipatuhi... dan tidak menampakkan perhiasan mereka.

atau saudara laki-laki mereka. atau .Allah dengan istilah "perhiasan.. atau . atau wanita-wanita mereka..anak laki-laki saudara laki-laki mereka. atau bapak mereka.anak laki-laki suami mereka." Kata "khumur" ini masih serumpun dengan kata "khamar" (tuak) yang menutupi akal pikiran.pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan seks." Kata "khumur" pada ayat di atas berarti "tutup/penutup" dalam bahasa Indonesia.anak-anak yang belum mengerti aurat wanita. Pengecualian Kebolehan untuk berpakaian tidak sebagaimana yang disyaratkan di atas adalah di hadapan: ". atau .budak-budak yang mereka miliki. atau . Apabila pakaian yang dikenakan itu ketat maka diperlukan penutup tambahan semacam jaket. cardigan.. atau blazer. Pakaian yang biasa dipakai sehari-hari oleh kaum wanita sudah memadai sebagai penutup sepanjang bisa menyembunyikan bagian dada." (24:31) .. rompi. atau . kecuali kepada suami mereka. Taplak yang digunakan untuk menutupi meja juga disebut "khumur. atau bapak suami mereka. atau . atau anak laki-laki mereka.anak laki-laki saudara perempuan mereka.

katakanlah kepada isteri-isterimu. Bagaimanapun. Menghentakkan kaki supaya "perhiasan tersembunyi" itu diketahui adalah juga termasuk aksi yang terlarang. dan jika berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. "Wahai Nabi... apabila mereka tetap memenuhinya tentulah itu yang lebih sopan dan lebih baik. Demikian . Allah memberi petunjuk agar istri Nabi." (24:31) Wanita-wanita yang sudah menginjak masa tua diberi kelonggaran apakah akan memenuhi norma berpakaian ini atau tidak. supaya mereka mengulurkan pakaian luar (jalabi) pada tubuh mereka.Tidak saja memperlihatkan payudara yang dilarang oleh Allah. dan anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang-orang beriman. anak wanita Nabi dan wanita-wanita beriman mengulurkan pakaian luar ke tubuh mereka." (24:60) Jalabi Selain memerintahkan agar wanita beriman menutupi bagian dada mereka. "Bagi perempuan-perempuan tua yang tidak ada keinginan kawin. tidak ada dosa atas mereka untuk menanggalkan pakaian tanpa (maksud) menunjuknunjukkan perhiasan. "Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya supaya perhiasan mereka yang tersembunyi diketahui.

33:53. atau rok. Adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih Penyayang." Perintah Allah adalah agar pakaian luar tersebut dihulurkan/dipanjangkan. 19:17. 38:32. Yusuf Ali di dalam Holy Quran-nya menterjemahkan "jalabi" sebagai "outer garments. Jangan mengenakan pakaian bawahan yang pendek/mini. Membaca ayat yang mengatakan bahwa tujuan mengulurkan pakaian luar ini adalah agar para wanita beriman lebih mudah dikenal dan tidak diganggu maka dapat dimengerti bahwa mengulurkan pakaian luar ini terutama diperlukan ketika seorang wanita sedang keluar rumah. 41:5. 17:45. Kerudung Kepala Kerudung kepala wanita sebagaimana yang disyariatkan oleh para pemuka agama disebut "hijab" dalam bahasa Arab. Dengan kata lain. atau celana yang cukup panjang. dan tidak diganggu. 42:51) dan tidak satupun diantaranya yang berkaitan dengan tradisi pakaian muslimah. Kata "hijab" muncul setidaknya 7 kali di dalam Al-Qur'an (7:46." (33:59) Istilah "jalabi" yang di-Indonesiakan menjadi "jilbab" ini adalah pakaian luar yang menutupi tubuh.itu lebih mudah dikenal. pakailah baju terusan. Allah tidak pernah menyusahkan wanita dengan kewajiban untuk menutupi bagian-bagian yang biasa .

maka haruslah ia menudungi kepalanya. sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. pipi. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung. maka para pria pun harusnya mengenakan penutup kepala dan pakaian serba tertutup karena telah terbukti pada kisah Nabi Yusuf bahwa ketampanan seorang pria pun bisa membuat wanita-wanita tergoda. maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. rambut. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan. (1 Korintus 11:5) Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya. (1 Korintus 11:6) Pertimbangkanlah sendiri: Patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? (1 Korintus 11:13) . Ajaran Bible Kerudung penutup kepala wanita sebagaimana yang biasa dikenakan oleh wanita muslim sekarang ini tidak dikenal di dalam syariat Islam. menghina kepalanya. bahwa rambutnya digunting atau dicukur. Kalaulah mau diada-adakan dalih bahwa kecantikan yang terlihat pada diri wanita bisa membuat pria tergoda.terlihat seperti lengan. namun ia dikenal di dalam ajaran Nasrani. dan leher sebagaimana yang diajarkan oleh kitab-kitab selain AlQur'an.

Al-Qur'an itu lengkap dan sempurna. Dan Kami telah menurunkan kepada kamu Kitab dengan kebenaran. (5:48) Wig. Hal-hal di atas sama sekali tidak pernah dilarang oleh Allah. dan janganlah mengikuti keinginan mereka dengan mengabaikan kebenaran yang telah datang kepadamu. memakai kutex. Kalaulah Allah memang ingin melarang hal-hal di atas. Maka putuskanlah antara mereka menurut apa yang telah diturunkan Allah.com ) . maka ajaran tersebut tidak boleh diikuti. dan Cukur Alis Dalam kaitannya dengan topik pakaian wanita. mengecat rambut. Parfum. yang membenarkan Kitab sebelumnya. Kutex. dan menjaga (kebenaran)nya. Cat Rambut. maupun mencukur alis bagi wanita. parfum.Karena apa yang diajarkan di dalam bible tentang menutup kepala bagi kaum wanita tidak mendapat "pengesahan" dari Kitab pamungkas yang diturunkan Allah (Al-Qur'an). tentulah larangan tersebut ada tercantum di dalam Al-Qur'an. sering pula dipermasalahkan perihal hukum mengenakan wig. Penyelenggaraan Jenazah dan Pembagian Harta Warisan Oleh Debusemesta ( debusemesta@yahoo.

