P. 1
Sastera Islam

Sastera Islam

|Views: 244|Likes:
Published by cheqone

More info:

Published by: cheqone on Oct 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2014

pdf

text

original

Sastera Islam dalam Kolum Penulisan Dakwa « on: March 04, 2008, 07:49:57 PM » Penulis: Nor Raudah Hj Siren Ummu Hani Abu

Hassan “Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, dan penggantian malam dan siang, adalah menjadi bukti bagi orang yang mempunyai sari fikiran.” (Surah Ali-Imran 3: 190) Pengenalan Apakah manusia dilahirkan ke dunia dengan memintanya kepada Allah? Jelasnya, manusia bahkan makhluk-makhluk yang lain tidak pernah menduga untuk menjadi sebahagian daripada isi alam ini bahkan secara automatiknya mereka sudahpun bertugas sebagai hamba dan khalifah Allah. Firman Allah Taala bermaksud: “Maka apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara mainmain sahaja, dan kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami? Maka Maha Tinggi Allah , Raja Yang Sebenarnya : tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Tuhan Arasy yang mulia.” (Surah al-Mukminuun:115-116) Manusia. Hanya makhluk inilah yang dikurniakan oleh Allah dengan akal fikiran. Dengan kurniaan itu, jelaslah bahawa peranan manusia adalah lebih besar dan penting berbanding para makhluk yang lain. Ini telah dijelaskan oleh Allah di dalam al-Quran bermaksud: “Dan Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepada-Ku.” (Surah Ad-Dzariyat: 56) Dalam kitab Fi Zilal al-Quran, Syed Qutb menerangkan bahawa matlamat hidup manusia yang lurus adalah berlangsung atas ketetapan matlamat yang ditentukan oleh Allah. Matlamat tersebut ialah menghambakan diri kepada Allah sebagai Tuhan dan Pencipta seluruh alam. Untuk melaksanakan matlamat tersebut, Allah mengutuskan para nabi dan rasulNya sebagai penyampai risalah tauhid. Firman Allah Taala bermaksud: “Dan sesungguhnya Kami telah mengutuskan dalam kalangan tiap-tiap umat seorang Rasul (dengan memerintahkan dia menyeru mereka) : Hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah thagut. Maka di antara mereka (yang menerima seruan Rasul itu), ada yang diberi petunjuk hidayah oleh Allah dan ada yang berhak ditimpa kesesatan. Oleh itu, mengembaralah kamu di bumi, kemudian lihatlah bagaimana buruknya kesudahan umat yang mendustakan rasul-rasulnya.”

Ia malahnya bukan tugas yang mudah kerana memerlukan pemikiran. GAPIM. Kesannya perbincangan tentang penulisan Islam dibicarakan sehingga timbul saranan supaya pengarang menghasilkan karya berunsur Islam dan menilainya juga harus menggunakan ukuran Islam juga. Dan tugas manusia adalah sebagai hamba dan khalifah Allah bukan selainnya. Melalui buku tersebut juga. Sastera Junjungan. PAS. Kajian beliau menggunakan pendekatan kritikan Islam yang merujuk kepada fungsi sastera Islam ke arah pengukuhan akidah dan pembentukan akhlak Islam kerana menurut beliau.Ciri dan peranan Penulisan Dakwah Dakwah bermaksud menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Walau bagaimanapun perbincangan konsep penulisan Islam belum mantap dan belum mempunyai garis panduan yang jelas. Dorongan perbincangan tersebut berlaku seiring dengan gelombang Islamisasi yang berlaku di Negara ini yang dibawa oleh badanbadan dakwah seperti ABIM. 2006: 45. Kajian tentang penulisan Islam dalam konteks sastera banyak dibincangkan oleh para sarjana Islam yang boleh dijadikan dasar untuk penulisan dakwah antaranya ialah Mana Sikana dalam bukunya. Teori Sastera Takmilah (2001) oleh Shafie Abu Bakar. 38). Antara kandungannya. Pada tahun 1986. dan Teori Pemikiran Islam (2002) oleh Mohd Yusof Hassan (Mana Sikana.(an-Nahl:36) Allah menciptakan manusia dengan segala kelebihan terutama akal fikiran. Arqam. akhlak dan jelas (ilmu). Islam telah menumbuhkan dan memperkayakan kesusasteraan Melayu (Mana Sikana 2005: 34). pendapat dan keyakinan yang ingin . Allah mewahyukan risalah tauhid melalui para rasul untuk dirujuki manusia sehingga kiamat. Mana Sikana menekankan tentang keindahan Islam dan al-Quran sebagai teras dalam kesusasteraan Islam dan menyarankan agar Dewan Bahasa dan Pustaka menjadi Pusat pemgembangan Sastera Islam Sedunia (h.46). Mana Sikana menghurai beberapa teori yang berkaitan dengan penulisan Islam. teori berteraskan gagasan karya Islam diwujudkan dan dibincangkan (Mana Sikana. Allah menetapkan matlamat hidup manusia di dunia dan akhirat. 1. beliau merujuk pendapat Shahnon Ahmad (1977) yang membincangkan tentang konsep sastera Islam sebagai “sastera kerana Allah. berhikmah untuk manusia”.’ 2. Semua itu merupakan intipati dalam sastera Islam. Tugas dakwah adalah tanggungjawan setiap Muslimin untuk melaksanakannya. Antara gagasan yang dilahirkan ialah Teori Sastera Pengabdian (1986) oleh Mana Sikana yang kemudian disebut sebagai Teori Taabudiyyah (1996). 2005: 43). Sastera Islam dalam Penulisan Dakwah Perbincangan tentang penulisan Islam muncul apabila tercetusnya polemik antara Shahnon Ahmad dan Kassim Ahmad yang membicarakan konsep “seni untuk masyarakat” yang menjadi motif perjuangan Asas 50 pada masa itu. Sastera Islam seperti juga penulisan lain dalam kolum penulisan dakwah mestilah berukuran ibadah. 2005: 43 – 51). PERKIM dan orang perseorangan di era awal tahun 1970-an lagi (Ab Aziz Mohd Zin. Gagasan ini dibawa oleh Shahnon Ahmad di atas konsep pokok ‘seni untuk Allah.

Bagi menjamin keberkesanan sesuatu mesej dakwah melalui penulisan dapat diterima oleh pembaca dengan baik. keadilan dan kebaikan untuk menghasilkan karya yang mampu memimpin manusia ke arah keimanan dan ketakwaan. kekuatan dan kekurangan). memahami bahawa tugas penulisannya merupakan fardu kifayah. 2. Hubungan komunikasi yang dijalinkan ini sekaligus menjurus ke arah mendapatkan keredhaan Allah sama ada dari segi penulis. Secara umumnya. Elemen yang paling penting dalam penulisan dakwah ialah penulis.1 Penulis Penulis adalah pendakwah yang bertanggungjawab menyampaikan risalah tauhid kepada masyarakat. pengisian karya atau kesannya kepada pembaca Penulisan dakwah merupakan aktiviti penyampaian maklumat tentang Islam dan mengajak manusia ke arah kebaikan serta memberi peringatan kepada manusia yang lalai. dan menegakkan amal makruf dan mencegah amar mungkar dalam karyanya. keupayaan. Allah berfirman dalam Surah al-Fusilat ayat 33 yang bermaksud. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 110 yang bermaksud. Penulisan Dakwah melibatkan hubungan antara manusia dengan Allah dan hubungan antara manusia dengan manusia.diubah agar menerima Islam sepenuhnya. karya dan pembaca. ciri-ciri penulis sastera Islam adalah seperti berikut: . Imaginasi perlu berlandaskan kebenaran. Bagi melancarkan dakwahnya. serta kamu pula beriman kepada Allah SWT… Perlaksanaan dakwah memerlukan strategi bagi memujuk khalayak dakwah (mad’u) berdasarkan keadaan dan situasi agar sasaran dapat menerima dakwah. maka beberapa elemen perlu diutamakan. kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji). penulis perlu menganalisa asas-asas keberkesanan penulisannya iaitu mengetahui siapa dirinya (tanggungjawab. Misi dakwah adalah paling utama berbanding perkara yang lain. Usaha ini selaras dengan tujuan untuk mencapai status Khayr Ummah dalam sesebuah masyarakat. mengerjakan amal yang salih dan berkata: sesunguhnya aku termasuk orang yang berserah diri. memahami dan berusaha melaksanakan akhlak Islam dalam kehidupannya. Selain itu. memahami matlamat penciptaannya sebagai manusia dengan memulakan penulisannya dengan memuji Allah SWT. Daya kreativiti yang berlandaskan wahyu akan menghasilkan karya yang mementingkan pendidikan dan pembentukan akhlak yang baik. mantap keilmuan Islamnya terutama memahami tafsir al-Quran dan hadis serta mantap pengetahuannya tentang rukun Iman dan rukun Islamnya. menganalisis keadaan sekeliling termasuk manusia dan alam untuk dinukilkan ke dalam karya serta menghasilkan imaginasi yang dibenarkan syara’. “Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah.” Menjadi penulis dalam genre sastera Islam umpama da’ie yang meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah s. percakapan. Walau bagaimanapun usaha menyebarkan dakwah tidak tertakluk pada kaedah tertentu malah bergantung kepada keupayaan pendakwah sama ada melalui perbuatan. penulis sastera Islam digesa memenuhi etika penulisan Islam yang bertunjangkan niat melakukan aktiviti penulisan sebagai mencari keredaan Allah.a. penulisan dan lain-lain. fokus. Kamu (Wahai Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi umat manusia.w. menjadikan al-Quran dan hadis sebagai pegangan dalam penulisannya.

