P. 1
Sastera Islam

Sastera Islam

|Views: 243|Likes:
Published by cheqone

More info:

Published by: cheqone on Oct 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2014

pdf

text

original

Sastera Islam dalam Kolum Penulisan Dakwa « on: March 04, 2008, 07:49:57 PM » Penulis: Nor Raudah Hj Siren Ummu Hani Abu

Hassan “Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, dan penggantian malam dan siang, adalah menjadi bukti bagi orang yang mempunyai sari fikiran.” (Surah Ali-Imran 3: 190) Pengenalan Apakah manusia dilahirkan ke dunia dengan memintanya kepada Allah? Jelasnya, manusia bahkan makhluk-makhluk yang lain tidak pernah menduga untuk menjadi sebahagian daripada isi alam ini bahkan secara automatiknya mereka sudahpun bertugas sebagai hamba dan khalifah Allah. Firman Allah Taala bermaksud: “Maka apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara mainmain sahaja, dan kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami? Maka Maha Tinggi Allah , Raja Yang Sebenarnya : tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Tuhan Arasy yang mulia.” (Surah al-Mukminuun:115-116) Manusia. Hanya makhluk inilah yang dikurniakan oleh Allah dengan akal fikiran. Dengan kurniaan itu, jelaslah bahawa peranan manusia adalah lebih besar dan penting berbanding para makhluk yang lain. Ini telah dijelaskan oleh Allah di dalam al-Quran bermaksud: “Dan Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepada-Ku.” (Surah Ad-Dzariyat: 56) Dalam kitab Fi Zilal al-Quran, Syed Qutb menerangkan bahawa matlamat hidup manusia yang lurus adalah berlangsung atas ketetapan matlamat yang ditentukan oleh Allah. Matlamat tersebut ialah menghambakan diri kepada Allah sebagai Tuhan dan Pencipta seluruh alam. Untuk melaksanakan matlamat tersebut, Allah mengutuskan para nabi dan rasulNya sebagai penyampai risalah tauhid. Firman Allah Taala bermaksud: “Dan sesungguhnya Kami telah mengutuskan dalam kalangan tiap-tiap umat seorang Rasul (dengan memerintahkan dia menyeru mereka) : Hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah thagut. Maka di antara mereka (yang menerima seruan Rasul itu), ada yang diberi petunjuk hidayah oleh Allah dan ada yang berhak ditimpa kesesatan. Oleh itu, mengembaralah kamu di bumi, kemudian lihatlah bagaimana buruknya kesudahan umat yang mendustakan rasul-rasulnya.”

pendapat dan keyakinan yang ingin . Allah menetapkan matlamat hidup manusia di dunia dan akhirat. Dorongan perbincangan tersebut berlaku seiring dengan gelombang Islamisasi yang berlaku di Negara ini yang dibawa oleh badanbadan dakwah seperti ABIM. Mana Sikana menghurai beberapa teori yang berkaitan dengan penulisan Islam. 38). Ia malahnya bukan tugas yang mudah kerana memerlukan pemikiran. Arqam.’ 2. Mana Sikana menekankan tentang keindahan Islam dan al-Quran sebagai teras dalam kesusasteraan Islam dan menyarankan agar Dewan Bahasa dan Pustaka menjadi Pusat pemgembangan Sastera Islam Sedunia (h. Gagasan ini dibawa oleh Shahnon Ahmad di atas konsep pokok ‘seni untuk Allah. akhlak dan jelas (ilmu). 2005: 43 – 51). berhikmah untuk manusia”.(an-Nahl:36) Allah menciptakan manusia dengan segala kelebihan terutama akal fikiran. PAS.Ciri dan peranan Penulisan Dakwah Dakwah bermaksud menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Antara kandungannya. teori berteraskan gagasan karya Islam diwujudkan dan dibincangkan (Mana Sikana. Allah mewahyukan risalah tauhid melalui para rasul untuk dirujuki manusia sehingga kiamat. Semua itu merupakan intipati dalam sastera Islam. 2005: 43). dan Teori Pemikiran Islam (2002) oleh Mohd Yusof Hassan (Mana Sikana. Islam telah menumbuhkan dan memperkayakan kesusasteraan Melayu (Mana Sikana 2005: 34). Dan tugas manusia adalah sebagai hamba dan khalifah Allah bukan selainnya. Antara gagasan yang dilahirkan ialah Teori Sastera Pengabdian (1986) oleh Mana Sikana yang kemudian disebut sebagai Teori Taabudiyyah (1996). Kajian beliau menggunakan pendekatan kritikan Islam yang merujuk kepada fungsi sastera Islam ke arah pengukuhan akidah dan pembentukan akhlak Islam kerana menurut beliau. Tugas dakwah adalah tanggungjawan setiap Muslimin untuk melaksanakannya. Melalui buku tersebut juga. 2006: 45. Sastera Junjungan. Sastera Islam seperti juga penulisan lain dalam kolum penulisan dakwah mestilah berukuran ibadah. PERKIM dan orang perseorangan di era awal tahun 1970-an lagi (Ab Aziz Mohd Zin. Kesannya perbincangan tentang penulisan Islam dibicarakan sehingga timbul saranan supaya pengarang menghasilkan karya berunsur Islam dan menilainya juga harus menggunakan ukuran Islam juga. beliau merujuk pendapat Shahnon Ahmad (1977) yang membincangkan tentang konsep sastera Islam sebagai “sastera kerana Allah. Kajian tentang penulisan Islam dalam konteks sastera banyak dibincangkan oleh para sarjana Islam yang boleh dijadikan dasar untuk penulisan dakwah antaranya ialah Mana Sikana dalam bukunya.46). 1. Teori Sastera Takmilah (2001) oleh Shafie Abu Bakar. GAPIM. Pada tahun 1986. Walau bagaimanapun perbincangan konsep penulisan Islam belum mantap dan belum mempunyai garis panduan yang jelas. Sastera Islam dalam Penulisan Dakwah Perbincangan tentang penulisan Islam muncul apabila tercetusnya polemik antara Shahnon Ahmad dan Kassim Ahmad yang membicarakan konsep “seni untuk masyarakat” yang menjadi motif perjuangan Asas 50 pada masa itu.

Allah berfirman dalam Surah al-Fusilat ayat 33 yang bermaksud. pengisian karya atau kesannya kepada pembaca Penulisan dakwah merupakan aktiviti penyampaian maklumat tentang Islam dan mengajak manusia ke arah kebaikan serta memberi peringatan kepada manusia yang lalai. dan menegakkan amal makruf dan mencegah amar mungkar dalam karyanya. keadilan dan kebaikan untuk menghasilkan karya yang mampu memimpin manusia ke arah keimanan dan ketakwaan.1 Penulis Penulis adalah pendakwah yang bertanggungjawab menyampaikan risalah tauhid kepada masyarakat. memahami bahawa tugas penulisannya merupakan fardu kifayah. Misi dakwah adalah paling utama berbanding perkara yang lain. kekuatan dan kekurangan).diubah agar menerima Islam sepenuhnya. karya dan pembaca. Penulisan Dakwah melibatkan hubungan antara manusia dengan Allah dan hubungan antara manusia dengan manusia. percakapan. menganalisis keadaan sekeliling termasuk manusia dan alam untuk dinukilkan ke dalam karya serta menghasilkan imaginasi yang dibenarkan syara’. Imaginasi perlu berlandaskan kebenaran. menjadikan al-Quran dan hadis sebagai pegangan dalam penulisannya.w. keupayaan. kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji). Hubungan komunikasi yang dijalinkan ini sekaligus menjurus ke arah mendapatkan keredhaan Allah sama ada dari segi penulis. Walau bagaimanapun usaha menyebarkan dakwah tidak tertakluk pada kaedah tertentu malah bergantung kepada keupayaan pendakwah sama ada melalui perbuatan. Usaha ini selaras dengan tujuan untuk mencapai status Khayr Ummah dalam sesebuah masyarakat.” Menjadi penulis dalam genre sastera Islam umpama da’ie yang meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah s. ciri-ciri penulis sastera Islam adalah seperti berikut: . Selain itu. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 110 yang bermaksud. memahami dan berusaha melaksanakan akhlak Islam dalam kehidupannya. maka beberapa elemen perlu diutamakan. penulis perlu menganalisa asas-asas keberkesanan penulisannya iaitu mengetahui siapa dirinya (tanggungjawab. penulis sastera Islam digesa memenuhi etika penulisan Islam yang bertunjangkan niat melakukan aktiviti penulisan sebagai mencari keredaan Allah. Elemen yang paling penting dalam penulisan dakwah ialah penulis. 2. memahami matlamat penciptaannya sebagai manusia dengan memulakan penulisannya dengan memuji Allah SWT. serta kamu pula beriman kepada Allah SWT… Perlaksanaan dakwah memerlukan strategi bagi memujuk khalayak dakwah (mad’u) berdasarkan keadaan dan situasi agar sasaran dapat menerima dakwah. Daya kreativiti yang berlandaskan wahyu akan menghasilkan karya yang mementingkan pendidikan dan pembentukan akhlak yang baik. “Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah. mengerjakan amal yang salih dan berkata: sesunguhnya aku termasuk orang yang berserah diri.a. Bagi menjamin keberkesanan sesuatu mesej dakwah melalui penulisan dapat diterima oleh pembaca dengan baik. mantap keilmuan Islamnya terutama memahami tafsir al-Quran dan hadis serta mantap pengetahuannya tentang rukun Iman dan rukun Islamnya. Secara umumnya. fokus. Kamu (Wahai Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi umat manusia. penulisan dan lain-lain. Bagi melancarkan dakwahnya.