. dan sebagainya. "Wahai Bani Adam. Setelah itu terhadapnya dikenakan pakaian yang baik sehingga tidak menjatuhkan kehormatannya meskipun yang bersangkutan telah wafat. Mungkin ia berupa setelan kemeja. Penulis tidak berpikir bahwa pembungkusan jenazah dengan kain kafan sebagaimana tradisi selama ini bisa dikatakan sebagai "baik" apalagi "memuliakan" bagi si wafat. Sebagaimana petunjuk Allah.. atau jas. selain berfungsi sebagai penutup aurat pakaian juga diturunkan-Nya kepada manusia untuk membawa keindahan. sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi bagian-bagian aib kamu. atau batik. selanjutnya dari ayat-ayat Allah kita mendapati petunjuk bahwa jenazah dikuburkan.Penyelenggaraan Jenazah Demi kebersihan dan kepantasan maka umumnya jenazah dimandikan dan diberi wewangian." (7:26) Bagaimana pakaian yang baik untuk jenazah tidak berbeda dengan pakaian yang baik untuk orang hidup. bukan diperlakukan dengan cara lain seperti misalnya . atau baju kurung. Setelah jenazah dipakaikan dengan pakaian yang baik. dan (pakaian indah sebagai) perhiasan.

." (5:31) "Kemudian mematikannya. untuk menyembunyikan mayat saudaraku yang menimbulkan aib?' Dan dia menjadi diantara orang-orang yang menyesal. menguburkannya.dikremasi (dibakar). Ayat di bawah ini mengisyaratkan kepada kita bahwa . maka tidak usah kita ikut melakukannya." (35:22) Karena talqin adalah pekerjaan yang sia-sia belaka. untuk memperlihatkan kepada dia bagaimana dia akan menyembunyikan mayat saudaranya yang menimbulkan aib. Sebagai gantinya. pada sebagian masyarakat ada kebiasaan untuk melakukan "talqin. kita bisa mendoakan kebaikan untuk si wafat. Dia berkata: 'Celakalah aku! Tidakkah aku mampu untuk menjadi seperti burung gagak ini.. "Kemudian Allah kirimkan seekor burung gagak mencakar-cakar di atas bumi.kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang di dalam kubur untuk mendengar. Padahal ayat Allah dalam hal ini sangat jelas: "." yaitu suatu pengajaran kepada jenazah tentang apa yang harus dijawabnya atas pertanyaan malaikat di alam kubur." (80:21) dan Sesaat setelah jenazah dikuburkan.

" (9:84) Satu pesan lagi dari ayat di atas adalah." (2:180) Apabila ternyata isi wasiat dirasakan tidak adil atau . dan sanak saudara. dan jangan juga berdiri di kuburnya. supaya membuat wasiat untuk ibu bapaknya. sebagai bentuk penghormatan atas si wafat maka ketika melakukan ziarah kubur hendaknya kita berdiri. dan dia meninggalkan kebaikan (harta). dan sanak saudara dengan baik – sebagai suatu kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. bapak. Sesungguhnya mereka tidak beriman kepada Allah dan rasul-Nya. dan mereka mati dalam keadaan fasik. apabila seseorang antara kamu didatangi kematian. Saking pentingnya membuat wasiat ini. "Dan janganlah kamu mendoakan seorang yang mati antara mereka. "Dikitabkan bagi kamu.mendoakan maupun menziarahi jenazah (kubur) orang beriman adalah perbuatan yang dibenarkan oleh Allah. Allah mengaitkannya dengan ketakwaan. Pembagian Harta Warisan Wasiat Allah memerintahkan kepada kita membuat wasiat untuk ibu. bukan duduk atau jongkok.

berdosa apabila dilaksanakan. maka para pihak yang terlibat dapat memperbaikinya agar adil." (2:240) Turut dimasukkan sebagai pewaris di dalam wasiat adalah orang-orang yang terikat sumpah dengan si wafat. maka tidaklah ada dosa baginya. maka pembayaran sewa rumahnya selama satu tahun harus diwasiatkan.. "Dan orang-orang antara kamu yang mati dan meninggalkan isteri-isteri. Sesungguhnya Allah Pengampun. Apabila rumah yang dimaksud adalah rumah sewaan." (4:33) . Pengasih. Dan orang-orang yang terikat sumpah dengan kamu." (2:182) Allah tetapkan pula agar di dalam wasiat itu dicantumkan pemberian uang belanja dan hak untuk tetap mendiami rumah bagi istri selama satu tahun. lalu dia mengadakan perbaikan antara mereka. "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu. bapak dan sanak saudara Kami jadikan pewaris-pewarisnya... "Jika seseorang takut akan penyimpangan dari jalan yang benar.. hendaklah mereka membuat wasiat untuk isteri-isteri mereka nafkah untuk setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah). berilah mereka bagiannya. atau dosa dari orang yang berwasiat itu.

kesaksian antara kamu apabila salah seorang daripada kamu ditimpa maut. jika kamu ragu-ragu: 'Kami tidak akan menjualnya untuk suatu harga. anak tiri. dan mereka akan bersumpah dengan nama Allah.." (5:106) Apabila ragu terhadap kejujuran saksi-saksi. karena jika demikian. ialah dua orang yang adil antara kamu. Masuk ke dalam kategori ini adalah: anak asuh. apabila dia berwasiat.Hemat penulis. atau dua orang selain kamu jika kamu berpergian di bumi dan bencana maut menimpa kamu. pembantu.. ".Kemudian kamu tahan mereka sesudah shalat. Wasiat hendaknya disaksikan oleh dua orang saksi yang adil." (5:106) .. yang dimaksud dengan orang-orang yang terikat sumpah ini adalah orang-orang kepada siapa si wafat ketika hidupnya berkomitmen untuk memberi nafkah. "Wahai orang-orang yang beriman. Saksi dapat merupakan orang yang dipercayai atau orang lain jika kebetulan maut mendatangi sedang kita dalam perjalanan. kerabat yang miskin. kita minta agar mereka melafazkan sumpah dengan menyebut nama Allah setelah shalat dengan bunyi sebagaimana disebutkan oleh ayat berikut. walaupun ia sanak saudara yang dekat. dan lain-lain. anak yatim.. tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa'. dan kami tidak juga akan menyembunyikan kesaksian Allah.

maka ia dibagi menurut ketentuan wasiat Allah. Dan untuk ibu dan bapak. sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. kepada masing-masing satu per enam dari harta yang ditinggalkan." (4:11) . jika dia ada anak.. dan jika mereka semuanya perempuan yang lebih dari dua.. Wasiat Allah Apabila si wafat tidak meninggalkan suatu wasiat. dan waris-warisnya ialah ibu dan bapaknya. tetapi jika dia tidak ada anak.Pada zaman sekarang kita dapat menggunakan jasa notaris untuk penyaksian wasiat ini. atau jika dia ada saudara-saudara laki-laki. Terdapat tiga ayat yang mengatur ketentuan tentang wasiat Allah ini yaitu: "Allah mewasiatkan kamu mengenai anak-anak kamu. maka bagi mereka dua per tiga dari harta yang ditinggalkan. maka bagi ibunya satu per enam. Demikian pula apabila ada sisa harta yang tidak diatur pembagiannya di dalam wasiat. maka pembagian harta warisan dilakukan menurut wasiat Allah. maka baginya separuh harta. tapi jika anak perempuan itu seorang saja. bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua perempuan. maka satu per tiga bagi ibunya.