dan ketenteraan dan lain-lain) ASAS PENYAMPAIAN KARYA 1. alKamal dan al-Jalal (indah. Ahmad Kamal Abdullah (1994) mengatakan penulisan Islam perlu membawa respon pada isu semasa dan kontemporari yang menyangkut masalah pembelaan terhadap ketidakadilan. dalam penulisan sastera Islam.3 Pembaca Keberkesanan dakwah amat berkait-rapat dengan sasaran. komunikasi. kandungan alQuran mengandungi pelbagai tema untuk disampaikan kepada manusia iaitu orang-orang Islam atau musyrikin serta disampaikan dengan pelbagai kaedah merujuk suasana dan sasaran sama ada cara biasa. globalisasi. kebudayaan.” Jelasnya. perbandingan. pembaca adalah sasaran yang menentukan hala tuju mesej dakwah. Keperibadian yang unggul (taqwa. SEMASA (politik. penulis tidak boleh melakukan sebarang penyorokan atau penyelewengan berkaitan Islam. 2. Sebagai contoh. Justeru.w. Justeru. Oleh itu. lemah-lembut dan sesuai dengan keadaan sasaran agar ia mendatangkan kesan yang baik kepada mereka. bangsa dan ibadahnya. kesenian. sempurna dan perkasa). inovatif serta cekap menangani cabaran-cabaran semasa secara bijaksana. sasaran di Malaysia terdiri daripada masyarakat Islam (Islam sejak lahir dan mualaf) dan sasaran bukan Islam (percayakan Tuhan dan tidak percayakan tuhan). Amanah/ beramal 2. intelektual. Selain itu. Keadaan pembaca yang terdiri daripada pelbagai golongan merupakan cabaran kepada penulis sastera Islam. NASIHAT 3. kesesuaian mesej dengan sasaran perlu diambil perhatian iaitu dari aspek .w. sastera Islam tidak boleh lari daripada membincangkan perkara Tauhid yang menjadi subjek dakwah Rasulullah s. pendidikan. perbahasan. PERBAHASAN YANG BAIK Kesimpulannya. praktikal dan damai. HIKMAH 2. melihat ke hadapan. Allah s.2. Tema karya dipilih berdasarkan kesesuaian keadaan sasaran. ikhlas) 2. menilai kembali iltizam pemeluk Islam terhadap tanggungjawab terhadap agama. kesusasteraan. bersifat mengajak kembali kepada ajaran Islam. Kreatif 3. Misalnya. Islam bersikap tegas menyampaikan kebenaran. Oleh itu. cerita atau lain-lain. serta mampu berdikari dan berdaya saing. Firman Allah Taala bermaksud “Berkatalah benar sekalipun ia pahit. BENAR (Akidah. perpaduan. dan menyebarluaskan keindahan atau estetika yang melambangkan ciri-ciri ketuhanan yang bersifat al-jamal.a. ilmu. Karya Kandungan mesej yang disampaikan kepada masyarakat adalah perkara pokok dalam penulisan dakwah. TEMA KARYA 1.1.t menekankan aspek penyampaian dakwah yang berhikmah. sains dan teknologi. rasional. MENDIDIK DAN MEMBERI ILMU KEPADA MASYARAKAT 3. dan material. kesihatan. karya dihasilkan untuk memberi pendedahan kepada masyarakat agar mempunyai kekuatan spiritual. syariah dan akhlak) 2.

Dr. Umat Islam pula perlu berusaha membuka minda dan bersedia berperanan menjadi khalifah Allah yang sebenar dengan bekalan ilmu pengetahuan yang cukup untuk membebaskan manusia dari pelbagai gejala sosial yang kini merendahkan martabat manusia sebagai manusia. memberangsangkan orang berbuat baik. aspek pengisian dalam karya penulisan adalah amat dititikberatkan agar mampu membina pembangunan kemanusiaan sama ada dari aspek mental. Kuala Lumpur. 4. KESIMPULAN Peranan manusia sebagai khalifah bukan sekadar melafaz syahadah dan menunaikan rukun Islam kerana ia juga merangkumi jihad dalam menjelmakan lunas-lunas ketauhidan dalam amalan-amalan kehidupan seharian. Hazami Jahari (2004) merumuskan pandangan para sarjana yang menanggapi ciri-ciri karya Islam iaitu menyampaikan kebenaran hakiki. . tidak menimbulkan kekejian dan kemungkaran. nilainilai Islam. kesesuaian dengan peringkat sasaran dan kesesuaian masalah dengan penyakit sasaran. Secara keseluruhannnya. Polemik Sastera Islam. rohani dan sahsiah umat Islam. penulisan dakwah khususnya sastera Islam bertujuan untuk membangun akidah. memiliki kebaikan. Kassim Ahmad dan Shahnon Ahmad. minda. 2. Bahan Berdakwah Untuk Remaja Moden. memiliki keindahan. Muhammad Ahmad ar-Rasyid. menimbulkan kecintaan kepada Allah. 1997. berkasih sayang sesama makhluk. Ab. Penerbitan Teras Bakti. Dr. bahasa jelas dan mudah difahami dan teknik penceritaan yang terkawal dan tidak berlebihan. Halangan yang berlaku akan dapat diatasi jika penulis mampu memanipulasi karyanya dengan baik dan berkesan.kesesuaian dengan anutan agama dan pegangan hidup sasaran. kewujudan perasaan ingin menimba ilmu secara kreatif dari sumber lain dan bergerak melalui interaksi dengan tamadun lain. Firman Allah Taala bermaksud: ”Dan Kami tidak mengutuskan kamu (Hai Muhammad) melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan.” (Surah Saba: 28) RUJUKAN 1. Fitnah Dalam Kehidupan Pendakwah. fizikal dan rohani. Kuala Lumpur. pandangan umum. 1987. tetapi kebanyakannya manusia tidak mengetahui. 2000. ibadat. matlamat terakhir penulisan dakwah ialah bertujuan membentuk dan membangun pembaca dari aspek. Jakim. Oleh itu. imaginasi yang terkawal. 2002 3. Ini kerana penulisan dakwah tidak seperti penulisan biasa yang mempunyai peranan yang amat mencabar serta bertanggungjawab membentuk masyarakat yang cinta dan mendapatkan keredaan Allah atau menjalin hubungan ikhlas dengan Allah (hablum min Allah). PTS. DBP. Oleh itu. Al-Quran dan Mesej Kesejahteraan Sejagat. Danial Zainal Abidin. Kuala Lumpur. Aziz Mohd Zin. Pahang. Pendekatan ajaran Islam secara lebih progresif dan universal perlu diusahakan bersama dengan memahami serta mendalami falsafah Islam. akhlak dan kemahiran hidup yang berlandaskan syariah Islam.