alKamal dan al-Jalal (indah. praktikal dan damai. Karya Kandungan mesej yang disampaikan kepada masyarakat adalah perkara pokok dalam penulisan dakwah. rasional. lemah-lembut dan sesuai dengan keadaan sasaran agar ia mendatangkan kesan yang baik kepada mereka. intelektual. ikhlas) 2. komunikasi. ilmu. 2. Firman Allah Taala bermaksud “Berkatalah benar sekalipun ia pahit. dan ketenteraan dan lain-lain) ASAS PENYAMPAIAN KARYA 1. globalisasi. Keadaan pembaca yang terdiri daripada pelbagai golongan merupakan cabaran kepada penulis sastera Islam. kesusasteraan.t menekankan aspek penyampaian dakwah yang berhikmah. serta mampu berdikari dan berdaya saing.2. PERBAHASAN YANG BAIK Kesimpulannya. bangsa dan ibadahnya. dan material. cerita atau lain-lain. perbandingan. melihat ke hadapan. Sebagai contoh. MENDIDIK DAN MEMBERI ILMU KEPADA MASYARAKAT 3. inovatif serta cekap menangani cabaran-cabaran semasa secara bijaksana. syariah dan akhlak) 2. Oleh itu.w. perpaduan.” Jelasnya. pembaca adalah sasaran yang menentukan hala tuju mesej dakwah. bersifat mengajak kembali kepada ajaran Islam. karya dihasilkan untuk memberi pendedahan kepada masyarakat agar mempunyai kekuatan spiritual. sasaran di Malaysia terdiri daripada masyarakat Islam (Islam sejak lahir dan mualaf) dan sasaran bukan Islam (percayakan Tuhan dan tidak percayakan tuhan). Justeru. Justeru. Kreatif 3. sempurna dan perkasa). sastera Islam tidak boleh lari daripada membincangkan perkara Tauhid yang menjadi subjek dakwah Rasulullah s. Misalnya. Allah s.w. pendidikan. sains dan teknologi. Islam bersikap tegas menyampaikan kebenaran. perbahasan. Keperibadian yang unggul (taqwa. kesesuaian mesej dengan sasaran perlu diambil perhatian iaitu dari aspek . HIKMAH 2.a. dan menyebarluaskan keindahan atau estetika yang melambangkan ciri-ciri ketuhanan yang bersifat al-jamal. kesenian. NASIHAT 3.1. SEMASA (politik. dalam penulisan sastera Islam. TEMA KARYA 1. BENAR (Akidah.3 Pembaca Keberkesanan dakwah amat berkait-rapat dengan sasaran. Tema karya dipilih berdasarkan kesesuaian keadaan sasaran. Amanah/ beramal 2. menilai kembali iltizam pemeluk Islam terhadap tanggungjawab terhadap agama. Selain itu. penulis tidak boleh melakukan sebarang penyorokan atau penyelewengan berkaitan Islam. kebudayaan. kesihatan. Ahmad Kamal Abdullah (1994) mengatakan penulisan Islam perlu membawa respon pada isu semasa dan kontemporari yang menyangkut masalah pembelaan terhadap ketidakadilan. Oleh itu. kandungan alQuran mengandungi pelbagai tema untuk disampaikan kepada manusia iaitu orang-orang Islam atau musyrikin serta disampaikan dengan pelbagai kaedah merujuk suasana dan sasaran sama ada cara biasa.

Oleh itu.kesesuaian dengan anutan agama dan pegangan hidup sasaran. Danial Zainal Abidin. Firman Allah Taala bermaksud: ”Dan Kami tidak mengutuskan kamu (Hai Muhammad) melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. 4. Polemik Sastera Islam. Ini kerana penulisan dakwah tidak seperti penulisan biasa yang mempunyai peranan yang amat mencabar serta bertanggungjawab membentuk masyarakat yang cinta dan mendapatkan keredaan Allah atau menjalin hubungan ikhlas dengan Allah (hablum min Allah). kesesuaian dengan peringkat sasaran dan kesesuaian masalah dengan penyakit sasaran. PTS. pandangan umum. Jakim. 2000. Pendekatan ajaran Islam secara lebih progresif dan universal perlu diusahakan bersama dengan memahami serta mendalami falsafah Islam. memiliki keindahan. Halangan yang berlaku akan dapat diatasi jika penulis mampu memanipulasi karyanya dengan baik dan berkesan. Bahan Berdakwah Untuk Remaja Moden. Al-Quran dan Mesej Kesejahteraan Sejagat. minda. . imaginasi yang terkawal. nilainilai Islam. menimbulkan kecintaan kepada Allah.” (Surah Saba: 28) RUJUKAN 1. Dr. 2002 3. berkasih sayang sesama makhluk. Fitnah Dalam Kehidupan Pendakwah. fizikal dan rohani. 1997. Oleh itu. Dr. penulisan dakwah khususnya sastera Islam bertujuan untuk membangun akidah. tidak menimbulkan kekejian dan kemungkaran. kewujudan perasaan ingin menimba ilmu secara kreatif dari sumber lain dan bergerak melalui interaksi dengan tamadun lain. Umat Islam pula perlu berusaha membuka minda dan bersedia berperanan menjadi khalifah Allah yang sebenar dengan bekalan ilmu pengetahuan yang cukup untuk membebaskan manusia dari pelbagai gejala sosial yang kini merendahkan martabat manusia sebagai manusia. Muhammad Ahmad ar-Rasyid. Kuala Lumpur. 1987. Penerbitan Teras Bakti. rohani dan sahsiah umat Islam. tetapi kebanyakannya manusia tidak mengetahui. 2. KESIMPULAN Peranan manusia sebagai khalifah bukan sekadar melafaz syahadah dan menunaikan rukun Islam kerana ia juga merangkumi jihad dalam menjelmakan lunas-lunas ketauhidan dalam amalan-amalan kehidupan seharian. Secara keseluruhannnya. Kuala Lumpur. ibadat. memiliki kebaikan. Hazami Jahari (2004) merumuskan pandangan para sarjana yang menanggapi ciri-ciri karya Islam iaitu menyampaikan kebenaran hakiki. Kassim Ahmad dan Shahnon Ahmad. aspek pengisian dalam karya penulisan adalah amat dititikberatkan agar mampu membina pembangunan kemanusiaan sama ada dari aspek mental. Ab. Aziz Mohd Zin. matlamat terakhir penulisan dakwah ialah bertujuan membentuk dan membangun pembaca dari aspek. Kuala Lumpur. memberangsangkan orang berbuat baik. akhlak dan kemahiran hidup yang berlandaskan syariah Islam. DBP. Pahang. bahasa jelas dan mudah difahami dan teknik penceritaan yang terkawal dan tidak berlebihan.