satu per empat dari apa yang kamu tinggalkan jika kamu mempunyai anak. Jika seorang laki-laki atau seorang perempuan tidak mempunyai pewaris langsung (ibu bapak dan anak). sesudah dipenuhi wasiat mereka. Jika seorang laki-laki mati tanpa seorang anak. jika mereka tidak mempunyai anak. tetapi dia mempunyai saudara perempuan. Dan bagi mereka (istri-istri). "Allah memutuskan kepada kamu mengenai waris yang tidak langsung (selain ibu bapak dan anak). Tapi jika kamu mempunyai anak. maka dia (saudara perempuan) menerima separuh dari apa yang dia tinggalkan. atau (dan) dibayar hutangnya."Dan bagi kamu (suami). tapi mempunyai saudara laki-laki atau saudara perempuan. Tapi jika mereka mempunyai anak. atau (dan) dibayar hutang yang tidak memudaratkan. separuh dari apa yang isteri-isteri kamu tinggalkan. Penyantun. dan Allah Mengetahui. maka bagi kamu satu per empat dari yang ditinggalkannya. Katakanlah. satu per enam harta. sesudah dipenuhi wasiat atau (dan) dibayar hutangnya. sesudah dipenuhi wasiatnya. maka bagi mereka satu per delapan dari apa yang kamu tinggalkan. dan dia (saudara laki-laki) adalah pewaris harta . Tapi jika mereka lebih banyak dari itu." (4:12) "Mereka meminta satu keputusan kepada kamu. maka bagi masing-masing dari keduanya. (Yang demikian) wasiat dari Allah. maka mereka bersekutu dalam satu per tiga.

" Ayat-ayat tentang wasiat Allah di atas dapat diuraikan sebagai berikut: Bagian anak-anak • • • • Pada dasarnya. Allah mengetahui segala sesuatu. Dan jika ada beberapa orang saudara. bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. dan berarti anak laki-laki mendapat 1/3.saudara perempuannya jika dia (perempuan) tidak mempunyai anak. Jika anak perempuan berjumlah lebih dari dua.. maka terjemahan yang lebih tepat adalah "Allah wasiatkan. laki-laki dan perempuan. Allah menjelaskan kepada kamu supaya kamu tidak sesat. maka mereka mendapatkan 2/3." pada awal ayat 4:11 yang dikutip di atas. yang laki-laki menerima sama dengan dua bagian perempuan. Namun apabila kita konsisten dengan kata dalam bahasa aslinya (Arab). Jika anak laki-laki lebih dari 1 orang. Jika ada dua saudara perempuan. umumnya Al-Qur'an terjemahan bahasa Indonesia menggunakan frasa "Allah syariatkan. mereka menerima dua per tiga dari harta yang dia (saudara laki-laki) tinggalkan. maka .." (4:176) Sebagai catatan. Jika anak perempuan hanya satu orang.. dan anak perempuan hanya 1 orang.. dan anak laki-laki juga satu orang. maka masingmasing mereka mendapatkan separuh (1/2).

maka warisan yang diperuntukkan bagi anak diserahkan semuanya kepada anak laki-laki tersebut. istri mendapatkan 1/4 bagian. ibu mendapatkan 1/3 bagian. Jika tidak anak tapi ada saudara-saudara lakilaki. demikian pula sebaliknya. istri mendapatkan 1/8 bagian. ibu dan bapak masing-masing mendapatkan 1/6 bagian. Jika ada anak. Jika tidak ada anak. suami mendapatkan 1/4 bagian. Jika ada anak.• perhitungannya kembali ke prinsip awal bahwa bagian satu orang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika tidak ada anak. suami mendapatkan 1/2 bagian. Bagian Istri/ Suami • • • • Jika tidak ada anak. Pendapat kami. ibu kembali mendapatkan 1/6 bagian. Bagian Orang Tua • • • Jika ada anak. . apabila orang yang wafat hanya meninggalkan anak laki-laki saja (tidak ada anak perempuan).

Jika orang yang meninggal adalah laki-laki yang tidak mempunyai pewaris langsung (ibu. ibu. saudara-saudara laki-laki dan perempuan mendapat masing-masing 1/6. Contoh ilustrasi. Apabila jumlah mereka lebih dari 6 orang. maka mereka mendapatkan 2/3 bagian. maka saudara laki-laki mewarisi seluruh harta.Bagian Saudara (pewaris tidak langsung) • • • • Jika tidak ada pewaris langsung (ibu.83% . Prosentase pembagiannya: • • • Istri Ibu Anak-anak => 1/8 (3/24) = 12. Bagian saudara lakilaki sama dengan dua bagian saudara perempuan. namun mempunyai dua orang saudara perempuan. Jika orang yang meninggal adalah laki-laki yang tidak mempunyai pewaris langsung (ibu.50% => 1/6 (4/24) = 16. anak). dan anak-anak. anak). seorang laki-laki wafat dan meninggalkan seorang istri. Jika orang yang meninggal adalah perempuan yang tidak mempunyai pewaris langsung (ibu. bapak. bapak. bapak. anak). anak). bapak.66% => Sisa (17/24) = 70. mereka semua berbagi dalam 1/3 bagian. maka saudara perempuannya mendapatkan 1/2 bagian.