Dalam mengurusi pembangunan secara Islam. materialisme. penindasan. kebudayaan dan sebagainya (S. pembangunan yang hendak diurus secara Islam mestilah berbentuk Islam dan tidak boleh bercampur aduk dengan bentuk pembangunan lazim. BENTUK PEMBANGUNAN YANG HENDAK DIURUS Secara idealnya. Malah asas-asas pembangunan lazim adalah bertentangan dengan asas-asas ajaran Islam sendiri. kaedah apakah yang terbaik dalam mengurusi pembangunan secara Islam ini? Kertas ini akan cuba menjawab ketiga-tiga soalan ini. sama ada di dalam teori yang berteraskan kepada falsafah pasca-klasikal atau falsafah radikal[4]. ada tiga persoalan yang harus ditanya. pembangunan kebanyakannya dihubungkan dengan ukuran-ukuran kuantitatif seperti peningkatan produktiviti. Peningkatan taraf hidup ekonomi itu dikatakan menjadi faktor penentu kepada pembangunan dan kesejahteraan semua bidang kehidupan masyarakat yang lain seperti pelajaran. Syarat ini sangat penting kerana terdapat perbezaan yang amat ketara antara pembangunan lazim dengan pembangunan berteraskan Islam. Projek Pengurusan Pembangunan Islam (IDMP) Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia UCAP UTAMA SEMINAR PENGURUSAN PEMBANGUNAN ISLAM 21 SEPTEMBER 2000 PENDAHULUAN Secara umum. Dengan lain perkataan. dalam realiti sosio-ekonomi dan politik masakini. bolehkah pengurusannya dilakukan secara Islam manakala pembangunannya bertunjangkan kepada pembangunan lazim seperti di atas? Dan ketiga. gejala sosial. Pertama. .KE ARAH PENGURUSAN PEMBANGUNAN ISLAM Prof Madya Dr Muhammad Syukri Salleh Ketua. apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan mengurus pembangunan secara Islam. ianya dikatakan tetap untuk kebaikan manusia[2]. pembangunan yang hendak diurus itu bukan pembangunan lazim. peningkatan keluaran negara kasar. Husin Ali 1976)[3]. peningkatan kadar pertumbuhan dan peningkatan penggunaan[1]. pembangunan mempunyai konotasi positif. Penghujjahan dan penghuraian tentang perkara ini terangkum di dalam teori-teori pembangunan. peningkatan pendapatan per kapita. tetapi ialah pembangunan berteraskan Islam sendiri. kesihatan. Ia tidak membawa kepada berubahnya imej positif pembangunan itu[5]. Dalam pemahaman lazim. apakah pembangunan berbentuk lazim ini yang hendak diurus? Kedua. ketidakadilan dan sebagainya dianggap sebagai masalahmasalah biasa yang boleh diatasi. kemasyarakatan. Kalau pun ada perkiraan-perkiraan yang lebih kompleks yang menghubungkaitkan pembangunan ekonomi ini dengan unsur-unsur sosial. dekadensi moral. budaya dan politik. Kesan-kesan sampingan seperti hedonisme.

sama ada baik atau buruk. Perjanjian ini telah dibuat di alam roh. pembangunan hanyalah alat mencapai keredhaan Allah SWT. tentulah hal-hal teknikal seperti yang didokong oleh pembangunan lazim itu juga menjadi bertentangan. bukan ekonomi atau substruktur. pengalaman-pengalaman pembangunan di Barat adalah kaedah mutlak untuk diikuti oleh semua negara yang ingin membangun. Kedua-dua persoalan inilah yang membuatkan pembangunan lazim berbeza dan bertentangan dengan pembangunan berteraskan Islam. Kemahuan manusia diakui tidak terhad tetapi ada cara untuk menghadkannya manakala sumber-sumber alam secara fizikal adalah terhad. Ketiga. Kesemua keyakinan di atas bertunjang kuat kepada tasawwur (worldview) Islam sendiri. Kerana penyaksian itu bermaksud menjadi hamba Allah. dalam proses pembangunan itu. bukan matlamat akhir hidup manusia. Allah SWT menetapkan rezeki untuk setiap makhluk dan ukuran kepada kepuasan kepenggunaan ialah barakah. Ini semua boleh disuluh hanya dengan ilmu daruri dan dalil-dalil aqli. Hidup manusia di dunia. bukan kuantiti. menerima konsep a priori dan berbentuk teologikal sebagai asasnya. empirikal dan fakta-fakta yang dapat diamati oleh pancaindera (observable facts). Yang menentukan sesuatu ialah agama. hanyalah merupakan medan untuk membuktikan penyaksian tersebut. Sebenarnya Islam tidak terhad kepada hal-hal saintifik. masyarakat tradisi mesti dihapuskan[7]. persoalan perkaedahan penganalisaannya. Begitu juga. ia percaya kepada sekurang-kurangnya lima perkara berikut. kalau mengurus pembangunan secara Islam itu bermaksud mengurus pembangunan lazim. Dan kelima. serta terikat kuat dengan nilai Islam itu sendiri. Oleh itu. Asas kepada tasawwur ini ialah keyakinan bahawa roh manusia telah naik saksi bahawa Allah SWT adalah Tuhan dan manusia adalah hamba-Nya[9]. sosial dan sebagainya)[6]. ertinya pengurusan itu terpaksa mengurus pembangunan yang berdasarkan kepada kepercayaan di atas. Keempat. pembangunan berteraskan Islam mesti bersifat dogmatis. Dengan kata lain. tidak kira sama ada pembangunan lazim itu bertunjangkan kepada falsafah pascaklasikal atau radikal. Dalam proses pembangunan. Pembangunan lazim terikat kuat dengan falsafah dan perkaedahan Sains Sosial Barat. Ia hanya dapat dilihat dengan meneliti dua persoalan penting. Begitu juga. substruktur (ekonomi) menentukan superstruktur (agama. maka . anti-teologi dan cenderung kepada sifat bebas nilai (value free). empiris dan fakta-fakta yang boleh diamati dengan pancaindera. akan dikurniakan di akhirat. Benar tidaknya penyaksian itu dibuktikan manusia di dunia manakala ganjarannya. tetapi dari perspektif Tauhid ianya tidak terhad. Lebih dari itu. kemahuan manusia tidak terhad manakala sumber-sumber alam adalah terhad. Dengan lain perkataan. anti a priori. Kalau akar umbi ini bertentangan. dasar dan perkaedahannya tidak selari dengan Islam. Kedua.Perbezaan dan pertentangan ini tidak mudah dilihat secara sepintas lalu. atau superstruktur (dalam istilah teori pembangunan radikal). Islam menjangkau ke dalam hal-hal ghaib dan metafizik. Hal ini perlu disuluh dengan ilmu nadhari dan dalil-dalil naqli[8]. budaya. Pertama. di mana proses pembangunan berlaku. Ia tumbuh dari teknik-teknik sains fizik yang didasari oleh sifat-sifat saintifik. pembangunan adalah merupakan matlamat akhir hidup manusia. pengurusan yang dikatakan Islam itu terpaksa mengurus pembangunan yang falsafah. undang-undang. Pertama ialah persoalan akar-umbi falsafah kepada pembangunan lazim itu. Islam tidak memusnahkan masyarakat tradisi selagi ianya tidak bercanggah dengan Islam. pembangunan hanyalah merupakan alat manusia membuktikan ketaatannya terhadap penyaksian mereka. Dan kedua. Lebih dari itu. Ia juga bersifat antidogmatis. Pengalaman dan kaedah pembangunan negara-negara Barat bukanlah pengalaman dan kaedah mutlak yang mesti diikuti.