kesihatan. Kesan-kesan sampingan seperti hedonisme. . Projek Pengurusan Pembangunan Islam (IDMP) Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia UCAP UTAMA SEMINAR PENGURUSAN PEMBANGUNAN ISLAM 21 SEPTEMBER 2000 PENDAHULUAN Secara umum. kebudayaan dan sebagainya (S. dekadensi moral. budaya dan politik. bolehkah pengurusannya dilakukan secara Islam manakala pembangunannya bertunjangkan kepada pembangunan lazim seperti di atas? Dan ketiga. pembangunan yang hendak diurus secara Islam mestilah berbentuk Islam dan tidak boleh bercampur aduk dengan bentuk pembangunan lazim. Dalam pemahaman lazim. sama ada di dalam teori yang berteraskan kepada falsafah pasca-klasikal atau falsafah radikal[4]. ada tiga persoalan yang harus ditanya. ianya dikatakan tetap untuk kebaikan manusia[2]. Malah asas-asas pembangunan lazim adalah bertentangan dengan asas-asas ajaran Islam sendiri. kemasyarakatan. peningkatan pendapatan per kapita. Peningkatan taraf hidup ekonomi itu dikatakan menjadi faktor penentu kepada pembangunan dan kesejahteraan semua bidang kehidupan masyarakat yang lain seperti pelajaran. kaedah apakah yang terbaik dalam mengurusi pembangunan secara Islam ini? Kertas ini akan cuba menjawab ketiga-tiga soalan ini.KE ARAH PENGURUSAN PEMBANGUNAN ISLAM Prof Madya Dr Muhammad Syukri Salleh Ketua. penindasan. Husin Ali 1976)[3]. gejala sosial. apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan mengurus pembangunan secara Islam. peningkatan keluaran negara kasar. BENTUK PEMBANGUNAN YANG HENDAK DIURUS Secara idealnya. Dalam mengurusi pembangunan secara Islam. tetapi ialah pembangunan berteraskan Islam sendiri. Dengan lain perkataan. Penghujjahan dan penghuraian tentang perkara ini terangkum di dalam teori-teori pembangunan. ketidakadilan dan sebagainya dianggap sebagai masalahmasalah biasa yang boleh diatasi. Syarat ini sangat penting kerana terdapat perbezaan yang amat ketara antara pembangunan lazim dengan pembangunan berteraskan Islam. Kalau pun ada perkiraan-perkiraan yang lebih kompleks yang menghubungkaitkan pembangunan ekonomi ini dengan unsur-unsur sosial. peningkatan kadar pertumbuhan dan peningkatan penggunaan[1]. Ia tidak membawa kepada berubahnya imej positif pembangunan itu[5]. materialisme. pembangunan kebanyakannya dihubungkan dengan ukuran-ukuran kuantitatif seperti peningkatan produktiviti. dalam realiti sosio-ekonomi dan politik masakini. pembangunan yang hendak diurus itu bukan pembangunan lazim. Pertama. apakah pembangunan berbentuk lazim ini yang hendak diurus? Kedua. pembangunan mempunyai konotasi positif.

dasar dan perkaedahannya tidak selari dengan Islam. Pengalaman dan kaedah pembangunan negara-negara Barat bukanlah pengalaman dan kaedah mutlak yang mesti diikuti. Ia hanya dapat dilihat dengan meneliti dua persoalan penting. budaya. bukan ekonomi atau substruktur. Dengan kata lain. Begitu juga. Dan kedua. Asas kepada tasawwur ini ialah keyakinan bahawa roh manusia telah naik saksi bahawa Allah SWT adalah Tuhan dan manusia adalah hamba-Nya[9]. anti-teologi dan cenderung kepada sifat bebas nilai (value free). Lebih dari itu. pembangunan hanyalah merupakan alat manusia membuktikan ketaatannya terhadap penyaksian mereka. Perjanjian ini telah dibuat di alam roh. ia percaya kepada sekurang-kurangnya lima perkara berikut. pembangunan hanyalah alat mencapai keredhaan Allah SWT. Kedua. Kalau akar umbi ini bertentangan. Islam tidak memusnahkan masyarakat tradisi selagi ianya tidak bercanggah dengan Islam. kemahuan manusia tidak terhad manakala sumber-sumber alam adalah terhad.Perbezaan dan pertentangan ini tidak mudah dilihat secara sepintas lalu. Yang menentukan sesuatu ialah agama. Begitu juga. Ketiga. Pertama ialah persoalan akar-umbi falsafah kepada pembangunan lazim itu. Kemahuan manusia diakui tidak terhad tetapi ada cara untuk menghadkannya manakala sumber-sumber alam secara fizikal adalah terhad. atau superstruktur (dalam istilah teori pembangunan radikal). Kedua-dua persoalan inilah yang membuatkan pembangunan lazim berbeza dan bertentangan dengan pembangunan berteraskan Islam. persoalan perkaedahan penganalisaannya. undang-undang. empiris dan fakta-fakta yang boleh diamati dengan pancaindera. Hidup manusia di dunia. anti a priori. tentulah hal-hal teknikal seperti yang didokong oleh pembangunan lazim itu juga menjadi bertentangan. kalau mengurus pembangunan secara Islam itu bermaksud mengurus pembangunan lazim. pengurusan yang dikatakan Islam itu terpaksa mengurus pembangunan yang falsafah. Lebih dari itu. Kerana penyaksian itu bermaksud menjadi hamba Allah. menerima konsep a priori dan berbentuk teologikal sebagai asasnya. bukan matlamat akhir hidup manusia. empirikal dan fakta-fakta yang dapat diamati oleh pancaindera (observable facts). hanyalah merupakan medan untuk membuktikan penyaksian tersebut. Dengan lain perkataan. Islam menjangkau ke dalam hal-hal ghaib dan metafizik. substruktur (ekonomi) menentukan superstruktur (agama. bukan kuantiti. serta terikat kuat dengan nilai Islam itu sendiri. dalam proses pembangunan itu. Oleh itu. pembangunan berteraskan Islam mesti bersifat dogmatis. Pertama. pembangunan adalah merupakan matlamat akhir hidup manusia. Dalam proses pembangunan. Dan kelima. Sebenarnya Islam tidak terhad kepada hal-hal saintifik. Allah SWT menetapkan rezeki untuk setiap makhluk dan ukuran kepada kepuasan kepenggunaan ialah barakah. Kesemua keyakinan di atas bertunjang kuat kepada tasawwur (worldview) Islam sendiri. sosial dan sebagainya)[6]. Hal ini perlu disuluh dengan ilmu nadhari dan dalil-dalil naqli[8]. sama ada baik atau buruk. maka . akan dikurniakan di akhirat. tetapi dari perspektif Tauhid ianya tidak terhad. Keempat. Ia juga bersifat antidogmatis. di mana proses pembangunan berlaku. ertinya pengurusan itu terpaksa mengurus pembangunan yang berdasarkan kepada kepercayaan di atas. Benar tidaknya penyaksian itu dibuktikan manusia di dunia manakala ganjarannya. Ia tumbuh dari teknik-teknik sains fizik yang didasari oleh sifat-sifat saintifik. Pembangunan lazim terikat kuat dengan falsafah dan perkaedahan Sains Sosial Barat. masyarakat tradisi mesti dihapuskan[7]. Ini semua boleh disuluh hanya dengan ilmu daruri dan dalil-dalil aqli. tidak kira sama ada pembangunan lazim itu bertunjangkan kepada falsafah pascaklasikal atau radikal. pengalaman-pengalaman pembangunan di Barat adalah kaedah mutlak untuk diikuti oleh semua negara yang ingin membangun.