Pada kasus tertentu. bahwa sebagai seorang muslim shalat betul-betul sudah bukan hanya merupakan kewajiban bagi anda. anak tiri. (17:36) Janganlah kita menerima. mempelajari Al-Qur'an. tapi saking cintanya anda kepada Sang Pencipta. saking senangnya anda Puasa dan . pikirkan dan renungkan. kerabat yang miskin. dan kebaikan lainnya. kemudian mengikuti begitu saja! Kita harus selalu memeriksanya sendiri. Aku telah memberikan pendengaran. Hemat kami. anak yatim. Mari kita berandai-andai. Sebelum membahas untuk menjawab pertanyaan topik ini. dan lain-lain). Wanita Yang Haid Diharamkan Menyentuh Al-Qur'an? Ditulis untuk Allah-Semata. mengerjakan puasa (yang diwajibkan-Nya). mari kita coba renungkan sebentar jika memang betul bahwa haid menghalangi wanita untuk beribadah. harta yang dibagi dengan rumus di atas ternyata masih bersisa. Termasuk semua isi tulisan dan semua ayat-ayat Al-Qur'an yang dikutip di seluruh tulisan ini. dan kamu harus bertanggung jawab dalam menggunakannya. pembantu.Org Dan janganlah kamu menerima apapun yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. penglihatan dan akal. sisa harta tersebut dibagikan kepada orang-orang yang terikat sumpah dengan si meninggal sebagaimana telah disinggung sebelumnya (anak asuh.

sistem dari Allah? Tapi apa memang betul tidak boleh shalat. bukan sekedar kewajiban! Demikian juga dengan puasa. namun karena kebetulan anda seorang wanita. merasa diperlakukan tidak adil dan dibedakan dengan kaum pria karena ini? atau menerima dengan kerelaan hati karena ini memang sudah menjadi hukum agama Allah. sebagai persyaratan untuk menjalankan ibadah shalat terutama. mereka "tidak diperbolehkan berpuasa" selama kurang lebih seminggu karena haid. Semuanya ini karena haid.berkomunikasi dengan Dia melalui shalat. Bagaimana perasaan anda: • • masgul. Sistem Allah? Menurut analisa saya. shalat sudah menjadi 'kebutuhan' anda setiap hari. kaum ibu yang mulia ini. dilarangnya wanita yang sedang haid untuk mengerjakan ibadah shalat dan puasa ini erat kaitannya dengan kesalah-pahaman mengenai kebersihan fisik. suatu keadaan yang memang sudah dirancang dan ditentukan oleh Yang Maha Kuasa untuk kaum wanita. puasa bahkan tidak menyentuh Qur'an memang bagian dari hukum Allah. ibu-ibu kita yang mulia. hal yang sama harus juga dialami oleh kaum wanita. kemudian puasa . dan anda harus haid maka anda harus kehilangan shalat sekitar kurang lebih seminggu setiap bulannya! Padahal sekali lagi shalat sudah menjadi kebutuhan ruh anda.

jangan pula dalam keadaan junub (kecuali kamu dalam perjalanan) hingga kamu mandi. dengan maksud membacanya. ibadah kaum wanita karena 'kotornya' fisik kaum wanita yang sedang mengalami haid bukanlah hal yang menjadi penghalang shalat. sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Bahwa thaharah adalah kebersihan spiritual dan bukan fisik. janganlah kamu shalat. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. terlarang bagi wanita muslim. jadi insya Allah. (4:43) Jika kita sudah mengerti dan meng-imani perintah wudhu sebelum melakukan shalat utamanya adalah untuk menaati perintah Allah dan untuk menuju kepada kebersihan spiritual sedangkan kebersihan . maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci). kemudian kamu tidak mendapat air. Karena untuk shalat syaratnya adalah wudhu. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan (berhubungan seks).dan akibat lanjutan dari kesalah-pahaman ini umum kita ketahui bahwa bahkan menyentuh Al-Qur'an pun. sedang kamu dalam keadaan mabuk. dan hal apa yang mencegah kita untuk tidak mengerjakan shalat dan yang membatalkan wudhu sudah dengan jelas di nyatakan pada surat An-Nisa 4:43: Hai orang-orang yang beriman. sapulah mukamu dan tanganmu. telah dibahas pada maksud dan tujuan wudhu .

fisik/jasmani bukan sesuatu yang menghalangi sah-nya shalat. kecuali hal-hal yang dijelaskan oleh ayat 4:43. mudah-mudahan Allah menunjukan kita kepada jalan yang lebih dekat lagi kepada kebenaran bahwa tidak ada satu ayatpun. apalagi menyentuh dan membaca Al-Qur'an. sebelum mereka suci. maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu**. tidak ada satu hukum-pun dari Al-Qur'an. yang tidak akan kita bahas di sini. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Apabila mereka telah suci. maka datangilah tanah tempat . Ayat-Ayat Tentang Wanita Haid Surat Al-Baqarah (QS 2) ayat 222 adalah satu dari tiga ayat dari keseluruhan Al-Qur'an yang menjelaskan atau menyinggung tentang menstruasi atau haid-nya kaum wanita. dan janganlah kamu mendekati mereka. Maha Pemurah dan Maha Penyayang yang melarang wanita yang sedang haid dari melaksanakan ibadah shalat dan puasa. dari Allah Yang Maha Tahu. illa an yasha'a Allah. dua ayat lain berhubungan dengan subjek perceraian (2:228 dan 2:231). Katakanlah: "Haid itu tidak menyenangkan dan tidak bersih. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri." Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid*. (2:222) Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam.

" Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid2.bercocok-tanam kamu itu bagaimana saja kamu kehendaki**. tidak ada satupun yang menyatakan bahwa haram bagi wanita mengerjakan ibadah shalat. Dan berilah kabar gembiraorang-orang yang beriman. (2:223) Bagian kalimat dari ayat 2:222 di atas yang berbunyi: "Haid itu tidak menyenangkan1 dan tidak bersih. sebelum mereka suci. dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamukelak akan menemui-Nya. puasa apalagi menyentuh Al-Qur'an. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu. menjelaskan kepada kita: . Ayat 2:222. karena wanita yang sedang haid kotor secara fisik. dan karena paham bahwa shalat HARUS bersih secara fisik. yaitu. Terjemahan Indonesia umumnya untuk penggalan kalimat "Tidak menyenangkan" diikuti dengan "tidak bersih" atau "Haid itu adalah kotoran" telah membuka jalan kepada kesalah-pahaman yang sudah berurat berakar. dan janganlah kamu mendekati mereka. maka wanita yang sedang haid haram baginya shalat! Padahal kalau kita telaah dengan hati-hati ayat 2:222 tersebut di atas. dan dua ayat lainnya yang menyinggung haid pada 2:228 dan 2:231.