manusia adalah pengurus segala makhluk alam dunia. maka berjalanlah kamu pada beberapa penjurunya dan makanlah rezeki kurniaan-Nya. pada setiap saat. sebagai khalifah Allah. Ia patut disebut sebagai mencari kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui pelaksanaan penyaksian manusia dengan Allah SWT di alam roh. pembangunan adalah merupakan alat manusia membuktikan kepada Allah SWT tentang ketaatannya sebagai pengurus. bukan pembangunan terberai dan superfisial yang didokong oleh pembangunan lazim. ‘keluarkan’ dan ‘berjalan dan makanlah rezeki’ cukup mempamirkan tugas-tugas kepengurusan manusia. yakni sebagai khalifah Allah SWT di atas muka bumi ini[11]. Jadi hidup manusia di atas muka bumi tidak lengkap disebut sebagai mencari kebahagiaan di dunia dan akhirat sahaja.tujuan hidup di dunia ialah untuk membuktikan bahawa sepenuh hidupnya. masyarakat. dan kepada-Nyalah kamu dibangkitkan” (al-Mulk: 15). Allah SWT mengurniakan satu lagi status kepada manusia. keluarga. mudah-mudahan kamu bersyukur” (al-Nahl: 14). Ia meliputi tingkat pembangunan rohani. individu. Pengurusan pembangunan Islam bukan sahaja bertunjang kepada falsafah Islam itu sendiri. Sebagai wakil Allah SWT di atas muka bumi ini. Untuk memudahkan usaha manusia membuktikan penyaksiannya itu. adalah sebagai ibadah kepada Allah SWT[10]. “Dialah (Tuhan) yang menjadikan bumi itu rendah untukmu. Ertinya pembangunan mengikut Islam mempunyai skala waktu yang panjang. Penyaksiannya dibuat di alam roh. alam dunia dan alam akhirat. Perkataan ‘mengembala’. bukan dua alam sahaja. politik dan sebagainya. di samping merangkumi kedua-dua pembangunan rohani dan jasmani. Ertinya ia meliputi tiga alam (alam roh. manakala ganjarannya dikurniakan di alam akhirat. “Dialah (Tuhan) yang memberi kemudahan laut supaya kamu makan daging (ikan) yang lembut dan supaya kamu keluarkan dari dalamnya perhiasan yang kamu pakai dan engkau lihat kapal layar di laut dan supaya kamu mencari kurniaan Allah (rezeki). Ia meliputi alam roh. maka redhalah Allah SWT. Keredhaan Allah SWT ini tidak mungkin dapat dicapai kecuali pembangunan dijadikan alat beribadah kepada Allah SWT. Oleh itu pengurusan pembangunan Islam bermaksud mengurus pembangunan yang holistik. negara dan alam sejagat. dalam apa jua aspek dan aktiviti hidupnya. Konsep khalifah di sini cukup memberi gambaran bahawa asal kejadian manusia memanglah sebagai pengurus sumber alam di atas dunia ini. Di samping itu ia juga merangkumi semua aspek kehidupan. dunia dan akhirat). Antaranya adalah seperti berikut[12]: “Dialah (Tuhan) yang menurunkan air dari langit. Kalau tugas sebagai hamba dan khalifah Allah SWT ini dilaksanakan manusia mengikut perjanjiannya dengan Allah SWT. pelaksanaannya dibuktikan di alam dunia. tetapi rangkakerjanya berasal dari alam roh. ekonomi. sebagaimana yang didefinisikan oleh Islam. Ertinya. Ia adalah merupakan alat untuk membuktikan kehambaannya kepada Allah SWT dalam pengurusannya itu. Berdasarkan tasawwur ini. di antaranya untuk minuman kamu dan di antaranya untuk tumbuh-tumbuhan. . Dan ibadah ini berhubung rapat dengan alam roh dan alam akhirat. Tidak mungkin seseorang dapat beribadah kecuali dengan pembangunan kerohaniannya yang tinggi. pengurusan pembangunan Islam meliputi pengurusan kesemua tingkat pembangunan. dari sosial. Banyak ayat-ayat alQur’an yang mempamirkan hal ini. Walaupun ia adalah untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat (hasanah fid duniya wal akhirah). di sana kamu mengembala ternakan” (al-Nahl: 10).

tetapi juga menggunakan perkaedahan analisis Islam. ia hanya berlaku dalam beberapa aspek sahaja. bahawa pengurusan adalah merupakan satu pengkhususan yang berasaskan kepada beberapa prinsip dan peraturan-peraturan tertentu. Secara idealnya. Pertama. maka Ahmad Ibrahim Abu Sin (1991:39) berpendapat kalau ada pun perbezaan antara pengurusan masakini dengan pengurusan Islam. Secara khusus. kedua-dua pengurusan dan pembangunan mestilah Islam. bahawa pengurusan adalah merupakan satu bentuk kesenian yang berasaskan kemahiran dan bakat seseorang. Ertinya pengurusan itu mesti menentukan maksud pembangunan itu. erti pembangunan dari kacamata Islam mempunyai maksud yang tersendiri. ERTI MENGURUS PEMBANGUNAN SECARA ISLAM Berdasarkan hujah-hujjah di atas. sama ada pembangunannya Islam tetapi pengurusannya bukan Islam. Pengertian yang agak sama juga dikemukakan Mohd Shahar bin Sidek (1996:123) yang menyimpulkan bahawa pengurusan adalah merupakan “proses pengembelengan usaha dan tindakan secara . adalah tidak munasabah sesuatu pengurusan pembangunan itu dipanggil pengurusan pembangunan Islam jika yang diurus itu sebenarnya bukan pembangunan berteraskan Islam. atau pembangunannya tidak Islam tetapi pengurusannya Islam. Katanya matlamat pengurusan lazim atau masakini yang dianggap sekular ialah berbentuk duniawi semata-mata manakala matlamat pengurusan Islam ialah berbentuk dunia dan akhirat. tidak kira yang lahir dari falsafah pembangunan pasca-klasikal atau radikal. tetapi sebaliknya pembangunan lazim. Yusof Ismail (1991:35) melihat pengurusan sebagai “satu proses yang dilalui untuk mencapai matlamat tertentu” melalui ”kerjasama antara pihak pengurusan dan kakitangan umum” dan melibatkan unsur-unsur “matlamat (nilai). Dan yang ketiga. Kesimpulan ini dibuat berdasarkan kepada sekurang-kurangnya tiga pendapat umum tentang pengurusan. Berdasarkan erti pengurusan yang merujuk kepada perkaraperkara ini. Tidak ada makna apa-apa sekiranya pembangunan diurus secara Islam sedangkan pembangunan yang diurus itu ialah pembangunan lazim. Secara lebih tegas. Begitu juga. tidak ada apa-apa erti sekiranya pembangunan itu berteraskan Islam tetapi pengurusannya adalah bersifat tidak Islamik. kakitangan dan teknologi (alat)”[14]. maksud umum pengurusan Islam tidak banyak bezanya dengan pengurusan lazim. Tetapi apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan Islam itu sendiri? Kalau mengikut Ahmad Ibrahim Abu Sin (1991). pengurus. kaedah. terutamanya dalam aspek matlamat. Campur aduk ini cukup mengelirukan kerana sebagaimana yang telah dihuraikan di atas. Kedua-duanya merujuk kepada “kajian ilmiah dan juga satu kesenian yang bergantung kepada bakat dan kebolehan seseorang yang akan menjadi pengurus” (1991:37). Kedua. sistem. bahawa pengurusan itu merupakan satu kajian ilmiah yang berpandukan prinsip-prinsip yang dirancang dari semasa ke semasa dan serentak dengan itu ia merupakan seni dan kebolehan seseorang yang akan memimpin dan mempraktikkan rancangan itu. Ia tidak boleh dicampur-aduk. Tidak boleh pengurusan pembangunan itu dikatakan Islam sekiranya pembangunan masih dianggap dimanifestasikan oleh bangunanbangunan besar dan hebat serta hotel-hotel empat dan lima bintang[13]. Pengertian begini agak tidak jauh berbeza dari pengertian umum pengurusan yang dikemukakan Yusof Ismail (1991). pengurusan pembangunan Islam hanya boleh menjadi Islam sekiranya kedua-dua pengurusan dan pembangunan adalah berdasarkan kepada ajaran Islam. dalam mengurus pembangunan secara Islam. yang bersifat pemusatan Barat (western ethno-centric) atau pemusatan Eropah (eurocentric).