Allah SWT mengurniakan satu lagi status kepada manusia. individu. Penyaksiannya dibuat di alam roh. ‘keluarkan’ dan ‘berjalan dan makanlah rezeki’ cukup mempamirkan tugas-tugas kepengurusan manusia. Antaranya adalah seperti berikut[12]: “Dialah (Tuhan) yang menurunkan air dari langit. maka berjalanlah kamu pada beberapa penjurunya dan makanlah rezeki kurniaan-Nya. Keredhaan Allah SWT ini tidak mungkin dapat dicapai kecuali pembangunan dijadikan alat beribadah kepada Allah SWT. Ia meliputi tingkat pembangunan rohani. tetapi rangkakerjanya berasal dari alam roh. masyarakat. di antaranya untuk minuman kamu dan di antaranya untuk tumbuh-tumbuhan. “Dialah (Tuhan) yang memberi kemudahan laut supaya kamu makan daging (ikan) yang lembut dan supaya kamu keluarkan dari dalamnya perhiasan yang kamu pakai dan engkau lihat kapal layar di laut dan supaya kamu mencari kurniaan Allah (rezeki). pengurusan pembangunan Islam meliputi pengurusan kesemua tingkat pembangunan. bukan pembangunan terberai dan superfisial yang didokong oleh pembangunan lazim. Ertinya pembangunan mengikut Islam mempunyai skala waktu yang panjang. Ia adalah merupakan alat untuk membuktikan kehambaannya kepada Allah SWT dalam pengurusannya itu. dalam apa jua aspek dan aktiviti hidupnya. . manusia adalah pengurus segala makhluk alam dunia. sebagaimana yang didefinisikan oleh Islam. Ertinya ia meliputi tiga alam (alam roh.tujuan hidup di dunia ialah untuk membuktikan bahawa sepenuh hidupnya. Sebagai wakil Allah SWT di atas muka bumi ini. Untuk memudahkan usaha manusia membuktikan penyaksiannya itu. negara dan alam sejagat. Konsep khalifah di sini cukup memberi gambaran bahawa asal kejadian manusia memanglah sebagai pengurus sumber alam di atas dunia ini. keluarga. bukan dua alam sahaja. manakala ganjarannya dikurniakan di alam akhirat. Berdasarkan tasawwur ini. Tidak mungkin seseorang dapat beribadah kecuali dengan pembangunan kerohaniannya yang tinggi. Ia patut disebut sebagai mencari kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui pelaksanaan penyaksian manusia dengan Allah SWT di alam roh. Pengurusan pembangunan Islam bukan sahaja bertunjang kepada falsafah Islam itu sendiri. pelaksanaannya dibuktikan di alam dunia. Perkataan ‘mengembala’. pembangunan adalah merupakan alat manusia membuktikan kepada Allah SWT tentang ketaatannya sebagai pengurus. dari sosial. Banyak ayat-ayat alQur’an yang mempamirkan hal ini. pada setiap saat. Jadi hidup manusia di atas muka bumi tidak lengkap disebut sebagai mencari kebahagiaan di dunia dan akhirat sahaja. Dan ibadah ini berhubung rapat dengan alam roh dan alam akhirat. di sana kamu mengembala ternakan” (al-Nahl: 10). alam dunia dan alam akhirat. Walaupun ia adalah untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat (hasanah fid duniya wal akhirah). Di samping itu ia juga merangkumi semua aspek kehidupan. Oleh itu pengurusan pembangunan Islam bermaksud mengurus pembangunan yang holistik. adalah sebagai ibadah kepada Allah SWT[10]. Ertinya. Ia meliputi alam roh. dan kepada-Nyalah kamu dibangkitkan” (al-Mulk: 15). yakni sebagai khalifah Allah SWT di atas muka bumi ini[11]. Kalau tugas sebagai hamba dan khalifah Allah SWT ini dilaksanakan manusia mengikut perjanjiannya dengan Allah SWT. maka redhalah Allah SWT. di samping merangkumi kedua-dua pembangunan rohani dan jasmani. sebagai khalifah Allah. politik dan sebagainya. “Dialah (Tuhan) yang menjadikan bumi itu rendah untukmu. ekonomi. mudah-mudahan kamu bersyukur” (al-Nahl: 14). dunia dan akhirat).

Tetapi apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan Islam itu sendiri? Kalau mengikut Ahmad Ibrahim Abu Sin (1991). dalam mengurus pembangunan secara Islam. maka Ahmad Ibrahim Abu Sin (1991:39) berpendapat kalau ada pun perbezaan antara pengurusan masakini dengan pengurusan Islam. bahawa pengurusan adalah merupakan satu bentuk kesenian yang berasaskan kemahiran dan bakat seseorang. tetapi sebaliknya pembangunan lazim. Secara khusus. maksud umum pengurusan Islam tidak banyak bezanya dengan pengurusan lazim. Pengertian begini agak tidak jauh berbeza dari pengertian umum pengurusan yang dikemukakan Yusof Ismail (1991). Begitu juga. pengurusan pembangunan Islam hanya boleh menjadi Islam sekiranya kedua-dua pengurusan dan pembangunan adalah berdasarkan kepada ajaran Islam. tidak kira yang lahir dari falsafah pembangunan pasca-klasikal atau radikal. sama ada pembangunannya Islam tetapi pengurusannya bukan Islam. Pengertian yang agak sama juga dikemukakan Mohd Shahar bin Sidek (1996:123) yang menyimpulkan bahawa pengurusan adalah merupakan “proses pengembelengan usaha dan tindakan secara . Ertinya pengurusan itu mesti menentukan maksud pembangunan itu. Kedua-duanya merujuk kepada “kajian ilmiah dan juga satu kesenian yang bergantung kepada bakat dan kebolehan seseorang yang akan menjadi pengurus” (1991:37). atau pembangunannya tidak Islam tetapi pengurusannya Islam. Kedua.tetapi juga menggunakan perkaedahan analisis Islam. Kesimpulan ini dibuat berdasarkan kepada sekurang-kurangnya tiga pendapat umum tentang pengurusan. Ia tidak boleh dicampur-aduk. Secara idealnya. Yusof Ismail (1991:35) melihat pengurusan sebagai “satu proses yang dilalui untuk mencapai matlamat tertentu” melalui ”kerjasama antara pihak pengurusan dan kakitangan umum” dan melibatkan unsur-unsur “matlamat (nilai). kaedah. pengurus. erti pembangunan dari kacamata Islam mempunyai maksud yang tersendiri. Tidak ada makna apa-apa sekiranya pembangunan diurus secara Islam sedangkan pembangunan yang diurus itu ialah pembangunan lazim. ia hanya berlaku dalam beberapa aspek sahaja. ERTI MENGURUS PEMBANGUNAN SECARA ISLAM Berdasarkan hujah-hujjah di atas. Dan yang ketiga. bahawa pengurusan itu merupakan satu kajian ilmiah yang berpandukan prinsip-prinsip yang dirancang dari semasa ke semasa dan serentak dengan itu ia merupakan seni dan kebolehan seseorang yang akan memimpin dan mempraktikkan rancangan itu. kedua-dua pengurusan dan pembangunan mestilah Islam. Pertama. Berdasarkan erti pengurusan yang merujuk kepada perkaraperkara ini. Campur aduk ini cukup mengelirukan kerana sebagaimana yang telah dihuraikan di atas. Tidak boleh pengurusan pembangunan itu dikatakan Islam sekiranya pembangunan masih dianggap dimanifestasikan oleh bangunanbangunan besar dan hebat serta hotel-hotel empat dan lima bintang[13]. Secara lebih tegas. adalah tidak munasabah sesuatu pengurusan pembangunan itu dipanggil pengurusan pembangunan Islam jika yang diurus itu sebenarnya bukan pembangunan berteraskan Islam. terutamanya dalam aspek matlamat. tidak ada apa-apa erti sekiranya pembangunan itu berteraskan Islam tetapi pengurusannya adalah bersifat tidak Islamik. yang bersifat pemusatan Barat (western ethno-centric) atau pemusatan Eropah (eurocentric). sistem. kakitangan dan teknologi (alat)”[14]. Katanya matlamat pengurusan lazim atau masakini yang dianggap sekular ialah berbentuk duniawi semata-mata manakala matlamat pengurusan Islam ialah berbentuk dunia dan akhirat. bahawa pengurusan adalah merupakan satu pengkhususan yang berasaskan kepada beberapa prinsip dan peraturan-peraturan tertentu.