Bahwa penjelasan ayat 2:222 adalah kepada kaum pria. maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki" Kalimatnya adalah isteri-isterimu. dan tentang berhubungan seks (hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid) dan bukan hal lain akan menjadi jelas bila dikaitkan dengan ayat 223.1. Mengijinkan berhubungan seks dengan isterinya sesuai dengan ketentuan dari Allah. jadi jelas 2:222 ditujukan kepada suami. 2.maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu (2:222)...maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki (2:223) – di tempat yang diperintahkan Allah bagaimana saja yang kamu kehendaki: . suami. . dimana penggalan ayatnya sebagai berikut: "Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam.. Mengalamatkan perintah-Nya ini kepada kaum laki-laki. Menamam benih umat manusia tiada lain melalui hubungan seks. Isteri-isterimu adalah bagaikan tempat bercocok tanam. . tempat suami-suami menanam benih untuk keturunan sebuah keluarga. 3. Mememerintahkan untuk tidak berhubungan seks dengan isterinya di saat haid..

dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Harus sesuai perintah Allah. Katakanlah: "Bawalah ke mari saksi-saksi kamu yang dapat memper-saksikan bahwasanya Allah telah mengharamkan ini dan itu. kamu berbuat tidak baik terhadap kedua orang tuamu. (6:150) Katakanlah: "Marilah kubacakan apa diharamkan bagimu oleh Tuhanmu. tidak ada sedikitpun kaitannya bahwa ayat tentang wanita yang sedang haid dilarang. apakah itu shalat. bukan cara lain (bukan non-vaginal). yaitu: • • yang kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. maka janganlah kamu ikut (pula) menjadi saksi bersama mereka. terlarang.• • • Menanam benih pasti harus melalui vagina. . segala macam cara dan gaya. Bagaimanapun kamu kehendaki." Jika mereka membuat kesaksian. dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orangorang yang mendustakan ayat-ayat Kami. sedang mereka mempersekutukan Tuhan mereka. atau diharamkan untuk beribadah. Jadi dari telaah ayat 2:222 (dan 2:223). puasa apalagi menyentuh Qur'an.

(6:115) Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan ini haram. Sesungguhnya orang- . (6:114) Kalimat Tuhanmu (Al-Qur'an) telah lengkap (sempurna). dan janganlah kamu membunuh jiwa diciptakan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu.• • • kamu membunuh anak-anak kamu karena takut akan kemiskinan." untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. sebagai kalimat yang benar dan adil. padahal Dialah yang telah menurunkan kitab (Al-Qur'an) kepadamu dengan TERPERINCI? Orang-orang yang telah Kami datangkan kitab kepada mereka. baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. (6:151) Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah." Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu mengerti. Tidak ada yang dapat mengubah-rubah kalimatkalimat-Nya dan Dia-lah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan janganlah kamu mendekati perbuatanperbuatan yang keji. mereka mengetahui bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya.

Poligami.sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. poligami dan jilbab dengan terbuka. maka Allah melupakan mereka. pandangan negatif semacam ini hampir tidak pernah muncul ke permukaan. bila orang-orang teringat kata Islam. Tentu karena kita hidup di negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim.orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Kita akan membahas khusus tentang poligami dalam pengertian bahwa setiap kaum laki-laki Muslim di . tentang Muslim. Mereka telah lupa kepada Allah. bahkan dengan kebencian. mereka menyuruh membuat yang mungkar dan melarang berbuat yang makruf dan mereka saling menggenggamkan tangannya. Bisa ditebak bahwa ketiga hal ini dipandang dengan sinis. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. (16:116) Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. (9:67) Poligami Ditulis untuk Allah-Semata. Jilbab atau Veil. baik diperlihatkan atau tidak. ada beberapa istilah yang umum masuk kepemikiran non-Muslim: Teroris.Org Di dunia secara umum. resikonya terlalu besar bagi non-Muslim untuk mengkritik atau menjelekan isu-isu teroris.

terlepas bahwa sangatlah besar kemungkinannya bahwa mayoritas kaum wanita Muslim di negara inipun tidak rela untuk berbagi suaminya dengan yang lain. hukumnya. oleh Tuhan. dengan didukung oleh hukum agama. namun fakta agama tentang poligami inilah yang diajarkan kepada mereka untuk diterima dan dihormati. baik di sini maupun di dunia secara umumnya. sebagai sesuatu yang memang telah diberikan aturannya. otomatis dia mempunyai lisensi untuk beristeri lebih dari satu. Poligami adalah istilah yang melekat dengan kuat. yaitu sampai dengan empat isteri. kepada kaum non-Islam dalam artian yang negatif. diizinkan untuk mempunyai lebih dari satu isteri. membayangkan bahwa kalau dia pindah kepercayaan dan menganut Islam. Namun bahkan wanita di dunia Muslim-pun banyak yang menerima pendapat tentang poligami ini. Islam. Wanita Muslim umumnya tidak rela untuk berbagi suami.dalam diin Allah. Dipandang dengan sangat sinis sebagai suatu yang merendahkan derajat kaum wanita. Dijadikan olokolok! Atau menjadi fantasi bagi kaum lelaki nonMuslim (masih dalam kerangka olok-olok). Poligami dan Al-Qur'an Sebagai Al-Furqan Jika Al-Qur'an selalu kita pegang sebagai kriteria utama maka secara singkat yang bisa kita simpulkan . sampai empat. Laki-laki cenderung untuk berfantasi dan beralasan bahwa ini karena tingginya libido seksual yang telah diberikan Tuhan kepada mereka.

maka seorang saja.dari Al-Qur'an adalah: "Poligami (polygini) DIIZINKAN NAMUN DENGAN SYARAT YANG SANGAT KETAT untuk kebaikan secara sosial. Pernyataan tentang poligami ini ada dari Surat an-Nisa (QS 4). ayat 3: Wa-in khiftum allaa tuqsithuu fii alyataamaa fankiHuu maa thaaba lakum mina annisaa-i matsnaa watsulaatsa warubaa'a fa-in khiftum allaa ta'diluu fawaaHidatan aw maa malakat aymaanukum dzaalika adnaa allaa ta'uuluu. yang utamanya hanya satu ayat. baik oleh Muslim maupun nonMuslim. But if you fear you will not be fair. tiga atau empat. then marry those whom you see fit from their mothers. or whom . (4:3) And if you fear that you cannot be just to the orphans. Ayat tentang poligami yang ada di dalam Al-Qur'an. atau yang tangan kanan kamu miliki. (4:3) Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) anak-anak yatim. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. and four. namun satu ayat inipun dimaknai dengan salah dan disalahgunakan. maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi (yang kamu rasa cocok dari ibu-ibunya): dua. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. and three. two. then only one. Tapi yang utama dan sangat memprihatinkan adalah kesalahan yang dilakukan oleh kaum Muslim." Al-Qur'an sangat keras melarang praktek poligami secara terbuka.