50).Melaksanakan syura (Ali Imran 3:159. Oleh itu pengurusan Islam lebih bersifat jitu dan komprehensif. misi ataupun visi dan 4. metodologi dan peraturan tertentu dalam mengendali. seperti kata Yusof Ismail (1991:46). perhubungan dan komunikasi.Mencari keredhaan Allah (At-Taubah 9:72). dengan penggunaan punca-punca yang diperolehi dengan diarahkan kepada mencapai tujuan tertentu”. 5.Menjaga kesejahteraan masyarakat (Al Baqarah 2:148). pengawalan. Secara kasar. mengawas. Al Qasas 28:77.Membangunkan individu semaksimum mungkin (Ali Imran 3:139. Asy Syams 91:8-10. 3. 47. nampak tidak berbeza dengan pengertian pengurusan lazim. Al Mujaadilah 58:9). terselaras dan sistematis. 6. Wan Liz Ozman Wan Omar (1996)[15] pula menyenaraikan elemen-elemen yang terkandung di dalam pengurusan seperti berikut: 1. semua mestilah berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh ajaran dan pandangan hidup Islam (Wan Liz Ozman Wan Omar 1996:67). 110). Kesemua ini mempamirkan bahawa yang membezakan pengurusan Islam dengan pembangunan lazim ialah teras falsafahnya.bersama. Al-Rum 30:38) dengan mentaati Allah SWT dan Rasulallah SAW (An-Nisaa 4:59)[17]. 7.Membuat keputusan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Al Maaidah 5:44. Pengurusan lazim terhad kepada pengertianpengertian yang telah disebutkan di atas. Tetapi pada hakikatnya. 45. perancangan. sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ahmad Ibrahim Abu Sin (1991). etika kerja dan sebagainya. Dalam apa sahaja aspek yang bersangkutan dengan pengurusan seperti proses membuat keputusan. berteraskan kepada prinsip-prinsip berikut: 1.Satu pengkhususan yang berasaskan kepada prinsip. dan 9. 3. 4. tanggungjawab di antara majikan dan pekerja. Al ‘Asr 103:1-3).Berlaku adil (Al Maaidah 5:8. An Nisaa’ 4:129). pengertian sebegini.Menyelaras tenaga manusia dan sumber-sumber mengikut perancangan bagi mencapai sesuatu objektif. Pendek kata pengurusan Islam .Mewujudkan jamaah (As Saff 61:4). pelaksanaan projek.Berlaku ihsan (kebajikan) (An Nahl 16:90). melaksana dan menilai sesuatu tugas atau kerja[16]. ianya berbeza kerana pengurusan Islam. 2.Kemahiran dalam merancang dan melaksanakan sesuatu untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan.Melaksanakan makruf dan mencegah mungkar (Ali Imran 3:104. Al Hujurat 49:13. 2.Pelaksanaan dasar pemerintahan untuk kebajikan awam. sistem. Pengurusan Islam sebaliknya menjangkauinya dengan mengambil falsafah Tauhid sebagai terasnya. Asy Syuura 42:38). 8.

dari peringkat rohani hinggalah kepada peringkat keluarga. Pendeknya pengurusan pembangunan Islam meliputi segala pengurusan Islam yang bersangkutan dengan segala aspek kehidupan manusia. The purpose of management/administration is the building of a civilization based on tawhidic ethical values. organisasi sosial. keluarganya. Tujuan pengurusan Islam ialah untuk melahirkan tamaddun yang adil tanpa perbuatan yang tidak diredhai Allah SWT. Ia meliputi. in which man as servant of God. and injustice (al-fasad) in order to establish ‘adl (justice) both in organizations as well as in society. atau pengurusan perniagaan sematamata. Semuanya boleh dianggap sebagai pengurusan pembangunan Islam. Pendeknya pengurusan pembangunan meliputi segala kegiatan yang diamalkan oleh setiap orang. secara Islam. Pertama. umpamanya. usaha Ibnu Taimiyah menentang taqlid buta dan mempelopori ijtihad. Kalau begini pengertian pengurusan Islam. negara atau antarabangsa. Beliau telah mempamirkan maksud pengurusan yang holistik ini melalui apa yang beliau panggil pendekatan tawhidic. ekonomi dan politik serta gabungan antaranya. Mohd Affandi Hassan (1992:56) berkata begini: “Management and administration. daerah. sama ada untuk dirinya.merangkumi seluruh rahsia penciptaan dan tujuan hidup manusia sebagaimana ditetapkan oleh Allah SWT[18]. Boleh dikatakan semua penulis melihat pengertian pengurusan Islam secara holistik begini dan menghubungkannya dengan Tauhid. at the same time. negeri. Dan matlamat akhir pengurusan Islam ialah untuk mendapat kebahagian dunia dan akhirat. and His vicegerent on earth (khalifah) performs righteous deeds (‘amal salih) based on the principles of cooperation and consultation (shura). Ia oleh itu melampaui pengurusan lazim yang hanya terhad kepada pengurusan organisasi. . apakah pula pengertian pengurusan pembangunan Islam? Oleh kerana pembangunan berteraskan Islam merangkumi segala aspek kehidupan manusia. Imam Syafie dan Imam Ahmad bin Hambal menjalankan kerja-kerja tajdid mereka tanpa bantuan pemerintah. rangkakerja pengurusan ialah rahsia penciptaan dan fungsi kehidupan manusia yang termeterai dalam perjanjian manusia dengan Allah SWT (bahawa manusia adalah hamba dan khalifah Allah SWT). organisasi pekerjaan. maka pengurusan pembangunan Islam juga merupakan pengurusan segala aspek kehidupan manusia ini sama ada dari perspektif sosial. dari aspek pengurusan kerohanian hinggalah kepada pengurusan pemerintahan[21]. Yang paling ketara dan agak jitu ialah penghuraian Mohd Affandi Hassan (1992). is the fulfilment of the primordial contract (the amanah) between God and man. Kaedah pengurusan Islam ialah kerjasama dan musyawarah yang terkandung dalam konsep syura[20]. di peringkat kampung. masyarakat. negara dan alam sejagat. usaha Khalifah Umar Abdul Aziz membersihkan jentera kerajaan seperti menghapuskan percukaian yang tidak adil. from the tawhidic approach. pengurusan sumber manusia. thus management must. Dari definisi Mohd Affandi Hassan ini. mischief. dan usaha Syaikh Ahmad Sirhindi membersihkan ajaran tasawwuf songsang dengan memberikan ajaran tasawwuf tulen (Yusof Ismail 1991:5-6). ensure the abolishment of corruption. Imam Malik. usaha Imam Al Ghazali membersihkan aqidah masyarakat yang bercampur aduk. asal saja ianya berlandaskan kepada aqidah dan tasawwur Islam. The ultimate objective of management is to attain al-falah (felicity)”[19]. dapat kita simpulkan begini. Begitu juga dengan usaha Imam Abu Hanifah.