2. nampak tidak berbeza dengan pengertian pengurusan lazim.Menyelaras tenaga manusia dan sumber-sumber mengikut perancangan bagi mencapai sesuatu objektif. 3. pengertian sebegini. metodologi dan peraturan tertentu dalam mengendali. 2. Pendek kata pengurusan Islam . etika kerja dan sebagainya. Al Mujaadilah 58:9). Pengurusan Islam sebaliknya menjangkauinya dengan mengambil falsafah Tauhid sebagai terasnya. Pengurusan lazim terhad kepada pengertianpengertian yang telah disebutkan di atas.Membuat keputusan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Al Maaidah 5:44. 5. 110). 45. 8.Membangunkan individu semaksimum mungkin (Ali Imran 3:139. melaksana dan menilai sesuatu tugas atau kerja[16]. terselaras dan sistematis. Tetapi pada hakikatnya.Mewujudkan jamaah (As Saff 61:4). tanggungjawab di antara majikan dan pekerja. Asy Syuura 42:38). Wan Liz Ozman Wan Omar (1996)[15] pula menyenaraikan elemen-elemen yang terkandung di dalam pengurusan seperti berikut: 1.Berlaku adil (Al Maaidah 5:8. sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ahmad Ibrahim Abu Sin (1991). Al-Rum 30:38) dengan mentaati Allah SWT dan Rasulallah SAW (An-Nisaa 4:59)[17]. mengawas. Secara kasar. 47. dan 9. Al Qasas 28:77. Kesemua ini mempamirkan bahawa yang membezakan pengurusan Islam dengan pembangunan lazim ialah teras falsafahnya.Berlaku ihsan (kebajikan) (An Nahl 16:90).Melaksanakan syura (Ali Imran 3:159. 4. Al ‘Asr 103:1-3).Mencari keredhaan Allah (At-Taubah 9:72). berteraskan kepada prinsip-prinsip berikut: 1. semua mestilah berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh ajaran dan pandangan hidup Islam (Wan Liz Ozman Wan Omar 1996:67).Kemahiran dalam merancang dan melaksanakan sesuatu untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Asy Syams 91:8-10. 50). perhubungan dan komunikasi. Al Hujurat 49:13.bersama. ianya berbeza kerana pengurusan Islam. misi ataupun visi dan 4. dengan penggunaan punca-punca yang diperolehi dengan diarahkan kepada mencapai tujuan tertentu”. seperti kata Yusof Ismail (1991:46). 7. pengawalan. Oleh itu pengurusan Islam lebih bersifat jitu dan komprehensif. 6. 3.Menjaga kesejahteraan masyarakat (Al Baqarah 2:148). pelaksanaan projek. An Nisaa’ 4:129).Pelaksanaan dasar pemerintahan untuk kebajikan awam. sistem.Satu pengkhususan yang berasaskan kepada prinsip. Dalam apa sahaja aspek yang bersangkutan dengan pengurusan seperti proses membuat keputusan. perancangan.Melaksanakan makruf dan mencegah mungkar (Ali Imran 3:104.

ekonomi dan politik serta gabungan antaranya. Dan matlamat akhir pengurusan Islam ialah untuk mendapat kebahagian dunia dan akhirat. Beliau telah mempamirkan maksud pengurusan yang holistik ini melalui apa yang beliau panggil pendekatan tawhidic. usaha Imam Al Ghazali membersihkan aqidah masyarakat yang bercampur aduk. Ia oleh itu melampaui pengurusan lazim yang hanya terhad kepada pengurusan organisasi. Kalau begini pengertian pengurusan Islam. dapat kita simpulkan begini. . dari peringkat rohani hinggalah kepada peringkat keluarga. Semuanya boleh dianggap sebagai pengurusan pembangunan Islam. negara dan alam sejagat. organisasi sosial. The purpose of management/administration is the building of a civilization based on tawhidic ethical values. umpamanya. negara atau antarabangsa. Imam Syafie dan Imam Ahmad bin Hambal menjalankan kerja-kerja tajdid mereka tanpa bantuan pemerintah. is the fulfilment of the primordial contract (the amanah) between God and man. Pendeknya pengurusan pembangunan meliputi segala kegiatan yang diamalkan oleh setiap orang. apakah pula pengertian pengurusan pembangunan Islam? Oleh kerana pembangunan berteraskan Islam merangkumi segala aspek kehidupan manusia. Dari definisi Mohd Affandi Hassan ini. asal saja ianya berlandaskan kepada aqidah dan tasawwur Islam. Tujuan pengurusan Islam ialah untuk melahirkan tamaddun yang adil tanpa perbuatan yang tidak diredhai Allah SWT. masyarakat. and His vicegerent on earth (khalifah) performs righteous deeds (‘amal salih) based on the principles of cooperation and consultation (shura). secara Islam. dan usaha Syaikh Ahmad Sirhindi membersihkan ajaran tasawwuf songsang dengan memberikan ajaran tasawwuf tulen (Yusof Ismail 1991:5-6). pengurusan sumber manusia. daerah. Begitu juga dengan usaha Imam Abu Hanifah. Ia meliputi. from the tawhidic approach. organisasi pekerjaan. usaha Ibnu Taimiyah menentang taqlid buta dan mempelopori ijtihad. at the same time. Imam Malik. and injustice (al-fasad) in order to establish ‘adl (justice) both in organizations as well as in society. Kaedah pengurusan Islam ialah kerjasama dan musyawarah yang terkandung dalam konsep syura[20]. usaha Khalifah Umar Abdul Aziz membersihkan jentera kerajaan seperti menghapuskan percukaian yang tidak adil. sama ada untuk dirinya. maka pengurusan pembangunan Islam juga merupakan pengurusan segala aspek kehidupan manusia ini sama ada dari perspektif sosial. Yang paling ketara dan agak jitu ialah penghuraian Mohd Affandi Hassan (1992). Pertama. thus management must. negeri. Pendeknya pengurusan pembangunan Islam meliputi segala pengurusan Islam yang bersangkutan dengan segala aspek kehidupan manusia. mischief. Boleh dikatakan semua penulis melihat pengertian pengurusan Islam secara holistik begini dan menghubungkannya dengan Tauhid. Mohd Affandi Hassan (1992:56) berkata begini: “Management and administration. keluarganya. in which man as servant of God. atau pengurusan perniagaan sematamata. dari aspek pengurusan kerohanian hinggalah kepada pengurusan pemerintahan[21]. ensure the abolishment of corruption. di peringkat kampung. The ultimate objective of management is to attain al-falah (felicity)”[19].merangkumi seluruh rahsia penciptaan dan tujuan hidup manusia sebagaimana ditetapkan oleh Allah SWT[18]. rangkakerja pengurusan ialah rahsia penciptaan dan fungsi kehidupan manusia yang termeterai dalam perjanjian manusia dengan Allah SWT (bahawa manusia adalah hamba dan khalifah Allah SWT).