Setiap orang yang membaca ayat 4:3 di atas. This is best that you do not face financial hardship. ayahnya. tidak perlu seorang yang pintar ataupun jenius. yatama dalam bahasa Arab. untuk memahami bahwa poligami adalah BERSYARAT. 4:2 dan 4:3: Wa atuu alyatama amwalahum wala tatabaddaluu alkhabiitsa bialttayyibi wala ta/kuluu amwalahum ila amwalikum innahu kana huuban kabiiran. anakanak yang kehilangan ibunya tidak dianggap sebagai anak-anak yatim. . (4:3) Anak-anak yatim. Wa-in khiftum allaa tuqsithuu fii alyataamaa fankiHuu maa thaaba lakum mina annisaa-i matsnaa watsulaatsa warubaa'a fa-in khiftum allaa ta'diluu fawaaHidatan aw maa malakat aymaanukum dzaalika adnaa allaa ta'uuluu. digunakan untuk anak-anak yang telah kehilangan ayahnya. (4:2-3) Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka. jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. mutlak mengandung syarat bahwa seseorang ingin berlaku adil terhadap anak yatim. Dalam istilah bahasa Arab. kuat keinginannya untuk berbuat baik terhadap anak-anak yatim dan tentu juga terhadap kaum wanita yang ditinggalkan suaminya.you are already betrothed to. Untuk jelasnya kita gabungkan dua ayat. lebih lagi kalau dikaitkan dengan ayat yang mendahuluinya (4:2).

(4:2-3) And give the orphans their money. (4:2-3) Dan mereka berkonsultasi denganmu tentang para wanita. and four.Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu. for truly it is a great sin! And if you fear that you cannot be just to the orphans. and three. then only one. This is best that you do not face financial hardship. then marry those whom you see fit from their mothers. and do not replace the good with the bad. Dan kebajikan apa saja yang kamu . adalah dosa yang besar. tiga atau empat. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Katakanlah: "Allah memberi penerangan kepadamu tentang mereka. But if you fear you will not be fair. or whom you are already betrothed to. and do not consume their money to your money. maka seorang saja. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) anak-anak yatim. maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi (yang kamu rasa cocok dari ibu-ibunya): dua. two. sebagaimana apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Kitab mengenai para ibu anak yatim yang hendak kamu kawini namun kamu belum memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka. begitupula mengenai kelompok yang lemah dari anak-anak: Bahwa hendaklah kamu berlaku adil untuk anakanak yatim. atau budak-budak yang kamu miliki. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil.

The mothers of ORPHANS* that you wish to marry but do not give them their due dowries. Whatever good you do. maka serahkanlah kepada mereka harta mereka.kerjakan."(4:127) "They consult you concerning women: say. (4:5-6) And do not give the immature ones their money that God has entrusted to you. and spend on them from it and clothe them. and speak to them in .. maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya. "GOD enlightens you regarding them. harta yang (dipercayakan kepadamu) dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (telah dewasa). tidak perlu terlalu jauh untuk mencari jawaban-Nya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya (belum dewasa).. GOD is fully aware thereof. you shall be just. You shall treat the orphans equitably." (4:127) Namun siapakah sebetulnya anak-anak yatim dimana kita mempunyai tanggung jawab namun kemungkinan besar kita tidak akan bisa berlaku adil kepada mereka? Kembali. The rights of young boys must also be protected. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. as recited for you in the scripture.

Jadi bukan sekedar kita. dan penanggung-jawab harta waris milik anak-anak yatim tersebut. Masih belum yakin bahwa poligami itu persyaratannya berkaitan erat dengan anak yatim dan ibunya? Coba pelajari ayat berikut: Wayastaftuunaka fii annisaa-i quli Allaahu yuftiikum fiihinna wamaa yutlaa 'alaykum fii alkitaabi fii yataamaa annisaa-i allaatii laa tu/tuunahunna maa kutiba lahunna watarghabuuna an tankiHuuhunna walmustadh'afiina mina alwildaani wa an taquumuu lilyataamaa bilqisthi wamaa taf'aluu min khayrin fainna Allaaha kaana bihi 'aliimaan. then give them their wealth. Katakanlah: "Allah memberi penerangan .goodness. (4:127) Dan mereka berkonsultasi denganmu tentang para wanita. And test the orphans until they reach the age of marriage. Ini yang harus kita ingat dan pahami sebelum mempertimbangkan untuk melakukan poligami. kaum laki-laki ambil anak-anak yatim dari mana saja kemudian kita meng-klaim bahwa kita akan menikahi ibu mereka! Logika yang masuk bisa sebagai berikut: Laki-laki dengan kualifikasi seperti ini bisa seorang yang diminta oleh ayah kandung anak-anak yatim tersebut (sebelum dia meninggal) sebagai pelindung anak-anaknya ATAU bisa juga karena ada hubungan sedarah.. then if you determine in them sound judgment.. jika kita maknai secara harfiah. maka kualifikasi anda adalah sebagai pelindung anak-anak yatim tersebut. (4:56) Dari ayat 5 dan 6 Surat an-Nisa (QS 4) di atas.

kepadamu tentang mereka. sebagaimana apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Kitab mengenai para ibu anak yatim yang hendak kamu kawini namun kamu belum memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka. sehingga kamu biarkan yang lain terkatungkatung. Say: "God will give you a ruling regarding them and what is being recited to you in the Scripture regarding the orphan's mothers whom you wish to marry." Whatever good you do. begitupula mengenai kelompok yang lemah dari anak-anak: Bahwa hendaklah kamu berlaku adil untuk anakanak yatim. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan. walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian*) . karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai). then God is aware of it. but have not given them what was decreed for them. Allah menyatakan pembatasan yang lebih ketat lagi berkaitan dengan subjek ini. as well as the weak from the children: That you stand for the orphans in equality. pada Surat yang sama ayat 129: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu)."(4:127) And they seek a ruling regarding the women. maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya. (4:127) Setelah memberikan aturan-aturan tentang bagaimana persyaratan perkawinan poligami diizinkan. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan .

semuanya menjadi jelas bahwa Sistem hidup yang sempurna dari Allah. bukan sekedar . Kita HARUS membayarkan 'mahar' kepada ibu anak yatim yang kita nikahi sebagaimana perkawinan normal lainnya. maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ibu anak yatim dalam perlindungan kita. tidak adil dalam perlakuan kita. kita BISA menikahi ibu mereka. intisari tentang poligami. akan menjadi tameng daripada anak-anak yatim yang telah kehilangan ayahnya dan membutuhkan perlindungan di dalam kehidupan di dunia ini secara sosial. Intisari Tentang Poligami Berdasarkan Al-Qur'an Jika kita ringkaskan apa yang telah DIPERINCI oleh Allah dalam buku-Nya. mencoba berlaku adil.memelihara diri. Dalam kondisi-kondisi yang telah diringkaskan tersebut. diharuskan untuk berlaku seadil-adilnya ke isteri-isteri kita. Kita DIHARUSKAN UNTUK TIDAK bisa. adalah sebagai berikut: • • • • Anak-anak yatim yang ada dalam perlindungan (tanggung jawab) kita harus diperlakukan dengan adil. Kalau kita takut bahwa kita akan berlaku bias. (4:129) *) Bagaimanapun kerasnya usaha kamu.