negara Islam atau pengurusan pembangunan Islam? Mawdudur Rahman dan Muhammad Al-Buraey (1992) berpendapat bahawa satu ‘organisasi Islam’ (dalam konteks perbincangan kita barangkali boleh diistilahkan sebagai negara Islam) mestilah diwujudkan sebelum model yang meliputi kebendaan. Malaysia. tidak mudah menguruskan pembangunan berteraskan Islam sebagaimana idealnya kerana tidak mudah . Tambah lagi dalam menguruskan pembangunan. ekonominya liberal kapitalis dan politiknya demokrasi berpandu. pengurusan pembangunan Islam belum berlaku sepenuhnya. Rata-rata pembangunan masih didominasi oleh falsafah Sains Sosial Barat. Malah secara amnya. kerohanian. PAS. Namun begitu usaha pembentukan negara Islam dalam keadaan masakini juga terbukti tidak mudah. Walaupun ada usaha membangunkan negara dan pembangunan secara Islam seperti yang cuba dilakukan di Pakistan. Pakistan telah mengistiharkan dirinya sebagai sebuah Republik Islam tetapi ternyata pembangunan dan pengurusan pembangunannya belum Islamik. Begitu juga. Malah di seluruh dunia. hampir tidak ada usaha membangunkan Republik itu secara Islam. Kemudian ia berubah kepada kaedah India-Soviet[27]. Kelantan hanya mampu melaksanakan beberapa aspek Islam dalam pembangunan.MENGURUS PEMBANGUNAN SECARA ISLAM DALAM REALITI SOSIO-EKONOMI DAN POLITIK MASAKINI Dalam realiti sosio-ekonomi dan politik masakini. Sudan. Iran. Tetapi usaha pengIslaman pembangunannya sedang menuju kembali ke arah pembangunan Barat. Begitu juga dengan pendapat kebanyakan pejuang Islam seperti Parti Islam SeMalaysia. Iran mengamalkan teori ekonomi ‘divine harmony’[26]. atau secara lebih mikro seperti yang cuba diusahakan di Kelantan dan Terengganu[22]. apatah lagi pengurusan pembangunan Islam. kecuali dalam urusan zakat dan perbankan Islam[25]. Dengan berbagai keterhadan yang ada. Tambahlagi di Malaysia yang keadaan sosialnya berbilang kaum dan agama. Kelantan juga. Republik Islam Iran mengalihkan model pembangunannya kepada model China-Saudi Arabia[28]. tidak dinafikan bahawa pengurusan pembangunan Islam yang ideal di atas tidak mudah direalisasikan. Kesemua contoh ini mempamirkan bahawa dalam keadaan realiti sosio-ekonomi dan politik masakini. tidak mudah meruntuhkan negara sekular untuk menubuhkan negara Islam sepenuhnya. namun semuanya masih belum dapat lepas lari dari falsafah pembangunan lazim Barat tadi. dengan sama ada falsafah pasca-klasikal yang melahirkan teori pembangunan pertumbuhan dan pengagihan-dengan-pertumbuhan atau falsafah radikal yang melahirkan teori pembangunan strukturalis dan pergantungan. tetapi tidak dapat melepaskan dirinya dari rangkakerja pembangunan lazim[29]. Sekarang ia dianggap sebagai beransur-ansur kembali kepada cara hidup lama yang dikenali di Iran sebagai ‘Westoxication’ (Amuzegar 1993:328-329). Tetapi pembangunannya belum boleh dianggap sebagai pembangunan Islam sepenuhnya. sudah hampir satu dekad diperintah oleh Parti Islam SeMalaysia. dalam realiti sosio-ekonomi dan politik masakini. Dalam keadaan demikian. Pada peringkat awal pemerintahan Islam (1979-81). dalam pusingan kedua sekarang. Iran juga telah menubuhkan Republik Islam selepas Ayatollah Rohullah Khomeini menjatuhkan Shah Pahlavi dalam tahun 1979. yang manakah yang patut dilaksanakan dahulu. etika dan prinsip-prinsip Islam direalisasikan[23]. tidak mudah meruntuhkan pembangunan lazim sepenuhnya dan menggantikannya dengan pembangunan berteraskan Islam. PAS[24]. Begitu juga dengan pengurusan pembangunannya. Dan bermula pada tahun 1989. Malah di negara-negara yang telah cuba membentuk negara Islam. tidak dapat dikesani mana-mana negara pun yang telah menjadi negara Islam dan melaksanakan pembangunan berteraskan Islam sepenuhnya.

dalam keadaan sosio-ekonomi dan politik masakini. KESIMPULAN Secara idealnya. mengurus pembangunan secara Islam pada masakini bererti menguruskan pembangunan yang tidak Islam agar ianya menjadi Islam. Dalam realiti sosio-ekonomi dan politik masakini. Tetapi pada realitinya. pembangunan lazim dapat diurus hingga akhirnya ia dapat diIslamkan sepenuhnya. Malah pembangunan rohani sebagai tunjang akan melahirkan pembangunan jasmani yang kemas dan kuat. Oleh itu. peluang melaksanakan pengurusan pembangunan Islam tidaklah segelap itu. pengurusan pembangunan Islam tetap boleh dilaksanakan. Ia tetap memerlukan satu blueprint dan pelan induk. Kaedahnya ialah kaedah akomodatif. Tugas utama pengurusan pembangunan Islam pada peringkat ini ialah pengislaman pembangunan itu sendiri. agar sedikit demi sedikit pembangunan sedemikian dapat diIslamkan. iman haq dan iman haqiqat yang tinggi. Nafsu pula mesti ditingkatkan dari nafsu ammarah. cuma tidaklah secara idealnya. Untuk ini. maka pembangunan jasmani tidak akan mempunyai kesan-kesan sampingan seperti yang dialami oleh pembangunan lazim. Pembangunan rohani mesti dibangunkan dalam konteks pembangunan jasmani. Iman mesti ditingkatkan daripada iman taqlid dan iman ilmu yang rendah kepada iman ‘ayan. Ia pertamanya perlu mengurus pembangunan yang berdasarkan kepada ideologi lazim. Ia tidak boleh dilakukan secara ad-hoc. Mengurus pembangunan rohani bererti mengurus iman dan nafsu manusia. Ertinya kesemua perancangan ini perlu disepadukan ke dalam satu pelan induk. Semua ini memerlukan satu perancangan dan strategi yang kemas dan sistematik. bukan revolusi. dapat diruntuhkan secara mendadak dan total serta digantikan dengan pembangunan berteraskan Islam secara sekaligus. Mahu tidak mahu. maka blue-print dan pelan induk itu mesti meliputi kedua-dua bidang ini secara bersepadu. hal ini tidak mudah dilaksanakan. kepayahan ini bukanlah manifestasi pandangan pesimistik. pengurusan pembangunan Islam bermaksud mengurus pembangunan berteraskan Islam dengan menggunakan kaedah pengurusan Islam. pengurusan pembangunan Islam boleh bermula dengan menguruskan pembangunan lazim tanpa menunggu wujudnya negara dan pembangunan Islam yang cukup Islam. Ia berbentuk evolusi. pengurusan dan pembangunan berteraskan Islam secara menyeluruh dan komprehensif. manakala negara Islam yang diperlukan untuk mendaulat pengurusan dan pembangunan Islam ini masih belum benarbenar wujud lagi. Adalah sangat mustahil pengurusan dan pembangunan Barat. Dan dengan pelan induk yang sepadu ini. nafsu lawwamah dan nafsu mulhamah yang jahat kepada nafsu mutmainnah. nafsu radhiyah dan nafsu kamilah yang terpuji. Dengan peningkatan ini. umpamanya dengan mengadakan pelan induk dan blue-print yang boleh menjadi . bukan berpisah. tetapi jangan apologetik dan permisif. Walaupun tanpa negara dan pembangunan Islam yang cukup Islam. Oleh kerana pembangunan berteraskan Islam bererti pembangunan kedua-dua rohani dan jasmani.membentuk negara. bermusim atau impromptu. Namun begitu. tambah lagi negara yang berasaskan kepada perundangan Barat. Yang perlu ialah kebijaksanaan dan hikmah untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam tersebut dengan sifat-sifat yang dinamik dan fleksibel asal ianya tidak bertentangan dengan Islam. pengurusan pembangunan Islam terpaksa direalisasikan melalui kaedah akomodatif dan evolusi. Pembangunan dan pengurusan lazim masih menjadi model dominan. Dalam realiti sosio-ekonomi dan politik masakini. satu perancangan dan strategi yang sistematik dan dinamik perlu diatur.