Dan bermula pada tahun 1989. hampir tidak ada usaha membangunkan Republik itu secara Islam. Tetapi pembangunannya belum boleh dianggap sebagai pembangunan Islam sepenuhnya. dengan sama ada falsafah pasca-klasikal yang melahirkan teori pembangunan pertumbuhan dan pengagihan-dengan-pertumbuhan atau falsafah radikal yang melahirkan teori pembangunan strukturalis dan pergantungan. Tambahlagi di Malaysia yang keadaan sosialnya berbilang kaum dan agama. Walaupun ada usaha membangunkan negara dan pembangunan secara Islam seperti yang cuba dilakukan di Pakistan. Tetapi usaha pengIslaman pembangunannya sedang menuju kembali ke arah pembangunan Barat. Rata-rata pembangunan masih didominasi oleh falsafah Sains Sosial Barat. tetapi tidak dapat melepaskan dirinya dari rangkakerja pembangunan lazim[29]. Malah secara amnya. pengurusan pembangunan Islam belum berlaku sepenuhnya. Malaysia. apatah lagi pengurusan pembangunan Islam. tidak mudah meruntuhkan pembangunan lazim sepenuhnya dan menggantikannya dengan pembangunan berteraskan Islam. Pada peringkat awal pemerintahan Islam (1979-81).MENGURUS PEMBANGUNAN SECARA ISLAM DALAM REALITI SOSIO-EKONOMI DAN POLITIK MASAKINI Dalam realiti sosio-ekonomi dan politik masakini. Kelantan juga. Kesemua contoh ini mempamirkan bahawa dalam keadaan realiti sosio-ekonomi dan politik masakini. Sudan. sudah hampir satu dekad diperintah oleh Parti Islam SeMalaysia. Dalam keadaan demikian. Malah di negara-negara yang telah cuba membentuk negara Islam. Begitu juga dengan pengurusan pembangunannya. Sekarang ia dianggap sebagai beransur-ansur kembali kepada cara hidup lama yang dikenali di Iran sebagai ‘Westoxication’ (Amuzegar 1993:328-329). tidak dinafikan bahawa pengurusan pembangunan Islam yang ideal di atas tidak mudah direalisasikan. kerohanian. Malah di seluruh dunia. Iran juga telah menubuhkan Republik Islam selepas Ayatollah Rohullah Khomeini menjatuhkan Shah Pahlavi dalam tahun 1979. PAS. tidak mudah meruntuhkan negara sekular untuk menubuhkan negara Islam sepenuhnya. Kemudian ia berubah kepada kaedah India-Soviet[27]. Kelantan hanya mampu melaksanakan beberapa aspek Islam dalam pembangunan. Begitu juga dengan pendapat kebanyakan pejuang Islam seperti Parti Islam SeMalaysia. Pakistan telah mengistiharkan dirinya sebagai sebuah Republik Islam tetapi ternyata pembangunan dan pengurusan pembangunannya belum Islamik. dalam pusingan kedua sekarang. tidak mudah menguruskan pembangunan berteraskan Islam sebagaimana idealnya kerana tidak mudah . tidak dapat dikesani mana-mana negara pun yang telah menjadi negara Islam dan melaksanakan pembangunan berteraskan Islam sepenuhnya. dalam realiti sosio-ekonomi dan politik masakini. kecuali dalam urusan zakat dan perbankan Islam[25]. PAS[24]. Tambah lagi dalam menguruskan pembangunan. Namun begitu usaha pembentukan negara Islam dalam keadaan masakini juga terbukti tidak mudah. Iran. Dengan berbagai keterhadan yang ada. etika dan prinsip-prinsip Islam direalisasikan[23]. namun semuanya masih belum dapat lepas lari dari falsafah pembangunan lazim Barat tadi. Begitu juga. yang manakah yang patut dilaksanakan dahulu. Republik Islam Iran mengalihkan model pembangunannya kepada model China-Saudi Arabia[28]. negara Islam atau pengurusan pembangunan Islam? Mawdudur Rahman dan Muhammad Al-Buraey (1992) berpendapat bahawa satu ‘organisasi Islam’ (dalam konteks perbincangan kita barangkali boleh diistilahkan sebagai negara Islam) mestilah diwujudkan sebelum model yang meliputi kebendaan. ekonominya liberal kapitalis dan politiknya demokrasi berpandu. atau secara lebih mikro seperti yang cuba diusahakan di Kelantan dan Terengganu[22]. Iran mengamalkan teori ekonomi ‘divine harmony’[26].

pengurusan pembangunan Islam terpaksa direalisasikan melalui kaedah akomodatif dan evolusi. Dalam realiti sosio-ekonomi dan politik masakini. iman haq dan iman haqiqat yang tinggi. Semua ini memerlukan satu perancangan dan strategi yang kemas dan sistematik. Walaupun tanpa negara dan pembangunan Islam yang cukup Islam. maka pembangunan jasmani tidak akan mempunyai kesan-kesan sampingan seperti yang dialami oleh pembangunan lazim. Ia berbentuk evolusi. Adalah sangat mustahil pengurusan dan pembangunan Barat. dapat diruntuhkan secara mendadak dan total serta digantikan dengan pembangunan berteraskan Islam secara sekaligus. Dalam realiti sosio-ekonomi dan politik masakini. Iman mesti ditingkatkan daripada iman taqlid dan iman ilmu yang rendah kepada iman ‘ayan. hal ini tidak mudah dilaksanakan. Pembangunan dan pengurusan lazim masih menjadi model dominan. Untuk ini. agar sedikit demi sedikit pembangunan sedemikian dapat diIslamkan. cuma tidaklah secara idealnya. Pembangunan rohani mesti dibangunkan dalam konteks pembangunan jasmani.membentuk negara. umpamanya dengan mengadakan pelan induk dan blue-print yang boleh menjadi . Ia pertamanya perlu mengurus pembangunan yang berdasarkan kepada ideologi lazim. Ertinya kesemua perancangan ini perlu disepadukan ke dalam satu pelan induk. peluang melaksanakan pengurusan pembangunan Islam tidaklah segelap itu. Oleh itu. bukan berpisah. Oleh kerana pembangunan berteraskan Islam bererti pembangunan kedua-dua rohani dan jasmani. mengurus pembangunan secara Islam pada masakini bererti menguruskan pembangunan yang tidak Islam agar ianya menjadi Islam. Ia tetap memerlukan satu blueprint dan pelan induk. kepayahan ini bukanlah manifestasi pandangan pesimistik. nafsu lawwamah dan nafsu mulhamah yang jahat kepada nafsu mutmainnah. manakala negara Islam yang diperlukan untuk mendaulat pengurusan dan pembangunan Islam ini masih belum benarbenar wujud lagi. Nafsu pula mesti ditingkatkan dari nafsu ammarah. nafsu radhiyah dan nafsu kamilah yang terpuji. Yang perlu ialah kebijaksanaan dan hikmah untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam tersebut dengan sifat-sifat yang dinamik dan fleksibel asal ianya tidak bertentangan dengan Islam. pengurusan dan pembangunan berteraskan Islam secara menyeluruh dan komprehensif. satu perancangan dan strategi yang sistematik dan dinamik perlu diatur. Kaedahnya ialah kaedah akomodatif. pembangunan lazim dapat diurus hingga akhirnya ia dapat diIslamkan sepenuhnya. pengurusan pembangunan Islam bermaksud mengurus pembangunan berteraskan Islam dengan menggunakan kaedah pengurusan Islam. dalam keadaan sosio-ekonomi dan politik masakini. Mahu tidak mahu. bukan revolusi. bermusim atau impromptu. tambah lagi negara yang berasaskan kepada perundangan Barat. Mengurus pembangunan rohani bererti mengurus iman dan nafsu manusia. Tugas utama pengurusan pembangunan Islam pada peringkat ini ialah pengislaman pembangunan itu sendiri. KESIMPULAN Secara idealnya. pengurusan pembangunan Islam tetap boleh dilaksanakan. Dengan peningkatan ini. Ia tidak boleh dilakukan secara ad-hoc. Malah pembangunan rohani sebagai tunjang akan melahirkan pembangunan jasmani yang kemas dan kuat. pengurusan pembangunan Islam boleh bermula dengan menguruskan pembangunan lazim tanpa menunggu wujudnya negara dan pembangunan Islam yang cukup Islam. Namun begitu. Dan dengan pelan induk yang sepadu ini. Tetapi pada realitinya. maka blue-print dan pelan induk itu mesti meliputi kedua-dua bidang ini secara bersepadu. tetapi jangan apologetik dan permisif.