yang menambahkan ini dan itu. memelintir begini dan begitu. silahkan saja. kalau anda mencari pembenaran dari buku-buku di luar Al-Qur'an. Tentu saja. nah yang di luar Al-Qur'an kan karangan manusia. Artinya kalau aturan dari wakil atau pesuruh Bos tersebut bertentangan. nambahin.sebuah lisensi.. seberapa jenius pun. . kita pada akhirnya akan protes dan ikut aturan Bos kita yang sebenarnya.. Itulah yang ada di dalam Al-Qur'an. sebagai memenuhi fantasi-fantasi seks kaum laki-laki. pokoknya beda. atau SIM-L (Surat Ijin Menikah-Lagiii). Dari Bos Yang Tertinggi dan Maha Tinggi. mereka manusia ciptaan Allah. logikanya mudah kok! • • Al-Qur'an itu Kalimat Allah. kecuali anda secara sukarela menggantikan Bos anda dengan Bos yang lain. seberapa mulia pun (dalam pandangan anda!). Semoga Allah memberikan kepada kasih sayang. kita akan patuh kepada 'aturan' (hukum) dari Bos kita bukan dari wakil-Bos atau pesuruh Bos. Jadi aneh bin ajaib kalau anda tunduknya kepada hukum ciptaan manusia dan bukannya kepada hukum dari yang menciptakan manusia! Masih belum ngeh juga? Di kehidupan seharihari. walaupun wakil atau pesuruh Bos tersebut kedudukannya lebih tinggi dari kita.

akan kita lihat di bawah inti pemikiran Saudara Yaseen bahwa makna fainkihuu menurutnya adalah marry off (nikahkan-lah.kemurahan dan memaafkan semua kesalahan yang telah kita lakukan. saya menganalisa beberapa ayat-ayat Qur'ani yang berhubungan dengan perkawinan dan .com ) Judul asli: Is there "Polygamy" in the Quran? And if (wa-in) you fear (khiftum) that not (allaa) you will be just/equitable (tuqsituu) in (fii) the orphans (alyatama) then marry*) (fa inkihuu) what (ma) seems good (thaaba) to you (lakum) of (mina) the women (annisaa-i) two (matsna) or thrii (watsulatsa) or four (waruba'a) but if (fa-in) you fear (khiftum) that not (allaa) you can do justice (ta'diluu) then one (fawaahidatan) or (aw) what (ma) possess (malakat) your right hands (aymanukum) that (dzalika) nearer (adna) that not (alla) you will deviate/oppress (ta'uuluu) – (4:3) *) dikutip beserta tambahan rincian dari Saudara Wakas di Scotlandia -.com ) Editor Adley ( adley194@gmail. Apakah Poligami Ada Di Dalam Al-Qur'an? Oleh Saudara Yaseen Terjemahan Nalendra ( nalendra. bukan nikahi-lah) Pengantar Pada artikel ini.wibowo@gmail.

konsistensi di seluruh Al-Qur'an yakni mengenai penggunaan katakata dan pernyataan-pernyataan yang spesifik. Kita harus selalu mencari makna/pemahaman yang terbaik dari kalimat Allah dan menghindarkan semaksimal mungkin "penambahan kata-kata" atau "penambahan makna" daripada interpretasi kita terhadap ayat-ayat.poligami bebas dari kepercayaan tradisi dan konotasi kaum pria yang sangat dominan yang telah menginfiltrasi dunia muslim selama berabad-abad. Setiap dari kita harus mengakui bahwa setiap "pembacaan" Al-Qur'an adalah unik dan sangat tidak mungkin dan tidak mudah untuk dipraktekkan bagi setiap pembaca Al-Qur'an UNTUK menghilangkan sama sekali (100%) pemahaman dan interpretasi pribadi. Prinsip-prinsip saya dalam melakukan analisa terhadap ayat-ayat tersebut adalah: • • • • Ilmu bahasa (linguistik). Terjemahan-terjemahan Al-Qur'an dalam bahasa Inggris pun telah begitu sangat mengecewakan terhadap interpretasi ayat-ayat yang sangat penting. yang sebenarnya tidak ada pada kata dan kalimat asli daripada ayat-ayat yang kita analisa. terutama yang berhubungan dengan hak-hak kaum wanita dan anak-anak yatim di dalam masyarakat. tentang topik yang dicakup dan kepada siapa kalimat-kalimat Allah tersebut ditujukan. . Logika dan akal sehat.

. Ketika saya melihat ayat 4:3 dengan cara yang berbeda sama sekali. Apakah mereka tidak mempelajari Al-Qur'an (dengan teliti)? Sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari Allah. Dari Al-Qur'an kita bisa menyimpulkan bahwa hanya ada dua peraturan yang sederhana di dalam pernikahan yang membuat poligami sesuatu yang tidak mungkin. topik. tentulah mereka akan menemukan banyak pertentangan*) di dalamnya. karena ayat-ayat inilah yang sangat luas dan umum digunakan sebagai dasar untuk membenarkan praktek poligami. Surat 4 dari Al-Qur'an dengan sangat terperinci. Saya sama sekali tidak tahu bahwa kemudian makna yang baru. logis dan tidak ada pertentangan di dalamnya. ayat. Karena yakinilah bahwa Allah sendirilah yang menjelaskan Buku-Nya. subjek. yang saya temukan akan pas seperti halnya sebuah sarung tangan. (4:82) *)pertentangan makna dari satu perintah.Saya akan mengupas ayat 3 dan 4 dari Surat An-Nisa (Wanita). kecuali kita menerima bahwa ada pertentangan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. saya hanyalah sekedar menantang kepercayaan saya sendiri. pemahaman yang baru. Saya mengundang semua saudara-saudari saya melakukan hal yang sama. Aturan-Aturan Pernikahan di Dalam Al-Qur'an Semua hal di dalam Al-Qur'an adalah konsisten.