Walaupun falsafah pembangunan radikal nampak agak berbeza dengan falsafah pembangunan pasca-klasikal. Pembangunan dikatakan berhubungkait dengan pemenuhan keperluan asas. namun asas ideologi kedua-duanya adalah sama. struktur pentadbiran. penghapusan eksploitasi dan penindasan. pemenuhan keperluan ekonomi. 1960). Kini maksud pembangunan diperluaskan mengikut kehendak semasa. modenisasi atau pertumbuhan ekonomi (lihat Sunkel 1977:6-7. pelaksanaan agihan kuasa dan keadaan politik. perkembangan pemikiran dan sikap. [5] Imej positif pembangunan ini berlaku dalam kedua-dua falsafah pembangunan pascaklasikal dan radikal. pembangunan disamakan dengan kemajuan (lihat Chodak 1973:21). perbandaran. nilai kesusilaan. sama ada yang berteraskan kepada falsafah pasca-klasikal atau falsafah radikal. NOTA [1] Sebenarnya pengertian pembangunan itu sendiri berkembang mengikut masa. peningkatan perasaan harga-diri. memenuhi kepentingan kumpulan sasaran. penggunaan teknik-teknik baru. Dalam abad ke-19 dan awal abad ke-20. Selepas Perang Dunia Kedua. Seers (1977. pembangunan merujuk kepada perindustrian. modenisasi. khususnya dalam tahun-tahun 1950-han. lihat Rahimah Abdul Aziz 1989:27-34. kebudayaan. Misalnya. kekurangan jumlah pengangguran dan ketaksamaan. Pada awal abad ke-20 pula. perluasan pilihan individu. Teori pembangunan radikal mengistilahkan ekonomi itu sebagai substruktur manakala bidangbidang kehidupan yang lain itu sebagai superstruktur. adat resam dan kepercayaan. faedah kepada sebilangan besar rakyat. Rostow 1956. penggunaan tenaga. pengambil-kiraan nilai. hanya bersifat metodologikal dan teknikal serta hanya berlaku di peringkat operasional. [4] Antara teori pembangunan yang berteraskan falsafah pasca-klasikal yang telah menjadi landasan kepada sistem kapitalisme ialah teori pertumbuhan dan teori pengagihan-denganpertumbuhan. perindustrian. keadilan. Perbezaan antara keduanya. kesihatan. [2] Misalnya Todaro (1977) menghubungkaitkan pembangunan dengan perubahan institusi sosial. undangundang dan sebagainya itu adalah merupakan asas kepada penganalisaan teori pembangunan lazim. penyediaan pekerjaan. Manakala yang berteraskan kepada falsafah radikal yang telah menjadi landasan kepada sistem sosialisme dan komunisme ialah teori strukturalis dan teori pergantungan. [3]Tanggapan bahawa ekonomi merupakan faktor penentu kepada kesejahteraan bidangbidang kehidupan yang lain seperti pendidikan.panduan kepada perjalanan ke arah merealisasikan pengurusan pembangunan Islam sepenuhnya. penghapusan masalah-masalah yang dialami majoriti manusia. matlamat sosial. kalaupun ada. Galeski 1972:275. kemajuan ini digantikan dengan perubahan sosial (lihat Parsons 1951 dan Coser 1967). pendapat umum. penyertaan kesemua pihak terutama kumpulan sasaran. Untuk perbincangan ringkas tentang perkembangan ini. 1979) merujuk pembangunan kepada penghapusan kemiskinan. pembebasan dari pergantungan. teori pembangunan radikal hanya menyerang kaedah-kaedah pembangunan dan pengagihan hasil yang dilagang oleh teori-teori . keselamatan. Rahimah Abdul Aziz (1989:45-48) pula merujuk kepada satu senarai yang agak panjang. budaya dan politik. Ini ditambah kemudiannya dengan perubahan dan tindakan sosial (lihat Goulet 1971:6). barangan dan perkhidmatan serta penggunaannya. kepercayaan dan sistem kelas. peningkatan kualiti hidup. agama.

dan ketiga. masyarakat tradisi (istilah Rostow) atau masyarakat prakapitalis (istilah Marx) mesti dihapuskan kalau ingin membangun. Aku tidak menghendaki rezeki daripada mereka dan tidak juga meminta mereka memberi Aku makan”. sosial. [9] Lihat Surah al-A’raf ayat 172 yang bermaksud: “Bukankah Aku Tuhan kamu?” Maka jawab roh. [12] Perkataan-perkataan dalam bentuk italic adalah penekanan saya. [7] Ahli teori pembangunan pasca-klasikal Rostow (1960) misalnya. Pertama ialah ibadah asas (merangkumi penegakan rukun Islam dan iman). prasyarat untuk mengorak langkah. mengorak langkah. [10] Ibadah terbahagi kepada tiga bentuk. Ahli teori pembangunan radikal Karl Marx pula menyarankan tiga tahap berikut: masyarakat pra-kapitalis (yang bersifat feudal dengan ragam pengeluaran Asiatic yang tidak mempunyai konflik antara kelas dan oleh itu statik). khususnya terhadap pendapat S. lihat Muhammad Syukri Salleh 1987:69-70. . anak isteri. percaya setiap masyarakat yang ingin membangun mesti melalui lima tahap berikut: masyarakat tradisi. supaya Engkau tidak menyatakan pada hari Qiamat: Sesungguhnya kami terlupa terhadap hal ini”. berkhidmat untuk masyarakat dalam soal-soal ekonomi. menuju ke arah kematangan dan zaman penggunaan secara besar-besaran. ibadah umum seperti mengatur rumahtangga.Husin Ali.pembangunan pasca-klasikal. manakala bagi Marx ialah masyarakat komunis. negara serta alam sejagat (Muhammad Syukri Salleh 1987:55). masyarakat kapitalis dan masyarakat pasca-kapitalis. [11] Allah SWT berfirman maksudnya: “(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat: sesungguhnya Aku akan menjadikan seorang khalifah di atas muka bumi. Puncak pembangunan bagi Rostow ialah kepenggunaan secara besar-besaran. jika kamu yang benar”. perubatan. kami menjadi saksi. kedua. pendidikan. amalan utama (fadho-ilul-amal) seperti amalan-amalan sunat. Maka jawab mereka: Adakah patut Engkau menjadikan di atas muka bumi orang yang berbuat bencana dan menumpahkan darah sedangkan kami bertasbih memuji Engkau dan mensucikan Engkau? Allah berfirman: Sesungguhnya Aku mengetahui apa-apa yang tiada kamu ketahui. Dalam kedua ideologi pembangunan ini. yakni sosialis atau komunis. sesungguhyna Engkau Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. Allah berfirman: “Hai Adam. beritahulah kepada Malaikat nama barang-barang ini” (al-Baqarah: 30-32). Allah mengajarnya semua nama barang kemudian dibawa barang-barang itu kepada Malaikat. lalu Allah berfirman: “Khabarkanlah kepada-Ku nama-nama barang ini. manakala andaian asasnya seperti konsep ‘kekurangan (scarcity) sumber-sumber’ dan ‘kemahuan tidak terhad’ tetap tidak ditolaknya. [8] Untuk perbincangan lanjut tentang perkara ini. Hal ini diperkuatkan lagi dengan Surah alZaariyat ayat 56-57 yang bermaksud: “Tidak Aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah Aku. “Ya. Jawab mereka: “Maha Suci Engkau tidaklah kami tahu sesuatu itu kecuali apa-apa yang engkau ajarkan kepada Kami. [6] Untuk melihat kritik Islam terhadap perkara ini. lihat Muhammad Syukri Salleh 1987:2048.