memenuhi kepentingan kumpulan sasaran. penghapusan eksploitasi dan penindasan. kemajuan ini digantikan dengan perubahan sosial (lihat Parsons 1951 dan Coser 1967). nilai kesusilaan. pemenuhan keperluan ekonomi. khususnya dalam tahun-tahun 1950-han. pembebasan dari pergantungan. pembangunan disamakan dengan kemajuan (lihat Chodak 1973:21). kepercayaan dan sistem kelas. Kini maksud pembangunan diperluaskan mengikut kehendak semasa. perindustrian. teori pembangunan radikal hanya menyerang kaedah-kaedah pembangunan dan pengagihan hasil yang dilagang oleh teori-teori . peningkatan kualiti hidup. Rahimah Abdul Aziz (1989:45-48) pula merujuk kepada satu senarai yang agak panjang. Seers (1977. Ini ditambah kemudiannya dengan perubahan dan tindakan sosial (lihat Goulet 1971:6). sama ada yang berteraskan kepada falsafah pasca-klasikal atau falsafah radikal. penggunaan teknik-teknik baru. Selepas Perang Dunia Kedua. penggunaan tenaga. 1960). [4] Antara teori pembangunan yang berteraskan falsafah pasca-klasikal yang telah menjadi landasan kepada sistem kapitalisme ialah teori pertumbuhan dan teori pengagihan-denganpertumbuhan. peningkatan perasaan harga-diri. hanya bersifat metodologikal dan teknikal serta hanya berlaku di peringkat operasional. [5] Imej positif pembangunan ini berlaku dalam kedua-dua falsafah pembangunan pascaklasikal dan radikal. faedah kepada sebilangan besar rakyat. perkembangan pemikiran dan sikap. Untuk perbincangan ringkas tentang perkembangan ini. budaya dan politik. undangundang dan sebagainya itu adalah merupakan asas kepada penganalisaan teori pembangunan lazim. pendapat umum. adat resam dan kepercayaan. Galeski 1972:275. penyediaan pekerjaan. [3]Tanggapan bahawa ekonomi merupakan faktor penentu kepada kesejahteraan bidangbidang kehidupan yang lain seperti pendidikan. Dalam abad ke-19 dan awal abad ke-20. agama. modenisasi. keadilan. kalaupun ada. Pembangunan dikatakan berhubungkait dengan pemenuhan keperluan asas. Perbezaan antara keduanya. [2] Misalnya Todaro (1977) menghubungkaitkan pembangunan dengan perubahan institusi sosial. kekurangan jumlah pengangguran dan ketaksamaan.panduan kepada perjalanan ke arah merealisasikan pengurusan pembangunan Islam sepenuhnya. Misalnya. Pada awal abad ke-20 pula. perluasan pilihan individu. NOTA [1] Sebenarnya pengertian pembangunan itu sendiri berkembang mengikut masa. barangan dan perkhidmatan serta penggunaannya. Teori pembangunan radikal mengistilahkan ekonomi itu sebagai substruktur manakala bidangbidang kehidupan yang lain itu sebagai superstruktur. lihat Rahimah Abdul Aziz 1989:27-34. Walaupun falsafah pembangunan radikal nampak agak berbeza dengan falsafah pembangunan pasca-klasikal. Rostow 1956. pembangunan merujuk kepada perindustrian. matlamat sosial. kesihatan. penyertaan kesemua pihak terutama kumpulan sasaran. perbandaran. Manakala yang berteraskan kepada falsafah radikal yang telah menjadi landasan kepada sistem sosialisme dan komunisme ialah teori strukturalis dan teori pergantungan. pelaksanaan agihan kuasa dan keadaan politik. modenisasi atau pertumbuhan ekonomi (lihat Sunkel 1977:6-7. struktur pentadbiran. kebudayaan. pengambil-kiraan nilai. keselamatan. penghapusan masalah-masalah yang dialami majoriti manusia. namun asas ideologi kedua-duanya adalah sama. 1979) merujuk pembangunan kepada penghapusan kemiskinan.

lihat Muhammad Syukri Salleh 1987:2048. amalan utama (fadho-ilul-amal) seperti amalan-amalan sunat. Aku tidak menghendaki rezeki daripada mereka dan tidak juga meminta mereka memberi Aku makan”. ibadah umum seperti mengatur rumahtangga. masyarakat tradisi (istilah Rostow) atau masyarakat prakapitalis (istilah Marx) mesti dihapuskan kalau ingin membangun. [12] Perkataan-perkataan dalam bentuk italic adalah penekanan saya.pembangunan pasca-klasikal. kami menjadi saksi. sosial. [11] Allah SWT berfirman maksudnya: “(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat: sesungguhnya Aku akan menjadikan seorang khalifah di atas muka bumi. pendidikan. lihat Muhammad Syukri Salleh 1987:69-70. . Hal ini diperkuatkan lagi dengan Surah alZaariyat ayat 56-57 yang bermaksud: “Tidak Aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah Aku. khususnya terhadap pendapat S. percaya setiap masyarakat yang ingin membangun mesti melalui lima tahap berikut: masyarakat tradisi.Husin Ali. masyarakat kapitalis dan masyarakat pasca-kapitalis. [7] Ahli teori pembangunan pasca-klasikal Rostow (1960) misalnya. Puncak pembangunan bagi Rostow ialah kepenggunaan secara besar-besaran. sesungguhyna Engkau Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. [9] Lihat Surah al-A’raf ayat 172 yang bermaksud: “Bukankah Aku Tuhan kamu?” Maka jawab roh. mengorak langkah. negara serta alam sejagat (Muhammad Syukri Salleh 1987:55). menuju ke arah kematangan dan zaman penggunaan secara besar-besaran. Jawab mereka: “Maha Suci Engkau tidaklah kami tahu sesuatu itu kecuali apa-apa yang engkau ajarkan kepada Kami. [10] Ibadah terbahagi kepada tiga bentuk. dan ketiga. prasyarat untuk mengorak langkah. kedua. jika kamu yang benar”. Dalam kedua ideologi pembangunan ini. beritahulah kepada Malaikat nama barang-barang ini” (al-Baqarah: 30-32). Ahli teori pembangunan radikal Karl Marx pula menyarankan tiga tahap berikut: masyarakat pra-kapitalis (yang bersifat feudal dengan ragam pengeluaran Asiatic yang tidak mempunyai konflik antara kelas dan oleh itu statik). lalu Allah berfirman: “Khabarkanlah kepada-Ku nama-nama barang ini. perubatan. berkhidmat untuk masyarakat dalam soal-soal ekonomi. supaya Engkau tidak menyatakan pada hari Qiamat: Sesungguhnya kami terlupa terhadap hal ini”. manakala andaian asasnya seperti konsep ‘kekurangan (scarcity) sumber-sumber’ dan ‘kemahuan tidak terhad’ tetap tidak ditolaknya. yakni sosialis atau komunis. Allah mengajarnya semua nama barang kemudian dibawa barang-barang itu kepada Malaikat. Maka jawab mereka: Adakah patut Engkau menjadikan di atas muka bumi orang yang berbuat bencana dan menumpahkan darah sedangkan kami bertasbih memuji Engkau dan mensucikan Engkau? Allah berfirman: Sesungguhnya Aku mengetahui apa-apa yang tiada kamu ketahui. [8] Untuk perbincangan lanjut tentang perkara ini. manakala bagi Marx ialah masyarakat komunis. Allah berfirman: “Hai Adam. Pertama ialah ibadah asas (merangkumi penegakan rukun Islam dan iman). [6] Untuk melihat kritik Islam terhadap perkara ini. “Ya. anak isteri.