Kepada siapa kita menikahkan orang yang belum menikah? ." (24:32) Al-Qur'an adalah buku yang teks-teksnya konsisten dan logis. suami atau isteri). Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.. for God is bounteous and all-knowing. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Mari kita periksa ayat di atas dari sudut pandang logika: "Nikahkanlah mereka yang sendiri di antara kamu." Pada ayat ini kita diperintahkan oleh Allah untuk menikahkan orang-orang yang masih sendirian di dalam masyarakat (wanita-wanita dan pria-pria. If they are poor. (24:32) "Marry off those who are single among you and those of your male and female servants who are righteous.Aturan #1 Ayat 24:32 (Surat An-Nuur): Menikahkan Yang Belum Menikah Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. atau yang tidak mempunyai pasangan.. duda. God will enrich them of his grace. Menikahkan yang belum menikah bermakna persis dengan apa yang dikatakan ayat 24:32 tersebut. janda-janda.

Jika menikahkan mereka kepada orang yang "sudah menikah. mereka tidak bisa dimasukan kepada pria atau wanita yang dimaksudkan oleh ayat ini. seorang pria harus menikahi wanita dengan dua." tentu hal ini mengakibatkan makna yang bertentangan dari makna ayat 24:32: Karenanya. laki-laki atau perempuan. dengan tiga dan dengan empat wanita pada waktu yang sama. Hal ini sepertinya tidak mungkin atau tidak bisa diterima. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? (4:20) . Aturan #1: Di dalam sebuah masyarakat. Aturan #2 Ayat (4:20). Jadi secara logika untuk sampai kepada situasi poligami." maka kita menikahkan juga "yang belum menikah" dengan "yang sudah menikah. maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun. Allah memerintahka kepada kita untuk menikahkan hanya yang belum menikah. Setelah wanita atau pria menikah. kita hanya bisa menikahkan "yang belum menikah" kepada orang "yang belum menikah" lainnya. sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak. Surat An-Nisa: Menikah Dengan Isteri Baru Untuk Menggantikan Isteri Yang Sekarang Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain.

"mitsaaqan ghaliizhaan" yang ditunjukan oleh ayat 4:21: Wakayfa ta/khudzuunahu waqad afdhaa ba'dhukum ilaa ba'dhin wa akhadzna minkum miitsaaqan ghaliizhaan. (4:21) Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali.Menikahi seorang isteri sebagai ganti dari yang lain berarti ada persyaratan untuk bercerai sebelum pernikahan baru bisa dilakukan. (4:21) Penting untuk dicatat bahwa pernyataan yang sama "mitsaaqan ghaliizhaan" juga digunakan di dalam AlQur'an untuk menjelaskan apa yang diminta Allah kepada nabi-nabi Nya. ada dua klausul tentang kontrak pernikahan yang mengikat. Dan mereka telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." . padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Ini menjadi dasar dari aturan nomor 2: Aturan #2: Sebuah perceraian harus dilakukan sebelu seorang pria menikahi isteri yang lain. Sebuah perjanjian yang teguh "mitsaaqan ghaliizhaan. Aturan ini membuat poligami jadi lebih sulit berdasarkan Al-Qur'an. Faktanya.

Ibrahim. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. dia akan melanggar aturan #1 dari Al-Qur'an. karena dia telah menikah dan dia juga melanggar aturan #2 karena dia menikahi isteri yang baru tanpa menceraikan terlebih dahulu isterinya yang pertama (seharusnya cerai dulu baru menikah). secara lebih terperinci dan memastikan: • • • Siapa yang sebenarnya yang dimaksud dalam pernikahan? Apa persyaratan-persyaratannya? Dan apakah ada aturan-aturan pernikahan yang telah dibahas yang telah dilanggar? . Musa dan Isa putera Maryam. terutama ayat 3 dan 4. Surat 4. (33:7) Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri). dari Nuh.Wa-idz akhatsnaa mina annabiyyiina meetsaaqahum waminka wamin nuuHin wa-ibraahiima wamuusaa wa'iisaa ibni maryama waakhadznaa minhum miitsaaqan ghaliizhaan. Poligami" dan "Ayat-Ayat Tentang Sekarang mari kita lihat enam ayat pertama dari Surat An-Nisa (Surat 4). (33:7) Ketika seorang muslim yang sudah menikah kemudian dia menikahi isteri kedua. An-Nisa.

dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. adalah dosa yang besar. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (4:1) Wa aatuu alyataamaa amwaalahum walaa tatabaddaluu alkhabiitsa bith-thayyibi walaa ta/kuluu amwaalahum ilaa amwaalikum innahu kaana Huuban kabiiran. (4:1) Hai sekalian manusia. dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. (4:2) Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu. (4:2) .Enam Ayat Pertama Surat 4: Wanita (An-Nisa') Bismi Allahi arrahmaani arrahiimi Ya ayyuha annasu ittaquu rabbakumu alladzii khalaqakum min nafsin waaHidatin wakhalaqa minhaa zawjahaa wabats-tsa minhumaa rijaalan katsiiran wanisaa an wattaquu Allaaha alladzii tasaaaluuna bihi wal-arHaama inna Allaaha kaana 'alaykum raqiiban. bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namaNya kamu saling meminta satu sama lain. dan (peliharalah) hubungan silaturahmi.

Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati. (4:4) Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.Wa-in khiftum allaa tuqsithuu fii alyataamaa fankiHuu maa thaaba lakum mina annisaa-i matsnaa watsulaatsa warubaa'a fa-in khiftum allaa ta'diluu fawaaHidatan aw maa malakat aymaanukum dzaalika adnaa allaa ta'uuluu. atau budak-budak yang kamu miliki. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. maka (kawinilah) seorang saja. maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagaimakanan) yang sedap lagi baik akibatnya. tiga atau empat. (4:4) . (4:3) Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya). maka kawinilah wanitawanita (lain) yang kamu senangi: dua. (4:3) Wa aatuu annisaa-a shaduqaatihinna niHlatan fa-in thibna lakum 'an shay-in minhu nafsan fakuluuhu hanii-an marii-aan.

(4:5) Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya (belum dewasa). maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta . Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu. harta yang (dipercayakan kepadamu) dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. (4:6) Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta). maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. (4:5) Wabtaluu alyataamaa Hattaa idzaa balaghuu annikaaHa fa-in aanastum minhum rusydan fadfa'uu ilayhim amwaalahum walaa ta/kuluuhaa israafan wabidaaran an yakbaruu waman kaana ghaniyyan falyasta'fif waman kaana faqiiran falya/kul bilma'ruufi fa-idzaa dafa'tum ilayhim amwaalahum fa asyhiduu 'alayhim wakafaa billaahi Hasiibaan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.Walaa tu/tuu assufahaa-a amwaalakumu allatii ja'ala Allaahu lakum qiyaaman wa urzuquuhum fiiha wa uksuuhum waquuluu lahum qawlan ma'ruufaan.

kepada mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. (4:6) .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->