Mac 1998. lihat Lampiran IV. [22] Untuk perbincangan tentang usaha Kelantan dan Terengganu ini. Lihat “Pembangunan Goyang Kelantan?” Harakah. [20] Mohd Affandi Hassan (1992) telah mengemukakan model pengurusan dengan syura (management by shura) di bahagian akhir penulisannya ini.[13] Hal ini misalnya tercatat dalam ruangan Cakap-Cakap Orang Kelate yang diterbitkan akhbar rasmi PAS. teliti dan amali. seperti juga Mustafa Haji Daud (1994). Sebaliknya . lihat Muhammad Syukri Salleh 1995. melaksana dan menyeliakan apa yang telah diputuskan oleh politik. [25] Koresponden penulis dengan Timbalan Auditor-General Republik Islam Pakistan yang juga ahli ekonomi Islam terkemuka. ms 28. motivasi dan penilaian prestasi. Lihat mukasurat 59-74. [26] Premis asas ‘divine harmony’ ini bukan kekurangan (scarcity) dan keperluan peruntukan sumber-sumber sepertimana yang menjadi premis asas teori pembangunan lazim. [24] Untuk perbincangan tentang perkara ini secara lebih terperinci. 1996b and 1998. [19] Untuk meneliti definisi Mohd Affandi Hassan ini dalam bentuk gambarajah. [14] Untuk melihat Model Pengurusan Islam Yusof Ismail ini dalam gambarajah. [15] Wan Liz Ozman Wan Omar (1996) ini. panduan. lihat Muhammad Syukri Salleh 1996a. lihat Lampiran I. [23] Mawdudur Rahman dan Muhammad Al-Buraey (1992) mengatakan demikian ketika menyarankan pelaksanaan model untuk menerapkan ajaran Islam dalam urusan perjawatan organisasi. [16] Un tuk melihat Model Sistem Pengurusan Islam yang dikemukakan oleh Wan Liz Ozman Wan Omar ini dalam gambarajah. lihat Lampiran III. [18] Sebenarnya persoalan tentang rahsia penciptaan dan tujuan hidup manusia ini ada juga dibincangkan Ahmad Ibrahim Abu Sin (1991:3-18) di awal bukunya ini tetapi secara agak terpisah dari penghujjahannya tentang pengurusan di atas. memberi arahan. menyamakan maksud pengurusan dengan maksud pentadbiran. Organisasi Islam di sini merujuk kepada sebuah organisasi ekonomi yang mengikuti sepenuhnya prinsip-prinsip dalam al-Qur’an dan Sunnah. lihat Lampiran II. Untuk melihat bagaimana beliau menghubungkan perkara ini dengan teori pengurusan dalam Islam dalam gambarajah. [17] Prinsip ini diperkuatkan oleh penjelasan Rasulallah SAW (Hasyr 59:7) bersandarkan pada Al-Qur’an (Al Jathiyah 45:20) yang menjadi petunjuk dan penawar (Fussilat 41:44). [21] Namun begitu ada juga yang berpendapat bahawa pemikiran pengurusan merupakan badan tindak dan pelaksanaan falsafah politik secara terperinci. Pengurusan dikatakan berfungsi untuk membuat perancangan. Harakah. Muhammad Akram Khan. penyusunan. Lihat pendapat Mustafa Haji Daud (1994:18) yang dipetiknya dari Ahmad Ibrahim Abu Sin (1991:283-290). 13 April 1998.

Harakah.B. Abol Hassan Bani-Sadr. Oxford: Oxford university Press. 1992. Untuk perbincangan terperinci tentang perkara ini. L. Pengurusan Dalam Islam. Winter. The Tawhidic Approach in Management and Public Administration: Concepts. B. Galeski. “An Islamic Perspective of Organization Controls and Performance Evaluation”. konflik antara Persekutuan dan Negeri. BAHAN RUJUKAN Ahmad Ibrahim Abu Sin. pasaran bebas. New York: The Free Press. Jilid 9. Goulet. The Cruel Choice.. Continuities in the Study of Social Conflict. dan keterhadan undang-undang Persekutuan. Jil. Abd Halim El-Muhammady. 1971. 1991. Mohd Affandi Hassan. kekurangan pakar pembangunan Islam. 13 April 1998. lihat Muhammad Syukri Salleh 1995. “Conflict and Change as an Aspect of Development”. Coser. Iran’s Economy Under the Islamic Republic. 1992. Tauris. 1996. [29] Antara keterhadannya ialah kekurangan konseptual. ekonomi pasaran wujud bersama dengan ideologi bukan-kapitalis sebagai bahan rujukan mutlak dan pengawasan politik (political beacon). “Pengurusan Organisasi Dari Perspektif Islam”. teori ini tidak hidup lama seperti tidak lamanya karier politik penulisnya. Cakap-Cakap Orang Kelate. [27] Kaedah India-Soviet ini dicirikan dengan insulariti ekonomi (economic insularity) dan kecenderungan ke arah saradiri. Societal Development. dominasi negara ke atas ekonomi. 1973. Kuala Lumpur: National Institute of Public Administration (INTAN). penolakan terhadap budaya pengguna (consumerism). [28] Model ini bersifat nasionalis/pragmatis di mana kapitalis. . D. kekurangan bantuan dari PAS Pusat. No. dlm. Sociologia Ruralis. 1993. 1972..4. The American Journal of Islamic Social Sciences.. Principles and an Alternative Model. Mawdudur Rahman dan Muhammad Al-Buraey. ms 28. dan penekanan ke atas penggantian impot (import substitution) dan bukannya ke atas perluasan ekspot. Mohd Shahar bin Sidek. Jahangir Amuzegar. London: I. Selangor Darul Ehsan: Persatuan Bekas Mahasiswa Islam Timur Tengah. Walau bagaimanapun. Chodak. 1967. keterhadan politik yang meliputi kekurangan pengalaman.12. Pengurusan Dalam Islam. penyunting. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.. (terjemahan Abd Rashid Ngah dan Jusoh Kadir). ms 119-157. S. New York: Atheneum.premis teori ‘divine harmony’ ini ialah banyak (plenty) dan tugas pengagihan semula pendapatan. “Pembangunan Goyang Kelantan?”.

Muhammad Syukri Salleh. 1971.37. Muhammad Syukri Salleh. ms. “The Top-Down Approach to Islamic Development: The Experience of PAS in Kelantan. Bil. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.. 66. dlm. 1999. B.7. No. Massachusettes: Cambridge University Press.W. “Establishing an Islamic State: Ideals and Realities in Kelantan. ms. 1994. Economic Journal.. kertas dibentangkan di European Association for Southeast Asian Studies (EUROSEAS) Conference 1995. Muhammad Syukri Salleh. Mustafa Haji Daud.. No. Diterbitkan dalam South East Asian Studies (Kyoto. IKIM Journal (Kuala Lumpur). London: Frank Cass. Universiti Sains Malaysia. Julai-Disember. W.73-92. 24-27 April. Malaysia”. Pengurusan Islam. Penang. 1990-95”. 1996b. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti.3. dlm. di School of Oriental and African Studies (SOAS).2. Vol. The Netherlands. Pembangunan Berteraskan Islam. Sunkel.N.. Political Economy of Development in Malaysia. with a Postscript”. 1996a. Pengantar Sosiologi Pembangunan. Jil. Seers. “Islamic Development Without Islamic State: An Analysis of Islamic Development Approach in Terengganu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Parsons. 1999. ed. D. Ghosh & Muhammad Syukri Salleh. Rostow.1. S. Development Theory: Four Critical Studies. “The Meaning of Development. Malaysia”. 1979.235-256. Vol. D. “The Development of Development Thinking”. 1960.. W. 1987. Apa Erti Pembangunan. 1989. Institute of Development Studies Bulletin (IDS). 1998. Lehmann. International Development Review. 1995. Diterbitkan dengan tajuk “Islamic State and Development: The Political Economy of Wawasan SIHAT in Terengganu. UK. The Stages of Economic Growth. 10-11 Disember. kertaskerja yang dibentangkan di Second International Conference on Islamic Political Economy: Methodology and Practice From an Asian Perspective in Response to Globalization. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors. eds..2. Muhammad Syukri Salleh. Glencoe: The Free Press. “The New Meaning of Development”. kertaskerja dibentangkan di Association of Southeast Asian Studies United Kingdom (ASEASUK) 1996 Conference.W. “Political Economy of Islamic Development: Case Analysis of Kelantan and Terengganu”.. 1977. 1977. 29 Jun-1 Julai. Rostow. anjuran International Project on Islamic Political Economy (IPIPE). Seers. Bil. . D. 1956. T. “The Take-off Into Self-Sustained Growth”.22. A Non Communist Manifesto. 1951. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors. Japan). Edisi kedua.. di University of Leiden. Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan. The Social System. Bil. Malaysia”. 1976. Muhammad Syukri Salleh. Rahimah Abdul Aziz.. London.Husin Ali. O.

Yusof Ismail. 1977. Mengurus Secara Islam: Model dan Prinsip-Prinsip Pengurusan Islam Bagi Individu dan Organisasi.html .. New York: Longman Press.geocities. Pengurusan Islam Abad Ke-21: Revolusi Pengurusan Untuk Keunggulan Sektor Awam dan Korporat. Kuala Lumpur: A. 1991. http://www. 1996. Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors.Noordeen.S.Todaro. Wan Liz Ozman Wan Omar.com/idmpusm/ucaputama. Economic Development in the Third World. M.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->