[23] Mawdudur Rahman dan Muhammad Al-Buraey (1992) mengatakan demikian ketika menyarankan pelaksanaan model untuk menerapkan ajaran Islam dalam urusan perjawatan organisasi. [14] Untuk melihat Model Pengurusan Islam Yusof Ismail ini dalam gambarajah. lihat Muhammad Syukri Salleh 1996a. panduan. [26] Premis asas ‘divine harmony’ ini bukan kekurangan (scarcity) dan keperluan peruntukan sumber-sumber sepertimana yang menjadi premis asas teori pembangunan lazim. Harakah. ms 28. melaksana dan menyeliakan apa yang telah diputuskan oleh politik. [15] Wan Liz Ozman Wan Omar (1996) ini. Organisasi Islam di sini merujuk kepada sebuah organisasi ekonomi yang mengikuti sepenuhnya prinsip-prinsip dalam al-Qur’an dan Sunnah. 1996b and 1998. lihat Lampiran I. [22] Untuk perbincangan tentang usaha Kelantan dan Terengganu ini. [16] Un tuk melihat Model Sistem Pengurusan Islam yang dikemukakan oleh Wan Liz Ozman Wan Omar ini dalam gambarajah. Lihat mukasurat 59-74. [25] Koresponden penulis dengan Timbalan Auditor-General Republik Islam Pakistan yang juga ahli ekonomi Islam terkemuka. 13 April 1998. Lihat “Pembangunan Goyang Kelantan?” Harakah. memberi arahan. teliti dan amali. lihat Lampiran III. Untuk melihat bagaimana beliau menghubungkan perkara ini dengan teori pengurusan dalam Islam dalam gambarajah. motivasi dan penilaian prestasi. menyamakan maksud pengurusan dengan maksud pentadbiran. lihat Muhammad Syukri Salleh 1995. Muhammad Akram Khan. [20] Mohd Affandi Hassan (1992) telah mengemukakan model pengurusan dengan syura (management by shura) di bahagian akhir penulisannya ini. Mac 1998. lihat Lampiran II.[13] Hal ini misalnya tercatat dalam ruangan Cakap-Cakap Orang Kelate yang diterbitkan akhbar rasmi PAS. [21] Namun begitu ada juga yang berpendapat bahawa pemikiran pengurusan merupakan badan tindak dan pelaksanaan falsafah politik secara terperinci. [24] Untuk perbincangan tentang perkara ini secara lebih terperinci. [18] Sebenarnya persoalan tentang rahsia penciptaan dan tujuan hidup manusia ini ada juga dibincangkan Ahmad Ibrahim Abu Sin (1991:3-18) di awal bukunya ini tetapi secara agak terpisah dari penghujjahannya tentang pengurusan di atas. Pengurusan dikatakan berfungsi untuk membuat perancangan. lihat Lampiran IV. [17] Prinsip ini diperkuatkan oleh penjelasan Rasulallah SAW (Hasyr 59:7) bersandarkan pada Al-Qur’an (Al Jathiyah 45:20) yang menjadi petunjuk dan penawar (Fussilat 41:44). Sebaliknya . penyusunan. [19] Untuk meneliti definisi Mohd Affandi Hassan ini dalam bentuk gambarajah. seperti juga Mustafa Haji Daud (1994). Lihat pendapat Mustafa Haji Daud (1994:18) yang dipetiknya dari Ahmad Ibrahim Abu Sin (1991:283-290).

1971. Cakap-Cakap Orang Kelate..B.. 1992. (terjemahan Abd Rashid Ngah dan Jusoh Kadir). New York: The Free Press. penyunting. Continuities in the Study of Social Conflict. Galeski. kekurangan pakar pembangunan Islam.. 1992. Mohd Shahar bin Sidek. [29] Antara keterhadannya ialah kekurangan konseptual. kekurangan bantuan dari PAS Pusat. [28] Model ini bersifat nasionalis/pragmatis di mana kapitalis. S.4. Sociologia Ruralis. Mohd Affandi Hassan.premis teori ‘divine harmony’ ini ialah banyak (plenty) dan tugas pengagihan semula pendapatan. dlm. konflik antara Persekutuan dan Negeri. 1972. The American Journal of Islamic Social Sciences. “An Islamic Perspective of Organization Controls and Performance Evaluation”. “Conflict and Change as an Aspect of Development”. Abd Halim El-Muhammady. dominasi negara ke atas ekonomi. Jahangir Amuzegar. ms 28. BAHAN RUJUKAN Ahmad Ibrahim Abu Sin. The Tawhidic Approach in Management and Public Administration: Concepts. penolakan terhadap budaya pengguna (consumerism). 1973. Jil. Oxford: Oxford university Press. The Cruel Choice. Principles and an Alternative Model. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: National Institute of Public Administration (INTAN). 1996. ekonomi pasaran wujud bersama dengan ideologi bukan-kapitalis sebagai bahan rujukan mutlak dan pengawasan politik (political beacon). . Selangor Darul Ehsan: Persatuan Bekas Mahasiswa Islam Timur Tengah. Mawdudur Rahman dan Muhammad Al-Buraey. Societal Development. Harakah. teori ini tidak hidup lama seperti tidak lamanya karier politik penulisnya. “Pengurusan Organisasi Dari Perspektif Islam”. Goulet. lihat Muhammad Syukri Salleh 1995. “Pembangunan Goyang Kelantan?”. London: I. Iran’s Economy Under the Islamic Republic. Jilid 9. [27] Kaedah India-Soviet ini dicirikan dengan insulariti ekonomi (economic insularity) dan kecenderungan ke arah saradiri. dan keterhadan undang-undang Persekutuan. keterhadan politik yang meliputi kekurangan pengalaman. B. Pengurusan Dalam Islam. Winter. 1967. Tauris. Pengurusan Dalam Islam.12. Coser. 13 April 1998. L. dan penekanan ke atas penggantian impot (import substitution) dan bukannya ke atas perluasan ekspot. Chodak. No.. Abol Hassan Bani-Sadr. Walau bagaimanapun. pasaran bebas. Untuk perbincangan terperinci tentang perkara ini. D. 1993. New York: Atheneum. ms 119-157. 1991.

. 1996b.N. dlm. B. Diterbitkan dalam South East Asian Studies (Kyoto. Mustafa Haji Daud. London: Frank Cass. 1977. “Establishing an Islamic State: Ideals and Realities in Kelantan.7. D.. kertaskerja dibentangkan di Association of Southeast Asian Studies United Kingdom (ASEASUK) 1996 Conference.. Vol. Malaysia”. 1956. “The New Meaning of Development”. 1989. 1951.. No. kertaskerja yang dibentangkan di Second International Conference on Islamic Political Economy: Methodology and Practice From an Asian Perspective in Response to Globalization. A Non Communist Manifesto. Bil. Penang. 1990-95”. Muhammad Syukri Salleh.W. The Netherlands.3. Parsons. 1998.. 1971. Seers. “The Development of Development Thinking”. Pengurusan Islam. ms. Muhammad Syukri Salleh.2.W. O. ms. 1996a. Institute of Development Studies Bulletin (IDS). No. UK. 1979. 1999. Sunkel. “The Meaning of Development. eds. Edisi kedua.1. 1995. . Rostow. kertas dibentangkan di European Association for Southeast Asian Studies (EUROSEAS) Conference 1995. Pembangunan Berteraskan Islam. 29 Jun-1 Julai.235-256. S. with a Postscript”. Political Economy of Development in Malaysia. W.37. Rahimah Abdul Aziz. Diterbitkan dengan tajuk “Islamic State and Development: The Political Economy of Wawasan SIHAT in Terengganu. The Stages of Economic Growth. 10-11 Disember. Universiti Sains Malaysia. Lehmann. Muhammad Syukri Salleh. 24-27 April. International Development Review. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Husin Ali. “Islamic Development Without Islamic State: An Analysis of Islamic Development Approach in Terengganu. 1987. Ghosh & Muhammad Syukri Salleh. Development Theory: Four Critical Studies. Bil. 66..22. Japan). Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors. dlm. 1960. 1999..Muhammad Syukri Salleh. di University of Leiden. Seers.. “Political Economy of Islamic Development: Case Analysis of Kelantan and Terengganu”. ed. D. anjuran International Project on Islamic Political Economy (IPIPE). Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors. “The Take-off Into Self-Sustained Growth”. Bil. The Social System. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti. London. Malaysia”. Julai-Disember. di School of Oriental and African Studies (SOAS). 1977. Malaysia”.73-92. 1994. “The Top-Down Approach to Islamic Development: The Experience of PAS in Kelantan. Economic Journal. Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan. Apa Erti Pembangunan. Muhammad Syukri Salleh. Massachusettes: Cambridge University Press. 1976. IKIM Journal (Kuala Lumpur). Vol. Rostow. D.. Glencoe: The Free Press. Jil. T. Pengantar Sosiologi Pembangunan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. W.2.

Mengurus Secara Islam: Model dan Prinsip-Prinsip Pengurusan Islam Bagi Individu dan Organisasi.geocities. Wan Liz Ozman Wan Omar.S.html . M.Todaro. New York: Longman Press. Economic Development in the Third World.Noordeen. Pengurusan Islam Abad Ke-21: Revolusi Pengurusan Untuk Keunggulan Sektor Awam dan Korporat.. Yusof Ismail. Kuala Lumpur: A. 1977.com/idmpusm/ucaputama. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors. 1996. http://www. 1991.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->